WERELD & DENKEN
 
 

Haatzaaiers, creolen: Amma Asante

Mevrouw Amma Asante stond gegrift in het geheugen van deze redactie, als de eerste (bij haar bekend) die openlijk pleittte voor het ophalen van de (Afrikaanse) "vluchtelingen" - oftewel: voor het stimuleren van de zwarte invasie. Op dat moment stond daar verder niets bij dan dat dit een potneiteel PvdA-Kamerlid betrof, en als zodanig kwam het op deze website bij Denkfouten, abursditeiten uitleg of detail :
  We moeten Afrikaanse vluchtelingen ophalen om te voorkomen dat ze in lekke bootjes stappen - Amma Asante - Ghanees onderzoekster en kandidaat PvdA-Kamerlid. En alle overige PvdA'ers, GroenLinksers, de overige Gutmenschen, en alle immigranten.

Met dit als aanleiding (Joop.nl, 13-07-2012, door Amma Asante - Kandidaat-Kamerlid voor de PvdA):
  Massa-immigratie? De rechtse partijen zien spoken

Het is dom en niet in het belang van Nederland om migranten te beschouwen als een gevaar voor onze ontwikkeling en hen tegen te houden ... Het beleid heeft ook als gevolg dat nieuwe gelukszoekers zich als sardientjes in bootjes laten proppen zonder eten en drinken om de overstap te maken naar het beloofde land van melk en honing. Voor velen eindigt deze dappere strijd om uit de armoede te geraken op de bodem van de Middellandse Zee.

Grappig, wat een paar jaar toch voor verschil kunnen maken, schrijvende medio 2017 ... De politieke-correcten, Joden, negers en moslims riepen in 2012 al dat er nog miljoenen bij kunnen. De mensen met gezond verstand riepen en roepen dat de wal het schip gaat raken, en ... Een jaar of vijf later blijkt de wal het schip te hebben geraakt ... Geen huizen, overvolle wegen en treinen ... Verstopte sociale voorzieningen ... En nog steeds geen broodnodige mensen voor de technische banen ...

Pas veel later bleek deze dame dus een volbloed zwarte, regelrecht geïmporteerd uit Ghana. En tezamen met die nachternaam weet je dan meteen: Ashanti. Die landsaanduiding "Ghana" is een latere westerse uitvinding - Afrikanen doen helemaal niet aan landen of naties. Afrikanen doen alleen aan "stammen". Amma Asante is een Ahsanti.  Behorende tot de ergste slavenmakers en slavenhandelaren. Een van de volkeren die leden van andere stammen tot slaaf maakten, en ze op transport stelden richting (onder andere) de handelsforten aan de kust, alwaar ze door de Ashanti en collegastammen verhandeld werden met de Europese zeevaarders: Afrikanen leverden Afrikanen in ruil voor goud en andere waar. Omdat ze zelf geen andere tegwaar van waarde hadden.

Maar dat zijn de voorouders van mevrouw Asante. In onze westerse opvattingen heeft dat niets met mevrouw Asante zelf te maken. En verderop gaan we zien of mevrouw Asnate, Ashnati, het daar mee eens is.

Goed, dat was later. In de tussentijd bleef het heel lang grotendeels stil rond die naam, met een paar jaar terug nog een herinnering toen het ging over "Meer gekleurden in de Kamer". Nee, niet over "Meer kwaliteit in de Kamer" ... Over "Meer gekleurden in de Kamer".

Maar nu, hartje zomer 2017, krijgen we in één van de zomerrubrieken van de Volkskrant, "De omwenteling", weer te horen van mevrouw Asante. Alweer een kans voor een zwarte om enige spoortjes an redelijkheid te vertonen (een week terug ene Glen Helberg uitleg of detail op televisie: slavernij voor en racisme na. Alweer).

En ook mevrouw Asante gaat de ban op gezond verstand en empathisch vermogen niet breken (de Volkskrant, 12-08-2017, door Marjon Bolwijn):

  De geschiedenis van de slavernij moet verplichte lesstof zijn

Haat, haat, haat, haat, haat!

De oorzaak: zie de details:
  'In het voorjaar, tijdens een verkiezingsdebat met studenten van de Vrije Universiteit over identiteit, vroeg een student of ik weleens ben teruggegaan naar mijn roots in Afrika en hoe ik dat heb gedaan. 'Gewoon', antwoordde ik. 'Ik koop een vliegticket naar Ghana, pak mijn koffer en ga daar op bezoek bij mijn oma.' De student vertelde dat zij dat niet kan omdat ze niet weet waar ze naartoe moet gaan. Ze heeft geen idee uit welk Afrikaans land haar voorouders komen en als slaaf zijn verhandeld.

Grootschalige geschiedvervalsing. Uit haat voor de blanken. Ten eerste: mevrouw Asante ging terug naar haar verleden als lid van een slavenmakersstam. Dat vergat ze even te vermelden. Ten tweede: de andere neger vroep niet naar een land waar ze naar terugkon, want landen bestonden nog niet in de tijd van de westerse slavenhandel - er waren alleen stammen. Ze vroeg in feite naar haar stam van origine. Oftewel ze was de meest gore vorm vanm racisme aan het bedrijven: "Ik wil terug naar mijn ras!"

Nogmaals geïllustreerd: Negers zijn racisten, vrijwel zonder uitzondering. En door dat racisme, hun stammendenken => , ontstaat er dit:
  'Ik besefte door de opmerking van de student dat een slavernijverleden van je voorouders nu nog van invloed kan zijn. Zoals bij veel Nederlanders met Afrikaanse voorouders ...'.

Wat over zo'n lange tijd alleen kan als je aan rassendenken doet. Genetisch rassendenken. Kijk maar:
  '... Voor je identiteit is het bepalend te weten waar je vandaan komt, wat je familiegeschiedenis is.''

Je reinste racisme. Cultuurbarbaars racisme. Je wordt in Nederland en de andere beschaafde westerse landen al veroordeeld als je misdaden van een vader toerekent aan een zoon.

En net als haar voorouders, is ook deze mevrouw volkomen gewetenloos

  'Ik heb het mij altijd kunnen permitteren niet met de slavernijgeschiedenis bezig te zijn omdat ik in Ghana ben geboren en mijn voorouders niet door Hollanders zijn verhandeld naar Suriname of de Antillen. Ik was 19 jaar toen mijn vader mij vanuit Nederland meenam naar Fort Elmina in Ghana. We liepen door de kerkers waar Afrikanen gevangen zaten voordat ze als slaven werden verscheept naar de koloniën van Europese landen. Er waren veel Afro-Amerikanen bij de rondleiding. In de kerkers begonnen ze te huilen en te schreeuwen. Dat begreep ik niet. Ik beschouwde de slavernij niet als deel van mijn geschiedenis. ...'

Voor geen seconde wenst ze er bij stil te staan dat het haar bloedeigen voorvaderen waren die dit allemaal gedaan hebben. Maar wij blanken, die de passieve partij waren in het slavenmaken van de Ashanti, moeten dat wel:
  'In een samenleving waarin veel culturen samenleven is het belangrijk elkaars verleden te kennen en daar openlijk over te praten. ...

'Waarna we nog slechts één behoefte voelen: mevrouw Asante op een stuk mast van een zeilschip te binden, en net zo lang te ranselen tot ze toegeeft dat ze schuldig is aan hetslavenmaken van haar vooruders. En daarna op een roeiboot zetten terug naar Afrika.

En de leugens zijn zo groot dat ze zelfs bij een deel van het gehersenspoelde Volkskrant-publiek opvallen (de Volkskrant, 14-08-2017, ingezonden brief van Ton ten Barge, De Heurne):
  Slavernij

Net als Amma Asante vind ik het belangrijk dat we allemaal de geschiedenis van de slavernij kennen en daarbij zorgvuldig met de waarheid om gaan.
    Maar als je dan hoogst verontwaardigd leraren en schrijvers kapittelt om hun gebrek aan kennis en besef van de geschiedenis, dan ga je zelf net zo hard in de fout door wel nadrukkelijk Hollandse slavenhandelaren als aanstichters van het kwaad te benoemen en tegelijkertijd te zwijgen over de even kwalijke rol van Afrikaanse machthebbers, waarmee vruchtbaar en lonend werd samengewerkt.
   Met deze creatieve vorm van waarheidszin doet je de geschiedenis ook geen recht.

Maak de slavernij ongedaan: Alle zwarten terug naar Afrika, en dan terug naar het Stenen Tijdperk bombarderen waar ze toen inzaten. Oh ja, dat mag niet. Oké: alle westerse producten inleveren dan: "No slavery and colonialism? Then no cars and mobile telephones!"
    Jánkén ...!!!


Naar Haatzaaien, allochtoon , Creolen, cultuur , Allochtonen, respect  , of site home .

 

13 aug.2017