WERELD & DENKEN
 
 

Klassenstrijd: de vakbonden

30 okt.2008

Er zijn diverse afgeleiden van het anti-publieke-zaak denken binnen de wereld van de alfa-intellectuelen. Eén daarvan is de anti-vakbonden houding. Nu is een vakbond niet iets dat direct onder publieke zaak valt, maar de twee zaken hebben wel wat gemeen. Dat wat ze gemeen hebben is "grootschalige menselijke organisatie"- de staat organiseert de belangen van alle inwoners van het land als geheel, en een vakbond organiseert de belangen van de werknemers binnen een bepaald beroep of beroepen.
    Voor daar conclusies uit getrokken worden, moet er eerst aangetoond worden dat die anti-vakbonds houding bij alfa's inderdaad bestaat. Wat betreft het rechtse deel van het maatschappelijke spectrum behoeft dat geen bewijs - noem het woord vakbond in die kringen, en je krijgt kots over je schoenen.
    Wat betreft het linkse deel van het spectrum is dat bewijs wel nodig. Als representant van de linkse alfa's is natuurlijk weer de Volkskrant gekozen.  Een grondige aanpak zou een langere termijn bestrijken, maar hier zijn de gegevens uit 2008, waarin twee kwesties speelden: politie en onderwijs. Het gaat naast de feiten, vooral ook om de toon van de berichten. Denk weer aan die kots.
    Het eerste artikel heeft de toon van een objectief verslag. Toch wordt er een ernstige propagandaleugen in geuit:


Uit: De Volkskrant, 15-02-2008, van verslaggevers Jasper Karman en Elsbeth Stoker

Politie-cao | Agenten vinden ruim 10 procent meer loon onvoldoende

Negatieve reacties op loonbod Ter Horst

Toekomst conceptcao onzeker | Honderden boze reacties op internetfora.

Politieagenten reageren boos en teleurgesteld op het eindbod dat minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) woensdag heeft bekendgemaakt. De afdeling Gelderland-Zuid van politiebond NPB heeft het bod al naar de prullenbak verwezen.
    In de nacht van dinsdag op woensdag werd bekend dat de vier politiebonden na twee dagen intensief onderhandelen een principeakkoord hadden gesloten met bemiddelaar Doekle Terpstra.
    Volgens de concept-cao, die een looptijd heeft van drie jaar, krijgen de agenten ruim 10 procent loonsverhoging. Dat komt onder meer neer op een loonsverhoging van 3,5 procent vanaf februari 2008. Volgend jaar krijgen de agenten er nog eens 3,3 procent salaris bij. De loonsverhoging voor 2010 zal uitkomen rond de 3,25 procent. De precieze hoogte is afhankelijk van een nieuw loongebouw dat wordt ontwikkeld. Terpstra typeerde het akkoord als ‘het best denkbare’ compromis.   ...


Tussenstuk:
‘Waar zijn de ijzeren vakbondkerels ?’

Agent Dohmen: ‘Als de ACP woord houdt – 200 euro was de inzet – kan dit dus maar één ding betekenen: HARDE ACTIES.’   ...

Agent Woldhuis: ‘Onze onderhandelaars hebben zich laten inpakken door een gladde tekkel als Terpstra. Waar zijn ze gebleven, die ijzeren vakbondkerels?’  ...

Bron: website NPB en ACP
 

Red.:  De leugen is dit: bij de term "loonsverhoging" zit impliciet inbesloten dat dat is over de periode van één jaar. In de kop van het artikel schrijft de Volkskrant over een verhoging van ruim 10 procent. Dat is over drie jaar. Er is dan geen enkele reden om niet te spreken over zes procent, want dat is over twee jaar. De bonden hadden kunnen antwoorden: we krijgen maar anderhalf procent (over een half jaar). Kortom: alle getallen behalve dat over één jaar zijn dubbelzinnig. Het noemen van 'ruim 10 procent' in de kop is een abjecte propagandaleugen.
    Voor de duidelijkheid schrijft het hoofdredactionele commentaar nog eens op aan welke kant ze staat:


Uit: De Volkskrant, 16-02-2008, hoofdredactioneel commentaar

Serieus bod aan politie verdient geen afwijzing

‘Roep onze jongens maar vast terug uit Afghanistan, want ik denk dat we nu hier oorlog krijgen.’ Die krijgshaftige taal is afkomstig van ‘agent De Vries’, die op de website van een van de politiebonden zijn frustratie laat blijken over het eindbod van minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) aan hem en nog circa 52 duizend politiemensen. Ook andere agenten voelen zich afgescheept; een enkele afdeling van de politievakbond NPB heeft het bod zelfs al verworpen.
    Toch is het nachtelijke akkoord dat bemiddelaar Doekle Terpstra met de bonden wist te bereiken voor de agenten een vooruitgang ten opzichte van het eerdere bod van de PvdA-minister. In drie jaar tijd krijgt de gemiddelde agent er 10 procent bij, waarvan 6,8 procent in de komende twee jaar. Dat is meer dan de 5,75 procent over twee jaar die Ter Horst in eerste instantie bood.   ...
    Dat frustratie en boosheid niettemin onder de agenten doorgisten, houdt verband met een aantal omstandigheden. De politie voelt zich structureel onderbetaald ten opzichte van het bedrijfsleven. Bovendien ervaren zij een verhoogde werkdruk: als gevolg van een publieke opinie die veiligheid tot hoogste norm heeft verheven en als gevolg van toegenomen mondigheid, die zich nogal eens in gebrek aan respect vertaalt. De druk neemt toe, de beloning niet navenant.
    Op de ergernis daarover speelden twee politiebonden, de ACP en de ANPV, in door een eis van extra 200 euro netto per maand op tafel te leggen. Een nogal buiten de werkelijkheid staand voorstel, gegeven het feit dat ervaren agenten, inclusief toeslagen, zo’n 1700 euro netto per maand verdienen. Inwilliging zou op een loonsverhoging van circa 12 procent neerkomen.
    Dat is onrealistisch, want cao-onderhandelingen zijn in Nederland nu eenmaal een kwestie van een procentje meer of minder. ...


Red.:    Van welk laatste proces langdurig gebruik is gemaakt door de top, om zichzelf te verrijken ten koste van hen die het werk doen. Geholpen door de morele steun vanuit het midden.
    De bevestiging dat het uit de top komt:


Uit: De Volkskrant, 20-02-2008, ANP

Korpsbeheerders achter eindbod van minister Ter Horst

Burgemeesters willen dat agenten het loonbod van Ter Horst accepteren | Bonden verontwaardigd.

De burgemeesters hebben agenten opgeroepen het loonbod van minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) te accepteren. Burgemeester Cohen van Amsterdam zei dinsdag dat het bod een loonsverhoging van ruim 10 procent over drie jaar behelst. Het eindbod kan de vergelijking met recente cao’s ‘glansrijk’ doorstaan, aldus Cohen.   ...


Red.:   De steun van de Volkskrant aan de top is die van journalist Argus die zich schaart achter burgemeester Dickerdack , die van de schrijver die zich schaart naast de krijger om de boer uit te persen .
    Om het punt nog wat te verduidelijken, doet het volgende stuk er nog een klein schepje bovenop:


Uit: De Volkskrant, 26-02-2008, door Yvonne Doorduyn

Met een radicale vakbond is het lastig zaken doen

Het poldermodel leek met het aantreden van het nieuwe kabinet weer in ere hersteld. Maar compromissen liggen slecht bij kiezer en achterban.

Het was uit de wereld, vergeven, vergeten: de massale demonstraties op het Museumplein, polderkopstukken die weigerden elkaar de hand te schudden, het chagrijn van jaren ‘sloopwerk’ in de sociale zekerheid. Getergde verhoudingen, besmet verleden en een gebrek aan chemie maakten bij het aantreden van het nieuwe kabinet plaats voor optimisme. De kiezer had het CDA gedwongen tot een coalitie met de Partij van de Arbeid; ‘samen’ gingen ze investeren, binden en bouwen. Anders dan met de VVD in de regering leek de ontvankelijkheid voor wensen uit de polder bij dit centrum-linkse kabinet gegarandeerd. De bonden hesen de vlag in top.   ...
    Dat maakt standpunten radicaler, en brengt compromissen die de vakcentrale onder leiding van Jongerius in Den Haag moet bevechten, buiten handbereik. Voeg daarbij het afkalvende ledental en het gevoel bij leden dat ze met de ‘afbraak’ van WAO, WW, vut en prepensioen de afgelopen jaren al genoeg hebben ingeleverd, en de hakken in het zand worden voor iedereen begrijpelijk.   ...


Red.:   Kortom, redeneert men kennelijk: een vakbond die niet klakkeloos de verslechtering WAO, WW, vut en prepensioen, en ontslagrecht en gierend stijgende salarissen in midden en top accepteert, is een radicale vakbond.
    Maar de kwestie was nog niet over:
 

Uit: De Volkskrant, 10-03-2008, hoofdredactioneel commentaar

Politiebonden dreigen hun hand te overspelen

Bijna drie maanden nadat door toedoen van stakende politieagenten twee belangrijke voetbalwedstrijden niet konden doorgaan, was de eredivisie dit weekeinde opnieuw het doelwit van morrende agenten. De steun voor de stakers is in die periode gestaag afgenomen.
    Bijna iedereen in Nederland was voor Kerst van mening dat de politieagenten een forse loonverhoging verdienden. Terwijl een steeds zwaarder beroep op de politie wordt gedaan, is de salariëring achtergebleven bij de inkomensstijging in het bedrijfsleven. Zelfs voetbalfans accepteerden toen de staking. Alleen Henk Kessler, directeur betaald voetbal van de KNVB, vergaloppeerde zich en noemde de stakende agenten verwende kereltjes.
    Inmiddels ligt er een mooi bod op tafel. ...
    De kleinere, maar agressievere bond ANPV komt daarmee in een cruciale positie. Deze politiebond zal zijn achterban langzaam moeten voorbereiden op een akkoord. Want er zal ongetwijfeld een nieuwe bemiddelaar worden aangesteld. De bonden kunnen het zich niet veroorloven zo’n bemiddeling opnieuw te torpederen. De kleine extra geste die de bonden bij zo’n bemiddeling ongetwijfeld nog binnenhalen, zullen ze met beide handen moeten aangrijpen.


Red.:    Dezelfde bezweringen als altijd -  geen wonder dat bonden en leden achterdochtig zijn. Directeur Henk Kessler is boos - gunst, wat een goed argument. Marten Toonder beeldde journalist Argus af als een rat ...
    Andere beroepsgroep: onderwijs:
 

Uit: De Volkskrant, 26-03-2008, hoofdredactioneel commentaar

Plasterk heeft leraar wel degelijk iets te bieden

Eerst was er de commissie-Rinnooy Kan, die een structurele verhoging van de lerarensalarissen nodig vond om het beroep aantrekkelijk genoeg te maken voor een broodnodige nieuwe generatie docenten. Vervolgens was er de commissie-Dijsselbloem die de zeggenschap over het onderwijs aan de leraren wil teruggeven.
    De politiek lijkt over te lopen van begrip voor de benarde positie waarin de docenten terecht zijn gekomen. De bijval voor zowel Rinnooy Kan als voor Dijsselbloem was Kamerbreed. Toch zijn voor vandaag stakingen op scholen in Den Haag en omgeving aangekondigd. De vakbonden overleggen later deze week of ze doorgaan met onderhandelen of de voorkeur geven aan acties.
    Kennelijk zijn minister Plasterk en zijn staatssecretarissen er nog niet in geslaagd met het Actieplan Leerkracht het vertrouwen van de docenten terug te winnen. ...
    Wat betreft de manier waarop hij de verbetering van de beloning van leraren wil financieren, rekent Plasterk voor dat hij 400 miljoen extra per jaar heeft losgepeuterd. Een tweede 400 miljoen komt uit de pot Incidentele Loon Ontwikkeling. Voor de volledigheid moet er op worden gewezen dat deze pot nu weliswaar bij Financiën is geparkeerd, maar de afgelopen jaren werd gevuld met meevallers bij de onderwijsuitgaven. Er waren namelijk meer goedkope jongere leraren en minder dure oudere leraren dan begroot.
    De overblijvende 300 miljoen wordt gevonden op de Onderwijsbegroting, met name door een geleidelijke verhoging van de collegegelden. Uit de zogenoemde Bapo-regeling voor oudere docenten is 100 miljoen afkomstig.
    Hoe dit ook zij, de leraren kunnen een forse, structurele verbetering van hun arbeidsvoorwaarden tegemoet zien. Dat het een sigaar uit eigen doos zou zijn, is maar voor een klein deel waar. ...
    Het wantrouwen van de leraren in de politiek zit diep. De aantrekkingskracht van het beroep laat nog steeds veel te wensen over. De bewindslieden van Onderwijs zullen alle zeilen moeten bijzetten om het vertrouwen van de docenten terug te winnen. Een akkoord over het Actieplan Leerkracht vormt daartoe een belangrijke stap die in de scholen voor de nodige rust kan zorgen.


Red.:   Goh, wat klinkt dit verhaal hetzelfde hè? 'Het wantrouwen van de leraren zit diep'. Klopt. Omdat ze zich een aantal jaren gelden een grove salarisverlaging hebben laten aannaaien, via de zogenaamde HOS-wet. Wie gelooft dan nog de huidige bezweringen, vooral als het al voor een flink deel een sigaar uit eigen doos is (als de Volkskrant dat al toegeeft voor 'een klein deel', weet je dat het substantieel is).
    Maar ook hier was men bereid te standpunten verder aan te scherpen:
 

Uit: De Volkskrant, 30-04-2008, hoofdredactioneel commentaar

Tekort aan leraren was al lang geleden te voorzien

Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs leidt tot taferelen die associaties oproepen met het bedrijfsleven. Docenten in vakken waarbij schaarste heerst (wiskunde, natuurkunde, economie), laten zich door wervende scholen verleiden met extra periodieken en zelfs lease-auto’s.
    Dit is een ongewenste ontwikkeling. Natuurlijk staat het iedere leraar vrij zijn positie te verbeteren, maar het onderwijs dient in maar zeer beperkte mate een markt te zijn. De overheid heeft tot taak van stad tot platteland onderwijsvoorzieningen van voldoende niveau te bieden.
    Ongebreidelde concurrentie tussen scholen tast het niveau van de voorzieningen in kwetsbare gebieden aan. Met name scholen in de achterstandswijken van de grote steden of in regionale gebieden kunnen de dupe worden, en daarmee de leerlingen die deze scholen bezoeken. Als leraren daar wegtrekken omdat zij elders in ‘een auto van de zaak’ kunnen rijden, is dat de bijl aan de wortels van het onderwijsbestel. Het omgekeerde zou moeten gebeuren: leraren die werken op scholen waar veel problemen samenkomen, zouden beter betaald moeten worden.   ...
    Minister Plasterk heeft aangekondigd de lerarensalarissen te verhogen. Dat is een zinnige maatregel. Maar het zal nog even duren voordat die gelden beschikbaar komen. Tot die tijd is het beter als scholen andere, creatievere oplossingen zoeken.


Red.:    Geweldig hè? Altijd eindeloze pleidooien voor de werking van de markt. Behalve als het gaat om professionals, producerenden, mensen die het werk doen. Precies op dat moment, als daar toevallig eens een tekort van is, komt de marktwerking niet uit. Dan is dat 'ongewenste ontwikkeling'. Niet als het om directeuren, of managers of journalisten gaat: dan is de marktwerking vanzelfsprekend. Want daar wordt niemand de dupe van, wat die mensen produceren onze economische rijkdom. Toch?
    Een half jaartje later is het met veel heisa dan zover dat men op het punt van concrete afspraken komt. Dan blijken daar de onderwijsbestuurders tussen te zitten. Die zijn zelf ondertussen vele tonnen gaan verdienen, maar willen het extra geld niet doorgeven aan de onderwijsgevenden, maar daarvan allerlei stafpersoneel van aanstellen: managers innovatie, en dergelijke - bewoners van de directievleugels. Dus worden de bestolen onderwijsgevenden boos. Die na weer wat heen en weer gepraat laten zien dat ze willen dat ze krijgen waar ze recht op hebben, en ze door machinaties hogerop onthouden wordt. De Volkskrant kiest partij:
 

Uit: De Volkskrant, 29-10-2008, hoofdredactioneel commentaar

Conflict rechtvaardigt onderwijsstaking niet

De leraar heeft een belangrijk en moeilijk beroep. Politiek en samenleving raken daar ook steeds meer van doordrongen en het kabinet heeft extra geld uitgetrokken om het leraarsvak aantrekkelijker te maken. Daarom is het niet verstandig dat leraren deze week een estafettestaking voeren vanwege een kleine kwestie die voor ouders en leerlingen nauwelijks te volgen is.
    De staking is een gevolg van bestuurlijk onvermogen. In september sloten de onderwijsbonden en de werkgevers, verenigd in de VO-Raad, een akkoord waarin onder meer werd afgesproken het aantal uren voor de klas met 3 procent te verminderen. Vervolgens kregen de partijen echter ruzie over de vraag of deze afspraak ook voor parttimers gold. Het is onthutsend dat hierover onduidelijkheid kan ontstaan in een sector waar zoveel mensen in deeltijd werken. Van professionele onderhandelaars mag worden verwacht dat zij hierover heldere afspraken maken.   ...


Red.:   Het is duidelijk: de sympathie van de Volkskrant ligt niet bij de professionals, de werkenden, en hun vakbonden - zodra deze opkomen voor hun rechten. Waar ligt de sympathie dan wel? Ook hier is het vooral van belang om te letten op de toon:


Uit: De Volkskrant, 26-02-2008, van correspondent Sander van Walsum

Informant van Duitse inlichtingendienst blijkt anken eerder te hebben gechanteerd

‘Bankverrader’ is rijk en eenzaam

Informant Duitsers blijkt man met discutabel verleden | Lichtensteiners speculeren druk over verblijfplaats van de 42-jarige Heinrich Kieber.

In Liechtenstein wisten ze, aldus een verslaggever van het dagblad Vaterland, allang wie de beleggingsgeheimen van 1400 vermogende Duitsers voor 4,2 miljoen euro aan de Duitse inlichtendienst BND heeft verkocht. ‘In een kleine gemeenschap als de onze is dat een kwestie van plussen en minnen’, zegt hij. ‘Je vraagt aan je vrienden bij de bank welke werknemer er opeens niet meer was, en wie zich verdacht gedroeg. De dader had vorige week al een naam.’
    Diens vroegere werkgever, de in opspraak geraakte LGT-bank, heeft pas zondag willen bevestigen dat het om de 42-jarige Heinrich Kieber gaat. Over de huidige verblijfplaats van de man die in Liechtenstein als ‘verrader’ wordt aangemerkt, wordt druk gespeculeerd.  ...


Red.:   De overige tweederde van het stuk wordt gebruikt om uit te leggen waarom de "verrader" niet deugt. Geen woord over degenen die belasting hebben ontdoken, en hun al dan niet deugen. Nee, het ligt zelfs nog anders - dat is eigenlijk maar een kleinigheid:
 

Uit: De Volkskrant, 29-02-2008, van correspondent Sander van Walsum

Duits belastingschandaal verschrompelt tot affaire

Duitse fiscus ontvangt 28 miljoen euro aan nabetalingen, terwijl was uitgegaan van 3 miljard in Liechtenstein.

Tussentitel: Laten zien dat vermogende Duitsers niet boven de wet staan

De eerste acte van het Duitse belastingschandaal werd nog als ‘spectaculair’ omschreven. Op de vroege ochtend van donderdag 14 februari werd de (inmiddels afgetreden) bestuursvoorzitter van de Deutsche Post, Klaus Zumwinkel, in Keulen aangehouden omdat hij ervan werd verdacht 13 miljoen euro in Liechtenstein onzichtbaar te hebben gemaakt voor de Duitse fiscus.
    Een kleine twee weken later presenteerde het Openbaar Ministerie in Bochum het voorlopige resultaat van de jacht op belastingontduikers. ...
    Ook de gepresenteerde cijfers waren teleurstellend. De afgelopen twee weken zijn in Duitsland 120 huiszoekingen verricht. Van de verdachte belastingontduikers hebben 91 hun zonden opgebiecht. 72 personen hebben zichzelf aangegeven. Inmiddels heeft de fiscus bijna 28 miljoen euro aan nabetalingen ontvangen.
    Het Openbaar Ministerie toonde zich tevreden met dit voorlopige resultaat. ...
    In het commentaar van de kranten klinkt echter teleurstelling door over de oogst. Die Welt herinnert eraan dat het ministerie van Financiën in eerste instantie nog het stellige vermoeden uitsprak dat het om ten minste duizend belastingontduikers gaat, die samen drie miljard euro in Liechtenstein hebben weggezet. ...
    De meeste commentatoren menen echter dat de balans pas kan worden opgemaakt als het lopend onderzoek is afgerond, en als de schok van de publiekelijke vernedering van Zumwinkel is uitgewerkt. ...
    In dat geval zou het ‘belastingschandaal van de eeuw’ tot aanzienlijk bescheidener proporties worden teruggebracht. Niettemin gaat, zo betogen veel kranten, van de huidige affaire een louterende invloed uit op de belastingmoraal. In een tijd waarin veel burgers aan de sociale rechtvaardigheid van het Rijnlands kapitalisme twijfelen, kan het geen kwaad om te laten zien dat vermogende Duitsers niet boven de wet staan.
    De vraag is echter of dit de dure aankoop van gestolen informatie rechtvaardigt. Een andere vraag is of het doel – de zuivering van de belastingmoraal – het middel van de mediale executie van Zumwinkel rechtvaardigt, en of daardoor niet een erg hetzerige stemming is gecreëerd tegen iedere boven-modale Duitser. Die vraag wordt vooralsnog ontweken.


Red.:   Voor alle duidelijkheid licht de Volkskrant haar standpunt in de laatste alinea nog eens expliciet toe: is het gerechtvaardigd om 4 miljoen te investeren om honderden miljoenen aan belastinggeld te achterhalen? Want daarmee creëer je een hetzerige stemming tegen rijke belastingontduikers.
    Contrasterend vraagje: is het gerechtvaardigd om 4 miljoen in een politie-apparaat te investeren, om honderden miljoenen aan diefstal te voorkomen? Want daarmee creëer je een hetzerige stemming tegen dieven.
    Oftewel: waar professionals, werkenden en hun vakbonden bij de uitoefening van hun  rechten totaal niet op sympathie kunnen rekenen, krijgen de rijke belastingontduikers die wel.
    Hoe verbazingwekkend. Tot je bedenkt hoe dat zit. Ten eerste: die werkenden moeten zich organiseren ten einde hun rechten te krijgen - in vakbonden. En het organiseren van groepen mensen is een enge zaak, voor de alfa. Dat ís socialisme. En dat ruikt sterk naar communisme. Belastingontduiking is echter een individuele daad. Dat is individualisme. Dat het ruikt naar egocentrisme, egoïsme, hebberigheid, graaineigingen, en dergelijke is dan totaal geen bezwaar meer. Want het is individualisme.
    Waar dan nog bij komt dat deze alfa's als de middenklasse voor een groot deel leeft van wat de rijke top van haar diefstal door geeft naar het midden. Maar dat is in deze bijna een secundaire kwestie. Het gaat hier om de soort beschaving die je moet willen: de individualistische beschaving: van de unieke prestatie van de creatieveling, die geheel los van de hem omringende maatschappij zijn scheppende daden verricht. Die anderen, het klootjesvolk met hun organisaties als vakbonden, zijn een bedreiging daarvan. Communisme.
    Sheila Sitalsing heeft sinds niet al te lang geleden een column in de Volkskrant. Bij haar introductie werd ook vermeld dat ze opgeleid is als econoom. Dat laat zich gelden. Het eerste citaat is het laatste stuk uit het artikel, en de aanleiding om het te schrijven. Het nieuws is namelijk dat "omdat mensen minder sms'en", KPN vijfduizend mensen wil ontslaan en het werk verplaatsen naar India - overigens: ze maken nog vijf miljard euro winst:


Uit: De Volkskrant, 22-04-2011, column door Sheila Sitalsing

Pingen

Tussentitel: Ach ja, bonden zijn weer verbijsterd over de top van KPN

...   Ik weet nog dat ik in de late jaren negentig van de vorige eeuw mijn eerste mobieltje aanschafte: een hippe ijskast met een zendmast eraan. Als je uit dansen ging, zag je mannen die hun ijskast aan hun broekriem hadden gehangen; zij kregen de leukste meisjes. ... Tegenwoordig is het zo dat als we niet meer sms'en, er vijfduizend banen naar India verdwijnen.
    De bonden zijn weer verbijsterd. Ze wisten van niets. 'We zitten geregeld met KPN om tafel, maar dit komt als een totale verrassing', hoorde ik een mevrouw van de CNV op de radio zeggen. Inderdaad: het zal je bond maar zijn. De hele dag met mensen om de tafel bij KPN, maar steevast met de verkeerde.


Red.:   Bonden ... Volstrekt nutteloze en achterhaalde instituten, toch ...
    Voor de verdere analyse van dit soort lakei-praatjes uitleg of detail , zie hier uitleg of detail .   
    Er wordt al een jaar onderhandeld tussen bonden en werkgevers over een nieuw pensioenakkoord, omdat er al enige tijd de propagandaleugen wordt verspreid dat het oude stelsel niet houdbaar zou zijn. Als resultaat is een concept naar buiten gekomen waarin de risico's voor de toekomst eenzijdig bij de werknemers komen te liggen. Een akkoord dat dus sterk in het voordeel van de werkgevers is, die er dan ook tevreden over zijn. En het duurde dus ook niet lang voordat de de weerstand in de achterban van de bonden loskwam. Wat nu al enige weken speelt, en tot een voorspelbaar resultaat heeft geleid: de onderhandelaars, met name hoofdonderhandelaar Agnes Jongerius komt onder vuur te liggen:


Uit: De Volkskrant, 05-05-2011, van verslaggever Tjerk Gualthérie van Weezel

Boze FNV'ers eisen vertrek Agnes Jongerius‎

... Drie invloedrijke leden van FNV Bondgenoten, de grootste bond binnen de vakcentrale, eisten in een brief het aftreden van FNV-voorzitter Agnes Jongerius.
    Ruud de Kloe, Nico Betjes en Huub de Rauw zijn alle drie lid van de 'bondsraad', het parlement van Bondgenoten. Zij vinden dat Jongerius niet hard genoeg heeft onderhandeld voor 'het behoud van een goed pensioen en een goede AOW-uitkering voor iedereen'. ...


Red.:   Dit voor zover de noodzakelijke feiten. Hier is hoe het bericht begon:

  De gestaalde kaders van de vakbond hebben woensdag hun greep op het pensioenakkoord vergroot.

'De gestaalde kaders' is van dezelfde soort als "de socialistische heilstaat": anti-retoriek.
    Wat later, van een ander lid van de redactie:


Uit: De Volkskrant, 08-07-2011, door Gijs Herderscheê

Analyse | Romantische activisten winnen het van de realisten

Invloed van de SP verscheurt de FNV


Red.:
   Al meteen een kiezen van partij. De andere kant van de medaille is:

  Analyse | Echte belangenbehartigers winnen het van de salon-socialisten

Invloed van VNO-NCW verscheurt de FNV


Een weergave die dezelfde of meer claim op de waarheid heeft als die van de Volkskrant.
    En zo gaat het nog even door
  Het pensioenakkoord is een maand oud. Wie het stuk niet gelezen heeft, ziet vooral critici voorbij komen. Het gaat allang niet meer om de letter en de geest van de afspraken, maar om de beeldvorming.
    Weinig is de grootste vakbond, FNV Bondgenoten, te dol om het akkoord naar de prullenmand te verwijzen.

De andere kant: weinig is de elite te dol om het akkoord te verkopen.
  In een interview met Tribune, het blad van de SP, stelt bondsvoorzitter Henk van der Kolk dat de kabinetsplannen net zo slecht zijn als het akkoord. Voorstanders van het akkoord hebben argumenten genoeg om dat te ontkrachten.

Een leugen. Bewezen door het feit dat ze er er daar en ook hier niet mee komen (het lijkt het multiculturele debat wel: "Natuurlijk heeft dat voordelen". Om er vervolgens nooit mee te komen).
  Maar daar gaat het de SP en Bondgenoten niet om. Zij zijn samen tegen het akkoord.

So what? De rest van de politiek, VNO-NCW, en de media zijn voor het akkoord. Gewoon elite versus de rest.
  ... SP en Bondgenoten ... zijn samen tegen ... verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd. Die moet 65 jaar blijven, ook al stijgt de gemiddelde levensverwachting onmiskenbaar en moet langduriger AOW en pensioen worden uitbetaald.

Mooi. Dat compenseert de gestegen arbeidsproductiviteit, het feit dat degene die onder een CAO en pensioenregeling vallen lagerbetaald zijn en korter leven, en het feit dat lagerbetaalden relatief langer en meer bijdragen aan het pensioen dan hogerbetaalden.
    Dit verhaal is dus doodgewoon en anti-vakbond en anti-lagerbetaalden verhaal. Om de bekende reden: eigenbelang.
    En het is een aloude houding:


De Volkskrant, 16-07-2011, door Remi Poppe, oud-Tweede Kamerlid voor de SP

De SP blijft strijden voor een rechtvaardige samenleving  

Tussentitel: Veel vakbondsleden zijn ook lid van de SP. Mag het?

'Invloed van de SP verscheurt de FNV', kopt de Volkskrant op 8 juli. Dat komt me bekend voor. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw was het al niet anders. Als bijvoorbeeld buurtbewoners met de toenmalige Bond van Huurders en Woningzoekenden tegen verpaupering en achterstallig onderhoud knokten, buiten de officiële erkende 'huurdersvereniging' om, zagen we journalistieke teksten als 'SP mantelorganisatie BHW zorgt voor verdeeldheid onder de huurders'.
    Soortgelijke reacties tijdens de grote haven- en sleepbootstaking van 1979, die niet gesteund werd door de vakbond, maar wel door de SP middels het drukken van een dagelijkse stakingskrant. Toen de stakers in financiële problemen kwamen, omdat de stakingskas dicht werd gehouden, gaf de SP voedselpakketten. Toen kwam dezelfde reactie.
    De staking was onverantwoord en vakbondsactivisten zouden met geweld werkwilligen de toegang tot het werk beletten. Daar zat natuurlijk weer de SP achter. Dat deze 'werkwilligen' door de bazen werden ingevlogen om de staking te breken 'onthulde' de pers niet.
    Nu zien we dus weer hetzelfde verschijnsel. Niet het pensioenakkoord, maar activistische vakbondsleden veroorzaken een scheuring in de gelederen. De Volkskrant constateert dat de echte oorzaak niet het pensioenakkoord is, maar de strijd om de koers, of een factor willen zijn in Den Haag aan de onderhandelingstafel, of op straat en de werkvloer. Dat is een onjuiste constatering.
    Alsof het om deze twee keuzes zou gaan. Alsof onderhandelaars zich niet juist gesteund zouden moeten weten door een strijdvaardige achterban. 'De invloed van de SP in de bondsgelederen groeit met de dag', weet de schrijver van het artikel te melden. Duidelijk, de SP is de kwaaie pier.
    Strijdvaardige vakbondsleden die zich niet in de hoek waar de klappen vallen willen laten onderhandelen, zorgen voor verscheuring van de vakbond. 'De bond trekt bij de acties succesvol op met de socialisten', wordt zorgelijk geconstateerd. Vreselijk natuurlijk. De werkgevers zijn dan ook al zeer verontrust nu de 'gematigde' voorzitter van de AbvaKabo opstapt.
    Zeker, veel vakbondsleden zijn ook lid van de SP geworden. Mag het? Wij zijn nog van de idee 'dien het volk', steun mensen als hun strijd rechtvaardig is. In en buiten het parlement. Dat is kennelijk zorgwekkend. Maar is het niet rechtvaardig om het uitkleden van het sociale karakter van onze samenleving te bestijden? Gaat het niet om zaken en verworvenheden die opgebouwd zijn door jaren strijd van onder meer de vakbonden? Nou dan! Maar dat zal wel een conservatieve gedachte zijn.


Red.:    Waarna je eigenlijk deze verzameling en het bijbehorende argument zou kunnen afsluiten: ook dit deel van de media, het "linksig" intellectuele, heeft altijd keihard de kant van de uitbuiters en de graaiers gekozen. Omdat ze er zelf mede van profiteren.
    Waar de conclusie al redelijk duidelijk is, biedt de strijd rond het pensioenakkoord de mogelijkheid om de omvang en diepte van de haat jegens de lagere klassen en hun vertegenwoordigers te illustreren. Want men wordt het maar niet moe om op het anti-vakbond aambeeld te blijven hameren:


Uit: De Volkskrant, 14-09-2011, column door Sheila Sitalsing

Bond

Tussentitel: Ik had liever gezien dat Kamp zelf een akkoord had geklutst

Op 24 december 2009 hielden Ruud de Kloe en zijn kameraden een wake bij het standbeeld van Willem Drees op het Haagse Buitenhof. Terwijl de rest van het land bij de kerstboom bleef zitten, eerden De Kloe en zijn maten met waxinelichtjes en vlaggen in de vrieskou de grondlegger van de AOW. Uit protest tegen schandalige neoliberale pogingen tot het uitkleden van de oudedagsvoorziening.
    De Kloe is kaderlid van FNV Bondgenoten. Het is een ontroerend beeld, van die mannen bij dat standbeeld, wanhopig vasthoudend aan een wegglippende tijd. Een tijd waarin iedereen een arbeidscontract heeft en lid is van de bond. Waarin je nog echte vakbondsleiders hebt, met handen als kolenschoppen en een versleten rug van het sjorren in de haven, die met gebalde vuisten dingen roepen als 'Willen we naar de Dam?! Dan gáán we naar de Dam!' En waarin solidariteit nog gelijk staat aan een toptarief in de inkomstenbelasting van 60 procent.
    Die dingen zijn voorbij, of bijna voorbij. Ruim een miljoen Nederlanders werkt voor zichzelf, met zijn eigen privé-casinopensioen.
    In kringen van mensen onder de 40 schijn je je tegenwoordig onsterfelijk belachelijk te maken als je verklapt vakbondslid te zijn. (Zelf zegde ik op, lang geleden, formeel omdat zij namens mij dingen vonden die ik zelf helemaal niet vond, maar vermoedelijk ook omdat ik te gierig was om contributie te betalen).
    Van de 7,4 miljoen Nederlanders die in loondienst werken, zitten 1,8 miljoen bij een bond - nog geen kwart. Als je tegenwoordig vraagt wie Willem Drees was, moeten de mensen dat googelen.   ...


Red.:    Wat de gram van Sheila heeft gewekt is dat de bonden (voorlopig) nog niet trappen in de pogingen van VVD-minister Kamp en werkgevers-voorzitter Wientjes om de pensioenrisico's af te schuiven op de werknemers - en met name de lagerbetaalden onder hen. Sheila snapt uitstekend dat als Kamp en Wientjes vrijuit kunnen graaien, zij er ook beter van wordt. Wat gefrustreerd wordt door die nare bonden  ...
    En weer een bericht en een verslaggever van de Volkskrant dat/die zich verlaagt tot ploertigheid, dat wil zeggen: partij kiezen voor de rijken, en tegen de lagerbetaalden en hun vakbonden:


Uit: De Volkskrant, 19-09-2011, van verslaggever Tjerk Gualthérie van Weezel

Grootste bonden op ramkoers

Red.:   De werkelijkheid: de rechtse regering en de werkgevers zijn op ramkoers, door alle verslechtering van de pensioenregeling toe te bedelen aan de werknemers. Iets waar onderhandelaar Agnes Jongerius in gestonken is:

  Jongerius heeft volgens Abvakabo en Bondgenoten tijdens de onderhandelingen verkeerd ingeschat hoeveel ze nog had kunnen binnenhalen. Zij zei in juni al dat er een akkoord lag 'waar de FNV niets aan wil veranderen, waaraan werkgevers niets willen veranderen, en waaraan ook minister Kamp niets wil veranderen'. Vorige week bleek dat Kamp en de werkgevers op een aantal punten toezeggingen hebben gedaan.

Leugen van verslaggever Gualthérie van Weezel: dat is niet volgens de bonden zo, dat ís zo. En:
  'Dit is te danken aan de kritische opstelling van Abvakabo, Bondgenoten en de Tweede Kamer. Niet aan de FNV-voorzitter', zegt Abvakabo-voorzitter Corrie van Brenk.

En dus is het volgende:
  De twee grootste bonden binnen de FNV stellen vandaag het leiderschap van voorzitter Agnes Jongerius scherp ter discussie. Ze eisen dat ze alsnog haar steun voor het pensioenakkoord opzegt.

Want ze heeft slecht onderhandeld op in een cruciale zaak. En de voor de lagerbetaalden nadelige stand van zeken is nauwelijks verbeterd:
  De toezeggingen zijn niet genoeg, vinden Van Brenk en Bondgenoten-collega Henk van der Kolk. Voor specifieke groepen lage inkomens blijft het onmogelijk straks eerder dan met 65 jaar te stoppen met werken; werkgevers dragen nog steeds amper risico voor slechtpresterende pensioenfondsen. 

En dat allemaal omdat regering en werknemers en de media op ramkoers liggen.
    Ook de propaganda-campagne ligt op ramkoers:


Uit: De Volkskrant, 23-09-2011, door Nanda Troost

Interview | Jelle Visser, vakbondsdeskundige

'Vakbonden zijn te conservatief'

Jelle Visser, hoogleraar sociologie van arbeid aan de Universiteit van Amsterdam, uit forse kritiek op de houding van de vakbonden in de pensioendiscussie. 'Over de belangen van deeltijdwerkers hoor ik ze niet.'

Het optreden van de hoofdrolspelers van de FNV rond het pensioenakkoord is te solistisch, doet de waarheid soms geweld aan, en gaat hier en daar voorbij aan de belangen van de achterban van de vakbeweging. ...


Red.:   Een professor in de vaksbondsdeskundigheid. Dat is net zoiets als een bankwerker in de professordeskundigheid. Of beter, die bankwerker is waarschijnlijk geschikter, want eerlijk. Die professor is een leugenaar. Want hij beschuldigt de vakbond van leugens. Zonder bewijzen. Hier doet hij het nog een keer:

  Bondgenoten en Abvakabo gaan ook niet vrijuit. 'Zo'n website van Bondgenoten, dat liegt er niet om: casinopensioen. Er wordt daar wel heel eenzijdig met de waarheid omgesprongen.

Volgens het nieuwe "pensioenakkoord" moet het geld voor de pensioenen voor op zijn minst een deel van de beurs komen, en iedereen weet dat de beurs bijna hetzelfde is als een casino. De term casinopensioen is dus dichter bij de waarheid dan de term "pensioenakkoord", als de grootste partijen in dat "akkoord" het afgewezen hebben. De professor is een leugenaar. Wat logisch is, want de professor leeft van de het geld dat de arbeiders wordt afgenomen. En ze anders in hun pensioen zouden kunnen stoppen. Net als dat geldt voor de Volkskrant-verslaggever die deze professor heeft gezocht en gevonden. En hem een hele pagina ruimte gaf, zie rechts.
    De Volkskrant weet natuurlijk, bewust of als onderbuikgevoel, ook uitstekend hoe propaganda werkt: door herhaling. Dus twee dagen later weer twee hele pagina's vol met dezelfde boodschap: "De vakbond deugt niet":


Uit: De Volkskrant, 25-09-2011, door Tjerk Gualthérie van Weezel en Sander Heijne

Zes tips voor een moderne toekomst

De FNV is tot op het bot verdeeld door het pensioenakkoord. Zes adviezen waarmee het weer goed komt met de vakcentrale en 19 bonden.
...

Tussentitel: Bonden hebben zich vervreemd van nieuwe groepen


Red.:   Met in de inhoud zogenaamde "goede adviezen", ten einde de fouten van de vakbond weer eens lekker breed uit te kunnen meten. Zaken van de soort als "Het ledenaantal neemt gestaag af". Op zich een feit, maar als argument onzin, want het ledenaantal van alle maatschappelijke organisaties als politieke partijen, omroepen en dergelijke neemt al decennialang gestaag af, net als het aantal abonnees op kranten als de Volkskrant.
    En leugens als 'Bonden hebben zich vervreemd van nieuwe groepen'. Want het is natuurlijk precies andersom: nieuwe groepen hebben zich vervreemd van de bonden - door daar geen lid van te worden. Niemand heeft die groepen tegengehouden dat wel te doen, of eigen bonden op te richten. En om heel precies te zijn: dat is één keertje wel geprobeerd, maar van die nieuwe bond werd al helemaal niemand lid - van die nieuwe groepen! Elementaire observaties, die de heren journalisten in de koortsachtige verdediging van de belangen van de oligarchie en die van zichzelf even zijn vergeten.
    Even ter vergelijking wie er wel deugen, uit de mond van oud-collega  en ecenomie-chefredacteur Frank Kalshoven, wiens geest nog altijd op die afdeling rondwaart, er een vast column heeft, en nu kleine zelfstandige is:


Uit: De Volkskrant, 24-09-2011, column door Frank Kalshoven, directeur van De Argumentenfabriek

Feitenvrije politiek en een echt minderheidskabinet

Tussentitel: Er staat verdorie een wereldeconomie te wankelen

...   Als de doelstelling is dat het parlement in crisistijd over de onderhanden crisis spreekt - en dat lijkt me wenselijk - zijn er twee problemen op te lossen. Eén in het land, en één in Den Haag.   ...
    'Schapen', 'zakkenvullers' en 'viezeriken' zijn onterechte generalisaties over politici in Den Haag. De overgrote meerderheid van de dames en heren probeert goed zijn werk te doen. Dit wordt hen bijkans onmogelijk gemaakt. Het is hoog tijd dat ze hier zelf een probate oplossing voor verzinnen. Er staat verdorie een wereldeconomie te wankelen.


Red.:   Misschien zijn niet alle woorden zo zorgvuldig gekozen, maar dat is dan ook de keuze van Frank Kalshoven. In plaats van 'viezerikken' zou je "hypocrieten" en/of "leugenaars" willen invullen. In plaats zakkenvullers' lijkt 'zakkenvullertjes' wat juister omdat de echte zakkenvullers natuurlijk elders zitten. En  dat 'Schapen' is echt onjuist. Dit moet vervangen worden door "hyena's" - of een andere soort die zijn maag vult met de karkassen van dieren omgebracht door het grotere roofwild. Het soort waar Frank Kalshoven er één van is, en ook zijn huidige plaatsvervangers toe behoren.
    Weer terug naar de anti-vakbondcampagne. Met verse troepen:


Uit: De Volkskrant, 11-10-2011, van verslaggeefster Carien ten Have

Vakbonden vergrijzen in snel tempo

De vakbonden in Nederland zijn in snel tempo aan het vergrijzen. Een op de zeven leden van een vakbond is nu 65 jaar of ouder.   ...


Red.:   Tjonge ... Wat is het probleem?
 

  De vertegenwoordiging van jongeren in de vakbonden blijft laag. Hoewel het aantal jonge leden onder de 25 jaar voor het eerst sinds 1993 weer groeide tot 74 duizend, vormen zij slechts 4 procent van het totaal aantal vakbondsleden.

De zoveelste herhaling: niemand houdt ze tegen
  Dat komt doordat vakbewegingen een oubollig imago zouden hebben en vooral de oudere leden zouden vertegenwoordigen.

Het andersom natuurlijk: omdat jongeren niet meedoen, hoeven ze ook niet vertegenwoordigd te worden. En 'imago' is een inhoudelijk leeg begrip -  ze mogen gaan twitteren wanneer ze maar willen.
  'Vakbonden hebben zich de afgelopen tien jaar vooral hard gemaakt voor zaken voor ouderen', zegt Ronald Beltzer, hoogleraar arbeid en onderneming aan de Universiteit van Amsterdam.

En professoren in de economie komen alleen op voor de belangen van professoren in de economie en soortgelijke profiteerders uit dat soort oligarchische groepen.
  De onvrede van jongeren over de vakbonden bleek ook afgelopen weekeinde, toen jongerenorganisaties van politieke partijen samen actie voerden tegen het pensioenakkoord. De bonden zouden te veel macht hebben gehad bij het opstellen van het akkoord en de jongere generatie niet genoeg vertegenwoordigen. 'De vakbonden onderhandelen met de eigen achterban in het hoofd', zegt een woordvoerder van de politieke jongerenorganisatie JOVD.

En de politiek en de JOVD onderhandelen met uitsluitend de belangen van de oligarchie in het achterhoofd.
  'Er is heel veel gedaan om de babyboomers en de oudere generaties in het nieuwe pensioenakkoord te behagen, maar de jongeren zijn compleet uit het zicht geraakt.'

Geheel terecht, want het gaat om de verdeling van de bestaande pensioenpot, en die is gevuld door de ouderen. De jongeren moeten gaan zorgen voor hun eigen pensioenpot.
    In de tweede linie van deze aanvalsgolf, economie-columnist Peter de Waard:


Uit: De Volkskrant, 12-10-2011, rubriek De Kwestie, door Peter de Waard

Biedt 'Bezet-beweging' vakbond een kans?

Om te voorkomen dat de FNV een bejaardensoos wordt, zouden Van der Kolk en Jongerius naar de 'Bezet-beweging' moeten kijken.

.... Dat de vakbond een bejaardensoos wordt, is begrijpelijk als ze zich alleen met een pensioenruzie profileert.   ...


Red.:   Een leugen. De vakbond profileert zich met voornamelijk  CAO-onderhandelingen, zijnde hoofdreden voor haar bestaan. Dus verklaart dit niets over het gebrek aan instroom van jongeren. En de "argumenten" voorgaande aan deze leugen:

  Niemand van de bond keert zich tegen de bezuinigingen van dit kabinet of zegt iets over de eurocrisis die tot een economische ramp dreigt uit te groeien.

Dat zijn zaken voor een politieke partij - niet voor een vakbond. Als de vakbond zich er wel uitdrukkelijk mee zou bemoeien, zeggen mensen als Peter de Waard dat de vakbond zich niet met de politiek moeten bemoeien.
    En wat zit hier achter:
  Nadat begin jaren zeventig de rode familie - het NVV, de PvdA en de VARA

Retoriek uit de school van "de communistische heilstaat'. Arbeidershaat.
    Peter de Waard heeft ook nog wat advies:
  Nu voelen veel jongeren machteloosheid en wenden ze zich weer tot een collectief. In de zogenoemde Bezet-beweging die voor Wall Street staat en nu ook in Nederland vorm krijgt, zou de bond iets van de oude ideologische bevlogenheid kunnen terugvinden. Zo zou de vakbeweging zich samen met die jongeren kunnen keren tegen de wereldwijde denivellering.

Onzin. Eerst moet de beweging er komen, en dan zou de vakbond zich solidair kunnen verklaren. Maar zonder beweging heeft de bemoeienis van de vakbond geen zin. En ook in het starten met zo'n beweging laten de "jongeren" het liggen.
    Maar er zijn ook vakbonden die geen ergernis van de Volkskrant opwekken:


Uit: De Volkskrant, 12-10-2011, van verslaggeefster Nanda Troost

Vakbond De Unie voor extra loonstijging middeninkomens

Middeninkomens gaan er netto al jaren niets op vooruit, stelt De Unie. Ze betalen volgens de bond de prijs van nivellering. ‘Dat houdt een keer op.’

Tussentitel: Deze groep moet van het kabinet alleen nog maar meer inleveren | Rendert Algra Voorzitter van vakbond De Unie

Middeninkomens moeten in de nieuw af te sluiten cao's een grotere loonstijging krijgen dan de hogere en de lagere inkomens. Dat zegt Rendert Algra, voorzitter van vakbond De Unie.
'Wij hebben een achterban die al vijf jaar geen loonsverhoging heeft gehad. Bruto misschien nog wel, maar netto hebben ze er niets bij gekregen. En dan moet volgens de Miljoenennota deze groep alleen nog maar meer inleveren. Bezuinigingen op de zorg, de kinderopvang, en als beloning kom je eerder in het hoogste belastingtarief van 52 procent.'   ...


Red.:   Enzovoort. En geen woord van kritiek over deze vakbond die de belangen van zijn eigen ledengroep vertegenwoordigd. Geen stukken over het lidmaatschap, en "Waar zijn de jongeren?". Wat natuurlijk een simpele reden  heeft: de journalisten van de Volkskrant zijn mensen met middeninkomens. En dan is belangenbehartiging ineens geen probleem. Belangenbehartiging is alleen een probleem als het mensen in de lagere inkomens en de productieve beroepen betreft. Wat ook logisch is, want van die productie moeten de middeninkomens leven.
   Overigens begaat de vakbond een grote fout: de uitholling van de positie van de middeninkomens is geen gevolg van nivellering. Zoals bijvoorbeeld de plaats waar dit proces sterker is laat zien: Amerika. daar zijn de middeninkomens nog veel meer aangetast. En de oorzaak is volkomen helder en onomstreden: geen nivellering, maar denivellering.
    Wat meteen laat zien waar de loyaliteiten van de vakbond De Unie en de middengroepen ligt: bij de top. En keert zich tegen de lagere groepen - de cijfers:

  Wat De Unie betreft is het een simpele rekensom. De middeninkomens krijgen er volgend jaar 2,75 procent bij, de hogere en lagere inkomens 2,25.
    ... Eerder maakte de FNV bekend dat het op 2,5 procent loonsverhoging inzet. Daarnaast zou elke werknemer 300 euro moeten krijgen om de koopkrachtdaling te compenseren. Catelene Passchier, cao-coördinator bij de FNV, begrijpt dat De Unie wil opkomen voor de middeninkomens, maar vindt hun plan een slecht idee. 'Als FNV zijn we er in ieder geval tegen om lagere inkomens, die op zich al slechter uit zijn met een procentuele loonsverhoging ook nog eens minder procenten te laten meegroeien. Immers, 2 procent van 1.000 euro is 20 euro, maar 2 procent van 10 duizend euro is 200 euro. ...
    Maar voor Algra, voormalige Kamerlid voor het CDA, is een dergelijke eenmalige uitkering het zoveelste bewijs van de aanhoudende nivellering.

Dat laatste is een leugen, want, zoals het cijfermatige voorbeeld al laat zien, een gelijk percentage verhoging voor iedereen is sterk denivellerend.
    De conclusie:
  Catelene Passchier ... vindt ... het voorstel van De Unie ook negatief, omdat het dreigt de werknemers met lagere en midden-inkomens tegen elkaar uit te spelen.

De Unie, de middengroepen, is/zijn solidair met de oligarchen.
    Het volgende was de redactie ontgaan:
 

De Volkskrant, 14-10-2011, ingezonden brief van Robbert van der Vos, Gouda

Modern

Volgens Raoul du Pré zijn de onderwijsbonden conservatief omdat ze vasthouden aan hun vakantiedagen (Commentaar, 5 november). Gelukkig zijn journalisten vernieuwingsgezind. Ik stel dan ook voor dat de directie van de Volkskrant voorstelt om alle journalisten van de Volkskrant vijf vakantiedagen te laten inleveren. In ruil hiervoor mogen zij vijf dagen in het jaar vrij opnemen om onderzoek te doen ten behoeve van een artikel voor de krant. Mooie bezuinigingen waardoor de Volkskrant financieel beter zal draaien en gelukkige werknemers omdat ze zo modern bezig zijn. Wat wil een mens nog meer!


Red.:   De Volkskrant ... Voor uw reisje terug naar de tijd van Dickens.
    De echte vakbonden pikken de stommiteiten van Jongerius niet meer, en twee bemiddelaars hebben overlegd over de ruzie. Uitkomst: er zou een nieuwe bond moeten komen. Zonder Jongerius, natuurlijk. Tijd voor een nieuwe ronde bashen door de Volkskrant (overigens: de andere media zuilen wel niet beter zijn) - de aftrap is van de economie-chef


Uit: De Volkskrant, 05-12-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Xander van Uffelen

Nieuwe vakbeweging

Poging tot hervorming van de FNV stemt hoopvol maar vergt in eigen gelederen nog veel overredingskracht.

De sterk verdeelde FNV doet een serieuze poging om de interne tegenstellingen te overbruggen. De vakcentrale en alle aangesloten bonden hebben onder leiding van de verkenners Herman Wijffels en Han Noten een plan opgesteld om zichzelf te moderniseren. Openheid, evenredige democratie en oog voor de grote groep ongeorganiseerde zelfstandigen zijn de thema's die de nieuwe vakbeweging moeten binden.   ...


Red.:   Van Uffelen liegt dat de bonden gesloten zouden zijn - en iedereen kan lid worden, ook zelfstandigen.

  Met de intentieverklaring van zaterdag is de FNV echter nog niet uit de problemen. .... Er ontbreekt nog een democratisch alternatief voor de dominantie van actieve kaderleden.

De dominantie van de actieven is de kern van democratie - iedereen heeft evenveel kans om actief te worden, en de actieven zijn degenen die het meest bijdragen. Wat van Uffelen wil zeggen dat de actieven te veel wensen, naar zijn zin. Hij wil een slappe bond, want hij staat achter de oligarchen.
    Op dezelfde dag de valse immigrante Sheila Sitalsing in haar vaste column:
 

Uit: De Volkskrant, 05-12-2011, column door Sheila Sitalsing

Sterft

Tussentitel: De Nieuwe Vakbond als antwoord op alle malaise

Het mooie aan het plan voor De Nieuwe Vakbond voor De Nieuwe Arbeider - en de bijbehorende opheffing van de vakcentrale FNV - is dat iedereen het op zijn eigen, vrolijke wijze kan interpreteren. Dat is knap werk van kwartiermakers Han Noten en Herman Wijffels.   ...


Red.:   Let op het sarcastisch gebruik van hoofdletters - de toon is meteen gezet. Dit soort giftige retoriek zal mede kenmerkend blijken voor de nomade in de media.

  Je zou de Nieuwe Vakbond ook kunnen zien als zelfmoord-uit-wanhoop van een vakbeweging die zichzelf heeft overleefd. Als de erkenning van het gegeven dat er geen uitgebuite arbeiders meer zijn, enkel nog zielige werkgevers die te veel moeten betalen voor strontverwende werknemers van wie ze nooit meer af kunnen komen als ze die eenmaal hebben binnengehaald.

Een tweede algemeen geldig kenmerk: het keiharde kiezen voor "het recht van de sterkste". In economische termen: het kapitalisme en meer maatschappelijke het neoliberalisme.
    Weer afgewisseld door sarcastische valsigheid:
  Zo is er naar verluidt dit weekend op het najaarscongres van de JOVD - dat is de club van jongens en meisjes die oefenen voor een loopbaan bij de grotemensen-VVD of iets aanpalends - onbeheerst gejoeld, gebrald en 'Agnes bedankt!' aangeheven, toen scheidend voorzitter Martijn Jonk zijn toespraak stralend begon met 'Een huishoudelijke mededeling: de FNV heeft zichzelf opgeheven!'.

Sheila Sitalsing is een echte bloedhond voor de oligarchen.
    De volgende dag, een poging tot berichtgeving - toch nog gelegenheid voor twee grote fouten:


Uit: De Volkskrant, 06-12-2011, door Nanda Troost

Zeven vragen | Gevolgen van het 'Akkoord van Dalfsen'

De Nieuwe Vakbeweging, wordt die werkelijk nieuw?

Het Nederlandse vakbondslandschap verandert ingrijpend, nu FNV-kringen het 'akkoord van Dalfsen' hebben gesloten. Of blijft alles zoals het altijd was?

De verdeelde FNV heft zich op en vernieuwt zich in De Nieuwe Vakbeweging. Wat zijn de garanties dat de verdeeldheid daar niet opnieuw toeslaat?
Die garanties zijn er niet. Maar de oude structuur van de FNV was wel een recept voor ruzie. De uitbarsting rond het pensioenakkoord had op elk ander dossier kunnen ontstaan. Daarom adviseerden de verkenners Han Noten en Herman Wijffels de structuur van de nieuwe organisatie op de schop te nemen. Weg met de bondsraden bij de afzonderlijke bonden die de federatieraad kunnen terugfluiten.   ...


Red.:   Niet de afzonderlijke bonden, maar de federatieraad was het probleem. Die was zo georganiseerd dat de meerderheid der leden niet de meerderheid in de federatieraad had. De ruime meerderheid der leden was tegen het pensioenakkoord - door de getrapte vertegenwoordiging waarin vele kleine bonden domineren werd deze meerderheid overruled.

  De oude vakbeweging is dood, leve de nieuwe vakbeweging.
Van doorslaggevend belang wordt of De Nieuwe Vakbeweging een cultuuromslag voor elkaar krijgt en in staat is de leden bij de besluitvorming te betrekken. Tegelijkertijd moeten de gestaalde kaders macht afstaan. Lukt dat niet, dan wordt het oude wijn in nieuwe zakken.

Herhaling van de leugen omtrent democratie.
  Tegelijkertijd moeten de gestaalde kaders macht afstaan. Lukt dat niet, dan wordt het oude wijn in nieuwe zakken.

Hetzelfde bewaar als Van Uffelen: tegen degenen die het echte bondswerk doen - door middel van de retorische truc van zwart-maken.
   hartstikke sociaal is columnist Pieter Hilhorst - tegenwoordig ook actief als ombudsman. Er hoeft maar iemand met een vlekje of ene kleurtje een probleem te hebben, of Pieter zet zichzelf in. En dat doet hij, valt uit zijn columns af te leiden, als zelfstandig ondernemertje - zzp'er. Waarover hij zelf zegt dat hij zich gedraagt als de krekel - als in het gelijknamige rolmodel in de fabel van de krekel en de mier. Vrijwel zonder sociale zekerheid, dus je kan wel nagaan waar Pieter een beroep op gaat doen als het grondig mis gaat. In ieder geval niet de vakbond, want die vorm van sociaal gedrag is Pieter ineens tegen - te veel mier-eigenschappen, vermoedelijk:


Uit: De Volkskrant, 06-12-2011, column door Pieter Hilhorst

Houvast in een wankele wereld

... In de kern is de vakbond een organisatie die leden economische zekerheid probeert te geven in een onzekere wereld. En omdat het economische systeem alleen maar wankeler wordt, is de noodzaak van een vakbond des te groter. Vaste banen verdwijnen, afspraken over lonen staan onder druk en de waarde van pensioenen verdampt. Maar de vakbond heeft die zekerheid te vaak nagejaagd door te vechten voor het behoud van oude verworvenheden. ...


Red.:   Dat is de taak van de valbond: het dienen van de belangen van degene die er lid van zijn: werkenden. Het belang om niet zomaar het loon verlaagd te krijgen, en niet zomaar ontslagen te worden. Niet veel meer, en absoluut niet minder. Wat daar aan vernieuwd moet worden is volstrekt onduidelijk.

  Een scherp oog voor nieuwe onzekerheden en voor nieuwe strijdterreinen ontbreekt.

 En op deze manier blijft dat volkomen onduidelijk. En dit wordt al veel langer zo gezegd, zonder dat er verduidelijking komt. Waaruit je mag concluderen dat er geen duidelijkheid ebstaat. Er bestaan geen echte nieuwe taken voor de vakbond
  Zo dreigt de bond een belangenclub te worden van oudere mannen met een vast contract.

Dat is de taak van de vakbond. Als jongere mensen zonder vast contract een vakbond willen, kunnen ze lid worden van de bestaande vakbond, wat ze niet doen, of een nieuwe vakbond oprichten, wat ze ook niet doen - althans: daarvoor komen nauwelijks leden.
  De grootste armoe en onzekerheid is echter niet te vinden bij mensen met een vast contract, maar onder flexwerkers en zzp'ers die schommelen rond het minimum. Zij hebben ook de grootste klappen van de crisis opgevangen. Tot nu hebben zij de vakbeweging links laten liggen omdat deze hen weinig te bieden heeft.

Natuurlijk is het precies andersom: omdat zij de vakbeweging links laten liggen, hoeft de vakbeweging niets voor ze te doen.
  Van oudsher beschouwen vakbonden zelfstandigen en flexwerkers eerder als een bedreiging van de mensen met een vast contract dan als primaire doelgroep.

Terecht.
  Terwijl juist de flexwerkers en zzp'ers houvast nodig hebben.

Tja ...
  Aan cao-onderhandelingen hebben de flexwerkers en de zzp'ers weinig. Ze kunnen wel baat hebben bij minimumtarieven. Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat brievenbestellers die per stuk betaald worden, de facto onder het minimumloon werken.

Organiseer je! Wordt lid van een vakbond! Richt een vakbond op!
  Maar de grootste opgave voor de bond is gelegen in het vinden van een nieuwe manier om meningsverschillen in de eigen achterban te beslechten. Het pensioenakkoord heeft een pijnlijk conflict blootgelegd tussen jong en oud. Alle beleggingsrisico's zijn op het bordje van de jongeren gekwakt.

Dat op het bordje leggen wordt gedaan door de werknemers en de oligarchen in de regering. De vakbond probeert dat te voorkomen.
  Zo'n conflict kan alleen eerlijk beslecht worden als ook de stem van jongeren krachtig klinkt. Maar dat kan alleen als ze lid zijn.

Organiseer je! Wordt lid van een vakbond! Richt een vakbond op!
  Zonder jongeren kan de nieuwe vakbond van alles verzinnen (gewogen stemming binnen de nieuwe overkoepelende bond, referenda), maar dan blijft de stemverhouding oneerlijk.

Organiseer je! Wordt lid van een vakbond! Richt een vakbond op!
  Alleen een vakbond die compleet verandert, kan houvast bieden in een wankele wereld.

Organiseer je! Wordt lid van een vakbond! Richt een vakbond op! 
    Het is werkelijk ongelofelijk ... Het blinde vooroordeel.
    En dan de economie-columnist - weer richting stijl-Sitalsing:


Uit: De Volkskrant, 08-12-2011, rubriek De Kwestie, door Peter de Waard

Helpt een ander merk de bond erbovenop?

... De Nederlandse vakcentrale ondergaat dankzij Wijffels en Noten een metamorfose zoals Assepoester dankzij de goede fee.
    Doel ervan is niet alleen een conflict over pensioenen te beslechten, maar ook de vakvereniging een nieuw elan te geven. Het moet jonger en flitsender. Misschien kan de centrale Zapp gaan heten. Of Flash. Of de E Club, waarbij E dan staat voor employees, want de nieuwe generatie denkt, sms't en facebookt in het Engels.  ...


Red.:   Het bekende sneren.

  De FNV van Kok en Spit heeft zijn tijd al na 35 jaar overleefd.

Alweer dat bekende verhaaltje. Dit soort mensen gaat ongetwijfeld ook niet eten of drinken - ook zoiets dat als zolang gedaan wordt en van de oude stempel is. Of schijten. Oh nee, dat zijn deze vernieuwers wel blijven doen. Op een ander ... met dit soort sneren:
  Eind jaren zeventig zongen de leden nog samen op 1 mei de Internationale: De rijkaard leeft zelfzuchtig voort; Tot 't merg en been wordt d'arme uitgezogen. Maar met de komst van paars werden de armen van Kok en de rijken van Bolkestein een pot nat

Dat laatste is waar: de PvdA heeft de werkenden sinds die tijd verraden. Aan de oligarchen. Net als de media dat gedaan hebben en nog steeds doen.
   Wat zo'n beetje all critici roepen, is dat het aantal leden van de vakbond afneemt. Een bijzonder lafhartig en leugenachtig argument:


Uit: De Volkskrant, 07-12-2011, door Ferdinand Grapperhaus, Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Ook zonder leden is vakbond onmisbaar

De vakbeweging is belangrijk voor een goed functionerende arbeidsmarkt. Laat werknemers, lid of niet, kiezen welke vakbond hun cao-onderhandelingen doet.

... de vakbeweging heeft in die jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het flexibiliseren van de arbeidsmarkt, het standaardiseren van rechtvaardige reorganisaties, het moderniseren van de collectieve arbeidsvoorwaarden en een betere werking van de sociale zekerheid. Goed, het ontslagrecht bleef taboe en op het gebied van de pensioenen is de vakbeweging traag uit de loopgraven gekomen, maar niemand is volmaakt.
    Wie het overlegmodel overboord wil zetten, vergeet dat onze economie wel vaart bij een goed functionerende vakbeweging en een betrouwbare cao, waarop werkgevers én werknemers kunnen bouwen.
    Werkgevers maken door vakbond en cao enorme transactiewinst (wie wil er met alle werknemers individueel over elk onderwerpje aan tafel?) en mede daardoor heerst hier een grote mate van arbeidsrust.
    Dat neemt niet weg dat een groot deel van de vakbeweging zelf in een crisis is geraakt. Het pensioenakkoord was daarbij slechts een aanleiding. De hevige interne strijd binnen de grootste vakcentrale heeft iets veel belangrijkers bespreekbaar gemaakt. De vakbeweging draait steeds minder om lidmaatschap. Het percentage vakbondsleden op de beroepsbevolking (de organisatiegraad) is in dertig jaar tijd teruggelopen van 35 tot 22 procent, precies als in Duitsland. In het Verenigd Koninkrijk was in 2006 nog 29 procent lid, in Frankrijk nog maar 8 procent. En dan vergrijst die populatie ook nog eens schrikbarend.
    De vakbeweging kan daar niet zoveel aan doen. Lid zijn van een groot collectief is niet meer zo van deze tijd. We stellen allemaal onze zelf-ontplooiing voorop. En dan speelt het volgende: de Nederlandse cao-wetgeving zorgt ervoor dat de cao ook voor veel niet-leden automatisch geldt - bijna 90 procent. Dus denken we, geëmancipeerd als we zijn, waarom zouden we nog lid worden? Intussen is bijna iedereen tevreden over de cao - werkgevers en werknemers geven de cao minstens een 7 - en veel werkgevers nemen de cao zelfs op in hun standaard-arbeidscontract.
    De crisis in de vakbeweging is niet een crisis van de cao, van de polder of van personen. Het is een crisis van het lidmaatschap. Dat lost het omvormen van het bolwerk van de FNV Vakcentrale in het open huis van de nieuwe vakbeweging niet op. Beroepen zijn verschillend en hebben dus hun eigen arbeidsvoorwaarden nodig. Daar verandert één grote vakbeweging niets aan. Integendeel, er lijkt juist meer behoefte te zijn aan decentralisatie en maatwerk.   ...


Red.:   Uit de mond van een lid van de oligarchie. Het laat de critici uit de "linksige" hoek genadeloos zien voor wat ze zijn: klasseverraders. Die algemene schade aanrichten:

  We moeten durven erkennen dat de vakbeweging haar legitimatie steeds minder ontleent aan haar leden en steeds meer aan de belangrijke rol die zij vervult in het laten functioneren van de arbeidsmarkt. ...
    We hebben in Europa een sterke vakbeweging nodig: niet alleen om arbeidsrust en transactiewinst te creëren, maar ook om namens werknemers mee te werken aan een moderne concurrerende arbeidsmarkt en om draagvlak te krijgen voor oplossingen op terreinen als Wajong, zorg en - wie weet - modernisering van het ontslagrecht.

Amen.
    Er is nog en klasse die tegen de vakbond strijdt: de klasse van immigranten. In de media altijd gecombineerd met de lakeien-middenklasse:


Uit: De Volkskrant, 13-01-2012, column door Sheila Sitalsing

Buitenstaanders

...  Kamp wil het mogelijk maken dat werkgevers hun personeel jarenlang op tijdelijke contracten aan het lijntje kunnen houden. Nu ligt de grens nog op drie maal achtereen een jaarcontract. Als het aan Kamp ligt, mogen werkgevers straks iemand een contract aanbieden voor een periode van bijvoorbeeld vijf jaar, of zeven jaar.
    Het is zijn antwoord op het ellendige feit dat het duur en lastig is vaste krachten te ontslaan. Haal dan de bezem door het ontslagrecht, zou je zeggen. ...
    Jaren geleden alweer formuleerden Ineke van Gent en Femke Halsema van GroenLinks al het antwoord: maak het makkelijker mensen te ontslaan, geef ze een kortdurende, hoge WW-uitkering en begeleid ze naar nieuw werk. Dat biedt de ongeveer 2 miljoen (!) outsiders een echte kans. ...


Red.:    Een bekend plan van de kosmopolitische elite: ontsla autochtonen, zodat immigranten, de lievelingen van de kosmopolieten, een baan kunnen krijgen. Immigrante Sheila Sitalsing, van hindoestaans-Surinaamse komaf, is er natuurlijk dubbel voor - en dus tegen de vakbonden die het tegenhouden:

  Nu zijn de vakbonden boos op een monster dat ze zelf hebben gebaard, door bokkig te weigeren de poort te openen voor outsiders. En dan vragen ze zich nog vertwijfeld af waarom jonge mensen ze niet moeten.

Als het allemaal tezamen komt in de hoofden van de slachtoffers, zal de ellende niet te overzien zijn ...
    Weer een nieuw sterk staaltje anit-lagereklassen en anti-vakbond schrijverij. Aanleiding is het bericht dat twee bonden uit de vakcentrale CNV stappen:


Uit: De Volkskrant, 14-01-2012, door Nanda Troost

Analyse | Omstandigheden dwingen tot vernieuwing

De vakbonden zullen wel moeten

Heeft de vakbeweging nog toekomst? Deze vraagt dringt zich op nu twee CNV-bonden hun vakcentrale vaarwel zeggen omdat ze zich onvoldoende vertegenwoordigd voelen. De FNV is niet de enige die verdeeld is.   ...


Red.:   En de reden is dezelfde als bij de FNV: de aparte vakbonden zijn niet tevreden met de manier waarop de bonzen in de vakcentrale onderhandelen met de werkgevers. Omdat ze te weinig voor hun belangen opkomen en te veel naar de luimen van de werkgevers. Welke achtergrond door de auteur maar even weggemoffeld wordt. Om meteen te kunnen overgaan naar de eigen agenda:

  De vakcentrales hebben een verouderd imago in een wereld die ingrijpend is veranderd. Dé werknemer is niet meer jan modaal die vrouw en kinderen onderhoudt.

Eerst walsen we over het verschil tussen de vakcentrale en de aparte vakbonden
  Dé werknemer is niet meer jan modaal die vrouw en kinderen onderhoudt. De nieuwe jan modaal kan zomaar een vrouw zijn. En heeft ze een partner, dan kan zij de hoogste opleiding hebben. De arbeider van nu kiest zelfbewust voor een bestaan van zelfstandige, komt soms uit Polen, of via een omweg uit Bulgarije.

De gooien we er een reeks platitudes en onjuistheden tegenaan. Zo kiest de arbeider is het geheel niet voor een bestaan als zelfstandige - dat geldt hoogstens voor een klein groepje middelbaar opgeleide specialisten. En het hier noemen van Poolse arbeiders is een gotspe: die worden gehaald om de positie van de Nederlandse arbeider en zijn belangen en zijn vakcentrale te ondermijnen.
  Het lijkt alsof de vakbeweging zich daarvan niet bewust is. FNV en CNV klampen zich vast aan de verworven rechten van de insiders, met een vast dienstverband en goede regelingen.

Dus mevrouw troost vindt dat vanwege die Polen de Nederlandse arbeider maar uit zichzelf loon moet inleveren, en zijn arbeidsplaats ter beschikking stellen.
  Hun inzet: handen af van WAO, vut en prepensioen, ontslagrecht, pensioen en pensioenleeftijd

Heel fout dus, volgens mevrouw Troost
  resulteerde in compromissen waarmee de vakbonden steeds weer een stapje terug moesten doen.

Waarmee we terug zijn bij af, dat die compromissen komen van de vakcentrales, die dus wel luisteren naar de werkgevers en mevrouw Troost, en waartegen de bonden nu steeds sterker bezwaar maken. Hetgeen mevrouw Troost een futiele actie vindt:
  Terwijl iedereen al jaren weet dat de aankomende vergrijzing en ontgroening de verzorgingsstaat onbetaalbaar maken

En daar komt de aap uit de mouw: we zijn tegen de "verzorgingsstaat". We zijn neoliberaal. We willen terug naar de tijd van Dickens.
    En omdat je daarvoor geen goede argumenten hebt, poneer het gewoon als feit:
  werd er geen gemeenschappelijke visie ontwikkeld over hoe om te gaan met die onvermijdelijke veranderingen

Er is nog een verandering die steeds onvermijdelijk wordt: die van de gewone burger als slaafse volger van de edicten van de elite hen uitgereikt door de lakeien van de media, tot opstandige burger die de guillotine naar buiten laat rollen als er niet snel genoeg naar hem geluisterd wordt.
    Werkelijk iedere journalist van de Volkskrant moet zijn plasje over de bonden doen:


Uit: De Volkskrant, 27-01-2012, door Peter de Waard

De tanende macht van de bonden

Vakbonden hebben minder leden maar onderhandelen voor een grotere groep werknemers.
 

Red.:    Weer een artikel van driekwart-pagina ...
    We hebben daarnet al gezien wat Nanda Troost vindt van de vakbonden: die moeten brave kontlikkers van de oligarchie worden - en geen "activistische SP-bonden". Hier schrijft ze een sympathiek artikel over Edith Snoey, de eerste die sneuvelde vanwege het pensioenverraad - alweer een hele pagina:


Uit: De Volkskrant, 31-03-2012, door Nanda Troost

Interview | Edith Snoey, gewezen voorzitter AbvaKabo FNV

'Vakbondswerk is ook veel emotie'

In juli vorig jaar stapte Edith Snoey op, de eerste vrouwelijke voorzitter van een grote vakbond. Met ingang van april wacht haar de WW.

'De FNV had veel eerder moeten beseffen dat de pensioenleeftijd van 65 niet te handhaven was. ...


Red.:    De werkgevers en de oligarchische politieke partijen hadden veel eerder moeten beseffen dat het graaien in de top en middenklasse niet te handhaven was. En bij gebrek aan enige beperking van het graaiden door top en midden, heeft de onder tweederde alle recht om te staan op het behoud van de pensioenrechten

  Zijn we meteen bij het pensioendossier. Met de agressieve aanpak zijn er nog concessies voor zware beroepen binnengehaald, nadat u al akkoord was gegaan.
'Met steun vanuit de politiek, want binnen de FNV kwamen we er niet uit.

Tja, Snoey en Jongerius zaten te veel vast aan Wientjes en zijn roversclub ...
    En daar is ook koelie Sitalsing weer:


Uit: De Volkskrant, 02-04-2012, column door Sheila Sitalsing

Eigen schuld

Straks, als Nederland voor een miljard of 16 is verspijkerd en onherkenbaar is veranderd, als wij keihard doorwerken tot we hoogbejaard zijn en jarenlang op de nullijn hebben gezeten, zal iemand vragen: goh, waar was de vakbeweging eigenlijk toen dit alles in 2012 in het Catshuis werd bedisseld?   ...


Red.:   Gunst, alsof de vakbeweging een politieke partij is. En alsof die rechtse ploerten ook maar de geringste neiging zouden hebben om ernaar te luisteren ...

  Zaterdag drukte de Volkskrant een vraaggesprek af met Edith Snoey, de vakbondsvrouw die vorig jaar na ruim dertig jaar trouwe FNV-dienst opstapte bij de bond, onder meer omdat ze tegen iets moest zijn - het roemruchte pensioenakkoord dat onder meer voorziet in langer doorwerken - waar ze eigenlijk voor was. Over de FNV zegt Snoey: 'Nu hebben we helemaal niks.'

Inderdaad. Dankzij het verraad van Snoey en Jongerius.
  In hun eentje pogen de christenen van het CNV de vakbeweging nog enige betekenis te geven. Zij willen praten, zegt Jaap Smit, zoals het vroeger meestal ging in de polder, over een nette uitruil van belangen.

Inderdaad. De CNV heeft altijd vooraan gestaan bij het verraad van de werkenden aan de christelijke bazen. En de onchristelijk ook, natuurlijk. En wat de vakbond natuurlijk echt níet moet doen is hun taak, als dit soort tuig regeert:
  In de Telegraaf zei Henk van der Kolk, die de grootste FNV-bond Bondgenoten voorzit, dat hij liever meteen doorloopt naar het Malieveld: 'Ik denk dat ik meer bereik met harde actie dan door aan te schuiven aan een onderhandelingstafel.' En vervolgens denken dat door dit soort uit armoede geboren taal de leden zullen toestromen.
    Straks zal hij daar staan, op het Malieveld, met een paar handenvol laatst overgebleven leden, druipende paraplu's in de hand, scheldend en de vuisten ballend. Het zal te laat zijn.
    Ze zullen zeggen dat het de schuld is van dit 'verschrikkelijke werkgeverskabinet'. Maar het is gewoon hun eigen schuld.

Nee Henk, geen actie voeren. Keurig met je pet in de hand naar het bureau waar de heren zitten gaan, netjes blijven staan, en "Ja" en "Amen" zeggen tegen wat de heren je te melden hebben.
    Echte koelie-opvattingen.
    En daar is ook Nanda Troost weer:


Uit: De Volkskrant, 03-04-2012, door Nanda Troost

Verdeelde vakbond koerst op overleg met CNV en MHP

'Machteloze' FNV wil toch invloed

Tussentitel: Het is niet te verkopen dat we niets doen - Liane den Haan - Directeur ANBO

De FNV wil met de andere vakcentrales CNV en MHP proberen alsnog invloed te krijgen op de onderhandelingen over de extra bezuinigingen die het kabinet-Rutte voert met gedoogpartner PVV in het Catshuis. De FNV hoopt dat de vakcentrales vandaag nog bijeen kunnen komen.
    CNV-voorzitter Jaap Smit riep vorige week op te proberen tot een sociaal akkoord te komen. 'Ons land staat voor een geweldige opgave. En of we het nu leuk vinden of niet, daar moeten wij nu onze verantwoordelijkheid in nemen. ....'   ...


Red.:   'Verantwoordelijkheid nemen' is oligarchische newspeak voor "collaboreren met de elite".

  Vorige maand had werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes opgeroepen de nullijn in te voeren

Kijk maar. Want de heer Bernard Wientjes riep de werkgevers niet op om hun verantwoordelijk te nemen  - en hun veel te hoge beloningen in te leveren. De heer Bernard Wientjes riep zelfs op tot het tegendeel toen hij zijn voorstel deed: "Geen belastingverhoging".
  Met name de FNV is intern zeer verdeeld over de te voeren strategie. De negentien bonden zijn sinds het pensioenakkoord tot op het bot verdeeld. FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV, de twee grootste bonden, vinden dat het polderen de vakbeweging de afgelopen jaren te weinig heeft gebracht.

De FNV is helemaal niet zo verdeeld: iets als tweederde of driekwart staat aan de ene kant, en een kleine groep van voornamelijk bestuurders en een paar kleine bonden aan de ander.
  ... Liane den Haan, directeur van de ANBO, de bond voor senioren. 'Het is aan onze achterban niet te verkopen dat we helemaal niets doen. We moeten gewoon ons werk doen.'
'Het kabinet gaat ervan uit dat werkgevers maar ook werknemers inleveren. ...

Kijk, daar is zo'n verrader: het kabinet heeft helemaal niets gevraagd om in te leveren aan de werkgevers. Het kabinet vraagt alleen om in te leveren aan de werknemers.
    En Nanda zelf levert ook weer wat bijdragen:
  Wordt de vakvereniging met 1,4 miljoen leden een activistische beweging of een belangenbehartiger van werkenden die ook opkomt voor jongeren, flexwerkers en zzp'ers?

Middels nog meer newspeak: 'activistische beweging' is "vakbeweging die voor haar leden opkomt, en 'belangenbehartiger voor jongeren, flexwerkers en zzp'ers" is hetzelfde als "vakbeweging die belangen van leden verkoopt aan kosmopolieten, oligarchen en elite".
    En alsof om dit allemaal nog eens te bevestigen: ook de oligarchenpropaganda van Pauw & Witteman (02-04-2012 uitleg of detail , na 28:25 min.) wilde iets aan de vakbond doen - en dus met de oligarchenvakbond: de CNV.
    Maar wat wil het toeval: binnen een dag wordt bekend dat de vakbonden het weer eens zijn. Groot nieuws dus. En je verwacht van de Volkskrant, die de vakbonden toch zo gunstig gezind zijn, een breed uitgemeten artikel om dit goede nieuws aan den volke mede te delen. Hier is de werkelijkheid - boven het slechte nieuws, gevolgd door het goede:
3 april
 
4 april

Hé, wat is dat nu...? Het goede bericht is niet alleen een stuk kleiner, het staat ook nog op de minder opvallende linkerpagina - de truc van de "focus" uitleg of detail .
    En ter controle, krap twee dagen later, nog wat goed nieuws, namelijk een wel werkende vakbond, zijnde die van de schoonmakers die enige succesjes heeft geboekt tegen de uitbuitpraktijken van de grote schoonmaakbedrijven:
6 april 
Die vakbond krijgt meteen een veeg uit de pan van de Volkskrant (06-04-2012) dat ze niet meer mag vragen dan het eerste karige bod van de Dickensiaanse uitbuiters. Netjes, met de pet in de hand, dank je wel zeggen tegen de heren, jongens ...
     En alweer, nu net anderhalve week later, wordt het positieve nieuws ietwat anders in beeld gebracht:

vakbond cao

Het gaat om het net zichtbare bericht aan de rechterkant, onder de soldaat.    
    Dus ook direct in beelden zichtbaar dus: de Volkskrant heeft een hartstikke negatieve houding ten opzichte van de vakbonden.
    We hebben geen enkel idee van de achterliggende motieven, maar de rabiaat neoliberale ex-economie chef-redacteur Frank Kalshoven haalt met bijna een enkele pennestreek, vermoedelijk onbewust, de argumenten van zijn volksvijandige ex-collega's onderuit:


Uit: De Volkskrant, 07-04-2012, column door Frank Kalshoven, directeur van de Argumentenfabriek

Het koesteren van de SER

'In een periode waarin maatschappelijke verhoudingen en de politieke bereidheid tot samenwerking onder druk komen te staan, heeft iedereen er belang bij dat instituties gekoesterd worden en behouden blijven.'
    Met deze boodschap maakt de vice-voorzitter van de Raad van State, Piet Hein Donner, deze week een ronde langs de velden. Het urgentste voorbeeld: de Sociaal-Economische Raad (SER).
    De SER heeft een rijke geschiedenis als invloedrijke medebestuurder van Nederland. De huidige positie is precair. Na een ongelukkig voorzitterschap vertrekt Alexander Rinnooy Kan naar de universiteit, de FNV staart opgewonden naar de eigen navel, de werkgevers doen rechtstreeks zaken met het kabinet en de politiek haalt een streep door de product- en bedrijfsschappen - die andere symbolen van het corporatistische ideaal. Nederland dreigt een institutie kwijt te raken.    ...
 

Red.:   Misschien was dat wel het motief: de SER was een prachtig instrument waarmee de vakbeweging koest kon worden gehouden: geef de kinderen een ijsje, en ze gaan er braaf mee buitenspelen in plaats van binnen de boel op stelten zetten - in welke truc Jongerius getrapt is.
    En om dat te ondersteunen:

  De problemen bij de FNV springen in het oog, maar de erosie van gezag en geloofwaardigheid is breder. Het aandeel werkenden dat lid is van een bond daalt structureel. De werkgevers, is mijn stellige indruk, hebben soortgelijke problemen. Het lidmaatschap van bedrijven van een brancheorganisatie is steeds meer ingegeven door praktische, en minder door politieke motieven. Bernard Wientjes, de voorzitter van VNO-NCW, heeft als puntje bij paaltje komt net zo weinig gezag bij ondernemingen als Agnes Jongerius bij werknemers. Dat een onderneming iets zou doen of laten omdat Wientjes dat heeft afgesproken met Jongerius is een belachelijke notie.

Waarmee de collega's boven hopeloos voor gek staan. En voor iedereen zichtbaar als de volksverraders die het zijn.
    Nog meer leden van de oligarchie sluiten zich aan achter het vaan van de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 18-04-2012, door Marcia Luyten, econoom en cultuurhistoricus.

Geachte vakbondsleiders

In een open brief aan Agnes
Jongerius en Henk van der Kolk geeft de auteur uiting aan haar zorgen over de vakbeweging.

Tussentitel: In de meest letterlijke zin vecht u elkaar de tent uit

Het is op dit roerige moment in onze economische geschiedenis, dat ik u een doodeenvoudige vraag wil stellen. ...


Red.:    Het lijkt wel of de Volkskrant een schrijfopdracht heeft gegeven: Schrijft u een stuk waarin de suggestie herhaald wordt dat er alle vakbondsleiders met elkaar ruziën - terwijl het alleen het probleem van enkele verraders in de top is..
    Er volgen in de rest van het artikel voornamelijk algemeen maatschappelijke opmerkingen, redelijk dicht richting open deuren. Om helemaal aan het eind te besluiten met een herhaling van het begin, voorafgegaan door dit:

  Nu kan ik me indenken dat u na al die jaren vakbondswerk toe bent aan iets anders; ik waag het te vermoeden dat u werk maakt van een aardige burgemeesterspost hier of daar. Toch zal er zodra er in het Catshuis een akkoord is, een microfoon onder ook uw neus worden geschoven. U kunt niet meer leveren dan symboolretoriek.

Een onbedoelde grap. Want dit is natuurlijk bedoeld te slaan op vakbondsleiders in het algemeen, terwijl het alleen slaat op de door de Volkskrant bewierookte Edith Snoey, Agnes Jongerius, en nog een relatief zeer klein aantal soortgenoten - door Stockholm-syndroom bevangen verraders.
    Overigens: meer passende reacties zijn te vinden onder de webversie van het artikel uitleg of detail .
    Vergissing: dit was zo dom dat het idee toch niet van de Volkskrant kan komen. Zo dom, dat de Volkskrant het wel recht wil zetten - we presenteren eerst de auteur:


Uit: De Volkskrant, 20-04-2012, door Gijs Herderscheê, parlementair journalist van de Volkskrant.

Wientjes heeft liever een zelfbewuste FNV

Dat werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes 'zich rot lacht' om het gedonder in de FNV, zoals Marcia Luyten stelt, is onzin. Een halfdode opponent is niks waard.

Tusentitel: Marcia Luyten heeft haar Sun Tzu en Von Clausewitz duidelijk niet gelezen


Red.:    Gijs Herderscheê wordt hier vermeld als parlementair journalist, maar vele jaren lang heeft hij over economisch onderwerpen geschreven. Nu zijn geloofsbrieven:

  Ergens tussen 1991 en 2012 is iets veranderd. Daaraan had een cultuurhistoricus een mooie analyse kunnen wijden, zeker aan de vooravond van de herdenking van de moord op Pim Fortuyn. Was diens opkomst een draaipunt? Zijn wij sindsdien allen 'Henk en Ingrid', die niet verder kijken dan hun eigenbelang op de korte termijn?

Zoiets kan namelijk alleen komen uit de pen van een hard boiled neoliberaal - want iedereen weet dat de opkomst van het eigenbelang stamt van een decennium daarvoor, met de opkomst van Thatcher, Reagan, het neoliberalisme, en "Greed is good".
 in welk licht we natuurlijk ook het aanhalen van keiharde machtsdenkers als Von Clausewitz moet worden gezien: "Er telt maar één ding: se macht zien te krijgen en te houden". En dat hebben de neoliberalen. 
    Oké, wat is nu het advies van Herr Von Herderscheê:
  Luyten heeft haar Von Clausewitz en Sun Tzu duidelijk niet gelezen. Iedere belangenclub - ongeacht of het een werkgeversclub, vakbond of politieke partij is - heeft liever een zwakke tegenstander dan een sterke, maar liever een sterke dan eentje die halfdood in de touwen hangt. ...
    Met een zelfbewuste tegenstander kun je aan de vooravond van een kabinetsformatie als sociale partners een pensioenakkoord presenteren, zoals VNO-NCW, FNV, CNV en MHP volgens poldertraditie in 2010 deden. Dat akkoord kun je vervolgens gezamenlijk, ieder voor zich en via de samen bestuurde pensioenfondsen als een soort verkapt dictaat pluggen bij de politiek - zo'n stoet clubs die in variaties hetzelfde verhaal verkopen, maakt indruk.

Met een klein grapje van Herderscheê tussendoor: de partij waaraan het door de krachtige vakbondsleiders met de oligarchie  gesloten akkoord moet worden verkocht is natuurlijk niet de politiek, althans, niet voornamelijk, maar de achterban. Die vuile socialistisch denkende laagbetaalden.
    We waren Nanda even vergeten maar die had toch ook nog een bijdrage, waarin de lessen van Gijs nog niet verwerkt waren:


Uit: De Volkskrant, 19-04-2012, van verslaggeefster Nanda Troost

Bonden kunnen ook niet samen optrekken tegen bezuinigingen

De vakbeweging is niet alleen intern tot op het bot verdeeld, de drie vakcentrales slagen er ook niet in gezamenlijk op te trekken tegen de nieuwe bezuinigingen die elk moment vanuit het Catshuis bekend kunnen worden gemaakt.
    De grootste vakcentrale FNV en de MHP, voor hoger personeel en middenkader, gaven woensdag een verklaring uit zonder het CNV. 'Er staat niet zo veel in om tegen te zijn, maar het is ons te weinig', zegt CNV-voorzitter Jaap Smit. FNV en MHP voelen op hun beurt niets voor de door Smit eerder voorgestelde nullijn.   ...


Red.:   Hadden we al geconstateerd, die positie van het CNV. Hier wordt het nog een keer uitgelegd:

  Jaap Smit: 'We zijn zes weken geleden begonnen met onze voorstellen, maar het werd minder en minder en minder. Wij willen laten zien dat we als vakbeweging onze verantwoordelijkheid durven te pakken om met kabinet en werkgevers afspraken te maken. Bij het FNV is die ruimte er niet.'

Met als riposte de definitie van "verantwoordelijkheid nemen" of "je constructief opstellen" uit In het kort:
  Wie zich constructief opstelt ten opzichte van slopers, is zelf een sloper. Zo zijn:
  - de bestuurlijke en intellectuele elites die zich constructief opstellen ten opzichte van het Europese Imperium, slopers van de democratie,
  - sociaal democraten die zich constructief opstellen ten opzichte van neoliberale slopers van de sociale en Rijnlandse maatschappij,
  - multiculturalisten die zich constructief opstellen ten opzichte van moslims slopers van de Verlichting.

Altijd al rasechte klasseverraders geweest, die christen-politici en -bestuurders.
    De koele cijfers wijzen uit wat de vakbondsleden vinden van het functioneren van hun hoogste vertegenwoordigers:


Uit: De Volkskrant, 24-04-2012, ANP

Vakbondsleden zijn voor directe inspraak

Vakbondsleden willen meer directe inspraak, zoals bij het kiezen van hun voorzitter en bij belangrijke veranderingen in beleid. Dat blijkt uit een onderzoek onder 6.539 FNV-leden en 571 niet-leden, verricht in het kader van de oprichting van De Nieuwe Vakbeweging (DNV). Negen op de tien ondervraagden menen dat de ideale vakbeweging de leden raadpleegt over belangrijke veranderingen in het beleid. Zeven op de tien vinden dat de leden direct de voorzitter en het bestuur van de vakbeweging horen te kiezen. ...


Red.:   Allemaal uit onvrede over het optreden van Jongerius, Snoey enzovoort.
    Je zou bijna zeggen dat het erop volgende artikel van Nanda een reactie is hierop., Dat ka n natuurlijk niet, want zo'n artikel vergt voorbereidingstijd. Toch past het naadloos. De koele cijfers laten zien dat iets als 90 procent van de vakbondsleden niet meegaan met de zachte aanpak van de topbestuurders, en Nanda zoekt een paar exemplaren van de 10 procent overige op. Zoals aangegeven in de kop van het artikel:
 

Uit: De Volkskrant, 25-04-2012, van verslaggeefster Nanda Troost

Met de rug naar de bond

Verpleegkundigen van De Eshoeve komen in actie tegen Abvakabo. De koers van de vakbond vinden ze schadelijk voor de zorg en voor de sector.


Red.:   In de laatste derde van het artikel wordt uitgelegd waarom juist de werknemers van deze instelling gekozen zijn door Nanda:

  De Eshoeve is een van de tien locaties van HWW Zorg. Er werken ruim 2.200 verzorgenden die ook thuiszorg leveren. 'Natuurlijk zijn ook wij voor een goede cao', zegt Lettie van Atteveld, voorzitter van de raad van bestuur. 'Maar we zijn tegen de beschadigende manier waarop er actie wordt gevoerd.' Van Atteveld keurt het af dat de vakbond de confrontatie zoekt in plaats van de dialoog aan te gaan.

Dit soort leden van raden van bestuur, die toezicht houden op de directeuren, kennen we inmiddels uitleg of detail : totaal ondeskundig en totaal incompetent in het houden van toezicht. Die directeuren voeren al ware burgemeesters in oorlogstijd de bezuinigingsmaatregelen van de neoliberale regeringen uit: ze hebben de ware professionals inmiddels grotendeels ontslagen "omdat ze te duur zijn", en vervangen door goedkope half- en ongeschoolde, deels invals-, krachten, die zonder de bevoegdheid daartoe zelfs de taak krijgen om medicijnen uit te reiken en toe te dienen. Niet overal, natuurlijk, maar wel op zeer veel plaatsen.
    En De Eshoeve behoorde daar in ieder geval in het verleden ook toe:
  Van Atteveld ... 'Om een kwaliteitsslag te maken, werken we niet meer met voedingsassistenten op het laagste niveau. Dan beweert de vakbond dat de mensen niet genoeg te eten krijgen, terwijl wij kunnen aantonen dat de vocht- en voedingsbalans van onze cliënten zelfs is verbeterd.'

Dus voor die kwaliteitsslag werd gemaakt werkten ze wel met voedingsassistenten op het laagste niveau en was de vocht- en voedingsbalans van de cliënten sterk achteruitgegaan. Wat natuurlijk alleen is verbeterd is door actie zoals die van de bonden. Wat lieden van van Atteveld dus actief tegenwerken: 
  Lilian Marijnissen noemt De Eshoeve een goed voorbeeld van 'hoe werkgevers aan repressie doen'. 'De medewerkers zijn er al maanden bezig voor betere zorg. Wie een petitie tekent, wordt onder druk gezet. De directie weigert met ons te praten. Vorige week wilden we ze, symbolisch, een ontbijt aanbieden en ook dat werd geweigerd.'

En begrijpelijkerwijs voelen de nieuwe half- en ongeschoolde, deels invals-, krachten zich op hun pik getrapt, of beter: de vrouwelijke versie daarvan:
  Ongeveer twintig zorgmedewerkers voerden vorige week een tegenactie toen actievoerders van de Abvakabo voor De Eshoeve stonden. Ze keerden hen letterlijk de rug toe. 'In elk organisatie zijn ontevreden medewerkers te vinden, maar de negatieve manier waarop over onze instellingen en de zorgsector wordt gesproken, is gebaseerd op onjuiste informatie en is schadelijk voor ons en de sector. Dit verdienen we niet', zegt verzorgende Aaske (50).
    'De zorg kan natuurlijk beter', vindt Aaske, die graag meer tijd zou hebben om met de mensen naar buiten te gaan. 'Maar de zorg die we leveren is gewoon goed. In oktober waren we met vier verzorgenden voor dertig cliënten, nu zijn we met vijf en zitten we zelfs boven de norm.'

En ook hier staat het er weer duidelijk: de zorg wás sterk achteruitgegaan, door de vervanging van de professionals door Aaske en consorten. En Aaske en consorten hebben hun baan te danken aan de Dickensiaanse bestuurders, dus die willen wel voor het gribus opkomen.
    Goed, dat zijn dus de feiten in de sector. En dan hebben we het nog niet gehad over de sterk gedaalde fatsoensnormen, omdat inmiddels bekend is geworden dat er tegenwoordig gestolen wordt als de raven in zorginstellingen - de bekende  psycholoog René Diekstra heeft dat bewezen met camera's naar aanleiding van een geval in de familie, waarop een strotvloed van soortgelijke gevallen loskwam - dit alles volgens de Amerikaanse zegswijze: "Pay peanuts, get monkeys".
    Kijk, dat zijn allemaal zaken waarover Nanda Troost het niet heeft. Maar haar artikel, paginavullend, na de al zeer foute kop begint met deze tekst: 
  Groeiende ergernis over de manier waarop de Abvakabo FNV actie voert in de zorg zet leden ertoe aan hun lidmaatschap op te zeggen. Dat zeggen drie medewerkers van verpleeghuis De Eshoeve in Scheveningen, een vierde was ziek.
    Volgens hen hebben deze maand enkele tientallen collega's hun lidmaatschap van de vakbond opgezegd. Uit cijfers die aan de Volkskrant zijn toegespeeld, blijkt dat sinds november vorig jaar drieduizend leden bij de Abvakabo FNV hebben opgezegd. Dat zijn overigens niet alleen leden uit de zorgsector.

Adolf Eichmann was ook iemand die alleen maar achter zijn bureau heeft gezeten, en persoonlijk geen hand heeft gelegd aan een enkel individu. Niet zo min als bestuursvoorzitter Lettie van Atteveld persoonlijk de bejaarden hun loopje naar buiten heeft ontzegt en ze dus in hun kamer heeft opgesloten. Maar Adolf Eichmann is wel degelijk veroordeeld. Adolf Eichmann en zijn zaak hadden ook een verdediger, ene Josef Goebbels, die eigenlijk nog minder deed, want die hield alleen maar toespraken en schreefstukjes schreef. De stukjesschrijvende verdediger van Lettie van Atteveld, mevrouw Nanda Troost, dus een overeenkomstige rol. De heer Goebbels heeft zelfmoord gepleegd. Kennelijk besefte hij aan het einde de waarde van zijn positie.
    In een tussenstuk ging het ook nog even over geld en salaris enzo: 
  Welke looneis is verantwoord?

Zijn de onderhandelingen voor de cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) een voorbode van de koers van De Nieuwe Vakbeweging? Abvakabo FNV zegt bij monde van cao-onderhandelaar Lilian Marijnissen dat er nog nooit zo'n gedegen onderzoek is gedaan naar wat de werkvloer wil. 'En dat maakt de kwaliteit van de zorg tot onze inzet.'
    Maar de werkgevers stapten begin deze maand boos op wegens de 'absurde en onrealistische' eisen van juist de Abvakabo. ...
Wat is een verantwoorde looneis in tijden van crisis?

Daarop hebben we een simpel antwoord: het is duidelijk dat het verzorgen van ouderen op zijn minst evenveel maar vermoedelijk meer maatschappelijk nut heeft dan het schrijven van stukjes. Dus geven we de (goede!) verzorgenden evenveel salaris als een schrijver van stukjes. Alle verzorgenden het salaris van Nanda Troost.
    Toen kwamen de waterlanders ...
    Bij Nanda Troost en haar beroepsgroep, bij de bestuurders, en bij de rest van oligarchisch Nederland ... 
    Voor de volledigheid nog eventjes de laatste twee artikelen naast elkaar - links de sociologische trend, rechts het individuele geval dat Nanda heeft uitgekozen:
vakbond trend vakbond incident

Voor het geval u wat moeilijker leest: het artikel over de sociologische trend, die 90 procent weet u wel, is datgene met het formaat van een postzegel linksonder ...
    De sleutel tot een succesvolle mediacampagne, ook wel bekend onder de term "hetze", is die van herhaling. Dus drie dagen later, en daar is Nanda weer:


Uit: De Volkskrant, 28-04-2012, door Nanda Troost

Vakbond 2.0 is nog lang niet klaar

Tussentitel: Een vuist maken in Den Haag wordt lastig

Na bijna een half jaar radiostilte maakt Jetta Klijnsma op de Dag van de Arbeid, 1 mei, de koers van De Nieuwe Vakbeweging bekend. ...

Red:    Enzovoort, de bekende aanpak die de Volkskrant een langdurige reputatie van "die zure krant" heeft gegeven, iets dat al vele malen, onterecht, "genezen" is verklaard. Men heeft inderdaad wel enig enthousiasme ontwikkeld, maar dit is gereserveerd voor neoliberalisme, multiculturalisme en massa-immigatie. Voor alles riekende naar sociale samenhang, corporatisme en dergelijk blijft de azijnkwast in gebruik:

  Overleggen in de polder of activisme à la SP?
Het poldermodel is toe aan herziening, maar telkens het Malieveld vullen met een boze achterban gaat niet lukken.  

Want dat leidt tot activisme, en natuurlijk uit den boze. het enige activisme dat is toegestaan,m is dat de de directeuren die activistisch mensen ontslaan en werk verplaatsen naar China en Cambodja of enig ander land waar de ploerten uit de tijd Charles Dickens nog ongestoord door activisme hun gang kunnen gaan.
    En oh ja, ook dit was weer een hele pagina waard:
vakbond 2.0 

De Volkskrant 2.0 is hier vast nog lang niet klaar mee ...
    Want de hoofdredactie steunt deze campagne:


Uit: De Volkskrant, 28-04-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Carlijne Vos

FNV vervalt in herhaling

De FNV heeft geen goed woord over voor het bezuinigingspakket van de zogenoemde Kunduz-coalitie. De woede richt zich vooral op de versnelde verhoging van de pensioenleeftijd vanaf 2013, zonder uitzondering van 55-plussers. ...
    De hoge toon van de FNV over het opblazen van het pensioen-akkoord is daarom misplaatst, niet in de laatste plaats omdat zij zelf op dit dossier aan interne ruzie ten onder is gegaan. Niet alleen heeft zij hiermee haar eigen organisatie ernstige schade berokkend, ook het imago van de vakbeweging heeft een diepe deuk opgelopen. Verwachtingen van het klassieke poldermodel zijn daarmee verder naar beneden bijgesteld.
    Het verdient alle lof dat vijf politieke partijen nu wél in staat blijken hun eigen (partijpolitieke) belangen opzij te zetten. ...


Red.:   Een vuile leugen. De partijen hebben hun eigen elitaire belangen volkomen laten prevaleren boven die van de gemeenschap.
    En inderdaad was de Volkskrant 2.0 nog lang niet klaar. Want een paar dagen later komt het plan voor vernieuwing uit, dat gestart is om af te komen van types als Jongerius en Snoey, die door "onderhandelen" de boel verkopen aan de werkgevers. De propaganda komt in drie delen. Als belangrijk nieuws wordt het grote artikel eerst aangekondigd en ingeleid in de eerste pagina's:


Uit: De Volkskrant, 02-05-2012, van verslaggeefster Nanda Troost

Plan vakbond is er, ruzie niet voorbij

Leden van De Nieuwe Vakbeweging moeten het voor het zeggen krijgen, bijvoorbeeld door de voorzitter te kiezen. En jongeren krijgen een eigen vakbond. Dat blijkt uit de plannen die kwartiermaakster Jetta Klijnsma dinsdag in Den Haag presenteerde aan de tot op het bot verdeelde FNV.   ...


Red.:   De feiten. Waarvan de details dus eerst nog gelezen moeten worden, moeten inzinken, waarop er overleg volgt, enzovoort. Maar Nanda kent de uitkomst van al dat komen gaat al. En wij kennen Nanda's uitkomst al - volgende zin:

  Maar daarmee is het geruzie niet ten einde.

Dus maar snel over naar het grote artikel - eerst de koppen:


Uit: De Volkskrant, 02-05-2012, door Nanda Troost

Analyse | Debat Nieuwe Vakbeweging

Oude bonzen moeten spel beëindigen

De vakbeweging wordt genegeerd. Om weer een machtsfactor te worden, moet De Nieuwe Vakbeweging het over een andere boeg gooien.


Red.:   Met 'oude bonzen' doelt Nanda natuurlijk op die tegen Jongerius opgestane "activisten' als Henk van der Kolk - het type "Jongerius" is volgenss Nanda een "bestuurder". Het verschil tussen "bestuurder" en "bons" is dat de eerste doet waar Nanda en de rest van de oligarchie het wel mee eens is, en de tweede niet.
    Over naar de tussentitel:

  Tussentitel: Plan kwartiermakers kun je met goede wil vernieuwend noemen

Oftewel: vanuit een neutrale blik is het oude wijn in nieuwe zakken.
     Waarna we nog veel meer over het artikel zouden kunnen zeggen, maar voor het gemak nemen we maar de eerste en de laatste zinnen met tussendoor even een vermelding van een feit:
  De vakbond is dood, leve de vakbond. Maar misschien zit er meer waarheid in het omgekeerde: leve de vakbond, de vakbond is dood. ...
    De Kunduz-coalitie van CDA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie perkt de ontslagvergoeding in, schuift een deel van de WW-lasten door naar de werkgevers en laat iedereen met ingang van volgend jaar langer doorwerken voordat hij aan z'n AOW kan beginnen. De machteloze vakbeweging, belangenbehartiger van toch 1,4 miljoen werkenden, wordt niets gevraagd.   ...
    Een vakbeweging die zo langzamerhand door iedereen genegeerd wordt en zichzelf niet wil vernieuwen, kan zichzelf beter opheffen.

De grote vraag is natuurlijk: wat zou Nanda moet gaan doen als dat eenmaal gebeurt is?
    Een tijdje heeft Nanda het vaan alleen moeten dragen, maar nu er zon belangrijk moment daar is krijgt ze steun van een andere frequent contribuant:


Uit: De Volkskrant, 02-05-2012, column door Sheila Sitalsing

Pleegzuster Bloedwijn

Tussentitel: Aan Jette Klijnsma kon je dit probleem dus gerust overlaten

Toen de FNV harakiri pleegde om maar af te zijn van de moedeloos makende interne verdeeldheid, wezen de mannen die eropuit waren gestuurd om het reddeloze te redden, Jetta Klijnsma aan. Topkeuze. Je kunt niet niet van Jetta Klijnsma houden. Zelfs niet als je Henk van der Kolk heet en 's lands grootste vakcentrale hebt helpen opblazen omdat je het verhaal over de noodzaak van langer doorwerken een belachelijk neoliberaal sprookje vindt.
    Klijnsma is iemand die haar gehoor lam slaat met onverslaanbare blijmoedigheid. Iemand die de zaken indeelt in de categorieën 'ongelóóflijk leuk', 'héél bijzónder' en 'enórm fantástisch'. Iemand die, zo onthulde het blad Binnenlands Bestuur, collega's weleens aanspreekt met 'dierbare dreutels'. Iemand bij wie er, wanneer ze witheet van razernij is, vermoedelijk geen knetterende vloek uitrolt, maar een Joop-ter-Heulachtig 'Stik!'   ...


Red.:   Sheila de rel-koelie, dus. Aan wie je het , zijnde een immigrant en dus rabiaat neoliberaal, dus met een gerust hart kan overlaten om ten strijde te trekken tegen een vereniging van die platvloerse thuisblijvende werkers.
    Let overigens op het pedante woordje "Analyse". Wat het geschrijf van Nanda Troost met analyse van doen heeft, is volstrekt duister. Je zou dat woordje "Analyse" bijna valsheid in geschrifte noemen. Wat, mede in verband met een andere kwestie, deed denken aan Nel Ruigrok, hoofd onderzoek Nieuwsmonitor - iets bij de Universiteit van Amsterdam. Je vraagt je af wat háár hobby's zijn, want werk doet ze duidelijk niet. Althans niet onderzoek aan wat er zoal in het nieuws verschijnt, want dan zou er een zwartboek uitkomen zo dik en zwart dat je er nieuwe terminologie voor zou moeiten verzinnen. Meer daarover elders en later.
    Oh ja, voor het nageslacht nog even het plaatje:

vakbond nieuw plan

    Het is weinig verrassend dat ook Frank Kalshoven zich weer in de strijd tegen de elite-vijand mengt:


Uit: De Volkskrant, 05-05-2012, column door Frank Kalshoven, directeur van De Argumentenfabriek

Houvast in een wankele wereld

...    De analyse van Klijnsma en haar kompanen over de FNV is, ofschoon onderkoeld gebracht, vernietigend. Een dalende organisatiegraad en de dalende betrokkenheid van de leden illustreren dat de vakbeweging niet met z'n tijd is meegegaan. Jongeren zien de vakbeweging niet staan. Mensen die werken als zelfstandige evenmin. De FNV is verworden tot een chagrijnige club voor insiders.   ...


Red.:   Leuk hè, zo'n stukje van een chagrijnige en archaïsche Dickensiaan die niet met zijn tijd is meegegaan.
    En zo'n beetje als afronding van deze episode, een verrassing - namelijk een opwelling van gezond verstand zoals die ook sommige door het alom aanwezige en alles doordringende neoliberalisme bevangen lieden kan treffen:


Uit: De Volkskrant, 03-05-2012, rubriek De Kwestie, door Peter de Waard

Is een sterke vakbond nog wel belangrijk?

...
Zelfs de linkse media lijken zich tegenwoordig vooral vrolijk te maken over een interne machtsstrijd, die wordt beschreven als een hoog opgelopen ruzie binnen de personeelsvereniging.   ...


Red.:    Dat 'linkse media' slaat natuurlijk op het eigen orgaan, de weekbladen (behalve Elsevier) en de elektronische media. Die alleen links zijn in de zin van pro-kunstelite, pro-immigratie, pro-moslims, pro-Europa, enzovoort, en rechts in vrijwel alle andere. Maar evengoed staat hier dus een erkenning: in de media is er een hetze tegen de vakbond. Dat komt omdat de vakbond een anti-elite-beweging is. Wat Peter de waard in andere woorden ook nog uitlegt:

  In 1866 werd de allereerste vakbond in Nederland opgericht: de Algemeene Nederlandsche Typografenbond. Een jaar later moest de bond al in actie komen nadat een conflict uitbrak bij de drukkerij Sijthoff, die alle vakbondsleden wilde ontslaan. ...

En De Waard besef gaat zelfs zo ver als het nut van ene vakbond te erkennen:
  Het maatschappelijk belang van sterke vakbonden wordt schromelijk onderschat. Maandag publiceerde de International Labour Organisation (ILO) haar jaarlijkse World of Work Report. ...
    ... Volgens de ILO zijn juist collectieve onderhandelingen maatschappelijk van groot belang. Uit de studie van de ILO blijkt dat het verminderen van de rechten van werknemers niet leidt tot groei en zelfs nauwelijks tot stijging van werkgelegenheid. 'De stelling dat minder bescherming meer banen oplevert, is misleidend.'
    In tijden van recessie is het zelfs contraproductief, omdat werkgelegenheid wordt afgebroken zonder dat er nieuwe banen worden gecre-eerd. Verzwakking van het recht van collectieve onderhandelingen leidt daarbij tot een negatieve loonspiraal, wat herstel verder ondermijnt.
    Wie geen nostalgie heeft naar de jaren voor 1866 en deze crisis wil bestrijden, kan niet zonder bonden.

Welke ook van het gezonde verstand bekende overwegingen door diezelfde alom aanwezige neoliberale houding sterk onder druk staat:
  ... Maandag publiceerde de International Labour Organisation (ILO) haar jaarlijkse World of Work Report. De VN-organisatie concludeert dat sinds de kredietcrisis wereldwijd in veertig van de 131 landen - waaronder negentien van de 27 EU-landen - de arbeidswetgeving is aangepast. In veruit de meeste gevallen is de ontslagbescherming voor werknemers in vaste dienst verminderd. De meest voorkomende hervormingen zijn langere proeftijden, meer ontslaggronden, verlaging van de vertrekpremies, en verkorting van de opzegtermijn.
    In verschillende landen is ook de invloed van de bonden in de collectieve onderhandelingen - de cao's in Nederland - teruggebracht. Dat geldt bijvoorbeeld voor Hongarije, Litouwen en Roemenië. In andere landen zijn de eisen voor het oprichten van een vakbond aangescherpt en is het stakingsrecht verminderd.
    Werkgevers hebben nu meer mogelijkheden voor individuele onderhandelingen met personeelsleden over de arbeidsvoorwaarden. ...

De bekende race-to-the-bottom aangaande arbeidsvoorwaarden veroorzaakt door de instroom van overdadige hoeveelheden goedkope arbeid in de vorm van ongeschoolde immigranten, die ook in sterke mate de kwaliteit van het werk ondermijnen.
    We hebben een pauze van maar liefst negen hele dagen achter de rug, maar daar isss ze weerrrrrr:


Uit: De Volkskrant, 12-05-2012, van verslaggeefster Nanda Troost

Verzet grote bonden houdt aan

FNV Bondgenoten en Abvakabo voelen niets voor opsplitsing in kleinere bonden. Ook de ANBO houdt felle kritiek op het plan voor De Nieuwe vakbeweging. Mislukking dreigt.

Tussentitels: Wij moeten ook een krachtige stem hebben in Den Haag - Ellen Dekkers - Secretaris FNV Bondgenoten


Red.:   Maar dat is dus niet de bedoeling ... Nanda mag dan wel roepen dat de bond geen invloed meer heeft in Den haag, dat is natuurlijk juist de bedoeling. Arbeiders die invloed hebben in Den Haag.... Populisme, SP, Geert Wilders ... Communisme! Dus maar weer eens bijna een hele pagina stoken:

12-05-2012

  Drie grote bonden in de FNV weigeren hun bezwaren tegen De Nieuwe Vakbeweging te laten vallen.  ...
    Bondgenoten (470 duizend leden) en Abvakabo (353 duizend leden) voelen er niets voor zich op te splitsen in kleinere bonden. 'Ons criterium om mee te doen is: worden we er sterker van of niet', zegt Ellen Dekkers, algemeen secretaris van Bondgenoten.

Schandalig! Nanda wil dat jullie naar haar luisteren: geen invloed dus géén grote bonden!
    Kijk wat er van komt als je grote bonden houdt:


Uit: De Volkskrant, 22-05-2012, van een verslaggeefster

Bondgenoten: succes in strijd onzeker werk

In ruim 60 procent van de cao's is het FNV Bondgenoten dit jaar gelukt de positie van werkenden met een onzeker contract te verbeteren. De afspraken variëren van gelijke betaling tot de verplichting voor werkgevers om mensen op een vaste plek ook een vast contract te geven..
    Dat heeft coördinator arbeidsvoorwaarden Anja Jongbloed maandag bekendgemaakt. Niet flexibel werk, maar een vaste baan hoort bij een moderne arbeidsmarkt, zei Jongbloed. 'Mensen willen gewoon zekerheid. Dat betekent in deze crisistijd bovendien dat ze gaan consumeren in plaats van hun geld oppotten voor onzekere situaties als ziekte of ontslag.' Ze heeft geen goed woord over voor het akkoord dat de Kunduz-coalitie heeft gesloten. 'De risico's worden steeds meer afgewenteld op alleen de werkenden in plaats dat werkgevers en werknemers allebei de risico's dragen.'   ...


Red.:   Hoogst ergerlijk allemaal voor onze verslaggeefster, die dan ook weigert haar naam bij het bericht te vermelden. En het de passende hoeveelheid aandacht geeft:

succes

Het berichtje rechtsonder, dus.
    Een paar dagen later is Nanda weer terug onder eigen naam. Met iets dat ze zelf ongetwijfeld zal zien al een gewoon, neutraal, bericht:


Uit: De Volkskrant, 24-05-2012, van verslaggeefster Nanda Troost

Abvakabo FNV blijft harde koers varen en weigert cao-akkoord

De omvattendste cao van Nederland, voor ruim 450 duizend werknemers in de verzorging, verpleging, thuis- en kraamzorg (VVT), wordt gesloten zonder de grootste belangenbehartiger van de werknemers in die sector. Abvakabo FNV, met 50 duizend leden in de zorg, vindt het loonbod van 2,2 procent voor 1,5 jaar te mager.   


Red.:   Van dit bericht zou je duizenden, misschien zelfs letterlijk, equivalenten kunnen vinden. Terwijl het volstrekteenzijdig is. Want bij CAO-onderhandelingen zijn twee partijen betrokken. Met ieder een eigen voorstel. Waarbij het gebruikelijk is dat ieder het voorstel van de ander afwijst. Dus waarbij beide partijen een harde koers varen. Terwijl de harde koers altijd wordt toegeschreven aan de vakbond. En bijvoorbeeld het grote voorbeeld: werkgevers-organisatie VNO-NCW de meest keiharde koers vaart die je je kan voorstellen.
    Nogmaals: deze berichtgeving is (volstrekt onweerlegbaar) volstrekt maar dan ook volstrekt eenzijdig.
    Laten we nu eens veronderstellen dat Nanda over de andere partij schrijft: de werkgevers. Zou ze dan net zo kritisch zijn? Hier is het antwoord:


Uit: De Volkskrant, 30-05-2012, van verslaggeefster Nanda Troost

Mensen die na hun pensioen willen doorwerken, bieden volgens VNO-NCW veel voordelen

'AOW'er vormt geen bedreiging'

Goedkope gepensioneerden vormen geen bedreiging op de arbeidsmarkt. Integendeel, doorwerkende AOW'ers doen dat tijdelijk en zijn bereid veel minder uren te werken dan 'gewone' werkzoekenden. Dat zegt Rob Slagmolen, secretaris arbeidsmarkt van ondernemersorganisatie VNO-NCW. ...


Red.:   Begrijpt u nu waarom ze zo kritisch is op de vakbond? Ze zit op schoot bij Bernard Wientjes - de werkgevers.
    Nanda ligt kennelijk nog steeds in katzwijm, dus neemt goede collega Peter de Waard de honnuers even waar:


Uit: De Volkskrant, 31-05-2012, rubriek De Kwestie, door Peter de Waard

Kan de Nieuwe Vakbeweging bij het oude vuil?

En nu het door FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV zo gelaakte pensioenakkoord van Agnes Jongerius is gesneuveld, moet er maar snel zand over. ...
 

Red.:   Het zoveelste bewijs dat die Jongerius hartstikke fout zat. Dus uit ergernis maar eens gepist op de elite-vijanden: 

  Het was volgens een blog van voorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten niet eens een geschil. Hoogstens was sprake van een geschilletje.    ...
    In zijn blog vergelijkt Van der Kolk de ruzie nu met die van 'een klant die bij de supermarkt zijn beklag doet over een rotte komkommer'. Machtsstrijd is een journalistieke hyperbool. Alleen is onduidelijk waarom hij nog zo wild om zich heen blijft slaan, terwijl meer dan ooit gezamenlijk actie noodzakelijk zou zijn tegen de ontmanteling van de welvaartsstaat.

'Wild om zich heen blijft slaan' is het beeld dat de geest van Peter de Waard gemaakt heeft van de openbare stellingnames van Henk van der Kolk het niet eens is met het pensioenakkoord. Oftewel : Peter de Waard is degene die wild om zich heen aan het slaan is. Nanda kan trots zijn ...
    Soms wordt het je als waarnemer van dit soort processen makkelijk gemaakt:


Uit: Volkskrant.nl, 11-06-2012, ANP, redactie

'Jongerius vrouw die haar mannetje staat'

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) prijst scheidend FNV-voorzitter Agnes Jongerius om haar lange inzet voor de belangen van werknemers. 'Ik heb veel waardering voor haar uithoudingsvermogen en inzet. Een vrouw die altijd haar mannetje staat. Tijdens de pensioendiscussie heb ik gemerkt dat mevrouw Jongerius vasthoudend is en tegelijk de moed heeft ondanks weerstand achter gedurfde beslissingen te blijven staan.'

Dat zei Kamp vandaag in reactie op de aankondiging van Jongerius dat ze per 23 juni definitief aftreedt bij de FNV om ruimte te bieden voor vernieuwing van de vakbeweging. ...
    VNO-NCW heeft grote waardering voor de rol die FNV-voorzitter Agnes Jongerius 'onder zeer moeilijke omstandigheden heeft gespeeld binnen de vakbeweging'.
    'Zij was strijdbaar, maar altijd bereid en in staat om op een constructieve manier en op sociaal verantwoorde wijze noodzakelijke veranderingen tot stand te brengen', aldus VNO-NCW. Als voorbeeld noemen de werkgevers de hervormingen in de pensioenen en WAO.

 
Red.:   Even vertalen:
-  'gedurfde beslissingen' : beslissingen die tegen de belangen van je achterban ingaan.
-  'constructieve manier' : uit In het kort :

  Wie zich constructief opstelt ten opzichte van slopers, is zelf een sloper. Zo zijn:
  - de bestuurlijke en intellectuele elites die zich constructief opstellen ten opzichte van het Europese Imperium, slopers van de democratie,
  - sociaal democraten die zich constructief opstellen ten opzichte van neoliberalen slopers van de sociale en Rijnlandse maatschappij, ...

-  'sociaal verantwoorde wijze' : lastenverzwaring voor de armeren en belastingverlaging voor de rijken.
-  'noodzakelijke veranderingen' :  afschaffen van sociale voorzieningen en invoeren van Dickensiaans neoliberalisme.
    En aan dit alles heeft Agnes Jongerius meegewerkt. Staande aan de borreltafel hebben de neoliberalen een nog openhartigere term voor dit soort mensen: "Nuttige idioten".  
    Het proces van de "vernieuwing" van de vakbeweging nadert een nieuw cruciaal punt, en Nanda mengt weer volop in de strijd. Eerst een verslag dat zich enigszins aan de feiten houdt:


Uit: De Volkskrant, 12-06-2012, van verslaggeefster Nanda Troost

Machtsvraag staat oprichting Nieuwe Vakbeweging in de weg

Het blijft zeer twijfelachtig of de vernieuwing van de FNV een succes wordt. De vijf kwartiermakers presenteerden gisteren in Den Haag hun eindrapport, maar onzeker is of alle bonden op 23 juni overstappen naar De Nieuwe Vakbeweging. De seniorenbond ANBO heeft zijn twijfels, en dat geldt ook voor een aantal kleinere bonden zoals FNV Zelfstandigen Bouw. Volgens ANBO-voorzitter Liane den Haan zijn nog te veel onopgeloste vraagstukken 'vooruitgeschoven'.
    De werkvloer krijgt in De Nieuwe Vakbeweging (DNV) meer invloed, bijvoorbeeld via een ledenparlement. Maar tussen de grote en kleinere bonden is er nog altijd onenigheid over het opknippen van de FNV in sectoren. Grote bonden, zoals Bondgenoten en Abvakabo, zouden nu te veel macht hebben. Zij vrezen op weer voor versnippering en dat de vakbeweging aan kracht verliest in plaats van sterker uit de strijd te komen.   ...


Red.:   Een terechte vrees, natuurlijk. De werkgevers gaan zich ook niet opknippen in kleine bondjes, omdat ze weten dat ze dan minder macht zullen krijgen.
    Maar de feiten zijn niet naar de zin, dus een tweede stuk eraan toegevoegd (ze stonden naast elkaar):


Uit: De Volkskrant, 12-06-2012, door Nanda Troost

Nog-niet nieuwe vakbond doet er nu al niet toe


Red.:   De kop, die volkomen representatief is voor de rest van het artikel, laat al meteen zien dat er hier iets ernstigs mis is: dit is geen verslaggeving, maar een opinie. Daarover zo meteen meer. Eerst de inphudleijke leugens in detail:

  De machtsstrijd, waarin FNV-voorzitter Agnes Jongerius gisteren de handdoek definitief in de ring gooide, gaat gewoon door.

De strijd is een machtsstrijd alleen maar in de zin dat het verraad door de leiders rechtgezet moet worden.

  ... wie nu naar buiten kijkt, kan niet anders dan concluderen dat de vakbeweging er nauwelijks nog toe doet. Van het pensioenakkoord, dat de FNV tot op het bot verdeelde, is weinig over. Zelfs niet de compensatie voor de zware beroepen - op de valreep binnengesleept met hulp in de Tweede Kamer. De Kunduz-coalitie (VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) regelt ook zonder de vakbeweging dat de werkgevers opdraaien voor de eerste zes maanden WW, en wil het ontslagrecht ingrijpend versoberen.

Dat zijn allemaal politieke besluiten, en de vakbeweging is geen politieke partij. Dus géén partij in de politieke besluitvorming. De vakbeweging had en heeft niets te vertellen over de politieke besluitvorming. En voor zover het pensioenen in het bedrijfsleven betreft, daar hebben de politieke partijen weer niets te vertellen. Dus dit:

  En de cao's worden - zij het nog voorzichtig via de SER - ter discussie gesteld.

... is een leugen want de SER heeft niets te zeggen over de CAO - dat zijn bonden en werkgevers. En dit:

  Wie heeft met zulke vrienden de vakbeweging nog nodig?

... is een nog vele grotere leugen, want de bonden zijn de enige andere partij.
    Even tussendoor een bericht uit de werkelijkheid, zoals meestal verzocht bij de reacties:


Uit: De Volkskrant, 12-06-2012, Piet van Kalken, Amsterdam, kritisch SP-lid

Juichstemming SP

De media berichten over de juichstemming in de SP in verband met de gunstige peilingen. Toch zou juist deze partij moeten beseffen dat parlementair werk, hoe intensief ook, niet voldoende is om werkelijke veranderingen te verwezenlijken. ... Is de SP wel met de juiste dingen bezig?
    Ze schrijft nota's en rapporten, ze is druk met interne procedures ...
    Het zou beter zijn om veel meer van de hiermee gemoeide energie te richten op het mobiliseren van de bevolking en het smeden van eenheid van werknemers, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden.
    Grote en harde massa-acties in de rijke Europese landen, daar zijn de machthebbers bang voor. Alleen de combinatie van parlementair werk en dergelijke massa-acties kan de Nederlandse bevolking beschermen tegen de aanslagen op haar kwaliteit van leven.


Red.:    Precies!  En dat is ook precies datgene dat Nanda Troost wil voorkomen: een grote en krachtige bond en harde acties. Want harde actie betekent meer loon voor de werkenden. En meer loon voor de werkenden betekent minder winst voor de rijken. En minder winst voor de rijken betekent dat ze minder geld schuiven richting lakeien.
    Zoals de lakeien in de media.
    Terugkomende op de plaats van dit stuk. Dit stuk betreft duidelijk de privé-opinies van Nanda Troost, die ook nog eens gebaseerd zijn op het puurste eigenbelang. Toch staat dit artikel niet op de opiniepagina's, als bijdrage van bijvoorbeeld iemand uit werkgeverskringen, maar op de redactiepagina's.
    Een grove schending van het principe van berichtgeving, media en journalistiek: berichtgeving en opinie dienen gescheiden te blijven. En waar het niet perfect kan kan, dan toch in ieder geval zo goed mogelijk. En dit is zo ver af van goed mogelijk, dat het dus een schending van de genoemde principes is. En omdat het de gerenommeerde media betreft, een gevaar voor de persvrijheid, en daarmee ook voor de democratie.
    En natuurlijk moet ook het hoofdredactioneel commentaar er nog overheen:


Uit: De Volkskrant, 13-06-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Nanda Troost

Vakbeweging op drift

De hoop op een nieuwe sterke vakbeweging is vervlogen, want de stammenstrijd blijkt niet te temmen.


Terwijl Europa in brand staat, de werkloosheid in rap tempo oploopt en werknemers zich zorgen maken over hun pen-sioen en mogelijk sneller ontslag, neemt de FNV alle tijd om een nieuwe organisatie op poten te zetten. ...
    Het tijdpad dat de Nieuwe Vakbeweging heeft gekozen, is illustratief voor het te verwachten eindresultaat. De strijd tussen de grote en kleine bonden, waarop de FNV is gesneuveld, wordt vrolijk voortgezet onder het mom van belangenvertegenwoordiging. ...


Red.:   Enzovoort. De kracht van propaganda zit in de herhaling.
    De campagne in de media is zo lang en zo hardnekkig, dat zelfs meer verstandige mensen ervan onder de invloed raken. Columnist en econoom Rens van Tilburg schrijft meestal verstandiger dingen dan de rest van de economen die je in de media treft. Maar over dit onderwerp is zijn mening vertroebeld:


Uit: De Volkskrant, 20-06-2012, column door Rens van Tilburg is econoom.

Vakbond, kom met een plan!

Tussentitel: Het is lang geleden dat de klassenstrijd zo bloot op tafel lag

Groot was vorige week de opwinding onder columnisten. Een onzer was op staande voet ontslagen. De bijdrage van Ewald Engelen aan zijn magazine ging de Sociaal Economische Raad 'te ver'. Engelen sprak daarin schande van 'het stilzwijgen van de vakbond' nu 'het failliet van het gefinancialiseerde kapitalisme' een feit is.
    Engelen memoreert hoe anders dat was tijdens de vorige grote economische crisis. In 1935 ontvouwde een van de voorlopers van de FNV, het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV), een allesomvattend 'Plan van de Arbeid'. Dat de Nieuwe Vakbeweging nog geen begin van een strijdplan heeft, riep bij Engelen de vraag op: 'Waarom bent u nog lid?'
    Een vraag waar vakbondsbestuurders in hun clubblad begrijpelijkerwijze liever niet mee worden geconfronteerd. Het economisch systeem faalt opzichtig. De macht ligt voor het grijpen. Maar door wie? ...


Red.:   Het is in feite onbegrijpelijk, want hier staat het antwoord al in: het gaat om het falen van het economische systeem, dus het is een probleem van de maatschappij als geheel. Vakbonden vertegenwoordigen níet de maatschappij als geheel. De naam zegt het al: vakbond - een vertegenwooridgingsorgaan van mensen binnen een bepaald vak. De vakbond vertegenwoordigt deel belangen. En toe in het verleden de vakbond zich met de maatschappij ging bemoeien, kwamen alle rechtse maden uit het vlees kruipen om dat te veroordelen. Nu de vakbonden het niet doen, staan diezelfde rechtse maden weer te roepen - met veroordelingen. En ten overvloede: waarom wordt er van de werkgevers dan niet gevraagd te komen met een maatschappijvisie. Ja, wij weten ook wel dat iedereen die maatschappijvisie al kent, "Het recht van de sterkste" en "ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke" , maar evengoed verkondigen ze dit niet dus moet er naar gevraagd worden - uit hoofde van gelijkheid.
    Kortom: de campagne zoals gevoerd in de media is van een grenzenloze smerigheid. En heeft slechts één enkele achtergrond: eigenbelang .
    Jongerius neemt afscheid, en Nanda troost:


Uit: De Volkskrant, 23-06-2012, door Nanda Troost

'Verdeeld FNV ligt niet alleen aan Jongerius'


Red.:
    Ja, ja, dat weten we zo langzamerhand wel. Nanda en Agnes zitten samen in het autootje en roepen "Alweer een spookrijder, en nog eentje, en weer eentje!" En ze zoeken steun:
  Wim Kok, oud-premier en FNV-voorzitter van 1976-1986:
'Agnes Jongerius heeft op een heel authentieke manier gezicht gegeven ...
Mei Li Vos, een van de oprichters van Alternatief Voor Vakbond:
'Het erge voor Jongerius is dat de vakbeweging vooral met zichzelf bezig is. ...
Edith Snoey, na de machtsstrijd binnen de Abvakabo vorig jaar opgestapt als voorzitter:
'De FNV-voorzitter heeft niet meer speelruimte dan de bonden toestaan. ...
Bernard Wientjes, voorzitter van ondernemersvereniging VNO-NCW kan niet reageren. Zijn woordvoerder wijst naar een eerdere verklaring:
'Ze was strijdbaar, maar altijd bereid en in staat om op een constructieve manier en op sociaal verantwoorde wijze noodzakelijke veranderingen tot stand te brengen.'

Respectievelijk "erkend klasseverrader", "erkend klassevijand", "erkend medebuigster" en "erkend aanbidder van Mammon". Je zal er maar mee geassocieerd worden ...
    Maar bij wijze van grote uitzondering vielen er dit keer ook een paar stukjes werkleijkheid te bewonderen:
  Jelle Visser, em. hoogleraar sociologie van arbeid en organisatie (UvA):
'Het was zeker geen succes. Als eerste onderhandelaar onder voorzitter Lodewijk de Waal heeft Jongerius in 2002 nog het WAO-akkoord gesloten, was er de grote Museumpleindemonstratie, maar daarna heeft ze toch weinig bereikt en is steeds onduidelijker geworden wat ze wilde.'     ...
Jelle Visser: 'Jongerius moest het doen met een regering die niets met de vakbeweging heeft en werkgevers die zien dat de vakbeweging verzwakt is. De FNV-voorzitter kan zijn positie opeisen als hij een groot succes heeft geboekt. Daarin is Jongerius niet geslaagd, misschien omdat ze daarvoor de ruimte niet kreeg. Ik vraag me ook wel eens af of ze zich niet heeft overschat toen ze door de Volkskrant werd uitgeroepen tot de machtigste vrouw van Nederland.'    ...

En die Visser is beslist geen rooie rakker:
  Jelle Visser:'De mislukking is niet alleen aan Jongerius toe te schrijven. Een deel van de vakbeweging is in de greep van het populisme. Als de Abvakabo en Bondgenoten, de twee grootste FNV-bonden, niks willen, dan gebeurt er ook niks.'

Reactie: Het overgrote deel van de bestuurlijke en politieke elite is in de greep van het neoliberalisme, en als die niks willen, dan gebeurt er ook niks. (Met als enige uitweg verkiezingen, reden waarom je de laatste tijd ook zo veel geluiden over de nadelen daarvan hoort ...)
    De nieuwe vakcentrale heeft een nieuwe, interim, voorzitter, die al meteen een kolossale fout maakt: hij laat zich interviewen door Nanda. Die van de gelegenheid gebruikt maakt om de juiste sfeer te schtesen:


Uit: De Volkskrant, 25-06-2012-2012, door Nanda Troost

Interview | Ton Heerts, interim-voorzitter Vakbeweging

'Dit kunnen we niet langer aanzien'

Bijna had hij zijn lidmaatschap opgezegd, nu gaat Ton Heerts de FNV omvormen. 'We moeten ervoor zorgen dat we er staan.'


Red.:   En ook met de volledige feiten komt:

  Sommige FNV-bonden, de ANBO voor ouderen, Zelfstandigen Bouw en Mooi voor kappers en visagisten, zijn afgehaakt.

En zeventien bonden hebben zich aangesloten. Maar dat behoort natuurlijk niet tot de volledige feiten. Noch de constatering dat zowel een ouderenbond, zoals al gezien, noch een ondernemersbond(je) eigenlijk iets te zoeken hebben bij een club waarbij het om vertegenwoordiging van de belangen van de werkenden gaat.
    Geen feiten, in de ogen van Nanda.
    En ook Carlijne komt nog even buurten:


Uit: De Volkskrant, 26-06-2012, rubriek Stekel, door Carlijne Vos

Bewegende polder

'Vanaf nu wordt alles anders, we gaan vernieuwen.' Met die woorden heeft Ton Heerts dit weekeinde de dankbare taak aanvaard de diepverscheurde FNV nieuw leven in te blazen. ...


Red.:   Leuk hè, dan cynische 'dankbare'...
    In de vakantie een amusant bericht:

 
Uit: De Volkskrant, 30-07-2120, van verslaggever Sander Heijne

Werkgevers in actie voor poldermodel

Tien grote Nederlandse bedrijven waaronder Ahold, KPN en NS willen het poldermodel nieuw leven inblazen. Op besloten bijeenkomsten heeft de Club van Elf, een gezelschap bestaande uit de personeelsdirecteuren van tien grote werkgevers, zijn zorgen uitgesproken over de tanende kracht van de vakbeweging en de teloorgang van de overlegeconomie.
    Dit blijkt uit gesprekken met betrokkenen en documenten van de Club van Elf. De Club schrijft 'dringend behoefte te hebben aan nieuw elan in de polder'. Daarnaast maken de grote werkgevers zich zorgen over het Lenteakkoord van CDA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie. De Club van Elf betwijfelt of daar in Nederland voldoende draagvlak voor is.
    De Club van Elf bestaat uit de tien personeelsdirecteuren van ABN Amro, Ahold, DSM, Philips, Unilever, KPN, Akzo Nobel, Tata Steel, NS en Shell en hoogleraar organisatie en personeel Jaap Paauwe. Het gezelschap komt vier keer per jaar bijeen.
    Op de recentste bijeenkomst, op 29 juni op landgoed Groot Warnsborn op de Veluwe, hebben de werkgevers hun zorgen gedeeld met een aantal prominente vertegenwoordigers uit de vakbeweging die speciaal voor de gelegenheid waren uitgenodigd. De agenda laat geen twijfel bestaan over het doel van de conferentie: 'Het formuleren van een gezamenlijke ambitie om in dialoog te werken aan de vernieuwing van de overlegmodellen en instituties.'    ...


Red.:   Het kwam als zo'n grote verrassing dat het op de voorpagina stond. En het maakt in één klap de hele berichtgeving over maanden en jaren van de Volkskrant volkomen belachelijk.
    Het is als het instorten van een brug. Het ontdekken van fraude in de wetenschap. Het faillissement van een grote corporatie.
    Het zou in elke andere branche een reden zij voor een grondig onderzoek. En veel publiciteit.
    Een voorspelling: dat zal er in dit geval van een enorm ongeluk in de media niet van komen.
    Dan zou je namelijk ook de PVV- en andere hetzes, de eurofilie, het neoliberalisme, het multiculturalisme en het kosmopolitisme moeten gaan onderzoeken.
    En dat is dus een beerput.
    Nanda is er dus vermoedelijk niet, en de nieuwe opperideoloog van het neoliberalisme bij de Volkskrant neemt de honneurs waar:


Uit: De Volkskrant, 31-07-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Xander van Uffelen

Red de polder

Grote werkgevers willen het poldermodel nieuw leven inblazen. Een goede zet, maar pijnlijk voor de vakbeweging.


Een opmerkelijk initiatief van de grote werkgevers. De tien bedrijven die na de Tweede Wereldoorlog de grootste werkgevers van het land waren - zoals ABN Amro, Philips en AkzoNobel - zijn in onderling overleg over hoe ze het poldermodel nieuw leven kunnen inblazen. ...
    ... Door de pensioendiscussie is de Nederlandse vakbeweging beland in een crisis. ...

Red.:   De crisis is over - Jongerius en Snoey zijn weg bij de koepel FNV.

  De FNV is vooral met zichzelf bezig en is geen gelijkwaardige gesprekspartner meer voor de werkgevers.

Jammer dat de werkgevers daar anders over denken ...
  Waar de belangen van werknemers versnipperd raken, spreken de werkgevers vaak met één mond. De bedrijven zouden dit machtsoverwicht kunnen vertalen in een voor hen gunstige uitkomst van bijvoorbeeld cao-onderhandelingen.

Ook weer een oude leugen: de onderhandelingen worden op categoriaal vakbondsniveau gevoerd en niet door de koepel FNV. En dat weten ook de werkgevers - maar niet onze neoliberaal:
  Naar de precieze overwegingen voor deze opstelling is het gissen.

Tja, als je het idee hebt dat de maan van groene kaas is, en je snijdt je mes bot op de stenen, kan je ook niets anders doen dan gissen waarom dat is.
    Ondertussen is onder Van Uffelen's leiding in ditzelfde tijdbestek ook de loftrompet gestoken op de privatisering van de energiemarkt, en de neoliberale oplichters genaamd "kredietbeoordelaars" weer in het zonnetje gezet. Ook allemaal klassenstrijd ...
    Nou, in ieder geval een paar dagen later, in dezelfde week, blijkt Nanda wel op het werk te zijn:


Uit: De Volkskrant, 03-08-2012, van verslaggeefster Nanda Troost

Koopkracht gepensioneerden daalt

Gepensioneerden gaan er dit jaar in koopkracht op achteruit ...


Red.:   We wachten verdere ontwikkelingen af ...
    Nanda is weer terug op haar "post":


Uit: De Volkskrant, 27-08-2012, van verslaggeefster Nanda Troost

Heerts (FNV): 'Versoepeling ontslagrecht, ik vind het gelul'

Tussentitel: Die duizend euro van Rutte is een sigaar uit eigen doos. En een dunne bovendien - Ton heerts - wil dat de mensen geïnformeerd naar de stembus gaan

'Wij tekenen niet meer bij een kruisje. We gaan vakbondsmacht organiseren. We laten ons niet gratis naar de slachterijen brengen.' Ton Heerts, tot volgend jaar zomer interim-voorzitter die de (...) FNV er bovenop moet helpen, klinkt ondanks de interne problemen strijdbaar.
    De toon van de grootste vakcentrale lijkt zelfs harder. Overleg is prima, maar het moet wel iets opleveren. Zo niet, dan wordt er niet eens begonnen aan een gesprek en kiest de vakbond voor actie, zoals vandaag een begin wordt gemaakt met estafetteacties in de zorg.    ...


Red.:    Verder een normaal lijkend interview over de vakbond- de paar verraders/Stockholm-lijders/Wienjes-slachtoffers in de top zijn eruit en de vakbond is weer normaa. Wat komt omdat de redactie op de plaats van de puntjes wat weg heeft gehaald. Dit:

  ... de tot op het bot verdeelde FNV ...

Kijk, en weg was de journalist. En, hup, daar is de propagandist - voor het neoliberalisme. En daar is de verraadster van haar vak. Die met dit stelselmatige verraad de persvrijheid in gevaar brengt, want hieraan, op zulk een stelselmatige verkrachting van de mogelijkheden die je als werknemer in de media hebt, zal ooit paal en perk gesteld moeten gaan worden.
    En meteen is er ook weer hulp:


De Volkskrant, 27-08-2012, rubriek Stekel, door Carlijne Vos

Klare taal

Gelul, vindt hij het. Versoepeling ontslagrecht? Een handtekening zetten onder een sociaal akkoord met de werkgevers? Mooi niet. Met de FNV valt niet te sollen. Interim-vakbondsbaas Ton Heerts, die de vakbeweging weer uit het slob moet trekken, toonde dit weekeinde in diverse media zijn spierballen. Zo kennen we de vakbond weer. Klare taal. In het vocabulaire duiken klassiekers op uit een roemrucht verleden toen werknemers nog massaal op de barricaden sprongen voor hun rechten; 'de dood of de gladiolen', 'volksverlakkerij' en 'sigaar uit eigen doos'. Werkgevend Nederland siddert. Met Ton Heerts bovenop de zeepkist heeft arbeidend Nederland weer een klinkende spreekbuis. De polder kan opgelucht adem halen. Met de vorm komt het wel goed, nu de inhoud nog.


Red.:   Fijn hè, zo'n krant die zo fijn neutraal weet te schrijven.
    Kijk, daar doet de FNV wat gesuggereerd is dat ze zouden moeten doen: zich bemoeien met Den Haag:


Uit: De Volkskrant, 10-09-2012, van een verslaggever

FNV eist van kabinet intrekken Kunduz-akkoord

De FNV stelt maandag een soort ultimatum aan het demissionaire kabinet: de maatregelen uit het Kunduz-akkoord moeten van tafel, anders volgt er een dreigement tot actie..
    In een brief aan premier Rutte noemt FNV-voorzitter Ton Heerts de plannen 'desastreus'. De vakcentrale verzet zich tegen de versnelde verhoging van de pensioenleeftijd, de wijziging van het ontslagrecht, de nullijn voor rijksambtenaren en de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding.    ...


Red.:    We zijn benieuwd wat de Volkskrant hier nu weer van vindt ...
    En hier, een dag later is de reactie: een belrondje van Nanda langs nog wat Stockholm-slachtoffer, mogelijkerwijs met gemanipuleerde vragen om de juiste antwoorden te krijgen:


Uit: De Volkskrant, 11-09-2012, van een verslaggeefster Nanda Troost

'Vakbeweging draait oud rondje'

Belangrijke sectoren bij FNV Bondgenoten maken zich grote zorgen over de in hun ogen te trage vernieuwing bij Bondgenoten en Abvakabo, de twee grootste bonden van de FNV. Binnenkort overleggen vertegenwoordigers van het openbaar vervoer (50 duizend leden) en de metaalsector (90 duizend) over te nemen stappen.


Red.:   Hoe belangrijk is "belangrijk" in 'belangrijk sectoren':

  Bondgenoten (470 duizend leden) en Abvakabo (355 duizend)

Niet zo belangrijk dus. En de "problemen" zijn eigenlijk marginaal:
  Jos Brocken, landelijk bestuurder voor de metaalsector van Bondgenoten, vindt het 'teleurstellend' wat er tot nu toe in gang is gezet. 'In Den Haag is er al jarenlang een coalitie tussen werkgevers en politiek. Maar in een sector als de onze heerst een heel andere sfeer en hebben we als vakbond wel degelijk invloed. Natuurlijk zijn er conflicten, maar er wordt ook samengewerkt. Met alle tegenstellingen die we hebben sluiten we ook gewoon cao's af.'
    Brocken: 'Het bestuur van Bondgenoten heeft getekend voor autonome sectoren. Dan moet het niet tegen de afspraken in de grote bonden in stand proberen te houden.'
    Als hij naar zijn eigen sector kijkt, vindt Berghuis een sector vervoer een 'heel logische'. Het spoor en de streekbussen vallen nu onder Bondgenoten, het stadsvervoer onder Abvakabo. 'En ook met het beroepsgoederenvervoer zijn veel raakvlakken. Je werkt al met elkaar, hebt met elkaar te maken als het gaat om rust- en rijtijden.'
    Dan moet je denken over de grenzen heen, zegt ook Jan Heilig, vakbondsbestuurder streekvervoer van Bondgenoten. 'Die opdracht heb ik van onze leden gekregen en dus heb ik contact met de jongens van de Abvakabo. We willen naar sectoren met een redelijke omvang om op de werkvloer voldoende slagkracht te hebben. Daarvoor kijken wij, in tegenstelling tot het hoofdbestuur, ook buiten onze eigen bond.'

Uitsluitend een kleine verlegging van prioriteiten of accenten.
    Maar ja, een negatieve reactie van de Volkskrant móést er komen, en ze konden moeilijk gaan klagen dat de vakbeweging datgene had gedaan wat ze zelf aangeraden hadden.
    En daar ook ook Sheila weer, de opvolgster van Elsbeth Etty als "het vieze wijffie" van de columnistiek:


Uit: De Volkskrant, 21-09-2012, column door Sheila Sitalsing

Calimero

Tussentitel: Het is nooit leuk niet mee te mogen spelen

Het is u mogelijk ontgaan, maar daags voor de verkiezingen zette Ton Heerts de stembusstrijd op scherp met een keiharde eis. Het Kunduz-akkoord moest van tafel. Per direct. Anders zou hij zijn toorn laten woeden tegen het rechtse rotkabinet.
    Omdat u nu koortsachtig 'Ton Heerts? Ton Heerts?' murmelend in uw geheugen aan het graven bent: Ton Heerts is sinds kort de leider van De Nieuwe Vakbeweging.
    Omdat u inmiddels hulpeloos naar Google aan het grijpen bent: De Nieuwe Vakbeweging is het opgewarmde lijk van de oude vakcentrale FNV. ...


Red.:   Ja ja, die Sheila is te vies om met een tang aan te vatten ...
    Een regulier bericht:


Uit: De Volkskrant, 28-09-2012, van verslaggeefster Nanda Troost

Vakcentrale wil flexibel werk omzetten in vast

FNV stelt looneis van 2,5 procent


De FNV komt volgend jaar met een looneis van 2,5 procent. Dat is iets meer dan de verwachte inflatie van 2 procent. Verder wil de grootste vakcentrale flexibel werk omzetten in vaste banen. De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd moet voor zware beroepen worden gecompenseerd. Dat heeft de FNV donderdag bekend gemaakt.    ...
    Omdat de werkloosheid oploopt, wil de FNV innovatieve afspraken maken met bedrijven en sectoren over werkzekerheid. De bond wil bevorderen dat werkgevers en werknemers in grote sectoren, grote bedrijven of regio's het voortouw nemen voor het begeleiden van mensen van werk naar werk, zodat ze bij reorganisatie of faillissement niet op straat komen te staan.
    De FNV zet ook in op het verder terugdringen van flexibele contracten en onzeker werk. Tijdelijke werknemers moeten zo veel mogelijk doorstromen naar vast werk en moeten voorrang krijgen bij het vervullen van vacatures. Na een jaar moet iedereen een vast contract krijgen. ...
    Voor het verhogen van de AOW-leeftijd grijpt de FNV terug op het pensioenakkoord dat daarna door de Kunduz-coalitie is versoberd. De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd moet voor zware beroepen zoveel mogelijk worden gerepareerd. Dat kan per cao, maar gehoopt wordt op een 'koninklijke weg' van het nieuwe kabinet: een flexibele AOW, met compensatie voor de lage inkomens zodat ze toch met 65 kunnen stoppen met werken.


Red.:   Kijk er 's - ze kan het wel, Nanda. Gewoon een bericht schrijven. Zonder manipulatie of werkgevers-propaganda. Hoewel dit het natuurlijk toch ook een beetje is:

  Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen de looneis onverantwoord en buiten proporties. 'Het is bij de FNV blijkbaar nog niet doorgedrongen dat we in een economische crisis zitten', constateren de werkgevers.

Ja, kunt u nu tegenwerpen, maar zo'n reactie, ook indien op verzoek van Nanda, hoort er toch ook bij. Natuurlijk, maar dan hoort dit er ook bij:
  Overigens hebben diezelfde werkgevers zich het afgelopen jaar, net als zowat het hele decennium en nog verder daarvoor, nog veel onverantwoordere salariseisen gesteld, en die nog onmiddellijk ingewilligd ook

Bij het ontbreken van dit gegeven, blijft het plaatsen van die opmerking van de werkgevers een vorm van propaganda. En het feit dat hij er obligaat uitziet bewijst alleen maar hoe obligaat de propaganda is.
    Die eisen van de vakbond zijn, trouwens, de redelijkheid zelve. Gezien vanuit de positie van de vakbond. Dus ook vanuit de krant, want die heeft geen eigen positie. Toch?
    Eens kijken hoe rechts Nederland de huidige situatie van de vakcentrale ziet we citeren de kop en staart van het artikle, dat daartussen de hel genag van zakne rond Jongerius en dergelijke beschrijft:


Uit: Elsevier, 06-10-2012, door Eric Vrijsen

Handige Heerts

Anders dan zijn voorganger Agnes Jongerius bespeelt FNV-voorzitter Ton Heerts slim de werkvloer en de vergadertafels van het overlegcircuit. Redt de FNV het?


Ton Heerts (45) is nu ruim drie maanden bezig de vakcentrale FNV opnieuw uit te vinden. Dat lijkt hem te lukken. Er komt langzaam orde in 's lands grootste vakcentrale, die door interne controverses was afgegleden naar een puinhoop met 1,4 miljoen leden. Heerts begon in juni. Hij moest de ruzies dempen tussen PvdA-getrouwen en SP-achtige vakbondsactivisten; de twisten bezweren tussen klassieke vakbondsbobo's en tactici van de organizing; de behoudzuchtigen pacificeren tegen wie flexibele jongeren en zzp' ers te hoop lopen.
    Een lastige klus. ...
    Jongerius, Noten, Kleinsma, de ene na de andere PvdA' er had de tanden erop stukgebeten. Heerts is minder partijgebonden. Hij had per slot van rekening net zo goed VVD' er of CDA' er kunnen zijn. Van der Kolk, de grote tegenspeler van Jongerius, is vol lof over Heerts: 'Ton is wispelturig en pragmatisch. Maar hij steekt zijn nek uit. Hij is duidelijk. Je weet wat je aan hem hebt.'
    Intern heet zijn koers 'Polderstorm'. Dat is raak getroffen. Heerts combineert het behoedzame van de oude, polderende FNV met eigentijds stormachtige Respect!-eisen. Anders dan zijn minder flexibele voorganger Agnes Jongerius kan Heerts zowel de werkvloer als de vergadertafels van het poldercircuit bespelen. Hij bezigde deze zomer stoere taal en trad stilletjes in overleg met de werkgevers en het kabinet. Zo hield hij iedereen in de vakbeweging te vriend. De linkervleugel is tevreden, want Heerts waarschuwde in kranteninterviews 'dat de stenen van het Binnenhof zullen trillen'. Hij zei premier Rutte dreigend te hebben toegesproken: 'Verkoop die tanks nog maar niet, want die kun je nog nodig hebben.' Hij bezwoer niet meer als vanouds te overleggen met werkgeversvoorman Bernard Wientjes (VNO/NCW), behalve misschien over de pensioenen.
    In dat laatste zat natuurlijk zijn uitvlucht. Want zie, afgelopen week, dus precies op tijd voor de cruciale Federatieraad, kwam het bericht naar buiten dat VVD-minister Henk Kamp van Sociale Zaken in overleg met de sociale partners een oplossing heeft voor de pensioenen. De rekenrente gaat omhoog, het afstempelen kan beperkt blijven en de draconische premiestijging blijft achterwege. Tijdbom voorlopig gedemonteerd.
    Tegelijkertijd spraken VNO/NCW, ANWB en FNV af gezamenlijk op te trekken tegen de forensenbelasting. De Sociaal-Economische Raad (SER), waar zelfs volgens erkend polderaar Van Kesteren (VNO/NCW) sinds 2005 niks bijzonders gebeurde, laat ineens weer van zich horen. Daar sloten de sociale partners twee 'tussenakkoorden' over het beteugelen van de kosten in de volksgezondheid. Kortom, het oude overlegstelsel krabbelt op. Met dank aan Ton Heerts.
    Natuurlijk, een paar heftige quotes in de kranten en enkele Haagse akkoorden herstellen de FNV niet zomaar in oude luister. Paul Ulenbelt (60), oud-vakbondsbestuurder en nu SP-Kamerlid: 'Heerts is duidelijk en toch voorzichtig. Maar je moet zijn rol als tussenpaus ook niet overschatten.' SP-getrouwen in de vakbeweging maken zich op voor een heftige confrontatie met het nieuwe kabinet over het ontslagrecht. Maar dat neemt niet weg dat er ineens weer perspectief is voor de FNV.
    Onlangs liet Heerts zich interviewen door het VNO-blad Forum. Hij zei dat de FNV zich moet spiegelen aan de werkgevers, die een groot cluster vormen waarin plaats is voor de grote bedrijven van VNO/NCW, de kleintjes van MKB-Nederland en de boeren van LTO. Kennelijk wil Heerts een club met ook het CNV, al zijn ze daar natuurlijk niet vergeten hoe Heerts ooit met de ledenadministratie van de Marechausseevereniging onder de arm naar de FNV deserteerde.
    Vorig jaar was het plan de FNV te liquideren, een nieuwe vakcentrale op te richten en de nieuwe naam per ledenraadpleging vast te stellen. Dat plan is niet meer urgent. Zelfs Van der Kolk van FNV Bondgenoten - de grote rivaal van Jongerius tijdens het pensioenconflict - wil nu de titel FNV behouden: 'Het is een sterk merk. Dat moet je niet zomaar weggooien.' Het klinkt als een bravo voor rasopportunist Ton Heerts.


Red.:   Dat laatst is niet erg accuraat: natuurlijk wil Van der Kolk de naam FNV behouden - het ging om het rechtse beleid dat weg moest -gedragen door PvdA' ers als Jongerius. Die nu samen met Rutte bezig zijn "neoliberalisme met een half-menselijke gezicht" uit de denken.
    Maar goed. Vergeleken met de Volkskrant-houding lijkt dit wel van de SP zelf te komen. En als om dit te bevestigen, horen we, met dezelfde aanleiding ook weer van Nanda:


Uit: De Volkskrant, 10-10-2012, door Nanda Troost

Je kunt je afvragen wie in de polder de FNV nodig heeft

De FNV wil de gedaante aannemen van een tijger, maar heeft daar erg veel tijd voor nodig.


'Met volle kracht vooruit', klonk dinsdag de stoere boodschap van de FNV. Op naar een nieuwe organisatie en vooral: op naar nieuwe leden voor een vakbeweging die de gedaante aanneemt van een tijger. De voorzitters van de zestien aangesloten bonden zijn er klaar voor. En met de wetenschap dat ze na een klein jaar nog steeds vooral intern bezig zijn en in de polder de grote afwezige lijkt, resteert de vraag: waarom heft de FNV zich niet op?    ...
    Je zou je bijna afvragen wie er dan nog een vakbeweging nodig heeft. Het ledental van de FNV loopt al jaren terug. Had de FNV in 1999 1,23 miljoen leden, dit jaar zijn dat er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 50 duizend minder. In 1999 was 5,8 procent van de FNV-leden jonger dan 25, nu ligt dat op nog maar 2,9 procent. Hoe de FNV weer aantrekkelijk denkt te worden? Dat antwoord kwam gisteren niet echt, al viel het woord solidariteit en belangenbehartiging. En op termijn wordt veel verwacht van de beroepsgroepen oftewel de sectoren. ...


Red.:   Kijk, als je Elsevier op de links-rechts schaal neerzet ergens tussen extreem-rechts en reactionair, wat in ieder geval op het economische terrein zo is, dan moet je Nanda en de Volksksrant daar dus nog rechtser van plaatsen. En dan zit je in de buurt van het nazisme en het fascisme. Moet je "nationaal-socialisme" wel uitleggen in de zin van "internationaal-socialisme", waarbij iedereen die voor een fatsoenlijke sociale samenleving is ("Die vuile SP'ers") in de kampen. zit. De concentratiekampen van internationalisten, kosmopolieten en nomadisten. Bewaakt door Poolse en Roemeense troepen, die die vuile socialisten laten werken op een broodkorst. En die knipmessen naar de op bezoek langskomende EU-dictators wie het vet langs de kin druipt. Wat de voormalige journalisten van de Volkskrant (pers is overbodig in een dictatuur) er gedienstig afdeppen.
    Naar aanleiding van dit stuk werden we herinnerd aan de kwestie die in verband met tijdgebrek even was blijven liggen. Hier is de passage in het artikel dat de herinnering
 opriep:
  Je zou je bijna afvragen wie er dan nog een vakbeweging nodig heeft. Het ledental van de FNV loopt al jaren terug. Had de FNV in 1999 1,23 miljoen leden, dit jaar zijn dat er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 50 duizend minder.

De herinnering was aan een recent artikel dat Nanda hieraan al volledig gewijd had. Hier is dat artikel:


Uit: De Volkskrant, 18-09-2012, van verslaggeefster Nanda Troost


Ledentallen bonden blijven dalen

De vakbeweging slaagt er niet in de dalende ledentallen tot staan te brengen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd.
    Er waren vorig jaar 1,267 miljoen werkenden in Nederland lid van een bond. In 2000 waren dat er nog 1,553 miljoen. ...


Red.:   Enzovoort. Wat de aandacht trok, was de grafiek die erbij afgebeeld stond. De linker van de twee hieronder:


Let op de dikke paarse lijn die de trend aangeeft - sterk dalend. Aangevend de overbodigheid van de FNV.
    Maar met die lijn is iets mis. Want die sterk dalende lijn is gelogen. De rechtergrafiek is de waarheid. Ook met een dalende lijn, maar veel minder sterk. Die is aangepast door de redactie van deze website, om de manipulatie door de Volkskrant (en misschien ook het CBS) er weer uit te halen. Die manipulatie is in de linker grafiek ook zichtbaar, maar je moet wel goed kijken. Ten eerste in de getallen in het linkerrijtje: die lopen van 1.600 boven tot 1.100 op de voorlaatste regel, en dus 1.000 op de laatste. Oftewel: we krijgen hier als lezer maar een deel van de grafiek. Dat wordt nog een keer aangegeven, maar daarvoor moet je expert zijn: statisticus of iets in een natuurwetenschap. Dan zie je twee korte parallelle horizontale lijntjes vlak boven de nul, de 0 . Die lijntjes beteken: hier is de as gebroken - er is een stuk weggelaten. Die 1.000, dus. De redactie van deze website heeft dat stuk er weer tussen gezet - zodat die weer loopt van 0 tot 1.600. En vervolgens de grafiek op dezelfde grootte gebracht als de linker.
    Is dit inkorten door de Volkskrant of het CBS nu toegestaan? Dat zit zo: dit inkorten van grafieken wordt veel gedaan, als het gaat om de bergen en delen erin, de wisselingen, zeg bijvoorbeeld van 90 naar 110 en weer terug naar 100. Dan is het vervelend als er nog een heel loos stuk, van 0 naar 80, onderhangt, vooral omdat het vaak gaat om de plaats waar de pieken en de dalen zitten. In vaktermen: het gaat over de verschillen oftewel de relatieve waardes in de grafiek. Maar herschalen van een grafiek mag absoluut niet als het gaat om de helling ervan - want anders klopt je helling doodgewoon niet - dat wil zeggen: je mag wel schalen, maar je moet het gemeten stuk meeschalen zodat er hetzelfde antwoord uit blijft komen. Oftewel: je mag bij de rechter grafiek wel dat lege onderste stuk eruit halen, maar je mag absoluut niet de helling van de grafiek veranderen. Als die helling de uitkomst van je onderzoek is.
    Die linker grafiek is als het soort fraude dat verzekeringsmaatschappijen en banken plegen: je in je contract van 2 pagina's beloven dat de kosten van je hypotheek niet variëren, en in de algemene voorwaarden van 34 pagina's twee regels zetten dat die rente wel gewijzigd mag worden. Als een particulier zoiets doet, wordt hij vervolgd wegens fraude. In geval van banken wordt het niet vervolgd, vanwege de macht van die instituten.
   En de fraude van de Volkskrant, en mogelijk ook het CBS, werkt op dezelfde manier: het is fraude, maar niemand durft het aan te pakken. Het is fraude ter beschadiging van de vakbond, de gewone mensen, net zoals de fraude van de banken gaat ten koste van de gewone mensen. In dit soort grote dingen spelen de groet maatschappelijk instituties, banken, verzekeraars, justitie, ambtenarij en media onder één hoedje. De oligarchie tegen de rest. pas als het al te openlijk wordt, en één van de delen van de media het stilzwijgen doorbreekt, gebeurt er iets. Zo hebben rechters Westenberg en Kalbfleisch decennialang hun corruptie onder de pet weten te houden, en heeft het internet uiteindelijk gezegevierd. En eigenlijk alleen maar omdat één lid van de oligarchie één keertje uit de school heeft geklapt (zoek zelf op het internet naar de details van deze zaken).
    Maar er is nog een aspect van kwade wil aan deze zaak. Want het argument dat Nanda bij herhaling hanteert, is dat de dalende ledental van de vakbonden wijst op de overbodigheid ervan. Hier nog een berichtje over dat dalende ledental. Het is maar een klein stukje hoor, dit keer - 150 woorden slechts - vermoedelijk een ANP-berichtje:


Uit: De Volkskrant, 26-09-2012.

NRC Handelsblad en Reformatorisch Dagblad zijn enige kranten die ontsnappen aan oplagedaling

De betaalde oplage van de kranten is in het tweede kwartaal verder gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksinstituut HOI. De Telegraaf, die eerdere kwartalen sterk daalde, wist de terugloop dit keer te beperken tot 2,8 procent en blijft met ruim 525 duizend de grootste krant van Nederland. Het AD en de Volkskrant leverden ongeveer 3,5 procent in ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Nrc.next verkocht 2,4 procent minder kranten, Trouw ging terug met 1,5 procent, ...


Red.:    Grappig hè. En we gaan het natuurlijk ook weer even uitwerken. Want neem nu eens die jaarlijkse daling van de Volkskrant: 3,5 procent. En laten we nu de jaarlijkse daling van het ledental van de FNV uitrekenen. Nou, kijk naar de getallen in de linkergrafiek: van 1.550 in 2000 naar 1.250 in 2010 (allemaal even afrondend) - dat is 300 eraf, op de 1.500 - oftewel: 20 procent eraf. Maar dat is over 10 jaar. Dus gemiddeld per jaar is dat ongeveer twee procent.
    En die twee procent daling per jaar is volgens Nanda Troost, journalist bij de Volkskrant, een uitstekende en doorslaggevende reden om de FNV maar op te heffen.
    Beste Nanda: de oplage van de Volkskrant daalt met ongeveer het dubbele.
    Nanda vindt de vakbond overbodig geworden. Deze mensen zijn het kennelijk "helemaal met haar eens":


Uit: De Volkskrant, 25-10-2012, van verslaggevers Gijs Herderscheê en Jan Hoedeman

Formateurs zoeken steun in de polder

VVD en PvdA zoeken in de laatste fase van hun formatie-onderhandelingen naar draagvlak in de polder. Daarom doorbreken zij vandaag de radiostilte om te overleggen met de werkgevers, de vakbeweging, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. Binnenskamers, dat wel..

De onderhandelaars Mark Rutte (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) willen horen hoe werkgevers- en werknemersorganisaties over hun ingrijpende plannen denken, 'met het oog op de maatschappelijke opgaven waar alle betrokkenen de komende jaren voor staan'. ...
    Daarmee lijkt het nieuwe kabinet weer goede betrekkingen te willen aanknopen met de bonden. De afgelopen twee jaar, tijdens het kabinet-Rutte I, stonden die contacten op een ongebruikelijk laag pitje. Bronnen rond de formatie beklemtonen dat de organisaties niet pro forma of uit beleefdheid zijn uitgenodigd. Er is nog tijd om hun inbreng te leveren. 'Het is de bedoeling dat wij zaken meenemen in de finale onderhandelingen.' ....


Red.:   Hartstikke overbodig, die vakbonden, volgens deze politici ...
    En ze herhalen het de volgende dag nog een keer op de voorpagina, in het kopartiele:


Uit: De Volkskrant, 26-10-2012, van verslaggever Gijs Herderscheê en Jan Hoedeman

Rutte en Samsom willen 15- tot 20 miljard bezuinigen, in overleg met werkgevers en bonden

Poldervriendelijk kabinet in de maak


Het aanstaande kabinet, Rutte II, wil de oude traditie van het polderoverleg nieuw leven inblazen. De vakbeweging en de werkgevers worden komend jaar nadrukkelijk betrokken bij de uitwerking van de plannen in het komende regeerakkoord.
    De partners mogen alternatieven bedenken en kunnen zelf voorstellen doen voor de modernisering van de arbeidsmarkt, de zorg en de woningmarkt.
    Dit hebben werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes en FNV-voorzitter Ton Heerts donderdag te horen gekregen bij hun bezoek aan de informateurs Wouter Bos en Henk Kamp en de onderhandelaars van VVD en PvdA. ...


Red.:   Overigens doen die politici dit niet uit de goedheid van hun hart of anderszins maatschappelijke goede bedoelingen. Ze doen dit om nieuwe neoliberale bezuinigingen erdoor te krijgen, en de weerstand van de onderste tweederde van de burgers te kanaliseren.
    Bij het doorwerken van het archief kwam nog een recent stukje voorbij dat illustreert dat de gifschrijverij van de Volkskrant haar uitwerking niet heeft gemist:


De Volkskrant
, 15-10-2012, ingezonden brief van Joop van Stuijvenberg, Velp

Gekibbel

Na een lidmaatschap van meer dan 50 jaar heb ik bedankt voor de vakbond. Men vindt onderling ruzie maken belangrijker dan aandacht besteden aan de jubilea van leden. Nog geen felicitatie heb ik mogen ontvangen.


Red.:    Waarvoor natuurlijk tal van onschuldige verklaringen zijn. De geuite emotie is het gif van Nanda.
    De laatste tijd viel er niets te stoken voor Nanda. Dus het materiaal maar zelf gemaakt:


Uit:De Volkskrant,14-11-2012,van verslaggeefster Nanda Troost

Sterke vakcentrale erbij

De Nederlandse overlegeconomie krijgt er weer een derde sterke vakcentrale bij. De politiebond ACP en de militaire ACOM, die eerder dit jaar hun vertrek aankondigden bij het CNV, beginnen iets nieuws, samen met de vijftig kleine beroepsverenigingen van de MHP - voor midden- en hogere beroepen bij vooral de overheid..    ...


Red.:   Mooi zo. Die CNV heeft evenveel agressiviteit en verdedigingsdrang als een golden retriever heeft als zijn baasje wordt bestolen: geen Dus dit is allemaal voordelig voor de vakbonden. Maar het gaat Nanda om de vakcentrale, de FNV. Want die kan een gemeenschappelijke vuist maken. Tegen degenen die voor Nanda de werknemers bestelen:

  Daarmee lijkt er wat meer eenheid te ontstaan in het polderlandschap dat sinds de pensioenruzie binnen de FNV in de versukkeling raakte en steeds verder versnipperde. De FNV, 1,3miljoen leden, raakte deze zomer 200 duizend leden kwijt door het vertrek van ouderenbond ANBO, Zelfstandigen Bouw en Mooi (kappers en visagisten). Bij het CNV (340 duizend leden) vertrokken eerder dit jaar de politiebond ACP (26 duizend leden) en de ACOM (11 duizend). En begin deze maand bleef er van de vakcentrale voor midden- en hoger personeel de helft over toen De Unie (60 duizend leden) zelfstandig verder ging.
    De MHP, ACP en ACOM zijn de FNV met de vernieuwing een grote stap vooruit. De door een interne strijd verlamde vakcentrale probeert zich al een jaar te vernieuwen, maar dat proces verloopt moeizaam, omdat vooral de grote bonden, Bondgenoten en Abvakabo, moeite hebben zich op te splitsen.
    Door de interne strijd was de FNV de afgelopen jaren de grote afwezige in het polderoverleg. Het nieuwe kabinet- Rutte/Asscher heeft de vakbeweging nadrukkelijk uitgenodigd mee te praten over oplossingen voor de arbeidsmarkt. Donderdag maken FNV-voorzitter Ton Heerts en werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes kennis met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken.

Twee paragrafen ging nog over de zaak voor handen, de CNV-bonden. De rest dus allen weer afgeven op de FNV. Zonder dat de FNV hierbij betrokken is. Weer een paar jaar bij de termijn van journalistieke hechtenis waartoe Nanda veroordeeld zal worden zodra er rechtvaardigheid op aarde komt.
    Nog eens een onafhankelijke bevestiging van de rol die Agnes Jongerius gespeeld heeft:


Uit: De Volkskrant, 15-11-2012.

Agnes Jongerius aan de slag bij universiteit

Agnes Jongerius, oud-voorzitter van de vakcentrale FNV, heeft een nieuwe baan. Ze wordt parttime-onderzoeker en docent aan de Universiteit van Utrecht. Jongerius (51) zei gisteravond in het radioprogramma Twee Dingen dat ze onderzoek gaat doen naar de veranderingen die plaatsvinden in Europa. Dat doet ze aan het Instituut voor Geschiedenis waar ze sociale geschiedenis heeft gestudeerd. ...


Red.:   Ze wordt bedankt en beloond voor bewezen diensten - aan de oligarchie. Henk van der Kolk zou van zijn lang zal zijn leven nooit in aanmerking komen voor welke te vergeven positie dan ook.
    Er zijn weer een paar lieden opgestaan van de soort Mei Li Vos en Sywert van der Lienden , neoliberale D66'ers die willen profiteren van het geld gespaard door de ouderen zonder ooit iets productiefs te hebben gedaan. Nieuwsuur heeft ze al hartelijk ontvangen ( uitleg of detail 23-11-2012, na 24:03 min.). Nanda steunt ze natuurlijk ook:


Uit: De Volkskrant, 24-11-2012, van verslaggeefster Nanda Troost

Jongeren eisen jonge bestuurders vakbonden

De top van de vakbeweging moet worden vervangen door een nieuwe generatie bestuurders. Alleen dan kunnen de problemen op de arbeidsmarkt worden aangepakt en worden de belangen van de werkenden weer vertegenwoordigd..
    FNV Jong en CNV Jongeren beginnen daarom een grote campagne met als doel de macht te grijpen in de vastgelopen vakbeweging. 'Het kan beter, het moet beter, en wij leveren de mensen daarvoor', zegt Dennis Wiersma, voorzitter van FNV Jong.
    De vakbeweging blijft steken in het onvermogen om iets te doen. 'De hand die het nieuwe kabinet-Rutte/Asscher naar de vakbeweging heeft uitgestoken, wordt maar niet opgepakt door de interne verdeeldheid. Er is een herverdeling van zekerheden nodig om de groeiende tweedeling tegen te gaan tussen mensen met een vaste baan en veel zekerheden en de steeds grotere groep flexwerkers', zegt IJmert Muilwijk van CNV Jongeren.    ...


Red.:   De hand van de werknemers... Die steken hun hand alleen uit, om die vervolgens richting de zakken van werknemers te bewegen, en daar de portemonnee uit te rollen. Deze lieden maken zichzelf al bij de introductie volstrekt ongeloofwaardig en belachelijk - daar hoeven we verder niet meer op te wachten. het 'herverdeling van zekerheden' kan je daarom meteen al vertalen met "Jullie zekerheden willen wíj hebben". Het antwoord: "Vecht maar voor je eigen zekerheden". Dat wil zeggen: ga werken, en spaar en staak als ze je bestelen. Richt je eigen vakbond op!
    Ook Sheila Sitalsing steekt haar kop weer boven de modder- en strontpoel uit:


Uit: De Volkskrant, 26-11-2012, column door Sheila Sitalsing

Jong!

...    De nieuwe jonge mensen heten Sywert van Lienden en Jarico Vos en IJmert Muilwijk en Dennis Wiersma.
    De een poogde met zijn G500 verkiezingsprogramma's te beïnvloeden door op partijcongressen aandacht te vragen voor het feit dat jongeren grotelijks de pineut zijn ...


Red.:    Na twee alinea's vol smerige propagandaretoriek, hier de eerste leugen: jongeren krijgen alles wat al gebouwd en geconstrueerd is na de oorlog volkomen gratis.

  IJmert Muilwijk (CNV Jongeren) en Dennis Wiersma (FNV Jong) hebben de grootste ambities. Zij willen de top van de vakcentrales vervangen door jong bloed. Ton Heerts (FNV) en Jaap Smit (CNV) zeggen dat ze dat leuk vinden. Maar in de regionen daaronder regende het zurig commentaar. Die kinderen hebben geen agenda, geen inhoud, geen achterban, dit is ordinaire baantjesjagerij.
    Bij Nieuwsuur zag ik twee mannen die glashelder konden verwoorden wat er loos is met de vakbeweging: 'We willen te veel houden wat we hebben. We weigeren de uitgestoken hand van de werkgevers. We moeten de kloof tussen vast en flexibel overbruggen. We hebben een nieuw akkoord van Wassenaar nodig.'

Wel grappig is dat Sitalsing zomaar toegeeft dat wat die verraders willen, is de verworvenheden van de sociale maatschappij afbreken ten gunst van het graai-neoliberalisme van de rijken, directeuren en andere oligarchen.
    Wat natuurlijk niet iedereen ontgaan is:
  Paul Ulenbelt, Tweede Kamerlid voor de SP twitterde: 'Wiersma staat nog geïsoleerder dan top van FNV. Triest maar waar. Hij is aangesteld door Agnes Jongerius. En is lid van VVD. Tja.'

Keiharde waarheden. Waar Sheila natuurlijk helemaal onpasselijk van wordt:
  Een interessante tweet, die het denken binnen enkele dominante FNV-facties handzaam samenvat: er bestaat zoiets als guilt by association en het is verboden ideeën te hebben over nieuwe vormen en gedachten als je lid bent van een verdachte politieke organisatie.

En dit uit de pen van iemand die bijna geen zin schrijft zonder een palet aan retorische trucs, waaronder guilt by association, door hier bijvoorbeeld de vermelding van 'Tweede Kamerlid voor de SP', wat niets anders is dan het associëren van de jonge verrader Wiersma met de VVD.
    Met als laatste deze (in de laatste zin en alinea):
  Een diepe moedeloosheid overviel me.

De modder- en strontpoel van Sheila Sitalsing bevat heel veel stront ...
    Heel, heel veel stront:


Uit: De Volkskrant, 21-12-2012, column door Sheila Sitalsing

Vertrouwen

Bernard Wientjes had ergens gelezen dat 'vertrouwen' het nieuwe ding is dat ons uit de crisis gaat trekken - als we maar vertrouwen, gooien we blijmoedig geld over de balk bij de HEMA en dan komt alles recht. Dus stond de machtigste man van Nederland enorm zijn best te doen optimisme uit te stralen nadat hij woensdag een kopje thee had gedronken met de andere mannen (en 1 vrouw) die de zaken in Nederland regelen: Mark Rutte, Henk Kamp, Ton Heerts, Stef Blok, Jaap Smit, Lodewijk Asscher, Jetta Klijnsma.    ...
    ... het is een stap: ze zitten voor het eerst sinds juni 2011 met elkaar aan tafel, toen het inmiddels overleden pensioenakkoord werd gesloten.
    Dat akkoord was voor de FNV wat het schot van Sarajevo was voor het Europa van 1914: het startpunt voor bloedvergieten, broedermoord, dood en verderf. ...


Red.:   Met in de rol moordenaar Gabriel Prinzip: Agnes Jongerius. De grote liefde van de immigranten, kosmopolieten, nomadisten,en  neoliberalen:

  Agnes Jongerius, het grote slachtoffer van het bloedbad

En als grote haatfiguur, de man die niet wilde buigen voor Wientjes - ook een grote liefde wnat geen kwaad wordt ove rhem, van Sheila:
  Henk van der Kolk, de man die Jongerius de tent uitvocht en die tegelijk met haar zijn aftreden aankondigde opdat de FNV kan vernieuwen, maar die gek genoeg nog altijd breeduit op het vakbondspluche zit

Die maar niet wil meedoen met de verraders:
  Bij VNO-NCW vrezen ze dat de vakbeweging uit elkaar zal vallen in een tak van polderaars en een aksietak die in elke poging tot consensus hoogverraad aan de arbeidersidealen ziet.

Wat consensus betekent zien we nu, eind 20102, in de regering PvdA-VVD: het neoliberalisme wordt onverkort verder ingevoerd: het bijna verdwijnen van de WW, het bijna volledig verdwijnen van de ontslagbescherming, en geen bijdragen van de bedrijven meer aan de pensioenen.
    Kijk, daar is Sitalsing als immigrant, kosmopoliet, nomadist, en neoliberaal allemaal hartstikke voor.  Al die immigranten, van oud-testamentische die nu in de regring zitten, Asscher, Plasterk en Samsom, tot neo-figuren als Sitalsing, zijn druk bezig onze Rijnlandse maatschappij te slopen. De nomadist legt bommen onder de maatschappij van de residenten. De marskramers stelen het dorp leeg.
    Nomadist en migrantenvriend Samsom heeft na zij geronselde verkiezingsoverwinning beloofd dat er overleg zou plaatsvinden met de sociale partners, zijnde werkgevers en werknemers. Natuurlijk was die belofte evenveel waard als de recepten van de oudere marskramers. FNV-voorzitter Heerst klaagde erover, en kreeg zowaar gehoor bij de Volkskrant. Die zette het het op de voorpagina, met een paginagroot interview op de binnenbladen:


Uit: De Volkskrant, 28-01-2013, van verslaggevers Gijs Herderscheê en  Nanda Troost (voorpagina)

FNV: sociaal overleg krijgt zo geen kans

Rutte II gaat stug zijn eigen gang en frustreert zo het overleg met de sociale partners, zegt Ton Heerts.


Het kabinet frustreert het overleg met de vakbeweging en de werkgevers over een sociaal akkoord. Dat zegt Ton Heerts (46), voorzitter van de vakcentrale FNV, in een vraaggesprek met de Volkskrant.
    Bewindslieden zetten ingrepen in de woningmarkt en de AOW ongewijzigd door, terwijl zij daarover eerst zouden overleggen. Zo heeft het overleg over een sociaal akkoord geen zin, zegt Heerts. 'We gaan voor herstel van vertrouwen in de polder. Dat is nodig om de economie weer vlot te trekken. Maar op deze manier komen we aan onderhandelen niet toe.'    ...


Red.:   Naïef, van die Heerts, of gewoon ook door hem gezien als deel van het spel.
    Het begin van het tweede aretikel:


Uit: De Volkskrant, 28-01-2013, van verslaggevers Gijs Herderscheê en  Nanda Troost (pag. 8)

Interview | Ton Heerts, voorzitter FNV

'Twee sluipmoordenaars bedreigen de verzorgingsstaat'

De nieuwe FNV-voorzitter Ton Heerts wil serieus praten, ook met werkgevers, over de grote sociale onderwerpen. Maar intussen is het kabinet de bakens van de verzorgingsstaat aan het verzetten.


Tussentitel: De maatregelen van het kabinet: het is allemaal te omvangrijk, te desastereus. Het klinkt heel stoer, maar het is daadkracht zonder draagvlak

Ton Heerts (46) is voorzitter van een vakcentrale in beroering. Na de interne crisis van de afgelopen jaren is nu de reorganisatie van de Federatie Nederlandse Vakbeweging in volle gang. De grote FNV-bonden gaan zich opsplitsen in beroepsorganisaties, naar het voorbeeld van onderwijsbond AOb en politiebond NPB. 'Dat gaat heel goed. We liggen op schema. Sterker: ik heb een eensgezinde boodschap voor de politiek.'    ...


Red.:   Goh, dacht de redactie, de Volkskrant wordt links.
    Illustratief, die gedachte.
    Want in feite is dit doodgewoon berichtgeving. Er hebben al talloze interviews gestaan met lieden als bernard Wientjes en HenkKmap, voordat deze redactie zich kan terugdenken iemand van de kant van de onderste tweederde van de maatschappij gezien te hebben. Misschien was het Emile Roemer, ergens van voor de verkiezingen (figuren als Samsom en Asscher worden nog steeds wel voorgesteld als "links", maar dat heeft allang weinig tot niets meer te maken met de belangen van de onderste tweederde - die zijn ook hartsikke kosmopolitisch, pro-Europa en pro-immigratie).
   Maar hoezeer ook slechts een beweging weg van rabiaat rechts, economisch gezien, toch was een onmiddleijke tegeactie noodzakelijk. Stap één:


Uit: De Volkskrant, 29-01-2013, door  Gijs Herderscheê en  Nanda Troost

Peiling | FNV kritiek

'Kom met 'n voorstel, FNV, dat praat makkelijker'

...
Peter Schneider, adviseur en coach, specialist in onderhandelen:
'In algemene zin, je kunt binnenkomen met een klacht. Maar ik denk dat het sterker kan: door met een voorstel te komen.'


Red.:   Je gaat bij je rechtse vriendjes langs om daar wat retorische trucs op te halen: wie zegt dat de FNV geen voorstellen heeft gedaan? Wie zegt dat het niet duidelijk is wat de FNV wil? Namelijk: geen korting op de WW-uitkering, geen verkorting van de WW-duur, en geen soepeler ontslagrecht.
    En daarna warm je de oude prak van een paarmaanden terug weer op:


Uit: De Volkskrant, 30-01-2013, door Nanda Troost

FNV | Ook AOb dreigt af te haken van 'megavakbond'

Kleine bonden doorkruisen vernieuwingsplannen FNV


Tussentitel: CNV en MHP vragen zich af namens wie FNV eigenlijk spreekt

De vernieuwing van de FNV dreigt uit te lopen op een mislukking. Zo'n 300 duizend leden, een kwart van het bestand van alle FNV-bonden, stappen niet over naar wat de nieuwe vakbeweging moet worden. Steeds meer kleinere bonden haken af. De kritiek: de macht van de grote bonden Abvakabo, Bondgenoten en Bouw wordt niet doorbroken, en van een vakbeweging met autonome, herkenbare beroepen blijft weinig over ..
 

Red.:   Het heeft niets te maken met de zaak die nu op tafel ligt. En het is allemaal allang uitgekauwd. Maar ja, als je aangestuurd wordt door het egoïsme komende uit je hersenstam ... Dan plak er gewoon nog zo'n drol aan vast:


Uit: De Volkskrant, 30-01-2013, door Nanda Troost

'Wij zijn herkenbaar voor mensen in het onderwijs. De FNV is dat niet'

De voorzitter van de Onderwijsbond AOb wijst de vernieuwing van de FNV af. De vakcentrale wordt veel te massaal. 'De grote brede bonden verliezen leden, ons gaat het goed.'


'De gewone leden zouden het voor het zeggen krijgen in de nieuwe vakbeweging, die zou bestaan uit autonome en herkenbare eenheden. In plaats daarvan komt er een mega-vakbond waarin de top het allemaal bepaalt. En er komt één grote werkorganisatie. Dat is teleurstellend.'    ...


Red.:   En tenslotte laat je er vriendin Sheila nog op kotsen:
 

Uit: De Volkskrant, 30-01-2013, column door Sheila Sitalsing

Polder

...    Een dag eerder had Heerts, als eerste man van 's lands grootste vakcentrale de belangrijkste behartiger van arbeidersbelangen in het land, namelijk omstandig zijn beklag gedaan in de Volkskrant. Het kabinet drijft zijn zin door, het kabinet had nog zo beloofd te zullen overleggen met de sociale partners over ingrepen in de hypotheken en de voorzieningen voor ouderen maar doet dat niet, het kabinet maakt een lachertje van het gerevitaliseerde polderoverleg. Voor de FNV hoeft het zo niet.
    Mooi, wreef Heerts zich in de handen, toen de Volkskrant maandagochtend op de mat viel met daarin twee pagina's klachten van de FNV. Dat wordt een paar dagen reuring in de pers. Dat wordt via de band van de publieke verontwaardiging nieuwe concessies binnenslepen in het sociaal overleg, want er is de PvdA veel aan gelegen de bonden niet nog verder in de armen van de SP te drijven terwijl Diederik Samsom ondertussen vlijtig meehelpt met erop los bezuinigen en sprintjes trekken naar de 3 procent. Dat wordt de eigen, afkalvende FNV-achterban tonen dat de bond goed bezig is. Dat wordt een wit voetje halen bij oudere leden - sinds de indrukwekkende opmars van 50Plus in de peilingen ontdekken steeds meer clubs de oudere als potentieel gedupeerde.    ...


Red.:   Wat een goor wijf is 't , hè ... En ze gaat nog darmkronkel dieper:

  Een uitnodiging voor Nieuwsuur had Heerts al op zak. En toen kaapte de koningin alle aandacht. En ging iedereen zijn verhaal debunken. De minister 'herkent zich niet in het beeld' en liet weten dat hij graag 'op een open manier' overlegt, waarmee hij mogelijk bedoelde dat hij dat gedoe via de krant achterbaks vindt. Volgens de werkgevers is er niks aan de hand en wordt er 'gewoon nog gesproken' over allerhande gevoelige zaken. Mede-arbeider Jaap Smit onderstreepte dat door gisteren de Torentjesfoto pontificaal op zijn website te plaatsen.

Om te besluiten met een herhaling van een ander deel van de campagne: het heropwarmen van zaken die al drie keer eerder zijn gebracht als de ondergang van de vakbeweging:
  Vandaag staat verderop in deze krant dit trieste bericht: 'De vernieuwing van de FNV dreigt uit te lopen op een mislukking. Zo'n 300 duizend leden, een kwart van het bestand van alle FNV-bonden, stappen niet over naar wat de nieuwe vakbeweging moet worden. Steeds meer kleinere bonden haken af. De kritiek: de macht van de grote bonden Abvakabo, Bondgenoten en Bouw wordt niet doorbroken, en van een vakbeweging met autonome, herkenbare beroepen blijft weinig over.'

Walgelijk.
    En kijk maar eens hoe veel succes het heeft:


De Volkskrant, 31-01-2013, ingezonden brief van Eric Baars, Haarlem

FNV

AOb-voorman Walter Dresscher ziet scherp dat de top van de hervernieuwende FNV alles wil bepalen (Economie, 30 januari). En het klopt dat het op dit moment binnen de FNV om niets anders gaat dan de macht. De top die nu bij de vakcentrale de dienst uitmaakt, doet dat al vele jaren.
    Stuk voor stuk zijn deze bestuurders decennia geleden onderaan begonnen bij de FNV, ze zijn naar boven geklommen en uiteindelijk zijn ze comfortabel op het pluche van de macht beland. En daar blijf je dan natuurlijk lekker warm zitten.
    Risico van professionals die dit gedrag vertonen, is dat hun zicht op de buitenwereld vertroebelt. Ook dat speelt bij de FNV-top. Men ziet maatschappelijke ontwikkelingen en de realiteit niet meer helemaal scherp.
    Maar het schrijnendst van dit gedrag is dat talentvolle, competente en vernieuwingsgezinde mensen bij de FNV die het belang van de leden in plaats van de bondsbazen bovenaan stellen, geen kans krijgen om hun goede ideeën te uiten, laat staan uit te voeren.


Red.:   De kans dat deze briefschrijver ook maar de geringste persoonlijke ervaring heeft met de mensen waar hij het over heeft, ligt dicht bij het absolute nulpunt - anders had hij het er, bij zo veel emoties, meteen pontificaal bij vermeld. Wat hier dus staat zijn puur de impressies opgestoken uit de krant - de Volkskrant mogen we aannemen. En wat we hier zien is dus wat hem gevoerd is: één lange stroom kots.
    Er is kennelijk weer een nieuwe campagne gestart - hier is het vervolg, te beginnen met de samenvatting op pagina 2:


Uit: De Volkskrant, 15-02-2013, van verslaggeefster Nanda Troost

Onrust bij Abvakabo FNV over 'activistische koers'

In de Abvakabo FNV groeit de kritiek op de koers die de vakbond volgt. De bond is te veel bezig met actievoeren, en dat op een manier die veel weg heeft van een religie, waardoor kritiek niet mogelijk is.


Dit zeggen zowel (vrijwillige) kaderleden als medewerkers van de bond, die inmiddels minder dan 350 duizend leden telt in de zorg, bij de overheid en in het stadsvervoer. Medewerkers voelen zich in toenemende mate onveilig. Dit blijkt uit een onderzoek dat in bezit is van de Volkskrant.    ...


Red.:   Natuurlijk is dat laatste een leugen. Wat de Volkskrant gedaan heeft, is een paar haar bekende leden bellen - leden waarvan ze weten dat ze tot de groep "makke schapen" behoren. Die bij iedere messive van de werkgevers met hun pet in de hand staan Ja-knikken. Edith Snoey en Agnes jongerirus moesten vertrekken, omdat de ruime meerderheid niet langer achter hun "makke schapen"-beleid stond:
  Het rommelt al langer binnen de Abvakabo. Er woedt een richtingenstrijd tussen gematigde leden die bereid zijn te overleggen in de polder en de radicaleren die voor actie kiezen. Die strijd kostte voorzitter Edith Snoey in de zomer van 2011 de kop.

Logisch dat vakbondsmensen activistischer worden, als je staat tegenover uiterst activistische werknemers, die je salaris willen verlagen, je pensioen inpikken, en je de deur uittrappen. En dan moet je je ook verdedigen tegen de aanhangers van de activistische werkgevers is je eigen gelederen:
  'Wie kritisch is, vliegt eruit. Mensen voelen zich zwaar geïntimideerd', zegt een Abvakabo-medewerker die niet met zijn naam in de krant wil uit angst voor represailles. Een collega die ook anoniem wil blijven: 'Je hebt het gevoel dat je constant moet omkijken, zodat je niet van achteren wordt aangevallen.'

Tja, wie een verrader is, heeft altijd het probleem dat hij achterom moet kijken ... dat ie kritisch is, vliegt eruit.', is natuurlijk: "Wie een mak schaap is, vliegt eruit".
    En dit gaat van de kant van de "makke schapen" en de troepen in de media natuurlijk ook gepaard met zwartmakerij, zoals uit het taalgebruik in het voorgaande al blijkt.
    Aan het einde van het artikel, dat niemand leest, staat ook nog een deel van de waraheid:
  Het bestuur van de bond erkent dat de koerswijziging meespeelt dat mensen zich onzeker voelen, zegt penningmeester Meindert van den Berg. 'Zoiets is redelijk ingrijpend. Maar sinds dit nieuwe bestuur in mei 2010 is aangetreden willen we meer zijn dan een dienstverlener. We willen weer een sterke, democratische vakbond zijn waar leden de baas zijn en zelf opkomen voor hun eigen belangen, zoals we dat in de zorg nu doen. Dan weet de andere partij ook dat we een vuist kunnen maken. Maar dat brengt onzekerheid mee.'

De vakbond beschouwde zich als 'dienstverlener'... De waanzin ten top. Dan is de werkgever kennelijk een "gelduitdeler"...
    Wat mensen wel lezen zijn de koppen. Zoals deze, helemaal bovenaan:
  Medewerkers vakbond voelen zich onveilig

Je reinste zwartmakerij. Wie zich onveilig zouden moeten voelen, zijn medewerkers van de media, die, als dit alles tot uitbarsting komt, vooraan staan als de rekeningen worden vereffend. Zoals bijna gebeurde na de moord op Fortuyn.
    Op de economie-pagina's gaat de campagne verder, bijna een hele pagina vol, met eerst het bekende heropdienen van de oude hap:


Uit: De Volkskrant, 15-02-2013, van verslaggeefster Nanda Troost

Ruzie Abvakabo werkt door in FNV

De verschillen van mening in de Abvakabo werken door in de overkoepelende FNV. Die probeert zich na het debacle rond het pensioenakkoord (najaar 2011) te vernieuwen, maar boekt nog niet veel vooruitgang.


Onderwijsbond AOb liet vorige maand weten niet mee te willen in die vernieuwing. Vorig jaar stapten ouderenbond ANBO en Zelfstandigen Bouw op. Daarmee is de nieuwe FNV 300 duizend leden kwijt, een kwart van het bestand.
    De Abvakabo heeft de koers steeds meer verlegd richting organising, het mobiliseren van werkenden in sectoren waar een vakbond doorgaans weinig leden heeft. 'Activering moet onomkeerbaar zijn verankerd', schrijft het bondsbestuur in een campagneplan, zowel binnen de Abvakabo als de vernieuwde FNV.    ...


Red.:   Oftewel: de vakbond is weer aan vakbondswerk gaan doen, in plaats van ANWB voor de werkgevers spelen.
    Troost legt nog eens uitvoerig uit aan welke kant ze staat (ze moet tenslotte van de werkgevers vreten):

  Door die harde opstelling zet de Abvakabo zichzelf in toenemende mate buiten spel, zeggen critici in de bond. Vorig jaar werd een van de grootste cao's, voor 450 duizend werkenden in de verpleging, thuis- en kraamzorg, gesloten zonder de Abvakabo. Een medewerker: 'Sindsdien voeren we op vijf locaties actie. Daar werken tweeduizend mensen. Maak je dan de cao voor 450 duizend medewerkers beter?'
    De Abvakabo is te politiek bezig, zegt een kaderlid van de ruziënde vakbond dat anoniem wil blijven. 'De Abvakabo voert acties om maatschappelijke problemen in bijvoorbeeld de zorg op te lossen. Maar een vakbond moet vooral zijn leden helpen, bijvoorbeeld als het gaat om werkdruk. Als je dat zegt, 'wil je een sociale ANWB'. En daar zijn we niet voor, hoor je dan.'
    Organising is te veel een doel op zich geworden, is de kritiek, terwijl het een van de instrumenten van een vakbond hoort te zijn. 'Naast een goed gesprek met werkgevers, het polderoverleg en het mobiliseren van de achterban op het Malieveld. Als je er vragen over stelt, ben je een afvallige. Er is geen ruimte meer voor andersdenkenden', zegt een andere medewerker.

Grappig is die opmerking over 'een goed gesprek met werkgevers, het polderoverleg' ... De werkgevers hebben er blijk van gegeven maar één ding te willen: minder loon betalen, minder pensioen afdragen, en soepeler ontslaan. Over iets anders viel niet te praten. En inmiddels hebben ze weer een ruime meerderheid in regering en Kamer: VVD, CDA, D66, en aangesloten PvdA. Dus er valt niets meer met ze te praten. Wat de makke schapen ook beweren. Als er al zo veel van die makke schapen zijn, want instituten als de Volkskrant liegen natuurlijk systematisch over dit soort zaken, aanhanger als men is van het neoliberalisme.
    Op de reportage is een andere, nieuwe, lakei gezet, die in korte tijd als heeft bewezen een uitnemende kontlikker van de oligarchie te zijn -  eerst even de werkelijkheid die ook uit het stuk is te halen:


Uit: De Volkskrant, 15-02-2013, van verslaggever Rutger Bregman

'De werkdruk is absurd'

Abvakabo Nieuwe Stijl: het Sarphatihuis, verpleeghuis in Amsterdam, heeft er al kennis mee gemaakt. De vakbond heeft de handen ineengeslagen met de medewerkers, en zal pas inbinden als hun eisen zijn ingewilligd. Donderdag werd het werk voor de vijfde keer neergelegd.
    Maar 'staking' is een groot woord. 'Twintig medewerkers hebben 1,5 uur pauze genomen en zijn in een bus van Abvakabo gestapt', vertelt de receptionist. ...
    Een verzorgster, die niet met haar naam in de krant wil ('te gevaarlijk'), vertelt een heel ander verhaal. 'De werkdruk is absurd', fluistert ze bijna. 'Tijd voor een praatje of een wandeling met een bewoner is er niet. En als ik thuis kom, kan ik niet eens meer koken, ik ben gewoon te moe.' Een andere verzorgster knikt instemmend. 'Er zijn steeds meer flexwerkers. Bewoners krijgen voortdurend iemand anders aan hun bed. Een keer gaat dit gigantisch mis.'
    Verderop zitten Boudewijn Hupkes (82) en Joris van den Berg (80) te schaken. ...
    De heren hebben begrip voor de staking, al denken ze niet dat die veel op zal leveren. 'Tot nu toe krijgen we niet meer handen, maar meer ijskasten aan het bed', zegt Van den Berg ...


Red.:    En dan de propaganda van Bregman om de feiten te verhullen:

  Meer acties om meer leden te trekken. In het Sarphatihuis oordeelt een bewoner: 'Het is SP-propaganda, joh.'

... In de ontvangsthal zit Jan Michielsen (79) de krant te lezen. 'Het is allemaal SP-propaganda, joh. De zorg is prima hier. Of de werkdruk te hoog is, weet ik niet. Maar er worden hartstikke leuke activiteiten georganiseerd. Zondag is het zoveelste optreden.'    ...
    Verderop zitten Boudewijn Hupkes (82) en Joris van den Berg (80) te schaken. Hupkes: 'Ik word goed verzorgd, geen idee of ze het te druk hebben. Ze zitten wel vaak in die zusterpost en dan denk ik: wat doen ze daar nou? Maar ja, je moet altijd paraat staan.'    ...
Hupkes: 'Ik hoorde trouwens dat het stakingscomité onlangs een dokter niet doorliet. Dat kan echt niet. Maar verder heb ik niets van de acties gemerkt. Dit is gewoon een prima verzorgingstehuis.'

Ach, misschien valt het eigenlijk wel mee. De verhouding feiten op propagandaleugens ligt niet ver van de fifty-fifty. Normaliter is het veel erger ...
    En inderdaad hoor ... Weer een echte georkestreerde campagne:


Uit: De Volkskrant, 16-02-2013, hoofdredactioneel commentaar, door Xander van Uffelen

Richtingenstrijd

Zolang onenigheid heerst binnen Abvakabo staat de vakbeweging buitenspel. Daar heeft niemand baat bij.


Red.:
   Zolang er enigheid bestaat tussen werkgeversgraaiers en graaiers-lakeien in de media, hebben beide daar baat bij.

  Tussentitel: Actie moet voor bond geen doel op zich zijn

Reactie:
  Actievoeren tegen de lagere klassen moet voor de media geen doel op zich zijn

Citaat:
  De onenigheid binnen de Abvakabo FNV neemt groteske vormen aan.

Deze groteske vormen:
  Medewerkers van de vakbonden ruziën onderling over de koers van de organisatie, over de geldstromen en over het bestuurlijke model. De verschillende facties binnen Abvakabo laten ook kritische rapporten opstellen die onder meer via de Volkskrant de laatste weken naar buiten zijn gekomen.
    Het gevecht binnen Abvakabo FNV staat voor een groter twistpunt binnen de vakbeweging. Enerzijds zijn er leden die graag meer actie willen voeren, het conflict zoeken en daarmee de aantrekkingskracht van de vakbond wil vergroten.

En hier zit het zeer:
  De tegenstelling tussen actievoerders en onderhandelaars kwam helder in beeld bij het pensioenconflict. Abvakabo FNV en FNV Bondgenoten kozen toen voor het actiemodel, en hinderden voorzitter Agnes Jongerius daarmee bij de onderhandelingen.

Dat laatste is een gore leugen: er ontstonden pas problemen toen het uitonderhandelde akkoord naar buiten kwam. Door slechts een relatief heel klein beetje protesteren en zonder enige daadwerkelijke actievoeren door de vakbond zelf is dat akkoord al enigszins verbeterd. Echt actievoeren zou nog vele meer verbetering hebben bereikt
    De rest van het verhaal is meer van hetzelfde. Het is allemaal zo grotesk, dat de groteske oplossing steeds dichterbij komt. De oplossing van Pol Pot. Alle "intellectuelen" naar het platteland, en degenen die niet willen werken onder de grond.
    Deze redactie heeft niet de tijd om meer dan de Volkskrant intensief te volgen qua berichtgeving. Maar in vrijwel al dit soort gevallen, waar het over de klassenstrijd gaat, wijst het weinige uit andere media dat onder ogen komt, erop dat het er daar vrijwel identiek toegaat. Voor het onderhavige geval van de anti-vakbond-campagne is dat nu bevestigd:


Uit: Joop.nl, 20-02-2013, door Maina van der Zwan - Landelijk coördinator IS uitleg of detail

Waarom voeren de media een hetze tegen de Abvakabo?

Dit is geen nieuwsgaring, maar een politiek offensief


Het bestuur van de Abvakabo ligt al weken onder vuur van de gevestigde media. Zonder wederhoor toe te passen wordt de bondsleiding weggezet als een stelletje onbesuisde radicalen dat tegen de wil van haar leden een bom onder de polder legt. Kranten als het NRC en de Volkskrant kiezen zo openlijk partij in de richtingenstrijd in de vakbeweging.
    'De ruk naar radicaal links zal ten koste gaan van de service aan de leden'. 'Bestuurders Abvakabo FNV steken bijverdiensten in eigen zak'. 'Verzet binnen Abvakabo FNV tegen radicalere koers'. Dit zijn drie koppen van respectievelijk De Telegraaf, De Volkskrant en het NRC. Met het Financieel Dagblad hebben deze kranten de afgelopen weken een serie artikelen gepubliceerd waarin het bestuur van de Abvakabo wordt aangevallen.
    Volgens de kranten zit de Abvakabo op een 'radicale koers', schoffeert het bestuur de ondernemingsraad die hier kritiek op levert, maakt ze misbruik van vacatiegelden en ondermijnt ze ook nog eens doelbewust de totstandkoming van een Sociaal Akkoord.
    Drie zaken vallen op. Ten eerste de opzichtige partijdigheid van de media. De publicaties zijn stuk voor stuk tendentieus, misleidend en gebaseerd op onjuistheden. Er is geen wederhoor gepleegd en reacties van de Abvakabo werden niet geplaatst. Dit is geen nieuwsgaring, maar een politiek offensief.


Red.:   Dat laatste is niet helemaal correct: het is klassenstrijd. Die ook op het politieke front wordt gevoerd. Zoals hier al geschreven: Pol Pot heeft meer dan een beetje een punt.
    Een aardig voorbeeld van de reden van bestaan van vakbonden, en de reden van de keuzes van de media:


Uit: De Volkskrant, 21-02-2013, van verslaggever Jeroen Trommelen

Capgemini kort loon tot 20 procent

Personeel in de ict-sector komt niet vaak in actie, maar de salariskorting bij Capgemini deed werknemers massaal naar een vakbondsbijeenkomst gaan. 'Bijna een paleisrevolutie.'


De directie van automatiseringsbedrijf Capgemini gaat nog rigoureuzer snijden in de salarissen van het personeel dan aangekondigd. Werknemers die te duur zijn, moeten niet 10 procent inleveren, zoals bestuurder Jeroen Versteeg aanvankelijk voorstelde, maar tot 20 procent. Aanvankelijk wilde het bedrijf zelfs kortingen toepassen tot 30 procent, maar dat voorstel werd onder zware druk van het personeel ingetrokken.
    Werknemers van Capgemini meldden zich woensdag massaal op een bijeenkomst van vakbonden in Utrecht. 'Dit is bijna een paleisrevolutie voor deze sector', aldus FNV-bestuurder Fred Polhout. 'Deze mensen komen echt uit de kast.' Dat relatief goedbetaald personeel in de automatiseringssector in actie komt voor hun arbeidsvoorwaarden is volgens de bonden zeer bijzonder.    ...
    Voor 150 werknemers van Capgemini zou de herwaardering neerkomen op salarisverhoging. De overige 300 zouden minder gaan verdienen of zich moeten omscholen naar een hoger niveau. In de individuele gesprekken die hier afgelopen maand op volgden, bleek de voorgestelde salariskorting voor veel medewerkers op te lopen tot 30 procent. Het salaris van bestuur en directie worden niet opnieuw beoordeeld.     ...


Red.:   In dat laatste zinnetje staat de bestaansreden van vakbonden: directies en dergelijke bestaat uit gajes. Dat collaboreert met nog veel groter gajes:


Uit: De Volkskrant, 21-02-2013, van verslaggever Jeroen Trommelen

'Te duur alleen al is reden voor slechte beoordeling'

...    De discussie over de gedwongen salariskorting begon afgelopen januari, toen Capgemini-bestuurder Jeroen Versteeg het debat opende over de volgens hem noodzakelijk 'demotie' van oudere werknemers die te veel verdienen. In werkelijkheid speelt de discussie in het bedrijf al veel langer, zegt een werknemer.
    'Bij de twee laatste jaarbeoordelingen werd al gezegd dat we te duur waren. Dat alleen al leverde een slechte beoordeling op, hoewel je nooit precies wist waarom. Bij een jaarbeoordeling moeten ook je projectbeoordelingen worden ingeleverd. Die waren in mijn geval altijd perfect. Ik doe mijn werk goed. Het bedrijf wil gewoon meer verdienen. Dat vertellen ze ons ook: we moeten meer resultaten leveren aan de aandeelhouders.'    ...


Red.:   En het gajes in de media doet mee met dit gajes, omdat hogere winsten ook hogere bestedingen aan reclame en dergelijke onzin betekenen, dus onder andere meer advertentie-inkomsten voor kranten. Waarvan Nanda Troost cum suis leven.
    Een paar citaten terug kwamen we volgende kop tegen:
 

Uit: De Volkskrant, 29-01-2013, door  Gijs Herderscheê en  Nanda Troost

Peiling | FNV kritiek

'Kom met 'n voorstel, FNV, dat praat makkelijker'


Red.:   Typisch een truc van gore nieuwsmanipulatoren: gebruik een citaat om je eigen mening te verkondigen. De reactie noteerde we al: dat de voorstellen van de FNV simpel zijn: geen afbraak. De reactie, van een voormalig chef van deze neoliberale nieuwsmanipulatoren, is nog veel simpeler en voorspelbaarder


Uit: De Volkskrant, 23-02-2013, column door Frank Kalshoven, directeur van De Argumentenfrabriek

De treurige agenda van het Voorjaarsoverleg

Donderdagavond opende NRC Handelsblad met het nieuws dat voorzitter Ton Heerts van de FNV zich heeft verzekerd van steun bij zijn achterban - de diverse bonden - om met de werkgevers van VNO-NCW en het kabinet te gaan onderhandelen over een sociaal akkoord....
    Men heeft bij de FNV zijn gevoel voor humor blijkbaar teruggevonden (vermoedelijk lag het in een lade onder de waardepapieren SNS Reaal) en dat is goed nieuws. Dit is dan ook het enige.    ...


Red.:   Kalshoven heeft blijkbaar zijn gore retorische trucjes teruggevonden (vermoedelijk lagen ze in een lade onder het neoliberale manuscripten van Bernard Mandeville , Ayn Rand en Milton Freeman ).

  De boodschappenlijst van de FNV is ... treurig

Even gokken: de voorstellen van de FNV zijn niet hervormend, vernieuwend en toekomstgericht, want willen geen verslechteringen. En wat krijgen we:
  Op het flexibele deel van de arbeidsmarkt ... Het voorstel, echter, dat de FNV wil bespreken rond de flexibele arbeidsmarkt is: mensen krijgen na hun eerste (in plaats van maximaal hun derde) jaarcontract direct een vaste baan. Dit lost het praktische en prangende probleem niet op ...
    Eendrachtig met de werkgevers bepleit de FNV: handhaaf de huidige belastingvrije pensioenopbouw. ... verkeerd voorstel.
    Rond ontslag zet de FNV in op de eis dat werknemers vrij moeten kunnen blijven beschikken over hun ontslagvergoeding. ... Je zou bijna Geert Wilders instemmend citeren: doe effe normaal, man.
    Het is, kortom, een treurige agenda die vooral gaat over het terugdraaien of aanpassen van de afspraken uit het regeerakkoord. ...
    Offensieve agendapunten ontbreken vooralsnog geheel. Die zouden moeten aansluiten bij een arbeidsmarkt die is toegesneden op de levensloop van de 21ste eeuw.

Conclusie: Ach jee, hoe voorspelbaar.
    De oproepen voor minder bestuurders, meer democratie, en meer ledenraadpleging hebben de oren nog steeds licht verdoofd. En hier is het resultaat van dat minder bestuurders, meer democratie, en meer ledenraadplging:


Uit: De Volkskrant, 02-03-2013, van verslaggeefster Nanda Troost

Handen FNV-leider gebonden bij overleg

FNV-voorzitter Ton Heerts gaat met zijn handen gebonden het overleg in met de werkgevers en het kabinet om alternatieven aan te dragen voor de bezuinigingen. Hij mag niet onderhandelen over vereenvoudiging van het ontslagrecht en het inperken van de WW.
    Het voorlopig ledenparlement heeft vrijdag met ruime meerderheid een motie met die strekking aangenomen. De motie werd ingediend door leden van de Abvakabo en kon rekenen op steun van de vertegenwoordigers van Bondgenoten. Heerts, die vrijdagavond zelf niet kon reageren, was 'not amused', zeggen leden die zitting hebben in het parlement.    ...


Red.:   En nu kijken hoe hierop gereageerd gaat worden door de "democratie"-roepers. Hier is alvast een voorproefje:

  Het ledenparlement moet uiteindelijk uitgroeien tot het bepalende orgaan van de vernieuwde FNV, maar heeft nu nog alleen adviesrecht.

Juist ja ... Nu heeft het in ieder geval al alleen maar adviesrecht.
    Dat was op zaterdag. Er is vermoedelijk gebeld, want op maandag reeds was daar de collega-gifmengster:


Uit: De Volkskrant, 04-03-2013, column door Sheila Sitalsing

Zielig

Het is natuurlijk zielig voor Ton Heerts dat zijn achterban hem geketend naar het sociaal overleg met het kabinet en de werkgevers stuurt. Van zijn FNV-leden en van de voorzitters van de achttien bij de vakcentrale aangesloten vakbonden mag hij eindelijk het polderoverleg in met het kabinet en de werkgevers over zaken als een nullijn voor verpleegsters, eenvoudiger ontslag en een verkorting van de WW-duur. De teksten die hij daarbij mag gebruiken, hebben ze voor hem opgeschreven op een briefje, dat hij te allen tijde bij zich dient te dragen, opdat hij zich straks niet vergist: 'Njet', 'Tegen' en 'Echt niet'. En als iemand aan de overzijde van de tafel vraagt: 'Heb je meer te bieden dan tweelettergrepige antwoorden, Ton?', mag hij zeggen: 'Geen wisselgeld, maar gepast betalen.'    ...


Red.:   Tja, daar hebben de Engelsen of Amerikanen een mooi spreekwoord voor: "Once bitten, twice shy". Dus het type Jongerius-verraad is onmogelijk gemaakt door degenen die erdoor gebeten werden.
    Tot chagrijn van alles dat graaier of lakei is, want nu gaan dit soort dingen ...

  Ook voor het overgrote deel van werkend Nederland zou het uitblijven van een sociaal akkoord betreurenswaardig zijn. Omdat een vakbondsonderhandelaar die wel wisselgeld meekrijgt van zijn achterban kan proberen de idiootste onderdelen uit de kabinetsplannen bij te sturen. De nullijn van tafel en inzetten op bescheiden loonstijging in ruil voor aanpassingen in de WW bijvoorbeeld.

... niet zo makkelijk door. Dat soort dingen zijnde: vandaag de ene helft van het neoliberale graai-plan, en morgen (volgend jaar) de andere. Overigens: die betreurenswaardigheid voor werkend Nederland is natuurlijk een gore leugen - het is de betreurenswaardigheid voor de graaiers en hun lakeien. De gifmengster Sheila Sitalsing heeft zich niet nog nooit een centje voor alles onder haar kaste, uh pardon: klasse, bekommerd - ze heeft ze verbale gifdrankjes toegediend.
    Nanda heeft ook nog anderen gebeld. Eens kijken of iemand op het idee komt dat er twee kanten aan deze zaak zijn. Want er is niet allen een FNV die vasthoudt aan zijn standpunten, maar er is ook een regering die vasthoudt aan zijn standpunten:


Uit: De Volkskrant, 04-03-2013, door Nanda Troost

'Kabinet zal het zonder de polder moeten doen'

In oktober heeft het kabinet de vakbeweging gevraagd mee te denken over de crisis. Nu mag FNV-leider Heerts van de leden niet onderhandelen over ontslagrecht en WW. Moet Den Haag blijven wachten?

Han Noten, oud-PvdA-senator, probeerde met Herman Wijffels in december 2011 de FNV te vernieuwen:

'Polderen zonder de FNV kan niet, dus zal het kabinet het zonder die polder moeten doen. Vanuit de FNV geredeneerd: Bondgenoten en Abvakabo, de grootste bonden, zijn bezig zich op te heffen om verder te gaan in sectoren. Daardoor kunnen ze geen vergaande akkoorden sluiten. ....'

Bob van der Wal, duovoorzitter van vakcentrale MHP
'...We moeten onderzoeken of er een coalitie door de drie vakcentrales heen kan worden gesloten.'

Cora van Nieuwenhuizen, VVD-Kamerlid:
'...Er moeten deze maand spijkers met koppen worden geslagen, anders gaan de voorstellen uit het regeerakkoord naar de Kamer. Als de FNV iets anders wil, dan moeten ze de boel niet te ver voor zich uitschuiven.'
...
Jaap Smit, voorzitter van het CNV:
'Met de FNV natuurlijk. Maar de wens is de vader van de gedachte. Het begint een soap te worden. Het ene moment lees ik in de media dat de rijen worden gesloten, dan is er weer ruzie. ...'

Steven van Weijenberg, D66-Kamerlid:
'... doormodderen in de polder heeft geen zin. Als Heerts geen mandaat krijgt, dan moet het kabinet zelf door met de agenda.'

VNO-NCW, via de woordvoerder:
'We voeren al langer verkennende gesprekken en gaan ervan uit dat het polderoverleg dinsdag kan beginnen.'

Pieter Heerma, CDA-Kamerlid:
'Het is te belangrijk om te mislukken en vraagt dan ook inzet van alle partijen. Het CDA hecht aan een sociaal akkoord, al zal dat zeker niet makkelijk worden....'

Mei Li Vos, PvdA-Kamerlid:
'Het kabinet moet met de vakbeweging onderhandelen, maar iedereen weet dat Ton Heerts een klein mandaat heeft. De kans dat er niets uitkomt is dus heel groot. Het lijkt me ook moeilijk, maar aan de andere kant zijn de wensen van de vakbonden niet raar. Ook economen zeggen dat er nu niets aan de WW en het ontslagrecht moet worden veranderd.'
...


Red.:   Niemand die het dus direct zegt: de FNV wil niet onderhandelen omdat de regering niet wil onderhandelen. De regering zegt wel dat ze wil onderhandelen, maar dat is alleen over de manier waarop haar plannen worden ingevoerd. De FNV is weer gewoon niet handig -de reactie zou moeten luiden: "We willen best onderhandelen over de manier waarop de regering het behoud van WW en ontslagbescherming gaat regelen".
    Oh ja, er was toch iemand die iets reëels zei:
  Paul Ulenbelt:
'Een van de 'grootste' prestaties van de vakbeweging van de afgelopen twintig jaar is het achteruit onderhandelen: instemmen met verslechteringen omdat het anders nóg slechter was geworden. De leden van de FNV hebben vrijdag een streep gezet door het legitimeren van foute kabinetsbesluiten.'

Kijk, het is wel mogelijk om de werkelijkheid waar te nemen ... Maar deze meneer is dan ook niet geïnfecteerd door "oligarchie" - dit was zijn volledige aanduiding: Paul Ulenbelt, SP-Kamerlid.
    Maar natuurlijk.
    Dat was het bericht - eigenlijk niet eens zo heel veel propaganda. Maar er is contact gevonden met nog wat mensen:


Uit: De Volkskrant, 04-03-2013, door Anton Barske, burgemeester Stein, en Paul Depla, burgemeester Heerlen.

Vakbond moet bereid zijn tot compromissen


Red.:
   Gore oligarchen, dus. Oligachen. Eens kijken naar hun argumenten:
  In de Zuidlimburgse situatie ervaren wij de houding van de vakbeweging inzake de door de gemeentebesturen noodzakelijk geachte bezuinigingen als uiterst defensief. Daarbij is het brandweerdossier wel het meest in het oog springend. De crisis van de vakbeweging laat zich niet beter illustreren dan door het feit dat de leden in meerderheid deze bereidheid tot het sluiten van compromissen wel hebben, maar daarin door de vakbondsbestuurders niet worden gesteund. De omgekeerde wereld!

Let hier op de term 'de vakbeweging'. Het geval waar de heren over oreren, betreft namelijk welgeteld 60 personen. Helemaal 60. Op enkele honderduizenden vakbondsleden. Welgeteld zo'n 60 man die mogelijk op andere manieren onder druk zijn gezet, mogelijkerwijs door deze heren graaier-bestuurders zelf, zoals op deze manier: "Als je niet minder loon en makkelijk ontslag accepteert, gaan we je morgen ontslaan".
    Want is ieder geval zijn het leugenaars:
  Daarmee wordt de door de vakbeweging beleden strategie van 'meer macht aan de leden' wel heel snel verlaten.

Wat een gore leugen. Natuurlijk nog een paar keer herhaald:
  Een vakbeweging die de eigen leden negeert, maakt zichzelf overbodig. Wij roepen de vakbeweging op werk te maken van het streven de leden relevante invloed te geven.

    En wie zijn dan eigenlijk deze twee heren burgemeesters. Geen VVD'ers, als u dat mocht denken. Nee, dit zijn PvdA'ers. Paul Depla is Kamerlid geweest voor die partij, en die andere graaier zal het ook wel zijn, gezien dit:
  De auteurs zijn resp. meer dan en bijna 25 jaar lid van de AbvaKabo.

Dus de heren hebben hun verradersrol weer goed gespeeld. Het is precies zoals op de manier beschreven door die SP-meneer:
  'Een van de 'grootste' prestaties van de vakbeweging van de afgelopen twintig jaar is het achteruit onderhandelen: instemmen met verslechteringen omdat het anders nóg slechter was geworden. ...'

De PvdA ... Voor al uw volksverraad.
    En hier zijn de feiten:


Uit: De Volkskrant, 05-03-2013, van een verslaggeefster

Bonden winnen zaak om rooster brandweer
 
De vakbonden Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben maandag het kort geding gewonnen dat ze hadden aangespannen tegen de invoering van een nieuw dienstrooster door de brandweer in Zuid-Limburg.    ...
    Inzet van de rechtszaak was een sociaal plan met een baangarantie tot 2016 voor ongeveer vierhonderd medewerkers. Volgens de vakbonden pakt dit voor meerdere groepen verschillend uit. Kantoor- en beleidsmedewerkers worden nauwelijks geraakt, terwijl brandweerpersoneel er honderden euro's op achteruit gaat, betoogde Abvakabo.    ...


Red.:   Zoals gewoonlijk: hoe witter het boord, hoe dichter bij de graaiers, hoe meer ze beschermd worden. Want nog een stapje hoger:

  In 2009 is de brandweer geregionaliseerd, waardoor de korpsen van achttien gemeenten fuseerden.

Door mensen als Depla en Barske. Met als doel:
  Dit moest samengaan met een bezuiniging van 3,5 miljoen euro, op een begroting van 36 miljoen, en zou ten koste gaan van 15 tot 20 banen.

Dit ter bescherming van de topsalarissen van Depla en Barske, en topambetenaren, ingehuurde consultents en beleidsmedewerkers enzovoort.
    Oh ja, over het aantal medewerkers dat het betrof:
  ... Ruim 62 procent van de leden had ingestemd met de regeling.
    Bijna veertig medewerkers hadden zich achter de werkgever geschaard. ...

'De vakbeweging' ...
    Overigens mocht Depla natuurlijk meteen aanschuiven bij de lakeien van de televisie, om daar zijn bagger uit te storten. Dit keer was het Nieuwsuur, 04-03-2013 uitleg of detail (na 11:27 min.).
    Hoe onweerstaanbaar de aandrang bij sommigen is, blijkt uit het volgende:


Uit: De Volkskrant, 06-03-2013, column door Sheila Sitalsing

Hulp

Tussentitel: Van China nadoen komt ellende

De vorige keer dat de PvdA een minister van Ontwikkelingshulp leverde - het lijkt eeuwen geleden, maar het was 2010 toen Bert Koenders afzwaaide - blogde hij dit soort teksten: 'De opstelling van de VVD en de PVV vind ik asociaal en kortzichtig. Terwijl de rechtse partijen aangaven te willen bezuinigen op ontwikkelingshulp werd duidelijk dat 24 miljoen mensen in de Hoorn van Afrika en Kenia volledig afhankelijk zijn van voedselhulp om te kunnen overleven.'    ...


Red.:   En de hele rest van de column gaat over ontwikkelingshulp. Tot de laatste alinea:

  Aan bezuinigingen ontkomt vermoedelijk niemand. Om dan te zeggen: 'Er kan geen cent af, en ik ga de minister niet helpen door alternatieven aan te dragen', dat is een beetje Ton Heertserig.

De aandrang zit tot in het reflexensysteem . Naast de plek waar het kaste-reflex zit ...
    Ook Carlijne Vos mengt zich weer in de strijd:


Uit: De Volkskrant, 06-03-2013, hoofdredactioneel commentaar, door Carlijne Vos

Sociaal akkoord

Instandhouding WW-duur wordt een reële optie als werkgevers en werknemers elkaar weten te vinden.


Handen af van de WW en géén versoepeling van het ontslagrecht. Met dit kloeke eisenpakket gaat FNV-voorzitter Ton Heerts de polder in. Ondanks het ogenschijnlijk onmogelijke verlanglijstje van de FNV ...


Red.:   Natuurlijk is het verlanglijstje van de regering en werkgevers (één pot nat) niet ogenschijnlijk onmogelijk. Terwijl het verlanglijstje van de FNV nu al gerealiseerd is ...

  De gelederen rond FNV-voorzitter Heerts lijken toch op tijd te zijn gesloten.

Die waren de laatste tijd al bijna geheel gesloten. Alleen lagen er nog wat PvdA-verraders dwars.
    De tactiek van de vakbond lijkt te werken:


Uit: De Volkskrant, 06-03-2013, van verslaggeefster Nanda Troost

Sociaal akkoord komt dichterbij

Vakbeweging en werkgevers naderen elkaar

 
De onderhandelingen tussen de werkgevers en de vakbeweging over een sociaal akkoord zijn goed begonnen. De werkgevers zijn bereid de duur van de WW ongemoeid te laten. Dat zeggen bronnen in Den Haag.
    Ook over de versoepeling van het ontslagrecht willen ze de vakbeweging tegemoetkomen. Ze vinden de voorstellen van het kabinet hierover niet sociaal nu de werkloosheid zo stijgt.    ...


Red.:   Tot chagrijn van Nanda:

  De toenadering tussen de sociale partners is opmerkelijk omdat er weinig werd verwacht van de FNV, die intern verdeeld is.

Tja, als je een stemming houdt onder je leden, dan ben je toch 'intern verdeeld'.  Dit natuurlijk in tegenstelling tot de werkgevers:
  Over de dure, omslachtige ontslagprocedures waar de werkgevers vanaf wilden, blijkt hun achterban minder eensgezind. Personeelsmanagers van grote bedrijven zoals KLM, Ahold en Shell vinden 'de timing en de hardheid' van de voorstellen gezien de economische crisis 'niet sociaal'.

Die werkgevers zijn nooit intern verdeeld. Dat kan niet. Vakbonden zijn intern verdeeld. Niet werkgevers. Die zijn niet intern verdeeld. Alleen vakbonden. Die zijn intern verdeeld.
   Maar, voor alle duidelijkheid: de vakbonden zijn intern verdeeld.
    Overigens is niet iedereen de oorspronkelijk rol van de vakbonden vergeten (de citaten staan in een wat andere volgorde):


De Volkskrant, 06-03-2013, ingezonden brief van Joop van Meer, Tilburg

Zonnig

Ik herinner mij nog dat de Abvakabo een stevige vinger in de pap had bij de onderhandelingen over het werk en de beloning van ambtenaren, postbezorgers en mensen in de sociale werkvoorziening. Dat is lang geleden. ...


Red.:   Tja ... Ook ooit deed de PvdA iets voor de onderste tweederde van de maatschappij.
  Nu konkelt de Abvakabo zich intern naar de knoppen en de Zwitsers koesteren de bankrekeningen van de moderne belastingontduikers. Tot deze week!

Tja, daarom zijn Nanda, Sheila, Carlijne en de PvdA-burgemeesters-in-oorlogstijd ook zo chagrijnig.
  In Zwitserland gaat men de beloningen aanpakken, want het referendum kreeg een flinke oppepper toen een superbestuurder met zestig miljoen naar huis mocht. En de Abvakabo gaat de megalomane bestuurders van het Meavita-bestuur hoofdelijk aansprakelijk stellen.
    Zijn de grenzen van de onbeschaamdheid en morele neergang van de elite bereikt? Iets te vroeg om dat te zeggen, maar deze week is het ineens zonnig en warm. Zomer en beschaving komen ooit terug!

En als dat onverhoopt niet mocht geueren, is er altijd dit nog:
  Ook las ik ooit over Zwitserse vrije boeren die, nog veel langer geleden, met een geoefende burgermilitie de plunderende adel van Habsburgers en Bourgondiërs een pak slaag gaven.

Waar het dus eigenlijk allang tijd voor is ...
    Nanda heeft weer een nieuwe medestander gevonden:


Uit: De Volkskrant, 15-03-2013, van verslaggeefster Nanda Troost

Interview | Kees Goudswaard, hoogleraar economie

'Waarom zou er geen akkoord komen?'

Hij is optimistisch over het sociaal overleg dat vandaag begint. 'Voor herstel van vertrouwen is duidelijkheid belangrijk.'


Tussentitel: Er moet niet alleen worden hervormd, er zijn ook verzachtende maatregelen nodig

Kabinet, werkgevers en vakbeweging willen, dus waarom zou er geen sociaal akkoord komen? Kees Goudswaard, hoogleraar economie en sociale zekerheid in Leiden, is optimistisch over het sociaal overleg dat vandaag begint. 'Iedereen weet dat de FNV een onzekere factor is. Maar ik hoop dat de achterban van Ton Heerts inziet dat meepraten in Den Haag tot meer invloed leidt dan nee roepen aan de zijlijn', zegt Goudswaard, die van 1994 tot 2008 kroonlid was van de Sociaal-Economische Raad.    ...


Red.:   Zoals al eerder omschreven: "Meepraten komt neer op gestaag je rechten inleveren". Zie Jongerius. Omdat de andere partij de macht heeft. Tenzij jij, als lagerbetaalden, georganiseerd de graaiers mores leert, middels staking of iets drastischers.
  Ton Heerts mag van zijn achterban niet praten over versoepeling van het ontslagrecht of het inperken van de duur van de WW van maximaal drie tot twee jaar. Wordt dat niet lastig?
'Met de snel oplopende werkloosheid is de timing wat ongelukkig, maar daarmee moeten de hervormingen niet van tafel. Het is belangrijk dat de economie wordt versterkt en dat er duidelijkheid komt voor de toekomst. Dat draagt bij aan herstel van het vertrouwen. En hoelang de WW precies moet duren, daarover kan de vakbeweging nu juist onderhandelen.

Dat wil dus zeggen: "Praten over hoe veel er af gaat". Wat beantwoord kan worden op slechts één manier: "Niets, anders staken we". Anders gaat er iedere keer wat van af.
    En de graaiersmentaliteit is natuurlijk consequent:
  Is er nog een makkelijk dossier?
'... Verder is iedereen blij met het plan om pensioenfondsen meer te laten investeren in hypotheken. Dat is belangrijk om de woningmarkt beter te laten werken. En de woningmarkt is cruciaal voor herstel van vertrouwen en verbetering van de economie'

Waar het om gaat is dat de banken van hun hypotheken af komen, oftewel: dit is een financiële injectie voor de banken. De pensioneerden financieren de rijken. Net als de huurders de villasubsidie gaan betalen.
    Eerder hebben we de CNV beschuldigd van verraad. Hier is het bewijs:


Uit: De Volkskrant, 16-03-2013, door Sam de Voogt

CNV accepteert cao, FNV voert actie

Terwijl FNV Bondgenoten de acties van distributiemede-werkers voor een betere cao bij Albert Heijn uitbreidt, ondertekende CNV Dienstenbond vrijdag het liggende akkoord. Hoe kan dat? Twee hoofdrolspelers staan lijnrecht tegenover elkaar. Michiel Wallaard versus Ron Meyer.


Red.:   De onveranderlijke rol van de CNV: verraad.
    Een paar dagen later bevestigd:


Uit: De Volkskrant, 22-03-2013, van verslaggever Grerard Reijn

FNV sluit overeenkomst met Albert Heijn

De staking bij de distributiecentra van Albert Heijn lijkt ten einde. De stakende vakbond FNV Bondgenoten heeft donderdag na enkele uren onderhandelen zijn handtekening gezet onder een akkoord met het bedrijf. ...
    'De carrousel van onzekerheid stopt', zegt Meyer. Uitzendkrachten werkten een jaar bij AH, dan drie maanden niet en dan begonnen ze weer opnieuw met hetzelfde lage loon. Dat kan straks niet meer; die mensen moeten een contract krijgen bij Albert Heijn. Verder krijgen 200 uitzendkrachten meteen een baan bij AH, onder wie de 100 stakers.
    Het vaste personeel heeft de garantie gekregen dat, mocht de komende jaren het ontslagrecht door regering en parlement worden versoepeld, zij bij ontslag toch anderhalf maal de kantonrechtersformule als vergoeding zullen krijgen. Die garantie geldt tot 2021.
    Meyer toonde zich zeer opgelucht met het akkoord. CNV Dienstenbond en Albert Heijn, die afgelopen vrijdag samen al een cao tekenden, doen vooral hun best om duidelijk te maken dat van een nieuwe cao geen sprake is. Albert Heijn heeft steeds volgehouden niet meer te gaan onderhandelen met de FNV-stakers. Volgens het bedrijf is er dus geen onderhandelingsresultaat, maar een 'resultaat van een dialoog'.  
    Albert Heijn en CNV-onderhandelaar Michiel Wallaart stelt dat de nieuwe afspraken niet anders zijn dan een nadere uitwerking van wat al in de reeds getekende cao stond. ...


Red.:   Werkgever en de CNV: twee handen op ene buik. Volgens de aloude traditie van christelijke organisaties: "Houd jij ze arm, houd ik ze dom".
    Er is tussen werkgevers en werknemers een "sociaal akkoord" afgesloten dat ietwat minder afbraak inhoudt dat rechts en neoliberaal links (alles behalve de SP) had gewenst. Hier de reactie van de brahmaanse gifmengster uit Suriname:


Uit: De Volkskrant, 17-04-2013, column door Sheila Sitalsing

Slinger

...    Toch heb ik nog één dingetje. De vakbeweging vertegenwoordigt nog maar één op de vijf mensen. Wanneer iemand onder de 40 zich in een vlaag van verstandsverbijstering aanmeldt als lid, wordt hij getrakteerd op taart, bloemen en fanfare. De zzp'er is de snelst groeiende menssoort. Wat moet er terechtkomen van dat nieuwe, oude stelsel als de vakbeweging in 2020 niet meer bestaat?


Red.:   Ideeën uit Suriname en andere derde wereld-economieën: iedereen een zzp'er. Oftewel: ieder voor zich, en god voor ons allen.
    Overigens zou je het in één opzicht bijna wel wensen ... want het laatste waar je als zzp'er je zuurverdiende centjes aan gaat uitgeven is natuurlijk een krant. Met een internet die alle zinvolle dingen daaruit je gratis kan geven ...
    En alweer goed nieuws voor de vakbond:


Uit: De Volkskrant, 18-04-2013, van een verslaggeefster

Bonden gaan akkoord met nieuwe FNV

De FNV heeft een volgende stap gezet op weg naar vernieuwing van de vakbeweging. De FNV wordt een vereniging met herkenbare sectoren als vervoer, bouw en zorg. Daarnaast blijven er dertien zelfstandige bonden als de Algemene Onderwijsbond (Aob) en de Horecabond bestaan. Daarmee wil de FNV herkenbaar worden voor beroepsgroepen en aantrekkelijk voor nieuwe leden.
    De FNV gaat de verkiezingen organiseren voor de nieuwe FNV-voorzitter en het ledenparlement. Dat parlement, met 108 vertegenwoordigers, wordt het hoogste orgaan binnen de nieuwe FNV. Leden van elke sector en beroepsvereniging kiezen hun eigen vertegenwoordigers in dat parlement.    ...


Red.:   En alweer mag het goede nieuws zich verheugen in de enorme en hartelijke aandacht van de Volkskrant:


Geen achtergrondartikel, geen interviews met betrokkenen, zoals wanneer er bonden niet meedoen ...
   En daar is Sheila weer. De nieuwe interim-baas Ton Heerts is namelijk  een nieuwe goede verrader gebleken, en dus moet de concurrentie, de echte vakbondsvrouw onderuitgehaald worden:


Uit: De Volkskrant, 22-04-2013, column door Sheila Sitalsing

Corrie

Tussentitel: Tussen droom en daad staat Corrie van Brenk

...    Vijf miljard euro wil het kabinet-Rutte bezuinigen op de zorg ...


Red.:  Vijf miljard bezuinigen? Geen enkel probleem: een maximum-inkomen zoor zorgmedewerkers van een ton, en op een paar na alle managers ontslaan - zit je misschien wel aan de 10 miljard.
    Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Bezuinigen doe je niet op echte kosten, bezuinigen doe je op de laagbetaalden en de patiënten:

  , en dan vooral op de AWBZ. Onderdeel van de plannen is het beperken van de gesubsidieerde huishoudelijke hulp tot mensen met een minimuminkomen. Want stofzuigen is geen zorg.    ...

Wat natuurlijk een keiharde leugen is als de thuisverblijvende patiënt het zelf niet kan.
  Maar tussen droom en daad staat Corrie van Brenk,

De droom zijnde de droom van de hogerbetaalden en Sheila Sitalsing en de rest van de media, en de daad zijnde de verwezlijking van hun droom. Waarna het schelden kan beginnen:
  ... Corrie van Brenk, hoedster van de huishoudelijke hulpen in de thuiszorg, van wie een aanzienlijk deel werkloos zal raken. Als aanvoerder van de grootse vakbond in de zorg, de Abvakabo FNV, is Van Brenk erin geslaagd de onderhandelingen tussen alle betrokkenen over de toekomst van de langdurige zorg terug te brengen tot overzichtelijke proporties. Van een poging tot een soort van visie op betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg op langere termijn, en van een poging tot een soort van principiële discussie over wat echte zorg is die het collectief zou moeten dragen, zijn de gesprekken verworden tot handjeklap over banen voor hulpen in de huishouding.

Enzovoort.
    Op het gebied van de woningmarkt doet de Volkskrant aan precies delfde soort van berichtgeving, en hebben we al onze hoop uitgesproken dat de huizen van de betrokkenen: de kopers die de huurders willen laten opdraaien voor hun koopsubsidie, dat hun koophuizen  spontaan in rook opgaan uitleg of detail . Voor de vakbondverkrachters zijn natuurlijk dezelfde vrome wensen van toepassing. Net als de pensioendieven uitleg of detail .
    Een wonder. Na tientallen stuks propaganda, komt de Volkskrant met een neutraal bericht. En dat op dezelfde dag dat ze ook iets feitelijks over het lot van de huurders publiceren uitleg of detail . Zouden ze een waarschuwing hebben gekregen? Te laat dan natuurlijk, maar hier toch het bericht:



Uit: De Volkskrant, 25-04-2013, van verslaggeefster Nanda Troost

De compromissenman of toch liever de actievrouw?

De 1,2 miljoen FNV-leden kiezen in mei voor het eerst hun voorzitter. Ton Heerts, interim-voorzitter van de FNV, meldde zich deze week - eindelijk.



Profiel | Ton Heerts (FNV)

Tussentitel: Is de gedroomde voorzitter degene die de FNV uit de as laat herrijven?

'Polderen én folderen', roept Ton Heerts (46) met regelmaat sinds hij vorig jaar als interim-voorzitter eenheid probeert te scheppen in de verdeelde FNV. Compromissen sluiten in Den Haag. Pas als dat dreigt te mislukken, moet de achterban de straat op.    ...


Profiel | Corrie van Brenk (Abvakabo)

Wat gebeurt er met de FNV als Corrie van Brenk voorzitter wordt? Een sociale ANWB wordt de vakcentrale dan zeker niet.


Tussentitel: Liever klein maat strijdbaar, dan groot en voor iedereen, is de lijn van Van Brenk

'Leden in hun kracht zetten', zodat ze zelf kunnen opkomen voor hun belangen, noemde Corrie van Brenk (52) als een belangrijk wapenfeit toen ze zich eind maart kandidaat stelde voor het voorzitterschap van de FNV. Dat doen die leden dan bijvoorbeeld door actiecomités op te zetten en, op beperkte schaal, acties te voeren voor het behoud van de honderdduizend banen die volgens de Abvakabo op het spel staan in de thuiszorg. De vakbond voor ambtenaren, zorg en welzijn, noemt dat 'activerend' bezig zijn. Wie het woord 'activistisch' gebruikt, wordt onmiddellijk op de vingers getikt.    ...


Red.:   De inhoud is nauwelijks nog belangrijk. Het feit allen al dat beide kanten van de zaak belicht worden is een wonder. Een wonder boven wonder. Een wereldwonder. En nog wel van Nanda ook. Die sneer over 'activistisch' (natuurlijk geen sneer naar Heerts als zijnde "verraderlijk") zullen we maar vergeven. Of zouden ze toch een dreigtelefoontje gehad hebben?
    De uitslag (te verwachten want het volk laat zich lijmen met elke lolly - veel te goed van vertrouwen):


Uit: De Volkskrant, 16-05-2013, van verslaggeefster Nanda Troost

FNV met gematigde leider snakt toch naar actiesucces
 
Ton Heerts is gekozen tot voorzitter van de FNV. Maar het verschil met tegenstander Corrie van Brenk is minder groot dan werd verwacht. Is de interne strijd nu voorbij?


... De FNV is bijna een uur verder voordat er via de elektronische weg een algemeen bestuur is gekozen.
    ... Opponent en Abvakabo-voorzitter Corrie Van Brenk blijkt goed voor 52.545 stemmen (38 procent). Heerts krijgt haar steun 'al blijft ze hem scherp en alert houden, zoals ik al deed'. ...


Red.:   De grote vraag is natuurlijk: Wat is de waarde hiervan. Aanwijzing nummer één: zie de kop: 'gematigd leider'. Indien geschreven door linkse extremist: in werkelijkheid een gematigd leider. Indien geschreven door een gematigd links iemand: een nog gematigder links iemand. Indien geschreven door een neoliberale actie-journalist, een reputatie van de koppenmaker van de Volkskrant: een klassenverrader. Indien geschreven door neoliberale actie-journalist van de economie-redactie:

  De FNV-leden hebben in elk geval voorlopig een gematigde weg ingeslagen

Dan is het een klassenverrader. En kijk je naar het applaudisserende publiek:
  de onthulling waarvoor onder anderen minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken, werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes en de oud-FNV-voorzitters Wim Kok, Lodewijk de Waal en Agnes Jongerius

En je ziet klassenverraders optima forma en de klassenvijand: dan is het een klassenverrader. En als je luistert naar zijn uitspraken:
  'Polderen én folderen', beloofde Heerts zelf eerder.

En je ziet daarbij geen "actie voeren", dan is het een klassenverrader.
    Een column van de enige journalist bij de Volkskrant die in economische zaken enig gezond verstand ten toon spreidt, en dus, volgens de continuïteit der dingen => , ook redelijke dingen zegt over de vakbond:


Uit: De Volkskrant, 15-05-2013, rubriek De kwestie, door Peter de Waard

Waar is de working class hero?

John Lennons Working Class Hero behoort tot de meest gecoverde popsongs uit de geschiedenis. ...
    Het nummer was een ode aan de blauwe overalls. Het was ook een oproep: een collectieve vuist zou het enige antwoord zijn op de hebzucht van het kapitalisme. Een decennium later maakten Thatcher en Reagan aangeschoten wild van de vakbonden. Inmiddels worden Reaganomics en Thatcherisme als oorzaak van deze crisis gezien, maar dat heeft niet geleid tot een revival van de vakbonden. Lid worden van een bond is niet cool. Net als de kerken worden vakbonden afgeschilderd als het irrelevant geworden erfgoed van de verzuiling. Zelfs de keuvelprogramma's van de Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs (VARA) nodigen liever Patricia Paay uit om te praten over haar bedgenoten, Heleen van Royen over haar boek of Peter R. de Vries over zijn film, dan dat zij een debat uitzenden tussen de kandidaten die strijden voor het voorzitterschap van de FNV.    ...


Red.:   De keuvel- en andere programma's van de VARA worden volledig gedomineerd door harde tot keiharde neoliberalen, die zich als links voordoen door alles aangaande immigranten, asielzoekers, illegalen en de opheffing van Nederland te steunen. Zoals blijkt uit degen die ze uitnodigen om over economische zaken te praten: Peter Verhaar, Mathijs Bouman, Barbara Baarsma en Marike Stellinga, de een nog rabiater neoliberaal dan de ander.
  Deels is dit een gevolg van de toenemende individualisering, waarbij gemeenschapszin en groepsgevoel hebben plaatsgemaakt voor eigenbelang.

Bij de topderde van de maatschappij.
  Deels is het ook de schuld van de bonden zelf die zich hebben laten meeslepen in de wereldwijde race to the bottom. ...
    Daardoor hebben ze zich niet tijdig teweergesteld tegen liberalisering van de arbeidsmarkt, die met de flexibilisering zo is doorgeschoten.

Door de topderde van de maatschappij, waartegen de bonden zich allen kunnen weren als de achterban bereid is tot actie. En dat was niet zo.
  De baas van de vakbond is nu een moderne manager en pragmaticus geworden die iedereen op één lijn moet zien te brengen en soms eigen mensen moet ontslaan.

En dus ook van intern verraad, net als bij de "linkse" politieke beweging.
  Vandaag zal duidelijk worden of Ton Heerts of - het zou een verrassing zijn - Corrie van Brenk die taak op zich zal nemen. Vakbonden zullen niet meer de macht en televisie-aandacht van vroeger terugkrijgen, maar ze zijn onmisbaar. Zij blijven de enige vertegenwoordigers van het personeel - of nu 60 of maar 20 procent van de werknemers lid is. De FNV heeft nog altijd ruim één miljoen leden. Dat zijn er drie keer zo veel als alle politieke partijen samen. En het zijn vijf keer zo veel mensen als er in het weekeinde een wedstrijd in het betaald voetbal bezoeken.

Kijk, de eerste reële woorden omtrent de vakbond sinds mensenheugenis. Maar alles draait om dit:
  Heerts en Van Brenk zullen geen working class hero worden, maar ze hebben een achterban die de mogelijkheid biedt iets van het idealisme van die tijd terug te halen.

Het kan dus alleen iets worden als die achterban ook durft.
    Kijk er eens: we worden geholpen door rechtsen:


Uit: Elsevier, 25-05-2013, door Eric Vrijsen

Dure pauze in de polder

Verkiezing Ton Heerts tot 'mister FNV' is ook overwinning kabinet en werkgevers. Die vreesden radicalisering. Welke prijs is betaald en hoelang gaat het goed?


De SP heeft de slag om de FNV verloren. Althans voorlopig. Prominente SP'ers houden zich groot. Werkgevers en kabinet zijn opgelucht. Is dat voorbarig?
    De uitverkiezing van een nieuwe FNV-voorzitter en een nieuw FNV-bestuur ging vorige week nog niet van een leien dakje. Computersores zorgde voor chaos. Uiteindelijk was toch de uitslag van de bestuursverkiezing bekend en wat bleek? Spraakmakende radicalen hadden het niet gehaald.
    Vice-premier en minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher (PvdA), de voornaamste gast tijdens het speciale FNV-congres in Rotterdam, was blij. Ook werkgeversvoormannen Bernard Wientjes en Niek Jan van Kesteren (VNO-NCW) slaakten een zucht van verlichting. Zij noemden oud-PvdA-Kamerlid Ton Heerts 'de enige man in de bus met een rijbewijs'. Nu tijdelijk voorzitter Heerts met een redelijk mandaat tot 'mister FNV' is gekozen, is het overlegmodel gered.
    Polderaar Heerts won het van de op protestacties gerichte kandidaat Corrie van Brenk. ...
        'Tijdens die maandenlange onderhandelingen hadden Heerts en Wientjes dikwijls contact. Daarbij zal heus wel eens over de FNV-verkiezingen zijn gesproken,' zegt een bron bij VNO-NCW. In de boezem van de Kamerfractie van de VVD klinkt gemopper: 'In feite hebben we voor 600 miljoen de overwinning van Heerts gekocht. '
    ...Heerts ... Zijn lijn is: geen wilde acties, maar 'polderen' . In de aanloop naar de verkiezingen onderhandelde hij met de werkgevers en het kabinet over een Sociaal Akkoord. Zij stelden zich soepel op.
    Aan het Sociaal Akkoord van een maand geleden hangt voor het kabinet dan ook een prijskaartje van een slordige 600 miljoen euro. Maar premier Mark Rutte (VVD) was in zijn nopjes, want met het akkoord werd een radicalisering van de vakbeweging voorkomen. Arbeidsonrust en stakingen, die kan de economie er echt niet bij hebben.
    'Tijdens die maandenlange onderhandelingen hadden Heerts en Wientjes dikwijls contact. Daarbij zal heus wel eens over de FNV-verkiezingen zijn gesproken,' zegt een bron bij VNO-NCW. In de boezem van de Kamerfractie van de VVD klinkt gemopper: 'In feite hebben we voor 600 miljoen de overwinning van Heerts gekocht. '     ...


Red.:   Dank u wel voor dit cadeautje. En men had nog een toegift (Robin Utrecht, ANP):

Rutte en Wientjes vielen net buiten beeld ... Net als de voltallige bezetting van de Volkskrant, en die van bijna de gehele rest van de media. Arbeider en andere productieven: hier wordt uw werk verkocht en het vlees van uw lichaam gesneden door de vrienden van Shylock.
    Het is even rustig geweest, want de klassenstrijd heeft zich verplaatst naar de pensioenen. Maar hier is weer een mooie bijdrage:


Uit: De Volkskrant, 09-08-2013, van verslaggeefster Maartje Bakker

FNV is voor korten, o nee, toch niet

Kun je tegelijkertijd voor en tegen bezuinigingen zijn? De vakcentrale FNV doet donderdag een poging, tijdens een manifestatie op het Plein in Den Haag.
    Eerst komt Corrie van Brenk, voorzitter van Abvakabo FNV, het podium op. Ze heeft het rapport 'Ga in mijn schoenen staan en verdien eraan' bij zich. Daarin inventariseert de bond welke mogelijkheden werknemers in de publieke sector zien om te bezuinigen.    ...


Red.:    Waarmee we meteen al de leugen van de Volkskrant te pakken hebben. Want natuurlijk is de FNV niet voor korten. Maar de regering heeft gezegd: als jullie met voorstellen komen voor kortingen, zijn we misschien bereid om iets minder te korten. En als de FNV daar niet op ingaat, schrijft de Volkskrant weer haar kolommen vol over de onverstandigheid, het dwarsliggen en het activistische karakter van de bonden, en met name de FNV.

  Een medewerker van de Belastingdienst stelt voor om op jacht te gaan naar 'windhappers' - 'die hebben op papier geen inkomen, maar op Facebook is te zien dat ze een dure auto kopen of een luxe vakantie boeken'. ...
    Het lijken geen gekke ideeën - al worden de windhappers al opgespoord en moet de gevangenis in Zaanstad de inefficiënte Bijlmerbajes vervangen. Totdat FNV-leider Ton Heerts het podium betreedt. Hij laat zijn afkeer van bezuinigingen duidelijk blijken, en luid ook. ...

Oftewel: er is absoluut geen sprake van een contradictie in de opvattingen van de FNV. Er is wel een contradictie in vele opvattingen van de Volkskrant, maar toch ook vele consistenties: altijd voor de bovenste derde van de maatschappij, en altijd tegen de onderste tweederde. Waarin men zich nog even uitleeft:
  'Hopelijk laten de politici hun voornemens om te bezuinigen achter op het vakantieadres', schreeuwt Heerts door de microfoon.

Natuurlijk: vakbondsleiders "schreeuwen".
  Even later verdwijnt Abvakabo-voorzitter Corrie van Brenk met haar rapport schielijk naar het ministerie van Algemene Zaken, in haar kielzog een paar vakbondsleden.

Natuurlijk: vakbondsleiders zijn "schielijk", en vakbondsleiders "hebben een kielzog". En deze media-lakeien hebben een goor-formulerend elite-krantje.
    De rabiaat neoliberale ploerten van Rutte2 hebben een akkoord gesloten met de rabiaat neoliberale ploerten van D66, met steun van de traditioneel eigen-heiligen-schennende kleinere christelijke partijen (bij het woonakkoord deden ze ook al mee met het pact van de duivels), waarin het met onder andere met de bonden gesloten sociaal akkoord werd opengebroken. Wat de FNV voor de keuze stelt: akkoord gaan of niet-akkoord gaan. Als ze niet akkoord gaan, worden ze onmiddellijk besprongen door de hele oligarchie en media in dat ze "ondemocratisch handelen", "activistisch zijn", "gedomineerd worden door de SP" en nog veel meer van soortgelijke strekking. Een hele boemende propagandacampagne.
    De FNV koos voor het alternatief. Bij consistent beleid zou je verwachten dat de oligarchie en de media positief hierover zouden zijn. Hier is de realiteit:



Uit: De Volkskrant, 15-10-2013.

FNV blaft, maar bijt niet

FNV-voorzitter Ton Heerts spreekt maandagavond in Woerden het ledenparlement van de vakcentrale toe. Hij hekelde de 'eenzijdige aantasting' van het sociaal akkoord dat het kabinet in de lente sloot met werkgevers en vakbonden, maar stemt onder protest in met de wijzigingen.De FNV wijst de 6 miljard extra bezuinigingen van het kabinet 'enorm af' en vraagt minister Dijsselbloem van Financiën om opheldering. ...


Red.:   Pontificaal op de voorpagina:


    Maar als je ongestraft kunt trappen, dan doe je dat natuurlijk graag:


Uit: De Volkskrant, 15-10-2013, door Jonathan Witteman

Analyse | Bond verliest invloed

FNV is haar politieke machtspositie kwijt

De vakbond legt zich niet neer bij de aanpassing van het sociaal akkoord, bleek maandagavond. Toch ligt het niet voor de hand dat het kabinet zal zwichten.


Decennialang gold het als een ijzeren wet in de Nederlandse politiek dat een sociaal akkoord zonder de FNV onmogelijk was. Kabinetten met plannen om de lonen te matigen, de uitkeringen te versoberen of de ontslagbescherming te versoepelen konden niet om de vakbond heen.
    Met 1,2 miljoen leden is de FNV nog altijd een machtsfactor, maar de tijd dat de vakbond '¡No pasarán!' kon roepen tegen de regering is voorbij.    ...
    Dat de bond zich verzet tegen de aanpassing van het sociaal akkoord en voor eind november een demonstratie heeft aangekondigd, zal niet al te veel ophef veroorzaken in Den Haag.    ...


Red.:   Maar deze auteur weet ook precies wat de problemen van de FNV zijn:

  Vakbonden krijgen moeilijk grip op het geglobaliseerde bedrijfsleven van multinationals, hypermobiel kapitaal en de dankzij automatisering en outsourcing voortdurend met overbodigheid bedreigde werknemers.

Waarbij het natuurlijk een hele troost is dat kranten en andere betaalde media moeilijk grip kunnen krijgen op de geglobaliseerde nieuwsvoorziening, inzet van onbetaalden, en de steeds groeiende mogelijkheden van het internet.
    Maar een paar problemen van de vakbeweging zijn hierbij onvermeld gebleven. Uit het eerste bericht:
  De Nederlandse vakcentrales CNV en de MHP (Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel), schaarden zich wel achter het begrotingsakkoord.

De klassieke verraders in "eigen" kring. En:


Uit: Volkskrant.nl, 15-10-2013, door Jeroen Visser

Waarom FNV makkelijk mee gaat met gewijzigd akkoord

Alle publieke verontwaardiging ten spijt, de vakbonden leggen zich neer bij de wijzigingen in het sociaal akkoord. FNV-voorzitter Ton Heerts probeert het politieke krediet te verzilveren bij de onderhandelingen over de nieuwe participatiewet.


Tussentitel: Ha, makker - Minister Asscher begroet Ton Heerts

Nadat CNV en FNV zich maandag al uitspraken over de wijzigingen in het sociaal akkoord, volgde dinsdag nog een overleg van werkgevers en werknemers in Den Haag. Werkgeversbaas Bernard Wientjes en FNV-voorzitter Ton Heerts beraadden zich over een gezamenlijk standpunt over de 'eenzijdige aanpassing' van het sociaal akkoord, dat zij zelf met het kabinet sloten op 11 april van dit jaar. ...


Red.:   Het verraad van de leiders.
    De auteur van het tweede artikel constateerde ook nog dit:

  Staken is een krachtig middel in tijden van veel werkgelegenheid, maar werklozen kunnen niet staken en wie nog wel een baan heeft durft minder snel het werk neer te leggen.

Als dit soort middelen niet meer kunnen, en de toestand daardoor blijft dooretteren, komen automatisch de middelen aan bod waartegen de globalisering en hypermobiel kapitaal niet werken: het in vlammen opgaan van huizen van oligarchen, en hun bungelen aan lantarenpalen van lichamen. Vooral mensen als Rutte, Samsom, Pechtold, Wientjes en Heerts moeten daarvoor beducht zijn. En die journalisten kunnen zich beter niet vertonen in de buurt van hun bedrijfspanden.
    Want zo zijn de werkingen van de sociologie, leert de geschiedenis.
    En kijk er eens: de minst neoliberale economie-redacteur van de Volkskrant erkend het zowaar:


Uit: De Volkskrant, 17-10-2013, column door Peter de Waard

Is de vakbondsmacht tanende?

    ... de columnisten en commentatoren van de zogenoemd vakbondsvriendelijke media schijnen er nogal plezier in te hebben de working class heroes neer te sabelen als ze zich verzetten tegen de aantasting van het ontslagrecht of een cao-eis van 3 procent neerleggen.    ...


Red.:   Vertaald van een opmerking over collega's, dus overdadig vriendelijk gesteld, naar de werkelijkheid: een grofstoffelijke hetze. En De Waard gebruikt ook het meest opvallende argument voor dit geval:
  Ton Heerts en Jaap Smit kunnen weinig goed doen. Als ze hun kont tegen de krib gooien, zijn ze militant en als ze de redelijkheid zelve zijn, hebben ze slappe knieën. En als er een beetje tussenin laveren, zijn ze hopeloos verdeeld.

Waarna De Waard nog wat duidelijk wordt:
  Deze week stemden FNV en CNV in met de veranderingen in het sociaal akkoord die nodig waren om het begrotingstekort aan te pakken. Meteen timmerde iedereen er op los met de opmerking dat de macht van de FNV tanende is.

En op dat 'timmerde' moet natuurlijk ook nog steeds een vertaling worden toegepast. Een rabiate hetze is het dus.
    Ook haalt De Waard een flink deel van het eerdere gedram onderuit:
  ... Kerken lopen leeg, politieke partijen en omroepen verliezen leden, kranten en tijdschriften lezers en voetbalclubs hebben te weinig kantinehelden.
    Eigenlijk houden de vakbonden nog het best stand. In 2012 waren er 1,8 miljoen mensen lid van een vakbond. Dat waren er 27 duizend minder dan een jaar eerder, een daling van 1,5 procent. Het ledenbestand vergrijst, maar dat doet ook de maatschappij. Dat de leden niet massaal weg lopen is verwonderlijk.

En, vermoedelijk onbedoeld want in de eerste regel van het artikel, bevestigt hij ook de motivatie erachter:
  Met de val van de Muur is meteen alle collectiviteit afgeschaft.

De angst voor de collectiviteit. De angst voor "gemeenschap'. De sociofobie van de alfa-intellectuelen .
    En daar is Nanda weer:


Uit: De Volkskrant, 23-10-2013, van verslaggeefster Nanda Troost

Cao in de metaal: champagne bij beide partijen

Tussentitels: Bedrijven die het moeilijk hebben, kunnen met de bonden fawijkende afsoraken maken - Ineke Dezentjé Hamming voorzitter werkgeversorganisatie FME-CWM
We hebben een mooie loonsverhoging binnen, met nog eens 3 procent extra voor jongeren - Jos Brocken onderhandelaar namens FNV Metaal

Na de kleinmetaal (325 duizend werknemers) heeft ook de grootmetaal (150 duizend werknemers) een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan de estafettestakingen, waaraan volgens de vakbonden ruim 15 duizend metaalwerkers hebben meegedaan. Meer loon, meer zeggenschap over werktijden, en voor de bedrijven meer flexibiliteit om de productie aan te passen aan de vraag.

Tevreden?
'Ja, er ligt nu een evenwichtig akkoord', zegt Ineke Dezentjé Hamming (59), voorzitter van werkgeversorganisatie FME-CWM. 'Daarin zijn belangrijke stappen gezet voor modernisering, met meer flexibiliteit voor bedrijven. Dat is cruciaal voor de maakindustrie die te maken heeft met schommelingen in het aantal opdrachten. We hebben afgesproken dat bedrijven meer adv-dagen kunnen terugkopen, zodat er als dat nodig is langer wordt gewerkt.'
    'Heel tevreden. We hebben een mooie loonsverhoging binnen, met nog eens 3 procent extra voor jongeren', zegt Jos Brocken (54), eerste onderhandelaar namens FNV Metaal. 'Maar het ging ons vooral om de werktijden in de sector. Het wordt eindelijk ook in de metaal mogelijk om vier dagen per week te werken. Dat stelt jongeren in staat werk en privéleven beter te combineren, maar ouderen kunnen met een kortere werkweek meer tijd krijgen om te herstellen en zo langer aan het werk te blijven.'    ...


Red.:   Kijk, daarom is Nanda nu zo rabiaat tegen bonden: dat geld dat naar de werkenden gaat, gaat niet naar de rijken. Die daardoor minder kunnen afschuiven richting lakeien - zoals Nanda. Daarom is Nanda niet slechts tegen bonden ... Daarom heeft Nanda een haat voor bonden.  Net als collega's Sheila, Frank, Gijs, Robert enzovoort.
    Het is relatief rustig op het front van de strijd tegen de vakbond. Maar hier dan toch weer een bijdrage van Nanda. De FNV heeft namelijk een manifestatie gehouden:


Uit: De Volkskrant, 02-12-2013, van verslaggeefster Nanda Troost

Reportage | FNV-demonstratie

'Deze betoging is pas het begin'

Oké, lang niet zo veel mensen als ooit op Malieveld of Museumplein. Toch kleurde de FNV-actiedag tegen het kabinetsbeleid de Utrechtse straten rood. ...



Red.:   Oké eens even kijken wat de demonstranten er van vonden - eerste alinea:

  'FNV? Wat is dat? Nee, ik maak geen grapje.' Florentijn Verhagen (20), student rechten in Utrecht, 'is totaal niet bezig met de arbeidsmarkt. Ik ben net begonnen met mijn studie. Maar ik begrijp wel van afgestudeerden dat het moeilijk is een baan te vinden. Een vakbond, aha. Ik weet nog niet of ik die nodig heb.'

Hé, dat is helmaal geen demonstrant, maar een corpsbal op weg naar de kroeg om daar rechtse borrelpraat te verkondigen. De volgende dan:
  In de Jaarbeurs klinkt tevredenheid over de opkomst. Het Museumplein, altijd weer dat Museumplein met zijn 300 duizend demonstranten in 2004, verzucht Floor van Gelder. 'Maar die kwamen er ook niet zo maar. Daar is naartoe gewerkt. Vandaag is nog maar het begin van de campagne. Dan is ruim negenduizend een prima opkomst.'

Ha, een demonstrant. Middels zijn we in het midden van het artikel. Nu door naar het einde:
  Maar buiten op straat is niet iedereen overtuigd van het belang van die solidariteit. Kelly van Soest (24) maakt met haar smartphone een foto voordat ze de stad in gaat om een verjaardagscadeau te kopen. 'Ik heb prachtig werk in de zakelijke communicatie en heb niks te klagen. Maar ik vraag me ook af of zo'n optocht nou effect heeft. Mijn moeder komt per 1 januari op straat. Ze is 54 en heeft al vier sollicitatiegesprekken gehad. Als het moet, neemt ze genoegen met minder. Dan kan ze van daaruit op zoek naar iets beters. Dat moet je toch zelf doen. Dan heb je niets aan een vakbond.'

Een egoïst in een parasiterend beroep genaamd "zakelijke communicatie". Welke uitspraken parmantig tot tussentitel wordt gebombardeerd:
  Tussentitels: Ik vraag me wel af of zo'n optocht nou effect heeft. uiteindelijk moet je toch zelf op zoek naar ander werk - Kelly van Soest - werkt in de zakelijke communicatie

Waarna je je gaat afvragen of die anti-vakbond personen überhaupt wel werkelijk bestaan. Is dat niet gewoon allemaal Nanda Troost? Dat "zakelijke dienstverlening" klopt in ieder geval: Troost verleent diensten aan zakenlui, die rijk kunnen worden dankzij haar geschrijf.
    Nog een kleine aanwijzing waarom Nanda zo tegen vakbonden is:


Uit: De Volkskrant, 26-02-2014, van verslaggeefster Nanda Troost

Personeel chipfabrikant NXP legt werk neer

Tussentitel: Vakbonden vinden dat werknemers mee moeten profiteren van topjaar

Ruim 450 werknemers van chipfabrikant NXP Semiconductors in Nijmegen hebben dinsdagmiddag een aantal uren het werk neergelegd om een loonsverhoging van 3 procent af te dwingen. .
    De fabrikant van onder meer de chip voor de ov-chipkaart en chips voor autosleutels heeft volgens de vakbonden een topjaar gehad. Zij willen dat de medewerkers daarvan meeprofiteren. Het personeel wil ook dat de bonusregeling voor de lagere en middeninkomens wordt omgezet in vast salaris.    ...
    ... NXP deed het vorig jaar veel beter dan de concurrentie en haalde 34 procent meer winst dan in 2012. 'De werknemers hebben hier hard aan gewerkt en willen dat terugzien in een fatsoenlijke loonsverhoging', zegt Gerald Maenen van FNV Metaal.


Red.:    Bonussen ... Dat is natuurlijk alleen voor hoger personeel en de aandeelhouders:

  Stefan Hermans, hoofd personeelszaken....
    ... De chipfabrikant is wel bereid de bonusregeling om te zetten in een vaste uitkering voor de midden- en lagere inkomens. De regeling pakte de afgelopen twee jaar voor hen nadelig uit, erkent Hermans: 'Zij kregen geen bonus en de hogere inkomens wel. Dat is onwenselijk.'

Maar zelfs zoiets normaals krijg je alleen voor elkaar door de boel plat te gooien. Wat dus ook met systeem als geheel moet gebeuren.
    Dit is dus één van de redenen dat de lieden in de media zo tegen vakbonden zijn: ze denken meer te kunnen profiteren van geld dat bij de rijken terecht komt dan dat bij de lagere inkomens komt.
    Het is inmiddels oktober. In de tussentijd hebben de werknemers de enorme ploert Wientjes vervangen door een nog grotere ploert (Ja, het bleek mogelijk): Hans de Boer. Die zijn introductie meteen kracht bijzette door een paar botte uitspraken, waarvan de precieze inhoud niet door de redactie genoteerd is maar die zo ver gingen dat hij ze meteen voor de openbaarheid moest nuanceren. Slechts alleen voor de openbaarheid, natuurlijk. En ondertussen ging het proces rond de vakbonden ook verder. Je zou zeggen: je past je daaraan aan, door een minstens even miltante nieuwe voorzitter te keizen, anders eindig je net als Agens Jongerius: als gebraden feestvarken op het copieuze diner van de ploertensociëteit. Maar nee, het FNV-naar-ANWB-fusiefeest ging gewoon door. Maar daar kwam toch een spaak in het wiel:


Uit: De Volkskrant, 09-10-2014, van verslaggeefster Nanda Troost

Vernieuwing FNV geblokkeerd

De samenvoeging van FNV-bonden is voorlopig van de baan. FNV Bondgenoten stemde woensdag tegen, bang dat acties plaatsmaken voor een overlegcultuur.



Red.:   'Overlegcultuur'... Het eufemisme voor; instellen dat de complete afbouw van normale lonen en sociale zekerheid niet in één jaar, maar in twee en een half jaar voltooid is.
    De Volkskrant, levende van de half-afgekloven botten van het ploerten-diner, is er niet blij mee:


Uit: De Volkskrant, 09-10-2014, door Nanda Troost

Vier vragen over | Fusie FNV

Aarde draait moeiteloos door zonder inbreng vakbeweging


De vernieuwing van de FNV ... dreigt uit de draaien op een mislukking. Grote groepen werkenden zullen dat niet erg vinden. Denk aan de honderdduizenden zzp'ers die hun eigen boontjes doppen en zelf afspraken maken over arbeidsvoorwaarden en tarieven. ...

Waar ging het mis?
... vooral de kaderleden, actief met fluitjes en hesjes, keken met argusogen toe. Ze wilden hun zeggenschap niet inleveren ten gunste van gematigde 'ANWB-leden' die liever overleggen en niet demonstreren. Bij FNV Bondgenoten hielden de kaderleden de fusie tegen.

Is het erg als de fusie mislukt?
De buitenwereld laat meedogenloos zien dat de aarde doordraait als de vakbeweging afwezig is of genoeg heeft aan zichzelf. Het 'nee' van de FNV hield de verhoging van de AOW-leeftijd niet tegen. Het toonde zelfs aan dat de achterban meer realiteitszin heeft. Langer doorwerken als gevolg van de vergrijzing, ontgroening en de stijgende levensverwachting zijn zonder morren geaccepteerd.    ...


Red.:   Nogal wiedes: als de vakbeweging ook maar iets dreigt te gaan organiseren, staan de relstukken over die socialisten ("bedoeld wordt: "communisten") al in de krant: "Vakbeweging ondermijnt economische groei". En Frankrijk, waar de vakbond nog wel iets in te brengen lijkt te hebben doordat ze af en toe eens staken, wordt afgedaan als een mislukt staat.
    Maar om de boel rustig te houden, is zo'n uithangbord natuurlijk wel nodig.de vak-ANWB: doet niks behalve het rondsturen van een ledenbladje gevuld met advertenties.
    Oh wat is het vervelend dat dat even niet door gaat ...
    Oh ja, nog even een bewijsje van dat "vak-ANWB":

  ... zou de grootste vakcentrale zich opnieuw gaan uitvinden. Daarvoor hadden ze hulp nodig van buitenstaanders als voormalig SER-voorzitter Herman Wijffels, voormalig PvdA-senator Han Noten en kwartiermaakster Jetta Klijnsma, inmiddels staatssecretaris van Sociale Zaken.

Op een rijtje: voormalig bankenman, voormalig volksverrader (zo rechts in de PvdA dat hij ergens tussen D66 en VVD in zit), en de minister die gepensioneerden hun geld afpakt en ze de moestuin instuurt. En dan is verrader Heerts, "Ook PvdA!", nog niet genoemd. "PvdA (nieuwe definitie): die club  die samen met de VVD de invoering neoliberale heilstaat bijna voltooid heeft".
    En een andere aartsvijand trapt ook nog even mee:


Uit: De Volkskrant, 10-10-2014, column door Sheila Sitalsing

Sukkels

Tussentitel: FNV Bondgenoten wilde laten zien wat ramkoers is


Red.:   Een gore leugen - de ramkoers kwam van Wientjes, en nog rammender van De Boer. Maar daar slechts lieve woordjes voor:

  ... het is beslist waar dat je met Hans de Boer meer kunt lachen dan met Ton Heerts - soms heeft De Boer zelfs zomaar gelijk.

Voor de rest lijkt Sitalsing in de leer te zijn gegaan bij Grunberg uitleg of detail : ze gebruikt nu ook het "Ik ben een vriend van ...":
  Ik weet overigens niet of de aarde wel zonder vakbond kan.

Inderdaad: die vak-ANWB is dringend nodig om het volk zoet te houden.
   Het is 1 mei. Tijd voor de Volkskrant om haar haat weer eens  bot te vieren:


Uit: De Volkskrant, 02-05-2015, van verslaggever Jonathan Witteman

Reportage | FNV viert 1 mei

Jeugd vult gestaalde kaders aan

Red:   ... 'gestaalde kaders'... Eentje uit de categorie "socialistische heilstat". Net als deze:
  De Dag van de Arbeid is weer van ons, roept FNV-voorman Ton Heerts ...

Een 'roepende voorman'. Een communist dus. En geen "voorzitter van een grote vereniging". Dat soort beleefdheden is voorbehouden aan mensen als Bernard Wientjes, Niek van Kesteren, en Hans de Boer. De neoliberale ploerten.
    Een zeldzaam staaltje van de methodieken waar de Volkskrant zich van bedient in haar strijd tegen de gewone Nederlanders. Kijk en luister als eerste naar deze uitzending van Nieuwsuur uitleg of detail (24-08-2015, na 28:58 min.), toch ook geen vriend van de onderste tweederde, waarin de financieel specialist Ferdinand Grapperhaus, al eerder betrapt op eerlijkheid, schoorvoetend toegeeft dat in de strijd tussen FNV en kabinet over de slarisverhoging voor de mabtenaren, de FNV gelijk heeft. Het kabiunwet beweert 5 procent loonsverhoging over 2 jaar aan te bieden, maar daarin is verrekend het geld dat komt van verlaging van de pensioenpremies, al jaar of zo eerder besloten, dus in ieder geval voor dat deel een sigaar uit eigen doos. Over welke uitdrukking het dus gaat. En waarin de FNV dus gelijk heeft. Wat dus openbare kennis is. Ook bij de Volkskrant. Hier is wat de Volkskrant er van maakt:


Uit: De Volkskrant, 28-08-2015, door Gijs Herderscheê

Analyse | Salarisverhoging

Wie betaalt extra loon ambtenaren?


Tussentitels: 1,8 procent loonsverhoging makt verlaging van de pensioenpremies mogleijk, zegt Plasterk. De FNV bestrijdt dit.
1,3 miljard euro zegt Plasterk uit te trekken voor de loonsverhoging. FNV bestrijdt dit tot nu toe niet.


Red.:   Een gore leugen besatande uit één enkel leesteken. Het vraagteken, dus. Want, weet deze redactie als verder gelezen hebbende, een natwoord gaat er niet komen. Kijk maar:
  Is de ruim 5 procent loonsverhoging voor ambtenaren een gul gebaar, zoals Plasterk zegt? Of is het een sigaar uit eigen doos, zoals de FNV beweert?

Herhaling van de gore vraagtekenleugen in de kop.
  Minister van Binnenlandse Zaken Plasterk en de FNV bestoken elkaar met verwijten over de aanstaande 5 procent loonsverhoging van de ambtenarensalarissen. Plasterk vindt zichzelf gul en redelijk, de vakcentrale zet hem weg als een bedrieger. Wie heeft er gelijk?

De gore vraagtekenleugen in de tekst.
  Vast staat dat Plasterk na maanden praten begin juli met drie kleine ambtenarenclubs een akkoord sloot voor 800 duizend ambtenaren. Het gaat om 5,05 procent loonsverhoging in twee jaar plus 0,5 procent omdat ambtenaren zelf minder pensioenpremie gaan betalen. Dat is per saldo fors meer dan in het bedrijfsleven, waar de lonen in dezelfde twee jaar volgens werkgeversvereniging Awvn zo'n 3 procent stijgen.

De leugens van Plasterk herhaald als zijnde feiten.
  Het conflict spitst zich toe op de herkomst van het geld dat Plasterk gebruikt voor de loonsverhoging. 'Een sigaar uit eigen doos', roept de FNV. Een deel van de geplande loonsverhoging heeft Plasterk gevonden door een verlaging van de pensioenpremies. De vraag is alleen hoe groot dat deel is. Volgens Plasterk maakt de premieverlaging een loonsverhoging van 1,8 procent mogelijk.

Bijna een erkenning. Dzez 1,8 procent komt dus sowieso uit eigen doos.
  De FNV beweert dat vrijwel de hele loonsverhoging door de ambtenaren wordt opgebracht. Een deel van het geld zou het kabinet vrijspelen omdat het zelf (als werkgever) ook minder premie hoeft te betalen voor de ambtenaren. En dan krijgt het kabinet een deel van de loonsverhoging straks ook weer terug via de inkomstenbelasting van die 800 duizend mensen die meer gaan verdienen.
    De rekensom valt niet te controleren. Plasterk geeft geen inzicht in zijn kas en voor buitenstaanders is het niet na te rekenen.

Een gore leugen, want dat is wat Grapperhaus gedaan heeft. En de FNV daarna gelijk gegeven.
    En alweer blijkt dat de Volkskrant, en met name de economie-redactie, bestaat uit gore ratten, die van de onderste tweederde roven.
    En daar is de grooste ploert:


Uit: De Volkskrant, 05-09-2015, door Nanda Troost

Drie vragen over loonakkoord ambtenaren

Maakt kort geding FNV enige kans?

Vakbond FNV stapt naar de rechter om het cao-akkoord tussen de overheid en andere bonden tegen te houden. Wat zijn de kansen, en wat zegt dit over de rol van grote bonden?


Kan de FNV dit winnen?
'Ik denk het niet', zegt cao-deskundige Henk Strating. 'Er zijn duidelijke spelregels afgesproken over loonafspraken bij de overheid. Als drie van de vier vakcentrales instemmen, zijn de afspraken geldig. Als twee van de vier vakcentrales akkoord gaan, dan mág de minister de loonafspraken uitvoeren. En of er nou een kleine, of zoals nu de grootste vakcentrale niet wil meedoen, het ledenaantal maakt niet uit.'    ...


Red.:    Juist ja ... Dus aan de ene kant zegt het gajes: "De vakbond is niet meer relevant omdat het ledental afneemt", dus het ledental is de doorslaggevende fractor, en nu zegt men: "Het ledental doet er niet toe".
  Waar gaat het verschil van mening ook alweer over?
De overheid stelt als werkgever een loonsverhoging van 5,05 procent in het vooruitzicht, te verdelen over dit en volgend jaar. Daarnaast is er die eenmalige 500 euro bruto. CNV Overheid en twee kleinere ambtenarencentrales zijn daarmee tevreden. Ze kiezen voor eindelijk weer eens een loonsverhoging voor werknemers die er soms al vier jaar niets bij hebben gekregen. Dat werknemers die loonsverhoging, zoals de FNV terecht stelt, voor een belangrijk deel zelf betalen door een lagere pensioenopbouw, is van ondergeschikt belang, vinden ze. Wordt het pensioengeld goed belegd, dan wordt die achterstand makkelijk weggewerkt, verwachten ze.

Gore klassenverraders. Altijd al geweest die christenen, en altijd gebleven: natuurlijk doet het er niet toe wat er met de pensioenen gebeurt voor de kwestie vn de loonsverhoging. De Volkskrant is hartstikke voor de CNV:
  De FNV is mede onder invloed van de SP vaak eerder bereid tot actie dan het gematigdere CNV.

De CNV is één van de "Bewaarders van het neoliberofascistische kamp Westerbork".
  Cao's afsluiten zonder steun van een grote vakbond, kan dat zo maar?
Ja, dat kan. Het aantal vakbondsleden waarvoor een cao wordt gesloten doet er namelijk niet toe.

Mooi. Dan doe je dus wat er nu gebeurt: je richt als neoliberofascisten neoliberofascistische vakbonden met één lid op, en hop: je hebt je meerderheid en je zin.
    Eerst even uitleggen:
  Het passeren van de grote bonden heeft te maken met de veranderingen op de arbeidsmarkt. Werkgevers willen arbeidsvoorwaarden die passen bij de 24-uurseconomie: meer flexibiliteit en minder toeslagen voor wie buiten kantoortijden werkt. Traditionele vakbonden als FNV en CNV lukt het niet zich aan de veranderingen op de arbeidsmarkt aan te passen, erkent Fedde Monsma, cao-onderhandelaar van de CNV Dienstenbond.

Fedde Monsma, bewaarder van kamp Westerbork, die na de oorlog voor jaren de bak in verdwijnt.
  Ondertussen hebben FNV en CNV concurrentie gekregen van nieuwe vakbonden zoals het AVV, het Alternatief voor Vakbond.

Eén van de éénlids-vakbondjes van de neoliberofascisten, gelieerd aan de neoliberofascisten van D66.
  Het AVV was bijvoorbeeld betrokken bij de totstandkoming van de cao voor de mode- en sportbranche, terwijl de grootste bonden waren buitengesloten. 'Wij proberen iedereen te vertegenwoordigen en niet alleen de oude mannen die lid zijn van de traditionele bonden', zegt Martin Pikaart van het AVV.

Die Pikaart gaat gewoon het schavot van dokter Guillotin op. Net als die N. Troost, natuurlijk.
    En de rest van de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 07-09-2015, hoofdredactioneel commentaar, door Xander van Uffelen

FNV gepasseerd

Voorzitter Ton Heerts van de FNV zoekt de confrontatie met het kabinet over de cao-afspraken met de ambtenaren.


Red.:   Een gore leugen: het is de regering die de confrontatie zocht door de FNV buiten de onderhandelingen te laten.
  Niet alleen het kabinet, ook de FNV zal water bij de wijn moeten doen.

De bekende neoliberle taktiek: je doet en 100 procent neoliberaal voorstel, en als er iemand bezwaar maakt, zeg je dat er onderhandeldd moet worden, water in de wijn gedaan, en dat de waarheid in het midden ligt, en zo kom je in stappen tot 0,5 neoliberaal, 0,75 neoliberaal, 0,875 neoliberaal, en dan ben je er al bijna. En meestal gaat het sneller. En dat noem je dan dit:
  Harmonieus overleg tussen sociale partners is noodzakelijk om de lastige balans te vinden tussen enerzijds flexibilisering en lage loonkosten en anderzijds het bestrijden van uitwassen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Halverwege volkomen neoliberaal per stap. Precies zoals gemodelleerd.
    Zoals gezegd: de hele Volkskrant komt in aanmerking voor het schavot, tenzij (voor een specifiek individu) het tegendeel bewezen kan worden.
    Natuurlijk behoort naast de media ook de juristerij tot de elite die rabiaat tegen vakbonden is:


Uit: De Volkskrant, 02-10-2015, van verslaggeefster Nanda Troost

FNV haalt bakzeil tegen Rijk over loonakkoord

Het loonakkoord voor ambtenaren, onderwijzers en militairen blijft overeind. Daarmee heeft de FNV donderdag een gevoelige nederlaag geleden. De grootste vakbond verloor het zelf aangespannen kort geding met als inzet een loondeal waarmee drie kleinere vakbonden deze zomer wel akkoord waren gegaan. De FNV gaat in hoger beroep.
    Volgens de grootste vakbond is er geen open en reëel overleg geweest over de loonsverhoging die minister Plasterk van Binnenlandse Zaken voor zeshonderdduizend werknemers heeft afgesproken met drie kleinere bonden. De rechter in Den Haag bestrijdt dat. Volgens hem is de FNV bij het vooroverleg betrokken geweest en heeft de bond er zelf voor gekozen dat overleg te verlaten. Met de drie andere vakbonden is er volgens de rechter bovendien de vereiste meerderheid van stemmen om het loonakkoord te sluiten.    ...


Red.:   In Den Haag is die juristerij bovendien zo corrupt als een bananenrepubliek. Naast bijna puur D66. (Die kleine bondjes komen tot zoiets als een derde van het ledental van de FNV).
    En oh ja, de Volkskrant past ook haar smerige trucjes weer toe:

  Tussentitel: De FNV gaat door met acties tegen de deal, die een 'sigaar uit eigen doos' zou zijn

De Volkskrant zou ook een kwaliteitskrant zijn ...
    Kijk er eens:


Uit: De Volkskrant, 28-10-2015, van verslaggever Peter de Waard

CBS versus FNV: hoeveel leden vertrokken er nu bij de vakbond?
 
... moest het CBS dinsdagavond het eerder die dag verzonden persbericht corrigeren dat de vakbond FNV 63 duizend leden zou hebben verloren.
    Wat er dan wel precies fout is gegaan kan het CBS niet zeggen. 'De vakbond heeft andere cijfers gegeven. Maar het is ook hier niet helemaal goed gegaan', hult cijferaar er Steege zich in nevelen. Het ligt alvast niet alleen aan een verschil in de peildatum: 1 januari voor de FNV en 1 april voor het CBS.
    Het CBS staat bekend als een toonbeeld van betrouwbaarheid nog betrouwbaarder dan De Nederlandsche Bank. ...


Red.:   En dat zegt wat ... De Nederlandsche Bank is de instantie die rabite neoliberale taal uitslaat over bijvoorbeeld de inkomensverdeling (die moet ongelijker) en op gigantische schaal steelt van de gepensioneerden uitleg of detail .
  Het CBS is niet feilloos. Er zijn in het verleden weleens vaker fouten of foutjes gemaakt die moesten worden gecorrigeerd.

En allemaal zijn ze ten nadele van de lagere tweederde van de maatschappij. Rara, hoe kan dat? In ieder geval is het dus geen toeval, en dit:
  En er is zeker geen opzet in het spel', zegt Dick ter Steege van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

... is dan ook een keiharde leugen. En gezien de rol van het CBS ...:
  ... het CBS bepaalt onder meer de hoogte van het bbp, waar heel veel belangrijke besluiten van afhangen, zoals de afdracht aan de Europese Unie.

... is het één van de steunpilaren van de elite in de klassenstrijd.
   Het gevaarlijkst voor werkende mensen zijn natuurlijk de klassenverraders. De meest actuele is Diederik Samsom en zijn pertij de PvdA, maar de volgende aloude is ook nog steeds levend - en nog steeds even gevaarlijk, naar blijkt:


Uit: De Volkskrant, 30-12-2015, column door Peter de Waard

Is cao er alleen voor de christenen?

Tussentitel: Cao's zonder de FNV betekenen uiteindelijk einde poldermodel

... Werkgevers sluiten hun cao's steeds vaker exclusief af met de gematigde bonden, waaronder het CNV.
    De vakbond van ongelovigen - als de FNV oneerbiedig zo mag worden genoemd - kan probleemloos worden buitengesloten. Maandag maakten de supermarkten bekend een cao-akkoord met CNV Vakmensen te hebben bereikt voor de 260 duizend werknemers in de branche. Liefst drie jaar is er over gesteggeld. Maar nu krijgen ze 5 procent meer loon en 22-jarigen het volwassenenloon. In ruil leveren de werknemers hun toeslagen voor ongunstige werktijden (avonden en op zaterdag) in.
    Het is niet de eerste keer dat de FNV op een zijspoor is gezet. In juli van dit jaar bereikte minister Plasterk een akkoord met onder meer het CNV ... Toen deed de FNV niet mee omdat sprake was van een 'sigaar uit eigen doos'; de ambtenaren en leraren dankten de salarisverhoging vooral aan het feit dat ze minder pensioenpremie betalen. En daarmee lopen ze het risico een lager pensioen te krijgen. Professor Bernard van Praag - toch een van Nederlands meest gerespecteerde economen - gaf de FNV onlangs in het blad Binnenlands Bestuur groot gelijk niet akkoord te zijn gegaan.
    De supermarktcao kan ook een sigaar uit eigen doos blijken te zijn. ...
    Feit is dat van de 260 duizend caissières, vakkenvullers en ander personeel van de supermarkten tweederde jonger is dan 23 jaar. Een groot deel daarvan werkt vooral in de avonden en op zaterdag omdat ze dan niet studeren of naar school gaan. De toeslag die tot nu toe voor die diensten moest worden betaald, houden de werkgevers in eigen zak. Daar is mogelijk gemakkelijk de 5 procent loonsverhoging uit te betalen. En dan zou er ook nog voldoende overblijven om de 22-jarigen een volwassenenloon te gunnen, hetgeen nu als een enorme geste wordt verkocht. Veel 22-jarigen werken er bij de supermarkten niet. ...
    Dat werkgevers zo gemakkelijk de FNV (ook in de modebranche en bij Randstad doet de bond niet mee) links kunnen laten liggen, zou erop duiden dat ze niet meer bang zijn voor FNV-acties. De FNV zou irrelevant zijn geworden. De werkgevers spelen samen met het CNV hoog spel. Het is kortetermijnbeleid. Als meer dan een miljoen werknemers in een cao zitten waarmee de grootste bond niet akkoord is gegaan, leidt dat uiteindelijk tot radicalisering.
    In een geseculariseerd land als Nederland wordt dan het poldermodel opgeblazen.


Red.:    Eén van de vele terreinen waarop de elite bezig is met hoog spel. Er gaan hoogstwaarschijnlijk koppen rollen. Letterlijk.
     En men heeft niets door:

Gelukkig is leegloop bij de dode-bomen media een stuk sterker: na HP/De Tijd is nu ook Vrij Nederland gesneuveld als weekblad.
     Nog een bewijs van hoe sterk de vakbondshaat is in kantoren van de Volkskrant. Peter de Waard, de enige die tot nu toe een meer genunceerd geluid heeft laten horen, is er deels weer door gehersenpoeld, of is op gang in elkaar geslagen:


Uit: De Volkskrant, 20-01-2016, column door Peter de Waard

Moet nieuwe FNV-baas SP'er zijn?

...   
Met uitzondering van de door de bezetter benoemde NSB'er Henk Woudenberg is de voorzitter van de FNV en diens voorganger het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) altijd een PvdA'er geweest. ...
    Hoewel de vakbond en de PvdA nooit officieel met elkaar verbonden zijn geweest, zoals Labour en de TUC in Groot-Brittannië, was het een natuurlijke coalitie. Dat nam niet weg dat vooral in tijden dat de PvdA in de regering zat er forse botsingen waren als de arbeidersklasse in het kader van bezuinigingen weer eens werd afgeknepen.    ...


Red.:   Waarmee PvdA en daarmee FNV steeds sterker collaboreerden:
  ... er is nooit een FNV-voorzitter geweest die daarom zijn lidmaatschap van de partij heeft opgezegd. Wel heeft het ertoe geleid dat zowel de NVV als de FNV een gematigde koers voer.

Met als resultaat een steeds sterker wordende klassenstrijd. Gevoerd door de neoliberalen. En dit ...:
  Maar de vakbond lijkt de klassenstrijd weer te willen laten oplaaien.

... is dus een keiharde vakbondshatende leugen. Net als dit ...:
  Duidelijk is dat de FNV al enige tijd bezig is te radicaliseren. ...

... een keiharde vakbondshatende leugen is. En hoe groot het verraad ...:
  ...De grootste vakbond is niet akkoord gegaan met enkele grote cao's die andere bonden wel hebben ondertekend, zoals die voor de rijksambtenaren, het supermarktpersoneel, de mode- en sportbranche en uitzender Randstad.

...van dit soort lieden.


Naar Klassenstrijd , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .