WERELD & DENKEN
 
 

Haatzaaiers, moslims: diversen

Een nieuwe rubriek, die dient als aanvulling op die van Vijfde colonne, woordvoerders, allochtonen uitleg of detail . Die laatste is gemengd oftewel moslims en zwraten door elkaar. Middels zijn er lijsten van de onderscheiden haatzaaiers van beiderlei kunne oftewel die lieden die herhaaldelijk haten, en is er dus ook de noodzaak voor een verzamelrubriek van "enkelstuks" aan de moslim-kant, waar die voor zwarten er al is uitleg of detail .

Hier is het eerste geval (Joop.nl, 13-10-2017, door Ahmed Ait Moha - Senior research consultant bij Motivaction Research uitleg of detail ):
  Moslimdiscriminatie niet alleen signaleren, maar ook aanpakken

Niet lachen. Ze menen het serieus. Moslims, de meest discriminerende meute die er rondloopt (naast humorloos uitleg of detail , agressief/-gewelddadig uitleg of detail , enzovoort), beschuldigt anderen van discriminatie.
    Uitgebreid:
  Nederlandse moslims voelen zich vaker gediscrimineerd dan moslims in de meeste andere Europese landen, bleek onlangs uit een door het Europees Agentschap voor Grondrechten gehouden onderzoek onder ruim 10.000 moslims in vijftien EU-lidstaten.

Tja ... Omdat kalifaat en sharia in Nederland nog steeds wat verder weg zijn dan in de rest van Europa. Omdat Nederlanders net wat meer mensen hebben (dat wil zeggen: meer dan de nul elders) die dit durven zeggen:
  ... professor Ruud Koopmans. De wetenschapper concludeerde uit eigen onderzoek dat tien tot twintig procent van de moslims binnen en buiten Europa bereid is geweld te accepteren om de islam te verdedigen; ook geweld tegen burgers.

Wat bewezen wordt door de universele steun aan de moslimsaanslagplegers (wie die woorden uitgesproken voor camera's in opdracht van politiek-correcte adviseurs gelooft, verdient behandeling).
    Dus wat doet een tot geweld bereid zijnde moslim: die gaat bewijzen dat er mensen zijn die bereid zijn zich te verdedigen:
  De conclusies van Ruud Koopmans brachten ons tot de volgende vraag. Wat zou er gebeuren als je vergelijkbare vragen aan niet-moslims zou voorleggen? Concreet: in hoeverre zijn autochtone Nederlanders bereid, ter verdediging van de Nederlandse normen en waarden, geweld te accepteren tegen de (volgens velen oprukkende) islam?    ...
    De vragen zijn tussen 22 en 27 februari 2017 beantwoord door 1051 Nederlanders uit het StemPunt-panel van Motivaction. De steekproefomvang is representatief voor Nederlanders in de leeftijd van 18 tot 70 jaar.
    Wat blijkt? Van alle ondervraagden vindt maar liefst 61% dat de Nederlandse normen en waarden onder druk staan door immigratie uit moslimlanden. Verder zegt 50% dat de Nederlandse normen en waarden daadwerkelijk worden bedreigd door de islam. Van alle ondervraagden vindt 27% dat ’in het uiterste geval geweld mag worden gebruikt als de Nederlandse normen en waarden worden bedreigd door de islam.’ Daarnaast is 18% van de autochtone Nederlanders zelfs ‘persoonlijk bereid geweld te gebruiken’. Nog heftiger is de conclusie dat 17% van de Nederlanders vindt dat ‘geweld tegen moslims is gerechtvaardigd om de Nederlandse normen en waarden te verdedigen tegen de islam.’ Dat zijn meer dan 2 miljoen meerderjarige Nederlanders.   ...

Mooi.

Maar dus niet voor de moslims. Vandaar dat onderzoek. Wat dus maar één ding bewijst: ook dit soort lieden, die voor Motivaction werken, zijn voor de volle 100 procent moslims en alle moslims zijn bereid geweld te gebruiken voor het ultieme doel van de islam: universele heerschappij over de hele wereld. Dat behoort namelijk tot hun geloofskern, net zo zeer als de realiteit van het bestaan van Jezus en onze Lieve Heer behoort tot de geloofskern van de christenen.

Alle moslims zijn levensgevaarlijk geweldplegers in potentie voor alle niet-moslims.

En tot de gevaarlijksten behoren degenen die termen als "discriminatie" gebruiken voor hun door hun geloof veroorzaakte maatschappelijke en intellectuele onderpresteren, daarmee de voedingboden voor systematisch geweld door moslims en een de etnische burgeroorlog creërende.

Volgende klant. Nog hoger opgeleid (de Volkskrant, 17-10-2017, door Keyvan Shahbazi, cultureel psycholoog):
  Hallo gewone, normale Nederlanders

En alweer is de riposte één-regelig (net ook bij Turk Akyol uitleg of detail ):
  Hallo moslim-immigrant

Of 'ie al dan niet belijdend is, blijkt er tegenwoordig ook al helemaal niet toe te doen - ze slaan allemaal dezelfde taal ui.Op Celal Altuntas na. Dit geval komt aan de naam te zien uit Iran. In Iran tegen de islam, in Nederland voor de islam. Zo snel en zo veel mogelijk. Want alles liever dan Nederlanders:
   ... mij al 34 jaar niet dagelijks door mensen die ik niet ken gevraagd waar ik vandaan kwam. En als ik antwoordde: 'Amsterdam', zeiden ze: 'Nee, daarvoor'. ...
    'Dat Nederlandse paspoort van jou is een administratieve handeling, daarmee ben je toch nog geen Nederlander?', zei ooit een van mijn beste gewone, normale Nederlandse vrienden. Tja, daar had ik niet van terug. Dat was voordat zijn schoonmoeder midden in een serieus gesprek plotseling aan mijn krullen ging voelen, alsof ik een ding was. Maar ja, misschien zat er iets in mijn haar.    ...
    Tegenwoordig woon ik in een bosrijk villadorp ... Zo'n dorp waar men neerkijkt op het villadorp aan de andere kant van het spoor, waar Thierry - 'Ik wil dat Europa blank blijft' - Baudet vandaan komt. ...
    Ik werd eens door mijn weledelzeergeleerde buurman aangezien voor de tuinman. ... 'Hopelijk komt er geen drugscriminaliteit in de buurt', zeiden ze. ...
    Een andere buurman wist zelf al waar ik vandaan kwam. 'Die Joegoslaaf die hier is komen wonen', zo had hij naar mij verwezen in een gesprek met andere buren. ...
    In de winkelstraat vroeg ik eens in een zaak of ik 'een broodje' mocht hebben. De eigenaar werd boos en wilde mij na allerlei verwensingen de winkel uitgooien. Hij dacht dat ik zei 'een jointje'.  ... Mijn vrouw en kinderen zien er wel uit als gewone, normale Nederlanders. Laatst bezochten we samen voor mijn zoon een zorginstelling. De dame die de deur opendeed, liet hen binnen, maar keek mij verschrikt aan en vroeg waar ik voor kwam. Ik legde haar uit dat ik de vader was van dat jongetje daar. ...
    Vroeger liet ik aan een balie of in een winkel eerst mijn vrouw praten. In mijn bijzijn vroeg men haar regelmatig of ze Nederlands verstond. 'Dat overkomt mij nou alleen als jij erbij bent', zei ze. ...
    Op mijn vorige werk, bij een Haags ministerie, vond mijn leidinggevende mij niet aardig. Hij had de directeur verteld, dat hij van vrouwelijke collega's klachten had gehad over mij. ...

Vraagje: stond er in dat artikel nog iets anders dan klachten over Nederlanders? Antwoord: Ja, één ding. Er is één Nederlander die wél deugt:
   Ik was ooit een 19-jarige ... vluchteling ... Ik mocht hier blijven en koningin Beatrix was zo aardig om mij de Nederlandse nationaliteit te verlenen.

En voor iedere migrant geldt: hij kan elk moment weer vertrekken. Met zijn inmiddels gegraaide al dan niet materiële bezittingen zoals opleiding. En daarom moet je als migrant voor één ding zorgen: een goede band met je thuiscultuur:
   ...  Ik heb mijn gewone, normale Nederlandse kinderen een niet gewone, normale Nederlandse roepnaam gegeven. ...

Dat wil zeggen: "Shabash" of iets dergelijks. En daarvan zegt 'ie dan dat 'ie spijt heeft.
    Na al het voorgaande luidt het antwoord daarop: "Bewijs het!".
    Overigens: als cultureel psycholoog, zijn aangevoerde beroep, is er zelden iemand zo mislukt als hij. Wat een stroom cultureel-psychologische misverstanden ... Hier spreekt een totaal cultureel-psychologisch onbegrip.
    Nog een addenddum na het aankijken van Opsporing Verzocht op deze zelfde dag, 17 oktober 2017. "Meneer Shahbazi: gebruik makende van de combinatie van de door u genoemde indicdnten en de generaliserende conclusies die u erui trekt en volgende onder andere het feit dat u er een artikel aan besteedt, en uitgaande van de incidneten die Opsporing Verzocht deze keer en alle voorgande keren signaleert, is het een wonder dat u zich nog in Nederland bevindt, en niet ddor de Nederlanders zonder aanzien des persoons op grond van uw afkomst het land uitgetrapt bent. En als u zegt dat u onschuldig bent: dat zijn de blanke Nederlandse slachtoffers, vaak bejaard, van het gekleurde immigratiegajes ook, en dier veiligheid gaat voor. En net als u, gaan we niet meer differentiëren".

En die Shahbazi solliciteert hard naar een eigen vaste plek, want daar is hij weer. Dit keer naar aanleidng van iets ondenkbaars dat deze redactie ontgaan is. Niet geheel onlogisch, want het is uiterst zeldzaam: één an de politiek-correcte zeepbellen is doorgeprikt en bovendien een heel grote: die van "diversiteit" (de Volkskrant, 31-10-2017, door Keyvan Shahbazi, publicist en als cultureel psycholoog verbonden aan de Politieacademie):
  Meer diversiteit verhoogt kwaliteit van organisatie

...    Jolande Withuis gaat er ten onrechte van uit dat diversiteit betekent een ander uiterlijk kenmerk hebben. ...

Hiermee lijkt Shahbazi met de deur in huis te vallen, maar dat komt omdat Shabazi hier de truc van "het omgekeerde verhaal" hanteert: hij bestrijdt iets dat hij pas verderop benoemt, om des te beter waardeloze argumenten te kunnen hanteren.
    Shahbazi begint namelijk met "diversiteit van vrouwen":
  Laatst hoorde ik de herinneringen van een politiecommissaris uit het begin van haar carrière bij bureau Warmoesstraat in Amsterdam.

Oftewel: zo'n heerlijk N=1 verhaal, hier komende dus van wat bij iedereen die wel eens iets over de politie heeft opgestoken bekend is als het meest beruchte politiebureau van Nederland, waar inderdaad vast veel stoere-mannentaal is langsgekomen, net als in bijna alle televisieseries met "gewone politiebureaus".
    De volgende stap:
  In haar artikel (O&D, 26 oktober) creëert Jolande Withuis een merkwaardig onderscheid tussen vrouwen die 'in ons land even competent zijn als mannen' en 'een minderheid die nog moet integreren'.

Brullen van de lach!!! Natuurlijk is er geen enkel onderscheid tussen de groep van vrouwen en die van "de minderheden die nog moeten integreren" ... (sarcasme-modus uit)
    Je kan het instantaan bij Shahbazi opwellende zuur bijna proeven ...
    Dat is dus zijn eerste sprookje: "Vrouwen werden gediscrimineerd - vrouwen zijn gelijk aan mannen - moslims worden nu gediscrimineerd - dus, ergo, q.e.d.: moslims zijn gelijk aan Nederlanders".
    Ja, de logica is krom, maar dat is moslim-logica ...
    (Maar je weet eigenlijk niet of hij moslim is ... Antwoord: "Iets dat groen is als een moslim, kwaakt als een moslim ... enzovoort).  Meer diversiteit verhoogt kwaliteit van organisatie

...    Jolande Withuis gaat er ten onrechte van uit dat diversiteit betekent een ander uiterlijk kenmerk hebben. Vandaar dat ze ridiculiserend stelt 'of er straks ook gelijk wordt geselecteerd onder oud en jong, dik en dun, mooi en lelijk?' Diversiteit gaat niet om hoe iemand eruitziet, maar om wie iemand is en welke specifieke extra bagage iemand meebrengt. Het is een stevig misverstand te denken dat er een reële keuze bestaat tussen diversiteit en kwaliteit. En dat diversiteit bestaat zonder kwaliteit en andersom.Naar Haatzaaien, allochtoon , Allochtonen, vijfde colonne , of site home

 

13 okt.2017