WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Linkse denkfouten: criminaliteit

Een van de meest merkwaardige linkse denkafwijkingen is die van de permissiviteit, de lankmoedigheid, ten opzichte van misdaad en wetsovertreding. En vermoedelijk is het ook geen intrinsiek linkse afwijking, maar meer een alfa-intellectuele, waarbij het dan zo is dat de meeste "linkse" mensen tegenwoordig alfa-intellectueel zijn, waarbij alfa staat voor zowel de volbloed alfa, de schrijvers journalisten, kunstenaars, als gamma: sociologen en dergelijke  .
    De oudere rechtvaardiging van deze opvatting is dat armoe mensen brengt tot stelen. Nu hebben al tallozen opgemerkt dat dat een bijzonder eigenaardig argument is ten opzichte van al die armen die niet uit stelen gaan. Een onbekende maar veel steekhoudender tegenargument is dat het meeste stelen niet gedaan wordt door de ramen, maar door de rijken. En wel zo veel meer dat het stelen door de armen als volkomen verwaarloosbaar kan worden gezien. Maar als je het stelen door armen gaat rechtvaardigen, wordt het behoorlijk moeilijk om het stelen door de rijken te veroordelen. Want door voeren ook allerlei argument aan zoals hardwerken, het private initiatief, de markt, en dergelijke. Allemaal reden die ven vals zijn al armoede. Maar omdat de rijken de baas zijn, hebben ze ervoor gezorgd dat hun verontschuldigingen wel geloofwaardig klinken.
    Dit wat betreft de oude rechtvaardiging. De nieuwe rechtvaardiging is eentje die je niet zal horen, omdat het bijzonder eigenaardig zou klinken om het te noemen. Die rechtvaardiging zit er namelijk in dat tussen de 60 en 80 procent van de criminaliteit tegenwoordig van allochtone oorspong is uitleg of detail . En allochtonen zijn mensen die tegen alle mogelijke vormen van  negatieve bericht- en beeldvorming beschermd moeten worden, want allochtonen zijn immigranten. En immigranten en immigratie zijn zaken, horende bij het kosmopolitisme  , van oneindige waarde die alle vormen van leugens, wetenschappelijke fraude en bedrog rechtvaardigen.
    Een van die vormen van bedrog is de stelling dat het bestraffen van criminaliteit niet werkt. Zoals uitgesproken in een aantal bronnen uit de verzameling permissiviteit uitleg of detail - wie deze gegevens wel kent, kan ook meteen naar de weerlegging van de bijbehorende waanzin uitleg of detail .


Uit: De Volkskrant, 28-09-2005, van correspondent Bart Dirks

Lik-op-stuk-beleid voor jeugd Mechelen

Ouders van jongeren tot 16 jaar die overlast veroorzaken, kunnen in Mechelen rekenen op een boete van 250 euro. Met dat lik-op-stuk-beleid wil burgemeester Bart Somers de veiligheid in de Vlaamse stad vergroten.


Overlast veroorzakende tieners komen er nu nog met een reprimande vanaf. ‘Dat gevoel van straffeloosheid willen we wegnemen’, aldus burgemeester Somers. ‘Voor henzelf is dat dramatisch. Als ze niet gecorrigeerd worden, belanden ze op oudere leeftijd makkelijker in de criminaliteit.’  ...
    Het plan roept felle reacties op in Vlaanderen. De politieke partij Spirit noemt de boete voor de ouders ‘onwettelijk, contraproductie en asociaal’.
    Volgens jeugdcriminoloog prof. Lode Walgrave werkt de boete averechts als pedagogische maatregel. ‘Ik heb nog nooit een ouder een goede pedagoog zien worden onder dwang’, stelt hij in dagblad De Morgen. ‘Integendeel, je lokt er alleen conflicten in het gezin mee uit.’
    Walgrave wijst erop dat de avondklok voor minderjarigen in Groot-Brittannië geen succes is. ‘De straten zijn er niet rustiger op geworden. Ik heb de rapporten gezien, al heeft de Britse overheid ze niet openbaar gemaakt. Allicht omdat ze zo ongunstig waren.’   ...


Red.:   Die laatste veronderstelling gaat ervan uit dat de Engelse autoriteiten de lokale overlastgevers niet goed gezond zouden zijn. Een onjuiste veronderstelling, want ook in Engeland wordt de meeste overlast tegenwoordig veroorzaakt door allochtone immigranten, aldaar het meest van de creoolse. Met als meest rumoerige uiting de talloze schietpartijen,, waarbij tegenwoordig per jaar enkele tientallen doden vallen uitleg of detail .
    Dat het vorige voorbeeld uit België stamde was puur toeval. In Nederland is het verschijnsel minstens net zo erg:
 

Uit: De Volkskrant, 27-09-2007, van verslaggever Peter de Graaf (voorpagina)

‘Langer straffen zonder therapie vergroot kans op recidive’

De meeste gedetineerden zijn volgens hoogleraar geestelijk ziek of drugsverslaafd | Geen bewijzen voor meer veiligheid door repressie.


Het opleggen van steeds langere celstraffen werkt niet. Criminelen langdurig zonder therapie of opleiding achter de tralies zetten, vergroot de kans op recidive. ‘In de gevangenis worden mensen psychisch de vernieling in gejaagd. Als ze op vrije voeten komen, zijn ze niet beter dan toen ze erin gingen, integendeel’, zegt Corine de Ruiter, hoogleraar forensische psychologie in Maastricht.
    Volgens De Ruiter is repressie als overheidsstrategie om criminaliteit te beheersen, inclusief opsluiting in ‘moderne varianten van kerkers’, in strijd met diverse wetenschappelijke onderzoeken. Detentie heeft ernstige gevolgen voor het psychisch welzijn van gedetineerden.
    ‘Daarom moet gevangenisstraf zoveel mogelijk vermeden worden’, aldus de hoogleraar. De meeste gedetineerden zijn geestelijk ziek of drugsverslaafd. ‘Behandeling van psychische stoornissen, inclusief verslavingsproblemen, moet centraal staan in een effectief criminaliteitsbeleid. Maar juist dat is op een steeds lager pitje gezet. Gevangenen verpieteren achter de tralies.’   ...


Uit: De Volkskrant, 27-09-2007, van verslaggever Peter de Graaf (achtergrondartikel)

Toegenomen repressie bij de bestrijding van criminaliteit leidt volgens nieuwe hoogleraar tot meer recidive

‘Strenger straffen maakt niet veiliger’

Interview Corine de Ruiter | Andere West-Europese landen spelen beter in op terugkeer gevangene naar maatschappij


In Nederland, dat internationaal altijd bekend stond om zijn humane strafrecht, heeft zich de afgelopen jaren een trendbreuk voorgedaan. Het aantal gevangenen per honderdduizend inwoners is sinds 1985 verviervoudigd. Dat is een ontwikkeling die kan worden vergeleken met die in de VS, zeker niet met die in andere West-Europese landen. Corine de Ruiter vindt het bedenkelijk dat Nederland, zeker sinds de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, steeds meer de harde Amerikaanse aanpak van criminaliteit navolgt. ‘Repressie werkt niet. Als we Nederland effectief veiliger willen maken, moeten we andere dingen doen dan nu gebeurt’, zegt de hoogleraar. ...
    Zo maken arbeid en onderwijs niet langer deel uit van het standaardregime. Vaak zitten gevangenen 23 van de 24 uur in hun cel. Drugsverslaafde veelplegers worden voor lichte vergrijpen als diefstal twee jaar achter de tralies gezet. Resocialisatie is geen primair doel meer. ‘Jongeren in grote jeugdgevangenissen plaatsen zonder dat ze behandeling krijgen. Veelplegers met meervoudige psychische en sociale problemen laten verpieteren achter de tralies. Dit beleid levert veel draaideurcriminelen op’, aldus De Ruiter.   ...
    De Ruiter stelt dat de gevangenissen overwegend worden bevolkt door psychisch gestoorde en verslaafde mensen, patiënten dus, die behandeld moeten worden. Het is veel effectiever voor de maatschappij om een drugsverslaafde van zijn verslaving af te helpen. Of iemand met een geestelijke stoornis te behandelen.
    ‘Als het strafrecht consequent functioneerde, zouden de psychisch gestoorde gedetineerden in psychiatrische inrichtingen moeten zitten, niet in gevangenissen’, aldus de psycholoog.
    Volgens haar is dit geen terugkeer naar de softe aanpak van de jaren zeventig. ‘Ik pleit niet voor een benadering van alles moet kunnen. De psychologie heeft als wetenschap de afgelopen decennia allerlei kennis opgeleverd over het wezen en de aanpak van psychische stoornissen. Ook de farmacie heeft niet stilgezeten. We kunnen met pillen veel meer dan vroeger. Als je cocaïneverslaafden leert van de cocaïne af te blijven, heb je meteen veel minder delicten. Zorg dat gedetineerden hun tijd nuttig doorbrengen. Behandel ze tijdens hun detentie en laat ze een opleiding volgen. Dan zijn ze beter voorbereid op een terugkeer in de maatschappij en wordt de kans op recidive verkleind.’
    Andere landen zijn hierin veel vooruitstrevender, en met succes. De recidive is er lager. De Ruiter: ‘Het Nederlandse beleid tart alle wetenschappelijke bewijzen over wat werkt om criminele recidive tegen te gaan.’


Red.:  De journalist en de psycholoog zijn het van harte eens: loslaten die misdadigers. Net als de volgende expert:


Uit: De Volkskrant, 23-10-2007, column door Pieter Hilhorst

Het medicijn, de wortel en de stok

Bilal B. was een gestoorde schoft. Voordat hij vorige week een politiebureau binnenstormde, twee agenten had neergestoken en werd doodgeschoten, had hij al een waslijst aan misdaden begaan. Op zijn 12de heeft hij iemand met een schroevendraaier toegetakeld. Hij is verschillende keren gepakt voor diefstal en een keer veroordeeld tot vijftien maanden cel. Bilal was een gevaar voor zijn omgeving. Maar Bilal was ook gestoord. Hij hoorde stemmen in zijn hoofd en voor behandeling opgenomen in de Valeriuskliniek. Hij was dader en slachtoffer.
    Van die combinatie slaan veel mensen op tilt. Voor hen is iets wit of zwart. Dader of slachtoffer. Wie oog heeft voor de ellende van de dader, vergoelijkt in hun ogen de misdaad. ‘Een moeilijke jeugd is geen excuus om je asociaal en crimineel te gedragen.’ De crux zit in het woord excuus. Natuurlijk is een ziekte geen excuus om iemand neer te steken. Natuurlijk is verslaving geen excuus om te stelen. De morele veroordeling van de daad staat buiten kijf. Het wordt pas problematisch als de morele verontwaardiging de aanpak van de daders dicteert. Dat is precies wat nu gebeurt. Een keiharde aanpak lijkt de enige remedie. De stok is zo populair dat niemand wil weten wat je kan bereiken met een wortel of een medicijn. Sinds de jaren zeventig is het geloof in de mogelijkheid om criminelen te behandelen verdwenen. In 1970 dacht nog driekwart van de bevolking dat het beter was misdadigers te veranderen dan ze te straffen. In 2006 was dat gedaald tot 37 procent. Mensen geloven dat criminelen onverbeterlijk zijn. We moeten geen enkel medelijden met ze hebben. Harde jongens zijn alleen gevoelig voor een harde aanpak. Deze voorkeur voor repressie is, zoals de forensisch psychologe Corine de Ruiter onlangs in haar oratie liet zien, niet zonder gevolgen gebleven.
    Het percentage mensen dat in de gevangenis zit, is sinds 1985 verviervoudigd. Steeds meer gedetineerden doen in de gevangenis niets. Ze zitten 23 van de 24 uur op hun cel. ...
    Helaas valt de opbrengst van de harde aanpak tegen. De helft van de gedetineerden krijgt binnen twee jaar na vrijlating weer met justitie te maken. ...   ...


Red.:   De viervoudiging van het aantal gevangenen heeft niet alleen te maken met een strenger strafbeleid, maar ook met en sterke toename van de misdaad in het algemeen. Wat weer het gevolg van de instroom van diverse migrantengroepen: allochtonen, Balkan-bewoners, en Antillianen, die circa 80 procent van de gevangenisbevolking uitmaken, precies de stijging verklarende.
    Maar de hele politieke-correctheid en multiculturaliteitloopt er achteraan:

 
Uit: De Volkskrant, 25-10-2007, column door Marcel van Dam

Gesneden koek

Onder de titel ‘Het medicijn, de wortel en de stok’ betoogde Pieter Hilhorst dinsdag op deze plaats met kracht van argumenten dat het geen zin heeft zware straffen op te leggen aan gestoorde misdadigers. Het is beter om ze te behandelen. De nu zo populaire ‘keiharde’ aanpak heeft alleen maar tot gevolg dat de gestraften eerder in herhaling vallen. Van harte mee eens.
    Het linkse politiek-correcte permissieve beleid is voor een deel aangepast aan de maatschappelijke werkelijkheid. De politiek-correcten waarschuwen:


Red.:    Marcel van Dam is verstandig genoeg bij vrijwel andere zaken, maar de betrokkenheid van allochtonen maakt hem instantaan blind. Iets wat de volgende auteur de reguliere stand van zaken is:


Uit: De Volkskrant, 21-11-2011, hoofdredactioneel  commentaar, door Peter Giesen

Strenger straffen

Aan een mild strafklimaat is een einde gekomen. Maar het moet niet doorslaan naar de andere kant.

Populisten mogen rechters graag afschilderen als softe D66'ers. .... Maar rechters zijn de afgelopen jaren juist zwaarder gaan straffen, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. ...


Red.:   Als het kind dat vooruitgang boekt van een 3 naar een 4 voor zijn repetitie. Maar voor Giesen reden is een beetje strenger straffen reden om meteen te gaan liegen:

  het maatschappelijk klimaat, waarin de roep om vergelding steeds luider klinkt. 

De maatschappij vraagt om bescherming - vooral tegen de gewelddadigheid van allochtone overvallers en soortgelijke criminelen.
    En als in het zicht van de jaarwisseling de overheid harde maatregelen tegen relschoppers aankondigt, klimt hij, tezamen met andere ideologen van de permissiviteit als Pieter Hilhorst, Evelien Tonkens en Malou van Hintum, om er maar een paar uit de Volkskrant te noemen, meteen in de pen:


Uit: De Volkskrant, 28-12-2011, door Peter Giesen

Analyse: Autoriteit van 'kleine leiders' voor burgers niet meer vanzelfsprekend

Gezag is vooral nodig voor anderen

Tussentitel:  Het is maar de vraag of de keiharde aanpak effectief is

Het onderwerp leent zich uitstekend voor alarmerende berichten: 'steeds meer' hulpverleners worden het slachtoffer van geweld. Toch is het niet waar. Het aantal slachtoffers is de afgelopen jaren juist enigszins gedaald, blijkt uit het onderzoek van het bureau DSP in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.   ...


Red.:   En in de rest van de oligarchie heersen dezelfde opvattingen:
 

De Volkskrant, 01-12-2010, door Menno van Dongen

'Zwaarder straffen werkt averechts'

Tussentitel: 'Plannen van politici zijn spierballentaal voor de bühne'

...   'Als je misdrijven wilt voorkomen, helpt zwaarder straffen geen moer', zegt de Nijmeegse hoogleraar strafrecht Ybo Buruma. 'Veel delicten worden impulsief gepleegd. Je kunt de meeste daders op deze manier niet afschrikken.'  ...
    Erik van den Emster, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, mengt zich ook in de discussie. ...
    Van den Emster: 'De feiten zijn dat strenge straffen veel kosten en weinig opleveren.


Red.:  Genoeg van de onzin. Tijd voor de feiten. Die komen van het nieuwe vakgebied van data-mining: het vinden van trends uit gegevens die voor niet-gerelateerde doeleinden verzameld zijn uitleg of detail . Gegevens die dus nooit besmet kunnen zijn met de vooroordelen waarmee sociologen en dergelijke internet mee behept lijken te zijn;


Van: academischeboekengids.nl, opgeslagen 19-08-2010  , door Ben Vollaard, universitair docent aan de Universiteit van Tilburg.

Waarom Egyptenaren vaker foutparkeren dan Denen

Foutparkerende buitenlandse diplomaten in New York vertellen veel over de hardnekkigheid van corruptie.

In New York kunnen diplomaten parkeren waar ze willen. Parkeerboetes hoeven ze niet te betalen. Tot voor kort waren er ook geen andere sancties. Verkeerd geparkeerde auto’s van diplomaten verstopten de straten rond de gebouwen van de Verenigde Naties en voor restaurants door heel Manhattan.
   Het parkeergedrag van diplomaten in New York is ... een bron van ergernis voor andere bewoners en het stadsbestuur. ... blijkt ... dat niet alle diplomaten zich aan foutparkeren bezondigen. Nederlandse vertegenwoordigers bijvoorbeeld niet, Deense ook niet. Italiaanse diplomaten wel, Egyptische nog veel vaker. De foutparkeerders komen stuk voor stuk uit corrupte landen; de diplomaten die zich netjes aan de regels houden, komen juist uit landen met weinig corruptie.   ...


Red.:    Waarna het artikel verder gaat met diverse andere resultaten van dit soort onderzoek. Waaronder dit:

  Zo hebben economen de afgelopen tien jaar met hun oog voor natuurlijke experimenten eerdere conclusies van veel criminologisch onderzoek ondergraven. Zij toonden bijvoorbeeld aan dat méér politie wel degelijk leidt tot minder criminaliteit – in tegenstelling tot wat criminologen altijd dachten. Dezen hadden er namelijk geen rekening mee gehouden dat politie vooral daar wordt ingezet waar de criminaliteit zich ongunstig ontwikkelt. Omdat meer criminaliteit meer politie oplevert, is het niet verrassend dat de criminologen, zonder een goed natuurlijk experiment dat hiervoor corrigeert, niet opmerkten dat meer politie juist minder criminaliteit oplevert.
    Het wapen van de economen was een goed gekozen onderzoeksontwerp: toevallige variatie in politiesterkte als gevolg van bijvoorbeeld de aanslag op de Londense metro in 2005. Hierdoor moesten de buitenwijken van Londen veel agenten afstaan aan het stadscentrum. Pas maanden later kwamen deze agenten langzaam weer terug. Criminelen, groot en klein, bleken het tijdelijk ontbreken van politietoezicht in de buitenwijken goed te gebruiken om vaker te stelen en geweld te gebruiken.

En direct in het vervolg:
  Soortgelijke lessen volgden over het effect van gevangenisstraffen. Daarvan blijkt een duidelijke dreiging uit te gaan, zo toonde een natuurlijk experiment in Italië aan. Door overbevolking in de gevangenissen werden gedetineerden in 2006 massaal vervroegd vrijgelaten. De kwijtgescholden jaren moesten zij alsnog uitzitten als zij weer voor een vergrijp werden opgepakt. Deze dreiging bleek een sterke rem op crimineel gedrag.

Hier een lijst van literatuur die de auteur noemt:
  Raymond Fisman en Edward Miguel, Economic Gangsters. Corruption, Violence, and the Poverty of Nations.
J. Feyrer en B. Sacerdote. Colonialism and Modern Income. Islands as Natural Experiments, Review of Economics and Statistics 91/2 (2009) 245-262.
E. Miguel, S.M. Saiegh en S. Satyanath. National Cultural Norms and Soccer Violence. NBER Working Paper No. W13968. Cambridge, Mass. 2008 www.nber.org.
Joshua Angrist en Jörn-Steffen Pischke, Mostly Harmless Econometrics. An Empiricist’s Companion

Waarbij aansluitend een artikel over het soort gegevens dat ze gebruiken:


Uit: De Volkskrant, 09-02-2012, van correspondent Allart Hoekzema

Politie Bahia staakt: moordpiek

De Braziliaanse regering probeert met onderhandelingen een einde te maken aan een massale politiestaking in de noordoostelijke deelstaat Bahia. De opstand, die heeft geleid tot een enorme stijging van het aantal moorden in de deelstaathoofdstad Salvador ...


Red.:   Er rest slechts één enkele conclusie: Politie helpt tegen criminaliteit en straf helpt tegen criminaliteit, en het is tot er onweerlegbaar bewijs van het tegendeel komt voorlopig zo dat meer politie en strengere straffen leiden tot minder criminaliteit. En alle voorgaande uitspraken zijn die van verdwaasde ideologen, smerige propagandisten en leugenaars.
    Die maar bezig blijven met hun campagne ten gunste van de smeerlappen en de criminelen. Om de groie verbale maniputie recht te beriene moeten de citaten in sterk veranderde volgorde uit het artikel gehaald worden:


Uit: De Volkskrant, 28-01-2013, van verslaggever Peter de Graaf

Politiepatrouilles bij huis verdachten


De Belgische politie patrouilleert preventief bij de huizen van de vijf jongeren die worden verdacht van de mishandeling van een 22-jarige man in Eindhoven op 4 januari. 'Dat doen we vanwege de hetze van de afgelopen dagen in de sociale media', bevestigde een politiewoordvoerder zaterdag.    ...


Red.:   Het bericht begint al met een leugen: het is vanwege de berichtgeving in de reguliere politiek-correcte media dat er sprake zou zijn van een hetze. Er is geen sprake van ene hetze. Er is sprake van publieke verontwaardiging. En die is volkomen terecht. Want hiermee had dit bericht moeten beginnen, komende van het einde ervan:

  ophef over de beelden van de mishandeling in Eindhoven. ...
    ... is besloten de schokkende beelden

Dat wil zeggen: niet met de mededeling dat de beelden schokkend waren, maar de daden op die beelden waren schokkend: het slachtoffer werd eerst gemolesteerd en darna herhaaldelijk tegen zijn hoofd geschopt. De Volkskrant vindt het veel minder erg dan de "ophef" erover, dat wil zeggen: de publiek verontwaardiging. Dat is de mening van de burgers, het volk. Helemaal fout natuurlijk. ernstige wandaden moet je als burger je schouder ove rophalenj. volgens de Volkskrant en de rest van de politiek-correcte alfa-propagandisten van de media. Misdaad is verwant aan creativiteit, en creativiteit gaat voor alles. Alles. Ook alle ruste en orde en veiligheid. Dus ook misdaad gaat voor ruste en orde en veiligheid. Kopschoppers zijn niet zo erg. De burgerlijke verontwaardiging erover is erg. Dus daarmee begin je je bericht. En daaorver gaat je begeleidende artikel. Niet over hoe het zo ver heeft kunnen komen dat er een grope tuig aan het kopschoppen slaat:


Uit: De Volkskrant, 28-01-2013, door Peter de Graaf

Volksgericht via media kan leiden tot mildere straffen


Red.:   Meteen al het eerste woord is een gore leugen. Er is niemand een haar gekrent, dus er is absoluut geen sprake van een 'gericht'. En het gaat meteen door:
  Het tonen van verdachten ...

De lieden op die beelden zijn alleen in heel technische zin 'verdachten'. En alle normale werelden zijn dit daders.
  Het tonen van verdachten van een mishandeling

Volgende leugen: dat was niet 'een mishandeling'., maar een zeer speciaal soort mishandeling.
  ... leidde niet eerder tot zo'n felle heksenjacht.

En de publieke verontwaardiging heeft niets te maken met het begrip 'heksenjacht'. "heksenjacht' staat voor de vervolging door een grote groep mensen van personen die onterecht ergens van verdacht worden. Terwijl hier het daderschap boven elke twijfel staat.
    We hebben pas de koppen gehad, en er vallen al vier leugens te noteren.
    Daarna volgen er wat feiten. Hoe ze dat voor elkaar hebben kregen, een alinea of twee lang feiten vermelden, is niet duidelijk. Maar daarna was het weer raak:
  Vooral weblog GeenStijl onderscheidde zich in de jacht op 'FC Kopschoppers'. Dat daarbij ook onschuldigen werden beschuldigd, werd op de koop toe genomen.

Een gore leugen. GeenStijl heeft geen enkel persoon 'beschuldigd', maar alleen het gehad over de daden van de daders. En niemand anders. Er valt niets te beschuldigen. Het daderschap is gevangen op beelden en staat hartstikke vast.
    Maar natuurlijk zijn die uitspraken over de daden van de daders erger dan de daden zelf:
  De Belgische advocaat Tim Smet hekelt de heksenjacht. Ook zijn cliënt is ernstig bedreigd: hij heeft zijn Facebook-account gesloten en een nieuw mobiel nummer genomen.

"Verschrikkelijk!". Dat dat iemand zomaar kan overkomen. Veel erger dan iemand voor zijn kop schoppen. Herhaaldelijk.
    Maar dit soort propagandisten van tuig en criminelen heeft ruime steun in de top van de maatschappij. En doen er zelfs triomfantelijk over:
  Ironisch genoeg bereiken ze met hun klopjacht mogelijk het tegendeel. Ook rechters houden in hun vonnis vaak rekening met de publiciteit over een misdrijf. De kans is niet gering dat de strafmaat lager wordt omdat de verdachten al publiekelijk aan de schandpaal zijn genageld.

De politiek-correcte alfa's van de media vormen een kongsi tezamen met de D66-rechters. Een kongsi al bekend uit het multiculturalisme uitleg of detail . Een kongsi die vermoedelijk alleen met verbaal kopschopppen kan worden doorbroken.
    Nu is het ook in eigen huis bewezen:


Uit: De Volkskrant, 05-03-2013, van verslaggever Jaap Stam

Amsterdams verrast over succes aanpak veelplegers
 
De 600 ergste veelplegers van Amsterdam zijn de afgelopen jaren aanzienlijk minder vaak opgepakt voor misdrijven. Het aantal arrestaties daalde met 59 procent sinds zij onophoudelijk op de huid worden gezeten.


Tussentitel: We geloofden de cijfers niet. Je eerste reactie is: dat is een reclamejongen met een mooi verhaal - Eberhard van der Laan - burgemeester van Amsterdam

Burgemeester Eberhard van der Laan presenteerde maandag de jongste cijfers van de Top600-aanpak. Daarin trekken 32 instanties (politie, justitie, reclassering, zorginstellingen) gezamenlijk op teneinde de straat te heroveren en de veelal jonge draaideurcriminelen uitzicht te geven op een normaal bestaan.
    Voorheen werkten de organisaties langs elkaar, als ze elkaar al niet tegenwerkten. 'Het leger dat zijn kracht was kwijtgeraakt, is weer aan de winnende hand', constateerde Van der Laan.    ...
    Het aantal straatroven door de jonge veelplegers is sinds het begin van de aanpak, twee jaar geleden, afgenomen met 66 procent, het aantal overvallen met 61 procent. Het percentage jeugdige criminelen uit de Top600 dat werd opgepakt voor openlijk geweld nam af met 75 procent.
    Van der Laan: 'Wij geloofden de cijfers niet. Je eerste reactie is: dat is een reclamejongen met een mooi verhaal.' Het effect op de totale misdaadcijfers in Amsterdam is niet eenduidig. Het totale aantal overvallen in Amsterdam daalde van 562 in 2009 naar 232 in 2012.     ...


Red.:   Lees de stukjes van types als Pieter Hilhorst nog eens terug. Dat de knoet niet helpt, enzo ... lachen.
    "Nederland is zo ontzetten streng ...":


Uit: De Volkskrant, 15-03-2013, ANP.

Verdachten willen in Nederland berecht

De verdachten van de kunstroof in de Kunsthal in Rotterdam willen alleen zeggen waar de gestolen schilderijen zijn als ze in Nederland worden berecht. Dat zegt advocaat Bogdan Cimbru van een van de verdachten. ...


Red.:   Om te brullen van de lach!
    Roemenen zijn al jaren bezig met het plunderen van Nederland, maar tot nu toe weigerde men er aandacht aan te schenken want het waren buitenlandsers - behalve GeenStijl. Maar meteen komt dus weer het andere probleem om de hoek kijken:


Uit: De Volkskrant, 07-08-2013, van verslaggevers Pieter Smit en Elsbeth Stoker

Portemonnee gerold? 20 weken cel

Zakkenrollerij rukt op tijdens grote evenementen. Veel daders zijn Roemenen. Het Openbaar Ministerie vindt het tijd voor een signaal en eist dinsdag forse straffen tegen drie verdachten.


...    Het is dinsdagmiddag in de Amsterdamse rechtszaal. Tegenover de politierechter zitten drie Roemeense zakkenrollers, ze zouden onder meer een vrouw hebben ingesloten en haar portemonnee hebben gerold. Achter hen zit een haag van journalisten. Drie camera's draaien mee. Zakkenrollerij is oprukkend probleem bij grote evenementen, aldus het Openbaar Ministerie. 'Het hek lijkt van de dam.'   
    Afgelopen weekend werden op de Gay Pride minimaal 340 bezoekers beroofd van hun smartphone of portemonnee, maar ook op Koninginnedag en bij andere festivals was het raak....


Red.:   Omdat men tot nu toe hardnekkig geweigerd heeft op te treden. Nu gebeurt er dus iets:

  Dit weekend werden 46 verdachten gearresteerd, 43 van hen bleken uit Roemenië te komen.Volgens de politie opereren ze in georganiseerd verband. In cijfers van 2011 viel deze groep ook al op: ruim eenderde van de opgepakte zakkenrollers in Amsterdam kwam uit Roemenië.

Zoals gezegd: tot nu toe had men botweg geweigerd op te treden. En wat vragen ze nu voor straffen:
  Wat de officier van justitie betreft is het nu al tijd voor een signaal. En dus eist ze flinke straffen voor het drietal dat vrijdagnacht werd gearresteerd.

Flinke straffen. dat wil zeggen: straffen die voorkomen dat ze het nog een keer proberen, toch? Dit zijn ze:
  Twee van hen moeten respectievelijk 20 en 16 weken de cel in, eist ze.

Om te brullen van de lach. Zelfs het meest simpele: uitzetting en ontzegging van de toegang tot het aldn, zit er niet bij.
    Maar dat is ook geen straf. eerst even kijken naar het soort mesen:
  'U rende weg toen de politie kwam en gooide de portemonnee op de grond. De agent liep echter harder en hield u aan', zegt de rechter.
    'Dat is een leugen. Hij hield me aan omdat ik stopte met rennen', antwoordt de zakkenroller.
    'Misschien doet de agent zich flinker voor dan hij is', vervolgt de rechter. 'Maar hoe het ook zij: de portemonnee bleek niet van u, maar van een Noorse bezoekster van de Gay Pride te zijn.'
    'Dat weet ik niet, ik had geen tijd om te kijken van wie de portemonnee was', reageert de Roemeen.

Gewetenloze barbaren, dus. Middeleeuwers. Die alleen maar gecorrigeerd kunnen worden met straffen die ze snappen met hun Middeleeuwse hersenen. zweepslagen in afdoende hoeveelheden . En bij hernieuwd betrappen op aanwezigheid in Nederland, een dubbele portie zweepslagen.
    Overigens vinden ze die 20 weken bij justitie dit nog echt hoge straffen:
  Tussentitel: Er werden veel lagere straffen geëist toen de pers niet op de tribune zat - Advocaat van een van de verdachten

Je zou ze graag zelf achter die tralies zetten.
    GeenStijl heeft ze natuurlijk ook zo voor het inschieten:


Uit: GeenStijl.nl, 07-08-2013, door Johnny Quid uitleg of detail

Roemeense Gaypride zakkenrollers zo weer vrij

Hallo, wij zijn GeenStijl, we zijn tien jaar oud en we doen een Roemeense zakkenroller na die zijn vriend in Roemenië belt nadat hij in Nederland voor de zoveelste keer berecht is voor zakkenrollen. "Hey Dragos, luister nou, dit ga je niet geloven. Ik zei je toch dat Nederland een prachtland is om te zakkenrollen? Zaterdag was hier homotrots, je weet toch, dat ze vieren dat ze homo zijn... Juist, dat ja... Maar dus veel mensen, veel portemonnees. Wij de hele dag lekker struinen en gappen. Beetje vechten en zo. Werden we dus gearresteerd. Dus Gheorghe zo van 'ah dit is echt kut', maar... Ja, maar was pas zijn eerste keer natuurlijk, hij weet niet wat hij kan verwachten. Geen zorgen, zeggen we nog. Krijgen we dus snelrecht. Eist het OM hier ineens zes maanden cel... superkut, zeker... Want... Ja, dat hadden we even niet zien aankomen. Normaal staan we altijd binnen een week of wat weer op straat... Ja, daar weet je alles van... haha, zeker, ouwe... Goed, dus die rechter zo van foei en boe en nounounou, wat denk je dat hij ons voor straf geeft? Nee, raden... VIER TOT ZES WEKEN! HAHAHA! VIER TOT ZES WEKEN! HAHAHA! Nee, ik grap niet met je. Is echt zo. Ach man, dat hoeven we vaak niet eens helemaal uit te zitten, want... Nee, ze hebben zelfs een cellenoverschot, geloof je toch niet... Ik snap niks van dit land, maar het is geweldig! Ze zijn... HAHAHA, ja, inderdaad, HAHAHA, Goeie, man... Wacht ik zeg het even tegen Neculai, staat naast me... Necu, weet je wat Dragos zegt? Is geen straffen, is aaien. HAHAHA... ja, Necu moest ook lachen. Hey, luister, kom anders hierheen voor het toeristisch naseizoen. Gaan we hangen, beetje stappen en geld verdienen... Gewoon met zakkenrollen, ja... Wat is het ergste dat je kan overkomen? Een paar weken gratis onderdak in zo'n Nederlands staatshotel? HAHAHA! Precies, precies... Als beloning voor zakkenrollen gratis onderdak in een betere accommodatie dan waar we thuis wonen. Wat wil een mens nog meer? Hey, ik ga je spreken Dragos. ...


Red.:   De commentaren laten zich raden:
  Vier tot zes weken. Dat is dan toch wel met aftrek van die drie uur voorarrest mag ik hopen?
    Ieder uur dat we dat tinnef niet hoeven te onderhouden is tenslotte meegenomen.
vraagstaart | 07-08-13 | 08:46 | + 43 -

Miep miep vogels zo weer vrij, echt een verrijking deze moe-landers...
Frank Grasmaaier | 07-08-13 | 08:49 | + 39 -

NL is een soort parodie op een rechtsstaat, maar dan een hele slechte, die veel te veel kost :(
trotse-ambtenar | 07-08-13 | 08:49 | + 155 -

Ik word hier zo ontzettend MOE van. Nederland wordt kapotgemaakt door bevolkingsgroepen die ook echt schijt hebben aan NL. En wat doet onze overheid.... die stond erbij en keer ernaar.
  De 2e kamer die al decennia faalt en de problemen doorschuift naar een volgend kabinet. En nooit iemand die daar strafrechtelijk voor wordt aangepakt. Democratie: top. Maar laat ons dan de keuze hebben aan partijen die wel voor het landsbelang gaan.
harry poster | 07-08-13 | 08:56 | + 60 -

Kunnen we niet overstappen op sharia-light? Vingertje er af en terug sturen. Dan komen ze hooguit 9 keer terug.
Wamoje | 07-08-13 | 08:56 | + 42 -

Ik zou zeggen, gooi die grenzen nog iets meer open. Gezellig !
RegseHippie | 07-08-13 | 08:56 | + 18 -

Een redelijk willekeurige greep uit weer een zeer ruim aanbod. Allemaal voorzien van meer gezond verstand dan een zaal met D66-juristen-maffia en media-meelopers.
    Kijk er eens, de pers is weg en:


De Volkskrant, 14-08-2013, ANP

Celstraf Roemeense zakkenrollers

Vier Roemeense zakkenrollers zijn dinsdag veroordeeld tot een celstraf van 5 weken omdat ze tijdens de Gay Pride mensen beroofden van hun spullen. De tijd die zij al vastzitten, wordt van de straf afgetrokken. Eerder op de dag besloot de rechtbank in Amsterdam in hoger beroep dat vier andere Roemeense zakkenrollers niet op vrije voeten de uitspraak in hun zaak mogen afwachten. Ze zijn al wel vrijgelaten.


Red.:   Ja, u leest het goed: ze hadden ze maar alvast vrijgelaten ...
    En nog even over hoe het tot nu toe ging:


Uit: De Volkskrant, 20-08-2013, door Jaap Stam

'Als je weet waarop je moet letten, zie je snel: dit klopt niet'

Jacco Lochtenberg, leider van het 'zakkenrollersteam' van de Amsterdamse politie, is geschokt over de enorme vloed Roemeense zakkenrollers tijdens de laatste Gay Pride in Amsterdam.


...    Ik heb het er met Roemeense collega's over gehad. Roemenen vinden het aantrekkelijk in Amsterdam hun slag te slaan. Ze worden met een dagvaarding op straat gezet en maken dat ze wegkomen.  ...


Red.:   Totaal Absurdiustan. Maar nu gaat het veel beter ...:

  Met het snelrecht wordt dat nu gelukkig aangepakt.  

Dat wil zeggen: na een paar goede ontbijtjes en aansterken, weer losgelaten op het nietsvermoedende publiek.
    Nog meer Roemeense visies:


Uit: De Volkskrant, 26-08-2013, van correspondent Jan Hunin

Reportage | Criminaliteit in Roemenie

In 'Skim City' Bacau is de luxe ver te zoeken

Het Roemeense Bacau wordt de 'skimming'-hoofdstad van de wereld genoemd. 'Er is veel larie verkocht.'


Tussentitel: Nederland is te mild. Het is alsof jullie zeggen: kom langs en beroof ons - Hoofd van de afdeling georganiseerde misdaad in Bacau


Red.:   Om je krom te lachen ... De hele zachte sector, de hele justitie- en de halve politiestaf wordt volkomen voor gek gezet.
    De beelden van de daders in de "kopschoppers"-zaak waren dusdanig helder, dat zelfs de de D66-rechters niet om gevangenisstraf heen konden. Maar ze vonden wel een smoes om de straf te minimaliseren. De Volkskrant brengt het  nieuws juichend:


Uit: De Volkskrant, 29-08-2013, van verslaggeefster Peter de Graaf

Rechtbank legt lagere straffen op om schending privacy

Justitie fors in de fout met beelden van schoppartij


Tussentitel: OM: verdachten hebben enorme media-aandacht aan zichzelf te wijten

Justitie had de camerabeelden van de zware mishandeling begin dit jaar in Eindhoven nooit integraal mogen uitzenden op de televisie. De rechtbank in Den Bosch sprak woensdag zelfs van 'onherstelbare vormverzuimen' door het Openbaar Ministerie en legde de verdachten van de schoppartij daarom lagere celstraffen op.    ...


Red.:   Je reinste flauwekul. En bij enquête uitgevoerd onder de Nederlandse bevolking, bijvoorbeeld bij Knevel & Van den Brink, is een waanzinnige meerderheid van rond de 90 procent dat dit je reinste flauwekul is.
    De Volkskrant herhaalt de onzin nog een paar keer:

  Met het vrijgeven van de beelden in het opsporingsprogramma Bureau Brabant is 'inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer' van de verdachten én het slachtoffer. Volgens de rechtbank had het OM kunnen weten dat 'een oncontroleerbare verspreiding via de moderne communicatiemiddelen' zou plaatsvinden en dat uitzending van de beelden grote gevolgen zou hebben voor de privacy van verdachten en slachtoffer.    ...
    'Nadat het beeldmateriaal door de officier van justitie was vrijgegeven en de identiteit bekend was geworden, zijn de verdachten door bekende en onbekende personen benaderd. Hun namen, adressen en telefoonnummers stonden op internet. Ze zijn op straat herkend en tot in hun woning achtervolgd. Ze zijn hun opleiding en/of werk kwijtgeraakt. Ze zijn bedreigd', aldus de rechtbankvoorzitter.
    Ze onderstreepte dat de beelden 'nog steeds op elk moment te bekijken zijn op internet'. En dat de verdachten vrezen dat de beelden hen 'ook in de toekomst nog zullen achtervolgen en verstrekkende gevolgen zullen hebben voor hun verdere leven'. Volgens de rechtbank heeft het OM niet duidelijk kunnen maken waarom 'minder ingrijpende opsporingsmiddelen' niet zijn toegepast.

Simpel: ze hadden al twee weken tevergeefs gezocht, maar geen spoor gevonden.
    Maar het argument van iedereen met gezond is natuurlijk: wie criminaliteit pleegt, geeft op dat moment  zijn recht op privacy op. In zijn geheel.
    Gelukkig zijn er in dit soort zaken genoeg mensen met gezond verstand. Zo veel mensen, dat de clan bestaande uit politiek-correcte journalisme en D66-juirsterij er enigszins bezorgd op reageert:


Uit: De Volkskrant, 30-08-2013, van verslaggeefster Peter de Graaf

'Uitspraak Eindhovense mishandeling zegt niks over het gebruik van beelden in andere zaken'

Elke rechter maakt zelf afweging privacy


Er zijn geen richtlijnen voor rechters om een lagere straf op te leggen indien de privacy van verdachten bij de opsporing is geschonden. 'Iedere rechter maakt in elke individuele zaak een afweging tussen het opsporingsbelang en het privacybelang. Daar zijn geen algemene regels voor', zegt Michiel Boer van de Raad voor de Rechtspraak.
    Hij reageert daarmee op de commotie die is ontstaan over de rechterlijke uitspraak in de Eindhovense mishandelingszaak. De Bossche rechter gaf de verdachten een strafvermindering van twee maanden omdat het Openbaar Ministerie hun 'persoonlijke levenssfeer' heeft geschonden door het integraal uitzenden van camerabeelden van de schoppartij.
    Dat leverde in de sociale media een keur aan verontwaardigde en boze reacties op. 'Argument dat camerabeelden privacy verdachten schonden is anno 2013 achterhaald, kom op zeg', twitterde misdaadverslaggever Peter R. de Vries. 'Minder straf ivm camerabeelden had voor mij niet gehoeven', aldus VVD-kamerlid Klaas Dijkhoff.    ...


Red.:   Nu zij n de pogingen van de PVV om via de wet minimumstraffen in te voeren voor zaken als geweldpleging en verkrachting al bijna succesvol geweest, dus men tuigt nu een tegenactie op:

  'Het is niet gezegd dat je geen beelden mag uitzenden voor het opsporen van verdachten', verweert Boer zich. 'Maar in dit geval heeft het OM meteen naar het zwaarste middel gegrepen.'
    'De rechtbank is niet blind geweest voor het maatschappelijk belang: iedereen wil weten wie de daders zijn', zegt de Bossche persrechter Lieneke de Klerk. Maar het OM had volgens de rechtbank eerst ook minder ingrijpende opsporingsmiddelen kunnen inzetten om de identiteit van de schoppers te achterhalen. 'Op 4 januari was de mishandeling, op 8 januari is al besloten om de beelden uit te zenden.'
    Het strafdossier bevat volgens haar geen informatie waaruit blijkt dat de officier van justitie de belangen van de verdachten heeft meegewogen. 'Die belangenafweging is niet duidelijk gemaakt', aldus De Klerk. 'De beelden zijn eeuwig beschikbaar. Het is niet ondenkbeeldig dat de verdachten daar nog heel lang last van zullen hebben.'

Bij voorgaande gevallen waren de smoezen anders, en bij volgende gevallen zullen ze weer nieuwe verzinnen. Dit soort smoezen:
  In de sociale media is al geschamperd dat jongens die zich zo misdragen, het recht op privacy hebben verspeeld. Dat vindt advocaat Peter van de Laar niet. 'Ook daders hebben rechten', onderstreept hij.

Ja, maar niet dat van privacy als ze nog niet opgespoord zijn.
  ... onderstreept hij. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een mensenrecht ...

Flagrante onzin. Huisvesting is ook een mensenrecht, maar als je je huur of hypotheek niet betaald, wordt je uit je huis gezet.
  Door het vrijgeven van de beelden heeft het OM volgens hem 'een heksenjacht' op de verdachten ontketend.

Onjuist: door het plegen van een extreme wandaad hebben de daders een extra opsporingsinspanning van de burgers veroorzaakt - de daders is niets overkomen.
  'Politie en justitie hebben meer ruimte dan andere organisaties, maar moeten daarom ook een heel zorgvuldige afweging maken tussen het opsporings- en privébelang van de dader', zegt Lysette Rutgers van het College Bescherming Persoonsgegevens.

De daders hadden inderdaad een privébelang: dat van het onontdekt blijven. Dat belang hadden ze kunnen beschermen door zichzelf aan te geven. Dat deden ze niet, en daarom moet de politie ze opsporen. en daarvoor waren vele mensen nodig: het uitgaanspubliek.
    De zaak ligt zo gevoelig dat er zelfs een hoofdredactioneel commentaar aan wordt gewijd. En in de keuze tussen de daders, de D66-rechters en de poltiek-correcte meute, versus de overgrote meerderheid van de bevolking, de huidige en toekomstige slachtoffers, en het rechtsgevoel, is de vraag waarvoor de Volkskrant zal kiezen (hahaha ...):


Uit: De Volkskrant, 30-08-2013, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré

Kopschoppersrisico

De strafvermindering voor de kopschoppers is vooral een waarschuwing aan het OM: hou het hoofd koel.


Tussentitel: De héle film vertonen kan altijd nog

Een storm van verontwaardiging trekt over de rechters in Den Bosch die het Openbaar Ministerie deze week een forse tik op de vingers gaven. In de zaak rond de geruchtmakende, nachtelijke mishandeling van een man in het Eindhovense uitgaanscentrum vielen de straffen lager uit dan de eisen. De rechters vinden dat de publicatie van de beelden van de mishandeling en de 'buitengewoon grote media-aandacht' moeten meewegen in de strafmaat, omdat de gevolgen voor de verdachten groot zijn.
    ... kan de rechters niet worden verweten dat zij de gevolgen meewegen. Zo werkt dat in een functionerende rechtsstaat. Het vonnis leest vooral als een oproep aan justitie: hou het hoofd koel, juist als om je heen de emoties hoog oplopen. Dat kan veel onbegrip bij de slachtoffers en veel maatschappelijk chagrijn voorkomen.


Red.:   Wat een verrassing: de Volkskrant kiest de kant van de daders, de D66-rechters en de politiek-correcte meute.
    Deze stukken verschenen op een vrijdag. De daarop volgende dag is dus een zaterdag, en in het dan verschijnende opinie-katern Vonk stond een groot artikel over de "macht" van GeenStijl - verderfelijk natuurlijk, die macht. Het is dus een "macht" (in feite gewoon : invloed) die gevoed wordt door dit soort berichtgeving en houding van de media en politiek-correcte meute in het algemeen. Een houding die een vinger opsteekt tegen orde en rechtgevoel.
    Nog iemand heeft meer verstand dan de blinde politieke-correcten:


De Volkskrant, 02-09-2013, ingezonden brief van Jan de Vries, Ursem

Kopschopperszaak

Wat betreft de kopschopperszaak en het Commentaar daarover van Raoul du Pré (30 augustus) het volgende.
    Als een fout in de opsporing bijdraagt aan de oplossing van een misdaad dan moet niet de misdadiger beloond worden voor die fout, maar dienen die die fouten hebben begaan te worden gestraft.
    Een adeqate manier om de verantwoordelijken voor gemaakte justitiële fouten aan te pakken komt tegemoet aan het rechtvaardigheidsgevoel van een ieder en is niet minder effectief ter voorkoming van die fouten.


Red.:   En daar gaan ze weer, de ideologen ... de modderpoel in.
    Een volgende groep modderduikers dat aan de rand staat:- subject zijn de Roemeense roofbendes, een erkende plaag uitleg of detail :


Uit: Volkskrant.nl, 26-09-2013, ANP, redactie

Roemenen horen cel eisen na smartphoneroof

Tegen acht Roemenen in de leeftijd van 21 tot 36 jaar is donderdag 200 dagen cel geëist, waarvan 60 dagen voorwaardelijk. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft het achttal zich schuldig gemaakt aan grootschalige diefstal van smartphones tijdens het Indian Summer Festival, afgelopen juni in Broek op Langedijk. .  ...
    Tijdens het festival raakten zo'n 250 mensen hun mobiele telefoon kwijt. Behalve 122 smartphones die bij de acht Roemenen werden aangetroffen, werden er ongeveer 130 gevonden in twee onbeheerde tassen op het terrein.
    Verreweg de meeste verdachten beweerden donderdag geheel zelfstandig te hebben gewerkt. Maar volgens het Openbaar Ministerie (OM) blijkt uit alles het tegenovergestelde. Zo zijn onderlinge sms-berichten gevonden in de eigen toestellen van de verdachten, waaruit volgens Justitie blijkt dat zij in strak georganiseerd verband opereerden.
    Ook is volgens het OM uit de aangiften gebleken dat de mannen zich in groepen van drie of vier aan met name jonge vrouwen opdrongen, hen betastten en vervolgens van het ene op het andere moment - met een gerolde smartphone - weer in de menige verdwenen.Van de verdachten is het grootste gedeelte afkomstig uit de Roemeense stad Galati. Ze kwamen vanuit verschillende Europese landen Nederland binnen.    ...


Red.:   Dit is een enkel voorval uit de plaag. Een plaag die mede bestaat vanwege dit:

  De rechtbank stelde alle acht verdachten donderdag aan het einde van de zitting op vrije voeten, omdat de 102 dagen die ze nu in voorarrest zitten hun uiteindelijke straf dreigt te overschrijden. Vanaf vrijdagochtend zijn ze weer vrij man..

Ongeveer even schuldig als de daders zelf, die nomadistische en permissieve D66-rechters.
    In de analyse van de "linkse" permissiviteit wordt deze redactie steevast beweerd dat dit het gevolg is van ideologie. Een deelt van dat ideologische complex zijn de opvattingen rond de multiculturele samenleving: "Immigranten hebben een kleurtje, en zijn dus goed, of moeten beschermd worden, of gesteund, enzovoort". "En aangezien de meest criminaliteit tegenwoordig van gekleurde immigranten komt uitleg of detail , moeten wij, GOEDE mensen uit linkse en kosmopolitische hoek, wel permissief zijn ten opzichte van de criminaliteit". Waarvan al elders een grote verzameling aanwijzingen staat uitleg of detail , maar hier een direct bewijs:
 

Uit: De Volkskrant, 28-09-2013, van verslaggever Bart Dirks

Haagse dieven veroordeeld voor inbraken ...

Tot zes jaar cel voor ... bende


De inbrekersbende uit de Haagse Spoorwijk ... is vrijdag zwaar gestraft. De rechtbank gaf drie hoofdverdachten zes jaar cel voor inbraak en witwassen, conform de eis. Tien van de achttien verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. ...


Red.:    Ten eerste: het kan dus wél, zware straffen geven. Want zes jaar gevangenis is een zwarte straf, voor inbraak. Maar hier de hoofdvoorwaarde:

  De inbraken zijn gepleegd door Jan H. en de broers Terrence en Steffie L. Zij kregen elk zes jaar onvoorwaardelijk. Ook moeten ze bijna 35 duizend euro schadevergoeding betalen aan een slachtoffer.
    Een dere broer, Rocky L., kreeg drie jaar cel voor onder meer witwassen.  ...
    Tante Cor, de moeder van het drietal, kreeg twaalf maanden, waarvan twee onvoorwaardelijk. Die tijd heeft ze al in voorarrest gezeten. Alle inbraken werden in haar kleine woning beraamd. Justitie had 24 maanden geëist.
In totaal zijn achttien personen veroordeeld tot taak- of celstraffen, bi    jvoorbeeld omdat ze hielpen met het huren van auto's, het bewaren van gestolen goederen of het inleveren van sieraden en goud bij juweliers.

Die hoofdvoorwaarde zijnde: het zijn blanken. Als in: het zijn geen allochtonen. Ze hebben geen kleurtje. Zijn het gekleurden, dan worden ten eerste iedereen behalve degen die de juwelier daadwerkelijk heeft doodgeschoren, vrijgelaten. Zaten ze samen op een scooter terwijl ze moord op doodslag pleegden, en wijzen  zede vinger naar elkaar, dan worden ze allebei vrijgesproken.
    En als het blanken zijn, worden door de politie en OM alle middelen ingezet:
  Voor de arrestatie in oktober 2012 van de hoofdverdachten volgden politie en justitie al een jaar intensief een criminele jeugdgroep in Spoorwijk, een vooroorlogse buurt van Den Haag. De wijk heeft volgens het OM een historie van overlast en criminaliteit. Een harde kern wordt er nog steeds in de gaten gehouden. Het OM en de veroordeelden kunnen nog in beroep gaan.

Zijn het gekleurde, worden alle vormen van systematisch onderzoek weggelaten, "Want dat is stigmatiserend, als je de omgeving gaat onderzoeken want die zijn allemaal gekleurd en onderzoek naar gekleurde mensen is sowieso racisme - wat ze ook hebben gedaan".
    Bekend iets dat de opsporing van criminaliteit zou verbeteren, en de Volkskrant is er tegen:


Uit: De Volkskrant, 11-10-2013, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré

Lokpubers

Rechercheurs voelen zich tandeloos in de strijd tegen grooming. Maar die klacht is wat voorbarig.


Tussentitel: Justitie mag niet zelf misdaad creëren

Behalve tevredenheid over de arrestatie van pedoseksueel Frank R., klinkt bij de politie frustratie door. Frustratie omdat R. misschien al veel eerder had kunnen worden gepakt. Frustratie omdat in de strijd tegen grooming steeds blijkt dat digitale kinderlokkers zo ongrijpbaar zijn: slachtoffers houden zich stil en weigeren te getuigen. En als agenten zelf actief op onderzoek uit gaan op internet, stuiten zij op wettelijke belemmeringen. Daardoor worden mensen als Frank R. vaak pas opgepakt als het misbruik al heeft plaatsgevonden, zo luidt de klacht.
    Een groot deel van die frustratie richt zich op het gerechtshof in Den Haag dat eerder dit jaar ingreep toen politie en justitie eindelijk een goede opsporingsmethode gevonden dachten te hebben: de lokpuber. Een rechercheur deed zich op een chatsite voor als 13-jarige en kreeg contact met een man die hem probeerde over te halen tot seksuele handelingen. De rechters spraken de man vrij omdat hij niet werkelijk een minderjarige had benaderd. Hij was misschien wel in die veronderstelling, maar dat telt strafrechtelijk niet. In reactie daarop hoopt de politie op wetgeving die de inzet van lokpubers wél mogelijk maakt. Een deel van de Tweede Kamer toont zich daar ontvankelijk voor.
    En daar lopen deze Kamerleden te hard van stapel. ...


Red.:   D66-rechters en de media: een grote pot smerig nat.
    Waarom zijn de linksigen en alfa's zo tegen een strenge aanpak? Omdat die niet werkt?


Uit: De Volkskrant, 28-11-2013, van verslaggever Bart Dirks

Nauwlettend in de gaten houden van veelplegers

Eenderde minder overvallen in Rotterdam


Het aantal straatroven en overvallen in Rotterdam is in de eerste tien maanden van 2013 met 30 procent gedaald. Burgemeester, politie en Openbaar Ministerie schrijven het succes toe aan een nieuwe aanpak waarbij honderden veelplegers nauwlettend in de gaten worden gehouden.
    'We kiezen voor een gezonde combinatie van repressie en preventie en we zoeken betrokkenheid met alerte bewoners in alle wijken van de stad', zei burgemeester Ahmed Aboutaleb woensdag in een toelichting.
    Tot en met oktober zijn 753 Rotterdammers op straat beroofd; in dezelfde periode van 2012 lag dat aantal met 1.122 fors hoger. In de eerste tien maanden van dit jaar waren er 134 gewelddadige overvallen op winkels, bedrijven of woningen, 57 minder dan in die periode in 2012.    ...


Red.:  De linksigen en alfa's en de media zijn zo tegen een strenge aanpak omdat die wél werkt. Het is pure kwaadaardigheid. Vijandschap jegens de veilige en georganiseerde samenleving. De vijandschap van nomaden en nomadisten  .
    En weer zo'n sluitend bewijs van de stelling van de linkse intellectuelen en kosmopolieten dat minder straffen, dus minder toezicht en minder politie, leidt tot vermindering van de recidive dus van de criminaliteit en vermeerdering van de rust en orde:


Uit: Volkskrant.nl, 04-12-2013.

Politiestaking Argentinië leidt tot overvallen en plunderingen

Een staking door agenten voor meer salaris heeft dinsdag en woensdag in de Argentijnse stad Cordoba tot plunderingen en overvallen geleid. Er raakten al meer dan honderd mensen gewond. Volgens gouverneur José Manuel de la Sota is de sluiting van bordelen de oorzaak van de staking, omdat veel corrupte agenten daar veel geld aan verdienden.


Het geweld in Cordoba begon dinsdagavond en duurde woensdagochtend voort. Winkeletalages werden vernield en goederen gestolen. Ook werden veel mensen op straat beroofd. De onlusten duren voort ook al zijn er onderhandelingen begonnen om de staking te beëindigen.    ...


Red.:   Misschien vonden de linksige alfa's van de Volkskrant dat dit toch wat minder educatieve waarde had, dus ze wachtten er een week mee voordat het, nar nog meer onrust, in de krant verscheen (het voorgaande was dus van de website):


U kan het niet vinden? Het is het postzegelberichtje rechtsboven. Hier is het bericht:


Uit: De Volkskrant, 11-12-2013.

Arbeidsonrust bij politie breidt zich uit

Een arbeidsconflict bij de politie in Argentinië heeft tot onlusten en plunderingen geleid, waarbij negen doden zijn gevallen. Argentijnse media meldden dinsdag dat de onrust, die vorige week begon in de centraal gelegen stad Córdoba, zich over het land heeft verspreid. ...


Red.:   Zo goed is niet-straffen nu voor de bestrijding van de criminaliteit en de rust in de maatschappij.
    De publieke omroep is voor het overgrote deel bezeten van de moraal van het linksige alfa-denken. Ook dus de opvattingen aangaande criminaliteit. een bijzonder stuitend geval is dat van de zesdelige televisieserie Bureau Rooijakkers en Verster en zaken die in het recht krom lijken, met name aflevering 2 uitleg of detail (13-02-2014). daarin wordt het bekende verhaal afgestoken dat je niet voor eigen rechter mag spelen, en net meer dan "proportioneel geweld" mag gebruiken om je te verzetten tegen misdaad. Oftewel: als een inbreker jouw een stomp verkoopt, mag je alleen een stomp terug verkopen. Doe je meer, zeg bijvoorbeeld twee stompen verkopen, dan is dat "buitenproportioneel geweld" en ben je strafbaar. Zijn de presentatoren en de redactie van mening, welke menig ze zij gaan bevestigen bij hoogleraar strafrecht Tineke Cleiren, die bij deze redactie al bekend stond als een volkomen dwaallicht aangaande zaken van recht en redeneren naar aanleiding van een artikel in NRC over prutsende rechters. Het argument van mevrouw Cleiren: "Als je een meer dan ene klap terug geeft, leidt dat tot escalatie". Oftewel: een misdaad is precies eenzelfde soort situatie als een rondje onderhanden op de markt over de prijs van een koe. iets waar helemaal geen emoties aan te pas komen. hetgeen door de presentatoren en redactie nog eens geïllustreerd werd door een interviewtje met een "echte inbreker", die nooit geweld gebruikte, alleen een koevoet bij zich had, en bij betrappen gewoon onmiddellijk weg zou lopen.
    Serieus.
    Het enige dat onbrak was het zwarte lapje voor zijn ene oog, en het horizontaal zwart-wit gestreepte T-shirt.
    De werkelijkheid is dat de "boeven" meestal komen gewapend met een pistool of mes, bij de minste of geringste tegenslag tot brutaal geweld of schieten vervallen, en dat iedere veiligheidsdeskundige die enige realiteitszin weet te vertellen dat de beste aanpak bij het  betrappen van een inbreker of iets dergelijks om te proberen om deze meteen volledig uit te schakelen, omdat iedere andere tegenactie alleen maar beantwoord zal worden met extreem en potentieel dodelijk geweld.
    Oftewel: in de praktijk is de houding van de "Cleiren's" dat je niets moet doen en je jezelf en je spullen gewoon aan de "boeven" moet overhandigen.
    En als je iets anders doet, stoppen de mevrouw Cleiren's je in het gevang.
    Het bestraffen van criminaliteit is op zich als een slechte zaak, en nog veel erger wordt het, volgens de politieke-correctheid, als de misdaad begaan is voor  een  "Goed Doel'. dat wil zeggen:  en doel dat past in de ideologie van de politieke-correctheid. Zo is een moord iets dat men liefst bestraft ziet met een talkstraf. En dat de volgende persoon überhaupt voot het grecht is gekomen, is men het eigenlijk helemaal  niet mee eens - de moord was tenslotte voor een ontzettend goed doel - het wordt niet hardop gezegd, maar het blijkt uit alle commentaren:


Uit: De Volkskrant, 14-07-2014, van verslaggeefster Lidy Nicolasen.

Interview - Theo de Roos

'Het is terecht dat Volkert van der G. af wil van de beperkende voorwaarden'

Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, wil af van de voorwaarden waaronder hij is vrijgelaten. Daar zijn goede redenen voor.Red.:   De Volkskrant schrijft het niet op als een mening van haarzelf, maar zoekt "een deskundige", die de door haar gesteunde mening vertegenwoordigt - het verschijnsel van de "selectieve deskundigen" uitleg of detail . In dit stuk noch enig ander, zal je bij de Volkskrant en de rest van de PC-media de goede redenen vernemen die tegen verlichting van de restricties van Volkert de Politieke Moordenaar pleiten. Overigens is er op het vlak van politiek-correcte deskundigen op dit terrein een ruime voorraad, want de hele juristerij wordt absoluut gedomineerd door het multiculturalisme uitleg of detail en de politieke-correctheid van D66.
    En wat zijn dan die onmenselijke restricties:

  Tussenstuk:
Volkerts voorwaarden

Enkelband.
Zich wekelijks melden bij reclassering.
Niet komen in Rotterdam, Hilversum, Den Haag en woonplaats nabestaanden.
Geen contact met media.
Zich onder behandeling stellen van psycholoog.

Volstrekt voor de hand liggende zaken - de meest zijn van toepassing op alle voorwaardelijk vrijgelatenen. De extra dingen zijn vanwege het extra karakter van de misdaad: een politiek moord.
    Maar de Volkskrant is het er niet mee eens, noch de D66-juristerij:
  ... Theo de Roos, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit van Tilburg.
    'Het is nog maar pas geleden dat ze zijn opgelegd. Ik kijk nu een beetje in een glazen bol, maar er zou ruimte moeten zijn voor praktische aanpassingen, voor versoepeling van de voorwaarden.'

Waarom?
'Ik heb van meet af aan gevonden dat de voorwaarden te zwaar zijn. ...

Natuurlijk - de moord was ten dienst van een o zo goede zaak uitleg of detail .
  Zo'n pakket moet wel maatvoering hebben....

Dat heeft het niet - het is te licht. In het kader van een Politieke Moord.
  ... maar tjongejonge, had het niet een onsje minder gekund? Hij kan zijn kont niet keren.

Blijken van oneindig veel sympathie voor de Politieke Moordenaar. Het tweede is een aperte leugen. En dat wordt allemaal nog eens dunnetjes herhaald.
  'Je merkt pas hoe ingrijpend maatregelen zijn als je ermee moet leven: the proof of the pudding is in the eating. ... Zulke vergaande beperkingen, daar valt niet mee te leven.'

Maakt Van der G. een kans?
'De rechter moet kijken naar de ratio. Wat is de reden waarom hem die voorwaarden zijn opgelegd? Het zou te hoog gegrepen zijn als hij zou vragen hem helemaal te vrijwaren, maar versoepeling moet kunnen. Het verbod met de media bijvoorbeeld - dat heb ik altijd bedenkelijk gevonden. Ik kan me voorstellen dat hij zich niet publiekelijk mag uitlaten over de rechtszaak. Hij moet gevoelens van nabestaanden ontzien en in een interview niet over Fortuyn praten. Het is iets anders als het gaat over zijn eigen vak of specialisatie, over acties of duurzaamheid, daarover moet hij contact met de pers kunnen hebben. De voorwaarde dat hij in een groot deel van het land niet mag komen, lijkt me eveneens bedenkelijk. Ik kan me voorstellen dat ook dat wordt versoepeld.'

En de enkelband?
'Ik zie niet direct dat die wordt opgeheven. Het is nog zo vers. Maar Volkert heeft procedeerervaring, ik sluit niet uit dat hij gelijk krijgt.'

Inderdaad dat sluit deze redactie ook niet uit. Zoals gezegd: de juristerij is vergeven van D66-mensen, en die haatten Pim Fortuyn, en haten zijn nagedachtenis nog even hard.
    En weer bijten de politiek-correcten in het stof wat betreft één van hun ideologische standpunten: "Het verplicht afstaan van dna is een inbreuk op de privacy":


Uit: De Volkskrant, 18-07-2014, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Dna 51-jarige man matcht met drie zaken

Verdachte van Utrechtse serieverkrachtingen vast


De politie heeft woensdagavond een 51-jarige man uit de regio Utrecht aangehouden die ervan wordt verdacht de Utrechtse serieverkrachter te zijn. In de jaren 1995, 1996 en 2001 zou hij zes vrouwen hebben verkracht en elf pogingen daartoe hebben gedaan, onder meer rond de universiteitswijk de Uithof.
    De man had dna afgestaan na een veroordeling door de politierechter voor een fietsendiefstal eerder dit jaar, overigens een lokfiets van de politie. Zijn dna bleek te matchen met de drie verkrachtingszaken uit deze reeks, waarvan een dna-spoor was veiliggesteld: twee uit 1995 en één uit 2001. De verdachte heeft nog geen verklaring afgelegd en beroept zich op zijn zwijgrecht.    ...


Red.:   Men, types als Theo de Roos en de Volkskrant die zijn mening selecteert en publiceert, stelde het recht op privacy van de crimineel  boven het maatschappelijk belang. Dus boven dit belang:
  ... na bijna twintig jaar een zaak is opgelost die de regio Utrecht jarenlang in haar greep heeft gehouden. ...
    Van de Utrechtse serieverkrachter werd destijds een signalement verspreid van een blonde, wat vadsige man op een zwarte mountainbike. De politie kon niet zeggen of de man nu of wellicht toen lijkt op de wijd verspreide beeltenis die van hem was gemaakt. Jarenlang hebben vrouwen rond de Uithof en De Bilt en omliggende stille gebieden ten oosten van Utrecht niet alleen durven fietsen.
    Nog steeds wordt bij zowat elk zedendelict in de regio Utrecht gerefereerd aan de serieverkrachter. Tienduizenden tips heeft de politie in de loop van de jaren binnengekregen over de zaak Ook doken regelmatig onwaarschijnlijke complottheorieën op, als dat de dader beschermd zou worden door de politie. Ook dit jaar nog kreeg de politie tips van mensen die zeiden zeker te weten wie de serieverkrachter is.

De politiek-correcten hebben altijd gestaan voor de belangen van dit soort mensen. pas sinds kort hebben ze het onderspit gedolven:
  Door nieuwe wetgeving zijn sinds 2010 veroordeelden verplicht om dna af te staan, ook voor relatief lichte vergrijpen. Het is door deze wetgeving dat na bijna twintig jaar een zaak is opgelost die de regio Utrecht jarenlang in haar greep heeft gehouden.

Er is vermoedelijk best wel een zaak te maken door de slachtoffers vanwege de extra kwellingen die zij door machinaties van de politieke-correctheid, mensen als Theo de Roos en die van de Volkskrant en de rest van de politiek-correcte media, hebben moeten doorstaan.
    En het is verbijsterend, maar het kan altijd weer erger:


Uit: De Volkskrant, 30-10-2014, door Henk Müller

Twistgesprek | Henk Müller met Marie Rosenkrantz Lindegaard

Aanvallen is de slechtste verdediging bij een overval

Premier Rutte meent dat je overvallers best een paar ferme tikken mag geven. Maar werkt dat wel, of moet je van verzet afzien?


U wilt een discussie over hoe je te verdedigen tegen overvallers. Aanleiding is de overval op het juweliersechtpaar in Deurne waarbij twee doden vielen. Wat valt er te discussiëren? Het echtpaar handelde uit noodweer en is vrijgesproken.
'Het echtpaar is nu opnieuw bedreigd, nadat ze al een gewelddadige en traumatische overval hadden meegemaakt. Ik wil een discussie omdat uit mijn onderzoek is gebleken dat aanval de slechtste verdediging is tegen overvallers.'    ...


Red.:   Juist ja ... Omdat familie of bekende van het Marokkaanse tuig dat bij de overval op de juwelier isdoodgeschoten de zich verdedigd hebbende slachtoffers bedreigt, moeten we maar afzien van verzet bij overvallen door dat Marokkaanse tuig. Wie beweert er zulke stompzinnige dingen? Even voorstellen:

  Marie Rosenkrantz Lindegaard (1976) is geboren in het DeenseTønder. Ze studeerde antropologie in Kopenhagen en Amsterdam. Ze is onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.

Tja ... Antropologie ... Daar ga je ... Zelfs de Volkskrant-journalist is verbaasd:
  Politie en detailhandel adviseren het RAAK-principe te hanteren: Rustig blijven, Accepteren van de situatie, Afgeven van geld en goederen, Kijken hoe de dader eruitziet. Het ontbreekt er nog maar aan dat de overvaller een kopje koffie moet krijgen.
'Nee, ik vind dat een goed advies. De aanval is niet de beste verdediging tegen overvallers. Een van de opvallende uitkomsten van het onderzoek is dat de daders eigenlijk nooit met geweld beginnen. Ze gaan alleen tot geweld over als er verzet is.'

Ongelofelijk ... Iedereen met enig gezond verstand of oren aan zijn hoofd heeft inmiddles vernomen dat overvallers beginnen met erop los te slaan.
  Overvallers hebben vast een andere definitie van geweld.
'Klopt. Eén tik vinden ze geen geweld. Dat is, zeggen ze, om de shock te doorbreken zodat het slachtoffer daarna doet wat de overvaller wil.

Juist ja ... Overvallers melden dat ze één tik geven. Volgensde wteten van het onregelamtige werkwoord weet je dan voor zkerr dat ze allemaal beginnen met erop los te slaan. Dus deze mevrowu leidt aan de meest ernstige vorm van blindheid voor de werkleijkheid: ze is blind voor een werkleijkheid die in haar eigen hoofd zit. Waarvan er nog meer is:
  Maar je geeft het recht op zelfverdediging op. Daarnaast blijken slachtoffers trauma's als gevolg van geweld beter te verwerken als ze zich hebben verzet.
... Er is nog weinig onderzoek naar slachtoffers gedaan die zich hebben verzet, maar ze verwerken hun trauma's inderdaad beter.'

Juist ja ... De onderzoeker heeft een resultaat dat tegen haar conclusie in gaat, en dat heeft ze maar niet verder onderzocht. Dat moet je niet willen, een werkelijkheid die tegen je vooropgestelde conclusies ingaat.
    Maar wat heeft de antropoloog dan wel onderzocht? Hier is het antwoord, en een waardchuwing vooraf: stop nu het eventuele nuttigen van drank en vooral vast voedsel:
  Hoe weet u dat zo zeker?
'Ik heb de laatste anderhalf jaar, samen met collega's, voor dat onderzoek honderd overvallers gesproken over 156 overvallen die zij pleegden.

Bent u uitgelachen ...? De onderzoeker ontleent haar wijsheid dat het niet verstandig is geweld te gebruiken tegen overvallers, aan de mening van de overvallers.
    Tja ...
    Om dit artikel op te slaan, werd het laatste in deze folder aan de website toegevoegde artikel geopend. En u wilt het niet geloven, maar dit is de aanhef van dat artikel:


Uit: De Volkskrant, 09-10-2014, van verslaggeefster Margreet Vermeulen

Weerloze slachtoffers van jeugdig geweld roepen extra agressie op

Wat bezielt vechtende jongeren, zoals de 'kopschoppers' in Eindhoven, om een slachtoffer dat weerloos op de grond ligt nog eindeloos na te trappen? De Amsterdamse socioloog Don Weenink denkt een deel van het antwoord te hebben ...
    ... Het risico op extreem geweld neemt volgens Weenink toe als slachtoffers op de grond vallen, in de foetushouding gaan liggen of om genade smeken.


Red.:   Het precies tegenovergestelde van wat de Deense mevrouw stelt. Met als meest waarschijnlijke verklaring: ze zitten er alletwee hopeloos naast. Met als tegenovergestelde van wat deze lui beweren: overvallers moet je remmen door een beloning uit te loven voor iedereen die er eentje onschadelijk weet te maken, op welke manier dan ook, en dat kopschoppen maak je een einde aan door openbare geseling van de daders, liefst uit te zenden op televisie. Zodat het moreel vervallen tuig weet wat het te wachten staat, op het moment dat het de neiging voelt opkomen. Maar ja, iedereen weet dat dit wel werkt, dus de hele politiek-correcte elite is er mordicus tegen.
    "Hard optreden helpt niet". In ieder geval voor ook Amerikaanse negers een keiharde leugen:


Uit: De Volkskrant, 30-11-2015, van corrspondent Michael Persson

Reportage | Geweld in West-Baltimore

Politie trekt zich terug uit wijk van Freddie Gray

Vandaag begint in Baltimore de rechtszaak tegen een van de agenten die Freddie Gray arresteerden. Gray stierf. Zijn wijk is sindsdien alleen maar gewelddadiger geworden.


...    Het is vrijdagavond in West-Baltimore, de gewelddadigste buurt in een van de gewelddadigste steden van Amerika. Hier, in de North Stricker Street werd vorige week Levy Butler (28) doodgeschoten. Een van de 59 moorden dit jaar. Vooral sinds de dood van Freddie Gray, de zwarte jongen van twee blokken verderop die hier in april werd gearresteerd en vervolgens in een politiebusje in coma raakte en een week later stierf, is het geweld tomeloos. Het aantal moorden in deze wijk is dit jaar ruim verdrievoudigd.
    Baltimore is niet de enige. Chicago, Washington, Cleveland, Dallas: tientallen steden hebben te kampen met sterk stijgende moordcijfers. Drugs, bendes en de alomtegenwoordigheid van vuurwapens zijn belangrijke factoren, maar dit jaar is er iets bijgekomen. De politie zou terughoudender zijn geworden, na de met veel publiciteit omgeven en vaak door camera's geregistreerde incidenten van politiegeweld. Agenten zouden bang zijn geworden voor het lot van de zes collega's die Freddie Gray oppakten. ...
    Doet de politie minder? In Baltimore wordt het zo wel ervaren. 'Man, wat denk je zelf, 310 doden', zegt een zwarte jongen van een jaar of twintig op een straathoek, bij een auto op houten blokken in plaats van banden. 'De politie doet niks meer. Wij doen wat wij willen.'    ...


Red.:    En wat zij kennelijk willen, is moorden plegen. En tegen dat "moorden willen plegen"  helpt keihard optreden kennelijk uitstekend.
    Jaaaaaa, daa heb je weer zo'n sneumeisje dat niet heeft leren redenrnen en het van huis uit natuurlijk ook niet kon:


Uit: De Volkskrant, 08-09-2016, door Ianthe Sahadat

Interview | Marieke Liem, criminologe

'Lange celstraffen werken averechts'

Gevangenisstraffen langer dan acht jaar hebben een groot nadeel, ontdekte criminologe Marieke Liem. Het netwerk van familie en vrienden is na zo'n lange periode verdampt, waardoor de kans stijgt dat de ex-gevangene weer de fout in gaat.


Na een lange gevangenschap is de kans op een goede terugkeer in de samenleving klein. Dat ontdekte criminologe Marieke Liem van de Universiteit Leiden  ...


Red.:   En alweer genoeg. Conclusie: we moetem geen gevangenistraffen boven de acht jaat meer geven. Want dat betekent minder recidive, dus minder last voor de smaneleivng.
    Toch ...?
    Want als een misdaadpleger monder in de fout, en we hebben het hier over moordenaars a=want anders krijg je in Nederland van zijn algn zal ze leven geen acht jaat, dan zijn er minder moorden.
    Q.e.d.
    Afkorting van; Wat te bewijzen viel.
    En er zijn geen andere factoiren in nhetsnpel, wnat:
  Waarvoor is een straf bedoeld?
'Als vergelding: jij hebt mensen leed gegeven, nu geven we jou leed. Ter bescherming van de maatschappij. Om een voorbeeld te stellen: dit tolereren wij niet als maatschappij. Maar ook, en daar is veel te weinig aandacht voor: ter rehabilitatie en reïntegratie van de delictpleger.

En die vergelding kan dus best wel wat minder.
    Oh ja er staat nog iets: Ter bescherming van de maatschappij'' Daar wordt verder helemaal niets meer over gezegd. Dat gaan we hier dus maar eens doen.
    Voer in: de overtredingsdichtheid: niet de kans dat iemand na vrijlaitng opnieuw een misdaad pleegt, maar de kans per jaar dat hij dat doet. En neem daarvan het gemiddelde over vele gevallen.
    En neem voor deze grootheid, de plegerskans, een wat gemakkelijke waarde, zeg 10 procent per jaar.
    En stel dat die kans toeneemt met jaren zitten, zeg met 1 procent per jaar.
    En kijk naar twintig jaar na het plegen van de misdaad en neem aan dat ze allemaal tegelijk zijn gepleegd.
    Dan is na aht jaar vrijlaten de misdaadkans: 12 jaar lang 10 procent per jaar plegerskans.
    En is het na twintig jaar vrijlaten de misdaadkans: nul jaar lang 22 procent plegerskans per jaar.
    Drie keer raden wlek het voordeligst uitpakt voor de maatschappij ...
    Oftewel: het sneumeisje is even vergeten mee te nemen dat per jaar zitten de kans op een misdaad afneemt tot nul wegens onmogelijkheid, ook als de plegerskans toeneemt.
    En dat alles vanwege een ideologiesche voorinstelling, verwoord in de tussentitel:
  Tussentitel: Het aspect van vergelding is een veel te grote rol gaan spelen

Waarop de riposte luidt:
  De aspecten van politieke-correcteheid en in dit geval ook vrouwelijke "sneumenserigheid"  is een veel te grote rol gaan spelen

Er loopt een directe lijn van dit soort verhalen naar een huwelijksaanzoek aan Marc Dutroux of Joran van der Sloot.
    Overigens: er is vast van alles aan te merken op gevangenisstraf als vergelding, maar dan moet er iets voor in de plaats komen. Bijvoorbeeld lijfstraffen.
    Nog een "bevestiging" van het linkse feit dat minder politie en minder en lagere straffen ook minder misdaad met zich mee brengt:


Uit: telegraaf.nl, 08-02-2017. uitleg of detail

Bijna 90 doden door politiestaking Braziliëi

In bijna vijf dagen van staking door de politie in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo zijn 87 mensen door geweld om het leven gebracht. De meeste slachtoffers vielen in de hoofdstad Vitória, meldden de autoriteiten woensdag. Espíritu Santo aan de zuidoostkust is iets groter dan ons land en telt circa vier miljoen inwoners.

Door de golf van misdaad die de politiestaking heeft ontketend, houden scholen hun deuren dicht en is het openbaar vervoer stilgelegd. Ook blijven een aantal banken en winkels gesloten. De politiemensen eisen hogere lonen. Overleg over de beëindiging van de staking heeft dinsdagavond niets opgeleverd, meldden Braziliaanse media.    ...


Red.:   Maar, is ongetwijfeld de reactie: dit geldt alleen in achterlijke en barbaarse niet-westerse cultuten, en niet in westerse bschaafde landen ...


Naar Linkse denkfouten  , Politiek lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .