WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Europese Imperium: migratiefundamentalisme

16 nov.2011

De oligarchen die Europa besturen zijn ook rabiate neoliberalen uitleg of detail , die zo veel mogelijk arbeid voor zo weinig mogelijk geld uit de gewone burgers willen persen. Dus hebben ze een eminent belang bij een zo groot mogelijke import van arbeidskrachten, vooral van de goedkope soort. De neoliberale Europees Imperium-bestuurders zijn dan ook rabiate migratiefundamentalisten.
    Natuurlijk zou reclame voor de import van goedkope arbeidskrachten wat moeilijk liggen bij de publieke opinie,. Dus kleedt men de weerzinwekkendheden in in mooie praatjes en besproeit men het sociale gif met idealistische woorden:
 

Uit: De Volkskrant, 15-11-2011, door Cecilia Malmström, Eurocommissaris van Binnenlandse Zaken

Migranten hebben recht op gezinsleven

... Het gaat om mensen van buiten de EU die legaal in een EU-land wonen en werken. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij hun familieleden naar dat EU-land laten verhuizen. ...


Red.:   Oftewel: als er een migrant is toegelaten, hebben alle familieleden tot in de zesde graad ook toegang. Of beter: tot in de oneindige graad. Want laat je eenmaal een familielid van een migrant toe, dan heeft deze ook weer familie, enzovoort. Zo is in dertig jaar tijd (de multiculturalisten beweren dat er de laatste tien jaar nauwelijks nog allochtone immigratie is) het aantal Turkse en Marokkaanse migranten van de aanvankelijke 75 duizend toegenomen tot iets van 850 duizend. Meer dan een vertienvoudiging in een enkele generatie. Wat meteen laat zien dat de door Reichscommissar Malmström aangehaalde 'bepaalde voorwaarden' een volkomen wassen neus zijn - dat zijn dezelfde voorwaarden die Nederland had ten tijde van haar massa-kettingimmigratie. En die Nederland nu wil aanscherpen, wat niet kan volgens Europa, en deze Reichscommissar.
    Hier is de werkelijkheid,  die onthuld werd in een context waarin de werkelijkheid ineens wat beter uitkwam, namelijk het gebeurde rond de aanslag van Anders Breivik in Noorwegen. Aan de vooravond van de herdenkingsdienst ter afsluiting van de rouwperiode in Noorwegen wilde men nog eens in diepte terugkijken, in Nieuwsuur  (20-08-2011, 22:00h). Met op een gegeven moment (na 24:25 min.) de stelling dat het verbazingwekkend was in dat het in Noorwegen gebeurde, omdat juist Noorwegen relatief weinig niet-westerse immigratie kende. En ter illustratie werden de cijfers van Noorwegen en Nederland, "een negen keer zo klein land", vergeleken. Hieronder zijn die cijfers - van de buis geplukt:

Hier staat dus dat er in Nederland 55.422 niet-westerse immigranten bij zijn gekomen - alleen al in 2010. Een halve stad Leiden, dus.
    En dat is het natuurlijk niet alleen. Want voor de voorgaande jaren zie je redelijk vergelijkbare cijfers.
    Alleen al voor de periode waarop de grafiek betrekking heeft, 2003-2010, kom je ruwweg op iets als 350 duizend. En dat is dus slechts over acht jaar. Daarvoor is er natuurlijk nog meer gebeurd, met ergens nog een sterke piek.
    Drie-honderd-en-vijftig-duizend mensen erbij. Een groot deel met matige tot grote sociale achterstanden. Dat is geen massa-immigratie, het is tsunami-immigratie.
    Maar het gaat de fundamentalisten nog niet ver genoeg:
  De richtlijn is van kracht sinds 2003. Ze is om verschillende redenen en door verschillende belanghebbenden bekritiseerd. Sommigen zijn van oordeel dat het recht van migranten op een gezinsleven niet voldoende wordt beschermd en vragen om een uitbreiding van de werking van de richtlijn. Anderen, waaronder sommige lidstaten, wensen juist strengere regels. Daardoor zou misbruik beter kunnen worden bestreden en zou de instroom van migranten beter kunnen worden beheerst. Er zijn dus verschillende standpunten over wat er moet gebeuren.

De 'sommigen' zijn de oligarchie. De 'anderen' zijn de rest van de burgers, ongeveer tweederde. Waarin de oligarchen hun wensen en eisen neergelegd hebben in iets dat ze "Grondrechten" noemen - met een hoofdletter natuurlijk:
  Wij kiezen ervoor om alle betrokkenen te raadplegen voor we conclusies trekken, en om de discussie over gezinshereniging te voeren op basis van het groenboek. Wat er daarna ook gebeurt, het moet in overeenstemming zijn met het Handvest van de Grondrechten

En als de oligarchie eenmaal definitief de macht heeft gegrepen, zullen de grenzen geheel worden opengezet, waarna alle sociale voorzieningen binnen tien jaar afgeschaft zullen zijn. Net als in Amerika.
    Dit alles is natuurlijk wat minder te verkopen. Dus is het zaak zo hard en brutaal mogelijk te liegen - het volgende citaat is de eerste alinea van het artikel:
  Gezinshereniging heeft een groot aandeel in de legale migratie in de Europese Unie. In 2010 kregen een half miljoen migranten om familieredenen een verblijfsvergunning voor een EU-land. Daardoor kunnen migranten samenleven met hun gezin en verloopt hun integratie gemakkelijker.

Erger kan het nauwelijks. Hier staat dat baksteen vloeibaar. Dat rood groen is. Dat nul gelijk is aan één. Iedereen weet dat naarmate een groep verkerende in een vreemd omgeving groter is, ze dichter op elkaar gaan zitten. En ze minder integreren als dat begrip. Een immigrant in zijn eentje móet wel integreren, anders overleeft hij niet. Laat meer dan ene paar procent immigranten uit een bepaalde groep toe, en binnen de kortst mogelijke tijd heb een een migrantenwijk en wat later migrantengetto's  .   
    Zelfs de politiek-commentator van de Volkskrant, die ook EU-voorstander is, ziet de gaten in het verhaal van EU-commissie:


Uit: De Volkskrant, 16-11-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Martin Sommer

De Malmström-richtlijn

Cecilia Malmström heeft weinig aandacht voor de vraag of de 'landen van aankomst' de immigratie wel aan kunnen.

Eurocommissaris Cecilia Malmström heeft gisteren haar zogeheten groenboek over de gezinshereniging gepubliceerd.
    Het groenboek behelst nog lang geen voorstellen van de Europese Commissie om eventueel iets aan de regels te doen. De eurocommissaris wil een soort van brede maatschappelijke discussie beginnen. ...
    Malmström kiest de juridische weg. Uitgangspunt zijn de internationale verdragen waarin migranten recht hebben op gezinshereniging. ...


Red.:   Een volkomen arbitraire regel, natuurlijk. Want slechts opgesteld naar aanleiding van nog arbitrairder regels, namelijk zaken als De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Een hopeloos slecht uitgangspunt voor wat voor conclusies dan ook, omdat er geen bijpassende Universele Verklaring van de Plichten van de Mens is. Een verklaring die zou bijvoorbeeld moeten inhouden dat ieder misbruik van de Rechten-verklaring bestraft wordt. Zoals van toepassing op al die bedriegers die een beroep doen op asielwetten, terwijl ze slechts gelukszoekers zijn - zoals allang vastgesteld|, meer dan 80 procent van die groep  . Een groep die tot deze waanzinnige omvang heeft kunnen groeien, door het ontbreken van die Plichten-verklaring horende bij de Rechten-verklaring. Waardoor die Rechten-verklaring geen enkele basis is voor wat dan ook. En dus zeker niet die internationale pro-immigratie verdragen waar die EU-commissie aan refereert.
    Maar dat is de theoretisch kant. Belangrijker is de praktische:
  Malmströms lezing van het juridische uitgangspunt is dat gezinshereniging migranten helpt te integreren in het nieuwe vaderland. De praktische ervaring van Nederland is de afgelopen decennia een andere. De komst van steeds nieuwe generaties immigranten bracht met zich mee dat het integratieproces telkens opnieuw moest beginnen.

Zoals al door ons geconstateerd. Die EU-commissie liegt, en haar voorvoerder Eurocommissaris Cecilia Malmström is een ordinaire leugenaar.
    Het gezonde verstand in de politiek aangaande dit onderwerp zegt het wat korter:


Uit: De Volkskrant, 18-11-2011, van verslaggeefster Kim van Keken

PVV'er Fritsma: Europese commissie werkt immigratie-afspraken tegen

PVV'er Sietse Fritsma stelt dat de Europese Commissie de afspraken voor een strengere immigratie in het Nederlandse regeerakkoord tegenwerkt. Het discussiestuk over gezinshereniging van eurocommissaris Cecilia Malmström noemt hij 'een verschrikkelijk, politiek correct flutstuk dat niet verder komt dan gedateerde linkse dogma's'.   ...
 

Red.:   En een stuk effectiever ...
    Waar dit allemaal om te doen is, wordt onthuld in het volgende:


Uit: De Volkskrant, 27-01-2012, door Henk van der Kolk, voorzitter FNV Bondgenoten, John Kerstens, voorzitter FNV Bouw, en Corrie van Brenk, voorzitter Abvakabo FNV.

Brussel beknot het recht om te staken

Uit een uitgelekte verordening blijkt dat de Europese Commissie wil dat de rechter bij 'grensoverschrijdende' stakingen doel en proportionaliteit toetst.

Uit uitgelekte stukken van de Europese Commissie blijkt dat ons stakingsrecht onder vuur ligt. Wij vinden dit onacceptabel.   ...
    Brussel wil dat stakingsrecht aan banden leggen. De Europese Commissie beschouwt vakbondsacties als een belemmering van de vrije markt. Dat gaat spelen wanneer er grensoverschrijdend werk aan de orde is. Bijvoorbeeld als Poolse aspergestekers in Limburg of Portugese bouwvakkers in de Eemshaven werken tegen een loon waar je hier geen normaal huurhuis van kunt betalen. ...
    De Europese Commissie wil dat, telkens wanneer onze actie te maken heeft met werk door werknemers uit een ander land, een rechter mag toetsen of het doel van een staking wel deugt en of de staking proportioneel is. Ook mogen lidstaten en de Europese Commissie preventief maatregelen nemen tegen (dreigende) stakingen die de interne markt mogelijk bedreigen.   ...


Red.:   Hier gaat het dus om: de vrije migratie van goedkope arbeidskrachten uit corrupte holen als Bulgarije en foklanden als het katholieke Polen, waardoor de waarde van arbeid daalt, en de Europese oligarchie nog meer winst kan maken, graaien, en met de graaiwinst naar Dubai en de Kaaiman Eilanden kan migreren. Vrije migratie is een prachtig ideaal!
    En nog veel meer:


Uit: De Volkskrant, 06-06-2012, van verslaggeefster Irene de Pous

Malmström geeft geen krimp bij Leers

Strengere eisen aan gezinshereniging, dat wilde minister Leers. Maar Europa buigt niet mee. Eurocommissaris Malmström houdt stand: 'Immigratie is een kans.'

...  de relatie tussen Malmström en Leers zal de afgelopen regeerperiode niet altijd makkelijk zijn geweest. Terwijl Leers met een strenge immigratieagenda op pad ging, raakte Malmström bekend als een fervent tegenstander van anti-immigratie retoriek. ...
    Op Schiphol wil ze niet ingaan op de val van het kabinet met gedoogpartner PVV. Maar de titel van haar speech, diezelfde middag in het Haagse Vredespaleis, laat zien dat haar mening onveranderd is: 'Migratie is een kans, geen bedreiging'.

Red.:    Huidige en toekomstige qat-kauwende aanhangers van Al-Shaabab zijn een kans ...
    Er gaan bootvluchtelingen dood. De oplossing van het Europese Immigratie Imperium:


Uit: Volkskrant.nl, 08-10-2013, redactie.

EU wil missie om migranten op zee te onderscheppen

De Europese Commissie stelt een Europese reddingsmissie voor die boten met migranten moet gaan onderscheppen in het Mediterraan gebied.


Dat zegt de woordvoerder van de EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström tegen de BBC. Volgens de woordvoerder is het nodig dat het Europese grensagentschap Frontex een missie uitvoert 'van Cyprus tot Spanje'. Het plan wordt vandaag gepresenteerd in Luxemburg, waar EU-ministers bijeen zijn. Ze praten daar naar aanleiding van het ongeluk met een boot vol Afrikaanse migranten bij Lampedusa. ...
    ... de vaak wankele bootjes waarin migranten Europa proberen te bereiken te onderscheppen. ...


Red.:   De oplossing zijnde dus: ze gaan ophalen. Waarop de nu nog beperkte stroom onmiddellijk zal aanzwellen tot de miljoenen.
    En ook alle homo's mogen erin:


De Volkskrant, 08-11-2013, AP.

Recht op asiel voor vervolgde homo's

Vluchtelingen die thuis het risico lopen op vervolging omdat ze homoseksueel zijn, hebben recht op asiel in Europa. Dat heeft het Hof van Justitie van de EU donderdag bepaald. De zaak was aangekaart door de Nederlandse justitie, in verband met asielaanvragen van mensen uit drie Afrikaanse landen. De uitspraak bevestigt het geldende beleid, volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie.


Red.:   Iedereen erin ...
    En alle parasieten van Oost- naar West-Europa:


Uit: De Volkskrant, 26-11-2013, van correspondent Marc Peeperkorn

Brussel tornt niet aan vrij verkeer

De Europese Commissie weigert het recht van EU-burgers te beperken om zich in een ander EU-land te vestigen. Het verzoek van Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië en Oostenrijk om overlast door het vrij verkeer van werknemers met nieuwe wetgeving tegen te gaan, legt de Commissie naast zich neer.    ...
De vier landen wekten dit voorjaar de nodige beroering met een gezamenlijke brief waarin misstanden werden aangekaart als gevolg van het vrij verkeer van werknemers in de EU. De vier wezen op de extra kosten voor scholing, gezondheidszorg en huisvesting. Daarnaast zouden de EU-immigranten - veelal Polen, Roemenen en Bulgaren - misbruik maken van de sociale zekerheid.


Red.:   Vergezeld van grove leugens:

  In een maandag gepresenteerd beleidsplan maakt de Commissie korte metten met de klachten van de vier lidstaten. Ze wijst erop dat de ongeveer 14 miljoen burgers die in een ander EU-land werken het gastland netto geld opleveren.

Want het levert de ondernemers geld op en de rest van de maatschappij een vele groter verlies. Waarna de ondernemers het geld wegsluizen naar belastingparadijzen.
    Deze leugens werden door de rabiaat eurofiele Volkskrant aan het begin van het bericht gezet.
    Het zoveelste bewijs van wat het streven van de Europese Unie is:


Uit: De Volkskrant, 05-12-2013, van correspondent Arjen van der Ziel

Turken zonder visum EU in, als Turkije illegale migranten terugneemt

De Europese Unie gaat de komende jaren geleidelijk de visumplicht voor Turken afschaffen. In ruil daarvoor zal Turkije voortaan illegale migranten terugnemen die vanaf Turks grondgebied de Europese Unie zijn binnengekomen. .
    Dit is woensdag bekendgemaakt door eurocommissarissen Füle en Malmström en de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Davutoglu. De EU en Turkije zullen hierover op 16 december een akkoord ondertekenen.    ...


Red.:   De politieke realiteit van dit soort "deals" is dat de vrije immigratie er komt, en de terugkeer van illegalen er niet. Waarna men zegt over die terugkeer: "We hebben ons best gedaan maar het bleek niet haalbaar". En de vrije toegang natuurlijk niet terugdraait, want dan "De belofte is nu eenmaal gedaan". Waarna men dus beide doelen heeft bereikt. Want zowel de komst van de Turken als het blijven van de illegalen heeft natuurlijk één en hetzelfde doel: de Europese cultuur vernietigen, en een neoliberaal immigranterijk vestigen uitleg of detail .
    En nog voordat iemand heeft kunnen protesteren, is het besluit al aangenomen:


Uit: De Volkskrant, 16-12-2013, van correspondent Arjen van der Ziel

EU damt stroom illegalen in door visumdeal met Turkije

Tussentitel: 76 miljoen Turken zullen overal heen kunnen in Europa - Ahmet Davutoglu - Turkse minister van Buitenlandse Zaken

Functionarissen van de Europese Unie en de Turkse regering ondertekenen vandaag in Ankara een belangrijk akkoord over immigratie. Turkije belooft illegale immigranten die afkomstig zijn uit andere landen terug te gaan nemen als ze vanaf Turks grondgebied de EU zijn binnengekomen. In ruil daarvoor krijgen Turken het recht om zonder visum naar de EU te reizen. .
    Eurocommissaris Malmström, een van de drijvende krachten achter de immigratiedeal, noemt het een bewijs van de 'verbondenheid van Turkije en de EU.' De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Ahmet Davutoglu ziet er een bewijs in dat Turkije deel is van Europa. 'Een historische realiteit.'    ...


Red.:   Glasharde leugens, nog harder dan die in de kop: Turkije heeft nooit deel uitgemaakt van Europa, en haar enige bemoeienis ermee waren aanvallen. Oorlog.
    De leugen in de kop is vermoedelijk niet afkomstig van de correspondent, want die noteert:

  'In het slechtste scenario zal Turkije misschien enkele duizenden illegale immigranten moeten terugnemen', zegt de Turkse minister Davutoglu. 'Maar 76 miljoen Turken zullen overal heen kunnen in Europa.' 

De leugen in de kop is dus vermoedelijk van de Volkskrant-redactie.
    Ach, ook hier hoeven we niet verder te bewijzen, want het Imperium geeft het zelf toe:


Uit: Elsevier.nl, 11-07-2014, door Servaas van der Laan uitleg of detail

Deze acht dingen mag u van Brussel niet denken over immigratie

Er bestaan een hoop stereotypes over migratie en asiel. Het wordt tijd om acht van deze misvattingen voor altijd uit de wereld te helpen.


Dat moet althans de Europese Commissie in Brussel hebben gedacht.
    Eurocommissaris Cecilia Malmström en Philippe Fargues, directeur van het Migratiebeleidscentrum, presenteerden vrijdag een rapport waarin acht mythes over Europese immigratie ...


Red.:   Het denken van Imperia is al lang geleden beschreven "Oorloog is vrede".  De waarheid is een mythe. En de mythe is een waarheid. Bijvoorbeeld de waarheid van de democratische gezindheid van het Imperium, en de mythe van roze wolken van de immigratie.
    Gelukkig noemt het Imperium, zich totaal onbewust van hun gespiegelde wereldbeeld, ze één voor één op - met voor de ":" de waarheid, en erna de waarheid van het Imperium

  1.  We hebben geen migranten nodig: De beroepsbevolking in de EU zal in 2033 met 33 miljoen personen zijn afgenomen.

Mooi, er zijn 50 miljoen werklozen. Erkend. En nog meer verborgen.
  Door de vergrijzing neemt daarnaast de druk op ons welvaartssysteem toe. We hebben dus zowel de handen als de belastinginkomsten van nieuwe migranten nodig.

De belasting betaald door migranten is het geld dat we ze zelf gegeven hebben. En het meeste houden ze zelf en sturen ze naar Afrika en Islamië.
  2.  Migranten stelen onze banen: er is een negatieve correlatie tussen werkeloosheid en immigratie ...

Voor de ":" de waarheid, en erna de waarheid van het Imperium.
  3.  We hebben geen laagopgeleide immigranten nodig in de EU: Uit studies blijkt dat laagopgeleide immigranten op een succesvolle manier integreren in de economie van het gastland zonder daar banen te stelen.

Voor de ":" de waarheid, en erna de waarheid van het Imperium.
  4.   Migranten ondermijnen ons sociale zekerheidsstelsel: uit studies blijkt dat migratie een positieve impact heeft op het welvaartssysteem. ...

Voor de ":" de waarheid, en erna de waarheid van het Imperium. In Nederland is het sociale zekerheidsstelsel met 50 miljard per jaar afgebroken, terwijl immigranten 50 miljard per jaar kosten  .
  ... Ze betalen immers ook belasting.

Herhaling van het onjuiste belastingargument.
  5.  Immigratie houdt innovatie tegen: Het tegenovergestelde is waar: immigratie stimuleert innovatie.

Voor de ":" de waarheid, en erna de waarheid van het Imperium. Volgens het Imperium zijn uithuwelijken, eerwraak, inteelt, besnijdenis, haatgodsdienst, buurtterreur, criminaliteit enzovoort kennelijk "innovaties".
  6.  Onze zuidelijke kustlijn wordt overspoeld door asielzoekers: Asielzoekers zijn mensen die worden achtervolgd door door dood en ellende.

Voor de ":" de waarheid, en erna de waarheid van het Imperium. Asielzoekers zijn voor minstens 90 procent economisch gelukszoekers uitleg of detail . Voornamelijk jonge Afrikaanse mannen.
  7.  Gelukszoekers maken gebruik van ons asielsysteem: Dit is voor een deel waar. ...

Dus ...:
  ...Het openen van nieuwe toegangswegen voor deze illegale arbeidsmigranten zou dit probleem kunnen oplossen. ...

... moeten we onze belemmeringen opheffen. De logica van "Oorlog is vrede".
  8.  Onze kinderen hebben last van migranten in de klas: ...

Opmerkelijk dat deze waarheid is doorgedrongen tot het Imperium. Dat geeft aan hoe ernstig het met deze kwestie gesteld is uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail . Het is een dodelijk gevaar voor onze beschaving: onze kinderen worden besmet met de culturele achterlijkheden van andere culturen. Zoals uithuwelijken, eerwraak, inteelt, besnijdenis, haatgodsdienst, buurtterreur, criminaliteit.
  ... migranten in de klas: sociaal-economische omstandigheden van de families zijn veel belangrijker dan een migrantenstatus.

De sociaal-economische status zit vastgeklonken aan de allochtone n immigranten: achterlijke cultuur, dan lage sociaal-economische status. Die mensen komen hierheen vanwege de lage sociaal-economische status van hun thuislanden, en die thuislanden hebben een lage sociaal-economische status omdat de mensen in dat land een lage sociaal-economisch status hebben, en een gemeenschappelijk sociaal-economische stand is "cultuur".
    Stel je wilt Europa binnen ...:


Uit:  De Volkskrant, 03-12-2014, ANP   

EU-hof

Asielzoekers mogen alleen marginaal worden getoetst op homoseksualiteit


Overheden mogen toetsen of een asielzoeker daadwerkelijk homoseksueel is, als die zegt vanwege zijn homoseksualiteit te worden vervolgd in eigen land. Maar dit onderzoek mag niet te intiem en persoonlijk worden, oordeelde het Europees Hof van Justitie dinsdag. Zo mag er niet worden gevraagd naar video-opnamen van seksuele handelingen als bewijs van de geaardheid. Ook mag er niet worden gevraagd naar details van de wijze waarop de asielzoeker praktisch invulling geeft aan zijn seksuele geaardheid. Dit is mensonwaardig, aldus het hof. De toetsing mag alleen op algemene basis. ... Een lidstaat mag ook niet concluderen dat iemand niet homoseksueel is als hij niet voldoet aan bekende stereotypen. Bovendien mag er niet aan de geloofwaardigheid worden getwijfeld als een asielzoeker niet direct vertelt dat hij homoseksueel is.


Red.:   Dit zijn puur de Joodse opvattingen over migratie, die van Egbert Myjer en consorten: de migrant moet altijd toegelaten worden en mag daorover op geen enkele manier worden bevraagd.
    En ook hier heeft men het niveau Absurdistan bereikt:


Uit: Joop.nl, 28-01-2015. uitleg of detail

'Inburgeringsexamen in tegenspraak met EU-regels'

Mensen van buiten de EU die al zeker vijf jaar legaal in Nederland verblijven, kunnen volgens de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie niet worden verplicht een inburgeringsexamen te doen.
    Betrokkenen zouden geen risico mogen lopen hun status te verliezen of een boete te krijgen door het examen. EU-burgers hoeven geen inburgeringsexamen te doen, net als Turken omdat de laatste groep een apart verdrag heeft met Brussel.    ...
    Volgens de advocaat-generaal werkt een verplicht examen over taal en kennis van de samenleving averechts als het gaat om een soepele integratie.

  "De invoering van de verplichting tot het behalen van een inburgeringsexamen ondermijnt in wezen zelf de integratiemaatregelen."

...

Red.:   De redactie hoeft geen antwoord te verzinnen. Eén van de reageerders heeft dat al volkomen adequaat gedaan:
  Klaas Vonk, wo 28 januari 2015 14:37
"De invoering van de verplichting tot het behalen van een inburgeringsexamen ondermijnt in wezen zelf de integratiemaatregelen."
    Logisch toch? Net als :
"Behalen rijbewijs staat veilig verkeer in de weg"
"Behalen van een schooldiploma verhindert toegang tot de arbeidsmarkt"
"Zwemdiploma hindernis voor minder verdrinkingen"
"EHBO diploma verlaagt kans op overleven bij ongevallen"
    En welke "integratiemaatregelen" worden verder verwacht van de immigrant? Niets dus.

Het is volkomen verbijsterend ...
     Dit weer wat minder:


Uit: De Volkskrant, 10-09-2015, van correspondent Marc Peeperkorn

Reportage | Europese Troonrede

Juncker: dit is geen tijd voor angst

Hij beloofde een politieke Europese Commissie te leiden. Niet eentje die alles op de spits drijft en nodeloos politiseert maar die haar vinger voortdurend op de zere plek legt. En dat doet Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker woensdagochtend. Stop met zeuren en zwartepieten, is zijn boodschap aan de regeringsleiders. Neem vluchtelingen op! Ruimhartig! Nu! Verplicht!


'De Europese Unie verkeert niet in een goede staat', zegt Juncker tijdens zijn eerste State of the Union (Europese Troonrede) in het Europees Parlement. 'Er is niet genoeg Europa in de Unie. En er is niet genoeg Unie in Europa.' Waaraan volgens Juncker geen gebrek is, zijn angst en bangmakerij. Over de asielstroom die landen als Italië, Griekenland en Hongarije onder grote druk zet. Angstige politici zijn er ook veel, vindt Juncker: (meestal) mannen die elkaar de bal toespelen en ondertussen de migranten laten verdrinken of wegkwijnen.
    ... Stelt u zich voor, heel even maar, dat u daar zelf staat, in een tot chaos vervallen land met uw kind in uw armen. Dan is er geen prijs die u niet betaalt, geen muur die u niet over klimt, geen zee die u niet oversteekt om oorlog of de barbarij van IS te ontvluchten.'    ...


Red.:   Of wat anders: "Ik heb zojuist mijn ongelovige buren uitgemoord en nu staat hun familie mij naar het leven. Vang mij op want ik ben zielig!".
    Maar het is logisch dat Juncker en de rest van de elite:
  Een lang applaus van christen- en sociaaldemocraten, liberalen en Groenen valt hem ten deel.

... want die gekleurde mensjes die komen zo aardig van pas als kinderjuffrouw en tuinman in hun condo's in hun ommuurde wijken.
    Op meerdere plaatsen op het internet (het zijn er bijna "vele") is te lezen over opgeschreven plannen in de kringen van de EU om met een bewuste immigratiepolitik het burgerdom in de diverse landen te ondermijnen. Van het eerste deel hiervan is er nu een objectieve bevestiging, want de volgende auteur is een pro-Europese conservatief:


Uit: De Volkskrant, 25-11-2015, column door Derk Jan Eppink

Het einde van de Europese Droom

...    Met de aanslagen in Parijs, enkele uren later, verkeert de Europese Unie in een overlevingsstrijd. ...
    In 2001 proclameerde de EU zich tot 'Immigratie Unie'. Toenmalig Europees Commissaris Antonio Vitorino lanceerde het plan dat in het College van Commissarissen niet eens werd besproken. Het was een 'A punt'; de bureaucratie was het onderling al eens. Het nieuws stond voor de vergadering al triomfantelijk in de Financial Times.
    Ik werkte toen in het kabinet van commissaris Frits Bolkestein. Die was razend. 'Komende generaties zullen ons vervloeken', voorspelde hij. Bolkestein eiste een speciaal immigratiedebat, maar dat volgde pas twee jaar later. Hij presenteerde er de demografische trends in Afrika en het Midden-Oosten. Het maakte geen indruk. De Commissie ging onverdroten voort: toegang tot de EU moest makkelijk zijn, uitzetting moeilijk en gezinshereniging eenvoudig. De Britse premier Blair bood aan dat de Royal Navy in de Middellandse Zee zou patrouilleren. Brussel wees dit verontwaardigd af: geen 'Fort Europa'! De 'Immigratie Unie' kreeg open grenzen. Vitorino werd 'Europeaan van het Jaar'.    ...


Red.:   De vuile verraders. Ophangen die lui, na een passend proces. Wat snel kan zijn, want de feiten staan onomstotelijk op papier. Want ook de bedoeling erachter is eigenlijk wel bekend, zie het geschrevene hier uitleg of detail - het Joodse plan, met behulp van een groot deel van de blanke elite, om de Europse sociale nationele staten te vernietigen en te vervangen door een individualistisch neoliberaal imperium geleid door de door de Joden gedomineerde financiële markten.
    Nog een expliciet voorbeeld van dat verraad van de blanke elite:
  Molenbeek is nu wereldberucht. In november 2005 schreef ik in het Vlaamse weekblad Knack een artikel, getiteld: het 'Islamo Socialisme'. Burgemeester Philippe Moureaux verving zijn socialistische achterban door islamitische nieuwkomers en gaf daarbij de rechtsorde op. De politie werd de facto afgeschaft: elk conflict in het Midden Oosten werd rechtstreeks in Molenbeek ingevoerd. Ik voorspelde dat Molenbeek de 'Gazastrook van Brussel' zou worden. Sommigen bij Knack vonden dat 'op het randje'.
    Niet de feiten vormden daarbij de maatstaf, maar de vraag of de titel 'uiterst rechts' in de kaart zou spelen. Ongehinderd werd Molenbeek een terroristenbasis.

Arabisch-semitische terroristen uit het Midden-Oosten, die het praktische werk verrichten voor de Joods-semitische theoretische terroristen. Precies volgens de plannen. Die nu op dit eigenste moment weer operationeeel actief zijn, met het binnenhalen van een nieuwe stroom Arabische semieten - en ook weer onder sterke Joodse aansturing samen met blank-elitair verraad uitleg of detail .
    Nogmaals van alle berichten die "complottheorieën" worden genoemd:


Uit: De Volkskrant, 16-12-2015, van correspondent Marc Peeperkorn

Commissie vraagt lidstaten extra vluchtelingen op te vangen

EU: neem Syriërs van Turkije over


De Europese Commissie roept de lidstaten op Syrische vluchtelingen die nu in Turkije verblijven over te nemen. ...
    De Commissie noemt geen streefgetal in haar dinsdag gepresenteerde voorstel. Eerder suggereerden EU-ambtenaren - mede op verzoek van Berlijn - dat de EU bereid moest zijn 400 duizend Syrische vluchtelingen op te nemen. ... Commissievoorzitter Juncker vindt wel dat de welvarende EU een 'grote verantwoordelijkheid' heeft bij de opvang van vluchtelingen.    ...


Red.:   De EU is een immigratie-imperium, dat de bedoeling heeft de blanke bevolking te vervangen door lieden uit het Midden-Oosten. De macht hebben ze al grotendeels (middels die andere semitische stam die hier al langer is), en zeker in de media.


Naar Europese Imperium  , Politiek, leugens  , Politiek lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .