WERELD & DENKEN
 
 

Haatzaaiers, creolen: Gloria Wekker

6 jun.2016

Het programma Buitenhof is het chique discussie-programma van de publieke omroep. Ooit begonnen door de VPRO, de elite-omroep, is het nu iets gezamenlijks. Altijd beginnende met een lang interview tussen één of andere dignitarus en de presnetator dat zelden iets oplevert. En in het resterende half uur af en toe een aardige discussie.

En in verband met de "racisme"-discussie die nu, mei-juni 2016, loopt was er eentje georganiseerd, tussen een creoolse en een Turkse. De Nederlandse stem, zeg van iemand als Joost Niemöller of Jan Dijkshoorn, is daar natuurlijk niet welkom - althans: slechts bij hoge uitzondering.

Hier is de aankondiging (nos.nl, 05-06-2016. uitleg of detail ):
  Nederland: kleurenblind

Nederlanders hebben zich altijd onttrokken aan een écht debat over racisme, en weggekeken van het eigen koloniale verleden. Ze zien zichzelf het liefst als progressief, verlicht en kleurenblind. Maar van dat beeld klopt weinig. Dat stelt emeritus hoogleraar Gloria Wekker, van wie onlangs het boek White Innocence verscheen. Welke invloed heeft dat verleden, nu het racismedebat op scherp staat? Gloria Wekker in debat met VVD-raadslid in Amsterdam Dilan Yesilgöz.

Dilan Yesilgöz is eerder op televisie geweest en bleek daar een verrassend nuchter blik te hebben. Iets dat voldoende was voor een bloedbad.

Maar voor de analyse, eerst een wat ouder stuk over mevrouw Wekker gehaald uit het archief van de Volkskrant:(de Volkskrant, 22-04-2002, van verslaggeefster Janny Groen):
  'Er zijn meer vormen van feminisme dan witte'

In de bundel Allemaal moslima's, allemaal hetzelfde?!, een verslag van de tweede islamitische vrouwenconferentie in Nederland, krijgt de frustratie van veel moslimfeministes nadrukkelijk aandacht: 'Is het feminisme dat we hier kennen niet vooral bepaald door westerse maatstaven?

Die noodkreet is Gloria Wekker, de eerste Nederlandse (zwarte) hoogleraar gender en etniciteit, uit het hart gegrepen. De verzuchting van de moslima's geeft aan waar de leeropdracht van Wekker, die vrijdag haar oratie hield, over moet gaan: het doorbreken van de vanzelfsprekendheid van het witte, westerse feminisme als dé maatstaf voor alle vrouwen in de wereld. 'Er zijn vele verschillende feminismen.    ...

Hier staat een voorbeeld de reden dat sociologie zo door de gewone man naar beneden wordt getrapt: "Ze halen uit onderzoek dat de verkoop van ijs toeneemt met de aantal zonne-uren". Oftewel: dit zijn allemaal verschikkelijk open deuren. Natuurlijk wordt in het witte Nederland het feminisme bepaald door witte Nederlandse processen.

Maar het gaat om dit:
  'Maar de positie van witte vrouwen is hier de norm en alle andere feministische stromingen worden arrogant op achterstand gezet.'

Het is de aanloop naar een beschuldiging - van arrogantie. En van discriminatie.

En vanuit welk eigen beeld?
  Wekker: 'We moeten serieus nemen wat moslima's zelf te zeggen hebben over hun positie en hun strijd. Autochtone vrouwen kunnen ook wat leren, bijvoorbeeld van de wijze waarop Surinaamse en Antilliaanse moeders erin slagen werk en zorg te combineren.'

Het beeld van de eigen cultuur. Oftewel: mevrouw Wekker doet precies hetzelfde als ze Nederlanders verwijt: de eigen cultuur ter voorbeeld stellen.

Oftewel: Gloria Wekker is gewoon een haatdragende raciste.

Gloria Wekker is één van een drietal samenwerkende "Nederland is racistisch"-heksen werkzaam aan een Nederlandse universiteit, de andere twee zijnde Philomena Essed, die inmiddels is gevlucht naar de bakermat van het zwarte racisme: Amerika, en Halleh "Nederlander, ga eens opzij met je dikke identiteit" Ghorashi.

De actuele vraag is: heeft Gloria Wekker iets geleerd sinds 2002? Kijkt u zelf naar de hele uitzending (zie de link bij het artikel), maar hier is een sterk gecondenseerde samenvatting:
  GW: "Hoe kan je koloniaal rijk gehad hebben zonder nu nog koloniaal te zijn" Dat het "cultureel archief" van Edward Said. Ze geeft een voorbeeld uit 1984 over iemand in ambtelijke vergadering die denkt dat ze secretaresse/koffiejuffrouw is. "Dat is cultureel archief".
DY: "Verband van incident naar systematiek gaat te ver".
PW: "Mevrouw Wekker denkt dat het tussen de oren zit."
GW: Nietus. "Er zit een systeem achter."
DY: "Dat toerekenen aan een ras is racisme. Het doortrekken van incidenten naar systemen, bijvoorbeeld politie is feitelijk onjuist en polariserend."
GW: Stotter de stotter. "Ik merk dat ik dit een moeilijk standpunt vindt". "Ik vind niet dat ik generaliseer". Enzovoort: Nietus.
PW:  "Het Nederlandse volk is voor een flink deel racistisch vanwege reacties op Sylvana Simons".
GW:  ... blaatblaat ...  "... elkaar eerlijke kansen geven ... blik wenden naar mensen uit minderheidsgroepen."
DY: "Doortrekken naar systeem is fout. Politie is niet racistisch - heeft geval Typhoon meteen erkend en excuses aangeboden."
PW: "Mevrouw Wekker denkt dat het tussen de oren zit."

Correcties: het voorbeeld van mevrouw Wekker uit 1984 (1984!) is te absurd voor woorden, en sloeg vermoedelijk op haar vrouw-zijn. Edward Said is een erkende vijand van de westerse cultuur. Wekker liegt dat ze niet generaliseert - ze doet niets anders. Ze suggereert (liegt) dat allochtonen geen eerlijke (gelijke) kansen krijgen. Ze suggegreert (liegt) dat minderheidsgroepen geen aandacht krijgen.

En: ze past drie (niet genoteerde) min of meer op de persoon gerichte retorische trcus toe die van sterk disrespect getuigen.

Kortom: ze is een minderwaardig discussieerder, en vermoedelijk dus ook mens. Een arrogante raciste. Nog steeds.

Iemand die een stroom haat zal oproepen.

Bij beide partijen.


Addendum okt. 2016:
Na diverse andere publicaties, hier de duidelijkste taal (de Volkskrant, 18-10-2016, door Kaya Bouma, Janny Groen):
  Interview | Gloria Wekker

'Diversiteit is een onderwerp dat mensen tot razernij drijft'

...
'Ik ben niet uit op botsingen, maar ik denk wel dat het onvermijdelijk is in dit debat.'


Gloria Wekker wil zwarte razernij.

Zwarte opstand.

Zwart geweld.

Zoals regelmatig in Amerika en in 2011 in Engeland.

Hier haar troepen uitleg of detail .Naar Haatzaaien, allochtoon , Creolen, cultuur , Allochtonen, respect  , of site home .