WERELD & DENKEN
 
 

Haatzaaiers, creolen: Harriet Duurvoort

6 jun.2016

Op de pagina Leeswijzer voor de politieke-correctheid staat Harriet Duurvoort vermeld als aanbeveling voor al diegenen die graag in zwart-wit denken. Met zwart voorop, natuurlijk. Het was dan ook volkomen vanzelfsprekend dat ze zich zou mengen in het racismedebat van mei-juni 2016. En dat het aan de zwarte kant is ...

En net als bij Anousha Nzume uitleg of detail , pikken we er eerst iets uit dat illustratief is voor de algemene houding  (de Volkskrant, 06-06-2016, column door Harriet Duurvoort, publicist):
  Etnisch profileren en politiegeweld

...    28 juni is het een jaar geleden dat de Haagse politie Mitch Henriquez omwille van een schunnig grapje doodsloeg. ...

Een schunnige verdraaiing van de feiten. Mitch Henriquez was een grote en sterk-uitziende Antilliaan, een soort waarvan bekend is dat ze notoir schietgevaarlijk is, die nadat geoberserveerd door de politie en daar een opmerking over maakte, en het weerwoord van politie beantwoordde met "Ik heb een pistool in mijn broekzak". Waarop de politie hem onmiddellijk op wilde pakken en arresteren, waartegen hij zich dusdanig heftig verzette dat ze hem een nekklem oplegden, mede waaraan hij is overleden.

Dit dus wat betreft de manier waarop je uitspraken van Harriet Duurvoort moet vertalen ...

Harriet Duurvoort zaait haat. Haat jegens blanken. Haat jegens Nederlanders.

Na wat van de bekende "Ik ben ook dagelijks racistisch bejegend"-verhalen, volgt dit:
  Over het wijdverbreide racisme binnen de politie haal ik graag oud-korpschef Bouman aan.

Riposte: "Over de wijdverbreide criminaliteit binnen het zwartendom haal ik graag dominee Jesse Jackson aan":

Wat Harriet laat volgen door:
  ... de te talrijke incidenten waarbij agenten zich, ook in het geval van een niet of nauwelijks bewapende maar verwarde of dwarse verdachte, genoodzaakt zien uit noodweer te schieten, ervaren veel mensen als zeer bedreigend.

Al behandeld bij Nzume uitleg of detail : ongeveer één incident per jaar en allemaal begrijpelijk. Merk overigens op: de aanslagen van moslims, om ongeveer eens in het half jaar waarbij tientallen doden vallen, zijn natuurlijk geen enkele reden tot ongerustheid, en blanken die dat wel hebben lijden aan "overdadige angst" en "xenofobie".

Ook dit is dus weer doodgewoon het puurste haatzaaien.

Gevolgd door het Mitchel voorbeeld:
  Dat er verontwaardiging was over de tragische suicide by cop van de 21-jarige Mitchel Winters kon ik goed begrijpen.

Dat er onrust is ontstaan binnen de Nederlandse bevolking over de allochtone aanwezigheid naar aanleiding van de brute moord door twee zwarten op het bejaarde paar Mary Run en Henk Opentij uitleg of detail kan Harriet dan vast weer níet begrijpen.

Overigens: dit zijn de feiten van het Mitchel Winters geval: Mitchel Winters belde 112 met de melding van een gewapende overval, en hij gaf een goed signalenment van de dader. De politie racete naar de plek, en trof die dader daar aan, die weigerde de bevelen van de politie op te volgen en dreigend op hen afkwam. De politie schoot en de overvaller vond de dood. Het bleek Mitchel zelf te zijn, die zijn eigen signalement had doorgegeven (dit staat natuurlijk allemaal op tape en zijn stem is door familie herkend - de voor de 112-melding gebruikte telefoon lag naast hem).

Allemaal vooral uiterst vervelend voor de betrokken agenten.

Zo niet vinden de zwarten.

Waaronder Harriet, en die is ook nog niet uitgepredikt:
  Ik vraag mij af of het Haagse politiekorps een kaarsje voor hem brandt en citeer wat ik destijds, geschokt door zijn dood, schreef: 'Ik eis vertrouwen in de politie. Dat ze iemand met een wapen met proportioneel geweld onschadelijk maken, zonder een leven te hoeven nemen. Laat staan als iemand geen wapen heeft. Dat ze hun nuchtere gezonde verstand gebruiken, kunnen relativeren, deëscaleren, een grapje op zijn tijd maken. Hart voor de samenleving tonen. Het moeten professionals zijn, de politieagenten aan wie wij, de samenleving in alle kleuren en gezindten, ons geweldsmonopolie hebben overgedragen met als voorwaarde dat ze onze veiligheid waarborgen.'

Riposte: "Ik vraag mij af of de zwarte gemeenschap een kaarsje brandt voor alle wrede moorden die ze inmiddels in Nederland begaan hebben ..." uitleg of detail . Enzovoort.
 
Waarna de coda van Harriet is:
  Ze hebben een lange weg te gaan.

Inderdaad: ze hebben nog een lange weg te gaan. Als eerste zullen die vaders gedwongen moeten worden om bij hun kinderen te blijven. Ten tweede moet ze geleerd worden dat ze die kinderen geen respectcultuur, lange tenen en korte lontjes moeten bijbrengen uitleg of detail , maar zelfbeheersing, ingetogenheid en samenwerking. Daarna kan je pas hopen dat die overdadige zwarte criminalteit meer normale proporties gaat krijgen, en ze misschien ook anderzins een beetje mee kunnen gaan komen in de westerse maatschappij uitleg of detail .

Maar wegvluchten van deze falens is veel makkelijk. Het is veel makkelijker de blanken de schuld te geven van je eigen culturele wanprestaties.

Wat natuurlijk grote hoeveelheden haat zaait bij degenen die onterecht de schuld in de schoenen geschoven krijgen.

Meer van de zwart-wit wereld van Harriet Duurvoort hier uitleg of detail .


Naar Haatzaaien, allochtoon , Creolen, cultuur , Allochtonen, respect  , of site home .