WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Sociologische begrippen: joodsisme

14 dec.2015

Deze verzameling dient ter ondersteuning van de de introductie van de term "Joodsisme" , door het geven van praktische voorbeelden ervan. De eersten uit de dagen van "ontdekking" van de term.
    Het eerste voorbeeld komt uit Frankrijk:


Uit: De Volkskrant, 12-12-2015, door Peter Giesen

Profiel | Marion Maréchal-Le Pen

De rijzende ster van de Le Pen-clan


Voor haar fans in het Front National is ze een moderne Jeanne d'Arc, een jonge vrouw die op een haast mystieke manier de toekomst van Frankrijk belichaamt. Voor haar tegenstanders is ze een aartsconservatieve, arrogante politica.
    Met haar lange blonde haar oogt de ranke Maréchal een beetje engelachtig, maar ze kan uitermate agressief uit de hoek komen. In de Assemblée Nationale viel ze uit tegen premier Valls die ze een 'idiote minachting' voor het FN verweet. Valls werd zo boos dat hij zijn trillende linkerhand niet meer onder controle kreeg.    ..".


Red.:    Zo sterk liggen de gevoelens van verraad. Die Valls heeft dan ook sterke Joodse sympathieën:


Uit: wikipedia.org, opgeslagen 13-12-2015:

Manuel Valls

Manuel Valls, né le 13 août 1962 à Barcelone en Espagne, est un homme politique français, Premier ministre depuis le 31 mars 2014. ...
   En septembre 2012, lors de la cérémonie du Nouvel an juif à la synagogue de la Victoire, il déclare : « Chaque religion a ses rites et ses traditions ; la liberté de croyance, c'est la liberté de porter la kippa, de manger casher, de réaliser la circoncision. »128. Le grand-rabbin de Paris, Michel Gugenheim a salué le « sans fautes » du ministre.


Red.:   Steun aan een nomadistische barbarij - vermoedelijk mede-veroorzaakt door een eigen migranten- en kosmopolietenafkomst:
  Manuel Carlos Valls GalfettiNote 1 naît le 13 août 19621,2 dans le quartier d'Horta à Barcelone3. Naturalisé français en 1982 ...
    Il est le fils de Xavier Valls, artiste peintre catalan (1923-2006)5,6, et de Luisangela Galfetti, originaire du Tessin en Suisse, sœur de l'architecte Aurelio Galfetti. ...

Het Joodsisme is dominant in heel Europa.
    Nog een oprisping:


Uit: De Volkskrant, 14-12-2015, door Peter Giesen

Front National wint geen enkele regio in Frankrijk

Het Front National is er niet in geslaagd een regio te winnen bij de regionale verkiezingen in Frankrijk. Volgens de exitpolls werd partijleider Marine Le Pen in de het Noorden ruim verslagen door haar republikeinse tegenstander Bertrand, met 43 tegen 57 procent. ...
    Toch voelde premier Valls 'geen enkele opluchting, geen enkel triomfalisme. Het probleem van extreem-rechts is niet opgelost. Ik ben de uitslag van de eerste ronde niet vergeten', aldus Valls. ...


Red.:   Die Valls is een gevaarlijke extreem-Joodsist.
    De Nederlandse voorbeelden. Eerst de politieke voorman:


Uit: De Volkskrant, 14-12-2015, door Harrie Verbon is hoogleraar openbare financiën aan de Universiteit Tilburg

Met open grenzen is de welvaartsstaat ten einde

Door de blijvende toestroom van vluchtelingen zal permanente massawerkloosheid ontstaan.

Tussentitel: Werkgevers zijn spekkopers in de vluchtelingen-crisis

...    Als je de niet hoogopgeleide Nederlanders op de arbeidsmarkt wilt beschermen, moet je het aantal toegelaten vluchtelingen beperken. ...


Red.:   Met argumenten die volkomen open deuren zijn: bij toename van het aanbod (aan arbeid), zal de prijs dalen. Enzovoort. Allemaal lagere-schooleconomie. Maar als je een Joodsist bent, telt dat zwaarder dan al het andere:
  Een partij als de PvdA zou zich dat moeten aantrekken. Partijleider Samsom doet dat niet, want hij zei onlangs in deze krant dat de hoeveelheid vluchtelingen 'best groot' kan zijn.

Die Samsom is een gevaarlijke extreem-Joodsist.
    En de voorman in de media:


Uit: De Volkskrant, 14-12-2015, column door Arnon Grunberg

Integratie

Dit weekend nam ik deel aan een bijeenkomst in Leuven met onder anderen de Belgische econoom Paul De Grauwe ...
    De Grauwe schreef recentelijk een column over de euro- en de Schengenzone. ... Als Schengen wil overleven moeten politie- en veiligheidsdiensten worden geïntegreerd. ...Veel kiezers zijn daar zoals bekend huiverig voor.
    Het geloof in God en het geloof in de natiestaat verschillen niet wezenlijk van elkaar. Hooguit belooft God doorgaans een paradijs na de dood. De natiestaat belooft doorgaans een oorlog voor de dood.


Red.:   Het geloof in God en het Joodsisme van de Joodse en niet-Joodse elite verschilt in niets van elkaar. Het Joodsisme leidde en leidt niet alleen altijd en eeuwig tot oorlog, maar ook tot massa-marteling erger dan een holocaust.
    Eén van de kenmerken van Joodsisme:


De Volkskrant, 16-12-2015, column door Arnon Grunberg

Wil tot macht

De commentaren in de Frankfurter Allgemeine Zeitung en de Süddeutsche Zeitung naar aanleiding van Merkels rede tijdens het partijcongres van de CDU ...
    ...Vooralsnog is de Europese geschiedenis van de 21ste eeuw ook de geschiedenis van Duitsland. Dit keer echter komt de wil tot macht uit Berlijn vanuit het centrum. Alleen al daarom zouden alle gemachtigde krachten in Europa deze wil tot macht moeten ondersteunen.


Red.:   Gebruikte argumentatie: "Merkel is voor vrije immigratie - dus Merkel is GOED".
    Joodsist Giesen krijgt nog een kans om te pissen in de brievenbus van de gewone burgers:


Uit: De Volkskrant, 19-12-2015, door Peter Giesen

Wie zich niet aanpast, verliest

... Nog nooit haalde het Front National zo veel stemmen. ...


Red.:    Daar heb je pest over in, dus dat noem je een nederlaag:
  Peter Giesen raadt Marine en Marion Le Pen na hun nederlaag in de verkiezingen  ...

Een vreemde nederlaag voor Marion Maréchal-Le Pen en haar tante Marine. ...

En omdat de rubriek heet ...:
  Een boek voor | Marine Le Pen

...

Welk boek moet de man/vrouw van de week lezen?

...haal je een bijpassnd boek aan, en dat is in dit geval natuurlijk ...:
  Peter Giesen raadt Marine en Marion Le Pen ... L'Étrange Defaite aan, van Marc Bloch.

...een boek van een Jood. Vanwege het bijpassende betoog. Namelijk:
  Het programma van het Front National is doortrokken van nostalgie. ...
    ... globalisering. ... immigratiebeleid ... Bloch laat zien dat pogingen een deksel op de geschiedenis te leggen tot mislukken zijn gedoemd. De wereld verandert. Wie zich niet aanpast, verliest.

"Globalisering en vrije immigratie zijn de toekomst en niet te stoppen".
    En stel nu dat globalisering en immigratie leiden tot de ondergang van de beschving:
  Er is alle reden om kritisch te zijn over de gevolgen van globalisering. Ook het immigratiebeleid van de afgelopen decennia kan moeilijk als een succes worden beschouwd. ...

Ook dan nog heeft de Joodse cultuur de absolute voorrang:
  ... Maar Bloch laat zien ...

En dat is Joodsisme: onafhankelijk van welke bezwaren dan ook en hoe fundamenteel ze ook zijn: de Joodse visie gaat ALTIJD voor. Joodsisme.
     Overigens zijn globalisering tezamen met vrije migratie niet de denkbeelden van de toekomst, maar die van het verleden. Van meer dan achtduizend jaar geleden, om precies te zijn. Van het tijdpark van het jagen en verzamelen over de hele wereld. Van het "slash and burn": "uitwonen en platbranden". Van de barberij van het nomadisme.
    Maar dit dus tussen twee haakjes. Want dat de Joodse cultuur een vorm van barbarij is, is ontzettend makkelijk aan te tonen, door ze te vragen hun broek te laten zakken.
    Nog een saillant voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 23-12-2015, column door Derk Jan Eppink

Opstand van het vergeten volk

Tussntitl: Obama jaagt kiezers in de armen van 'Amerikaanse Pim Fortuyn'

Het is opvallend hoezeer de Amerikaans presidentskandidaat Donald Trump op een spoor zit dat Pim Fortuyn hem in Nederland voorging. ...
    De reacties van het Amerikaanse establishment en de media zijn voorspelbaar. Het regent veroordelingen van Democratische en Republikeinse leiders. Media werpen zich op als opiniepolitie. The New York Times, zelfbenoemd boegbeeld van 'weldenkend Amerika', veroordeelt Trump als 'nativist': een man die de inheemse bevolking begunstigt. Ze zien hem als inboorling.    ...


Red.:   The New York Times wordt door tegenstanders in Amerika al geruime tijd aangeduid met "The Jew York Times", vanwege het uitgebreide contigent smaakmakende Joodse medewerkers en commentatoren (Thomas Friedman, David Brooks, Joseph Nye enzovoort), wat zich weerspiegelt in dit soort volkomen Joodsistische houdingen.
    The New York Times is een "zusterpublicatie" van de Volkskrant. De hoofdredacteur geeft daarvan een levendige demonstratie:


Uit: De Volkskrant, 24-12-2015, hoofdredactioneel commentaar door Philippe Remarque

Maak 2016 het jaar van de daadkracht


Red.:   Hier staat al heel veel, voor wie de huidige wereld goed inschat. Later zullen zien wat dat betekent.
  Als het einde van het jaar nadert, maken we in het Volkskrant-commentaar de balans op. We beginnen met de grootste gebeurtenis van 2015: de ongekende vluchtelingenstroom naar welvarend Europa. ...

De eerst zet in de retorische strijd: 'welvarend Europa'. Oftewel: daar kan wel wat van af.
  Wat terugkijkend wel opvalt, is het wisselbad van emoties aan onze zijde. Het ging van koude onverschilligheid in de zomer naar warme solidariteit in de vroege herfst, na de foto van het dode jongetje Aylan. Maar de voortdurende instroom van mensen heeft de stemming alweer doen omslaan: hoeveel kunnen we er nog opvangen?

Oftewel: door misbruik van de foto van het verdronken jongetje hebben we de discussie over de wenselijkheid en waarde van dit soort immigratie een tijd kunnen verkrachten, maar dat lukte op den duur niet meer.
  Nu zijn de gemoederen verhit.

Omdat de Volkskrant en de rest van de media de onverhitte discussie onmogelijk hebben gemaakt door regelrechte intimidaties, zoals met die foto en studio's vol hoogopgeleide vluchtelingen.
  In Nederland loopt de discussie hier en daar uit op regelrechte intimidatie.

Bedoeld: door de tegenstanders. De werkelijkheid: door henzelf. Met regelrechte weerzinwekkende morele intimidatie.
  In Europa dreigen de open grenzen te sneuvelen- één van de grote verworvenheden en fundamenten van de Europese samenwerking.

Een gore leugen. Europa is opgebouwd met gesloten grenzen, en het opnenen ervan is een rcente uitwas van de EU, net als de euro, die niets zichbaar positiefs heeft opgeleverd. Het enig direct zichtbare effect van het open gaan van de Europese grenzen is een sterke toename van de criminateit door Oost-Europeanen uitleg of detail , vooral ook jegens ouderen - die al bejaagd worden door dat andere product van vrij reizen: Marokkanen en negers. Plus dat die Oost-Europeanen bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs uit hun beroep gejaagd hebben.
  Nuchterheid is geboden.

Een gore leugen, als aanmaning richting anderen, want er wordt nog steeds oneinidige hoeveelheden morle intimidatie gepleegd door de sujetten van de Volkskrant. Cum suis.
  Meer dan een miljoen vluchtelingen is heel veel. Maar als Libanon nog niet bezwijkt onder het dubbele daarvan ...

Klopt: want Libanon doet niets met die vluchtelingen. Om heel precies te zijn: "Libanon" bestaat niet. "Libanon" is een stuk land waar diverse (religieuze) stammen wonen in een toestand van koude burgroorlog, en waar verder niets gemeenschppelijk aan is. Behalve dan dat de koude burgeroorlog op gezette tijden een echte hete burgeroorlog wordt.
     Libanon is geen staat.
  In Nederland verloopt de opvang van vluchtelingen ondanks alle spanningen goed.

Een vuile leugen. De huidige opvang bestaat uit niets andrs dan dat die lieden onderdak hebben in provisorische voorzieningen, alwaar ze zich onderling net zo intolerant gedragen als thuis, wat naarstig uit de media wordt gehouden, behalve als de onderlinge vechtpartijen tussen de diverse facties ook buiten het kamp merkbaar zijn.
  Tegenover een luidruchtige groep tegenstanders staan vrijwillige hulp aan vluchtelingen en een meerderheid die vindt dat we ze moeten herbergen.

Een vuile leugen, dat laatste: uit alle onderzoeken en aanwijzingen (Serious Request was dit jaar voorvluchtlingenkinderen en haalde de helft op van eerdere jaren) blijkt dat ruim tweederde van Nederland vindt dat er een beperking moet komen aan het aantal, of de grenzen helemaal dicht moeten voor vluchtelingn.
    En de weerlegging wordt natuurlijk ook al meteen geformuleerd bij GeenStijl bij een azc-item: "Kom maar op met die referenda, dan". Maar dat durft men niet.
  Toch zijn veel mensen bezorgd. Dat komt vooral door het onvermogen van de Europese leiders om enige greep te krijgen op de vluchtelingenstroom.

Een gore leugen: dat komt door de onwil van de eigen leiders om enige greep te nemen op de vluchtelingenstroom.
  Maar Europese maatregelen komen tergend langzaam op gang. Het is een verleidelijk idee om dan terug te vallen op de eigen grenzen: de natiestaat als bastion tegen de boze buitenwereld.
    Dat is niet de oplossing.

Een gore leugen. Dat is wel de oplossing, zoals de Hongaren hebben laten zien: regel eerst je eigen zaakjes, dan zijn automatisch ook bijna alle gemenschappelijke zaakjes geregeld. Als iedereen zijn grens dichtmaakt voor vluchtelingen hoeft er niets intrnationaals geregeld te worden, want wie zijn grens dan openhoudt, zit zelf met die vluchtlingen. En dat houdt dan heel snel op.
  Nederland en Europa hebben open grenzen en samenwerking hard nodig.

Een gore leugen, als implicatie. Je kan prima en ongehinderd samenwerken en tegelijkertijd de grenzen hartstikke open houden. Behalve voor vluchtelingen. Je hoeft zelfs vermoedelijk helemaal niets te doen - gwoon degenen die binnenkomen rond laten zwerven. Gaan ze vanzelf weer terug, want armoede naast andere armoedigen is nog altijd verre te verkiezen boven armoede naast rijken. Gewoon geen eten geven is al heel afdoende. Wat ze doen door hier te komen is pure morele chantage. Ga je eigen problemen oplossen in je eigen land. Als daar oorlog is: doe mee, en hak de oorlogszuchtigen in de pan. Dat hebben wij ook gedaan. Althans, dat hebben wij de laatste keer door de Russen laten doen, en die denken er dan ook niet over om andermans oorlogszuchtigheid op te lossen door ze binnen te laten.
  Voor de economie en om het hoofd te bieden aan grote internationale problemen die echt niet weggaan als wij de Europese integratie terugdraaien en het ieder voor zich wordt. Het mag populair zijn om Brussel te wantrouwen, de sceptici hebben geen alternatief te bieden dat Nederland verder brengt.

Nog meer gore leugens: niets van deze zaken hoeft minder te worden bij het tegenhouden van vluchtelingen.
  De oplossing ligt juist in een krachtiger Europa.

En daar komt deze Joodsistisch aap uit de mouw: deze meneer wil Nederland opheffen en op laten gaan in een Europees Imperium.
  De crisis dwingt Europa nu de handen ineen te slaan en harder in te grijpen. ... Er zullen mensen moeten worden tegengehouden, door een gezamenlijke grensbewaking en afstemming van het asielbeleid.

Bewijs van Kwaadaardige Joodsistisch gorigheid: als het door het Imperium gebeurt, zou het ineens wel mogen ...
    Overigens een illusie, natuurlijk: zodra dat Imperium er is, zal dit de grenzen wagenwijd open zetten om nog meer goedkope arbeidskrachten binnen te halen, om de Europese werkenden van hun laatste spaar- en pensioencentjes te beroven en te bezorgen bij de door Joden gedomineerde financiële wereld uitleg of detail . Kijk maar, zelfs de meneer vindt dat:
  Maar daar moet ook een gereguleerd, green card-achtig immigratiestelsel tegenover staan.

Het rabiate Amerikanisme horende bij het "Ieder voor zich en God voor ons allen" neoliberalisme zonder sociale voorzieningen.
  En Europa wordt gedwongen zich fundamenteel te bemoeien met oorlog en armoede in de landen die er omheen liggen.

En de bijbehorende rabiate Amerikaanse Imperialistische bemoeizucht met alle landen waar het Joodsistische neoliberalisme nog niet regeert.
  Juist om onze rijke verzorgingsstaten overeind te houden, zullen we onze stabiliteit moeten exporteren,

Een gore leugen: dat is nog nooit ergens gelukt. Er is maar één manier waarop mensen andere cultuur overnemen: volkomen vrijwillig. Nog meer Amerikaanse oorlogs- en bemoeizucht.
  Het is een illusie dat we in Europa lekker op onszelf kunnen blijven door de deur op slot en de gordijnen dicht te doen.

Een gore retorisch herhaling van het voorgaande. Morele kwaadaardigheid verborgen als morele goedheid. Het morele standpunt is:"Laat andere mensen en volkeren hun eigen zaakjes uitzoeken" Tot ze ons lastigvallen, natuurlijk. Recent bewijs: het mislukken van de Arabische Lente: zelfs onderling zijn ze het hierover oneens, en onze bemoeienis zal dit slechts erger maken. En zolang ze zo zijn (is: moslims): nooit toelaten natuurlijk. Islam = (burger)oorlog.
  Maar een continent dat zo welvarend en ontwikkeld is, kan er ook echt iets aan doen. Laat 2016 het jaar zijn waarin flinke stappen worden gezet.

Pute kwaadaardigheoid, dus.
    Wat eigenlijk ook al in één keer af te lezen viel uit die vergelijking van het sociaal georganiseerde Nederland met het slagveld Libanon.
    Hoe komt nu iemand die netjes in Nederland opgevoed is tot zulke weerzinwekkende kwaadaardigheden, terwijl hij zelf ongetwijfeld denkt zich op de morele hoogvlakte te bevinden? Het antwoord: Zo er ergens iets bij iemand van een goedwillende bedoeling achter steekt, gaat dat onmiddellijk fout vanwege dat ene ding: het Joodsisme: de absolute voorrang in denken gegeven aan open grenzen en onbeperkt individualisme.
    Het voorbeeld: "Libanon" is een gebied georganiseerd volgens het Joodse model: etnische en religieuze stammen die er weerzinwekkende woestijnreligies op nahouden, en elkaar met diep wantrouwen beschwouwen, afgewisseld met periodes van oorlog. De Joodse staat Israël past daar perfect naast.
     Dat is de Joodse cultuur zoals beschreven in hun Heilige Boek, en tot op heden uitgedragen in het meest gore geldparasitisme van weerzinwekkende lieden geconcentreerd in de duivelsput New York.
    Het Joodse en Joodsistische gedachtengoed is het Kwaad op Aarde uitleg of detail  .
    Oh ja, die kop: wat daar dus staat is: "Laat 2016 het jaar zijn waarin de Nederlandse bevolking nog eens 100 tot 200 duizend moslims door de strot wordt geduwd, en Nederland verder wordt opgeheven. Met als het even kan, nog meer bezuiningen op de sociale voorzieningen om dit te financieren en lagere belasting voor de hogerbetaalden en rijken om zichzelf voor hun Goedheid te belonen.
  Laat 2016 het jaar zijn waarin flinke stappen worden gezet weg van sociaal Nederland naar een soort Libanon

Deze meneer heeft vele Joodse meneren en mevrouwen ingehuurd om deze boodschap in zijn courant uit te dragen, tot aan prominent op de voorpagina aan toe, waar een sociopaat genaamd A. Grunberg uitleg of detail ieder dag mag betogen dat de huidige Nederlandse overheid opgeheven dient te worden, en vervangen door eentje naar het Libanese en Joodse model.
    We halen nog een keer Peter Giesen aan:


Uit: De Volkskrant, 19-12-2015, door Peter Giesen

Wie zich niet aanpast, verliest

...    Er is alle reden om kritisch te zijn over de gevolgen van globalisering. Ook het immigratiebeleid van de afgelopen decennia kan moeilijk als een succes worden beschouwd. ...


Red.:    Dit uit de pen van een rabiate politiek-correcteling, multiculturalist en Joodsist. Dit moet dus vertaald worden naar: "globalisring kweekt een globale puinhoop en het multiculturalisme is totaal mislukt en kweekt burgeroorlog". Kennis die inmiddels bij iedereen middels terreuraanslagn bij de vleet, gepland in multiculturele wijken, aanwezig is.
    Maar als je Joodsist bent, steek je je kop in het zand en een Joodse Joodsist doet daar zijn hele lichaam bij. Dus wat krijgen ook nog in de krant voor kerst: een twee-en-een-halve pagina lofzang op de multiculturele samnleving. Op de basischool:


Uit: De Volkskrant, 24-12-2015, door Olaf Tempelman

De klas van mijn dochter

'Leuk, er komt een Syrisch jongetje in de klas', zei zijn 7-jarige dochter, terwijl het vluchtelingendebat grimmiger werd. Op de Vughtse school waar hij zelf ooit zat, beziet Olaf Tempelman een multi-etnische microkosmos.


Red.:   Een prachtige roze multiculturele microcosmos die laat zien wat er gaat groeien uit deze multiculturele prachtkinderen.
    Dat er dit soort scholen staan in alle multiculturele prachtwijken van Europen in die muliculturele prachtwijken waar die multucurele prachtkinderen gaan wonen en de multiculturele prachtaanslagen op de westerse waarden worden beraamd, zijn zaken die het Joodse Joodsistisch brein in zijn geheel weg weet te branden zodra de eerste donkere krulhaartjes in zicht komen. Ergens lijken het ook allemaal lieve kleine Joodse kindertjes. In ieder geval dat veel meer dan misschien nu al stoute Hollandse blondjes. Dit soort mensen:
  Oktober was de maand waarin de vrouw uit Oranje zich voor de auto van Klaas Dijkhoff wierp ...

De eerste zin en meteen de eerste gore leugen: de niet-zwartkrulharige Hollandse mvrouw ging gewoon voor die auto staan. Het werpen werd gedaan door terreuroverheid die zich tegen de bevolking keert. Dat "werpen voor" is typisch iets voor hysterische Arabieren en Joden uitleg of detail .
    De vraag is dus: wat moet je überhaupt van het geschrijf van deze kerel geloven? Als hij al meteen met leugens begint. Die bovendien een totaal verstoorde blik op de werkelijkheid heeft:
  ... en de menigte in Steenbergen het raadslid beschimpte dat zich als enige had uitgesproken voor opvang van vluchtelingen.

Wat dus kemerkend zou zijn, en dat is dus meteen de tweede leugen. Dit was eenmalig. In alle andere gevallen werden de tegenstanders van asielzoekers beschimpt door politici en vooral media. Lieden als O. Tempelman, die tegenstanders als "inhumaan" oftwel "onmenselijk" beschrijven:
  In de trein hoorde ik van twee mevrouwen dat de vluchtelingenstroom preludeert op de sharia. Binnenkort sneuvelt Sinterklaas, vieren we het Suikerfeest en moeten onze dochters aan de hoofddoek. Toen ik thuiskwam, zei míjn dochter van 7: 'Leuk nieuws papa! We krijgen een Syrisch jongetje in de klas.'

Dus ten eerste: "Deze mevrouwen zijn inhumaan",  en ten tweede: de mevrouwen zijn representatief voor Nederland. Blank Holland.
    En na de emmer vol met stinkende vooroordelen, een eerste indicatie waar ze vandaan komen:
  Rousseau wist dat er in een kind geen kwaad schuilt. Weinigen die ooit een kind hebben meegemaakt die dat onderschrijven.

Theoretiserende waanzin. Want als dit waar is als observatie ontrent de wereld, is er nergens kwaad want iederen is zo'n kind. De toestand van de werkelijke wereld leert dus zonder één keer knipperen met de ogen dat de constatering van Rousseu niets maar dan ook helemaal absoluut niets zegt.
    Waanzinnig theoretisme.
    Waar kennen we dit ook al weer van?
    Later gereproduceerd door een minstens even grote theoretiserende gek: Claude Lévi-Strauss.
    Waar kennen we die ook al weer van?
  Terwijl het vluchtelingendebat in Nederland grimmiger werd, liep Erik Withaar, het hoofd van mijn dochters school, door de gangen met een gezelschap Syrische, Eritrese, Libische en Rwandese kinderen en hun ouders - allemaal vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsstatus, net in Vught gearriveerd.

Heel anders dat dat niet-deugende Hollands mens dat zich voor de auto wierp. Deze mensen deugen stuk-voor-stuk. Nu en later.
  'Je voelt je op zo'n moment echt gesteund door de onbevangenheid van de kinderen', zegt het schoolhoofd achteraf.

Iets dat bij de niet-Nederlandse kinderen altijd zo zal blijven, in tegenstelling tot de Hollandse kinderen die automatisch bedorven zullen raken.
  Immers: niet alle volwassenen leggen enthousiasme aan de dag voor vluchtelingen.

En bij de niet-Nederlandse kinderen is alles kasie-kasie:
  Ayham heeft in zijn Eindhovense maanden al aardig Nederlands geleerd - mét een zuidelijke tongval"...
    In Boxmeer was Jerome het enige Afrikaanse kind tussen vele Syrische kinderen, van wie hij woordjes Arabisch oppikte. Aan zijn Nederlands wordt nog gewerkt. 'Jerome is een heel enthousiast kind', zegt juffrouw José ...
    Eén van de beste leerlingen uit deze groep 4 is een in Nederland geboren kind van vluchtelingen: Jasin, afkomstig uit een Pathaans-Afghaanse familie. Jasin is heel goed in taal en misschien nog wel beter in rekenen. ...
    ... Bincheng. .. Bincheng onderhoudt een 'speciale vriendschap' met zijn Nederlandse klasgenote Tyra. ..
    Noem deze groep 4 een multi-etnische microkosmos. Acht van de 24 kinderen spreken thuis meer dan één taal. In deze klas zitten ook nog half-allochtone kinderen. Maia, mijn dochter, hoort daar ook bij. Bij ons thuis is de voertaal Roemeens; met zijn tweeën spreken mijn dochter en ik Nederlands. ...

Gelukkig, ook de Joodse vader heeft een niet-Nederlandse moeder voor zijn kind gevonden. Dat kind is dus gelukkig veilig voor xenofobie.
  ... Op de kop af dertig jaar na mijn laatste dag als leerling op dit schoolplein liep ik er met mijn toen 4-jarige dochter. Ik hoorde Engels, Pools en nog twee talen die ik niet kon thuisbrengen. ...
    Dit plein, nota bene mijn oude schoolplein, was mijn eerste kennismaking met multicultureel Nederland. De meeste tijd tussen mijn 23ste en 38ste woonde ik het buitenland, de eerste acht jaar van de 21ste eeuw als correspondent voor deze krant. Aldus kende ik de discussie over 'het multiculturele drama', de opkomst van het fortuynisme en Rita Verdonk alleen maar uit kranten die, als ze in mijn standplaats Boekarest werden bezorgd, minstens een week oud waren.    ...

Allemaal de grootst mogelijk onzin. Kijk maar (het derde citaat tussen de andere twee uitgehaald):
  Wellicht laat de werkelijkheid zich niet aan de tekentafel vangen of heb je, zoals dat gaat, nog wat tussenvormen of 'derde wegen'. In het Vughtse zwembad komen veel Turkse en Marokkaanse gezinnen uit Den Bosch, veel Iraanse, Iraakse en Afghaanse vluchtelingen, maar ook veel autochtone gezinnen. In het kinderbad en in het bubbelbad zitten die autochtonen en allochtonen door elkaar en praten met elkaar.    ...
    'Raghad geeft de puntenslijper aan Mari.' Chantal Tijbosch, oftewel juffrouw Chantal van het taalklasje, spreekt dat heel langzaam uit. Dan zegt ze: 'Mari geeft de schaar aan Raghad.' In een andere oefening haalt juffrouw Chantal één voorwerp tussen vier andere voorwerpen weg. Wat is er nu weg? Goed zo, Raghad, het potlood!   ...
    Wie wil, mag dit afdoen als anekdotisch bewijs van multi-etnische harmonie - het is in ieder geval echt waargenomen. Het typische aan nogal wat stukken over 'breuklijnen' en 'botsende beschavingen' is dat de auteurs ervan de deur helemaal niet zijn uitgeweest.

Ook echt waargenomen: moslims en negers die proberen de Schilderswijk af te branden. Moslims en negers die ongetwijfeld net zulke lieve kinderen waren als de huidige kinderen in Vught. En daar hoefde je echt niet de deur voor uit: de vlammen lekten spontaan uit het televisietoestel (wat een flagrant onzin-argument van die Tempelman ...)
   De conclusie van O. Tempelman:
  'Couscous appelmoes en 'n kroppie sla, misschien wel effe wennen, maar 't kan wel bij mekaar', zong Brabants grootste artiest Gerard van Maasakkers.

Het gaat allemaal goed komen! Die verhalen over Kanaleneiland waar geen journalisten kunnen werken, Schilderswijken waar blanke politie-agenten allemaal racisten zijn, en Molenbeken die terreurmoslinms kweken.
    Die Peter Giesen:
  Er is alle reden om kritisch te zijn over de gevolgen van globalisering. Ook het immigratiebeleid van de afgelopen decennia kan moeilijk als een succes worden beschouwd.

... heeft er dus helemaal niets van begrepen.
    Of alternatief: die O. Tempelman lijdt aan een ernstige storing die hem de werkelijkheid doet omkeren zodra het hem uitkomt: Zodra de belangen van immigranten en immigratie in het spel komen. Zodra Joodsistische belangen in het spel komen.
    Twee nagekomen zaken: als eerste iets dat opviel tijdens het lezen maar tijdens het schrijven van de analyse werd vergeten:
  Toen ze nog kleuters waren, deed mijn dochter een keer een spreekbeurt over 'vulkanen' en Jasin over 'de moskee'. 'Cool, zo'n vulkaan', zei Jasin na afloop. 'Cool, zo'n moskee', zei mijn dochter.

Bij de volgende spreekbeurt, had de dochter het over auto's, en Jasin het over de imam. Bij de derde spreekbeurt had de dochter het over vliegtuigen, en Jasin het over de koran. Enzovoort.
    Aan het einde van de opleiding zit Jasin's hoofd vol met islam en wel zodanig vol dat als die islam bekritiseerd wordt, hij bommen gaat maken, en de dochter bouwt auto's. Of vliegtuigen. Of enzovoort.
    Wat O. Tempelman in zijn onbenul hier constateert, is dat de indoctrinatie van het moslimhoofd al op kleuterleeftijd voor een groot deel is voltooid. En dat de achterstand van moslims dus permanent is, voor alle komende generaties.
    Een tweede nagekomen zaak was een fotomontage waar de redactie op stuitte bij bezoek aan GenStijl, de enige plaats waar de vrijheid van meningsuiting en waarheidsvinding bestaat (in dit soort zaken):

Een fotomontage van de gang van zaken in Oranje, met in beeld gebracht de mevrouw waarover O. Tempelman schrijft:
  Oktober was de maand waarin de vrouw uit Oranje zich voor de auto van Klaas Dijkhoff wierp ...

Glashelder is hier al te zien dat de mevrouw gewoon voorde auto staat, en door de autoriteiten op de grond wordt geworpen. Haar een gebroken arm bezorgend.
    Hierna zijn twee zaken zeer onrustbarend: de diepte van de leugens die O.Tempelman kan en mag verspreiden, en de glashardheid en nonchalance waarmee hij het doet.
    Even glashelder is dat deze O. Tempelman op dezelfde manier zal liegen daar waar het hem uitkomt.
    En daar waar het hem uitkomt, betreft dus alle zaken aangaande het Joodsisme.
    Nu is er een journalistieke gulden regel dat een journalist niet moet schrijven over zaken waar hij/zij persoonlijke belangen bij heeft. Een regel die wordt gehandhaafd op een aantal punten, maar bijvoorbeeld altijd uitvoerig geschonden is aangaande correspondenten in Palestina: Ferry Biedermann, van Joodse afkomst, was jarenlang correspondent voor de Volkskrant en de NOS in Palestina (Palestijnen waren "terroristen" en Joden nooit "bezetters" uitleg of detail ).
    Met correspondenten in Palestina is men tegenwoordig wat voorzichtiger. Met "correspondenten" in alles aangaande migratie wordt de regel op bijzonder grove wijze geschonden: alle Joden zijn migratiefundamentalisten, en mogen zich vrijelijk bemoeien met het immigratiedebat. Daar waar ze overal en altijd hetzelfde standpunt verkondigen: "Vrije immigratie!".
    Een democratie- en staatsbedreigende situatie, die ook gevaarlijk is voor de betrokkenen zelf. Er is een sterke kans dat ze als groep betrokken raken in de maatschappelijke onrust die mogelijkerwijs volgt op de onbeperkte immigratie .
    Maar dit soort waarschuwingen gaan ongetwijfeld niet helpen. Het Joodisme zit bij de Joodsisten namelijk zo diep dat het lijkt alsof het in de genen zit. Geen enkele botsing met de werkelijkheid kan daar verandering in brengen:


Uit: Volkskrant.nl, 26-12-2015, redactie

Moskee Corsica aangevallen, korans verbrandt


Red.:   Je weet dan bijna al wat er gebeurd is:
  De spanning liep Eerste Kerstdag op nadat twee brandweermensen en een politieagent gewond waren geraakt in een achterstandswijk in het stadje Ajaccio. In de nacht van donderdag op vrijdag waren de hulpverleners belaagd door een groepje jongeren 'met mutsen', aldus de lokale autoriteiten.

Precies. Net als in de Schilderswijken over de hele wereld weer er te veel moslims wonen, verzamelen ze zich in eigen wijken en proberen die af te scheiden van de staat door overheidsdiensten weg te jagen uitleg of detail .
    Daarop is er natuurlijk maar één zinnige reactie: het oppakken van de opstandelingen en hun familie en bekenden, en ze het land uitzetten. Eventueel gevolgd door de algehele ontruiming van de hele wijk, want het proces volgt uit het feit dat er te veel moslims zijn. Die klonteren per dfinitie samen en keren zich tegen de staat .
    Omdat het bestuur van de overheid in West-Europa wordt gedomineerd door Joodsisten, gebeuren deze enig werkende tegenmaatregelen niet. Dus gebeurt er dit:
  Om hun steun te betuigen aan de gewonde reddingsdiensten demonstreerden vrijdag zo'n 150 mensen bij het gebouw waar de politie en brandweer huizen. Een aantal demonstranten ging van daaruit door naar de achterstandswijk waar de hulpverleners waren aangevallen. Ze riepen leuzen als 'Weg met Arabieren' en 'Dit is ons huis', zo meldt persbureau AFP. 

Waarna de eveneens door Joodsisten gedominerde media berichten versturen met koppen als boven in plaats van ... :
  Moslimopstand op Corsica - brandweerlieden gewond

... met een onderkop:
  Een islamitisch gebedshuis op het eiland Corsica is vrijdag geplunderd door een groep gewelddadige demonstranten. De Franse regering heeft de aanval, waarbij ook korans in brand werden gestoken, sterk veroordeeld.

In plaats van:
  Een groep staatsvertegwoordigers op het eiland Corsica is vrijdag bekogeld door een groep gewelddadige demonstranten. De Franse regering heeft de aanval, waarbij gewonden werden gestoken, sterk veroordeeld.

Dat laatste is dus een travestie van de werkelijkheid - of beter: de werkelijkheid is een travestie van wat er had moeten gebeuren:
  De Franse premier Manuel Valls reageerde op Twitter op de aanval in Corsica, die hij een 'ontoelaatbare ontheiliging' noemt.

Slaande, hoe is het mogelijk, op die tegenaanval op de moskee.
    Dat is dus Joodsisme: hoe glashelder de werkelijkheid ook ligt, als de aanvallers moslims zijn dus immigranten, kiest de Joodsist voor de immigranten.
    Een tototale absurditeit en tegen alle gezonde verstand in, want dat gezonde verstand zegt iets heel simpels: deze stellingename zal de volgende gewelddadigheden alleen maar dichterbij brengen en erger maken. Met aan het einde het "afhakken van hoofden" van moslims, en Joodsisten als Valls.
    En Remarque.
    Uit de printversie (een paar dagen later in verbnd met het weekeinde):


Uit: De Volkskrant, 28-12-2015, AFP, redactie

Rumoerige Kerstmis op Corsica

...    Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve veroordeelde het geweld van beide dagen. De aanval op het gebedshuis 'ruikt naar racisme en xenofobie', zo zei hij.   ...


Red.:   Nog een landverraderlijke Joodsist - de werkelijkheid: het aanvallen van staatsvertegenwoordigers ruikt naar etnisch en religieus separtisme, opstand en burgeroorlog.
    In het printartikel werd in de tekst oorzaken gevolg omgekeerd - de eerste twee alinea's:
  Opnieuw werd zondag in Ajaccio op het Franse eiland Corsica gedemonstreerd, nadat betogingen de twee voorgaande dagen waren uitgelopen op scheldkanonnades tegen buitenlanders en zelfs vandalisme. De autoriteiten van het eiland hebben zondag demonstraties in de wijk 'Les Jardins de 'l'Empereur' in hoofdstad Ajaccio verboden.
    Vrijdag richtte een groepje betogers tijdens een manifestatie in de volkswijk Les Jardins de L'Empereur grote schade aan in een gebedsruimte voor moslims. Het interieur werd vernield en er werd brand gesticht. Ook werd gepoogd korans en gebedsboeken te verbranden.

"Toevalligerwijs" stond het in de kop beter:
  Donderdag werden in Ajaccio brandwerlieden belaagd. Vrijdag was er brand in een gebedshuis voor moslims. Ook zaterdag en zondag was het onrustig in de gemêleerde arme wijk van de stad.

Bij elkaar toch nog heel dicht bij het Joodsistische landverraderlijke.
    De chef-politiek van de Volkskrant laat zijn licht schijnen over de politieke toekomst:


Uit: De Volkskrant, 28-12-2015, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré

Mag de politieke bezieling terug?

Zes jaar geleden, toen de crisis diep insloeg, riep premier Balkenende (CDA) twintig ambtelijke 'werkgroepen' in het leven. ...
   En het werkte. In de 'Brede heroverwegingen' ...
    Vooral in hun eerste twee jaar oogstten VVD en PvdA op het Binnenhof ...
    Dat die voor VVD en PvdA nog niet in zicht is ...
    Niet ambitie, maar angst voor de kiezers ...
    Rutte en Samsom, wier persoonlijke band de boel nog altijd bij elkaar houdt ...
    Het goede nieuws voor de kiezers: het vooruitzicht van verkiezingen brengt hopelijk de bezieling terug op het Binnenhof...
    Dat er plannen komen ...
    Dat we van alle partijen mogen horen ...
    Dat de geest van het internationale Klimaatakkoord ...
    Dat er weer eens met een open blik gekeken wordt naar de scherpe kanten van de bestuurlijke decentralisatie ...


Red.:   Tot zover niets aan de hand, behalve wat rabiaat neoliberalisme wat hier niet relevant is.
    Maar hierin is het begin en het einde weggelaten. Hier zijn die stukjes:
  Bang voor de PVV? Misschien helpt het als aan het Binnenhof de verbeelding weer eens aan de macht komt.
...
Dat al die partijen die zich nu zorgen maken over de betoverende werking van Wilders' defensieve megafoonpolitiek ...

Brullen van de lach! Vooral dat 'megafoonpolitiek' ... Het enige dat de man doet is heel af en toe een twitterberichtje versturen, en nog minder vaak, een toespraak houden in de Tweede Kamer. Verder hoor je hem niet. In tegenstelling tot de politiek-correcte elite die de hele dag door in alle media doet aan 'megafoonpolitiek': "Vluchtelingen zijn lief", "Steun de vluchtelingen" enzovoort.
    De hele dag door op doofmakend volume.
    Alleen een rabiate Joodsist is in staat om op deze manier deze zaak zo te verdraaien. Zo keihard te liegen. Omdat rabiate Joodsisten zo vaak moeten liegen, dat het ze niets mer doet of ze het totaal niet meer merken. Hun "leugenpietje" is volkomen verdoofd.
    Overigens: dat rabiate neoliberalisme is toch eigenlijk wel relevant. Het was dit:
  ...    Dat er plannen komen om het belastingstelsel en de verzorgingsstaat verder te moderniseren...

En iedereen weet wat dat moderniseren hier betekent: "de snelle afbraak van". En dat is ook weer heel Joodsistisch: rabiaat neoliberalisme, een "Ieder voor zich en God voor ons allen"-maatschappij, is bijna net zo Joods als die Jahweh himself.
    Het hoofdoel van het Joodsisme is vrijelijk te kunnen parasiteren. Het belangrijkst terrein waarop dit werkt is dat van de financiële markten. Al sinds de oudheid, gezien verhalen als die over Shylock. Een rem daarop zijn gworden de sociale samenlevingen vzn Noordwest-Europa, die daarom zo snel mogelijk vernietigd moeten worden, met immigratie en het Imperium genaamd EU. Welk monster al een flink deel in haar klauwen heeft, met name weer via het financiële stelsel. Dat nu bezig is de pensioen- en spaartegoeden te plunderen via een nul- en minusrente beleid. Gesteund natuurlijk door de Joodsistische media:


Uit: De Volkskrant, 05-01-2016, door Melvyn Kraus, voormalig hoogleraar economie aan New York University

ECB-bestuurders vechten elkaar de tent uit

Van de belofte dat de inflatie in eurolanden zal stijgen tot 2 procent komt niets terecht door ruzie in ECB.

Aan het begin van 2016 stuit de voorspelling van president Mario Draghi dat de Europese Centrale Bank (ECB) haar doelstelling van iets minder dan 2 procent inflatie zal bereiken op steeds meer scepsis. Daar zijn goede redenen voor.    ...


Red.:   Het gaat hier voornamelijk om de dramatis personae: de Joodsistische Volkskrant, de Joodsistische want Joodse auteur, en de Joodsistische want stroman van Goldman Sachs (de Joodse hoofdbank) ECB-president. Dat dit dus om iets anders zou zijn dan het plunderen van de Europese burgers hoeft niet verder onderzocht te worden - dat staat volkomen vast. Kijk nog maar eens naar de klacht van de Joodse auteur:
  In de ogen van velen op de financiële markten leidt Draghi de ECB naar het water en weigert het bestuur te drinken.
    Een dergelijke verdeeldheid in de centrale bank is vergif voor de markten.

Dat de 'financiële markten' is dus gedomineerd door de Joden, onder leiding van Goldman Sachs uitleg of detail .

    Bij het Joodsisme en neoliberalisme behoort natuurlijk, naast de kaalslag van de beschaving, ook de kaalslag van de natuur. Alles voor het Heilige Geld, tenslotte (Weet u nog wel ...?  Jezus verdreef de Geldwisselaars uit de Tempel. Daar zaten en zitten ze dus wel in. De Joodse Tempel. De Geldwisselaars). Dus als een ploertige neoliberaal van de VVD voorstelt om de natuur aan de kust te plunderen, krijgt dat d steun van de Joodsisten nm Joden van de Volkskrant, in het katern van de Joodse Joodsust Kustaw Bessems. Op de van Joden en Joodsisten bekende manier: met gore Orwelliaanse taalvervalsing. Leugens en retorische trucs.


Uit: De Volkskrant, 09-01-2016, door Gijs Hablous

Bebouwing strand kan gunstig zijn


Red.:   Regelrecht uit 1984 uitleg of detail :"Oorlog kan gunstig zijn voor de vrede".
    Na zoiets krijg je de behoefte om de daders iets aan te doen. Dit soort mensen is bereid de eigen grootmoeder te vermoorden voor geld. Het doet denken an die Jood die een mdicijnproducent kocht om de prijs van het medicijn met 2000 maal te verhogen uitleg of detail .
    Goed, toch maar verder. De onderkop:
  Zorgvuldige aanpak trekt toeristen en is mogelijk zelfs voor natuur waardvol

Nog eentje: "toeristen en natuur"...
    En ze doen het in vol bewustzijn:
  'Verbelgisering' van de kust, schrijft het AD over de vrees van natuurbeschermers, verwijzend naar de dichtbebouwde kuststrook van onze zuiderburen. ...
    En al zouden de vakantiehuisjes als paddestoelen uit de grond schieten, is dat zo'n ramp? Krimpprovincie Zeeland is gebaat bij toerisme, strandtenthouders kunnen langer openblijven. ...

En onder de voorstanders:
  Margot Tempelman en ...
Kenniscentrum Kusttoerisme, adviseert lokale overheden in Zuidwest-Nederland:


Tempelman: 'Het doemscenario van de natuurbeschermers delen wij niet.

Tempelman ...Die naam kennen we uit de Volkskrant van "Olaf Tempelman", een Joodse Joodsist die recent het meest gore Joodsisme verspreidt uitleg of detail . Bijna net zo erg als van Arnon Grunberg.
    Werkelijk in recordtijd komen alle Joodsistsische en Joodse trekjes langs. Hier de hysterie - in samenvatting, gelukkig:


Uit: De Volkskrant, 09-01-2016, rubriek Ombudsvrouw, door Annieke Kranenberg

Mag Gordon belasteren zonder wederhoor?

In de tweede alinea van het interview met Gordon Heuckeroth in het Volkskrant Magazine van 2 januari weet de lezer dat er wat op stapel staat. 'Dit interview wordt de bom!', zegt de zanger tegen zijn manager. 'Ik vertel gewoon eindelijk eens open en eerlijk hoe verrot die muziekindustrie is.' Weldra krijgt een trits bekende Nederlanders en instanties ervan langs.
    Een kleine compilatie: naar het 'monotone stemgeluid' van Guus Meeuwis kan hij niet luisteren. De Top 40 is 'pure maffia' (de stichting waarvan Erik de Zwart voorzitter is, zou 'deals' sluiten met platenmaatschappijen). De onlangs overleden artiestenmanager Jaap Buijs is een 'linkmiegel'. De 3J's mochten naar het Songfestival vanwege 'handjeklap'. Jan Smit zou 'heel gewiekst' een gouden plaat hebben bemachtigd door 'de handel 25 duizend albums' te laten inkopen ('maar niemand weet dat er 17 duizend albums worden teruggestuurd'). Topper Jeroen van der Boom is 'fake en nep'. René Froger heeft 'een drankprobleem' ('als hij drinkt is hij een beest. Een monster').    ...


Red.:    Het antwoord op de vraag: "Ja", dus, want er stond geen wederhoor in het interview. En is het passend voor de Volkskrant, wat sommige abonnees zich afvroegen:
   ... In principe is niemand te min voor het magazine, waar een keur aan kandidaten passeert: van politici tot actrices, van strafpleiters tot volkszangers. Mits het vraaggesprek maar een duidelijke Volkskrantsignatuur draagt ...

En hier het antwoord op de laatste vraag vanaf de voorpagina, middels de spreekbuis van de Volkskrant:


De Volkskrant, 04-01-2016, column door Arnon Grunberg

Gordon

'Ik heb niet het vermogen van John de Mol, maar wel zijn uitgavenpatroon', aldus Gordon Heuckeroth zaterdag in de Volkskrant in een interview door Nathalie Huigsloot.
    Zelden ben ik in een interview zoveel zinnen tegengekomen die de moeite van het aanstrepen waard zijn. 'Het is diepe liefde die mensen voor me voelen. Zij blijven overeind omdat ik overeind blijf.' Het Evangelie volgens Marcus voor laaggeletterden.
    Nog een, over de nieuwe show van Gordon: 'Ik zing dan een duet met mezelf, op mijn eigen begrafenis: Kon ik maar even bij je zijn. Het toppunt van narcisme, hahaha!'
    Ironisch narcisme is het beste medicijn voor de boze burger. Beter dan het neo-nationalisme, dat nu zo populair is.
    Laat Gordon een politieke partij oprichten voor ironische narcisten. Dat is niet merkwaardiger dan een partij voor dieren.
    Elk land krijgt de verlosser die het verdient. Gordon is Neerlands hoop in bange dagen.


Red.:    Het interview draagt dus een dikke Volkskrant-signatuur: die van het geestelijk gestoorde, hysterische, Joodse Joodsisme.


Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .