WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Termen: waarheid

26 okt.2016

Van alle zogenaamde "fatsoenstermen" zou je zeggen dat  "waarheid"  wel de meest neutrale is, en dus het minst onderhevig aan slijtage. Maar het proces der politike-correctheid sloopt alle andere normatieve termen, dus is het op een egeven moment toch nodig om aan aan de waarheid te beginnen. En daarvan is nu opvallend sporake.
    "Opvallend", omdat het het hoofdonerwerpt was van een artikel, dat artikel de vorm had van een analyse, en dat artikel ook nog eens behoorlijk lang is, staande in het opinie-katern van de Volkskrant, Vonk.
     Nu zou je, er een snelle blik op werpende, niet zo snel vermoeden dat er iets fundamenteel mis mee was, behalve als je oog is gevallen op de naam van de auteur, Kees Kraaijeveld, en je toevallig weet dat Kees Kraaijeveld een eigen clubje runt genaamd "De Argumentenfrabiek", en dat doet samen met Frank Kalshoven.
    Die laatste is een dusdanig afschuwelijke neoliberaal => , dat bij een klassenrevolutie hij dankbaar mag zijn als hij zonder omhaal geëxecuteerd wordt - anders wordt het martelen.
    En als formele redenatie is het misschien ongeldig, maar met zo'n soort figuur kán je niet omgaan zonder zelf ook sterk besmeurd te zijn. Albert Speer was gewoon een architect maar is toch veroordeeld.
    Over op de inhoud, dus maar:


Uit: De Volkskrant, 08-10-2016, Kees Kraaijeveld, filosoof, psycholoog en directeur van De Argumentenfabriek

Weggepoetste waarheid

Vrijheid, gelijkheid en democratie hebben we hoog in het vaandel staan. Het slachtoffer is de waarheid, stelt Kees Kraaijeveld, en dat is een kostbare vergissing.

Tussentitel: We moeten de waarheid verdedigen tegen relativisme, tegen gemakzuchtige tolerantie; anders versplintert de samenleving.


Red.:   Mooi, mooi, mooi. Die woorden.

  'Het is alles of niets', sprak Mark Rutte manmoedig in Zomergasten. De premier had het over de Nederlandse normen en waarden. Dat we daarin dus niet een beetje vrijblijvend mogen shoppen. 'Het is geen cafetariamodel.'
    Goed dat Rutte, als voorman van de grootste partij van Nederland, aan de vooravond van de verkiezingscampagne, de Nederlandse waarden op de agenda zet. ...

Jammer alleen dat iederen weet dat politici habitueel iegen. En dus ook hier, want wat Rutte hier werkelijk zegt is: "Stem niet op Wilders maar op mij en dan regel ik alles wat Wilders niet doet", en dat is ongeveer drie leugens in één.
    Enfin, Kraaijeveld zeurt zo nog even door over VVD 'ers, allemaal erkende leugenaars, om te komen tot:
  ... Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, ook VVD'er, deed nog een poging bij de opening van het academisch jaar: 'een discussie op basis van kennis en feiten'.
    Dat komt in de buurt, maar ook bij Dekker mist een essentiële waarde. Want wat is de grote vergeten waarde van onze tijd? Natuurlijk: de waarheid.    ...

Tja ... En wat staat daar nu voor in de plaats ...? Inderdaad: politieke-correctheid. En daar gaan we nu heen sturen:
  Het probleem met waarden is dat het - anders dan Rutte zegt - wél een cafetariamodel is. Groepen mensen vormen waardenhiërarchieën, die zijn essentieel voor de groepsvorming. Maar er bestaat geen vaststaand menu waarvan je alles moet nemen. Nee, het relatieve belang van waarden verandert voortdurend. En soms dreigt er dus wel eens een waarde van tafel te vallen, zoals nu met de waarheid.

Met de eerste leugen van Kaaijeveld zlef: nee, het is geen vaststaand menu. Maar het is wel veel vaster dan het "Grijp er alles maar uit"- of cafetariamodel. Én islam én democratie, dat kan niet. Islam is regering door Allah, Mohammed en moslims, en democratie is regering door alle ongelovige burgers. Iets dat Rutte niet gaat voorkomen, regeren door Alllah, wnat daarvoor moet je minstens onmidleijk alle moslimimmigratie stoppen, en daarna heun percentage terugbrnmegen tot egrens rond de 3 => .(het is nu 5 en stijgend, en bij 10 is er burgeroorlog). Allemaal waarheden wnatr zaken uit de werkelijkheid.
    Dus maar weer eens mooie woorden:

  En dat kan zo niet langer. De waarheid moet weer hoog in het vaandel. Bij u, bij mij, bij politici, journalisten, wetenschappers, bij iedereen.
    Hoezo? Omdat het streven naar waarheid een cruciaal ingrediënt is voor beschaafd samenleven. Omdat we onvoldoende beseffen dat het zoeken naar de waarheid onmisbaar is voor ons streven naar vooruitgang.
    Actie is nodig. Relativisme en cynisme dienen we voortaan keihard te bestrijden. De waarheid moeten we weer een ereplek geven tussen al die andere waarden waar we als westerse beschaving zo trots op zijn: gelijkheid, democratie, tolerantie en vrijheid. We zijn vergeten dat dit rijtje niet zonder de waarheid kan.

Oké, daar is weinig tegen. Als nobel streven. Maar in de praktijk krijgen we ...
  Cynisch snuiven, dát doen we tegenwoordig als het om 'het ware' gaat. De waarheid is voor naïeve dommeriken die niet willen begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Dit zijn tijden van post-truth politics. Leugens regeren. We hebben de Brexit-campagne gezien. Boris Johnson en andere Brexiteers die de Britten vertellen dat Europa ze wekelijks 350 miljoen pond kost, terwijl het per saldo amper de helft is. Brexit zou een einde maken aan de immigratie, het zou goed zijn voor de Britse economie. Nonsens. Wie met feiten kwam, werd weggehoond. De waarheid voorbij.

... politieke-correctheid. Want nog veel meer een leugen was dat Enegeland economisch ineen zou storten, de EU ophouden te bestaan, en dat de Derde Wereldoorlog zou uitbreken bij een Brexit, ook allemaal uitspraken die echt gedaan zijn door bijvoorbeeld EU-leiders.
    Volgende voorbeeld:

  We zien Trump fulmineren en debatteren. De Amerikaanse factcheckers kunnen de leugens van de man amper bijhouden.

De Amerikaanse elite liegt nog veel harder. Op de belangrijke punten.
    En het derde voorbeeld:
  Zoals ook de Russische bevolking de feiten over de MH17 niet onder ogen krijgt, maar wel de inconsistente berichten die worden verspreid via het Kremlin van Vladimir Poetin.

En dan ben je echt wel definitief af. De Nederlandse bevolking krijgt nog veel minder de feiten onder ogen. De feiten zijnde: MH17 is neergschoten boven Oekraïne, en dus is Oekraïne verdachte. Oekraïne heeft het meest geprofiteerd vanm het neerscheiten en is dus hoofdverdachte. Oekraïne was en is in burgeroolrog, dus is er een nevenverdachte, de andere partij in die oorlog. Oekraïne maakt deel uit van het onderzoek, dus dat onderzoek is per definitie partijdig. Dat onderzoek gebrukt gegevens afkomstig van Oekraïne, dus dat onderzoek is volstrekt onbetrouwbaar.
    Kees Kraaijeveld heeft evenveel met de waarheid, als de paus met het Eeuwige Leven: hij kan er prachtoig ove rpraten, maar het is hem fysiek onmogelijk om het te praktiseren. Bij Kraaijeveld: omdat het begrip "waarheid" volkomen haaks staat op "politike-correctheid".
    Binnenlandse voorbeelden:
  In eigen land kan PVV-leider Wilders ongestraft stellen dat Europa een Nederlands gezin 40 duizend euro kost.

Nee, het is veel meer: Europa kost ons onze soevereiteit en cultuur. En ons sociale model:
  Als SP-Kamerlid Renske Leijten actie voert tegen het zorgstelsel klaagt ze steevast dat het basispakket de afgelopen tien jaar kleiner is geworden. Feitelijk onjuist: het basispakket is alleen maar gegroeid, met meer behandelingen, meer medicijnen en veel meer euro's.

Nee, het is veel erger: de invoering van een basis- en aanvullend pakket betekent meer zorg voor de rijken. Het neoliberale model waar Kraaijeveld kennelijk voorstander van is: niet alleen meer geld voor de rijken, maar ook een veel beter leven. Georganiseerd door de staat. Een rijkenstaat. Een plutocratie. Een oligarchie.
  Als SP-Kamerlid Renske Leijten actie voert tegen het zorgstelsel klaagt ze steevast dat het basispakket de afgelopen tien jaar kleiner is geworden. Feitelijk onjuist: het basispakket is alleen maar gegroeid, met meer behandelingen, meer medicijnen en veel meer euro's.

Waarna na nog veel meer van dit soort gelieg, de aap uiteindelijk uit de mouw komt:
  Onze liefde voor gelijkheid en de hieruit volgende democratisering van kennis, macht en kapitaal, verklaart ook de minachting voor experts. Democratie betekent one man one vote. Maar zonder de waarheid als kwaliteitstoets leidt dit democratisch uitgangspunt al snel tot verwarring. De mening van de professor die er jaren op heeft gestudeerd, weegt ineens even zwaar als de mening van iemand die net voor het eerst op het onderwerp heeft gegoogeld. Mensen voelen dat écht zo. 'Wat een arts weet, is wat ik weet', zegt transitiegoeroe Tony Bosma. Onzin natuurlijk. ...

Klopt. Maar dit is onbelangrijk voor het onderwerp: maatschappij en waarheid. Dit betreft alleen individuen. Maar Kraaijveld gebruikt dit ongeldige voorbeeld voor zijn doel: het verkrachten van de waarheid omtrent democratie:
  ... Democratie betekent one man one vote. Maar zonder de waarheid als kwaliteitstoets leidt dit democratisch uitgangspunt al snel tot verwarring. ...

En dat is dus aristocratie: de boven ons gestelden weten het beter:
   Niet iedere mening telt. Niet iedere zienswijze is even waar en daarmee even waardevol. We moeten waarheid weer als waarde omarmen. Dat hebben wij democraten nodig om voor onszelf te kunnen rechtvaardigen dat we meer waarde moeten hechten aan wat experts zeggen dan aan wat leken roepen.

Juist ja ... We moeten de 'experts' geloven. De sociologen. Die beweren dat alle culturen gelijk zijn. De economen. Die beweren dat neoliberalisme leidt tot de heilstaat.
     Gevolgd door nog eens een portie van wat inmiddels duidelijk is als volkomen vrijblijvende prietpraat, met deze enkele uitsnede:
  Waarheid staat voor een nieuwsgierige en kritische levenshouding. Waarheid staat voor eerlijk en vertrouwenwekkend gedrag.

Voor de weerlegging waarvan we niets hoeven doen, want dat heeft Kraaijeveld zelf al gedaan: zijn lijst met schendingen van de waarheid:
  De waarheid

Schippers: noemt de waarheid niet expliciet

Trump: leugens niet meer bij te houden

Poetin: Russen krijgen de feiten over de MH17 niet

Johnson: 'EU kost 350 miljoen pond per week'

Leijten: 'Basispakket is kleiner geworden'

Wilders: 'EU kost Nederlands gezin 40.000 euro'

Rutte: In zijn cafetaria ontbreekt de waarheid

Stuk voor stuk stellingen die ingaan tegen de politieke-correctheid.
    Conclusie met behulp van de "aanwijzende definitie"  : voor Kees Kraaieveld is "de waarheid" identiek aan "de politieke-correctheid".
    En wie is daar nu nog verbaasd over, na vernomen te hebben dat zijn mede-directeur Frank Kalshoven is ...


Naar Termen  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .