WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Denkfouten: absurditeiten: culturele gelijkwaardigheid

  De cultuur van Anatolische geitenhouders op een ezeltje is gelijkwaardig aan de westerse cultuur van maanreizen  -  Alle multiculturalisten.

Dit wordt natuurlijk zelden letterlijk betoogd zoals opgeschreven - dat zou al te absurd zijn. Maar men suggereert het veelvuldig. Bijvoorbeeld zo:


Uit: Joop.nl, 15-05-2014, door Wouter de Been - Onderzoeker fac. Rechtsgeleerdheid EUR uitleg of detail

Naïef geloof in Westerse superioriteit

In de hoogtijdagen van de economische boom blaakte het Westen van zelfvertrouwen en zwolgen politieke leiders in het succes van de vrije markt en de superioriteit van het Westerse model. We stonden aan het begin van een nieuwe Gouden Eeuw. Wie denkt dat dit triomfalisme in de crisisjaren heeft plaatsgemaakt voor bescheidenheid en ingetogenheid heeft het mis. Voor velen blijven we de maatstaf voor de rest van de wereld.    ...


Red.:   Waarop een lang betoog volgt over de vele falens in de westerse wereld. Volledig onderschreven door deze redactie. Die vele falens. Maar het gaat hier om een oordeel, dus een relatief oordeel - absolute oordelen zijn voorbehouden aan de absoute goden - en die bestaan niet.
    En als je overstapt op de relatieve oordelen, en je wilt de westerse "superioriteit" weerleggen, dan is de taak simpel: noem iets waarin de niet-westerse wereld beter functioneert. En voor wie het moeilijk vindt om in die termen te denken, een lijstje factoren staat hier  - of voor de volledigheid:

  -  de man-vrouwverhouding  uitleg of detail uitleg of detail
-  de gezinsstructuur   
-  de familie-gezinverhouding  uitleg of detail
-  de gezag-machtverhouding  uitleg of detail uitleg of detail
-  de kwaliteit van bestuur  uitleg of detail uitleg of detail
-  de respectcultuur  uitleg of detail uitleg of detail
-  het maatschappelijke vertrouwen  uitleg of detail uitleg of detail
-  de fokfactor  uitleg of detail
-  de mate van religiositeit  uitleg of detail uitleg of detail
-  het gedrag in de openbare ruimte  uitleg of detail
-  de partnerkeuze  uitleg of detail uitleg of detail
-  meritocratie versus aristocratie  uitleg of detail 
-  verenigingscultuur  uitleg of detail uitleg of detail
-  vrijwilligerswerk  uitleg of detail uitleg of detail
-  homofobie  uitleg of detail
-  vrijetijdscultuur / hobby's uitleg of detail
-  inkomensverdeling 
-  uitgaven sociale zorg  uitleg of detail
-  wetenschap  uitleg of detail uitleg of detail
-  onderwijs  uitleg of detail

Volg de links, en het is duidelijk dat op geen van deze punten er een niet-westerse cultuur is die beter scoort dan de westerse - op een aantal komen sommige Aziatische in de buurt.
    En als dat nog niet genoeg is: laat de leden van de niet-westerse culturen erover stemmen. Niet met een stembiljet, met woorden, maar met hun voeten, met daden: ze willen massaal naar de westerse wereld komen.
    Dag meneer De Been, onderzoeker aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid Eramus Universiteit in Rotterdam. U heeft geen flauw idee van wat wetenschap is. En denken al helemaal niet.
    Bij de Volkskrant zijn ze natuurlijk ook voor de volle 100 procent in de gelijkwaardigheid - dis toen dit op de telex verscheen:


Uit: Volkskrant.nl, 13-05-2014, ANP.

De Graaff (PVV): cultuur Marokko 'minderwaardig'

De Marokkaanse cultuur is minderwaardig aan de Nederlandse, vindt de lijsttrekker van de PVV voor het Europees Parlement, Marcel de Graaff. Hij beaamde een vraag daarover in het tv-programma EenVandaag.


'Op het moment dat iemand ongelovig, afvallige of vrouw is, dan ben je de ogen van de islamitische cultuur minderwaardig. Dat kan ik niet rijmen met westerse waarden', aldus de PVV-prominent. Mensen die onze waarden niet respecteren, hebben hier niets te zoeken, vindt hij.    ...


Red.:   Een open deur, natuurlijk. De Volkskrant vindt dit er van:

  Collega-lijsttrekker van de PvdA Paul Tang reageerde onthutst via het ANP: 'De PVV-lijsttrekker voor Europa vindt Marokkaanse cultuur minderwaardig. Ik vind dat van zijn denkbeelden. Mijn Europa staat voor verdraagzaamheid, niet voor uitsluiting en xenofobie.'

Nou, dan moet je die moslims die dit allemaal beslist niet vinden er meteen uitgooien.
    Natuurlijk is hiervoor ook ruimte in de krant (overigens is dat ANP natuurlijk ook bijzonder politike-correct - zoals al bekend):
    En ook haalt het de krant:


Uit: De Volkskrant, 14-05-2014, ANP.

PVV-lijsttrekker

Minderwaardige cultuur


De Marokkaanse cultuur is minderwaardig aan de Nederlandse, vindt de lijsttrekker van de PVV voor het Europees Parlement, Marcel de Graaff. Hij heeft dat dinsdag gezegd in het televisieprogramma EenVandaag. 'Op het moment dat iemand ongelovig, afvallige of vrouw is, dan ben je in de ogen van de islamitische cultuur minderwaardig. Dat kan ik niet rijmen met westerse waarden', aldus de PVV-prominent.


Red.:   Alweer: dit is een volstrekte open deur. Het net zoiets plaatsen als: "Als de dijk doorbreekt, stroomt het water de polder binnen". Dat men het opmerkelijk vindt, kan natuurlijk alleen vanwege de eigen blinde geloof in gelijkwaardigheid.
    De Volkskrant gaat alle lijsttrekkers voor de EU-verkiezingen af, en kunnen dus niet om De Graaff heen - merk op: men had dus tijd over de eigen absurditeiten na te denken:


Uit: De Volkskrant, 19-05-2014, door Ariejan Korteweg

Interview | Marcel de Graaff, PVV

'Onze cultuur staat hoger dan de islam'

...
Op diezelfde vriendelijke toon zei u eerder deze week: de Marokkaanse cultuur is minderwaardig.
'Dan gaat het me primair om de islam. Dat die een schrille vorm krijgt in delen van Marokko, komt er bovenop. Ik zeg niet: Marokkanen of moslims zijn minderwaardig, want alle mensen zijn gelijk. Maar ze worden grootgebracht in culturen die verschillend zijn. Cultuur is een product van de mens, zoals er fabrieken zijn die auto's maken. Dan kun je een maandagmorgenauto treffen en die deugt niet. Daar ga je mee terug.'

U vindt dat Marokkanen een maandagmorgencultuur hebben?
'Zo kun je dat gekscherend zeggen. In die cultuur zie je trekken die volgens onze normen niet door de beugel kunnen. Wij hebben het respect voor onze medemens vastgelegd in mensenrechten. In de islam is de vrouw minder, is de homo ontaard en moet een afvallige worden gedood. Dat maakt dat onze cultuur een trede hoger staat.'

U bent, opgeleid als theoloog. Het christendom beschouwt zich, net als de islam, als enige ware godsdienst. Komt daar uw superioriteitsgedachte vandaan?
'Het christendom stelt liefde centraal. Denk aan naastenliefde, aan de oproep uw vijanden lief te hebben.Maak je dat absoluut, dan kom je bij God. Terwijl de islam God absoluut maakt in gehoorzaamheid. Wat wil je, liefde of onderworpenheid?'

In uw uitspraak over minderwaardige cultuur klinkt van die liefde niets door.
'Die zit daar wel degelijk in verscholen. Juist uit liefde wil je mensen insluiten die op wat voor manier verschillend zijn. Vanuit die gedrevenheid wend ik me tot mensen die een cultuur hebben die anderen uitsluit.'

En wat als u daarmee zelf anderen uitsluit?
'Wat ik doe is benoemen waar de pijn zit. Zodat de mensen naar me toekomen en zeggen: ik zie nu dat we heel hard zijn door mensen uit te sluiten.'


Red.:    Waarop er geen verdere tegenwerpingen komen. Geen antwoord gevonden dus, in al die dagen.


Naar Denkfouten, absurditeiten  , Alg. semantiek, lijst  , Alg. semantiek, overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .
 

 

18 mei 2014