WERELD & DENKEN
 
 

Cultuur, Joods, kwaadaardigheid: Diederik Samsom

Zoals al opgemerkt in de inleiding van Haatzaaiers, Samsom uitleg of detail : deze website kan niet noemenwaardig bijdragen aan een slechte reputatie voor Diederik Samsom ... Daar is hij zelf veel beter in. Er zijn best wel meer mensen die snel op en af de ladder van populariteit zijn geklommen, maar Diederik kan daarin toch zeer goed meekomen in de kopgroep. Van nieuwe leider van een partij in de problemen voor juli 2012, tot bijna winnaar van verkiezingen in september 2012, tot afgedankt uit de politiek in september 2017. Nadat zijn partij een ongekend verlies heeft geleden gaande van 38 naar 9 (negen!) zetels in de Tweede Kamer.

Voor de volle 100 procent te schrijven op het conto van D. Samsom. Volksverrader.

Eerst even, in deze vezameling ten overvloede, wat de bron ervan is - kijk hier uitleg of detail naar het verkiezingsprogramma "1 voor de verkiezingen" (04-09-2012), gepresenteerd door Jeroen Pauw en Paul Wittemann). Samsom spreekt in het Hebreeuws. De vraag is dus in hoeverre er sprake is van "volksverraad" als Samsom Nederland en zijn cultuur verraadt. Maar voor de rest van deze verzameling wordt zijn Nederlandschap als uitgangspunt genomen. Vandaar dat "volksverrader".

Dat laatste, dat "volk", slaande op het overgrote deel van de stemmers die dachten door hem vertegenwoordigd te worden en waarvan hij beweerde dat hij ze vertegenwoordigde. Voor de verkiezingen van 2012. Om zich vervolgens met hart-en-ziel te storten in de implementatie van het neoliberalisme. Model Rutte:

Beide heren waren als een kind zo blij met hun neoliberale programma, leidende tot een grootscheepse afbraak van de sociale staat, datgene dat door de neoliberale vijanden ervan wordt afgedaan als "de verzorgingsstaat". Met als meest navrante aspect: de finale afbraak van de ouderenzorg. Met voor vele tientallen miljarden aan bezuingingne op de "verzorognbgsstaatöf tewle het socialenederland,. Genaamd "ombuiigngnen'. En noodzakleijk. Voor detoekst.Allemaalbuiignen voor Mar Rutte en het neoliberalisme

Maar daar stond voor de liefhebbers van D. Samsom en een zeker deel van zijn aanhang ook wel wat tegenover: hij echt als een leeuw voor het binnenlaten van zo veel mogelijk zielige "vluchtelingen" (de Volkskrant, 24-10-2015, door Maartje Bakker):
  Samsom: Nederland moet ... vluchtelingen opvangen

Een gore leugen. Een gore Joodse leugen, want alleen nomaden (en hun aahang die ze geherserspoeld hebben) vinden dat je nomaden moet opvangen.
  Samsom: Nederland ... kan ... vluchtelingen opvangen

Een gore leugen: Nederland is overvol: er zijn te weinig huiznn, te weinig wegen en te weinig banen. Dat laatste met name voor dat soort mensen: ongeschooldenen onschoolbaren. Er zijn al veel te veel mensen in Nederland en oorla van delaatste soort.
  Asielzoekers zullen blijven komen ...

Een gore leugen: stop de grenzen in de Balkan dicht en haal ze niet op voor de Libische kust. Er komt er geen eentje binnen.
  ... en Nederland kan het aan hen op te vangen. Dat zegt PvdA-leider Diederik Samsom vandaag in een interview met de Volkskrant. Na een week waarin de gemoederen in het asieldebat opnieuw hoog opliepen, roept Samsom op tot bezinning, minder grote woorden en 'minder hete hoofden en gezwollen aderen'.

De grote woorden en heethoofdentaal van Diederik Samsom, zijn mede-Joden, de Joodsisten en de rest van de politieke-correctheid, die meteen met concentratriekampen lopen te smijten bij iedere kleinste tegenwerping tegen vrije immigratie.

En ondanks alle redelijke tegenwerpingen laat hij niet af. Het soort mensen die het Midden-Oosten en Afrika verruïneren en (de eerste) in een rokende puinhoop doen veranderen, verdienen volgens D. Samsom en aanhang een ruime tweede kans in Nederland, en daar is D. Samsom en aanhang bereid miljarden per jaar in te investeren (de Volkskrant, 31-12-2015, van verslaggever Raoul du Pré):
  Asieldebat: VVD en PvdA graven zich in

Op de valreep van 2015 drijven de regeringspartijen VVD en PvdA verder uiteen in het asieldebat. Op de aanhoudende pleidooien uit VVD-kring om de asielinstroom nu snel af te remmen, reageerde PvdA-leider Samsom woensdag met een ander geluid: wat hem betreft is Nederland in staat 200 duizend vluchtelingen op te nemen, vier keer zoveel als er dit jaar kwamen. 'Op een bevolking van 17 miljoen mensen is dat een overzichtelijke hoeveelheid.'    ...

Natuurlijk heel wel wetend dat de vorige instroom van toegelatenen, 75 duizend Turkse en Marokkaans gastarbeiders, werd gevolgd door een meer dan tien keer zo grote golf van kettingimmigratie, via gezinshereniging enzovoort. De 75 duizend Turken en Marokkenen toen werden 850 duizend Turken en Marokknen nu. De 200 duizend moslim-vluchtelingen nu worden 2 miljoen moslim-immigranten binnen tien jaar. Leidende tot een totale ontwrichiting van de Nederlndse maatschappij. En zeer waarschijnlijk ernstige vormen van maatschppelijk onrust  .

Een constateren waarvan in alle rust en gemoede wordt overgelaten aan de rechtse kant (de Volkskrant, 20-01-2016, column door Derk Jan Eppink):
  Het draagvlak van Diederik Samsom

...    Samsom beseft niet ... hoezeer de komst van talloze mannen uit een cultuur die vrouwen onderdrukt, Europese vrouwen in de marge van fysieke integriteit dringt. Hij is blind voor het spanningsveld tussen multiculturalisme en gelijkwaardigheid van vrouwen. Prevaleert het eerste dan erodeert het tweede. ...

Maar, nog schrijnender:
  ...    Samsom beseft niet hoezeer hij mensen met lage inkomens naar de bestaansrand drukt met zijn 'maakbare plafond' van 200 duizend asielzoekers. ...

Het verraad in de klassenstrijd door de politiek-correcte, Joodsistische en Joodse media, en het verraad aan de beschaving van de rest van de elite.

Welk totaalprogamma al na twee jaar samengevat werd als volgt (GeenStijl.nl, 17-03-2014, door Pritt Stift  ):
  Help Diederik Samsom en WIN 1 miljoen!Mensen. Didi weet het even niet meer, in de quiz show die politiek heet. Al twee van de drie Hulplijnen gebruikt, en nog steeds geen goed antwoord. Met nog twee dagen te gaan voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 is de erudiete rode ingenieur der PvdA ten einde raad ... Die 1 miljoen jackpot prijzengeld wordt namelijk subiet geïnvesteerd in een noodlijdend Nederlands verzorgingstehuis multicultureel genderneutraal windmolenpark in Oeganda. ABCD. Roept u maarrr...

Waarna je alleen maar verbijsterd kan zijn dat deze gezamenlijke kwaadaardigheid uitleg of detail zo lang al kan regeren ... En nog steeds regeert in voortdurend wisselende gedaantes ...

En waarna je deze verzameling bijna zou kunnen afsluiten. Wat er nog rest het het aantonen van de breedte en diepte van deze kwaadaardigheid.

Hier staat D. Samsom voor een directe keuze keuze tussen belangen van blanke Nederlanders en die van donker gekleurde immigranten, kiest D. Samsom voor ... (Volkskrant, 04-06-2016, door Frank Hendrickx, Remco Meijer):
  Interview | Diederik Samsom

...

De telkens opvlammende discussie over Zwarte Piet laat toch zien dat de onrust reëel is? Eén groep houdt vast aan een traditie, de andere groep eist verandering?

'Ik vond het een mooie vondst dat ze in Gouda stroopwafelpieten hadden. Sinterklaas is een kinderfeest met clowns. Sinterklaas zelf is ook een clown, maar dan een serieuze. Als de tijd voortbeweegt, mogen en moeten die clowns zich ontwikkelen ...

Juist ja ... In deze hoopopgelopen culturele belangentegenstelling tussen zwarte allochtonen en blanke Nederlanders kiest Diederik S. eenduidig voor de zwarte allochtonen.

Volgende gelegenheid om te kiezen. Weer tussen blanke Nederlanders en dit keer zowel donker als lichtgekleurde immigranten. Die, zoals bekend, zo hogelijk oververtegenwoordigd zijn in de criminalteit uitleg of detail dat de blanke Nederlanders daar een minderheid vormen, met als resultaat dat als je als politie een verdacht automobiel ziet, dit in ongeveer vier dan de vijf gevallen een automobiel is met de volgende kenmerken: duur, bestuurder is jongeman, bestuurder is licht- of donkergetint.
    Natuurlijk is dit allemaal statistiek, dus het gebeurt ook af en toe dat de politie een duur automobiel met een licht- of donkergekleurde jongeman aanhoudt waarbij de licht- of donkergeleurde jongeman toevalligerwijs níet een crimineel blijkt te zijn. Maar zeg advocaat (ééntje in heel Nederland genaamd Gerald Roethof uitleg of detail ) of rapper (een paar honderd in Nederland met diverse mate van succes).
    Zulks is weer eens gebeurt en het slachtoffer was een rapper genaamd Typhoon en die zei er wat over en toen brak de pleuris uit want "DISCRMINATIE!!!" en "RACISME!!!" alom natuurlijk, dit geval met de speciale naam 'etnisch profileren". Wat een collectieve leugen is want er wordt statistisch geprofileerd en niet etnisch, en dat er een etnisch gekleurd resultaat uitkomt, is de schuld van de etnisch gekleurden namelijk omdat ze zo crimineel zijn.
    Maar goed, er was dus weer gelegenheid om te kiezen en hier is de keuze van D. Samasom (de Volkskrant, 04-07-2016):
  'Etnisch profileren door politie is discriminatie en schadelijk'

Waar de VVD de zaak rond Typhoon relativeert, overheerst bij PvdA-leider Samsom de woede.

Oftewel: ook in deze hoopopgelopen maatschappelijke belangentegenstelling tussen gekleurde allochtonen en blanke Nederlanders kiest Diederik S. eenduidig voor de gekleurde allochtonen.

De volgende keuze. Die inmiddels te raden valt: de keuze tussen blanke Nederlanders of moslims. Hier is de keuze an D. Samsom (Volkskrant.nl, 15-01-2015, redactie):
  'De clash tussen Wilders en Samsom

Opvallendste moment in het debat gisterenavond in de Tweede Kamer over de aanslagen in Parijs was de harde botsing tussen Geert Wilders en Diederik Samsom. De PvdA-leider verweet Wilders 'precies hetzelfde te doen' als de terroristen, maar dan met woorden.

De keuze moet dus nog ietwat vernauwd worden: de keus is tussen moordende moslimterroristen en een blanke Nederlandse politicus. D. Samsom vindt de blanke Nederlandse politicus even slecht als de moorderde moslimteroristen.

Dat kan ook wat algemener geformuleerd worden. Als de keuze tussen de blanke Nederlandse beschaving of de barbarij van de gekleurden, al dan niet immigrant. D. Samsom kiest voor ... (De Volkskrant, 04-09-2012, column door Bert Wagendorp):
  Multiculti

In een interview met Het Parool maakte PvdA-leider Diederik Samsom gisteren bekend dat Nederland een multicultureel land is. Daar liet hij het niet bij. Samsom verklaarde ook dat hem dat 'trots' maakt, dat hij er 'blij' mee is en voorts dat hij er 'iets moois' van wil maken. ...

D. Samsom kiest voor de barbarij van de gekleurde immigranten.

En wat ben je volgens D. Samsom als je toevallig níet kiest voor de barbarij van de gekleurde immigranten:
(de Volkskrant, 14-07-2016, verslaggeverscolumn, door Ariejan Korteweg):
  Moreel leiderschap

...    Waarom morele vragen politiek urgent worden. Dat is de titel van de afscheidsrede die Gabriël van den Brink hield bij zijn vertrek als hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde in Tilburg. Het is een dun boekje - amper zeventig pagina's - dat deze zomer bij iedere politicus naast de slaapzak in de tent zou moeten liggen....
    In de Haagse boekhandel Douwes werd vanwege dat boekje een avond lang over politiek en moraal gedebatteerd. Job Cohen was er, Kees van der Staaij, Van den Brink zelf en Diederik Samsom. ... Samsom was een geval apart, hij toonde zijn talent én zijn zwakte.    ...
    Moraliteit, dat is waar je mee begint en waar je wilt uitkomen, mijmerde de PvdA-leider hardop: nooit meer zo'n jongetje dat dood aanspoelt op een strand.

Wie bezrwaren tegen de immigratie van gekleurde barbaren, is volgens D. Samsom "immoreel".

En nog een maar eens een keer (Elsevier.nl, 06-12-2016, door Bauke Schram):

  Samsom ziet niets in plan om Afrikaanse migranten terug te sturen

Het plan van premier Mark Rutte om Afrikaanse migranten terug te slepen naar veilige landen in Noord-Afrika is een ‘onzalig idee’. Dat is althans de mening van PvdA-leider Diederik Samsom, ...

...‘Het is een onzalig idee om mensen zonder asielprocedure terug te sturen,’ stelt Samsom aan tafel bij het VARA-programma Pauw.

Het is een nog veel onzaliger idee om die lieden de gelegenheid te geven om na Afrika volgefokt te hebben, ze ook Europa vol te laten fokken zoals nu al duidelijk gebeurt: het stikt zo langzamerhand van de zwarten in Nederland - kijk maar naar de televisie en met name de reclames.

De beweging van Samsom, voorvloeiende uit zijn Joodse migratie-totalitarisme, is die van een Joodsfascisme. Gepaard gaande met de inmiddels bekende Joodsfascistische propaganda:
  ‘We weten van mensen die in Italië aankomen ongeveer 40 procent een echte vluchteling. Uit Eritrea, Sudan, Somalië, die vluchten voor oorlog en ellende en onderdrukking. ...'

Een gore leugen. De maatstaven voor 'oorlog, ellende en onderdrukking' zijn van toepassing op heel Afrika. Dat is dus een volkomen ongeldige maatstaf.
    En op dit soort leugens, volgen de bekende andere:
  ‘... en in strijd met het internationaal recht.’

Willekeurige zwarte vlekjes op een vel wit papier, daar op gespetterd door Joodsfascisten en Joodsisten.
  Als je die op zee weer terug in Afrika duwt, is dat inhumaan ...

Het argument om alle tien de eendjes in de sloot te beschermen en te laten opgroeien tot moedereenden die weer tien eenden krijgen enzovoort ... Dat is "humaan".

D. Samsom is een Joodsfascist, die samen met zijn soortgenoten uit is op de ondergang van de blanke Europese bevolking uitleg of detail . Of een etnische burgeroorlog .


Naar Joods, kwaadaardigheid  , PC club  , of site home

 

22 sep.2017