WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Europese Imperium: leugens

9 nov.2011

Over de Europese Unie wordt door de oligarchie meer gelogen dan er de waarheid wordt verteld. Een verzameling leugens over de Europese Unie zou gemaakt kunnen worden door alle berichten over die Europese Unie onder elkaar te zetten, en de kleine hoeveelheid die de waarheid vertellen of neutraal zijn eruit te halen. Meer moeite zou zijn om de willekeurige prietpraat te wieden, dus vandaar toch maar de methode van een selectie vooraf.
   Te beginnen met in Nederland het hoogste niveau: de premier:


Uit: De Volkskrant, 12-03-2011, column door Martin Sommer

Het mechaniek van de eurotreur

Tussentitel: De komende weken zal Rutte virtuoos vertellen

Wat een geluksvogel is die Mark Rutte toch! Hij moest gisteravond bij het diner met zijn Europese collega-regeringsleiders een forse hete aardappel naar binnen werken. Brusselse bureaucraten gaan indringend meekijken of het economisch allemaal fatsoenlijk marcheert - niet alleen bij de platzakke Grieken of Ieren, ook bij ons.
    Dat is in Nederland een hoogst onwelkome boodschap. Maar laat nu net die drie militairen zijn vrijgelaten door Kadhafi. Daar komt Mark Rutte aanzienlijk liever mee thuis. ...
    ... het Kamerdebat meer leerde over het mechaniek van het Europese chagrijn. Dat begon met de vaststelling van PVV-lid Louis Bontes dat er 'geen millimeter soevereiniteit naar Europa mag, nu niet, nooit niet'. Brussel gaat zich intensief bezighouden met lonen, belastingen en pensioenen en de kwestie in Den Haag is of je dat aantasting van soevereiniteit mag noemen.
    Ja natuurlijk, vond D66 net als Bontes. Met dat verschil dat de vrijzinnig liberalen dit een uitstekende zaak vinden en een grote sprong voorwaarts in de richting van een Europese politieke unie. Als Rutte een kerel en een staatsman was, zou hij dat volmondig erkennen. Aldus D66.   ...


Red.:   Hierover wordt door Rutte dus systematisch gelogen. En met hem de hele VVD.
  Nederland levert weliswaar bevoegdheden in, maar daarvoor krijgen we zelf meer soevereiniteit terug (Ormel, CDA).

En met Henk Ormel liegt het hele CDA over deze vorm van landverraad.
    Mede volgens dit patroon:
  Vandaar de noodzaak van bijna cruijffiaanse redeneringen: er is niks aan de hand tot er wat aan de hand is. Zo pleegt minister Jan Kees de Jager het letterlijk te zeggen. Er is niets besloten tot alles besloten is.  Soevereiniteit inleveren, dat doen alleen de landen die straks onder curatele staan (Rutte). Er worden strakke regels opgesteld voor alle euro-landen, maar die gelden alleen voor de zwakke broeders.
    Het is een bekend patroon. Zo is het met de invoering van de euro en Schengen ook gegaan. De voordelen worden breed uitgemeten. Leuk één munt op vakantie, dan hoef je niet te wisselen. Mooi die open grenzen, kun je lekker doorrijden. De kleine lettertjes komen later. In de vorm van asielzoekers die ook geen grenspaal meer aantreffen. Of in de vorm van Grieken die jarenlang onopgemerkt uit de europot konden snoepen. De Kamer moest worden overgehaald, de voldongen feiten zien we daarna wel weer.

Zodanig systematisch, dat je zelfs de volgende leugens kan voorspellen:
  Vandaag, morgen en de komende weken zal Rutte virtuoos vertellen. Hij moet de oppositie verleiden, aangezien de gedogers van de PVV zeker tegen nieuwe Europese bemoeizucht zullen stemmen. Wij zullen horen dat Nederland ook zonder Europa al aan beperkte loonstijging doet; dat onze pensioenleeftijd juist een voorbeeld is voor Brussel; en dat wij zelf mogen beslissen hoe we die belastingregels invullen.
    Het zal even knap zijn als bij de Kunduz-missie, die heus echt honderdtwintig procent een politiemissie zou worden. En net als in dat geval zal over een paar maanden of over een half jaar blijken dat de werkelijkheid er anders bij ligt.
    De mensen zullen boos zijn, de regering zal zeggen dat het van Europa moest.

Bijna tijd voor de Lodewijk de Zestiende oplossing.
    De tweede uit deze bron:


Uit: De Volkskrant, 26-03-2011, van verslaggevers Douwe Douwes en Marc Peeperkorn

Rutte heeft eigen waarheid over EU

Terwijl Europese regeringsleiders vrijdagmiddag in Brusselse perszalen hun 'reuzensprong' naar een hechter Europa vierden, bleef Mark Rutte vasthouden aan zijn eigen waarheid. 'Er is geen sprake van versterkt economisch bestuur', hield de VVD-premier stug vol.
    Ook al hingen er grote spandoeken aan de muren van het Europarlementsgebouw met de tekst 'Versterkt economisch bestuur', raakten 20 duizend vakbondsleden slaags met de politie omdat ze vinden dat er te veel macht naar Brussel gaat, en sprak de Duitse bondskanselier Merkel van de 'wil om politiek verder naar elkaar toe te groeien', Rutte zei: 'Het klopt gewoon niet.'
     ... op het gebied van economische samenwerking, het 'economische bestuur', dat blijft een kwestie van 'elkaar de maat nemen, niet de wet voorschrijven'.
    Rutte staat daarmee geïsoleerd in Europa. Het staat zelfs in de preambule van het nieuwe pact: 'Dit pakket zal het economische bestuur van de Europese Unie versterken.' Commentatoren, politieke partijen ter linker en rechterzijde, academici, het is voor iedereen glashelder dat de 'economische coördinatie' zal leiden tot meer macht voor Brussel. Een 84 pagina's dik voorstel om de winstbelasting voortaan op dezelfde manier te definiëren in de zeventien eurolanden ligt al klaar.   ...


Red.:   Ook in deze zaak liegt Rutte dat het gedrukt staat (" ... is lying through his teeth") -  zelfs de eurofiele Volkskrant geeft het toe. Maar in zekere zin moet hij wel:

  Maar Rutte heeft te maken met een eurokritisch electoraat. Zijn grote concurrent op de rechterflank, de PVV, heeft van diepe euroscepsis een kroonjuweel gemaakt.

Maar zoiets geldt voor het overgrote deel van het rechtse beleid: het is alleen te verkopen met leugens. Rutte wordt door de meeste mensen een uitstekende premier gevonden, omdat hij zo vlot en relaxed prat. En dat kan hij, van uit zijn positie als rechts politicus, alleen doen omdat hij ook een uitstekend leugenaar is.
    Een leugen die vermoedelijk voortvloeit uit een misverstand:Uit:
De Volkskrant, 09-06-2011, van verslaggever Douwe Douwes

Interview | Carola Schouten, Tweede Kamerlid Christenunie

'Kwijtschelding helpt Grieken op weg'

Kwijtschelding van een deel van de Griekse schulden is volgens Schouten onvermijdelijk. Door dit nu al te doen, zullen de Grieken eerder bereid zijn te bezuinigen.

Tussentitel: We geven ze absoluut geen blanco cheque | Carola Schouten - Tweede Kamerlid ChristenUnie


Red.:   Het lenen van geld aan iemand correspondeert in de vergelijking met een 'een blanco cheque' met de term "cheque". Het "blanco"correspondeert ermee dat degene die de cheque ontvangt er een onrechtmatig hoog bedrag op kan schrijven - erop neerkomende dat die persoon geld krijgt waar hij niets voor terug heeft gedaan. Het kwijtschelden van Griekse schulden komt erop neer dat de Grieken geld hebben gekregen waarvoor ze niets terug hebben gedaan. Het kwijtschelden van Griekse schulden is dus wel degelijk analoog aan het uitschrijven van een blanco cheque. Net als iedere verdere vorm lening, het uitschrijven van een cheque dus, omdat er geen enkele borg tegenover staat.
    En om deze leugen te verhullen, zegt men er bij: "Maar we eisen dat de Grieken bezuinigen". Dat is hetzelfde als bij de blanco cheque zeggen dat de andere partij er geen misbruik van mag maken. Als dat laatste serieus is, moet je geen blanco cheque uitschrijven, dat wil zeggen: niets lenen zonder borgstelling.
    De redenatie die gebruikt wordt door het CU-Kamerlid is een redenatie die op het ogenblik opgehangen wordt door vele "deskundigen" en politici. De meesten van hen moeten weten dat ze liegen. Het CU-Kamerlid praat verduidelijk slechts deze leugens na. Evengoed is het een leugen.
    En weer eentje van de premier (deze verzameling hanteert een chronologisch volgorde):


Uit: De Volkskrant, 17-06-2011, column door Max Pam

Heel veel beter dan de Grieken zijn we niet

...    Een jaar geleden verklaarde Mark Rutte voor de EO-camera dat het persoonsgebonden budget een sociale verworvenheid is, 'een kwestie van beschaving', die beslist moest blijven bestaan. Maar nauwelijks was Rutte aan de macht, of een van zijn eerste beslissingen was het afschaffen van het pgb. De EO vroeg de premier om zijn omslag toe te lichten, maar dat wilde Rutte niet. Ook de VVD-woordvoeder voor dit dossier bleef liever thuis.    ...
    Het pgb, de hulp aan Griekenland waar de VVD als oppositiepartij tegen was, de draai in de wet op de blasfemie, het is verleidelijk om te spreken van de partij Voor Volksverlakkerij en Democratie. ...
    Een jaar geleden verscheen Rutte verontwaardigd op de televisie om tegen te spreken dat de door de EO gevonden familie die het met een pgb moest doen, erop achteruit zou gaan. 'Integendeel', riep Rutte, 'bij de VVD gaat die familie er juist op vooruit.' Ze hadden bij de VVD nog piekfijn nagerekend. Het was een kritiek moment in de campagne. Als Rutte toen had gezegd 'nee, wij gaan het pgb afschaffen', dan had hij het aureool van een asociale partij verworven. ...


Red.:   Dat laatste is een onjuiste voorstelling van zaken door Pam: de VVD is asociaal, en als ze gezegd hadden dat ze de pgb wilden afschaffen, was dat toen al duidelijker gebleken.
    Minister van Financiën Jan Kees de Jager wordt algemeen gezien als de eerlijke van het gezelschap. maar ook hij wordt gedwongen te liegen:


Uit: De Volkskrant, 16-08-2011, door Xander van Uffelen

Eén misser en drie boekhoudtrucs

Er bestaat nog altijd een gapend gat van 50,6 miljard euro tussen de Nederlandse regering en de rest van Europa. Is dat afwijkende Nederlandse standpunt wel houdbaar?
    Van de 109 miljard die nodig is om Griekenland te redden, mag je de bijdrage van 50 miljard van de banken aftrekken, zo stelde premier Rutte op 21 juli. Pertinent onjuist, zo bleek. De bankenbijdrage komt juist boven op de 109 miljard. Was Rutte verkeerd geïnformeerd, heeft hij het verkeerd begrepen of heeft hij bewust gepoogd een rooskleurig beeld te schetsen?
    Minister Jan Kees de Jager van Financiën erkende vier dagen later in een lange brief omfloerst dat Griekenland wel degelijk 109 miljard nodig heeft van EU en IMF. Maar de uitspraken van Rutte klopten toch, met wat creatief boekhouden. Rutte zou bedoeld hebben dat eurolanden en het IMF tot medio 2014 slechts 59 miljard kwijt zijn, terwijl de 109 miljard slaat op de periode tot 2019. In de rest van Europa is er niemand die die interpretatie deelt: daar denkt men dat de 109 miljard al de komende drie jaar nodig is.
    Om zijn verhaal te onderbouwen doet De Jager een beroep op boekhoudtrucs: hij schuift met geld in de tijd. De minister haalt toekomstige baten naar voren en schuift enkele lasten juist naar achteren. Zo komt hij in 2014 50,6 miljard euro gunstiger uit dan Europa. De EU en IMF zijn daardoor (109 min 50,6) tot 2014 slechts 58,4 miljard kwijt. Dat premier Rutte dit verkeerd zou hebben afgerond naar 59 miljard doet al vermoeden dat de posten er achteraf bij zijn gezocht om de misser te rechtvaardigen. Welke trucs gebruikte De Jager?

1  Kosten op de lange baan
Om banken te verzekeren tegen het niet aflossen van Griekse obligaties is 18 miljard nodig. Aangezien deze kredietgarantie de periode 2015-2020 betreft, telt De Jager dit geld in zijn boekhouding tot 2014 niet mee. Het bedrag moet echter al wel voor 2014 worden uitgegeven. In Europa tot aan de ECB aan toe is niemand te vinden die de lasten van de kredietgarantie toeschrijft aan 2015-2020.

2  Kapitaalinjectie op de lange baan
De tweede lastenverschuiving van De Jager gaat over de kapitaalinjectie van Griekse banken. Die moeten hun buffers versterken, omdat hun bezit van Griekse staatsobligaties minder waard wordt. Het is onzeker of die kapitaalinjectie van 20 miljard nodig is, zo zegt zowel Europa als Nederland. De Jager telt dit bedrag vervolgens helemaal niet mee in de periode tot 2014, Europa wel. Als De Jager denkt dat de Griekse banken de komende drie jaar niet geholpen hoeven te worden, waarom dan wel in de periode daarna?

3  Baten naar voren
Doordat banken Griekse obligaties moeten inkopen zal de Griekse staatsschuld met 12,6 miljard euro dalen. Europa en De Jager zijn het op dit punt met elkaar eens. De Jager haalt die bijdrage van de banken echter volledig naar voren, en het is de vraag of dat realistisch is. Analisten gaan er van uit dat de EU en het IMF vooral Griekse staatsleningen gaan kopen met een lange looptijd. Bij staatsobligaties die de komende drie jaar moeten worden afgelost is het voor beleggers immers raadzaam om gewoon te wachten op de volledige uitbetaling van de schuld. De Griekse overheid zal deze aflopende obligaties dus nog allemaal opnieuw moeten financieren. De bate van 12,6 miljard euro zal dus vooral betrekking hebben op de periode na 2014.

Zo heeft minister Jan Kees de Jager met wat handig geschuif 50,6 miljard euro (18 + 20 + 12,6) gevonden. ...


Red.:   Minister van Financiën Jan Kees de Jager liegt dus met cijfers.
    Maar hij kan het ook met woorden:


Uit: De Volkskrant, 03-09-2011, door Robert Giebels en Ron Meerhof

Interview | Minister Jan Kees de Jager van Financiën

'Ik lig vaak lang te malen voordat de slaap komt'
...
Maar dat mag dan weer niet het overdragen van soevereiniteit heten...

'Omdat het dat niet ís. Zie het zo: de controle zijn we al kwijtgeraakt toen we in de monetaire unie stapten. We hebben daar alleen nooit een nieuw controlemechanisme voor in de plaats gekregen. Het gaat nu om het herwinnen van macht die we tien, twaalf jaar geleden hebben overgegeven.
    'Soevereiniteit is dat je zelf beslist op welke wijze je je begroting op orde brengt. Maar iets anders is dat we met zijn allen hebben afgesproken dat het tekort op die begroting niet onder een bepaalde grens mag komen.
    'Destijds heeft men gefaald om dat te handhaven. Daar waren niet genoeg mechanismen voor. Dat moet worden hersteld. Dat wil ik nieuwe bevoegdheden noemen, maar ik zie geen bestaande bevoegdheden die ik nu heb als minister, overgedragen worden naar Brussel.'

Dus u zegt: ik verlies niks, maar in Brussel krijgen ze er macht bij.
'Precies!'    ...


Red.:   We hoeven het niet zelf te weerleggen - uit dezelfde krant:


Uit: De Volkskrant, 03-09-2011, column door Paul Brill, redacteur van de Volkskrant

Het ijkkantoor van Europa staat hier

...    Het is natuurlijk in de eerste plaats aan de grote landen om een uitweg te vinden uit het doolhof dat Europa momenteel is. Maar in de discussie over hoe het verder moet, hoeft Nederland, sadder but wiser, zich bepaald niet kleiner te maken dan het is. Waarbij één eigenschap in ere zou moeten worden hersteld, namelijk dat de dingen bij hun naam worden genoemd en dat niet wordt gedaan alsof je van een cirkel (behoud van soevereiniteit) moeiteloos een vierkant (een sterker Europa) kunt maken.


Red.:   Ach jee ...

 
    Alle genoemde voordelen van de EU zijn economisch van aard, en slaan helemaal niet op de EU, maar de Europese Economische Gemeenschap, uit de tijd dat deze nog uit zes leden bestond: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland Frankrijk en Italië. En de gunstige economische effecten van zelfs dat laatste lid zijn twijfelachtig. Voor alles wat er daarna is bijgekomen geldt dat het netto meer heeft gekost dan het heeft opgebracht.
    Over dat laatste wordt gelogen dat men blind ziet. Een willekeurige eerste:


Uit: De Volkskrant, 11-06-2011, door Peter de Waard

Interview | Onno Ruding, oud-minister van financiën

'Griekenland is verdedigingslinie'

Het is verkeerd om Griekenland schulden kwijt te schelden, zegt de kenner van staatsschulden. Maar het land uit de euro zetten, 'dat kan helemaal niet'.
...
Had u zelf de problemen zien aankomen toen Griekenland in 2001 tot de eurozone toetrad?
'Ik was zelf minister van Financiën toen de vader van de huidige premier Papandreou het land regeerde. Ook in die tijd was het financieel een grote ellende. Ik had mij zeker verzet tegen de Griekse toetreding. Maar het is gebeurd en dan moet je ook de consequenties aanvaarden.'

Maar het kost ons nu enorm veel geld.
'We moeten niet zeuren. Als Nederland hebben we dagelijks enorme voordelen van Europa en de interne markt. We hebben er een groot deel van onze welvaart aan te danken. Soms moet je een stukje van de rekening betalen. Het is net als met een huwelijk. Je sluit een band for better and for worse.'    ...


Red.:   De ene leugen na de andere. Over de economisch voordelen hebben we het al gehad. Daar komt nog bij dat voordelen en nadelen asymmetrisch verdeeld worden: de voordelen kwamen grotendeels bij de top van de maatschappij middels extra winsten enzovoort, en de verliezen, zoals nu met Griekenland, worden uiteindelijk voor het grootste deel betaald door de gewone burgers.
    Verder is een overeenkomst tussen landen geen huwelijk, maar een verdrag zonder emotionele betrokkenheid. En een dergelijk verdrag wordt meteen ongeldig als één van de partijen zich niet aan de voorwaarden houdt. wat in het geval van Griekenland evident is. Het bedrog is zelfs toegegeven (gepleegd met steun van oplichtersbank Goldman Sachs).
    Om hun zin te krijgen in andere opzichten, in dit geval voor extra leningen om een uiteenvallen van de EU te voorkomen, wil men soms ook wel eens de waarheid vertellen:


Uit: De Volkskrant, 14-06-2011, door Peter de Waard

De Jager: Grieks bankroet kost vele miljarden

Een bankroet van Griekenland kan Nederland vele tientallen miljarden euro's kosten. Dit heeft minister De Jager maandag geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. ...


Red.:    Dat is stap één: naast de mogelijke voordelen zijn er ook nadelen, dus moet je sowieso eerste bewijzen dat die voordelen groter zijn. En zonder dat bewijs is de stelling van het voordeel een leugen.
   Maar nu stap twee: voor wie is er voordeel en voor wie is er nadeel. En alweer is minister Jan Kees de Jager de ultieme autoriteit. In zijn ijver om de Europese zaak te bepleiten bij Pauw & Witteman van gisteravond (20-09-2011)  , begaat hij, vermoedelijk vanwege het mondelinge kaarter van het gebeuren, een grote onvoorzichtig. wat hij op een gegeven moment zegt is, parafraserend (na 16:50 min.): "Van het oude wisselsysteem hadden de bedrijven veel last, en van de euro hebben we dus erg geprofiteerd".
    Een leuke wisseltruc. van het voordeel voor iedereen, "wij", is hij overgestapt op het "zonder EU-nadeel, de oude variabele wisselkoersen de bedrijven nadeel". En dus hebben van het door jan kees de jager genoemde voordeel van de vaste wisselkoersen niet "wij", maar wel de bedrijven het (financiële) voordeel (enig gemaksvoordeel niet meegerekend).
    Nu gaat voordeel voor de een zelden zonder nadeel voor de ander. Ook voor de uitleg daarvan geeft Jan Kees de aanzet. Want, legt hij uit: de variabele wisselkoersen werden door de zuidelijke landen gebruikt voor afwaardering van hun munten, als, wat hij even vergeet te vermelden, ze door hun wanbeleid weer eens economisch verder achterop waren geraakt.
     Kijk, dat afwaarderen kunnen die landen nu niet meer. Maar dat achteropraken gaat natuurlijk gewoon door. En, hé presto, daar is de verklaring voor bijvoorbeeld de Griekse crisis. En wie gaat er betalen voor de Griekse crisis? Inderdaad: de Europese burger!
    Dus waar komt het voordeel van Europa: bij de bedrijven. En waar komt het nadeel: bij  de burgers. En dat "Wij hebben voordeel van Europa" is een grofstoffelijke leugen.
    Natuurlijk hebben die burgers zelf dat deels prima in de gaten:


Uit: De Volkskrant, 09-11-2011, ingezonden brief van J.H. Elsinga, Bilthoven

Uitstappen

Hadden wij in Nederland jaren geleden maar de mogelijkheid gekregen om over de invoering van de euro te stemmen. Helaas mocht dat niet. En nu zitten we in grote problemen. In het eurosysteem zit helaas een grote weeffout. Als de voorlichting toen reëel was geweest, was de euro er niet gekomen. ...


Red.:   Die voorlichting zat vol met de genoemde en andere leugens


Uit: De Volkskrant, 09-11-2011, ingezonden brief van Wim Everwijn, Capelle aan den IJssel

Eurofiel

Ik erger mij steeds vaker aan die eurofiele politici die, vrijwel zonder tegengas te krijgen, de Nederlandse handelssuccessen voornamelijk toeschrijven aan de invoering van de euro en het vrije handelsverkeer. Men wil ons blijkbaar laten geloven dat vóór de invoering van de euro iedere inwoner uit de eurozone in de rij stond bij de gaarkeuken, met grote armoede alom.
    Maar als het waar is dat Nederland zijn grote welvaart daaraan te danken heeft, dan zou dat toch ook moeten gelden voor alle andere lidstaten? Zij hebben immers exact hetzelfde vrije handelsverkeer en zouden dus zonder uitzondering even succesvol moeten zijn. Dat is niet zo.
    Nederland dankt zijn succes al eeuwen aan een goede handelsgeest in combinatie met geografische voordelen (havens), een goede infrastructuur en politieke stabiliteit.
    Dus, politici, stop nu eens met die onzin over de voordelen van een verenigd Europa; verkwansel uw land niet en noem nu ook eens eerlijk de vele nadelen van het lidmaatschap.


Red.:   Oftewel: Europese politici en Europese media: stop met liegen!
    Naast de economische leugens zijn er ook de sociologisch. Twee van de bekendste zijn deze:


Uit: De Volkskrant, 04-11-2011, van verslaggever Peter de Waard

'Als euro ontploft, ontploft Europa'

Duitsland en Frankrijk zullen op alle mogelijke manieren de euro verdedigen. 'Als de euro ontploft, zal ook Europa ontploffen', zei de Franse president Sarkozy donderdagavond bij de G20-top in Cannes.   ...


Red.:   Op twee manieren een leugen. Ten eerste: slechts iets meer dan de helft van de EU-landen zit in de euro. En de rest, zoals Engeland, is niet weggeploft. En voor de komst van de euro is er ook al niet geploft.
    En ten tweede: op dit moment is de kans groter dat er met de euro wordt geploft dan zonder, want de euro zorgt door de ermee verbonden transfer van geld van sterke naar zwakke landen voor de grote tweespalt.
    Maar Sarkozy debiteerde ook die andere bekende leugen:
  Sarkozy verwees naar de vele oorlogen die op het continent zijn uitgevochten.

Een zaak die al tientallen jaren tot de schier onmogelijkheden behoort. Al sinds de tijd van het ontstaan van de Europese Economisch Gemeenschap was het vrijwel onbestaanbaar dat het ooit tot oorlog zou komen binnen Europa, vooral omdat de sociologische omstandigheden sterk zijn gewijzigd. De toegenomen communicatiemogelijkheden en de nog sterker toegenomen openheid en de bijbehorende afname van de dominantie van gezagsdragers maakt dat de kans dat een of andere dictator zal opstaan bijzonder gering. En democratieën zijn notoir ongeschikt om oorlog te voeren. De enige entiteiten met een ontwikkeling die enigszins vergelijkbaar is met de Europese die oorlog voeren, zijn geen landen, maar de imperia: Rusland, China, Amerika. Omdat die imperia ook veel minder democratisch zijn. Dus als je tegen oorlogvoeren bent, moet je vooral geen Europees Imperium gaan maken. Sarkozy, en al degenen die hetzelfde beweren als hij, zijn glasharde leugenaars.
    Alle eurofielen zijn vrijwel zonder een enkele uitzondering leugenaars, maar sommige zijn opener en hardnekkiger dan anderen. Hier zo'n hardnekkig geval, waarbij te verzachting vermeld moet worden dat er ook enige sprake is van beroepsdwang: de twee-of-drie-keer-per-week column moet tenslotte gevuld:


Uit: De Volkskrant, 08-11-2011, rubriek De Kwestie, door Peter de Waard

Welke leider zou eigenlijk moeten opstappen?

Het vertrek van Papandreou noch Berlusconi lost de eurocrisis op. Daartoe moet Merkel opstappen.

...  Alle oplossingen zijn halfslachtig en lopen achter de feiten aan. De enige echte oplossingen zijn de uitgifte van eurobonds - staatsobligaties namens alle Europese landen - of de Europese Centrale Bank de mogelijkheid geven onbeperkt geld bij te drukken. ...


Red.:   Dit is natuurlijk een leugen: de enige echte oplossing is het nationaliseren van de financiële wereld en splitsing van de euro. Bij die andere "oplossingen" komen er gewoon weer nieuwe crises.
   En meteen daarna:


Uit: De Volkskrant, 10-11-2011, rubriek De Kwestie, door Peter de Waard

En wat heeft Italië allemaal in de aanbieding?

De Italiaanse problemen hebben sinds woensdag Griekse proporties aangenomen. De Europese oplossing komt dichterbij.

De rechtse media kunnen nu op de uitverkoop van Italië aandringen. ...
    De politieke wil om nog meer geld aan Zuid-Europa ter beschikking te stellen, ontbreekt in landen als Duitsland en Nederland, terwijl Frankrijk naar het rechter rijtje van financieel Europa zou afzakken als het dieper in de zak zou tasten. Duitsland wil echter ook niet dat de Europese Centrale Bank de bankbiljettenpers gaat aanzetten.
    De enige uitkomst is dan de totale integratie - de vorming van een Verenigde Staten van Europa die voor de hele eurozone geld aantrekt in de vorm van de eurobonds. ...


Red.:   Weer die leugen. De tweede oplossing is opsplitsing van de  eurozone en verdeling van de schulden. De genoemde oplossing is geen oplossing, omdat het zwarte gat (de niet-functionerende economieën) blijft bestaan, en alleen maar groter zal worden omdat er nu een grotere instroom mogelijk is.
    Dan nu de Griekse leugens, deel één - in het volgende stuk komt het in de vorm van een tussendoortje, want het hoofdonderwerp is bankier Rijkman Groenink:


Uit: De Volkskrant, 11-11-2011, column door Sheila Sitalsing

Lekker slapen

... Er is namelijk geen crisis. Wij laten ons de ellende aanpraten. Door aandachtsdronken types die bij Pauw en Witteman op schrille toon de apocalyps aankondigen. ...
    Was getekend: Rijkman Groenink.    ...
    Toegegeven, het klinkt buitengewoon aantrekkelijk. 's Avonds lekker ontspannen door eerst je geld te tellen ('23 miljoen.... 26 miljoen...') en vervolgens de tv aanknippen, dat maar één net telt. Daarop niet die opgewonden Ingeborg Beugel die overal doorheen tettert dat de Grieken zo zielig zijn ...


Red.:   Dat 'doorheen tettert' is al licht eufemistisch ... Het had op zijn minst het adjectief "hysterisch" verdient.
    ten eerst gaat het om de inhoud van de bewering die die verspreid wordt: "De Grieken zijn zielig". Hetgeen een afkorting is van "De Grieken zijn geen dader van financieel wanbeleid, maar ze zijn zielig'.
    Als je hierin "Grieken"neemt zoals de term uitgesproken wordt en niet andere kan worden uitgelegd:dan betekent deze "Alle Grieken". Als er significante uitzonderingen moeten worden gemaakt, moeten die vermeld worden, zeker als de uitspraak vele malen herhaald wordt. En in die vorm is de uitspraak een leugen, want "Alle Grieken" is synoniem met "De Griekse staat", en die heeft keihard financieel wanbeleid gevoerd.
    Natuurlijk is het zo dat niet alle Grieken dat gedaan hebben, maar net zo min is het dus zo dat alle Grieken het niet hebben gedaan. Het gezonde verstand vermoeden is dat de daders zitten in de bestuurlijke, zakelijke en intellectuele elite van Griekenland. De Grieken hebben al tientallen jaren de gelegenheid gehad die elite weg te stemmen of, in het uiterste geval, op te hangen. Dat hebben de Grieken, niet gedaan, De Grieken die dat niet gedaan hebben zijn  dus op zijn minst medeverantwoordelijk voor de misdaden aan de top. De stelling en "De Grieken zijn zielig" is dus een leugen.
    De leugen heeft bovendien een zeer specifiek politiek doel: er voor zorgen dat Griekenland nog meer Noord-Europees geld krijgt. En de leugen heeft een zij-effect: te beweren da de klachten van Noord-Europese burgers daarover onrechtvaardig en inhumaan zijn. Ook die twee laatste worden wel verkondigd, en zijn dus leugens.
   Dit wat de directe inhoud van de zaak. maar de reden dat columniste Sheila Sitalsing het geval Ingeborg beugel noemt, is dat zij al iets van een half dozijn keer in staat is gesteld deze leugen bij Pauw en Witteman te verkondigen. Op diezelfde hysterische manier. terwijl; vanaf de eerste seconde voor iedereen met neig gezond verstand duidelijk is dat er sprake is van een keiharde leugen. Die onmiddellijk ontmaskerd had kunnen en moeten worden worden door het stellen van een enkele simpele vraag: "Waar is die enkele honderden miljarden staatsschuld, die in feite  Noord-Europees geld is, dan gebleven?"  Het bij herhaling niet-stellen van deze simpele vraag door wat zijzelf toch behoorlijk intelligente interviewers zullen noemen is natuurlijk ook niet minder dan een keiharde leugen.
    In het kader van de EU worden de hardste leugens verkondigd. Een satanisch voorbeeld: "Geld drukken leidt niet tot inflatie", zie Pauw & Witteman, 09-11-2011 (na 1:24 min.).
    Een leugen-om-een-hoekje van weer eens een Volkskrant-journalist:


Uit: De Volkskrant, 14-11-2011, rubriek Stekel, door Sander van Walsum

Het geloof van Wilders

... steeds vaker laten we de gedachte toe dat we misschien beter af zijn met de gulden. Geert Wilders wil hier onderzoek naar laten doen. Volgens de methode-Stapel: het onderzoek deugt pas als Wilders er zijn gelijk mee kan onderbouwen. Ook dat is een geloofsvorm.


Red.:   Alles wat de eurofielen beweren valt onder de Stapel- methode: het deugt pas als ze er hun eurofiele "Hoe meer Europa hoe beter onafhankelijk van alle feiten" gelijk mee kunnen onderbouwen. Waaronder Sander van Walsum. Die dus liegt-om-een-hoekje.
   Pieter Hilhorst kennen we op deze website al als een aarts-cultuurverrader, die vindt dat alle Nederlandse waarden moeten wijken voor zaken als uithuwelijken, vrouwenonderdrukking, inteelt, autoritieitsdenken en natuurlijk de islam  . In welke context hij dat vergezeld laat gaan van een dikke saus van sociale bewogenheid. In de de context waar we hier over schrijven, het Europese Imperium, is die sociale context onzichtbaar tot niet-bestaand. De leugens vallen nu rauw op het dak:


Uit: De Volkskrant, 15-11-2011, column door Pieter Hilhorst, politiciloog

De onbetaalbare gulden

De jongste provocatie van Wilders is een godsgeschenk voor Rutte en De Jager. Wilders heeft aangekondigd dat de PVV een internationaal gerenommeerd onderzoeksbureau laat uitzoeken of een terugkeer naar de gulden profijtelijk is voor Nederland. ...


Red.:   Leugen één: het doen van een onderzoek naar de relatieve waarde van twee beleidslijnen is de enige rationele manier om de zaak te benaderen. Dit bestempelen als een provocatie, is ten eerste een leugen, en ten tweede een illustratie van het eigen irrationele denken. En ten derde, omdat Hilhorst hier aansluit bij een redelijk algemene reactie, een illustratie van de wijdverbreidheid van deze irrationele stand van zaken - typisch een situatie die voorafgaat aan de kreet van het jongetje in "De kleren van de keizer".
  De man die doorgaans krachttermen aaneenrijgt ...

Leugen twee: Wilders gebruikt af en toe krachtige termen. Maar het overgrote deel van de tijd niet.
  Voor de camera van de NOS zei hij: 'Uit die alternatieven zou weleens kunnen blijken dat uit de euro stappen misschien op de lange termijn beter is voor Nederland.' Dat zijn niet één, niet twee, niet drie, maar vijf slagen om de arm. Het is alsof de bangste beginneling in de politiek aan het woord is.

Leugen drie: dit is de reactie van iemand die iets wil laten onderzoeken waarvan de uitkomst dus niet al bekend is.
  Deze omzichtigheid is begrijpelijk. Economen voorspellen voornamelijk rampspoed bij het einde van de euro.

Leugen vier. Hier doet Hilhorst het voorkomen als de voorspellingen van economen enigerlei warde hebben. De kredietcrisis van 2008 heeft afdoende bewezen wat iedereen met enig gezond verstand allang wist: de meningen van economen zijn volkomen bepaald door andere zaken dan die van de werkelijke economie, en hun voorspellingen veel minder waard dan die van het weer over twee weken   .
  Wisselkoersrisico's keren terug.

Leugen vijf: China heeft al een wisselkoers, en daar totaal geen last van.
  Griekenland zal failliet gaan en zijn schulden niet kunnen betalen. Italië, Portugal en Ierland komen zonder rugdekking uit Europa in het nauw. Banken komen in de problemen.

Leugen zes: Hilhorst doet voorkomen alsof dit afhankelijk is van de euro: Griekenland is al failliet, en Italië en Spanje zijn al in het nauw. Omdat hun werkelijke economieën, failliet, zijn, respectievelijk in het nauw.
  Banken komen in de problemen. Nederland heeft een grote bankensector die het moeilijk in zijn eentje overeind kan houden als het echt goed misgaat.

Leugen zeven: banken zijn al in de problemen, en Nederland heeft al een te grote bankensector. Leugen acht: ook binnen de EU en de euro kan die sector bij daadwerkelijke problemen niet overeind gehouden worden, want de andere landen zijn er bijna allemaal slechter aan toe.
  Ook op lange termijn zien economen weinig voordelen.

Leugen negen: die van het kleine aantal voordelen. Om eerlijk te zijn: het gaat slechts om één voordeel. maar dat voordeel overheerst alle andere, en is waar het om gaat: het zwarte gat bestaande uit de economie van de zuidelijke landen die honderden miljarden per jaar meer uitgeven dan ze verdienen.
   De Nederlandse gulden zal snel in waarde stijgen, waardoor de Nederlandse export in de problemen komt.

Leugen tien: de Chinese munt stijgt helemaal niet snel in waarde.
  Daar hebben Nederlandse en Duitse exporteurs enorm van geprofiteerd.

Leugen elf: hier wordt impliciet gesteld dat Nederland daarvan profiteert. dat is een leugen. het geld dat dit soort particuliere personen verdwijnt naar de belastingparadijzen. En heet dan "de financiële markten ".
  Deze desastreuze effecten van het einde van de euro moeten worden afgewogen tegen de kosten van de huidige reddingsoperaties. Ook die kosten zijn fors.

Leugen twaalf. De werkelijkheid is dit: "De forse kosten einde van de euro moeten worden afgewogen tegen dez desastreuze effecten van de huidige reddingsoperaties".
  Het grote probleem van het redden van de euro is dat door het halfhartige optreden van de Europese leiders de kosten van de reddingsoperatie enorm oplopen.

Leugen dertien. want natuurlijk bedoelt Hilhorst hier dat er meteen tot volledige Europese economische eenwording had moeten worden besloten, zie het volgende en verderop:
  Steeds weerhoudt de angst om slecht gedrag te belonen (de spilzucht van de Grieken, het gebrek aan hervormingen van de Italianen) Noord-Europese leiders ervan om alles uit de kast te trekken om de toekomst van de euro zeker te stellen.

Toch kon de uitspraak wel waar zijn: er zijn hogere kosten omdat er inmiddels weer meer miljarden in het zwarte gat zijn verdwenen. Overigens erkent Hilhorst hier dat hij slecht gedrag wil belonen. Typische zachte-sectorpraatjes waarvoor hij al wijd en zijd bekend stond.
  De nationalistische heimwee van Wilders en andere rechtse partijen in Noord-Europa beperkt de speelruimte van de regeringsleiders alleen maar.

Een flagrante leugen (nummer veertien). De kosmopolitische oligarchen hebben overal in Europa nog ruime meerderheden. waar het om gaat is de dreiging van keenden verkiezingen. maar dat heeft niets met Geert Wilders te maken. dat is de democratisch mening van de burgers.
  Tot nu toe had Wilders in het debat over de euro een heerlijke positie. Hij kon met het grootste gemak voorstellen doen (geen cent meer naar de Grieken) waarvan hij wist dat de door hem gedoogde regering ze niet zou overnemen. Zo kon hij de onvrede over de reddingsoperatie mobiliseren zonder zich te hoeven verantwoorden voor de prijs van zijn alternatief. Zo kon hij alle doemscenario's rond het einde van de euro wegwimpelen als bangmakerij. Maar nu moet hij met zijn billen bloot. Hij zal moeten laten zien hoe Nederland profijt heeft van terugkeer naar de gulden. Het zal voor Wilders niet meevallen om een gerenommeerd onderzoeksbureau te vinden dat die conclusie voor zijn rekening wil nemen. De kans is dus groot dat het aangekondigde onderzoek er nooit komt.

Een glasheldere illustratie van de kwaadaardige leugenachtigheid van dit geschrijf, en de hele EU- en euro-discussies: dat onderzoeksbureau in de tijd tussen het indienen van dit artikel door de auteur en het ter perse gaan van de kant waarin het gepubliceerd werd.
   Nog wat van deze kwaadaardige leugenachtigheid:
  Rutte en De Jager hebben terughoudend gereageerd op het voorstel van Wilders. Ze benadrukken dat ze ervan overtuigd zijn dat zo'n onderzoek de koers van het kabinet zal rechtvaardigen. Maar ze willen niet dat de onrust verder wordt aangewakkerd. In plaats van deze defensieve reactie, was een offensieve reactie meer op zijn plaats geweest. Ze hadden Wilders moeten aanmoedigen het onderzoek zo snel mogelijk uit te voeren. Bij elk debat moet de regering of de oppositie Wilders vragen of het al klaar is. De provocatie van Wilders kan hem zo gaan achtervolgen. Zonder onderzoek staat hij buitenspel.
    Met een onderzoek is hij gedwongen de consequenties van zijn eigen alternatief onder ogen te zien. Het maakt de politieke keuze over de toekomst van de euro glashelder: wilt u een onbetaalbare gulden die tot forse economische teruggang leidt, of een onzekere euro die alleen met verregaande politieke samenwerking kan worden gered.

Ieder mens waarin nog enig zelfbewustzijn in aanwezig is, en niet alleen bestond uit door ideologie bijeengehouden schakelaars, zou zich na zo'n optreden nooit meer in de publicitaire openbaarheid vertonen. Sommige culturen zoals bijvoorbeeld de Japanse kennen wat meer schaamte dan de onze, en het zou na zo'n vertoning niet ondenkbaar zijn dat dader (en tevens slachtoffer) harakiri pleegde. Van Pieter Hilhorst kennen we de langdurige carrière als menselijke-zombie-slachtoffer van het verschijnsel ideologie  . Hij zal dus nog wel lang door blijven spoken.
    Weer een paar nieuwe leugenaars:Uit: De Volkskrant, 17-11-2011, van verslaggever Robert Giebels

De Jager belooft Kamer alle euro-scenario's

De Tweede Kamer krijgt van het kabinet vrijwel alle denkbare scenario's over de toekomst van de euro. Dat heeft minister Jan Kees de Jager van Financiën de Kamer woensdag toegezegd bij een ingelast debat over de toestand in de eurozone.   ...


Red.:   Nu zijn (vrijwel0 alle betrokkenen in de politiek en de ambtenarij ontzettende tot rabiate eurofielen. Dus de utkomsten van de onderzoeken naar die scenario's zijn wel te voorspellen: Meer Europa.
  De consequenties van een terugkeer naar de gulden zijn voor zover bekend niet onderzocht. 'Dat is voor ons plan B', zei PVV'er Tony van Dijck. De PVV heeft het Britse onderzoeksbureau Lombard Street Research ingeschakeld om de terugkeer van de gulden en de introductie van een eenheidsmunt voor de noordelijke eurolanden te onderzoeken.
    Van Dijck werd onder vuur genomen door PvdA'er Ronald Plasterk. 'De directeur van dat onderzoeksbureau heeft gezegd dat de euro een absurd concept is. Dat lijkt me geen waardevrij onderzoek worden.' Van Dijck wees erop dat het bureau internationale vestigingen heeft en dat ze als eerste hebben voorspeld dat de eurocrisis in Griekenland zou beginnen. 'Dit is een eurosceptisch bureau dat onafhankelijk onderzoek doet', zei Van Dijck. GroenLinks-Kamerlid Bruno Braakhuis reageerde: 'Dat ze eurosceptisch zijn, maakt hun onderzoek bij voorbaat waardeloos.'

Zowel Plasterk als Braakhuis liegen hier dat hun eigen onderzoeken of die van de partijen  waar zij achter staan zoals de politici en ambtenarij wel onafhankelijk zijn.
    Ook over het onderwerp immigratie is de leugen de regel:


Uit: De Volkskrant, 15-11-2011, door Cecilia Malmström, Eurocommissaris van Binnenlandse Zaken

Migranten hebben recht op gezinsleven

Gezinshereniging heeft een groot aandeel in de legale migratie in de Europese Unie. In 2010 kregen een half miljoen migranten om familieredenen een verblijfsvergunning voor een EU-land. Daardoor kunnen migranten samenleven met hun gezin en verloopt hun integratie gemakkelijker.   ...


Red.:    De Eurocommissaris heeft nog wat meer leugens te verkopen, en ter ondersteuning daarvan begint ze dus maar met een hele grote, vermoedelijk in de hoop dat hij door zijn omvang wat minder opvalt. Maar zelfs de politiek commentator van de Volkskrant, die ook EU-voorstander is, wordt dit te gortig


Uit: De Volkskrant, 16-11-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Martin Sommer

De Malmström-richtlijn

Cecilia Malmström heeft weinig aandacht voor de vraag of de 'landen van aankomst' de immigratie wel aan kunnen.

Eurocommissaris Cecilia Malmström heeft gisteren haar zogeheten groenboek over de gezinshereniging gepubliceerd.
    Het groenboek behelst nog lang geen voorstellen van de Europese Commissie om eventueel iets aan de regels te doen. De eurocommissaris wil een soort van brede maatschappelijke discussie beginnen. ...
    Malmström kiest de juridische weg. Uitgangspunt zijn de internationale verdragen waarin migranten recht hebben op gezinshereniging. ...
    Malmströms lezing van het juridische uitgangspunt is dat gezinshereniging migranten helpt te integreren in het nieuwe vaderland. De praktische ervaring van Nederland is de afgelopen decennia een andere. De komst van steeds nieuwe generaties immigranten bracht met zich mee dat het integratieproces telkens opnieuw moest beginnen.


Red.:   Die hele EU-commissie liegt, en haar woordvoerder, Eurocommissaris Cecilia Malmström, is een ordinaire  en botte leugenaar.
    Iemand die als leugenaar voor de Europese zaak onderscheidt van een zeer grote groep andere leugenaars, is Alexander Pechtold: hij is er aalglad bij. Maar verbaal is die aal heel makkelijk met zout te bestrooien:


Uit: De Volkskrant, 23-11-2011, door Alexander Pechtold, voorzitter van de D66-fractie en buitenlandwoordvoerder in de Tweede Kamer, en Marietje Schaake, voor D66 in het Europees Parlement

Nederland beter af met EU-diplomatie

Tussen de machtsblokken en opkomende landen maakt Europa geen vuist met 27 economieën, 27 regeringen en 27 diplomatieke diensten.

Tussentitel: De 27 lidstaten hebben samen negentigduizend diplomaten
Nederland kan zijn belangen veel beter door Europa laten behartigenRed.:   Bijna net zo sterk als "Oorlog is vrede": een andere jouw belangen laten vertegenwoordigen dient meer je belang dan dat je dat zelf doet. In buitenlandse zaken echt nooit waar.
    Volgende: een prominente ex-PvdA-politicus, de auteur was voorzitter van die partij, die zich doet voorkomen als redelijk - op zich al een leugen:


Uit: De Volkskrant, 24-11-2011, door Michiel van Hulten, zelfstandig beleidsadviseur in Brussel en lid van de European Council on Foreign Relations.

De EU zal veranderen of eerloos verdwijnen

Op de ruïnes van de oude EU moet een Europa van twee snelheden ontstaan. Alleen de kerngroep vormt een economische en politieke unie.

Tussentitel: In een minder dwingend Europa kan zelfs Groot-Brittannië zich thuisvoelen


Red.:   Dat lijkt redelijk - tot hij het het gaat invullen.
  We zullen moeten aanvaarden dat het integratieproces voor sommige lidstaten nu eenmaal te snel gaat, en voor andere juist te langzaam. De enige manier om toch vooruitgang te boeken, is door de huidige Unie van 27 op te doeken en te vervangen door een nieuwe structuur met twee lagen: een losse buitenlaag, bestaand uit landen die niet meer samenwerken dan nodig is, en een hechte binnenlaag, bestaand uit landen die de krachten zoveel mogelijk willen bundelen.

Stap 1, de twee lagen. En wat moet de eerste laag:
  De binnenlaag bestaat uit een Europese politieke en economische unie, gevormd door een kerngroep van lidstaten zonder onderlinge grenzen (Schengen wordt erin opgenomen). Deze laag, een volledige geïntegreerde interne markt met de euro als eenheidsmunt, wordt bestuurd door een democratisch verkozen Europese regering die onder controle staat van het Europees Parlement en werkt op zoveel mogelijk grensoverschrijdende thema's samen. Meerderheidsbesluitvorming is de regel. Alleen de toetreding van nieuwe lidstaten is onderworpen aan het vetorecht. De Europese regering ziet strikt toe op de naleving van de regels, zodat ook grote landen zich er niet aan kunnen onttrekken, zoals met het Stabiliteitspact nog wel het geval was.

Stap 2: de eerste laag wordt een Imperium en de nationale staten worden opgeheven. En de tweede laag, die natuurlijk door de eerste gedomineerd wordt:
  De buitenlaag - een Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en welvaart - biedt een overkoepelend, minder indringend kader voor Europese samenwerking. Hij bestaat uit de huidige EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten, waaronder Turkije, plus de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (Liechtenstein, IJsland, Noorwegen en Zwitserland).

Stap 3: die tweede laag moet dus sterk worden uitgebreid. Nettoresultaat van de drie stappen: nog veel meer Europees Imperium. De redelijkheid van Van Hulten is een enorme leugen.
    Natuurlijk vergezeld gaande van de bekende kleinere exemplaren, zoals deze:
  ... om de stabiliteit van het Europese continent veilig te stellen, moeten de landen van Zuid-Oost en Oost-Europa - Turkije voorop

Een keiharde leugen: Turkije behoort evenzeer tot Europa als Syrië. Of de rest van Klein-Azië waarop Turkije ligt (de mini-postzegel aan de Bosporus uitgezonderd).
    Het is jet einde van 2011, en rabiate eurofiel Peter de Waard gaat nog eens uitleggen dat terugkeer naar de euro er niet in zit:


Uit: De Volkskrant, 31-12-2011, door Peter de Waard

Heimwee naar de gulden

Tien jaar geleden – op 1 januari 2002 – verdween de gulden definitief uit het
betalingsverkeer. Nooit was de nostalgie naar de munt zo groot.

Tussentitel: Denk in Top2000-sferen: vroeger was niet alleen de muziek beter, ook het geld was toen harder


Red.:   In de kop argument nummer één: het is een nietszeggend onderbuikgevoel om te den

ken dat de euro niet voordelig is. De rest van het stuk overstijgt dit niveau niet noemenswaardig. Na het overslaan van wat prietpraat:

  Volgens peilingen vindt een op de twee Nederlanders het spijtig dat eind jaren negentig de gulden werd opgegeven. En een van de drie Nederlanders wil de gulden terug. D66-Kamerlid Wouter Koolmees noemde het onlangs op en symposium in de Rode Hoed een vorm van valse heimwee.

Een herhaling van het argument in de kop. Wouter Koolmees is een rabiaat eurofiel
  De Amerikaanse econoom Barry Eichengreen, hoogleraar aan de Universiteit van Californië, stelde zelfs dat het uiteenvallen van de eurozone een ongekende economische catastrofe zal zijn. Hij sprak van de 'moeder van alle crises'. Banken zullen omvallen, de financiële markten in een chaos raken en de werkloosheid en de armoede zullen in de westerse wereld in korte tijd tot ongekende hoogten oplopen.

Volgende argument: waarzeggerij. Met een Ad professorandum uitleg of detail - niveau: Enkhuizer Almanak.
    Volgende stuk waar het oog op valt, midden op de pagina:
  Beatrix omruilen? Dat wordt lastig

De praktische uitvoering van teruggaan naar de gulden is ingewikkeld, omdat de Nederlandse euromunten en eurobiljetten bijna niet meer te scheiden zijn van die van andere landen. Hoewel inmiddels vier miljard euromunten in Nederland zijn geslagen met de beeltenis van Beatrix, is ruim driekwart van alle munten in een gemiddelde Nederlandse portemonnee van buitenlandse origine, blijkt uit het onderzoeksproject eurodiffusie. ...
    Bij bankbiljetten is het nog ingewikkelder. ...

Niveau flagrante onzin. Natuurlijk voer je de gulden niet in met de oude munten of biljetten - je maakt gewoon nieuwe.
    Dus op naar de echte deskundigen - drie stuks op de tweede pagina, onder het motto:
  Drie onheilsscenario's voor de terugkeer naar de gulden

Als eerste:
  Centraal Planbureau

Stelling
De herinvoering van de gulden kost iedere Nederlander minimaal een weeksalaris.

Het Centraal Planbureau heeft zich inmiddels bekend als hartstikke eurofiel. Nou werd toen Geert Wilders een onderzoek wilde laten doen door een Engels onderzoeksbureau naar de effecten van de herinvoering van de gulden, hard geroepen dat dat bureau zich eurosceptisch had uitgelaten, en dus niet betrouwbaar was. Precies hetzelfde geldt dus voor alle instellingen die zich eurofiel hebben uitgelaten, waaronder het CPB en vrijwel alle andere financiële en bestuurlijke instellingen. Dus die hoeven we zeker niet te geloven.
  Onderbouwing
Het lidmaatschap van de EU heeft iedere Nederlander een extra maandsalaris opgeleverd, waarvan een kwart is te danken aan de invoering van de euro. De welvaartswinst is het gevolg van meer handel ... Het CPB baseert zich op een model van de econoom Jan Tinbergen, waaruit blijkt dat het effect van de interne markt op de groei van de goederenhandel toeneemt van 2 procent in 1962 tot 25 procent bij de voltooiing van de interne markt in 1992. Volgens het CPB is het nationaal inkomen hierdoor 4 tot 6 procent hoger dan wanneer er geen interne markt was geweest. Dat komt neer op 1.500 tot 2.200 euro per maand of een maandinkomen per inwoner.

 Leugen nummer één: 'de interne markt' is hetzelfde als "één enkele munt". Je kan best een interne markt organiseren, of de positieve aspecten ervan, zonder een gemeenschappelijke munt. Dat heet een (vrij)handelsunie. Deze winst kan onmiddellijk geschrapt worden van het conto van de euro.
  De welvaartswinst is het gevolg van ...meer concurrentie, 

Idem.
  De welvaartswinst is het gevolg van ...meer ... specialisatie ...

Onduidelijk. En indien waar: idem.
  De welvaartswinst is het gevolg van ...meer ... innovatie ...

Vrijwel zeker niet waar - en dien wel: idem.
  De welvaartswinst is het gevolg van ...meer ... schaalvergroting. ...

Van schaalvergroting is bekend dat het, op een bepekrt aantal vlakken na, nog veel meer nadelen heeft.
  Het CPB neemt aan dat de invoering van de gezamenlijke munt de handel nog eens met 4 tot 5 procent heeft bevorderd. Hierbij baseert het CPB zich op een onderzoek van de econoom Richard Baldwin die in opdracht van de Europese Commissie een schatting maakte. 'Als dat ook voor Nederland geldt, komt dan overeen met een weekloon', aldus het CPB.

Zonder bewijs een loze aanname. Die ene Richard Baldwin is door de Europese Commissie, eurofieler kan het niet, natuurlijk uitgezocht op zijn eurofilie. Dit onderzoek van de soort "slager keurt eigen vlees". Geen enkel bewijs, dus.
    Dat was de onderbouwing van het CPB. waardeloos, dus. De volgende:
  ING Bank

Stelling

Bij de invoering van de gulden zou de Nederlandse economie binnen twee jaar met 10 procent krimpen, waarbij de werkloosheid oploopt met 300 duizend tot 10 procent van de beroepsbevolking

Onderbouwing
Het economisch bureau van de ING baseert zich op het onderzoek van het CPB ...

Fantastisch: het ene stel eurofielen beroept zich op het andere.
  ... en het National Institute of Economisch Research, een Britse denktank, waarbij wordt uitgegaan van de somberste voorspellingen. ...

En hier staat gewoon bij dat ze liegen.
  Bedrijven zullen in de toekomst weer worden geconfronteerd met meer valutarisico's en omwisselkosten.

En daar is dan het eerste echte inhoudelijke argument. Dit is precies het enige argument wat ook minister van Financiën Jan Kees de Jager wist te produceren. Met als pointe dat dit natuurlijk juist de oorzaak is van de kredietcrisis: die valutaverliezen werden, in de vorm van afgenomen economische concurrentiekracht van de zwakke landen, over tien jaar opgezameld komen nu in één klap naar buiten.
  Daarnaast is de kans reëel dat bij het uiteenvallen van de euro handelsbarrières weer worden ingevoerd als gevolg van het beschermen van de eigen binnenlandse industrie tegen goedkope importen uit landen waarvan de nieuwe valuta sterk is gedevalueerd.

Een herhaling van de foutieve gelijkstelling tussen muntunie en handelsunie.
  Daarnaast heeft Nederland 450 procent van het bbp of 2.700 miljard euro in het buitenland uitstaan, waarvan 1.100 miljard in andere eurolanden. De totale waardedaling van de bezittingen in de eurozone zou kunnen oplopen tot 200 miljard euro

Die waardedaling is nu ook sprake van, omdat dit geld nu gebruikt wordt om de zwarte gaten van de zuidelijke landen te vullen. Dat moet je eerst verrekenen., en de uitkomst kan twee kanten opvallen.
    Dus nog steeds geen enkele onderbouwing voor de stelling. De derde dan:
  UBS Bank

Stelling

Het inruilen van de euro voor de gulden zal in het eerste jaar elk Nederlander 6.000 tot 8.000 euro kosten. De jaren daarna kost de omwisseling Nederland ook nog eens 3.000 à 5.000 euro per persoon per jaar. Hoeveel jaren dat zal doorgaan, is niet te zeggen.

Onderbouwing
De Zwitserse zakenbank UBS erkent dat er geen economisch model bestaat dat de consequenties van het uiteenvallen van de euro precies kan uitrekenen.

Prima. Die zouden we meteen dus kunnen overslaan. Voor het mooi:
  UBS veronderstelt dat de koersen van zwakke eurolanden als Griekenland en Italië na het uiteenvallen van de eurozone 60 procent zullen dalen. Dat is ongeveer gelijk aan wat Argentinië en Uruguay in het begin van deze eeuw overkwam nadat zij hun munten hadden losgekoppeld van de dollar.

Dat is werkelijke economische terugval die we anders zeker in zijn geheel zullen moeten betalen.
  Verder wordt uitgegaan van een massale bankrun in Europa waarbij Grieken, Italianen en andere inwoners van zwakke eurolanden 50 tot 60 procent van hun spaargeld weghalen.

Idem.
  Sociale onrust en burgeroorlogen kunnen die kosten aanzienlijk vergroten. 'De geschiedenis leert dat het uiteenvallen van monetaire unies vaak gevolgd wordt door autoritaire of militaire regimes of zelfs burgeroorlogen', stelt UBS

Daar hebben wij dan geen last van. Nu kan het ook gebeuren en hebben we er wel last van..
  Als uitgegaan wordt van een revaluatie van de gulden met 40 procent, zullen de balansen van Nederlandse banken ernstig verzwakt worden, omdat een deel van de tegoeden zal bestaan uit zwakke gedevalueerde nieuwe valuta van andere eurolanden.

Dan doen we hetzelfde als wat de Chinezen doen - die hebben ondanks een sterke economisch groei ook geen last van revaluatie van hun munt.
  Daarnaast wordt een terugval van de export verwacht van 20 procent - een schatting die zeer conservatief wordt genoemd.

Dat gaat of nu ook gebeuren als de zuidelijke landen gaan bezuinigen, of we moeten onze export naar die landen zelf gaan betalen.
    Kortom: op één enkele na is er geen enkel inhoudelijk argument vernomen dat steek houdt, en in plaats daarvan hebben we een lange reeks leugens gekregen. En dat enkele argument dient afgewogen te worden tegen de vaststaande verliezen als je tot oneindigheid de verliezen van de zuidelijke landen blijft aanvullen. En zodra je ergens in de toekomst met dat laatste stopt, komen alle huidige problemen met rente terug.
    Het volgende voorbeeld is er eentje vanuit intellectuele hoek. Dat gaat als eerste meestal gepaard met heel veel woorden, en zo ook in dit geval. En het tweede kenmerk is het ruimhartige gebruik van gelegenheidsargumenten. Dar wil zeggen: men voert een redenatie aan die plausibel klinkt, maar bij nadere beschouwing alleen van toepassing blijkt in het onderhavige geval, en verder nooit gebruikt wordt. En bij nog nadere beschouwing dan ook meestal onzin blijkt te zijn:


Uit: De Volkskrant, 24-12-2011, door Eelco Runia, als historicus verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Kapitale beslissingen neemt men nooit met het volle verstand

Het besluit de nationale munten in te ruilen voor de euro was geen weloverwogen, rationeel besluit, maar een geval van God-zegene-de-greep. Dat betekent echter niet dat we er nooit aan hadden moeten beginnen, betoogt historicus Eelco Runia. 


Red.:   Dit is iets dat plausibel klinkt. Tot je de vraag stelt wat 'het volle verstand' nu in feite is. Dan bevindt je je meteen en zonder overgang in een moeras van onduidelijkheden, gezien de recente bevindingen en uitlatingen omtrent de rol van het onderbewuste, het bestaan van een vrije wil, en dergelijke. Als geen enkel besluit met het volle verstand genomen wordt, zoals men dus steeds meer vermoedt, dan slaat de kreet in de kop nergens op. Terwijl het toch de kern van het betoog is.
     Het argument van de kop is dus een glaszuiver gelegenheidsargument. Wat onderbouwd wordt in de ondertitel:

  Tussentitel: De Britten verwierven hun wereldrijk in a fit of absentmindedness

Uit welke werkelijkheid komt dit vandaan? je kan ook opschrijven dat de maan van groene kaas is, maar dat maakt het nog niet waar. In de tekst lezen we de oorsprong van die werkelijkheid:
  De Engelse historicus Sir John Seeley zei dat de Britten hun wereldrijk verwierven 'in a fit of absent-mindedness'

Ah ha: iemand anders zegt dat de maan van groen kaas. Een uitstekend argument om te denken dat de maan van groen kaas is.
    Maar niet zo snel, er staat nog iets:
  en inderdaad: dat wereldrijk van hen werd pas iets waar je met je volle verstand voor zou kiezen toen het de Britten begon te lukken het beste te maken van de situatie waarmee ze zichzelf hadden opgescheept.

Pardon? "Met welke situatie hadden de Britten zichzelf opgescheept?" Oh ja: het feit dat ze een strijd voerden met de Portugezen. En de Portugezen met hen. En met de Spanjaarden en de Spanjaarden met hen. En met de Fransen ... enzovoort. Kortom: dat wereldrijk was het doodordinaire gevolg van de strijd om de macht. Van het globaal vreten of gevreten worden. En het feit dat de Britten wonnen. Wat ze heel graag wilden, en in voile bewustzijn deden. Althans in het volle bewustzijn voor zover je in bewustzijn gelooft. En als je alleen in onbewustheid gelooft, was die onderlinge strijd een globaal onbewuste strijd die de Engelsen wonnen en graag wilden winnen.
    En het wordt, hoe is het mogelijk, nog gekker. Want wat de historicus betoogt is dat Europa en die muntunie met dichte ogen tot stand is gekomen. Wat hij zelf weerlegt:
  ... beslissingen die niet met ons volle verstand genomen worden kunnen buitengewoon goed zijn. Maar ze zijn op een fundamenteel andere manier 'goed' dan weloverwogen beslissingen van de eerste categorie.
    Iemand die zich dat terdege realiseerde was Jean Monnet, een van de grondleggers van de EU. Monnet noemde de strategie die volgens hem het meest geschikt was om nationaal eigenbelang te overtroeven 'de strategie van het voldongen feit'. In zijn Mémoires zegt Monnet dat het de kunst is keer op keer dingen te doen waarvan de gevolgen niet te overzien zijn, om telkens opnieuw een 'gezamenlijk probleem' te creëren, een probleem van zo'n omvang dat het alleen maar op Europese schaal kan worden opgelost.

Afgekort: er worden problemen gecreëerd, ten einde een specifieke oplossing, Europese eenwording, te kunnen realiseren. Het kan niet planmatiger. Kijk maar
  Monnets strategie van het voldongen feit, een variant op Napoleons 'On s'engage, puis on voit', is één van de best bewaarde geheimen van de Brusselse bureaucratie. En hij werkt: de strategie-van-het-voldongen-feit vormt tot en met de schuldencrisis waar we nu middenin zitten het verhaal van de Europese eenwording: een eindeloze serie van voldongen feiten en van verwoede pogingen het hoofd te bieden aan de problemen waarvoor deze voldongen feiten ons vervolgens stelden.

Er kan hier niet in het hoofd van de historicus gekeken worden, om te zien waar hij hierin een argument "zonder volle verstand beslissing" kan vinden. Er is in het Nederlands zelfs een uitdrukking voor deze tactiek: "erin rommelen". En iedereen neemt voor vaststaand aan dat in dat "erin rommelen" een overdadige hoeveelheid opzet zit.
    En als je de ander er eenmaal in gerommeld hebt, hanteer je de volgende leugen: "We kunnen niet meer terug". Dit is een heel populaire in het kader van de euro. Je hoort hem bijna iedere dag - meestal in de vorm van "geklutste eieren", enzovoort. De historicus doet het op academische en geparfumeerde wijze:
  Maakt het uit wat voor soort beslissing de introductie van de euro was? Ja dat maakt uit. Op met het volle verstand genomen beslissingen kun je terugkomen, op de voldongen feiten die we creëren terwijl we er met ons hoofd niet helemaal bij zijn niet. Als besluiten om van speelveld te veranderen genomen zijn, is er geen weg terug. Zoals een diplomaat in Brussel zegt: 'Lava stroomt naar beneden. No way dat je dat ooit terug in de vulkaan krijgt.' Ook al is een historische beslissing niet met het volle verstand genomen, er zit maar een ding op: er het beste van maken.

En, verbazingwekkerderwijs, ook hoor je met enige regelmaat de weerlegging: er zijn in het vele vele muntunies geweest die weer zijn teruggedraaid. Gewoon teruggedraaid. Dat laatste hoor je weliswaar dus veel minder, maar iedere keer dat het wel gebeurde zou als direct gevolg moeten hebben dat de "geen terugkeerders" hun mond houden. Ze doen het niet. Hetgeen slechts kan wijzen op één ding (naast pure slechtheid van karakter wat liegen altijd is): er zijn geen betere argumenten.
    Nog een argument uit de verzameling denkfouten en retorische trucs uitleg of detail :
  Betekent het feit dat de politici (en in laatste instantie wij allemaal) er niet helemaal bij waren toen besloten werd de euro te introduceren dat het een slechte beslissing is? Het antwoord is: nee, beslissingen die niet met ons volle verstand genomen worden kunnen buitengewoon goed zijn. Maar ze zijn op een fundamenteel andere manier 'goed' dan weloverwogen beslissingen van de eerste categorie.

En je noemt of suggereert wat voorbeelden ten goede:
  Zonder heroïsche ingreep geen concilie van Nicaea, geen afzetting der Merovingers, geen verovering en grondvesting van Engeland, geen Hervorming, geen opstand tegen Spanje, geen vrij Amerika.'

Even vergetende te noemen de minstens even onweloverwogen beslissingen om in 1914 Frankrijk binnen te vallen, en in 1941 Polen en alle soortgelijke onweloverwogen beslissingen die vooraf gingen aan alle andere oorlogen.
    Ook dit is dus een volstrekt kulargument, dat slechts plausibel klinkt door spelen met de vormgeving van je artikeltje: stukje argument hier, stukje argument en daar, en je moet wel een bijzonder achterdochtige lezer zijn om dat allemaal bij elkaar te gaan rapen, en de samenhang proberen te ontdekken. Tegen die tijd is het overgrote deel allang in slaap gevallen, of was het er toch al mee eens. Wan dit is in feite natuurlijk het enige betoog van de historicus: de invoering van de euro was een onweloverwogen beslissing, en
  ... beslissingen die niet met ons volle verstand genomen worden kunnen buitengewoon goed zijn.

Kijk, dat is een argument dat iedereen kan snappen: " Ik ben er voor omdat het goed is". Dat wil zeggen: er is geen onderbouwing voor gegeven dus je kunt net zo goed zeggen dat het goed is dat de maan van groente kaas is, maar het zegt wel degelijk iets heel duidelijks: "Je bent er voor". Of beter: "Je bent er heel erg voor". Wat in principe ook afgedaan kan worden met dus precies zo veel woorden. Maar dat staat niet overtuigend. En een betoog van 1788 woorden, exclusief de koppen, staat dat wel. In de ogen van tallozen.
    Het is allemaal van een ultieme sneuheid: een historicus die enkele eeuwen historie onder het tapijt veegt, om een enkele bewering te onderbouwen. En in het uitvoerig opschrijven daarvan zodanig de draad kwijtraakt, dat aan aan de achterkant niet meer weet wat hij aan de voorkant beweerd heeft.
    Wat je doet afvragen hoe iemand die een wetenschappelijke baan aan een universiteit heeft, tot zo'n dieptepunt kan zinken. Daarnaar is het niet moeilijk raden. Want we kennen die andere geestesafwijking die mensen doet beweren dat de maan van groene kaas is: religie. Het onderhavige geval is wel geen religie, maar het is ongetwijfeld wel ideologie, de geestelijke onderbouw van religie: "Europese eenwording is goed - onafhankelijk van de consequenties".
    Ondertussen heeft de historicus wel bijna alle regels van zijn vak geschonden. Weliswaar in een populaire publicatie en niet in een wetenschappelijke, maar je kan serieus discussiëren over wat erger is. Want in die publicatie wordt, gebruik makend van vaktaal en anderen zaken geleerd op de universiteit, het publiek, de burgers, voorgelogen. In een kwestie van eminent maatschappelijk belang. En dus een geval dat minstens dezelfde behandeling verdient als dat van Diederik Stapel: ontslag en ontneming van de universitaire titel.
    Oh, is er in dit verhaal of de analyse het woord "democratie" gevallen? Het zal wel niet. Maar dat is natuurlijk ook een zaak van volkomen ondergeschikt belang - volgens onze historicus.
    Niet alleen de politiek, maar ook de financiële wereld hangt natuurlijk van de leugenaars aan elkaar:


Uit: De Volkskrant, 03-01-2012, van verslaggever Peter de Waard

Wellink spreekt: rancune of voortschrijdend inzicht?

'We krijgen al het geld dat we in Griekenland investeren op termijn terug, met rente', verzekerde Nout Wellink in mei toen hij nog president was van De Nederlandsche Bank (DNB) en samen met minister Jan Kees de Jager optrok.
    Nu denkt hij er als ex-president heel anders over. Niet alleen de private sector maar ook de publieke sector - dus de overheid - zal mogelijk moeten afschrijven op de Griekse leningen. 'Het is bijna ondenkbaar dat de overheid daaraan kan ontsnappen.'
    In mei sprak Wellink in het programma Knevel & Van den Brink. Nu sprak hij vlak voor Oudjaar met Het Financieele Dagblad.  ...


Red.:   Natuurlijk wist Wellink dat allemaal net zo goed als ieder ander die niet helemaal stompzinnig is. Wat hij deed en zonder enig aarzelen opnieuw zal doen als dat weer beter uitkomt, is liegen.
    En weer wat later komt de erkenning van de leugens uit de hoogste en meest betrouwbare kringen:


Uit: De Volkskrant, 07-02-2012, van verslaggevers Marc Peeperkorn en Martin Sommer

Neelie Kroes weerspreekt Commissie

'Euro kan best zonder Athene'

De eurozone komt niet in problemen als Griekenland gedwongen wordt de munt op te geven. Dat zegt Europees Commissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) vandaag in een interview met de Volkskrant. Haar standpunt staat haaks op het argument van de eurolanden en de Europese Commissie dat een nieuwe lening (130 miljard euro) voor Athene noodzakelijk is om chaos op de financiële markten te voorkomen.
   Kroes is er vooralsnog geen voorstander van als Griekenland de euro inruilt voor de drachme. 'Maar er is absoluut geen man overboord als we iemand missen uit de eurozone.' ...


Red.:   Het wordt saai. Wat kan je anders zeggen dat dat al die politici vuile en smerige leugenaars zijn. Waarvan je dus zonneklaar kan aannemen dat ze in feite maar een doel voor ogen hebben: het eigenbelang.
    De top van de Nederlandse politiek doet grif mee in het erkennen van leugens:


Uit: De Volkskrant, 08-02-2012, van verslaggevers Robert Giebels

Kabinet eens met visie van Neelie Kroes

Premier Rutte onderschrijft wat eurocommissaris Kroes dinsdag zei: de euro kan het vertrek van Griekenland aan. De crisis brengt de Grieken zelf ondertussen veel ellende en soms grote persoonlijke drama's.

Als Griekenland uit de euro stapt, is er volgens premier Rutte en minister De Jager van Financiën geen man overboord. Beide bewindslieden stemmen in met wat eurocommissaris Neelie Kroes dinsdag in de Volkskrant zei. 'We hebben de afgelopen anderhalf jaar allerlei maatregelen genomen', zei De Jager gisteren in de Tweede Kamer. 'Daardoor zijn de risico's véél en véél kleiner als Griekenland nu de eurozone verlaat.'    ...


Red.:   Die laatste twee zinnen zijn weer een nieuwe, gevorkte bron van leugen-erkenningen: of alle eerdere berichten over het gebrek aan maatregelen waren leugens, of deze uitspraken van De Jager en Rutte en anderen zijn leugens.
    Hier zijn  wat van die anderen:


Uit: De Volkskrant, 08-02-2012, door Yvonne Hofs

De euro kan best zonder Grieken

Eurocommissaris Neelie Kroes ziet geen rampen opdoemen als Griekenland de euro verlaat. Heeft zij gelijk?

Het is op zijn minst een boude bewering, want voor een exit van Griekenland uit de euro bestaat geen precedent. Zogenoemde precedenten waarnaar vaak wordt verwezen, zoals het afschaffen van de gouden standaard in 1973, het loslaten door Argentinië van de vaste wisselkoers met de dollar in 2002 en de gedwongen exit van het Verenigd Koninkrijk uit het Europese Monetaire Stelsel in 1992, zijn dat feitelijk niet. In geen van deze gevallen ging het om één land dat al dan niet gedwongen uit een grote muntunie stapte.   ...


Red.:   Wat zijn de verschillen, en waarom zijn die zo essentieel.? Zonder deze onderbouwing is deze bewering evenveel waard als een leugen.

  Op basis waarvan Kroes concludeert dat de gevolgen wel mee zullen vallen, is daarom niet duidelijk. Ze onderbouwt haar stelling niet, dus het is gissen naar haar argumenten.

Net als naar de argumenten van degenen die een catastrofe voorspellen. Alle tot nu toe genoemde "arguementne" zijn niets meer dan vormen van poneren - beweringen doen.
  Anderen hebben die argumenten wel. In haar opvatting dat de schade beperkt zal zijn, staat Kroes niet alleen. De Nederlandse econoom Willem Buiter schreef maandag dat een Griekse uittocht slechts een 'gematigde' impact zal hebben.

Welke zelfde Willem Buiter's al maandenlang roepen om de meest draconische maatregelen, vanwege het gevaar van het Griekse faillissement.
  De vrees dat een Griekse exit via een domino-effect automatisch leidt tot een implosie van de euro was en is de voornaamste reden dat de andere eurolanden Griekenland blijven steunen. Maar er zijn goede redenen om aan te nemen dat dit besmettingsgevaar nu minder groot is dan anderhalf jaar geleden.
    De situatie is nu anders. Ten eerste hebben vrijwel alle Europese banken forse verliezen genomen op hun leningen aan Griekenland. Daardoor zijn ze minder kwetsbaar geworden voor een Grieks bankroet.

Natuurlijk maakt het geen draad uit wanneer je die verliezen neemt - tenzij je daarvoor een goede reden geeft. Die alweer ontbreekt.
  Een derde belangrijke verandering ten opzichte van een jaar geleden is dat de Europese Centrale Bank nu Spaanse en Italiaanse staatsobligaties opkoopt. Daarnaast leent zij honderden miljarden euro's aan banken, die dat geld deels gebruiken voor de aankoop van Italiaanse en Spaanse staatsobligaties. De bemoeienis van de ECB vermindert het gevaar dat deze grote eurolanden in betalingsproblemen komen.

En alweer een glasharde leugen. Natuurlijk maakt het absoluut geen enkel verschil uit onder welke naam je de schulden verstopt - de schulden blijven schulden. Of die nu direct bij de rest van de wereld terecht komen, of via het tussenstation van de ECB. Uiteindelijk draait het om maar één vraag: waar in de werkelijke wereld worden ze vereffend: bij de gewone burgers, of bij de rijken en de oligarchie? De uitslag van deze kwestie is nu iets dat in tegenstelling tot vrijwel alle andere economisch zaken wél sterk voorspelbaar is. Want wie zijn de baas... ?
    En ook de media liegen dus hier weer braaf mee.
    Gelukkig is deze redactie niet de enige die het opmerkt:


De Volkskrant, 09-02-2012, ingezonden brief van Jo van Veldhuizen, Houten

Het hele koor gilt mee!

Ze blijven ons belazeren! Hel en hemel zouden in elkaar storten als we Griekenland niet voor de euro konden behouden. De meest vreselijke economische rampen zouden ons deel zijn. Rutte, Cohen, Sap en Pechtold lieten er geen misverstand over bestaan dat Griekenland niet uit de Europese Unie kon.
    En ziet: orakel Kroes zegt dat Griekenland best uit de boot kan vallen. Niets aan de hand.
    En het hele koor gilt mee!!!!
    We worden door die hele kliek politici zwaar belazerd. Waar kan een gewone burger zijn gram nog halen. Blij dat de SP het al jaren bij het rechte eind heeft.


Red.:   Hoe zou het nu komen dat de SP in de peilingen stijgt ...
    Griekenland zou niet uit de eurozone gaan en we zouden al ons geld met rente terugkrijgen. En er werd geen rekening gehouden met een exit. Volgens de leugenaars. Hier is de waarheid:

Uit: De Volkskrant, 15-05-2012, van correspondent Marc Peeperkorn

Exit Grieken al deels ingecalculeerd

De kans dat Griekenland uit de euro stapt neemt toe nu nieuwe verkiezingen dichterbij komen. Kan dat wel en wat zijn de gevolgen?
...
Maar een land kon de eurozone toch niet verlaten?
Dat werd twee jaar lang beweerd door de Europese Commissie, de lidstaten, het Europees Parlement en hun juridische afdelingen. Wapperend met het Europees Verdrag verklaarden ze dat alleen is vastgelegd hoe een land de eurozone in kan, een vertrek was (bewust) niet voorzien. Niets soepeler echter dan Europese juristen en politici. Nu wordt het verdragsrechtelijke vacuüm gebruikt als argument dat veel mogelijk is. ...


Red.:   Oftewel: "Niets liegt echter harder dan Europese juristen en politici". En dit uit de mond van een rabiate eurofiel ...
    De waarheid is gewoon iets dat ze totaal niet lijken te kennen:


Uit: Joop.nl, 01-06-2012.

Nederlanders positief over immigratie

Twee op de drie Nederlanders vinden dat immigratie het land verrijkt


Nederlanders staan positiever ten opzichte van immigratie dan de gemiddelde EU-burger: tweederde tegenover 53%. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerde enquête van de Europese Commissie.    ...


Red.:   Hoe die enquête tot stand is gekomen, als het al niet doodgewoon een stuk dat door de arrogante Europese ambtenaren is opgeschreven, is vermoedelijk dat de ene groep arrogante Europese ambtenaren de andere groep, de Nederlandse arrogante Europese ambtenaren, heeft gevraagd wat ze van immigratie vinden.
    De anti-Nederlandse haatzaai-site Joop.nl plaatste het bericht maar al te graag. Maar zelfs op dit uiterst politiek-correcte en multiculturalistische forum mede gevuld door een ruime groep allochtonen was dit toch te veel van het goede. Een reageerder maakte de ironische opmerking dat er dan toch wel in een jaar bijzonder veel veranderd was, tezamen met een link naar dit artikel:


Uit: Elsevier.nl, 23-08-2011, Shari Deira.

Meerderheid Europeanen negatief over immigratie

Een meerderheid van de Europeanen staat negatief tegenover immigratie, zo blijkt uit een enquête die in 23 landen is gehouden. Volgens burgers heeft immigratie plaats op een te grote schaal en brengt het veel negatieve effecten met zich mee.


De enquête van Ipsos is ook gehouden onder niet-Europese landen, meldt nieuwssite EurActive. Vooral in Europa heerst een anti-immigratiesentiment.
    Van de Spanjaarden, Italianen en Britten vindt 65 procent dat er te veel immigranten in hun land zijn. Zweden en Polen zijn de enige Europese landen waar de meerderheid niet negatief staat tegenover immigratie. Toch vindt in geen enkel Europees land een meerderheid dat de aanwezigheid van immigranten meerwaarde heeft.   ...


Red.:   Overigens laat datzelfde Europa met grote regelmaat waarschuwingen uitgaan over de houding tegenover immigranten in "sommige" landen", zoals Griekenland, Nederland, Frankrijk enzovoort. Maar waarschijnlijk komen die waarschuwingen van het bureau van weer andere arrogante Europese ambtenaren.
    Overigens twee: een van de grotere Nederlandse onderzoeken waaruit het exacte tegendeel blijkt, staat hier uitleg of detail .
    Naast deze verzameling leugens staat er ook een verzameling propagandatrucs in de planning. De volgende bijdrage daaraan is een goed voorbeeld, en de trucs erin zijn grof genoeg om ze ook onder de directe leugens te kunnen scharen. De auteur is van het Instituut Clingendael - dat is een denktank ter bevordering van het meest grove en brutale neoliberalisme, waarin de werkenden uiteindelijk in kampementen terecht zullen komen, met hun meesters in streng bewaakte luxesteden en lusterrijke buitenplaatsen:


Uit: De Volkskrant, 07-06-2012, door Adriaan Schout, onderzoeker bij Instituut Clingendael.

Wie op Brussel scheldt, misleidt zijn kiezers


Red.:  
Het is niet altijd zo, maar deze kop is een goede weerspiegeling van datgene dat gaat volgen: er is maar één waarheid, en dat is dat Europa goed is. Wie tegen die waarheid ingaat, is in diverse mate fout, tot en met een reïncarnatie van de duivel. Ter illustratie lichten we opmerkelijke fragmenten eruit:

  De euro wankelt van crisis naar crisis. Ondertussen doen politici nog alsof er keuzes zijn en er soevereiniteit te verdedigen valt.

Leugen 1: er is geen nationale soevereiniteit meer. In feite is het natuurlijk precies andersom: er is geen enkele Europese soevereiniteit. Op elk gewenst moment kan ieder land de overeenkomsten opzeggen, aangezien ze zijn afgesloten zonder degen erin te kennen die het enige recht hebben ze aan te gaan: de dragers van de nationale soevereiniteiten. En dat zijn, in democratieën: de kiezers. En niet de regeringen.

  Ze (...) misleiden de burgers door de maatregelen te ontwijken die nodig zijn om de euro te redden.

Leugen 2: het niet-nemen van maatregelen om de euro te redden is geen misleiding van de kiezers, maar een erkenning van de rol van de kiezers: het zijn de kiezers dit hierover moeten beslissen, want het betekent het opgeven van soevereiniteit.

  Ze zijn druk met pappen en nathouden. Als gevolg van onwil, onkunde, naïviteit of gebrek aan overzicht, komt er vanuit de politiek weinig constructiefs naar voren. Sommige bijdrages aan dit debat zijn regelrecht gevaarlijk.

Leugen 3: die bijdrages wijken af van het idee van een volledige Europese eenwording. Dat is is een gevaarlijk idee. Dus de bijdrage van Schout is een gevaarlijk idee (als u het niet eens bent met de conclusie: hier passen we retoriek van Schout toe).
  De Spaanse overheid heeft de bankenrisico's sterk onderschat - wat weer aantoont hoe slecht de Europese regeringsleiders zijn geweest in het inschatten van bedreigingen.

Europese leiders zijn van precies dezelfde soort als nationale regeringsleiders. En aangezien ze zouden moeten beslissen over nog ingewikkeldere vormen van samenhang dan een nationale staat, zijn ze relatief dus nog incompetenter en nog gevaarlijker.
  Afgelopen weken is heftig gedebatteerd over het Europese Stabiliteitsmechanisme (ESM) en de beperking van het Nederlandse vetorecht daarin. Slechts 'met pijn in de buik' stemde de Kamer in en werd over het zogenaamde soevereiniteitsverlies heen gestapt. Ondertussen hopen politieke partijen dat het ESM voldoende groot is met een leencapaciteit van 500 miljard euro en denkt premier Rutte dat de eurocrisis kan worden opgelost zonder institutionele vergezichten.

Afgekort: de enige oplossing is volledige Europese eenwording. Een leugen.
  ... het leeuwendeel van de Tweede Kamer vindt dat verdere economische integratie is af te houden. ...
    Deze opstelling van binnen- en buitenlandse politici ondermijnt de euro.

Leugen: het enige, meervoud, dat de euro ondermijnt zijn de economisch zwarte gaten van de Zuid-Europese landen.
  Eigenlijk zijn er maar twee ontwikkelingen denkbaar: óf de euro knalt, óf er komt een veel diepere Europese integratie.

Een variant van: "Er is alleen maar zwart en wit". Of: "Als je niet voor mij bent, ben je tegen mij".
    Overigens wordt van het invoeren van de gulden gezegd dat dat niet kan, omdat de gulden dan te sterk wordt. De combinatie dat een zwakke euro slecht is, is een contradictie: een zwakke munt is goed of is slecht. En daar is nu eens geen tussenweg tussen, omdat het over precies hetzelfde ding gaat: de waarde van een munt.

  De euro kan imploderen als de Griekse Alexis Tsipras van het linkse Syriza het 'barbaarse' akkoord met de EU daadwerkelijk verscheurt. De onzekerheid die dit zal creëren op de financiële markten zal het vertrouwen in de Spaanse en mogelijk ook de Franse en Italiaanse banken verder uithollen. Het zwarte gat doemt dan op voor de euro.
    Dit rampscenario lijkt me niet het meest voor de hand liggend.

Dit stelt dat het opheffen van een muntunie per definitie leidt tot een ramp. Een leugen. Er zijn talloze muntunies geweest die geploft zijn. Er volgden geen rampen, maar herstel. De rampen waren ten gevolge van die muntunie. net zoals nu, dus.

  Gaandeweg wordt de EU zo een volwassen monetair systeem met een normale centrale bank, een normaal fonds om financiële crises op te vangen, een bankenunie en dwingend economisch toezicht. Geen monetaire unie kan zonder.
    Wat bij de oprichting van de euro op de tekentafel niet lukte, komt nu onder dwang van de realiteit tot stand. ...

Weer gebruik makende van de retorische methodes van de auteur: de Europese Unie die dan tot stand komt, zal zich, mede gezien het totale ontbreken van democratische rechtvaardiging, moeten ontwikkelen tot een dictatoriaal Imperium, dat zijn burgers met politionele en militaire machtsmiddelen onderdrukt.

  Politici die ondertussen stoere taal uitslaan over behoud van soevereiniteit en steeds maar verklaren dat 'Europa' zich niet met binnenlands beleid moet bemoeien, houden hun kiezers voor de gek.

Auteurs die ondertussen stoere taal uitslaan over de komst van een Imperium, en steeds maar verklaren dat dat Imperium zich met alles moet bemoeien, houden hun medeburgers voor de gek.
   Conclusie: deze auteur, die zich voordoet als expert, is een gevaarlijke leugenaar, omdat hij zaken die lichtgrijs-donkergijs liggen consequent voorstelt als zwart-wit. De tactiek die gehanteerd werd voor de opkomst van het vorige Europese Imperium: dat van het Derde Rijk. Waar er dus volgens deze auteur sprake is van "gevaarlijke bijdrages aan het debat", is het dus bij uitstek deze en soort bijdrages die gevaarlijk zijn.
    En dit alles ter bevestiging van wat deze redactie al vertelde over het Instituut Clingendael waar deze auteur voor werkt. Dat scheidt niets anders af dan dit soort voor een menselijke maatschappij levensgevaarlijke producten.
    Sommige leugens zijn zo handig dat je iets moet toevoegen om ze te onthullen:


Uit: De Volkskrant, 05-06-2012, rubriek De Kwestie, door Peter de Waard

Herinnert Arie Slob zich deze nog?

Misschien is de euro op te splitsen in een oost-zeuro, west-zeuro, oost-neuro, west-neuro en Nederland.

Nadat in januari 2010 de zuidelijke eurolanden snel oplopende rentetarieven moesten betalen voor het financieren van hun overheidstekorten, kwam er al een heldere geest met een eerste Masterplan. De euro zou moeten worden opgesplitst in een neuro voor de efficiënte Noord-Europese economieën met hun hardwerkende bevolking en een zeuro voor de landen aan de Middellandse Zee waarvan het volk vooral op het terras bivakkeerde.   ...
    Niettemin hebben VVD-coryfee Frits Bolkestein en nu ook Arie Slob van de Christen Unie het onwerkbare, onuitvoerbare en desastreuze idee weer afgestoft ...


Red.:   Hier zijn de retorisch trucs die waarschuwen voor de leugens. En ...

  De ECB, de centrale banken, de noodfondsen en de private beleggers en banken in het neurogebied hebben inmiddels biljoenen aan vorderingen op de zeurolanden die bij een splitsing 30 tot 50 procent in waarde dalen.

... hier is de leugen. Want wat De Waard hier daarmee ook stelt is dit: "De verliezen op de leningen aan de Zuid-Europese landen treden pas op als de euro splitst". Wat nauwelijks verdere toelichting behoeft: die verliezen zijn er natuurlijk nu al, want anders was er geen crisis. Dus de splitsing van de euro veroorzaakt geen verliezen op de leningen - die zijn er al.
     Slechts heel af en toe hoor je van iemand die zegt waar het op staat:


Uit: Volkskrant.nl, 13-06-2012, column door René van Leeuwen, masterstudent sociologie aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam

'Nout Wellink is een ordinaire leugenaar. Maargoed, terug naar de nuance'

De discussie over Europa draait om bangmakerij van zowel voorstanders als tegenstanders, schrijft René van Leeuwen. Maar zolang de politiek zich Oost-Indisch doof houdt, móet de kiezer wel ongenuanceerd blijven schreeuwen.


...    Dagelijks wordt je als volger van actualiteiten bestookt met bangmakerij van beide kampen. Volgens Wilders wordt Europa ons financiële graf, volgens Pechtold is meer Europa onze enige redding. Alleen de ChristenUnie, met voorman Slob bij praatprogramma Knevel en van den Brink, doet een poging om tot een genuanceerd beeld met verschillende scenario's te komen.
    Slob stelde een onafhankelijk onderzoek voor, omdat er nog te weinig bekend is over de mogelijke scenario's. ...
    Tijdens die uitzending zat econoom Matthijs Bouman ook aan tafel. Hij kwam met de meest opmerkelijke uitspraak. Zonder de euro zouden we de Rotterdamse haven en Schiphol wel kunnen sluiten. Alsof de zee ineens opdroogt en de hemel naar beneden valt. De gastheren slikten het als zoete koek. ...

Red.:   Ook al een glasharde leugen, dus. Maar Van Leeuwen raakte toe pas op dreef:

  Overigens lieten Knevel en van den Brink enige tijd eerder Nout Wellink ongeschonden weg komen toen hij droogjes vertelde dat het geleende geld aan Griekenland (lees: Griekse banken) waarschijnlijk toch niet terugkomt. Als ik gastheer was had ik Wellink in de pan gehakt. Uit frustratie beet ik al m'n nagels af, wat een fopjournalisten. Wellink is een deftige maar ordinaire leugenaar en zou zich voor de rechter moeten verantwoorden tegenover het Nederlandse volk.

Omdat Wellink eerdere dure eden heeft gezworen dat we alles met rente terug zouden krijgen. Dat wil zeggen: toen nog besloten moest worden over steun aan de Grieken ... "Deftige maar ordinaire leugenaar" ... Wij waren al in de fase "ploert" uitleg of detail .
    En daar is Rutte weer:


Uit: De Volkskrant, 21-06-2012, van verslaggevers Raoul du Pré

Rutte kent twee Europese gezichten

Tussentitels: Premier is eurofiel noch euroscepticus - en dat is lastig
Ruttes balanceeract brengt tegenstanders uit evenwicht

... CDA-leider Van Haersma Buma, nota bene Ruttes regeerpartner. Buma ziet 'tegenstrijdige signalen' en 'dubbele boodschappen' bij Rutte.   ...
 

Red.:   Welke 'tegenstrijdige signalen' en 'dubbele boodschappen'?  Deze 'tegenstrijdige signalen' en 'dubbele boodschappen'

  Tussentitel: Premier is eurofiel noch euroscepticus

Hetgeen een geparfumeerde afkorting is van dat hij de ene dag beweert eurofiel te zijn, en de andere euroscepticus. De eerste dag zijnde buiten Nederland, en de tweede erbinnen. De Volkskrant probeert het mooier te maken, maar natuurlijk is dit dus per definitie voor de helft een keiharde leugen.
    En daar heb je die favoriete uitdrukking weer: "topeconomen". "Geen gewóne economen, maar tópeconomen". Je kan er zo een cabaret mee beginnen. Helaas is het een cabaret met een heel duur toegangskaartje: ergens rond de 1000 miljard euro. Eens even kijken wanneer en hoe de acteurs dat ter sprake durven brengen:

Uit: De Volkskrant, 26-07-2012, van verslaggever Tjerk Gualthérie van Weezel

'Eurozone stevent af op catastrofe'

...
vinden zeventien economen.

De eurozone slaapwandelt een catastrofe tegemoet waarvan de gevolgen niet zijn te overzien. ...
    Dit schrijven zeventien Europese topeconomen aan de Duitse regering in een woensdag gepubliceerd rapport van de denktank INET, die wordt gesteund door superbelegger en filantroop George Soros.


Red.:   Natuurlijk wandelt die eurozone een catastrofe tegemoet, als ze maar geld bijven  storten in zwarte gaten de grote geld-goochel-verdwijntruc van het theater. Weet u wel: dan heeft de goochelaar een hoge hoed in zijn hand, en hij stopt er iets in, en nog meer, en nog meer, tot de hoed allang overgestroomd zou moeten zijn, en dat gebeurt maar niet, en hij blijft er maar instorten.
    Geld dus in dit geval.
    Maar dat is dus niet wat ze bedoelen. Wat ze bedoelen is dat er een catastrofe plaatsvindt als je níet geld in de zwarte gaten blijft storten:

  Alleen als de sterke eurolanden een groter deel van de schulden van de zwakke economieën voor hun rekening nemen, kan de ramp nog worden afgewend

Hoe kan dat nou?
  De academici pleiten ervoor leningen aan zuidelijke eurolanden te herzien, bijvoorbeeld door ze vijf jaar langer de tijd te geven voor aflossing, tegen gunstigere rentes. Zo krijgen de zwakkere landen meer lucht om economie op orde te brengen.

Ahhh, de academische topeconomen beweren dat de zuidelijke landen ooit terug zullen betalen. Oftewel: het zijn geen zwarte gaten. Kijk, dan zou geld storten misschien enige zin kunnen hebben. Maar dan kan je ook meteen een zekerheid vragen, als je toch weet dat ze terug gaan betalen. Griekse eilanden, of Spaanse kustplaatsen. Voor vijftig jaar onder soevereiniteit van de lenende landen, zodat de leners kunnen afbetalen, want dat gaan ze toch doen. En dan kan de rente lekker laag worden gehouden
    Uitstekend plan, toch, gezien de zekerheid van afbetalen. Niemand verliest, iedereen wint.
    Of toch niet ...?
  Een uitzichtloze situatie omdat de probleemlanden in de eurozone te weinig exporteren om hun schulden ooit nog af te lossen.

Wááááát???! Dus toch zwarte gaten. Maar daar ga je toch niet zomaar eindeloos geld in storten ...? Welk zinnig doel kan dát nu hebben?
    Hier is de rest van stuk, dat wil zeggen: zonder de onderdelen die we er al eerder uit hebben gesneden. Gevraagd: waar staat hier het doel van de "zwarte gaten vullen"-operatie?
      ...De maatregelen die Europese regeringsleiders tot nu toe hebben genomen, lossen volgens de economen tijdelijke problemen op, maar rekenen niet af met de fundamentele fouten in het ontwerp van de eurozone. Terwijl dat laatste wel nodig is om het 'dominospel' met noodlijdende eurolanden tot stilstand te brengen.
    Het rapport Een weg uit de crisis sluit aan bij het rapport dat kredietbeoordelaar Moody's maandag publiceerde. Het signaal dat de publicaties geven aan de leiders van de sterke eurolanden is duidelijk: u staat nu voor de keus de eurozone uiteen te laten vallen en een ongekend verlies te accepteren of ruimhartiger mee te betalen aan de schulden.
    Die schulden, peperen de economen nog eens in, zijn niet alleen de schuld van de 'zuidelijke landen' (Griekenland, Portugal, Ierland, Spanje en Italië). Alle landen die de eurozone op ondeugdelijke wijze in elkaar hebben geschroefd, hebben eraan bijgedragen. Daarom moeten zij er ook meer verantwoordelijkheid voor nemen.
    De huidige aanpak resulteert volgens hen slechts in een 'diepe recessie in de zwakke landen en een ongekend hoge werkloosheid die de samenlevingen verscheuren en veel persoonlijk leed veroorzaken'. Een uitzichtloze situatie omdat de probleemlanden in de eurozone te weinig exporteren om hun schulden ooit nog af te lossen.
    Een peperdure scheiding tussen de eurolanden is alleen te voorkomen als het gehele ontwerp van de euro grondig wordt herzien, stellen de economen, onder wie Erik Berklof, de hoofdeconoom van de Europese Ontwikkelingsbank en Paul De Grauwe van de Londen School of Economics. 'Er moet een oplossing komen die zowel beleggers geruststelt als de bevolking in beide delen van de eurozone.'
    Daarbij is het van groot belang dat de bevolking in stevige landen als Duitsland en Nederland ervan wordt overtuigd dat investeren in de euro uiteindelijk een 'win-winoptie' is; dat het gemeenschappelijke voordeel van een monetaire unie opweegt tegen de kosten ervan.
    ... Ook moeten het noodfonds en de Europese Centrale Bank meer bevoegdheid krijgen en moet er een toezichthouder komen op de financiële sector in de gehele eurozone.

Mogelijkheid 1: het uiteenvallen van de euro wat dat geeft een verlies - of verderop: een peperdure scheiding.
    Hoezo? Het is het bijeenbleven van de euro dat verlies veroorzaakt, want dat is dat bijstorten in het zwarte gat. Te beginnen met die iets van 1000 miljard nu, en voortdurend groeiend in de toekomst.
    Mogelijkheid 2: het veroorzaakt recessie in de zwakke landen.
    Inderdaad, of beter, vanzelfsprekend: als je eerst tien jaar voor een flink deel op de pof hebt geleefd en de pof houdt op, ga je er op achteruit. vanzelfsprekend. natuurlijk. Nogal wiedes. Enzovoort.
    Mogelijkheid 3: ... Die is er niet.
    Dit was het. Je reinste onzin en humbug. Hetgeen men kennelijk ook wel weet, want wat staat er nog meer:
  ... stellen de economen, onder wie Erik Berklof, de hoofdeconoom van de Europese Ontwikkelingsbank en Paul De Grauwe van de Londen School of Economics. 'Er moet een oplossing komen die zowel beleggers geruststelt als de bevolking in beide delen van de eurozone.'
    Daarbij is het van groot belang dat de bevolking in stevige landen als Duitsland en Nederland ervan wordt overtuigd dat investeren in de euro uiteindelijk een 'win-winoptie' is; dat het gemeenschappelijke voordeel van een monetaire unie opweegt tegen de kosten ervan.

Vertaald: de goochelaar moet een paar keer zwieren met zijn cape, en flink met zijn stokje zwaaien, om de aandacht van het publiek van de uitvoering van de truc af te leiden. Niets zo sneu als ene goocheltruc waarvan je als publiek de clou ziet, tenslotte.  
    We krijgen de smaak te pakken met betrekking tot financiële leugens - misschien moet er een aparte rubriek voor komen. Onze nieuwste held is de (plaatsvervangend?) eurocrisis-verslaggeefster. Nog even recapituleren: er is een groeiend zwart gat, en de enige oplossingen zijn dus óf het gat vullen met echt geld (spaartegoeden ofzo), of het gat loskoppelen (de computerverbinding af te sluiten en de telefoonstekker eruit te trekken -  en de vinger opsteken aan de financiële wereld):

 
Uit: De Volkskrant, 28-07-2012, door Yvonne Hofs

Vijf maatregelen | In de strijd tegen de eurocrisis

Hoe ECB-president Mario Draghi de daad bij het woord kan voegen

'De Europese Centrale Bank zal binnen zijn mandaat alles doen wat noodzakelijk is om de euro te redden.' De beurzen schoten omhoog na deze woorden van ECB-president Mario Draghi donderdag. Wat kán hij eigenlijk allemaal doen?

Nieuwe renteverlagingen

De Europese Centrale Bank stelt de basisrente voor banken vast. Hoe lager de rente van de ECB, hoe goedkoper het voor banken is om geld te lenen. ...

Red.:   Afgekort: het makkelijker maken om het ene gat met het andere te vullen. Waarvoor de wet van behoud van gaten geldt.

  Staatsobligaties opkopen
De ECB mag geen staatsobligaties direct van overheden kopen, maar wel van beleggers en banken die de obligaties eerder hebben gekocht. ...
    In de praktijk omzeilt de ECB deze bepaling. ...

Het Spanje-gat met het Europa-gat vullen.
  Onbeperkt geld lenen aan banken
Voor de kredietcrisis verstrekte de ECB leningen met een looptijd van maximaal drie maanden. Vanaf maart 2008 is die termijn stapje voor stapje opgerekt.

Het Spanje-gat met het private-gat opvullen.
  Onderpandeisen verruimen
De Bundesbankpresident moet ook al met lede ogen aanzien dat de ECB de onderpandeisen voor banken keer op keer verlaagt. Banken die geld lenen bij de ECB, moeten daar onderpand tegenover stellen. Dat onderpand wordt bovendien met een risicokorting (een 'haircut') belast. Als de haircut 20 procent is, moet een bank die een miljoen euro wil lenen, de ECB daar 1,2 miljoen euro aan onderpand (kredieten en obligaties) voor terug geven. Betaalt de bank niet terug, dan kan de ECB het onderpand verkopen.

Het gat iets minder diep maken door het breder te maken. Of andersom - het is maar hoe je het noemt. 
  Geld lenen aan het noodfonds ESM
Er gaan steeds meer stemmen op om het Europese noodfonds ESM een bankvergunning te geven. Behept met een bankvergunning kan de ESM geld lenen bij de ECB, en dat kan nu niet.
    De ECB kan geld drukken en beschikt daardoor per definitie over onbeperkte financiële middelen. Die middelen kan de ECB doorsluizen naar het noodfonds door daar onbeperkt geld aan te lenen.

Het gat nu een "tag" noemen. Oftewel: wat letters ervan te verwisselen.
    Schrijven voor een krant is toch een moeilijk beroep. Je wordt verplicht allerlei onzin en leugens te verkopen.
    van de volgende weten we niet of we hem al gehad hebben. Zo ja,m is het ook niet erg, want hij wordt ontzettend vaak verkondigd, zij het meestal tussen neus en lippen door. Het volgende slachtoffer heeft pech in dat het wat duidelijk geformuleerd wordt:


Uit: De Volkskrant, 28-07-2012, door Jan Hoedeman

 "Ik loop niet weg voor de neiging om vast te houden wat goed is"

Als een komeet schoot Mona Keijzer dit voorjaar omhoog in de politiek. Ze verloor de interne strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA, maar ze werd wel de first lady van de christen-democraten. 'Politici moeten nu hun ego's opzijzetten. We gaan over naar een hogere vorm van polderen.'

...
Twijfelt u nooit aan Europa? Twee weken geleden weer 30 miljard naar de Spanjaarden, waarvan 6 van Nederland. Onze btw-verhoging levert 4 miljard op.
'Nederland is afhankelijk van Europa. Zo'n 60, 70 procent van wat wij verdienen komt via Europa. Te denken dat de problemen zijn opgelost als je uit Europa stapt: echt niet! We zitten nu in een situatie waarin we met elkaar proberen de boel overeind te houden.'    ...


Red.:   De leugen is de gelijkstelling van het Europa van het Europese Imperium, en het europa van goede handelsbetrekkingen. die er zijn met de hele wereld, zonder enige verdere vorm van bemoeienis van de soort Europa. Die goeie handelsbetrekkingen, dus die 60 tot 70 procent die wij verdienen binnen Europa, hebben niets te maken met "Europa" - dat van de Europese eenwording.
    Een leugen die impliciet letterlijk dagelijks verkondigd wordt.
    Toen de redactie vernam dat Maarten van Rossem in Vrij Nederland over Europa zou schrijven, was de gang naar de kiosk snel gemaakt. Een multiculturalist over Europa, dat moest wel mooi worden. En we werden niet teleurgesteld. De eerste alinea's, niet van zijn hand, waren een geweldige bonus, maar zullen we even overslaan. Op één ding na: leugen numero één:


Uit: Vrij Nederland, 18-08-2012, door Ed Croonenberg

Bluff your way into Europe


Hoe neemt u na de zoveelste Brusselse beerputcrisis op niveau deel aan party-prietpraat over Europa?

...    Jammer genoeg is de eurocrisis zo ingewikkeld geworden dat dat verstand er niet meer goed bij kan. ...


Red.:    De bekende leugen. Het is heel simpel: politici hebben frauduleus een blanco cheque gegeven aan de Zuid-Europese landen, en de banken en andere financiële instellingen hebben die cheque verzilverd ter waarde van talloze honderden miljarden. En nu proberen ze dat verlies te dekken met geld van de burgers. Oftewel: de elite heeft geld van de burgers versjteerd. En dat moet angstig verborgen worden,
    Maar er zijn wat vliegen in de soep:

  En dan slaat de twijfel toe. Plotseling betrappen we onszelf op de gedachte dat Wilders misschien wel een beetje gelijk heeft met zijn tirades tegen Europa. Geef toe dat ook u wel eens overweegt op de eurosceptische maar verder o zo fatsoenlijke Emile Roemer te stemmen. En ontkent u maar niet dat weerzin u bekruipt wanneer De Jager weer eens bezweert dat al die miljarden heus, ja echt, door de Zuid-Europeanen tot op de laatste eurocent zullen worden terugbetaald.
    Aldus knaagt de eurocrisis aan ons gekoesterde zelfbeeld van weldenkende, verantwoordelijke burger. En dat voelt zeer ongemakkelijk.

Met het 'weldenkende, verantwoordelijke burger' doelt de schrijver natuurlijk op Alexander Pechtold, alle andere D66'ers die Nederland willen opheffen, en zichzelf. En uit die hoofde gaat de schrijver, samen met Maarten "De PVV is een groter gevaar dan de islam" van Rossem:
  Er is gelukkig een remedie: zwem weg uit de verbale draaikolk. Als u voldoende afstand neemt, ziet u vanzelf dat de meeste beweringen over de crisis uiterst gebrekkig onderstut zijn. Hieronder een poging aan te tonen dat negen bekende argumenten uit het eurodebat in feite de nieuwe kleren van de keizer dragen. Historicus Maarten van Rossem, grootmeester in de relativering, was zo vriendelijk bijstand te verlenen.

Zo relativerend is Maarten niet, als het andere culturen betreft: als je daar ook maar een beetje kritiek op hebt, wordt Maarten zeer absolutistisch. eens kijken wat hij hier doet:
  1. Het WO III-argument:
zonder Europa wordt het oorlog!

Een slag in de lucht. Er is geen enkel bewijs dat het einde van de Europese Unie Angela Merkel zal inspireren om Elzas-Lotharingen binnen te vallen. ...
    Conclusie: u kunt dit argument afdoen als ongefundeerde bangmakerij.

Ah, Maarten trapt niet in de eerste valkuil. Maar deze is dan ook bijzonder stompzinnig. Des te verbazingwekkender dat bijna alle eurofielen inderdaad zo stompzinnig is ... Deze mensen:
  Het D66-argument:
een volledige politieke unie is de enige oplossing!

Vaak wordt daar tegenin gebracht dat Europa er te divers voor is. 'Overdreven,' vindt Van Rossem. 'Vermont en Texas verschillen meer van elkaar dan Denemarken en Italië.' ...

In welke stompzinnigheid ze meteen vergezeld worden van Maarten, met die laatste opmerking. Hij is deskundige aangaande Amerika, en daarom bekend met de verschillen tussen Vermont (New England, oostkust, nogal Europees) en Texas (zuidelijk, de rauwdouwers-oliestaat). Maar beide zijn en blijven Amerikaanse staten. Rabiaat nationalist, rabiaat rechts, en bereid om overal bommen op te gooien uitleg of detail . Spreken dezelfde taal en hebben grotendeels dezelfde cultuur. Geheel in tegenstelling tot Denemarken en Italië. 
  3. Het Noorse argument: Noorwegen en Zwitserland zitten niet in de EU en doen het voortreffelijk. Zo moeten wij het ook doen!
...    'Noorwegen is bovendien de grootste olieproducent in dit deel van de wereld, dat kun je niet met ons vergelijken. En Zwitserland is een parasitair staatje. Bespottelijk dat we blijven toestaan dat criminelen daar hun geld verstoppen. Nederland speelt handelstechnisch een totaal andere rol dan deze twee landen.' Conclusie: Noorwegen met zijn olie en Zwitserland met zijn bankgeheim zijn speciale gevallen. Vraag aanhangers van dit argument hoe het met outsiders IJsland of Albanië gaat.

De discussie ging anders: de eurofielen roepen voortdurend: "Buiten Europa wordt of ben je armlastig".  Daarop is de reactie gekomen: "Maar dat geldt niet voor Noorwegen en Zwitserland dus dit is een ongeldig argument. Waarmee het eurofiele argumenten inderdaad weerlegt is. Maarten herhaalt het in andere volgorde. Of anders gezegd: Maarten beweert dat voor de Europese Unie het in alle landen  even slecht ging als in IJsland of Albanië.


  4. Het PVV-argument:
Nederland uit de EU, onafhankelijk staan we het sterkst!

Dit argument is gebaseerd op de aanname dat een de jure soevereine staat ook de facto soeverein zou zijn.

Gevolgd door nog meer irrelevant geklets. want wat hoier staat als 'het PVV-argument' is geen argument, maar een stellingname. De PVV heeft ook argumenten, één waarvan is: de EU kost ons per lopende rekening al zeven miljard per jaar, en aan extra uitgaven nog vele tientallen miljarden meer.
    Maar dat wordt niet genoemd als PVV-argument, omdat het niet te weerleggen is want het zijn erkende feiten - het is slechts aan te vullen. Daarover verderop meer.
  5. De neuro: een economische unie van Noord-Europese landen is het ei van Columbus!
...    pleit menigeen voor de Noordelijke euro of de neuro. Van Rossem: 'De koers van zo'n munt zou meteen omhoog schieten, wat funest zou zijn voor de Duitse export.

Dit heeft twee weerleggingen: je drukt geld bij en de koers zakt onmiddellijk. En: het zou ook voor China gelden, maar China houdt de koers van zijn munt in eigen hand. Dat kunnen wij dus ook.
    Overigens wordt het argument ook omgekeerd gebruikt: zo "moeten er meteen maatregelen worden genomen, anders zakt de koers van de euro". Zegt men. Tezamen vormende een contradictie: "de koers is hoog  is slecht", óf "de koers is laag is slecht". Beide is onmogelijk.
    Niet besteedt aan Maarten, deze waarnemingen. Te subtiel.
  Conclusie: voor de neuro is het te laat. De simpele waarheid is dat Nederland vooralsnog flink aan de euro verdient.

Simpel antwoord: "Bewijs het".
  6. Het vooruitgangsoptimistische argument:
Zuid-Europa heeft nu eenmaal een andere politieke cultuur. We moeten ze de tijd gunnen om zich aan te passen!

Van Rossem: 'Ze hebben een politieke klasse die niet effectief is. Maar ook Griekenland kan een modern land worden.

Met sint-juttemis. Geeft iedere kenner toe. Minstens drie generaties, en dat komt wat de huidige problemen betreft op hetzelfde neer.

  Misschien moeten we erkennen dat in een unie de sterke regio's nu eenmaal opdraaien voor de zwakke.

Maar dat leidt tot zware verliezen - zie ook Portugal, Italië en Spanje. Dat leidt tot een contradictie met "de euro geeft voordeel". Maar Maarten is historicus, hè. Die zijn niet zo gevoelig voor contradicties. Napoleon zou de Slag bij Waterloo ook best gewonnen kunnen hebben . Wie zegt dat dat een feit is ... ?
  7. Racistisch argument 1:
Grieken (en andere knoflookvreters) zijn lui en gaan van ons geld op hun vijftigste met pensioen. weg met die gasten!

'Grieken zijn niet lui,' zegt Van Rossem, 'alleen

Ach, daar is het multiculturalistische absolutisme. De dief heeft een kleurtje, dus mag je er niets over zeggen ... We hoeven niet meer verder te lezen. Het is het ultieme signaal voor gebrek aan argumenten.
  8. Racistisch argument 2:
Grieken (en andere knoflookvreters) zijn corrupt!

Het is altijd goed om voor ogen te houden dat elke cultuur zijn eigen vormen van corruptie kent. In Nederland ...

Idem. Wat volgt is het uit het multiculturalisme bekende: "Maar er zijn ook Nederlanders die ..." uitleg of detail . Tjonge, wat een armoe.
    Tussengevoegd, net een dag later:


De Volkskrant, 20-08-2012, AP.

Menigte slaags met belastinginspecteur

De autoriteiten op het Griekse eiland Hydra hebben een aanval van een menigte eilandbewoners op belastinginspecteurs scherp veroordeeld. Toen de inspecteurs een restauranteigenaar oppakten die zijn klanten geen bonnetjes gaf, werden ze aangevallen. Ze verschansten zich in een politiebureau, maar dat werd urenlang belegerd tot oproeragenten op het eiland kwamen.


Red.:    Arme Maarten ... Overigens is dit slechts de laatste in een stroom soortgelijke berichten ...
    En het wordt nog erger:
  9. Het mea culpa-argument:
vergeet niet dat het mede ónze banken waren die al dat geld aan Zuid-Europa hebben uitgeleend!

'Dat argument is volkomen juist,' zegt Van Rossem.

Kennelijk nooit aan psychologie gedaan, onze Maarten, anders zou hij weten wat hier staat:
  9. Het mea culpa-argument:
vergeet niet dat het mede míjn banken waren die al dat geld aan Zuid-Europa hebben uitgeleend!

Dat wil zeggen: de banken van Maarten van Rossem, auteur Ed Croonenberg, en de rest van de politiek, bestuurlijk. intellectueel en Nederland. Inclusief de media. Het zijn hún banken. Die van de oligarchie. Niet de banken van de gewone burgers, de onderste tweederde van Nederland. Want die hebben totaal niets te vertellen.
    Waarna er niets anders overblijft dan je verbazing uitspreken over zoveel oppervlakkigheid, domheid, en onderbuikgevoelens. Iets waar de auteur, en Maarten ook ongetwijfeld, nogal trots op zijn. Gezien de inleidende alinea's:
  Stuitend zijn ze, het gros van de lezersreacties nop websites als GeenStijl. Zonder benul van grammatica en interpunctie ontlasten neanderthalers zich op internet van hun vooroordelen, die doorgaans van hetzelfde lage allooi zijn als de kretologie van Geert Wilders. Als weldenkend menswil  je er niets mee te maken hebben. Een weldenkend mens vormt zijn mening immers met zijn verstand en niet met zijn ingewanden.

Wat natuurlijk nog stuitender is dat mensen die wel letten op grammatica en interpunctie nog ernstiger neanderthalers blijken te zijn. Neanderthaler met stropdas. Holbewoner én belachelijk.
    Het is al eerder langs gekomen, maar mede om de hardnekkigheid ervan te laten zien, twee keer de rampen-leugen:


Uit: De Volkskrant, 18-08-2012, rubriek Politiek, door Martin Sommer
 

Doorgaan met de euro

...    Kort en goed, Griekenland eruit levert chaos op, de anderen eruit levert nog meer chaos op. Dat gaat in eerste aanleg niet eens om de kosten. Een Grieks vertrek zou Europa 320 miljard euro kosten, waarvan ruim eenderde voor rekening van de Duitsers. Bij elkaar ruim 4,5 procent van hun BNP. Een betrekkelijk koopje als het daarbij zou blijven.
    Maar daar blijft het niet bij. De psychologie van een 'grexit' is veel belangrijker. Als blijkt dat de euro niet onomkeerbaar is, zullen een bankrun en een crisis ontstaan die lijken op de dreun na de instorting van Lehman Brothers in 2008. Het Centraal Plan Bureau (CPB) wees hier vorig jaar al op in het uitstekende, zij het wat minder concrete boek Europa in crisis. Het alternatief, heel Zuid-Europa eruit, is nauwelijks aantrekkelijker. Chaos of meer chaos, dat is de keus.    ...


Red.:   Hetgeen ook nog eens gerecycled wordt door de al eerder gesignaleerde leugenaar:


Uit: De Volkskrant, 21-08-2012, column door Pieter Hilhorst, politicoloog

Twee keer zuchten, een keer slikken

...    Zelfs de eurosceptische Martin Sommer heeft afgelopen zaterdag in zijn column toegegeven dat het uiteenvallen van de euro alleen maar rampspoed oplevert.


Red.:   Kijk, zo lieg je nu. Martin Sommer schreef dat beide scenario's rampspoed opleveren - bedoelende eruit meer dan erin. Het volgende is beter:

  Dat komt omdat elke oplossing Nederland geld kost, maar het laten escaleren van de eurocrisis Nederland nog veel meer geld kost.

Waarop de reactie volgt: "Bewijs het!". Tot je dat doet, is het een leugen. Die als zodanig bewijzen wordt door de volgende waarnemer:


Uit: De Volkskrant, 20-08-2012, column door René Cuperus is cultuurhistoricus
 

Het sociaal-democratisch moment

Lange tijd leek het erop dat zelfs de megacrisis van het financieel kapitalisme en de schuldenorgie van het internationale bankwezen, geen politieke tegenreactie wisten te ontketenen. Niet links, maar rechts won de meeste verkiezingen sinds de kredietcrisis. De weerzin tegen de 'globaliserende elites' kwam vooral naar boven via rechtspopulistische protestbewegingen.
    Een riskante volksopstand langs culturele lijnen, met fanatieke islamofobie, anti-immigratie en anti-internationalisme als belangrijkste ingrediënten.    ...


Red.:   Wat nog veel meer geldt voor de Europese crisis, omdat die zich veel meer op hetzelfde sociale terrein afspeelt. En dat is pas echt een ramp. En maakt leugenaars van alle eruit-rampen-verkondigers.
    Een bijzonder aardige variant:


Uit: De Volkskrant, 05-11-2012, van de Haagse redactie

Rutte-II: hervormers, pragmatici en rasbestuurders

Vandaag staan ze op het bordes met de koningin. Wie zijn de dames en heren die het kabinet Rutte-Asscher kleur moeten gaan geven?
 
...
De Europakenner:
Frans Timmermans (51, PvdA)


Buitenlandse zaken

Van de twee PvdA-ministers op Buitenlandse Zaken is hij als enige door de wol geverfd. Als oud-diplomaat, maar vooral als voormalig staatssecretaris voor Europese Zaken kent hij het ministerie op zijn duimpje. Het talenwonder is uitgesproken pro-Europa, maar zou zich geen 'eurofiel' willen noemen. ...


Red.:   Hetgeen als eerste de noodzaak voor een definitie van de term "eurofiel" oproept. Voorstel: "Een eurofiel is iemand die bij ernstige problemen veroorzaakt door Europese eenwording, meer Europese eenwording als oplossing aanhangt". Deze definitie is onweerlegbaar. De feiten zijn dat de Europese eenwording genaamd de muntunie ernstige problemen heeft veroorzaakt. Met als gevolg dat alle voorstanders van meer Europa te kwalificeren zijn als "eurofielen". Waarna Frans Timmermans, met zijn 'uitgesproken pro-Europa' standpunten (alsnog een eufemisme) een ernstige eurofiel is. Frans Timmermans, die ontkent "eurofiel" te zijn, is dus een keiharde leugenaar. De Volkskrant, die in plaats van "Eurofiel" de term 'Europakenner' als kenmerk gebruikt en de leugen van Timmermans propageert, liegt dus in commissie.
    En met het volgende wordt een hele beerput geopend:


Uit: De Volkskrant, 15-11-2012, door Marc Peeperkorn

Analyse | Hulp aan Griekenland

Andere woorden, zelfde tijding: redden van de euro is niet gratis

Minister van Financiën Dijsselbloem zegt het anders dan zijn voorganger De Jager, maar ze bedoelen hetzelfde: we geven de Grieken geld uit eigenbelang.


Nederland moet serieus rekening houden met verliezen op de leningen en garanties die aan Griekenland zijn verstrekt. Met die verklaring neemt PvdA-minister Dijsselbloem (Financiën) één week na zijn aantreden resoluut afstand van zijn CDA-voorganger De Jager. ...
    ... Zijn boodschap dat er 'een heel groot risico is' dat Nederland straks kan fluiten naar een deel van de in Athene uitstaande 10 miljard euro, was zorgvuldig voorbereid. Dijsselbloem heeft geen zin om net als De Jager tijdens elk debat in de Tweede Kamer te moeten schutteren bij de vraag: krijgen we ons geld terug?    ...


Red.:    Waarmee dus vrijwel alles wat tot nu toe gezegd is door zowel Jan Kees de Jager ...:

  ... als De Jager tijdens elk debat in de Tweede Kamer te moeten schutteren bij de vraag: krijgen we ons geld terug? Het 'jazeker, maar er zijn natuurlijk kleine risico's' van De Jager    ...

... maar dus ook door premier Rutte en een lange reeks figuren naast hen, bewezen is als grove leugens. Een dusdanige hoeveelheid dat stond er een straf op een leugen, de totale hoeveelheid een doodsmarteling van vele dagen zou rechtvaardigen. Voor ieder van hen.
    Maar ook Dijsselbloem liegt verder:
  Inhoudelijk zijn de verschillen tussen Dijsselbloem en De Jager minder groot. De PvdA-bewindsman noemt een mogelijk financieel verlies voor Nederland de prijs die betaald moet worden om Griekenland voor de euro te behouden. De prijs voor stabiliteit in de eurozone: een Nederlands belang, geen liefdadigheid.

Want als dat waar zou zijn, zou Griekenland makkelijk leningen kunnen sluiten. Het niet kunnen krijgen van die lenigen is, zeggen de eurofielen, schadelijker. Als de financiële markt dat zou vinden, dan gaf ze die leningen aan Griekenland. Het feit dat de financiële markten die leningen niet aan Griekenland geven, impliceert dat ze failliet van Griekenland niet schadelijker vinden dan het redden ervan. en omdat het failliet van Griekenland, volgens de eurofielen, ook leidt tot het failliet van de euro, vinden de financiële markten het redden van de euro ook niet schadelijker dan die miljarden die nu naar Griekenland gaan.
    En de ultieme leugen is natuurlijk dat het behoud van de euro voordelig zou zijn. Als het behoud van de euro voordelig is, zouden al die moeilijkheden niet gemaakt hoeven te worden. Wie het geld erin stopt, zal dan het geld eruit krijgen. Maar daar zit de enorme, gigantische en nog veel grotere leugen: wie het geld erin stoppen, zijn namelijk de belastingbetalers. Van de noordelijke landen dan ook nog. En wie het geld er weer uitkrijgen, als de zaak hersteld is, zijn de bedrijven. En de leiders van die bedrijven. En de financiers van die bedrijven. Die die honderden miljarden en biljarden dan weer naar de belastingparadijzen brengen. Alwaar ze de de financiële markten zijn, die geen geld willen lenen een Griekenland want op die manier kunnen diezelfde financiële markten, de rijken dus, stelen van de Europese burgers. Biljarden
    Overigens liegen de media in deze zaak natuurlijk in commissie, door het verspreiden van deze beerput aan leugens. Maar die hebben er ook profijt van. Met die biljarden kopen ze de media om, dat heet "reclame" enzo, die in ruil daarvoor de leugens verspreiden.
    De volgende is zo'n gruwelijke gotspe, dat hij ook zonder meer onder de keiharde leugens geschaard kan worden:


Uit: De Volkskrant, 26-11-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Xander van Uffelen

Pragmatisch graag

Het ook door Nederland afgewezen voorstel voor de meerjarenbegroting van de EU was zo gek nog niet.


...    Zo beroerd is het huidige voorstel dus niet. Bij de volgende onderhandelingsronde valt een pragmatische opstelling te prefereren boven een principiële benadering.


Red.:   Dit in de krant van de meest godsgruwelijke en principiële ideologen aangaande de volstrekte Europese eenwording ...
     Zelfs in de Volkskrant wordt er nu, naar aanleiding van de zoveelste hoeveelheid geld naar Griekenland, toegegeven dat er gelogen is:


Uit: De Volkskrant, 28-11-2012, van verslaggever Robert Giebels

Griekse hulp zou 'geen cent' extra kosten, maar komt op 70 miljoen euro per jaar uit

Oppositie belaagt Rutte om breken belofte


Zijn verkiezingsbelofte als VVD-leider dat er 'geen extra geld naar Griekenland gaat', kan Mark Rutte 'niet helemaal' meer waarmaken. Dat zei de premier dinsdag na afloop van het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer..
    Nederland heeft maandagnacht samen met de andere eurolanden ermee ingestemd dat Griekenland minder rente op noodleningen hoeft te betalen en langer over terugbetalen mag doen. Dat scheelt Nederland 1 miljard aan inkomsten over een periode van veertien jaar.
    'Als ik heel eerlijk ben, heeft mijn belofte geen stand gehouden', zei Rutte. 'Het uitstel zou geen cent kosten.' ...


Red.:   De term "liegen" valt niet, maar de tussentitel komt aardig in de buurt:

  Rutte is een premier met twee gezichten

In Amerika is "being two-faced" een ernstigere kwalificatie dan "hypocritical'- het is bijna hetzelfde als iemand immoreel verklaren. Waarschijnlijk niet door de Volkskrant in die zin bedoeld, maar in die zin wel waarheidsgetrouw. Tenzij men achter de analyse van deze redactie gaat staan: Rutte is een psychopaat. Dan valt hem niets te verwijten want dan weet hij niet beter.


Uit: De Volkskrant, 29-11-2012, rubriek De Kwestie, door Peter de Waard

Waar is de Griekse melkkoe gebleven?

Tussentitel: De Jager had de winst op de Griekse leningen al opgegeven

Griekenland kost geen geld, het levert geld op. Jan Kees de Jager, de 'zuunige Zeeuw', verkocht de eerste lening aan Griekenland nog als een pakje margarine, alsof Nederland aan de Middellandse Zee een nieuwe gordel van smaragd had gekoloniseerd.
    Het sommetje klonk nog te mooi om waar te zijn in mei 2010, toen Griekenland voor het eerst 110 miljard aan noodleningen werd toegestopt. Griekenland ging zo'n 5 procent rente betalen: het zogenoemde euribortarief (de variable interbancaire rente) plus een opslag van 4 procent.
    Nadat het Nederlandse deel van 3,2 miljard uit Den Haag naar Athene was overgemaakt, rekende De Jager zich rijk. Jaarlijks zou 160 miljoen euro aan rente binnenstromen. En met een beetje ingenieuze constructie zou Nederland daar op de kapitaalmarkt niet meer dan 1 procent rente, of 32 miljoen per jaar, voor hoeven te betalen. ...
    Maar De Jager is inmiddels weer ondernemer geworden en de PVV is naar de oppositie verbannen. De nieuwe minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem lijkt te hebben besloten - met vooruitzicht op mogelijk erger - wel ruiterlijk te erkennen dat geld wordt ingeleverd. Hij gaf maandag nog eens 1 procent op, waar De Jager al 2,5 procent had ingeleverd. De laatste miljard die er nog in het Griekse vat leek te zitten is inmiddels ook opgegeven. 'Goed dat we geen geld meer verdienen over de rug van de Grieken', stelde zijn politiek leider Samsom tevreden vast. 'Er is erger voorkomen', aldus Dijsselboem zelf. Op dit moment zouden de Grieken nog maar jaarlijks 0,7 procent (de tot 0,2 procent gedaalde euribor plus 0,5 procent opslag) aan rente hoeven betalen op die lening van 3,2 miljard. Alleen met tovenaars op het agentschap van Financiën kan dat zonder verlies voor de Nederlandse schatkist.    ...


Red.:  Maar hierin zit nog een impliciete leugen verborgen. Namelijk dat het de landen zijn die leningen hebben verstrekt. Dat is niet zo. Het zijn de banken die leningen hebben verstrekt aan Griekenland. En de landen hebben die leningen overgenomen om de banken, dus de rijke particulieren, te dekken ...
    Hoe zijn de Noord-Europese landen honderden miljarden geld kwijtgeraakt aan Europa? Door sjoemelende banaken. Dus wat doet de EU: die gaat garant staan voor die banken. Zogenaamd niet nu, want nu komt er eerst "toezicht":


Uit: De Volkskrant, 13-12-2012, door Yvonne Hofs

Drie vragen over | Europese bankentoezicht

Ongezonde banken op tijd gesaneerd

Door scherp op het welzijn van belangrijke banken te letten, hoeven overheden ze niet meer te redden.


Pal voor de deadline hebben Duitsland en Frankrijk elkaar alsnog gevonden. Een compromis over het Europese bankentoezicht is nabij, blijkt uit een concept-overeenkomst die in Brussel circuleert.


Red.:   Vuile leugens, natuurlijk allemaal. want zo'n federaal toezicht is er al. In Amerika. Ook daar zijn het niet de afzonderlijke staten, eigenlijk ook een soort landen,  maar de federale overheid die het toezicht hield en houdtop de financiële wereld. de puinhoop was en is er nog groter dan hier. Al was het maar vanwege een simpele regel: hoe verder weg het toezicht, hoe slechter het functioneert. De Europese Unie liegt dat ze scheelt ziet, en de Volkskrant liegt natuurlijk vrolijk mee.
    Maar waarom wordt er nu zo gelogen. Vanwege dit: stel dat er nu iets misgaat met een zuidelijke bank. Dan kan de EU zeggen: "Tja, ons toezicht heeft gefaald, dus wij zullen moeten betalen.". Nu heeft de EU geen geld, dus de lande zullen dat moeten  betalen. en uiteindelijk natuurlijk de burger
   Oftewel: dit is een vrijbrief voor alle banken met als meest fanatieke beoefenaars natuurlijk die in de zuidelijke landen, om maar eens flink risico te nemen en geld over de balk te gooien. Dew EU redt de zaak wel. net als voorheen.
    De Volkskrant liegt er, ter promotie, vrolijk over door:
;

  Waarom is een Europese bankentoezichthouder nodig?
Omdat sinds 2008 te veel banken door hun nationale overheden zijn gered. Een van de belangrijkste lessen van de kredietcrisis is dat tientallen banken te groot zijn om failliet te laten gaan. De financiële verplichtingen van deze banken zijn zo omvangrijk dat een faillissement het hele financiële systeem bedreigt. Als zo'n 'systeembank' dreigt te kapseizen, moet de overheid altijd bijspringen.

En dat gaat nu dis nog veel harder gebeuren.
  Een aantal overheden (Spanje en Ierland) hebben de laatste jaren zelfs zoveel geld in hun banken gepompt, dat ze zelf betalingsproblemen hebben gekregen.

En ook dat gaat eerder meer dan minder gebeuren.
    Enzovoort. Zo liegt men tweederde pagina lang weer de burger voor, in de hoop deze milder te stemmen over Europa. Overigens stond in diezelfde krant nog interviews met drie Eurofielen verbreid over twee volle pagina's. De Volkskrant kent geen enkel schaamte in haar eurofiele propagandacampagne.
    In Engeland heeft premier Cameron een referendum over Europa beloofd. De eurofielen zijn daar natuurlijk tegen, en liegen zich in de rondte:


Uit: De Volkskrant, 08-02-2013, door Jarico Vos, voorzitter van de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD
 
#HetDuel Uitgedaagd op Volkskrant.nl
 
De EU is veel te complex voor een simpele ja-neekeuze ter bepaling van de Nederlandse toekomst in Europa, vindt Jarico Vos. Als de Britten hun EU-referendum krijgen, waarom wij dan niet?, reageert Joost Niemöller.


Beste Joost,

De Britse premier David Cameron had enkele weken geleden nog maar net zijn speech over de EU gehouden of jij en je mede-initiatiefnemers van BurgerforumEU.nl waren er als de kippen bij om op hoge poten ook zo'n referendum voor Nederland te eisen. ...
    Als roeptoeters ...


Red.:   De retorische truc van Ad hominem. Qua waarheidsgehalte hoef je dan nog nauwelijks nog verder te lezen - hierop volgen alleen maar leugens. Tenzij  het tegendeel keihard bewezen kan worden.
  ... gaan jij en je metgezellen eraan voorbij dat de EU veel te complex is voor een simpele ja-neekeuze ter bepaling van de Nederlandse toekomst in Europa, juist als je tegen verdere Europese integratie bent. Er worden jaarlijks honderden regels door de EU uitgevaardigd, wat de verhouding tussen Europa en Nederland tot een ingewikkelde maakt.

Oftewel: over veel regels moeten beslissen maakt een keuze complex, en dat moet je "dus" niet overlaten aan de gewone kiezer. Bovendien:
  Ik ben het met je eens dat de Nederlandse bevolking zich moet kunnen uitspreken over de grote invloed van Brussel, maar daarvoor hebben we gelukkig al een instrument: verkiezingen. Je kiest daarbij voor de partij die jouw visie op Europa het best verwoordt.
   De keuze bij verkiezingen is minder simpel dan bij een referendum voor of tegen Europa, maar ze doet wel meer recht aan de invloed van Brussel op ons dagelijkse leven. Er zijn zeer verschillende kleurschakeringen mogelijk als het gaat om de toekomst van Nederland in Europa en het is goed als Nederlanders daaruit weloverwogen een keuze maken.

Afgekort: Bovendien maakt de Nederlandse kiezer al een keuze voor een veel ingewikkelder geval, met nog veel meer regels dan alleen Europa. En, vervolgt Vos: die veel ingewikkelder keuze doet meer recht aan de kiezer.
    Hoe veel meer tegenstrijdiger wilt u het nog hebben?
    Neelie Kroes schrijft de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 12-02-2013, ingezonden brief van Neelie Kroes, eurocommissaris Digitale Agenda.

Mijn EU wil journalisten niet souffleren

In zijn commentaar op het onlangs verschenen rapport over persvrijheid en het pluralisme in Europa stelt Martin Sommer dat de EU plannen heeft om de media en journalisten te reguleren (O&D, 2 februari). Dit is onjuist. Ik zou nooit een systeem steunen waarin de EU zich rechtstreeks mengt in het werk van journalisten.    ...


Red.:   Nee, zoiets simpels wil Neelie niet. Neelie wil iets anders:
 

Uit: De Volkskrant, 11-02-2013, van verslaggevers Ron Meerhof en Marc Peeperkorn

Kroes wekt irritatie Kamerleden met kritiek op EU-begroting

De Tweede Kamer reageert met verbazing en irritatie op de opmerking van Europees Commissaris Kroes dat Europa soms 'te belangrijk is om over te laten aan politici'. Kroes uitte zaterdag in Het Financieele Dagblad haar frustratie over de lagere Europese meerjarenbegroting die de regeringsleiders hebben vastgesteld.    ...


Red.:   Dit is dus de ware aard van Neelies Europa: de afschaffing van de democratie want de Leiders in Brussel en hun bureaucraten weten alles beter. En het is een geheim programma:

  Een woordvoerder van Kroes stelt dat de gewraakte uitspraak slechts een terloopse opmerking was die niet te serieus moet worden genomen. 'Waar het om gaat is dat Europa moet worden klaargemaakt voor de toekomst. Dat is een serieuze kwestie en één zo'n uitspraak verandert daar niks aan.'

Dus alle andere opmerkingen over hoe waardevol ze democratie vinden, waaronder dus valt de vrijheid van meningsuiting en die van de journalistiek, zijn zonder meer gelogen.
    De Volkskrant moest wel aandacht besteden aan het initiatief van een groep mensen waaronder, als meest actieve woordvoerder, Thierry Baudet voor een referendum over Europa. Hier is de representatie in de Volkskrant:

Je plaatst het dus op de minder in het oog vallende linkerpagina, en je gooit er een kop boven die niet deugt.
    En, volgend een overbekend patroon, je laat het zo snel mogelijk volgen door een flink propagandastuk:


Op de rechterpagina, als enige stuk zodat het goed opvalt, en met en lekker pakkende kop.
    het kan ook gewoon toeval zijn, hoor, die snelle opvolging, want dit soort stukken verschijnt met heel frequente regelmaat in de Volkskrant. Gevuld met snorkende taal over hoe onmisbaar Europa is, hoe noodzakelijk om een holocaust te voorkomen, en hoe puur goed het voor iedereen. Al was het maar omdat daardoor die holocaust-bedrijvende natiestaten worden opgeheven.
    Tien- en honderdduizenden woorden. De volgende briefschrijver maakt er in enkele regels gehakt van:


De Volkskrant, 03-04-2013, ingezonden brief van Hans van den Heuvel, Gouda

Europa

Met het argument 'er zijn geen nationale belangen, er zijn menselijke belangen' pleiten Menasse en Guerot voor afschaffing van de Europese naties en, hoe ironisch, voor een nieuwe Europese natie (O&D, 30 maart). Een beter tegenargument tegen hun idee had ik niet kunnen bedenken. Of het moet dat andere argument zijn dat ze noemen, 'het wij-gevoel'.


Red.:   Je moet maar het lef hebben om zo veel gore leugens in je krant te zetten ...
    Het toppunt van brutaliteit is natuurlijk als je zelf laat zien dat je liegt - hier met twee artikelen onder elkaar over hetzelfde onderwerp:


Uit: De Volkskrant, 30-01-2014, van correspondent Marc Peeperkorn

Grote banken aan banden

De belastingbetaler mag nooit meer opdraaien voor de redding van banken. Daarom wil de Europese Commissie dat zij geen financieel riskante activiteiten meer ondernemen.

Tussentitels: Van 2008 tot en met 2011 hebben staten 1.600 miljard euro in banken gestoken

De dertig grootste banken in Europa, waaronder ING, moeten verder aan banden worden gelegd. ...
    Europees Commissaris Barnier (Interne Markt) presenteerde zijn voorstellen woensdag als 'het sluitstuk van de grootste financiële hervorming in de geschiedenis van de EU'. Hij wees erop dat in het heetst van de crisis (2008-2011) de lidstaten ruim 1.600 miljard euro in hun banken moesten pompen om een totale implosie van het bankstelsel - en daarmee de economie - te voorkomen. ...


Red.:   Dat over die controle is een even grote leugen als over de "voordelen voor iedereen" van de euro, de Europese vrije immigratie, en de Europese eenwording in het algemeen. Allemaal slechts in het voordeel van de bovenklasse.
    En, in een zeldzaam geval van niet-volstrekt-eenzijdige berichtgeving, komt de Volkskrant met een, weliswaar afgezwakte, versie van de bezwaren tegen dit soort plannen:


Uit: De Volkskrant, 30-01-2014, van verslaggeefster Yvonne Hofs

'De risico's worden zo niet beperkt'

Nederlandse economen zijn niet onder de indruk van het nieuwste voorstel van eurocommissaris Barnier dat de Europese banken veiliger moet maken. Zij beoordelen het plan als 'voorzichtig', 'onvoldoende' en 'slap'.

Tussentitel: Toezichthouders kunnen banken vaak niet goed in de gaten houden -  Clemens Kool - hoogleraar Financiële Markten

Het voorstel dat de Europese Commissie woensdag presenteerde zal de risico's in het bankwezen niet substantieel verminderen, menen de economen Wouter den Haan, Clemens Kool en Ivo Arnold. Het laat de banken te veel ruimte om op de oude voet door te gaan. 'De restricties die de Commissie oplegt zijn, zoals verwacht, beperkt. Dat geldt zowel het aantal banken waarop die ze van toepassing zijn als voor de aard van de beperkingen', reageert Wouter den Haan, hoogleraar Economie aan de London School of Economics. 'Het is een stap in de goede richting, maar het is ook een voorzichtig voorstel. De Commissie wil de status-quo niet al te veel veranderen.'    ...


Red.:   Vergezeld van één van de bewijzen:

  Kool verwijst naar de binnenlandse ervaringen met SNS Reaal en de DSB Bank. Toezichthouder De Nederlandsche Bank liet de problemen bij deze banken te lang op hun beloop uit angst dat ingrijpen de situatie zou verergeren. 'Je moet als toezichthouder dus niet alleen tijdig zien dat het misgaat, maar ook kunnen en willen ingrijpen.'   

Zijnde op zich al een afzwakking van een meer fundamenteel feit: toezicht op het economische vlak bestaat niet  .
    Mogelijkerwijs zijn er mensen die hier stellen "Ja, maar de Volkskrant geeft hier twee kanten van ene verhaal'.  Dat is in wat andere vorm de retorische truc van "De waarheid ligt in het midden"  . Aan "het verhaal" zijn misschien twee kanten, maar aan de werkelijkheid niet - in dit geval. En dus is "een verhaal met twee kanten" per definitie een leugen.
    In mei 2104 komen Europese verkiezingen snel dichterbij. En omdat de eurokritische partijen het sterk doen in de peilingen, bereiken de leugens nieuwe niveaus. Hier verklaard voorstander van het opheffen van Nederland als soevereine staat, de landverrader Sophie in 't Veld:


Uit: De Volkskrant, 15-05-2014, door Natalie Righton

De Europese lijsttrekkers | Sophie in 't Veld, D66

'Ik wil ook geen Europese superstaat'Red.:   De leugens bereiken in hun schokkendheid het niveau van 12 op de Schaal van Richter uitleg of detail (Wikipedia).
    Een volkomen vanzelfsprekende:


Uit: De Volkskrant, 16-05-2014, door Bruno de Haas, beleggingsstrateeg bij een pensioenfonds

Nederland betaalt te hoge prijs voor Europa

De EU kost welvaart en veroorzaakt tweespalt in de samenleving. Dat komt vooral door de euro.


Als het serieus wordt moet je liegen. Was getekend Jean-Claude Juncker, de premier van Luxemburg die in het voorjaar van 2011 ontkende dat de Europese Unie steun aan Griekenland voorbereidde. Nu is hij kandidaat-voorzitter voor de Europese Commissie. ...


Red.:   Ja, voor zo'n hoge functie bij zo'n instituut is goed kunnen liegen een absolute voorwaarde.


Naar Europese Imperium  , Politiek, leugens  , Politiek lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .