WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Multiculturalisme en cultuurrelativisme: dilemma

17 mrt.2010

Het multiculturalistische dilemma ("Ze zijn volkomen gelijkwaardig" versus "Ze hebben onze hulp nodig" ) is heel simpel. Zo simpel dat ze het nooit expliciet durven maken in het kader van onze allochtone immigranten. Men huldigt het ene standpunt op het ene moment (zie voor "zieligheid" hier uitleg of detail ), dat wil zeggen: als het uitkomt, en het andere op een ander moment (zie voor "evenredigheid" hier uitleg of detail ), zonder ooit aan de combinatie te refereren.
    Het eerste voorbeeld komt uit de zorg:


Uit: De Volkskrant, 05-04-2008, door Carlijne Vos

Interview | Medisch antropologe Annemiek Richters wil dat arts kijkt naar etnische herkomst

Andere kleur, andere zorg

Patiënten met een andere culturele achtergrond kunnen stuklopen op de Nederlandse gezondheidszorg. Wat daaraan te doen?Red.:   De Nederlandse gezondheidszorg faalt in haar zorg voor de gelijkwaardige allochtonen

  Tussentitel: Turkse vrouwen overdrijven vaak omdat ze denken anders niet serieus te worden genomen

Herhaling: De Nederlandse gezondheidszorg faalt in haar zorg voor de gelijkwaardige allochtonen.
  Fotobijschrift: Annemiek Richters: ‘Uiteindelijk gaat het om gelijke toegang tot de zorg voor iedereen.’

Herhaling: De Nederlandse gezondheidszorg faalt in haar zorg voor de gelijkwaardige allochtonen.
  ‘Mensen met verschillende sociale en culturele achtergronden kunnen een ziekte op een verschillende wijze beleven en dat leidt tot verschillen in de manier waarop ze medische hulp vragen en beleven’, zegt medisch antropoloog Annemiek Richters (63), hoogleraar cultuur, gezondheid en ziekte in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). ‘De een voelt zich niet serieus genomen of zelfs gediscrimineerd en komt niet meer terug in het betreffende ziekenhuis, de ander – bijvoorbeeld een vluchteling die seksueel misbruikt is – is geneigd zichzelf uit schaamte medische zorg te ontzeggen. Uiteindelijk gaat het om gelijke toegang tot de zorg voor iedereen.’

Herhaling: De Nederlandse gezondheidszorg faalt in haar zorg voor de gelijkwaardige allochtonen.
  Waarom is de moedersterfte onder Congolese vrouwen in Nederland veel hoger dan bij andere etnische groepen? Hoe maak je islamitische ouders duidelijk dat hun kind niet bezeten is door de mythische djinn, maar lijdt aan een psychische stoornis die kan worden behandeld? Hoe overtuig je ‘te bescheiden’ vluchtelingenvrouwen ervan eerder aan te kloppen bij de dokter?

De Nederlandse gezondheidszorg moet rekening houden met de culturele achterstanden van allochtonen.
  De toenemende diversiteit van de bevolking maakt medische antropologie des te relevanter, vindt Richters. ‘... Cultuurverschillen moeten niet gebagatelliseerd worden ....’

Herhaling: De Nederlandse gezondheidszorg moet rekening houden met de culturele achterstanden van allochtonen.
  De diversiteit doet zich volgens studenten van Richters vooral voor in de verloskundige praktijk. ‘Uit onderzoek blijkt dat sommige migrantenvrouwen lijden aan het zogeheten schoonmoedersyndroom. De voortdurende bemoeienis van schoonmoeder en familie in een vaak kleine behuizing geeft veel stress, hetgeen zich uit in chronisch lichamelijke klachten. Dat kan ertoe leiden dat deze vrouwen de signalen van ernstige zwangerschapsproblemen niet tijdig opmerken. In de verloskundige praktijk zou je daar attent op moeten zijn.’

Herhaling: De Nederlandse gezondheidszorg moet rekening houden met de culturele achterstanden van allochtonen.
    En soms staat het in een enkele zin:
  '...Cultuurverschillen moeten niet gebagatelliseerd worden, maar ze moeten ook niet worden uitvergroot.’

Oftewel: we moeten rekening houden met sociale en culturele achterstanden, maar we mogen het geen sociale en culturele achterstanden noemen.
    In het volgende voorbeeld wordt de combinatie wel genoemd, maar dus in een andere context: een groepen Afrikaanse zangers op een toe georganiseerd door een hulpverlenerstype:


Uit: De Volkskrant, 13-03-2010, recensie door Robert van Gijssel

Frisse zangmeiden met zwabberende intenties

Muziek Daughters of Africa | Goede muziek bieden de dochters niet, wel veel probleemplatitudes.

In Afrika gaat het hartstikke oké. Maar veel Afrikanen zijn nog steeds heel sneu. Het is een van vele verwarrende boodschappen die de Daughters of Africa uitdragen bij de koninklijke première (met Máxima) van hun zang- en dansshow in Carré. Bij de zoveelste introductie van een Daughter die vertelt dat ze een universitaire graad heeft en niet besneden is (applaus), is het kwartje nog niet gevallen. Wat willen de twaalf dochters, of liever: wat wil geestelijk moeder Leoni Jansen met deze voorstelling?


Red.:   Met Marokkanen gaat het goed, maar veel Marokkanen zijn nog steeds heel sneu. Met Turken gaat het goed, maar veel Turken zijn nog steeds heel sneu. Enzovoort ... Zie ook Knuffelen, dilemma uitleg of detail .
    Een klassiek voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 11-04-2011, van verslaggever Janny Groen en John Wanders

Stadsstrijd tegen etnische tweedeling

Amsterdam (178 nationaliteiten) en Rotterdam (174 nationaliteiten), gaan samen optrekken tegen de etnische tweedeling. Beide metropolen willen samen de brandende kwestie van deze tijd aanpakken: het grootstedelijke integratievraagstuk.   ...
    Eerste uitvloeisel van het nieuwe verbond is dat Amsterdam naar Rotterdams voorbeeld concreter invulling gaat geven aan het begrip 'burgerschap'. De Amsterdamse integratiewethouder Andrée van Es (GroenLinks) voelt zich geïnspireerd door Rotterdam waar de stadstrots sinds jaar en dag door de gemeente wordt uitgevent. Het gevoel van: 'samen maken we de stad', het gevoel van: 'dit is mijn Rotterdam', daar kan Amsterdam iets van leren, zegt Van Es.
    Die stadstrots beperkt zich allang niet meer tot autochtone Rotterdammers, onderstreept haar Rotterdamse D66-collega Korrie Louwes: 'De tweede en derde generatie migranten is veel meer Nederlander dan velen zich realiseren.'    ...


Red.:   Bijna letterlijk: "Migranten zijn gewone Nederlands als u en ik".

  De twee steden zoeken toenadering nu, met de PVV als gedoogpartner in het kabinet, weinig ruimte is voor specifiek integratiebeleid. De PVV benadrukt voortdurend dat de meerderheid van de Rotterdamse bevolking binnenkort van niet-westerse afkomst zal zijn. Die ontwikkeling ziet zij als een illustratie van haar doemscenario waarin Nederlandse steden 'via de baarmoeder' worden 'overgenomen' door niet-westerse allochtonen (lees: moslims). PVV-leider Wilders afficheerde de havenstad onlangs nog als het Nederlandse epicentrum van de oprukkende islam.
    Louwes zegt niet bezorgd te zijn over de PVV-retoriek. Het omslagpunt ligt in 2015, zegt ze. Dan zal Rotterdam voor meer dan de helft 'bicultureel' zijn

Dat wil zeggen: migranten zijn op zijn best voor de helft Nederlands. En wat die twee delen zijn, is eenvoudig in te vullen: economisch zijn ze Nederlands (middels werk en voor een groot deel uitkering) en cultureel zijn ze allochtoon.
    Louwes legt haar methodiek nog eens uit:
  Louwes verafschuwt de term 'allochtoon', die in haar beleving nodeloos afstand creëert. 'Wanneer tastbaar wordt dat biculturele burgers

Oftewel: wat iedereen een allochtoon noemt op grond van afwijkend en achterstandig sociaal en cultureel gedrag, noemt Louwes een bicultureel, een gelijkwaardig klinkend woord. Het verbergen van een dilemma in terminologie.
    Natuurlijk zijn volgens de Afrika-correspondent alle Afrikanen zielige teddybeertjes, die door het westen verkracht worden. Maar steeds meer willen naar het westen komen, om kennelijk nog meer verkracht te worden. Gewone Nederlandse burgers zijn daar niet blij mee, ondanks de nijvere pogingen van media, bestuurders en rechters om er zo veel mogelijk toe te laten. Dus wat moet je doen? Dan toch maar vertellen dat het niet allemaal teddybeertjes zijn? De correspondent heeft het er moeilijk mee, hoewel het kennelijk van hem gevraagd is:


Uit: De Volkskrant, 02-08-2012, van correspondent Kees Broere

Haat tegen alles wat westers is

Terugkerende Somaliërs moeten vooral niet te westers zijn: anders zijn ze hun leven niet zeker.


... De Raad van State in Nederland heeft minister Leers (Immigratie, Integratie, Asiel) dinsdag voor een onmogelijke taak gesteld. Hij moet voortaan bij een asielaanvraag beoordelen of de vluchteling zo verwesterd is dat deze als een vijand zal worden beschouwd door Al Shabaab, de islamistische beweging die nog grote delen van Somalië bestuurt.
    ... De beweging zegt in heel Somalië de strengste variant van de sharia, de islamitische wetgeving, te willen invoeren, heeft buitenlandse jihadi's in haar gelederen, en maakt ook geen geheim van haar verbondenheid met de internationale terreurbeweging Al Qaida.
    Het zijn zaken waarmee ook verreweg de meeste Somaliërs bínnen Somalië weinig of niets op hebben. ...


Red.:   Oftewel: Al Shabaab heeft grote stukken Somalië onder zijn invloed, maar alle Somaliërs zijn er geen aanhanger van. 'Het grootste deel van de bevolking', maakt de correspondent koket van, maar als het maar zo'n klein groepje is, hoe kunnen ze dan grote delen van zo'n uitgestrekt land beheersen, zodanig dat je daarom Somaliërs in Nederland moet toelaten ...
    Dilemma's, dilemma's, dilemma's ...
    Overigens: die Somaliërs vliegen in en uit hun land, en hebben dus op geen enkele manier recht op ene vluchtelingenstatus uitleg of detail .
    Nog zo'n stiekeme vorm van erkenning van de de onzin van het multiculturalisme - uit eigen kring:


Uit: De Volkskrant, 22-12-2012, van verslaggeefster Maartje Bakker

Gewortelde asielkinderen mogen blijven

Het kinderpardon komt er, tegen de zin van Fred Teeven. Wie illegaal in Nederland verblijft, wordt strafbaar.


Asielzoekerskinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen, mogen hier blijven, samen met hun gezinnen. ...


Red.:   Hier is ook al weer eindeloos over gepraat en geschreven, vaak met beelden van de huilende Mauro erbij. Maar nog nooit, althans niet gezien door deze redactie, met een concrete uitwerking van de argumenten, behalve dat 'geworteld' zijn dat ook hier in de kop staat. Hier is die uitwerking: "Door een verblijf van vijf of meer jaar in Nederland, hebben kinderen dusdanig veel van de Nederlandse cultuur tot zich genomen, zijn ze dusdanig geworteld, dat ze in hun oorspronkelijke cultuur niet meer kunnen wennen". En op de televisie tonen ze er reportages bij.
    Maar als dit waar is, is het volgende ook waar: "Door een verblijf van vijf of meer jaar in buiten Nederland, hebben kinderen dusdanig veel van de niet-Nederlandse cultuur tot zich genomen, zijn ze dusdanig geworteld, dat ze in  de Nederlandse cultuur niet meer kunnen wennen". Wat dus nog veel harder geldt voor iedere volwassen would-be allochtone immigrant die naar Nederland wil komen.
    Om te brullen van de lach. Dat is dus de reden dat het argumenten zelden of nooit op papier wordt gesteld - men beseft kennelijk donders goed is dat die redenatie is als een pistool waarvan de loop op zichzelf gericht is.
    Wat je nog een beetje verder kan voeren. want stel nu dat dit allemaal echt gaat over multiculturalisme in de zin van de waarde van verminging van culturen. Wat is er dan mooier om dit niet alleen in Nederland te doen, maar ook elders. En als eerste natuurlijk die landen die minder bedeeld zijn dan Nederland. Die help je dan natuurlijk nog veel meer met het invoeren van multiculturalisme. Maar nu hebben die landen al een eigen cultuur. Dus waar help je die en het multiculturalisme mee? Cultuur van buiten! Dus wat is er mooier dan het terugsturen van die in Nederland gewortelde kinderen, want dan brengen ze daar een stukje Nederlandse cultuur. Multiculturalisme alom, en iedereen winnaar. Remigratie is het paradijs voor het multiculturalisme!
    Natuurlijk vindt Arnon Grunberg, immigranten-afkomst en multiculturalist pur sang uitleg of detail , dat alle culturen  volkomen gelijkwaardig zijn. En ook dat ze dat niet zijn:


De Volkskrant, 05-01-2013, column door Arnon Grunberg

Frummelen

...        De geschiedenis van de mens in één zin samengevat: het vervangen van de ene onzin door de andere.
    Het agressief bestrijden van andermans onzin, ook tegenwoordig een geliefde hobby, vooral als het om de onzin van kwetsbare minderheden gaat, dient veelal om eigen onzin aan het oog te onttrekken.


Red.:    'Kwetsbare minderheden '. Minder sterke minderheden. Minderwaardige minderheden ...
    Nog iemand die bijzonder pijnlijk in zijn eigen voet schiet:


Uit: Joop.nl, 08-01-2013, door Mihai Martoiu Ticu - Filosoof

Islamsatire kan wel even wachten

Satire is niet voor de alfa dog, maar voor de underdog


Stel je voor je bent een Marokkaan. Je hebt je één jaar lang suf gesolliciteerd, maar geen baan gekregen, want bedrijven hebben een nul-Marokkanen-beleid. ...
    Hieraan moest ik denken toen ik het opiniestuk van Bart Schut las in de Volkskrant. Schut mist de islamsatire, maar geeft ons geen reden voor deze nood. Hij vermoedt een complot van bange en politiek correcte linksmensen.    ...
    Dus, noch respecteert men de moslims gelijk aan anderen, noch is hun gelijkwaardigheid veilig. Satire maakt hen slechts weerlozer, vergroot de vooroordelen, vergroot de ongelijkheid. Islamsatire is daardoor de tand van de alfa dog.


Red.:   Allemaal af te korten tot: moslims zijn sneu en zielig. Moslims zijn kwetsbaar. Moslims zijn minderwaardig.
    De regering Rutte-2 bestaande uit VVD en PvdA heeft bij de troonrede van september 2013 de verzorgingsstaat dood verklaard en de participatiesamenleving uitgeroepen. oftewel: het neoliberale "Ieder voor zich en God voor ons allen" (de citaten staan niet helaal in volgorde).


Uit: De Volkskrant, 20-09-2013, van verslaggeefster Charlotte Huisman

TNS Nipo-onderzoek: participatiesamenleving kent ook ernstige nadelen

'Arme wijk doet niet mee'

Bij 80 procent van de bevolking zal de omschakeling naar de participatiesamenleving die het kabinet-Rutte voorstaat, waarschijnlijk weinig problemen geven.


In de Troonrede kondigde koning Willem-Alexander aan dat 'burgers verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun eigen omgeving'. Maar de onderzoekers van TNS Nipo voorzien problemen als die aanpak overal op dezelfde manier zijn beslag krijgt. ....


Red.:    En aanvankelijk toont de Volkskrant er zich zeer verguld mee. Maar twee dagen later realiseert diezelfde Volkskrant zich met een schok wat dat ook betekent:

  ... Maar arme wijken waar de bewoners weinig onderling contact hebben, dreigen de dupe te worden.

De bewoners zijn er het minst van alle Nederlanders bereid zich in te zetten voor hun buren en hun leefomgeving als de overheid zich er de komende jaren terugtrekt.
    Dit blijkt uit een onderzoek onder duizend burgers door TNS Nipo. 'Als de overheid van alle mensen verwacht dat bewoners taken van de overheid gaan overnemen, zal dat in sommige wijken goed gaan', zegt Peter Kanne van TNS Nipo. 'Maar andere buurten kunnen afglijden en getto's worden zonder extra inzet van de overheid.'    ...
    'De burgerkracht is niet overal gelijk', zegt medeonderzoeker Hein Albeda, gespecialiseerd in burgerparticipatie. 'In de ene wijk zullen buren eerder de poten uit hun lijf rennen voor de gehandicapte buurvrouw, in de andere buurt zal men dan achteroverleunen. Zo kan de nadruk op eigen kracht de ongelijkheid versterken. Wie in de verkeerde wijk woont, heeft pech.'

En de schok is zo groot dat met het pontificaal op de voorpagina zet:

De probleemgroepen zijn in de infographic linksonder en rechtsboven zichtbaar: de echte rijken en de echte armen. De eerste hoeft niet nader omschreven te worden: dat zijn het soort rijken dat als eerste roept dat de naar Monte Carlo zullen verhuizen als de belastingen boven de 20 procent stijgen.
    Over de tweede soort zou je wat meer informatie wensen, en de Volkskrant is ons ten dienste met een nog groter achtergrond artikel (maar, tussen twee haakjes: ook in dit artikel staat al een heldere clou). Met een vergelijking van twee wijken - in omgekeerde volgorde, eerst de standaardsituatie::


Uit: De Volkskrant, 20-09-2013, door Charlotte Huisman

Reportage | Planetenbuurt

In 'Venus' zijn buren vaak een last......in 'Marsdiep' meestal een zegen

Twee flats in Alphen aan den Rijn, twee werelden. De kans op een participatiesamenleving is in de Stromenbuurt groter dan in de Planetenbuurt. De bevolkings-samenstelling en het burencontact zijn bepalend voor de mate van zorg voor elkaar.


...in 'Marsdiep' meestal een zegen

De kleurige vlaggetjes aan de spijlen van de galerij herinneren aan de recente 10de verjaardag van de tweeling van Nancy (36). Van de twee meiden mag die vrolijke versiering voorlopig wel blijven hangen. Nancy werkt bij de catering in de gevangenis. 'Er woont hier opvallend veel bajespersoneel', grijnst ze. 'Veel mensen kennen elkaar hier in de flat.'
    Nancy leert er na al die jaren nog steeds 'leuke nieuwe mensen' kennen. Ze maakt veel gebruik van de Weggeefhoek op Facebook, waar ze graag extraatjes voor haar kinderen vandaan haalt en overbodig geworden bezit opzet. 'Bleek de vrouw die bij mij aanbelde voor het gratis speelgoed ook hier in de flat te wonen, lachen toch?'
    Haar vriend, die 'vanwege zijn werk' niet met zijn naam in de krant wil, vertelt hoe hij hier geregeld buren helpt: met een verhuizing, het tillen van een koelkast of het ophangen van een lamp. Hij wijst naar een appartement op vier hoog. 'Daar woont de man die de bloembakken bijhoudt. Een andere bewoner let erop dat er geen vuil achterblijft in de lift.'    ...
    Sommige alleenstaande moeders passen op elkaars kinderen. Clementine van Gessel (26) heeft behalve haar eigen zoon van 5 jaar en dochter van 3 ook geregeld de vier iets oudere kinderen van haar bovenbuurvrouw in huis. 'En soms nog wel meer kinderen uit de flat', lacht ze. 'Andersom zijn mijn kinderen ook vaak bij haar. We eten vaak samen.'
    Bij een iets oudere bewoonster kan ze altijd terecht. Van Gessel vindt het fijn dat ze 'een achterban' heeft in de flat, haar familie woont verder weg. Het is er, zegt ze, echt 'ons kent ons'.
    Bewoonster Marina de Koster (45), een modieus geklede, eveneens gescheiden vrouw is net op weg naar een buurman voor een kop koffie. Die doet ook wel eens klussen in haar woning waar ze woont met haar twee tieners. ...


Red.:
   Enzovoort. De gewone Nederlandse buurt zoals die van vroeger bekend is en nog wel in de meerderheid is.
    Nu het moderne alternatief:

  In 'Venus' zijn buren vaak een last...

Nonchalant stapt een jongen van een jaar of twaalf even stevig op het achterwiel van een damesfiets die op de stoeptegels ligt, bij de fietsenrekken voor de Venusflat in de Planetenbuurt. Dan loopt hij weer verder met zijn ongeveer even oude vriendje.
    Een 75-jarige bewoonster kijkt vanuit haar deuropening over de galerij naar beneden. 'De kinderen van deze flat zijn zo brutaal', zucht ze. 'Ze trekken de viooltjes uit de bloembakken en maken de fietsen kapot voor je ogen. Als ze langslopen, bonken ze tegen mijn keukenraam.'
    De zorgvuldig opgemaakte vrouw van Indische afkomst woont al sinds de oplevering in 1975 in de langgerekte Venusflat. Hij telt zes verdiepingen, met één heel lange en twee korte galerijen, de spijlen frisblauw geschilderd. 'Toen bekommerden de mensen zich nog om elkaar', vertelt ze met weemoed.    ...

Twijfelt u  nog waarover dit gaat? Hier dan nog wat meer informatie:
  De bakstenen zijn grauwer geworden in de loop van de jaren en de gevel is behangen met televisieschotels.

Allochtonen. En dus:
  Van buren hoef je er weinig te verwachten als je hulp nodig hebt, zeggen veel bewoners.

Dat is dus de schok die door de burelen van de Volkskrant voer ...

... toen men bekomen was van de euforie over deze nieuwe zege van het neoliberalisme: als het werkelijk op burgerinitiatief gaat aankomen, ligt de allochtone "samenleving" meteen in de goot waarin deze in land van afkomst ook ligt uitleg of detail . De goot onstaand door diepgewortelde onderlinge achterdocht, wantrouwen uitleg of detail en profiteursneigingen uitleg of detail .
    Een bijzonder levendige illustratie van het dilemma van de multiculturalist: "Die mensen zijn hartstikke gelijkwaardig". Tot je ze werkelijk gelijkwaardig wilt gaan behandelen. Dan blijken ze even hartstikke ongelijkwaardig te zijn.
    Van dat laatste een buitenlands voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 19-12-2013, van correspondente Sarah Venema

Rome biedt immigranten slechts narigheid

Na het asielzoekerscentrum wacht ze slechts de straat. In Rome trachten duizenden Afrikanen te overleven onder erbarmelijke omstandigheden. Ze hebben een verblijfsvergunning, maar verder worden ze vergeten en moeten ze het maar uitzoeken.Red.:   Gevolgd door een litanie van een anderhalve pagina. Maar die kop is dus al een leugen, zoals de subkop bewijst: Italië bezorgt de immigranten helemaal geen narigheid, want Italië biedt de immigranten niets. Zoals Italië ook zou moeten doen, als immigranten gelijkwaardige burgers waren. Wat blijkt als je niets doet, is dat immigranten helemaal geen gelijkwaardige burgers zijn, maar tot niets meer in staat zijn dan een een erbarmelijk leven. Wat verklaart dat ze in Nederland uitentreuren gepamperd en in de watten gelegd moeten worden.
    Ook Bert Wagendorp, Volkskrant-rel-columnist en cultuur-nomadist, moet er aan geloven:


Uit: De Volkskrant, 21-12-2013, column door Bert Wagendorp

Participatie

Vanaf 1 januari mogen immigranten in zestien Nederlandse gemeenten een participatieverklaring ondertekenen. Daarin staat wat ze van Nederland kunnen verwachten, en wat Nederland van hen verwacht: aanpassing aan onze waarden. ...
    In de participatieverklaring, waarin overigens ook het good old trio vrijheid, gelijkheid en broederschap aan de orde komt, wordt uitgelegd wat de regering met participatie bedoelt. Zo weten wij dat eindelijk ook: 'bijdragen aan een prettige en veilige samenleving, bijvoorbeeld door te werken, naar school te gaan of door vrijwilligerswerk te doen'. ...


Red.:   Oftewel: Nederlanders weten dienaangaande niets meer  immigranten. Oftewel: immigranten zijn volkomen gelijkwaardig aan Nederlanders.
    En aan het einde:

  ... Het heilig geloof in maakbaarheid vindt in de politiek vaak zijn uitdrukking in verklaringen en intenties, maar veranderingen laten zich meestal slechts beperkt en geleidelijk dwingen.
    De participatieverklaring legt de oplossing van het probleem eenzijdig op het bordje van de immigrant. Maar succesvolle immigratie heeft twee partijen nodig. ...

Oftewel: immigranten kunnen niet uit zichzelf zich aansluiten bij ons - op ons niveau. Oftewel: immigranten zijn fundamentele achterstandig.
    Einde Bert.
    Nog een slachtoffer:


Uit: De Volkskrant, 20-12-2013, van verslaggeefster Maartje Bakker

Sticker PVV tegen islam wekt wrevel

Het kabinet neemt met kracht afstand van een stickeractie van PVV-leider Geert Wilders. Dit hebben de PvdA-ministers Timmermans en Asscher donderdag laten weten.
    De bewindslieden spreken van een walgelijke actie en van 'een klap in het gezicht van de vele moslims die dagelijks wat van hun leven willen maken'. ...


Red.:   Oftewel: moslims hebben daar moeite mee.
    Einde Lodewijk Asscher.
    En vanuit de dood:


Uit: De Volkskrant, 20-12-2013, van verslaggever Gijs Herderscheê

Wilt u hier vrijblijvend tekenen?

Minister Asscher wilde Roemenen die hier willen werken laten tekenen voor 'onze waarden'. Dat mag niet in de EU. Daarom: de 'participatieverklaring'.


Tussenstuk:
Welkom in Nederland!

U bent net komen wonen in Nederland of u woont hier al een tijdje. Wij willen u graag informeren over het samenleven in Nederland en de dingen die hier belangrijk zijn. Participatie vinden we in Nederland heel belangrijk. Evenals de waarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Met deze waarden hangen rechten samen waarop u een beroep kunt doen.

Vrijheid
In Nederland mag iedereen denken, doen en zeggen wat hij wil. Dit betekent dat:
Iedereen zijn eigen mening mag uiten.
Iedereen een eigen geloof of leefstijl mag hebben.
Iedereen recht heeft op eigen keuzen en zelfstandigheid (zelfbeschikkingsrecht)

Hieraan zitten wel grenzen. Wat iemand doet of zegt mag nooit in strijd zijn met de wet. Je mag bijvoorbeeld niet iemand met opzet beledigen, discrimineren of aanzetten tot haat.

Gelijkwaardigheid:
In Nederland worden alle burgers gelijk behandeld. Alle burgers hebben dezelfde rechten en plichten: mannen, vrouwen, homoseksuelen, hetero's, gelovigen, niet gelovigen etc. Discriminatie wordt niet geaccepteerd.

Solidariteit:
In Nederland vragen we burgers elkaar te helpen en bij te staan als dat nodig is. Burgers zijn samen verantwoordelijk voor de samenleving. Burgers hebben recht op een veilige leefomgeving, fatsoenlijke huisvesting, eerlijke arbeidsvoorwaarden en minimumloon bij werk, goed onderwijs en goede medische zorg. De overheid heeft de plicht mensen te beschermen tegen uitbuiting en ongelijke behandeling. Burgers moeten in principe in hun eigen levensonderhoud voorzien. Als dat niet op eigen kracht lukt, en er is niemand die kan helpen, dan biedt de overheid hulp.

Participatie:
In Nederland vragen we alle burgers bij te dragen aan een prettige en veilige samenleving, bijvoorbeeld door te werken, naar school te gaan of door vrijwilligerswerk toe doen. Dat kan in de wijk, op school of in een vereniging. Het spreken van de Nederlandse taal is hierbij heel belangrijk.

Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van bovengenoemde waarden van de Nederlandse samenleving, en dat ik ze graag zal helpen uitdragen. Ik verklaar dat ik actief een bijdrage wil leveren aan de Nederlandse samenleving en reken erop dat ik daarvoor ook de ruimte en medewerking krijg van mijn medeburgers.


Red.:   Een fantastische opsomming van al die zaken die in Nederland zo'n veertig jaar terug voor redelijk vanzelfsprekend werden aangenomen, maar niet bleken te gelden voor allochtone immigranten. En nog steeds niet, want moslims mogen vrijelijk vrouwen uitleg of detail , homo's  uitleg of detail , en Joden uitleg of detail discrimineren, en negers mogen vrijelijk blanken beledigen.
    Oh, oh, oh, wat blijft het toch moeilijk om consequent vol te houden dat allochtonen hetzefde zijn en kunnen als Nederlanders en dat het woord dus afgeschaft moet worden:


Uit: De Volkskrant, 13-05-2015, hoofdredactioneel commentaar, door Carlijne Vos

Integratie stokt

De positie van Somalische Nederlanders blijkt veel slechter dan die van andere migrantengroepen. Integratiedeskundigen pleiten daarom voor herintroductie van het speciale doelgroepbeleid. De helft van de Somalische Nederlanders zit in de bijstand en slechts een op de vijf heeft werk. Uit eerder onderzoek van VluchtelingenWerk blijkt dat de armoede, taalachterstand en het sociaal isolement van Somaliërs veel groter zijn dan bij andere vluchtelingengroepen.    ...


Red.:   Nog erger dan van andere allochtonen ...
    Tja ...
    Maar het blijft toch ontzettend moeilijk te verkroppen. Dus maar eens flink geschraapt op de bodem van het vat met smoezen:

  De belangrijkste verklaring voor de achterstandspositie van de circa 37 duizend Somalische Nederlanders is dat zij uit een land komen dat jarenlang door oorlog is verwoest.

"... terwijl de rest van de allochtone immigranten uit onderwijskudig hoogontwikkelde landen komen die in eeuwige vrede leven ..." (sarcasmse-modus uit).
    Allochtonen hebben juli 2015 in de Haagse Schilderijk gebrandsticht en geplunderd. En oh, wat heben ze het er weer moeilijk mee welk van de twee zienswijzen te kiezen. Constateren de briefschrijvers:


De Volkskrant.nl, 04-07-2015, ingezonden brief van M. van der Jagt, Amsterdam

Echte Hollanders

'Er lopen ook een paar Nederlanders tussen', observeert uw verslaggever Maarten Zeegers als hij in zijn rapportage over de onlusten in de Haagse Schilderswijk een groep van driehonderd onruststokers typeert. ' Driekwart daarvan is Marokkaans, de rest Turks, Surinaams of Antilliaans'. Zeegers eindigt zijn verslag met de conclusie dat achter het geweld 'een veel dieper gevoel' schuilt 'dat allochtonen eigenlijk helemaal niet welkom zijn in Nederland'.
    Het helpt niet bepaald als de schrijver van deze inlevende conclusie zelf de onruststokers op basis van hun uiterlijk indeelt in Nederlanders en niet-Nederlanders. Dat is alleen correct als de verslaggever de paspoorten van de onruststokers heeft gecontroleerd en daaruit zou blijken dat heel toevallig alleen de blanke personen over een Nederlands paspoort beschikken.
    Mocht dat niet het geval zijn, dan wordt hier gesuggereerd dat een Nederlands paspoort niet voldoende is om in aanmerking te komen voor het Nederlanderschap. En dat is een boodschap die uw krant niet past.


Red.:   "Het zijn Nederlanders, het zijn geen Nederlanders. Het zijn Nederlanders ..." Ad infinitum.
    En eentje noemt daarbij ook nog eens de oorzaak van het flipperen:


De Volkskrant.nl, 04-07-2015, ingezonden brief van H. Buist, Amersfoort

Etnisch registreren

Elke vorm van racisme en discriminatie is verwerpelijk en kwalijk. Net als uitsluiting of erger op basis van nationalisme, cultuur, religie of ideologie. En van principes als gelijke behandeling van verdachte individuen en proportionaliteit bij het toepassen van geweld mag nooit worden afgeweken.
    Alleen, wat te doen als bepaalde etniciteiten oververtegenwoordigd zijn in de misdaadstatistieken? Mag je dan niet aan 'profiling' doen? In termen van risicogroepen denken en daar extra de aandacht op richten? Wat kan er dan anders worden gedaan qua goed risicomanagement? En wat mogen we van ons Nederlanders, incluis onze etnisch-culturele minderheden, verwachten, bij het aanpakken van misdaad?


Red.:   Deze meneer, en vorige trouwens ook, heeft het echt nog niet begrepen: Gaat er iets goed, dan is dat de eigen bijdrage van de gekleurde medelanders die het o zo goed doen wat maar weer eens bewijst dat diversiteit goed is voor het land, gaat er iets fout mag je geen onderscheid maken en wie dat wel doet, is een racist. Net als de politie omdat ze een dreigende en beledigende kleurling aanpakten.
     Er is weer een moslim-aanslag geweest in Frankrijk, gepleegd door moslim-immigranten, en het Front National heeft weer meer stemmen gewonnen. PC-correspondent Peter Giesen doet een bekentenis:


Uit: De Volkskrant, 19-12-2015, door Peter Giesen

Wie zich niet aanpast, verliest

... Nog nooit haalde het Front National zo veel stemmen. ...
    Er is alle reden om kritisch te zijn over de gevolgen van globalisering. Ook het immigratiebeleid van de afgelopen decennia kan moeilijk als een succes worden beschouwd. ...


Red.:   Wat de volgende keer weer keihard ontkend zal worden, hoor ...
    Maar er moeten nieuwe miljarden komen voor de nieuwe instroom van laagopgeleide en analfabete Syriërs. Dus volgt er nog een erkenning - nog steeds om een hoekje, hoor:


Uit: De Volkskrant, 05-01-2016, van verslaggeefster Marjon Bolwijn

Vluchtelingen dreigen onderklasse te worden

Er dreigt een nieuwe onderklasse van vluchtelingen te ontstaan in de Nederlandse samenleving, waarbij werkloosheid en criminaliteit een grote rol spelen.
    Daarvoor waarschuwen onderzoekers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Justitie, het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.    ...


Red.:   En hoe komen ze daarop:

  Ze doen dit op basis van een studie naar de integratie van 33 duizend asielmigranten die in de jaren tachtig en negentig naar Nederland kwamen en een verblijfsvergunning hebben gekregen. Een groot deel daarvan is langdurig werkloos.

Oftewel: omdat de vorige instroom een onderklasse is geworden. Wat je natuurlijk nog steeds niet zo mag zeggen. Maar indirect het staat er toch. Waarbij het gaat om dit:
  De onderzoekers vinden dat de overheid veel meer moet doen om de huidige asielmigranten sneller aan werk te helpen zodat kan worden voorkomen dat ook zij massaal en langdurig in de bijstand blijven.

Extra miljarden per jaar. Extra tientallen miljarden als het aantal nog wat verder oploopt.
    Alle Marokkanen zijn Nederlanders als u en ik. Behalve dat ...:


Uit: De Volkskrant, 15-01-2016, hoofdredactioneel coommentaar, door Raoul du Pré

Trotse voorzitter

Als Wilders echt voor snelle aanpassing is, had hij woensdagvond  Khadija Arib moeten omhelzen.

Tussentitel: Arib is toonbeeld van geslaagde integratie


Red.:   ... ze uitgebreid moeten aanpassen en integreren.


Naar Multiculturalisme , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .