WERELD & DENKEN
 
 

Media, hetzes: de SP

In Nederland zijn er twee partijen die je kan scharen onder de noemer "niet behorend tot de oligarchie" uitleg of detail : de PVV die men gewoonlijk aan de extreem-rechtse kant positioneert, en de SP aan de extreem-linkse. Voor de PVV is dat op culturele gronden, voor de SP op economische.
    De houding van de media tegenover de PVV is elders beschreven, maar iedereen die in deze tijden leeft, weet dat die houding zo sterk anti is. En wel zodanig sterk, dat de term "hetze" volmondig van toepassing is uitleg of detail . Een hetze die zo sterk is, dat de kwalificatie "rabiaat", hondsdol, hier letterlijk van toepassing is (uitgeschreven: verbaal woest en volkomen ongecontroleerd grauwend en bijtend om zich heen slaand uitleg of detail ).
   Tegenover de SP is men niet zo vocaal als tegen de PVV, maar de afkeer is op zijn minst even groot. Die mindere vocaliteit is ook voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het feit dat de SP bijzonder weinig aanleiding biedt tot negatieve schrijverij.   
    Maar indien geprovoceerd door enigerlei aanleiding, komt het venijn in volle omvang naar buiten. Welke meest recente, schrijvende februari 2012, het nieuws was dat in de peilingen van Maurice de Hond de SP als grootste partij uit de bus kwam:


Uit: Volkskrant.nl, 22-01-2012, ANP/Redactie.

Peiling: SP voor het eerst de grootste, PVV zakt verder

De SP is in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond uitgegroeid tot de grootste partij van Nederland. Dat gebeurde nooit eerder. De PVV zakt verder terug. PvdA en CDA behalen samen nog maar 29 zetels.


Red:   Zoals gezegd: het is lastig om hierop direct te reageren. Het bleef dan ook een maandje redelijk stil. Tot er er een directe aanleiding was voor de opgekropte ergernis om naar buiten te spuiten. Die aanleiding zijnde het ontslag van Job Cohen als PvdA-partijleider, deels natuurlijk veroorzaakt door de opkomst van de SP. Het pus spoot er meteen uit, in de vorm van de welbekende snerende columnisten:
 

Uit: De Volkskrant, 17-02-2012, column door Sheila Sitalsing

Onvermogen

Eigenlijk is het de schuld van de PVV. Als die onlangs in het Europees Parlement niet uit dommige rancune tegen had gestemd, was Frans Timmermans nu Commissaris voor de Mensenrechten in Straatsburg geweest. ...
    Maar as is verbrande turf. Dus zitten we nu met de mail van Frans. Een mail die klotst van frustratie over de vrijage van Cohen en Spekman met de SP. Zij zeiden gisterochtend in Trouw: 'Alles overziende staan zij wat uitgangspunten betreft waar wij staan.'
    Dat zinnetje deed alle stoppen bij Frans Timmermans doorslaan. Gelukkig maar, want het leverde een prachtbrief op ...
    Ruzie of niet, de mail is een prima beginpunt voor iemand die zich wil inlezen in de kwesties die de sociaal-democratie verscheuren. Zo vindt Timmermans 'de hopeloze propositie om ons als een SP-light te profileren tactisch en strategisch onverstandig'. Volgens hem is de sociaal-democratie er zowel om de onderklasse te laten stijgen, als om de middenklasse perspectief te bieden. 'Scheppen en onderhouden van solidariteit vanuit de middengroepen' dus. Heel andere koek dan het 'gisteren-was-alles-beter' socialisme van de SP. 'Ook bij de SP weten ze dat ze praten over een verleden dat nooit heeft bestaan, in de hoop mensen aan boord te krijgen voor een toekomst waarvan ze weten dat deze zich nooit zal voordoen.' ...


Uit: De Volkskrant, 18-02-2012, column door Arnon Grunberg

Verleiden

'Ook bij de SP weten ze dat ze praten over een verleden dat nooit heeft bestaan, in de hoop mensen aan boord te krijgen voor een toekomst waarvan ze weten dat deze zich nooit zal voordoen.' Aldus Frans Timmermans in de uitgelekte e-mail aan de heren Cohen en Spekman.
    Mooie woorden.   ...


Uit: De Volkskrant, 18-02-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Peter Giesen

Ongelukkige flirt Cohen

De PvdA heeft dezelfde uitgangspunten als de SP, maar er zijn ook grote verschillen, zoals Europa, zei partijleider Cohen in een interview in Trouw. Deze flirt met de SP schoot Kamerlid Frans Timmermans in het verkeerde keelgat. Terecht: de PvdA hoort een heel andere partij te zijn dan de SP.
    Nederland heeft behoefte aan een brede centrum-linkse partij, niet aan een linkse partij die te weinig oog heeft voor de economische realiteit, de schaduwzijden van de verzorgingsstaat ontkent en een overspannen vertrouwen in de overheid koestert.   ...


Red.:   Dit laatste geheel in tegenstelling tot de oligarchie, die een volstrekt overspannen vertrouwen in het neoliberalisme koestert.
    Allemaal wel leuk en aardig, dit verbale gekrakeel, maar die hoge peiling was toch duidelijk een ernstige situatie, die vroeg om een meer systematische behandeling. Dus werd er in de archieven gedoken, waaruit dit te voorschijn kwam:


Uit: Volkskrant.nl, 21-11-2011, door Sebastiaan Timmermans

Wederom zorgt verplichte SP-afdracht voor ophef

Steeds meer SP-politici willen niet meer hun vergoeding afstaan aan de partijkas. Vandaag werd bekend dat het Lelystadse fractielid Simon Polman zonder overleg heeft besloten zijn vergoeding de komende twee jaar naar de voedselbank over te maken.   ...
    Polman is niet de eerste SP-politicus die moeite heeft met de verplichte afdracht aan de partij. In oktober raakte de SP in Veghel en Den Helder de volledige raadsfractie kwijt. In Veghel pleitte fractieleider Anita Oerlemans vergeefs voor een soepeler afdrachtsregeling, waarna zij en haar collega-raadslid naar een andere partij overstapten.   ...


Red.:   Allemaal niets bijzonders. Bij iedere partij vertrekken er mensen, om diverse redenen. Dat vertrek kan deze SP'ers kan ook nauwelijks het gevolg zijn van die afdrachtregeling, want die regeling is er al heel lang, en stamt van voor de tijd van de ze leden. Ze wisten ervan toen ze lid werden, en hebben daarmee de facto er mee ingestemd.
    Maar de archief-zoekactie leverde niets anders op, dus toch maar een verslaggever erop gezet:


Uit: De Volkskrant, 20-02-2012, van verslaggever Peter de Graaf

In SP groeit verzet tegen afdracht vergoeding

De afdrachtregeling van de SP roept steeds meer weerstand op. De regeling is niet transparant en wordt te willekeurig toegepast door het partijbestuur, zeggen kritische SP'ers en ex-SP'ers. De penningmeester van de SP wijst de kritiek van de hand.   ...
    Volgens het Tilburgse gemeenteraadslid Veerle Slegers, die wegens financiële problemen was gestopt met de afdracht en daarover in conflict is gekomen met de SP-leiding, zijn de criteria om in aanmerking te komen voor een maatwerkregeling 'onduidelijk, willekeurig en oncontroleerbaar'. ...
    Ook twee onlangs uit de partij gestapte SP'ers, Karin Walters en Anita Oerlemans, vinden dat er sprake is van willekeur bij het toepassen van de afdrachtregeling. Walters was van 2006 tot 2010 SP-wethouder in Hilversum. Ze stapte vorig jaar uit de partij, uit onvrede met de afdrachtregeling. Als wethouder voerde ze de afdracht bij de fiscus op als 'gift'. Dat doen alle SP-politici. Tweede Kamerleden, wethouders en gedeputeerden moeten ook het belastingvoordeel overmaken aan de partij. 'Dat vind ik wel erg ver gaan', zegt Walters. 'Bovendien ken ik een SP-wethouder die het belastingvoordeel niet afdraagt. Die stuurt elk jaar een briefje en hoort dan niets. Dat vind ik willekeur.'   ...


Red.:   Die Veerle Slegers lijkt een nieuw geval, maar ook dit is oudbakken nieuws:


Uit: De Volkskrant, 09-02-2012, van verslaggever Peter de Graaf

Ook SP-raadslid in Tilburg heeft problemen met afdracht salaris

De omstreden afdrachtregeling blijft de gemoederen in de SP bezighouden. Het Tilburgse gemeenteraadslid en tevens Brabantse statenlid Veerle Slegers is gesommeerd de afdracht per 1 april te hervatten en een regeling te treffen voor de achterstallige betalingen.   ...


Red.:   Kortom: er was geen enkele aanleiding in de nieuwsgaring om met de artikel van 20 februari te komen. En al helemaal geen aanleiding om daarvan kond te doen op de voorpagina:
 

De Volkskrant, 20-02-2012. (voorpagina)

Weerstand in SP tegen afdrachtregeling

De afdrachtregeling van de SP roept steeds meer weerstand op in de partij. De regeling is niet transparant en wordt willekeurig toegepast, zeggen (ex-) SP'ers. SP-volksvertegenwoordigers dragen een deel van hun inkomen af aan de partij. De penningmeester kan in individuele gevallen afwijken.


Red.:   Maar, weet iedere mediaman of -vrouw: de kracht van reclame schuilt in de herhaling. Dat geldt natuurlijk in ultimo voor hetzes. Dus er volgde nog twee versies:


Uit: De Volkskrant, 21-02-2012, door Peter de Graaf

Vijf vragen | Over de afdrachtregeling bij de SP

Met afdracht houdt SP baantjesjager buiten

Een SP-politicus moet een fors deel van z'n inkomen afstaan. Met reden. Toch zwelt de kritiek erop aan.


Uit: De Volkskrant, 23-02-2012, ingezonden brief van Sandra Schrooyen, raadslid SP Hof van Twente, forensisch arts

Brief van de dag

'Iedereen betaalt mee aan de SP-doctrine'

SP-penningmeester Van Gijlswijk voegt weinig nieuws toe aan de discussie over de afdrachtregeling binnen de SP (Binnenland, 21 februari). Twee jaar ben ik nu SP-raadslid. Daarnaast voed ik vier kinderen op, en werk ik parttime. ...


Red.:    Een reactie die niets toevoegt aan de bekende feiten: de afdrachtregeling was er al toen men lid werd.
    Maar dit gaat natuurlijk niet over feiten. Dit gaat over een campagne. Een campagne tegen iets dat door de columnisten al duidelijk is ingevuld: een vijand. En het is ook duidelijk op welk veld deze vijandschap is ontstaan: de SP is de klassenvijand. De vijand die aan de andere kant staat van de scheidslijn tussen de oligarchie, de bovenste derde van de maatschappij, en de onderste tweederde. Dezelfde onderste tweederde die ook verantwoordelijk voor de steun aan die andere vijand: de PVV. Dit is een klassenstrijd uitleg of detail uitleg of detail .
    Oh, en nog dit: al deze berichten komen uit de Volkskrant. Maar dat is slechts ten gevolge van beperkingen van deze redactie. Voor zover zichtbaar, is het in de andere media precies hetzelfde.
    Een grappig vervolg. Voormalig PvdA-partijlieder Wouter Bos heeft tegenwoordig een column in de Volkskrant, waarbij hij zich introduceerde als tegenpool van medecolumnist op donderdag: Marcel van Dam. Veel te links, natuurlijk die Van Dam, die ooit nog eens minister is geweest voor de PvdA, maar ongeveer even links is gebleven als toen, terwijl de PvdA, mede onder Bos, ver naar rechts is opgeschoven. Van Dam stemt tegenwoordig daarom maar op de SP. En niet als enige, want de SP staat sterk in de peilingen. En de SP-politici dus zelfverzekerd optreden in de media. Waarover Bos zich verbaast:

Uit: De Volkskrant, 14-06-2012, column door Wouter Bos

Kadaverdiscipline of professionaliteit?

Tussentitel: Wie je ook zag van de SP, iedereen vertelde hetzelfde verhaal met dezelfde grapjes

Partijleiders hebben vaak nachtmerries. Eén ervan is dat verschillende vertegenwoordigers van de partij over één en dezelfde kwestie met verschillende opvattingen in de pers komen op een moment dat je dit slecht uitkomt. ...
    Het lukt je dus ook nooit helemaal die volstrekte eenstemmigheid te bereiken en misschien is dat maar goed ook. Maar sommige partijen lukt het wel beter dan andere, de SP voorop. Dat kunnen we natuurlijk makkelijk af doen met een flauwe grap over het maoïs-tische verleden van de SP en de daarbij horende kadaverdiscipline, maar dan zouden we ze onrecht doen.   ...


Red.:   Natuurlijk zouden we dat ook wel eens kunnen weglaten, maar het is natuurlijk veel te leuk om de SP dat onrecht aan te doen, onder de vermelding ze dat onrecht niet te willen aandoen. Ouwe truc ...

  De afgelopen week zette de SP een grote ommezwaai in, richting het accepteren van beleid waar ze jarenlang tegen geprotesteerd had. ...

Dat is natuurlijk ook niet waar. Wat veranderd is, is de de boodschap dat alle compromis op voorhand is uitgesloten. Een verstandige aanpak, want de SP is er altijd op aangevallen. Wat ze nu doet is de tegenstanders wapens uit handen slaan altijd verstandig.
  Steeds weer 'We kennen geen breekpunten maar maakpunten', tot we het niet meer horen konden. Maar ondertussen, een moeilijke exercitie zo goed als foutloos uitgevoerd. En nergens een dissident of dissonant. Om jaloers op te worden. ...
    Hoe flikken ze dat toch bij de SP?

Heel simpel: door de afdrachtregeling Want die houdt de potentiële en daadwerkelijke graaiers buiten de deur. Diezelfde graaiers die met hun pro-elite en pro-EU-houdingen de PvdA en GroenLinks al gecorrumpeerd hebben. Mensen als Frans Timmermans, Frans Leijnse, enzovoort.
    De aanleiding voor het starten van de verzameling was de positie in de peilingen en de daarop volgende reactie. Maar, zoals al gesteld, de houding is altijd sterk negatief geweest, met gebruik van dit soort technieken:


Uit: De Volkskrant, 22-02-2012, van verslaggever Gijs Herderscheê

Echt oppositie voeren zal ook voor opvolger van Cohen lastig zijn

PvdA vaak op één lijn met kabinet

Nu Job Cohen weg is, hoopt de PvdA op een vervanger die het kabinet wel met overtuiging kan bestrijden. ...
    Wie er nu bij de PvdA ook naar voren komt om Cohen op te volgen, ook hij of zij wordt op pad gestuurd met de uitgangspunten uit het programma 2010. Dat biedt per definitie veel minder ruimte dan de tegenstem die SP-leider Emile Roemer bij bijna alle onderwerpen kan laten horen, omdat de SP een totaal ander wereldbeeld heeft.   ...


Red.:   Dit is de beschaafde versie, maar de normale is "De SP is overal tegen". Waarbij men gewoonlijk niet vermeld dat waar de SP tegen is, het neoliberalisme is, en dat de SP tegen veel is, omdat er zoveel neoliberalisme is. Zoals ook in de media, die ermee is doordesemd.

  6 Pensioenleeftijd
PVV en SP opperen dat het aan frauderende Grieken te wijten is dat de pensioenleeftijd bij ons omhooggaat.

En dit is standaardtruc nummer twee: valse voorstelling van zaken. Ook wel bekend als "leugen":


Uit: De Volkskrant, 24-02-2012, ingezonden brief van Diederik Olders, voorzitter SP Rotterdam

Helder

Complimenten voor het overzicht van Gijs Herderscheê waarom het ook voor de toekomstige PvdA-leider lastig zal zijn de oppositie aan te voeren (Ten eerste, 22 februari).
    De bewering dat de SP zou vinden 'dat het aan de frauderende Grieken te wijten is dat de pensioenleeftijd bij ons omhooggaat' is echter onjuist.
    De SP nam een helder standpunt in over de pensioenleeftijd lang voordat bekend werd dat Griekenland gerommeld zou hebben met begrotingscijfers. SP-Kamerleden laten geen moment onbenut om uit te leggen dat deze en andere (bezuinigings)maatregelen politieke keuzes zijn van het kabinet. De weigering van de SP om in te stemmen met het hulppakket voor Griekenland heeft alles te maken met het feit dat niet de Grieken maar de banken daarmee bediend worden.


Red.:   Dit soort berichtgeving in de media is even gewoon en automatisch als een kniereflex.
    Een maand heeft men zich onledig kunnen houden met de geplande nieuwe bezuinigingsoperaties van de rechtse regering, die hartelijk steunend met voorstellen om die bezuinigingen voornamelijk tot geheel op de lagere tweederde van de maatschappij te doen neerkomen, maar, kennelijk na overleg, achtte men het weer tijd voor een nieuwe offensief in de campagne - gecoördineerd omdat er drie artikelen tegelijk verschenen, waaronder twee grote in het zaterdag-katern Het Vervolg. Hier is het eerste:


Uit: De Volkskrant, 31-03-2012, door Toine Heijmans

De SP is protestpartij af

De kabinetscrisis kan de SP niet vroeg genoeg komen. De partij staat in de peilingen op historische hoogten en het premierschap lonkt, maar is de partij wel klaar om te besturen? Op bezoek in Nijmegen, de bakermat van de partij.

Tussentitel: We roken nog allemaal hoor, alleen geen zware shag meer

De Socialistische Partij vergadert in een voormalig bankkantoor in Nijmegen. Het gaat over de partijprincipes. De afdeling Nijmegen maakt zich op voor het landelijke congres, en mag wijzigingen voorstellen op het beginselprogramma, waarvan de laatste versie stamt uit 1999.
    'Is het ouderwets?', vraagt Matthias van Hunnik, de jonge (31) afdelingsvoorzitter. 'Jullie mogen het zeggen.'
    Hij staat achter een lessenaar, en kijkt de dertig partijleden aan die naar de vergadering zijn gekomen. Van niemand zou je direct zeggen dat het een SP'er is, behalve misschien van de man met het rode CCCP-T-shirt. Verder zijn het, had Matthias tevoren al gezegd, 'gewone mensen'. Jong en oud. Diehards en nieuwkomers. 'Van alle partijen in Nijmegen, heeft de SP de meeste leden.'
    In het partijkantoor hangen posters en pamfletten, in een vergaderzaaltje staan de protestborden van een studentenactie. Er is taart. In de vensterbank bij de ingang pronkt een spaarvarken met de tekst: 'De revolutie is niet goedkoop.'
    Matthias leest de leidende partijprincipes nog eens voor: menselijke waardigheid, solidariteit, gelijkwaardigheid. De discussie spitst zich toe op het woord kapitalisme. Die term valt nog steeds bij de SP, en vaak, ook vanavond. Voor de SP'ers van toen was het kapitalisme de bron van veel kwaad, en voor de SP'ers van vandaag is het dat nog steeds. Ook nu het een grote partij is geworden, een bestuurspartij met wethouders en statenleden en Kamerleden en straks ministers of - 'Dat zou toch erg leuk zijn', zegt Matthias - een premier.
    Wat is het geheim van de Socialistische Partij?
    Misschien wel dat ze er van alles hebben veranderd de afgelopen veertig jaar, behalve hun principes.
    Nou goed - de terminologie mag wat anders, mort de zaal. ...


Red.:   Enzovoort, een sfeerartikel. Een volle pagina, zoals vaak in dit katern. Direct daarop volgende het tweede - bijna twee volle pagina's. Het belangrijke artikel, dus. Het artikel waar het om gaat. En wat is het onderwerp? Juist:


Uit: De Volkskrant, 31-03-2012, door Marcel van Lieshout

Besturen voor een habbekrats

De SP maakt steeds meer kans op regerings-deelname, blijkt uit de peilingen. Maar kan de partij wel aan de juiste mensen komen? De afdrachtregeling - volgens SP-leider Roemer 'ons kroonjuweel' - maakt het er niet makkelijker op. 'Ik heb een gezin te onderhouden.'

De ingezonden brief van SP-raadslid Sandra Schrooyen met kritiek op de afdrachtregeling van de SP, vorige maand afgedrukt in deze krant, kon in haar directe politieke omgeving op veel begrip rekenen. 'Van raadsleden van andere partijen', zegt het enige SP-raadslid van de gemeente Hof van Twente. Voor het overige ontving ze veel boze mails van SP-leden en SP-raadsleden van andere afdelingen. Tot aan scheldkanonnades toe. 'Maar ik bén geen baantjesjager', herhaalt ze de woorden uit de ingezonden brief. Noch een graaier.
    Een half jaar eerder stapte het Hilversumse SP-raadslid Karin Walters vanwege de afdrachtregeling uit de partij en ook zij ontmoette in haar naaste politieke omgeving veel sympathie. Veel partijen wilden haar wel inlijven en ze bleef ook raadslid. 'Het stemgedrag van Hart voor Hilversum bleek het meest overeen te komen met het mijne', zegt de voormalige SP-wethouder.
    Ook zij kreeg bakken kritiek over haar heen, allemaal van SP'ers. 'Ik begrijp dat wel, als je de leden onwetend houdt', klinkt het berustend. 'De volledige afdrachtregeling is niet eens openbaar.'
 

Red.:    De afdrachtregeling. Vergezeld van de bekende wapens in een campagne: verdachtmakingen en leugens:

  Steeds vaker klinkt het geluid dat de afdrachtregeling, hoe sympathiek ook op het eerste oog, een bedreiging vormt voor de SP. Dat geluid komt van mensen die het beste met de SP voor hebben. Zoals Karin Walters, de ex-wethouder, en Sandra Schrooyen, raadslid en schrijfster van de gewraakte ingezonden brief. Twee hoogopgeleide vrouwen die dezelfde zorg hebben: de afdrachtregeling dreigt een barrière te worden voor gekwalificeerde mensen om actief te worden voor de partij.

De werkelijkheid: steeds vaker staan dezelfde klachten van hetzelfde minuscule groepje enkelingen (de SP kent duizenden bestuurders en tienduizenden leden) in de Volkskrant, de media.
    En deze twee achtergrondartikelen werden voorafgegaan door een hoofdredactioneel commentaar over de SP in het hoofdkatern. En waar ging dat over?


Uit: De Volkskrant, 31-03-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Raouil du Pré

SP schiet in eigen voet

Tegenover de charmes van de afdrachtregeling in de SP staan groeiende nadelen. De traditie zit de partij in de weg.

De afdrachtregeling in de SP ligt onder vuur. ...


Red.:   Dus! Eveneens vergezeld gaand van de al eerder gesignaleerde leugens:

  De kritiek daarop komt van steeds meer SP'ers, vandaag onder meer in de Volkskrant.

    Dit stuk noemt wat ook daadwerkelijke bezwaren:
  Eerst het principe: in feite haalt de partij geld uit zakken waarin ze niets te zoeken heeft. Raadsleden, Statenleden, Kamerleden en wethouders krijgen namens ons, de kiezers, een salaris toegewezen. Het is niet aan een politieke partij om dat op te eisen. ...

De werkelijkheid: de kandidaten zouden geen enkele cent kans hebben om verkozen te worden, zonder het lidmaatschap van die partij. En voor een democratisch systeem met organisatie middels partijen zijn nauwelijks alternatieven, aangezien het gaat om maatschappelijke meningen, dus gemeenschappelijke meningen van groepen. Fictief zitten er individuen, in een politieke partij zitten ze er als partijleden. En de partij beslist over in hoge mate hoe ze die taak vervullen. Er is niemand die je verplicht die taak binnen of voor die partij te gaan vervullen. En deze specifieke regeling van de SP is al decennialang bekend - wie bezwaar heeft, spreekt zichzelf tegen, want had niet in die positie moeten gaan zitten.
  Daar komt een praktisch probleem bij. Nu de partij gestaag groeit, komen SP'ers onvermijdelijk vaker in aanmerking voor bestuurlijke fulltimefuncties. Wie daarvoor ander werk moet opgeven, zal terugschrikken voor het grote inkomensverlies dat dreigt. Veel bestuurlijk talent gaat voor de SP verloren.

Door de meningen van de PvdA willen ontzettend grote groepen daar ook geen lid van worden. Voor de VVD, het CDA, D66 enzovoort geldt precies hetzelfde. Dit punt is volstrekte onzin.
  Dat stelt de partijleiding voor een uitdaging. Niemand in eigen kring zal verlangen dat de regeling verdwijnt. Maar als er niet meer maatwerk komt, is het wachten op nieuwe aanvaringen in eigen kring, met alle imagoschade van dien. Tot nu toe stelde de partijtop zich doorgaans star op jegens partijgenoten met bezwaren. Elke serieuze discussie werd afgekapt. Als de bezwaren nu niet snel een volwassen antwoord krijgen, schiet de partij uiteindelijk in eigen voet.

Dit is geen bewaar maar een klacht uitgaande van de mening van de auteur: "Ze willen niet naar me luisteren".
    Grappig genoeg noemt de auteur, voorafgaand aan zijn bezwaren ook een argument ervoor:
  De regeling heeft natuurlijk pluspunten. Groot voordeel is de geloofwaardigheid. De partij wil bevlogen idealisten op het pluche; geen baantjesjagers, gelukzoekers en mooiweersocialisten. De regeling voorkomt beschuldigingen in de trant van 'links lullen, rechts vullen' die sommige PvdA'ers treft.

Tezamen een redenatie vormend van de soort: voor het schaatsen pleit dat het ijs spiegelglad is, sneeuwvrij, zonder scheuren, en dat de baan prachtig is afgezet. Tegen pleit alleen het feit dat het een enkele centimeter dik is. Maar er zijn dus zoveel argumenten voor, dat we rustig kunnen gaan schaatsen met zijn allen ...
    Als je goed leest, staat het er allemaal wel, maar pas later door het, naar aanleiding van juist deze drie artikelen, tot de redactie door: datgene wat van de kant van de Volkskrant duidelijk een obsessie is, heeft een keiharde en simpele achtergrond. Natuurlijk is het niet zo dat de Volkskrant de SP goed gezind is - dat is hier al duidelijk genoeg bewezen. En als ze stukjes met adviezen schrijven richting SP, dan is glashelder dat de SP dat juist niet moet doen. Maar wat is dus die achterliggende reden die hen er zo dwingt om toch dit overduidelijke ineffectieve pad op te gaan? Die zit in dit fragment:
  De regeling voorkomt beschuldigingen in de trant van 'links lullen, rechts vullen' die sommige PvdA'ers treft.

Het is namelijk niet zo dat dit een beschuldiging is die de PvdA treft, het is gewoon een waarheid die de PvdA heeft getroffen . De PvdA heeft zijn oorspronkelijke doelgroep, de lagerbetaalden en zwakkkeren in de maatschappij, al decennia geleden laten schieten uitleg of detail . "Het afschudden van de ideologische veren", durfde Wim Kok het onbeschaamd te benoemen. Een afschudden dat makkelijk ging, omdat degenen die het afschudden deden, inmiddels op goedbetaalde posities in de topderde van de maatschappij zaten. En doodgewoon voor hun eigen belangen en die van hun topderde groep opkwamen.
    Iets dat ongetwijfeld ook de SP zal overkomen, als ze hun bestuurders naar huis laat gaan met hun topderde inkomens.
    Want het overkomt al dit soort partijen. Het heeft zelfs aanduidende termen gekregen, als "inkapselen".
    Dat is wat de SP wil voorkomen.
    Dat is wat de Volkskrant wil bevorderen.
    Want de werkenden bij de Volkskrant maken deel uit van de topderde van de maatschappij, of zien zichzelf als zodanig - zoals uitvoerig gebleken is in hun voorkomen in het lijstje ploerten uitleg of detail , waarin "ploert" gedefinieerd is als iemand die keuzes maakt ten gunste van de topderde en ten nadele van de onderste tweederde. Waaronder ook expliciet commentaarschrijver Raoul de Pré, één uitleg of detail , twee uitleg of detail , drie uitleg of detail , vier keer uitleg of detail .
    En geef ze eigenlijk een ongelijk: hoe meer er gestolen wordt van de lagerbetaalden, de arbeiders, de boeren,  hoe meer er overblijft voor de journalisten, de schrijvers . Dat hiermee ook de graaiers, de ridders, geholpen worden, zal hen kennelijk een zorg zijn.
    Maar misschien wel nog overtuigender is het feit dat de meest gematigde politieke commentator in de Volkskrant, Martin Sommer, zich naar aanleiding van een hikje in de onderhandelingen binnen het rechtse kabinet over verdere bezuinigingen laat verleiden tot het volgende commentaar, prominent in het eerste deel van de krant:


Uit: De Volkskrant, 30-03-2012, door Martin Sommer

Analyse | Tweespalt in het Catshuis

Europa is de lont in de gedoogcoalitie

Hoe het nu in het Catshuis afloopt, weten we niet. Wel valt er wat te zeggen over de wortel van het ongenoegen in de gedoogcoalitie waarvan we even een glimp zagen. ...
    ... Nadat de Griekse crisis in volle hevigheid was losgebarsten, kwam het besef dat de euro serieus gevaar zou kunnen lopen. De regering keerde terug tot het vertrouwde Nederlandse pro-Europese standpunt. Daar hoorde nu ook de erkenning bij van de noodzaak van ingrijpende extra bezuinigingen. Zo werd, ten koste van het culturele conservatisme, de sociale economie weer als vanouds het politieke hoofdthema.
    Maar juist hier stonden CDA en VVD lijnrecht tegenover de PVV, die op sociaal-economisch terrein een links-populistische koers vaart. Handen af van de verworven rechten van de verzorgingsstaat, was en is het devies, vergelijkbaar met de SP. De wapenstilstand bleek niet langer houdbaar.   ..,.


Red.:   'Links-populistisch' is de vertaling van oligarchen van "opkomend voor de onderste tweederde van de maatschappij".

  ... toen de drie partijleiders zich in het Catshuis terugtrokken. Daarbuiten ontwikkelde zich de polderconsensus. Er moet 'hervormd' worden, vindt nu mét Brussel spraakmakend Nederland. Van werkgeversvoorzitter Wientjes tot vertrekkend SER-voorzitter Rinnooy Kan, van Klaas Knot van DNB tot Coen Teulings van het Centraal Planbureau.

Dat is de stem van de oligarchie. Van de kwaadaardige Bovenbaas Wientjes via bedrieger Goedbloed Rinnooy Kan tot de lakei Steenbreek Teulings uitleg of detail . Naar wie men moet luisteren volgens Sommer, die hier dus ook lakei is. En wat dus niet gedaan wordt door:
  Voor PVV noch SP horen Brusselse percentages bij de feiten des levens. De eurosceptische SP haalt de schouders op over een tekort van 3 procent ...

Een rabiate leugen. De SP haalt helemaal haar schouder niet op over dat tekort, maar wil het op een andere manier oplossen. Een manier die de heren Bovenbaas Wientjes, Goedbloed Rinnooy Kan en Steenbreek Teulings niet zint. En kennelijk net zo min Martin Sommer. Hiermee bijdragend aan de hetze tegen de SP. En tevens aantonend dat, gezien de normale gematigdheid van zijn standpunten, de haat tegen de SP op de burelen van de Volkskrant diep ingekankerd moet zijn. Iets dat volkomen representatief is voor de rest van de media .
    Terug  naar de rode draad van dit verhaal:


Uit: De Volkskrant, 17-04-2012, van verslaggever Peter de Graaf

Conflict over afdrachtregeling reden vertrek fractievoorzitter Veerle Slegers

SP-voorzitter Tilburg stapt op

De fractievoorzitter van de SP in de Tilburgse gemeenteraad, Veerle Slegers, stapt op uit onvrede met de afdrachtregeling van de Socialistische Partij. Ze stelt haar raadszetel ter beschikking aan de SP-afdeling, zo heeft ze maandag laten weten.   ...


Red.:   Toch is sprake van een mate van vooruitgang: dit verhaal stond niet uitgespreid over een hele pagina - het besloeg ongeveer een kwart aan de linkerkant. Desalniettemin is en blijft het technisch gezien een geval van uitmelken. Met ook nog een herhaling van een eerdere leugen:

  De afdrachtregeling van de SP ligt steeds meer onder vuur.

Want ook dit is nog steeds een van oude gevallen. Zou het over moslims, gaan, zou verontwaardigd gereageerd worden op iedereen die suggereerde dat deze individuele gevallen voor een trend stonden. Maar dit is natuurlijk een kwestie van "goede zaken": de moslims zijn een "goede zaak", de SP is een "slechte zaak".
    Twee elitaristen hebben een hetzerig boekje geschreven over populisme, onder het hanteren van de definitie: "Populist" is iedereen die opkomt voor andere groepen dan de elite, de bovenste derde van de maatschappij. De Volkskrant doet er verslag van, en kiest een haar passend lijkende illustratie, met als begeleidende tekst: "SP-verkiezingscampagne in Oss":


Uit: De Volkskrant, 28-04-2012, door Hans Wansink

We zijn nog lang niet van de populisten af

Kan de SP van Emile Roemer op één hoop worden gegooid met de Leefbaren, de fortuynisten, Trots op Nederland en de PVV? Volgens Hans Wansink is dat een miskenning van de populistische logica.

anti spPrecies op tijd verschijnt Populisten in de polder van Paul Lucardie en Gerrit Voerman, verbonden aan het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Het is een toegankelijke inventarisatie van hedendaagse populistische bewegingen: de Leefbaren, Fortuyn en de LPF, Rita Verdonk en Trots op Nederland en Geert Wilders en de Partij voor de Vrijheid. Ook de SP wordt als populistisch gebrandmerkt. De auteurs baseren zich voornamelijk op recente studies, krantenartikelen en op publicaties van de betrokken bewegingen - dus niet op archiefonderzoek en interviews met betrokkenen. Voor bezonken geschiedschrijving is het kennelijk nog te vroeg.   ...

 

Red.:   De bekende methode: associatie.
    Ondertussen is er een machtsgreep geweest van de kosmopolitische elite: de graai-kosmopolieten van rechts en de vrije-immigratie-kosmopolieten van GroenLinks en D66 - die natuurlijk gesteund wordt door de Volkskrant, door degenen die niet meedoen met dit Dickensiaanse programma zwart te maken:


Uit: De Volkskrant, 28-04-2012, van verslaggever Raoul du Pré

Alles overhoop in Haagse achtbaan

Sinds de dood van Fortuyn veranderde niet zo veel tegelijk in en week tijd. Een blik op het speelveld.

Het politieke pact dat deze week de bezuinigingen voor 2013 in elkaar timmerde ...
    De sociaal-democraten zijn in een precaire tussenpositie beland. Van één probleem is PvdA-leider Diederik Samsom af: hij hoeft zich niet te verweren tegen SP-leider Roemer die van leer trekt tegen zowat elke bezuiniging.


Red.:    Een leugen. De SP heeft zijn eigen bezuinigingen, maar daar is de Volkskrant faliekant tegen, want die treffen ook hun veel te hoge inkomens. Die bezuiniging heet namelijk inkomstenbelasting.
    Dat de reguliere media sterk anti-SP zijn, is een vaststand feit. Het volgende laat zien dat het ook voor de randen ervan geldt. Om te beginnen met de pro-allochtone en anti-Nederlandse haatzaai-site Joop.nl:


Uit: Joop.nl, 21-05-2012. uitleg of detail

'SP smijt deur dicht voor GroenLinks'

SP-voorzitter Jan Marijnissen wil volgens Limburgse krant niet meer samenwerken met GroenLinks ... Nieuws ook door andere media overgenomen … SP-woordvoerder ontkent … Frans Timmermans was aanwezig en bericht op Facebook: 'dat Jan Marijnissen de deur naar GroenLinks keihard dichtsmeet. Was ik niet met hem eens' ... Marijnissen: Met Dibi aan het roer is links GroenLinks voorbij


Red.:    Welke kop ze plaatsen zelfs nadat ze er op gewezen zijn dat het onjuist is:
  Update 15.20:

Een aantal Joop-reageerders die aanwezig waren bij de avond schrijven in reactie op dit artikel dat Marijnissen de deur naar samenwerking met GroenLinks geenszins heeft gesloten. Zo schrijft Sylvia Stuurman:

"Ik was er bij, en Jan Marijnissen smeet op geen enkele manier de deur naar Groen-Links dicht.

Hij reageerde op iemand die meldde dat Groen-Links vond dat de PvdA tussen de SP en Groen-Links moest kiezen (oftewel, die meldde dat Groen-Links de deur dichtsmijt voor de SP).

Daarop meldde hij dat hij de richting waarin Groen-Links op gaat (namelijk: rechtser dan D66) totaal niet ziet zitten, maar dat hij de deur beslist niet dichtsmijt."

Op Twitter reageert Marianne Thieme:

"Als ik interview met Marijnissen zie youtube.com/watch?v=bofPSz… krijg ik andere indruk dan via mediaberichten nu.nl/politiek/28152… #beeldvorming"

Welk anti-SP-hetzegedrag dus ook geldt voor de regionaal pers, die de bron was van het bericht:
  Dagblad de Limburger meldt dat SP-voorzitter Jan Marijnissen een eventuele toekomstige samenwerking met GroenLinks uitsluit. GroenLinks zou de trend - die door oud-partijleider Femke Halsema is ingezet - met het ondertekenen van het Lenteakkoord hebben doorgezet en niet langer 'links' te noemen zijn. Een SP-woordvoerder verklaart tegenover Joop dat er geen sprake is van uitsluiting. Marijnissen zou alleen hebben aangekaart dat GroenLinks al lange tijd niet meer voor links durft te kiezen. Daar kan men conclusies uit trekken, maar van uitsluiting is geen sprake.

Maar Joop.nl was dus ook zo hetzerig, dat ze het bericht hebben overgenomen.
   Dit bewijst nog maar eens te meer dat de media volkomen beheerst worden door de kosmopolitische elite, aangezien hier zo veel diversiteit in deelnemers aan de hetze blijkt dat hier echt geen sprake zijn van wat voor vorm van overleg dan ook. Dit moet dus een gemeenschappelijke sociologische kracht zijn, en er is geen alternatief voor klassenbelangen, en dus in feite een klassenstrijd is.
    De SP wil de Europese Unie op een niet-neoliberale manier invullen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen: dat niet de gewone burgers de foute investeringen van de banken en financiële instellingen moeten afdekken, maar degen die er van geprofiteerd hebben: de rijken. Reden voor gif uit de hoek van de kosmopolieten in de media, die heulen met de rijken:


Uit: De Volkskrant, 22-05-2012, column door Pieter Hilhorst, politicoloog

Een Nederlands euro-referendum

Tussentitel: De opstelling van de SP lijkt op de dubbele houding van Tsipras

Angela Merkel heeft geopperd dat de Grieken een referendum moeten houden over de euro. ... De kans dat de Grieken haar voorstel voor een referendum overnemen, is niet al te groot. Duitse plannen kunnen niet op zoveel instemming rekenen in Griekenland.
    Toch legt het voorstel van Merkel wel de essentie bloot. De meest wezenlijke keuze is voor of tegen de euro. Beide keuzes hebben ongelooflijke consequenties. Nu voeren partijen in Griekenland campagne tegen de maatregelen die bij de euro horen, zonder de verantwoordelijkheid te nemen voor de consequenties van een einde van de euro. Alexis Tsipras van de linkse partij Syriza gokt erop dat het einde van de euro Europa zoveel kost dat uiteindelijk Brussel met meer geld voor de Grieken over de brug komt. Tsipras speelt eigenlijk het spel chicken. Daarbij rijden twee auto's keihard op elkaar af. Als ze allebei doorrijden, volgt een frontale botsing. Maar wie wijkt, is een lafaard, een chicken. Als de Europese samenwerking gebaseerd is op chantage, belooft dat weinig goeds.
    In Nederland dreigt hetzelfde te gebeuren. De SP en de PVV mobiliseren de afkeer van Brussel ...
 

Red.:    Een keiharde leugen. De SP kan niets mobiliseren, want ze wordt hardnekkig uit de media gehouden. Net als op dit moment de PVV. Terwijl ondertussen een eindeloze optocht van pro-Europeanen voorbijtrekt.

  ... zonder de verantwoordelijkheid te nemen voor de consequenties van het einde van de euro.

Een gotspe. De neoliberale graaiers en met hen heulende kosmopolieten willen niet de verantwoordelijkheid nemen voor hun mislukte eenheidsmunt, en hun ermee vergaard kapitalen inleveren.
  De opstelling van de SP lijkt op de dubbele houding van Tsipras. Tegen de Europese maatregelen, vóór de euro.

Een leugen. Hilhorst weet niet wat de opstelling van de SP is, en geeft hem dus ook niet weer.
    Nummer twee:


Uit: De Volkskrant, 22-05-2012, column door Arnon Grunberg

Een acceptabele zondebok

Bij de komende verkiezingen in Nederland gaan PVV en SP samen een zetel of vijftig halen, denkt Martin Sommer. Een realistische inschatting. Bij de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen kreeg Marine Le Pen 17,9 procent van de stemmen. En Jean-Luc Mélenchon, ter linkerzijde van Hollande, 11,1 procent. Samen bijna 30 procent. Dat moet de PVV en SP ook gaan lukken.
    Europa is de grote vijand. Dat ze in Griekenland boos zijn op de EU is te begrijpen, maar waarom ze in Weert de technocraten in Brussel verachten blijft raadselachtig. Wellicht is de verklaring eenvoudig. Vroeger kon je ongegeneerd negers, homo's en Joden haten. Tegenwoordig is dat lastiger, maar je hebt wel een vijand nodig. Daarom maar de EU, een acceptabele zondebok.   ...


Red.:   Oftewel: er is geen fatsoenlijke reden om tegen Europa te zijn. Welk soort opmerkingen alleen kan komen uit de mond van iemand die zelf zo smerig denkt. Waarvan de smeerlap nog een specimen geeft:

  Ooit was de vraag of uw dochter met een neger thuis mocht komen de ware tolerantietest. Tegenwoordig luidt de ultieme vraag: mag uw dochter door zo'n vieze Europeaan worden genomen?

Oftewel: Grunberg is iemand die vindt dat het tegen het huidige Europa zijn ongeveer hetzelfde is als het lid zijn van de Ku Klux Klan. En aangezien er zeer fatsoenlijke redenen zijn om tegen het huidige Europa te zijn, is de mentaliteit van Grunberg die van de Ku Kux Klan. Welke houding hij dus projecteert op de SP. 
    Columnist nummer drie pleegt een regelrechte verkrachting:


Uit: De Volkskrant, 21-05-2012, column door Sheila Sitalsing

Tegen

Het waren nog geen 60 seconden in een televisietalkshow op de donderdagavond, zo'n ongeregisseerd moment waarin de ene tafelgast iets tegen de andere zegt. ...
    Aan de ene kant de dolende burger die de greep op de materie kwijt is, maar iets heeft gevonden waarop hij zijn onbehagen kan projecteren en waar hij 'tegen' kan zijn. ...

Red.:   De vraag was eurokritisch, dus is de vraagsteller, net zoals we boven al gezien hebben, per definitie dolend, een neger-hater, enzovoort. Het is inmiddels volkomen duidelijk dat de eurofiele columnisten kennelijk geen enkel fatsoenlijk argument meer hebben, en alleen maar drek spuien.

  Aan de overzijde een politicus die kan kiezen tussen drie reacties: de boekhoudersweg van een inhoudelijk uitlegantwoord met veel procenten erin, de opportunistenroute van 'ik voel uw pijn', of het veel te weinig gekozen pad van zeggen wat je echt denkt: 'En ook dit aluminiumhoedje heeft stemrecht.'

Die laatste zijnde een opmerking van de soort: "Ook deze kosmopolitische koelie-immigrante heeft een column".
  Rond het ESM is een hype ontstaan, compleet met angstaanjagende filmpjes op YouTube over een ondoordringbaar apparaat, geleid door duistere lieden, dat geheel eigenstandig lidstaten kan dirigeren - als ware het het partijbestuur van GroenLinks - en ze kan sommeren tot het overboeken van grote sommen gelds naar potverteerders bezuiden de olijfbomengrens.
    Er valt genoeg aan te merken op het ESM, en overdrijven om je punt kracht bij te zetten mag. Dat de SP erkent dat die filmpjes onzin zijn, maar ze niet te hard tegenspreekt, zij ze vergeven, want ook de stem van een complottheoreticus stinkt niet.

Lees: het ESM is een verdrag dat mensen nu eens goed nageplozen hebben, en waarin een onverdunde overdracht van financiële macht blijkt te staan naar een instelling die aan geen enkele democratische controle onderhevig is. Beheerd door hetzelfde soort mensen dat de financiële crisis heft laten ontstaan.
    En om deze viezigheid te dekken, gaat Sitalsing over tot verkrachting:
   Er valt genoeg aan te merken op het ESM, en overdrijven om je punt kracht bij te zetten mag. Dat de SP erkent dat die filmpjes onzin zijn, maar ze niet te hard tegenspreekt, zij ze vergeven, want ook de stem van een complottheoreticus stinkt niet.

Nergens is te vinden dat de SP vindt dat de beweringen in die filmpjes onzin zijn, en overal is te vinden dat de SP tegen dit verdrag is.
    Grunberg is nog lang niet kaar met de SP:


Uit: De Volkskrant, 23-05-2012, column door Arnon Grunberg

Nostalgie

'Goede filosofen stellen vragen. Goede politici geven antwoorden', zei SP-ideoloog Ronald van Raak zaterdag in NRC Handelsblad.
    Wat waren Van der Raaks antwoorden? Veel ging over privatiseringen en 'graaiers'. Niets over Europa, vrijwel niets over energie. De SP wil het egoïsme bestrijden. Een kerk zonder Jezus, de SP.    ...
    En de leukste uitspraak van Van Raak luidde: 'Postbodes zijn wegwerpwerknemers geworden.'
    ... ik vrees dat Van Raak eveneens tegen technologie is die bepaalde beroepen doet uitsterven. Het liefst zou de SP de tractor verbieden, zodat de ploeg weer ingezet kan worden. Het reëel existerende socialisme bestaat voornamelijk uit nostalgie.


Red.:  Deze redactie vreest dat de neoliberalisme-ideologie van Grunberg voornamelijk bestaat uit nostalgie naar de tijden van Dickens en de Dans om het Gouden Kalf.
    Het artikel van Pieter Hilhorst is meer mensen opgevallen:


Uit: De Volkskrant, 24-05-2012, ingezonden brief van Jaap Verkaik, Arnhem

'Links is niet tegen Europa'

Daar gaan we weer, het bekende SP/PVV-bashen, nu door columnist Pieter Hillhorst (O&D, 22 mei). Hou toch eens een keer op met ons, kritische krantenlezers, de les te lezen, en voor te schrijven hoe wij moeten denken over oplossingen van de huidige crisis. Waar blijft de analyse van deze politicoloog over het falende beleid van een ondemocratisch georganiseerd Europa?
    Want het Europees Parlement heeft niets te vertellen over dit beleid. De kiezers wordt in alle toonaarden te verstaan gegeven dat zij het verkeerd zien. Dat ze het niet begrijpen. Steeds weer die twee partijen naast elkaar zetten, terwijl die lijnrecht tegenover elkaar staan.
    Pieter Hilhorst: wij kunnen zelf wel nadenken. ...

Red.:   Hilhorst leidt aan het bekende psychologisch syndroom, vooral optredend bij mensen die boos zijn, dat hij andere de slechte eigenschappen toedicht die hij zelf heeft - want wat je ook van Pieter Hilhorst kan zeggen, dat is niet dat hij nadenkt. Peter Hilhorst heeft een reflexsysteem dat schakelt volgens de volgende vormen van logica: "Is het buitenlands, dan is het goed", "Is het gekleurd, dan is het goed", "Is het Nederlands, dan is het fout", en "Is het blank, dan is het fout".  In dit geval dus: "Is het Europees, dan is het goed".
    De briefschrijver probeert Pieter nog enige feiten bij te brengen:

  Bovendien staan we niet alleen. In steeds meer landen, hebben steeds meer kiezers genoeg van de neo-liberale fabels die juist dit Europa kapot maken. Natuurlijk is links niet tegen Europa. U kent toch ook de linkse leuze: proletariërs aller landen, verenigt u. Maar dat is wel een ander Europa.

Nee, beste briefschrijver: Europa is Europa is Europa. En dus goed.
  Niet dat van de banken en van de multinationals, maar dat van het volk.

Europa is Europa is Europa. En dus goed. Kan niet bommen welk Europa.
  Elk Europees land heeft zijn unieke kwaliteiten en door samen te werken, worden die alleen maar versterkt.

Nee! Unieke kwaliteiten van landen zijn nationale kwaliteiten. En "nationaal" is niet fout, maar hartstikke fout.
    Humor. Nog een reactie:


Uit: De Volkskrant, 24-05-2012, ingezonden brief van Jaap Verkaik, Arnhem

Europa

De SP en de PVV mobiliseren de afkeer van Brussel zonder verantwoordelijkheid te nemen voor de consequenties van het einde van de euro (Pieter Hilhorst, O&D dinsdag 22 mei). Dat Hilhorst niets moet hebben van de SP en de PVV is in de loop van de tijd wel duidelijk geworden ...

 
Red.:    Vertaald in onze termen: Hilhorst is één van de aanjagers van de hetze tegen de SP.
    Waarna Hilhorst nog een inhoudelijk flink de oren worden gewassen:

  ... deze partijen via een omweg alvast verantwoordelijk stellen voor een eventuele ineenstorting van de euro gaat wel erg ver.
    De echte verantwoordelijken voor een eventuele ineenstorting van de euro zijn zij die ons deze munt, zon- der raadpleging en volgens sommigen onder ons tegen de grondwet in, populair gezegd door de strot hebben geduwd. Bij invoering van 2 de euro waarschuwden enkele economen, de meeste liepen blind ach- ter de munt aan, dat we zouden gaan opdraaien voor economieën die het niet zo nauw nemen met afspraken en vooral niet met begrotingen. Dat proces is nu gaande.
    Om deze crisis te bezweren, wordt de burger verteld dat meer bevoegdheden naar Brussel moeten. Je zou haast gaan denken dat men de crisis opzettelijk in het leven heeft geroepen om nu eindelijk de Verenigde Staten van Europa een feit te laten worden. Daar zijn we nog lang niet aan toe omdat de cultuurverschillen te groot zijn. Europa zal de tijd moeten krijgen langzaam naar een eenheid te groeien. De zaak forceren zou fout nummero zoveel zijn.
    De meerderheid van de Nederlandse kiezers zal naar alle waarschijnlijkheid voor de euro kiezen omdat hij of zij wel inziet dat de zaak onomkeerbaar is, maar van harte zal het niet gaan. Dit alles is het resultaat van falend beleid in het verleden. Een parlementaire enquête hierover zou zéér op zijn plaats zijn.

Tjonge ... je zal maar Pieter Hilhorst heten. Hij is ooit eens uitgemaakt voor "denker met een korte broek aan", welke terminologie hij ook wel eens als geuzennaam heeft gebruikt. Na de huidige vertoning is de omvang van zijn broek gekrompen tot het formaat van die van Donald Duck. En dat allemaal om een ondemocratisch Imperium te verdedigen ...
    Een kleintje:


Uit: De Volkskrant, 25-05-2012, van verslaggever Robert Giebels

PVV en SP maken Europa thema op 'Gehaktdag'

Terwijl Brussel alle zeilen bijzet om Griekenland in de eurozone te houden, ontwikkelt Europa zich zowel in Den Haag als in Griekenland tot een brisant verkiezingsonderwerp.

Volgens de agenda van de Tweede Kamer zou er gisteren een debat zijn over Gehaktdag. Dat is de naam voor het Kamerdebat waarin het kabinet zich verantwoordt voor zijn prestaties in 2011. ...
    De kans dat de PVV dat zou doen was groot, want Wilders greep ook het Verantwoordingsdebat weer aan om zijn enige verkiezingsthema aan te scherpen: Nederland uit de euro en uit de Europese Unie.    ...
    Net als de PVV heeft de SP de handen vrij, al zijn het volgens de Kunduz-partijen 'schone, maar lege handen'. Ook de SP bedient zich van een anti-Europa-strategie. ...


Red.:   Een leugen. De SP is niet tegen Europa, maar tegen de vorm van een neoliberale Imperium waarin het nu gegoten wordt.
    Overigens dat dit een kleintje is, is misschien toch iets minder van belang. Het is juist de continue stroom van kleine berichtjes die de ware propaganda uitmaakt.
    Een reactie op een eerder bericht:


De Volkskrant, 15-06-2012, ingezonden brief van Daniël de Jongh, Utrecht

Roemer en Morales

Zeg me wie je vrienden zijn en ik zal zeggen wie jij bent. Dat is kennelijk de boodschap van de foto's van de Boliviaanse president Morales met de presidenten van Iran en Venezuela, naar aanleiding van Morales' bezoek deze week aan Emile Roemer op het Binnenhof (Ten Eerste, 13 juni).
    Er waren vast geen foto's voorhanden van recente andere ontmoetingen van Morales, met bijvoorbeeld de koning van Noorwegen, de presidenten van Argentinië, Chili, Peru, China, de secretaris-generaal van de VN of de paus. Of pasten die plaatjes niet in het beoogde beeld?

Red.:   Men had het waarschijnlijk te druk met het overleg met Alexander Pechtold, aangaande het te volgen redactionele beleid.
    De verkiezingen zijn achter de rug. Na een aanvankelijke koppositie in de peilingen van de SP, kwam de PvdA sterk opzetten door een campagne van PvdA-leider Diederik Samsom, die eerst de losse SP-aanhangers heeft weggelokt met zijn "Wij zijn ook een soort SP maar dan redelijker"-boodschap, vol met algemeenheden, nietszeggendheden en platitudes en aangeleerd in een vakantie vol mediatraining. En toen daar enigszins schot in kwam, door een promotiecampagne als Jezus himself door de publieke media, dat wil zeggen: De Wereld Draait Door, Pauw & Witteman, Nieuwsuur en dat soort politiek-correcte multiculturalistische en eurofiele hetze-rubrieken. Normaliter hebben die een sterke voorkeur voor Alexander Pechtold, maar die kwam even niet in het spel voor, en als als de keuze is tussen Rutte, Roemer en Samsom, dan is de keuze snel gemaakt. Rutte is natuurlijk ontzettend fout, en een nog grotere duivel is Roemer. Stel je voor: echte eerlijk delen en andere vormen van socialisme. iedereen weet dat dat precies hetzelfde is communisme, en die SP zijn sowieso allemaal maoïsten. "Oud", zeggen sommigen er wel bij, maar iedereen weet dat dát slechts voor de bühne is. Met die Rutte kunnen we in ieder geval nog een potje meegraaien van dat arbeidersplebs dat naar Frans Bauer en Jantje Smit luistert.
    Maar een campagne werkt natuurlijk extra goed als je ook de tegenpartij flink afzeikt. Hier is het lastig werken met beelden, maar de teksten zijn illustratief genoeg. Onder een selectie van columnisten uit weer voornamelijk de Volkskrant, maar volkomen representatief voor zowel de gedrukte als de al genoemde elektronische media.
    Maar we beginnen met een paar berichten aangaande de inhoudelijke beeldvorming rond de SP zoals die altijd al wordt neergezet, wat natuurlijk steeds sterker gebeurd naarmate verkiezingen dichterbij komen. De eerste dateert van de tijd dat Samsom net verkozen was, aan het begin van dit jaar:


Uit: De Volkskrant, 17-03-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Martin Sommer

Dilemma's voor Samsom

De nieuwe PvdA-leider Samsom ...
    Net als de andere kandidaten profileerde Samsom zich met de verdediging van de verzorgingsstaat. 'Eerlijk delen, kansen bieden, banen behouden voor arbeidsgehandicapten.' ...
    ....Is de PvdA in staat op de realistische lijn te blijven, met minder populaire standpunten zoals doorwerken na 65 jaar? Of verruilt de partij onder Diederik Samsom het realisme voor het lonkende verzorgingsstaat-chauvinisme van de SP?    ...


Red.:   Het "vandaag nemen we de ene helft van het VVD-neoliberalisme over en morgen de andere"-beleid van de PvdA wordt bestempeld als "redelijk", en het "Nee tegen het neoliberalisme" van de SP is dus onredelijk (wie dit een onjuiste voorstelling van zaken vindt, dient dat te bewijzen - het is gebaseerd op wat de PvdA heeft gedaan sinds Kok -  merk op: alle critici van de verzorgingsstaat zijn tot nu toe neoliberalen gebleken). En hierin is Martin Sommer nog één van de mensen die het op de meest nuchtere manier formuleert - de rest varieert van vieze insinuaties tot rabiate scheldpartijen van de al genoemde "maoïsten"-soort. Met dit als algemeen beeld tot gevolg:


Uit: De Volkskrant, 27-02-2012, ingezonden brief van H. Smits, Tolbert

SP

Marcel van Dam doet mij in zijn columns denken aan mensen die op latere leeftijd God leren kennen en dan meteen de felste bestrijder worden van het atheïsme. ...
    De SP kan niets verkeerd doen. Het populisme van de SP (zo weinig mogelijk Europa, AOW-leeftijd niet verhogen, uitkeringen verhogen, geen enkel begrip voor de hier en daar uit de hand gelopen verzorgingsstaat enzovoorts) lokt vele kiezers.
    Na Wilders heeft ook Roemer dit goed begrepen. We leven helaas in een tijd dat voornamelijk opportunisme en oneliners de mensen nog aanspreken. Voor een meer principiele benadering is nauwelijks belangstelling.
    Natuurlijk is er kritiek mogelijk op de PvdA, maar van Van Dam verwacht je toch wat meer nuance. Nee, dan kan ik toch heel wat meer waardering opbrengen voor het artikel van Martin Sommer onder de kop 'Kloof in de samenleving te groot voor één partij' (Ten Eerste, 21 februari).


Red.:   Zo zie je maar: de "SP is lonkende verzorgingsstaat-chauvinimse"-houding van Sommer wordt gezien als genuanceerd. De rest is erger.
    Met als eerste voorbeeld dat van Sheila Sitalsing, die een plaats heeft als één van de twee columnisten op de meest prominente plaats in de Volkskrant, die op pagina twee - zeg maar een directe opvolgster van Jan Blokker, naast Bert Wagendorp. Allemaal rasechte cynici, trouwens. Behalve als het over alle aangaande nomadisme en parasitisme gaat, maar dat terzijde. Hier een echt Sitalsing stukje: doortrapt, vals, vilein uitleg of detail ... een echte marskramer en parasiet waard (Sitalsing is immigrant uit Suriname)
 

Uit: De Volkskrant, 01-09-2012, column door Sheila Sitalsing, schrijver

Premier Emile

Tussentitel: 'Karaktermoord', huilde Roemer in tegen de Telegraaf

De man die een gerede kans heeft minister-president van Nederland te worden, liet zich gisteren testen op premierabelheid door de grootste krant van Nederland. Toevalligerwijs dezelfde krant die de natie al dagenlang waarschuwt voor het rode gevaar door middel van instructieve koppen als 'MET SOCIALISTEN 250 DUIZEND ARBEIDSPLAATSEN WEG'.
    Het treffen tussen De Telegraaf en de voorman van de Socialistische Partij levert leerzame kost op. Zo valt te lezen dat Emile Roemer in het ietwat onbeholpen en bij vlagen vertederende gehakketak tussen de diverse lijsttrekkers een knoertharde campagne ziet. Een grappig opmerkinkje van bollewangenhapsnoet Jan Kees de Jager over de rente die van slag zou zijn geraakt door praatjes van Roemer? 'Karaktermoord', huilde Roemer tegen zijn twee Telegraaf-ondervragers.
    Toen moest het inhoudelijke deel van het interview nog beginnen.   ...


Red.:   Let vooral op dat 'huilde'... Daarom noemen we, met goede reden, Sitalsing doortrapt, vals, en vilein. Let verder op termen als 'voorman', 'Socialistische Partij' (uitgeschreven), en dergelijke. Eigenlijk is vals, vilein en doortapt toch redelijk eufemistisch ...
    Iemand met een bijna even goede staat van dienst is Peter Middendorp uitleg of detail . En met dus oom dezelfde politieke voorkeuren (waarover je trouwens een redelijk strak geldende regel kan opstellen: hoe smerige de taaltrucs, hoe smeriger de politieke opvattingen, waarbij we met "smerig" de meer linksige en alfa-achtige varanten bedoelen, zoals "Christenen zijn fout en moslims zijn goed")


Uit: De Volkskrant, 01-09-2012, column door Peter Middendorp, schrijver

Angst

Eerst dacht ik: Roemer is afgevallen of naar de kapper geweest. Later dacht ik dat hij zijn wenkbrauwen had geknipt, al herinnerde ik me van hem geen borsteltjes. Weer later dat hij zijn ogen had laten doen of mogelijk de huidlifter uitgeschoten was. Het was pas op een foto, na het RTL-premiersdebat genomen - Rutte en Roemer hadden flesjes frisdrank in de hand - dat ik zag wat het was. Angst. De angst had hem bereikt. Ik zag het en kon het weten, ik ben een kenner van het fenomeen.    ...


Red.:   Waar ging dit over: Rutte had staan liegen over zijn beleid, en Roemer was daardoor van zijn stuk gebracht. Een situatie die aanleiding was voor de hele media om collectief de kant van Rutte te kiezen en te roepen dat Roemer gefaald had. De leugens van Rutte werden grotendeels onder het tapijt geveegd.
    Zoals we al geconstateerd hadden: bij de keuze tussen het neoliberalisme in de vorm van Rutte en de socialisme in de vorm van Roemer, staan de media alle driehonderd keren aan de kant van het neoliberalisme. want iedereen weet: socialisme is vies, ook al is het doodgewoon dat van een fatsoenlijke staat. Er is maar een toekomst denkbaar: het neoliberale ideaal zoals verwerkelijkt in de heilstaat Amerika.
    Een van de kenmerken van een goede politieke campagne is haar doordringingsvermogen. Je moet haar niet alleen voeren op het politieke speelveld, maar ook daarbuiten. Hier een voorbeeldje, van de hand van één van de human interest columnisten - die het dus normaal niet over politieke zaken hebben. maar wel te hulp schieten al;s er campagne gevoerd moeten worden als het dringend nodig is. Tegen Geert Wilders bijvoorbeeld. En dus ook Emile Roemer. Ook de duivel zelve:


Uit: De Volkskrant, 05-09-2012, column door Aaf Brandt Corstius

Pechtold

...     Roem erotiseert, dacht ik maar weer eens. Ik bedoel: Alexander Pechtold is een prima ventje om naar te kijken, een lieve, oude schooljongen die heel actief is in zijn debatclub, maar hij is geen Hollywoodster, zelfs geen ouder wordende Hollywoodster. ...
    Roem erotiseert trouwens niet iedereen. Emile Roemer, bijvoorbeeld, heeft weinig last van erotiserende roem. Dus erotiseert Roemer zichzelf maar. Gisteren heeft hij naar aanleiding van een dalende barometer gezegd dat hij een 'stevige bast' had.
    Dit gaf me een nieuw inzicht in Emile Roemer. Ik dacht dat hij zichzelf zag als een jolige, dikke Brabander met altijd een gebbetje up his sleeve. Zoals wij hem allemaal zien, eigenlijk. Maar hij ziet zichzelf, blijkbaar, als een man met een stevige bast. Een man van staal. Een man, die door zijn drukke baan geen tijd heeft om elke dag te sporten, maar die op wonderlijke wijze toch een kabel van krachtigheid over zijn gehele torso heeft lopen. Een man met natuurlijk overwicht; niet in de vorm van vet, maar in de vorm van spieren.
    Toch maar wat onderzoek gedaan. Emile Roemer, een man die ik op geen enkele wijze associeer met sport of spiertraining, heeft op de site 'Jong in Nederlek' (de site van de jongeren van de gemeente Nederlek) bij 'hobby's' ingevuld: 'Voetbal, tennis, fitness, muziek maken en beluisteren,
    en...... politiek'.
    Fitness is dus een nog grotere hobby van Roemer dan politiek, blijkt. Een volledige omwenteling in mijn Emile Roemer-perceptie was nodig. Emile Roemer heeft écht een stevige bast. Een stevige, doorgefitnesste bast. Misschien heeft Emile Roemer zelfs wel een sixpack. Dit wordt waarschijnlijk volgende week bekendgemaakt, mocht de barometer nog verder zakken.


Red.:   Ook is het belangrijk om op vele terreinen te werken. Bij de volgende gebeurt dat op twee manieren: het stuk stond op de Opinie-pagina's, en het ging over onderwijs, een verder wat verwaarloosd veld (overigens: wat een willekeurige auteur lijkt, is in feite een voormalig lid van de Volkskrant-economieredactie, die destijds volkomen vergiftigd was door het Dickensiaanse neoliberalisme van chef Frank Kalshoven uitleg of detail ):


Uit: De Volkskrant, 07-09-2012, door Ferry Haan, docent economie

Protestpartijen PVV en SP verraden de docent

Een onderwijsvoorspelling: na de verkiezingen zullen de schoolboeken niet langer gratis zijn. De maatschappelijke stage voor middelbare scholieren wordt geschrapt. De klassen worden gemiddeld groter. De prestatiebeloning voor leraren is afgeblazen en hun lonen blijven bevroren. Deze voorspelling is eigenlijk geen voorspelling, maar meer een logisch gevolg van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen. Of beter, van de versie van de plannen die de partijen zelf hebben ingeleverd bij het Centraal Planbureau voor de doorrekening.
    Van het lezen van de CPB-onderwijsparagrafen word ik niet vrolijk. De partij die sinds de grote onderwijsdemonstraties waarschijnlijk de meeste gefrustreerde docenten heeft aangetrokken, de SP, blijkt de partij die nu de klassen wil vergroten. Docenten die massaal protesteerden tegen het kabinetsbeleid, worden nu ook door de oppositie verraden. De SP bezuinigt netto een half miljard op onderwijs. ...Red.:   Waarmee we ook kennis gemaakt hebben met een andere veelgebruikt wapen in elke campagne: de aperte leugen.
    Maar hét kenmerk van de goede campagne is natuurlijk de herhaling. Stampen, moet je erop. En Sitalsing stampt door:


Uit: De Volkskrant, 10-09-2012, column door Sheila Sitalsing

Armoe

...    En toen ging Emile Roemer onderuit. Eerst was het voor de liberalen nog grappig dat Roemer er in tv-debatten bijliep als een brugklasser op de eerste schooldag en in kranteninterviews in alle valletjes trapte.   ...


Red.:   Dat is dus dat al genoemde gevalletje van het liegen van Rutte. We hadden het al gezegd: het kwam ieder uur terug op radio en televisie. En altijd maar over Roemer die verbaasd was, en nooit over de keiharde leugen van Rutte.
    En toen kwamen dus de verkiezingen zelf, op 12 september, en werd Rutte de grootste en Samsom tweede. En de SP bleef slechts gelijk. Zou je zeggen dat het daarmee toch over was. Maar nee, hoor. En de reden is overduidelijk: men beseft natuurlijk donders goed dat al die strategische stemmers die naar Samsom zijn overgelopen, weer razendsnel teruggaan naar de SP, zodra de eerste neoliberale maatregelen erin gaan hakken. En dan gebeurt er met de PvdA vermoedelijk hetzelfde als met het CDA: ze wordt gemarginaliseerd tot ergens rond de 15 zetels, een punt waarop ze een half jaar geleden al beland waren.
    Het gevaar van de SP is dus blijvend. En dus ook de campagne. En alweer hebben we haar daar:


Uit: De Volkskrant, 14-09-2012, column door Sheila Sitalsing

Spijt

Er zijn mensen die naar Mark Rutte zijn overgestapt, omdat hij zo overtuigend 'Geen cent meer naar de Grieken!' riep tijdens het 378ste televisiedebat. Of juist naar Diederik Samsom, omdat hij afgelopen mei zo overtuigend weigerde mee te werken aan dat Kunduzding dat het leven hier duurder maakt omdat ze daar in Brussel vinden dat we moeten bezuinigen.
    Ze hebben heus wel geaarzeld. Maar Wilders is in Den Haag tegenwoordig een melaatse (en, toegegeven, dat 'geld voor zieken, niet naar Grieken' is nogal infantiel), dus dat zou zonde zijn van de stem. Ook Emile Roemer ging de Haagse kliek er met man en macht buiten houden, dat zag je aan die zelfvoldane koppen. ...


Red.:   Zoals we al zeiden: doortrapt, vals en vilein.
    Maar dit stukje illustreert ook dat andere wat we al zeiden: men weet donders goed waar het probleem zit:

  Die mensen zijn donderdagochtend opgestaan met het nieuws dat buitenlandse kranten jubelen over een sweeping victory voor 'pro-Europese partijen'.
    Ze horen de vermoedelijke premier 'koers houden' zeggen en de vermoedelijke vice-premier 'het roer moet om'. Ze zien de maskers van SP-light en PVV-light afglijden. En ze weten dat ze dat met hun stem nooit zo bedoeld hebben.

En dus dreigt het gevaar van SP en PVV in onverminderde mate. Wat ook een andere nomadistisch columnist kennelijk beseft:


Uit: De Volkskrant, 19-09-2012, column door Max Pam

Kiezersbedrog en dan door de kiezers zelf

Tussentitel: Iemand met een zachte g zal in het noorden nooit helemaal populair worden

...    Hetzelfde geldt voor Emile Roemer, tenminste als de SP de ambitie heeft ooit de grootste partij te worden ter linkerzijde. Tegenover Samsom zal Roemer het altijd afleggen, eenvoudig omdat hij een bepaald soort snuggerheid mist. Hij is een gezellige oom, maar te vaak zie je hem denken: 'Het groeit mie wel boven me'n kop, maar niet boven me'n hand. Hou doe! Het socialisme is de stroming van de Internationale die zal heersen op aard, en dan kom je uiteindelijk nergens als je de hele tijd tegen de hoge heren in Brussel ageert.   ...


Red.:   De overbekende retoriek van gelovers in de heilstaat Amerika, waar Pam ooit geweest en het liefst had willen blijven (Hong Kong vond hij ook fantastisch uitleg of detail ). Maar daar is het voor zo iemand toch veel moeilijker parasiteren, aangezien het kunnen parasiteren toch sterk afhankelijk is van het echt goed beheersen van de taal.
    En ook één van de nieuwe columnisten van de Volkskrant doet mee - en hij is niet aangenomen vanwege zijn originele standpunten (overigens: dit stukje stond op de multiculturaltische haatzaai-ste Joop.nl, maar tussen die plek en de Volkskrant wordt er tegenwoordig vrijelijk gewisseld):


Uit: Joop.nl, 25-09-2012, door Johan Fretz - Cabaretier/ schrijver

De slechte verliezer


Roemer dacht met een volks links verhaal, simpel en toegankelijk, de hoofdprijs te pakken, maar vergiste zich


Ik hoop dat Rutte en Samsom tijdens de formatie ook flippo’s gaan uitruilen. ...
    Emile Roemer zegt dat Samsom de SP-kiezers slechts 'te leen heeft', alsof hij ook wat te zeggen heeft over mensen die niet op hem gestemd hebben. Bovendien: die kiezers zaten voordat ze bij de SP zaten juist voor een deel bij de PvdA.
    Roemer is voor het gemak blijkbaar vergeten dat hij een campagne heeft gevoerd van een bedroevend intellectueel niveau: hij dacht met een volks links verhaal, simpel en toegankelijk, de hoofdprijs te pakken, maar vergiste zich. ...


Red.:   Enzovoort, met argumenten van dit type:

  ... momenteel is de enige die een geloofwaardigheidsprobleem heeft, Emile Roemer, die zich in de formatiedebatten aanstelt na zijn eigen falen en op zondag niet zelf naar Eva Jinek toe komt, maar zich nog een keer omdraait en het afleggen van verantwoording laat aan zijn baas Jan.

En als het zo zijn dat bij alle tv-programma's alleen Roemer zelf verscheen, dan zouden de types als cabaretier/schrijver Johan Fretz, tevens columnist bij de Volkskrant, stukjes schrijven over het dictatoriale karakter van die Roemer, en dat het feit dat hij nooit eens anderen, als bijvoorbeeld "zijn baas Jan" (ook deze kerel Fretz is dus doortrapt, vals en vilein), naar bijvoorbeeld Eva Jinek op zondag liet gaan, bewees dat hij totaal niet deugde om het land te besturen.
    Ondertussen zijn de reacties van de SP, heel verstandig, beperkt gebleven tot twee stuks. In een terloops interview heeft Roemer de opmerking gemaakt dat de PvdA stemmen had geleend van de SP, en het al genoemde interview van Jan Marijnissen in het " human interest"-programma van Eva Jinek op zondagmorgen. Uitermate irritant voor de ergste hetzers onder de columnisten, en Max Pam kon zich dan ook niet bedwingen. Bij gebrek aan daadwerkelijke reacties van de SP, ging hij dus maar zijn eigen reacties verzinnen. Wat hij, heel dom (want dat is de man natuurlijk ook), nog toegaf ook, ergens op tweederde van het artikel:


Uit: De Volkskrant, 26-09-2012, column door Max Pam

Grootste kritiek op PvdA komt van links

...    Voor de SP ... zal het de komende tijd heel moeilijk worden om niet terug te vallen in de vertrouwde retoriek jegens haar traditionele vijand. ...


Red.:   Hetgeen een afkorting is van: "De SP heeft geen retoriek gebruikt tegen de PvdA, maar zal het de komende tijd gaan doen". Volgens Max Pam. Dus volgens Max Pam heeft de SP geen retoriek gebruikt, op tweederde van zijn artikel. Hier wat stukjes uit de rest ervan:

  De druiven zijn zuur voor de Socialistische Partij. ...
    ... Wie het jargon een beetje kent, proeft nu al de verbittering. ...
    Een andere opmerking, dit keer van Marijnissen, toont ook duidelijk de afkomst van de SP. Marijnissen voorspelde dat de sociaal-democraten bij nieuwe verkiezingen de tol zullen betalen, waaraan hij toevoegde: 'En dan zijn wij niet vergeten wat er nu is gebeurd.'
    Zo sprak ook Mao toen hij aan de Grote Mars begon. En zo sprak de maffiabaas tegen de agent toen de lading cocaïne werd ingerekend.
    Pas op, de volgende keer weten wij je te vinden.

Oftewel: iedereen die een ander met gelijke munt terug betaalt, is een maoïst, dus een plager van massamoord en genocide. Of een maffiabaas. Volgens Max Pam.
    Waarna er maar één enkele conclusie kan worden getrokken: de pleger van verbale massamoord en verbale genocide is Max Pam zelf. Kijk nog maar eens naar deze Attentate:
  Historisch beschouwd zitten de grootste vijanden van de sociaal-democraten altijd aan hun linkerzijde: de marxisten, de communisten, de stalinisten, de trotskisten en de maoïsten. ...
    Voor de SP, die maoïstische wortels heeft,

Zoals voor Mao en maffiabazen geldt, is het dus ook voor het geval Pam echt dieptreurig dat hij hersteld is van de ernstige ziekte waaraan hij ooit is bijna doodgegaan. Zou Max Pam schrijven als hij het over Max Pam had op de manier van Max Pam.
    Pam heeft ook nog vrienden:


De Volkskrant, 27-09-2012, ingezonden brief van Emile Grivel, Nieuwegein

Maffiose Marijnissen

In zijn colum schrijft Max Pam over de reactie van de SP op het verkiezingsresultaat en de verbittering jegens de PvdA. Hoe vaak Diederik Samsom tijdens de campagne niet plechtig heeft verklaard dat de SP het dichtst bij de PvdA staat. Om dan voor de VVD te kiezen.
    Ook in 2006 heeft de PvdA (Wouter Bos) geen enkele serieuze poging ondernomen om de haar zo ogenschijnlijk dierbare SP - na een eclatante verkiezingsoverwinning - bij de kabinetsonderhandelingen met het CDA binnenboord te houden. Toen boog de PvdA razendsnel voor het 'njet' van Balkenende, nu voor dat van Rutte.
    Hopelijk is de SP er nu eindelijk van overtuigd dat op deze momenten de PvdA geen betrouwbare partner blijkt te zijn. En dat ze dus daarom niet zal vergeten wat er nu (weer) is gebeurd, aldus Jan Marijnissen. Dat Max Pam die uitlating van Marijnissen gelijkstelt aan uitlatingen van Mao of een willekeurige maffiabaas toont aan dat deze columnschrijver zelf de demagogie niet schuwt.


Red.:   Goh, wat is deze reactie nog aardig voor die Max ...
    De onrust in de geest van de politiek-correcte bloedhonden is nog lang niet terug:


Uit: De Volkskrant, 06-10-2012, column door Peter Middendorp, schrijver

Verliezen

Tussentitel: Met machteloze vuisten rammelt hij op zijn borst

Ik zat in de trein naar Amsterdam om de boekpresentatie van Tommy Wieringa te bezoeken. ...
    In de trein dacht ik aan Roemer. Sommige mannen hebben meer hoofd dan noodzakelijk. Tegen zijn kapper zou ik willen zeggen: houd de zones boven de oren gedekt - wat moeten wij met al dat hoofd?    ...


Red.:   Wat smerigheid ter inleiding. Hier komt de boodschap:

  Uit Roemer komt de laatste tijd alleen gejammer en geklaag. Wat heeft hij het moeilijk, wat doen de winnaars toch gemeen. Je hoort gepiep en meer gepiep - schaamte, ga je ervan denken, waar is je blos?

Zoals we al gezien hebben: een aperte leugen. Een aanwijzing waarvoor te vinden is in het gebrek aan citaten van wat Roemer gezegd zou hebben.
  Ik ken Tommy uit de tijd dat we schooiers waren. ...
    We stonden nog altijd aan dezelfde bar, maar nu kwamen er ineens meisjes vragen: 'Zijn jullie beschikbaar?' Zoals ik toen op Daniël heb ingepraat, met machteloze vuistjes tegen zijn borst gerammeld heb, zie ik Roemer nu tekeergaan tegen Samsom.    ...
    Ik stapte uit de trein, nam de tram en liep het laatste stuk. Ik moest nog wel een aardige regel over Roemer bedenken voor ik me in het feest begaf. 'Aardig doen tegen mensen die niet aardig doen' - Daniël zingt het heus niet voor de lol - 'die hebben het 't hardste nodig.'
    Toch, dacht ik, toen ik bij wijze van begroeting werd opgetild en een groot hoofd met ongedekte oren vrolijk boven het gezelschap uittorende: Roemer, zo kan het toch ook?

Goh, wat een ontzettende viezerik is die Middendorp. Hier lijkt maar één recept te gaan helpen, om deze geest weer in orde of tot rust te krijgen. De Ramdas-oplossing: zelfmoord.
    En om nog eens te demonstreren dat dit een verschijnsel is van sociologische klassen (of een complot, maar dat is onwaarschijnlijk):


Uit: Volkskrant.nl, 10-10-2012, door Johan Fretz, schrijver

Johan Fretz: 'Och, Harry van Bommel toch, Tom Cruise uit Helmond, wat een waardeloos inzicht'

Harry van Bommel komt met de absurdistische mening dat de missie in Kunduz volbracht is, schrijft Johan Fretz. 'Terwijl hij zelf dondersgoed weet dat het daar nu niet opeens een soort Centre Parcs in de Woestijn is geworden.'


Harry van de SP weet het zeker, het is weer supergezellig in Kunduz. Was het een tijdje geleden nog een bloederig slagveld, vandaag de dag kunnen we allemaal stilaan weer overwegen er een weekje all inclusive naartoe te boeken. Gewoon lekker ontspannen en de Afghaanse cultuur opsnuiven: het bezichtigen van pittoreske granaatexplosies ...


Red.:  Enzovoort. Het bekende verschijnsel van schrijvers die dit soort stukken gaan schrijven: de bombastische retoriek vliegt om je oren. Gelukkig heeft Fretz ook een argument:

  De grote afstand tussen de realiteit en de papieren werkelijkheid, waarbij veiligheid gewaarborgd zou worden door politietrainers in Kunduz, was voor een aantal partijen de reden om de politietrainingsmissie niet te steunen. De SP wees GroenLinks er destijds fijntjes op dat het in Kunduz niet veilig was, dat er dus geen veiligheidsgaranties gegeven konden worden. Wie dat wel deed, verkocht fabeltjes, aldus de SP. Daar had de partij absoluut een punt: het was niet veilig in Kunduz. Alleen leek mij dat nou juist een hele goede reden om wel te gaan.
    Stel je voor, dat de Canadezen en Amerikanen in de jaren veertig hadden gezegd: 'Nederland, nee joh, daar is het veel te onveilig, daar hebben we geen zin in. We zijn een leger voor de lol.

Gevolgd door nog wat van die bombast. Maar wat Fretz in essentie dus beweert is dit: "Canada staat tot Nederland als Nederland staat tot Afghanistan". En indien als zodanig geformuleerd, onmiddellijk herkenbaar als flagrante onzin. Je zou wel iets kunnen zeggen als: "Canada staat tot Nederland als Pakistan tot Afghanistan" - het verschil zijnde dat er dan wel vergelijkbare grootheden op de juiste plaats staan.
    Maar dit natuurlijk allemaal slechts inleiding voor dit soort opmerkingen:
  Het socialisme van Harry beperkt zich - zoals wel vaker bij de SP - tot het bestrijden van ongelijkheid op nationaal niveau.

Klassenhaat. Waarop deze redactie onmiddellijk reageerde met de methode van spiegeling: "De solidariteit van PC-kliek beperkt zich - zoals altijd bij de PC-kliek - tot het bestrijden van ongelijkheid op internationaal niveau".
    Al met al is deze bijdrage van Fretz nog bedroevender dan die van Middendorp, vermoedelijk juist omdat hij probeert iets inhoudelijks te zeggen. De reageerders lustten er dan ook wel pap van. Een selectie:
  hminkema
Zou een willekeurige burger dit armetierige artikel, dat de plank feitelijk geheel misslaat, in de VK geplaatst krijgen? Ik geloof er niks van, tenzij de redacteuren slapen of goede vrienden zijn met de scribent. Van Bommel beweert nergens dat het nu veilig of paradijselijk is in Afghanistan. Wel dat het doel van de missie - politie opleiden - bereikt is. Fretz nummertje bestaat uit het verdraaien van het standpunt en het dan goedkoop ridiculiseren. Middelbare-schoolniveau. Intrigantengedrag.
11/10/12 00:37

PaulusII
Zelden zo'n warrig verhaal als dat van Fretz gelezen. Wat wil hij nou eigenlijk? Een van Bommel afzeikverhaaltje schrijven? Fretz diskwalificeert zich hiermee. De SP heeft nooit brood gezien in de hopeloze "vredesmissie" in Afghanistan, waar Nederland ooit door Balkenende in gerotzooid is. Is Fretz George Bush & Co en zijn loze argumentatie om een rampzalige oorlog in Afghanistan en Iran te beginnen nu al weer vergeten? Dat belooft wat voor de volgende columns van heer Fretz.
10/10/12 23:57

PerryLI
Gelukkig begrijpt de rest van de Nederlanders wat van Bommel ondubbelzinnig zegt. Deze 'komiek' Fretz moet nog duidelijk achter zijn oren gewassen worden om te kunnen begrijpen dat doelen die gesteld zijn in 2011 niet zomaar anders geinterpreteerd moeten worden. Van Bommel heeft gelijk dat de POLITIEmissie afgerond is en dat de militairen (vermomd als politietrainers) terug MOETEN!
10/10/12 23:00

Contemplatie
Heb helemaal niets met Harry van Bommel, zeker niet sinds hij meeloopt in demonstraties met antisemieten, maar als ik dit kinderachtige opstelletje lees van deze simpele ziel Fretz, ga ik nog een beetje sympathie voelen voor Harry. Zijn columnisten zo schaars, dat VK zich zelfs moet verlagen tot het inhuren van Fretz? Sneu.
10/10/12 22:53

Robotje
Kennelijk heeft de heer Fretz het nodig om de heer Van Bommel de les te lezen (vind ik verder prima) om een vergelijking te maken tussen wat we de 2e wereldoorlog noemen en een bizar en schandelijk conflict in Afghanistan. Weet u nog waarom de amerikanen daar binnen vielen? En weet u ook hoeveel keer ze van mening zijn veranderd? En wat nu de reden is om daar stilletjes te vertrekken? U bent net zo bizar als Van Bommel. Inval en het blijven was bij voorbaat gedoemd te mislukken.
10/10/12 22:12

TeilUilenspiegel
Deze missie was al voltooid, voordat er aan begonnen was en bevond zich daarna in een toestand van permanente voltooiing. . Heerlijk, de absurde tijden van de dialectiek zijn terug. En dat ook nog in Bizarristan.
10/10/12 19:49

Satuka
Was er nou geen hoofdredacteur die deze arme jongen tegen zichzelf in bescherming had kunnen nemen? Hij begrijpt er namelijk helemaal niets van. Het doel van de missie was niet om Kunduz om te toveren tot Center Parcs, maar om Afghaanse politietrainers op te leiden. Dat doel is - althans volgens de commandant v/d strijdkrachten - bereikt. Daar reageert v B. op en hij stelt nergens dat het zo gezellig is daar. Dit domme geroeptoeter is dus een grote stroman...
10/10/12 18:53

Henk_Alexander
Zolang er vreemde troepen in Afghanistan zijn, blijft het daar onveilig. Eigenlijk is Van Bommel's mening niet zo absurdistisch; ze lijkt meer ironisch bedoeld en te wijzen op de Catch 22 waarmee het westen worstelt: blijven of weggaan het zal altijd offers kosten.
10/10/12 18:24
...
God
Ach die Johan Fretz toch, nieuwste DWWD-babe. Een echte crossover. Wat de heer Fretz ooit "geschreven" heeft, is alleen Matthijs bekend.
10/10/12 18:04

Papa Yabo
Als je beseft dat de hele missie in Kunduz om te beginnen een kansloze exercitie was, is het heel redelijk te veronderstellen dat de missie volbracht is op het moment dat ook de politiek de kansloosheid ervan beseft. Verder is dit een nogal vilein stukje dat ons moet doen geloven dat de scribent uitstekend op de hoogte is van de wereldpolitiek. Dat waag ik eerlijk gezegd te betwijfelen.
10/10/12 18:01

WatNou
Heeft iemand Harry ooit betrapt op een zinvolle bijdrage? De SP was overigens altijd al tegen deelname, dus vanwaar deze plotse interesse van Harry.
10/10/12 17:54

De Mistighe Horne
Mooi, de volgende vrijwilliger voor een missie in Afganistan is ons Johan Fretz. Wellicht ook wat voor zijn kinderen? Uit de onderstaande reacties blijkt dat er nog meer liefhebbers zijn. De heilige graai zij met u.
10/10/12 17:35

zelf op onderzoek uit
... telt dit als opinie voor de Volkskrant. Gezien diverse reacties zit de schrijver vrij verkeerd met waarop zijn stelling is gebaseerd (als 't ergens op gebaseerd is).
10/10/12 17:11

zelf op onderzoek uit
Scheve vergelijking met WO-2 ... oorlog Afghanistan is interne aangelegenheid. Als er 'bezetters' zijn dan zijn het de Westerse troepen.
10/10/12 17:06

Rick Delahaye
Op de persoon spelen is natuurlijk altijd goedkoop en eigenlijk ook een vorm van oorlog voeren en agressie. De hele tijd dat woord "Harry" is daarnaast ook knap irritant.
10/10/12 16:35
...
Scheurneus
"De Afghaanse cultuur opsnuiven". Die is goed. Ik begrijp wat je bedoeld. Snort! Even helemaal weg...
10/10/12 15:49

abas567nen
Om Verhagen te plezieren en Clinton is deze actie tot stand gebracht.De Taliban leeft nog en Afghanistan is met Karzai nog corrupter als alle amerikaanse en westerse banken en vezekeraars bij elkaar.Van Bommel heeft gelijk.Stoppen met die handel . Afghanistan en Pakistan opgeven. Iran, dito.Laat de wapenindustrie zich maar volvreten, dan heeft Romney zijn zin en kunnen ze nog meer belastinggeld wegstouwen in Zwitserland, Lux. enz.
10/10/12 15:29

Jonggrijs
Totale qwatsch die missie.
10/10/12 15:15

vic000
De bijdrage van Fretz is net zo absurdistisch als het gevoel van veiligheid dat Van Bommel poneert. De vergelijking die Fretz maakt met de rol van de bevrijders in WO II is zo mogelijk nog gekker. Hier is sprake van eigen, volstrekt onvergelijkbare cultuuraspecten. Het westen gelooft in maakbaarheid - echt weer de ratio - terwijl Afghanistan z'n eigen sfeer en cultuur kent, die niet door het Westen wordt begrepen, laat staan dat we daar veiligheid tot stand kunnen brengen. Echt onzin dus!
10/10/12 14:15
...
Irmaatje
De missie in Afghanistan was afgelopen. De nieuwe missie was alleen een trainingsmissie, weet u nog? . Het trainen is klaar, ze kunnen zichzelf verdedigen en zichzelf opleidien, dus wij kunnen weg daar. Van Bommel heeft groot gelijk.
10/10/12 13:59

Rijntje de Vos
Wat hebben we in dat land te zoeken?
10/10/12 13:41

horz
Dit is een oorlog met een duidelijke oorzaak maar zonder duidelijk doel, en eveneens zonder een doordachte exit strategie. Het is hoe dan ook duidelijk dat deze oorlog al lang verloren. Zelfs voordat alle buitenlandse militairen vertrokken zijn, keert het land terug naar zijn achterlijke gebruiken. Dat proces is nu al bezig. Velen zijn dus voor niets gesneuveld. Nog verstandiger mensen dan ik voorspelden dat al in 2001.
10/10/12 13:17

Dit is ongeveer de helft - de rest was gemiddeld nauwelijks positiever.
    Er er nog geen tijd geweest om alle anti-SP- en anti-Roemer-propaganda hier te reproduceren. Maar er wordt zelfs wat erkend door de grote propagandisten, naar aanleiding van een documentaire gemaakt over de campagne. Je moet wel goed lezen. Een deel van die campagne waren, en zijn, suggestieve opmerkingen van de soort "Marijnissen is de echte baas ", of "het politburo is de echte baas". Er is nu een documentaire gemaakt over Roemer in de verkiezingscampagne, en de wekelijkheid komt naar buiten:


Uit: De Volkskrant, 18-12-2012, van verslaggevers Maartje Bakker en Ron Meerhof

Roemer, eenzame strijder in de traditie-Marijnissen

... een televisiedocumentaire gemaakt door Coen Verbraak. Hij volgde de SP-leider tijdens campagnebesprekingen, voor en na debatten ...
    Al jaren doen er geruchten de ronde. Achter de schermen zou oud-partijleider Jan Marijnissen nog steeds aan de SP-touwtjes trekken, bijgestaan door senator Tiny Kox - en laat die in 2012 nou net lid zijn van het campagneteam. Steevast duikt ook de naam van partijsecretaris Hans van Heijningen op. Hoe vaak de SP'ers ook bezweren dat Roemer de dienst uitmaakte, de geruchten verdwijnen nooit.


Red.:   'Geruchten' is natuurlijk een eufemisme voor berichtgeving door de media - dit is de werkelijkheid:

  SP-lijsttrekker Emile Roemer stond er in de verloren verkiezingscampagne goeddeels alleen voor. Alleen wanneer hij speeches schrijft. Alleen voor aanvang van de tv-debatten. Alleen in de auto, in de nacht op weg naar huis. Nauwelijks ondersteund door zijn campagneteam.
    Dat is het beeld dat oprijst uit een televisiedocumentaire gemaakt door Coen Verbraak

Die berichtgeving is dus smerige propaganda.
    Nog eens geïllustreerd door de gorigheid die om het bovenstaande heen stond. Want dit stond natuurlijk niet in een neutraal of positief stuk. Ook dit was allemaal negatief. Negatief gemaakt. Want hadden er voordurend verschillende mensen om Roemer heen gedraaid, dan was het " Het was een wanorde in de SP"  geweest. Had Roemer voortdurende gepraat met hetzelfde team, dat was het "Roemer was een stroman van het politbureau" geweest. En nu Roemer veel alleen heeft gedaan, is het "Roemer werd door de SP alleen gelaten".
    Dit is nu hoe propaganda werkt. Hoe gore propaganda werkt.
    Wat Roemer natuurlijk zelf ook voortdurende ziet, en niet weinig aan zijn beklemde genmoed zal hebben bijgedragen:
  Zelf voelt Roemer zich vooral door de media in de steek laten. Na een optreden bij De Wereld Draait Door, waar Roemer wordt aangevallen door drie 'gesprekspartners', onder wie Peter R. de Vries, zegt Roemer tegen zijn vrouw: 'Ze hebben keihard karaktermoord gepleegd bij de VARA, om Samsom naar boven te halen.'

En daar is geen woord aan overdreven. Het zijn gore propagandisten, daar bij de VARA en de andere elektronische media. En bij de Volkskrant en de overige gedrukte media.
    En natuurlijm dienen zich de usual suspects aan. Eerst de recensent die flauwviel van emotie bij de " Ik ben een Marokkaan en moslim!!!"-rede van acteur Nasrdin Dchar:Uit: De Volkskrant, 24-12-2012, tv-recensie, door Jean-Pierre Geelen

Emile

Hij durfde het aan, want hij had 'niets te verbergen'. En dus liet SP-voorman Emile Roemer documentairemaker Coen Verbraak toe tijdens zijn voorbereidingen op de verkiezingen. Die kwamen snel: twee dagen later viel Rutte I.    ...
    Emile Roemer - tussen pieken en peilen, zondag vertoond bij de VARA, is het lineaire verslag van de campagne en de voorbereidingen daarop van Roemer. ... Hoe open en eerlijk Roemer zich ook toont (Verbraak leek zelfs afwezig bij een late nabespreking met een biertje en zijn vrouw op de bank), zo inzichtelijk als in de eerdere campagnefilms werd het nu niet. Geen onhebbelijkheden, geen intern meningsverschil, echt strategisch overleg werd ook niet getoond.
    Roemer kukelde in valkuilen.. niet meer of mider dan de overigen. Maar in het gevalk van Roemer,, Wilders, gebeurt er dit:

  Toen de neergang eenmaal was ingezet, vulden media dat beeld verder in.

Ook dit eufemisme moet even vertaald worden: een misstap van Cohen of Samsom wordt met de mantel der liefde bedekt, en een misstap van Roemer of Wilders wordt breed uitgemeten en eindeloos herhaald.Bijvoorbeeld zo:
  Knevel & Van den Brink toonden beeld uit een radiodebat waarin Geert Wilders hem fors aanpakte, maar lieten het sterke antwoord weg van Roemer, die daarvoor nog applaus oogstte van het publiek.

Cohen of Samsom krijgen geen kritische vragen of krijgen ze van tevoren toegespeeld (duidelijk zichtbaar tijdens de hele campagne bij Samsom), en tegen Roemer of Wilders worden de bloedhonden ingezet:
  Het sterkst was het beeld van Roemer, verslagen achter in de auto, vlak nadat hij in DWDD hard was aangepakt (of niet bestand bleek tegen het spervuur van vragen van Peter R. de Vries over zijn slaafsheid jegens De Telegraaf, die later campagne tegen hem voerde). 'Karaktermoord', zei Roemer. 'Dit was niks. Geen schijn van kans, alleen maar domme vragen.'

En natuurlijk is Geelen van harte met de bloedhonden eens:
  Was het doelbewuste karaktermoord? Matthijs van Nieuwkerk weerlegde dat vrijdag in een sterke aflevering van Jeroen Pauws Vijf jaar later. Er zaten gewoon drie scherpe interviewers aan tafel, dat was alles.

Alsof een ontkenning van één van de daders ook maar een stuiver waard is. Alleen in de ogen van de mede-bloedhonden, natuurlijk:
  Of Roemer al geëvalueerd heeft, is onbekend. Vooralsnog heeft hij zich niet in de kaarten laten kijken. In Tussen pieken en peilingen leken er nauwelijks kaarten te zijn. Misschien was dát wel Roemers zwakte: dat hij zelfs die niet te verbergen had.

Dit geheel in tegenstelling tot Samsom en zijn clubje verraders Timmermans, Plasterk en Asscher: voor de verkiezingen de sociale kaart spelen, en dan dat allemaal keihard vernietigen samen met de psychopaten Rutte, Blok en Schippers. Ja, voor twee zaken heeft hij gestreden: ontwikkelingshulp en een pardon voor asielzoekers. De echte nomadisten en landverraders eigen>
    Van precies hetzelfde laken een pak is de volgende propagandist:


Uit: Joop.nl, 23-12-2012, door Francisco van Jole - eindredacteur Joop

Roemloos ten onder

Luidt de documentaire over Roemer zijn einde als SP-lijsttrekker in?


Een van de zaken die opvallen in de nu reeds spraakmakende documentaire 'Roemer: Tussen pieken en peilen' is dat de SP-leider probeert een teflonlaag te kweken. Op elke tegenvaller reageert hij laconiek: 'Volgende keer beter'. Dat werkt niet. Zeker niet omdat steeds blijkt dat het de volgende keer helemaal niet beter wordt.
    Zo'n houding hoort bovendien niet bij de mentaliteit van een winnaar. ...


Red.:   Volgens het soort mentaliteit dat dit soort gajes heeft, is een winnaar iemand die liegt en bedreigt als Samsom of Rutte. In hun wereld hebben erlijke mesen niets te zoeken.

  Peter R. de Vries confronteerde aan tafel op zijn bekende hardnekkige manier de SP-leider met de uiterst negatieve berichtgeving in De Telegraaf. Wat Roemer daarvan dacht, wilde hij weten. Was hij niet van mening dat er door de krant een campagne tegen de SP werd gevoerd?.

Of dit soort goorheid: een vraag waar je niet op kan antwoorden: keer je er tegen ,e je krijgt meteen het, voorbereidde, verwijt dat je "huilie, huiliedoet". Haal je schouders op, en je krijg dit als reactie:
  Roemer keek de misdaadverslaggever aan als een konijn dat gevangen is in de koplampen van een aanstormende auto.

Gevolgd door nog zo"winnaars"-opmerking:
  Wat Roemer daarvan dacht, wilde hij weten. Was hij niet van mening dat er door de krant een campagne tegen de SP werd gevoerd? Een terechte vraag ...

Hoe sterk een winnaar die Van Jole is blijkt op zijn website. Daar worden de goed-gerichte reacties die zijn wereldbeeld onderuit halen doodgewoon gecensureerd. Net als trouwens bij de Volkskrant. Na de geslaagde acties van deze redactie werd daar zelfs het hele Volkskrant-weblog, waar geen censuur was, voor opgeheven.
    Een mevrouw van de SP windt zich erover op:


De Volkskrant, 28-05-2014, ingezonden brief van Angelique Hummel, Nijmegen

SP

Nu doen jullie het alweer! Ging mijn vorige brief over het feit dat de SP niet meegewogen werd bij hun functioneren in de gemeenteraden (O&D, 14 maart), nu komen we domweg niet voor op de lijst van de zetelverdeling van Nederland in het Europees Parlement (Ten eerste, 26 mei). Goed, we hebben geen 3 maar 2 zetels veroverd. Toch wordt de PvdD wél in de verdelingsgrafiek zichtbaar gemaakt met 1 zetel, terwijl de SP wordt verdonkeremaand in de balk 'overig'. Mij lijkt dat de redactie de SP welbewust zo onzichtbaar mogelijk wil maken. Wat wil ze daarmee zeggen? Als je er niet over praat bestaat het niet? Maar hoezo dan?


Red.:   Maar mevrouw ... De SP is gewoon "Fout!", en de Volkskrant doet alleen nog maar aan berichtgeving over rampen en dergelijke omdat anders de propaganda voor vrije immigratie, nomadisme en neoliberalisme te veel zou opvallen.
    Overigens: de lacune in berichten over de hetze tegen de SP is niet veroorzaakt door het gestopt zijn van die hetze, maar omdat de redactie een beperkte hoeveelheid tijd heeft en punten zoals die beschreven hier, die volkomen bewezen zijn, dan geen aandacht meer krijgen. De reactie van de SP-mevrouw laat dat ten overvloede zien.
    Een onvoorzichtigheid:


Uit: De Volkskrant, 13-06-2014, rubriek Stekel, door Raoul du Pré

Zakenpolitiek

We dachten al dat Emile Roemer het niet echt meende toen hij zei dat het onmogelijk was, die coalitie van Rutte en Samsom. 'Ze liggen mijlenver uit elkaar. Na een half jaar komen ze schreeuwend de kamer uit.'
    Dat was Oude Politiek, weten we nu de SP in de hoofdstad zelf in het bootje stapt met twee erfvijanden. Oude Politiek uit de tijd dat GroenLinks nog uit de NAVO wilde en Kees van der Staaij D66 nog als de Antichrist zag en dus niet als een partij waarmee je elke maand een nieuw akkoord sluit. ...


Red.:   Het zekerste signaal van een hetze: als je A beweert keren ze zich tegen je omdat je A beweert, en als je later (of eerder) A tegenspreekt, keren ze zich tegen je omdat je A tegenspreekt. Als de SP aan haar eigen standpunten vasthoudt zijn ze fout omdat ze altijd "Nee!" zeggen, en als de SP compromissen sluit ...
    Dank u wel, Volkskrant.


Naar Hetze Buikhuisen Hetze Janmaat , Hetze Fortuyn , Hetze Verdonk , Hetze PVV , Hetze Meldpunt-Haddad , Hetze EU .
 


   Rijnlandmodel  - februari 2012