WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Denkfouten: absurditeiten: dubbele cultuur

  Alle allochtone immigranten hebben iets voor op autochtone Nederlanders, omdat ze twee culturen kennen - Alle allochtone immigranten. Overigens huldigen westerse immigranten dit idee niet.

Dit soort uitspraak wordt met enige regelmaat gedaan, en is, zo is uit de houding van allochtonen woordvoerders en intellectuelen duidelijk af te lezen uitleg of detail , een algemeen gevoel in die kringen. Sinds het maken van de Absurditeiten-pagina  zijn er weer een paar gepasseerd zonder noteren, maar hier zijn er een paar (de Volkskrant, 22-04-2013, column door Harriet Duurvoort, media-ondernemer):
  Heeft Obama nooit wroeging?

... 'Obama is geen Jezus Christus', zei mijn moeder tegen dovemansoren. Het was een hoop op een wereldleider die door en door integer was en de wereld zou verbinden. Door zijn onalledaagse, kosmopolitische opvoeding en gemengde achtergrond had hij geleerd gelaagd te denken en zich in anderen te verplaatsen. ...

Het is ook nog racisme, natuurlijk. Zeg "Door mijn blanke afkomst heb ik geleerd gelaagd te denken en me in anderen te verplaatsen" in het openbaar, en je wordt minimaal ingedeeld bij de ergste Zuid-Afrikaanse apartheid-denkers, maar vermoedelijk krijg je een proces wegens racisme aan je broek.

En van elders op de website (Joop.nl, 14-03-2013, door Abdelkarim El-Fassi - Journalist uitleg of detail ):
  Anoniem solliciteren: waarom zou ik me moeten schamen voor mijn identiteit?

Mijn 'biculturele' achtergrond komt terug in vrijwel alles wat ik doe, het is een verrijking

El-Fassi is een regelmatige bijdrager bij Joop.nl, en dus ook, staande voor de keuze tussen Nederlanders en de gewetenloze Marokkanen die hen mishandelen, volmondig kiest voor de kant van de gewetenloze mishandelaars uitleg of detail . Want die staan aan de kant van de verrijking.

Bij Joop.nl lopen er hele volksstammen van dit soort mensen (Joop.nl, 30-10-2013, door Shantie Jagmohansingh - publicist uitleg of detail ):
  'Je ziet er niet echt Nederlands uit'

Gelaagde identiteiten als gevolg van wereldwijde migratie zijn niet de toekomst, maar de wereld van nu


...    Afgelopen zomer belandde ik weer in New York, na geselecteerd te zijn voor deelname aan de United Nations Alliance Of Civilizations Education First (UNAOC-EF) Summer School. Iedere deelnemer vertegenwoordigde hierbij zijn of haar land. Uiteraard nam ik bij het bezoek aan de United Nations een foto bij de zetel van Nederland. Reacties op deze foto liepen uiteen van blij verrast, verwonderd, tot oprecht verbaasd. "Je ziet er niet echt Nederlands uit" of "Bijzonder dat juist jij Nederland hebt vertegenwoordigd."    ...
    Geboren en getogen zijn in Nederland, met ouders uit Suriname en voorouders uit India ...

Natuurlijk zou een blanke die India of Afrika vertegenwoordigt, volstrekt ondenkbaar zijn - "We zijn wel verlicht maar niet zo verlicht". Zoals blijkt:
  Geboren en getogen zijn in Nederland, met ouders uit Suriname en voorouders uit India.heeft ervoor gezorgd dat ik een gelaagde identiteit heb, met invloeden uit drie totaal verschillende continenten. ...
    Het maakt mij er volgens mij niet minder Nederlands om.

Dus deze mevrouw Jagmohansingh is ten eerste volledig Nederlands - als alle Nederlanders. Maar:
  Mijn Hindoestaanse achtergrond is onderdeel van mijn identiteit,

Oftewel: mevrouw is volledig Nederlands, plus ook nog Hindoestaans. Oftewel: mevrouw is meer dan Nederlanders. En dat geldt voor al dit soort mensen:
  Mensen met gelaagde identiteiten als gevolg van migratiepatronen vormen de toekomst, als ze niet al het heden zijn.

Je zou er bijna jaloers van te worden ...
    Maar toch niet helemaal. Want die Hindoestaanse cultuur die deze specifieke mevrouw extra heeft, kenmerkt zich door een walgelijk kastensysteem staande voor gestoorde machtsverhoudingen, een net zo walgelijke vorm van vrouwenonderdrukking, een volkomen asociale maatschappijstructuur, enzovoort uitleg of detail . Wat hierboven blijkt uit die net zo walgelijke superioriteitspraatjes.

Dit soort praatjes uit Amerika (de Volkskrant, 09-01-2014, van correspondent Arie Elshout):
  'Tijgermoeder' brult VS weer wakker: waarom Joden en Indiërs beter zijn

 De Tijgermoeder is weer op oorlogspad. Prof. Amy Chua schrijft in een nieuw boek dat sommige bevolkingsgroepen in Amerika het zoveel beter doen dan andere en probeert te verklaren waarom dat zo is. Het is een gevoelig onderwerp en het woord 'racistisch' is al gevallen, nog voordat het boek is uitgekomen.
    Chua, een Amerikaanse van Chinese komaf, die doceert aan de prestigieuze Yale-universiteit, is niet bang. Drie jaar geleden trapte ze op vele tenen met het boek Battle Hymn of the Tiger Mother. Zij beschreef daarin hoe zij haar twee dochters opvoedde: snoeihard en veeleisend en niet begripvol en omzichtig, zoals ouders in de VS.
    Ze beweerde dat haar 'Chinese' aanpak betere resultaten oplevert. Ze bezorgde de Amerikanen daarmee een acute aanval van existentiële nood. Zijn we te soft voor onze kinderen en zullen we het daarom afleggen tegen Azië en de Aziaten?, vroeg menigeen zich af.    ...

Dat zal de toekomst uitwijzen. Voorlopig is het zo dat Chinezen naar Amerika en West-Europa komen om te leren, en westerlingen naar China gaan om daar geld te verdienen en de Chinezen wat te leren. Niet andersom. Chua houdt er een volkomen eenzijdig wereldbeeld op na - waarvan de oorzaak zo meteen volgt.
  Volgens recensenten die voorinzage hebben gehad, schrijft Chua over bepaalde 'culturele' groepen die veel beter presteren dan anderen. Dat zijn volgens haar Joden, Mormonen, Chinezen, Cubaanse ballingen, Nigerianen, Indiërs, Libanese Amerikanen en Iraniërs. Joden winnen veel Nobelprijzen, Mormonen doen het goed in het bedrijfsleven en de financiële sector en Chinese kinderen excelleren op school, zelfs als hun ouders arm en laagopgeleid zijn. Hoe kan dat?

Ten eerste: de factoren voor het (relatieve) succes verschillen per bevolkingsgroep, en kunnen dus niet zomaar tezamen worden genomen. Met één uitzindering: het zijn immigranten in Amerika. En Amerika selecteert sterk op capaciteiten. Dus dat de groepen immigranten in Amerika goed presteren zegt absoluut niets over de waarde van hun thuisculturen.
    Dan de eerste essentiële tweedeling: 'Joden winnen veel Nobelprijzen'. Inderdaad. En nog wat van die dingen. Maar voor de rest geldt dat niet. Dus eerst dient een onderscheid gemaakt te worden tussen Joden en niet-Joden.
    Eerst de niet-Joden: dat die ze extra succesvol zijn, is vermoedelijk alleen te danken aan de selectie. Pleeg je eenzelfde selecties op de blanke, "causasian" of "kaukasche", Amerikanen, heeft die groep nog veel meer succes.
    Dan de Joden. Die lijken op zijn minst even succesvol als de blanke bevolkingsgroep. Ook hier is er eerst een demografische reden: de Joden in Amerika zijn in ruime tot overgrote meerderheid immigranten uit Oost-Europa. Europeanen. Wat die Joden mee hebben gebracht is Europese cultuur. Niet Joodse cultuur, want Joodse cultuur, dat wilzeggen: de echt van oudsher Joodse dingen, heeft niets meer gebracht dan die van hum stam-cultuur: de Arabische. Beide volken, Joden en Arabieren, zijn van dezelfde stam: semieten. met een cultuur die sinds ergens 1200 niets noemenswaardig heeft gepresteerd. Wat de Joden in Amerika in praktijk hebben gebracht, si datgene wat ze in Europa geleerd hebben.
    En er is ook een reden dat Joden mogelijk meer lijken te presteren: de Joden houden er, afstammende van hun religieuze ideologie, er een parasiterende levenshouding en ideologie er op na, zie Judaïsme . In de moderne tijd, schrijven 2014, is dat het neoliberalisme . Ze lijken meer te presteren voor een flink deel omdat ze meer parasiteren.
    Amy Chua lijkt eenzelfde soort houding te hebben, door de prestaties van de Europese beschaving op de niet-Europese immigranten te projecteren. Hier is de verbinding:
  Samen met haar man, Yale-hoogleraar Jed Rubenfeld, meent zij het antwoord te hebben gevonden. Het komt door een zeker superioriteitscomplex, een gevoel van onzekerheid en 'controle over de driften'. Alle succesvolle groepen in de VS denken dat ze exceptioneel of uitverkoren zijn.

Niet geheel verwonderlijk, want alle Amerikanen denken sowieso dat ze exceptioneel en uitverkoren zijn. Iets dat vermoedelijk voor de flink deel van de sterke Joods invloed stamt. In het geval van Amy Chua zeer lijfelijk aanwezig, want natuurlijk is de heer Rubenfeld van Joodse afkomst. Daar komen als die superioriteitspraatjes van mevrouw Chua dus vandaan:
  Chua erkent dat het onderwerp gevoelig ligt. Maar volgens haar doorbreken de feiten die zij brengt juist de racistische stereotypen. Er zijn zwarte en Spaanstalige subgroepen die het veel beter doen dan veel blanke en Aziatische subgroepen.

Tjonge ... Wat een constatering. Vergelijk je de groepen niet-westerse immigranten, al dan niet Joods, met de subgroep van de zwakzinnigeninrichtingbewoners, dan springen die immigranten er inderdaad wel heel erg boven uit ...
    Kortom: dit zijn Joodse superioriteitspraatjes, van de soort waarvan inderdaad meer immigrantengroepen, bijvoorbeeld de Hindoestanen die veelal van hoge kaste zijn uitleg of detail , last van hebben. Sociaal gezien, dat wil zeggen: op het vlak van neigingen tot sociaal gedrag, redelijk minderwaardig volk. Keiharde, Dickensiaanse, neoliberalen . Ploerten en sociopaten .
    En wat hiermee ook nogmaals duidelijk is geworden: ze voeren een keiharde cultuurstrijd tegen de blanken. Uit jaloezie. Natuurlijk.

Het verschijnsel komt zelfs voor bij de groep meest sneue immigranten (de Volkskrant, 05-07-2014, door Martin Sommer, politiek commentator van de Volkskrant):
  Voetbal achter de dijken

Nationale gevoelens bestaan en je kunt er dus maar beter rekening mee houden.


Laten we met de Belgen beginnen. België is in rep en roer nu de Rode Duivels weer een ronde verder zijn. ...
   Zo zijn sport en politiek wel degelijk innig verbonden. ...In de politiek gaat het vandaag de dag om de pegels. Rutte zou het in zichzelf gekeerde Nederland belichamen, gericht op het nationale belang zoals 70 procent van de bevolking inderdaad schijnt te willen.
    Is dat erg? Ja, vindt hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk, die deze kritiek van de week ventileerde bij de presentatie van de artikelenbundel Nationaal belang in meervoud. ...
    Schrijver Abdelkader Benali zong in zijn inleiding hetzelfde lied. Hij sprak over de Nederlandse 'oikofilie', de liefde voor het eigene. Volgens Benali is dit land overdreven met zijn eigen identiteit bezig..Ook hij herkende de Hollandse School van tolerantie en internationalisme niet terug. Nee, dan de immigranten. Zij zijn het tegenbeeld van de introverte Nederlander. Zij weten om te gaan met hun verbrokkelde identiteit, open te staan voor het andere.

Islam, Marokkaanse afkomst en politieke-correctheid: het zijn alledrie even krachtige redenen voor de volledige afwezigheid van ratio, te vervangen door absurdisme en gestoordheid.

De bewijzen van het tegendeel, wat betreft moslims, worden steeds sterker, door de barbarij in Irak en Syrie in 2014. Dus gaan ze het steeds openlijker roepen (Joop.nl, 16-09-2014,door Hasna El Maroudi - Redacteur Joop):
  Mag een Marokkaan ietsje meer zijn?

Daar zitten ze dan, twee welbespraakte, positieve en gedreven jongemannen, aan tafel bij Jeroen Pauw. De één, filmmaker Abdelkarim El-Fassi, omdat hij een prachtige en inspirerende documentaire heeft gemaakt over zijn Marokkaanse vader met daaromheen een avondvullend programma, met onder meer Spoken Word, muziek en theater. De ander, acteur en Gouden Kalf-winnaar Nasrdin Dchar, omdat hij in dat programma een stuk uit zijn monoloog "Oumi" (mijn moeder) speelt. ...
    El-Fassi en Dchar hebben een prachtige voorstelling gemaakt ... De filmmaker en acteur hebben een inspirerend verhaal dat nog geen seconde over een crisis gaat, maar juist op positieve wijze uitlegt wie zij zijn, waar ze vandaan komen en hoe zij – met hun prachtige culturele achtergrond ...

Simpel. Zet er maar dit tegenover:
  Mag een Nederlander ietsje meer zijn?

En je hebt een ongelofelijke hetze aan je kont.

Volkskrant-columniste Harriet Duurvoort uitleg of detail heeft zich op twitter gestort in een discussie over racisme, en zich een racist betoont uitleg of detail . Uit woede over die nederlaag, heeft ze haar account, met de bewijzen van haar racisme, gewist. Hierover schrijft ze in een column (de Volkskrant, 10-11-2014, column door Harriet Duurvoort, publicist):
  Twarakirii

Twitter is als drank: verslavend en het maakt vaak meer kapot dan u lief is. Tweets, die u stuurde omdat u boos was, uit de tent gelokt, melig of te openhartig, worden uit hun context gerukt, van nuance ontdaan en gaan een eigen leven leiden. U verwordt als het tegenzit tot een boze, radicale karikatuur van uzelf. Terwijl u misschien slechts wat temperamentvol bent.Twitter is als drank: verslavend en het maakt vaak meer kapot dan u lief is. Tweets, die u stuurde omdat u boos was, uit de tent gelokt, melig of te openhartig, worden uit hun context gerukt, van nuance ontdaan en gaan een eigen leven leiden. U verwordt als het tegenzit tot een boze, radicale karikatuur van uzelf. Terwijl u misschien slechts wat temperamentvol bent. ...

Enzovoort. Erg lachen natuurlijk, omdat ze hier anderen bedoelt, terwijl ze het over zichzelf heeft. Maar dat was nog niet genoeg troost, dus de column besluit met:
  'Zonder wrijving geen glans' zei oprichter Raja Felgata afgelopen vrijdagavond over de multiculturele samenleving, tijdens de schitterende presentatie van de Kleurrijke Top 100, waar ik tot mijn grote eer dit jaar op mag prijken. Een avond vol inspiratie, vol zelfbewuste, bloedmooie, ambitieuze biculturele rolmodellen om ons aan te laven. Geweldig, dit Nederland bestaat ook.

Het Nederland van de toekomst in de ogen van de gekleurde en zwarte racisten: mooie zelfbewust kleurlingen en negers die de Nederlanders het land uit gepest en getrapt hebben. Iedereen weet nu wat hem te doen staat: trap die kleurlingen en zwarten eruit, voordat ze het met jou doen.

En nog eentje. Want wat Grunberg uitleg of detail is voor het Joodse racisme en andere afwijkingen in die hoek, is Duurvoort voor het zwarte- en meng-racisme (de Volkskrant, 22-06-2015, column door Harriet Duurvoort, publicist):

  De 'Rachel Dolezal mystique'

Tussentitel: Wilde Rachel zich die sterke cultuur en gemeenschap toe-eigenen?

Nergens is het waarderen van het mengmens zijn zo ingebakken als in bij de creolen in Suriname. Dankzij mijn vader een traditie waar ook ik deels in ben opgegroeid. In het besef dat de wereld in al zijn verrassende uithoeken door je aderen stroomt. ...

En overal presteren ze even superieur: Amerika, Brazilië, Zuid-Afrika ...

Van eerder en elders op de website (de Volkskrant, 05-11-2011, door Anna van den Breemer):
  De keuzes van Humberto Tan (46)

Triple A merk

Hij groeide op in de Bijlmer, werd presentator, kreeg een kledinglijn en een radioprogramma. IJdel? Nee hoor. Humberto Tan: 'Ik heb gewoon een goede smaak.'
...
Tussenstuk:
CV Humberto Tan
1965 Geboren op 26 oktober 1965 in Paramaribo, Suriname
1991 Redacteur en presentator van AVRO-jongerenprogramma Forza
1993 Stapt over naar Studio Sport. Presenteert ook NOS Journaal  ...

Het kan niet veel geslaagder dan Humberto Tan. En je kan niet uit een Nederlandser niet-Nederlandse cultuur stammen. En hier is het oordeel van de immigrant over waar zijn loyaliteiten liggen:
  Suriname of Nederland?
'Dat is geen keuze. Ik ben in Suriname geboren, dus dat is mijn moederland. Nederland is mijn vaderland, want daar zijn mijn kinderen geboren. Die dubbele achtergrond is verrijkend ...

Hosselen, bling bling, alleenstaande tienermoeders, schietpartijen ... Reuze verrijkend.

Nog een keertje Harriet Duurvoort, mede ten bewijze van hoe tolerant de Volkskrant is voor de "black supremacy" beweging (de Volkskrant, 23-11-2015, column door Harriet Duurvoort, publicist):
  Moord op multicultureel Parijs

Ik skypete Julie op het moment dat ik van de aanslagen vernam. ...
    We waren destijds beiden creatievelingen met een multiculturele achtergrond en internationaal werkveld. ...
    Het elfde arrondissement is een buurt van kunstenaars en alternatievelingen, van hippe cocktailbars, mafsjieke boutiques, wereldrestaurantjes ....
    Beiden zijn we deel van een eerste echt multiculturele generatie Europeanen. ... Zoekend en onderzoekend, met een ingeboren inlevingsvermogen in leven uit koffers met verschillende culturele bagage.    ...

Van een soort die boven de monoculturele soort uitstijgt. Jmmer dat er zo weinig van deze bloei is in Afrika en Arabirië ... Terwijl daar nog zo veel meer van die multiculturele pareltjes en diamantjes zijn ...

Voor de verandering eens een andere negerin (de Volkskrant, 22-12-2015, door Robert Vuijsje):
  Hier ben ik

Welke rol speelt afkomst in Nederland? Dat onderzoekt Robert Vuijsje in een reeks interviews. Presentatrice Shay Kreuger (34) ...


... Dat is wat ik mis op de televisie. ... Een programma voor en door de Nederlanders die ik om me heen zie. ... Bij FunX werk ik voor een prachtige, gemêleerde en hooggeschoolde doelgroep ...

Natuurlijk tezamen met dit:
  Nederlands
'Altijd. Ik ben hier geboren, dat is wat ik per definitie ben.'

Antilliaans
'Ook altijd. Vooral als ik salsa of merengue hoor, dan begint ieder deel van mijn lichaam te dansen.'

Waarvan het erste natuurlijk een rabiate leugen is, want geen Nederlander doet dit:
  De samenstelling van Hilversum is anders.
'Wanneer de opzet is: een platform voor witte vrouwen van rond de 30 jaar, dan is het duidelijk. Als je zegt dat je er voor iedereen bent, dan begrijp ik niet waarom de redacties en de programma's zo eentonig zijn. Het roept vragen op.'

Voor de televisie gaan zitten en zwarte koppen tellen. En als er niet genoeg zijn naar de zin van de zwarte kop "Vragen optoepen" nt zoals je over Zwarte Piet "vragen oproept". Dat doen Nederlanders nou echt nooit, zwarte koppen tellen op televisie. Dat doen alleen zwarte koppen. Met racisme kokend in de hersenpan.
     En de rest van die 'prachtig gemêleerde doelgroep' die Nederlanders haat vanwege de voortdurende confrontatie met die blanke Nederlanders van wie zelfs het uiterlijk zoveel beter scoort dan inteeltig moslim- en creoolschap uitleg of detail , en met wie ze op school als groep absoluut niet mee kunnen komen.
    En daarom zichzelf maar tooit met het 'prachtig gemêleerde doelgroep'.

De negers direct uit Afrika zijn de allerergsten (de Volkskrant, 17-08-2016, door Kiza Magendane, student politicologie en publicist):
  Bicultureel zijn is geen vloek maar een zegen

Om als een kameleon tussen verschillende culturen en landen te kunnen laveren is een privilege dat autochtonen niet hebben.

Mijn privilege om een 'allochtoon' te zijn kenmerkt zich door het feit dat ik het vermogen heb om te kiezen. Voorbij hokjes als 'Nederlander' of 'Congolees' ben ik een Congolese Nederlander met een grensoverschrijdend perspectief. Het is tijd dat biculturele Nederlanders hun privileges onder ogen zien en hier openlijk voor uitkomen. Dan pas kan biculturaliteit niet als vloek worden beschouwd maar als een kans worden ingezet.    ...
    ... Biculturele Nederlanders hebben affiniteit en relaties met hun land van afkomst terwijl autochtone Nederlanders een monotone identificatie hebben: Nederland.    ...

Oftewel: half-barbaar-half-mens is beter dan mens. Zei de barbaar-met-pakkie-an die uit barbaars Afrika naar Nederland is gevlucht.

En hier een hele inboorlingenstam (de Volkskrant, 27-12-2015, door  PvdA-lid Kiza Magendane, D66-lid en kandidaat-Kamerlid Mpanzu Bamenga, PvdA-lid Hassan Osman, PvdA-lid Randy Snoyl, PvdA-lid Zakaria Bouders, PvdA-raadslid Houssein Mallouka, CDA-lid en raadslid Kübra Atalay, CDA-lid en oud-kandidaat-Kamerlid (2012) Dave Ensberg-Kleijkers):
  Politiek midden, ga samenwerken

Wij merken het als biculturele Nederlander allemaal elke dag: de ruimte om onszelf te zijn met behoud van onze bijzondere culturele identiteit ...

Ja, ja... Zij hebben een 'bijzondere culturele identiteit'.... Wij Nederlanders niet, natuurlijk.


Naar Denkfouten, absurditeiten  , Alg. semantiek, lijst  , Alg. semantiek, overzicht  , of site home  .