WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Denkmethoden: spiegeling

17 jun.2012

Hier worden wat voorbeelden van denkmethode van "spiegeling" verzameld, dat wil zeggen: van uitspraken gedaan in de media die door verwisseling van een paar termen de andere kant van de medaille belichten. Wat in de meeste gevallen laat zien dat er met de oorspronkelijke uitspraak het een en ander mis is. Inhoudelijk meestal de kwestie van eenzijdigheid, maar indien de inhoudelijke uitspraak gepaard ging met retorische trucs, wordt tevens de waarde van die trucs duidelijk. Zoals in het eerste geval, waarin de aanleiding de weerstand tegen de suggestie van de oprichting van sharia-rechtbanken in Nederland was (het volkomen multicultureel verdwaasde Engeland heeft ze wel) ( Volkskrant.nl, Opinie, 12-06-2012, door Malou van Hintum uitleg of detail ):
  'Waarom mag een moslim niet wat een jood of katholiek wel is toegestaan?'

Waarmee al onmiddellijk een paar andere fouten begaan worden, namelijk de leugen dat er in de katholieke kerk iets zou bestaan met dezelfde functie als een sharia-rechtbank (een sharia-rechtbank staat per definitie van de islam boven het seculiere gezag), en idem voor de Joodse religie.
    En ten tweede dat er überhaupt iets gelijkwaardigs zou zijn aan godsdiensten. Dat laatste gelooft tegenwoordig bijna iedereen wel, maar is en blijft opzichtige onzin: het geloof in Mammon-met-kinderoffers is religieus gezien gelijkwaardig aan alle andere geloven, maar toch mag je er geen godshuizen voor inrichten, noch het belijden.
    Maar je hoeft eigenlijk helemaal niet verder te denken als je gewoon wat spiegelt:
  Waarom mag een neo-nazi niet wat een jood of moslim wel is toegestaan?

De Volkskrant had dit ook door, en weigerde de volgende reactie:
  Ik las vanmorgen een bericht over neo-nazi's die verboden was een bepaald merk kleding te dragen - iets in verband met runentekens. Ik moest onmiddellijk aan dit artikel denken: Waarom mag een neo-nazi niet wat een jood of moslim wel is toegestaan?

Voor de volledigheid: hier is het bericht:(de Volkskrant, 14-06-2012, AP):
  NDP'ers weg door Thor Steinar-shirts

Acht extreem-rechtse leden van het parlement van de Duitse deelstaat Saksen zijn door voorzitter weggestuurd omdat ze kleding droegen die populair is onder Duitse neonazi's. De acht, allen lid van de extreem-rechtse partij NDP, mogen de komende drie zittingen niet bijwonen. Ze weigerden T-shirts en hemden uit te trekken van het merk Thor Steinar, dat bekendstaat om zijn kleding met runen-prints.

Waarna je ook aan de slag kan gaan met hoofddoeken, enzovoort.

Volgende: relcolumniste Sheila Sitalsing uitleg of detail , die natuurlijk met graagte meedoet met de hetze tegen de alewieten in Syrië. Die alewieten en sjiïeten hebben een goede relatie hebben met Rusland , dus wordt met fanatisme gelogen door de westerse media, die ieder verhaal van de tegenstanders, in dit soort conflicten (inter-etnisch of inter-religieus) voor 100 procent bestaand uit leugens met het uitsluitende doel de tegenstander zwart te maken, uitgebreid uitmeten, inclusief de gruwelijke beelden en interviews met kinderen die hele draaiboeken voordragen alsof ze ze uit het hoofd geleerd hebben, wat ongetwijfeld ook zo is - de truc is bekend van het Joegoslavische conflict. Hier is Sheila's bijdrage (de Volkskrant, 13-06-2012, column door Sheila Sitalsing uitleg of detail ):
  'Het kan nog veel langer zo met kindermoordenaar Assad. Kijk maar'

De kindermoordenaar Assad moet weg, verjaagd, klinkt het. Want dit kan niet langer zo. Jawel hoor, schrijft Sheila Sitalsing. Kijk maar.

De spiegeling is weer behulpzaam:
  Het kan nog veel langer zo met de soennitische kindermoordenaars. Kijk maar

De soennitische kindermoordenaars moeten weg, verjaagd, klinkt het. Want dit kan niet langer zo. Jawel hoor, schrijft Sheila Sitalsing. Kijk maar.

Er is alleen een klein probleem: in de media wordt het inter-religieuze aspect zo zorgvuldig als men maar enigszins kan onder het tapijt geveegd. Er zitten tenslotte ook veel van die twee groepen in Nederland, hè. En je mag vooral geen slapende honden wakker maken. Hier bestaat de eerst denkmethode dus al met het uit zijn omhulling halen van de spiegel ... 
    Overigens: ook deze reactie werd geweigerd, natuurlijk. te pijnlijk, die onthulling van een stinkende eenzijdigheid, en ook te beledigend voor de moslims die natuurlijk uitsluitend zeer vreedzame mensen zijn ...

Een geheid slachtoffer voor spiegeling: de kromredenaar en rabiaat leugenaar Arnon Grunberg uitleg of detail (de Volkskrant, 18-06-2012, column door Arnon Grunberg):
  Schade

...    Volgens de VVD is ontwikkelingssamenwerking het behartigen van Nederlandse belangen in het buitenland. Klopt, maar Nederlandse belangen schaden dikwijls de belangen van anderen.  ...

Reactie: Klopt, maar de belangen van anderen schaden dikwijls de belangen van Nederland.
  Denk aan producten die voor Nederlandse bedrijven worden gemaakt in Azië of Afrika onder arbeidsomstandigheden die misdadig zijn.

Spiegeling: denk aan de misdaden die door Afrikaanse en andere allochtone immigranten worden begaan  in Nederland waardoor ze vijf keer zo crimineel zijn als de rest van Nederland uitleg of detail . En net als voor Sitalsing geldt: Arnon Grunberg is fanaat Nederland-hater uitleg of detail .

Volgende patiënt: de hulpverleners-ideologie: (de Volkskrant, 18-06-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Carlijne Vos):
  Eigen volk eerst

De VVD schaadt de belangen van haar eigen achterban met het voorstel te schrappen op ontwikkelingshulp

Spiegeling:
  Eigen volk laatst

De Volkskrant schaadt de belangen van haar eigen achterban met het voorstel niet te schrappen op ontwikkelingshulp

Het middel is zo makkelijk en krachtig ... 

En weer eentje. En weer is het doel een ideologie: migratiefundamentalisme (de Volkskrant, 19-06-2012, door Arie Elshout):
  'De grenzen moeten open, dus niet dicht'

Overal leidt immigratie tot tweespalt in de politiek, ook in de VS. De kracht van Amerika is dat zij altijd een immigratieland is geweest, zegt hoogleraar Robert Lang. 'Immigratie is een noodzaak.'

Het argument in de kop en van de ideologie afgekort: Immigratie is een GOEDE zaak. Alle immigratie. En let op de hoofdletters. En dus ook voor Amerika. Volgens Robert Lang. En hier is de weerlegging: Immigratie is goed, dus immigratie is goed voor Mexico, dus:
  De Mexicaanse grenzen moeten open

Immigratie is een noodzaak. Mexicanen in Amerika moeten terug naar Mexico.

Gevolgd door het voorbeeld van een Mexicaan die terug is gegaan naar Mexico en daar miljonair is geworden.

In een moordend tempo, de volgende ideologie: multiculturalisme en islamofilie (de Volkskrant, 19-06-2012, column door Pieter Hilhorst, politicoloog):
  Nationaal egoïsme

Tussentitel: De VVD verraadt de universele waarden waar zij pal voor zegt te staan

Geen bezuiniging is zo populair onder de Nederlandse bevolking als korten op ontwikkelingssamenwerking. Het mag dan ook niemand verbazen dat de meest opportunistische partij van Nederland, de VVD, deze bezuiniging heeft omarmd. Rutte is een politicus met een rubberen ruggegraat. Moet hij voor de macht buigen naar rechts, dan doet hij dat. Dan zwijgt hij in alle talen over het Polenmeldpunt of welke andere belediging van Wilders dan ook. ...

Pieter Hilhorst en zijn mede-multiculturalisten en -islamofielen zwijgen in alle talen over de "Joden zijn apen"-beledigingen van de moslims uitleg of detail

De volgende toont de algemene toepasbaarheid van de methode (Volkskrant.nl, Opinie, 21-06-2012, door Marco Visser uitleg of detail ):
  Oermens leefde helemaal niet in harmonie met natuur

Het romantische beeld van de oermens die in harmonie leeft met de natuur klopt niet. Gemeten naar hedendaagse maatstaven gingen zij allerminst duurzaam met hun omgeving om, stellen onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Minnesota. ...

Dat 'in harmonie met de natuur' is een ideologische dwaasheid van cultureel antropologen, en andere mensen van de soort Jean-Jacques Rousseau en Claude Levi-Strauss. Voor de weerlegging is geen wetenschappelijk onderzoek nodig - slechts een beetje gezond verstand en de volgende spiegeling: Het idee dat de mens vroeger in harmonie leefde met de natuur, is even zinnig als het idee dat de natuur vroeger in harmonie leefde met de mens. 

Hijg, hijg, weer eentje (de Volkskrant, 23-06-2012, door Frank Kalshoven, directeur van De Argumentenfabriek):
  De ontslagdiscussie gaat niet diep genoeg

Minister Kamp van Sociale Zaken maakt vaart met de afspraken uit het Lenteakkoord over ontslagrecht. ... Naar mijn smaak blijft de discussie te veel aan de oppervlakte. ...

Frank Kalshoven is ex-chef-economie van de Volkskrant, en een neoliberaal uit zo'n diepe overtuiging dat hij vermoedelijk een altaar voor de god Mammon in zijn huiskamer heeft staan. Zo is hij de herïntroduceerder in Nederland van de "homo economicus" en  uitvinder van de term bv-Ik uitleg of detail . En deze Frank Kalshoven gaat nadenken over het ontslagrecht. De uitkomst is voorspelbaar:
  Nadenkend langs de lijnen van twee volwassen contractpartijen - werkgever en werknemer

Hetgeen volkomen equivalent is aan:
  Werkgever en werknemer zijn volkomen gelijkwaardige contractpartijen

Ziet u die twee volwassen contractpartijen, gelijkwaardige contractpartijen, al naast elkaar? De directeur met een personeelsmanager en een juridische afdeling plus genoeg geld om processen te voeren tot voor de Hoge Raad, versus de lopende-bandmedewerkster die moeite heeft met rekensommen en geen cent te makken.
    Welke overwegingen je kon kortsluiten door een simpele spiegeling:
  Werkgever en werknemer zijn volkomen ongelijkwaardige contractpartijen

Het is volkomen duidelijk dat de laatste stelling oneindig veel dichter bij de waarheid ligt dan de eerste.

De volgende komt weer van bekende vruchtbare grond. Eerst een versie zonden de koppen om te vertellen waar het over gaat (Joop.nl, 13-07-2012, door Theo Brand - Eindredacteur De Linker Wang):
  ...

PVV-Kamerlid Richard de Mos is de klos. Zelfs als hij steun zou krijgen van alle PVV-kiezers, dan nog heeft hij het nakijken. Omdat de grote partijleider ‘Njet’ zegt, staat hij niet op de kieslijst. ...

Gevolgd door de bekende volkomen van iedere inhoudelijk argument gespeende tirade vol onderbuikgevoelens. Veroorzaakt door het nieuwe hete haatpunt richting Wilders: hij is tegen Europa. En daar zijn de haatzaaiers van Joop.nl natuurlijk unaniem hartstikke voor: een Europese Imperium, Nederland opheffen, en volkomen open grenzen. Welk loffelijk streven aangejaagd wordt, door bestrijding van de Grote Vijand, met de volgende koppen:
  Autoritaire PVV past niet in ons vrije land

Vrijheid en democratie vragen om politieke partijen die zelf ook werken en georganiseerd zijn volgens de principes vrijheid en democratie.

Welke aanval dus meteen in zijn tegendeel kan worden verkeerd, met de volgende spiegeling (de PVV is voornamelijk berucht in de kringen van de autuer vanwege haar standpunten tegen de islam):
  Autoritaire islam past niet in ons vrije land

Vrijheid en democratie vragen om religies die zelf ook werken en georganiseerd zijn volgens de principes vrijheid en democratie.

En met dit recept voor het oog kan de lezer zelf varianten aangaande de volstrekt ondemocratische entiteit genaamd de Europese Unie  verzinnen.

Een voorbeeld uit de wereld van de filosofen, van de soort die losgelaten wordt op het publiek (de Volkskrant, 16-07-2012, door Hans Schnitzler, filosoof en columnist voor de Volkskrant):
  Wantrouw statistieken, negeer peilingen

In de statistiek draait het om gemiddelden. Maar juist het uitzonderlijke bepaalt meer dan eens de loop der gebeurtenissen.

In de rubriek Ideologie, denkafwijkingen uitleg of detail is dit wat uitgebreider geanalyseerd. Maar al die moeite kan je jezelf besparen, als je gelooft in de waarde van spiegeling. Dan krijg je namelijk dit:
  Wantrouw politici, negeer opiniemakers

En speciaal filosofen, want wat daar allemaal aan onzin uit komt ...

De kosten van de AWBZ zijn uit de hand aan het lopen, en drie bestuurders signaleren dit, gepaard gaande met de vraag: "Wat is er nu eigenlijk echt nodig?" Een voorgaande reagerende briefschrijver heeft al gewezen op de toename van de omringende bureaucratie - merkbaar op talloze plekken in de maatschappij. De volgende briefschrijver lost een ander deel van het probleem op (de Volkskrant, 17-07-2012, ingezonden brief van Aad Overgaag, Warmond):
  AWBZ 2
Elke generatie lijkt haar eigen taboe en crisis te hebben. In de jaren tachtig werd door de toen heersende crisis de WAO aangepakt. Nu lopen de kosten op door het toenemende beroep op de AWBZ. Weer maakt de crisis het probleem zichtbaar.
    De drie kenners geven een analyse van de ontwikkeling (Ten eerste, 13 juli). ...
    De heer Meerdink [één van de drie bestuurders, red.] zou ik willen zeggen:'joh, hebben jij (en je collegae) dat boven-Balkenende salaris wel nodig?' Ook hier geldt dat de trap van bovenaf moet worden geveegd.

Mooi, hè, zo'n spiegeling. Wat ze echt nodig hebben, houdt op ergens rond de één keer modaal. De rest is puur haantjesgedrag, pikken wat je pikken kan, en andere vormen van volstrekt overbodige zaken. Hetgeen geldt voor het overgrote deel dat dat bovenmodaal krijgt, en vrijwel iedereen boven twee keer modaal. Tezamen met de beperking van de AWBZ, kunnen dus al die hoge inkomens tot 80 of 90 procent belast worden.
    Schoonvegen, die maatschappelijke AWBZ trap. Van boven naar beneden.
    Meer voorbeelden van dit soort spiegelingen hier uitleg of detail .

De redactie maakt school met haar reacties bij de Volkskrant. Hier de kop van het artikel (Volkskrant.nl, Opinie, 17-07-2012, column door Johan Fretz uitleg of detail ):
  Johan Fretz: 'Waarom stuurt Geert z'n zoveelste infantiele video de wereld in? Omdat het werkt'

En nog voor de redactie had kunnen reageren:
Reacties
...
Robbert L.

Waarom stuurt Johan Fretz z'n zoveelste infantiele column de wereld in? . Omdat het werkt.
18/07/12 12:39

En een poosje later:
Nickloos
Waarom slingert Johan Fretz z'n zoveelste infantiele column de wereld in? Omdat het werkt. Fretz gaat straks ook los op Roemer. Omdat het werkt. Laat fret Fretz gedecolumniseerd worden!
18/07/12 15:53

Je moet toch op zijn minst een halve randdebiel zijn om je aan zoiets bloot te stellen ... Hetgeen trouwens óók diverse mensen constateerden.

Multiculturalisten zijn van die makkelijke slachtoffers. Een Saoedische judoka werd (eventjes) geweigerd op de Olympische Spelen om met een hoofddoek te mogen meedoen (Volkskrant.nl, Opinie, 31-07-2012, door Maarten Keulemans uitleg of detail ):
Zo'n arme judoka haar hoofddoekje afpakken, dat is gewoon pesten'

De reactie is weer zo voor de hand liggend:
  'Zo'n arme judoka haar hoofddoekje (verplicht) opzetten, dat is gewoon pesten'

Ippon ...

Vooral met koppen blijft het erg leuk (de Volkskrant, 28-07-2012, door Leen Vervaeke):

Spierballentaal helpt niet tegen moslimradicalisme3

En daar is 'ie:
  Niks-zeggen helpt tegen moslimradicalisme

Volgende.

En dat is een herhaling, qua persoon (Volkskrant.nl, Opinie, 28-08-2012, door Malou van Hintum uitleg of detail ):
  'Meeleven met slachtoffers, niet met daders. Hoe hardvochtig wil je zijn?'

Een hardvochtige partij als de VVD krijgt mijn stem in elk geval niet, zegt zwevende kiezer Malou van Hintum.
.

Ik reed gisteren op de snelweg langs een reuzengrote verkiezingsposter van de VVD waarop stond: 'Meeleven met slachtoffers. Niet met daders'. Ik weet dat de VVD geen fijnzinnige partij is. Maar ik schrok ervan dat de liberalen deze gedachte kennelijk tot de kern van hun boodschap rekenen.  ...

Zijn deze gedachten, of beter: emoties, terecht? Het is weer simpel: draait het om:
  'Meeleven met daders, niet met slachtoffers. Hoe hardvochtig wil je zijn?'

Kijk, er is heel weinig twijfel dat dit absurd en weerzinwekkend is. En als je de twee standpunten tegenover elkaar zet, en dan ergens het evenwichtspunt gaat zoeken, dat dit evenwichtspunt zeer dicht bij het pro-slachtoffer extreem ligt.

Een bron van een schier oneindige hoeveelheid vuilspuierij is successchrijver Arnon Grunberg (de Volkskrant, 10-12-2012, column door Arnon Grunberg):
  Beschaving

Was Nederland vroeger een beter land dan nu? In een interessant stuk dat zaterdag in de Volkskrant stond, meent Sander van Walsum van wel. Ik betwijfel dat. Ja, vroeger waren de Nederlanders meer onder elkaar. Vandaar dat veel Nederlanders moeite hadden met de paar Joden die in 1945 uit de concentratiekampen terugkeerden. Dat was niet de bedoeling.   ...

De successchrijver Arnon Grunberg, mogen we nu constateren omdat hij het zelf heeft ingebracht, is van joodse afkomst. Die dus bij deze de Nederlanders beschuldigt van jodenhaat na de oorlog, en dus ook beschuldigt mag worden van soortgelijke zaken indien van toepassing. Hetgeen nodig was om op hem een spiegeling te mogen toepassen. Hier is zijn uitspraak:
  Een misdaad verklaren door te wijzen op de etnische afkomst van de dader lijkt mij reductionisme. ...
    Het is mijn hypothese dat het IQ van daders van zogenoemd zinloos geweld aanmerkelijk lager zal zijn dan het IQ van daders die op grote schaal fraude hebben gepleegd.
    Om het beschavingsproces verder vooruit te helpen zullen wij, vrees ik, het aantal domme mensen op deze wereld moeten reduceren.

Gespiegeld:
  Om het beschavingsproces verder vooruit te helpen zullen wij, vrees ik, het aantal mensen met hoog IQ op deze wereld moeten reduceren.

Dus te beginnen met mensen van het soort Arnon Grunberg dat dit soort uitspraken doet.

Van de plaats waar je in de Volkskrant veruit het meeste gezonde verstand vindt (de Volkskrant, 23-02-2013, ingezonden brief van Ruud Nijhof, Amsterdam):
  Lobby

Tja, Wouter, je hebt natuurlijk gelijk met je opmerkingen over Elco Brinkman, voorzitter van de fractie van het CDA in de Eerste Kamer en lobbyist-voorziter van Bouwend Nederland (O&D, 21 februari).
    Ik ben daarom ook zo benieuwd naar je komende column over Marleen Barth, voorzitter van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer en lobbyist-voorzitter van GGZ Nederland.

Een persoon met enige achting voor zichzelf zou meteen stoppen met zijn column, en eigenlijk ook zijn andere werk, en een paar jaar lang gaan mediteren in een Tibetaans klooster. Of zoiets. Gelukkig hebben dit soort mensen geen enkel eergevoel, in ieder geval in dit opzicht, want dan zouden de kranten wel heel leeg raken, en zouden de lezers op zoek moeten naar een andere vorm van zottentheater.

Na vijf jaar crisis waren er eindelijk een paar mensen uit sekte der economen zo ver om de nationalisatie van banken voor stellen, onder het motto: "Als wij als staat moeten opdraaien voor de kosten, willen we ook de baten vangen" uitleg of detail . De bankier was het natuurlijk niet mee eens, en had een paar "sterke" argumenten (de Volkskrant, 03-06-2013, door Wim Boonstra, hoofdeconoom Rabobank en bijzonder hoogleraar aan de VU):
  Financiële diversiteit maakt banken sterker

Tussentitel: Overheid en geldcreatie niet altijd gelukkige combinatie

Waarop de spiegeling onmiddellijk uitkomst biedt:
  Particulier en geldcreatie altijd ongelukkige combinatie

En ook dat is weer afgehandeld.

Volgende prominente slachtoffer: minister van Onderwijs Jet Bussemaker (de Volkskrant, 20-09-2013, door Maartje Bakker):
  Interview | Jet Bussemaker, minister van Onderwijs

'Geld alleen maakt geen goed onderwijs'

Historisch moment donderdag: de ondertekening van het Nationaal Onderwijsakkoord in Den Haag. Het moet Nederland weer 'geweldig onderwijs' geven, stelt minister Bussemaker enthousiast. Wie daarvoor moeten zorgen? Alle leraren.

Vul het zelf maar in:
  Geen geld maakt waardeloos onderwijs

Volgende ...

Iemand met wetenschappelijke pretenties en een geheime ideologie (de Volkskrant, 31-08-2013, door Martijn van Calmthout):
  Interview | Daniel Sarewitz

'Politiek is geen zaak van rationaliteit'

Meer wetenschap leidt tot een betere democratie, denken veel wetenschappers.


Tussentitel: 'Uiteindelijk compliceert de groeiende stapel rapporten de discussie en dat schaadt ook het aanzien van de wetenschap'

Hij mag dan maandelijks een column schrijven in het tijdschrift Nature, Daniel Sarewitz krijgt geregeld het verwijt tegen de wetenschap te zijn. 'Minder dan toen ik begon. Maar het doet mensen kennelijk wat als je zegt dat méér wetenschap niet per definitie beter is.' ...

Het wordt een automatisme:
  Politiek is een zaak van irrationaliteit

Minder wetenschap leidt tot een betere democratie, denken veel politici.

En daar staat onze "wetenschapper" met de neoliberale ideeën: met de broek op de enkels ...

De volgende is een makkelijk slachtoffer (de Volkskrant, 04-01-2014, ingezonden brief van Johan van Erp, student sociologie aan de Universiteit Utrecht):
  Alcoholverbod 16-jarigen lost niets op

Op 1 januari komt er een algeheel verbod op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Doel van deze maatregel is het beperken van de risico's die het drinken van alcohol op jonge leeftijd met zich meebrengt, zo valt te lezen in de diverse nota's. ...
    ... Om jongeren bewust te maken van de gevolgen van alcoholgebruik zullen andere wegen bewandeld moeten worden dan een alcoholverbod.

Dit zijnde de eerste en de laatste zinnen van een vrij uitgebreide ingezonden brief, met daar tussenin een hele boel bla bla, waarin de student sociologie een proeve van zijn kunnen afgeeft. Op het vlak van woordjes-rijgen. De inhoud is natuurlijk in een pennestreek afgedaan, door gewoon even de kop te spiegelen: "Alcohol vrijlaten 16-jarigen lost iets op". Of de eigenlijk beter spiegelende spiegel:
  Alcohol vrijlaten 16-jarigen lost alles op

Die student gaat dus een mooie carrière in de sociologie tegemoet.

Inmiddels ook al weer achter de rug, augustus 2014: "Het vervolgen van ISIS-jihadi's lost niets op"- misschien binnenkort uitgebreider. Ondertussen van een ander politiek terrein: de begeesterende toespraak. Huidig kampioen: Diederik Samsom, PvdA-leider - een paar citaatjes uit zijn laatste schriftelijke bijdrage, plus het cruciale deel aan het einde (de Volkskrant, 23-08-2014, door Diederik Samsom, fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer):
  We moeten steviger op eigen benen staan

We mogen de fragiele vooruitgang in Nederland niet laten wegspoelen door de rampspoed elders.


Tussentitel: Voedingsbodem voor wederzijds onbegrip is nog vruchtbaar in Nederland

Velen van ons gingen deze zomer in met een langzaam groeiend gevoel van optimisme. Nog lang niet alle problemen waren opgelost, maar wie begin juli de sfeer onder vakantiegangers proefde op de vliegvelden en bij de wegrestaurants bemerkte veel meer optimisme dan een jaar eerder.
    Hoe anders liep het. De gehele zomer rolde het ene na het andere afschuwelijke bericht over onze schermen. ...
    Er gaat ook veel goed, maar we mogen die fragiele vooruitgang nu niet laten wegspoelen door de oorlogen elders. Dat betekent dat er op alle fronten een tandje bij moet. ...
    Nederland heeft daarvoor ongekende mogelijkheden. ...
    Er is ondanks de nieuwe realiteit dan ook geen reden tot somberen. We zijn een prachtig, sterk land met een groot gevoel van saamhorigheid. De manier waarop Nederland met de vliegramp is omgegaan toonde dat andermaal aan. Het wordt niet allemaal minder. We zijn juist op zoek naar méér. Meer stabiliteit, meer duurzaamheid, meer welzijn. Meer optimisme, meer visie, meer samenwerking. Daar ligt het Nederland van de toekomst. De toekomst van onze kinderen. De PvdA wil samen met anderen werken aan dat land van rechtvaardigheid en vooruitgang. Ook nu het moeilijk is, juist nu het moeilijk is.

Prachtig, toch ...? Samsom heeft er een hele verkiezing mee gewonnen, met dit soort pyscho-babbel. Deze redactie sprak destijds, juli tot september 2012 liep zijn uitvoerig door de media gecoverde en ondersteunde campagne, het vermoeden uit dat hij in de vakantie van 2012 een cursus neuro-linguïstisch programmeren had gevolgd. Men vrat het als ware het kaviaar gevuld met truffels.
    Maar iemand anders dan deze redactie paste de methode van de spiegeling toe (Joop.nl, 23-08-2014, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail ):
  De leegte in en om Diederik Samsom

Jij en ik hebben het niet zo in de gaten, maar de Eerste Kamerverkiezingen komen eraan. Nederlanders reageerden tot nog toe met matheid als hen gevraagd werd een stembusgang te maken voor de Provinciale Staten, maar volgend jaar wordt dat wellicht anders. ...
    Natuurlijk predikt Samsom weer zijn nieuwe industriële revolutie zonder erbij te vertellen hoe je aan de benodigde miljardeninvesteringen komt. En dan – laten we het nog eens herhalen: "Meer stabiliteit, meer duurzaamheid, meer welzijn. Meer optimisme, meer visie, meer samenwerking."
    Om te zien of een stelling aanleiding kan geven tot een zinnig politiek debat, is het altijd goed om haar eens om te draaien. Komt er dan iets uit wat een concurrerende staatkundige stroming voor haar rekening kan nemen? Zo niet dan is het lege praat. De proef op de som levert op: "Meer instabiliteit, meer verkwanseling van de hulpbronnen, meer ongemak. Meer pessimisme, meer oogkleppen, meer conflict."     ...

Eén tik, en volkomen knock-out. Van der Horst, zelf een ernstige kwezel, maakt van de conclusie iets makkelijks:
  Holle vaten klinken het hardst.

Diederik Samsom is beslist geen hol vat. Wat Diederik Samsom is, is een doortrapte bedrieger die zijn nomadistische Nederland-slopende ideologie uitleg of detail (het meest spant hij zich voor vluchtelingen, asielzoekers, illegalen en dergelijke, oftewel: immigranten waaraan Nederland kapot gaat) verbergt achter nobel klinkende praatjes.

GeenStijl gebruikt spiegeling graag in de "strijd" tegen de islam (GeenStijl.nl, 12-09-2014, door Pritt Stift uitleg of detail ):
  KIJKTIP. Bier. Nootjes. Bier. Bier. MultikulTV!Zo. Beste man met muts, in dat nieuwe programma Typisch Nederlands Big Brother WegMetOns van Jeroen Pauw zometeen straks op NPO1. Dus jij hebt er moeite mee dat er alcohol op tafel komt. Tut-tut-tut. Weet jij waar ik moeite mee heb? Ik heb er moeite mee dat jij zo'n mal mutsje draagt. Ik heb er moeite mee dat jij zo'n middeleeuwse baard hebt. Ik heb er moeite mee dat jij in een jurk loopt. Ik heb er moeite mee dat jij je vijf keer per dag aanstelt voor je imaginaire vriendje. Ik heb er moeite mee dat jij schapen onverdoofd de keel doorsnijdt. Ik heb er moeite mee dat jij de genitaliën van wilsonbekwame kindertjes verminkt. Ik heb er moeite mee dat jij vrouwen opsluit in huis en hoofddoek. Ik heb er moeite mee dat jij dat malle boek met die soera's bovengeschikt acht aan onze grondwet. Ik heb er moeite mee dat jij die idiote ideologie niet gewoon achter je eigen voordeur kunt houden, maar aan iedereen drammerig opdringt. Gast. ...

Kaboem!

De volgende is weer een één-regelig geval (Joop.nl, 08-02-2015, door Erwin Lamme - Journalist uitleg of detail ):
  Ook de islam hoort bij Europa ...

En de ook één-regelige weerlegging:
  Ook het christendom hoort bij de Arabische wereld

Gevolgd door een homerisch hoongelach ( in internettaal: ROFLOL)

Overigens is deze relatief onschuldige auteur uitgekozen vanwege het gemak van de kop. Maar figuren als president François Hollande van Frankrijk, bondskanselier Angela Merkel van Duitsland en minister Lodewijk Asscher van Nederland hebben zich in bijna identieke bewoordingen uitgelaten. En dat allemaal omdat de moslims voor de zoveelste keer met de daad hebben aangetoond dat het laatste wat ze zijn is "bij Europa horen" (iets met een ideologische massamoord of zo uitleg of detail ).

Een bijna gelijktijdig en identiek geval (de Volkskrant, 11-02-2015, van correspondente Leen Vervaeke):
  'De islam kan zich perfect aanpassen'

De rechter doet uitspraak in het Belgische terrorismeproces. Fouad Gandoul weet hoe moslimjongeren radicaliseren - hij deed het zelf- en hij weet hoe je het tegengaat.

Hier gaat de spiegeling in twee stappen:
  Het christendom kan zich perfect aanpassen

Aan te vullen met: "Alleen hebben ze er zo'n vijfhonderd jaar over gedaan, en zijn zij begonnen met een stuk kleinere achterstand ... "

Ook in de vluchtelingendiscussie is men nu aan het komen van de "Het zijn mensen"-fase in die van de meer concrete punten - die dan  ook onmiddellijk afgedaan kunnen worden (Joop.nl, 10-08-2015, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail ):
  Nieuw ijzeren gordijn om Europa biedt geen veiligheid

Han van der Horst: Steeds meer mensen in ons werelddeel denken dat muren en prikkeldraad het enige antwoord zijn op de vluchtelingencrisis

Hier is de spiegeling:
  Steeds dezelfde journalisten, publicisten en deskundigen schrijven dat het onbeperkt binnenlaten van groepen die elkaar in eigen land naar de keel vliegen meer veiligheid biedt

Dag, Han.


Naar Denkfouten  , Alg. semantiek, lijst  , Alg. semantiek, overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .