WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Sociologische begrippen: politieke-correctheid, meningsvrijheid

29 dec.2015

Door talloze werkzamheden elders aan deze website is het er niet van gekomen om eerder een verzameling te wijden aan één van de eigenschppen van de politieke-correctheid die het meest slopend is voor de beschaving: haar aantasting van de vrijheid van meningsuiting.
    Natuurlijk zal, als het onderwerp expliciet ter sprake komt, men luidkeels belijden dat men voor de vrijheid van meningsuiting is, heel wel beseffende dat ze aan de basis staat van democratie enzovoort, lopende tot en met rechtsstaat en beschaving.
    Maar in de loop van de decennia sinds de Tweede Wereldoorlg zijn er zaken veranderd die af en toe (denkt men) aanscherping van het principe noodzakelijk maken. Ook dit zal niet erg hardop geformuleerd worden, maar wel zodanig dat het er aanzienlijk op lijkt en een effect heeft in die richting.
    De zaken die tot deze trend hebben geleid zijn natuurlijk allemal verbonden met de niet-westerse immigratie. Want niet-westerse immigratie is immigratie van niet-westerse mensen en culturen, en niet-westerse mensen en culturen hebben een matige tot onoverkomelijk sociale en culturele achterstand.
    Anders zouden ze niet hierheen willen komen - uit hun eigen "fijne, rijke, veilige, voortgeschreden, ontwikkelde, beschaafde" culturen en landen.
    Maar een daadwerkelijke sociale en culturele achterstand van andere culturen is een idee dat volkomen verboden is.
    Want "kolonialisme" .
    Want "holocaust" .
     En dat zijn dusdanig sterke argumenten, dat iedere uiting die er toe leidt dat die sociale en culturele acherstanden ter sprake komen of dreigen ter sprake te komen of er naar gehint wordt dat ze ter sprake komen, verboden zouden moeten worden.
    Nou, niet direct verboden want dat lijkt op beperking van de vrijheid van meningsuiting, en daarmee wil men toch liever niet betrapt worden.
    Dus gebruikt men rond zijn "aanbevelingen" allerlei verzachtingen en andere retorisch trucs om hetzelfde te zeggen, zonder dat het zozeer opvalt. Een op een gegeven moment zeer populaire was "Je mag wel alles zeggen, maar je hoeft het toch niet te doen?".
    Iets dat natuurlijk in een seconde weerlegt kan worden maar daar krijg je de gelegenheid niet voor want allen die dat eventueel zouden kunnen én willen doen, worden naarstig geweerd uit de media, vooral de televisie.
    Dat is de politieke-correctheid.
    Dus hier voorbeelden van die indirecte manieren waarop men strijdt tegen de vrijheid van meningsuitng, beginnende met een bron die vele andere samenvat. Aanleiding is de kersttoespraak van Koning Willem-Alexnder die, in tegenstelling tot zijn moeder, geen stichtelijke aanbevelingen heeft gedaan dat we vooral van moslims en andere immigranten moeten houden. Een immigrant met een positie in de media neemt daar dusdanig aanstoot aan dat, in de opwinding, veel onthuld wordt:


Uit: De Volkskrant, 28-12-2015, column door Sheila Sitalsing

Vluchteling

Zijn moeder wekte rond Kerstmis altijd de indruk dat ze met een bel cognac onder handbereik had zitten vlassen op verborgen boodschappen waarmee ze de irritante mannetjes aan wier leiband ze het hele jaar door had moeten lopen het bloed vanonder de nagels kon zuigen.    ...
     Een keer was ze het gedrein van de geblondeerde kleuter zo zat, dat ze klaagde: 'Grofheid in woord en daad tast de verdraagzaamheid aan.'    ...


Red.:   Natuurlijk is Geert Wilders en klein kind als het aankomt op "Grofheid in woord en daad die de verdraagzaamheid aantast" (overigens: let op de grofheid in daad en woord richting Geert Wilders di zo gewoon is dat hte niemand opvalt). Het veld van "Grofheid in woord en daad die de verdraagzaamheid aantast" wordt bijna overal ter wereld met afstand aangevoerd door de islam en haar aanhangers. Ook in Nederland. Dus als een richting iets gezegd mot worden over "Grofheid in woord en daad die de verdraagzaamheid aantast", dan moet dat in de richting van de islam.
   Mar deze "Grofheid in woord en daad die de verdraagzaamheid aantast" acht de politieke-correctheid beschermd door iets dat heet "vrijheid van godsdient", en wat niet geldt die degenen die over hun mening niet kunnen of willen zeggen dat het komt van één of andere godheid. En zodra mensen in die mening iets van kritiek hebben op die godsdienst, dan zegt men dat het is: "Grofheid in woord en daad die de verdraagzaamheid aantast".
    Waarmee de "men" die dit zegt, dus de vrijheid van meningsuiting aantast.
    Onversneden en onverkort, als je de omhulling vn retoriek eraf haalt.
    Hier een tweede van die manieren van omhulling:

  Een jaar later sprak ze waarderende woorden over de vrijheid van meningsuiting 'als een ieders goed recht', gevolgd door zo'n langgerekt 'maar' waar de vrijheidsfundamentalisten zo'n hekel aan hebben: 'Naast de algemeen geldende grens die in de wet is vastgelegd, zijn er ook normen van moraal en beschaving. Een recht om te beledigen bestaat dan ook niet. Evenmin geeft godsdienstvrijheid een vrijbrief om te kwetsen of op te roepen tot haat.'

En let op de volgorde der dingen die per definitie uitkomt op dit: "Je mag niets zeggen over de kwetsende dingen die de religieuzen zeggen". Want als je niets zegt over de kwetsendheden van godsdiensten zullen die godsdienten absoluut niets veranderen. De godsdienstigen zijn namelijk hartstikke verslaafd. Erger dan crack.
    Het is glashelder na het verwijderen van ook dit omhulsel: hier wordt de vrijheid van meningsuiting ondergeschikt verklaard aan het "zich beledigd voelen" door moslims.
    Door een staatshoofd.
    En de columnist die het noteert staat aan dezelfde kant:
  ... vrijheidsfundamentalisten zo'n hekel aan hebben ...

De mensen die een beroep doen op de vrijheid van meningsuiting zijn hier  'vrijheidsfundamentalisten'. Terwijl de religieuzen die bezwaar maken tegen die vrijheid ntuurlijk geen "religiefundamentalisten" zijn ... Dat is namelijk weer "kwetsend" of "oproepen tot haat".
    Deze mensen die dot soort standpunten uitspreken, ook de oude koningin, zijn een gevaar voor democratie en beschaving.
    En er zijn er zeer veel van. Namelijk de hele politiek-correcte elite.
    Waaronder de Volkskrant, hier bij monmde haar prominentne columnist die drie keer per week mag schrijven op een zeer prominente plaats. Maar die in haar hele publicatie precies dezelfde houding uitstraalt uitleg of detail .
    En de steun van elite en media heeft de kanker diep doen doordringen. Uit hetzelfde tijdsbestek als het voorgaande:


Uit: De Volkskrant, 29-12-2015, door Kees-Jan Dellebeke is oud-medewerker AIVD.

Stembusvoorspellingen houden terreurdreiging 'substantieel'

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) houdt de terreurdreiging voortdurend op 'substantieel'. De aanpak is controversieel. De AIVD en de MIVD moeten hun rol op dit gebied heroveren.


Zeven imams kregen een verbod van de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel om te spreken op een conferentie in een moskee, meldde de Volkskrant op woensdag 23 december. Dat besluit werd genomen na Kamervragen aan VVD-minister Van der Steur, de allerhoogste baas van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) om radicalisering binnen de gemeente tegen te gaan. Je moet je afvragen of dat zo is of dat een spreekverbod contraproductief werkt.    ...


Red.:   Oftewel: deze meneer vindt dat de vrijheid van meninsuiting onverkort door wat dan ook wel geldt voor religieuzen. Want dat debetreffende religieuzen hebben gedaan aan "Grofheid in woord en daad die de verdraagzaamheid aantast" staat volkomen vast - dat is namelijk op het internet, waar hun lezingen staan, voor ieder die dat wilt, te bewonderen.
    Dat dus aan die kant van de medaille. En nu weer aan de andere:


Uit: GeenStijl.nl, 28-12-2015, door Van Rossem uitleg of detail

VARA Kroos: 'Vrijheid van meningsuiting moet dood'VARA-cabaret. Ooit stond het ergens voor. Voor betrokkenheid, engagement en een stukje volksverheffing. En humor om te lachen natuurlijk. Well, no more. Vandaag moeten volk en burger bij voorkeur vooral HUN BEK HOUWE. Of het nou bij monde van vergankelijke DWDD-talentjes als de mentaal volstrekt failliete James "Ik leef liever in een liefdevolle leugen dan een haatzaaiende waarheid" Worthy is ...


Red.:   Refereert aan een eerder recent geval. Omdat dit de kern van de zaak raakt, meteen maar even meegenomen:

Voor de leesbaarheid: vriend James Worthy antwoordt op:
  Flip
Nee, vriend. De stroom is 40jr leugens mbt multiculti = verrijking & islam = lief. Jij roeit met de stroom mee.

Een werkelijk zeer treffende reactie hierop, van die James.
    Natuurlijk weet ook James wel dat in dit soort onderwerpen en discussies de terminologie "liefdevolle leugen" is van de soort "Onderhoudsvrije tuin" - of, toepasselijker: "Verantwoorde godsdienstlessen" uitleg of detail . Maar dat heeft hij net zelf verklaard: hij wéét het wel, maar wíl het niet weten.
    Net als de rest, dus terug naar het geciteerde artikel:
  ... Worthy is, of via Sanne "Als je niks aardigs kan zeggen over vluchtelingen, bemoei je er dan niet mee" Wallis de Vries

De link is naar een ander artikel van GeenStijl waarop een aflevering van Pauw (18-12-2015) die dit keer eens niet voor de helft over vluchtelingen gaat maar helemaal, en de gewraakte uitspraak van de cabaretière is te bewonderen na 9:05 minuten.
    GeenStijl verwoordt de conclusies uit het geheel op zeer geserreerde wijze:
  Verstikt in de morele lafheid en de intellectuele cul-de-sacs van regressieve mediafuiken van de NPO tot in de Opzij, waar we bovenstaande bagger uitgeblendeld hebben, nota bene uit een lang doch lusteloos artikel over 'grappige vrouwen'. Kan iemand ff op het knopje van de lachband drukken, dan krijgt er misschien nog *iemand* de handjes op elkaar voor deze kwaadaardige onderbuikkramp van de vertegenwoordigers van het VARA-cabaret.

Dat had best een tikkie harder gekund. Ze zijn tenslotte aan het spelen met de beschaving, die ze in handen gegeven hebben van lieden die die handen al gevuld hebben met messen en bommen, en hun ziel met dood en verderf. Vermits ze hun zin krijgen en de wereld verandert in het door hen tot de dood nagestreefde kalifaat.
    Meteen twee aanvullingen. De eerste aangaande de link tussen meningsvrijheid en democratie:


Uit: GeenStijl.nl, 29-12-2015, door VanLeeuwen uitleg of detail

Hoogleraar: 'Start dictatuur om AZC's te vestigen'

Volgens hoogleraar 'innovatie en regionaal bestuur' Marcel Boogers moet het regionale bestuur afgezwakt worden tot een soort nazorgclubje van de almachtige Overheid in Den Haag. Boogers vindt namelijk dat de nationale overheid de beslissingsbevoegdheid wat betreft het wel of niet vestigen van een AZC niet langer aan gemeenten over moet laten. Dit alles zegt hij in Trouw: "Je moet met omwonenden zo goed en zorgvuldig mogelijk praten. Maar het is inderdaad beter om dat ná de beslissing te doen. Het moet duidelijk zijn: het komt er, we spreiden de opvang uit over het hele land, de last wordt gelijk verdeeld." Hatsa hoppekee hatseflats. Toedeledokie en een dikke vinger voor de lokale inspraak, u heeft zich te schikken naar Haagse decreten. In het grappigste stukje van het interview stelt de hoogleraar over het vestigen van AZC's dat 'iemand die knopen moet doorhakken'. Dat is grappig omdat de prof. net doet alsof die 'iemand' niet gewoon 'het volk' is, alsof we niet in een democratie leven, haha! Goeie grap Boogers! ...


Red.:   Het ene past naadloos bij het andere: als je mening niet meer meetelt want "onfatsoenlijk" volgens de koningin kan het besluiten ook wel aan de hogere heren worden overgelaten, en vice versa. De heer Boogers heeft het helemaal begrepen.
    Nog een bijdrage van GeenStijl, die een handzame lijst verschaft van een aantal van de meest in het nieuws komende of bepalende mensen die meedoen aan het ondermijnen van de vrijheid van meningsuiting en de democrtie:


Uit: GeenStijl.nl, 29-12-2015, door Pritt Stift uitleg of detail

GeenStijl-redacteuren kiezen Nieuwsfoto v/h JaarDit is 'm dan. Unaniem verkozen door de GeenStijl-vakjury als Nieuwsfoto van het Jaar 2015. "Dutch celebs pose for a happy selfie at a Turkish refugee beach with drowned toddler" Foto medio september gemaakt door AFP-stringer Yannis Girovijfvijfvijfos op het strand van Bodrum, Turkije. Nee, sorry folks! Hard cynisch grapje. Fatsoenlijke types als Philip Remarque, Jeroen Pauw, Frans Timmermans, Leo Lucassen en Halina de Breij zouden natuurlijk nóóóóóit andermans ellende uitventen voor die extra paar kijkcijfers, stemmen cq oplage. ...


Red.:    Waarin Volkskrant-hoofdredacteur staat voor de hele politiek-correcte gedrukte media, Jeroen Pauw staat voor de gehele elektronische media, Frans Timmermans de hele oligarchische politiek (90 procent), Leo Lucassen voor 99 procent van de sociologie en aanverwante wetenschap, en Halina de Breij, zijnde een contanimatie van Halina Reijn en Claudia de Breij, staande voor "De Bekende Nederlander". Bijzonder irritante Gutmenschen, die "Bekende Nderlanders".Om te walgen, zo fatsoenlijk. In hun oproepen tot censuur.
    Aan welke neiging tot walging GeenStijl nog wat toevoegt in haar volgende foto-nieuwsitem:
 

Redactie anarcho-satirisch linksblaadje Charlie Hebdo. 7 januari 2015. Twaalf mensen - tekenaars, columnisten, 2 agenten en 1 tech medewerker - werden in hun gezicht geblaft door de islam. Een week lang was iedereen Charlie. Tot ze op fatsoenlijk links erachter kwamen dat de bloederige slachtpartij met de religie van moslims te maken had. Sindsdien vinden Jelle Brandt Corstius, Vrij Nederland, Buitenhof, Jos Collignon, Halina Wallis de Breij, Freek de Jonge en zo'n beetje iedere multiculti (m/v) die Robert Vuijsje voor de Volkskrant mag interviewen, dat "Mohammed-cartoons" eigenlijk niet moeten kunnen. Enfin. Terreur werkt - oh nee, dat mag je alleen over Geldermalsen zeggen. (Sollicitant)

Dus nog een aantal mensen die de vrijheid van meningsuiting totaal ondergeschikt achten aan de eisen van de moslims dat ze gevrijwaard blijven van kritiek op hun godsdienst.
    De Volkskrant verdient hier nog een extra vermelding vanwege de genoemde reeks interviews, die een volkomen sluitend bewijs levert van de ongeschiktheid van welke niet-westerse immigrant dan ook (een dood- , doodenkele uitzondering daargelaten - in de buurt van de 1 op de 20). Al deze mensen verkiezen zonder een enkel knipperen met de ogen de islam en hun achterlijke cultuur boven vrijheid van meningsuiting, democratie en rechtsstaat.
    Niet alleen de aanwezigheid van de moslims, maar van alle niet-wsterse immigrantengroepen is een dodelijke bedreiging voor de rechtsstaat, zoals de globale sociologie zonder enkele twijfel laat zien . Waarvan hun afwijzen van de vrijheid van meningsuiting dus slechts een voorbeeld is. Een afwijzen door deze niet-westerse immigranten dat voor de elite de reden is om mee af te wijzen. Een elite onder andere samengesteld uit Philip Remarque, Jeroen Pauw, Frans Timmermans, Leo Lucassen Halina Reijn, Claudia de Breij, Jelle Brandt Corstius, Vrij Nederland, Buitenhof, Jos Collignon, Sanne Wallis de Vries, Freek de Jonge, en nog vele, vele anderen .
    Het is het nieuwe jaar, en middels "Keulen" weten we inmiddels, hoe verrassend, dat moslims niet alleen in eigen land, maar ook in het het westen massa-aanranders zijn, zoals we al wisten van het Tahrir-plein en soortgelijke verschijnselen. Dardoorkomen ze nogmerin het nieuws, tezmn met de enige persoon die drvoor gewaarschuwd heeft. De roep om censuur verhevigd zich:


Uit: De Volkskrant, 09-01-2016, column door Peter Middendorp

Afgehandeld

Je had van VVD'ers enige deemoed verwacht ...
    Je kunt zien dat zaken soms ineens zijn afgehandeld, maar waarom dat zo is, bleef ik me afvragen tot ik een Haagse NOS-verslaggever op televisie zag. Op de vraag waarom elke oprisping van Wilders steeds opnieuw als groot nieuws wordt gebracht ...


Red.:   De vraag was een gore leugen: Wilders komt minder in het nieuws dan andere politici, maar de laatste tijd komen zaken in het nieuws die behoren tot de kern van Wilders' opvattingen: de wantoestanden horende bij moslims. Waarop op een gegeven moment de naam van Wilders genoemd moet worden omdat hij de enige is die voor deze wantoestanden heeft gewaarschuwd en aan ze aan de kaak heeft gesteld. En het aantal keren dat dit gebeurd is, is geen enkele weerslag van hoe gelijk Wilders had en heeft - men probeert dit zo weinig mogelijk te doen.
  ... antwoordde hij dat hij ontzettend veel bewondering heeft voor de manier waarop Wilders het nieuws steeds weet te domineren. ...

Het antwoord is dus een nog grotere leugen: niet Wilders domineert het nieuws, maar moslimitische wantoestanden zoals terreuraanslagen en massa-aanranding.
   Goed, maar Midendorp noemt deze zaken, om er een oordeel over te kunnen uitspreken:
  Misschien, dacht ik, dat deze pop, die verliefd opkijkt naar zijn marionettenspeler, per ongeluk het begin van een antwoord op mijn vragen gaf.

Hij suggereert dat die sterk politiek-correcte NOS en andere media Wilders steunen door het noemen van zijn naam wanneer dit relevant is in hun berichten. En voorziet dit woorden met sterk negatieve connotatie zoals 'marionetten'. Oftewel: Middendorp pleit hier, ondanks pogingen dit te verhullen, open en bloot voor een boycot van Geert Wilders en censuur op de opvattingen van Geert Wilders.
    Een boodschap die een waarschuwing lijkt:


De Volkskrant, 11-01-2016, ingezonden brief van Henk Slechte, Schiedam

Politieke correctheid wordt gevaar

Het hartstochtelijke pleidooi van voorzitter Matthijs van de Burgwal van de JOVD voor de vrije meningsuiting is onvolledig. In zijn betoog ontbreekt de politieke correctheid als misschien wel ernstigste bedreiging van de vrije meningsuiting.
    Derk Jan Eppink heeft die raak getypeerd aan de hand van Amerikaanse voorbeelden, maar het sluipende gif van de politieke correctheid is ook in Nederland werkzaam. Een recent voorbeeld is de zelfcensuur in de vorm van een aanpassing in het Rijksmuseum en de volkenkundige musea van de beschrijvingen, die als 'etnisch kwetsbaar' kunnen worden ervaren.
    Zo wordt het woord Hottentot vervangen door de oorspronkelijke naam Khoi, waarmee leerzame en niet altijd vrolijke historische informatie bewust uit ons geheugen wordt verwijderd. En ook het woord 'neger' wordt consequent vervangen door 'zwarte man'. De aanleiding zouden de klachten van vaak Amerikaanse gekleurde bezoekers zijn. Nederlandse actiegroepen oefenen ook stevige druk uit. Zo wilde het Landelijk Platform Slavernijverleden een paneel van de Gouden Koets vervangen omdat het de slavernij zou verheerlijken, en heeft een paar weken geleden een actiegroep op de Dam in Amsterdam ongehinderd (!) de openbare verbranding kunnen organiseren van een boek, waarin Humberto Tan en Barack Obama 'negers' worden genoemd.
    Het meest beangstigend van de zelfcensuur van het Rijksmuseum is dat die door het museum zelf in de media is aangekondigd, en vervolgens in de museumwereld niet tot enige vorm van discussie heeft geleid. De macht van de politieke correctheid is groot en een wezenlijke bedreiging voor de vrije meningsuiting.


Red.:   De weergave van de feiten klopt. De inbedding in maatschppij en dan vooral het tijdsaspect in het geheel niet:  de politieke correctheid was een gevaar, men heeft geen acht geslagen op dit gevaar, en de vrijheid van meningsuiting is overleden. Het is onmogelijk geworden op de gevaren van immigratie, de culturen van de moslima (terreur, burgeroorlog, oorlog uitleg of detail ), de negers (parasitisme uitleg of detail , brandstichting uitleg of detail , plundering uitleg of detail ), en vooral de Joden (haten onze cultuur zo diep uitleg of detail uitleg of detail dat ze die direct willen vernietigen met hulp van de eerste twee door te beginnen door ze allemaal binnen te laten en heel Nederland aan ze uit te delen uitleg of detail ).
    Kijk maar hoe eentje het, onbedoeld, toegeeft:


Uit: De Volkskrant, 11-01-2016, column door René Cuperus, culuurhistoricus

Keulen en de angstneurose van Europa

Tussentitel: Het goede Duitsland twijfelt nu aan de goede vluchteling

De massa-aanrandingen in Keulen zouden wel eens een dramatische 'gamechanger' kunnen worden. Duitsland is er in elk geval door op tilt geslagen. 'Keulen' is het Pim Fortuyn-moment van Duitsland, het moment waarop in één klap de politiek-correcte oogkleppen werden afgeworpen. ...
    Tot 'Keulen' gold Duitsland nog als het oog in de Europese orkaan van islamofobie, populisme en maatschappelijke angstneurosen. Tamelijk zelftevreden werd het Duitsland van Angela Merkel omringd door landen waar de gevestigde politiek hevig onder vuur was komen te liggen van succesvolle anti-migratie partijen en bewegingen. In Duitsland slaagden gevestigde politiek en media er lange tijd in de Pegida-beweging en de partij Alternative für Deutschland in de bruine marge weg te demoniseren. ...


Red.:    Gewoon al het constateren van de walgelijkheden van de islam wordt gedemoniseerd als 'islamofobie, populisme en maatschappelijke angstneurosen'. Kan je nagaan wat men over heeft voor die andere feiten: de sociaal-culturele mislukking van de negers en de haatcampagne van de Joden.
        Met deze kantekening, na enig overdenken: het gaat eigenlijk helemaal niet over vrijheid van meningsuiting, maar over de vrijheid van feitenuiting
    Het volgende artikel lijkt te bewijzen dat het nu, na Keulen, beter gaat met de meningsvrijheid. Er worden dingen gezegd die tot voor twee weken absoluut niet konden:


Uit: De Volkskrant, 14-01-2016

Seksueel geweld wortelt in islamitische cultuur


Red.:   Alstublieft! Alleen al die kop kostte je twee weken terug de kop. In ieder geval als publicist. En je mocht blij zijn als je je baan mocht houden als die van d openbare soort was.  Je was om te beginnen een islamofoob,  en via fascist en racist  was je ook al snel kampbewaarder.
    Maar er stond nog veel meer:

  Of de daders van de aanrandingen in Duitsland nu vluchtelingen waren of migranten van Arabische en Noord-Afrikaanse afkomst, hun barbaarse gedrag ...

En na het vallen van deze term viel ook de  bijl die je hoofd van je romp scheidt. Of het bot van je schedel doorklieft zoals gebeurde bij Pim Fortuyn. Of je maag van de rest van je ingewanden, zoals gebeurde bij Theo van Gogh.
    En ook die andere slechts met de doodstraf af te kopen term valt:
  ... de moslims in onze samenleving ... moeten evenzeer tonen dat ze walgen van dit soort vrouwvijandige praktijken, en dat de Europese rechtsregels superieur zijn aan verderfelijke religieuze dogma's

Dat 'superieur' ...Nog erger dan "barbaars".
    En het gaat maar door:
  ...hun barbaarse gedrag vindt zijn oorsprong in de genderapartheid van de islamitische cultuur. Zij zijn zelf het slachtoffer van een religieus wereldbeeld dat vrouwen beschouwt als minderwaardige wezens.

En dit is in de rest verder in detail uitgewerkt:
  In traditionele moslimgemeenschappen worden mannen en vrouwen zo veel mogelijk van elkaar gescheiden, apart gehouden dus. De imams verbieden en vermijden alle normale relaties. ...

Enzovoort. Allemaal details die tot de laatste twijfel weg is, bewijzen dat het gedrag van die moslimmannen volledig cultureel bepaald is. En, wat er niet staat, dat er maar één manier is om (de neiging tot) dit gedrag te stoppen: stoppen met moslim-zijn.
    Goed, maar daar gaat het hier dus eigenlijk niet om. Het geet er hier hier om dat dit dus eindelijk gezegd kan worden.
    Maar niet heus, natuurlijk.
    Want dit was ten strengste verboden aan iedereen die dit wou schrijven, en dat is het nog steeds. Kijk maar, want dit is de "ondertekening" van het artikel:
  De Volkskrant, 14-01-2016, door Darya Safai, Iraans-Belgische en tandarts. Zij is auteur van `Lopen tegen de wind'

De auteur is een moslim(a). De moslims krijgt het recht de feiten op een rijtje te zetten, waar de wsterse, blanke, Nederlander of Europeaan dit absoluut niet mocht en mag.
    De meningsvrijheid, of dus beter: feitenvrijheid, is voorbehouden aan de afstammelingen van een walgelijke en weerzinwekkende cultuur, in het bezit van een kleurtje.
    Zo meteen nog voorbeeld. Nu even een weergave van het proces hoe de vriheid van  feitenuiting wordt ingsnoerd. Bij het zeer politiek-ocrrcte tv-programme De Wereld Draait Door werd er een poging gedaan, ter afwissling, de massa-aanrading in Keulen eens te duidn naar de feiten. Dat wil zeggen: dat de daders moslims waren. Uitgenodigd ter toelichting waren Yoeri Albrecht, leider vn het Amsterdamse debatcentrum De Balie waar ooit eens islm-kritischdbt isgehoudn, vaste jeudig en politiek-corect waarnemer Sywert van Lienden, die kennelijk van tevoren had aaangegeven nu ook eens met een kritisch geluid te zullen komn. Van Liendn noemde een onderzoek waarin bevestigd werd dt ook seksuele criminliteit mer voorkwam bij allochotonen (allang bekend op het cnsuurloz  internet - in Zweden is sinds de immigratiegolf het aantal verkrachtingen vervijfvoudigd) . Een ouder ondrzoek natuurlijk, want dit mag al vele jaren niet meer. En hij vergiste zich in de interpretatie bij het combineren van wat statistische gegevns. Hier is wat er dan met je gebeurt:


Uit: De Volkskrant, 15-01-2016, column door Asha ten Broeke, wetenschapsjournalist

Calm. The. Fuck. Down.

...    Sywert van Lienden: nog zo iemand die beter eerst wat tot rust had kunnen komen. Dinsdag schoof hij aan bij De Wereld Draait Door om over massa-aanrandingen te praten. Daar kwam hij met statistieken die zouden aantonen dat één op de twintig vluchtelingen een zedendelinquent is. Dit cijfer bleek pure fictie; iets dat de Leidse hoogleraar Leo Lucassen de volgende dag kundig kwam uitleggen.
    Lucassen vertelde ook over een studie naar asielzoekers die in de jaren negentig naar Nederland kwamen: zij bleken niet crimineler dan vergelijkbare Nederlanders. Maar zelfs dit nuchtere feit bracht Van Lienden niet tot CTFD-achtige zenheid. Hij noemde deze beste wetenschappelijke benadering van de werkelijkheid 'op zichzelf al een politieke keuze' en sprak van 'wegredeneren', terwijl het moest gaan over 'de schaduwzijde van de migratie'.    ...


Red.:   De verhalen van Lucassen waren verhalen die niet klopten - maar bij politiek-correcten is dat nooit enig bezwaar.
   Volgende:


Uit: De Volkskrant, 16-01-2016, column door De Betrouwbare Mannetjes, Melle Runderkamp en Simon Hendriksen

Gemakkelijke onwaarheid

Tussentitel: Ze hadden nog net geen dooie varkentjes in de studio opgehangen

'Je vraagt je langzamerhand af wat schadelijker voor de samenleving is, de verkrachtingen of het toedekken door politie. #Rotherham #Keulen #Zweden'. Meer dan een retorisch tweetje had de DWDD-redactie niet nodig om directeur van debatcentrum de Balie annex power-bal Yoeri Albrecht uit te nodigen. Want er worden dus zaken toegedekt. Wat en waarom precies, weet niemand. Maar laten we het daar gewoon eens over gaan hebben. Aan tafel!
    Huisnestor Sywert en tafeldame Fidan Ekiz mochten ook meedoen en er bleek - hoewel je het eigenlijk niet mag zeggen - genoeg over te zeggen. Yoeri oreerde over Rotherham, waar een groot seksschandaal door de politie onder het tapijt was geveegd. Matthijs genoot met volle teugen. Inhoud aan tafel. Grote taboes doorbreken. Man. Heerlijk.
    Volgens Sywert lag het ook aan de media. Hij bekende dat hij zichzelf weleens stiekem censureerde, maar daar ging hij mee ophouden. Als de mensen het niet via de reguliere kanalen te horen krijgen, dan maar via Sywert. Bijvoorbeeld door een onderzoek te noemen waar niemand over wilde schrijven, en dat in een handomdraai te extrapoleren zodat er momenteel 10.000 zedendelinquenten op de stoep staan. Tafeldame kon zich zo boos maken over de post-Keulense naïviteit van politici: 'Hoe bedoel je dat kan in Nederland niet gebeuren? Hallo! We hadden Theo van Gogh in Amsterdam op straat liggen.' Verdomd.     ...
    Goed. Sywert bleek er 'in de stress van het moment' bij de stroom verkrachters die hij ons land liet binnendenderen toch een nulletje naast te hebben gezeten. Ongeveer. En dus mocht ie de volgende dag terugkomen. Met excuses. En een wetenschapper. Een die in strijd met de huisregels niet binnen twee minuten op de tafel ging staan. Arme Sywert. Stress van het moment. Het zou voor sommigen reden zijn zich alleen nog maar per e-mail te laten interviewen. Toch, waarom meldde hij niet ook dat dat niet-gepubliceerde onderzoek gewoon in de krant had gestaan? En waarom moest hij er helemaal alleen voor opdraaien? Waarom geen excuses van DWDD voor dit item? Of voor Yoeri Albrecht?    ...


Red.:    Een partij verbaal kopschoppen met een man of twaalf.
    En:


Uit: De Volkskrant, 15-01-2016, door Haro Kraak.

Top& Flop

Zet u schrap voor tv-hooligan Maxim Hartman en laat Sywert van Lienden alsjeblieft zijn mond houden.
...
Flop
Sywert van Lienden ontpopte zich deze week tot de Justin Bieber van het publieke debat: je bent jong, ambitieus en onnozel, en voor het oog van de natie doe je domme dingen. Daarna zeg je sorry, eerst zachtjes en daarna hard, in een liedje, of in het geval van Sywert: live op tv.
    Op dezelfde plek waar hij dinsdag asielzoekers, journalisten en andere bevolkingsgroepen onterecht en feitenvrij beschuldigde, de studio van De Wereld Draait Door, zat politiek commentator Sywert woensdag weer. Hij had spijt van zijn 'domme uitspraak', vooral dat hij het aantal zedendelinquenten onder vluchtelingen met 'een nulletje te veel' had voorgesteld.
    Alsof hij op de bank bij Oprah zat, ging hij nederig op de knietjes en liet hij zijn ziel schoonspoelen. Hij wilde 'een dikke punt' achter de kwestie zetten en riep op tot 'meer wetenschappers' in het debat, want 'mijn beurt is verspeeld'. 'Ik ga knus naast jou zitten', zei hij tegen tafeldame Antoinnette Scheulderman, oftewel: ik hou mijn mond.
    'We blijven je uitnodigen', beloofde Matthijs van Nieuwkerk direct. En toen was daar de wetenschapper, Leo Lucassen, die meteen met een informatiebombardement liet zien waarom wetenschappers niet altijd lekkere tv opleveren.
    'Die modellen zijn politiek geladen', pikte Sywert het laatste woord in. Zo schoffeerde hij wéér de wetenschap. Best moeilijk hè, je mond houden.


Red.:   Doet mee met het verbale kopchoppen, die Haro Kraak. Heeft gewerkt bij Joop.nl, en dan ben je dus al per definitie van het allerlaagste allooi ("rioolrat" , à la Marten Toonder).
    En dan hier het zinnige commentaar van de enige plaats waar je zinnig commentaar meer dan gemiddeld eens per week kan aantreffen:


Uit: GeenStijl.nl, 15-01-2016, door Pritt Stift uitleg of detail

Knokploeg Volkskrant blijft beuken op Sywert

Geknipt voor u. Een stukje Volkskrant ...


Red.:    Met op die plaats in het artikel een jpg-weergave van het stuk van Kraak.
    Vervolg:

  ...waarin de ziedende motorbende van Remarque maar blijft kopschoppen op de inmiddels liggende Sywert van Lienden. Elders in de krant doet ook vrouwtjesputter Asha ten Broeke van de Werkgroep Wijdbeens naar de Ondergang een duit in het zakje met haar "wetenschaps" COLUMN. ...

Hier voor het gemak het treffende commntaar op mevrouw Wijdbeens met verbale buikloop (meer hier uitleg of detail ):

Gevolgd door het cruciale deel:
  Wijze les voor eenieder in de telefoonklapper der NPO. Gaarne bij de NPO standaard NPO-meninkjes verkondigen voor NPO-kijkers. Want anders komen de VK Hooligans u halen. ...

Dat 'anders komen de VK Hooligans u halen', is natuurlijk overdrachtelijk bedoeld. Hoe het wel werkt, staat in het artikel van Kraak:
  'We blijven je uitnodigen', beloofde Matthijs van Nieuwkerk direct.

Oftwel: je komt er doodgewoon niet meer in. In de media. Als je niet-politiek-correcte dingen zegt.
    En leest u dat alstublieft nog een keer:

  Je komt er doodgewoon niet meer in. In de media. Als je niet-politiek-correcte dingen zegt.

Zoals dat de massa-aanrand-moslims van "Keulen" moslims zijn.
     Nog een bevestiging van het moslims-wel verhaal: alleen moslims mogen de waarheid spreken over de moslim-immigratie - we citeren uit het artikel alles dat Nederlanders niet mogen zeggen zonder voor fascist en PVV-aanhanger (erger!) te worden uitgemaakt:


Uit: De Volkskrant, 18-01-2016, van verslaggeefster Carlijne Vos

Interview | Nima Gholam Ali Pour, Zweeds raadslid

'Die jongens raken gefrustreerd als ze geen baan en huis vinden'

Hij kwam zelf als vluchteling uit Iran, maar zit nu bij de anti-migratiepartij. 'Toen ik kwam, kon Zweden het nog aan.'

Twee jaar geleden verliet Nima Gholam Ali Pour de Sociaaldemocraten uit onvrede met de partijkoers. Bij de anti-migratiepartij Zweden Democraten vond hij een luisterend oor. 'Het is de enige partij die inziet dat het Zweedse sociale zekerheidsstelsel op springen staat. Nu er paspoortcontroles zijn ingevoerd en gevestigde partijen onze toon overnemen, zien we ons gelijk bevestigd.'

Uw partij wordt steeds feller van toon. Sinds enkele maanden pleit u voor een volledige migratiestop. Waarom?
'Sinds enkele maanden is duidelijk dat het absorptievermogen van de Zweedse samenleving zijn grens heeft bereikt; sommige gemeenten bezwijken al onder de druk. Ambtenaren en zorgverleners maken overuren om de opvang te regelen, ten koste van de zorg voor ouderen en zwakkeren. Onze budgetten worden uitgehold, terwijl Malmö al bepaald geen florerende economie heeft.'

U wilt helemaal geen migranten meer binnenlaten?
'... Zweden is wat ons betreft geen land waar je naar toe kan komen als je geen geld hebt en gratis wil studeren.'

U zegt dat vluchtelingen niet kunnen integreren. U ziet uw gelijk bewezen door de aanrandingen in de nieuwjaarsnacht en in Stockholm?
'Je had dit kunnen zien aankomen, maar iedereen keek weg. De cultuur in het Midden-Oosten is gewoon vrouwonvriendelijk. Als je in Iran, mijn geboorteland, in een kort rokje rondloopt kun je het wel vergeten. Die jongens die hier binnenkomen raken straks gefrustreerd als ze geen baan en huis vinden en gaan zich terugtrekken in hun eigen tribale cultuur. Heel Europa krijgt hier mee te maken; daar kun je de klok op gelijk zetten.'

U komt zelf uit Iran. Het is u toch ook gelukt om te integreren?
'Ik kwam hier op 5-jarige leeftijd toen Zweden het nog aankon. Met deze aantallen is het onmogelijk iedereen kansen op werk en een beter leven te geven.'

Uw partij wordt geassocieerd met racisme en islamofobie. Zit u daar niet mee?
'Wij zijn net zo kritisch op de Islam als op andere religies. Maar wat wij zeggen wordt op sociale media altijd uit zijn verband gerukt. We hebben juist een punt willen maken door ongure types die zich schuldig maakten aan racistische opmerkingen uit de partij te zetten. Maar dat wordt niet opgepikt door de linkse media. Die kiezen ervoor om dingen verkeerd te interpreteren zodat ze onze reputatie verder kunnen bezoedelen.'


Red.:   Weggehaald: een paar zinnetjes over beperking van de instroom - dat heeft Halbe Zijlstra ook een keer gezegd. "Men" was weer heel boos en vindt hem een onmens.


Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .