WERELD & DENKEN
 
 

Sociologische begrippen: media, allochtonen

12 feb.2014

Er zijn een aantal onderwerpen waarin de media extra eenzijdig zijn in hun benadering - iedereen met enig gezond verstand kan de benoemen. En hier is mogelijkerwijs de ergste: alles aangaande allochtonen, ook wel bekend als "niet-westerse immigranten", "mede-Nederlanders", "medelanders", en andere eufemismen, voor "sociaal, cultureel en educationeel niet goed meekomende groepen" . Welk laatste natuurlijk datgene is wat men wil verhullen.
    Als voorbeeld in directe aansluiting op het media item bij Sociologisch krachten hier drie artikelen uit dezelfde krant, dat wil zeggen: van dezelfde dag, hier komende uit de Volkskrant, maar die is volkomen representatief voor alle zogenaamde "kwaliteitsmedia" .
   Nummer één, van pagina 9:


Uit: De Volkskrant, 05-02-2014, van verslaggeefster Elsbeth Stoker

Reportage | Inbraakpreventie

Inbreker kennen is hem weren

In de strijd tegen het stijgend aantal inbraken verzamelt de Amstelveense politie zo veel mogelijk kennis over de daders. Sensoren, kentekenscanners en warmtecamera's zijn de wapens.


'Kijk, deze bewoners zijn niet thuis', zegt Kazim Culdur. De twintiger - donkere kleding, gympen, kortgeknipte haren - kijkt afkeurend naar de kunststof kozijnen van het donkere huis. 'Die heb je zo open met een schroevendraaier.' Het is vrijdagavond en doodstil in de donkere achterafsteegjes van deze Amstelveense woonwijk. Alleen het ruisen van de wind en het gefluister van collega Mithat Yücel zijn te horen op dit tijdstip.


Red.:   Boodschap van nummer één: Marokkanen zijn eerzame burgers die waken over de veiligheid van andere burgers, en om dat te laten zien, kiest de Volkskrant uit de totale bezetting van de Amstelveense politie, op zijn best voor iets als 10 procent bestaande uit Marokkanen, twee Marokkanen om te figureren als wakers over de overige burgers
    Artikel twee, van pagina 12, gaande over het soort lieden waartegen de Marokkanen waken


Uit: De Volkskrant, 05-02-2014, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Volwassen straffen opgelegd aan Culemborgse jeugdbende

Tussentitel: 3 jaar cel voor 17-jarige verdachte. De hoogste straf van 4 jaar is opgelegd aan een 19-jarige verdachte, een 21-jarige kreeg 3,5 jaar cel

Wegens de ernst van de feiten heeft de rechter ook twee minderjarige leden van de zogeheten Culemborgse jeugdbende volwassen straffen opgelegd. De zes jongens en mannen in de leeftijd van 17 tot 21 jaar die worden beschouwd als de kern van de beruchte jeugdgroep zijn dinsdag veroordeeld tot celstraffen van enkele maanden tot vier jaar. .    ...
    De zes Culemborgers hebben zich volgens de rechter als kern van de jeugdbende schuldig gemaakt aan een lange reeks inbraken en het witwassen van geld. De rechter spreekt van 'geraffineerde, georganiseerde criminaliteit'. De inbraken werden 'op een doortrapte manier' voorbereid en gepleegd, met een duidelijke taakverdeling. Een deelnemer verkende voor, er stond iemand op uitkijk en een ander hield de politie in de gaten.    ...
    De Culemborgse jeugdbende was tot begin vorig jaar een van de beruchtste jeugdgroepen van Nederland. Eind mei werden de hoofdverdachten door een arrestatieteam van hun bed gelicht. De ongeveer veertig leden terroriseerden de wijk Terweijde en de omliggende buurten in hun stad. Behalve kostbare sieraden, horloges, laptops en andere apparatuur hebben ze ook tienduizenden euro's buitgemaakt. Sommige bewoners durfden alleen anoniem bij de politie te getuigen, uit angst voor represailles die ze zouden kunnen verwachten.


Red.:   De term "Culemborgers" is een meer specifiek geval van de groep genaamd "Nederlanders". Voor 80 procent blank, dus volgens de reportage zijn de daders vermoedelijk blanke Nederlanders.
    Nu kent iedereen met enig geheugen de stadsnaam "Culemborg" van een vrij lang in het nieuws zijnd item, zijnde rellen tussen Molukkers en Marokkanen van een dusdanige aard dat de politie gedurende enige weken straten heeft moeten afsluiten - "Sperrgebiete". En hierbij werd niet de term gebruikt door de media maar wel door iedereen daarbuiten met enig gezond verstand zag wat er gaande: het waren rassenrellen. Tussen het Marokkaanse ras en het Molukse ras.
    Dat waren en zijn allemaal zeer pijnlijke zaken voor de politieke-correctheid en het multiculturalisme. Dus in dit bovenstaande rechtbankverslag is de term "Marokkaans" volledig afwezig - en dus ook alle referentie aan die eerdere rassenrellen waar deze groep hoogstwaarschijnlijk ten nauwste bij betrokken was. In dit geval was zelfs de minstens zo erge publieke omroep, het NOS Journaal, bereid om te vermelden dat bij deze lieden om "in merendeel van Marokkaanse afkomst" ging.
    Artikel nummer drie:


Uit: De Volkskrant, 05-02-2014, van verslaggeefster Margreet Vermeulen

Marokkaan krijgt te snel diagnose schizofrenie

Nederlanders van Marokkaanse afkomst lijken grote kans te lopen behandeld te worden voor schizofrenie terwijl ze die ziekte niet hebben. Dat blijkt uit een onderzoek waarop psychiater Tekleh Zandi deze week promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.    ...
    Migranten krijgen vaker de diagnose schizofrenie dan autochtone Nederlanders, Marokkanen zelfs vier à vijf keer vaker. Daar is geen afdoende verklaring voor. Volgens de promovenda gaat het meestal om verkeerde diagnosen. Als rekening wordt gehouden met de culturele achtergrond blijken Nederlanders van Marokkaanse komaf geen verhoogd risico te hebben op de ziekte.
    Kenmerkend voor schizofrenie is het hebben van wanen en het horen van stemmen. Dat zijn in de Marokkaanse cultuur geen 'gekke' dingen en daarom vinken Marokkanen deze zaken vaker aan op vragenlijsten dan Nederlanders.
    Zandi: 'Bij doorvragen blijkt dat het horen van stemmen gebeurt in een andere context. Mensen horen vermanende uitspraken terug van hun vader of ze horen zichzelf hardop denken. Ook is er soms sprake van boze geesten, een geaccepteerd verschijnsel in de Berberse cultuur.'
    De onderzoekster ontwikkelde 'cultuursensitieve' vragenlijsten om tot een diagnose te komen. De voorspellende waarde van de aangepaste vragenlijsten is voor Marokkanen veel groter, aldus de psychiater die de onderzoeksgroep twee jaar lang volgde.
    Een zwak punt van de studie is dat er slechts 26 Marokkanen en 37 autochtonen aan meededen. Dat waren de mensen die in twee jaar tijd bij GGZ Utrecht terechtkwamen op verdenking van een psychose. De onderzoekster durft dan ook geen harde conclusies te trekken. 'Maar dit roept ernstige twijfels op over het gangbare idee dat schizofrenie bij Marokkaanse Nederlanders vier à vijf keer vaker voorkomt.'    ...


Red.:   Daar staat het bijna zelf: dit onderzoek is dusdanig beperkt, dat het eigenlijk helemaal niet gepubliceerd mag worden. En toch komt het meteen pontificaal in de Volkskrant. Terwijl men zeer recent en zeer indringend gewaarschuwd is door de affaire Stapel, die voor een belangrijk deel is ontstaan door de bereidheid van de media om onderzoek met politiek-correcte resultaten te publiceren zonder enig kritisch blik men zonder enig doorvragen.
    Verdere analyse door deze redactie bleek onnodig:


De Volkskrant, 08-02-2014, ingezonden brief van Jean-Paul Selten, psvchiater bij Rivierduinen, onderzoeker Haagse incidentiestudie, hoogleraar Universiteit Maastricht, en Wim Veling, psychiater bij Parnassia, onderzoeker Haagse incidentiestudie

Schizofreen

Uit het proefschrift van Tekleh Zandi zou blijken dat Marokkaanse Nederlanders een grote kans lopen behandeld te worden voor schizofrenie terwijl ze die ziekte niet hebben (Wetenschap, 5 februari).
    Ze wilde aantonen dat de hoge cijfers uit eerdere onderzoeken het gevolg waren van foutieve diagnostiek door culturele misverstanden, en ontwikkelde een 'cultureel sensitieve' vragenlijst.
    Zij liet dezelfde patiënten twee keer onderzoeken: met de gewone vragenlijst en met de cultureel sensitieve vragenlijst. Het risico op schizofrenie gebaseerd op de eerste methode was 7,8 keer hoger dan voor autochtonen. Het risico volgens de tweede methode was slechts 1,5 keer hoger. Betekent dit nu dat de resultaten van eerdere onderzoeken, zoals het onze in Den Haag, onjuist zijn?
    Dit is niet waarschijnlijk. In de eerste plaats was het aantal patiënten in haar studie, zoals ze zelf toegeeft, te klein.In de tweede plaats begingen de behandelaren die de gewone vragenlijst gebruikten de fout niet met de familie te praten ('Passen deze belevingen en dit gedrag in uw cultuur? Is dit abnormaal?'). Het onderzoek bij allochtonen in Den Haag was van veel grotere omvang en de Haagse onderzoekers spraken wél met familieleden.
    Het risico op schizofrenie voor Marokkaanse Nederlanders bleek in het Haagse onderzoek ongeveer vier keer zo hoog als voor autochtonen. Het is tenslotte een internationaal gegeven dat migranten uit ontwikkelingslanden in Europa (dus ook Surinaamse, Antilliaanse en Turkse Nederlanders) een verhoogd risico hebben op schizofrenie. Er is geen reden om aan te nemen dat Marokkaanse Nederlanders een uitzondering vormen.


Red.:   Hoe pijnlijk om op zo indringende wijze gewezen te worden op het feit dat je alle normen van fatsoenlijk journalistiek hebt overtreden (bel even deskundigen uit het veld ...), voor de zoveelste keer, in de publicatie van dit soort prulonderzoek.
    Dit zijn dus drie artikelen uit dezelfde krant over het onderwerp allochtonen, meer specifiek: de Marokkanen. De groepen waarover je tot voor 2002 absoluut helemaal niets mocht zeggen, op straffe van maatschappelijke excommunicatie - van een soort afhankelijk van de maatschappelijk positie die je bekleedde, en in het geval van de politicus Janmaat uitleg of detail uitmondende in rechtsvervolging en veroordeling, en in het geval van socioloog Paul Scheffer uitleg of detail resulterend in een uitsluiting uit de academisch gremia (tot hij zich enkele jaren terug bekeerd heeft tot de politieke-correctheid en weer werd opgenomen).
    Aan die absolute censuur kwam een einde met de Fortuyn-revolutie, waardoor een deel van de berichten over de werkelijkheid  van de multiculturele samenleving in de openbaarheid kwam. Natuurlijkerwijs leidende tot een steeds sterke afwijzing ervan door de Nederlanders. Waartegen dus weer een langzame reactie is gekomen, die nu, in 2014, weer aardig begint te lijken op de oude censuur: het incident van twee Marokkaanse agenten wordt gerepresenteerd als de normale situatie, en de stelselmatige criminaliteit en wijkoverlast van met name Marokkanen wordt onder het tapijt geveegd. En tenslotte is er steeds meer corruptie bij beleidsmakers en onderzoekers die onderzoeksresultaten vervalsen om het wanpresteren van allochtone groepen te verhullen. Gepaard gaande, in de verzameling niet gerepresenteerd, door beweringen dat de erkende achterstanden het gevolg zijn van discriminatie door, en racisme uitleg of detail van, de Nederlanders. De blanken.
    De media zijn opnieuw bezig met een zeer sterke censuur op dit terrein.
    Vergeten en net op tijd weer aan gedacht: de plaatjes:


Het positieve verhaal: lekker groot en aan de rechterkant.

De negatieve werkelijkheid, kleinig en aan de linkerkant.

Het "Het is allemaal de schuld van de Nederlanders"-verhaal: grote kop en aan de rechterkant.
    En omdat het geval direct erop volgde, dat van de "wijnbar" van de Marokkaanse. Hier de "rechtse" pers - let op de tijden van publicatie. Eerste is, natuurlijk want het gaat om politieke-incorrectheid, GeenStijl:


Uit: GeenStijl.nl, 08-02-2014, A. Nanninga

Marokkaanse mevrouw opent bar: MAG NIET

Wat gebeurt er als een Marokkaanse ex-moslima een wijnbar opent in Rotterdam? Het klinkt als het begin van een slechte mop, maar die dingen gebeuren echt. Het antwoord: Nou dan krijgt ze dus in de comments onder dit artikel de reacties die de Marokkaanse gemeenschap nooit, maar dan ook nooit massaal laat horen tegen hun talloze criminele top-600 broertjes, zonen en neven.


Uit: Elsevier.nl, 10-02-2014, door Shari Deira

Marokkaanse vrouw met dood bedreigd na openen wijnbar

De Marokkaanse zakenvrouw Elou Akhiat wordt met de dood bedreigd, omdat zij een wijnbar heeft geopend in Rotterdam. De heftigheid van de reacties was voor de politie reden om de opening van Uva Dolce extra goed in de gaten te houden.Uit: Telegraaf.nl, 11-02-2014

'Vijftig zweepslagen voor horeca-onderneemster'

De Marokkaanse onderneemster Elou Akhiat (40) die dit weekend in Rotterdam een wijnbar opende, komt in aanmerking voor een lijfstraf.


Dat zegt een extremistische moslim maandagavond in PowNews. "Als je een zonde begaat, kun je vijftig zweepslagen krijgen. Maar dit is vele malen erger, want volgens mij is zij ook afvallige," aldus Shabir Burhani. ...


Red.:   En de relevante regionale media waren ook ter plaatse.
    En dan nu de kwaliteitsmedia:


Uit: De Volkskrant, 13-02-2014, van verslaggeefster Janny Groen

Marokkanen gaan uit protest wijn drinken bij Elou Akhiat

De Marokkaanse uitbaatster van een wijnbar in Rotterdam wordt met de dood bedreigd. Lijsttrekkers in de stad tonen zich solidair met haar. Onder hen is Joost Eerdmans, die Leefbaar Rotterdam groot maakt.


'Het loopt storm', zegt Chafik Benhmidouch woensdagavond verheugd. Nauwelijks drie uur nadat hij zijn steunactie voor de met de dood bedreigde Rotterdamse onderneemster Elou Akhiat (40) op Facebook is begonnen, hebben zich al ruim 120 Marokkaanse Nederlanders bij de actie aangesloten.    ...
    Benhmidouch is de stroom bedreigingen vanuit islamitisch-extremistische hoek spuugzat. Het ergert hem vooral dat het vanuit de Marokkaanse gemeenschap vaak muisstil blijft. 'Hooguit een of twee moslims durven op te staan', zegt hij.
    'Nu lijkt er wel een beweging op gang te komen. Eindelijk laten gematigde moslims zich niet meer gijzelen door de fundamentalisten. Een groep in Utrecht is een eigen actie begonnen. Dinsdagavond gaan we wijn drinken bij Elou in Rotterdam. Ik hoop ook dat andere groepen moslims, Turken, Libanezen, Afghanen, haar willen steunen. Iedereen in Nederland moet vrij zijn om zijn eigen keuzes te maken. Iemand op een dreigende manier een cultuur of geloof opdringen, gaat veel te ver.'    ...


Red.:   Kortom: het nieuws van de kwaliteitsmedia is dat dat er een paar bedreigers zijn, maar verder is alles koek-en-ei bij en met de Marokkanengemeenschap. Niks dan vrijheid en verlichting daar. Volgens de kwaliteitsmedia. En groot gebracht, natuurlijk:

Zo blij waren ze, dat er een hoofdredactioneel commentaar aan gewijd moest worden:


Uit: De Volkskrant, 14-02-2014, hoofdredactioneel commentaar, door Sander van Walsum

Welkom tegengeluid

Het was een enigszins ontmoedigend nieuwsfeit. Ontmoedigend, omdat we het al zo vaak hadden meegemaakt. Een Rotterdamse moslima, Elou Akhiat, opent een wijnbar, en roept daarmee bedreigingen over zich af van radicale moslims ...


Red.:   Een gore leugen, dat 'we het al zo vaak hadden meegemaakt'. Wie de kwaliteitsmedia leest: De Volkskrant, NRC Handelblad, Trouw, de publieke omroepen, die had het helemaal nog nooit eerder meegemaakt. Want dit soort verhalen werd hardnekkig uit de kwaliteitsmedia geweerd. Moslims horen schelden op Nederlanders aan de schoolport? Dan heeft u naar Pownews gekeken. Niet naar de kwaliteitsomroepen, zoals de VARA, Avro, Tros enzovoort, en natuurlijk ook NOS Journaal, Nieuwsuur, Buitenhof enzovoort, want daarin zag je alleen verlichte moslims. Met heel af en toe een echte. Maar dat was slechts die ene extremist. die je overal hebt. Ook bij de christenen. Kijk maar wat betreft de berichtgeving over Elou Akhiat:

Helaas pindakaas dus wat betreft de aanleiding: die hebben de lezers van De Volkskrant helemaal gemist. Ook als ze op de website keken. Te pijnlijk, die continue stroom beledigingen en bedreigingen aan iedereen die kritiek heeft, expliciet of impliciet, op hun religie en cultuur.
      Maar uit pure opluchting over die ene doodenkele uitzondering:
  Het is hoopgevend dat moslims eindelijk hun stem verheffen tegen radicalen in eigen kring.

En als dat hek over de dam is, zelfs een beetje waarheid:
  Hoe treurig de aanleiding van deze tegengeluiden ook is, ze markeren mogelijk een breuk met de onwil van moslims in Nederland om wandaden van radicale geloofsgenoten te veroordelen. 'Het probleem met de Marokkaanse gemeenschap is dat velen zichzelf eerst als moslim zien en dan pas als burger', zei Elou Akhiat daar zelf over. Dit stilzwijgen heeft in Nederland zeker zoveel bijgedragen aan het multiculturele onbehagen als het islamitisch radicalisme zelf.

Gevolgd door een erkenning van de leugens en propaganda waarmee dit gepaard ging:   
  Geert Wilders kon er ongestraft het bestaan van een gematigde islam mee ontkennen.

En daar staat, in sterk afgekorte vorm: "Geert Wilders kon terecht opmerken dat er geen gematigde islam was, en wij hebben dat hardnekkig en met grof taalgebruik tegengesproken".
    Wat Geert Wilders nog steeds kan, want de werkelijkheid is nog steeds dezelfde: er is een enkele moslim die misschien enigszins verlicht is in de zin dat hij niet aan iedereen in Nederland onmiddellijk de islam wil opdringen, want zoals is het natuurlijk altijd al geweest, maar de rest is nog steeds als zo (uit het bericht van GeenStijl):
  "Siham Rahbi · Roc Zadkine Horeca & Toerisme: Er zijn wel genoeg Marokkaanse broeders die een nachtclub openen, zegt niet dat dit echt niet kan voor een moslima!" Zo is dat. Jai maisje, jai thaus zieten. Hoerrr. Zeiden wij hoerrr? Dat vindt een semi-alfabeet met de nickname Ja Nee een beetje te ver gaan: "Ja Nee · Merkkleding verkoper: Je hebt ook joodse marokkanen daar is zij zeker 1 van [ex-hoer]" Aha. Elou is een ex-hoer, maar wel een joodse. Ook de beter opgeleiden doen een duit in het zakje: "Esma Magribia · Hogeschool van Amsterdam: Ze is en blijft n Marokkaan of ze nou wijn gaat verkopen of n varkenshoofd. Dit noem ik geen intergratie maar n vernedering." "Oussama Ai · University of Amsterdam: Wijnslet!! Ja ja van het een komt het ander, hahaha" en uiteraard mag een bedreiging niet ontbreken: "Maria Laguerta · De Haagse Hogeschool: Stinkwijf ik hoop dat je tent gaat afbranden iinclusief jij erin."

Helemaal geen extremisten, dus. Gewoon de hogeropgeleide moslims en moslima's. Die het zo goed doen in onze maatschappij. Die een voorbeeld zijn waaraan de lageropgeleide rest, die toch wel een tikkie minder geïntegreerd is, zich zal optrekken ...
    En zo werd en wordt er dus consequent en rabiaat gelogen door de "kwaliteitsmedia" over de waarde van de inbreng van de moslims, en de hele multiculturele samenleving: stront wordt verkocht als chocoladevla, en vervolgens verzekerd dat het mengsel met vanillevla uitstekend zal smaken.
    Deze conclusies waren wat voorbarig. De Volkskrant, het was eigenlijk te verwachten, was nog niet klaar met het gebeuren:


Uit: De Volkskrant, 18-02-2014, van verslaggeefster Janny Groen

'Elou moet haar ding kunnen doen'

Marokkanen komen op voor eigenaresse van de wijnbar die met de dood is bedreigd. ...


Tussentitel: 'Marokko is een wijnland, ook daar zitten vrouwen in de horeca'


Red.:   En alweer een hele pagina:


En vergezeld van weer een hele reeks leugens:
  Hoe is het plotselinge massale protest uit de moslimgemeenschap te verklaren?

Een vuile leugen van de Volkskrant: dit is een zeer kleine elite.
  Ondertitel: ...'De gemiddelde Marokkaan is dat gedoe van halal en haram zat.'

Abttoy: 'De gemiddelde Marokkaan is dat haram (slecht) en halal (goed volgens de regels van de islam, red) gedoe meer dan zat.

Een vuile leugen van de allochtonen. Onder degenen die op de hogere opleiding zitten zijn de hoofddoeken volstrekt dominant.
  'Ze denken dat we niet bestaan, liberale Marokkaanse Nederlanders. Nou hier zijn we!' Uitdagend heffen Rajae El Mouhandiz (34) en Soufia Zahri (26) zondagavond het glas in de Rotterdamse wijnbar Uva Dolce van de met de dood bedreigde Elou Akhiat.

Een vuile leugen. Dat hebben 'ze' nooit gedacht, alleen dat ze een uiterst minieme groep vormden, die hun mond niet open durfden doen. Alleen in dat laatste is een miniem beetje verandering gekomen - van absoluut nul naar 0,00001 procent. En kijk maar hoe gematigd ze zijn:
  ... schilder en cartoonist M'hammed Abttoy het succes van de acties: de onvrede over de rol van de media en de politiek,

Oftewel: de media en de politiek hebben de moslims een slechte naam bezorgd. Een gore leugen, want de media en de politiek hebben niets anders gedaan dan de moslims pamperen en steunen. Op één politicus na.
    Dus deze lieden zijn op het vlak van gematigdheid nog onder het niveau van Staphorst op het niveau van ontkerstening.
    Tussen neus en lippen door wordt ook nog de reden van deze "ommeslag" genoemd:
  Volgens Abttoy is het verzet tegen radicale moslims nu makkelijker te organiseren, omdat ze zichzelf ontmaskerd hebben. Dat gezwaai met citaten uit de koran was intimiderend, maar 'de islamisten hebben hun wrede gezicht' getoond in het Midden-Oosten, vooral in Syrië, Egypte, Libië.

Half waar. Niet waar voor de helft omdat dat wrede gezicht en het zwaaien met de koran er altijd al waren. En wel waar voor de helft omdat het gaat om de deelname van in Nederland woonachtige moslims aan die strijd, de jihadi's. Dat is zo'n overduidelijk teken van Nederlandhaat en beschavingshaat, een teken dat iedere Nederlander snapt, dat het vertrouwen van de Nederlander in de moslim-gemeenschap tot het absolute nulpunt is gedaald. Dat wil zeggen: alleen echte of de facto niet-Nederlanders hebben  nog enig vertrouwen, en dat is onder de de facto niet-Nederlanders een heel klein clubje geworden.
    Dat is wat deze minder-extreem Nederland-hatende moslims voelen, en zij zijn terecht bang hun positie te verliezen.
    De Volkskrant bleek nog steeds niet klaar met de kwestie - de kracht van propaganda ligt in de herhaling. Dus in het zaterdagse opinie-katern Vonk weer een uitgebreid exposé:

Met wel een erkenning: die Marokkanen vormen één grote verstikkende sekte. Hoewel dat "Marokkanen" eigenlijk genuanceerd moet worden: dit zijn voornamelijk tot vrijwel uitsluitend berbers - een opstandig herdersvolk uit het Rif-gebergte. met dus wat uitzonderingen. Waartoe vermoedelijk een groot deel van de geportretteerden behoren. Want kijk die portretten eens als gezamenlijkheid aan:

Hier zie je toch echt niet de mensen die je op straat tegenkomt en onmiddellijk herkent als "Marokkanen". En dat valt ook nog uitstekend te illustreren. Want open een webbrowser, ga naar Google of aan andere zoekmachine, tik als zoekterm in "marokkanen", en je krijgt dit:
 
 
 

Dit zijn de Marokkanen zoals we ze kennen! De Marokkanen van de straatinterviews van Pownews, met jongeren van Ibn Ghaldoun, Nieuw-Sloten, of ROC Amsterdam - de laatsten gevraagd naar hun reacties op de Dag van de Leraar: je reinste Nederlandhaat, afgesloten met het toppertje: "Ik neuk jullie allemaal de moederrrr!!!! - ze, de haters, hebben er meteen een hit van gemaakt - interviews en raps: zie hier uitleg of detail .
    En ze lijken als groep echt niet op de groep die de Volkskrant presenteert als "Marokkanen". Natuurlijk is er wel een zekere overeenkomst, maar als je zou zeggen: dat zijn Tunesiërs of Algerijnen, zou je het ook geloven. Qua verschil in uiterlijk.
    Maar wat je ziet is natuurlijk dit: die lieden in de wijnbar zijn de bovenklasse - de klasse die wel enigszins kan meekomen in Nederland. Wat je bij Google ziet is de rest. En uit het grote verschil kan je onmiddellijk dit afleiden: die bovenklasse vormt een minieme fractie - ergens rond de 5 procent of minder.
    Overigens over dat meekomen: de vrouw linksboven is vermoedelijk Hasna El Maroudi, redacteur bij de Nederlandhaat-site Joop.nl uitleg of detail . Aldaar grossiert ze in artikelen waarin ze haar afkeer van Nederland belijdt als het om inhoudelijke zaken gaat, om dat met enige regelmaat af te wisselen met bezweringen dat ze volledig en voor de volle 100 procent een Nederlandse is. Zoiets als de kameel die een zwart-witte deken over zich heeft heeft getrokken om op een koe te lijken, maar bij iedere poging om geluid te maken onmiddellijk het geluid van een kameel laat horen. Overigens zijn ook bij haar, net als als voor de overige Marokkanen, toch ook heel goed die bulten op de rug te zien en de voor een koe rare kop die vanonder de zwart-witte deken vooruitsteekt.
    Een kleine aanvulling naar aanleiding van een bericht elders en wat links her en der. Hier een standaardbericht van de Volkskrant over het contigent der moslims:


Uit: De Volkskrant, 26-11-2013, van verslaggeefster Janny Groen

'Mijn zusters hebben het in Syrië beter dan hier'

Een zaal vol verontruste moeders hoort de boodschap aan die een meisje van 14 namens haar vriendinnen in Syrië overbrengt.


14 is ze, gekleed in een zwarte ghimaar (halflange hoofddoek) en zwarte handschoentjes. Ze is naar buurthuis De Mussen in de Haagse Schilderswijk gekomen om een boodschap over te brengen van haar vriendinnen die 'samen met hun man naar Syrië zijn geëmigreerd'. Tegen een zaal vol verontruste moeders, onder wie drie wier zonen in Syrië strijden ...
    De meeste vrouwen zijn onthutst en woedend. ...
    Uit de uitwisseling van ervaringen en het pittige debat dat losbreekt na haar vertrek blijkt dat de ouders van popjihadi's met de handen in het haar zitten. Hoe herken je signalen? Wat zeg je tegen je kinderen? Hoe controleer je, als internetanalfabeet, het gedrag van je kind op de sociale media? Waar kan je hulp krijgen?    ...


Red.:   De overduidelijke, onweerlegbare want drie maal herhaalde boodschap: de islamitische moeders en de islamitische gemeenschap zijn tegen de Syrië-gang, zijn tegen de jihadi's.
    Een gore leugen:


Uit: Elsevier.nl, 28-05-2013, door Shari Deira uitleg of detail

Driekwart Nederlandse moslims vindt Syrië-gangers helden

Marokkaanse en Turkse moslims in Nederland hebben sympathie voor hun geloofsgenoten die naar Syrië gaan om te strijden tegen regime van president Bashar al-Assad. Bijna driekwart typeert hen als helden.


Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Motivication in opdracht van het NCRV-programma Altijd Wat.
    Uit de studie blijkt ook dat moslimjongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst zich kwader maken over de situatie in Syrië dan autochtonen. Van de moslims is dat 88 procent tegenover 48 procent van de autochtonen.
    Van de respondenten zegt 72 procent dat het goed is dat Nederlandse moslims naar Syrië vertrekken om te vechten, terwijl 8 procent van de autochtonen dit goedkeurt. 73 procent van de moslims typeert de Syrië-gangers zelfs als helden.    ...
    Een meerderheid van de Turkse en Marokkaanse moslims (81 procent) vindt dat de Syrië-gangers doen wat de Verenigde Naties nalaten.


Red.:   En dat moet je, in verband met sociaal wenselijk antwoorden (de vraag wordt gesteld door Nederlanders), nog minstens verdubbelen (dat wil zeggen: de kwart die voor Nederland zegt te kiezen halveren): ergens rond de 85 tot 90 procent minimaal kiest voor de islam boven Nederland.
    Overigens moest de Volkskrant dit ook wel publiceren, omdat het ook in de politiek-correcte media had gestaan en dan zouden ze te openlijk censuur bedrijven. de ernst van hun leugenachtigheid en verraad blijkt dat ze erna doodgewoon doorgaan met de campagne vol leugens.
    Deze redactie heft geen tijd om alle pro-allochtonen-propaganda bij te houden, want die campagne produceert per week al iets van een half tot een heel dozijn artikelen in de Volkskrant alleen. Nu was er even tijd voor iets dat extra de aandacht vroeg vanwege de schurkachtige schandaligheid ervan:

Er worden drie vrijwilligers voorgesteld, en één ervan is een allochtoon - ene Ilias Mahtab. Natuurlijk doet de allochtoon zijn "vrijwilligerswerk" alleen voor mede-allochtonen (hij is Afghaan en zijn club steunt Afghanen), dus dat is hetzelfde als blanke voetbalclubs die alleen voor blanke leden werken - dat laatste is racisme, volgens iedereen, dus de Afghanen-club is keihard racisme.
    Maar los daarvan: het is dusdanig duidelijk en dusdanig bekend dat allochtonen NIET aan vrijwilligerswerk doem, dat dit zelfs door de politiek-correcten niet ontkend wordt uitleg of detail . Dit bericht van de Volkskrant met een derde allochtoon is dus de goorste propaganda.
    De moslims zijn weer minder gunstig in het nieuws: in Irak zijn de soennieten van ISIS aan het huishouden. Wat sneu, voor die moslims. Laten we proberen wat tegengas te geven:

Een onvoorstelbare smerigheid richting boeddhisten - boven de illustratie: 'Boeddhistisch extremisme in Azië'. En iets dat buiten de context van de moslim-terreur ook volstrekt ondenkbaar zou zijn. Men zou dan denken: "Nee, we kunnen niet zo schrijven over boeddhisten, want dan roept iedereen onmiddellijk 'De moslims zijn veel erger'".
    Maar nu is de nood zo hoog ...
    Deze verzameling kan op geen enkele manier een volledige indruk geven van de intensiteit van de campagne die moet bewijzen: "Ze zijn net als ons en doen zo goed mee". Winkelbedrijf Blokker heeft een nieuwe reclame lopen met in de hoofdrol een "Clive Huxtable" uitleg of detail  "middenstands"-negergezinnetje inclusief vader. Geen Aziaten, natuurlijk. Ook geen Aziatische gastpresentator bij De Wereld Draait Door. Wel negers en moslims. En met een intense campagne met als boodschap "Dat negers en moslims minder werk hebben komt door discriminatie". Keiharde leugens uitleg of detail . Hier een enkel exemplaar uit de campagne, eruit gehaald omdat ze direct weerlegd wordt - eerst het bericht:


Uit: De Volkskrant, 13-05-2015, van verslaggever Jonathan Witteman

Deskundigen bepleiten speciaal beleid om positie op Nederlandse arbeidsmarkt te verbeteren

Helft Somaliërs in Nederland zit in de bijstand


Tussentitel: Problemen hebben te maken met een laag opleidingsniveau en zelfs analfabetisme

Er moet speciaal doelgroepenbeleid komen voor Somalische Nederlanders. Alleen zo kan de slechte positie van Somaliërs op de arbeidsmarkt worden verbeterd. Daarvoor pleiten integratiedeskundigen en veel Somaliërs zelf.


Red.:   Het bijbehorende "commentaar":


Uit: De Volkskrant, 13-05-2015, hoofdredactioneel commentaar door Carlijne Vos

Integratie stokt

De positie van Somalische Nederlanders blijkt veel slechter dan die van andere migrantengroepen. Integratiedeskundigen pleiten daarom voor herintroductie van het speciale doelgroepbeleid. De helft van de Somalische Nederlanders zit in de bijstand en slechts een op de vijf heeft werk. ...
    ...Veel Somalische Nederlanders slagen er niet op eigen kracht in de inburgeringcursus te doorlopen, de meer geschoolde Somaliërs zeggen ronduit tegenwerking te ondervinden bij het vinden van scholing, werk of het opzetten van een onderneming.    ...


Red.:    En hier de waarheid, deel één:


De Volkskrant, 15-05-2015, ingezonden brief van Arie Berg, Voorst

Somalische vrouwen werken wèl

Door mijn werk in de hulpverlening (her)ken ik de zorgelijke maatschappelijke situatie van veel Somaliërs in Nederland.
    Onderzoeker Dagevos wijt de hoge werkloosheid onder deze groep aan een lage opleiding en analfabetisme. Volgens mij ligt het ingewikkelder.
    Als hij verder kijkt, zal hij hoogstwaarschijnlijk zien dat de overgrote meerderheid van de wél werkende Somaliërs, vrouw is. Die hebben kennelijk veel minder last van deze belemmeringen.


Red.:   En deel twee:


De Volkskrant, 16-05-2015, ingezonden brief van Ton de Vries, Spijkenisse

Ongemotiveerde Somaliërs

Uitstekend dat de Volkskrant op de voorpagina (12 mei) schrijft dat slechts één op de vijf Somaliërs werkt. Als PvdA-stemmer en Volkskrantlezer ben ik de politieke correctheid allang voorbij. Gelukkig leidt een dergelijk artikel ook niet meer tot grote verontwaardiging, al benadrukt het commentaar (13 mei) het oorlogsverleden als oorzaak.
    Dat is mijns inziens niet doorslaggevend, want in het oorspronkelijke artikel stond al dat de mensen uit Irak, Iran en Afghanistan het veel beter doen in Nederland. Die hebben het in hun geboorteland vergelijkbaar zwaar gehad.
    In mijn 20 jaar werkervaring bij Sociale Diensten in de Randstad sprongen de meeste Somalische mannen er voor mij uit door hun erg slechte motivatie om Nederlands te leren en een baan te vinden. Deze week waren al mijn ervaren collega's om mij eens het daar hartgrondig mee eens.
    Tekenend is daarom de praktijkervaring van de briefschrijver (13 mei), dat de wel werkende Somaliërs vrouwen zijn en geen mannen. De eerste lichting Somaliërs was eerder de bovenlaag, bepaald niet laagopgeleid en ook deze lichting was totaal niet gemotiveerd.


Red.:   Waarna er nog slechts twee zaken resten: het uitzetten van alle Somaliërs, en het starten van processen tegen de onderzoekers wegens wetenschapsfraude, en tegen de media wegens voorlichtingsfraude.
    Er stond ook nog een stukje over dat ze het in neoliberale en armoe-landen beter doen (daar moet je gewoon voor jezelf zorgen), wat alleen maar de logische conclusie onderstreept: ze zijn niet geschikt voor (meer) sociale landen en moeten uitgezet worden.
    Een artikel dat kan dienen als de definitie van politieke-correctheid, met name alles waarbij de factor kleur betrokken is (naar aanleiding van de zoveelste sterke uiting van racisme door negers - zij mogen ons wel bakra's of makamba's of kolonialen of racisten noemen maar wij hen geen zwartjes - althans één persoon deed dat dus doet iedere Nederlanders dat - volgens de negers):


Uit: GeenStijl.nl, 19-05-2015, door Van Rossem

De Sylvana Simons Lijst voor Maatschappelijke Afspraken inzake Gewenste Sociale Omgangsnormen in de Inclusieve Nederlandse Samenleving

A. Lijst van mensen die onbestraft mogen worden bespot, beschimpt en nagewezen in Nederland op televisie, in veilig VARA-cabaret, op VARA-websites, in kranten & bladen:
Limburgers. Hooligans. Blanke mensen. Mannen. Facebooktokkies (mits blank). Toppersfans. Provincialen. Studenten. Grachtengordelbewoners. Bakfietsouders. Boeren. Volkszangers. Gehandicapten. Domme pubers. Slimme pubers. Vmbo'ers. Gymnasiasten. Corpsballen. Hockeymeisjes. Songfestifans. Telegraafjournalisten. Helpdeskmedewerkers. Voetballers. VIVA Forum-wijven. BN'ers. CN'ers. Homofiele BN'ers. Acterende BN'ers. Zangers. Bandjes. Rechtse mediamakers. Stewardessen. Rappers. GeenStijl-redacteuren. Nanninga's (allebei). PVV'ers. Socialisten. Krakers. Basisinkomenpleiters. Correspondenten. Linkse mediamakers. Eurofielen. Eurofoben. Baudets. Sywertoïden. Priesters. Dominees. Koorknapen. Katholieken. Protestanten. Gereformeerden. Vinexers. Babyboomers. Jolo's. Toerfietseigenaren. ANWB-leden. Victoria's Secret-modellen. Hobbywielrenners. V'tjes. BOA's. Parkeerwachters. Melkertbanen. Koningen. Koninginnen. Marokkaanse VVD'ers. Prinsesjes. Talentkeukenaars. Turkse PvdA'ers. Ambtenaren. Politici. Kamerleden. Ministers. Staatssecretarissen. Kakkers. Arbeiders. Houseliefhebbers. Boybandbakvissen. Hipsters. Homo's. Potten. Feministen. Goed Volk. Slecht Volk. Stedelingen. Dorpelingen. Bankiers. Domrechtsen. Domlinksen. Kaalkopjes. Bonusgraaiers. Uitkeringstrekkers. Volkswijkers. Villawijkers. Unieke NPO-talenten. Wachtgelders. Hippies. Urkers. Volendammers. Windjacks. Zeiljacks. Tennistsjechen.
B. Lijst van mensen die NIET onbestraft mogen worden bespot, beschimpt en nagewezen in Nederland, op straffe van geseling op televisie, in veilig VARA-cabaret, op VARA-websites, in kranten & bladen en door Sylvana Simons:
Zwartjes "Mensen van kleur". Moslims. Voormalig kolonialen. Niet-westerse allochtonen.    ...


Red.:   Tevens een haarscherpe maatschappelijke analyse. Onovertroffen door welk onderzoek of welke analyse vanuit de hoek van sociologen en andere schijnwetenschap dan ook. Oh ja, vervang dat 'VARA' dan wel nog even door "De hele Nederlandse media, tenzij anders vermeld en bewezen". En vergeet ook politiek, bestuur, intellectuelen, kunstwereld, juristen, en andere elite, niet.


Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .