WERELD & DENKEN
 
 

Haatzaaiers, creolen: Dave Ensberg-Kleijkers

De Gaussiaanse verdeling van eigenschappen zoals lengte, gewicht, enzovoort is er één met heel veel gevallen in het midden, en weinig uitschieters naar boven en beneden, en wel minder naarmaate je verder van het midden bent. Maar die uitschieters komen dus voor: de mensen van 2 meter 40 en met de schoemaat 48. Enzovoort.

En zo is er op de televisie heel vaak te bewonderen de Amerikaanse zwarte natuurkundige genaamd Neil de Grasse-Tyson, en blijkt er in Nederland een zwarte bestuurskundige te zijn met de naam Dave Ensberg-Kleijkers.

En aan Dave Ensberg-Kleijkers is nog wat bijzonders, namelijk wat hij zegt. Natuurlijk bij Joop.nl, de website waar de extremist de gematigde noot is (Joop.nl, 13-05-2017, door Dave Ensberg-Kleijkers - Bestuurskundige uitleg of detail ):
  Integreer populisme in burgerschapsonderwijs

Het is onbekend waar en van wie deze Ensberg zijn onderwijs heeft genoten, maar dit is een Oudtestamentische omdraaiing. Van wat meneer Ensberg werkelijk wil, zoals verderop blijkt. Wat meneer Ensberg werkelijk wil, is dit:
  Integreer multiculturalisme in burgerschapsonderwijs

Of nog helderder:
  Integreer bestrijding populisme in burgerschapsonderwijs

Kennelijk heeft hij geleerd dat je dit soort zaken niet openlijk moet zeggen, maar langzaam, lepeltje-voor-lepeltje, naar binnen moet brengen. Als je het zoals hier direct boven schrijft, roepen de mensen "Rot op met je indoctrinatie!". En door het lepeltje-voor-lepeltje te doen, heb je een veel betere kans dat de mensen het slikken.

Zo dus:
  Investeren in een positief schoolklimaat ...

Je noemt het verbieden van niet-multiculturalistische en niet-politiek-correcte meningen een  "positief klimaat". Zoals "het opvangen van vluchtelingen is een plicht" een vorm van "positief klimaat" is. En "Zwarte Peit moet afgschaft en herstelbetalingen aan de zwarten" een "positief klimaat" is.
    En daarvoor moet ...:
  Het funderend onderwijs heeft meerdere maatschappelijke opdrachten, waaronder het voorbereiden van de jeugd op een zo zelfstandig mogelijk leven als burger in onze maatschappij. In Nederland betekent dat concreet dat scholen hun leerlingen zorgvuldig en doelgericht opleiden tot ... verdraagzaamheid en het kunnen omgaan met diversiteit. ...

Daar staat het: het verbieden van Zwarte Piet, herstelbetalingen aan de zwarten, en invoering van de sharia uit hoofde van de diversiteit want dat laatste is wat de moslims nu eenmaal het liefste van alles op Aarde willen.
    Maar ...:
  ... De overtuigingen van verschillende politieke, populistische bewegingen lijken haaks te staan op deze waarden. ...

Dat lijkt niet alleen zo, dat is zo. De gewone blanke Nederlanders willen zowel Zwarte Piet als de democratie en de open maatschappij behouden.

En daar is meneer Ensberg tegen:
  Voor mij is politiek populisme een partiële ideologie die zich in al haar verschijningsvormen afzet tegen de politieke en/of economische elite, de wil van ‘het ware volk’ normerend wil laten dicteren ...

Meneer Ensberg vertrouwt op de dictatuur van de Joodse en Joodsistische en multiculturalistische media en elite. En dat daar nu groeiende weerstand tegen is, is een les. Een les die leert dat we een ander soort volk nodig hebben:
  Het funderend onderwijs heeft meerdere maatschappelijke opdrachten, waaronder het voorbereiden van de jeugd op een zo zelfstandig mogelijk leven als burger in onze maatschappij. In Nederland betekent dat concreet dat scholen hun leerlingen zorgvuldig en doelgericht opleiden tot ... burgers ... die gedeelde waarden (h)erkennen, zoals ... verdraagzaamheid en het kunnen omgaan met diversiteit.

En als je het zo omschreven hebt, kan het niet duidelijker zijn: meneeer Dave Ensberg-Kleijkers stelt de invoering voor van een Absolutistisch Politiek-correct Big Brother dictatuur à la 1984 uitleg of detail .

Geen dwarsdenkerij meer.

De zwarten willen Zwarte Piet weg en herstelbetalingen.

De moslims willen de sharia.

En iedereen die daar tegen is, moet kaltgestellt.

Mevrouw Rosanne Hertzberger uitleg of detail en meneer Arnon Grunberg uitleg of detail en aanhang geven het goede voorbeeld, met een campagne voor het verdwijnen van GeenStijl uitleg of detail .

De zwarte meneer breidt zijn aanval uit met een tweede front (de Volkskrant, 16-08-2017, door Dave Ensberg-Kleijkers):
  Bied Indonesië excuses aan voor oorlogsmisdaden

Nu ik dit schrijf, verblijf ik in Indonesië. In deze omgeving groeit mijn bewustzijn van de dubieuze rol die Nederland heeft gespeeld bij het ontstaan van deze republiek. En dat deze rol, zacht gezegd, slechts beperkt belicht wordt in het Nederlandse maatschappelijke en politieke debat over onze vaderlandse en koloniale geschiedenis. ...

Het 100 duizendste artikel over Indië. Oftewel: de zwarte meneer liegt dat het gedrukt staat. De zwarte meneer is een lieg-meneer. De zwarte meneer is een haat-meneer. De zwarte meneer is gewoon de zoveelste haatneger. Die uit is op ...
  Excuses voor en erkenning van de bloederige ontwikkeling van een jonge republiek als het land van mijn voorouders, Suriname,

...herstelbetalingen.
    Met nog een bloederige leugen want er is in Suriname op geen enkele manier sprake geweest van 'bloederige ontwikkeling'.

Maar dat was weer helemaal natte dromen-materiaal voor de Volkskrant, dus mag Dave aan de slag met een hele serie vrij-haten (Volkskrant.nl, 01-10-2017, door Dave Ensberg-Kleijkers - Bestuurskundige uitleg of detail ):
  ...

Toen ik enkele weken geleden met moeite luisterde naar het onsamenhangende pleidooi voor 'rassenvermenging' van Kamerlid Theo Hiddema, moest ik aan een oud-collega denken. Tijdens mijn studietijd had ik een bijbaantje in een restaurant waar ik met haar samenwerkte. 'Is het waar dat zwarte mannen afgeven in bed?', vroeg ze mij. 'Mijn zus heeft een zwarte vriend en die moet na elke nacht haar witte lakens weer verschonen, want er zijn allemaal zwarte vegen in gekomen!' Het enige antwoord dat ik kon geven, was 'Misschien moet de vriend van je zus zich eens wat vaker wassen.'

Dit is wel het meest smerige qua haten sinds het partijtje "stamppot-met boter"-eten van "dochter van Khadija Arib" Sabra Arib-Dahhan uitleg of detail . En de kop erboven:
  Gastcolumn: 'Ik wil politieke leiders die streven naar een bezielde beschaving'

En we weten dus al helemaal welke soort van bezieling dit is:

De bezieling van de donkere binnenlanden van Afrika, waar de zwraten op jacht gaan naar leden van andere stammen, ten einde ze te verkopen aan Arabische handelaren van de karavanen vanuit het oosten.
    (Tussen twee haakjes: we heben Dave's boodschap gewoon een beetje gespiegeld, hoor ...)

En de Volkskrant had er al mee gedreigd ... Nog meer Dave (Volkskrant.nl, 15-10-2017 door Dave Ensberg-Kleijkers, auteur van 'Bezielde Beschaving'  uitleg of detail ):
  Gastcolumn: 'Laten we het kabinet een handje helpen met de mensenrechten'

Ja, wnat er is een nieuw regeerakkoord en dus snel een nieuw kabinet, en in dat nieuwe regeerakkoord staat niets over het binnenhalen van nog een paar miljoen zwarten en moslims, dus schendt dat kabinet de mensenrechten.
    Echt waar. De hele boodschap van het artikel.
    Natuurlijk wel ingekleed en omfloerst.
    Op deze manier, bijvoorbeeld:

Met het o zo aardige woordje 'anderen' als eufemisme voor behoofddoekte barbaren uitleg of detail die met tovenarij, besnijdenis en steniging de Nederlandse beschaving komen verrijken.
    Overigens schijnt Dave zijn zalvende activiteiten ook voort te zetten op Twitter, alwaar men Dave eveneens in het hart gesloten heeft:
  Via Twitter noemen mensen mij 'aap', om daar vervolgens aan toe te voegen dat ik met de bananenboot terug moet naar Afrika.

Dat is nu toch aardig, dat men daar Dave's liefste wens graag ziet vervuld worden: een leven temidden van uitsluitend zwarten:
  ... Ik word bijvoorbeeld weleens uitgemaakt voor 'kankerzwarte'. ...Ik wilde een keer mijn vrouw op haar werk verrassen om samen te lunchen, toen drie jongens onderweg agressief naar mij schreeuwden: 'Wat doet die nigger hier?'. ...

En wat is er eigenlijk mis met de aanduiding 'aap'? Apen lopen niet met pistolen rond uitleg of detail , zetten geen Schilderswijken in brand, en vermoorden geen blanke Jesse-kinderen en Herman Run-bejaarden uitleg of detail .

En daar komt weer zo'n mooie kreet vanuit de Afrikaanse boom (Joop.nl, 22-12-2017 door Dave Ensberg-Kleijkers
- Bestuurskundige  uitleg of detail ):

  In Nederland gewortelde kinderen moeten hier blijven

Te dom om door te hebben wat daar dus (ook) staat:
  In Buitenland gewortelde kinderen moeten daar blijven

Wat dus nog heel veel meer geldt voor dit:
  In Buitenland gewortelde volwassenen moeten daar blijven

Want die kunnen zich, zoals we uitvoerig gemerkt hebben, en geen enkele manier aanpassen ...
    Het is nog erger: die volwassenen noemen 'aanpassen' "assimilatie" ...
    Omdat ze geworteld zijn in hun Buitenland.

Een korte (Joop.nl, 09-01-2018 door Dave Ensberg-Kleijkers - Bestuurskundige' uitleg of detail ):
  Mediarechtspraak past niet onze democratische rechtsstaat

Het wordt tijd dat we als Nederlanders ...

Een gore leugen uit de mond van een zwarte een identiteitsfetisjist.


Naar Haatzaaien, allochtoon , Creolen, cultuur , Allochtonen, respect  , of site home .

 

21 mei 2017