WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Media, hetzes, PVV: erkenning

29 apr.2012

Een artikel schrijven over de hetze tegen de PVV is als het leren zwemmen aan een vis. Het archief van de redactie kent rubrieken als psychologie, sociologie, enzovoort. En van slechts een paar losse onderwerpen. Dat over de hetze tegen de PVV heeft een aanzienlijke omvang. Het is ondoenlijk om zelfs maar een tiende daarvan hier op te nemen - twee eerdere pogingen stranden hopeloos vanwege tijdgebrek uitleg of detail uitleg of detail - een paar speciale gevallen zijn wel afgekomen en staan hier uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail .
    Daarom hanteren we een alternatief, namelijk een verzameling van die bronnen die schrijven over die hetze en die die erkennen. Daarvan waren er aanvankelijk niet veel, zo hecht was met name de censuur van de media. Maar inmiddels hebben we er toch een aantal, weergegeven in min of meer chronologische volgorde. Hier is de eerste, van de soort die niet bedoeld is als onthulling maar het toch is:


Uit: De Volkskrant, 26-11-2011, rubriek Ombudsvrouw, door Margreet Vermeulen

Geen 'foei' meer naast opiniestuk

Toen PVV-leider Geert Wilders in 2007 op de opiniepagina van de Volkskrant een oproep deed om de Koran te verbieden, kreeg de krant bijna vijfhonderd boze brieven. De krant had Wilders geen podium mogen bieden om zijn 'verwerpelijke ideeën te spuien'. ...


Red.:   Dat idee dat de ideeën van Wilders verwerpelijk zijn is die mensen ingegeven door de media en de bestuurders, want de meningen van Wilders zijn geen cent meer verwerpelijk dan de ideeën van de bestuurders en media zelf. Europa, ontwikkelingshulp, vrije immigratie, enzovoort, je kan ze zelfs als verwerpelijker zien dan de ideeën van Wilders. Dus minstens zo verwerpelijk als men hier als "verwerpelijk" definieert:

  Toen de redactie het anti-Koranstuk van Wilders in 2007 plaatste, gebeurde dat 'met een mondkapje voor en plastic handschoenen aan'. Dat schrijft historica Annet Mooij in haar boek over de geschiedenis van de Volkskrant sinds 1980. Ze bedoelt dat pal naast Wilders' bijdrage een commentaar werd afgedrukt waarin de opvattingen van Wilders 'onzinnig en misleidend' werden genoemd en waarin de krant zich afvroeg of de PVV nog wel toerekeningsvatbaar was.

Ongeveer dezelfde houding als tegenover Pim Fortuyn ...
    De tweede die was weggezet voor deze verzameling was kennelijk een kwestie van armoede want erg spectaculair is de onthulling niet - voor de volledigheid:


Uit: De Volkskrant, 26-11-2011, column door Martin Sommer

Wil je een zakdoekje?

Over die geluksmachine hoor je Mark Rutte niet meer. ...
    Het gaat nu over drie dingen. De euro, de euro en de euro. Nieuwe bezuinigingen dreigen. ...
    De geruchtenmolen draait. ...
    In de borst van Wilders kunnen weinigen kijken. Hij twittert als het hem uitkomt zijn boodschap de wereld in. Of werpt een brok tussen het wachtende journaille bij de Kamer. Dat komt hem steeds op het verwijt te staan dat hij niet in debat gaat of uitgebreid op tv verschijnt. Een onzinnig verwijt. Ook de collega-fractievoorzitters selecteren de media naar believen. ...
    Ook de hardheid van zijn boodschap is niet nieuw. Hij heeft van Bolkestein geleerd helder en frontaal te spreken. Deze week zei een verslaggever van Nieuwsuur dat het toch niet aardig is zoals hij het CDA aanpakt. Wilders: 'U kijkt er zo vies bij, maar het is gewoon politiek. Ik ben ingehuurd en gekozen voor het PVV-belang.' Precies zo reageerde hij een jaar of vijf geleden op een collega-journalist die hem voor de voeten wierp dat hij zulke vreselijke dingen zei. Het zal wel over de islam zijn gegaan. Wilders: 'Moet je huilen? Wil je een zakdoekje? Het is gewoon politiek.' Als Wilders één ding is, dan is het consistent. Dit is zijn opvatting van politiek bedrijven: steenhard en onbewimpeld. ...


Red.:   Oftewel: veel van de bezwaren, en de hetze, tegen Wilders zijn hypocriet. En dat is zo.
    Een van de gevolgen en dus ook de tekenen van de hetze is dat het onfatsoenlijk wordt gevonden om zich openbaar voor de PVV uit te spreken:


Uit: De Volkskrant, 29-12-2011, van verslaggever Ron Meerhof

Zeven afhakers, dat valt heel erg mee

De PVV van Geert Wilders sprong in zes jaar tijd van één (Wilders zelf) naar ruim 120 volksvertegenwoordigers. Vooral de laatste anderhalf jaar ging het hard. De fractie in de Tweede Kamer groeide van 9 naar 24 zetels, er kwamen europarlementariërs en gemeenteraadsleden in Almere en Den Haag bij, daarna een kleine zeventig statenleden en tien leden van de Eerste Kamer.
    Het laatste half jaar haakten er zeven weer af. Alle incidenten kregen ruim aandacht, hier en daar werd al verwachtingsvol gepreludeerd op het begin van het einde van de PVV. ...
    Maar of het veel is, zeven afhakers? 'Om te weten of iets veel of weinig is, moet je een criterium hebben', zegt de Rotterdamse politicoloog Rinus van Schendelen. Als formateur van het Rotterdamse college met Leefbaar Rotterdam van Pim Fortuyn deed hij ervaring op met een nieuwkomer op het politiek toneel. 'Dus, vergelijking: hoe deden andere paddenstoelpartijen het?'
    Doorgaans veel slechter, constateert Van Schendelen. 'Neem het Algemeen Ouderen Verbond. Die haalde in 1994 zes zetels en binnen een paar maanden was de partij in vier delen uiteengevallen. De Boerenpartij kende ook al snel een afsplitsing, om van de LPF maar niet spreken. 'Al met al valt het aantal afsplitsingen in de PVV me dan mee.'
    De Amsterdamse politicoloog Meindert Fennema, tevens schrijver van de biografie De Tovenaarsleerling over Geert Wilders, komt tot dezelfde conclusie. Volgens hem had Wilders bovendien bijkomende handicaps te overwinnen. Ook tien jaar na Fortuyn rust er nog een sociaal stigma op om je uit te spreken voor een partij als de PVV. Mensen die maatschappelijk veel te verliezen hebben, bedenken zich wel tweemaal. Gevolg is dat een partij als de PVV bovenmatig veel gelukszoekers trekt. Vaak tweede garnituur, mensen met weinig ervaring of die elders niet aan de bak zijn gekomen. 'Die paar afvallers zijn dus al met al een opvallend goed resultaat.'    ...


Red.:   Juist ja.


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 06-02-2012, door Johan Fretz

Johan Fretz: 'Ik mis Hans van Mierlo opeens zo'

Het boek van Alexander Pechtold getiteld 'Henk, Ingrid en Alexander', gaat eigenlijk alleen over Alexander en zijn eigen visie. 'Maar waarom dan de PVV-kiezer als kapstok gebruiken?' Dat vraagt vk-columnist Johan Fretz zich af.

Alexander Pechtold heeft een boek geschreven. Over Henk & Ingrid. De titel is: 'Henk, Ingrid & Alexander'.
    'Maar Henk & Ingrid bestaan niet', zegt Alexander er gauw bij tijdens de presentatie.   ...
    Met dit boek zocht Pechtold dus vooral een spannend vertelperspectief voor zijn eigen visie. Maar waarom dan de PVV-kiezer als kapstok gebruiken?
    Omdat Pechtold dondersgoed weet dat een boek waarin de fictieve eendimensionale Henk & Ingrid worden opgevoerd, kan rekenen op onverdeelde aandacht van het mediacircus. ...


Red.:   En geen centje van al die aandacht is van positieve aard ...
    Voor een tweede keer is de Ombudsvrouw wat minder voorzichtig:


Uit: De Volkskrant, 25-02-2012, rubriek Ombudsvrouw, door Margreet Vermeulen

PVV dwing tot keuze uit twee kwaden

De Volkskrant stond voor een dilemma toen de PVV wilde adverteren voor het Meldpunt overlast Midden- en Oost-Europeanen. Op de voorpagina van zaterdag nog wel. Plaatsing zou veel lezers tegen de borst stuiten en abonnees kosten. ...
    Toen de advertentie binnenkwam, stapte de advertentieafdeling naar de hoofdredacteur. Dat is gebruikelijk bij beladen advertenties. ...
    De IM kwam op pagina 11. ...
    Veel lezers vonden de uitleg van de hoofdredacteur erg technisch en formeel. 'Heeft de krant geen morele of ethische grens?', mailden tientallen lezers die vonden dat de krant 'zijn ziel had verkocht voor een paar centen'. ...
    ... Maar, willen veel lezers weten, het meldpunt is toch ook in strijd met het fatsoen?
    'Dat klopt', zegt de hoofdredacteur. 'Ik deel de mening van veel lezers hierover. ...

Red.:   Ridicuul, natuurlijk. Want de islam is veel en veel onfatsoenlijker dan wat voor meldpunt dan ook. De geschriften en daden van de islam zijn discriminerend, uitsluitend, racistische en roepen op tot geweld - en de islam krijgt eindeloos veel gratis  reclame in de Volkskrant. Dus al dat is een advertentie voor een meldpunt niets meer onfatsoenlijk dan een glaasje melk en kan het idee van het onfatsoen en een mogelijk niet-plaatsen ervan alleen het gevolg zijn van een sterke campagne van zwartmakerij. Van een hetze. 
    Van dezelfde dag, een artikel speciaal gewijd aan het geval:


Uit: De Volkskrant, 25-02-2012, door Sterre Lindhout

It takes one to tango

Met verwondering en frustratie kijken journalisten hoe Geert Wilders omgaat met de pers. Wilders bepaalt het spel, journalisten volgen. Maar de werkzame stof in zijn mediastrategie lijkt uitgewerkt te raken.

Tussentitel: 'Journalisten reageren vaak boos of gefrustreerd op de PVV omdat ze zich gepasseerd voelen'

'Hij doet het niet zo vaak, dus als hij een interview geeft, is er echt iets aan de hand.' Zo leidde het NOS Journaal vorige week een interview met PVV-leider Geert Wilders in. Ook Frits Wester maakte bij de aan Wilders gewijde extra uitzending van RTL-Z op 24 januari duidelijk dat bezoek van de PVV-leider bepaald niet alledaags is: 'Vorige week was er kritiek op hem, hij zou duiken voor de pers, Geert Wilders, de leider van de PVV, maar vandaag is hij dan toch hier.'   ...


Red.:   Wilders is opgekomen los van steun vanuit de media, omdat hij dingen verkondigt die tegen het kosmopolitisme zijn - de pers, de media,, de journalisten, behoort/behoren grotendeels tot de groep der kosmopolieten, en is voor vrije migratie dus vrije immigratie. In feite zijn ze  vrijwel altijd tegen en actief vijandig in de richting van Wilders. Dus waarom zou hij hen opzoeken, of iets gunnen? Kijk maar:

  De PVV en de media hebben al ruim zeven jaar, sinds Geert Wilders zich in september 2004 losmaakte van de VVD, een haat-liefdeverhouding, een afwisselend worstelen en minnekozen, waarbij de PVV meestal de bovenliggende partij is.

Nou, van liefde is echt totaal geen sprake. Blijft over de haat.
    Auteur Haye van der Heyden is de eerste uit de kunstzinnige en aanverwante sector die ooit enig begrip voor de PVV in het openbaar heeft getoond. Hier verteld hij wat de gevolgen zijn van zoiets:


Uit: De Volkskrant, 25-04-2012, door Haye van der Heyden, schrijver van toneelstukken en televisieseries.

PVV gaat geschiedenis in als eerste bejaardenvakbond

De PVV trekt aan een goede bel door te opperen dat bejaarden maar eens dezelfde rechten als gedetineerden moeten krijgen.

Geert Wilders leek wel een vakbondsman uit vervlogen tijden. Stoer en vastberaden stond hij zijn mannetje van stavast. Ik was best een beetje trots op 'm, ondanks alle onduidelijkheden en de schijn van schimmige slimmigheden en onverholen opportunisme. Laf is hij niet. Ik mag 'm wel.   ...
    Een half jaar geleden heb ik in de Volkskrant twee stukken gepubliceerd waarin ik een lans probeerde te breken voor de waarde van de politieke partij die om mij heen redelijk algemeen werd verfoeid, bespot en beschimpt en dat is mij niet in dank afgenomen. Het feit dat mij kwalijk werd genomen dat ik gebruik maakte van het recht te stemmen op de partij die mij het minst tegenstond, alsmede het gegeven dat nu op mijn Wikipedia-pagina vermeld dient te worden vermeld dat ik een PVV-stemmer ben, bewijst dat de partij minstens controversieel te noemen is, zo niet sociaal verboden, in bepaalde kringen. Waarom eigenlijk? Omdat de partij zo verschrikkelijk rechts zou zijn?
    In het leerboek maatschappijleer van mijn jongste zoon staat in het visueel inzichtelijk gemaakte overzicht van de vaderlandse politiek de SP helemaal links en de PVV helemaal rechts. Ik heb hem bij het overhoren geprobeerd uit te leggen dat het zo simpel niet is, met een slecht cijfer voor de arme jongen tot gevolg. Onderwijs is multiple choice tenslotte. ...


Red.:   Die laatste opmerking spreekt het cynisme uit wat je van al die hypocrisie inderdaad zou worden. Want die hetze is ook nog een sterk hypocriet, zoals Van der Heyden ook nog even uitlegt:

  De PVV strijdt namelijk voor de gewone man, de zwakkeren, de bejaarden en de kleine middenstanders, en tegen de elite. Is dat rechts? De partij is misschien egoïstisch ingesteld - het belang van Nederland gaat vóór dat van Europa en de wereld en dat zou je eventueel conservatief kunnen noemen - maar trekt hoofdzakelijk ten strijde tegen het blok van het zogenaamd progressieve establishment dat binnen de grenzen van een democratisch systeem de macht in dit land in handen heeft, aangezien we in een mediacratie leven. Hoe kan dat rechts zijn? Rechts wil toch juist bevriend zijn met de bourgeoisie en is toch anti-revolutionair?

Zo'n hetze wordt namelijk ook gevoerd vanuit de onbewuste kennis dat men ongelijk heeft. Wie gelijk heeft, hoeft namelijk al die moeite niet te doen ...
    Door de eurocrisis en de miljarden die Nederland nu al in dat zwarte gat gaat stoppen, met steun van de oligarchie , politiek bestaande uit VVD, CDA, D66, GroenLinks, en PvdA, is de PVV nog eurosceptischer geworden dan voorheen. Omdat die miljarden voor iedereen zichtbaar nu al uitgegeven worden, is het anti-Europa standpunt een gevaar, met verkiezingen in het vooruitzicht (in september 2012). Dus wordt de hetze voorgezet, met nieuwe inzet. Hier de erkenning:


Uit: De Volkskrant, 25-05-2012, column door Nausicaa Marbe, schrijfster

Weg uit Europa

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september zou één ding zeker zijn: dat de PVV de angst voor de islam heeft ingeruild voor de angst voor Europa. Bijna unisono klinkt dat Wilders tegenwoordig bij Henk en Ingrid beter scoort met het letten op hun centen dan met het verbieden van de Koran.   ...


Red.:   De hetze. Natuurlijk weer berustend op niet-kloppende beweringen:

  Alle Wilders-watchers die de PVV van de islam denken te kunnen loskoppelen, hebben vermoedelijk het laatste verkiezingsprogramma van die partij niet gelezen. De plannen voor 2010-2015 dragen als titel De agenda van hoop en optimisme. De vrolijke toon komt door de beoogde breuk met Brussel. Was in het verkiezingspamflet uit 2006 nog sprake van referenda over Europese zaken, sinds de laatste verkiezingen staat Europa bij de PVV te boek als exponent van een links multiculturalisme waarmee Nederland moet breken.

Enzovoort. Het is allemaal zo makkelijk te weerleggen, dat je je blijft verbazen over de geestelijke hersenverweking die aan de hetze ten gevolge moet liggen.
    Een van de zaken in de hetze was die van Gelders statenlid Petra Kouwenberg. Die had een tweede, Turkse nationaliteit, kraaide collectieve poltiek-correcte media. De correctie dat ze daar zelf niets van wist, verdwaalde natuurlijk ergens tussen de huwelijksannonces. Hier het bewijs dat dit allemaal het gevolg is van een gerichte hetze:


Uit: De Volkskrant, 26-09-2012, van verslaggever Rik Nijland

Gelderse PVV noemt aanstelling eigen Statenleden 'illegaal'

Heeft de Gelderse volksvertegenwoordiging anderhalf jaar voor niks vergaderd? Kunnen alle besluiten de prullenbak in? Die vragen stelt Marjolein Faber, fractievoorzitter van de PVV in Gelderland vandaag aan de orde in de vergadering van Provinciale Staten. Reden: de geloofsbrieven van zeven statenleden kloppen niet.    ...
    Op de dag dat Petra Kouwenberg werd geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten, berichtte De Gelderlander dat zij naast de Nederlandse ook de Turkse nationaliteit bezat. Bij andere partijen was dat schouderophalend afgedaan. Niet bij de partij van Geert Wilders, die toen in Den Haag fel van leer trok tegen een dubbel paspoort. Kouwenberg beloofde alles in het werk te stellen, en haar Turkse nationaliteit, waar ze niets van zei te weten, op te geven.    ...


Red.:   En ook hier weer wordt er door de media gelogen en bedrogen: hier wordt namelijk gesuggereerd dat Kouwenberg het wél wist. Zonder bewijs en met ruime aanwijzingen voor het tegenovergestelde. Dat is smaad.

  Inmiddels is de affaire lang en breed vergeten

Ja, ja, dat zouden ze nu graag willen - nu de zaak in de eigen handen dreigt te ontploffen. We zijn het níet vergeten.
  maar een getergde PVV liet het er niet bij zitten. Voor zo'n 15 duizend euro provinciegeld stuurde de fractie het bureau Kafi Integrity op onderzoek uit. Met een verrassende conclusie: Petra Kouwenberg heeft helemaal geen tweede, Turkse nationaliteit. Haar woonplaats Arnhem hield, aldus Faber, 'onvoldoende rekening met het Turkse recht'.
    Die tweede nationaliteit kreeg Kouwenberg bij haar geboorte automatisch toegekend omdat haar vader, die al jong uit haar leven verdween, van Turkse komaf is. Maar zolang er geen registratie in Turkije plaatsheeft, geldt iemand niet als landgenoot, aldus het Turkse consulaat. Deze maand ging de gemeente voor dat argument overstag: de Turkse nationaliteit van Kouwenberg is geschrapt uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Kortom: de politiek-correcte media hebben de hele natie voorgelogen.
  Eind goed, al goed, maar de PVV eist revanche.

Petra Kouwenberg en andere PVV'ers werden gekozen, en de poltiek-correcte media zochten en vonden (meenden ze) revanche. Middels leugens en propaganda.
    Maar ze kregen hulp:
  Tijdens het onderzoek van Kafi bleek dat de provinciale griffie in tijdsnood een bocht heeft afgesneden bij het samenstellen van de geloofsbrieven. Bij zeven statenleden van wie de nationaliteit niet stond vermeld op het uittreksel van het GBA, is genoegen genomen met een kopie van het paspoort. Dat is niet conform de wet. Al anderhalf jaar vergaderen Provinciale Staten dus met zeven illegale leden. Hebben de besluiten dan wel rechtskracht, vraagt Faber zich af. Ook wil ze weten of het de griffier te verwijten valt dat de vermeende dubbele nationaliteit uitlekte.

Maar natuurlijk.dat dacht deze redactie bij dit en vele andere gevallen ook al: hier hebben mensen lagerop dan de politiek de rol van NSB'er gespeeld: burgers verraden aan de bezettingsmacht van de politiek-correcten in de media.
  Toch is de kous daarmee niet af. 'Mevrouw Kouwenberg is anderhalf jaar lang opgejaagd als aangeschoten wild. Achter deze zaak gaat een groot menselijk drama schuil', zei Faber tijdens een persconferentie.

Precies. Een hetze.
    Waar is het Nuremberg-tribunaal waar de misdaden van de politiek-correcte bezetters van de media aan de kaak gesteld kunnen worden?
    Een essentieel deel van de hetze is het "Fascist!" roepen. Iedereen weet dat het een leugen is. Iemand heeft de moeite genomen het op te schrijven - met daarbij natuurlijk de impliciete erkenning van de hetze:


Uit: De Volkskrant, 01-10-2012, van verslaggever Toine Heijmans

'Wilders is geen fascist maar een populist'

Hij wilde een einde maken aan de discussie over Wilders, die een fascist zou zijn, en schreef een boek.


En opnieuw is er een boek over het al dan niet fascistische gedachtengoed van Geert Wilders, ditmaal van de historicus en NSB-kenner Robin te Slaa. Een luchtig geschreven, uitgebreid essay over een zwaar onderwerp, waarmee de schrijver zich voegt in het groeiende rijtje wetenschappers dat een poging doet de ideeën van de politicus te duiden, en van het juiste etiket te voorzien. Titel: Is Wilders een fascist?

Is Wilders een fascist?
'Nee. Wat ik in het boek doe, is beschrijven wat fascisme is en hoe het is gegroeid tot de Tweede Wereldoorlog. Dat vergelijk ik met de ideeën van de PVV, en dan is de conclusie duidelijk. Ik ben absoluut geen Wilders-aanhanger, en laat dat ook in mijn boek blijken, maar als je feitelijk naar de geschiedenis kijkt, kun je onmogelijk volhouden dat hij een fascist is.'

Waarom heeft u het geschreven?
'Om duidelijkheid te scheppen. De discussie komt telkens terug, ook in de media: we hebben het boekje van Rob Riemen gehad, we hebben de Tilburgse student gehad die een tien kreeg voor een scriptie waarin hij het 'aantoonde', we hebben een Duitse brochure gehad waarin de link werd gelegd, en de stoet aan BN'ers die Wilders een fascist of NSB'er noemden. ...


Red.:   De hetze.
    De aard van de weerlegging:

  'Rob Riemen hanteert een weidse definitie van fascisme - maar volgens die definitie zou ook Boer Koekoek een fascist zijn, en mijn tante die overal over klaagt.

Zo simpel als het maar kan zijn: je noemt je criteria, je past ze toe op je doelgroep, én, essentieel, een controlegroep, en je kijkt of je uitspraak een significant verschil aanduidt. Antwoord in dit geval (de controlegroep blijkt totaal niet fascistisch): Nee.
    De verslaggever betoont zich opiniërend, door, in tegenstelling tot bij de fascisme-roepers, tegenwerpingen te poneren:
  Maar is de vraag welk etiket er op Wilders moet worden geplakt, wel zo nuttig?
'...

U jongleert nogal met begrippen in uw boek. Historisch fascisme, hedendaags fascisme, contemporain rechts-populisme, cultuurfundamentalistisch nationalisme, politiek hedonisme. Zal het Henk en Ingrid ook maar iets interesseren?
...
Zal dat lukken?

'Ik ben bang dat ik een aantal mensen niet zal kunnen overtuigen.'

Waaronder dus de verslaggever, die zelf ook deel uitmaakt van de hetze om Wilders te bestempelen als "onfatsoenlijk". Zie dit:


Uit: De Volkskrant, 02-08-2012, column door Toine Heijmans

Spoeddebat

Vandaag om 10.30 uur komt de Tweede Kamer bijeen voor een spoeddebat over iets met de crisis. ...
    Nederlandse politici zijn kneuterige campaigners. ... De enige die werkelijk probeert campagne te voeren deze zomer is Geert Wilders, maar wat hij ook doet, het boeit niemand.
    'Wat zou het mooi zijn een NL zonder islam', twitterde hij eergisteren. Geinig Geert, daar kun je voor vervolgd worden, maar nu even niet. ....


Red.:   Dat 'daar kun je voor vervolgd worden' is een aperte leugen, maar heeft uitsluitend en alleen de bedoeling om dit te benadrukken: "Wilders is onfatsoenlijk". Iets waarvan "Fascist!" slechts de ultieme vorm is.
    En ter ondersteuning van de ernst van de hele situatie: zelfs de auteur van dit boek gebruikt het fatsoensargument:
  Maar nee, ik pleit Wilders allesbehalve vrij.
    'Ik ben tegen zijn nationalisme, tegen het wegzetten van bevolkingsgroepen en tegen zijn bedenkelijke opvattingen over de rechtsstaat. ...'

Er is niets meer mis met nationalisme dan met internationalisme, je mag onbeperkt tegen immigratie zijn of je daarmee nu de betreffende immigranten kwetst of niet (anders zou je niet tegen immigratie mogen zijn want natuurlijk kwetst dit immigranten), en de huidige rechtstaat is een dusdanige weespiegeling van de macht en dominantie van de multiculturele, pro-religieuze (als het de islam betreft) en internationalistische elite, dat dit een ernstige schending is van de rechtsstaat in de zin dat die rechtsstaat de gemeenschappelijke ideeën van álle burgers vertegenwoordigt. Oftewel: de opvattingen die Te Slaa hier zonder onderbouwing als "van nature" en "fatsoenlijk" presenteert, zijn niet meer dan de belangen van zijn eigen sociologische groep: de elite.
    En weer een onthulling - en een grote:


Uit: De Volkskrant, 05-10-2012, column door Nausicaa Marbe is schrijfster.

Willem en Twan on tour

...    De makers van College Tour willen ook toptelevisie. Alleen een sukkel maalt om normbesef als de kijkcijfers lonken. Dus zochten en vonden ze hun ongewassen aap in een topcrimineel. Eentje die zijn straf uitgezeten heeft, maar waar de verdenking van liquidaties nog omheen hangt als een Heineken-kegel: Willem Holleeder. Vroeger modelleerden jonge crimineeltjes zich naar Tony in Scarface, nu krijgen ze rolmodellen vers uit de bajes cadeau.
    Volgens programmadirecteur Carel Kuyl (die van Nieuwsuur) is er lang nagedacht over deze uitnodiging. Zo'n crimineel (Kuyls woord) krijgt een podium (wederom Kuyl) omdat het 'journalistieke relevantie' heeft en 'de motieven zuiver zijn'. Och arme. In de mond van Kuyl is de term journalistieke relevantie een rotte kies. Kijk naar de deplorabele staat van sommige Nieuwsuur-uitzendingen, waarin over van alles gezwetst wordt behalve over relevante zaken.
    Ik herinner me uitzendingen waarin Twan Huys VVD'ers of PVV'ers interviewde en erbij keek alsof hij met blote handen strontkevers moest aanraken. Journalistiek relevant. ...


Red.:   Wat iedereen kan waarnemen. Alleen wordt er niet over gepraat. Want dan maak je een beerput open. De beerput dat zelfs een programma dat, toen het opgezet als opvolger van het voorgaande en hoogbejubelde Nova , geadverteerd werd als "echte neutraal", en na slechts een paar maanden minstens net zo erg is als dat dat hartstikke linksige en eenzijdige Nova. Met name in het opzicht van de hetze tegen alles dat niet strak-internationalistisch is. Met als kop van Jut natuurlijk Geert Wilders.
    De recensie van het boek van Te Slaa levert nog wat extra informatie op:


Uit: De Volkskrant, 06-10-2012, boekrecensie, door Hans Wansink

Geert Wilders

Historicus legt PVV-leider langs de fascistische meetlat.


Demoniseren noemde Pim Fortuyn het. Je politieke tegenstander in verband brengen met oorlogsmisdadigers, fascisme en racisme - het is een vorm van verbaal politiek geweld. De manier waarop de 'linkse kerk' politieke tegenstanders monddood maakte en ongewenste opvattingen buiten de orde plaatste, betekende een inbreuk op het functioneren van de democratie. Want de associatie met het fascisme legde in de jaren tachtig en negentig een zware hypotheek op het aan de orde stellen van het migrantenvraagstuk. ...


Red.:   De politiek-correcten ontkennen dat er sprake is geweest van "demoniseren". Een aperte leugen. Maar een begrijpelijke leugen. Het is voor hen volkomen ondenkbaar dat ze iets anders zijn dan "Goed!" - met een hoofdletter. Hun tegenstanders op het internet gebruiken met enige regelmaat de term "Gutmenschen". Dat is dus volkomen terecht. En het zal terecht blijven, tot ze volmondig toegeven in het geval van Fortuyn volkomen fout te hebben gezeten, evenals in de gevallen van Buikhuisen, Janmaat, Verdonk en Wilders.
    En natuurlijk werkt het contraproductief:

  Uiteindelijk werkte het averechts: de gebrekkige integratie van moslimmigranten werd hét politieke thema van de afgelopen tien jaar. En de populisten konden poseren als ridders van het vrije woord die het democratisch gehalte van de Nederlandse politieke cultuur op de proef hadden gesteld.

Wat nog maar de minste aspecten zijn.
  Te Slaa laat zien hoe Mussolini en Hitler beïnvloed werden door antiliberale denkers als Le Bon, Sorel en Nietzsche. In sterk gevulgariseerde vorm werd Darwins theorie van de survival of the fittest van toepassing verklaard op de menselijk geschiedenis. Volgens dit sociaal darwinisme gold het recht van de sterkste zowel voor individuen als voor de verhouding tussen staten, naties en rassen. Oorlog is in deze opvatting natuurlijk en onvermijdelijk.
    Met democratie hebben de fascisten niet veel op: het volk is irrationeel en kan zichzelf niet besturen. Daarom veronderstelt het fascisme een revolutionaire, dictatoriale elite. Dit is volgens Te Slaa het tegenovergestelde van wat Wilders voor ogen staat. Die keert zich juist consequent tegen de politieke elite. Te Slaa: 'Populisten zijn principiële voorstanders van een zo groot mogelijke invloed van de burgers op het bestuur.' Te Slaa wil ook niets weten van beschuldigingen dat het Führerprinzip op de PVV van toepassing is, met Wilders voorbestemd als leider van het land. Hij ziet Wilders meer als een - niet altijd succesvolle - control freak.

Citaat: 'Daarom veronderstelt het fascisme een revolutionaire, dictatoriale elite.' En waar is de huidige politiek-correcte elite mee bezig: met het opheffen van Nederland en het laten opgaan ervan in een Imperium, een revolutie, tegen de wil van de bevolking in. Op dictatoriale wijze dus. Het zijn dus de politiek-correcten die voldoen aan de beschrijving 'een revolutionaire dictatoriale elite'. De politiek-correcten zijn de fascisten.
    En in deze recensie worden ook nog wat namen van daders genoemd:
  Omdat in zijn optiek het historische fascisme in 1945 definitief is verslagen, acht Te Slaa het niet nodig serieus in te gaan op de argumentatie van Rob Riemen, Ramsey Nasr, Ella Vogelaar, Sybe Schaap, Jan Jaap de Ruiter en anderen die Wilders voor fascist hebben uitgemaakt.

Weerzinwekkende lieden, allemaal.
    Nog meer Te Slaa, dit keer van zijn eigen pen - eerst even vaststellen dat Te Slaa geen supporter is::


Uit: De Volkskrant, 04-05-2013, boekrecensie door Robin te Slaa

Zinnig exposé over Wilders en de PVV

... dieper graaft Koen Vossen in zijn voortreffelijke boek Rondom Wilders. Hij doorploegde niet alleen een ontzagwekkende hoeveelheid literatuur, maar sprak daarnaast met verschillende voormalige medestrijders van Wilders. Geen enkele benaderde PVV'er reageerde op zijn verzoeken voor een vraaggesprek. Wellicht geldt fatsoen binnen deze kringen inmiddels ook als linkse hobby.    ...


Red.:   De slechtst mogelijke uitleg van de simpel ervaring die PVV-aanhagers hebben dat geen enkele journalist, geen enkele, te vertrouwen is. Aangaande berichtgeving over de PVV.

  Kritisch maar genuanceerd beschrijft Vossen de persoonlijke achtergrond en politieke Werdegang van de PVV-leider

Er is absoluut geen sprake van een Werdegang van Wilders - op het moment van schrijven, mei 2013, is hij in de peilingen weer de grootste aprtij.
  ... Martin Bosma ... voortaan als Wilders' hofleverancier van mediagenieke groepsbeledigingen ('kopvoddentaks') en andere schijngeestigheden.

Groepsbelediging is de specialiteit van moslims ("Joden zijn apen", enzovoort), en geestig is Wilders bij voortduring, zie de filmpjes van onder andere Kameroptredens op YouTube uitleg of detail - zelfs de oppositie moet lachen.
    Kortom:  ook deze auteur is sterk negatief bevoordeeld ten opzichte van Wilders. Desalniettemin constateert hij dat het allemaal nog slechter kan:
  Over de PVV is al veel onzinnigs geschreven. Ook door diverse wetenschappers. Het treurigste voorbeeld is het pretentieuze zondagmiddagopstel De eeuwige terugkeer van het fascisme van Rob Riemen. Hij betitelde Wilders en zijn partij als 'het prototype van hedendaags fascisme'. Een definitie van fascisme liet Riemen achterwege. Wat Wilders zelf zei, was trouwens volkomen irrelevant, aldus de geagiteerde wijsgeer. Dergelijke onwetenschappelijke exercities droegen allerminst bij tot een beter begrip van het verschijnsel PVV.

Oftewel: het niveau varieert van treurig tot diep treurig. Net als destijds bij Janmaat, Fortuyn en Verdonk: inhoudelijk heeft men totaal geen enkele cent in de melk te brokkelen. Vermoedelijk omdat men ergens beseft inhoudelijk geen poot te hebben om op te staan.
    Wilders heeft weer wat fout gedaan, in de ogen van de politiek-correctheid, dus tijd voor een hetze - hij staat tenslotte al weer veel te lang veel te hoog in de peilingen. De opzet komt van de aartsvijand van Nederland, Alexander Pechtold die wil opheffen en doen opgaan in het Europese Imperium zonder dat voor te leggen aan de bevolking. Deze landverrader gaat, om zijn eigen landverraderlijke plannen te maskeren, anderen beschuldigen. En omdat deze rubriek "erkenning" heet, beginnen we met die erkenning :


Uit: De Volkskrant, 27-09-2013, ingezonden brief van L.M. Verhoef, Overdinkel

Wat een spreker is die man!


Waarom wordt Alexander Pechtold alom kritiekloos geroemd om zijn redenaarstalent? ...
    In zijn betogen hanteert hij, niet minder dan anderen, halve waarheden en hij doorspekt zijn verhaal graag met zelfbedachte versies van spreekwoorden, waarbij het kennelijk niemand stoort als hij het heeft over met 'de rug op de handen' gebonden zijn.
    De opmerking over de aanwezigheid van neonazi's bij de demonstratie van de PVV, waarmee hij tijdens de Algemene Beschouwingen Geert Wilders provoceerde, was niet alleen in het kader van het debat volkomen irrelevant, maar vooral ook een slag onder de gordel. ...


Red.:   Het kan nauwelijks beleefder worden uitgedrukt, hoewel de politiek-commentator van De Telegraaf, Paul Jansen, beslist geen Wilders-vriend, het bij Pauw & Witteman aardig deed met "vilein". In werkelijkheid is het natuurlijk een gore debatingtruc, als retorische truc op deze website aangeduid met "aanwrijven" . De goorheid waarvan onmiddellijk aangetoond wordt met de vraag aan Koningin Beatrix zich te verantwoorden voor het oproer veroorzaakt door "de Damschreeuwer" tijdens de Dodenherdenking in 20xx.
    De instantane reactie van Wilders was ook niet zijn sterkte ooit:
  De reactie van Wilders in ons Huis van de Democratie was net zo ongepast. Maar misschien had hij, op andere gronden, toch wel een klein beetje gelijk toen hij Pechtold een 'zielig, miezerig mannetje' noemde.

Adequater was geweest hem aan te spreken op zijn activiteiten als landverrader, verrader van de democratie omdat hij niet over de EU wil laten stemmen, of lid van de Vijfde Colonne van Barroso, of iets dergelijks. Maar evengoed was dat 'miezerig en zielig' een gematigde uitdrukking voor de gore en vileine verbale machinaties van Pechtold.
    Evengoed was het dus voor de politieke-correctheid een puike aanleiding om weer te gaan hetzen, waarvoor het natuurlijk wel noodzakelijk is om de rol van Pechtold weg te laten. Hier is de Volkskrant (de NOS Journaals, ook altijd fout, gingen er natuurlijk aan vooraf) - eerst op de voorpagina:

  
Uit: De Volkskrant, 26-09-2013, door Ariejan Korteweg


Analyse | Algemene Politieke Beschouwingen

Ruwe omgangsvormen op het bal

De toenaderingspogingen komen van zes vrijers. De twee kandidaten (de heer van de VVD en de heer van de PvdA) spelen hun rol: de een is op vrijersvoeten, de ander onverleidbaar.


Het citaat van de dag komt niet voor rekening van Geert Wilders (PVV), hoe veel moeite hij zich daartoe ook getroost. Het is van Sybrand Buma, getergd voorman van het CDA. Hij windt zich op over Diederik Samsom en diens 'drammerige gelijk'. 'Dat irriteert mij', fulmineert Buma: 'Echt, u zoekt het maar uit!' Waarna hij terugbeent naar zijn stoel.
    Tumult in de Kamer. Dat Wilders even eerder Pechtold 'een zielig, miezerig en hypocriet mannetje' noemde, ...
 

Red.:   Onverkort het begin van het artikel. De "gore weglating", dus. En omdat het een hetze is, de volgende dag:


Uit: De Volkskrant, 27-09-2013, van verslaggeefster Maartje Bakker

Van Miltenburg: schelden mag, als aanspreekvorm maar klopt

Tussentitel: Het had de voorzitter gesierd als ze Wilders had gevraagd in te binden - Bram van Ojik (GroenLinks)  - over het niet-ingrijpen na een 'scheldpartij'

 'Wat een zielig, miezerig en hypocriet mannetje bent u toch, meneer Pechtold.' Dat zei PVV-voorman Geert Wilders, in het nationale parlement nog wel. Alexander Pechtold (D66) deed alsof hij niets had gehoord. Arie Slob (ChristenUnie) had er moeite mee en vroeg om respect. Halbe Zijlstra (VVD) constateerde dat het niveau van het debat alleen nog maar omhoog kan.
    Ontbreekt er niet iemand in deze gedachtenwisseling? De voorzitter van de Tweede Kamer bijvoorbeeld, Anouchka van Miltenburg? Had zij Wilders tot de orde moeten roepen?
    Het slachtoffer van de scheldpartij, Alexander Pechtold, vond van niet. 'Ik kan mezelf verdedigen.' En dan, vergoelijkend: 'Het is geen makkelijke baan, voorzitter zijn van dit gebeuren.' Arie Slob: 'Ze had wat kunnen zeggen. Maar laat ik nu niet over de voorzitter beginnen. Ik pak mijn eigen verantwoordelijkheid.'
    Aan de andere kant van het spectrum staat Bram van Ojik (GroenLinks). 'Het is ontaard in een ordinaire scheldpartij. Volksvertegenwoordigers mogen natuurlijk zeggen wat ze willen. Maar het had de voorzitter gesierd als ze Wilders had gevraagd in te binden.'    ...


Red.:   En weer onverkort het begin van het artikel. En dus weer het "gore weglaten". Met als extra de even gore hypocrisie van lieden als Arie Slob en Bram van Ojik. Politiek en media vormen wat dit betreft één pot nat.
    Ook altijd aanwezig in dit soort modder-en-stront poel zijn de columnisten - hier eentje van het hondsdolle contigent:


Uit: De Volkskrant, 26-09-2013, column door Bert Wagendorp

Miezerig

Volgens Geert Wilders van de PVV was Alexander Pechtold (D66) 'te klein, te miezerig, om ook maar een minuut serieus te nemen'. Hij verklaarde 'echt niet' te reageren 'op de ultieme miezerigheid' die Pechtold ten toon had gespreid. Wilders vond, samenvattend, Pechtold 'zielig, miezerig en hypocriet'.
    Het sullige klapvee in de PVV-bankjes begon enthousiast met de vuistjes te roffelen vanwege zoveel eloquentie.    ...


Red.:   Gevolgd door nog veel meer rabiaat misbruik van de humane capaciteit tot verbale communicatie.
    En hier eentje die zichzelf ook nog even portretteert:


Uit: De Volkskrant, 27-09-2013, tv-recensie door Jean-Pierre Geelen

Borgen

Tussentitel: Borgen geeft een veel te karikaturale weergave van de mediawereld

Even een volstrekt particulier probleempje van de beroepskijker: wanneer bespreek je die prachtseries als Borgen, The Killing en Breaking Bad? ...
    Borgen werd geprezen om zijn realisme. ...  Filmproducent Gijs van de Westelaken zei onlangs te werken aan een Nederlandse Borgen. ...
    De politieke praktijk dient zich in pasklare scènes aan. De uitval van Geert Wilders tegen Alexander Pechtold bij de Algemene Beschouwingen ('Wat een zielig, miezerig en hypocriet mannetje bent u toch'), had rechtstreeks uit de koker kunnen komen van zijn door en door cynische spindoctor. ...


Red.:   Het weglaten van de uitval van Pechtold laat zien dat ook Jean-Pierre Geelen een zielig, miezerig en hypocriet mannetje is, en naar eigen omschrijving ook nog cynisch. Maar dat laatste spreekt eigenlijk voor zich, want diep in hun hart zijn politiek-correcten allemaal keiharde cynici. Anders zou je niet zo weerzinwekkende wijze de werkelijkheid verdraaien.
    En het drietal wordt dit keer vol gemaakt door de Mannekes Pis:


Uit: De Volkskrant, 28-07-2013, column door De Betrouwbare Mannetjes, Melle Runderkamp en Simon Hendriksen

Gezag

Een miezerig mannetje. Een zielig, miezerig en hypocriet mannetje. We schoten overeind. Werden hier nou Mannetjes gedemoniseerd? Wilders had Pechtold weer ouderwets van onderuit z'n zak gegeven. Hij liet zich verdomme niet als een halve nazi wegzetten. Moest hij zich hier gaan verantwoorden voor die paar extremisten? Nee, dit was een license to kill. Met eventueel toekomstig bloed aan de handen van Alexander de Kleine. Gezellig. De Betrouwbare Mannetjes vonden het maar verwarrend. Uit welke richting komt een kogel van D66 in hemelsnaam?    ...


Red.:   Stomme vraag want, daarop weet iedereen met enig geheugen het antwoord: dat was Thom de Graaf, die Pim Fortuyn de schuld gaf van de moord op Anne Frank uitleg of detail , waarop Volkert van der G. hem doodschoot. Laat D66 zich daarvoor maar eens verantwoorden.
    Overigens doet tv-recensent Geelen wel getrouw verslag van het feit dat het er op de tv net zo toeging:

  De tv die er een avond lang mee vulde, in plaats van met de inhoud,

Al genoemd de NOS Journaals, heb je ook nog steeds een paar actualiteitenrubrieken, met name Nieuwsuur. Die doen natuurlijk braaf mee, zie bijvoorbeeld Brandpunt van 29-09-2019 uitleg of detail (vanaf 14:02 min.), waarin ook weer de hele holocaust wordt uitgerold. En, bijna vergeten, de talkshows: Pauw & Witteman was er nog dezelfde dag bij met nieuwe Wilders-vijand Hero Brinkman (25-09-2013 uitleg of detail ), die speciaal voor dit soort klusjes wordt opgeroepen - zelfs bij de aankondiging ging het al fout: 'Dit is de dag dat Geert Wilders en Alexander Pechtold fel naar elkaar uithaalden'. De werkelijkheid: "Het was de dag dat Alexander Pechtold fel naar Geert Wilders uithaalde". Dat Wilders daarna iets terug zei, spreekt voor zich en kan je rustig weglaten. En, ter ondersteuning van de beweringen die door deze redactie gedaan worden, waren ze zo vriendelijk om de exercitie de volgende dag nog een keer te herhalen uitleg of detail (na 9:35 min.).
    Overigens wil men met enige regelmaat triomfantelijk rondtrompetteren: "We hebben Wilders echt wel gevraagd maar hij wilde niet komen ...". Iets zoals "We hebben het kalkoen echt wel uitgenodigd voor de planning van het kerstdiner, maar hij wilde niet komen ...". Oftewel: grenzeloze doortraptheid, van deze en aanverwante heren.
    En ook de intellectuele elite doet natuurlijk weer mee. Om zijn kromme betoog rond te krijgen, draait de intellectueel natuurlijk ook weer oorzaak en gevolg om - wij draaien dat weer terug en dan krijg je dit:


Uit: De Volkskrant, 28-09-2013, ingezonden brief van Jan Jaap de Ruiter, arabist, Universiteit van Tilburg

PVV

...     De verontwaardiging waarmee Wilders en zijn fractiegenoten reageren op de aantijgingen van fascisme en nazisme, komt dan in een bizar licht te staan. ...


Red.:   Jammer dat De Ruiter hier "voortdurende" heeft weggelaten ...
    Waarna De Ruiter gaat betogen dat hij en zijn vrienden wel voortdurend "Racist!" en "Fascist!" mogen roeptoeteren richting Wilders, maar dat hij niets van dien aard terug mag zeggen.
    Gelukkig beseft De Ruiter ergens wat hij aan het uitspoken is:
  Het is zoals Jezus indertijd al zei (Mattheüs 73): 'Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?' 

Grappig hè, dat verschijnsel van "Het Zelfportret"... uitleg of detail  ...   
    Kortom, men is weer heerlijk aan zijn trekken gekomen ...
    Tegen dit soort uitingen komt er nooit enige vorm van protest. Het gevolg dat men steeds driester wordt. De volgende fase is namelijk dat men hetze doodgewoon op televisie gaat zitten plannen:


Uit: GeenStijl.nl, 20-01-2014, door Johnny Quid uitleg of detail

Politiek redacteur NRC: demoniseer Wilders

Kijk, totaal niet subtiel 1-2'tje tussen de NRC en de NPO afgelopen weekend. Tom-Jan Meeus (politieke gaapjunk van de NRC en Obama-fanboy) mocht aanschuiven bij Buitenhof van Pieter Jan Hagens. De voorzet was een artikel in de New Yorker over Obama, het doel was laten zien hoe in Nederland de PVV van Wilders kapot gemaakt kan worden. Niet bestrijden met argumenten, maar tactisch bestrijden door de PVV vooral te framen als 'te radicaal'. Goed idee, Tom-Jan, want dat gebeurt nog lang niet, natuurlijk, dat traditionele partijen (die Tom-Jan omschrijft als 'wij', want zo'n onafhankelijke politiek redacteur is TJ wel) ...


Red.:   Dat was de redactie van deze website ook al opgevallen ... Dat "wij". Sprekende over traditionele, dat wil zeggen: oligarchische, pro-elite, partijen, zijnde iemand van de media. De man van Buitenhof zat er braaf bij te knikken. Die werkers bij Buitenhof, en de rest van de publieke omroep, horen ook bij "wij".
  Goed idee, Tom-Jan, want dat gebeurt nog lang niet, natuurlijk, dat traditionele partijen Wilders weg zetten als te radicaal. Sowieso een briljant plan, natuurlijk.

Tja, hier is enig sarcasme wel op zijn plaats.
    Maar de heren op de buis waren nog lang niet uitge-elite-babbeld:
  Een cordon sanitair van traditionele partijen. Wilders is daar heel groot mee geworden. Sterker nog, Wilders is inmiddels de allergrootste en vreet momenteel de traditionele partijen op. Dat dit niet mag van Tom-Jan en dat hij daar namens de NRC samen met politieke partijen een einde aan wil maken, dat is prima. Doe je best, knul. Tot nu toe hebben kranten, NPO, partijen en fatsoenlijke brulmensen alles al geprobeerd en heeft Geertje Overleefmeneertje alles gepareerd. ... En dan volgt nu een transcriptie van Tom-Jan, zodat u nog eens rustig kunt lezen hoe debiel het eigenlijk is wat hij zegt. Quote:
    "[...] Hoe komt het nou eigenlijk dat deze... dat deze stroming (de Tea Party) ten onder aan het gaan is? En eh.. in Europa krijgen wij dit jaar óók te maken met een Tea Party. Hè? Wilders... eh.. eh.. met.. met.. met De Winter, Le Pen, die eh... een een Europese Tea Party aan het vormen is. En eh... eh... eh... en en en WIJ... eh.. de traditionele partijen bedoel ik, die zijn zich aan het afvragen: "Hoe gaan wij daarmee om?"
    En het Amerikaanse voorbeeld leert eigenlijk iets heel interessants. Maar ook iets iets.. eh... ontluisterends eigenlijk en dat is dit: de de.. de Tea Party... Obama heeft de Tea Party aanvankelijk geprobeerd te bestrijden als eh... idee. Hij heeft gezegd: "Mijn beleid is béter!"
    Tafelheer Pieter Jan Hagens: "Met argumenten."
    Tom-Jan: "Met argumenten! En.... "
    Pieter Jan: "En dat is níet gelukt?"
    Tom-Jan: "En toen ie dát deed in 2010 werden ze enorm groot. Vervolgens is hij ze tactisch gaan bespelen. En heeft hij de Tea Party gedefinieerd..... 'geframed' heet dat in lelijk modern Nederlandse... eh.. eh... gedefinieerd als 'té radicaal'.. of 'radicaal'. En 'incompetent'!
    Pieter Jan: "En dat heeft wél gewerkt!"
    Tom-Jan: "En dat blijkt een enorme succesformule te zijn en daar zouden ook Nederlandse partijen over kunnen nadenken."
    Pieter jan: "Gratis tip van Tom-Jan Meeuws aan eh... Mark Rutte...."
    Tom-Jan: "Whoever!"
    Pieter Jan: "Alexander Pechtold.."
    Tom jan: "Ja!"
    Pieter Jan: "En nog een paar anderen! Heel hartelijk bedankt!"

Goh, en dat allemaal zonder een enkel benul dat ze doodgewoon corruptie aan het bedrijven zijn. En later klagen dat de PVV tegen het subsidiëren van een corrupte omroep is.
    En dit is wel een heel bijzondere vorm van erkenning dat er sprake is van een hetze tegen de PVV.
    Ach, we hebben al weer zoveel hetzes achter de rug ... Geen tijd om dat allemaal te noteren. Maar hier weer eens een erkenning van een kleintje:


Uit: De Volkskrant, 14-06-2014, column door Jonathan van het Reve

Slaatje

Tussentitel: Wat is er precies zo erg aan, als iemand in twee parlementen zit?

Wat is er zo gek aan een dubbelmandaat? Sybrand Buma vindt het 'totaal bizar' dat Geert Wilders zowel in het Europarlement als in de Tweede Kamer wil gaan zitten, en ook Alexander Pechtold maakt zich ernstige zorgen. Het zijn namelijk twee zware voltijdbanen met, zo blijven de heren benadrukken, twee voltijd-beloningen. Gaat Wilders die soms allebei opstrijken?    ...
    Dat je niet op twee plaatsen tegelijk kunt zijn, zegt Buma. Daar heeft hij in principe volkomen gelijk in. Maar ja - wat dan nog? De verwarrende conclusie die Buma hier zelf uit trekt, is dat de PVV bij een dubbelmandaat van Wilders 'feitelijk nog maar elf en een halve kamerzetels overhoudt'. Dat slaat nergens op: parlementsleden zijn wel vaker afwezig, zowel in Den Haag als in Brussel of Straatsburg. Dat mogen ze lekker zelf weten, en ze krijgen er heus geen halve zetel aftrek voor.    ...
     Maar ook als het wél slecht uitpakt voor de PVV, als Wilders bijvoorbeeld gebroederlijk naast de oude Le Pen wordt gefotografeerd, als zijn werk in Den Haag eronder lijdt, et cetera - dan is dat toch alleen maar goed nieuws voor Pechtold en Buma? Die zijn toch tégen de PVV? Als Wilders zich vertilt aan zijn dubbelmandaat en zo zijn eigen PVV sloopt, dan wordt de wereld volgens hen toch juist beter? Waar zijn ze dan zo bang voor?
    En ja, Wilders is inconsequent. Hij was ooit tegen het dubbelmandaat. Hij was lijstduwer, hij zou in Den Haag blijven. Maar de mensen die toch zo massaal op hem stemden, wisten die dat allemaal? En zo ja, voelen ze zich dan belazerd nu hij ze tóch op twee fronten wil vertegenwoordigen? Natuurlijk niet. Het hele idee van lijstduwers, namen waarop je kunt stemmen maar die vervolgens niks doen, dát is pas kiezersbedrog.
    Het enige echte bezwaar tegen een dubbelmandaat is dus dat het niet mag. Maar ja: daar zijn geen goede argumenten voor, en dus deugt dat verbod niet. Daarom stapt Wilders naar de rechter - terwijl hij intussen een politiek slaatje uit de kwestie probeert te slaan door het te presenteren als een belangrijke, nobele strijd. Dat kun je 'totaal bizar' vinden, maar het is gewoon wat politici doen. Kijk maar naar Pechtold en Buma.


Red.:   En ook de Volkskrant deed mee aan deze hetze, door de onzin van Pechtold en Buma ruimte te geven, en er zelfs een hoofdredactioneel commentaar aan te wijden:


Maar dat heeft Van 't Reve natuurlijk heel prudent weggelaten. Je wilt je stukje tenslotte toch in de krant krijgen.
    Met het steds duidelijk worden van de kanker die de islam is in de vorm van de ISIS-koppensnellers in Irak en Syrië en vooral daarbij de massale steun hiervoor van de moslims in Nederland en de rest van Europa, leidt tot relatief snelle ontwikkelingen op allerlei fronten. Hier dat van de Wilders-hetze:


Uit: Elsevier.nl, 05-12-2014, column door Afshin Ellian

Volgens de NOS is een kritische moslim geen 'gewone moslim'

De heren van de publieke omroep maken Geert Wilders groot met hun - vast en zeker goedbedoelde - politiek correcte berichtgeving.
...

De politiek van de goede bedoelingen viert hoogtij bij de publieke omroep, en dan vooral bij de NOS. Andere media begaan deze zonde ook weleens, en de geschiedenis leert dat deze politiek meestal een averechts effect sorteert.
    Lange tijd was Pauw en Witteman bezig om de monsterlijke aspecten van Geert Wilders te ontvouwen. Maar Wilders was niet bereid om erbij te gaan zitten. De programmamakers hebben ook niet geprobeerd om iemand aan tafel te krijgen die deze kant van het spectrum representeert.    ...


Red.:   Censuur is het ene kenmerk van politieke-correctheid.

  Tegelijkertijd weten we dat slechts weinigen bereid zijn om de andere kant van de werkelijkheid te vertegenwoordigen. Dat is ook niet onbegrijpelijk: iemand die de andere kant van het spectrum wil vertegenwoordigen, wordt vaak door dezelfde programmamakers neergezet als een idioot of als een half monster.

En dit is het andere: verdachtmakerij en zwartmakerij - en laat dat 'half' in 'half monster' maar weg ...
    En is dit geval is het effect dit:
  Pauw en Witteman bereikten met hun beleid dat de PVV groeide als kool en de verkiezingen won.

Maar daar leren ze nooit van. De impulsen veroorzaakt door het aanhangen (bij politiek-correcten en multiculturalisten van de ideologische soort) en ingebouwd zijn (bij politiek-correcten en multiculturalisten van de cultuur-genetische soort) zijn veel te sterk om als iemand van de PVV weer eens wat zinnigs zegt ("Minder Marokkanen", "Verbiedt de islam"), dit onmiddellijk te doen volgen door persoonlijke zwartmakerij, in plaats van op de inhoud in te gaan ("Minder Marokkanen" is zinnig omdat het minder criminaltiet én minder achterblijvers én minder mensen in Nederland oplevert, en "Geen islam" is zinnig omdat de islam aan de rest van de bevolking het recht op niet-islam wil ontzeggen middels kalifaat en sharia).
    Verrassing: een erkenning in en door de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 20-06-2015, van verslaggever Ariejan Korteweg

'Luister nou, ik ben geen tokkie'

Nadat Geert Wilders beloofde 'minder Marokkanen' te gaan regelen, deed de PvdA de PVV in de ban. Ook VVD en SP ondertekenen geen PVV-moties. Is dit een Haags cordon sanitaire?


De PVV is sinds de 'minder, minder'-uitspraken van Geert Wilders politiek buitenspel gezet op het Binnenhof. De partij heeft grote moeite Kamerleden van andere partijen te vinden die PVV-moties mede willen ondertekenen. Omgekeerd zoeken andere partijen nog maar zelden de steun van de PVV. De PvdA stemt tegen alle PVV-moties, ongeacht de inhoud, VVD en SP hebben sinds maart 2014 geen enkele PVV-motie meer mede-ondertekend.
    Dit blijkt uit een inventarisatie van het stemgedrag van het afgelopen jaar. PVV-Kamerleden klagen inmiddels openlijk. ...
Ook Fleur Agema, zorgwoordvoerder van de PVV, liep onlangs tegen zo'n blokkade op. Zij werd buitenspel gezet toen een motie van wantrouwen tegen staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid werd ingediend. Dit is een cordon sanitaire, vond Agema, die woedend reageerde. ...

Tussenstuk:
'Boekwinkels willen Martin Bosma niet'

Volgens uitgever René van Praag strekt het isolement van de PVV zich uit tot in de boekwinkel. Van Praag geeft veel boeken van schrijvende PVV'ers uit, onder wie Fleur Agema, wijlen Hans Jansen en Sietse Fritsma. Ook Minderheid in eigen land van Martin Bosma, eerder geweigerd door Prometheus, verschijnt bij een van zijn imprints, Bibliotheca Africana Formicae.
    Volgens Van Praag zijn boekhandels terughoudend met het in voorraad nemen van een boek van een PVV-Kamerlid. Veel boekhandelaren bestellen alleen als iemand het boek aanvraagt en nemen geen voorraad, zegt hij. Dat verbaast hem, omdat Bosma's boek, waarin hij apartheid en de rol van het ANC in Zuid-Afrika behandelt, veel aandacht in de media krijgt. 'We veronderstellen dat winkels ervoor terugschrikken om Bosma op de plank te zetten.' De uitgever vindt dat met deze houding het maatschappelijk debat niet wordt gediend.    ...


Red.:   Natuurlijk is een pleidooi om Nederland een burgeroorlog te bezorgen door haar te overbevolken met achterstandige en achterlijke allochtone immigranten volstrekt fatsoenlijk.
    Ondertussen hebben we weer een aantal leuke hets-partijen achter de rug. De "dwarsligger" bij de Volkskrant vat het even samen als voorafje in een artikel over de tweedeling, vroeger ook wel bekend als de "klassenstrijd":


Uit: De Volkskrant, 27-02-2016, rubriek Vrij zicht, door Martin Sommer

Waar is Jan Normaal gebleven?

De grote middengroep is finaal gespleten, in hoger en lager opgeleiden


In de serie waarom wordt er nooit geschreven over... deze week Geert Wilders. Het kan verkeren. Ik herinner me 2008, het moet in de tijd zijn geweest dat Wilders de film Fitna uitbracht. Te veel aandacht in de krant voor Wilders, was toen de klacht. Nu is er weer te weinig aandacht. Toentertijd moest Wilders worden genegeerd. Dan zou het wel over gaan, was de veronderstelling. Nu is het idee dat als we maar veel schrijven over brievenbuspissers, voorlichters met cokeproblemen, gedonder in de fractie en partijen-met-één-lid, dat de PVV-kiezers dan hun fout wel inzien.    ...


Red.:    Een betere verklaring: de ideologie van "Ze zijn een verrijking en we moeten ze allemaal toelaten" zit zo diep in de geest verankerd dat de reacties op Wilders' stellingname tegen moslims en moslim-immigratie een pure reflex zijn - al stop je ze de maanstenen in de mond, ze zullen altijd blijven geloven dat de maan van groene kaas is ...
    Goh, een bijna letterlijk geval van erkenning. Aan het woord is Joods en Joodsistisch kosmopoliet Olaf Tempelman uitleg of detail , die probeert te bewijzen dat er niet sprake is van een klassenstrijd tussen kosmopolitische elite en gewone burgers. In het kader daarvan gaat er op ander terrein dus iets mis:


Uit: De Volkskrant, 12-08-2016, column door Olaf Tempelman

Kloof

Beantwoord de volgende vraag en maak kans op een EU-vlag: Wat hebben een pro-Europese laagopgeleide en een anti-Europese hoogopgeleide gemeen? ...
    'Hoogopgeleide nationalisten' zijn wel goeddeels onzichtbaar. Een van de interessantste uitkomsten van de migratie-ênquete die de Volkskrant vorig jaar liet uitvoeren, was dat flink wat Nederlandse hoogopgeleiden migratiestromen óók met lede ogen bezien. Dat het PVV-electoraat uit meer dan een handjevol schreeuwlelijken bij AZC's bestaat, zie je terug in de peilingen. Dit voorjaar verzocht de krant mij te speuren naar hoogopgeleide PVV-stemmers. Die bleken helemaal niet zo moeilijk te vinden, ik traceerde er zelfs een aantal met het opleidingsniveau 'WO'. Allemaal wilden die off the record best hun electorale voorkeur belijden, helaas, slechts twee wilden dat ook on the record doen. Van de twee mannen die wilden praten, trok er zich één later terug: zijn hoogopgeleide familie vond deze publiciteit 'sociaal onwenselijk'.


Red.:   Vanwege de zeer intensieve en hoogst succesvolle campagne die de media, onder aanvoering van de Joodse en Joodsistische kosmopolieten gevoerd hebben tegen iedereen die het waagde vraagtekens te stellen bij het Ultieme Ideaal van de Joodse en Joodsistische kosmpolitische elite: de vrije (im)migratie. "Xenofoben!!!", "Fascisten" en "Nazi's".
    Het Oekraïne-verdrag is per referendum verworpen, er is voor een Brexit gestemd, en in Amerika is Donald Trump president geworden. De alarmbellen rinkelen nu wel, bij de elite, en er komen meer bekentenissen los:


Uit: De Volkskrant, 28-11-2016, column door René Cuperus, cultuurhistoricus

Wilders-proces is spelen met vuur

Het Wilders-proces: hoe langer je erover nadenkt, hoe naargeestiger het wordt. Het is nogal wat waar het OM aan begonnen is. Je zult in een land maar de oppositieleider, de grote uitdager van het Establishment, en ook nog eens de enige in het buitenland bekende Nederlandse politicus, voor de rechter dagen. In andere landen zou je dat niet vertrouwd hebben. Zou je dat geen zuivere koffie vinden. ...


Red.:   Juist. Dus er moeten heel sterke krachten gewerkt hebben om het zo ver te krijgen. Van over de helft van het artikel:
  Bij het proces zie ik weinig terug van de context van maart 2014, toen die 'Minder, minder, minder'-uitspraak gedaan werd. Ik herinner me dat die een schokgolf veroorzaakte. Juist omdat er een Bierkeller-achtige omgeving was met massahysterisch gescandeer. Veel PVV-ers zelf vonden dat hier een grens was overschreden. Politiek-maatschappelijk ontstond er een 'We got him'-stemming. Van kerken tot media.

De hele elite en media hebben maandenlang op Wilders gejaagd. Terwijl het voorspelbaar was dat het op niets zou uitlopen, want Wilders is niet populair vanwege zijn blonde kuif, maar vanwege dit:
  Maar die stemming werd niet veel later de kop ingedrukt door een tragische roofoverval op een juweliersechtpaar in Deurne, waarbij twee daders - Marokkaanse Nederlanders - om het leven kwamen. Het weldegelijk bestaande Nederlandse Marrokkanen-probleem (een klein deel van die gemeenschap veroorzaakt buitensporig veel maatschappelijke overlast: de zelfstigmatiserende Opsporing Verzocht-factor) ontregelde zo de aanval op Wilders, zoals zijn beveiligingssituatie hem legitimiteit verschaft om te spreken over het gevaar van de radicale islam.

Ën dan laat hij nog de terreurdaden met kalasjnikovs en vrachtwagens weg.
    En men was gewaarschuwd:
  Het OM speelt dan ook met vuur. Het heeft een grote verantwoordelijkheid op zich genomen. Het proces is juridisch misschien verdedigbaar, maar politiek-maatschappelijk is het drijfzand. Zeker na het gedoe rond het eerdere Wilders-proces, waarin de magistratuur er niet bepaald goed vanaf kwam. Men werd gepiepeld en gewraakt door Moszkowicz en Wilders. Het uiteindelijke resultaat: gezichts- en gezagsverlies voor de Nederlandse rechtstaat.

En ondanks al deze tegenkrachten was de hetze zo sterk dat het tot een proces is gekomen.
    Het was een hetze van ongekende omvang. Van de hele elite en de hele media.
    Naarmate de uitspraak in ronde 1 van proces 2 dichterbij komt, wordt men ongeruster en zijn er emeer erkenningen:


Uit: De Volkskrant, 29-11-2016, door Martin Sommer, politiek commentator van de Volkskrant

Niemand spreekt Wilders, iedereen schrijft over hem

De omgang tussen de traditionele media en de populisten is niet de normale omgang.

Een jaar geleden sprak ik Geert Wilders voor het laatst. ...
    Uiteindelijk kwam het er niet van. Het liep af zoals het meestal afloopt. Wilders laat sms-gewijs plotseling niets meer van zich horen. Hij heeft er gewoon geen zin in. Of waarschijnlijker, hij ziet er geen politiek voordeel in. Waarom over dilemma's praten? De PVV heeft geen dilemma's. Een soortgelijke ervaring had ik onlangs met Martin Bosma. Ik wilde koffie drinken. Zoals je dat doet met invloedrijke politici. Dat was eerst moeilijk, toen mogelijk. Als het maar niet in Den Haag was. Goed, dan in Amsterdam. Vervolgens toch weer onmogelijk. Daarna zwijgen. Naar de reden was het gissen. Onvrede over het woeste management van de fractie dat Wilders wordt toegeschreven? Daarover wordt veel geschreven, maar altijd zijn afvalligen de bron. Dat is lastig. Afvalligen willen graag terug in de burgermaatschappij en hebben een belang om hun voormalige partijbaas af te branden. ...


Red.:   Oftwel: de hetze strekt zich uit tot iedereen die geassocieerd kan worden met de PVV, en de hetze strekt zich uit tot het niveau van boycot en Berufsverbot. Om terug te keren in de maatschappij moet je een formele aflaat plegen.
  Nee, de omgang tussen de traditionele media en de populisten is niet de normale omgang, zoals met andere partijen. Dat begon al bij Pim Fortuyn.

Het gegeven voorbeeld zegt al genoeg: de 'omgäng van de media' is die van "Haat, haat, haat!!!" uitleg of detail . Demoniseren.
  De Volkskrant stond ambivalent tegenover Fortuyn.

Een aperte leugen - maar Sommer moet wat ... Hij moet 's middags voor de lunch naar de kantine ...
  Wij waren trots op het befaamde interview waarin hij zei: 'als ik het rondkrijg, komt er geen islamiet meer in'.

Dat was vanwege het geld (ophef dus oplage).
  In dezelfde krant stond een hoofdartikel waarin Fortuyn een 'ongeleid projectiel' wordt genoemd, die zich met zijn 'rabiate opvattingen' heeft 'gediskwalificeerd voor het regeren'.

Oftewel: in dezelfde krant stonden rabiate opvattingen dat de grenzen helemaal open moesten en Nederland geïslamiseerd. Waarbij dus degene met de rabiate opvattingen die de andere partij verwijt. En de hetze versterkend.
  Wilders overkwam jaren later hetzelfde. Hij schreef een ingezonden stuk waarin hij de Koran wilde verbieden. Het werd het belangrijkste nieuws van de dag, terwijl in dezelfde krant een commentaar stond waarin de toerekeningsvatbaarheid van Wilders werd betwijfeld.

Demonisereren van het zuiverste water.
  Vijf jaar geleden interviewden Remco Meijer en ik tweede man Martin Bosma in zijn kamer. Wij vroegen hem waarom het nodig was dat de PVV er zo hard inging, met woorden als kopvoddentaks en dergelijke. Dat was om duidelijk te maken dat ze bij de PVV geen zoete broodjes bakken, zei Bosma. Bij de PVV communiceren ze ongefilterd met de mensen in het land. Zonder internet was er nooit een PVV geweest, zei Bosma. 'Via de omroep of de krant krijgen ze eerst vier keer het woord extreem-rechts te verduren.'

En daarna Hitler en Holocaust.
    Demoniseren.
  ... in menig politicologisch boekwerk sinds 2004 is al de conclusie getrokken dat Wilders een fascist is en zijn PVV de nieuwe NSB of erger.

Demoniseren.
  Alweer acht jaar geleden ...
   Toentertijd klaagde een nieuwsmonitor dat de krant alles 'hypete' wat Wilders meldde. Er was ook een Franse fascisme-onderzoeker die vond dat in Nederland te veel over Wilders werd geschreven zonder dat er telkens foei bij werd geroepen. Maar de nieuwsmonitor bleek slechts de keren dat de naam Wilders werd genoemd te scoren, niet de context waarin. Ook met het tekort aan foei roepen bleek het mee te vallen.

Collaboreren tot in alle kringen van de elite bij het demoniseren. Ook de "onderzoeks" en academische, dus.

Naar Media kongsi Media lijst , Politiek & media overzicht  , of site home .