WERELD & DENKEN
 
 

Media, hetzes: overlast-meldpunt en Sjeik Haddad

27 feb.2012

In de week lopende van 13 februari tot en met 18 februari 2012 speelden twee zaken, ieder aan een ander uiteinde van het multiculturalistische spectrum. Aan de foute kant was dat de website voor het aanmelden van overlast ondervonden van Oost-Europese immigranten, afgekort tot het "Polen-meldpunt", van de PVV. En aan de andere, de goede, kant de uitnodiging verstrekt door de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam, horende bij studenten aan de Vrije Universiteit, aan Sjeik Haitham al-Haddad. Het gaat hier om de verhouding in de aandacht die de media aan deze twee zaken gegeven hebben.

Als eerste moeten we dus iets zeggen over de ernst van de twee gevallen.

Te beginnen met de het Polenmeldpunt. Hiernaast een screenshot van de website, die laat zien dat deze voornamelijk bestaat uit een enkel formulier, met als verluchtiging een krantenbericht over overlast veroorzaakt door Oost-Europeanen. Een van de vele krantenberichten, want de overlast is een bekende zaak. De reden dat de PVV de website heeft opgezet, is dat er de facto niets aan de overlast wordt gedaan. Net zoals er nooit iets aan de overlast door allochtone immigranten is gedaan, de eerste veertig jaar dat daarvan sprake van was.

We hoeven dit niet zelf samen te vatten, want naar aanleiding van de ophef heeft weekblad Elsevier dat al gedaan:
 

Uit: Elsevier, 18-02-2012, door Gerlof Leistra

Plunderende bendes

'Brussel' bewijst weinig oog te hebben voor de schaduwzijden van het vrije personenverkeer in Europa. Criminele MOE-landers zijn wel degelijk een plaag


Criminelen uit Midden- en Oost-Europa - de zogenoemde MOE-landen - zijn een plaag voor Nederlandse winkeliers en burgers. Hoewel de meesten de politie te slim af zijn, worden er jaarlijks duizenden gepakt. Twee mannen uit Litouwen van 17 en 27 jaar die in juli 2011 met in elk geval een landgenoot een gewapende overval pleegden op juwelier Smits in Breda, kregen vorige week celstraffen van respectievelijk twintig maanden en vier jaar. De Litouwers waren net in Nederland en pleegden mogelijk meer overvallen, maar daarvoor ontbreekt bewijs.
    Ook vorige week rolde de Haagse politie een bende Roemeense skimmers op. Door heel Nederland plaatsten bendeleden in winkels apparaten op pinautomaten om betaalpassen te kopieren. De bende maakte zo miljoenen euro's buit. Dagelijks worden Poolse autokrakers, inbrekers en winkeldieven opgepakt. Vaak werken ze in bendeverband in een nacht hele straten af en plunderen filialen van winkelketens. De buit wordt meestal verkocht op zwarte markten in hun thuisland.
    Het gaat vrijwel altijd om groepjes criminelen die korte tijd in Nederland zijn en dan verdwijnen. De mobiele bandieten slaan hun slag op plaatsen waar contant geld en waardevolle spullen te halen zijn: juweliers, winkels, tankstations, supermarkten, woningen, auto's. Dit 'mobiel banditisme' kwam op toen een groot aantallanden uit Midden- en Oost-Europa in 2004 en 2007 toetrad tot de Europese Unie (EU). Onderdanen mogen zich sindsdien vrij door Europa bewegen en hebben geen last meer van grenzen.
    De recherche ziet al jaren dezelfde patronen. Polen zijn bedreven in ramkraken, serieinbraken en diefstal van en uit auto's. Roemenen houden zich vooral bezig met skimmen en zakkenrollen. Litouwers zijn gespecialiseerd in ladingdiefstal, overvallen op juweliers en gerommel met vals geld. Bulgaren spelen een forse rol in mensenhandel en inbraken. Elk land heeft zijn specialisme.
    Jaarlijks plunderen Oost-Europese bendes Nederlandse winkels voor zo'n 250 miljoen euro, zegt Sander van Golberdinge (38), secretaris Winkelcriminaliteit van Detailhandel Nederland. 'Daar valt bijna niet tegen te beveiligen. Die bendes worden ook steeds inventiever.' ...


Red.:   En het speelt in heel Europa:

  ... Van Golberdinge. 'Het probleem speelt ook in onder meer Frankrijk, Duitsland, België en Spanje. '
    De schade voor de Europese winkelbranche bedraagt 7,6 miljard euro. ...

En ter controle: hier een bericht van de andere kant van de medaille:


Uit: De Volkskrant, 15-12-2011, van verslaggeefster Wil Thijssen

'Mobiele bendes' O-Europa massaal richting westen

Politiekorpsen zien een duidelijke trend sinds de uitbreiding van de EU: ‘In West-Europese landen zijn de winsten groter en is de pakkans klein.’

De georganiseerde criminaliteit stijgt in West-Europa en daalt fors in midden- en Oost-Europa. Die trend is zichtbaar sinds de verruiming van het interne Europese handelsverkeer en de uitbreiding van de Europese Unie. Dit constateert de politie in zowel West- als Oost-Europa.   ...


Red.:   Tja, wat er aan de ene kant bij komt, gaat er aan de andere kant af. Oftewel: de Polen en andere Oost-Europeanen hebben hun criminaliteit geëxporteerd naar West-Europa. Niet met een vorm van opzet, maar het haalt toch in ieder geval de rechtvaardiging voor alle Oost-Europese  verontwaardiging over het meldpunt volledig onderuit. En ook die van Europese politici, die het probleem hebben geschapen met hun "open grenzen"-beleid.

Conclusie één: het Polen-meldpunt is ten opzichte van de zaak die het aan de orde stelt bijzonder redelijk en gematigd.

Nu de tweede kwestie. Een jaar of twee terug had de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam kennis gemaakt met de Britse islamitische rechtsgeleerde Sjeik Haitham al-Haddad - in Engeland zitten de fanatiekste soort moslims, zie bijvoorbeeld de illustraties hier  . De mans beschrijft joden als afstammelingen van apen en varkens, ziet voor vrouwen geen andere rol dan een huishoudelijke en weigert hen de hand te schudden - hij weigert zelfs met een ongesluierde vrouw aan één tafel te zitten. Ook steniging kan goedkeuring dragen- "in speciale gevallen".

Toen men lucht kreeg van dit geplande gebeuren, stak er op het internet een mini-stormpje op, waarop de Vrije Universiteit schielijk haar toestemming voor het tweedaagse symposium op haar campus introk. Waarop de multiculturalistische meute meteen in de bres sprong en in het Amsterdamse De Balie een alternatief debat organiseerde.

Dit zijn de twee zaken waarvan we de berichtgeving gaan vergelijken: de Polen-website van de PVV, die iets wil inventariseren waarvan iedereen weet dat het bestaat, maar de overheid niets aan wil doen. waardoor het steeds verder uit de hand dreigt te lopen. En de komst van een islamitische haatprediker, die er weerzinwekkende opvattingen op na houdt, en grote steun blijkt te hebben onder de in Nederland opgegroeide islamitische "intelligentsia". Objectief een bijzonder verontrustende de ontwikkeling. Waarom willen die hoogopgeleide islamitische jongeren, die goed mee kunnen komen in de Nederlandse maatschappij, zich inlaten met mensen die volkomen vijandig zijn aan die maatschappij.

Er is geen enkele twijfel dat de tweede kwestie objectief bezien een stuk meer aanleiding voor berichtgeving in de media dan de eerste. Hier is die berichtgeving. Eerst over de Polen-website:

14-02-2012, opiniepagina 15-02-2012, voorpagina

Opiniestuk van iemand van Nyenrode (waar neoliberalen worden opgeleid) en in Polen-zaken doet.
 

Leugens vanuit het bedrijfsleven.

15-02-2012, pagina 2 15-02-2012, pagina 21

Links, column vol propagandasneren van Sheila Sitalsing
 

Onder, een pleidooi voor nog meer Polen van Peter de Waard

15-02-2012, pagina 29 15-02-2012, pagina 31

Linksboven een opiniestuk van elf Oost-Europese ambassadeurs

Een stuk of drie verontwaardigde ingezonden brieven.

 
16-02-2012, pagina 6/7

De correspondent in Polen liegt dat er in Polen geen problemen zijn met immigranten uit de Oekraïne. Laatste alinea uit het het tussenstuk: "Oekraïner mogen maar een half jaar blijven". Als Nederland zoiets zou invoeren voor Polen, werd iedereen gek van verontwaardiging
 

17-02-2012, pagina 31 18-02-2012, pagina 31

Een stuk of drie verontwaardigde ingezonden brieven

Een opiniestuk van een historicus

 
 
18-02-2012, pagina 35  

Vijf verontwaardigde ingezonden brieven.

 


Dit was de berichtgeving over het Polen-meldpunt in de week van 13-18 februari. Nu die over Sjeik Haddad:

16-02-2012, pagina 13 17-02-2012, pagina 2

Pak uw vergrootglas - het gaat om het berichtje rechtsboven
 

Iets groter - het berichtje rechtsonder.

 
17-02-2012, pagina 31  

Onder, een column van Nausicaa Marbe, die de feiten rond Haddad bespreekt, en haar verbazing uit over het gebrek aan aandacht voor deze zaak

 

En dat was het wat betreft de berichtgeving over Sjeik Haddad.

Nu de vergelijking tussen de zaak Polen-meldpunt en de zaak Haddad. Als je het in oppervlakte gaat uitdrukken, ligt de verhouding ergens rond de 10 op 1.

Maar er kwam nog een opvallende nabrander. De Volkskrant liet een week later nog eens blijken waar de warmte van haar hart ligt: Niet bij de slachtoffers van de hetze, natuurlijk. Nee, het hart van de Volkskrant, en de rest van de oligarchie, ligt bij de sympathisanten van de moslim-extremist:


Uit: De Volkskrant, 24-02-2012, van verslaggeefster Irene de Pous

Reportage | Islamitisch bidden op verdieping min-drie

Naar de kelder voor het gebed

Voor islamitische studenten van de Hogeschool van Amsterdam is er geen aparte gebedsruimte meer. Daarom bidden zij nu onder een keldertrap.

Het is een on-Nederlands tafereel in de kelder van de Hogeschool van Amsterdam. Elke middag dalen groepjes studenten het trappenhuis af. Ze gaan nog lager dan de parkeergarage en dieper dan de liften gaan. Ze dalen af tot ze niet verder kunnen. Daar, op verdieping min-drie, tussen de deuren van de goederenopslag en de trap, knielen, buigen en prevelen zij hun middaggebed.
    Om kwart over een schopt tweedejaars bouwkundestudent Hares Arabi zijn schoenen uit, zet zijn tas tegen de muur en wil een stuk karton onder de trap vandaan halen. 'Weer weggehaald', zucht hij. In plaats daarvan pakt hij zijn jas, spreidt die uit en gaat op de capuchon staan. Medestudent Warhin Tahir wacht tot Arabi klaar is met buigen en bidden. Hij is zijn jas vergeten.
     Arabi en Tahir maakt het niet uit waar ze zijn of hoe het eruit ziet, vijf keer per dag willen ze bidden. 'Niet voor anderen, maar voor onszelf.' Maar een gebedsruimte zou natuurlijk wel prettiger zijn dan een trappenhuis, vinden de jongens.   ...


Red.:   Ach, ach, ach, wat zijn de sympathisanten van de fundamentalisten toch zielig ... Je zou ze toch zó een gelukkig bestaan in een islamitisch land als Egypte toewensen. Daar kunnen ze tenminste in alle vrijheid bidden en in alle vrijheid op fundamentalistische en extremistische islam-partijen stemmen, zoals driekwart van de gewone moslims aldaar ...
    Het is volkomen duidelijk: als de economische en media-elite moet kiezen tussen een islamitische sharia-staat opgegaan in het Europese Imperium, of een soeverein en onafhankelijk Nederland waarin de autochtone Nederlanders de meerderheid blijven, dan kiezen ze voluit voor het eerste.
    Het is nu zo'n anderhalve maand later, en de verhitte koppen van de kosmopolieten van d emedia zijn wat afgekoeld. Waarna het volgende bericht verschijnt - van de hand van de correspondent bij de Europese Unie, zlef een rabiate eurofiel:


Uit: De Volkskrant, 04-04-2012, van correspondent Marc Peeperkorn

Polenscheldpunt: schade valt mee

Tussentitel: 'Elk land heeft een kruisje, dat van jullie heet Wilders'

'Totale onzin!' De hooggeplaatste EU-ambtenaar schiet in de lach als ik hem vraag of Nederland invloed verliest in Europa nu de PVV een duidelijk stempel drukt op het kabinetsbeleid. 'Elk land heeft een kruisje, dat van jullie heet Wilders. Europese politici beseffen heel goed dat als ze al die kruizen laten meespelen, de EU in een permanente geloofsoorlog belandt. En dat wil niemand.'
    De EU-ambtenaar staat niet alleen. Oost-Europese diplomaten, die weinig sympathie tonen voor het PVV-meldpunt over hun landgenoten, beamen het: op de rol die Nederland speelt in Europa heeft zo'n actie nauwelijks effect. Ook vertegenwoordigers van lidstaten die aan Nederland grenzen, giechelen om mijn vraag of we nu op het strafbankje zitten. 'Welnee joh', klinkt het meelevend. 'Natuurlijk levert dit jullie geen bonuspunten op. Maar van schade is nog geen sprake.'   ...


Red.:    Een regelrechte bevestiging van de strekking van het voorgaande: al die berichtgeving over het "Polenmeldpunt" is een ordinaire hetze. Ingegeven door kosmopolitisme en multiculturalisme. De stromingen die gunstig zijn voor de werknemers in de media. Puur eigenbelang. Vandaar ook de verhitheid van de hetze.


Door naar Hetze Buikhuisen Hetze Janmaat , Hetze Fortuyn , Hetze Verdonk , Hetze PVV , Hetze SP   , Hetze EU .

 

   Rijnlandmodel  - februari 2012