WERELD & DENKEN
 
 

Media, hetzes/hypes: de EU

Als je journalisten of anderszins medewerkers van de media zou vragen naar de objectiviteit van hun berichtgeving, zou op zijn minst 9,5 van tien beweren dat die objectiviteit bij hen in goede handen is - daarbij de hand op het hart houdende. Van stagiair tot, belangrijker, hedendaagse (april 2012) "top"mensen als Clairy Polak en Twan Huys - zet de tv aan en stem af op het NOS Journaal, Nieuwsuur, Pauw & Witteman, Buitenhof , De Wereld Draait Door, of talloze min of meer losse programma's: ze zijn allemaal hartstikke pro-EU. Niet dat ze niet goed zijn in presenteren, en dergelijke, die topmensen. Maar hun berichtgeving is net zo objectief als de tweets van Geert Wilders. en veel gevaarlijker, want van Geert Wilders weet iedereen dat hij niet objectief is.
    Eén van de terreinen waarop die objectiviteit volstrekt afwezig is,m is dat van de Europese Unie. daar is men zo overtuigd en zo universeel voor, dat het totaal buiten het bewustzijn is gedrongen. Het doet denken aan de vis, die niet weet dat hij in water zwemt omdat hij er eeuwig door is omgeven. Slechts enkele bubbeltjes zouden hem op het bestaan van een wijdere werkelijkheid opmerkzaam kunnen maken. De bubbeltjes die in de menselijke maatschappelijke discours zich voornamelijk op het internet losmaken.
    Maar soms doen zich gelegenheden voor die dat gebrek aan objectiviteit dusdanig goed illustreren, dat het voor iedereen zichtbaar wordt - zo'n kleren van de keizer momentje. Aangaande de EU was zo'n momentje het onderzoek dat Geert Wilders, de PVV, heeft laten doen naar de kosten van de euro en het herinvoeren van de gulden. Hier de berichtgeving daarover in de Volkskrant, die volkomen representatief is voor die in de rest van de media: 


Uit: De Volkskrant, 06-03-2012, van verslaggever Remco Meijer

Wilders: zo snel mogelijk 'nieuwe gulden' invoeren

De euro was en is slecht voor Nederland, vindt Geert Wilders. Hij wordt, zoals verwacht, gesteund door een rapport van een eurosceptisch Engels onderzoeks-bureau. Dus moet de gulden terug. Hoe reëel en/of verstandig is dat?

Tussentitel: PVV-leider wil referendum over wel of niet uit de euro stappen

De invoering van de euro heeft Nederland economische groei en de burgers koopkracht gekost. Dit welvaartsverlies zal de komende jaren alleen maar doorzetten. Nederland moet daarom zo snel mogelijk uit de euro stappen en 'de nieuwe gulden' invoeren.
    Dat zei PVV-leider Geert Wilders maandag bij de presentatie van het rapport Nederland en de euro dat het Britse bureau Lombard Street Research in zijn opdracht heeft gemaakt. 'De euro is geen geld; de euro kost geld.' Het wel of niet uit de euro stappen moet door middel van een referendum aan de Nederlanders worden voorgelegd, vindt Wilders.
    De PVV wilde onderzocht hebben of het waar is dat de euro meer voordelen dan nadelen brengt, zoals de gangbare opvatting in Europa is. Volgens het rapport is aantoonbaar dat met Nederland vergelijkbare landen als Zweden en Zwitserland het de afgelopen tien jaar economisch beter hebben gedaan. Zij bleven buiten de eurozone.    ...


Red:   Enzovoort. Bericht twee:

Uit: De Volkskrant, 06-03-2012, door Robert Giebels

Overzicht | Is de euro echt zo slecht voor Nederland?

'Gevoelsinflatie' euro is hoger dan de werkelijke

De gulden moet terug, vindt de PVV. Enkele argumenten voor herinvoering onder de loep genomen.

Nederland subsidieert nu de economieën in Zuid-Europa.

Tot nu toe is er nog geen cent betaald. ...

De gulden zou een einde maken aan de prijsstijgingen.
Dat is maar schijn. ...

Als Nederland de gulden terugkrijgt, zal het een sterke munt zijn.
In het begin zeker. ... Maar het heeft ook nadelen. De Nederlandse exportindustrie - de kurk waarop de economie drijft -zal veel aan concurrentiekracht inboeten. De vorderingen op andere landen - geschat op 2.700 miljard euro - worden veel minder geld waard. Veel pensioenfondsen zullen daardoor in grote problemen komen. ...

Met de gulden zal Nederland twee keer zo snel groeien.
Nederland is als een van de meest open economieën van de wereld heel afhankelijk van de economische conjunctuur. Nederland kan ook niet op een hoop worden gegooid met Zweden en Zwitserland. Nederland is bijvoorbeeld veel meer een handelsland dan Zweden en Zwitserland.

De voordelen van de euro zijn moeilijk te bewijzen.
Dat is zo. Net als de nadelen. ...

Met de gulden zou een stuk van onze cultuur terugkeren.
Zo Nederlands is de gulden niet, hoe oud de munt ook is. ...


Red.:   Het is duidelijk: dit bericht is geen analyse, maar een mening. Subjectief.
    Maar dezelfde auteur heeft ook nog iets genaamd analyse:


Uit: De Volkskrant, 06-03-2012, door Robert Giebels

Analyse | Lombard Street heeft zwakke argumenten voor weinig verrassende uitkomst

Vooringenomen rapport overtuigt niet

Tussentitel: Met één argument heeft Dumas enigszins beet: one size fits none

'Dit onderzoek gaat over de fundamentele zwaktes van de Economische en Monetaire Unie en de schade die de euro heeft veroorzaakt.' Dit te lezen op het schutblad van een onderzoeksrapport is even schrikken voor wie gewend is aan braaf Nederlands economisch onderzoek. Kijkt maar niet zo verbaasd, sust Charles Dumas van Lombard Street Research, want wij zijn nu eenmaal een eurosceptisch onderzoeksbureau. Waarom? 'Omdat ons onderzoek steeds maar weer aantoont dat de euro niet deugt.'
    Dumas ging in opdracht van de PVV na of Nederland niet beter af was geweest zonder euro en met de gulden. Vooraf was bekend dat de onderzoeker die PVV-leider Wilders bereid vond deze vraag te beantwoorden, dat met een volmondig ja zou doen. Het wachten was alleen op de argumenten en statistieken die Lombard Street onder leiding van Dumas hiervoor zou aandragen.   ...
 

Red.:   Het basisargument van de auteur: het onderzoeksbureau is bevooroordeeld. Het argument dat in alle berichtgeving, ook die van de elektronische media inclusief de eveneens zogenaamd objectieve van het NOS Journaal, als asis argument ter beoordeling werd opgevoerd. Terwijl alle, alle, eerdere rapporten en andere zogenaamde feiten die gepresenteerd zijn aangaande de voordelen van de EU, afkomstig zijn van instituten en personen die nog veel meer dan onderzoeksinstituut Lombard Street bevooroordeeld zijn. Bevoordeeld voor de EU. Een enkel voorbeeldje: rapporten van de OESO. Schrijf alleen maar de betrouwbaar klinkende afkorting uit: Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling. Q.E.D. Terwijl niemand, bij geen enkele van die eindeloze stroom berichten, ooit heeft vermeld dat die gegevens afkomstig waren van bevooroordeelde instituten.
    En om te benadrukken dat niet de particuliere mening is van één of twee verslaggevers, zet de Volkskrant er ook nog een hoofdredactioneel stempel van echtheid op:

Uit: De Volkskrant, 06-03-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Xander van Uffelen

Gekleurd rapport

Met een rapport over de herinvoering van de gulden als dat van de PVV is een serieus debat onmogelijk.

Geert Wilders van de PVV wil graag herinvoering van de gulden en heeft nu een dik rapport in handen dat beweert dat de gulden ook gunstig uitpakt voor de Nederlandse economie. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door een anti-Europees bureau was al bij voorbaat twijfel over de onafhankelijkheid van de studie. Nu het rapport van Lombard Street op tafel ligt, weet het bureau deze twijfel niet weg te nemen.
    Hoewel ogenschijnlijk gedegen, overtuigt het rapport niet en dat komt vooral door die eerste pagina. Idealiter hadden de onderzoekers het ene na het andere krachtige feit uitgespeeld, waarna de lezer zelf de onontkoombare conclusie mag trekken: die gulden moet zo snel mogelijk terug. Maar door het uitgesproken uitgangspunt staat elke waarneming, elk cijfer in dienst van die voorgeprogrammeerde slotsom.   ...


Red.:   Interessant, dat laatste, als het waar is, maar dat is niet waar het hier om gaat. Waar het om gaat is dat precies hetzelfde geldt voor positieve rapporten over de EU en de euro, dat daarbij die kritische kanttekeningen door de media niet gemaakt worden.
    Wie scherp had opgelet, had geconstateerd dat deze berichten stammen van begin maart, terwijl dit artikel op  deze website stamt van begin april, een maandje later. Dat is omdat deze redactie die berichten had opgeslagen en het commentaar in het geheugen gestopt, in het volste vertrouwen dat het niet al te lang zou duren voor zich een gelegenheid zou voordien voor dat proces waarop in de introductie op gezinspeeld is: de directe vergelijking. Dat wil zeggen: een rapport van voorstanders. en het bijbehorende commentaar in de media. Hier is het bericht in de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 03-04-2012, door Robert Giebels

Onderzoek D66: euro opgeven kost 4.500 per persoon per jaar

'Terugkeer gulden duur en riskant'

Tussentitels:  'Uit de euro stappen verergert de schuldencrisis'
'Een land dat de euro verlaat kan niet lid blijven van de EU'

Terugkeer naar de gulden is onverstandig, riskant en kost iedere Nederlander jaarlijks 4.500 euro. Dat concludeert Tweede Kamerlid Wouter Koolmees van D66 in zijn 'Euro- onderzoek'. ...
    De financieel specialist van D66 is er op tegen in een referendum de vraag voor te leggen of Nederland de euro moet houden. Gedoger PVV wil zo'n volksraadpleging in de hoop dat Nederlanders kiezen voor een terugkeer naar de gulden.
    Volgens Koolmees is het niet nodig de bevolking te raadplegen over wat het parlement allang weet, namelijk dat voor elk euroland een terugkeer naar een nationale munt de huidige schuldencrisis alleen maar erger maakt. ...
    Juist Nederland, met een verhoudingsgewijs zeer grote financiële sector, wordt hier het slachtoffer van, stelt Koolmees. 'Op korte termijn moeten forse verliezen worden genomen op de investeringen van Nederlandse banken en pensioenfondsen in het buitenland.'
    Koolmees voorziet ook dat de interne markt uiteenvalt als landen uit de euro stappen. 'Een land dat dit doet, kan feitelijk niet meer lid blijven van de Europese Unie.' Nederland is dan rijp voor de sloop, denkt de D66'er, ...


Red
.:
   Enzovoort. En nog steeds: Waar het hier om gaat is niet de argumenten van Koolmees en de eventuele waarde ervan, maar naar de vermelding aangaande de eventuele vooringenomenheid van de bron. En die vooringenomenheid van Wouter Koolmees is op zijn minst even groot als die van Geert Wilders, laat staan die van onderzoeksinstituut Lombard Street. Wouter Koolmees is namelijk Kamerlid voor D66, de meest rabiaat Eurofiele Nederlandse politieke partij, en binnen die partij is Koolmees degene die altijd vooraan staat om pro-Europese commentaar te leveren - google maar zijn naam op het internet.
   En daar waar de vooringenomenheid van onderzoeksinstituut Lombard Street het hoofdonderwerp was aangaande hun rapport, is de vooringenomenheid van het onderzoeksrapport van D66  en Wouter Koolmees iets is dat totaal onvermeld is gebleven. In de Volkskrant en de elektronische media.
    Maar, in dit geval was er toch sprake van een paar kleine breukjes in het bastion, die de scherpere waarnemers kunnen helpen bij zijn zoektocht naar de werkelijkheid. Hier is zo'n breukje in dit geval:


Uit: Joop.nl, 02-04-2012 uitleg of detail .

Terugkeer naar gulden kost burger 4500 euro per jaar

Heimwee-politiek kent hoge prijs, rekent Wouter Koolmees uit


De terugkeer naar de gulden, een van de grootste verlangens van PVV-leider Wilders, kent een hoge prijs. D66 Kamerlid Wouter Koolmees heeft berekend dat de heimwee-politiek de burger zo'n 4500 euro - oftewel bijna 10.000 oude guldens - per jaar gaat kosten.
    De Volkskrant schrijft:
    Volgens hem worden de schulden die veel landen in euro's hebben uitstaan hoger als ze teruggaan naar een zwakke nationale munt. ...


Red.:   Enzovoort - de al bekende berichtgeving. Maar hier was er een verrassing:

  Update 17:15

Wouter Koolmees benadrukte in het EO-programma Dit is de Dag op Radio 1 tot twee keer dat hij geen onderzoek heeft gepubliceerd maar een paper. Voor een onderzoek is zijn positie niet voldoende onafhankelijk (beluister bovenstaande clip). Bij zijn partij denken ze daar anders over. Op de website van D66 wordt het 'onderzoek' pontificaal aangekondigd.

En dat laatste dus ook in de rest van de media. En let weer op de dat: dit bericht dateert van vóór het bericht in de Volkskrant. Waaruit je de voorzichtige conclusie zou kunnen trekken dat men aldaar dus uitstekend op de hoogte was van de feiten, maar ze doodgewoon heeft weggelaten. Waarvan een verder teken is dat Robert Giebels in zijn bericht wel aanhalingstekens rond de term 'Euro-onderzoek'. Wie de feiten niet kent leest verder. Wie de feiten wel kent, ziet hier de mogelijkheid dat Robert Giebels wel degelijk op de hoogte was van het voorbehoud van Koolmees zelf. En dat voorbehoud welbewust heeft weggelaten. En dat is natuurlijk pas echt ernstig. Maar het veelvuldig voorkomen van zijn naam en die van zijn collega's in de rubriek Oligarchie, ploerten uitleg of detail verklaart.
    We hebben niet lang hoeven wachten om de vergaande leugenachtigheid definitief te kunnen ontmaskeren. Want er verschijnen zoveel rapporten van voorstanders van de EU, dat je kan spreken van een hele industrie. Hier is het eerst-opvolgende exemplaar:


Uit: De Volkskrant, 19-04-2012, van verslaggever Robert Giebels

'Studie van PVV naar gulden is gebrekkig'

Herinvoering van de gulden levert geen geld op, zegt het CPB. Het onderzoek van Geert Wilders' PVV rammelt

Het Centraal Planbureau laat weinig heel van het PVV-onderzoek naar de voordelen van herinvoering van de gulden. ...


Red.:   Hier dus, in de koppen, al geen woord over een eventuele kleuring, terwijl deze vermoedelijk veel groter is dan het rapport van Lombard Street - noch enige melding ervan in de rest van het artikel. Maar wie doorleest vindt helmaal aan het einde deze passage:

  Om duidelijk te maken wat de euro Nederland de afgelopen tien jaar heeft gekost, vergeleek Lombard Street de economische groei van euroland Nederland met niet-eurolanden Zweden en Zwitserland. Daar was de economische groei hoger dan in Nederland en Lombard Street schrijft dat verschil geheel toe aan de euro. Dat stuit bij het CPB op 'methodologische bezwaren' omdat het groeiverschil 'vele andere, niet-euro gerelateerde oorzaken' kan hebben.

Pardon ... Vergelijking is een van de meest betrouwbare methodieken, omdat, zoals de meest betrouwbare wetenschap zijnde de natuurkunde dondersgoed weet: absolute oordelen of maatstaven zijn niet alleen moeilijk of onbetrouwbaar, ze bestaan zelfs niet (met als bekendste uiting de relativiteitstheorie).
    Deze stand van zaken  legt de plicht tot bewijs bij de voorstanders van het tegendeel: de onderzoekers van het CPB moeten bewijzen dat vergelijking minder betrouwbaar is dan de door hen gehanteerde methodiek.  En bij gebrek aan deze bewijzen of gebrek aan vermelding ervan, is een uitspraak over de onbetrouwbaarheid van vergelijking een leugen.
    Deze methodologische conclusie wordt nog eens bevestigt door het CPB daadwerkelijk, praktisch, gebruikte methodiek:
  Lombard (...) heeft geen gebruik gemaakt van econometrische of statistische methoden en verzuimen naar wetenschappelijke literatuur en gegevensbronnen te verwijzen.

Dat laatste zijn de methodieken die het CPB als standaard toepast om tot haar bevindingen te komen. Het zijn dus ook de methodieken die niet in staat waren de kredietcrisis van 2008 te voorzien, ondanks het feit dat de processen die daaraan ten grondslag lagen op zijn minst twee decennia hun gang zijn gegaan uitleg of detail .
    Overigens past Robert Giebels nog een methodiek van eigen hand toe, middels zijn slotregel:
  Wilders heeft niet gereageerd op een verzoek om een reactie op de CPB-notitie.

Wilders heeft ook niet gereageerd op alle voorgaande rapporten die het tegendeel beweren, om voor de hand liggende redenen: op leugens en [propaganda reageren is weinig zinvol en meestal schadelijk voor de eigen zaak. Hetgeen Robert Giebels natuurlijk ook allemaal wel wist, maar hij heeft de vraag toch gesteld om deze laatste zin te kunnen neerpennen, met de suggestie dat er geen weerwoord zou zijn.


Door naar Hetze Buikhuisen Hetze Janmaat , Hetze Fortuyn , Hetze Verdonk , Hetze PVV , Hetze Meldpunt-Haddad .


Naar Media kongsi Media lijst , Politiek & media overzicht  , of site home .
 

   Rijnlandmodel  - februari 2012