WERELD & DENKEN
 
 

PC-club: Peter Middendorp

28 nov.2007

Dagblad De Pers is een gratis-krant, die het moet hebben van de inkomsten van advertenties. Dus is er wat minder personeel (nemen we aan), en dus ook, zo valt waar te nemen, minder mening, en relatief meer neutrale berichtgeving. Uitzondering is de berichtgeving uit de Haagse politiek, die verzorgd wordt door een (gast)columnist, aangekondigd aldus:
  Vreemdeling in Den Haag | Peter Middendorp is schrijver/journalist en doet voor De Pers dagelijks verslag van zijn belevenissen in Den Haag.

En dus is er onmiddellijk het linksige, intellectualistische, literaire, en alfa/gamma-probleem: politiek-correctheid en multiculturalisme:


Uit: Dagblad De Pers, 26-11-2007, column door Peter Middendorp

Redelijkheid

Tussentitel: Schop Kamp een geweten, laat de kogel uit het midden komen

Op het congres van D66 sprak ik Roy Kramer, mediaman van de partij, ...  
    De dag na ons gesprek ging Pechtold in Buitenhof met Kamp over diens immigratienota in discussie. Die nota is onuitvoerbaar. Kamp weet dat. Hij heeft de nota geschreven om zieltjes te winnen. Harde taal tegen immigranten, de mensen horen het graag. Wat er met de immigranten gebeurt, laat hem koud. Hij is een vieze man met nauwelijks hersens, de kranten interviewen hem evengoed zoveel ze kunnen.
    Over het volgende waren Roy en ik het eens: er zijn tweehonderdduizend illegalen in Nederland. Landen van herkomst nemen hen niet op, het is dus onmogelijk ze uit te zetten. Kamp stelt voor ze in de gevangenis te stoppen; er zouden honderden gevangenissen moeten worden bijgebouwd. Hierna liepen onze meningen uiteen. Roy vond dat mensen als Kamp en Verdonk en Wilders maar eens een regering moesten vormen, dan konden we zien dat ze er niets van zouden bakken. Ik vond: die man deugt niet, schop Kamp een geweten, laat de kogel uit het midden komen. ...


Red.:   En, even natuurlijk: het rabiate taalgebruik, en even natuurlijk, zonder op de inhoud in te gaan.    


Uit: Dagblad De Pers, 29-10-2007, column door Peter Middendorp

Vakantie

Tussentitel: Remi zag ik niet. Gelukkig maar. Hij diende uitgerust terug te keren

Op de luchthaven van Santa Cruz stond een politicus die een rotbui had, die inwendig zijn echtgenote vervloekte, die hem met een volgepakte bagagetrolley op de stoep had laten staan, terwijl zij achter een hostess aanrende, wist hij veel waar naartoe, of die misschien wel gewoon toe was aan vakantie.
    Remi Poppe keek verbeten, vermoeid. Vanachter een pand van zijn ribfluwelen jasje stak hij snel een sigaret aan, en inhaleerde stevig. Zijn bagage bestond uit twee grote, SP-rode koffers en wat plastic tassen met rode figuren. Na een kwartier pikte een auto hem op. Hierna verloren we hem een week-lang uit het oog. ...
    De terugvlucht was vermoeiend. ...
    Remi zag ik niet. Gelukkig maar, over enkele dagen moesten er weer verantwoordelijkheden aan hem worden toevertrouwd, hij diende uitgerust terug te keren. ...
    Even later kwam Remi onze kant op lopen - hij bleek toch ingestapt. 'Kijk: zei een moeder tegen haar baby, 'daar is de meneer met de duim!' Remi boog en strekte zijn duim een paar keer voor het gezichtje. Het moest een opwekkend gebaar zijn, al werd er nu niet op gereageerd. In gedachten zagen we hem in zwembroek aan een zwembad staan, vrolijk animator van het Nederlandse grut. Het eiland moest hem goed hebben gedaan.


Red.:   En, even natuurlijk, anti-SP: enge rode mensen. Kijk ook maar even bij de bijna parallelle stukken van soortgenoot Bert Wagendorp  .
    De columns van Peter Middendorp komen de redactie maar onder onregelmatig onder de ogen. De onderstaande was weer de moeite waard:
   

Uit: Dagblad De Pers, 24-10-2008, column door Peter Middendorp

Lange Poten

Tussentitel: Geert knikte hem bemoedigend toe. Zeg het maar, jongen.

...    Evengoed moet ik bekennen dat een lang verblijf op het Binnenhof je blik verandert. Een jaar geleden kon een racistische opmerking in het parlement mij nog tot opstandigheid brengen. Over Sietse Fritsma (PVV) schreef ik bijvoorbeeld: 'Hij heeft een hoofd als uit een tube geknepen.'
    Hierop werd ik veel aangesproken - iemand aanvallen op zijn uiterlijk, dat mocht niet, dat was niet fatsoenlijk, ook racisten moeten met uiterlijke kenmerken kunnen rondlopen zonder daarop te worden aangesproken. Bijvoorbeeld een hoofd als uit een tube geknepen.
    Nu begrijp ik al niet veel meer van mijn eigen opstandigheid. Iemand van racisme beschuldigen, het heeft toch iets kinderlijks, iets jaren tachtig-achtigs. Het is iets waar zijn identiteit de Nederlander vroeger misschien toe noopte; intussen tellen alweer heel andere categorieën. Bijvoorbeeld hoe graag je vreemdelingen vernedert.
    Deze week sprak Fritsma in het parlement over illegalen. In de noodopvang bleken zij nog steeds eten te krijgen. Zachtjes zei hij dat dat toch een beetje een schande was. Daarna keek hij angstig naar zijn grote baas. Geert knikte hem bemoedigend toe. Zeg het maar jongen, zeiden diens ogen,je kunt het. Fritsma haalde adem en keek opnieuw de zaal in: 'Schande: zei hij. 'Het is een schande!'
   Nog anderhalf jaar Binnenhof en het ontroert.


Red.:   In hetzelfde nummer van De Pers stond ook een groot interview-met-foto met GroenLinks Kamerlid Tofik Dibi. Met in de ondertitel de opmerking dat hij in het begin 'zo'n lief, leuk Marokkaantje' werd gevonden in politiek Den Haag. Wie de foto bekijkt, of hem recent op TV heeft gezien, zou met evenveel recht en reden als Middendorp's kwalificaties voor Fritsma kunnen beweren dat Tofik Dibi er nu uitzag als de standaard Marokkaan met de bekende arrogante rotkop.
    Maar als je dat zou opschrijven, is het land natuurlijk te klein bij het soort mensen waarvan Peter Middendorp een exemplaar is.
    Peter heeft zich genoeg multiculturalistisch getoond- hij is gepromoveerd naar de Volkskrant. Waar hij meteen goed van start ging: met christenbashing à la Blokker:


Uit: De Volkskrant, 12-03-2011, column door Peter Middendorp

Liefs uit Bogotá

Tussentitel: Hoe gaat het met de kleintjes - vertonen Michael en Camilla al tekenen van homoseksualiteit?

Toen het na jaren van proberen nog steeds niet was gelukt om kinderen te verwekken, meldde het orthodox-christelijke Kamerlid Kees van der Staaij (SGP) zich met zijn echtgenote aan voor de adoptie van twee Colombiaantjes.
    Van de hele adoptieprocedure hielden Kees en Marlies een ontroerend verslag bij, dat onder de titel Liefs uit Bogotá in boekvorm is verschenen.   ...
    Vlak voordat het echtpaar wilde afreizen naar Colombia om Michaël en Camila op te halen, werd plotseling de procedure stopgezet. Achteraf zou alles goedkomen, maar de Stichting Wereldkinderen wilde eerst nog even weten hoe het orthodoxe echtpaar zou gaan reageren als een van de kinderen later onverhoopt homoseksueel zal blijken te zijn.  ...


Red.:   Zo genoeg citaat om een indruk te geven van het bekende badinerende toontje. Mag hoor, trouwens. Maar dan ook voor alle soortgelijke gevallen. Of de ergere. Zoals moslims. Maar daarover horen we Peter niet.
    Natuurlijk.
    Dus vullen we zelf maar even aan:
  Na lezing van het adoptieboekje drong deze vraag zich aan ons op: Hoe gaat het met de kleintjes - vertonen Michaël en Camila al tekenen van homoseksualiteit?

"Na lezing van het moslim-boekje van Naima el Bezaz drong deze vraag zich op: Hoe gaat het met de kleintjes - vertonen Mohammed en Fátima al tekenen van homoseksualiteit?"
  Ik stuurde Kees een mail. Een week later dronken we koffie in het Kamerrestaurant, met uitzicht op het Plein, waar het nog koud was, en leeg. Een vrouw demonstreerde eenzaam tegen de kunstbezuinigingen. Aan haar voeten stond een bordje met het woord 'Genade' erop geschreven. Daarachter stonden een thermoskan en een zakje krentenbollen.
    Door gebrek aan lef kwam de vraag er zo uit: 'Is het een pretje om als homoseksueel bij jullie op te groeien?'

"Ik stuurde Naimka een mail. Een week later dronken we thee in de moskee, met uitzicht op het Plein, waar het nog koud was, en leeg. Een vrouw demonstreerde eenzaam tegen de naakte kunst. Aan haar voeten stond een bordje met het woord 'Genade' erop geschreven. Daarachter stonden een waterpijp en een schotel baklava.
    Door gebrek aan lef kwam de vraag er zo uit: 'Is het een pretje om als homoseksueel bij jullie op te groeien?' "
   Thuis dacht ik nog wat na over de bemoeizuchtige seksuele moraal van orthodoxe christenen, en de ongelukken die je daarmee kon veroorzaken. Je mag geen homo zijn, of hoer. Als Onan zijn zaad in Genesis op de kale rotsen heeft verspild, krijgt hij van God de doodstraf opgelegd, dus masturberen is er ook niet bij.
    Ik liet me vertellen dat boven de Biblebelt een zwarte puntenwolk ontstaat als je voor elk incestgeval een stipje op de landkaart van Nederland zet, maar een antwoord op de vraag waarom dochters wel mogen en kale rotsen niet, heb ik niet gevonden.
    Misschien hebben de christenen het er zelf van gemaakt, dat weet ik niet, maar je vraagt je af: fietst er langs de bosranden van orthodox-christelijke dorpen nou nooit eens een vrijwillige volwassene met een beetje brede heupen?
    Het is trouwens best een specifiek verschil: bij katholieken moeten de jongens het ontgelden, bij protestanten de meisjes. De overeenkomst wordt gevormd door het ontgelden zelf.

"Thuis dacht ik nog wat na over de bemoeizuchtige seksuele moraal van orthodoxe moslims, en de ongelukken die je daarmee kon veroorzaken. Je mag geen homo zijn, of hoer, of jood, of christen, of ongelovige. Als Onan zijn zaad in Genesis op de kale rotsen heeft verspild, of gewoon een keppeltje draagt, krijgt hij van Allah de doodstraf opgelegd, dus masturberen is er ook niet bij.
    Ik liet me vertellen dat onder Middellandse Zee de Koranbelt een zwarte puntenwolk ontstaat als je voor elk incest- en inteeltgeval een stipje op de landkaart zet, maar een antwoord op de vraag waarom dochters wel mogen en kale rotsen niet, heb ik niet gevonden.
    Misschien hebben de moslims het er zelf van gemaakt, dat weet ik niet, maar je vraagt je af: fietst er langs de bosranden van orthodox-islamtische dorpen nou nooit eens een vrijwillige volwassene met een beetje brede heupen?
    Het is trouwens best een specifiek verschil: bij Marokkaaase moeten de jongens het ontgelden, bij Turkse de meisjes. De overeenkomst wordt gevormd door het ontgelden zelf."
    Einde spiegelbeelden.
    En zo ging het in het artikel nog even door, met Peter Middendorp. De cultuurverrader.
    Een nieuwe topprestatie in consequent zijn. Het onderwerp: de gelijkwaardigheid der culturen. Want natuurlijk is de islamitische cultuur volkomen gelijkwaardig aan de onze, want er is absoluut geen verschil tussen de waardes van welke culturen dan ook:


Uit: De Volkskrant, 16-04-2011, column door Peter Middendorp

Logisch

Vandaag voer ik u door de persconferentie waarin minister Leers vertelde dat hij het Friese meisje Sahar dan toch een verblijfsvergunning heeft gegeven. Onderweg zullen we veel woorden horen, veel gebaren zien. Als je niet beter wist, zou je zeggen: uitingen van een overkokend innerlijk.   ...


Red.:    Natuurlijk krijgen we van Peter uitleg dat, omdat alle culturen gelijkwaardig zijn, er dus geen enkel verschil is tussen Afghanistan en Nederland, en dat het Friese meisje Sahar dus volkomen op haar plaats is in welk land dan ook. En het dus geen enkel bewaar is als haar ouders teruggaan om Afghanistan te helpen opbouwen, ze gewoon meegaat. Iets wat die nare Gert Leers wil tegenhouden - dat die beweert dat Afghanistan minderwaardig is. Dus eerst maar eens uit de doeken gedaan hoe naar die Leers eigenlijk wel is:
  Ja, het geweten dient tijdig gekoeld, anders komt het hele gebouw in beweging; dat krijg je ervan als je de constructie op breuklijnen bouwt.
    De eerste minuten werden gevuld met een schets van de situatie waarin hij zich de afgelopen maanden had bevonden. Het was allemaal niet gemakkelijk geweest.
    Hij zette zijn handen naast zijn linkerheup - er zou net een wetboek tussen hebben gepast, of een bijbel - bracht ze daarna eerst voor zijn buik, en vervolgens naast zijn rechterheup, waarna de rechterhand met gestrekte wijsvinger terugkeerde in de aanvangspositie, en hij met gekruiste armen voor ons stond.
    Deze tekst kwam erbij:

Enzovoort. Zowat de hele column lang. Je bent tenslotte schrijver of je bent het niet. En als je schrijver bent, dan is je vak om de zaken verbaal mooi aan te kleden.
    Aan het einde legt Peter ook nog even uit hoe het met de culturele feiten zit:
  Uiteindelijk komt het hierop neer: als je ons ervan hebt overtuigd dat ergens een cultuur bestaat die zo verwerpelijk en gevaarlijk is dat die gewapenderhand moet worden verwijderd, wordt het lastig ons er ook van te overtuigen dat het een goede plek is om kinderen als Sahar naartoe te sturen. De moraal kan buiten blijven. Links en rechts mogen zakjes plakken. De logica steekt er een stokje voor.

Wat is dat nou: nu blijkt die verduivelde Gert Leers ook nog te staan voor de rest van Nederland. Want kennelijk heeft hij 'ons', dat wil zeggen: de vrienden van Peter Middendorp en wie dat zijn weten we allemaal: de hele bestuurlijke en intellectuele elite op een doodenkele ziel na, ervan overtuigd dat er wél cultuurverschillen bestaan, en dat de Afghaanse minderwaardig is. Althans, dat stelt Peter Middendorp. Wat natuurlijk volkomen ongeloofwaardig is, want die hele bestuurlijke en intellectuele elite roept nog voortdurend dat we meer van de dat de islam erbij hoort, zoals laatst de koningin nog, dat we meer van de islamitische cultuur moeten overnemen, en samen met de moslims op één school kunnen gaan zitten zonder dat dat invloed heeft op het niveau van het onderwijs. Gelijkwaardig als de cultuur van de moslims is.
    En dan ineens draait hij de zaken om: nu vindt hij, en trouwens ook de rest van de bestuurlijke en intellectuele elite, dat Sahar niet moet terugkeren naar haar gelijkwaardige cultuur:
  Uiteindelijk komt het hierop neer: ... dat ergens een cultuur bestaat die zo verwerpelijk en gevaarlijk is dat die gewapenderhand moet worden verwijderd,

    Voor een vermeende verandering van mening van Wouter Bos is een paar jaar geleden de term "draaikont" en nieuw leven ingeblazen. Voor de houding van mensen als Peter en zijn elite-vrienden zou draai-pirouette nog lang niet toereikend zijn.
    Er is een nieuw persoon opgedoken die het opneemt voor mensen onder de middenklasse. De haaien van de media hebben zich meteen op hem gestort. Hier is de bijdrage van haai-Middendorp:


Uit: De Volkskrant, 16-02-2013, column door Peter Middendorp

L
ibifit...

Heeft u weleens iets van Henk Krol gekocht, de voorman van 50Plus? Hij verkocht ondeugdelijke erectiepillen, Libifit geheten. ...


Red.:   Zo, weet u nog eens een keer ten overvloede van welk allooi Middendorp is. Die daarna verder gaat met het schilderen van een zelfportret:
  Heeft u weleens naar Henk Krol geluisterd? Het is nooit waar wat hij zegt. Nog nooit heeft een waar woord hem verlaten. Hij liegt en liegt, in krant, ... Zijn woorden zijn als zijn pillen. Ze doen het niet. ...
    Henk Krol deinst niet terug, hij schaamt zich niet.

En Middendorp heeft ook nog een advies voor wat we met hem moeten doen:
  Het verhaal gaat dat zijn ogen blijven twinkelen, al gooi je een bal tegen de zijkant van zijn hoofd. Blijft dat ook zo na een tweede worp, een derde of een vijfde? Je zult het moeten proberen, denk ik, anders kom je er niet achter. Meten is weten. Feiten zijn belangrijk.

Als Pol Pot Middendorp komt halen om dit met hem te doen, en hem vervolgens onder de grond stopt, staat er in ieder geval één persoon te juichen. Met welke wensdroom we de rest van de smerigheid van zijn column maar zullen overslaan.
    Middendorp heeft ook mensen waarvoor hij wel sympathie voelt. Mensen aan de andere kant van de tweedeling waarbij Geert Wilders, Emile Roemer en Henk krol gezamenlijk aan de ene kant staan. Drie keer raden wat er dan aan de andere kant staat. Hier is meteen het antwoord:


Uit: De Volkskrant, 23-02-2013, column door Peter Middendorp

De ware leugen

Tussentitel: Had Jelle gelijk? Kon het waar zijn?

Laatst riep Jelle Brandt Corstius zijn Twitter-volgers op Sjoerd van Keulen, ex-topman van SNS, per mail te vragen zijn bonus terug te geven. Jelle kreeg veel kritiek - Van Keulen wordt bedreigd en is ondergedoken - maar vond daarin geen argumenten om zijn actie te staken ...


Red.:   Daar is het soort mensen waarvoor Peter Middendorp wél sympathie heeft: bankiers en graaiers als Sjoerd van Keulen. De man die SNS-Reaal heeft getorpedeerd, en daarvan zelf een zeer luxueus leven heeft overgehouden.
    Nu wordt die sympathieke Sjoerd van Keulen geheel ten onrechte belasterd, vindt Peter Middendorp, door het volk, en de verrader Jelle Brandt Corstius, die in de zak van zijn eigen klasse schijt, vindt Peter Middendorp. En daar gaat Peter eens flink op los:
  Laatst riep Jelle Brandt Corstius zijn Twitter-volgers op Sjoerd van Keulen, ex-topman van SNS, per mail te vragen zijn bonus terug te geven. Jelle kreeg veel kritiek - Van Keulen wordt bedreigd en is ondergedoken - maar vond daarin geen argumenten om zijn actie te staken, want, zei hij, 'de kritiek gaat alleen maar over mijn toon'.
    De toon - daar hadden wij hem weer. Toonkritiek kennen we vooral uit het multiculti-debat. Mensen die geen argumenten hebben of de waarheid alleen gefluisterd verdragen, beginnen daarin meestal maar te klagen over andermans toon.

Gunst, Peter Middendorp die iets te zeggen heeft over "toon". de man met op zijn minst een heel goede gooi naar de titel "Columnist met de meest smerige toon" (concurrenten: Bert Wagendorp en Sheila Sitalsing) wil iets gaan zeggen over andermans toon ...
  Had Jelle gelijk? Kon het waar zijn? Ik kon het lastig geloven, al was het maar omdat mij in zijn oproep niets onbehoorlijks was opgevallen. Ja, of je moest over het woord 'boerenbraadlul' willen struikelen, maar dat wilden we niet.

Kijk, dat bedoelen we nu. Je kan gewoon zeggen dat het gebruik van dat woord 'boerenbraadlul' ongepast is, maar dat je je als toonkunstenaar niet. je maakt er het omgekeerde van. Je doet net alsof je zegt dat je hen niet ongepast vindt. Een retorische truc. Die extra nadruk legt op de veroordeling. Door gebruik van "toon", dus.
    Maar die truc kan je dan nog een keer gebruiken:
  Had Jelle gelijk?
    Eigenlijk was de kritiek uitsluitend inhoudelijk, en dat was prima, want inhoudelijk was er ook best iets op zijn actie aan te merken.

Want wat heb je nu gedaan? Je hebt net gedaan alsof je redelijk was tegenover Jelle door één fout van hem weg te wuiven, waarna je focust op een andere fout, die dan dus wel waar moet zijn. Een suggestie die gewekt wordt zonder dat de lezer er zich van bewust is. Tenzij je erg wakker bent. Of heel precies gaat kijken naar het beweerde. Wat op deze website al gedaan is hier uitleg of detail . En daar blijkt overduidelijk dat de inhoud van de kritiek op de actie van Jelle Brandt Corstius totaal niet deugt. Waarvan Middendorp zich wel op een of ander manier bewust moet zijn, want hij probeert het wel onderuit te halen:
  Ik pakte de kritiek er nog eens bij - wie hadden hem op zijn toon aangevallen en wat hadden zij precies gezegd? Ik las en zocht, las en zocht, maar hoe ik ook mijn best deed, ik kon niets vinden dat je ook maar enigszins onder toonkritiek kon scharen. Ja, of je moest over het woord 'heksenjacht' willen struikelen, maar dat wilden we niet.

Kijk, en daar heb je de truc weer. Omdat Middendorp het 'boerenbraadlul' overslaat, moeten wij nu maar dat 'heksenjacht' overslaan. Nu ís Sjoerd van Keulen iets dat ruim erger is dan "boerenbraadlul", maar is het een weinig effectieve term. En ook ís "heksenjacht" een term voor een jacht op een onschuldige, waar Sjoerd van Keulen het tegenovergestelde van is. En zo vangt Middendorp met zijn truc, zijn "toon", dus meerdere vliegen in één klap.
    Na welke verdedigende acties hij denkt te scoren met een inhoudelijk punt:
  Eigenlijk was de kritiek uitsluitend inhoudelijk, en dat was prima, want inhoudelijk was er ook best iets op zijn actie aan te merken. Zelf ben ik bijvoorbeeld geen liefhebber van het publiceren van mailadressen van mensen met wie je een appeltje te schillen hebt.

Kijk, Peter Middendorp heeft een winkeltje in het schillen van appeltjes met mensen waarmee hij niet veel opheeft. Dat winkeltje heet "een column". Van dat winkeltje maakt hij driftig gebruik. Hij gebruikt het zelfs voor het gooien van de rotte exemplaren onder die appeltjes, naar mensen met wie hij kennelijk een appeltje te schillen heeft. En, in een veelvoorkomend verschijnsel, wil hij dat winkeltje graag voor zichzelf houden. Daarbij, misschien onbewust, denkende: als te veel andere mensen ook zo'n winkeltje krijgen, en daaronder zitten een paar van de mensen die ik met rotte appels bekogel, dan krijg ik ze op een gegeven moment misschien ook voor mijn kop.
    Deze redactie zou bijvoorbeeld graag Peter Middendorp in het openbaar een paar appeltjes van eigen soort voor zijn kop gooien, maar we hebben niet zo'n winkeltje als Peter Middendorp. Dus zou het zeer welkom zijn als op zijn minst de mogelijkheid bestond om die rotte appels in zijn brievenbus te stoppen. Iets dat natuurlijk niet alleen geldt voor deze redactie, maar voor iedereen die Peter Middendorp die rotte appeltjes ziet gooien. Aan welke wens voor op zijn hoogst een heel klein beetje tegemoet wordt gekomen door het publiceren van het mailadres van Peter Middendorp. maar dat dat is slechts een droevig klein beetje, want iedereen weet dat je al die mailtjes met een paar muisklikken in de prullenmand kiepert. Waarna er tijd zat is voor de Peter Middendorp van deze wereld om verder te gaan met het gooien van rotte appels.
    Misschien beseften die critici van Jelle Brandt Corstius dat ook wel, want geen van hen heeft dit argument genoemd. Maar geen van hen is dan ook vermoedelijk zo goed in het hanteren van "de toon", als Peter Middendorp. Tenzij misschien Bert Wagendorp uitleg of detail of Sheila Sitalsing uitleg of detail .
    Voor de gein nog een voorbeeldje van zijn woordkunsten:
  Jelle is niet verantwoordelijk voor de bedreigingen ... Zelf zegt hij dat hij nog speciaal heeft opgeroepen 'het beschaafd te houden'. Letterlijk schreef hij: 'Maak geen enge bedreigingen, want dat werkt alleen maar averechts'.
    Het is een beetje vreemde tekst. Hij lijkt te veronderstellen dat er twee soorten bedreigingen bestaan, gewone en enge, en dat roept weer de vraag op hoe niet-enge bedreigingen eruitzien - 'Straks niet schrikken hoor, ogen dicht, tong binnenboord, dan is het zo voorbij'. Ook voert hij maar een instrumenteel argumentje tegen bedreigingen aan: ze zijn niet lelijk of gevaarlijk, ze werken alleen een beetje averechts.

Kijk, dat 'enge bedreiging' was natuurlijk gewoon één en hetzelfde. Dat 'enge' staat er alleen bij als versterking van het dreigen in bedreigingen, niet als kwalificerend onderscheid tussen soorten van bedreiging. Er staat: "Maak heel erg geen-bedreigingen".
    Wat Peter Middendorp natuurlijk ook heel goed weet. Anders was hij niet zo'n meester in "de toon". Maar dit is dus een voorbeeld van een wel heel bijzonder rot appeltje.
    Waarvan er nog meer volgden, maar hier zullen we het maar bij laten. Het doet  allemaal denken aan iemand die ook heel goed was met woorden, zij het niet zo goed als onze Peter: Anil Ramdas. Die zag uiteindelijk dat er door al die rotte appeltjes geen gezond deeltje in zijn ziel meer over was, en pleegde zelfmoord uitleg of detail. Peter Middendorp zou er ook goed mee af zijn. Vanaf hier zal zijn geestelijke leven alleen maar beroerder worden.
    Misschien heeft Peter zich koest gehouden, of misschien hebben anderen zich ernstiger misdragen, maar pas een jaar verder is er genoeg aanleiding om de verzameling weer wat bij te vullen. Met de bekende boodschap - aanleiding is de toestand rond de Marokkaanse die een wijnbar opende en vervolgens bedreigt werd vanuit de Marokkaanse gemeenschap:


Uit: De Volkskrant, 22-02-2014, column door Peter Middendorp

Protestborrel

Ik zat met een vriend in het café en ik weet niet eens meer wat de aanleiding was, maar ineens hadden we ons vol zuurstof gezogen en wisten we ontzettend veel dingen op te noemen die irritant aan moslims zijn.   ...


Red.:   Maakt u zich geen zorgen dat dit de inleiding is tot een bekering tot de rede. Dit is slechts een literair lekker lang uitgetrokken vorm van een "Ja. maar ..." uitleg of detail .

  ... Toen Paul Witteman die dame van de wijnbar per ongeluk als 'afvallige' aankondigde ...'
    'Heb ik eigenlijk weleens verteld', zei hij, 'waarom ik destijds uit Rotterdam terug naar Groningen ben verhuisd?'
    Ik keek hem aan. ...
    Ik had ook weleens zin om te mopperen ...
    Eigenlijk wist ik het ook niet meer. We hadden de multiculturele deken afgeworpen, heel bevrijdend voelde dat ...

Het "Ja, ..." is dus dat gesprek over de mogelijke irritante kanten van moslims, dat vermoedelijk nooit heeft plaats gevonden maar je moet je ei toch op een of andere manier kwijt dus zorg je voor de bedding van een mooi verhaaltje. En hier is dat ei:
  ... als je het debat een beetje volgde, de stemmen op internet, begon je langzaam te vrezen dat het helemaal geen verstikkende deken was die over onze woorden lag, maar beschaving.

En dat is dus het ei: als je iets zegt over moslims, praat over de manier waarop ze zich onderscheiden van ons, dan ben je onbeschaafd. Bijvoorbeeld als je het doet op deze manier, als reactie op een uitzending van de nieuwe moslimomroep met de titel 'Waarom moeten ze altijd de moslims hebben?' Het antwoord van 'de stemmen op het internet' zijnde vooral GeenStijl.nl uitleg of detail (door Johnny Quid, 22-02-14):
  LIVE! Moslim Omroep over negatief imago islam

Hey, weet u waar wel eens wat over gezegd mag worden? ... Gelukkig is er de Moslim Omroep. En die gaan wat doen aan de veel te positieve beeldvorming rondom de islam. Wat? ... Oh... Herstel... Aan de onjuiste hardnekkige negatieve beeldvorming rondom de islam. ...Komt dat intro: "Moslims ergeren zich aan de onjuiste beeldvorming rond de islam. Men wil graag dat de islam niet geassocieerd wordt met geweld of terrorisme. Moslims willen ook graag dat ze niet worden vereenzelvigd met de gewelddadige jihad of met extremisme. De Moslim Omroep wil een tegenwicht bieden aan de negatieve beeldvorming rond de islam." Precies. Islam wordt er constant bijgehaald als moslims een gebouw opblazen, genocide plegen, kindermeisjes uithuwelijken, verkrachtte vrouwen stenigen, columnisten doodsteken op straat, cartoonisten willen vermoorden, Syrië naar de klote helpen met een sektarische burgeroorlog, subsidiefraude plegen, grootschalig eindexamens jatten, homo's dood willen hebben, Adolf Hitler een complimentje geven over zijn jodenbeleid, een metro of trein laten ontploffen en dat is dus niet eerlijk.

Om je krom te lachen.
    En daarop hebben de politiek-correcten totaal geen weerwoord. Dus roep je maar dat "ze op het internet" onbeschaafd zijn. En noem je de verschijnselen van verstikkende censuur, sociale intimidatie, wederrechtelijke vervolging en politieke geweldpleging, allemaal gepleegd door de politieke makkers van Peter Middendorp ten tijde van Hans Janmaat en de CD:

  Veel vaker dacht ik de laatste tijd dat de zachtmoedige decennia voor Fortuyn

Wat een gajes.
    Middendorp heeft zich een tijdje afzijdig gehouden van maatschappelijke zaken, maar sinds het koppensnellersoptreden van ISIS in Irak (2014) beginnen de moslims in Nederland zowaar wat onder vuur te liggen. Tijd voor Middendorp om weer in de modder- en strontpoel te springen en flink te gaan spetteren.


Uit: De Volkskrant, 23-08-2014, column door Peter Middendorp

Isis

In de Folkingestraat van Groningen bevindt zich een antiquariaat dat al vanaf de oprichting in 1984 'Isis' heet. Sinds de gelijknamige terreurorganisatie - intussen IS genoemd - bloederig opgang maakt in Syrië en Irak wordt de boekwinkel dagelijks bespuugd en besmeurd. Ook worden er voldoende bedreigingen geuit.    ...


Red.:   Helder: de terreurgroep ISIS ligt onder vuur en de  Groningse boekhandel Isis ligt onder vuur. de Groningse boekhandel Isis is onschuldig. Dus de terreurgroep ISIS is onschuldig.
    De logica van de alfa. De terreur-alfa. Een woordterreur-alfa maar Hitler heeft zelf ook geen schot gelost. Die deed ook alles met woorden.
    Een oneerlijke vergelijking, vindt u?. Een Godwin, zegt u?. Hier is Peter Middendorp weer:

  De Groningers stonden er overigens bij te kijken toen de Joden werden weggevoerd, langs de straten en de spoorbaan, rijen dik. Uit verzet of voor een verzetje - ik hecht eraan te denken dat het tenminste iets van beide was.

Hahaha, hij hecht eraan te denken ... natuurlijk staat het hier alleen maar omdat Middendorp de Groningers wil besmeuren. Anders hoef je dit er niet bij te halen. Kijk maar:
  ... Lyseth, de vrouwelijke helft van het eigenaarsechtpaar. 'Maar sinds twee maanden moeten we elke ochtend de ramen wassen. Spugen, rochelen, viezigheid.' Ze wees. 'Het concentreert zich nu ook precies op die plek.'

Kijk er eens, die domme Groningers die de naam Isis verwarren met ISIS. Stomme achterlijke lui, die dus ook voor een verzetje stonden toe te kijken bij het afvoeren van Joden.
    Opvallend, trouwens, dat hier Joden bij gehaald moeten worden. Is die Middendorp misschien persoonlijk betrokken bij het Jodendom? Deze redactie hecht eraan te denken dat het gezien het overdadige misbruik van retorische trucs op zijn minst van beide wat zou kunnen zijn.
    En nog eens een keer een soortgelijke combinatie:


Uit: De Volkskrant, 30-08-2014, column door Peter Middendorp

Verhalen

Tussentitel: De vluchtelingen in de kraakpanden zitten gevangen tussen hun verhalen en die van ons

De vluchtelingen die vorige week uit 'het Vluchtkantoor' zijn gezet, hebben een nieuw onderkomen gevonden in Amsterdam-West. In dat nieuw gekraakte kantoorgebouw zijn veel verhalen verzameld, meer verhalen nog dan vermoeide vluchtelingen.    ...
    Na afloop van een kort bezoek heb ik wat zitten rekenen, en volgens mij kan er van hun verhalen weleens precies evenveel waar zijn als van die van ons. Van het geloof dat migratie te beteugelen is. Dat het iets is van deze tijd en nou net ons weer moet treffen. Het verhaal dat deze mensen ooit terug zullen gaan.    ...


Red.:   Oftewel: de combinatie van "Je moet alles toelaten", met ...:

  Van de weeromstuit begon ik La Superba van Ilja Pfeijffer een nog betere roman te vinden dan ik toch al deed. De illegalen lopen daarin bij bosjes door Genua.

... die van Joden. Want "Joden" staat hier voor "de absolute liefde voor alles dat migreert".
    Opgedoken uit het archief, een voorbeeld van dat bijzonder intrigerende verschijnsel van "het zelfportret":


Uit: Volkskrant.nl, 02-06-2014, door Joost de Vries

Peter Middendorp: '50Plus is voor en door verongelijkte egoïsten'

50Plus heeft het kookpunt bereikt en loopt over, Europa worstelt met gewelddadige Syriëgangers en onderwijl maakt Oranje zich op voor het WK. Hoe denkt columnist en schrijver Peter Middendorp, net klaar met een nieuw boek, over het nieuws van de dag?

...
Dit weekend schreef u in uw column over uw ontevreden bejaarde buren. Een actueel thema, onderwijl viel de Tweede Kamerfractie van 50Plus uit elkaar. Wat vindt u van die partij?
'Wat ik in die column probeerde duidelijk te maken is: het is een partij voor en door verongelijkte egoïsten. Daar kun je eigenlijk geen partij mee maken. Ze spreken een hoop ontevreden mensen aan, maar ze zijn zelf ook verongelijkte egoïsten.


Red.:   Is getekend: het portret van Peter Middendorp.
    In het kader van een algemene beschrijving van de reacties van de politieke-correctheid op de wandaden van Geert Wilders versus de reactie van de politiek-correctheid op de wandaden van de ISIS-koppensleeers in Irak en Syrië, was het ook nodig nog wat bijdragen van Peter Middendorp uit het archief te halen. Die dus meteen ook hier geplaatst kunnen worden. Volgende het format van de algemene verzameling, eerst de items over PVV'ers:


Uit: Dagblad De Pers, 24-10-2008, column door Peter Middendorp

Lange Poten

Tussentitel: Geert knikte hem bemoedigend toe. Zeg het maar, jongen.

...    Evengoed moet ik bekennen dat een lang verblijf op het Binnenhof je blik verandert. Een jaar geleden kon een racistische opmerking in het parlement mij nog tot opstandigheid brengen. Over Sietse Fritsma (PVV) schreef ik bijvoorbeeld: 'Hij heeft een hoofd als uit een tube geknepen.'    ...


Red.:   Zonder commentaar (niveau te laag).


Uit: De Volkskrant, 26-11-2011, column door Peter Middendorp

De neger van Venlo

Ik zat op een kamer in Den Haag wat voor me uit te surfen toen ik op de website Welingelichte Kringen plotseling twee foto's van Wilders zag. Eentje van het ANP, waarop hij eruit ziet zoals we hem kennen. En een van zijn site, waarop hij ineens oplichtende, met de blote borstjes in de oceaan spring-blauwe ogen heeft.
    'Wilders lijkt niet tevreden met zijn donkere haar en donkere ogen', schreef journalist Gerard Driehuis erbij. 'Hij zou Indonesische voorouders hebben en heeft van nature donker haar en donkere ogen.'
    Dat is mooi, dacht ik. Spierwit haar, fluorescerend blauwe ogen. Nog een fractie sneller leren hardlopen dan Jesse Owens en het kunstwerk is af.
    Ik was er nog niet van overtuigd dat Wilders van zichzelf donkere ogen heeft, en bekeek foto's tot ik er eentje uit zijn Israël-tijd vond. Hij staat erop als een leuke, nonchalante jongen, met donkerblonde krullen en donkerbruine ogen.
    De foto was gehecht aan een bericht uit het Algemeen Dagblad met de kop 'De neger van Venlo': 'Geert werd regelmatig door jongens in een hoek van het schoolplein gedreven. Ze duwden hem en riepen 'neger' in zijn oor.'
    Het bleek een verzonnen bericht, afkomstig van iemand die wilde aantonen dat media klakkeloos berichten overnemen ...


Red.:   Idem.


Uit: De Volkskrant, 10-12-2011, column door Peter Middendorp

Bosma's lijst 

Tussentitel: Ook zonder dat zij er erg in hebben, kunnen mensen zich lang en vruchteloos met PVV’ers bezighouden

Het was halverwege de middag toen Martin Bosma, de tweede man van de PVV, achter de knoopjes van een hooggesloten colbert naar de vergaderzaal liep. ...
Over Bosma weten we weinig, bijna niets, hoewel hij toch een dik boek heeft geschreven, De schijn-élite van de valse munters.
    Laatst vertelde iemand dat hij als student altijd met dezelfde vrienden in hetzelfde café afsprak. Op een dag stond ook Bosma erbij, zonder iets te zeggen. Vanaf die dag verscheen hij wekelijks totdat hij na een jaar niet meer kwam opdagen en de vrienden ontdekten dat geen van hen Bosma kende of ooit had uitgenodigd.
    Het is lang geleden, maar je vraagt je af of Bosma sociaal misschien iets te overwinnen had, veldwerk verrichtte of gewoon veel groepjes moest uitproberen voordat hij er eentje vond waarin hij zich thuis kon voelen.   ...


Red.:   Idem.


Uit: De Volkskrant, 10-03-2012, column door Peter Middendorp

Zelf bedreiger worden 

Tussentitel: Een stelende PVV'er is een probleem dat denkt dat hij de oplossing is

Het valt me steeds vaker op dat mensen er geen rekening mee houden dat zij, al is het maar als verre optie of theoretische mogelijkheid, een enorme klootzak zijn.
    Woensdag twitterde voormalig PVV-raadslid Arnoud van Doorn: 'Haha, leuk programma gezien. Nu lekker eten.' ...


Red.:   Idem.
    Zet ze zo achter elkaar, en deze tekstuele ontboezemingen laten zonder enige twijfel zien dat de bijbehorende storing, hoewel maatschappelijk leven niet onmogelijk makend, toch ernstig genoeg is om te veronderstellen dat genezing na langdurige psychiatrische behandeling alleen maar tot zelfmoord kan leiden. Iets als Anil Ramdas uitleg of detail .
    Het is dan ook volkomen begrijpelijk dat hij een warm hart koestert voor de gestoorde koppensnellers van de islam:
 

Uit: De Volkskrant, 23-08-2014, column door Peter Middendorp

Isis

In de Folkingestraat van Groningen bevindt zich een antiquariaat dat al vanaf de oprichting in 1984 'Isis' heet. Sinds de gelijknamige terreurorganisatie - intussen IS genoemd - bloederig opgang maakt in Syrië en Irak wordt de boekwinkel dagelijks bespuugd en besmeurd. Ook worden er voldoende bedreigingen geuit.    ...


Red.:   Helder: de terreurgroep ISIS ligt onder vuur en de Groningse boekhandel Isis ligt onder vuur. de Groningse boekhandel Isis is onschuldig. Dus de koppensnellers van ISIS zijn onschuldig.
    Al een tijd speelt de campagne tegen Zwarte Piet. Peter Middendorp voegt er zijn persoonlijke drek aan toe - ondertussen nog in een paar andere poelen spetterend:


Uit: De Volkskrant, 22-11-2014, column door Peter Middendorp

Uitlachen

...     het Zwarte Pietendebat, een mooi debat, mijn lievelings. Een paar moedige radicalen verheffen de stem ...


Red.:   Een stelletje gore racisten die last hebben van voor voorouders-onderbuik, plus een stel blanke beroepsoproerkraaiers, en de steun van de hele media-elite. Dat gore grachtengordeltuig. Het thuis van Peter Middendorp ...

  ... en alles begint te schuiven. In hun ondergang drijven de verliezers nog even wat racistische drek uit hun lijven

... die zijn grachtengordelig onderbuik-drek in een "kwaliteitskrant" mag spuien.
   En die een beroepmatige kettingleugenaar is:
  In voetbal is racisme heel gewoon, ook bij wedstrijden van amateurs en kinderen. Al vanaf de eerste keer dat ik op de tribune van BVO Emmen zat, zo'n 25 jaar geleden, hoor je oerwoudgeluiden, en worden er soms bananen op het veld gegooid. Nooit was het een probleem. Altijd moest je je schouders erover ophalen.

Zo'n 25 jaar geleden woonde de enige neger in Nederland nog in de Bijlmer.
  Met plezier zag ik deze week de kleine werdegang van CDA-Kamerlid Michel Rog, die de zwarte actievoerder Gario op Twitter een 'graaipiet' noemde, omdat die 500 euro voor een spreekbeurt had gevraagd ...

Kijk, dat snappen die ketenleugenaars: woordgrappen. Daarmee sla je ze om de oren. daar wordne ze laaiend van als je ze met hun eigen wapens bestrijdt. dan gaan ze meteen weer "Racisme!!!" brullen. En in alternatieve gevallen: "Holocaust!!!"
   En dat die graaipiet een tweet verstuurde over dat het medeleven met de slachtoffers van MH17 een vorm van white privilige was, of woorden van gelijke strekking, en dus een gore racist is, is die Middendorp natuurlijk vergeten vanwege de drek in zijn hersenen.
    Oh ja, het had nog wat anders op zijn lever:
  Tegen een strafrechtelijke vervolging van Wilders hoor je vaak dezelfde argumenten. Het strafrecht is ongeschikt om onwelgevallige meningen te bestrijden. In een vrije samenleving zouden we op het maatschappelijke debat moeten vertrouwen, dat de vieze varkentjes heel goed zelf kan wassen.

Zo maar in het wilde weg, deze drol waarmee het drukwerk begint? Nee, natuurlijk. Hij heeft niet het lef om het te noemen, maar het gaat natuurlijk om de toespraak in de Tweede Kamer van PVV'er Machiel de Graaf, die een pleidooi hield voor het sluiten van moskeeën en het verdwijnen van de islam. Vermoedelijk besefte het als je ene pleidooi houdt voor het verbieden van meningen als van Wilkders, er nog een veel sterker poleidoi valt te houden voor het verbieden van de meningen van moslsim. Niets dan drek, wat er uit die hoek komt. Maar de drek van de moslims is natuurlijk de puurste verlichting, en die van Wilders een aanhang is:
  Vreemdelingenhaat ... Steeds meer.

En dan kan je altijd nog terugvallen op dit:
  Misschien, begon ik te denken, was het toch zo gek niet om sommige zaken aan de rechter voor te leggen - waar had je die anders ook voor

Want je weet dat die rechterlijke macht volledig gedomineerd wordt door D66-rechters, en je hebt zo maar een kans dat ze de kans van een volksopstand willen riskeren.
    Oh ja, de aanhef van het artikel:


Uit: De Volkskrant, 22-11-2014, column door Peter Middendorp

Uitlachen

Tegen een strafrechtelijke vervolging van Wilders hoor je vaak dezelfde argumenten. Het strafrecht is ongeschikt om onwelgevallige meningen te bestrijden. In een vrije samenleving zouden we op het maatschappelijke debat moeten vertrouwen, dat de vieze varkentjes heel goed zelf kan wassen.    ...


Red.:   Wat betreft Middendorp zelf is de vergelijking met "vies varken" oneindig ver voorbij het punt van "belediging"- wat betreft de morele positie van de varkens ...
    Oh jee ... Iemand is vergeten Middendorp zijn medicatie door de strot te duwen - onderstaande is een column in een rubriek "Columnisten over 2015":


Uit: De Volkskrant, 12-01-2015, column door Peter Middendorp

LVG

Overal zijn extreme partijen populair. Ook de PVV kan dit jaar na waarschijnlijk twee verkiezingen de grootste zijn. Daarom is het belangrijk naar de feiten te kijken, de verkiezingsuitslagen koel en rationeel te analyseren. ...


Red.:   Noteer dit even: 'koel en rationeel' ...
  Eerst een vaststelling. 13,59 procent van ons heeft een IQ van 85 en lager. Deze mensen worden LVG'ers genoemd, licht verstandelijk gehandicapten. LVG'ers stemmen zonder uitzondering PVV.

Koel en rationeel!
  Er is maar één ding op de wereld waarvan ze meer houden dan van Wilders, en dat is vlees. Hamburgers vooral.

Koel en rationeel!
  Gaan we serieus rekenen. 13,59 procent van 13 miljoenkiesgerechtigden is 1.766.700. Voor één zetel zijn 65.000stemmen nodig. 1.766.700 gedeeld door 65.000 maakt 27,18 LVG-zetels in het parlement. Kijken we naar het aantal zetels dat de PVV binnenhaalde, 24, dan moeten we vaststellen dat 195.000 mensen op 9 juni 2010 onderweg naar de stembus een hamburgertent zijn tegengekomen.

Koel en rationeel!
    Wat heeft dit nu allemaal te maken met het thema "voorspelling"? Nu dit: er komen in 2015 verkiezingen. Voor Provinciale Staten. En de PVV staat al weer een tijdje aan de kop in de peilingen, en door de aanslagen in Frankrijk gelegd door moslims-massamoordenaars lijkt de kans op een PVV-overwinning alleen maar te stijgen.
    En daar slaapt Peter Middendorp al maanden slecht van. Dusdadig slecht over dusdanig langer tijd dat zijn toch al wankele geestestoestand tot rode waanzin is vervallen.
    En die vergeten medicatie, hè ...
    Ten tijde van het verschijnen van zijn reguliere column is de aanval nog steeds niet afgelopen:


Uit: De Volkskrant, 17-01-2015, column door Peter Middendorp

Zomer

...    Kort na de aanslagen stuurde Wilders een videoboodschap rond. We zagen hem daarin tegen een witte muur staan, waaraan niets herkenbaars was te zien, dus misschien was hij wel in allerijl onder de arm genomen en in veiligheid gebracht. Het was oorlog, zei hij, hij had het altijd al gezegd. De hersenen moesten hem sappig in het hoofd staan, het sponsje van dopamine verzadigd; het gelijk klotste hem van de binnenkant tegen de schedel.    ...


Red.:   Ach, hij heeft kennelijk gelezen over het verband tussen coke-gebruik en dopamine. Maar ja, je moet wat als een jeugd in Emmen moet overwinnen, en toch zo ontzettend graag bij de cokesnuivers van de Amsterdamse grachtengordel wil behoren ...
    Overigens heeft hij ook nog goede raad voor het probleem van hoe om te gaan met de moslimsterroristen. Hier is die goede raad die ook de Volkskrant goed kon waarderen en het de tussentitel maakte:

  Een gevoel van veiligheid is het mooiste geschenk van een slecht geheugen

Oftewel: we moeten het gewoon maar snel vergeten.
    Grappig dat dat "vergeten" totaal niet lukt met de uitspraken van Geert Wilders zoals bijvoorbeeld die over de "kopvoddentaks". Eén enkel woordje ... Wat is nu makkelijker dan het vergeten dan één enkel woordje? Vergeleken met het vergeten van een moord op 12 mensen ... Men is er een miljoen keer op teruggekomen.
    In beslag genonem dooor eindeloos veel andere zaken, was er geen tijd voor Peter Middendorp, hoewel hij nog een keer grondig aan zijn reputatie in de grachtengordel heeft gewerkt door zijn geboorteplaats Assen zwart te maken als boerendorp. Maar nu heeft hij zich zo onweerstaanbaar opgedrongen dat het wel even moet. En ter compensatie, een hele column:


De Volkskrant, 02-05-2015, column door Peter Middendorp

Zien is geloven

Tussentitel: Zullen ze in Westerbork ook eerlijk tegen schoolklassen zijn?
 
Kamp Westerbork heeft een 'originele veewagon' bemachtigd, zo meldde ons de NOS. 'Internationaal is de veewagon natuurlijk het absolute icoon van de Jodenvervolging', zei de directeur van het herinneringscentrum. 'Dus als je met beelden wilt werken' - en dat wilde hij, heel graag zelfs - 'kun je gewoon niet om de veewagon heen.'
    Je kon je wel afvragen wat er nu zo origineel is aan het ding. Het hout is driemaal vervangen. Het is zeer onzeker of met deze wagon echt mensen zijn vervoerd - het kan ook graan zijn geweest, of vee. En, belangrijker, vanuit Westerbork werden mensen niet met veewagons naar vernietigingskampen gebracht, maar met een personentrein.
    Het is raar om een veewagon origineel te noemen als die dat helemaal niet is, het is nog vreemder om zo'n wagon tentoon te willen stellen. Dachten ze dat de historische sensatie - het gevoel dat je contact met het verleden maakt - zonder nep-wagon niet uit de verf zou komen, een kontje nodig had, desnoods ten koste van de werkelijkheid?
    Waarom mogen we niet gewoon weten hoe de Joodse mensen uit Westerbork op transport zijn gesteld? Denken ze dat de kwaliteit van het treinstel de geschiedenis bagatelliseert, en Joden gedwongen zullen worden toe te geven: de vernietiging was even doorbijten, maar alle lof voor de NS en de vrijwilligers - het transport was top.
    Westerbork is Drenthe. Het landschap is er lieflijk, zacht en groen - eerder dan aan de Holocaust moet je er aan de fietsvierdaagse denken. Dat ze er geen personentrein laten zien, kun je nog begrijpen, maar is ook overwogen géén treinstel neer te zetten?
    Zelf deed de directeur overigens geen moeite om de leugen te verhullen. Hij zei gewoon eerlijk wat voor ding het was. Maar de verslaggevers van de NOS hoorden het niet, of wilden het niet horen - begeesterd vroegen ze: 'Maar was het niet ongelooflijk moeilijk om een originele veewagon te vinden?'
    God, ja, zei de directeur. Wat kon hij er van maken? Hij had gewoon een Duitse hobbyclub gebeld, en die hadden er nog een zootje staan. Hij keek erbij uit de ogen alsof ze hem hadden gezegd: we hebben hier nog veel meer ouwe troep die niets met de Holocaust te maken heeft - heeft u daar ook belangstelling voor?
    Zullen ze in Westerbork ook eerlijk tegen schoolklassen zijn? ('Jongens, even opletten nu, wat jullie hier zien, slaat nergens op. Ik herhaal...') Zonder flut-wagon gaan bezoekers waarschijnlijk naar huis met het beeld van een veewagon in het hoofd. Nu bestaat de kans dat schoolklassen ongelovige Mohammeds uit de Randstad, die onder de projectnaam 'Zien is geloven' op excursie zijn gestuurd, zullen denken: als dit al niet waar is, wat klopt er dan allemaal nog meer niet aan het verhaal?
    In Westerbork staat een leugen in het landschap. De leugen doet niemand goed en hoeft daar niet te staan. Een dom, doods ding kan door een historisch verhaal soms tot leven worden gewekt, andersom werkt het niet.


Red.:   Hier is niets bijzonders aan. Een heel gewone column van Peter Middendorp, met slechts een paar lichte beledigingen richting de directeur van van Westerbork, maar dat voor het o zo goede doel: ter bescherming van de Mohammed's die verplicht gaan worden een bezoekje te brengen omdat ze zo hardnekkig antisemitisch zijn gebleken dat ze achter de Charlie Hebdo aanslag collectief de hand van de zionisten wisten uitleg of detail . En dus ook niet willen horen van de holocaust in de klas.
    Maar dat is natuurlijk allemaal de schuld van Geert Wilders, dus dat is heel onterecht dat Mohammed's naar Westerbork moeten, waar ze dan natuurlijk ook nog voorgejokt gaan worden.
    Een heel gewone column voor Peter Middendorp.
    En eigenlijk is het ook geen bijzondere column voor het columnisme in het algemeen. Eigenlijk best een dertien in het dozijn column, met dien verstande dat normaliter de beledigingen ernstiger zijn, en het mikpunt iemand die duidelijk niet tot de politieke-correctheid en ons soort mensen behoort zoals Krol,  Roemer, Moszkowicz, Wilders, enzovoort. Maar met het kenmerkende oog voor detail, de subtiele uitwerking, de minder subtiele uitwerking, de herhaling, de smakelijk zinswendingen, de aardige woordtrucjes en wat er verder allemaal bij het columnisme hoort.
    Goed, toen verscheen er ineens dit:


Uit: Volkskrant.nl, 02-05-2015, redactie

Redactieblog: column Peter Middendorp over 'Westerbork'

In de column van Peter Middendorp stond dat vanuit kamp Westerbork geen joden in veewagons naar vernietigingskampen zijn vervoerd. Dit is onjuist. Het is met zowel vee- als personenwagons gebeurd. Reden voor Peter Middendorp en de redactie om de column hier niet langer te plaatsen. Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor deze pijnlijke fout.    ...


Red.:    Wat is dat nu voor miezerigheid ...? In feite gaat het maar om één enkel foutje: dat er ook personenwagons zijn gebruikt naast veewagens. En Middendorp heeft volkomen gelijk dat hij inzoomt op die veewagens, want dat is tot nu toe ook altijd gedaan. Heb het over wat voor Jodentransport dan ook, en die veewagens zijn een absolute vaste prik. En bijna altijd met een kind eruit hangende. Die directeur ...:
  'Internationaal is de veewagon natuurlijk het absolute icoon van de Jodenvervolging', zei de directeur van het herinneringscentrum. 'Dus als je met beelden wilt werken' - en dat wilde hij, heel graag zelfs - 'kun je gewoon niet om de veewagon heen.'

... heeft gewoon absoluut gelijk met deze bewering. Dat het een 'absoluut icoon' is. Of het de absolute waarheid is, zegt de man niet. En blijkt het dus ook niet. Maar, zoals hij zelf zegt, het is propaganda die werkt.
    Waarom dan toch de ophef? Achteraf is dat simpel te zien: de hele column gaat eigenlijk over niets anders dan die veewagens en hun niet-exclusiviteit. Maar, zoals gezegd, dat is absoluut volkomen normaal aan columnisme. Het is een vorm van verbaal armpje-drukken. Laten zien hoe goed en leuk je wel kan schrijven. Literatuur is literatuur. De waarheid is ondergeschikt.
    In het geval van columnisme ook meestal met een goed doel. En wat het goede doel in dit geval is, is duidelijk te zien aan de structuur: in de voorlaatste alinea wordt dit centrale deel van het doek onthuld, gevolgd door een coda. Het voorlaatse deel ís het centratel deel want het wordt gevolgd door die coda!
    Wat zegt Peter Middendorp nu zelf hierover. Dat er iets over gezegd moest worden was volkomen helder: een krant trekt alleen een column terug in uiterste noodgevallen. Hier is zijn uitleg:
  Herinneringscentrum Kamp Westerbork op het NOS-radiojournaal dat hij een 'originele' veewagon had bemachtigd, en deze nu tentoonstelt. De vraag was wel hoe origineel de wagon kon worden genoemd. Het is zeer onzeker of met deze wagon wel echt mensen zijn getransporteerd. En, belangijker, zo las ik later in een NOS-verslag: 'uit onderzoek is gebleken dat de meeste mensen uit Westerbork met personenrijtuigen zijn vervoerd'.
    Hier sloeg ik op aan - waarom zou je een veewagon tentoonstellen als die niet origineel is, en ook niet is gebruikt? Ik besloot een column te schrijven waarin ik probeerde te betogen dat de Holocaust geen overdrijving of intensivering behoeft, integendeel eigenlijk, omdat zoiets alleen maar afbreuk aan de verschrikkingen doet.

Een vuile leugen. Die column ging helemala niet over de feitelijkheden van de holocaust. Die column ging over Mohammed's. Die zo ten onrechte lastiggevallen worden met Westerborks en holocusts. Wat stigmatisernd is, want door Mohammeds lastig te vallen met Westerborks en holocausts, suggereer je dat er met moslims in het algemeen iets mis is. En dat "iets mis" is in dit geval antisemitisme , en daarvan weet iedereen dat het heel erg mis is. Dus moet er alles aan gedaan worden om de Mohammeds hiervan vrij te pleiten.
    Dat was het betoog van deze column. En daarbij raakten die personenwagons toevallig, heel literair en columnistisch, los van het treintje van de werkelijkheid.
    Goed, wat nu eigenlijk het betoog was, staat hij alsnog keihard over te liegen.
    Veel te pijnlijk.
    Voor de moslims.
    Maar een deel van de gang van zaken in zijn geest heeft hij wel zelfstandig kunnen achterhalen:
  Ik weet niet precies hoe het is gekomen - verstandsverbijstering, tunnelvisie, eenzijdige gerichtheid op zaken die mijn ideeën bevestigden, of domweg te stom om zaken nog eens goed te controleren.

Hier staat vier keer ongeveer een synoniem, hetzelfde. Maar de kern is toch wel nummer drie: 'eenzijdige gerichtheid op zaken die mijn ideeën bevestigden' - zoals op deze website al eindeloos betoogt is. De rest volgt er moeiteloos uit: "tunnelvisie" is een meer algemeen woord voor het verschijnsel, de behoefte om zaken te controleren verdwijnt bijna automatisch, en verstandbijstering is wat een waarnemer met een nog wel functionerende geest gebruikt als term voor de geestestoestand van de betrokkenen. De hele verzameling Ideologie, afwijkingen uitleg of detail en de verzameling nog groteskere Denkfouten, absurditeiten uitleg of detail is gevuld met "verstandsverbijstering".
    Ook voor een groot deel gaande over en ten behoeve van de moslims.
    En in variabele mate geldt die verstandsverbijstering voor het overgrote deel van het hele columnisme: het goede doel van de boodschap heiligt alle middelen. En de waarheid en wekelijkheid zijn hierin volstrekt irrelevante details.
    In feite mogen we Peter Middendorp en de Volkskrant in deze actie wel dankbaar zijn. Zelden is de smerigheid van het columnisme, de politieke-correctheid, het Gutmensch-dom en de hele media zo duidelijk geïllustreerd. Een pareltje voor de echte waarnemers en onderzoekers van de maatschappij.
    En natuurlijk heeft hij er niets van geleerd. De smeerlapperij gaat met hetzelfde ritme door - het onderwerp dit keer: de bootjesmensen. Er wordt hier een hele column gepresensteeerd, maar slechts een deel ervan is van Peter Middendorp, want de redactie heeft het één en ander vervangen. Onder behoud van stijl en woordgebruik. Wie aan het einde vindt dat de Afrikaanse bootjesmens onnodig negatief wordt uitgebeeld, moet klagen richting Peter Middendorp, want wat de redactie gedaan heeft in dit beerputverhaaltje is de rollen van de twee antagonisten omkeren:


De Volkskrant, 06-06-2015, column door Peter Middendorp, geredigeerd door wesiteredactie

Vakantie

Er stond een vakantiefoto in de krant, die eigenlijk helemaal niet zo vakantieachtig was. Je kon er een heleboel mensen op zien staan, een Europees toeristenechtpaar schuilend voor de regen onder de luifel van een politiebureau op het Griekse vakantie-eiland Kos. En tientallen bootjesmensen uit Noord-Afrika, die het toeristenpar in elkaar sloeg en de vrouw verkrachtte.
    De vluchtelingen waren allemaal woest uitziende mannen, de echtelieden enigszins schaars gekleedt, alsof iedereen het eigen continent symbolisch mocht vertegenwoordigen. De man droeg een korte broek met palmbomen erop en een polsbandje van een all-inclusive beach-resort. De zilverblond geverfde haren van de dame reikten tot de voorgebruinde schouders, voor de naval hield ze een schoudertas angstvallig tegen de heup geklemd.
    De echtelieden waren niet gerust geweest op een goede afloop. Voor de zekerheid hadden ze zich op de rand van de stoep opgesteld en zo ver mogelijk van de zwarte manen af. Op hun gezichten vertoonden zich de algemene tekenen van ongemak en ongerief, van lichte angst eigenlijk - de bovenlippen waren opgetrokken, de voortanden stonden bloot, de neuzen kreukelden ervan.
    Eigenlijk zou staatssecretaris Ploumen de problemen met Afrikaanse leeglopers al hebben opgelost. In de krant had ze het vorige week groot beloofd. 'Nu' kwamen ze nog, schreef ze, maar 'straks' niet meer. In de tussentijd had Ploumen 50 miljoen euro in Afrika geïnvesteerd en de wereld veranderd, ten gunste dus van iedereen.
    Maar ja - 50 miljoen euro is niet zoveel voor de economie van een werelddeel. Het was ook helemaal geen nieuw geld, of extra, zoals ze ons wilde laten geloven, maar bestaand, al eerder voor dit doel gereserveerd. Eigenlijk had Ploumen dus precies niets gedaan, behalve een onwaarachtig stuk over de corruptie geschreven, ten faveure van zichzelf - als je niet beter wist, zag je een smokkelaarsmentaliteit.
    De toeristen hadden de straat in gekeken, een beetje wankel in lichaam en identiteit, maar er kwam nog altijd geen taxi om hen te bevrijden. Vroeger, op vakantie in Noord-Afrikaanse badplaatsen, bleven de toeristen meestal zoveel mogelijk op het strand. Meteen achter het hotel begon de armoede. Daar ging je niet naar kijken - lamlendigheid is geen schouwspel. In het hotel wachtte 's avonds bovendien een buffet.
    De laatste jaren kwamen de mensen ineens in de benen. Woeste avonturiers beklommen de hoge hekken, die de golf-oases in Zuid-Europa tegen Afrika moesten beschermen. Of ze spoelden aan op de stranden van een Canarisch eiland. Ze waren dood, verdronken; de badgasten konden weinig meer uitrichten, dus keken ze maar vanaf hun handdoek. Sensatiejagers kwamen vragen hoe zoiets nu was, voor je vakantie.
    Heel rechtvaardig voelt het allemaal niet. Het hele leven fatsoenlijke toeristen geweest, altijd keurig wat geld gegeven aan de bedelaars. Als dank komt komen ze nu als verkachters op je af. Naar je eiland, stadje, strand, terras, stoep en persoon. Hij komt heel dicht bij je staan, in je persoonlijke ruimte, en kijkt naar je met zijn zwarte ogen. Met kleine groepjes verkracht hij je vrouw, en je waardigheid.


Red.:   Dag, dag, Peter ... Zwaai eens met je handje vanuit je beerputje ...
    Petertje zat kennelijk om een onderwerp verlegen, en wat gebeurt er als je even geen externe prikkel hebt om je daaraan te helpen: dan komen de interne prikels aan de beurt. En iedereen met enige psychologische kennis weet dat daarbij gemiddeld over alle mensen de negatieve prikkels sowieso met minstens tweederde tot driekwart de overhand hebben, en bij mensen zonder positieve impulsen, zoals ons Petertje, is dat natuurlijk de volle 100 procent. Dus wat kwam in zijn irritatiepoeltje naar boven drijven: de Nederlandse "communist" Emile Roemer. En hoe begin  je je stukje dan? Zo:


Uit: De Volkskrant, 27-06-2015, column door Peter Middendorp

Liefde is ...


Red.:   De weerzinwekkende retorische truc van "Ik ben een vriend van ..."  , die ook een favoriet is van de nog walgelijker figuur van Arnon Grunberg uitleg of detail . En waarvan je weet dat je het moet vervangen door haar tegendeel:
  Haat is ...

Wat ogenblikkelijk blijkt uit de tussentitels van zowel de kranten- als de webversie:
  In mijn oren klinkt 'Ik kan niet tegen onrecht' altijd een beetje agressief
|Je ziet hem ook weleens met grote ogen kijken, kiezen op elkaar, bijna trillend van onrecht
De titel was een ongelukje, dat blijft hangen - eerder dan verzetsstrijder lijkt Roemer een man van kleine ongelukjes

De boodschap, als voorheen in de media: "Roemer is een simpele communistische onbenul".
    Wat we hier van Petertje Middendorp vinden is inmiddels ook wel duidelijk. Aan de voorraad verwensingen kunnen we deze toevoegen: "Beste Peter, we wensen je alhier een fijne groepsverkrachting door de regiment graafmachines toe".
    De vakantie is over, en het eerste dat Petertje doet, is vrolijk gaan etnisch profileren:


Uit: De Volkskrant, 29-08-2015, column door Peter Middendorp

Etnisch profileren

... kleur steelt niet. Daar zorgen andere zaken beter voor: ... achterstelling en discriminatie, vooral op de arbeidsmarkt. ...
    Zo bezien is het discriminerende etnisch profileren een gevolg van discriminatie die eerder heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. ...


Red.:   Oftewel:  alle achterstand is allemaal de schuld van de blanken.
    Waarmee dus de blanken door Peter Middendorp sterk etnisch geprofileerd worden.
    Over die discriminatie op de arbeidsmarkt meer hier uitleg of detail . Blijkt dus te bestaan uit bevoordeling. Gezien de enorme achterstanden. Denk maar aan mensen als Yasmina Haifi uitleg of detail , die antisemieten zijn en toch voor de overheid mogen werken (die schorsing is natuurlijk allang weer ongedan gemaakt).
    Het asieleisers-debat loopt wat minder vlot voor de "onbeperkt toelaters", en  het katern Vonk schakelt over op de hogere versnelling. Via de Subtiele Stekers aan het slot uitleg of detail ,  en in de eerste kolom middels de Hatende Houwdegen:


Uit: De Volkskrant, 24-10-2015, column door Peter Middendorp

Verkrachters

In het eerste grote debat van het jaar sprak Wilders langdurig over de tsunami van islamitische testosteronbommen, verkrachters dus eigenlijk ...


Red.:   De Hatende Houwdegen neemt het nog minder nauw met de werkelijkheid dan de rest van het columnisme.
    En dat zegt wat.
    Niet zo lang geleden zat hij er zo ver naast, dat hij gedwongn werd in het openbaar een excuusbrief te schrijven. De Hatende Houwdegen wist namelijk zeker dat alle Joden uit Westerbork waren weggevoerd in veewagons, hetgeen een goede reden was om eens flink te keer gaan. Voor een of andere Goede Zaak.
    Net zoals hier, dus. Want "testoronbommen" is bijna letterlijk uitgevonden voor die jihadi's die naar Syrië zijn getrokken om te gaan koppensnellen. Dat had, volgens de politiek-correcten, niets met de islam te maken, maar vooral met achterstelling - en met testosteron.
    Dus waar Wilders de term "testosteronbommen" gebruikte, doelde hij veel eerder op "jihadstrijders". En daar zit Syrië boordevol mee. En dus ook de stroom asieleisers zit er  boordevol mee, want wie denkt dat degenen die hierheen komen minder geloofshaat koesteren, die koestert het idee dat de maan van groene kaas is. Al was het maar omdat de hele islam vol zit met geloofshaat.
    Maar net als met die veewagons, is de leugen nodig en gewenst om tekeer te kunnen gaan. Op deze manier:
  ... verkrachters ... die ons land met een half miljoen exemplaren per jaar komen overspoelen, en tegen wie we dus onmiddellijk in verzet moeten komen, willen we de zon nog eens op zien komen.
    Maar, pas op, alleen geweldloos, hè - Wilders wil niet dat u de vreemdeling met geweld doodslaat. Dat heeft hij er nog speciaal bij gezegd.

Maar dat meent hij natuurlijk niet, hè, volgens Houwdegen.
  Er was tijdens deze speech geen enkele fractieleider die de leugens van Wilders van een beetje tegenspraak voorzag, een beetje werkelijkheidszin.

Inderdaad. Dat was namelijk de afspraak: geen of in ieder geval zo min mogelijk aandacht voor Wilders, in politiek en media. Dat zou hem de zuurstof der publiciteit ontnemen.
  Eén Kamerlid durfde wel iets te zeggen - zij het op Twitter. Jan Vos (PvdA) schreef dat de spreektekst van Wilders fascistoïde kenmerken vertoonde. Daarin had hij gelijk - de teksten van de PVV verschillen alleen nog in schrijfwijze van die van de NSB.

Ach jee ... De teksten van de politiek-correcten verschillen zelfs in schrijfstijl niet meer van Joseph Goebbels en in beelden Leni Riefenstal. Kijk maar:
  Je zou verwachten dat Haagse journalisten na het debat naar Wilders waren gegaan om te vragen waarom hij zo liegt de hele tijd - mensen geloven wat hij zegt, ze denken dat ze ernaar moeten handelen. Maar dat deden ze niet.

Klopt. Die waren het kernteam in de afspraak om Wilders zo min mogelijk publiciteit te gunnen.

  Ze gingen met zijn allen naar Vos en verzochten hem indringend zijn woorden voor de camera terug te nemen ...

Maar natuurlijk. Dat hoorde bij het moratorium.
    Maar Middendorp zit helemaal vooraan op zijn Goebbels-stoeltje:
  ... zijn woorden voor de camera terug te nemen, zichzelf publiekelijk te vernederen; journalistiek om je sovjetvingers bij af te likken.

Hyperbool op hyperbool. De medicatie (is toegegeven) is duidelijk uitgewerkt.
  Vorige week was er een nieuw debat. De verkrachtersleugen was intussen al mooi ingedaald, de PVV omhooggeschoten in de peilingen.

Brullen van de lach. Los van de leugen ... Alsof een toespraak van Wilders in de Tweede Kamer, om een tweet die alleen terecht komt bij mensen die hem toch al steunen, invloed kan hebben op de stemming in het land. Op de peilingen.
  Nu kwamen de fractieleiders wel naar voren als Wilders sprak.

Tja ... Ze moesten wel, na die dramatische stijging in de peilingen. Van Wilders. Zwijgen zou duidelijk niet helpen. Dus was er afgsproken om allemaal in de aanval te gaan.
    Van allemaal zwijgen naar allemaal aanvallen.
    En dan gewoon keihard liegen dat er geen afspraken waren.
    Als de burgers op dit soort vertoningen zouden afgaan, zou Wilders acuut weer twee of drie zetels gewonnen hebben.
  Eindelijk tegenspraak - sommigen waren opgelucht. Ik eerst ook. Tot ik me realiseerde dat de fractieleiders alleen maar hadden geprobeerd om Wilders medeverantwoordelijk te maken voor de instroom, en de leugens gewoon intact hadden gelaten. Zo ontkracht je geen leugens maar was je ze wit.

Grappig, hè... De aartsleugenaar blijft maar hameren op veronderstelde leugens bij anderen ...
  Intussen voel je bijna medelijden met de bezorgde burger. Nooit krijgt hij te horen wat er zich werkelijk afspeelt rond asielzoekerscentra - hoegenaamd namelijk niets.

Klopt. Want daar broeit het van de christenhaat, racisme, vrouwenhaat tot en met verkrachtingen, volgens Alexander Pechtold uitleg of detail .
    Maar de Hatende Houwdegen is inmiddels volledig in het spiegeluniversum beland:
  Zelfs oorlogsverslaggever Arnold Karskens, van wie je toch wel kunt zeggen dat hij posttraumatische inspanningen levert, komt in zijn keihard bedoelde serie Oorlog achter de Dijken op TPO.nl niet verder dan snoeppapiertjes op straat en fietsen zonder licht.
    In Geesbrug schreven dorpsbewoners Eigen Volk Eerst op straat om een nieuwe buurman te verwelkomen, een asielzoeker met een status. Een buurvrouw ging er al van uit dat zij binnenkort wordt verkracht. Journalisten schrijven dit nog op ook, elke dag opnieuw.

En alweer een leugen: journalisten houden dit zorgvuldig uit de media - hier een onthulling vn wat al veel langer bekend is:


Uit: Elsevier.nl, 24-10-2015, door Servaas van der Laan

Syrische vluchtelingen: geef ons voorrang!

Syrische asielzoekers die naar Nederland zijn gekomen, hadden er niet op gerekend dat ze maanden moesten wachten totdat hun asielaanvraag in behandeling zou worden genomen. Ze willen dat échte vluchtelingen voorrang krijgen.
    Ammar, een 42-jarige muziekleraar uit Homs, zegt verbaasd te zijn over de vele verschillende nationaliteiten in de asielopvang. 'Ik zie hier Irakezen, Afghanen, Palestijnen, Afrikanen en zelfs Albanezen. Wat doen al die mensen hier? Ik had verwacht dat ik hier in de opvang alleen met Syriërs zou zitten, maar in werkelijkheid zijn wij hier maar met 15 procent'.    ...


Red.:    En de NOS bij iedere reportage met vluchtelingen braaf melden "hoofdzakelijk bestaand uit Syriërs". De "journalisten'"van de politiek-correcte media zijn verspreiders van de meest gore leugens."Lügenpresse". Bij GeenStijl hebben ze er een dagtaak aan om alle leugens bij te houden.
    De Hatende Houwdegen kunnen de "journlisten" natuurlijk niet politiek-correct genoeg zijn:
  Terwijl een echte journalist natuurlijk had gezegd: mevrouw, belt u maar eens weer als u daadwerkelijk bent verkracht.

Weer brullen van de lach. En een bewijs van hoe ver hij heen is. Namelijk niet ziende de o zo voor de hand liggende riposte:
  Een echte journalist had natuurlijk gezegd: asieleiser, belt u maar eens weer als u daadwerkelijk een bom op uw hoofd hebt gehad.

Tja ...
    De linkshufterij heeft het altijd over de dreiging van geweld vanuit de rechtse hoek, maar tegelijkertijd een warm gevoel bij het daarwerkelijke geweld van de linkerzijde. De links-fascisten. Aanslagen op bedrijven (Makro, Shell), brandstichtingen in het hotel van CD-leider Hans Janmaat en staatssecretaris Aad Kosto ... Het kon rekenen op stille sympathie en begrip. En soms mider stil: ze wisten niet hoe snel ze de moordenaar van Pim Fortuyn moesten vrijlaten. Zulk goed werk gedaan, die jongen. En het na het licht brengen van dat linkse fysieke en bijpassende verbale en sociale geweld, bijvoorbeeld met betrekking tot Janmaat, kan dan ook op hun diepe haat rekenen:


Uit: De Volkskrant, 31-10-2015, column door Peter Middendorp

Rehabiliteren

Kort geleden was Meindert Fennema te gast in het tv-programma Buitenhof, schrijver van het voorwoord in een boek waarin Joost Niemöller voor rehabilitatie pleit van Hans Janmaat, leider van de Centrumpartij. We moesten ons diep schamen, zei hij, voor de politieke en journalistieke behandeling die Janmaat indertijd ten deel viel.    ...


Red.:   Tja ... Fennema was één van de eersten die het gewld tegen Janmaat aan de kaak stelde uitleg of detail , en dus een uiterst fout mens. Zeg maar "Een minderwaardig mens":
  Fennema kennen we als communist ...

"Een uiterst minderwaardig mens", dus. En "uiterst minderwaardige mensen" moet je zo zwart mogelijk zien te maken:
  Fennema kennen we als ... als schrijver van een biografie over Wilders, waarin hij de gaten in zijn kennis opvulde met verzinsels, mogelijk in de overtuiging dat fabuleren daarbij een legitieme factor was.

Ja, en hij kan het weten, wnt dat is een specialiteit van Middendorp: fabuleren. Zoals datgene wat in de kop staat: het wijzen op een behandeling die iemand ondergaan heeft, is iets totaal anders dan het steunen van diens ideeën.
Middendorp heeft er geen idee en weet van.
    Die Joden moesten wel afgevoerd zijn met veewagons want dat was zijn beeld, dus was het zo.
    Fennema zgt het zo:


Uit: De Volkskrant, 07-11-2015, door Meindert Fennema, publiceerde onlangs Goed Fout, Herinnering van een meeloper

Ik wil Janmaat helemaal niet rehabiliterenn

In Buitenhof werd ik door Paul Witteman geïnterviewd over de wijze waarop Hans Janmaat destijds werd behandeld. ...
    Peter Middendorp suggereert in zijn column van afgelopen zaterdag ten onrechte dat ik Janmaat zouden willen rehabiliteren. Middendorp noemt mij een halvegare ex-communist en schrijft: 'Sommige mensen storten een half leven de grootst mogelijke onzin over je uit, zeggen sorry en duiken vervolgens in een nieuwe gedaante voor je op - van uiterst links naar uiterst rechts of, zoals Diederik Stapel, van wetenschapper naar schrijver - denkend dat het nu ineens wel klopt wat ze zeggen.'
    Alles is geoorloofd om iemand die kritisch is over de journalistiek verdacht te maken.


Red.:   Uiterst terughoudende woorden. Zelf heeft Middndorp er andere termen voor over - natuurlijk geuit richting anderen maar in feite een zelfportret:
  Sommige mensen storten een half leven de grootst mogelijke onzin over je uit, zeggen sorry ...

... voor de "veewagons",
  ... en duiken vervolgens in een nieuwe gedaante voor je op ... denkend dat het nu ineens wel klopt wat ze zeggen. Als je niet luistert, reageren ze gekrenkt.
    Ze moeten naar gekrenkte trots verlangen, erop azen, steeds opnieuw, net zolang tot ze zich met één hand slaan en met de andere strelen in de hoek van een lichte kamer. ...
    Het zijn niet alleen halvegaren die zich met terugwerkende kracht zorgen over Janmaat maken. ...

Dat is het inderdaad wel zo'n beetje: een halve gare die grootst mogelijke onzin over de lezers van de Volkskrant uitstort, vol zit met gekrenkte trots en zichzelf tegelijkertijd slaand en strelend in zijn columpje wentelt ...
    Hier lijkt nog slechts een remedie te zullen gaan werken: het Ramdas-recept  uitleg of detail : zelfmoord.

Het is het nieuwe jaar, en middels "Keulen" weten we inmiddels, hoe verrassend,  dat moslims niet alleen in eigen land, maar ook in het het westen massa-aanranders zijn, zoals we al wisten van het Tahrir-plein en soortgelijke verschijnselen. Vandaar die scheiding van mannen en vrouwen, weet u wel. Peter Middendorp heeft andere zorgen (de Volkskrant, 09-01-2016, column door Peter Middendorp):
  Afgehandeld

Je had van VVD'ers enige deemoed verwacht ...
    Je kunt zien dat zaken soms ineens zijn afgehandeld, maar waarom dat zo is, bleef ik me afvragen tot ik een Haagse NOS-verslaggever op televisie zag. Op de vraag waarom elke oprisping van Wilders steeds opnieuw als groot nieuws wordt gebracht ...

De vraag was een gore leugen: Wilders komt minder in het nieuws dan andere politici, maar de laatst tijd komen zaken in het nieuws die behoren tot de kern vn Wilders' opvattingen: de wantoestanden horende bij moslims. Waarop op een gegeven momnt de naam van Wildrs genoemd moet worden omdat hij de enige is die di voor deze wantoestanden heeft gewaarschuwd en aan ze aan de kaak heeft gesteld. En het aantal keren dat dit gebeurd is geen enkele weerslag van hoe gelijk Wilders had en heeft - men probeert dit zo weinig mogelijk te doen.
  ... antwoordde hij dat hij ontzettend veel bewondering heeft voor de manier waarop Wilders het nieuws steeds weet te domineren. ...

Het antwoord is dus een nog grotere leugen: niet Wilders domineert het nieuws, maar moslimitische wantoestanden zoals terreuraanslagen en massa-aanranding.
   Goed, maar Midendorp noemt deze zaken, om er een oordeel over te kunnen uitspreken:
   Misschien, dacht ik, dat deze pop, die verliefd opkijkt naar zijn marionettenspeler, per ongeluk het begin van een antwoord op mijn vragen gaf.

Hij suggereert dat die sterk politiek-corrcte NOS en andere media Wilders steunen door het noemen van zijn naam wanner dt relevant is in hun berichten.En voorziet dit woorden met sterk negatieve connotatie zoals 'marionetten'. Oftewel: Middendorp pleit hier, ondanks pogingen dit te verhullen, open en bloot voor een boycot van Geert Wilders en censuur op de opvattingen van Geert Wilders.
    Weer een aspect waarin de islam en haar aanhang lijkt op het nazisme. En het is dus duidelijk dat bij een revolutie, ook Peter Middendorp, als hij dan nog geen zelfmoord heeft gepleegd, kan rekenen op een Ceaucescu-proces.

Het is qua maatschppij een tijdje rustig geweest aan het Middendorpfront, en het waarom wordt snel duidelijk. Mikpunt is VVD-fractievoorxitter Halbe Zijlstra, die wat feiten over moslims heeft opgesomd (de Volkskrant, 26-03-2016, column door Peter Middendorp):
  Tweede garnituur

Ik zou me net weer eens over de morele boekhouding van Halbe Zijlstra buigen - ik had die al vanaf oktober niet meer bijgewerkt - toen Brussel door twee islamitische terreuraanslagen werd getroffen, kort na elkaar.
     Voorheen werden mijn uren na een aanslag vooral bepaald door schrik en schok. Nu voelde ik voor het eerst weerzin om de televisie aan te zetten, het nieuws te volgen, de verschrikkingen gedetailleerd in me op te zuigen en mij de rest van de dag door mijn walging op sleeptouw te laten nemen.    ...

Walging over het feit dat zijn moslimvrienden de schuld gaan krijgn van de moslimterreur. Natuurlijk horen mensen als Geert Wilders en Halbe Zijlstra die schuld te krijgen. Omdat ze die schuld hebben. Dit keer met name Halbe:
  ... Daar krijgen we bij: het inzetten van een romantitel van Houellebecq, Soumission, als zelfstandig bewijs voor hoe het wezelige Westen voor de islam door de knieën gaat, en het besnuffelen van paaseitjes op kenmerken van zelf-islamisering.
    Waarom verzint Zijlstra bedreigingen? Is de werkelijkheid hem niet erg genoeg? ...
   Als je hem naar zijn beweegredenen vraagt, zegt hij: 'Hoezo? Is Wilders soms de enige vertolker van dit sentiment?' Maar je kunt eigenlijk alleen de vertolker zijn van dingen die bestaan.

Die bedreigingen bestaan niet, want er zijn geen wijken vol moslims waar ze terroristen verborgen houden die vervolgens gaan terroriseren. En wie het daar wel over heeft, heeft last van:
  ... Je kunt er wel sentimenten mee voeden, misschien bedoelt hij dat, maar welk sentiment bedoelt hij precies? Vreemdelingenhaat?

Slap hoor, dat retorische vraagteken.
  Ik keek naar de tv, ik keek naar mijn boekhouding. In verwarrende tijden, schrijft Vasili Grossman ...

Nog slapper....Joden erbij halen, en nog Russische Joden ook ... Verzin je eigen scheldpartijen, zou ik zeggen ...
  IIn verwarrende tijden, schrijft Vasili Grossman,  komen altijd kleine mensen bovendrijven, de tweede garnituur, die van zulke tijden profiteert. [bl,bl,bl,r.]
    Ach, de tweede garnituur die even heeft gedacht dat hij de eerste was.

Bij deze mate van slapheid zijn alleen scabreuze vergelijkingen passend, en daar beginnen we maar niet aan ...
     Maar misschien is deze redactie wat verwend geraakt door de nieuwe Volkskrant-columnist. Dat is een echt toppertje uitleg of detail . Eerste garnituur.

Het is even rustig geweest, maar nu staat patiënt Middendorp toch weer regelmatig te rammelen aan de deur van zijn gewatteerde cel (de Volkskrant, 02-04-2016, column door Peter Middendorp):
  Natie

...    Volgende week is het referendum over het Europese verdrag met Oekraïne, dat eigenlijk over iets anders gaat dan op de stembiljetten staat. Het gaat namelijk niet echt over het verdrag met Oekraïne. Of soms een beetje wel. Of nou ja. Als de EU maar flink beschadigd raakt, de natiestaat een kontje krijgt, een beetje meer momentum.    ...

En dat is natuurlijk helemaal en hartstikke fout. Stel je voor ... de natiestaat .... Dat is dat intituut waarin al die boeren an arbeiders betaald krijgen voor hun werk, in plaats van dat wij ze kunnen  bestelen en er met de buit vandoor gaan naar zonnige oorden.
    Ideeën die vermoedeijk al latent aanwezig waren in de zieke geest van de would-be literator, maar die zwaar verslechterd zijn sinds men het hem in een onwaakzaam moment heeft toegestaan samen te luchten met Arnon Grunberg uitleg of detail :
  Niets is wreder en meedogenlozer mislukt dan de natiestaat, niets heeft ook zoveel doden tot gevolg gehad.

Samengaand met dezelfde aanpak van maatschappelijke zaken:
  Jan Roos kan gevoeglijk worden afgevoerd naar zijn soortgenoten in de VVD-fractie, maar Thierry Baudet nemen we hier graag even apart. ...

Waarna de geestelijke maag weer meer heeft gehad dan ze kan verdragen, en we de rest maar overslaan.
    Maar ondertussen begin je je als fatsoenlijk mens wel af te vragen of bij zo veel geestelijk lijden euthanasie niet een menselijker oplossing is ... Maar vermoedelijk is dat niet nodig. Zijn geestverwanten zijn nu zo hard aan het stoken tegen de verzamelde gewone burgers uitleg of detail , dat het probleem zich vermoedelijk wel op de natuurlijke manier zichzelf zal genezen. Middels het Pol Pot-medicijn ... 

Inmiddels is het Oekraïne-referendum geweest, en de elite heeft dik verloren. Eens even kijken hoe Petertje zich daar bij voelt (de Volkskrant, 09-04-2016, column door Peter Middendorp):
|
  Samen vergelijken

Na een vrolijke avond zat ik nog wat na te grijnzen van de wijn op de bank ...

Mede van collega-psychopaat Grunberg uitleg of detail weten we hoe je dit moet vertalen: hij zich er met moeite van weerhouden om zich te verhangen.
  ... toen ik een bericht van Thierry Baudet ontving. ...

Waaruit maar blijkt dat die Thierry Baudet zich ook behoorlijk ernstig kan vergissen: deze redactie zou zich alleen willen verstaan met Peter Middendorp op het moment dat zijn nek al een halve decimeter uitgerekt is.
    Gevolgd door wat nieuwe tekenen van die psychopathie:

  Het was een vreemd bezwaar, een klacht waar je hem niet verwacht. Een beetje alsof ik had geroepen: 'Haal godverdomme je hand uit de broek van mijn dochter!', en dan 'Hoho' ten antwoord kreeg, 'niet zo vloeken a.u.b.'. ...

Ahhhhh ... De man van de veewagens vindt dat vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog niet kunnen ... Grappig dat ze vrijwel universeel uit de hoek van EU-adepten zoals Middendorp komen ...
  ...Van de andere kant had hij gelijk: ook de producent van waanzin heeft het recht om correct te worden geciteerd.

Kijk, daar is weer zo'n hyperbooltje: tegenstand tegen het oprukken richting Rusland is 'waanzin' ...
  ...Het Kremlin schijnt het Front National te financieren, en de Lega Nord ...

"Peter Middendorp schijnt een suïcidale socio- en psychopaat te zijn" ...
  's Nachts droomde ik evengoed dat ik de boeken van Baudet gretig uit polonium-geschenkpapier tevoorschijn toverde.

Oftewel: "Thierry Baudet is betrokken bij de zogenaamde moord op Litvinenko" (waarbij polonium gebruikt schijnt te zijn). Zoals gezegd: "Peter Middendorp schijnt een suïcidale socio- en psychopaat te zijn".
    Om te eindigen met weer iets gewoon stupides:
  De natiestaten waren volgens Baudet zo'n groot succes dat hij er nog elke dag naar terugverlangt. Maar waren de oude natiestaten niet gewoon kleine EU-tjes? Ze brachten Groningers met Limburgers samen, die elkaar niet konden verstaan, Italiaanse Zuid-Tirolers met Sicilianen, en Duitse Oost-Friezen met Beieren.

Het bekende argument: "Het mengen van vanille-vla met chocolade-vla levert iets lekkers op, dus het mengen van vanille-vla met stront ook". Maar dit argument wordt universeel verkondigd, bijvoorbeeld door sociologen als Leo Lucassen en Henk van Houtum en nog veel meer uitleg of detail .
    Je gaat het bijna normaal vinden ...

Het gal bij de landverraderlijke elite over het refrendum-verlies nog lang niet op. En bij Middendorp slaan de stoppen nog verder door (echt ... het kan ...) (de Volkskrant, 16-04-2016, column door Peter Middendorp):
  Ongezonde verstand

Echt waar ... Hij vindt dat hij staat voor het gezonde verstand. Ongetwijfeld net als Grunberg uitleg of detail , in hun naburige gewatteerde cellen op de "Ik ben Napoleon"-afdeling.
    Zijn eerste proeve van bekwaamheid:
  Thierry Baudet ... aanvankelijk bij D66, de universiteit en NRC Handelsblad. Martin Bosma ...eerst bij Trouw en de Wereldomroep, Joost Niemöller in de literaire grachtengordel, Pritt van GeenStijl bij 'de linkse media', en ook Filip Dewinter en Pim Fortuyn zijn ooit gezien met baard en ribfluweel.

Serieus ... Dat deze heren eerdere baantjes hadden en hebben, is een reden om ze niet te geloven ...
  Allemaal hebben ze geprobeerd een positie te verwerven aan de kant van het gezonde verstand

Geweldig ... De liegende en plunderende politiek-correcte elite wordt gedefinieerd als "het gezonde verstand"...
    En omdat de eerder genoemden het qua opvattingen niet eens zijn met de liegende en plunderende politiek-correcte elite ...
  ...  kun je wrokkig worden ...

En wéér zo'n fraai detail in het zelfportret.
  ...  Voor je het weet moet wat jou betreft die hele bewonderde wereld zo snel mogelijk kapot en dood. ...

En nog eentje. Grunberg is daar nog veel beter is: de wereld naar de verdoemenis wensen. Maar ja, die is er dan ook mee opgegroeid, dat Joodse idee van het Armageddon.
    En nog eentje:
  Een moslimextremist kan ook zo redeneren - als je niet met me wilt trouwen, gooi ik zuur in je gezicht.

Precies zo redeneren de Joden : vanwege de holocaust willen we de hele wereld te gronde richten. En ook dus Joodsisten als Middendorp. Weer een uniek detail in het zelfportret.
  Een moslimextremist kan ook zo redeneren - als je niet met me wilt trouwen, gooi ik zuur in je gezicht.

Hebben we het als over de inhoud van de zaak gehad? Nee, eigenlijk. Het is alleen maar schelden op personen. Pychopathie, weten we inmiddels.
    En door gaat het spiegelen:
  De keuze voor de kant van het ongezond verstand biedt veel voordelen. Er is geen concurrentie, dus je hoeft geen talent mee te brengen. Het publiek is dom en ongeïnformeerd - je wordt al snel geadoreerd. Hoe dommer je opmerkingen, hoe meer kritiek je krijgt en des te sneller de status van martelaar wordt bereikt.

Brullen van de lach!
 
  Bij de media staan ze altijd te springen om 'het andere geluid'. Ze willen graag debat, twee mensen die tegenover elkaar het tegenovergestelde beweren. Onderwerpen zijn er genoeg, de stoel voor het gezonde verstand is ook gemakkelijk gevuld, maar aan de andere kant is de spoeling dun, erg dun. Uiteindelijk is men allang blij als er iemand is gevonden die een stropdas kan omhouden en niet de hele tijd in zijn broek poept.
  
Hij denkt werkelijk dat het spreken in volzinnen een kenmerk is van werkelijkheidsgetrouwheid ....
  Van ... is de stelling dat Zuid-Afrika door zwarten is gekoloniseerd op de oorspronkelijke, witte bevolking. Volgens Baudet ...

Dus omdat A iets fouts beweert, is wat B zegt ook fout ...
    Brullen van de lach!
  Dat is de logica van het ongezonde verstand.

Brullen van de lach! M. bedoelt Baudet, maar heeft het over zichzelf.
  Het heeft geen zin meer om met het ongezonde verstand in debat te gaan, het gezonde verstand zit altijd in de verdediging. Verdedigers winnen geen debatten, dat kon je aan het referendum zien, en vermoedelijk aan de referenda die zullen volgen.

Kijk er eens ... Een illustratie van de logische stelling dat twee opeenvolgende "nee"s gelijk is aan één "ja". Of twee achtereenvolgende spiegelingen weer het originele beeld oplevert.
    Maar nu weer een enkele:
  Een gemiddelde opmerking van Baudet bevat zoveel onjuistheden en denkfouten dat je aan het zweten en stotteren raakt als je probeert die te ontzenuwen. Intussen heeft het snoetje allang weer nieuwe waanzin tegen je rode hoofd gegooid.

Geweldig, die laatste!
    En tenslotte:
  Soms denk ik dat je het ongezond verstand beter op zijn bedrog aan kan spreken, de oplichterij. Als Bosma en Baudet niet in opinies hadden gedaan, maar in verzekeringen, zaten ze al even in de gevangenis.

En als de politieke-correctheid als geheel niet bijna net zo gestoord was als Middendorp, zat hij allang in een gewatteerde kamer.
    Deze was zo mooi dat zelfs GeenStijl, toch wel wat gewend, er aandacht aan besteedde - let op de illustratie (GeenStijl.nl, 17-04-2016, door Pritt Stift uitleg of detail ):
  Mullah Middendorp zet afvalligen op dodenlijstIn één zin genoemd worden met Pim Fortuyn, dat we dát nog mogen meemaken. Met Filip Dewinter ook nog eens, die leeft trouwens nog, maar moet ook afgeknald worden, als het aan Vlaamse onderbroekdouchers ligt. Verder is het een goed stel, hoor, die afvalligen, die door Peter Middendorp (haatzaaicolumn) zo subtiel met de vermoorde Fortuyn worden geassocieerd. ...

Wat is opvallend aan die afbeelding, want het is gewoon een grote versie van het fotootje bij de column?  ...  Dittum: dat je zo goed kan zien dat het een getormenteerd psychopatenhoofd is. Zo zeer zelfs, dat GeenStijl haar standaardtruc: "Geef het slachtoffer een Hitlersnor in de vorm van een zwart blokje", heeft weggelaten. Zo kaal is het veel erger ...
    Aan het einde legt men ook nog even uit dat Middendorp niet alleen een psychopaat is:
  Enfin, lang verhaal kort. Pim is dood. Vermoord door Volkert & de schrijftafelmoordenaars van de linksmedia en l'histoire se répète once again. De logica van het 'gezonde verstand' van Hater Middendorp. Als jij geen andersdenkende was, hoefde ik geen geweld te gebruiken.

Psycho Peter is een gevaarlijke psychopaat.

Psycho Peter doet iets wat columnisten zelden doen: reageren. En maakt ook meteen duidelijk dat dat heel slim van ze is (de Volkskrant, 23-04-2016, column door Peter Middendorp):
  Schwalbe

Sommige mensen zijn bang dat de uitingsvrijheid van de moslimpopulist Abou Jahjah ...

Waarna het drie alinea's gaat over deze zaak. Waarop volgt:
  Maar vorige week schreef ik een stukje over Pritt van GeenStijl,

NEEN!. Vorige week sshreef je een stukje over Thierry Baudat, waarin ook auteur Pritt Stift van GeenStijl werd genoemd in een lijstje van vier. In een poging het vestje van Thierry Baudet vol te spugen, op de manier die het antwoord is van de oude Belgenmop: "Waarom zitten in Belgische auto's de ruitenwissers aan de binnenkant?".
    Waarop er een tweede lading spuug op het iegen windscherm volgt:
  ... GeenStijl, en hoewel ze bij die website wel van een karaktermoord houden

Brullen van de lach!!! Bij GeenStijl vermoorden ze mensen die allang dood zijn, vanwege de harakiri-mensen die ze in hun eigen zij hebben getoken. Mensen als Alexander Pechtold die zich laten betalen voor een reisje naar Kiev. Of Peter Middendorp, die zojuist een poging tot karaktermoord heeft geschreven. Of zoiets:
  ... zoals je ook weleens kunt denken als Wilders weer tegen de muur van een rechtbank loopt om vanaf de stoep te kunnen roepen dat hij 'op deze manier geen eerlijk proces meer krijgt'.

Discussiëren, Peter?  Je hebt geen schijn van kans.
    Gevolgd door nog meer zelfportret:
  Een GeenStijl-stukje is bedoeld om reaguurders wakker te maken, die ook altijd gehoorzaam doen wat van ze wordt verlangd: de uitingsvrijheid verdedigen in intimiderend bedoelde reaguursels, die zonder uitzondering zijn gedrenkt in een diep, bijna wellustig verlangen anderen het zwijgen op te leggen.

Waarna het weer teruggaat naar het eerste onderwerp.
    En waarna deze redactie toch weer eens verbaasd is over de combinatie van totale afwezigheid van alles dat ook maar enigszins op consistente inhoudelijkheid wijst, de totale rationele warboel, en het nog wel goed verbaal kunnen formuleren. Het verschijnsel van Wernicke-afasie uitleg of detail .
    Waarna iemand anders het hier overgeslagen deel van dit laatste product in behandeling neemt (de Volkskrant, 26-04-2016, ingezonden brief van Jolande Withuis, Zutphen):
  Nee tegen Jahjah

In zijn stuk afgelopen zaterdag in Vonk over de controverse binnen uitgeverij De Bezige Bij, schreef Peter Middendorp dat 'enkele joodse schrijvers protesteren' tegen het boekcontract voor Abou Jahjah. Hij kan zich goed voorstellen dat 'Jessica Durlacher zich niet verheugt met Jahjah het glas te heffen op het nieuwe boekenseizoen'.
    Het is een misverstand dat alleen auteurs van joodse komaf bezwaren zouden koesteren tegen de aanwezigheid van de antisemiet en vrouwenhater Dyab Abou Jahjah, de man bij wie de aanslagen op de Twin Towers een zoet gevoel van wraak opriepen. Ook ik ben teleurgesteld en verontwaardigd dat mijn uitgever De Bezige Bij een platform biedt voor propaganda die bedoelt de vrije democratische samenleving te ondermijnen.

Wat doet herinneren aan het GeenStijl-artikel: de eerste reactie aldaar luidde: "Hier is de pil van Drion toch voor uitgevonden?" (spoiler: = zelfmoordpil). Bijzonder snedig, maar de GeenStijl-redactie, die achteraf modereert, vond het kennelijk van piëteit getuigen om deze reactie "weg te jorissen", zoals dat aldaar heet. Waarachter deze redactie de ratio wel kan inzien: bij normale mensen hoef je niet bang te zijn dat ze zich van zo'n goedbedoeld advies iets zullen aantrekken ...

Het is duidelijk dat zowel de wetenschap van de neurologie als nog meer die van de neurologische therapie in hun kinderschoenen staan. Men probeert het manmoedig met vele vormen van psycho-farmaca, maar het blijft een kwestie van proberen-en-fouten-maken. Met als bijkomend probleem dat het gestel aan langer gebruikte medicatie kan gaan wennen, er er dus weer wat anders geprobeerd moet worden. En dan moet ook nog de patiënt zich aan de voorschriften houden. Zo vermeldt de bijsluiter van wat Peter Middendorp slikt "NOOIT bemoeien met maatschappelijke onderwerpen". Dit omdat de adrenaline die dan bij hem in overdaad vrijkomt, de werking van het psychose-medicijn gaat blokkeren. Maar ja ... (de Volkskrant, 28-05-2016, column door Peter Middendorp):
  Inkleuren

Tussentitel: Soms zegt de bezorgde burger iets raars maar hij bedoelt iets anders

Je weet het eigenlijk al, maar wie is dan die bezorgde burger:
  De bezorgde burger wil geen vluchtelingen, geen vreemdelingen en geen islam.

Zoals verwacht.
    Wat meteen al weer een opening in de werking van de psychotische geest biedt, want kennelijk zit dat zo:
  De psychotische geest wil vluchtelingen, vreemdelingen en islam.

Wat dan weer klopt met de definitie, want, zoals bekend, is psychose ruwweg gedefinieerd als die situatie waarin mensen tijdens het "bewuste zijn" absurde beelden, vermoedelijk afkomstig uit de diepten van het brein, voor het geestesoog getoverd krijgt, en wel dusdadig absurd dat het niet te hanteren is.
    Daarnaast heeft de bezorgde burger ook last van dit:
  Nu is de bezorgde burger volgens de meeste conservatieve commentatoren niet helemaal gestoord of van haat doordrenkt.

Oftewel: volgens commetatoren die het goed zien, mensen als Peter Middendorp, is de bezorgde burger gestoord en van haat doordrenkt.
    Wat dus ons weer onweerstaanbaar doet denken aan de situatie van "het zelfportret". Het fenomeen dat het resultaat is van leven in een spiegeluniversum.
    Nog wat voorbeelden daarvan:
  ... er [is, red.] in de westerse wereld geen mens te vinden die niet naar de bezorgde burger luistert.

Het tegenovergestelde van de werkelijkheid: men, de elite die er toe doet, heeft twee vuisten in de oren als het om de burger gaat, met één uitzondering: de burger gaat ook naar verkiezingen, en is aan het stoppen met het stemmen op de elite.
    Dat doet nu wel al pijn, maar heeft tot nu toe nog niet geleid tot luisteren naar de burger, dat wil zeggen: stoppen met vluchtelingen, vreemdelingen en islam.
    Volgende:
  ... het waren de conservatieve krachten die de gastarbeiders hebben gehaald ...

Oftewel: "Vluchtelingen, vreemdelingen en islam zijn gehaald door de conservatieven". Een omkering. De gastarbeiders zijn inderdaad gehaald door werkgevers, 75 duizend stuks, maar de rest is toegelaten door de linksen: anderhalf of meer miljoen. Via kettingimmigratie enzovoort.
    En de spiegeling doortrekkende naar de conclusie komende in de vorm van een advies van Peter aan de burger:
  'U denkt waarschijnlijk dat u PVV wilt stemmen, maar u bedoelt eigenlijk een partij die meer huurhuizen belooft. Zullen we samen even het vakje van de PvdA inkleuren?

Brullen van de lach!!! Stemmen op landverrader Samsom, die nog eens een miljoen moslims wil binnenhalen: alle komende jaren 200 duizend, net zo lang tot alle zielige Syriërs, Libanzen, Afghanen, en Pakistanen onderdak zijn.
    Ja ja, er valt nog heel wat te leren in de neuropathologie ...

Het is alsof Arnon Grunberg een column op de voorpagina had waarin hij zich bekeerde tot het communisme ... Peter Middedorp schrijft een column zonder getier en gebonk van hoofd tegen muur. Drie keer raden wat het onderwerp is (de Volkskrant, 11-06-2016, column door Peter Middendorp):
  Wereldvrede

Tussentitel: Mohammed vond christenen en joden geen beroerde gelovigen

Een artikel over de islam ... Daar wordt 'ie rustig van ...
    Aanleiding: een boek van Marcel Hulspas - wetenschapsjournalist én klimaatoptimist en islamprapagandist: "De westerse cultuur is te danken aan de islam". Ook iemand met de taal-afasie van Wernicke: inhoudsloze woorddiarree. Het boek: gaat over Mohammed.
    Het was al veel eerder duidelijk uit de verhalen van westerse bekeerlingen: de islam is een reddingsboei voor geestelijk getormenteerde zielen.
    We zien die Middendorp nog wel eens met een baard en een djellaba ...

De vakantie is voorbij - de deuren van de instellingen zijn ook weer opengegaan (de Volkskrant, 03-09-2016, column door Peter Middendorp):
  Point of return

We woonden in een mooi land, zat ik laatst ineens te denken, een van de beste van de hele wereld. Het enige wat er nog aan ontbreekt, is een of ander hoog, Constitutioneel Hof met hoge rechters erin, dat nieuwe wetten, voordat ze in werking treden ...

Middendorp wil een nieuw instituut te bezetten met oligarchische elite type "Moslims hebben meer rechten dan anderen" uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail ...
  ... De politici onderzoeken momenteel hoe de Eerste Kamer kan worden afgeschaft, zodat nieuwe wetten het parlement nog veel sneller kunnen passeren, waar ik met Krol, Roos en Wilders veeleer aan enige vertraging de voorkeur zou geven, een extra check of balance.

... zodat als de bevolking tegen de elite gaat stemmen, de elite dat kan blokkeren.
    Want het volk dat geen kalifaat en sharia wil ...
  ... 'Niemand heeft zulke anti-islamstandpunten als de PVV', schreef de Volkskrant, wat waar was, op een bepaalde manier, en beloonde het PVV-programma met een plusje voor originaliteit. Op haar beurt roemde de NOS de 'toegankelijkheid' ervan, wat ook een juiste constatering was, op een bepaalde manier; Mein Kampf was inderdaad geen doorkomen aan.

... is fascistisch en nazistisch.
    Mocht het tot een revolutie komen, zal men waarschijnlijk actief op jacht gaan naar Peter Middendorp. Hebben ze zijn gewatteerde cel gevonden, zullen ze hem naar buiten slepen en hem aan de eerste de beste lantarenpaal ophangen. Als zijn lichaam die in één stuk haalt ...
    Op zijn grafsteen komt te staan: "Peter Middendorp, de Joseph Mengele van de rioolcolumnistiek".
    En iedereen die lijkt op Peter Middendorp ... Zorg dat je altijd een identiteitsbewijs bij je hebt ...

Maar Psycho Peter was nog niet uitgeraast van deze aanval(de Volkskrant, 10-09-2016, column door Peter Middendorp):
  Bingo

De eerste reactie van Halbe Zijlstra (VVD) op het nieuwe boek van filosoof en VVD-senator Sybe Schaap, waarin de PVV met de NSB wordt vergeleken, kwam uit de diepte van zijn spijsvertering. 'Verwerpelijk', vond hij de vergelijking, 'verwérpelijk'. ...

Oftewel: de eerste reactie van Psycho Peter op het nieuwe boek van filosoof en VVD-senator Sybe Schaap, waarin de PVV met de NSB wordt vergeleken, kwam uit de diepte van zijn spijsvertering.
    Heerlijk, die zelfportretten ...
    Volgende kotsaanval:
  Laten we anders zelf even kijken. In de PVV heerst in elk geval het leidersprincipe. Die leider is, in zichzelf, de uitdrukking van een veronderstelde volkswil.

Juist. Diederik Samsom, Alexander Pechtold. Jesse Klaver enzovoort, partijleiders, zijn allemaal fascisten.
  Scholen en moskeeën moeten sluiten van de PVV, de Koran verboden. En er is een vijand, de islam, door Wilders de 'grootste ziekte van de eeuw' genoemd ...

Waarvoor niets dan de allerbeste bewijzen aangevoerd kunnen worden. Zeg bijvoorbeeld: "De islamitische wereld". Of "Syrië". Of laat deze plaatjes zien:
 
 
 


Maar ja, die plaatje mag Psycho Peter niet zien van zijn psychiater.
    Dan zou d'ie zelfmoordplegen ...
    Dus moeten wij maar lijden, omdat Remarque zijn vernawoordleijkheiud niet wil nemen:
  ... door Wilders de 'grootste ziekte van de eeuw' genoemd, waaruit volgt dat moslims ziekteverspreiders zijn. Wat doe je gewoonlijk met bacillen?

En daar heb je weer zo'n kotsaanval ...
    Maar ja, als je ook zo veel medicijnen moet slikken ...
    Gelukkig heeft hij wat troost van patiënten verderop de gang:
  ... Telkens als een wetenschapper het doet [ voor fascist i=uitmaken, red.] - eerst Frissen, nu Schaap - moet meteen zijn kop eraf, zodat de oordeelkundige wetenschappers

Brullen van de lach!!! Dat 'oordeelkundige' ...
  ... misschien reageerde Zijlstra wel zo sterk omdat, als de PVV steeds fascistisch wordt genoemd, de kans groeit dat iemand Wilders iets wil aandoen. Dat zou een goede reden zijn, al blijft er ook iets knagen. Als iemand een fascist is, of onderweg er eentje te worden, kun je het beter meteen zeggen. ...

En natuurlijk hetzelfde voor landverraders. Dat psychpaten-gedoe is natuurlijk alleen nu nog geldig, zolang het nog vrede is. Zodra dat over is, wordt het serieus. Dan is alleen nog de vraag: hoe voltrekken ze de executie? Want zo gaat het met landverraders: vrouwen kaalgeschoren, mannen in het gevang, en de ergste gevallen, ...:
  ... denk ik dat je de PVV van mensen als Zijlstra pas met de NSB mag vergelijken als werkelijk aan alle kenmerken ruimschoots is voldaan

... die dus werkelijk aan alle kenmerken ruimschoots hebben voldaan, worden op straat gelyncht.

De psychiaters hebben een medisch wonder verricht: ze hebben een nieuwe medicatie ontdekt speciaal voor Peter, waardoor hij niet langer zijn eigen stront werpt naar iedereen die in de buurt van zijn cel komt. Maar het blijft heel link die cel te benaderen (de Volkskrant, 17-09-2016, column door Peter Middendorp):
  Spiegeltje, spiegeltje

We hebben Zwarte Piet - dat is een slaaf, dacht ik zo. ...

Kijk, dat lijkt toch een verbetering, dacht ik zo. In plaats van meteen gekrijs, gewoon een leugen. Want een herhaling van een stelling al vele malen eerder aangevoerd en al vele malen weerlegd. Zwarte Piet draagt luxe-kleding duidende op een positie van stand.
  Er staan ook slaven op de Gouden Koets afgebeeld, in olieverf, vlak onder de raampjes.

Dezelfde situatie: al vele malen gezged: die mensen zijn Indiërs - bewoners van het toenmalige Nederlands-Indië. Dat zijn geen slaven.
  De kannibaal in de Efteling is goedbeschouwd geen slaaf, maar stond vermoedelijk op het punt er een te worden.

Tja ... Daar staat doodgewoon: "Ik fantaseer er inderdaaad maar een beetje op los"...
  Op voorstellingen aan de gevels van het stadhuis in Amsterdam dragen slaven roofgoed uit alle continenten naar de stadsmaagd, die verveeld op de troon van de wereld zit.

Nooit gezien, maar dus hetzelfde als het voorgaande.
  Je kunt je verbazen over de pijn die mensen ervaren als zij met deze beelden worden geconfronteerd

Tja ... Zwarte Piet is pijnlijk voor zwarten omdat Zwarte Piet een goede baan heeft en uiterst populair is, die Gouden Koets is één keer per jaar zichtbaar en je moet er speciaal op afgaan en er is geen zwarte in de wijde omtrek te zien, en dat van het stadhuis van Amsterdam weet geen hond.
    Dus het is inderdaad zeer verbazingwekkend dat er mensen zijn die lijden onder die zaken, behalve het lijden onder Zwarte Piet maat dat is dus volkomen eigen schuld. Moet je maar iets presteren dat in de buurt komt van Zwarte Piet.
  Veel verbazingwekkender vind ik eerlijk gezegd de manier waarop er, vanonder uit de zak van onze vaderlandse Leitkultur op de pijnklachten wordt gereageerd. Gewond, gekrenkt. Als door een wesp, diep en giftig, in het eigenste ik gestoken: 'Wat, ík racist? De Efteling? Heel Nederland!?'

"Alle Nederlanders zijn racisten".
    Er is dan wel wat verbetering, maar psychopaat blijft 'ie.
    Na nog wat ge-Gouden Koets:
  Er staan twee soorten nazaten tegenover elkaar, die van de slachtoffers van de slavernij, en die van de daders. De eerste heeft een doorleefd besef van de geschiedenis, wat logisch is; velen ondervinden nog dagelijks de consequenties.

"Alle Nederlanders zijn kolonialen en slavenhouders".
    Hmmmm ... is er eigenlijk wel sprake van verbetering ...?
 
  In een gesprek over de standrechtelijke executies tijdens de politionele acties ...
  
"Alle Nederlanders zijn oorlogsmisdadigers".
    Nee, of in ieder geval heel weinig vooruitgang.
  In Europa konden ze twee dingen beter dan in de rest van de wereld: varen en schieten.

"De islamitische en creoolse wereld is het toppunt van beschaving".
     Het lijkt nu toch wel alsof het eerder erger is geworden ...
  Ze konden dus mooi overal naartoe varen, naar alle continenten, om overal de gekleurde lichamen te plunderen en te verkrachten, als Vikingen tekeer te gaan. Alles moest kapot of mee, tot de laatste man - hele culturen gingen eraan, ook de superieure.

Ahhh, daar komt een aapje uit de mouw van de dwangbuis: dit gaat over "superieur". En "superieur" gaat over Edith Schippers. De minister van volksgezondheid die de H.J. Schoo-lezing mocht houden, en die hield over "De vrijheid". En wijzende op diverse factoren zoals homo-vervolging en dergelijke concludeerde: "Ik heb vele culturen gezien en vindt de onze toch wel de beste".
    Het was natuurlijk onmogelijk om al die factoren tegen te spreken, en dus ook die conclusie dat de westerse cultuur in die opzichten beter is, en dat dat toch eigenlijk best wel voor zo veel factoren geldt dat je de westerse cultuur best wel het beste van allenaal kan noemen.
    Dus wat doe je, als je iets niet kan tegenspreken en je hebt daar de pest over in: je verandert het in iets anders en gaat daar dan over klagen. In dit geval vorm je "het beste" om tot "superieur".
    Ook een kenmerk van psychopathie, natuurlijk. En dus ook gedaan door alle andere psychopaten, zoals ook Arnon Grunberg.
    En in het geval van Pycho Peter, gevoelig voor het verschijnsel, leidende tot ...:
  De Nederlander is naarstig op zoek naar zijn identiteit, hij krijgt het er warm van soms, maar hij kan zijn eigen poepgat nog niet vinden, al geef je hem een handspiegeltje.

 ... een regressie naar het gooien met de eigen stront.

Psycho Peter slaat weer toe. Er heeft zich weer zo'n zeldzaam geval voorgedaan van een sociaal wetenschapper die iets kritisch over de islam heeft geschreven. Peter blaast zijn bomgordeltje weer op (de Volkskrant, 08-10-2016, column door Peter Middendorp):
  Het vrije woord

Tussentitel: Had ik ooit van een slechter wetenschapper gehoord?

Een retorische vraag, natuurlijk, die laatste: NEEEE!!!.
    En dat vrije woord moet dus doodgewoon afgeschaft worden.
    Helaas kan Psycho Peter dat niet in zijn eentje, dus doet hij het beste wat hem rest: Woeste scheldpartijen:
  Achter de islamisering van Europa schuilt een plan', zei wetenschapster Machteld Zee deze week in het AD. ...En Wierd Duk, de 'reizende commentator' van het AD, schreef alles ... op, ...
    Net als in haar boek, aanleiding voor het AD-interview, leverde Zee geen voorbeelden bij haar beweringen, ook geen kleine illustraties. ...
    Ik staakte mijn lectuur en stelde mezelf de vraag: had ik ooit van een slechtere wetenschapper dan Zee gehoord? Ik bedoel: zelfs Diederik Stapel begreep dat je stellingen van bewijs moet voorzien, al fabriceerde hij dat vervolgens zelf. Ja, dacht ik, jazeker had ik daarvan gehoord, Thierry Baudet natuurlijk, stom.     ...

Waar is de fascist Wilders...? Of Adolf Hitler ...?
  Het werk van Baudet bestaat uit drogredeneringen en verkrachte logica. ...
    Ik heb me altijd afgevraagd hoe zo iemand door de universiteit kon rollen, kon afstuderen, promoveren zelfs. Maar nu las ik in het AD dat Zee bij Paul Cliteur is gepromoveerd, dezelfde wetenschapper die ook Baudet heeft geproduceerd.    ...
    Laatst zag ik een deel van deze mannen op een foto van de uitreiking van de Pim Fortuynprijs. Elk jaar geven de mensen rond de Fortuynprijs de Fortuynprijs voor het vrije woord aan een van de mensen rond de Fortuynprijs. Ik weet niet of ze allemaal al aan de beurt zijn geweest, anders maakt Zee een goede kans.   ...

Ach, eigenlijk valt het dit keer best mee ... Behalve dit dan, natuurlijk:
  Een andere vraag - hoe krijgen zij hun onwaarheden ook nog eens de publieke ruimte in? - is nu ook meteen beantwoord. That's where Wierd Duk comes in, met zijn vrienden Cliteur, Leon De Winter en Theodor Holman, op wier ruggen Duk geklommen is, anders kon je hem niet zien.

Tja, Wierd ... Nooit kritisch zijn op de islam, anders komt Peter bij je langs... Als een soort verbale Willem Holleeder ...
    En stoer roept hij:
  Ik laat me trouwens niet islamiseren.

Nee, dat kan ook niet. Je kan een moslim niet islamiseren. En iedereen weet zo langzamerhand: achter iedere oproep tegen het vrije woord, in Nederland, zit een moslim.
    Ook GeenStijl viel het stukje op (GeenStijl.nl, 08-10-2016, door Spartacus uitleg of detail ):
  Volkskrant pleegt eerwraak op W. Duk en M. Zee

Alleen zo'n kop al ... Want eerwraak ... Dat is alleen ietrs van moslims (in Nederland).
    En de namen van plaatje en pagina zelf:

  peterbijdeblokkerhondelul.jpg
www.geenstijl.nl/.../-haha_nu_sta_je_voor_lul.html

Twee hele columns van Peter bij elkaar ...
  Eerst moest mr. dr. Machteld Zee standrechtelijk kapot omdat ze met haar on derzoek naar parallelle rechtsystemen het deugkaartenhuis omver blies. En nu worden zowel Zee als de dienstdoende interviewer, Wierd Duk, nogmaals gekielhaald. Er waren veel gegadigden, maar de eer ging uiteindelijk naar Peter Middendorp, chef Toegestane Meningen bij de Volkskrant. En dit alles uiteraard volgens de beproefde formule. Eerst parafraseert hij Zee's observatie, hier letterlijk geciteerd: "Als ik constateer dat invloedrijke westerse intellectuelen criticasters van de islam ontmoedigen en zodoende de fundamentalisten helpen om moslimgemeenschappen te isoleren en hen te 'islamiseren', dan is dat niet meer dan een constatering." Vervolgens schrijft hij een column waarin hij Machtelds observatie letterlijk bevestigt.

Grappig, hè ...
  Vervolgens schrijft hij een column waarin hij Machtelds observatie letterlijk bevestigt. Een giftig stuk tekst met ad hominem sneren waarin hij het feitelijke probleem - een bestaand parallel rechtssysteem waar vrouwen de helft waard zijn - uit de wind houdt, terwijl hij karaktermoord pleegt op diens critici.

Maar dat is gewoon "Peter". Of beter: "Psycho Peter".
  Ten eerste zet hij zichzelf gewoon onnoemelijk voor lul door te beweren dat Zee "Net als in haar boek, aanleiding voor het AD-interview, geen voorbeelden bij haar beweringen, ook geen kleine illustraties leverde. (...) Ik staakte mijn lectuur en stelde mezelf de vraag: had ik ooit van een slechtere wetenschapper dan Zee gehoord? Ik bedoel: zelfs Diederik Stapel begreep dat je stellingen van bewijs moet voorzien, al fabriceerde hij dat vervolgens zelf." Peter, als je het boek dat je hier op de brandstapel gooit zowaar in handen gehad zou hebben, en pagina 104 - 139 gelezen zou hebben, zou je weten dat je gewoon zit te liegen. Dit is gewoon werkelijk het meest gênante stuk tekst dat de Volkskrant in tijden heeft afgedrukt. Plaatsvervangende schaamte voelen we, en medelijden omdat je je hier gewoon niet meer uit kunt lullen.

Hm ... Dan is "Lul!!!" toch treffender.
  Maar goed, met Machteld is afgerekend, nu is Wierd Duk aan de beurt. "Een andere vraag - hoe krijgen zij hun onwaarheden ook nog eens de publieke ruimte in? - is nu ook meteen beantwoord. That's where Wierd Duk comes in, met zijn vrienden Cliteur, Ellian, Leon De Winter en Theodor Holman, op wiens ruggen Duk geklommen is, anders kon je hem niet zien." Dit is niets minder dan de meest kinderlijke afgunst die een volwassen man kan voelen, vertaald naar een diskwalificatie omdat iemand vrienden met onwelgevallige meningen zou hebben. Misschien moet Wierd Duk genoemde heren ook maar gelijk even op de blote knieën danken voor die Anne Vondelingprijs in 1999 voor zijn rapportages over Tsjetsjenië. Dat was hem zonder Cliteur, Ellian, Leon De Winter en Theodor Holman natuurlijk nooit gelukt.

Ja maar ... Dat gaat over feiten. Feiten zijn totaal onbelangijk voor moslims.
  Maar de overkoepelende vraag is natuurlijk, wat drijft een volwassen man (en zijn hoofdredactie) om zo'n leugenachtig stuk, waarmee hij wist dat hij zichzelf zo ongekend voor lul zou zetten, af te willen laten drukken? De morele verhevenheid in die kringen is zo visceraal en verankerd, dat men het gevoel heeft overal mee weg te komen. Valt iemand buiten de deugboot, dan is alles geoorloofd, hoe aantoonbaar leugenachtig ook. Oh, en Peter, vooral lekker blijven wrijven in die vlek hè, met je "kritiekloos angst verspreiden". We hopen dat je blij bent met dat je enige bijval van dat noodlijdende christenblaadje Jalta komt. Debiel.

Ach, die hele Volkskrant-redactie gaat natuurlijk voor het tribunaal, en Peter Middendorp krijgt een ereplaats naast Remarque. Vermoedelijk met de voetjes van de vloer uit pure vreugde ...

Nou, dat wes genoeg voor een paar maanden stilte. Op het vlak van maatschappelijke bemoeienis. Maar ja, er zijn van die kwaadaardige virussen die je maar niet uit je systeem krijgt (de Volkskrant, 14-01-2017, column door Peter Middendorp):
  Telegraaf

Toen ik columnist werd, ruim negenenhalf jaar geleden, nam ik een abonnement op De Telegraaf. ...

De aanleiding: een paar artikelen in De Telegraaf over zogenaamde "asielzoekers" ui Noord-Afrika die doodgewone criminelen zijn. En dat mag niet hè ... Iets slechts zeggen over asielzoekers. En dat doet Psycho Peter denken aan:
  Zelf pak ik de krant ook wat minder luchtig van de mat. In december zag ik bijvoorbeeld een voorpagina waarop Wilders groot mocht aankondigen dat hij als premier 'schoon schip' zou gaan maken. De pagina was gesteld in rood-wit-blauw, met wat oranje erbij, maar dat kan toeval zijn.

Nog veel fouter: rood-wit-blauw. En oranje.
  Je kwam er niet achter wat Wilders precies bedoelde met 'schoon schip maken', je moest het doen met je vermoedens. Ze hadden hem wel geïnterviewd, maar geen vragen gesteld.

Hé ...? Dat De Telegraaf dat ook doet. In de rest van de media kom je neits anders tegen dan "interviews zonder vragen stellen". Pechtold, Samsom (voorheen), Asscher (nu), Klaver, enzovoort: ze krijgen nooit vragen. Vragen zoals: "Hoeveel kansloze immigranten wilt u nu eigenlijk toelaten?" Het "vragen stellen" behouden ze voor aan Emile Roemer, Henk Krol, en, natuurlijk: Geert Wilders. Vragen van de soort: "Waaneer gaat u nu eigenlijk willen deugen?"
    Oftewel, wat de media doen is:
  ...hanteren ze een oud type journalistiek, dat opnieuw in opgang lijkt te komen. De journalist als objectieve entiteit, als doorgeefluik. De journalist als microfoon die alleen opengaat als er op vreugdeloze wijze een onjuiste voorstelling van zaken wordt gegeven.

Precies! Wat ze doen met Pechtold, Samsom (voorheen), Asscher (nu), Klaver, enzovoort.
    Maar één ding is er wel in de psychopatenkamer doorgedrongen:
  Van CDA naar VVD naar PVV, van koddig naar bitter naar - ja, geef er maar een naam aan, maar wees voorzichtig, de strontkar heeft lange tenen. Soms zou ik er wel iets over willen schrijven, maar zulke stukjes werken averechts, dat hebben we van de PVV geleerd ...

Brullen van de lach!!! Zie je het schuim langs het bijtbot druipen ...?
   En dat is nu jammer voor Peetje ... GeenStijl is zo vrindelijk meteen een geval van "Geen vragen" te noteren (GeenStijl, 20-01-2017, door Zentgraaff uitleg of detail ):
  Wassila Hatsjie wil uw dialoog

Nou huisgenoot van Sylvia, dat wordt een pittig gesprek: een van je medewerkers, Carolina Lo Galbo, mocht Wassila Hachchi interviewen. Mooi! Horen we eindelijk eens wat van Wachtgeld Wassiel en haar Clinton-avonturen. Maar wat blijkt? Het interview blijkt een kritiekloos verkooppraatje van het nieuwe campagnebureau van Wassiel (god, fucking, learning from the worst) en een schmierend promopraatje voor haar bullshitboekje/subisidiesponsproject: haar gekwezel over "dialogue digital". Wassiel wil namelijk groepen in de samenleving middels een online dialoog met elkaar verbinden. U begrijpt, dat gaat een hoop subsidie kosten en is niet nodig, want mensen dialogiseren al genoeg met elkaar op het internet zonder tussenkomst van een incompetente krullenbol. Lo Galbo laat dat haar gewoon oplepelen, buigt haar vragen met haar mee en zaagt Hachchi verder niet door over het wachtgeld, de vermeende neuqseks met Arrogander Peggold en hoe het überhaupt mogelijk is dat zo'n vaag type door de kandidatenselectie van Die Sixty Six gekomen is.    ...

Psychopaat!
    En voor de volledigheid alle vragen van een zo'n voorbeeldig kritisch Volkskrant-interview aan het einde van diezelfde week. De geïnterviewde: een haatmoslim die een carrière aan het maken is van "Moslims zijn de nieuwe Joden en de Nederlanders zijn de nieuwe gaskamerbedieners" uitleg of detail (de Volkskrant, Magazine, 21-01-2017, door Nathalie Huigsloot):
  'Ik schaam me niet voor mijn gevoel'

In zijn solovoorstelling DAD vertelt acteur Nasrdin Dchar (38) over zijn Marokkaanse vader en over zijn eigen prille vaderschap. Een geëmotioneerd gesprek over zijn angst voor de toekomst. 'Het zit me zo hóóg!'

Toen je onlangs in geuren en kleuren over de bevalling vertelde, dacht ze helemaal: Nas, papa zit ernaast!

Op welke manier lijkt jouw vaderschap op dat van je vader?
Je zus vertelde: 'Mijn vader was somber, neerslachtig, angstig, benauwd, het was heftig. Totdat Nas kwam, hij was mijn vaders blessing.'

Je vader was op dat moment al tien jaar in Nederland en had al twee kinderen. Waarom ging het in de jaren voor jouw geboorte bergafwaarts met hem?

Had het te maken met het feit dat hij naar Nederland was geëmigreerd?

Je zus zei: 'Voor Nas zijn z'n kinderen ook een zegen geweest. Vóór hij vader werd, had hij ook last van angsten, nu wil hij hun voorbeeld zijn.' Zijn jouw kinderen ook een soort medicijn?

Je zus vertelde dat je vader een emotionele man is. Jij schiet ook geregeld vol in interviews en tijdens speeches. Is dat, naast die angsten, een familietrekje?

Geen last van mannelijke schaamte?

Die gevoeligheid viel ook op in het gesprek dat presentator Ajouad el Miloudi had met zijn vader in de tv-serie I Als hij zijn vader vraagt wat hij zou doen als hij met een Nederlands meisje zou thuiskomen, is hij ontroerd als zijn vader antwoordt: 'Ik zou twee bossen bloemen kopen. Een voor jou, en een voor haar.'

Waarom veelzeggend?

Hoezo? 

Waarom dan?

Merk jij dat ook?

Wat gebeurde er?

Omdat?

Met je speech bij de uitreiking van de Gouden Kalveren maakte je enorme indruk. Beklijft dat bij het publiek?

Toen Pim Fortuyn werd vermoord door Volkert van der G. werden we niet opeens bang voor vegetariërs, de moord op Theo van Gogh door Mohammed B. wakkerde wel de angst voor moslims aan. Hoe verklaar jij dat de ene moord wordt gezien als daad van een verwarde eenling en de andere als terroristische daad?

Hoe zie jij dat dan: zijn IS-aanhangers getroebleerde jongeren of al te fanatieke moslims?

Zo was het altijd al, zei je zus. Je vader heeft jullie ingeprent dat jullie een voorbeeldfunctie hadden. Met goed gedrag moesten laten zien: zo kan het ook.  

Nee?

Dat zei Eric ook, met wie je sinds de kleuterschool bevriend bent. Ook tussen jullie is het de laatste tijd meer een onderwerp. Dan roep jij: 'Waarom doe je niets!' Waarna hij zich afvraagt: ligt het aan mijn achtergrond dat ik wegkijk of aan die van hem, dat het zo diep zit? Jullie waren elkaar voor het eerst echt even kwijt.

Hoe gaat die associatie 'moslim=terrorist' weg?

Vind je dat er ook iets moet gebeuren qua hervorming van de islam? Zodat mannen als jouw vader, die accepteert dat jij met een Nederlandse bent getrouwd, misschien op een dag accepteren dat hun zoon homo is of van hun geloof is gevallen?

Je vriend Eric vertelde dat jullie schuurdeur ooit was beklad: 'Turken terug naar je eigen land'.

Hoe reageerde je vader daarop?

Praat je met je vader over wat je in de Nederlandse maatschappij ziet? Is hij net zo bezorgd als jij?

Dat jij ook zo graag een beter leven wil voor je kinderen, is dat...

Je bent getrouwd met een Nederlandse. Je kent haar al van jongs af aan, zij woonde twee straten bij je vandaan in Steenbergen. Hoe kijkt zij hier tegenaan?

Geen enkele onkritische vraag te vinden ...
    Psychopaat!

Je zou zeggen dat ze psychopaten van deze soort weg zouden houden van het internet, en vooral Joop.nl (waar Psycho de aanleidng oor zijn laatste aanal vandaan heeft), omdat je dan meteen alweer kan gaan lopen rennen met 10cc-formaat  spuiten olmet psychofarmaca, maar kennelijk heeft men er niet aan gedacht - vermoedelijk een kwestie van de drie "O"-s: "Onvoorzichtigheid", "Onachtzaamheid", "Onwetendheid"... (de Volkskrant, 28-01-2017, column door Peter Middendorp):
  Onze vluchteling

...    Op de avond dat er in het Amsterdamse debatcentrum De Balie over deportatie van moslims werd gediscussieerd ...

Iemand in het publiek constateerde dat de aanwezigheid van grotere groepen moslims altijd leidt tot ellende, en dat een hoeveelheid van 1 tot 2 procent wel het maximale is, en dat we daar eigenlijk naar terug moesten. Doodgewoon keiharde sodiologisch feiten, dus  .
    Dus vindt Psycho Peter dat hij iets terug moet doen, en in een aanval van rationalitieit greep hij naar datgene waar hij het  best in is: in het zuigen op de dikke schrijfduim. Dus kregen de lezers van de Volkskrant een felrealistische sprookje opgediend:
  Onze vluchteling was pas getrouwd, vertelde ze, en werkte net een jaartje in een ziekenhuis toen haar vader vanwege 'politieke problemen' werd gearresteerd en in de gevangenis vermoord. Tijdens de vlucht, nog op het vliegveld, werd ook haar man opgepakt en voor eenzelfde lot als de vader afgevoerd.
    Drie jaar woont ze in azc's. Het eerste verzoek om een verblijfsvergunning is afgewezen, het tweede wacht op een antwoord. Misschien was ze in het begin te verdoofd om een coherent vluchtverhaal af te steken; vragen drongen niet zo door.
    Ik trof haar bij een oude buurvrouw op de bank, haar enige Nederlandse contact, knieën tegen elkaar, hoofddoekje op. Omdat de buurvrouw lang op reis zou gaan, bood ik haar het gezelschap aan van mijn gezin, maar ze wilde niets aannemen voordat ze eerst haar maandgeld voor ons in kip en aubergine had omgezet.    ...
    Ze woont in een houten hok, een stacaravan zonder wielen, met vijf andere, alleenstaande vrouwen uit verschillende culturen.

Enzovoort. De man is schrijver, dus weet best wel wat te verzinnen en het vloeiend op te schrijven,. Een zeker talent richting Hans Christaan Andersen kan hem niet ontzegd worden ...
    Overigens geeft de knippende lakei ook nog eens een keer een belofte van eeuwige trouw aan zijn meesters:
  Zondag was het Holocaust-herdenkingsdag. Ineens waren de Joden uit de officiële verklaringen van het Witte Huis gehaald, of gefilterd, misschien wel. Als we ons de westerse identiteit voorstellen als een mooi gedekte tafel, had Donald Trump ons hier even bijna ongemerkt het tafellinnen onder het servies weggetrokken.

Dit alles gedaan geheel volgens het gelijksheidsbeginsel: óf je noemt alle (groepen) slachtoffers (zoals 25 miljoen Russen), óf geen enkele. Maar ja, het beginsel in het westen is het "Animal Farm"-beginsel dat alle dieren gelijk zijn behalve de varkens die zijn net iets gelijker zijn dan de andere ...

Psycho voelt behoefte een deug-examen af te leggen (de Volkskrant, 25-03-2017, column door Peter Middendorp):
  Hoofddoek

... Onze nieuwe vriendin is een vluchtelinge van 27. ...

Zijn er misschien functioneringsgesprekken geweest? Of heeft deze conversatie plaatsgevonden:
  Mijn dochter vroeg:

"Waarom schrijven mensen zulke nare dingen over jou?" "Omdat ik zulke nare dingen schrijf over andere mensen, lieverd".

Waarna de Volkskrant het om één of andere reden wel eens mooi vond en Psycho een half jaar met retraite stuurde. Of misschien heeft hij zichzelf wel aangemeld bij één of andere kliniek. Het fijne ervan leren we misschien later, maar een feit is dat kort na het voorgaande werd aangekondigd dat hij pas in september terug zou zijn.  Maar het kostte maar één of twee stukjes om weer helemaal terug te komen op het oude niveau. Aanleiding: geweld gepleegd tegen Thierry Baudet. Net als als Psycho A. Grunberg) laat Psycho Peter zich natuurlijk niet stoppen. En hij maakt er meteen ook een fraaie stijloefening van maakt: "Is het mogelijk een hele column te vullen met één lange praeteritio uitleg of detail - weet u wel: die retorische truc die begint met "Ik wil niet zeggen dat ..." en als één van de laagst of mogelijk de laagste in het assortiment wordt gezien. Psycho slaagt met vlag en wimpel. Vanaf acquit - oh ja: de kop is die van de website want de krant van zaterdag moet nog verschijnen (Volkskrant.nl, 08-09-2017, column door Peter Middendorp uitleg of detail ):
  In deze roerige tijden kun je maar beter niemand met een nazi vergelijken

Wat bij deze dus gedaan is, want hier staat dat het alleen maar "niet kan" vanwege speciale omstandigheden die van (relatief) korte duur zijn.
    Wat tekst:
  Ik had net een hele column klaar over Thierry Baudet en zijn gedachtengoed toen ook mij het nieuws bereikte dat zijn voordeur was beklad door een of andere antifascistische vrouwenbrigade. ...

Waarvan het waarheidsgehalte natuurlijk volstrekt duister is. Maar het kan. Psycho heeft in zijn (gedwongen?) zomerpauze zijn hele cel volgekrabbeld met "Baudet, Wilders, Wilders, Baudet ..." enzovoort.
  Op zich veranderde de verf op zijn voordeur niets aan het feit dat hij en de mannen van het Forum voor Democratie heel rare theorieën verspreiden. Omvolkingstheorieën. Samenzweringstheorieën, soms antisemitisch. ...

Maar natuurlijk. Natuurlijk zijn de Joden op geen enkele manier langsgekomen, maar dit is een terechte gevolgtrekking van Psycho: "Wie tegen vrije immigratie is, is tegen de Joden, dus een antisemiet".
    Deze zullen we nog vaak gaan citeren.
    En met een tussenstop ...:
  ... Ze strijden volop tegen een niet-bestaand 'cultuurmarxisme' ...

... om te arriveren bij de inmiddels moderne klassieker:
  "... een niet-bestaand 'cultuurmarxisme', zonder dat daarbij vaak de naam Anders Breivik valt ...

Waarna in ieder redelijk georganiseerd land deze persoon uit zijn lijden verlost zou worden. Maar omdat het hier al een kalifaat is, ettert het maar door:
  De theorieën verklaren volgens Baudet hoe de elite ons probeert te ondermijnen tot in het diepst van onze biologie. Doelbewust worden stromen vreemdelingen aangevoerd, zodat het volk 'homeopathisch zal verdunnen', en de westerse mens zal veranderen in een gedweeë, verzwakte figuur die alleen nog maar op de PvdA kan stemmen.
    Er bestaan genoeg goedkope termen om dit type denken te beschrijven, maar laten we onder de omstandigheden maar voor 'evolutionair-humanisme' kiezen, het duurste woord dat ze in de jaren dertig konden vinden voor het idee dat ons ras zal degenereren als wij het met andere rassen gaan lopen vermengen.

Met nog een paar alinea's waaruit we nog dit hoogtepuntje lichten:
  ...  Mein Kampf  ...

Om te besluiten met:
  Je wil niet demoniseren, zoals het heet, want dat is gevaarlijk. In deze roerige tijden kun je maar beter niemand meer met een nazi vergelijken, al staat hij in het desbetreffende uniform van dichtbij Duits tegen je praten.

"De kotszakken bevinden zich in het dashboardkastje" (naar Freek de Jonge) ...
    Dit vooral voor degenen die niet goed tegen bloederige executies kunnen.
    Een dag later, en de printversie is qua kop nog mooier (de Volkskrant, 08-09-2017, column door Peter Middendorp):
  Mischvolk

En eigenlijk hoort die kop dus ook schuingedrukt, als zijnde termen uit een andere taal, maar dat doen ze nooit in koppen. En die "andere taal" is niet die van de Duitsers maar die van de ook heel vaak de Duitse taal hanterende Joden. Die overigens niet of in ieder geval heel weing aan Mischvolkerei doen, want anders hadden ze het geen 8000 jaar plus volgehouden. De hugenoten die er wel aan deden waren na zo'n honderd jaar (maximaal 200) al verdwenen behalve de loslopende Fransklinkende naam hier en daar. De Joden doen het andersom: die heten tegenwoordig "Bret Stephens" en blijken dan pas achteraf zo Joods als "Mozes Abramovitz". Altijd handig als je "Vrije Immigratie" propageert onder het mom van "Diversiteit!!!"
    En dit alles maakt het volgende ook o zo logisch (elsevier.nl, 08-09-2017, door Carla Joosten uitleg of detail ):
  Extreem-links heeft niets geleerd van moord op Fortuyn

Extreem-links slaat weer eens toe. ...

Met hierin een groot misverstand: het gaat er niet om dat extreem-links niets heeft geleerd van de moord op Fortuyn, maar dat heel "links" dat niet gedaan heeft. Met "links" in de meest ruime zin, dat wil zeggen: media, intellectuelen, kunstzinnigen enzovoort . Dus plus een groot deel van de bestuurlijke elite inclusief de juristerij. En een groot deel van de rest gedoogt het. De campagne hierboven tegen Baudet is een bijna perfecte herhaling van die tegen Fortuyn (en ook Wilders). De extremisten zijn slechts het topje van de ijsberg van die campagne. Degene die de haat-in-woorden omzetten in haat-in-daden. Waarvoor de haat-in-woorden lieden dus even verantwoordelijk zijn als Hitler en Goering die ook niemand fysiek met een vinger hebben geroerd.
    Dit terwijl deze lieden zichzelf toch tot de meest vooroplopenden qua denken achten:
  In dit land weet links de rest van de samenleving altijd zo goed de maat te nemen. De moraal? Daar gaan wij over. Het milieu? Daar weten wij van links alles van. En niet te vergeten van de historie van dit land. Ook daar zingen linkse activisten het hoogste lied.    ...

Maar ...
  Maar besef van die historie, zelfs als het nog maar vijftien jaar geleden is, hebben ze niet. Daarom nog maar eens: 6 mei 2002 werd de aanstormende politicus Pim Fortuyn op het mediapark in Hilversum vermoord door een linkse dierenactivist. Dat gebeurde nadat Fortuyn maandenlang was verguisd, bedreigd en gedemoniseerd.

Zo simpel als één plus één is twee.
    Dus er moet wel iets heel fundamenteel mis gaan. In de hoofden van die lieden.
    En dat is hetgene Psycho Peter in zijn deliriumstukje zo onbedoeld heeft verwoord (ook dat weet iedereen):
  ... Omvolkingstheorieën. Samenzweringstheorieën, soms antisemitisch. ...

Ze zijn volkomen gedomineerd door het Joodse denken: "Anti-'vrije immigratie' is antisemitisme".
    Zeg iets tegen vrije immigratie, en de hoofden slaan instantaan volkomen op hol: "Tegen immigratie?  Dat is tegen de ideologie van de Joden! Dat is antisemitisme! Dat is 'Hitler!', 'Holocaust!', 'Anne Frank!' ".
    Natuurlijk is het niet alleen de Joodse invloed want ze zijn er zelf ook best voor: hoe meer gekleurde immigratie, hoe meer rotzooi, hoe meer graaien en parasiteren, hoe meer drugsdealertjes, hoe minder burgermansheid, enzvoort uitleg of detail .
     Maar het is de Joodse factor die het doet omslaan in volkomen redeloosheid. Die volkomen redeloosheid zijnde van dezelfde soort als die van Oude Testament, Nieuwe Testament en koran.
    "De Joodse factor" is het antwoord op de vraag die de gewone Elsevier-journaliste oproept met haar razendsimpele stukje.
    En de nadruk op de inbreng van Psycho Peter is natuurlijk ook niets anders dan een retorisch middel - lieden als de o zo fatsoenlijk Sarah Sluimer uitleg of detail enzovoort zijn minstens net zo erg en veel gevaarlijker want hebbende de air van redelijkheid.

En hij echt weer helemaal in vorm (de Volkskrant, 23-09-2017, column door Peter Middendorp):
  Relatief

Nu er geen rassen meer bestaan ...

Brullen van de lach!!! Vraag dat namelijk maar aan de zwraten: "Zwarte Piet is knecht en van het zwrate ras - wij zijn vaook van het zwrate ras en belsist geen knecht - dus Zwarte Piet moet weg!!!"
    "Van je ras, ras, ras, rijdt de Koning door de plas ..."
    De vriendjes van Peter ...
  ... de wetenschap ons wat dat betreft heeft ingehaald,

De "wetenschap" van Maarten Keulemans uitleg of detail , zal 'ie bedoelen ... "Toegepaste ideologie". En ecte wtenschap => is
  ... je ziet ook, tegelijkertijd, dat veel mensen de laatste jaren overstappen op wat we misschien wel culturalisme zouden kunnen noemen.

Culturalisme: de ontkenning van de ideologie van "De Gelijkheid der Culturen". Claude Lévi-Strauss en andere gestoorden ... Frankfurter Schule assorti ...
    Waaraan, dat culturalisme dat is, mensen lijden als ...:
  ... dat Theo Hiddema, de tweede man van Forum voor Democratie, voor rassenvermenging heeft gepleit ...

... en, en dat is het eigenlijk onderwerp:
  ... de weg te kiezen die Edith Schippers en Sybrand Buma voor zichzelf hebben geopend, ieder op zijn eigen wijze. Om, zoals Schippers, gewoon eens hard door een zaal te roepen dat wij de allerbesten zijn. Dan hou je het bij jezelf.
    Of, nog beter, zoals Sybrand Buma ...

Sybrand Buma, want dat van Edith Schippers is al weer even geleden, en dat van Buma is recent.
  Want dat is wat je hem het laatste jaar vooral ziet doen. Overal waar hij verschijnt of een podium beklimt, schudt hij meewarig zijn hoofd over de goddeloze, verweesde maatschappij waarin de elitaire cultuurrelativisten ons hebben achtergelaten.

Wat Buma vermoedelijk bedoelt, of in iedere geval waarvan hij verdacht wordt door "Levi-Straus en de Frankfurters", is dat hij niet blij is met de islamisering en negerisering van Nederland.
    Terecht natuurlijk, want zowel het Midden-Oosten als Afrika is een puinhoop, en in het Midden-Oosten maken ze elkaar ook nog eens massaal af.
    En omdat hij totaal geen argumenten heeft, gaat hij maar over op de naamgrap:
  Als Van Haersma Buma kun je de elite niet overal de schuld van gaan lopen geven. Ja, het kan wel, maar het slaat nergens op.

In Engeland zou hij ook door de eigen partij massaal worden afgemaakt ... Absolutely not done ...

Psycho heeft een overdosis uit zijn apotheekkastje genomen, wnat hij is ineens in staat zijn haat zonder een stroom vloeken op papier te krijgen (de Volkskrant, 11-11-2017, column door Peter Middendorp):
  Uitgelachen

...   Thierry Baudet van het Forum voor Democratie. ... zakelijk gesproken... vind ik hem, om even wat krachttermen achterwege te laten, niet zo. Dat is de andere kant van het verhaal.
    Het is het vijanddenken, languit over het alt-rechtse orgel. Alles moet 'stuk worden gemaakt', de hele EU; alle middelen zijn geoorloofd. Het doelbewust verspreiden van hoaxes, het inzetten van bots op sociale media, het zaaien van twijfel over het onderzoek naar de ramp met de MH17. Het flirten met extreem-rechts, met 'ondergang', 'verval' en 'alleenheerschappij', en daarna snel 'ironie!' roepen, buut-vrij.
    Het zijn middelen voor wie niet op een normale manier kan of wil winnen. Die vooral de verzwakking van het geheel zoeken, tweedracht, chaos. Zoals terrorisme tot oorlog staat, zo staat de methode-Baudet wat mij betreft tot democratie.    ...

Tja, wat zeg je daarop terug ... "Het is de psychopathie, die het probleem vormt ... van Psycho Peter, Psycho Arnon, Psycho Bert en al hun soortgenoten ...

Het overkomt deze redactie maar zelden, maar nu staat ze toch echt met de mond vol tanden ... De kwestie: de enige persoon uit de elite die het durft vragen te stellen als "Waarom worden er geen vragen gesteld aan Oekraïne over die drie radars die allemaal tegelijk in onderhoud waren toen MH17 voorbij vloog?" wordt door de landverraders van het NRC beschuldigd van het manipuleren van een getuige. Onterecht, natuurlijk uitleg of detail . Een kwestie waarin de Volkskrant natuurlijk volop mee-rat met het NSB Halalblad, hoewel de inspiratie voor deze actie van die andere stam uit het Midden-Oosten komt  Dus er zijn al twee exemplaren uit de rattenkolonie over Omtzigt heengegaan, de laatste zijn mede-psychopaat Wagendorp. Die al nieuwe dieptepunten had aangeboord uitleg of detail .
    Doet die Middendorp het nog eens dunnetjes over, en het is een echte wedstrijd wie van de twee, Wagendorp of Middendorp, dit keer het walgelijkst is ... (de Volkskrant, 18-11-2017, column door Peter Middendorp):
  Het andere verhaal

... Pieter Omtzigt (CDA) instrueerde een nepgetuige per sms over wat die een zaal MH17-nabestaanden wijs moest maken. ..

We zijn inmiddels al twee alinea's inleiding verder, en dit zijn de eerste relevante woorden. Met de eerste twee leugens: de nepgetuige sprak namens zijn vrouw die getuige beweerde te zijn - net zoals Oekraïne beweert dat die radars "uit" stonden, en Elliot Higgins beweert dat het de Russen waren (zoek maar op).
    Tern tweede: Omtzigt zei tegen die man dat die geen half uur de tijd had oor zijn verhaal en het af moest korten.
    Marr dit was slechts een aanlooje ... Het bouwen van de stroman waarop nu de vlammenwerper wordt gericht:
  Dat was niet vreemd, maar gewoon, normaal, een 'een' die een 'tweetje' mogelijk maakte: Omtzigt zelf, die naar voren kwam om te vertellen dat de onderste steen boven moest. En hoe erg het trof dat hij daar juist een man van is. Zag je ergens een onderste steen op de bodem, lag hij al in het water.
    In het begin voelt zoiets een beetje als bedrog, en aan het einde nog steeds. Je laat mensen iedere keer toch weer denken dat het echt is. Maar het went. Het werkt. Iedereen doet het. De aandacht maakt veel goed. Je moet het zelf ook een beetje organiseren allemaal. Uit zichzelf zien de nabestaanden niet hoe zichtbaar jij bent op dit dossier. Hoe vasthoudend. Een steun voor iedereen die je bang hebt laten maken.
    'Ik heb nu een getuige', sms't Omtzigt naar Het Journaal, 'ik weet niet hoor, maar die vertelt een heel ander verhaal. Als jullie willen, sms ik hem het podium op.'    ...

Kortom: alle smerigheid die er in het Psychopatenzieltje zit, wordt weer op een ander geprojecteerd.
    En het gaat ongeremd verder:
  Zo lopen de hazen. Zo sms'en ze hun vingers blauw. Want Omtzigt moet nu zorgen dat de nepgetuige de nabestaanden op tijd belazert, want Het Journaal heeft de reacties al klaarstaan, ze wachten alleen nog op de aanleiding. En de talkshows moeten ook weten welke Wierd of Jort ze moeten uitnodigen. Straks hebben ze de verkeerde.    ...

Zo ... Nog even een paar andere vijanden meegenomen ... "Jort" is Jort Kelder die heel af en toe wel eens wat kritisch zegt, en Wierd ...  uitleg of detail
    Tja ...
    En hier nog wat bewijs van de stelling dat creativiteit, vooral in de schrijverij, en slechtigheid best wel wat met elkaar te maken hebben uitleg of detail :
  Zo belangrijk is sms-verkeer; politieke afstemming. Zo nauw luistert het. Alles hangt met alles samen. Eén sms te weinig of te laat en de verticale avondprogrammering van de tv loopt in de soep: Het Journaal heeft geen opening en in de talkshows moeten ze praten over iets wat Het Journaal net niet heeft gehaald. Waar ze niet voor zijn.
    We zouden het eigenlijk over een ander verhaal hebben vanavond, dat door onvoorziene omstandigheden vanavond helaas niet is verteld, maar wat een schandaal, of niet Wierd? Vertel nog eens. Al die Nederlandse slachtoffers. Waarom kon Poetin er ook alweer niets aan doen?

Zoooohhh .... We zijn er ... Poetin heeft hoogst persoonlijk op de knop gedrukt, en Omtzigt en Jort en Wierd worden allemaal door die massa-moordenaar betaald.

Fijn is dat... Psycho an de Kostmannetjes doie over hetzlefdeonderwerpschrijven. Het is dan ook hemeltergdn wat er gebeurd is ... De gewoie Nederlanders hebben een oude truc an delinksfasciten overgenomen: konmdig je tegenstander, zegPegida, een demomstratie af, dan kondigen jullie een tgedemostatoie af. vanm de beknde soort met eeldrigieng,met behulp an zrate jassen maskers, zodat de auitriaitieten moeteen moetenm dneken aan "Hamburg" waatr de linksfacoiten een paar ,maande terug de boelkort enklein geslagen hebbenm.
    En nu hebben de gewone Friezen (ook Nederlanders) de truc overgenomen, door de linksfascisten en zwartracisten die 200 kilomater met de bus af hadden gelegd in Dokkum de Sinterklaasvierng te verstoren, tegen te houden op te snelweg: gewoon met een paar auto's eerst wat langzamer gaan rijden en dan stilstaan.
    Heel makkelijk en vreedzaam allemaal.
   Een "aksie"
    De linksfascisten zijn volkomen buiten zinnen. Joop.nl besteedt er 24 artikelen aan (huidige stand). De Volkskrant is boos in een stuk of tien. De Kotsmannetjes uitleg of detail doen een beroep op "nomaal doen"...
    En Psycho doet ook mee, hoewel ernstig gehinderd door de zware dosis psychofarmaca die hem gisteren door de slokdarm is geperst, dus het schelden en vloeken kwam er dit keer niet zo goed uit (de Volkskrant, 25-11-2017, column door Peter Middendorp):
  Timing

Bij monde van hoofdredacteur Hans Nijenhuis riep het AD afgelopen donderdag op om de discussie over Zwarte Piet voortaan te staken zolang Sinterklaas in het land is. Jenny zei het ook al. Jenny Douwes. Ja, zei ze, debat is altijd goed, alle dagen van het jaar, maar niet nu, op dit moment. Niet, zei ze, en het ontroerde haarzelf, met onze kindertjes.
    Het is ook niet leuk. Verandering komt altijd ongelegen ...

Klopt. De verandering van open grenzen naar een beleid van "remigratie of sterilisatie" komt ook ongelegen. Toch moeten we er, net als de verandering van Zwarte Piet, maar aan geloven ...
    Toch ...
    (Dokter, houdt u hartslag en bloeddruk scherp in de gaten ...)
    Volgt toch nog een oprisping:
  Tegen mensen die om verandering vragen, zeggen we dan ook het liefst: 'Moet dat nu?' Moet je precies nu over stemrecht beginnen, tijdens de verkiezingen? Of over wapenwetten, terwijl de slachtoffers nog niet eens begraven zijn? Je gelooft het niet. De scholen gaan weer beginnen, iedereen is gelukkig en blij, en wat doet Rosa Parks?

Dat doet 'ie toch weer aardig; het "Alle Pieten-aanhangers zijn Ku Klux Klan" erin te weven ... (zoek dat 'Rosa Parks' maar op).
   Toen was het weer op, en volgde veel gezever oer het Sinterklaasjournaal, dat nog een keertje een enkele Zwarte Piet vertoont en dus ook al helemaal FOUT!!! is.    Gevolgd door nog een wijsheid:
  Sinterklaas is een verhaal, dat konden we er weer van leren.

Want dat klopt. Alleen is het die Afrikanen maar niet aan het hoofd te praten ...In hun unipolaire hoofden gaat het van "Zwarte Piet is zwart, wij Afrikanen zijn donker, zwart is ook donker, dus wij zijn Zwarte Piet".
    Gevolgd door nog een laatste:
  Uit zichzelf krijgen kinderen geen hekel aan een kinderfeest. Daar moet je als ouder in het bijzijn van de kinderen, het slechtst denkbare moment dus eigenlijk, echt je even je best voor doen.

En daar is de Ku Klux Klan-maffia van zwart-racisten, linksfascisten en de hele media dus ontzettend druk mee bezig.

Er is kennelijk een nieuw soort psycho-farmaca op de markt gekomen, en zijn behandelaar is het op Pyschoaan het uitproberen -  de ultieme test, zeg maar. En deel van de test maakte uit de opdracht om oer een maatschappelijk gevoelig onderwerp te schrijven, zodat Psycho's behoefte aan scheldenpartijen en schuttinggtaal richting tegenstanders maximaal geprikkeld zou worden. Het blijkt een soort wondermiddel te zijn (de Volkskrant, 20-01-2018, column door Peter Middendorp):
  Beenruimte

Er zijn mensen die rekening houden met anderen - het Mauritshuis heeft bijvoorbeeld een kunststof buste van de naamgever verplaatst en de J.P. Coenschool in Amsterdam gaat haar naam veranderen. Andere mensen raken daarvan overstuur, zoals Piet Emmer, een historicus, die door collega Martin Sommer 'eminent' wordt genoemd.

Geen gescheld richting Emmer en Sommer. Wel sneren,maar een mens moet toch wat, hè ...
    En het nieuwe wondermiddel helpt natuurlijk helemaal niet tegen het verkondigen van onzin. Want hier is de werkelijkheid:
  Beenruimte

Er zijn mensen die geen rekening houden met anderen - het Mauritshuis heeft bijvoorbeeld een kunststof buste van de naamgever verplaatst en de J.P. Coenschool in Amsterdam gaat haar naam veranderen. Want als ze dat niet doen, raken andere mensen raken daarvan overstuur, zoals Gloria Wekker, een antropoloog, die door soortgenoot Anousha Nzume 'eminent' wordt genoemd.

Grappig, hè ...Precies het omgekeerde ...
    Vervolg:
  De centrale redenering in het eminente denken van Emmer en Sommer is dat ze niet zo moeten zeuren over slavernij de hele tijd. Zo bijzonder was het niet. Je moet het in zijn tijd zien. Iedereen deed het. En het leverde haast niets op.

Zijnde een spiegel van:
  De centrale redenering in het eminente denken van Wekker en Nzume is dat de slavernij het belangrijkste gebeurtenis de hele wereldgeschiedenis is. Er bestaat eigenlijk niets anders. Dat kan iedereen zien. Iedereen deed er aan mee. En de hele Nederlandse rijkdom is erop gebaseerd.

Nou, zo gaat het een hele tijd door. Nog een hoogtepuntje:
  Vierhonderd jaar slavernij, honderd jaar rassenscheiding, aan de afschaffing van ongelijkheid moet nog worden begonnen.

Zijnde een spiegel van:
  Hondervijftig jaar vrijheid, vijftig jaar diversiteitsbeleid en andere bevoordeling, aan de maatschappelijk effectief functioneren moet door de zwarten nog begonnen worden.

Zoals gezegd: zelfs als je het schelden eruit haalt, blijven er nog zo veel gestoordheden aan dat over vrijlating voorlopig niet gedacht hoeft te worden.

Volgende opdracht: schrijven over iemand die je intens haat, zonder razen en tieren (de Volkskrant, 04-02-2018, column door Peter Middendorp):
  Ongelukje

In een aankondiging van een artikel werden Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie door de Volkskrant onlangs 'fris' genoemd. ...

De koppenmaker is kennelijk ingeseind, wat deze is onschuldig, vergeleken bij die op de website (waar we zo meteen op terugkomen). Maar in de tekst gaat het al weer in de eerst zin helemaal fout. Want Thierry Baudet "fris" noemen ... Niet in de Volkskrant. Er wordt wel het woord "fris" gebruikt, maar in de vorm: "fris ten opzichte van de beerput". Want wat de Volkskrant oer baudet shcreef was dat hij "fris was ten opzichte van de PVV".
    Het is ook zo moeilijlk de stap van een platgespoten maniak naar een fractie mens ...
   Ik viel over dat woord, dat wil ik best vertellen. Nepnieuws verspreiden, dacht ik, leugens en racisme verkopen, een beetje bij de resten van de MH17 de loftrompet van Poetin steken, was dat fris?

En het medicijn begint uit te werken ...
    Want het begin weer aardig los te komen:
   Ik merkte al snel dat het een ongelukje was geweest, het woord fris, maar toen had ik mijn ergernis al op Twitter gedeeld.

Tja .. Eens een maniak ...
   Ongelukjes zaten in kleine hoekjes, ik wist er alles van. Maar eerlijk gezegd bleef ik me nog wel afvragen of het hier een geïsoleerd ongelukje betrof of dat het misschien toch meer een ongeïsoleerd ongelukje was, een symptoom ergens van, kramp misschien, de angst voor links te worden versleten, een posttraumatisch Fortuynsyndroom.
    Het zat hem misschien ook wel in de hoeveelheid aandacht voor de man en zijn twee Kamerzetels. We wilden elke dag wel iets over hem lezen, ik ook, en anders schreef ik wel iets over hem. Aan welke zakjes ruikt hij het liefst? Naar welke Bourgogne gaat zijn voorkeur uit? Die sjaal, is dat kasjmier?

... altijd een maniak .
    Waarna het weer ouderwets op de oude toer erder gaat tot aan aan het einde:
   En dat Baudet een poseur is, hoef je niet te laten zien, omdat het kenmerk van poseurs nu juist is dat ze zelf zo graag doen. We hadden het dan ook allang gezien, de eerste keer al, en daarna nog heel vaak. Zo vaak dat we nieuwsgierig zijn geworden naar wat er van de politicus en zijn verhalen zal overblijven als hij een normale journalistieke behandeling krijgt.

Wat is de kop op de website samengevat als:
   Wat blijft er van Baudet over als hij gewoon kritisch ondervraagd wordt?

Wat natuurlijk een vrolijke lach ontlokte:
   Wat blijft er van Jesse Klaver over als hij gewoon kritisch ondervraagd wordt?

Niets.
   Wat blijft er van Alexander Pechtold over als hij gewoon kritisch ondervraagd wordt?

Ook niets.
    Enzovoort.
    En daarom doet de Volkskrant dat ook niet ... Natuurlijk.
    Voorbeeldje van zo'n vraag: "Wat gebeurt er met Nederland met een miljoen zwarten en een miljoen moslims erbij?".
    Allebei hartstikke plat.
    Maar natuurlijk hoort ook deze in de rij:
   Wat blijft er van PsychoMiddendopr over als hij gewoon kritisch ondervraagd wordt?

Gevolgd door nog een smakelijke lach!


Naar PC club  , Politiek lijst  , Media lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .