WERELD & DENKEN
 
 

Cultuur, Joods, kwaadaardigheid: Gerard Spong

Advocaat Gerard Spong wordt door veel  mensen, en zichzelf natuurlijk, gezien als bijzonder scherpzinnig. Ook is hij een hart-en-ziel multiculturalist en een fanatiek strijder voor de omvolking van Nederland.
    Dus dat kan niet. Je kan nietr tegelijkertijd scherpzinnig zijn, én een multiculturalist en omvolker. Die laatste twee zaken leiden tot burgeroorlg, en een scherpzinnig iemand kan nooit voor burgeroorlog zijn. Hoewel ... Bijna alle Joden zijn multiculturalisten en omvolkers, en aangezien het zo'n overweldigende meerderheid is, moeten daar ook wel mensen onder zitten die men normaal "scherpzinnig" zou nomen. Dat is dus een kwestie van Grand Canyon-formaat kloven in de geest. Gespleten persoonlijkheid. Op zijn minst partiële psychopathie.

Hier een eerste voorbeeld gegeven door Gerard Spong van die gespletenheid. Een redenatie door hem voor eerst geuit in een tv-uitzending, tot ongeloof van deze redactie. Hier staat het op papier (de Volkskrant, 10-11-2010, door Gerard Spong):
  Wilders belet vrijheid van meningsuiting van derden

Gerard Spong | De auteur is advocaat. Volgens hem laat PVV-leider Wilders tegen raadsheer Schalken blijken dat hij helemaal geen voorstander is van een onbeperkt recht op vrije meningsuiting. Waar hij voor zichzelf die vrijheid opeist, probeert hij met een aangifte te beletten dat een derde van datzelfde recht gebruikmaakt.


Het voorlopige einde van de zaak-Wilders werd gemarkeerd door het tweede wrakingsverzoek dat door de wrakingskamer van de rechtbank werd gehonoreerd. Dat wrakingsverzoek werd gevolgd door een aangifte wegens strafbare beïnvloeding en dit laatste zou wel eens als een boemerang terug kunnen werken op de processuele positie van Wilders, in die zin dat zijn geloofwaardigheid erdoor wordt aangetast.
    De kwestie voert terug op een diner annex babbelavond van een select gezelschap. Prof. T. Schalken, een van de raadsheren van het gerechtshof die het bevel tot vervolging van Wilders gaf, zou zich die avond tegenover een deskundige van de verdediging, arabist H. Jansen, zoals die het omschreef ‘ergerlijk’ hebben uitgelaten.
    Het is inderdaad een misdrijf om zich mondeling jegens een persoon te uiten, kennelijk om diens vrijheid om naar waarheid of geweten ten overstaan van een rechter of ambtenaar een verklaring af te leggen te beïnvloeden, terwijl hij weet of ernstige reden heeft te vermoeden dat die verklaring zal worden afgelegd.   ...
    Het is evident dat het recht op vrijheid van meningsuiting wordt beperkt door deze strafbaarstelling van bepaalde uitingen. De aangifte van Wilders tegen Schalken impliceert dus dat Wilders, anders dan hij beweert, helemaal geen voorstander is van een onbeperkt recht op een vrije meningsuiting van de waarheid zoals hij die ziet. Waar hij voor zichzelf die vrijheid claimt, probeert hij met een aangifte wegens beïnvloeding te beletten dat iemand anders van datzelfde recht gebruik maakt.   ...

Tsjonge ... Het absolute recht op vrijheid van meningsuiting ... Spong herhaalt het argument nog een paar keer:
  Zijn eerste wrakingsverzoek naar aanleiding van enkele opmerkingen van rechter Jan Moors getuigt van eenzelfde inconsistentie.

Ha. Alsof een rechter vrijelijk alles mag zeggen in een rechtszaal ...
  En ook zijn reactie op de uitgelekte persoonlijke notitie van mr D. Aben, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, over de tweede wrakingsbeslissing ontmaskert Wilders als een ras-opportunist.
    Wilders noemde die notitie een blunder en een schandelijke zaak. Daarmee geeft hij blijk dat ook hij ervan uitgaat dat het recht op vrije meningsuiting grenzen kent, zeker voor bepaalde personen. In dit geval voor mr Aben, die in de kronkelredenering van Wilders zelfs geen persoonlijke notitie mag schrijven. Kortom, een gotspe!

Even helder: de zaak kan bij de Hoge Raad terechtkomen, en rechters mogen nooit blijk geven van een mening over een zaak voordat deze dient - dat heet "vooringenomenheid".
    De nadere analyse: ten eerste is niet het zo dat Geert Wilders nergens het absolute recht op vrijheid van meningsuiting heeft geclaimd - hij claimt op recht op de vrijheid van meningsuiting zijnde het hebben van kritiek op religie, de islam in het bijzonder. Dus de redenatie van Spong berust ten eerste op de retorische trucs van "hellend vlak"  en "stroman"  .
    Maar waar het natuurlijk om gaat is dat "absolute recht op vrijheid van meningsuiting". Dat is opzichtig niet absoluut, in dat artsen niet de vrijheid hebben te praten over de ziektes van hun patiënten, advocaten niet de vrijheid om te praten over de gesprekken met hun cliënten, en rechters mogen buiten de rechtszaal niet eens praten met de partijen in een geding.
    Dat laatste wordt zelfs door Spong genoemd. Dat hij die andere zaken niet heeft kunnen bedenken, met name dat van de advocaten, kan niet anders dan een denkstoring genoemd worden. Een storing veroorzaakt door de niet te bedwingen drang om een punt te maken tegen Geert Wilders. Een drang voortvloeiende uit zijn multiculturalistische ideologie. 

Dan die andere vruchtbare bron van denkafwijkingen: het multiculturalisme. Het loopt via een derde (de Volkskrant, 02-08-2011, ingezonden brief van Job van Amerongen, Amsterdam):
  Spong

2002: Gerard Spong wil Thom de Graaf, Marcel van Dam en de journalist Matty Verkamman dagen in verband met haatzaaien. Ze zouden hebben bijgedragen aan het klimaat waarin de moord op Pim Fortuyn kon plaatsvinden.
    2011: Gerard Spong vindt dat Geert Wilders 'Noors bloed op de lippen heeft' (Ten eerste, 30 juli). Anders Breivik is immers door hem geïnspireerd aan het moorden geslagen.
    Fortuyn noemde de islam achterlijk en wilde artikel 1 van de Grondwet schrappen. Wilders vindt de islam een verderfelijke ideologie en bepleit totale vrijheid van meningsuiting. Zoek de verschillen. Oftewel: wie leidt het psychiatrisch onderzoek van Gerard Spong?

Gunst ... Een beschuldiging van een pschychiatrisch afwijking ... Normaliter verboden, maar Job van Amerongen mag he natuurlijk wel. Een Jood, hè ...
    Overigens is dat psychiatrisch onderzoek nier nodig . Het is de alom bekende psychologische afwijking genaamd ideologie. Die uiteindelijk leidt tot cognitieve dementie, zoals beschreven hier => .

Verder is er weinig tastbaar materiaal van en over Gerard Spong, omdat hij acitiviteiten in de media meestal van de gesproken soort zijn. Zo is hij een regelmatige gast bij cultuurgenoot Pauw, en voor de gelegenheid van het tweede proces tegen Geert Wilders was Spong, aanbrenger in het eerste proces, naast Pauw de vaste commentator. Net zo objectief als Herman Goering en Joseph Goebbels als commentatoren tijdens de Neurenberg-processen. Hier een impressie:

 
     
 
     
Het Joodse Hof


Maar "Geert Wilders" is niet het enige punt dat meester Gerard Spong heeft voor Nederland. Hier een weerslag van een optreden in een andere zaak, bij een ander programma: RTL Late Night (02-06-2016):

Zo werkt dat dus: de media is één grote beerput van politieke-correctheid (op een paar uitzonderingen na) waarin elkaar men de modder en stront doorgeeft. Hier dus bij neger-presetator Humbert Tan, met een bevestiging van het neger-racisme: "Alle Nederlanders zijn racisten".

Waarom doet iemand dat die in feite tot een heel ander kamp behoort, of althans iets dat een ander kamp lijkt te zijn: Joden hebben niets met negers. Israël probeert ze naarstig buiten de deur te houden, en een gemengd huwelijk van die soort is volkomen onvoorstelbaar. Nog oneindig veel onvoorstelbaarder dan negers en hindoestanen in Suriname.

Dat "samengaan" heeft een heel simpele reden. Reden ook waarom je ook de moslims in dit kampt treft. Een nog veel raardere combinatie in veel opzichten.

Goed, wat hebben Joden, negers en moslims gemeen in Nederland? Natuurlijk weet u het al want het stellen van de juiste vraag is meer dan de helft van het geven van het antwoord: haat jegens de Nederlanders. Het simpele: de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Negers en moslims vanwege hun culturele nederlaag, en zoiets zit er bij Joden ook wel in gemengd met het besef dat ze hier parasiteren met hun nomadische cultuur. En de holocaust, natuurlijk. Het gevolg van die parasitaire nomadische cultuur.

Maar nu hebben we eindelijk schriftelijk materiaal. En wat voor materiaal, meteen. Een groot dubbelinterview tezamen met beroepsgenoot en politieke aartsvijand meester Theo Hiddema, het tweede Tweede Kamerlid voor het Forum voor Democratie, de anti-immigratie en anti-Europees Imperium partij opgericht door Thierry Baudet. En op oud-courantische wijze beginnen we met het meest spraakmakende - eerst nog even de intro (de Volkskrant, 12-08-2017, door Willem Feenstra, Mark Misérus):
  Spong is een deugmens, Hiddema onderschat het gevaar van zijn macht

Het lijkt wel of iedereen elkaar de tent uit vecht, vooral op sociale media. Maar wat gebeurt er als je tegenpolen en andersdenkenden bij elkaar zet? Dat onderzoeken we deze zomer. Vandaag: strafpleiter en Tweede Kamerlid Theo Hiddema en zijn confrère en politieke tegenpool Gerard Spong.

En dan:
  Sociale cohesie is een kunstmatig begrip. Dat wordt er te pas en te onpas bijgehaald. Er zou toch best sociale cohesie kunnen zijn tussen jou en een moslim of een zwarte uit Nigeria? - Gerard Spong 

Juist ja... De kwaadaardige Joodse anti-sociaalheid in een enkele welgeformuleerde zin. Tot u sprak meester Gerard Spong, Jood.".
    Er bestaat niet zoiets als een maatschappij", sprak ooit een neoliberale paladijn. Er zijn alleen indiviuden. "Ieder voor zich en God voor ons allen. "Ikke, ikke, ikke, en de rest kan stikke", "Het recht van de sterkste". En "Winner takes all".
    Joden zijn genocidale massamisdadigers tegen de menselijkheid.

Voor de "aardigheid" nog wat details:
  Spong schaamt zich diep voor de discussie die in Nederland woedt over de aantallen vluchtelingen die ons land kan opnemen.

"De blanke bevolking moet verdreven en vervangen door gekleurden".
   'Moet u zich eens voorstellen dat deze discussie kort na de Tweede Wereldoorlog in andere landen zou zijn gevoerd over Joden. Dan stijgt het schaamrood je naar de kaken.'

Hitler!". Holocaust!". "Anne Frank!"
   Spong: 'Meneer Hiddema is geen globalist, zoals ik. De laatste 400, 500 jaar hebben de Europeanen zich volkomen frank en vrij gevoeld om in andere continenten als beesten huis te houden en daar de boel leeg te roven. ...'

"Alle blanken zijn nazi's"
   '...Gelet op die geschiedenis zou iedereen het recht moeten hebben om zich te vestigen waar hij of zij zich het meest gelukkig voelt.'

"De blanke bevolking moet verdreven en vervangen door gekleurden".
   Spong: 'Er zijn ongeveer twee miljard moslims op aarde en hooguit tienduizend jihadisten.'

Ook deze Jood ziet de moslims in zijn kamp.

En bij wijze van toetje ook nog even dit:
   Op verzoek van de Volkskrant hebben de strafpleiters een cadeau voor elkaar meegenomen. Op tafel heeft Hiddema een chic parfumerietasje neergezet. Ook Spong heeft iets voor zijn vakgenoot bij zich, maar dat blijkt geen succes. 'Allang gelezen', zegt Hiddema met een blik op Spongs laatste boek De Uitvaartverzorger, over de avonturen van de misschien niet helemaal fictieve advocaat Charles Fitzroy Spinning. 'En die andere boeken van je ook.'

En dat terwijl Hiddema 'een rib uit zijn lijf' heeft uitgetrokken om Spong te trakteren op een flesje Vetiver Extraordinaire, een exclusief parfum van Frederic Malle. 'Ik denk, dan kun je merken dat het uit een goed hart komt en dat het wat waard is. En dan heeft je vriend er ook wat aan.'

Een andere trek gemeen met de haatzaaiers van de islam uitleg of detail en die uit Afrika uitleg of detail : in trotse bezit bezit van een totaal gebrek aan empathie.


Naar Joods, kwaadaardigheid  , PC club  , of site home  .

 

\13 aug.2017