WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: de Volkskrant, haatallochtonen

19 dec.2016


Het debat over de belangrijkste tweedeling in Nederland wordt, schrijvende eind 2016, steeds duidelijker. De belangrijkste tweedeling is geworden die tussen de succesvollere autotochtone bevolking en de minder succesvolle allochtone.

Dat debat heeft onder andere geleid tot het besluit bij de elite tot het afschaffen van de termen "autochtoon" en "allochtoon", te vervangen door "Nederlander met of zonder migratieachtergrond". Dat werkt niet want de groep met een westerse migratieachtergrond valt dan onder wat vroeger "allochtoon" was, en dat is absurd want zij vergen geen speciaal beleid. Dan blijft er uiteindelijk maar één alternatief over, dat dan ook al in zwang aan het raken is: de termen blank en niet-blank.

Staande voor de tweedeling in succes tussen blanken en niet-blanken zijn er in extremo twee mogelijke verklaringen: de oorzaak of schuld ligt  bij de blanken of de oorzaak of schuld ligt bij de niet-blanken.

De werkelijkheid is simpel: kijk naar de wijdere wereld, en maak dezelfde indeling. Dan zie je: er is meer beschaving in de westerse wereld, en veel minder in de niet-westerse. Wat betreft alle culturele indicatoren inclusief die van de economie. Met als enige tussenpositie die van de Aziaten.

De oorzaak of de schuld van de niet-blanke-achterstand ligt dus bij de niet-blanken.

Dit is in strijd met de bij de elite heersende ideologie van "De Gelijkheid der Culturen", en die hebben de niet-blanken succesvol wijs wteten te maken dat de oorzaak van hun achterstand bij de blanken ligt.

Daarvoor is natuurlijk maar heel weinig moeite voor nodig want iedereen zoekt dolgraag de oorzaak van zijn problemen en falen bij een ander - in principe ook de blanken. En de enige remedie uit dit dilemaa is dan terugvallen op observeerbare feiten, en dat zijn dus die van de wijdere wereld. Zeg maar: van houten zeshcpene tot en met mobieltjes hebben blanken altijd globaal beter gepresteerd.

Het punt is dat het noemen van deze feiten tot de grote taboes van de politieke-correctheid behoort, en iemand die te doet, zoals laatst politiek commentator Steve King uitleg of detail bij CNN, wordt meteen beschuldigd van racisme van de ergste soort.

Het debat wordt nu dus in alle hevigheid.

Met twee actuele bijdrages: een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat aangeeft dat zowle blanken als niet-blanken de verhoudingen vinden verslechteren, en een bijdrage aan die verslechtering door middel van een nieuwe aflevering van de "De schuld ligt bij de blanken"-campagne met een film van beroeps-onruststoker en haatzaaister Sunny Bergman. Hier in actie tijdens eenm erdere actie in dit kader: de "Zwarte Piet is racisme"campagne:

Overduidelijk: een agressieve ideologische fanatiekeling.

Hieraan is dus al heel veel vooraf gegaan, maar haar film met als titel "Wit is ook een kleur" maakt weer nieuwe hoogtepunten van afkeer los bij niet-blanken. In tegenstelling tot wat de spanningsboog vereist, beginnen we meteen met het ergste geval (de Volkskrant, door Izz Ad-Din Ruhulessin, publicist):

  Ik ben verraden door mijn landgenoten

Gif, druipen, enzovoort ... Dat 'landgenoten' slaat natuurlijk op iets met paspoorten, of zo ...

  De onvrede onder allochtonen neemt niet toe, die is er al jaren. Alleen nu begint ons geduld op te raken.

Druip, druip, druip ...

In wat meer woorden:

  Nederland is míjn land. Ik ben hier geboren, en meer relevant: ik ben in het bezit van de Nederlandse nationaliteit. Ik ben een aandeelhouder, mede-eigenaar van elke vierkante centimeter grond van het Koninkrijk der Nederlanden. En alleen al het feit dat deze samenleving mij blijkbaar het gevoel geeft dat ik éérst moet beargumenteren waarom dat zo is, toont aan wat voor giftig milieu zij vormt voor de zwarte en zandkleurige Nederlander.

Oftewel: "Cultureel ben ik nooit in Nederland geweest maar mijn weinig bevond zich binnen de Nederlandse landsgrenzen bij mijn geboorte, en ik heb in de loop van mijn leven tot nu toe ontdekt dat ik Nederlanders haat. Toen heb ik het volgende gedaan...":
  Op een dag was ik gewoon klaar met tatta's, maar toen heetten ze nog gewoon angstkazen. Een periode van grenzeloos nihilisme brak aan waarin 'cokehandel', 'moslimextremisme', 'honger' en 'voorbereiding van een terroristisch misdrijf' enkele interessante sleutelwoorden zijn.

Waarbij dat 'moslimextremisme' bestond in het rondbanjeren in een djellaba net het uitslaan van de bijpassende haattaal.

  Zevenentwintig jaar na het zand-bakincident woon ik in het deftige Haagse Bezuidenhout en ben ik een Young Urban Professional.

Oftewel: "Ik heb bemerkt dat je daar niet mee opschiet, ben me naar buiten toe beter gaan gedragen, en meteen heb ik allerlei mogelijkheden gekregen en daar heb ik er één van opgepakt".
  Tijdens sollicitatiegesprekken of acquisities zeg ik dingen als 'indien jij expertise van dit kaliber binnen wil halen, moet je het ontvangen en verzorgen met de egards die het verdient'.

Oftewel: 'De houding van onuitstaaanbare arrogantie die de moslim eigen is, ben ik echter nooit verloren".

  Andere dingen zijn als vanouds gebleven. Zo kreeg ik onlangs nog, nota bene in mijn eigen straat, te horen dat ik in Nederland te gast ben

Oftewel: "Waarop ik de bijpassende reacties heb gekregen".
    "Maar in plaats van mijn houding te verbeteren, schuif ik de schuld af op de blanken":

  Mijn economische positie ging vooruit; mijn sociale niét. Er gaat geen week voorbij waarin de racistische sociale orde van dit land mijn dierbaren of mijzelf niet confronteert met haar lelijke gezicht. De makelaar die 'alleen aan Nederlanders' verhuurt. De 'verkeerde schoenen' of de 'andere bedrijfscultuur'. 545 punten op de Cito en een vmbo-advies. Een vernederende 'vuurwapencontrole' ten overstaan van een plein vol mensen waarbij na afloop men de vraag stelt: waar had heb je hem nou echt verstopt?
    Het meest pijnlijke aan dit alles is het verraad van mijn landgenoten, die keer op keer de andere kant op kijken en de constitutie van dit land te grabbel gooien. Ik zie racistische toevoegingen van Jack Spijkerman aan het adres van Humberto Tan en een tafel die zwijgt.

Juist ja ... Ene Jack Spijkerman, vroeger een cabaretier, maakt een opmerking die tegen een blanke totaal onschuldig zou zijn maar nu zwarte meterlange tenen raakt, en dan zouden anderen in de buurt zich daar mee moeten bemoeien omdat ze toevalling dezelfde huidskleur en etnie hebben.

Deze man is een racist van het niveau Ku Klux Klan.

Maar natuurlijk. Want hij haat blanken.

  Ik zie een overheid die zich tot in de slaapkamer bemoeit met mijn persoonlijke keuzes, want slecht geïntegreerd zolang ik geen autochtoon-Nederlandse dame uitkies,

Haat, haat, haat ...
  Ik zie een overheid die ... slechts ter kennisgeving aanneemt dat institutioneel racisme in de zorg voor dodelijke slachtoffers zorgt onder allochtone vrouwen.

Haat, haat, haat ...
  Ik zie veertig jaar academisch onderzoek naar racisme in Nederland en mijn landgenoten die het toestaan dat dit ernstige maatschappelijke probleem, en de verlammende (soms zelfs dodelijke) effecten ervan, blijft voortleven.

Haat, haat, haat ...
  Dus nu ligt er een rapport van het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP) waaruit blijkt dat de onvrede onder allochtonen zou toenemen en is dat 'nieuws'. Potsierlijk. Die onvrede is er al jaren.

Dat klopt. Die onvrede over hun culturele achterlijkheid, islam en winti, die het ook een sociaal-econmische achterstand bezorgt die ze afschuiven op de blanken.

En merkwaardigerwijs: het meest vocaal en rabiaat door degenen die wel enigszins geslaagd zijn.

Zeg dit soort dingen in een islamitisch land, en je hebt de keuze: op straat bij je arrestatie door de politie te worden doodgeschoten, of gelynchd worden door de uitzinnige menigte.

Dus over naar de volgende moslim. Die gaat uitleggen hoe de film van Sunny in elkaar steekt (de Volkskrant, 19-12-2016, door Mounir Samuel):
  Wit moet kleur bekennen

Nog kenmerkender, voor moslims en andersoortige ideologen: de gebiedende wijs.

  Wie zou het pijnlijke gesprek over de witte voorrechtspositie ...

Nog maar eens even wat duidelijker, zoals genoteerd in In het kort :
  De terminologie "wit privilege" is een haatdragende uitdrukking van de constatering dat de blanke mens slimmer en socialer is dan de gekleurde, zoals blijkt door houten zeeschip tot en met mobieltje.

En dat gesprek is dus pijnlijk, omdat die positie niet één van voorrrecht, maar van fucntioene is. En dat is pijnlijk, voor de niet-blanke ... En ideologen zoals Sunny Bergman.

  Bergman neemt ons mee op de bootjes van gegoede witte Amsterdammers, belt haatzaaiers die haar in de grofste bewoordingen verwensten vanwege haar Zwarte Piet-standpunt, voert sociale experimenten uit met kinderen en volwassenen van verschillende kleur en afkomst, spreekt haar ouders aan op kinderboeken uit haar jeugd en confronteert mariniers met het feit dat hun boegbeeld, Michiel de Ruyter, een wrede slavenhandelaar was.

Om maar even met het laatste te beginnen: dat is een erkende botte leugen. Die ze heeft overgenomen van andere haatzaaiers naar aanleiding van het succes van de film over De Ruyter.

De status van de rest is dezelfde of erger, met een saillant voorbeeld uit dezelfde krant als dit artikel (de Volkskrant, 19-12-2016, ingezonden brief van Joost Plomp, Oude Bildtzijl (Fr.)):

  Blijkbaar corrigeert opvoeding toch

Sunny Bergman doet een experiment met kleine kinderen, maar dat experiment rammelt. Ten eerste stelt ze een gesloten vraag: 'wie is de liefste, wie is de domste', enzovoort. De mogelijkheid dat iedereen gelijk is wordt door de vraagstelling al bij voorbaat uitgesloten. Je ziet sommige kinderen dan ook een hele tijd aarzelen voor ze antwoord geven.
    Uit lijfsbehoud conformeren kleine kinderen zich aan belangrijke personen in hun omgeving, of dat nu hun ouders of de crècheleid(st)ers zijn. En bij dit experiment is de witte Sunny Bergman met haar camera en misschien ook nog een witte cameraman verreweg de belangrijkste persoon. Het 'wit' is zo overdadig aanwezig, dat je vanzelf 'witte' antwoorden krijgt. Het zou interessant zijn hetzelfde experiment in een zwarte setting, dus met een zwarte vragensteller en een zwarte cameraman, te herhalen.
    Zelfs al zou het experiment goed zijn uitgevoerd, dan nog is de conclusie dat witte ouders hun kinderen opzadelen met vooroordelen, te kort door de bocht. Er zijn meer mogelijke oorzaken. Het zou zelfs kunnen wijzen op de mogelijkheid dat er in onze genen een voorkeur voor lichte huidtinten is opgeslagen, hoe vervelend of ongewenst we dat ook vinden. ...

Maar dit gaat nog verder: eerst moet vastgesteld worden dat er niet een voorkeur is voor licht en donker in het algemeen - met andere zaken die alleen in dit aspect afijkwen. En dan weer dezelfde vraag stellen: "Wat is de leukste, de witte of de zwarte?". Zonder het uitgvoerd te hebben, luidt de bijna vaststaande voorspelling; dit laat een overduidelijke voorkeur door "de witte" zien.

De rest van het artikel van Samuel is een verslag andere soortgelijke "experimenten" die ingericht zijn voor slechts één ding: aantonen dat blanke mensen slechter zijn dan niet-blanke. En in feite iets anders aantonen: blanke mensen zijn niet alleen slimmer en socialer dan niet-blanken, ze hebben vooral ook oneindig veel meer empathie:

  Zo stelt op de discussieavond een van de panelgasten, Ewout Klei, politiek historicus ... dat het denken in termen van racisme pas recentelijk uit de VS overgewaaid is. Een geïmporteerd gedachtengoed dat door de anti-Zwarte Pietenbeweging naar Nederland zou zijn gehaald. De gekleurde Nederlanders links en rechts van mij sissen verontwaardigd. Het land dat de apartheid bedacht, dat groot werd met slavenhandel ('Dat is goed geweest want daar hebben we onze welvaart aan te danken', aldus een commentaar in de documentaire) kan zich niet aan de geschiedenis onttrekken.

Oftewel: de zwarten in de zaal zijn totaal niet in  staat zich in te leven in Nederlanders die nooit iets van slaverij in hun land hebben gehad, en al zo lang erna leven,dat ze er totaal en helemaal niets mee te maken hebben, en er op geen enkele wijze op worden mogen aangesproken.

Overigens is dat 'land dat de apartheid bedacht' ook weer een gore leugen van de niet-blanke auteur (Nederlanders hebben niets meer te maken met Zuid-Afrika dan dat daar afstammelingen van Nederlanders wonen), en dat 'groot werd met slavenhandel' is een even grote leugen: Nederland "werd groot" in de Gouden Eeuw en dat was de tijd van de VOC en die zat in Azië.

Maar dit is slechts het zoveelste voorbeeld dat het niet gaat om feiten, maar om het zoeken van zaken waarmee Nederlanders zwartgeschilderd kunnen worden. Uit behoefte het eigen falen af te wentelen.

Waartoe ook zaken zoals dit behoren:
  ... een van de panelgasten, Ewout Klei, politiek historicus en prominent gezicht van de rechtse website Jalta,

Als dit vermeld wordt, dient ook vermeld te worden dat Sunny Bergman een rabiate linksfasciste is die ook publiceert op Joop.nl en werkt voor de rabiaat politiek-correcte VPRO, en die heult met iedere vijand van de beschaving - zwarte of moslim.

Met aan het slot van ook dit artikel, nadat alleen al Gloria Wekker al een klein dozijn keren precies hetzelfde verhaal heeft mogen vertellen in alle gedrukte versies van de politike-correcte media en ook al meerdere keren zien was op de elektronische:
  Dat is de pijnlijke realiteit van het Nederland van vandaag, en daar mogen en kunnen we niet langer over zwijgen.


De pijnlijke realiteit is dus dat de niet-blanke achterstand veroorzaakt wordt door het feit dat de blanke mens niet alleen zowel slimmer als socialer, maar ook nog empathischer is.

En het is daarover dat niet gepraat mag worden.

Dat was pas het tweede artikel in deze Volkskrant, beide van moslims. Het derde gevuld met allochtonenhaat is de reguliere column van Harriet Duurvoort, zwart. En tot het tegendeel is bewezen, zijn alle zwarten racisten en blankenhaters. Voor wat betreft Harriet Duurvoort uitleg of detail is allang bewezen dat ze het wel is (de Volkskrant, 19-12-2016, column door Harriet Duurvoort, publicist):
  De feministische islam van Shirin Musa

Hier wordt al meteen de essntiéle keuze gemaakt: de westerse beschaving of de barbarij van de islam. Duurvoort stelt dat er een 'feministische islam' bestaat, een exemplaar van de soort "onderhoudsvrije tuin" , in zijn algemeenheid bekend als een "oxymoron".

Harriet Duurvoort kiest voor de islam omdat ze blanke beschaving haat omdat ze blanken haat zoals uit haar eerdere columns en algemene commentaar blijkt. "Kolonialisme!". "Slaverij!". En beschaving zit alleen in de islam:
  De islam van een feministische heldin als Shirin Musa is niet achterlijk. Net zomin als die van Hasna El Maroudi. Niet de islam van de meeste moslima's met wie ik gestudeerd heb; carrièrevrouwen, getrouwd met ambitieuze moslimmannen die hen op handen dragen en naast hun eigen drukke loopbaan alle ruimte scheppen te delen in de zorg voor hun kroost. ...
    Niet de islam van mijn Marokkaanse buurmeisje, een vmbo-scholiere met hoofddoekje, die me enthousiast vertelde 'dat ze nu ook Antilliaanse familie had'. En trots was dat haar kersverse schoonfamilie zo onder de indruk was geweest van hun Marokkaanse bruiloft. 'Nee, eigenlijk niet', had ze gezegd toen ik haar vroeg of haar Antilliaanse zwager, de grote liefde van haar oudste zus, zich nu tot de islam bekeerd had, om er stellig aan toe te voegen: 'Als het ware liefde is, hoeft dat niet zo van Allah.'

Het is glashelder: dit zijn zaken die je in het westen en bij de blanke niet vindt, dus de de islamitische cultuur is superieur aan die van het westen. Terwijl dat boze westen :
  ... na ruim 15 jaar onophoudelijk de mantra 'de islam is een achterlijke cultuur' ingehamerd te hebben gekregen.... Rechtspopulisten wil ik verzoeken ...

... uit wraak over haar onderliggende positie het omgekeerde beweert.

Dit waren drie stuks haatallochtonen op één dag. Wat alleen opviel omdat het op één dag is en dat de versie van die Ruhulessin wel bijzonder rabiaat is. Maar het is slechts een piekje in een verder zeer gestage stroom, die begonnen is met de start van de instroom, zij het dat een jaar of twintig de uitingen ervan niet begrepen werden door Nederlanders omdat ze in vreemde talen werden gedaan.

Met een gestage toename in intensiteit, omdat het gajes van de elite steeds meer van het allochtone gajes toelaat tot de media.

Wat haten deze mensen ons blanken ...

Dat wordt etnische burgeroorlog ...


P.S.:
Met op de dag van schrijven weer twee aanslagen van dit gajes: de Russische anbassadeur wordt vermoord in Istanbul, en Duitse burgers worden vermord in Berlijn. "Wir schafffen das", om de westerse beschaving ten onder te doen gaan, tenzij de burgers het elite-gajes en het niet-blanke gajes eruit jagen ...


P.P.S.S.
Nog een illustratie van het effect van dit soort taal (de Volkskrant, 20-12-2016, ingezonden brief van Bram Trommel, Amsterdam)
  Nederland slavenland?

'Het land dat de apartheid bedacht, dat groot werd met slavenhandel.' Dat schrijft Mounir Samuel over Nederland. (V, 19 december). Maar Apartheid is noch in Nederland bedacht, noch ooit door Nederland ingevoerd. Apartheid werd in 1948 ingevoerd door de Unie van Zuid-Afrika, onderdeel van het Britse Gemenebest. Zuid-Afrika maakte toen al bijna 150 jaar geen onderdeel meer uit van Nederland. De Republiek is groot geworden door de handel met de landen rond de Oostzee. De slavenhandel (en ook de slavernij op de plantages in Suriname) is nooit bijzonder winstgevend geweest. De West-Indische Compagnie, die zich hier vooral mee bezighield, is zelfs een paar keer failliet gegaan.
    Als mensen het bevorderlijk vinden voor het maatschappelijk debat om mij en anderen met ouwe koeien om de oren te slaan, gelieve dan ook feitelijke koeien ter hand te nemen en geen fictieve. ...

Mounir Samuel is net als Izz Ad-Din Ruhulessin een rabiate blankenhatende haatzaaier.


Naar Landverraad , of site home