WERELD & DENKEN
 
 

Creolen, haat: Noraly Beyer

25 apr.2017

Norlay Beyer heeft een kleine twee decennia bewezen dat creolen hogelijk bevoordeeld worden in Nederland. Als nieuwslezeres die voor van alles geschikt was maar zeker niet nieuwslezeres.

Spraakgebreken gaande richting onverstaanbaar. Bijvoorbeeld ook volgens expert Philip Bloemendal uitleg of detail .

Het gevolg: dankhaat.

Ze is van teveel lichtgewicht om veel indruk te maken, maar toch genoeg om irritatie te veroorzaken.

En in het kader van de actie: "Nog steeds geen redelijke zwarte gevondnen bij degenen die hun mond opendoen", hierbij ook toegevoegd aan de lijst van haatzaaiers. Met één van de giftigere memes (de Volkskrant, 25-04-2017, door Dorien van Linge):
  Persoonsregister

Tot in het kleinste detail werden de gegevens van slaven in Suriname vastgelegd. Dankzij crowdfunding worden die lijsten nu gedigitaliseerd.

Tussenstuk
Oud-journaallezer Noraly Beyer

'In slavernij is een mens gelijk aan een werktuig of een dier', aldus voormalig NOS-journaalpresentator Noraly Beyer (70). 'Je bent niet meer dan de naam die een westerling je heeft gegeven. Ik kan me moeilijk voorstellen dat mijn stammoeder Jeanette ook zo heette in Afrika.'    ...

Al een bijzonder gore verdraaiing van de feiten. Huwelijken tussen slaven-eigenaren en slaven en voormalige slaven waren geen zeldzaamheid. Huwelijken met werktuigen of dieren zijn niet gerapporteeerd.
    Maar het gaat om deze standaardmeme:
  Als je mensen driehonderd jaar kleineert en afstraft, stopt dit niet van de ene op de andere dag.'

Waarbij keihard weggelogen wordt dat dit inmiddels een kleine 200 jaar geleden is ...

Pure kwaadaardigheid.

En nogmaals een bevstiging (De Volkskrant, 21-06-2017, door Daniela Hooghiemstra):
  Geen issue

Wat betekent het om nu vrouw te zijn? In een reeks interviews stelt de Volkskrant die kwestie aan de orde. Ex-nieuwslezer Noraly Beyer
...

Een geëmancipeerde vrouw...
'In Suriname was dat niet bijzonder. Vrouwen zijn daar zelfstandiger dan in Nederland. Vooral in de lagere milieus is er vaak niet eens een man. ...

Kllopt als een bus: de mannen zijn er niet. Die zijn aan het leeglopen en hosselen in plaats van werken uitleg of detail en opvoeden uitleg of detail :
  Vooral in de lagere milieus is er vaak niet eens een man. ...

De ruime en grote meerderheid.
   Ongelijkheid tussen man en vrouw is voor mij nooit een issue geweest. Het verdoezelen van ons slavernijverleden houdt mij meer bezig. In mijn geschiedenis speelt de tegenstelling man-vrouw geen grote rol, qua onvrijheid zaten vrouwelijke en mannelijke slaven in hetzelfde schuitje. Iedereen weet wat 5 mei is, maar over 1 juli (de afschaffing van de slavernij in 1863, red.) haalt men de schouders op. ...

Een gore leugen: voor het feit dat er nooit slaverij is geweest in Nederland, besteedt men er sterk onevenredig veel aandacht aan.
  Ik hoef in mijn familie niet ver terug te gaan om uit te komen bij een slaaf: de moeder van mijn grootvader. Zij was het kleinkind van een vrouw die vermoedelijk een bijzit was van haar blanke slavenmeester.'

Brullen van de lach!!!: Een overgrootmoeder van een moeder van een grootvader ... We zijn zo langzamerhand aanbeland bij de tijden van Djenghis Kahn ...
    En dit alles ter promotie van de haatcampage - hier is de kop van de website:
  'De weerstand die ik opriep als nieuwslezer ging niet om mijn vrouw-zijn, maar om mijn kleur'

Een gore leugen: de weerstand die ze opriep was vanwege haar vele spraakgebreken waardoor overduidelijk was dat er maar één enkele reden was waarom ze op dat stoeltje zat: racisme. het voortrekken in represenatiee functies van zwarten omdat het maatschappelijk zulke zware onderpresteerders zijn uitleg of detail , omdat de vaders aan het leeglopen en hosselen zijn in plaats van werken uitleg of detail en hun kinderen opvoeden uitleg of detail .


Naar Haatzaaien, allochtoon , Creolen, cultuur , Allochtonen, respect  , of site home .