WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Allochtonenproblematiek: kosten

4 jun.2007

Onderstaand een aantal bronnen over de kosten van die de aanwezigheid van allochtone immigranten en asielzoekers met zich mee brengen. Deze lijst is gemaakt en wordt aangevuld naar aanleiding van berichten in de media, en is dus geen systematisch overzicht. De systematische kosten, zoals door de kleinere arbeidsparticipatie en de noodzaak voor meer politie en gevangenissen, en dergelijke, liggen waarschijnlijk heel veel hoger:
 

Uit: De Volkskrant, 19-05-2007, door Marc Peeperkorn en Philippe Remarque

Honderd dagen eenzaamheid

Nog 21 dagen, dan komt het kabinet eindelijk met beleid. De oppositie wacht, moppert en ziet in de duinen de konijnen huppelen.


....    Rouvoet ziet vooral ‘ideeënarmoede’ bij D66 en de VVD. Alle ophef is puur de kift. Er is er maar één in de oppositie die wel een verhaal heeft, concludeert Schinkelshoek. ‘De PVV van Wilders.’
    Neem PVV-Kamerlid Fleur Agema, die afgelopen dinsdag toch weer de buitenlanders erbij wist te halen. ‘Als u moet kiezen tussen geld voor het generaal pardon of voor de wachtlijsten in de jeugdzorg, wat kiest u dan?’, vroeg ze minister Rouvoet. ...


Uit: De Volkskrant, 14-12-2007, hoofdredactioneel commentaar

Nederland heeft Poolse arbeidsmigranten nodig

...   Anders wordt dat pas, wanneer arbeidsmigranten onder invloed van een neergaande conjunctuur massaal een beroep gaan doen op de verzorgingsstaat. Dat is in de loop van de jaren tachtig gebeurd met de Turkse en Marokkaanse gastarbeiders, die via gezinshereniging ook veel familieleden over hebben laten komen.   ...
 

Uit: De Volkskrant, 31-05-2007, van verslaggeefster Sara Berkeljon

Bussemaker: alle ouderen recht op eigen kamer

Staatssecretaris wil ‘kleinschalige woonvormen’, en extra personeel in verpleeghuis.


Alle bewoners van een een verpleeg- of verzorgingshuis krijgen binnen drie jaar een eigen slaapkamer. Dat is de ambitie van staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid. Ze zal haar plan vandaag toelichten.
    Volgens haar ministerie delen op dit moment 16 duizend ouderen een kamer met drie of meer medebewoners. Hoeveel er op een tweepersoonskamer slapen, is onbekend. Wie liever niet alleen op een kamer slaapt, mag ook in de toekomst kiezen voor een tweepersoonskamer.
...   De situatie in de verpleegtehuizen speelde een belangrijke rol in de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer. Marijnissen (SP) sprak zelfs van een vorm van ‘intensieve menshouderij’.


Uit: De Volkskrant, 06-12-2007, van verslaggever Robin Gerrits

Rugzakje speciaal onderwijs kost miljard

De kosten voor de zogenoemde rugzakjes in het speciaal onderwijs zijn opgelopen tot bijna een miljard euro per jaar. Staatssecretaris Dijksma van Onderwijs vindt dat niet meer te verdedigen, nu uit inspectieverslagen blijkt dat ondanks dit extra geld bijna de helft van de scholen voor speciaal onderwijs zwak presteert en ook de wachtlijsten niet zijn verdwenen. Het basisonderwijs staat voor circa 8 miljard op de begroting. Dijksma: ‘Dat is niet meer in verhouding.’ ...


Uit: Volkskrant,website, 12-12-2007, ANP

Psychische problemen allochtone jongeren onderzocht

De GGD in Amsterdam onderzoekt psychische problemen en verstandelijke beperkingen bij allochtone jongeren. Het onderzoek richt zich op jongeren tot en met 23 jaar, aldus de gemeente Amsterdam woensdag.    ...
    Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat 59 procent van de leerlingen in het speciaal onderwijs in Amsterdam van allochtone afkomst is, vooral van Turkse en Marokkaanse. Dit aandeel is hoger dan op grond van het percentage van Turkse en Marokkaanse kinderen in de Amsterdamse populatie kan worden verwacht. ...


Red.:   Aangezien allochtonen circa 10 procent van de bevolking uitmaken, is  circa 50 procent van de speciale onderwijsbevolking een kwestie van overbevolking door allochtonen. Dat is de helft. Dat wil zeggen dat de kosten daarvan circa en half miljard op jaarbasis bedraagt. En de trend is stijgende.


Uit: De Volkskrant, 10-12-2007, door Robin Gerrits

‘Steek geld inburgering in onderwijs peuters’

Minister Plasterk van Onderwijs maakt niet de juiste keuzen, vindt Zeki Arslan van multicultureel instituut Forum. ‘We mogen niet accepteren dat zoveel kinderen, bijvoorbeeld uit Turkse gezinnen, met twee jaar taalachterstand van de basisschool komen’, zegt Arslan aan de vooravond van de behandeling van de onderwijsbegroting in de Kamer. ‘Er gaat veel talent verloren. Mensen die het niveau van het onderwijs aan kunnen. Hierdoor stroomt een te groot deel van het potentieel in Nederland door naar te laag voortgezet onderwijs, met alle risico’s op schooluitval van dien.’

U wilt inburgeringsgelden besteden aan voorschools onderwijs?
‘Ja. We steken nu te weinig geld in het onderwijs voor kinderen tussen 0 en 4 jaar. Als ik als minister mocht kiezen, zou ik zeggen: laat die volwassenen inburgeren via de arbeidsmarkt, en steek het geld in de jonge kinderen. Die mogen niet al op school beginnen met een te gebrekkige taalbeheersing.’   ...

Wat moet er dan concreet gebeuren?
‘Meer huiswerkklassen, meer stageplekken, individuele begeleiding van kinderen, ouderondersteuning. Alles bedoeld om de kansen te verbeteren.’

Waar haalt u het geld vandaan?
‘Niet van het onderwijs in elk geval. Maar als je die Joint Strike Fighter niet koopt, kun je de leraren goed betalen, én van Nederland weer een excellent kennisland maken. En anders moet Plasterk in Brussel om geld vragen. Daar moet toch 1,5 tot 2 miljard euro te halen zijn om de achterstanden in ons onderwijs te bestrijden?’


Red.:   Dit loopt al aardig op - we zijn inmiddels in de vele miljarden per jaar die allochtonen ons kosten.
    Overigens: valt u ook op dat Zeki Arslan totaal niet op het idee komt om iets voor te stellen dat allochtonen hieraan zouden kunnen doen.


Uit: De Volkskrant, 16-10-2007, door John Wanders

De drempel over

In Rotterdam heeft het stadsdeel op de zuidoever de reputatie van achtergebleven gebied voor achtergebleven mensen. De voorbije dagen moest een ‘logeerproject’ de harmonie bevorderen: De Grote Oversteek.
...
Tussenstuk:
Zuid verschoot snel van kleur

Honderd jaar geleden streken verpauperde boeren en loonwerkers uit Zeeland, Brabant en Noord-Nederland neer in Rotterdam-Zuid, hopend op werk in de haven, hunkerend naar een betere toekomst voor zichzelf en hun nakomelingen.
    In de tweede helft van de 20ste eeuw volgden laaggeschoolde ‘tijdelijke gastarbeiders’ uit het Middellandse Zeegebied hun voorbeeld. Ze bleven tegen de verwachting in permanent, importeerden hun geliefden en kregen (klein)kinderen. Zuid verschoot binnen enkele decennia van kleur.
    Conform de trend in andere steden werden de oude wijken goeddeels onherkenbaar voor hun oorspronkelijke bewoners, die maar bleven herhalen dat het er voor de komst van de buitenlanders zo gezellig was.
    Vol trots hadden deze Rotterdammers aanschouwd hoe hun haven uitgroeide tot de grootste ter wereld, hoe Feyenoord in 1970 als eerste Nederlandse club de Europacup voor landskampioenen én de wereldbeker won, hoe de stad een metronet en een imposante evenementenhal (Ahoy’) kreeg, kortom: hoe Rotterdam zich met hard werken en weinig zeuren ruim een kwart eeuw na het Duitse bombardement weer had opgericht.
    Maar met de afnemende vraag naar eenvoudige arbeid en de niet aflatende instroom van laaggeschoolden uit vooral Turkije, Marokko, Suriname, Kaapverdië en de Antillen smolt die euforie als sneeuw voor de zon. In 1972 kwam het in de Afrikaanderwijk tot een gewelddadige uitbarsting.
    Wie het kon betalen, vertrok naar de randgemeenten. In delen van Zuid halveerde het gemiddelde gezinsinkomen binnen een tijdsbestek van tien jaar.   ...


Red.:   Met als volgende stap dat die nieuwe bewoners hun wijken lieten vervallen, onderwijl alle daarmee gespaarde geld naar het thuisland sturende. En na verloop van jaren:


Uit: De Volkskrant, 19-10-2007, van verslaggever John Wanders

Rotterdam belooft snel resultaten van geld van Vogelaar

Wethouder Schrijer belooft dat achterstandswijken er snel op vooruitgaan | Rotterdam wil meer geld, maar gaat eerst aanpakken.


Het komend jaar al zullen in Rotterdam de eerste resultaten zichtbaar zijn van de door PvdA-minister Vogelaar (Wonen, Wijken, Integratie) aangekondigde extra kapitaalinjectie in veertig achterstandswijken.
    De Rotterdamse PvdA-wethouder Schrijer (Grotestedenbeleid, Werk, Sociale Zaken) beloofde dit donderdag bij de presentatie van de uitgewerkte voorstellen voor de zeven Rotterdamse wijken (23 postcodegebieden) die deel uitmaken van Vogelaars ‘Actieplan Krachtwijken’.
    De minister heeft Rotterdam 720 miljoen euro aan extra corporatiegeld toegezegd, over een periode van tien jaar. De stad meent voor uitvoering van haar plannen 507 miljoen euro nodig te hebben in vier jaar. Op jaarbasis is Vogelaars bod 72 miljoen, terwijl Rotterdam 127 miljoen verlangt.
    Schrijer zegt niet te lang over dit verschil te willen steggelen. Liever gaat hij meteen aan de slag om de komende vier jaar het extra half miljard te verspijkeren in de wijken. ‘Er moet nu extra zichtbaar geïnvesteerd worden in de krachtwijken. En dan kloppen we voor verdieping van die investering over een jaar of twee, drie wel weer aan bij een volgend kabinet.’   ...


Red.:   Na verloop van die jaren mogen de autochtonen dus nog een keer bloeden - nu financieel, à raison van miljarden - voor een uitwerking in wat meer detail, zie hier uitleg of detail .


Uit: De Volkskrant, 26-10-2007, van verslaggeefster Sheila Sitalsing

Pardon kost 11 duizend euro per asielzoeker die mag blijven

Generaal pardon kost 329 miljoen euro, of 11 duizend per geval. Of nog meer?


Wat kost een gepardonneerde asielzoeker? Zo’n 11 duizend euro, zegt de staatssecretaris. De Tweede Kamer vindt de vraag relevant omdat tot 2009 zo’n 25 tot 30 duizend asielzoekers na een algemeen pardon definitief in Nederland mogen blijven. Mensen met recht op: een huis, inburgeringscursus, zorgtoeslag, begeleiding naar een baan en zonodig een uitkering. Dat móet wel tot wilde bedragen leiden, bedacht vooral ‘rechts’ (VVD, PVV) – en er werd dringend om een kostenoverzicht gevraagd.
    Donderdag kwam staatssecretaris Albayrak van Justitie ermee. Het kost 329 miljoen euro om maximaal 30 duizend asielzoekers inburgeringscursussen te geven, ze uiterlijk eind 2009 te huisvesten, en te begeleiden. De bulk van de kosten komt op conto van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).
    Tevreden? ‘Nou nee’, zegt Kamerlid Halbe Zijlstra (VVD). ‘We zijn niks opgeschoten.’ Want, vult Sietse Fritsma (PVV) aan, de Kamer weet nog steeds niet wat de nieuwe landgenoten zullen kosten aan zorgtoeslag, eventuele bijstandsuitkeringen en ander beroep op algemene voorzieningen. ...


Red.:   Geweldig lachen. Orwelliaans liegen met cijfers. Een pardonner kost 11 duizend euro aan procedures, en de rest mogen we niet meerekenen. Terwijl die rest natuurlijk is waar het om gaat: eenmalig de zeer hoge kosten van een huis, en voor een groot aantal gevallen een langdurig herhaald kleiner bedrag, in totaal nog grotere dan het huizenbedrag.
    Ruwe schatting: huis rond de twee ton, de helft van de asielzoekers vinden geen werk en zijn nu dertig: 50 jaar een uitkering à raison van 10 duizend euro per jaar: totaal: 12 tot 15 miljard euro.

Terug naar de achterstandswijken: Waarom het nodig is dat de Nederlandse overheid miljarden steekt in allochtonenwijken, terwijl die allochtonen nauwelijks tot niet minder verdienen dan de Nederlanders die er vroeger woonden, want die waren ook niet rijk, blijkt uit onderstaande bron. Dit was in feite al bekend, voor iedereen die zijn verstand gebruikte, maar nu wordt het definitief bevestigd:


Uit: De Volkskrant, 26-01-2008, van verslaggeefsters Janny Groen en Annieke Kranenberg

'Immigranten zijn olie van economie Marokko'

Interview Said Chaou | Marokko investeert niet echt in de economie van de Berberbevolking, zegt parlementslid.

...     Chaou woonde 22 jaar in Nederland voordat hij april 2007 remigreerde. Net als eerder in Roosendaal, heeft hij in Al Hoceima een bouwbedrijf. Chaou stelt dat de ontwikkeling van de Rif ook de Nederlandse samenleving - waar zo'n tweederde van de Marokkanen Berbers is - ten goede komt. 'Er is nog enorm veel loyaliteit bij de immigranten. De bevolking in de Rif is zo arm dat bijvoorbeeld voor het offerfeest geld vanuit Nederland naar Marokko wordt overgemaakt voor de aanschaf van schapen. Dat geld wordt onttrokken aan de ontplooiing van de eigen kinderen in Nederland.
   ... 'De immigranten zijn de olie van de Marokkaanse economie. Zo'n 80 procent van de geldstroom naar Marokko gaat naar de staat. ...


Red.:   Daar staat het dus: Marokkanen sparen het geld uit de opvoeding van hun kinderen, en men mag aannemen uit vele andere zaken, en dat geld wordt uit loyaliteit overgemaakt met het thuisland. Terwijl Nederland miljarden in hun wijken, ede opvoeding van hun kinderen, nog nog veel andere sociale voorzieningen stopt. In feite zijn die geldstromen dus één grote jakobsladder van Nederlands geld naar Marokko. Waar dar nog bijkomt, dat als dit geld van corporaties is, dit geld afkomstig is van de huurders, dat wel zeggen de lager betaalden in Nederland. Dus de Nederlandse lager betaalden zien geld verdwijnen richting Marokko. kan het nog schunniger?


Uit: De Volkskrant, 04-03-2008,

‘Verloskundige arme wijken steunen’

Allochtone baby’s hebben een grotere kans te overlijden dan autochtone zuigelingen. Dit komt door slechte leefgewoonten, gebrek aan informatie en de jonge leeftijd van de moeders. Toch doet de overheid weinig om dit tegen te gaan, stelt PvdA-Kamerlid Khadija Arib. Het Kamerlid pleit voor een betere positie van verloskundigen die met allochtonen werken. Zij zouden extra geld moeten krijgen om hun werk beter te kunnen verrichten, zal Arib vandaag bepleiten tijdens een spoeddebat in de Kamer over verloskundigen in achterstandswijken. ...


Uit: De Volkskrant, 12-03-2008, van verslaggeefster Ellen de Visser

‘Voorlichting in Turkije beter dan hier’

‘Mogelijk is het taboe op een gehandicapt kind nog groot.’ | Voorlichting over gevaren van familiehuwelijken moet beter.


... Dat moet anders, schrijft het RIVM in een rapport opgesteld op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid. Allochtonen, vooral Turken en Marokkanen, trouwen vaak binnen de familie en aanstaande ouders moeten weten dat hun kinderen daardoor een veel hogere kans hebben op aangeboren afwijkingen.   ...
    Migrantendeskundige Jan Beerenhout, voormalig gemeente-ambtenaar in Amsterdam-Oost, kwam al eind jaren negentig de gevolgen van die onwetendheid tegen. ‘Toen ik erop ging letten, zag ik steeds meer allochtone kinderen met een afwijking. Die werden beschouwd als een straf van God, ouders dachten dat ze iets vreselijks hadden gedaan en snapten niet wat er aan de hand kon zijn. Het bijzonder onderwijs in Amsterdam werd langzaam overspoeld met kinderen van allochtone komaf.’   ...


Red.:   En dat bijzonder onderwijs is bijzonder duur onderwijs.
    Maar ook al het begin van het proces kosten allochtonen extra geld:


Uit: De Volkskrant, 04-04-2008.

Taalachterstand peuters aangepakt

Alle kinderen tussen 2,5 en 4 jaar met een taalachterstand, kunnen nog deze kabinetsperiode rekenen op voorschoolse educatie. Als het consultatiebureau een taalachterstand vermoedt, kunnen de ouders worden verwezen naar een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal in hun gemeente.
    Staatssecretaris Dijksma van Onderwijs heeft voor dit programma 73 miljoen beschikbaar. ...


Uit: De Volkskrant, 03-04-2008, van correspondent Gert-Jan van Teeffelen

Britten twijfelen aan ‘nut’ immigranten

Grote toestroom migranten | Hogerhuis pleit voor het instellen van een quotum | Extreemrechts rukt op.


Tussentitel: Vooral in de Britse arbeidersklasse groeit het onbehagen

David Coleman haalt alsnog zijn gelijk. Hoewel hij veel aanzien heeft als hoogleraar demografie te Oxford, werd hij vorig jaar bekritiseerd en bespot, niet in de laatste plaats door zijn studenten, nadat bleek dat hij medeoprichter is van Migrationwatch.
    Deze pressiegroep meent dat er te veel immigranten zijn in Groot-Brittannië, en pleit voor het beperken van de toelating. Volgens Coleman dragen alle nieuwkomers hooguit ‘een Marsreep per maand’ bij aan ’s lands welvaart.
    Hoewel iets minder kleurrijk geformuleerd, is zijn stelling deze week onderschreven door een commissie uit het Hogerhuis. De invloedrijke groep Lords, afkomstig van diverse partijen, is na acht maanden studie tot de conclusie gekomen dat de Britse economie ‘niet of nauwelijks’ profiteert van immigratie.
    Sterker nog: het Hogerhuis pleit voor het instellen van een quotum. Het Verenigd Koninkrijk kampt sinds enkele jaren met de grootste toestroom aan buitenlanders in zijn geschiedenis. Het migratiesaldo – nieuwkomers minus emigranten – ligt op een kleine 200 duizend mensen per jaar. Hierdoor neemt de bevolking snel toe, mede doordat migranten gemiddeld meer kinderen krijgen.
    Het rapport betekent olie op het vuur in het politiek zeer gevoelige debat over buitenlanders. Het is een streep door de rekening van de Labour-regering, die steeds herhaalt dat alle Polen, Letten en andere nieuwkomers jaarlijks 8 miljard euro aan de economie bijdragen. Deze sussende woorden dienen mede als tegenwicht voor de zorgen die veel Britten hebben over immigratie.
    De Hogerhuisleden noemen deze statistieken echter ‘misleidend en irrelevant’. Labour heeft verzuimd alle maatschappelijke kosten mee te tellen: van publieke dienstverlening tot criminaliteit. Veel gemeenten moeten bijvoorbeeld extra middelen uittrekken om migrantenkinderen, die meestal geen Engels spreken, in te passen op scholen.   ...


Uit: De Volkskrant, 21-04-2008, door Martien Kromwijk, corporatiedirecteur

Vogelaar stelt middel boven doel

Minister en corporaties moeten samen wijken verbeteren en niet kibbelen over akkoorden en regeltjes, betoogt Martien Kromwijk.

...    Eerst was er de vraag of corporaties in tien jaar tijd wel 2,5 miljard gaan investeren in deze wijken. Ja, zeiden de corporaties, al is het moeilijk om nu al precies op te schrijven wat er over acht jaar gedaan moet worden. Het Rotterdamse Hoogvliet was tien jaar geleden een no-go-area en inmiddels niet eens meer een Vogelaarwijk, doordat Woonbron met partners bijna 1 miljard geïnvesteerd heeft. Dus op veertig wijken is 2,5 miljard helemaal niet zo veel.   ...


Red.:   Hoogvliet wordt voornamelijk bevolkt door allochtonen, met daarbij een grote portie Antillianen - tijdens een televisie-interview vertelde dezelfde Martien Kromwijk dat de nieuwe deelgemeenteraadsburgemeester een delegatie Antillianen in zijn bureau op bezoek kreeg, met de mededeling dat die-en-die straat van hen was.
    En daarheen gaan miljarden van ons geld, het geld van huurders - aan het opvoeden van de "moderne Papoea's", om Paul Cliteurs's term te gebruiken.


Uit: De Volkskrant, 18-04-2008, door Bart Jungmann

Popliedjesplan laat ex-junkies vegen

Probleemwijken worden prachtwijken, belooft het kabinet. Wat moet er gebeuren voor het zover is? De Volkskrant doet geregeld verslag uit zes wijken. In de Stationsbuurt (Den Haag) maken drugsverslaafden nu zelf de wijk schoon. Van een probleem zijn zij daarmee een deel van de oplossing geworden.Tussenstuk:
Den Haag sluit miljardendeal met corporaties

Als het Rijk 13 miljoen euro betaalt, gaat Den Haag als eerste gemeente aan de slag met zijn probleemwijken. Met de woningcorporaties is de gemeente een investering van 2,7 miljard euro overeengekomen.   ...
    Van het toegezegde bedrag wordt 736 miljoen als niet rendabel gekwalificeerd. Daarbij gaat het om verbetering van het leefklimaat. De corporaties dragen daaraan ruim 300 miljoen bij. Dat is meer dan minister Vogelaar als minimum had gesteld.   ...


Uit: Volkskrant website, 08-08-2008, ANP

Miljoenen extra tegen taalachterstand

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs trekt dit en volgend jaar in totaal 20 miljoen extra voor onderwijs aan kinderen die slecht Nederlands spreken. Dat heeft haar departement vrijdag bekendgemaakt.
    Het gaat om taallessen aan achterstandskinderen in groep 1 en 2. De extra aandacht, ook voor de emotionele ontwikkeling van de leerlingen, is nodig omdat kinderen die thuis slecht Nederlands leren, deze achterstand nauwelijks in blijken te lopen.   ...
    Het totale budget dat Dijksma besteedt aan deze zogeheten vroeg- en voorschoolse educatie loopt op tot jaarlijks ruim 210 miljoen euro in 2011. Door alle maatregelen moet het aantal kinderen met een achterstand dan met 40 procent worden teruggebracht.


Red.:   Dit betreft natuurlijk voor 95 procent allochtonen.


Uit: De Volkskrant, 13-09-2008, van verslaggever Ron Meerhof

‘Generaal pardon kost samenleving 6 miljard’

Interview Rita Verdonk | Verdonk rekent voor: pardon kost niet 485 miljoen, maar 6 miljard. ‘Een enorme erfenis.’


Rita Verdonks Trots op Nederland berekent de kosten van ‘CDA’s generaal pardon’ op ruim 6 miljard euro in de komende twintig jaar. ‘Fiscalisering van de AOW, vliegtaks, accijnsverhogingen; het was allemaal niet nodig geweest zonder pardon. Dat moeten de mensen maar eens begrijpen.’   ...

Ook VVD-Kamerlid Henk Kamp kwam op 6 miljard in twintig jaar. Maar dat was tien maanden geleden. Bent u niet wat laat?
‘Hij zei toen zelf dat dat op de achterkant van een sigarendoos was. Wij hebben het nu onderbouwd. Dat is voor het eerst. In het voorjaar heb ik minister Bos van Financiën gevraagd om een totaaloverzicht van de kosten van het pardon. Tot twee keer toe. Hij weigerde. Daarom hebben wij het nu zelf gedaan.’

Waar zitten de verschillen?
‘Het kabinet berekent maar een paar posten; uitvoeringskosten gemeenten, inburgering, kosten van IND en COA en dan de bijstandskosten. Alle posten zijn ook nog eens stelselmatig te laag. Het akkoord met de gemeenten bijvoorbeeld gaat uit van 3.400 euro per gehuisvest huishouden en dan komen ze op 55 miljoen euro. Maar als je dat uitrekent, is dat net genoeg voor 16 duizend gezinnen.
    ‘En het kabinet zélf zegt dat het gaat om 21.725 huishoudens. Staatsecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken gaat ervan uit dat 60 procent aan het werk gaat. Wij stellen dat op 30 procent. Dat is nóg een hoge schatting, het CBS zit lager. Maar dat geeft wel een verschil van 40 miljoen, alleen al in 2008. In 2009 loopt het verschil op naar 169 miljoen. Voor zorg- en huurtoeslagen, bijstand en AWBZ geldt hetzelfde: het kabinet rekent dit jaar 30 miljoen te weinig, 60 miljoen in 2009.’

Loopt dat daarna nog verder op?
‘Daar zit hem het belangrijkste verschil. Het kabinet houdt na 2009 op met de kostenberekening. Maar die kosten lopen dóór. Zeker twintig jaar. Zo komt het kabinet op een raming van de kosten van 485 miljoen. Wij komen op 6.116 miljoen, twaalf maal zoveel. Balkenende IV heeft de volgende kabinetten met een enorme erfenis opgezadeld.’    ...

Naar schatting de helft van de 27.500 gepardonneerden had ook zonder papieren uiteindelijk wel een verblijfsvergunning gekregen.
‘Als je zo redeneert, hoef je helemaal geen beleid meer te voeren. Geef dan iederéén maar papieren.’


Red.:   Een later opgedoken artikel over de speciale behandeling van allochtonen in het onderwijs:


Uit: De Volkskrant, 27-09-2005, van verslaggever Robin Gerrits

Reportage | Allochtone leerlingen zitten in speciale schakelklas om taalachterstand op te heffen

‘Als het zo niet lukt, lukt het nergens mee’

Schakelklassen moeten het taalniveau van allochtone leerlingen op peil brengen. Er is haast bij. De 25 proefprojecten monden volgend jaar uit in zeshonderd reguliere projecten.


Tien gekleurde kinderen zitten in een kring, twee leerkrachten ertussen. Vraagt juf Lisette: ‘Yusuf, het meisje uit het verhaal van gisteren had veel boeken. Waar stonden die boeken?’
   Yusuf: ‘Kast.’   ...
       Yusuf is 6 jaar, en kampt met een grote taalachterstand. Daarom zit hij in de groep bij Lisette van der Vaart en Suzanne Klerk, leerkrachten van basisschool de Westwijzer in Vlaardingen.
    Op grond van tests is geconcludeerd dat Yusuf niet dom is, maar dat zijn beperkte taalvermogen verdere groei in de weg staat. Zonder extra begeleiding is hij gedoemd door te stromen in het praktijkonderwijs, op zijn hoogst naar het vmbo. Met een snelle aanpak van de taalachterstand zit er misschien meer in. Ziehier het doel van de schakelklas.
    De schakelklas moet het paradepaardje worden van het achterstandenbeleid van minister Van der Hoeven van Onderwijs. Dit jaar beginnen in twintig gemeenten 25 proeven (pilots) met vormen van deze tussenklassen.   ...
    De Westwijzer is voor bijna 90 procent zwart. Roelofs kent de plannen van minister Van der Hoeven om de regeling te veranderen op grond waarvan de school nu bijna twee keer zoveel geld krijgt als een school met hetzelfde aantal witte kinderen.
    Die beleidswijziging gaat hem geld kosten, weet hij. ‘Er ligt hier een kans voor ons’, zegt Roelofs, die tegen wil en dank heeft geconstateerd dat zijn school een zwarte school werd, maar die school nu wel tot de ‘beste zwarte school’ wil maken.   ...
    De aanpak lijkt geknipt voor alle achterstandskinderen in Nederland. Als het hier niet mee lukt, dan lukt het nergens mee. In de Vlaardingse schakelklas zitten slechts tien kinderen, maar daaromheen staan twee onderwijskrachten, een schoolcoördinator, een didactisch begeleider, een schooldirecteur, een gemeentelijk projectleider, een schoolbestuurder en drie onderzoeksbureaus.
    De kinderen om wie het gaat, zitten in een kring. ‘Hé’, zegt Ayse verbaasd, ‘Er zitten vijf Nederlanders in de klas.’ ... Ze kijken allemaal naar de tien gekleurde kinderen van de schakelklas.
 

Red.:   Naast de dubbeltelling in de schoolformatie, dus ook nog speciale klasjes met extra aandacht daarbovenop: drie begeleiders op twaalf leerlingen. Met deze vorm van onderwijs voor allochtoon en autochtoon zouden we goudomrand onderwijs hebben. Bij gelijk totaalsom betekent de goudomrande aandacht voor allochtonen dus een aanzienlijk verminderde aandacht voor de autochtone kinderen.
    Na de rustperiode van de vakantie, ontstond er in diverse steden in Nederland weer ophef over overlast veroorzaakt door Marokkaanse jongeren - misschien is er zelfs een oorzakelijk verband met die vakantieperiode: na een tijdje in de eigen cultuur, ineens weer in het zo andere en vijandige Nederland -  letterlijk en figuurlijk een koude douche
   Hoe dan ook, het was nu dusdanig wijdverbreid, dat zelfs de politiek aan de bel trok en het als een "Marokkanenprobleem" benoemde. Dus moesten er ook maatregelen komen. En geld:


Uit: Volkskrant.nl, 22-10-2008, ANP

Extra geld gemeenten met Marokkanen-overlast

Het kabinet is bereid om gemeenten die kampen met overlast van Marokkaanse probleemjongeren financieel te ondersteunen. Mocht geldgebrek een probleem opleveren bij de bestrijding van de overlast, dan wil het kabinet kijken naar een oplossing.
    Dat heeft minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken woensdag gezegd na afloop van overleg met burgemeesters van steden waar Marokkaanse jongeren overlast veroorzaken. Gouda is een van de gemeenten die extra geld (10 miljoen euro) heeft gevraagd voor de aanpak van problemen in de wijk Oosterwei.   ...
    Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) maakte bekend dat de politie Hollands-Midden, waar Gouda onder valt, tijdelijk zes extra rechercheurs krijgt om 400 zaken weg te werken die nu nog op de plank liggen. Daarbij gaat het vooral om overvallen en geweldplegingen. De politieregio had volgens de bewindsman om de bijstand gevraagd. De rechercheurs komen van de marechaussee.   ...


Red.:    De Marokkanen hebben zelf ook een oplossing:


Uit: De Volkskrant, 21-10-2008, van verslaggeefsters Janny Groenen Annieke Kranenberg

Zelfkritiek Marokkaanse gemeenschap

Neemt de Marokkaanse gemeenschap haar verantwoordelijkheid als jongeren problemen geven? Het kan beter.


Laten Marokkaans-Nederlandse vaders het afweten bij de opvoeding van hun kinderen omdat ze hun terugkeer naar Marokko belangrijker vinden dan de toekomst van hun kinderen in Nederland? ...
    Dergelijke vragen worden dit keer niet over de hoofden van Marokkaanse Nederlanders gesteld, maar door henzelf. ...
    Een meerderheid heeft genoeg van de ‘slachtoffercultuur’. Maar, stelt Mohandis, dan moet de politiek ook zijn verantwoordelijkheid nemen. Waarom zijn die flats in Gouda, waar kinderen in te kleine woningen ‘verstikken’, nog niet gesloopt?   ...


Red.:    Zo. De flats die ze volgeneukt hebben met vijf en meer Nederland-vijandige kinderen moeten maar gesloopt, en vervangen door betere en grotere huizen, waarin ze rustig kunnen doorfokken. Te betalen door autochtoon Nederland, natuurlijk:


Uit: De Volkskrant, 21-10-2008, van verslaggever Ron Meerhof

Vier grote steden vragen extra miljarden

Steden: veel meer geld nodig voor woningbouw en aanpak probleemwijken | Kabinet heeft juist ingezet op een verlaging van het budget
.

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag willen de komende tien jaar 6,7 miljard euro extra van het kabinet om in de grote steden problemen aan te pakken, nieuwe woningen te bouwen, oude te renoveren en de economie in wijken op gang te helpen.   ...


Red.:   En dat is nog lang niet alles:


Uit: De Volkskrant, 24-10-2008, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Almere wil metro naar Amsterdam

Almere vangt woningnood in de Randstad op met 60 duizend nieuwe huizen. Maar dan is er wel een metrolijn nodig
.

Almere hoopt op een aansluiting op het Amsterdamse metronetwerk (AP) Er moet een metroverbinding komen over het IJmeer tussen Amsterdam en het snel groeiende Almere. Dit zeiden de Almeerse wethouder Adri Duivesteijn en de Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest donderdag bij overhandiging van de toekomstplannen van Almere aan minister Cramer (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu).
    Almere bouwt tot 2030 60 duizend nieuwe woningen om het woningtekort in de Randstad te verkleinen. Het inwoneraantal verdubbelt in die periode tot 350 duizend. ‘Deze schaalsprong kunnen we niet maken zonder de IJmeerverbinding’, aldus Duivesteijn.   ...


Red.:   Die 60 duizend woningen en de bijbehorende infrastructuur zijn nodig om slechts één enkele reden: de allochtone migratie sinds de jaren zestig. Zonder die migratiestroom van iets van anderhalf miljoen, waaraan de Marokkanen een ruime 300 duizend bijdragen was dit allemaal niet nodig. Had Nederland zijn woning- en ruimtebehoefte kunnen voorzien in die wijken die nu niet gesloopt kunnen worden omdat ze worden bezet door allochtone immigranten.
    De miljarden die dit allemaal kost zijn nauwelijks te tellen, maar het loopt in ieder geval ruim in de vele tientallen.
    Terug naar de kleinere edragen:


Uit: De Volkskrant, 16-12-2008

10 miljoen naar allochtone kinderen

De ministers Rouvoet (Jeugd en Gezin) en Van der Laan (Integratie) kennen 10 miljoen euro subsidie toe aan projecten voor allochtone kinderen in Amsterdam, Rotterdam en Noord-Brabant.
    De gemeenten moeten met dat geld proefprojecten ontwikkelen, waarna uiterlijk in 2011 een preventief jeugdbeleid voor migrantenjongeren van de grond is gekomen.
    Het stemt de ministers zorgelijk dat 51 procent van de jongeren in een justitiële inrichting van allochtone afkomst is, terwijl migrantenkinderen 23 procent van de jeugd uitmaken. ...


Red.:   En helpen dat het doet:


Uit: De Volkskrant, 23-12-2008, van verslaggever Gerard Reijn

Schooluitval daalt niet, maar het geld is alweer onderweg

‘Succesvolle’ aanpak schooluitval blijkt volgens planbureau helemaal niet te bestaan.

In maart nog schreven minister Plasterk en staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) aan de Tweede Kamer dat het een succes was. Ze hadden in 2006 afspraken gemaakt met 14 gemeenten en regio’s om de schooluitval te verminderen, en het was een geweldig succes.
    De schooluitval was maar liefst met 17 procent gedaald, veel meer dan de 10 procent die werd nagestreefd, dus de gemeenten mochten de beloning van 20 miljoen euro houden: voor iedere ‘uitgespaarde’ drop-out 2.000 euro. Geen geringe klap, want in de deelnemende gemeenten (waaronder alle grote steden en stedelijke regio’s) woonden tweederde van alle schooluitvallers.
    Het leek zo mooi, maar het blijkt helemaal niks. Het Centraal Planbureau heeft het onderzocht en vond geen enkel resultaat. In het jaar waarom het ging, het schooljaar 2006-2007, daalde het percentage schooluitvallers in de bewuste regio’s iets: 3,2 procent. Niks daling van 17 procent.
    Om het erger te maken: die daling was precies even groot als in de andere 22 regio’s. En om het nog erger te maken: de daling had niets te maken met beleid. Volgens het CPB was die te danken aan een demografisch effect: er zaten dat jaar wat meer kinderen op de havo en wat minder op het vwo. En havo-klanten vallen minder uit.
    Het CPB onderzocht de uitval op basis van het onderwijsnummer, waarmee de gang van leerlingen makkelijker is te volgen.
    Het werd de betrokken regio’s ook wel makkelijk gemaakt. Hun inspanningen werden beoordeeld op basis van cijfers die ze zelf aanleverden. En als er ergens onbetrouwbare cijfers voor worden gebruikt, is het wel het voortijdig schoolverlaten. Een substantiële verandering in de cijfers wijst bijna altijd op een andere manier van tellen, en zelden op effect van beleid. Zowel de Algemene Rekenkamer als de Rekenkamer Amsterdam wezen daar al jaren geleden op.
    ... Inmiddels zijn al afspraken gemaakt met alle regio’s, omdat het de eerste keer zo lekker liep. Dit keer is er 117 miljoen euro mee gemoeid. ...


Red.:   Iedereen weet natuurlijk wel waar het voor het overgrote deel over gaat bij schooluitval - hier niet vermeld maar de opmerking over de grote steden zegt genoeg: allochtonen.
    Maar inmiddels weten we wel meer over de kosten:


Uit: De Volkskrant, 09-04-2009, van verslaggeefster Carlijne Vos

Nieuwe vorm van praktijkonderwijs slaat aan bij leerlingen en scholen

Vol passie met je handen werken
...
Tussenstuk:
Schooluitval

Het aantal vroegtijdige schoolverlaters blijft alarmerend hoog. Zonder diploma dreigen velen van hen 'maatschappelijke uitvallers' te worden. Gemiddeld kosten zij de samenleving 1,8 miljoen euro per persoon.   ...


Red.:   En het gaat over vele tienduizenden. Telt u maar op - we hebben het hier over miljarden.
    Uit het archief:


Uit: De Volkskrant, 03-05-2007, van verslaggevers Marc Peeperkorn en Elsbeth Stoker

CBS: kwart miljoen Nederlanders heeft geen ziektekostenverzekering

241 duizend onverzekerden | Vooral Irakezen, Iraniërs, Somaliërs en Chinezen hebben geen zorgverzekering.

Ruim 241 duizend Nederlanders hebben geen zorgverzekering. Dat is 1,5 procent van de bevolking. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag publiceerde.   ...
    Onder de onverzekerden zijn relatief veel allochtonen; 4,2 procent heeft geen zorgverzekering, in tegenstelling tot 0,8 procent van de autochtonen.   ...


Red.:   Terug naar de scholen:


Uit: De Volkskrant, 27-01-2009, van verslaggever Gerard Reijn

WRR: ‘plusschool’ moet leerlingen zorg bieden

'Meer geld voor vmbo- en mbo-scholen die probleemjongeren structuur geven' | Raad richt zich in rapport op 'meest dramatische' uitvallers


In het vmbo en mbo moeten ‘plusscholen’ komen die leerlingen veel meer zorg aanbieden, om uitval tegen te gaan. Zulke scholen moeten aanzienlijk meer geld krijgen. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in zijn rapport Vertrouwen in de school dat maandagmiddag werd gepresenteerd. De plusschool moet ‘structuur en verbondenheid’ bieden aan leerlingen die dat thuis ontberen.
    Staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs reageerde positief, maar deed geen concrete toezeggingen. De organisatie van het mbo, de MBO-raad, liet in een reactie weten jeugdzorg in de scholen te willen aanbieden. Voorzitter Jan van Zijl: ‘Geef iedere student een coach die overzicht heeft over de problemen en daarbij hulp kan bieden of doorverwijzen.’ Hij denkt dat dat 100 miljoen euro zou kosten.  ...


Red.:   Het wordt natuurlijk, ten stelligste vermeden, maar iedereen weet waar het hier om gaat: om voornamelijk zwarte, allochtone, scholen en allochtone leerlingen.
    Nog meer pleidooien voor meer geld:


Uit: De Volkskrant, 06-01-2009, door Paul Bemelen e.a.

Overbelaste stadsjeugd moet eigen scholen krijgen

Jongeren met veel problemen moeten naar scholen die direct vallen 'onder de lokale overheid en die meer geld en wettelijke ruimte krijgen, aldus Paul Bemelen e.a.

Tussentitel: School voor overbelaste jongeren heeft meer geld en ruimte nodig

Duizenden overbelaste jongeren in de grote steden gaan niet naar school en dreigen aan de rafelrand van de samenleving terecht te komen. Over de uitval van overbelaste jongeren geeft het WRR-rapport Vertrouwen in de school een verontrustend beeld (Binnenland, 27 januari). De analyse van de WRR is verhelderend, maar de voorgestelde oplossingen gaan ons niet ver genoeg.
    Om de impasse te doorbreken, moeten er nieuwe rijksscholen komen, waar schoolleiding en leraren heel gericht met de leerlingen aan de slag kunnen, waar ze ruimte en voldoende financiële middelen hebben om een passende aanpak te ontwikkelen zonder te worden belemmerd door schaarste en regeldruk die voorbij gaat aan de specifieke vragen van deze groep jongeren.   ...
    Uit de analyse van de WRR blijkt dat de overbelasten hoofdzakelijk in de vier grote steden wonen. De maatregelen die moeten worden genomen, moeten dan ook alleen voor die steden gelden.   ...
    De specifieke situatie in de grote steden vraagt om rechtsongelijkheid en financiële ongelijkheid. ...  Zodat de schoolleiding van de rijksschool gewoon aan het werk kan met het team.
    Dat team bestaat uit mensen aan wie hoge eisen worden gesteld wat beroepshouding, kennis, ervaring en expertise betreft, en die uitstekend worden betaald. Waarmee zowel het werken als het schoolgaan op deze rijksscholen eervol en uitdagend wordt.   ...


Red.:   Oftewel onbeperkte geldstromen en de beste mensen naar het opvoeden van de allochtonen - pardon: overbelaste stadjeugd.
    En op "gewone" scholen extra, dure, ondersteuning:


Uit: Volkskrant website, 26-01-2009, van een verslaggeefster

'Geef hulpverlener vaste plek op mbo-school'

Hulpverleners uit de jeugdzorg moeten in de toekomst een vaste plek krijgen op mbo-scholen. Dat schrijven de MBO Raad en de MOgroep Jeugdzorg (branchevereniging jeugdzorg) maandag in een manifest. Als mbo-leerlingen makkelijk toegang hebben tot jeugdzorg, kan dat de hoge schooluitval in het mbo verminderen, stellen de organisaties.
    Vooral op de laagste niveaus van het mbo zitten veel jongeren met een optelsom aan problemen. Zij komen bijvoorbeeld uit arme gezinnen, hebben schulden, gebruiken drugs. 'Zij komen overbelast op school', zegt Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad. 'En dat heeft effect op hun functioneren in de klas. Ze spijbelen, vertonen onaangenaam gedrag, halen slechte resultaten.'   ...
   Het mbo kampt met grote aantallen schoolverlaters. Van de totaal 50 duizend jongeren die jaarlijks van school gaan zonder diploma, zitten er 36 duizend op het mbo.


Red.:   Natuurlijk gaat ook dit voornamelijk over allochtonen. Want het zijn natuurlijk dezelfde
klanten als die in het onderstaande:


Uit: De Volkskrant, 31-01-2009,

42 miljoen voor probleemjeugd

Het kabinet trekt ruim 42 miljoen euro uit om overlast van Marokkaanse probleemjongens te verminderen. Het geld gaat onder andere naar extra 'straatcoaches', die jongens aanspreken op hun gedrag, en naar 'gezinsmanagers' om families te begeleiden bij de opvoeding. Een aantal recente incidenten met Marokkaanse jongeren is de aanleiding om meer geld beschikbaar te stellen. ...


Uit: Volkskrant website, 20-02-2009, ANP

Honderden miljoenen voor Vogelaarwijken Amsterdam

De Amsterdamse woningcorporaties investeren gezamenlijk bijna 300 miljoen euro in de vijf zogenoemde Vogelaarwijken in de stad. Hiermee financieren ze uiteindelijk 399 projecten die de komende jaren het leefklimaat in de buurten moeten verbeteren.
    Dat maakte de koepel Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFW) vrijdag bekend.   ...
    Amsterdam is volgens de AFW de eerste van de vier grote steden die een beroep doet op het geld van de heffing. Andere steden hebben nog tot eind februari de tijd om projectsteun aan te vragen, zo meldde een woordvoerster.
    Het geld gebruiken de corporaties onder meer om woningen te renoveren, wijkbeheerders aan te stellen, ontmoetingsruimtes in de buurt in te richten en scholen te bouwen. Amsterdam kent vijf Vogelaarwijken: Noord, Oost, Nieuw-West, Bos en Lommer en de Bijlmer.


Red.:   Nu volgt onder andere een bewijs van de hypocrisie van het multiculturalisme aangaande dit soort zaken:


Uit: De Volkskrant, 20-03-2009, van verslaggeefsters Janny Groen  en Annieke Kranenberg

Werk door moskee bespaart samenleving 150 miljoen

Stichting Oikos onderzoekt invloed van sociaal netwerk islamitische gebedshuizen | Moskeeën nemen overheid werk uit handen.

De activiteiten van moskeeën in Nederland besparen de samenleving jaarlijks ruim 150 miljoen euro.
    De meeste van de 475 moskeeën verrichten werkzaamheden die anders door overheidsinstellingen uitgevoerd zouden moeten worden. Zo houden moskeeën zich bezig met sociale zorg, Nederlandse les, huiswerkbegeleiding, en ontwikkelingssamenwerking.
    Die conclusie trekken onderzoekers van de oecumenische stichting Oikos, die zich sterk maakt voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Het onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is uitgevoerd, is in zestien moskeeën verricht. Zij leverden gezamenlijk een besparing op van 5,2 miljoen.   ...
    Moskeeën blijken volgens het rapport ‘concentratiepunten van activiteiten en van sociale netwerken’ te zijn. Ook religieuze activiteiten, zoals samen bidden en Koranlessen, renderen omdat het de sociale cohesie bevordert. Anders ‘zou een gemeente waarschijnlijk een buurthuis beschikbaar stellen’.
    Het rapport merkt op dat met de islamlessen waarden en normen worden overgedragen, ‘die ook buiten de moskee van invloed zijn’. De vraag of dit kan botsen met westerse en seculiere verworvenheden, wordt niet beantwoordt.
 

Red.:   Dit lijkt op een oude cynische grap over het huwelijk: "Een huwelijk is er voor om samen de problemen op te lossen die je in je eentje niet gehad zou hebben." De opbrengsten van de moskee betreft problemen die er zonder allochtonen/moslims niet geweest zouden zijn. De kwaadwillendheid blijkt uit het citaat: 'Anders ‘zou een gemeente waarschijnlijk een buurthuis beschikbaar stellen’.' Hoezo zou de gemeente een buurthuis ter beschikking moeten stellen? dat buurthuis is er al -alleen is dat buurthuis voor iedereen, en niet voor een speciale groep - moslims.
    Maar goed - dit artikel is bijzonder handig, want het biedt een wagenwijde opening om de kosten van de allochtonen/moslims voortaan even openlijk te bespreken - aan de kaak te stellen zal dat dan waarschijnlijk wel worden.
   En een ander ding: als het hier al gaat om 150 miljoen kan je al ongeveer gaan schatten waar al die maatschappelijke kosten in onderwijs, veiligheid, schooluitval, uitkeringen, huizenbouw en renovatie, gevangenissen en politie, enzovoort,  op uitkomen: dat is bij elkaar dusdanig veel meer, dat je dat kan schatten in de tientallen miljarden - op jaarbasis.
    Weer wat specificatie van die kosten:


Uit: Volkskrant.nl, 30-03-2009, ANP.

'Strengere eisen kinderbijslag buitenland'

De ChristenUnie wil het voor gezinnen met kinderen in Turkije of Marokko moeilijker maken om kinderbijslag te ontvangen. Zij moeten gaan aantonen dat zij in die landen kosten maken voor huisvesting of studie van hun kinderen. ...
    Een fors deel van de Tweede Kamer wil dat de export van deze uitkering naar Marokko en Turkije stopgezet wordt door de verdragen met deze landen op dit punt aan te passen. Voordewind ziet daar geen heil in en denkt dat aanscherpen van de voorwaarden genoeg is om misbruik tegen te gaan.
    Onlangs kondigde de Sociale Verzekeringsbank (SVB) scherpere controle aan op Marokkaanse en Turkse gezinnen die gebruikmaken van dubbele kinderbijslag voor kinderen die in het buitenland naar school gaan. Uit een steekproef bleek vorig jaar dat 54 procent van de Marokkaanse gezinnen en 31 procent van de Turkse gezinnen mogelijk fraudeert.   ...


Red.:   Hier hebben het meteen weer over honderden miljoenen en mogelijk miljarden. Overigens was er, behalve dit kleine bericht, totaal geen ophef over.
     Eigenlijk is het natuurlijk meer dan schandalig dat dit soort dingen gebeuren - waar overigens al enkele decennia op gewezen is door mensen die op de hoogte waren van de realiteit - maar dat mocht natuurlijk allemaal niet hardop gezegd worden. Het is dan ook erg illustratief voor de door allochtonen gevoelde mate van loyaliteit met Nederland - die dus niet verder gaat dan die aan een melkkoe.
    Het doet sterk denken aan één van de cartoons die voor het OM reden was om Gregorius Nekschot te vervolgen, zie rechts.
    De Volkskrant doet graag aan het bevorderen van de allochtone zaak. In vrijwel alle gevallen leveren ze bewijzen van de zwakte van die zaak. Het volgende is uit een fotoreportage over de eerste groep Marokkaanse gastarbeiders die inmiddels teruggekeerd zijn:


Uit: De Volkskrant, 18-04-2009, door Sietske de Boer en Joost van den Broek (foto's)

Terug in de Rif

Ze kwamen vanaf 1969 als jongemannen uit het Noord-Marokkaanse Rif-gebergte naar Nederland en konden direct aan de slag met werk dat niemand anders wilde doen. Ze wilden snel geld verdienen en dan terug. Maar dat liep vaak anders. Veel gezinnen kwamen over en de kinderen werden langzamerhand Nederlanders. De meeste mannen keerden pas na tientallen jaren terug. Met weinig geld, en veel lichamelijke klachten.
...

Red.:   Het gaat hier om de bij vier van de geportretteerden verstrekte gegevens over de arbeidscarrière. Door simpel optellen kom je, afgerond, op 50 jaar werk, en 120 jaar uitkering. En dat laatste getal stijgt per kalenderjaar met vier.
    Nog een zaak die al langer speelt:
  

Uit: De Volkskrant, 26-05-2009, door Aimée Kiene

Dat stukje Marokko in mij

Het kan verwarrend zijn, leven tussen twee (of meer) culturen. Bij allochtone meisjes liggen somberheid, depressie en angst op de loer. De cursus ‘My Identity’ geeft ze een duwtje in de goede richting. Vraag het gewoon aan je moeder!

...    In Amsterdam is meer dan 60 procent van de jongeren van allochtone afkomst. Volgens cijfers van de GGZ wordt bij een kwart van de allochtone jongeren een of meer psychosociale problemen geconstateerd. Vooral allochtone meisjes hebben sneller dan hun autochtone leeftijdgenoten last van somberheid, angst of depressie. ...


Red.:   En de behandeling kost onnoemelijk veel geld.
    Wat al begint bij binnenkomst:


Uit: Volkskrant website, 25-06-2009, de Haagse redactie, door Remco Meijer

Eberhards dilemma’s

Een debat met Geert Wilders wil hij, minister Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie.

...   De overheid besteedt dit jaar zo’n 400 miljoen euro aan inburgeringstrajecten. De prijs van een cursus varieert van 6.000 tot meer dan 10.000 euro ...


Red.:   Weer een half miljard per jaar - en de teller tikt door:


Uit: De Volkskrant, 25-06-2009, van verslaggever Robin Gerrits

Intensieve taalles in schakelklas werkt altijd

Deelnemers hebben alleen achterstand op taalgebied | Les in kleine groepen lijkt zinvol voor rendement | Meer scholen doen mee.

Intensieve aandacht voor taal in kleine groepjes werpt zijn vruchten af, op welke niveau van de basisschool je dit ook inzet. De onderzoekers van het Nijmeegse ITS en het SCO-Kohnstamm Instituut uit Amsterdam zagen overal een positief effect van de zogeheten schakelklassen, en kunnen niet aangeven op welk moment het instrument het effectiefst is.   ...
    In een schakelklas krijgen kinderen – overwegend allochtonen – intensief taalonderwijs in kleine groepen van meestal minder dan tien. Ze bezitten doorgaans een gewone of bovengemiddelde intelligentie maar kampen met een duidelijke taalachterstand. Uit het onderzoek blijkt dat de leerlingen in rekenen niet achteruitgaan, en dat ze zich door opname in de aparte groep niet gestigmatiseerd voelen. ‘Heel veel meer aandacht betaalt zich hier uit’, zegt Van der Veen. ‘Ook voor leraren is het prettig om zo les te kunnen geven.’   ...


Red.:   Intensieve begeleiding - hartstikke duur. Ondertussen wordt op de AWZ bezuinigd, waardoor doofblinden hun ondersteuning verliezen (bericht 1 juli 2009). Oftewel: de allochtonen vreten onze zorg op.
    Nog meer begeleiding:


Uit: De Volkskrant, 11-07-2009, door Fouad el Haji en Zeki Baran, beide gemeenteraadslid voor de PvdA in Rotterdam

Opvang jonge crimineel met laag IQ

In een brandbrief aan staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak vraagt de Rotterdamse PvdA-fractie een speciale voorziening voor de opvang van zwakbegaafde criminele jongeren. 'Deze jongeren zullen, met onmetelijk veel schade voor de samenleving, steeds weer in de fout gaan als zij niet de juiste begeleiding en zorg krijgen', schrijven raadsleden Zeki Baran en Fouad el-Haji.   ...
    De Rotterdamse regio heeft 'een nijpend tekort' aan opvang- en behandelplekken voor jeugdigen met een IQ tussen de 55 en 85, aldus Baran en El-Haji. Volgens hen komt een groep van 460 zwakbegaafden herhaaldelijk in aanraking met politie en justitie. 'Velen van hen hebben bijkomende problemen', zoals een gedragsstoornis of andere psychiatrische aandoeningen.
    In de brief verwijzen de raadsleden naar de zorginstelling Groot-Emaus in Ermelo, die volgens hen goede resultaten boekt met deze jongeren. 'Zij krijgen een zinnige vrijetijdsbesteding en kunnen er werkervaring opdoen.' De fractie hoopt dat Rotterdam ook een dergelijke instelling krijgt.   ...

 

Red.:   Spectaculaire ontwikkelingen. De PVV heeft vragen gesteld aan de regering over de kosten van allochtone immigratie. Natuurlijk barstte de bom meteen. Er volgen nog wat berichten, maar hier alvast de volgende:


Uit: De Volkskrant, 06-08-2009, van verslaggever Remco Meijer

Kostenvraag allochtoon is een moreel dilemma

Oud-directeur van het SCP over het berekenen van de kosten van niet-westerse allochtonen: ‘Ik ben allang rechts ingehaald.’

Carlo van Praag (69) herinnert zich het gevoel dat hem bekroop toen hij ruim twintig jaar geleden de vraag kreeg ‘een berekening te maken van de kosten van de aanwezigheid van etnische groepen over de periode 1987-2000’. Van Praag, nu gepensioneerd, was onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De toenmalige directeur legde de vraag op zijn bureau en hij voelde zich ‘ongemakkelijk’.
    Wat hielp was dat het verzoek van een bewindsman kwam. ...
    In mei dienden de Tweede Kamerleden Wilders (PVV), Rutte (VVD) en Verdonk (Trots op Nederland) een motie in om een analyse te laten maken van de kosten van de immigratie. Aanleiding was dat na een korte periode van daling de migratiecijfers weer zijn gestegen. De motie werd afgestemd. Daarop kwam in juli het Kamerlid Fritsma (PVV) met gerichte vragen aan elk departement over welke kosten ‘toe zijn te rekenen aan (niet-westerse) allochtonen’. De ministerraad reageert op 14 augustus.
    Een aantal partijen is verontwaardigd en vindt de vraagstelling ‘onmogelijk’ (PvdA), ‘ridicuul’ (GroenLinks) of ‘onzinnig’ (D66). ...
    Van Praag becijferde in 1988 dat de staat tot 2000 zo’n 24 miljard euro (53 miljard gulden) diende te reserveren om de aanwezigheid van niet-westerse groepen in Nederland te bekostigen. In een berekening van vijf pagina’s die hij in de notitie zelf ‘grof en provisorisch’ noemt (het moest snel), bepaalde hij allereerst de omvang van de groep. Hij voorspelde per 1 januari 2000 bijna een miljoen niet-westerse allochtonen (inmiddels telt Nederland 1,8 miljoen niet-westerse allochtonen). Daarna telde hij per verblijfsjaar de kosten op van uitkeringen en kinderbijslag, onderwijs, gezondheidszorg en minderhedenbeleid (nu inburgering). De baten van belastingen en premies gingen daar van af. Na nog een aparte raming van de huisvestingskosten te hebben toegevoegd, kwam hij op zijn totaalbedrag.
    ‘Het stuk gaf een somber beeld voor de staatskas, hoewel we de kosten van de verdisconteerde voorzieningen conservatief hadden ingeschat’, zegt Van Praag nu. Brinkman kreeg het rapportje, maar ‘het is nooit meer boven tafel gekomen’.
    Het Centraal Planbureau deed in 2003 nieuw onderzoek waaruit eveneens bleek dat immigratie de staat meer kost dan oplevert, onder meer door de nog altijd hoge werkloosheid onder niet-westerse allochtonen. Het CPB: ‘De resultaten geven aan dat immigratie geen belangrijke ontlastende factor voor de overheidsfinanciën kan zijn en dus geen compensatie kan bieden voor de oplopende kosten die gepaard gaan met de vergrijzing van de bevolking.’
    Wat vindt Van Praag van de negatieve reacties op het PVV-initiatief? ‘Ik kan mij de verontwaardiging wel voorstellen. Mijn berekening stamt uit een tijd waarin de aantallen asielzoekers en gezinsherenigers laag waren. ...


Red.:   Maar wat ook zelden meegeteld wordt zijn de talloze kostvare beveiligmaatregelen noodzakelijk geworden sinds de komst van allochtone immigranten:


Uit: Volkskrant.nl, 05-12-2009, ANP.

Toezichthouder Rotterdamse metro mishandeld

Een 61-jarige toezichthouder op metrostation Blaak in Rotterdam is zaterdagochtend mishandeld. Dat heeft een woordvoerder van vervoersmaatschappij RET gemeld. Het is het zevende geweldsincident in Rotterdam in drie dagen tijd. De dader is nog voortvluchtig.   ...
    ... De stadsregio Rotterdam heeft in totaal 34 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld om het geweld in het openbaar vervoer tegen te gaan.


Red.:   En van dit soort maatregelen zijn er nog veel meer.
    Dat dit voornamelijk allochtonen betreft spreekt voor zich. Om precies te zijn: de eerste teken uit de zeventiger jaren dat er iets mis was met de allochtone immigratie, stamden van mensen, conducteurs en dergelijke, uit het openvaar vervoer. Die meldden toen al sterk toenemende agressie, veroorzaakt door het "respect"-probleem  bij allochtone zwartrijders: zodra ze aangesproken werden, voelden ze zich aangevallen en werden agressief.
    Nog een schatting van de kosten van allochtonen, nu uit zeeronverdachte hoek:


Uit: De Volkskrant, 08-01-2010, door Han Entzinger, hoogleraar migratie- en integratiestudies

Bezuinigen op integratie is dwaasheid

Het kabinet wil 35 miljard bezuinigen en heeft speciale commissies aan het werk gezet. Een aantal specialisten geeft hier een voorzet. Vandaag: Han Entzinger Over Immigratie en integratie

Valt er te bezuinigen op het beleid inzake immigratie en integratie en, zo ja, hoe? ... de kosten van het immigratiebeleid die van de ‘vreemdelingenketen’. ... Voor dit alles is op de Justitiebegroting van 2010 ruwweg één miljard euro gereserveerd, ...
    De kosten voor het integratiebeleid van minister Van der Laan bedragen rond een half miljard euro. Het leeuwendeel hiervan is bestemd voor de inburgeringscursussen voor nieuwkomers en voor hier al langer woonachtige migranten. ...
    Natuurlijk dekt het bedrag van anderhalf miljard niet alle kosten van immigratie en integratie. Zo zijn er de voorzieningen in het basisonderwijs om kinderen van laag opgeleide ouders (die meestal allochtoon zijn) extra te ondersteunen. ... Het grotestedenbeleid, het huursubsidiebeleid of het bijstandsbeleid beogen ook indirect bij te dragen aan integratie. ...


Red.:   Dit in het kader van een pleidooi van Entzinger om de huidige instroom ongemoeid laten onder het motto dat we dan ook hoogopgeleiden ontmoedigen. Voor de volledigheid: dit zijn dus jaarlijkse bedragen. Vele miljarden.
    Nog wat van dit soort bedragen:


Uit: DePers.nl, 07-02-2010.

'Handen af van onderwijs'

Het kabinet moet de politie en het onderwijs ontzien bij de komende bezuinigingen. Hiervoor pleitten de burgemeesters van de vier grote steden zondag tijdens het burgemeestersdebat van de Volkskrant in De Rode Hoed in Amsterdam.

De PvdA-burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht steunden de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) in zijn pleidooi om niet te korten op politie en justitie. ...
    De burgemeesters vinden dat het kabinet ook van onderwijs moet afblijven. Van Aartsen ziet in het onderwijs de sleutel om probleemjongeren bij de maatschappij te betrekken. Hij doelde hierbij op Marokkaanse jongeren in Den Haag die hun school niet hebben afgemaakt en kampen met psychische problemen. ,,Wat mij betreft gaan er miljarden naar onderwijs'', aldus Van Aartsen. ,,Daarmee pakken we de generatie van nu, voorkomen we problemen we besparen veel geld.'' Wolfsen zei dat bezuinigingen op onderwijs desastreus zijn voor de toekomst.   ...


Red.:   En dat houdt de eerstkomende decennia natuurlijk ook niet op.
    Nog een bericht hierover van wat langer terug dat elders op de site gevonden werd:


Uit: De Volkskrant, 27-09-2005, van verslaggever Robin Gerrits

Reportage | Allochtone leerlingen zitten in speciale schakelklas om taalachterstand op te heffen

‘Als het zo niet lukt, lukt het nergens mee’

Schakelklassen moeten het taalniveau van allochtone leerlingen op peil brengen. Er is haast bij. De 25 proefprojecten monden volgend jaar uit in zeshonderd reguliere projecten.


Tien gekleurde kinderen zitten in een kring, twee leerkrachten ertussen. ...
    De schakelklas moet het paradepaardje worden van het achterstandenbeleid van minister Van der Hoeven van Onderwijs. Dit jaar beginnen in twintig gemeenten 25 proeven (pilots) met vormen van deze tussenklassen.    ...
    Directeur Pieter Roelofs van de Westwijzer: ‘Het probleem is niet alleen dat deze kinderen thuis nauwelijks Nederlands horen, maar ook dat hun ouders in hun eigen taal slecht ontwikkeld zijn.’    ...
    De Westwijzer is voor bijna 90 procent zwart. Roelofs kent de plannen van minister Van der Hoeven om de regeling te veranderen op grond waarvan de school nu bijna twee keer zoveel geld krijgt als een school met hetzelfde aantal witte kinderen.
    Die beleidswijziging gaat hem geld kosten, weet hij. ‘Er ligt hier een kans voor ons’, zegt Roelofs, die tegen wil en dank heeft geconstateerd dat zijn school een zwarte school werd, maar die school nu wel tot de ‘beste zwarte school’ wil maken.
    Mede om die reden is de schakelklas meer dan een klasje met tien kinderen. ...
 

Red.:    Tien leerlingen per klas - dat kost goud... dat is er in ieder geval niet voor blanke leerlingen.
    Een nog niet genoemde enorme post:


Uit: De Volkskrant, 15-03-2010, van verslaggeefster Carlijne Vos

Eén uitkering voor werklozen

Plan om kansarme werklozen te laten werken voor een deel van hun uitkering | Besparing: half miljard euro.

Er moet één regeling komen voor de circa 600 duizend kansarme werklozen. Uitgangspunt wordt dat langduriger werklozen en jonggehandicapten hun uitkering zoveel mogelijk zelf gaan verdienen door te werken. De uitkering moet een aanvulling daarop worden tot het minimumloon. Dit kan snel een besparing van minimaal een half miljard euro per jaar opleveren.
    Het advies dat Divosa, de vereniging van directeuren van de gemeentelijke sociale diensten, hierover vorige week naar buiten bracht, krijgt inmiddels bredere steun. ...
    Divosa wil dat er één regeling komt voor alle langdurig werklozen. Daarmee vervallen de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Jonggehandicapten (Wajong). In totaal gaat het om zo’n 600 duizend uitkeringsgerechtigden.   ...


Red.:   Wie weleens in de buurt van van een uitkeringsinstantie heeft rondgelopen, weet dat een allochtone aandeel in deze groep van 50 procent een conservatieve schatting is. Neem nu dat een gemiddelde geval in totaal iets van 20 duizend euro kost. Dan is de rekensom simpel - uitkomst voor het allochtone aandeel: 6 miljard euro's. Zes miljard euro's.
    Weer wat kleiner bier: RTL Nieuws, 25-03-2010, 19:30uur:  In "Blijf van mijn lijf"- huizen zitten 15 duizend vrouwen.  En reken maar weer op minstens de helft allochtonen.
    En meteen weer een reusachtige post, namelijk nieuwe gegevens over het onderwijs:


Uit: De Volkskrant, 25-03-2010, door Wim Groot en Henriëtte Maassen van den Brink, respectievelijk hoogleraar economie en evidence based education aan de Universiteit Maastricht, en hoogleraar economie aan de UvA en evidence based education in Maastricht.

Liever minder maar dan wel betere

In het onderwijs moeten door schaarste aan leraren echt andere keuzen worden gemaakt

...    De uitgaven aan onderwijs zijn de afgelopen jaren gestegen. Tussen 1995 en 2008 zijn de reële uitgaven per leerling – gecorrigeerd voor inflatie – in het primair onderwijs met 52 procent en in het voortgezet onderwijs met 37,5 procent toegenomen. Dit is een reële stijging van 3 tot 4 procent per jaar. Met meer geld wordt het onderwijs beter, zou je denken. Toch blijkt dat niet uit de cijfers. De gemiddelde score van de Citotoets in het basisonderwijs is de afgelopen decennia vrijwel niet veranderd. Onderzoek van de OESO geeft aan dat vaardigheden van Nederlandse 15-jarigen zelfs achteruit gegaan zijn. Ook de cijfers van het centraal schriftelijk vwo-eindexamen zijn al enige jaren aan het dalen.
    De kwaliteit van de leraar is cruciaal. Ongeveer de helft van de leerprestaties wordt bepaald door eigenschappen van de leerling en voor een derde door de kwaliteit van de leraar. ...


Red.:   Het onderwijs is meer gaan kosten, maar de kwaliteit is niet vooruit gegaan. Met wat hier al boven staat kan iedereen invullen wardoor dat komt: de slechte kwaliteit van de allochtone instroom. In 1995 waren de totale uitgaven 16,3 miljard en in 2009 35 miljard. Dus die extra uitgaven zijn in de vele miljarden per jaar, waarvan dus een flink deel is verdwenen in het zwarte gat van de allochtone achterstanden. Zonder hier precieze berekeningen te doen, is het duidelijk dat dit gaat om bedragen, op huidig niveau, van ergens rond 5 en10 miljard per jaar.
    Nieuwe cijfers:


Uit: De Volkskrant, 08-04-2010.

'Kosten migrant enkele tonnen'

De immigratie van niet-westerse allochtonen naar Nederland kost de samenleving ruim 8,5 miljard euro per jaar. Dat blijkt uit de eerste bevindingen van een kosten/batenanalyse die onderzoeksinstituut Nyfer heeft uitgevoerd in opdracht van PVV-leider Geert Wilders.

Wilders kwam woensdag met de cijfers naar buiten en zei zich te baseren op Nyfer. Directeur Leo van der Geest van het bureau zei aanvankelijk niet te weten waarop Wilders zich baseerde en benadrukte dat het onderzoek nog gaande is.
    Maar woensdagavond gaf Van der Geest toe dat de cijfers die Wilders noemde, corresponderen met een tussenrapportage die door Nyfer eerder aan de PVV-leider is toegestuurd. Wel benadrukte hij dat die cijfers nog voorlopig waren en dat rekening gehouden moet worden met een foutmarge van 15 procent. Dat maakt dat de kosten variëren tussen 6 en 10 miljard euro per jaar.   ...
    De kosten zouden volgens de voorlopige cijfers onder meer zo hoog zijn omdat allochtonen veel vaker een beroep doen op de AWBZ of de bijstand en vaker met criminaliteit te maken hebben.    ...


Red.:   In de kop kon natuurlijk niet die 6 tot10 miljard staan ...
    Het net rond de multiculturalisten begint zich te spannen, dus tijd voor een tegenoffensief - aan het woord deskundige Peter Nijkamp, hoogleraar economische geografie aan de VU, in NOVA (08-04-2020) uitleg of detail , met een lange reeks leugens:  "De baten zijn niet meegenomen", "Elders levert migratie wel wat op" en "Ik zie geen verschil tussen Nederland en de rest". Dat "Elders levert migratie wel wat op" is al kwestieus, en vermoedelijk beperkt tot de Angelsaksische landen minus Engeland, maar de de grootse leugen zit in dat "Ik zie geen verschil tussen Nederland en de rest". Ten eerste omdat de immigratiepopulatie sterk verschilt (waarover Nijkamp liegt dat dat niet zo is): wij heven een grote meerderheid achterlijke analfabeten van het platteland, de Angelsaksische landen met toelatingseisen heven vrijwel uitsluitend beter opgeleiden. En even belangrijk: wij hebben een sociaal stelsel dat de achterlijken ondersteunt, de Angelsaksische landen niet.
    Maar dit is allemaal niet verwonderlijk. Nijkamp deed zelf zijn onderzoek in opdracht van Forum, het instituut voor de multiculturele maatschappij, en die weten natuurlijk wel wie ze moeten uitzoeken.
    Eentje uit de middengroep: een half miljard:


Uit: De Volkskrant, 10-05-2010, van verslaggeefster Yvonne Doorduyn

PvdA: 455 mln voor aanpak van overlast

De PvdA wil met extra straatcoaches en drieduizend extra wijkagenten vandalisme, fraude met uitkeringen en onbeschoft gedrag tegengaan, en wijken leefbaarder maken. De partij wil daar 455 miljoen euro voor uittrekken.   ...


Red.:    Nog niet aan de beurt geweest: de bijstand:


Uit: Dagblad De Pers, 18-05-2010, door Marcia Nieuwenhuis

Marokkanen echt vaker verdacht van misdrijf

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni heeft De Pers extra oog voor mooimakerij, halve waarheden, leugens en fabeltjes.

Wat is de bewering?
‘Veertig procent van alle bijstandsuitkeringen gaat naar niet-westerse allochtonen. Marokkanen in Nederland zijn vijf keer vaker verdachte van een misdrijf dan autochtonen.’

Wie zegt dat?
PVV-leider Geert Wilders.

Waar zei hij dat?
In het nieuwste verkiezingsspotje van de Partij voor de Vrijheid, dat sinds 10 mei online is en op tv te zien is in de zendtijd voor politieke partijen.

Wat is waar?
...   Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderschrijven ook de bewering over bijstandsuitkeringen. Van de ruim 300.000 uitkeringen gaan er om precies te zijn 136.740 naar niet-westerse allochtonen, oftewel 44 procent. Geert Wilders zit met zijn 40 procent dus nog ietsje lager dan de werkelijkheid.
    Uit de gegevens blijkt ook dat niet-westerse allochtonen vooral oververtegenwoordigd zijn onder bijstandsgerechtigden van boven de 65 jaar. Van de ruim 35.000 bijstandsuitkeringen aan ouderen gaat maar liefst 72 procent naar niet-westerse allochtonen (ruim 25.000). Van de uitkeringen aan mensen onder de 65 jaar is dat 40 procent (110.000 van de 275.000).   ...


Red.:    Qua aantallen vormen allochtonen ruwweg 10 procent van de bevolking, en zouden ook een tiende van het aantal uitkeringen moeten ontvangen, dus 30 duizend. Ze krijgen er dus ruim 100 duizend te veel. Maal  ruwweg een 12 duizend euro per jaar (bruto kosten uitkering), levert op als extra kostenpost:1,2 miljard. Jaarlijks.
    En hier zijn de definitieve cijfers van het Nyfer-onderzoek:


Uit: De Volkskrant, 21-05-2010, van verslaggeefster Lise Witteman

'Allochtoon heeft er baat bij om te weten wat hij kost'

Tussentitel: 7,2 miljard zou de immigratie van niet-westerse allochtonen Nederland kosten

...   Het staat er, zwart op wit: immigratie van niet-westerse allochtonen kost de Nederlandse samenleving 7,2 miljard euro per jaar. Uit het woensdag verschenen onderzoek van Nyfer blijkt dat niet-westerse allochtonen meer gebruikmaken van sociale voorzieningen en minder afdragen aan belastingen en premies dan de gemiddelde Nederlander.
    Doordat Nederland lange tijd geen selectief toelatingsbeleid heeft gevoerd en er uitgebreide sociale voorzieningen op nahoudt, vallen de kosten hoger uit dan in veel andere landen.


Red.:    Dit was de  totale hoeveelheid inhoudelijke berichtgeving over dit onderwerp in de Volkskrnt tot nu toe. Dit artikle etseede voornamelijk  aandacht aan de opmerkingen over het onderzoek van een aandere onderzoker, aangaande  de wenselijkheidervn:

  Het berekenen van de kosten en baten van immigratie helpt niet-westerse allochtonen uiteindelijk onder hun stigma uit te komen. Dit zegt onderzoeker Jan van de Beek, wiskundige aan de Universiteit van Amsterdam, in reactie op het rapport van onderzoeksbureau Nyfer, dat in opdracht van de PVV de immigratiekosten berekende.
    Van de Beek deed jarenlang onderzoek naar de economische effecten van migratie naar Nederland.    ...
    Maar onderzoeker Jan van de Beek noemt het terecht dat deze cijfers op tafel komen. Hij promoveerde dit voorjaar onder meer op de vraag waarom het in Nederland lange tijd taboe was om cijfers van nieuwkomers door te berekenen. ‘7,2 Miljard is veel geld. Als immigranten zo veel geld kosten, betekent dat het met deze groep niet goed gaat en dat er iets moet gebeuren.’
    Volgens Van de Beek zijn politici terughoudend om naar de immigratiekosten te kijken, om vreemdelingenhaters niet in de kaart te spelen en om moeilijke beleidskeuzen uit de weg te gaan. Toch denkt Van de Beek dat rapporten als dat van Nyfer uiteindelijk zullen leiden tot ‘rationalisering en heroverweging’. Op basis van specifieke cijfers kan immers specifiek beleid worden doorgevoerd voor alle soorten immigranten, man of vrouw, hoogopgeleid of laagopgeleid.
    Het berekenen van de kosten en baten van immigratie helpt niet-westerse allochtonen uiteindelijk onder hun stigma uit te komen. Dit zegt onderzoeker Jan van de Beek, wiskundige aan de Universiteit van Amsterdam, in reactie op het rapport van onderzoeksbureau Nyfer, dat in opdracht van de PVV de immigratiekosten berekende.   ...

Het commentaar uit multiculturalistische hoek:
  Job Cohen (PvdA) liet weten ‘nooit de kosten van een mens als uitgangspunt van beleid te nemen’.

Een leugen van de soort waarvoor "apert" een onvoldoend sterke aanduiding is: politiek gaat over weinig anders dan de kosten en de baten van verschillende vormen van beleid.
    Weer een cijfer boven water:


Uit: De Volkskrant, 16-09-2010, van verslaggever Jonathan Witteman

'Integratie de nek omgedraaid'

...   Het kabinet wil dat in 2015 340 miljoen euro is bezuinigd op inburgering. Dat is tweederde van het huidige budget. ...


Red.:   Waarmee het huidige budget komt op een half miljard per jaar.
    Volgende:


Uit: De Volkskrant, 20-09-2010, van verslaggever Gijs Herderscheê

130 miljoen extra voor arm kind

Het demissionaire kabinet wil ouders met lage en middeninkomens komend jaar extra steunen. Voor het kindgebonden budget wordt in de begroting voor 2011 130 miljoen euro extra uitgetrokken. Dit betekent dat de lagere inkomens er enkele honderden euro’s op vooruit gaan.
    Dit blijkt uit de begroting voor Jeugd en Gezin van demissionair minister André Rouvoet (ChristenUnie). De kinderbijslag die alle ouders krijgen, stijgt volgend jaar niet. ...


Red.:    Waarvan waarschijnlijk iets van rond de 100 miljoen naar allochtonen gaat.
    Een bevestiging van een rijtje kostenposten:


Uit: De Volkskrant, 01-10-2010, ANP.

Allochtoon zit niet vaker in WW dan autochtoon

... Niet-westerse immigranten hebben ... vaker een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO). Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam.
    De onderzoekers maakten gebruik van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over uitkeringsgerechtigden tussen 1999 en 2006. De grootste groepen WAO’ers zijn Turkse en Marokkaanse mannen en Turkse en Surinaamse vrouwen van de eerste generatie (ouder dan 40 jaar).
    Relatief veel allochtonen van de tweede generatie hebben een Wajong-uitkering. Neuropsychiatrische aandoeningen zoals bijvoorbeeld depressie zijn de meest voorkomende reden. ...
 

Red.:    Ieder van die posten loopt minstens in de honderden miljoenen of miljarden. Ze zijn een hoofdbestanddeel van de berekeningen van Elsevier die uitkwamen op ruim 10 miljard per jaar en 200 miljard in totaal.
    Weer wat cijfers:


Uit: De Volkskrant, 29-12-2010, van verslaggeefster Charlotte Huisman

'Je weet heel goed dat je fout zit'

Reïntegratieprojecten voor probleemjongeren zijn duur en succes is niet gegarandeerd. Rachid is er wel blij mee. Hij heeft genoeg van gestolen geld; tegelzetter wil hij worden.

Rachid (19) heeft veel jeugdgevangenissen van binnen gezien. 'De gevangenis is net een hotel', zegt hij. 'Ik sportte er elke dag, kickboxen, judo en atletiek. Ik kookte er vaak. Ik had er alleen geen vrijheid.'   ...

Tussenstuk:
'Een groot deel komt uiteindelijk goed terecht'

Tachtig jongeren van 17 tot 27 jaar in de zwaarste risicogroep worden in Utrecht, Ede en Leiden begeleid door Titan. Ze worden gestuurd door justitie, sociale zaken, onderwijs, maatschappelijke opvangorganisaties of ze melden zichzelf aan. De investering is het waard, betoogt directeur Jeroen Honhoff. Een traject van anderhalf jaar kost 13 duizend euro per jongere, maar een veelpleger kost de maatschappij jaarlijks gemiddeld 300 duizend euro, betoogt Honhoff. Die kosten zijn berekend op 150 duizend euro aan justitiekosten en 150 duizend euro aan de schade van bijvoorbeeld stelen. Sommige veelplegers zijn niet te redden, maar een groot deel komt uiteindelijk goed terecht, zegt Honhoff. Met intensieve begeleiding proberen zijn medewerkers met de jongere weer orde op zaken te stellen in zijn leven; door problemen met schulden, huisvesting en een mogelijke verslaving op te lossen en te kijken naar mogelijkheden voor werk of scholing.


Red.:    Dat over de uitstroom is natuurlijk mar de helft van het verhaal - de andere helft is die van de instroom. En het lijkt op het ogenblik zo te zijn dat de instroom groter is dan de uitstroom. En volgens de huidige trend neemt het aantal toe. Laten we dat aantal nu eens schatten. Omdat de problemen optreden vanaf de grootste steden tot aan plaatsen als Culemborg, Eden, Gouda enzovoort, gaan we even conservatief uit van 20 steden. En neem per stad een (gemiddeld) honderdtal van dit soort gevallen. Dan zijn de kosten daarvan al ruwweg een half miljard per jaar.
    Een groep die eerder verzameld was bij ondermijning van het sociale vertrouwen uitleg of detail , is nu ook hier gekopieerd:
 

Uit: De Volkskrant, 13-01-2010, van verslaggeefster Carlijne Vos

Oudere migrant dupe bezuiniging AWBZ

Bezuiniging op de AWBZ treft migrant extra zwaar | Ruim helft oudere migranten verliest ‘dagverzorging’.

Tussentitel: Maatregel zou vooral buitenlanders met taal- en cultuurbarrière treffen

Oudere migranten worden onevenredig hard getroffen door de bezuinigingen in de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Meer dan de helft van de oudere migranten heeft vorig jaar het recht op zorg verloren door de nieuwe strengere indicatiestelling, tegen 34 procent van de autochtone ouderen.
    Dit blijkt uit representatief onderzoek van de CSO (koepelorganisaties van ouderenorganisaties) en het NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) naar de gevolgen van de beperking van het recht op ‘ondersteunende en activerende begeleiding’. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) maakte maandag bekend dat ruim zestigduizend Nederlanders hun indicatie vorig jaar hebben verloren, waarmee staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid haar beoogde bezuiniging van 800 miljoen euro zou hebben bereikt.   ...


Red.:
  Wat is hier nu aan de hand? De kosten van de AWBZ zijn dusdanig sterk gestegen dat er bezuinigd moet worden. En waar komen de lasten van die bezuinigingen terecht? Volgens dit bericht voor een onevenredig deel bij allochtonen.
    Maar nu terug naar het begin. Als de afname van het beroep op de AWBZ onevenredig allochtonen treft, is het natuurlijk ook zo dat destijds de toename van het beroep op de AWBZ een onevenredig aantal allochtonen betrof - het een is gewoon het omgekeerde van het andere. Dus is het zo dat allochtonen een onevenredig deel van de kosten van de AWBZ uitmaken.
    Er is weinig verbeelding voor nodig om dit verder in te vullen tot de volgende gang van zaken: de bezuinigingen op de AWBZ zijn noodzakelijk geworden, door het onevenredige beroep dat erop gedaan werd en wordt door allochtonen. En waarvan dus ook een aantal autochtonen de dupe worden.
    Dit is dus de tweede volksverzekering die voor een flink deel gesloopt is door de allochtone immigrant.
    Een derde variant:


Uit: De Volkskrant, 30-04-2010, van verslaggeefster Carien ten Have

De onverzekerden van Dokter Co

Elke dinsdag is er in het ‘health center’ van Dokter Co spreekuurvoor mensen die geen zorgverzekering kunnen of willen betalen.

In een muffe, donkere gang van een Amsterdams kraakpand zitten al twee mannen te wachten als Dokter Co de deur van zijn ‘praktijk’ ontsluit. ...
    Dokter Co noemt het een health center. Elke dinsdag helpt hij er voor weinig geld mensen die geen zorgverzekering hebben maar wel klachten. ...
    Nederland telde volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in mei vorig jaar 152 duizend onverzekerden – voornamelijk allochtonen, studenten en alleenstaanden. ...


Red.:   Als eerste: "onverzekerden" betekent doodgewoon "niet-betalenden en in de praktijk wel zorg krijgenden". Want  als een zorginstelling dit soort mensen wil weigeren, staan er enorme verontwaardigde stukken in de krant.
    Uit de grafiek blijkt dat het aantal niet-betalenden onder de allochtonen twee keer zo groot is - bij een aantaal allochtonen dat slechts een tiende van de hele bevolking uitmaakt. Relatief zijn er onder de allochtonen dus twintig (20, twee-nul) keer zoveel niet-betalenden. Tussen twee haakjes: dat het absolute aantal bij de tweede generatie veel beter lijkt te zijn, is voor een minsten een groot deel het gevolg van het feit dat de tweede generatie veel jonger is, dus voor het overgrote deel nog andere andere vormen van dekking valt.
    Nog een dergelijk geval,  waarvan de eerste tekenen al van lang terug stammen - van de tijd dat er over dit soort zaken nog niet gepraat mócht worden:


Uit: De Volkskrant, 14-04-2010, van een verslaggever

Grote fraude kinderbijslag Egypte

Bijna driekwart van de dubbele kinderbijslag die vorig jaar werd uitgekeerd aan ouders voor in Egypte wonende kinderen, is bij controle onterecht gebleken.

Bij 78 van de 108 onderzochte uitkeringen was sprake van een onrechtmatigheid. ... Ouders kunnen recht hebben op dubbele kinderbijslag voor kinderen die uitwonend zijn. Dit geldt ook voor kinderen die in het buitenland wonen en daar onderwijs volgen. In veel gevallen verbleven de kinderen bij één van de ouders in Egypte.
    Donner noemt de uitkomsten van het onderzoek verontrustend. ‘Een dergelijke fraude met sociale zekerheid tast de solidariteit aan die de grondslag is van ons systeem en dient krachtig bestreden te worden.’


Red.:   Voor het eerst duidelijke en relevante taal van iemand uit bestuurlijke kring - maar in de veilige zekerheid dat hij er zelf niets aan hoeft te doen, want als minster is Donner demissionair.
    Er lopen nog veel meer van dit soort onofficiële berichten over kinderbijslag en aanverwante, maar officiële onderzoeken heeft men tot nu tegen weten te houden. In verband natuurlijk met dit soort uitkomsten.
    En wat later bevestiging voor nog een geval:


Uit: De Volkskrant, 17-01-2011, door Toine Heijmans

'Bij de PVV is het idealisme ver te zoeken, het gaat om aanzien'
 
Op het laatste moment trok Carlo de Bruin zich terug van de kandidatenlijst van de PVV in Noord-Holland. Vanwege een project met moslimvrouwen, zegt hij zelf. Vanwege rijden onder invloed, zegt Hero Brinkman.

Op het nieuwjaarsfeestje bij PVV-Kamerlid Hero Brinkman thuis, vorige week zaterdag, was hij nog one of the guys: een ervaren zakenman die zich joyeus bewoog tussen nieuw PVV-talent. Maar Carlo de Bruin stond op dat moment al niet meer op de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. ...
    Een paar dagen na het feestje vertelt De Bruin, in zijn kantoor in Hoofddorp, waarom hij op het laatste moment is vertrokken. Hij was iets begonnen dat zich niet verhield met de politiek van de PVV. Een project om moslimmeiden aan het werk te krijgen in de zorg. ...


Red.:    En waarom zijn die moslimmeiden niet aan het werk in de zorg te krijgen?:

  Tussenstuk:
Hoofddoekjes aan het bed

Carlo de Bruin werkte als manager bij grote bedrijven, voordat hij met een partner Acqui Recruitment begon, een headhunterbureau dat managers zoekt en screent voor bedrijven. ...
     Sinds oktober loopt er een eerste pilot bij de Amsterdamse zorginstelling Cordaan. Daar zijn inmiddels tien werknemers geplaatst met een islamitische achtergrond. ...
    Het idee: actief werkloze moslimvrouwen werven in bijvoorbeeld buurthuizen, en die klaarstomen voor een baan. Volgens De Bruin is er een potentieel van 200 duizend islamitische vrouwen, veelal 'weggestopt' in uitkeringen als de Wajong

Daar heb je het: ze zitten in de uitkering, en daarom willen ze niet gaan werken in de zorg. De Wajong was niet zo lang geleden in het nieuwe dat het veel te duur werd vanwege de een stijgende nieuwe instroom. Toen al was er een vermoeden bij de redactie  waardoor dat kwam - de Nederlandse bevolking is in samenstelling veranderd in voornamelijk één opzicht: de allochtone instroom. 
     Conclusie: allochtone immigranten vreten naast WAO, de ABWZ, en de kinderbijslag, nu ook al de Wajong leeg.
    Wat cijfers over de uitkeringsmarkt:


Uit: De Volkskrant, 22-01-2011, door Heleen Mees

Flexibele arbeidsmarkt zeker geen panacee

Heleen Mees | Heleen Mees is econoom, jurist en publicist. Dit is een verkorte versie van haar bijdrage aan een conferentie over arbeidsmarktflexibiliteit door het CPB.

... Wie het 'multiculturele drama' wil begrijpen dat zich de afgelopen tien jaar heeft voltrokken, hoeft alleen maar te kijken naar de lage arbeidsparticipatie en de hoge mate van uitkeringsafhankelijkheid onder allochtonen in Nederland.
    Voor elke drie mannen van Marokkaanse afkomst die een betaalde baan hebben, zijn er twee Marokkaanse mannen in de leeftijd van 15 tot 65 jaar die een uitkering ontvangen. Mannen van Turkse afkomst doen het iets beter dan Marokkaanse mannen, maar de uitkeringsafhankelijkheid onder de Turkse mannen is nog altijd veel hoger dan onder autochtone mannen. Onder vrouwelijke immigranten is de situatie aanzienlijk slechter. Voor iedere vrouw van Turkse of Marokkaanse afkomst die een betaalde baan heeft, is er één Turkse of Marokkaanse vrouw in de leeftijd van 15 tot 65 jaar die een uitkering ontvangt.   ...


Red.:    Daarmee zit je inderdaad,over de laatste dertig jaar genoemden, al in de honderden miljarden.
    Hoe Heleen Mees aan deze cijfers is gekomen, blijft helaas duister.
    Weer een aspect van de sociale zekerheid waarvan door de allochtonen een onevenredig gebruik wordt gemaakt:


Uit: DePers.nl, 26-02-2011.

'Allochtonen bang voor melding misbruik'

Allochtone slachtoffers van misbruik in de jeugdzorg durven zich niet te melden bij de commissie-Samson die onderzoek doet naar het seksueel misbruik in de jeugdzorg. Dat zegt voorzitter Rieke Samson-Geerlings zaterdag in het televisieprogramma Rondom 10.

Van de 470 meldingen die de commissie tot nu toe heeft gekregen, is er niet een afkomstig van allochtone slachtoffers. Samson is er van overtuigd dat die er wel moeten zijn. ,,Een groot percentage van de cliënten in de jeugdzorg is allochtoon. ...” ...


Red.:    Weer honderden miljoenen erbij.
    En nog groter:


Uit: De Volkskrant, 12-03-2011, door Rob Oudkerk

Jeugd kan zonder linkse Harry-hobby's

Er gaat te veel geld naar projecten voor probleemjongeren waarvan bekend is dat ze helemaal geen effect hebben. Er moet worden gekozen voor wat werkt.

Rob Oudkerk | Uitwassen bij straatcoaches moeten worden aangepakt. Veel belangrijker is dat kritisch wordt gekeken naar wat wel en niet helpt bij projecten voor probeelmjongeren. Rob Oudkerk is directeur van de Jeugdfabriek.

Afgelopen weekend kwam een stroom van berichten los over de uitwas van het fenomeen straatcoaches: de in 2006 in Amsterdam West bedachte beveiligers op straat. Sommigen van de 42 die er in Amsterdam rondlopen, zouden frauduleus zijn. Velen zouden niks te doen hebben. Een enkele coach zou zelfs dealen en meerdere zouden fictieve meldingen doen, zodat de miljoenensubsidie in stand kan worden gehouden. Hoppa, een hype was weer eens geboren, inclusief alle voorspelbare verontwaardiging.
    Maar het échte probleem zit veel dieper: projecten rond de aanpak van criminele en probleemjongeren grossieren in amateurisme. De opzet is te vaak niet gebaseerd op gebleken werkzaamheid en een deugdelijke effectevaluatie wordt zelden uitgevoerd. Als belastinggeld niet wordt verspild, is dat eerder geluk dan wijsheid.
    De gemeente Amsterdam geeft 6,8 miljoen per jaar uit aan die straatcoaches. En dat is veel geld, zeker als het verspilling blijkt. Maar het is nog niks vergeleken bij de 2,25 miljard die jaarlijks (volgens de Rekenkamer in 2008) aan projecten rond probleemjeugd wordt besteed en waarvan we niet weten wat het effect is. In Amsterdam alleen al wordt volgens onderzoek van de gemeente zelf bijna een kwart miljard per jaar uitgegeven. Met een warboel aan regelingen, doorverwijzingen, indicatiestellingen, voorzieningen, interventies, instellingen en bestuurslagen. Een quote van de wethouder jeugd uit juni 2008: 'Een onthutsend beeld van de werkelijkheid voor Amsterdamse jongeren, op een onontkoombare manier in beeld gebracht.' Kortom, je kunt niet zeggen dat we niks doen, financieel gezien.    ...


Red.:   Voor alle duidelijkheid nog even Oudkerk's omschrijving van de doelgroep: 'criminele en probleemjongeren'.  Zoals iedereen inmiddels weet voor ruim meer dan de helft bestaande uit allochtonen - Marokkanen, Antillianen, enzovoort. De kosten van de behandeling van dit soort problemen zijn dus voor meer dan de helft de kosten van immigratie. Met het genoemde totaal (2,25 miljard) bedraagt dat dus meer dan een miljard per jaar.
    Overigens zijn de kosten van de allochtonen niet evenredig verdeeld over de bevolking. De lagere inkomensgroepen dragen daar veel meer van de de hogere, omdat de allochtonen een beroep doen op hetzelfde soort voorzieningen als de lagere inkomens, zoals bijvoorbeeld huurwoningen:


Uit: De Volkskrant, 31-03-2011, door Tjerk Gualthérie van Weezel

Vier vragen | Huurverhoging

Er zullen niet opeens veel woningen vrijkomen

Een forse huurverhoging kan de doorstroom naar koopwoningen stimuleren, denkt minister Donner.

Vanaf 1 juli mag een deel van de huren met 120 euro worden verhoogd. Dat schreef verantwoordelijk minister Donner dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Waar mag de huur omhoog?
In de brief wordt nadrukkelijk gesproken over gebieden waar schaarste heerst. ....


Red.:    En die schaarste is voor een belangrijk deel veroorzaakt door de instroom van circa twee en een half miljoen immigranten - waarvan circa anderhalf miljoen allochtonen veruit de belangrijkste groep vormen, want onder de rest zitten ook veel kopers. Overigens zijn degene die dit soort maatregelen plannen, voorbereiden en uitvoeren natuurlijk gewoon maatschappelijke ploerten.
    Tot nu toe in het algemeen wel genoemd, maar nog niet met getallen: de extra kosten in het onderwijs. Hier zijn er wat:


Uit: De Volkskrant, 12-04-2011, van verslaggever Robin Gerrits

Alle instellingen mbo: plannen onhaalbaar

Tussentitel: 1.000 uur lesgegeven per jaar, in plaats van 850 uur

De plannen van minister Van Bijsterveldt om de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op te vijzelen, zijn onhaalbaar en onbetaalbaar. Alle 66 instellingen voor mbo schrijven dit vandaag in een brief aan de minister. ...


Red.:    Het mbo, inhoudende ook de roc's, zitten vol met allochtonen, waardoor het niveau van de taal en dergelijke, de avo-vakken, sterk achteruit is gegaan. Dus wil het plan de nadruk op de avo-vakken versterken:

   Kern van de kritiek is dat de plannen van de minister afbreuk zullen doen aan het vakmanschap van de afgestudeerden; meer algemene, theoretische vakken ten koste van praktisch vakmanschap. Van Zijl noemt deze 'doorgeschoten avoïsering' ongewenst.

Maar hier gaat het om:
  Het actieplan van de minister, dat al op 1 januari 2013 moet ingaan, verhoogt het minimumaantal lesuren in met name het eerste cursusjaar op het mbo van 850 naar 1.000. ...
    De MBO-Raad vroeg adviesbureau Ernst & Young de maatregelen door te rekenen. Alleen al het aanbieden van zo veel meer lesuren voor de leerlingen blijkt ruim 483 miljoen euro extra te kosten

Een goede onderbouwing van de totale kosten van allochtonen in het onderwijs die eerder genoemd werd: in de miljarden. Wat bij gelijke totale uitgaven ten koste gaat van het onderwijs voor de niet-allochtonen: de autochtonen:
  'De minister stelt 150 miljoen ter beschikking, maar daarvan wordt meteen 100 miljoen ingeboekt van het inkorten van de opleidingen', rekent Van Zijl mee. 'Per saldo blijft er dus 50 miljoen over voor een majeure operatie die de sector veel meer geld kost.'

Met een achteruitgang van het onderwijs voor autochtonen - meer over deze bedreiging van het onderwijs hier uitleg of detail .
    Een tot nu toe weinig genoemde kostenpost: de extra kosten in de zorg:


Uit: De Volkskrant, 09-06-2011, van verslaggeefster Carlijne Vos

Gezondheidszorg | Communicatie tussen arts en patiënt

Zorgverlener wil tolk behouden

Artsen zijn fel tegen het plan van minister Schippers om de vergoeding voor tolken in de gezondheidszorg af te schaffen. Allochtone patiënten dreigen de dupe te worden.

Zorgverleners zijn fel tegen het voornemen van minister Schippers (Volksgezondheid) om de vergoeding voor tolken in de gezondheidszorg af te schaffen. Ze vrezen dat patiënten door het gebrek aan communicatie niet de juiste hulp of behandeling krijgen.
    In een petitie hebben koepels van artsen, huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners ...
    ... Jaarlijks wordt zo'n 180 duizend keer een tolk of vertaler ingeschakeld in 130 verschillende talen. Vooral ziekenhuizen, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg maken gebruik van de tolk- en vertaaldiensten. ...


Red.:   En dit is maar een enkel aspect. Daarvan zijn er nog meer, zoals bijvoorbeeld bijzondere ziektes, en de algemene zwakkere gezondheid door eeuwenlange inteelt in de achterlijke dorpen in de Rif en Anatolië.
    Somaliërs:


Uit: De Volkskrant, 06-08-2011, van verslaggever Joost de Vries

Reportage | Somaliërs in Nederland kauwen massaal op het plantje qat, maar een verbod is in de maak

Hoe lang is Uithoorn nog qatstad?

Ruwweg driehonderd Somalische mannen hangen op het erf. Ze schudden elkaar de hand, stoeien, grappen, treiteren. Ze roken, drinken flesjes water, én ze kauwen qat.
    Het terrein aan de Anthony Fokkerweg in Uithoorn bestaat uit een garage met kantoortje, een binnenplaats en twee loodsen. Vier keer per week worden hier duizend dozen met het oppeppende Afrikaanse plantje qat verhandeld. Het is de qatmarkt voor heel Noordwest-Europa. Houten planken vormen stalletjes.
    Vreemdelingen zijn niet welkom, foto's maken is onmogelijk. Na enige bemiddeling mag kijken wel, en is een praatje mogelijk. 'Qat houdt ons rustig', zegt een jongen met pet. Qat hoort bij de Somalische cultuur. Kauwen doe je samen. 'Zonder zouden we criminelen zijn, erger dan Turken en Marokkanen. In Somalië kapen we schepen, 300 kilometer uit de kust!'    ...


Red.:   Altijd prettig om het uit betrouwbare bron te horen. Een uitstekende reden om het hele zootje uit te zetten

  Veelvuldig qatgebruik vermindert de zelfbeheersing, blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Leiden uit 2010. Qat kauwen maakt euforisch, opgewonden, praatgraag, geeft energie, stilt de honger en versterkt het zelfvertrouwen. Als het effect is uitgewerkt, blijven slapeloosheid, uitputting, verdoofdheid en depressiviteit over. Het werkzame bestanddeel van qat, cathinon, is qua structuur vergelijkbaar met amfetamine, beter bekend als de partydrug speed.
    'Qat is een ziekte in onze gemeenschap', zegt Ahmed Abdulwahab, coördinator van de Somalische stichting en radiozender Dalmar. 'Veel Somaliërs leven van een uitkering, terwijl ze 30 euro per dag uitgeven aan qat. Ze raken in de schulden, verliezen hun huis en belanden op straat. Vaders verwaarlozen hun gezin omdat ze de hele nacht qat kauwen en overdag slapen.' In Nederland zijn bijna 40 duizend Somaliërs. Ruim de helft gebruikt qat, schat Abdulwahab.

Wat dat allemaal niet kost ... Neem 20 duizend per exemplaar en je hebt het al over 800 miljoen.
    De rechtse regering gaat weer een zwart gat aanpakken, de bijstand. Hier wat cijfers uit Rotterdam:
 

Uit: De Volkskrant, 12-08-2011, van verslaggeefster Loes Reijmer

Reportage | Rotterdam koppelt actief werklozen aan vacatures

Wie wegblijft, wordt direct gekort

Voor de deur van het grijze Werkpleingebouw op Rotterdam Zuid staat de 49-jarige Aiky te wachten. De Antilliaan met grijs petje en felgekleurd trainingsjack speelt wat met een blauw papiertje met daarop 'bouw en techniek'. Hij kreeg het toen hij zich een kwartier geleden inschreef op de banenmarkt. ...
    Aiky, die niet met zijn achternaam in de krant wil, is vandaag verplicht naar het Werkplein te komen, evenals 250 andere Rotterdammers met een bijstandsuitkering. Op de zogenoemde Match & Work-bijeenkomsten die de gemeente deze maand twaalf keer houdt, worden ze meteen aan een vacature gekoppeld. Onder het motto 'afspraak is afspraak' wordt de uitkering gekort als ze de sollicitatie bewust verpesten. ...
    Weer binnen wordt hij naar een kamertje geleid, waar ruim twintig andere mannen zitten. Deze mannen, overwegend van Antilliaanse, Turkse of Marokkaanse afkomst ...


Red.:    En hier de betrokken getallen:

  Rotterdam telt 35 duizend mensen met een bijstandsuitkering en komt 129 miljoen tekort op het bijstandsbudget.

Als het tekort dat bedrag is, is het totale gedrag ergens in het miljard, en het deel dat daar ten onrechte van naar allochtonen gaat boven de halve miljard - en dat alleen in Rotterdam. En dat ten onrechte is niet omdat ze werkloos zijn, maar omdat ze nooit in Nederland toegelaten hadden mogen worden, als kanslozen voor werk met hun enorme sociale en culturele achterstanden. Nederland kan geen sociale maatschappij handhaven buiten haar eigen land, voor de rest van de wereld. Alle immigranten zouden uit de sociale voorzieningen geweerd moeten worden. Met een overgangsstermijn van, zeg, twee jaar, om de migranten de gelegenheid te geven terug te keren naar hun land van oorsprong. Ze mogen daarna wel blijven omdat internationale verdragen uitzetten voorlopig onmogelijk maken, maar zonder uitkering.
    De aanleiding is een andere, maar het volgende bericht biedt ook financiële informatie die je normaliter niet krijgt:


Uit: NOS.nl, 18-09-2011, door Hugo van der Parre en Bas de Vries uitleg of detail

Angstcultuur onder personeel COA

De bedrijfscultuur bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is compleet verziekt en er wordt onnodig veel gemeenschapsgeld uitgegeven.
    Dat vertellen verschillende medewerkers en oud-medewerkers aan de NOS. Zij wijten dit vooral aan de managementstijl van bestuursvoorzitter Nurten Albayrak. Zij wordt een despoot en zonnekoningin genoemd.
    Uit angst voor represailles willen de medewerkers niet dat hun namen bekend worden. Hun verhalen worden ondersteund door notulen en andere stukken die de NOS in handen heeft.  ...


Red.:    De hoofdkwestie. En hier de cijfers:

  Het COA heeft jaarlijks een half miljard euro te besteden om asielzoekers op te vangen. Het aantal asielzoekers dat een opvangplek nodig heeft, is de afgelopen 10 jaar enorm afgenomen. Van 83.000 in 2001 naar 18.500 op dit moment.

Dat wil zeggen: een half miljard euro voor, afgerond, 20 duizend mensen.
    Dat biedt meteen de mogelijkheid een totaalschatting te maken: neem het totaal aantal allochtonen dat net als asielzoekers afhankelijk is van de overheid op 200 duizend - vermoedelijk veel te laag. En vermoedelijk kosten ze ruim meer dan een asielzoeker. Dan komt met deze zeer conservatieve schattingen de kosten van de allochtone immigratie op vijf miljard euro. In de buurt van de meer gedetailleerde schattingen van onderzoeksbureau Nyfer uitleg of detail , die uitkwamen op 6 tot 10 miljard. En wel zodanig in de buurt dat die 6 tot 10 miljard wel als een vaststaand minimum kan worden gezien.
    Nog een kleinigheidje als invulling met details:


Uit: De Volkskrant, 20-09-2011, van verslaggever Marcel van Lieshout

Rijk pompt miljoenen in leefbaarheid R'dam

Het Rijk gaat de gemeente Rotterdam helpen de leefbaarheid in Rotterdam-Zuid te verbeteren. Problemen op het gebied van wonen, werk en onderwijs zijn daar zo groot en complex dat het rijk moet bijspringen. Zo wordt er volgende jaar 18 miljoen extra geïnvesteerd in onderwijsprojecten.

...    Die rijksbemoeienis sluit aan bij een advies van de oud-burgemeesters Wim Deetman (Den Haag) en Jan Mans (Enschede) van eerder dit jaar. Volgens dat tweetal kampt Rotterdam-Zuid met problemen van een 'on-Nederlandse' schaal. ...


Red.:   De genoemde bedragen zijn natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat.
    Weer een reeks cijfers in de topcategorie. Het betreft de bijstand, waar de redactie al de nodige vermoedens over had, maar waarover wordt gezwegen als het graf. Hier een eindelijk een doorbraak. Als eerste een bericht over de omvang ervan gevonden naar aanleiding van het erop volgende bericht:


Uit: VKbanen.nl, 10-06-2011, door Elsbeth Stoker uitleg of detail

Grote tekorten op bijstandsbudgetten

Gemeenten kampen met flinke tekorten op hun bijstandsbudget. Volgens de jaarlijkse monitor van sociale diensten heeft bijna 90 procent te weinig geld.

Gemiddeld komen de gemeenten 14 procent tekort voor de afhandeling van de bijstand. In totaal gaat het om 340 miljoen euro. ...


Red.:   Aangezien gemeentes al Rotterdam en Amsterdam al enkel tientallen miljoenen tekort komen, slaat die 340 miljoen vermoedelijk op het totale tekort. Als dat 14 procent is, is het geheel van de bijstanduitgaven dus 2 miljard. Een zoektocht naar gegevens van de rijksbegroting leverde echter het bedrag van 4 miljard op. Een raadsel. Maar misschien moet dit nog bij de 2 miljard opgesteld worden:

  De gemeenten kampen niet alleen met meer werklozen en te weinig geld voor de uitkeringen. ...
    In 2010 hadden de gemeenten nog 1,4 miljard euro om mensen aan het werk te helpen.

Wat al aardig in de buurt van de 4 miljard komt.
   Het voorgaande bericht stond als link bij deze:


Uit: Volkskrant.nl, 20-09-2011, ANP/Redactie uitleg of detail

Bijstandsuitkeringen voor gepensioneerden verdubbeld

Het aantal bijstandsuitkeringen voor gepensioneerden is in tien jaar tijd verdubbeld tot 40.000. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2000 waren er 18.000 mensen met een dergelijke uitkering. Het aantal is dus meer dan verdubbeld, terwijl het aantal 65-plussers met ruim een vijfde is toegenomen.
    De sterke groei komt vooral door de immigratie in de vorige eeuw. Die migranten ontvangen vaak een gedeeltelijke AOW-uitkering, omdat ze in het buitenland geen recht op AOW hebben opgebouwd. De uitkering wordt dan aangevuld met de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO).
    Van het huidige aantal bijstandsuitkeringen worden negen op de tien verstrekt aan allochtonen. Het grootste deel van hen is van niet-westerse herkomst.   ...


Red.:   Het is slechts geschreven, maar die 90 procent slaat op bijstandsuitwerkingen voor AOW'ers, niet op het totale aantal bijstandsuitkeringen. dat laatste ligt vermoedelijk ergens rond de 50 procent.
    Goed, neem ter afschatting de totale bijstand dus op die 4 miljard, en rond de allochtonen bijdrage gunstig af op de helft. Dan kost die per jaar 2 miljard euro. Geld dat komt uit de mond van de zorg van andere mensen die een beroep moeten doen op de sociale zekerheid: de autochtone  bejaarden, langdurig zieken en gehandicapten. Want daarop wordt op dit eigenste moment (de regeringsplannen met bezuinigingen van in totaal 18 miljard liggen nu in de Tweede Kamer) voor miljarden bezuinigd.
    Nog niet behandeld: asielzoekers annex vluchtelingen:


Uit: De Volkskrant, 10-10-2011, van verslaggeefster Yvonne Hofs

Arbeidsmarktpositie van voormalige vluchtelingen flink verslechterd

Ex-asielzoeker vaker in een uitkering

Tussentitel: Het ligt voor de hand dat de recessie een grote rol speelt

De arbeidsmarktpositie van ex-asielzoekers is de afgelopen drie jaar flink verslechterd. Het percentage dat afhankelijk is van een uitkering steeg in die periode van 34 naar 44 procent.
    Slechts 36 procent van de voormalige asielzoekers heeft een betaalde baan, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van Vluchtelingenwerk Nederland. Drie jaar geleden gold dit nog voor 43 procent van de vluchtelingen in Nederland. De bruto arbeidsparticipatie onder vluchtelingen (het aantal werkenden plus het aantal werkzoekenden als percentage van de beroepsbevolking) ging omlaag van 71 naar 59 procent.
    Het onderzoek is uitgevoerd onder vluchtelingen die tussen 2000 en 2010 in Nederland asiel hebben aangevraagd, een verblijfsstatus hebben gekregen en ingeschreven staan bij een gemeente. De resultaten zijn goed te vergelijken met die uit de IntegratieBarometer 2009.
    Voormalige asielzoekers doen het significant slechter op de arbeidsmarkt dan autochtone Nederlanders en niet-westerse allochtonen die na 2000 immigreerden voor gezinshereniging, huwelijk, studie of werk. Van de autochtone Nederlanders had op 1 januari 2011 65 procent betaald werk, hetzelfde percentage als drie jaar eerder. Onder niet-westerse allochtonen daalde het aantal werkenden licht, van 47 naar 45 procent.   ...


Red.:   Neem hierbij dat het CBS een zeer vertekenende definitie van "allochtoon" gebruikt, die erg gunstig voor hen is. Dus voor gewone allochtonen is het enkele tientallen procenten slechter, en voor vluchtelingen zoiets als het weer het dubbele daarvan.
   Weer een klein bedragje:


Uit: De Volkskrant, 22-10-2011, van verslaggever Menno van Dongen

Onverwacht milde straffen voor 'oorlogsbelasting' heffende Tamils

Tussentitel: De hoofdverdachte beheerde 136 miljoen euro voor de Tijgers

De rechtbank in Den Haag heeft vijf Nederlandse Tamils veroordeeld tot straffen van 2 tot 6 jaar voor deelname aan een criminele organisatie. Ze hebben landgenoten gedwongen 'oorlogsbelasting' te betalen. Het geld ging naar de afscheidingsbeweging Tamil Tijgers in Sri Lanka.   ...
    De hoofdverdachte beheerde 136 miljoen euro voor de Tijgers. De organisatie zou tijdens inzamelingsacties expliciet geld hebben gevraagd voor zelfmoordaanslagen.


Red.:   Zoals gezegd: een klein bedragje. Maar toch nog meer dan de helft van de bezuinigingen op de kunstsector. Maar terrorisme is natuurlijk een veel beter doel als het immigranten betreft. Vandaar ook dat de straf zo laag uitviel.
    Eerst het bericht aangaande het buitenland:
 

Uit: De Volkskrant, 26-11-2011, van de buitenlandredactie

Saoedi's strooien met miljarden

In een kennelijke poging elk sprankje ontevredenheid weg te nemen onder de eigen bevolking, blijft Saoedi-Arabië met geld strooien. Dit jaar heeft het koninkrijk een recordbedrag van 6 miljard dollar (4,5 miljard euro) uitgegeven om hoogopgeleide jongeren in het buitenland te laten studeren.   ...
    Een teken dat de Saoedi's minder gerust zijn op de staat van 's lands financiën, blijkt uit de beperkingen die onlangs werden aangekondigd voor buitenlandse arbeiders in het koninkrijk. Zij mogen voortaan minder geld naar huis sturen; deze uitstroom van dollars zou de Saoedische economie te veel schaden.


Red.:    Iets dat natuurlijk ook voor Nederland geldt. Het laatst opgegeven bedrag was iets van een half miljard,. maar gezien de censuur kan dat dus wel veel meer zijn.
    Naaast deze direct manier om de korten van de allochtone immigratie te schaten, is er de indiorecte manier. Dat wil zeggen: je kijkt naar wat je voerger uitgaf, zonder allochtonen, en naar wat je nu uitgeeft, metb allochtonen, en kijkt naar het verschil. Helaas is dat zo zonder meer niet mogleijk, wnat die allochtonen imigratie is binnenkomen gespreid over vele jaren, en de rest van de maatschappij verandert ook. Toch is een aardige indicatie te krijgen uiit het volgende onderzoek:


Uit: De Volkskrant, 11-01-2012, van verslaggever Robert Giebels

Lang niet altijd waar voor ons geld

Meer geld steken in publieke diensten betekent niet dat kwaliteit en ‘productie’ evenredig stijgen, meldt het SCP. ...

Het extra geld dat de overheid sinds 1995 heeft besteed aan onderwijs, zorg, politie en rechtspraak heeft niet geleid tot een evenredige stijging van de kwaliteit en hoeveelheid dienstverlening. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in het vandaag verschenen onderzoek Waar voor ons belastinggeld?   ...
    Het SCP onderzocht het primair en voortgezet onderwijs, ziekenhuiszorg, verpleging en verzorging binnen en buiten de muren van zorginstellingen, politie en rechtspraak. 'De kosten van deze diensten stegen in de periode 1995-2010 meestal veel sneller dan de hoeveelheid product', zeggen de onderzoekers.   ...
    Tussen 1995 en 2010 nam het aan de zeven sectoren bestede belastinggeld elk jaar gemiddeld met 3,6 procent toe. Dat geld ging vooral naar meer personeel. Als de 'productie' elk jaar ook met minstens 3,6 procent gemiddeld was gestegen, zou de belastingbetaler waar voor zijn geld hebben gekregen.
    Dat is niet het geval, zegt het SCP. De productie nam met de helft toe van wat er aan extra geld werd besteed. Daarmee is de prijs van publieke diensten aanzienlijk sneller toegenomen dan de gemiddelde prijs van wat in Nederland wordt geproduceerd aan producten en diensten. Bovendien zijn de gebruikers van de dienstverlening die niet hoger gaan waarderen. Ze vinden dat de kwaliteit gelijk is gebleven of is gedaald.   ...


Red.:   Laten we er even van uitgaan dat de daadwerkelijke kwaliteit inderdaad gelijk is gebleven. Eeerst verrekenen we de extra productie met de extra kosten - volgens het SCP is het eerste de helft van het tweede, dus blijft de helft van de totale percentuele kosten 3,8 over: 1,9 procent - af te ronden tot 2. Dit geldt van 1995 tot 2010, dus 15 jaar. Dat levert een totale stijging van 30 procent (afgerond naar beneden). Dit percentage slaat op de uitgaven voor onderwijs, zorg, politie en rechtspraak. We gaan het niet allemaal opzoeken, maar dit is een flink deel van de rijksbegroting, dus laten we 100 miljard nemen. Met als netto extra kost in 2010: 30 miljard.
    Bij het doen van deze berekening heeft het SCP, waarschijnlijk zonder het te bedenken,een cruciale aanname gepleegd. namelijk dat de belasting op de genoemde diensten gelijk is gebleven. De leerringen bleven even slim, of dom, de burgers even ziek, en even braaf - of even misdadig.
    Nu is wat betreft dat laatste het makkelijk na te gaan of het waar is dat de belasting gelijk is gebleven. En hier zullen velen al een idee hebben hoe dat te bepalen: kijk naar de gevangenispopulatie. En wie op deze website al eens verder gekeken heeft, of zijn maatschappelijke ogen niet helemaal dicht heeft, weet het antwoord: ergens tussen 60 en 80 procent van de gevangenisbevolking is van vreemde, voornamelijk allochtone, herkomst uitleg of detail . En als we even aannemen dat de Nederlander niet braver is geworden, is er dus sprake van een daadwerkelijke, en sterke, toename van de belasting op het hele justitiële systeem - van politie tot rechtspraak. 
    Op de andere gebieden, zorg en onderwijs, zal de toename van de belasting waarschijnlijk niet zo sterk zijn. maar ze is er natuurlijk ook. Turken en Marokkanen komen van inteelt culturen op het platteland, en zullen meer zorg nodig hebben. Ze komen uit culturen met een slechte schoolcultuur.
    Dat de kosten van zorg, onderwijs, en het justitiële apparaat aanzienlijk tot sterk zijn gestegen, is dus helmaal niet verwonderlijk: de belasting is toegenomen. Door de allochtone immigratie. Maar natuurlijk is er in het SCP met geen woord gerept over dit aspect. Het gaat namelijk over miljarden. Op jaarbasis. Ergens tussen de tien en dertig miljard.
    Een enkel voorbeeldje van hoe dat werkt:


Uit: De Volkskrant, 25-01-2012, van verslaggeefster Maartje Bakker

Op 's lands beste mbo-school heeft God het laatste woord

Wie naar de beste mbo-school van het land wil, moet Gods woord onderschrijven. Hij of zij gaat ermee akkoord dat kleding en haardracht zodanig zijn dat het Bijbelse onderscheid tussen man en vrouw wordt bewaard. En dat waarachtige wedergeboorte mogelijk is - het is een kerntaak van het personeel om scholieren daar met ernst en liefde op te wijzen.
    Daar tekenen de scholieren van het reformatorische Hoornbeeck College voor. Hun school, met vestigingen in Amersfoort, Kampen, Goes, Apeldoorn en Rotterdam, krijgt de beste beoordeling in de Keuzegids mbo-studies 2012 die vandaag verschijnt. Vooral opleidingen in de zorg en het onderwijs blinken uit.
    De keuzegids rangschikt alle Nederlandse mbo-opleidingen. Gelet wordt onder meer op de uitval, of er goede docenten en lessen zijn, of de beoordelingen eerlijk en duidelijk zijn en of de stage leerzaam is.
    De minder godvruchtige leerlingen kunnen het best terecht in het zuiden van het land: in het Tilburgse roc De Rooi Pannen of het Koning Willem I College in Den Bosch. Onderaan de ranglijst bungelen voornamelijk randstedelijke roc's, met als hekkensluiter het roc Flevoland.   ...


Red.:   De randstedelijke roc's zijn degene die, zoals bekend, helemaal vol zitten met allochtonen. dan komen er speciale programma's om die achterstanden te repareren. En die programma's kosten geld. Tezamen met al die andere zaken die extra kosten voor de overheid veroorzaken. Die miljarden die verdwenen lijken.
   En nog een voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 04-02-2012, door Aimée Kiene en Anneke Stoffelen

Naoufel drijft iedereen tot waanzin

Zo'n 1.600 jongeren zitten in de gesloten jeugdzorg. Naoufel (17) was vier jaar lang een van hen. Zijn leven is nog steeds een puinhoop. 'Ik trek me handen effe van je af. Je luistert toch niet.'

Onderuit gezakt hangt Naoufel in zijn stoel. 'Je verveelt je dus te pletter', stelt gezinsvoogd Sophie Mulder droog vast. Naoufel: 'Ja, ik doe niks, ik loop de hele dag de stad door, maar er is geen baan te krijgen. En ik ben totaal niet kritisch, ik heb zelfs gesolliciteerd bij McDonald's. Maar ik ga niet bij een bouwmarkt zitten werken, ofzo. Ik heb een opleiding in een heel andere richting.'
    Naoufel is pas 17 jaar, maar zijn leven is een puinhoop. Geen school, geen werk, en met het zoeken van een eigen kamer lukt het ook allemaal niet. 'Ik wil geen gedeelde douche of keuken, dat wordt een teringzooi als de neten. En dan ga ik schreeuwen.'
    Schreeuwen doet Naoufel wel vaker. En erger soms. Hij heeft net nog een taakstraf uitgediend, nadat hij een andere jongen een gebroken kaak had geslagen. Moest hij maaltijden rondbrengen in een bejaardentehuis. 'Dat vond ik eigenlijk nog best leuk.'
    Naoufel is het type jongen waar jeugdzorg maar moeilijk raad mee weet: nauwelijks beïnvloedbaar, een laag ontwikkeld geweten. Het soort waarvan hulpverleners weten dat ze pas afkoelen tegen hun 30ste, als ze een vrouw vinden, kinderen krijgen. Niet dat er niks is geprobeerd. Vanaf zijn 12de is Naoufel behandeld in verschillende instellingen in de gesloten jeugdzorg. Maar geholpen heeft het vooralsnog allemaal weinig.   ...


Red.:   En gekost heel veel ...
    Nog een put die bodemloos blijkt en die men vergeefs probeert te dempen:


Uit: De Volkskrant, 16-02-2012, van verslaggever Robin Gerrits

Beleid stagneert tegen voortijdig schoolverlaten

De doelstelling om in 2016 jaarlijks nog maar 25 duizend jongeren te hebben die zonder diploma van school gaan, is met de huidige aanpak van schooluitval niet haalbaar. Minister Van Bijsterveldt van Onderwijs bepleit daarom extra inspanningen van gemeenten, scholen en ouders.
    Het aantal voortijdige schoolverlaters (vsv'ers) daalt wel gestaag. Cijfers tonen aan dat het aantal is gezakt tot 38.600. De afname wordt wel elk jaar kleiner: het afgelopen jaar daalde het aantal vsv'ers met 1.300.   ...
    Achtereenvolgende kabinetten hebben zich ten doel gesteld de uitval te verminderen van 71 duizend jongeren in 2002 tot 35 duizend in dit jaar. Vooral de eerste jaren daalde het cijfer snel, maar langzamerhand is men bij de 'harde kern' aangekomen; jongeren die vaak met veel (sociale) problemen tegelijk kampen.   ...


Red.:   Voornaamste vorm van sociale achterstand: het allochtoon-zijn. Kijk maar hier:

  Voortijdig schoolverlaten is vooral een probleem van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In het voortgezet onderwijs verlaat slechts 1 procent de school zonder diploma, zegt het ministerie van Onderwijs.

Het mbo waar de allochtonen domineren.
     En weer terug naar de echte cultuurverrijkers:


Uit: De Volkskrant, 12-03-2012, van verslaggeefster Elsbeth Stoker

Justitie: jonge crimineel onder dwang behandelen

Tussentitel: 'Zo'n jongen kan je alleen zo tot een nieuw leven dwingen'

Notoire jonge criminelen moeten desnoods onder dwang worden behandeld. Het Openbaar Ministerie wil deze nieuwe veelplegers daarom in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) kunnen plaatsen.
    Deze oproep deed OM-baas Herman Bolhaar zaterdag in dagblad Het Parool. De ISD wordt nu nog voornamelijk gebruikt voor de 'klassieke' veelpleger, veelal verslaafden die herhaaldelijk kleine vergrijpen plegen. ...


Red.:    Hoe zou het nu toch komen dat de overheid niet meer "levert", terwijl er zo veel miljarden extra in gaan (opmerking van het SCP). Overigens: ook hier stond natuurlijk de allochtone afkomst niet bij ...
    Een kleine specificatie van de kosten in het onderwijs:


Uit: De Volkskrant, 02-04-2012, door Jan Bouwens, hoogleraar accounting aan de Universiteit van Tilburg.

Stel het hbo en het mbo onder curatele

Sinds het competentiegericht onderwijs in 2004 is ingevoerd, hebben besturen zich niet op de inhoud, maar op de vorm gestort. Dramatische ingrepen zijn nodig.

Tussentitel: Hoe moet een allochtoon zijn carrière beginnen als het mbo hem niet leert wanneer hij de of het moet gebruiken?

Het hbo en het mbo zijn beide aan een dramatische redesign toe. Dat kan alleen als de scholen uit die sector onder curatele worden geplaatst.
    Sinds 2004 hebben hogescholen en roc's onder leiding van de HBO-raad en de MBO Raad massaal het zogenaamde competentiegericht onderwijs ingevoerd. ...
    ... Verder zullen we zien dat het nodig is studenten die met onvoldoende rekenkennis en kennis van het Nederlands het hbo en mbo binnenkomen een schakeljaar moeten ondergaan. Dat is niet discriminerend, het is emanciperend!   ...


Red.:    Een extra jaar - ga dat maar verder narekenen ...
    Een lokaal berichtje:

 
Van: www.omroepwest.nl, 14-04-2012. uitleg of detail

Den Haag: Meer dan 50% allochtone inwoners

Voor het eerst in de geschiedenis zijn er meer allochtone dan autochtone inwoners in Den Haag. Het aantal inwoners van Nederlandse afkomst is dit jaar tot onder de 50 procent gezakt.


Volgens de gemeentelijke bevolkingsprognose zal het aantal autochtone Hagenaars tot 2020 zelfs dalen met 15.000.
    Tot die tijd zullen er naar schatting 30.000 allochtone inwoners bijkomen in Den Haag.   ...


Red.:   Wat natuurlijk verschillende gevolgen heeft, waaronder dit:


Uit: De Volkskrant, 18-04-2012, van verslaggever Bart Dirks

Stad Den Haag in de rode cijfers

... Den Haag heeft het jaar 2011 afgesloten met een tekort van 4,4 miljoen euro.
    'Het was een lastig jaar', zei wethouder Dekker woensdag bij de presentatie van de jaarrekening 2011. 'En dit jaar is ook weer ongelofelijk spannend.' ...


Red.:   En wat was de oorzaak daarvan:

  In 2011 had de stad erop gerekend dat het aantal bijstandsuitkeringen zou afnemen, maar in plaats daarvan was er sprake van een stijging van 18.703 naar 19.326 uitkeringen. Dat betekende een tegenvaller van 44 miljoen euro.

Tja, meer allochtonen ...
    Ach, we hebben de miljarden al gehad, maar hier is nog een kwartje:

Uit: De Volkskrant, 06-08-2012, van verslaggeefster Irene de Pous

Meer zomerscholen voor achterstandsleerlingen


Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt wil dat er in het hele land meer zomerscholen komen. Daar kunnen kinderen met een taal- of rekenachterstand bijgespijkerd worden tijdens de schoolvakantie.
    Van Bijsterveldt heeft met de 37 grootste gemeenten afgesproken het aantal zomerscholen op te schroeven van dertig dit jaar naar ten minste 131 volgend jaar. Voor het bestrijden van onderwijsachterstanden stelt het ministerie in 2013 95 miljoen euro extra beschikbaar.    ...
    Een groot deel van het extra geld van het ministerie -57 miljoen euro - gaat naar de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Het komt boven op een jaarlijks budget van 261 miljoen voor gemeenten met onderwijsachterstanden.    ...


Red.:    Grappig hè, dat 'gemeenten met onderwijsachterstanden' ...  Net zoiets als "huizen met hoofdpijn".
    In Cultuur, analogie, sociaal vertrouwen uitleg of detail  zijn een aantal voorbeelden genoemd van hoe allochtonen sociale voorzieningen uitwonen door daar een overbelasting op te veroorzaken - een natuurlijk gevolg van massamigratie van mensen met enorme sociale achterstanden: die komen achter aan de maatschappelijke trein te hangen, en remmen die, en doen dus ook enorme hoeveelheden energie, dat wil hier zeggen: enorme hoeveelheden geld en moeite, verdwijnen. Hier een illustratie van de bedragen die ermee gemoeid zijn. Eerst de zaak zelf:


Uit: De Volkskrant, 03-10-2012, van verslaggever Pieter Smit

'Ik begin later ook een gezinshuis'

Sociaal hulpverleners Mirjam en Lucas zegden hun werk op om thuis te zorgen voor zes uithuisgeplaatste en hun drie eigen kinderen. Het pleeggezin met professionals is in opkomst.


Fotobijschrift:  De bewoners van ValBiDam, (een samenvoeging van de eerste letters van de eigen kinderen van Mirjam en Lucas). Boven: Shivanie en Damiaan. Op de middelste rij: stagiaire Angela, Mirjam, Lucas, Bibelot, Valentijn en een jonge bewoner die anoniem wil blijven. Onder: Ritesh en Jouad. Sagar en Cornée staan niet op de foto. (Foto: Guus Dubbelman)


Red.:    Trek de eigen kinderen er vanaf, en je houdt over: Shivanie, een onbekende allochtoon (vermoedelijk een creool, gezien de muts), Ritesh, Jouad, Sagar en Cornée. Totaal aantal opgevangen kinderen: zes. Aantal allochtonen, zie ook de foto: vijf.
    Nu over de kosten:


De Volkskrant, 06-10-2012, ingezonden brief van Louis van Kessel, Wageningen

Gezinshuis

Tot mijn verbazing las ik de reportage over gezinshuis ValBiDam (Binnenland, 3 oktober). Er verblijven zes pleegkinderen. Voor elk van hen betaalt de provincie 3.500 euro per maand. Omgerekend in totaal 252.000 euro per jaar. ...
    Nu kost een kind volgens het Nibud per maand ongeveer 400 euro, alles inclusief. Per jaar dus 4.800 euro. ...


Red.:    Stel dat door de allochtone instroom er vijfduizend extra van dit soort gevallen zijn. Dan komen hier al ruim boven in de één miljard. Extra.
    Weer een post die in de miljarden gaat lopen:


Uit: De Volkskrant, 11-12-2012, door Janny Groen

Nee, alzheimer is geen straf van Allah

Het aantal dementerende ouderen van Marokkaanse of Turkse komaf neemt snel toe. De onbekendheid met dementie is in allochtone kring groot. Zo leeft er de mythe dat je alzheimer kunt uitbannen door je baby kaal te scheren.

...
Tussentitel:
Aantal allochtonen met dementie stijgt vijf keer zo snel

Volgens onderzoek van Alzheimer Nederland stijgt het aantal allochtonen met dementie de komende jaren vijf keer zo snel als het aantal autochtonen met die ziekte. Ruim 250 duizend Nederlanders zijn nu gediagnosticeerd met dementie, onder wie naar schatting 13 duizend allochtonen (6 procent). In 2020 zal het allochtone aandeel zijn opgelopen tot 11 procent (30 duizend patiënten).
    Leeftijd is de belangrijkste factor. De eerste generatie niet-westerse migranten die in de jaren zestig en zeventig naar Nederland kwam, begint te vergrijzen. Die doelgroep krijgt ook vaker dementie. Dit komt doordat risicofactoren als hart- en vaatziekten en diabetes drie keer zoveel voorkomen bij allochtonen. Dit hangt weer samen met een relatief ongezond eetpatroon en een minder gezond arbeidsverleden. Ruim 31 procent van de Marokkanen en 28 procent van de Turken kampt bijvoorbeeld met diabetes, tegenover 10 procent van de autochtone ouderen. ...


Red.:    Die hart- en vaatziekten en diabetes kosten natuurlijk al honderden miljoenen tot mogelijkerwijs in de miljarden - hoeveel is duister. Voor die dementie gaan ze nog niet naar de zorg. Zodra dat gebeurt, zijn we weer vele miljarden per jaar armer.
    En een nog grotere post:


Uit: Telegraaf.nl, 17-12-2012. uitleg of detail

Veiligheid kost 774 euro per Nederlander

In Nederland is vorig jaar 13 miljard euro uitgegeven voor de bestrijding van criminaliteit, verloedering en overlast. Dat komt neer op 774 euro per persoon, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


De uitgaven aan veiligheid zijn na een jarenlange stijging in 2010 en 2011 nauwelijks meer toegenomen. ...
    Uit de cijfers van het CBS is gebleken dat in 2011 bijna 9 miljard werd uitgegeven aan preventie en opsporing. ...


Red.:   Middels alom bekend is dat iets van tweederde en meer van de criminaliteit gepleegd wordt door allochtonen uitleg of detail . Laten we een zekere hoeveelheid basiskosten nemen, en de helft van het bedrag specifiek toeschrijven aal die allochtone criminelen. Dan kost de allochtone immigratie alleen wat betreft het aspect veiligheid ons iets van 5 tot 6 miljard euro. Per jaar. Vijf tot zes miljard euro. Die we onmiddellijk zouden kunnen gaan besparen door remigratie.
    Overigens is dit bericht niet te vinden in de Volkskrant.
    En het volgende werd er als afzonderlijk bericht zorgvuldig uit gehouden:


Uit: De Volkskrant, 28-01-2013, van verslaggever Marcel van Lieshout

Trots op 'ergste stukje Nederland'

Er moet veel gebeuren om Rotterdam-Zuid, met zijn opstapeling van sociale problemen, er bovenop te helpen. In Ahoy mag zelfs de burgemeester van Amsterdam erover meepraten.


Dat Marco Pastors, tot voor kort hét gezicht van Leefbaar Rotterdam, weinig op heeft met omfloerste bewoordingen, is bekend. Zaterdag in Ahoy maakt hij, de directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), een niet bijster gelukkige entree tijdens de bijeenkomst Duizend op Zuid, waarop de toekomst van 'Zuid' ter discussie staat.
    Duizend bewoners van wijken 'op Zuid' trotseerden sneeuwbuien om op de vrije zaterdag mee te praten over de problemen in hun wijken, als Pastors hun voorhoudt dat ze in 'het slechtste deel van Nederland' wonen. Hier spreekt behalve de directeur en oud-politicus ook de ervaringsdeskundige: Pastors is zelf van 'op Zuid'.    ...
    Twee jaar geleden is Rotterdam-Zuid (200 duizend inwoners) officieel tot nationaal probleemgebied bestempeld. Nergens in Nederland heeft de opeenstapeling van problemen zulke vormen aangenomen, zeker niet getalsmatig. Verkrotting en criminaliteit tasten de leefbaarheid aan. Werkloosheid en schooluitval zijn er drie keer zo hoog als het landelijk gemiddelde.
    Voor Zuid is daarom een heus 'Nationaal Programma' in het leven geroepen. Extra investeringen van rijksoverheid en gemeente moeten dit deel van Rotterdam in twintig jaar tijd een metamorfose bezorgen, en burgemeester Ahmed Aboutaleb beklemtoont zaterdag nog maar eens dat nog miljarden nodig zullen blijken om Zuid erbovenop te helpen. ...


Red.:   Miljarden ...
    Schrijvende maart 2013, is er in nederland sprake van een sterke stijign van de werkloosheid. een piek. In het zovelste artikle over dit onderwerp staat een grafiek van het verloop van de werkloosheid over meer dan honderd jaar. Een zeer opmerkelijke grafiek:


Uit: De Volkskrant, 22-03-2013, door Nanda Troost

Werkloosheid op absoluut record

Met 613 duizend mensen zaten in Nederland nog nooit zoveel mensen zonder baan. In percentages ziet het beeld er anders uit.


613 duizend...
De werkloosheid is tot een recordhoogte gestegen. Vorige maand zaten er 613 duizend mensen zonder baan, tegen 592 duizend in januari. Dat was al een aantal dat alleen in de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog werd overtroffen: in 1935 was het aantal werklozen opgelopen tot 594duizend.
    Dat blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend heeft gemaakt. ...


Red.:   Duidelijk zichtbaar is een basisniveau, en twee sterke pieken: de crisis van de dertiger jaren, en de crisis van de jaren tachtig. De economische factoren. Haal die economische factoren eruit, en je zit met een basistrend die ligt stijgt van de jaren1800 tot 1850, en daarna langdurig vrijwel constant is. Dan gaat het stijgen in de jaren zeventig. Minder dramatisch dan bij een economische crisis, maar toch wel vrij sterk. Op een termijn van ongeveer dertig tot veertig jaar. Van de jaren 70 tot ergens voorbij 2000. En dit is dus niet economisch, maar wel sociologisch. En welk belangrijke sociologische verschijnsel was nieuw en optredende in die jaren? Inderdaad: de allochtone massa-immigratie.
    Eerst was er de komst van die 75 duizend gastarbeiders. Die werkten gemiddeld ongeveer 10 tot 15jaar, en werden daarna werkloos. De rest werd er met de crisis van de jaren tachtig uitgegooid. Dat is de allereerste extra stijging. Maar inmiddels begonnen was toe al de kettingmigratie van kansarmen en kanslozen. En dat is doorgegaan tot in de jaren 2000, toen er meer barrières werden opgeworpen.  In getallen: van nul tot ongeveer 200 duizend in de jaren 70 tot 80, en daarna doorstijgende naar 300. Extra boven het constante basisniveau. Laten het afronden tot 250 duizend gedurende veertig jaar. Dat makt een mooie tien miljoen manjaren. En neem de kosten van een mens gedurende een jaar op 20 duizend euro - zeer laag geschat, dus. Dat levert de fraaie som van 200 miljard. Over veertig jaar, weliswaar, maar toch: 200 miljard. Een bedrag in de ordegrootte van de huidige Nederlandse staatschuld.
    De allochtone immigranten hebben onze collectieve spaarpot leeggevreten. En ze haten ons nog op de koop toe uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail .
    En kijk er eens ... Nog meer bewijs:


Uit:
Volkskrant.nl, 04-04-2013, ANP, redactie

Nederlandse migranten sturen miljarden naar huis

Migranten sturen jaarlijks zeker 8 miljard euro vanuit Nederland naar hun land van herkomst. Dat meldde donderdag De Nederlandsche Bank (DNB). Het gaat om officiële cijfers van de Wereldbank. Waarschijnlijk is dat bedrag echter veel hoger, omdat er ook een onbekend bedrag via informele kanalen wordt gestuurd.
    Uit een onderzoek van DNB onder 1600 migranten blijkt dat mensen regelmatig geld meegeven aan familie of kennissen die naar het land van herkomst afreizen. Ook nemen mensen zelf geld mee tijdens vakanties of pinnen ze bedragen op de plek van aankomst. Daardoor is de grootte van de geldstromen niet precies in te schatten.    ...


Red.:   Nederland wordt gebrandschat door deze lieden. En om deze reden worden in 2013 de sociale voorzieningen afgebroken. Voor de Nederlanders. Het is een ware sprinkhanenplaag.
    Weer een getal - dit keer van de bijstand:


Uit: De Volkskrant, 25-06-2013, van verslaggever Gijs Herderscheê

Kabinet: maand wachttijd voor bijstand

...   
De aanscherping van de bijstand is een gevolg van het regeerakkoord. Een pakket maatregelen waarvan de vier weken wachttijd onderdeel is, moet in totaal 95 miljoen euro opleveren. Met de bijstand is jaarlijks ruim 5,3 miljard euro gemoeid. Ruim 365 duizend mensen krijgen bijstand.    ...


Red.:   Minimaal de helft hiervan is allochtonen (en asielzoekers en dergelijke). Op te tellen bij de kosten van de allochtone immigratie : minimaal 2,5 miljard.
    Allochtonenwijkaanpak:


Uit: De Volkskrant, 30-07-2013, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Planbureau: aanpak van Vogelaarwijken mislukt

De vijf jaar geleden met veel bombarie door het kabinet-Balkenende IV aangekondigde speciale aanpak van de veertig slechtste wijken in Nederland, de 'Vogelaarwijken', heeft geen meetbaar resultaat opgeleverd. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn rapport Werk aan de Wijk dat vandaag verschijnt. .
    In vier jaar tijd is ongeveer 1 miljard euro geïnvesteerd in de probleemwijken, voornamelijk door de woningcorporaties.


Red.:   Hoeps, weer een miljard. En weer voornamelijk van de huurders dus de lage inkomens.
    Een erkenning zonder dat men het beseft:


Uit: De Volkskrant, 31-08-2013, van verslaggeefster Nanda Troost

Beroep op bijstand neemt sneller toe

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering loopt door de aanhoudende economische crisis sneller op. ...
    'Het gaat al een tijdje beroerd op de arbeidsmarkt en dat zien we nu ook terug in deze cijfers', zegt Senne Janssen van het CBS. In de bijstand belanden nu vooral werklozen van wie het recht op WW 'op' is en jongeren die nog geen recht op WW hebben, omdat ze nog niet hebben gewerkt. Een nieuwe groep bestaat uit een kleine duizend 65-plussers die in de bijstand zijn beland doordat sinds dit jaar de AOW-leeftijd is opgeschoven naar 65 jaar en één maand. Traditioneel vormen alleenstaande moeders een grote groep.    ...


Red.:   En even traditioneel zijn dit voor het overgrote deel creoolse immigranten.
    Weer een bedrag:


Uit: De Volkskrant, 13-09-2013, van verslaggeefster Marjan van den Berg

'Etniciteit leerlingen moet wel worden meegewogen'


Tussentitel: Onderwijsraad: geld komt verkeerd terecht door taboe op achtergrond

Om te beoordelen of een kind een achterstandsleerling is, moet wel degelijk worden gekeken naar de etniciteit van de ouders. Zeven jaar geleden werd juist besloten dat afkomst geen criterium meer mocht zijn. Het opleidingsniveau van ouders zou volstaan. ...
    Volgens de Onderwijsraad zijn twee factoren doorslaggevend voor de achterblijvende resultaten van deze leerlingen: etniciteit en opleidingsniveau van de ouders. ...
    De problematiek van achterstandsleerlingen is hardnekkig, schrijft de Onderwijsraad. Onderzoek laat zien dat allochtone leerlingen in ruim 15 jaar een inhaalslag hebben gemaakt, maar niettemin nog steeds lager scoren. Autochtone leerlingen met een achterstand zijn amper vooruit gegaan.
    Het gaat om ongeveer 40 duizend kinderen in de voorschoolse educatie, 190 duizend basisschoolleerlingen en 80 duizend leerlingen in het voortgezet onderwijs. In 2012 gaf het Rijk ongeveer 730 miljoen euro uit aan bestrijding van achterstanden in de voorschoolse educatie en in het primair onderwijs.    ...


Red.:   En voor dat het voor de allochtonen van belang werd, werd er niets extra gedaan voor kinderen van lageropgeleiden, dus dat bedrag komt voor zijn volle pond voor rekening van de allochtonen. Dat "ouderlijk opleidingsniveau" was nooit meer dan een doekje voor het bloeden. Het etnische bloeden.
    Weer wat cijfers, en wel uit de best mogelijke kringen:


Uit: De Volkskrant, 19-12-2013, door Henk Müller, opinieredacteur van de Volkskrant

Twistgesprek | Henk Müller met Evelien van Roemburg

'Ik heb de cijfers mee, niet de sentimenten'

Nederland is een immigratieland. Migranten zijn een aanwinst voor de samenleving. Of veroorzaken ze vooral problemen?

Evelien van Roemburg is promovenda en docent International Refugee Law(UvA). Daarnaast is ze gemeenteraadslid voor GroenLinks. Ze studeerde rechten en politicologie in Amsterdam en New York.


Woensdag was het de VN-Internationale Dag van de Migrant. Een feestdag?
'Dat zou het wel moeten zijn. Migratie is een onderdeel van de menselijke natuur. ...


Red.:   Nou, meer pro-immigranten kan je het niet krijgen. En hier zijn de cijfers:
  'Uit cijfers van De Nederlandsche Bank blijkt dat migranten jaarlijks 8 miljard euro vanuit Nederland naar hun thuisland sturen.

En om het nog wat duidelijker te maken, voegt ze er dit nog aan toe - merk van tevoren al op: dit gaat over simpele economische transacties met een credit- oftewel winst- en debet- oftewel verlies-kant:
  Dat komt hun familie ten goede, maar zorgt ook voor economische ontwikkeling daar.

Oftewel: die 8 miljard komt de economie in het buitenland ten goede, en dus de economie in Nederland ten slechte.
    Deze voorstelling van zaken is voorbij het punt van bijna-misdadig.
    Cijfers uit het buitenland:


Uit: De Volkskrant, 12-08-2014, Reuters

Gastvrijheid voor asielzoekers drukt zwaar op de overheidsbegroting


De toestroom van asielzoekers drukt steeds zwaarder op de Zweedse begroting. Dat heeft de minister van Financiën Anders Borg maandag gezegd. ... Dit jaar is met de opvang en integratie van asielzoekers een bedrag van circa acht miljard euro gemoeid. ... Andere overheidsuitgaven moeten daardoor omlaag.


Red.:   Maar de asielzoekers in Zweden hebben zich dan ook uiterst dankbaar betoond: min 2103 hebben ze de Zweedse binnensteden platgebrand. Overigens liggen de werkelijke kosten vermoedelijk op zoiets als het dubbele, want de Zweden zijn nog vele politiek-correcter dan de Nederlanders.
    Weer zo'n nog niet ingevulde kostenpost waarover door een pleidooi voor steun wat meer over bekend wordt:


Uit: De Volkskrant, 19-08-2015, ingezonden brief van Jean-Paul Selten, psychiater en hoogleraar sociale uitsluiting en psychische stoornissen, Universiteit Maastricht, en Fabian Termorshuizen, epidemioloog

Eritreeërs

In Nijmegen strijdt men over de vraag wat beter is: honderd jonge Eritrese vluchtelingen samen huisvesten in een voormalig studentencomplex of hen verspreiden over stad en land om de integratie in de Nederlandse samenleving te bevorderen. ... Migranten in een wijk met veel mensen uit de eigen etnische groep (bijvoorbeeld Surinamers in een wijk met veel Surinamers) hebben een veel lager risico op het ontwikkelen van een psychose en op het plegen van zelfmoord dan migranten in een wijk met weinig lotgenoten uit de eigen groep (zie recente publicaties in Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology).
    Wie denkt dat psychische stoornissen bij migranten zeldzaam zijn, moet maar eens een kijkje nemen op een psychiatrische opnameafdeling of de literatuur bestuderen. Wat de literatuur betreft: in Europa is het risico op het ontwikkelen van een psychotische stoornis voor migranten met een zwarte huidskleur vijf keer hoger dan voor blanke autochtonen.


Red.:   Nou, ga maar aan het rekenen. Een hint: ook bij criminaliteit ligt de factor op rond de 5 op 1 uitleg of detail , en op de totale criminaliteit dragen de allochtonen voor ongeveer 80 procent bij. Dus vandaar die zo dramatisch stijgende kosten van de psychiatrische hulpverlening, waarover bericht werd zonder de allochtone bijdrage te vermelden. En was hier de Wajong al vermeld? O ja.
    En hier een ruwe schattingen van de betrokken bedragen:


Uit: De Volkskrant, 12-09-2015, door Gijs Herderscheê, Gerard Reijn

Actie, en liefst niet alleen vandaag

Waar gaat het precies om?
De leuze waarmee de FNV vandaag het Amsterdamse Westerpark vol probeert te krijgen, suggereert dat 'de' zorg ten onder dreigt te gaan. Dat is natuurlijk overdreven, maar overdrijving hoort bij actievoeren.

Hoe groot is de bezuiniging op de langdurige zorg?
Volgens de FNV gaat het om 3 miljard euro.
    Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport houdt het erop dat er niet is 'bezuinigd', maar wel 'bespaard'. 'In 2017 geven we aan deze zorg evenveel uit als in 2013', legt een woordvoerder uit. Even veel geld, maar de vraag naar zorg neemt steeds toe. Door de vergrijzing bijvoorbeeld. En ook de vraag in de jeugd-GGZ is geëxplodeerd.
    De uitgespaarde groei bedraagt méér dan 3 miljard euro. ...
    Het ministerie erkent dat er op één zorgpost wel echt is bezuinigd: de huishoudelijke hulp. Daarvoor is het budget met 35 procent ingekrompen en die krimp loopt nog op tot 40 procent in 2017.    ...


Red.:   Juist ja ... De kosten voor de jeugd-GGZ zijn geëxplodeerd en op de thuishulp is 3 miljard bezuinigd en volgens het minsterie is het netto-effect nul. Dus die 3 miljard is verschoven van thuishulp naar jeugd-GGZ. Van autochtone blanke bejaarden van de gekleurde, allochtone zwakzinnigen. Van ouderdom naar inteelt.
    En daar kan je natuurlijk soortelijke of hogere bedragen bij denken voor de rest van de allochtone bevolking, de meerderheid. Zie al die schommelende dwergen in zwarte wikkels. Vele miljarden dus, mogelijk als totaal gaande richting de 10 miljard.
    Wat klein geld. Zwartijden is en zwarte hobby. Hier iets over de kleine kas van dit proces - deel 1:


Uit: Volkskrant.nl, 20-12-2015, door Tjerk Gualthérie van Weezel

Chippoortjes leveren NS extra inkomsten op

NS verkoopt dagelijks 24 duizend extra 'treinkaartjes' dankzij de chippoortjes die inmiddels op vijftig stations staan. Op stations waar de poortjes staan, wordt ongeveer 2 procent vaker ingecheckt, concludeert NS op basis van eigen onderzoek.

'Het gaat vooral om reizigers die op uitgaansavonden een paar haltes verderop moeten zijn', zegt de woordvoerder van NS. ...


Red.:   In de grote steden van en naar de multiculturele wijken. En natuurlijk dan ook hier:


Uit: De Volkskrant, 31-12-2015, van verslaggever Marcel van Lieshout

RET speelt door aanpak zwartrijders straks quitte

Poortjes maken subsidie overbodig

Het gaat zo goed met de groei van het aantal tram- en metroreizigers dat het Rotterdamse ov-bedrijf RET in 2017 geen subsidie meer nodig heeft voor de exploitatie van dat vervoer. Ook de succesvolle aanpak van zwartrijders brengt zoveel meer geld op dat de overheidssteun kan worden afgebouwd.    ...


Red.:   Hilarisch waren de beelden van de NOS Journaal-reportage over het sluiten van de poortjes in Rotterdam, waarin zichtbaar was dat achter de rug van de journalist een jongeman over de poortjes sprong. Het werd niet verder in detail teruggespoeld omdat iedereen met enig onderscheidingsvermogen en een blik voor motoriek onmiddlijk kon zien dat de dader een zwarte was.
    Nog meer bijstandscijfertjes:


Uit: GeenStijl.nl, 31-05-2016, door Van Rossem uitleg of detail

Oei. Apothekers uit Aleppo allemaal in de bijstandHet mooie van onze verzorgingsstaat is dat je helemaal niks hoeft te doen om toch overal recht op te hebben. OK, voor je pensioen moet je wat jaartjes werk achter de kolenschoppen hebben. En WW krijg je alleen als je werkloosheid impliceert dat je eerst wel werk hád. Maar bijstand is gratis. Ook voor mensen uit Eldersstan en Verweggië die hier al dan niet bij toeval zijn verzeild. ... Het CBS meet en weet: "In 2015 kwamen er per saldo ruim 15 duizend bijstandsontvangers bij, van wie ruim 10 duizend geboren waren in Syrië." En ook: "Van de Syriërs die in de periode 2013-2015 in de bevolking zijn ingeschreven, ontvangt nu ongeveer drie kwart bijstand." Hee. Geen werk voor al die nieuwe arbeidskrachten? Nou moe! Het CBS probeert haar eigen persbericht nog wel van een sociaaldemocratisch suikerlaagje te voorzien: "De komst van asielzoekers naar Nederland is nu ook zichtbaar in de bijstandscijfers, al gaat het om een kleine minderheid van het totaal aantal bijstandsontvangers." (Het totaal is bijna een half miljoen.) Oh. OK. Jammer voor het CBS dat oudere cijfers daarbij aantonen dat huidige plus voormalige asielzoekers alsnog een groot deel van de gratis cake tot zich nemen in Neejohneemmaarmeeland. Zie grafiek onder & CBS. ...Red.:   Afijn, rekent u zelf de nettogetalletjes maar uit. Het is is in ieder geval genoeg om weer vele tienduizenden Hollandse bejaarden uit hun verzorgingshuizen te verjagen en psychiatrische patiënten op straat te schoppen ...
    En daar is weer een grote post:


Uit: De Volkskrant, 29-09-2016, van verslaggefster Ianthe Sahadat

Migranten op leeftijd zijn opvallend vaak dement

Ouderen met een Marokkaanse, Turkse of Hindoestaanse achtergrond zijn drie tot vier keer vaker dement dan Nederlandse leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit onderzoek van neuropsycholoog Özgül Uysal-Bozkir, die donderdag promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.
    De groep migranten die in de jaren zestig (als gastarbeider of uit de koloniën) naar Nederland kwam, is inmiddels op leeftijd. Het onderzoek van Uysal-Bozkir onder 2.254 ouderen toont voor het eerst aan dat oudere migranten kwetsbaarder zijn voor dementie dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Ook hebben zij vaker last van eenzaamheid en depressieve klachten.
    De kwetsbaarheid van migranten komt voort uit een waaier aan factoren, zegt Uysal-Bozkir. 'Sociaal-economische status speelt een rol bij dementie en oudere migranten hebben het vaak niet breed.' Ook hebben mensen met hart- en vaataandoeningen of diabetes een verhoogd risico op dementie. Deze aandoeningen komen (onder meer door genetische aanleg) vaker voor bij migranten van Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse afkomst.    ...


Red.:   Door eeuwenlang uithuwijken, inteeltneigingen, enzovoort.
    En dat is weer een post van miljarden.

Er was een weer eens een bericht uit de realiteit over de "apothekers uit Aleppo", wat voor Elsevier aanleiding was voor een hernieuwd overzicht (elsevier.nl, 22-06-2017, door Syp Wynia uitleg of detail ):

  Zo ‘succesvol’ zijn de Syriërs die naar Nederland kwamen

Het aantal Syrische asielzoekers is verdubbeld, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag. Vooralsnog zorgen de Syriërs dus allerminst voor de trendbreuk die al die BN’ers Nederland twee jaar geleden voorspiegelden. Is dat een verrassing? Nee, schrijft Syp Wynia.
    Weet u nog? Syrische en andere asielzoekers die een kleine twee jaar geleden massaler dan ooit tevoren naar Nederland kwamen zouden een verrijking van Nederland zijn, ook in economisch opzicht.

Wat dus op GeenStijl aanleiding was voor die honende terminologie van "apothers uit Aleppo". Omdat de media, met name de Joods-gedomineerde ( "Moslims zijn de nieuwe Joden") NPO uitleg of detail , voortdurend hadden over "apothekers" (de werkelijkheid op zijn best: drogisten) en andere hoger opgeleiden.
  Topambtenaren zeiden het, Bekende Nederlanders (acteurs, cabaretiers en tv-presentatoren) en andere deskundigen wisten het zeker – deze asielinstroom was het beste dat Nederland in jaren was overkomen. De sleutel lag bij het opleidingsniveau van de Syriërs. Die waren over het algemeen hoog opgeleid en zouden snel aan het werk kunnen om Nederland een impuls te geven.

Gore leugens, natuurlijk: als het waar was, was Syrië een hoogontwikkeld en beschaafd land. Terwijl de dagelijkse beelden zeggen dat het een gebied is bewoond door agressieve relgieuze barbaren.
  De niet-westerse immigratie naar Nederland van de afgelopen halve eeuw wordt vaak opgehemeld omdat die Nederland diverser zou hebben gemaakt (‘wel 170 nationaliteiten!’) – alsof een diverser land per se een beter land zou zijn.    ...
    Ook toen al was de claim dat Nederland op de één of andere manier zou worden verrijkt door deze immigratie zo flinterdun, dat het natrekken er van tot taboe werd verklaard. Wiskundige en antropoloog Jan van de Beek promoveerde in 2010 op onderzoek naar het ‘waarom van het niet willen weten’: hoe en waarom er 40 jaar geen onderzoek was gedaan naar de economische effecten van de immigratie naar Nederland.

En eerder Pieter Lakeman (Binnen zonder kloppen uitleg of detail ), met allebei dezlefde uitkomsten: de kosten liggen in de miljarden. Wat men natuurlijk wel weet, en daarom reden is voor dit:
  Zelfs toen hij dat onderzoek deed werd Van de Beek door collega’s met de nek aangekeken: wilde hij misschien Geert Wilders in de kaart spelen ofzo?

Want dit zijn de uitkomsten:
  Nadat het kabinet Balkenende-Bos in 2009 had geweigerd om de kosten en baten van immigratie in kaart te brengen kwam weekblad Elsevier dat jaar als eerste met een berekening. Na aftrek van baten had de immigratie van niet-westerse immigranten in de voorgaande veertig jaar meer dan 200 miljard euro’s gekost. En alleen in het jaar 2009 al meer dan 12 miljard euro.

En:
  Zo was uit schaars onderzoek al duidelijk dat de asielzoekers die na de eeuwwisseling naar Nederland kwamen ook na vijftien jaar nog voor ongeveer de helft werkloos was en dat wie wel werkte vaak kleine, laagbetaalde parttime baantjes had. Dat de bijstand in Nederland inmiddels voor meer dan de helft wordt bevolkt door allochtonen komt mede door het falen van asielmigranten op de arbeidsmarkt.

Wat dus allemaal over het "verleden" gaat (natuurlijk zijn die kosten er nog steeds). Maar ook het "heden" gaat dezelfde kant op, natuurlijk:
  Tegen die achtergrond was er alle reden om uit te kijken naar de eerste cijfers over de asielstroom van de afgelopen paar jaar, die van de succesvolle Syriërs dus. Die zijn er nu, dankzij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Welnu: met de asielzoekers en hun nagereisde familieleden die in de jaren 2014, 2015 en de eerste helft van 2016 Nederland binnenkwamen –zo’n 92.000 – staat het er niet beter voor dan met eerdere cohorten asielzoekers, terwijl de Syriërs die met zoveel hoge verwachtingen werden bejegend daarvan toch het grootste deel uitmaakten.

Grappig, hè ...
  Vooralsnog zorgen de Syriërs dus allerminst voor de trendbreuk die al die BN’ers Nederland twee jaar geleden voorspiegelden. Is dat een verrassing? Nee.
    De Syriërs zijn namelijk helemaal niet zo hoog opgeleid. Hooguit een vijfde van de Syrische vluchtelingen bestaat uit hoog opgeleiden, waarbij aangetekend dat de waarde van de Syrische diploma’s geringer is dan de West-Europese. Daar komt bij dat emigratie, anders dan de migratieprofeten vaak willen zien, doorgaans verlies oplevert: verlies van sociaal kapitaal, van netwerken, van taalvaardigheid. Dat kan heel goed betekenen dat een laagopgeleide Afghaan sneller een eenvoudige baan heeft dan een Syrische architect die denkt een baan op eigen niveau te kunnen krijgen.

Ach jeee ...
  En de inburgering dan? Wie van buiten de Europese Unie of Turkije naar Nederland komt moet binnen drie jaar een inburgeringsexamen doen. De asielzoekers die in 2014 in Nederland een verblijfsvergunning kregen hadden op 1 oktober 2015 nog maar in 0,5 procent van de gevallen dat inburgeringsexamen gedaan.

Oftewel: alleen maar goed nieuws!

Wat aanvullende info komende direct van GeenStijl -  de taal is dus weinig "invoelend" (GeenStijl.nl, 04-07-2017, door Zentgraaff uitleg of detail ):
  Oh oh Den Haag. €7000 p.p. voor integratiewandelingen

Waarom migratie een slecht idee is een verzorgingsstaat: de staatsmoloch is zo inefficiënt dat de integratie verschrikkelijk veel meer kost dan ze oplevert. In tijden van robotisering en automatisering allerlei onopgeleid volk binnenhalen en dan doodknuffelen met woningen en handjevasthoudings op elke stap van het proces kan gewoon economisch niet goed gaan. Vertel dat maar eens aan de PvdA: in Den Haag trekt wethouder, vreselijke nepotist en lange arm van de Hindoestaanse subsidiemaffia Rabin Baldewsingh gewoon eventjes zeven miljoen uit voor de integratie van 1000 mensen. ...

Wat ten eerst natuurlijk evenzeer gaat helpen als de voorgaande pogingen, wnat het enige dat indruk maakt, is een "Werken of uitzetten"-beleid. En wat betreft de totale kosten: er zitten ergens in de 100 duizend van dit soort lieden in Den Haag alleen. En dat is voor Den Haag alleen 700 miljoen. Minimaal want wat doe je nou met een paar duizend euro met iemand die verkankerd is in de islam of de winti ...

En hier een al voorspelde trend (telegraaf.nl, 31-07-2017. uitleg of detail ):
  5000 ernstig psychiatrische patiënten meer

Het aantal patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening in Nederland is in een jaar tijd met 5000 gestegen tot ruim 220.000. De zorgkosten voor deze groep in totaal bedragen 4,7 miljard euro per jaar. ...

De al verwachte allochtone instroom. Voor een groot deel veroorzaakt door de allochtone inteelt, al gedurende de vele voorlopende eeuwen.


Naar Allochtonen problematiek , Allochtonen lijst  , Allochtonen overzicht  , of site home .