WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij Termen: inclusief

22 mrt.2016

De term "inclusief"  is echt "dieventerm: men lijkt het ene te beweren en zegt in feite het tegenovergestelde. De oproep tot "inclusiviteit " impliceert namelijk dat die inclusiviteit er nu niet is. Aangezien "zwarten"  niets hebben om "inclusief " mee te zijn, behalve sociale en culturele achterlijkheid, overmatige criminaliteit enzovoort .
    Oftewel: opoepen tot inclusiviteit is in feite een beschuldiging van discriminatie en racisme richting blanken. Het is een oproep tot uitsluiting. Kijk maar:

"Ze zijn terrorist geworden omdat wij hen niet inclusief hebben behandeld". Met dank aan terrorisme-opwekster Beatrice de Graaf.
     Ook de tweede keert zijn uithangbord om - hier het:

"Ik ben Nederlander en zeer inclusief". En hier is de werkelijkheid:


Uit: Joop.nl, 23-02-2016, door Cemil Yilmaz - Sociaal ondernemer uitleg of detail

Wilders en Zijlstra, de populist en de landverrader

Geert is geen haatzaaier maar een haatoogster


Vanochtend zag ik het interview van Geertje met de NOS over het tien jarig jubileum van de PVV. ...
    Zijn grootste kracht is echter dat hij als geen ander door heeft wat er in de samenleving leeft en wat de onderbuikgevoelens van de ‘witte’ burgers zijn.


Red.:   Oftewel: de Turkse sociaal ondernemer die aan inclusie, acceptatie en sociale vraagstukken doet, heeft last van ernstige Nederlanderhaat.

  Ik geloof persoonlijk niet dat Geert een haatzaaier is en puur door populisme zo groot en succesvol is geworden. Zihni Ӧzdil verwoordde het afgelopen week tijdens een bijeenkomst erg goed. Geert is geen haatzaaier maar een haatoogster. Zijn electoraat had nooit zo groot kunnen zijn als er al die jaren geen potentieel electoraat bestond.

Nog meer Nederlanderhaat.
  Decennialang onderdrukte gevoelens van ongenoegen over de aanwezigheid van kleurrijken zijn eindelijk zichtbaar geworden.

Nog meer Nederlanderhaat.
  Segregatie in het wonen, werken en het onderwijs zijn nog steeds onderdeel van de dagelijkse realiteit en zorgen voor verdere segregatie en polarisering, zonder zicht op enige verbetering. 

Nog meer Nederlanderhaat.
    Nog meer wanstaltigheden van deze held van de inclusiviteit hier uitleg of detail .
    Het "inclusief" begint aan populariteit te winnen. De Afrika-correspondent werkt zich, met als aanleiding de aanslagen in Brussel  ("Waar bemoeit 'ie zich mee ... ?")  door een heel zwamneus-verhaal met als enige boodschap "Het is allemaal onze schuld", om te komen tot dit:


Uit: De Volkskrant, 25-03-2016, door Kees Broere, correspondent van de Volkskrant in Nairobi

We zijn niet met meer; we hébben meer

... wij zijn met veel meer, als het gaat om de mensen in bijvoorbeeld Nederland die het terroristisch geweld van radicale moslims verafschuwen en daaraan zelf nooit zullen deelnemen. Dat geldt zowel voor mensen wier geschiedenis al eeuwenlang een Nederlandse is, als voor nieuwkomers - ook al krijgen die vaak, zoals de Volkskrant in haar redactioneel commentaar duidelijk maakte, nog steeds niet de 'handreiking' die hoort bij een samenleving die niet alleen 'open' is, maar ook inclusief.    ...


Red.:   Een dubbelslag, dus: "hand reiken" én "inclusief".
    En ondertussen weten we nog steeds niet wat dat is ...
    De Universiteit Leiden is een bolwerk van politieke-correctheid. Zo hebben ze daar diverse mensen die zich bezighouden met diversteit en zelfs een speciale diversity officer in het College van Bestuur. Dus als een vaste columnist in het universiteitsblad een rationele beschouwing houdt over de waarde van "diversiteit", volgt er een voorspelbare reactie:


Uit: Leids universiteitsblad Mare, 07-04-2016, door Aniek Smit en Bram Hoonhout, docenten bij het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden

Diversiteit draait niet om pasta

In de Mare van 24 maart publiceerde Geerten Waling een opiniestuk waarin hij het Leidse diversiteitsbeleid op de hak neemt. ...
    Volgens Waling draait het bij diversiteit enkel om de religieuze en culturele randvoorwaarden voor ‘minderheden’. Zo zijn er wel gebedsvoorzieningen voor moslims, maar niet voor elke andere denkbare levensbeschouwing. Waling mist bijvoorbeeld het wijwater, de nudistenkamer en een Pastafari-altaar voor het Vliegend Spaghettimonster.    ...


Red.:   Waarmee dat "diversiteitsbeleid" meteen en volkomen is afgeserveerd: het gaat niet om diversitiet in ideeën, maar de achterlijkheid van moslims met hun geloofseisen. De sneu-wetenschappers gaan er rustig mee door:
  Diversiteit draait echter om meer dan pasta.

Waarna er uitvoerig de retorische truc van de red herring  wordt beoefend door het over vrouwen te hebben. Om daarna op het onderwerp terug te komen:
  Hetzelfde geldt voor etniciteit: de alumni van onze universiteit weerspiegelen nog niet de diversiteit aan achtergronden die Nederland rijk is. ...

Tja ... Ze vallen bij bosjes af in het voortgezet onderwijs. Sneu, hè, dat ze dat gewoon niet kunnen ... Maar ze kunnen rekenen op de vasthoudende allochtonenknuffelaars:
  Wij zullen onze studenten echter blijven aanmoedigen hun eigen visies en ervaringen binnen te brengen, ongeacht hun achtergrond. Kritiek op hun eigen universiteit en culinaire parodieën zijn daarbij tevens welkom, en daar is wat ons betreft geen speciaal hokje voor nodig. Maar we moeten wel verder durven kijken dan de carbonara, willen we serieus werk maken van een meer inclusieve universiteit.

"Een inclusieve universiteit": een universiteit die moslims en negers plaatsen geeft waar ze op grond van prestaties geen recht op hebben.
    En het verschijnsel is in Leiden dus volstrekt institutioneel:


De Volkskrant, 07-04-2016, door Vincent Bongers en Petra Meijer

Vice-rector verruilt Leiden voor Londen

Wacht niet op de politiek

Simone Buitendijk verlaat Leiden en wordt vice-rector aan het Imperial College Londen. ‘Toen ik in Leiden werd aangenomen wist ik niet wat een bsa was.’
...
Studenten met een migrantenachtergrond vinden het soms wel vervelend om op hun afkomst te worden aangesproken.
‘Dat is de voortdurende spanning in al het diversiteitsbeleid. ...
    ‘Ik hoorde van een studente pedagogiek met een hoofddoek dat ze merkte dat het haar meer moeite kost om erbij te horen. Juist omdat ze uit een moslimgezin komt, en de verschillen in opvoedmores tussen Turkse of Marokkaanse en autochtone gezinnen kent, zou ze ingezet kunnen worden om die brug te zijn. Ze heeft geen probleem, ze heeft extra kennis. Dát is de betekenis van inclusiviteit.’    ...


Red.:   Zeldzaam openlijke dieventaal: "Eerwraak": het is geen probleem, maar extra kennis. "Uithuwelijken": het is geen probleem, maar extra kennis. "Inteelt": het is geen probleem, maar extra kennis. Enzovoort. Wetenschappelijke fraude. Wetenschappelijke corruptie.
    Het kan ook uit allochtone mond komen:


Uit: De Volkskrant, 22-04-2016, door Janita Naaijer

'De Koran heeft een nieuw testament nodig'

Imam Yassin Elforkani hield deze week een vurig pleidooi voor een nieuwe gematigde islam. ...
...
Fidan Ekiz (journalist en documentairemaker)
...    'Van de andere kant is het ook nodig dat autochtonen ontvankelijker worden en iets doen aan hun angst voor de islam en aan hun vertekende beeld daarvan. We moeten de gematigde moslims die niks met jihadisten te maken willen hebben, includen in de samenleving. ... '


Red.:   Voor de analyse van het hele stuk, zie hier uitleg of detail .


Naar Termen, inclusief  ,  Algemeen, overzicht  , of site home  .