WERELD & DENKEN
 
 

Cultuur, Joods, kwaadaardigheid: Rosanne Hertzberger

Wat belangrijk is aan Rosanne Hertzberger onder de noemer Joods, kwaadaardigheid is elders al uit de doeken gedaan onder een andere kop, dus hier alleen even een korte inleiding.

Rosanne Hertzberger wordt bekend voorbij het privé-terrein als student aan de Universiteit Leiden bij de mode-studie Live Sciences (iets in de buurt van biologie), toen ze uit wat kennelijk een neiging tot het gebruik van woorden was, ging schrijven voor het universiteitsblad Mare. Dat het puur een schrijf- en mogelijk aandachtsneiging was, bleek alras uit het feit dat ze weinig tot niets te vertellen had. Het type "Ditjes en datjes"-columnisme waarme kranten de witte ruimtes van geplette dode bomen mee vullen.

Nu is de vaardigheid tot het produceren van woorden in grote delen van de maatschappij meer gewaardeerd dan enig productief laat staan wetenschappelijk werk, dus het wekte dan ook geen verbazing dat ze al snel werd ingelijfd door NRC Handelsblad. Waarna deze redactie weinig meer van haar vernam, bevestigende de voorgaande inschattingen.

Tot ze de actie "Weg met GeenStijl" startte. Maar eerst wie Rosanne Hertzberger is.

Dus tijd om eens te kijken wat er verder op deze website van haar bekenbd was. Wat dit opleverde. De bron heeft het commentaar deels al ingebouwd (Joop.nl, 01-05-2014, door Jelmer Renema - Natuurkundige uitleg of detail ):
  De vechtmaatschappij

Heeft u aan het eind van de maand ook moeite om rond te komen? Bent u blij als u wat geld opzij kunt zetten, om te sparen voor een grote uitgave? Houdt u de hand op de knip omdat u niet weet wat er gaat komen? Dan bent u verkwistend en onverantwoordelijk, ongedisciplineerd en slap gemaakt door een betuttelende overheid. Was getekend, Rosanne Hertzberger, columnist voor NRC (26-4). ...

Dat Rosanne Hertzberger van Joodse origine is, had ze zelf al gemeld, en hier laat ze wta daarvan zien: als anhanger van het keiharde roofridderkapitalisme ook bekend geworden als "neoliberalisme. Reden voor auteur Renema, PvdA-aanhager en tegenstander van het neoliberalisme, voor zijn artikel:   
  Minachting voor de gewone man, voor zijn problemen en zijn zorgen, is een essentieel onderdeel van het rechtse verhaal. Rechts wil een vechtmaatschappij, waarin we met z'n allen ten onder gaan aan onderlinge strijd, zodat een kleine groep er met de poet vandoor kan gaan.

Oftewel: Hertzberger staat voor "Winner takes all" en "Looser loses all"
    Renema neemt ook nog de moeite om uit te leggen wat iedereen met enig gezond verstand ook zo wel weet:
  Laat ik een voor Hertzberger gunstig geval bekijken: mezelf. Ik heb een modaal inkomen, geen zorgkosten, en ik hoef niemand te onderhouden. Kortom, ik hoef niet te klagen. Als ik een tiende van mijn inkomen spaar (wat een realistische vuistregel is), duurt het bijna een decennium voordat ik tot de vermogendste helft van Nederland behoor. Als we er vanuit gaan dat er tussendoor nog wat onverwachte tegenslagen zijn (en dat is het hele punt van een spaarrekening) dan zal het eerder twintig jaar zijn. En dan ben ik er nog niet: de vermogensverdeling in Nederland is zo scheef dat ik - zelfs als ik de top van mijn vakgebied bereik - geen kans maak om ook maar in de buurt van de top te komen.
    Kortom, ook de gemiddelde Nederlander die zich verantwoordelijk gedraagt, kan nooit tot de 1 procent gaan behoren. Als je je hele leven modaal verdient, moet je flink sparen om tot de bedragen te komen waar Hertzberger over schampert. De hele gedachte dat lidmaatschap van het clubje rijken een beloning voor goed gedrag is, is een holle leugen.

Een leugen waarvan de holheid ook Hertzberger, met een academische studie achter de rug, volledig en bewust op de hoogte moet zijn.
    Maar iets heeft haar geest ertoe gebracht dit bewustzijn uit haar geest te branden, en zich overdadig laatdunkend over haar niet-rijke medemensen uit te laten. Weer Renema aan het woord latend:
  Hertzberger is de nieuwe Marie Antoinette: als het volk niet kan sparen, laat het dan beleggen.

Los van de andere hier al besproken gevallen kan je daar niet zomaar verdere conclusies uit trekken. Maar al vele andere gevallen geziend hebben, mogen we het hier wel zeggen: het proces dat in staat is om zulke voor de hand liggende feiten en fatsoensnormen uit de geest te branden, is de Joodse kwaadaardigheid die de rijken vereert en de armeren en werkenden minacht.

Het tweede Hertzberger-geval in het archief betrof dezelfde maatschappelijke kwestie. Het komt weer via een andere bron (de Volkskrant, 26-09-2014, door Haro Kraak):
  Wat heeft De Correspondent in een jaar bereikt?

Beschouwing Het nieuwe journalistieke initiatief ging twaalf maanden geleden online. Wat heeft het bereikt?


Dinsdag bestaat De Correspondent, het journalistieke initiatief van Rob Wijnberg, een jaar. ...

Rob Wijnberg  ... Een Joodse en Joodsistische bron, dus. Maar met onder andere dit geluid:
  Van de ruim 1.700 publicaties behoren de producties van Rutger Bregman tot de opzienbarendste. Zijn artikel 'Waarom arme mensen domme dingen doen' is het op een na meest gelezen stuk ( met 451.371 unieke bezoekers) en zijn utopische werk is inmiddels gebundeld in het eerste boek dat De Correspondent uitgeeft: Gratis geld voor iedereen, ondertitel: En nog vijf grote ideeën die de wereld kunnen veranderen.

Een sociaal idee, dus. Maar direct erop volgend:
  Hoewel je over de haalbaarheid van zijn ideeën kunt steggelen (Rosanne Hertzberger opperde in haar NRC-column dat zijn plannen tegen de menselijke natuur in gaan; Arnon Grunberg wees in een van zijn Voetnoten Bregmans basisinkomen af)

Oftewel: de overige Joden keuren het onmiddellijk af.

Waar het hoier om draait is dat "tegen de menselijke natuur in gaan". Dat is een bekende. En al een oude. De volgende bron is uit één van de belangrijkste boeken over de algemene semantiek uitleg of detail , Language in Thought and Action, van S.I. Hayakawa uitleg of detail . Hier is zijn weerlegging van het 'tegen de menselijke natuur in gaan' uitleg of detail :
  What Animals Shall We Imitate?

People who think of themselves as tough-minded and realistic, among them influential political leaders and businessmen as well as go-getters and hustlers of smaller caliber, tend to take it for granted that human nature is selfish and that life is a struggle in which only the fittest may survive. According to this philosophy, the basic law by which man must live, in spite of his surface veneer of civilization, is the law of the jungle. The "fittest" are those who can bring to the struggle superior force, superior cunning, and superior ruthlessness.
    The wide currency of this philosophy of the "survival of the fittest" enables people who act ruthlessly and selfishly, whether in personal rivalries, business competition, or international relations, to allay their consciences by telling themselves that they are only obeying a law of nature.

De natuur van het roofdier. De menselijke natuur is in de Joodse cultuur, die van "Ikke, ikke, ikke, en de rest kan stikke", "Het recht van de sterkste", en "Winner takes all and loser loses all", de cultuur van Ayn Rand, Milton Friedman, Leo Strauss, Alan Greenspan en Loyd Blankfein  , gelijk aan die van het roofdier.

Hiervoor de term "parasitisme" gebruiken is bijna nog te vriendelijk en eufemistisch.

Wat het sowieso is, is pure kwaadaardigheid.

En dan mag u nu naar de "Weg met GeenStijl"-actie  van Rosanne Hertzberger, en snapt u volkomen waar die vandaan komt startte.


Naar Joods, kwaadaardigheid  , PC club  , of site home  .

 

12 mei 2017