WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Menswetenschappen, sociologie ondermaats: Jan Jaap de Ruiter

11 sep.2016

Jan Jaap de Ruiter zou twee verzachtende omstandigheden kunnen aanvoeren tijdens zijn proces wegens cultuur- en landverraad. Met als eerste: hij is arabist. Een arabist is iemand die de Arabische wereld bestudeert, dus iemand die de islam bestudeert, dus ook een islamist.

Nu betekent "islamist" eigenlijk iets anders, namelijk een moslim die een vurig verspreider is van de islam, maar in de praktijk blijkt ook (bijna) iedere arabist ook een vurig verspreider van de islam te zijn. Logisch een beetje, want je gaat natuurlijk niet toegeven dat iets dat je als vak bestudeert, zeg maar je levensvervulling is, niet deugt. En van het een ... Vraag bijvoorbeeld maar aan Maurits Berger ...

Op voor zover bekend één enkele uitzondering na, zijnde Hans Jansen, maar die werd dan ook sterk verguisd door zijn collega's en is ook nu dood.

De tweede mogelijk verzachtende omstandigheid voor Jan Jaap de Ruiter is dat hij werkt bij de Katholieke Universiteit Tilburg uitleg of detail , wat gewoon een hogeschool in fopwetenschappen was die zichzelf opgewaardeerd heeft, en nu nog pedanter de aanhef "Tilburg University" gebruikt. De werkelijkheid is dat dit nog steeds een hogeschool is in dienst van benepen religieus-ideologisch gedomineerde fopwetenschappen, ook wel bekend als "menswetenschappen", en onder andere ook de thuisbasis was van de voormalig politiek-correcte fopwetenschapsfraudeur Diederik Stapel.

Natuurlijk worden die verzachtende omstandigheden, indien niet verworpen, volledig overschaduwd door de daden begaan door arabist Jan Jaap de Ruiter zelf, namelijk het verraad van de westerse cultuur aan de geweldsideologie uit het Midden-Oosten genaamd de islam.

Nu is het lastig om actief een campagne te voeren voor geweld, dus heeft Jan Jaap de Ruiter zich gestort op het op één na beste voor de geweldszaak: het bestrijden van hen die tegen de geweldsideologie waarschuwen.

Geert Wilders.

Ja, er zijn ook een paar anderen, maar Wilders is nu eenmaal het symbool geworden.

Jan Jaap kwam, vermoedelijk voor het eerst, in de publiciteit begin 2012, nadat al een paar van zijn hogeschoolgenoten hem voor waren gegaan. Aanleiding was een scriptie van een student die hij een 10 gaf. Tezamen met een mail naar de persdienst van de hogeschool, die het prompt doorstuurde naar de media dat wil zeggen de persbureaus. Waarna de media het oppikten van hun telexen en het in hun krantjes zetten en op hun websites gooiden. Actie geslaagd.

Oh ja, wat stond er dan in? Dat moest natuurlijk ook iets zijn dat "iedereen" graag wilde horen en doorgeven. Afgekort simpelweg dit:
  WILDERS FASCIST!!!

En dat dan in een jasje van "fatsoen" gegoten. Hier het bericht van het uiterst fatsoenlijke NRC Handelsblad (NRC Handelsblad, 10-01-2012, door Pieter van Os):
 

Student vijlt flink aan 'bewijs' dat Wilders een fascist is

Een student aan de Universiteit van Tilburg kreeg een 10 voor een scriptie waarin hij ‘bewijst’ dat Wilders een fascist is. Hoe komt hij daartoe?

Is-ie het of is-ie het niet? De langlopende discussie over het vermeend fascistische gehalte van Geert Wilders en zijn partij kreeg afgelopen vrijdag een nieuwe impuls. Aan de Universiteit van Tilburg kreeg de bachelorstudent Henk Bovekerk een 10 voor een scriptie waarin hij concludeert dat de PVV een fascistische partij is. Dat doet hij aan de hand van uitspraken van PVV’ers en inzichten uit The Anatomy of Fascism (2004) van de Amerikaanse historicus Robert Paxton.    ...
    De scriptie blijkt een goed geschreven werkstuk, in pakkend Engels, dat allereerst de problemen schetst rond de definitie van fascisme. Bovekerk kiest voor Paxton. ...


Enzovoort. Allemaal alsof het een serieus te nemen werkstuk is. Met argumenten die zijn van het niveau "Hitler scheet - Jij schijt - Jij bent een Hitler". Zonder de meest simpele vormen van verificatie: de vergelijking. Hier eentje van nota bene de Wilders-haatzaai-site Joop.nl, onder een artikel met steun aan de rabiaten:
  mk2009 – 7 januari 2012 at 12:31
Het is geen wetenschappelijke scriptie, want er wordt geen theoretische kader getoetst voor de definitie van ‘Facsisme’. Dus je hoeft geen moeite te doen om het te weerleggen, het ding is van zichzelf al inhoudsloos.
    De geciteerde Paxton legt ook 5 fases van het communisme bloot. Job Cohen en de PvdA bevinden zich in stadium 3.

Simpel: de keuze van criteria is van één persoon en dus willekeurig -  en ongetwijfeld gekozen richting gewenste conclusie.

Behoefte aan een wat nettere formulering van de bezwaren tegen de onzin? (de Volkskrant, 11-01-2012, door Jan Dirk Snel, historicus):
  Tien voor scriptie schaadt universiteit

Het etiketteren van de PVV als fascistisch is misplaatst, werkt averechts en ontneemt de blik op wat de PVV wél is.

Vrijdag was het weer eens zover. Aan de Universiteit van Tilburg hadden twee docenten aan een bachelor's thesis met de lapidaire conclusie dat de PVV een fascistische partij is en Geert Wilders een fascist, een tien toegekend. ...
    De opzet is simpel. Bovekerk neemt de stelling van Rob Riemen in diens pamflet De eeuwige terugkeer van het fascisme (2010) dat Geert Wilders en zijn beweging 'het prototype van hedendaags fascisme' zijn, tot uitgangspunt, concludeert dat Riemen dat onvoldoende onderbouwt, pakt het boek The Anatomy of Fascism (2004) van Robert O. Paxton (1932) erbij, ontleent daaraan een aantal kenmerken van wat fascisme zou zijn, beschrijft vervolgens een aantal standpunten van Geert Wilders, Martin Bosma en de PVV, typeert die en concludeert dat die typeringen voldoen aan de omschrijvingen van Paxton.
    En klaar is Kees. Erg veel literatuur wordt niet gebruikt. De scriptie is één lang toewerken naar een stelling die aan het begin al wordt verklapt. Van een open vraagstelling is geen sprake. Bovekerk gaat omslachtig te werk door de vijf stadia die enkele fascistische bewegingen volgens Paxton doormaakten (alleen de NSDAP bereikte trouwens het vijfde van radicalisering) en die je op willekeurig elke succesvolle partij zou kunnen toepassen, uitvoerig te beschrijven. Zonder concrete invulling heb je daar niets aan, maar Bovekerk vat Riemens typering 'prototype' niet op als volledig voorbeeld, maar in temporele zin: alsof het om een eerste stadium zou gaan. Nogal vergezocht.    ...


Maar dat is allemaal nodeloos veel woorden. Hier is de meest bondige, meest effectieve en meest omvattende samenvatting (bron verloren gegaan):

Hier staat alles wat bij de rest ontbreekt: het gaat absoluut en op geen enkele manier om feiten, maar om gevoelens. Bij de gevoelens is een schriftelijke vorm gezocht. Omdat de betrokkenen werkzaam waren aan een hogeschool die zich universiteit noemt, hebben ze een opstel geschreven en het opstel tot "scriptie" gebombardeerd.

Dat is alles waar dat opstel om draaide: de bevestiging van de poltiek-correcte onderbuikgevoelens. In het kader van een al geruime tijd durende campagne - de Volkskrant:
  Vrijdag was het weer eens zover. ...

Oftewel: het is het zoveelste geval. Het NRC:
  De langlopende discussie over het vermeend fascistische gehalte van Geert Wilders

Oftewel: het duurt al een hele tijd. Eigenlijk vanaf de start van de PVV.

En ook geeft heeft het satitrische opstel uitstekend de achterliggende emoties weer: Jan Jaap de Ruiter en zijn scholier en hun medestanders hebben last vast de meeste goor ruikende onderbuikgevoelens.

Op het internet werden De Ruiter en zijn scholierenstukkie in de pan gehakt uitleg of detail uitleg of detail . maar zoiets maakt totaal geen indruk op gelovigen. Dus een paar maanden laten kwam zijn eigen magnum opus gewoon uit (de Volkskrant, 02-03-2012, door Toine Heijmans):
  'PVV-denken wordt gemeengoed'

Als derde wetenschapper van de universiteit van Tilburg keert Jan Jaap de Ruiter zich tegen de PVV, na analyse van het werk van PVV-huisideoloog Martin Bosma.

Let op die eerste halve zin: 'Als wetenschapper ...'. Dat betekent dat De Ruiter zich aan de normen van wetenschap moet houden. Het tegendeel is het geval. Blijkt voor de tweede keer.
  Vandaag verschijnt De ideologie van de PVV, geschreven door arabist Jan Jaap de Ruiter van de universiteit in Tilburg - de wetenschapper die eerder in het nieuws kwam omdat hij een student een 10 had gegeven voor een scriptie waarin de partij als fascistisch werd gekwalificeerd. Dat doet De Ruiter zelf niet, maar uit de 110 pagina's stijgt desondanks een toenemende woede op over het 'uitsluitingsmechanisme' dat de partij gebruikt.

Zoals al gezegd: het is allemaal het puurste onderbuikgevoel. Wortd hier dus al vooraf toegegeven.
  ...  Ik ben geen bestrijder van die partij. ...

Een leugen. Zie dat Bovekerk-opstel en dit boek. Wetenschappers mogen niet liegen. De Ruiter is geen wetenschapper.
  ...   Ik ben een wetenschapper, geen politicus; ...

Tweede leugen.
  ... ik ben best geschrokken hoe Bosma feiten naar zijn hand zet, verdraait. Hoe hij selectief cijfers over immigratie gebruikt, terwijl in dezelfde bronnen ook heel andere cijfers staan. Dat moet toch gehoord worden.'

Altijd als je dit soort beweringen vanm politiek-correcten gaat controleren, blijken ze te liegen, We gaan dat boek echt niet lezen. Zeg maar wat er in staat.
  De Ruiters analyse, kort gezegd: er deugt niets van. Bosma graait willekeurig in de geschiedenis om zijn gelijk te bewijzen

Idem.
  ...en staat, zegt De Ruiter, 'een maatschappij van uitsluiting voor'. 'Hij wil een samenleving zonder moslims; christelijk en monocultureel. Dat is mijn persoonlijke zorg. Als uitsluiting de regel is, wordt het heel onaangenaam in de samenleving. Dat is eng.'

Ha! Eindelijk de eerste concrete opmerking: wie andermans geloof afwijst, doet aan uitsluiting.

Mooi: de islam en de molsims wijzen anders-gelovigheid af, en willen ook nog eens kalifaat en sharia. En vinden ook nog eens dat iedere niet-gelovige in een minderwaardig onderkruipsel is.

Oftwel: de islam doet op een fascistische manier aan uitsluiting. Islam is uitsluitingsfascisme en moslims zijn uitsluitingsfascisten.

En dat uitsluitingsfascisme is hetgene dat Wilders wil bestrijden. Wilders is dus een strijder tegen uitsluiting.

De Ruiter is dus een strijder voor uitsluiting en een gore hypocriete islamofiele leugenaar. Zoals al gezegd: politiek-correcten liegen ten het tegendeel bewezen is.
  Uw boekje leest als een pamflet. U voert zelfs anonieme bronnen op, die zeggen dat alle beleidsnotities van het ministerie van Onderwijs eerst langs het bureau gaan van PVV'er Fleur Agema, ter goedkeuring.
'Ja. Dat kopt, dat is in hoofdstuk 9, waarin ik inga op de PVV-heilstaat.

Een rabiate leugen. De hele ambtenarij haat de PVV tot op het bot.
  ... Ik wilde weten: hoe zou zo'n PVV-samenleving er nu uitzien? Ik vind het flauw, laf zelfs, om als auteur niet je eigen mening te benoemen.'

Dus "Ik ben wetenschappelijk bezig" wordt toegegeven als een leugen.
  U concludeert dat een politiek van uitsluiting uiteindelijk leidt tot het concentratiekamp.

Een wetenschappelijke gotspe. Dit is doodgewoon de retorische truc van het "hellend vlak" uitleg of detail - of het zwart-wit maken uitleg of detail .
  'Daarvoor gebruik ik een citaat van Primo Levi ...'

Een wetenschappelijke gotspe. Dit is doodgewoon de aloude retorische truc van Ad verecundiam uitleg of detail : "De maan is van groene kaas omdat professor Weetal zegt dat de maan van groene kaas is".
  De PVV zegt: wij strijden alleen tegen excessen. Niet tegen de gewone Pool of de gewone moslim.
'Dat is niet waar. Bosma schrijft: er leiden vele wegen naar Rome, maar slechts één naar Mekka. Hij wil niet zien dat de islam vele vormen heeft. Hij legt dat kleine stukje extreme islam over alle moslims.

Toevallig zijn we op het moment van schrijven weer wat verder in de tijd, in najaar 2016. Inmiddels is volkomen afdoende bewezen dat er geen gematigde islam bestaat. Er is extreme islam, zeer extreme islam, en zeer, zeer extreme islam.

  'Bosma bedient zich van bijzondere technieken om de waarheid neer te zetten. Hij schrijft bijvoorbeeld over de onzalige band tussen de islam en het nazisme - als je iets beter je huiswerk doet, zie je dat die geschiedenis heel wat complexer is.

We hoeven niets te weten over die islam. De huidige islamitische wereld is een puinzooi met zeer veel geweld en de moslims in Europese functioneren slecht en plegen geweld.
  Waarom kreeg uw student dan een 10 toen hij de PVV fascistisch noemde?
'Dat was een intern verhaal. Hij heeft een academisch stuk geschreven. ...

Weer twee gore leugens.
  Iemand een 10 geven is een statement.
'Dat bestrijd ik. Het was een academische exercitie. Hij had het briljant onder woorden gebracht

Weer twee botte leugens.
  Nadat bekend werd dat u de student een 10 had gegeven twitterde Geert Wilders: 'Op de K U in T zijn ze helemaal Stapel.'
''Ik voel me werkelijk niet aangesproken. Dat is gemakkelijk scoren.'

Brullen van de lach!!! Geen weerwoord.
  Wat zou u terug willen twitteren, in 140 tekens?
'Dan kom ik toch tot een cliché-achtige tweet als: 'de waarheid bestaat niet uit zwart-wit, maar uit grijstinten'.

En vergelijk dit met:
  U concludeert dat een politiek van uitsluiting uiteindelijk leidt tot het concentratiekamp.
'Daarvoor gebruik ik een citaat van Primo Levi ...'
 
En alweer blijkt wetenschapper De Ruiter een botte leugenaar

Conclusie: De Ruiter is precies het tegenovergestelde van wetenschappelijk bezig. Bovendien gebruikt hij de dekmantel van "wetenschap" voor "zijn hoogstpersoonlijke emotionele en met leugens gevulde betoog". Een dubbele schending van de wetenschappelijke integriteit. De Ruiter is ruim erger dan Diederik Stapel.

Natuurlijk kon hij rustig door blijven gaan, want deze hele tak van wetenschap is bedorven tot op het bot (de Volkskrant, 28-09-2013, ingezonden brief van Jan Jaap de Ruiter, arabist, Universiteit van Tilburg):
  PVV

Een van de hoofdstukken van het boek van PVV-leider Wilders Marked for Death draagt als titel 'Islamofascism'. ...
    Als er één partij is die voortdurend vergelijkingen maakt met nationaal-socialisme en fascisme, dan is het de PVV. De verontwaardiging waarmee Wilders en zijn fractiegenoten reageren op de aantijgingen van fascisme en nazisme, komt dan in een bizar licht te staan.
    Het is zoals Jezus indertijd al zei (Mattheüs 73): 'Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?'

Een verschijnsel bekend van alle soorten van gelovigen, religieus of seculier: indien geconfronteerd met een werkelijkheid die niet in overeenstemming met hun geloof, ontkennen ze die keihard of keren die om. Natuurlijk is het zo dat Wilders van het allereerste begin beschuldigd is van fascisme en nazisme, en op een gegeven heeft hij en zijn aanhang dat ook omgekeerd: de islam is fascistisch.

En in zijn laatste zin herhaalt De Ruiter de beschuldiging van fascisme.

Dat was wat er in het archief van deze website stond. Dus maar eens verder zoeken op het internet. Met een verrassing: Jan Jaap de Ruiter publiceert daar regelmatig. Op een website genaamd Republiek Allochtonië uitleg of detail . een website, met precies dat doel: van Nederland een republiek voor allochtonen maken. We stippen alleen een paar gevallen aan (republiekallochtonie.nl, 28-01-2013, door Jan Jaap de Ruiter uitleg of detail ):
  "Wat zou het mooi zijn, een Nederland zonder moskeeën"

Bovenstaande zin staat op de site Mosknee.nl die op 25 januari 2013 gelanceerd werd. De site is een initiatief van de Partij Voor de Vrijheid. Elke partij en elk individu heeft het recht bezwaar te maken tegen bouwplannen in en van gemeentes. Daar zijn procedures voor. ...

Met veel meer blablabla, tot:
  Ik heb ook geen bezwaar tegen het principe van de website. Het is het verworven recht binnen een democratie je protest te uiten en te kanaliseren.
    Er is evenwel één bezwaar, een fundamenteel bezwaar. Dit bezwaar zit verscholen in de volgende zin die op de site staat:
    “Wat zou het mooi zijn, een Nederland zonder moskeeën”.
    Het lijkt zo’n onschuldige zin: een Nederland zonder moskeeën. Maar stel dat deze wens in vervulling gaat. Dan zouden er in Nederland zo’n 450 moskeeën moeten verdwijnen.
   Hoe wordt dat gerealiseerd?
   Komt er een regering die zo iets gaat verordonneren? En als dat zo is, gaat dat dan zonder protest? Wat zit er achter deze redenering? Moskeeën weg, is dat niet hetzelfde als islam weg? Of in elk geval dat onderdeel van de islam weg? Op de website staan ook deze zinnen:
   “Nederland is geen islamitisch land en mag dat ook nooit worden. Toch zien we invloed van de islam hand over hand toenemen”.
    Dit is het wensenlijstje: geen moskeeën, Nederland geen islamitisch land, de invloed van de islam moet stoppen.
    Wat mist er in dit lijstje?
    Juist: de mensen achter de moskeeën, het vermeend islamitische land en de islam: de moslims.
    Zijn de moskeeën weg, wordt Nederland geen islamitisch land, is de invloed van de islam gestopt: wat is er dan gebeurd met de moslims?

Nou, simpel: die bidden thuis. Of we gaan weg.

Niets aan de hand.

En die laatste oplossing heeft oneindig veel voordelen. Om te beginnen: geen aanslagen en geen angst voor aanslagen waardoor er betonblokken moeten komen voor het Anne Frankhuis. Bovendien: buurtoverlast weg, uithuwelijken weg, eerwraak weg, vrouwenonderdrukking weg, Jodenhaat weg, homohaat (bijna helemaal) weg, enzovoort, enzovoort, enzovoort.

En het is een volstrekt pijnloos proces. Ze zijn volkomen pijnloos van Allochtonië naar hier gekomen, en kunnen volkomen pijnloos van hier naar Allochtonië gaan.

Dit is hoe Jan Jaap de Ruiter het ziet:
  De site Mosknee.nl lijkt te passen in ons vreedzame democratische systeem, maar onder haar groene gras zit een buitengewoon giftige adder: die van de islamhaat.

Maar wat is er nu mis met het haten van de islam? De islam haat ons, en wij haten gewoon terug. Het evenwicht in de wereld herstelt. Als je niet terughaat, huren ze uiteindelijk allemaal een vrachtwagen, en vermorzelen ons allemaal eronder.

En ook een hele mooie is dit (republiekallochtonie.nl: 03-06-2015, door Jan Jaap de Ruiter uitleg of detail ):
  De Toekomst van de Islam ligt in het Westen

In juni vinden diverse symposia plaats over de toekomst van moslims in Nederland. Zo organiseert Tilburg University op vrijdag 5 juni een conferentie met als titel ‘Allah in Nederland. De sociale werkelijkheid van de islam’. Op donderdag 11 juni is er een debat in Hilversum over het thema ‘Duurzaam Islamitisch Activisme’ en op 14 juni organiseert de Hizb ut-Tahrir een themamiddag over de toekomst van moslims in Nederland.   ...

En iedereen weet hoe de islam haar positie in de maatschappij zoiet: allesbpalen. Dominant. Kalifaat en sharia.

Dus zo ziet Jan Jaap de Ruiter de toekomst van Nederland:


Want als er een ding is dat moslims niet kunnen is: een maatschappij fatsoenlijk organiseren en besturen:


Zoals dus langdurig en uitvoerig bewezen in de islamitische wereld. De Nederlandse techniek om het water buiten te houden zal verloren gaan, en Nederland of wat er nog van over is, zal overstromen.

Het feit dat Jan Jaap de Ruiter als wetenschapper een pure fraudeur is, lijkt ineens van minder belang.

Jan Jaap de Ruiter is ook een cultuur- en landverrader.

Maar iemand als Jan Jaap de Ruiter kan natuurlijk nooit in zijn eentje zulke absurde standpunten verdedigen op een manier die zo strijdig is met alle beginselen van de wetenschap.

Dan moet zijn wetenschappelijke omgeving even absurde denkbeelden hebben en evenzeer de beginselen van de wetenschap overtreden.

Bijna de hele sociologie en alles wat er op lijkt, is druk bezig met het plegen van cultuur- en landverraad.

Waarvan nog een aanvullend bewijsje: twee collega's zijn betrapt op een methodiek die zo hoogst dubieus is dat zelfs de Volkskrant het niet kan goedpraten en dus gerust frauduleus kan worden genoemd (de Volkskrant, 18-01-2017, door Janny Groen, Ianthe Sahadat):
  Vragen rond studie naar IS-bruiden

...    Volgens De Ruiter staan Moors en De Koning bekend als wetenschappers die graag een counter-narrative neerzetten in het debat. 'Als jihadbruiden worden neergezet als willoze seksslaven, willen zij graag aantonen dat er misschien ook een andere kant aan het verhaal zit.' ...

Dat 'counter-narrative' is natuurlijk een Bertrand Russell-eufemisme  voor "ideologisch gedreven fraude". En hier is hoe Jan-Jaap de Ruiter dit beoordeelt:
  ... willen zij graag aantonen dat er misschien ook een andere kant aan het verhaal zit.' Dat mag, zegt hij. ...

Wat een droefheid voor de "wetenschap"...


Naar Menswetenschappen  , of site home