WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: WRR

6 nov.2016

Er waren tot nu toe hoofdredenen om aanmerking te komen voor de lijst Landverraders : het voor de elite en tegen de rest van de burgersrs bij een belangentegenstelling, en kiezen voor de moslims en tegen de Nederlandse burgers bij een belangenconflict.

Hier is de derde, minstens even belangrijk als de eerste twee. De keuze betreft die van de toewijzing van de schuld van matige tot ernstige en blijvende sociaal-culturele achterstand van allochtone immigranten en hun nakomelingen. Urgent geworden doot de steeds sterkere klachten van die allochtonen dat die achterstand de schuld is van de Nederlandse burgers, onder gebruik van diverse termen met vooraan "racisme', alle neerkomende "Jullie zijn fout en minderwaardig". De keuze is dus:
  De allochotonen zijn principieel gelijkwaardig en de Nederlandse burgers zijn minderwaardig.
of:
De allochtonen zijn niet gelijkwaardig en de beschuldigingen richting Nederlamdse burgers zijn kwaadaardig.

Tussen deze twee uitgangspunten is nauwelijks tot geen houdbare middenweg.

Als het onderwerp ter sprake komt, móet er gekozen.

Iedereen die de laatste jaren ook maar een beetje gevolgd heeft, waar de Nederlandse elite voor kiest: voor de allochtonen en tegen de Nederlandse burgers.

Het waarom doet er hier niet toe.

Ze doen het.

Onder aanvoering van lieden als Jeroen Pauw (VARA), Matthijs van Nieuwkerk (VARA), en Arnon Griunberg (de Volkskrant), wier stem de media beheerst.

Een flink deel van de rest durft daar niet tegen in te gaan, want voor je het weet sta je in hetzelfde kamp als Geert Wilders, en als dat niet helpt, komen Kristalnacht, Auschwitz en Holocaust te voorschijn.

Maar ondanks die druk blijven ze volledig verantwoordelijk voor de eigen woorden en daden.

Met name als ze acties uit eigen initiatief ondernemen, zoals begin november twee overheidsinstituties en degenen die daar werken: de WRR en het CBS. Hier het WRR. Met dit bericht (de Volkskrant, 01-11-2016, door Remco Meijer, Martin Sommer):
  'Allochtoon' geschrapt uit vocabulaire overheid

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien met onmiddellijke ingang af van het woordgebruik allochtoon en autochtoon. Daarmee zetten zij een nieuwe norm voor de overheid.

Of in andere woorden:
  Verder speelt de negatieve klank van het woord allochtoon een rol.

Oftewel: de WRR vindt dat die negatieve bijklank onterecht is. Dus zijn de allochtonen principieel gelijkwaardig. Dus geldt:
  De allochotonen zijn principeiele gelijkwaardig en de Nederlandse burgers zijn minderwaardig.


Oftewel: de WRR bestaat uit landverraders. Met name deze:
  Die formulering ... zegt WRR-lid Mark Bovens, hoogleraar bestuurskunde in Utrecht

De andere auteurs zijn: Meike Bokhorst, socioloog bij de WRR, Roel Jennissen, socioloog bij de WRR, en Godfried Engbersen. hoogleraar socioloogiebij de Euramus Universiteit Rotterdam

U staat genoteerd.


Naar Landverraad , of site home .