WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Denkfouten: absurditeiten: PVV versus islam

  De PVV is een groter gevaar dan de islam  -  Maarten van Rossem, ex-historicus en media-propagandist. En de rest van bestuurlijke en intellectuele elite.

Oorzaak en gevolg zijn twee zaken waarin het alfa-intellectuele denken sowieso een zwakke plek heeft op het niveau van spinrag versus betonblok. En zodra dat alfa-intellectuele denken zich bemoeit met of slaat op de politiek, wordt het nog vele graden erger.
    Dus is het lang niet verwonderlijk dat  de opkomst van de PVV na vele decennia misstanden veroorzaakt door islamitische immigranten, denk aan homo-haat, Jodenhaat, haat voor de vrijheid van meningsuiting, enzovoort, gezien wordt door de alfa-intellectuele intelligentia en linksige bestuurlijk elite als de oorzaak van de problemen van de islam


Van Joop.nl, 24-11-2010, door Maarten van Rossem, historicus

De proto-criminelen van de PVV

Bij de PVV worden de bankjes bevolkt door types van 12 ambachten en 13 ongelukken. Het zijn vaak mensen met een gestoorde agressie-huishouding of avonturiers die zonder enige politieke overtuiging hun wagentje aanhaken aan de PVV. Dat is natuurlijk vragen om problemen.


Red.:   Een specimen van een eindeloze hoeveelheid soortgelijke uitbarstingen uitleg of detail in net wat andere woorden.
    En om een piket-paaltje te slaan ten einde aan te tonen dat het middels al weer vier jaar later nog steeds zo is:


Uit: GeenStijl.nl, 16-09-2014, door A. Nanninga uitleg of detail

Hans Spekman liegt, framet en verraadt
Red.:    Waarna we het citaat onderbreken om meteen de gore politiek-correcte en multiculturalistische leugens te weerleggen voordat iemand die dit later leest misschien het idee krijgt dat er enige waarheid in kan steken:


Uit: Elsevier.nl, 28-05-2013, door Shari Deira uitleg of detail

Driekwart Nederlandse moslims vindt Syrië-gangers helden

Marokkaanse en Turkse moslims in Nederland hebben sympathie voor hun geloofsgenoten die naar Syrië gaan om te strijden tegen regime van president Bashar al-Assad. Bijna driekwart typeert hen als helden.


Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Motivication in opdracht van het NCRV-programma Altijd Wat.
    Uit de studie blijkt ook dat moslimjongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst zich kwader maken over de situatie in Syrië dan autochtonen. Van de moslims is dat 88 procent tegenover 48 procent van de autochtonen.
    Van de respondenten zegt 72 procent dat het goed is dat Nederlandse moslims naar Syrië vertrekken om te vechten, terwijl 8 procent van de autochtonen dit goedkeurt. 73 procent van de moslims typeert de Syrië-gangers zelfs als helden.    ...
    Een meerderheid van de Turkse en Marokkaanse moslims (81 procent) vindt dat de Syrië-gangers doen wat de Verenigde Naties nalaten.


Red.:   En die percentages liggen in wekelijkheid nog ongunstiger, vanwege het verschijnsel van "sociaal-gewenst antwoorden", want de vragen worden gesteld door Nederlanders.
    En dit artikel heeft ook bij de Volkskrant op de website gestaan.
    Verder met Spekman:

 

Juist ja ... Degene die de problemen benoemt, is de veroorzaker ervan. Bekend in ene variatie uit de Griekse oudheid met daarin iets als een boodschapper, enzovoort.
    GeenStijl gebruikt een andere bron voor soortgelijke gegevens:
  Wat de daadwerkelijke fuk. Sociaaldemocratisch liegen, framen en verraden, PvdA-ers hebben er een abonnement op maar Hans Spekman is de kampioen. De man met de meest haram achternaam van de PvdA-fractie komt op voor de moslimische achterban met een kort statement op zijn Facebook waarin hij stelt dat de meerderheid van de moslims helemaal niet achter jihadisme staat. Dat is een leugen, ziehier de cijfertjes.

Die laatste link zijnde dus naar een rapport over de toestand in heel Europa. Wat het bijkomende argument levert dat ook in landen waar er absoluut geen PVV en ook niets dat daar op lijkt, moslims precies dezelfde houding hebben.
    GeenStijl geeft haar artikelen en de bijbehorende illustraties op de inhoud slaande beschrijvende namen. De naam van het plaatje met de tekstweergave luidde spekmanpsychose.jpg.
    Midden in de roos.
    Deze rubriek is nog niet ingericht, of de deelnemers staan al te dringen. Aan de beurt is socioloog Merijn Oudenampsen, die al in het bezit is van een diploma "volkomen gestoord", in de vorm van een rol als regelmatige bijdrager aan Joop.nl uitleg of detail :


Uit: Joop.nl, 16-09-2014, door Merijn Oudenampsen - Socioloog uitleg of detail

Islamcritici die net zo denken als IS

Simplistische kritiek bevordert radicalisering juist


In de Vlaamse krant De Morgen deed wetenschapsfilosoof en atheïstisch activist Maarten Boudry aan moslims de oproep zich te distantiëren van IS en min of meer ook van hun religie. Dat leverde een reactie op van de cultureel moslim, agnost en activist Dyab Abou Jahjah. Merijn Oudenampsen stort zich ook in het debat met onderstaande bijdrage, gericht op de islamcritici, die eveneens in De Morgen werd gepubliceerd.

Beste islamcriticus,

Ik richt me tot mensen zoals u, die een gewelddadige en haatdragende interpretatie van de islam aanhouden als enige ware, zuivere vorm van islam. U ziet zichzelf als tegenstander van islamitisch radicalisme. U deelt echter het uitgangspunt van hen die u bestrijdt. De werkelijkheid is dat u radicalisering en extremisme eerder in de hand werkt, dan dat u dat tegengaat.    ...


Red.:   Juist ja ... Keert u zich tegen de ideeën van dieven, bent u zelf een dief, keert u zich tegen de ideeën van moordenaars, bent u zelf een moordenaar, en keert u zich tegen de ideeën van religieuze fanbaten, bent u zelf een religieuze fanaat.
    Of: wilt u dieven bestrijden, moet je hun ideeën steunen, wil je moordenaars bestrijden, moet je hun ideeën steunen. En wil je religieuze fanaten bestrijden, moet je hun ideeën steunen.
    Volgend gestoorde, alstublieft.
    En daar is 'ie al (let op de data):


Uit: De Volkskrant, 19-09-2014, Raoul du Pré - Chef Politiek

Analyse | Algemene Politieke Beschouwingen

Rutte trekt dan toch een streep

De man die alles weglacht en nooit ergens echt iets van vindt, heeft zijn imago bijgesteld met een felle aanval op Wilders. Maar verder hoopt hij de premier van alle smaken te blijven.


Donderdagavond laat de minister-president zijn schild zakken ...
    Met zijn frontale aanval op Wilders stuurt hij zijn imago bij van de vrijheid-blijheidliberaal, de man die alles weglacht en nooit ergens écht iets van vindt. 'Wilders maakt de samenleving zwakker.' ...

Tussenstuk:
De aanval van Rutte op Wilders
Laat ik hier gezegd hebben dat ik in een land wil wonen waar iedereen die een positieve bijdrage wil leveren een veilig thuis weet, of hij nu Marokkaan van achtergrond is of Turk, christen, jood, moslim of humanist. Ik spreek jongeren die worden gediscrimineerd omdat ze Mohammed of Fatima heten. Dan zeg ik: ja, dat vind ik ook verschrikkelijk en ook heel dom (...) Maar geef niet op! Misschien moet je twee keer zo vaak solliciteren, maar uiteindelijk kun je met een Marokkaanse achtergrond ook burgemeester van Rotterdam worden. Dat is Nederland.
    Woorden hebben een betekenis. Ik denk dat de heer Wilders een bijdrage levert aan het zwakker maken van de samenleving. (...) Hij kan nog niet in de schaduw staan van die mensen die gewoon een bijdrage willen leveren aan ons land en ik heb voor die mensen een oneindig groot respect. Ik zou willen dat we met zijn allen die mensen steunen.


Red.:   Dus niet de moslims met hun ingebakken wens tot het vestigen van sharia en het kalifaat (dát afschaffen voor moslims is hetzelfde als het afschaffen van Koran, Mohammed en Allah) zijn degenen die democratie, vrijheid van meningsuiting en rechtstaat zwakker maken, maar Wilders die daar voor waarschuwt.
    En dat allemaal nog steeds vanwege de gebleken steun van moslims voor het ISIS-kalifaat in Irak en Syrië.
    En oh ja, Rutte stond natuurlijk niet alleen. Eigenlijk had deze moeten voordringen:

  En kijk, daar komt PvdA-leider Diederik Samsom demonstratief naar voren om hem te complimenteren met die stellingname tegen de 'haatpredikers in dit parlement'.

En mooi dat Diederik Samsom nog nooit een woord van protest heeft laten horen richting de predikers van de islam die de facto allemaal haatpredikers zijn omdat de oslam nu eenmaal een haatgodsdienst is, zoals overal ter wereld uitvoerig is bewezen. Overigens in dit geval niet verwonderlij,k gezien hun gezamenlijke Semitische afkomst. Woestijnvolk blijft woestijnvolk, toch ...
    En ter bevestiging van de plaats waar het ondermijnen van de Nederlandse en het verspreiden van de islamitische hoofddoelen zijn: Joop.nl . Eerst ook even wat inhoudelijke onderbouwing van de diverse posities:


Uit: Joop.nl, 18-09-2014. uitleg of detail

Waarom Wilders onderzoekscijfers kan misbruiken

PVV-leider wil 'anti-shariaverklaring voor moslims' op basis van onderzoek naar sympathie voor Syriëstrijders ...


PVV-leider Geert Wilders strooit graag met cijfers. ...


Red.:   Dit geheel in tegenstelling tot de multiculturalisten en verdere aanhang. Die komen nooit met cijfers. Die cijfers zijn hen namelijk vijandig.

  Daarmee denkt hij zijn betogen wat cachet te geven.

De multiculturalisten denken hun bijdragen cachet te geven met emoties. Moddergooien, in alle mogelijke gradaties. Neerkomende op "Jij bent FOUT en wij zijn GOED want wij zijn voor de zielige negertjes die van buiten komen, ook al dragen die zielige negertjes baarden, teensandalen, en handgranaten aan de gordel van hun djellaba (dit dus in de taal van de multiculturalisten volgens wie iedere PVV-aanhanger soldatenlaarzen aan heeft, een wurgkoordje in de ene hand om allochtonen mee te wurgen en een gascilinder in de andere om Joden mee te vergassen).
  Tegenover zijn mede-Kamerleden, die lang niet altijd de cijfers op een rijtje hebben, zo bleek woensdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB), komt hij er dan ook mee weg om onderzoeken geheel op eigen wijze te interpreteren en naar zijn hand te zetten. Maar deze keer niet.
    Wilders verwees tijdens de APB's naar een onderzoek van Motivaction waaruit zou blijken dat 73 procent van de Nederlandse moslims Syriëgangers 'helden' vindt. Dat is volgens de PVV-leider hét bewijs dat het leeuwendeel van de moslims in Nederland sympathiseert met de terreurbeweging IS en geheel volgens PVV-logica is dat reden om hen te dwingen een 'anti-shariaverklaring' te tekenen.

Zuivere redenering en glasheldere logica. Alleen sharia-aanhangers hebben bezwaren tegen het tekenen ervan, en de rest is als een kind zo blij om nu eindelijk voor het oog van de hele natie afstand te kunnen nemen van de extremistische islam die ze dus bijna allemaal beslist niet aanhangen en zich van distantiëren.
    Zegt ook weer de logica.
    Maar niet de onderbuik-fractie:
  ... professor sociologie en migratie, Ruud Koopmans, distantieert zich van de manier waarop Wilders de onderzoekscijfers misbruikt. Wilders gebruikt ook cijfers van een onderzoek dat hij eind 2013 publiceerde, waarin 70 procent van de ondervraagde moslims zei de regels van de Koran belangrijker te vinden dan seculiere wetten. Koopmans:
  "De regels van de Koran gelijkstellen aan de sharia, vind ik een overdrijving. Het leidt ertoe dat er al geen discussie ontstaat. Wilders schiet zo zijn doel voorbij."

Tja ... Het gelijkstellen aan het aanhangen van de islam met het aangaan van Mohammed en Allah is ook een nog te bewijzen stelling ...Die Koopmans is natuurlijk als een bezetene bezig om te voorkomen dat dit zijn laatste onderzoeksopdracht was ...
    Goed, Joop.nl heeft gewoon nogmaals bewezen de islam in al haar barbarij te verkiezen boven de Nederlandse beschaving. En dit dus als inleiding tot de volgende persoonlijke invulling van dit proces:voor de volgende persoonlijke bijdrage hierin.

  Op Twitter werd vrijwel direct gereageerd op het misbruik van de cijfers door Wilders.
Dat hij er keer op keer mee wegkomt cijfers naar zijn hand te zetten komt volgens journalist Kustaw Bessems bijvoorbeeld door de kennisachterstand bij zijn collega politici.


En inderdaad: ook Kustaw Bessems behoort tot de semitische woestijnvolken uit het Midden-Oosten, als chef van Volkskrant's zaterdagse opiniekatern Vonk. En ook Kustaw Bessems komt rondtuit voor de islamitische barbarij en tegen de Nederlandse beschaving die zich tegen die barbarij keert.
    Oh ja, die beweringen van Bessems over de politici zijn natuurlijk of belachelijk (wat een reageerder ook opmerkte) of een bewijs van Wilders' gelijk. De feiten: politici zijn niet de enigen die zich met dit debat bemoeid hebben, en ook lieden als een zeer prominente historicus (Maarten van Rossem) en een zeer prominente filosoof (Rob Riemen) zijn nooit verder gekomen dan ordinaire scheldpartijen ("Wilders is een fascist!"). Oftewel: ze kunnen niet beter en Wilders heeft gelijk. Tot het tegendeel is bewezen. Met ook dank aan Kustaw Bessems, die dat dus in feite heeft toegeven, en dat onbewust ongetwijfeld ook weet - hij is zelf zeker niet stom. Nee, dit is weer het klassieke geval: migratie en migratie gaan altijd voor alles.
    En ter onderbouwing van de lelijke woorden over Joop.nl, hier nog een Jopertje:


Uit: Joop.nl, 18-09-2014, door Stijn Sieckelinck - Onderzoeker/docent pedagogiek uitleg of detail

Jihadisme: veroordelen is belangrijker dan genezen

Zolang beleidsmakers als Asscher hun oordeel al klaar hebben over jihadisten is een oplossing ver te zoeken


De BNN 9/11 special ‘Ik vecht de Jihad’ wilde onderzoeken wat jongeren van bij ons beweegt om in Syrië de wapens op te nemen. Een belangrijke en moedige keuze van de jongerenzender om het begrijpen van het fenomeen centraal te stellen en daarbij dus de vraag ‘waarom?’ te laten resoneren en heel even de kwestie over welke aanpak de beste is te laten rusten. Je moet het maar durven in deze tijden.
    Centraal stond de bijzondere documentaire Paradijsbestormers van de jonge filmmaker Floor van der Meulen. Een geanonimiseerd gesprek met een Delftse strijder, Abu Gharib, was doorspekt met beelden van twee fronten: het thuisfront waar de mama elke dag bidt dat ze haar zoon nog terugziet in dit leven en de kapotgeschoten straten waar huilende vrouwen en kinderen bescherming zochten tegen de constante bommenregen.   
    Het was aangrijpende televisie ...


Red.:   Juist ja ... Stel dat een aantal blanke Duindorpse PVV-aanhangers een soortgelijke beweging zou beginnen richting Schilderswijk om die Schilderswijk weer Nederlands te maken. Zoals die jihadisten Irak en Syrië weer islamitisch willen maken.
    Er is totaal geen fantasie voor nodig wat de reacties zouden zijn. Van politieke elite tot Jopers - en de rest: dat zou zijn het zwartste fascisme. Het begrip "begrip", als je dat zou laten vallen, zou je een plaats in een concentratiekamp voor landverraders opleveren, naast de al gevangen genomen Duindorpse PVV'ers.
    Hier gaat het over islamitische "Duindorpers" in het kwadraat, en wat we voorgeschoteld krijgen is:

  ... wat jongeren van bij ons beweegt om in Syrië de wapens op te nemen. Een belangrijke en moedige keuze ...het begrijpen van het fenomeen centraal te stellen ... de vraag ‘waarom?’ te laten resoneren ...
    ...Een geanonimiseerd gesprek met een Delftse strijder ...
    Het was aangrijpende televisie ...

De goorheid druipt er in onstuitbare hoeveelheden van af.
   En natuurlijk hoort de opvolger van Job Cohen die wil dat Nederlanders afstand nemen van Zwarte Piet ook in het rijtje - we nemen de Joop.nl-versie van het bericht vanwege de eronder staande reactie:


Uit: Joop.nl, 22-09-2014. uitleg of detail

'Moslims hoeven geen afstand te nemen van IS'

Eberhard van der Laan neemt het op voor religieuzen: niemand wil over één kam met extreme anderen geschoren worden


De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan neemt het in zijn Abel Herzberglezing op voor moslims in het land. Van hen wordt de afgelopen tijd continu geëist dat ze afstand nemen van de islamistische terreurbeweging IS. ...


Red.:   Joop.nl was er als een haas bij om dit bericht over te nemen - alles waarin moslims wat minder gunstig overkomen haalt die site nooit. De volgende reactie vergat de redactie echter te censureren:

  JeanClaude Pasgauche, ma 22 september 2014 09:10

" Door van alle moslims te eisen dat ze afstand nemen, plaatsen we hen in een hokje en scheren we hen over één kam met extreme anderen. En 'dat wil niemand', aldus de burgervader."

Mooi zo. Maar dan moet ook niemand meer eisen dat we afstand nemen van:
- Wilders;
- Israel;
- (extreem)rechts;
- kapitalisme;
- slavenij;
- zwarte piet.

We willen natuurlijk niet dat we in een hokje worden geplaatst en over een kam worden geschoren met extreme anderen....

LOL, luidt de internet-terminologie.
    Nog ontbrekende tot nu toe: de relcolumniste van pagina 2 van de "Goed volk"-bode (dixit GeenSijl). Eerst even haar uitleg of detail reactie op Geert Wilders' wens aangaande de afname van de hoeveelheid criminele Marokkanen in Nederland:


Uit: De Volkskrant, 21-03-2014, column door Sheila Sitalsing

Grenzen

Bijna een decennium lang hebben we een premier gehad die bij elke gebeurtenis, hoe wereldschokkend of afschuwwekkend ook, plechtig de woorden sprak: zo gaan we niet met elkaar om in dit land. Openlijk beleden racisme in de Tweede Kamer ...
    Nu zou je kunnen denken dat de premier massaal in zijn gezicht zou worden uitgelachen. Maar niet hoor. Terwijl een enkeling de arena in dook en het rode vlees verscheurde, was de rest vooral druk met rechtvaardigingen zoeken en met plooien gladstrijken en met worstelen met de materie.
    Je moet nare opmerkingen gewoon negeren, zeiden ze, hij bedoelt eigenlijk iets anders, je moet er geen aandacht aan schenken, hij kaapt het debat, als je er te lang bij stilstaat geef je hem juist zijn zin (waarop ze heel erg lang gingen stilstaan bij de kwestie dat ze liever niet over hem wilden praten) en eerlijk is eerlijk, de toon is misschien bruut, maar er zíjn natuurlijk problemen met bepaalde groeperingen in de samenleving en dat mag best gezegd worden. Toch?
    Dat laatste, van die groeperingen waar natuurlijk problemen mee zijn, werd er altijd bij gezegd, anders behoorde je tot de luchtfietsers die de problemen niet durven te benoemen en zelf zeker in zo'n geprivilegieerde wijk wonen waar je enkel de lusten en niet de lasten van de Anderen hebt.
    Keer op keer werden er grenzen overschreden in beledigen, schofferen en haatzaaien. Het antwoord was: het verleggen van de grenzen. Want je moet nare opmerkingen gewoon negeren en hij bedoelt eigenlijk iets anders en als je er te lang bij stil staat, geef je hem juist zijn zin. Wel werd er veel en lang gesproken over de reacties van de mensen die dat schofferen en haatzaaien niet langer konden aanhoren en Hitler gingen roepen. Hitler roepen, dát was pas schandelijk!
    Toen eergisteren in een Haagse kroeg enthousiast 'minder Marokkanen' werd gescandeerd, reageerden mensen geschokt. De premier hield er naar eigen zeggen een 'vieze smaak' in zijn mond aan over. Alsof een en ander niet het logische gevolg is van het feit dat er al jarenlang grenzen worden verlegd.


Red.:   Het ergste dat er gebeurd is sinds de holocaust. En dus in ieder geval erger dan de crisis in de overheidsfinanciën, de structureel hoge werkloosheid, de conflicten om schaars wordend schoon drinkwater, extreme droogte en overstromingen, extreme inkomensongelijkheid in de wereld en de gevolgen van klimaatverandering.
    Dan hier Sitalsing over de barbaarse, islamitische, koppensnellers van ISIS of IS of ISIL (diverse pleonasmen, hierin):


Uit: De Volkskrant, 22-09-2014, column door Sheila Sitalsing

Risico

...    IS bestaat uit onfrisse lieden, er zijn terugkerende jihadisten in West-Europa, er zijn mogelijk aanslagplannen: klinkt reuze bedreigend allemaal. Maar bedreigender dan ... Niemand die het weet. ...
    De mensen die het wel zeggen te weten, dient men met het grootst mogelijke wantrouwen tegemoet te treden. ...
    Toch varen de mensen die beslissingen nemen op experts. Ze moeten wel. Barack Obama kan moeilijk zeggen: we gaan IS bombarderen omdat Paul de Octopus het bordje 'groot risico' aanwees.


Red.:   Wat zijn dan die zaken vergeleken waarmee je ISIS moet vergelijken om te kunnen inzien dat  ISIS niets meer dan een peuleschilletje is:

  1. Een crisis in de overheidsfinanciën in één of meer belangrijke economieën
2. Structureel hoge werkloosheid
3. Conflicten om schaars wordend schoon drinkwater, extreme droogte en overstromingen
4. Extreme inkomensongelijkheid in de wereld
5. De gevolgen van klimaatverandering

Juist! Al die zaken vergeleken waarmee Geert Wilders en de PVV veel erger is, Kijk maar naar de gebruikte terminologie.
    Nee, dat is natuurlijk absoluut zo: Geert Wilders is oneindig veel erger dan ISIS.
    Want Geert Wilders wil iets doen aan de vrije immigratie van gekleurde immigranten.
    Na deze actie aangaande Sheila Sitalsing, bedacht de redactie dat het oneerlijk zou zijn in haar richting om haar een uitzondering te maken ten opzichte van haar collega's. Dus hier iets dergelijke aangaande Peter Middendorp uitleg of detail . Eerst dus weer wat items over PVV'ers:


Uit: Dagblad De Pers, 24-10-2008, column door Peter Middendorp

Lange Poten

Tussentitel: Geert knikte hem bemoedigend toe. Zeg het maar, jongen.

...    Evengoed moet ik bekennen dat een lang verblijf op het Binnenhof je blik verandert. Een jaar geleden kon een racistische opmerking in het parlement mij nog tot opstandigheid brengen. Over Sietse Fritsma (PVV) schreef ik bijvoorbeeld: 'Hij heeft een hoofd als uit een tube geknepen.'    ...


Red.:   Zonder commentaar (niveau te laag).


Uit: De Volkskrant, 26-11-2011, column door Peter Middendorp

De neger van Venlo

Ik zat op een kamer in Den Haag wat voor me uit te surfen toen ik op de website Welingelichte Kringen plotseling twee foto's van Wilders zag. Eentje van het ANP, waarop hij eruit ziet zoals we hem kennen. En een van zijn site, waarop hij ineens oplichtende, met de blote borstjes in de oceaan spring-blauwe ogen heeft.
    'Wilders lijkt niet tevreden met zijn donkere haar en donkere ogen', schreef journalist Gerard Driehuis erbij. 'Hij zou Indonesische voorouders hebben en heeft van nature donker haar en donkere ogen.'
    Dat is mooi, dacht ik. Spierwit haar, fluorescerend blauwe ogen. Nog een fractie sneller leren hardlopen dan Jesse Owens en het kunstwerk is af.
    Ik was er nog niet van overtuigd dat Wilders van zichzelf donkere ogen heeft, en bekeek foto's tot ik er eentje uit zijn Israël-tijd vond. Hij staat erop als een leuke, nonchalante jongen, met donkerblonde krullen en donkerbruine ogen.
    De foto was gehecht aan een bericht uit het Algemeen Dagblad met de kop 'De neger van Venlo': 'Geert werd regelmatig door jongens in een hoek van het schoolplein gedreven. Ze duwden hem en riepen 'neger' in zijn oor.'
    Het bleek een verzonnen bericht, afkomstig van iemand die wilde aantonen dat media klakkeloos berichten overnemen ...


Red.:   Idem.


Uit: De Volkskrant, 10-12-2011, column door Peter Middendorp

Bosma's lijst 

Tussentitel: Ook zonder dat zij er erg in hebben, kunnen mensen zich lang en vruchteloos met PVV’ers bezighouden

Het was halverwege de middag toen Martin Bosma, de tweede man van de PVV, achter de knoopjes van een hooggesloten colbert naar de vergaderzaal liep. ...
Over Bosma weten we weinig, bijna niets, hoewel hij toch een dik boek heeft geschreven, De schijn-élite van de valse munters.
    Laatst vertelde iemand dat hij als student altijd met dezelfde vrienden in hetzelfde café afsprak. Op een dag stond ook Bosma erbij, zonder iets te zeggen. Vanaf die dag verscheen hij wekelijks totdat hij na een jaar niet meer kwam opdagen en de vrienden ontdekten dat geen van hen Bosma kende of ooit had uitgenodigd.
    Het is lang geleden, maar je vraagt je af of Bosma sociaal misschien iets te overwinnen had, veldwerk verrichtte of gewoon veel groepjes moest uitproberen voordat hij er eentje vond waarin hij zich thuis kon voelen.   ...


Red.:   Idem.


Uit: De Volkskrant, 10-03-2012, column door Peter Middendorp

Zelf bedreiger worden 

Tussentitel: Een stelende PVV'er is een probleem dat denkt dat hij de oplossing is

Het valt me steeds vaker op dat mensen er geen rekening mee houden dat zij, al is het maar als verre optie of theoretische mogelijkheid, een enorme klootzak zijn.
    Woensdag twitterde voormalig PVV-raadslid Arnoud van Doorn: 'Haha, leuk programma gezien. Nu lekker eten.' ...


Red.:   Idem.
    Zet ze zo achter elkaar, en deze tekstuele ontboezemingen laten zonder enige twijfel zien dat de bijbehorende storing, hoewel maatschappelijk leven niet onmogelijk makend, toch ernstig genoeg is om te veronderstellen dat genezing na langdurige psychiatrische behandeling alleen maar tot zelfmoord kan leiden. Iets als Anil Ramdas uitleg of detail .
    Het is dan ook volkomen begrijpelijk dat hij een warm hart koestert voor de gestoorde koppensnellers van de islam,
 

Uit: De Volkskrant, 23-08-2014, column door Peter Middendorp

Isis

In de Folkingestraat van Groningen bevindt zich een antiquariaat dat al vanaf de oprichting in 1984 'Isis' heet. Sinds de gelijknamige terreurorganisatie - intussen IS genoemd - bloederig opgang maakt in Syrië en Irak wordt de boekwinkel dagelijks bespuugd en besmeurd. Ook worden er voldoende bedreigingen geuit.    ...


Red.:   Helder: de terreurgroep ISIS ligt onder vuur en de  Groningse boekhandel Isis ligt onder vuur. de Groningse boekhandel Isis is onschuldig. Dus de koppensnellers van ISIS zijn onschuldig.
    Topcolumnist van de Volkskrant (drie keer in de week op pagina 2 afwisselend met Sitalsing) is Bert Wagendorp uitleg of detail (zonder dollen: hij is geroemd als vervanger van Jan Blokker). Ook hier dus wat extra aandacht voor hem:


Uit: De Volkskrant, 26-09-2013, column door Bert Wagendorp

Miezerig

Tussentitel: Misschien had Geert de geheven armen niet gezien

Volgens Geert Wilders van de PVV was Alexander Pechtold (D66) 'te klein, te miezerig, om ook maar een minuut serieus te nemen'. ...
    Het sullige klapvee in de PVV-bankjes begon enthousiast met de vuistjes te roffelen vanwege zoveel eloquentie.
    Bij veel politici én bij de media heerst een diepe angst Wilders aan de spreken op zijn gedachtengoed en onbehouwen gedrag - het is zaak de PVV vooral als een normale partij te zien, en niet als een verzameling haatzaaiers, en Wilders als een gewone politicus - en niet als een politieke ramptoerist met een grote bek. ....


Red.:   Voor de kwalificatie van dit soort geschrijf kunnen we ook bij Bert terecht, in het kader van de rubriek "zelfportretten":


Uit: De Volkskrant, 16-09-2014, column door Bert Wagendorp

Zwarte Pietenwet

Geert Wilders was gisterochtend in alle vroegte (7.10 uur) aangeschoven bij het programma Vandaag de Dag van WNL ...
    Geert Wilders gaat een Zwarte Pietenwet indienen.    ...
    Pas toen Wilders verklaarde dat het denkende deel van PVV's glimmer twins, Martin Bosma, 'het hele weekend' aan een concept-wetsvoorstel over de Pieten had zitten schrijven, drong tot me door dat het hier geen grap betrof.    ...
    Ik dacht aan Martin Bosma, rammelend op zijn laptopje, met de schemer van triomfantelijke waanzin in zijn ogen.

Red.:    Zo worden dus de bijdragen van Bert Wagendorp over Geert Wilders geschreven:  met een rood hoofd rammelend achter zijn laptopje.
 

Uit: De Volkskrant, 21-12-2013, column door Bert Wagendorp

Participatie

Vanaf 1 januari mogen immigranten in zestien Nederlandse gemeenten een participatieverklaring ondertekenen. ...
    De kritische immigrant zou kunnen opmerken dat op de dag van de participatieverklaring het Kamerlid Wilders een handel begon in stickers met teksten die mij in strijd lijken met de geest van Asschers document. Daarin gaat het ook over beledigen, discrimineren en het aanzetten tot haat.
    Met de stickers, zei hij, wil Wilders mensen 'bevrijden van het juk van de islam', een tamelijk schijnheilige poging lekker trappen en ophitsen van een vroom randje te voorzien. ...

Red.:   Geschreven met een rood hoofd rammelend achter zijn laptopje.


Uit: De Volkskrant, 22-03-2014, column door Bert Wagendorp

Hetze

Tussentitel: De treiterzinnen van de madurodamgoebbels

Volgens Geert Wilders, grootmeester van de jij-bak ....
    Het Duitse persbureau DPA vergeleek Wilders donderdag met de nazihitser Joseph Goebbels ...


Red.:   Geschreven met een rood hoofd rammelend achter zijn laptopje.


Uit: De Volkskrant, 10-05-2014, column door Bert Wagendorp

Wilders' vrienden

Tussentitel: Witte duif tussen hitsers, homohaters, antisemieten

... de samenwerking die Geert Wilders zoekt met partijen als het Franse Front National en de Oostenrijkse FPÖ ...
    Te midden van de homohaters, antisemieten, neo-nazi's, islambashers, ophitsers en extreme nationalisten ...
    Deze week was ik in Parijs en ik heb daar niemand iets horen zeggen over de samenwerking van het Front National van Marine Le Pen en de PVV ...
    De opvattingen van Marine Le Pen zijn er bekend en dat zij samenwerking zoekt om een vuist te kunnen maken in Europa, vindt niemand vreemd. ...
    Geert Wilders zelf zei dat hij zijn geestverwanten van het Front National en de FPÖ 'in de ogen had gekeken' - ze moesten wel deugen want hij zag zichzelf er haarscherp in weerspiegeld: een extreem-rechtse Europese politicus.


Red.:   Geschreven met een rood hoofd rammelend achter zijn laptopje.


Uit: De Volkskrant, 24-05-2014, column door Bert Wagendorp

Boerenlul

Tussentitel: Hopeloos, knullig, diep vermoeid, machteloos

...    Geert Wilders stond deze week in Brussel nog dapper een ster uit de Europese vlag te knippen. Die actie balanceerde tussen hopeloos, knullig, machteloos, diep vermoeid, ideeënloos en volstrekt belachelijk. Het had iets boerenlullerigs. 'Die krijgen ze nooit meer terug', zei hij ook nog over het stukje textiel. ...
    Ideetje van Martin Bosma, vermoedelijk, Geerts tekstschrijver en ideeënman.   
    Volgens Martin Bosma is Geert Wilders een boerenlul met een minderwaardigheidscomplex - dat beweerde althans een ingewijde deze week in de Volkskrant. ...


Red.:   Geschreven met een rood hoofd rammelend achter zijn laptopje.
    Goed, dat was "Wagendorp over Wilders". Nu "Wagendorp over de ISIS-koppensnellers" - de koppensneller waar hij het over gaat hebben, heeft in een filmpje vanuit Syrië, in het Nederlands, Nederland gedreigd met aanslagen:


Uit: De Volkskrant, 25-09-2014, column door Bert Wagendorp

Sháám

De eerste keer dat ik gisteren het Facebook-filmpje van Muhajiri Sháám aanklikte op de site van de NOS kwam er een reclame voor windenergie van Eneco. 'Nederland wordt steeds duurzamer', zei een stem. De tweede keer kwam er een reclame van Albert Heijn over gratis boerderijmini's. Ik vond daar wel iets geruststellends van uitgaan. ...
    Overigens lijkt Muhajiri Sháám mij een intelligente jongen. Spreekt uitstekend zijn talen, geeft vragenstellers op Twitter beleefd antwoord, laat zijn dreigementen vergezeld gaan van een citaat uit het werk van André Hazes ('Wij houden van oranje, om zn daden en zn doen'), komt prima uit z'n woorden in een Volkskrant-interview en doet voor de camera een knap stand-uppie - stond er in één keer op.
    Eén ander afslagje, en hij had er voor het journaal kunnen staan. Zijn beginzin, 'Zie en kijk toe, o toeschouwers', was goed en kan een klassieker worden. Ik denk dat Muhajiri Sháám uit Rotterdam komt en fan is van Jules Deelden die houdt ook van archaïsch taalgebruik en een licht pathos.     ...


Red.:    Een hartstikke lieve jongen, die Muhajiri Sháám, de ISIS-koppensneller. Nee, ISIS-koppensneller Muhajiri Sháám is echt helemaal niets vergeleken met Geert Wilders en zijn PVV'ers. Dat is het reinste abjecte gajes, met hun massavernietigingswapens als "kopvoddentaks" en "Minder Marokkanen". Nee, dan liever de kop afgesneden van nog een paar journalisten. En nog wat tienduizenden moorden in Irak en Syrië.
    "Gestoord" is hier duidelijk een uiterst eufemistische term. Hier gaat maar één ding verlossing brengen in een diepmenselijk geestelijk lijden: de genade van de dood.
    De overige politiek-correcten zijn misschien wat minder ernstige gevallen. Maar met de genoemde gevallen van Sitalsing, Middendorp en Wagendorp, en de hier geplaatste concrete en aanwijsbare inhoud van hun geschrijf, kan de conclusie toch niet anders luiden dan dat zij tezamen met de hele groep aanverwanten collectief thuishoren in een gesloten afdeling van een psychiatrische ziekenhuis, dat voor het geestelijk welzijn van de rest van de patiënten hermetisch afgesloten dient te zijn van de rest van de inrichting. Waar in werkelijkheid deze mensen hun gestoordheden rechtreeks op de hele Nederland sprekende de mensheid mogen loslaten. Hier is is heel ernstigs en heel fundamenteel mis. Iets dat het directe gevolg is van iets dat mis is gegaan zo'n acht en meer duizend jaar geleden, bij het ontstaan van de Joodse godsdienst en cultuur  : het totaal doorgedraaide en dolgedraaide abstracte denken. Dat is een uiterst besmettelijke geestelijk ziekte gebleken, die de lijders eraan, van Joodse en niet-Joodse afkomst, een geestelijke dood bezorgd voorafgegaan door een langdurig geestelijk lijden. Waarvan boven de verschijningsvormen.
    Een relatief kleine speler op dit vlak is de televisierecensent -de laatste jaren in de persoon van Jean-Pierre Geelen uitleg of detail . Maar uit hoofde van de wens naar diversiteit, toch ook hier zijn bijdrage:


Uit: De Volkskrant, 27-09-2013, tv-recensie door Jean-Pierre Geelen

Borgen

Even een volstrekt particulier probleempje van de beroepskijker: wanneer bespreek je die prachtseries als Borgen ...
    Borgen werd geprezen om zijn realisme. De mens achter de personages. Omdat de Deense politiek voor de Nederlandse kijker zo herkenbaar is ...
    De politieke praktijk dient zich in pasklare scènes aan. De uitval van Geert Wilders tegen Alexander Pechtold bij de Algemene Beschouwingen ('Wat een zielig, miezerig en hypocriet mannetje bent u toch'), had rechtstreeks uit de koker kunnen komen van zijn door en door cynische spindoctor.   ...


Red.:   Waarin Geelen natuurlijk weglaat de uitval van Pechtold die voorafging aan de uitval van Wilders, waarin Pechtold stond te zwaaien met papieren en eiste dat Wilders afstand zou nemen. Van zoiets als een rechts politicus, maar wat Pechtold natuurlijk bedoelde is van het fascisme en nazisme, oftewel, wat Pechtold zei zonder die woorden te gebruiken was "Jij bent een nazi en een fascist". Waar Geelen het natuurlijk hartelijk mee eens is, zoals blijkt uit het weglaten van deze episode.
    Oké, dat was Geelen over Wilders. Nu Geelen over ISIS:


Uit: De Volkskrant, 25-09-2014, tv-recensie door Jean-Pierre Geelen

Bang

... Nu Nederland meewerkt aan de militaire acties tegen IS, slaat het monster van de angst toe: 1-0. Het gedroomde kalifaatje heeft Nederland al stevig in de greep. De onthoofdingsfilmpjes hebben hun doel bereikt.    ...


Red.:    En wat moeten de media doen om de angst te voorkomen voor die niet-bestaande dreiging van kalifaat ('kalifaatje') en koppensnellerij ('onthoofdingsfilmpjes')?

  Tussentitel: Media moeten geen paniek prediken. De kunst is: hoe te spreken waarover men beter zwijgen kan

Oftewel: ze moeten het verzwijgen. En rustig afwachten tot de aanslagen zoals eerder gepleegd in Parijs, Londen en Madrid ook Nederland bereiken. En als journaals, uit hoofde van de plicht tot voorlichting, berichten over de koppensnellerij en andere wandaden van de moslimbarbaren in Irak en Syrië, dan moeten de overige programma's  daar tegen ageren en sussen:
  ... De kunst is dus: hoe te spreken waarover men beter zwijgen kan?
    Twee sprekers vielen donderdag op. De eerste was Rob Wijnberg, baas van de website De correspondent. In DWDD, dat de dreiging een dag eerder ook behoorlijk had ingepeperd, verzette hij zich tegen bangmakerij, en dat past weer in zijn begeesterde kruistocht tegen de waan van de dag.
    Wijnberg relativeerde: de kans op het noodlot van een aanslag op jou is kleiner dan een winnend lot in de Staatsloterij ...

De kans dat een Marokkaan geestelijke schade ondervindt van zijn remigratie na daartoe opgeroepen te zijn door Geert Wilders is nog oneindig veel kleiner, maar desondanks zaten Rob Wijnberg en alle andere hier genoemden in de top van bomen die tot aan de maan reikten, zo hoog. Terwijl ze voor de ISIS-koppensnellers rustig eronder blijven souperen.
    Ter contrast met de voorgaande en ter illustratie van hoe absurd dit geschrijf wel niet is, en waar het vandaan komt, drie achtereenvolgende reactie uit de Volkskrant:


De Volkskrant, 27-09-2014, ingezonden brief van Eric Verdult, Delft

Islamitisch terrorisme

Het ministerie van Defensie ontraadt militairen in uniform over straat te gaan.
    Laten we IS niet provoceren.
    Beter een aanslag op een anonieme burger dan op een militair.
    Misschien beter als homo's hun identiteit buitenshuis ook verbergen.
    En als vrouwen zich voortaan decent kleden met hoofddoek.
    Joden en christenen moeten hun keppeltjes en kruisjes ook maar opbergen.
    Musea vol naakt en bibliotheken met ideeën over gelijkheid en vrije meningsuiting kunnen uit voorzorg beter sluiten.
    Laten we IS vooral niet provoceren.
    Als we de fundamenten van onze open, vrije samenleving voortaan thuis moeten laten, heeft IS de strijd al half gewonnen.


De Volkskrant, 27-09-2014, ingezonden brief van Ruud Souverijn, Enschede

Islamitisch terrorisme (2)

Onze minister-president sprak in de VN over onze steun aan de strijd tegen IS. En wat doet Defensie in Holland? Die adviseert de leden om in burger te reizen, want je weet het nooit met die losgeslagen gekken die je zo het hoofd afsnijden. Met je uniform aan vraag je om problemen, dat is de boodschap van onze leidinggevende angsthazen.
    Kijk eens naar de VS. Kijk eens naar New York. Voorwaar een stad die aan den lijve ervaren heeft wat islamitisch terrorisme aanricht. Daar loopt iedereen die maar een uniform mag dragen er ook mee rond. Ook in de bus en de trein. En men is daar trots op zijn soldaten. Soldaten zijn close- up in beeld in het honkbalstadion en luidkeels zingen ze samen met het hele volle stadion God Bless America. En geen enkele soldaat hoeft daar incognito naar de kazerne.


De Volkskrant, 27-09-2014, ingezonden brief van Eliza Jacobi, David Kloos, Leiden

Islamitisch terrorisme (3)

In het openingsartikel op de voorpagina van deze krant ('Onbevangenheid staat onder druk', 26 september) staat dat 'we' nog niet bang voor het islamitisch terrorisme zijn. Met de nadruk op nog. Het stuk is een aaneenschakeling van aannames over de  nabije toekomst, over een 'vals gevoel van veiligheid' in Nederland, over een onbevangenheid die 'kan afkalven', over de mogelijkheid van een extremist die 'misschien niet naast ons' woont maar dan wel 'een straat verderop', over de behoefte (van wie?) dat moslims 'kleur moeten bekennen'.
    Een paar quotes van politici en 'terrorisme-experts' erbij en we komen als lezers bij de conclusie dat de islam 'geen exotisch verschijnsel meer is' (kennelijk is die dat wel ooit geweest, in ieder geval voor 'ons'). Dit stuk is geen nieuws, want er staat niets nieuws in. Het is geen 'nieuwsanalyse' want er wordt niets geanalyseerd. Het is geen rapportage, want er wordt niks gerapporteerd. Het is geen onderzoek want er wordt niets onderzocht en er wordt ook niemand geïnterviewd - ook 'wij' niet, bijvoorbeeld over 'onze' normen en waarden. Dergelijke stemmingmakerij hoort niet op de voorpagina.


Red.:   Dat was namelijk twee maal het geluid van Nederlanders, en één keer het geluid uit dezelfde kring als Hans Spekman, Diederik Samsom, Kustaw Bessems, Sheila Sitalsing, zijnde allemaal immigranten (-afstammelingen; Joods, Joods, Joods, Hindoestaans) en nomadisten.
    Na zich een aantal dagen te hebben kunnen inhouden en de strijd overlaten aan de stukkenschrijvers en reageerders op zijn haatzaai-website, wordt Francisco van Jole uitleg of detail uiteindelijk toch zo geprikkeld door een stuk in de Volkskrant waarin een verband wordt gelegd tussen moslims en moslims (een redelijk open deur, zou je zeggen), dat hij zich niet langer in kan houden. Maar in het format van boven, eerst een kleine selectie uit zijn haatzaai-stukken richting Wilders:
 

Uit: Joop.nl, 03-09-2011, door Francisco van Jole, eindredacteur Joop

Wilders, de nieuwe profeet

Het afbeelden van een dode Geert Wilders is net zo’n taboe als een plaatje van een levende profeet Mohammed
Ik had nooit gedacht dat ik het ooit nog eens zou zeggen maar ik krijg steeds meer begrip voor Theo van Gogh. Hij mocht geen felle kritiek op de islam uiten. Hij liet zich echter de mond niet snoeren en vatte de pogingen om hem het zwijgen op te leggen op als een uitdaging. Nu zie je een zelfde patroon van verstikkende ‘mag niet’-reacties opduiken rond de PVV. Het afbeelden van een dode Geert Wilders is net zo’n taboe als een plaatje van een levende profeet Mohammed. Of nog groter. Je zou er inderdaad bijna baldadig van worden.
    Ik heb het natuurlijk over de tekening van Adriaan ‘Louter ceremonieel’ over het PVV-plan voor de monarchie. Daar is veel over te doen. ‘Wilders woedend om cartoon Joop.nl’, kopt De Telegraaf groot op de site. ...


Red.:   Niks geen probleem, natuurlijk: Wilders-in-afbeeldung vermoorden
    Aanleiding voor de volgende is het houden in de Tweede Kamer over het Marokkanenprobleem, naar aanleiding van het doodschoppen van een grensrechter door Marokkaanse scholieren die later bleken, samen met hun vrienden en soortgenoten, ook de buurt om hun school te terroriseren:


Uit: Joop.nl, 06-04-2013, door Francisco van Jole - eindredacteur Joop

Het 'PVV-probleem'

Neo-NSB'ers of gewoon pestkoppen?


...    Er is in Nederland wel eens eerder zo over een bevolkingsgroep gedebatteerd in het parlement. Dat was in 1938 en toen heette het 'het Jodenprobleem'. NSB'er De Marchant et d'Assembourg voerde er het woord over. Het ging hem er uiteindelijk om, zo zei hij, het aantal joden in Nederland te verminderen door ze het land uit te zetten. En waar ging het de PVV om? Het uitzetten van criminele Marokkaanse Nederlanders. Maar dat is toch iets heel anders? Nou, aangezien volgens de PVV de meeste Marokkaanse Nederlanders crimineel zijn, mag ook duidelijk zijn welk eindresultaat dat oplevert.
    ... de PVV kiest hetzelfde etnische stempel als de NSB voor problemen en gelooft in dezelfde 'oplossing' als de NSB. Een tijdlang prijkte aan de gevel van de PVV-fractiekamer een NSB-vlag. Toen de media dat eindelijk opmerkten verklaarden de PVV'ers dat ze het 'niet geweten' hadden, dat het een NSB-vlag was. Is dat allemaal toeval?    ...
    ... denk ik ... dat de PVV stiekem bestaat uit neo-NSB’ers. ... Het is namelijk een pesterige partij, die graag provoceert. ...
    Zo gaat het steeds. Een debat met de PVV laat al snel een nare smaak na omdat de partij vooral revanchistisch is. ...


Red.:    Natuurlijk hebben we de standaard-trucs als "Zij geen geen NSB'ers maar het lijkt er wel heel erg op" eruit gehaald. De boodschap is en blijft: "Het zijn NSB'ers".
    De derde. Eerste-Kamervoorzitter Fred de Graaf heeft de bezetting van het comité voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander zodanig gemanipuleerd dat Geert Wilders er buiten viel. En heeft dit openlijk toegegeven in de Volkskrant, met natuurlijk in zijn achterhoofd: "Iedereen haat Wilders dus daarvoor krijg ik lof". Nu is "iedereen" natuurlijk sowieso "iedereen uit zijn clubje", bestaan uit politiek-correcten, multiculturalisten, en een groot deel van de rest van de elite. En helemaal vergetende dat wat hij deed tegen de formele regels ingaat. En dat mag wel, maar niet openlijk. Dus waren de rapen gaar. En binnen een paar dagen moest De Graaf opstappen van partijgenoot premier Rutte, omdat ook de medeplichtigheid van Tweede-Kamervoorzitter Van Miltenburg, ook VVD, in beeld kwam. Een debat over de kwestie had mogelijk ook Van Miltenburg niet overleefd. Dit alles onder aandringen van alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer.
    Op welke kwestie we wat uitvoeriger moesten ingaan, om de reactie van onze Francisco te kunnen plaatsen. In het hoofd van onze Francisco zitten namelijk maar twee hersencellen: één die gaat over alles aangaande Geert Wilders, en eentje die de rest doet. En omdat de uitkomst van de De Graaf-affaire overeenkwam met de mening van Wilders over de kwestie, stond die Wilders-hersencel zodanig roodgloeiend, dat het die tweede volledig uitschakelde:


Uit: Joop.nl, 14-06-2013, door Francisco van Jole - eindredacteur Joop uitleg of detail

Geert, onze kleine dictator

De Graaf zal nog wel eens een lintje krijgen voor zijn ingreep


Eerste Kamer-voorzitter Fred de Graaf is gesneuveld en Nederland mag hem dankbaar zijn. ...
    Krijgen we eens in de dertig jaar een nieuw staatshoofd en wie zou er op de dag die je wist dat zou komen als slippendrager naast de kersverse koning prijken? Juist. Geert de Grote, onze eigen kruisridder. Dat kon natuurlijk niet.    ...
    Knap werk dus van De Graaf. En heel Nederlands, de regels zo aan- en toepassen dat er heel slinks precies uitkomt wat je wilt bereiken. ...
    De Graaf zal nog wel eens een lintje krijgen voor zijn ingreep. ...
    Voor Wilders was het natuurlijk weer een finest moment. Calimero-pet op en maar beteuterd huilen. "Iets tegen het koningshuis? Wie? Ik? Geen sprake van!" Het werkt want net als bij de echte Calimero is iedereen als de dood dat hem iets wordt aangedaan. Links en rechts, allemaal gebruiken ze Geert om te laten zien hoe vreselijk principieel en democratisch ze zijn. Geert mag het aan niets ontbreken en wee je gebeente als je het waagt het parlementaire prinsje tekort te doen. Dan is het huis te klein.
    Ondertussen staat er wel een olifant in de Kamer waar niemand het over heeft. In democratisch Nederland is niemand onschendbaar, tot aan de koning toe als het moet, behalve een man: Onze Geert. Hij kan door niemand ter verantwoording geroepen worden, door niemand aan de kant gezet worden. Ja, behalve dan door zijn eigen kiezers maar dat is slechts hypothetisch. Hoeveel procent daarvan dacht ook alweer dat hij minister was? Ruim voldoende voor een Kamerzetel.
    Geert is onze eigen Erdogan. Hij laat iedereen sneuvelen die hem een strobreed in de weg legt, van Kamervoorzitter, tot raadsheer, tot parlementair journalist. Het begint inmiddels een aardig ereveld te worden. Hij kreeg de rechter zelfs zo ver te beweren dat hij als parlementair ruziezoeker nu eenmaal meer vrijheid heeft dan iedere andere burger. Hij laat zich betalen door buitenlandse opdrachtgevers, hangt de vlag van een buitenlandse mogendheid in z’n fractiekamer, trekt zich niets aan van het landsbelang en ruimt iedereen uit de weg die hij in z'n vizier krijgt. Een parlementair dictatortje.
    Dat kan hij allemaal omdat praktisch iedereen op de een of andere manier bang voor hem is. Daarom krijgt Geert alles gedaan. Of dacht je nu echt dat De Graaf ook was afgetreden als het om pakweg Brigitte van der Burg was gegaan? Wie? Precies.


Red.:    Diagnose: het kan eigenlijk niet voor iemand met twee hersencellen, maar zelfs die twee cellen zijn volledig gestoord.
    En nog een vierde want die Van Jole is een apart geval temidden van de ideologisch gestoorden:


Uit: Joop.nl, 02-10-2013.

'Opmerking van Wilders ronduit racisctisch'De tweet die Geert Wilders dinsdag de wereld instuurde is ronduit racistisch en daarmee is een nieuwe grens overschreden. Dat stelde Francisco van Jole, eindredacteur van Joop, in DeGids.FM op Radio 1. Andere politieke partijen zouden daar hun conclusie uit moeten trekken en de PVV niet langer moeten steunen bij moties of het aanvragen van debatten.    ...


Red.:    Grappig ... Er  is in die tekst geen ras in de buurt, want het gaat over een persoon die een andere nationaliteit heeft dan de Nederlandse. Een glaszuivere reden om zo'n persoon buiten alle functies met macht te houden. En al zeker het bestuur van het land.
    Wat betreft Geert Wilders is het pleidooi van Van Jole glashelder: dat is een zeer gevaarlijk man, net als zijn aanhangers natuurlijk, en eigenlijk zou Wilders op één of ander manier het zwijgen moeten worden opgelegd - zo gevaarlijk is hij. Dat dat niet zo maar kan, is een ergerlijk feit, en iets dat duidelijk een hoge mate van irritatie bij Van Jole oproept.
    En nu Van Jole over de vorm extremisme die hij niet gevaarlijk vindt:


Utit: Joop.nl, 26-09-2014, door Francisco van Jole - eindredacteur Joop uitleg of detail

Angst en veiligheid

Francisco van Jole over IS, terreur en onverschilligheid


...    De Volkskrant opende vandaag met 'Onbevangenheid staat onder druk', een warrig bangmaak opiniestuk van Sander van Walsum, de chef opinie van de krant ...
    Het stuk is warrig omdat Van Walsum zich in allerlei bochten wringt en verdachtmakingen uit die hij dan vervolgens ontkent. Een beetje in de bekende trant van 'ik heb geen hekel aan buitenlanders maar…' Het begint al met de intro. Het openbare leven wordt er nog niet door getekend, maar de dreiging van het islamitisch terrorisme leidt in het Westen merkbaar tot een zeker ongemak. Ook in Nederland." Die laatste toevoeging dient de lezers op de vroege ochtend extra duidelijk te maken dat Nederland in het Westen ligt.     ...


Red.:   Voor wie het nog niet duidelijk is: dat stuk in de Volkskrant gaat over de terreur van de ISIS-barbaren in Irak en Syrië, waarvan een aantal duizenden uit Europa stamt onder de noemer "jihadi's", en ook enkele honderden uit Nederland. Het grote doel: het stichten van een kalifaat met sharia. Op de televisie heeft de in Duitsland werkende arabist Ruud Koopmans inmiddels de open deur ingetrapt dat naast die honderden actievelingen, duizenden passieve sympathisanten staan en tienduizenden min-of-meer steuners.
    Omdat het volkomen duidelijk is dat de actievelingen een gevaar vormen als ze terugkomen (ééntje heeft er al een antisemitische moordpartij gepleegd, in Brussel), is het ook onmiddellijk helder dat ook dat die duizenden en deels ook de tienduizenden die niet zijn gegaan een gevaar vormen, want die vormen het bed waarin de gevaarlijke actievelingen kunnen gedijen. Dat snapt iedereen met zijn boerenverstand, en dus wordt het in alle toonaarden ontkend. In de Volkskrant bij monde van de columnisten en commentaren, en de rest van de politiek-correcte media, ook de elektronische.
    En als er nog een ding glashelder is, is het dit: deze lieden zijn oneindig veel gevaarlijker dan een miljoen Geert-Wildersen.
    Niet dus volgens Francisco van Jole. geert Wilders is levensgeraarlijk en zou opgelsoten moeten worden, maar deze ISIS-barbaren zijn het slachtoffer van een hetze:

  ... Het begint al met de intro. "Het openbare leven wordt er nog niet door getekend, maar de dreiging van het islamitisch terrorisme leidt in het Westen merkbaar tot een zeker ongemak. Ook in Nederland."
    Waar richt dat ongemak zich op? Drie keer raden. Nee. Nee. Ja! De moslims! Die aap komt aan het eind, na een hoop gedraai, uit de mouw. "De islam is geen exotisch verschijnsel meer, het islamitisch extremisme evenmin. De extremist die het op ons gemunt heeft woont dan misschien niet naast ons, hij kan wel een straat verderop wonen. En als een home made terrorist hier handelt in de geest van Sháám, zal de angst opvlammen." Amen. Als… dan!
    Dertien jaar lang al worden we gek gemaakt met angst voor 'de moslim'. Het mooiste commentaar daarop kwam in 2005 van de Vliegende Panters die het nostalgische verlangen naar de jaren ’50 van veel 'islam-critici' perfect neerzette met een op Fanfare (1958) geïnspireerde clip: We worden bedreigd door de moslims!
    De laatste tijd is die angst weggezakt. De trein wordt niet meer stilgezet als er toevallig twee mannen in djellaba aan boord zitten. Gelukkig. Eindelijk laten we ons niet meer 'gek maken'. Maar als het aan de Volkskrant ligt is die tijd voorbij. We moeten weer bang worden voor 'de moslim'.

Kijk, dat is dus het verschil; als Geert Wilders de term "kopvoddentaks" gebruikt, is het noodzakelijk alle treinen waarin zich ook maar iemand bevindt die kritisch is op de islam onmiddellijk stil te zetten, die persoon de trein uit te slepen, en af te voeren naar een concentratiekamp voor oorlogsmisdadigers.  Maar als een koppensnellende jihadi terugkeert uit Irak om warm onthaald te worden door een uitgebreide kring van familie en kennissen en iedereen uit hetzelfde dorp en eigenlijk alle berbers afkomstig uit Marokko, en de overige moslims ( ze hebben ook de daders van de terreuraanslagen in Madrid een onderdak verschaft), dan is er geen enkele reden om daar ook maar wat voort soort van beangstigends in te zien.
    Want in tegenstelling tot Geert Wilders en zijn mede oorlogsmisdadigers, zijn moslims allemaal dit soort mensen:
  Deze week sprak ik in De Nacht van Jole met de documentairemaker Sinan Can (stream, download). Hij had een boek voor me meegenomen: Liefde Kent Veertig Regels. Het gaat over Roemi, de grondlegger van het soefisme. Dat is een stroming in de islam die er in het kort op neer komt dat je er niet op uit moet zijn om een goede gelovige te zijn maar dat je doel moet zijn een beter mens te worden. Het is een kant van de islam die in het debat amper hoorbaar is omdat tederheid nu eenmaal fluistert en haat schreeuwt.

En waarom zijn er een paar moslims die niet helemaal precies zo braaf zijn:
  ... zijn er toch een paar andere gruweldaden gepleegd in Nederland. Karst T. bijvoorbeeld benam met een wraak-actie op Koninginnedag zeven onschuldige burgers het leven. Tristan van der V. schoot twee jaar later zes mensen dood in een winkelcentrum. Het zijn afschuwelijke gebeurtenissen die niettemin - gelukkig - geen blijvende impact hebben gehad. Ook al kun je voor hetzelfde geld een vrees voor 'Amerikaanse toestanden' ontwikkelen waar met enige regelmaat een frustraat zoveel mogelijk mensen zijn zelfgekozen graf mee in neemt. De meeste mensen zeggen daarentegen 'o ja, da’s waar ook' als je ze aan de gruwelijke gebeurtenissen herinner.
    Extremisten kweken haat en haat kweekt extremisten.Extremisten kweken haat en haat kweekt extremisten.

Dat is het extremisme van Karst T., Tristan van der V., en zo natuurlijk dat je hem niet hoeft te noemen: de extremist Geert W.
    Voor een psycholoog is deze zaak volkomen helder: in het hoofd van de Van Jole zitten de dingen zo ontzettend scheef, gepaard gaande met een zo diepe haat voor Geert Wilders en zijn medestanders en iedereen die kritisch is over de islam, dat die Van Jole opgesloten zou moeten worden. Levensgevaarlijk.
    En de auteur van het bedoelde artikel in de Volkskrant, Sander van Walsum, van wie nog nooit een islam-kritisch geluid te vernemen is geweest behalve dat hij misschien berichten uit irak en/of Syrie heeft geschreven, moet extra oppassen:
  ... een warrig bangmaak opiniestuk van Sander van Walsum, de chef opinie van de krant en een man die er in zijn werk nogal nadrukkelijk een anti-islamagenda op na houdt. 

Persoonlijke beveiliging tot die Van Jole in een afgesloten gewatteerde kamer zit, lijkt geboden.
    Dit is het resultaat als denkfouten geen behandeling krijgen, en de cirkel in het hoofd onbeperkt door kan draaien ...
    Columniste Harriet Duurvoort uitleg of detail is creoolse (voor ergens tussen en half en een kwart maar dat is ruim voldoende), en hoeft zich dus niet zeer aangesproken te voelen door Geert Wilders. Hier is een enkele bijdrage van haar hand aan de strijd tegen deze duivel:


Uit: De Volkskrant, 21-05-2012, column door Harriet Duurvoort, media-ondernemer.

Iedereen discrimineert

Het zijn altijd akelige incidenten die bewijzen dat allochtoon even hard discrimineert als 'wit'. Maar het is stigmatiserend, zo vond een geëmotioneerde Hassnae Bouazza bij Pauw&Witteman, om het daarover te hebben.  ...
    Dat Nederlanders discrimineren, zoals Bouazza terecht onderstreepte, mag geen nieuws zijn. Neem nou die lullige Jan Rot in diezelfde uitzending. Of, over een andere boeg, dat Van Marwijk Seedorf nooit eens bélde. Dibi die genadeloos wordt vernederd door GroenLinkse apparatsjiks. Geert Wilders. Maar ja.    ...


Red.:   Dus Geert Wilders discrimineert. Omdat hij kritiek heeft op de islam en het gedrag van moslims. Gematigd, bijna, deze kritiek van Duurvoort, vergeleken bij het rode waas dat de overigen het zicht belemmert. Zou ze dan ook wat reëler kijken naar de ISIS-kwestie? Hier is het antwoord:


Uit: De Volkskrant, 29-09-2014, column door Harriet Duurvoort, publicist

Angst, afstand en het gevaar in onszelf


Red.:    De kop zegt weer genoeg. Het gaat over negatieve kwalificaties, en de omschrijving van de doelgroep luidt 'onszelf'. En aandachtig de regel "Gebruiken allochtonen de term "we" en aanverwante in combinatie met negatieve zaken of eigenschappen hebben ze het over de Nederlandse cultuur, en gebruiken ze "we" en aanverwante in combinatie met met positieve zaken of eigenschappen, hebben ze het over de eigen allochtone cultuur". Voor alle zekerheid schrijft  Duurvoort schrijft het in de eerste alinea even uit:

  De onthoofdingsfilmpjes, het gedreig van een polderjihadist, de verijdelde onthoofding in Australië: de psychologische oorlog heeft IS al gewonnen. Kranten en talkshows staan bol van de angst.

Een vuile leugen, dat laatste. Kranten en televisie staan bol van de bezweringen dat je níét bang hoeft te zijn. Natuurlijk kunnen die niet verhinderen dat de berichten zelf angstwekkend zijn. Oftewel: de blanke staan bol van de angst.
    Vervolgens gaat Duurvoort uitvoering uitleggen, in een zoveelste herhaling, dat je niet bang hoeft te zijn van moslims. Want ze zat ooit naast een moslim ... Enzovoort. Een verhaal zich afspelende in een verleden van meer dan tien jaar terug, en dermate polychroom gekleurd in talloze details dat het onmiddellijk doet denken aan de sprookjes van Sabra Dahhan uitleg of detail . En dat het overgrote deel van de column in beslag nam:

Waarna de wijze les, die Duurvoort voor zichzelf al getrokken heeft, voor ons Nederlanders volgt:
  Waarin schuilt het grootste alledaagse gevaar? In daadwerkelijke terreur, of in uit de hand lopende bange misverstanden dat een willekeurige voorbijganger daartoe in staat zou kunnen zijn?

Zeg, bijvoorbeeld, die willekeurige moslim in Frankrijk die bij een synagoge een paar mensen doodschoot, en die willekeurige moslims in Brussel die in het Joods Historisch museum aan paar mensen neermaaide. Niet bang voor zijn, mensen, doorlopen ...
    En daarna gaat het direct los op de Nederlanders (het is een eigen alinea gegeven):
  'Ik wil dat je afstand neemt, want je jaagt mij de stuipen op het lijf. Maakt niet uit wie je bent, je ziet eruit als een van hen.'

Dit is dus volgens Duurvoort "De stem van de Nederlanders". Oftewel: jij mag niet generaliseren wat veel moslims doen, maar zij, en de negers, mogen wel generaliseren wat een paar blanken doen.
    En waarom is die oproep nodig en zeggen moslims het niet gewoon spontaan omdat geen enkel moeite moet kosten om even afstand te nemen van gewelddadige mede-moslims als je al afstand hebt genomen van die gewelddadige mede-moslims:
  Ik heb geen moslim gehoord die ervoor uitkwam afstand te willen nemen, uit angst. Omdat het doodeng is, in het land waarin je als religieuze minderheid leeft ... vereenzelvigd te worden met een vijand waarvan de meerderheid van je landgenoten gelooft dat die hen naar het leven staat. Dat is pas echt een reële dreiging.

En geen seconde komt het in Duurvoort op om te schrijven:
  Natuurlijk zijn de Nederlanders bang. Omdat het doodeng is als in het land een religieuze minderheid leeft die zich vereenzelvigt met een vijand die hen naar het leven staat. Dat is pas echt een reële dreiging.

Wat de werkelijke stand van zaken is.
    Dat zou in principe een vorm van volkomen onbegrip kunnen zijn. In principe. De werkelijkheid stond daar direct voor:
  Veel moslims weigerden het. Degenen die dat wel deden, wilden een statement maken over dat hun geloof gekaapt werd door bloeddorstige extremisten. ...

De clou schuilt hier in een enkel woordje, en dat woordje is het eerste 'veel' als in 'Veel moslims weigerden het'. Het is precies andersom: bijna alle moslims weigerden het, op een enkeling na. En die enkeling was burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, die voor die uitspraak en de oproep aan mede-moslims om het ook te doen, hevig bekritiseerd werd, door onder andere Marokkanen-woordvoerder Farid Azarkan.
   Dat woordje 'veel' is een gore omdraaiing van de werkelijkheid. Oftewel: er is hier sprak van een boosaardige bedoelingen van de kant van Duurvoort. Boosaardige bedoelingen jegens de blanke Nederlanders.
    We hadden hem al zo gemist ... De Volkskrant-columnist van de voorpagina. Het morele baken van Nederland. Motto: "Mij en mijn cultuur, of de Holocaust". Ongetwijfeld aanhanger van het adagium van Van Creveld uitleg of detail : "Als Israël ten onder gaat, gooien we atoombommen op Europa". Hier zijn wat korte citaatjes uit zijn Wilders-werken:


Uit: De Volkskrant, 15-11-2013, column door Arnon Grunberg

Vijandbeelden

De Financial Times ... omschreef het Front National, de partij van Marine Le Pen, als neofascistisch. De partij van de heer Wilders - het artikel in de FT ging over de samenwerking tussen Le Pen en Wilders ...


Uit: De Volkskrant, 31-12-2013, column door Arnon Grunberg

Seksuele jihad

In The New York Times kwam de Palestijnse filmmaker Ghazi Albuliwi aan het woord vanwege zijn film Peace after Marriage. Albuliwi's oplossing voor het Palestijns-Isräelische conflict, of zoals het daar wordt genoemd 'de situatie': 'Seksuele jihad, een grote orgie voor de Arabieren en de Joden.'    ...
    Het lijkt me ook een goed idee dat er beschaafde orgies in parenclubs en buurthuizen plaatsvinden voor Wilders, kiezers van de PVV ...


Uit: De Volkskrant, 17-03-2014, column door Arnon Grunberg

Führer

'Wie mij met Hitler vergelijkt, sleep ik voor het gerecht', aldus de heer Wilders. ...
    Ik vind de heer Wilders veeleer een ongetalenteerde Albert Speer. Speer was zoals bekend een ambitieuze, getalenteerde architect die per se carrière wilde maken.


Uit: De Volkskrant, 24-03-2014, column door Arnon Grunberg

Vreemdeling

Het weekend is voorbij. Het zal de meesten zijn ontgaan, maar Wilders stelde zijn aanhang drie vragen. Die ene vraag is bekend, de andere vragen luidden: 'Willen jullie meer of minder EU?' En: 'Willen jullie meer of minder sociaaldemocraten?'
    Voor de heer Wilders zijn de EU, sociaaldemocraten en Marokkanen symbolen die alledrie voor hetzelfde staan: de vreemdeling. En de vreemdeling dient walging op te roepen. ...


Red.:   Heel fout: de vreemdeling dient slechts onbeperkte liefde op te roepen, en bij de tientallen miljoenen te worden toegelaten. Anders ... (inderdaad : De Holocaust)


Uit: De Volkskrant, 24-07-2014, column door Arnon Grunberg

Antisemitisme

In NRC Handelsblad stond zaterdag een goed stuk van David Suurland over antisemitisme en de islam. ...
    Suurland meent daarom dat Wilders een beetje gelijk heeft. Haat is echter geen goed antwoord op haat, haat is geen tegengif.


Red.:   Mooi geweest. Nu zijn ISIS-bijdrage. Grunberg refereert mede aan een artikel van Volkskrant-redacteur Sander van Walsum over kunstenares Marlene Dumas die het onderwerp is van een heuse hype à la tulpenmanie uit de Gouden Eeuw uitleg of detail of het schilderwerk van Patty Harpenau uitleg of detail (Nooit van gehoord? Precies!). Van Walsum plaatste kanttekeningen bij die hype:


Uit: De Volkskrant, 29-09-2014, column door Arnon Grunberg

Angst

De angst zal opvlammen als er een terroristische aanslag zal plaatsvinden in Nederland, zo profeteerde Sander van Walsum vrijdag in de Volkskrant onder de kop: 'Onbevangenheid staat onder druk'.    ...
    ... Van Walsums stuk liet me niet los. Ik herinnerde me zijn prikkelende commentaar over Marlene Dumas, waarna ik bang was geworden voor Dumas.
    Graag zou ik in contact komen met lezers die eveneens bang zijn voor Marlene Dumas. In december organiseren we een bijeenkomst. Ik zal vragen of Sander van Walsum een toespraak houdt over angst en schilderkunst.    ...


Red.:   Grappig hè, die ironie van Grunberg ... Met de boodschap: "Onzin, al die angst voor de moslims".
    En zo zie je dus maar: de solidariteit onder woestijnbewoners, Semieten, en migranten, normadisten en andere woonwagenbewoners tegenover de residenten gaat uit zelfs boven het leven van een beperkt aantal van hun soortgenoten indien slachtoffers binnen de eigen groep.
    Door de beperkingen qua tijd van deze rredactie, zijn er ook op deze plaats voornamelijk voorbeelden ui de Volkskrant te vinden. Hier een voorbeeld van elders waar de redactie op attent werd gemaakt door de tempel waar dit geloof het hardst wordt beleden: Joop.nl:


Uit: nrc.nl, 28-09-2014, column door Bas Heijne

Een stevige daad

Meteen nadat de jihadist die zich Muhajiri Sháám noemt zijn broeders in een videoboodschap opriep om op te staan en „desnoods een sterke, stevige daad” tegen de Nederlandse overheid te verrichten, was het land in rep en roer. Mujahiri Sháám, die in Nijmegen gestudeerd schijnt te hebben, sprak ons toe in die hoogdravende mengeling van koranisch Nederlands en het Koningslied (Zie en kijk toe, o toeschouwers! De moedjahedien, alvorens zij gingen strijden om het volk te bevrijden…).   ...


Red.:  En natuurlijk is het duidelijk wat er gaat volgen: hierover moeten we ons niet druk maken.

  Zijn we bang, moeten we bang zijn, zijn we bang genoeg? Is het de Islam, heeft het niks met de Islam te maken? Inmiddels gaat het er elke avond over op de Nederlandse televisie – liefst de hele avond. De enige echte aanslag, die op de MH17, twee maanden geleden, driehonderd doden, lijkt alweer bijna vergeten.

Ach jee ... Er wordt zelfs weer goor bij gelogen, want als het neerschieten van MH17 een aanslag was, is het gedaan door de Oekraïners van Kiev, want de Oekraïners van Donetsk hadden er totaal geen belang bij. En, zonder er een syllabe over gelezen te hebben, staat volkomen vast dat Bas Heijne volkomen aan de kant van de Oekraïners van Kiev staat.
    Maar zelfs dan ...: Er zijn geen Oost-Oekraïners in Nederland. En wel een kleine miljoen moslims. Die al Theo van Gogh hebben vermoord. Dus waarom niet nog meer moorden gepleegd. Zoals ze elders in Europa al redelijk uitvoerig hebben gedaan. Parijs, Madrid, Londen. Tientallen doden per keer...
     Maar dat laatste in hier volstrekt niet aan de orde, want dat moorden in Irak en Syrië heeft sowieso niets met de islam te maken, hoor:
  Mij lijkt het dat veel jihadisten juist nergens meer in geloven

En dus al zeker niet in de islam.
    Dus, ergo, quod erat demonstrandum ... :
  Dat van Nederlandse moslims nu hier en daar geëist wordt dat ze zich openlijk distantiëren van de IS-beulen, speelt deze laatsten volledig in de kaart.

Die oproepen die hier en daar worden gedaan (let op het gebrek aan specificatie), zijn dus onterecht en vals. Want  moslims in Nederland hebben niets maar dan ook helemaal niets te maken met de moslims van ISIS. Niets Niets!. NIETS!!! 
    En dat was hetgeen al die voorgaande leugens voor bedoeld waren. Voor deze fijne conclusie. Om maar vol te kunnen houden dat moslims in Nederland niets anders zijn anders zijn dan iets tussen Barmhartige Samaritanen en Heiligen.
    Wamt moslims zijn immigranten.
    Niet overtuigd of vergelijkingsmateriaal nodig? Ga dan terug naar het start van de verhalen van Heijne, en vervang een paar tremen in die start, zodanig dat je dit krijgt:
  "Meteen nadat de politicus die zich Geert Wilders noemt zijn broeders opriep om moslima's met hoofddoeken te belasten met een kopvoddentaks was het land in rep en roer ... "

Grappig, hè, om dat met het voordeel van te weten wat er volgde te kunnen lezen ... Wetende van de hete opwinding die in eindeloze golven door de rangen van de politieke-correctheid spoelde. Inclusief de NRC. Geen woord van relativering vernomen. En het waarom van die woede is ook duidelijk: het besef van Wilders gelijk: die hoofddoekvrouwen zijn de moeders van de jihadi's. En de toekomstige aanslagenplegers.
    En ja hoor, de ISIS-barbaren hebben de vierde koppensnellenpartij aangekondigd, en daar is Geert Wilders:


Uit: De Volkskrant, 04-10-2014, door Auke-Florian Hiemstra, bioloog en schrijft columns over kunst en wetenschap

Krokodillen eten graag fruit, sommige zijn zelfs vegetariër

Het zijn die kleine momenten dat je zeker weet dat je de goede studie doet. Dat had ik laatst bij het journaal. Ergens deze maand gaat de Tweede Kamer in gesprek met ex-terroristen om meer te leren over terreur in Nederland, met als doel radicalisering tegen te gaan. Met de legendarische woorden 'Ik zie ook geen krokodillen die vegetarisch kunnen worden', reageerde Machiel de Graaf (PVV) en vatte het samen als 'een heel dom idee'. ...


Red.:   Lees de kop van het artikel, en je weet al helemaal wat volgt: mevrouw heeft een uitzondering gevonden op de regel dat krokodillen emotieloze roofdieren zijn. Overigens: ook als fruiteters (part-time, natuurlijk) zijn ze natuurlijk emotieloos. Dat het hier niet gaat om wetenschappelijke kennis, maar om een taalkundige uitdrukking is natuurlijk iets dat mevrouw volkomen ontgaan is. Of beter, dat is een feit dat ze natuurlijk ook wel kent, maar door een of ander iets in haar hersenen is uitgeschakeld geraakt.
    We kennen mevrouw niet, maar met de voorhanden gegevens zou het zo maar dat 'schrijft columns over kunst en wetenschap kunnen zijn. Met zoiets schijnt Asha ten Broeke ("wetenschapsjournalist") uitleg of detail ook begonnen te zijn. En haar hoofd is iedere vorm van gezond verstand, laat staan wetenschap, na slechtst een paar jaar "schrijven" volledig uitgebleekt.
    Bij Pauw uitleg of detail (16-10-2014, vanaf 22:23 min.)  het zoveelste optreden van Freek de Jonge, met het bekende eeuwigdurende thema "Ik ben goed en zij zijn fout". "Zij" natuurlijk zijnde de gewone Nederlanders met hun foute meningen en houdingen. De les van vandaag: "Die jochies die naar ISIS gaan zijn gewoon recalcitrant omdat ze in Nederland voortdurend weggezet worden. Dat moet u goed begrijpen, zij worden weggezet en dat weggezet worden is de reden dat ze naar ISIS. En dat is heel erg, dat weggezet worden. Want niemand wil graag weggezet worden. Weggezet worden is heel erg. Dat begrijpt u toch wel, meneer Pauw, dat weggezet worden heel vervelend is dat die jochies weggezet worden". En natuurlijk is Zwarte Piet ook heel erg fout en moet onmiddellijk veranderd worden. En denk aan de slavernij.
    En natuurlijk staan ook Pauw en Stellinga aan de kant van de "goede mensen".
    En, maar die kwam toevallig niet ter sprake maar als het over fout gaat, is er natuurlijk maar één kandidaat: Geert Wilders en zijn aanhang.
    Volgende geval. Ook de reguliere verslaggeving van de Volkskrant is volkomen eenduidig in haar keuze: de beledigingen van de moslims ("Joden zijn apen, andersgelovigen honden, en ongelovigen varkens", en "Wij zijn halal en superieur en ongelovigen zijn haram en vies en inferieur") zijn niet-bestaand of iets waar je geen aandacht aan hoeft te schenken want onschuldig, en de vergelijkenderwijs gematigde reactie van Wilders: "kopvoddentaks", is uiterst beledigend en reden voor vervolging  en opsluiting. En dreigementen in zijn richting zijn natuurlijk ook per definitie onschuldig - vraag maar aan Theo van Gogh:


Uit: De Volkskrant, 25-10-2014, van verslaggever Remco Meijer

Is de clip 'Geertje' humor of strafbaar?

De clip Geertje van rapper Hozny was dit voorjaar een hype. Bij de rechter moet de maker zich verantwoorden.


Hozny is boos. Als moslim moet de rapper uit Sneek zich al jarenlang de beledigingen van PVV-leider Geert Wilders laten welgevallen. Nu Hozny, de artiest, eindelijk een keer een grote bek heeft teruggegeven, moest hij vrijdag voor de Haagse rechtbank verschijnen.    ...
    De kijker ziet niet alleen een gewapende Hozny, met baard en boze blik, maar ook twee gemaskerde mannen die 'Geertje' uit zijn kantoor halen en laten knielen op een kleed. Hun pistolen worden op zijn hoofd gericht. Nadat het beeld op zwart is gegaan, klinkt een schot.    ...


Red.:   De Volkskrant geeft uitgebreid gelegenheid aan de beledigende en agressieve moslim ...:

  Dat hij geen blanco strafblad heeft vanwege andere zaken ...

... om zijn onschuld te betogen, gepaard gaande met een volkomen omkering van zaken:
  'Die man raakt mij voortdurend. Nu wilde ik hem een keer raken', zegt Hozny El Asadi (28)

Het is precies andersom: de islam is één grote en voortdurende belediging van iedere die niet-moslim is, en Geert Wilders doet slechts af en toe zijn mond open.
    En alweer geeft de Volkskrant uitgebreid de gelegenheid voor deze leugens.
    Omdat de Volkskrant aan de kant van de beledigende en agressieve moslims staat. En zich altijd en per definitie tegen Geert Wilders keert, bij wijze van redactioneel beleid, zoals geformuleerd door hoofdredacteur Remarque - samen te vatten als: "Geert Wilders is gevaarlijker dan beledigende en agressieve moslims". Ook als gebleken is dat ze naar Irak willen om voor ISIS te koppensnellen.
    "Terug" naar dan andere medium dat voor de vrijheid strijdt: Joop.nl. De redactie wilde constateren "Joop.nl schrijft niets over de wandaden van ISIS", naar aanleiding van één van hun berichten. Maar hoe verantwoordt je zo'n uitspraak? Dat is een variant van het bekende "zwarte zwanen"-probleem => : het niet-bestaan van iets kan je eigenlijk niet bewijzen. Maar toen kwam het idee om gebruik te maken van de morderne tijd: de zoek-functie. Bij Joop.nl. Hier is onovertrefbate resuktaat:

Joop ISIS
 
Joop jihadi

De tekts is op dit formaat natuurlijk niet zo goed leesbaar, maar de afbeeldingen zijn de downloaden en op origineel formaat wel leesbaar, en voor het gemak is de tekst van de onderste hier weergegeven:
  Britten willen jihad-spijtoptanten helpen en voorlichting laten geven

Kabinet maakt draai van 180 graden na aanvankelijke poging nationaliteit te ontnemen ... Vader gesneuvelde jihadisten: mijn zoons waren niet geradicaliseerd Aanvankelijk leek het Britse kabinet de populaire Pavlov-reactie te volgen ten aanzien van jihadi's die naar oorlogsgebied reizen: nationaliteit afpakken en nooit meer terug laten keren. Maar minister Hague van Buitenlandse Zaken ziet het nu anders. Hij wil terugkerende spijtoptanten helpen en inzetten bij de preventie. Korte Scan

Behandel jihadisten normaal

Wij moeten oppassen dat wij deze oorlog niet verkloten “Een giftige cocktail van isolement en vernedering”, zo noemt advocaat Peter Plasman de manier waarop een van zijn cliënten in voorarrest wordt gehouden. Hij zit vast omdat hij deelname aan de jihad gepropageerd heeft op een plek die in strengheid alleen maar wordt overtroffen door de bekende high security bajes in Vught. Korte Scan


Een vrij land eist van zijn burgers géén loyaliteitsverklaring

Wie een oorlog wil winnen, moet zijn tegenstanders nauwkeurig definiëren Het is zover. De regering heeft Nederland opnieuw in een oorlog gestort. Binnenkort gaan vliegtuigen, ondersteunend personeel en militaire trainers naar Irak om daar de strijd tegen de Islamitische Staat te steunen. Dit betekent dat aan de fronten Nederlanders tegenover Nederlanders komen te staan, aan de ene kant jihadis, aan de andere kant leden van de krijgsmacht. Korte Scan


Jihadisme: veroordelen is belangrijker dan genezen

Zolang beleidsmakers als Asscher hun oordeel al klaar hebben over jihadisten is een oplossing ver te zoeken De BNN 9/11 special ‘Ik vecht de Jihad’ wilde onderzoeken wat jongeren van bij ons beweegt om in Syrië de wapens op te nemen. Een belangrijke en moedige keuze van de jongerenzender om het begrijpen van het fenomeen centraal te stellen en daarbij dus de vraag ‘waarom?’ te laten resoneren en heel even de kwestie over welke aanpak de beste is te laten rusten. Je moet het maar durven in deze tijden.

De gezamenlijk boodschap is volkomen helder: jihadisten en ISIS zijn volkomen normale mensen, al u en ik, die je volkomen vrij moet laten in hun doen en laten, want ze willen precies dezelfde dingen als u en ik. Dat laatste is ook een parafrase van wat men hanteert als één van de mantra's als het over moslims gaat "Het zijn normale mensen die precies hetzelfde willen als u en ik". Dus eigenlijk is wat een parafrase genoemd werd geen parafrase: het is gewoon hetzelfde. En de houding blijkende uit de samenvattingen van de artikelen is dus consistent: "Alle moslims zijn precies hetzelfde als u en ik en willen dezelfde dingen als u en ik - ISIS en jihadi's zijn moslims - dus: ISIS en jihadi's zijn precies hetzelfde als u en ik, en willen preciss hetzelfde als u en ik". En dus moet je ze hetzelfde behandelen. En ze steunen als ze elders onder vuur zijn komen te liggen. Zoals Joop.nl dus doet.
    Goed, zijn álle opvattingen van álle mensen dan precies hetzelfde als de opvattingen van u en ik? Nee, dat is toch niet zo. Hier zijn wat opvattingen van mensen die kennelijk niet zo zijn als de opvattingen van u en ik:


Uit: Joop.nl, 07-11-2014, door Ellen Kluit - medewerker klantenservice uitleg of detail

Nee meeuw

De meeuw is symbool voor nationalistische gevoelens die niets met vrijheid te maken hebben


... Vrijheid, dat is wat meeuwen symboliseren. Ze vliegen overal maar heen en de hele wereld is van hen. Ze lijken niet aan vaste trekpatronen vast te zitten en zijn dol op de zee – nog zo’n symbool van vrijheid.
    Maar het symbool is, als zovele symbolen, besmet geraakt. Wie kent niet de beroemde posters van de NSB? Het blad de Stormvogel? ...
Joop PVV NSB    ... De twee grote, bekende partijen die de meeuw als symbool gebruikten omdat ze zeiden voor vrijheid te zijn hebben dat niet begrepen. Zij willen vrijheid voor een zeer selecte groep, ten koste van een andere groep. Zijn het niet de joden die niet vrij mogen zijn, dan zijn het wel de moslims die geen moskee mogen, geen hoofddoekje mogen dragen, niet mogen bidden – kortom: zichzelf niet mogen zijn. Omdat een klein groepje bleekhuiden zich in de eigen vrijheid aangetast voelt. Volkomen ten onrechte, overigens.     ...


Red.:   "Een klein groepje blanke fascisten voelt zich volkomen ten onrechte in de eigen vrijheid aangetast door de moslims". Volgens Joop.nl. Haar redactie. Haar hoofdredacteur. ...
    De werkelijkheid is inmiddels, na een onvoorzichtig onderzoek van het SCP, ook naar buiten gekomen: 75 procent van de moslims geeft toe de zaak van ISIS te steunen, en 80 procent kiest voor kalifaat en sharia boven de Nederlandse rechtsstaat.
    En natuurlijk is het geen recht-toe-recht logica, maar in dit soort omstandigheden toch volkomen logisch (dat wil zeggen: natuurlijk) om te doen: Joop.nl, haar redactie en haar hoofdredacteur steunen de zaak van het kalifaat en de sharia. Joop.nl, haar redactie en haar hoofdredacteur zijn misdadigers van het type landverrader - "land" ook als in "cultuur". Dat ze niet als zodanig bekend staan, komt omdat de rest van de elite in hoge mate met ze mee collaboreert uitleg of detail .
    En ze zijn allemaal tot in den diepste gestoord. Natuurlijk.
    Wow ... Hoe is het mogelijk ... Joop-scribent Han ("Ik ben hartstikke redelijk") van der Horst uitleg of detail stond nog niet in deze verzameling. "Stond", want hier is 'ie. Eerst weer zijn "redelijke" opinies over PVV'ers - de laatste drie uit een reeks die heel lang is en heel ver teruggaat:


Uit: Joop.nl, 29-06-2014, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail

De ironie van de islamhaat

Juist niet moslims zijn vaak de klos


Sinds Wilders Den Haag op stelten zet ...


Uit: Joop.nl, 06-06-2014, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail

Kabinet paait afgunstige PVV-stemmers met waardeloze maatregel

Kwaadaardig Woonlandbeginsel helpt fraudeurs en straft weduwes


De Nederlandse overheid wil fraudeurs ontzien om weduwen en arbeidsongeschikten het leven zuur te maken.
    Iets anders valt niet te verwachten van het voornemen om het verdrag rond de sociale zekerheid met Marokko op te zeggen.


Uit: Joop.nl, 23-03-2014, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail

Geert is erg maar zijn kiezers zijn net zo erg

Sie wollen den totalen Geert


EénVandaag liet het uitzoeken en de conclusie was zonneklaar: Wilders heeft nog steeds de grote meerderheid van zijn kiezers achter zich. Zij steunen hem ook na zijn Goebbelsmomentje in café De Tijd, toen hij vroeg: “Wollen Sie minder Marokkanen”. Deze cijfers werden afgelopen zondag door Maurice de Hond bevestigd. ...


Red.:   Vooral die laatste is natuurlijk erg leuk, in het licht van wat er nu gaat volgen: zijn mening over de altijd al duidelijke maar nu geconstateerde steun van moslims in Nederland (voornamelijk soennieten) voor ISIS, in dit geval gespecificeerd op Turken:


Uit: Joop.nl, 13-11-2014, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail

Je kunt best jihadi’s helden vinden en een keurige staatsburger zijn


Red.:   Oftewel:

  Je kunt best koppensnellers helden vinden en een keurige staatsburger zijn

Of:
  Je kunt best New-Yorkse/Madridse/Londense terroristen helden vinden en een keurige staatsburger zijn

Waarop je Han ("Ik ben hartstikke redelijk") van der Horst weer kan opsluiten in zijn kamertje naast de overige geestelijk gestoorden, maar bij wijze van waarschuwing toch ook nog maar een paar van zijn "redelijke" "redenaties":
  Minister Lodewijk Asscher kondigt nader onderzoek aan naar het radicalisme onder jonge Turken of om het correcter te zeggen jonge Nederlanders met een Turkse familie-achtergrond. Uit een enquête van het sterk in de mode zijnde bureau Motivaction blijkt namelijk dat zij jihadi’s helden vinden. ...
   Ik kan Asscher het antwoord gratis en voor niks aan de hand doen. Dat komt omdat ik in tegenstelling tot de jeugdige bewindsman een babyboomer ben, of nauwkeuriger gezegd een linkse babyboomer. ...
    We lieten onze stemmen stevig weerkaatsen tegen de muren van de stad ... Wij beschouwden de Viet Kong strijders die het in Vietnam opnamen tegen het Amerikaanse leger als helden en goede patriotten.

Oftewel: "Ik steunde de Vietnamezen in hun strijd tegen de Amerikanen - de Turken steunen ISIS in hun strijd tegen de beschaving - ik ben goed - dus de Turken zijn ook goed".
    Weer twee "losse" exemplaren. Eerst de minister:


Uit: Telegraaf.nl, 27-11-2014,

Asscher: uitspraken PVV schandelijk

Uitspraken van PVV-Kamerlid Machiel de Graaf over moslims zijn „verwerpelijk en schandelijk”. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken zei dat donderdag bij de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer.

    De Graaf riep eerder in het debat onder meer op tot het sluiten van alle moskeeën in Nederland. Volgens Asscher is de PVV daarmee „nieuwe grenzen over gegaan”. Door te stellen dat moslims niet dezelfde rechten hebben als andere Nederlanders ging De Graaf „in tegen de essentie van onze democratische rechtsstaat”.    ...


Red.:   En door te stellen dat de nazi's niet dezelfde rechten hebben, wordt die rechtstaat natuurlijk nog verder ondermijnt ...
    En dan de journalist:


Uit: De Volkskrant, 27-11-2014, rubriek Stekel, door Rob Vreeken

Alle moskeeën sluiten!

Toen Geert Wilders op 8 augustus 2007 voorstelde de Koran te verbieden, was dat groot nieuws. De Volkskrant opende ermee. Het stuk van Wilders met de oproep stond dezelfde dag op pagina Opinie. Er was een redactioneel commentaar ('onzinnig'), de rest van boos Nederland volgde diezelfde dag.
    De 'kopvoddentax' kreeg twee jaar later al minder aandacht: een terloops zinnetje in het verslag van het Kamerdebat.    ...


Red.:   In het kader van de wedstrijd om de topplaats in de categorie "gore leugens", een mededinger voor in ieder geval een plaats in de kop. Ze stikten collectief bijna van de verontwaardiging.
  En dan nu het sluiten van alle moskeeën in Nederland, gisteren geopperd door PVV-Kamerlid Machiel de Graaf. Dat niet de leider zelf, maar een onderknuppel ermee komt, zegt genoeg. Niemand slaat nog acht op de anti-islamscheten uit de PVV-anus. In de Volkskrant zijn ze in zeven jaar gedegradeerd van opening krant tot - journalistiek gesproken - het laagste van het laagste: de rubriek Stekel.

Gelukkig is er nog wel volop aandacht voor de scheten uit de anus van de koppensnellers-aanhangers zoals Rob "De boerka is een teken van verlichting" Vreeken .
   Overigens: de vorige kwestie, die van "Minder Marokannen", heeft kennelijk zoveel ophef niet alleen bij de politieke-correctheid maar ook in het brein van Vreeken veroorzaakt, dat dat deel van het geheugen geheel is doorgebrand. En stonden, naast Vreeken cum suis, dan ook wel zo'n kleine tienduizend Marokkanen op de stoep van alle politiebureaus van steden met bezette wijken om aangifte te doen.
    Geert Wilders heeft zijn mond weer eens open gedaan, en meteen begint het bij Francisco van Jole te kwijlen rond het bijtsstokje in zijn mond:


Uit: Joop.nl, 08-12-2014, door Francisco van Jole - eindredacteur Joop uitleg of detail

Hé Wilders, dit is wat Martin Luther King écht zei

Wilders werd maandag door de politie gehoord over zijn beruchte 'minder, minder'-uitspraak waarbij hij zijn aanhang beloofde te zorgen voor 'minder Marokkanen' in Nederland. Justitie onderzoekt of die uitspraak en de manier waarop deze is gedaan, strafbaar is. ...
    In zijn verklaring - die hij ook naar het ANP stuurde - bezwoer Wilders dat hij zijn strijd tegen het door hem gekoesterde spookbeeld van 'islamisering' nooit zal opgeven, niets van zijn uitspraak terugneemt en haalde hij vervolgens heel pompeus een citaat van de Amerikaanse burgerrechtenactivist dominee Martin Luther King aan:
    "Ik sluit af met te zeggen dat er niets fantastischer is in de wereld dan vrijheid. Het is het waard om ervoor naar de gevangenis te gaan. Het is het waard om je baan ervoor kwijt te raken. Het is het waard om ervoor te sterven."


Red.:   Moslims verkondigen vijf keer per dag dat islam liefde is, met het bloed van hun slachtoffers nog aan hun handen. Niets om je over op te winden, volgens de Van Jole's van deze wereld. Ga naar het originele artikel, en zie de enorme lijst van overeenkomstige gestoorde Joop.nl-reageerders.
    Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam die zijn dochters liever niet met een niet-moslim ziet trouwen, ziet met lede ogen aan dat de reputatie van moslims steeds verder achteruit gaat door hun massale steun aan ISIS en de jihadgangers, en heeft moslims opgeroepen om iets te doen aan "de angst van de Nederlanders". Hier één van de voorspelbare reacties, bij Joop.nl:


Uit: Joop.nl, 25-12-2014, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail

Moslims weten geen raad met het imagoprobleem van de islam

Het probleem is: je moet je eigen reputatie altijd zelf redden. Niemand anders kan dat voor je doenRed.:   Oftewel, stelling: de moslims hebben geen probleem, maar een imago-probleem. Eerst deel één van deze stelling:

  ... Veel moslims zijn recht in de leer een beetje op de manier van de ChristenUnie en de SGP. Aan de andere kant: in de voormalige gereformeerde kerk heeft zich nu een groot centrum gevestigd van de Alevieten. Dat zijn spirituele gelovigen die niet zoveel heil zien in het orthodoxe leven naar duizend regeltjes en dan ook weinig op hebben met de sharia. Kijk naar de buren anders, een bescheiden echtpaar op leeftijd. De dochters hebben allemaal doorgeleerd en zijn daarna met nette jongens getrouwd die ook allemaal stevig gediplomeerd zijn. Wie spoort tussen Rotterdam en Amsterdam, ziet de emancipatie van de gastarbeidersgezinnen. Hun kinderen en kleinkinderen zitten in de trein op weg naar (vooral) hogeschool en universiteit. Brave mensen.

En dan deel twee:
  Als een ander je goede naam heeft bezoedeld, dan is het heel moeilijk om daar iets effectiefs tegen te doen. ...
    Achmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, weet dat. ...

Waarmee de stelling wel is onderbouwd. Volgens Han van der Horst, historicus.
    Hetgeen natuurlijk allemaal heel anders ligt bij PVV-aanhangers. Kijk maar laatst bij die demonstratie in de Schilderswijk. Die lui noemden zich "Pro Patria". Dat is natuurlijk al helemaal "FOUT!!!". Wat ze ook zeggen of doen. En dan waren er ook nog een paar neo-nazi's. Genoeg om aan te tonen dat PVV'ers en PVV-stemmers niet deugen. Allemaal. Zoals Han van der Horst al eerder uitvoerig heeft betoogd, en nu de reageerders voor hem doen:
  Kapitan Laipose, do 25 december 2014 16:42
...    Nu moeten moslims maar tegenover PVV'ers bewijzen dat ze de goodguys zijn. Het is toch de PVV'er die er achterlijke racistische ideeën op nahoudt. De PVV'er is het probleem niet de individuele moslim.
    Als ik gedwongen wordt om te kiezen dan zou ik eerder stellen dat de PVV een moordend gif is in onze samenleving dan dat de islam dat is.

bart boenders, do 25 december 2014 18:19 in reactie op Kapitan Laipose
Ik ben het helemaal eens met Kapitan ...
    De oorzaak van discriminatie ligt niet bij degenen die gediscrimineerd worden maar bij degenen die discrimineren en dat schijnen zowel Van der Horst als Aboutaleb niet in te kunnen zien.
    Het lijkt me produktiever en ook realistischer, dat zij zich meer zorgen gaan maken waarom de Nederlanders de PVV als grootste partij willen.   ...

Mark Huisman, do 25 december 2014 18:57 in reactie op bart boenders
Zeer juist. ...
    Het probleem is het racisme, niet de houding van de moslims.

nadia benjida, do 25 december 2014 18:36 in reactie op Kapitan Laipose
Merci Kapitan!! The truth the whole truth and nothing but the truth!

Raven 63, do 25 december 2014 18:36 in reactie op Kapitan Laipose
Heel goed verwoord, Kapitan.

Wil Wortel, do 25 december 2014 19:58 in reactie op Kapitan Laipose
Helemaal mee eens!

Of in andere woorden: "Kijk eens hoe goed Allah is...":
Moskee tsunami

"En kijk eens hoe mooi mijn nieuwe kleren zijn...":
Kleren keizer 

Prachtig!
    Oh, er riep er ook daar een onnozel jongetje nog wat:
  Ginger Ted, do 25 december 2014 18:45
Als het nou alleen maar om een imago oftewel de buitenkant zou gaan...
    Dat imago is een gevolg van interne, zelfs religieus-inhoudelijke zaken, hoe gevariëerd de moslims ook zijn.

Waarop de juichende menigte geen reactie had. Natuurlijk ...
    De moslims hebben de redactie van Charlie Hebdo vermoord, maar wie zijn de echte schurken:


Uit: De Volkskrant, 16-01-2015, door Hendrik Noten, Parijs

Manuel Valls spreekt

Het is dinsdagmiddag en Manuel Valls loopt de Assemblée Nationale binnen, de politieke arena die de Franse premier zo bekend is. ...
    Vanaf het begin is hij geëmotioneerd, een brok in de keel. ...
    ... 'Onze moslimlandgenoten zijn ook bang. Anti-islamitische acties zijn intolerabel! Het aanvallen van een moskee of het ontheiligen van een kerkhof zijn directe aanslagen op ónze waarden. Islam is de tweede religie in Frankrijk, zij verdient haar plek in Frankrijk, en het is onze taak aan de wereld te tonen dat de Republikeinse waarden met alle religies verenigbaar zijn!' Hij schreeuwt.    ...
    Het is woensdagavond en in Den Haag begint Geert Wilders aan zijn toespraak..


Red.:    Geert Wilders!
    En natuurlijk kon het PvdA-smaldeel niet achterblijven - "Wat heeft u liever? Democratie of kalifaat en sharia?


Uit: Volkskrant.nl, 17-01-2015, ANP

Asscher bij PvdA-congres: moslims horen bij Nederland

Vicepremier Lodewijk Asscher van de PvdA heeft het op een congres van zijn partij in Utrecht opgenomen voor moslims in Nederland. Tegelijk haalde hij uit naar de PVV van Geert Wilders.


...    'We kunnen niet accepteren dat moslims hun geloof gekaapt zien door terroristen en het debat moeten overlaten aan extremisten. Moslims horen bij Nederland. Dat betekent dat hun geloof, de islam, hier vrijelijk geïnterpreteerd en besproken zal moeten kunnen worden', zei Asscher.
    ... Asscher 'verwerpt en veracht' Wilders' opvattingen en hij zal er alles aan doen om die in het debat te bestrijden.
    Wilders ziet geen mensen maar alleen verdachten, zei Asscher. ...


Red.:   Menno ter Braak uitleg of detail zag ook alleen maar verdachten en geen mensen in de nazi's. Gelukkig kwamen daarna de heren Cohen en Asscher van de Joodse Raad uitleg of detail om het lot van de Joden veilig te stellen. Oh nee, Cohen is inmiddels opgevolgd door Samsom ...
    Naats deze nieuwe aanleiding voor de Volkskrant om te kiezen voor de islam, is er ook weer een aanleiding om te kiezen tegen Nederland: een film over de Nederlandse geschiedenis:


Uit: De Volkskrant, 23-01-2015, door Margriet Oostveen

Tegen Michiel de Ruyter

Een nieuwe episode in onze 'culture wars'


Tussentitel: Zeeslagen, Hollandse vlaggen, kanonschoten en historisch verantwoorde decolletés: een PVV-droom


Red.:   De culture wars van de moslims, negers en Joden tegen de Nederlandse cultuur, die men meteen gelijkstelt met de PVV. De terreurmoslims hebben natuurlijk niets met de islam te maken.
        Er dringt zich weer een gelegenheid op om te kiezen tussen moslims en Nederlanders. De aanleiding: de stelling in een verkiezingsdebat naar aanleiding van Provinciale Statenverkiezingen was: "Jihadi's kunnen beter sneuvelen dan terugkeren". Oftewel: het leven van jihadi's of dat van Nederlanders. De keuze van Wagendorp mag men bekend veronderstellen:


Uit: De Volkskrant, 07-03-2015, column door Bert Wagendorp

Sneuvelen

...  nadat premier Rutte donderdagavond in het RTL-verkiezingsdebat had gezegd dat wat hem betreft jongeren die zich aansluiten bij IS beter kunnen sneuvelen dan weer terugkeren naar Nederland.
    Er zijn inmiddels tientallen Nederlanders gesneuveld in Syrië en Irak, dus de premier wordt op zijn wenken bediend. Maar het kan beter, want er zijn ook tientallen strijders levend naar huis gegaan. En dat is dus niet de bedoeling.    ...


Red.:   Inderdaad. Het eerste beste Nederlandse leven dat nadelig beïnvloed wordt door zo'n barbaar, rust op het geweten van de bestuurders die weigeren om hun paspoorten in te trekken en ze bij oppakken inmiddellijk uit te zetten  naar Marokko waar de meesten vandaan komen. En op dat van Wagendorp:

  De stelling dat het 'voor de veiligheid van alle Nederlanders beter is dat jihadisten sneuvelen in de strijd dan dat ze terugkeren' is een volstrekt loze.

Oftewel: de waarde van de levens van Nederlanders die die barbaren bedreigen is 'een volstrekt loze'. Begrijpelijk, want Wagendorp heeft semitische wortels, en vindt het in de Nederlandse weelde kunnen leven van mede-semieten veel belagrijker dan het leven van Nederlanders. Wagendorp wil ze in alle vrijheid hun misdadige gang laten gaan - gezien zijn fopideeën om de barbaren van hun daden af te houden:
  Je kunt inzetten op het tegengaan van radicalisering ...

Allang geprobeerd en inmiddels afgewezen  door iedereen die geen moslims-adept is: gaat niet werken, want heeft tot nu nog nooit gewerkt.
  Je kunt teruggekeerde jongeren in de gaten houden ...

Inmiddels bekend gemaakt als veel te duur want je hebt per barbaar enkele tientallen mensen nodig. En zelfs dan ...
  ... je best doen hen bij zinnen te brengen. ...

Van een grenzeloze stupiditeit ... Er is maar één persson die zo'n  gestoorde barbaar kan beïnvloeden (trouwens, geldt ook voor de meste overigen): hijzelf  - en mogelijk de mede-barbaren.
  Dat doen we allemaal ook, wat verstandig is.

Wat een grenzenloze stompzinnigheid. Somt zijn eigen stupiditeiten op.
    En dan het toppunt:
  Alleen pak je met verstandig beleid geen stemmen af van Wilders en met stoere onzin wel: leve de democratie.

Oftewel: Wilders is een groter probleem dan terugkerende barbaren.
    Die Wagendorp verdient hetzelfde lot als de Jordaanse piloot ondervonden heeft aan de handen van deze barbaren die door Wagendorp gesteund worden: levend verbranden in een kooi.
    Overigens had de webredactie een beter inzicht in het gevoelsleven van Wagendorp, of staat er nog er nog dichter bij. Want dit was de kop van de webversie:
  Met verstandig beleid pak je geen stemmen van Wilders

Liever Nederlandse doden dan stemmen voor Wilders.
    De Volkskrant (29-04-2015) doet het op een wel heel opvallende manier - aanleiding is een bezoek van Wilders aan Amerika:
Moslims Amerika

Waar staan moslims om bekend, naast geweld? Ten eerste: jodenhaat. Ten tweede: homohaat. En wat staat er naast het hoofdartikel waarin moslims weer tot onschuldige en lieve knuffeldiertjes betempeld worden? Een berichtje dat Wilders in Amerika gesteund wordt door iemand die een homohater zou zijn ... Hoe stupide kun je zijn ...
    Hier iemand die gewoonlijk in het "Kunst en dergelijke"-katern schrijft - onderwerp: nazivergelijkingen:


Uit: De Volkskrant, 20-07-2015, door Haro Kraak

Beschouwing | Nazivergelijkingen

Reductio ad Hitlerum

Ook nu, tijdens de Europese crisis, vliegen de vergelijkingen met nazi-Duitsland ons om de oren. Vaak nogal buitenproportioneel. Geoorloofd of niet? V waagde zich in het argumentatieve mijnenveld en schreef een - voorzichtige - handleiding.


In maart publiceerde het toonaangevende Duitse weekblad Der Spiegel een nummer met een opmerkelijke cover. Bondskanselier Merkel staat afgebeeld tussen nazi-officieren voor het Parthenon op de Akropolis in Athene....


Red.:    En inderdaad:
  Wilders die de Koran of de islam fascistisch noemt, wint daarmee vooral zieltjes in het eigen kamp, de rest van de kiezers zullen zijn woorden wegwuiven.

En daarvoor zijn allerlei goede argumenten:
  Met andere woorden: wie voor politiek gewin de nazi's erbij haalt, doet dat vooral om de eigen achterban op te zwepen. Tegenstanders kun je niet ermee overreden. En aangezien elke uitlating tegenwoordig op internet kan verschijnen en dus niet beperkt is tot een klein publiek, is het beter om nazivergelijkingen te vermijden als je er een politiek doel mee wilt bereiken. Met als uitzondering natuurlijk: als je mensen voor het hoofd wil stoten.

En nazivergelijkingen zijn goed:
  In 2009 betoogde socioloog Ton Zwaan, die bij het Centrum voor Holocaust- en genocidestudies vergelijkend onderzoek deed naar genociden, in NRC Handelsblad dat het wel degelijk zinvol is om de PVV met het fascisme te vergelijken.

En daarvoor zijn allerlei goede argumenten:
  Hij zag gelijkenissen tussen de PVV en het fascisme door 'het steeds oproepen en voeden van vage gevoelens van wantrouwen, angst en haat, het in toenemende mate flirten met politiek geweld en het systematisch opbouwen van collectieve haatfantasieën'.
    Ook de organisatie van de partij deden Zwaan denken aan fascisme: hiërarchisch, antidemocratisch, autoritair en met een cultus rondom één persoon. Het nationalisme van de PVV zou daarnaast etnisch populistisch zijn: het geldt alleen voor de van oorsprong Nederlandse bevolking. Het vijandbeeld dat van moslims wordt verspreid en de wens om moslims het land uit te zetten, zoals uitgesproken door Wilders op de Deense tv, schakelde Zwaan gelijk aan de 'collectieve haatfantasie van etnische zuiveraars, in de jaren tien in het Ottomaanse rijk, in de jaren dertig en veertig in Europa, in de jaren zeventig in Cambodja, in de jaren negentig in Joegoslavië en Rwanda'.

En daarna klop je jezelf op de borst dat je zo genuanceerd bent en het zo GOED!!! ziet:
  Zwaan beweert niet dat de PVV gelijk staat aan de NSDAP of dat Wilders Hitler is, maar hij wijst wel op de overeenkomsten. Het betoog is helder en, omdat het stap voor stap de historische parallellen belicht, ook tamelijk overtuigend. De conclusie is controversieel, maar zeker niet gemakzuchtig. Je kunt het ermee oneens zijn, en dat waren veel mensen ook, maar het lijkt er niet op dat Zwaan dat schreef om te scoren.

En voor wie het weerleggen van al deze leugens te veel moeite is, zie hier uitleg of detail .
    De campagne van de medi en vooral de Volkskrant voor de terreur van de islm en tegen de islamkritiek van Geert Wilders neemt steeds absurdere vormen aan uitleg of detail , en besmet bijna alle journalisten en columnisten:


Uit: De Volkskrant, 30-12-2015, column door Rens van Tilburg

Het jaar van de vluchteling

Met gemengde gevoelens zag ik hoe Pim Fortuyn in 2002 de vaderlandse politiek opschudde. ...
    Fortuyn maakte onderscheid tussen de islam, die hij 'achterlijk' vond, en mensen afkomstig uit de islamitische cultuur. In Nederland was plaats voor iedereen die zich aan de wet hield. Een slecht gevoel kreeg ik wel van de halfslachtige manier waarop Fortuyn afstand nam van radicale en agressieve volgelingen, ook als die ronduit racistische of bedreigende taal uitsloegen. ...
    Nu is het Geert Wilders die op de golven van de vluchtelingenstroom electorale hoogtepunten bereikt. In september riep Wilders op tot 'democratisch, geweldloos verzet' tegen de 'islamitische volksverhuizing'. Drie maanden later raakten in Geldermalsen twee agenten gewond toen ze bij een demonstratie tegen de komst van een azc werden aangevallen met klinkers, betonblokken en lawinepijlen. ...


Red.:    En dit in een jaar met twee grote aanslagen door moslims, zodat het verzet tegen de komst van moslims volkomen natuurlijk en logisch is, en onbegrijpelijk gematigd.
    Het is mogelijk deze hele verzameling te vullen met voorbeeld van Joop.nl, maar de volgende willen we er niet buiten houden (beide van 31-03-2016 uitleg of detail uitleg of detail - dit naar aanleiding van de aanslagen in Brussel; download de beelden voor betere leesbaarheid):

Oftewel: "Op de terreur van de moslims is compassie het beste antwoord".
   En:

Oftewel: "Op voorstellen om de moslimterreur te bestrijden is haat het beste antwoord".


Naar Denkfouten, absurditeiten  , Alg. semantiek, lijst  , Alg. semantiek, overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .


 

17 sep.2014