WERELD & DENKEN
 
 

PC-club: Francisco van Jole

Francisco van Jole wekt buiten de PC-club een grenzeloze hoeveelheid irritatie op, vanwege de door geen van zijn multiculturalistische en politiek-correcte kornuiten overtroffen zelfingenomenheid, gecombineerd met een grenzeloos aplomb van presentatie - Francisco's  praatjes zijn dagopening en -sluiting ineen. Met die laatste opmerking hebben we meteen de reden dat Francisco niet eerder een plaatsje heeft gekregen in deze galerij: hij doet veel meer praatjes dan schrijfwerk. Maar onderstaand een paar voorbeelden van zijn vroegere werk op of in schrift (de Volkskrant, 24-12-2004, column van Francisco van Jole):
  Als een heremiet schep ik mijn eigen mediaomgeving en maak me tegelijkertijd onbereikbaar voor de rest

...    Als ik hoor klagen over 'linkse drammerigheid' in de media moet ik altijd aan die programma's denken. Misschien ben ik er immuun voor geworden, maar die linkse drammerigheid kom ik nog amper in de Nederlandse media tegen. ...
     De drammerigheid is echter helaas niet verdwenen. Ze heeft alleen een ander smaakje gekregen. Rechtse drammerigheid voert nu de boventoon. Uit angst een tweede Fortuyn-revolte te missen, wordt iedere oprisping van Kamerlid Wilders als baanbrekend nieuws gebracht. Zijn strijdmakker, de Rotterdamse wethouder Pastors, kan in het gezelschap van doorgeleerden bij NOVA rustig verklaren dat de islam in strijd is met de Grondwet en de bijbel niet. Niemand die hem vraagt voor welke van de Tien Geboden dat precies opgaat. Of de onzin weerlegt.
     Ongewenst gedrag dat van oudsher aanwezig is in de maatschappelijke onderklasse, van treiterijen tot groepsverkrachting tot straatgeweld, wordt nu door de media steevast tot een nieuw etnisch, lees Marokkaans of moslimprobleem bestempeld. Alsof het gaat om zaken die nooit eerder hebben bestaan: het integratieproces als grote witwasoperatie.
     Wie het geklaag en de hysterie beu is en zegt dat Nederland al met al een prettig land is, wordt voor gek verklaard. Of tot leugenaar. ...

Met het verstrijken van de jaren wordt deze uitbarsting (van een gestoorde, zal blijken)  belachelijker...


De eerste stap (www.2525.nl, 13-11-2006, door Francisco van Jole):
  Dutch man

 Bij Hanneke Groenteman zag ik een grappige foto van een islamitische familie die op de vakantiekiek gaat. Allemaal vrouwen - waarschijnlijk - die in niqaab gehuld poseren. Ik grinnikte en bedacht me toen dat het wellicht een geshopte foto was. Kon ik daar wat over vinden? Wat waren het eigenlijk voor vrouwen geweest die met de computer in niqaabs gehuld werden? Misschien droegen ze eigenlijk wel mini-rokken. Dus ik tikte in women, niqab, picture bij Google en speelde met wat aanvullende termen toen ik plots op dit artikel uit The Guardian stuitte.
Muslim journalist Zaiba Malik had never worn the niqab. But (...) she decided to put one on for the day. She was shocked by how it made her feel - and how strongly strangers reacted to it.
    Geshockeerd is het juiste woord. Het eerste wat ze beschrijft is dat ze zo gauw ze dat ding aantrekt voelt dat ze niet meer bestaat, ze is gewoon verdwenen. Als ze in de spiegel kijkt ziet ze niemand. Ze wordt bang voor haar eigen schaduw.
    Vervolgens gaat ze de straat op en het lijkt of ze zo uit een horrorfilm is weggelopen.
At the supermarket a baby no more than two years old takes one look at me and bursts into tears. I move towards him. "It's OK," I murmur. "I'm not a monster. I'm a real person." I show him the only part of me that is visible - my hands - but it's too late. His mother has whisked him away. I don't blame her. Every time I catch a glimpse of myself in the mirrored refrigerators, I scare myself.
    Daarna komt ze iemand tegen van wie ze om onduidelijke redenen denkt dat het een Nederlander is.
A man in his 30s, who I think might be Dutch, stops in front of me and asks: "Can I see your face?"
"Why do you want to see my face?"
"Because I want to see if you are pretty. Are you pretty?"
Before I can reply, he walks away and shouts: "You fucking tease!"

    Moet weer een Nederlander zijn dacht ik. Heeft zeker de VOC-mentaliteit in het hoofd.
    Maar zo gemakkelijk is het niet. De reactie is laakbaar maar de zeldzame keren dat ik een vrouw in een niqaab zag merkte ik dat ik er zelf ook meteen boos om werd. Niet boos in de zin van haat, maar boos in de zin van onrechtvaardigheid. Iemand die niet gezien wil worden, wist niet alleen zichzelf uit maar pakt ook een stuk van de toeschouwer af. Wat ons mens maakt is dat we ons evenbeeld in de ander herkennen. Jij + ik = wij. Een niqaab maakt die formule stuk. Er is geen jij meer. Er is een lap stof.
    Zo somberde ik weg in over elkaar buitelende gedachten.
    En dat allemaal vanwege een plaatje om te lachen.
    Ik keek er nog eens naar en vroeg me af: zou hij misschien zo'n lens gebruiken waarmee je door kleding heenkijkt? Dat ze toch een bikini dragen?
    Was de wereld maar te Photoshoppen.

Het komt niet in Francisco op dat die foto van moslim-baardman in het wit en boerka-vrouwen in het zwart wel eens een reëel beeld kan zijn. Het past niet in Francisco's beeld van de wereld, dus kan het niet bestaan - zelden een duidelijker geval van  een struisvogelredenatie gezien, op schrift. En hij zou dolgraag de wereld photoshoppen naar zijn beeld: die edele moslims allemaal uit de niqaab waar ze per ongeluk in terecht zijn gekomen, zodat we kunnen zien hoe hoog ze staan, en al die foute Nederlanders met hun VOC-mentaliteit richting hel helpen.
    Tussen 2005 en 2009 mocht Francisco van JoleFrancisco in het "kritische" VARA mediaprogramma De leugen regeert een gesproken column vullen. Onweersproken kon hij daar zijn parmantige meninkjes kwijt, over zijn politiek-correcte en multculti hobby's zoals hoe goed de moslims zijn en hoe fout iedereen die kritiek daarop heeft, zoals al die verschrikkelijke websites op het internet die de "rotjochies die kattenkwaad uithalen" ongecensureerd aanduiden als "kut-Marokkaanse draaideurcriminelen". Meninkjes vol met retorische trucs en redenatiefouten ter grootte van schuurdeuren, waaronder die oude bekende van de balk en de splinter - een enkel voorbeeld gevonden op YouTube hier . Hetgeen nog eens voortreffelijk gedemonstreerd werd toen Van Jole geïnterviewd werd ter gelegenheid van een academische discussie over "foute" sites op het internet, zie hier - ouderwets lachen (zie het deelscènetje rechtsboven).

Toen de De leugen regeert in 2009 stopte, mocht Francisco als beloning voor zijn inspanningen voor het goede doel voor de VARA een website gaan opzetten als alternatief voor al die foute websites - speciaal voor linkse mensen. In de reclame vooraf werd gezegd dat het plaats moest worden waar wél fatsoenlijk gediscussieerd kon worden - op het terrein van immigratie en integratie werd het natuurlijk één grote ideologische kerk. Met als gekwelde heilige, natuurlijk, de moslim, en als grote boeman, even natuurlijk, Geert Wilders (de Volkskrant, 14-02-2011, door Raoul du Pré):
  PVV boycot VARA-programma's om 'walgelijke' cartoon op site

De PVV boycot alle VARA-programma's zolang de aan de omroep gelieerde opiniewebsite Joop.nl een cartoon online laat staan die volgens partijleider Wilders 'walgelijk' is.
Om te beginnen komt Wilders niet opdagen bij het debat voor de statenverkiezingen, aanstaande woensdag in Pauw & Witteman. De VARA en Joop.nl gaan niet in op Wilders' eis.
    De PVV-leider werpt zich over het algemeen op als een groot pleitbezorger van de vrijheid van meningsuiting. Hij nam het eerder op voor omstreden cartoonisten als Gregorius Nekschot en de Deense Kurt Westergaard. Zaterdag werd hij echter zeer onaangenaam getroffen door een cartoon van politiek tekenaar Adriaan Soeterbroek. Die reageert daarmee op het PVV-plan om speciale 'tuigdorpen' in te richten voor mensen die ernstige overlast veroorzaken in hun wijk. Criminele veelplegers zouden na hun gevangenisstraf ver van de bewoonde wereld in enclaves moeten worden gegroepeerd, zodat andere mensen geen last meer van hen hebben.   ...
    Op Soeterbroeks tekening Wordt vervolgd is een rij mensen te zien die zijn voorzien van een bruin T-insigne. Ze wachten naast een afrastering bij de ingang van een douche, een duidelijke verwijzing naar de gaskamers waarin de nazi's miljoenen Joden om het leven brachten.

Valse voorstelling van zaken door de journalist, kennelijk ook met de ideologie behept: Wilders wil de cartoon niet verbieden - hij wil alleen niet komen bij mensen die hem beledigen - zijn zeer goede recht.
  Francisco van Jole, eindredacteur van Joop.nl vindt dat Wilders zich schuldig maakt aan chantage

En daar is Van Jole zelf, met dezelfde elementaire denkfout.
  Francisco van Jole, eindredacteur van Joop.nl vindt dat Wilders ... zich daarbij ook nog op de verkeerde tegenstander richt. 'De makers van Pauw & Witteman hebben hier helemaal niks mee te maken.'

Gevolgd door een keiharde leugen - ook zo'n ideologische specialiteit: Joop.nl is VARA en Pauw & Witteman is van de VARA - dezelfde club.
  Van Jole vindt het raar dat juist een politicus deze cartoon wil verbieden.

Gevolgd door nog een leugen. Zie de reactie van Geert Wilders (geparafraseerd): "Mijn buurman mag ook een schilderij aan de muur hangen waarin ik afgeschilderd wordt als Hitler, maar hij moet dan niet vreemd opkijken als ik niet op bezoek kom. Dus als de VARA zoiets doet, kom ik daar ook niet op bezoek" (Uitgesproken WNL, Nederland 2, 20h25 ).
    Waarna de VARA, die er volgens Van Jole niets mee te maken heeft, haar leugens en totaal afwezige redeneercapaciteiten eraan toevoegt :
  De VARA stelt zich bij monde van een woordvoerder achter Van Jole op. 'Over goede smaak valt te twisten, ook in het geval van een cartoon. En de meningen op Joop.nl zijn niet per definitie ook die van de VARA. Wij duwen de PVV zeker niet in een nazihoek, zoals Wilders beweert.'

Want de cartoon duwt Wilders in de nazi-hoek - de VARA publiceert de cartoon - dus de VARA duwt Wilders in de nazi-hoek. Net als vroeger Pim Fortuyn, trouwens .

Van Jole mocht bij de VARA-televisie uitleggen hoe GOED! hij wel niet was - zonder tegenspraak natuurlijk. De Volkskrant mocht echte vragen stellen. Het resultaat is opmerkelijk - en dat is een understatement. We beginnen met de afzonderlijke uitspraken van Van Jole, daarna volgt een analyse van de samenhang ervan (de Volkskrant, 19-02-2011, door Laura de Jong):
  Twistgesprek | Laura de Jong met Fransisco van Jole, eindredacteur van de vara-website Joop.nl

'Wilders is net zo erg als een fundamentalistische moslim'

Joop.nl, de opiniesite van de VARA, plaatste een cartoon waarin Wilders wordt voorgesteld als SS-er die allochtonen naar de douche van een concentratiekamp leidt.

Wilders heeft niet gezegd dat de tuigdorpen voor buitenlanders zijn. Ze zijn voor de hufters van Nederland. De cartoonist, Adriaan Soeterbroek, tekent een rij mensen die allemaal allochtoon zijn. Wie is nu de racist?

Laten we eerlijk zijn, Wilders is tegen allochtonen en vindt dat tuig. ...

Eén zin, één leugen. Wilders spreekt over de islam als ideologie, en over sommige groepen Marokkanen. Over die laatste als tuig. Net als vele anderen. Die dat doen omdat het tuig is.
  Tuigdorpen roepen nu eenmaal de associatie met concentratiekampen op.

Zin twee, leugen twee. Tuigdorpen wekken alleen associaties op met concentratiekampen bij degenen die geobsedeerd zijn met concentratiekampen.
  De cartoonist zet Wilders neer zoals hij hem ziet.

Reactie: Wilders zet de islam neer zoals hij het ziet.
  In het debat over de PVV gaat het vaak over de Tweede Wereldoorlog.

En dat gebeurt door de multiculturalisten en niet door Wilders. Zin vijf, leugen drie.
  Wilders zelf laat zich er nooit over uit waarom dat zo is.

Idem. Zin zes, leugen vier.
  Met deze cartoon bagatelliseert u de Holocaust.
Nee.

Leugen vijf. Door tuigdorpen, waar menselijk vrijelijk kunnen doen waar ze zin hebben (de reden dat ze onmogelijk zijn voor de rest van hun omgeving) gelijk te stellen aan een massavernietigingskamp, bagatelliseer je het vernietigingskamp.
  Dat is in ieder geval niet de bedoeling. ... De plannen van Wilders roepen nu eenmaal associaties op met de vroege plannen van Hitler.

Het tweede zegt dat het eerste een leugen is.
  Ik ga mensen niet het recht ontnemen die vergelijking te maken.

Dan hebben mensen ook het recht om moslims te vergelijken met kampbeulen. Met als voorbeeld Iran en de talloze terroristen.
  Wilders vergelijkt trouwens zelf de Koran met Mein Kampf.

Welke vergelijking klopt, in de zin dat de koran nog meer jodenhaat bevat dan Mein Kampf (bij telling van de betreffende passages).
  Dus dan is het ook niet zo gek om hem met een SS'er te vergelijken.

Reactie: Dus dan is het ook niet zo gek om gelovigen in de koran met SS'ers te vergelijken.
  Maar dat is toch geen argument? U ontstijgt het niveau van Wilders hierdoor niet.
Je begeeft je nu inderdaad in zijn idioom.

Een leugen. Het is de voortzetting van de aanpak van multiculturalisten op iedereen die eerder kritiek had op de islam, zoals Pim Fortuyn.
  Het is eigenlijk een soort zelfverdediging tegen Wilders.

Idem.
  Zijn uw collega's van de VARA er blij mee? Wilders wilde niet naar het verkiezingsdebat komen zolang de cartoon op joop.nl bleef staan.
... Wilders had volgens mij trouwens gewoon geen zin in het debat.

Een complottheorie?
... een boycot is hetzelfde als een verbod.

Leugen. Een verbod is een zaak die aan iedereen opgelegd wordt, een boycot laat de vrijheid aan iedereen om te doen wat hij wilt.
  Is de VARA bezig met een publieke campagne tegen Wilders? Bij Paul de Leeuw werd Wilders als Hitler neergezet.
Nee, dat doet de VARA niet.

Leugen. In alle gewone uitleg van het woord campagne: het systematisch en eenzijdig een bepaald beeld schetsen, voert de VARA (mede) een campagne tegen Wilders.
  Toch lijkt hij het belangrijkste thema. Nu organiseert u op joop.nl de Grote-Wilders-cartoonwedstrijd.
Dat is meer een bezuinigingsmaatregel. In plaats van het voeren van dure processen

Hij doelt op het proces tegen Geert Wilders. Een ander deel van de campagne om hem de mond te snoeren. Mede via Joop.nl (www.joop.nl, 02-11-2010, door Hasna el Maroudi, redacteur van Joop.nl ):
  Vrijheid van meningsuiting of de mond gesnoerd?

... Mijns inziens eindigt mijn vrijheid van meningsuiting daar waar ik een ander zou kunnen beledigen. ...


Van: Joop.nl, 20-11-2010 door Mohamed Rabbae

Proces tegen Wilders moet doorgaan

Ik spreek niet namens alle moslims of alle Marokkaanse Nederlanders. Ik ben blij dat veel leden uit die gemeenschap ongestoord en vastbesloten hun carrière voortzetten in de diverse sectoren van de samenleving. Maar het is kortzichtig om te denken dat alle Marokkaanse Nederlanders in die gelukkige positie zitten

Typisch de standpunten van islamfundamentalisten die niets snappen van democratie, en die door Van Jole's Joop.nl worden gepropageerd.
     Terug naar het interview:
  Zijn er dan geen grenzen aan de vrijheid van meningsuiting?
Ja. Zelfs het heelal heeft grenzen, maar die vind je niet snel. De Holocaust ontkennen bijvoorbeeld vind ik iets dat niet moet kunnen.

Reactie één: leugen, zie voorgaande stukken van zijn website. Reactie twee: dan is het ontkennen van de slechtheid van de islam ook iets dat niet moet kunnen. Oftewel: hier is sprake van contradictie en willekeur.
  Op uw site vergelijkt u de cartoonist met Rushdie. Maar Soeterbroek wordt niet met de dood bedreigd. Rushdie wel, Wilders ook.
Soeterbroek heeft wel bedreigingen gehad van PVV-stemmers. En ik heb er zelf ook enige ervaring mee. Ik weet niet hoe dat nu zit bij Wilders.

Niemand heeft geprobeerd Soetenbroek aan te vallen en te vermoorden. Moslims hebben wel gedreigd en geprobeerd Salman Rushdie, Geert Wilders, Kurt Westergaard en talloze anderen te vermoorden. Van Jole's uitspraak staat gelijk aan het ontkennen van de holocaust.
    Tot zover de losse uitspraken, hoewel daaronder al meerdere gevallen waren van inconsistentie: uitspraken die elkaar uitsluiten en dus een leugen inhouden. Nu het systematische daarin bij Van Jole:
  Reaguurders klagen op uw site dat ze vaak niet door de moderator komen. Pleegt u censuur?
We hebben bij joop.nl huisregels.

Huisregels houdt in dat je bepaalde dingen niet mag zeggen. Bijvoorbeeld alle kritiek op de islam, immigranten, enzovoort. Dat is erger dan een boycot, want je ontneemt mensen vrijheid. In zijn boycot van de VARA door Wilders wordt niemand vrijheid ontnomen. Het volgende was dus ook schandalige leugens:
  Zijn uw collega's van de VARA er blij mee? Wilders wilde niet naar het verkiezingsdebat komen zolang de cartoon op joop.nl bleef staan.
...Dat Wilders niet naar het debat kwam vanwege de cartoon is schandalig. Hij is wat dat betreft net zo erg als een fundamentalistische moslim. Als politicus beschadigt hij zo het nationaal belang. Wilders is enorm gegroeid maar zijn tenen zijn helaas meegegroeid. Als politicus moet je wat kunnen hebben en het goede voorbeeld geven. Hij benadeelt door weg te blijven de omroep, de kijkers en de kiezers. Wilders had volgens mij trouwens gewoon geen zin in het debat.

Een complottheorie?
Stel dat niet de VARA maar iemand anders deze cartoon had geplaatst dan was er niets aan de hand geweest. Hij heeft de VARA allang op de korrel. Ook al onderneemt hij geen wettelijke stappen, een boycot is hetzelfde als een verbod.

Of zijn hele Joop.nl website is een schandalige leugen.
  Reaguurders klagen op uw site dat ze vaak niet door de moderator komen. Pleegt u censuur?
Je mag bijvoorbeeeld niet beschuldigen zonder bewijzen.

Vergelijk dit met:
  Wilders heeft niet gezegd dat de tuigdorpen voor buitenlanders zijn. Ze zijn voor de hufters van Nederland. De cartoonist, Adriaan Soeterbroek, tekent een rij mensen die allemaal allochtoon zijn. Wie is nu de racist?
... Laten we eerlijk zijn, Wilders is tegen allochtonen en vindt dat tuig.

Ook hier is dus weer één van de twee: of je mag niet beschuldigen zonder bewijzen, of je mag dat wel. Van Jole gaat er kennelijk vanuit te gaan dat anderen niet mogen beschuldigen zonder bewijzen, maar hij wel.
  Reaguurders klagen op uw site dat ze vaak niet door de moderator komen. Pleegt u censuur?
... En je mag ook niet op de man spelen.

Hier gaf de journalist ook al de reactie:
  Maar die twee dingen doet Soeterbrok nu juist in zijn cartoon. Beetje dubbele moraal?
Als je iets over de PVV zegt, zeg je iets over Wilders. Dus op de man spelen is in de PVV-discussie niet te vermijden.

Reactie hier: Als je iets over de islam zegt, zeg je iets over moslims. Dus op de man spelen is in de islam-discussie niet te vermijden.
    Oftewel: de zoveelste contradictie en leugen van Van Jole. Iets waarvan hij bevestigt dat hij het mag:
  En ja, in het leven is veel dubbel. Dat maakt het juist zo aantrekkelijk. Ik heb een hekel aan mensen die altijd consequent zijn. 

Natuurlijk. Alle gelovigen en ideologen moeten dit wel vinden, omdat geloof en ideologie onherroepelijk stuit op conflicten met de werkelijkheid . En op dat moment moet de gelovige of ideoloog, om zijn geloof of ideologie te behouden, wel dubbel zijn en liegen.
    Van Jole heeft parmantige afkeurende meninkjes over sites als GeenStijl. Wat hij zelf doet, is mogelijkerwijs erger. Waar GeenStijl haar aanpak niet verhult, zodat iedereen er vooraf rekening mee kan houden, pleegt Van Jole, of Van Jeauleaux zoals hij op GeenStijl wordt aangeduid, minstens even grote misdaden tegen het fatsoenlijke redeneren en denken, terwijl hij dat verkoopt als redelijkheid. Leugenaar "Ik heb een hekel aan consequent zijn" Van Jole ondermijnt de redelijkheid veel ernstiger dan GeenStijl dat ooit zal kunnen doen.

Een belangrijk gebeuren in het immigratiedebat was de aanslag van Anders Breivik in Noorwegen. Daarover is natuurlijk veel geschreven, het meeste op nogal tot zeer polariserende toon en met extremistische standpunten zoals "We moeten verder gaan met het invoeren van de multiculturele samenleving". De volgende was een van weinig nog enigszins redelijke auteurs (de Volkskrant, 02-08-2011, door Bart Schut):
  Sorry, onze retoriek is doorgeslagen

Bart Schut | De auteur is medewerker van het Marokkaanse opinieweekblad TelQuel. Hij vindt de wijze waarop 'rechts' Nederland de discussie mijdt over de daden van Anders Breivik zeer kwalijk. Maar ook de reactie van 'links' noemt hij laf.

...   En wie ergerde zich niet aan de reacties vanuit de LPF en haar opvolgers? 'De kogel kwam van links', alsof niet Volkert van der G., maar Ad Melkert zelf de trekker had overgehaald op de parkeerplaats van het Hilversumse mediapark. ...
    The shoe is now on the other foot, zeggen de Engelsen, en Anders Behring Breivik houdt Nederland met geweld een spiegel voor. Wat blijkt? Links nu gedraagt zich als rechts toen en rechts als links, zoals dit nu eenmaal gaat met spiegels. De reaguurders van Joop.nl versus die van Elsevier. Het 'wie wind zaait' van Francisco van Jole tegenover het 'Oslo is de schuld van de politieke islam' van Afshin Ellian. En de slachtoffers waren nog niet eens begraven.   ...

Francisco voelde zich aangesproken (de Volkskrant, 03-08-2011, ingezonden brief van Francisco van Jole, Rotterdam, eindredacteur Joop.nl):
  'Zie je wel'-beweringen

Het is lastig discussiëren met mensen die erop los verzinnen. 'Islamcriticus' Bart Schut doet dat in zijn stuk 'Sorry, onze retoriek is doorgeslagen' (O&D, 2 augustus). Ik zou volgens hem Wilders bekritiseren met 'wie wind zaait, zal storm oogsten'. Geen idee hoe hij daarbij komt.
    In werkelijkheid schreef ik op Joop: 'Dit is geen tijd voor 'zie je wel'-beweringen en gelijkzoekerij. Het is ook geen tijd om opponenten om de oren te slaan met de lijken van tientallen jonge socialisten.' Precies het tegenovergestelde van wat Schut beweert. Ik heb Wilders ook opgeroepen oog te hebben voor mogelijke radicalisering in eigen kring, daar passende maatregelen tegen te nemen en in zijn 'partij' een open debat te voeren. Dat lijkt me beter dan polariseren. Schut klaagt dat de retoriek is doorgeslagen. En doet er in zijn stuk tegelijk zelf nog een paar schepjes bovenop. Het volkomen fout weergeven van andermans standpunten is een vast ingrediënt van polarisatie.

En hier is wat Francisco schreef (Joop.nl, 23-07-2011, door Francisco van Jole, eindredacteur Joop ):
  Polarisatie rond Noorse massamoord

Dergelijke daders zijn misschien wel ‘eenzame gekken’ maar vaak hebben ze een bepaalde politieke voorkeur

Vandaag trof ik een - onvolledig - overzicht aan van met vuurwapens uitgevoerde massamoorden van de afgelopen 20 jaar. Van de 19 voorvallen vonden er 16 in Europa en Noord-Amerika plaats. Ik ben over ze gaan lezen en ontdekte dat er in 7 van de 16 gevallen op de een of andere manier een band is met rechts-extremisme. Het zijn misschien wel ‘eenzame gekken’ maar dan hebben ze vaak toch wel bepaalde voorkeuren.
    In het geval van de Noorse massamoordenaar is dat helemaal het geval. Bovendien koos hij een politiek doelwit, jongeren die zich aangesloten hadden bij de socialistische partij. De meeste massamoordenaars laten niets of slechts wartaal achter. Deze verdachte drukt zich vaardig uit. De kenmerken die hij opsomt van zijn politieke ideologie en strategie lijken zo uit het partijprogramma van de PVV geplukt.   ...

Een glasharde associatie, waarvoor het woord polarisatie best wel een eufenisme is.

En laten we nou eens een artikeltje van niet veel later bekijken, van een nauwe vriendin (Joop.nl, 23-08-2011, door Samira Ahli, redacteur Joop ):
  Ze bestaan nog, mensen die niet bang zijn voor de PVV

Popfestival Lowlands en filosoof Rob Riemen geven energie voor de strijd tegen het nieuwe fascisme

Met een gerust hart ging ik vrijdag naar het festival. ...
    Riemen legde in zijn college (zie video) uit hoe het fascisme toch weer zijn lelijke kop kon laten zien in onze samenleving. Hij wees op de overeenkomsten tussen de opkomst van het fascisme in de jaren 30 van de vorige eeuw en de opkomst van de PVV nu. Hij noemde domheid (it’s cool to know nothing), gemakzucht en de inhoudsloze vrijheid van onze tijd als ultieme voedingsbodem voor het nieuwe fascisme. Hij waarschuwde voor intellectuelen en politici die het gevaar niet willen zien. En hij riep op tot verzet.    ...

Een vorm van tot ongekende hoogte opjagen van de polarisatie. Een oproep tot verzet is, als rechtse mensen dat zouden doen, al snel vertaald tot een oproep tot geweld, door mensen als pathologisch psycholoog Corine de Ruiter, een regelmatige bijdrager aan Joop.nl (Joop.nl, 09-08-2011, door Corine de Ruiter, hoogleraar Forensische psychologie ):
  Wilders is gewelddadig, alleen niet fysiek

Wilders' uitspraken langs de psychologische meetlat gelegd vallen ze voornamelijk onder verbaal geweld

...   Wat Geert Wilders de afgelopen jaren heeft gezegd over de Islam, over moslims, en allochtonen is genoegzaam bekend. Hij vindt 'de ideologie van de islam abject, fascistisch en fout.' ...
    Als we de uitingen van Wilders over de Islam en moslims langs deze psychologische 'meetlat' leggen vallen ze voornamelijk onder verbaal geweld, en in een aantal gevallen onder verbale bedreiging. De stap daarna is fysiek geweld. ...

Het vervolg ligt voor de hand: op dezelfde manier kunnen de uitlatingen van Rob Riemen, Samira Ahli én Francisco van Jole als niets ander gezien worden als vallende onder verbaal geweld, en in een aantal gevallen onder verbale bedreiging. De stap daarna is fysiek geweld.
    Hoe zou zo'n Van Jole nu slapen? Niet best, is het vermoeden, tenzij de paden in zijn brein wel heel erg uitgedund zijn. In ieder geval degene naar de spiegelneuronen zijn vrijwel volledig verdwenen . Iets waar ook Rob Riemen, Samira Ahli en pathologisch, pardon, forensisch psycholoog Corine de Ruiter ernstig last van schijnen te hebben.

Nog een fraai staaltje Van Jole - de aanleiding (Joop.nl, 02-09-2011, door Adriaan Soeterbroek, cartoonist ):
  Over het PVV-plan voor de monarchie

Hier de man van de woorden 'Ik heb Wilders ook opgeroepen oog te hebben voor mogelijke radicalisering in eigen kring, daar passende maatregelen tegen te nemen en in zijn 'partij' een open debat te voeren. Dat lijkt me beter dan polariseren' zelf (Joop.nl, 03-09-2011, door Francisco van Jole, eindredacteur Joop ):
  Wilders, de nieuwe profeet

Het afbeelden van een dode Geert Wilders is net zo’n taboe als een plaatje van een levende profeet Mohammed
Ik had nooit gedacht dat ik het ooit nog eens zou zeggen maar ik krijg steeds meer begrip voor Theo van Gogh. Hij mocht geen felle kritiek op de islam uiten. Hij liet zich echter de mond niet snoeren en vatte de pogingen om hem het zwijgen op te leggen op als een uitdaging. Nu zie je een zelfde patroon van verstikkende ‘mag niet’-reacties opduiken rond de PVV. Het afbeelden van een dode Geert Wilders is net zo’n taboe als een plaatje van een levende profeet Mohammed. Of nog groter. Je zou er inderdaad bijna baldadig van worden.
    Ik heb het natuurlijk over de tekening van Adriaan ‘Louter ceremonieel’ over het PVV-plan voor de monarchie. Daar is veel over te doen. ‘Wilders woedend om cartoon Joop.nl’, kopt De Telegraaf groot op de site. ...

Zijn vrienden haatzaaiers zoals historicus Han "Kijk mij eens redelijk zijn" van der Horst steunen hem natuurlijk van harte. Maar hier is degene die hem afmaakt (Joop.nl, 03-09-2011, door Francisco van Jole, eindredacteur Joop ):
  ...
Laatste reacties
...
Peter van Dijk, za 03 september 2011 21:21
Wilders woorden zouden het klimaat hebben geschapen voor Breivik. Een afbeelding van de Koningin die Wilders vermoord schept geen klimaat? Hoe naief kan je zijn?

Of misschien kan pathologisch psycholoog Corine de Ruiter uitleggen dat "Soeterbroek is gewelddadig, alleen niet fysiek" ...
    Deze reactie is ook aardig:
  Ruud H., zo 04 september 2011 13:42
Van Jole: "Het afbeelden van een dode Geert Wilders is net zo’n taboe als een plaatje van een levende profeet Mohammed"

Daar gaat de discussie niet over. Alle taboes mogen doorbroken worden. Vrijheid van meningsuiting. Smakeloos of niet. Alles mag gezegd en getekend worden binnen de grenzen van de wet.

Maar...

...het bewust hoofdredactioneel doorlaten en vervolgens onvermijdelijk moeten verdedigen van een 'wij kunnen ook net zo smakeloos zijn als onze tegenstander' cartoon, is extreem kinderachtig, naïef en intellectueel links onwaardig.

De enige psychologische verklaring die ik kan bedenken voor deze opnieuw Joop onwaardige faux pas (het is toch bedoeld als een rustig en beschaafd Huffington Post achtig blog?), is een diepgewortelde frustratie over het verlies van de snel afbrokkelende links dominante morele superioriteit.

Deze frustratie heeft zich, als ware het de penisnijd, inmiddels gesublimeerd tot een blinde woede jegens tegen de persoon Wilders. Deze haat overtroebelt op dit Joop blog het beschaafde vermogen tot discussie, hetgeen zich uit in een stortregen van ad hominems in beeld en geschrift jegens de persoon Wilders.

Gratis advies aan de Joop redactie en Soeterbroek: laat de ad hominems als vruchteloos stijlmiddel nu gewoon links liggen en probeer eens ad rem te zijn jegens Wilders' gedachtegoed.

Wat natuurlijk net zo goed gericht kan worden tot een Jehovah's Getuige.

Er is al weer eindeloos veel voorbijgekomen - de redactie had het erg druk met andere zaken. Zo was er bijvoorbeeld dat geval waarbij een al gepubliceerd artikel, over het geval Tim Ribberink, de scholier die zelfmoord pleegde vanwege systematisch pesten, zonder omhaal werd hergeschreven omdat bleek dat er door linksen verzonnen en door Joop (Francisco van Jole) gepropageerde leugens in stonden. Stalinistische methoden. Hier is er eentje die maar snel even tussendoor is afgehandeld. Aanleiding is het houden in de Tweede Kamer over het Marokkanenprobleem, naar aanleiding van het doodschoppen van een grensrechter door Marokkaanse scholieren die later bleken, samen met hun vrienden en soortgenoten, ook de buurt om hun school te terroriseren (Joop.nl, 06-04-2013, door Francisco van Jole - eindredacteur Joop)
  Het 'PVV-probleem'

Neo-NSB'ers of gewoon pestkoppen?


...    Er is in Nederland wel eens eerder zo over een bevolkingsgroep gedebatteerd in het parlement. Dat was in 1938 en toen heette het 'het Jodenprobleem'. NSB'er De Marchant et d'Assembourg voerde er het woord over. Het ging hem er uiteindelijk om, zo zei hij, het aantal joden in Nederland te verminderen door ze het land uit te zetten. En waar ging het de PVV om? Het uitzetten van criminele Marokkaanse Nederlanders. Maar dat is toch iets heel anders? Nou, aangezien volgens de PVV de meeste Marokkaanse Nederlanders crimineel zijn, mag ook duidelijk zijn welk eindresultaat dat oplevert.
    ... de PVV kiest hetzelfde etnische stempel als de NSB voor problemen en gelooft in dezelfde 'oplossing' als de NSB. Een tijdlang prijkte aan de gevel van de PVV-fractiekamer een NSB-vlag. Toen de media dat eindelijk opmerkten verklaarden de PVV'ers dat ze het 'niet geweten' hadden, dat het een NSB-vlag was. Is dat allemaal toeval?    ...
    ... denk ik ... dat de PVV stiekem bestaat uit neo-NSB’ers. ... Het is namelijk een pesterige partij, die graag provoceert. ...
    Zo gaat het steeds. Een debat met de PVV laat al snel een nare smaak na omdat de partij vooral revanchistisch is. ...

Natuurlijk hebben we de standaard-trucs als "Zij geen geen NSB'ers maar het lijkt er wel heel erg op" eruit gehaald. De boodschap is en blijft: "Het zijn NSB'ers".
    Natuurlijk zijn, met dezelfde criteria, moslims de ergste geloofsnazi's die je maar kunt voorstellen die moordlustiger zijn dan de Duitse nazi's, maar alleen de middelen van de Duitse nazi's ontberen uitleg of detail . En natuurlijk is Francisco van Jole zo'n beetje de Anton Mussert van die geloofs-nazi's. Die, en daar is komt geen enkele omweg aan te pas, recht-toe-recht-aan minstens zo antisemitisch zijn als de Duitse nazi's uitleg of detail .
    Deze redactie heeft al een keer zijn neus gestoten toen Joop.nl, en ongetwijfeld hoofdredacteur Van Jole zelf, een compleet artikel heeft gewist omdat later bleek dat de informatie onjuist was. Het ging over Tim Ribberink, een jongen die zelfmoord had gepleegd, hetgeen leidde tot oproepen tegen ;pesten. Nu is Van Jole, net als alle zich links achtende mediaratten, natuurlijk hartstikke voor pesten, dus toen een VARA-journalist op grond van "diepgravend speurwerk" tot de conclusie kwam dat afscheidsbrief van Tim niet echt zou zijn, stond dat bij het Joop van Van Jole meteen pontificaal op de voorpagina stond. Alleen bleek na zoets als een halve dag dat die afscheidsbrief we degelijke bestond. Jole Joop verving doodgewoon de inhoud van zijn pagina.
    En laat dat nu heel gewoon zijn, bij Jole's Joop. Zie hier uitleg of detail , waar GeenStijl zo'n gevalletje in alle detail geregistreerd heeft. In al zijn goorheid. Lees de mirror opgeslagen door GeenStijl maar uitleg of detail . Zelfs een flink deel van zijn eigen hooligans gaat over zijn nek. Dat is ook je reinste riool-opinie.
    Wat een rioolfiguur, is die Van Jole.

Eerste-Kamervoorzitter Fred de Graaf heeft de bezetting van het comité voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander zodanig gemanipuleerd dat Geert Wilders er buiten viel. En heeft dit openlijk toegegeven in de Volkskrant, met natuurlijk in zijn achterhoofd: "Iedereen haat Wilders dus daarvoor krijg ik lof". Nu is "iedereen" natuurlijk sowieso "iedereen uit zijn clubje", bestaan uit politiek-correcten, multiculturalisten, en een groot deel van de rest van de elite. En helemaal vergetende dat wat hij deed tegen de formele regels ingaat. En dat mag wel, maar niet openlijk. Dus waren de rapen gaar. En binnen een paar dagen moest De Graaf opstappen van partijgenoot premier Rutte, omdat ook de medeplichtigheid van Tweede-Kamervoorzitter Van Miltenburg, ook VVD, in beeld kwam. Een debat over de kwestie had mogelijk ook Van Miltenburg niet overleefd. Dit alles onder aandringen van alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer.
    Op welke kwestie we wat uitvoeriger moesten ingaan, om de reactie van onze Francisco te kunnen plaatsen. In het hoofd van onze Francisco zitten namelijk maar twee hersencellen: één die gaat over alles aangaande Geert Wilders, en eentje die de rest doet. En omdat de uitkomst van de De Graaf-affaire overeenkwam met de mening van Wilders over de kwestie, stond die Wilders-hersencel zodanig roodgloeiend, dat het die tweede volledig uitschakelde (Joop.nl, 14-06-2013, door Francisco van Jole - eindredacteur Joop uitleg of detail )
  Geert, onze kleine dictator

De Graaf zal nog wel eens een lintje krijgen voor zijn ingreep


Eerste Kamer-voorzitter Fred de Graaf is gesneuveld en Nederland mag hem dankbaar zijn. ...
    Krijgen we eens in de dertig jaar een nieuw staatshoofd en wie zou er op de dag die je wist dat zou komen als slippendrager naast de kersverse koning prijken? Juist. Geert de Grote, onze eigen kruisridder. Dat kon natuurlijk niet.    ...
    Knap werk dus van De Graaf. En heel Nederlands, de regels zo aan- en toepassen dat er heel slinks precies uitkomt wat je wilt bereiken. ...
    De Graaf zal nog wel eens een lintje krijgen voor zijn ingreep. ...
    Voor Wilders was het natuurlijk weer een finest moment. Calimero-pet op en maar beteuterd huilen. "Iets tegen het koningshuis? Wie? Ik? Geen sprake van!" Het werkt want net als bij de echte Calimero is iedereen als de dood dat hem iets wordt aangedaan. Links en rechts, allemaal gebruiken ze Geert om te laten zien hoe vreselijk principieel en democratisch ze zijn. Geert mag het aan niets ontbreken en wee je gebeente als je het waagt het parlementaire prinsje tekort te doen. Dan is het huis te klein.
    Ondertussen staat er wel een olifant in de Kamer waar niemand het over heeft. In democratisch Nederland is niemand onschendbaar, tot aan de koning toe als het moet, behalve een man: Onze Geert. Hij kan door niemand ter verantwoording geroepen worden, door niemand aan de kant gezet worden. Ja, behalve dan door zijn eigen kiezers maar dat is slechts hypothetisch. Hoeveel procent daarvan dacht ook alweer dat hij minister was? Ruim voldoende voor een Kamerzetel.
    Geert is onze eigen Erdogan. Hij laat iedereen sneuvelen die hem een strobreed in de weg legt, van Kamervoorzitter, tot raadsheer, tot parlementair journalist. Het begint inmiddels een aardig ereveld te worden. Hij kreeg de rechter zelfs zo ver te beweren dat hij als parlementair ruziezoeker nu eenmaal meer vrijheid heeft dan iedere andere burger. Hij laat zich betalen door buitenlandse opdrachtgevers, hangt de vlag van een buitenlandse mogendheid in z’n fractiekamer, trekt zich niets aan van het landsbelang en ruimt iedereen uit de weg die hij in z'n vizier krijgt. Een parlementair dictatortje.
    Dat kan hij allemaal omdat praktisch iedereen op de een of andere manier bang voor hem is. Daarom krijgt Geert alles gedaan. Of dacht je nu echt dat De Graaf ook was afgetreden als het om pakweg Brigitte van der Burg was gegaan? Wie? Precies.

Diagnose: het kan eigenlijk niet voor iemand met twee hersencellen, maar zelfs die twee cellen zijn volledig gestoord.
    P.S. Zoals iedere openbare gek met een grote bek heeft ook deze een schare aanhangers en slippendragers, zie onder het artikel op het internet uitleg of detail .

Net als die andere paus van de politieke-correctheid: Arnon Grunberg uitleg of detail , gooit van Jole ook graag met zijn visitekaartje (Joop.nl, 02-10-2013):
  'Opmerking van Wilders ronduit racisctisch'De tweet die Geert Wilders dinsdag de wereld instuurde is ronduit racistisch en daarmee is een nieuwe grens overschreden. Dat stelde Francisco van Jole, eindredacteur van Joop, in DeGids.FM op Radio 1. Andere politieke partijen zouden daar hun conclusie uit moeten trekken en de PVV niet langer moeten steunen bij moties of het aanvragen van debatten.    ...

Grappig ... Er is in die tekst geen ras in de buurt, want het gaat over een persoon die een andere nationaliteit heeft dan de Nederlandse. Een glaszuivere reden om zo'n persoon buiten alle functies met macht te houden. En al zeker het bestuur van het land. De meeste landen laten het ook niet toe: burgers met een andere nationaliteit. Logisch, want die hebben sowieso iets dat de rest van de bevolking niet heeft, dus het is een fundamentele ongelijkheid.
    Allemaal uitstekende redenen om diep droevig te zijn als ten gevolge van ideologische opvattingen die volkomen natuurlijke regels hier niet gelden voor bepaalde groepen. En welke ideologie dat is, is ook duidelijk: de enige reden om die bepaalde groepen dat toe te staan, is omdat ze van een ander ras zijn (dat laatste stelt Francisco van Jole, met zijn beschuldiging van racisme).
    Kortom: het feit dat die Marokkaanse daar zit, is het gevolg van racisme. En die Van Jole is zelf een vuile racist.
    Overigens: dat haar dochter Nederland haat, mag je haar formeel niet toerekenen uitleg of detail . Maar constaterende dat het ook met haar man zo is uitleg of detail , ga je je als Nederlander toch behoorlijk ongemakkelijk voelen, bij zo iemand als Tweede Kamerlid. Laat staan als voorzitter van die Kamer, zelfs als het maar is ter vervanging.
    Wat betreft Geert Wilders is het pleidooi van Van Jole glashelder: dat is een zeer gevaarlijk man, net als zijn aanhangers natuurlijk, en eigenlijk zou Wilders op één of ander manier het zwijgen moeten worden opgelegd - zo gevaarlijk is hij. Dat dat niet zo maar kan, is een ergerlijk feit, en iets dat duidelijk een hoge mate van irritatie bij Van Jole oproept.

Maar Van Jole staat dan sterk afwijzend tegenover het extremisme van Wilders, en vindt hij dat beangstigend, dat wil niet zeggen dat hij alle extremisme afwijst - en beangstigend vindt. Hier een voorbeeld van extremisme dat Francisco van Jole niet beangstigend vindt (Joop.nl, 26-09-2014, door Francisco van Jole - eindredacteur Joop uitleg of detail ):
  Angst en veiligheid

Francisco van Jole over IS, terreur en onverschilligheid


...    De Volkskrant opende vandaag met 'Onbevangenheid staat onder druk', een warrig bangmaak opiniestuk van Sander van Walsum, de chef opinie van de krant ...
    Het stuk is warrig omdat Van Walsum zich in allerlei bochten wringt en verdachtmakingen uit die hij dan vervolgens ontkent. Een beetje in de bekende trant van 'ik heb geen hekel aan buitenlanders maar…' Het begint al met de intro. Het openbare leven wordt er nog niet door getekend, maar de dreiging van het islamitisch terrorisme leidt in het Westen merkbaar tot een zeker ongemak. Ook in Nederland." Die laatste toevoeging dient de lezers op de vroege ochtend extra duidelijk te maken dat Nederland in het Westen ligt.     ...

Voor wie het nog niet duidelijk is: dat stuk in de Volkskrant gaat over de terreur van de ISIS-barbaren in Irak en Syrië, waarvan een aantal duizenden uit Europa stamt onder de noemer "jihadi's", en ook enkele honderden uit Nederland. Het grote doel: het stichten van een kalifaat met sharia. Op de televisie heeft de in Duitsland werkende arabist Ruud Koopmans inmiddels de open deur ingetrapt dat naast die honderden actievelingen, duizenden passieve sympathisanten staan en tienduizenden min-of-meer steuners.
    Omdat het volkomen duidelijk is dat de actievelingen een gevaar vormen als ze terugkomen (ééntje heeft er al een antisemitische moordpartij gepleegd, in Brussel), is het ook onmiddellijk helder dat ook dat die duizenden en deels ook de tienduizenden die niet zijn gegaan een gevaar vormen, want die vormen het bed waarin de gevaarlijke actievelingen kunnen gedijen. Dat snapt iedereen met zijn boerenverstand, en dus wordt het in alle toonaarden ontkend. In de Volkskrant bij monde van de columnisten en commentaren, en de rest van de politiek-correcte media, ook de elektronische.
    En als er nog een ding glashelder is, is het dit: deze lieden zijn oneindig veel gevaarlijker dan een miljoen Geert-Wildersen.
    Niet dus volgens Francisco van Jole. geert Wilders is levensgeraarlijk en zou opgelsoten moeten worden, maar deze ISIS-barbaren zijn het slachtoffer van een hetze:
  ... Het begint al met de intro. "Het openbare leven wordt er nog niet door getekend, maar de dreiging van het islamitisch terrorisme leidt in het Westen merkbaar tot een zeker ongemak. Ook in Nederland."
    Waar richt dat ongemak zich op? Drie keer raden. Nee. Nee. Ja! De moslims! Die aap komt aan het eind, na een hoop gedraai, uit de mouw. "De islam is geen exotisch verschijnsel meer, het islamitisch extremisme evenmin. De extremist die het op ons gemunt heeft woont dan misschien niet naast ons, hij kan wel een straat verderop wonen. En als een home made terrorist hier handelt in de geest van Sháám, zal de angst opvlammen." Amen. Als… dan!
    Dertien jaar lang al worden we gek gemaakt met angst voor 'de moslim'. Het mooiste commentaar daarop kwam in 2005 van de Vliegende Panters die het nostalgische verlangen naar de jaren ’50 van veel 'islam-critici' perfect neerzette met een op Fanfare (1958) geïnspireerde clip: We worden bedreigd door de moslims!
    De laatste tijd is die angst weggezakt. De trein wordt niet meer stilgezet als er toevallig twee mannen in djellaba aan boord zitten. Gelukkig. Eindelijk laten we ons niet meer 'gek maken'. Maar als het aan de Volkskrant ligt is die tijd voorbij. We moeten weer bang worden voor 'de moslim'.

Kijk, dat is dus het verschil; als Geert Wilders de term "kopvoddentaks" gebruikt, is het noodzakelijk alle treinen waarin zich ook maar iemand bevindt die kritisch is op de islam onmiddellijk stil te zetten, die persoon de trein uit te slepen, en af te voeren naar een concentratiekamp voor oorlogsmisdadigers.  Maar als een koppensnellende jihadi terugkeert uit Irak om warm onthaald te worden door een uitgebreide kring van familie en kennissen en iedereen uit hetzelfde dorp en eigenlijk alle berbers afkomstig uit Marokko, en de overige moslims ( ze hebben ook de daders van de terreuraanslagen in Madrid een onderdak verschaft), dan is er geen enkele reden om daar ook maar wat voort soort van beangstigends in te zien.
    Want in tegenstelling tot Geert Wilders en zijn mede oorlogsmisdadigers, zijn moslims allemaal dit soort mensen:
  Deze week sprak ik in De Nacht van Jole met de documentairemaker Sinan Can (stream, download). Hij had een boek voor me meegenomen: Liefde Kent Veertig Regels. Het gaat over Roemi, de grondlegger van het soefisme. Dat is een stroming in de islam die er in het kort op neer komt dat je er niet op uit moet zijn om een goede gelovige te zijn maar dat je doel moet zijn een beter mens te worden. Het is een kant van de islam die in het debat amper hoorbaar is omdat tederheid nu eenmaal fluistert en haat schreeuwt.

En waarom zijn er een paar moslims die niet helemaal precies zo braaf zijn:
  ... zijn er toch een paar andere gruweldaden gepleegd in Nederland. Karst T. bijvoorbeeld benam met een wraak-actie op Koninginnedag zeven onschuldige burgers het leven. Tristan van der V. schoot twee jaar later zes mensen dood in een winkelcentrum. Het zijn afschuwelijke gebeurtenissen die niettemin - gelukkig - geen blijvende impact hebben gehad. Ook al kun je voor hetzelfde geld een vrees voor 'Amerikaanse toestanden' ontwikkelen waar met enige regelmaat een frustraat zoveel mogelijk mensen zijn zelfgekozen graf mee in neemt. De meeste mensen zeggen daarentegen 'o ja, da’s waar ook' als je ze aan de gruwelijke gebeurtenissen herinner.
    Extremisten kweken haat en haat kweekt extremisten.Extremisten kweken haat en haat kweekt extremisten.

Dat is het extremisme van Karst T., Tristan van der V., en zo natuurlijk dat je hem niet hoeft te noemen: de extremist Geert W.
    Voor een psycholoog is deze zaak volkomen helder: in het hoofd van de Van Jole zitten de dingen zo ontzettend scheef, gepaard gaande met een zo diepe haat voor Geert Wilders en zijn medestanders en iedereen die kritisch is over de islam, dat die Van Jole opgesloten zou moeten worden. Levensgevaarlijk.
    En de auteur van het bedoelde artikel in de Volkskrant, Sander van Walsum, van wie nog nooit een islam-kritisch geluid te vernemen is geweest behalve dat hij misschien berichten uit Irak en/of Syrië heeft geschreven, moet extra oppassen:
  ... een warrig bangmaak opiniestuk van Sander van Walsum, de chef opinie van de krant en een man die er in zijn werk nogal nadrukkelijk een anti-islamagenda op na houdt. 

Persoonlijke beveiliging tot die Van Jole in een afgesloten gewatteerde kamer zit, lijkt geboden.

Groot nieuws!!! Een persoonlijke openbaring (Joop.nl, 14-11-2014, door Francisco van Jole - eindredacteur Joop uitleg of detail ):
  De splitsing is groter dan twee Kamerleden

Wat doen we aan de permanente heimwee onder Turkse Nederlanders?


Of je het betreurt of niet, het opstappen van de twee PvdA-Kamerleden Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk ...
    Mijn vader was een migrant ...

Eerste reactie (binnen een fractie van een seconde): "Dat heb ... [deze redactie] altijd al gedacht". In ieder geval als serieuze verdenking. Vanwege het rabiate en volkomen onbeheersbare karakter van de uitingen en gedrag. Met daarbij ook nog deze: "... en het is vermoedelijk een Joodse migranten-afkomst". Daarvan is (nog) geen bevestiging of ontkenning. Maar eigenlijk is het volkomen onbelangrijk: de culturele houding is volstrekt identiek.

Alles dat Van Jole schrijft beweegt zich op de niveaus van 3 tot 5, op een schaal van 0 tot 5, qua gestoordheid . En er is dus slechts tijd voor de allerergste gevallen. Hier is zo'n soort gevalletje, door Van Jole zelf ingeleid - mede ter illustratie van het feit dat hij de basisfeiten wel kent (Joop.nl, 06-02-2015, door Francisco van Jole - eindredacteur Joop uitleg of detail )

  Wij tegen hullie

Francisco van Jole over Aboutaleb en #LetsUnite


Aboutaleb kiest duidelijk positie tegen extremisten en maakt daar een debat mee los over insluiten of uitsluiten. ...
    De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb poneerde tijdens de solidariteitsmanifestatie voor Parijs met kracht de 'wij-samenleving' in een stad met 174 nationaliteiten. "De meest internationale stad van Nederland", benadrukte hij. De wij-samenleving wordt gevormd door mensen die democratisch gezind zijn en anderen respecteren. Die zich sterk maken tegen lieden die onze samenleving willen afschaffen. Bij Nieuwsuur zei hij dat lui die liever in een dictatuur willen wonen maar op moeten rotten. Het was klare taal.
    Als reactie op die speech en vooral de oproep van Aboutaleb aan moslims om zich te distantiëren van extremisme maakten de Rotterdammers Abdelkarim El Fassi en Nourdin El Ouali de clip met de boodschap #LetsUnite. Hun stelling is dat moslims keer op keer als bijzondere wezens worden gezien die aan andere maatstaven moeten voldoen dan de rest van de Nederlanders. ...

Goed, een tegenstrijdigheid. Ook letterlijk toegegeven door beide partijen: de ene zegt iets tegengestelds aan de andere. De ene zegt: "Moslims (die het niet eens zijn met westerse waarden) moet weggaan", de andere aprtij zegt "Moslims (die het niet eens zijn met westerse waarden) moeten blijven". En in dat "Moslims (die het niet eens zijn met westerse waarden)" staat het "(die het niet eens zijn met westerse waarden)" tussen haakjes omdat alle moslims het niet eens zijn met westerse waarden, omdat de kernwaarden van de islam volstrekt in tegenstelling staan tot de kernwaarden van de westerse cultuur, samen te vatten als: "Het primaat van Allah versus het primaat van de mens". De reden dat moslims hier zijn gekomen en hier blijven is omdat ze hier in een materieel warm bedje leven.
    Goed, dat zijn de feiten. Onder andere dus: er is een tegenstrijdigheid tussen de uitspraken van de twee moslim-woordvoerders. Van Jole gaat het tegenovergestelde betogen:

  Het riep een tegenreactie op van jonge moslims die zijn benadering veroordelen met een emotionele clip. Maar is dat wel tegenstrijdig met elkaar?

En hier is zijn eerste stap op Het Pad der Redenatie:
  Geen politicus die na de massamoord door multiculti-hater Breivik burgers opriep afstand te nemen van diens denkbeelden.

Van Jole's artikelen zijn sowieso een uiting van die amusmentsvorm bekend van voor de tijd van het internet waarin de lezertjes de verschillen moesten ontdekken tussen twee erg op elkaar gelijkende plaatjes, maar in het geval van Van Jole lijken de twee plaatjes komende uit respectievelijk  het oerwoud en de woestijn. Hier zijn de de werkelijkheid en Van Jole's versie daarvan.
    Ten eerste: het behoort tot de diepst gehouden geloofsartikelen van Van Jole dat de massamoordenaars die zich "jihadist" noemen niets met de islam te maken hebben. Dus nietes te maken hebben met wat dan ook. Dan geldt natuurlijk precies heztelfde voor get val van Breik: ok hij heeft niets te maken met wat dan ook. Dus is het tottaal onzniig om dit geval hier aan te halen.
    Redeneren tegen je eigen regels in: gestoordheid nummer 1.
    Ten tweede: 'Geen politicus die na .. Breivik ...opriep ...'. Hmmmm... Hier is zo'n politicus (Volkskrant.nl, 02-08-2011, door Raoul du Pré):
  Pechtold, over 'Noorwegen': Wilders voedt de frustraties

'Noorwegen' doet het islamdebat hevig oplaaien. Van Wilders kan links 'de boom in', Pechtold kaatst de bal terug. En het wordt tijd dat ook Rutte eens afstand neemt.


De aanslagen in Noorwegen drijven het islamdebat in Nederland steeds verder op de spits. ...
    D66-leider Alexander Pechtold ... wil zijn verbazing niet langer voor zich houden. 'Wilders probeert zich een slachtofferrol aan te meten die hem niet past. Het is nu bijna vijf jaar geleden dat hij de tsunami van islamisering aankondigde. Sindsdien heeft hij aan de lopende band oorlogsretoriek en doemscenario's over ons uitgestort.
    'Hij wil schieten op de benen van hooligans ...'
    'Hij moet beseffen wat hij aanricht ...'

Wat verwacht u van hem?
'Dat hij zijn rol erkent en open staat voor het debat daarover. ...'
    'Je moet er als politicus ook voor zorgen dat mensen als Breivik je niet kunnen misbruiken ...'
    Pechtold pakt Wilders' citaat uit 2009 er even bij ...
    Pechtold: 'Maar hij wil zelf nergens op worden aangesproken! ...'

En dit is dus niet 'een politicus', maar "de politiek":
  De aanslagen in Noorwegen drijven het islamdebat in Nederland steeds verder op de spits. PVV-leider Geert Wilders reageerde maandag via De Telegraaf woedend op zijn politieke tegenstanders.
    Die vinden dat hij het zich moet aantrekken dat Breivik zich in zijn manifest een aanhanger toont van het PVV-gedachtengoed.

'... zijn politieke tegenstanders'... Dus alle politici behalve Wilders zelf. En zijn partijgenoten.
    Van Jole:
   'Geen politicus die na .. Breivik ...opriep ...'

Gestoordheid nummer 2.
   Dan de volgende stap op Het pad der Redenatie"
  'Geen politicus die na .. Breivik burgers [cursivering van de redactie, red.] opriep ...'

Strikt genomen klopt het nu weer, als je iets voor Van Jole invult, en aanneemt dat Geert Wilders en aanhangers van de PVV geen "burgers" (zeg maar : "fatsoenlijke mensen") zijn. Maar dat is een dusdanige kronkel dat we dat even buiten beschouwing laten. Wat van Jole in feite bedoelt, is dat niemand werd aangesproken op het afstand nemen van Breivik. Want dat is de kant die hij op wil: "Na terrorist Breivik werd niemand aangesproken - nu heb je moslimterroristen - dus nu mag ook niemand worden aangesproken".
    Goed, maar we hebben inmiddels gezien dat er wel degelijk mensen werden aangesproken, maar die zijn niet te omschrijven als "burgers", maar als "Wilders- of PVV-aanhangers". Of, omdat Van Jole begint aan de Breivik-kant: aanhangers van Breivik-ideeën. Wat Van Jole had moeten betogen om in de buurt van zijn conclusie te komen, is: "Na de moordende Breivik werden geen Breivik-aanhangers aangesproken - nu zijn er de moordende moslims - dus mogen geen moslims worden aangesproken".
    Oftewel: het gebruik van de term 'burgers' in de redenatie van Van Jole is in strijd met de redenatieregels. Gestoordheid nummer 3.
    Samenvattend: één regel tekst ... :
  Geen politicus die na de massamoord door multiculti-hater Breivik burgers opriep afstand te nemen van diens denkbeelden.

... en drie gestoordheden.
    En natuurlijk volgden er nog veel meer. We lichten de allerlaatste er nog uit:
  Aboutaleb en El Ouali: zij zijn wij.

Waarop hier het antwoord in beelden:

Oftewel: zij zijn aan komen rijden met hun kromzwaarden uit de woestijnen van het Midden-Oosten en nu roept Francisco van van Jole dat wij als zij moeten worden.
    Volkomen geschift.

Op zijn website heeft het zwarte extremisme van "Alle blanken zijn Ku Klux Klan" nu volledig toegeslagen, en ondertussen ligt Van Jole zelf schreeuwend op de vloer van zijn cel na de zoveelste met Geert Wilders gevulde nachtmerrie (Joop.nl, 28-07-2015, door Francisco van Jole - eindredacteur Joop uitleg of detail
  Een reisverbod voor Wilders

Francisco van Jole over de olifant in huiskamer Nederland


... ondertussen is er een ander nijpend probleem. Wilders zaait voortdurend haat ... Maar een kritische houding van de Nederlandse media ten opzichte van Wilders is nu eenmaal zeldzaam.    ...

Zoals gezegd: de man is volkomen gestoord. Zelfs het omgekeerde: "Een waarderende houding van de Nederlandse media ten opzichte van Wilders is nu eenmaal zeldzaam" is nog niet waar. De Nederlandse media hebben nog nooit iets waarderends gezegd over Geert Wilders.
    En dan volgt, na een artikel gevuld met nog veel meer Joliaans geschrijf:
  Wilders is kortom onze eigen haatprediker en hij exporteert zijn haat alsof het Hollandse tulpen zijn. Wordt het daarom niet tijd dat we hem een reisverbod opleggen? ...

Het is nauwelijks verhuld wat hij eigenlijk bedoelt en wilt. Een reisverbod als reactie op oproepen tot haat is natuurlijk absurd. De haatroproepen blijven dan komen. Nee, het is duidelijk: die haatoproepen moeten stoppen, en dat gaat de dader, die volgens de omgekeerde Joliaanse logica een psychopaat is, niet zelf mee ophouden.
    Nee, hier is volkomen helder wat Van Jole wil: die Wilders moet dood.
    En nadat deze redactie dat in gedachten al had opgeschreven maar nog niet uitgevoerd, kwam één van de extremistische allochtonen op zijn website met precies dezelfde redenatie:
  Ab Anders, wo 29 juli 2015 20:08
Van Jole: "... de haatimams. Zij zien de 'ongelovigen' als gevaar, Wilders ziet de moslims als gevaar ... Hij demoniseert er stevig op los."
    Dat demoniseren gaat ook op voor Van Jole. Immers, Wilders roept niet op tot geweld; dit i.t.t. haat-imam's, gelegitimeerd door de koran. ...

F Bidar, wo 29 juli 2015 22:06 in reactie op Ab Anders
“Wilders roept niet op tot geweld”
    Dat hoeft ook niet. De historische voorbeelden laten zien wat met de aangevallen doelgroep moet gebeuren. Het is enkel aanwijzen en de rest zal door het eigenvolk uitgevoerd worden, nu met uitsluiting, later met aanslagen en als de tijd rijp is door... .

Inderdaad: Francisco van Jole hoeft niet op te roepen tot geweld. Het historische voorbeeld laat zien dat Marcel van Dam en Thom de Graaf niet hoefden op te te roepen tot geweld uitleg of detail . Het "U bent een minderwaardig mens" en "U bent medeschuldig aan de moord op Anne Frank" lieten zien wat er met de aangevallen doelpersoon moest gebeuren.
    En wat ook inderdaad gebeurde.
    Net zoals de koran van Farid Bidar vol staat met wat er met de aangewezen doelgroepen moet gebeuren: Joden, andersgelovigen en ongelovigen worden aangewezen, en de rest zal door het eigen moslimvolk uitgevoerd worden, met uitsluiting, later met aanslagen en als de tijd rijp is door... .
    En de tijd is er kennelijk rijp voor, want de moslims van Farid Bidar zijn al volop bezig met de aanslagen tegen Joden, andersgelovigen en ongelovigen.
    En natuurlijk is Francisco van Jole volstrekt medeverantwoordelijk voor de aanslagen van de moslims tegen Joden, andersgelovigen en ongelovigen. Hij steunt hun zaak tot de laatste snik, via zijn website.
    Francisco van Jole is een gecertificeerd cognitief psychopaat .
    En allen die voor hem en zijn website uitleg of detail werken zijn medeverantwoordelijk aan zijn verbale daden.

Toch nog "maar"tje: wat er bij Joop.nl imiddels allemaal over Geert Wilders verschijnt is niet bij te benen. Wat Van Jole daaraan bijdraagt ook niet. Maar de volgende was echt te mooi om te laten liggen (Joop.nl, 24-02-2016. uitleg of detail ):
  NOS trakteert jubilerende Wilders op fluwelen interview

Woensdag spraken Joop-eindredacteur Francisco van Jole en Peter Kee, parlementair redacteur bij Pauw, in de radiorubriek Oh Oh Den Haag over het interview van de NOS met Geert Wilders naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van zijn eenmanspartij PVV.
    Zowel Peter Kee als Francisco van Jole uitte scherpe kritiek op de manier waarop de NOS de PVV-leider had geïnterviewd. ...
    Francisco van Jole had vooral het idee dat hij naar Business Class zat te kijken met Harry Mens. Het gesprek deed Van Jole uiteindelijk nog het meest denken aan een interview met een jubilaris: “Je hebt hem nog net geen horloge gegeven. ...

HET WÁS EEN INTERVIEW MET EEN JUBILARIS, DRUILOOR!
    Waarna je weer de hele lijst van psychiatrische problemen van Van Jole kan gaan behandelen, maar inmiddels hebben we er een kortere omschrijving van: Van Jole is een maniak.

De volgende heeft zijn commentaar al ingebouwd (GeenStijl.nl, 16-03-2016, door Pritt Stift uitleg of detail ):
  Francisco Joloshenko ontploft op NPO1 om GeenPeil
Heerlijk. Het gefrusteerde mislukte mediamannetje Francisco van Jole die nog nooit iets tot een goed einde heeft gebracht en wiens lijk door de VARA nog enigszins op de been wordt gehouden, mag op GrindpadFM zijn zegje doen over het schitterende democratische referendum dat GeenPeil en nog 472.849 Nederlanders voorelkaar boksten. Proef de haat. Proef de afgunst. Proef die ontluisterende exposé van de zelfontbrandende nietsnut Joloshenko.

Verder commentaar overbodig.
    Oh ja, toch nog dit: Oekraïne is Porosjenko, en Porosjenko is een Joop ... Uh, een Jood.

En de maniak bereikt weer een nieuw niveau van deprivatie - aanleidng: het (dikke) verlies in het Oekraïne-referendum (Joop.nl, 07-04-2016, door Francisco van Jole - eindredacteur Joop uitleg of detail
  Nee wint omdat Ja zwijgt

De uitslag toont wederom dat de populistische stem twintig procent van de kiezers weet te lokken en daarmee steevast wint

Om het kwaad te laten winnen, hoeven goede mensen alleen maar niks te doen. ...

Zelfs bij Joop.nl was de vloedgolf aan afkeuring van zoveel kwaadaardigheid niet te stuiten:
  Pietjepuk 9 april 2016 at 19:04 Eerste keer op Joop en dan kom je dit tegen. Naar mijn mening zorgt dit soort artikelen er juist voor dat mensen meer, en meer afkeer tegen links krijgen. Om nog maar te spreken over de vele nee-stemmers die zich hierdoor enigszins geschoffeerd kunnen voelen. Zeker door uitspraken als “Het kwaad”. De nee-stemmers worden weggezet alsof het schorriemorrie is. En dat vind ik een kwalijke zaak.

IloveIsrael 8 april 2016 at 22:21 Van wat een totale onmacht getuigt het wanneer iemand mensen die een andere mening zijn toegedaan botweg “het kwaad” noemt. Wat voor oogkleppen-mentaliteit moet je hebben om zoiets neer te pennen en je zo te laten kennen nadat je verloren hebt. Zielig.

RationeleBurger 7 april 2016 at 12:22 [Om het kwaad te laten winnen, hoeven goede mensen alleen maar niks te doen. Die populaire wijsheid deed zich gisteren weer gelden.] Bij een referendum onder burgers over een associatie verdrag denken in uitersten als goeden versus kwaden. Dat doen alleen hitsers en geradicaliseerden. Absolute nonsens.

Het is bijna een wedstrijd wie het meest gestoord is: Arnon Grunberg uitleg of detail , Peter Middendorp uitleg of detail of Van Jole.

Er heeft weer een moslim aan massamoordaanslag gepleegd. Dat ligt natuurlijk aan alles, behalve aan het feit dat hij moslim is (Joop.nl, 14-06-2016. uitleg of detail ):
  Francisco van Jole over ontkennen, benoemen en het andere wegkijkenFrancisco van Jole sprak bij de Sportzomer op Radio 1 over de aanslag in Orlando, over de snelrechtbanken van de sociale media, over hoe er gesproken wordt over moslims en over nog wat andere zaken.

Nog deze zelfde dag als van dit praatje/artikel, is er een moordaanslag op een Franse politie-officier. Door een moslim.
    Maar al zijn er iedere dag honderd aanslagen door moslims, dan nog zal Jolo met zijn pedante kop praatjes houden voor de NPO-radio dat het niets met de islam te maken heeft. Net als de Joden Grunberg en Wagendorp uitleg of detail .
    Dat doet denken: heet die site van 'm nu Joop.nl of Jood.nl? Hij heeft zelf altijd nogal geheimzinnig gedaan over wat die naam betekent ... En dat "p" van  "pagina" in "Jouw Online Opinie Pagina" is technisch onjuist - de naam Joop.nl of iets anders op het internet is niet een pagina-naam, maar een domeinnaam. En Jolo is uitstekend op de hoogte van de techniek van het internet ...
    De Britten hebben tot oneindig chagrijn van Jolo voor een Brexit gestemd, en nu is één van hun leiders, voormalig Londen's burgemeester Boris Johnson, benoemd als minister van Buitenlandse Zaken. Hier het commentaar daarop van Jolo - het commentaar op het commentaar staat eronder:

Oftewel: iedere leek kan zien dat Jolo gestoord is ... Toch mag hij met Joop.nl de negers en moslims blijven opstoken tegen de Nederlanders ... En mag hij zijn gif blijven verspreiden via de elite-staatsomroep ...

Geert Wilders heeft zijn verkiezingscampagne voor maart 2017 gelanceerd door een A4 op Facebook te zetten met de hoofdlijnen. Voornamelijk de-islamisering: koran verbieden, moskeeën sluiten en dergelijke. Gewoon een beginselprogramma zoals Pechtold het opheffen van Nederland propageert, Samsom het importeren van alle Syriërs, Klaver het importeren van alle Marokkanen, enzovoort. In het spiegeluniversum van Van Jole ontploft er een atoombom (Joop.nl, 08-08-2016, door Francisco van Jole - eindredacteur Joop uitleg of detail ):
  De wereld valt in handen van de idioten

Het onweten rukt op. Wilders presenteert een A4-tje met alleen maar onzin. Het heeft niets meer met serieuze politiek te maken.


Ik ben geen cultuurpessimist maar ik geef toe, dat wordt met de dag lastiger. ...
    Het onweten rukt op. Wilders presenteert een A4-tje met alleen maar onzin. Het heeft niets meer met serieuze politiek te maken. Hij weet dat, de media weten dat, iedereen met een beetje hersens weet dat, maar niemand durft het meer te zeggen, bang om de immer verbolgen kiezers voor het hoofd te stoten. Als Wilders morgen verklaart dat de wereld plat is dan analyseren de politiek commentatoren dat er inderdaad een stroming is van kiezers die er zo over denken, en dat het misschien vooral een gevoel is maar dat gevoelens ook feiten zijn want kijk maar naar de opiniepeilingen. Twee jaar later wordt Columbus als een oplichter neergezet.    ...

Maar je kan niet zeggen dat Jolo niet zijn best doet om dit recht te zetten: "Islam is vrede", "Moslims zijn Verlichten", "Negers zijn het toppunt van beschaving", enzovoort ...Z'n haatzaai-site staat er vol van ...
    Overigens heeft de maniak (psychopaat reserveren we voorlopig voor Peter Middendorp) sinds enige tijd een nieuwe hobby: bij iedereen die een zinnige reactie plaatst op zijn haatzaai-site plakt hij een kant-noch-wal-rakend commentaar vol jij-bakken, onder de naam "Zandb" - het commentaar staat er al als de reactie door de de moderatie, vermoedelijk dan ook hijzelf, wordt vrijgegeven ...

Hoewel ... Hij geeft nu zelfs al openlijk toe dat hij een islamist is, die het islamitische geweld niet schuwt (Joop.nl, 14-09-2016. uitleg of detail ):
  ‘Kamer heeft berg boter op het hoofd met Kuzu’

De Tweede Kamer opende vol de aanval op Tunahan Kuzu van DENK omdat hij de dictatoriale politiek van Erdogan steunt. ...
    Francisco van Jole, eindredacteur van Joop, is erg kritisch op die houding van het parlement en de media. ...

Want niet de islam is gwelddadig en een gevaar voor iedere samenleving, maar:
  ... In hetzelfde debat juichte PVV-leider Geert Wilders namelijk  ...

En als hij de macht krijgt, is het eerste wat hij doet ...:
  Tot slot ging het over het referendum-voorstel van Wilders. Tot verbazing van Kee juicht Van Jole dat toe. Maar dan geeft de laatste zijn toelichting: “Als hij dit echt doorvoert dan heb ik meteen twee wetten om een referendum over te houden. De eerste is dat er in de Tweede Kamer alleen partijen zitting mogen nemen als ze een democratische structuur hebben. Het tweede is een verbod op het aannemen van giften uit het buitenland, zoals Israël, Verenigde Staten maar ook Turkije en totale transparantie over de financiën. Die voorstellen zullen ruime steun krijgen van de kiezers en betekenen meteen het einde van de PVV.”

... is het verbieden van de PVV.
    Maniakale fantasieën, natuurlijk, want tegen die tijd en bij gelijkbijvende trends is er allang een halve of hele burgeroorlog, en ligt het hoofd van Jolo op het hakblok en wordt er langzaam of snel gezaagd aan de verbinding tussen zijn hoofd en zijn lichaam, afhankelijk van wie dan aan de macht is gekomen ...

Het is wat frequent, maar nog een Jolo-stuk, ter verslaggeving voor toekomstige behandelaars van maniakaliteit. Aanleiding: een "Ik ben een fokking moslim"-moslim uitleg of detail heeft een manifestatie georganiseerd om Nederlanders in te peperen dat ze hem geen "moslim" mogen noemen, onder het aalglibberige motto "Ieder1". Cognitief gedepriveerd Gutmenscherig Nederland stinkt er in depressesieve mate in, hoewel een duizendje of twee/drie, volgens de Gutmensch-media dus het zal wel rond de 1000 liggen. Truc: goed van dichtbij fotograferen/filmen. Maniak doet ook verslag (Joop.nl, 26-09-2016, door Francisco van Jole - eindredacteur Joop uitleg of detail
  Ieder1 en de azijnpissers van social media

Twitter is een magneet voor haters. Wie iets sympathieks post, wordt nu bijna automatisch beschimpt.

Ach, de meest simpele der symptomen: een lievelingsknuffel is ergens niet zo populair, dus deugt "ergens" niet.
    Vervolgens drie alinea's over "Lieve Hillary Clinton", want "Niet Trump" (Trump is niet voor moslims en ook niet voor immigranten).
  Zondagmiddag op het Museumplein zag ik Nasrdin Dchar een selfie maken terwijl hij op het podium stond, met achter hem de 10.000 mensen die hij op de been had weten te krijgen met zijn oproep.

Tweede simpele symptoom: bovenop de factor drie die zijn vrienden altijd op hun aanhang plakken, plakt de maniak onder hen nog eens een factor drie.
  Het was een mooi, bont gezelschap,

Derde simpele symptoom: de keiharde leugen:

Blank. Met ergens een paar donkere vlekken. Van zijn eigen website:
  Wesseling – 26 september 2016 at 19:25
Ieder1 is net zoals als de 4 mei herdenking.

Iedereen is naarstig op zoek naar iemand die allochtoons uitziet om die vervolgens groot in beeld te brengen.
Het zoekne ernaar duurt een beetje lang

En het dendert gewoon door:
  Was het alleen voor eigen parochie? Alsof je daar niets van kunt leren. Op het podium verscheen de 12-jarige Samia die een pakkend verhaal hield over hoe mensen met elkaar om zouden moeten gaan, door elkaar in hun waarde te laten bijvoorbeeld. Ik zag haar hoofddoek, zwarte kleding en betrapte mezelf er op dat ik dacht ‘meisje, wat doe je jezelf toch aan’ en toen realiseerde ik me dat ik het nooit gedacht zou hebben als ze als punk, corpsballerina, Hare Krishna of Barbie was uitgedost.

Van zijn eigen website:
  Arent – 26 september 2016 at 20:17
Bedankt voor de hartverwarmende les in tolerantie die ik net als van Jole heb gekregen van de 12-jarige Samia. Ik voel me een beter mens.
Hoe bekrompen bleek mijn wereldwijze blik. Ook ik had medelijden met moslimas als Samia met hoofddoek en zwarte kleding; wat doen ze zichzelf toch aan?
Maar inderdaad: als je ziet hoe bijvoorbeeld punkers erbij lopen, dan is de zwarte ingepakte Samia eigenlijk helemaal niet zo zielig!
Moslimas kleden zichzelf ook vrijwillig zo sinds hun kindertijd. Dat heeft natuurlijk niets te maken met hun familie en hun uiterst vrouwvriendelijke geloof.

Je zou bijna medelijden krigen ...
    Met beide gevallen ... (ook dat kind heeft geen medelijden meer nodig, maar een spoedig levenseinde - hopeloos verloren en allen maa leed wachtende, met een hoofd vol gespoelde hersens. In Syrië doen ze wat dat betreft nuttig werk bij elkaar).
  Ondertussen ging de tsunami van haat en afgrijzen door op Twitter. Allemaal mensen die het beter weten. Niet eens van het type ‘beste stuurlui’ maar meer ‘boze buurman’. Nasrdin Dchar kreeg het verwijt dat zijn verhaal nooit echt kan zijn, want hij is immers acteur.

Tja ... Die hadden internet en daardoor dit gezien uitleg of detail - achter de link: twee speeches van de moslim, enkele weken na elkaar, met identieke nep-inhoud en identieke nep-emoties.
    Dat internet maakt wat kapot ...
    En dat komt door dit:
  Toen Twitter op kwam in 2007 was ik vrijwel meteen enthousiast over het nieuwe medium. Het was een plek voor discussie en ontmoeting. Maar het was vooral een inspirerende omgeving.

Er zaten voornamelijk hogeropgeleide Gutmenschen type klein-Jolo.
  Het sociale medium werd om allerlei redenen een magneet voor haters. Wie iets sympathieks post, wordt nu bijna automatisch beschimpt. Het is gedrag dat niets meer met de werkelijkheid te maken heeft. Als ik door mijn timeline ga, zie ik alleen maar mensen al dan niet gevat commentaar geven op wat anderen doen. Het is een soort in azijn dan wel wierook gedrenkte rss-feed. Ik doe er tot mijn spijt ook aan zelf aan mee, vaak zonder dat ik het zelf door heb of zo bedoel, zoals dat ook voor mijn mede-twitteraars zal gelden.

Er wordt op Twitter weinig tot niets meer geboren, er komt niets meer mee tot stand, behalve zuur, haat en zelfingenomenheid. Het gaat dan ook niet goed met het medium. De groei is er uit, het optimisme verdampt, de aandeelhouders zijn ontevreden en de totale teloorgang is niet meer onvoorstelbaar.

En nu zit iedereen er, dus worden de leugens en propaganda van de Gutmenschen keihard doorgeprikt. Blinkende signalen: het vertrek van aarts-leugenaar Diederik Samsom wiens "eerlijke verhaal" werd doorgeprikt, en dat van Femke Halsema uitleg of detail , wier hypocrisie aan de schanpaal werd genageld. En zie hier uitleg of detail hoe "Meer moslims"-landverrader Alexander Pechtold zijn vet kreeg.
     Dus:
  Ieder1 ziet een soortgelijk proces zich ook in de echte samenleving voltrekken. De haters voeren steeds luider de boventoon, proberen alles kapot te maken en besmetten het debat. Dat maakt de wereld voor iedereen minder aangenaam en het leven minder prettig. We worden allemaal chagrijniger, lijkt het. Daarom wilden de initiatiefnemers van Ieder1 laten zien dat je ook op een andere manier met elkaar om kunt gaan. Met respect, tolerantie, acceptatie en levensvreugde. Begrippen die in het huidig debat 19e-eeuws klinken maar net zo eigentijds zijn als het Kodak-moment.

Oftewel: "Was die goeie ouwe tijd er nog maar".
    Klopt: die goeie ouwe tijd zonder de haters die wij kennen als "moslims" en "creolen", in de praktijk "haatbaarden" en "racisme-roepers", die laatsten ook wel bekend als "negers".
    Het Nederland van, zeg, 1970.
    Oh ja, z'n eigen lezers wezen nog even hier op (de redactie had het gemist):
  Twitter is wat dat betreft een beetje als een EO-programma over religie,

Met als commentaar dus:
  KeesV – 26 september 2016 at 17:30
Waarom die sneer naar het christelijk geloof: ‘De eo is vermakelijk als je het tot je neemt als satire’.

Dat klinkt niet als ieder1…

Maar "Hypocriet" is de tweede naam van iedere politiek-correcte, en bij De Maniak natuurlijk in hoofdletters geschreven ...
    En over de werkelijkheid van dat Ieder1, deze inkopper:
  NikosdeGriekos – 26 september 2016 at 18:19
Alleen was ieder1 niet voor ieder1. Ik werd met de nek aangekeken en bespot met mijn PVV T-shirt. Ik heb de mars ook maar niet uitgelopen dan.

Terwijl ik vind dat de Nederlanden voor ieder1 is maar niet voor theocratische tribalisten van buitenaf.

Tja ...

Op zijn website viert de karaktermoord op Thierry Baudet als maanden lang hoogtij. Hier een bijdrage van de maniak zelf. Aanleiding: Amerika. Daar hielden aanhangers van "rechts" een demonstratie tegen het verwijderen van het standbeeld van een beroemde generaal van de zuiderlijke staten tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Net zoals hier kwam daarop een grote groep "antifascistische" linksfascisten af die geen "rechtse" demonstraties dulden - het soort de lieden dat laatst Hamburg kort en klein sloeg. Bij de, ook alhier optredende, schermutselingen na de aanvallen van de linksfascisten is er een dode gevallen. Ook in Nederland schreeuwt de hele politieke-correctheid en natuurlijk de hele media moord en brand. Met natuurlijk ook dit soort bijdrages (GeenStijl.nl, 15-08-2017, door Van Rossem uitleg of detail ):
  Fascisco von Jolo heeft een vraag. Nou? Iemand?


Het commentaar staat al in de kop.

Volgende. Een enorme dijenkletser. Of om de taal van het clubje te blijven: een kuitenflikker (Joop.nl, 13-09-2017, door Francisco van Jole - eindredacteur Joop uitleg of detail ):
  De onzin over het linkse verhaal en gebrek aan charisma

Links heeft geen verhaal, geen visie en geen charismatisch leider, dat is de kritiek die rechts graag triomfantelijk uit en ...

Hoe kan dat nu zo leuk worden ...?, hoor ik u denken. Klopt. Daar heeft het dan ook niets mee te maken. Hier is 't:
  De scherpe denker Arnon Grunberg beweerde deze week in een van zijn uitstekende Volkskrant-columns ...

Niveau: "Joseph Goebbels wijdt warme woorden aan dr. Josef Mengele en zijn geneeskundige vaardigheden"
    Gevolgd door een homerische lach!!!
    Oh ja: de kuitenflikker:

Gevolgd door nog zo'n lach!!!
    En wat vindt u van deze: "Maniak complimenteert monster" uitleg of detail .

Het NOS Journaal, dat de etnie van moslim-aanslagplegers altijd weglaat uitleg of detail en ze aanduidt als "verwarde man", heeft een blanke "verwarde man" in het kwadraat die in Los Vega,s Amerika, een groot aantal mensen heeft doodgeschoten aangeduid als "witte man". Racisme van het zuiverste water. Zo zuiver, dat de Maniak zich geroepen voelt het NOS Journaal, goede ideologische vrienden en vermoedelijk ook persoonlijke (Maniak heeft vele "vrienden" in Hilversum), te verdedigen  (Joop.nl, 05-10-2017, door Francisco van Jole - eindredacteur Joop uitleg of detail ):
Woedende witte mannen tegen ‘racisme’

Witte mannen klaagden omdat het NOS-Journaal de massamoordenaar in Las Vegas een witte man noemde. ...

Waarna hij, de man die het noemen van gekleurde afkomst een halsmisdaad vindt een perfect spiegelend zelfportret aflevert (voor de eigen effe wat kleuren verwisselen):
Doordenken en logica zijn niet de sterkste vaardigheden van mensen die hun vooroordelen koesteren. Maar het gaat hier waarschijnlijk ook nog om iets anders. De boze [zwarte] mannen willen helemaal niet behandeld worden als ieder ander. Ze willen de baas zijn, de dienst uit maken, boven iedere verdenking verheven worden. Ze zijn nooit extreem, crimineel, fout, of verdacht, ongeacht wat ze doen. Daarom worden ze woedend als de NOS de [zwarte]  massamoordenaar een gelijke behandeling geeft. Als praten over [zwart] verdachten normaal wordt, verliest de aanduiding getinte verdachte aan kracht. [Zwarten]  associëren we in het taalgebruik immers niet met criminaliteit, omdat we het altijd weglaten. Behalve dan bij witteboorden-criminaliteit. Maar die komt weer weinig aan bod in Opsporing Verzocht.

Grappig. hè, die laatste erkenning, hier in wat meer detail:
Witte mannen klaagden omdat het NOS-Journaal de massamoordenaar in Las Vegas een witte man noemde. ...
    .... Dat waren vooral mannen die in andere gevallen juist hechten aan het woord getint, bijvoorbeeld als ze hun lievelingsprogramma Opsporing Verzocht kijken.

Dat Opsporing Verzocht bij overdaad gevuld wordt door licht- en donkergetinte mannen.
    Maar ja ... Daarvoor ben je tenslotte ook Maniak: dat je zo niet bij zinnen bent dat je aan de achterkant niet weet wat je aan de voorkant schrijft.


Naar PC club , Politiek lijst , Media lijst , Politiek & Media overzicht , of site home .