WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Ideologie: extreme denkafwijkingen

24 okt.2010

De meest opvallende extremen van de gevolgen van ideologisch denken zijn te vinden op en onder fora en blogs op het internet, vooral bij zaken aangaande immigratie en integratie - het equivalent van de stelling dat de aarde plat is, komt daar zo'n beetje om de vijf bijdragen voorbij. Het onderstaande is een enkel geval afkomstig van een persoon die er ook in grossiert - het gaat om de reactie, uitleg volgt erna:


Van: Volkskrant weblog, 23-10-2010, door Maria Trepp

Racisme en anti-racisme aan de Universiteit Leiden

Buitengewoon verheugd ben ik met het artikel van Wim Willems in de Volkskrant van vandaag “God noch genen bepalen onze toekomst” ...


Reacties:
...
Maria Trepp 23-10-2010 18:19
oh vandyke je bent me voor ik heb nog geen tijd gehad voor de NRC.. ik kijk straks!
Zweden, ik huilde bijna toen ik las van de schutters...

Wat staat ons nog te wachten???


Red.:    Maria Trepp doelt niet op dit verhaal over de moord door allochtone criminelen op de juwelier Hund - Hund is geen Zweed maar een autochtone Nederlander:


Uit: De Volkskrant, 21-10-2010, door Joost Ramaer

Ook de dood van Hund was groot nieuws

Joost Ramaer | De auteur is redacteur van De Nieuwe Reporter. ... de ochtend van 7 oktober was er nog een dode: Juwelier Fred Hund werd doodgeschoten. Daarvan werd slechts kort, neutraal en afstandelijk kond gedaan.

    ... Donderdag 21 oktober herdenken wij, als het goed is, nog een andere dode die twee weken geleden overleed: de Amsterdamse juwelier Fred Hund. Op dezelfde ochtend waarop Kamerling een einde aan zijn leven maakte, werd Hund doodgeschoten tijdens een overval op zijn winkel aan de Jan Evertsenstraat in Amsterdam Oud-West, op een paar minuten lopen van mijn huis. Alle grote media brachten zijn dood neutraal en afstandelijk, zoals Vasterman voorstaat, in de vorm van een kort nieuwsbericht. De herdenking voor en door de buurt, een dag later in de nabije Jeruzalemkerk, leidde tot enkele sobere verslagen.   ...
    Het is heel vreemd hoe zoiets werkt. De Baarsjes, de buurt waar ik woon en waar de Hunds hun winkel hadden, wordt al tijden geteisterd door steek-, schiet- en vechtpartijen. Mijn eigen huis was, jaren geleden, voorwerp van een bijzonder brutale inbraak – ’s ochtends vroeg, een uur voordat we zouden opstaan.   ...


Red.:   Misschien doelde ze dan op dit geval:


Van: barenakedislam.wordpress.com, 12-05-2010.

“BRUTAL VIOLENT RAPE” – What Muslim men and Norwegian women have in common

The statistics here are stunning. Of the past 41 investigated “brutally violent” rapes, 100% are from immigrants of mostly MUSLIM backgrounds while 0% are from the indigenous Norwegian men.

If Norwegian TV can go this far, the truth must be far far worse, given Norway’s state of advanced dhimmitude. I bet none of the Africans where Christians for example. It is interesting that far-left Norwegian TV elected to go with a truly racist spin on this issue, rather than dare breach the taboo of Islam, the likely real motive for this behaviour as Islam preaches that non-Muslim women are wanton sluts typically, and war-booty as well, “What your right hand possesses” etc.

This short news clip details 41 brutal violent rapes of Norwegian women by “African and Turkish” Muslims.Red.:   Nee, hierop doelt Maria Trepp dus ook niet. Want deze, voorgaande en soortgelijke zaken hebben veel weg van een systematische campagne van diverse groeperingen van allochtone immigranten jegens de autochtone bevolking, overal in Europa, die dan ook in de honderdduizenden uit de gemengde wijken is weggevlucht. Maar daar hebben multiculturalisten geen enkele traan over gelaten.
    Waarop doelt Maria Trepp dan? Zij doelt op dit bericht:


Uit: Volkskrant.nl, 22-10-2010, ANP

Weer willekeurige immigranten beschoten in Zweden

In de Zuid-Zweedse stad Malmö zijn weer immigranten onder vuur genomen. Twee vrouwen raakten in hun huis gewond, toen iemand ze vanaf de straat beschoot. Beide vrouwen zijn immigrant uit een niet nader genoemd Europees land, zo meldden Zweedse media vrijdag.

De beschieting gebeurde donderdagavond laat. De twee slachtoffers stonden in de keuken. Een werd geraakt in een arm, de ander in haar rug. Een getuige zou na de schietpartij een man hebben zien wegrennen.

Waarschuwing
De politie in Malmö had donderdag gewaarschuwd voor een of meerdere schutters die het hebben gemunt op immigranten. Sinds oktober vorig jaar zouden er ongeveer vijftig schietincidenten geweest in Malmö en omgeving. De politie van Malmö heeft nog geen idee wie er achter zit. In zeker vijftien gevallen gaat het mogelijk om één en dezelfde schutter.   ...


Red.:   Natuurlijk is volstrekt onbekend wat motief en afkomst van de dader zijn. Maar waar de Volkskrant die motieven en afkomst in het Nederlandse situatie sinds enige tijd consequent weglaat, omdat het in meer dan de helft van de gevallen afkomstig vanuit de 10 procent allochtone immigranten, wordt er in dit geval wel enige duidelijkheid gegeven:
  In Zweden is sprake van toenemende spanning rondom immigratie. Bij de verkiezingen van september behaalden twintig leden van een uiterst rechtse partij zetels in het parlement.

Een eenzijdigheid van berichtgeving die ook al een teken is van een sterke verzwakking van het kritische denken, natuurlijk.
    Het geval van Maria Trepp spant echter een vrijwel onbereikbare kroon. Tot tranen toe geroerd is ze door het lot van die arme, sneue, zielige, teddybeertjes van een immigranten ....
    Dit soort gevallen nadert de noodzaak van op zijn minst langdurige psychologische en behandeling, en zal dus waarschijnlijk nooit goed komen.
    Verdere voorbeelden van door ideologie veroorzaakte verzwakking van het kritische denken zijn bijvoorbeeld te vinden in alle "linksige" en dus ook multiculturalistische publicaties , maar dan meestal in de geparfumeerde vorm van het nette taalgebruik. De rauwe vorm als hierboven komt van het Volkskrant-weblog , waar er nog veel meer van dit soort uitingen en mensen te vinden zijn, mede veroorzaakt omdat een opvallend groot deel van de bloggers aldaar in het buitenland blijkt te zitten of ooit van het buitenland afkomstig is, en dientengevolge behept is met de meest ernstige vorm van multiculturalisme en migratiefundamentalisme - waarbij je je kan voorstellen dat de gedachtengang die zich in het hoofd afspeelt als volgt werkt:
1.  Alle migratie is goed.
2.  Moslims of allochtonen zijn migranten.
3.  Ergo: moslims of allochtonen zijn goed.
    Met deze regel in het hoofd worden de veelvuldige emotionele uitbarstingen zoals die van Maria Trepp enigszins begrijpelijk. Maar het is natuurlijk de geformuleerde gedachtengang die gestoord is. Waarin het draait om de allereerste aanname. Een aanname die sterk ingebakken is in het hoofd van migranten, en wel erger naarmate men daar in de afkomst meer mee te maken heeft gehad.
    De volgende deelnemer aan het integratiedebat was nog niet eerder gehoord, maar scoort meteen hoog:


Uit: De Volkskrant, 27-10-2010, door Cor Inja

Trek alle aanklachten tegen Wilders in

Cor Inja | De auteur is algemeen adviseur van de vakcentrale FNV. Hij roept de aanklagers van Wilders op hun aanklachten in te trekken en daarmee het proces tegen de PVV-leider te stoppen. Alleen zo ontneem je diens advocaat de mogelijkheid om over een maand of vier opnieuw bij Verlinde en Pauw en Witteman de trom te roeren en ons rechtssysteem te kleineren.Red.:   Deze intro laat al meteen zien aan welke kant de auteur staat. In het volgende gaat hij uitleggen dat degenen die Geert Wilders hebben aangeklaagd, het slachtoffer zijn van het proces tegen Wilders.
  Als bij onderhandelingen en overleg de werknemersorganisaties of werkgeversorganisaties een verlieskaart in handen krijgen, proberen ze die zo snel mogelijk onder tafel te werken. Daarvoor is soms een list nodig en af en toe een zekere mate van powerplay.
    De mensen die PVV-leider Geert Wilders aanklaagden, hebben duidelijk een verlieskaart getrokken. ...

Leugen: de aanklagers meenden een winstkaart te trekken met vervolging, maar de tegenstanders bleken betere kaarten te hebben
  Zij hadden alles tegen: columnisten die het recht van vrije meningsuiting centraal stelden

Er waren ook talloze waarnemers die kozen voor de religieuzen die zich beledigd achtten. Die waren tot voor kort zelfs uitbundig in de meerderheid, zo niet absoluut dominant.
  opgewonden reporters die iedere nieuwe wending in het proces als breaking news brachten

So what?  Doen ze altijd.
  Pauw en Witteman die advocaat Mozskowicz kritiekloos aan de lippen hingen, maar de advocaat van de aanklagers vooral badinerend tegemoet traden.

Pauw en Witteman kregen geen speld tussen de uitspraken van Mozskowicz terwijl de verdedigers talloze blunders begingen.
  Ze konden echter niet bevroeden dat het proces zó zou kantelen dat zij de facto zelf min of meer in de beklaagdenbank terecht kwamen.

Inderdaad. Tot nu toe werd de multiculturalistische onzin en waanzin zonder enige kritiek gepasseerd en voor zoete koek geslikt. Nu werd er gediscussieerd over de feiten, en werd de onzin en waanzin doorgeprikt.
  Maar voor niet-juristen was het wel verrassend van het duo te horen dat je de Koran gelijk mag stellen aan het in Nederland verboden Mein Kampf.

Totaal niet verassend. Want als je joden mag uitmaken voor apen, andersgelovigen voor honden, ongelovigen voor varkens, en iedereen die niet moslim is mag betitelen als haram of onrein, dat is zo'n vergelijking met Mein Kampf slechts een peulenschil.
  En als ik het OM goed begrijp, mag je je ook best keren tegen een ‘tsunami’ van moslims en mag je ervoor pleiten 20 miljoen moslims Europa uit te zetten. Met haat zaaien of discriminatie heeft dit niets te maken.

Dat heeft inderdaad niets met haatzaaien of discriminatie te maken, want je mag ook alle niet-moslims naar de hel wensen.
  De klagers raakten vervolgens zichtbaar in verwarring toen bleek dat hun advocaten het OM niet van repliek mochten dienen. Ieder weldenkend mens vindt dat op zijn minst merkwaardig, maar in de rechtszaal geldt: ‘regels zijn regels’.

Hé ... vreemd is dat ... Dat we voor de wens van de multiculturalisten wel de vrijheid van meningsuiting opzij mogen zetten, maar nog niet de regels van de rechtszaal. Moet onmiddellijk anders. Kunnen we daarna die Wilders veroordelen en afvoeren naar de galg ...
  Ten slotte kregen de aanklagers met rechters die te incompetent waren om het proces tot een normaal einde te brengen. Ze maakten de verkeerde opmerkingen en namen op een cruciaal moment een verkeerd besluit.

Probeerden die rechters het multiculturalistische vooroordeel wel in de praktijk te brengen, is het weer niet goed.
  Alleen al tegen de achtergrond van deze feiten was het op voorhand onmogelijk voor de klagers om het gelijk aan hun zijde te krijgen.

Grappige redenatie: achteraf is duidelijk dat je vooraf geen kans had.
  Daar komt nog bij dat Wilders zich liet verdedigen door een gewiekste advocaat, die er in slaagde het proces te ontregelen en de incompetentie van de rechters bloot te leggen.

Alweer zo'n punt waarvoor Wilders veroordeeld zou moeten worden: hij laat zich verdedigen door een advocaat die wijst op de fouten die gemaakt worden.
  Toch overspeelde hij zijn hand. Hij wraakte de rechters één keer te veel en zaaide daarmee twijfel over zijn eigen integriteit. Het is immers moeilijk voorstelbaar dat Mozskowicz pas op de laatste dag van het proces te weten kwam dat de getuige-deskundige Jansen ergens in mei had gedineerd met een van de raadsheren die het bevel tot vervolging van Wilders gaf.

Ha, de complottheorie. Helaas, niet goed nagedacht. Als Mozskowicz eerder had geweten van die juridische kwestie waarvoor de wraking vrijwel zeker was, had hij het die eerste keer niet hoeven te proberen.
  Een vooropgezette geslepen strategie? Vuil spel? Er valt niets te bewijzen, maar ...

Anderen beschuldigen van vuil spel, zonder bewijs. Een overduidelijke vorm van vuil spel.
  Maar ook als je de ontregelingstactiek van Wilders’ advocaat buiten beschouwing laat, mag je constateren dat de incompetentie van de rechters, de strakke regels in de proceszaal en de vooringenomenheid van het OM leidde tot een oneerlijk proces. Niet tegen Wilders, maar tegen degenen die hem aanklaagden.

Vertaald: de inhoud van de klacht is dusdanig zwak, dat er op alle mogelijk manieren gaten in zijn geschoten.
  De enorme aandacht van de media voor met name Mozscowicz en de PVV-leider droegen er tevens toe bij dat het proces overduidelijk de geur kreeg van een politiek proces.

Dat was inderdaad een van de inhoudelijke blunders: het gaan voeren van een politiek proces.
  Geen politiek proces tegen Wilders, maar tegen zijn tegenstanders.

Tja, als je een politiek proces hanteert als wapen, en je blijkt niet gelijk te hebben, stel je jezelf bloot aan de beschuldiging van het voeren van een politiek proces.
  Een politiek proces tegen fatsoenlijke en ongeruste mensen.

Het laatste argument in het artikel, want in de rest komt alleen nog het advies om met het proces te stoppen. En dit is ook geheel in lijn met de standaarddialoog met aanhangers van het multiculturalisme: op inhoud verliezen ze altijd, en dan komen met hun ultieme argument: "Wij deugen en zijn fatsoenlijke mensen, en jij niet!". En dit is dan de zeer zeldzame beleefde variant. Meestal gaat het in termen stammende uit de Tweede Wereldoorlog. Zoals dat je beschuldigd wordt van de medeplichtigheid aan de moord op Anne Frank, of dat je gewoon een minderwaardig mens bent . Op multiculturalistische blogs en fora zoals het Volkskrant-weblog wil men er de "dialoog" er ook met enige regelmaat wel mee beginnen ... Overigens met medeweten en goedvinden van de moderatie aldaar.
    Misschien ten overvloede nog een een expliciete opmerking over het verband tussen het stuk van deze auteur en het onderwerp van de verzameling: extremismen ten gevolge van ideologie. Dat laatste is al volkomen duidelijk, en ook om welke ideologie het gaat: het multiculturalisme. De extremen hebben we aangetoond op de meest simpele manier die er is: het één voor één reproduceren van de auteur, en daarna de andere kant van de medaille van het aangevoerde punt laten zien. Gaat het over het schelden van Wilders, zet je daar simpel het schelden van de moslims tegenover. Enzovoort. Een keer of vijftien, zestien ...
    Oftewel, de auteur heeft een keer of vijftien, zestien laten zien dat hij geen oog heeft voor de andere kant van een punt of zaak die hij aanvoert. Dat is een zeldzaam hoog aantal. Wijzende op een extreem hoge mate van blindheid - veroorzaakt door ideologie.
    Een toevallig gevonden geval:


Van: Volkskrant.nl, Opinie, 02-04-2010, door Malou van Hintum

'Ik maak je dood'

Anderhalve maand zat Brahim in de gevangenis. Waarom eigenlijk?

Ik lees in de Volkskrant dat de chef van de Gelderlander tegen de rechter heeft verklaard dat ‘Brahim dicht tegen hem aan kwam staan, zijn handen in zijn zakken hield (waardoor hij een wapen vermoedde) en zei: ik ken nu je gezicht, als het artikel wel verschijnt, maak ik jou, de Gelderlander en de journalist kapot.’   ...


Red.:   Een gemakkelijk geval, zou je zeggen. Het gaat over een Marokkaan. Het is de broer van een overvaller. Je weet wat voor soort types dat zijn: messentrekkers die hun vrienden gaan ophalen. Een ernstige bedreiging dus.
    Niet volgens Malou - die is namelijk een multiculturalistisch ideoloog:
  We hebben het hier over een adolescent met een grote bek

Waarna er nog veel meer smoezen type "brug was open" volgen.
    Het geval is interessant vanwege de reactie:
 

Van: www.villamedia.nl, 07-04-2010

Volkskrant verzoekt verwijdering column

De Volkskrant heeft aan weblog Contradicere verzocht een column te verwijderen, waarin volgens de krant columniste Malou van Hintum wordt bedreigd. De anonieme redactie van de site schreef het stuk Oproep om Malou van Hintum te bedreigen! , naar aanleiding van de in hun ogen vergoelijkende toon in een van Van Hintums stukken rond dreigementen aan het adres van journalisten van De Gelderlander. In een ontaardende mailwisseling, die Contradicere publiceerde, verzoekt Henk Müller van de Volkskrant om het stuk offline te halen. “Mocht haar iets overkomen dan houden we u aansprakelijk”, aldus Müller in een (voorlopig laatste?) reactie.


Red.:    Contradicere past dezelfde methode als deze website: de spiegeling. En onmiddellijk blijkt Malou van Hintum een redelijk ernstig gestoord stuk geschreven te hebben. Natuurlijk staat het nog gewoon on line.
    Overigens is de Volkskrant volgens eigen redenatie natuurlijk aansprakelijk voor de volgende misdaad van Brahim en zijn vriendjes. Die zonder de steun van de Volkskrant en mede-ideologen, allang Nederland uitgezet waren.
    Ook hier van toepassing zijn alle gevallen waarin Geert Wilders en zijn aanhangers beticht wordt van fascisme - die zijn verzameld hier .
     Het psychiatriseren is meer iets voor weblogs en fora op het internet , maar het niveau van top-Volkskrant-columnist
Bert Wagendorp is mogelijk nog lager:


Uit: De Volkskrant, 02-11-2010, column van Bert Wagendorp

Machiavelli

Tussentitel: De rede redt het niet meer, tegen de mafkezen

...   Met de rede alleen red je het niet meer, tegen de mafkezen.
    Wij zijn geen Amerika, Dominique Weesie van PowNews is geen Glenn Beck en de PVV is geen Tea Party. Maar we zijn nou ook weer niet zó achterlijk, dat bij ons de paranoïde krankzinnigheid geheel afwezig is: lees het boek van PVV-ideoloog Martin Bosma, De schijn-elite van de valsemunters.   ...


Red.:    En hij vindt dat politici hetzelfde moeten gaan doen:
  Vorige week zagen we tijdens de regeringsverklaring hoe de oppositie zo redelijk mogelijk – op het gezellige af, met een grap en een grol en een spitse woordspeling – het debat aanging met Wilders. Die bleef grijnzend overeind.
    Cohen, Pechtold, Halsema: ze zullen iets anders moeten verzinnen. Het voorspelbare gehakketak werkt niet. Wilders’ leugens en halve waarheden worden niet effectief ontmaskerd. Het wordt ook bij ons tijd dat de orators gaan terugpraten, luid en duidelijk. Dat Machiavelli plaatsneemt naast Plato.
    Hé gasten, jullie zijn politici – gedraag je ernaar.

De verbale agressie jegens conservatieven middels het psychologiseren is veroorzaakt doordat de conservatieve standpunten in strijd zijn met de ideologie van Wagendorp: het oud-testamentisch migratiefundamentalisme en kosmopolitisme.
     Een klassiek geval:


Uit: De Volkskrant, 18-11-2010, van verslaggever Jeroen Trommelen

RaRa-verdachte wist van aanslagen

De enige verdachte die werd opgepakt voor de brandstichtingen van de actiegroep RaRain de jaren tachtig, werd in hoger beroep vrijgesproken. Hij erkent nu betrokkenheid.

René Roemersma, de man die in 1989 in hoger beroep werd vrijgesproken voor het in brand steken van drie Makro-filialen namens actiegroep RaRa in de jaren tachtig, geeft die betrokkenheid alsnog met zoveel woorden toe. ‘Ik was voor geweld’, zegt hij in een aflevering van het geschiedenisprogramma Andere Tijden die vanavond wordt uitgezonden.   ...
    Actiegroep RaRa voerde in de jaren tachtig met name actie tegen Shell en tegen SHV-dochter Makro, die belangen had in Zuid-Afrika en daardoor het apartheidsregime zou steunen. Vier filialen van de groothandel werden in brand gezet. In een van die vestigingen waren vijftig personeelsleden aanwezig toen de brand uitbrak. De schade bedroeg 150 miljoen gulden en het bedrijf werd gedwongen zijn winkels in Zuid-Afrika te verkopen.    ...
    RaRa bestond uit een ‘gemengd gezelschap van mensen die het allemaal behoorlijk zat waren met racisme en antiracisme’, zegt hij. Hoe groot de groep was, wil de oud-activist niet zeggen. Hij verzet zich tegen de benaming van terrorist. ‘Dat word je al snel als je buiten de gevestigde paden treedt, en tegenwoordig al helemaal. De acties waren geen terrorisme.’   ...


Red.:    Het verschil met mensen als Bert Wagendorp is dat de RaRa'er echte brandbommen gooit, en Wagendorp verbale brandbommen. Maar de oorzaak is in beide gevallen dezelfde: ideologie in combinatie met veel agressie en niets-ontziendheid in het karakter.
    Van de internte-fora is de redactie bekend met het "Nederlanders doen het ook"-smoesje - meestal in de vorm: "Er zijn ook criminele Nederlanders". ook als je het o zo voor de hand  liggende natwoord geeft: "maar het gaat om de percentages", blijft men er mee doorgaan. Ad nauseum.
    Maar dat is dat ook het internet, alwaar de multiculturalisten het verdrinken in ideologie paren aan domheid. Des te versassender en afwijkender is het daarom om het argument opgetekend te zien door cultuurhistoricus Thomas von der Dunk, die bij andere onderwerpen nog al eens helder uit de hoek wil komen. Maar zodra het over een multiculturalistisch onderwerp gaat ... :

.
Uit: De Volkskrant, 23-05-2011.

Von der Dunk vs Brussen

Wat doen we met de vernielzuchtige jongeren in rechts-anarchistische stadjes als Urk en Volendam? vraagt Thomas von der Dunk. Dezelfde behandeling als Marokkaanse straatschoffies? Zeker, vindt Bert Brussen. Maar de excessen daar zijn heel wat minder ernstig dan het straatterrorisme in 'Marokkanengemeenten'.

'Verrassend, veelzijdig, voortvarend... Urk!' Aldus de poster achter de door brandbommen geplaagde burgemeester Jaap Kroon op de foto in de Volkskrant afgelopen week.
    Dat kun je wel zeggen, ja. Alle drie epitheta blijken onbedoeld recht in de roos. Urk vertoont gelijkenis met Volendam, dat andere door drugsproblemen geplaagde vissersdorp dat niet deugt. Beiden kenmerken zich door een rechts anarchisme, dat aan de Amerikaanse Tea Party herinnert. ...
    Bert Brussen pleitte op 11 april bij Marokkaanse straatschoffies voor 'drie maal gepakt, tien jaar cel'. Nu het Urkse recidivisten betreft, is mijn vraag aan hem: doen?

Thomas von der Dunk


Red.:   In het tweede deel van de column mag de andere partij antwoorden. Bert Brussen schopt hem er natuurlijk keihard in:
  Jammer genoeg voor de op fitties beluste lezer (en de Urker-reljeugd in kwestie) luidt mijn antwoord op Von der Dunks vraag als volgt: ja, ook die Urker reljeugd mag wat mij betreft na three strikes out met 10 jaar cel. Of het nu oranje-blanje- bleue Henk en Ingrid-jeugd is die een burgemeester belaagt, of reljeugd van Marokkaanse komaf is mij om het even. Straatterrorisme is straaterrorisme, daar valt niet tegenop te discrimineren. ...
    Maar de door Von der Dunk beschreven excessen vinden plaats in pittoreske middeleeuwse enclaves als Urk en Volendam. Het straatterrorisme waarover ik in mijn eerste colunm schreef, vindt plaats in zeker 40 gemeenten (door de overheid officieel aangeduid als 'Marokkanengemeenten') en niet in twee folkloristische stadjes uit het Openluchtmuseum.
    Ook al spreekt men per definitie van 'incidentjes' als reljeugd weer eens wat woonwijken heeft belaagd, in Urk en Volendam lijken de incidentjes een stuk minder fundamenteel dan in die 40 'Marokkanengemeenten'. Een belangrijk verschil waaraan men niet zomaar voorbij mag gaan.

Ontzettend sneu, om je reputatie zo te grabbel te moeten gooien ...
    Het behoeft nauwelijks ondersteuning als je stelt dat de Nederlandse intellectuele en bestuurlijke elite een fervent ondersteuner van de zaak van de islam is geweest en grotendeels nog is. Van voormalig minister Ella Vogelaar is de uitspraak, parafraserend, "We moeten de islam deel gaan laten uitmaken van onze cultuur", en die uitspraak is volkomen representatief. Maar nu wil het toeval dat de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011 zodanig uitpakte dat in de Eerste Kamer, gekozen door Provinciale Statenleden, de rechtse regeringscoalitie gedoogd door de PVV net een enkele zetel tekort komt voor een meerderheid. En dat er afspraken worden gemaakt tussen de coalitie en de SGP om indien nodig die extra stem te leveren.
    Nu is "SGP" de afkorting van "Staatkundig Gereformeerde Partij", met de nadruk op gereformeerd - streng christelijk. Ze zijn onder andere tegen vrouwen in vertegenwoordigende functies. Tot enorme afschuw van alles wat links is. Het was weer "Staphorst" voor en "zwarte-kousenkerk" na.
    U voelt hem natuurlijk al aankomen. In al die aspecten die de "linksen" zo verafschuwen aangaande de strenge christenen, zijn ze bij de moslims consequent nog veel erger. Bij moslims mogen de vrouwen niet eens door dezelfde deur, of voor hetzelfde loket. Ze tellen maar voor iets als de helft mee, in de koran. En als je er eentje verkracht, is dat een reden voor de anderen om haar te vermoorden, omdat haar eerbaarheid geschonden is. Allemaal zaken die door de linkse intellectuelen worden beschreven als een verrijking van onze cultuur. Zaken die we in onze cultuur moeten overnemen. Want dat is de uitruil die de linksen voorstellen als ze zeggen dat het geven en nemen is: wij geven hen een huis en uitkering, en zij geven ons vrouwenonderdrukking en eerwraak. En overlast en criminaliteit en terreur, maar daar komen we zo meteen op terug.
    Goed, de linksen leefden zich dus uit op de SGP. Nu was de redactie het moe om de berichten uit dat soort kringen nog te volgen, behalve in de Volkskrant - welbespraakte debiliteit maakt je op den duur narrig en ongeduldig. Hier dus de wat beschaafdere versie van de Volkskrant -  om de boodschap ervan te verduidelijken, hebben we achter diverse citaten over de SGP de overeenkomstige versie over de islam geplakt:


Uit: De Volkskrant, 25-05-2011,  van verslaggeefster Anneke Stoffelen

Reportage | Tevredenheid in Zeeuws dorp over cruciale rol voor eenmansfractie in Eerste kamer

In Yerseke is de SGP dominant

Tussentitel: 'Alles wat een een beetje leuk is, leggen zij aan banden'

Ja, haar schoondochter had een tijdje een parttime baan. Maar mevrouw Goedhart heeft haar gewaarschuwd. 'Ik zei: straks kent je eigen kind je niet meer. Al die vrouwen die werken, da's enkel voor de weelde. Ze willen van alles kopen.'
    Maar een moeder hoort bij haar gezin te zijn. Nu naait haar schoondochter kleding. Thuis, zoals het hoort.
    Tenminste, in de ideale wereld zoals de Staatskundig Gereformeerde Partij (SGP) die voor ogen heeft. Hier in het Zeeuwse vissersplaatsje Yerseke in het zuidwesten van de Biblebelt is het streng-christelijke gedachtengoed alomtegenwoordig.


Red.:   In de allochtonenwijk is de islamitische gedachtengoed alomtegewoordig.
  Dat is precies wat niet-SGP'ers hier stoort aan de gereformeerde dominantie in de lokale politiek. 'Alles wat een beetje leuk is, leggen zij aan banden', vat Arie van Vliet (74) samen

Analogie: Dat is precies wat niet-moslims hier stoort aan de islamitische dominantie in de lokale wijk. 'Alles wat een beetje leuk is, leggen zij aan banden', vat Henk van de Peeveevee  (74) samen.
  'In de hemel is geen bier, daarom drinken wij het hier', leert de tegelspreuk boven de ingang van deze ouderenhangplek. Er was de feesttent tijdens de mosselfeesten, vertelt Cornelis (70). 'Met bandjes, drank. Maar dat wilde de SGP niet meer hebben.' Zo ging het ook met de kerstmarkt. 'Die vonden ze heidens.'

Analogie: 'In de hemel is geen bier, daarom drinken wij het hier', leert de tegelspreuk boven de ingang van deze ouderenhangplek. Er was de feesttent tijdens de mosselfeesten, vertelt Ingrid. 'Met bandjes, drank. Maar dat wilde de moslims niet meer hebben.' Zo ging het ook met de kerstmarkt. 'Die vonden ze heidens.'
  Toch lijkt het of de christelijke invloed het dorp steeds steviger in de zijn greep houdt, vinden de mannen. Hoe dat komt? 'Ze planten zich voort als de raven', zegt Nico (66), half grappend, half serieus. 'Sommigen hebben vijftien kinderen. Dan krijgen ze op den duur natuurlijk de overhand.'

Analogie: Toch lijkt het of de islamitische invloed de wijk steeds steviger in de zijn greep houdt, vinden de mannen. Hoe dat komt? 'Ze planten zich voort als de raven', zegt Nico (66), half grappend, half serieus. 'Sommigen hebben vijftien kinderen. Dan krijgen ze op den duur natuurlijk de overhand.'
    Grappig, hè, die vertalingen is het "moslims". Het worden dan allemaal uitspraken die volstrekt niet mogen. Die je mogelijkerwijs voor de rechter zouden kunnen doen belanden wegens discriminatie. Het is ook een geluk voor de redactie dat de Volkskrant er de auteur van is, en niet deze redactie.
    Om dit soort redenen was de redactie ook wat te moe om nog meer van die linkse domheid te volgen. Maar anderen hebben nog wel de moeite genomen. Hier hun rapportage:


Uit:   De Volkskrant, 27-05-2011, door Carel Brendel

Er zijn geen Taliban te bekennen in de polder

Carel Brendel is schrijver en journalist. De SGP heeft kwalijke standpunten, maar er doemt geen 'zwarte toekomst' op, vindt hij. Daarvoor is de positie van de partij te marginaal. Bovendien: Urk is geen Kabul.

Tussentitel: We hoeven niet te vrezen voor een dictatuur der mannenbroeders

Op website Joop.nl weten ze het zeker: 'Rutte geeft Nederland terug, aan de SGP.' De verschillige propagandasite stelt er prangende vragen bij. 'Wat gaan de mannenbroeders voor elkaar krijgen? Dreigt er een zwarte toekomst?' Dat alles geïllustreerd met een wandelende refo-familie over een rivierdijk door een oer-Hollands landschap met donkere wolkenluchten. De straten vrij! De Polder-Taliban marcheren!   ...


Red.:     Joop.nl is de volgekotste "linkse" schutting die opgericht is door multiculti-proleet Francisco van Jole . Daar waar de eerwraak en vrouwenbesnijdenis vrijuit gepropageerd wordt, door moslims en gelovige ideologen met Nederlandse namen. Ja, daar zijn ze zeker tegen de SGP. 
    Maar ook bij de kosmopolitische graaiers :
  De paniek blijft niet beperkt tot de VARA-website. Zwarte schrikbeelden heersen er ook bij D66. De Jonge Democraten, enkele jaren terug nog op de bres voor de barbaarse boerka, breekt het zweet uit bij de gedachte aan zwarte kousen. D66-leider Pechtold scheldt de VVD uit voor zwartekousenliberalen.

Carel Brendel heeft zijn stuk geschreven voor de Volkskrant, en moet dus beleefd blijven:
  Eén kenmerk hebben de 'xenofoben' gemeen: hoe banger ze zijn voor de fundamentalistische SGP, des te minder problemen hebben ze veelal met het fundamentalisme binnen de islam.

Maar deze redactie heeft die verplichting niet. En daar waar SGP'ers worden uitgemaakt voor "poldertaliban", heeft iedereen dus het volste recht om de auteurs van dit soort uitspraken op bijpassende wijze te bejegen. En naar deze maatstaf genomen zijn we hier dus nog enigszins mild.
    En daarom gaan we nog maar even door:
  ‘Wonderlijk hoe conservatieve liberalen en seculieren de orthodoxie van de SGP bagatelliseren: de ene theocratie is blijkbaar de andere niet’, twitterde Femke Halsema.

Halsema heeft een keer iets verstandigs gezegd over het cultuurdebat. Het kwam haar op felle kritiek uit eigen kring te staan. De inspanning of de kritiek heeft kennelijk de ene hersencel die ze gebruikt voor rationele overwegingen doorgebrand, want hier kakelt ze er weer ouderwets hersenloos op los. Brendel zegt het beleefd: 
  Inderdaad, de ene theocratie is de andere niet. Urk is geen Kabul. Staphorst is geen Teheran. In Hardinxveld hangen geen homo’s aan hijskranen.

Het door Brendel geciteerde commentaar van Rif-Taliban Tofik Dibi bewaren we voor later.
    Nu over naar een andere waarnemer:


Uit: De Volkskrant, 27-05-2011, column door Nausicaa Marbe, schrijfster

De SGP is een dankbare vijand

De vraag is niet of de SGP op de Taliban lijkt, maar waarom die vergelijking zo gretig gemaakt wordt. De Taliban zijn, als bekend, godsdienstwaanzinnige moordenaars. De rapporten van de Verenigde Naties spreken boekdelen: over de terreuraanvallen op dorpen, lynchpartijen, groepsmoorden, martelingen en openbare executies. Daarnaast plegen ze terroristische aanslagen in een (voor ons) uitzichtloze oorlog. Misdadigers dus, met wie de brave senator Gerrit Holdijk en zijn mannenbroeders gelijkgesteld worden.
    Waarom die doelbewuste provocatie? Simpel: omdat opvattingen over de SGP de barometerstand aangeven van alle religieuze gevoeligheden in het koortsige multiculturele debat. Ook zijn die meningen een lakmoesproef voor hypocrisie als het om vrijheid van meningsuiting en discriminatie gaat.  ...


Red.:   Een proef waarbij het lakmoespapiertje dat de hypocrisie moet meten, in een dusdanig sterk zuur terecht is gekomen, dat het voor een deel is opgelost en de rest in vlammen opgegaan.
    Marbe heeft ook een verklaring:
  De loze vergelijking van de SGP met moordende moslimfundamentalisten is bedoeld om een ontkenning uit te lokken. Waarna de ontkenner ontmaskerd kan worden als moslimbasher. Volg de simpele logica: als je de SGP niet even erg vindt als de Taliban, dan vind je vrouwen- en homodiscriminatie door christenen minder erg dan soortgelijke discriminatie door moslims.

De redactie heeft jarenlange ervaring in het discussiëren met dit soort mensen, en daaruit kan je concluderen dat deze verklaring uiterst onwaarschijnlijk is. De verklaring van Marbe veronderstelt een mate van innerlijk redeneren, en de ervaring leert dat dit totaal afwezig is bij de multiculturalisten. Op zo'n stimulus als een SGP'er reageren ze als hebben ze, net als Halsema, slechts een enkele hersencel - op precies dezelfde manier als het hondje van Pavlov: de bel gaat, en zij kwispelen. Het gaat volledig buiten iedere vorm van overleg om.
    Wat ook uit het bovenstaande blijkt. Zouden ze ook maar een seconde hebben nagedacht, dat was de onmogelijke contradictie met hun pro-moslim standpunten onmiddellijk opgevallen.
    We hadden nog iets over Tofik Dibi beloofd. Die beging namelijk nog een ander geval van rabiate contradictie. De man slaapt met de vrouwenonderdrukking, uithuwelijken,eerwraak, besnijdenis, homohaat en Jodenhaat op zijn nachtkastje ... uh, pardon: de koran op zijn nachtkastje. Iets waar hij stelselmatig weigert om over te praten: die islamitische vrouwenonderdrukking, uithuwelijken,eerwraak, besnijdenis, homohaat en Jodenhaat. Sterker, hij ontkent stelselmatig dat het islamitische eigenschappen zijn, die vrouwenonderdrukking, uithuwelijken,eerwraak, besnijdenis, homohaat en Jodenhaat.
    Tot het moment daar komt dat asielzoekers uit moslimlanden teruggestuurd worden. Want, dat zegt Tofik Dibi tenslotte zelf: de islam is een prachtig geloof wat je, als je iedere nacht erover leest voor het slapengaan, een prachtig mens maakt. Dus landen waar de mensen dat lezen in de koran voor het slapengaan bedrijven als nergens anders ter wereld, moeten wel prachtige landen zijn - paradijzen op aarde. En asielzoekers uit die landen doe je en plezier door ervoor te zorgen dat ze terug kunnen, weg uit het wrede westen waar moslims onderdrukt worden..
    Maar dat laatste betekent natuurlijk wel dat er minder moslims in Nederland komen. En dat wil Tofik Dibi nog veel minder, want het is tenslotte de bedoeling dat de islam de hele wereld verovert - te beginnen met Nederland. Dus komt Tofik ineens met argumenten om die moslims niet terug te laten gaan:
  Dat de ene onderdrukking niet de andere is, onderstreepte onlangs haar partijgenoot Tofik Dibi.‘Wat een ongelooflijke shitzooi is dit: we jagen kinderen die 8+ jaren in NL opgroeien, onze kinderen, richting gedwongen huwelijken, gedwongen hoofddoeken, bomaanslagen, aanrandingen, intimidatie en weet ik wat voor verschrikkelijks nog meer. Echt shitzooi.’


Ja, die islam is inderdaad echte shitzooi. Een shitzooi die niet met de wind is mee komen waaien, maar tezamen met de komst van de moslims. En waar je als redelijk mens dus dolgraag de islam uit dit land wilt weren, komt dat volkomen vanzelfsprekend neer op het weren van de moslims.
    En probeer daar maar eens een speld tussen te krijgen, Tofik!
    Nog een multiculturalist die zichzelf bloot geeft. Aanleiding is de poging van de Partij voor de Dieren om de ontheffing voor religieuzen van de verplichting tot verdoving bij  het slachten van dieren op te heffen - het gaat in het onderstaande om het tussenstuk van de hand van Janny Groen:


Uit: De Volkskrant, 24-06-2011, van verslaggever Jan Hoedeman

Verbod op rituele slacht, of toch niet

Het verbod op ritueel slachten van dieren zonder verdoving zal volgende week worden aangenomen door de Tweede Kamer. In de nacht van woensdag op donderdag tekende zich een ruime meerderheid af voor het initiatiefwetsvoorstel van de Partij voor de Dieren.  ...
    PvdA, GroenLinks, SP, VVD en D66 steunen het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. Volgens ingewijden zal ook de PVV - op een enkeling na - voor stemmen. Dat werd gemakkelijker gemaakt door het compromis dat PvdA en D66 formuleerden. Dit amendement behelst dat onverdoofde slacht mogelijk blijft als die niet meer leed veroorzaakt dan de gewone, verdoofde slacht.   ...


Tussenstuk - door Janny Groen:
Wetenschappelijke argumenten vs. religieuze overtuiging

... Dinsdag stemt de Kamer over het initiatiefwetsvoorstel van de Partij voor de Dieren, waarin op het laatste nippertje een ontsnappingsroute is ingebouwd.‘Een gaatje in de deur die voor onze neus is dichtgeslagen en dat zo klein is dat niemand er doorheen kan kruipen’, reageert een verbitterde Ronnie Eisenmann van de Joodse Gemeenschap Amsterdam. Eisenmann is er principieel op tegen dat wetenschappelijke argumenten zwaarder wegen dan religieuze. Maar dan nog: welk wetenschappelijk rapport wordt de maatstaf?
    Vooral de joodse gemeenschap heeft zich ingespannen om gaten te slaan in de rapporten 161 en 393 van de Wageningse Animal Sciences Group, waarop het wetsvoorstel van de PvdD is gebaseerd. Rapporten ook die PvdA en VVD overtuigden zich achter de PvdD te scharen. De Wageningse wetenschappers stelden vast dat dieren extra lijden bij de rituele slacht.
    Dat onderzoek is met de grond gelijk gemaakt door de Amerikaanse voedselwetenschapper Joe Regenstein. ‘Manipulatieve, slordige wetenschap, beoefend door gelovigen die er slechts op uit zijn te bewijzen dat religieuze slacht slecht is’, oordeelde Regenstein in een interview met de Volkskrant.   ...


Red.:
   Hier dient het stuk van Janny Groen met de grond gelijk te worden gemaakt. Want ten eerste: Joe Regenstein is, gezien de naam, ongetwijfeld van joodse afkomst en dus een zeer emotioneel betrokken partij in de discussie. Ten tweede zijn de uitspraken 'Manipulatief', 'beoefend door gelovigen' en 'zijn erop uit' geen uitspraken van een wetenschapper maar van een gelovige. En ten derde is een conflict tussen de uitkomsten van twee onderzoeken niet een reden om, ongezien, één ervan te kwalificeren als 'met de grond gelijk gemaakt' door de ander. Ten vierde: het uitgangspunt dat nodig is om Regenstein en de andere gelovigen gelijk te geven: verdoving heeft geen effect op de hoeveelheid pijn, een aperte leugen. Een argument dat alle andere onderzoeken en argumenten overbodig maakt.
    De stellingname van Janny Groen is duidelijk dezelfde als die van de aanhangers van de joodse religie: verdoving vermindert de pijn niet. Deze stellingname is ronduit geestelijk gestoord.
    "Zelfs" hoogleraren kunnen, door ideologie gedreven, dusdanig het spoor bijster raken dat iemand die er zich ook een beetje slordig bij zou kleden, opgenomen zou worden in een instituut met veel rust en groen. Aanleiding voor de geestelijke ineenstorting is een beleidsnota van het rechtse kabinet in 2011, waarin de multiculturele samenleving wordt "afgeschaft":


Uit: De Volkskrant, 22-06-2011, column door Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar actief burgerschap

Een eeuwenoude traditie van 30 jaar

De multiculturele samenleving is mislukt, vindt Donner. 'Het multiculturalisme heeft gefaald omdat anders dan gedacht en verwacht de verschillende etnische en culturele groepen (..) niet wederzijds tot elkaar zijn gekomen in een nieuwe eenheid.' Donner doelt hier op het romantisch multiculturalisme: de verwachting dat uit etnische en culturele diversiteit spontaan en vreedzaam een nieuwe eenheid ontstaat.   ...


Red.:   Deze nu door Tonkens als 'romantisch multiculturalisme' omschreven vorm van multiculturalisme, is de oorspronkelijke vorm ervan.
  Het romantische multiculturalisme is inderdaad mislukt: te dromerig en onpraktisch.

De start van een "Ja, maar ..." - in het vervolg komt dit oorspronkelijke multiculturalisme in volle hevigheid terug.
  In plaats daarvan kwam 'wederzijdse veronachtzaming', in de woorden van Donner. We trokken ons terug in ons eigen gelijk. Autochtonen raakten het steeds meer onderling eens.

Voorbeeld van de bekende multiculturallistische leugens en onzijdigheid: allochtonen hebben zich altijd strikt op het eigen gelijk teruggetrokken, en waren het bijna altijd zeer veel meer onderling eens dan autochtonen. Zie bijvoorbeeld de stukjes van mevrouw Tonkens en, slechts een enkel ander voorbeeld, meneer Hilhorst , waarvoor geen enkel allochtoon alternatief is te vinden.
  Tot voor kort was dit monoculturalisme verdraagzaam: wie deze prille Hollandse consensus niet deelde, moest het zelf weten. Zolang hij anderen maar niet lastig viel. Een levendig debat levert dit niet op. Irritaties krijgen weinig kans tot humor of begrip te transformeren.

Volgende multiculturalistische leugen: moslims zijn nooit verdraagzaam geweest. Ze hebben zich nooit een cent aangetrokken van bezwaren tegen moskeeën en tegen openbare religieuze klederdrachten, proberen voortdurend alcoholloosheid op te leggen, protesteren tegen naaktkunst en Sinterklaas met een kruis, en cartoons, en een hele reeks andere zaken .
  De laatste jaren veranderde dit verdraagzame monoculturalisme in onverdraagzaam monoculturalisme.

Weer een bekende multiculturalistische leugen: wat er veranderd is, is dat de weerzinwekkendheden van de allochtone culturen niet langer zonder bezwaar worden geaccepteerd.
  Iedereen moet zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur, die stoelt op een eeuwenoude traditie van dertig jaar.

En dan één van de basisleerstellingen van het multiculturalisme: de Nederlandse cultuur bestaat niet of stelt niets voor. Dit natuurlijk geheel in tegenstelling tot de allochtone cultuur, die eeuwenoud is en daarom pas na drie generaties enigszins aangepast kan worden.
   En als er sprake is van Nederlandse cultuur, waaruit bestaat die dan volgens het multiculturalisme:
  Wat betekent dit voor de alledaagse interculturele interactie? Ik vroeg het mij af, donderdagavond om kwart over 11. Busstation Heerlen is dan uitgestorven, op enkele streekbussen met ronkende motoren na. Een donkere man dwaalt rond. Of er nog een bus gaat, vraagt hij aan een chauffeur in gebroken Nederlands. De chauffeur kijkt hem kil aan en antwoordt niet. Nog een keer stelt de man zijn vraag, en nog eens. Dan blaft de chauffeur kortaf iets en rijdt weg, de man in verwarring achterlatend.
    Maandagochtend 9 uur, nabij station Zutphen, dacht ik ook aan Donner. Twee jonge
vrouwen met hoofddoek wandelen op de stoep. Een passerende fietser, bierbuik klem
tegen het stuur, sist kwaadaardig vanuit het niets: ‘Ga terug naar je eigen land met je achterlijke
doek.’

Volgens het multiculturalisme bestaat de Nederlandse cultuur uit discriminatie en racisme. Overigens: om binnen zo korte tijd twee van zulke dingen mee te maken, moeten dit soort zaken zeer gewoon zijn. En als ze zeer gewoon zijn, zou ook deze redactie het regelmatig moeten zien. Dat laatste is nog nooit het geval geweest. Alle wetten van de statistiek zeggen dus dat het verhaal van Tonkens uiterst onwaarschijnlijk is. Te meer omdat multiculturalisten en allochtonen standaard met dit verhaal komen. Het kunnen, bij gebrek aan objectieve waarneembaarheid, niets anders dan de sterkste leugens zijn.
    Waarmee Tonkens nog niet klaar is, die leugens:
  Donner zou de chauffeur en de fietser vast tot de orde roepen: 'Foei, gedraag je! Wij zijn een verdraagzaam volkje dat gelijkwaardigheid hoog in het vaandel heeft!' Maar met zijn integratienota doet hij het omgekeerde. De nota zegt tegen autochtone Nederlanders dat hun wil wet is.

Een leugen. Want die nota zegt alleen dat de Nederlandse cultuur leidend is, en dat heeft niets met persoonlijke wil te maken.
  De nota zegt tegen autochtone Nederlanders ...Dat zij van nu af aan mogen bepalen hoe anderen zich gedragen.

Leugen. De nota zegt dat allochtonen zich aan dezelfde regels dienen te houden als de overige Nederlanders. Iets dat in ieder land van immigranten wordt verlangd. Het multiculturalisme stelt dat allochtonen en met name moslims dat niet hoeven.
  De moeite om iemand met een hoofddoek of een gebrekkige beheersing van het Nederlands in ons midden op te nemen, hoeven we ons van Donner niet meer te getroosten.

Nog een leerstelling van het multiculturalisme: we moeten allochtone immigranten liefdevol in ons midden opnemen. Ook al verachten ze ons vanwege onze ongelovigheid en misbruiken ze onze sociale voorzieningen. Waanzin.
  We hoeven niet meer te luisteren naar wat migranten beweegt, wat zij ervaren, hoe zij de wereld zien, waar zij naar streven.

Nog meer multiculturalisme. Vroeger was dat ook nog uitgebreid tot het idee dat Nederlanders Turks zouden moeten leren, ten einde hun buren te kunnen verstaan. Nog meer waanzin. Overigens is een belangrijk deel van de weerstand tegen immigranten, die er inderdaad ook gekomen is, vanwege het bekend raken met wat migranten beweegt: een culturele strijd tegen ons - lees de bijdragen van allochtone vertegenwoordigers in de media maar .
  We hoeven niet meer te luisteren naar wat migranten beweegt, wat zij ervaren, hoe zij de wereld zien, waar zij naar streven.

En dan volgt nog een belangrijke leerstelling:
  Er zijn aantrekkelijker alternatieven dan het onverdraagzaam monoculturalisme en het romantisch multiculturalisme. Politiek multiculturalisme bijvoorbeeld: toekenning van gelijke (en daartoe soms tijdelijke speciale) rechten aan culturele minderheden ...

Allochtonen moeten speciale rechten krijgen. Hier is de totale absurditeit echt niet meer uit te leggen zonder in de psychopathische terminologie te vervallen. Of die van de schizofrenie:
  opdat zij zich emanciperen en volwaardig in een samenleving kunnen meedraaien.

Want hier staat dat uit zichzelf ze niet kunnen emanciperen en volwaardig in de maatschappij meedraaien.
    Waarna aan het einde nog een schizofrene tournure volgt:
  Alledaags multiculturalisme is een opdracht. ... omdat het lot mensen nu eenmaal soms tot elkaar veroordeelt en er dan werk aan de winkel is. Werk om bierbuiken en hoofddoeken te vragen elkaar te verdragen en om dolenden wegwijs te maken.

 Waarin de hoofddoek dus staat voor de allochtonen beschaving en de bierbuik voor de Nederlandse achterlijkheid. Precies als in de Amsterdamse lesbrief verstuurd aan alle scholen, waarin de multiculturele samenleving uitgelegd werd : Nederlandse bierbuiken versus allochtone beschaving. De reden, volgens multiculturalisten als Evelien Tonkens, hoogleraar actief burgerschap, waarom de allochtonen speciale rechten moeten krijgen.
    Al met al hebben we dus, gratis, van mevrouw Tonkens een bijna complete beschrijving van de waanzinnigheden van het multiculturalisme gekregen. In samenvatting, per uitspraak:
 
  Nederlanders trekken zich terug op hun eigen gelijk.
Nederlanders zijn onverdraagzaam monoculturalistisch.
De Nederlandse cultuur stelt niets voor.
De Nederlandse cultuur is onverdraagzaam en kil.
Nederlanders discrimineren systematisch.
Nederlanders staan anderen geen eigen wil toe.
Nederlanders bepalen hoe anderen zich moeten gedragen.
Nederlanders zijn niet geïnteresseerd in wat anderen beweegt.
Nederlanders zijn niet geïnteresseerd in de verschillen en overeenkomsten met anderen.
Nederlanders zijn onverdraagzaam.
Allochtonen moeten extra rechten krijgen.
Allochtonen hebben nooit extra ondersteuning gekregen.
Nederlanders moeten dit allemaal wel gaan doen.
Nederlanders moeten willen om alle allochtonen te steunen.
Nederlanders mogen immigranten niet weg wensen.
Nederlanders hebben allemaal barbaarse bierbuiken.
Nederlanders moeten aan moslims vragen wat ze moeten doen.

Het stuk laat ten duidelijkste zien hoe ideologie mensen die door de maatschappij als respectabele en verstandig worden gezien, tot in schuimbekkende razernij kan drijven, alleen maar omdat iemand anders zegt dat hun ideologietje een product van hun verbeelding is.


Naar Psychologische krachten , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .