WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Economische krachten: lasten-baten: lastenverlichting en bezuinigingen

27 apr.2014

In de politieke uitvoering zijn, schrijvende april 2014, grote bezuinigingen op de zorg. Hieronder een paar citaten uit het Volkskrant-artikel dat ze het best omschreef en samenvatte (en dat niet in het Volkskrant-archief stond; het onderstaande is gescand) (de Volkskrant, 24-04-2014, van verslaggever Gijs Herderscheê):
  Kabinet zeker van steun voor grootscheepse overdracht zorg

Een meerderheid in de Tweede Kamer staat achter de veranderingen in de langdurige zorg. Ook ouderen in Bloemendaal zijn erover te spreken. De wijkverpleegkundige krijgt een centrale rol in de thuiszorg.

Het kan niet meer misgaan voor het kabinet: vandaag stemt de Tweede Kamer met grote meerderheid in met de overdracht van een groot pakket langdurige zorg aan de gemeenten.
Die worden daardoor volgend jaar verantwoordelijk voor de zorg aan thuiswonende hulpbehoevenden. Deze groep moet echter veel meer zelf regelen voordat aanspraak op de gemeentezorg kan worden gedaan.   ...
    Volgens het kabinet verliezen zeker 80 duizend mensen in de zorg hun baan, volgens de bonden gaat het om meer mensen. Tienduizenden mensen krijgen in het nieuwe regime geen of andere zorg dan tot nu toe. Dit jaar kregen hulpbehoevenden al minder snel toegang tot een verpleeg- of verzorgingshuis en als zij een plek krijgen, moeten zij een hogere eigen bijdrage
betalen.    ...
    Volgens de SP hebben de plannen tot gevolg dat 800 van de 1.300 verzorgingshuizen moeten sluiten. Daar hebben de bewoners uit de buurt die zelfstandig wonen ook last van, zegt SP-Kamerlid Tjitske Siderius. 'Ook de ouderen uit de buurt maken gebruik van de kapper, de maaltijdservice en andere voorzieningen van het verzorgingshuis.' PVV-woordvoerster Fleur Agema heeft geen goed woord over voor de plannen. 'Met stoom en kokend water staan we hier de wet erdoorheen te persen. En voor wie? Voor Brussel. Maar niet voor al die hoogbejaarden en al die gehandicapten thuis, en zeker niet voor al die organisaties die zich zorgen maken en ook niet voor die 40 procent van de gemeenten die denkt het niet te kunnen uitvoeren.'

Tussenstuk:
Wat zijn de gevolgen?
De Algemene Rekenkamer heeft berekend wat het nieuwe regime zou betekenen voor de mensen die in 2012 AWBZ-zorg kregen. Weliswaar verandert voor die groep niets, maar de Rekenkamer wil zicht krijgen op de omvang van de verschuiving.
    In 2012 woonden 354 duizend mensen in een instelling. Door de zwaardere toegangseisen zouden 98 duizend van hen nu thuis moeten blijven wonen. Zij voegen zich bij de 439 duizend mensen die in 2012 buiten een instelling AWBZ-zorg kregen.
    Het overgrote deel van de 537 duizend thuiswonende hulpbehoevenden uit 2012 zou in het nieuwe regime te maken krijgen met zorg via verzekeraars. Ruim een half miljoen hulpbehoevenden heeft 835 duizend 'zorgvragen' - één hulpbehoevende kan immers meer klachten hebben.

Een grote achteruitging voor enkele honderdduizenden mensen.
    Voor de conclusies eerst de andere kant van de medaille, want die bezuinigingen zijn absoluut noodzakelijk, vinden alle politieke partijen die ervoor zijn:
  In de Tweede Kamer was voor de WMO een meerderheid verzekerd omdat VVD en PvdA de plannen in het regeerakkoord al goedkeurden. Vorige week sloot de coalitie een akkoord met D66, ChristenUnie en SGP om ook in de Eerste Kamer van een meerderheid verzekerd te zijn.

Oftewel: de hele politieke oligarchie . En de rest van bestuurlijk Nederland en de media.

Nu de andere kant van de medaille, want door die bezuinigingen verbeteert de financiële toestand van de Nederlandse begroting, economie en staat. En daar kan Nederland dus van profiteren voor de toekomst. Is de theorie. Hier de beschrijving van de werkelijkheid - overigens: eerst nog even een bevestiging van het hier genoteerde over die zorgkosten (de Volkskrant, 24-04-2014, column door Marcel van Dam, socioloog):
  Onbetaalbare zorg

Een flinke meerderheid van de spraakmakende gemeente in Nederland, waaronder het neutrale NOS Journaal, verkondigt dag na dag dat de zorg onbetaalbaar is geworden. ...

Eigenlijk valt het tegengeluid slechts waar te nemen in twee kringen: de SP en de PVV. En Marcel van Dam, die mede daarom ook alom gehaat in bestuurlijke en politieke kringen.
     En omdat hij dus dit soort feiten opschrijft:
  We hebben (...) niet te weinig geld om de zorg te kunnen betalen, zoals door veel politici wordt beweerd, maar die politici kiezen ervoor het geld aan iets anders te besteden.

Waarvoor Van Dam een paar redenen noemt, maar die je grotendeels kan vergeten door het noteren van één enkel feit: die zorgkosten worden grotendeels in Nederland besteed. Voor vermoedelijk ruim meer dan 90 procent. Er wordt misschien wel 15 door de regering aan uitgegeven, maar daarvan komt 14 miljard in de handen van Nederlanders. De Nederlandse economie. Dus de Nederlandse economie gaat er door de zorgkosten helemaal niet 15 miljard op achteruit, maar slechts 1. En daarnaast zijn er schijnbaar veel kleinere uitgaven, zoals de 4 miljard voor ontwikkelingshulp, die kleiner lijken, maar in feite veel groter zijn want daarvan gaat vermoedelijk meer dan 3 miljard het land uit. een verlies van 3 miljard voor de economie. En idem voor Europa. Enzovoort.
    Kortom: de kosten voor de zorg zijn uitstekend draagbaar.
    Maar terug naar de daadwerkelijke besluiten. Die bezuinigingen. Die dus wat zouden opleveren want het gaat wat beter met de economie (dat heeft natuurlijk heel andere redenen, maar dat vergeten we hier even). Het gaat wat beter met de economie en er komt door de zorgbezuinigingen wat minder aan uitgaven op de begroting. En de financiële vooruitzichten zijn dus wat beter. Wat dus gebruikt gaat worden voor de versterking van de Nederlandse economie. Zou je denken. Hier is de waarheid - van gehate Van Dam:
  We hebben (...) niet te weinig geld om de zorg te kunnen betalen, zoals door veel politici wordt beweerd, maar die politici kiezen ervoor het geld aan iets anders te besteden. Bijvoorbeeld: volgens minister Dijsselbloem is er dit jaar een meevaller op de zorguitgaven van minstens een miljard. Ons nationale kabinet van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP heeft besloten de helft van die meevaller niet te gebruiken om de stijgende zorgkosten te betalen maar om de belasting van mensen met hogere inkomens te verlagen.

Lastenverlichting. Voor de hogere inkomens. Terwijl de tweedeling tijdens de crisis weer gigantisch is toegenomen.
    Het doet er niet wat er onderling voor argumenten worden gebruikt en belangen worden uitgewisseld. Dit is het nettoresultaat.
    En zo gaat het al decennia. Vandaar die gigantische tweedeling in inkomens en vooral vermogens.
    Het is allemaal gajes. Ploerten uitleg of detail en psychopaten uitleg of detail .
    Marcel van Dam wijst ook op één van hen:
  Zo zijn er columnisten die vinden dat er te veel wordt uitgegeven aan mensen die in hun laatste levensfase verkeren.

Dit is die columnist: en zijn opmerking (de Volkskrant, 19-04-2014, column door Frank Kalshoven, directeur van De Argumentenfabiek):
  Het echte zorgdebat moet nog beginnen

... Het echte zorgdebat, zou mijn stelling wezen, gaat over het beperken van de zorgvraag. Wat is beter dan efficiënte zorg? Minder zorg.    ...
    Eén: de meeste zorgkosten maken jij en ik in de twee jaar voor ons overlijden. ...

Nu is die columnist, Frank Kalshoven uitleg of detail , opgeleid als econoom en gedurende langere tijd chef-economieredactie van de Volkskrant geweest. En heeft in die hoedanigheid eindeloos veel gekost. Zonder dat hij ook maar voor een enkele cent productief was.
    Als er dus een probleem is met de kosten van het één en ander, zouden we de uitgaven voor hen die een productief leven hebben gehad kunnen afwegen tegen degen die nooit iets nuttigs hebben gedaan.
    Het redelijk voorstel volgens de methode Kalshoven is dus: we dekken als maatschappij alleen de zorgkosten van hen die productief werk hebben gedaan. Dan hoeven alle lieden uit de topderde van de maatschappij, waaronder economen, journalisten en de talloze soortgelijke groepen, nergens meer op te rekenen.
    Dat scheelt vast zoiets als 10 miljard en meer op de zorgkosten.
    Het voorstel van Kalshoven is om de productieven die ze als uitvretende hogere klasse al hun hele leven bestolen hebben, ook nog eens de laatste levensjaren te ontnemen.
    Die Kalshoven en zijn klasse zijn erger dan psychopaten. Het zijn bloedzuigers en vampiers uitleg of detail .

En hier is nog zo'n sociopaat, met de andere kant van de proces (Volkskrant.nl, 05-07-2014, ANP):
  Zijlstra wil eerder dan 2017 lastenverlichting

VVD-fractieleider Halbe Zijlstra vindt dat er al na 2015 meer lastenverlichting moet komen voor burgers als het economisch herstel doorzet. Onlangs nog zei hij dat hiervan pas op zijn vroegst in 2017 sprake kon zijn, aan het einde van de kabinetsperiode.
    Maar in een interview in De Telegraaf van vandaag stelt hij dat dit mogelijk eerder kan. ...
    'Qua portemonnee breekt het zonnetje volgend jaar nog niet echt door.' Maar in de loop van 2015 en 2016 kan dat keerpunt volgens hem komen. ...

Tijdens de crisis is het weer vele malen gezegd: je moet voor een stabiele economie een anticyclisch beleid voeren: geld in de economie stoppen als het minder gaat, en geld eruit halen als het  beter gaat. Zijlstra is een waardig opvolger van VVD-minister van Financiën Gerrit Zalm uitleg of detail , die in economisch goede tijden voor 30 miljard aan lastenverlichting uitdeelde. 30 miljard die nodig waren tijdens de crisis.
    VVD'ers weten dit wel. Maar ook in hun geest bevindt zich de drang naar eigen gewin. En een geweten of iets dergelijks hebben ze niet (bewijs maar dat ze het wel hebben). Het zijn ploerten uitleg of detail en sociopaten . In het geval van Zijlstra hier nog eens benadrukt door dit:
  Zijlstra vindt dan dat de mensen die het meest hebben bijgedragen in de crisis ook als eersten de voordelen moeten krijgen als er ruimte voor lastenverlichting ontstaat.

Middels is bekend dat de rijken zelfs weer rijker zijn geworden tijdens de crisis - de crisis veroorzaakt door de financiële wereld dus de rijken. Dus wat Zijlstra in feite zei was dit:
  Zijlstra vindt dan dat de mensen die het meest hebben bijgedragen aan de crisis ook als eersten de voordelen moeten krijgen als er ruimte voor lastenverlichting ontstaat.

Je reinste sociopathie.

De sommen kunnen al bijna worden opgemaakt (de Volkskrant, 12-08-2015, van verslaggever Gijs Herderscheê):
  Kabinet begint nieuw seizoen met meevaller

Als het kabinet vrijdag voor de eerste ministerraad na de zomervakantie bijeenkomt, kan het de vakantiestemming nog even vasthouden. De komende weken moet de begroting 2016 worden afgemaakt. En voor het eerst sinds jaren is begroten een feest. Er is, na de aangekondigde belastingverlaging van 5 miljard, nog eens zo'n 4 miljard euro te verdelen.
    De meevaller blijkt uit ramingen, die het Centraal Planbureau dinsdag publiceerde. Die gebruikt het kabinet als basis voor het begrotingsoverleg. ...
     Kortom, het CPB schetst een zonnig beeld. ...

Herinnert u zich het CPB van een jaar terug nog? Toen moest er op alles bezuinigd worden. Dat wil zeggen: alle sociale zekerheid. Dat gaat vast nu gerepareerd worden. De Volkskrant geeft alvast een voorzet:
  Er zijn nog wel wat vuiltjes weg te werken. Zo voert de politie al maanden actie voor een betere cao. De bonden nemen geen genoegen met het overkoepelende akkoord voor ambtenaren maar willen meer. Het is aanlokkelijk de onrust af te kopen. Maar dat heeft het risico dat bijvoorbeeld het onderwijs straks ook meer wil.

Grapje, dus. De Volkskrant doet niets aan het teruggeven van het gestolene. Ze zijn nog net bereid even op te noemen hoeveel er gestolen is:
  Tussenstuk:
Waaraan kan de meevaller worden besteed?
...
- Scheve koopkrachtontwikkeling: bovenmodaal (54 duizend bruto tot ruim 100 duizend) gaat er 2,1 procent op vooruit terwijl de koopkracht daalt bij gepensioneerden (-1,1 procent), werknemers beneden 36 duizend bruto (modaal, -0,5 procent) en bij burgers met uitkeringen (-0,3 procent).

Niet genoeg, jongens. Jullie steun aan de bezuingingen en steun aan lastenverlichting en het slechts in het voorbijgaan noemen van dit weerzinwekkende gegraai, zal jullie vrijwel collectief in de bankjes van het revolutionaire tribunaal doen belanden. Alleen Peter de Waard kan vooraf op coulantie rekenen. En Frank Kalshoven wordt natuurlijk meteen opgehaald en mag de parade aanvoeren.

De kwestie is inmiddels een aantal malen langsgekomen, en niemand die er iets krititisch over opmerkt, laat staan de weerzinwekkendheid ervan.  De taal wordt dan ook steeds doldriester. Hier is de laatste versie (de Volkskrant, 17-11-2015, door Robert Giebels):
  Analyse | 5 miljard te verdelen

Wel of geen belastingcadeaus: dat ligt helemaal aan D66

5 miljard gstolen van de zwakkeren en armeren wordt uitgedeeld aan de sterkeren en rijkeren. De revolutie is weer een stap dichterbij gekomen.

Weer eens iemand die er bijna over struikelt - aanleiding, de daverende verkiezingsnederlaag van de PvdA in maart 2017 (de Volkskrant, 23-03-2017, ingezonden brief van André Doorlag, Groningen):
  Verjonging is géén oplossing, PvdA

En weer een pleidooi voor verjonging als panacee voor problemen bij een politieke partij, nu de PvdA. ...
    Maar de werkelijke oorzaak van de deconfiture van de PvdA is dat de rekening van de banken- en financiële crisis door grote bezuinigingen in de zorg en de sociale zekerheid, is neergelegd bij de minst draagkrachtigen. Ook zijn de belastingen steeds meer verschoven van kapitaal naar arbeid. Dat er zoveel verborgen armoede en voedselbanken zijn, is een schande voor dit 'supergave' land. Met dank aan de PvdA. ...

Voor de crisis de baten naar de financiële markten, de rijken, de oligarchie, na de crisis de lasten naar de gewone burgers. Het staat er bijna.


Naar Economische krachten , Economie lijst , Economie overzicht , of site home .