WERELD & DENKEN
 
 

Media, hetzes: Wilders

31 jan.2009

De ophef rond de opvattingen van Geert Wilders, door linkse mensen als extremistisch betiteld, duurt nu al enkele jaren, maar het was hier nog niet gekomen tot een verzameling van extremistische uitspraken in zijn richting. Dit werk blijkt nu gedaan te zijn door een anonieme reageerder op de Volkskant Opiniewebsite, onder een artikel van hoogleraar strafrecht Theo de Roos, naar aanleiding van de vervolging van Wilders wegens haatzaaien (van: Volkskrant.nl, Opinie, 30-01-2009):
 
  Eenburger schreef op 30-01-2009 13:46

@ Theo de Roos
"Juridisering islamdebat kan averechts werken"
"Het hof heeft het gevaar onderschat dat juridisering van het maatschappelijk debat al snel geheel averechts kan uitpakken."
...
Ja u voelt hem al aankomen natuurlijk!

Want met een uitspraak van het Gerechtshof dat de indirecte belediging een hele groep kan worden beledigd. Waarbij met name vergelijkingen met het NAZISME dermate beledigend zijn dat ze binnen het bereik van het strafrecht kunnen worden gebracht, zijn alle tegenstrevers van de heer Wilders ineens ook strafbaar.

Het begon met de heer Bolkestein en via de heer Janmaat, de heer Fortuyn, mevrouw Verdonk, mevrouw Hirshi Ali en de heer Wilders is er een electoraat stelselmatig via haar volksvertegenwoordigers beledigd met Nazi vergelijkingen. Dit om het effect "Guilty by association" te bereiken. Door maar vaak en lang genoeg vergelijkingen te maken met het nazisme worden de politici "enge mensen" en wordt het electoraat het stigma fascisten opgeplakt.

En de ellende is dat deze politici al jarenlang beveiligd moeten worden ook. Dit is "Het" ultieme bewijs dat er sprake is van haatzaaien. Dat moeten de moslims nog maar zien aan te tonen. Die hoeven immers niet beveiligd te worden tegen het electoraat van de heer Wilders.

Ik noemde er al eerder een paar voorbeelden van uitlatingen:
- Bolkestein is een racistisch zwein (internationale socialisten).
- Wilders is een Kleine Hitler (Mohamed Rabbae Groen Links)
- ”Met Wilders zit er een islamracist in de Tweede Kamer” (Mohamed Rabbae)
- "Al was ik de laatste moslim in Nederland, dan nog zou ik mijn best doen het boek - (De Duivelsverzen van Salman Rushdie) te laten verbieden". (Mohamed Rabbae)
- “Eens Judenrein, nu Moslimvrij” (Grandia Pastor, Ikon)
- "Ik ben altijd tegen de boevenbende van Wilders"(Rutger van Santen, wereldomroep)
- "Stop de Hollandse Haider (Fortuyn)" (internationale socialisten)
- "De ideeën van Wilders zijn levensgevaarlijk." (Jan Marijnissen)
- "Wilders' dodelijke woorden" Anne-Ruth Wertheim
- "Vandaag ben ik zo vrolijk, zo vrolijk want Geert Wilders die is dood." (Paul de Leeuw)
- "U (Fortuyn) bent een buitengewoon minderwaardig mens weet u dat” (Marcel van Dam)
- "’Reisbureau Rita. Arrestatie, deportatie, crematie. Adequaat tot het bittere eind.’ (Internationale socialisten)
- 'Dat je (Fortuyn) in die darkroom van je zo snel mogelijk AIDS krijgt.' (Matty Verkamman NRC)
- 'Regels zijn regels' van Verdonk is een directe vertaling van 'Befehl ist Befehl' (Dorien Pessers)
- De vignetten waarmee Verdonk de mate van integratie van allochtonen wil aangeven beginnen 'verdacht veel' op jodensterren te lijken. (Hans Dijkstal, overgelopen VVD-er)
- "En voornamelijk wat de heer Wilders zich meent te kunnen permitteren. Dat vind ik buitengewoon weerzinwekkend. Om bevolkingsgroepen als groep te discrimineren, haat te zaaien. Ik vind het angstaanjagend." (Jeroen Krabbé)
- “Daarom is het tijd voor een breed maatschappelijk gedragen "nee" tegen de kwade boodschap van Wilders en de zijnen.´
“Laat het een stem zijn die gedragen wordt door een breed maatschappelijk front.” (Doekle Terpstra)
- "Wilders betoogt dat dé moslim moet worden aangepakt en dat de Koran een fascistisch boek is. Zo is ooit de vervolging van de joden begonnen, door het veralgemeniseren van zaken." (Harry de Winter)
- “We hebben een breed front getrokken tegen wilders en consorten. Op het moment dat je iets begint kijk je altijd “Are you fit to fight", Wie zijn onze resources, wat kunnen we doen en wie zijn onze bondgenoten, wat zijn je manschappen, wat zijn je troepen, heb je mensen met overwicht. Het is wat militant combattief. Het leeft niet alleen onder moslims maar ook onder de inheemse mensen (die hier van nature wonen) Natuurlijk is het dan beter een sterk front te trekken.“ (Mohammed Faize, Alle Moslims In Nederland tijdens een uitzending van de NMO)
- “Wat de PVV in elk geval met hen gemeen heeft, is het Führer-principe, omdat Wilders intern oppermachtig is en elke democratische controle ontbreekt:” (Thomas Von den Dunk)
- “In diverse interviews heeft Wilders ook gezegd: “Ik wil discrimineren”. "Hij lijkt daarmee zijn achterban te legitimeren hetzelfde te doen”(René Danen, Nederland Bekent Kleur).   ...

Nar de moord op Pim Fortuyn werd er door politiek-correct Nederland in koor geroepen dat Fortuyn weliswaar veel kritiek had gehad, maar dat er sprake was geweest van demoniseren.
    Stel nu eens dat Geert Wilders hetzelfde overkomt. Ongetwijfeld krijgen dan hetzelfde koor te horen. Maar hun zaak staat dan een stuk zwakker. De stroom tegen Wilders gerichte retoriek is door geen mens bij te houden, maar onderstaande lijkt toch wel het natuurlijke hoogtepunt - of althans er dicht bij. De auteur is Anet Bleich, als redacteur van de Volkskrant een van de stille maar rabiate krachten op de achtergrond - alleen de titels zijn eigenlijk al voldoende (De Volkskrant, 16-10-2009, door Anet Bleich):
 

 

En dan schiet Mephisto te hulp

De actualiteit roept soms een universeel verhaal in herinnering, dat in de kunsten vorm kreeg. In deze rubriek aandacht voor deze ‘archetypes’ van het nieuws. Vandaag: Agnes Jongerius die wilde onderhandelen met de duivel.

Illustratie: Eugène Delacroix: illustratie bij Goethes Faust, 1828.

Dealen met de duivel en z’n oude moer is hoe je er verder ook over mag denken een onderneming die tot de verbeelding spreekt. Hoe komt een mens daartoe en hoe verloopt zoiets? Menig Europees kunstenaar en denker heeft er zijn fantasie op losgelaten. De beroemdste is zonder twijfel de Duitse dichter Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) die in zijn meesterwerk Faust dit thema onderzoekt.
    De geleerde Faust wordt gekweld door onbehagen. ...
    In moderne termen uitgedrukt kampt Faust met een midlifecrisis. ‘Ich bin zu alt, um nur zu spielen/ Zu jung um ohne Wunsch zu sein.’ Mephistopheles speelt handig op deze geestesgesteldheid in en biedt zijn diensten aan. Als trouwe knecht zal hij Faust terzijde staan en al diens wensen vervullen. Pas als er niets meer te wensen over blijft, zullen de rollen worden omgedraaid en moet Faust de duivel dienen.
    Het kost weinig moeite om dit patroon te herkennen in de recente poging tot toenadering tussen FNV-voorzitter Agnes Jongerius en Geert Wilders. Het onbehagen: Jongerius is ernstig gefrustreerd doordat werkgevers, kabinet en zelfs PvdA onwillig bleken om serieus in te gaan op het FNV-voorstel voor een flexibele AOW. De midlifecrisis: de vakbond wil actie voeren tegen de regeringsplannen, maar Jongerius vreest dat haar bond daarvoor niet meer aantrekkelijk genoeg is. Leden en kader zijn aan het vergrijzen, het linkse imago van de FNV is niet meer hip. Wie kan haar redden uit deze benauwende impasse?
    En dan betreedt Mephisto Wilders de arena, ...

Nou, als dat geen demoniseren is ...
    Eigenlijk zou hiervoor het figuurlijke hoofd geëist moeten worden van Anet Bleich. Als iemand die met de krachten van de duivel speelt. Maar net als in het geval Fortuyn, zal men er wel weer mee wegkomen. Tenzij men het echt tot een opstand weet te drijven. Maar dan zit mevrouw Bleich vermoedelijk al bij haar dochter - in Israël.
 

     Door naar Hetze Buikhuisen , Hetze Janmaat , Hetze Fortuyn , Hetze Verdonk , Hetze SP   , Hetze Meldpunt-Haddad , Hetze EU .


Naar Media kongsi Media lijst , Politiek & Media overzicht  , of site home .