WERELD & DENKEN
 
 

PC-club: Beatrice de Graaf

22 mrt.2016

Beatrice de Graaf is bij naam terrorisme-expert, maar bij functie Neerlands nationale terrorisme-susser. Eentje van het loepzuivere "De andere wang". Ze schijnt ook christelijk te zijn. Ze is ook een lieveling van de politiek-correcte en islamofiele media, waar ze een regelmatige gast is. Hoofdboodschap: "Wees niet bang van al die moslimaanslagen, gaat u rustig slapen".
    Wat neerslagen van haar optredens:

Hoofd gebruikt als uithangbord in sus-artikel van de Volkskrant (16-11-2015), na de Bataclan-aanslagen. Quote: "Teruggekeerde Nederlandse Syriëgangers hangen apathisch op de bank". De Franse en Belgische dus ook ... Het zijn andere moslims dan teruggekeerde Syriëgangers die de aanslagen plegen. Het zijn "gewone moslims" die de aanslagen plgen". Gewone moslims die ienns "Plof! gaan. Maar dat mogen "demense" niet weten ... Vandaar de populariteit van Beatrice bij iedereen die vindt dat "demense" dat niet mogen weten:

Rabiate politiek-correcte "Meer haatbaardige moslimimmigranten"-aanhanger en Nederlandhatende Joodsist uitleg of detail (de Volkskrant, 24-11-2015) die zijn grote waardering voor haar uitspreekt. Let ook vooral op die tussentitel:

De danpen van de beerput walmen je tegemoet ...

Maar ze is natuurlijk ook op televisie, want "publieke omroep is drie keer de Volkskrant":

Het verslag bij een andere onderdeel van de beerput: het rabiaat politiek-correcte en Nederlandhatende Joop.nl over een speciaal programma rond haar persoon van het rabiaat politiek-correcte en dus tot debeerput behorende De Wereld Draait Door (12-03-2016).

Kortom: overal en alom, met altijd diezelfde boodschap: "Die terreur valt best wel mee en de schuld ligt bij ons".

En dit staat er nog niet, of de volgende aanslag waar we ons absoluut geen zorgen over hoefden te maken, volgt. Meteen maar in de vorm van hoe de beerput er gewag van maakt (de Volkskrant, 26-03-2016, rubriek De Betrouwbare Mannetjes, door Melle Runderkamp en Simon Hendriksen):
  Johan

Het kwam de laatste tijd natuurlijk al heel dichtbij, maar nu kwam het opeens wel heel dichterbij. ... Keep calm and carry on. ...
    De Betrouwbare Mannetjes zagen hoe bij gebrek aan antwoorden het aanslagenverwerkingsdraaiboek uit de kast werd getrokken. ... Je suis Bruxelles, Ik ben Brussel.   ...
    We hadden het dit keer zelfs helemaal zonder de duiding van Beatrice de Graaf afgekund. ...

Beatrice de Graaf: de blonde engel van de nederlagenstrategie.

Gedurende de maanden van het voorjaar van 2016 was er een stroom aanslagen door moslims. De een na de ander. De berichten over de ene, Nice, liepen nog en daar was al weer de volgende, Ansbach.

Gedurende al die maanden was een geen glimpje Beatrice in de media te vinden.

Pas na twee maanden rust dook haar gezicht ineens weer op. Eerst bij Nieuwsuur, en later bijna een half uur bij DWDD.

Waarom die pauze?

Omdat terwijl de aanslaggolf bezig is, de kans vrijwel 100 procent is dat ze die vraag zou krijgen: "Wat kunnen er er aan doen?".

En die wil Beatrice niet beantwoorden omdat ze weet dat datgene wat ze gaat antwoorden; "Niets", op het moment dat de doden in de straten liggen en er sprake is van actualiteit en je dus kort moet antwoorden, niet geaccepteerd zou worden om te antwoorden "Niets".

Beatrice de Graaf is een landverrader met een zeer doortrapte taktiek.

Wat was ook al weer de aanleiding voor deze ontboezeming? Oh ja: de enige plaats waar dit soort zaken gesignaleerd worden, deed eraan herinneren (GeenStijl.nl, 03-09-2016, door Van Rossem uitleg of detail ):
  Bidden tegen terreur met Beatrice met den BijbelBeatrice de Graaf, terreurdeskundige en senaatskandidaat voor de ChristenUnie, weet het kennelijk ook allemaal niet meer zo goed, met die Islamitische Staat en de regen van explosieve splinters die het voortbrengt. ... De VARA had een terreur-item met de vrees kwekende titel "SUMMER OF FEAR", om eens voorzichtig te praten over de rol van de islam Islamitische Staat in de wereldwijde golf van terreur van de afgelopen maanden. Nou, boel duiding en zo want dat kan de mediagenieke mevrouw heus wel. Maar aangekomen bij het hoofdstuk 'Oplossingen', raakte ze op een dwaalspoor. Aan de hand van een oude oproep van domineesdochter Merkel om vaker naar de kerk te gaan, stelde ze voor dat een beetje beter bidden wel eens een goed begin zou kunnen zijn in de strijd tegen islamitische uitwassen. "Geloof is ook een kracht ten goede. [...] Als het er op aan komt, dan heb je dat soort houvast toch echt wel nodig." Juistem. Nou goed. Als zelfs de immer correcte en complimenteuze Matthijs van Nieuwkerk de wenkbrauwen fronst naar een tafelgast, dan weet je eigenlijk wel genoeg. ...

En, weet iedereen: bidden is de anachronistische vorm van niets-doen.

Het schijnt dat de nationale terrorisme-expert ook een column heeft in NRC Handelsblad - door GeenStijl omgedoopt eerst in NSB Handelsblad, en daarna in NSB Halalblad. Een volkomen accurate omschrijving van de attitude van die krant, voor zover de inhoud van die krant doorsijpelt naar deze redactie. Met titels als "Stokslagen zijn heus niet zo erg, hoor..." (serieus!!!  ).
    Dus een perfecte plaats voor onze Beatrice. Deze redactie werd erop attent gemaakt door Martin Sommer, politiek commentator in de Volkskrant en één van de weinigen aldaar met een greintje gezond verstand. En realiteitszin. Zijn artikel ging over die al lang lopende campagne genaamd "Indie" - en aanverwante geschiedenisstokerij. Er komen telkens weer nieuwe mensen die hun carrière willen bevorderen via de Indië-campagne, waarbij de kans op publicatie volkomen afhangt van de mate waarin men beweert dat het nog erger is dan de vorige auteur. Net zoals het aantal moorden gepleegd door Stalin inmiddels op de 60 miljoen staat, en vermoedelijk over 10 jaar het aantal mannen levende in de voormalige Sovjet-Unie gaat overschrijden.
    De laatste in deze reeks Indië-parasieten is ene Remy Limpach. En Beatrice springt enthousiast op zijn karretje (NRC Handelsblad, 07-10-2016, door Beatrice de Graaf, is hoogleraar geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de Universiteit van Utrecht):
  We willen het (niet) weten

Waarom heeft het zo lang geduurd tot eindelijk de waarheid boven tafel kwam, en waarom hebben we dat van een halve Zwitser te horen moeten krijgen? Dat vroeg ik mij als historicus de afgelopen week af, gefrustreerd en ook wel beschaamd. ...

Keiharde leugens: de waarheid over Indië is al vele tientallen jaren bekend, en dat komt van allemaal volbloed Nederlanders. Leugens komende speciaal uit dit kringetje
  ... zowel mensenrechtenadvocate Zegveld cs als D66 sprong er bovenop en eisten (terecht) een grootschalig onderzoek ...

De zogenaamde "'mensenrechten"-fetisjisten. Die het een "mensenrecht" vinden dat iedereen naar Nederland mag komen. En wat "D66" betekent weet inmiddels ook iedereen: Nederland onmiddellijk opheffen en zoveel gekleurden importeren dat de witten in de minderheid zijn.
     Voor welk streven het van het grootste belang is dat de betreffende groepen een goede reputatie hebben en houden. Zelf doen ze ontzettend hun best in de tegenovergestelde richting, dus moet de politieke-correctheid alles maar dan ook letterlijk alles inzetten om dat te compenseren. Vandaar die campagne van de Deugmensen, en ziekenwagen-advocaten -  de boodschap is "De islam is heus niet zo slecht want Nederland was het ook heel erg in de Steentijd".
    Met deze verdere bijdrage van Beatrice:
  Met die noodzaak tot diepgaande Vergangenheitsbewältigung in Nederland ben ik het hartgrondig eens. Maar niet met dat dit ‘eens en voorgoed’ moet zijn. ...
    Om als groep te blijven bestaan moet die geschiedenis worden herhaald.

Oftewel: een permanente Nederlandhaatcommissie.

Tot nu toe zou nje kunnen denken dat Beatrice alleen domme dingen zei vanuit de goedheid van haar christelijke hart. Maar dit is onversnene Nederldhaat.

Nu bestaat onder niet-christelijke allang het vermoden dat alle christelijken aartshypocrieten en wel erger naarmate ze zich heilger voordoen. En Beatrice doet zich ontzettend heilig voor.

Maar christelijk zijn én serieel liegen ...

Wat zal dat kaalgeschoren hoofd Beatrice knap staan ...

Maar we zijn er nog niet, wat betreft Beatrice ... Want wat dook later op, maar stant uit aanzienlijk veel eerdewre tijden. van voor de echt hausse aan moslim-terreur in Europa maar tijdens de molsimterreur elders in de wereld van de molsimterreur si begonnen met de start van de islam en zal niet iendigen dan met de tolate overwinnign van de islm - de islam is de zin van het leven, tenslotte (Leids universiteitsblad Mare, 22-09-2011, door Harmke Berghuis):
 

Opgeblazen door uitzichtloosheid

Niet de islam maar wanhoop drijft vrouwelijke zelfmoordterroristen

De Zwarte Weduwen in Tsjetsjenië plegen hun aanslagen niet zozeer uit religieuze motieven, aldus twee studenten. ‘Als ze zich opblies, kreeg haar familie 1000 euro en was haar eer gered.’

... Annette Scholten (17) en Sofja Goldstein (17) .... Samen maakten ze een profielwerkstuk over de zogeheten Zwarte Weduwen uit Tsjetsjenië, vrouwelijke zelfmoordterroristen. Scholten: ‘Het zijn vrouwen die in de oorlog hun echtgenoot hebben verloren en geen vooruitzicht meer hebben op een zelfstandig leven.’    ...


Een sluitende redenatie, toch ...? Als een vrowu haar man verliest, zeg bijvoorbeeld in het nNederland van de jaren 1950,of ietsje verder terug, dan had die vrouw weinig vooruitzicht op een zelfstandig leven, dus blies je jezelf maar op ...
    Hoe kom je als student op zulke onzin? Nou, heel gewoon, zoals dat gaat bij waarschijnlijk beloftevolle studenten: je mag iets doen samen met de professor, en de professor vindt iets voor je om te doen. En wie die professor is, valt op deze plaats wel te raden:
  Het leverde ze de KNAW Onderwijsprijs op, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste vwo-profielwerkstukken. Ook wonnen ze de Jan Kijne onderzoeksprijs van het Pre University College Leiden waar ze het profielwerkstuk schreven. En hun begeleider, de Leidse terrorisme-expert Beatrice de Graaf gaat er nu dus uit citeren.

Deze redactie heeft ooit een sciencefictionverhaal gelezen waarin een nieuwe bewoonde planeet ontdekt wordt waar Het Rijk Christus lijkt te heersen. Het is een verhaal dus natuurlijk blijkt het tegendeel: het is een Rijk van de Duivel, opgezet Om de Mensheid te Verleiden.

Beatrice de Graaf lijkt sprekend op zo'n soort planeet ...

Middels al langer geleden voor het eerst bewust gweorden en inmiddels al talloze malen bevestigd: politieke-correctheid is een progressieve ziekte - progressief in de zin van: het wordt voortdurend erger. Het waarom is ook duidelijk: politieke-correctheid (van de huidige soort) bestaat uit ontkenning van de werkelijkheid - de werkelijkheid gaat niet weg en dwaalt steeds verder af van de politike-correctheid - ergo: de politieke-correctheid moet zich steeds harder te weer stellen tegen de werkelijkheid.
    Hier slaande op Beatrice, die als "terrorismeexpert" de werkelijkheid moet wegpoetsen dat het moslims zijn die de aanslagen plgen. Nu, voorjaar 2017, al zo kort op elkaar dat de hoofdredacteurr van de Volkskrant, plaatsvervangend, Piet Klok, zijn voorpagina's verdedigt met "We kunnen toch niet iedere dag aanslagen op de voorpagina zetten ...?"
    En oh ja: dat andere cruciale element in het proces is dat men na het uitkramen van dergelijke onzin geen weerwoord krijgt. Niemand in hun omgeving is in staat om te zeggen: "Dat is flagrante onzin" omdat die hele omgeving ook in (mogelijk ietwat diverse mate) politiek-correct is.
    Dus niemand heeft tegen Beatrice gezegd, na haar vorige hint richting goddelijk ingrijpen in verband met maatschappelijke kwesties zoals terreur gepleegd door moslims: "Ga onmiddelijk in therapie en kom over een tijd eens terug als je weer geleerd hebt om privé en zaken te scheiden".
    En dan krijg je dus dit, wat, vanwege die politiek-correcte beerput, alleen van GeenStijl kan komen (GeenStijl.nl, 21-04-2017, door Zentgraaff uitleg of detail ):
  Beatruus de Graaf: God lost moslimterreur wel op

Mensenkinderen, DIT LAND. ...

Waarbij GeenStijl dit keer wat te laconiek is. Dat 'Beatruus' is een heel aardige samenvatting van het verschijnsel dat dit soort godsdienstig complex in Nederland komt van de plattelandsstreken van de bijbelgordel van Zeeland tot Zutphen waar vrouwen ook nog heel vaak "Truus" heten, maar er had best wat uitgebreider ingegaan kunnen worden op wat er achter die link verborgen zit. Bij deze de correctie:

Tegen dit soort teksten valt inderdaad ook niet op te boksen. Waar moet je beginnen ...? Hier zitten ze Jezussandalen en de doornenkroon zo vastgenageld aan de ziel, dat er maar één behandeling met enige prognose mogelijk lijkt: electroshock therapie.
    GeenStijl probeert het nog zo:
  Toch is het absoluut jammer dat talkshowkoningin en topadviseur van de regering Beatrice de Graaf niet denkt dat de terreur komt door de prediking uit een haatboek gecombineerd met wat postkoloniale grieven, maar dat het gewoon de duivel is die het doet. Jawel, totaalgestoord christenwappie (prof. dr., maar nog steeds compleet gebrainwashed door de Jeebus-sekte) Beatruus noemt terrorisme iets dat opgelost kan worden met meer zwarte kousen en zingen op hele noten:

Maar de eigenlijk vraag is: Moet je die genezing nog wel willen? Laat het mens ...
    Maar natuurlijk dan wel onder één zeer strikte voorwaarde: ze moet onmiddellijk gehaald uit alle functies met enige bredere maatschappelijk importantie en impact. Ze moet onmiddellijk ontslagen worden uit de posten die nu haar middel zijn om andere mensen te besmetten. Voor dit soort mensen is er maar één plaats: de simpele maatschappelijke taken zoals werk op de (zorg)boerderij en zendingswerk binnen de eigen kerk.


Naar PC club  , Politiek lijst  , Media lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .