WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Discriminatie: onterecht, werk

Hieronder eerst bronnen die laten zien dat er ook zeer objectieve redenen zijn voor het minder aannemen van allochtonen. Uit begin 2008 stammen twee onderzoeken die eenduidig laten zien dat die zogenaamde discriminatie van allochtonen bij sollicitatie en werk niet bestaat - dat er geen discriminatie is. Een eerdere uitgebreide discussie over de invloed van tests bij de sollicitatieprocedure, die hetzelfde liet zien, staat hier .

Tussengevoegd in 2015: inmiddels zijn alle onderzekerheden uit de meest relevante en dus meest pijnlijke gegevens verdwenen. Die gegevens slaan op de meest essentiële parameters die geschiktheid voor werk bepalen: inzet en slimheid of intelligentie. Voor de twee allochtone hoofdgroepen ligt dat zo: moslims scoren op inzet van slecht tot redelijk (zie onder), en op intelligentie laag , en creolen scoren op inzet zeer laag tot laag , en op intelligentie nog slechter dan moslims.  Voor beide groepen overcompenseren deze gegevens alle extra werkloosheid - door de angst voor de beschuldiging van discriminatie worden er meer aangenomen dan volgens prestaties (stuur je een op zicht al domme zwarte sollicitant de deur uit als werkgever en neem je daarna een slimmere Nederlander aan, dan ben je de klos bij de media en het CGB ), hetgeen discriminatie van Nederlanders is.

De processen die hieronder in meer detail beschreven gaan worden, zijn hoogst voorspelbaar, en voorspeld (de Volkskrant, 05-03-2005, column van H.J. Schoo):
  Geplande rampspoed

Te pas en te onpas worden de Verenigde Staten tegenwoordig als voorbeeldig immigratie- en integratieland in de lucht gestoken. Nederland kan ook zeker wat leren van Amerika, maar niet alles wat daar gebeurt, verdient navolging. Het verdringen van laaggeschoolde arbeid door immigranten bijvoorbeeld. Sinds 2000, meldde The International Herald Tribune onlangs, zijn er in de VS per saldo iets meer dan twee miljoen banen bijgekomen. Het zijn evenwel geen werkloze Amerikanen geweest die van die werkgelegenheidsgroei profiteerden, maar verse lichtingen immigranten, hoofdzakelijk Hispanics en Aziaten.
    Deze cijfers spreken boekdelen over de toegankelijkheid van de Amerikaanse arbeidsmarkt, maar er is wel een schaduwzijde. De nieuwkomers hebben de arbeidsmarktkansen van `gevestigden', vooral de minder gekwalificeerde, ernstig verslechterd. Terwijl liefst 85 procent van de laaggeschoolde mannelijke immigranten werkt, geldt dat voor niet meer dan 60 procent van vergelijkbare 'geboren Amerikanen'.
    In 2000 werkte nog 45 procent van de laaggeschoolde jonge mannen, in 2004 was dat nog maar 36 procent. De groep die het traditioneel veruit het slechtst doet - laaggeschoolde jonge zwarte mannen - incasseerde de hardste klappen. In 2000 werkte 29 procent, in 2004 was dat percentage tot 19 gedaald. Ook de arbeidsparticipatie van volwassen zwarte mannen en laaggeschoolde blanken liep terug. In de lagere regionen van de arbeidsmarkt - bouw en horeca - doet zich dus grootscheepse verdringing voor. Meegaande, werklustige immigranten winnen het van degenen die door werkgevers als probleemgroep worden gezien. ...

Wat geldt voor Amerika, geldt voor Nederland natuurlijk nog veel harder, omdat Nederland sociale voorzieningen kent, en Amerika nauwelijks. De namen van de groepen zijn anders, maar het sociologische proces is precies hetzelfde: de goedkope arbeidskrachten verdringen de dure. In Nederland zijn de gezetenen de dure arbeidskrachten, en de buitenstaanders, de allochtonen en nieuwe immigrantengroepen, de goedkope. En hoe meer vrijheid de werkgevers hebben, des te eerder en sneller zal ze dat proces verlopen. En sinsds dit artikel gepubliceerd is, 2005, nu schrijvende 2013/2014 kan met dit proces zeer concreet aanwijzen: in een kleine tien jaar is de positie van de werkende in Nederland sterk verslechterd.

Wat bij de werkende Nederlandse berolking natuurlijk altijd als bekend was (de Volkskrant, 15-08-2005, ingezonden brief van M. van Woerden, Kaatsheuvel):
  Wederopbouw

Zeer onlangs mocht ik in uw krant lezen dat de Turken en Marokkanen hierheen gehaald waren om aan de wederopbouw na WO II bij te dragen. Fijn voor dit soort would be historici, die er totaal geen idee van hebben dat Nederland door de autochtone bevolking tussen 1945 en 1965 gerestaureerd werd en dat de Turken en Marokkanen in de jaren zestig hiernaartoe werden gehaald om het personeelstekort onder andere in de industrie op te lossen.

En dat 'in de industrie' moet dan nog aangevuld worden met "lopende band- en andere ongeschoolde arbeid waar snel geen behoefte meer aan zou zijn".

En in onderstaande commentaar, onbedoeld natuurlijk want in een andere context, wordt het volmondig toegegeven door de Volkskrant zelf (de Volkskrant, 14-12-2007, hoofdredactioneel commentaar):
  Nederland heeft Poolse arbeidsmigranten nodig

...   Anders wordt dat pas, wanneer arbeidsmigranten onder invloed van een neergaande conjunctuur massaal een beroep gaan doen op de verzorgingsstaat. Dat is in de loop van de jaren tachtig gebeurd met de Turkse en Marokkaanse gastarbeiders, die via gezinshereniging ook veel familieleden over hebben laten komen.   ...

Kijk, hier kwam het dus even uit,(ze willen Polen binnehalen) om toe te geven dat allochtonen waardeloze arbeiders zijn ...

Oftewel: eigenlijk is het lezen van de rest van de originele verzmaling om dit aan te tonen overbodog.

Hier de de eerste van die losse bronnen die dit ook al aantoonden, verzameld vanaf 2006 (de Volkskrant, 21-12-2006, door Martin Sommer):

  De Polen komen

Per 1 januari zouden ze komen. De Tweede Kamer en de vakbeweging proberen angstig de sluizen dicht te houden. Zinloos, die Polen zijn er al.


...   Ja er wordt goed verdiend hier, bevestigt personeelsplanner Martin Flim het krantenbericht dat boeren en tuinders dit jaar goud geld maken. Hij is dol op zijn Polen. Vijf uur ’s ochtends klaar voor de start, goed geluimd, hard werken en dan weer holderdebolder terug naar Polen.
...     Voor Martin Flim zijn de Polen een godsgeschenk. Succesvol ondernemen is topsport geworden in Nederland. Voorbeeld. Hij moet zijn kweekgoed op het half uur nauwkeurig bij de tuinders aanleveren. En dan niet één vrachtwagen maar zeven achter elkaar. Die tuinders staan met een batterij mensen te wachten om de tomatenplanten te poten. Als je te laat bent, nemen ze subiet een ander. Alles luistert nauw, het enten, beregenen, de kwaliteit. Met illegalen werkt hij niet, dat kan hij zich niet veroorloven. En de verliezers in dit spel: helaas weer de Nederlandse Turken en Marokkanen. Als Martin Flim honderd Polen heeft, loopt alles op rolletjes. Maar heeft hij dertig Marokkanen, dan krijgt hij koppijn. Er is altijd wat en dat kan niet bij topsport. ...


Oftewel: niet alleeen qua cpacitietne zijn de molsims zware onderpresteerders ("Wie gelooft kan niet denken"), maar ook op het geied van arbeidsethis. Nijver. Het zijn gewoon waardeloze arbeidskrachten. Als groep.

Met een enkeling die het beter doet (Metro, 25-05-2005, door Robert Vinkenborg):

 

Ayaan Hirsi Ali integreert nog elke dag

'Waarom houden jonge allochtonen hun baan niet?'


Ayaan Hirsi Ali maakte met Theo van Gogh de film Submission. Die film was voor Mohammed B. de reden om de filmmaker op 2 november af te slachten en op zijn lichaam een doodsbedreiging aan het adres van Ayaan Hirsi Ali achter te laten. Dik een halfjaar na de moord op Van Gogh, tevens Metro-columnist, staat Hirsi Ali Metro in een drieluik uitgebreid te woord. Mede op haar eigen verzoek. "Omdat Metro Theo niet vergeten is"; zegt ze. 'Maar ik wil niet alleen daarover praten.' Vandaag deel met als thema: discriminatie op de arbeidsmarkt.


U maakt zich nogal druk over de positie van vooral jonge allochtonen op de arbeidsmarkt.
"Ik stel de vraag wat allochtonen niet goed doen. Je moet dit wel een belangrijk onderwerp vinden als je je bekommert om het lot van mensen met een allochtone herkomst. Integratie begint met het verdienen van geld, het hebben van een legale en betaalde baan. Integreren doe je vooral op het moment dat je werk hebt. Als veel allochtonen zeggen: 'we worden niet toegelaten tot de arbeidsmarkt', dan moet je zo'n signaal heel serieus nemen. Ik stel daarbij ook de vraag of ze zelf iets niet goed doen. Het komt vaak voor dat als ze een baan hebben, ze die baan niet houden. Het is mij te gemakkelijk om alleen werkgevers de schuld te geven."

U bent daarover met werkgevers gaan praten?
"Ja, en ik heb goed geluisterd. Zij geven toe soms bepaalde groepen te discrimineren. Negatieve ervaringen worden geturfd. Als bijvoorbeeld Marokkanen dingen fout doen, dan vertellen werkgevers dat aan elkaar door. En nemen ze geen Marokkanen aan. Dat geven ze eerlijk toe. Er is dan feitelijk sprake van collectieve discriminatie op herkomst Althans, dat lijkt zo te zijn. De werkgever wil namelijk helemaal niet selecteren op iemands huidskleur, maar laat zich wel leiden door ervaring en angst voor problemen. Daarom nemen ze liever geen Marokkanen aan."

Welke negatieve ervaringen hebben werkgevers met allochtonen?
"Werkgevers vertellen me dat de allochtonen - natuurlijk niet allemaal - niet open staan voor kritiek. Of dat werknemers dingen doen waar ze niet voor aangenomen zijn. Of vaak te laat komen. Als de werkgever daarop kritiek heeft, dan wordt dat niet geaccepteerd. 'U discrimineert', krijgt de werkgever dan te horen. De werkgevers klagen over een andere arbeidsethos dan dat ze zelf gewend zijn. Ze werken veel te langzaam of komen helemaal niet opdagen. Kritiek wordt door de werknemer vertaald naar discriminatie. En dat slaat alle discussie dood. Werkgevers vertellen dit aan elkaar door. Ze vermijden risico's door mensen uit een hele groep niet meer aan te nemen. En er ontstaat een onterecht beeld over een hele groep."


Wat valt er erder nog uit te leggen...?

Maar de politieke-correctheid onderhoudt "De Gelijkheid der Culturen", dus dan moet het wel zo liggen (de Volkskrant, 15-11-2007, van verslaggevers Gijs Herderscheê en Sara De Sloover):
  Discriminatie vaak oorzaak werkloosheid allochtonen

Werkloosheid onder allochtonen veelvoud van die onder autochtonen | Vaker een tijdelijke baan


Discriminatie is de verklaring voor hoge werkloosheid onder allochtonen. Dit geldt zowel nieuwkomers als tweede-generatie-allochtonen. Door discriminatie hebben ze ook vaker een tijdelijke baan dan een vast contract. ...
    Dit blijkt uit de eerste Discriminatiemonitor die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft opgesteld. Het rapport wordt vandaag gepresenteerd op een congres rond discriminatie op de arbeidsmarkt, dat georganiseerd wordt door het ministerie van Sociale Zaken. Het onderwerp is zo gevoelig dat een gedeelte van het congres, waar werkgevers met andere bedrijven praten over hun ervaringen met discriminatie, gesloten is voor de pers. ...
    Het SCP heeft de statistische gegevens geanalyseerd en komt tot de conclusie dat de hoge werkloosheid voor bijna de helft ‘onverklaarbaar’ is, en daarmee gedeeltelijk aan discriminatie toe te schrijven. Ook onder de tweede-generatie-allochtonen, die hier zijn opgegroeid en opgeleid, blijft een groot deel van het verschil in arbeidsmarktpositie ‘onverklaarbaar’, zo blijkt uit het onderzoek.
    De constatering staat in contrast met de beleving van allochtone werkzoekenden. Vier op de vijf voelen zich niet gediscrimineerd.
 
Dit zijn dus allemaal mensen met een gaatje in hun hoofd. Dat SCP begaat één van de schrijnendste wetenschappelijke fouten die men kan begaan. Wat het SCP heeft gevonden is dat allochtonen minder werken dan autochtonen. Als ruw gegeven. Daarna hebben ze een paar bekende factoren verwerkt, waardoor het verschil kleiner werd. Maar er bleef nog een verschil over, waarvoor ze geen verklaring hadden.
    Tot zover lijkt het op wetenschap.
    En toen hebben ze geconcludeerd dat dat verschil dus aan (deels) discriminatie moest liggen. En dat is een wetenschappelijke leugen. Want dat zou betekenen dat ze volledig zicht hadden op alle factoren die de arbeidsparticipatie bepalen, en in sociologisch en psychologisch onderzoek zo'n volledig inzicht in factoren nooit het geval (zelfs in de natuurwetenschappen wordt dit met omzichtigheid en zorgvuldigheid gehanteerd).
    Ter illustratie: een factor die even goed een rol kan spelen, en hoogstwaarschijnlijk niet meegenomen is in het rijtje van het SCP is lagere arbeidsbereidheid van allochtonen (er zijn groepen die te beroerd zijn om te werken - zeg: Somalische qatkauwers, of Antilliaanse tiener(moeder)s, of iets dergelijks). De conclusie dat de grotere allochtone werkloosheid (deels) te wijten is aan aan kleinere arbeidsbereidheid is even geldig als dat het zou liggen aan discriminatie.    
    Een andere mogelijkheid is de factor islam: er is een bekend risico dat een moslim op een gegeven moment een fanatiek moslim wordt, en een hoofddoek gaat dragen, een djellaba, of geen handen wil schudden. Wie dat risico niet kan of wil lopen, neemt geen moslim aan. Dat is geen discriminatie, maar een normale voorzorg.
    En tenslotte een zeer voor de hand liggende als het over hogere banen gaat: het verschil in netwerken - meer daarover het bijbehorende addendum .
    Overigens: de Volkskrant toont zich zeer tevreden met de conclusie, door ze onverkort als eerste in het artikel te plaatsen.

Wat de beschuldiging waard is, zien we een korte tijd later (Volkskrant.nl, 14-01-2008, ANP ):
  'Anoniem solliciteren maakt geen verschil'

Anoniem solliciteren zorgt volgens uitzendbureau Manpower niet voor een ander aannamebeleid. Uit een proef van Manpower met 761 sollicitaties blijkt dat autochtonen en allochtonen hetzelfde worden beoordeeld. Wel bleek dat werkzoekenden met een niet-westerse achtergrond vaker worden afgewezen wegens te weinig ervaring voor de functie in kwestie.


Dat heeft Manpower maandag bekendgemaakt. Het uitzendbureau heeft een half jaar lang sollicitaties via internet voor de functie van consultant of vestigingsmanager dubbel laten beoordelen: Voor de ene lezer waren naam, geslacht, leeftijd, geboorteplaats en huwelijkse staat ‘onzichtbaar’ gemaakt en voor de ander niet.

Eerlijker kans
Het uitzendbureau kondigde vorig jaar juni aan anoniem solliciteren uit te proberen, omdat uit onderzoek bleek dat bijna acht op de tien werkzoekenden geloven dat het helpt iedereen een eerlijker kans te bieden op een baan. Vier op de tien werkgevers bleken ook positief over anoniem solliciteren en 29 procent dacht het zelf in de organisatie te kunnen gebruiken. Verder waren er positieve ervaringen met een experiment van de gemeente Nijmegen.
    In de proef van Manpower hadden 96 van de 761 sollicitanten een niet-westerse achtergrond. Volgens het uitzendbureau moesten opvallend veel van hen, circa 47 procent, worden afgewezen wegens te weinig commerciële ervaring en aansluiting met de functie. Onder de kandidaten met een Nederlandse of andere westerse achtergrond was dat voor 26 procent het geval.

Ervaring
Volgens een woordvoerster van Manpower lijkt het alsof de niet-westerse kandidaten gemiddeld een jongere leeftijd hadden en daardoor misschien vaker te weinig ervaring hadden. Hoe groot het verschil in leeftijd was kon de zegsvrouw niet zeggen. Er is volgens haar ook niet onderzocht wat het effect van anoniem solliciteren is op het aannamebeleid ten aanzien van de andere persoonskenmerken, zoals leeftijd en geslacht.  ...

 

Duidelijk.

Maar natuurlijk gaat het gezeur over "discriminatie" gewoon door (de Volkskrant, 15-04-2008, door Samira Ahli):

  Baas moet allochtoon anders bekijken

Er zijn weinig hoogopgeleide allochtonen in topfuncties. Dat komt deels door negatieve beeldvorming. De krapte op de arbeidsmarkt dwingt werkgevers anders te gaan kijken.


Tussentitel: ‘Je ziet soms dat iemand die nieuw is, voorrang krijgt boven jou’

...    Net als bij veel andere Nederlandse bedrijven blijft het aandeel allochtone medewerkers in de hogere functies bij Delta Lloyd achter. Van de werknemers met lagere functies is 11 procent van allochtone afkomst, bij hogere functies is dat nog maar 1 procent. De allochtone medewerkers willen laten zien dat zij juist een streepje voor hebben, omdat ze het product zijn van twee culturen.
    Om dat aan te tonen, heeft Stanleyson Hato (28) deze bijeenkomst georganiseerd. Hij werkt niet bij Delta Lloyd, maar heeft het diversiteitsproject Divers Talent opgezet, in het kader van Inspiratie voor Integratie. Deze diversiteitswedstrijd wordt georganiseerd door De Baak, het trainingscentrum van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Delta Lloyd is een van de sponsors.
    Aandacht voor meer kleur op de werkvloer is hoognodig. Uit de diversiteitsbarometer van Volkskrant Banen blijkt dat diversiteit in een dip zit. Door negatieve beeldvorming rond allochtonen zijn werkgevers huiverig geworden hen aan te nemen. Recente cijfers van het CBS laten zien dat allochtonen drie keer zo vaak werkloos zijn als autochtonen.
    Hogeropgeleide allochtonen zijn nog steeds twee keer zo vaak werkloos als autochtonen. En hoewel de allochtonen steeds beter geschoold zijn, stromen ze minder vaak door naar hogere functies. Het verschil is deels te verklaren door discriminatie, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit 2007.   ...
    Gertie Dundas (48) werd voor gek verklaard toen ze een goede baan en eigen huis in Suriname verruilde voor een onzekere toekomst in Nederland. ‘Ik was 31, te oud voor alle vacatures, maar ik had binnen een half jaar een baan.’ Toen ze een aantal jaren later naar Delta Lloyd ging, haalde ze meteen een groot contract binnen. ‘Maar nu heb ik het gevoel dat mijn ontwikkeling stokt’, aldus Dundas.   ...

Dat waarde van dat SCP-rapport hebben we boven al gezien: zeer dubieus. Ook zagen we al dat echt onderzoek al het tegendeel heeft bewezen. Maar onze allochtonen schrijfster heeft het natuurlijk goed in haar oren geknoopt - de uitslag van het Manpower onderzoek natuurlijk een stuk minder. Want is het zo veilig en prettig om te weten dat je gediscrimineerd wordt - dat maakt een eventuele mislukking zo veel makkelijker te verwerken.
    Voor die andere klacht: het niet-maken van promotie, geldt iets dergelijks. Uit onderzoek is bekend dat mensen in het algemeen hun capaciteiten veel hoger schatten dan de realiteit, en dat mensen hun recht op promotie ook veel hoger schatten van dat van collega's - autochtonen schrijven de bijbehorende teleurstelling af op diverse zaken, zie de bron - de eerste keuze van allochtonen ligt natuurlijk op "discriminatie".

Maar helaas is er nog meer slecht nieuws voor allochtonen en multiculturalisten (de Volkskrant, 24-04-2008, van verslaggeefster Anja Sligter):
  Proef anoniem solliciteren mislukt

Nijmegen stopt met anoniem solliciteren. De gemeente vindt het effect 'te klein en te onzeker' om met het middel door te gaan. Er wordt daarom ingezet op andere manieren om het aantal allochtonen bij de gemeentelijke diensten te vergoten.   ...
    Een jaar lang experimenteerde Nijmegen met het weglakken van namen, geboorteplaatsen, nationaliteit, land van herkomst en mailadres in de brieven van sollicitanten. Dit zou allochtonen een betere kans geven op een baan, was het idee van oud-burgemeester Ter Horst. Zij wilde het middel in Nijmegen standaard invoeren. De gemeenteraad floot haar terug en besloot tot een proef van een halfjaar.
    Tijdens het experiment werden de brieven bij de helft van de gemeentelijke diensten weggelakt en bij de andere niet. Na de eerste meting werd een effect van 7 procent waargenomen. Bij de diensten met niet-weggelakte brieven werden minder allochtonen (9 procent) dan autochtonen (16 procent) uitgenodigd voor het eerste gesprek. Dit lag bij de diensten met de weglakte brieven gelijk (10 procent).
    De gemeente Nijmegen durfde het toen niet aan dit verschil te duiden. Het zou toeval kunnen zijn, of een onbewuste voorkeur voor briefstijlen. Ook niet uitgesloten zou kunnen zijn dat leidinggevenden door het experiment alerter waren.
    Daarom werd besloten tot een tweede meting en daarbij ging het effect meteen onderuit: zowel bij de controlegroep als de onderzoeksgroep (die nu waren omgedraaid) werd 2 procent minder allochtonen uitgenodigd voor het eerste gesprek. Een klein verschil, menen de onderzoekers.
    De tweede meting maakte wel duidelijk dat het bij de ene helft van gemeentelijke diensten niet uitmaakt of de namen van allochtonen worden weggelakt en bij de andere helft wel. Het kan zijn dat de publiciteit na de eerste meting effect heeft gehad op de tweede onderzoeksgroep.

Het Nijmeegs initiatief was een PvdA-initiatief, natuurlijk met het doel te laten zien dat bij anoniem solliciteren allochtonen wel een gelijke kans hadden, en dat, dús, hun achterstand een gevolg was van discriminatie. Toenmalig PvdA-burgemeester Ter Horst had al besloten dat het anoniem solliciteren ingevoerd zou gaan worden zo, zeker was ze van de realiteit van discriminatie.
    Er werd toch een proef gedaan, en er was een verschil, maar dit verschil was te klein om statistisch significant te zijn - het kon ook toeval zijn.. Dus om zeker te zijn, werd er een tweede proef gelast - want men móést het effect vinden.
    De tweede proef was nog duidelijker: er was géén effect. Proef geslaagd, want dat is de bedoeling van een proef: het krijgen van een eenduidige uitkomst.
    Toch zeggen zowel gemeente als krant dat de proef mislukt is. Dat is (wetenschappelijke) onzin: zoals gezegd: het gaat alleen om het krijgen van een uitkomst. Wat zowel gemeente als krant bedoelen met 'mislukken' slaat natuurlijk op het feit dat de niet de gewenste uitkomst opleverde: men vond geen verschil was met niet-anonieme solliciteren. Dat wil zeggen dat allochtonen niet merkbaar gediscrimineerd worden bij het krijgen van werk. Oftewel: zowel gemeente als krant gingen er zonder bewijs vanuit dat allochtonen gediscrimineerd werden, of ook: dat autochtonen discrimineren.
    Het zonder grond een groep beschuldigen van iets, alleen maar vanwege de kleur van die groep heeft ook een naam, dat heet discriminatie - en als het groepsverschil samengaat met een rasverschil, zoals hier, dan heeft het ook racisme. Het zijn dus de PvdA-bestuurders van de gemeente Nijmegen, en de Volkskrant, die discriminatie en racisme bedrijven: discriminatie en racisme vanwege het op grond van ras of kleur beschuldigen van autochtonen van discriminatie en racisme, terwijl  bekend genoeg is dat allochtonen minstens net zo hard discrimineren en racisme bedrijven, zo niet meer .
    Ook voor het geval van de discriminatie bij werk en sollicitatie is de uitslag dus volkomen duidelijk: het zijn niet de autochtonen, maar de allochtonen en multiculturalisten die discrimineren en racisme bedrijven - met hun beschuldigingen richting autochtonen.

Als allochtonen verschillen voelen in benadering, dan ligt dat verschil op zijn minst voor een groot deel in hun verwachtingspatroon, dat wil zeggen: hun eigen houding en cultuur. Die houdt namelijk een hoge mate van statusgevoeligheid in, en wie dat heeft, ervaart het niet krijgen van die status, ook al is dat terecht, als een belediging - een belediging die dan snel wordt afgeschoven op discriminatie. Hier bronnen waaruit die statusgevoeligheid blijkt (de Volkskrant, 30-10-2007, van verslaggeefster Yvonne Doorduyn):
  ‘Migrantstudent mist kennis’

Allochtone studenten komen vaak van het mbo en dat is geen ideale voorbereiding.


Allochtone studenten voelen zich niet thuis op de pabo. Althans, dat zeggen de uitvallers in een onderzoek van de Erasmus Universiteit. Ze ervaren het klimaat op de lerarenopleiding als negatief, voelen zich anders behandeld en missen begeleiding.
    Volgens Frans Bolsius, directeur van de pabo-opleiding aan de Haagse Hogeschool waar eenderde van de leerlingen allochtoon is, zit het anders. ‘Studenten zullen sowieso nooit zeggen dat ze er te weinig aan hebben gedaan, of het niveau niet aan kunnen. Het is makkelijker de stageplek of de opleiding de schuld te geven.’   ...

Ook de lage status van het lerarenberoep speelt volgens het Erasmusonderzoek mee.
‘Daarom kiezen allochtone havisten niet voor de pabo. Als je goed kunt leren, word je geen leraar, is het idee. Dan word je accountant of manager, dat heeft status.’   ...

 

En (de Volkskrant, 19-03-2008, van verslaggeefsters Samira Ahli en Elsbeth Stoker):

 

Snelle daling werkloze allochtonen
...
Tussenstukken:
Diversiteit gaat erg traag

Cies de Theije is bij de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven verantwoordelijk voor diversiteit:
...   ‘Ook met onze werving bleek veel mis. Via de eigen, overwegend blanke netwerken komen we mondjesmaat in aanraking met multicultureel talent. Het gaat ook nog wel eens mis in de sollicitatieprocedure. Met enige regelmaat stellen allochtone kandidaten onrealistische eisen. Direct een vaste aanstelling bijvoorbeeld. Zo werkt het niet.
    ‘Wat ook lastig is: als ze er eenmaal zijn, gaat een hoger dan gemiddeld percentage snel weg. Er zijn steeds verschillende redenen, maar enig patroon is wel te vinden. Het gaat vaak mis door sociale onhandigheid en onwetendheid van zowel allochtonen als autochtonen. Voorbeeld: moslimmannen die moeite hebben met een vrouw als leidinggevende. Of vrouwelijke collega’s van Turkse afkomst die telkens moeten uitleggen waarom zij geen hoofddoek dragen.’

Allochtonen willen status
Ndo Ntoane is sinds juni 2007 diversiteitsmanager bij de NS:
...   ‘Toen ik begon bij de NS, kreeg ik te horen: ‘Je naam is zo moeilijk, ik noem je gewoon Marie.’ Dat steekt, omdat mijn ouders me juist een Afrikaanse naam gaven in een tijd dat veel Zuid-Afrikanen hun kinderen Engelse namen gaven.   ...
    ‘Allochtonen werven voor hogere functies gaat ook nog moeizaam. De NS heeft een imagoprobleem. Hoog opgeleide allochtonen zijn maximale klimmers. Ze willen een baan met status, auto van de zaak, enzovoort. Je kunt niet aankomen met je treinabonnement.’


En als je zo statusgevoelig bent, denk je bij een gemiste promotie automatisch niet dat het aan jou ligt, of gewoon een ander die beter is, maar aan "Discriminatie!"

Dit sluit naadloos aan bij overige waarnemingen - zo was er dat interview tijdens de Parijse banlieu-rellen met een handvol jongeren van wie er welgeteld eentje werk had, als postbode. Dat vonden de anderen maar een min baantje ...

En wat is het vehikel van die status (Dagblad De Pers, 27-10-2008, door Annemieke van Dongen):
 

Een pensioenregeling boeit jonge allochtonen niet

Allochtonen werknemers vinden onderhandelen over salaris belangrijker dan autochtonen
.

Voor een stevig robbertje salarisonderhandelingen draaien jonge werknemers van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse of Antilliaanse afkomsthun hand niet om. 35 procent van hen is pas tevreden als hij het salarisaanbod van de werkgever verbeterd heeft. Onder autochtonen is dat 25 procent, blijkt uit onderzoek van Intelligence Group onder ruim 3.800 Nederlanders tussen 15 en 35 jaar.
    Rob Vinke, hoogleraar personeelsmanagement aan Universiteit Nyenrode, is niet verrast over die uitkomst. Onderhandelen is volgens hem onderdeel van de Noord-Afrikaanse cultuur. ‘Allochtonen hebben geleerd om te vechten voor elke deal. Onderhandelen is voor hen eervol. Nederlanders vinden het al vervelend om op de markt af te dingen’.
    Daarnaast is succes voor allochtonen het belangrijkste statussymbool, zegt Vinke. ‘Geld is een gemakkelijke meetlat om succes aan af te meten. Je bent wat je aan inkomsten hebt, en iedereen mag dat weten.   ...


En die hang naar de statusposities: makkelijk geld met glad praten, zit er al van kinds af aan in (de Volkskrant, 18-12-2004, door Kees Beekmans):
  Rijk worden in een virari

Kees Beekmans geeft al tien jaar les op een zwarte school in Amsterdam. De meeste leerlingen dromen van snelle auto's, maar sommigen zijn gevoelig voor fundamentalisme. Hoe moeten ze assimileren? De enige Nederlanders die ze kennen zijn hun leraren.

...    Onlangs vroeg ik mijn leerlingen eens voor me op te schrijven hoe ze dachten dat hun leven er over twintig jaar uit zou zien, hoe en waar ze dan zouden wonen, wat ze dan zouden zijn. Geen van de Marokkaanse jongens in deze klas, negen in totaal, de dominante groep, schreef  imam te willen worden. Integendeel, hun ambities lagen op het materiële vlak. Allemaal waren ze ervan overtuigd later directeur te worden van 'een groot bedrijf, waar ze 'heel veel geld' zouden verdienen. De meesten verwachtten tegen die tijd ook in een villa te wonen en rond te rijden in een 'porsh', 'limosin' of 'virari'.   ...

En wat betreft Marokkanen ligt dat zo diep verankerd dat ze er speciale termen voor hebben: kbir en sgir, slaande op machtigen en machtelozen .
    De statusgevoeligheid van bijvoorbeeld de Marokkaanse cultuur is dus zeer groot - en voor de creoolse cultuur geldt hetzelfde . Dat betekent dat die mensen overgevoelig zijn voor alles dat met status te maken heeft, en dus met promoties: ze voelen zich meteen tekort gedaan, want  het niet krijgen van die promotie, al dan niet terecht, tast hun status aan. En dus vertrekken ze weer snel bij een organisatie als de politie, waarin het stijgen in de rangen langzaam gaat.

Een bevestiging vanuit een andere hoek van de wereld (de Volkskrant, 29-09-2008, van verslaggevers Jean Mentens en Sheila Sitalsing):
  Deze week is cruciaal voor de Antillen

Patstelling in bestuurlijke herinrichting na Nederlandse kritiek op Antilliaanse politie | Antillen zien 'rekolonisatie'


Tussentitels: Velen op Curaçao zien een complot in het rapport

Misschien gaf het snoeiharde oordeel van een Nederlandse onderzoeksclub, eerder dit jaar, over de politiekorpsen op de Nederlandse Antillen het laatste duwtje.
    De Antilliaanse politie zou ‘beneden niveau’ functioneren en ‘in belangrijke mate leiderschap, management en sturing’ ontberen. Zo groot was de woede op de Antillen over dit rapport – ongenuanceerde vuilspuiterij, was de reactie – dat Nederland het in een la heeft gestopt.   ...
    De verdenking dat Nederland de controle wil overnemen wordt gevoed door eerder genoemd rapport, dat gehakt maakt van de toestand bij het Antilliaanse politiekorps. Dat document heeft een bijzondere geschiedenis – het was nooit de bedoeling dat het openbaar zou worden. Maar het lekte uit.
    Voor dat rapport lichtte een team van de politie Rotterdam-Rijnmond de Antilliaanse collega’s door. Teamleider Hans Vissers – de plaatsvervangend korpschef Rotterdam-Rijnmond – moest voorstellen doen voor de nieuwe politieorganisatie. Maar Vissers schrok zich te pletter van wat hij aantrof en schreef dat onverbloemd op in een verslag dat hij Nu of nooit noemde. Samengevat: de politie op de Antillen faalt op alle fronten.
    Kennis en opleidingsniveau rammelen, het management is van likmevestje, voor integriteit is weinig aandacht en het is er all chiefs, no indians: het wemelt er van de leidinggevenden.  ...


Ook weer hartstikke duidelijk. Ze haten allemaal gewoon werken.

Terug naar eigen land (de Volkskrant, 12-10-2009, door Carlijne Vos):

  'Allochtoon vermijdt vrijdagmiddagborrel'

Het komende half jaar worden veertig jonge hoogopgeleide allochtone vrouwen aan een baan geholpen. Afgelopen weekeinde tekenden Etnische Zakenvrouwen Nederland (EZVN) en het UWV in het bijzijn van premier Balkenende de overeenkomst voor de pilot ‘rolmodel stimuleert talent’. Het project moet werkgevers en afgestudeerde vrouwen met een niet-westerse achtergrond aan elkaar koppelen. ...

Waarom is dit project nodig?
‘We merkten dat allochtone vrouwen onevenredig hard werden getroffen door de economische crisis. Daarnaast is er sprake van een chronische achterstand van allochtonen op de arbeidsmarkt. ...

Zijn werkgevers wel gemotiveerd genoeg?
‘Het bedrijfsleven is zich echt wel bewust van het belang van etnische diversiteit, maar ze weten vaak niet hoe ze aan de juiste arbeidskrachten kunnen komen. Wij helpen ze daarbij en houden de vinger aan de pols als de vrouwen daar straks aan de slag gaan, om te voorkomen dat het misgaat.
    ‘Bedrijfsculturen kennen soms onbewust uitsluitingsmechanismen. Denk bijvoorbeeld aan de vrijdagmiddagborrel. Allochtonen borrelen niet – moslims drinken zelfs helemaal niet – en blijven dus weg. ...’

Grappig: die omkering van waarden: allochtonen vertonen uitsluitingsgedrag door niet te verschijnen op borrels, en dan is dit uitsluitingmechanisme de schuld van de bedrijven - de autochtonen. De standaard van het multiculturalisme: gedraagt de allochtoon zich onaangepast, is het de schuld van de autochtoon. En wordt er "Discriminatie!" geroepen.
    Terwijl hier ook weer keihard, zie de eerste alinea, sprake is van een bevoordelingproject.

In ieder geval in uitstroom blijkt er absoluut geen discriminatie te zijn (de Volkskrant, 01-10-2010, ANP):
  Allochtoon zit niet vaker in WW dan autochtoon

Autochtonen en allochtonen hebben even vaak een werkloosheidsuitkering (WW). Niet-westerse immigranten hebben echter vaker een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO). Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam.
     De onderzoekers maakten gebruik van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over uitkeringsgerechtigden tussen 1999 en 2006. ..

Alle reden om te veronderstellen dat die discriminatie er ook bij de instroom niet is.

En hier is de oorzaak van enige optredende werkelijke verschillen in aantallen (de Volkskrant, 18-11-2010, van verslaggeefster Charlotte Huisman):
  Ook met hulp is werk een illusie

De Utrechtse gemeenteraad debatteert vandaag over Fourstar, dat er onvoldoende in slaagt lastige jongeren aan het werk te krijgen. Maar dat blijkt vaak vrijwel onmogelijk.

Tussentitel: Ze hebben geen diploma, een zwakke spanningsoog en ze haken snel af

Een grote groep meest allochtone jongeren zonder diploma heeft zo’n afstand tot de arbeidsmarkt, dat zij ook met intensieve en kostbare hulptrajecten heel moeilijk aan regulier werk zijn te helpen.
    Dit zegt directeur Michel Kollau van Fourstar Midden, het reïntegratiebedrijf dat in Utrecht de moeilijkste groep jongeren naar werk of school moet leiden. Het is zijn antwoord op de kritiek van onder meer de gemeente dat zijn bureau niet functioneert. De Utrechtse gemeenteraad debatteert vandaag over de zaak.
    Het Jongerenloket, waar jongeren tot 27 jaar zich kunnen melden voor hulp bij het vinden van werk of een opleiding, stuurt de klanten door naar Fourstar. Kollau: ‘Wij krijgen de jongeren van wie het Jongerenloket zegt: dit lukt ons niet.’
    Fourstar kwam deze maand negatief in het nieuws vanwege een scriptie die tijdelijk niet op de site van de Universiteit Utrecht stond. ...
     ... het een bijzonder sappig werkstuk is. Te lezen is hoe ‘criminele’ jongeren zonder iets te doen een stagevergoeding van maximaal 900 euro kwamen ophalen bij Fourstar. Dat was, in de omschrijving van een geciteerde medewerker van het Jongerenloket, een buurthuis waar bendeleden ongestoord konden rekruteren en waar gemotiveerde jongeren niet meer durfden te komen.
    ....Nadat begin dit jaar een strenge controle op aanwezigheid werd ingevoerd voor het verkrijgen van een stagevergoeding, vertrokken de ergste lastpakken.
    Maar ook nu zijn er nog veel problematische jongeren bij Fourstar. Een aantal van hen is duidelijk gemotiveerd. ...
    Neem Faruk (26), de enige van het groepje mannen bij de ‘jobtraining’ die niet nors wegkijkt als de verslaggeefster een vraag stelt. ...
    Lukt het Fourstar deze jongeren aan het werk te krijgen? In de effectiviteitsmeting is het vruchteloos zoeken naar het percentage jongeren dat uiteindelijk een baan heeft gekregen. Ruim eenderde krijgt een zorgtraject dat niet het vinden van werk tot doel heeft. Iets minder dan een kwart van de jongeren is aan het werk, een half jaar na vertrek bij Fourstar, is te berekenen. Een klein percentage is terug naar school gegaan. De gemeente betaalde van 2006 tot 2010 ruim 12 miljoen euro voor de bijna tweeduizend trajecten van een half jaar voor jongeren bij Fourstar.   ...
    Bijna 90 procent van de jongeren bij Fourstar is allochtoon en de meesten zijn van Marokkaanse afkomst; het gros is doordrongen van de straatcultuur. Kollau: ‘Ze hebben geen diploma, een zwakke spanningsboog, ze haken snel af: zie je wel, het lukt niet. Ze willen vaak met weinig inspanning veel geld verdienen. Veel jongens zitten heel erg in de slachtofferrol. Ze zitten niet op me te wachten, zeggen ze, de leuke banen gaan naar anderen. Dit soort problemen los je niet op met een werk-leertraject.’   ...
    Niets doen met deze jongeren is ook geen alternatief, meent Kollau. ‘Wat moeten we anders, we kunnen deze jongeren ook niet in de wijken laten lopen. Je kunt het niet maken deze jongeren op te geven en ze hun hele leven in de bijstand te laten leven. Voor je het weet heb je een verloren generatie, die alleen maar verder wegzakt in de slachtofferrol.   ...


Tussenstuk:
Loket voor jongeren die het niet redden

Bij het Utrechtse Jongerenloket, geopend in 2008, kunnen jongeren tot 27 jaar terecht met vragen over school, werk en inkomen. In het loket werken gemeente Utrecht, een werkbedrijf en ROC’s samen.
    Bij het Jongerenloket melden zich de jongeren die het niet op eigen kracht redden. Ongeveer 80 procent van hen heeft geen diploma. Vorig jaar kwamen er ruim 3800 jongeren. ...
    ‘Veel jongeren moet je duidelijk maken dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven’, aldus Gerda Houtman, projectleider Jongerenloket. Veel van hen blijken ook geen duidelijk beeld te hebben van de beroepen die binnen hun bereik liggen. Volgens Houtman werkt de stevige en duidelijke aanpak het best bij deze moeilijke groep.


Het is allemaal overduidelijk het gevolg van cultureel aangeleerde zaken - van culturele eigenschappen.

Putjesschepper of uitzenddirecteur, xenofobe Nederlandhaters zie je overal (de Volkskrant, 26-03-2011, door Elsbeth Stoker en Carlijne Vos):
 

Het voordeel van de zilveren uittocht? Leukere banen
 
Dit jaar viert de eerste lichting babyboomers zijn 65ste verjaardag. Onder meer in het mbo slaat de vergrijzing hard toe.
...

Kansen voor allochtonen

Wie: Melvin Tjoe Nij (47)
Wat: Directeur van Young Global People, wervings- en selectiebureau voor hoogopgeleide multiculturele starters

... bedrijven realiseren zich nog onvoldoende dat ze straks uit een andere vijver moeten gaan vissen als er arbeidstekorten ontstaan. Allochtone sollicitanten worden nog steeds te vaak door een blanke bril beoordeeld. Hierdoor vallen onevenredig veel jonge allochtone talenten af.
    Ik ben mijn bedrijf in 2005 begonnen om bedrijven te helpen allochtoon talent te herkennen. Je moet door culturele verschillen heen kunnen kijken. Veel kandidaten van YGP werken vaak onder hun niveau of solliciteren niet op hogere functies omdat ze denken dat ze toch geen kans maken. Nederland laat echt een kans liggen als we al die potentie onder andere nationaliteiten laten liggen.'


En toch inde zemaar geen werk ...

Het als sprookje bewezen verhaal over discriminatie blijft maar opduiken (de Volkskrant, 22-06-2011, van verslaggeefster Carien ten Have):
  Zonder netwerk vindt allochtone jongere veel lastiger goede baan

Die titel is al een meer dan halve leugen - want zonder netwerk vinden autochtone  jongeren ook veel lastiger een baan.

  Allochtone jongeren hebben meer moeite om een sterke positie op de arbeidsmarkt te verwerven dan autochtone jongeren. Dat blijkt uit onderzoek van FNV Jong, dat donderdagavond is gepresenteerd.

De tweede leugen. Want dat blijkt helemaal niet uit dat onderzoek:
  Het onderzoek van FNV Jong, dat jongeren tussen de 13 en 26 jaar naar hun mening vroeg over werk en werkloosheid

Want uit onderzoek dat mensen vraagt over henzelf, blijkt helemaal niets, zoals volledig is bewezen uitleg of detail - wat speciaal bij allochtonen stelselmatig wordt overtreden uitleg of detail .
  De werkloosheid onder allochtone jongeren is al jaren hoger dan onder autochtonen. In 2010 had 23 procent van de allochtone jongeren onder de 25 jaar geen werk, tegenover 10 procent van hun autochtone leeftijdgenoten, blijkt uit onderzoek van het instituut voor multiculturele vraagstukken Forum. Marokkaanse en Surinaamse jongeren hebben de meeste moeite een baan te vinden: van hen zit meer dan een kwart thuis.

Er zit ongetwijfeld een factor "netwerk" in dit verschil. Maar als ze echt een baan zouden willen hebben, dan is er ook een andere weg (de Volkskrant, 24-06-2011, van verslaggeefster Carien ten Have):
 

Arbeidsmarkt | Volgens bedrijfsleven zijn verkeerde mbo-opleidingen populair

Technische sector naarstig op zoek naar jongeren

Vooral bedrijven in de technische sector hebben last van de krapte op de arbeidsmarkt. 'Het aanbod is zo gering dat we jongeren al vroeg in hun studie aanspreken om hier te komen werken', zegt Johan Bredenbeek van installatiebedrijf ULC Groep.
    UCL Groep is een van de grotere installateursbedrijven van Nederland. Het bedrijf werkt voornamelijk in ziekenhuizen en zorginstellingen. 'Tijdens de economische crisis hebben we de goede werknemers kunnen behouden', aldus Bredenbeek. 'Nu de markt weer aantrekt, zoeken we nieuw geschoold personeel. Maar dat is moeilijk te vinden.'
    Dat komt mede doordat de technische sector te kampen heeft met een slecht imago. ...
    De techniek is niet de enige sector die door de krapte op de arbeidsmarkt moeilijk werknemers vindt. Ook in de zorg, het onderwijs, de ict en de metaalsector zijn er tekorten. In een toptien van de meest gevraagde werknemers, opgesteld door uitzendbureau Manpower, staan niet alleen technici, maar ook productieoperators, ict-projectmanagers, ict-medewerkers en monteurs.
    Toch komen er voldoende mensen de arbeidsmarkt op. 'Er lopen genoeg mensen rond die willen werken', zegt Ton Wilthagen, arbeidsmarktdeskundige aan de Universiteit van Tilburg. 'Maar ze hebben niet de juiste kwalificaties voor de banen waar vraag naar is en moeten worden omgeschoold.'
    Volgens Wilthagen is er steeds vaker een mismatch tussen de studievoorkeuren van jongeren en de vraag van het bedrijfsleven. 'Je ziet bijvoorbeeld dat veel mbo-leerlingen kiezen voor opleidingen als sport, beweging of recreatie. Maar daar is amper vraag naar. ...


En allochtonen vormen een groep die bij uitstek lijdt aan dit syndroom, zie hier uitleg of detail .
    Het is 2012 en er is sprake van een economische crisis. Nu is "crisis" eigenlijk een groot woord, want het gaat om een daling in de economische activiteit die in de enkele procenten loopt, maar omdat niet alleen de economie maar ook de rest van de kapitalistische maatschappij berust op economische groei, spreekt men toch van crisis. waarbij het ene kenmerk is van zo'n crisis is dat het vooral effecten heeft aan de grenzen van de maatschappij. In positieve zin in dat de rijksten relatief nog rijker worden, en de armsten relatief nog armer. En dus, in landen met grotere groepen laagopgeleide immigranten neemt de werkloosheid onder die laagopgeleiden het sterkst toe:
Uit: De Volkskrant, 17-07-2012, van verslaggever Joost Pijpker
 

werkloosheid 2012Situatie autochtonen leeftijdsgenoten veel minder dramatisch

Jonge allochtoon is vaker werkloos

Steeds meer niet-westerse allochtone jongeren in Nederland raken werkloos. Van deze allochtonen tussen de 15 en 25 jaar had in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 29 procent geen baan. Een jaar eerder was dit nog 7 procent lager.    ...
    Jongeren van Marokkaanse komaf worden verhoudingsgewijs het hardst getroffen: 39 procent van hen heeft geen werk, tegenover 21 procent een jaar eerder. Onder Turkse en Surinaamse jongeren steeg het werkloosheidspercentage het afgelopen jaar eveneens sterk, met respectievelijk 13 en 12 procentpunt.   ...


Niets bijzonders dus. Een uitvloeisel van de sociale positie van allochtonen, zich uitdrukkende in een gemiddeld aanzienlijke lagere opleiding, en daarnaast nog een verkeerde school- en beroepskeuze: geen techniek, maar dienstensector en bureaubaantjes uitleg of detail . De economisch minst nuttige banen waarop bij crisis het eerst op bezuinigd wordt.
    En, opvallend, zelfs de allochtonenclub Forum, die dit onderzoek met behulp van etnische registratie heeft georganiseerd, heeft een paar aspecten hiervan toegegeven:
  Dat allochtone jongeren het effect van de crisis veel sterker voelen dan jonge autochtonen komt volgens Arslan onder meer doordat zij een lagere taalvaardigheid en geringere sociale vaardigheid hebben.

Kijk, dat ze in alle opzichten een lagere opleiding én dus lagere vaardigheden hebben, is nog een paar stations te ver. Hoewel ... Dit is de versie van dit artikel van de website van Elsevier (Elsevier.nl, 16-07-2012, door Jeroen Langelaar uitleg of detail ):
  Opnieuw meer werkloosheid onder allochtone jongeren

...   Volgens Forum stijgt de werkloosheid onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst al jaren structureel sneller dan die onder autochtone jongeren.    ...
    De organisatie vindt dat politieke partijen te weinig aandacht besteden aan de 'dramatische' cijfers.
    Forum-directeur Sadik Harchaoui zei eerder dat de grote werkloosheid onder allochtone jongeren niet per se het gevolg is van discriminatie, maar van een opleidingsachterstand en een slechter netwerk.

Hoeveel eerder staat er niet bij, maar dat doet er niet toe - dit is natuurlijk de waarheid.
     Maar deze waarheid mag natuurlijk absoluut niet verder gepropageerd worden. Dus gooit de Volkskrant er razendsnel het "Discriminatie!"-rookgordijn over:
  Ook Nymensio en Elgery merken dat het voor allochtone jongeren vaak moeilijker is om werk te vinden dan voor hun van oorsprong Nederlandse leeftijdsgenoten. 'Ik werkte bij een restaurant, maar kon dat niet meer combineren met mijn kappersopleiding, dus ben ik gestopt', zegt de 19-jarige Nymensio. 'Nu ik bijna klaar ben, zoek ik iets anders, maar dat is niet gemakkelijk.'
    Zijn Antilliaanse vriend Elgery solliciteert eveneens al een tijdlang zonder succes te boeken. De 24-jarige scholier helpende zorg heeft nog geen werkervaring, maar wil graag een baan. 'Ik ben al geweest bij onder meer Albert Heijn, Lidl en de Kiosk, maar nergens hadden ze werk voor mij', vertelt hij.
    'Ik denk echt dat het komt omdat ik een kleurtje heb', aldus de Surinaams-Antiliaanse Nymensio. 'Zo kreeg een vriendin van me de tip van haar Nederlandse vriendin om bij een bedrijf te solliciteren. Dat Nederlandse meisje werd wel aangenomen, maar die vriendin van mij niet.'
    'En laatst liepen we langs een winkel waar voor het raam een papiertje hing waarop stond dat ze werknemers zochten', zegt Nymensio. 'Dus ik zei tegen Elgery dat hij daarop moest reageren. Maar toen we eenmaal binnen waren zeiden ze: sorry, we zoeken geen mensen. Ook toen ik ze op het papiertje wees, bleven ze volhouden dat er geen werk was.'

Maar natuurlijk, zeggen ze dat. Ze zeggen natuurlijk niet: "Ik weigerde die Hollandse kaas zijn hand te drukken" of dat ze de bijbehorende houding of blik hadden, of "Dat ik met hoofddoek en boerka en rastakop aankom, is toch helemaal mijn eigen keuze ...".

Maar voor we hier te veel woorden aan vuil maken, even wachten tot de volgende dagen. Want als zoiets in het nieuws komt, dan weet je het wel: tijd voor een campagne. En ja hoor, reeds de volgende dag (de Volkskrant, 18-07-2012, door Joost Pijpker):
  Waarom sluit de etnische kloof op de arbeidsmarkt zich niet?

De eerste onbeschoftheid. Want zeg iets over de etnische kloof in de misdaadstatistieken, en je krijgt de racisme-politie achter je aan. Over dat je die term "etnisch" niet mag gebruiken, want dan doe je aan "etnische registratie".
  De werkloosheid onder allochtone jongeren is drie keer zo hoog als onder hun autochtone leeftijdsgenoten. Bedrijven beweren hun best te doen, maar sollicitanten merken daar weinig van, zeggen ze.

De tweede onbeschoftheid, want alle tips bij solliciteren zeggen niets over dat bedrijven hun best moeten doen, maar dat jij je best moet doen. Maar die tips zijn natuurlijk gericht aan de gewone gemiddelde sollicitant - een autochtoon.
  Monic Zents, directeur Diversity & Inclusiveness voor België en Nederland bij Ernst & Young:
'Wij hebben nog onvoldoende allochtone werknemers.

De derde onbeschoftheid. Alsof Ernst&Young de typische doelgroep vertegenwoordigd van bedrijven waar de gemiddeld veel lager opgeleide allochtoon op zou kunnen solliciteren.
   Daarom hebben we ook streefcijfers opgesteld voor onze recruiters. 25 procent van de hbo- en wo-afgestudeerden in Amsterdam die zij dit jaar aandroegen moesten allochtoon zijn.

De vierde onbeschoftheid, en een heel grote: allochtonen maken slecht 10 procent van de bevolking uit. Deze lui discrimineren autochtonen.
  Machteld Vink, humanresourcemanager bij advocatenkantoor Kennedy Van der Laan:

De vijfde onbeschoftheid - een herhaling van de derde.
  Melvin Tjoe Nij, oprichter Young Global People, werving- en selectiebureau voor jonge multiculturele talenten:
'Ik merk dat bedrijven minder naar kleur kijken; ze willen gewoon goed personeel. Maar wat is de definitie van goed? Ik heb het idee dat bedrijven daarbij vooral kijken naar autochtone criteria, zoals nevenactiviteiten en of een kandidaat geen stapelaar van opleidingen is.

De zesde onbeschoftheid. Omdat Nederlandse bedrijven westerse criteria hanteren, zijn westerse landen groot geworden. Wat moeten ze dan: Kijken naar wie je oom is of wat voor geloof je hebt?
  Suzan Bloemscheer, woordvoerder uitzendbureau Randstad:
'Het is voor ons niet moeilijker om een allochtoon aan een baan te helpen. Wij doen geen zaken met bedrijven die discrimineren. En wij slaan iemands achtergrond niet op in onze database, dus kunnen we er ook niet op selecteren.'

Nee. Maar bij uitzendbureaus ligt voornamelijk gewoon werk en moet je gewoon werken. Allemaal zaken waar de allochtoon kennelijk minder belangstelling voor heeft.
  Sadet Karabulut, SP-Kamerlid:
'Taalachterstand en opleiding leiden er toe dat allochtone jongeren minder vaak een baan vinden, maar vooroordelen en discriminatie spelen hierbij ook zeker een rol.

Inderdaad. Respectievelijk 95 en 5 procent. Ze op gelijke voet noemen, is de zevende onbeschoftheid.
  Jesse Klaver, GroenLinks-Kamerlid:
'Als je een zwarte lijst wilt opstellen,

De achtste onbeschoftheid: er zonder meer vanuit gaan dat allochtonen werkloosheid het gevolg is van discriminatie.
    Natuurlijk is zo'n brandende kwestie als het bejegen van Nederland en haar bevolking met discriminatie en racisme op zijn minst (bijna) een hele pagina waard:
techniek

Waarin misschien nog wel de grootste onbeschoftheid schuilt. Want wat zien we in de illustratie: allochtonen die aan technisch werk doen. En wat weten we van mensen die technisch werk willen doen? (Twee korte exemplaren gekozen uit een ruime verzameling) (de Volkskrant, 16-12-2011):
  Tekort vakmensen

Kleine vakopleidingen dreigen kopje-onder te gaan als het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) wordt opgeheven. ... Er is nu al een gebrek aan vakmensen. ...

En (de Volkskrant, 30-01-2012):

  Ander commentaar
...
FD

Nederland heeft een tekort aan technisch personeel dat oploopt. Het kabinet heeft bedrijven en kennisinstellingen gevraagd hoe de aanwas te vergroten. De plannenmakers doen er goed aan niet alleen oog te hebben voor de 'top' maar vooral ook voor het vmbo en het mbo; juist daar zijn de tekorten het grootst.

En waarom hebben we Polen nodig in de bouw? Enige conclusie: omdat allochtonen het grootschalig verdommen om technisch werk te doen. Dat is echt werk. Dat geeft geen "I want respect, man!" uitleg of detail en "Ikgh wilgh resgpekth!" uitleg of detail . Daar zijn ze te goed voor.

In het hoofdredactionele commentaar wordt nog eens duidelijk uitgelegd dat hier de denkfout van de multiculturalisten schuilt (de Volkskrant, 18-07-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Carlijne Vos):
  Werkloze allochtoon

Een derde van de jongeren met een niet-westerse achtergrond zit thuis zonder baan terwijl de gemiddelde werkloosheid onder jongeren op 10 procent ligt. Bij allochtone jongeren blijft dus onmiskenbaar talent onbenut. ...

Welke redenatie in zijn geheel luidt: van autochtonen is 10 procent werkloos - van allochtonen is dertig procent werkloos - allochtonen zijn identiek aan autochtonen - ergo: bij allochtonen blijft talent onbenut.
    We hebben zojuist gezien hoe het wel zit: de arbeidsmarkt vereist dezelfde talenten onafhankelijk van afkomst - de groep autochtonen voldoet beter aan de vereiste talenten dan de groep allochtonen - ergo: van de groep allochtonen zijn er meer werkloos.
    En als je de verkeerde hypothese gebruikt, zie je ook veel onverklaarbare verschijnselen:
  ... het is ook schadelijk voor de vele bedrijven en instellingen die gebaat zouden zijn bij een meer divers werknemersbestand.

Volgens de multiculturalisten zijn het de bedrijven zelf die de allochtonen hebben gehaald als "gastarbeiders", dus die hebben echt geen bezwaren tegen die gastarbeiders. De auteur debiteert een contradictie - een absurditeit.
  De gemiddelde Nederlandse werkvloer is nog steeds overwegend 'wit'.

Bedoeld als verwijt , en in die zin nog een absurditeit. De Nederlandse bevolking is nog steeds overwegend wit. Volgens de multiculturalisten is er geen massa-immigratie, en dus kan er ook geen massa-aanwezigheid op de werkvloer zijn.
  Bedrijven selecteren hun sollicitanten met een 'Hollandse bril' op.

Een logische conclusie uit een absurde aanname: als je aanneemt dat je een ladder naar de maan kunt bouwen, en aanneemt dat de maan van groende kaas is, is de conclusie juist dat je dan voor altijd te eten hebt.
  Hoogopgeleide getalenteerde allochtonen vallen buiten de boot omdat ze niet over het juiste netwerk beschikken of de mores van het corps niet kennen.

Voor hoogopgeleide autochtonen die de mores van het corps niet kennen geldt precies hetzelfde als voor hoogopgeleide allochtonen die de mores van het corps niet kennen. de eerste groep eruit halen is racisme.
  Ook in publieke sectoren zoals de zorg of aan het gemeentelijk loket is het aantal niet-westerse werknemers bepaald geen afspiegeling van de bevolking. In grote steden dreigt zo een mismatch te ontstaan tussen vraag en aanbod van diensten, waardoor burgers buiten de boot kunnen vallen.

Het idee dat ras een rol speelt bij het verlenen van diensten is racisme.
  Zo zal een Marokkaanse oudere zich bijvoorbeeld niet thuisvoelen in een oer-Hollands verzorgingstehuis met stamppot als avondmaal.

Reactie: "Zo zal een Nederlandse oudere zich bijvoorbeeld niet thuisvoelen in een verzorgingstehuis met coucous als avondmaal". De Marokkaanse oudere heeft een oplossing voor zijn of haar probleem: teruggaan naar Marokko. De Nederlandse oudere heeft die mogelijkheid niet. De Marokkaanse oudere hier afschilderen als de benadeelde, uitsluitend op grond van het etniche verschil, is racisme. een eventuele suggestie voor het inrichten van verzorgingshuizen gericht op een speciale etnie, is ook racisme.
  Werkgevers doen er goed aan zich te realiseren dat zij hun personeelsbestand moeten aanpassen aan een diversifiërende klantenkring.

Hier wordt in de klantenkring van bedrijven een onderscheid gemaakt uitsluitend gebaseerd op etnie. Een ernstig geval van racisme.
   Als klanten zichzelf niet herkennen in een product, lopen ze immers weg. 

Hier wordt gesuggereerd dat klanten van allochtone afkomst kijken naar de etnie van degenen die ze een product leveren. Een ernstige beschuldiging van racisme in de richting van allochtone immigranten. Door een ondersteuner van allochtone immigranten.
    En na al deze absurditeiten, De eerste blijk van minuscule vooruitgang na dertig jaar absolute censuur op culturele niveauverschillen en tien jaar vrijwel totaal vruchteloze discussie:
  Ambitieuze allochtone jongeren op hun beurt moeten zich niet laten verrassen door de vraag van werkgevers naar bijvoorbeeld stage-ervaring of relevante nevenfuncties tijdens studietijd.

Wat er in concreto staat bevat natuurlijk ook al een enorme fout, maar dat er staat dat allochtonen zelf ook iets moeten doen, is dus dat stukje vooruitgang. Maar verder gaat het dus niet. want er staat niet dat iets is aan hun inhoudelijke positie waaraan ze wat moeten doen. nee, er staat dat ze zich moeten voorbereiden op datgene wat de autochtone sollicitanten ook overkomt. Oftewel: Carlijne Vos suggereert hier dat gelijke behandeling een foute zaak is. Gelijke behandeling is namelijk:
  Het begrijpen en toepassen van de sociale spelregels op de werkvloer is een belangrijk wapen tegen discriminatie. 

... discriminatie. Ja hoor, het staat er echt: als werkgevers de normen voor een sollicitatiegesprek op gelijke wijze toepassen op iedereen, dan is dat discriminatie. Want allochtonen begrijpen die normen niet dus moeten ze eigen normen krijgen. Normen toegesneden op hun eigen etnische achtergrond. Etnische normen.
    En wat hier dus geïllustreerd wordt is dat de hypothese van onmogelijkheid van het bestaan van culturele niveauverschillen, vrijwel onlosmakelijk en onoverkomelijk leidt tot racisme. Racisme gericht tegen de eigen blanke bevolking.
    Gelukkig staat de Volkskrant niet alleen in haar campagne tegen Nederland en haar burgers. De publieke ("Drie maal de Volkskrant") omroep doet in ieder geval ook mee, zie bijvoorbeeld het NOS Journaal van 16-07-2012 uitleg of detail (na 7:53 min.).

En hier staat de reden dat allochtone jongeren moeilijk werk vinden, terwijl het er wel is (de Volkskrant, 08-08-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Peter Giesen):
  Mbo'ers zonder werk

Veel jongeren met een mbo-diploma kunnen geen werk vinden, blijkt uit een onderzoek van FNV Jong. In de top-10 van populaire opleidingen staan vijf studies met matige tot geringe kansen op de arbeidsmarkt. ...
    ... Het ambacht moet status krijgen. Misschien kan de economische crisis daaraan bijdragen, als blijkt hoe kwetsbaar de afgestudeerden in de 'leuke' vakken zijn.

Ze vinden zich te goed voor technische vakken. Dat is echt werk. Daarvoor zijn ze als moslim en uitverkorenen te superieur ...

Het volgende plakken we achter al dit soort verzamelingen(de Volkskrant, 04-08-2012, door Rob Gollin):

  'Mijn ouders hebben me altijd gewaarschuwd voor vooroordelen en zelfbeklag'

Serdar Gözübüyük, nog maar 26, mag zich de beste scheidsrechter van Nederland noemen.
...

...    Scheidsrechter Serdar Gözübüyük, de jongste van drie broers uit een Turks gezin in Haarlem, was ook in zijn vak herhaaldelijk de jongste, en nu al de beste van Nederland. Volgende maand neemt hij de Gouden Kaart in ontvangst tijdens het Voetballer van het Jaar-gala, de oorkonde voor de hoogst gewaardeerde scheidsrechter van het afgelopen seizoen. In de klassementen van Voetbal International en NUsport eindigde hij ook als winnaar.    ...

Zou iemand van jouw leeftijd eigenlijk niet nog gewoon lekker moeten voetballen?
'Als heel veel mensen, zowel in het vak als erbuiten, tegen me roepen: ga door met fluiten? Dat motiveert enorm, kan ik je zeggen. Het was allemaal niet zo vanzelfsprekend. In mijn omgeving was het overheersende gevoel dat je als Turk of Marokkaan of Surinamer in Nederland toch niks kon bereiken. Ik hoorde alleen maar van vrienden dat ze werden afgewezen, ook degenen die hbo of een universitaire opleiding hadden. Er werd ook altijd gezegd: een Turk heeft nog nooit wat bereikt in het Nederlandse voetbal. Het bijzondere was dat het mij wel lukte. Wat werd gezegd, klopte niet. Ik heb nooit ervaren dat er voor mij een barricade is opgeworpen. Elk jaar was er promotie. Mijn idee is dat als je ergens honderd procent voor gaat, die kans heus wel komt. Die kun je zelf creëren. Maar het gebeurt niet als je in je eigen vertrouwde kringetje blijft hangen, waar weinig Nederlands wordt gepraat, op afstand van de Nederlandse cultuur. Daar wordt gezegd: ik kom niet aan de bak omdat ik Ahmed heet, of Mohammed. Maar mijn vader zei altijd: het kan heel goed dat Jan of Piet hetzelfde overkomt. Het zijn mijn ouders geweest die me altijd hebben gewaarschuwd voor dat soort vooroordelen en zelfbeklag. Het zijn mijn ouders geweest die mijn broers en mij altijd voorhielden dat we van Turkse origine zijn, maar dat we ons moesten aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Wij wonen hier, zo zijn de regels.    ...

En al het andere is anti-Nederlandse discriminatie, anti-blank racisme en grove leugens.

Het zoveelste bewijs (de Volkskrant, 13-08-2012, van verslaggever Jonathan Witteman):
  Spaanse vakkrachten vullen gaten in de arbeidsmarkt

Tussentitel: Arbeidsbemiddelaars zoeken technici, tandartsen en verpleegkundigen in Spanje

Spaanse verpleegkundigen, ingenieurs en tandartsen zullen de komende jaren tot de Nederlandse arbeidsmarkt gaan behoren. Nederlandse wervingsbureaus proberen van de Spaanse nood een deugd te maken door Spaanse werklozen aan een baan in ons land te helpen. In branches als de zorg of metaalindustrie zijn Nederlandse vakkrachten immers schaars.   ...

Allochtonen zijn niet geïnteresseerd in echt werk. In werk. Daarvoor moeten Polen of Spanjaarden komen.

Er heerst in 2013 en 2014 in heel Nederland werkloosheid. De Nederlandse werkloosheid is voor een belangrijk deel veroorzaakt door de komst van immigranten, ook allochtone immigranten. De allochtone werkloosheid is natuurlijk veroorzaakt door discriminatie en de schuld van de Nederlanders (de Volkskrant, 11-12-2013, door Anna Marij van der Meulen):
  Allochtone jongeren willen erbij horen

Voor een baan moeten allochtone jongeren nog harder knokken dan hun autochtone leeftijdgenoten. Discriminatie zorgt voor een achterstand
...

'We denken dat je op de langere termijn niet binnen de groep past', krijgt de 23-jarige juriste M. te horen nadat ze heeft gesolliciteerd op een baan bij haar stage-adres, een advocatenkantoor op de Amsterdamse Zuidas. Omdat ze nog aan het solliciteren is, wil ze niet met haar naam in de krant.
    M. is slechts een van de 40 duizend allochtone jongeren die geen baan kan vinden. De werkloosheid onder jongeren van niet West-Europese afkomst is twee keer zo hoog als die onder autochtone jongen, namelijk 33,3 procent.

Er is genoeg werk in Nederland voor mensen die een vak kennen, vooral een technisch vak, want ze komen uit Polen en Roemenië - zeggen de multiculturalisten zelf. Er is niet genoeg werk voor allochtonen die niets kunnen, dat wilzeggen: 39 van de genoemde 40 duizend, en zeker niet voor degenen die in de parasiteer-baantjes als advocaat willen want die houden degenen die parasiteerbaantjes verdelen liever onder zichzelf, zoals dat al honderden jaren gebeurd over de hele wereld, ook in Nederland:
  Volgens M. speelt haar niet-Westerse achtergrond een rol in het vinden van een baan bij een groot advocatenkantoor. 'Er heerst een mono-cultuur', zegt M. 'Wanneer er na het weekend wordt gesproken over hockeyclubs, kaasplankjes en wijntjes, kan ik daar niet over meepraten'. In het weekend doet M. aan salsa en brengt ze tijd door met familie. Ondanks haar open persoonlijkheid heeft ze het gevoel de aansluiting met collega's te missen.

De parasiteerbaantjes in de moskee en het theehuis worden ook niet vergeven aan mensen die niet mee kunnen praten over de sjisj-kebab en de couscous.
  Dat discriminatie een rol speelt bij de instroom op de arbeidsmarkt voor allochtone jongeren blijkt uit onderzoek naar werkloosheid onder allochtone jongeren van de Sociaal Economische Raad (SER).

Zoals al lang aangetoond: een grof leugenonderzoek, dat voortduurd wordt aangehaald.
    Waarna er in het artikel nog een tijd gezeurd wordt over andere culturele achtergronden. Inderdaad. En dat is een uitstekende reden voor afwijzing. Moeten ze zich maar aanpassen. En niet zelden zijn de verhalen van moslims die nadat ze aangenomen zijn, ineens de hele dag willen bidden, eigen bidruinmtes wensen, vrouwen geen handen willen gaan schudden enzovoort. Wie wil dat risico nemen?
    En dat wordt tenslotte dit nog erkend:
  Naast discriminatie en verschillen in sociaal-economische achtergrond, speelt volgens de SER ook studiekeuze een rol. Zo kiest de allochtone jongere veel vaker voor een studie op economisch of sociaal-cultureel gebied, en veel minder vaak voor een technische studie. En juist voor de secretaresses, juridisch- en ict-medewerkers zijn de vooruitzichten op de arbeidsmarkt slecht, terwijl die voor de monteur of loodgieter veel beter zijn. De voorkeur voor sociaal economische studies kan onder druk van ouders tot stand komen. Werken in de techniek of industrie wordt door ouders vergeleken met werk dat zij in hun land van herkomst of als gastouder hebben gedaan.

De arrogantie en het superioriteitsdenken uitleg of detail dat vast zit aan de islam (ook het Jodendom, maar dat is hier nu niet het onderwerp).
    Ook in 2014 komt het SCP weer met haar leugens:


Uit: De Volkskrant, 11-03-2014, van verslaggever Gijs Herderscheê
  tekst 

Dankzij PVV eerder geopenbaard rapport bevestigt zwakke positie Marokkanen

Crisis treft allochtonen het hardst


De crisis treft allochtonen onevenredig zwaar. Ook met gelijke kwalificaties voor een baan zijn allochtonen veel vaker werkloos. Van de niet-westerse kinderen leeft een kwart in een armoedehuishouden.


Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau, SCP, in het jaarrapport integratie 2013. ...
    Het rapport kwam voortijdig op straat te liggen dankzij de PVV. Die partij is verontrust omdat een traditionele paragraaf over criminaliteit onder nieuwkomers ontbreekt. ...


Red
.:
   Juist ja. Dus weet je meteen zeker dat alle andere producten van het SCP pro-allochtoon gekleurd zijn.

  De werkloosheid onder allochtonen is traditioneel veel hoger dan onder autochtonen. Door de crisis is het werkloosheidspercentage onder nieuwkomers nu drie zo hoog als onder autochtonen, 16 procent tegen 5 procent. Onder niet-westerse jongeren van 15 tot 24 jaar is 28 procent werkloos tegenover 10 procent onder autochtone leeftijdsgenoten. Bij Marokkaanse jongeren is het werkloosheidspercentage zelfs 37 procent.
    Ook bij gelijke kwalificaties, zoals diploma's, zijn migranten vaker werkloos dan autochtonen. Dit wijst er volgens het SCP op dat er meer ruimte is voor al dan niet bewuste vooroordelen en discriminatie.

Dus helemaal niet. Naast diploma's zijn er nog veel meer factoren die de geschiktheid van en kandidaat uitmaken, en bij moslims is dat eisen omtrent allerlei faciliteiten als gebedsruimtes, gebedtijd, niet sociaal inpassen, het uitstralen van een haat-ongelovigen-godsdient uitleg of detail , enzovoort. Met nog een belangrijk argument na de herhaling. Want de boodschap moet er natuurlijk ingeramd worden (de Volkskrant, 12-03-2014, van verslaggeefster Nanda Troost):
  'Discriminatie beter aanpakken'

De economische crisis treft allochtonen harder dan autochtonen. Moet de overheid ze beter ondersteunen, zoals het SCP suggereert? Nee, zegt de succesvolle Rahma el Mouden.


Opleidingsniveau, gebrek aan netwerk, moeite met sollicitatiegesprekken: allochtone Nederlanders presteren om meerdere redenen slechter op de arbeidsmarkt. Uit het Jaarrapport integratie 2013 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bleek maandag dat ze onevenredig hard worden getroffen door de economische crisis.    ...
    Daarbij speelt ook discriminatie een rol, zegt onderzoeker Willem Huijnk van het SCP. 'Soms halen excessen de media, zoals de computerwinkel die geen donkere medewerker wil, maar het is een verschijnsel dat zich vaak voordoet.' ...

Die Willem Huijnk is een patent leugenaar, want het genoemd voorval was een grap in een interne communicatie (die per ongeluk naar buiten kwam) over de huidskleur van een sollicitant, die evenveel met discriminatie te maken had als een opmerking over haarkleur. en dit alles natuurlijk weer breeduit uitgemeten:

Er is inderdaad sprake van discriminatie. maar niet van allochtonen, maar van autochtonen. want allochtonen zijn doodgewoon veel minder productief dan autochtonen - dat volgt meteen uit de productiviteit van de culturen waar ze vandaan komen . In die culturen zitten talloze factoren die ze minder productief maken, en die eigenschappen nemen ze als cultuur mee naar Nederland. Alwaar ze de Nederlandse cultuur slechts in zeer geringe mate overnemen, dus nog steeds sterk verminderd productief zijn. Dan autochtonen. Die dus gediscrimineerd worden als ze werkloos zijn. Welke discriminatie gevoed wordt door deze mediacampagne, die de nog veel te geringe  ondervertegenwoordiging van allochtonen bestempelen als discriminatie. En gevoed door onderzoekers uit de sociologie. Allemaal vanuit de hardnekkig ontkenning van de verschillen tussen culturen.
    Natuurlijk springt haatzaai-site Joop.nl ook meteen in de modderpoel:

En doet dat al mitraillerend in de eigen voet, met twee roodstrooiers van de haatzaai-godsdienst waarvan iedere werknemers het recht heeft gevrijwaard te blijven. "Minder, minder, minder" islam.
    Nog een goeie reden is te vinden linksonder, waar nog net het portret van haatzaaister Hasna El Maroudiu is te zien, die hier racisme rondstrooit omtrent Nederlandse mannen.
    Het ontwikkelt zich weer tot een echte campagne:


Uit: De Volkskrant, 03-04-2014, van verslaggever Gijs Herderscheê

Belangrijke rol bij bestrijding discriminatie weggelegd voor werkgever

SER: pak discriminatie op werkvloer aan


Werkgevers moeten discriminatie beter bespreekbaar maken, bijvoorbeeld in functioneringsgesprekken. Ook moet klagen over discriminatie op het werk of bij sollicitaties makkelijker worden. Dit moet onder meer de torenhoge werkloosheid onder allochtonen verkleinen. .
    Dit bepleit de Sociaal-Economische Raad (SER), het belangrijkste adviesorgaan van de regering, in een vertrouwelijk conceptadvies aan het kabinet. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die discriminatie naar eigen zeggen hard wil aanpakken, vroeg de raad een jaar geleden om mogelijke maatregelen.
    Vorige maand constateerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat de crisis vooral allochtonen hard treft. Dit wijt het SCP voornamelijk aan discriminatie. De SER richt zich op alle vormen van discriminatie, niet alleen op basis van ras, maar bijvoorbeeld ook van leeftijd, religie, geslacht, handicap en seksuele geaardheid.    ...


Red.:   Dat laatste is natuurlijk een gore leugen. Net zoals het CGB houdt met zich alleen bezig met deze gevallen:

  Tussenstukken::
Twee keer overgeplaatst
Henk (61), van Surinaamse afkomst
Beveiliger
'Zwarte boon. Ik hoor thuis in de rimboe. Dat soort opmerkingen krijg ik te horen. ....'

Van Nederlanders die broers hebben, die ook graag een baantje als beveiliger willen, dat nu wordt ingenomen door iemand uit de groep die de aarde volneukt met veel te veel mensen.en het teveel kwijt probeert te raken in Europa.
   En dit soort gevallen:
  Geweigerd wegens hoofddoekje
Meryem (28), Nederlandse van Turkse afkomst
Juriste
'Om werkervaring op te doen, heb ik in het najaar gesolliciteerd bij de gemeente Tilburg. Ik zou contracten verzamelen voor de afdeling ruimtelijke ordening. Simpel werk, achter de schermen. Maar ik werd afgewezen vanwege mijn kleding. Ik draag een abaya (wijdvallende jurk/mantel, red.) en een hoofddoek.....'

Het uniform van de "Ik haat jullie allemaal"-goddienst. Alle weigering terecht. Maar niet volgens een ander haatzaai-nstituut:
  '... Ik ben in het gelijk gesteld door het College voor de Rechten van de Mens. ....'

Weg met dat gespecialiseerde haatzaai-instituut, en gewoon maar een individuele boycot van de haatzaai-religie: "Eis een religie-vrije werkplek".
        En omdat dit een campagne is, zetten we het natuurlijk op de voorpagina:

    Een goede campagne draait om de herhaling. Dus de volgende dag:


Uit: De Volkskrant, 04-04-2014, door Jonathan Witteman

Analyse | Discriminatie op de werkvloer

In 40 jaar nauwelijks opgeschoten


De SER roept op tot maatregelen tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Een blik in het verleden leert dat dit een hardnekkig probleem is. Is er eigenlijk wel wat te doen aan de ongelijkheid?


Belt een Surinamer naar een werkgever: 'In De Telegraaf van vanochtend biedt u de functie aan van elektrotechnicus. Ik wilde vragen of deze baan nog vrij is?'
'Bent u werkelijk elektrotechnicus?' ...
    ... Gisteren meldde de Volkskrant dat de SER werkgevers oproept om discriminatie beter bespreekbaar te maken. ...


Red.:   Precies hetzelfde verhaal als de dag ervoor. En zonder één enkele letter van analyse - in tegenstelling tot wat de kop beweert. Zo meteen een illustratie daarvan.
    Maar nu het verhaal boven zo in uitgeschreven, is ook meteen duidelijk hoe het werkt, en dat zit in de de allereerste zin: Belt een Surinamer naar een werkgever met de boodschap "Ik ben elektrotechnicus'.  Want ga naar een opleiding elektrotechniek. De Surinamers zullen er een zeldzaamheid zijn. Er zij niet voor niets Poelen en andere Oost-Europeanen naar Nederland gehaald voor dit soort vakken - de vakken behorende bij de bouw. Geen moslims en creolen in de bouw. je zult ze althans met een lamp moeten zoeken. Allemaal Oost-Europeaen.
    Dus nu krijgt die elektro-ondernemer een Surinamer-met-elektrotechniek aan de telefoon. Die voelt meteen al nattigheid. Onrust. Alarm. En zal het zekere voor het onzekere kiezen ... "Straks zit ik met een kerel die me kapitalen gaat kosten ..."
    Overigens: de kop van het vorige artikel is dus eigenlijk al hartstikke fout: het gaat niet om discriminatie op de werkvloer - het gaat op zijn best om discriminatie vóór de werkvloer. Een vorm van onnauwkeurigheid die symbolisch is voor de rest van de berichtgeving: puur emotie. Onderbuikgevoelens.
    Een essentieel onderdeel van een campagne is dat je ruim uitpakt. Dus ook hier:


    En een goede campagne draait om de herhaling. Dus dezelfde dag:


Uit: De Volkskrant, 04-04-2014, hoofdredactioneel commentaar, door Xander van Uffelen

Discriminatie

Discriminatie bestaat. Bestrijding ervan moet een prioriteit van de overheid worden.


Tussentitel: Overheid moet discriminatie feller bestrijden

Alleen door de inzet van twintig vlot sprekende acteurs wist het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) bewijzen te verzamelen voor het bestaan van discriminatie. ...


Red.:   Door de inzet van acteurs weet het SCP niets meer over discriminatie dan de discriminatie van bedriegers - mensen die zich voordoen als elektromonteur. En in feite acteur zijn. Wat iedereen weet, want creolen zijn zangers, of hiphoppers, of pistoolafvuurders, of iets op de televisie. Maar geen elektromonteur. En idem voor moslims, met pistolen meestal vervangen door messen.
  Discriminatie is daarmee een lastig te bestrijden probleem.

Klopt. Ten eerste dus omdat het geen discriminatie is, maar terechte selectie op productiviteitskenmerken. En ten tweede omdat de overheid er niets over te vertellen heeft, ondanks de bluftaal in de koppen. Dit is een zaak van particuliere werkgevers, en die gaan echt hun bedrijf niet in de waagschaal zetten.  En die bluftaal kan met hetzelfde gemak vervangen worden door:
  Etnische bepaald sociaal wanpresteren  bestaat. Bestrijding ervan moet een prioriteit van de overheid worden.

Tussentitel: Overheid moet remigratie feller bevorderen

Aju paraplu. Een behouden thuiskomst na een reis met de tjoekie-tjoekie stoomboot of het vliegende tapijt naar het land waar je lage arbeidsproductiviteit niet opvalt omdat iedereen daar zo functioneert.
    Econoom Frank Kalshoven is van de soort die maar één waarde kent: geld. Uitstekend om in dit geval een licht op de zaak te schijnen:


Uit: De Volkskrant, 05-04-2013, column door Frank Kalshoven, directeur van De Argumentenfabiek

Discriminatie ligt niet zo simpel in de economie

Tussentitel: Blijkbaar is 'rare' achternaam een negatief signaal voor veel werkgevers

De Sociaal-Economische Raad (SER) roept op maatregelen te nemen tegen afkomstdiscriminatie op de arbeidsmarkt. ...
    Maar hoe werkt de economie van discriminatie eigenlijk? Dat is minder eenvoudig.    ...


Red.:   Hmmm ... Hier bleek het heel eenvoudig te zijn. Maar Kalshoven legt redelijk precies uit hoe het voor het individu van de werkgever werkt:

  In de economie bestaat er iets dat signalling genoemd wordt: 'een signaal afgeven'. Een (landelijk erkend) schooldiploma bijvoorbeeld is een signaal dat de houder ervan beschikt over bepaalde kennis, kunde en vaardigheden. Op de arbeidsmarkt hoeft de vragende partij niet meer te controleren of de kandidaat wel foutloos kan lezen en schrijven, goed kan rekenen en een boekhouding kan voeren - dat blijkt al uit het diploma. 'Signalen' maken het leven makkelijker en goedkoper. Kandidaat zonder het juiste diploma? Weg ermee, want dan moeten we zelf lees-, schrijf-, en boekhoudtesten afnemen en dat is zonde van de tijd en het geld.
    Door af te gaan op het signaal 'diploma' neemt de werkgever op de koop toe dat hij een kans laat liggen. Het is immers goed mogelijk dat iemand zonder diploma beter is dan alle kandidaten met diploma. Maar dat is een gevalletje 'kleine kans, hoge kosten om die te verzilveren', en vaak een geringe opbrengst als het goed uitvalt. Immers: dan moeten alle, zeg, honderd kandidaten echt worden getest (een dure grap), vis je de beste eruit en die blijkt geen diploma te hebben (grappig!), en doet die kandidaat zijn werk net iets beter dan wanneer je iemand had genomen met diploma zonder dat hele selectiecircus op te bouwen. Dat is allemaal de moeite niet waard.
    Dit alles speelt, mutatis mutandis, ook bij de economie van afkomstdiscriminatie. Een 'rare' achternaam (of huidskleur of accent) wordt opgevat als een signaal dat helpt bij snel selecteren tegen lage kosten. Welk signaal? Blijkbaar voor veel werkgevers een negatief signaal. Dus beperken ze hun keuzepalet snel: eerst alle 'rare' achternamen eruit; van de overblijvers met 'normale' achternaam de mensen zonder diploma eruit; en dan pas beginnen met nadenken en hogere selectiekosten maken.
    Dit keuzeproces, zou je denken, is (alleen) rationeel als het signaal in ronduit de meeste gevallen een correcte afspiegeling is van de gezochte kenmerken.

Nou, dat laatste zo is, is zo langzamerhand algemene kennis. de glastuinbouwer wil beslist geen Marokkanen: komen te laat, werken veel te langzaam en luisteren niet. Of negers, maar die komen sowieso niet opdagen
    Als de spreekwoordelijke spuit elf:


Uit: De Volkskrant, 09-04-2014, verslaggeefster Kaya Bouma

CRM: discriminatie is groot probleem op werkvloer

Tussentitel: Werkgevers beseffen vaak niet dat ze discrimineren

Discriminatie op de werkvloer is in Nederland een groot probleem. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens (CRM) in een dinsdag gepresenteerd jaarverslag. Wat opvalt: werkgevers zijn zich vaak niet bewust van het feit dat ze discrimineren.    ...


Red.:   Dat CGB, of CRM zoals het nu heet, zal nooit beseffen dat ze rabiate racisten zijn.
    De campagne gaat gestaag door:


Uit: De Volkskrant, 07-05-2014, door Leonie Hosselet

Wat werkt tegen discriminatie

Werkgevers moeten discriminatie actiever bestrijden en diversiteit stimuleren, stelt de Sociaal-Economische Raad, het adviesorgaan van de regering. Maar hoe? Drie praktijkvoorbeelden.


Discriminatie is overal, ook op de werkvloer. Vaak is dat onbewuste discriminatie gebaseerd op vooroordelen, constateert de Sociaal-Economische Raad. Het adviesorgaan van de regering kwam vorige maand met een publicatie over arbeidsdiscriminatie. Werkgevers moeten discriminatie actiever tegengaan en diversiteit stimuleren, luidt het advies. Hoe doe je dat? Hier volgen een aantal praktijkvoorbeelden van bedrijven die volgens de SER goed op weg zijn.

1 Interne netwerken
Hoe zorgen we ervoor dat minderheden zich thuis voelen in het bedrijf? Zet ze in een groep bij elkaar!


Red.:   Ja leuk, laat ze haatgroepjes vormen. Misschien kan halal-("jij bent vies")-voedsel, gebedsruimtes waar ze vijf keer per dag een half uur naar verdwijnen, en aparte ruimtes voor mannen en vrouwen daartoe bijdragen.

  2 Speciale rol voor uitzendbureaus
'Een potentiële opdrachtgever vraagt om geen Surinamers voor te dragen.

Als significante factor dus allang bewezen als een broodje aap verhaal.
  3 Open cultuur
'Wisseldag!' klinkt het binnenkort elke dinsdagochtend op het hoofdkantoor van PostNL. Niemand heeft er een vaste werkplek, maar medewerkers zijn toch geneigd achter hetzelfde bureau te gaan zitten. Met deze zogenaamde 'stoelendans' probeert PostNL te stimuleren dat werknemers ook eens met andere collega's praten.

Volkomen contraproductief. Want als je met elkaar gaat praten, blijken pas hoe groot de culturele verschillen zijn. Is al op vele andere terreinen bewezen. En met gelovigen valt eigenlijk negens over te praten, behalve het weer.
    Dat was het, wat betreft de tips. Dus niet vermeld: het volgen van een geschikte opleiding, het zich gedragen, en het afdoen van zaken als hoofddoeken. Maar dat is ook allemaal veel te moeilijk, natuurlijk.
    En oh ja: natuurlijk weer op paginaformaat:

Wat bevordert discriminatie: politiek-correct haatzaaien.
    En daar zijn de volgende al weer:


De Volkskrant, 27-05-2014, door Lieselotte Blommaert is onderzoeker sociologie aan de UU, Frank van Tubergen, hoogleraar sociologie aan de UU en Marcel Coenders, hoofddocent Culturele diversiteit en Jeugd.


Red.:   Oftewel: beroepsontkenners van culturele achterstanden:
  Discriminatie arbeid

Anoniem solliciteren helpt echt

De maatregelen van minister Asscher om discriminatie van niet-westerse allochtonen bij sollicitaties tegen te gaan, zullen geen effect hebben.


De maatregelen om arbeidsmarktdiscriminatie aan te pakken die minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vorige week aan de Kamer presenteerde zullen geen substantiële bijdrage leveren aan het verminderen van discriminatie op de arbeidsmarkt. ...

Bla, bla, bla ...
    Nog eens een keer één van de twee oorzaken van de allochtone werkloosheid die het SCP niet noemt: de sociale ongeschiktheden:


Uit: Trouw.nl, 06-06-2014, door Laura van Baars uitleg of detail

'Kijk verder dan die hoofddoek of die bontkraag'


Red.:   En dit alles vooraf in één zin samengevat. "Kijk eens wat verder dan haat voor homo's, Joden, kazen (Nederlanders) en het islamitisch superioriteitsgevoel", luidt de instantane riposte.
    Maar het ging hier om iets anders:

  Inmiddels durft hbo-docent Machteld de Jong het wel te benoemen: leraren hebben moeite zich een houding te geven tegenover hun allochtone leerlingen. De Jong onderzocht het op alle Nederlandse universiteiten en hogescholen, waar inmiddels 40 procent van de studenten van allochtone afkomst is. Op haar eigen Hogeschool Inholland, afdeling management, economie en recht, is zelfs 85 procent van de leerlingen allochtoon.

Daarom zijn ze ook zo extra veel werkloos: ze proberen allemaal om dezelfde kleine hoeveelheid parasiteer-baantjes te komen, waarbij geen verstand nodig is en ze niet hoeven werken. Voor meer bewijzen van de ernst van deze factor, zie hier uitleg of detail .
    En hier is meteen de tweede, volkomen onbenoembare ongeschiktheid:


Uit: Trouw.nl, 29-05-2014, AP

Slechts 2 procent van Google's werknemers is donker

Het overgrote deel van de mensen die bij Google werken is mannelijk en blank. Slechts 2 procent is donker, 3 procent hispanic en 30 procent vrouw. "We zijn nog niet waar we willen zijn als het aankomt op diversiteit van onze werknemers", schrijft Google's vice-voorzitter Laszlo Bock in een reactie op zijn blog.Red.:    Het gaat in de rest van het artikel en de media-aandacht in het algemeen natuurlijk om de creolen. Terwijl dat eigelijk allang bekende zaken zijn, maar ordinair en hardnekkig ontkend. Die score is geen verrassing. Wel die van de latino's. Dat het bijna net zo laag is als bij creolen, terwijl het van oorsprong veel blanke Europeanen zijn . daarvoor is slecht één voor de hand liggende verklaring: deze blanke Europeanen komen uit zuidelijk Europa en zijn streng gelovige gebleven. Het geloof leidt tot verlies in rationeel kunnen en dus tot slecht scoren op geschiktheid voor Google, waar je uiterst rationeel moet zijn, want bij Google moet je programmeren. Of aanverwante ICT-vaardigheden
    Moslims zijn als groep nog religieuzer dan latino's, dus scoren minstens even slecht op dit vlak. Dus zijn ze niet geschikt voor alle Google-achtige banen. Dus hun beschikbare banenvoorraad is veel kleiner.
    Dus met die twee factoren tezamen, is het hoogstens verwonderlijk dat de werkloosheid van allochtonen en me name moslim niet vele groter is, en dat kan dus alleem maar het gevolg zijn van discriminatie: positieve discriminatie van allochtonen en moslims en ordinaire negatieve discriminatie van autochtone Nederlanders. Die negerin-Nieuwsuur-presentatrice uitleg of detail gekozen omdat ze zwart is, maakt een autochtone meer geschikte Nederlander werkloos.
    Nog maar eens twee bewijzen dat er wel werk beschikbaar is:


Uit: De Volkskrant, 30-08-2013, van verslaggever Jarl van der Ploeg

'Nederland kan niet zonder technici uit Oost-Europa'

Veel technische bedrijven kunnen in Nederland niet genoeg personeel vinden. Belangrijkste redenen: vergrijzing en imagoproblemen.


De order van 1 miljard euro die scheepsbouwer IHC Merwede begin augustus van het Braziliaanse Petrobras kreeg, zal vooral werk opleveren voor Oost-Europese technici. Dat stelt directeur personeelszaken Bert van der Sluis. De reden: er zijn geen Nederlandse technici te vinden die het werk kunnen doen. 'Als ik allemaal Nederlanders zou kunnen krijgen, dan zou ik dat doen', zegt Van der Sluis. 'Maar ze zijn er niet. De benodigde specifieke kennis is hier in Nederland nauwelijks meer voorhanden.'    ...


Red.:   "We moeten het van de (allochtone) immigranten hebben" ... Nou, dus mooi niet. Die roepen liever dat ze geen kans krijgen, dan dat ze werken ...
    Nog een specifiek voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 10-07-2014, van verslaggeefster Nanda Troost

Polen eisen vaste baan Albert Heijn

Na soms tientallen contracten in enkele jaren bij de supermarktketen vinden de Polen ...


Tussentitel: Het werk is er gewoon... -  Jan Jaap Faber - vertegenwoordigt de Polen
Wij houden ons aan de afspraken en doen er zelfs iets bij: taalles - Woordvoerder Albert Heijn


Een groep van 23 Polen wil via de rechter een vaste baan afdwingen bij een van de distributiecentra van Albert Heijn. ...


Red.:   Conclusie: allochtonen zijn extra werkloos, omdat ze gewoon niet willen werken.
    En omdat ze drukke bezigheden elders hebben:


Uit: Telegraaf.nl, 14-08-2014.

Aanpak Haarlemse Top-25 criminelen geen succes

De aanpak van de 25 Marokkaanse criminelen die voor de meeste overlast zorgen in Haarlem, is vooralsnog geen succes. Dat komt met name doordat de ouders van de criminelen niet willen meewerken.


Van de 25 jongeren voor wie de gemeente Haarlem samen met de politie, het Openbaar Ministerie en andere partners een speciale aanpak had geformuleerd, hebben er 21 opnieuw crimineel gedrag vertoond het afgelopen jaar, schrijft het Haarlems Dagblad. ...
    Daarnaast komt er meer nadruk op dagbesteding. Tot nu toe is namelijk gebleken dat de criminelen door hun gedragsproblematiek nog niet klaar zijn voor een baan.


Red.:   Dat dus sowieso voor alle tienduizenden Marokkanen en andere allochtonen die in alle vormen van criminaliteit zitten, en vermoedelijk ook voor hun directe sociale omgeving, in ieder geval een variabele mate. Daarmee is alle extra werkloosheid van allochtonen al meer dan verklaard.
    Nog meer verklairngen voor die extra werkloosheid:


Uit: Telegraaf.nl, 29-10-2014.

Dikke of ongezonde sollicitant vaker afgewezen

Werkgevers nemen steeds vaker alleen medewerkers aan die er fit en vitaal uitzien. Dikke of ongezond levende sollicitanten worden vaker afgewezen dan mensen met een fitte uitstraling, ook al hebben ze eenzelfde cv.
    Dat stelt Olympia Uitzendbureau in het AD.    ...


Red.:   En allochtonen zijn aanzienlijker dikker, gemiddeld, dan Nederlanders. Met name bekend van Turken en Surinaamse vrouwen.
    En hier nog een stuk bewijs dat voornamelijk van toepassing is op de schoolonmgeving, maar hier natuurlijk ook relevant is:


Uit: Volkskrant.nl, 19-11-2014, ANP, redactie

'Niet-westerse jongeren lopen nog achter'

In Nederland geboren jongeren van niet-westerse herkomst lopen sociaaleconomisch nog steeds achter op autochtone jongeren. Dit staat in het woensdag verschenen Jaarrapport Integratie 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


Onderwijs speelt een cruciale rol bij deze achterstand. Niet-westerse jongeren zijn gemiddeld lager opgeleid dan autochtone jongeren en verlaten het onderwijs vaker zonder diploma. ...
    Vooral leerlingen van Turkse en Marokkaanse herkomst volgen gemiddeld genomen lagere opleidingen. ...


Red.:   De alom bekende feiten, heel vaak vergezeld gaand van de alom bekende beschuldigingen. Hier is de weerlegging:

  Opvallend is dat overige niet-westerse leerlingen, niet van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse herkomst, wat opleiding betreft veel minder verschillen van autochtone leerlingen. Leerlingen van Iraanse herkomst gaan zelfs vaker dan autochtone leerlingen naar havo of vwo.

Wat ook relevant is voor de werkomgeving:
  Het CBS constateert dat leerlingen die uitvallen uit het onderwijs minder vaak werken en lagere lonen hebben, en dat dit sterker geldt voor niet-westerse jongeren dan voor autochtone jongeren.
    Vooral leerlingen van Turkse en Marokkaanse herkomst volgen gemiddeld genomen lagere opleidingen. Zij zitten in de derde klas van het voortgezet onderwijs maar half zo vaak op havo of vwo als autochtone leerlingen.

En dus moeilijker aan werk komen, naarmate de opleidingseisen toenemen, en dat doen ze.
    Er weer maar weer eens eentje uit de stroom van klachten gelicht:


Uit: De Volkskrant, 05-01-2015, door Janny Groen

Allochtone activisten betreden het subsidieloze tijdperk

Migrantenorganisaties krijgen sinds 1 januari geen subsidies meer. ...


...    Het Surinaamse integratieproces kan niet helemaal worden vergeleken met dat van Turkse en Marokkaanse migranten, zegt ze. Voor Surinamers was er geen taalbarrière. Die kregen Nederlands op school en leerden daar ook het een en ander over de Nederlandse cultuur en geschiedenis. 'Maar waar alle minderheden mee te maken hebben is uitsluiting, discriminatie, weggedrukt worden door witte bestuurslagen.'    ...
    SMN organiseert al jaarlijks 'eigenkrachtconferenties', reageert voorzitter Ahmed Charifi. ...
    Aan de leuze 'niet de afkomst telt, maar de toekomst' maakt Charifi weinig woorden vuil. 'Het is een papieren werkelijkheid. Kijk naar buiten, naar de jeugdwerkloosheid. Dan zie je, potverdorie, dat afkomst er wel degelijk toe doet. Meer dan 40 procent van de Marokkaans-Nederlandse jongeren zit zonder werk.' ...


Red.:   Tja, het alternatief is toegeven dat je uit een achterlijke cultuur komt ...
    Premier Rutte heeft in een interview gezegd dat er misschien wel discriminatie is, ook op de arbeidsmarkt, maar dat de allochtonen zich ook in moeten vechten door zich extra in te spannen. Onzin, naturlijk, maar de politiek-correcten gingen, even natuurlijk, volledig over de rooie. De Volkskrant startte onmiddellijk een groot tegenoffensief. Hier is het eerste artikel:


Uit: De Volkskrant, 21-03-2015, van verslaggever Jonathan Witteman

Allochtoon erg slecht af op Nederlandse arbeidsmarkt


Red.:   De kop die het eerste opvalt. Maar het artikel had nog een opvallende component, die de redactie onmiddellijk in een bulderend lachen deed uitbarsten. Omdat het opzichtig het tegendeel bewees. Maar we zullen dat nu even weglaten, en net doen alsof de Volkskrant met iets zinnigs bezig is - en gaan citeren. Eerst de aanleidng die naturlijk weer aan het einde staat:

  ... discriminatie ... .Daarover zei premier Rutte onlangs in Metro 'dat het in Nederland nog veel voorkomt en het echt uitmaakt of je Mohammed of Jan heet als je solliciteert'. Rutte zei dit probleem niet te kunnen oplossen. 'De paradox is dat de oplossing bij Mohammed ligt. Nieuwkomers hebben zich altijd moeten aanpassen, en altijd te maken gehad met vooroordelen en discriminatie. Je moet je invechten.'

Dus gaat de Volkskrant bewijzen dat het allemaal aan discriminatie ligt:
  Vrijwel nergens in Europa zijn de arbeidskansen van allochtonen zo slecht als in Nederland. Meer dan de helft van de migranten van buiten de EU zit thuis zonder betaald werk. Ook in landen als Frankrijk, Italië en Spanje, waar de werkloosheid veel hoger is, zitten minder allochtonen thuis dan in Nederland.
Dat blijkt uit een analyse van cijfers van Eurostat en de OESO. Van de autochtone beroepsbevolking heeft 77,1 procent betaald werk, terwijl van de allochtonen nog niet de helft (49,5 procent) werk heeft. ...
    Sinds de crisis is de werkloosheid onder Marokkaanse Nederlanders het meest toegenomen van alle grote bevolkingsgroepen. 19,6 procent van de Marokkanen is werkloos, tegen 5,7 procent van de autochtonen. ... Van de Antillianen is nu 19,3 procent werkloos, tegen 15,3 procent van de Turken en 13,9 procent van de Surinamers.    ...
    Meer niet-westerse allochtonen dan ooit zitten in de bijstand: 234 duizend, 41 duizend meer dan autochtonen. Één op de zeven niet-westerse allochtonen tussen de 15 en 65 jaar heeft een bijstandsuitkering, onder autochtonen is dat één op de 44.
    Kremer noemt het schokkend dat ook hoogopgeleide allochtonen veel vaker werkloos zijn dan autochtonen met hetzelfde opleidingsniveau. 'Dat is zorgwekkend; het ondergraaft onze pretentie dat het wel goed komt met je als je maar een goede opleiding hebt.'

Allemaal onzin natuurlijk zoals hier al bewezen: ook voor hoogopgeleiden geldt: je moet je aanpassen aan de sociale cultuur van je omgeving, en moslims kunnen dat niet: ze hebben al de ideale cultuur: de superioriteit van de islam. Hoofddoek, bidden, ramedan, geen alcohol, niet meedoen. En dus niet inpassen.
    Goed, dat was de inleiding op pagina 2 - met ook cijfers. De echte propaganda stond in een groot artikel verderop:


Uit: De Volkskrant, 21-03-2015, door Jonathan Witteman

In het Oude Westen is bijstand de eindhalte

In de Rotterdamse wijk Oude Westen heeft 23 procent van de niet-westerse allochtonen een bijstandsuitkering. De wijk bruist van initiatieven om hierin verandering te brengen. ...Red.:   Een leugen, natuurlijk.
  ... dat verloopt moeizaam. ...

De bevestiging van de leugen.
  'Al is-ie blanker dan blank, de Marokkaan komt niet aan de bak.'

En de volgende leugen. En dan moet het artikel nog beginnen. Het begin:
  Ibrahim (32) ...
    Ibrahim haalde zijn hbo-diploma commerciële economie,

En de volgende leugen: Ibrahim is met zijn hbo-diploma een witte raaf in het Oude Westen.
  Verhalen zoals van Ibrahim zijn er veel in het Oude Westen in Rotterdam

En nog een leugen.
  D-woord
Het D-woord is nooit ver weg in gesprekken over de hoge werkloosheid in de wijk. Op de vraag in hoeverre discriminatie een factor is achter de werkloosheid onder allochtonen kijken Ibrahim en zijn eveneens werkloze buurtgenoot Mohamed alsof de vraag was in hoeverre er bergen zijn in de Alpen.

En nog meer leugens.
  'Ik heb zelf als jobcoach gewerkt voor de gemeente en het klopt gewoon: een Marokkaan komt niet aan de bak', zegt Mohamed, een 34-jarige met een tong scherper dan een guillotine.

Precies. Hier wordt de leugen weer eens ontmaskeert: een baas wil geen Marokkanen met een scherpe tong. De baas wil ook geen Nederlanders met een scherpe tong. Echter: weinig Nederlanders hebben een scherpe tong. En heel veel Marokkanen hebben die scherpe tong. "Een scherpe tong" is ook wel bekend als "een kort lontje". Marokkanen zijn berucht om hun "korte lontje". En hun "scherpe tong". Daarom willen bazen geen Marokkanen:
  'Al is-ie blanker dan blank, al spreekt-ie beter Nederlands dan de koning, hij komt niet aan de bak. Een bedrijf zei: ik wil totaal geen Marokkanen. Mijn manager stemde daar gewoon mee in. Of bedrijven pakken de subsidie en ontslaan ze zodra de proeftijd over is.'

En dat is dus geen discirminatie. Maar het weren van mensen met "een scherpe tong".
    En die scherpe tong hoort ook bij andere dingen. Zoals dit:
  Mohamed en Ibrahim zijn niet alleen gefrustreerd door hun lotgevallen op de arbeidsmarkt, maar ook door het politieke klimaat in Nederland. Ze voelen zich afgewezen door de Nederlandse samenleving, dat terwijl ze in zekere zin net zo Nederlands zijn als draaiorgels, verjaardagskringen en uit de muur eten.
    Mohamed: 'Wilders zegt over Marokkanen: genoeg is genoeg. Nederland ziet mij niet als onderdeel van dit land. Dan zeg ik ook: genoeg is genoeg, dan heb ik ook schijt aan Nederland.'
    Ibrahim: 'Als je mij tien jaar geleden had gezegd: er komt een tijd dat jij je niet meer thuisvoelt in Nederland, dan had ik je voor gek verklaard. Maar nu voel ik me hier niet meer thuis. Nu ben ik opeens een Marokkaan. Nu ben ik opeens niet-westers.'
    Mohamed: 'En nu zijn we opeens moslims.'
    Ibrahim: 'Ja, wat is dat voor bullshit? Dus zie ik een toekomst hier? Nee. Zodra zich een kans voordoet in het buitenland, ja sorry, maar dan ben ik weg.'

Ze haten Nederland en Nederlanders. En dat is natuurlijk ook meteen voelbaar en proefbaar. Bij mensen als personeelschefs die goed moeten zijn in dit soort dingen: je wilt geen mensen die haat koesteren.
    Maar natuurlijk schildert de Volkskrant ze af als "de kracht van Nederland":
  ... dierenwinkel De Rimboe. De 18-jarige stagiair Mustafa ... Om toch werkervaring op te doen loopt hij dus maar stage bij De Rimboe van winkelier Esdra Baris, een van de vele ondernemers aan de West-Kruiskade die stages bieden aan lokale jongeren.    ...
    Qua noaberschap (Twents voor gemeenschapszin) lijkt het Oude Westen net een dorp. ...
    De verbetering is mede te danken aan de vele buurtinitiatieven, met als kroonjuweel de thaiboksschool van Khalid Chennouf (52), opgezet door lokale ondernemers. ...
    Chennouf leert de kinderen niet alleen de fijne kneepjes van de tae chiang en andere traptechnieken, maar probeert ze ook eerbied en discipline bij te brengen. ...

Krachtvrouwen
'Ik ben Marokko.'
    Geroezemoes onder de taalcursisten, vijftien merendeels Marokkaanse en Turkse vrouwen, net bezig aan een voorstelrondje in het Nederlands. ...
     ... Initiatiefneemster Amina Hussen, een 53-jarige Somalische, probeert vrouwen uit de buurt met taallessen, kookcursussen en sport uit hun isolement te halen. ...

Oftewel: het Oude Westen is en wijk vol kracht, die slechts één enkel probleem kent: discriminatie door de Nederlanders.
    Wat natuurlijk onmiddellijk verholpen zou kunnen worden, door te verhuizen uit Nederland. Dan kunnen ze in eigen land hun krachten volledig tot ontplooiing laten komen, want dan worden ze niet meer tegengewerkt door de Nederlanders.
    Gek genoeg doen ze dat niet.
    Tusen de onzin door wordt daarvan een tipje opgelicht in het tussenstuk. In eigen volgorde:
  Tussenstuk:
Vijf redenen voor bijstandsuitkeringen
...
Reden 5: Discriminatie
Al sinds de jaren '70 verschijnt eens in de zoveel tijd een sociologisch onderzoek met als conclusie: een ruime meerderheid van de werkgevers discrimineert. Ze nemen liever een Mark aan dan een Mohammed, blijkt uit steekproeven, of willigen discriminerende verzoeken in van klanten. Deze conclusie leidt bij veel van de mogelijke boosdoeners - de autochtonen - tot cognitieve dissonantie ter grootte van het Melkwegstelsel. Weinig autochtonen vereenzelvigen zich met de Ku Klux Klan en andere associaties die discriminatie oproept. Bij discriminatie gaat het meestal niet om blinde haat, maar om onbewuste uitsluitingsmechanismen, zegt Kremer. 'Vaak zijn mensen zich er niet van bewust: dat hr-managers bijvoorbeeld iemand niet aannemen omdat ze geen affiniteit hebben met de cultuur van de sollicitant.'

Al gehad: de grootste onzin.
  Reden 2: Segregatie
Nederlanders leven langs elkaar heen, schreef het Sociaal en Cultureel Planbureau onlangs in het rapport Verschil in Nederland: rijk en arm, laag- en hoogopgeleid, allochtoon en autochtoon. ...

Nog meer van dit soort onzin. Want stel dat het wara is. kan dat alleen maar effecten hebben als er aanzinelijke sociaal-culturel verschillen zijn tussen de twee groepen. En dan is de oorzaak die sociaal-culturel verschillen. En niet de segergeatie.
  Reden 3: Flexibele banen
Allochtonen hebben veel vaker onzekere banen dan autochtonen. In 2014 had 35,5 procent van de niet-westerse allochtonen van de tweede generatie een flexibele baan, bijvoorbeeld als uitzendkracht. Onder autochtonen had 15 procent een flexibele baan.

Nog steeds onzin: die allochtonen hebben die banen omdat ze slechter presteren in het voortraject. Daarmee komende bij de eerste die hout snijdt:
  Reden 1: Laagopgeleid
Nederland trekt relatief veel laagopgeleide migranten aan. Slechts 22 procent van de buitenlanders in Nederland was in 2013 hoogopgeleid, tegen bijvoorbeeld 57 procent in Canada, waar migranten veel vaker hoogopgeleid zijn dan autochtonen.... Schooluitval is hoog. ...

Bingo nummer één. Slecht presteren op de tegenwoordig steeds belangrijker wordende factor: intellectueel presteren.
    Maar de grote waarheid moet nog steeds komen. Hier is 'ie:
  Reden 4: Hoge uitkeringen
Een werkloze Somaliër met een bijstandsuitkering in Nederland verdient minstens twintig keer zo veel als het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking in Somalië. Ons uitkeringsstelsel wordt vaak genoemd als een van de oorzaken waarom zo veel migranten niet werken. ...

Het is al een wonder dat de Volkskrant dit opschrijft. Natuurlijk wel met een dikke "maar":
  Over deze kwestie bestaat geen consensus onder wetenschappers. Er zou onvoldoende hard bewijs zijn.

Over de wetenschappelijkheid van deze wetenschappers bestaat ook geen consensus. Om precies te zijn: bij iedereen die enige wetenschappelijkheid heeft, is bekend dat deze wetenschappers het totaal niet hebben.
    Wat meteen het moment is om terug te springen naar het allereerste begin en de lol van deze redactie. Dat eerste artikel. Dat een illustratie bevatte. Hier is die illustratie:

En wat staat boven Nederland als land met een nog hogere werkloosheid onder allochtonen: Zweden. Het land dat nóg vriendelijker is voor allochtoinen. Keihard bevestigende wat iedereen met enig gezond verstand allang wist, bijvoorbeeld uit de aanwezigheid van 300 à 400 duizend Oost-Europeanen die hier ongeschoold werk doen: de allochtone werkloosheid wordt vooral veroorzaakt doordat ze hier en in Zweden veel te veel gepamperd worden.
    De Volkskrant heeft deze campagne, naast al die andere ten bate van immigranten, allochtonen, enzovoort, weer op de zwaarst mogelijke manier ingezet:
21-03-2015
 
21-03-2015
 
21-03-2015
 
21-03-2015

De eerste en laatste illustratie zijn tevens voorbeelden van de truc genaamd de "snotwin" : het inzetten van kinderen bij zaken aangaande immigratie, asielzoekers, allochtonen, enzovoort, liefst geïllustreerd - al dan niet met traan. Maar in alle gevallen met licht- of donkergekleurde huid. In het archetypische geval met een jonge blonde vrouw in verpleegstersuniform ernaast.
    Dit alles heeft natuurlijk allemaal de slechtsts mogeljke gevolgen: nummer één is dat de autochtone Nederlanders op hun ziel getrapt worden: ze worden generiek beschuldigd van discriminatie en racisme. In het minst discriminerende en minst racistische land ter wereld.
    Maar dit is een schijntje vergeleken met het tweede effect: het sterkt de allochtonen in hun toch al bijna ingekankerde opvatting dat ze een onterecht slachtoffer zijn van discriminatie en racisme. Zoals blijkt hier:


Uit: De Volkskrant, 23-03-2015, ingezonden brief van Vicky Amo-Addae

Vreemde achternaam

In de Volkskrant las ik dat de niet-westerse allochtoon er, hoog opgeleid of niet, op de Nederlandse arbeidsmarkt slechter aan toe is dan de autochtone Nederlander. Zelf ben ik half Ghanees, half Nederlands. Nu ik afgestudeerd ben, heb ik erg veel moeite met het vinden van een baan.    ...


Red.:   Net als iedereen. Met welke opleiding dan ook, behalve een technische - van welk niveau dan ook.
   Ik moet bekennen dat ik er pas na het lezen van het artikel bij stilstond dat mijn achternaam hier best eens iets mee te maken kan hebben. Ik heb mijn leven lang geleerd dat ik me net iets meer moet bewijzen en dat doe ik met liefde. want hard werken kan ik. Ook wil ik mij, zoals Mark Rutte zegt, erg graag 'invechten' en net dat beetje meer laten zien.
    Echter, dan moet ik daar wel de kans voor krijgen, toch? Dus beste lezer, als u morgen toevallig mijn sollicitatiebrief leest, weet dan dat een goede werknemer zijn voor mij een stuk makkelijker is dan mijn afkomst veranderen.

Dus: nog meer rancune gekweekt door de Volkskrant.
    Dat dit nog eens slecht gaat aflopen, is nauwelijks nog een voorspelling.
    Maar we waren er nog niet. Bij elke campagne in de Volkskrant hoort een redactioneel commentaar:


Uit: De Volkskrant, 23-03-2015, hoofdredactioneel commentaar, door Hans Wansink

Witte arbeidsmarkt

Allochtonen hebben een lange weg te gaan voordat ze net zo veel kans op een baan hebben als autochtonen.Red.:   Inderdaad. Maar dat is natuurlijk niet wat de Volkskrant bedoelt ...
  Marokkaanse, Antilliaanse, Turkse en Surinaamse Nederlanders behoren al decennialang tot de meest kwetsbare groepen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Hé, daar heb je díe weer ...: 'kwetsbaar' ... het alomgebruikte synoniem en eufemisme voor "hebbende een onoverkomelijke sociaal-culturele achterstand".
    Maar ook dat is natuurlijk niet wat de Volkskrant bedoelt:
  Pijnlijk is dat zelfs hoogopgeleide, goed gekwalificeerde allochtonen in Nederland moeilijk aan de bak komen. Dat wijst op (bewuste en onbewuste) discriminatie - en valt op geen enkele manier goed te praten. Een actief diversiteitsbeleid van lange adem is een opgave voor elke zichzelf respecterende werkgever. ...

En wat gaan we qua beleid daar aan doen:
  De Nederlandse arbeidsmarkt kent een harde tweedeling: de flexwerkers, freelancers, deeltijdwerkers en zzp'ers betalen het gelag voor de cao-werknemers met hun comfortabele arbeidsvoorwaarden. Versoepeling van het ontslagrecht en verkorting van de WW zijn geen overbodige luxe.

Vertaald naar duidelijke termen: "We gaan Nederlanders ontslaan en ten einde gekleurde immigranten aan het werk te krijgen".
    Er is geen betere manier om een opstand te kweken.
    En, uit dezelfde dagen maar een allang bekend verschijnsel:


Uit: Volkskrant.nl, 24-03-2015, door Pieter Hotse Smit

Moslimstudentes procederen om praktijkles geneeskunde

Twee moslimstudentes hebben een zaak aangespannen tegen het Erasmus MC Rotterdam omdat zij verplicht moeten deelnemen aan een geneeskundige praktijkles. De universiteit weigerde een vrijstelling te geven voor het vak praktische klinische vaardigheden, waarbij studenten elkaar lichamelijk onderzoeken.


Iedereen moet voor dit geneeskundevak aan het Erasmus MC een man én een vrouw onderzoeken, en dus ook zelf worden onderzocht. Het gaat daarbij om onderzoek bij onder andere de borstkas, buikstreek en benen. 'Het standaard onderzoek dat een huisarts ook doet', zegt David Drexhage, woordvoerder van Erasmus MC.
    De twee studentes willen uit geloofsoverwegingen niet onderzocht worden door een man, omdat ze hun lichaam niet aan een vreemde man wensen te tonen. Ze beroepen zich op de vrijheid van godsdienst en de onaantastbaarheid van het lichaam, zoals vastgelegd in de grondwet.    ...


Red.:   En (mede) daarom zijn werkgevers niet happig om moslims aan te nemen - zeker ook de hogeropgeleiden: je weet nooit wanneer ze met wat aankomen om speciale voorrechten te eisen. Een sluitende verklaring van ongetwijfeld bijna alle verschillen in werkloosheid. Zo niet dat het andersom is: met dit soort gedrag is het verbazingwekkend dat er werknemers zijn die het risico willen nemen. En als je er twee aanneemt, heb je al bijna een 100 procent kans dat minstens één van de twee een aanhanger is van ISIS en zijn kinderen heeft opgehitst uitleg of detail .
    Nederland is een bijzonder tolerant land ... Net als Zweden.
    En hier zijn nog wat cijfers ter ondersteuning van de argwaan bij werkgevers en iedereen die geen werkgever is:


Uit: GeenStijl.nl, 26-03-2015, door Spartacus uitleg of detail

Wetenschap: 55% hoofddoekjes is fundamentaliste

Ruud Koopmans, 's lands rogue academic, trapt weer eens een heilig huisje aan stukken. Ditmaal in ... Opzij. "Als tolerante Nederlanders zijn we geneigd te denken dat de sluier een onschuldig lapje stof is. Dat klopt niet. 55 procent van de stellen waarvan de vrouw een hoofddoek draagt, is fundamentalistisch," aldus Ruud K. ... [hij, red.] stelt vervolgens: "De hoofddoekdragers geven op andere vlakken ook vijandigere antwoorden. Op de stelling 'Joden zijn niet te vertrouwen' antwoordt 54 procent van de mannen met een gesluierde vrouw bevestigend, tegenover 26 procent zonder gesluierde vrouw. Liefhebbers van de hoofddoek zijn vaker homohaters en staan vijandiger tegenover het Westen. Ook als je corrigeert voor leeftijd en opleidingsniveau, zie je dat de hoofddoek gepaard gaat met fundamentalisme, een vijandigere houding en meer antisemitisme." Over het effect van hoofddoekjes op de kansen op arbeidsmarkt laat R.K. ook weinig in het midden: hoofddoekje=significantminderkansopwerk. De conclusie luidt dat 55% van de hoofddoekjes een fundamentaliste is, en 45% niet. 55% kopvod, 45% hoofddoek. ...


Red.:   Wat is Nederland toch een supertolerant land dat het deze mensen in ons land laat leven ... Overduidelijk veel en veel te tolerant ...
    Overigens: dit betreft de moslims. Voor wat betreft de negers ligt de zaak nog simpeler: ten eerste hebben ze geen zin in werken uitleg of detail , muziek en sport zijn hun favoriete wettige bezigheden, maar de overtegenwoordigng in de statistieken van de fop-onderzoeken "populatie minus werkenden is het aantal werklozen" is het overdadige aantal criminelen dat zich wel ingeschreven heeft ten bate van de uitkeringen en dergelijke maar dus drukke andere bezigheden heeft. Herkenbaar aan bling-bling.
    De leugens worden hoe langer hoe grover - de geïnterviewde is "ambassadeur jeugdwerkloosheid":


Uit: De Volkskrant, 01-04-2015, van verslaggeefster Nanda Troost

Interview | Mirjam Sterk

'Allochtone jongeren maken geen kans. Dit is onacceptabel'

Het kabinet zet allochtone jongeren op achterstand, zegt de scheidend ambassadeur jeugdwerkloosheid. Hun intelligentie blijft onbenut.Red.:  Het imperatief in de kop is de meest grove leugen denkbaar. We komen er op terug. Eerst de inhoud:
  Grote groepen allochtone jongeren dreigen een grotere achterstand op te lopen door maatregelen van het kabinet. Met de invoering van het leenstelsel, het ontmoedigen van het stapelen van studies en het afschaffen van de maatschappelijke stage wordt het er voor de inmiddels derde generatie allochtonen niet makkelijker op hun achterstand op de arbeidsmarkt in te lopen. Dat zegt scheidend ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid, Mirjam Sterk.

Gore leugens: die maatrgelen gelden voor iedereen met een echterstdna. Allochtone jongeren hebben geen achterstand want gelijkwaardig (keuze 1), of een achtestand omdat ze uit een minderwaardige cultuur stammen (keuze 2). Bij keuze 2 is het ook niemands schuld dat de allochtone jongeren extra getroffen worden, behalve dan hun eigen.
  Deze jongeren zijn steeds hoger opgeleid, maar op de arbeidsmarkt leidt dat niet tot betere resultaten.

Contradictie met het voorgaande. Óf ze hebben een achterstand óf ze zijn hoogopgeleid.
  Deze jongeren zijn steeds hoger opgeleid, maar op de arbeidsmarkt leidt dat niet tot betere resultaten.

Een leugen. Het leidt tot betre resultaten ten opzichte van de laagopgeleide allochtonen. Ten opzichte van de hoogopgeleide Nederlanders hebben ze nog steeds een aanzienlijke tot grote sociaal-culturele achterstand, zie boven. Zie bijvoorbeeld mevrouw Yasmina Haifi, die als hoogopgeleide ambtenaar nog steeds sociaal-cultureel achterlijke zionistische complotten ziet.
  De werkloosheid is onder allochtone jongeren met 25 procent ruim twee keer zo hoog als de gemiddelde jeugdwerkloosheid, die het afgelopen jaar is gedaald van 13,8 naar 11 procent.

De verklaring staat verderop:
  Op het vmbo is 80 procent van de leerlingen allochtoon, op havo/vwo is dat 20 procent.

Verklaart het verschil en meer. Dus het vervolg van Sterk ...:
  'Als samenleving geven we allochtone jongeren de boodschap mee: je mag je hard inspannen, maar het heeft toch geen zin. Dat is onacceptabel.'

... is een leugen.
  Dankzij licht economisch herstel gaat het iets beter, ook voor jongeren op de arbeidsmarkt. Waarom profiteren allochtone jongeren daar niet van?
'Ik ben opnieuw geconfronteerd met hoe er gediscrimineerd wordt. ...'

Leugen.
  'Maar echt kwalijk is het natuurlijk dat een jonge moslima van haar werkgever de opdracht krijgt de brieven van sollicitanten met een buitenlandse achternaam alvast uit de stapel te vissen. En dat was niet om ze op gesprek uit te nodigen. ...'

Leugen. Zo'n werkgever zou die moslima nooit aannemen. Middels is volkomen helder dat over dit soort dingen moslims, zoals ook "aanvallen op straat", bijna per definitie liegen uitleg of detail , tenzij het tegendeel bewezen is.
  U vindt dat het kabinet allochtone jongeren niet helpt?

Het kabinet mag en moet de allochtone jongeren niet helpen. Dat is discriminatie en racisme.
  Op het vmbo is 80 procent van de leerlingen allochtoon, op havo/vwo is dat 20 procent. Dat heeft niets met intelligentie te maken. ...'

Een leugen. Tenzij ze met bewijs aankomt. Er is namelijk een goede verklaring voor: door de opvoeding in de islam wordt de intelligentie eruit geïndoctrineerd: "Allah verklaart alles" uitleg of detail .
   En dan nog terugkomende op die kop, en nog wat opmerkingen onderweg: dat zijn gevallen waarin een verschil in percentages en een enkel incident worden uitvergroot tot volkomen algemeen geldige uitspraken. Aangaande Nederland en Nederlanders. Generaliseren van de zuiverste soort.
    Dus of dit is allemaal nog veel fouter, of generaliseren mag. En dan zijn alle moslims terroristen en terroristenvriendjes uitleg of detail , en is ze niet-aannemen een volkomen geoorloofde en zelfs ethisch gewenste zaak. Want wie wil gewelddadig radicalisme steunen?
    En alweer: de Volkskrant is op een schandalige wijze aan het haat- en rancunestoken.
    In het katern Vonk heeft de Volkskrant een serie over een Rotterdamse mbo-school. En onbedoeld leveren ze een zoveelste bewijs van de reden waarom allochtonen minder werken: dat is omdat ze niet willen werken:


Uit: De Volkskrant, 11-04-2015, door Guido van Eijck

Beroepsonderwijs | Tussen de techniekstudenten

Te weinig lego-liefhebbers

Technische opleidingen zoals die van het Albeda college in Rotterdam hebben het zwaar. Ze kampen met een slecht imago en dalende leerlingaantallen. Dat is te merken in het praktijklokaal.Red.:   Dit zoiet er voor de niet-ingevoerde lezer nog neutraal uit. Maar neem de kop en een tussentitel van de webversie:
  Waar zijn de mbo-techneuten?

Waarom kiezen zo weinig mensen voor techniek terwijl de banen schijnbaar voor het oprapen liggen?

Dan zien al meer mensen het. En met het tussenstuk van de krantenversie:
  Tussenstuk:
27 procent kiest techniek

Twintig jaar geleden koos nog bijna 40 procet van de studenten in het beroepsonderwijs voor een technische opleiding, vorig jaar was dat gedaald naar krap 27 procent. Opleidingen in de economie en de zorg zijn techniek voorbijgestreefd.

Dan moet toch bijna iedereen het wel snappen. Want wat is er in die twintig jaar nog meer gebeurd op deze scholen? De populatie is veranderd van voornamelijk autochtoon naar voornamelijk allochtoon. En, ergens in een tussenpassage stata het zelfs:
  'Alle technische opleidingen kampen met het imago dat het zwaar en vies werk is. Ook al is dat beeld in veel gevallen hartstikke achterhaald. Bouwkundestudenten op niveau 4 zitten voornamelijk achter de pc te ontwerpen en te tekenen.'
    Die conclusie trok ook het Sociaal Cultureel Planbureau, in het rapport Kansen voor vakmanschap in het mbo, dat vorig jaar verscheen. Vooral meisjes en kinderen van niet-westerse ouders blijken de technische studies links te laten liggen. Een baan achter een bureau of aan het bed geldt als respectabeler.

Dat begin luidt juister geformuleerd:
  Alle technische opleidingen kampen met het imago dat echt werk is. En dat het uitgaat van het idee dat de mens zijn wereld kan scheppen, en dus ingaat tegen het idee dat Allah de werld heeft geschapen.

Vandaar dat men ook geen natuurkunde en biologie wil doen. En je geen moslims in Naturalis ziet.
    Net als in de tuinbouw, waar ook veel werk is, willen moslims ook niet in de techniek werken. Dat is beneden hun stand. Als ze zeggen dat ze willen werken bedoelen ze slechts de helft daarvan: ze willen geld ontvangen. Het bijbehorende werk zijn ze niet in geïnteresseerd, en is hooguit een noodzakelijk kwaad. Dat is een van de hoofdredenen dat islamitische landen zo arm zijn. Net als Afrika. En dat ze dus naar hier komen.
    Hier - een voorbeeldje van wat die moslims niet doen en zijn:


Uit: De Volkskrant, 14-04-2015, column door Margriet Oostveen

Schone asperges

Isa van den Beucken (33) belandde tien jaar geleden als Isa Czosnek in het Limburgse Helden. ... Vanuit het Poolse Slawno reisde ze door heel Europa voor seizoenswerk. Ze kwam voor de aspergeoogst, recht uit Spanje, waar het aardbeienseizoen net afliep.
    Ik vroeg waar in Europa de arbeidsomstandigheden volgens haar het slechtst waren en waar het best. Dat was wel een heel Nederlandse vraag. Isa lachte. Geen idee! Zij was zo makkelijk, zij kon overal werken! Zolang je maar behoorlijk wordt betaald!
    Nu het aspergeseizoen weer op gang raakt, komen zo'n zestig Polen naar het erf van de teler waar Isa begon en met wie ze zou trouwen ...


Red.:   Die moslims willen niet werken voor hun gekregen geld en ze willen niet met je trouwen. En daarna beschuldigen ze jou van wat ze zelf doen. Goor volk dat je het land uit moet trappen.
    Nog een bewijs van het omgekeerde:


Uit: Telegraaf.nl, 21-04-2015.

Extremist liep stage bij Belgische politie

De federale politie in België heeft een stagiair op non-actief gezet, omdat hij op zijn Facebookprofiel sympathiseerde met terreurbeweging Islamitische Staat (IS). De stagiair had op dat moment al twee dagen toegang tot de privégegevens van hooggeplaatste officieren. Dat meldde de Belgische krant Het Laatste Nieuws dinsdag.
    Tijdens zijn kijkstage in het hoofdkantoor van de politie in Brussel maakte de 22-jarige Bilal E.B. veel foto's van zijn zwaar bewaakte werkplek. Ook stelde hij volgens collega's „ongezond veel vragen” over de wapens in het gebouw. De leerling probeerde een keer binnen te komen bij het kantoor van commissaris-generaal Catherine De Bolle. Naar eigen zeggen om met haar op de foto te gaan.    ...


Red.:  Namelijk: moslims veel te makkelijk en veel te veel aangenomen. Denk maar aan Yasmina Haifi.
    En dit heeft dus absoluut niets met Nederland te maken:


Uit: De Volkskrant, 23-04-2015, door Herman Blom, trainer en docent Duitse hoger beroepsonderwijs

Volop plaats voor Nederlandse vakmensen in Duitsland

Duitse bedrijven zoeken buitenlandse stagiairs die tot vakmensen opgeleid willen worden. Stagevergoeding en baan na afloop gegarandeerd.


Voor Duitse bedrijven is het steeds moeilijker om in hun behoefte aan vakmensen te voorzien. Bij het zojuist uitgebrachte Berufsbildungsbericht 2015 kopte de Frankfurter Allgemeine: 'Betriebe finden keine Lehrlinge mehr'. Dit wordt algemeen als schadelijk gezien voor de continuïteit van het Duitse mkb. Nu al loopt het innovatievermogen schade op bij gebrek aan vakmensen. Dit ligt niet aan de bereidheid van Duitse bedrijven om te investeren in de duale opleidingstrajecten van het internationaal befaamde systeem van de 'Lehre'.    ...


Red.:   Enzovoort. Dit dus ondanks de aanwezigheid van een paar miljoen Turken, en hun "bijdrage"... In Duitsland net als in Nederland ongetwijfeld dus bestaande uit het drijven van olijfkramen op de markt en dönertentjes.
    En nog meer bewijs van het tegendeel:


Uit: De Volkskrant, 27-04-2015, van verslaggeefster Anneke Stoffelen

Tweede kans bij Heilige Boontjes

Geen 'zielig project', wel een kwaliteitskoffiebar die jongeren met een crimineel verleden de straat helpt verruilen voor de wereld van koffie. 'Nadeel: de koffie thuis is niet meer te zuipen.'


...    Onder de noemer Heilige Rotterdamse Boontjes worden jongens 'met een verleden' van de straat gehaald, de wereld van de koffie in. Deze week opent na maanden van voorbereiding in Delfshaven koffiebar Ookami, de eerste locatie waar Heilige Rotterdamse Boontjes kwaliteitskoffie van huisgebrande bonen gaat verkopen. Het is een initiatief van politieman Marco den Dunnen en Rodney van den Hengel, 'sociaal makelaar, dus géén jongerenwerker'.
    In Delfshaven lonkt voor veel jongeren de criminaliteit, zegt Den Dunnen, jeugdcoördinator bij de politie in Rotterdam-West. 'De wijk bestaat voor een groot deel uit inwoners met een laag opleidingsniveau, die leven op de armoedegrens. Als je hier opgroeit, is het moeilijk om je aan de heersende straatcultuur te onttrekken. Op straat ontleen je je status aan uiterlijkheden, aan bezit. Er zijn jongens die thuis geen vloerbedekking hebben, maar wel de duurste Nikes aan hun voeten. Heeft je moeder geen geld om die te betalen, dan zoek je naar alternatieve manieren om aan geld te komen.'    ...


Red.:   Allemaal zaken die hetzelfde zeggen: allochtonen. Hier vermoedelijk in ruime meerderheid van de creoolse soort. Kijk maar:
  In een getrapt systeem, volgens een methodiek die de initiatiefnemers zelf hebben bedacht, kunnen jongeren zichzelf straks opwerken. Wie net uit de gevangenis komt, begint met een 'C-status' in de nog te openen koffiebranderij met het branden van bonen. 'Daar gaan we ook werken aan de sociale skills', zegt Van den Hengel. 'Die jongens zijn gewend te praten in een taaltje van 'fakkin trut dit en doekoe dat'. ...'

Surinaams-creoolse straattaal.
  'Koffie zetten is een gevoelskwestie', zegt Paulo Gomes (40), met vlechtjes onder zijn pet ...
    Ook zijn neef John Da Graca (38), Rotterdammer met Kaapverdiaanse roots ...

Kaapverdiaanse creolen.
    En, waar het hier om draait:
  ' ... Daar zit geen enkele werkgever op te wachten. ...'

Gohhhh ... Conclusie: dat er zo veel meer allochtonen werkloos zijn, is niet alleen geen wonder, het wonder is dat er nog zo veel wél aangenomen worden ...
    Weer zo ontzettend schrijnend geval van discriminatie:


Uit: De Volkskrant, 13-05-2015, hoofdredactioneel commentaar door Carlijne Vos

Integratie stokt

De positie van Somalische Nederlanders blijkt veel slechter dan die van andere migrantengroepen. Integratiedeskundigen pleiten daarom voor herintroductie van het speciale doelgroepbeleid. De helft van de Somalische Nederlanders zit in de bijstand en slechts een op de vijf heeft werk. ...
    ...Veel Somalische Nederlanders slagen er niet op eigen kracht in de inburgeringcursus te doorlopen, de meer geschoolde Somaliërs zeggen ronduit tegenwerking te ondervinden bij het vinden van scholing, werk of het opzetten van een onderneming.    ...


Red.:       En hier de waarheid, deel één:


De Volkskrant, 15-05-2015, ingezonden brief van Arie Berg, Voorst

Somalische vrouwen werken wèl

Door mijn werk in de hulpverlening (her)ken ik de zorgelijke maatschappelijke situatie van veel Somaliërs in Nederland.
    Onderzoeker Dagevos wijt de hoge werkloosheid onder deze groep aan een lage opleiding en analfabetisme. Volgens mij ligt het ingewikkelder.
    Als hij verder kijkt, zal hij hoogstwaarschijnlijk zien dat de overgrote meerderheid van de wél werkende Somaliërs, vrouw is. Die hebben kennelijk veel minder last van deze belemmeringen.


Red.:   En deel twee:


De Volkskrant, 16-05-2015, ingezonden brief van Ton de Vries, Spijkenisse

Ongemotiveerde Somaliërs

Uitstekend dat de Volkskrant op de voorpagina (12 mei) schrijft dat slechts één op de vijf Somaliërs werkt. Als PvdA-stemmer en Volkskrantlezer ben ik de politieke correctheid allang voorbij. Gelukkig leidt een dergelijk artikel ook niet meer tot grote verontwaardiging, al benadrukt het commentaar (13 mei) het oorlogsverleden als oorzaak.
    Dat is mijns inziens niet doorslaggevend, want in het oorspronkelijke artikel stond al dat de mensen uit Irak, Iran en Afghanistan het veel beter doen in Nederland. Die hebben het in hun geboorteland vergelijkbaar zwaar gehad.
    In mijn 20 jaar werkervaring bij Sociale Diensten in de Randstad sprongen de meeste Somalische mannen er voor mij uit door hun erg slechte motivatie om Nederlands te leren en een baan te vinden. Deze week waren al mijn ervaren collega's om mij eens het daar hartgrondig mee eens.
    Tekenend is daarom de praktijkervaring van de briefschrijver (13 mei), dat de wel werkende Somaliërs vrouwen zijn en geen mannen. De eerste lichting Somaliërs was eerder de bovenlaag, bepaald niet laagopgeleid en ook deze lichting was totaal niet gemotiveerd.


Red.:   Waarna er nog slechts twee zaken resten: het uitzetten van alle Somaliërs, en het starten van processen tegen de onderzoekers wegens wetenschapsfraude, en tegen de media wegens voorlichtingsfraude.
    Er stond ook nog een stukje over dat ze het in neoliberale en armoe-landen beter doen (daar moet je gewoon voor jezelf zorgen), wat alleen maar de logische conclusie onderstreept: ze zijn niet geschikt voor sociale landen en moeten uitgezet worden.
    En alweer een bona fide reden om geen moslims aan te nemen:


Uit: GeenStijl.nl, 13-07-2015, door VanLeeuwen

Helemaal OK: Geen handen schudden want moslima

... het tandeloze College voor de Rechten van de Mens menen te moeten menen, maar DIT OORDEEL van eerdergenoemd College is weer een glimmend pareltje hoor. Het gaat zo. Er was eens een man die met zijn vrouw en zoon naar de GGD ging. Zoonlief had bijtende eczeemAIDS aan z'n ballen opgelopen of iets totaal anders .... Dus moeders geeft de GGD-mevrouw keurig netjes een hand, zoonlief doet hetzelfde en toen was het ineens van NEE OPZOUTEN VRIEND ik geef u geen hand want alllaaahhhhakbar. Dus die vader naar het CvdRvdM om te klagen over bunkerharde discriminatie op basis van geslacht. Uitgemaakte zaak natuurlijk want hallo 2015, denkt u nu direct, maar nee. Het College oordeelt dat de GGD "geen verboden onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt". ...


Red.:   Want je wilt geen mensen in dienst die jouw klanten beledigen.
     En nog een nagel in de doodskist van de gekleurde talentloze werkschuwen:


Uit: De Volkskrant, 18-09-2015, van verslaggeefster Marjon Bolwijn

Syriër met een goede opleiding? Werkgevers barsten van vacatures

Werkgeversorganisatie VNO NCW, de gemeente Eindhoven en de Nederlandse Spoorwegen zien kansen in de komst van vluchtelingen en arbeidsmigranten naar Europa. Personeelstekorten in met name technische en ict-functies kunnen worden opgelost.    ...


Red.:   Brullen van de lach ... De politiek-correcten schieten zichzelf in de voet met deze vermoedelijk ook nog eens leugenachtige praatjes, want het aantal hogeropgeleiden zal hoogstens marginaal verschillen van de vorige instroom - anders was Syrië een welvarend land geweest, in plaats van een redelijk armoedige bende.
    Maar nog even wat cijfers om zout in de wond te wrijven:

  De vluchtelingen die nu naar Nederland komen kunnen een interessant arbeidsmarktpotentieel zijn voor ons, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen. 'Wij zijn met name op zoek naar mensen met een technische of ict-achtergrond. Die zijn schaars. We komen graag in contact met deze mensen. Taal kan voor sommigen wel een belemmering zijn bij technisch werk op de werkvloer omdat Nederlands de voertaal is.' De NS voert momenteel een wervingscampagne om aan schaars technisch personeel te komen. Dit en komende jaren verwacht het bedrijf jaarlijks 4500 vacatures te hebben voor onder meer treinmonteurs, machinisten en it'ers, functies die in Nederland moeilijk te vervullen zijn.    ...
    De banenmarkt is vooral voor bedrijven in de technische sector en ict, die kampen met toenemende personeelstekorten bij gebrek aan technisch geschoold personeel op zowel mbo-, hbo- als universitair niveau. Deze zijn sterk vertegenwoordigd in Noord-Brabant. Landelijk heeft de sector bijna 28 duizend openstaande vacatures, waaronder die van elektromonteur, programmeur, technische verkopers, productontwikkelaars, procesoperators, systeemanalisten en cybercrime specialisten.

Vertaald: die reeds aanwezige allochtonen zijn op dit vlak hopeloze mislukkelingen. Zoals te verwachten van moslims, want de islam staat hopeloos de rationele dus technische geest in de weg , en bij negers is het nooit veel geweest op die gebied uitleg of detail .
    Nog twee keiharde voltreffers:


Uit: De Volkskrant.nl, 15-01-2016, van verslaggever Frank Hendrickx

Arib gaat over tot de orde van de dag

Khadija Arib is de eerste Marokkaans-Nederlandse Tweede Kamervoorzitter. ...

Tussentitel: Als je doorzet en niet opgeeft, kun je in Nederland veel bereiken - Ahmed Marcouch - PvdA-Kamerlid


Red.:   Dat is wat er kan. En ...:


Uit: De Volkskrant, 14-01-2016, door Yannick Verberckmoes

Romeo en Julia in Molenbeek


De recente aanslagen in Parijs geven de rauwe film over de harde wereld waarin jongeren in de Brusselse randgemeente Molenbeek opgroeien onvermoed urgentie. Regisseurs en schrijver van Black leggen uit waar het hun eigenlijk om te doen was.

...    De uitzichtloosheid van het leven van veel jongeren in de Belgische hoofdstad komt in Black duidelijk naar voren. Mavela, een jong zwart meisje, voelt zich in de straten van Brussel niet thuis. Er zijn blacks (zwarten), mocro's (Marokkanen), en wie mooi in de pas wil lopen en werk zoekt, krijgt juist het verwijt flamand (Vlaming) te zijn.    ...


Red.:   ... dit is wat ze er aan willen doen: Niets!
    Iets dat al bleek tijdens reportages over de rassenburgeroorlog in de Franse banlieues in 2005: degenen die wel werken worden geminacht door de rest. Allochtonen is gajes!
    Nog een paar forse spijkers in de doodskist van die lui:


Uit: De Volkskrant, 30-01-2016, door Bambi Bogert

Het is hier fantastisch

Nederland is een geweldig land waar iedereen die wil aanpakken, aan de slag kan. Echt waar: vraag het maar aan deze vijf nieuwe Nederlanders uit Oost-Europa.

Bogdan Claru (26)
Uit Boekarest, Roemenië, sinds 2011 in Nederland, woont in Amsterdam. Werkt als mobiele fietsenmaker bij zijn bedrijf FlatTire.

'Ik wilde niet per se weg uit Roemenië, het leek mij gewoon leuk om te reizen en internationale ervaring op te doen. Ik hoorde van vrienden positieve berichten over Nederland, maar ik had geen concreet plan. Toen ik de mogelijkheid kreeg hier te studeren, heb ik die kans gegrepen. Dat heeft goed uitgepakt, want ik vind Amsterdam fantastisch. Het is schoon, veilig, goed georganiseerd, de mensen zijn vriendelijk, ze hebben een gezonde levensstijl en doen veel aan sport.
    Ik ben een fietsgek, in Boekarest ook al. En twee van mijn vrienden ook. Omdat je daar geen fietsenmakers hebt, moesten we alles zelf doen. Dat kwam goed van pas. Tijdens onze studie begonnen we fietsen van medestudenten te repareren en toen ontstond het idee voor een mobiele fietsenreparatiedienst. ...

Slawomir Tracz (35)
Uit Krapkowice, Polen. Sinds 2000 in Nederland, woont in Amsterdam. Werkt bij een vleesverwerkingsbedrijf en zelfstandig als verhuizer.

'...Ik belandde in Aalsmeer. Zonder werk, zonder onderdak en ik kende er niemand. Een kwartier later kon ik aan de slag bij een bloemenbedrijf. Ik sliep op de camping in het Amsterdamse Bos.
     Een paar maanden later had ik een woning en op basis van mijn contract een verblijfsvergunning. Ik heb nooit een uitkering gehad. Inmiddels werk ik in Zaandam bij een bedrijf dat vleesproducten verpakt voor Albert Heijn. Als je hard werkt, dan heb je mogelijkheden om te groeien. Ik ben begonnen als uitzendkracht en nu geef ik leiding aan een team. ...
    Er is wel altijd tijd om te genieten van het leven. Dat vind ik zo bijzonder aan Nederland: mensen hechten waarde aan vrije tijd. En je hebt hier veel kansen om verder te komen. Hopelijk kan ik als inspiratie dienen voor anderen. Want ik ben het levende bewijs dat alles mogelijk is, als je maar wilt.'


Andriy Hlod (35, hier met zijn echtgenoot Oksana Kokhan)
Uit Boryslav, Oekraïne. Sinds 2003 in Nederland, woont in Eindhoven. Werkzaam als wiskundige en designingenieur

'Ik ben voor mijn postdoctorale studie wiskunde in Nederland terechtgekomen, bij de TU in Eindhoven. Nu werk ik voor ASML, een leverancier van machines voor de chipindustrie. ...
    Toen ik naar Nederland kwam, was hier nog niet veel bekend over Oekraïne. En nu nog niet. Maar ik heb vrijwel nooit last van brutale vragen. Nederlanders staan daar misschien om bekend, maar ik noem ze zelf liever 'direct'. De meeste mensen zijn nieuwsgierig, dat vind ik leuk. ...
    Wat ik het beste vind aan Nederland? De tolerantie. Mensen gaan flexibel om met regels, met autoriteiten en met elkaar. Er heerst een open mentaliteit en alles is efficiënt. Ik mis de bergen wel, maar Nederland is verder een mooi land. En de fietscultuur is fantastisch.'

Klarita Sadiraj (46)
Uit Tirana, Albanië. Sinds 1996 in Nederland, woont in Gouda
Werkzaam als onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau.

'...Via een beurs kon ik gelukkig in het buitenland gaan studeren. Het was toeval dat ik hier terechtkwam, ik wist niets van Nederland. ...
    Nadat ik mijn Nederlandse man had ontmoet, ben ik gebleven. Ik moest een baan zoeken; dat was niet makkelijk. Als migrant heb je een achterstand en veel werkgevers discrimineren onbewust. Uiteindelijk besloot ik onder mijn niveau te solliciteren. Ik wilde een voet tussen de deur krijgen, laten zien wat ik in huis had. Mijn man vond het niets, maar ik werkte nog liever als kassameisje dan dat ik thuisbleef. Dat lukte. Als doctor in de economie ben ik eerst aangenomen als assistent, maar inmiddels ben ik onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mijn afdeling geeft advies aan de overheid en doet onderzoek naar ontwikkelingen in de Nederlandse maatschappij. Grappig dat ik juist daarvan mijn beroep heb gemaakt.    ...


Red.:    En dan was er ook nog zo eentje:
  Ivilina Boneva (26)
Uit Plovdiv, Bulgarije. Sinds 2007 in Nederland, woont in Amsterdam. Werkt als marketingspecialist bij een electronicabedrijf


'Ik ben min of meer toevallig in Nederland beland voor mijn studie. In het begin vond ik het verschrikkelijk. Ik wilde samen met drie medestudenten een woning huren, maar dat bleek godsonmogelijk. We hadden geld genoeg, maar niemand wilde iets verhuren aan een groepje Oost-Europeanen. Na veel omzwervingen en tijdelijke logeeradressen vonden we iets in de Bijlmer, maar leuk was anders.
    Toen ik een stageplek zocht, lukte dat ook niet. Pas toen ik mijn nationaliteit van mijn cv haalde en wegliet dat ik Bulgaars sprak, werd ik uitgenodigd op gesprek. Niemand geeft toe te discrimineren, maar ik denk dat ik geluk heb dat ik geen Svetlana of Natasja heet.
    De ommezwaai kwam voor mij na een jaar of drie. Ik vond een leuke baan, kreeg lieve collega's en ontmoette een Nederlands vriendje. Sindsdien is het alleen maar leuker geworden. Nu voel ik mij hier thuis. ...

De andere voorbeelden, ook mensen met andere namen, laten zien dat de aanvankelijke mislukkingen puur toeval zijn. Nederlanders hebben precies hetzelfde probleem: niet alles lukt de eerst keer. En treedt het proces van schuldtoekenning in werking - psychologisch en soiologisch .
    Weer zo'n bericht met dezelfde conclusie:


Uit: De Volkskrant, 02-03-2016, door Irina Mak

Wie heeft er een collega in de aanbieding?

Werkgevers vragen het personeel steeds vaker of iemand nog een potentiële collega kent. Een persoonlijke aanbeveling weegt zwaarder dan een cv. Bij succes is een bonus heel gewoon.


Red.:   En zeg dus maar weer "Dag, dag" tegen de lieden met de vele eisen en het afwijkende gedrag. Zoals moslims. Wie gaat die nu aanbevelen ... Ineens wil die gaan bidden of geen handenschudden, en wordt jij er op aangekeken ...
    Nog eentje:


Uit: De Volkskrant, 19-03-2016, door Jonathan Witteman en Gidi Pols

Slag om de slimmeriken

Nu de economie weer aantrekt, zitten veel werkgevers te springen om extra krachten. Vooral bèta's zijn gezocht. Hoe krap is de arbeidsmarkt echt?

... zo is het mechatronicabedrijf Demcon dezer dagen soms noodgedwongen aan het tijdrekken. Het duurt dan net iets langer dan normaal voordat klanten een offerte krijgen of voordat de 'Willie Wortelfabriek' uit Enschede ze terugbelt om een afspraak te maken, vertelt Demcon-baas Dennis Schipper over zijn vertragingstactieken. ...
     Waarom de uitvinder van aspergeoogstrobots, metaalprinters en infuusvloeistofverwarmers de boel traineert? Omdat Demcon kampt met een tekort aan personeel. ...
    Demcon is lang niet het enige bedrijf dat moeite heeft nieuw personeel te vinden. Nederland telde begin dit jaar 143 duizend vacatures, het hoogste aantal in bijna zeven jaar. De vacaturegraad - het aantal vacatures per duizend banen - kruipt in de ict, de zakelijke dienstverlening en sommige andere sectoren langzaam richting het niveau van voor de crisis. Nu de economie aantrekt, zitten veel werkgevers te springen om programmeurs, cnc-verspaners, procestechnologen, accountants, computerbeveiligers, lassers, koks en timmermannen.    ...


Red.:    Die kop is bijzonder leuk: in Nederland is men druk op zoek naar slimmeriken, en  allochtonen hebben het extra moeilijk om een baan vinden. Met name de volgende banen: programmeurs, cnc-verspaners, procestechnologen, accountants, computerbeveiligers, lassers, koks en timmermannen. Banen waarvoor je slim moet zijn (en moet willen werken). Conclusie: allochtonen zijn dom, en willen niet werken. Doorslaggevende rendene waarom ze minder werk hebben.
    Nog een bevestiging:


Uit: De Volkskrant, 09-04-2016, rubriek Vrij zicht, door Martin Sommer

Dronkers hoorde er niet bij

Drie weken geleden had ik Jaap Dronkers aan de telefoon. ...
    ... Dronkers was socioloog van huis uit, nog altijd zeer actief, en een leven lang geïntrigeerd door de relatie tussen onderwijskwaliteit en sociale gelijkheid. Zelf zei hij altijd dat hij alleen maar telde en turfde, maar dat was beslist niet zo. Zijn belangstelling voor de werking van sociale stijging of uitsluiting had alles te maken met zijn inborst van ouderwetse sociaal-democraat. ...
    ...voelde Dronkers zich tekort gedaan. Daarop doelde hij met zijn grapje over de parlementaire enquête. Als het misging, mocht hij opdraven. Dronkers was getuige geweest voor de commissie-Dijsselbloem, die in 2007 de onderwijsvernieuwingen onderzocht. Daar vertelde hij hoe hij in 1997 samen met dagblad Trouw was begonnen met het publiceren van de prestaties van middelbare scholen.
    Het was voor het ministerie zo onverdraaglijk geweest, dat Dronkers tien jaar lang geen toegang kreeg. 'Bis zum auf den heutigen Tag', riep hij Dijsselbloem toe. 'Niente!' Het zat hem nog dwars. Zoals hem ook dwarszat dat zijn afscheidsrede toen hij in 1999 als hoogleraar uit Amsterdam vertrok, nergens werd gepubliceerd. Hij behandelde daarin de verschillen in becijfering bij schoolonderzoeken en centraal schriftelijke examens en hoe zwarte scholen hun leerlingen met een hoger cijfer een kontje dachten te geven.
    Dronkers legde uit waarom dat niet hielp. Werkgevers zouden onherroepelijk merken dat leerlingen van die bepaalde school minder waren, en ze niet meer aannemen. Wat weer tot klachten over discriminatie zou leiden. ...


Red.:   De situatie waar we nu in verkeren.
    En dezelfde dag nog een glasheldere toelichting:


Uit: Telegraaf.nl, 10-04-2016.

Een juf met hoofddoek voor de klas: waarom zou dat niet kunnen?

En toen stond Juf Fatima van de één op de andere dag met een hoofddoek voor de klas. ‘Voor iedereen zal het even wennen zijn’, liet de directie van de chique Gooise (openbare) school in Laren voorzichtig weten. ...


Red.:   Het antwoord is natuurlijk: "Een juf met een Ku Klux Klan-muts voor de klas, waarom zou dat niet kunnen?". En het feit dat hier niet zonder meer een ontslag op volgt (grotendeels uit nagst voor de Commissie Gelijke Behandeling  oftewel de D66-juristenmaffia uitleg of detail ), betekent dat iedereen met ook maar het geringste besef van dat antwoord, wel twee keer zal waken om een moslima-zonder-hoofddoek aan te nemen.
    Een bericht van een soort die al vele malen in vele variaties is langsgekomen, maar waarvan de relevantie was ontgaan:


Uit: De Volkskrant, 13-04-2016, door Jolan Douwes

Wees niet saai, geef je sollicitatie kleur


Red.:   Nee, dit heeft niet de betekenis die je zou verwachten. Dit gaat over "prestaties":

  Pippi Langkous is overtuigend, onweerstaanbaar en ontroerend. Stel ze zou solliciteren, dan belandt haar brief niet op de grote hoop. Dus werkzoekende: handel in de geest van Pippi.

Tussentitel: Laat in je cv blijken waar je van gaat stralen. Daar is lef voor nodig maar het valt best op

Dit, en die vele andere berichten, gaan dus allemaal over het bevorderen van succes bij solliciateren. Gaande allemaal over psycho-sociale capaciteiten die gewenst zijn voor succes bij het soliciteren.
    Waarna we dit verhaal nauwelijks meer hoeven afmaken: allochtonen zijn uitermate gehandicapt in dit opzicht: ze zijn slechts op de hoogte van de Nederlandse normen en mores dienaangaande, en de normen en mores die ze zelf hebben, staan voor een flink deel haaks op de Nederlandse. Waarbij moslimss een aantal bijzonder nefaste trekken meekrijgen vanuit hun weerzinwekkende geloof.
    Met deze factor is het verschil in autochtoon en allochtoon sollicitatiesucces niet alleen volkomen begrijpelijk, het is bijna onbegrijpelijk dat het verschil zo klein is.
    Vermoedelijk hierboven al eens genoemd, maar voor de zekerheid:


Uit: nrc.nl, 23-04-2016, door Robbert van Lanschot, freelance journalist.

Kan Henk ook in de shishalounge werken? 

Wanneer nemen allochtone ondernemers nu eens Hollandse werkzoekenden aan? Dat komt migrantenwijken ten goede, meent Robbert van Lanschot

In alle grotere steden in ons land heb je ze, buurten die qua isolement kunnen verworden tot een Brussels Molenbeek. Als je in Den Haag van de Laak via de Schilderswijk naar de westelijke rand van de Transvaal loopt – zo’n anderhalf uur flink doorstappen – zie je overal allochtoon bedrijfsleven. Maar nergens is er ook maar een autochtone werknemer te bekennen. In dat opzicht zijn Molenbeeks Chaussée de Gand en de drukke Haagse Hoefkade één pot nat.
    Ons land telt tienduizenden allochtone bazen. Zij vormen een bruisend deel van onze economie. Maar mag je met een naam als Anton baklava gaan serveren in een Marokkaanse patisserie? Vergeet het maar. Allochtoon Nederland eist meer diversiteit, stageplekken en inclusiviteit, maar van reciprociteit is niet of nauwelijks sprake.
    ...Is het niet de hoogste tijd dat al die belwinkels, buurtsupers, shishalounges en nagelstudio’s in een (van overheidswege gestimuleerde) opwelling van Wilkommenskultur de deuren ook voor Hollandse werkzoekenden opengooien?
    Heel weldenkend Nederland wil diversiteit. Het ministerie van Sociale Zaken publiceert via het ‘Kennisplatform Integratie en Samenleving’ rapporten en auditing tools met titels als ‘Effectief diversiteitsbeleid: tel uit je winst!’ De VU in Amsterdam heeft zelfs een ‘chief diversity officer’.
    Maar het allochtone midden- en kleinbedrijf gaat ongestoord zijn eigen weg. Den Haag bejubelt de allochtone bedrijvigheid, maar verzwijgt dat die bedrijvigheid in zijn huidige vorm een formidabel struikelblok is voor integratie. Een succesvolle Turkse zakenman vertelde me dat sommige, met name oudere, Turkse winkeliers er niet over zouden piekeren om Hollandse jongeren in dienst te nemen.    ...


Red.:   Iedere allochtoon die zijn mond nu nog open durft te doen, zou die mond op redelijk hardhandige wijze gesnoerd moeten worden.
    Een voorbeeld van het al genoemde: als ze bij je komen werken, willen ze na verloop van tijd een hoofddoek gaan dragen:

Uit: De Volkskrant, 08-06-2016, van verslaggeefster Maartje Bakker

Reportage | Marokkaanse Nederlanders aan de slag in Marokko

Nederlands praten in Casablanca

... Bilal Nyati (26) zag een filmpje op internet waarin CBis.com personeel wierf. Hij deed uitgebreid navraag voordat hij naar Marokko vertrok. ...
    ... 'Ik heb een vriendin die manager was bij het waterschap. Toen ze een hoofddoek begon te dragen, werd ze weggepest. Je mag in Nederland niet vrijuit zeggen wat je denkt als moslim. Alsof er onder een hoofddoek geen hersenen zitten, of onder een baard.' ...


Red.:   Terecht natuurlijk, dat wegpesten. Wie wil nu iemand in zijn omgeving die zichelf openlijk moreel superieur acht ... 
    Eindelijk ... Cijfers bij wat hier al vele malen beweerd is:


Uit: De Volkskrant, 13-06-2016, van verslaggever Jarl van der Ploeg

Aantal Polen in Nederland is vervijfvoudigd

...
 Sinds begin mei telt Nederland ruim 150 duizend inwoners van Poolse herkomst; ruim vijf keer meer dan het aantal in Nederland ingeschreven Polen aan het begin van deze eeuw.    ...
    Van de 150 duizend Polen behoren bijna 120 duizend tot de eerste generatie, wat betekent dat zij als immigrant naar Nederland kwamen, hoofdzakelijk om te werken. ...
    Buitenlandse arbeidskrachten zijn populair omdat ze hard werken, zegt hoogleraar sociologie Godfried Engbersen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Maar het voornaamste verschil is dat bijvoorbeeld Polen bereid zijn werk te doen waar Nederlanders hun neus voor ophalen, zoals in de bouw en de fabriek of seizoensarbeid in de groente- of bloemensector.    ...


Red.:   Dit stuk staat in de Volkskrant en hanteert gegevens van het CBS, en volgens beide bronnen zijn "Nederlanders" hetzelfde als "paspaoort-Nederlanders" -  de kamelen in Artis tellen mee als koeien. Maar als was ook een vollediger bron:


Uit: GeenStijl.nl, 13-06-2016, door Zentgraaff uitleg of detail

Hoera. Meer Polen alsdan Antillianen in Nederland

Keihard terug in het culturele archief met mr. Polska: "Eerst waren het de Marokkanen, en de Turkjes, nu zijn het de oostblokboys, schurkjes". ... inmiddels zijn er inmiddels zoveel Polonederlanders (150.000) dat er inmiddels meer Pawels en Angniezka's dan Quincies en Sh'aronda's: de Antillianen zijn qua aantal ingehaald door de Polen. Jammer genoeg voor Gloria Wekker hebben de Polen geen koloniaal zieligheidje om moeilijk over te zwartepieten, dus doen ze gewoon lekker mee met de economie. Loads of asperges to steek, many badkamers to tegel. ...


Red.:   Waarbij het hier voornamelijk gaat om dat grafiekje, hoogst origineel afkomstig van het CBS.
    Waarna er onmiddellijk een kleine, nee: grote, correctie op moet worden aangebracht, want het CBS hanteert de norm wat wie twee in Nederland geboren ouders heeft, een Nederlander is. En geen Turk of Marokkaaan wat de derde generatie in werkelijkheid dus is. Dus die staafjes voor Turken en Marokkanen moeten een heel stuk langer.
    En oh ja, dit zijn niet de percentages die werken, maar die niet werken.
    Oftewel: dit zijn de mensen die te beroerd zijn om dat werk te doen dat de Polen wel willen doen.
    Allochtonen.
    Degenen die o zo gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt ...
    Zo gediscrimineerd dat er 150 duizend Polen permanent voor naar Nederland komen, en nog eens zoiets als het dubbele dat dat doet op tijdelijke basis:

  Ook volgens het CBS is er een grote groep Polen die jaarlijks als seizoenswerker naar Nederland komt van wie velen zich niet inschrijven.

Het wordt dus de hoogste tijd dat deze lieden indringend aangesproken worden op hun blatante racismee, vanwege het brood dat ze stoten uit de mond van de o zo arbeidsbereide allochtoonse gekleurde mens ...
    En daar is weer zo'n aan onderzoekers totaal onbekende factor die het volkomen duidelijk maakt dat de huidige achterstand van allochtonen een bewijs is van de totale racismeloosheid:


Uit: De Volkskrant, 27-07-2016, door Bas Hakker

Hier zwijgen we over ongeschreven regels

Op vrijwel elke werkplek gelden regels die je alleen leert door ze op te pikken van collega's. Ze expliciet maken kan nuttig zijn.

Van ziekenhuis tot bouwbedrijf, overal spelen ongeschreven regels een belangrijke rol. Sommige van deze cultureel bepaalde gedragsregels kunnen negatief uitpakken. Wat kun je hiertegen doen?
    Iedereen met een beetje werkervaring kan er zo een paar noemen: regels die nu eenmaal gelden omdat ze bij de bedrijfscultuur passen. 'Niet klagen over te veel werk' kan er een zijn, of 'we houden ons niet aan deadlines'. Annemieke Figee en Leonie van Rijn schreven het boek Groepsdruk, waarin veel aandacht is voor de ongeschreven regels in een organisatie. Ze onderhouden ook de website ongeschrevenregels.com.    ...


Red.:   Alleen als het zijn van moslim is een overtreding van een ongeschreven rgele in bijna alle bedrijven: je geeft niet openlijk blijk van religieuze of politieke voorkeuren .
    Alleen al op grond van deze regel zou je alle moslims moeten weigeren.
    Hier wat voorbeelden van regels en waarom je eraan moet voldoen:
  Tussenstukken:
Stille do's en dont's

■ We houden het hier altijd gezellig
■ Relatie gaat hier vaak voor zaak
■ Kritische feedback geven we meestal niet
■ Als we kritische feedback geven, doen we er een grote strik omheen ■ Eigengereide types die hun oordeel altijd uitspreken, accepteren we hier niet Kritisch zijn we wél naar het management


Waarom conformeren?

■ Als je je aanpast, riskeer je geen conflict of uitstoting uit de groep. We zijn diep van binnen allemaal bang voor afwijzing. In teams met veel vrouwen wordt doorgaans makkelijker geconformeerd dan in mannenteams.
■ Conformeren leidt tot positieve reacties van de groep. Wie wil dat niet?
■ Niet conformeren leidt tot negatieve of afkeurende reacties. Dat geeft spanning.
■ Hoe sterker de identiteit en de status van de groep, hoe meer we ervoor overhebben om erbij te horen.
■ Het is vaak de (informele) leider die de ongeschreven regels bepaalt. Hij of zij wordt meestal gezien als kundig en ervaren, waardoor we gemakkelijker met hem of haar meegaan. We geloven dat de ander het beter weet.
■ We geloven dat de ongeschreven regels de waarheid zijn. Als de ongeschreven regel is dat 'fouten vrijwel altijd toe te schrijven zijn aan afdeling X', duurt het niet lang of iedereen gelooft dat. Een nieuwkomer heeft zich binnen de kortste keren deze waarheid eigen gemaakt, zonder andere waarheden te onderzoeken.
■ Als een taak belangrijk genoeg voor je is, zul je je eerder conformeren. Je hebt er tenslotte veel voor over om de taak tot een goed einde te brengen.

Boordevol regels die moslims geneigd zijn te overtreden. Weg met die lui.
    Voor de volgende drammerij over onterechte selectie eerst even een voorbeeld dta laat zien dat het andersom ligt eerst de gewone moslim:

Eén van die Mohammed's en Ali's die zo volkomen onterecht niet aangenomen worden terwijl het zulke talentjes zijn. En hier wat er in het hoofd van deze Mohammed's en Ali's zit:


Uit: GeenStijl.nl, 08-08-2016, door Pritt Stift uitleg of detail

...

 

Zeau. ...


Red.:   Dat er überhaupt eentje aangenomen wordt, gaat tegen alle gezonde verstand is. Je drukt je meest haatdragende vijanden aan de borst. Dus dit is allemaal gehuil van de wolven in het bos:


Uit: De Volkskrant, 10-08-2016, door Jurriaan Nolles

Open de poort voor Fatima en Ali

Gemeenten experimenteren met anoniem solliciteren, met wisselend succes. De Haagse wethouder is enthousiast. 'Maar er is meer nodig om biculturele talenten binnen te halen.'Red.:   De werkelijkheid dus: Het openen van de poort voor Fatima an Ali is het openen van de poort voor je bloedvijanden. Het opnen van de poort voor Mohammed en Ali is landsverraad.
    Oh ja: wie dit generaliseren vindt, kijk hier uitleg of detail .
    Kijk er eens ... De Partij van de Allochtonen-minister geeft toe dat er geen discriminatie is:


Uit: telegraaf.nl, 23-09-2016.

Minister: meld discriminatie stageplek

De bewindsvrouw wil de bereidheid vergroten om stagediscriminatie aan te kaarten. Dit schooljaar zijn er in vijf steden trainingen waarbij mbo-scholieren en het personeel discriminatie leren herkennen. ...


Red.:   Brullen van de lach!!! Er is zo weinig discriminaie, dat je moet leren het te herkennen.
    En ze definiëren wat discriminatie is ver voorbij de feitelijke definitie:
  Uit onderzoek blijkt dat migrantenjongeren meer moeite moeten doen om een stageplek te krijgen dan autochtone leeftijdsgenoten. Het gaat vooral om meisjes met een hoofddoek en jongeren van wie werkgevers denken dat ze ’risicovol’ zijn.

Meisjes met een hoofddoek onderscheiden zichzlef door die hoofdooek en de bijbehornbede problematiek en vallen dus sowieso niet onder het "bij gelijke omstanddigheden" dat hoort tot de definitie van discriminatie.
    En wat bedoeld wordt met 'jongeren van wie werkgevers denken dat ze ’risicovol’ zijn' is volkomen ondudielijk (maak de omschrijving maar duidelijker), en onduidelijkheden kunnen sowieso niet gediuscrimineerd worden wnat wie of wat wordt er dan gediscrimineerd. Maak je omschrijving duidleijk, dan zal zonder meer blijken dat ook deze grope niet valt onder "bij gelijke omstanddigheden". Wat in de prkatijk is dat tuinders niet met Marokkanen maar wel met Polen willen werken, wat geen discriminatie kán zijn, wantt het zijn beide niet-Nederlanders. Of 'migrantenjongeren'.
    Terug naar de werkelijkheid:


Uit: Volkskrant.nl, 26-09-2016, ANP, redactie

Tekort aan gekwalificeerd personeel steeds nijpender

Steeds meer bedrijven kampen met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Sinds eind 2009 zijn er niet meer zo veel ondernemingen geweest met dat probleem als nu het geval is. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
    Zo'n 7 procent van de bedrijven in Nederland heeft last van onderbezetting als het gaat om voldoende geschikte en ervaren medewerkers. Van de informatie- en communicatiebedrijven geeft zelfs 17 procent aan dat er sprake is van een tekort aan gekwalificeerd personeel. In de zakelijke dienstverlening noemt een op de tien deze belemmering.    ...
    Alles bij elkaar stonden er halverwege dit jaar zo'n 155.000 vacatures open. ...


Red.:   Kunnen ze niet.

Veel wordt van dit soort materaier nu genoteerd bij Creolen, presteren, sociaal uitleg of detail , maar hier een stukje van daar dat ook hier thuishoort (GeenStijl.nl, 05-06-2013, door Van Rossem uitleg of detail ):
  Onderzoek. Niemand klikt op Rachid en Mohamed

..."Werkzoekenden die hun cv op internetdatabanken zetten, hebben meer kans op een reactie met een Nederlandse naam dan met een Arabische naam", lezen we in de Azijnbode. ... de schuldige van bovenstaand nietszeggend ANP'tje, Lieselotte Blommaert ... Mevrouw MsC heeft een proefschrift vol nonsens bij elkaar gecopypaste om te concluderen dat er 'meer bewustwording van mogelijke discriminatie' op de arbeidsmarkt moet zijn. Want daar haal je de media mee. Niet met onderzoeken naar de mogelijke oorzaken waarom de CV's van Samira, Mohammed en Rachid minder aangeklikt worden dan die van Renske, Joris en Lieselotte. ...

En die mogelijke oorzaken worden gegeven door reageerders bij GeenStijl, waaronder, is al eerder duidelijk geworden, vrij veel kleinere ondernemers en zelffstandigen. mensen van de soort die hun eigen peroneel aanemen. Hier zijn hun bevindingen:
  Natuurlijk is het ontzettend lullig als je door je naam (lees: het vermoeden van een bepaalde afkomst) wordt afgeserveerd, helemaal als je zelf goedbedoelend bent en eigenlijk een kans verdient. Maar dat werkgevers niet zo snel op bepaalde namen klikken heeft natuurlijk wel een oorzaak. Doe daar eerst maar eens iets aan, zou ik zeggen.
Lewis | 05-06-13 | 14:04 | + 102 -

Het is zo onderhand beledigend aan het worden dat er door al die gutmensch-onderzoekertjes maar voetstoots en impliciet aangenomen blijft worden, dat HR-, PO en werving/selectie medewerkers NIET eerst op inhoud selecteren en dan pas "op een naam klikken".
Als er ergens nog mensen met professionaliteit in hun gogme te vinden zijn, dan is het in het bedrijfsleven, niet tussen de academia.
CynicalBastard | 05-06-13 | 14:06 | + 45 -

Heeft mevrouw ook al onderzoek gedaan naar het waarom? Constateren kan iedere aap namelijk. Wij nemen inmiddels ook alleen nog maar Nederlanders aan. En dat is niet omdat we zo graag discrimineren. Dat is omdat we ervan geleerd hebben. En met ons velen.
Vindefin | 05-06-13 | 14:11 | + 116

Ik heb het in het verleden een paar keer geprobeerd met Rachid, Mohammed en Fouad.
Ging ook een paar keer fout.
Maar goed, ik ben open-minded, niet bevooroordeeld en niet stigmatiserend, dus je probeert het nog een paar keer.
Met Fatima, Naïma, Ahmed, Anouar, Loubna en Yassir.
Ging ook iedere keer fout.
Diefstal, aggresiviteit, vrouwen meppen, fraude, te laat komen, geen flikker uitvoeren, niet terug komen van vakantie en nog meer diefstal.
Noem mij maar een racist, maar ik begin er niet meer aan.
Cuyahoga | 05-06-13 | 14:12 | + 252

Als ik als werkgever een "mohammed" zonder werkervaring, met een dramatische MBO voor m'n snuffert krijg, dan zeg ik ook nee. Laat ze eerst maar eens fatsoenlijk stage lopen en/of vrijwilligerswerk doen bij onze bejaarden ofzo.
LangeTijdGeleden | 05-06-13 | 14:13 | + 37 -

De arbeidsmarkt is per definitie discriminatie. Je maakt onderscheid op ervaring, opleiding, leeftijd, potentie, persoonlijke of organisatorische klik, en ervaringen uit het verleden.
Parel van het Zuiden | 05-06-13 | 14:13 | + 89 -
 Ah, de oplossing is anoniem solliciteren. Ik denk dat de oplossing is jezelf aanpassen aan wat er op de arbeidsmarkt wordt gevraagd, veelal zijn dat geen macho prinsjes.
Bruno Alaska | 05-06-13 | 14:14 | + 17

Feit: Mohammed's c.s. werken niet.
Feit: Fatima's gedragen zich als prinses op de erwt
Conclusie: in ons bedrijf heeft Dirk-Jan ongezien de voorkeur
QED
Ben ik nu gepromoveerd?
ole guapa | 05-06-13 | 14:16 | + 70 -

@Cuyahoga | 05-06-13 | 14:12
je moet gewoon je functieomschrijving aanpassen ,dan voldoen ze opeens wel ;-)
ervaring met :
Diefstal, aggresiviteit, vrouwen meppen, fraude, te laat komen, geen flikker uitvoeren, niet terug komen van vakantie en nog meer diefstal.
R.E.Calcitrant | 05-06-13 | 14:17 | + 16 -

Bij de Albert Heijn bij mij op de hoek denken ze daar anders over.
Ik moet tegenwoordig zo ongeveer een Marokkaans woordenboek meenemen als ik de chocopasta niet kan vinden.
Botte Hork | 05-06-13 | 14:18 | + 66

 @Cuyahoga | 05-06-13 | 14:12 | + 0 -
Helaas heb ik dezelfde ervaring. Chauffeurs nodig voor een logistieke dienstverlener. In Den Haag zit een grote populatie Marokkaanse jongens die dan ook netjes komen solliciteren. Een aantal jongens aangenomen voor verschillende vestigingen in de regio en helaas overal hetzelfde gezeik al na een paar dagen. Onbetrouwbaar. Geen afspraak mee te maken. Weigeren bedrijfskleding aan te doen of doen het gewoon uit als ze de deur uit zijn. Nemen vriendjes mee de wagen op. Laten vriendjes die niet in dienst zijn voor ze rijden. Kennen het onderscheid niet tussen mijn en dijn; als in jatten van klanten. Overleggen vakantieplannen niet en denken ineens voor een maand pleite te kunnen om weer lekker naar Marokko te gaan. Alle vooroordelen waar ik me zo netjes overheen had gezet kwamen één voor één uit. Dan moet ik er wel bij vermelden dat een paar gasten echt uit het juiste hout zijn gesneden en die doen er alles aan om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Het is alleen zo jammer van die (in dit geval dan) meerderheid die het snoeihard verknalde.
Schreeuwmeeuw | 05-06-13 | 14:21 | + 138

Ervaringen uit het verleden geven nu wel helaas garantie voor de toekomst: moe, lui, geen zin, te zwaar, te ver weg, te vroeg op, te laat thuis, last van mn rug.....
GebuktIsGenomen | 05-06-13 | 14:22 | + 13 -

Linkse mensen zijn allemaal politicus; ambtenaar; kunstenaar; of ze werken voor een linkse stichting.
In die "bedrijfstakken" maakt het niet uit hoeveel verlies zij veroorzaken, daar slapen ze zelf geen nacht minder om. Hun bovenmodale salaris blijft toch gegarandeerd vanuit de oneindig gevulde pot met belastinggeld.
Ik kan mij voorstellen dat zulke moreel superieure mensen het maar discrimiNazi vinden als werkgevers weigeren de multiKul te bedrijven, voor eigen risico. Op eigen kosten.
Dus Rachid en Mohamed, jullie hebben alle schijn tegen - en als je niet weet waarom: je bent een kansloos kansenmensch.
Jan Passant mk2 | 05-06-13 | 14:23 | + 30

3 redenen:Ze komen niet op tijd,als ze al komen opdagen.Kans op lang ziekteverzuim is hoog en ze stelen van de werkgever.
Kom maar met de minnetjes.
RentaHam | 05-06-13 | 14:23 | + 105

Tel hier bij op de openlijke verklaringen van tuinders uit bijvoorbeeld het Westland, die geen gekleurde mensen willen want "die werken half zo hard als Polen" ...
    Enzovoort.

En nog eens even wat cijfers over hoe goed de capaciteiten van de allochtone werklozen aansluiten op de arbeidsmarkt (de Volkskrant, 31-05-2017, door Nanda Troost ):
  Na jaren crisis is bouw ineens banenmachine

De bouwnijverheid is vrijwel van de ene op de andere dag een banenmachine geworden. In geen andere bedrijfstak is de omslag op de arbeidsmarkt zo snel gegaan. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktprognose die het UWV dinsdag heeft gepresenteerd. Het aantal vacatures groeit zelfs zo hard dat er grote tekorten aan vakmensen dreigen. Die krapte belemmert bouwbedrijven in hun groei, constateert het UWV.    ...
    ... Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) liet onlangs weten dat bouwbedrijven soms in hun groei geremd worden door personeelstekorten. ...
    'Dit soort geluiden uit de bouw zullen voorlopig alleen maar sterker worden. Er is een schreeuwend tekort aan vakmensen', zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV.

In aansluitng op de hogeropgeleide technische sectoren waarvoor dit al jaren geldt.

In Nederland is de politiek-correctehid al heel erg maar in de Engelstalige wereld is het nog veel erger. Met als voordeel dat men het daar allemaal veel helderder durft te formuleren, zoals in het volgende voorbeeld (theguardian.com, 08-09-2017, door Anushka Asthana uitleg of detail):
  Islamophobia holding back UK Muslims in workplace, study finds

One in five Muslim adults in full-time work compared with 35% of overall population, Social Mobility Commission says

Precies wat men in Nederland ook beweert als oorzaak an de allochtone werkloosheoid, door politieke-correcte bolwerken als het Sociaal en Cultureel Planburea (SCP), zij het in wat omfloerstere bewoordingen: het 'islamophobia' is in Nederland nog maar "discriminatie".
    Maar in Engeland dramt men keihard door:
  Muslim men and women are being held back in the workplace by widespread Islamophobia, racism and discrimination, according to a study which finds that Muslim adults are far less likely to be in full-time work.

Annvankelijk met geen enkel oorzakelijk verband: ze werken minder, dus is de oorzaak islamofobie. Gepaard gaande met keiharde leugens:

  Research for the government’s social mobility watchdog, shared exclusively with the Guardian, found a strong work ethic and high resilience among Muslims that resulted in impressive results in education.

Zo keihard en zo zonder risico van tegenspraak, dat men de arguemnten ertegen doodgewoon durft op te s chrijven
   The research also found evidence of women being encouraged by their communities to focus on marriage and motherhood rather than gaining employment. Overall, 18% of Muslim women aged 16 to 74 were recorded as “looking after home and family”, compared with 6% of the overall female population.

Bewijs nummer 1 dat de verlklaring in de eigen cultuuur ligt.
    Maar men drmamt gewoon door. De volgende zin en volgende alinea:
   Academics cited a number of barriers to success, including:
● Students face stereotyping and low expectations from teachers ...

Wat verderop in het artikel keihard weersproken wordt:
   Farhana Ghaffar, a 25-year-old Muslim woman who acted as a researcher for the study ...
    Raised in London by parents who were economic migrants from Pakistan, Ghaffar said she had been strongly supported by her teachers and then at university ...

Boem.
    Het vervolg: de eerste van de specifieke 'barriers to success':
   Academics cited a number of barriers to success, including:
● Students face ... and a lack of Muslim staff or other role models in the classroom.

Dit is óf volstrekte waanzin, of de bewering dat moslims rabiate racisten zijn, die alleen van iets eigen soort willen aannemen of leren. Neem je dat laatste aan, is het hele artikel voltstrekte onzin: de moslims zijn dan zelf de racisten en mogen in de handen knijpen voor iedere gunst die ze krijgen zoals niet het land uitgezet te worden wagens institutioneel en rabiaat racisme.
    Volgende van de 'barriers to success':
   ● Minority ethnic-sounding names reduce the likelihood of people being offered an interview.

Klopt. En ook daarvan geeft men onmiddellijk een volstrekt afdoende verklaring:

De verklaring: "Moslims houden zich niet aan nummer 1 van de normale ethiek van de werkplek: "Je politieke en religieuze opvattingen houdt je thuis".
    Niemand wil op zijn werk geconfronteerd worden met de politieke of religieuze opvattingen van zijn collega's:
  A female respondent in High Wycombe referred to hearing comments such as “he looked very Muslim” or “look at her, she’s got a scarf on” 

Moslims zijn volstrekt empathieloze monsters in hun rabiate aandrang om dat wel te doen.
    Dat soort mense wil je niet in je werkongeing, en werkgevers zijn terughoudend om hun werknemers eraan bloot te stellen.
    En daar is verklaring mummer twee voor de allochtone werkloosheid wat betreft moslims. Ruim meer dan genoeg voor de gevonden verschillen in werkloosheid.
    De overige genoemde 'barriers to success' zijn allemaal uitwerkingen en herhalingen van het voorgaande:
  ● Minority ethnic-sounding names reduce the likelihood of people being offered an interview.
● Young Muslims routinely fear becoming targets of bullying and harassment and feel forced to work “10 times as hard” as their white counterparts to get on.
Women wearing headscarfs face particular discrimination once entering the workplace.

En de rest van het artikel bestaat uit "Ad nauseam"-herhalingen an de beschuldingen van "Discriminatie!", "Racime!", en "Islamophobia!".
    En dit alles gebracht onder de noemer van "onderzoek". Waarvan ook nog brutaalweg eerlijk verteld wordt hoe ondeugdelijk het is:
  The research involved a series of in-depth focus groups across the country through which young Muslims shared their experiences.

Ongelofelijk.
    Met ook nog een voorbeeld hoe men aan dit soort verwrongen beelden komt, met wat verwisselingen in de volgorde van citaten:
  Farhana Ghaffar, a 25-year-old Muslim woman who acted as a researcher for the study ... Ghaffar said she had been strongly supported by her teachers and then at university ...
    ... but the research often painted a different picture. ...she was “incredibly shocked” by the findings. ...

Oftewel: men praat zichzelf na, startende natuurlijk met "Mijn mislukte sollicatie is niet mijn schuld", waarna "de onderzoekers" het aan ze gaan vragen, waarna ze vervolgens de onderzoekers napraten, wat dus in feite hun eigen verwrongenheden zijn.
    En zo draait men de werkelijkheid vele malen achter elkaar de nek om, tot er zo veel windingen in zitten, dat iedere vorm van zuurstof van werkelijkheid eruit geknepen is.
    Lees dit nog eens terug:
  Research for the government’s social mobility watchdog... found a strong work ethic and high resilience among Muslims that resulted in impressive results in education.

En combineer dat met: "Men heeft het ze zelf gevraagd" ...
   De werkelijkheid van die 'strong work ethic' is simpel te illustreren: stel ze voor de keuze "werk zonder hoofddoek of geen werk met", en men kiest voor een (over)groot deel voor het laatste. Kennelijk.
    Logisch: iedereen weet dat de moslim maar één vorm van ethiek kent: de islam. De "onderzoekers" gaan het de moslims vragen, en komen met het antwoord" "Het is islamofobie".
    "Onderzoek" ...

En nog een mooie. "Er werken minder allochtonen, dus er is sprake van discrimantie bij solliciteren".  Waarvan een afgeleide is "Er werken minder allochtonen bij de politie, dus er is sprake van discrimantie ij het solliciteren als agent". Iedereen met enig gezond verstand weet dat het eerste onzin is. Iedereen met enig gezond verstand weet dat het tweede onzin is. En de Volkskrant heeft nu ontdekt dat het tweede onzin is (de Volkskrant, 11-09-2017, door Anneke Stoffelen):
  Migrantenjongere wil geen agent worden

Jongeren met een migratieachtergrond voelen niets voor een baan bij de politie, blijkt uit een onderzoek van Motivaction. ...

En natuurlijk is op dezelfde basis de eerste uitspraak even grote onzin. Ze voelen niets voor een baan waarbij je hard moet werken, ze voelen niets voor een baan waarbij je een baas hebt, ze voelen niets voor een baan in de techniek, ze voelen niets voor een baan waarvoor je moet studeren, enzovoort.

En hier, veels te laat bedacht, een cruciale factor (gelderlander.nl, 25-09-2017, door Marco Bouman uitleg of detail ):
  'Rode Kruis in Arnhem is te wit'

De Arnhemse afdeling van het Rode Kruis is te wit. Het aantal allochtonen in de organisatie is veel te klein. Dat constateert voorzitter Jan Hutten. Hij wil dat het Rode Kruis meer een afspiegeling wordt van de samenleving.


Het Arnhemse Rode Kruis heeft zo'n 150 vrijwilligers. Van hen telt Hutten er niet meer dan één of twee met een migratie-achtergrond. Inmiddels is de eerste Syrische vluchteling actief, maar Turken (de grootste groep allochtonen in Arnhem) en Marokkanen ontbreken vrijwel compleet.
    Ruim een derde van de Arnhemmers is van allochtone komaf. Hutten ziet dat niet terug bij het Rode Kruis, maar ook niet bij andere vormen van vrijwilligerswerk, zoals op scholen en bij (sport)verenigingen.    ...

En het percentage dat werk vindt via vrijwiligerswerk plus dat percentage mensen dat de voorkeur krijgt bij sollicitatie wegens het doen van vrijwilligerswerk (wijst op een goede werkhouding) is dusdanig hoog dat de precieze gatellen niet meer nodig zijn: dit is een ruim meer dan voldoende verklaring voor alle verschillen in werkvinden en werkzoeken bij allochtonen. Nul vrijwilligerswerk.

Goh ... De Volkskrant geeft zonder meer toe dat ze gore leugenaars zijn (de Volkskrant, 04-12-2017, door Bart Dirks uitleg of detail ):
  Gevraagd: softwareontwikkelaars en verpleegkundigen

Banen te over, maar niet altijd naar ieders meug


Jongeren die de komende zes jaar afstuderen, hebben goede perspectieven op werk. Wel zijn de verschillen naar opleidingsniveau en richting groot. Werkgevers in de techniek, ict, groothandel, zorg, bouw en onderwijs zullen grote moeite hebben om geschikt personeel te vinden.
    De vraag sluit in veel sectoren niet aan op de beroepskeuze van jongeren, zo blijkt uit een rapport over de arbeidsmarkt naar opleiding en beroep van het researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. De nieuwe prognoses van het ROA worden gebruikt voor de verplichte 'studiebijsluiters' van opleidingen..
    Zo blijft er tot 2022 een groot tekort aan software- en applicatieontwikkelaars, fysiotherapeuten, laboranten, verpleegkundigen, elektriciens en ingenieurs. Verder zal het moeilijk zijn genoeg leerkrachten te vinden voor het basisonderwijs. Daar is de vraag groot omdat veel oude leerkrachten met pensioen gaan.

En dat 'niet naar ieders meug' is bij hoge werkloosheid onder de allochtonen dus "niet naar des allochtonen meug". En in een ongetwijfeld onbedoelde vlaag van eerlijkheid zetten ze er op de website ook nog eens de goede foto bij:

De allochtoontjes die alleen werk naar hun meug willen. En daarom zo vaak werkschuw, pardon: werkloos, zijn.

Eentje uit de roemruchte serie van Robert Vuijsje zet wat punten aangaande het croeolse deelderwerkloosheid op een rijtje (de Volkskrant, 12-12-2017, door Robert Vuijsje)
  Land van afkomst

Interview | Latifah van Callias

Koningin

Welke rol speelt afkomst in Nederland? Dat onderzoekt V in een reeks interviews. Rapper Latifah
...
...
Wat voor naam is Latifah?
'Mijn moeder is Surinaams, mijn vader ook, hij is een indiaan. ...

Hier de relevante culturele eigenaardigheden:
  Waarom slaap je in je eigen stad in een hotel?
'Ik hou ervan om bediend te worden, ...

Waarom had je een Egyptische naam?
'... Eerst wilde mijn moeder me Queen Latifah noemen, dat Queen mijn eerste naam zou zijn en Latifah de tweede. Nu zegt ze: ik ben blij dat ik het niet heb gedaan, anders was je je nog meer gaan gedragen als een diva.'

Nummer 1: arrogantie.
  Veel van je rapteksten gaan over de liefde.
'... Meestal willen mannen hun fouten niet aanhoren. ...

Wat voor fouten maken ze?
'Liegen, bedriegen, hun vrouw als een slaaf proberen te behandelen. ...Als ik erover rap, moeten ze wel luisteren.'

Nummer 2: de mannen zijn 'macho.
  Kom je veel buiten Amsterdam?
'Ja, als ik mensen moet opzoeken in de gevangenis.'

Nummer 3: de mannen zijn overdadig crimineel.
  Ben je in een mannenwereld terechtgekomen?
'... Ik zie geen verschil tussen mannen en vrouwen. Alle mannen zijn door een vrouw gebaard, wij zijn sowieso sterker. Ik heb jou gemaakt, hoe ga jij dan iets kunnen wat ik niet kan?

Nummer 4: de creoolse logica is winti.
  Wat voor werk deed je hiervoor?
'Ik kan niet voor een baas werken. Twee weken bij BCC, twee weken bij Albert Heijn, daarna kwam ik gewoon niet meer. ...'

Nummer 5: creolen passen niet in een georganiseerde maatschappij met gezagsverhoudingen.
  Hoe was het om op te groeien in Amsterdam-Zuidoost?
'Soms hadden we een blank kind in de klas. ... wij denken dat we alles kunnen maken met hoe we over blanken praten. We noemen ze tatta of bakra, alles.'

Nummer 6: creolen zijn gore racisten.
    Samengevat: ze zijn niet geschikt voor werken in een georganiseerde maatschappij met gezagsverhoudingen, en het zijn ook nog eens arrogante racisten.
    Niet allemaal natuurlijk, maar genoeg om het verschil in werkloosheid meer dan te verklaren.

En weer een praktisch bewijs (Volkskrant.nl, 14-12-2017, door Dion Mebius uitleg of detail ):
  Ernstig tekort aan bouwvakkers dreigt nu de economie weer bloeit

Nederlandse bouwbedrijven moeten alle zeilen bijzetten om de komende jaren aan voldoende personeel te komen. Door de economische groei zijn er tot en met 2022 zo'n 55 duizend nieuwe arbeidskrachten nodig op de bouwplaats, terwijl de instroom van jonge bouwvakkers achterblijft.


Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een studie die donderdag verschijnt. ...
    ... Nu de economie weer bloeit, zijn er te weinig bouwleerlingen om aan de vraag naar nieuw personeel te voldoen. Met de huidige aanwas kan tot en met 2022 slechts 45 procent van die vraag worden ingevuld, stelt het EIB. ...

De bouw is nog meer dan de eerder genoemde sectoren iets waar je echt moet werken, en waar je geen status mee krijgt en nul respect van je "matties" of geloofsgenoten. Want "geld" kan het niet zijn:
  Tussentitel:
De bouw betaalt niet slecht. En de leerlingen krijgen zelfs uitzonderlijk veel - Woordvoerder Bouwend Nederland

Je kan er zo een lijst van opstellen: hoe meer werk en hoe minder status, hoe minder gekleurden: landbouw, bouw, andere techniek enzovoort. Of liever andersom: stilztten en hand ophouden: willen ze ze allemaal, liefst dus zonder baas - en hoe meer werken: techniek, bouw, landbouw, hoe minder allochtonen. En bij techniek zit al in de buurt van de enkele cijfers ...

Een artikel dat gaat over de ergste vorm van racisme: het blanke racisme. Op een vmbo-school. Een voornamlijk witte dus rechts-extreme school, schrijft de Volkskrant. Waarop je je onmiddellijk afvraagt: een witte vmbo-school ... Hoe kan dat? Hier is de verklaring (Volkskrant.nl, 29-12-2017, door Kaya Bouma uitleg of detail):
  Hoe een reis naar Auschwitz de racistische ideeën van deze leerlingen veranderde

....   
Hoe het kan dat juist op het Helicon tien jaar geleden het rechts-radicalisme opkwam, blijft gissen. Wat in elk geval meespeelt, is dat de leerlingenpopulatie grotendeels wit is. De Nijmeegse school is een zogenoemde groen-vmbo, waarbij de nadruk ligt op plant, dier en voeding. Leerlingen met een migratieachtergrond kiezen over het algemeen minder snel voor zo'n groenopleiding. Wie naar school gaat, doet dat om juist niet boer hoeven te worden, is de redenatie.

Brullen van de lach, die laatste. Want zet er maar naast dat ze ook geen technische vakken doen. Oftewel: ze gaan niet naar dit soort scholen omdat je dan echt moet werken in plaats van de baas zijn net als Allah of met bling-bling rondparaderen.

En, we zijn al in 2018, het zoveelste bewijs dat "het" niet goed zal komen (nrc.nl, 05-01-2018, door Arlen Poort uitleg of detail ):
  Kinderen in een goede buurt kunnen vaak beter rekenen en lezen

Feiten en cijfers - Per buurt is na te gaan welke leerresultaten er worden behaald. Het type buurt blijkt sterk van invloed op de schoolprestaties.
Basisscholen in buurten met veel migranten hebben relatief veel leerlingen die niet de fundamentele niveaus halen voor rekenen, taal en lezen. Op basisscholen in rijke buurten halen kinderen relatief vaak een hoger niveau. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs.    ...

Gossie, zou het echt ...?
    De tegenwoordig nog rabiater dan de Volkskrant politiek-correcte NRC Handelsblad oftewel NSB Halalblad probeert de schuld dan ook nog af te schrijven op het racisme van de blanken, maar dat alleen maar zien hoe wanhopig men aan het worden is.
    De cijfers geven nog wat details:
 

Basisscholen in buurten met veel migranten hebben relatief veel leerlingen die niet de fundamentele niveaus halen voor rekenen, taal en lezen. Op basisscholen in rijke buurten halen kinderen relatief vaak een hoger niveau. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs.    ...

Dit negeert grotendeels "Het ligt aan inkomen/-sociale klasse" argument.
    En kijk nog een goed naar de grafieken - in combinatie met deze:

Het verschil hangt ook af van wat men test. En wel zo: naarmate het geteste abstracter oftewel cognitiever is, is het verschil groter: taal is cognitiever dan lezen, en rekenen is cognitiever dan taal.
    Het gaat om cognitieve vaardigheden.
    En bij de moslims zijn die dus minder door hun moslim-zijn (de zwarten hebben een ander probleem, te beginnen met een nog veel slechtere motivatie).
    En hoe minder dit soort vaardigheden, hoe minder een baan.

Nog eentje (de Volkskrant, 19-01-2018, door Bart Dirks):
  Lezen en schrijven op doktersrecept

Honderdduizend Rotterdammers hebben moeite met lezen en schrijven. ...

Men probeert er natuurlijk zo min mogelijk over te zeggen, maar het is duidelijk waar dit over gaat (Rotterdam!): allochtone laaggeletterdheid:
  In Nederland kunnen 1,3 miljoen mensen tussen de 15 en 65 jaar niet goed lezen en schrijven, oftewel 12 procent van de beroepsbevolking. In Rotterdam is zelfs 21 procent 'functioneel analfabeet'. Vooral in de gebieden Feijenoord (36 procent), Charlois (34 procent), Delfshaven, Hoogvliet en IJsselmonde (30 procent) is het probleem groot.

De allochtone wijken.
    En aan het einde:
  'Landelijk is tweederde van de laaggeletterden autochtoon en eenderde allochtoon', zegt wethouder Simons. 'In Rotterdam is die verhouding precies omgekeerd door de demografie van deze stad. ...'

Die tweede autotochtoon versus eenderde allochtoon landelijk is natuurlijk al absurd: het percentage allochtonen van deze soort, moslism en creolen, ligt niet al te ver boven de vijf procent - volgens wat de politiek-correcten er over zeggen. Oftewel: een absurd hoog percentage van de allochtonen is ongeletterd.
   De politiek-correct bestuurder heeft het natuurlijk over de blanken:
  '.... Dan heb je het nog altijd over ruim 33 duizend autochtone Rotterdammers die moeite met lezen hebben. Die groep willen we juist ook bereiken met deze campagne.'

Juist ja ... Dus maak alles nog maar een keertje erger.
    Waar zou die allochtone werkloosheid in de hoogontwikkelde maatschappij toch van komen ...?

Weer zo'n zeldzaam bericht vanaf de maatschappelijke werkvloer dat door de censuur is geglipt (Joop.nl, 27-01-2018, door Yasemin Cegerek - Voormalig-Tweede Kamerlid PvdA uitleg of detail ):

  Goede verpleeghuizen voor de eerste generatie Turken en Marokkanen zijn nodig

...de eerste generatie Turken en Marokkanen die vroeger onderdeel waren van de economische bloei ...

Reacties:
...
paling – 27 januari 2018 at 19:34
Wie staat er nog stil bij hun bijdrage aan de Nederlandse economie?…..
Ik!
Ik heb er namelijk mee gewerkt, was bij de voorloper van de akzo, aku/enka.
Velen van die eerste generatie (wel 80%!! ) kwam om te werken tot een weekje of 6, dan gingen ze de ziektewet in en werden afgekeurd naar verloop van tijd.
De 20% die wel bleef meldde zich ALTIJD ziek als ze op vakantie waren in het thuisland.
Tijdens de ramadam ook massaal ziek melden was altijd vaste prik.
Er kwamen ook Italianen en Spanjaarden daar werken, daar had je goede collega’s aan.

Wie staat er nog stil bij hun bijdrage aan de Nederlandse economie?
IK!! hun bijdrage was bijna nul!

Geen verder commentaar.
    Oh ja, toch deze: als groep is hun bijdrage vele tientallen en nu in totaal vermoedelijk enkele honderden miljarden negatief.

En daar zijn de "DISCRIMINATIE!!!"-roepers weer (de Volkskrant, 31-01-2018, door Dion Mebius):
  'Zolang het maar niet op papier wordt gezet'

Discriminatie van Nederlanders met een migratieachtergrond blijkt onder uitzendbureaus net zo hardnekkig te zijn als onkruid tussen terrastegels. Dat bleek uit een uitzending van Radar maandagavond. Waarom lukt het niet die praktijk uit te bannen?

Brullen van de lach!!! Antwoord: "Omdat de werkgevers geen tijd en moeite aan kneuzen willen besteden!"
    Dit soort kneuzen (de Volkskrant, 31-01-2018, hoofdredactioneel commentaar, door Hans Wansink):
  Taaleis bijstand

Wie taaleisen stelt aan mensen met een migratie-achtergrond, verplicht zich cursussen te organiseren en examens af te nemen die door de overheid zelf zijn gecertificeerd en die bovendien toegankelijk zijn voor de doelgroep ...

Natuurlijk zijn alle mensen met een migratieachtergrond mensen die al drie generaties en meer in Nederland wonen (zegt "men"). Bovendien kunnen mensen met een migratieachtergrond natuurlijk precies evenveel als gewone blanke Nederlanders die al langer dan drie generaties in Nederland wonen (zegt "men"). Dus zijn  mensen met een migratieachtergrond even goed in staat om Nederlands te leren als als gewone blanke Nederlanders.
    Dus de enige verklaring voor het niet kunnen spreken van Nederlands is dat ze te beroerd zijn om Nederlands te leren. Of dat om andere redenen weigeren.
    Oftewel: het is volkomen begrijpelijk dat  die werkgevers dit soort mensen die zelfs de taal niet willen leren, niet langs willen zien komen.
    Noot: het kan natuurlijk zijn dat u één of meerdere van de "men"-aannames niet onderschrijft - bijvoorbeeld het "allemaal qua capaciteiten in staat om Nederlands te leren". Dan kunt u in plaats van "weigeren" dat invullen als de redenen dat werkgevers die mensen met een migratieachtergrond niet hoeven zien langskomen.
    Gevolgd door een brullende lach!!!

Succesneger? Rapneger! (de Volkskrant, 16-02-2018, door Nadia Ezzeroili):
  Schoon schip

Tupac is zijn held, 'de Shakespeare van de hiphop', maar de liedjes van Bram Vermeulen raken hem niet minder. Rapper Akwasi presenteert zijn nieuwe cd.

En waarom geen werkneger? Mede hierom:
  'Ik ben een teamplayer, maar ik zou op dit moment geen baas meer boven mij kunnen hebben....'

En maar daar maar van, indachtig het onregelmatige werkwoord van Bertrand Russell :
  "Ik ben een aartssolist, en ik zou nooit een baas boven mij kunnen verdragen."

En dat geldt voor bijna al zijn cultuurvriendjes. En daarom presteren ze sociaal-maatschappelijk niets, en zijn ze werkloos.


Naar Discriminatie , of site home .

 

28 dec.2006