WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: politiek links

19 sep.2016

Inmiddels is de lijst van landverraders in aantal boven de vijftig personen en iunstanties uitgestegen.

Daarbij blijft voorlopig het beleid om tot vermelding over te gaan, als daar concreet aanleiding voor is, dat wil zeggen: men komt met landverraderlijke voorstellen, plannen of uitngen.

Waarbij voorlopig ook geen systematische splitsing wordt gemaakt, maar ieder individu of iedere combinatie apart vermeld.

Dus hier de huidige combinatie van op zich al grotendeels eerder genoemenden: politiek links.

Omdat ze hun landverraderlijk voorstel doen als "politiek links".

Het voorstel is het zoveelste deelproject in het kader van het Coudenhoven-Kalergi-plan uitleg of detail : de vervanging van de blanke bevolking van Europa door gekleurden en zwarten.

De historische naam van het plan voor de vervanging van de blanke bevolking van Europa door gekleurden en zwarten wordt hier voor het eerst genoemd, omdat het, na bij GeenStijl, inmiddels ook bij Joop.nl is opgedoken - oftewel: genoeg mensen beginnen die naam te kennen. En er is een naam nodig.

Een commentaar bij Joop.nl luidde: "Dat is een samenzweringstheorie". Het antwoord luidde: "Dat kan, maar alle aspecten van dat plan wordt druk aan gewerkt, met name vanuit Europa".

En daarbij kan men bijvoorbeeld denken aan de open grenzen, de bezwaren tegen hekken, en het ophalen van gekleurden en zwarten van vlak voor de Libische kust en ze naar Italië brengen.

Alles, maar dan ook alles wat er aan beleid vanuit elite en oligarchie gedaan wordt aangaande migratie, kan verklaard worden vanuit het bestaan van een plan uitleg of detail dat lijkt op dat van Richard Coudenhoven-Kalergi Tot en met uitingen zoals de laatste die van de Duitse minister van financiën Schäuble, dat immigratie nodig is om de populatie gezond en op peil te houden uitleg of detail , doelende op een instroom van mensen die men kwaadaardig zou kunn omschrijven als "dwergmongolen".

Zo ook dit plan:Door één van de media van het Coudenhoven-Kalergi-plan vol trots op haar voorpagina gezet.

Met, heel brutaal, ook nog de werkelijkheid omtrent dit plan, zij het enigszins omfloerst en aan het einde van het artikel (de Volkskrant, 19-09-2016, van verslaggeefster Natalie Righton):
  Meer rechten voor asielkinderen

...    Vorig jaar waren er tweeduizend kinderen van wie de asielaanvraag is afgewezen maar die op grond van het wetsvoorstel in aanmerking zouden kunnen komen voor een verblijfsvergunning, staat in de toelichting op het voorstel. Hun ouders, broers en zussen zouden in dat geval op basis van gezinshereniging ook een verblijfsvergunning kunnen krijgen.

Oftewel: per jaar komt dat neer op circa tienduizend immigranten.

Per tien jaar komt dat neer op een stad ter grootte van Apeldoorn of Leiden erbij.

En over twintig jaar weer honderddduizend allochtonen erbij die ons tot bijna de laatste man en vrouw haten, op precies dezelfde manier als de huidige allochtonen dat doen uitleg of detail .

Iets dat ook steeds beter doordringt tot de rest van de bevolking, en zelfs het "fatsoenlijke" deel dat de Volkskrant leest:Judeo-semiet Samsom en muzel-semiet Klaver leiden de Volkssturm en WA van het landverraad uitleg of detail uitleg of detail , door middel van de import van gekleurden en zwarten uitleg of detail , richting burgeroorlog uitleg of detail .


Naar Landverraad , of site home