WERELD & DENKEN
 
 

Creolen, haat: Sandra Salome

Sandra Salome is niet een bevestiging van de regel "Als allochtonen hun mond open doen (over maatschappelijke zaken) is er sprake van haatzaaien", ze is een reden dat die regel überhaupt zo is geformuleerd. Hier is haar bio bij haatzaai-site Joop.nl:


Daar staat, gaande van Joop.nl-taal naar de normale-mensen wereld en afgekort: "Haatzaaier van het ergste soort". Ter illustratie hier haar volleduge portret:


En hier door haarzelf gevoelde en geprojecteerde levensvisie, staande voor die van vrijwel de gehele zwarte (en gekleurde) gemeenschap uitleg of detail :


En hier haar liefste wens aangaande het verloop van haar leven en de toekomst van haar levensomgeving, tevens die van vrijwel de gehel zwarte (en gekleurde) gemeenschap:


Waaruit ieder blank visje zelf zijn conclusies kan trekken.

Dus toen de gelegenheid zich voordeed om zich te storten in de beerput gegraven en gevuld door Sylvana Simons uitleg of detail , stortte ze zich daar vol overgave in (Joop.nl, 26-05-2016, door Sandra Salome - Blogger uitleg of detail):
  Het grootste probleem dat Nederland heeft met racisme is de ontkenning

De suggestie dat het iets is dat vooral op de social media plaatsvindt, gaat totaal voorbij aan de werkelijkheid

Waarna je, zoals hier al zo vaak gesteld, de rest gevoeglijk zou kunnen overlsaan. Hoelwe de uitpsraak waar is, wnat dar waar Sandra S. hem bedield als slaande op de "witte" mens. is het waar voor hetrttegeovergetdel geval: het grooste probleem dat nederland heeft met racisme is de ontkening van de zwraten dat ze de alleregrste zijn, la sze met hun kip met roti voor de tv gaan zitten om zwrate en witte mensne te tellen.
    En actueel met de omdraaing dat als mensen hun faschuw uitsprkkan ovder de daad van Sylvana S. om zich te encailleneren met de Turk-nazi';s van DENK, daarrop te rageren met "Racisme!!!":
  Het zal niemand zijn ontgaan dat Sylvana Simons heeft besloten ... zich aan te sluiten bij DENK.  ... ondergesneeuwd ... een vloedgolf van racistische drek.

En ze haat die mensen die vragen stellen allemaal:
  Ik heb de afgelopen dagen hele volksstammen door de mand zien vallen, zowel online als in mijn persoonlijke leven en dat is goed. Laat die maskers vooral af gaan, want ik kijk mensen graag in hun ware gezicht. Verbazen doet het me al geruime tijd niet meer, maar snijden doet het wel. Zeker als het mensen betreft die ik niet virtueel maar persoonlijk en in het werkelijke leven ken.

Haat, haat, haat, haat ...
  Er was een kennis die het bestond om op te merken: “Ik praat die racistische reacties natuurlijk niet goed, maar ze roept het ook wel over zichzelf af.” Ik heb de betreffende persoon eerst enige tijd aangekeken en besloot vervolgens om me om te draaien en weg te lopen. De energie om maar weer eens uit te leggen waarom ook dit een gigantisch foute opmerking is, ontbrak me volledig. Het was een uitermate voorspelbare reactie en ik had dit keer geen zin om deze acute aanval van racismekramp weg te masseren.

Haat, haat, haat, haat ...
    Waarna dit alles natuurlijk het bewijs is dat racisme in nederland ingekankerd is:
  Dat het praten over en benoemen van racisme in Nederland ‘not done’ is, blijkt wel uit de commotie van de voorbije dagen. ...
    Het racismeprobleem in Nederland is alles behalve nieuw, maar blijkbaar zijn er mensen die nu pas wakker schrikken. ...Politici die trouwens wel direct na het veroordelen direct weer beginnen met het eeuwige mitsen en maren om vooral niet te erkennen dat Nederland door en door racistisch is.
    Het grootste probleem dat Nederland heeft met racisme is de ontkenning. Men opent werkelijk alle registers om het beestje niet bij de naam te hoeven noemen. ...

Drie hele alinea's vol met dit soort racistische drek.
   Racisme is een systeem dat zorgvuldig is opgebouwd en diep geworteld is in het DNA van de Westerse samenleving. Het is onderdeel van alle instituten en organisaties, zoals het onderwijs, de politiek en ook binnen de politie, waar etnisch profileren nog steeds onderdeel uitmaakt van de opleiding.
    Veruit de meest gebezigde misvatting zit bij de groep mensen die zich beroept op de vrijheid van meningsuiting en dat als excuus gebruikt om allerhande racistische bagger de ether in te slingeren. ...
    ... Racisme is een springlevende werkelijkheid in de Nederlandse maatschappij. Dat is niet nieuw, doch wordt slechts door de uitingen op social media ineens een stuk zichtbaarder. ...

Nog eens drie hele alinea's vol met racistische drek.
    En natuurlijk ook nog deze racistische drek:
   ... jij als ‘witte’ ... white privilige ... ‘zwarte pijn’.

En tenslotte:
   Jouw ongemakkelijke gevoel kan voor mij niet langer een reden zijn om te zwijgen wanneer jouw woorden of daden mij kwetsen.

Ik haat jullie witten allemaal. En als jij als witte denkt dat het niet op jou slaat ...:
   Als jij na het lezen van deze tekst de neiging voelt om direct ongelooflijk boos op mij te worden, dan kan het zo maar zijn dat de hierboven geschetste werkelijkheid ook in jou springlevend is.

... is dat het bewijs dat het nog eens tien keer zo erg met je is.

Dat was de aanleiding. Nu het al eerder verzamelde materiaal (Joop.nl, 28-11-2015, door Sandra Salome - Blogger uitleg of detail ):
  Nederland bekent kleur

Over de stortvloed aan racisme en bedreigingen die Sandra en andere tegenstanders van Zwarte Piet over zich heen krijgen

En natuurlijk gaat dit al meteen over zichzelf en de eigen groep zwarten. Kijk maar:
  Vier jaar geleden had ik in mijn eerste blog over het uiterlijk van Zwarte Piet ...

En het is volkomen duidelijk wat dat 'over' inhoudt: een lading bagger, haat en onverbloemd racisme. En hoe diep zit die bagger haat en racisme bij de negers:
  Deze hele discussie is illustratief voor hoe diep het – onbewuste? – racisme [bij de negers] is geworteld. Nooit eerder liet een compleet volk het masker van beschaving zo nadrukkelijk vallen ... Doodsbedreigingen, anonieme telefoontjes en bakken vol virtuele, racistische drek krijg je als [voor]stander van Zwarte Piet over je uitgestort.

Kijk maar naar de televisie en de rest van de media: allemaal zwarten die voorstanders van Zwarte Piet als racisten mogen bejegenen, en witte politiek-correcte vrienden met dezelfde boodschap.
     Natuurlijk betoogt de negeractivist  ... :
  Op de dag van de landelijke intocht was ik samen met 250 anderen in Meppel om te demonstreren tegen de aanwezigheid van Zwarte Piet.

...precies het omgekeerde. Zij willen graag hun cultuur invoeren: hutje, kookpot, koraal,winti. Oh nee ...:
  Martin Bosma - de duivel hebbe zijn ziel, want God wil hem vast niet hebben

Men is gevorderd tot het stadium van de christelijke middeleeuwen.
    Want daar draait het natuurlijk allemaal om: de achterstand en de culturele nederlaag.
    Dus dat wordt vechten. Net als in Londen 2011: de boel in de brand steken en plunderen. Hier één van degenen, naast die 250 in Meppel, die de fakkel al in de hand hebben, in reactie op iemand die de o zo voor de hand liggende opmerking maakt:

  Liever Anoniem, za 28 november 2015 21:37
Tja, wie wind zaait zal storm oogsten. De tegenstanders gingen er met gestrekt been in - op zich begrijpelijk omdat ze met de voorzichtige benadering geen reactie kregen. Maar dan is het schijnheilig om achteraf te gaan klagen als de voorstanders er met evenveel haat op antwoorden.

Dennis Mollis, za 28 november 2015 22:47 in reactie op Liever Anoniem
"Tja, wie wind zaait zal storm oogsten. De tegenstanders gingen er met gestrekt been in - op zich begrijpelijk omdat ze met de voorzichtige benadering geen reactie kregen."
    Ze gingen er met gestrekt been in volgens jou en dat mag maar het is daarmee nog geen feit want het is jouw opvatting en je gaat me toch niet vertellen dat mensen die bewaar maken het aan zichzelf te danken hebben dat de racistische strontkar over ze uitgekieperd wordt? Dat zie een verkapt en nogal kolonialistisch aandoend dreigement om mensen die bezwaar maken de mond te snoeren.
    "Maar dan is het schijnheilig om achteraf te gaan klagen als de voorstanders er met evenveel haat op antwoorden."
    Kan je me wijzen op de "haat" van mensen die bezwaar maken tegen zwarte piet, zo niet dan kan je beter je opruiende en leugenachtige praat achterwege laten want het vervuilt en voegt verder niets substantieels toe aan het debat, vind ik.

Deze figuur en de overige zwarte auteurs en reageerders bij Joop.nl staat vooraan op de barricaden. De negers zijn levensgevaarlijk voor de maatschappelijke vrede en Joop.nl stookt ze op.

De acties tegen Zwarte Piet kunnen nog gezien wordt als een indirect teken. Hier laat Sandra S. zonder omweg zien hoezeer ze de witten haat (Joop.nl, 18-12-2015, door Sandra Salome - Blogger uitleg of detail ):
  Waarom de 'relschoppers' van Geldermalsen terroristisch tuig zijn

Het wakker worden op 17 december 2015 is wakker worden in een vreemde wereld. Ik bevind me in een Nederland dat definitief niet meer voelt als een land waarin ik mij thuis voel. De beelden die op mijn netvlies stonden toen ik mijn bed indook, waren die van extreemrechts tuig dat met stenen en vuurwerk gooide. Écht lekker slapen deed ik dan ook niet.    ...
    ... het zwaar verziekte maatschappelijke klimaat in Nederland. ... De trieste waarheid is dat alle partijen in het Nederlands parlement een flinke ruk naar rechts hebben gemaakt om daarmee de onderbuik van een deel van het volk te kietelen.
    ... vanwege het met geweld ondermijnen van de rechtstaat zijn het eigenlijk ordinaire terroristen in Geldermalsen.
    Deze figuren vinden dat asielzoekers een bedreiging zijn voor hun normen en waarden en dat vluchtelingen onze Westerse beschaving aantasten. Na het zien van de beelden van de gewelddadige menigte is dat iets wat ik van harte mag hopen. ...
    Het Nederland dat veel dat de in verzet komende burgers graag willen, is een Nederland waar ik mij diep voor schaam. Het ideale Nederland is - zo valt op te maken uit de meeste reacties van deze luid schreeuwende meute - een land van egoïsten. Een volk dat niet eens wil proberen empathie op te brengen voor mensen die zijn gevlucht uit hun vaderland. ... roept de éne trotse Nederlander nog harder dan de andere variaties van de boodschap 'eigen volk eerst'.
    Het is dezelfde boodschap die met grote regelmaat uit de mond van Hitler kwam ...
    Zaken als fatsoen en moraal zijn daar natuurlijk ondergeschikt aan. Dat aan het onfatsoen nu een nieuwe, gewelddadige dimensie is toegevoegd, zegt veel over de stand van ons land.
    De lieden in Geldermalsen worden in nieuwsberichten relschoppers genoemd, terwijl het hier toch echt gaat om extreemrechts, terroristisch tuig. En geen enkele politicus durft er keihard afstand van te nemen. In Den Haag zegt niemand dat dit nu juist het soort Nederlanders is dat we kunnen missen als kiespijn. Van VVD-rechts tot SP-links is er niemand die de ballen heeft om te zeggen dat er voor deze extreemrechtse terroristen geen plaats is in onze democratie.
    We zouden de uiterst walgelijke gebeurtenissen van gisteren niet moeten toeschrijven aan een kleine minderheid, zodat we er verder niets mee hoeven te doen. De gebeurtenissen en het gebrek aan afwijzende reacties hierop zijn een teken aan de wand. Ze vormen het duidelijk signaal dat onze maatschappij steeds verder afglijdt.    ...
    De Westerse beschaving blijkt namelijk jammerlijk mislukt.

Maar er is hoop voor de moreel totaal gedepriveerde Nederlander: de engelen uit het Paradijs der Vrede genaamd het Midden-Oosten komen te hulp:
  Ik denk dan ook dat we de grenzen wijd moeten openzetten voor nieuwe Nederlanders. Een deel van de oude Nederlanders blijkt als mens immers nogal mislukt. Om de mate van beschaving op een aanvaardbaar peil te krijgen, hebben de vluchtelingen misschien wel harder nodig dan zij ons.
    De vluchtelingen die bij ons aankloppen, hebben de moed gehad om alles achter te laten en met gevaar voor eigen leven op zoek te gaan naar een veilig nieuw thuis. ...
    Naast het feit dat we van vluchtelingen kunnen leren wat grenzeloze moed inhoudt, kunnen zij ons wellicht wat bouwstenen aanreiken voor een nieuwe beschaving.

Een beschaving zoals te vinden in Iran, Saoedi-Arsbië, Irak, Jemen, en natuurlijk Syrië.
    Maar dat is een ongewisse toekomst. Natuurlijk willen de huidige negers geen seconde langer in zo'n land als Nederland wonen zolang die moreel totaal gedepriveerde Nederlanders daar nog steeds de baas zijn. En morgen stappen ze dan ook met zijn allen op de tjoeki-tjoekieboot om naar het Takki-takkiland aan de andere kant van de oceaan te varen.

Voor de volgende was er nog een warmbloedige Sandra S. bijdrage, maar daar was geen tijd voor - de volgende kreeg die aandacht wel omdat hij in de laatste allochtone mode paste: "Ik wil geen Nederlander meer zijn" (Joop.nl, 08-05-2016, door Sandra Salome - Blogger uitleg of detail ):
  Echte Nederlanders

Als je niet wit bent en je spreekt je uit, dan is heel vaak het allereerste wat je te horen krijgt: “Als het je niet aanstaat, dan rot je toch op naar je eigen land”

Brullen van lach!!! Alleen al hiervoor de moeite waard: '... je spreekt je uit ...' Weer zo'n mooi geval voor het onregelmatige werkwoord van Bertrand Russell :
  Ik spreek me uit.
Jij bent onbehoorlijk.
Hij slaat woest om zich heen.

In dit geval: "Sandra Salome maakt alle witten uit voor rotte vis'. Dat na de zoveelste herhaling hiervan de reactie beperkte blijft tot het vernbale "Rot op naat je eigen land", begint verbazingwekkend te worden.
    En nu we toch eenmaal bezig zijn:
  Natuurlijk ben ik op papier absoluut een Nederlander, want: geboren in Groningen en geen ander paspoort dan het Nederlandse.

"Kameel geboren in Artis beroept zich erop koe te zijn".  Waar de koeien nog in zouden tuinen, ware het niet:
  Door mij actief en openlijk te mengen in de strijd tegen racisme, ...

Wat koeien onmidddelijk herkennen als het geblaat van een kameel, in plaats van het loeien van een koe.
    En deze kameel blaat wat af:  
  Ik ben ... van mening dat je, om de hedendaagse multiculturele samenleving te laten slagen, de nare en inktzwarte kant van het koloniale verleden moet benoemen, begrijpen en erkennen.

Oftewel: "Jullie zijn allemaal kolonialisten!".
  de huidige generatie ... moeten echter wel weten wat deze voorouders hebben gedaan en beseffen dat dit ook een grote rol speelt in het heden.

Oftewel: "Jullie zijn allemaal vuile kolonialisten!".
  Op 5 mei was bovenstaande wel even onderwerp van gesprek in de Bevrijdingsdaguitzending van DWDD. Adriaan van Dis citeerde daar uit het kortgeleden verschenen boek Roofstaat van auteur Ewald Vanvugt

Een bewijs dat je ook op de televisie, net als in de krant alleen die kleine groep witten te zien/horen  krijgt die heel hard roepen "Wij zijn vuile kolonialisten". Maar dat is ook nog niet goed genoegwant:
  Waarom nodigt de redactie geen Afro-Nederlander uit die de zaak wél vanuit het juiste perspectief kunnen duiden? Deze deskundigen zijn volop voorhanden, en ik noem dan bijvoorbeeld: Philomena Essed, Bibi Fadlalla, Seada Nourhussen, Nancy Jouwe, Astrid Roemer, Clarice Gargard en Gloria Wekker.

Racisme. Want waarom worden die lieden van dat lijstje niet uitgenodigd (bedankt voor dat lijstje): omdat het humorloze zwarte klagers zijn met slechts één enkele boodschap: "Jullie zijn allemaal vuile kolonialisten".
    Gevolgd door het volkomen uitgekauwde ...:
  Het lijkt me tijd om het idee van “DE” Nederlandse identiteit los te laten. ...Ook deze Nederlanders zijn onderdeel van de Nederlandse samenleving en hebben daarmee invloed op de cultuur, tradities en gewoonten. ...

Oftewel: de witten moeten allemaal aan de winti en en het alleenstaande tienermoederschap. En de schietpartijen.
    En nog zo'n oude:
  Als je dus wilt dat mensen niet alleen Nederlander zijn, maar zich dat ook voelen, dan zal je ze als gelijkwaardig moeten zien en dienovereenkomstig behandelen.
    Dat betekent dat zij net zoveel recht hebben op de vrijheid van meningsuiting als ieder ander. Dan geeft het geen pas om ze systematisch uit te sluiten en bij kritiek de mond te snoeren door deze te pareren met kreten als: “je hoeft hier niet te wonen” en “als het je hier niet bevalt, dan rot je toch op naar je eigen land”.

Oftewel: "Als wij jullie uitmaken voor kolonialisten en racisten, moeten jullie je mond houden".
   En het nog afgezaagdere:
  Of - en dat is wellicht nog erger - wanneer mensen worden aangesproken op racistische uitspraken of gedrag, ze dit afdoen met de nummer één onder de dooddoeners: “maar ik zie geen kleur”.

Oftewel: "De witte die zegt dat hij geen racist is, is dus een racist"".
    Overigens: over deze eisen van de zwarten ...
  Een uitspraak waarmee deze witte mensen eigenlijk willen zeggen: “ik heb geen zin om naar jouw gezeur over racisme te luisteren, want ik ben een goed mens. Ik kan gewoon geen racist zijn.” In beide gevallen is de mogelijkheid tot het aangaan van een gesprek direct om zeep geholpen.

... valt niet te praten:
    En tot slot, nog een kleine "bekentenis" van onbenul:
  Ik ben Sandra. ... Ik ben hier omdat jullie “echte” Nederlanders vroeger daar waren en mijn voorouders tot slaaf maakten

Beste mevrouw Kroeshaar: dat waren jullie eigen kroesharige broeders, die jullie verkochten omdat ze niets van economische waarde hadden om te verhandelen voor het goud dat de zeevaarders van de houten zeeschepen bij zich hadden, en zonder welke zeevaarders met hun houten zeeschepen jullie collectief nog steeds in het Stenen Tijdperk zouden zitten. Winti bedrijven voor een houtvuurtje.

Die negers, die haten toch zo graag, hè ... Hebben ze elkaar verkocht aan de blanken (en aan de Arabieren maar dat telt niet want daarvan kan je niet de blanken de schuld geven), geven ze de blanken de schuld ... (Joop.nl, 01-07-2016, door Sandra Salome - Blogger uitleg of detail ):
  Mijn verbroken ketenen

Het zou Nederland sieren wanneer Keti Koti als herdenking een net zo prominente plaats op de kalender krijgt als nu met 4 en 5 mei het geval is

Vandaag is het 1 juli en dus Keti Koti, een Surinaams begrip dat Verbroken Ketenen betekent. ... tot op de dag van vandaag – 153 jaar later – zijn de gevolgen van de slavernij nog steeds zichtbaar en voelbaar in de Nederlandse samenleving.

Inderdaad: de schietpartijen in Amsterdam Zuidoost en een welgevulde Bijmerbajes - hoewel, die gaat sluiten dus vermoedelijk zitten ze nu in Almere, of zo
  Het zijn toch echt de zwarte mensen die nog dagelijks de gevolgen voelen van deze lange periode in de Nederlandse geschiedenis. Het racisme dat de roofpartijen van grondstoffen en rijkdommen, het moorden, de verkrachtingen van zwarte mensen moest rechtvaardigen, schuilt namelijk nog steeds in het onderbewustzijn van de hedendaagse witte mens en in de witte systemen.

Niks anders dan moordpartijen en verkrachtingen, daar in Suriname. En het roven van grondstoffen die de door hun Afrikaanse broeders verkochte slaven van hun Afrikaanse broeders hadden meegekregen.
  Strijden tegen racisme doe ik dus niet alleen in de periode rondom Sinterklaas, zoals laatst iemand opmerkte. Al is de hele discussie rondom de afschaffing van Zwarte Piet wel de beste illustratie van hoe diep onbewust racisme is geworteld in de Nederlandse samenleving. Nooit eerder liet een volk het masker van beschaving zo nadrukkelijk vallen als bij het simpele verzoek om een racistisch en karikaturaal verzinsel aan de moderne tijd aan te passen. De discussie rondom Zwarte Piet en alle emotie die het oproept, maken duidelijk dat er nog een hele lange weg moet worden afgelegd. Want het verdwijnen van deze raciale karikatuur als onderdeel van een kinderfeest, is slechts een klein begin van wat moet veranderen in Nederland. Voor een echte verandering is het dan ook van het allergrootste belang dat lessen over de trans-Atlantische mensenhandel en de rol die Nederland hierin speelde een verplicht onderdeel wordt van het onderwijs. Het zou Nederland sieren wanneer Keti Koti als herdenking een net zo prominente plaats op de kalender krijgt als nu met 4 en 5 mei het geval is. Dus 30 juni een grote nationale herdenking en op 1 juli voor iedereen een vrije dag voor het vieren van de bevrijding.

Oftewel: "Zwarte Piet, dus twee vrije dagen voor negers".
    Gevolgd door heel vele persoonlijk gelamenteer over het een halfbloed zijn:
  Voor mij waren de laatste jaren een periode van op zoek zijn naar mijn identiteit en letterlijk kleur bekennen. Van half-Surinaams – zoals ik mij een groot deel van mijn leven noemde – koos ik er een aantal jaren geleden bewust voor om vanaf nu door het leven te gaan en mij voor te stellen zijnde van afro-Surinaamse afkomst.

Inderdaad een hoogst betreurenswaardige positie. En iets dat dan ook ten stelligste ontmoedigd moet worden.
    Vindt je niet, Sandra ...?
    Zelfs bij Joop.nl beginnen ze er behoorlijk genoeg van te krijgen:
  Mark Gh – 1 juli 2016 at 09:33
Keti Koti zal nooit een plaats krijgen zo prominent als 5 mei.

Dit om de simpele reden dat we op die dagen de bevrijding van dit land vieren – de vrijheid van iedereen die gewonnen is op de Duitsers en de reden dat wij nog een eigen land hebben. Keti Koti is daarentegen voor slechts een klein deel van de Nederlanders een relevant bevrijdingsfeest. Het mag zeker gevierd worden, maar vragen om een vergelijkbare positie als 5 mei slaat nergens op.

Bevrijdingsdag is overigens, in tegenspraak met het artikel, géén nationale vrij dag.

En ter info: je oma loog tegen je. Je ouders waren geen slaven, je bent er dus niet uit geboren. Zij was dat misschien wel, waarschijnlijk niet, maar jij zeker niet. Als het zoveel generaties teruggaat ben je net zo goed geboren uit vrije mensen in Afrika. Vrij mensen die op enig moment door hun mede-Afrikanen tot slaaf zijn gemaakt en verkocht aan blanken.


rechtdoorzee
– 1 juli 2016 at 11:08
Na alle Brexit verhalen werd het weer tijd voor een stevig stukje beschuldigingen richting de blanke medemens. Beetje slap verhaal dit keer, had wat stevigere beschuldigingen verwacht.
Het blijft mij onduidelijk waar vader gebleven is in het geheel, maar goed
Er wonen vele minderheden in NL, voor een ieder een aparte nationale feestdag houden maakt de economie kapot.


RoBru – 1 juli 2016 at 11:08
Ik denk niet dat het Nederland zou sieren als Keti koti een net zo prominente plaats zou krijgen als de bevrijding:
– Keti koti gaat over iets dat nog 80 jaar langer geleden is
– op veel grotere afstand en
– veel minder mensen raakte.

Een vergelijkbare plaats claimen is niet alleen dom en vergeefs, maar ook respectloos en overdreven dramatisch. Zullen we dan Napoleon en de Romeinen er ook even bijpakken?

Dat Keti koti voor mensen betekenis heeft kan ik me overigens voorstellen, en dat sommigen van hen graag zouden zien dat het aan status won kan ik me ook voorstellen. Het staat je vanzelfsprekend vrij daarvoor te ‘strijden’.

Maar als je dan zegt: “Behalve dat oma natuurlijk gewoon mijn oma is, was ze voor mij namelijk ook de enige lijn naar een familie die ik eigenlijk (nog) niet goed ken, maar die ik vaak zo ongelofelijk heb gemist”, klinkt het toch een beetje alsof je Keti koti wil inzetten om je oma te herdenken en dat je Keti koti nodig hebt voor je eigen bewustwording.


voxpopuli – 1 juli 2016 at 11:11
Het lijkt mij lastig om vrolijk te blijven als je blijft hangen in plaatsvervangend slachtofferschap van 4 generaties geleden.
Maar dat zie ik wel vaker bij de zogenaamde “sterke vrouwen” mijn overovergrootouders zijn Frankrijk uitgevlucht (Hugenoten) vervolgd gekruisigd weet ik wat al niet meer .. maar daar zit ik niet mee


Nostra – 1 juli 2016 at 11:17
“Buitenstaanders zien, als ze naar mij kijken, een zelfverzekerde sterke vrouw, die zich altijd staande weet te houden”

Als ik dit stuk lees dan is mijn eerste indruk van u niet dat u “een zelfverzekerde sterke vrouw, die zich altijd staande weet te houden” bent maar een persoon die onzeker is en het leed wat u niet is aangedaan gebruikt en op uzelf reflecteert om zich beter te voelen en andere slechter te laten voelen.


CJJelle – 1 juli 2016 at 11:23
Tranentrekkend verhaal.

Voor de rest vier lekker Keti Koti, niemand houdt je tegen.
Maar eis het niet van een ander.
4 mei en 5 mei zijn ook niet meer zo prominent.

Geschiedenis is gechiedenis en is daar om herhaling tegen te gaan.


de heer Meijerink – 1 juli 2016 at 11:27
Volgens mij is het voor de schrijfster van het stukje hoog tijd om een zielenknijper te consulteren, want wat voor -al-dan-niet vermeende- schuldgevoelens zijn zelf heeft en ons wil aanpraten lijkt me niet gezond.
Als je zo naar tegenstellingen zoekt ,zul je ze gegarandeerd ook vinden.
Mijn familie heeft dit gedoe van (on)schuld al een generatie geleden afgesloten, want voor ons is (sinds mijn jeugd) iedereen gelijk 

Tjonge ... Het lijkt GeenStijl wel ...

Al en tijd niets van de charmante Sandra gehoord - kennelijk toch de reacties gelezen. Maar hier is haar dodenherdenking (Joop.nl, 03-05-2017, door Sandra Salome - Blogger uitleg of detail ):

  Mijn vader is na de oorlog slachtoffer gebleven

...   Als ik denk aan mijn vader, zie ik hem staan op 4 mei. Zijn handen op zijn rug met zijn blik strak naar buiten gericht terwijl de twee minuten stilte begonnen. ...

Oh ja: halfbloed. En de vader dus blank. Dus geen één-oudergezin ... Tja, dan heb je nog een kans om te leren lezen en schrijven ...
    Daarop volgde ongeveer tweederde column, om dan in de moderne tijd te belanden:
  De vlag halfstok buitenhangen, zoals ik dat heel lang deed, doe ik al een jaar of vier niet meer. Ik heb de Nederlandse vlag de afgelopen jaren te vaak misbruikt zien worden door trotse Nederlanders. Dit land is voor mij niet langer een land om trots op te zijn en ik heb zeker niet altijd het gevoel hier veilig te zijn. Steeds weer schaam ik mij kapot voor wat mensen er aan gif uitbraken onder de vlag van liefde voor Nederland. Als je goed kijkt en luistert, dan is weer zichtbaar wat blijkbaar altijd al sluimerend aanwezig is. Racisme, discriminatie en vreemdelingenhaat verpakt in een lekker populistische boodschap die bij een groot aantal mensen best prettig in het gehoor ligt.
    Dus natuurlijk is herdenken goed en belangrijk, maar we moeten juist nu niet alleen kijken naar wat er toen gebeurde, maar vooral ook zien hoe de geschiedenis zich herhaalt. Ik ben opgegroeid in vrijheid, maar ben mij ervan bewust dat de vrijheid waarin mijn kinderen en ik leven, absoluut geen vanzelfsprekendheid is. Met name de laatste vijftien jaar is de beerput van onderhuids levend racisme en xenofobie opengetrokken en zichtbaar geworden. Je kan niet een doekje over die beerput gooien en doen of die er niet is. We zullen aan de slag moeten om deze vuiligheid op te ruimen. Herdenken is goed. Stilstaan bij wat er toen gebeurde moet, maar laten wij dan vooral ook kijken naar het nu. Niet alleen deze week, niet alleen tijdens die twee minuten stilte, maar iedere dag opnieuw. Zodat de geschiedenis zich niet zal blijven herhalen.

Oftewel: "De Nederlanders zijn de nieuwe nazi's!"

Toen was het opnieuw langere tijd rustig aan het Sandra-front, maar een zeer ernstige provocatie maakte dat ze haar stilzwijgen wel móest verbreken (Joop.nl, 14-01-2018, door Sandra Salome - Blogger uitleg of detail ):
  De witte onschuld van links

... het interview met Femke Halsema in de Volkskrant waarin ze o.a stelde dat ‘anti-racisme-activisten zichzelf geen dienst bewijzen met bijvoorbeeld het gebruik van het Amerikaanse begrip “white privilege”. In Nederland hebben zwarte mensen niet apart achter in de bus hoeven zitten. Je kunt niet een discours uit een land dat een systematische onderdrukking heeft gekend, zomaar naar hier verplaatsen, en tegen Nederlanders zeggen: jullie doen hetzelfde. Dat klopt niet, en leidt af van het racisme dat hier wel degelijk is.’
    ‘Als je alles racisme noemt, kun je de echte racisten niet meer vinden. En als je alles seksisme noemt, wordt het heel moeilijk om seksueel geweld te onderscheiden. Een heldere publieke discussie is niet gebaat bij generalisaties en permanent slachtofferschap.’    ...

Nou, zeg nou zelf ... Dit is toch je reinste Geert Wilders én Thierry Baudet in optima forma ... Hier blijkt toch duidelijk dat zelfs de Femke Halsema die zich voordoet als zo GOED!!! ...
  Wat Femke hier dus eigenlijk zegt is: als je ook het racisme benoemt van de mensen die niet met witte puntmutsen en brandende kruizen door de straten lopen.

... rondloopt met een witte puntmuts en brandende kruisen in haar tuin heeft staan ...
    Want iedereen weet ...
  ... Racisme zit veel vaker verborgen in die grappige opmerking, de foute mopjes en de onbeschofte vragen die men denkt te mogen stellen. Het zit ook in het feit dat men je op grond van je afkomst allerlei eigenschappen denkt te kunnen toedichten. Maar het gaat ook om de leidinggevende die bewust of onbewust mensen met een migratie-achtergrond minder snel aanneemt, het feit dat gekleurde kinderen een lager schooladvies krijgen en later als volwassenen structureel worden afgewezen op de arbeids- en woningmarkt en al die andere zaken waarin het racisme niet zichtbaar is maar wel bepalend. Juist dit niet zichtbare en onderhuidse racisme is waar mensen in hun dagelijks leven het meest mee te maken krijgen en dat hen de grootste schade toebrengt.    ...

... dat de Nederlanders hun racisme in het geniep bedrijven. Zo subtiel dat je het bijna niet ziet.
    En slechts door het hebben van zieners-eigenschappen, zoals bekend zo overdadig aanwezig bij zwarte mensen uitleg of detail ...
  Je er dan over verbazen dat niet witte Nederlanders geen zin (meer) hebben om zich in te vechten binnen de bestaande partijen en er dus voor kiezen om op partijen als Bij1 en Denk te gaan stemmen? Dat is dan bijzonder naïef en een mooi voorbeeld van de witte onschuld, waar emeritus hoogleraar Gloria Wekker een heel boek aan heeft gewijd.

,... is het mogelijk dat Nederlandse witte racisme op haar ware waarde te schatten.
    De Ku Klux Klan-waarde ...
    En dit alles natuurlijk onder bezielende leiding van ...
  Dat is dan bijzonder naïef en een mooi voorbeeld van de witte onschuld, waar emeritus hoogleraar Gloria Wekker een heel boek aan heeft gewijd.

...de aartsfantast, aartsleugenaar en aartsracist mevrouw Gloria Wekker uitleg of detail .Naar Haatzaaien, allochtoon , Creolen, cultuur , Allochtonen, respect  , of site home .

 

27 mei 2016