WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: media, elite, en PVV

6 sep.2016

Een vrij land is een democratie, en in een democratie kan iedereen openlijk zijn voorkeur uitspreken voor iedere politieke partij.

Een land waarin het niet mogelijk is openlijk je voorkeur uit te spreken voor alle politieke partijen, is geen vrij land, en geen echte, volledigem democratie.

Dit zijn uitspraken die nauwelijks te bestrijden zijn, en als je het gaat proberen, zal het oneindig veel moeite kosten om niet in contradicties te vervallen.

Welke enigszins formele inleiding nodig is voor de volgende stelling, die hardnekkig bestreden zal worden en toch alleen maar berust op het voorgaande in combinatie met feiten:

Nederland is geen vrij land en geen echte en volledige democratie.

Of misschien correcter: Nederland is een land vrij voor een beperkt aantal opvattingen en een democratie beperkt tot een aantal opvattingen waarbuiten je niet mag komen. Een half-democratie.

En bijna iedereen weet dat dit waar en welk bewijs gaat komen, welk bewijs vervat kan worden in drie namen: Janmaat , Fortuyn   en Wilders .

Of in termen van opvattingen: beperking van de (niet-westerse-) immigratie en beperking van de islam.

Beide opvattingen zijn volstrekt valide maatschappelijke en politieke opvattingen, die op generlei wijze onderdoen voor opvattingen als "onbeperkte immigratie" en "onbeperkte islam".

Waarbij 'op generlei wijze' staat voor "op een wijze anders dan slaande op de effecten van de uitvoering van dit beleid in de praktijk".

Welke omslachtige wijze van formuleren ook afgekort kan worden "Alle fatsoensargumenten zijn hier volkomen ongeldig".

Waarbij tot de fatsoensargumenten horen ook zaken als verwijzingen naar "moraal", "humaniteit",  "mensenrechten", enzovoort, want dat zijn niets anders dan door zichzelf als "fatsoensmensen" of "morele mensen" of "mensenrechten-mensen" presenterende lieden opgestelde opvattingen van fatsoen, moraal of mensenrechten. Gewoon verbale zelfbevlekking en masturbatie. Afgekort: het zijn "deugargumenten" van deugmensen.

Met beroep op deugargumenten hebben de deugmensen groepen Europa binnen laten komen die hier bijvoorbeeld weerzinwekkende aanslagen plegen, een grove schending van alle moraal, humaniteit,  mensenrechten. Ook de moraal van de deugmensen, dus.

Met beroep op "deugargumenten" is een godsdienst binnengelaten die het tegenovergestelde is van "moraal", "humaniteit",  "mensenrechten", zoals ze dagelijks in overvloede bewijst in gebieden waar ze de baas is.

Oftewel: die lieden die voortdurend een beroep doen op "moraal", "humaniteit",  "mensenrechten" enzovoort, blijken in de praktijk het tegendeel te doen van wat ze beweren.

Waarvan hier ter illustratie een voorbeeld wat iedereen kent maar slechts heel weinigen het belang en de ernst beseffen. Toegelicht aan de hand van berichten in de media, met name de Volkskrant - bericht één (de Volkskrant, 27-08-2016, door Olaf Tempelman):
  Op zoek naar de zwijgende PVV-massa

Kiezers van de PVV in peilingen de grootste partij zijn echt niet allemaal luidruchtige mannen uit Almere of Steenbergen. Olaf Tempelman gaat op zoek naar 'de beter opgeleide' of 'de niet-schreeuwende' Wilders-stemmer.

Zou u een auto kopen bij een dealer die PVV stemt? Of hangt er in zo'n auto dan een bruin luchtje? ...

Een voor de meeste mensen onopvallende opmerking. Maar hier staat al heel veel van wat gaat volgen: iemand die op de PVV stemt heeft 'een bruin luchtje'. Durft deze journalist zomaar op te schrijven als zijnde een neutrale, beschrijvende opmerking.

En er staat nog veel meer in die richting:
  Mijn bejaarde vader vermoedde dat zijn masseur in het stemhok een voorkeur voor Wilders aan de dag legt. Dat bleek te kloppen, helaas: die voorkeur mocht niet in de krant....

Wat alleen maar het gevolg kan zijn van ernstige vormen van zwart-maken.
  Ik stuurde een mail naar de hele Volkskrant-redactie: wie kent PVV-stemmers die niet tot 'de schreeuwlelijken' behoren? Twee collega's dachten mij te kunnen helpen: één met PVV-stemmende neven in de Randstand, één met PVV-stemmende Achterhoekse vrienden. Van de eerste collega hoorde ik na een paar dagen: 'Van de vijf PVV-stemmers wil niemand meewerken. ...

Wat alleen maar het gevolg kan zijn van extreme vormen van zwart-maken.
  Twee collega's ... Er is extreem veel wantrouwen. Ik had het anders ingeschat, anders had ik je niet op voorhand gemaild.'

Er is extreem veel wantrouwen jegens degenen die het verzoek doent uitgaan: vertegenwoordigers van de media. Dus degenen die extreem zwartgemaakt zijn, wijzen de media aan als de oorzaak van het extreem zwartmaken

Wat onderbouwd wordt door één enkel simpel argument: Wie anders? Dus als feit kan al meteen genoteerd worden dat de uitvoerders van het extreem-zwartmaken de media zijn.

Nog een bevestiging:
  De collega met Achterhoekse roots mailde na een week: 'Alleen maar norse reacties. Totaal wantrouwen, linkse media, valstrik. Heb een lans voor je gebroken, maar er was niets mee te beginnen.'

De auteur ligt zelf nog de ernst van de zwartmakerij toe.
  Zulk politiek vijanddenken is in Nederland sinds de hoogtijdagen van de CPN niet meer vertoond.

Iedereen die de tijds van de CPN weet wat dat betkent: aanhafers van de CPN werden gezien als landverraders, en openlijke aanhangers kregen te maken met Berufsverbote.

Aanhangers van de CPN werden gedemoniseerd.

Is dat vergelijkbaar met het extreem zwartmaken van PVV-aanhangers? Hier is het antwoord:
  Een oud-schoolhoofd dat wél wilde praten zei: 'iemand die er openlijk voor uitkomt PVV te stemmen, die kan in Nederland geen schoolhoofd meer worden.'

Oftewel: PVV-aanhangers worden gedemoniseerd.
  Het bekende woord voor dit fenomeen is 'polarisatie'.

Een leugen, dus. De reeks is "een meningsverschil hebben", "polariseren", "demoniseren". Een meningsverschil hebben is een gezonde zaak, "polariseren" is een tijdelijke ernstige vorm van meningsverschil en is een tijdelijk maar geen echt probleem, en "demoniseren" is de oorzaak van de moord op Pim Fortuyn en genocide.

De auteur van de Volkskrant geeft ook een voorbeeld van andere bijdragers aan het proces:
  ... de Tilburgse hoogleraar bestuurkunde Paul Frissen. Deze had bij de PVV 'het klassieke fascistische verhaal' gehoord. ...

... staande voor een gestage stroom uit kringen van de elite van dit soort berichten: dit is niet polariseren, maar demoniseren. Die overigens alleen kunnen werken, omdat de media deze boodschappen doorgeven.

En de boodschappen die deze bewerkingen tegespreken, niet, of in een desdanig beprkete mate dat ze geen inlvoed hebben.

Hebben de daders enig besef van wat ze aangericht hebben? Daarop is het antwoord van tevoren al te geven: Nee, anders zouden ze het niet doen. Hier één bevestiging:
  Frissen reageeerde verbaasd: 'Ik dacht dat ik een relatief objectieve tekst had uitgesproken.'

En de tweede bevestiging is dit stuk zelf, want als de auteur zou beseffen wat hij hier allemaal opschreef, zou hij dit stuk niet geschreven hebben. Niemand zegt van zichzelf dat hij in het kader van zijn beroepsuitoefening een demoniseerder is

Dit gebrek aan besef is het gevolg van een andere eigenschap van de demoniseerders: het zijn ook allemaal politiek-correcten . Politiek-correcten denken van zichzelf dat alles wat ze doen of zeggen juist en "GOED!" is. Vandaar de karakterisering als "Gutmenschen" of "deugmensen".

Dat gebrek aan besef wat ze gedaan hebben en doen is ook mede noodzakelijk in verband met hetgeen gesteld is in de inleiding. Degenen die demoniseren schenden de vrijheid van politieke meningsvorming, dus de democratie dus de rechtsstaat.

De terminologie "schenders van de vrijheid van politieke meningsvorming, de democratie en de rechtsstaat" is langdradig. Dat wil je graag afkorten.

Die afkorting is natuurlijk al gegeven: dit zijn "landverraders".

Dat is een ernstige beschuldiging dus alhier nog wat aanvullend concreet bewijs. Vanwege de beperkingen van de redactie betreft dit voornamelijk de Volkskrant, maar die volstrekt representatief voor de hele media.

Voorbeeld 2, in vervolg op het vorige artikel (de Volkskrant, 31-08-2016, door Onno Bosma, was actief in de onderwijsbond van de FNV):
  Ik deel de woede van Gouw, niet zijn PVV-keuze

In de Volkskrant van 27 augustus legt het gepensioneerde Amsterdamse schoolhoofd Jan Gouw uit waarom hij, voormalig dienstweigeraar en PSP'er, tegenwoordig op Geert Wilders stemt ...
    Voor Jan Gouw dus reden om Wilders te steunen, waarbij hij constateert dat je als PVV-stemmer geen schoolhoofd kunt worden. Het lijkt alsof hij dat verkeerd vindt. Bij alle begrip voor zijn boosheid vraag ik me af: hoe stelt hij zich voor dat je als schoolhoofd kunt functioneren met Wilders' opvattingen in je hoofd? De samenleving heeft geen andere keus dan de aanwezigheid van moslims als een gegeven te accepteren, evenals de komst van nog meer moslims, op zoek naar een menswaardig bestaan. Jan Gouw is daar ambivalent in. Hij vindt godsdienstvrijheid een groot goed, maar vijfhonderd moskeeën is te veel van het goede. Schoolhoofd in een land waarin de islam de tweede godsdienst is, die een eind wil maken aan de veronderstelde islamisering?

Een regelrecht pleidooi voor een Berufsverbot voor een politieke mening, met een argument van de vorm "Er een groot aantal aanhangers van het nazisme, dus iemand die het nazisme wil verbieden moet een Berufsverbot krijgen". een zeer eerbare politieke mening ook nog, want doodgewoon niets anders dan een pleidooi voor een geloofsvrije, seculiere, staat. Een staat zoals hij hoort te zijn als er sprake is van ook maar één enkle anders- of niet-gelovige binnen haar grenzen.

Voorbeeld 3. Het echte commentaar van de Volkskrant op het verkieizngsprogramma van de PVV bij monde van een briefschijver (de Volkskrnat kiest uit wat haar bevalt), (de Volkskrant, 30-08-2016, ingezonden brief van Geert Tomassen, Gaanderen):
  Programma Wilders

Elke Nederlander die overweegt zijn stem op Wilders uit te brengen mag zich alvorens dit te doen wel drie keer bedenken, immers hij/zij laadt een zware verantwoordelijkheid op zich.
    Ofschoon Wilders met lege handen staat belooft hij cadeautjes waar half Nederland zich de vingers bij aflikt. Wie wil dat niet: de huren omlaag. Halveren motorrijtuigenbelasting. Pensioenen wel indexeren. En ga zo maar door. Wauw.
    Volkomen gratuit pent hij zijn A4'tje vol. Met een onderbouwing die ongeloofwaardig is en malafide. Het is het paaien van de onderbuik. Wat Wilders doet is op schreeuwerige wijze deze onvrede monopoliseren en zich neerzetten als de grote verkiezingsbelofte die het allemaal vanuit zijn gedroomde torentje zal gaan waarmaken.
    Klap op de vuurpijl: hij wil alle moskeeën sluiten en scholen op islamitische grondslag sluiten. Oh ja, ook de Koran verbieden. Wie dit serieus meent en daadwerkelijk wil gaan uitvoeren: hij creëert een nieuw Ulster in ons vredige Nederland.
    Waarbij grote groepen zonder dat ze dat willen tegenover elkaar komen te staan. En waarbij individuen zich gedwongen zullen weten desnoods met extreme middelen hun belangen te verdedigen. Elke stem op Wilders is een stem op totale ontwrichting van onze samenleving. Een stem op Wilders, dat is een stem op 'de vlam in de pan'.
    En het zal generaties vergen om die vlam weer te doven.

Rabiate taal.

En alle effectieve propaganda werkt met herhaling, tevens voorbeeld 4 (de Volkskrant, 31-08-2016, ingezonden brief van Willem Heijster, psycholoog, Breda):
  Aanpakken van Wilders

Prima betoog van Geert Tomassen waarom je niet op Geert Wilders moet stemmen (O&D, 30 augustus) , maar volgens mij net iets te ingewikkeld qua inhoud om potentiële Wilders-stemmers op andere gedachten te brengen.
    Als nou eens alle andere politieke partijen de boodschap nog simpeler houden dan de PVV zelf doet door consequent duidelijk te maken dat een stem op de PVV een verloren stem is. Want geen partij wil met de PVV regeren, gezien hun onrealistische programma. Dan maken ze naar mijn mening een grotere kans Wilders een kopje kleiner te maken dan wanneer ze op details met hem in discussie gaan.

Rabiate taal

Twee lezers van de Volkskrant die praten zoals het hen geleerd is door de Volkskrant.

En omdat de kracht van propaganda ligt in de herhaling, van deze zelfde twee dagen van deze laatste drie stukken (voorbeeld 5):

Een stuk van het intellectuele niveau van moslim of een chimpansee, waarvan de enige waarde moet schuilen in dat het zich keert tegen de PVV.

Op welk punt het geplande einde van dit artikel is gearriveerd, maar dat moest uitgesteld worden wegens wat herschijven, waarop er in het weekeinde volgende op voorgaande nog het één en ander verscheen.

In de zaterdagkrant van de Volkskrant, van één van de andere fronten: het columnisme,  (de Volkskrant, 03-09-2016, column door Peter Middendorp):
  Point of return

...  'Niemand heeft zulke anti-islamstandpunten als de PVV', schreef de Volkskrant, wat waar was, op een bepaalde manier, en beloonde het PVV-programma met een plusje voor originaliteit. Op haar beurt roemde de NOS de 'toegankelijkheid' ervan, wat ook een juiste constatering was, op een bepaalde manier; Mein Kampf was inderdaad geen doorkomen aan.    ...

Rabiate taal. En van deze columnist is dit slechts het actuele voorbeeld - er is een continue stroom van zijn hand uitleg of detail en die van zijn collega's .

Van de collega-publicatie zijnde de tweede 'kwaliteitskrant" van Nederland: NRC Handelsblad:

Peter van der Meersch zijnde de NRC-hoofdredacteur (gelinkt bij GeenStijl). En het is volkomen duidelijk wat 'schuldig' in deze context betekent: "Schuldig aan de holocaust". In zijn krant mogen moslims getuigen dat er helemaal niets mis is met kalifaat en sharia.

En uiteindelijk op de zondag volgde nog de laatste uitzending van het lange-interview programma Zomergasten, met in de hoofdrol de premier, Mark Rutte, VVD. Hier de websites van twee kranten, nog tijdens de uitzending:
 

Dit is zelfs binnen de relatief zeer korte periode van rapportage hier, een kleine week, een hoeveelheid stukken van een ernst die ruim is om te kunnen stellen dat hier sprake is van een propaganda-campagne van de meest intens zwarte soort. Heel dicht tegen het fascistische en nazistische aan. Andere termen van de vereiste sterkte niet zo snel voor handen.

Of dit georkestreerd is, komt natuurlijk nu niet naar buiten. Dat blijkt pas een decnnium of drie later, zoals dat gebeurde met de soortgelijke campagne tegen Hans Janmaat. Die net als die tegen Fortuyn eindigde met een fysieke aanslag.vloed van deze zwrate

Die fysieke ananslagen zijn eigenlijk al een groot deel van een antwoord op de volgende vraag: Wat is de invloed is van deze zwarte moraliteitscampagne op meer "gewone Nederlanders"? Eerst de trend:

GeenStijl schreef hierover een artikel met een geruststellende toon (GeenStijl.nl, 01-09-2016, door Spartacus uitleg of detail ):
  Volkskrantlezers: 'PVV-schoolhoofden zijn fantastisch!'DE VERRECHTSING VAN DE MAATSCHAPPIJ IS EEN FEIT. Als zelfs Volkskrantlezers geen probleem meer hebben met een PVV-schoolhoofd, dan is het werk van De Molenaar toch wel af?

Dat is een (zeldzaam) misversatand van GeenStijl: dat tweederde van de Volkskrantlezers het er niet mee eens is, is van weinig waarde - de stelling is binnen een democratische rechtststaat een open deur. Waar het om gaat is dat ongeveer een derde zich heeft laten meeslpen door de zwarte anti-democratische moraliteitscampagne. Dat is uitermate verontrustend.

En naast de trens nog een individueel voorbeeld van de diepte waarop de campagne kan ingrijpen bij mensen die voor dit soort zaken, moraliteitsoproepen, gevoelig zijn (GeenStijl.nl, 04-09-2016, door Spartacus uitleg of detail):
  Theoloog des Twitterlands: PVV'ers zijn fascistenOp het internet is een een stukje EO-achtige naastenliefde verschenen dat wellicht niet heel naastenminnend is. Voor de rest van de wereld geldt natuurlijk dat we zonde en niet de zondaar haten, maar voor PVV'ers maakt Gristus graag een uitzondering.

De auteur is dus iemand die zich op het internet afficheert als christen. Met een missie, zeg maar richting "prediker". En als christen daarbij als eerste de naastenliefde zou moeten prediken. Wat normaliter prima lukt, ook bijvoorbeeld richting moslims die in hun heilige boek hele lelijke dingen hebben staan richting christenen, en dat in hun eigen islamitische wereld met dusdanige frequentie beoefenen, die lelijke dingen dat er zo langzamerhand geen christenen meer in de islamitische wereld te vinden zijn. Koptische kerken: de Egyptische moslims branden ze langzaam één voor één plat en de kerkgangers worden stelselmatig bedreigd. Mensen als Alein Verheij hebben er totaal geen moeite mee. Ze hebben moslims lief als hun meest dierbare naaste.

En onder invloed van de campagne van media en de rest van de elite vervalt deze christen in de meest rabiaat haatdragende taal jegens degenen die de werkelijkheid rond de islam aan de orde stellen.

En het is geen vergissing, gaf hij nog maar eens aan:
 

GeenStijl weet hier wel raad mee:
  ... voor PVV'ers maakt Gristus graag een uitzondering. Want dat zijn eeuwige antichristenen die we het liefst zien vergaan in het deugvuur op de brandstapel. Immers, PVV'ers willen een etnische zuivering, allemaal, overal en altijd. Kent u een PVV'er? Of kent u iemand die een PVV'er kent? Geef ze dan snel aan bij de Deuginquisitie van het naoorlogse verzet. Goedkoper en minder belastend dan een biecht of aflaat, maar net zo trefzeker voor dat fel begeerde plaatsje in den hemelen.

En daar is geen woord miszegt mee.

Nog een keer terug naar het begin ter benadrukking van de ernst van de inhoud van de campagne. Hier is de kop die boven het artikel van FNV'er Bosma stond en bij de peiling:
  Kan een PVV'er schoolhoofd zijn?

Wat uitstekend gezien kan worden als een samenvatting van de kwestie.

Stel nu dat je nu objectief wilt bepalen hoe ernstig deze formulering is. Dan is de beste aanpak die van de vergelijking. Vergelijk deze uitspraak met soortgelijke uitspraken en bepaal hun onderlinge waarde.

Er is maar één enkele vergelijkende uitspraak nodig. Deze:
  Kan een moslim schoolhoofd zijn?

Hierna is de analyse simpel.

Benader het van de kant van de politieke-correctheid. Dan is de tweede vraag een infamitei, die je beschuldigingen van extreme islamofobie en racisme oplevert.

Dan geldt dat ook voor de vraag gesteld aan PVV-aanhangers.

Benader het van de niet-politiek-correcte kant. Dan is volkomen duidelijk dat de redenen om vraagstekens te zetten bij de geschiktheid van een PVV'er, in honderd- en meer-voud gelden voor moslims. Alle moslims zouden onmiddlellijk uit alle functies in het onderwijs verwijderd moeten worden, als er ook maar de geringste twijfel over de deugdelijkheid van een PVV'er opgeworpen zou worden.

Kortom: het uitgangspunt dat er een vraag te stellen valt bij de geschiktheid van PVV'ers leidt slechts tot twee consistente standpunten: het onmiddellijk vervolgen van iedereen die die vraag stelt, wegens overtreding van de beginselen van de rechtsstaat, of het onmiddellijk verwijderen van alle moslims uit het onderwijs en soortgelijke zaken die onder staatstoezicht vallen

Het is zeer onwaarschijnlijk dat een van beide zal gebeuren.

Op een gereguleerde manier.

Toch zal dit op één of andere manier gecorrigeerd worden. Het kan niet zo zijn dat een gedachtengoed als de islam vrijgesteld wordt van een behandeling die in verhouding in honderd- en meer-voud wordt toebedeeld aan PVV-aanhangers.

Afhankelijk van hoe lang deze toestand duurt, en hoe hoog de spanning wordt opgebouwd, zal de oplossing van de wantoestand dramatischer zijn, met aan het einde van het spectrum een regelrechte burgeroorlog of revolutie.

De uitvoerders van de campagne tegen de PVV-aanhangers zullen dan geïdentificeerd worden als landverrdaers van de ernstigste soort. En zullen verantwoording moeten afleggen.

In het meest dramatische geval zal dat voor de hoofddaders vermoedelijk ook tot een reeks executies leiden.

Wie zijn die hoofddaders?

Ten eerste natuurlijk de bovengenoemde en equivalente gevallen. Zeg maar: vrijwel iedere promimente media-persoon die zich over dit soort zaken heetft uitgesproken. En idem voor alle bestuurders in de linksige hoek. En vrijwel alle wetenschappers in de hoek van maatschappij, gedachtenvorming en meningsvorming, zeg maar de menswetenschappers. Zie de lijst rechts van hier.

Dan ook nog vrijwel de gehele rechterlijke macht. Die hebben hun collectieve daderschap al ruimschoots bewezen met de veroordeling van Hans Janmaat. Voor diens zeer eerzame opvattingen, zijnde bezwaren tegen de immigratie die later inderdaad zo veel problemen heeft veroorzaakt.

De schuld betretft de hele juridische sector, omdat geen van hen zich uitgesproken heeft tegen iets dat overduidelijk een politiek vonnis was. Dus een onrechtststatelijk vonnis. En een democratie-ondermijnend vonnis.

Het argument dat er sinds die tijd twee of drie decennia zijn verstreken, is natuurlijk volkomen ongeldig - politieke vonnissen zijn nu fout en waren toen fout.

Waarmee het oordeel over de rechterlijke macht meteen in zijn geheel voor de huidige bezetting kan worden overgenomen, want voor hen geldt precies dezelfde overweging. aangaande de processen gevoerd tegen Geert Wilders over precies hetzelfde politieke punt: immigratie uitleg of detail .

En zelfs in versterkte mate, gezien de lessen uit het verleden die ze voor hun neus hebben.

En in nogmaals versterkte mate, want binnen eigen kring is in alle openbaarheid het idee van een Berufsverbot voor PVV-aanhangers openlijk verkondigd. Voor iedereen waar te nemen op televisie uitleg of detail. Wat ook geldt voor bijna iedere conflictvan belangen tussen moslims en westerse waarden  uitleg of detail uitleg of detail  - als in dit:


Dus bijna de gehele elite, inclusief rechterlijke macht, is voor een Berufsverbot voor PVV-aanhangers, en rabiaat tegen een Berufsverbot voor islam-aanhangers - en iedere beperking in welk opzicht dan ook aan de islam en aan immigratie van de islam.

Terwijl de islam wat betreft alle criteria die je maar kan bedenken voor het afvaardigen van een Berufsverbot, honderd- en meer-voudig erger scoort dan de PVV.

Deze lieden zijn dus, zonder voorafgaand proces, al sowieso schuldig aan landverraad.

De hoofddaders, de actieven, de bewoners van de lijst landverraders, hebben net zo veel recht op een proces als Nicolae Ceaucuscu dat had. Hun schuld staat in de hele geschiedenis geschreven.

Een groot deel van de elite, media, bestuur en menswetenschap heeft meegedaan aan het ondermijnen van vrijheid en democratie door inactiviteit. Degenen die zeg maar, "Het toelieten dat Hitler de macht greep".

Entropa Nederland

Degenen die toelieten dat de islam de macht greep (kunstwerk: Entropa (detail), door David Cerny uitleg of detail ).

Zij zijn als collaborateurs medeschuldig.

Meer van dit soort absurde houdingen ten opzichte van PVV in vergelijking met de islam hier uitleg of detail . Een inmiddels uitgebreide lijst persoonlijke gevallen staat rechts.


P.S.
Overigens luidt het antwoord op de vraag "Kan een moslim schoolhoofd zijn?", wat dezelfde is als "Kan een moslim onderwijzer of leraar zijn?", een welluidend en nadrukkelijk "NEEN!!!". Wiens hoofd vol zit met religieuze onzin, kan kinderen nooit goed voorbereiden op een wereld gedomineerd door wetenschap en techniek. Op de vooruitgang.


P.P.S.S.
Als u de komende tijd van bijvoorbeeld de VVD iets van kritiek hoort op de islam: TRAP ER NIET IN. Dat zijn leugens. Retoriek in verband met de verkiezingen van maart 2017. Ze hadden er decennialang iets aan kunnen doen en weigerden het. Wegens te veel belang bij immigratie.


Addenda
Deze verzameling had al halverwege Timboektoe kunnen zijn qua lengte. In Amerika is Donald Trump gekozen en om te voorkomen dat iets dergelijks gebeurt in Nederland worden er extra scheppen kolen op het vuur gegooid. Het volgende voorbeeld lijkt gematigd maar toont de wanhoop (de Volkskrant, 06-02-2017, door Marc Oosterhout is reclameman en deze maand gastcolumnist op Volkskrant.nl/opinie.):
  PvdA zou de Postbank van de politiek kunnen zijn

Partijen moeten inspelen op emoties als vaderlandsliefde en solidariteit om kiezers te binden.

Over wanhoop gesproken ... De PvdA staat in de peilingen op tien (een-nul) zetels -  als vijfde of zesde partij in de rij ...

En wat de doelstelling van al die wanhoop:
  Toen ik laatst bij Eva Jinek aan tafel zat om te praten over mijn nieuwe boek De kunst van het kiezen vergeleek ik de PVV met Unox. ...
    Unox weet op een geweldige manier het oer-Hollandse gevoel van schaatsen en stamppot te emotioneren. Natuurlijk, de PVV doet dit heel anders ...
    Andere partijen proberen met man en macht het patriottisme van de PVV te bestrijden. ...
    Veel politici zien dit anders. ... Ze trachten met feiten en cijfers - liefst met doorrekeningen van het CPB - het ongelijk van de PVV aan te tonen. Maar deze strategie werkt niet. De PVV wordt almaar groter.    ...
    Emotie bestrijd je met emotie. Niet met feiten en cijfers. ... Daar ligt een grote kans voor de tegenstrevers van de PVV. Zij zouden op zoek moeten naar een emotioneel tegengeluid. Niet door de aanval te kiezen - dat is koren op de molen van de PVV- maar door een andere emotie centraal te stellen.
    En opvallend genoeg is dat dezelfde emotie waar de PVV zich van bediend. Patriottisme. ...

Nou, als dat geen obsessie is ... De rest gaat over de bestrijding van de PVV. Dat doe je met:
   ...een grote kans voor de tegenstrevers van de PVV. ... Patriottisme. ... solidair patriottisme met meedoen als hoogste doel.

Een nogal algemeen woord, dat 'meedoen'. Lijkt op "verbinding", "inclusiviteit" enzovoort. En die gelijkenis klopt:
   Maar nu niet het nationaal patriottisme met de-islamisering als hoogste doel

Het "solidair patriottisme" is doodgewoon een nieuwe term voor "islamisering". "Islam is beschaving, Islam is Vrede Islam is de Toekomst van de Beschaving".

"Bestrijding van de PVV" blijkt in de praktijk ook altijd Landverraad. Met een hoofdletter.


Naar Landverraad , of site home .