WERELD & DENKEN
 
 

Haatzaaiers, Joods: Robert Vuijsje

28 sep.2016

Alle allochtonen haten ons.

Dat is een regel en regels hebben uitzonderingen. Maar het aantal uitzonderingen op deze regel is relatief zo klein, dat in afkorting ieder voorbehoud onzin is.

Van deze stelling heeft Robert Vuijsje één van de vele bewijzen geleverd, met zijn interview-serie Land van afkomst.

Waarvan al meerdere voorbeelden zijn langsgekomen, maar het volgende blinkt uit in simpelheid, helderheid en beknoptheid, uit de mond van een stuk gajes ("Ik ben geen treitervlogger") genaamd "Rapper Boef" (de Volkskrant, 27-09-2016, door Robert Vuijsje):
  In een vlog zei je dat je de dochter van een politieagent neukt. ...

Dit in navolging van de min of meer anonieme en hoogst gemiddelde allochtone scholier uitleg of detail :

En nog meer dan die anonieme scholier, vindt het hele allochtone gajes het prachtig:
  Jouw filmpjes zijn meer dan 150 miljoen keer bekeken. ...

Waarop de Nederlandse burger zich vol walging afwendt (de Volkskrant, 28-09-2016, ingezonden brief van Yolanda Hoogtanders, Amsterdam):
  Rapper Boef

Net als bij RTL Late Night wordt in het artikel van Robert Vuijsje ingegaan op de opmerking van rapper Boef dat hij de dochter van een politieagent neukt (V, 27 september). De vraag wordt weer gesteld waarom hij dit doet en dit keer wordt de suggestie gedaan dat de achterliggende reden is om Nederlandse vaders op de kast te jagen.
    Dat de uitspraak getuigt van weinig respect voor de vrouw in kwestie komt zowel in de tv uitzending als in het artikel niet aan de orde. In Nederland zijn man en vrouw gelijk, ook in seksueel opzicht, en dat dient als zodanig gerespecteerd te worden.

En (de Volkskrant, 28-09-2016, ingezonden brief van H.W. den Duijn, Alphen aan den Rijn):
  Crimineel

Als trouwe lezer wil ik graag reageren op het artikel over het leven van rapper Boef (V, 27 september). Wanneer wordt er nu eens gestopt met het geven van een podium aan criminelen, opruiers en treiteraars. Mensen die zichzelf een slecht voorbeeld voor kinderen vinden en alles doen wat God verboden heeft. Een podium voor dit soort mensen is verwerpelijk.

Wat ongetwijfeld de meest gematigde reacties zijn onder het publiek bij de Volkskrant, dat zichzelf al streng geselecteerd heeft op gematigdheid richting allochtonen.

Oftewel: Hier is sprake van diepe haat versus verdiepend wantrouwen.

Van abjecte barbaren en en begrijpelijkerwijs verontruste burgers.

De abjecte barbaren gesteund door de door Joden als Vuijsje (Grunberg, Wagendorp, Tempelman, Brill, Groen, enzovoort uitleg of detail ) gedomineerde Volkskrant, wilden we schrijven maar bij geruchte en ondersteund door beperkt bewijs: NSB Halalblad en Verraad zijn net zo erg. En de NPO spreekt dan voor zich uitleg of detail .

Meer Vuijsje hier uitleg of detail .


Naar Haatzaaien, allochtoon , Cultuur, gelijkheid, joods  , Westerse organisatie  , of site home  .