WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Vijfde colonne: woordvoerder Cemil Yilmaz

26 mei 2016

Van het vroeger over alle Nederlandse zuilen verspreide palet van actualiteitenrubrieken zijn er nog twee over: het door de NOS gebrachte Nieuwsuur, dat een erfopvolger is van NOVA, wat weer de erfopvolger is van Achter het Nieuws, oftwel de VARA. Men zei dat NOVA zou "neutraal" worden door de inbreng van de NOS, maar dat was voorspelbaar een gore leugen: het werd 100 procent linksige politieke-correctheid.

Het andere amalgaam is EenVandaag, waarin protestanten, katholieken en die lieden van AVRO en dergelijke zijn samengesmolten. Die origine geeft precies hun huidige positionering weer: ook politiek-pocrrect, maar met minder van het maniakale dat de "linksigen" kenmerkt. Logisch, want het confessionele deel heeft een ander eigen normenstelsel, maar voor de linksigen is de "Universele Mensenrechten"-illusie de ultieme waarheid waarvoor ze leven.

En zo kon het dus gebeuren dat, nadat NOS Journaal en Nieuwsuur al uitvoerig in concert met Sylvana Simons op de "Nederland is racistisch"-trommel hadden staan roffelen uitleg of detail , ook EenVandaag uitleg of detail (25-05-2016) met een itempje erover vond te moeten komen.

In de vorm van een kleine rondgang van Sylvana-steuners, waarvan een groot deel van de tijd bij "diversiteitsexpert" Cemil Yilmaz. Moslim met haatbaardje:

En haatbaardentaal, want ook bij hem was het: "Nederlanders zijn racisten". Inclusief fel-realistische verhalen uit eigen beleving en kring.

Hetgeen voor deze redactie aanleiding is om wat er al eerder van de hand van Yilmaz was verzameld, afkomstig van de maniakken-site Joop.nl, hier even te bundelen (Joop.nl, 06-02-2016, door Cemil Yilmaz - Sociaal ondernemer uitleg of detail ):
  Wat als Bart van U. Mohammed B. had geheten?

...    Els Borst is in haar woning in Bilthoven met 41 messteken om het leven gebracht ... Wat het helemaal luguber maakt, is dat Bart van U. ook zijn zus om het leven heeft gebracht met nagenoeg dezelfde aantal (40) messteken. ...
    Het is flauw en onnodig om Bart van U. te brandmerken als fundamentalistische christenterrorist. ...
    Toch rijst bij mij en vele anderen de vraag: wat als Bart van U. Mohammed B. had geheten? ...

Een vrij lang verhaal ten opzichte van de boodschap, want die boodschap is deze: "Het is flauw en onnodig om Bart van U. te brandmerken als fundamentalistische christenterrorist, dus het is flauw en onnodig om Mohammed B. te brandmerken als fundamentalistische moslimterrorist". Dat Bart van U. zichzelf zag als gestoord en meerdere malen om opname had verzocht, is een feit dat de socioloog ongetwijfeld wel wist maar even niet goed uitkwam. Conclusie: dit is terrorisme-excuseerderij.
    Let op: door een hoogopgeleide moslim, die beweert te spreken namens vele andere moslims.

Maar dit was nog maar een voorbode. Hier zijn tweede bijdrage (Joop.nl, 23-02-2016, door Cemil Yilmaz - Sociaal ondernemer uitleg of detail ):
  Wilders en Zijlstra, de populist en de landverrader

Geert is geen haatzaaier maar een haatoogster


Vanochtend zag ik het interview van Geertje met de NOS over het tien jarig jubileum van de PVV. ...

En nog in de eerste zin blijkt volkomen duidelijkt dat wat bron ook is, het zaadje van haat bij de Turkse sociaal ondernemer op bijzonder vruchtbare aarde is gevallen. Wat een haat ...
  Waar komt die populariteit van Geertje toch vandaan? Wie zijn interview bij de NOS terugkijkt kan alle antwoorden erin terugvinden. Ik heb ze op een rij gezet.
    Geertje is een populist pur sang. Als geen ander weet hij angstbeelden te creëren door in te spelen op (inter)nationale actualiteiten als de vluchtelingencrisis en wereldwijde economische crisis.

Brullen van lach! De populariteit van Wilders heeft natuurlijk niets te maken met terreuraanslagen door moslims, en met burgeroorlogen en barbarij in de islamitische wereld. En al helemaal niet met wantoestanden die moslims in Nederland aanrichten.
     En burgers die die zaken wel zien, hebben last van dit:
  Zijn grootste kracht is echter dat hij als geen ander door heeft wat er in de samenleving leeft en wat de onderbuikgevoelens van de ‘witte’ burgers zijn.

Oftewel: de Turkse sociaal ondernemer die aan inclusie, acceptatie en sociale vraagstukken doet, heeft last van ernstige Nederlanderhaat.
  Ik geloof persoonlijk niet dat Geert een haatzaaier is en puur door populisme zo groot en succesvol is geworden. Zihni Ӧzdil verwoordde het afgelopen week tijdens een bijeenkomst erg goed. Geert is geen haatzaaier maar een haatoogster. Zijn electoraat had nooit zo groot kunnen zijn als er al die jaren geen potentieel electoraat bestond.

Nog meer Nederlanderhaat.
  Decennialang onderdrukte gevoelens van ongenoegen over de aanwezigheid van kleurrijken zijn eindelijk zichtbaar geworden.

Nog meer Nederlanderhaat.
  Segregatie in het wonen, werken en het onderwijs zijn nog steeds onderdeel van de dagelijkse realiteit en zorgen voor verdere segregatie en polarisering, zonder zicht op enige verbetering. 

Nog meer Nederlanderhaat.
     Gevolgd door een zelfportret:
  We leven in een samenleving die verdeeld raakt vanwege actualiteiten die onze kernwaarden van naastenliefde, respect, vrijheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid raken.

Klopt: er is steeds meer islam.
  Een goed voorbeeld daarvan is de houding van opportunist Halbe Zijlstra ...
    Ik noem Halbe een landverrader, omdat hij in het interview ‘Nederlandse’ waarden als vrijheid en democratie een dolk in de rug steekt.

De Turkse sociaal ondernemer is een islamist die Nederlandse waarden als vrijheid en democratie een dolk in de rug steekt.
  Gezien zijn interview voldoet hij toch eerder aan het profiel van een NSB’er dan aan dat van een voorvechter van de Vrijheid en Democratie. 

Gezien zijn stukken voldoet de Turkse sociaal ondernemer volkomen aan het profiel van een islamitische vijfde-colonnist en een voorvechter van de Kalifaat en Sharia.

Geheel in de pas volgt na eerste fase van het excuseren van moslimwandaden, fase twee van beschuldigingen richting anderen, nu fase drie: de eisen (Joop.nl, 10-03-2016, door Cemil Yilmaz - Sociaal ondernemer uitleg of detail ):
  De integratie als leugen en acceptatie als norm

We houden liever onze roze bril van zogenaamde tolerantie op en weigeren kritisch in de spiegel te kijken

Waarna je met de kennis van het voorgaande de rest zo kan invullen. Vanwege de groteskheid van het geheel toch maar de details.
  In de eerste pagina’s van het rapport Werelden van Verschil van het SCP staat letterlijk:

‘’Dit rapport richt zich op de sociaal-culturele positie van leden van migrantengroepen, met bijzondere aandacht voor degenen met een grote mate van sociaal-culturele afstand. 

Heel fout, natuurlijk:
  Het is vanzelfsprekend ook denkbaar om onderzoek uit te voeren onder de autochtone bevolking naar hun sociale contacten, opvattingen en gerichtheid op Nederland maar in deze studie doen we dat niet. 

Nog fouter, natuurlijk. Want:
  Het assimilatiebeleid van de afgelopen 15 jaar wat ze in Den Haag integratie noemen ...

... integratie is fout en assimilatie nog oneindig veel fouter.
  Segregatie en discriminatie in het wonen, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt is een alledaagse werkelijkheid geworden ...

Segegratie in wonen hebben de "zwarten" afgedwongen door de blanken uit de gemengde wijken te pesten, segegratie in het onderwijs ontstaat uitsluitend door de slechtere leercapaciteiten van  "zwarten", en discriminatie op arbeidsmarkt is een leugen uitleg of detail .
  Het politieke landschap ... dat er nog steeds geen visie en onvoldoende politiek leiderschap is op gebied van ... een inclusieve samenleving.  ...

Een  impliciete haatleugen dat er sprake zou zijn van een uitsluitende samenleving. Van de Nederlandse kant. Er is wel veel uitsluting, maar dat is door "zwarten" die zich bijvoorbeeld niet herkennen in blanke Nederlanders en niet met ze willen trouwen.
  We houden liever onze roze bril van zogenaamde tolerantie op  ...

Inderdaad  - er is ter wereld weinig intoleranter dan moslims uitleg of detail .
  en weigeren kritisch in de spiegel te kijken

Inderdaad  - er is ter wereld weinig minder tot zelfreflectie bereid  dan moslims - zie boven.
  ... 55 procent van de Nederlanders vindt dat er te veel buitenlanders zijn ...

Een verbazingwekkend laag cijfer gezien alle ellende met die lieden. Je zou verwachten dat alleen de 15 procent van de elite die van ze vrijgesteld zijn er geen problemen mee zouden hebben.
  ... en waarbij 47 procent het als een probleem ervaart als culturen vermengen.

Een verbazingwekkend laag cijfer gezien alle ellende met die lieden. Je zou verwachten dat alleen de 15 procent van de elite die van ze vrijgesteld zijn er geen problemen mee zouden hebben.
  En waarbij maar 5 procent openstaat voor contact met moslims.

Een verbazingwekkend hoog cijfer gezien alle ellende met die lieden. De elite wil natuurlijk helemaal niet mee te maken hebben ...
  En waarbij maar 5 procent openstaat voor contact met moslims.

Waarna de passage naar het spiegeluniversum genomen wordt:
  Dan heb ik het niet eens over etnisch profileren, de zwartepietendiscussie, framing door media, afgehakte varkenskoppen of belegering van gemeenteraden.

Hé, de moord op Theo van Gogh ontbreekt ...
  Voor deze medelanders pleit ik voor een verplichte inburgeringscursus om ze kennis te laten maken met onze multiculturele samenleving. 

Voor welk soort uitingen in In het kort inmiddels het volgend is geformuleerd:
  Een welgemeend advies aan alle allochtonen die hun eigen cultuur willen behouden, "zichzelf niet terugzien" in Nederlanders in bestuur en media, of Nederlanders racistisch of zoiets vinden, enzovoort: ROT OP NAAR JE EIGEN LAND!

En:
  Mijn conclusie is dat ik – en met mij duizenden kleurrijke anderen – schijtziek word van het woordje integratie en tolerantie.

ROT OP NAAR JE EIGEN LAND!
  Integratie zou namelijk wederkerig moeten zijn. ...

ROT OP NAAR JE EIGEN LAND!
   Daarom pleit ik voor acceptatie. Acceptatie is inclusief en is een nieuwe definitie voor het Nederlanderschap. Een Nederlanderschap met geherdefinieerde normen en waarden waar kleurrijke Nederlanders een onderdeel van zijn.

ROT OP NAAR JE EIGEN LAND!
   Daarom pleit ik voor acceptatie. Acceptatie is inclusief en is een nieuwe definitie voor het Nederlanderschap. Een Nederlanderschap met geherdefinieerde normen en waarden waar kleurrijke Nederlanders een onderdeel van zijn.

ROT OP NAAR JE EIGEN LAND!
     Nog even terug naar helemeel het begin:
   ’De leugen is dat je blond haar en blauwe ogen moet hebben om een Nederlander te zijn. En die leugen heeft zo een groot effect op de werkelijkheid dat het de waarheid begint te lijken.’’ Fresku vatte tijdens de uitzending van Pauw kort en krachtig samen wat er al decennialang misgaat in het integratiedebat. 

Het antwoord hierop wordt gegeven door zo'n beetje eerste reageerder:
   Felix-Arnhem 10 maart 2016 at 14:35
“De leugen is dat je blond haar en blauwe ogen moet hebben om een Nederlander te zijn.”

ethische Nederlander ja.

“We houden liever onze roze bril van zogenaamde tolerantie op en weigeren kritisch in de spiegel te kijken”

Zou mooi zijn als moslims wat zelf kritischer worden ja.

“terwijl we in een land leven waarbij 55 procent van de Nederlanders vindt dat er te veel buitenlanders zijn en waarbij 47 procent het als een probleem ervaart als culturen vermengen.”

Ja vind je het gek gezien alle problemen die bepaalde allochtonen groepen creëren.

“En waarbij maar 5 procent openstaat voor contact met moslims.”

Ja want jullie komen hier en iedereen moet interesse in jullie tonen tuurlijk joh.

“Voor deze medelanders pleit ik voor een verplichte inburgeringscursus om ze kennis te laten maken met onze multiculturele samenleving.”

U durft wel. U heeft een grote mond omdat u verwend bent. Dit staan wij toe.

“Integratie zou namelijk wederkerig moeten zijn.”

Belachelijk we zijn hier in Nederland jullie moeten je aanpassen.

 “Een Nederlanderschap met geherdefinieerde normen en waarden waar kleurrijke Nederlanders een onderdeel van zijn.”

Je kan nooit of te nimmer een ethische Nederlander worden dat kan niet. Ik snap niet waarom je hier waarde in hecht.

En de oorspronkelijke conclusie luidde: "Dit gaat steeds sneller richting burgeroorlog". Wat met de gang van zaken rond de rabiate raciste Sylvana S. een verdere bevestiging heetf gekregen.

En een paar maanden later, laat "verbinder" Yilmaz haarfijn zien waar hij werkelijk staat (Joop.nl, 16-07-2016, door Cemil Yilmaz - Sociaal ondernemer uitleg of detail ):
  De kracht van de Turkse bevolking

Het is mooi en trots om te zien dat zoveel mensen de straat op zijn gegaan en hun land terug hebben geclaimd


Al jaren stem ik niet meer op de AK-partij van president Erdogan. ...
    En ben geraakt op micro-niveau, dus van mens tot mens, door de vele steunbetuigingen van alle soorten Nederlanders ...

Oftewel: "Ik ben voor de volle 100 procent een Turk". Hetgeen niet geheel onopgemerkt bleef:
  Reacties:
J.Vermeer – 16 juli 2016 at 15:04
Nou cemil. Ik ben ook ontzettend geroerd door mijn landgenoten die op straat staan te schreeuwen dat erdogan ” hun president” is en turkije” hun land” En over een tijdje kun jij dan weer sxhrijven dat turkse nederlanders ” er hier niet bijhoren en niet als nederlanders worden gezien……Vind je dit zelf nou ook niet een beetje raar?

Nee hoor, dat vindt Cemil helemaal niet raar. Want hij mag hier dan wel verblijven, het feit dat het hier zo veel beter functioneert dan in Turkije, is zowel de reden dat hij niet instantaan teruggaat naar zijn geliefde vaderland, als wel voor de diepe haat die hij koestert jegens Nederlanders en hun waarden.

Je zou denken: "Die houdt zich wel een tijdje koest aangaande "niet Nederlander gevonden worden'... ". Maar kennelijk is Yilmaz van de taktiek: aanval is de beste verdediging. Na de overduidelijke demonstartie dat Turken voor minus 100 procent Nederlander zijn, gaat hij meteen voluit in de aanval. De kop is vermoedelijk het product van de nog haatdragender Joop.nl-redactie, dus slaan we even over - de subkop is ook al mooi als een start(Joop.nl, 21-07-2016, door Cemil Yilmaz - Sociaal ondernemer uitleg of detail ):
  ...

Waar komt die afwijzende houding toch vandaan vraag ik mij af?

Brullen van de lach!!! Hebben ze dat net zo uitvoerig staan demonstreren als Turken, vraagt Turk Yilmaz zich af waarom Nederlanders de Turken als Turken zien ...
    En hij besteedt er een heel artikel aan.
    Beginnende met zulke inkoppertjes als:
  Geboren in Tukkerland (Enschede), opgegroeid in het Gelderse Voassen

Al was 'ie achtste generatie Turk geboren tussen de eskimo's op Groenland, dan nog zou die met rode vlaggen met halve manen staan zwaaien en zijn kinderen opvoeden in het Turks en Turk zijn ...
    Met een ontzettende bloedhekel aan eskimo's, vanwege de sneeuw aldaar:
  ... beide ouders afgedankt worden door hun werkgevers en respectloos behandeld door UWV.    ...
    ... [land, red.] van raciale en economische ongelijkheid ...
    Ik ben die vervreemde ondankbare moslimhond, geradicaliseerde geitenneuker, achterlijke mongool, landverrader, IS-sympathisant, de lange arm van Erdogan, kutturk of -marokkaan (vaak zien ze het verschil bij mij niet), buitenlander, (niet-westerse) allochtoon, migrantenjongere, bicultureel, multicultureel, kleurrijke medelander en weet ik niet wat nog meer.    ...
    Mijn visie is dat ik en met mij duizenden kleurrijke andere Nederlanders juist het toppunt van integratie zijn. ...
    Ik zie te weinig mensen zich zorgen maken om een Nederland waarin een politieke partij met een nationaal-socialistische visie (vergelijkbaar met de NSDAP van voor de WO 2) met miljoenen stemmen de grootste partij in de Tweede Kamer zou zijn, als er vandaag verkiezingen zouden zijn. Een Nederland waarbij 55% van de autochtone Nederlanders vindt dat er te veel buitenlanders zijn en waarbij 47% het als een probleem ervaart als culturen vermengen. Een Nederland waarbij 83% van de Nederlanders geen of weinig contact heeft met moslims en waarbij maar 5% openstaat voor contact met hen.
    Een Nederland waarin de politie je op basis van uiterlijke kenmerken staande houdt, waar gemeenteraden belegerd worden en azc’s aangevallen. Een Nederland waar islamitische kinderen niet meer naar school durven te gaan, zwarte activisten en moslima’s aangevallen, uitgescholden en bespuugd worden en waarin moskeeën en synagogen het moeten ontgelden.
    Daarom vraag ik mij steeds vaker af, wie moet er nou integreren? Jij of ik?

Kan iemand deze haatdragende haatzaaier er even uittrappen ...
    Alstublieft.
    Oh ja, die kop nog:
  Ze noemen me de nageboorte van een mislukte arbeidersgeneratie

Correctie dus: Kan iemand die haatdragende en haatzaaiende nageboorte van een mislukte arbeidersgeneratie er even uittrappen ...
    P.S.: Die uitspraak was van de unieke Ebru Umar.

Geen inleiding (Joop.nl, 21-11-2016, door Cemil Yilmaz - Sociaal ondernemer uitleg of detail ):
  Wir haben es wél gewusst

Iedereen weet dat de geschiedenis zichzelf vroeg of laat herhaalt door ons onvermogen om van het verleden te leren


Iedereen weet dat de geschiedenis zichzelf vroeg of laat herhaalt. Belangrijkste reden hiervoor is ons onvermogen om van het verleden te leren. Waar wij het al te graag over de zwarte bladzijden van een ander hebben, vermijden wij angstvallig de onze.
     Door onze eigen zwarte bladzijden als het koloniaal- en slavernijverleden, onze rol in die Endlösung, Indonesië en Srebinica onvoldoende aandacht te geven is er een collectieve onwetendheid en arrogantie ontstaan. ...

Wie deze gore Armeens-genocidale Turk op één of andere manier het zwijgen weet op te leggen, het doet er niet toe hoe, heeft de stem en steun van deze redactie.

De Tweede 'Kamerverkiezingen komen dichterbij, en ok onze verbinder maakt zich zorgen. Tijd om de vijand nog eens duidelijk te benoemen, want Geert Wilders staat niet echt helemáál alleen. Er zijn ook mesnen die het niet met hen eens zijn maar toch oom zrigen hebben over de islamisering. Onze verbinder maakt er een lijstje van (Joop.nl, 09-01-2017, door Cemil Yilmaz - Sociaal ondernemer uitleg of detail ):
  Paus Geert en de Rechtse Kerk

Journalisten als Wierd Duk zijn selectief op jacht naar alle mogelijke manieren om de multiculturele samenleving te problematiseren en bevolkingsgroepen te demoniseren

Tja, die Wierd Duk is inderdaad zon beet'je de enige vallende onder de noemer "journalist" die zich islamkritisch durft uit te laten. Dat kan hij omdat hij een aflaat heeft: hij is getrouwd met de elite-Marokkaanse Fidan Ekiz. Wierd Duk mag schrijven voor het AD, waarschijnlijk uit een vorm van compensatie voor "Hallo, ik ben Hanina en heb een hoofddoek in plaats van hersenen". Maar Cemil weet meer soortgelijke gevallen te vinden:
  De rechtse kerk (en de linkse die regelmatig met ze meedoet) is groter dan alleen Paus Geert I. Zij bestaat uit een steeds groter worden groep kardinalen (David Pinto, Afshin Ellian, Theodor Holman, Paul Cliteur, Theo Hiddema, Ruud Koopmans, Jeroen Pauw, Andries Knevel, Thijs van den Brink, Wierd Duk, Paul Scheffer, Joost Niemoller, Frits Bolkestein, Bart Schut, Leon de Winter, Jan Dijkgraaf, Jan Roos, Annabel Nanninga, Thierry Baudet, Bas Paternotte, Gert Jan Geling, Yernaz Ramautarsing, Celal Altuntas, Youri Albrecht, Bert Brussen, Marianne Zwagerman, Ebru Umar, etc.).

Brullen van de lach!!! Jeroen Pauw in deze lijst ... En Andries Knevel., Thijs van den Brink, Paul Scheffer, Gert Jan Geling, Theorry Baudet, Youri Albrecht ... Allemaal nog nooit een serieus islamkritisch woord uit die monden gekomen. David Pinto, Frits Bolkestein, Paul Cliteur, Bart Schut, Theo Hiddema, Yernaz Ramautarsing ... Je hoort er zo weinig van dat je dan aan de andere ook iedere cabaretier, kunstenaar en alle redactieleden van DWDD, Pauw, enzovoort mee moet tellen. Daar loopt het dan meteen in de duizenden. En dan heb je ook nog degenen op de rechtse lijst die je alleen op het internet kan vinden: Joost Niemoller, Bart Schut, Annabel Nanninga, Bas Paternotte, Bert Brussen ... Kortom: blijven over: Theodor Holman, Wierd Duk, Jan Dijkgraaf, Jan Roos, Celal Altuntas, Ebru Umar. Daar is de hele kerk van Paus Geert ... En daaronder zitten er ook nog die voor het driemaal kraaien van de haan ...
    Nogmaals brullen van de lach!!!

De haatzaaier mag, hele eer, zijn haat zaaien in de haatzaaierskrant van Nederland: de Volkskrant (bij NRC en Trouw kan het niet erger zijn - hoogstens even erg). Hij heeft wel zijn taalgebruik aangepast: in plaats van "Alle Nederlanders kunnen de tering krijgen", staat er nu "Het Nederlandse beleid heeft onvoldoende aandacht voor de visies en belangen van de Turkse Nederlanders" (de Volkskrant, 20-04-2017, door Cemil Yilmaz, sociaal-psycholoog):
  Niet de lange arm uit Ankara, maar de korte arm uit Den Haag is het probleem

Nederland is niet geïnteresseerd in onbevangen onderzoek naar opvattingen van Turkse Nederlanders.

Vertaling fase 1: "Het Nederlandse beleid heeft onvoldoende aandacht voor de visies en belangen van de Turkse Nederlanders". Vertaling fase 2: "Alle Nederlanders kunnen de tering krijgen".
  Na 100 procent van de getelde stemmen, blijkt er in totaal 51,41 procent van de stemgerechtigde Turken (25.157.025 stemmen) ja en 48,59 procent (23.777.091 stemmen) nee te hebben gestemd.
    ... In België stemde zelfs 74,95 procent, in Oostenrijk 73,23 procent en Nederland 70,94 procent voor een vernieuwing van de Turkse grondwet.

Vertaling: "Turken vormen een vijfde colonne voor kalifaat en sharia".
  Sinds de eerste exitpolls gisteravond gaat het ook los op sociale media en in de media. Iedereen lijkt Turkije-correspondent, politicoloog en/of integratie 'deskundige' te zijn geworden. Zondagavond om 22.15 schreef ik op Facebook: 'Mark my words. Komende dagen volop nieuws in de kranten, op de televisie en op de radio over Turkije, Turkse-Nederlanders en hun 'mislukte' integratie. Gaan we alle usual integratie 'deskundigen', Turken en Turkije-deskundigen optrommelen en een analyse maken van de 'schizofrene en niet loyale' Turkse-Nederlanders.'
    Mijn verwachting dat Turkije en het stemgedrag van Turkse-Nederlanders wederom het nieuws en de actualiteiten zullen domineren, is uitgekomen. In de kranten, op de televisie, op de radio en op allerlei opiniewebsites gaat het vooral over Turkije, dictator Erdogan en de Turkse Nederlanders met hun dubbele loyaliteit en 'mislukte' integratie.
    Redacties trommelen politici, opiniemakers, 'Turken en Turkije-deskundigen' op die stereotyperingen en vooroordelen over Turkse-Nederlanders kunnen bevestigen. ...

Vertaling: "Nederlanders constateren dat Turken een vijfde colonne vormen, dus de tering aan alle Nederlanders".
  ... Hierbij wordt er niet of nauwelijks podium geboden aan het middenveld of aan experts die feitelijke en gefundeerde uitspraken kunnen doen over de integratie van Turkse-Nederlanders.

Vertaling: "Iedereen die de werkelijkheid omtrent Turken verteld, is een vuile verrader". Overigens: hier zo'n gematigde expert met gefundeerde uitspraken aan het woord uitleg of detail .
  De zoektocht naar waarheidsvinding en de wil om groepsdynamische processen in onze samenleving te begrijpen, hoe vreemd deze ook mogen overkomen, ontbreekt. Hierdoor is er in Nederland een groot gebrek aan kennis en kunde over de historie, ontwikkelingen en actualiteiten van diverse culturele gemeenschappen in Nederland.

Oftewel: "De Nederlanders moeten zich aanpassen aan de Turken".
  Het is niks voor niks dat grote groepen niet-westerse Nederlanders zich niet herkennen in de Nederlandse politiek en media.

Oftewel: "De Nederlanders moeten Turks beleid gaan invoeren".
  Wat nu meer dan ooit nodig is, is een kritisch en gelijkwaardig gesprek over waarom de Turkse Nederlanders zich meer betrokken voelen bij het land van herkomst dan bij het land waarin ze wonen.

Dat is heel simpel en kunnen de Turken alleen af - daar hebben de Nederlanders vooraf niets mee te maken. Daar is geen gesprek voor nodig. Datr gesprek is alleen nodig, als de nederlanders iets moeten gaan doen voor de Turken. Zoals boven gezien.
    Maar de Turken hebben dan ook een heel andere doel met "het willen van een gesprek":
  Het probleem is in mijn ogen dus niet de 'lange' arm uit Ankara, maar de afwijzende houding en de te korte arm uit Den Haag. Echter is er in Nederland een te groot gebrek aan visie, leiderschap en daadkracht met betrekking tot een multiculturele en multireligieuze samenleving, om het eigen falen in te zien.

De Turken willen tegen ons zeggen: "Het is allemaal de schuld van jullie Nederlanders".

Er is een aanleiding om aandacht te besteden aan de Turkse Nederlandhater, dus eerst even het archief bijwerken:

Dat gaat dus over Hanina Ajarai, de AD-columniste-met-hoofddoek die toegaf wel iets te voelen bij hrersenschade van voetbal-Marokkaan Abdelhak Nouri, maar niets bij de blanke Nederlandse slachtoffers an MH17. Daarover werd wel redelijk algemeen gevallen als een ton bakstenen, als toch wel iets te duidelijk een geval van islamitische sociopathie. Behalve aan de kant van de islamitische sociopaten, natuurlijk, wat is alle islamieten, behalve een doodenkele uitzondering, die heet Celal Altuntas maar dat is dan ook een Koerd. Cemil Yilmaz spreekt er zijn droefenis over uit dat Altuntas geen Armeniër is en niet een kleine honderd jaar eerder leefde.

Tweede kwestie uit het archief:   


Een neerzettende in welke omgeving de Turkse Nederlandhater verkeert: onder andere die van de zwarte Nederlandhater Seada Nourhussen uitleg of detail die de Nederlandhaat zelfs in haar twitternaam heeft staan, en de Zwarte Weduwe Arzu Aslan uitleg of detail , die naar geruchte nog geen kinderen heeft maar indien wel ze zal opvoeden op dezelfde manier als de Zwarte Weduwe Tsarnajev uitleg of detail .
    Wat zijn de culturele overeenkomsten van de Turk Yilmaz met de creool Nourhussen: nul komma niets. Behalve natuurlijk de Nederlandhaat.

Zo, en dan nu de aanleiding voor het voorgaande (telegraaf.nl, 08-01-2018, uitleg of detail ):
  Yilmaz lijsttrekker Haagse islampartij Nida

De door de islam geïnspireerde partij Nida Den Haag heeft Cemil Yilmaz naar voren geschoven als lijsttrekker, maakte de partij maandag bekend.

Alweer zo'n "meng"-gevalletje: Turk Yilmaz sluit zich aan bij de haat-Marokkanen van NIDA, geleid door de dwergmongoolse haat-Marokkaan Nourdin el Ouali. Niet alleen hun criminaliteit, maar zelfs hun moskeeën zijn strikt gescheiden ...
    Maar ja ...Nederlandhaat bindt alles ...
    We gaan dus vermoedelijk meer horen van de Nederlandhater, en als voorproefje geeft hij alvast wat nieuwe Nederlandhaat af, via een twittertje gereproduceerd door De Telegraaf onderaan in hun bericht
 

Haat, haat, haat ... Haat, haat, HAAT!!!


Naar Allochtonen, vijfde colonne , of site home