WERELD & DENKEN
 
 

Portretten: inleiding

Deze website hanteert de aanname dat iemands karakter, ondanks de moderne opvattingen van het tegendeel, wel degelijk weerspiegelt wordt in zijn uiterlijk. Natuurlijk is dit geen één-op-één relatie, en is er veel variatie en lopen diverse factoren door elkaar heen, zodat er geen eenduidige regels te formuleren zijn. Dat de relatie desondanks bestaat, valt af te leiden uit de relatie tussen uiterlijk en beroep. Ter illustratie zijn onder portrettengalerijen verzameld van diverse beroepsgroepen, in diverse categorieën. Om te beginnen zijn daar de enigszins verwante groepen van directeuren, politici, machthebbers, neoconservatieven, economen en financiers. Ter contrast is daar naast gezet de groep van (natuur)wetenschappers.

Deze groepen zijn geselecteerd op hun rol in de top van de maatschappij. Aanvankelijk ter demonstratie van een achterliggende eigenschap van de groepen van directeuren, politici, machthebbers, neoconservatieven, economen en financiers, is er ook de groep van de cynici - dit is een psychologisch gedefinieerde groep. Dit is een voorbeeld van het algemene geval dat aan sociologische eigenschappen meer fundamentele psychologische eigenschappen ten grondslag liggen. Dit is een relatie die met meer voorbeelden in diepte uitgezocht zou kunnen worden, waarvoor hier niet de ruimte is.

Ter illustratie van de band tussen psychologie en sociologie zoals die te zien is in uiterlijk zijn nog een aantal beroepsgroepen geportretteerd. Deze hebben als connectie de Bommel-strips van Marten Toonders, die de beroepsgroepen koppelde aan bepaalde, kenmerkende, diersoorten. Van ieder van de door Toonder gedefinieerde karakter zijn een aantal menselijke tegenpolen verzameld, deels geselecteerd op Toonders "definitie". De Echte Bullebassen, dat wil zeggen: politie- en brandweerchefs, zijn verzameld van het internet, en sterk representatief. De Echte Grootgruts zijn, net als Jonge Priesters uit de niet-Bommel categorie, afkomstig van groepsportretten uit de Volkskrant, en dus ook representatief.

Wie de relatie eerst met zijn eigen ogen wil testen, kan meedoen aan twee quizzen. En nadat hij de relatie heeft bestudeerd, kan hij ook nog het gebruik door anderen bekijken, zie de cartoon link, of die met voorbeelden van casting in de filmindustrie, het zoeken van acteurs bij rollen, grotendeels gebaseerd op uiterlijk.
 

  Maatschappelijke top
  Directeuren
  Politici
  Machthebbers
  Neocons
  Economen
  Financiers kredietcrisis
  Wetenschappers
  Cynici
   
  Bommel-karakters
  Echte Steinhackers
  Echte Steenbreeks
  Echte Canteclaers
  Echte Dickerdacks
  Echte Goedbloeds
  Echte Bullebassen
  Echte Tijns
  Echte Sickbocks
  Echte Grootgruts
   
  Diversen
  Bokito-vrouwen
  Priesters, jong
  Het Portret van Dorian Gray
  Hollywoord casting
  Hollywoord casting: Groundhog Day
  Hollywoord casting: Robocop
  Cartoon
   
  Quiz 1
  Quiz 2
   Naar Psychologische krachten , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .