WERELD & DENKEN
 
 

Racisme

1 mei 2008

De beschuldiging van racisme is iets dat eenduidig voorbehouden lijkt aan het blanke ras. Als er iets gebeurt tussen een enkele of een groepje blanken, en een persoon of groep van een andere kleur, dan kan je er vergif op innemen dat de blanken worden beschuldigd van racisme. Het hoeft maar een simpele vechtpartij te zijn: is het tussen blanken onderling, of tussen niet-blanken onderling, dan is het allemaal heel gewoon. Is het echter tussen, toevalligerwijs, blanken en niet-blanken, dan is het bijna per definitie blank racisme uitleg of detail .
    De werkelijkheid is geheel anders. De verhoudingen tussen blanken en niet-blanken zijn vrijwel universeel beter dan die tussen welke twee niet-blanke volken ook. Hindoestanen en creolen in Surinamers: men tolereert elkaar en meer niet: creolen zijn "luie negers" en Hindoestanen zijn "koelies". De Antillen: Arubanen en Curaçaoënaars zien elkaar totaal niet staan. Turken willen beslist geen Arabieren genoemd worden. Tussen Hindoestanen en moslims op het Indiase continent heerst alleen maar diepe vijandigheid. In Afrika heeft iedere stam in principe een vete met de andere - Hoetoes en Toetsies en dergelijke zijn alleen maar voorbeelden waarbij deze ingebakken tegenstellingen tot extreem geweld zijn gekomen. Joden staan als "uitverkoren volk" boven ieder ander. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden uitleg of detail .
    Nee, als het gaat om slechte verhoudingen tussen verschillende volken, lijkt er heel weinig verschil te zijn. Toch is de beschuldiging van racisme vrijwel geheel voorbehouden aan de blanken. Dat geldt ook binnen Nederland, met betrekking tot immigrantengroepen, en met name de moslims onder hen, zeg maar: Turken en Marokkanen. Als Nederlanders ergens iets voor elkaar doen, dan is dat racisme - als Turken of Marokkanen iets voor elkaar doen, is er niets aan de hand - dat heet dan onderlinge solidariteit, en wordt vaak genoeg ook bevorderd ("Het is goed voor de integratie"), zoals door subsidies aan allerlei migrantengroepen en immigranten-ondersteunende organisaties.
    Tussen twee haakjes: bij de analyse in dit artikel gaan we even uit van de aanname dat alle mensen en alle culturen gelijkwaardig zijn. Dit is niet noodzakelijkerwijs de aanname op deze website in andere artikelen, maar het argument van "racisme" is ingebracht in dit soort discussies door de multiculturalisten, en dan mogen we in dit artikel het multiculturalistische uitgangspunt gebruiken. Dit betekent dat er in het vervolg geen beroep kan worden gedaan op in cultuur zittende achterstanden, want volgens het beginsel van de gelijkheid van culturen bestaan er geen cultureel gebonden achterstanden.
    Het meest pregnante en meest kostbare voorbeeld het racisme bij subsidies aan niet-blanke immigranten is de toeslag die basisscholen  kregen voor niet-blanke kinderen: voor ieder gekleurd kind kreeg de school 1,9 maal, zeg maar het dubbele, als voor een blank kind. Dus gekleurde kinderen kregen twee keer zo goed onderwijs als blanke - als je even een evenredig verband tussen geld en kwaliteit veronderstelt, wat natuurlijk de reden is van het geven maar meer geld: meer of beter onderwijs. Deze wantoestand werd razendsnel afgeschaft na de Fortuyn-revolutie in 2002, toen de nadelige aspecten van de allochtone immigratie openlijk besproken mochten gaan worden, en dit een van de meest duidelijke aspecten ervan bleek. Althans: men ging een andere norm hanteren, die van de taal en opleiding van de ouders, die op hetzelfde neerkwam, maar minder direct racistisch was.
    Maar in de meeste gevallen zit het racisme zo diep ingekankerd, dat het helemaal niet als zodanig worden opgemerkt. De reden daarvan is de eerder genoemde aanname van de gelijkheid van culturen. Als je die aanname nu even uitschakelt, en kunnen we constateren dat de bekende allochtone culturen op diverse manieren aanzienlijk achterlopen. Dit kan en mag volgens het multiculturalisme niet het geval zijn - dat vindt men dus racisme, want gebaseerd op kleur. Dit compenseert men door allochtonen-vriendelijke woorden en -daden, wat een tweede vorm van racisme is. Deze tweede vorm van racisme compenseert de eerste, en daardoor lijken beide niet op te vallen uitleg of detail .
    Daarom onderstaand een aantal voorbeelden, uit de gezamenlijkheid waarvan de geur van een diepe beerput opstijgt. Het onwelriekende mengsel heeft twee hoofdsmaken: het allochtone racisme, en het multiculturalistische racisme, dat laatste zijnde van blanke origine, natuurlijk, en voornamelijk bestaande uit vertegenwoordigers van journalistiek, besturend en elitair Nederland. Overigens zijn deze voorbeelden voor een groot deel onderling uitwisselbaar met die over Cultuurverraad uitleg of detail .
    Vele van de andere onderwerpen aangaande het integratie- en allochtonendebat, zoals ook hier besproken, vallen ook regelrecht onder deze vormen van racisme, zoals alle voorbeelden van het streven naar allochtone evenredigheid , waar er op grond van capaciteiten absoluut geen evenredigheid is: er is geen allochtoon geschikt als professor in de sterrenkunde , en er eentje aanstellen op grond van evenredigheid, "een afspiegeling van de maatschappij willen vormen", of "zich willen herkennen" is van een volstrekte dwaasheid.
    Hetzelfde geldt natuurlijk onverkort voor iedere functie waarvoor capaciteiten nodig zijn, dus inclusief alle bestuurlijke functies, vanaf deelgemeenteraden tot en met het landsbestuur: het maximale waar allochtonen recht op zouden kunnen hebben, alle andere factoren gelijk zijnde (wat ook niet waar is), is een evenredig aantal "geschikte bestuurders", en dat ligt maar marginaal beter dan bij professoren in de sterrenkunde. Alle pogingen om kunstmatig het aantal allochtonen te verhogen in banen met vastliggende competenties, hebben maar een oorzaak en reden: het aspect van kleur. En zijn dus racistisch. Welk racisme bewezen wordt door de wantoestanden die het kweekt .
    De reden om over allochtoon en multiculturalistisch racisme nog een apart artikel te schrijven naast de vele deelonderwerpen, zijn twee recente voorbeelden, die van een bijna monumentale omvang zijn, en desondanks geen enkele aandacht als zodanig hebben getrokken. De eerste is met betrekking tot een kleine doch hoogst symbolische kwestie:


De Volkskrant, 26-04-2008, van verslaggever Jan Hoedeman

Volgend jaar moet lintjesregen niet zo’n ‘witte bedoening’ zijn

Het Inspraak Orgaan Turken in Nederland, bijvoorbeeld, gaat veertig Turken voordragen.


Minderheden in Nederland vinden de lintjesregen de laatste jaren veel te wit. Zo zijn er vrijwel geen Turken en Marokkanen onderscheiden. De onderscheidingen moeten de komende jaren veel meer neerdalen op etnische groepen. ‘Dat heeft een bindend effect’, zegt Fouad Soudali, voorzitter van het Samenwerkingsverband Marokkanen Nederland.
    ‘Het is een witte bedoening’, zegt Edwin Marshall van het Surinaams Inspraakorgaan. Daarom zocht hij contact met het Kapittel, dat zijn handreiking aanvaardde een commissie in te stellen die geschikte Surinamers voordraagt.
    Het Kapittel voor de Civiele Orden gaat de komende tijd praten met Marokkanen, Turken, vrouwen, Surinamers en Antillianen. Dit zegt woordvoerster Orchida Bachnoe. Zij wijst erop afhankelijk te zijn van voordrachten uit de samenleving. Het Inspraak Orgaan Turken in Nederland (IOT) gaat voor de volgende lintjesregen veertig Turken voordragen.
    Ook Soudali zal positief reageren op een uitnodiging van het Kapittel. ‘Ik zie heel wat mensen in onze gemeenschap die een lintje verdienen. Neem zangeres Hind. Wij zijn trots op haar!’


Red.:   Dit staat op de voorpagina van de Volkskrant te pronken: "Kijk eens, weer een voorbeeld van blank racisme!".
    Op pagina 3 van diezelfde krant staat het criterium voor het krijgen van een lintje:


Uit: De Volkskrant, 26-04-2008, van verslaggever Jan Hoedeman

Opnieuw vooral lintjes voor vrijwilligers

Van de 3.548 lintjes die vrijdag zijn toegekend, gingen er 3.438 naar vrijwilligers ...

 

Red.:   En hoe zit het met allochtonen en hun bijdragen aan vrijwillige organisaties en activiteiten: nihil  . Dat is zo universeel bekend, dat zelfs multiculturalisten dit een "aandachtspunt" noemen. Zelfs allochtone (en natuurlijk de gemengde) voetbalclubs draaien vaak nog op de inspanningen van goedwillende blanken.
    Dus wat is het recht van allochtonen op lintjes: ook nihil. En toch eisen ze openlijk hun portie op, op grond van getalsmatige evenredigheid - of "het zich vertegenwoordigd willen zien". Je reinste racisme, want het gaat ze kennelijk maar om één enkel ding: de kleur van de genomineerde - zijn kwaliteiten doen er niet toe. Nogmaals: racisme!
   En alsof om dit te bevestigen, noemt men nog een specifiek geval: een zangeresje die niets meer heeft gedaan een liedje zingen en een televisiewedstrijd winnen. Voor zichzelf. Precies iets dat niet onder het criterium "vrijwilligheid" valt, waarvoor een aanzienlijke dosis opoffering voor anderen een voorwaarde lijkt.
    Kortom: zelfs de specifieke voordracht van dit zangeresje is niets meer dan dat woord dat zo graag de andere kant op uitgedeeld wordt: allochtoon racisme!
    En dan die kop, uit de mond van een Surinamer: 'witte bedoening' - vertaal dat eens in "zwarte bedoening" of "joodse bedoening" - het land zou te klein zijn. Ook dit is allochtoon racisme!
    Tenslotte: dat de Volkskrant dit op dusdanige manier publiceert op haar voorpagina, met de impliciete beschuldiging, is dus die andere smaak: multiculturalistisch racisme!


Uit: De Volkskrant, 26-04-2008, van verslaggever Jan Hoedeman

Opnieuw vooral lintjes voor vrijwilligers

Van de 3.548 lintjes die vrijdag zijn toegekend, gingen er 3.438 naar vrijwilligers | Brabant weer koploper met aantal lintjes: 700.


Vrijdagochtend zijn er 3.548 koninklijke onderscheidingen uitgereikt, 27 minder dan vorig jaar. Onder hen 48 leden van de vrijwillige brandweer, 43 professoren, 13 kerkorganisten en 4 burgemeesters, die van Tilburg, Gouda, Etten-Leur en Simpelveld.   ...

Tussenstuk:

Geportretteerde winnaars. Met een Moluks paar en een Hindoestaanse (teksten weggelaten).Red.:   De selectie van de Volkskrant uit gewone burgers in de lintjesregen. Daar waar de allochtone vertegenwoordiging klaagt dat er zo weinig allochtonen in de lintjes vallen, zien we er hier twee uit de zes, een derde. Terwijl bij een getalsmatig evenredige vertegenwoordiging van allochtonen je al niet verder zou komen dan een tiende, en het vrijwilligersaspect meenemende, tot iets dat misschien nog wel een factor tien lager ligt. Bij een selectie van 6 stuks iets van 0,06 allochtoon - afgerond: 0 (nul).
    Dit is volkomen symptomatisch voor de Volkskrant: bij neutrale of positieve fotoreportages zijn allochtonen zwaar vertegenwoordigd - bij fotoreportages met negatieve aspecten zijn ze meestal zwaar ondervertegenwoordigd en autochtonen zwaar oververtegenwoordigd, als je het percentage allochtonen in de betrokken kwestie meeneemt: men laat bij overlastzaken of geweld op scholen en dergelijke graag een allochtoon en een autochtoon zien, waarschijnlijk "om niet te stigmatiseren". Terwijl er een zware oververtegenwoordiging van allochtonen is bij deze kwesties.
    Een voorbeeld van dezelfde dag als dit artikel is geschreven, stammende uit het katern Hart en Ziel, maar volkomen representatief voor de Volkskrant als geheel, gedurende de laatste jaren - ten einde een betrouwbare indruk te krijgen, is de pagina als geheel gescand en gereproduceerd:


De Volkskrant
, 26-04-2008, katern Hart en Ziel, pagina 3.


Red.:   De verhouding autochtoon-allochtoon: ongeveer één op één (ruimhartig genomen - het is drie op vier). De verhouding autochtoon-allochtoon over de Nederlandse bevolking: tien op één. En daarbij komt nog dat, algemeen bekend, kinderfeestjes nu niet een echt allochtoon cultuurverschijnsel zijn - om heel precies te zijn vieren moslims bijvoorbeeld nauwelijks verjaardagen - de vraag "Wat koop jij voor een verjaardag?" bij een sollicitatieprocedure door allochtonen wordt aangevoerd als een vorm van cultural bias, omdat ze nauwelijks of geen verjaardag vieren uitleg of detail . Dus zeg dat bijvoorbeeld één op de tien allochtonen verjaardagen vieren - en kinderfeestjes zijn meestal verjaardagen. Dan zitten we in de buurt van de één op de honderd kinderfeestjes die allochtoon zijn. En zelfs als dit ietwat gunstiger ligt, zitten we nog steeds volkomen voorbij de horizon van het hier door de Volkskrant afgebeelde één op één. Hier is sprake van glaszuivere propaganda, met als enig argument bevordering van de gekleurde etnie.
    Maar het kan altijd nog erger, zie dit voorbeeld uit het buitenland:


Uit: De Volkskrant, 29-09-2007, door Gert-Jan van Teeffelen

BBC gaat eigen gang en negeert keuze kinderen

Fotobijschrift: Konnie Huq (midden), presentatrice van Blue Peter

Voor de makers van Blue Peter, het bekendste kinderprogramma van de BBC, breekt morgen opnieuw een pijnlijke dag aan. Voor de tweede maal in korte tijd moeten ze door het stof, en de kijkertjes excuses aanbieden vanwege misleiding.
    Ditmaal is de huiskat van Blue Peter de inzet van een rel. Vorig jaar werd een peiling gehouden onder kinderen om de naam te kiezen van de nieuwe kat van het programma. Naar nu blijkt, was Cookie de favoriete naam onder de 40 duizend jonge stemmers. Het productieteam vond Socks echter beter, en deed alsof dit de winnaar was.   ...


Red.:   Grappig, hè, dat gepraat over kleine voorbeelden van misleiding, terwijl een veel grotere vorm van misleiding je in het oog staart: het populairste kinderprogramma van Engeland, een blank land met een gekleurde minderheid, is volledige bevolkt door de gekleurde minderheid - en je kan je precies voorstellen hoe dit is gegaan: eerst de grootste etnie onder de minderheden onder het motto "dan voelen ze zich erbij horen, dan de op ene grootste op grond van "scheve ogen", en dan de rest. Netto resultaat: de enige etnie die niet vertegenwoordigd is, is de meerderheid, de blanke.
    In dit soort gevallen, waar men een sterk niet-representatieve afbeelding van wekelijkheid geeft, uitsluitend en alleen op etnische gronden, is dus volkomen duidelijk sprake van racisme: anti-autochtoon en pro-allochtoon racisme.
    Allochtonen zelf doen natuurlijk leuk mee om dit vuurtje op te stoken:


Uit: VARA TV Magazine, nr. 3-2008, door Eric van Onna

Jetty Mathurin

Jetty Mathurin (Paramaribo. 30 juni 1951) is cabaretière. Opleiding: Pabo, logopedie (tot 1989) en daarna professioneel theater. Jetty heeft drie kinderen; Glynis (34) Luc (30) en Nicole (30). Tot eind maart staat ze met haar nieuwe solovoorstelling Zeven in de theaters.

...    Jorgen Raymann vind ik leuk. Maar waarom durven we in Nederland niet werkelijk een oude, wijze, krachtige zwarte vrouw neer te zetten? Nee, dan hébben we eindelijk een zwarte vrouwen dan moet het parodie zijn. Blijkbaar zijn we nog niet zo ver. Heb jij wel eens een zwarte man of vrouw de rol van een rechter zien spelen?   ...


Red.:   Kortom: als we niet iedere rol vervangen door een allochtoon, zie boven, is het niet goed. Allochtoon racisme.
    De laatste opmerking van Mathurin biedt een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Dit onderwerp was de tweede aanleiding voor dit stuk, en een nog veel explicietere vorm van racisme - de kwestie Buyne:


Uit: De Volkskrant, 08-02-2008, column door Nausicaa Marbe

Discriminatie per lesbrief

De lesbrief die de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van Amsterdam naar driehonderd scholen stuurde wemelt van de goede bedoelingen. Alleen al de titel - Laat je niet gek maken - spoort aan de rede te gebruiken in plaats van de vuist. De lesbrief is dan ook bedoeld als tegengif voor steekpartijen op scholen, vanuit de gedachte dat praten over de actualiteit frustraties afremt en agressie voorkomt. ...
    Omdat radicalisering en agressie onder scholieren toenemen, is het zinnig zo'n initiatief voor verbetering nader te bekijken. De zes hoofdstukken van de lesbrief lijken bedoeld als lessen in relativering. Er wordt een pleidooi gehouden voor de individuele verschillen tussen mensen in Nederland, voor het belang van praten, gevoelens uiten, beheersing en goed geïnformeerd zijn. Ook het recht om te geloven - of niet - komt aan bod. Er is een hoofdstuk over de vrijheid van meningsuiting (ook die van politici die godsdienstkritiek uitoefenen), een summier lesje godsdienst en een hoofdstuk over heilige boeken (waarmee je het ook oneens mag zijn, aldus de tekst). So far so good.
    Maar vrolijke illustraties noch jolige cartoons kunnen voorkomen dat de lesbrief een droevig maatschappijbeeld ventileert: dat van een wereld waarin elementaire beginselen van de democratie uit den treuren herhaald moeten worden tegen kinderen die nooit geleerd hebben dat verscheidenheid mag bestaan.
    Uiteraard is dit lesmateriaal doordrenkt van godsdienst. Centraal staan het christendom en de islam, waarbij eerbiedig benadrukt wordt hoe vervlochten die twee zijn. Boeddhisme en hindoeïsme krijgen ook ruim applaus. Het jodendom komt er bekaaid vanaf, met neutrale vermeldingen in bijzinnen of tussen haakjes. Alsof de makers bevreesd zijn tegen antisemitische of antizionistische schenen te schoppen.
    De makke van dit lesmateriaal weerspiegelt de foutieve aanpak van integratieproblemen door de overheid: van alles wordt ruimhartig uitgelegd, maar zodra de gevarenzone van de vermeende islamitische gevoeligheden in zicht komt, slaat de tekst de achterlijke toon aan van politiek correcte gemeenplaatsen. Alleen al de vraag door wie scholieren zich niet gek moeten laten maken, wordt selectief beantwoord. Het materiaal noemt drie boosdoeners: films op internet 'die niemand op televisie wil laten zien', kwetsende 'mensen die voor bladen en kranten schrijven of die op tv komen en daar mogen zeggen wat ze willen' en politici die 'heel negatief zijn over bepaalde groepen mensen'. De opruiende imams aan de kaak stellen, durft de lesbrief niet.
    Bij het item 'boosheid' verbeeldt een cartoon een blanke man die de ruiten van een moskee ingooit en daarbij denkt: 'Ik ben blij dat ik zo bang ben... Anders kon ik niet zo boos zijn!' Hier wordt gesuggereerd dat geweld tegen de islam gebruikelijk is en dat afkeer tegen de islam ongegrond, want door angst ingegeven is. Geen woord over wat niet-moslims en ook veel moslims terecht zorgen baart: jihad- en shariaverheerlijking, religieuze polarisatie, generalisaties in termen van 'christenhonden' of 'ongelovigen', de opvatting dat beliegen en bestelen van 'christenhonden' mag. Komt allemaal vaker voor dan vandalisme tegen een moskee.
    Voor wie nog niet wist wie de vrijheid van meningsuiting bedreigt, hier de interpretatie van de gemeente Amsterdam: 'Als je slechte dingen over iemand vertelt, voelt die ander zich gekwetst. Die durft misschien niets meer te zeggen (...). Dan blijft er weinig over van de vrijheid van meningsuiting.' Bedreigingen met de dood? Nooit van gehoord.
    Tot slot een cartoon waarin de bruine, vrolijke kleuter Adir zich voorstelt aan een autochtoon gezin. Vader (blote armen, schakelketting): 'Wat heb jij tegen ons?' Moeder (gezet, roodharig): 'Onruststoker!!'. Zoon (kaalgeschoren): 'Pak 'm pa!'. Uiteraard zetten tekst noch beeld in het didactisch document allochtonen in een kwaad daglicht. ...

 

Red.:   Het kan niet duidelijker - ieder soortgelijk document de andere kant op zou op grote stapels verbrand zijn, en de auteurs en andere betrokkenen ontslagen en vervolgd. Maar deze auteurs en daders zijn multiculturalisten en allochtonen, dus blijven ze volledig buiten schot. Het uithangbord, wethouder Buyne, heeft weliswaar moeten aftreden, maar dat was omdat ze onwaarheid had gesproken over haar betrokkenheid, die ze ontkende, in de gemeenteraad. Waaruit overigens nog maar eens duidelijk blijkt dat dit racisme beslist niet toevallig was - Buyne besefte wel degelijk dat het gebeuren onoorbaars was, en haar mededaders ongetwijfeld ook.
    Maar daarachter zit nog een grote groep mensen die aan dit stuk hebben gewerkt, en op hun positie blijven. Met natuurlijk als belangrijkste voorbeeld degene die als hoofd van de betrokken organisaties de sfeer bepaalt: burgemeester Job Cohen, wiens standpunten overbekend zijn aan iedereen, en wiens standpunten naadloos overeenkomen met de teneur van de lesbrief. Ongetwijfeld zal hij zelf zeggen dat dit niet zijn standpunt is, maar dat is een aperte leugen: het is misschien niet zijn uitgesproken standpunt, maar het is wel de enig mogelijke conclusie uit het geheel van standpunten dat hij tot nu toe in het openbaar heeft beleden: er zijn problemen tussen allochtonen en autochtonen (zelfs Cohen geeft dat nu toe) - de allochtonen zijn niet de schuld van de problemen (Cohen's beleid) - dus zijn het de autochtonen die de schuld zijn van de problemen. En dat "dus" is verwoord in de twee cartoons.
    Meer over deze kwestie en andere vormen van racisme in artikelen over anti-autochtoon multiculturalisme   en het pro-allochtoon multiculturalisme .
    De voorgaande artikelen bevatten op zich genoeg voorbeelden van wat direct tot racisme herleid kan worden, maar voor alle duidelijkheid worden een paar gevallen hieronder wordt deze herleiding nog eens expliciet uitgewerkt - het gaat hier om de vergelijking van twee gevallen:


Uit: De Volkskrant, 23-04-2008, column door Evelien Tonkens

De vier hoofdzonden van planners

Het was twee jaar geleden nog zo’n voorbeeldig project. Hoe je Marokkaans-Utrechtse hangjongeren kunt omtoveren van klieren in enthousiaste en verantwoordelijke speeltuinbegeleiders. ...
    Klieren waren het, die zich meester maakten van de schommel en de wip. Die zo de kinderen wegpestten voor wie Speeltuin de Bijnker in het Utrechtse Transwijk eigenlijk bedoeld was. De speeltuinleidster, laten we haar Annemarie noemen, ging dagelijks huilend naar huis en had al bijna haar ontslag ingediend. ...


Red.:   Deze Marokkaanse hangjongeren, die we ook kennen van de beelden waarop ze inslaan op journalisten met camera's, onder kreten als: "Rot op, want anders sla ik je neus plat!" (het Marokkaanse accent moet u er zelf bij denken), worden door Evelien Tonkens aangeduid als "klieren"- je mag zonder meer zeggen: "liefdevol aangeduid".
    Nu het volgende bericht:


Uit: De Volkskrant, 19-04-2008.

College Waalwijk valt over ‘Waspik

Het gemeentebestuur van Waalwijk is vrijdag gevallen wegens de falende hulpverlening aan een Liberiaans gezin dat vorig najaar door hangjongeren werd weggepest uit het dorp Waspik. ... Eerder had GroenLinksaf-wethouder Elly Baggerman al haar ontslag ingediend. ... Vorige week bleek uit een onderzoeksrapport dat sprake was van ‘racistische overlast’ in Waspik, waarop de instanties bijzonder slecht hadden gereageerd. Burgemeester Kleijngeld bood zijn excuses aan. Hij noemde de hulp aan het Liberiaanse gezin ‘broddelwerk’.


Red.:   Kijk, we hebben het artikel van Evelien Tonkens aangehaald, uitsluitend omdat het een recent geval was - er is een continue stroom van dit soort berichten, in beide relevante aspecten: er is een continue stroom van dit soort overlast veroorzaakt door allochtonen, niet-blanken, en er is een even continue stroom verzachtingen en verontschuldigingen van het type Tonkens. Een enkel gevalletje: de Diamantbuurt, waar een blank stel werd weggepest door Marokkanen, waarbij niemand de term "racisme" heeft laten vallen, en dat burgemeester Cohen uiteindelijk weer wilde oplossen met zijn bekende kopjes thee (inmiddels de samenvatting in de volksmond voor overleg , praten enzovoort, maar niet ingrijpen, processen enzovoort). Overigens was dit (hoger opgeleide) blanke stel alleen uitzonderlijk in dat ze het lef hadden de publiciteit op te zoeken. Uit hele buurten en wijken zijn de autochtone bewoners weggejaagd, mede door pestgedrag van allochtone jongeren.
    Vergelijk nu eens deze twee zaken: Waspik en Diamantbuurt. Een huizenhoog verschil in beschrijving en aanpak. Daar waar het slachtoffer een kleur heeft, wordt onmiddellijk de ras-kaart gespeeld - daar waar het slachtoffer blank is en de daders een kleur hebben, wordt het aspect van kleur of ras niet eens genoemd. Terwijl net zo goed geldt dat Marokkaanse jongeren nog nooit een Marokkaans gezin hebben weggepest, en talloze blanke, en er dus op grond van de kille cijfers sprake is van het meest pure racisme. En dat zit allemaal al in het "racistische jongeren"  in Waspik, en het "Marokkaanse klieren" in Utrecht.
    Dat benoemen van de Marokkaanse jongeren als "klieren", waar voor blanke jongeren in soortgelijke gevallen meteen de term "racisme" valt, is dus op zich een vorm van racisme: de Marokkaanse jongeren worden er uitsluitend en alleen van vrijgesteld op grond van ras. En dat gebeurt niet alleen in woorden, maar ook in daden:


Uit: De Volkskrant, 25-04-2008, van verslaggever Peter de Graaf

Werkstraffen voor racisme in Waspik

Jongeren veroordeeld wegens bedreiging en discriminatie van Liberiaans gezin.


De politierechter in Breda heeft donderdag zeven jongeren veroordeeld tot leer- en werkstraffen van 40 tot 120 uur wegens discriminatie en bedreiging van een Liberiaans gezin in Waspik. Volgens de rechter staat vast dat de groep jongens in wisselende samenstelling discriminerende opmerkingen (zoals: monkey, aap, kutzwarte) heeft gemaakt jegens het Afrikaanse gezin, soms begeleid met oerwoudgeluiden.   ...
    Drie jongens werden vrijgesproken van alle ten laste gelegde feiten. De politierechter sprak ook alle verdachten vrij van ‘belaging’ van het Liberiaanse gezin. Dat is de juridische term voor wegpesten. Volgens de rechter is het echter moeilijk te bewijzen wie uiteindelijk verantwoordelijk was voor het vertrek van het Afrikaanse gezin.   ...


Red.:   Het geval in Waspik leidt tot juridische vervolging en veroordeling. Terwijl je uit het ovenstaande kan afleiden dat de juridische bewijsvoering behoorlijk zwak was - er was duidelijk geen specifiek bewijs.
   Wat er in het Amsterdamse geval is gebeurd is ook bekend: burgemeester Cohen heeft de betrokken jongeren uitgenodigd voor kopjes thee en een dialoog - wat zwart-wit afgeschilderd, maar zo is het op het Nederlandse publiek overgekomen  - en passende in een trend dat voor dit soort zaken niet bekend is dat er ooit een allochtoon voor veroordeeld is - tot wat dan ook.
    De reden voor dat laatste is dat men dolgraag andere oorzaken zoekt achter allochtoon gedrag dan achter autochtoon. Waar autochtoon gedrag racisme is, is allochtoon gedrag veroorzaakt door een zwakke sociale positie, enzovoort. Een voorbeeld van de vele artikelen met dit soort inhoud:


Uit: De Volkskrant, 30-04-2008, door Pieter Hilhorst

Zoek contact met de jongeren voor deur

Het was een uur of twaalf in de nacht. Voor mijn deur hing een lawaaiig groepje Afrikaanse jongeren. Over zulke jongeren heeft de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling het advies geschreven Tussen flaneren en schofferen. De Raad stelt een combinatiescenario voor van een harde en een softe aanpak. Een van de aanbevelingen is ook: 'Toon wellevendheid naar de andere actoren én kom op voor je eigen belang.' Geheel conform deze aanbeveling stapte ik de deur uit om de jongeren op hun gedrag aan te spreken.
    Dat goede gesprek is er nooit gekomen. Ik stond koud op straat of daar kwamen vier buurmannen aanrennen met grote honden en honkbalknuppels. De Afrikaanse jongens wisten niet hoe snel ze er vandoor moesten gaan. ...


Red.:   Wat je ook kan zeggen over de aanpak, is één ding zeker; niemand zit te wachten op de overlast van Afrikaanse jongeren voor zijn deur, twaalf uur 's nachts. En er is een overduidelijk verband tussen "overlast voor de deur", en "Afrikaans": algemeen aanvaard is dat de Afrikaanse en Marokkaanse culturen er toe leidt dat jongeren (voornamelijk jongens) veel meer tot 's avonds laat op straat rondhangen (het huis is voor de vrouwen). En de hinderlijke logica is dat Afrikaanse of Marokkaanse jongeren geboren worden uit Afrikaanse of Marokkaanse gezinnen. Dus dat de komst of aanwezigheid van Afrikaanse of Marokkaanse gezinnen een grote kans op Afrikaanse of Marokkaanse hangjongeren met zich mee brengt - twaalf uur in de nacht voor je deur. Het bezwaar tegen dus, bijvoorbeeld, een Liberiaans gezin kan ook heel wel een bezwaar tegen daadwerkelijke overlast zijn.
    Oftewel: als er excuses verzonnen mogen worden voor het gedrag van Marokkaanse jongeren, kunnen er ook een prima redenen verzonnen worden voor het gedrag van de Waspikse jongeren - de betrokken Liberiaanse vrouw (een man was er niet) werd zorgvuldig buiten beeld gehouden, en toen ze op het laatst even een minuut in Journaal-beelden te zien was, werd ook duidelijk waarom: het was een type Afrikaanse koningin, bekend van Winnie Mandela - je kon je meteen voorstellen dat dit en type was dat meteen tot ruzie zou komen bij de eerste overlast - die houding die Pieter Hilhorst dus zijn autochtone buren verwijt. Kijk, en die eenzijdige houding en aanpak, op alle fronten, uitsluitend gebaseerd op etnische verschillen, is dus weer een vorm van racisme.
    Want vergelijk dit nu eens met ene geval waarbij de daders blank waren - we laten de titel even weg:


Uit: De Volkskrant, 24-02-2009, hoofdredactioneel commentaar
...

De twee jongens van 13 en 14 jaar die met een telefonische bedreiging van een school in Weesp hun woonplaats dagenlang op stelten zetten ...
    Het is begrijpelijk dat het telefoontje in eerste instantie in verband werd gebracht met een dreigbrief die op vrijwel hetzelfde moment was geschreven.


Red.:    Een soort toestand die je met allochtonen met grote regelmaat meemaakt. Waarna de betreffende "rotjochies" op zijn best een standje krijgen, en de politiek-correcte meute klaagt dat de allochtonen weer gestigmatiseerd worden. Wat doe je daarentegen als het blanken betreft ...:

  Vanmiddag wordt het huisarrest opgeheven dat was opgelegd nadat ze uit voorlopige hechtenis waren ontslagen.

Job Cohen zou ze, als ze Marokkaan waren, op de thee hebben uitgenodigd, en een cursus of een vakantie hebben aangeboden ...
    Maar dit was ook zo opvallend, dat zelfs de Volkskrant er iets over opmerkte:
Verhoudingen zoek

... de vraag is of er op enig moment voldoende reden was om, zoals burgermeester Horseling deed, het incident ‘op te schalen’ alsof het om een terroristische dreiging ging, met alle onrust van dien.

Maar die waren dan ook wel de enige ...
    Nagekomen nog een voorbeeldje van dit soort selectie-racisme:


Uit: De Volkskrant, 10-01-2009, van verslaggever Peter de Graaf

Congolees gezin weg uit Brabant na incidenten

Familie voelt zich bedreigd in Raamsdonkveer en vertrekt naar Utrecht | Gemeente en politie: geen patroon van discriminatie

Een Congolees gezin met zeven kinderen uit Raamsdonksveer is deze week naar Utrecht vertrokken omdat het zich na een aantal incidenten bedreigd voelde in het Brabantse dorp. De stichting Noodopvang heeft het gezin opgevangen in een hotel. Gemeente en politie betreuren de gang van zaken, maar spreken tegen dat het gezin systematisch werd gediscrimineerd.
    De Afrikaanse familie woonde sinds juni 2005 in Raamsdonksveer. In mei vorig jaar werd tienerzoon Alain bedreigd door een jongen met een mes, die hem toebeet: ‘Rot op, vuile zwarte.’
    De verdachte is door de politie aangehouden en vertelde dat hij opgefokt was. Volgens hem was zijn agressie niet racistisch bedoeld. ‘Hij zei dat hij hetzelfde had gedaan tegen een jongen met rood haar en flaporen’, aldus de politiewoordvoerder. De verdachte is veroordeeld voor bedreiging.
    Daarna zijn ook twee ruiten van de woning gesneuveld en is het huis met eieren bekogeld. ...
    ‘We kunnen een verschil van mening hebben over de aard van de incidenten’, zei burgemeester Meijer vrijdagmiddag. ‘Maar als je je bedreigd voelt, dan is het gevoel er, en dat is heel spijtig.’
    Hij erkent dat enkele incidenten zijn voorgevallen. ‘Maar een systematisch patroon met een discriminerende achtergrond vanuit een bepaalde groep is daar niet in te ontdekken’, aldus Meijer. ‘De gemeente en politie zijn hier natuurlijk alert op, met de gebeurtenissen in Waspik in onze buurgemeente Waalwijk vers in het geheugen.’
    In 2007 werd in Waspik een Liberiaans gezin weggepest. Onderzoek wees uit dat gemeente, politie en hulpinstellingen ernstig hadden gefaald. Het gemeentebestuur viel en de jongeren werden veroordeeld voor discriminatie.


Red.:   De uitleg spreekt voor zich: er wordt op populistische wijze gescholden: "rooie", "kale", of "brillenjood" hand ook gekund, maar omdat er "zwarte" wordt gezegd, loopt de zwarte naar de politie. Daarna escaleert de zaak, natuurlijk. Gelukkig is de Volkskrant er om de zaak verder uit te vergoten. Het zijn namelijk geen allochtonen die de ramen van een blanke bus, of van een blanke buur, ingooien - want daar moeten we ons niet over opwinden. Ter compensatie zullen we als redactie bij Criminaliteit, cijfers uitleg of detail nog wat plaatjes laten zien ter illustratie van de allochtone bijdrage aan de Nederlandse cultuur.
    De tot nu toe gegeven voorbeelden van racisme zijn voornamelijk van multiculturalistische autochtone huize. Maar in allochtone kringen is dit natuurlijk minstens net zo erg. Ook hier een recent voorbeeld uit een lange reeks, deze betreffende het PvdA-kamerlid Khadija Arib - ten behoeve van het contrast is eerst het onschuldig lijkende referentiegeval gegeven:


Uit: De Volkskrant, 21-04-2008

Arib wil onderzoek naar inentingen

Het Tweede Kamerlid Arib (PvdA) gaat minister Klink van Volksgezondheid verzoeken meer onderzoek te doen naar inentingen. Ze wil vooral een antwoord op de vraag hoe ouders kunnen worden bewogen hun kinderen toch te laten inenten. Arib stelt deze vraag naar aanleiding van de bofepidemie die voor het eerst in 20 jaar weer heerst in Nederland.
    'We mogen niet berusten in het feit dat ouders uit religieuze motieven hun kinderen niet laten inenten', zegt Arib.
    De epidemie heerst in de streek tussen Zeeland en de Veluwe, het gebied waar relatief veel orthodox-protestanten wonen en dat de Biblebelt (bijbelgordel) wordt genoemd. Een aantal ouders laat op grond van hun geloofsovertuiging hun kinderen niet inenten tegen besmettelijke ziekten. Eerder staken hier polio, rodehond en mazelen de kop op.   ...
    Arib is bezorgd. 'We moeten alles op alles zetten om deze kinderen te beschermen.'


Red.:   Een vraag van mevrouw Arib die andere bedoelingen moet hebben, want het antwoord staat al in het bericht: het zijn godsdienstige motieven, en die kan je niet veranderen - algemeen bekend van religie. Het enige wat je kan doen is het nemen van wettelijke maatregelen - en dat is waar Arib op doelt:


Uit: De Volkskrant, 23-04-2008

Bofepidemie: niet gedwongen inenten

Minister Ab Klink van Volksgezondheid ziet niet veel in het gedwongen inenten van kinderen. ...
    De bewindsman beantwoordde dinsdag daarmee vragen van het PvdA-Kamerlid Arib over de bofepidemie ...


Red.:    Maar nu naar een ruime maand terug:


Uit: De Volkskrant, 11-03-2008, van verslaggeefster Ellen de Visser

Het risico van het trouwen met een neef

...    Bekend is dat bloedverwantschap een groot effect heeft op het ontstaan van autosomaal recessieve aandoeningen, vrij zeldzame genetisch aangeboren afwijkingen, waarvan sommige dodelijk.
    Hoe sterk dat verband is, tonen de gegevens uit een databank waarin sinds 25 jaar alle aangeboren afwijkingen worden vastgelegd van kinderen uit Friesland, Groningen en Drenthe. Van de allochtone ouders met een kind met een aandoening is 6,7 procent familie van elkaar; bij autochtone ouders gaat het om 1,1 procent.
    Recent onderzoek wijst uit dat Marokkaanse en Turkse kinderen in de eerste twee levensjaren vijf tot acht keer vaker overlijden aan autosomaal recessieve aandoeningen dan autochtone kinderen.
    PvdA-Kamerlid Arib vindt dat bloedverwantschap bij allochtone ouders moet worden beschouwd als een gezondheidszorgprobleem en niet als migratievraagstuk. Een verbod op familiehuwelijken is onmogelijk. ‘En bovendien los je daarmee niets op, want dan gebeurt het stiekem.’   ...


Red.:   Om er vervolgens, voor de duidelijkheid, nog eens een heel artikel aan te wijden:


Uit: De Volkskrant, 26-03-2008, door Khadija Arib

Babysterfte is het echte probleem

Tussentitel: Zijn huwelijken tussen neef en nicht gedwongen of vrij?

    De discussie over het verbod van neef-nichthuwelijken leidt af van het echte probleem en verdoezelt daarmee een ernstig onderwerp waar jarenlang niets aan is gedaan: vermijdbare babysterfte.
    Natuurlijk kun je wel discussiëren over neef-nichthuwelijken, maar niet onder het mom van zorgen over erfelijke aandoeningen. Dergelijke gezondheidsrisico’s hoeven niet direct tot de meest vergaande overheidsbemoeienis te leiden, namelijk een verbod. Bij ander riskant gedrag grijpen we ook niet op die manier in.   ...


Red.:   Vooral die laatste zin, hè - het lijkt wel of het voor deze analyse geschreven is. Nee, in het geval van allochtonen inteelthuwelijken is het totaal niet gewenst dat er zelfs maar over ingrijpen wordt gedacht. Maar gaat het om het autochtone niet-inenten, een zaak met vergelijkbare of kleinere risico's, dan is ingrijpen een reële optie - zo reëel om daarover vragen te stellen aan de minister.
    Het is volkomen duidelijk: het optreden van Khadija Arib in deze kwesties heeft niets te maken met de inhoudelijkheid ervan, en alles met het feit dat het ene geval speelt binnen de eigen groep, de eigen etnie, en de andere erbuiten. Wat voor allochtonen, gekleurden, niet genoemd mag worden, maar dat voor autochtonen, blanken, wel. Ook dit is racisme, en deze vorm van racisme is zo gewoon, dat het niemand is opgevallen. En voor het geval dat u denkt dat Arib een uitzondering is, kijk dan voor allochtone gevallen hier uitleg of detail , en een autochtoon hier uitleg of detail .


Uit: De Volkskrant, 23-04-2008, column door Nazmiye Oral

Ik zal blijven geven

Ongeveer een half jaar na de moord op Theo van Gogh raakte ik overspannen, al had ik dat zelf nog niet door. Ik was niet alleen het geloof in mijn eigen kracht kwijt, maar ook in de maatschappij.
    Het is fascinerend wat er gebeurt als je overspannen raakt. Er is een mooi Turks gezegde: Oldum, oldum dirildim: Ik ben gestorven, gestorven en weer levend geworden.
    Mijn basis was weggeslagen. Maar sterker nog: ik was verbaasd hoe moeilijk het is om vrij, gezond en heel te worden. Ik was een zogenaamde overlever en had alles moeten bevechten, net zoals de meeste succesvolle vrouwen die ik ken uit de moslimcultuur. Maar mijn gevecht had me hard gemaakt, ik leefde vanuit mijn wil, durfde niet kwetsbaar te zijn en te vertrouwen. Als ik met al mijn zogenaamde intelligentie, met alle hulp om me heen, met alle kansen die me mijn leven lang waren geboden, nog zoveel moeite had om gezond en heel te worden, wat moesten de vrouwen dan die zich een weg naar vrijheid wilden bevechten en die geen hulp hadden?    ...
   ... Als lid van het Zina kunst en cultuurplatform heb ik de afgelopen drie maanden gewerkt in Bos en Lommer. Ons doel was ons in de wijk te settelen en te werken met allochtone mannen en vrouwen aan bewustwording en emancipatie door middel van kunst.
    Mijn fascinatie ging uit naar vrouwen met pijn en hoe de heling daarvan te bewerkstelligen.
Ik was onzeker omdat ik uiteraard nergens voor gekwalificeerd ben. Maar dat was juist wat ik wilde onderzoeken: ik wilde me beroepen op mijn menselijkheid en ervaring. Ik had een criterium: ik wilde werken met vrouwen die zoveel pijn hadden gehad dat de wens naar verlossing van. de pijn en vrijheid groter was dan het willen vasthouden aan de pijn. ...
    Tot ik besefte: het is onbetamelijk om liefde te willen geven omdat het superioriteit impliceert. Wie dacht ik wel niet wie ik was? Want wie steun nodig heeft, is zwak en wie die steun geeft, is dus zogenaamd sterk, of hoger in aanzien en rang. Terwijl ik hier nu niet zou zijn als ik, toen ik jong was, niet die paar mensen had gehad die het verschil maakten. Ik ben blij dat mijn juf maatschappijleer zich nooit door schaamte heeft laten weerhouden en mij het gevoel gaf in mij te geloven en er voor me te zijn. Het heeft een wereld van verschil gemaakt.
    En zo zal ik ondanks die schaamte geven wat ik ooit heb mogen ontvangen, omdat ik weet dat je altijd goed genoeg bent om liefde te geven en het een wereld van verschil maakt voor net die ene persoon.


Red.:   Laten we nu eens geen begrip tonen voor de allochtone positie, uitgaande van de aanname uit het begin van dit stuk: allochtonen zijn volkomen gelijkwaardig aan autochtonen. Dan is de eerste alinea zeer bevreemdend: Theo van Gogh wordt vermoord, en daardoor verliest Nazmiye Oral het geloof in de maatschappij. Wat heeft die maatschappij dan gedaan? In feite had die haar kracht getoond, door haar zeer gematigde reactie, zeker als je de tientallen jaren van eerdere provocaties als overlast, criminaliteit en brutaliteit in aanmerking neemt - een reactie waarbij bijvoorbeeld een paar even hard als Van Gogh beledigende allochtone leiders om zeep geholpen waren, had tenslotte ook tot de redelijke mogelijkheden gehoord.
    De reden voor dit afschuiven van wat in feite allochtone problemen zijn op de rest van de maatschappij, dat wil zeggen, de autochtonen, is een subtiele doch onmiskenbare vorm van racisme. Het hoofd constateert het probleem, stuit op een barrière die het onmogelijk maakt het toe te kennen daar waar het hoort, bij de eigen etnie, en het hoofd verplaatst het probleem dan maar naar de andere etnie. Uitsluitend op etnische gronden. Racisme.
    Dat oordeel wordt bevestigd in de rest van het stuk: werken met allochtone mannen en vrouwen... Waarom? Allochtonen en autochtonen zijn toch gelijkwaardig? Waarom niet werken met iedereen? Of met autochtonen? Hebben die geen pijn? Zijn daar geen vrouwen die het moeilijk hebben? Zie ook hoe uitgebreid Oral die problemen benoemt,en hoe zorgvuldig ze vermijdt iets te zeggen over de oorzaak. het kost geen moeite om problemen met "de maatschappij" te hebben en te benoemen, maar problemen met de eigen etnie is een taboe. Neutraal gezien: racisme.
    Natuurlijk is er ook begrip op te brengen voor Oral's  positie en haar woorden. Maar dat begrip houdt noodzakelijkerwijs in dat gepraat wordt over de reden van haar denken: de grote achterstand van de allochtonen cultuur, met name waar het gaat om de verhoudingen tussen man en vrouw - de zaak die Oral zo graag wil verzachten. Maar dat heft onmiddellijk de gelijkwaardigheid van allochtone en autochtone cultuur op - en de noodzaak hun cultuur in te passen of anderszins aan hun wensen toe te geven - waarom de islam faciliteren, als ze die achterstand bevordert?
   En dat is dus een keuze die men niet wil maken. Maar op dat moment snijdt het zwaard de andere kant op: het gereproduceerde allochtone denken en doen is racisme.
   Terug naar de geboorte van het begrip wat betreft de huidige discussie: de onterechte beschuldigingen van racisme richting autochtonen, deels al beschreven in Racisme, historie uitleg of detail .


Uit: De Volkskrant, 23-04-2008, door Maud Effting

Was het de eerste racistische moord of toch niet?

Kees Vlaanderen (51) maakte voor de Humanistische Omroep een documentaire over Nico B., die 25 jaar geleden de Antilliaan Kerwin Duinmeijer neerstak. Het ging de geschiedenis in als de eerste racistische moord na de Tweede Wereldoorlog. Frank Boeijen maakte er een lied over. Maar de vraag is of die mythe klopt. B. vertelt zijn verhaal woensdag voor het eerst op tv. 'Op zijn knokkels staat Nico en hate'


Voor de documentaire heb je Nico B., die Kerwin Duinmeijer op zijn 16de neerstak, zes dagen lang gefilmd. Was het nou een racistische moord of niet?
'Hij is niet veroordeeld voor moord, maar voor zware mishandeling met de dood tot gevolg. Ik ben ervan overtuigd dat Nico geen expliciet racistisch. motief had. Ook de rechter oordeelde dat racisme niet het wezenlijke motief was voor de steekpartij. '

Maar volgens de politie zou hij geroepen hebben dat Kerwin een 'vieze nikker' was.
'Dat heeft hij die nacht niet geroepen. De politie van bureau Warmoesstraat bracht dat naar buiten; dat heeft grote gevolgen gehad. Nico was dat weekend met zijn vriend Dirk op stap in Amsterdam. Ze waren al een weekend lang aan het drinken. Op een gegeven moment haalden ze een patatje in de snackbar waar Kerwin en zijn vrienden stonden. Dirk begon ruzie te maken met de allochtone snackbarhouder, en kreeg toen ruzie met Kerwin. Ze gingen buiten door. Nico weet niet of er racistische dingen zijn gezegd; het speelde zich af tussen Dirk en hen. Nico zegt dat hij naar buiten is gegaan om het te sussen, wat niet lukte. Daarna heeft hij in een café verderop een mes gehaald en gestoken.'

Dat lijkt niet erg op sussen.
'Dat is vreemd, ja. Hij is degene die het mes haalde. Maar hij zegt dat hij zich bedreigd voelde. Hij dacht ook dat een van die andere jongens een mes had. Ik denk dat het allemaal heel onoverzichtelijk was. Nico wordt in het Pieter Baan rapport beschreven als niet alleen een stoere, maar ook een angstige jongen. Als hij in het nauw komt, dan gaat hij in de aanval.
    'Ik wil laten zien dat de mythe gecompliceerder ligt. Je denkt al snel: de vermoorde onschuld tegenover de duistere skinhead. Maar zo zwart wit lag het niet. Kerwin Duinmeijer deed bijvoorbeeld aan boksen. Hij was breder dan op het fotootje dat na zijn dood werd verspreid. Op die foto was hij een jaar jonger.'   ...


Red.:   Vergelijk nu dit eens met een moord vanuit allochtonen hoek ... U voelt hem al aankomen: die van Mohammed B. op Theo van Gogh. Als er goeie reden zijn om de moord op Duinmeier racistisch te noemen, zijn die op Theo van Gogh dat in het kwadraat. En toch is er nooit als zodanig over gesproken. Want het was geen blanke maar een allochtoon - een door religie verdwaalde allochtoon. En alweer: dat is dus racisme.
     Een recenter voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 13-02-2008, van verslaggever Marc Peeperkorn

‘Racisme flink toegenomen’

Europese commissie: xenofobie in Nederland zorgwekkend | VVD noemt rapport aanfluiting en beneden alle peil | Vogelaar niet verbaasd


Nederland is de afgelopen jaren racistischer en xenofober geworden. Turkse en Marokkaanse moslims zijn in toenemende mate slachtoffer van islamofobie. De toon van het politieke en publieke debat over integratie is dramatisch verslechterd.
    Deze ‘zorgwekkende’ conclusies trekt de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI), ingesteld door de Raad van Europa, in een dinsdag gepubliceerd rapport. Minister Vogelaar (Integratie) is niet verbaasd over de bevindingen. De VVD noemt het rapport ‘een aanfluiting’ en ‘beneden alle peil’.
    De commissie meent dat de nuance in het integratiedebat systematisch wordt neergesabeld als ‘politieke correctheid’ en ‘oude politiek’. Zij stelt dat racisme en vreemdelingenhaat steeds vaker voorkomen in discussies binnen en buiten de Tweede Kamer. Met name de PVV moet het ontgelden. De partij lanceert volgens de ECRI ronduit racistische voorstellen (verbod op dubbele nationaliteit bewindslieden; algeheel boerkaverbod). De andere partijen laten dat volgens de commissie ‘in de regel onweersproken’.
    De ECRI wijst er verder op dat het aantal racistisch gemotiveerde geweldsmisdrijven sinds 2000 is gestegen. Daarbij gaat het om geweld tegen moslims, vernieling van hun winkels en brandstichting bij moskeeën en islamitische scholen. Volgens de commissie ontmoedigt de politie de aangifte van racistisch getinte delicten. Ook zou het antisemitisme toenemen en zou de overheid meer begrip hebben voor rechts-extremisten.   ...
    PvdA-Kamerlid Arib is ingenomen met het rapport. ‘We weten dat er sprake is van een verharding van het debat. Wij roepen het kabinet op met maatregelen te komen.’ Dibi (GroenLinks) deelt die mening. ‘Sinds de aanslagen van 11 september zit de integratie in een neerwaartse spiraal.’


Red.:   Die Europese commissie doet natuurlijk geen eigen onderzoek - ze baseert haar bevindingen op aangeleverde cijfers en rapporten uit Nederland. Het is duidelijk waar die rapporten vandaan komen: van instituties die zich met dit soort dingen bezig houden, en dat is vrijwel uitsluitend uit allochtone en multiculturalistische kring. Dat wordt wat betreft de allochtonen nog eens bevestigd door de uitspraken van wat wordt gezien als de meest gematigde onder hen, mensen als Khadija Arib en Tofik Dibi.
    Alle in dit bericht genoemde punten zijn hier al als onwaar bewezen: de toon van het debat is van racistisch knuffelen veranderd in objectief, de voorstellen van de PVV zijn passend bij geconstateerde misstanden en hebben alleen met ras te maken omdat de missstanden worden begaan door een andere ras, een boerkaverbod heeft precies dezelfde status als een naaktheidverbod: een regel voor de goede zeden - vernieling en brandstichting, weet iedereen die in Nederland woont, wordt begaan door Marokkaans tuig, en rechtse jongeren worden veel strenger aangepakt dan dit Marokkaanse tuig.
    Wat wel waar is, is dat het racisme in Nederland sterk is toegenomen: het boven beschreven racisme tegen autochtonen en de Nederlandse cultuur.
    Naar aanleiding van de verkiezing van tot president van Amerika, steeg de hoeveelheid racisme werkelijk tot gigantische hoogte. Maar omdat het gekleurd racisme was, viel het maar weinig mensen op:


Uit: De Volkskrant, 08-11-2008, column door Ad Bergsma

Minister Bos wil dat u de belasting niet betaalt


De vreugde over de eerste zwarte president in de Verenigde Staten wordt uitgelegd als een bewijs dat huidskleur niet meer belangrijk is in de Amerikaanse politiek. Dat is inderdaad prachtig, maar het schuurt toch dat iedereen zo blij is juist omdat hij zwart is.
    Als de huidskleur er werkelijk niet toedoet, worden straks de daden van Obama genomen als maatstaf voor zijn presidentschap. ...


Red.:   Hier een paar voorbeelden:
 

Uit: De Volkskrant, 10-11-2008, column door Kader Abdolah

Historisch moment

De vogels die vaak voor ons raam verschijnen, hebben de afgelopen dagen vers brood gekregen in plaats van restjes en soms ook een stukje fruit. Verbaasd vroegen ze zich af wat er aan de hand was. Een feest? Hoezo een feest?
    Obama heeft de presidentsverkiezingen in Amerika gewonnen.   ...
    Een van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd is de opkomst van de islam in Europa en die mogen we niet bagatelliseren. De westerse mens was altijd achterdochtig over de islam en in de afgelopen jaren is die achterdocht omgezet in angst. George W. Bush heeft er enorm aan bijgedragen om die angst wereldgroot te maken.
    Hij kende de islam niet, en volgens mij heeft hij tot nog toe het heilige boek van de moslims niet aangeraakt. Hij heeft een fobie en hij blijft bang. Obama kent de islam van binnenuit. Hij heeft het geloof in zijn kindertijd in Kenia en in Indonesië van dichtbij meegemaakt. Zijn tweede naam is Hussein, Hussein was de naam van de lievelingskleinzoon van de profeet Mohammad.
    Obama heeft de Koran vaak op de schoorsteen van zijn Afrikaanse grootmoeder gezien. En ongetwijfeld gekust. En dat maakt enorm uit; als president zal hij de angst bezweren.
    Zijn magische overwinning zal de Nederlandse samenleving erg goed doen. Ik dacht altijd dat we in Nederland lang zouden moeten wachten op een minister-president met een niet-blanke huidskleur. Aanvankelijk dachten we hier misschien nog vijftig jaar voor nodig te hebben om aan het idee te wennen. Maar met de keuze van Obama is de kans reëel dat we over een kwart eeuw een minister-president met een Iraanse, Turkse, Marokkaanse, Afghaanse, of Surinaamse achtergrond hebben. En we zullen allemaal huilen van geluk. Ik heb het gezegd en we gaan het waar maken.


Red.:   Het racisme is zo sterk, dat hij moet huilen van geluk als iemand van zijn ras zijn baas wordt - dat nu een blanke dat is, is dan natuurlijk om te huilen van ellende.


Uit: De Volkskrant, 08-11-2008, column door Yasmine Allas

Kijk goed naar zijn profiel, doet hij je niet aan onze vader denken?


Dankzij Obama zijn mijn jongste broertje en ik dichter bij elkaar gekomen.
    Voor het eerst in ons leven hebben wij uren achter elkaar door de telefoon gesproken over politiek en over de toekomst. Hij woont in Amerika. Het begon zo'n anderhalf jaar geleden toen hij mij op een nacht uit bed belde.
    'Ik bel jou omdat jij de oudste bent en misschien ...' ...
    'Google Barack Hussein Obama eens. Afbeeldingen.'
    'O ja, die kandidaat voor de Democraten', riep ik. letter voor letter typte ik de naam in.
    'En? Kijk eens goed, wat valt je op?'
    Aantrekkelijke man, verzorgd uiterlijk, intelligente uitstraling', antwoordde ik.
    'Aan wie doet hij je denken? Kijk goed naar zijn profiel, doet hij je niet aan onze vader denken?' vroeg hij voor ik kon antwoorden.
    Ineens was ik klaar wakker. Ik bracht mijn gezicht dichter bij het scherm, zodat ik Barack Hussein Obama recht in de ogen kon kijken.
    'Maar je hebt onze vader nooit gekend, moeder was drie maanden zwanger van jou toen hij uit ons leven verdween', zei ik voorzichtig.
    'Toen ik hem voor het eerst zag moest ik meteen aan die zwart-witfoto van vader denken', zei hij.
    'Omdat zijn vader uit Oost-Afrika komt, is dat het?'
    'Ik zie voor het eerst een man die dezelfde kaaklijn heeft als onze vader op die foto, een man die dezelfde langgerekte, slanke nek heeft. Zijn blik geeft me het gevoel dat het goed komt. Zijn woorden hebben me zelfs zo geïnspireerd dat ik heb besloten om te gaan studeren. Ik wil in zijn voetsporen treden.'    ...
    Toen hij mij de avond daarna inderdaad terugbelde, was ik beter voorbereid.
    'Het heeft met de kleur van hun lippen te maken', zei ik meteen.
    Hij moest lachen.
    'Ze hebben allebei donkere lippen, alsof ze met donkerbruine lippenstift zijn gestift, vind je niet?'
    'Dat kan niet, want Obama heeft een blanke moeder', reageerde hij.
    'Dat maakt niet uit, hij draagt Oost-Afrikaans bloed. Dat is sterker, dominanter, zegt men. Bovendien, als jij vindt dat Obama op onze vader lijkt, dan is dat zo. Het is helemaal niet gek om zo iemand als hem als vaderfiguur te zien.'
    Opnieuw moest hij lachen.
    'Mis je hem ook?', vroeg hij plotseling, zo tussen neus en lippen door.
    'Natuurlijk, en dat terwijl ik hem nog een tijdje heb gekend. Pas, nu realiseer ik mij hoe dat voor jou is.'
    'Ach ja, er zijn zoveel jongens die hun vader nooit hebben gekend.' ...


Red.:   "Het is bijna een soort Ariër-verklaring." schreef de redactie spontaan op het knipsel. Let ook nog even over het ook hier weer voorkomen van de alom afwezige Afrikaanse/creoolse vader - en dan de schuld voor het falen geven aan de racistische blanken ...


Uit: De Volkskrant, 08-11-2008, met bijdragen van Marjon Bolwijn, Jorien de Lege en Mirjam Schöttelndreier.

Obamaritus
...
Tussenstukken:
'Ik heb vlinders in mijn buik'

Carmen Breeveld (43), directeur van een wervings- en selectiebureau

Mijn zoontje van 7 liep woensdagmorgen de trap af, en riep: heeft Obama gewonnen? Na mijn bevestiging: 'Yes! Dit is de eerste zwarte president en dat is cool.'
    Wat deze verkiezing doet met een kind. Obama is een rolmodel voor hem. Ik heb zelf vlinders in mijn buik. ... Obama geeft mensen het geloof terug dat er wat kan veranderen. Voor minderheidsgroepen, voor vrouwen, voor armen.
    'Al jaren werk ik er hard aan om meer vrouwen en nieuwe Nederlanders aan het werk te krijgen....
    ... Waarop ik zei: 'Mooi. Laten wie die positieve Obama-energie omzetten in actie en eindelijk iets doen voor die vrouwen en minderheden die hier het nakijken hebben. Waarom zouden wij niet voor elkaar krijgen wat die Amerikanen wel voor elkaar krijgen?
    'Velen hebben er de afgelopen tijd belang bij gehad dat onze samenleving is opgesplitst in allochtonen en autochtonen. Als je mensen apart zet, gaan ze zich daarnaar gedragen. Als iedereen praat over die Marokkaanse rotjochies, dan gaan Marokkaanse jongens denken dat zij zo zijn. Daar schiet niemand wat mee op. We hebben positieve voorbeelden nodig. En nu hebben we er een op het hoogste niveau: de president van Amerika.'

Carmen Breeveld, geboren in Paramaribo, lobbyt als oprichter van Women on Board voor meer vrouwen en etnische minderheden op de werkvloer.


'Dit heeft ook hier gevolgen'

Roy Ho Ten Soeng (63), van Chinese komaf, geboren in Paramaribo, werd in 1999 de eerste allochtone burgemeester

De overwinning van Barack Obama doet mij buitengewoon veel. Ik vond zijn kandidatuur al een enorme emancipatorische doorbraak, maar dit is een overwinning voor alle kleurlingen.
    'Het is een duidelijk signaal dat alle functies voor ons open liggen. En dat gevoel is heel belangrijk. Toen ik in 1999 de eerste allochtone burgemeester van Nederland werd, kreeg ik diverse telefoontjes van Marokkanen. Ze wilden weten hoe ik het voor elkaar had gekregen. Veel allochtonen proberen niet eens om hun ambities waar te maken, omdat ze denken dat die buiten hun bereik liggen. Maar als een kleurling president van Amerika kan worden, dan staat niets je nog in de weg om je dromen na te jagen. ...
    'Het is natuurlijk de waanzin ten top, dat dingen als huidskleur en sekse je kunnen belemmeren in je ambities. Uiteindelijk mag .huidskleur geen enkele rol spelen. Het zal tijd kosten voor we daar zijn, maar deze verkiezing is een belangrijke stap in de goede richting. Niet alleen voor Obama, maar voor de mensheid.' .

Roy Ho Ten Soeng scout voor het ministerie van Buitenlandse Zaken allochtone en vrouwelijke burgemeesterskandidaten.


'Iedereen is gegrepen'

Sadik Harchaoui (35), directeur van Forum, Instituut voor Multicultureleonwikkeling

De verkiezing van Obama leeft absoluut in migrantenkring. Zelfs meisjes van 12 jaar hoor ik erover praten. Wie ik ook spreek, iedereen is gegrepen.
    'De eerst generatie migranten is vooral verbaasd en reageert ongelovig: dit gaat hun cynisme voorbij. ...
    'Natuurlijk heeft de verhouding zwart-blank in de Verenigde Staten een heel andere lading dan die van autochtoon en allochtoon hier. Maar er wordt een psychologische vertaalslag gemaakt' waardoor Obama de man is die eindelijk voorbij het 'verschil' gaat. De multiculturele samenleving is de realiteit voor jongeren, zij hebben het niet meer over verschil - daar haakt Obama op in.
    'Dat hij zelf een kind is van een Keniaanse vader, maakt hem een, Afrikaan voor Somaliërs in Nederland. Dat zijn stiefvader uit Indonesië kwam, het grootste islamitische land ter wereld, spreekt moslims aan. En jongeren vinden het geweldig dat hij werkte in de getto's. Dat hij al die kleuren en verschillen in zich mengt en weet wat armoede is, maakt hem cool.
    'En ook dat hij al heeft aangegeven de banden met Turkije aan te willen halen, en dat hij met vijanden wil praten, dus Iran: dan wordt de verhouding met het Midden-Oosten anders.
    'Jongeren zien in hem een icoon. En zo wordt de vertaling gemaakt, wat zwart en blank is in de VS, wordt autochtoon en allochtoon in Nederland, maar vooral: wordt overbrugd, want afkomst doet er niet meer toe, jouw toekomst wel. Dat alles op tv te zien, was een collectieve gelukservaring. Een historische.'


Red.:   Het eerste stuk: de achterstand van allochtonen is de schuld van de autochtonen - enkele keren herhaald. Het tweede stuk: de ondervertegenwoordiging van allochtonen in leidinggevende functies is de niet de schuld van de allochtone achterstand, maar van de autochtonen. Het derde stuk: citaat: 'De multiculturele samenleving is de realiteit voor jongeren, zij hebben het niet meer over verschil' - gevolgd door: 'Dat hij zelf een kind is van een Keniaanse vader, maakt hem een, Afrikaan voor Somaliërs in Nederland. Dat zijn stiefvader uit Indonesië kwam, het grootste islamitische land ter wereld, spreekt moslims aan.' Oftewel: het gaat erom dat hij een Keniaan, Afrikaan en moslim is. Racisme tegelijkertijd met de ontkenning ervan.
    Een giftig stinkende lucht van racisme stijgt op uit al deze stukken. Dit belooft nog wat voor de toekomst.
    Nog iemand die ziet dat er een andere kant is aan de medaille:


De Volkskrant
, 11-11-2008, ingezonden brief van H. Bruins (Zevenaar)

Blij met Obama

Waarom toch die juichende toon in de bijdragen van journalisten en columnisten - niet alleen in de Volkskrant - over de zege van Obama? Want wat is nou zijn staat van dienst? We komen niet Verder dan enkele aansprekende speeches, ongetwijfeld gescreend en mede geschreven door zijn campagneteam. Denkend over een verklaring voor dat enthousiasme kom ik niet verder dan anti-republikanisme (erg begrijpelijk gezien de prestaties van Bush) en de kleur en het ras van Obama. Waarom is men anno 2008 zo blij met een zwarte president? In dit verband mag men het best zorgelijk noemen dat 95 procent van de zwarten in de VS op Obama hebben gestemd, hoe begrijpelijk ook. Wanneer blanken ook zouden stemmen op basis van ras-voorkeur zouden dezelfde journalisten dat waarschijnlijk racisme noemen.


Red.:   Nou, reken maar!
    Nog een bevestiging van het soort plaatsen waar het racisme het grootst is:


Uit: De Volkskrant, 08-11-2008, door Rolf Bos

Barack maakt geen schijn van kans in Afrika

Grote blijdschap natuurlijk in Afrika, nadat 'hun' Barack Hussein Obama tot president van de Verenigde Staten was gekozen. Eindelijk een soort van gerechtigheid, een zoon van een Keniaanse vader en een Amerikaanse moeder, ...
    Nu de vreugde wat is getemperd, vraagt het Franse tijdschrift Jeune Afrique zich af hoe progressief Afrika zelf eigenlijk is. Un Obama africain, est-ce possible?, een Afrikaanse Obama, is dat mogelijk? Natuurlijk, zou je denken, maar bij nadere lezing van het artikel blijkt Afrika zelf helemaal niet zo progressief. 'Wereldburger' Barack Obama is namelijk een métis, een halfbloed.
    Wat betekent dat? Kinderen uit gemengde huwelijken maken weinig kans op het hoogste politieke ambt in de meeste Afrikaanse landen. In veel landen is zelfs in de grondwet verankerd dat beide ouders van een presidentskandidaat bij hun geboorte de nationaliteit van dat land moeten hebben. Een halfbloed als Obama was dus kansloos geweest in Algerije en in Tunesië, waar zelfs alle grootouders de Tunesische nationaliteit moeten bezitten. (In deze twee landen moet de kandidaat zelf ook in God geloven.) Er zijn uitzonderingen. Een halfbloed heeft wel politieke kansen in Zuid-Afrika, Kenia, . Kameroen, Gabon, Congo-Brazzaville, Benin en Mali.
    Jeune Afrique noemt twee halfbloeden die het wél tot president van een Afrikaans land hebben gebracht. De eerste is Nicolas Grunitzky, president van Togo ('63-'67), die een vader had die Poolse officier in Duitse dienst was. Een ander was Jerry Rawlings, die jarenlang president van Ghana was. Rawlings had een vader uit Schotland.
    Pikant detail: beide halfbloeden grepen de macht na een staatsgreep. Want het blijft natuurlijk wél Afrika.  ...


Red.:   De aard van de stemvoorkeuren kan men ook nagaan door vergelijking tussen verkiezingen:


Uit: Volkskrant website, 03-12-2008, ANP

Democraten verspelen belangrijke zetel in Senaat VS

De Democraten hebben niet de gehoopte zestig zetels in de Amerikaanse Senaat behaald, omdat de zetel uit de staat Georgia naar een Republikeinse senator gaat. Dat meldden Amerikaanse media woensdag.   ...
    De Democraat Jim Martin bleef na het tellen van 96 procent van de stemmen op ruim 42 procent haken. De Republikein Saxby Chambliss behaalde meer dan 57 procent. Het verschil is veel groter dan op 4 november, toen geen van beide een meerderheid behaalde. Vooral Democratische kiezers zouden dit keer niet zijn komen opdagen bij de verkiezingen in Georgia. ‘Voor veel Afro-Amerikaanse kiezers waren de echte verkiezingen vorige maand’, aldus een Amerikaanse politiek deskundige in de krant The New York Times. Voor hen was het kiezen van de eerste Afro-Amerikaanse president volgens haar het belangrijkst.   ...


Red.:   Terug naar Nederlands racisme:


Uit: De Volkskrant, 17-12-2008, van verslaggeefster Anja Sligter

‘Marokkaanse jeugd heeft scheef loyaliteitsgevoel’

Interview El Rahmani | De Zwarte Manager van 2008 kon volgens het politiekorps geen leiding geven. ‘Ik val op.’


El Rahmani (41), plaatsvervangend brigadecommandant bij de marechaussee, is de Zwarte Manager van het jaar. ...
    De prijs is opmerkelijk omdat Rahmani de Marokkaanse inspecteur is die geen leiding zou kunnen geven – althans in de ogen van politiekorps Gelderland Midden. Zijn officiële klacht over het korps trok een beerput open. In onderzoek na onderzoek werd het korps doorgelicht. De Nationale Ombudsman stelde Rahmani uiteindelijk in het gelijk. Rahmani geeft nu leiding aan de politie- en beveiligingdienst op Schiphol (400 medewerkers).   ...

En dan maar stug doorgaan?
‘Het pad is niet geplaveid. Maar over een paar jaar zijn de inwoners van Amsterdam voor 70 procent van niet-westerse afkomst. Binnenkort herkennen zij zich niet meer in de politie.’   ...

Van welk vooroordeel heeft u het meeste last?
... Door mijn anders-zijn moet ik mij dubbel bewijzen. Het gaat ook domweg om het aantal. Bij de marechaussee hebben we bewust twee tot drie allochtone leidinggevenden aangesteld.’
 


Red.:   De gekleurde politieman stelt hier dat gekleurde Amsterdammers zich niet herkennen in niet-gekleurde Amsterdammers, en dat daar iets aan gedaan moet worden. Dat wil zeggen: de politieman stelt dat geleurde Amsterdammers racisten zijn, die alleen maar naar kleur kijken. En om hieraan tegemoet te komen, heeft de gekleurde politieman die andere gekleurden aangesteld - met als doel om gekleurden aan te stellen. Nog een keer racisme.
    De derde zou komen zodra die gekleurde politiemensen iets doen dat niet door de beugel kan, en daarop aangesproken worden - dan komen er meteen weer kreten van "Racisme!" want dat gebeurd op het ogenlik al in Londen.
    Overigens zou een blanke die stelde zich niet aangesproken te voelen door gekleurde politiemensen, onmiddellijk voor het gerecht worden gedaagd.
    En de blanke die het volgende in het openbaar zei ...:


Uit: De Volkskrant, 20-12-2008, special over twintigers
.

Saloua Choua


Waar woon je en met wie?
'Thuis, bij mijn ouders in Alkmaar, met mijn drie lieve zussen.' Wat doe je? ... En over tien jaar? 'Dan ben ik stewardess, dat lijkt me echt leuk, om zoveel te reizen. Ik wil ook een zorgzame Marokkaanse man en drie kinderen.'


Red.:   ... met op de plaats van 'Marokkaanse man' de woorden "blanke man" zou onmiddellijk veroordeeld worden als aanhanger van het Zuid-Afrikaanse apartheidsdenken.
    Middels zijn er weer talloze voorbeelden van multicultureel racisme voorbij gekomen in de Volkskrant, waarin allochtonen op de voorgrond worden gezet, uitsluitend en alleen vanwege kleur. De volgende had de redactie ook laten passeren:


Uit: De Volkskrant, 10-01-2009.

Drukke dagen voor Turkse schaatsenslijper
 
Arif Yapici, eigenaar van slijperij Wil Werkhoven & Gargin te Amsterdam maakt lange dagen nu het weer vandaag en morgen bijzonder schaatsvriendelijk belooft te worden. ...


Red.:   Dit stond op de voorpagina, en de foto mat ca. 25x15cm - groot dus.
    Maar zoals gezegd: je gaat zoiets gewoon vinden. Het volgende commentaar gaf aanleiding om toch maar in de oude kranten te duiken:


De Volkskrant
, 12-01-2009, ingezonden brief van Johan Poel (Barendrecht)

Schaatsenslijper


Wat goed om te lezen dat het in Amsterdam niet druk is voor zomaar de eerste de beste schaatsenslijper, maar voor een heuse Turkse schaatsenslijper (Voorpagina, 10 januari). Op deze momenten ben ik blij een kwaliteitskrant te hebben die aandacht besteedt aan interessante, relevante achtergrondinformatie. Mijn dag kan niet meer stuk!


Red.:    Gelukkig waren er geen Turken of Marokkanen op het ijs zelf te vinden, anders hadden we die ook allemaal in alle linkse kranten en journaals gezien en gehoord.
    Tussengevoegd, en om te tonen dat het geen toeval is: de Volkskrant schaatsfoto van een jaar later:
 

Uit: de Volkskrant, 05-01-2010.

Schaatsen kopen


Misschien toch een tochtje op de grachten

De verkoop van schaatsen loopt goed bij een sportzaak maandag in de Haarlemmerstraat in Amsterdam.  ...Red
.:
   Een creool en een moslima - typisch het soort mensen dat je op het ijs tegenkomt en met schaatsen associeert ...
    Ook als het over school gaat zien we in de Volkskrant illustraties altijd een disproportionele hoeveelheid allochtonen - typisch één-op-één. Een enkel voorbeeldje - het gaat alleen om de foto:


Uit: De Volkskrant, 27-01-2009, van verslaggeefsters Janny Groen en Annieke Kranenberg

Praten tot het Land van de Vrijheid er is


Een joods-islamitisch duo geeft vmbo-leerlingen – de meeste moslim – les over het conflict in het Midden-Oosten.

...


Red.:   Maar in de volgende bron gaat het over probleemleerlingen:


Van: Volkskrant.nl, 26-01-2009, van een verslaggeefster
 

'Geef hulpverlener vaste plek op mbo-school'


Hulpverleners uit de jeugdzorg moeten in de toekomst een vaste plek krijgen op mbo-scholen. Dat schrijven de MBO Raad en de MOgroep Jeugdzorg (branchevereniging jeugdzorg) maandag in een manifest. Als mbo-leerlingen makkelijk toegang hebben tot jeugdzorg, kan dat de hoge schooluitval in het mbo verminderen, stellen de organisaties.
        Vooral op de laagste niveaus van het mbo zitten veel jongeren met een optelsom aan problemen. Zij komen bijvoorbeeld uit arme gezinnen, hebben schulden, gebruiken drugs.  ...


Red.:   En de jongeren op het laagste niveau van het mbo zijn vrijwel dezelfde als op het vmbo: veel moslims - vooral ook onder de probleemgevallen. En wat zien we op de foto: tja, daar zien we opeens de blanke kinderen in de ruime meerderheid. "Mooie" zaken: allochtonen in beeld - problemen: autochtonen in beeld. Racisme.
    De politie weet zo langzamerhand ook uitstekend uit welke hoek de wind waait: vervolging van allochtonen is niet gewenst:


Uit: De Volkskrant, 20-01-2009, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Volgens zijn vriend Kevin,die zwaargewond raakte, oordeelde de politie te snel dat het een ongeval was

Geschept na ‘mishandeling’ op spoor

Slachtoffer: drama op oudejaarsavond in Rotterdam kan twee Noord-Afrikaans ogende jongens worden toegerekend


Bij het incident in de oudejaarsnacht op station Rotterdam-Alexander, waarbij een 19-jarige jongen werd geschept door een trein en een ander ernstig gewond raakte, heeft de politie te snel geoordeeld dat er sprake was van een noodlottig ongeval. Dit zegt de 21­jarige student Kevin Tshilumba, die zwaargewond raakte aan beide benen.
    Tshilumba heeft maandag aangifte gedaan van mishandeling met als gevolg zwaar lichamelijk letsel. Tshilumba en zijn vriend Bas van der Weijden, die de aanrijding met de intercity niet heeft overleefd, waren betrokken geraakt bij een vechtpartij op het spoor, waarvan volgens Tshilumba twee andere jongens de aanstichter waren.
    Onmiddellijk na het incident ging het gerucht dat de slachtoffers door hun tegenstanders het spoor op zouden zijn gejaagd. De politie meldde de volgende dag dat het een ongeval was geweest.   ...
    Op oudejaarsavond vertrekt een vriendengroep uit Oegstgeest naar Rotterdam, om de jaarwisseling te vieren in discotheek Outland, vlakbij station Rotterdam-Alexander. Ze kijken gezamenlijk naar het vuurwerk in de koepel van de discotheek en hebben het naar hun zin.
    Op het feest scheldt een jongen met een Noord-Afrikaans uiterlijk Bas en een andere vriend uit voor ‘homo’s’. Bas en deze vriend lachen volgens Kevin een beetje met hem mee, om de boel te sussen. Kevin ziet de jongen even later op een andere Marokkaans ogende jongen afgaan, die volgens Kevin opgefokt overkomt. De uren daarna zien ze de jongens niet meer.
    Na zessen vertrekt de vriendenclub naar het station. Daar zien ze een groep van ongeveer twintig Marokkaans ogende jongens bij de ingang zitten. Op twee na gaat de vriendenclub het perron op. Ze wachten vergeefs op de trein van 6.42 uur naar Rotterdam Centraal.
    Dan komt de groep Marokkaans ogende jongens het perron op, waar Kevin en de meeste van zijn vrienden staan. Op het andere perron pakt de jongen die Bas en een vriend voor homo had uitgescholden een willekeurige jongen bij de kraag. Daarop steekt de opgefokte vriend het spoor over. Hij slaat een vriend van Kevin.
    Een andere vriend van Kevin springt op het spoor en schreeuwt tegen de belagers: ‘Waarom doe je dit?’ Bas en Kevin gaan dan het spoor op om hun vrienden te helpen. Bas gaat in discussie met de agressieve jongen, die ook op het spoor is gesprongen. Kevin staat op het spoor als de andere belager dreigend op hem af komt gesneld. Hij pakt Kevin vast bij de kraag van zijn jas en schudt hem door elkaar.
    Als er volgens Kevin zes of zeven mensen op het spoor staan, onder wie Bas, hij, een vriend en de twee belagers, wordt er twee keer ‘trein’ geroepen. Kevin rukt zich los en springt op het perron. ...
   ... In de ambulance krijgt hij te horen dat Bas dood is.


Red.:   Natuurlijk is zoiets een ongeluk. Maar stel je nu eens voor dat het slachtoffer een kleurtje had gehad, en de opjagers een groep blanken, liefst neo-nazi's, zou zijn geweest. Een oproer in de media zou het gevolg zijn geweest. Kerwin Duinmeijer zou weer uit zijn graf worden gehaald, en door de mediastraten geparadeerd worden. Dit alles onder de kreten: "Racisme racisme, racisme!!!"
    Maar nu is het andersom, en gebeurt er niets. Racisme, dus.
    De volgende lag even op de stapel ... je kan tenslotte niet al dit soort dingen behandelen, want dat bij dagwerk. Er was een aanleiding om het nu in te voeren:


Uit: De Volkskrant, 02-02-2009, column door Kader Abdolah

Nasr


‘Denkend aan Holland/ zie ik breede rivieren/ traag door oneindig/ laagland gaan,/ rijen ondenkbaar/ ijle populieren/ als hooge pluimen/ aan den einder staan;/ en in de geweldige/ ruimte verzonken/ de boerderijen/ verspreid door het land,/ boomgaarden, dorpen,/ geknotte torens,/ kerken en olmen/ in een grootsch verband.’ (H. Marsman, 1899-1940).
    Wat een rust in dit gedicht, en de pijn is voelbaar. Het is een puur Hollands vers, Nederland in de tijd (1936) dat het water nog rampen kon veroorzaken en er nog geen Marokkanen, Turken en Surinamers in dit land woonden. Nederland was klein en vrijwel in zijn geheel voor haar blanke inwoners.   ...
   Vorige week werd Ramsey Nasr met een geweldige meerderheid gekozen tot de Dichter des Vaderlands.
    Wow, wat een verademing. Een aardverschuiving in de Nederlandse poëzie. Nederland is veranderd. Nederland is volwassen geworden.   ...
    Nasr was de juiste keuze voor deze tijd. Hij kan de Nederlandse poëzie versterken met krachtige oosterse, Arabische beeldspraak.
    Dankzij zijn Palestijnse achtergrond staat hij in contact met de pijn, het verdriet, het geweld, het gemis, en zijn ouderlijk huis. ...


Red.:   De aanleiding was het volgende:


Uit: De Volkskrant, 02-02-2009, column door Marjolijn Februari

Nederlandse dichters konden altijd al meer dan zwijmelen over hun benepen land


...    Sinds een dag of wat hebben we een fonkelnieuwe Dichter des Vaderlands, Ramsey Nasr. De gedachte stemt hoopvol en tevreden. Onze eigen Perzische dichter, Abdolah, toonde zich in zijn commentaar in de Volkskrant ook al tevreden, maar bij hem betrof die tevredenheid vooral Nasrs afkomst (Kunst, 2 februari). De keuze voor deze dichter is volgens Abdolah niet minder dan een aardverschuiving in de Nederlandse letteren: Nasr heeft een Palestijnse vader en kan de Nederlandse poëzie dus versterken met oosterse, Arabische beeldspraak. 'Dankzij zijn Palestijnse achtergrond staat hij in contact met de pijn, het verdriet, het geweld, het gemis, en zijn ouderlijk huis.'
    Er zijn drie redenen waarom in mijn hoofd allerlei alarmbellen afgingen bij het lezen van dit commentaar over een aardverschuiving. Laat ik ze eens ' rustig nalopen. Allereerst suggereert Abdolah dat 'het Israël-Palestina-conflict' volledig nieuw zou zijn voor de Nederlandse poëzie en de Nederlandse dichters. Dat is een gotspe, als je bedenkt dat de Nederlandse dichter Jacob Israel de Haan in Palestina woonde en daar al in 1924 werd vermoord - omdat hij zich inzette voor een gedeelde staat en toenadering tussen Joden en Arabieren. De moord op De Haan wordt wet de eerste politieke moord in Palestina genoemd.
    Al net zo raar is de gedachte dat de Nederlandse poëzie het tot nu toe heeft moeten stellen zonder oosterse, Arabische beeldspraak. In de 18de eeuw zongen immers al Arabische gedichten door Europa, Goethe liet zich er door inspireren, en ook Nederlandse dichters lazen volop poëzie die van ver kwam. Lange tijd wemelde het hier van de geleerde dichters die oosterse en Arabische gedichten vertaalden of kenmerken ervan in hun eigen werk overnamen. Denk aan Leopold, Boutens, Dèr Mouw, Gerhardt. Als Ida Gerhardt schrijft over Hafiz, 'de grootvorst der dichters', heeft ze hem zonder twijfel eerst grondig bestudeerd.
    Deze twee vreemde vooroordelen over de Nederlandse poëzie kunnen nog worden verklaard vanuit een gebrek aan kennis of interesse bij Abdolah, maar bedenkelijker is de keuze die hij maakt voor de versregels waarmee hij de Nederlandse poëzie typeert. Uit de rijke traditie kiest hij Marsmans gedicht 'Denkend aan Holland', uit 1936.
    Volgens Abdolah een puur Hollands vers over een tijd waarin er nog geen Marokkanen, Turken en Surinamers in ons land woonden. 'Nederland was klein en vrijwel in zijn geheel voor
haar blanke inwoners.' De dichter Marsman zou dan ook enorm schrikken van Wilders en de harde toon in het hedendaags debat, schrijft Abdolah, of opkijken van het woord 'bismillah' in een gedicht van Mustafa Stitou. Nu denk ik zelf dat Marsman, die in 1940 op de vlucht omkwam bij een bombardement op een schip, in 1936 ook al wet eens een harde toon in een debat had gehoord. Maar kennelijk heeft Abdolah er belang bij de Nederlandse dichters voor te stellen als naïeve blanken, die in alle rust zwijmelen over een benepen Holland.
    ...Abdolah, en hij beschouwt dat met de uitverkiezing van Nasr als een teken dat Nederland volwassen is geworden. Laat ik dat van die VSB Poëzieprijs nou toevallig weten, want ik zat zelf in de jury; en ik wil wel verklappen dat Stitou die prijs niet kreeg vanwege zijn afkomst, of vanwege een 'bismillah' hier en daar, maar omdat zijn poëzie het verdiende. Abdolah bewijst hem een slechte dienstdoor anders te suggereren.
    De Nederlandse poëzie is altijd al volwassen geweest. Vasalis, die in 1947 een bundel opdroeg aan haar vier jaar eerder gestorven zoontje - 'Ik droomde in den oorlog, dat het oorlog was' - heeft zich met haar rouw in het nationale geheugen genesteld. 'Zoveel soorten van verdriet, / ik noem ze niet.' Politieke moord, oorlog, kindersterfte - nee, om in contact te komen met pijn, verdriet, geweld en gemis heeft de Nederlandse poëzie helaas geen Perzen of Palestijnen nodig.


Red.:   De opvattingen van Kader Abdolah zijn we al eerder tegengekomen, bijvoorbeeld in dit stukje:
 

De Volkskrant, 30-10-2006, column door Kader Abdolah

Sorry!


Er is een jaar verstreken sinds de Schipholbrand. ...
    Recht je rug vreemdeling! Wees sterk! Je hebt niet voor niets alles verlaten. Je bent gekomen om veranderd te worden en om te veranderen. Je bent gekomen om Amsterdam nog mooier, nog geheimzinniger te maken dan het al is.


Red.:   De vreemdeling, de gekleurde immigrant, maakt Amsterdam mooier dan het is. Oftewel: die vreemdeling brengt meer dan de Amsterdammer al had. Die vreemdeling is een verrijking van Amsterdam - is een beter mens dan de gewone Amsterdammer.
    En ook al eerder hierboven, voor de context deels herhaald:Uit: De Volkskrant, 10-11-2008, column door Kader Abdolah

Historisch moment

...   Obama heeft de presidentsverkiezingen in Amerika gewonnen.   ...
    Een van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd is de opkomst van de islam in Europa en die mogen we niet bagatelliseren. De westerse mens was altijd achterdochtig over de islam en in de afgelopen jaren is die achterdocht omgezet in angst. ...
    Obama heeft de Koran vaak op de schoorsteen van zijn Afrikaanse grootmoeder gezien. En ongetwijfeld gekust. En dat maakt enorm uit; als president zal hij de angst bezweren.
    Zijn magische overwinning zal de Nederlandse samenleving erg goed doen. Ik dacht altijd dat we in Nederland lang zouden moeten wachten op een minister-president met een niet-blanke huidskleur. Aanvankelijk dachten we hier misschien nog vijftig jaar voor nodig te hebben om aan het idee te wennen. Maar met de keuze van Obama is de kans reëel dat we over een kwart eeuw een minister-president met een Iraanse, Turkse, Marokkaanse, Afghaanse, of Surinaamse achtergrond hebben. En we zullen allemaal huilen van geluk. ...


Red.:   En nog eentje om het patroon te bewijzen:Uit: De Volkskrant, 06-04-2009, column door Kader Adolah

Veranderingen en verplaatsingen


...   De afgelopen jaren ben ik vaak op scholen geweest voor een lezing en het was altijd interessant om de veranderingen in de onderwijsinstellingen van dichtbij mee te maken. Een lezing geven op een school blijft immer spannend. Ik moet meteen bekennen dat het meestal drie keer zoveel energie kost als normaal. ...
    Ik kwam te laat en werd meteen naar de zaal gebracht waar zo’n driehonderd leerlingen zaten te wachten. Toen ik de zaal binnenging, schrok ik even.
    Nee, schrikken is het juiste woord niet. Ik bleef een moment staan, verbaasd keek ik naar de leerlingen. Allemaal hadden ze een donkere huidskleur.
    Ik had dit nooit eerder meegemaakt in Nederland. Drieënnegentig verschillende culturen, bijna allemaal kinderen van immigranten die in de afgelopen twintig jaar het land binnen zijn gekomen.
    Het werd een bijzondere ontmoeting. Meteen voelde ik me thuis, want ik kende hen, ik kende hun dilemma’s, hun dromen en de problemen van hun vaders.   ...
    Tien jaar geleden begonnen de eerste discussies over de zwarte scholen in de media. Een aantal columns heb ik eraan gewijd, ik was tegen.
    Een zwarte school zag ik als duidelijk symbool van de scheiding van ras. Tegenwoordig zijn deze scholen een werkelijkheid in dit land.   ...
    Ze waren mijn lotgenoten en ik had me nooit eerder tijdens een lezing zo in vorm en op m’n plek gevoeld. Ik had veel vragen ...


Red.:   De bezwaren die Marjolijn Februari tegen het Nasr-stukje formuleert, gelden onverkort ook voor de andere twee. Voor wie zijn oordeel vooraf wil ijken, is het genoeg om de bekende truc toe te passen: keer de kleuren even om - dezelfde uitspraken over blanken zouden je meteen in het Zuid-Afrikaanse apartheidskamp doen belanden, zo niet erger.
    Dat oordeel over die opvattingen van Kader Abdolah kan dus eenduidig zijn: het zijn racistische opvattingen. En gezien de herhaling ervan, mag je de persoon die ze uitspreekt wel een racist noemen.
    Bedenk daarbij dat Kader Abdolah geldt als een zeer verlicht en geïntegreerd persoon. Hoe het zit met dit type immigranten in het algemeen laat zich dan raden - kijk bijvoorbeeld in de stukken over de Turkse cultuur en haar virulente nationalisme .
    We zijn precies een een jaar na de aanleiding voor het starten van dit artikel: de lintjesregen van 2008. Want dit is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis, en net als, naar het zich nu laat aanzien, het bijbehorende racisme:


Uit: De Volkskrant, 30-04-2009, van verslaggever Jan Hoedeman

Allochtonen grijpen opnieuw naast lintjes


In 2008 kondigden enkele organisaties een offensief aan: meer lintjes voor minderheden. Nog zonder succes. ‘Er waren belangrijkere dingen.’

Het offensief om meer allochtone Nederlanders van een koninklijke onderscheiding te voorzien is mislukt. Turken en Marokkanen vinden het moeilijk aan te geven waarom iemand een lintje moet krijgen.
    Jan van Ingen, directeur van de Kanselarij der Nederlandse Orden: ‘We pompen zo veel mogelijk informatie de samenleving in naar allerlei organisaties, maar als dat niet leidt tot meer kandidaten uit de minderheden, kunnen wij daar niets aan doen.’
    Vorig jaar klaagden etnische groeperingen over de witte lintjesregen. ‘Ik zie heel wat mensen in onze gemeenschap die een lintje verdienen’, zei Fouad Soudali, destijds de voorzitter van Samenwerkingsverband Marokkanen Nederland (SMN).
    Zijn opvolger Farid Azarkan erkent dat het niet is gelukt. ‘Te weinig organisaties hebben het in hun achterhoofd. En we zijn het niet gewend te beschrijven waarom iemand moet worden onderscheiden omdat hij iets heeft betekend voor de Nederlandse samenleving.’
    Het Inspraak Orgaan Turken in Nederland (IOT) kondigde vorig jaar aan veertig Turken voor te dragen. Directeur van het IOT, Ahmet Azdural zegt dat hij geprobeerd heeft mensen te enthousiasmeren kandidaten voor te dragen. Een aantal organisaties heeft de aanvraag niet op tijd ingediend. ‘De formulieren en de vaardigheden om het goed in te vullen, ontbraken.’
    Azarkan (SMN) vindt dat zijn organisatie mensen had moeten vrijmaken. ‘Maar we hebben belangrijkere dingen aan ons hoofd gehad. Dit moet echt nog gaan groeien.’   ...Red
.:
   Die belangrijkere dingen die de minderhedenorganisaties aan het hoofd hadden was het verdedigen van de belangen van de minderheden. Het verdedigen van de belangen van de Nederlandse samenleving is een concept dat geheel en al onbekend lijkt. En daar waar de lintjes voor het overgrote deel worden uitgereikt aan mensen die zich belangeloos voor anderen inspannen, zijn de inspanningen van minderheden voor zichzelf geen enkele onderscheiding waard.
    Zo liggen de zaken, en het pro-allochtonen activisme dat uit de kop en de rest van het artikel spreekt, is dus weer uitsluitend en alleen gebaseerd op etnie - het is het al bekende racisme. Des te meer, omdat inmiddels, na een door GroenLinks aangespannen zaak, door de Commissie Bescherming Persoonsgegevens is besloten dat etnische registratie niet mag  - omdat het racisme is. De verslaggever die het artikel schrijft en de krant die het afdrukt hebben etnisch geregistreerd - en zijn dus, volgens het CBP, racistisch bezig.
    Na de herhaling van het lintjesverhaal, de herhaling van het bevrijdingsverhaal:


Uit: De Volkskrant, 05-05-2009, door Clark Accord, schrijver

Nederland dankt de vrijheid niet alleen aan blanken

Nieuwe Nederlanders hebben meer gedaan voor de bevrijding van Nederland dan wordt erkend. Het is tijd dat daar verandering in komt, schrijft Clark Accord
.

Een paar dagen geleden werd ik per mail, door de Vereniging Ons Suriname, uitgenodigd voor het bijwonen van de dodenherdenking van de ex-KNSM'ers op 4 mei in Amsterdam. De herdenking wordt sinds 1992 gehouden bij het scheepvaartmonument op het KNSM-eiland in Amsterdam. (De KNSM was de Koninklijke Nederlandse Stoomboot-Maatschappij die heeft bestaan tussen 1856 en 1981, red.). Op het gedenkteken staan veel namen van Surinaamse zeelieden, die op koopvaardijschepen in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. 'Zij verdienen ons eerbetoon en bijzondere aandacht', staat in de uitnodiging.
    Kort nadat ik het mailtje had gekregen, staat de uitnodiging integraal op de populaire Surinaamse website waterkant.net. 'Aandacht voor Surinamers bij dodenherdenking', kopt het artikel. 'Hehe, eindelijk, but a little too late', reageert ene Daddie op het forum bij artikel. Om vervolgens iedere Surinamer af te raden aan de herdenking deel te nemen.   ...
    De bijdrage vanuit de koloniën aan de bevrijding van Europa is veelvuldig weggestopt - niet alleen in Nederland. Op 6 april zond de BBC de radiodocumentaire Paris liberation made 'whites only' van Mike Thomson uit. Hierin toont hij aan hoe Britse en Amerikaanse commandanten ervoor zorgden dat de bevrijding van Parijs op 25 augustus 1944 werd gezien als een 'whites only'-overwinning - terwijl de 'Free France Forces' voor 65 procent uit West-Afrikanen bestond. Zij hadden geleden voor Frankrijk, maar werden niet als helden verwelkomd in Parijs. Na de bevrijding moesten de meesten zelfs hun uniformen inleveren en teruggaan naar Afrika. Generaal-majoor Walter Bedel Smith, stafchef van de Amerikaanse generaal Eisenhower, schreef in 1944 in een geheime memo: 'Het is wenselijker dat de divisie die Parijs inneemt voor 100 procent uit witten bestaat.' Om dit voor elkaar te krijgen, werden alle zwarte soldaten verwijderd uit de divisie die op het punt stond Parijs in te nemen.
    Daar komt nog bij dat hun pensioenen in 1959 werden bevroren. De frustratie die afdruipt van de reactie van 'Daddie' op het artikel op waterkant.net, is er een die de laatste jaren steeds meer voelbaar is, binnen Nieuw-Nederlandse kringen.
    Toch heeft het weinig zin mee te gaan in zijn slachtofferdenken, als hij stelt 'A little too late'. De BBC-documentaire is het bewijs dat er langzaamaan een begin wordt gemaakt met het ontsluiten van de koloniale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Wat een heel ander licht zou werpen op de aanwezigheid van Nieuwe Nederlanders in dit land. Daarom zou ik tegen 'Daddie' willen zeggen: beter te laat dan nooit.


Red.:   Laten we er eerst even van uitgaan dat dit artikel gaat over de erkenning van wie wat heeft gedaan in de Tweede Wereldoorlog - de eerste orde benadering. Dan slaat dit artikel volledig de plank mis, want waar het gaat om gebrek aan erkenning voor verricht werk, is er één kandidaat die met kop en schouders boven de rest uitsteekt, en dat is de Sovjet-Unie, die in zijn eentje de Duitsers heeft verslagen. De hulp daarbij vanuit het Westen was marginaal en eigenlijk totaal onbelangrijk. ten tijde van de geallieerde invasie was de oorlog allang beslist, in de slagen bij Stalingrad en Koersk. Het feit dat de Geallieerden degenen waren die fysiek Nederland en de rest van West-Europa binnengetrokken zijn, was slechts van belang voor de betreffende landen, en had slechts een symbolische waarde wat betreft de uitkomst van de oorlog. Dus wat Accord, en anderen, stellen over rol van de gekleurde bij de bevrijding van Parijs, geldt ook voor de blanke Europenen en Amerikanen: de werkelijke bevrijders waren de Russen.
    Tweede orde benadering: stel dat je uitgaat van de Geallieerde bevrijding van Parijs. Dan geldt hetzelfde verhaal nog een keer: de bevrijding van Parijs was slechts een gevolg van vele strijd die eerder geleverd was. Die strijd is voor het overgrote deel geleverd door blanke Europeanen en Amerikanen. Als er dus een  legeronderdeel wordt gekozen dat symbolisch Parijs binnen trekt, dan kan men ervoor kiezen dit ook qua samenstelling symbolisch te maken - dat wil zeggen: naar gekleurde versus niet-gekleurde bijdrage. En dan kom je niet veel verder dan ergens rond de één op vijftig of iets dergelijks. De eenheid moest uit symbolische overwegingen ook nog van de Free French Forces zijn, en dan kom je tot het historische resultaat.
   In de derde orde benadering ga je kijken of alles binnen de tweede orde benadering precies zo is gegaan. Dat is ongetwijfeld niet het geval. De Tweede Wereldoorlog viel nog in de periode van rassenscheiding en kolonialisme, en er zijn talloze verhalen over hoe de bijdragen van negers en gekleurden aanvankelijk geminacht en later onderdrukt werden. Dat is nu, tezamen met de genoemde vormen van racisme, verdwenen.
    Dan is de volgende vraag: is dat in Nederland op significante wijze het geval geweest? Antwoord: nauwelijks of niet. Al was het maar omdat Nederland nauwelijks aan de globale oorlogsinspanning heeft bijgedragen. En ook binnen de Nederlandse situatie is dit nauwelijks het geval- de beste illustratie hiervan zijn zijn de gevallen die Accord noemt: totaal insignificant. Nog duidelijke wat dat betreft zijn de stukken uit het artikel die in ovenstaande citaat zijn weggelaten: die gaan over de behandeling van een prostituee in Suriname, tijdens de oorlog - larmoyant, en totaal insignificant. Slechts een excuus voor het schrijven van dit artikel.
    Waarom dan toch dit artikel? Het is de kop die de bedoeling ervan heel goed weergeeft: het promoten van de rol van de gekleurden. Met deze aanname verklaar je alles: de blindheid voor de globale context, de blindheid voor de context van het Parijse geval, het betrekken van totaal irrelevante gebeurtenissen in Suriname zelf: het is allemaal begrijpelijk als je maar één aanname doet: dit is slechts promotie. Promotie van de zaak van een bepaalde etnie. In dit geval de gekleurde etnie, maar dat hoort niet uit te maken: promotie van een etnie uitsluitend op grond van etnie is racisme. En dat het racisme is, blijkt overduidelijk uit diverse reacties op dit artikel, zoals in de uitdrukking: een 'zwarte mening' (die we zouden moeten kunnen lezen) uitleg of detail .
   Overigens: dat de Volkskrant zo'n historisch pertinent-onjuist artikel publiceert kan slechts één enkel soort reden hebben, bestaande uit een combinatie van de volgende dingen: politieke correctheid, multiculturalisme, en angst voor racist versleten te worden door iemand die dat meteen roept.
    Accord wijdt aan het einde nog enige zalvende woorden aan slachtofferdenken. Het artikel dat hij geschreven heeft is één lang bewijs van slachtofferdenken. En ten bewijze dat dit niet een eenmalige uitbarsting is, onder een stukje uit de verzameling Allochtone evenredigheid, tv uitleg of detail :


Uit: VARA TV Magazine, nr. 41-2007, door Eric van Onna

Buis & Haard

Clark Accord

Clark Accord (Paramaribo, 6 maart 1961) is schrijver/publicist/columnist | Opleiding: verpleegkundige A en make-up artist.


...   Sowieso laat de tv niet zien hoe de wereld in elkaar zit. Als ik hier mensen uit het buitenland over de vloer heb en ze kijken tv dan hoor ik ze zeggen: 'Hé, als ik op straat loop en ik kijk daarna tv dan lijken dat twee verschillenden werelden. Het straatbeeld is gekleurd en op tv is alles wit'. Kijk naar de Engelse of Duitse tv, daar is het veel gekleurder dan hier. En dan hoor ik mensen zeggen: ze zijn er niet, de gekleurde presentatoren. Onzin! ...
    Pauw en Witteman zijn erg goed, maar ik vind er bij hun ook een sterke voor ingenomenheid uit spreken. Dat hebben allebei die mannen. En ook zij zijn natuurlijk weer ze zoveelste witte mannelijke talkshowhosts tussen de 40 en 60 jaar. De maatschappij verandert, maar de tv verandert niet mee.


Red.:   Oftewel: dat er niet meer gekleurde (maar bedoeld wordt natuurlijk: Surinaamse) presentatoren zijn, is discriminatie.
    Ten eerste: in de popmuziek enzo, speciaal rap en dergelijke, zijn gekleurden zwaar oververtegenwoordigd - kortom: iedere kleur heeft zo z'n stiel. Bovendien is (nu: was) er een journaallezeres van Surinaamse huize, die haar werk doet ondanks het feit dat ze een Surinaams spraakgebrek heeft in het niet kunnen uitspreken van de medeklinker "z" - een duidelijke geval van positieve discriminatie. En een geval van ruime oververtegenwoordiging. De vergelijking met het straatbeeld is hetzelfde als een vergelijking met de Bijlmer of Paramaribo:  het Amsterdamse straatbeeld (want natuurlijk gaat het daar over, niet dat van Apeldoorn) is totaal onrepresentatief voor Nederland.
    Racisme, racisme, racisme.
    Nouveauté: iemand die zichzelf beschuldigt:


Uit: VARAgids, nr. 18-2009, column door Paul Witteman

Racisme

Adriaan van Dis wordt verdacht van racisme. Nota bene door hemzelf. De schrijver heeft zojuist drie maanden doorgebracht in Zuid-Afrika, het land waarvan hij de taal spreekt, waar hij in verschillende periodes van zijn leven heeft gewoond, het land dat hij liefheeft. Hij was er toen een kleine groep blanken de zwarten onderdrukten, hij was er toen Mandela de belofte van verzoening probeerde waar te maken en hij was er vlak voor de recente verkiezingen. Van Dis schrok van het gruwelijke geweld en de corruptie. Hij vroeg zich af of Zuid-Afrika er sinds het afschaffen van de apartheid wel op vooruit is gegaan en voelde de vraag opkomen: kunnen ze het eigenlijk wel?  'Ze' dat zijn de zwarten. En 'het' dat is leiding geven. Hij verwierp de vraag als racistisch. Alles beter dan apartheid. Ga er naartoe, als toerist, daarmee help je het land, zegt hij. Elders in de wereld zijn ook boeven. Tot zover het racisme van Adriaan van Dis.   ...


Red.:   Ach die Adriaan... Natuurlijk is dat geen racisme - het zijn gewoon de feiten uitleg of detail uitleg of detail .
    Ondertussen gaat Clark Accord door met zijn racistische campagne:


Uit: De Volkskrant, 18-05-2009, door Wilco Dekker

In de dagelijkse tv-programmering verschijnen nauwelijks zwarte professionals,stelt schrijver Clark Accord

'Zwarte Nederlander is onzichtbaar'

Als er al zwarte Nederlanders te zien zijn in de media, gaat het vooral over voetbal en urban. De onvrede daarover groeit, zegt schrijver Clark Accord.

Tussentitel: 'Een zwarte deskundige? Niet bij de NOS'

Pauw & Witteman, afgelopen woensdag: drie zwarte vrouwen discussiëren over de vraag of Alleen maar nette mensen, de debuutroman van Robert Vuijsje over de fascinatie van een keurige jongen uit Amsterdam-Zuid voor vrouwen uit de Bijlmer, racistisch en seksistisch is. Het is een voorbeeld van hoe media omgaan met zwarte Nederlanders, zegt schrijver en producent Clark Accord (48), onder meer auteur van de bestseller De Koningin van Paramaribo, oud-columnist van Trouw en Het Parool en programmaker en presentator voor de Amsterdamse zender AT5. ‘Als er een probleem of een relletje is, worden ze opgetrommeld. Daarna is het weer stil. Zwarte Nederlanders lijken onzichtbaar. Er zijn veel succesvolle zwarte Nederlanders, maar je ziet ze te weinig. De frustratie daarover wordt steeds groter in de zwarte gemeenschap. Het broeit.’

Wat is het probleem?
‘Zwarte Nederlanders zijn behoorlijk geïntegreerd. We spreken veelal Nederlands, hebben goede banen en doen volop mee in de maatschappij. Alleen zie je dat nauwelijks. Alle nieuwe presentatoren op de televisie zijn bijvoorbeeld Marokkaans. Dat is heel goed: zo wordt het stereotiepe beeld bijgesteld en hebben Marokkaanse jongeren goede voorbeelden. Maar als dat betekent dat zwarte Nederlanders onzichtbaar zijn in de media omdat ze wél goed geïntegreerd zijn, klopt er iets niet. Zwarte Nederlanders hebben het gevoel dat ze hard hebben gewerkt om te integreren en nu het zover is, geven de media niet thuis. De onvrede daarover is groot. Zwarte jongeren willen graag meedoen, maar ze zien weinig voorbeelden.’

Hoezo?
‘Als je zwarte mensen op de televisie ziet, is het al gauw entertainment en urban, lage broeken en fucking bitches en zo. Dat doet het altijd goed. Maar waar zijn bijvoorbeeld zwarte wetenschappers? ...

Er zijn toch wel zwarte presentatoren en programmamakers?
‘Jawel. Humberto Tan, Sylvana Simons, John Williams. En Jörgen Raymann en Prem Radhakishun. Vakmensen. Maar het gaat er om dat je in de dagelijkse programmering nauwelijks zwarte Nederlandse professionals op andere gebieden ziet. ...


Red.:   Als antwoord op dit soort racisme kan je alleen dingen zeggen die in "ouderwetse" oren racistisch klinken: "Hoezo zwarte wetenschappers?" Zwarte studenten zie je al weinig tot zelden, en het aantal dat de top haalt is nog zeldzamer. Een zwarte natuurkundige? Een zwarte sterrenkundige? Een zwarte bioloog? Allemaal nooit gezien. Een zwarte socioloog, een zwarte psycholoog? Allemaal zeer zeldzaam.
    En toch evenredige vertegenwoordiging eisen, alleen maar op grond van ras ... Dat is racisme!
    Hiervoor net genoemd: Prem Radhakishun. Een Surinaamse moslim. Nog een racist:


Uit: De Volkskrant, 19-05-2009, door Paul Onkenhout

'Dit is meer dan smaad, dit is laster'

Prem Radhakishun versus zijn collega-columnisten Max Pam en Theodor Holman: het stormt bij Het Parool.

Columnisten die elkaar beschimpen ... : Het Parool is gegijzeld door een klassieke journalistieke rel.
    De hoofdrolspelers zijn Theodor Holman, Prem Radhakishun en Max Pam. De basis van het conflict is een column die Radhakishun voor de krant schreef over zijn collega-columnisten Holman en Pam.   ...
    De columnistenoorlog bij Het Parool begon op 22 april. Holman schreef over huwelijken van neven en nichten van allochtonen. Uit de column: ‘Laat ze rustig fukkie-fukkie doen met broers en zusters, neven en nichten, want dat is een uitstekende manier om op een vredelievende wijze van dit probleem af te komen (...). We betalen alles voor de geestelijk gehandicapten die ze moedwillig krijgen en laten hen op die manier, en op vreedzame wijze, hun eigen ondergang verzorgen.’
    Op 5 mei, volgde een indirecte reactie van Radhakishun, naar aanleiding overigens van de aanslag in Apeldoorn. Hij schreef: ‘Theodor Holman, Max Pam en al die andere op moslims en zwarten kankerende columnisten zijn gewoon vieze vuile racisten’. ...


Red.:   Waar Holman het over heeft zijn de reacties uit de kring van allochtonen op de berichten over hun hoge percentage neef-nicht huwelijken, deels een cultuurgewoonte en deels een favoriet middel voor kettingimmigratie. Vanwege die achtergronden ontkennen allochtonen de schadelijkheid van inteelt - ondanks het feit dat ook dieren het sterk proberen te vermijden.
    De reactie van Holman is niet fijnzinnig, maar als redelijke constateringen niet helpen, gaat ook dit soort dingen mogen. En dat heeft niets met racisme te maken, want het gaat over objectief schadelijk gedrag.
   En daar Holman's opmerking gerechtvaardigd is, is die van Prem dat dus niet. En de methode van argumenteren die hij gebruikt is "schermen met ras". Het is racisme!
    Die televisie is een goede bliksemaantrekker, wat betreft racisme:


Uit: De Volkskrant, 20-07-2009, tv-recensie door Gijs Zandergen (a.i.)

Tv is nog vooral een witte wereld

'Bij Raymann is laat voel ik een warmte die ik elders op de tv soms mis'

Toen Moustapha Diop (46) in september 1993 vanuit Senegal naar Nederland kwam, verliet hij een land waar slechts een televisiezender was. ...
    Nee, dan was het tv-aanbod in Nederland heel wat gevarieerder. Goede Tijden Slechte Tijden bijvoorbeeld, dat hij volgde op advies van de mensen van wie hij Nederlandse les kreeg. ...
    Zijn kijkgedrag is inmiddels drastisch veranderd. GTST is vervangen door het NOS Joumaal, Netwerk, NOVA. Kortom de programma's waar iedere, maatschappelijk geëngageerde Nederlander naar kijkt, of in elk geval zegt naar te kijken. Als voornaamste kritiekpunt op het Nederlandse tv-aanbod noemt hij het gebrek aan afspiegeling van de Nederlandse samenleving. De samenleving is gekleurd. Dat ziet iedereen, ook degenen die niet in een grote stad wonen. Maar de televisiewereld is nog vooral een witte wereld. Dat mag met name de publieke omroep zich aantrekken, vindt Diop, die bijna PvdA-lid was, maar nu neigt naar D66. Bij Raymann is laat kan hij zich het beste ontspannen. Diop: 'Het gemengd zijn van de makers en het publiek speelt mee, maar ik vind het programma in de eerste plaats goed, omdat ik de samenleving erin terugzie. Raymann heeft een humor en een onbevangenheid die mij aanspreken. Hij bekritiseert subtiel discriminatie, maar ook de allochtonen die kansen laten liggen. Ik voel daar een warmte die ik elders op de televisie soms mis.'    ...


Red.:   Oftewel: Moustapha Diop kijkt met een racistische blik naar de televisie, en zijn emoties daarbij hangen in sterke mate af van de kleur van de vertoonde hoofden. Het is je reinste racisme. Alweer: draai de kleuren om, en je wordt zonder twijfel aangeklaagd.
    Nog een voorbeeldje hieruit

  Ook over Paul Rosenmöller met zijn programma's over Afrika is hij positief. Rosenmöller probeert tenminste het echte Afrika te zien. Hoe ziet dat echte Afrika er dan uit? Diop: 'De aandacht van de media gaat nu nog vooral uit naar aids, honger en oorlog in bepaalde landen. Zo werkt het nieuws nu eenmaal. Maar er zijn ook veel goede ontwikkelingen gaande, waarover je zelden hoort.'

Inderdaad, zo werk het nieuws nu eenmaal. Maar omdat hij een Afrikaan is, stelt hij de eis dat Afrika anders behandeld wordt dan, zeg, Roemenië, waar het ook alleen maar gaat over de corruptie. En dat Paul Rosenmöller een eenzijdige politiek-correcte linkse multiculti-agenda heeft is bekend genoeg - als Oeigoeren Han-Chinese immigranten aanvallen weet je zeker waar de sympathie van Paul ligt - precies andersom als wanneer moslim-immigranten blanke Europeanen aanvallen.
    Geert Wilders, of eigenlijk: Sietse Fritsma, heeft vragen gesteld aan de regering die neerkomen op een vraag naar de kosten van allochtone immigratie. Niet zo heel veel bijzonders, want Pieter Lakeman, vroeger van de Stichting Bedrijfsinformatie, heeft een in 1999 gepubliceerd boek hierover geschreven, onder de pakkende titel Binnen zonder kloppen.
    Desondanks windt Evelien Tonkens, hoogleraar sociologie en lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks, zich hier toch erg over op en komt met de volgende column:


Uit: De Volkskrant, 29-07-2009, column door Evelien Tonkens

Wilders' stinkende vraag

Wat kost Wilders ons per jaar? Zo’n zes miljoen euro schat ik. Salaris, onkosten, beveiliging en duizenden uren aan ambtenarensalarissen voor het beantwoorden van zijn vragen. Plus indirecte kosten, zoals het extra beroep op zorg en hulpverlening van al die mensen die hij vernedert. Tegen die hoge kosten staan geen opbrengsten. Als we evenveel Wildersen als nieuwe Nederlanders hadden, zou dit land dertigvoudig failliet zijn.
    Met dit antwoord kan de regering volstaan. ...


Red.:    En zo gaat het nog even door. We hebben er een paar beledigingen uit gevist:

  Maar op die manier praat je niet over integrerende landgenoten, en misschien zelfs niet over immigrerende wereldburgers. Mensen zijn geen instrument van beleid. Slavernij en mensenhandel zijn voorbeelden van volledige instrumentalisering. De nazi’s reduceerden sommige medeburgers tot instrument, waar ze medische experimenten mee uithaalden. …
Deze zet van Wilders is fascistisch, op een manier die hij nog niet eerder heeft vertoond. … Dat zet de deur open naar uitsluiting, mishandeling en erger. … Terwijl iedereen – terecht – nog wel over hem heen zou vallen als hij deze vraag zou stellen over oude mensen, chronisch zieken of gehandicapten.

Nu is die laatste opmerking interessant,want zij is onjuist. De WAO, de AOW, de AWBZ, de WW, de bijstand ... over al die zaken is gepraat over de kosten. Een recent voorbeeld (de Volkskrant, 12-06-2009, door Gijs Herderscheê):
  Alleen hoge kosten AWBZ staan vast

Staatssecretaris Bussemaker presenteert de lang verbeide toekomstvisie op de AWBZ. Hierin zullen lang niet alle vragen worden beantwoord
.

Jet Bussemaker is niet te benijden. Als staatssecretaris van Volksgezondheid is zij verantwoordelijk voor de algemene wet bijzondere ziektekosten, de AWBZ. Achter deze initialen gaat een uiterst complexe, politiek brisante materie schuil. Vandaag ontvouwt Bussemaker op verzoek van de Tweede Kamer een toekomstvisie op de wet.
    De AWBZ dekt ‘onverzekerbare zorg’ aan bijvoorbeeld gehandicapten en onmachtige ouderen. Van de geboden voorzieningen maken momenteel ruim 600 duizend mensen gebruik. De kosten die hiermee zijn gemoeid, zijn in tien jaar tijd verdubbeld tot 23 miljard euro. De gemiddelde belastingplichtige is hier 12 procent van zijn inkomen aan kwijt.
    Het eind van de uitgavengroei is nog niet in zicht. Zo telt Nederland in 2020 waarschijnlijk 2,4 miljoen 75-plussers. Van hen zal de helft op enig moment een beroep doen op de AWBZ.

Gunst, het gaat hier over de hoge kosten van ‘bijvoorbeeld gehandicapten en onmachtige ouderen’, en dat is toch redelijkerwijs hetzelfde als die van ‘oude mensen, chronisch zieken of gehandicapten’.
    Ach, waarom Tonkens nog langer treiteren. Natuurlijk is dit volstrekte onzin: als je mag praten over de kosten van het beleid aangaande oude mensen, chronisch zieken of gehandicapten, mag je zeker ook praten over de kosten van het beleid aangaande immigranten.
    De reden dat Evelien Tonkens een verschil maakt tussen de kosten van het beleid aangaande oude mensen, chronisch zieken of gehandicapten, en kosten van het beleid aangaande immigranten is volkomen duidelijk: omdat die laatsten over de hele groep genomen een ander kleurtje hebben.
    Het verschil in behandeling van de twee groepen door Tonkens, is uitsluitend en alleen gebaseerd op het verschil in kleur en etnie van de twee groepen.
    Evelien Tonkens heeft een rabiaat racistisch stuk geschreven.
    Maar dit is slechts een uitschieter in een algeheel beleid van links-liberale kant, GroenLinks, D66 en aanverwante groepen, dat zonder meer racistisch is. Op zich betreft dit een niet al te grote groep mensen, en zou je dus denken dat er niet zo veel aan de hand is. Maar deze groep met de links-liberale houding, zich baserend op de idealen van kosmopolitisme en migratiefundamentalisme, is wel dominant in media, bestuur en justitiële apparaat, inclusief rechterlijke macht. Een hoogst zichtbare component van de maatschappij. Een component die kleur vooraan zet, onafhankelijk van geleverde prestatie (illustratie: foto bij een artikel over loting voor de medicijnenstudie, tonende studenten van de VU, Amsterdam 2008 (artikel: de Volkskrant, 28-07-2009, foto: Joost van den Broek):.

 Een al groot en groeiend deel van Nederland ziet zich door deze links-liberale top miskend en onderdrukt. Het is dit aspect van de zaak dat de vermoedelijke oorzaak is van de maatschappelijke onlustgevoelens waar de elite zich nu van bewust wordt.
    En het is ook dit aspect van de zaak dat op zijn minst potentieel een groot gevaar vormt voor de maatschappelijke stabiliteit op de wat langere termijn.
    Een voorbeeld uit het buitenland:


Uit: De Volkskrant, 10-07-2009, van correspondent Diederik van Hoogstraten

'Positieve discriminatie blijft nodig'

Sonia Sotomayor wordt een van de hoogste rechters van de VS, mede vanwege haar afkomst en geslacht. De Senaat debatteert er maandag over.

De Amerikaanse opperrechter John Roberts ziet niet veel in affirmative action (positieve discriminatie) voor minderheden. ‘De manier om op te houden met discriminatie op basis van ras’, zei hij, ‘is door op te houden met discrimineren op basis van ras.’
    Volgens rechter Sonia Sotomayor, die zichzelf ooit omschreef als een ‘affirmative action-baby’, is de praktijk wél noodzakelijk. Tests in het onderwijs, bij de overheid en in het bedrijfsleven bevatten ‘culturele vooroordelen’, legde zij uit. ‘Die effecten wegnemen was juist een van de redenen om tot positieve discriminatie over te gaan.’   ...
    De Senaat begint maandag met hoorzittingen over haar benoeming, en positieve discriminatie zal daar zeker aan bod komen. Niet alleen omdat Sotomayor ervan profiteerde en erin gelooft; ook omdat het Hof onlangs met een opvallend arrest kwam over de wettelijke voorrang voor minderheden.
    Het oordeelde dat blanke brandweerlieden uit New Haven (Connecticut) niet mochten worden ‘gestraft’ door positieve discriminatie. Zij waren geslaagd voor een promotie-examen, maar dat bleek achteraf ‘te moeilijk’ voor minderheden, waarna het ongeldig werd verklaard.
     De brandweerlieden stapten naar de rechter. Het gerechtshof waar Sotomayor werkte, oordeelde dat deze vorm van achterstelling acceptabel was omwille van de diversiteit. Maar het Hof in Washington zag het anders: indien een groep nadeel ondervindt door de voorkeursbehandeling van een andere groep, is de bevoordeling ongeoorloofd.   ...
 

Red.:   Een institutionele vorm van racisme: een groep die niet in aanmerking komt omdat ze doodgewoon de test niet halen, wordt bevoordeeld uitsluitend en alleen vanwege ras.
    Ook sommigen zwarten zien dat in:

  Veel conservatieven én Democraten – ook een groeiend aantal zwarten, zoals de voormalige acteur Bill Cosby – zijn tegen affirmative action. Zij stemmen in met oud-president George W. Bush, die een gevoelige snaar raakte toen hij ‘de vloek van de lage verwachtingen’ hekelde.

    Een broeinest van racisme is omroepland - vooral ook op bestuurlijk gebied:


Van: Volkskrant.nl, 22-04-2009, van een verslaggever

Llink is boos en wil gesprek met Plasterk

Llink begrijpt niets van het oordeel van de visitatiecommissie dat de aspirant-omroep niets toevoegt aan het publieke bestel en dus kan verdwijnen. ‘Iedereen weet waar voor Llink voor staat, wat je van pakweg de AVRO niet kunt zeggen’, zegt een woordvoerder. Llink wil een gesprek met mediaminister Plasterk.
    Volgens de commissie onderscheidt Llink zich te weinig: andere omroepen maken ook programma’s over mensenrechten en milieu. De commissie bekeek Llink op verzoek van Plasterk, die woensdag liet weten dat het advies ‘zwaar weegt’. Daarmee is de toekomst van Llink onzeker. Plasterk neemt in december een besluit. Mocht hij het advies volgen, dan gaat Llink per september 2010 na vijf jaar van het scherm, waarmee voor het eerst een publieke omroep zou moeten verdwijnen.
    Het is nog de vraag of Llink september 2010 wel haalt. ...Verder eist de toezichthouder ingrijpende maatregelen om de subsidie door te laten gaan, nu Llink in geldnood is geraakt. ...


Red.:   En nu eenzelfde soort geval, maar met een kleurtje:


Uit: De Volkskrant, 07-08-2009, door Paul Onkenhout

De moslimomroepen zijn voorlopig veilig

De twee bedreigde Nederlandse moslimomroepen hebben een opvallende, publiekelijke steunbetuiging gekregen van het Commissariaat voor de Media.

Gered zijn ze nog niet, maar voor de programmamakers is er weer hoop. Met een klein voorbehoud kan worden geconcludeerd dat de omroepen nog minimaal een jaar mogen blijven uitzenden.
    Op verzoek van minister Plasterk doet het commissariaat een onderzoek naar de bestuurlijke wanorde bij de moslimomroepen. Aanleiding was een publicatie in Trouw.
    Eind juni onthulde de krant dat de Stichting Verzorging Islamitische Zendtijd (SVIZ) bijna een half miljoen euro aan publiek geld heeft verkwist aan advocaten, accountants en externe adviseurs. Plasterk eiste dat daar een eind aan zou komen en dreigde zelfs de twee omroepen, de NMO en de NIO, op te heffen.
    Grote verdeeldheid en talloze meningsverschillen kenmerken de SVIZ al sinds de oprichting in 2007, tot grote afschuw van de programmamakers van de twee moslimomroepen. De SVIZ beheert het geld en de zendtijd van de omroepen en bereidt een fusie voor. Daar is nog lang geen zicht op. De bestuurders, twee keer vier vertegenwoordigers van de NMO en de NIO, ruziën voordurend.
    Het Commissariaat voor de Media heeft het onderzoek naar de bestuurlijke chaos nog niet afgerond, hoewel dat wel de bedoeling was. ‘Het is een zeer gecompliceerde zaak en bovendien speelt de vakantie ons parten’, zegt voorzitter Tineke Bahlmann.
    Een voorlopige conclusie is echter al getrokken: ‘Met de programma’s en de programmamakers van de moslimomroepen is niks mis.’ Volgens haar zijn de problemen louter te wijten aan de ruziënde bestuurders. ‘En daar willen we de programmamakers en de kijkers niet de dupe van laten worden.’   ...
    Het commissariaat had de kwestie ‘liever gisteren dan vandaag opgelost’, aldus voorzitter Bahlmann. ‘Maar we moeten zorgvuldig zijn.’


Red.:   Vrij vertaald: de rotzooi is zo groot,dat hij niet verborgen of opgelost kon worden, dus rekken we de zaak maar in de hoop dat het op één of andere manier in de toekomst beter wordt.
    Overigens heeft de omroep een vastgelegd beleid om allochtonen de bevoordelen, zoals onder andere beschreven in het Handboek Minderheden Media uitleg of detail , en een speciaal orgaan voor de uitvoering daarvan: de NPS.
    En verder leert de vergelijking van de gevallen Llink en NMO/NIO precies wat dit verschil in behandeling is: NMO/NIO krijgt de de ruimte wel die Llink niet krijgt vanwege de kleur van NMO/NIO - het is racisme.
    Overigens nummer twee: de onthullende subkop werd in de printversie natuurlijk vervangen door iets minder duidelijks.
    Weer naar een andere etnie:


Uit: De Volkskrant, 07-08-2009, van verslaggever Willem Beusekamp

Acht verdachten in rechtzaag tegen Nigeriaanse drugsbende in Amsterdam-Zuidoost

‘Balkonspringers’ voor de rechter

Bij drugsinval in Amsterdam-Zuidoost eerder dit jaar blijkt nog zeker één Nigeriaanse verdachte via balkon gevlucht | Ander bendelid is nog steeds spoorloos

Een lid van de Nigeriaanse drugsbende die eerder dit jaar in de Amsterdamse Bijlmer werd opgerold, blijkt zijn vlucht via het balkon van een hoge portiekflat te hebben overleefd.   ...
    Bij de geruchtmakende politie-operatie in mei dit jaar kwam een Nigeriaan om het leven. Hij werd blijkens de afgeluisterde telefoons ‘Zubi’ genoemd, en was vermeend leider van de bende.
    ‘Zubi’ gleed uit vanaf de negentiende verdieping en stortte 30 meter omlaag toen de politie zich met geweld toegang verschafte tot de woningen. De man was op slag dood. De gemoederen in de wijk liepen hoog op, de politie werd ‘racisme’ verweten.   ...
    ... de noodkreet van Elvira Sweet, de stadsdeelvoorzitter van Zuidoost, die naar aanleiding van de vele recente schietincidenten in de Bijlmer deze week vroegtijdig van vakantie is teruggekeerd.
    Drugshandel, schietpartijen, illegale woningverhuur aan criminelen en geen respect voor het gezag, zo schreef Sweet op haar weblog, dreigen het imago van het overwegend zwarte stadsdeel opnieuw te bezoedelen. ...


Red.:   Tja, de aanpak van 'Drugshandel, schietpartijen, illegale woningverhuur aan criminelen' is natuurlijk racisme, als het gebeurd in een 'overwegend zwarte stadsdeel'.
    In feite is het natuurlijk gewoon zwart racisme - zoals dat ook tot uiting komt in 'geen respect voor het gezag'- want 'gezag' in deze is natuurlijk pars pro toto voor "blank gezag" - en daarvoor heeft het 'het overwegend zwarte stadsdeel' geen respect.
    Racisme.
    Weer een blank geval:


Uit: De Volkskrant, 14-08-2009, door Peter van Ammelrooy

Blanke doet het goed als held in computerspel

Tussentitel: Williams: 'Als Latino zou ik bedroefd zijn over hoe weinig ik word afgebeeld'

Waarom lijken alle helden uit computerspellen zo op elkaar, vroeg het tijdschrift PlayStation Magazine zich onlangs af: circa 1 meter 80 lang, rond de 30 jaar oud, een afgetraind lijf en kort haar.
    En, had het blad er aan kunnen toevoegen: ze zijn stuk voor stuk blank.
    Games vormen een bolwerk van blanken waarin amper etnische minderheden zijn te bespeuren. Het gevoel van sommige gamers dat ze in een arisch reservaat ronddolen, heeft een wetenschappelijk fundament gekregen.
    Onderzoekers van de USC Annenberg School for Communication in Los Angeles hebben een volkstelling gehouden in 150 populaire games. Hun conclusie: computerspellen bieden een nog beroerdere afspiegeling van de samenleving dan de televisie.
    In de onderzochte games was slechts 2 procent van de populatie van Latijns-Amerikaanse herkomst, tegen 2,6 procent bij de televisie. Dat is des te opmerkelijk, stelt onderzoeksleider Dmitri Williams, omdat Latino’s in de Verenigde Staten 12,5 procent van de gamers uitmaken.  ...
    Ook zwarten (11,4 procent) en Aziaten (2,6 procent) komen amper aan de bak. Als ze al in beeld komen is het meestal stereotiep, zoals de zwarte drugshandelaren in Grand Theft Auto of 50 Cent Bulletproof.   ...
    Over de redenen voor digitale apartheid laat de studie zich niet uit, maar de onderzoekers vonden wel een opmerkelijk verband tussen de demografie van de werknemers in de gamesbranche en die van de spelfiguren.
    Blanke ontwikkelaars hebben de neiging om vooral blanke gameshelden te ontwerpen. Er is ook een relatief grote aanwezigheid van vrouwen (15 procent) in games. De sector kent al enkele jaren een grote instroom van vrouwelijke ontwerpers en producenten.   ...


Red.:   Grappig: het wordt hier zelfs uitgelegd. Hoezo is het probleem dat blanke ontwerpers vooral blanke modellen kiezen? Latino's en negers doen precies hetzelfde, in relevante gevallen. Die kiezen ook Latino's respectievelijk negers zodra ze kunnen kiezen. En daar kraait geen haan naar. Waarom mogen zij dat wel, en blanken niet? Racisme.
    Deze gekheid is beslist niet beperkt tot Nederland:


Uit: CNN.com, 07-09-2009, door Edmund DeMarche

Father wants son's beating treated as a hate crime

Attack last month on Brian Milligan Jr. left his jaw broken, 3-inch gash on head | Milligan, 18, who is white, is dating an African-American woman, Nicola Fletcher | Police say the attackers were 10 to 15 African-American men | Fletcher says she's been harassed on street, shot with paintballs, by same group

Photo: Brian Milligan Jr. poses with his girlfriend, Nicola Fletcher, before he was attacked last month.

Brian Milligan Sr. believes his son's race triggered a brutal attack on the streets of Buffalo, New York.
    Armed with a chunk of concrete, several assailants beat Brian Milligan Jr. on the back of the head on August 18, leaving a 3-inch gash. They kicked him in the face, breaking his jaw.
   Bloodied and bruised, the 18-year-old managed to walk five blocks to his grandmother's house before being rushed to the hospital.
    Milligan's father believes several African-Americans beat his son, who is white, because he is dating an African-American woman. He wants police to treat the beating as a hate crime. He also has criticized what he calls a deafening silence from the community, police and the national media.
    "If this was a black guy who was beaten by a group of white guys for dating a white girl, people would be up in arms," he said. "There's a double standard."
    Buffalo police believe a group of about 10 to 15 African-American men attacked Milligan late at night, police spokesman Mike DeGeorge said. Police have made no arrests and are still investigating the motive, he said.
    Milligan Sr. says he believes the attackers are the same "neighborhood guys" who threatened his son and his African-American girlfriend because of their interracial relationship.
    The younger Milligan and his girlfriend, Nicola Fletcher, who is also 18, had recently complained of an increase in insults and threats in east Buffalo, where Fletcher lives and where Milligan was staying with his grandmother, Fletcher said.
    "Every time they walk the streets, people stop him and call him 'cracker' and ask her why she's not with a black guy," Milligan Sr. said.
    Two days before the attack, Fletcher said she was shot with paintball pellets by the same group of neighborhood aggressors.
    "I'm afraid to walk the streets," she said. "Those guys are still out there."   ...


Red.:   Stel dat het anders om was ... De wereld zou te klein zijn.
   Uit de rest van die kleine wereld:


Uit: CNN.com, 09-09-2009, By Sara Sidner

Skin whiteners labeled racist

Indian lawmaker slams skin whitener products as racist, highly objectionable | Series of ads in Asia give impression light skin is better than dark skin | Many looking to marry say they want light-skinned partner | Companies say their products are meeting a demand

Photo: A still from a commercial for Emani's skin whitener

Cosmetic adverts in Asia are targeting men with blunt campaigns aimed at skin color that one lawmaker labels racist.
    In one TV commercial, two men, one with dark skin, the other with light skin; stand on a balcony overlooking a neighborhood. The dark skin guy turns to his friend and says in Hindi, "I am unlucky because of my face." His light skin friend replies, "Not because of your face, because of the color of your face."
    Suddenly the light skin guy throws his friend a cream. It's a whitening cream.
  It is one of several television commercials aimed at men in Pakistan and India. In the end the darker skin actor is shown several shades lighter and he gets the girl he was after. Most of the ads end up that way.
    The commercials are sending a not so subtle message to men in Asia. Get whiter skin and you'll get the girl and the job of your dreams or at the very least you'll be noticed.    ...
    To get a good look at the pervasiveness of the stigma attached to dark skin in India all you have to do is look at the want ads for Brides and Grooms in the newspaper.
    Arranged marriages are still commonplace in India and the advertisements for brides and grooms often list physical attributes of the person being sought. Many of the ads list "fair" as one of the wanted physical characteristics.   ...


Red.:   Grappig is dat: blanken gaan op dure vakanties en kopen dure zonnebanken om bruin te worden. En, inderdaad, ook bruinmaak-crèmes. En geen haan die er naar kraait.
    Een verbaal gevalletje. In het discussieprogramma Buitenhof heeft Max Pam een gesproken column, op 13 september 2009 geweid aan de festiviteiten te ere van het 400-jarige jubileum van de stichting van New York door Nederlandse kolonisten. Willem-Alexander en Maxima waren op bezoek geweest bij Michelle Obama, vrouw van de Amerikaanse president, en Obama zelf schoof ook nog even aan. In Pam's woorden "Twee zwarte mensen zitten tegenover twee kaaskoppen ...".
  Stel nu eens dat Pam dit op een niet-racistische manier had gezegd. Dan waren zijn woorden geweest: "Twee roetmoppen zitten tegenover twee kaaskoppen..."
    En stel je nu eens voor dat Pam dat werkelijk had gedaan ...
    Nu een heel apart geval. Het gaat hier om de inhoud van een boek gaat, waarvoor we gebruik maken van de samenvatting van een weblogger


Uit: Volkskrant weblog, 20-09-2009, door Bregje Buitenwijk

Alleen maar nette mensen

Dat is de titel van het boek van Robert Vuijsje. Het is zijn eerste roman en het was meteen een groot succes. Het boek werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs en won De Gouden Uil. ...
    Het boek kreeg veel goede recensies. Geestig, confronterend, soepel geschreven, schrijnend en zeer ongemakkelijk, een smeuïge smalende 'bildungsroman', hilarisch en opvallend goed geschreven; dat zijn zo'n beetje de woorden die ik het meest tegenkwam.
    Robert Vuijsje kreeg ook veel kritiek en werd beschuldigd van racisme en discriminatie. Op YouTube kwam ik dit tegen en ook een discussie bij Pauw en Witteman.
    Ik heb het boek gelezen en vond het soms erg hilarisch....
    Ik geef u een paar citaten uit het eerste hoofdstuk:
  Hollanders zien geen verschil tussen een Antilliaan en een Surinamer. Ook niet tussen een Turk en een Marokkaan.

Turken zijn boos op Marokkanen omdat die hun een slecht naam geven.

Om dezelfde reden zijn Surinaamse negers boos op Antillianen. Ook dragen Antillianen te veel goud, spreken ze geen Nederlands en zijn ze dom. Alle lelijke slaven werden op Curaçao uit de boot gezet. De mooie slaven mochten doorvaren naar Suriname.

Volgens Antillianen denken Surinamers altijd dat ze elite zijn.

Als een Hollanders thuis komt met een nieuwe verkering die hoort bij de mensen die ze allochtonen noemen, weet iedereen: die kon niet beter krijgen.

Surinaamse negers vinden dat Surinaamse Hindoestanen kapsones hebben.

Hindoestanen vinden negers lui en dom.

Hollanders denken dat alle Zuid-Amerikaanse, Afrikaanse, Oost-Europese en Aziatische vrouwen die in Nederland wonen hoeren zijn.

Stadsnegers zeggen dat bosnegers achterlijke inboorlingen zijn.

Israëli's vinden dat Nederlandse joden mietjes zijn. Als zij in de Tweede Wereldoorlog in Europa hadden gewoond, zouden ze die Duitsers even een lesje hebben geleerd..

Nederlandse joden vinden Israëli's barbaren, die op een beestachtige manier omgaan met Palestijnen.

Negers denken iedere dag aan de slavernij. Behalve negers denkt niemand ooit aan de slavernij.

Joden denken iedere dag aan de Tweede Wereldoorlog. Behalve joden denkt niemand aan de Tweede Wereldoorlog. Hollanders weten dat joden gierig zijn, en ze moeten eens ophouden met dat gezeur over de oorlog.

Surinamers en Antillianen vinden dat Afrikanen ruw zijn, en onbeschoft en te zwart. Ze dansen raar en ze wonen met twintig mensen op een flat. Afrikaanse mannen zijn verkrachters.

Amsterdammers kijken neer op de rest van Nederland. De rest van Nederland vindt dat ze in 020 kapsones hebben.

Het zijn niet alleen Turken – alle mensen die ze allochtoon noemen zijn boos op Marokkanen, omdat die hun een slechte naam geven.

Marokkanen zijn boos op iedereen.

...    Sinds kort heeft Robert Vuijsje ook een column in de zaterdagbijlage PS van de week in Het Parool. Deze week gaat hij nog even door over de multiculturele samenleving en hij geeft een waarschuwing vooraf:

'Alvast voor de verontwaardigde lezers: nee. Deze generalisaties gelden niet voor álle mensen. U bent veel origineler en onderscheidender dan al die andere leden van de groep waar u bij hoort. En ja, het is uw columnist bekend dat neger geen prettig woord is. Maar het gaat hier om een in directe taal opgestelde opsomming van zaken die niet altijd even prettig zijn. Goed. Daar gaan we.'
 

Red.:   Het boek van Vuijsje is een verromantisering van zijn eigen ervaringen - de uitspraken uit het lijstje zijn zeer rake observaties uit de werkelijke wereld. Maar ook observaties die in strijd zijn met het "roze wolk"-beeld dat multiculturalisten en politiek-correcten hebben van de daadwerkelijke raciale verhoudingen in de samenleving. En wat doe je dan? Dan beschuldig je de klokkenluider van racisme. Hetgeen dus uitvoerig gebeurd is.
    Ook bijzonder grappig: de verantwoording vooraf van de schrijver voor zijn toekomstige columns. Precies het soort ervaringen dat iedereen heeft die wat waarheid omtrent de raciale werkelijkheid durft te onthullen - in de openbaarheid.
    En dan nog één ding: eigenlijk is de hoeveelheid  kritieke nog verbazingwekkend laag. maar dat heeft ook weer een verwante reden: de schrijver is van joods afkomst. Had een autochtoon dit soort dingen geschreven, dan was de herrie pas echt oorverdovend geweest. De negers hadden er tweehonderd jaar koloniaal verleden bij gehaald - dat konden ze nu niet doen.
    Wat uit het voorgaande volgt, is dat degenen die op het ogenblik het meeste overlast ondervinden van racisme, geen gekleurde mensen zijn, maar blanken. En onder die blanken het ergst de mensen die tegen de overlast veroorzaakt door gekleurde immigranten zijn, op dit moment benoemd als "de PVV-stemmers". Een treffend voorbeeld van deze behandeling hier:


Uit: De Volkskrant, 21-10-2009, column door Evelien Tonkens

Vijf soorten racisme

Nu het racisme steeds manifester onder ons is, is precieze analyse nodig, ten behoeve van meer gerichte bestrijding. De recente interviews met PVV-stemmers door de NRC, bieden daartoe bruikbaar materiaal. Er zijn minstens vijf soorten racisme te vinden onder de twintig geïnterviewden. Sommige varianten zijn met informatie te bestrijden, andere met begrip en effectiever beleid en weer andere met meer positieve interculturele ontmoetingen.
    Het gemakkelijkst te bestrijden is ignoracisme: racisme gebaseerd op feitelijke onjuistheden. Zoals: ‘Ik houd mijn hart vast als er een islamitische partij komt. Die krijgt dan de meerderheid en dan kunnen we het shaken.’ Of: ‘Het gros van de moslims dat hier komt, is uitgehuwelijkt.’ ...


Red.:   Op de website van de Volkskrant waren er natuurlijk meerdere mensen die erop wezen dat bezwaren tegen een godsdienst niets met ras te maken hebben. Evelien Tonkens is van huis uit socioloog, en zelfs hoogleraar, en zou deze fout dus nooit mogen maken. Dat het toch gebeurt kan alleen kwade wil zijn.
    Een tweede ernstige uitglijder.

  De tweede soort, gastverwarringsracisme, is ook gebaseerd op een feitelijk misverstand: dat veel nieuwe Nederlanders hier te gast zijn. Wie zich misdraagt, moet weg, is de redenering, want ‘je mag de geboden gastvrijheid niet misbruiken’. Deze mensen weten blijkbaar niet dat de meeste nieuwe Nederlanders geen gast, maar medeburger zijn.

Of het gastargument nu al dan niet waar is: het heeft niets met het ras van de betrokkenen te maken - het zou evengoed slaan op Poolse immigranten, en dergelijke.
  Ten derde zijn er pragmatische racisten, die eigenlijk alle criminelen en etters weg willen hebben, ongeacht etnische afkomst, maar zich om pragmatische redenen beperken tot wie in hun visie uitgezet kunnen worden. ‘Nederlanders die zich misdragen moeten worden aangepakt, zeker. Maar die kun je het land niet uitzetten. Maar zo’n jongen met een negroïde uiterlijk die een winkel berooft, wel.’

Tonkens geeft, in tegenstelling tot de vorige gevallen, geen recept ter bestrijding. Natuurlijk omdat het geen racisme is, en omdat er niets tegen in is te brengen.    
  Tegen de vierde soort, blinde-haatracisme, helpt informatie niet. Het gaat om blinde haat tegen een bevolkingsgroep, ongeacht wat deze doet of zegt. Zelfs als deze het toonbeeld is van de hardwerkende Nederlander. ‘Ik reken niet af bij een kassa waar een hoofddoekje zit. Ik heb meegemaakt dat er bij de Jumbo vijf moslims met een hoofddoek zaten en één Hindoestaan. Bij die Hindoestaan stond een rij van vijftig mensen. Ik zeg tegen die manager: ‘We zijn een christelijk gereformeerde gemeente. Mensen zijn hier niet van gediend.’

Ongetwijfeld bestaan er mensen met blinde-haat racisme. Zowel bij allochtonen als autochtonen. Maar dit is er geen voorbeeld van. Mensen die hoofddoeken mijden, mijden mensen die een geloof aanhangen dat hen veroordeeld, vervloekt en verketterd. Van zo'n geloof mogen ze zich vrijwaren. Sterker: eigenlijk zouden ze van de overheid mogen verwachten dat ze de overige burgers beschermt tegen de opvattingen van zo'n soort geloof. En dat bij het ontbreken van die bescherming, de burgers het heft in eigen hand nemen, is niet meer dan logisch. Het zijn niet die burgers die niet deugen, maar dat veroordelende, vervloekende en verketterende geloof.
     Deze verklaring maakt één ding volkomen helder: dit heeft alles te maken met geloof, en niets met ras. Het is beslist geen racisme.
  Er zijn ook PVV-stemmers die deze vier vormen van racisme weerzinwekkend vinden. ... ‘Het gaat mij niet om bevolkingsgroepen, ik wil gewoon dat iedereen in Nederland zich correct gedraagt’, is een typerende uitspraak voor deze groep. Vervolgens komt men met concrete, soms systematische negatieve ervaringen met nieuwe Nederlanders die zich niet gedroegen. Reële ervaringen van overlast en criminaliteit.   ...
    Deze ervaringen zijn reëel en je erover beklagen is niet racistisch. Daaruit concluderen dat de moslims of de migranten zo zijn of doen, is wel racistisch. Dit ervaringsracisme is het moeilijkst te bestrijden. Deze mensen zijn best goed geïnformeerd, alleen hebben ze reële negatieve ervaringen. Hier helpt eerder erkenning en bestrijding van hun problemen, gecombineerd met positieve ervaringen.

En hier gaat het dus echt goed fout. Want wees bijvoorbeeld maar eens consequent Tonkiaans. Dan gaat het over Nieuwe Nederlanders. En Nieuwe Nederlanders hebben geen ras. Dat zijn Nederlanders. Dus bezwaren tegen het gedrag van Nieuwe Nederlanders kunnen dan geen racisme zijn.
     Hetzelfde geldt voor de andere termen: "moslims" zijn geen ras, en "immigranten" al helemaal niet.
    Dus "ervaringsracisme" mag een heleboel zijn, racisme is het niet. In ieder geval niet racisme jegens de door Tonkens bedoelde doelgroep. Wat wel racisme is, is het door Tonkens uitsluitend aan blanken toeschrijven van dit soort gedrag, gedrag ten opzichte van overlastgevende vreemden, dat niet meer is dan natuurlijk groepsgedrag, en bij iedere groep voorkomt, ook "moslims", en "immigranten" .
    Volkskrant tv-recensent Jean-Pierre Geelen heeft het ook maar moeilijk met het laveren tussen de klippen:


Uit: De Volkskrant, 17-11-2009, tv-recensie door Jean-Pierre Geelen

Tantes

...   Zaterdagavond was een negerin op tv, en er was iets mee. Het leek wel nep, je zag het meteen. Tante Es, zoals ze heette, had een lang, tropisch gewaad aan. Haar bewegingen waren overdreven vrouwelijk, haar Surinaamse accent zwaar overtrokken. En ze liet niet na schalkse verwijzingen te maken naar seks – sinds Robert Vuijsjes roman Alleen maar nette mensen weet elke Nederlander hoe willig ‘de zwarte vrouw’ is. Tante Es sprak met Kluun, ‘de geilste schrijver van Nederland’. Ze vroeg: ‘Jij bent toch een geile beer, of niet?’
    Kluuns boek is net verfilmd, het ging even over hoofdrolspeler Barrie Atsma. Dat vond tante Es ‘zó’n lekker wit ding’. ‘Die mag zó mijn katoentje komen bevochtigen.’
    Nogal stigmatiserend van geestelijk vader Jörgen Raymann, .... Maar dit is hogere humor van onverdachte NPS-snit, dus het moet wel deugen. Ik heb er dan ook geen meldpunt van de racismebestrijding over gehoord, noch een klacht over gelezen in de Opzij. Terecht, maar snappen doe ik het niet.
    Een paar netten verderop was zaterdag kijkcijferkoningin Wendy van Dijk te zien, in haar creatie Lucretia, een gezellig dikke negerin uit Curaçao die lekker domme vragen stelt aan lekker domme grootheden uit eigen RTL-stal. Er was even wat gedoe over: de Antilliaanse minister van Onderwijs en Volksgezondheid Omayra Leeflang noemde het ‘een slechte vorm van satire’.
    Rolbevestigend. Racistisch, zeiden sommigen. Ik ben er al klaar mee, maar meer dan twee miljoen kijkers niet. Ik vind ‘Dushi’ Lucretia simpelweg niet zo heel erg grappig; het is alleen de knappe gimmick, het gebbetje. Maar racistisch? Niet méér dan Tante Es, het populairste onderdeel van Raymann is laat. Maar daar hoor je dus niemand over. Of hebben bleekscheten weer eens het alleenrecht op een gezellig potje stigmatiseren?
    Discriminatie!


Red.:    Een in meerdere opvallend gevalletje:


Uit: Volkskrant.nl, 26-12-2009, ANP.

Vete bosbewoners Suriname loopt uit de hand

Ruim honderd Brazilianen en Chinezen in Suriname hebben vrijdag militaire bescherming gekregen in de kazerne in Albina, een grensstadje ruim 140 kilometer van Paramaribo.
    De buitenlanders zijn niet meer veilig in dit gebied, waar een vete tussen een boslandcreool en een Braziliaan uit de hand liep.
    De lokale bewoner overleed vrijdagochtend na een steekwond die de Braziliaan hem toegebracht had. Honderden dorpbewoners namen wraak en verwondden dertien Brazilianen, die verpleegd worden in ziekenhuizen in Frans-Guyana en Paramaribo.
    Zeven personen, onder wie drie vrouwen, zijn er ernstig aan toe. Twintig Braziliaanse vrouwen deden aangifte voor verkrachting. Een winkelcomplex, een hotel, een vuurwerkopslagplaats en een pompstation werden in brand gestoken en winkels werden geplunderd.   ...


Red.:   Ten eerste wordt hier op Orwelliaanse wijze taal verkracht. Het 'bosbewoners' is een eufemisme voor "boscreolen", en het 'vete' is een eufemisme voor "rassenrellen".
    Ten tweede is opvallend de inzet van het verkrachtingswapen - dat kennen we al uit Afrika .Typisch dat het op een ander continent terugkomt.
    En ten derde, en het meest opvallende aan de zaak,is de vergelijkende waarde ervan. Want neem het volgende bericht, speciaal voor deze reden bewaard:


Uit: De Volkskrant, 10-07-2009, AP

Nieuwe slachtoffers N-Ierse racisten

Noord-Ierse racisten hebben nieuwe slachtoffers gekozen nadat ze eerder met dreigementen en vernielingen een honderdtal Roemeense Roma het land uitjoegen.   ...


Red.:   De Noord-Ieren keren zich tegen de Roma, omdat die Roma, net als in Nederland, vrijwel uitsluitend crimineel zijn. De reden voor de blanke Ieren om zich tegen die Roma te keren is dus even goed als voor de boscreole Surinamers om zich tegen de Brazilianen te keren, zo niet beter (we weten niet of die steekpartij systematisch was).
    Maar het blanke Ierse gedrag wordt meteen neergezet als racisme, en het zwarte boscreoolse gedrag, veel erger in zijn geweld, wordt afgedaan als 'vete'.
    Je reinste anti-blanke racisme.
    Nog een klassieker:


Uit: De Volkskrant, 04-01-2010, van verslaggever John Wanders

Ruzie wordt Rotterdammer fataal

26-jarige Wilson Gomes viel na vuistslag met hoofd op trottoir | 29-jarige inwoner uit Maassluis aangehouden.

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb heeft met afschuw gereageerd op het eerste dodelijke geweldsincident van 2010 in zijn stad. Een 26-jarige Rotterdammer bezweek zaterdag aan de verwondingen die hij opliep tijdens een ruzie in de nieuwjaarsnacht, op steenworp afstand van Aboutalebs werkkamer.
    Het jaar 2010 was tweeënhalf uur oud toen Wilson Gomes, Rotterdammer van Kaapverdiaanse komaf, voor het voormalige postkantoor aan de Coolsingel onenigheid kreeg met een 29-jarige inwoner uit Maassluis. ...


Red.:   De etnische afkomst van de dader mag niet meer genoemd worden in de krant - al weer bijna een jaar. Maar de etnische afkomst van het slachtoffer wel - als het een niet-blanke betreft. Want dat is bijna per definitie racisme, als een niet-blanke het slachtoffer wordt van een misdrijft - toch?
    Nog een voorbeeldje racistische beeldmanipulatie:


Uit: Volkskrant.nl, 26-01-2010, door Charlotte Huisman

Utrecht wil gedragscontracten criminele jongeren

Fotobijschrift: Jongeren van een school in Utrecht krijgen voorlichting over loverboys

De politie in Utrecht, het Openbaar Ministerie en de gemeente pakken dit jaar de criminele jeugdgroepen in de stad steviger aan. Eerder deze maand bleek dat de politieregio Utrecht de meeste criminele jeugdgroepen telt.
...
 Volgens districtchef Van Renswoude van de Utrechtse politie houden de criminele jeugdgroepen zich onder meer bezig met bedrijfsinbraken, ramkraken, drugs, loverboypraktijken en woninginbraken. ...


Red.:   Iedereen weet waar het over gaat, met name als je het hebt over loverboypraktijken, zoals in het bijschrift bij de illustratie. Wat je dus verwacht bij die tekst is wat je je voorstelt bij loverboys. De objectieve illustratie zou er dus moeten uitzien als hiernaast. Want hoe zien loverboys er ongeveer uit? Nou, zo zien loverboys er ongeveer uit!
    Maar dat kan niet, uitsluitend vanwege het kleurtje. Racisme, dus.
    Maar ongestoord door enig besef van de realiteit gaan de dreutelaars uit de intellectuele elite gewoon door met hun myope campagne:


Uit: De Volkskrant, 16-02-2010, van verslaggeefsters Janny Groen en Annieke Kranenberg

Racistisch geweld 'wel een probleem'

Rob Witte: racisme wordt gebagatelliseerd | ‘Ome Piet is geen racist, hij was dronken, wordt er dan gezegd.’

Er is in Nederland een taboe ontstaan op de term racisme. Het idee dat voorheen ‘alles’ racistisch werd genoemd en dat dit vaak ten onrechte was, is gaan overheersen. Intussen is racistisch geweld wel degelijk een hardnekkig en structureel probleem in de Nederlandse samenleving.
  Dit stelt politicoloog Rob Witte in zijn maandag verschenen boek Al eeuwenlang een gastvrij volk, racistisch geweld en overheidsreacties in Nederland (1950-2009). Hoeveel van dit soort misdrijven er precies zijn geweest, is onbekend omdat de registratie gebrekkig is.
    De titel slaat terug op een uitspraak van Rita Verdonk tijdens de startbijeenkomst van Trots op Nederland in april 2008. De politica stelde dat Nederlanders het helemaal niet in zich hebben te discrimineren en dus ook niet racistisch gewelddadig te zijn: ‘Wij zijn al eeuwenlang een gastvrij volk.’
    ‘Dit dominante Nederlandse zelfbeeld klopt niet’, zegt Witte. Sinds de jaren vijftig zijn er verschillende ‘zondebokken’ in beeld geweest. Eerst waren er vechtpartijen met Nederlandse Indiërs en gastarbeiders uit Italië en Spanje. Later keerde het geweld zich tegen Surinamers en Turkse en Marokkaanse migranten. Eind jaren tachtig richtte de agressie zich tegen asielzoekers, met name Tamils. In de jaren negentig kwamen de moslims nadrukkelijk in beeld, werden moskeeën in brand gezet en beklad. Dit patroon heeft zich voortgezet in de 21ste eeuw.   ...
    Witte constateert dat in periodes waarin minderheden in de schijnwerpers staan – vanwege het gepolariseerde integratiedebat – zij ook vaker doelwit zijn van racistisch geweld. Met andere woorden: polarisatie leidt tot racistisch geweld. ... Tegenwoordig hoef je niet op te roepen tot geweld. Het gaat erom dat groepen worden buitengesloten. Die context is bepalend.’
   Tegelijkertijd ziet hij dat racistisch geweld wordt gebagatelliseerd, ook door de overheid. ‘Ome Piet is geen racist, hij was dronken, wordt er dan gezegd. Maar van alcohol wordt je niet spontaan kleurgericht.’ Ook de perceptie is veranderd. Werd het een paar jaar geleden nog als een teken van integratie beschouwd als een gekwetste moslim naar de rechter stapte, nu geldt dit als een beknotting van de vrijheid van meningsuiting.
    Het wordt hoog tijd, vindt Witte, dat de politiek racistisch geweld op de agenda zet. Ten eerste moet de politie dit structureel registeren. Verder moet het historisch bewustzijn worden vergroot. ‘Vaak staat een incident niet op zichzelf’, aldus Witte. ‘Maar we leiden aan collectieve amnesie.’

Tussenstuk:
Veronderstelde biologische inferioriteit
Racistisch geweld heeft niet alleen betrekking op ‘veronderstelde biologische inferioriteit’, aldus Rob Witte. Hij gebruikt de definitie: ‘Racistisch geweld is (de dreiging met) fysiek geweld, waarbij de slachtoffers niet worden ‘geselecteerd’ op basis van hun individuele capaciteiten en/of kwaliteiten maar als – reële dan wel veronderstelde – representanten van verbeelde minderheidsgemeenschappen met specifieke fysieke kenmerken en/of van een specifieke religieuze, nationale, etnische of culturele herkomst.’


Red.:   Dit hele boek kan je afdoen met het volgende citaat: 'In de jaren negentig kwamen de moslims nadrukkelijk in beeld, werden moskeeën in brand gezet ...' Ten eerste: dat  moskeeën was één of twee - waarschijnlijk al geen drie. Ten tweede: er is alleen wat brandbaar materiaal naar die moskeeën gegooid - geen enkele is in de brand gegaan. Ten derde:dit is allemaal gebeurd in de nasleep van de moord op Theo van Gogh - een puur racistische moord. Dat er niet meer  moskeen echt in de brand zijn gegaan is een waar wonder van tolerantie en gematigdheid. Het was de moslim Mohammed B. en de talloze medemoslims die hem in mindere of meerdere mate gesteund hebben die de echte racisten zijn.
    Maar het fundamentele probleem zit hier: wat is nu één van de ernstigste "incidenten" tussen bevolkingsgroepen de laatste jaren? Antwoord: de rellen in Culemborg, die hebben geleid tot de afsluiting van een woonwijken een de facto staat van beleg gedurende meerdere weken. En dit geen tussen twee op ras verschillende groepen. Alleen waren er geen blanken bij. Het waren Marokkanen en Molukkers. En dus werd er alom geroepen: "Het zijn geen rassenrellen, hoor!" terwijl deze rellen net zo goed of beter  voldoen aan de definitie van Witte als de voorvallen tegen moskeeën, die niet tegen de moslims op zich waren gericht, maar tegen hun gedrag middels Mohammed B. Een gedrag en een houding die bij moslims structureel is, zie de volgende voorbeelden: .
    Door incidenten op ras te selecteren, betoont Witte dus datgene dat hij denkt te beschrijven: hij is een racist.
    De waanzin van Witte is niet helemaal onopgemerkt gebleven:


De Volkskrant, 18-02-2010, ingezonden brief van Jan van Hoek (IJsselstein)

Straf

Na een dag kauwen en herkauwen van de definitie die politicoloog Rob Witte (Binnenland, 16 februari) geeft van `racistisch geweld`, kom ik tot de conclusie dat nagenoeg iedereen een racist is.
    Indien we het begrip `geweld` even ver oprekken als Rob Witte doet met het begrip `racistisch`, dan leven we in een zeer gewelddadig land.
    Zal betogen nog mogen - ook tegen iets anders dan racistisch geweld? Ervoor zorgen dat iedereen strafbaar wordt op grond van de artikelen 137c tot en met 137g van het Wetboek van Strafrecht, is dat een eerbaar streven voor politicologen?
 

Red.:   Tja ...
    Van een jaar later de openbare bevestiging van de aard van het probleem:


Uit: De Volkskrant, 27-12-2010, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Reportage | Culemborg

Alle potentiële relschoppers zijn gewaarschuwd
...

Tussenstuk:
Veertig aanhoudingen en een noodverordening

In de wijk Terweijde in Culemborg moest in september 2009 de mobiele eenheid groepen Marokkanen en Molukkers uit elkaar houden. Tijdens de vorige jaarwisseling kwam het tot nog hevigere rellen. Auto's gingen in de brand, ruiten werden ingegooid. De politie verrichtte er sinds Oud en Nieuw ruim veertig aanhoudingen. Er was een noodverordening van kracht. Een 22-jarige Marokkaan is veroordeeld voor poging tot doodslag: hij reed tijdens de jaarwisseling in de Molukse Diepenbrockstraat op een voortuin in. Vier Molukkers werden veroordeeld voor hun aandeel in de rellen, waaronder de mishandeling van een Marokkaanse man.


Red.:    En dit zijn de etnische achtergronden:

  Sinds september heeft het overlegorgaan met Ab Warnar een nieuwe voorzitter. Als gepensioneerd schoolhoofd is hij een bekende in Terweijde en zijn voorzitterschap wordt breed gedragen.   ...
    'Culemborg kent grotestadsproblemen, kijk bijvoorbeeld naar de brute overvallen die in de stad plaatsvinden. En in welke wijk leven nu 1.400 Marokkanen en 1.000 Molukkers op elkaars lip? De vlam is in de pan geslagen, er is te weinig respect voor elkaar.'   ...
    Er zijn, meent Warnar, nu eenmaal 'historische fouten' gemaakt bij Terweijde - te veel mensen van verschillende bevolkingsgroepen zijn op een kluitje geplaatst. Zaak is nu dat deze groepen hun 'territoriumdrift' kunnen loslaten. Warnar: 'Hij heeft hier niets te zoeken, is wat je geregeld van beide kanten hoort.'

    Maar in het buitenland zijn er ook reuze veel racisten:


Uit: De Volkskrant, 17-02-2010, door Ariejan Korteweg

Column | Discriminatievraagstuk

Gérard Depardieu lijkt te weinig op een neger

...   Zo zijn er redenen te bedenken waarom Gérard Depardieu niet de rol had moeten krijgen van Alexandre Dumas in de film L’Autre Dumas, vorige week in Frankrijk uitgebracht. Maar de polemiek rond de keuze van Depardieu heeft een andere oorzaak: hij lijkt niet genoeg op een neger.
    Het woord is in onbruik aan het raken, maar in de tijd van Dumas was het nog volop in zwang. Zelfs de gebroeders Goncourt gebruikten het: ‘Een soort reus, met negerharen die peper- en zoutkleurig zijn geworden, en met de oogjes van een nijlpaard.’ Zo begint hun beschrijving van Dumas. De schrijver van De drie musketiers en De graaf van Monte Cristo moet een interessante verschijning zijn geweest. Indrukwekkend postuur, veelschrijver en, meest opmerkelijk in het lelieblanke Frankrijk van de 19de eeuw, een quarteron zoals dat toen heette. Een van zijn grootouders was zwart.   ...
    ... zo kwam Dumas père zoals hij wel werd genoemd – ter onderscheid van zijn ook schrijvende zoon – aan zijn krulhaar en donkere teint. ...
     Dat zo’n man niet wordt gespeeld door een acteur met een kleurtje, is een schande, vinden Franse acteurs en activisten. ‘Kunnen we over 150 jaar Obama laten spelen door een witte met een krulpruik’, is de retorische vraag van de voorzitter van de raad van zwarte verenigingen.
     Ook Safy Nebbou, regisseur van de film en zelf van gemengde afkomst, vindt dat Frankrijk achter loopt bij de Verenigde Staten. De keus voor Depardieu rechtvaardigt hij met Dumas’ blauwe ogen.
     Onverhoeds komt daar het rassenvraagstuk naar boven in Frankrijk, waar het doorgaans onder de oppervlakte lijkt te sluimeren. ...


Red.:   Het oordeel is simpel, wnat neem eens het tegenovergestelde geval: een neger die een blanke speelt. Wie daar bezwaar tegen zou willen maken (niemand durft het), wordt meteen voor het gerecht gesleept.
    Deze bezwaren tegen Depardieu zijn dus racistisch.
    En we gaan door met de verzameling "beeldracisme" - eerst het artikel:


Uit: De Volkskrant, 19-02-2010, van verslaggever Robin Gerrits

Extra beloning voor aanpak schooluitval

Aantal uitvallers al sterk gedaald, nu nog harde kern | Investering 26 miljoen euro

Foto (web): Joost van den Broek

Het kabinet gaat scholen extra belonen voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten (vsv). Tot nu toe kregen scholen 2.000 euro voor elke dreigende uitvaller die ze wisten binnen te houden, vanaf vandaag komt daar per leerling 500 euro bij. Met deze investering, waarvoor de komende drie jaar 26 miljoen euro is uitgetrokken, willen de bewindslieden van onderwijs een aanval doen op de harde kern van schoolverlaters.
    ‘Het aantal uitvallers daalt sterk, maar we komen bij het lastigste deel’, zegt minister Plasterk in een toelichting. ‘Veel problemen komen hier samen, van tienerzwangerschappen tot enorme schulden. Scholen en gemeenten moeten nu niet achterover leunen.’
    Het aantal jaarlijkse vsv’ers daalde tussen 2002 en 2009 van 71.000 naar 42.600. In het voortgezet onderwijs verminderde de uitval sinds 2006 met 30 procent, het mbo blijft hierbij met 13 procent duidelijk achter. Doel is een reductie tot 35.000 vsv’ers in 2012.


Red.:   En iedereen weet waarover dit gaat: de allochtone schooluitval, met name de Marokkaanse.
    En nu, hiernaast, een verkleinde versie van het bij de webversie van het artikel geplaatste beeld (van Joost van den Broek). Allemaal keurige blanke meisjes. Geen Marokkaan, Antilliaaan, of andere allochtoon te bekennen. (Sarcasme modus aan) Dit is natuurlijk inderdaad de doelgroep voor het schooluitvalbeleid ... (sarcasme modus uit)
    Wat een racisme ...
    Amerika is het land van het racisme - de oude vorm en de nieuwe:


Uit: De Volkskrant, 06-03-2010, van correspondent Diederik van Hoogstraten

Gouverneur Paterson van New York in opspraak

Opnieuw zakt een gouverneur van New York weg in moeras van corruptie.

Tussentitel: Macht mogelijk misbruikt ter bescherming van mishandelende adviseur

De Democratische gouverneur van de staat New York is in opspraak geraakt. David Paterson wordt beschuldigd van machtsmisbruik. Paterson volgde in 2008 Eliot Spitzer op, die moest aftreden omdat hij prostituees bleek te bezoeken.
    Van alle kanten klinkt ook nu de oproep om terug te treden. Paterson spreekt echter van een samenzwering van de media en ‘speciale belangen’ die het onder meer vanwege zijn huidskleur op hem hebben gemunt. Hij zou niets fout hebben gedaan.
    Paterson is de eerste zwarte én blinde gouverneur van de staat met 20 miljoen inwoners. Hij is ook de eerste die zijn macht zou hebben aangewend om een topadviseur te beschermen tegen beschuldigingen van ernstige mishandeling. Justitie onderzoekt of hij een vrouw, die was geslagen door de adviseur, ertoe heeft bewogen af te zien van haar rechtszaak. Ook de politie zou zich er mee hebben bemoeid: er zou sprake zijn van intimidatie van het slachtoffer.   ...
     ‘De politiek is overgegaan in een minder raciale, zij het niet helemaal postraciale periode’, constateerde de New Yorkse columnist Sam Roberts. Ook veel andere waarnemers menen dat de media sinds Obama’s doorbraak eindelijk in staat zijn om politici – los van huidskleur – aan te pakken. Ze zijn ‘bevrijd’ van de voorzichtigheid waarmee zwarte politici werden behandeld.   ...


Red.:   Een van de glaszuivere vormen van racisme is het allochtonen-voorkeursbeleid:


Uit: Elsevier.nl, 11-03-2010, door Jeroen Langelaar

Blanke politiemannen stappen op vanwege discriminatie

Minstens tien politietopmannen zijn de afgelopen jaren vertrokken bij hun korps omdat ze hoge functies, ondanks hun kwaliteiten, niet konden bereiken. De reden? Ze zijn man en blank. ...
    Marc Jacobs (Leeuwarden) is een van de vertrokken politiekopstukken. In het AD zegt hij dat hem verteld werd dat hij ‘kan solliciteren tot je blauw ziet, maar het wordt toch een vrouw of een allochtoon’. ‘Ik maakte als man geen schijn van kans.’ Hij heeft zich nu toegelegd op het schrijven van politiethrillers.
     De Raad van Korpschefs bevestigt dat vandaag in het AD, hoewel de instantie geen aantallen wil noemen.
    Discriminatie van blanke mannen geldt sinds 2005 als de officiële lijn van het politie- en overheidsbeleid. De politietop moet 'diverser' worden; meer vrouwen en (niet-westerse) allochtonen.
    De korpsen van Friesland, Gelderland, Zeeland, Noord-Holland, Utrecht en Amsterdam zagen in de achterliggende jaren uiterst capabele, edoch blanke politiemannen uit onvrede vertrekken.   ...


Red.:   Een uiterst simpele kwestie een uiterst simpel oordeel:discriminatie en racisme, dus. Hoe hete moet gaan:

  Kamerlid Fred Teeven (VVD) ... 'Het beleid slaat nergens op. Je moet de beste persoon kiezen en korpsen de diversiteit niet door de strot duwen. Er zijn nu eenmaal meer geschikte mannen, omdat er simpelweg meer mannen bij de politie zitten.

Mar de top van de politie is net als de rest van bestuurlijk Nederland corrupt en cultuurverraderlijk:
  De politie ziet echter nog geen enkele aanleiding af te stappen van het beleid, waar voormalig minister Guusje ter Horst (PvdA, Binnenlandse Zaken) fel pleitbezorger van is.
     In 2008 beloofde ze nauwgezet in de gaten te gaan houden of politiekorpsen de afspraak - dat de helft van de vacatures in de politietop naar vrouwen of allochtonen gaat - nakomen. Zo niet, dan kan de minister benoemingen tegenhouden tot er een geschikte vrouw of allochtoon gevonden is.

     Het volgende is weer een aflevering van de Volkskrant-beeldreportage-serie:


Uit: De Volkskrant, 15-03-2010.

Studenten aan de chip
 


Studenten in Utrecht krijgen hulp bij een oplaadpunt voor hun ov-chipkaart.   ...


Red.:    Het getoonde stuk is een uitsnede uit een foto die zowat een kwart pagina in beslag nam.
    Nog een beeld, maar nu vanuit een regelrecht racistische organisatie:


Uit: De Volkskrant, 19-03-2010, door Wilco Dekker

Wat alle kinderen raakt

De publieke omroep gaat meer doen voor de jeugd. ...


Red.:   Op de foto: het presentatieteam van het NPS-jeugd programma Het Klokhuis. Te zien zijn: een creoolse, een Marokkaan, en twee blanken. In een bevolking die één op de tien allochtonen telt.
    De racistische organisatie is natuurlijk de NPS, met de bevordering van het niet-blanke ras boven het blanke in haar doelstellingen.
   

 

 

Ter herinnering van hierboven het presentatieteam van het overeenkomstige Engelse jeugdprogramma:


Uit: De Volkskrant, 29-09-2007, door Gert-Jan van Teeffelen

BBC gaat eigen gang en negeert keuze kinderen

Fotobijschrift: Konnie Huq (midden), presentatrice van Blue Peter

Voor de makers van Blue Peter, het bekendste kinderprogramma van de BBC,  ...

 

Red.:   Europa lijkt wel bezet door de allochtone immigranten. ...
    Een bevestiging van volkomen onverdachte bron: een rabiaat multiculturalistische reageerder bij de linkse haatzaai-site Joop.nl:


Van: Joop.nl, 29-08-2011, door Han van der Horst, historicus uitleg of detail

Het wezen van de PVV

De PVV hoeft geen beroep te doen op het fascisme, de partij is zo al onaangenaam genoeg

...
Laatste reacties

Francis Joseph, di 30 augustus 2011 18:09
Om te beginnen neem ik deze gelegenheid alvast om onze één miljoen muslim medelanders een heel fijne Suikerfeest morgen te wensen! De laatste tijd (vanwege het slechte weer!) heb ik naar behoorlijk veel BBC programma's gekeken. Ik merk dat die allochtonen in Groot-Brittannië redelijk vaak en behoorlijk veel in beeld komen op de Britse-tv: als presentatoren, in bijrolletjes en soms zelfs een hoofdrol bij de ontzettend populaire Britse detectives enz. Ondanks de trieste rellen in Engeland een tijdje geleden, deze positieve beeldvorming via de media (vooral op tv) zal helpen om allochtonen overal beter accepteren te worden door de autochtonen. Zullen al die nederlandse tv zenders vooral NOS en NTR (en ook die commerciële zenders hoop ik) dat ook proberen (meer) te doen? Dat zal een positieve bijdrage zijn aan de onderlinge relaties in ons land tussen die bijna twee miljoen allochtonen (moslim en non-moslim) en die 14,5 tot 15 miljoen autochtonen.


Red.:   Bij dit soort mensen is racisme een ingeboren trek: bruin gaat altijd voor.
    Maar dat van "bezettingsmacht" is natuurlijk een grapje - de ware bezettingsmacht die van de politiek-correcte en multiculturalistische elite en bovenlagen en dit soort rabiate multiculturalisten.

Weer een jaar verder - sinds de vorige Koninginnedag uitleg of detail - en twee jaar sinds die daarvoor uitleg of detail ). Dus ook weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het Koninginnedag-racisme:


Uit: De Volkskrant, 30-04-2009, van verslaggeefster Anna van den Breemer

Ook de allochtoon wil wel een lintje

Tussentitel: 'Dat is toch alleen voor 70-jarigen die echt iets hebben gedaan?'


‘Over Koninklijke onderscheidingen bestaan veel misverstanden in de Turkse gemeenschap’, spreekt voorzitter van het Inspraak Orgaan Turken (IOT) Aydin Akkaya het publiek toe in de Nieuwe Kerk in Den Haag. ‘Vaak heerst de opvatting dat lintjes bedoeld zijn voor hooggeplaatsten in de maatschappij.’
    Ondanks die misvattingen werden er gister negentien Turkse Nederlanders gedecoreerd. Een groot verschil met voorgaande jaren toen er slechts een handjevol mensen in de prijzen viel. Allochtone organisaties spraken toen van een ‘witte’ lintjesregen en kondigden een offensief aan.
    Het IOT voegde de daad bij het woord en riep een commissie in het leven om mensen te motiveren iemand voor te dragen. Met veertig kandidaten als resultaat.
    Nog steeds niet genoeg, vindt Findik Demir (49), directrice van Stichting Helpdesk. De net verkregen medaille voor haar inzet voor vrouwenemancipatie prijkt op haar jasje. ‘Van de vijfentwintig man die vanmorgen een lintje kregen in mijn gemeente Zaanstad was ik de enige Turkse vrouw.’    ...
    De gedecoreerde Ali Karacabay (47), voor de gelegenheid gekleed in lichtroze overhemd, kan het nog steeds niet helemaal geloven. ‘Dat is toch alleen voor 70-jarigen die iets heel groots hebben gedaan?’, zo dacht hij altijd.
    Karacabay, die documentaires maakte over homoseksualiteit, is ‘ blij met de bevestiging van zijn werk.’   ...


Red.:   Precies: een lintje is iets voor 70-jarigen die lange tijd vrijwilligerswerk hebben gedaan - zonder eigenbelang. En niet voor Turken die in het kader van hun ongetwijfeld gesubsidieerde werk filmpjes maken om iets te doen aan de achterlijkheid van zijn eigen familie en verwanten. Een bevestiging uit een lokale krant:


Uit: Leids Nieuwsblad, 05-05-2010, door Gerrit Kleijn

Lintjesregen daalt neer

Ter gelegenheid van Koninginnedag heeft burgemeester Henri Lenferink donderdag in de Hooglandse Kerk traditiegetrouw de Koninklijke onderscheidingen uitgereikt en de bijbehorende lintjes op de borst gespeld.
...
Lintjes
De andere gedecoreerden zijn: MEVROUW M.C.H. BARNHOORN, oud directeur van de Luba Groep en bestuurslid van tal van organisaties onder andere bv.leiden.nl, Raad van Toezicht Scheltema en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Mariette Barnhoorn is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. .
    Tot lid in de Orde van Oranje-Nassau werden benoemd: DE HEER J.H. DE BRUIN die onder andere oud bestuurslid is van Voetvalvereniging LVV De Sleutels (tegenwoordig GHC). MEVROUW C.G. VAN DOORNBOOM, die onder andere bestuurslid is geweest van de Toneelvereniging Tot Ieders Genoegen (TIG). MEVROUW H. KAPAAN-VISSER voor onder andere haar inzet als ouderling van de Hervormde Wijkgemeente Morskwartier. DE HEER I. KLOOTWIJK, vrijwilliger, bestuurslid en 2e penningmeester bij Speeltuinvereniging De Vijf Hoven.
    DE HEER I.M. DE KONING (inwoner van Leiderdorp) voor onder andere zijn vrijwilligerswerk bij de Stichting Vijf Hoven Huis en Speeltuinvereniging De Vijf Hoven. DE HEER G. ROBBERS, die onder andere actief is binnen de Voetbalvereniging UVS. MEVROUW E. SAP-DEN OS is onder andere vrijwilliger is bij Speeltuinvereniging De Vijf Hoven en voetbalvereniging GHC Leiden. DE HEER L.I. VAN VELZEN, voorzitter van de Vereniging Societeit Leiden en oud-gemeenteraadslid (CDA) in Leiden. DE HEER H. VERMOND voor onder andere zijn vrijwilligerswerk bij de Stichting Vijf Hoven Huis en speeltuinvereniging DeVijfHoven.  MEVROUW M.J.A DUIJNDAM kreeg de versierselen behorende bij de Koninklijke Onderscheiding lid van Oranje-Nassau opgespeld door burgemeester Zonnevylle van Leiderdorp. Zij is onder andere actief in de Parochie De Goede Herder in Zoeterwoude-Rijndijk.   ...


Red.:    Geen allochtoon in dit stuk. In voorlaatste alinea vinden we het enige exemplaar:

  werden ook de volgende personen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: DE HEER I. OLMEZ ...

En waarin zette hij zich in voor het algemene belang:
  ...voor onder zijn werkzaamheden als bestuurslid van HTIB (de Turkse Arbeiders Partij)

Het bloedeigen groepsbelang, dus.
    Ook in deze zaak is een belangrijk deel van de uitwas veroorzaakt door het kosmopolitisme en het hulpverleners-complex in de autochtone bovenlaag. De Volkskrant laat de 19 Turkse gedecoreerden (op een totaal van 3746 stuks) op paginabreed formaat prijken, tezamen met een vertegenwoordiger van de kosmopolitische bovenlager en immigratie-voorvechter Ruud Lubbers.
    Hetgeen weer de foute ideeën in de allochtonenhoofden doet versterken:
  In de Nieuwe Kerk kijkt Zeki Arslan, van het multicultureel instituut Forum, vanaf de zijkant naar de feestelijke menigte met opgespelde lintjes. Hij werd vier jaar geleden al geridderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. ‘Dit is goed. Een typisch Nederlands gebruik, zo net voor Koninginnedag. Een blijk van integratie.’

Een lintje krijgen op grond van ras in plaats van vrijwilligerswerk, en dat integratie noemen - zum kotzen ...
    En als u weer bijgekomen bent, kijk dan nog eens naar de verzamelingen elders, die gaan over het misbruik door allochtonen van onze sociale voorzieningen , en hun gebrek aan maatschappelijke betrokkenheid  ...
    Stel dat twee blanke jongens een allochtone vrouw achtereen voertuig over het asfalt sleuren - ze zouden beschuldigd worden van het lidmaatschap van de Ku Klux Klan, en jaren achter de tralies gestoken worden. Marokkanen hebben hierin de vrije hand:


Uit: De Volkskrant, 07-05-2010, Novum.

Tasjesdieven sleuren vrouw 80 meter mee

Twee tasjesdieven in Utrecht hebben woensdagavond een 24-jarige vrouw ruim tachtig meter meegesleurd achter hun scooter. De twee, vermoedelijk Marokkanen, probeerden haar tas af te pakken, maar haar hand zat vast aan het hengsel. ...


Red.:   Deze racisten kunnen een uitnodiging voor een kopje thee met Job Cohen tegemoet zien. Zie hiernaast naar wat we al eerder hebben gezien als de boodschap van Job.

 

 

 


     Laten we als intermezzo, voor we verder gaan met racisme, eens wat citeren uit het heilige boek van deze zo vriendelijke moslims: de koran :

  2:7. God straft de ongelovigen
2:8. Ongelovigen zijn bedriegers en misleiden zichzelf
2:10. Niet-moslims hebben een ziekte in hun hart. God zal hun straffen!
2:39. Wie niet gelooft zal branden!
2:90. Wie twijfelt of God wel of niet bestaat wordt gefolterd
2:61 Joden zijn slecht. Ze hebben profeten gedood en niet gedaan wat God wilde.
2:65. God noemt joden apen. Dus de evolutietheorie klopt toch wel een beetje. Maar alleen voor joden.
2:88. Ongelovigen zijn vervloekt
2:96. Joden hebben te veel begeertes en daarom gaan ze naar de hel.
2:98. God is de vijand van iedereen die niet moslim is
2:99. Ongelovigen zien geen tekenen van God omdat ze zijn wetten overtreden
2:104. Ongelovigen worden gestraft
2:114. Wie het verheerlijken van God tegenwerkt gaat naar de hel

Niets aan de hand, toch ...? Nee, dan de blanke racisten:


Uit: De Volkskrant, 08-06-2010, van correspondent Ariejan Korteweg

Franse minister Hortefeux beboet wegens racisme

Het gezag van Brice Hortefeux, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, is beschadigd sinds de rechter oordeelde dat hij wel degelijk een racistische uitspraak heeft gedaan. Hij kreeg een boete van 750 euro en moet 2.000 euro smartegeld betalen.

De affaire speelde zich af in de nazomer van vorig jaar. Op een bijeenkomst van zijn partij, de rechtse UMP, liep Hortefeux een jonge partijganger van maghrebijnse komaf tegen het lijf. ‘Hij komt helemaal niet overeen met het prototype. Als je er een van jullie soort treft, is er niets aan de hand’, zei de minister. ‘De problemen komen pas als het er meer zijn.’    ...
    Zijn onhandige manoeuvre bij de aanhouding van een vrouw die met volledige gezichtsbedekking een auto bestuurde, maakte zijn positie er niet beter op. Nog voordat er enig bewijs geleverd was, beschuldigde Hortefeux de partner van de vrouw van polygamie. De door het op handen zijnde ‘boerkaverbod’ toch al gevoelige betrekkingen met de moslimgemeenschap kwamen daardoor nog verder onder spanning.   ...
     De rechtzaak was aangespannen door de MRAP, een organisatie tegen racisme. Hortefeux wil in hoger beroep gaan.


Red.:   In ieder land vind je dus van die hypocriete "linkse" racisten van de soort Anne Frank Stichting.
     Een verrassing:


Uit: De Volkskrant, 17-06-2010

Geslaagd | Examen vmbo

Vreugde bij vmbo-leerlingen van het Helen Parkhurst College in Almere. Woensdag kregen zij te horen dat ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Zeker 108.000 vmbo-scholieren kregen hun examenuitslag. Traditiegetrouw slagen veel vmbo' ers. ...
 

Red.:   De redactie kreeg een acute aanval van cognitieve dissonantie: schoolleerlingen en allemaal blanken - geen enkele allochtoon in zicht - en nog een grote foto ook. Maar de normale dienst werd snel herstelt ... vijf dagen later een heel katern over jonge mensen - hier is het bovendeel van de omslag:


    Op 11 juli speelt Nederland de finale van het WK-voetbal 2010. Het NOS-Journaal heeft een reportage van de voorbereidingen in Amsterdam bij het grote scherm waar vele tienduizenden mensen worden verwacht. Een paar interviewtjes, met ook prominent de enige gehoofddoekte moslima die tot ver in de omtrek te vinden is. De dag erna, in een buurt waar feestversiering wordt afgebroken: weer de helft allochtonen. Het zuiverste racisme.
     Op 28 juli een reportage, NOS-Journaal uitleg of detail (20h00; na 21:10 min.), over het jubilerende scouting, vroeger de padvinderij. In de groepsreportages een hele beeldbuis vol blanke kindertjes (scouting kost geld), en nauwelijks tot geen allochtoon in zicht. Tijdens de drie interviewtjes natuurlijk een gekleurd gezichtje.
     Bericht:


Uit: De Volkskrant, 31-07-2010, van verslaggever Raoul du Pré

Tientallen homo's afgeperst

Mannen werden via homo-chatsite naar Bergen op Zoom gelokt voor seks, met minderjarigen, waarna de mannen werden gechanteerd.

De minderjarige jongens die zich in Bergen op Zoom het afgelopen jaar toelegden op het afpersen van homoseksuele mannen hebben waarschijnlijk tientallen slachtoffers gemaakt. Dat blijkt uit, deels anonieme, meldingen die binnenkomen bij de plaatselijke afdeling van homobelangenorganisatie COC en uit reacties op diverse 'homo-chatsites op internet.   ...
     Peter Verhaegh, voorzitter van de COC-afdeling in Bergen op Zoom, denkt echter dat de meeste slachtoffers zich nooit met naam en toenaam bij de politie zullen melden.... Uit de anonieme meldingen die hij wel heeft gezien, maakt Verhaegh op dat de afpersers homo's lokten uit heel het land en ook uit België. Verhaegh: 'Dat gaat van Utrecht, Eindhoven en Tilburg tot aan Zeeland en Vlaanderen.'
    Het Brabantse dagblad BN/De Stem maakte donderdag op basis van contacten met slachtoffers melding van zeker veertig tot vijftig gedupeerden. De afpersers zouden al sinds medio vorig jaar actief zijn. ...
    De politie verdenkt vooralsnog drie , minderjarige jongens van het afpersen van de mannen. twee 16-jarigen zijn aangehouden, de derde is spoorloos. Niet uitgesloten wordt, dat er meer daders zijn.
    De jongens legden via homo-datingsites als bullchat.nl contact met mannen die op zoek waren naar seks. Ze presenteerden zich als jonger dan zestien. Na wat flirterig heen en weer gechat, maakten zij een afspraak met hun slachtoffers in Bergen op Zoom.
    Ter plekke confronteerden zij de mannen vervolgens met de uitgeprinte chatsessies en met het feit dat hun beoogde sekspartner minderjarig was. Ze dreigden naar de politie te stappen als er niet werd betaald.
    De slachtoffers werden gedwongen geld op te nemen bij pinautomaten en soms beroofd van horloge en telefoon. Sommigen raakten zeker 750 euro kwijt. Tegen enkele mannen zou ook geweld zijn gebruikt.
     Verhaegh begrijpt dat de slachtoffers aarzelen om zich te melden. 'Bullchat.nl is een beetje een platte site. Het gaat meer op sekscontacten dan om het opbouwen van een serieuze relatie. De chatters gaan recht op doel af: seks. Daar lopen ze sowieso al niet mee te koop.
    'En dan hebben deze mannen zich ook nog heel bewust gericht tot vermeende minderjarigen. Dat maakt je kwetsbaar. Al met al kun je zeggen dat de daders ondanks hun jeugdige leeftijd zeer berekenend en geraffineerd te werk zijn gegaan in het kiezen van hun slachtoffers.'    ...


Red.:   Met name dat laatste deed meteen het bestaande vermoeden tot vrijwel zekerheid rijzen. En jawel:


Uit: Standaard.be, 31-07-2010, door Pieter Lesaffer uitleg of detail .

Pedofiele homo's in de val gelokt in Bergen op Zoom

Twee zestienjarige allochtone Nederlanders zitten in de cel op verdenking van afpersing. Via chatboxen op het internet zochten ze contact met Nederlandse en Belgische homo's. Vermoedelijk zijn er nog meer daders. ...
    ‘Het valt op dat die jongeren telkens een afspraak in de buurt van een bankautomaat maakten', zegt Peter Verhaegh, de voorzitter van de homovereniging COC in Bergen op Zoom. ‘Zo kon het slachtoffer dadelijk het gevraagde bedrag uit de muur halen.'
     Verhaegh is via het internet tientallen verhalen over deze chantage op het spoor gekomen. Telkens vertonen ze hetzelfde patroon. Op het einde van het verhaal betaalt de afgeperste homo telkens honderden euro's. Sommigen betaalden 750 euro en moesten gsm en horloge afgeven. Eén ‘slachtoffer' werd met een wapen bedreigd.   ...


Red.:   Het niet-vermelden van de afkomst bij dit soort gevallen, is zo langzamerhand volledig standaard beleid geworden. Zolang er ook nog maar één enkele maatregel bestaat die allochtonen of moslims of dergelijke groepen ondersteunt met verwijzing naar die groepsidentiteit, is het niet vermelden van die identiteit is gevallen als bovenstaand niet minder dan het zuiverste racisme.
    Een buitenlands geval:


Uit: De Volkskrant, 29-07-2010, AP, Reuters

Hof vernietigt vonnis verdachte veelwijverij

Het Hooggerechtshof van de staat Utah heeft het vonnis vernietigd tegen de leider van een polygamistische oud-mormoonse sekte, die ervan werd beschuldigd dat hij een 14-jarig meisje gedwongen had te trouwen met haar 19-jarige neef.
    De 54-jarige Warren Jeffs kreeg in 2007 tien jaar gevangenisstraf. Volgens de rechtbank was hij medeplichtig aan verkrachting, omdat het meisje hem gesmeekt had het kerkelijk huwelijk niet te voltrekken. Maar Jeffs beval haar zich ‘met geest, lichaam en ziel’ aan haar man over te geven.   ...
    Sinds de dood van zijn vader in 2002 wordt Warren Jeffs beschouwd als de leider van de Fundamentalistische kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (FLDS). Die splitste zich van de mormoonse kerk af, nadat die in 1890 de praktijk van veelwijverij afzwoer.
    De aanhangers van de sekte ... Volgens afvallige leden van de sekte worden jonge meisjes uit de gemeenschap vaak gedwongen om te trouwen met oudere mannen die er al andere vrouwen op nahouden.
    Jongemannen die zich tegen de strikte regels van de gemeenschap verzetten, worden uitgestoten, evenals vrouwen die zich weigeren te onderwerpen aan hun echtgenoot.  ...


Red.:    Precies hetzelfde soort dingen als je ziet in een andere sekte, namelijk de sekte van de islam. De sekte van de islam wordt niet vervolgd voor dezelfde zaken, hetgeen natuurlijk een vorm van racisme is. Het omschrijven van de islam als godsdienst is eveneens een vorm van racisme, aangezien ze aan dezelfde eigenschappen voldoet als de genoemde groep gelovigen en vele soortgelijke groepen, die normaliter wel als "sekte"worden aangeduid. De omvang van de groep is daarvoor natuurlijk totaal irrelevant.
    Een clubje van moslims is veroordeeld wegens het publiceren van een voor Joden beledigende cartoon. Aanleiding voor het Meldpunt Discriminatie Internet om in de pen te klimmen:


Uit: De Volkskrant, 01-09-2010, door Sille Jansen, directeur Meldpunt Discriminatie Internet

Beledigen is niet altijd even erg

De auteur is directeur Meldpunt Discriminatie Internet. Volgens haar wekt het beledigen van Joden beduidend meer verontwaardiging dan het beledigen van moslims.

De Arabisch-Europese Liga (AEL) werd vorige week veroordeeld door het gerechtshof in Arnhem voor het plaatsen van een cartoon die beledigend is voor Joden. Het Hof oordeelde dat de cartoon niet viel onder de vrijheid van meningsuiting. Dit is geen merkwaardige uitspraak, zij is in lijn met de huidige wetgeving en jurisprudentie op het gebied van vrijheid van meningsuiting in Nederland. Wat echter wel wonderlijk is, is dat deze ‘inperking’ van de vrijheid van meningsuiting onweersproken bleef. Waar in andere gevallen, zoals in de zaak tegen cartoonist Gregorius Nekschot de zelfbenoemde strijders voor de vrijheid van meningsuiting op de barricades staan, gaf bij de veroordeling van de AEL niemand een kik.   ...


Red.:   Een leugen, zoals zo meteen aangetoond zal worden.
    Vervolgens noemt ze een verschil dat de verschillende behandeling zou kunnen rechtvaardigen. Maar er blijft een residu, volgens haar:

  Maar er was nog een verschil. In het geval van Nekschot gaat het om een autochtone cartoonist die tekeningen maakt die strafbaar zijn omdat zij beledigend zijn voor onder anderen moslims. Bij de veroordeling van de AEL gaat het om een Arabische organisatie die Joden beledigt.

Dat is een beschuldiging van racisme. Aan het adres van:
  Het recht behandelt de vrijheid van meningsuiting voor Nekschot en de AEL gelijk, zoals het hoort. De strijders voor de absolute vrijheid van meningsuiting doen dat niet. Voor hen is de vrijheid van Nekschot beschermingswaardiger dan die van de AEL. Dit doet twijfelen aan de motieven die aan deze strijd voor de absolute vrijheid ten grondslag liggen.

Stel dat dit een juist argument is. Dan kan je een eindeloos grote zaak opbouwen tegen moslims die bij iedere cartoon met miljoenen de straat opgaan, en bij de gigantische misstanden in islamitische kring, terrorisme, steniging, enzovoort, nog nooit voor een enkele man aanleiding is geweest tot een protest. "Oké", kan je dan zeggen, "maar die verdedigen dan ook niet de vrijheid van meningsuiting". "Mooi", is het antwoord dan, "dan hoeven ze die ook niet te hebben" - en is de veroordeling voor die cartoon geen probleem. Dit alles volgens de simpele tit-for-tat-regel (of reciprociteit) : waar je niet voor bent en wat je dus niet uitdeelt, heb je ook geen recht op om te krijgen.
    Maar Jansen weet nog een paar fouten te debiteren:
  Daarnaast roept het verschil in maatschappelijke reactie vragen op over wiens vrijheid men beschermt en op basis waarvan. Immers: als het om de absolute vrijheid te doen is, zou de vrijheid van Arabieren om Joden te beledigen net zo belangrijk moeten zijn als de vrijheid van Nekschot om moslims te beledigen. Niets lijkt minder waar nu in het geval van de veroordeling van de AEL apathie regeert.

Hier wordt eerst op perfide wijze gelogen: Het gaat wel voortdurend om de Arabisch-Europese Liga, maar het gaat absoluut niet om het "Arabisch" zijn van die Liga - het gaat om het moslim-zijn van die Liga. De "beledigingen" die Jansen aan de kaak wenst te stellen zijn beledigingen van moslims - niet van Arabieren.
    En dan ligt de situatie ineens heel anders. Moslims zijn geen ras, maar dragers van een overtuiging - eigenlijk een doodgewone mening, om heel precies te zijn. Er is een hoog percentage moslim dat geen Arabier is, maar Turk, of Aziaat, en er zijn zelfs een aantal blanken de moslim-mening toegedaan. Daarentegen, "joden" als in de belediging door de cartoon, gaat wel degelijk om een ras. En het volgende ... :
  Beide groepen zijn even beschermingswaardig. Misbruik van de vrijheid van meningsuiting om een bevolkingsgroep in diskrediet te brengen, moet volgens wet en jurisprudentie worden bestreden, of het nu om de Joden of om de moslims gaat.

... is dus de perfide leugen.
    Nog even terug naar de eerste leugen, die dat er geen protesten zouden zijn tegen de veroordeling van de AEL:


Van: www.hetverraadvanlinks.nl, 01-09-2010, door Carel Brendel uitleg of detail

De nieuwe rassentheorie van internetwaakhond Sille Jansen

Gregorius Nekschot is wit en beledigt moslims. Bij de AEL zitten Arabieren die Joden beledigen. Daarom geeft niemand een kik in de AEL-kwestie. Zie daar de rassentheorie, die Sille Jansen, directeur van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI), vandaag ontvouwt in de Volkskrant. ‘Beledigen is niet altijd even erg’, concludeert de leidster van de organisatie, die in samenwerking met haatbaard Abdul-Jabbar van de Ven campagne voerde voor de aanhouding van Nekschot.   ...
    Zouden zulke mensen nooit op internet kijken, vraag je je af als je zoiets leest....Sille Jansen? Met haar waakhonden speurt ze de diepste krochten van internet af naar beledigende teksten. De gesubsidieerde internetpolitie MDI slaagt er in om door iedereen al lang vergeten reaguursels op door niemand bezochte websites op te sporen. Maar bij het leggen van haar keutel over de ’zelfbenoemde strijders voor de vrijheid van meningsuiting’ verzuimt ze uitgerekend om de bewuste websites te bezoeken.
    Bij De Jaap, opgericht door ‘vrijheidsnarcist’ Bert Brussen, verschenen twee artikelen tegen het AEL-vonnis. Robert Engel, die andere ’vrijheidsextremist’, nam het eveneens op voor de meningsvrijheid van de AEL. Ook op andere plaatsen (bijvoorbeeld De Dagelijkse Standaard, Elsevier, TheRealShowStopper en Geen Stijl) werd protest aangetekend tijdens het proces, niet uit sympathie voor de weerzinwekkende plaatjes van tekenaar Abdoulmouthalib Bouzerda, maar vanwege het principe van de vrije meningsuiting. Zo zag Trouw-columnist Sylvain Ephimenco vanaf het begin niets in de vervolging van Bouzerda. “Laat Abdou naar zijn zolderkamer terugklauteren. In naam van de vrijheid van domme meningsuiting en analfabetisme.”    ...


Red.:   Dit is de organisatie die discriminatie op het internet moet bestrijden. Die organisatie is dus volstrekt corrupt, en racistisch op de koop toe.
    Een helder geval uit het verre Zuid-Afrika:


Uit: De Volkskrant, 24-09-2010, van verslaggever Lennaert Rooijakkers

Blanke rugbyfans: sponsor racistisch

Tussentitel: Competitiesponsor wil dat clubs meer niet-blanken opstellen

Blanke rugbysupporters in Zuid-Afrika beschuldigen de hoofdsponsor van de nationale competitie van racisme. De vicevoorzitter van sponsor Absa Bank, Louis von Zeuner, heeft het hoofd van de rugbybond, Oregan Hoskins, verzocht clubs aan te zetten tot het opstellen van meer niet-blanke spelers.
    ... Afspraken over een speciaal quotum worden door de partijen tegengesproken. ...
    Burgerrechtenorganisatie Afriforum onthulde dinsdag echter de inhoud van een sms die Von Zeumer op 11 september aan Hoskins stuurde. Hierin vroeg hij de bondsvoorzitter de brief te schrijven nadat hij slechts vijf zwarte spelers in drie bezochte wedstrijden op het veld had zien staan.   ...


Red.:    Oké, dit is niet het punt waar het om gaat, hoewel het al vrijwel zeker racisme is. Het gaat om het volgende:

  Afriforum ... vragen zich tevens af waarom Absa, dat ook hoofdsponsor was van het nationale voetbalteam, tijdens het WK voetbal, niet voor een gemengd voetbalteam heeft gepleit. Tijdens de wedstrijden van ‘Bafana Bafana’ stonden geen blanke spelers op het veld.

Dit maakt het onmiddellijk een glashelder geval van anti-blank racisme.
    Weer een fotogevalletje:
 

Uit: De Volkskrant, 18-11-2010, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Ook met hulp is werk een illusie

De Utrechtse gemeenteraad debatteert vandaag over Fourstar, dat er onvoldoende in slaagt lastige jongeren aan het werk te krijgen. Maar dat blijkt vaak vrijwel onmogelijk.

Een grote groep meest allochtone jongeren zonder diploma heeft zo’n afstand tot de arbeidsmarkt, dat zij ook met intensieve en kostbare hulptrajecten heel moeilijk aan regulier werk zijn te helpen.   ...
    Bijna 90 procent van de jongeren bij Fourstar is allochtoon en de meesten zijn van Marokkaanse afkomst; ...


Red.:    Negentig procent ... Dat zou vier op de vier allochtonen zijn in bovenstaande foto.
    Extra opvallend is het natuurlijk als justitie zich schuldig maakt aan racisme:


Uit: De Volkskrant, 22-11-2010, van verslaggever Marcel van Lieshout

‘Themazitting’ moet harde aanpak van discriminatie aantonen

Justitie maakt serieus werk van de strijd tegen het kwetsende woord

Het zijn niet de meest fijnbesnaarden die vandaag tijdens een themazitting anti-discriminatie voor de Amsterdamse rechtbank moeten verschijnen. Een greep uit de tenlasteleggingen: ‘Vieze, vuile zwarte kankeraap’, ‘Jullie zijn allemaal kankerjoden’, ‘Raak mij niet aan, vuile poot, vuile Marokkaan’.
    Het is hoog tijd, zegt het het Amsterdamse Openbaar Ministerie, om de ‘maatschappelijke misstand discriminatie’ weer volop onder de aandacht te brengen. Zie hier de essentie van een themazitting. Door bundeling van strafzaken die op zichzelf te klein zijn om veel media-aandacht te trekken hoopt het OM een boodschap uit te stralen: discriminatoire uitlatingen of agressie waaraan discriminatie ten grondslag ligt, worden hard aangepakt.   ...


Red.:   Natuurlijk afwezig in deze selectie zijn Marokkanen die Nederlanders uitmaken voor "Teringkaaskop", zoals het stelletje tuig dat op nationale telvisie deed tegen een blanke buschauffeur die geïnterviewd werd. En de oneindige reeks soortgelijke gevallen, zoals dat bontkraagje dat "De joden wilde prikken" uitleg of detail . Gevallen die weggelaten worden, niet omdat ze minder beledigend zijn, maar omdat het een andere etnie betreft die beledigd wordt.
    Oftewel: justitie bedrijft hier keiharde discriminatie en racisme, onder het mom van de bestrijding van discriminatie en racisme.
    Grappig, hè ...
    Ook op het politieke terrein heeft het anti-blanke racisme zijn gevolgen:


Uit: De Volkskrant, 23-11-2010, door Meindert Fennema

Hoe Wilders aan zijn mensen komt

Meindert Fennema | Meindert Fennema is hoogleraar politieke theorie van etnische verhoudingen en auteur van Geert Wilders. Tovenaarsleerling. Hij schetst de factoren die de selectie van PVV-Kamerleden negatief hebben beïnvloed.

... Hoe zou het toch komen dat de PVV zoveel mensen aantrekt tegen wie aangifte is gedaan wegens bedreiging, verbale intimidatie, geweldpleging, of economische delicten? Drie factoren hebben de kwaliteit van PVV-Kamerleden negatief beïnvloed. Allereerst heeft de PVV het stigma van fascisme en racisme, waardoor veel sympathisanten niet openlijk voor hun mening durven uitkomen. Ook Hans Janmaat had daar last van.
    In 1992 vroeg ik Janmaat waarom hij zoveel mensen met een strafblad op de kandidatenlijst had gezet. Was het niet verstandiger kandidaten te nemen van onbesproken gedrag? Janmaats antwoord was onthullend. ‘Mensen van onbesproken gedrag komen niet’, zei Janmaat. ‘Die ken ik uit de KVP. Die mensen zeiden altijd ja en amen, want ze wilden onbesproken blijven.’ Onder hen bevonden zich wel sympathisanten van de CD. Janmaat sprak die nog wel eens, maar op zijn lijst staan, dat durfden ze toch niet.
    Ook nu is er moed voor nodig om op de lijst van de PVV te staan. Nummer drie, Lilian Helder, verloor haar baan bij een advocatenkantoor nog voor zij verkozen was. Het contract van Alexander Kops, leraar Duits, werd niet verlengd toen hij op de PVV-lijst bleek te staan. Zelfs popzanger Leon de Jong, thans PVV-Kamerlid, kwam in moeilijkheden. Zijn producer wilde niets meer met hem te maken hebben.   ...


Red.:   De zaken op zich zijn zuivere gevallen van discriminatie. Het verschil is benadering en behandeling van deze zaken vergeleken met precies dezelfde soort zaken als het gekleurde mensen betreft, zeg het ontslag van iemand omdat hij moslim is, is een glaszuiver geval van racisme: uitsluitend door verschil in ras wordt de discriminatie van blanken anders behandeld.
     Dat dit verschil in benadering ongemerkt voorbijgaat en geaccepteerd  wordt, is een aanwijzing voor een verziekt maatschappelijk klimaat. In dezelfde week komt weer een bewijs van dat verziekte klimaat binnen:


Van: Volkskrant.nl, 23-11-2010, van de redactie

PvdA'er weg na opmerking over allochtonen

Rob Spielenberg, de Gelderse PvdA-lijsttrekker voor de provinciale verkiezingen, trekt zich terug na het doen van een uitspraak over allochtonen. '...als we de grenzen openen, dan komen Turken en Marokkanen en die kunnen flink fokken', zei Spielenberg op een bijeenkomst over de bevolkingskrimp op het platteland.
    De uitspraak leidde tot verontwaardiging onder de aanwezige partijgenoten. ...


Red.:    Als hij had gezegd: "... dan komen de Polen en die kunnen flink fokken" had er geen haan naar gekraaid. Sterker nog, de zaal had gelachen. Feitelijk juist dus, wat de lijsttrekker opmerkt, en de inkleuring is die uit het populaire taalgebruik. De afkeurende reacties zijn uitsluitend gebaseerd op raciale gevoeligheden.
    Die 'raciale gevoeligheid' is het gevolg van een langdurige propagandacampagne in de media, met als boodschap: "Het is goed kritiek hebben op christenen, blanken, enzovoort, want kritiek helpt de maatschappij vooruit", in combinatie met: "Het is fout kritiek te hebben op moslims, niet-blanken, enzovoort, want kritiek maakt ze zwak, ziek en misselijk" (echt juist zou zijn als in dat laatste stond "...want ze zijn zwak, ziek en misselijk", maar dat kan natuurlijk niet - hoewel het  in feite wel precies de consequentie is van de eerste variant). In de versie op papier wordt dat nog eens duidelijk uitgelegd:


Uit: De Volkskrant, 24-11-2010.

PvdA-lijsttrekker weg na foute uitspraak
...


Red.:    Waarbij de "informatie" meteen vergezeld is van het morele oordeel. In het kader van "berichtgeving".
    Op zich al voldoende bewijs, maar laten we nog een vergelijking maken:


Uit: De Volkskrant, 13-11-2010, door Evelien van Veen

Interview

Nog niet zo lang geleden maakte schrijfster Naima El Bezaz (36) zich druk om grote problemen. Te druk. Ze belandde in een depressie, waar ze nu langzaam uit kruipt. Ze heeft besloten niet meer mee te doen met dat ‘multiculturele gezeik’ en schrijft liever over haar directe omgeving, de vinexwijk waar ze woont. ‘Ik heb een oer-Hollands boek geschreven. Dat is de richting die ik nu op wil.’

...   Ze heeft het over Vinexvrouwen, haar vijfde boek, dat volgende week verschijnt. Een ironische, geestige, recht-voor-z’n raaproman over het leven in de vinexwijk waar ze woont met haar man, net als zij van Marokkaanse afkomst, en twee dochtertjes van 6 en 2.
     ‘Ik dacht dat ik in een nette buurt was gaan wonen. Een mooie, blanke vinexwijk, de droom van elke Marokkaan. Nou, het bleek sodom en gomorra. Het was niet eens grappig bedoeld. Ik schreef gewoon op wat ik zag. Maar het leven is zo verschrikkelijk dat het lachwekkend is. Dat is toch erg? We zitten thuis naar comedyseries te kijken, maar we moeten gewoon naar buiten kijken, naar de buren en naar onszelf.’
    Wat zag je, toen je naar buiten keek? ‘De blote tieten van de buurvrouw die lag te zonnen. Ik wilde niet kijken, maar ik moest. Naar dat gerimpelde, verschrompelde evakostuum van haar, dat roodverbrande vel. Hier, we keken er zo bovenop.’   ...
    ‘We waren op zoek naar een huis, mijn man en ik, en toen we hier door de straat reden, dacht ik: wow. ... Maar ja, toen woonden we dus opeens naast die blotetietenmevrouw. Zij is verhuisd, maar nu zitten we naast mensen die de hele dag boren. Gek word ik van dat geluid. Dat buurhuis is vervloekt.’
    En aan de andere kant? ‘O, dat huis is met wijwater besprenkeld. Daar wonen Chinezen, heel aardige, nette mensen.’
    Van Chinezen heb je weinig last? ‘O ja, ik wou dat er meer Chinezen in deze wijk woonden. Serieus. Die Nederlanders daarentegen… sommige zijn echt een beetje te veel van het goede. Zeker het Geert Wilders-volk in bepaalde delen. Sorry hoor, dat klinkt wel discriminerend, maar mijn boek is nu eenmaal discriminerend voor bepaalde blanken. Nu mag ik eens.’    ...


Red.:    Een keiharde leugen: "Wij mogen niet" uit de mond van een allochtoon. Degenen die niet mogen zijn de autochtonen, die niet mogen zeggen dat allochtone immigranten sociale achterlopers zijn en een achterlijke godsdienst aanhangen en veel kinderen in te kleine flatjes fokken waardoor getto's ontstaan zijn. Allochtonen mogen wel soortgelijke zaken opmerken over blanke vinexwijken, en krijgen er applaus voor.
    Maar het kan erger:


Van: joop.nl, 20-11-2010 door Mohamed Rabbae uitleg of detail

Proces tegen Wilders moet doorgaan

Ik spreek niet namens alle moslims of alle Marokkaanse Nederlanders. Ik ben blij dat veel leden uit die gemeenschap ongestoord en vastbesloten hun carrière voortzetten in de diverse sectoren van de samenleving. Maar het is kortzichtig om te denken dat alle Marokkaanse Nederlanders in die gelukkige positie zitten

In hun opiniestuk nemen Abdelkader Benali en Hassan Bahara afstand van mijn inzet in het proces tegen Wilders. ...
    ... Maar het is kortzichtig om te denken dat alle Marokkaanse Nederlanders in die gelukkige positie zitten. Abdelkader en Hassan zullen weten dat veel leden uit onze gemeenschap geblokkeerd worden in hun opleidingen en werk ...


Red.:    Een ronduit schofterige beschuldiging, gezien alle achterstandsprogramma's uitleg of detail en alle "bevoordeel de allochtonen"-campagnes uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail die gebaseerd zijn op etnische verschillen en uiterst racistisch van de pro-gekleurde soort.
    Wat hiermee dus onomstotelijk is bewezen, is dat het hele maatschappelijke klimaat door campagnes zoals bovenstaand volkomen verziekt is. Met als drijvende krachten daarachter de combinatie van sociaal-cultureel achterlijke immigrantengroepen, en een bestuurlijke en intellectuele elite die die groepen in een hulpverleners-houdgreep houdt, ter bescherming van hun migratiefundamentalistische en kosmopolitische idealen samen te vatten als: "Alle (im)migratie is goed, en als het met immigranten minder gaat, is het onze schuld".
     Weer fotootjes, dit  keer bij een reportage over de meting van het geluksgevoel, in Apeldoorn:


Eén op de vier Apeldoorners is kennelijk een allochtoon met bontkraagje (de scooter is niet zichtbaar). Tenzij Apeldoorn sterk afwijkt van het Nederlandse gemiddelde, is het aantal van dit soort allochtonen één op de twintig. Alweer racisme.
    Een ingezonden brief;


De Volkskrant
, 02-12-2010, ingezonden brief van Wim Smid (Paterswolde)

Dweilen

Maandagochtend las ik in de Volkskrant het relaas van tienermoeders in opvanghuizen. Hun kinderen groeien vaak op in armoedige omstandigheden. Door regelmatig verhuizen krijgen de moeders niet gemakkelijk een baan krijgen.
    Opnieuw valt op dat er geen aandacht is voor de vader; hoe komt het dat zij hier zo gemakkelijk mee wegkomen, financieel niet aansprakelijk worden gesteld en ook niet op deze vorm van verwaarlozing worden aangesproken?
    Op deze manier is het voor de opvanghuizen dweilen met de kraan open, ook omdat de vader gemakkelijk in herhaling valt.


Red.:   Er wordt niet over vaders gepraat, omdat dat voor het overgrote deel over Antilliaanse (en wat Surinaamse) vaders gaat uitleg of detail , en die hebben een kleur. Het niet-vermelden van de oorzaak vanwege de kleur is racisme.
    Nog een PvdA'er die foute uitspraken doet:


Uit: De Volkskrant, 11-12-2010, van verslaggevers Alex Burghoorn en Charlotte Huisman

Norder: zet werkloze Marokkanen uit

De Haagse PvdA-wethouder Norder start een proef met ‘vrijwillige repatriëring’ van
moslims zonder werk. ‘Maar er moeten ook dwangmiddelen komen.’

Wethouder Marnix Norder (PvdA) wil dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) werkloze moslims gedwongen gaat uitzetten. Op eigen houtje begint Norder na de jaarwisseling een proef met 'vrij-willige repatriëring' van Marokkanen, Turken of Somaliërs zonder inkomsten.
    De Haagse wethouder, die eerder sprak van een 'tsunami van moslims', loopt daarmee voor de troepen uit. 'Moslims zijn hier welkom zolang ze werk hebben. Maar wie geen inkomsten heeft, moet terug naar het land waar ze vandaan komen.'
    Als er niet snel wordt gehandeld, vreest Norder (1965) dat steeds meer moslims aanspraak gaan maken op bijstand. Ook voorziet hij integratieproblemen met Marokkanen, Turken of Somaliërs die zich permanent willen vestigen. ...


Red.:    Nee, het is niet vreemd dat u hier niets van gehoord heeft. En nee, Norder is niet, zoals de Apeldoornse PvdA'er, onmiddellijk op non-actief gesteld. Norder zei namelijk ook wat anders. Dit zei Norder:

  Norder: zet werkloze Polen uit

De Haagse PvdA-wethouder Norder start een proef met ‘vrijwillige repatriëring’ van
Oost-Europeanen zonder werk. ‘Maar er moeten ook dwangmiddelen komen.’

Wethouder Marnix Norder (PvdA) wil dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) werkloze Oost-Europeanen gedwongen gaat uitzetten. Op eigen houtje begint Norder na de jaarwisseling een proef met 'vrij-willige repatriëring' van Polen, Bulgaren of Roemenen zonder inkomsten.
    De Haagse wethouder, die eerder sprak van een 'tsunami van Oost-Europeanen', loopt daarmee voor de troepen uit. 'Oost-Europeanen zijn hier welkom zolang ze werk hebben. Maar wie geen inkomsten heeft, moet terug naar het land waar ze vandaan komen.'
    Als er niet snel wordt gehandeld, vreest Norder (1965) dat steeds meer Oost-Europeanen aanspraak gaan maken op bijstand. Ook voorziet hij integratieproblemen met Polen, Bulgaren en Roemenen die zich permanent willen vestigen. ...


Tekstueel gezien een klein verschil. Slechts de term Oost-Europeanen is vervangen door moslims, en een bijpassende verwisseling voor de deelgroepen ervan. Een minimaal verschil, wnat het gaat beide over etnische groepen. En toch mag het laatste wel, en het eerste niet. Uitsluitend en alleen vanwege de kleur. Want de eerste groep is "licht-getint", en de tweede groep is blank. En, zoals iedereen inmiddels weet: de laatste groep mag je wel discrimineren. En de eerste groep niet. Want licht-getinten discrimineren is altijd racisme. En blanken discrimineren, dat is geen racisme ...
     Rapportage uit België:


Uit: De Volkskrant, 26-01-2011,door Leen Vervaeke

Vlaming valt over hoofddoek, Waal kookt couscous

Na 227 dagen onderhandelen heeft België nog steeds geen regering. Waarom kunnen de Vlamingen en Walen het zo moeilijk eens worden? De Volkskrant onderzoekt de Vlaams-Waalse clichés. Deel 3: 'Vlamingen zijn racisten, Walen zijn tolerant.'

Het is dat zijn vrouw Vlaams is en dicht bij haar familie in Vlaanderen wil wonen, anders zou Jamal zo terugkeren naar Wallonië. ...
Twaalf jaar geleden migreerde Jamal uit Marokko naar België, zes jaar later 'migreerde' hij nog een keer, van Wallonië naar Vlaanderen, op verzoek van zijn Vlaamse vrouw. ...
    Sarah (34) heeft soortgelijke ervaringen. 'Een tijdje geleden ging ik solliciteren bij een instelling voor gehandicaptenzorg. Ik draag een hoofddoek, en dat was het enige waar ik vragen over kreeg. ...


Red.:    Natuurlijk. Iemand met een hanekam of een ring door zijn neus zou daarover ook vragen krijgen. Of: :vandaag een hoofddoek, morgen een boerka. Of: de racist is degene die niet-moslims afwijst door een hoofddoek te gaan dragen.
Volgt een racistische leugen, maar eerst hier het citaat met de feiten:

  Wie in Vlaamse en Waalse grote steden gesprekken met gewone mensen aangaat over immigratie, komt tot dezelfde conclusie. Aan beide kanten klinkt heel vaak de zin 'ik ben niet racistisch, maar...', waarna een hele litanie van klachten volgt. 'Ze' zijn vuil, crimineel, luidruchtig en vrouwonvriendelijk.

Dit klopt - ze zijn gemiddeld vuiler, crimineler, luidruchtiger en vrouwonvriendelijker . Dus dit is een leugen:
  Onderzoek wijst op een andere realiteit. Uit elke studie blijkt dat Vlamingen en Walen even xenofoob zijn. 'België is een van de meest racistische landen van Europa', zegt Manuel Abramowicz, die aan beide kanten van de taalgrens tegen racisme strijdt. 'Meer dan 50 procent van de bevolking wil geen vreemdeling als buur. Maar er is geen verschil tussen Vlamingen en Walen.'

Het reageren op feiten kan nooit racisme zijn. Het beschuldigen van racisme alleen op grond van kleur is racisme.
    De GOEDE blanke gaat zelfs actief op zoek naar racisme:


Uit: De Volkskrant, 26-01-2011, tv-recensie door Jean-Pierre Geelen

Kwami

Tussentitel: Günter Walraff oogde zwarter dan de hulppiet van Dieuwertje Blok

'Twee bier, graag.' Het was het eerste dat de blanke passagiers van het rondvaartbootje zeiden tegen Kwami Ogonno, een Somaliër naast wie men liever niet zat. Het was gefilmd met verborgen camera in de documentaire Schwarz auf Weiss, dinsdag vertoond op de Frans-Duitse zender Arte. Het was de jongste onthulling van Günter Walraff, vermomd als Somaliër op zoek naar alledaags racisme in Duitsland.
    Vintage Günter Walraff - held van de jaren tachtig. De godfather van de undercoverjournalistiek werd het bekendst met Ik, Ali (Ganz Unten), het verslag van zijn belevenissen als vermomde gastarbeider. ... Nu hoort daar dus ook een documentaire bij die de rauwe werkelijkheid laat zien van een zwarte in hedendaags Duitsland.
    Ik, Kwami.
    Het was een iets te lang uitgesponnen aaneenschakeling, vrijwel zonder commentaar, van vaak pijnlijke scènes - alledaags racisme. ... De disco kwam hij niet in, in tegenstelling tot de blanken na hem. ...


Red.:   Die leugen kennen we: uitleg of detail

  De woningverhuurster voelde er niets voor te verhuren aan een zwarte - 'Ze zijn toch anders.'

Ze wonen vaker de boel uit.
  Een juwelier bleef het gouden horloge angstvallig vasthouden toen Kwami het wilde passen; de blanke klant na hem mocht rustig zijn gang gaan.

Ze zijn vaker crimineel (meer dan de helft van de criminelen is gekleurd uitleg of detail ).
  Grimmige momenten deden zich voor in een trein tussen de voetbalsupporters ('Ga toch werken. In je eigen land.')

Volkomen terecht - uit In het kort:
  Komen twee Afrikanen bij het Arbeidsbureau.
Ambtenaar: "Kan je wat?"
Afrikaan A: "Nee."
Ambtenaar: "Wat doe je dan hier?"
Afrikaan B: "Ja."
Ambtenaar: "Wat doe je dan hier?"

En uiteindelijk heeft zelfs de multiculturalistische recensent er genoeg van:
  Maar toch: er wrong ook iets in Schwarz auf Weiss. Het middel (de vermomming, de verborgen camera) leek ook een doel geworden. Ondanks de ernst van sommige zaken leek Walraff ook wel erg nadrukkelijk op zoek naar racisme. Hij vond het vooral bij oudere Duitsers in kleine dorpen, waar allochtonen nog buitenaardse wezens zijn.
     Zijn vermomming verraadde veel. Met afro-hemd, lichtgrijze broek, gympen en een zwarte pruik van kroeshaar oogde hij een beetje als een karikatuur. Zwarter dan de hoofdpiet van Dieuwertje Bloks Sinterklaasjournaal.
    Onbedoeld kregen sommige passages daardoor iets humoristisch. In sommige gevallen was het ook maar de vraag of de weerstand tegen Kwami werkelijk racisme was. Behalve afwijkend van huidskleur, oogde hij ook anderszins als vreemde vogel.
    Zo wurmde Kwami zich op een kermis wel erg nadrukkelijk tussen groepjes lokale bewoners, waar hij begon te dansen - de omstanders keken het schaapachtig aan. ...
    Misschien is het tijd voor een diepgaande journalistieke reflectie, in het onthullende dagboek Ik, Günter.

    Een onschuldig lijkend bericht in de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 01-02-2011, van verslaggever Jonathan Witteman

Minder verkeersongelukken, veel dronken Polen bij ongevallen betrokken

Poolse chauffeur drinkt meer

Een Noordwijkse tragedie is een van de vele recente ongelukken en bijna-ongelukken waarin Poolse weggebruikers een negatieve hoofdrol speelden.

De glasscherven en brokken beton liggen nog in de voortuin. De geknakte stang van een lamp, de gebroken spijlen van het groene tuinhek, de verbrijzelde restanten van wat de voorpui was - zie daar de inventaris van het horror-ongeluk dat zaterdagavond het leven kostte aan de 78-jarige bewoner.
    De blauwe Ford met het Poolse kenteken miste de scherpe bocht naar rechts en vloog de woonkamer binnen.   ...
    ... volgens Nico van Ooik van de politie Hollands Midden (de regio waar Noordwijk onder valt) is er wel degelijk sprake van een verschil.
    'Het aantal ongevallen neemt af in Nederland, maar het aantal Polen dat bij die ongelukken betrokken is, neemt toe.' In 2009 vonden er 37.754 verkeersongelukken plaats. Bij 0,64 procent was een Poolse bestuurder betrokken. Maar bij de ongelukken waarbij een te hoog alcoholpromillage in het spel was, steeg het aandeel van Polen naar 4 procent.    ...


Red.:    Uitgaande van een kleine 200.000 Polen in Nederland (het zijn er minder) is hun bevolkingaandeel rond de 1 procent. Ze zijn dus vier keer oververtegenwoordigd bij dronken-ongelukken. En het artikel, van enige omvang (zie hiernaast),  beschrijft dus een bestaande misstand.
    Maar er is nog een geval van circa vier keer oververtegenwoordiging: Marokkanen en Antillianen in de misdaad. En talloze soortgelijke verschijnselen. Daarover mag niet worden bericht.
    Er is hier dus wel degelijk weer sprake van racisme. Anti-Pools dus anti-blank racisme.
    

Nog een voorbeeld van hetzelfde proces, maar met andere namen:


Uit: De Volkskrant, 31-01-2011, van verslageefster Charlotte Huisman

Politie Utrecht focust op criminele 'kopstukken'

Tussentitel: We merken dat de schrik er goed inzit in de wijk

De Utrechtse politie gaat 15 procent van de recherchecapaciteit vrijmaken om de negen criminele jeugdgroepen in de stad te ontmantelen, die er verantwoordelijk zouden zijn voor een groot deel van de criminaliteit. 45 procent van de aanhoudingen in de stad betreft personen jonger dan 25 jaar en politie, Openbaar Ministerie en gemeente zien jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast als 'grootste veiligheidsprobleem van de stad'.   ...


Red.:    En zo gaat het hele artikel verder: over de jeugdcriminaliteit. In wijken als Zuilen en  Overdevecht.
    Aan het einde wordt ook iets gezegd over de aard van de criminele groepen:

  Roemeense bendes
Volgens Van Renswoude kan de landelijke trend van het stijgende aantal inbraken samenhangen met de toenemende hoeveelheid laptops, iPads en smartphones die in huizen zijn te vinden. Behalve jeugdgroepen, veelplegers en ‘jongetjes van nog geen 14 jaar uit de buurt’ zouden volgens hem ook ‘Roemeense bendes’ verantwoordelijk zijn voor deze vorm van criminaliteit.

Uit de woorden van Van Renswoude kan je dus afleiden dat de criminele jeugdgroepen bestaan uit Roemenen. Dat is een leugen.  De wijken als Overdevecht en Zuilen zijn geen Roemenen-wijken, maar allochtonen- en voornamelijk Marokkanenwijken. De criminele jeugdgroepen zijn voornamelijk Marokkanen- en allochtonengroepen. Maar je mag Marokkanen en allochtonen in het algemeen niet meer in één stuk noemen met criminaliteit - gezien de trend van het laatste jaar. Maar wel Roemenen. Want dat zijn blanken. Racisme.
    Weer een story over evenredigheid:
 

Uit: De Volkskrant, 12-02-2011, van verslaggever Wilco Dekker

Publieke omroep moet allochtoner en vrouwelijker

De kaartenbakken van de praatprogramma's moeten op de schop: de publieke omroep wil dat er meer vrouwen en niet-westerse allochtonen op de televisie komen. En vooral in de nieuws- en actualiteitenrubrieken worden nog te vaak alleen blanke mannen opgevoerd.
    Dat heeft de Nederlandse Publieke Omroep vrijdag laten weten. De NPO liet vorig jaar onderzoek doen naar de mensen die (Nederlands) sprekend in beeld kwamen op de televisie. In programma's van de publieke omroep waren bijna vier op de tien sprekende personen vrouw (38 procent). Daarnaast was 9 procent niet-westers alllochtoon: Surinaams, Marokkaans, Antilliaans of Turks.
    Nederland telt volgens het CBS in tiotaal 11 procent niet-westerse allochtonen, 51 procent van de bevolkings is vrouw. ...


Red.:   Te vergelijken met:


Uit: De Volkskrant, 18-02-2011, door Merel Bem en Marina de Vries

Volkskrant Beeldende Kunst Prijs

De kanshebbers van 2011

Vijf jonge kunstenaars maken kans op de vijfde Volkskrant Beeldende Kunst Prijs: Ahmet Ögüt, Nik Christensen, Esiri Erheriene-Essi, Marijn van Kreij en Jonas Staal. Zij zijn naar voren geschoven door vijf professionele kunstkenners, die op deze pagina's vertellen waarom 'hun' kunstenaar op 10 april de prijs moet winnen. Werk van de kanshebbers wordt de komende maanden geëxposeerd in het Stedelijk Museum Schiedam.
...
Kunstenaar Esiri Erherienne-Essi (Londen, 1982), voorgedragen door Mirjam Westen, conservator hedendaagse kunst Museum voor Moderne Kunst Arnhem.  ...
Kunstenaar Marijn van Kreij (Middelrode, 1978) voorgedragen door Roos van Put, hoofdredacteur van het tijdschrift Kunstbeeld.   ...
Kunstenaar Ahmet Ögüt (Diyarbakir, 1981), voorgedragen door Özkan Gölpinar, programmamanager Art Beyond Borders voor het Fonds BKVB, schrijver, publicist.   ...
Kunstenaar Jonas Staal (Zwolle, 1981), voorgedragen door Mariëtte Dolle, artistiek directeur van tentoonstellingsruimte TENT in Rotterdam.   ...
Kunstenaar Nik Christensen (Bromley, 1973), voorgedragen door Hans Kemna, casting director en fotografieverzamelaar.   ...


Red.:   Esiri Erherienne-Essi is creools (zie het internet). Dat maakt de evenredigheidsscore: twee niet-westerse allochtonen, één westerse allochtoon, en twee Nederlanders. Op een bevolking die, zoals bij de behandeling van het geval-televisie al uitgelegd , één op de tien niet-westerse allochtonen kent - en nog minder westerse. Oftewel: geen sprake van evenredigheid. Dat wil zeggen: hoe je het ook wendt of keert: in de combinatie van deze twee berichten zit weer een grote hoeveelheid racisme.
    Oh ja: merk ook op wat de Turkse voordrager voordraagt: een Turk. Het racisme dat bekend is vanuit de niet-westerse wereld.
    We zien hier dus de tweede vormen van racisme in één: het westerse anti-westerse racisme, en het niet-westerse eigen-volk racisme.
    En hier is de uitslag (geen bonus voor de juiste voorspellers):


Uit: De Volkskrant, 11-04-2011, van verslaggever Rutger Pontzen

Jury prijst poëtische Ögüt

Tussentitel: Ahmet Ögüt heeft oog voor verhalen buiten de kunst

Ahmet Ögüt heeft de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2011 gewonnen. ...


Red.:   Stel nu dat je eens onderzoek zou doen naar de samenstelling van de grotere groep mensen die überhaupt aan kunst doet. Zou je daar dan ook 2 op de 5 allochtonen aantreffen? Een idee van het antwoord is af te leiden uit het volgende:


Uit: De Volkskrant, 12-04-2011, door Rutger Pontzen en Sacha Bronwasser

Het vierkante Ei

De zes finalisten van het Vierkante Ei, de amateur beeldende kunstprijs van de Volkskrant, zijn bekend.

...   De belangstelling voor deelname aan het Vierkante Ei was groot. Ruim 2.200 kunstenaars hadden zich ingeschreven voor de prijs, die dit jaar voor de derde keer werd georganiseerd. ...
    Het Vierkante Ei is een crossmediaal project van de Volkskrant, NTR, Kunstfactor, en zes toonaangevende musea voor moderne kunst. ...

  De zes finalisten van het Vierkante Ei 2011, de amateur beeldende kunstprijs van de Volkskrant zijn P. van der Steen, B. Zuurbier, F. Visser, R. Hoeben, W. Fledderus en M. Franssen. Komende zondagavond, 17 april, zal tijdens een rechtstreekse uitzending van het NTR-programma Kunststof TV bekend worden gemaakt wie de uiteindelijke winnaar is.

De redactie wilde gokken naar het aantal allochtonen onder deze groep. Het was niet nodig. Hier is de website van de prijs: uitleg of detail - klik op de lijsten van deelnemers en schat het aantal allochtonen. Als je afspreekt om af te ronden op een nauwkeurigheid van vijf procent, hoef je niet te tellen, want het aantal ligt daar dusdanig onder dat de afronding simpel is: de uitkomst is 0. Nul. Wat het operationele vermoeden van de redactie was voordat het onderzoek het uitwees.
    Overigens: de winnaar van de Volkskrant Beeldende Kunst prijs in 2010 was Navid Nuur - land van origine: Iran. Verder hebben we niet meer gezocht - daar wordt je maar depressief van ...
    Wat is nu de relevantie hiervan? Die relevantie is dat dit getal echt niet dramatisch kan afwijken voor beroepsmatige kunstenaars: hoer meer beoefenaars, hoe meer in de top. Wat is dus het afgeronde aantal allochtone  kunstenaars in de top: nul! Hoeveel komen er in de shortlists van kunstprijzen: enkele tientallen procenten. Dat is dus tevens de mate van racisme in de kunstsector
    Terug naar de Polen:


Uit: De Volkskrant, 18-02-2011, van verslaggever Alex Burghoorn en Charlotte Huisman

Harde aanpak van migranten 'die hier de boel verzieken'

Het kabinet gaat Poolse, Roemeense en Bulgaarse plegers van een reeks lichte vergrijpen tot ongewenst vreemdeling verklaren en het land uitzetten. De aanpak geldt voor alle EU-burgers in Nederland, maar is in eerste instantie bedoeld om overlast van migranten uit Midden- en Oost-Europa aan te pakken.    ...
    Herhaaldelijke veroordelingen voor openbare dronkenschap, ordeverstoring of kleine diefstallen kunnen tot uitzetting leiden. Leers betreedt hiermee nieuw terrein: voorheen werd een EU-burger alleen voor grotere vergrijpen tot ongewenst vreemdeling verklaard. Na een proef van de IND heeft Leers geconcludeerd dat het juridisch ook mogelijk is EU-burgers uit te zetten door een reeks lichte vergrijpen op te tellen. Maar hij kon donderdag niet precies duidelijk maken hoeveel veroordelingen tot uitzetting leiden.   ...
    Minister Leers zegt begrip te hebben voor de Poolse irritatie. Ongelooflijk veel Polen doen hier goed werk, en we hebben deze arbeidskrachten nodig. Maar tegen degenen die de boel verzieken moet worden opgetreden, zegt Leers. Ik hoor dat hier ook Polen komen die eerst twee maanden werken en daarna denken: we gaan eens gebruik maken van de voorzieningen. We moeten er paal en perk aan stellen. Nederlanders die zich niet gedragen in Frankrijk hangt hetzelfde boven het hoofd.


Red.:    Probeer je nu een dergelijk artikel over Marokkanen voor te stellen. De multiculti's zouden moord en brand schreeuwen. Over racisme en joden en oorlog deportatie en vernietigingskampen. Want dat hebben ze al gedaan bij veel minder vergaande maatregelen. Terwijl die Polen veel harder werken, veel minder gebruik maken van de vele sociale voorzieningen, en veel minder en veel minder ernstige misdaden begaan. Kortom: als er één groep is die in aanmerking komt voor een uitzettingsbeleid, zijn het de Marokkanen.
    En dat dit niet gebeurt, heeft slechts één enkele reden: racisme: Marokkanen hebben een kleurtje.
    Overigens kwam er op het evenredigheid-op-tv artikel ook nog een racistische reactie:


Uit: De Volkskrant, 15-02-2011, ingezonden brief van Esma Choho - begeleidde onlangs een diversiteittraject bij NOS Journaal

Regeltjes omdat het moet

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) presenteerde afgelopen vrijdag een onderzoek waaruit blijkt dat het percentage niet-westerse allochtonen op televisie 9 procent is. En dat terwijl 11 procent in de samenleving tot deze groep behoort.
    Jammer om te constateren dat er bij de publieke omroep nog steeds op conservatieve wijze journalistiek wordt bedreven.   ...


Red.:   Racisme, want het percentage allochtonen dat opgeleid is op het niveau waarop men met goed fatsoen op televisie kan functioneren, is veel minder dan de helft van dat bij autochtonen. Gecorrigeerd daarvoor is het percentage 9 voor allochtonen al veel te veel. Als je als allochtoon daar dan nog over gaat klagen, ben je een racist. Maar dat zijn de meeste allochtonen omdat ze bijna alles betrekken op kleur uitleg of detail :

  Onlangs gezien: tijdens een rondvraag op de Albert Cuypmarkt over de verkiezingsuitslag worden niet- westerse allochtonen vakkundig over het hoofd gezien door de verslaggever en wordt enkel blanke Nederlanders om hun mening gevraagd. Hebben allochtonen dan geen mening?

Nee, niet als het over Nederlandse zaken gaat. Hun tv staat namelijk op de satelliet.
  Maar zo lang journalisten hun vak niet goed uitoefenen en bevolkingsgroepen over het hoofd zien die allang deel uitmaken van onze maatschappij, is dat helaas bittere noodzaak.

Mensen die hun tv de hele dag op de satelliet hebben staan, horen er niet bij. En klachten daarover hebben slechts één oorzaak: racisme.
    En gevalletje buurtoverlast:


Uit: De Volkskrant, 19-02-2011, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Weer bewoners weggesard in Leidsche Rijn

Een Marokkaans gezin is uit angst voor een groep jongeren vertrokken uit zijn woning in Leidsche Rijn.

Dit huis ligt om de hoek van de woning van het homostel dat vorig jaar is verhuisd na ernstige intimidaties. Volgens buurtbewoners zou het om dezelfde daders gaan, maar volgens de politie staat dit niet vast. ...


Red.:   Zoals gewoonlijk worden de daders niet genoemd, terwijl; zo langzamerhand iedereen weet dat het (mestal) om Marokkanen gaat. Maar wacht: de slachtoffers zijn óók Marokkaans in plaats van blank:


Uit: De Volkskrant, 21-02-2011, van verslaggeefster Charlotte Huisma

Buurtterreur in de Utrechtse wijk Terwijde

Relschoppende broers opgepakt

De Utrechtse politie heeft zaterdagochtend twee Marokkaanse broers van 14 en 18 jaar aangehouden, die hun Marokkaanse buren zouden hebben weggepest in de wijk Terwijde in Leidsche Rijn.   ...


Red.:   Dan mag de afkomst wél vermeld worden. Waren het blanken geweest, dan had het met een vette kop op de voorpagina gestaan:

  Racistisch incident in Utrecht - Geert Wilders schuldig.

    Ook de wetenschap zit boordenvol met dit soort racisme. Hoewel, wetenschap ... het gaat natuurlijk dan over de sociologie, en de huidige sociologie is eerder een woorden-wedstrijd tussen ideologen dan een wetenschap. En als ze gaan proberen wetenschap te bedrijven door echt onderzoek te gaan doen, nemen ze natuurlijk hun ideologieën mee. Inclusief het bijbehorende idee dat racisme iets van blanken is:


Uit: De Volkskrant, 08-04-2011, van verslaggeefster Janny Groen

Nederlands onderzoek: neiging tot ordenen sterker in chaotische omgeving

Troep leidt tot discriminatie

Tussentitel: 'Op vuil stadion gaat blanke verder van zwarte af zitten'

Chaos in de openbare ruimte, zoals een smerig treinstation of een opgebroken straat, leidt tot stereotypering en discriminatie. Dit stellen twee Nederlandse onderzoekers in een artikel dat vandaag verschijnt in het Amerikaanse tijdschrift Science.
    De onderzoekers, Diederik Stapel (hoogleraar cognitieve sociale psychologie in Tilburg) en Siegwart Lindenberg (hoogleraar cognitieve sociologie in Groningen), baseren hun stelling op zowel veldonderzoek als op proeven in het laboratorium.
    'Mensen die geconfronteerd worden met fysieke wanorde krijgen een verhoogde behoefte aan het scheppen van orde. Dat bereiken ze door meer in zwart-wit te denken, door stereotypering dus. En dat leidt weer tot discriminatie', zegt Lindenberg.  ...
    Of minderheden net zo reageren op chaos is niet onderzocht. ...


Red.:   Noch dus die van niet-blanke minderheden. Misschien gaan ze door wanorde nog wel meer jagen op homo's en albino's dan ze normaal doen. Ze hebben wel een suggestie:

  Lindenberg: 'Het is speculeren, maar we verwachten eenzelfde effect.

Tja ...
    Overigens kan er ook een heel simpele verklaring zijn voor het verschijnsel: niet-blanke-landen zijn vieze chaos-landen, wat iedereen weet. Viezigheid en chaos zijn dus de associëren met niet-blanke mensen. Nederlanders houden niet van viesheid en chaos. Als Nederlanders viesheid en chaos zien, associëren ze de niet-blanke met die viesheid en chaos, en gaan dus verder van hem af zitten. Wat, overigens twee, heel simpel te controleren is door het experiment te herhalen met Aziaten, die men niet associeert met viezigheid en chaos. Maar ja, dat is echte wetenschap, hè  ...
    Janny "Alle moslims zijn gematigd" Groen zal het met plezier opgeschreven hebben.
    P.S. Inmiddels, in 2012, is gebleken dat dit onderzoek door Diederik Stapel frauduleus is uitgevoerd. Een daad van fraude (uit een reeks) ongetwijfeld gestimuleerd door de enthousiaste ontvangst van de uitkomsten door mensen als Janny Groen, dominant in de media.
    Weer een stuitend voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 15-04-2011, van verslaggever Gijs Herderscheê

Minister Kamp: strengere regels voor arbeidsmigratie

Pool zonder werk land uit

De regels voor Oost-Europeanen om langere tijd in Nederland te blijven, worden veel strenger. Wie niet in zijn eigen onderhoud voorziet, moet weg.
    De plannen die minister Kamp van Sociale Zaken donderdag bekend maakte, komen tegemoet aan een hartenkreet uit onder meer Rotterdam, Den Haag en het Westland.
    Migranten die langer dan drie maanden zonder werk zitten, moeten het land uit. Veelplegers kunnen tot ongewenst vreemdeling worden verklaard. Dat geldt ook bij 'lichte' vergrijpen, of als de veelpleger 'een ernstige bedreiging vormt voor openbare orde en veiligheid'.   ...


Red.:   Het geldt niet voor allochtone immigranten. Puur vanwege het feit dat die gekleurd zijn (ook voor gekleurden kunnen de regels aangepast worden). Het is stuitend racisme.
    De neiging tot racisme is nauw verwant met het hulpverleners-complex:


Uit: De Volkskrant, 19-04-2011, door Poul Annema

Buitenlandse winnaar krijgt toch 10 mille

Ook een niet-Nederlandse winnaar van de marathon van Utrecht kan een prijs van 10.000 euro tegemoet zien. Weliswaar niet van de organisatie zelf, maar van de tijdelijk in Kenia verblijvende Rotterdamse zakenman Gert-Jan van Wijk, die zegt de intenties van Utrecht te begrijpen, maar zich faliekant keert tegen de aanpak om buitenlanders uit de wedstrijd te weren.  ...


Red.:   Een deel van de racistische propagandacampagne: de organisatie weert niemand. Kijk maar:

  Om van de marathon in Utrecht een puur Nederlandse aangelegenheid te maken - the Dutch battle -, besloot de organisatie een hoofdprijs van 10.000 euro beschikbaar te stellen voor een Nederlandse winnaar. Een buitenlander die als eerste zou finishen, zou slechts 100 euro ontvangen.

Een perfect legale handeling. En een prefect ethische handeling. Het is precies hetzelfde als het organiseren van een Nederlands kampioenschap (dat wil zeggen: een kampioenschap alleen voor houders van een Nederlands paspoort), op wat voor soort terrein dan ook, met de mededeling: buitenlanders mogen ook meedoen, maar voor de lol. De verontwaardigde reacties hierop zijn dus gestoord:
  Die beslissing stuitte op veel verzet, onder meer van het expertisecentrum ter bestrijding van discriminatie.

Dat expertisecentrum ter bestrijding van discriminatie is dus hartstikke discriminerend en racistisch. Net als de zakenman Gert-Jan van Wijk:
  Van Wijk voegt nu uit eigen zak 9900 euro toe aan de prijs voor de niet-Nederlandse winnaar. 'Omdat onderscheid in prestatie niet past bij een evenement als dit', zegt Van Wijk vanuit Nairobi.

Het maken van onderscheid bij prestaties is standaard als het om allochtonen en gekleurden gaat. Als je een kleedje kan macrameeën win je een kunstprijs, als je twee woorden achter elkaar correct op papier kan zetten, mag je het Boekenweekgeschenk schrijven, en kan je twee woorden uiten zonder te stotteren, wordt je burgemeester van Rotterdam uitleg of detail . Hoezo, bezwaar tegen het maken van onderscheid in prestaties?
  'Ik was boos toen ik donderdag in Kenia kennis nam van het Utrechtse initiatief. Voor mij was dit Nederland op zijn smalst. Wij gelden over de wereld als een land van handel en competitie, maar wat we nu tonen, is bekrompenheid.''

Welke uiting toegevoegd kan worden aan het fameuze lijstje "Zelfportretten". En welk soort houding kenmerkend is voor de hulpverlener:
  Ik wil deze typische, voor Nederland verbijsterende gang van zaken aan de kaak stellen en ben daarom blij dat ook het persbureau AP me maandag om een reactie heeft gevraagd', zegt de eigenaar van het bedrijf The World we work in, een internationaal netwerk met contacten in vijftien landen uit vier werelddelen.   ...
...    De boosheid van de zelf als marathonloper actieve zakenman, die in Kenia verblijft voor de adoptie van een tweede kind ...

Welk netwerk er is om die mensen die zo matig presteren op het maatschappelijke vlak te helpen, dat wil zeggen: onderscheidenlijk te belonen.
    Het racisme tussen allochtone culturen onderling heeft een aparte verzameling - ter vergelijking en ijking van de Nederlandse gevallen van racisme, hier een enkel voorbeeld van het inherente racisme in één van die groepen:


Uit: VARAgids, nr. 16-2011, door Clementine van Wijngaarden

Vaderland / moederland

Fidan Ekiz maakte het egodocument Veerboot naar Holland, over haar ouders die in de jaren 70 vanuit Turkije naar Nederland kwamen. ...


Tussentitel: In de Turkse gemeenschap is het niet gewoon de vuile was buiten te hangen

...    Nee, haar ouders heeft ze niet zozeer gecensureerd of in bescherming genomen, maar tot haar verbazing deed ze dat wel bij de vrouwen: 'In de Turkse gemeenschap is het niet gewoon om de vuile was buiten te hangen - wat voor jou en mij doodnormaal kan zijn en journalistiek integer, kan voor hen al snel te ver gaan. Zo had ik een prachtige scene waarin de vrouwen grapjes maken en een van hen zegt: als ik een contactadvertentie zou plaatsen zou de tekst luiden: 'Vrouw zoekt man die schotelantenne kan plaatsen (en dan weer ophoepelt)'. De scene is uiteindelijk gesneuveld, ik durfde het niet aan. Stel dat ze zich hierom zouden terugtrekken? Terwijl mijn moeder in de film bijvoorbeeld best harde dingen zegt over mijn vader en over zichzelf, durfde ik dat niet bij de vrouwen. Ik weet dat mijn familie mij nooit de rug zou toekeren, maar ik was bang dat de Turkse gemeenschap in Rozenburg dat misschien wel zou doen. Een Turk mag een Turk niet afvallen, of zoals het Turkse gezegde luidt: De beste vriend van een Turk is een Turk. Tijdens het maken werd ik eigenlijk steeds voorzichtiger, Kees was er om mij af en toe £link aan te sporen.'    ...


Red.:   Er staat hier niet: "De beste vriend van een Nederlander is een Nederlander". De ene helft van de Nederlanders zou je ook uitlachen, en de andere zou je voor het gerecht slepen wegens racisme. Er staat wel, over Turkse immigranten: 'De beste vriend van een Turk is een Turk'. Die Turkse immigranten zijn dus het ergste soort racisten - de soort die het als natuurlijk beschouwt.
    Een voorbeeld uit vele:


Uit: De Volkskrant, 23-05-2011, van verslaggever Peter de Graaf

Reportage | Toegetakeld echtpaar stelt restaurant daags na overval gewoon open

'Iedereen mag zien wat er is gebeurd'

Tussentitel: Hij wilde niet in het ziekenhuis blijven: de klanten gaan voor

'Ik ga boven niet zitten janken, want daar heb je ook niets aan', zegt Kees van den Eeden (64). Zijn gezicht is donderdagnacht bont en blauw geslagen bij een gewelddadige roofoverval op zijn restaurant De Ark in Maarheeze. Zijn rechteroog is dichtgeslagen, hij heeft hechtingen in zijn oor en op zijn hoofd, een aantal gekneusde ribben, verband om zijn pols, maar hij schuifelt zaterdagavond rustig van de ene naar de andere gast om zijn verhaal te doen.
    Ook zijn echtgenoot Theo Doomen (46) is flink toegetakeld tijdens de overval door drie mannen 'met een donkere huid en een buitenlands accent'; en dat voor een schamele buit van misschien 400 euro en enkele bankpasjes. ...


Red.:    Het volkomen overbodige toetakelen laat zien dat dit ook een culturele component heeft: het is allochtonen haat jegens de blanken. Wat niet gerapporteerd wordt. Ware het blanken die een allochtoon paar toetakelden, stonden de berichten over racisme met chocoladekoppen in de media. Alweer: je zuiverste anti-blanke racisme.
    Een geval uit het hopeloos multiculturalistische Engeland (het Engelse journaal van de BBC kent de helft allochtone presentatoren, en ze hebben nu zelfs een neger gevonden voor de Antiques Road Show (geen een in het publiek trouwens, want dat kan je niet manipuleren) - het wachten is op een Pakistani en een Sikh voor rollen in Pride and Prejudice):


Uit: De Volkskrant, 28-05-2011, van correspondent Patrick van IJzendoorn

Britse moslims de cel in voor mishandelen leraar

Tussentitel: Niet-moslim gaf meisjes les in religies tot woede van fanatici

Een Londense rechter heeft vier Britse moslims veroordeeld tot gevangenisstraffen van minimaal vier jaar wegens het ernstig mishandelen van een godsdienstonderwijzer. De 38-jarige Gary Smith liep afgelopen zomer onder meer een gebroken schedel op toen het viertal hem met een ijzeren staaf, een mes en bakstenen aftuigde.
    Ze vonden het kwalijk dat hij als niet-moslim religie doceerde op een school voor moslimmeisjes in Bow, een wijk in Oost-Londen. De politie was de vier op het spoor gekomen omdat één van hen door de geheime dienst werd afgeluisterd op verdenking van terroristische activiteiten.
    Smith doceert al acht jaar over het christendom, de islam, het hindoeïsme en andere wereldreligies op de Central Foundation Girls' School. Tevens bespreekt hij in zijn lessen ethische vraagstukken omtrent abortus, euthanasie en de positie van vrouwen in de samenleving.
    ...  Hij werd echter gehaat door de vier mannen, die hem in de ochtend van 12 juli 2010 in een straat nabij de school probeerden dood te slaan. Het slachtoffer bleef twee dagen lang buiten bewustzijn en is nog steeds herstellende. Smith onderging drie operaties, maar zal voor de rest van zijn leven een twaalf centimeter lang litteken tussen zijn mond en nek houden. Zijn moeder herkende haar toegetakelde zoon aanvankelijk niet.
    Eén van de vier, de 26-jarige sociaal werker Akmol Hussein, zei kort voor de aanval: 'Dit is de hond die we willen slaan, die we willen doden.' Volgens hem 'bedierf' Smith de geest van 'onze zusters'.
    Na de overval op de docent bedankten ze Allah voor de 'succesvolle' uitvoering van hun plan.
    Hussein ... moet voor onbepaalde tijd in de cel blijven, met een minimum van vijf jaar. Hetzelfde geldt voor de even oude Azad Hussain, die in de financiële wereld werkt. De twee anderen, een 19-jarige techniekstudent en een 27-jarige buschauffeur, kregen iets lichtere straffen.   ...


Red.:    Waren de kleuren omgekeerd geweest, waren de media volgeschreeuwd over "dit verschrikkelijke geval van racisme". Het zijn nu licht-getinten, en er kraait, in dit opzicht, geen haan naar.
    De directe band tussen multiculturalisme en racisme is ook iemand anders opgevallen;


De Volkskrant, 23-05-2011, ingezonden brief van Alex Voets (Amsterdam)

Betuttel-racisme

D66-leider Pechtold heeft op zijn partijcongres vorige week zaterdag VVD-premier Rutte flink de oren gewassen over zijn uitspraak 'Nederland terug te geven aan de Nederlanders' (Binnenland, 30 mei). Hij schuift Rutte 'extremistische en xenofobe taal' in de schoenen en klopt zich op de borst vanwege zijn vermeende waakzaamheid.
    Suggereert Pechtold nu echt dat Rutte onder de noemer 'Nederlander' alleen de blanke autochtone bevolking rekent? Wie Rutte in de afgelopen jaren heeft gevolgd zal in zijn optreden, noch in het verkiezingsprogramma, ook maar enige grond daarvoor vinden. Voor de VVD staat nadrukkelijk niet de afkomst, maar iemands toekomst, niet iemands geloof, maar iemands gedrag centraal.
    Waar de VVD en premier Rutte in het bijzonder met de gewraakte uitspraak dus aan álle Nederlanders refereren, maakt Pechtold een niet-relevant onderscheid naar etnische achtergrond. Dat de D66-leider de zogenaamde Nieuwe Nederlanders nog steeds niet als gewone, volwaardige burgers beschouwt, is - zoals PvdA-lid Eddy Terstall ooit treffend verwoordde - betuttel-racisme.


Red.:   Een geval dat weinigen zal opvallen:
 

Uit: VARAgids, nr. 26-2011, door Nathalie Huigsloot.

Interview | Hans Laroes

Post NOS

Na 23 jaar bij de NOS te hebben gewerkt, waarvan negen jaar als hoofdredacteur van het Journaal, kan Hans laroes op 1 juli eindelijk zijn mobieltje gewoon een suitzetten. een gesprek over huilende werknemers, zijn bijnaam Laroeski, de botding met Chrales Groenhuijsen en zijn vermeede ijdelheid
...
Zou een valkuiltje ook kunnen zijn dat je te vatbaar bent voor vrouwelijk schoon? Nee, dat zou niet kunnen.

Het is niet zo datje mooie, jonge vrouwen eerder goede klussen geeft? Nee. Dat blijkt in de praktijk ook nergens uit.

Misschien bij Eva Jinek? Nee, waarom denk je dat?

Omdat het niet logisch is dat iemand met een accent nieuwslezer wordt? Ze heeft een licht Amerikaanse tongval omdat ze lang in de VS heeft gewoond. ...


Red.:   De redactie was het nooit opgevallen dat Eva Jinek een licht accent heeft. Wat de redactie wel was opgevallen dat een voorgangster van Jinek, Noraly Beyer, een accent had. En dat accent was beslist niet licht. Een flink deel van het alfabet ontbrak aan haar vocabulaire, waaronder de "z". Wat niet geheel onverwacht was, omdat Beyer dat van geboorte nooit had meegekregen, vanuit haar Surinaamse opvoeding. Wat natuurlijk ook de reden was dat ze, met een zwaar spraakgebrek, op die stoel kwam te zitten. Maar had daar nou beslist nooit iets over opgemerkt, over dat zwarte zwarte accent. Je zou met pek en veren door het dorp zijn gereden. Kritiek op accent mag natuurlijk alleen op blanken. Niet op zwarten en ander gekleurden.
    Een artikel van dagblad De Pers dat vroeger niet zou zijn opgevallen. Let op de begeleidende illustratie


Uit: DePers.nl, 22-06-2011.

Minste donoren in Staphorst en Urk

Staphorst en Urk zijn de Nederlandse gemeenten met de minste geregistreerde orgaandonoren. Dat blijkt uit de Donorstand van Nederland die woensdag wordt gelanceerd in Den Haag.

De gemeente Goirle heeft de meeste geregistreerde orgaandonoren: 33,2 procent van de inwoners vindt het oké als hun organen een tweede leven krijgen na hun dood.
    De gemeente waar de meeste mensen hebben laten vastleggen dat ze geen orgaandonor willen zijn, is Gorinchem. Van de grote steden telt Utrecht relatief de meeste orgaandonoren: 27,8 procent van de Utrechtenaren heeft zich geregistreerd als donor. Daarna volgt Amsterdam met 19,7 procent, Den Haag met 17,5 procent en Rotterdam met 16,2 procent.


Red.:   Vraag: Waarom springen Staphorst, Urk, en Gorinchem er het meest negatief uit? Antwoord: die liggen allemaal; in de streek waar in Nederland het christelijke geloof het sterkst beleden wordt. Vraag: Waarom springt van de grote steden Rotterdam er het meest negatief uit? Antwoord: Omdat daar het islamitisch geloof het sterkst beleden wordt.
    Maar stel je nu voor dat je het volgende artikel met illustratie zou plaatsen:

  Minste donoren in Feijenoord en Kanaleneiland

Feijenoord en Kanaleneiland zijn de Nederlandse deelgemeenten met de minste geregistreerde orgaandonoren. Dat blijkt uit de Donorstand van Nederland die woensdag wordt gelanceerd in Den Haag.


Dat voorstellen kunt u dus wel laten, want je zou de redactie niet passeren. Dat zou meteen verscheurd worden als racistisch:


Uit: Volkskrant.nl, 04-03-2005, ANP.

Moslims boos op Hoogervorst

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) gaat zich per brief beklagen bij minister Hoogervorst (Volksgezondheid) over diens uitspraken over moslims en orgaandonatie. Met name moslims weigeren volgens hem op religieuze gronden orgaandonor te worden, terwijl ze wel een donororgaan willen ontvangen als ze dat nodig hebben.

Hoogervorst overweegt mensen die zich opgeven als orgaandonor, voorrang te geven als ze zelf een transplantatie nodig hebben.
     Met zijn uitspraak stigmatiseert Hoogervorst de islamitische gemeenschap, zei secretaris N. Joemman van het CMO vrijdag. 'Hij suggereert dat moslims alleen maar willen profiteren. Het is zeer ongelukkig dat hij deze formulering heeft gekozen.' Joemman benadrukte dat onder moslims de meningen over orgaandonatie verdeeld zijn. Orthodoxe gelovigen zijn volgens hem in het algemeen tegen zowel het doneren als het ontvangen van organen.
    De uitspraak van Hoogervorst 'riekt naar discriminatie' en geeft moslims ten onrechte 'het etiket van profiteurs', vindt bestuurslid A. Marcouch van de Unie van Marokkaanse Moskeeën Amsterdam en Omstreken. Het is volgens hem een algemeen probleem en niet alleen een van moslims dat mensen geen donor willen zijn, maar wel organen willen ontvangen.  ...


Red.:   Ja, het islamitische en multiculturalistische racisme heeft zich diep genesteld in Nederland ...
     Maar het heerst niet uitsluitend in Nederland:


Uit: De Volkskrant, 15-07-2011, door Ben van Raaij

'Genetici moeten zich meer richten op niet-blanken'

Het genetisch onderzoek naar complexe aandoeningen als alzheimer of type-II-diabetes is vrijwel uitsluitend gebaseerd op het dna van mensen van Europese afkomst. Van de deelnemers in de meer dan duizend grote cohortstudies naar de genetische achtergrond van complexe ziektes is 96 procent blank.
    Genetici moeten zich meer richten op de genen van mensen met een niet-blanke afkomst, bepleiten drie Amerikaanse genetici in het tijdschrift Nature. Anders ontstaat een 'vertekend beeld' van welke genetische varianten (mutaties) relevant zijn en zal 'genomics' vooral ten goede komen aan een 'gepriviligieerde minderheid'.   ...


Red.:
   De blanke onderzoekers doen te weinig voor de niet-blanken. Beweert men. Een uitspraak, met zo'n kwalificatie als "te weinig", die je alleen in vergelijking kan testen: "weinig ten opzichte van wat?". En de andere kant van die vergelijking is simpel: Wat doen niet-blanke onderzoekers voor blanken? Na welke wedervraag  er alleen open deuren vallen in te trappen. Want het antwoord is: nog veel minder. Hoe relatief weinig van het blank onderzoek ook van pas voor niet-blanken, het is altijd oneindig veel meer dan omgekeerd, want het niet-blanke onderzoek staat in zijn absolute kinderschoenen. Zoals ook blijkt uit dit:

  André Uitterlinden, hoogleraar genetica van complexe volksziekten aan het Erasmus MC ...
    Uitterlinden vraagt zich af in hoeverre de kritiek van de Stanford-genetici in de Derde Wereld wordt gedeeld. 'Wat zijn de medische behoeften van zulke landen? Ik denk niet de complexe aandoeningen die wij bestuderen, maar infectieziekten, malaria, tbc. Die hongerende mensen in Somalië zitten echt niet te wachten op een nieuwe osteoporosepil.'

Zo'n eenzijdige oproep is niets meer dan nauw verborgen weg-met-de-blanken racisme.
    Amerika is het land van de onbegrensde dwaasheden:


Uit: De Volkskrant, 08-08-2011, van correspondent Diederik van Hoogstraten

Spider-Man is een donkere latino

In vermomming, wanneer hij levens redt en slechteriken najaagt, doet de huidskleur van Spider-Man er niet toe. De springerige superheld komt uitsluitend in actie in een strak doch oncontroversieel blauw-rood pak met masker.
    Achter Spider-Man ging tot voor kort Peter Parker schuil, een blanke jongen. Maar hij kwam te overlijden en nu blijkt de rol flexibel invulbaar te zijn. In het net verschenen nieuwe Spiderman-stripboek (Ultimate Fall-Out No. 4) is de redder een bruine jongen uit Brooklyn. Miles Morales is half Afro-Amerikaans, half latino ..


Red.:   Een actie van hetzelfde kaliber als het portretteren van Jezus Christus als half-Chinese neger - of keizer Chin als een half-Maori indiaan. Of Marten Luther King als een blanke. Oh, nee, dat laatste is racisme. De eerste voorbeelden dus natuurlijk ook.
    In Nederland is het racisme ruimschoots aanwezig tot in de hoogste staatsorganen. Hier nog een keer een bevestiging:


Uit: De Volkskrant, 08-08-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Sander van Walsum

Fransen niet gewenst

Onzalig 'buurlandcriterium' Maastrichtse coffeeshops zal handel in sofdrugs alleen maar ondoorzichtiger maken.

Van het zelfreinigend vermogen van de Maastrichtse coffee-shops is vooralsnog niemand onder de indruk. In een vertwijfelde poging de overlast van massaal toestromende klandizie te beperken, hebben ze het buurlandcriterium geïntroduceerd: alleen afnemers uit de buurlanden zijn welkom. Klanten die van verder komen worden geweerd.  ...
    Bovenal zal het buurlandbeginsel geen enkele wettelijke toetsing doorstaan. Mogelijk tegen beter weten in verwijst de VOMC naar de recente uitspraak van de Raad van State dat buitenlanders mogen worden geweerd als de openbare orde daarmee is gediend. De Raad van State zal deze inbreuk op het non-discriminatiebeginsel hebben toegestaan als het álle buitenlanders betreft, en niet slechts sómmige buitenlanders.   ...


Red.:   Je reinste flauwekul. Of beter: leugens. De Raad van State weet prima dat deze maatregel in eerste instantie Fransen treft, gevolgd door wat Belgen en Duitsers. Zou een soortgelijke maatregel voornamelijk Marokkanen treffen, gevolgd door wat Turken en Somaliër, zou de Raad van State het onmiddellijk, en gepaard gaande met de meest strijdige terminologie, hebben afgewezen als "discriminerend". Het gaat hier dus weer helemaal om kleur. Om racisme.
    Bladen worden er gelanceerd bij de vleet. Maar alleen als ze van het niet-blanke en vooral ook islamitisch "ras" zijn, krijgen ze een bericht in het actueel gedeelte (pag. 7) van de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 04-08-2011, van verslaggeefster Sarah Venema

.Een veilig blad voor moslima's

...    De glossy Hoda - wat gids of goede weg betekent - is bestemd voor vrouwen tussen de 18 en 35 en heeft dezelfde genres als andere vrouwenbladen, maar dan met een Marokkaans-Nederlandse invalshoek. ...


Red.:   Ook vermeld, zonder het te beseffen natuurlijk, staat de reden dat het bericht hier totaal niet hoort:

  Hamdaoui is niet de eerste die een minder witte glossy probeert op te zetten. In 2004 begon voormalig TROS-presentatrice Senay Özdemir het tijdschrift SEN, gericht op de 'mediterrane vrouw.' Özdemir verkocht het blad aan uitgever Sanoma, waarna het al snel uit de markt werd gehaald, wegens een te lage oplage.

En ook geheel vrijwillig worden er nog aan aantal zwaar discriminerende uitlatingen gedaan:
  ... over het suikerfeest schrijven de vrouwenbladen niet, zegt Hoda Hamdaoui. Zij vindt de Nederlandse vrouwenbladen te 'wit' en richtte daarom het eerste tijdschrift op voor de Marokkaans-Nederlandse vrouw. ...
    'Ik geloof echt dat dit ontbreekt', zegt Hamdaoui, een styliste uit Veenendaal. 'Ik koop heel veel tijdschriften en die gaan wel over Kerst en Pasen, maar nooit over de ramadan. Als er een voorbeeld wordt gegeven, gebruiken ze ook nooit een Marokkaanse naam. Ik mis dat stukje herkenning.'

Het spiegelbeeld is dat Nederlandse vrouwen het 'stukje herkenning' missen in het suikerfeest. Dus dat er op zijn best sprake kan zijn van of het ene of het andere 'stukje herkenning', en dat dan de Nederlandse vrouw natuurlijk voor gaat, want de Marokkaanse vrouw kan terecht bij het Marokkaanse blad. Nog afgezien dat waar de Marokkaanse vrouw recht op zou hebben in het Nederlandse blad, dat dan ook zou gelden voor de Turkse, de Surinaamse, de Kaap-Verdische, de Antilliaanse, de Somalische, de Ghanese, de Nigeriaanse, de Angolese, enzovoort.
    Kortom: de woorden van de Marokkaanse zijn egoïstisch en racistisch.
    De volgende aanleiding: huwelijkse gewoontes. Iedereen weet natuurlijk hoe het zit. En over de blanken mar dat gezegd worden:


Uit: De Volkskrant, 25-08-2011, van verslaggeefster Anneke Stoffelen

Reportage | Ouders van dochters hebben vooral bedenkingen bij strenge moslim als partner

Toch liever geen allochtone schoonzoon

Tussentitel: 'Voor mijn zoon zou het me niet uitmaken, voor mijn dochter wel'

'Ik was altijd heel tolerant', zegt de 49-jarige Hanneke van Bronkhorst. 'Maar door het moederschap komen de cultuurverschillen nu soms wel heel dichtbij.' Ze staat op het schoolplein van basisschool De Opbouw in Eindhoven te wachten op haar blonde dochtertje Tessie (8). Nederlands, Turks, Antilliaans, Marokkaans - kinderen van allerlei afkomst rennen hier druk gillend door elkaar.
    'Dat kan een verrijking zijn. Maar soms wordt bij ons om tien uur 's avonds aangebeld. Of Tessie buiten komt spelen. Die ligt dan al drie uur te slapen! Dan denk ik soms: pas je ook een beetje aan aan de Nederlandse gewoontes.'    ...


Red.:   Tja ... En dat zijn nog maar de oppervlakkigste tekenen. Daar zit nog veel meer achterstand en opvoedkundige onmacht en verwaarlozing achter. En dan heb je in je achthoofd natuurlijk nog iets dat iedereen al weet: het bepaald niet te verwaarlozen risico dat de moslim er met je kleinkind vandoor gaat. Zodanig veel dar er inmiddels een tv-programma over is.
   Maar de verslaggever gaat nog een tijd door met haar multiculti-actievoeren. Ondanks dat ze ook het volgende heeft vernomen, dat helemaal aan het einde van het artikel staat:

  Esmeralda van Dinther (33) heeft zelf twee kinderen met een Marokkaanse man, maar zou hun een interculturele relatie niet aanraden. 'Omdat ik uit eigen ervaring weet dat het echt moeilijk is. Om mijn kinderen daarvoor te behoeden zou ik zeggen: kies een Nederlander.'

Een veelgehoorde en alom bekende ervaring.
    Maar waar het hier om gaat is het volgende: dit verschijnsel is bij allochtonen veel en veel erger. Maar natuurlijk zijn de berichten daarover heel anders. En hoe ze ook eruit zien, in ieder geval niet zo:
 

Reportage | Ouders van dochters hebben vooral bedenkingen bij niet-moslim als partner

Toch liever geen autochtone schoonzoon

Tussentitel: 'Voor mijn zoon zou het me niet uitmaken, voor mijn dochter wel'


Wat dat onmiddellijk gezien worden als racisme, door de media. En de allochtonen. Hetgeen natuurlijk, omdat het hier precies hetzelfde verschijnsel is als bij autochtonen maar dan nog erger, een vorm is van anti-blank racisme.
    Tot nu toe zijn alleen gevallen uit de pers geregistreerd, maar het verschijnsel van racisme doet zich natuurlijk ook voor op de televisie. Eerst bron: een aflevering van het journaal over de vakantieschool in Rotterdam, NOS Journaal, 05-08-2011 (na 10:40 min.). Uitleg: de leerprestaties in Rotterdam blijven ver achter bij de rest van Nederland. Weggelaten: vanwege de allochtone immigranten in Rotterdam. Op de vakantieschool krijgen  zwakke leerlingen in de vakantie les, om ervoor te zorgen dat ze niet van alles weer vergeten tijdens de lange afwezigheid. Weggelaten: dat geldt vooral voor de lange afwezigheid richting buitenland: Turkije en Marokko. Voor de interviews met leerlingen: twee blanken en twee allochtonen. Een volkomen racistisch beeld van de werkelijkheid, deels al duidelijk uit de rest van de beelden: voornamelijk allochtone leerlingen.
    We dachten dat we alles gehad hadden, maar hier is een nieuw hoogtepunt. De bron is dezelfde als die van talloze andere slechte tot weerzinwekkende ideeën: de Verenigde Staten van Amerika:


Uit: CNN.com, 26-09-2011, by Holly Yan

Pay-by-race bake sale at UC Berkeley still on, student Republican group says

UC Berkeley Campus Republicans plan to charge for baked goods according to race
The sale is meant to protest a bill that would allow the consideration of race and gender in admissions
Berkeley's student government will host a call-in to encourage support for the bill
Campus Republicans' president: "We agree that the event is inherently racist, but that is the point"


It's meant to be racist, and it's meant to be discriminatory. ...


Red.:  Een "bake sale"  is gewoon de verkoop van cakejes, een Amerikaanse culturele gewoonte voor fondsenwerving, van dezelfde soort als het houden van een tombola. In het artikel gaat het vrijwel uitsluitend over de verontwaardiging rond dit racistische gebeuren. Dit is de aanleiding voor de bake sale de uitleg:

  The bake sale is meant to draw attention to pending legislation that would allow California universities to consider race, gender, ethnicity and national origin during the admissions process.   ...
    But the bake sale is intended to be a direct, "physical counterpoint" to an ASUC-sponsored phone bank -- also scheduled for Tuesday -- where students will be encouraged to call Gov. Jerry Brown's office to support the legislation, Lewis said. The ASUC has endorsed SB 185.

Erger kan je je nauwelijks voorstellen: racisme bij het toelaten van studenten:het gaat regelrecht in tegen de basis van iedere vorm van beschaving: beloning naar prestatie of verdienste. Hier gaan mensen op grond van ras voorgetrokken, worden,. En daarna worden degenen die daartegen protesteren beschuldigd van racisme. Gepaard met natuurlijk alle mogelijk vormen van hypocrisie die wij ook zo goed kennen van het multiculturalisme:
  "I completely support the idea of BCR -- or any students on campus -- (having) political discussion," ASUC President Vishalli Loomba said. "I think student members of BCR have a full right to express their feelings, but I don't necessarily think this tactic is constructive. I strongly encourage them to engage in this dialogue in a more constructive manner, such as a forum or a town hall meeting.'

Je huis wordt afgebrand door een racistische hooligans, en daar moet je als bewoner dan "constructief op reageren".
  "UC Berkeley stands for a place where everyone -- regardless of race, ethnicity, gender, sexual orientation -- should feel inclusive," she said. "I think they should be able to express their opinion, but keep that value in mind."

Oftewel: je wordt als blanke benadeeld, en daar moet je de gekleurden dan dankbaar voor zijn ... Het is allemaal ronduit schofterig, deze extreme vorm van multiculturalisme.
    Terug naar het gemiddelde Nederlandse geval. Multiculturalisten zijn voor gemengde scholen, "Want dan leren de verschillende culturen met elkaar omgaan", dat wil zeggen: de autochtone kinderen leren ook dat je een wapen nodig hebt om jezelf te verdedigen tegen korte lontjes die voortdurend respect eisen. De multiculturalisten bepleiten daarom het stellen van eisen aan autochtone ouders: ze mogen niet meer kiezen waar ze hun kind op school doe - ander krijg je 'witte vlucht". In Ede, geregeerd door een multiculturalistische burgemeester uitleg of detail , meende men dit lovenswaardige doel op een effectieve wijze aan te pakken;

 
Uit: De Volkskrant, 27-09-2011, van verslaggever Rik Nijland

Zwarte school Ede wil witter worden

Ouders en docenten van openbare basisschool De Zuiderpoort in Ede verzetten zich tegen een sterke inkrimping van het aandeel allochtone leerlingen. In 2013 ondergaat het gebouw van de vrijwel geheel zwarte school (72 leerlingen) een renovatie. Is die verbouwing gereed, dan wil het bestuur verder met hooguit 20 procent allochtone leerlingen.
     De rest wordt verwezen naar een van de andere veertien scholen van Proominent, de stichting die het openbaar onderwijs in Ede bestiert.
    'We zijn fel gekant tegen mono-etnische scholen', vertelt algemeen directeur Henk Bijl van Proominent. 'In samenspraak met de gemeente voeren we daarom een actief spreidingsbeleid; soms vergt dat harde maatregelen. Zes jaar geleden hebben we veel succes geboekt met een vergelijkbare aanpak, ook toen bij een te kleine, dus kwetsbare school. Dat is nu een bloeiende Montessorischool. We streven naar maximaal 20 procent allochtonen; een aandeel dat overeenkomt met de bevolkingssamenstelling in Ede. Kom je boven de 25 procent, zo leert de ervaring, dan begint de witte vlucht.'     ...


Red.:   Het multiculturalistische beleid ten voeten uit. Toch zijn er nu weer bezwaren vanuit andere delen van het multiculturalistische kamp:

  Ilknur Alev, ouder en lid van de medezeggenschapsraad van De Zuiderpoort, steunt de keus van Proominent voor gemengde scholen. 'Voor onze wijk is 40/60 echter een betere afspiegeling dan 20/80. Daar willen we graag aan vasthouden. Bovendien vinden we de huidige plannen gevoelloos. Onze kinderen worden verplaatst naar noodgebouwen. Is de school weer klaar, met alle nieuwe onderwijsvoorzieningen, dan mogen daar vooral witte kinderen in. Dat voelt als een vernedering.'
    'Ook het team heeft veel vragen', vult waarnemend schoolhoofd Joke Hooyer aan. 'Hoe verloopt bijvoorbeeld de selectie van leerlingen? Veel zogeheten allochtone kinderen zijn in Nederland geboren. Wordt er naar hun paspoort gekeken, of naar huidskleur?'    ...
    Woordvoerder onderwijs Leon Meijer van de ChristenUnie, met zes zetels de grootste oppositiepartij in de gemeenteraad van Ede, noemt de gekozen aanpak een sterfhuisconstructie. '... Ik vraag me af of dit wel kan. Het wordt doorverwijzen genoemd, maar selecteren op basis van etniciteit is niet toegestaan.'

En de Volkskrant sluit zich bij de bezwaarden aan, door de laatste zin als tussentitel te gebruiken:
  Tussentitel: 'Selecteren op basis van etniciteit is niet toegestaan'

Een aparte leugen, want iedere vorm van het streven naar allochtonen evenredigheid in beroepen is "selecteren op basis van etniciteit". En dit streven naar allochtone evenredigheid is staand beleid van de multiculturalisten uitleg of detail .
    Het is sterker: het streven om scholen gemengder te maken door autochtone ouders de vrije keuze van school te ontnemen is natuurlijk ook niets anders dan "selectie op basis van etniciteit". Wat is dan het verschil met de Edese vorm van "selecteren op basis van etniciteit"? Dat is dit: bij het normaal gemengder maken van scholen wordt de autochtonen een beperking opgelegd, en bij de Edese aanpak wordt de allochtonen een beperking opgelegd. En, is de universele houding van multiculturalisme: autochtonen mag je wel op allerlei wijzen beperken of verplichten tot iets, maar allochtonen daarentegen mag je absoluut niet tot iets beperken of verplichten. Dat laatste is namelijk racisme. Doe je dat, of zeg je dat  je dat wil, doe je hetzelfde als de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Dan ben je een potentiële oorlogsmisdadiger, die alleen geen echte oorlogsmisdadiger is, door de overmacht van de multiculturalisten in de top van de maatschappij.
    Satire natuurlijk dat laatste. Althans, voor een deel. Want dit is wel degelijk de gedachtegang die zit achter de verkettering van  Geert Wilders en aanhangers van de PVV.
    En het is natuurlijk ook je reinste racisme.
    Verrassing: de volgende dag wordt het bijna expliciet toegegeven:


Uit: De Volkskrant, 27-09-2011, van verslaggeefster Maartje Bakker

Edese school moet allochtonen aannemen

De school in Ede die een quotum wil vaststellen voor allochtone leerlingen is teruggefloten door minister Van Bijsterveldt. 'Selecteren op etnische achtergrond wordt niet getolereerd', zei de minister van Onderwijs dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.
    De Onderwijsinspectie heeft aangekondigd te zullen ingrijpen als de school doorgaat op de ingeslagen weg. ...


Red.:    Deel één: je mag allochtonen nergens toe dwingen.

  Maar SP-Kamerlid Sadet Karabulut en PvdA-Kamerlid Martijn van Dam namen het op voor de school.

Deel twee: de multiculturalisten willen toch gemengde scholen. Dus:
  Van Bijsterveldt antwoordde daarop dat de verantwoordelijkheid voor het laten ontstaan van gemengde scholen lokaal ligt. Ze noemde Nijmegen als voorbeeld. De gemeente geeft kinderen daar een bindend schooladvies, zodat witte kinderen in hun eigen wijk naar school gaan in plaats van met z'n allen naar een witte school erbuiten.

Je gaat autochtonen dwingen!
    En hoe wijd verspreid dit racisme is, blijkt hier:


Uit: De Volkskrant, 11-10-2011.

Volledig bestuur school Ede weg

Het omstreden plan om allochtone leerlingen te weren van een basisschool in Ede heeft geleid tot het vertrek van het voltallige bestuur van de stichting waar de basisschool onder valt. De plannen om per 2013 nog maar selectief allochtonen toe te laten op openbare basisschool De Zuiderpoort leidden de afgelopen weken tot ophef.
    Hierdoor meent het bestuur niet meer daadkrachtig te kunnen optreden, zo liet zij gisteren weten in een verklaring. 'In de media is een vertekend en ongenuanceerd beeld geschetst, terwijl het plan juist bedoeld was om de integratie te bevorderen', zo laat het bestuur van stichting Proominent weten. De leden voelen zich beschadigd in hun integriteit doordat ze als discriminerend zijn weggezet. ...


Red.:   Oftewel: de hele media zijn van dit soort racisme bezeten.
    Een kleintje:


Uit: De Volkskrant, 08-10-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Paul Brill

Kleurrijk trio gelauwerd

Drie vrouwen delen de Nobelprijs voor de Vrede. Een honorabele keuze, al lijkt er sprake van enige ambivalentie.


Red.:   Waarbij kleurrijk slaat op "creools" en "Arabisch". Gebruik het als een trio een overval heeft gelegd, en het "kleurrijk" mag niet. Racisme.
    Uit het land waar ze alles van racisme afweten:


Uit: De Volkskrant, 11-10-2011, Reuters

Zaak-Terre'Blanche: proces begonnen

Een rechtbank in Zuid-Afrika is maandag begonnen met het proces tegen twee zwarte jongeren die verdacht worden van de moord op Eugene Terre'Blanche. De 69-jarige blanke leider van de extreem rechtse Afrikaner Weerstandsbeweging werd in april 2010 dood aangetroffen in de slaapkamer van zijn boerderij in Ventersdorp. ...


Red.:   Is de zaak andersom: twee blanken vermoorden een zwarte, is de zaak van begin tot einde zo klaar als een klontje: racisme. Nu het andersom is, ligt het natuurlijk anders:

  De verdachten zouden Terre'Blanche hebben gedood na een ruzie over achterstallig salaris.

Er was kennelijk ook heel veel "achterstallig salaris" in het Amerikaanse zuiden van voor de Tweede Wereldoorlog ...
    De NPR, opvolger van de NTS, de overheidsomroep die zo veel hoofddoek en moskee in haar programmering stopt onder het motto"Diversiteit is een overheidstaak en allochtonen zijn zielig", heeft een nieuwe project: een serie over de slavernij. Nee, niet de slavernij als sociaal verschijnsel van over de gehele wereld, maar de Nederlandse slavernij, natuurlijk. Het presentatieteam is samengesteld volgens de natte dromen van de hulpverlener en multiculturalist: negerman en blanke vrouw. Het programma duurt maar zes wekelijkse afleveringen, dus het loopt niet lang genoeg om de halfbloed-kindjes nog te zien opgroeien.
    Tijdens het reclamefilmpje voor de serie spreekt de negerman de volgende zin uit "De slavernij is de meest vergeten periode uit de Nederlandse geschiedenis". Een aperte leugen. De slavernij wordt even weinig besproken als "het kwaad van het communisme", "de zegeningen van de vrije markt", en "het ideaal van Europa" en behoort tot dezelfde categorie: de oceaan van Orwelliaanse propaganda waar de "vrije westerse wereld" in gedompeld is.
    Het gebruik van de "de slavernij is de meest vergeten periode uit de Nederlandse geschiedenis"-leugen heeft altijd een heel direct doel: het dient als reden om het er voor de zoveelste keer weer eens over te gaan hebben. Maar daarachter zit nog een ander: het slavenijverleden dient als excuus voor het zwakke presteren van de negermaatschappij in het algemeen, en het zwakke presteren van negers binnen de westerse maatschappij in het bijzonder. "Ze zijn zo op achterstand gezet". Niet dat dit soort dingen heel expliciet gezegd wordt, want aan de andere kant mag je natuurlijk niet zeggen dat negers minder presteren, maar aangezien dat minder presteren een voor iedereen zichtbaar feit is, moet je het toch zien goed te praten. Misschien heeft de programmering van de serie nu ook wel te maken met de opkomst van het schieten in de Amsterdamse Bijlmer van iets als twee jaar terug, en de publiciteit daarover.
    Dus zendt je programma's uit over het vergeten leed van de slavernij. Die de schuld is van de blanken, en de Nederlanders. Allemaal. Toen en nu.
    In de uitvoering is gekozen voor de vorm die in Nederland bekend is gemaakt met een grote serie ter hereniging van de reis met de Beagle van Darwin: ga met betrokkenen en deskundigen naar de historische plaatsen, en laat ze daar hun verhaaltje doen. Een menging van de menselijke factor en achtergrondfeiten. Maar dat houdt dus de aanwezigheid van onafhankelijke deskundigen in. En met die onafhankelijke deskundigen loop je een risico - het risico dat ze onafhankelijke feiten gaan noemen. Wat dus gebeurde, tot ongenoegen van andere onafhankelijke deskundigen, namelijk degenen die iets minder hebben met de onafhankelijke feiten:


Uit: De Volkskrant, 15-10-2011, Aspha Bijnaar, Gert Oostindie en Alex van Stipriaan.

Serie slavernij was te vaak te relativerend

In de tv-serie De Slavernij is gekozen voor het geven van veel context. Dit leidt tot zoveel relativering dat het lijkt alsof het nogal meeviel met de slavernij.

Tussentitel: Slavernij blijft een wrede en beschamende geschiedenis


Red.:   De boodschap. De slavernij is de "black holocaust". En de boodschap komt niet van de minsten:

  Als adviseurs zijn wij persoonlijk betrokken geweest bij de opzet ervan, maar de uitwerking ging buiten ons om, die zien ook wij nu pas op tv.   ...

Aspha Bijnaar is verbonden aan het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee).
Gert Oostindie is verbonden aan KITLV-KNAW en de universiteit Leiden.
Alex van Stipriaan is verbonden aan het Tropenmuseum en de EUR.


Maar achteraf vinden ze dus:
  Het is goed dat de serie er is en wij horen vooral van een niet-ingewijd publiek veel positieve reacties. Maar er is ook heftige kritiek te horen, met name van hen voor wie deze geschiedenis meer vertrouwd is, wetenschappers incluis. En die kritiek is in sommige opzichten volkomen terecht.

Waarna nog een flink stuk pretpraat volgt om tot de essentie te komen:
  Natuurlijk is de serie geen poging het slavernijverleden van Nederland weg te moffelen of te vergoelijken. Integendeel, de serie maakt duidelijk dat het slavernijverleden bij de Nederlandse geschiedenis hoort. Maar deze boodschap wordt inderdaad nogal lichtvoetig gebracht.

Grappig genoeg wordt dit tot in detail uitgelegd:
  Voor het grote verhaal worden terecht woorden gebruikt als 'dramatisch', 'de hel', 'mensonterend'.

Oftewel: de bombast en retoriek van de bekende boodschap: de black holocaust.
  Maar zodra wordt ingezoomd op concrete mensen, gebeurtenissen of afwegingen leidt de ook door ons bepleite keuze voor het geven van veel context nogal eens tot een overmaat van relativering, soms zelfs een beeld van harmonie. Dan lijkt alles nogal te zijn meegevallen; er viel 'best leuk te leven' op een Surinaamse plantage, zoals het heet in de vierde aflevering; harde straffen waren nauwelijks aan de orde.

Een leugen. Wat er gezegd werd dat er wel harde straffen werden uitgedeeld, maar dat dat geen dagelijkse maar een meer uitzonderlijke gebeurtenis was. Tezamen met de veroordelingen van het specifieke geweld en woorden als  'dramatisch', 'de hel', 'mensonterend' een redelijk plausibel beeld.
    Maar dan volgt het hoogtepunt in dit artikel: de argumentje:
  Natuurlijk, het sterftepercentage van Afrikanen was tijdens de overtocht naar het Caribisch gebied niet hoger dan dat van de matrozen, in Nederland hadden de armen het ook niet best, Afrikanen zelf waren de toeleveranciers van slaven aan de Europeanen, de plantages waren geen concentratiekampen, slavernij is van alle tijden... Allemaal waar, maar het geven van zoveel context schiet vaak zijn doel voorbij, zeker als dat gemoedelijk voortkabbelend wordt verteld.

Dit is een regelrechte herhaling van de in kleine kring beroemde sketch uit de Monty Python film Life of Brian, waarin joodse verzetsstrijders ten tijde van Jezus hun plannen voor de opstand tegen de Romeinen bespreken, en de verzetsleider een speech afsteekt onder het motto "What have the Romans ever done for ús?!" Waarop er eentje zijn vinger opsteekt en zegt, een beetje aarzelend: "...stromend water ...", en de verzetsleider zijn toespraak opnieuw begint met: "What have the Romans ever done for ús except running water?!" Waarna u zich de rest kunt voorstellen uitleg of detail - zie het voorbeeld van de heren Bijnaar, Oostindie en Van Stipriaan.
   Het essentiële punt in hun lijstje verzachtende omstandigheden aangaande de black holocaust is natuurlijk dit: 'Afrikanen zelf waren de toeleveranciers van slaven aan de Europeanen'. Dat het essentieel is, weten ook de black holocaust-aanhangers hulpverleners en multiculturalsiten, want als er iets verdonkeremaand wordt in deze context is het niet de straffen en de mensonterendheid, maar het feit dat het Europese "slavenhalen" in hoge mate beperkt was tot "slaven vervoeren", want de slaven werden "kant en klaar" afgeleverd door Afrikanen, negers, bij de blanke nederzettingen (nauwelijks meer dan enkele forten) aan de kust. Het slavenhalen werd gedaan door de Afrikanen.
    Dat is het feit dat verdonkeremaand wordt, en de redactie heeft er op zitten letten of het al dan niet genoemd werd. Dat gebeurde inderdaad, en dus bij hoge uitzondering, maar zonder te wijzen op het fundamentele aspect ervan: de blanken maakten gebruik van iets dat op het Afrikaanse continent een gebruikelijke gang van zaken was: slaven maken. Die in Afrika gemaakte slaven werden vervoerd en gebruikt. In dit verband is het ook van belang om op te merken dat de oorspronkelijke bevolking van het Amerika waarheen de zwarte slaven vervoerd werden, de indianen, wel gedood werden, maar niet tot slaaf gemaakt. Er waren geen Indiaanse slaven.
    Maar dit is een boodschap die de zwarten natuurlijk niet willen horen:
  de serie goed wordt bekeken en dat velen voor het eerst hebben kennisgemaakt met een geschiedenis die met een grote groep 'nazaten' wordt gedeeld. Maar juist bij die Nederlanders met Afrikaanse wortels is ook hartgrondige kritiek te beluisteren en wordt zelfs gezegd dat de serie een poging is het belaste verleden weer onder het tapijt te schuiven.

Waarmee overduidelijk bewezen wordt dat hun omgaan met deze geschiedenis niets te maken heeft met het belaste verleden, maar met het belaste heden. Dat Afrikanen slavenmakers zijn, is voor hen geen punt - geen protesten tegen de huidige soortgelijke toestanden in Afrika. Noch dus die in het verleden.
    Het is niet het slaven-maken dat het punt is, het is het slaven-gebruiken door de blanken. En ook dat is geen punt voor de bewoners van Afrika, want, zoals gezegd, die doen het nog steeds. Nee, het is uitsluitend een punt aangaande blanken voor zwarten die in blanke landen wonen. In blanke landen waar ze precies dezelfde rechten en mogelijkheden hebben als iedereen. Waar ze dus beslist geen slaven zijn. Waar het dus uitsluitend gaat over gevoel. Wat dus niet het gevoel is slaaf te zijn. Nee, waar het hier duidelijk om gaat is het gevoel gevoel vernederd te worden. En dat gevoel van vernederd worden, dat niet over slavernij gaat want anders hadden ze het ook over Afrika, is terecht.
    Inderdaad, negers worden vernederd in westerse landen. Negers worden vernederd in westerse als landen, als groep, omdat ze niet goed mee kunnen komen. En dat steekt ontzettend diep. En daarover gaat de verontwaardig dat de serie De slavernij de negers niet uitsluitend afschildert als de volkomen onschuldige slachtoffers van een volkomen harteloze stel massa-moordenaars.
    En daarover valt niet te discussiëren, in het huidige in dit opzicht nog steeds volkomen politiek-correcte klimaat. Zoals de heren van het artikel ook ruiterlijk erkennen:
  Die laatste aflevering moet dan wel heel veel bijspijkeren, als correctie op keuzen die eerder in deze serie zijn gemaakt. Te vaak is daar gekozen voor de relativerende toon, te weinig voor het tegengeluid, een ander perspectief, het debat

Oftewel: de serie had volgens de heren moeten kiezen voor de absolute waarheden, geluid van één kant, en censuur op de andere zienswijze. Want black holocaust is de ene kant die aan de beurt is gekomen in het
  Voor het grote verhaal worden terecht woorden gebruikt als 'dramatisch', 'de hel', 'mensonterend'.

En de andere kant is dus datgene dat de heren omschrijven als 'de relativerende toon'.
    Dit is dus het programmamodel van de politieke-correctheid en het multiculturalisme - iets dat ze gemeen heeft met dictatuur, nazisme, fascisme en al die andere zaken die allen tezamen vallen onder de noemer "ideologie" en de bijpassende verdwazing.
    En het goede argument om voor deze aanpak volgt direct uit dit:
  ... dat velen voor het eerst hebben kennisgemaakt met een geschiedenis die met een grote groep 'nazaten' wordt gedeeld. Maar juist bij die Nederlanders met Afrikaanse wortels is ook hartgrondige kritiek te beluisteren ...
    ... Het blijft allemaal een wrede en beschamende geschiedenis, en dat verhaal is niet luchtig te verpakken. Zeker niet als we in aanmerking nemen dat de erfenissen daarvan vandaag nog altijd doorwerken; ook dat zal morgen, in de laatste aflevering, wel aan bod komen.

Afgekort: "We hebben negers onder ons en die voelen zich anders gekwetst".
    Overigens doen de heren ook een oproep tot debat. Wat zo'n oproep in dit soort situaties waard is, weten we inmiddels maar al te goed uit de discussie met moslims: een debat met moslims is een debat tussen twee partijen waarin de ene wijst op zijn standpunten, en de ander op zijn goddelijke waarheid waaraan niets kan worden toegegeven zonder zijn vrijheid van godsdienst aan te tasten.
    En laat er nu inderdaad zo'n poging tot debat geweest zijn. Nee, natuurlijk niet in de openbaarheid, althans de openbaarheid van een medium dat veel buitenstanders lezen. Het debat was in het Leidse universiteitsblad Mare. Hier was de aanleiding, zijnde een poging tot het beschrijven van de feiten zoals dat gebruikelijk is in een neutraal universiteitsblad:


Uit: Leids universiteitsblad Mare, 29-09-2011, door Vincent Bongers

'Er bestond geen Black Holocaust'

Hoe moet Nederland omgaan met zijn slavernijverleden? Mare vroeg het drie experts. 'Mensen zijn niet gebaat bij excuses'

Tussentitel: Slavernij was gewoon business

Slavernij staat weer in de belangstelling. ...


Red.:   Let op dat 'weer''. Oftewel: slavernij staat met regelmaat in de belangstelling.

  Mare vroeg drie Leidse kenners hoe om te gaan met een pijnlijke periode uit de geschiedenis.
    Gert Oostindie is hoogleraar Caraïbische geschiedenis, directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde en werkte mee aan het scenario van De Slavernij. Piet Emmer, emeritus hoogleraar geschiedenis, is ook te zien in de serie en verzorgt momenteel de Studium Generale-reeks ‘Nederland en de Europese expansie overzee’. Lotte Pelckmans promoveerde vorige week op antropologisch onderzoek naar de gevolgen van slavernij in Mali.

Gert Oostindie zijn we dus zonet tegengekomen. Let op zijn woorden in Mare in vergelijking tot die in de Volkskrant.
  Slavernij was toch gewoon?
Oostindie: ‘Wij vinden het bizar, maar in de hele wereldgeschiedenis is onvrijheid een constante.’

Precies dus het soort relativerende opmerking die Oostindie in de Volkskrant nog afkeurde.
  Pelckmans: ‘Je moet het in de juiste tijdsgeest zien, maar dat mag geen excuus zijn. Het is geen reden om de zaak te banaliseren en er geen aandacht aan te schenken.’
    Emmer: ‘We willen voortdurend dat 17e-eeuwse mensen door de ogen kijken van de 21e eeuw. Dat werkt niet. Met het geweten van nu was men er nooit aan begonnen. En als je uitrekent wat de slavenhandel opbracht, vraag je je af waarom ze in vredesnaam zoveel moeite deden. Het leverde wel enige winst op, maar als je het afzet tegen het nationaal inkomen is het miniem. Nederland was verantwoordelijk voor ongeveer vijf procent van de trans-Atlantische slavenhandel.’
    Oostindie: ‘Plantages waren geen concentratiekampen, het was geen “Black Holocaust”, al wordt dat soms gesuggereerd. De Holocaust was erop gericht om zoveel mogelijk mensen te vernietigen. Slavenhandel was niet bedoeld om Afrikanen dood te maken, maar juist om rijk te worden - zij het over de rug van anderen ...

En alweer spreekt Oostindie anders dan in de Volkskrant. Zijn laatste opmerking is overigens niet ter zake doende: rijk worden gaat vrijwel altijd over de rug van anderen, ook nu. En vervolgens gaat het helemaal mis:
  Slavenhandel was niet bedoeld om Afrikanen dood te maken, maar juist om rijk te worden ... met racistische argumenten.

Voor het laatste is een tegenargument: Amerikaanse indianen werden niet tot slaven gemaakt. De tussentitel zegt het nog eens duidelijk: het drijvende argumenten was geld. De slechte behandeling was het gevolg.
    Nog een argument:
  Emmer: ‘Waarom maakten ze niet gewoon arme Nederlanders tot slaaf? Dat was makkelijker. We hebben vreselijke dingen met Europeanen gedaan, maar tot slaaf maken gebeurde niet. Het was culturele voorkeur om het niet de doen. Al is dat een zwak argument. Met eigen volk gingen we ook slecht om.’

Waarvan akte.
   Volgende tafereel:
  Zijn excuses nodig?
Oostindie: ‘Publiekelijk zeggen: “Dit had zo niet gemogen,” moet natuurlijk wel en dat is ook gebeurd. Verder is het belangrijk om op fatsoenlijke manier om te gaan met de voormalige koloniën in de vorm van erkenning en ook ontwikkelingshulp.’
    Emmer: ‘Maar je kunt nog veel meer schuldvragen stellen. Vrouwen werden niet als gelijke behandeld. Kinderarbeid was aan de orde van de dag. En wat te denken van dierenmishandeling? We hebben ook geen hondenkarren meer.’
    Pelckmans: ‘Ik denk dat mensen niet echt gebaat zijn bij excuses. Investeer liever geld in het publiek maken en het verhaal vertellen. Het gaat er om dat mensen zich bewust worden en blijven van het slavernijverleden en dat ook met het heden kunnen verbinden.’
     Oostindie: ‘De Nederlandse staat benadert het verleden op een rare moraliserende wijze. In 2002 werd de oprichting van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) herdacht in de Ridderzaal. De koningin en premier Kok waren erbij. Er hing een feestelijke sfeer. Drie maanden later waren dezelfde prominenten aanwezig bij de onthulling van het Nationaal Monument Slavernijverleden. Toen was het juist spijt betuigen geblazen over de core business van de West-Indische Compagnie (WIC).
    De overheid waait mee met wat bepaalde groepen migranten willen: “Indische Nederlanders, zijn jullie trots op de VOC en niet boos over het kolonialisme? Dat komt goed uit. Dat zijn wij eigenlijk ook. “Surinamers en Antillianen: Jullie zijn niet blij met de WIC, dan zijn wij dat ook niet.” Dat is “u vraagt, wij draaien.”’

Allemaal uit politieke-correctheid: als een minderheidsgroep iets vraagt, geef je het. Anders discrimineer je en ben je een racist.
   En dan dat andere dan al genoemd is:
  Pelckmans: ‘In West-Afrika wordt de interne slavernij in de doofpot gestopt. De aandacht gaat uit naar de trans-Atlantische slavenhandel. Het komt overheden goed uit om een gezamenlijke boeman te hebben, dat leidt af van de eigen problematiek. Het schept ook eenheid in de West-Afrikaanse natiestaten die nog zo jong zijn. Als je gaat porren in het verleden van die landen krijg je conflicten en verwijten.’

Inderdaad: de slavernijdiscussie is een instrument. Voor vieze zaken.   

  Heeft slavernij ondanks de ellende ook positieve kanten?
Emmer: ‘Dat is het rare. Er zitten veel vreselijke aspecten aan. Maar op het punt van voedsel was vaak niets mis. Je ging een dure investering niet laten verhongeren. Het dieet van slaven in Noord-Amerika rond 1850 was beter dan wat Fiat-arbeiders in 1939 aten in Italië. Als je skeletten vergelijkt van West-Afrikaanse kinderen in de puberteit met die van leeftijdsgenoten die zijn opgegraven bij slavenkerkhoven dan blijkt dat slavenkinderen langer zijn. En lang zijn betekent: beter eten en minder ziekten. Als je nu aan een lange zwarte basketballer denkt, denk je niet aan een West-Afrikaan maar aan een Noord-Amerikaan.’
    Pelckman: ‘Na de aardbeving in Haïti, een land waar veel nazaten van slaven wonen, bood de president van Senegal slachtoffers een stuk land in zijn land aan. Hij stelde dat de Haïtianen dubbel gestraft waren vanwege hun slavenachtergrond en de aardbeving. Aan Senegalezen met slavenafkomst in eigen land zou hij nooit land aanbieden.’
    Oostindie: ‘In een systeem dat totaal niet deugt, wordt er tegen de klippen op gewoon geleefd. En dus ook cultuur ontwikkeld. De hedendaagse popmuziek is via de blues en de jazz bijvoorbeeld ook een erfenis van de slavernij.’
    Emmer: ‘In het Caribische gebied waren er soms honderden slaven tegenover een paar plantagehouders en opzichters. Het is toch te gek om te denken dat dit functioneerde zonder medewerking van die slaven.’

Tel hierbij op het gemeten verschil tussen streken die al dan niet gekoloniseerd zijn geweest: degene met (het meeste) kolonialisme en dus ook met (het meeste) slavernijverleden doen het in de huidige tijd het beste uitleg of detail .
    Een goed artikel, van Mare. De ideologen waren het er natuurlijk volstrekt niet mee eens. En aan de universiteit kent men de studie "Ideologie" onder namen als "Sociologie", met gespecialiseerde deelgebieden als "culturele antropologie":


Uit: Leids universiteitsblad Mare, 06-10-2011, column door Rivke Jaffe, universitair docent culturele antropologie

Waarom niet gewoon toegeven?

Slavernij staat weer volop in de belangstelling, aldus Mare vorige week. Drie Leidse wetenschappers kwamen aan het woord om hun licht te schijnen op het slavernijverleden.   ...
    Emmer staat bekend om zijn voorliefde voor provocerende opmerkingen. Hij roept al jaren in verschillende media dat de Nederlandse slaven het helemaal niet zo erg hadden, ze hadden immers genoeg te eten en bovendien waren ze veel geld waard dus de slaveneigenaren moesten ze wel goed verzorgen. Ik vind het zelf nogal bizar om te impliceren dat het niet erg is om een mens als een verhandelbaar product te behandelen, als je hem of haar maar genoeg eten geeft. Als ze het zo goed hadden, waarom wilden ze dan toch vrij zijn? Ah, volgens Emmer werkten de slaven zelf mee aan hun eigen onderdrukking. Lomp, maar we zijn niet echt anders van hem gewend.
    Jammer is dat de uitspraken van Gert Oostindie en Lotte Pelckmans ook een soort goedprating van het Nederlands slavernijverleden suggereren. ...


Red.:   Hierin wordt duidelijk welke definitie Jaffe hanteert: iedere opmerking over slavernij anders dan dat het de absolute zwartheid is, is 'goedprating' en dus fout. Oftewel: volgens Jaffe is slavernij het absolute zwart.

  Alsof dit Nederlandse verleden minder erg is omdat er ook zwarte slaveneigenaren waren

Oftewel: er bestaan volgens Jaffe absolute normen van goed en kwaad, en die normen zijn onafhankelijk van plaats en tijd. Een vast onderdeel van het ideologisme.
    Een ander onderdeel is het doordraven:
  Alsof dit Nederlandse verleden minder erg is omdat er ook zwarte slaveneigenaren waren, of omdat men in Afrikaanse landen nog minder praat over hun eigen rol in de slavenhandel. Misschien dat je, als je jarenlang onderzoek doet naar dit onderwerp, de behoefte voelt om het te relativeren. Of misschien zijn hun antwoorden in een andere context geplaatst door de journalist – ik snap ook niet helemaal waarom die het nodig vond om te vragen naar de positieve kanten van de slavernij. Ook onder de nazi’s werden er prachtige wegen gebouwd, en bloeide de chemische industrie op. Dus?

Fijne van dit niveau van discussiëren is dat de persoon met de geestelijke kwaal zijn kwaal zo helder uiteen kan zetten. Voor wie het nog niet helemaal duidelijk is: het argument heeft de op webfora bekende vorm: "Hitler scheet, jij schijt, dus jij deugt ook niet". Je kan hier voor "schijt" ook het wat minder schurende "ademt" invullen.
    Nog een paar bijverschijnselen:
  Waarom willen we als Nederlanders zo graag de lelijke kanten van ons koloniale verleden verzwijgen, ontkennen of bagatelliseren?

Ten eerste: er is geen sprake van bagatelliseren, maar van het corrigeren van een absoluut zwart-wit beeld. Dit is dus zwart-wit denken van de kant van Jaffe. Ten tweede wordt 'de Nederlanders' iets toegedicht dat ze niet vinden - dat is de retorisch truc van de stroman uitleg of detail . Ten derde is dit niet iets dat Nederlanders vinden, maar een kleine groepje - de meerderheid der Nederlanders is geïndoctrineerd door het Black Holocaust denken van mensen als Jaffe.   
  Waarom kunnen we niet gewoon toegeven dat het wél erg was, dat de erfenis van dat koloniale verleden in de 21e eeuw nog steeds doorspeelt, en daar wat aan proberen te doen?

Er is uitgebreid toegegeven dat het erg was, en door een ruime meerderheid van mensen als Jaffe dat het het absolute "erg" was.
  Omgaan met ons slavernij- en koloniale verleden houdt ook in dat je erkent dat dat verleden de bron is van veel stereotypen, vooroordelen en vormen van discriminatie die nog steeds leven.

Dat is vroeger misschien waar geweest, maar inmiddels, sinds de zestiger jaren, in Nederland volkomen verkeerd in zijn tegendeel, zoals we boven gezien hebben: lelijke dingen mag je alle zeggen over blanken, maar beslist niet over gekleurde mensen, en al helemaal niet zwarte. Je mag van blanken gemakkelijk zeggen dat het oplichters zijn, maar van zwarten niet dat het schieters zijn. Terwijl het laatst op zijn minst even waar is.
  Omgaan met ons slavernij- en koloniale verleden houdt ook in dat je erkent dat dat verleden de bron is van veel stereotypen, vooroordelen en vormen van discriminatie die nog steeds leven. Op straat, in de media, ook op de universiteit. In het politieke klimaat van 2011 is dit geen populaire boodschap, maar is daar niet juist een rol weggelegd voor kritische, onafhankelijke wetenschappers?

En dat laatste is een aperte leugen: probeer maar eens iets over het slavernijverleden te zeggen dat verder gaat dan dat het het absolute zwart is, bijvoorbeeld in de Mare, en de ideologen en racisten staan huizenhoog op de barricades. Bijvoorbeeld in de Mare.
    We hadden graag nog wat op dat 'kritische, onafhankelijke wetenschappers' willen ingaan, maar dat hoefde niet: Piet Emmer deed het zelf al - maar we beginnen met wat ander commentaar van hem:


Uit: Leids universiteitsblad Mare, 13-10-2011, door Piet Emmer, emeritus hoogleraar geschiedenis

Jammer de loopgraven zijn alweer betrokken

Slavernij

Uit haar reactie op het openingsartikel in Mare 4 met de titel ‘Er bestond geen Black Holocaust’ blijken mijn opmerkingen over de relatief gunstige materiële welvaart van de slaven ten tijde van de koloniale slavernij universitair docente antropologie Rivke Jaffe in het verkeerde keelgat te zijn geschoten. Volgens haar had de journalist van Mare helemaal niet mogen vragen naar de positieve kanten van de slavernij, ook al zouden die er geweest zijn. Dat zou maar tot ‘goedpraterij’ leiden. ...


Red.:   Welk argument we al noemden.

  Jaffe is evenmin gecharmeerd van het feit dat Gert Oostindie, Lotte Pelckmans en ik in vrijwel eensluidende bewoordingen uitlegden dat de ophef over de afbeeldingen van de koloniën op de Gouden Koets op historische onkunde was terug te voeren, dat de slavenhandel en slavernij niet ten doel hadden de slaven te vermoorden, en dat alleen een uitgekiend systeem van geven, nemen en het bevoordelen van collaborateurs onder de slaven het mogelijk maakte dat deze instituties zo lang konden bestaan. Let wel, nergens in haar reactie komt Jaffe met een wetenschappelijk onderbouwde weerlegging van de genoemde feiten. In plaats daarvan wijst zij op het nazisme, dat ieder weldenkend mens nu afwijst ondanks het feit dat dit politieke systeem wellicht ook op een paar positieve resultaten kon bogen.

Het is van het niveau dat deze redactie erg goed kent van de discussies met rabiate multiculturalisten.
  Een aantal aspecten van het nationaal-socialisme en fascisme zijn zo verwerpelijk, dat niemand in his right mind met de kennis van de wereld van na 1945 zulke ideologieën nog zou willen aanhangen. Het woord Auschwitz zegt alles. Maar hoe zat het met de mensen met alleen kennis van de wereld van vóór 1945? Het antwoord op deze vraag zal mevrouw Jaffe nooit kunnen geven. Politieke correctheid verhindert haar zich in te leven in de afweging tussen goed en kwaad zoals die in de periode tussen de Wereldoorlogen gemaakt werd. Die handicap maakt het haar onmogelijk om de studenten op wetenschappelijke wijze duidelijk te maken hoe het kwam dat miljoenen en nog eens miljoenen Europeanen deze radicale ideologieën omarmden. Want zodra ze op zoek gaat naar verklaringen en zou wijzen op de dramatische ontwrichting van de maatschappij ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog,van de economische wereldcrisis, en van de agressieve ideologieën ter linkerzijde, heeft ze het idee iets fouts goed te praten en laat ze de wetenschap in de steek.

En hier raakt Emmer een essentiële zaak die deze redactie ontgaan was: het is de wetenschappelijke plicht van Jaffe om alle bekende factoren betrokken bij een historisch proces te benoemen. Er daarvan een aantal weglaten omdat ze niet in een ideologisch straatje passen is een doodzonde.
    Emmer trekt het op logisch wijze door naar het slavernijdebat:
  Slavenhandel en slavernij worden thans als verwerpelijke instituties gezien. Maar dat was tot het midden van de negentiende eeuw voor het overgrote deel van de Europeanen, Afrikanen en Aziaten helemaal niet zo. Om dat te begrijpen hebben een groot aantal collega’s en ik de laatste veertig jaar veel onderzoek gedaan. Daarbij is gebleken dat de acceptatie van de slavernij door de slaven onder meer op collaboratie berustte, terwijl men in Europa eeuwen lang vrede had met dat instituut, onder meer omdat de slaven in de koloniën er in materieel opzicht zeker niet slechter aan toe waren dan het proletariaat in West-Europa, om van de horigen in Oost-Europa en van de slaven in Afrika zelf maar te zwijgen. Dat die bevindingen door mevrouw Jaffe worden afgedaan als ‘lomp’ en ‘provocatief’ bewijst weer de verwoestende werking van de politiek-correcte cocon, waarin zij zich heeft opgesloten. Mevrouw Jaffe is helemaal geen wetenschapper, maar een ‘do- gooder’, die discriminatie wil uitbannen en honderd vijftig jaar na dato nog steeds de – overigens niet verder gespecificeerde - gevolgen van de slavernij wil verzachten. Dat lijken me op zichzelf loffelijke doelen, maar niet voor een universitair docent. Ga dan werken bij Amnesty of Slavery International.

Waarna de conclusie zichzelf trekt:
  De universiteit heeft behoefte aan onafhankelijk denkende wetenschappers. Niet aan mensen, die bang zijn dat de uitkomsten van hun onderzoek zullen ingaan tegen de waan van de dag, het rechtvaardigheidsgevoel, de verheffing van de onderdrukten der aarde of wat dan ook. Dat zijn geen wetenschappelijke doelen. Alles van waarde is weerloos en dat geldt ook voor de wetenschap. In het ergste geval ontslaan we hoogleraren en docenten, die plagiaat plegen en onderzoeksgegevens vervalsen. Politieke correctheid is echter veel schadelijker voor het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, maar vormt geen reden voor zulke sancties. Waarom eigenlijk niet?

Dat had deze redactie ook willen schrijven: weg met deze niet-wetenschapper bij een wetenschappelijke instelling. Het is lichtelijk bevreemdend zulke radicale taal vanuit de instituties zelf te horen.
    Ook Gert Oostindie is het grotendeels niet met de positionering van Jaffe eens:


Uit: Leids universiteitsblad Mare, 13-10-2011, door Gert Oostindie, hoogleraar Caraïbische geschiedenis, directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde

Jammer de loopgraven zijn alweer betrokken

Slavernij (2)

Mare 4 opende met een artikel onder de prikkelende kop ‘Er bestond geen Black Holocaust’. ...
    We zijn weer een week verder, en een van de drie door Jaffe aangevall en collega’s, emeritus hoogleraar geschiedenis Piet Emmer, wiens opmerkingen en algemene optreden door Jaffe als ‘lomp’ worden omschreven, schrijft een bijtende reactie terug. Hij was zo vriendelijk mij zijn reactie al op te sturen. Ik weet dus dat hij Jaffe geborneerde politieke correctheid verwijt. Emmer kwalificeert haar zelfs als ‘helemaal geen wetenschapper’, maar een ‘do-gooder’, die zo verblind is door haar morele verontwaardiging dat zij eigenlijk niet op de universiteit thuishoort.
    Ook ik behoor tot de drie door Jaffe gehekelde collega’s, sterker, de kop ‘Er bestond geen Black Holocaust’ is uit mijn mond opgetekend. Ik ervaar dit debat als enigszins bizar. Ik ken en waardeer het werk van Piet Emmer én van Rivke Jaffe. Beiden kennen ook mijn werk; of zij het waarderen is iets anders en dat doet er hier minder toe. Wat mij verbaast is hoe eenzijdig Jaffe zich verliest in haar verontwaardiging. ...
    Toch domineert die vraag niet in het hedendaagse debat over de herinnering en erfenis van de slavernij. Dat is begrijpelijk, want dat debat dient vooral maatschappelijke doelen: erkenning opeisen en geven, healing, verbanden leggen tussen hedendaagse achterstanden en historisch onrecht. In die debatten is het voor een wetenschapper niet eenvoudig een tussenweg te vinden tussen engagement en vakmatige distantie. Emmer pleit er gewoonlijk voor het bij het laatste te laten; de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij het regelmatig aan de stok hebben over de wel zeer stellige en in mijn ogen niet altijd erg kiese vergelijkingen en boude uitspraken die hij doet om zijn punt te maken.
    Jaffe kiest juist de positie van de morele superioriteit en ziet daarom maar af van enige nuance. Mag ik mij dit een moment persoonlijk aantrekken? Vijftien jaar geleden bepleitte ik al de oprichting van een monument ter herinnering van de slavernij, als blijk van historisch besef en daarmee ook als teken van insluiting aan de ‘nazaten’. ...
    Wel ben ik mij, in twintig jaar debat, steeds meer gaan verbazen over het gemak waarmee kennis, herinnering en emotie over dit onderwerp steeds dooreen worden gemengd. Met Emmer zeg ik: dat leidt niet tot serieuze wetenschap. Maar anders dan Emmer, en met Jaffe, was ook mijn eerste reactie bij lezing van het hele artikel dat de toonzetting van het Mare-artikel wel erg klinisch is. Alsof de slavenhandel net zoiets als houthandel was, alsof de slavernij allemaal wel meeviel en geen hedendaagse sporen achterliet. Dat is natuurlijk onzin. Temeer jammer dat de loopgraven alweer betrokken zijn.


Red.:   Met dat laatste zit Oostindie er naar de mening van deze redactie ernaast. De behoefte tot healing voert niet voort uit het slavernijverleden, maar uit het onderpresterende heden. Healing van het verleden leidt alleen maar tot meer afschuiven van verantwoordelijkheid van eigen falen op anderen: "Creolen hebben een achterstand vanwege de onderdrukking en de slavernij".  Waanzin, natuurlijk, want creolen hebben een achterstand vanwege hun cultuur en met name de een-ouder gezinnen . En de stelling "Creolen hebben een-ouder gezinnen vanwege onderdrukking en slavernij" is waanzin.
    Al met al is het volkomen duidelijk geworden waarom er niet zinnig over dit soort zaken valt te praten: de ideologen van het multiculturalisme en het migratiefundamentalisme komen onmiddellijk met Hitler en andere extremistische zwart-wit verhalen aandraven. Waarbij het dus uiteindelijk omgedraaid wordt: dingen mogen niet juist niet meer gezegd worden vanwege kleur. Het hier al uitvoerig bewezen gekleurde en antiblanke racisme.
    Van anderhalve maand later en voorbeeld van hoe de propaganda bedreven wordt:


Uit: De Volkskrant, 05-12-2011, van verslaggever Peter van Ammelrooy

Bot-dna moet hiaten dichten in de kennis over slavernij

Leidse archeologen doen mee aan wat bijvoorbaat een 'ongemakkelijk' onderzoek wordt genoemd ...


Red.:    Eerste veroordeling.

  ... naar een van de zwartste bladzijden uit de Europese geschiedenis.

 Tweede veroordeling.
  Ze gaan het spoor terug volgen van Afrikaanse slaven die naar Amerika werden verscheept.

Eerste eenzijdigheid: er komt geen onderzoek naar het verslepen van slaven van het Afrikaanse binnenland naar de kust.
  Dna-analyse van opgegraven botten moet de hiaten dichten in de kennis over de trans-Atlantische slavenhandel.

 Tweede eenzijdigheid: er komt geen onderzoek naar de botten van de binnen-Afrikaanse slavenhandel.
  In vooral de 18de en 19de eeuw werden miljoenen Afrikanen gevangengenomen

Een regelrechte leugen: de Afrikanen werden gevangengenomen door andere Afrikanen door die Afrikanen naar de Europese forten aan de kust versleept.
 
  Historici spreken wel van de grootste deportatie uit de geschiedenis. Tussen de 11- en 14 miljoen Afrikanen werden als slaaf verhandeld; miljoenen stierven er op zee. Nederland speelde een grote rol, tot de afschaffing van de slavernij in 1863.

Walgelijke propagandisten spreken van de grootste deportatie uit de geschiedenis.
  Tussen de 11- en 14 miljoen Afrikanen werden als slaaf verhandeld; miljoenen stierven er op zee.

Een leugen. Zojuist hier boven gezien: het was ongeveer vijf procent, net zo veel als de bemanning.
  Matthew Collins, een Britse bio-archeoloog, spreekt van een 'ongemakkelijk' onderzoek omdat het ook duidelijk maakt in welke mate afstammelingen van slaven voortkomen uit relaties met kolonialen. 'Er komen zaken uit die mensen niet willen horen - maar dat is juist een van de interessantste aspecten.'

Nog een leugen: dit onderzoek wordt gedaan juist om resultaten te presenteren die de mensen wél willen horen. En feiten spelen hier absoluut geen enkele rol.
    Volkskrant-columniste Sheila Sitalsing, hindoestaans-Surinaams van origine, houdt er een sleep onwelriekende opvattingen op na. Ook is ze racistisch:


Uit: De Volkskrant, 14-10-2011, column door Sheila Sitalsing

Zelfbeeld

Tussentitel: Waanidee van de vlijtige protestant

... Het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzocht de tijdsbesteding in Europa en concludeert dat Nederlanders luie flikkers zijn. ...
    En als Nederlanders al werken, houden ze zich bezig met het verstoppen van andermans geld voor de belastingautoriteiten. ...


Red.:   De spiegelbeeldige opmerkingen: "En als Surinamers al werken, houden ze zich bezig met het verstoppen van het verdiende geld voor de belastingautoriteiten". Of: "En als negers al werken, houden ze zich bezig met het verstoppen van andermans geld voor de belastingautoriteiten". 
    Ja ja, het is belangrijk om dit soort mensen baantjes te geven die ze normaliter niet gekregen zouden hebben, want de allochtone racistische immigrant moet zich ook welkom voelen.
     Sommige zaken doen je haren echt te berge rijzen. Neem nu het feit dat allochtonen over de loop van de jaren enkele honderdduizenden autochtonen uit hun stadwijken hebben verjaagd, met alle mogelijke middelen behalve oorlog. Je mocht er niets van zeggen. Want dat is "racisme".
    Hier kan je je al scheel aan ergeren. Maar neem nu dit erbij:


Uit: DePers.nl, 18-10-2011, door Julien Althuisius

Over rasdiscriminatie wordt weinig rumoer gemaakt.

'Jou moeten we hier niet, ga terug naar je eigen land'

Honderden mensen in Nederland worden hun buurt uit gepest. Slachtoffers zijn vooral niet-westerse allochtonen.

In de afgelopen twee jaar zijn er bijna vijfhonderd mensen uit hun buurt weggepest of stelselmatig getreiterd door buurtbewoners. Dat blijkt uit cijfers van de Landelijke Branchevereniging van Antidiscriminatiebureaus (LBA).  ...
    Daar kwam uit naar voren dat het in de meeste gevallen gaat om mensen die te maken krijgen met racistische pesterijen: 60 procent. Op de tweede plaats, met 12 procent, gaat het om discriminatie op grond van seksuele geaardheid.
    De pesterijen gaan vaak hand in hand met geweldpleging en vernieling. Zo werd het huis van een man uit Sierra Leone eerst beklad met een hakenkruis, vervolgens werd een raam ingegooid en uiteindelijk werd er brand gesticht. ...
    Duidelijk is wie er gepest worden; het daderprofiel is niet altijd hetzelfde. In de meeste gevallen van de pesterijen is de dader een jongere of een ‘witte man’. Maar, haast Hofmans zich te zeggen, ‘een Turk en een Antilliaan kunnen net zo goed tegen elkaar tekeer gaan. Net als twee buurvrouwen.’


Red.:    De boodschap is duidelijk, ondanks de laatste ongespecificeerde toevoeging: de blanke Nederlander pest de allochtoon. Scheldt een Turk een Nederlanden uit voor kaaskop dan is er niets aan de hand, en roept de Nederlander terug: "Ga terug naar je eigen land", springt de discriminatie-en-racisme-teller van de LBA met één omhoog.
    Het doet je wensen om tezamen met de allochtonen dit soort lieden het land uit te kunnen gooien. Wat een gajes. Dat om de ernst van de situatie te benadrukken ook nog liegt met cijfers:

  Uit Kerncijfers 2010 over discriminatieklachten en meldingen blijkt dat er nog steeds verreweg het meest wordt gediscrimineerd op ras. Op 1,9 miljoen niet-westerse allochtonen kwamen in vier jaar tijd 9.355 klachten binnen over discriminatie. Dat zijn er 49 per 1.000 mensen.

Zelfs uit je hoofd kan je zien dat ze er hier ruim naast zitten.
    Waarom doen mensen dat soort dingen? Het antwoord moet al bekend zijn: het complex van "hulpverlenen", "Wat zijn ze zielig", "Wat ben ik goed" enzovoort. Ze geven het zelf toe:
  Naar aanleiding van de ontstane ophef over een weggepest homostel uit het Haagse stadsdeel Laak heeft de LBA een inventarisatie uitgevoerd onder alle antidiscriminatiebureaus in Nederland.

Dus vanwege het homo-jagen door de allochtonen, moeten de Nederlanders zwartgemaakt worden.
    Tja ...
    Bij het lezen van de kop van de afgekorte aankondiging van het volgende bericht had de redactie al hoge verwachtingen:


Uit: Volkskrant.nl, 27-10-2011, ANP/Redactie

Wolfsen wil scooterjeugd keihard aanpakken

Burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht wil dat scooterjeugd nog veel strenger wordt aangepakt dan minister Ivo Opstelten van Justitie van plan is.

Scooterrijders die betrokken zijn bij misdrijven, moeten hun voertuig meteen inleveren, stelt Wolfsen voor. Hetzelfde geldt voor scooterrijders die een stopteken van de politie negeren.  
    De politie in Utrecht beschikt over een 'scooterteam', dat zich bezighoudt met verkeersveiligheid en criminaliteit op scooters. ...


Red.:    Iedereen weet waarom dat scooterteam er is gekomen: de Marokkanen - en nog wat andere types gekleurde cultuurverrijkers. En hier is dus de illustratie bij het artikel op de Volkskrant-website:

Als er hier niet al zo veel meer van dit materiaal zou staan, zou je stijl achteroverslaan van zo veel grof racisme.
    Een volkomen onopvallende versie:


Uit: De Volkskrant, 06-12-2011, door Tjerk Gualthérie van Weezel

Babyboomers drukken flink op begroting

De eerste babyboomers zijn dit jaar 65 geworden en dat is te merken. De AOW-uitgaven zijn in de eerste zes maanden van 2011 met 7 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. ...


Red.:    Het racisme komt slechts naar voren als je je gaat spiegelen:

  Allochtonen drukken flink op begroting

De eerste allochtonen zijn dit jaar 65 geworden en dat is te merken. De AOW-uitgaven zijn in de eerste zes maanden van 2011 met 7 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. ...


Er zou onmiddellijk de pleuris uitbreken, wat geen voorspelling is, omdat toen de PVV iets dergelijks zei, die pleuris inderdaad uitbrak.
    Een allochtoon vermoordt mensen in een blanke wijk:


Uit: De Volkskrant, 14-12-2011, van correspondent Leen Vervaeke

Bloedbad in centrum van Luik

De 33-jarige Nordine Amrani stond bekend als een wapenfreak. Dinsdagmiddag doodde hij vier mensen en verwondde 122 anderen, voor hij de hand aan zichzelf sloeg.

Bij een schietpartij met zwaar geschut in het centrum van de Belgische stad Luik zijn dinsdag vijf doden en 122 gewonden gevallen. De 33-jarige crimineel Nordine Amrani gooide rond het middaguur drie granaten naar een bushokje, en opende het vuur met een kalasjnikov. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord met een revolver. ...


Red.:   Er zijn nog meer doden - groot nieuws dus:


Maar de term "racisme" valt niet één keer. Vermoordt een blanke in een multiculturele wijk een paar mensen, rollen de hakenkruisen onmiddellijk door de media. Het Kerwin Duinmeijer-syndroom ...
    En net twee weken later, een "Kerwin"-voorbeeld - weliswaar uit Engeland, maar daar speelt precies hetzelfde, en erger, als hier:


Uit: De Volkskrant, 03-12-2012.

Student uit India werd in Noord-Engeland van dichtbij doodgeschoten

De 5-jarige Jason Ward is een van de deelnemers aan een wake in het Noord-Engelse Salford. De bijeenkomst gisteren was georganiseerd ter nagedachtenis aan een Indiase student die daar tijdens de kerstdagen werd vermoord. Anuj Bidve, die micro-electronica studeerde aan de universiteit van Lancaster, werd op Tweede Kerstdag van dichtbij in het hoofd geschoten, kennelijk zonder directe aanleiding. De politie onderzoekt of het gaat om een racistische moord. Een 20-jarige Brit die wordt verdacht van de moord, verscheen gisteren voor een rechtbank in Manchester. Toen de rechter hem naar zijn naam vroeg, antwoordde hij: 'Psycho; Psycho Stapelton'. ...


Red.:   Het enige verschil met het Luikse geval is dat de dader nog leeft - op de basis van dit Engelse geval kan je zonder meer stellen dat de Marokkaan in Luik ook een racist was. Dat het daar niet gebeurt en bij de blanke Engelsman wel, is racisme.
     Een zoveelste voorbeeld van een van de meest voorkomende voorbeelden van racisme:


Uit: De Volkskrant, 20-12-2011, van verslaggeefster Nanda Troost

Reportage | Jongeren in pensioenbesturen

'Het gaat ons om rechtvaardig delen'

...    Peter Gortzak (53), vicevoorzitter van de vakcentrale FNV, vindt dat de jongerenorganisaties van CNV en FNV goed aansluiten bij een convenant dat in de Stichting van de Arbeid is gesloten. 'We willen meer diversiteit. Niet alleen qua leeftijd, maar ook man, vrouw of gekleurd, niet-gekleurd.'    ...


Red.:   Natuurlijk staat het lidmaatschap van vakbonden volkomen open voor iedereen: vrouwen, jongeren, allochtonen. Een beleid speciaal gericht op allochtonen is een beleid speciaal gericht op ras. Is racisme.
    Geen betere graadmeter van de stand van zaken aangaande gevoelige onderwerpen dan "lullige" programma's op televisie. In de serieuzere programma's draagt men de politiek-correcte boodschap, aanbidt men massaal de kleren van de keizer, en als het expliciet aan de orde komt is men volkomen op zijn hoede. De waarheid hoort men nog het meest of het eerst in comedies, en dergelijke, zoals in Amerika er geen enkel serieus commentaar is op de politiek, behalve op Comedy Central, met name door presentator Jon Stewart. En zo is de stand van zaken in Nederland aangaande racisme nog nooit serieus en objectief ter sprake gekomen in welk serieus programma dan ook, behalve in de vorm van de leerstelling: "Blanken en vooral Nederlanders zijn racistisch".
     In Lingo (23-12-2011) kwam dat op een bijzonder illustratieve manier naar buiten. Onder de kandidaten zijn drie meisjes met "Surinaamse roots". "Waar merk je dat aan", vraagt presentatrice Lucille Werner. "Aan de bruine koppen!", denkt iedereen.  "Aan de gastvrijheid", antwoorden de meisjes. En dat de Surinamers altijd voor iedereen eten klaar hebben staan, en zo gastvrij zijn, enzovoort.
    Tjonge, denk je dan, dan moet Suriname toch een ideaal land zijn. Want verder onderscheiden Surinamers zich natuurlijk echt niet van Nederlanders, en al helemaal niet op negatieve wijze. En met die extra gastvrijheid enzovoort, moet Suriname dus wel een stukken beter land zijn dan Nederland. Maar, denkt je dan als nuchtere Nederlander, waarom zitten ze dan allemaal hier - zo'n beetje half Suriname woont in Nederland.
     Natuurlijk weet iedereen wel waarom dat is. Niet omdat Suriname armer zou zijn, want als land is het rijker dan Nederland. Nee, dat is omdat Suriname als land, vergelijkenderwijs, een zootje is. En dat het zootje is, kan natuurlijk alleen omdat de Surinamers op een zooierige manier met elkaar omgaan. Misschien wel met gastvrijheid voor naasten en familie, maar daar het goede samenwerken wel zo ongeveer op. In wat wijdere kring, zeg bijvoorbeeld tussen de diverse etnieën die daar rondbanjeren, is er totaal geen sprake van samenwerking. Daarvoor moet je in Nederland zijn. waarom ze hier dus zitten - voor de helft.
    Maar ondertussen hebben die meiden wel impliciet op Nederland staan afgeven. "Nederlanders deugen niet", is de boodschap. En daarmee bedoelen ze niet Marokkaanse Nederlanders, of Turkse Nederlanders, of andere nieuwe Nederlanders, maar de autochtone Nederlanders, de zuinige Nederlanders. De blanke Nederlanders. Het is gewoon racisme.
    Want denkt maar dat het andersom zou zijn: "Surinamers zijn lui" - dat zouden ze het haarfijn weten uit te leggen: dat is racisme. En de glimlachende uitspraken van de Surinaamse meiden over gierige Nederlanders dus ook.
    Daarin gesteund door presentatrice Lucille: "Zien jullie Nederlanders dus als een koud volkje?". "Ja!", klinkt het in koor.
    En zo is dat racisme dus ontstaan. Het begint met het altijd latent in iedere etnie aanwezige racisme. In het westen gestimuleerd en aangewakkerd door dwaze ideeën van blanke politiek-correcten en multiculturalisten. En daarna gebracht met een enthousiasme dat bij de immigranten-populatie een aanzienlijke hoeveelheid superioriteitsdenken doet vermoeden. Van de bekende oer-Afrikaanse of oer-hindoestaanse soort uitleg of detail .
    Het racisme heeft aan het einde van 2011 een nieuw dieptepunt bereikt. Ter introductie eerst wat berichten uit de rest van de maatschappij:


Uit: De Volkskrant, 09-11-2010, column Aleid Truijens

Spraakverwarring

Tussentitel: Treurig beeld: leraar orakelt in boekjestaal voor kinderen die rap ratelen in straattaal


Uit: De Volkskrant, 18-06-2005, door Gerard Reijn

Interview | Amerikaanse socioloog Bowen Paulle vergelijkt in zijn proefschrift scholen in de Bijlmer en de Bronx

Getto-kids malen de leraren fijn

Alleen hardgekookte leraren houden orde in moeilijke klassen, registreerde socioloog Bowen Paulle.

De eerste dag de beste dat Bowen Paulle die school in de Amsterdamse Bijlmermeer bezocht, zag hij hoe hard het leven daar was: een ervaren leraar werd fijngemalen door zijn klas. 'Die man kon het gewoon niet aan. De leerlingen gingen grappen maken, of lieten hem gewoon maar praten. Ze scholden elkaar uit. Of ze riepen naar elkaar: ik sla je op je bek. Die man kwam vrijwel niet aan lesgeven toe.'
    Het had schokkend kunnen wezen, ware het niet dat Paulle net een paar jaar had lesgegeven aan een zwarte school in de New Yorkse wijk The South Bronx. Daar was hij wel erger gewend. ...


Red.:   En dit is de bijbehorende cultuur:
 

Uit: De Volkskrant, 16-04-2007, door Larissa Pans e.a.

Tegen de vrouw als bitch

Larissa Pans e.a. vinden dat het extreme niet de norm moet worden. Seksuele vrijheid staat niet gelijk aan totale grenzeloosheid en platheid.


Tussentitel: Echte seks is spannend, vreemd, ingewikkeld en divers
Fotobijschrift: Krumping is een hiphop-dansvorm, bedoeld als uitlaatklep voor agressie.

Wij willen afrekenen met het idee dat vrouwelijkheid uitsluitend gedefinieerd wordt door schoonheid. Normaal moet weer normaal worden....

De gewillige stoeipoes in de prullenbak.
Onze gedroomde vrouw is geen humorloos symbool van nieuwe preutsheid. Maar zij is nog minder een hoer of bitch gedomineerd door kansloze wannabe pimps. Het beeld van de gewillige stoeipoes die zich op haar achterwerk laat slaan, komt ons de neus uit. Waarom kunnen schietgrage gangsters die zich omringen met ‘geile’ onderdanen, voorzien van gigantische nepborsten, rekenen op eindeloos veel zendtijd? Sinds wanneer is onderdanigheid een bewonderenswaardige eigenschap? Naar wiens respect is zo’n jonge vrouw op zoek? ...


Red.:   Deze bitch-houding tegenover de vrouw is kenmerkend voor de creoolse cultuur, de hip-hop, rap enzovoort uitleg of detail . En dit hoort daar bij:


Uit: Dagblad De Pers, 13-09-2007, door Job de Wit

Hiphop Jay-Z geeft nog steeds geld uit 1988 uit

Drugs of platen verkopen maakt niet uit

Voor zijn nieuwe album American Gangster grijpt Jay-Z, een van de succesvolste artiesten van deze tijd, terug op zijn verleden als drugsdealer. De schaduwzijde van de Amerikaanse droom heeft hem geen windeieren gelegd.


Tussentitel: Jay-Z laat zich niet van de wijs brengen door morele twijfels achteraf

Het vermogen van Jay-Z wordt geschat op meer dan een half miljard dollar. ...
    Met zijn fenomenale rap-talent, charismatische optredens en vooral kien ondernemersinstinct harkt de 37-jarige New Yorker veel meer dollars binnen. Op zijn afgelopen weekend verschenen, twaalfde album American Gangster blikt hij terug op het begin van zijn loopbaan als jonge, all American crackdealer.
    ...  Tijdens een voorvertoning wordt Jay-Z zo geraakt door Denzel Washingtons vertolking van de beruchte drugskoning Frank Lucas, dat hij in drie weken tijd een meeslepende nieuwe plaat in de steigers zet. Begin jaren zeventig heeft Frank Lucas de leiding over de grootste heroïnebende van Harlem. ...


Red.:   En even een idee wat voor taal die Jay-Z uitslaat:


Van: wikipedia.org, opgeslagen 28-12-2011 uitleg of detail .

Jay-Z
...
1998–2000: Vol. 2..., criminal charges and mainstream success

In 1998, Jay-Z released Vol. 2... Hard Knock Life which spawned the biggest hit of his career at the time, "Hard Knock Life (Ghetto Anthem)". ... Charting hits from this album included "Can I Get A...", featuring Ja Rule and Amil, and "Nigga What, Nigga Who", ...

2001–02: Feud with Nas, The Blueprint and The Blueprint2
...  Jay-Z later released his sixth studio album The Blueprint which was later considered by many to be one of hip hop's "classic" albums ...The Blueprint includes the popular songs "Izzo (H.O.V.A.)", "Girls, Girls, Girls", "Jigga That Nigga" ...


Red.:    Het beeld is helder: de creolen met hun rap-taal vol bitch en nigga vormen een hoofdbestanddeel van die groepen die ons staatklimaat verpesten, met straattaal die ook binnendringt in de scholen en overal problemen veroorzaakt. En de Nederlandse creolen vinden het prachtig, en helemaal geen bezwaar:


Uit: VARA TV Magazine, nr. 32-2007, door Bert Brussen

Belminuut

Een Rotterdams CDA-raadslid heeft zich onlangs opgewonden over zogenaamde rapbattles. Volgens hem vallen er doden naar aanleiding van deze battles. Wij belden met Andrew Makkinga, presentator van het NPS-programma The Battle.

Wat vindt u ervan dat een Rotterdams gemeenteraadslid zich opwindt over rapbattles?
'Ik snap dat niet zo. Die meneer ziet er niet echt uit alsof hij heel erg in touch is met wat er op straat gebeurt, maar ik denk dat die man de beste bedoelingen heeft. Ik reken hem het ook niet aan. Ik vind het wel verbazingwekkend dat De Telegraaf woorden als "Dodenlijst" en "Bedreiging" gebruikt, alsof het om een Holleeder-onderzoek gaat. Lijkt me allemaal een beetje overdreven.'

Door die rapbattles ontstaat er een soort slagveld op straat, denkt men ...
'Voor je het weet is de Tweede Wereldoorlog ook begonnen door een rapbattle. Dat rap ruwe kantjes heeft weet iedereen. Het is ontstaan in de New Yorkse achterstandswijken, bedacht door immigranten uit het Caribische gebied. Rap is altijd maatschappijkritisch geweest. Maar zeggen dat we battles nu niet meer moeten subsidiëren omdat dat zou leiden tot moord en doodslag zou ik echtverschrikkelijk vinden voor al die kinderen die zich in buurtcentra vermaken op een vrijdagavondbattle.' ...


Red.:   Een voorbeeld voor heel Nederland dus, dit cultuurtje (meer voorbeelden hier uitleg of detail ). Zou je zeggen. Tot een blanke het constateert. Niet eens kritisch, maar gewoon als cultuuruiting:


Uit: Volkskrant.nl, 20-12-2011, door Simone Lautenbach

Rihanna woest op Nederlandse hoofdredactrice

Zangeres Rihanna is woest op het Nederlandse magazine Jackie en hoofdredactrice Eva Hoeke. De reden? In een rubriek over kledingstijlen staat de kop 'De Niggabitch'. In de bijbehorende tekst wordt verwezen naar Rihanna. De zangeres is daar allesbehalve blij mee. 'Fuck you', twittert ze naar Hoeke.

'Ze heb street cred, ze heb ghetto ass, en ze heb dat gouden keeltje. Rihanna, the good girl gone bad, is de ultieme niggabitch en etaleert dat graag', zo luidt de tekst in Jackie. Op internet ontstond hier gisteren al een rel over. Een storm van negatieve reacties tot zelfs in Amerika was het gevolg. Uiteindelijk ging zelfs superster Rihanna zich er mee bemoeien:
    'Ik hoop dat je Engels kunt lezen, want jouw tijdschrift is een zielige weergave van de evolutie van mensenrechten! Ik vind je respectloos en nogal wanhopig! Je had blijkbaar geen beschaafde informatie meer om te plaatsen! Er zijn duizenden Nederlandse meisjes die graag erkend zouden worden voor hun bijdragen aan uw land. Je had hen een artikel kunnen geven. Maar in plaats daarvan betaalde je om een artikel af te drukken dat een heel ras vernedert! Dat is jouw bijdrage aan deze wereld! Je hebt twee woorden samengevoegd, met de intentie om te vernederen, dat slaat nergens op...'NIGGA BITCH'?! Nou met alle respect, namens mijn ras, hier zijn mijn twee woorden voor jou...FUCK YOU!'    ...


Red.:   Zelden een erger voorbeeld van in je eigen broek zeiken of andere vormen van zelfbevlekking gezien. Ten eerste al dat woord 'ras'- een blanke mag het niet eens dromen. En al helemaal niet als het over negers gaat - pardon: creolen. Maar dit gedrag en taal ("Ik ben een apart ras") mag je eigenlijk geen creools gedrag noemen ... het is gedrag van negers.
    De reactie van de dader:

  De hoofdredactrice zegt zelf dat ze dacht dat de term 'niggabitch' wel kon. 'Je hoort die term zó vaak in videoclips en in de muziek. Volgens mij is het een acceptabele vorm van straattaal'.

Zoals we al aangetoond hebben: een keiharde waarheid. Desondanks kreeg ze de meute bestaande uit het soort negers als Rihanna en andere racisten over zich heen:
  Hoeke kreeg niet alleen Rihanna op haar dak. Via Twitter en Facebook kwamen allerlei verwensingen binnen, waaronder 'nazihoer' en 'KKK-liefje'.

En dit zijn geen extremisten, maar is representatief voor een heel grote groep, waaronder de geslaagden:


Uit: De Volkskrant, 21-12-2011, door Pablo Cabenda

De nuances van nigga

Waarom zorgt het woordje 'niggabitch' in een Nederlands modeblad voor internationale ophef?

...   Televisie- en radiopresentator Humberto Tan tweette als een van de eersten aan hoofdredactrice Hoeke dat als hier sprake was van een grap, hij hem blijkbaar niet doorhad. 'Ik vind het smakeloos, grensoverschrijdend en dom. We zijn hier doorgeschoten in het zeggen wat je denkt, wat op zich een goed ding is maar neem er dan ook verantwoordelijkheid voor. Maar elke keer als je iemand erop aanspreekt, word je meteen weggezet als een zeur.'    ...


Red.:   Degenen die zijn doorgeschoten in het zeggen wat je denkt, is die complete volksstam die om het andere woord termen als bitch en nigga in de mond nemen, en dat zijn de negers. Waar een andere neger dan het lef vandaan haalt om iemand uit een andere groep daarover de les te lezen, uitsluitend en alleen omdat die ander een blanke huidskleur heeft, gaat je ieder verstand en rationaliteit te boven. Het etnische denken heeft bij dit soort mensen kennelijk zulke diepe kloven in de geest geslagen, dat iedere hoop op genezing verloren is. Dit komt echt nooit meer goed.
    En al zeker door de steun die ze krijgen vanuit de krochten van smerigheid genaamd de multiculturele samenleving:


Uit: nrc.nl, 24-12-2011, column door Bas Heijne

Niggabitch

...    Van minderheden die strijden tegen discriminatie wordt verwacht dat ze zich naar buiten toe modelburgers tonen; ...


Red.:   Dit soort verhalen van zogenaamde intellectuelen als Bas Heijne start meestal met wat slagen om de arm, het "Ja, ..."-gedeelte ban van de aloude traditie van de "Ja maar ..." uitleg of detail . Die stukken hebben we maar even weggelaten. Daarna komt dus het "maar .."-gedeelte. Gewoonlijk beginnend met een leugen. De leugen hier zijnde dit eerste citaat - een leugen want van minderheden wordt niet meer verwacht dan dat ze niet opvallen, dat wil zeggen, zich niet duidelijk onfatsoenlijker gedragen dan de rest.

  dat is niet vol te houden, en dus fungeert de eigen kring als een soort ventiel. Daar worden de ergste dingen over elkaar gezegd, de grofste vooroordelen bevestigd. Joden, zwarten, Marokkanen, homo’s – je wil het niet weten.

Allemaal de schuld van de Nederlanders , dus.
  Maar in Nederland heeft ook de meerderheid genoeg gekregen van politiek correct verantwoordelijkheidsgevoel.

Grapje. Nederland heeft genoeg gekregen van de politiek-correcte censuur.
  Als zij het over zichzelf mogen zeggen, waarom wij dan niet over hen?

Nee hoor. Het zit zo: "Als zij onze criminaliteitsstatistieken overbevolken, waarom mogen wij dit dan niet zeggen?"
  Weg met die humorloze omzichtigheid, de hypocriete etiquette van mensen die alleen maar willen tonen dat ze aan de goede kant staan. Juist wanneer je iemand in zijn gezicht een pisnicht noemt, laat je merken dat je geen probleem met hem hebt. Toch? Kijk naar de Braboneger. Gewoon, omdat het eigenlijk niet kan.

Inderdaad. Waarom een allochtone crimineel niet gewoon een allochtone crimineel noemen. In plaats van "probleemjongere"? 
  In commentaren op de niggabitch-kwestie was de teneur: Hollandse incorrectheid moet je snappen, in Amerika zijn ze gewoon nog niet zover.

Een regelrechte leugen: de teneur was "Dat zou je niet moeten mogen zeggen" Althans: de teneur in de media. gewone Nederlanders denken er anders over, maar die bereiken niet de media.
  In Nederland hebben we de oplossing gevonden voor racisme en uitsluiting: we hebben het beledigen gedemocratiseerd. Iedereen discrimineert gewoon iedereen. Wie voor nicht wordt uitgemaakt, moet niet denken dat-ie zielig is – wie Jood, zwart, Belg, Limbo, Turk, vet, kaal, intellectueel of debiel is, krijgt het net zo hard te verduren.

Nee hoor, het "bitch, nigga" enzovoort, en "hond, aap varken, haram" enzovoort hebben de Nederlanders helemaal niet uitgevonden. Dat waren respectievelijk de negers en de moslims.
  In het buitenland zeuren ze maar door over de onwil van de Nederlanders om te erkennen dat Zwarte Piet eigenlijk pijnlijk racistisch is. Wij weten dat er niks kwaads mee wordt bedoeld.
    Vandaar dus dat agenten door het lint gaan wanneer twee brave zwarte demonstranten het feestje dreigen te verpesten door hun mening over Zwarte Piet kenbaar te maken? In Amerika zouden die agenten geschorst worden, hier richt de woede zich op de humorloze antiracisten. Dat duidt op een kwaad geweten. Het is niet dat we zo fout zijn – maar dat we onszelf zo geweldig goed vinden.

Ja hoor. Het is volkomen begrijpelijk dat twee zwarte extremisten zo ver gaan als om kinderen van 2 tot 12 lastig te vallen met hun racistische opvattingen omtrent wat zij dan wel blanken niet en wel zouden mogen.
    Kortom: van al keiharde klappen die Bas Heijne in het kader van het multiculturele debat op zijn kanus heeft gekregen van de harde werkelijkheid, heeft hij totaal niets geleerd. Zoals het de ware religieus betaamt.
    Overigens, verborgen in de leugens zit er wel een correct stukje redenatie in de gedachten van Heijne. Namelijk daar waar hij een verband legt met verwachtingspatroon. Het zou best wel eens zo kunnen zijn dat dat afglijden naar nigga en bitch en al die andere straatgewoontes te maken heeft met een niet kunnen voldoen aan een verwachtingspatroon. het verwachtingspatroon gewoon mee te kunnen doen binnen de westerse maatschappij. Niet een patroon dat opgelegd wordt, maar er wel doodgewoon is, aangezien iedereen er aan blootgesteld staat. Lijkt een idee voor een leuk onderzoekje, te sponsoren door multiculturalist Bas en zijn vrienden aan de academia.
    Overigens nummer twee: de reden dat Rihanna zo pissig reageert, en met haar haar navolgers, is vermoedelijk redelijk simpel: ze werd gespiegeld en voelde zich in de zeik genomen. Wat des te erger was omdat ze zelf die zeik produceren.
    Hier nog een klein vervolg, nog geen half jaar later Royston Drenthe is een voetballer uit Rotterdam na na een paar successen als een meter naast zijn schoenen ging lopen, en nu verkommert in Timboektoe:


Uit: De Volkskrant, 06-04-2013, rubriek De Twaalfde Man, door Paul Onkenhout, redacteur van de Volkskrant

Royston Drenthe zoekt een 'niggerkapper'

Totdat Royston Drenthe ter plekke een filmpje opnam en verspreidde via keek.com, wist ik niet veel meer van Vladikavkaz dan dat er een voetbalclub speelt die Alania heet. Het leek me geen oord om lang te verblijven.

Vladikavkaz is de hoofdstad van Noord-Ossetië, een Russische deelrepubliek. 'Niggerkappers' zijn er niet te vinden, meldde Drenthe deze week.    ...


Red.:   Ze leren het nooit, die niggers
    Naar aanleiding van een aantal gecorreleerde berichten stond het racisme in  Engeland weer op het programma - de correspondent van de Volkskrant kwam met een perfectie aanleiding om ze te plaatsen. Het eerste komt uit een nieuwe hausse van soortgelijke gevallen:


Uit: De Volkskrant, 23-12-2011, van correspondent Patrick van IJzendoorn

Racisme ligt gevoelig in Engeland

Opmerkingen Terry en Suárez al lang uit de tijd

...   In Engeland is de tolerantiegrens voor beledigingen sowieso een stuk lager dan op het Europese vasteland, zeker waar het opmerkingen over ras en huidskleur betreft. Daar komt bij dat, anders dan vroeger, weinig verborgen blijft voor de tientallen camera's en de bijbehorende microfoons.
    Daarbij gaat het niet alleen om arbitrale dwalingen, maar ook om de woorden fucking black cunt, die Terry tijdens de tumultueuze, door Chelsea verloren stadsderby tegen Queens Park Rangers bezigde tegen Ferdinand.   ...
De affaire-Suárez ligt gecompliceerder. Volgens de FA heeft de ex-Ajacied zeker tien keer Evra uitgemaakt voor 'neger', maar het bewijs rust vrijwel geheel op de verklaringen van de Frans-Senegalees. Suárez heeft toegegeven een keer 'porque, negro?' te hebben gezegd, nadat Evra 'don't touch me, you South-American' naar hem had geroepen. Tijdens de tuchtzaak beweerde de Uruguayuaan, wiens opa een donkere huidskleur heeft, dat het woord negro in het Spaans minder beladen is dan in het Engels. De FA had geen boodschap aan deze verdediging. ...


Red.:   Zo meteen zullen we aantonen dat de uitspraken 'Racisme ligt gevoelig in Engeland' en In Engeland is de tolerantiegrens voor beledigingen sowieso een stuk lager dan op het Europese vasteland' bloody big lies zijn. En voor dat bewijs is nog een ander citaat nodig:

  Ondertussen zag voetbalanalist Alan Hansen zich genoodzaakt zich te excuseren omdat hij tijdens Match of the Day de term coloured players in de mond had genomen. 

Oud-voetballer Alan Hansen is de beschaafdheid en de onkreukbaarheid zelve, een onvermoed sieraad voor zijn sport.
    Nu het actuele bericht van de correspondent dat de aanleiding was voor de publicatie:


Uit: De Volkskrant, 09-01-2012, van correspondent Patrick van IJzendoorn

Weer racistisch incident bij voetbalclub Liverpool

De politie in Liverpool heeft een 20-jarige voetbalsupporter gearresteerd die een donkere speler van Oldham Athletic op racistische wijze had uitgescholden. Voor Liverpool is het incident extra pijnlijk omdat de club onlangs aanvaller Luis Suárez geschorst zag worden vanwege een racistische uitlating. Liverpool heeft Suárez de afgelopen weken door dik en dun gesteund.
    Het voorval vond vrijdagavond plaats in de slotfase van de bekerwedstrijd tussen Liverpool en de twee divisies lager spelende club uit de omgeving van Manchester.
    De wedstrijd in de derde ronde van de FA Cup moest voor Tom Adeyemi de wedstrijd van zijn leven worden. Het liep anders op een volgepakt Anfield Road. Kort voor het einde, bij een 5-1 voorsprong voor Liverpool, wierp een supporter van de thuisclub Adeyemi de woorden 'You fucking black bastard' toe. ...


Red.:   Niet veel bijzonders in de voetbalwereld waarin nu eenmaal veel gescholden wordt. Maar we hebben het al gezien: dit is een "prinsessen op de  zandkorrel" kwestie.
    Maar de correspondent had nog een klein addendum, helemaal aan het einde van het artikel:

  Ook buiten de voetbalstadions is er in Engeland veel te doen omtrent racisme. De Labour-parlementariër Diane Abbott, dochter van Jamaicaanse immigranten, zorgde donderdag voor ophef door in een twitterdiscussie over het proces over de racistische moord op Stephen Lawrence te beweren dat 'de blanken graag verdeel-en-heers spelen'.  

Hallo ...??? Wat is dat? "Blanken spelen graag verdeel-en-heers" ... Dat klinkt net als "Negers zijn lui". Of "Roma zijn dieven". Of om preciezer te zijn: het is precies hetzelfde als "Negers zijn lui". Of "Roma zijn dieven". En dit niet uit de mond van van een onbenullige voetballer of een anonieme supporter op de tribune. Maar door een politicus. Een prominente politicus, want Diane Abbott is lid van het Labour "schaduwkabinet", de fictionele regeringsploeg van de oppositie. De hoogst rang onder die van partijleider indien de partij inde oppositie zit.
    Het veroorzaakte inderdaad wat ophef. maar vrijwel uitsluitend bij reen beperkt aantal rechte politici - de Engelse journaals zetten het de eerste keer als het derde en later als het zesde item. Zou een blanke politicus iets dergelijks hebben gezegd, had het hele politiek-correcte land op zijn kop gestaan, en de man of vrouw zou onmiddellijk zijn ontslagen.
   Zo niet deze Jamaïcaanse negerin. Die we als zodanig mogen betitelen, omdat bij controle op het internet als snel; bleek dat deze dame al eerder blijk had gegeven van hooliganistisch racisme. Zo wat haar antwoord toe bevraagd over het feit dat ze, ondanks tegengestelde politieke uitspraken van het tegendeel, haar zwarte kinderen van een openbare gemengde school haalde om ze op blanke privéschool te plaatsen, dat "West-Indische moeders nu eenmaal tot het gaatje gaan voor hun kinderen". "Pardon", riposteerde presentator Andrew Neil, "wilt u daarmee suggereren dat dat voor andere bevolkingsgroepen niet zo is?" uitleg of detail . Maar de arrogante Jamaïcaanse bleef bij haar woorden. En meer recent had ze de coalitie van de conservatie liberalen onder respectievelijk Cameron en Nick Clegg, beschreven als "two posh white boys" ("twee chique blanke jongens").
    Kortom: deze dame, die prominent opkomt voor "haar gemeenschap", is een racist van het zuiverste water. Veel erger dan voetballer Suarez of Terry, die gewoon wilde beledigen en ook "rooie" of "kale" hadden kunnen zeggen. Maar nu geen heksenjacht. Het Engelse Newsnight, min of meer de tegenhanger van het Nederlandse Nieuwsuur, had er een enkele keer aandacht voor (05-01-2012), als derde van de drie items.
     Die uitzending van Newsnight liet nog iets zien. Uitgenodigd om de zaak te bespreken waren twee commentatoren: een Aziaat en een Afrikaan. De Aziaat vond dat de opmerkingen van Abbott niet konden. De Afrikaan ging er gewoon nog een paar keer op soortgelijke wijze overeen. Ook de herhaalde opmerking van de presentatrice dat een blanke die zoiets zei onmiddellijk ontslagen zou worden, was alleen maar aanleiding voor nieuwe schofferingen. De presentatrice wende zich in zichtbare walging af. Dus tot zo ver het idee dat mevrouw Diane Abbott een uitzondering is. Dit is doodgewoon endemisch, zoals al eerder bewezen was door de reactie van zwarte politici op de voornamelijk zwarte rellen in de zomer.
    Even over de rol van de correspondent. Er was inderdaad ophef over mevrouw Abbott.
:

Uit: MailOnline.co.uk, 05-01-2012. By Richard Hartley-Parkinson

Diane Abbott faces calls to resign over 'racist' tweet that says 'white people love to play divide and rule'

Abbott walks off mid-interview to take phone call in which she received 'severe dressing down from Ed Miliband'
Shadow minister claims comments were 'taken out of context'
Tory MP Nadhim Zahawi calls for Abbott to quit or Ed Miliband to sack her
George Galloway wades into the row to DEFEND the Labour politician
Nick Clegg says Abbott's comments were 'stupid and crass'
Labour spokesman says party disagrees with the tweets
Abbott apologises 'for any offence caused'


Black MP Diane Abbott is facing calls to quit over a remark on Twitter that has been deemed racist against white people.
The shadow minister for public health said during a conversation about the sentencing of Stephen Lawrence's murderers that 'white people love to play "divide and rule",' adding 'we should not play their game'. ...


Red.:   Ophef genoeg om er, los van welke andere kwestie dan ook, over te berichten. Toch zijn die berichten er nooit geweest. Of althans; zichtbaar geweest. Dat biedt twee mogelijkheden: of de correspondent is een racist, of de redactie is racistisch. Of een derde: alle twee.
    Even voor de goede orde: we zouden bewijzen dat er sprake is van racisme. Daarom hier nog een keer het stukje over de voetbalcommentator:

  Ondertussen zag voetbalanalist Alan Hansen zich genoodzaakt zich te excuseren omdat hij tijdens Match of the Day de term coloured players in de mond had genomen. 

Wat te bewijzen viel (Q.E.D.).
    Overigens kreeg dit verhaal een bijzonder amusant en hoogst illustratief staartje. Tijdens het proces tegen John Terry heeft een zwarte ploeggenoot van hem, Ashley Cole, opgetreden als getuige voor hem, karaktergetuige ('character witness'). De beroemdere broer van de beledigde partij (Anton Ferdinand), 'international' Rio Ferdinand, was één van de opstokers. En hier is het vervolg:


Uit: CNN.com, 30-07-2012. uitleg of detail

Rio Ferdinand charged for Ashley Cole "choc ice" tweet

Manchester United defender Rio Ferdinand has been charged with improper conduct by the English Football Association.
    The former national team captain responded to a tweet describing Chelsea and England left-back [Ashley Cole, red.] as a "choc ice" with the message: "I hear you fella! Choc ice is a classic! Hahahahahaha!!"
    In a brief statement published on their website Thursday, the FA announced: "The allegation is that the player acted in a way which was improper and/or bought the game into disrepute by making comments which included a reference to ethnic origin and/or color and/or race."    ...
    Ashley Cole, who plays alongside Terry for club and country, was a character witness at the court hearing. ...


Red.:    Een bekend verschijnsel: de eerste beschuldigers van racisme zijn zelf de ergste racisten. Oh, voor wie het nog niet door had: "choc ice" is natuurlijk hetzelfde als het Nederlandse "bounty":  een belediging uitgesproken richting negers die zich te westers gedragen: Zwart van buiten maar blank van binnen. Waarbij "westers" hier natuurlijk eigenlijk staat voor beschaafd. De beschaafde Bill Cosby, van de comedy-serie The Cosby Show, heeft het ook vele malen moeten aanhoren van de halve en hele gang-types.
    Een bijzonder weerzinwekkend geval - voor het schokeffect laten we kop even weg:


Uit: De Volkskrant, 10-01-2012, van verslaggeefster Irene de Pous


Reportage | Nieuwe studentenraad in mbo moet tandeloze medezeggenschapsraad doen vergeten

...

Meer dan de helft van de roc's heeft sinds kort een studentenraad. In Hoogeveen zijn de eerste ervaringen goed.

Fotobijschrift: De studentenraad van het roc Alfa College in Hoogeveen, met van links naar rechts Jochem (19), voorzitter Ilona (18), Jahir (20), Jasmijn (18), begeleider en oud-docent Jan Jakop Schuringa en Stephan (17). De slagroomtaart op tafel is een cadeautje van de ondernemingsraad. (foto Raymond Rutting)

Ze geven graag hun mening, de leerlingen Jahir (20), Jochem (19), Lisette (18), Stephan (17), Etienne (16), Ilona (18) en Jasmijn (18). En het goede nieuws is: het bestuur van het Noord-Nederlandse roc Alfa College luistert daar sinds kort naar. Als leden van de pas opgerichte studentenraad bemoeien de zeven mbo'ers zich met het gebrekkig werkende intranet, de begeleiding van studenten met dyslexie en rommel op de gang. Handig, vinden de roc-bestuurders. Zo weten ze een beetje wat er gaande is op school.
    Alom zijn op roc's de afgelopen maanden studentenraden opgetuigd - meer dan de helft van de zeventig scholen heeft er inmiddels een. Sinds 1 maart 2011 is die vorm van medezeggenschap verplicht in het mbo.
    Tot nu toe hadden de meeste scholen een medezeggenschapsraad waarin docenten, leerlingen en ouders samen zitting hadden. In de praktijk haakten de leerlingen af en domineerden de leraren. Personeelszaken en plannen voor de lange termijn zijn niet bijster interessant voor iemand die over een jaar zijn diploma heeft. Met de nieuwe wet zitten leraren en leerlingen nu in aparte raden, zodat de student meer inspraak heeft.
    Ze voelen zich serieus genomen, de jongens en meiden van het Alfa College. Koffie en thee staat altijd netjes voor hen klaar in het vergaderlokaal, het college van bestuur komt tien keer per jaar langs in de vergadering en volgende week hebben ze het eerste jaarlijkse gesprek met de Raad van Toezicht.   ...


Red.:   Even ter herinnering, uit het begin van het artikel:

  Ze geven graag hun mening, de leerlingen Jahir (20), Jochem (19), Lisette (18), Stephan (17), Etienne (16), Ilona (18) en Jasmijn (18).

Dus wie zet je in de kop als je racist bent ...
  Jahir praat al als een echte bobo

En er is wel redelijkerwijs te bedenken hoe dat zo gekomen is. Wat eigenlijk ook weer heel verbazingwekend is. want wat je dan in feite denkt is dit: "Knap hè, dat zo'n negertje ook kan praten...". Ronduit weerkwekkende neerbuigendheid, die kop ...
    Ook op de televisie is het bar en boos, vooral zodra er jeugd om de hoek komt kijken:


Uit: De Volkskrant, 16-01-2012, door Janet Daniëls

Interview | Scenarioschrijfster Anya Koek

Wel homo's Geen seks

De jeugdserie SpangaS is al vijf jaar een hit onder basisschool- en middelbare schoolleerlingen. Taboe-onderwerpen worden voorzichtig behandeld. 'Ons programma is niet opvoedkundig, maar we proberen wel bepaalde lessen mee te geven.'

Tien scholieren die samen de pieken en dalen van de puberteit beleven, van de eerste menstruatie tot ontluikende homoseksualiteit. De formule van de NRCV-jeugdserie SpangaS is even eenvoudig als succesvol, al vijf jaar lang.
    Televisiemaakster Anya Koek (55) heeft vanaf de eerste aflevering de leiding over het, uit acht tekstschrijvers bestaande, SpangaS-collectief. Ze kijkt soms met weemoed terug naar de beginperiode. 'We waren eigenlijk een zootje ongeregeld.' Nu, vijf jaar later, is dat anders. 'We weten hoe alles werkt, werken systematisch.'


Red.:   Op de foto de tien leden van de cast: vijf Nederlanders en vijf allochtonen. In Nederland is één op de tien inwoners van allochtone komaf. Racisme.
    We hadden twee van de volgende plaatsjes ook elders nodig, dus ook maar hier geplaatst, als nogmaals een bevestiging van de ernst van het verschijnsel, want slaande op de dagen voorgaand en volgende op de vorige berichten, 17-01-2012:

16-01-2012. Een bericht over Tunesië, voornamelijk ongetooide mensen. Getoond: de hoofddoek-moslima's 17-01-2012. Een bericht over particuliere ontwikkelingshulp, een vrijwel uitstuitend blank verschijnsel. Getoond: een neger.
 
17-01-2012. Een bericht over het invoeren van een landelijk examen in het mbo. Getoond: twee allochtonen. 18-01-2012. Een bericht over de Engelse tabloïds. Getoond: een neger.

Een volkomen representatief verschijnsel. De correspondent van de Volkskrant in Duitsland, die dit gewend is, beschouwd Duitsland, waar men dit niet doet, als provincialistisch en racistisch uitleg of detail . Volkomen geschift.
    Het bewegende beeld. De feiten zijn dat allochtonen, met name Marokkanen en Antillianen, ergens rond de vier to vijf keer zo crimineel zijn als Nederlanders. Volgens de toegegeven cijfers uitleg of detail . Hier het beeld dat op film en televisie geschetst wordt  - de bronnen zijn van binnen twee weken:


Uit: De Volkskrant, 12-01-2012, filmrecensie door Floortje Smit

Doodslag

Een hondenbaan is het. Ambulancechauffeur Max kán het eigenlijk niet goed doen. Volgt hij het protocol dan vallen er doden; laat hij beledigingen netjes over zich heen komen, duikt een filmpje daarvan op in De Wereld Draait Door. Zou deze 'lobbes', vraagt een cabaretier zich daar af, niet eens gewoon van zich af moeten slaan?
    Met de SIRE-campagne 'Handen af van onze hulpverleners' die rond oud en nieuw los barstte, kreeg Doodslag opeens een nog actuelere lading dan het al had. De film begint bovendien met een citaat van Mark Rutte. 'We moeten ons land weer terugveroveren op de hufters'. Maar zo eenvoudig is het hier allemaal niet.
    Als Max namelijk te maken krijgt met zo'n groepje etters die zijn ambulance tegenhouden terwijl hij naar een gecompliceerde bevalling moet, slaat hij inderdaad. Kutmarokkaantjes versus een stervende moeder en baby. Simpel. Ware het niet dat die ene klap de puber fataal wordt. ...
    Het is precies het soort nuance waarmee regisseur Pieter Kuijpers zijn films graag kleurt. ...
    En zo is Doodslag soms meer pamflet dan film ... Alles komt net te mooi bij elkaar; de tegenstellingen die de morele grijstinten moeten benadrukken zijn soms te makkelijk gekozen: het doodgeslagen 'rotjochie' blijkt natuurlijk een leuke knul; een blanke jongen is de echte gangmaker.   ...


Red.:   Deel twee:


Uit: De Volkskrant, 14-01-2012, door Janet Daniëls

TV Vooraf

Ontploffende bussen en 'Marokkanenjasjes'

De achtdelige dramaserie Lijn 32 van regisseur Maarten Treurniet begint vanavond. In de serie worden groeiende intolerantie en onverschilligheid aan de kaak gesteld.


Red.:   Wat zou u denken? Gaat dit over de groeiende intolerantie van de steeds driester en wreder opererende Marokkaanse criminelen, of die van de blanke slachtoffers? Eerst even over het programma:

  Programma? De eerste aflevering van Lijn 32 begint vanavond om 20.15 uur op Nederland 2. De serie van NCRV en KRO is geregisseerd door Maarten Treurniet en geschreven door, onder anderen, zijn vrouw, Marnie Blok.
    Waar gaat het over? De achtdelige dramaserie speelt zich af in Amsterdam. Het verhaal begint op een mooie zomerochtend. De vredige opbouw verandert drastisch op het moment dat een bus vlak voor de rechtbank kantelt en ontploft. Daar is op dat moment een spraakmakende zaak gaande waarin een belangrijke rechtse politicus moet getuigen. Al snel blijkt dat het busongeluk een aanslag is.

En hier het antwoord:
  Het thema van Lijn 32 is de groeiende intolerantie en onverschilligheid in de Nederlandse maatschappij. Zo steekt Anneke Blok cynisch een sigaret op nadat ze haar zoon heeft verteld dat ze is uitbehandeld. De vriendin van de rechtse politicus laat op alle mogelijke momenten weten dat ze boos is op de Nederlandse maatschappij, de Marokkanen en alle problemen die de multiculturele samenleving met zich meebrengt.

Flauw hè, zo'n retorische vraag ... Maar we zijn er nog niet:
  Nadir wordt gespeeld door Aziz Azakim en hij heeft constant te maken met stereotypering. Nadir wordt samen met zijn boezemvriend Omar (Anouar Ennali) door de maatschappij buitengesloten. Na een inbraak op school wordt hij verdacht, omdat hij een 'Marokkanenjasje' draagt, net als de jongen op de beveiligingsbeelden.

Vreemd hè... er zijn nooit Marokkaanse criminelen, maar alleen Marokkanen die lijken op een Marokkaanse crimineel. Die ene Marokkaanse crimineel moet wel een bijzonder druk en stressvol leven hebben ... En alle Nederlanders hebben natuurlijk last van vooroordelen over die overige Marokkaanse jongens, met het hart van goud.
    Deel drie - dat ook een deel meepakt van deel twee:


Uit: De Volkskrant, 23-01-2012, tv-recensie door Jean-Pierre Geelen

Mocro's

... Maatschappelijk realistisch drama anno nu, zoals in Lijn 32,
    ...    Ander geweld begon vrijdagavond op RTL 4 in de nieuwe serie Moordvrouw, een Endemol-productie met Wendy van Dijk als de eigenzinnige agente Fenna Kremer die uiteraard elke zaak oplost. Bekende namen ook, onder anderen van Renee Soutendijk en Thijs Römer.
    Een realistische maatschappelijke dramareeks en een eenvoudige politieserie - op het eerste gezicht hebben ze niets met elkaar te maken. Toch zijn er een paar opvallende overeenkomsten. Niet alleen in de cast: Porgy Franssen is in de ene serie een alcoholistische zwerver, in Moordvrouw is hij politiepsycholoog. Zowel in Lijn 32 als in de eerste aflevering van Moordvrouw spelen (voor)oordelen rond allochtonen een prominente rol.   ...


Red.:   Weer zo'n flauwe retorische vraag: wiens vooroordelen: die van de allochtonen of van de autochtonen?

  In Moordvrouw leek ook al snel duidelijk wie de moord op Hanna Zuidema op zijn geweten had: de zwarte Tyronic Pereira. Zijn zus Dolores werd al door de politie streng verhoord. Wendy van Dijk blijkt ook hier weer eens de reddende engel, maar Pereira was al gesneuveld door een politiekogel toen hij onschuldig bleek.

Zelfde verhaal net een kleine variatie: de gekleurde onschuldige is nu een een neger, vermoedelijk een Antilliaan - de de dader is en blijft de blanke.
    In het licht van de feiten rond criminaliteit allemaal racisme natuurlijk. De culturele en intellectuele elite vindt het natuurlijk prachtig. Uit het stuk van Volkskrant-recensent Jean-Pierre Geelen
   Lijn 32, de nieuwe serie van NCRV en KRO ...
    Maarten Treurniet regisseerde een topcast, met onder anderen Peter Blok, Waldemar Torenstra, Elsie de Brauw en Annemarie Prins. Het resultaat: hoogwaardig drama waarvan de Nederlandse televisie steeds meer heeft. Mooi gefilmd, (merendeels) overtuigend gespeeld e

En Femke Halsema komt er helemaal op klaar:


Uit: De Volkskrant, 14-01-2012, door Femke Halsema

Media | Beschouwing Lijn 32 is dapper drama

Van A naar Beter

In de tv-serie Lijn 32 komen Marokkaanse jongens voor die niet alleen maar slecht zijn. Dus roeren de roeptoeters van internet zich direct. Schort je oordelen op en kijk eerst eens, betoogt Femke Halsema.

....   Zo, kladderatsch, klaar.   ...


Red.:   Dat is nu echt slecht van die internet-roeptoeters: toont de publiek omroep bij herhaling de werkelijkheid van alleen-maar-slechte Marokkaanse criminelen, gaan ze nog lopen kankeren als er een enkel keertje een Marokkaan op televisie niet helemaal slecht is ....
    Ook dit soort sarcasme is natuurlijk erg flauw. Maar nog veel flauwer is de leugen  van Halsema, zijnde haar suggestie dat er ooit een alleen-maar-slechte Marokkaan bij de publieke omroep is vertoond. Dat kan namelijk niet aangezien hert staand beleid is, met geschreven afspraken daarover, om allochtonen positief af te schilderen op de publieke televisie.
    Nog niet zo heel erg lang geleden, voor de komst van de moslims en andere gekleurde immigranten inaar Europa, werd racisme alhier voornamelijk tot uitsluitend geassocieerd met antisemitisme. Nog steeds wordt antisemitisme beschouwd als een meer dan overtreffende trap van racisme. Hier een voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 24-01-2012,van correspondent Merlijn Schoonenboom

Antisemitisme 'latent' aanwezig in Duitsland

Antisemitische opvattingen zijn volgens een nieuwe studie in 'aanzienlijke mate' in de Duitse samenleving aanwezig. Eenvijfde van de Duitsers zou 'latent' antisemitisch zijn. Dit blijkt uit een studie van onafhankelijke deskundigen die in opdracht van de regering is uitgevoerd en maandag is gepresenteerd.
    Het gaat niet om radicaal antisemitisme dat zich in geweld of misdaden uit, maar om alledaagse vooroordelen, zoals de historicus Peter Longerich, een van de onderzoekers, bij de presentatie van het rapport zei.
    Duitsland staat hiermee volgens de studie, die in 2009 is begonnen, op een gemiddeld niveau in Europa. In landen als Nederland, Frankrijk en Engeland zou minder 'latent' antisemitisme zijn, in landen als Polen, Hongarije en Portugal beduidend meer.
    Volgens Longerich, historicus aan het Londense Centrum voor onderzoek naar de Holocaust, is antisemitisme ondanks de decennialange 'taboeïsering' ervan en voorlichting erover in het onderwijs, geen 'randverschijnsel'. Hij noemt als voorbeeld de 'racistische, rechts-extreme en antisemitische leuzen' op de tribunes van de Duitse voetbalstadions. Ook zou op scholen het scheldwoord 'Jood' op diverse plekken gewoon zijn.   ...


Red.:   Dit is een typische exponent van de het soort benadering van antisemitisme - het wordt behandeld als een verschijnsel op zichzelf, losstaande van andere vormen van racisme - zelfs als men het bestaan ervan wel langskomt:

  Een andere radicale antisemitische groep vormen de islamisten, die in Duitsland ongeveer 29 organisaties en 37 duizend aanhangers tellen.
    Daarnaast zou eenvijfde van de bevolking zich van 'diepgewortelde stereotypen en clichés' bedienen. Dit percentage is lager dan het bijvoorbeeld in 2002 was, maar is na een paar jaar van afname weer gestegen.

Het is onduidelijk wat men in de tweede alinea bedoelt. maar de werkelijkheid is duidelijk: eenvijfde van de bevolking bedient zich van 'diepgewortelde stereotypen en clichés' in het algemeen. En dus beslist niet alleen en uitsluitend ten opzichte van joden.
    Maar het cruciale aspect, dat hier zoals vrijwel altijd angstvallig wordt weggelaten, is dat dit geldt voor de hele bevolking. Dus ook die groepen die de onderzoeker scheren onder de gediscrimineerde. De gediscrimineerden volgens de onderzoekers hebben zelf ook 'diepgewortelde stereotypen en clichés' over nadere groepen. Zijn zelf ook discriminerenden. Het enige dat ze onderscheidt van de andere, autochtone, stigmatiseerders is dat er minder van zijn - in Europa. Er is geen verschil in het discrimineren. In principe. En als je dat verschil toch wilt onderzoeken, komt er hoogstwaarschijnlijk dit uit: gekleurde groepen discrimineren meer dan niet-gekleurde uitleg of detail .
    In de laatste verzameling gaat het over het racisme bij alle niet-blanke groepen. Op één na - de wederpartij in het begrip antisemitisme. Waarna je een vraag kan stellen die eigenlijk natuurlijk een retorische vraag is: "Is er dan geen racisme en discriminatie onder joden?" Dan zouden joden inderdaad God's uitverkoren volk zijn, zoals ze in hun religie beweren. Natuurlijk is dat laatste de ultieme vorm van racisme en discriminatie: jezelf verklaren tot God's uitverkoren volk.
    En het is niet beperkt tot de religieuze component. De joodse taal heeft een woord voor niet-joden: goy. En dat is niet positief bedoeld. Er bestaat zelfs iets dat je kan aanduiden als anti-goyisme: de houding van joden die zich keer tegen de dominante organisatievorm van blanken: de sociale natiestaat uitleg of detail .
    Waarvan het laatst geciteerde artikel blijkt geeft, is het verschijnsel dat bijna inherent is aan ideologie: in het verloop van tijden keert het oorspronkelijke aanvaardbare of goede idee in haar spiegelbeeld.  Het is een goed idee om joden niet te discrimineren. net als het goed idee is om andere niet-blanke groepen niet te discrimineren. Nu is het een goed idee om de discriminerende opvattingen van niet-blanke groepen aan de orde te stellen. En tevens is het een goed idee om de discriminerende opvattingen van joden aan de orde te stellen.
    En in het kader daarvan komt de conclusie van bovenstaande artikel: het is pro-joods racisme.
    Een individueel geval:


Uit: De Volkskrant, 19-01-2012, door Tonie Mudde

Help, mijn baby is een racist

Heeft een 11 maanden oude dochter al xenofobe trekjes? Op zoek naar antwoorden in het opvoedingsboek NurtureShock.


Beeld ik het me in? Of staart mijn baby echt opvallend lang naar 'nieuwe Nederlanders'? Die vraag spookt door mijn hoofd, terwijl ik een wandeling maak door mijn Amsterdamse multicultiwijk. Vanuit haar kinderwagen kijkt mijn dochter naar iedereen die aan haar voorbij trekt. Maar ze lijkt een bovenmatige interesse te hebben voor moslima's met hoofddoek.
    Dat komt natuurlijk door die hoofddoek, houd ik mezelf voor. Glimmende stof, felle kleuren; dat vinden alle baby's leuk. Dáár wordt haar aandacht door gevangen. Toch?
    Misschien toch niet, blijkt uit het boek Ouders Opgelet!, dat vandaag verschijnt. Het is de Nederlandse vertaling van de Amerikaanse bestseller NurtureShock, met opmerkelijke wetenschappelijke inzichten over kinderen en opvoeden. Pagina 74 vond ik het meest schokkend. Daarin staat een onderzoek beschreven waarin baby's van zes maanden portretfoto's worden voorgehouden. Soms van iemand met de huidskleur van hun ouders, soms van iemand met een andere huidskleur. Wat bleek? Baby's staarden langer naar mensen met een ander kleurtje.
    Dat hoeft natuurlijk nog niks te betekenen: een kind is geïntrigeerd door alles wat nieuw is, dus natuurlijk kijkt hij langer naar een gezicht dat afwijkt van wat hij gewend is. Maar die pagina 74 gaat verder, deze keer met een onderzoek naar kinderen van 3 jaar. De Amerikaanse psychologiehoogleraar Phyllis Katz liet ze foto's zien van willekeurige kindergezichten. Vraag: wie zou je het liefst als vriendje willen hebben? Van de blanke kinderen koos 86 procent voor foto's van andere blanke kinderen.
    Pats! Zo jong begint het dus. Mijn dochter, 'dadada' kirrend in haar wagen, is vast stiekem ook al druk bezig met het ontwikkelen van een voorkeur voor de eigen huidskleur.   ...


Red.:   Waarna auteur, die tevens een column in het wetenschapskatern van de Volkskrant heeft waaruit blijkt dat hij een typische alfa, politiek-correct en een multiculturalist is, verder doorgaat over het racisme van de blanken. Terwijl het natuurlijk zo is dat dit gedrag voor alle menselijke etnieën geldt. Al was het maar omdat het doodgewoon overgeërfd gedrag is:


Uit: Wetenschap in Beeld, nr. 1-2012, door Anders Enevold Christensen

Behoedzaamheid tegenover vreemdelingen is aangeboren

Mensen zijn intolerant

Vooroordelen over alles wat afwijkt, zijn niet uniek voor mensen. Proeven van Amerikaanse gedragspsychologen tonen aan dat apen ook onderscheid maken tussen 'wij' en 'zij'. Vijandig gedrag jegens vreemdelingen is mogelijk overgeërfd en diep in de evolutie geworteld.


Tussentitel: Bij resusapen zien we een sterk achterdochtige instelling tegenover soortgenoten buiten de groep - Gedragsonderzoeken Neha Mahajan van Yale Univesity in New Haven, Connecticut, VS.


Red.:   Kennis van het soort à la Goethe: "Je hoeft niet in China geweest te zijn om te weten dat de lucht daar ook blauw is" (voor de rest van het artikel, zie hier ). Kennis die Tonie Mudde uit zijn geest gewist heeft - of gecompartimentaliseerd. Ten gevolge waarvan Tonie Mudde een racistisch artikel heeft geschreven, waarin hij datgene dat voor alle etnieën geldt exclusief toeschrijft aan de blanken. en vorm van racisme die inherent is aan multiculturalisten. Waarmee we dus niet alleen een individueel geval hebben besproken, maar dat van een groep. Multiculturalisten zijn racisten.
    We hebben net de correspondent van de Volkskrant in Duitsland gezien die aldaar het Nederlandse anti-blanke  racisme miste, voor de correspondent in Frankrijk geldt precies hetzelfde:


Uit: De Volkskrant, 27-01-2012, door Ariejan Korteweg

Daar komen de Galliërs

Multicultureel Marseille is over twee jaar de culturele hoofdstad van Europa. Het programma heeft voorlopig nog weinig kleur.


Red.:   Oftewel: Ariejan Korteweg heeft niet zitten kijken naar de voorstellingen, maar naar de etnie van de uitvoerende. Ariejan Kortweg is een racist. Waarover de rest van zijn artikel gaat, zijn racisme:

  Bijna vier uur lang giet een stoet aan burgemeesters, programmeurs, regiobestuurders en kunstenaars een stortvloed aan voorstellen uit over het amechtige gehoor ... Alles in het teken van de Middellandse Zee.
    Marseille Culturele Hoofdstad 2013, dat moet een feest van het Latijnse levensgevoel worden. Met een hoofdrol voor de Méditerranée, wieg van de beschaving, maar ook bron van conflicten. ...
    Toch, na vier uur luisteren, dringt zelfs tot deze sufgeluisterde blanke hersenen ...

Racisme
  Toch, na vier uur luisteren, dringt zelfs tot deze sufgeluisterde blanke hersenen iets verontrustends door. Prachtig dat Marseille, de meest kosmopolitische stad van Frankrijk, waar de helft van de bevolking migrant is,

Racisme.
  Prachtig dat Marseille ...zijn torenhoge problemen hoopt te bestrijden door zich als cultuurstad op te werpen. Maar daarbij wordt iets over het hoofd gezien.
    Dat iets is precies de helft van de bevolking. De tientallen mensen die op het podium hun project presenteren, hebben iets gemeen: ze zijn allemaal wit: des Gaulois - Galliërs zogezegd. Zelfs het publiek in de zaal is wit, wat in een zo gekleurde stad een wonder mag heten. Hoe is dat mogelijk? Gaat Marseille een culturele hoofdstad zonder kleur worden?

Racisme.
  De kwestie is politiek-correct, maar daarom niet minder interessant.

Inderdaad, dat is politiek-correct. En de politieke-correctheid van types als Ariejan Kortweg, Merlijn Schoonenboom en de rest van het correspondentencorps van de Volkskrant en vermoedelijk alle media is racistisch, net als dat van de overige medewerkers.
    De werkelijkheid is natuurlijk bloedsimpel: als die andere helft van de bevolking een cultureel festival voor zichzelf wil, dan moeten ze dat gewoon organiseren. dat het niet gebeurt, wijst erop dat ze niet kunnen organiseren,. En dat is logisch, want als ze konden organiseren, waren de landen waar ze vandaan komen niet zo wanhopig ongeorganiseerd. En juist omdat die landen zo wanhopig omgeorganiseerd zijn, zit een flink deel van de inwoners van die lande in Europa -en in  Marseille. Waar ze dus ook n iet kunnen organiseren. Want de reden si dat het georganiseerde festival wit is. want de gekleurde immigranten kunnen niet organiseren. En iemand die dat constateert, en impliceert dat dat niet-kunnen organiseren van de gekleurden te maken heeft met de kleur van degenen die het wel kunnen, is een racist.
    Overigens demonstreert Kortweg zelf dat het verschijnsel een kwestie van geestelijke hersenkramp is. Want de feiten voldoende om tot de conclusies van deze redactie te komen kent hij wel:
  Tussenstuk:
Crime et culture

'We gaan niet graag met de auto door de noordelijke buitenwijken naar Marseille', zegt, Georges Luvera, een robuuste ex-politieman, 'nu gemeenteraadslid van het stadje Trets, tussen Aix en Marseille. 'Je kunt staande worden gehouden bij een stoplicht, en dan ben je zomaar je auto kwijt.'
    Geen Franse stad heeft zo'n dubieuze reputatie als Marseille. Corruptie, misdaad en stakingen brengen de stad vaak in het nieuws. ...
     ... De stad ontvolkt: wie kan, trekt weg. Wat achterblijft is slecht opgeleid en kan hoogstens beveiliger of schoonmaker worden. ...


Laat staan dat ze in staat zijn tot het organiseren van een cultureel festival.
    De volgende kwestie speelt al heel lang, en wordt voortdurende met eiloos veel zakken meel in de mond behandeld. Na een lang artikel komt er duidelijkheid:


Uit: De Volkskrant, 27-01-2012, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Interview | Aleid Wolfson, burgemeester van Utrecht, politiechef Johan van Renswoude en officier van justitie Suzanne Terporten

'Deze jongens lachen om de huidige straffen'

Eerst werd een homostel weggepest, later trof een Marokkaans gezin hetzelfde lot. Utrecht gaat criminele jongeren hard aanpakken. Met maatregelen als langere straffen, enkelbanden en de mogelijkheid om anoniem te getuigen.

De overlast van de criminele jeugd is op een aantal plekken in Utrecht zo ernstig, dat burgemeester Aleid Wolfsen onorthodoxe middelen gaat inzetten. 'We zijn niet tevreden over de snelheid van de vooruitgang die we boeken. Tegen dergelijke criminele jeugdgroepen gaan we nu ook middelen inzetten die worden gebruikt tegen de georganiseerde misdaad.'
    Burgemeester Wolfsen ligt onder vuur sinds leden van een jeugdgroep eerst een homostel en daarna een Marokkaans gezin hebben weggepest uit de wijk Terwijde in Leidsche Rijn. In antwoord daarop presenteerde Wolfsen donderdag met officier van justitie Susanne Terporten en politiechef Johan van Renswoude een hardere aanpak van de jeugdgroepen in de stad Utrecht.   ...


Red.:   Erg, hè, die ongetwijfeld autochtone jeugd die een Marokkaans gezin wegpest. En die homo's zullen ze dan ook wel de dader van zijn.
    Gelukkig, de waarheid is bekender. Maar dan moet je wel doorlezen tot aan de allerlaatste alinea van het artikel dat anderhalve pagina in beslag neemt:

  In Terwijde hebben leden van een Marokkaans gezin vorig jaar een belastende verklaring afgelegd tegen buurtgenoten. Daarna is de familie weggepest. Was een anonieme getuigenis daar een uitkomst geweest?
Van Renswoude:

Aha, het waren Marokkanen. De daders.
    Nou was dat uit ander media ook wel redelijk bekend, maar je zal maar onschuldig een Volkskrant openslaan ...
   De situatie aangaan de etnie in dit een een aantal voorlopende artikelen is dus de volgende: als het om slachtofferschap gaat, maar de Marokkaanse afkomst wel genoemd worden, en wordt dit met graagte gedaan. Als het echter om daderschap gaat, wordt de Marokkaanse afkomst angstvallig en zo lang als maar enigszins mogelijk is verzwegen.
    Institutioneel racisme.
    De stroom is dusdanig groot, dat wat er hier staat een absoluut minimal fractie is, en het overgrote deel dus ongeregistreerd voorbij gaat. Maar de volgende exemplaren trokken de aandacht omdat ze een drieluik van opeenvolgende dagen vormen. het begon met een al eerder geconstateerd fenomeen: de allochtone schaatser:


Uit: De Volkskrant, 03-02-2012, door Tjerk Gualthérie van Weezel

Schaatsen kopen doe je zo

Elke dag een paar centimeter ijs erbij. Op welke schaatsen glijden we de nieuwe ijstijd in? De snelste weg naar de beste glijschoen.
 

Red.:   Waarna het in de tekst verder alleen over schaatsmateriaal ging. Hier gaat het dan ook om de begeleidende illustraties:


Het is hier misschien wat minder zichtbaar, maar gelooft u ons maar: hierbij staan vier niet-westerse allochtonen. Op in totaal veertien personen. Terwijl het landelijke aantal in de buurt van de één op 10 is. Alle omstandigheden bij elkaar genomen. Terwijl je op het ijs er nauwelijks eentje ziet. Wat de redactie nog een keer wilde gaan controleren. Maar dat was niet meer nodig:


Uit: De Volkskrant, 06-02-2012, column door Sylvia Witteman

IJspret

Zondagochtend blijkt de waterleiding bevroren. Wat nu? ...
    Nou ja, schaatsen is óók leuk. ...
    Op het ijs ontrollen zich in rap tempo de onverslijtbare polygoonjournaal-beelden. Een kogelrond ingepakte, blozende baby die kraaiend van pret wordt voortgetrokken op een slee. Een bejaard maar nog steeds verliefd stel dat stijf gearmd rondzwiert op antieke, krullerige Friese doorlopers. Een hond met sokjes aan die beurtelings luid blaft en proestend in de sneeuw hapt. Kleuters, wankel op de enkeltjes achter een oude keukenstoel, tussen de rondflitsende 10-jarige jongetjes. Dat éne pikzwarte meisje met felle ogen, ...


Red.:   En dat was dag één. De volgende:


Uit: De Volkskrant, 07-02-2012, door Jan Tromp

Dinsdagprofiel

Onverstoorbare realist, zuiver op de graat

Ze zochten iemand die de orde en eerlijkheid kon herstellen in het provinciehuis in Haarlem. Ze vonden Johan Remkes.


Red.:    Waarna het verder alleen maar ging over de VVD ex-minister. Ook hier draaide het om de illustratie:


Prominent op de voorgrond: een stel allochtonen - naar alle waarschijnlijkheid Turken. Een minderheid van 1 op de 50 (ongeveer).
    En dag drie kom t in twee delen. Eerst het negatieve bericht:


Uit: De Volkskrant, 08-02-2012, door Aimée Kiene en Anneke Stoffelen

Interview | Sophie Mulder (37), gezinsvoogd

'Soms hoop je alleen dat het niet erger wordt'

Politici praten bij jeugdzorg graag over preventie. Dat gaat ten koste van de zware probleemgevallen, zo waarschuwden deskundigen zaterdag. Gezinsvoogd Sophie Mulder heeft dagelijks met ernstig kinderleed te maken.


Red.:   Ook dit bericht had een ruime illustratie, dus weer een uitstekend gelegenheid voor het prominent tonen van allochtonen, want, zoals iedereen weet, overbevolken deze de laatste jaren dit soort instellingen. En hier is die illustratie:


Hier beginnen de woorden als in de keel te sokken. maar sla nu deze pagina eens om, en zie het volgende bericht, dat een positieve strekking heeft:


Uit: De Volkskrant, 07-02-2012, van verslaggever Bart Dirks

Citotoets | Drie dagen meerkeuzevragen voor 162.00 kinderen

Eerst de toets, dan schaatsen


Red.:    Waarna het verder uitsluitend ging over de Citotoets. En zie nu dit aan:


Drie kinderen prominent in beeld van de 162.000 duizend. Drie allochtonen. Als er ooit in Nederland anti-immigrantengeweld plaatsvindt, ligt vele tientallen procenten van de verantwoordelijkheid bij de media.
    De voorbeelden die tot nu toe behandeld zijn, stammen voornamelijk uit de bestuurlijke wereld en die van de media. Dat ook de juridische wereld institutioneel racistisch is, zal al bewering misschien wat kras overkomen, voor wie alleen deze verzameling onder ogen komt. Dat is omdat de juridische varianten van dit soort gevallen elders verzameld zijn. Het idee dat het daar aangetoonde gedrag ook racistisch is, kwam op bij de volgende twee, snelopeenvolgende bronnen:


Uit: Volkskrant.nl, 14-02-2012, ANP/Redactie

Straffen voor bestuurders islamschool

De rechtbank in Maastricht heeft vandaag straffen opgelegd aan de voormalig directeur en twee oud-bestuursleden van een islamitische school in Heerlen wegens valsheid in geschrifte en witwassen. De school had van 2003 tot 2007 mensen op de loonlijst staan die er niet werkten. Om die reden moeten de drie bijna een kwart miljoen euro terugbetalen wegens ten onrechte gedeclareerd geld.
    De rechtbank veroordeelde bestuursleden Abdel K. en El Houssien C. tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een werkstraf van 240 uur. ...
    Volgens de rechtbank hebben de drie op geraffineerde wijze misbruik gemaakt van hun functie en zo grote bedragen aan gemeenschapsgelden oneigenlijk aangewend. De rechtbank houdt wel rekening met het gezichtsverlies dat verdachten hebben geleden in de Islamitische gemeenschap. 'Dat hebben zij als een straf ervaren', aldus de rechtbank.   ...


Red.:   Dit soort aparte behandeling vanuit de autochtone kant wordt meteen aan de schandpaal genageld als discriminatie, vergezeld van de onjuiste terminologie van "racisme".  Ook door juristen. En dus is dit geval, zeker een geval van discriminatie, en volgens hun eigen norm ook racisme. En dat het institutioneel is, blijkt uit het tweede voorbeeld:


Uit: Volkskrant.nl, 12-02-2012, Redactie

PVV stelt vragen over vrijkomen doodrijder Van der Wal

De PVV heeft schriftelijk vragen gesteld aan minister Opstelten van Veiligheid & Justitie over het feit dat de doodrijder van cabaretière Floor van der Wal vervroegd vrij komt.

De man, Mohamed S., werd in september vorig jaar veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Die straf was al veel lager dan de 4 jaar die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. Bovendien werd de 25-jarige S. 6 weken eerder vrijgelaten. ...
    De vader van Van der Wal reageerde ontsteld: 'Dit mes komt in mijn onderbuik. Het OM, dat godbetert 4 jaar onvoorwaardelijk eiste en aan 'onze' kant stond, geeft hem nu dik een tiende van zijn tijd in de bak cadeau.'
    Dat de dader een re-integratieprogramma krijgt, steekt ook PVV-Kamerlid Lilian Helder. Op de site van de PVV stelt zij: 'De omgekeerde wereld en volstrekt onacceptabel.' Daarnaast noemt zij het 'volstrekt idioot' dat de rechter rekening zou hebben gehouden met de islamitische schaamtecultuur van de dader.   ...


Red.:   Een institutioneel discriminerende en racistische juridisch wereld ... Er zijn geen woorden voor.
    Het hoort eigenlijk bij de verzameling Racisme, gekleurd uitleg of detail , maar het voorbeeld is zo illustratief dat het toch hier grl[asatst wordt - aanleiding voor het artikel is de dood door zelfmoord van Anil Ramdas, een van de meest schreeuwend racistische deelnemers aan het multiculturele debat:


Uit: De Volkskrant, 20-02-2012, column door Sheila Sitalsing

Anil

Opeens was hij er. In Zomergasten, lang geleden, in de tijd dat Surinamers elkaar nog gingen opbellen als er een landgenoot op televisie was die niet over voetballen sprak. ...


Red.:   De auteur is Sheila Sitalsing, die drie keer per week een column heeft in de Volkskrant. Ook is ze van Surinaamse komaf. Dat is wat ze bedoeld met  'landgenoot' - fijn om dit te vernemen: landgenoten zijn  voor Sheila Sitalsing Surinamers. Anil Ramdas is ook Surinamer.

  Een charmante, slimme, belezen, jonge intellectueel, die een sensationele aflevering neerzette.
    Die mooie jongen kon kijken. En de grootste sensatie was: die mooie jongen leek op ons ...

Sheila Sitalsing is niet alleen Surinaamse, ze is ook nog, natuurlijk, van één van de meerdere varianten Surinamer. Kennelijk dezelfde variant als die Ramdas. Je mag het geen ras nomen, want ras bestaat niet volgens multiculturalisten. Ook etnie, dat weinig gebruikt wordt, is ongetwijfeld verboden, omdat het hetzelfde betekent. En volgens eindeloos uitspraken is het ook zo dat er geen verschil in culturen bestaat. Dus noemen we het hier voorlopig maar even "varianten".
    Maar dat behorende tot dezelfde variant heeft kennelijk wel uiterlijke kenmerken, gezien:
  ... die mooie jongen leek op ons - waarmee ze in Suriname mensen van je eigen soort bedoelen.

Ah ha, dat is het dus: "soort". Maar is dat niet hetzelfde als "ras"? Het lijkt er wel op. Of in ieder geval lijkt het heel erg op "etnie". Even verder lezen:
  Het kon dus, bruine mensen die wat te vertellen hadden

Aaaahhhhh, het verschil heeft ook een kleurtje. Dat lijkt zo verdomde veel op etnie, en ras, dat je er eigenlijk geen totaal geen verschil is met "etnie", en ook al heel weinig met "ras". Sheila Sitalsing beschrijft hier haar speciale sympathie voor iemand op televisie, uitsluitend op grond van etnie, of ras. Dat is racisme. En wie daar aan twijfelt: vertaal het even naar blank, en je krijgt iets dat beoordeeld zal worden als iets uit de hoogtijdagen van de Zuid-Afrikaanse apartheid. Of als dat nog niet specifiek genoeg is: neem dan de uitspraken van Joseph Goebbels over de mooie blanke Arische kindertjes.
    Griezelig.
    En deze griezelige raciste gaat vervolgens anderen beleren:
  Het kon dus, bruine mensen die wat te vertellen hadden op nationale tv, en dan niet in het migrantenreservaat op de vroege zondagochtend waarin je niet dood gevonden wil worden, maar op primetime.

Maar beste griezelige mevrouw: bruine mensen hebben eindeloos veel te vertellen op nationale televisie. Want, heeft u zojuist zelf verkondigt, uw nationaliteit is de Surinaamse. En op de Surinaamse tv zijn alleen bruine mensen te zien, op prime time. Net als op minder prime time. Op de Surinaamse tv zie je alleen niet-bruine mensen, als er gekankerd moet worden op Nederland of Nederlanders.
    Maar dat is natuurlijk flauw van ons. Sheila bedoelt natuurlijk dat de bruine mensen ook op prime time op de Nederlandse televisie te zien moet zijn. Want dat de bruine mensen de tv in Suriname monopoliseren, net als ieder ander bruin land, betekent natuurlijk niet de blanke mensen de tv in hun blanke landen mogen monopoliseren. In de blanke landen moet er ruime portie bruine mensen te zien. Anders is er sprake van uitsluiting, discriminatie en racisme.
    En nu moet deze redactie even overgeven.
    De rest van deze bedorven maaltijd bij de verzameling Ramdas .
    Het is te hopen dat de maag van de Nederlandse maatschappij niet op een gegeven dusdanig verpest is, dat ze de bruine inhoud ervan gaat overgeven ...
    Nieuwe redenen voor maagtroebelen: het Nationale Songfestival. Daar is volgens de krant een probleem mee: John de Mol heeft te veel invloed. Maar niet alleen hij:

Blanke Nederlanders maken 80 tot 90 procent van  de bevolking uit. Blanke Nederlanders worden dus gediscrimineerd  en degenen die dit organiseren zijn dus racisten (dat wil zeggen: als het andersom is wordt dat gezegd).
    Met deze nieuw verworven kennis omtrent de diepte van het racisme in Nederland en elders, is het interessant om nog eens terug te komen op de niggabitch-affaire, oftewel: de "Wat negers mogen, mogen blanken niet"-affaire:


Uit: De Volkskrant, 23-02-2102, door Anna van den Breemer

Over het racistische randje

Tijdschrift Jackie komt nog één keer uitgebreid terug op de niggabitchblunder.

'Naïef? Zeker. Dom? Wellicht. Racistisch? Nee.' Twee maanden na niggabitchgate blikt tijdschrift Jackie terug met een 15 pagina's tellend dossier over de kwestie. Vlak voor de kerst veroorzaakte het tijdschrift een internationale rel door de Amerikaanse zangeres Rihanna te bestempelen als het ultieme voorbeeld van de niggabitchkledingstijl. 'Ik vind het respectloos en vrij wanhopig. Fuck you', reageerde Rihanna via Twitter. Een internationale rel was geboren.   ...


Red.:   Correctie: "de zichzelf niggabitch noemende zangeres Rihanna - wat we al stelden: het is de "Wat negers mogen, mogen blanken niet"-affaire.

  Hoofdredactrice Eva Hoeke deed de kop eerst af als slechte grap

Kijk, dat was nou dom. Vermoedelijk uitgaande van de gedachte "Wat Rihanna mag, mag ik ook" had Hoeke dat artikel geschreven, dat er op zich niet uitsprong qua item over een modetrend. Wat Hoeke even vergeten was, was dat wat negers mogen, niet hetzelfde is wat blanken mogen. Negers weten dat wel - dat hebben ze hier geleerd van de multiculturalisten, die dit gebruiken als wapen in de strijd voor de gelijkheid der culturen. Zie de kop van dit artikel, en opmerkingen al deze:
  'Bij nader inzien kan ik niet anders dan concluderen dat het ridicuul is geweest niet na te denken bij de betekenis van het woord', schrijft Jiska Fischer, redacteur van Jackie.

Flagrante onzin: Rihanna en haar groepsgenoten denken niet na als ze de termen nigga, bitch en niiggabitch gebruiken (anders zouden ze het niet doen), dus waarom zouden anderen daar niet zonder nadenken aan mogen refereren?
  'Wat dat betreft vrees ik dat we inderdaad een tikkeltje lost in translation waren.'

Daarom dus! Wat negers zeggen moeten we eerst vertalen, en dan mogen wij er pas over praten. En die vertaling is dus niet van Engels in Nederlands, maar van neger-cultuur en neger-denken in blanke-cultuur en blanke-denken.
    Enfin, dat verschil in cultuur was Hoeke vergeten, dus hebben in Nederland wonende negers de niet-Nederlands lezende en in het buitenland woonachtige internationale zangeres Rihanna ingelicht dat haar voorrechten als neger werden geschonden (nogmaals: het gebruik van de term neger is gerechtvaardigd zodra de betreffende groep zich gaat gedragen als een groep met dit soort trekjes - hetgeen ze overigens altijd al gedaan hebben, net als iedere andere groep). Rihanna stuurde haar reactie.
    Hoeke had keihard terug moeten slaan: "Mijn rechten zijn niet minder dan die van jou, en als jij en anderen jezelf beschrijven als nigga, bitch, en niggabitch, heb ik daar ook het volste recht toe. Ieder ander standpunt is racisme".
    Welk racisme natuurlijk welig tiert bij alle in Nederland verblijvende migrantengroepen, zoals blijkt uit deze evaluatie:
  'Topmarketing voor een lullig blaadje uit een lullig landje', reageert columnist Ebru Umar in Jackie.

"... reageerde de Marokkaanse Ebru Umar ..." Als uiting voor de zoveelste keer de grote loyaliteit tussen immigrantengroepen in dit soort zaken. Of van hun gezamenlijke afkeer van de Nederlandse cultuur, waar ze heen getrokken zijn omdat het hier beter is, maar wat elke keer toch weer pijnlijk is als er blijkt dat hun eigen cultuur nogal armoedig is ten opzichte van die Nederlandse. En gedeelde smart is tenslotte halve smart.
    En nog eentje om te laten zien hoe gewoon dit gekleurde racisme is:


Uit: De Volkskrant, 21-02-2012, door Evelien van Veen

Funfeministe

Feminisme is uit de mode. Vreemd, vindt Caitlin Moran. 'Vrouwen moeten net zo'n leuk leven kunnen leiden als mannen, zonder dat ze de hele tijd met een jeukende doos rondlopen van het waxen.' Ze schreef er een boek over.
...
Of met okselhaar. Weet je nog, Julia Roberts, die zwaaide op de rode loper met een flinke dos?
'Jaa! Dat zou nu echt niet meer kunnen. Het kon toen ook al niet. Ik begrijp eigenlijk niet hoe het heeft kunnen gebeuren. Maar is dit niet krankzinnig: het is dertien jaar geleden en we hebben het er nóg over. Een zwarte vriendin vertelde me dat haar moeder, als er vroeger een gekleurd iemand op tv was, onderaan de trap stond te roepen: 'Kom kijken! One of us on the telly!' ...


Red.:   Alleen zullen ze nog eerder doodvallen om dit eerlijk te vertellen of te erkennen.
    Een van de beste graadmeters van racisme: liever eigen schurk dan andermans heilige:


Uit: De Volkskrant, 16-03-2012, van verslaggever Rob Vreeken

Kony 2012 kwetst slachtoffers

De openbare vertoning van de film Kony 2012 in het Noorden van Oeganda is gestaakt. Duizenden Oegandezen die dinsdag waren afgekomen op de voorstelling in een park in de stad Lira, reageerden boos en gekwetst op de Amerikaanse video die een hit werd op YouTube.

Tussentitels: Feestvierende witte mannen die onze moordenaar beroemd maken - Tony Okot
Hoe kan een 3-jarig Amerikaans jongetje onze zaak bespreken? - Francis Komakech
Ik zag liever een T-shirt met mijn zoon, die ik 19 jaar niet heb gezien - Daniel Ocen

'We hebben onze plannen geschrapt de film tot in alle uithoeken van Noord-Oeganda te vertonen', zegt initiatiefnemer Victor Ochen telefonisch uit Lira. 'Het is duidelijk hoe de mensen erover denken. We willen niet nog meer schade aanrichten.'
    Ochen, zelf afkomstig uit de regio, is directeur van het African Youth Initiative Network (Ayinet), een organisatie die al langer werkt met de slachtoffers in Noord-Oeganda van het Verzetsleger van de Heer (LRA). Kony 2012 vestigde wereldwijd de aandacht op de misdrijven van de voortvluchtige LRA-leider Joseph Kony, die duizenden kindsoldaten inlijfde in zijn guerrillaleger.
    Ayinet zelf was daarom voorzichtig positief over de film. De organisatie wilde met de reeks filmvoorstellingen de inwoners van Noord-Oeganda betrekken in een discussie die in de hele wereld over hen werd gevoerd. Grote delen van het gebied hebben geen elektriciteit en toegang tot internet is schaars.
    Ochen had, zegt hij, wel verwacht dat de beelden gemengde gevoelens zouden oproepen, maar zulke negatieve reacties als dinsdag in Lira had hij niet voorzien. Naarmate de film (van een half uur) vorderde, waren er steeds meer woedende kreten te horen. Duizenden kijkers liepen teleurgesteld weg voor de film was afgelopen en aan het eind werden stenen gegooid. Volgens Ayinet trok de voorstelling 35 duizend toeschouwers.    ...


Red.:   Liever de eigen massamoordenaar, dan een film erover van blanken. Vandaar ook dat die Kony zo lang heeft kunnen huishouden: wat hij doet, is typisch Afrikaans.
     Twee berichten:- nummer één:


Uit: De Volkskrant, 17-03-2012, ANP.

Roemenen opgepakt

Tien Roemeense mannen en vrouwen (20-37 jaar) zijn vrijdag in Rotterdam opgepakt op verdenking van skimmen, het kopiëren van de magneetstrip van andermans pinpassen om geld te roven. ...


Red.:   Blanken: afkomst wel genoemd. Nummer twee:
 

Uit: De Volkskrant, 17-03-2012, ANP.

'Boete als peuter niet naar voorschool gaat'

Ouders die hun peuter met een taalachterstand niet naar de voorschool brengen, moeten een boete kunnen krijgen. ...


Red.:   Allochtonen: afkomst niet genoemd. Beide berichten: van het ANP. Beide berichten: geplaatst door de Volkskrant. Het is doodgewoon. Het viel alleen op omdat ze toevallig naast elkaar stonden:


Racisme.
    Eén van de thema's op deze website is dat ideologie altijd tot leugens leidt. En andersom: waar er stelselmatig gelogen wordt, is een vermoeden van een ideologische achtergrond op zijn plaats. Hetgeen opkwam naar aanleiding van dit stuk:


Uit: De Volkskrant, 05-04-2012, van verslaggeefster Janny Groen

Oud-ministers: geschiedenis slavernij blijft van belang

Zeven oud-bewindslieden pleiten voor behoud van het Slavernij-instituut. 'Het taboe is nog niet geslecht.'


Zeven oud-bewindslieden van diverse politieke pluimage vragen het kabinet 'met klem' terug te komen op het besluit de subsidie aan het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) per 1 januari 2013 in te trekken. ...


Red.:   Praat met precies diezelfde oud-bewindslieden over één of andere zaak of initiatief aangaande de gewone Nederlandse geschiedenis, of Nederlandse identiteit, en je hebt een grote kans dat ze zich daar unaniem tegen zullen. Oftewel: vermoeden nummer één dat het hier om iets anders gaat. Nu vermoeden nummer twee:

  Daarbij werd telkens weer het grote belang onderstreept van het onder de aandacht brengen en houden van een 'lang verzwegen ... onderdeel van onze vaderlandse geschiedenis'.

Leugen nummer één: al in het pre-mammoet geschiedenisonderwijs werd uitgebreid verhaalt over de slavernij - "De negerhut van oom Tom", de WIC, en dergelijke.
  Daarbij werd telkens weer het grote belang onderstreept van het onder de aandacht brengen en houden van een 'lang ... omstreden onderdeel van onze vaderlandse geschiedenis'.

Leugen nummer twee: de slavernij al altijd onverkort veroordeeld - er is nergens ooit iets beweerd in de trend van "Het is maar goed dat er ooit slavernij is geweest".
  Ook PvdA-Kamerlid Jetta Klijnsma (staatssecretaris Sociale Zaken in Balkenende IV) ... 'Het vraagstuk van de slavernij krijgt eindelijk een gezicht ...

Leugen nummer drie: de slavernij heeft 300 duizend gezichten in Nederland, die er ons er ook voortdurend expliciet aan herinneren. Zo is er een al jaren durende campagne tegen Zwarte Piet aan de gang.
  Ook PvdA-Kamerlid Jetta Klijnsma ... '... Het taboe is echt nog lang niet geslecht.'

Leugen nummer vier: zie het voorgaande: bij het bestaan van een taboe was al dat voorgaande rumoer volstrekt afwezig geweest. Waar wel een taboe op bestaat is de rol van de zwarten in de slavernij. Of die van de Arabieren. Daarop bestaat een levensgroot taboe. Dat mag je beslist niet zeggen. Want het noemen van een rol van de zwarten doet af aan hun huidige leed, en het noemen van de rol van de Arabieren is discriminerend, xenofoob, racistisch, fascistisch en wijst op de wens moslims af te voeren naar een concentratiekamp (allemaal daadwerkelijk gehanteerde argumenten).
    Er is hier dus een sterk vermoeden van een ideologie - die ideologie natuurlijk zijnde die van de gelijkheid der culturen: "De culturen zijn gelijk, dus moeten de achterstanden van de allochtone immigranten wel te wijten zijn aan blanke misdaden. Kijk maar naar de slavernij ... "
    Ook de racisten zelf zijn natuurlijk tegen de sluiting van het racisme-instituut:


Uit: De Volkskrant, 14-06-2012, van verslaggeefster Janny Groen

Slavernij-instituut sluit deze zomer

Tussentitel: Slavernijverleden verdwijnt alweer in de doofpot - Richemar - Antilliaanse jongere

Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) aan de Linnaeusstraat in Amsterdam sluit op 1 augustus zijn deuren. Zonder rijkssubsidie, waarvan het NiNsee voor 90 procent afhankelijk is, ziet het bestuur geen mogelijkheden door te gaan.


Red.:   Wat natuurlijk geen enkele reden hoeft te zijn om dit instituut te sluiten. De belanghebbenden kunnen doneren. Dze de bijvoorbeeld:

  De achterban van het NiNsee reageert emotioneel op de sluiting. Marlon Reina, die jaarlijks op 17 augustus de Tulaherdenking (de grote slavenopstand in 1795 op Curaçao) organiseert, noemt de sluiting 'schandalig'. ...
    Richemar, een Antilliaanse jongere: 'Dit stukje geschiedenis is eeuwen verzwegen en verdwijnt weer in de doofpot. Kwetsend voor de nazaten van de slaven.' Roy Groenberg van de (Surinaams-Nederlandse) stichting Eer en Herstel: 'Nederland heeft dat verleden nu eenmaal, dit is geen manier om ermee om te gaan.'

Richemar is tegen het verzwijgen van deze geschiedenis, maar is ongetwijfeld niet tegen verzwijgen op zich. Want het racisme-instituut en alles dat daar omheen hoort heeft voornamelijk één enkel doel: zorgen voor het verzwijgen van het gekleurde racisme, en vooral ook de Antilliaanse criminaliteit, die zich van criminaliteit door andere groepen onderscheidt door extreme gewelddadigheid.
    Men heeft een vorm van criminaliteit ontdekt waarin de allochtonen niet domineren. En waar het laatste zo klein mogelijk gebracht, in laatste alinea's met zo klein mogelijke letters, is het nu natuurlijk een reden voor groot uitpakken:


Uit: De Volkskrant, 19-04-2012, van verslaggevers Just Fontein en Luuk Talens

Koperdief laat zich niet stoppen

De afgelopen jaren zijn 1.780 personen opgepakt voor koperdiefstal. Ze zijn op zoek naar snel geld. Koper levert zo'n 6 euro per kilo op.


koperdievenTussentitel: 80% van de verdachten van koperdiefstal is van Nederlandse komaf

De diefstal van koper laat zich moeilijk stoppen. De grootste gedupeerden zijn de spoorwegen, de kunstsector en de bouw. Dieven sloegen in 2011 rond het spoor drie keer zo vaak toe als in 2009. Ook de diefstal van bronzen beelden nam vorig jaar flink toe, met 20 procent. De schade is opgelopen tot 100 miljoen euro per jaar, aldus het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).
    Van de 1.780 verdachten die tussen 2009 en 2011 werden opgepakt, was 80 procent van Nederlandse afkomst. De overige verdachten kwamen voornamelijk uit Polen, Roemenië en Bulgarije. ...


Red.:   En die tussentitel werd, in tegenstelling tot bij de gekleurde gevallen, zo groot gemaakt als men maar kon, zie de illustratie rechts. Racisme.
    Overal waar het multiculturalisme heerst, heerst het racisme:


Uit: De Volkskrant, 24-04-2012, van de buitenlandredactie

Breivik excuseert zich voor doden passant

...    Breivik stelde verder dat de pogingen om hem ontoerekeningsvatbaar te verklaren afkomstig zijn van een 'racistisch complot'. 'Niemand zou om een onderzoek naar mijn psychische gesteldheid hebben gevraagd als ik een bebaarde jihadist zou zijn geweest.'    ...


Red.:   Precies.
    Uit het archief:

 
Uit: De Volkskrant, 22-11-2011, column door Ronald Giphart

Racismedag

Tussentitel: Misschien is het een idee om één keer per jaar een klein beetje racisme te institutionaliseren

Vorige week werd ik bij een presentatie van Sinterklaas-prentenboeken door een tv-ploeg gevraagd of ik niet ook vond dat Zwarte Pieten met rust gelaten moeten worden en niet moeten worden vervangen door Kleurpieten. ...
    Probleem is alleen dat niet iedereen met een donkere huid zich stoort aan het gebruik van het woord neger. ...
     Wat er kan gebeuren als racistische gevoelens jarenlang worden onderdrukt, vertelde eens een Antilliaanse vrouw mij. Zij werkte als verpleegster in een bejaardentehuis voor demente priesters en nonnen. Even tragisch als aandoenlijk: door hun dementie waren de geestelijken voorbij alle decorum. Tientallen jaren onderdrukte seksuele gevoelens leidden ertoe dat zij zich aan elkaar vergrepen zodra ze de kans kregen. Uiteindelijk zocht mijn Antilliaanse kennis een andere baan, want ook in hun benadering van een zwarte vrouw lieten de geestelijken alle remmen gaan. Dagelijks kreeg zij de grofste racistische termen over zich uitgewalmd. Gevoelens die blijkbaar al die jaren waren onderdrukt.
    Met dit in gedachten zou het een idee kunnen zijn om één keer per jaar een klein beetje racisme te institutionaliseren en dusdoende de druk van de ketel te halen. Zoals carnaval ooit bedoeld was voor verlichting van een religieuze wurggreep, zo zou bijvoorbeeld een Nationale Racismedag een geweldige en onschuldige uitlaatklep kunnen zijn voor sluimerende gevoelens van raciale minachting. Eén dag in het jaar heerlijk stoom afblazen, dat zou toch heel gezond zijn? 5 december lijkt me daarvoor een perfecte datum.


Red.:    Om te brullen van de lach ... Natuurlijk komt het geen seconde in de politiek-correcte geest van de literator op dat, juist omdat het kennelijk een fundamenteel proces is, het bij de gekleurde medemens precies hetzelfde ligt. Of erger, wat onbedoeld erkend wordt door de politiek-correcte en multiculturalistische meute, want die houdt tezamen met de gekleurde medemens iedere dag van het jaar een racismedag. Dat is pas institutionalisering van het racisme.
    Een klinkend voorbeeld van dat racisme:


Uit: De Volkskrant, 26-04-2012, door Jaap Stam

De Bijlmer voor yuppen

Amsterdam-Zuidoost knokt tegen het slechte imago dat de Bijlmer en omstreken aankleeft. ...

Tussentitels: ... De bakra's werden onze vrienden, we kochten hier huizen - Urwin Vyent - Lid stadsdeelbestuur

Tegen de avond geeft stadsdeelbestuurder Urwin Vyent zijn collega Muriël Dalgliesh 'een slinger' naar de studio van een van de tientallen radiostations in Zuidoost. ...
    Om het buurtgevoel aan te wakkeren, heeft Vyent buurtambassadeurs in het leven geroepen ...
    Vyent is een ervaringsdeskundige. Hij is 'van de Bijlmer-express' en streek 32 jaar geleden rechtstreeks uit Suriname neer in Zuidoost. 'Toen wij aankwamen, wilden wij nauwelijks verantwoordelijkheid nemen voor onze omgeving. We zouden de Bakra's (blanke Hollanders) uitzuigen om vervolgens met kennis en kapitaal terug te keren naar Suriname. De troep mochten de Bakra's opruimen.'   ...


Red.:   "Bakra" staat voor "kolonisator", "uitbuiter", racist", "mensen waar je geen respect voor hebt", "niet ons soort mensen", enzovoort, dit alles in diverse variaties. Het is meer dan de tegenhanger van "neger" - het komt redelijk in de buurt van"nikker". De reden dat deze neger nu wat positiever staat tegenover de "blanke nikkers" is dat hij een mooi vrijgesteld baantje bij elkaar heeft gehosseld van de blanke nikkers.
    Een buitenlands doch zeer voorbeeldgevend geval:


Uit: Volkskrant.nl, 27-04-2012, ANP, AFP

Rassenquotum mag op universiteiten Brazilië

Universiteiten in Brazilië mogen bij aanmeldingen onderscheid maken naar ras. Dat heeft het Hooggerechtshof vandaag geoordeeld. Het onderscheid is volgens de rechters een terechte manier om de zwarte bevolking vooruit te helpen.


De universiteit van de hoofdstad Brasilia reserveert al sinds 2004 20 procent van de toelating van jongeren van zwarte, gemengde of indianenrassen. ...
    De helft van de 191 miljoen Brazilianen is zwart. Bovendien zijn er 2 miljoen Aziaten en bijna 1 miljoen indianen.
 

Red.:   Dit is als eerste per definitie racisme: de rassen worden op een lijstje gezet met getallen daarnaast die bepalen wat mensen mogen. En als tweede is het een bewijs van intellectueel onderpresteren van zwarte Brazilianen, anders was dat lijstje met gereserveerde plaatsen niet nodig. Omdat dit het zoveelste geval is van dit soort verschijnselen, met alleen als opvallendheid dat het zo expliciet is, kan en mag je nu een regel formuleren: rassenmeningen tezamen met het idee van gelijkheid der rassen en culturen, leidt automatisch tot racisme. Met nog eens een bevestiging in ditzelfde artikel:

  De kwestie leidde tot een intense campagne van zwarten, onder wie de zwarte Amerikaanse filmregisseur Spike Lee.

En waar de zwarte Amerikanen in hun thuisland nog een excuus hebben, is dat in en met betrekking tot Brazilië volstrekt niet het geval. Dit is dus het puurste, zwarte, racisme.
    En nog een hoogtepunt:
 

Uit: Volkskrant.nl, 29-04-2012, door Patrick van IJzendoorn, correspondent voor de Volkskrant in Londen.

'Houd uw neus dicht en stem op Livingstone'

De race om het burgemeesterschap van Londen lijkt een ware kwelling te worden voor de socialistische 'Red Ken'. ...

...    Ken's week werd er niet beter op toen Lee Jasper weer in de publiciteit kwam, de 53-jarige stadhuisadviseur gelijkheidszaken wiens financiële malversaties bijdroegen tot zijn val, vier jaar geleden. Jasper leidt nu de groep 'Black Activists Rising Against Cuts' en hoopt het stadhuis weer te betreden zodra zijn oude makker Ken daar met de scepter zwaait. Tijdens een 'Twitter'-discussie met Ahzaz Chowdhury, een conservatieve adviseur uit de moslimwijk Tower Hamlets, beweerde Jasper onder meer dat zwarte mensen onmogelijk racistisch kunnen zijn. Deze bewering is op zichzelf ietwat racistisch.   ...


Red.:   Laat dat 'ietwat' maar weg. Om precies te zijn: veel racistischer komt het niet. Het is namelijk hetzelfde als "Wij negers zijn superieur". En waar dit uit de mond van een prominente woordvoerder komt, mag je zonder meer aannemen dat iets is dat breed gedragen wordt. En wat ook naadloos past in de overige reeks symptomen.
    Stel je hebt te maken met voetbal-hooligans, en de politie acht het dusdanig ernstig dat ze ertoe overgaat om foto's te publiceren:


Van: NOS.nl, 22-09-2011.

Eerste foto's hooligans vrijgegeven

De politie Rotterdam heeft de eerste vijf foto's gepubliceerd van verdachten van de rellen bij de Kuip. Als de vijf zich zaterdag niet hebben gemeld, wordt hun foto op schermen in de stad getoond.
    Afgelopen weekeinde probeerden tientallen hooligans het bestuursgebouw van de Kuip binnen te dringen. Ze eisten het vertrek van directeur Gudde. ...


Red.:   Er is geen merkbaar protest geweest in de media. Dan krijg je te maken met overvallers die, op beelden te zien, een juwelier in kolen bloede doodschieten, en de daders zijn vluchtgevaarlijk want afkomstig uit het buitenland. De politie besluit, om hen zo snel mogelijk te pakken, foto's te publiceren. dan moet je daar als media natuurlijk je zorg over uitspreken:


Uit: De Volkskrant, 02-05-2012, tv-recensie door Jean-Pierre Geelen

Verdacht

Tussentitel: In schokkende zaken wint de bloeddorst het van de nuchterheid. En de privacy.

Het moet toch een ontmoedigende wetenschap zijn voor een aspirant-overvaller, dat je binnen een week na je laffe daad met je boeventronie zelfs het NOS-Journaal haalt.
    Een 'opvallende stap in het onderzoek', noemde Rob Trip het in het achtuurjournaal. Die stap was dat de Haagse politie namen en portretten van de twee voortvluchtige verdachten van de roofmoord op een Haagse juwelier had vrijgegeven. Trip: 'Dat gebeurt zelden'. Minstens zo opvallend was het alibi dat het de NOS verschafte om ook tot publicatie over te gaan. In beeld verschenen de foto's van Ziya Borukcu en Sandro Grigolia, met een telefoonnummer voor tips.
    Na afloop van het bulletin verscheen een Politiebericht: 'De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.' Hoeft niet meer: het Journaal doet het zelf wel.
    Media als verlengstuk van justitie, lang was het verboden terrein in de journalistiek. Die gedachte is voorgoed achterhaald. Zeker bij schokkende zaken, zoals rond Robert M., of zoals nu de kille moord op een juwelier, wint de bloeddorst het van de nuchterheid en de distantie. En de privacy.    ...


Red.:   Enzovoort, op het bekende toontje van een columnist. Maar ook de hoofdredactie wenst over dit geval zijn licht te laten schijnen:


Uit: De Volkskrant, 04-05-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Sander van Walsum

Foto's van verdachten

De ontsteltenis over de roofmoord op een Haagse juwelier rechtvaardigde een onorthodoxe opsporingsmethode.

Zelfs na de aanhouding van de twee vermoedelijke daders van de roofmoord op de Haagse juwelier Ruud Stratmann is niet vast te stellen of de onorthodoxe opsporingsmethode tot dit succes heeft geleid. Zou het tonen van hun foto's op het NOS Journaal, onder vermelding van naam en toenaam, ook niet bijgedragen kunnen hebben aan hun vlucht- en schietgevaarlijkheid? De vraag is niet meer zo relevant. Wel kan de doelbewuste schending van de privacy van de verdachten in die zin nog contraproductief blijken te zijn, dat hun raadslieden er argumenten aan kunnen ontlenen voor strafmatiging.   ...


Red.:   Waarna men tot de conclusie komt dat het misschien toch beter is om het wel te doen om de moordenaars te beschermen tegen de woede van het volk:

  Tot slot heeft de politie met de inzet van zwaar geschut recht willen doen aan de ontsteltenis die de roofmoord in de samenleving teweeg heeft gebracht. De uitzonderlijke wreedheid van de daders rechtvaardigt een uitzonderlijke opsporingsmethode. Met het tonen van de portretfoto's voorkomt de politie bovendien dat burgers de opsporing zelf ter hand nemen.

Het soort overwegingen dat men totaal niet heeft als het over voetbalhooligans gaat. En nog maar eens even aantonen hoe ver buiten de werkelijkheid de geest van dit soort mensen staat:


Uit: De Volkskrant, 04-05-2012, van verslaggeefster Irene de Pous

Sandro G. gearresteerd in Tbilisi, Georgië

 

Red.:   Waarmee het verschil in behandeling van de twee zaken: voetbalhooligans en juwelier-moordenaars, wel in een heel schril daglicht komt te staan.
    Maar dat verschil in licht zie je natuurlijk alleen als je ene min of meer neutraal gekleurde bril op hebt staan. Wat hier duidelijk niet het geval is. Waarbij de kleur van de ril van de politiek-correcte commentatoren gekleurd is door slechts één zichtbaar ding: de kleur en afkomst van de daders. Allochtonen en immigranten moeten beschermd worden, ook al moorden ze in koelen bloede.
   Er zijn gradaties in alles, en dus ook in schunnigheid. Racistische schunnigheid:


Uit: De Volkskrant, 10-05-2012, van correspondent Patrick van IJzendoorn.

Pooiers ronselden 47 meisjes

Negen mannen hebben in Liverpool gevangenissenstraffen van vier tot negentien jaar gekregen wegens seksueel misbruik van zeker 47 minderjarige meisjes. De veroordeelden maakten deel uit van Pakistaanse bendes die meisjes ronselden in opvanghuizen om seksslavinnen van ze te maken.   ...
    ... De mannen (22 tot 59 jaar oud) maakten deel uit van een grootschalig misbruiknetwerk in Midden- en Noord-Engeland. ...
    ... Tot de veroordeelden behoorde ook een godsdienstleraar van een moskee die bij een 15-meisje had geïnformeerd of ze toevallig nog jongere vriendinnetjes had die voor hem en zijn vrienden wilden 'werken'. ...


Red.:   Er bij vermeld op de Engelse televisie: dit waren allemaal blanke meisjes. Logisch. Wat betreft vrouwen uit eigen kring is de houding van Pakistani dezelfde als die wij kennen van onze Marokkaanse en Turkse moslims: het enige recht dat ze hebben is het aanrecht. Maagd blijven en trouwen met de man die voor ze aangewezen is. En dus geen uitgaansleven.
    Goed, dat laatste is op zich weinig verrassend. Maar dit gedrag van de Pakistani is dus je reinste racisme, dat keihard bestreden zou moeten worde, met straffen als decennia gevangenis en uitzetting. Hier is de realiteit:

  Uit angst om te worden beschuldigd van racisme lieten de autoriteiten jarenlang na in te grijpen.

En dit is natuurlijk van een onvoorstelbare schunnigheid. Maar ook misschien weinig verrassend. Want de tolerantie voor het gekleurde racisme moet automatisch wel leiden tot anti-blank racisme, en het schunnige gekleurde racisme leidt tot dus schunnig anti-blank racisme.
    Amerika zit ook boordevol met "De gekleurde mens is nooit fout"-racisme


De Volkskrant
, 10-05-2012, ANP.

Milde straf ex-student

Een Amerikaanse ex-student is maandag in New Brunswick, New Jersey, veroordeeld tot 30 dagen cel omdat hij stiekem had gefilmd dat zijn homoseksuele kamergenoot een man zoende. Hij liet de beelden aan vrienden zien, waarna de kamergenoot zelfmoord pleegde. Dharun Ravi had 10 jaar cel kunnen krijgen. Volgens de rechter handelde Ravi uit 'kolossale ongevoeligheid', maar niet uit homohaat.
 

Red.:   Met honderden Hindoestaanse demonstranten voor de deur van de rechtszaal ...

hindoestanen

... weer een echte zaak van anti-blank racisme.
    En ter bevestiging van de Angelsaksische obsessie:


Uit: De Volkskrant, 09-06-2012, van verslaggever Willem Vissers

Bondscoach reageert geprikkeld op vraagstelling Britse media

Rumoer om oerwoudgeluiden

Op een te droog veld met te lang gras in zonnig Charkov trainde Oranje voor het laatst, alvorens het avontuur van het EK vandaag begint met het duel tegen Denemarken. En passant zette bondscoach Van Marwijk een dikke streep onder de discussie over vermeende racistische spreekkoren bij de openbare training van woensdag in Krakau.   ...
    De internationale persconferentie ging met name over zogenaamde oerwoudgeluiden, een 'affaire' die buiten de landsgrenzen veel groter is dan in Nederland. Op het moment dat de verslaggever van de BBC vroeg of Van Marwijk ook bezorgd was om de uitingen van racisme, terwijl de bondscoach net had uitgelegd dat hij ze niet had gehoord, zei hij stellig: 'Ik ben niet van plan op elke persconferentie tien keer hetzelfde antwoord te geven. Ik heb ze niet gehoord, dat zei ik net.'
     ... Vooral Britse media, die van racisme in Polen en Oekraïne een speerpunt in de verslaggeving hebben gemaakt, duiken massaal op de voor veel Nederlands media niet eens bestaande zaak.    ...


Red.:   De creolen kunnen ondertussen wel blanken uitmaken voor slavenhalers ...
    En nog een bevestiging:


Uit: VARAgids, nr. 22-2012, door Robert Heukels

Man of the match

Als het dreamteam van BBC's Match of the Day aan Euro 2012 begint, zal hij weer een van de grote gezichten op televisie zijn. Waarom adoreert Engeland ‘onze’ Clarence Seedorf? Robert Heukels vroeg het hem.

Geselecteerd voor Oranje wordt hij al jaren niet meer, maar ook tijdens het naderende EK kunnen we hem volop zien. Op de BBC zal Clarence Seedorf met donkere stem, gulle lach en strak in het pak de wedstrijden duiden. ...
     Barry Hughes, oud-trainer, volgt het vanuit Haarlem met bewondering. ‘Clarence is fantastisch. Spreekt vloeiend Engels, analyseert goed en komt waanzinnig sterk over. ...
    ‘Hij is zwart’, zegt Hughes, ‘onderschat dat belang niet. Ze willen in Engeland heel graag de zwart­wit tegenstellingen weg hebben, daar zijn ze enorm mee bezig. Geloof me, daar vinden ze het leuk dat Clarence donker is. ...


Red.:    En als je bezig bent datgene gelijk te maken dat niet gelijk is, en het heeft een etnische component, ben je al snel en bijna automatisch racistisch bezig.
   In Nederland zijn er ook lieden met dit soort neigingen:


Uit: De Volkskrant, 09-06-2012, door Willem van Ewijk, historicus, jurist en journalist.

Voor Nederland komt het EK als geroepen

Sinds afgelopen maandag is het weer zover, in NOS Studio Sportzomer spreekt Jack van Gelder iedere avond over voetbal met gasten uit de wereld van sport en cultuur. ...
    Voor veel Nederlanders is het een verademing. Eindelijk even geen fractievoorzitters die discussiëren ...
    ... door gezamenlijke angsten en hoop wordt een natie gevormd, weten historici. Maar waar Nederlandse historici radeloos zoeken naar het gezamenlijke verhaal - dan weer de Oranjes (Geerten Waling, de Volkskrant, 7 mei), dan weer de VOC (Balkenende, 2006) of een zwarte canon van onze geschiedenis presenteren (De Groene Amsterdammer, 7 maart) - ligt ons gezamenlijke verhaal als goud voor onze voeten. En wel in het hier en nu, in het Nederlands elftal.   ...


Red.:    Een auteur die historicus, én jurist én journalist is, en preekt over het gezamenlijke verhaal. We worden acuut achterdochtig. Even kijken waaruit die gezamenlijkheid bestaat:

  Neem bijvoorbeeld Jetro Willems. Deze 18-jarige linksback die zijn tegenstander 'gewoon wil killen om te zorgen dat je geen wedstrijdje verliest' (de Volkskrant, 6 juni), speelde twee jaar geleden nog straatvoetbal op pleintjes in Rotterdam-West. Hij brak door als verdediger bij PSV en staat vanavond tegen Denemarken waarschijnlijk in de basis.
    De welbespraakte Antilliaan is een voorbeeld voor de Nederlandse jeugd.

Daar is onze gezamenlijkheid: een agressieve Antilliaan die toevallig een sportief talent heeft, en zijn agressie daarom niet uitleeft in hosselen en messentrekkerij en dergelijke, maar op het voetbalveld, waar hij wil 'killen'. Een voorbeeld voor de hele Nederlandse jeugd, die agressieve Antilliaan. In plaats van de studerende bleekneus die tienen haalt voor zijn examens en nieuwe technologische ontdekkingen gaat doen. Geen Antillianen daar, in dat klasje met tienen in de exacte vakken.
    Het si volkomen duidelijk waarom deze  historicus, jurist en journalist zo enthousiast is over een individu. Dat is dezelfde reden dat vrijwel alle historici, juristen en journalisten ooit eens enthousiast zijn over een individu. Terwijl het normaal toch allemaal ook van die cynici zijn. Dat is dan omdat het individu waarover men zo enthousiast is een kleurtje, heeft. Kijk maar naar het vorige middelpunt van enthousiasme van  historicus, juristen en journalisten: dat was acteur Nasrdin Dchar die ze een prijs hadden toegestopt, waarop die acteur op het toneel sprong om te brullen dat hij een Marokkaan en moslim was. Ze kregen er collectief tranen in de ogen van. Van ontroering. Zo'n zalig gekleurd knulletje, toch!
    Voor wie de ogen open heeft, is het allemaal ook zo belachelijk. want in feite is datgene wat ze bereiken precies het omgekeerde: ze tonen aan dat die lieden met een kleurtje een dusdanige groepsmatige culturele en/of sociale achterstand hebben, dat uitgebreid knuffelen van het individu dat het per ongeluk wel eens goed doet, uitgebreid noodzakelijk is.
    En daarnaast is het dus ook nog eens een keiharde vorm van racisme.
    In het kader van het hierboven als genoemde EK voetbal viel nog een voor Nederland nog zeldzaam staaltje van racisme te bewonderen. Want natuurlijk wordt er eindeloos nabesproken, en tegenwoordig ook door de nodige oud-voetballers - bij de publiek omroep in Studio Sportzomer. In de uitzending van 19-06-2012 is oud-Ajaxied Winston Bogarde te gast. Bogarde heeft enige faam verworven vanwege diverse vormen van ongecontroleerd gedrag, en een autobiografie daarover onder de titel Deze neger buigt voor niemand - verdere toelichting overbodig. Genoemde Bogarde zat daar samen met ook nog oud-voetballer en media-personality Jan Mulder en "top"-interviewer Frénk van der Linden, beide gekende multiculturalisten met vermelding in onze rubriek cultuurverraders op grond van eerdere uitingen uitleg of detail . Aan het einde komt het op de niet-gekleurde vertegenwoordiging onder de voetbalcoaches, naar aanleiding van een vraag van presentator Jack van Gelder (kijk vanaf 45:20 min. ), naar zijn afwezigheid in die kringen, onder meegave van de suggestie dat het misschien iets met die ongecontroleerd heeft te maken heeft. Bogarde vindt natuurlijk  van niet: ze willen hem niet omdat hij een ongeleid projectiel is, maar omdat mensen vooroordelen hebben. Waarop rat Van der Linden voorgeeft dat het komt omdat hij een neger is. En voegt Van der Linden er aan toe, dat zie je ook bij American Football: de spelers zijn voornamelijk zwart, de coaches bijna allemaal wit. Van Gelder merkt dan op, waarschijnlijk doelende op die situatie met coaches, dat het bij het Amerikaanse basketbal precies andersom is: vrijwel uitsluitend zwarten met een enkele excuus-blanke. Het antwoord van Van der Linden: "Maar misschien kunnen die gewoon minder goed kunnen basketballen". Even later vindt Van Gelder dat het terecht is dat Stanley Menzo, oud-voetballer en neger, iemand die een racistische opmerking tegen hem maakte een paar tanden uit zijn mond heeft geslagen. Dan is het dus ook terecht dat Frénk van der Linden naar aanleiding van zíjn racistische opmerkingen een paar tanden uit de mond worden geslagen (voor wie uitleg nodig heeft: de enige reden om verschil te maken in het weinige voorkomen van blanken als basketbalspeler en het weinige voorkomen van zwarte als voetbalcoach, zijnde namelijk beide die van geschiktheid, is die van racisme - te illustreren door het feit dat een van de weinigen die niet de kenmerken van een ongeleid projectiel heeft: Frenk Rijkaard, coach heeft kunnen worden tot in Barcelona aan toe, trouwens net als Ruud Gullit, ondanks herhaaldelijk mislukken).
    Nog een bewijs van het racisme waartoe Amerika vervallen is door doorgedreven multiculturalisme:


Uit: De Volkskrant, 26-06-2012, van correspondent Arie Elshout

Spanning rond immigratiewet

Het Hooggerechtshof van de VS heeft de strenge immigratiewet van Arizona deels verworpen. Een opsteker voor Obama. Maar Arizona kreeg gelijk op het meest omstreden punt.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft maandag de harde immigratiewet van de staat Arizona grotendeels verworpen. Maar het hof gaf wel het groene licht voor de meest omstreden bepaling van de wet. Die verleent de politie de bevoegdheid om de verblijfsstatus te controleren van iedereen die zij aanhoudt.    ...


Red.:    Waarom is dit punt omstreden? Het is toch de gewoonste zaak van de wereld dat de poltie naar identiteitspapieren mag vragen. Álle identiteitspapieren.
    De reden valt af te leiden hieruit:

  Het hof hield wel de 'check your papers'-bepaling overeind. De politie mag naar de verblijfspapieren vragen van iedereen die zij aanhoudt en van wie zij vermoedt dat ze illegaal in de VS zijn. Volgens critici opent dit de weg naar discriminatie op basis van etnische achtergrond.   ...
    De Republikeinse gouverneur van Arizona, Jan Brewer, noemde de goedkeuring van de 'check your papers'-bepaling een overwinning, al voegde zij eraan toe dat de agenten zo getraind zullen worden dat ze zich niet bezondigen aan racistische vooroordelen. ...

Dus vragen naar verblijfspapieren is discriminatie op basis van etnische achtergrond - iets waartegen ook speciaal getraind zou moeten gaan worden.
    Volledig uitgeschreven luidt de redenering als volgt: vragen naar verblijfspapieren treft voornamelijk gekleurden en anders-etnische immigranten. Gekleurden en anders-etnische mensen mag je niet corrigeren. Dus mag je niet vragen naar verblijfspapieren.
   Zonder die tweede stap krijg je de redenatie echt niet rond. Want op zich is er geen enkel verband tussen illegalen-zoeken en etnische achtergrond. En ook niet tussen illegalen-uitwijzen en etnische achtergrond. Er bestaat we een feitelijke relatie, maar die is er puur door de praktijk - de praktijk dat vrijwel alle illegalen een anders-etnische achtergrond hebben. Wat dus geen enkel reden zou zijn, zonder die tussenstap, om illegaliteit níet aan te pakken.
    En die onlosmakelijke tweede stap, is natuurlijk racisme: iets doen of nalaten uitsluitend vanwege ras.
    Van het volgend bericht eerst alleen de kop:


Uit: De Volkskrant, 02-07-2012, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Gruweldaden voor een paar rotcenten


Red.:
   Gruweldaden ... Dit móet dus wel gaan over de holocaust. We lezen snel verder: 

  Het is een bont gezelschap dat theatermaker John Leerdam zaterdagavond in de Amsterdamse Stadsschouwburg

John Leerdam ...? Dat is dat Surinaamse PvdA-Kamerlid dat laatst opstapt is omdat hij snoeverige opmerkingen had gemaakt als reactie op een vraag waarvan hij het antwoord niet wist. Wat heeft die nu met de holocaust te maken? (Oh ja, Leerdam had ook eerder iets met theater of zo te maken gehad)
    En we lezen weer snel verder:
  Het is een bont gezelschap dat theatermaker John Leerdam zaterdagavond in de Amsterdamse Stadsschouwburg op het toneel heeft gekregen voor zijn voorstelling Hoe duur was de suiker? ...
    Het onderwerp van de voorstelling kan niemand ontgaan. Ketenen die aan het plafond hangen, dienen als decor. Op het doek zijn historische documenten en geënsceneerde filmbeelden van de slavenhandel geprojecteerd.

Háááááá, het gaat helemaal niet over de holocaust .... Het gaat over de slavernij. Weet u wel, dat gebeuren waarbij westerse handelaren slaven die ze aangereikt kregen van de slavenhalende negers in Afrika over de oceaan hebben vervoerd naar Amerika, noord en zuid. Maar over dat slavenhalen van de negers zal deze voorstelling door een neger wel niet gaan.
    We lezen even terug: 
  Op het podium stond onder anderen Job Cohen, die het evenmin goed is vergaan in de politieke arena.
    De voormalige PvdA-leider speelt in een korte scène een joodse plantagehouder

Inderdaad: het gaat alleen over het slavenhandelen van de blanken, niet over het slaven-maken en slavenhandelen van de negers. Die blanken die natuurlijk de grote schurken zijn:
  Al in het eerste kwartier vraagt een personage om excuses voor deze gruweldaden voor een paar rotcenten. De bakras hebben goed geld verdiend over onze rug, wij zijn als beesten behandeld, luidt een ander citaat.

En voor we verder gaan eerst even aandacht gevraagd voor dat kleine woordje 'wij'. Wie? Wij! Dus: de groep waarvan de toenmalige slaven, én John Leerdam en publiek en clientèle deel uitmaken. Geen Amsterdammers dus.  Geen Nederlanders, ook. Maar negers! En hun aanhang.
    Hier wordt onder het mom van een toneelvoorstelling het zwaarste en zwartste racisme gepropageerd. Nog even van een coda voorzien door gebruik van de term 'bakra', wat qua betekenis gelijk staat aan "nikker". Blanken en zwarten. Hollanders en negers. Bakra's en nikkers.
    De Volkskrant is het racisme in deze boodschap natuurlijk geheel ontgaan, en maakte er uitgebreid reclame voor:
leerdam

Net zoals voor het racisme van de islam, gekleurde immigranten in het algemeen, enzovoort.
    De knipsels werden in een wat andere volgorde doorgelopen, zodat hier het bericht volgt wat voorafging aan het voorgaande. Het dient ter bevestiging van een paar al genoemde aspecten:


Uit: De Volkskrant, 30-06-2012, van verslaggever Remco Meijer

Nazaten slaven willen in 2013 excuses van koningin Beatrix

Koningin Beatrix moet als staatshoofd excuses aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden. Het geëigende moment voor deze diep gewortelde wens is 1 juli 2013, als wordt herdacht dat 150 jaar geleden de slavernij werd afgeschaft.   ...


Red.:  Vuile misleiding. Het slavenmaken hebben ze zelf gedaan. In Afrika. Hoe onbeschoft kan je zijn om anderen excuses te vragen voor iets dat je zelf gedaan hebt. De onbeschaamdheid van deze negers kent geen grenzen.
    En het zo'n beetje de hele groep:

  Dat zeggen vertegenwoordigers van Antilliaanse, Arubaanse en Surinaamse organisaties in Nederland.

Tja, de "zieligheidswinst" is tenslotte heel groot. 
  Psychiater Glenn Helberg, voorzitter van het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN): 'Voor de nazaten is het slavernijverleden heel dichtbij.

Rot toch op. In Nederland praat je dus over tijden die nog duel zo ver weg zijn als de Eerste Wereldoorlog. Je hebt over tijden van Koning Willem I of iets dergelijks. Niemand in Nederland denkt ook maar een seconde aan voorvaderen uit deze tijd.
    Maar niet de negers. Mede vanwege die ziektewinst. En het stompzinnige bevestigen van de leugens eraan ten grondslag liggen, door de politiek-correcten en de multiculturalisten.  Voor de overheersers is het lang geleden. Het is psychisch en emotioneel van belang dat we dat verschil overbruggen. Juist het staatshoofd kan er voor zorgen dat we een gedeeld perspectief krijgen.'
  Raymond Labad, voorzitter van de beweging ter bevordering van Antilliaans-Arubaanse participatie (MAAPP): 'Het gaat ons niet om koningin Beatrix, die we zeer respecteren. Het gaat ons erom dat het staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden excuus aanbiedt voor het tot slaaf maken van mensen. Geef toe dat er heel grote fouten zijn gemaakt, dat leeft sterk in onze achterban.'

Geef toch toe, Labad, dat je afstamt van mensen die routineus slaven hielden, en die slaven voor winst verkochten aan vreemdelingen aan de kust, een onbekend bestemming tegemoet. Overigens: waardoor ze beter af zijn dan de slavenmakers die in Afrika gebleven zijn.
    En waar gaat dit allemaal over:
  Helberg: '... Wij moeten een punt zetten achter de gevoelens rond deze geschiedenis. Het gaat letterlijk om helen. Om eigenwaarde.

Daar gaat het allemaal om, naast die zieligheidswinst: respect ... "I want respect, man!" uitleg of detail . Hij, de rappende crimineel omhangen met gouden kettingen, die nog nooit een dag eerlijk werk heeft verricht, laat staan iets dat respect verdient.
    In de Volkskrant betoogde migratie-specialist Piet Emmer naar aanleiding van deze herdenking dat de slavenhandel niet zo economisch belangrijk was als men gewoonlijk voorstelt. Het verleidde een andere specialist to deze reactie;


Uit: De Volkskrant, 07-07-2012, door Kees Uittenhout, auteur van de slavenroman Gouden Handel, die eind dit jaar verschijnt.

Slavenhandel ging wel om winst

...    Emeritus hoogleraar Piet Emmer heeft er, ook weer gezien zijn artikel in de Volkskrant (O&D, 5 juli), bijna een queeste van gemaakt de historische winsten van de slavenhandel en de slavernij te bagatelliseren. Boekhoudkundig gezien heeft hij waarschijnlijk gelijk, maar het gaat erom dat met name de calculerende Hollanders het verkrijgen van zoveel mogelijk winsten stelden boven de gruwelijkheid van de slavenhandel. Het streven naar een zo laag mogelijke inkoopprijs instigeerde Afrikaanse Ashanti slavenhandelaren hele dorpen leeg te roven om aan de vraag te voldoen. ...


Red.:    Waarmee Uittenhout impliciet toegeeft dat niet de calculerende Hollanders, die inderdaad handel dreven met alles, de slavenmakers waren, maar de Afrikanen zelf, en hij verbindt er bovendien een naam mee: de Ashanti. Een naam die ook voorkwam in de recente Nederlandse documentaireserie over de slavernij. Als machtig volk dat heerste over ander volken. En leden van die andere volken dus, uit pure calculatie, verhandelde aan de blanke vreemdelingen in schepen aan de kust, een onbekende bestemming tegemoet. Haarfijn aantonende dat als er ergens ooit excuses gevraagd moeten worden, dat darvoor de eerst plaats ligt in Afrika - bijvoorbeeld bij de Ashanti.
    Weer een fantastisch geval. Stel je hebt een burenruzie. Dat haalt de krant niet. Stel er valt een dode bij. Dat is een klein berichtje. Stel de dader is allochtoon. Dat wordt gecensureerd of er wordt niets gezegd over etniciteit. Stel het slachtoffer is allochtoon. Dat wordt breed uitgemeten, en voorzien van de bekende beschuldiging:

Uit: Telegraaf.nl, 06-07-2012, door Jan Colijn uitleg of detail

Dode na etnisch conflict

Een vermeend etnisch conflict tussen een Almelose familie en de Turkse achterburen heeft een tragisch dieptepunt bereikt, nu de 64-jarige vader van het Turkse gezin is bezweken aan de gevolgen van de verwondingen die hij opliep in de burenruzie.

In de slepende vete die al sinds 2005 duurt, kwam het onlangs tot een schermutseling waarbij de Turkse man viel, hersenbeschadiging opliep en uiteindelijk overleed. De vete dateert al van 2005, toen het Turkse gezin z’n intrek nam in een woning aan de Violierstraat. Hun tuin grenst aan die van het Almelose gezin aan de Anjelierstraat.
    Vanaf dat moment ging het mis. Het Almelose gezin verklaarde veelvuldig in de buurt dat het zich voortdurend bespied waande. Ook verklaarde de 59-jarige bewoonster dat ze sinds een jaar of drie telefonisch zou worden gestalkt. In de beginjaren ging het ook al eens fout toen de Almelose familie zich ergerde aan Turkse muziek en er keiharde meedeiners tegenaan gooide.
    Volgens mr. Rob Oude Breuil, advocaat van de Turkse zoon, is de exacte oorsprong van de burenruzie onduidelijk: „Hier lijkt sprake van een etnisch conflict, waarbij het Almelose gezin er kennelijk niet zo gelukkig mee was dat het Turkse achterburen kreeg. ...


Red.:   Nog een vergelijking: stel de ene soort allochtoon vecht met een andere soort allochtoon - stelselmatig in de zin dat het herhaald wordt en de buurt op een gegeven moet worden afgegrendeld door de politie. In dat geval wordt allerwegen verkondigd dat er beslist geen sprake is van een etnisch conflict - en al zeker geen "rassenrellen". En dat is geen verzinsel, want het is gebeurd in Culemborg.
    Maar nu is de ene partij allochtoon, en de andere autochtoon. En het "slachtoffer" is allochtoon. Dan is het automatisch wel "etnisch" - en is het wel "racisme" in de kreetvorm.
    En dat is weer echt racisme.
    Twee achtereenvolgende gevallen van multiculturalistische columnisten:


Uit: De Volkskrant, 10-07-2012, column door Pieter Hilhorst, politicoloog

Het lege 'samen' van het CDA

Het campagnespotje van het CDA over Sybrand van Haersma Buma is hilarisch. ...
    Het is ook onhandig dat in het spotje alleen blanke mensen figureren. ...


Red.:   Dit is etnische registratie - en dat is verboden, volgens types als Hilhorst.
    Of: Welke van die blanke figuranten heeft niet het recht om op te treden in dat spotje, uitsluitend vanwege zijn of haar kleur?
    Oftewel: dit is anti-blank racisme.
    Het volgende geval had de redactie gemist - je kan tenslotte niet alle onzin lezen:


Uit: De Volkskrant, 09-07-2012, column door Aaf Brandt Corstius

Komedie

Madonna deed het afgelopen weekend alles wat je van haar verwacht in het Ziggo Dome in Amsterdam ...
    O, en ze huurde ook een bioscoopzaal in Amsterdam af, om Intouchables te bekijken. ...
    Mocht u het gemist hebben: Intouchables is een Franse komedie, wat als gevolg heeft dat er weinig te lachen valt. Fransen zijn in bijna alles goed - jurken, chocoladebroodjes, wijn - maar niet in komedie. ...
    Daarom is Intouchables een heel flauwe film, over een steenrijke verlamde man die een fulltimeverzorger zoekt en voor die taak een grote, bijdehante neger inhuurt, waarop die twee o zo verschillende mannen, ja, je gelooft het haast niet, op ontroerende wijze de vriendschap sluiten. Waargebeurd. Ook nog.
    Afgezien van het feit dat we met Franse humor te maken hebben (de verzorger scheert de gehandicapte man per ongeluk met shampoo - dat niveau), is het een racistische film, waarin alle humormomentjes draaien om het feit dat de neger niets weet van de verfijnde wereld van de rijke, verlamde man - hij snapt niks van opera, niks van klassieke muziek, niks van chique eten (als de rest van de familie chocolademousse eet, eet hij met een lepeltje uit een pot Nutella) en niks van shampoo.
    Dit vinden miljoenen mensen ontzettend hilarisch, maar ik vond het een beetje triest. Ik heb niets tegen een politiek incorrecte film, maar dan wel echt grappig, graag. ...


Red.:    Natuurlijk zou er absoluut niets aan de hand zijn als de wereld die van de hip-hop was, en de verzorger een blanke, of neem een paar andere niet al te willekeurige permutaties, en de film is in dat geval hilarisch. Maar alleen maar omdat de onhandige partij een neger is ... Zoals ook deze briefschrijver constateert:


De Volkskrant
, 10-07-2012, ingezonden brief van Tanja Verspeek, Bleiswijk

'Intouchables niet racistisch'

Over smaak valt niet te twisten en over humor duidelijk ook niet. Aaf Brandt Corstius (DiDu, 9 juli) kan niet lachen om de humor in de film Intouchables, omdat die van een bepaald niveau zou zijn. Nou ligt de humor in Intouchables meer in de manier waarop de acteurs gestalte geven aan hun personage dan aan de grappen en grollen zelf, maar Aaf mag daar van mij een andere mening over hebben. Dat de film racistisch zou zijn, bestrijd ik echter. Een van de hoofdpersonen is een kansarme jongen uit de banlieue en dat die jongen toevallig zwart is, doet volstrekt niet terzake. Volgens Aaf draagt de film vooral de boodschap uit dat (zwarte) kansarmen geen kaas hebben gegeten van opera en klassieke muziek. De enige boodschap die ik echter uit de film haalde, was dat er in Kool & The Gang net zoveel muziek zit als in Bach en Vivaldi. Bovendien klonk er in het overwegend blanke geschater rondom mij vooral instemming en herkenning bij de scène in de opera, toen een als potsierlijke boom uitgedoste meneer zijn mond opentrok. Tot slot is het opmerkelijk te noemen dat Aaf ons ook de oorzaak geeft van de inferieure humor in de film. Die is Frans en Fransen hebben geen humor, dat weet iedereen. Hoezo racisme?


Red.:    Maar men blijft rustig doorschrijven met dit soort rotzooi.
    Volgende geval: de kickboxer. Mensen met een slechte reputatie die het nadeel van de twijfel hebben. Behalve dit geval:  


Uit: De Volkskrant, 16-07-2012, van verslaggever Jaap Stam

Advocaat Badr Hari wil onderzoek naar contact journalist en politie

'Politie, stop lekken in Skybox-zaak'

'De politie heeft niet naar mij gelekt, ik heb juist informatie aan de politie gegeven', zegt Telegraaf-journalist John van den Heuvel. Hij volgt voor zijn krant de afranseling in een skybox tijdens het dancefeest Sensation White in de Arena. Een man is daarbij zwaargewond geraakt..
    Volgens Bénédicte Ficq, advocaat van kickbokskampioen Badr Hari ...


Red.:   Want deze kickboxer is Marokkaan, dus krijgt zijn advocaat een kwartpagina om uit te leggen dat hij onheus behandeld wordt. In een zaak waarin de feiten zo liggen:

  Er bestaat veel onduidelijkheid over de toedracht van de zware mishandeling in skybox 233 in de Arena in Amsterdam, tijdens het dancefeest Sensation White, vorig weekeinde. De politie heeft moeite getuigen te vinden die willen praten. Uit angst zouden zij zwijgen.
    Die angst wordt ingegeven door de gewelddadige reputatie van kickbokskampioen Badr Hari, samen met zijn vriendin Estelle Gullit een van de genodigden van de eigenaar van de skybox. De 28-jarige Amsterdammer van Marokkaanse afkomst is berucht in het Amsterdamse uitgaansleven vanwege zijn losse handen.
    Het slachtoffer, een 38-jarige multimiljonair die zijn vermogen vergaarde in de reiswereld, is zwaargewond. Hij heeft ernstig beenletsel en breuken in zijn gelaat. Hij zou Badr Hari hebben aangewezen als een van zijn belagers.   ...

De dader was ongetwijfeld Estelle Gullit, en als dat niet het geval is, heeft die multimiljonair ongetwijfeld zijn eigen gezicht ingeslagen. In ieder geval is het volkomen onduldbaar dat een Marokkaanse molsim  zo door het publicitaire slijk wordt gehaald. Bij een blanke is het geen probleem, maar je doet zoiets niet bij een Marokkaanse moslim. Je hebt tenslotte mensen en je hebt mensen.
    Overigens is kickboxen echt iets voor allochtonen, al dan niet maar voornamelijk wel straatschoffies, en dus komt de "drie keer de Volkskrant" publieke omroep met haar eigen steunactie voor Badr, zie Nieuwsuur, 16-07-2012, uitleg of detail (na 21:12 min.).
    Een versie in plaatjes. Onderstaan een dubbele pagina uit de Volkskrant, de dato 17 juli 2012:
kanaleneiland

Het rechterartikel gaat over de pogingen van de blanken om de allochtone bewoners van Kanaleneiland, degenen die journalisten uit hun wijk jagen, enige beschaving bij te brengen - de foto toont natuurlijk de lieve allochtonenkoppies. Het linkerartikel gaat over werkloosheid in Rotterdam, een voor het overgrote deel allochtoon probleem -  de foto toont natuurlijk de paar blanken die er ook bij zitten.
    We zaten er sinds het bericht in de Telegraaf al op te wachten. Nu geestelijk beter voorbereid. Want ondertussen was pas het besef doorgedrongen dat dit het voorval was waar deze redactie al veel langer op gewacht had. Sinds onder andere de Marokkaan die in Luik in het wilde weg op blanke mensen begon te schieten. Wat absoluut geen racisme was, in de zin dat er zelfs niet overgepraat mocht worden. Of de Marokkaanse taxichauffeur die een Nederlandse klant doodsloeg. Wat ook beslist geen racisme was, omdat er ook niet als zodanig over gepraat mocht worden. Of de Marokkaan die laatst, samen met nog een immigrant, een blanke juwelier doodschoot.
    Maar nu is het er eindelijk: het eerste geval van een gekleurde die het slachtoffer wordt van een blanke sinds het geval van Kerwin Duinmeijer, waarover dan ook een liedje gecomponeerd moest worden. Nou, Frank Boeijen kan weer aan de slag, want hier is het volgende geval:

Uit: De Volkskrant, 19-07-2012, van verslaggeefsters Charlotte Huisman

Stille tocht in verdeeld Almelo

'Racisme was het, moord.' Voorlopig zijn dat speculaties. De burgemeester roept op het hoofd koel te houden.


In het huis van de familie Kara aan de Violierstraat lopen vrienden en persmensen woensdagmiddag in en uit. De Turkse vader des huizes, Aziz Kara, liep bij een burenruzie verwondingen op waaraan hij eerder deze maand is overleden. Zijn dood maakt veel reacties los op straat en op internet.
    .... Kara zou, wordt gezegd, slachtoffer zijn van racistisch geweld, of op zijn minst van een klimaat van onverdraagzaamheid in Nederland.
    Laten de Nederlandse achterburen nu Henk en Ingrid heten - net als het door PVV-leider Wilders bedachte stel dat immer de dupe is van islamitische allochtonen. De werkelijk bestaande, Almelose Henk en Ingrid zouden een hekel hebben aan Turken. Dit hebben ze tenminste zowel hun Nederlandse buren als hun Turkse achterburen verteld. ...


Red.:   Die Luikse schutter, de Marokkaanse taxichauffeur, de juwelier-moordenaars hadden helemaal niets tegen blanke Nederlanders. Ze waren dol op blanke Nederlanders. Ze hadden blanke Nederlanders onder hun beste vrienden. Ze zouden blanke Nederlanders echt nooit iets aandoen.
    Als je ze het zou vragen.
    En dat zouden ze net zo zeker weten als dat als hén door blanke Nederlanders zou worden aangedaan, dat dat zonder enige twijfel, en zwerend op hun hart en bij Allah en bij Kemal Attatürk en de koning van Marokko, dat dat dan een geval van racisme was.
    En daarbij krijgen ze alle steun van alle vrinden van Kemal Attatürk, Allah en de koning van Marokko:

  Ook in Turkse media en bij de internationale persbureaus worden de gebeurtenissen in Almelo besproken. Kara zou, wordt gezegd, slachtoffer zijn van racistisch geweld, of op zijn minst van een klimaat van onverdraagzaamheid in Nederland.    ...
    Zo kon Aziz Kara uitgroeien tot een symbool. De Turkse organisaties in Almelo vragen om een onderzoek naar mogelijk racistische motieven ... Vrienden en bekenden van het slachtoffer hebben woensdagavond een stille tocht georganiseerd tegen racisme en zinloos geweld.

Nou, als er ergens zonder één enkele twijfel sprake is van racisme, dan is het bij organisaties die georganiseerd zijn op ras. Als de dood van een Turk iets te maken heeft met ras, is een Turkse organisatie een racistische organisatie. En zijn al degenen die steun geven, uitsluitend en alleen op grond van wat ze dus zelf definiëren als een verschil is ras, de meest ernstige racisten. Was die overeenkomst in ras er niet, zou er geen een van deze lieden ook er maar een haan naar laten kraaien. Het zou ze ze volkomen koud laten. Hier gaat het voor hen om één en slechts één ding: het Turkse ras.
    En daarbij worden de meeste grove vorm van propaganda en leugens niet geschuwd. Want dit zijn de bekende feiten:
  Tussenstuk:
Een straatruzie met de dood als gevolg

De politie is met een onderzoek bezig en zoekt meer getuigen.


■ Op zaterdagavond 23 juni parkeert Deniz Kara (36) zijn auto voor de deur van de Nederlandse achterburen, als hij op bezoek komt bij zijn ouders in de Almelose Violierstraat. Er ontstaat ruzie.
■ Eerst komt de Nederlandse vrouw (59) naar buiten, dan haar man (61) en hun zoon (23). Er volgt geduw en getrek waarbij beide partijen zeggen dat de ander de eerste klap heeft uitgedeeld.
■ Vader Aziz Kara (64) krijgt, als hij op het rumoer komt afgerend, een forse klap of een duw, daarover verschillen de getuigen van mening.
■ Zeker is dat Kara zijn evenwicht verliest en met zijn achterhoofd op straat belandt. Hij heeft een schedelbasisfractuur en raakt in coma.
■ Op 4 juli overlijdt hij aan zijn verwondingen.

Dit omschrijven als:
  De Turkse organisaties in Almelo vragen om een onderzoek naar mogelijk racistische motieven bij wat zij omschrijven als een 'brute moord'.

... is niets meer of meer dan de ernstigste racistische ophitserij. Als iemand van de PVV iets zou zeggen dat ook maar enigszins in de buurt kwam, dan werd hij vierhonderd rondjes met de  strontkar door het publicitaire dorp gereden. Gevolgd door een oproep van honderden opiniemakers en intellectuele om hen te vervolgende. en een fatsoenscampagne te beginnen. Om de betreffende persoon te boycotten. Om een solidariteitsmars te houden. Om polsbandjes uit te brengen. verzin het maar, het bsi allemaal la gedaan, voor veel minder ernstige verschijnselen.
   Maar nu uiten allochtone personen en organisaties op een racistisch op hetzerige manier. Geen haan die er naar kraait. nee, de racistische hetzers, familie, organisaties, het moederland krijgen steun:
   Rob Oude Breuil, advocaat van Deniz Kara, omschrijft het gebeurde als 'etnisch conflict'.

Dit natuurlijk geheel in tegenstelling tot bijvoorbeeld de rellen tussen Marokkanen en Molukkers in Culemborg. Of die tussen moslims en blanken in Frankrijk 2005. Of de rellen tussen creolen en blanken in Engeland in 2011. Niets etnisch aan die conflicten. Want de slachtoffers waren blanken. Nu is het slachtoffer gekleurd, en het is per definitie etnisch.
    En de Volkskrant steunt deze kant van het verhaal door er het belang aan te geven dat niet past bij een burenruzie maar bij een geval van racisme: een volledige pagina:
almelo

En natuurlijk is er ook de steun van de "drie keer de Volkskrant" publieke omroep, dit keer Nieuwsuur, 18-07-2012 uitleg of detail (de steun voor de roep van "Discriminatie!" bij de allochtone werkloosheid kwam van het NOS Journaal - ze wisselen elkaar af uitleg of detail ) -  eerst het bericht na 2:44 min., en een interview met de dochter (na 24:43 min.). Die zich uitstekend laat kennen als een haatdragende tweede-generatie-immigrant (de eerste generatie weet nog dat ze beter af zijn) die nooit en te nimmer iets voor Nederland zal voelen - kijk naar de grimmige blik in haar ogen. In eerdere berichten is sprake van "een geïntegreerd gezin" - één woord van de dochter en je weet dat dit volkomen absurd is. Of ze nu Turks spreken of Nederlands, het enige verschil dat dat uitmaakt is dat ze hun haat beter over kunnen brengen. Ze spreekt zich uit tegen racisme. Maar dat kan in de ogen van die mensen slechts één ding betekenen: blank racisme. Turken zelf doen daar absoluut en op geen enkele manier ooit iets aan (in werkelijkheid zijn Turken het engste soort nationalisten en racisten, zie hier uitleg of detail - daarom zien ze het ook onmiddellijk bij anderen). En alle Koerden kunnen naar de hel lopen. Daar willen ze graag nog een rondje mee vechten, ook in het buitenland, want Koerden zijn ook zeer ernstige racisten. Net als Nederlanders.
    Tussengevoegd: de uitslag van het onderzoek:


De Volkskrant, 29-09-2012, ANP.

Achter dood Kara zat geen racistisch motief

Achter de dood van de 64-jarige Aziz Kara uit Almelo in juni van dit jaar zat geen racistisch of discriminerend motief. Zijn dood was het gevolg van een uit de hand gelopen burenruzie, die al jarenlang sleepte. Dat heeft de officier van justitie vrijdagmorgen gezegd bij de rechtbank in Almelo.


Red.:   En uit de mond van de zeer pro-allochtone Nederlandse justitie is dit de absolute doodsteek voor al die claims van allochtonen cum suis. Waarna rotsvast is komen te staan dat al die beschuldigingen van allochtonen cum suis niets anders zijn dan het zwartste racisme.
    Tussen twee haakjes: dit is het hele bericht. Bestaande uit 50 (vijftig) hele woorden.
    En zo zie je nog maar eens: met de komst van de allochtone immigranten is het racisme in Nederland inderdaad sterk toegenomen: door het racisme van die immigranten met daarbij het sterk toegenomen anti-blanke racisme van de oud-immigranten uitleg of detail en kosmopolieten in de media.
    Met wat later nog wat bewijs aangaande dat laatste. Want neem nu eens een grootschalige burenruzie tussen twee niet-blanke groepen. Waarbij veel meer mensen en veel meer geweld is betrokken. En die je met groot gemak een rassenrel kan noemen, dan heeft het niets met ras te maken. En is het beslist niets meer dan gewoon een burenruzie. Kijk maar:

Uit: De Volkskrant, 21-08-2012, van verslaggeefster Anneke Stoffelen

Culemborg onderzoekt verdwenen subsidie niet

De gemeente Culemborg doet niks met signalen dat een ton aan subsidiegeld is verspild. ...
    De zaak is aangezwengeld door Jaap Jan Brouwer, eigenaar van consultancybureau CinC. In 2010 werd hij benaderd door Smidt over een reïntegratieklus. De gemeente Culemborg had een aanbesteding uitgeschreven voor een coachingsproject voor allochtone ondernemers, onder meer in Terweijde. Die Culemborgse wijk stond destijds volop in de aandacht vanwege problemen tussen elkaar in de haren vliegende Marokkaanse en Molukse inwoners.    ...


Red.:    Geen blanken bij betrokken, hè. En van gekleurde mensen mag je echt niets slechts zeggen ... Dat is racisme ...
    Hier ook nog even wat over het al genoemde geval van de geconstateerde werkloosheid bij allochtone jongeren. De meerderheid daarvan wordt behandeld bij Discriminatie, onterecht uitleg of detail , maar ter illustratie van hoe het racisme tot stand komt, hier nog een dele ervan. te beginnen met wat noodzakelijke voorinformatie: wie bereid is technische dingen te gaan doen, "gewoon" werken in plaats van luxe bureau- of dienstenbaantjes, kan onmiddellijk aan de slag, dus die werkloosheid is op zijn minst luxe-werkloosheoid (twee korte berichten gekozen uit een ruime verzameling):


Uit: De Volkskrant, 16-12-2011.

Tekort vakmensen

Kleine vakopleidingen dreigen kopje-onder te gaan als het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) wordt opgeheven. ... Er is nu al een gebrek aan vakmensen. ...


Uit: De Volkskrant, 30-01-2012.

Ander commentaar

...
FD

Nederland heeft een tekort aan technisch personeel dat oploopt. Het kabinet heeft bedrijven en kennisinstellingen gevraagd hoe de aanwas te vergroten. De plannenmakers doen er goed aan niet alleen oog te hebben voor de 'top' maar vooral ook voor het vmbo en het mbo; juist daar zijn de tekorten het grootst.


Red.:    En waarom hebben we Polen nodig in de bouw? Enige conclusie: omdat allochtonen het grootschalig verdommen om technisch werk te doen. Dat is echt werk. Dat geeft geen "I want respect, man!" uitleg of detail en "Ikgh wilgh resgpekth!" uitleg of detail . Daar zijn ze te goed voor.
    Goed, en nu zijn ze dus werkloos, en de Volkskrant gaat uitleggen wiens schuld dat is:


Uit: De Volkskrant, 18-07-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Carlijne Vos

Werkloze allochtoon

Een derde van de jongeren met een niet-westerse achtergrond zit thuis zonder baan terwijl de gemiddelde werkloosheid onder jongeren op 10 procent ligt. Bij allochtone jongeren blijft dus onmiskenbaar talent onbenut. ...


Red.:   Welke redenatie in zijn geheel luidt: van autochtonen is 10 procent werkloos - van allochtonen is dertig procent werkloos - allochtonen zijn identiek aan autochtonen - ergo: bij allochtonen blijft talent onbenut.
    We hebben zojuist gezien hoe het wel zit: de arbeidsmarkt vereist dezelfde talenten onafhankelijk van afkomst - de groep autochtonen voldoet beter aan de vereiste talenten dan de groep allochtonen - ergo: van de groep allochtonen zijn er meer werkloos.
    En als je de verkeerde hypothese gebruikt, zie je ook veel onverklaarbare verschijnselen:

  ... het is ook schadelijk voor de vele bedrijven en instellingen die gebaat zouden zijn bij een meer divers werknemersbestand.

Volgens de multiculturalisten zijn het de bedrijven zelf die de allochtonen hebben gehaald als "gastarbeiders", dus die hebben echt geen bezwaren tegen die gastarbeiders. De auteur debiteert een contradictie - een absurditeit.
  De gemiddelde Nederlandse werkvloer is nog steeds overwegend 'wit'.

Bedoeld als verwijt , en in die zin nog een absurditeit. De Nederlandse bevolking is nog steeds overwegend wit. Volgens de multiculturalisten is er geen massa-immigratie, en dus kan er ook geen massa-aanwezigheid op de werkvloer zijn.
  Bedrijven selecteren hun sollicitanten met een 'Hollandse bril' op.

Een logische conclusie uit een absurde aanname: als je aanneemt dat je een ladder naar de maan kunt bouwen, en aanneemt dat de maan van groende kaas is, is de conclusie juist dat je dan voor altijd te eten hebt.
  Hoogopgeleide getalenteerde allochtonen vallen buiten de boot omdat ze niet over het juiste netwerk beschikken of de mores van het corps niet kennen.

Voor hoogopgeleide autochtonen die de mores van het corps niet kennen geldt precies hetzelfde als voor hoogopgeleide allochtonen die de mores van het corps niet kennen. de eerste groep eruit halen is racisme.
  Ook in publieke sectoren zoals de zorg of aan het gemeentelijk loket is het aantal niet-westerse werknemers bepaald geen afspiegeling van de bevolking. In grote steden dreigt zo een mismatch te ontstaan tussen vraag en aanbod van diensten, waardoor burgers buiten de boot kunnen vallen.

Het idee dat ras een rol speelt bij het verlenen van diensten is racisme.
  Zo zal een Marokkaanse oudere zich bijvoorbeeld niet thuisvoelen in een oer-Hollands verzorgingstehuis met stamppot als avondmaal.

Reactie: "Zo zal een Nederlandse oudere zich bijvoorbeeld niet thuisvoelen in een verzorgingstehuis met coucous als avondmaal". De Marokkaanse oudere heeft een oplossing voor zijn of haar probleem: teruggaan naar Marokko. De Nederlandse oudere heeft die mogelijkheid niet. De Marokkaanse oudere hier afschilderen als de benadeelde, uitsluitend op grond van het etniche verschil, is racisme. een eventuele suggestie voor het inrichten van verzorgingshuizen gericht op een speciale etnie, is ook racisme.
  Werkgevers doen er goed aan zich te realiseren dat zij hun personeelsbestand moeten aanpassen aan een diversifiërende klantenkring.

Hier wordt in de klantenkring van bedrijven een onderscheid gemaakt uitsluitend gebaseerd op etnie. Een ernstig geval van racisme.
   Als klanten zichzelf niet herkennen in een product, lopen ze immers weg. 

Hier wordt gesuggereerd dat klanten van allochtone afkomst kijken naar de etnie van degenen die ze een product leveren. Een ernstige beschuldiging van racisme in de richting van allochtone immigranten. Door een ondersteuner van allochtone immigranten.
    En na al deze absurditeiten, De eerste blijk van minuscule vooruitgang na dertig jaar absolute censuur op culturele niveauverschillen en tien jaar vrijwel totaal vruchteloze discussie:
  Ambitieuze allochtone jongeren op hun beurt moeten zich niet laten verrassen door de vraag van werkgevers naar bijvoorbeeld stage-ervaring of relevante nevenfuncties tijdens studietijd.

Wat er in concreto staat bevat natuurlijk ook al een enorme fout, maar dat er staat dat allochtonen zelf ook iets moeten doen, is dus dat stukje vooruitgang. Maar verder gaat het dus niet. want er staat niet dat iets is aan hun inhoudelijke positie waaraan ze wat moeten doen. nee, er staat dat ze zich moeten voorbereiden op datgene wat de autochtone sollicitanten ook overkomt. Oftewel: Carlijne Vos suggereert hier dat gelijke behandeling een foute zaak is. Gelijke behandeling is namelijk:
  Het begrijpen en toepassen van de sociale spelregels op de werkvloer is een belangrijk wapen tegen discriminatie. 

... discriminatie. Ja hoor, het staat er echt: als werkgevers de normen voor een sollicitatiegesprek op gelijke wijze toepassen op iedereen, dan is dat discriminatie. Want allochtonen begrijpen die normen niet dus moeten ze eigen normen krijgen. Normen toegesneden op hun eigen etnische achtergrond. Etnische normen.
    En wat hier dus geïllustreerd wordt is dat de hypothese van onmogelijkheid van het bestaan van culturele niveauverschillen, vrijwel onlosmakelijk en onoverkomelijk leidt tot racisme. Racisme gericht tegen de eigen blanke bevolking.
    Gelukkig staat de Volkskrant niet alleen in haar campagne tegen Nederland en haar burgers. De publieke ("Drie maal de Volkskrant") omroep doet in ieder geval ook mee, zie bijvoorbeeld het NOS Journaal van 16-07-2012 uitleg of detail (na 7:53 min.).
    Een werkelijk verbijsterend voorbeeld van de mate waarin de zwarte en politiek-correcte "racisme-jacht" de sfeer verpest heeft:


Uit: Telegraph.co.uk, 23-07-2012. uitleg of detail

London 2012: Daley Thompson accused of racism after Irish gag on One Show

Daley Thompson has found himself at the centre of a race row - after he made an anti-Irish joke on live television.

The double Olympic champion, who has been tipped to light the Olympic torch during the opending ceremony on Friday, was criticised by viewers of The One Show.
    BBC bosses were forced to apologise after a string of complaints.
    Thompson made the gaffe during last Thursday's show when he was shown a photo of a torch bearer with 'Oylmpic torch bearer' tattooed on her arm.
    The Decathlon gold-medalist quipped that the tattooer must have been Irish.
    He was quickly corrected by presenter Matt Baker that the tattoo had been done in the USA and the presenter apologised to viewers straight away and then again at the end of the show.    ...


Red.:    Oftewel: vanaf nu zijn alle grappen over Duitsers ("mof"), Belgen ("dom"), Schotten ("gierig"), en alle andere nationaliteiten vormen van racisme. En verboden.
    We dachten "alles" al gehad te hebben. Hier is een nieuw hoogtepunt;


Uit: De Volkskrant, 25-07-2012, tv-recensie, door Linda Duits

Zwanger

Tussentitel: Josh had geen zin in een condoom en daarom zit Jennifer nu met twee gebakken peren.

Jordan woont al jaren met haar tweelingzus Jesse bij haar oma. Jordan en Jesse zijn de laatste tijd makkelijk uit elkaar te houden, want Jordan is zeven maanden zwanger. Welkom bij MTV's 16 & Pregnant (16 & zwanger). ...

 

Red.:   Voelt u al nattigheid? Nee? Laten we nog even verder lezen:

  16 & Pregnant brengt helder in beeld wat de gevolgen zijn van tienerzwangerschap.
    Met programma's als 16 & Pregnant confronteert MTV kijkers met de politiek van alledag. Zonder te oordelen brengt het de consequenties in beeld van de invloed van religie en conservatisme op de dagelijkse realiteit van Amerikaanse gezinnen.

Maar natuurlijk: tienerzwangerschappen zijn de dagelijkse risico's van het opgroeien in religieuze en conservatieve Amerikaanse gezinnen ...
    Loeiende leugens, natuurlijk. Tienerzwangerschappen zijn niet het dagelijkse risico's van het opgroeien in religieuze en conservatieve Amerikaanse gezinnen, maar het dagelijkse risico's van het opgroeien in het al dan niet religieuze en al dan niet conservatieve alleenstaande-moeder creoolse huishoudens uitleg of detail - want "gezin" is dan geen sprake van.
    Oftewel: dit is de meest smerige vorm van racisme. Er is een groot maatschappelijke probleem: creoolse tienerzwangerschappen, die leiden tot armoede en criminaliteit. Maar dit mag je niet als zodanig aan de orde stellen, want dan ben je een "racist". Dus wat doe als het probleem maar niet voorbij wil gaan en steeds verder uit de hand dreigt te lopen: dan beschuldig je gewoon een blanke groep ervan.
    Maar de Volkskrant is extatisch, natuurlijk:
  Ik ben blij dat er ook nog goede televisie gemaakt wordt, ik ben blij met MTV.

En nog maar eens dubbelpagina vol rappers en hun nuttige bijdrage aan de maatschappij gepubliceerd ...
hiphopper

Correctie: het is een hiphopper ...
    Er is enig realisme gekomen aangaande criminaliteit, maar de zachte sector is nog lang niet verslagen:


Uit: De Volkskrant, 30-07-2012, door Anna van den Breemer

Aan de bak

Criminologe Simone van der Zee bundelde verhalen van gedetineerden. 'Hard straffen leidt alleen maar tot meer ellende.'

Tussentitel: 'Gevangenisstraf is geworden tot een antwoord op sociale problemen. Maar het is niet het goede antwoord'


Red.:    Maar dat is hier niet het onderwerp. Dat is dit:

  Kevin ... Kevin ... Kevin ... Kevin ...Kevin ... Youssef ... Ruben

Dit is het lijstje van namen dat voorkomt in het artikel. We nemen aan dat alle Kevin's dezelfde Kevin zijn, maar ondertussen staat die Hollandse naam er wel zo veel keer. En zelfs als één en dezelfde genome, is de verhouding 2 op 3 autochtonen. Terwijl iedereen weet dat in de gevangenis de verhouding is 2 op 3 allochtonen, en meer. En dat is dus weer raszuiver racisme.
    Wat meteen weer een helder licht werpt op die ideeën over de werking van straffen ...
    Twee mensen die zich kennelijk specialist achten:
 

Uit: De Volkskrant, 28-07-2012, door Olaf Tempelman

De vijand zweet en ruikt altijd vies

Volgens Umberto Eco ontstaat er zelden een gevoel van saamhorigheid als er niet eerst een vijand is gecreëerd. Gelegenheidsstukken van de virtuoze Italiaanse maestro.


In welke hoedanigheid de vijand ook opdoemt, als Jood, Rus, Griek, Chinees of Saraceen, stinken doet hij. ...


Red.:   Onder het stinkende en racistische weglaten van haram, goy, bakra, en koloniaal voor blanken ...
    Weer een geval waarvoor alleen de illustratie voldoende is (de Volkskrant, 03-082012, verslag van de Olympische Spelen):

roeien

"Etnie kan geen rol spelen", roepen de multiculturalisten zodra er iets ter sprake komt waarin etnische afkomst een negatieve rol speelt ...
    "Etnie kan geen rol spelen", behalve als er iets moois te melden valt:


Uit: CNN.com, 13-08-2012. By Eddie Izzard, special to CNN

Eddie Izzard: 'Mo Farah is proof of great multicultural Britain'

Comedian Eddie Izzard says best Olympic moment was Mo Farah's win in 10,000m
Farah came to Britain as a Somalian refugee and says he's proud to put on GB vest
Izzard: London 2012 will come to be seen as a shining time for UK
Comic ran 43 marathons for charity in 2009, says he was warmed by British spirit

farah

Editor's note: Eddie Izzard is a British comedian and actor who ran 43 marathons across the UK for the charity Sport Relief in 2009.

There were so many golden moments at the London 2012 Games, but for me, the moment that Team GB's Mo Farah won the 10,000 meters was a wonderful collision of electricity.    ...
    The thing about Mo -- apart from his endless speed, dedication, humility and talent -- is that he came to Britain as a refugee from Somalia, one of the world's most war-torn countries. Some people in the UK stupidly want to denigrate refugees, so you knew these people were having a bad day when Mo won.    ...


Red.:   Waarna het nog een tijd zo doorgaat.
   Wat een schrijnend geval. En hoe stompzinnig. want dit soort schrijverij rechtvaardigt natuurlijk ook een soortgelijk artikel over bijvoorbeeld Mike Duggan. Wiens dood bij arrestatie de Londense rassenrellen en plunderingen veroorzaakte. Of beter: de aanleiding toe gaf. Want de oorzaak is de veel te grote toestroom van kansloze immigranten. Van dezelfde soort als Mo Farah, waarbinnen Mo Farah een redelijk zeldzame uitzondering is.
    Maarten van Rossen kennen we al van zijn extreem-multiculturalistische opvattingen. Daar hoort bijna automatisch ook racisme bij - of de onterechte beschuldigingen daarvan. Maarten is als expert gevraagd voor Vrij Nederland, die het Europese Imperium, het Rijk der Kosmopolieten en Nomaden, wil verkopen:

Uit: Vrij Nederland, 18-08-2012, door Ed Croonenberg

Bluff your way into Europe

Hoe neemt u na de zoveelste Brusselse beerputcrisis op niveau deel aan party-prietpraat over Europa?
...

  7. Racistisch argument 1:
Grieken (en andere knoflookvreters) zijn lui en gaan van ons geld op hun vijftigste met pensioen. weg met die gasten!

'Grieken zijn niet lui,' zegt Van Rossem, 'alleen

Het multiculturalistische absolutisme. De dief heeft een kleurtje, dus mag je er niets over zeggen ... Het ultieme signaal voor gebrek aan argumenten.
  8. Racistisch argument 2:
Grieken (en andere knoflookvreters) zijn corrupt!

Het is altijd goed om voor ogen te houden dat elke cultuur zijn eigen vormen van corruptie kent. In Nederland ...

En, de retorisch oplichter eigen, nog eens herhaald. Gevolgd door het uit het multiculturalisme bekende: "Maar er zijn ook Nederlanders die ..." uitleg of detail . En nog geen dag later staat, voor de zoveelste keer, weer eens de werkelijkheid in de krant:


De Volkskrant, 20-08-2012, AP.

Menigte slaags met belastinginspecteur

De autoriteiten op het Griekse eiland Hydra hebben een aanval van een menigte eilandbewoners op belastinginspecteurs scherp veroordeeld. Toen de inspecteurs een restauranteigenaar oppakten die zijn klanten geen bonnetjes gaf, werden ze aangevallen. Ze verschansten zich in een politiebureau, maar dat werd urenlang belegerd tot oproeragenten op het eiland kwamen.


Red.:    Arme Maarten ...
    In Zuid-Afrika, volgens "iedereen" bevrijdt van racisme, is slechts de ene vorm van racisme verruild voor de andere:


Uit: De Volkskrant, 23-08-2012, van de buitenlandredactie
 

Levenslang voor moord Terre'Blanche

Voor de moord op extremistenleider Eugène Terre'Blanche is woensdag een van zijn zwarte landarbeiders veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Volgens de Zuid-Afrikaanse rechter was er geen racistisch motief.
    De leider van de racistische Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) werd in april 2010 dood gevonden in zijn slaapkamer. Volgens de rechter vermoordde Chris Mahlangu hem met een bijl na een conflict over de uitbetaling van zijn salaris. De 30-jarige Mahlangu is ook veroordeeld voor de inbraak in het huis van zijn baas. Zijn 18-jarige handlanger Patrick Ndlovu is vrijgesproken van moord, maar kreeg een voorwaardelijke straf opgelegd voor inbraak.    ...


Red.:    Voor dat verhaal over geld is natuurlijk slechts één enkele bron: de daders. Maar die spreken volgens de zwarte rechter natuurlijk de waarheid.
    Weer zo'n geval dat de schrijnendheid van het verschijnsel blootlegt:


Uit: De Volkskrant, 08-09-2012, van verslaggeefster Elsbeth Stoker

Mongoolse winkeldieven jagen op parfums

Een bende Mongoolse winkeldieven heeft in de afgelopen maanden op grote schaal drogisterijen in Nederland bestolen.
    Vrijdag werd bekend dat de politie een 44-jarige inwoner van Utrecht heeft aangehouden op verdenking van heling. In zijn huis werd make-up en parfum ter waarde van ruim 150 duizend euro aangetroffen.
    Eerder dit jaar arresteerde de Friese politie al vijf andere verdachten van Mongoolse afkomst. ...


Red.:   Ook deze etnie mag dus aangeduid worden. Het lijkt wel of er maar een paar etnieën zijn waarvoor het taboe geldt: de Arabieren en Turken en andere islamitische volken, en de creolen. En helemaal buitencategorie zijn natuurlijk de joden. Oftewel: de nomaden en de negers.
    Bij veel en vooral wat grotere items is de manier van presentatie een punt van overweging - begin je met de leugens, en onthul je ze als, met ene toverstokje, aan het einde, of begin je met de onthulling, om daarna te laten zien hoe erg het is? Het onderstaande was duidelijk een geval voor het laatste. Eerst gaan we de basisbeschuldiging weerleggen. Die is deze (het gaat over twee artikelen tegelijk):


Uit: De Volkskrant, 05-10-2012, van verslaggever Wilco Dekker

Opleiding moeilijk toegankelijk voor niet-westerse specialisten

Tekort allochtone specialisten


Er is een groot tekort aan allochtone medisch specialisten. ...
    Dit blijkt uit recent onderzoek en uit praktijkervaringen van allochtone artsen. Volgens hoogleraar Tineke Abma heeft in de grote steden soms meer dan de helft van de patiënten een niet-westerse achtergrond, terwijl het aantal allochtone medisch specialisten blijft steken op 5 tot 6 procent. ...


Uit: De Volkskrant, 05-10-2012, door Wilco Dekker

Nog steeds vechten tegen de vooroordelen

Allochtone artsen komen moeilijk op een opleiding tot chirurg, kinderarts of andere specialisaties. Daardoor zijn er weinig niet-westerse specialisten en dat is slecht voor de zorg.


Red.:   Dit is het dus: er zijn ongeveer 5 procent specialisten, en in de grote steden zijn er 50 procent allochtonen, dus allochtonen worden achtergesteld bij de selectie van medische specialisten. Dit is de beschuldiging
    Hier is de weerlegging: Het percentage specialisten van ten bedrage van ongeveer 5 procent is een landelijk gemiddelde. Bij vergelijking met de patiënten, moet je dus ook vergelijken met het landelijke gemiddelde aan allochtonen. Als je dit ruim neemt, dus inclusief Surinamer enzovoort waar deze beschuldiging het beslist niet over heeft, dan kom je tot een aantal van circa anderhalf miljoen - die rond 859 duizend Turken en Marokkanen waar het hier over gaat, iets van 350 Surinamers, en de rest vele andere groepen die in de tienduizenden lopen. Circa anderhalf miljoen. Op de 16 miljoen Nederlanders. Zonder een rekenmachine te hoeven pakken is dat 10 procent. En het aantal allochtone specialisten is ongeveer 5 procent, volgens de beschuldigers.
    Moeten we nog verder?
    Voor de zekerheid: deze vergelijking tussen de twee populaties gaat uit van de gelijkheid ervan - met in dit geval de relevantie factor: gelijkheid qua opleiding.
    Moeten we nog verder?
    Hier voor de zekerheid nog een artikel over de allochtone populatie daar waar ze zo frequent aanwezig zijn: de grote steden:


Uit: Volkskrant.nl, 02-10-2012, ANP

'Met 'fawaka' en 'hé kil' komen mbo-leerlingen er niet'

De straattaal beheersen ze als geen ander, maar een sollicitatiebrief in correct Nederlands schrijven, kunnen mbo-leerlingen vaak niet. Daarom begint de gemeente Rotterdam de campagne 'Jouw taal, Zijn taal' om jongeren bewust te maken van de nadelige effecten van slechte taalbeheersing voor hun verdere loopbaan.
    'Het zijn in Rotterdam elk jaar zo'n 9- tot 10.000 jongeren van de mbo-doelgroep die het Nederlands te weinig beheersen om de lesstof te doorgronden of een fatsoenlijke brief te schrijven', zegt de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge. ...


Red.:   Laten we nu eens heel charmant zijn, en het verschil in opleiding tussen allochtonen en autochtonen, op de niveaus waar het hier over gaat, vwo en universiteit, stellen op de helft. En dan nemen we niet mee dat voor specialisatie ook weer de beste worden genomen.
    Goed, we nemen dus de helft van die 10 procent allochtone. In Nederland. Dan kom je op 5 procent allochtonen. Die in aanmerking komen voor specialisatie. En de beschuldigers stellen dat het werkelijke aantal specialisten ergens rond de 5 tot 6 procent ligt.
    Oh, en nog voor de zekerheid deze: hier zijn drie vertegenwoordigers van de beschuldigers, uit het tweede artikel:

  Toen Nordin Dahhan zich vijftien jaar geleden wilde specialiseren tot kinderarts

Niloufar Ashtiani (29)
Kinderarts in opleiding in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam. Op haar 5de vanuit Iran naar Nederland gekomen.

Waiel Alkhateeb (29)
KNO-arts in opleiding in het VUmc, Amsterdam. Op zijn 6de als zoon van Irakese ouders vanuit Libië naar Nederland gekomen.

Moslims. Dus eigenlijk moet je allochtoon vervangen door moslims. En dan heb je het in totaal hoogstens over een miljoen, op heel Nederland.
    Goed, de beschuldigingen zijn dus keiharde leugens. Hebben we al bepaald voor we ze verder gespecificeerd hebben.
    Nu dan dus de details van die beschuldigingen. Te beginnen met het aantal. Dat we het makkelijkst kunnen illustreren met beeldmateriaal. Het eerst artikel:

Prominent op de voorpagina dus. Het tweede artikel met beschuldigingen:

Een dubbele uitvouw-pagina, in het meest prominente stuk van de krant, toepasselijk Ten eerste geheten.
    Mogen we er nog eens aan herinneren: dit zijn allemaal keiharde leugens. Dat hadden we al onweerlegbaar bepaald.
    Nu dan nog in woorden, in de volgorde verschijnen in de twee artikelen:
  ... hoogleraar Tineke Abma heeft in de grote steden soms meer dan de helft van de patiënten een niet-westerse achtergrond, terwijl het aantal allochtone medisch specialisten blijft steken op 5 tot 6 procent. ...
    Volgens het onderzoek van Abma komen allochtone artsen moeilijk op de opleidingen tot specialist, waar de plekken schaars zijn. ... 
    ... volgens Abma moeten de specialisten zelf ... aan de slag, door kritisch naar hun selectiecriteria te kijken. 'Het is misschien confronterend, maar de medische stand heeft de neiging zichzelf te klonen. Ze zoeken mensen die zijn zoals zij zelf, witte mannen vooral. Een ballerig accent is dan geen probleem, een Arabisch wel. Zelfs als er grote tekorten zijn, zoals bij pathologie bijvoorbeeld, wordt een westerse immigrant gehaald, een Fin of zo.'...

Tussentitel: Er zijn in Nederland veel meer allochtone patiënten dan specialisten

Toen Nordin Dahhan zich vijftien jaar geleden wilde specialiseren tot kinderarts ...
    De Nederlander van Marokkaanse origine is sinds 1997 actief als kinderarts in het Amsterdamse AMC en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Hij zet zich al jaren in voor meer diversiteit in de zorg en meer specialisten met een niet-westerse achtergrond.
    Dahhan: '...Helaas zie ik dat het probleem van het onderwaarderen van allochtone artsen nog steeds actueel is. Zittende specialisten houden, bewust of onbewust, de eigen groep in stand.'    ...
    De verhouding tussen het aantal allochtone patiënten en medisch specialisten is scheef in Nederland. In de grote steden heeft soms meer dan de helft van de patiënten een niet-westerse achtergrond, terwijl van de medisch specialisten tussen de 5 en 6 procent allochtoon is. Dat is opmerkelijk: ongeveer eenderde van de studenten medicijnen in de grote steden is niet-westers. De cijfers zijn schattingen, omdat registreren op basis van etniciteit niet mag. Het probleem is helder, zegt hoogleraar Tineke Abma, die onderzoek deed naar het tekort aan allochtone specialisten in het Amsterdamse VUmc. De studenten medicijnen 'met een kleurtje' zijn niet terug te vinden op de ziekenhuisvloer.    ...
    Het tekort aan specialisten met een andere achtergrond ontstaat bij de opleiding, waar de plekken schaars zijn en artsen met een niet-westerse achtergrond relatief vaak buiten boot vallen. ...
    Allochtone artsen in opleiding voelen zich zodoende vaak niet begrepen en niet gewaardeerd, blijkt uit de gesprekken die deze krant voerde. Ze hebben ook het gevoel dat ze meer moeten doen voor hetzelfde resultaat. Het gros belandt niet op de opleiding tot medisch specialist, maar gaat de sociale geneeskunde in. Ze worden keuringsarts of huisarts, zoals Nordin Dahhan werd geadviseerd. ...

Naar aanleiding van die laatste zin: als verschillen in cultuur en communicatie érgens belangrijk zijn, dan is het niet op het niveau van het specialisme, maar op het niveau waar de meest problemen nog uitgezocht moten worde: bij de huisarts. Dus is het vanuit dat gezichtspunt veruit het beste dat allochtone medicijnenstudenten, als ze slagen huisarts worden. En geen specialist. Zoals een chirurg. Die zijn patiënten alleen in bewusteloze staat ziet. Bij wijze van spreken ...
    Tussendoor worden nog een paar opmerkingen gemaakt over taalproblemen. Mooi. Maar daar had je eerder rekening mee moeten houden. Voor je je beschuldigingen de wereld in slingerde.
    Die beschuldigingen lijken in het stuk van diverse bronnen te komen, maar goed lezende wordt duidelijk wie de inspirator van deze actie is: Nordin Dahhan:
  Kinderarts Nordin Dahhan ... Het is een verkapte vorm van racisme. In sommige landen is dat strafbaar. ...allochtone afgestudeerde artsen met dezelfde kwalificaties en ervaring hebben aantoonbaar nog steeds niet dezelfde toegang tot plekken om zich te specialiseren. Dat is niet eerlijk en niet goed.'

Maar gebiologeerd door die twee cijfers: 5 procent specialisten en dat hoge percentage allochtonen in de grote steden ...:
  Nordin Dahhan ... 'In grote stedelijke ziekenhuizen is soms 80 procent van de patiënten allochtoon, vooral Turks en Marokkaans ...'

... was Nordin Dahhan tot geen enkel redelijke gedachte meer in staat.
     En dat is geen ongelukje. Want alweer een tijd terug was er discussie over inteelt. Zoals alom bekend: zeer slecht, indien langdurig. En, zoals ook inmiddels bekend: dat mag je constateren. Behalve als het over allochtonen gaat. Want je mag niets negatiefs zeggen over allochtonen - ook al is het 100 procent waar. Want dan zijn die allochtonen beledigd en op hun teentjes getrapt. Tot aan het niveau dat ze zelfs bereid zijn hun beroepsmatige kennis overboord te zetten:
 

Uit: De Volkskrant, 26-03-2007, door Nordin Dahhan, kinderarts in het Lucas/Andreas Ziekenhuis in Amsterdam

Berichtgeving over kindersterfte misleidend
.
De berichtgeving over het verband tussen bloedverwantschap van de ouders en de sterfte onder baby's was misleidend, betoogt Nordin Dahhan.


Vorige week opende deze krant met de kop: 'Bijna een kwart van de Turkse en één vijfde van de Marokkaanse ouders in Rotterdam is getrouwd met een familielid' (Voorpagina, 11 maart). Vervolgens lezen we: 'Kinderen van bloedverwante ouders hebben een hogere kans op aangeboren af, wijkingen.' Een conclusie is snel getrokken: kindersterfte bij Turken en Marokkanen komt door huwelijk tussen bloedverwanten.
    Aanleiding voor het artikel is een pas verschenen RIVM-rapport over consanguïniteit (bloedverwantschap) en sterfte bij allochtone kinderen. ...
    Voer voor populistische politici. Is dit toeval? Mijns inziens niet. De relatie tussen kindersterfte en familiehuwelijken wordt al jaren sterk overdreven en steeds in een ander jasje gepresenteerd. ...


Red.:    De gevaren van inteelt gelden niet voor Turken en Marokkanen. Vindt kinderarts Nordin Dahhan. En wie vindt dat voor Turken en Marokkanen hetzelfde geldt als voor de rest van de wereld, is een populist ...
    De beschuldigingen van racisme zijn dus in het geheel niet verwonderlijk. Deze Nordin Dahhan is zelf een keiharde racist. En de oud-Hollandse en zee populistische zegswijze zegt al: "Zo de waard is ..."
    Maar het grote probleem van ene geval als Nordin Dahhan dat het besmettelijk is. Alle allochtone immigranten zijn zeer besmettelijk voor alle idieen die ze vrijpleiten van enige eigen inbreng in de vaak zeer grote achterstanden die ze hebben. Hetgeen dus boven blijkt uit de hoogopgeleide exemplaren die zich achter zijn karretje laten spannen. En wat, natuurlijk, in sterk verhoogde mate geldt voor zijn kinderen. Van wie op deze website eentje al eerder eentje in de belangstelling stond, dochter Sabra. Die een poosje een column heeft gehad op de website van de Volkskrant, die ze vulde met een mengsel van racisme en Nederlandhaat uitleg of detail . Hetgeen allemaal ook een zeer bijzonder licht werp op de positie van de veel bekendere moeder van Sabra en in ieder geval voormalig echtgenoot van Nordin: PvdA-Kamerlid Khadija Arib - zo prominent dat ze zich verkiesbaar kon stellen als Kamervoorzitter.Die dus twee racisten in het gezin heeft.
     Maar dit racisme heeft natuurlijk ook gevolgen in de rest van Nederland. Zo was Sabra al snel net zo gehaat door de autochtone Nederlandse reageerders, en naar je mag aannemen, ook een groot deel van haar autochtone lezers, als zij zelf had voor die Nederlanders. En ook Nordin zaait met bovenstaande beschuldigingen hetzelfde:


De Volkskrant, 08-10-2012, ingezonden brief van Hans Carpay, neuroloog en opleider Tergooiziekenhuizen, Hilversum en Blaricum

Allochtonen


De Volkskrant van 5 oktober opent groot met de observatie dat medisch specialisten (in opleiding) zelden 'allochtoon' zijn. Wilco Dekker doet onder andere de suggestie dat het gebrek aan 'allochtone' specialisten een van de oorzaken is van de door Ab Klink recent ontdekte miljardenverspilling in de ziekenhuizen. Het opmerkelijk naïeve idee is dat 'allochtone' dokters en patiënten beter met elkaar communiceren, en dat de zorg dan goedkoper wordt. Specialisten doen al zo weinig goed. Ze selecteren hun opvolgers dus ook al verkeerd.
    Daarom heb ik uw krant eens nagekeken op auteursnamen. Er werken vooral Hollandse Aries en Barten. Het zou helpen als de Volkskrant ons inzage gaf in het percentage 'allochtone' journalisten dat bij de krant werkt, en wilde uitleggen waarom dit misschien nog lager is dan bij de specialisten in opleiding. En hoe de krant dat gaat oplossen. Misschien schrijven al die allochtone journalisten straks eens iets aardigs over de specialisten in Nederland.
    Wat zijn de feiten? De meeste artsen worden geen medisch specialist. Er zijn in ons land ruim 60 duizend artsen geregistreerd, onder wie ongeveer 19 duizend medisch specialisten en 9.000 huisartsen. Dat er 'in Nederland veel meer allochtone patiënten zijn dan specialisten' is dus minder schokkend dan de krant suggereert. Medisch specialist-opleiders proberen kandidaten zorgvuldig te selecteren op basis van cv en motivatie, zonder voorkeur voor ballerigheid en zonder 'verkapt racisme'. Veel artsen zullen zich soms 'onbegrepen' en 'niet gewaardeerd' voelen. Ook autochtone specialisten.


Red.:   Eén van de velen die door Nordin Dahhar beledigd worden. Diep beledigd. In samenspanning met de Volkskrant. Die uitstekend op de hoogte is van de realiteit:


Uit: De Volkskrant, 04-08-2012, rubriek Ombudsvrouw, door Margreet Vermeulen

Een wit bolwerk in een veelkleurig land

Werkgevers 'moeten hun witte bril afzetten' schreef de Volkskrant onlangs in een hoofdredactioneel commentaar. De aanleiding was het nieuws dat eenderde van de allochtone jongeren werkloos thuis zit.
   'Prima dat de krant anderen de maat neemt', mailde een lezer. 'Maar wat doe de krant zelf?' ...
Als er een krant is die zich heeft ingespannen om allochtoon talent binnen te halen, is het de Volkskrant. In 2008 leverde (een groot deel van) de redactie zijn bonus in om vier allochtone jongeren intern op te leiden tot journalist. Er werkt er niet één bij de Volkskrant. Ze waren niet goed genoeg, aldus de verslaggeefster die destijds het initiatief nam voor dit klasje. Het lukte hun ook niet om elders een baan in de journalistiek te vinden, op eentje na.    ...


Red.:   Ook de Volkskrant weet dus dat Nordin Dahhan de racist is. En niet internist Hans Carpay. En toch mag Nordin Dahhan in de Volkskrant Hans Carpay, en collega's, vrijelijk van racisme beschuldigen.
    Het leidt weinig twijfel dat door dit soort beschuldigingen de afkeer door Nederlanders van allochtonen zal toenemen. Maar dat zou, volgens Nordin Dahhan, geen enkel probleem moeten zijn:

  De beleving van ziekten kan verschillen per cultuur, waardoor het kan helpen een arts te hebben die de taal en cultuur van de patiënt begrijpt. Maar voorlopig krijgt een patiënt met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse achtergrond normaal gesproken te maken met een 'Hollandse' arts.

Hetgeen zich naadloos laat aanpassen tot:
  De beleving van ziekten kan verschillen per cultuur. Voor een patiënt met een  Hollandse achtergrond kan het kan helpen een arts te hebben die de taal en cultuur van de patiënt begrijpt.- een 'Hollandse' arts.

En dat geldt op talloze andere plaatsen. De Hollanders die zich dus willen vrijwaren van het allochtone anti-Nederlandse racisme, kunnen dit doen met de zegen van Nordin Dahhan.
    In hetzelfde ideologische kamp als de Volkskrant vinden we op het internet ook de haatzaai-site Joop.nl - die zich dus ook beweegt op het terrein van het racisme. Kennelijk is daarbij 10 oktober uitgeroepen tot Dag van het Racisme, want opeenvolgend verschenen twee puur racistische artikelen. Hier is het eerste:


Uit: Joop.nl, 10-10-2012,door A.H.J. Dautzenberg - Schrijver uitleg of detail
 

Geen negers

Te gast bij de Nacht van de NRC. Een avond met 900 witte mensenRed.:   Geval nummer één. Want er bestaat geen verschil tussen de rassen, dus er bestaan geen negers en het benoemen van mensen als "negers" is verboden omdat dat duidt op een niet bestaand verschil. En tegelijkertijd nummer twee: dit is etnische registratie. En ook dat is verboden.
    De eerste tekst:
  Afgelopen zaterdag was ik te gast tijdens de Nacht van de NRC in de uitverkochte Amsterdamse Schouwburg, een jaarlijkse ontmoeting tussen lezers en redacteuren. Mijn roman Extra tijd was door de organisatie uitgeroepen tot 'het boek van 2012'. Een hele eer, maar ik voelde me niet helemaal op mijn gemak.
    Waar kwam dat onbestemde gevoel vandaan? Na een uur wist ik het opeens: er waren geen negers. Waar ik ook keek – in de zaal, in de gangen, op de podia, op het toilet – ik zag alleen maar blanken. Ik was in een gebouw met 900 witte mensen. Geen kleurling te zien. En dat in hartje Amsterdam, multiculturele stad bij uitstek. ...

Te vergelijken met:
  Afgelopen zaterdag was ik te gast tijdens de Nacht van de NRC in de uitverkochte Amsterdamse Schouwburg, een jaarlijkse ontmoeting tussen lezers en redacteuren. Mijn roman Extra tijd was door de organisatie uitgeroepen tot 'het boek van 2012'. Een hele eer, maar ik voelde me niet helemaal op mijn gemak.
    Waar kwam dat onbestemde gevoel vandaan? Na een uur wist ik het opeens: er waren negers. Waar ik ook keek – in de zaal, in de gangen, op de podia, op het toilet – ik zag overal negers. Ik was in een gebouw met 900 mensen. Geen blank stukje te zien. En dat in hartje Amsterdam, Nederlandse stad bij uitstek. ...

Het oordeel van mensen als A.H.J. Dautzenberg, schrijver, de rest van de bevolking van Joop.nl, en van zowat heel politiek, bestuurlijk, intellectueel en kunstzinnig Nederland over dit laatste stukje: "Dat is racisme!!!". Vergelijk de twee stukjes zorgvuldig, en contstateer dat er alleen wat termen zijn omgekeerd - er zijn wat kleurtjes verwisseld. Wat dus niets veranderd in een eventueel voorkomen van racisme. En waar het tweede racistisch is, is het eerste dus ook. En het is ook duidelijk waar dit racisme vandaan komt:
  Afgelopen zaterdag was ik te gast tijdens de Nacht van de NRC ... maar ik voelde me niet helemaal op mijn gemak.

De onderbuik.
    Maar Dautzenberg is zo vriendelijk om nog wat dingen uit te leggen:
  Nu wil ik wel eens overdrijven, wat heet, maar ik kon de hele avond werkelijk geen enkele neger ontdekken. Op het einde van de avond werd er volop zwarte soul gedraaid door een dj, dat wel, maar dat telt volgens mij niet. Lezen negers de NRC niet en – even verontrustend – werken er geen kleurlingen op de redactie? 'Nauwelijks', reageerde een redacteur enigszins bedremmeld op mijn vraag. Hoe dat kwam, kon hij mij niet vertellen.

Als eerste waarom die redacteur dat niet kon uitleggen: "uitleggen" gaat over het plaatsen van een onduidelijk verschijnsel in de totale wereld van de verschijnselen, de werkelijkheid, zodanig dat de relaties van het onbekende verschijnsel met de rest gelegd kunnen worden - dan is het verschijnsel "uitgelegd".  Maar als je, zeg, de helft van de werkelijkheid niet ziet of niet wilt zien, dan wordt het moeilijk om onduidelijke verschijnselen uit te leggen. Wat in dit geval die redacteur niet wil zien, is dat negers er niet zijn, omdat ze er niet willen zijn. Geheel vrijwillig.
    Ook maakt Dautzenberg duidelijk dat racisme gevaarlijk is:
  Tijdens de Nacht werd er volop gediscussieerd over de toekomst van de krant – en de toonzetting was verre van optimistisch. ...
    Zouden al die lezers en redacteuren van die kwaliteitskrant met kritisch vermogen, met liberale opvattingen, een sexy Belg aan het roer, een uitstekende boekenbijlage, etc., zouden al die intelligente mensen niet zien dat zij al de hele avond onderdeel zijn van een veel urgentere bedreiging?
    Wit haalt de intensiteit van een andere kleur weg, wit is steriel, onvruchtbaar. Zonder zwart is wit maar wit, op weg naar het grote niets, naar een spokenbestaan.

Het gevaar van racisme is dus de witte samenleving. Die leidt tot een spookbestaan. Oftewel: de Nederlandse samenleving van voor 1970 was een spookbestaan. Waarin gedurende de opvolgende decennia, met de komst van allochtone immigranten, langzaam leven is gekomen. Het leven dus bestaande uit overlast, criminaliteit, schietpartijen, hoofddoeken, baarden, boerka's, kunstverboden, meningsbeperking enzovoort.
   Maar mensen als Dautzenberg genieten daarvan:
  Ik vind het niet prettig om een hele avond in het gezelschap van alleen maar blanken te verkeren, van 900 blanken nog wel. Ik krijg daar vervelende associaties bij en word er naar van.

Net als de rest van zowat heel politiek, bestuurlijk, intellectueel en kunstzinnig Nederland.
    Voor we de soms heel aardige reacties onder dit stuk behandelen, eerst het tweede stuk in het kader van de Dag van het Racisme. Het gaat over een boot die een groepje vrouwen naar Marokko heeft gestuurd om daar vrouwen abortus aan te bieden. Geheel vrijwillig. Niemand hoeft of moet. Maar toch is dat nu hartstikke fout. Want dat is:


Uit: Joop.nl, 10-10-2012,door Claudia Biegel - Schrijfster

Koloniale arrogantie in modern jasje

Red.:   En "kolonialisme" is natuurlijk een afkorting van "blank kolonialisme". Met de komst van gekleurde immigranten, ook kolonialisme gezien het opduiken van honderden moskeeën, is natuurlijk niets mis.
    En waaruit blijkt dat kolonialisme nog meer? Dit, bijvoorbeeld:
  Dinsdagavond negen oktober was een gedenkwaardige avond. Voor het eerst (in mijn belevenis) werd de gastentafel van Pauw en Witteman uitsluitend bevolkt door vrouwen. ...
    ... Hoofdrolspelers in deze koloniale dramasoap waren Rebecca Gomperts (directeur Women on Waves) en Hassnae Bouazza (journaliste). Zij voerden discussie over de abortusboot van Gomperts. Die boot was namelijk naar Marokko gevaren om geheel op eigen wijze strijd te voeren voor het recht op abortus. ...
    Bouazza betoogde dat de komst van de boot de abortuskwestie in Marokko meer kwaad dan goed had gedaan. Dat er in het land een proces gaande was op weg naar liberalisering van abortus. Dit proces is nu verstoord. Door de boot. Kortom, de bekende westerse olifant in een niet-westerse porseleinkast discussie.
    Gomperts was het niet eens met Bouazza. Daarom zat ze ook bij P&W. Of omgekeerd. Het is maar hoe je het wilt zien. In ieder geval, gaf ze weerwoord. Of beter gezegd, probeerde ze Bouazza de mond te snoeren. Weer geheel op eigen wijze. Met onverholen minachting, honende tussenzinnetjes en laatdunkende blikken zou ze dit inlandertje wel eens even vertellen hoe het zat. Tenminste wat goed was voor de Marokkaanse vrouw. Want dat weet die vrouw natuurlijk zelf niet. Logisch toch? En Bouazza al helemaal niet. Ook al heeft ze Marokkaanse roots (relevant in dit kader), familie in Marokko en komt ze regelmatig in dat land. ...

Dus het is zo: als een Marokkaan een discussiepartner niet uit laat praten, dan is dat gewoon een Marokkaan die zijn discussiepartner niet uit laat praten. Zoiets als de Meiden van Halal, dus. Die laten met zijn drieën niemand uitpraten, uit haast om de boodschap van Allah te verkondigen. Maar als Rebecca Gomperts iemand niet uit laten parten, dan is dat kolonialisme. Oh ja, niet als die iemand een blanke is. Mogen we althans aannemen. Maar wel als die iemand een Marokkaanse is. Dan is het niet-laten-uitpraten door Rebecca Gomperts een geval van kolonialisme. Wat, gezien het feit dat Rebecca Gomperts, als kolonialiste, inderdaad blank is, ook gezien moet worden als een geval van racisme. Van de kant van Rebecca Gomperts.
    Ook bij dit stuk waren de reacties bijzonder aardig:
  .R. Hartman, wo 10 oktober 2012 16:10
ach ja, de bekende sneue krampbewegingen weer. Toen jaren geleden de abortusboot in Polen en Portugal aankwam toen was er geen protest. Logisch natuurlijk, want die domme katholieken moet een lesje moderne tijd worden bijgebracht.
Maar o wee als je deze boot ineens naar Marokko laat varen. Dan zijn we ineens koloniaal bezig. Stelletje huichelaars! Eerst in de jaren '70 roepen dat je baas bent over je eigen buik. Maar voor marokkaanse vrouwen geldt dat ineens niet?! Wat is dat toch met veel van die linkse typetjes om altijd maar denken te weten wat goed is voor ELKE marokkaan?

Andy de Groot, wo 10 oktober 2012 17:22 in reactie op R. Hartman
Inderdaad, en vanwaar dan eigenlijk al die bemoeienis in Zuid Afrika destijds?

Dik Hoek, wo 10 oktober 2012 22:26 in reactie op Monica van Keulen
Die boot heeft helemaal geen kwaad gedaan. De tegenstanders van de boot vind je alleen in het kamp van mensen die sowieso tegen abortus en tegen voorbehoedsmiddelen zijn. En dat zijn bijna allemaal mannen met een baard, met enge middeleeuwse gedachten. Waarom zou je die niet tegen je in het harnas durven jagen? Dat zijn ook de mannen die het goed vinden dat mannen van zestig trouwen met meisjes van 15.
    Nederland is in de jaren zestig en zeventig 'bevrijd' door Dolle Mina's. Dat heeft tot veel goeds geleid. Waarom zou het in Marokko anders moeten gaan?

bo campman, wo 10 oktober 2012 23:52 in reactie op Dik Hoek
"Waarom zou het in Marokko anders moeten gaan?"
    Omdat die mensen daar als zielig en onbeschaafd worden beschouwd.
Die hele linkse multi-culti benepenheid t.a.v. de islamitische cultuur stoelt in wezen op zuiver racistische motieven, die natuurlijk uit alle macht toegedekt en overgecompenseerd moeten worden!

Han Thomas, do 11 oktober 2012 05:00
Als dit Westerse arrogantie is dan is Greenpeace het ook, wanneer ze Japanners gaan vertellen wat ze wel en niet uit de zee mogen vissen.
    En de Nederlandse overheid, die de eigen kijk op drugsbeleid uitdraagt in landen met draconische drugswetgeving. (Door subsidiering van NGOs in die sfeer.)
    Verder is het wel een gecompliceerd onderwerp natuurlijk, zelfs binnen de Westerse wereld. Maar als een groep hun mening wil uitdragen dan moeten ze dat gewoon doen.

Multiculturalisme, racisme en hypocrisie vormen deel van één en hetzelfde complex - dat van "Zie ons eens nette mensen zijn". Van de politieke correctheid. Het meningenstelsel van zowat heel politiek, bestuurlijk, intellectueel en kunstzinnig Nederland. In dit geval dus schrijvend Nederland.
    Oh ja, nog wat reacties op die andere schrijver:
  Nihilist #1375, wo 10 oktober 2012 15:46
Aangezien ik er vanuit ga dat er geen bordje voor de ingang stond met "slegs vir blankes" moet ik wel de conclusie trekken dat negers een apartheidsbeleid voeren tegen blanken.

Marc 's Mening in de Marge, wo 10 oktober 2012 15:56
Negers willen daar nog niet dood gezien worden (en nu ben ik ook af)

R. Hartman, wo 10 oktober 2012 16:03
ik krijg vervelende associaties en nare gevoelens bij opgedrongen saamhorigheid en verplichte muticulti shit. Waarom werken er nauwelijks negers bij NRC en kwamen ze niet opdagen tijdens de Nacht?
    Wellicht algemene desinteresse, ongekwalificeerd, misschien geen interesse in de krant of jouw boek, iets anders te doen? Vraag je ook eens af waarom dit soort avonden er niet zijn met 900 negers..
    Ik word kotsmisselijk van dat belerende toontje dat een avond alleen maar prettig aanvoelt als ook de verplichte neger aanwezig is. Voel je je ongemakkelijk tussen 900 blanken (de horror)? Ga lekker naar Afrika en voel je thuis. Hopelijk zijn de gevoelens daar wederzijds...

Gelders Dreven, wo 10 oktober 2012 17:18
...    De reden dat er geen negers op je feestje waren, was.... Omdat er geen negers waren. Die negers hadden toevallig geen zin om te komen, of zijn niet geïnteresseerd in het onderwerp dat die avond behandeld werd. Who gives a damn?
De auteur denkt hier echter anders over. Blijkbaar vind hij het een toevoeging als er negers aanwezig zijn op het feestje; blijkbaar zijn negers zo anders dan blanken dat ze een positieve vibe geven aan een bijeenkomst van alleen witte mensen. Wat had die neger dan toegevoegd aan de avond? Had hij lekker over roti kunnen praten? Of ging hij zo leuk dansen als hij teveel rum-cola's had gedronken? De huidskleur van de gasten is voor de auteur de doorslaggevende factor voor een geslaagd of een ingedutte aangelegenheid.
Wie is nou de racist?
...
.Marc 's Mening in de Marge, wo 10 oktober 2012 20:54 in reactie op Gelders Dreven
Jij bent wel heel erg af! nu.

bo campman, wo 10 oktober 2012 18:49 Reageer op bo
Heerlijk, zo'n fel realistische confrontatie van een ideologie met de rauwe realiteit van alledag.
Wat nu?

Joop Schouten, wo 10 oktober 2012 21:23
Ik leerde onlangs dat het woord 'neger' als discriminerend wordt ervaren en gebruik dit woord daarom niet meer.

bo campman, wo 10 oktober 2012 23:10 in reactie op Joop Schouten
Joop, gij zult ooit met roode lopers en heerlijcke spijzen binnengaan in de Linkse hemel.

Henk Verwoerd, do 11 oktober 2012 10:12
Rake observatie. Maar verrassend niet. Ga maar eens rondkijken op recepties van grotere firma´s. Ook geen negers. Mondjesmaat verschijnen er Hindoe-Surinamers, Iraniers e.d. Maar negers, nee.
    Ik bezocht eens het CNN-gebouw in Atlanta. Op TV ziet u presentatoren en presentatrices van alle mogelijke etnische afkomst. Maar de burelen waar de redacteuren (writers) werkten waren nagenoeg 100% blank.

Henk-Jan d'Artagnan, do 11 oktober 2012 11:33
Gewoon een neger-quotum voor feestjes hanteren, minimaal (maar uiteraard ook maximaal) een bepaald % negers op het totaal aantal bezoekers vastleggen, dat is dè oplossing.


Het wrange van de laatste opmerking is dat dit voor diverse functies ook daadwerkelijk gebeurt uitleg of detail . Zie die presentatoren bij CNN, dat wil zeggen: in het hoogst politiek-correcte Amerika. En zie ook al die bij de NOS uitleg of detail uitleg of detail .
    Overigens zijn dit, zoals de hele verzameling laat zien, niet de eerste artikelen van deze soort. En ook de weerleggingen in de reacties moeten op één of andere manier de auteurs van de onzin onder ogen komen. Wat dus een demonstratie is dan de geestelijke kwaal waar deze mensen aan lijden: totale blindheid voor dat deel van de werkelijkheid dat niet past bij hun ideologie.
    Opmerkelijk nieuws: het politiek-correcte rijk aangaande racisme, Amerika, dreigt gezond verstand te krijgen:


Uit: De Volkskrant, 12-10-2012, van correspondent Diederik van Hoogstraten

Hof VS moet beslissen over toelaatbaarheid van positieve actie

Is positieve discriminatie aanvaardbaar in het hoger onderwijs? Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft die beladen vraag deze week opnieuw onder de loep genomen, omdat de Texaanse studente Abigail Fisher zich gediscrimineerd voelt - als blank slachtoffer van 'affirmative action'.
    Fisher klaagde de Universiteit van Texas (UT) aan omdat zij vanwege haar huidskleur geen plek zou hebben gekregen. De teleurgestelde studente meent dat ze wel toegelaten zou zijn als de univerisiteit geen voorrang zou geven aan zwarte studenten of jongeren uit andere minderheden.    ...


Red.:   Goh, eindelijk iemand ie durft. Want de kwestie is natuurlijk zo zichtbaar als de naaktheid van de keizer zonde kleren: wie zwarten bevoordeelt, benadeelt niet-zwarten. Maar ja, die politieke-correctheid, hè:
  Haar zaak kwam bij het hoogste beroepshof in Washington terecht; het hof dat in 2003 nog oordeelde dat een beperkte mate van positieve discriminatie toegestaan is.

Oftewel: het hof oordeelde dat een beperkte mate van racisme was toegestaan.
  Van diverse, conservatieve rechters is bekend dat huidskleur volgens hen geen enkele rol mag spelen bij de toelating tot universiteiten. 'Er moet toch een logisch eindpunt zijn voor uw toepassing van het begrip ras', zei John Roberts, de voorzitter van het hoogste gerechtshof, woensdag tegen de advocaat van de UT, die de praktijk verdedigde. 'Wanneer komt dat eindpunt?' Zijn gematigde collega Anthony Kennedy zal in deze zaak vermoedelijk de beslissende stem uitbrengen. 'Wat u zegt, is dat ras het zwaarst weegt', zei de sceptische Kennedy tegen de advocaat, die dit ontkende.

Tja, je moet wel liegen, als de zaak zo helder in je nadeel ligt ...
    Ook in België zijn de media natuurlijk sterk multiculturalistisch - ook daar maken de media deel uit van de sociale klassen die profiteren van de allochtone immigratie en migratie in het algemeen. De nieuwste actie daar komt van de Vlaamse krant De Morgen, zusterkrant van de Volkskrant. Daarvan heeft de hoofdredacteur nu besloten het woord "allochtoon" niet meer te gebruiken - omdat het stigmatiserend werkt. En omdat:


Uit: Volkskrant.nl, 20-09-2012, door Wouter Verschelden, hoofdredacteur van De Morgen

Hoofdredacteur De Morgen: 'Allochtoon is een containerbegrip. Voor Moslim. Laagopgeleid. Niet-Europeaan'


Red.:  Oftewel: het gebruik van de term allochtoon is etnische registratie en racisme. En hoofdredacteur Philippe Remarque van de Volkskrant was het in die zin met hem eens. Reden om een tijdje de gevallen van etnische registratie en racisme in de media te gaan volgen - want wie bezwaar heeft tegen de term, moet ook niet refereren aan datgene waar de term voor staat. Als het gebruik van "allochtonen" etnische registratie, discriminatie en racisme is, zoals de multiculturalisten beweren, dan is het noemen van datgene wat er mee bedoeld wordt het ook - een woord is slechts een symbool van waar het voor staat.
    Hier is de eerste portie etnisch-registreren en racisme in beeld - anderhalve pagina vol:

Met deze etnisch-registrerende en racistische woorden:


Uit: De Volkskrant, 13-10-2012, van verslaggeefster Janny Groen

Integratie nieuwe stijl slaat aan


Tussentitel:  Je moet Turkse moeders die hun kinderen blijven volstoppen met frisdrank gericht benaderen - Opbouwwerkster in Rotterdam

...  het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) per 1 januari 2015 de wacht aan. Het LOM vertegenwoordigt 1,8 miljoen burgers van Caribische, Chinese, Marokkaanse, Molukse, Surinaamse, Turkse en Zuid-Europese komaf.    ...
    ... het platform waarschuwt voor een al te rigoureuze renovatie, waar de allerzwakste groepen in de samenleving de dupe van dreigen te worden. Vurig pleit het LOM bij de onderhandelaars voor handhaving van een volwaardig ministerie, voor een coördinerend bewindspersoon. Omdat 'de ervaring leert' dat vakministeries onvoldoende in staat zijn in te spelen op de specifieke noden van minderheden.
    'Er zijn nog altijd moeilijk bereikbare groepen, mensen die achterblijven, die de verantwoordelijkheid zelf (nog) niet kunnen nemen', licht SMN-directeur Hasib Moukaddim toe. 'Die hebben een specifieke benadering nodig om ze bij de samenleving te betrekken. Generiek beleid werkt niet voor hen.'
    Dat ervaart ook Rotterdam. Die gemeente gooide, onder invloed van de Leefbaar-fractie, het doelgroepenbeleid als eerste overboord. De Rotterdamse ambtenaar is aan het afleren gemakzuchtig 'etnische subsidielaadjes' open te trekken om Turkse vrouwen aan het fietsen te krijgen of Marokkaanse vaders bij de school van hun kinderen te betrekken.
    Maar de praktijk blijkt weerbarstig. Lastig is het ambtenaren uit vastgeroeste gewoonten te trekken. Vooral als in de ambtelijke zoektocht naar generieke concepten, financieringsmethoden zonder etnische schotten en verbindend taalgebruik soms ook de behoefte aan een etnisch specifieke benadering opduikt. Bijvoorbeeld om de jeugdcriminaliteit onder Marokkanen terug te dringen, Pakistanen uit hun maatschappelijk isolement te halen of obesitas bij Turkse kinderen aan te pakken.
    'Het heeft geen zin om flesjes water uit te delen aan alle kinderen, als uit de statistieken blijkt dat Turkse jongeren zwaarlijviger zijn dan andere groepen', zegt een kritische opbouwwerkster tijdens een 'integratiesafari' van de Volkskrant door de havenstad. 'Je moet de Turkse moeders die de kinderen blijven volstoppen met frisdrank en mierzoete baklava gericht benaderen.'    ...


Red.:   Kortom: het nieuwe beleid is alleen maar nieuwe worden bij oude , etnische gerichte, racistische daden. Hetgeen men noemt:
  Minderhedenbeleid 'kleurenblind'

Zoiets als "Jodenvervolging zonder joden" - volstrekte onzin.
    En de rest is eigenlijk ook leugens en racistische bevoordeling. Want iedereen weet dat "deze mensen volkomen gelijkwaardig zijn". En dus helemaal geen hulp behoeven.
    Tweede artikel:


Uit: De Volkskrant, 13-10-2012, van verslaggeefster Janny Groen

Oogsten en koken met alle gezindten

Met een kookstudio en een groentetuin wordt in de Rotterdamse Agniese-buurt gezond eten gepromoot. Iedereen is welkom.


Hans Kervezee uit de Agniesebuurt (4.300 inwoners) ...
    In de wijk wonen Turken, Marokkanen en Kaapverdianen. 'Ik zou liegen als ik zeg dat het makkelijk is buurtbewoners bij onze activiteiten te betrekken', zegt Kervezee. 'De meesten voelen zich niet veilig, of ze spreken domweg niet met elkaar. Via de kinderen zijn de ouders makkelijker te bereiken.'    ...


Red.:    Allemaal etnische registratie en racisme.
    Het derde artikel:


Uit: De Volkskrant, 13-10-2012, door Janny Groen

'Het begint altijd bij de mensen zelf'

... Korrie Louwes (D66), de Rotterdamse wethouder innovatie en participatie ...
     In welke gevallen krijgen etnisch specifieke projecten nog het groene licht?
'Daar komen we achter door scherp te blijven kijken naar wat nodig is. Als je bijvoorbeeld ziet dat in de Antilliaanse gemeenschap meer alleenstaande ouders voorkomen. Of als je plotseling ontdekt dat bepaalde bevolkingsgroepen zich aan het zicht onttrekken. Dat was bij Pakistanen het geval. We hebben ze opgezocht en hun specifieke problematiek in kaart gebracht: er gaapt een cultuurkloof tussen jongeren en hun ouders, er is geweld achter de voordeur, er worden nog veel huwelijkspartners uit Pakistan gehaald. Die gemeenschap heeft nog speciale aandacht nodig.'


Red.:    Nog meer etnische registratie en racisme.
    En het volgende geval. Dit keer begint het met allochtoon racisme - zoals zo vaak moeten we beginnen met een citaat verderop in het stuk, waar dan pas de realiteit wordt genoemd:


Uit: De Volkskrant, 15-10-2012, van verslaggever Jaap Stam

Amsterdamse agenten hebben onbewust een beeld van hoe een crimineel er uitziet. ...

Uiterlijk bepaalt verdenking


Hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg ...
    Aalbersberg: 'We hebben allemaal last van vooroordelen, maar voor de politie ligt de lat extra hoog.' Toen hij nog rechercheur was in Brabant had hij veel te maken met woonwagenbewoners. 'Op een gegeven moment scheerde ik ze allemaal over één kam en vond ik elke Mercedes van een bepaald type verdacht.'


Red.:   Precies. Zo hoort het te werken. Dat noemt men een "speurneus" die een politieman door ervaring krijgt.
    En die kop van het artikel  is dus volkomen absurd en draait de wereld om: moet de agent zijn verdenking halen uit het innerlijk ...? Onzin. Een agent is geen psychiater. Agenten werken met hun verdenkingen op straat altijd, altijd, met het uiterlijk.
    En in geval van woonwagenkampbewoners is er geen probleem. Of in dit geval:


Uit: Telegraaf.nl, 16-10-2012

Agente zag verdachten van Purmerlandmoorden

Een agente die in december vier verdachte mannen zag bij een rode Renault Megane in Purmerland, noteerde het kenteken van deze auto. Vlak daarna werden twee vermoorde mannen gevonden op dezelfde parkeerplaats. Dat bleek dinsdag tijdens de zitting bij de rechtbank in Haarlem in de zaak van Amsterdammer Thomas L. (23), een van de verdachten van de drievoudige moord in Purmerland. ...


Red.:   Geen enkel probleem, dit. De agente kreeg zelfs lof.
    Maar als de aangehoudene een kleurtje heeft:
  Amsterdamse politieagenten houden eerder donkere mannen, Marokkanen en Oost-Europeanen aan. Dat heeft de antropoloog Sinan Çankaya vastgesteld.

Dan is dat natuurlijk wel een probleem. Bij de meneer die zelf ook een kleurtje heeft. Racisme, dus. En racisme van de krant die dit geval belicht, en dat van de woonwagenkampbewoners en de Polen ...
  Een patserbak met opgeschoten Marokkanen is verdacht, evenals een afgetrapte Toyota Starlet met Polen in Oud-Zuid.

...niet.
   Met ter bevestiging nog twee artikelen ernaast:


Uit: De Volkskrant, 15-10-2012, van verslaggever Jaap Stam

Gekleurd en gepimpte VW Golf V? Aan de kant!

Honderden keren is Melvin (28), hoofdagent bij de Amsterdamse politie, de afgelopen zes jaar door zijn collega's aan de kant gezet. De half Arubaanse, half Surinaamse Melvin reed in een antracietgrijze VW Golf V met blingblingvelgen. Die gepimpte 2- literbolide gecombineerd met zijn uiterlijk maakte hem verdacht....


Red.:   Maar natuurlijk, zo handhaaft de politie de orde: pooiers (goedgeklede jonge mannen met dure zonnebrillen en te gebruinde hoofden) in gepimpte bakken (dure auto's met veel sportieve elementen) worden aangehouden ... niet grootmoeders achter een rollator ...En degene die er bezwaar tegen maakt omdat de pooiers in gepimpte bakken tegenwoordig bijna allemaal een kleurtje hebben, is een racist. En wie daar in de krant als iets met "Discriminatie!!!" melding van maakt ook.
   En waarom doet men nu dit soort stomme racistische dingen? Ook dat wordt uitgelegd - in het derde artikel:


Uit: De Volkskrant, 15-10-2012, van verslaggever Jaap Stam

'Je moet bij jongeren verder kijken dan die bontkraag'

De buurtregisseur is boos over de vooroordelen over moslims. 'Ze gaan naar school, bezorgen pizza's, hebben een krantenwijk.'

... Caroline Elfering (38), buurtregisseur in Overtoomse Veld, een Vogelaarwijk in Amsterdam Nieuw-West. 'Het is een taboe. Ik ben blij dat het wordt onderkend.'    ...
    In haar wijk deugt 99 procent van de jongeren. 'Ik ken ze ...'


Red.:    Allemaal leugens. Hier is één van de berichten met de waarheid:


Van: Volkskrant.nl, 25-06-2010, van de redactie / NOVUM

Helft Marokkaanse jongens in aanraking met politie

Meer dan de helft van de Marokkaanse jongens in Nederland is vóór zijn 22ste in aanraking geweest met de politie. Bij een derde van deze groep gebeurde dat zelfs vijf keer of vaker. Dat blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Criminologie.

In totaal is 23 procent van alle jongens in Nederland in aanraking geweest met de politie, voor meisjes is 5 procent. ...


Red.:   Voor meer gegevens, zie hier uitleg of detail .
    Dit is waarom dat stompzinnige racisme ontstaat: ten eerste: de werkelijkheid dat een relatief ontzettend hoog percentage van de gekleurde groep overlast en criminaliteit veroorzaakt, en, stap twee, dat dat volgens de multicuturalistische ideologie van de gelijkwaardigheid niet kan. En dus moeten alle signalen uit de werkelijkheid dat het anders ligt, wel de schuld zijn van de blanken:
  De buurtregisseur is boos over de vooroordelen over moslims. ...

Tussentitel: Als je steeds hoort dat moslims niet deugen, ga je ernaar handelen

En dus eindig je dan zelf als racist.
   En op dezelfde dag nog wat lieden die in bijna dezelfde valkuil trappen:


Uit: De Volkskrant, 15-10-2012, door Maarten Neuteboom en Evert Jan Slootweg, wetenschappelijk medewerkers bij het wetenschappelijk instituut van het CDA

SIRE laat niet zien dat echte tolerantie schuurt

Tolerantie zorgt ervoor dat minderheden op een vreedzame wijze met elkaar kunnen samenleven. Daarom is het prijzenswaardig dat SIRE, de Stichting Ideele Reclame, hierover een tv-spotje heeft gemaakt. ...


Red.:   Pardon...? Minderheden? Wie zijn dat, minderheden? Kennelijk gaat hier over gekleurde immigranten en een blanke residente bevolking, maar dat mag al niet zo genoemd worden. Dat belooft weinig goeds ...
  Volgens SIRE is tolerantie in Nederland niet langer vanzelfsprekend, terwijl ons land daar juist bekend om staat. In het tv-spotje treedt een man op die een witte doos met 'Tolerantie®' laat zien en daarover zegt: 'Andere meningen, culturen, gewoonten - je staat er voor open. Dankzij tolerantie ontmoet je nieuwe mensen, zodat je nog eens iets anders eet, nieuwe rituelen ontdekt, een leuke hobby vindt en onverwachte ervaringen hebt. Door het gebruik van tolerantie kom je in aanraking met al het moois dat ons land te bieden heeft.' Dit idee wordt ondersteund met beelden van achtereenvolgens een islamitische feestmaaltijd, een Joodse bruiloftsdans, een boerenfeest, een roze cabaret en een Turkse worstelpartij.

Het bekende "couscous en buikdansen"-verhaal. Niemand heeft moeite met "couscous en buikdansen". Maar "couscous en buikdansen" is gekomen tezamen met "overlast en criminaliteit". Maar natuurlijk is dat even weggelaten. Door SIRE.
  De boodschap is duidelijk: 'tolerantie' brengt welvaart en geluk. Maar alle goede bedoelingen ten spijt mist het tv-spotje de essentie van tolerantie. Het woord is afkomstig van het Latijnse 'tolerare', dat 'verdragen', 'verduren' of 'uithouden' betekent. Iemand of iets tolereren, is dus helemaal niet zo gemakkelijk en leuk als door SIRE wordt gesuggereerd. Onder meer Theo de Wit, Herman de Dijn, Andreas Kinneging en Frank Furedi hebben erop gewezen dat er een gevoel van afkeuring, bezwaar of zelfs veroordeling voorafgaat aan en gepaard gaat met tolerantie.

Onzin. Chinezen (onder andere) worden in Nederland getolereerd, en daar is nooit een gevoel van 'afkeuring, bezwaar of zelfs veroordeling' aan voorafgegaan.
    Met als vervolg:
  Tolerantie betekent dat je praktijken die je afwijst toch accepteert en niet probeert uit te bannen.

Nog meer onzin, dus. En dit suggereert mede dat het uitbannen van praktijken die je afwijst een gebrek aan tolerantie is. Terwijl het afwijzen van de praktijk van  rituele kindermoord op geen enkele manier afbreuk doet aan je tolerantie. En van rituele kindermoord naar rituele kinderbesnijding is slechts een graduele stap.
  Dit alles komt in het tv-spotje te weinig naar voren.

Nogal wiedes. Dat spotje gaat natuurlijk helemaal niet over tolerantie:
  Bewust of onbewust creëert Sire het beeld dat tolerantie vooral iets te maken heeft met kosmopolitische ruimdenkendheid en intolerantie samenhangt met kleinburgerlijke bekrompenheid.

Midden in de roos.
  Als het gaat om het belang van tolerantie is het zaak de vinger echt op de zere plek te leggen. Waarom geen filmpje waarin de rituele slacht aan de orde komt? Of een shot waarin een rabbi of een imam vanuit zijn geloofsovertuiging een vrouw geen hand schudt? Waarom geen beeld van een gewetensbezwaarde trouwambtenaar of van een homostel dat hand in hand door Amsterdam Nieuw-West loopt? Beelden dus waarbij delen van de samenleving over en weer een bepaald ongemak ervaren en waartoe zij zich in een pluriforme samenleving dienen te verhouden.

Precies. En dan weten we meteen waarom SIRE dat niet doet: dit betreft groepen met een kleurtje. Ook SIRE is racistisch.
    Maar we zijn  er nog niet:
   Tolerantie staat onder druk omdat de meerderheid op basis van de waarden die zij belangrijk vindt steeds minder rekening houdt met afwijkende minderheidsopvattingen, die echter tot de elementaire democratische vrijheden behoren

En hier gaan dus ook deze auteurs in de fout. Want dit geldt dus ook:
   Tolerantie staat onder druk omdat de minderheden op basis van de waarden die zij belangrijk vindt steeds minder rekening houden met afwijkende meerderheidsopvattingen, die echter tot de elementaire democratische vrijheden behoren

Waarmee zelfs deze auteurs in de racisme-valkuil zijn getrapt. Maar zou ingekankerd is het racisme dat minderheden, du geleurd, dut meer rechten hebben, dat ook deze auteurs niet in de gaten hebben dat dit gaat over de waarde van waarden. En niet over het aantal aanhangers ervan, en al helemaal niet de kleur.
    Maar de ergsten die erin trappen zijn natuurlijk deze mensen:
  Met het onbenoemd laten van waar het in de samenleving schuurt, praten we elkaar een feel good-gevoel aan dat misschien verklaart waarom 96 procent van de Nederlanders zichzelf als tolerant omschrijft, terwijl minderheden steeds minder vrijheid en verdraagzaamheid ervaren.

En dat is dan eigenlijk niet intrappen, want die minderheden stonden al in die kuil. Want die rituele kindermoord, pardon: rituele kinderbesnijding, is natuurlijk onderdeel van een cultureel patroon, tot welk culturele patroon ook zaken als intolerantie en racisme behoren uitleg of detail . Maar dat mag natuurlijk als helemaal niet benoemd of genoemd worden door SIRE. Uit hoofde van racisme.
    We zouden het racisme van de Volkskrant een tijdje volgen - het wordt druk, want de volgende dag:


Uit: De Volkskrant, 16-10-2012, van verslaggeefster Janny Groen

Discriminatie? Meld het via je smartphone!

Een 'groot wantrouwen' jegens de instituties (Justitie, politie, de antidiscriminatiebureaus) weerhoudt minderheden ervan melding te maken van discriminatie. Velen hebben het gevoel dat toch niets met hun aangifte wordt gedaan. Een app voor je smartphone of tablet moet hier verandering in brengen.
    'De daders worden nooit opgepakt', verzucht voorzitter Arif Yakisir van de Turks-Islamitisch Culturele Federatie (TICF) Zelfs de meldpunten koppelen nooit iets terug.'op een expertmeeting in Utrecht over een 'aanzienlijke onderrapportage' van incidenten. Yakisir: 'De mensen hebben geen zin uren op het bureau te zitten. Verspilde tijd, denken ze.


Red.:   Deze opmerkingen zijn het spiegelbeeld van:
  Een 'groot wantrouwen' jegens de instituties (Justitie, politie, de antifraudebureaus) weerhoudt de meerderheid ervan melding te maken van allochtone uitkeringsfraude. Velen hebben het gevoel dat toch niets met hun aangifte wordt gedaan. Een app voor je smartphone of tablet moet hier verandering in brengen.
    'De daders worden nooit opgepakt', verzucht leider Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid (PVV) Zelfs de meldpunten koppelen nooit iets terug.'op een expertmeeting in Utrecht over een 'aanzienlijke onderrapportage' van incidenten. Wilders: 'De mensen hebben geen zin uren op het bureau te zitten. Verspilde tijd, denken ze.

Hierop zou een aanklacht volgen. Om heel precies te zijn: die aanklacht is er al geweest. En wel voor veel minder ernstige opmerkingen.
    En het gaat door:
  Bovendien zitten politieagenten vol vooroordelen.

Spiegelbeeld:
  Bovendien zitten allochtonen vol vooroordelen.

En:
  Bovendien zitten politieagenten vol vooroordelen. Die veronderstelling zit niet alleen in de hoofden van snel gekwetste minderheden, het blijkt ook uit onderzoek, zoals in de rapportage van antropoloog Sinan Cankaya over onbewuste discriminatie bij de Amsterdamse politie.

Zojuist bewezen als een vuile leugen
  Niet-westerse allochtonen worden gediscrimineerd op de werkvloer, op scholen ...krijgen moeilijker een stageplek en baan

Vuile leugens, zoals bewezen hier uitleg of detail , hier uitleg of detail , hier uitleg of detail en hier uitleg of detail .
  Jongeren worden geweigerd in de horeca ...

Leugen. De waarheid: "Allochtone jongeren terroristen de horeca", zie hier uitleg of detail .
  Moslima's worden uitgescholden en bespuugd op straat, moskeeën aangevallen.

Vuile leugens. Bewijs het. Toon de beelden. De bewijzen van de terreur van moslims jegens blanke vrouwen zijn te vinden hier uitleg of detail . Ook te zien in iedere stad: moslima's die ongelovige Nederlanders beledigen met hun "Jij bent vies"-hoofddoek.
  Het is moeilijk te bewijzen dat er meer wordt gediscrimineerd dan gemeld, zegt directeur Bureau Discriminatiezaken Gert-Jan Akoné. Hij is ervan overtuigd dat wat geregistreerd wordt het topje van de ijsberg is.

Spiegelbeeld:
  Het is moeilijk te bewijzen dat er meer wordt allochtoon-gefraudeerd dan gemeld, zegt directeur Bureau Fraudezaken Martin Bosma. Hij is ervan overtuigd dat wat geregistreerd wordt het topje van de ijsberg is.

Kortom: het hele artikel is één en al racistische smerigheid.
    Met op dezelfde dag ook nog een klein geval:


Uit: De Volkskrant, 16-10-2012, van verslaggever Bart Dirks

Extra aandacht hielp niet elke Vogelaarwijk

In een op de drie Vogelaarwijken gaat het slechter dan in 2007 ...
    ... Niet-westerse allochtonen lopen hun achterstand ...
    ... Anderzijds is de positie van niet-westerse allochtonen in Hatert ...


Red.:    Etnische registratie en racisme.
    Volgende dag:


Uit: De Volkskrant, 17-10-2012, van verslaggever Gijs Herderscheê

Crisis treft jonge migrant hard

Allochtonen worden zwaar getroffen door de economische crisis. De werkloosheid in deze groep stijgt veel harder dan onder autochtone Nederlanders.


Red.:   Een hele pagina vol met etnische registratie en racisme.
    Even tussendoor een ander gevalletje:


Uit: De Volkskrant, 19-10-2012, van correspondent Patrick van IJzendoorn

Britse agent vloert blinde man


Het is niet lastig een blindenstok van een samoeraizwaard te onderscheiden, maar een politieagent in het Britse plaatsje Chorley bleek toch het verschil niet te zien. Gevolg: een 61-jarige blinde werd met een stroomstootwapen gevloerd en in de boeien geslagen, alvorens de diender merkte dat hij een vergissing had begaan..
    Tastend met zijn blindenstok was Colin Farmer vrijdag op weg naar de pub, toen hij opeens een enorme dreun op zijn rug voelde. ...
Nietsvermoedend had hij een stopteken van de agent genegeerd. De politie had kort ervoor een melding gekregen van een onverlaat die met een samoeraizwaard liep te zwaaien.
    Terwijl de politie hem naar het ziekenhuis vervoerde, werd verderop de juiste man opgepakt, een 27-jarige dronkelap. ...


Red.:   Stel je nu voor dat die blinde man een zwarte was geweest ... De wereld was te klein geweest. De kreet "Racisme!!!!" was tot op de maan hoorbaar geweest ...
    Al een paar keer is hier gemeld dat het multiculturalistische racisme het ergst in Amerika en Engeland. Het volgende artikel, van de hand van de correspondent wonen in Engeland, gaat daar expliciet over - de citaten zijn weer uit de originele volgorde gehaald:


Uit: De Volkskrant, 24-10-2012,door Patrick van IJzendoorn

In Engels kinderliedje zijn schapen wit of gekleurd, zwart mag niet

Tussentitel: Over alles mag je hier een grap maken, maar niet over etniciteit

... Geregeld duiken er pleidooien op om termen als black list (zwarte lijst), blackballed (afgewezen), en black spot (gevaarlijk punt) uit het vocabulaire te verwijderen. Op de crèche van mijn zoontje zingen de kinderen niet langer over zwarte schapen maar over regenboogschapen: 'Bah bah, black sheep' is veranderd in 'Bah bah, rainbow sheep'. ...


Red.:   Dat niet over "zwart" of 'black' mogen praten is een leugen:
  ... de crèche te zijn. Net als op scholen en in bibliotheken vieren ze daar de Black History Month, waarin de cultuur van Afrikaanse diaspora centraal staat. Deze viering is overgewaaid uit de Verenigde Staten.

Een grove leugen:
  Tegelijkertijd heeft het Verenigd Koninkrijk een eigen Verzuiling gecreëerd. Zo zijn er speciale vakbonden voor zwarte voetballers en zwarte politieagenten. De onderwijsvakbond houdt een apart congres voor zwarte onderwijzers.

Zwart voor en zwart na. En toch dit:
  Basisscholen zijn verplicht om elk racistisch incident te melden aan de politie. Volgens The Manifesto Group, een mensenrechtenorganisatie, staan honderden kinderen als racist te boek zonder dat ze weten wat het woord betekent.

En glaszuivere contradictie. Die maar op één manier oplosbaar is: het ene soort zwarte-onderscheid gaat over positieve zaken, en het andere zwarte onderscheid gaat over negatieve zaken. Je mag wel "zwart" gebruiken in de vorm "de zwarte scoorde een prachtig doelpunt", maar je mag niet zwart gebruiken in de vorm "de zwarte schoot huizenhoog over".
    In Engeland en Amerika is er wel een soort verklaring voor dit gedrag:
  Dat de zwarte-geschiedenismaand zo goed is geaard in het Verenigd Koninkrijk is geen verrassing. Er heerst veel schaamte over de manier waarop vooral zwarte immigranten door de jaren heen zijn behandeld. Tot in de jaren zeventig hing op deuren van sommige pubs het bordje 'No dogs, no Irish, no blacks'. Tot in de jaren negentig zijn zwarte voetballers gekwetst met oerwoudgeluiden. En meermaals is het land opgeschrikt door rassenrellen en racistische moorden.

Maar dat is slechts gedeeltelijk een reden. Want er is op de basisscholen geen "Irish Independence Day". Of  "Potato Famine Day" uitleg of detail . Maar wel een Black History Month - of, in Nederland: een "Slavernij Herdenkings Instituut".
    De reden van de onderscheidelijke behandeling van andere onderdrukte en miskende groepen en die van de zwarten is duidelijk:

Uit: De Volkskrant, 22-10-2012, column door Harriet Duurvoort, media-ondernemer.

Geen zin in 'Alleen maar nette mensen'

...    Robert Vuijsje neemt ook zijn eigen milieu genadeloos op de hak. Maar elitair Amsterdam-Zuid heeft niet de kwetsbaarheid van het zwarte onderklasse milieu dat hij met venijn fileert.    ...


Red.:   Zwarten vormen een kwetsbare onderklasse. En om die kwetsbare onderklasse te ontzien, en "een kontje te geven" (Job Cohen, over de islam), is er de bovenstaande behandeling ingevoerd.
    Wat natuurlijk volstrekt contraproductief werkt, omdat dus niet de reden aan de orde komt wáárom zwarten een kwetsbare onderklasse vormen. En vanwege dit:

  'Waarom ben je zwart, mama?' De vraag van mijn 3 jaar oude zoontje zorgde voor een lichte schok aan de eettafel. Een poging tot uitleg bleek niet te voldoen: de vraag bleef terugkomen. In diverse varianten. Op een gegeven moment weigerde hij het rietje van zijn moeder aan te pakken voordat ze haar handen had gewassen. Toen we hem vroegen wat voor kleur papa heeft, antwoordde hij niet 'wit' maar 'pink'.
    Dit antwoord riep de vraag op waarom hij zijn moeder, die van Indiase komaf is, niet 'brown' had genoemd. De verklaring volgde toen we hem vroegen waar zijn vraag vandaan kwam. De bron bleek de crèche te zijn. Net als op scholen en in bibliotheken vieren ze daar de Black History Month, waarin de cultuur van Afrikaanse diaspora centraal staat.

De "zeg niets slechts over zwarten"-behandeling kweekt een nieuw soort racisme. Naast het aloude racisme:
  In parken spelen zwarte voetballers vaak hun eigen partijtje.

En dat van de zwarte schietpartijen uitleg of detail , en van de zwarte brandstichting en plunderingen uitleg of detail .
    Een dubbelslag - deel 1:


Uit: De Volkskrant, 31-10-2012, recensie door Hein Janssen

White trash in zwart Afrika

Een gezin dat zijn heil zoekt in Afrika, eindigt in een roestige caravan omgeven door troep. Hogeschool stand-up comedy en ragfijne poëzie.


'Nederland is het land van het verleden, van de angstvalligheid. Nederland is precies goed voor wie gestorven is: het is er net zo uitzichtloos en je hebt er net zo weinig bewegingsvrijheid als in een doodskist.'
    Dat zegt de vader van het gezin dat in In die nag, het nieuwe toneelstuk van Rob de Graaf, zijn heil zoekt in het beloofde land: Afrika. ...
    In het slotdeel ('In 'n ander land') is de familie in Zuid-Afrika beland en spreekt dan ook Zuid Afrikaans. Maar echt goed is het ze in dit beloofde land niet vergaan. Als een nog verder gedegenereerde familie Flodder hangen ze uitgezakt in kapotte tuinstoelen.
     Ze wonen in een roestige caravan omgeven door troep - white trash in zwart Afrika. ...


Red.:   Deel 2:


Uit: De Volkskrant, 01-11-2012, door Bor Beekman

Bajesklant

Zo'n rol krijgt ze eigenlijk nooit: Nicole Kidman is in The Paperboy een sensueel white-trashloeder met een fetisj voor gevangenen. De actrice en regisseur Lee Daniels vertellen over de zuidelijke moeraspulp.


Is ze bang om de film te zien? Nicole Kidman (45), volmondig: 'Ja. Misschien ga ik 'm gewoon níét zien.' ...
    ... regisseur Lee Daniels (52, Oscar-nominatie voor beste regie voor Precious) ... Moeraspulp of moeras-noir, zo is zijn in drassig Florida gesitueerde moordmysterie al gedoopt in de Amerikaanse pers. ...


Red.:   White trash. Twee maal. Stel je voor dat je iets dergelijks zou doen met zwarten. Hoe klein zou het huis dan wel niet zijn ... Want kijk maar naar de ophef over Alleen maar nette mensen.... En daarin worden de zwarten echt niet benoemd als black trash ... Ze zouden de hele tent afbreken, en de halve Bijlmer afbranden ...
    Allemaal racisme.
    De tweede van Harriet Duurvoort:


Uit: De Volkskrant, 19-11-2012, column door Harriet Duurvoort, media-ondernemer.

Erop of eronder voor generatie X

Tussentitel: Het heeft iets romantisch, een nieuw leven met niets dan een tent

Veertigers zijn helemaal niet oud, toch? Goed, u heeft inmiddels een leeftijd bereikt waarop u gevousvoyeerd wordt. Het kabinet bestaat uit generatiegenoten. Maar u voelt zich helemaal niet zo oud. Natuurlijk. U schreef nog werkstukken op wapperende floppydisks.
    Leerde Engels door de eerste hiphopplaten na te rappen. ...


Red.:    Maar dit heeft toch in de verste verte niets met ras of zoiets te maken? Inderdaad. maar een echte racist weet het overal met de haren bij te slepen:
  In de zomer zapte ik langs een Max-talkshow, Hollandse Zaken. U zult mij als diversiteitsexpert nooit meer horen roepen dat oude witte mannen niet ook keihard gediscrimineerd worden. Vijftigplussers, hoogopgeleid of niet, hebben maar 6 procent kans om weer aan de bak te komen, vertelde een UWV dame.

Probeer het niets als witte mens op deze manier zwarten erbij te slepen.
    Frankrijk leek tot nu toe het minst in de greep van het multiculturalisme. Maar dat heeft de opkomst van het racisme niet tegengehouden:


Uit: De Volkskrant, 20-11-2012, van correspondent Ariejan Korteweg

Zittende partijleider Jean-Francois Copé wint spannende stembusstrijd

Interne strijd om opvolging Sarkozy stort UMP in chaos

De interne verkiezingen voor een nieuwe partijleider van de UMP, de grootste Franse oppositiepartij, hebben tot chaotische toestanden geleid. Pas 28 uur na het sluiten van de stembussen werd bekendgemaakt dat Jean-François Copé, de zittende partijleider, herkozen was.


Tussentitel: Een racisme tegen blanken ontwikkelt zich in onze steden - Jean-François Copé, de kandidaat van de militante vleugel in de UMP

...    Aanvankelijk leek het alsof die keurigheid tot het eind toe bewaard zou blijven. ...
    Al kort na het sluiten van de stembussen bleek de werkelijkheid anders. Copé sprak tijdens de campagne vrijuit over blanke Fransen die gediscrimineerd zouden worden, gaf het voorbeeld van een blank jongetje in een gekleurde wijk die tijdens de ramadan niet ongestoord zijn pain au chocolat kon eten. ...


Red.:    Wat je ook doet, het anti-blanke racisme lijkt niet te stoppen. Behalve dan door één ding: repatriatie.
    Let trouwens ook nog even op het racisme van de correspondent:
  Copé sprak tijdens de campagne vrijuit over blanke Fransen die gediscrimineerd zouden worden

Als een blanke chauffeur botst tegen de auto van een gekleurde, staat het racisme al vast en bevindt de dader zich al voor de rechter. Vermoordt een moslim een blanke onder het brullen van "Allahoe Akhbar", dan is er sprake van "een straatjochie dat niets fundamenteels kwaads in de zin had".
    Het omgekeerde racisme wordt overal in Europa steeds virulenter:


Uit: De Volkskrant, 26-11-2012, van correspondent Patrick van IJzendoorn

Rechtse ideeën? Weg pleegkinderen

Sociaal werkers in de Noord-Engelse stad Rotherham hebben drie kinderen weggehaald bij hun pleegouders omdat deze lid bleken te zijn van de UK Independence Party (UKIP). Volgens de jeugdzorg is deze rechtse partij racistisch. Onder grote politieke druk gaat het sociaal-democratische stadsbestuur zijn beslissing heroverwegen.
    Het echtpaar zorgt al zeven jaar zonder problemen voor pleegkinderen. Onlangs kregen ze drie jonge kinderen uit een ander Europees land in huis. Het verliep prima. Beide pleegouders hebben veel ervaring in de zorg. De man, een late vijftiger, heeft jaren met gehandicapten gewerkt, zijn vrouw is verpleegster.
    Op een dag kwam een sociaal werker langs met de mededeling dat de kinderen niet konden blijven. Jeugdzorg had een anonieme tip gehad over het UKIP-lidmaatschap van de pleegouders. De sociaal werker liet hun weten dat de UKIP een 'racistische' partij was, die immigranten het land uit zou willen zetten. Het stel, zo luidde de conclusie van de jeugdzorg, kon niet tegemoet komen aan 'de culturele behoeften van de kinderen'.
    Het hoofd van de plaatselijke jeugdzorg, Joyce Thacker, verdedigde de beslissing, ...
    De kwestie met de pleegouders kwam aan het licht nadat een dossier in handen van The Times was gekomen. Thacker stelde toen een onderzoek in naar de vraag wie de klokkenluider was. ...


Red.:   Stel je voor ... Ze zouden wel eens misbruikt kunnen gaan worden. Misbruik is namelijk heel erg. Behalve als het om blanken gaat:
  Rotherham kwam enkele maanden geleden in opspraak toen bleek dat de plaatselijke autoriteiten, waaronder jeugdzorg, jarenlang niets hadden gedaan aan de exploitatie van kwetsbare meisjes door groepen loverboys van Brits-Aziatische origine.

Hier lijkt een milde vorm van geseling op zijn plaats ...
    Een illustratie van de waarde van een beschuldiging van racisme:


Uit: De Volkskrant, 10-12-2012, AP.

Aanslagen op Corsica 'soort van racisme'

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Manuel Valls, ziet een 'soort racisme' in de bomaanslagen die vrijdag op Corsica werden gepleegd. Onbekenden bliezen daar 26 vakantiehuizen op. Valls bekritiseerde Corsicaanse politici, omdat zij de aanslagen niet voldoende zouden hebben veroordeeld..   ...


Red.:   De beschuldiging van racisme is gewoon een manier geworden om iemand anders aan te zeggen dat je de pest aan hem hebt.
    Het bestaande bericht:


Uit: De Volkskrant, 24-12-2012, van verslaggeefster Wil Thijssen

Uitbuiter is laagopgeleide Nederlandse man

Tussentitel: Het aantal mensenhandelaren uit Midden- en Oost-Europa stijgt fors

Slachtoffers van mensenhandel in Nederland worden gemiddeld 12,3 maanden uitgebuit. Mensenhandelaren zijn in meerderheid mannen (80 procent), laagopgeleid en gemiddeld 30 jaar. De meesten (ruim eenderde) hebben de Nederlandse nationaliteit, eenvijfde komt uit Midden- en Oost-Europa. De minderheid (17 procent) komt uit Turkije, Marokko, Suriname en de Antillen. ...


Red.:    Het onmogelijke bericht:


Uit: De Volkskrant, 24-12-2012, van verslaggeefster Wil Thijssen

Overvaller is laagopgeleide Marokkaanse man


Red.:   En het nog onmogelijker bericht:
 

Uit: De Volkskrant, 24-12-2012, van verslaggeefster Wil Thijssen

De grensrechter-doodschopper is laagopgeleide Marokkaanse man


Red.:   Nog onmogelijker niet omdat het niet gebeurt is, maar omdat het wel gebeurd is. En de kranten en media vervolgens vol stonden over problemen in het voerbal . Die er ok zijn, maar de uitwas was, voor de zoveelste keer, afkomstig van de Marokkaan. En juist omdat het de zoveelste keer, is, gaat het in de hoofden van de politieke-correcten en multiculturalisme, mogen het er niet over hebben. want dat stigmatiseert. net als al het geschrijf over misbruik in de katholieke kerk de katholieken stigmatiseer, maar dat zijn blanken. En Marokkanen hebben een kleurtje. Blanken mag je wel stigmatiseren, en mensen met een kleurtje niet. Want, waren we nog even vergeten: dit is natuurlijk wat er in de oorspronkelijk kop stond:


Uit: De Volkskrant, 24-12-2012, van verslaggeefster Wil Thijssen

Uitbuiter is laagopgeleide blanke man
 

Red.:   En vindt maar eens een manier om dit grofstoffelijke racisme aan de kaak te stellen.
    Deze verzameling kent twee min-of-meer vaste rubrieken: De lintjesregen, en schaatsen. Het is weer de tijd voor het laatste:


Uit: De Volkskrant, 12-01-2013.

Scherp het ijs op

Er komt vorst aan, dus de schaatskoorts loopt op. De sportshop van kunstijsbaan De Bonte Wever in Assen heeft het vrijdag druk met schaatsen slijpen. ...


Red.:   En hier is het plaatje van het artikel:


De  tweede scharensliep in de verzameling. En beide zijn allochtoon. Mag u uitrekenen hoe een scheve, propagandandistische, drammerige, racistische vertoning dat is. 
    Oh ja, PvdA-politicus Hans Spekman heeft geklaagd over de bagger die hem toegeworpen wordt via internet en mail ...  Met kreten als 'Ze hadden beter jouw zinvol dood moeten trappen met je moslimkruiperige nikkerhonden mentaliteit je ben een landverrader waar de nsb nog een puntje aan kon zuigen.' Het is niets vergeleken bij de bagger die de gewone Nederlander toegeworpen krijgt van zijn politiek-correcte vrienden in politiek en media.
    Herinnert u zich nog de ophef over de "bake sale"? uitleg of detail . Het was racistisch om bezwaar te maken tegen de bevoordeling van zwarten. Hier een zaakje om dat aan te spiegelen:  


Uit: CNN.com, 19-01-2013. By Michael Martinez. uitleg of detail

Former New Orleans mayor indicted on federal corruption charges CNN

NEW: Ray Nagin's family allegedly received Hawaii vacation, first-class Jamaica trip
Nagin allegedly took bribes of $60,000, $2,250, $50,000, $10,000 and $112,500
Indictment says he filed false tax returns from 2005 to 2008
Nagin was the voice of a devastated New Orleans during Hurricane Katrina in 2005


Former New Orleans Mayor Ray Nagin, who captured the drama of Hurricane Katrina in 2005 with an "SOS" call to the nation, was indicted Friday on 21 federal corruption charges, including bribery, money laundering, fraud and filing false tax returns.    ...
    Nagin, who is black, urged the reconstruction of a "chocolate New Orleans," adding, "You can't have New Orleans no other way." He later apologized, saying everyone is welcome to the city.    ...


Red.:   Dus deze man roept "Blacks only!". wat hij kennelijk ongestraft kan doen. Hij hoefde allen maar een beetje een deel van woorden terug te nemen, namelijk datgene waar hij zei dat God achter zijn racisme stond (zie het filmpje bij het origineel uitleg of detail )
    Stel je nu eens voor dat een blanke politicus soortgelijke woorden had gebruikt. Hij was meteen als "lid van de KuKlux Klan" achter de tralies gegooid, en bij vrijlating het land uitgezet.
    Negers wordt toegestaan wat blanken niet mogen: racisme. Grotesk.
    De volgende bron valt zowel onder de categorie "beschuldigingen van racisme" als "niet-gekleurd racisme". En omdat het doorgegeven wordt via westerse media ook onder het westerse anti-blanke racisme. Uiteindelijk heeft het dus een plaats gekregen in deze verzameling. Eerst dus maar het bericht:


Uit: Volkskrant.nl, 04-02-2013, Reuters

'Advertenties Google racistisch'Wie via Google zoekt naar namen die veel voorkomen bij donkere mensen, krijgt vaker misdaadgerelateerde advertenties te zien dan bij een zoektocht naar 'blanke namen'. Dat meldt de BBC op basis van een nieuw onderzoek.Red.:   De beschuldiging van racisme, komende uit de blanke hoek, namelijk de BBC.
    Waarvan iedere weet dat het een ten onrechte beschuldiging is, want Google is een Amerikaans bedrijf, en Amerikanen zijn zo politiek-correct als de pest. Zelfs het woord "neger" is daar al verboden. Hetgeen ze nog een keer bevestigen:

  Google ontkent dat er sprake is van racisme en wijst op het bedrijfsbeleid om advertenties die racistisch van aard zijn te weigeren.

Wat direct technisch onderbouwd kan worden: Google verricht zijn werkzaamheden door zoektermen te koppelen aan bij het systeem bekende termen, totaal onafhankelijk van de betekenis van die termen. Google zou graag willen dat ze dat konden: betekenis geven aan woorden, maar dat kunnen ze niet. Dat is hetzelfde als een computer taal laten begrijpen. Dat kunnen computers niet. En er is ook geen uitzicht op dat ze dat binnenkort wel gaan kunnen.
    Dus dat Google racistisch zo kunnen zijn, is dus technisch onmogelijk. Om racistisch te kunnen zijn moet je iets weten over de betekenis van woorden.
    Dan wordt het meteen interessant waar de BBC zijn beschuldiging op baseert. Waarover je meteen vermoedens kan formuleren. Dus eerst maar eens die bron benoemen:
  Harvard-professor Latanya Sweeney concludeert in haar onderzoek dat er bij de zoekresultaten van Google gediscrimineerd wordt. Ze analyseerde welke soort advertenties er werden getoond bij het intypen van bepaalde namen als zoekwoord. Daarbij keek ze naar de resultaten die Google gaf en naar die van de site van Reuters, die ook advertenties van het Google-netwerk toont. Bij het invoeren van namen als Leroy, Kareen en Keisha kwamen 25 procent meer advertenties van sites naar boven die bijvoorbeeld iemands criminele verleden onderzoeken. Namen als Brad, Luke en Katie hadden dat niet.

Dat ziet er gedegen uit. Die correlatie lijkt hard. Zoals de professor ook constateert:
  De kans dat dit toeval is, is maar 1 procent, concludeerde professor Sweeney.

Maar die correlatie kan op talloze manieren tot stand komen. Professor Sweeney weet meteen welke het is:
  Omdat ze niet precies weet hoe Google te werk gaat bij het tonen van advertenties, wil ze er nog geen harde beschuldigingen aan vastknopen.

Een retorische leugen, want 'harde beschuldigingen' staat in deze context voor de beschuldiging van racisme, en iemand die zegt "Ik wil jou niet beschuldigen van racisme", heeft dat op hetzelfde moment wel gedaan - dit is de retorische truc van "associatie".
    Dit is dus zeker een zaak van een onterechte beschuldiging van racisme. Waarna je één ding redelijk zeker weet: de beschuldiger is zelf een racist. En daarna is er de  regel die zegt dat racisme het sterkst is bij gekleurde etnieën. Waarna het tegenwoordig een simpele zaak is om dit vermoeden te controleren (Google!). En hier is de uitslag van die controle:

En hiermee zijn alle gebruikte regels bevestigd.
    Waarna er nog één kwestie open staat: hoe kan het dat de professor haar vooroordelen bevestigd leek te krijgen. Dat ging zo: de professor begon met het maken van een etnisch onderscheid en een sociologisch onderscheid - ze koppelde het onderscheid neger-niet-neger aan een onderscheid in het toekennen van namen: de verzameling namen "Leroy, Kareen, Keisha" (enzovoort) werd gekoppeld met "neger", en de verzameling namen "Brad, Luke, Katie" (enzovoort) werd gekoppeld met "niet-neger" - waarbij we ook "niet-neger" zouden kunnen vervangen door "blank", of in Amerikaanse termen "caucasian" uitleg of detail want professor Sweeney sluit duidelijk namen als Juan en Chang uit. Overigens: er is geen enkele wetmatige onderbouwing of achtergrond voor die koppeling behalve de werkelijkheid: in de praktijk is het zo.
    Daarna liet ze de verzamelingen namen los op de neutrale koppelmachine genaamd Google. Waaruit Google een koppeling tevoorschijn toverde tussen de verzamelingen namen en bepaalde andere sociologische eigenschappen. Op geheel neutrale wijze, dus. Google toont alleen de koppelingen. Niet wat ze betekenen.
    En hier schuilt dus het grote misverstand of het grote probleem van de profesoor: zij accepteert, door gebruik, wel de ene soort koppeling met neger-niet-neger, namelijk: neger-namen en niet-neger-namen, maar niet een andere, op dezelfde wijze tot stand gekomen koppeling, namelijk in de praktijk. Die praktijk zijnde een koppeling tussen neger-daden en niet-neger-daden.
    Eigenlijk is er totaal geen reden om de ene soort koppeling wel te accepteren, en de andere niet. Dat de professor toch het onderscheid maakt, is omdat er met de ene soort koppeling, die middels namen, geen verdere sociologisch oorzaken en met name oordelen verbonden lijken te zijn, en met de andere soort wel. Namelijk: "criminaliteit". En aan "criminaliteit" wordt een negatief oordeel gehangen. En aan "namen" niet. Hoewel het technisch, in verband met dit onderzoek, dus precies hetzelfde is.
    Waar dit dus allemaal om gaat, is dat de professor een koppeling niet accepteert, omdat daar een negatief oordeel omtrent de groep "negers" uit volgt. En de professor behoort zelf tot de groep "negers". Waarna de kans dat er geen koppeling is tussen de niet-acceptatie van het negatieve groepsoordeel en het zelf behoren tot die groep, bijzonder gering is. Gezien het feit dat de hier voor de professor gevonden relatie in zeer significante wijze (in de statistische betekenis van het woord significant) voorkomt bij andere leden van de groep "negers".
    Het is februari 2013 en, tot ieders verrassing, treedt de paus af. En natuurlijk begint onmiddellijk het pareten over een opvolger. Waarbij ras natuurlijk geen enkele rol kan spelen. Hier is de voorpagina van de Volkskrant , zeer politiek-correct dus voor wie ras dus helemaal geen enkele rol kan spelen, met het eerste nieuws over het gebeuren:


En voor alle duidelijkheid wordt het nog een paar keer uitgelegd:


Uit: De Volkskrant, 12-02-2013, rubriek Stekel, door Rob Vreeken

De volgende paus

Met het aftreden van paus Benedictus XVI ... zijn er nieuwe kansen voor een moderner invulling van het ambt. Mogelijk zal de volgende paus een zwarte Afrikaan zijn, iemand als de Ghanese kardinaal Peter Turkson. ...


Red.:   Zijn verdienste dus: zwart zijn.
    En:


Uit: Volkskrant.nl, 13-02-2013, ANP, redactie

'Afrikaanse paus zou groot wonder zijn'

Het zou 'een groot wonder' zijn als een zwarte Afrikaan paus Benedictus XVI zou opvolgen. Dat zegt de Ghanese aartsbisschop Matthias Kobena Nketsiah. Hij denkt dat een kandidaat uit de ontwikkelingslanden het extra moeilijk heeft om tot leider van de Rooms-Katholieke Kerk te worden gekozen, omdat er bij de kardinalen mogelijk weerstanden tegen bestaan.


Red.:   Zijn verdienste dus: zwart zijn. Vergezeld van nog een bekende boodschap: ben je niet voor de zwarte dan ben je een racist.
    Nee, de Volkskrant is tegen het gebruik van ras in welke vorm dan ook ...
    Boven is al uitgebreid getoond dat de Volkskrant racistisch is. Met zo veel voorvallen, dat het gebaseerd moet zijn  op een beleid dat racistisch is: het gaat in de berichtgeving niet allen om de gebeurtenissen, maar de etnische afkomst van de personen in die gebeurtenissen. Wat nu door de hoofdredacteur is bevestigd:
 

Uit: De Volkskrant, 20-02-2013, door Philippe Remarque

Philippe Remarque: 'Goed Volk gaat even koffie halen en een stukje tikken', klonk het ter redactie

Ja, er zijn misschien wat bijgedachten te bedenken bij de Goed Volk-campagne van de Volkskrant, schrijft hoofdredacteur Philippe Remarque. Maar hij kijkt tevreden terug op de eerste campagnereeks. 'Inhoud en plezier, diepgang en persoonlijke smaak, willen we daarmee zeggen, het zit allemaal in de Volkskrant.'


De mannen van communicatiebureau KesselsKramer gaven ons ieder een dun en groot boekwerk in handen. Ik was gegrepen. Een campagne zonder loodzware ernst of bombast. Goed getroffen foto's.
    Een krant die zichzelf niet ziet als een belangrijke meneer, maar de lézer centraal stelt: een dromerige studente, Marokkaanse jongens met een open geest, een goedlachse man met een snor. ...


Red.:    Eén op de veertig inwoners van Nederland is Marokkaan. Daarvan is er een fractie die studeert. En van die fractie heeft weer een fractie een open geest. Je kunt ze bijna tellen. Toch worden ze hier voorgevoerd als een representatief deel van Nederland. Uitsluitend en alleen om de etnisch afwijkende groep in een positief daglicht te stellen. Kijk maar :
  In mijn kantoor luisterden we op de laptop naar mogelijke stemmen voor de voice-over. Het werd Johan Fretz, een stem met een mengeling aan invloeden. En toevallig ook nog sinds kort onze opiniecolumnist.

'Een stem met een mengeling van invloeden'... In normaal Nederlands: "Iemand met een hoorbaar accent". En dat accent stamt van de half-creoolse afkomst van Johan Fretz. Zou het accent stammen uit Brabant of Limburg, zou er door de grachtengordelaar meewarig en neerbuigend over worden gedaan. Een accent is mooi als het een accent is ten gevolge van een anders-etnische afkomst. Deze lieden zijn keiharde racisten.
    De Volkskrant heeft meerdere rel-columnisten, waarvan Sheila Sitalsing er eentje is. Ze is immigrant, afkomstig uit Suriname, met alle oordelen en vooroordelen die daar bij horen. Met als één daarvan dat racisme voornamelijk en blank probleem is. Ze legt zelf uit waarom dat denkbeeld zo hardnekkig is:


Uit: De Volkskrant, 25-02-2013, column door Sheila Sitalsing

Jorge Z.

...     Jorge Zorreguieta moet zich weleens vertwijfeld hebben afgevraagd: zijn er geen grotere vissen dan ik, bij wie het bloed van de handen druipt?
    Maar het leven is lijden. Dus stond zijn voormalige baas - al vijftig jaar zijn vriend - zaterdag in de Volkskrant aan te tonen dat er waarheid schuilt in het gezegde 'met sommige vrienden heb je geen vijanden meer nodig'. Mario Cadenas Madariaga heet hij ...
    Interessanter waren Madariaga's uitspraken over zijn drijfveren om een regime te steunen dat mensen in gedrogeerde toestand liet lozen in de zee: 'In Latijns-Amerika hebben we te maken met inferieure culturen, die van de zwarten en de indianen. De blanken, de afstammelingen van de Europeanen, hebben een superieure cultuur. De indianen en zwarten lopen cultureel gezien duizend jaar achter. Je ziet in Cuba, Venezuela en Nicaragua wat er gebeurt als je dit soort mensen de macht geeft. Dan krijg je samenlevingen met een heel laag niveau.'
    Er zijn hele volksstammen die niet twijfelen aan de voortreffelijkheid van hun eigen soort. Ook in domineesland kun je ze tegen het lijf lopen.


Red.:   Oftewel: racisme en superioriteitsdenken is voornamelijk een blank probleem.
    We geven speciaal voor Sheila Sitalsing nog een tegenvoorbeeld, in twee delen. Deel één:


Uit: De Volkskrant, 20-02-2012, column door Sheila Sitalsing

Anil

Opeens was hij er. In Zomergasten, lang geleden, in de tijd dat Surinamers elkaar nog gingen opbellen als er een landgenoot op televisie was die niet over voetballen sprak. Een charmante, slimme, belezen, jonge intellectueel, die een sensationele aflevering neerzette.


Red.:   Deel twee:


Uit: De Volkskrant, 18-05-2011, door Joost Zwagerman

De zelfontmaskering van Anil Ramdas

Anil Ramdas kijkt neer op PVV-stemmers. Behalve in de nette NRC.

Hoe typeerde Anil Ramdas de anderhalf miljoen stemmers op de PVV ook alweer, in september vorig jaar?
    Zo: het zijn 'primitieve, rancuneuze, rechtse en extreemrechtse types zonder moraal, zonder principes, zonder idealen, (...)'


Red.:    En nu de verklaring van de populariteit van het idee dat het vooral de blanken zijn en niet de niet-blanken die racistisch denken:

  Er zijn hele volksstammen die niet twijfelen aan de voortreffelijkheid van hun eigen soort. ... Meestal houden ze hun denkbeelden voor zich. ...

Klopt. De volksstammen waar ook Anil Ramdas en Sheila Sitalsing toe behoren.
    Weer een leuke combinatie:


Uit: Volkskrant.nl, 26-02-2013, redactie uitleg of detail

Tv-presentatrice: 'Mo Farah, heb je al eens hardgelopen?'
 
Of Mo Farah ooit nog een retourtje Verenigde Staten koopt is zeer twijfelachtig. ... maakte zondag een tv-presentatrice een bizarre blunder in een live-interview. 'Heb je al eens hardgelopen?'
LaTonya Norton interviewde Mo Farah na zijn zege in de Rock 'n Roll-marathon (de halve afstand) in New Orleans.
    Farah, die Londen in de voorbije zomer in vuur en vlam zette met twee gouden atletiekplakken op de 5000 en 10.000 meter ...
    'Heb je wel eens eerder gelopen', vroeg Norton bloedserieus tijdens het gesprekje van een kleine twee minuten. Als Farah 'ja' antwoordt na zijn zege in 61 minuten, vervolgt LaTonya Norton schaamteloos met: 'Dit is dus niet uw eerste keer?' ...


Red.:   Ach, maar ze kwalificeerde voor belangrijkste eis om te worden aangenomen voor zo'n baantje: ze had het juiste kleurtje. Welk kleurtje? Dit kleurtje:


Uit: De Volkskrant, 27-02-2013, door Loes Reijmer

'Zwart met wow-factor'

Het Britse kostuumdrama Downton Abbey krijgt in het vierde seizoen het eerste, donkere personage. Dat blijkt uit castingopdrachten die de Engelse krant The Sun in handen heeft gekregen. ...
    Het zou gaan om de rol van Jack Ross, een zanger in een exclusieve club in de jaren twintig van de vorige eeuw. Naast muzikaal is deze Jack bovenal 'zwart en heel knap', aldus de castingbeschrijving. Hij is bovendien 'een echte man (geen jongen), charmant en met charisma'. Om er geen misverstand over te laten bestaan hoe aantrekkelijk de uitverkoren acteur moet zijn, staat er: 'Alles overziend moet hij een erg knappe man zijn, met een bepaalde wow-factor'.    ...


Red.:   Het wordt hoe langer hoe gestoorder. Binnenkort in dit theater: een serie waarin Mylord gespeeld wordt door een neger.
    Volgende trap:


De Volkskrant, 28-02-2013, AP

Britten krijgen database

Britten kunnen in een nieuwe database van University College Londen achterhalen of hun voorvaderen slavenhouders waren. Zo'n 46 duizend Britten werden na het Britse verbod op slavernij in 1833 schadeloos gesteld voor het verlies van hun 'bezit'. Ze kregen twintig miljoen pond, destijds 40 procent van de begroting.


Red.:   De kop is natuurlijk een vuile leugen: niet de Britten, maar de blanke Britten krijgen een database waarin hun slavenhoud-activiteiten staan. Het slavenhalen en -houden door de negers blijft hier natuurlijk volkomen ongedocumenteerd. Of andere uitgelegd: hier wordt nogmaals bevestigd dat negers geen Britten zijn.
    Maar in beide opzichten gezien is hier dus weer sprake van flagrant racisme.
    Uniek: een openlijke aanval op het bastion - natuurlijk op het internet, met als opvallend kenmerk dat het een vrij drukbezochtee website betreft. De vermoedelijk aanleiding: het officieel verwerpen door de gemeente Amsterdam van de term 'allochtoon", op instigatie van een stel allochtone raadsleden.


Uit: DeDagelijkseStandaard.nl, 23-02-2013, door Joost Niemoller uitleg of detail
 

Het etnische taboe

Waarom mogen we niet weten dat mensen verschillen?


Er zijn van die dingen waarover je niet hoeft na te denken. Mannen zijn anders dan vrouwen. Negers zijn anders dan blanken. Chinezen zijn anders dan Japanners. Nederlanders zijn anders dan Grieken. Ja, qua uiterlijk natuurlijk. Maar er is meer dan alleen uiterlijk. Want vrouwen hebben een andere rol in de maatschappij, en dat is niet alleen hier en nu in het Westen, maar dat is al eeuwenlang zo. En Afrika is een ander continent dan Europa. Japan lijkt niet op China. Nederland niet op Griekenland. Er zijn verschillende soorten mensen en die hebben verschillende soorten werelden gemaakt.   ...


Red.:    Eerst een rondje open-deuren-intrappen. Maar bitter noodzakelijk natuurlijk.
    Tweede ronde:
  Het kan domweg niet ontkend worden. Het is traceerbaar voor iedereen. En de verschillen bestaan al zolang sinds... nou ja, heel lang. Al in de Egyptische hieroglyfen werden blanken, negers, vrouwen mannen niet alleen met een ander uiterlijk afgebeeld, maar ook in een andere rol. Ze verschilden groepsgewijs van elkaar. En dat was gewoon zo. Dus daarom werden ze ook als verschillende groepen afgebeeld.

En dan van de werkelijkheid naar de ideologie:
  Het is eigenlijk pas heel recentelijk dat we vinden dat zoiets niet hoort. De werkelijkheid, vinden we, die hoort niet. Daarom zeggen we nu: Alle mensen zijn gelijk. En als dat niet zo is, dan maken we de wereld steeds meer zo dat het lijkt alsof de mensen gelijk zijn.Het resultaat is natuurlijk precies het omgekeerde, want hoe meer je mensen op elkaar probeert te laten lijken, des te beter zie je dat ze juist verschillen. Kleine meisjes (niet allemaal) spelen toch liever met poppen, ook al vinden we dat niet verantwoord. Negers blijven beter in sport en muziek en seks, ook al vinden we dat eigenlijk racistisch. Nederland is toch rijker en eerlijker dan Griekenland, ook al zitten ze in dezelfde EU.

Auw, auw, auw, auw, auw ...
  Omdat we dit vandaag de dag niet kunnen uitstaan, dwingen we groepen niet alleen steeds meer in een klemmende gelijkheidsmal, maar gaan we ook de werkelijkheid steeds meer vertekenen. Als allochtonen meer stelen, verkrachten, slechtere schoolcijfers halen, vaker werkloos zijn en meer overvallen plegen, dan lossen we dat op door het woord 'allochtoon' op te heffen.

Het is eigenlijk ook te gek. En ruimschoots genoeg aanleiding om als tegenactie even keihard terug te slaan, en het achterliggende probleem te benoemen: het racisme van de allochtonen. Want hun overlastige tot weerzinwekkende acties richting blanke Nederlanders zijn al lang van zijn leven geen incidenten meer. Het is ene patroon. een racistisch patroon: Want het materiële argument ("ze zijn arm") wordt weerlegd doordat met name de Marokkanen en creolen in hun criminaliteit volstrekt niet-noodzakelijke vormen van wreedheid tentoonstellen, waarvan Niemöller een enkel voorbeeld noemt. Handelingen die duidelijk het kenmerk van "rekeningen vereffenen", van wraak, in zich dragen. Wraak voor de culturele nederlaag waarmee niet-westerse immigranten in een westers land geconfronteerd worden: hun cultuur blijkt in de praktijk minderwaardig, en daarvoor nemen ze wraak. Op de blanke dragers van die cultuur.
  En als bijvoorbeeld Marokkanen vaak op wrede wijze binnenvallen bij de mensen thuis, dan lossen we dat op door in de media hun etnische kenmerken zoveel mogelijk weg te poetsen. Want dan zou het in principe iedereen kunnen zijn.

Waarvan Niemöller een specifiek geval behandelt, maar dat hoeft niet: het weglaten van etnische achtergrond en het weglaten van initiale waaruit onmiddellijk de etnische achtergrond valt af te leiden, is inmiddels gecoördineerd beleid in de media. Even gecoördineerd als het sterk oververtegenwoordigd vertonen van de groep "normaal uitziende" allochtonen
    Waarna de conclusies volgen:
  Het etnische taboe zit heel erg diep. Bij de politici die het woord 'allochtoon' willen afschaffen. Bij wetenschappers die onderzoek weigeren naar etnische verschillen en genetische kenmerken. Bij journalisten die maar blijven doorlullen over een 'voetbalprobleem', ook als half Nederland al weet dat er een 'Marokkanenprobleem' is.
    Wat al die fatsoensrakkers die het zogenaamd zo goed met onze maatschappij voorhebben maar niet in hun domme hoofdjes gestampt krijgen is dat het effect van al die censuur precies het omgekeerde is: je krijgt een maatschappij die extreem gespitst raakt op etnische verschillen, puur omdat hen de waarheid onthouden wordt.
    Van krampen krijgt je spanningen.
    Snappen jullie het nu? Nee hè?

Maar natuurlijk niet.
    Waarvan onmiddellijk de bewijzen volgden:


Uit: ThePostOnline.nl, 25-02-2013, door Miko Flohr uitleg of detail

Jammer dat De Dagelijkse Standaard racisme podium biedt

Niemöller ratelt over Marokkanen, etnische verschillen en 'genetische kenmerken'Red.:   Bewijs geleverd in de eerste regel, de kop: praten over etnische verschillen als significant is racisme.
    En de verdere aard van de reactie is al meteen af te leiden uit de tweede regel, de subkop: mdit wordt één lange streng van retirische trucs. eerste ds: 'ratelt'
  Racisme is een woord dat ik niet graag gebruik.

Eerste zin van artikel - twee stuks. Als eerste een keiharde leugen: dit soort mensen hanteer met graagte de term racisme, zie de Rob Riemen's, Maarten van Rossem's enzovoort. En zie de kop. Tweede: het is een vorm van "Ja maar...": men lijkt iets toe te geven, om vervolgens in de verdere leugens en trucs betrouwbaarder over te komen.
    Waarop de truc van de herhaling volgt:
  Het is zo beladen dat op het moment dat iemand de beschuldiging treft ieder verder gesprek feitelijk onmogelijk is. Het verwijt van racisme is niets meer of minder dan aangeven dat de grens van het betamelijke overschreden is, en dat de denkbeelden waarop het verwijt betrekking heeft niet alleen als ongefundeerd en op misvattingen gebaseerd worden beschouwd, maar óók als abject en verwerpelijk worden beschouwd. Het verwijt is, in discussies, in wezen een retorisch zwaktebod. Het polariseert vooral, en overtuigt meestal niemand. Er zijn heel veel redenen om heel voorzichtig te zijn met het gebruik van het woord racisme. En toch gebruikte ik het dit weekend. En ik was niet de enige.

Herhaling, herhaling, herhaling, herhaling. Eén alinea gevorderd en nog niets inhoudelijks vernomen.
    Volgt een alinea met een korte herhaling van Niemöller's observaties, afgesloten door
  Niemöller gelooft dat rassen en volkeren een bepaalde aard hebben, en dat die aard in hun genen zit, en dus onveranderlijk is.

Waarop de weerlegging begint:
  Dit is dermate klinkklare onzin dat je je serieus afvraagt of je nog wel uit moet leggen wat er allemaal niet klopt. Of, indien dat nodig is, waar je überhaupt moet beginnen.

Ruim keuze dus. Bijvoorbeeld hieruit:
  En verrek, bepaalde genetische kenmerken zijn in bepaalde delen van de wereld normaler dan elders. Niemöller somt een paar feitjes op die kinderen op de basisschool leren,

En nu volgt de weerlegging:
    en trekt daar vervolgens de bizarre conclusie uit dat dat dus betekent dat er zoiets zou bestaan als een genetisch vastgelegd etnisch-cultureel profiel: “Er bestaan etnische verschillen, die zijn genetisch bepaald en sturen voor een groot deel ons gedrag. Tja. zo is het nu eenmaal.” Aldus brabbelt Niemöller.

Hè, weer niet. Volgende alinea:
  Er is – voor zover ik weet – geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat ooit een structureel en empirisch verband heeft gelegd tussen de genetische oriëntatie van een bepaalde etnische populatie en de aard van hun cultuur.

Daar komt het ... het onderzoek dat verbanden heeft gezocht en aangetoond dat die er niet zijn. Hier is het:
  Dat kan ook niet: daarvoor zijn culturen te complex en aan te veel invloeden onderhevig, en zijn de verschillen tussen individuen veel te groot. Daarvoor worden culturen bovendien ook te zeer geherdefinieerd op het moment dat je vanuit je hutje op de tijdloze voorwoestijn in de moderne kosmopolitische metropool belandt. Mensen zijn niet wie ze worden als ze ter wereld komen. Ze worden wie ze zijn door wat ze zien, doen, en meemaken. Maar voor Niemöller bestaan vorming en opvoeding niet: het zit allemaal al in de genen. U mag zelf de Godwin maken.

Wáááát ... Er is geen onderzoek dat laat zien dat er verschillen bestaan, want dat kan niet omdat die verschillen er niet zijn, dus hoef je geen onderoek te doen naar het niet-bestaan van die verschillen.
    Zelden zie je het zo krom geredeneerd. hoewel, zelden .... Als dit soort mensen hun mond opendoet ...
    Maar ze hebben doodgewoon gelijk en weten het absoluut zeker. Want het gelijk van de andere partij kan doodgewoon niet:
  Het riekt allemaal ontzettend naar genetisch determinisme, één van de peilers – zo niet de peiler – van de klassieke rassenleer. Feitelijk is het enige dat ontbreekt in het stuk van Niemöller een expliciet statement dat hij de volkeren van Europa en het westen superieur acht aan Afrikanen of Arabieren. Impliciet lijkt dat overigens glashelder. Hoe komt het immers dat Europa geen kolonie van Afrika werd? En: ‘In Afrika gaat het economisch gezien slechter dan in Europa. Wat is het verschil? In Afrika wonen Afrikanen, In Europa wonen Europeanen.’ Volken of rassen culturele eigenschappen toeschrijven op basis van hun genen, en die vervolgens gebruiken om goed te praten waarom de één arm is, en de ander rijk, dat is hardcore racisme van de meest tenenkrommend koloniale soort.

Daar zijn we: culturen zijn absoluut gelijk. de cultuur van de lemen hutjes en de ezeltjes is volkomen gelijkwaardig aan die van wolkenkrabbers en ruimtereizen.
    Echt waar.
    En daarmee is het dus bewezen:
  Het punt is niet alleen dat voor de verwrongen ideeën van Niemöller geen enkele theoretische of empirische basis is.

Omdat de consequentie van Niemöller's observaties is dat je doet aan hardcore racisme, kunnen zijn stellingen niet waar zijn.
    Want stel je voor:
  Het punt is óók dat de onveranderlijkheid die Niemöller’s gedachtengoed impliceert beleidstechnisch gezien nogal naargeestige consequenties kan hebben. Toegespitst op het Marokkanenprobleem: als Niemöller echt denkt dat het Marokkanenprobleem – voor zover het bestaat – een genetisch probleem is, en als hij dat probleem vervolgens ook echt rigoreus zou willen oplossen, dan zijn de Godwins echt niet meer aan te slepen: het zou immers betekenen dat de enige oplossing bestaat uit het verwijderen van Nederlanders uit hun eigen samenleving.

Nou nee, die conclusie volgt er niet uit, want observaties zijn iets anders dan beleid. Wat er wel uit volgt dat als je geen rekening houdt met deze observaties, autonome sociologische processen, de afweerreactie tegen het allochtone racisme, er door middel van maatschappelijk oproer zou kunnen leiden dat veel immigranten gedwongen worden te vertrekken.
    Waarna Flohr alsnog met een paar echt overtuigende argumenten komt:
  Niemöller is juridisch gezien vrij om te raaskallen wat hij wil – daar gaat het hier niet om. De vraag is echter waarom De Dagelijkse Standaard – een naam toch die impliceert dat men de kwaliteit van het gepubliceerde enige waarde toekent – dit soort bizar domme en racistische bagger publiceert. Waarom wil een fatsoenlijk en gedegen conservatief als Bart-Jan Spruyt op de colofon staan van een weblog waar raciaal determinisme blijkbaar bon ton is? Je mag hopen dat er ooit een paar adverteerders opstaan die aan hoofdredacteur Joshua Livestro laten weten dat ze het fantastisch vinden dat het rechtsconservatieve geluid van Nederland via De Dagelijkse Standaard haar publiek vindt, maar dat ze de doorgeslagen neo-rassenleer van mensen als Niemöller echt kunnen missen als kiespijn. Maar misschien zit Livestro zelf ooit ook wel in dat je een breder publiek trekt als je soms tegen je auteurs zegt dat oeverloos reutelen over de genetische eigenschappen van volken en hun culturele consequenties niet zo’n heel zinnige bijdrage is aan welke discussie dan ook

In de vorm van een oproep om Joost Niemöller het zwijgen op te leggen. Bij het racisme van de nazi's was dat ook de volgende stap (ja ja, wij gaan het gewoon lekker ook doen...).
    Kickboksen is de favoriete sport van de allochtonen. En de favoriete manier, volgens bestuurders, om die allochtonen buiten de criminaliteit te houden. Is al een hele tijd bekend. maar er is dus, vanzelfsprekend, de laatste enig gedoe rond kickboksen, vanwege allochtone kickboksers die anderen mishandelen, en schietpartijen organiseren op gala's, en, even vanzelfsprekend is de Volkskrant dus al enige tijd aan de gang met en propagandacampagne, met name rond haar favoriete kickbokser: de kreupelschopper en habituele barvechter Badr Hari. Hier haar laatste bijdrage:


Uit: De Volkskrant, 16-03-2013, door Bart Jungmann

De tweekoppige draak die kickboksen heet

Veel gemeenten subsidiëren kickboksen als ondersteuning van probleemjongeren. Maar er is ook die duistere kant, van geweld en onderwereld. Kickboksen, vloek of zegen?


Een groepje academici wilde wel eens kickboksen en een bevriende hoogleraar, met banden in die sport, wist een adresje. Maar toen het zover was, aarzelden de geleerden. Stonden voor de deur, durfden niet naar binnen.    ...


Red.:   Ja hoor, hoogleraren doen habitueel aan kickboksen.
  Dat adresje is de Chakuriki Gym, te vinden in een bakstenen doos achter schotelantennes in Amsterdam-Noord....
    Zwaargebouwde mannen zitten deze ochtend onderuitgezakt op bankstellen. Het is een internationaal gezelschap van professionele vechtsporters. ...
    Dat is de voorbeeldige kant van het kickboksen, van een sport die een reddingsboei is voor probleemjongeren. Maar er is ook een keerzijde. Soms wordt een goeierik van kickboksen ook wel eens een slechterik.
    Op ditzelfde bankstel zat ooit Badr Hari, de verpersoonlijking van de keerzijde. Thom Harinck zegt dat hij er alles aan heeft gedaan om hem aan de goede kant te houden. Het is hem niet gelukt. Hari ontspoorde en is nu een verdachte van ernstige mishandeling. Op dit moment zit Hari in het Kroatische Zagreb als deelnemer aan een groot vechtsportgala.

Kickboksen is inderdaad een draak met twee koppen. En beide koppen spuwen vuur.
    Maar goed, dit moest een goed-gevoel verhaal worden. En omdat een beeld meer zegt dan duizend woorden, dus met een grote foto. En daarvoor is, om het goed te doen, stad en land afgebeld. Uiteindelijk werd in Leiden, wat Amsterdammers betreft een plek halverwege Timboektoe, een geschikte plaats werd gevonden om een foto te schieten. Hier is hij:

En in Leiden werd het dus gevonden: drie blonde kindjes die aan kickboksen deden. En die ook prompt vooraan werden gezet. De allochtone kern staat op de achtergrond. Over vijf jaar trappen de jongens op de achtergrond de blonde kindjes in elkaar, als ze niet genoeg respect betonen, of ze een mobieltje willen hebben. Hun culturele broers hebben in Leiden zojuist bij zaalvoetbal een blanke scheidsrechter een gebroken kaak geslagen.


Uit: De Volkskrant, 18-03-2013, ANP.

Scheidsrechter zwaar mishandeld door duo

Een 21-jarige man uit Leiderdorp is vrijdag na een vriendschappelijke partij zaalvoetbal zwaar mishandeld door twee spelers. De man, die scheidsrechter tijdens de wedstrijd was, liep een dubbele kaakbreuk op en een zwaar gekneusde neus. Maandag wordt hij geopereerd. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Het gaat om broers van 15 en 20 jaar uit Leiden.


Red.:   Het werd weer zorgvuldig buiten de media gehouden, maar in het Leids Dagblad werd gesproken met iemand van de welzijnswerkstichting die het toernooi organiseerde: allochtoon, vermoedelijk Marokkaans.
    Amsterdam heeft een nieuw initiatief: ze gaan de treitergezinnen aanpakken. veel te laats natuurlijk want er zijn al honderdudiznende Nederlanders vertrokken uit de wijken vol treitergezinnen: die van de allochtone immigranten. Maar goed, er wordt in ieder geval wát gedaan:


Uit: De Volkskrant, 03-04-2013, van verslaggever Jaap Stam

'De rechtsstaat moet geen watje worden'
 
Woest was de Amsterdam-se burgemeester dat een gezin zó was getreiterd dat het verhuisde. 'We gaan dit niet verliezen omdat het zo moeilijk te bewijzen is.'
Red.:
   Dat denk je onmiddellijk, gaat natuurlijk over dat gezin dat verjaagd werd van het Diamantplein, door groepen terreur-Marokkanen.. het eerste geval waar zo'n ophef over was.
    Mis:
  'Het is afgrijselijk als treiteraars een gezin de buurt uitwerken. Als er moet worden verhuisd, moeten de treiteraars eruit. Niet de slachtoffers.' Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam heeft Amsterdammers die hun buren de buurt uitjagen de wacht aangezegd. Dan hebben we het over homohaters, allochtonenpesters en lieden die om andere reden hun buurtgenoten zo zieken dat die maar één uitweg zien: wegwezen.
    Een Marokkaanse vader die bij de politie een verklaring had afgelegd over een schietincident, is vier jaar lang het leven zuur gemaakt. Op zijn deur werd 'verrader' in het Arabisch gekalkt. Zijn auto trof hij vijftien keer beschadigd aan, zijn dochter werd met een scooter van de sokken gereden, zijn vrouw werd de hoofddoek van het hoofd gerukt. Ten einde raad besloot hij te verhuizen.

En voor de duidelijkheid wat voor soort mensen die allochtonenpesters zijn:
  Bladerend door de dossiers van het gevluchte Marokkaanse gezin, flitsten beelden van Mississippi Burning door zijn hoofd. In die film, gebaseerd op een waar gebeurd verhaal uit 1964, heeft de FBI de grootste moeite de moordenaars van drie mensenrechtenactivisten op te pakken .
    De moorden zijn gepleegd in een gesloten blanke gemeenschap in Mississippi, voor een groot deel lid van de racistische Ku Klux Klan. 'Pas als de FBI tot het randje gaat en misschien er net overheen, kunnen ze de zaak oplossen. Ze verspreiden informatie over de racisten, waardoor die tegen elkaar worden opgezet. De informatie is niet altijd waar, of wel waar, maar niet altijd te bewijzen.'

Het doet meteen denken aan de Amsterdamse lesbrief, over de verhoudingen tussen Nederlanders en allochtonen:

De Marokkanen of moslims zijn de knuffelbeertjes, en de Nederlanders zijn de racisten.
    Dat u het maar weet.
    Het zijn geen zwarten, het zijn geen Marokkanen, het zijn geen Roma. Dus dan mag de afkomst wél:


De Volkskrant, 16-04-2013, ANP

Skimverdachten uit Roemenië opgepakt

In Assen en Westerbork zijn maandag negen mensen aangehouden die worden verdacht van skimming, het kopiëren van betaalkaartgegevens. Het zijn zes mannen en twee vrouwen uit Roemenië en een man uit Assen. Bij tankstations in Roden en Noordhorn vond de politie eerder skimapparatuur. In een woning in Westerbork stuitten agenten op skimapparatuur en geld.


Red.:   Overigens is er alle reden om bij iedere Roemeen zonder een bekende werkkring huiszoeking te doen. Skimming is daar de meest-voorkomende bron van inkomsten.
    Door een zoekactie op het internet kwam het volgende boven water:


Uit: DeMorgen.be, 02-02-2012, redactie, bron: belga.be uitleg of detail

"Conservatieven en racisten hebben lager IQ"

Fotobijschrift: Leden van de extreemrechtse rascistische Ku Klux Klan.

Volgens de conclusie van een provocatief onderzoek zouden conservatieven en mensen met vooroordelen wel eens een lager IQ kunnen hebben. De studie van de Brock University in het Canadese Ontario linkt een lagere score op de intelligentietest ook aan racisme, meldt de Amerikaanse nieuwswebsite The Huffington Post.    ...
Red
.:
   De nieuwswebsite The Huffington Post staat onder leiding van sterke Joodse invloeden, oftewel: een rabiaat kosmopolitisme en multiculturalisme. Vijanden van alles dat naar residente cultuur neigt . Dit bericht past in het kader van dit activisme. Wat ook nog eens onweersproken is gebleven, anders was het wel elders in de publiciteit opgedoken. Dit geheel in tegenstelling tot als je gekleurde zou associëren met racisme, of een laag IQ. En dat het gaat over blanken werd nog eens extra benadrukt:
  Uit het onderzoek, dat gepubliceerd wordt in het tijdschrift Psychological Science, blijkt dat kinderen die laag scoren op IQ-testen later meer geneigd zijn om vooroordelen en sociaal conservatief gedachtegoed te ontwikkelen.
    Volgens hoofdonderzoeker Dr. Gordon Hodson is het een vicieuze cirkel: Mensen met een lagere intelligentie worden aangetrokken door een conservatief gedachtengoed omdat ze daar "structuur en orde" vinden. Deze ideologie is tegen verandering, waardoor er makkelijker vooroordelen ontwikkeld worden. Dat alles leidt dan weer tot racisme, volgens Hodson. En uiteindelijk worden ook de kinderen daardoor geïndoctrineerd.

Probeer dat maar eens te doen met een soortgelijk artikel over IQ en racisten en dan een portret van een neger ernaast. Je wordt gelyncht.
    Maar dat ligt nu dus geheel anders. Want wat zij mogen, onder de noemer 'provoceren', mogen wij ook. Want zoals alhier al bewezen is, is het racisme bij creolen veel sterker uitleg of detail dan in de westerse cultuur. En net even eerder is op deze site al het culturele niveauverschillen tussen de westerse en creoolse culturen geconstateerd aan volkomen objectieve beelden uitleg of detail . Volgens deze gegevens is er dus inderdaad een duidelijke band tussen IQ en racisme. Als je kijkt bij creolen.
    Zoals te verwachten leidt het slavernij-herdenkingsfeestje tot ruime hoeveelheden racisme. Een bijdrage:


Uit: Trouw.nl, 02-06-2013, door Stevo Akkerman uitleg of detail

De pijn van de slavernij is de pijn van het heden

Hoe lang mogen de nazaten van de slaven blijven klagen over het leed dat hun voorouders is aangedaan? Of is het verkeerd over 'mogen' te spreken, alsof het om een voorrecht gaat? Nu herdacht wordt dat Nederland 150 jaar geleden de slavernij afschafte, klinkt vanuit het zwarte kamp de roep om koninklijke excuses, en reageren sommige witten zo heftig dat je bijna zou denken dat ze een kwaad geweten hebben.    ...


Red.:   Als mensen iets roepen, kan je daar iets slechts achter zoeken. Dus als witten iets roepen over zwarten, kan je daar een kwaad geweten achter zien. Ben je echter geen racist, kan het ook omgekeerd: als zwarten iets roepen over witten, kan je daar ook een kwaad geweten achter zoeken. De ze auteur doet eehte ene wel, en andere niet, is is dus een racist.
    Maar, kan de tegenwerping zijn, bij die witten is het wel duidelijk dat ze reden hebben voor een slechts geweten, en bij die zwarten niet.
    Dat is dus precies het tegenovergestelde: de witten hoeven geen slecht geweten te hebben, want ze hebben de zwarten niets aangedaan (men schijnt het te hebben over iets van 150 jaar terug). De zwarten hebben de witten wel iets aangedaan, want de betreffende zwarten zitten als uitkeringsnegers in de Bijlmer. Waar ze elkaar en anderen met kogels bestoken, en de witten in het algemeen veel last en kosten van hebben.
    Dus is er zijn veel geldiger redenen om een kwaad geweten te zoeken echter de klachten van de zwarten dan die van de witten: de witten hebben niets gedaan, en de zwarten weten dat ze teren op de zakken van de witten. Maar politiek-correcten zullen daar nooit achter komen. Want politiek-correcten kunnen zaken slechts van één kant bekijken. Zelfs als iemand met de andere kant komt, willen ze het daar niet over hebben:
  ...het Afrikaanse aandeel in de slavenhandel, zoals beschreven in het net uitgekomen boek 'Het kasteel van Elmina' van Marcel van Engelen, leidt alleen maar af.

Politiek-correcten kunnen zaken slechts van één kant bekijken. De gekleurde kant. Politiek-correcten zijn racisten.
    Twee moslims hebben met hakmessen een moord gepleegd op een Britse militair, en daarna staan brullen dat ze het gedaan hadden vanwege de islam en dat ze ons allemaal haten. Alle politiek-correcten, inclusief premier Cameron, riepen natuurlijk onmiddellijk dat dit niets te maken had met de islam, en dat die lui gewoon gestoorden waren. Maar de reactie daarop is natuurlijk iets heel anders:


Uit: Telegraaf.nl, 05-06-2013. uitleg of detail

'Racistische aanval op islamcentrum Londen'

De Britse politie onderzoekt of rechtsextremisten achter een brand zitten in een islamitisch centrum in Londen. Het gebouw in het noorden van de stad brandde woensdagochtend vroeg af.
    De politie weet nog niet zeker of daadwerkelijk brand is gesticht. Wel is bevestigd dat op het gebouwde letters EDL zijn gespoten. EDL staat voor English Defence League, een extreem rechtse en anti-islamitische groepering.
    Het islamcentrum Al-Rahma, tevens een moskee, is volgens de Somalische gebruikers beklad met racistische teksten. Ze vrezen dat er brand is gesticht en dat het gaat om een reactie op de schokkende moord op een militair door vermoedelijke moslimextremisten in Londen twee weken geleden.


Red.:   Natuurlijk is dit gedaan door een paar gestoorden, die uit rancune de letters EDL hebben geschilderd, en verder niets met wat dan ook te maken hebben. Die Somaliërs zijn doodgewoon racisten.
    Nog meer van dit soort racisme:


Uit: De Volkskrant, 11-06-2013, van correspondent Patrick van IJzendoorn

Tieners vast voor brand islamschool

De Londense politie heeft vier jongemannen gearresteerd die ervan worden verdacht brand te hebben veroorzaakt in een Islamitisch seminarium. Enkele dagen eerder was in Noord-Londen een moskee afgebrand. Bij beide brandstichtingen lijkt het te gaan om wraak nadat twee radicale moslims drie weken geleden de Britse soldaat Lee Rigby op straat hadden doodgestoken.   ...


Red.:   Dit heeft natuurlijk allemaal wel één voordeel: bij iedere islamitische wandaad waarvan voorheen beweerd werd dat het over doodgewone criminaliteit ging, weten we ook meteen dat het doorgewoon racisme is: zij moslims tegen ons blanken. Net als bij de negers die in 2011 half Londen is de brand staken.
    Afkomst mag allang niet meer bij misdaad ... :


Uit: De Volkskrant, 04-08-2013, redactie; bron: ABC7, AP uitleg of detail

Auto rijdt in op publiek in Los Angeles

UPDATE
Een automobilist is zaterdag (plaatselijke tijd) op voetgangers ingereden op de drukke boulevard van Venice Beach in de Amerikaanse stad Los Angeles. Daardoor zijn een dode en een tiental gewonden gevallen. Een van hen verkeert in kritieke toestand, meldde de politie.    ...
    Inmiddels heeft de politie een verdachte opgepakt. Zijn uiterlijk strookt met de beschrijving van de dader: een blanke twintiger met blond haar.    ...


Red.:   ... behalve als het een blanke is. Dit ter compensatie van het feit dat het in de werkelijkheid voornamelijk licht- en donkergekleurden zijn en in Amerika ook latino's.
    Overigens heeft de Volkskrant de vermelding van ras zonder vermelding na een aantal uren uit het bericht geschrapt - de kopie van de originele versie staat hier uitleg of detail . Het blijft hier staan omdat het duidelijk maakt wat de onderliggende houding is - sterk racistisch. Dat men tot de orde geroepen wordt op een of andere manier doet daar niets aan af - de houdingen komt dan op minder opzichtige en dus des te gevaarlijke manieren naar buiten.
    Het volgende weerzinwekkende geval van racisme:


Uit: De Volkskrant, 09-08-2013, van verslaggeefster Anneke Stoffelen

Verwekker moet betalen


Grote steden jagen op vaders van niet-erkende kinderen. Onder meer in Amsterdam en Rotterdam worden bijstandsmoeders onder druk gezet de naam van de verwekker van hun kind te noemen, zodat de gemeente een financiële bijdrage van de biologische vader kan innen.    ...


Red.:   En iedereen over welke groep dat gaat: creolen  . Natuurlijk komt het ook elders voor, maar is de uitzondering - het ongehuwde moederschap is volkomen normaal in de creoolse cultuur en dat is het bij geen andere bekend in Nederland. En wat is het voorbeeld dat de Volkskrant aanhaalt:
  Dat overkwam Rotterdammer Eric van Deurzen. De gemeente is van mening dat hij vader is, zo blijkt uit brieven.

Om het vervolgens op de binnenpagina's, want het voorgaande stond op de voorpagina, nog eens dunnetjes over te doen:

Tja, dit is een vorm van slavernij die verzwegen moet worden: het werken van de blanke slaven om de ongehuwde creoolse moeders een lekker koloniaal leven te geven.
    Na de grote demonstraties van de zwarten voor hun ge-hood-e criminele soortgenoten in het kader van de zaak Trayvon Martin uitleg of detail , is Amerika nog racistischer geworden:


Uit: De Volkskrant, 13-08-2013, van verslaggeefster Clara van der Wiel

Aanpak misdaad New York is discriminatie

De politie van New York schendt de rechten van zwarten en latino's, oordeelde een rechter maandag.


...    In New York worden velen staande gehouden en gefouilleerd; vorig jaar 515 duizend mensen. Controversiëler, 51 procent van hen was zwart en 33 procent latino. Deze groepen vormen respectievelijk 25 en 28 procent van de bevolking. ...


Red.:   Maar die laatste cijfers gaat het  natuurlijk niet om. het gaat niet om hoeveel zwarten en latino's er zijn op de gehele bevolking, maar op de criminele bevolking. En die cijfers liggen in de buurt van de 80 procent. Dus de politie is juist heel terughoudend met het aanhouden van zwarten en latino's. Maar dat soort feiten zijn natuurlijk niet besteedt aan de racisten van de politike-correctheid:
  De zwarte Floyd (33), die geneeskunde studeert, getuigde dit jaar voor rechter Shira Scheindlin over het incident. Zijn verklaring stond centraal in de zaak die de mensenrechtenorganisatie CCR tegen de gemeente New York had aangespannen wegens het omstreden beleid van staande houden en fouilleren door de New Yorkse politie.

Dus wat doen die politiek-correcte racisten: ze lichten er een individueel geval uit, waarin de aanhouding dus achteraf niets opleverde, en veralgemeniseren dat naar het hele proces:
  Via het fouilleerbeleid maakt de politie zich volgens CCR schuldig aan discriminatie en racial profiling - de praktijk waarbij agenten zich bij hun keuze wel of niet ingrijpen laten leiden door de etniciteit van betrokkene.

Waarvan dus zojuist bewezen is dat ze dat niet doen - maar juist het omgekeerde.
    Wetenschappelijk en sociologisch gezien een halsmisdaad
    En de alfa's die ook in Amerika natuurlijk de rechtspraak domineren, lopen er keihard achteraan:
  Scheindlin oordeelde gisteren dat de politie inderdaad onrechtmatig handelt en de mensenrechten schendt.

Waarna de invloed van het zwarte racisme aangetoond wordt, met de erop volgende zinnen:
  De uitspraak komt kort na de omstreden vrijspraak van burgerwacht George Zimmerman in Florida, die de zwarte tiener Trayvon Martin doodschoot. Volgens velen schoot Zimmerman de jongen neer omdat hij zwart was. President Obama verklaarde in het verlengde van die zaak dat hij in zijn jeugd ook te maken kreeg met verdenkingen op basis van zijn huidskleur.

Waarvan keihard is aangetoond dat dat niet zo was, maar de zwarten en hun ondersteuners willen hardnekkig vasthouden aan hun racistische wereldbeeld.
    Natuurlijk is het allemaal volkomen contraproductief:
  De New York Police Department (NYPD) staat bekend om zijn succesvolle aanpak van de misdaad. De strategie stamt uit de jaren negentig en werd vanaf 2002 voortgezet door burgemeester Bloomberg. Het aantal personen dat staande werd gehouden is onder zijn bewind gestegen van 115 duizend in 2002 tot 685 duizend in 2011. In dezelfde periode daalde de misdaad met 33 procent. In 2012 telde The Bronx 36 procent minder moorden.    ...
    Bloomberg zei onlangs dat de politie statistisch gezien juist te veel blanken aanhoudt. Het beleid is niet racistisch, zegt Bloomberg, maar gebaseerd op cijfers. Hoewel de donkere jongemannen inderdaad vaak worden aangehouden, is hun aandeel in de misdaad ook buitenproportioneel. Zwarten zijn verantwoordelijk voor 80 procent van alle schietpartijen, bijna 70 procent van alle roofovervallen en 66 procent van alle geweldsmisdaden. Ter vergelijking: blanken, die 35 procent van de stadsbevolking uitmaken, zijn betrokken bij 1 procent van de schietpartijen en 5 procent van alle geweldsmisdaden. Misdaad moet bestreden worden waar ze wordt gepleegd, vindt Bloomberg. Als uit de cijfers blijkt dat 90 procent van de misdaadverdachten zwart of latino is, moet dat percentage terugkomen in de aanhoudingen.    ...
    Scheindlins vonnis is volgens politicologe Heather MacDonald van het libertaire Manhattan Institute 'rampzalig'. Zij vreest vergelijkbare rechtszaken in andere steden. 'Waar criminaliteit effectief wordt aangepakt, zie je gegevens als in New York. De politie kan haar werk niet doen zonder cijfers te produceren waarin zwarten en latino's oververtegenwoordigd zijn.' Dat het gros van de aangehoudenen onschuldig blijkt te zijn? We weten niet hoe vaak door een aanhouding erger is voorkomen.' Volgens de NYPD zijn er 7.383 levens gered sinds 2002.

Ach ja, laat die zwarten elkaar dus maar doodschieten ...
    Uit de inmiddels enorme verzameling racisme-in-beelden uit de Volkskrant waarvoor nog niet de tijd is gewest ze te verwerken, twee exemplaren die opvallend genoeg waren voor onmiddellijke behandeling. Ze vielen op omdat het tweetal op opeenvolgend pagina's in dezelfde krant waren, van 31 juli 2013. Hier is de eerste:

Het gaat over mensen in de bijstand, en dat zijn dus allemaal blanken. En de volgende pagina:

En dit gaat over mensen die in vakantie werken, en dat zijn dus allemaal allochtonen.
    De werkelijkheid is natuurlijk bijna precies andersom. Het percentage allochtonen is de bijstand wordt natuurlijk niet bekend gemaakt, maar ervaringen uit de jaren tachtig en cijfers ui de jaren 2000 uit Duitsland laten zien dat dat vermoedelijk rond de tweederde ligt.. En de allochtonen vertrekken in de vakantie massaal richting Allochtonië, en zijn dus niet aan het werk.
    En even later nog een even perfect duo, dit keer van 20 augustus 2013 - eerste onderwerp: peuters met taalachterstand in Amsterdam. Het stond al als kopartikel op de voorpagina, zonder één enkele vermelding van de aard van de doelgroep, en hier is het bijbehorende achtergrondartikel:

Met de duidelijke boodschap: taalachterstand bij peuters in Amsterdam, van ongeveer de helft volgens het artikel, is voornamelijk een blank probleem.
    En hier van een paar pagina's verder, een bericht over de studenten-kennismakingsdagen in Rotterdam.

De duidelijke boodschap: studeren is voornamelijk een allochtone kwestie.
    Tussen twee haakjes: natuurlijk is het ook deze redactie niet ontgaan dat op de eerste foto op de achtergrond twee allochtonen staan, en op de tweede foto twee blanken. Wat het vermoeden doet rijzen, daar waar de eerste doelgroep in feite natuurlijk vrijwel uitsluitend allochtoon is en de tweede voor het overgrote deel blank, dat in beide gevallen de fotografen de door hen gewenste figuren naar het centrum van het beeld hebben gedirigeerd. Je reinste manipulatie. Zoals natuurlijk vrijwel universeel bij dit soort beelden, gezien de frequnetie van voorkomen van het verschijnsel. En omdat het verschillende fotografen betreft, vermoedelijk dus in opdracht.
    En met deze twee zelfgemaakte spiegelingen van de Volkskrant, kan de volgende voorzetmoeiteloss  in het doel gejaagd worden:


Uit: De Volkskrant, 21-08-2013, van verslaggeefster Sterre Lindhout

Reportage | Zeeuws dorp overspoeld door gereformeerden

Dansfeest op zondag, dat kan niet meer in Waarde

De openbare basisschool is al dicht: te weinig leerlingen. De naastgelegen gereformeerde school bloeit. De 'refo's' zijn ver in de meerderheid in Waarde. Hardop wil niemand het zeggen, maar de bevindelijke invasie valt niet overal goed


Tussentitel: Ze voetballen wel, en ze gymmen ook, maar het zijn er niet veel - Adri Cornelisse - hoofd van de dorpsraad van Waarde

De skyline van het Zeeuwse plaatsje Waarde is tamelijk overzichtelijk: drie kerktorens. Twee kerken staan in de dorpskern. In het midden de hervormde kerk met zijn bonkige toren, gebouwd in de 14de eeuw. ...


Red.:   Enzovoort. En zo zag het eruit:

Voluit over bijna twee pagina's verspreid.
    En wie dit nu nog niet ziet aankomen ...:
  Uit: NietEenVarkensKrant, 21-08-2013, van verslaggever George Orwell

Reportage | Utrechtse wijk overspoeld door moslims

Korte rokjes op straat, dat kan niet meer in Kanaleneiland

De openbare basisschool is al dicht: te weinig leerlingen. De naastgelegen islamitische school bloeit. De 'baardo's' zijn ver in de meerderheid in Kanaleneiland. Hardop wil niemand het zeggen, maar de bevindelijke invasie valt niet overal goed


Tussentitel: Ze werken wel, en ze gaan ook naar school ook, maar het zijn er niet veel - Jan Pieterse - hoofd van de dorpsraad van Kanaleneiland

De skyline van het Utrechtse wijk Kanaleneiland is tamelijk overzichtelijk: drie minaretten. Twee moskeeën staan in het centrum. In het midden de Turkse moskee met zijn bonkige minaret, gebouwd in de 1994. ...

Oftewel: dat bericht staat voor het meest gore racisme, dat op Orwelliaanse wijze bedreven wordt.
    Weer naar het huidige hoogtepunt van racisme - het bericht spreekt bijna voor zichzelf:


Uit: CNN.com, 07-10-2013. By CNN Staff uitleg of detail

3 soldiers arrested in fellow soldier's stabbing death

NEW: It appears stabbing was not racially motivated, police say
Friends say they, Geike were to celebrate his pending discharge when they were accosted
Police: Geike was attacked after man in passing car yelled about soldiers being white
Stabbing initially investigated as a possible hate crime, police tell newspaper


(CNN) -- [Breaking news update at 1:09 p.m. ET]

(Three Joint Base Lewis-McChord soldiers have been arrested in connection with Saturday morning's stabbing death of Army Spc. Tevin Geike in Lakewood, Washington, police said Monday.
    Police said it appears that race was not a motivating factor in the death.
    Earlier, police said they were investigating the stabbing as a possible hate crime after witnesses told them that a black assailant directed a racial comment toward Geike, who was white, and his companions.    ...

[Previous version, posted at 11:06 a.m. ET]

Police: Black man kills white soldier in possible hate crime


(CNN) -- A white U.S. soldier who friends say was celebrating his pending departure from the Army was fatally stabbed by at least one black assailant over the weekend in a racially charged confrontation, police in Washington state said.
    Spc. Tevin A. Geike, 20, of Summerville, South Carolina, died after being stabbed early Saturday in Lakewood, not far from Joint Base Lewis-McChord, where he was based, according to base officials.
    Police are trying to determine who killed Geike, who they said was walking with two other soldiers in Lakewood after 2 a.m. Saturday when someone in a passing car yelled a comment about the three being white.
    One of the soldiers, Brian Johnson, told CNN affiliate KIRO that someone in the car yelled "something like 'white' and 'cracker.' "
    The third soldier, Matthew Barnes, told KIRO that he yelled back: "So this is how we treat combat veterans now?"
    The vehicle turned around and stopped, and five black men appearing to be in their mid-20s got out, police said.
    The groups exchanged words, and the driver called off his friends when he realized the three were soldiers, police said. But as the five retreated to the car, one appeared to bump into Geike, who fell as the five sped away in the car, Geike's companions told police.
    Geike had been stabbed. Barnes said Geike died in his arms.    ...
    Investigators are trying to determine whether to classify the stabbing as a hate crime, Lakewood police Lt. Chris Lawler told the News Tribune of Tacoma.
    "We're certainly looking at it now as a potential hate crime. We're not going to say that it is, but according to two guys at the scene, it appears to be racially motivated," Lawler told the News Tribune.    ...


Red.:   Zoals al vele malen vastgesteld: is de dode een neger, is de eerste blanke die toevallig langsliep de dader van een racistische moord. Want negers zijn allemaal onschuldige teddybeertjes, en alle blanken zijn racistische moordenaars, al dan niet potentieel. Dus de oorspronkelijke, ongetwijfeld volkomen juiste, versie van dit bericht moest dan haastig worden teruggetrokken. Dat het niet gewoon gewist is, is vanwege de wonderen van het internet: de oorspronkelijke versie kan zonder probleem weer boven water worden gehaald.
    Allochtonen zijn ergens rond de vijf keer zo crimineel als autochtonen uitleg of detail . De politie is er om misdaad te bestrijden en voorkómen, en in die laatste hoedanigheid kan ze mensen die verdachte gedrag vertonen aanhouden. Aannemende dat er geen schil is tussen bevolkingsgroepen in de relatie tussen verdacht gedrag vertonen en daadwerkelijke misdaad, zal de politie dus ook vijf keer zo veel allochtonen aanhouden bij het natrekken van verdacht gedrag. De politieke-correctheid reageert hierop met racisme:

 

Uit: De Volkskrant, 05-10-2013, door Janny Groen

Discriminatie | De getinte risicoprofielen van de politie

Zwarte in chique auto: aanhouden

Bij verkeerscontroles pikt de politie ze eruit: Marokkanen, Antillianen en andere niet-blanke weggebruikers. Verdacht op basis van uiterlijk. Hoe is deze discriminatie te voorkomen?


... als jongetje aan het voetballen was op een pleintje en in zijn eigen buurt werd aangesproken door een politieagent. 'Wat doe je hier?' Zo'n vraag wordt niet gesteld uit nieuwsgierigheid, zegt de Turks Nederlandse cultureel antropoloog Sinan Çankaya (31), die opgroeide in de Nijmeegse achterstandswijk Hatert. Die komt altijd voort uit achterdocht.    ...


Red.:   Gevolgd door nog meer voorbeelden van persoonlijke krenking bij allochtonen, die niet gebaseerd is op feiten, maar op loyaliteit met hun criminele landgenoten:

  'Hij ziet mij als Marokkaans tuig'

Welk boven beschreven slaat op een klein deel der allochtonen: de beter opgeleiden:
  Turks Nederlandse cultureel antropoloog Sinan Çankaya (31) ... Mousa Sealiti (39) ... zijn vrouw Saloua (35) ... had haar opgehaald van haar werk in het Bronovo ziekenhuis ... PvdA-raadslid en ooggetuige Youssef el Messaoudi had een foto rondgestuurd van een agent die twee Marokkaanse jongens 'zomaar' aanhield ... 'Zo, er wordt ook iemand wakker', reageerde Abdelkarim el-Fassi op de website Wijblijvenhier. Zelf was hij ook net preventief gefouilleerd. ...'Incidenten als die in Amersfoort gebeuren elke dag', zegt sociologe Sophie Gunnink ... Gunnink besloot tot haar onderzoek, nadat ze een allochtone studiegenoot had horen vertellen over zijn frustrerende ervaringen. Hij voetbalde bij Sparta, kon zich een Audi permitteren, maar werd bijna wekelijks van de weg geplukt. ... 'Zelf ben ik ook geregeld aangehouden op basis van mijn uiterlijk. Ik weet hoe het voelt', zegt voorzitter Aissa Zanzen van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN). ... Ibrahim Wijbenga, jongerenwerker in Amsterdam en CDA-raadslid in Eindhoven. 'Met de voorzitter van de Stichting Jongeren aan Zet liep ik door de Haagse Schilderswijk. Ik in pak, hij een joggingsbroek. Ik maakte een foto van een theehuis, toen werden we opgepakt en naar het bureau gebracht. ... Gerald Roethof (40), advocaat met Surinaamse achtergrond. 'Ik houd van dure auto's, heb een cabrio, Mercedes S-klasse. Ik woon in de Bijlmer. Vrijwel alle agenten kennen mij, ze laten me met rust. Maar onlangs werd ik aangehouden door twee nieuwe agenten. Ik was verdacht, een zwarte man in een chique auto. ... Mehmet Sari (38), juridisch adviseur van Turkse komaf. 'Ik had een conflict met een verzekeringskantoor en zei: ik ga niet weg voordat het is opgelost. Werd er meteen een politieagent bij gehaald ... Wesley (23), Marokkaans Nederlandse student psychologie. 'Dit voorjaar wandelde ik met een vriend door de Haagse wijk Wateringse Veld. Toen we terugliepen naar de auto werden we aangesproken door agenten. Onze identiteitspapieren werden nagetrokken.

Voor al deze personen geldt dus: het zijn hogeropgeleiden.
    Dus de klachten van ene klein deel van de allochtonen wordt gezien als voldoende de aanleiding om de cijfers omtrent criminaliteit opzij te schuiven. Iets dat niet zou gebeuren als de dadergroep blank was. Kortom: deze reportage is glaszuiver racisme.
    Maar het racisme begint ook in Nederland dusdanig gewoon te worden, dat zelfs mensen die blijk hebben gegeven in andere onderwerpen wél te kunnen observeren, hier de fout in gaan:


Uit: De Volkskrant, 12-10-2013, column door Jonathan van het Reve

Discriminatie!

Soms wordt de term misbruikt, maar wat Janny Groen (Vonk, 5 oktober) beschrijft, kun je moeilijk anders noemen dan discriminatie: niet-blanke Nederlanders worden relatief vaak staande gehouden, ondervraagd en gefouilleerd door de politie. Cijfers geeft ze niet, maar de voorbeelden zijn pijnlijk ...


Red.:   Het is dus zelfs de vraag of de cijfers wel kloppen met de vooronderstelling; allochtonen zijn notoire leugenaars in dit soort zaken - het is tenslotte oneindig veel makkelijk je eigen zwakke maatschappelijke positie af te schuiven op anderen, dan op eigen onderpresteren en falen.
    Van het Reve laat zich ook gedachtenloos meeslepen:
  Nee, het zijn geen razzia's. Maar zo'n incident is wel degelijk ingrijpend en vernederend. En vooral: onrechtvaardig.
    Je zou zelfs 'racisme' kunnen roepen, maar het ligt ingewikkelder, gelukkig. Of eigenlijk: helaas. Want als je tien willekeurige blanke jongens en tien willekeurige jongens van bijvoorbeeld Marokkaanse afkomst aanhoudt, heb je in die tweede groep nu eenmaal meer kans op een crimineel. En hoewel je daar als agent niet naar mag handelen, weet je dat het tijdverspilling is om heel principieel allemaal bejaarden en vioolmeisjes te fouilleren. En je wilt toch boeven vangen. Dus ga je, bewust of onbewust, discrimineren: op sekse, op leeftijd, op kleren, op gedrag... en op afkomst. Begrijpelijk, maar verkeerd.

Nee. Het is volkomen rechtvaardig en juist dat de numeriek criminaliteitsverhoudingen meegnomen worden in de preventie. Maar Van het Reve trekt de ultieme conclusie:
  Groen schrijft over een systeem waarbij agenten moeten opschrijven waarom ze iemand staande hebben gehouden, en wat zijn afkomst is. Dat schijnt te helpen. Maar er is een betere mogelijkheid, die bovendien veel minder papierwerk met zich meebrengt. Heel eenvoudig eigenlijk: houd er helemaal mee op! Laat onschuldige mensen, tenzij je concrete verdenkingen hebt, gewoon met rust.

Oftewel: schaf de preventie af.
    Uitsluitend en alleen omdat de daders een kleurtje hebben. Racisme.
    De actie van de diverse soorten racisten om de racistische allochtone criminelen die racistische criminaliteit plegen jegens blanke Nederlanders uit de cel te houden gaat onverminderd door:


Uit: De Volkskrant, 29-10-2013, van verslaggeefster Janny Groen

Amnesty: Nederlandse politie discrimineert tijdens controles

In vergelijkbare situaties houden agenten zwarte jongens aan terwijl blanken vrijuit gaan. Dit staat in een rapport van Amnesty International. Het zijn hooguit incidenten, stelt de politie.


Bij preventieve acties maakt de Nederlandse politie gebruik van raciaal getinte risicoprofielen. ...


Red.:   Een gore leugen. De waarheid: bij preventieve acties maakt de Nederlandse politie gebruik risicoprofielen. en aangezien die risicoprofielen mede geënt zijn op de karakteristieken van de daders, komen de racistische allochtone criminelen te voorschijn als vooraan op de lijst van risicoprofielen.
  Daardoor worden etnische minderheden vaker gecontroleerd dan autochtonen.

Herhaling van de gore leugen: door de racistische criminaliteit worden de allochtonen vaker gecontroleerd.
  Deze zogenaamde 'etnische profilering' leidt tot discriminatie en is in strijd met de mensenrechten.

Een gotspe. Deze klachten van groepen als Amnesty International zijn discriminatie en een schending van de mensenrechten. Namelijk een schending van het mensenrecht je te verdedigen tegen criminelen, met name racistische criminelen.
  In het rapport van Amnesty, een inventarisatie van alle onderzoeken naar de uitvoering van de politietaak, staat dat de huidige politiepraktijk onrecht juist in de hand werkt en bijdraagt aan stigmatisering van allochtonen. 'Zij versterkt de stereotype opvattingen over het verband tussen criminaliteit, overlast en etniciteit.'

Een gore leugen. De politie houdt geen etnische gegevens bij, dus kan Amnesty nooit en te nimmer etnische gegevens hebben. Wat Amnesty gedaan heeft, is de klachten van allochtone criminele en hun allochtone groepsgenoten opschrijven.
    Dit stelt Amnesty International in het maandagavond gepubliceerde klachtenrapport gebaseerd op de gevoelens van de culturele nederlaag :
  Amnesty constateert dat etnisch profileren vooral gebeurt bij identiteits- en verkeerscontroles, bij preventief fouilleren en het natrekken van illegaal verblijf.

Herhaling van de gore leugens.
  Uiteindelijk zal dit de effectiviteit van het politiewerk ondermijnen, zegt directeur Eduard Nazarski van Amnesty Nederland.

Nog meer gore leugens. Dat vertrouwen is er nooit geweest, zoals blijkt uit de volkomen onterechte klachten.
  Amnesty zegt dat Nederland al diverse malen op de vingers is getikt door experts en internationale mensenrechtenorganen, waaronder het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties en de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie. Zij riepen de regering op tot grotere inspanningen om etnisch profileren tegen te gaan en de uitvoering van politietaken te monitoren.

Nog meer gore racisten.
  Volgens de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer zit discriminatie van minderheden bij controles in de politiecultuur. Hij hekelt de neiging om het onderwerp discriminatie weg te wuiven. 'De politie moet erkennen dat het gebeurt en dat het onjuist is.'

En nog een gore racist.
   En daar moet natuurlijk het gore racisme van de Volkskrant aan toegevoegd worde, die de gore racistische campagne alle ruimte geeft:

Binnenkort gaan de blanken afgevoerd worden richting vernietigingskampen, ingericht door het fascistische Europese Imperium onder aansturing van het internationale nomadisme, en bewaakt allochtone immigranten.
    Het "Racisme!"-geroep is natuurlijk niet beperkt tot Nederland of Engeland. Ook ander landen hebben dwaze ideologen in ruime voorraden, die bij ieder gelegenheid hun trompetje aan de mond zetten. Hier het verslag van een Nederlandse racist die correspondent in Frankrijk is geworden over de Franse racisten:


Uit: De Volkskrant, 07-11-2013, van correspondent Peter Giesen

Profiel | Christiane Taubira, de Franse minister van Justitie

Hoeveel Fransen beschouwen deze vrouw als een boomaap?

In korte tijd werd de Franse minister Christiane Taubira meerdere keren voor 'aap' uitgescholden. Woensdag sloeg de zwarte politica terug. 'De Fransman vindt racisme normaal.'


Red.:
   Inderdaad. In ieder geval deze racisten:
  De 'pasionaria van overzee' bleek heel aantrekkelijk voor grote partijen op zoek naar meer diversiteit.

Kijk maar, dus, ze geven het zelf toe. Want 'diversiteit' is een afkorting van "Het zoeken van gekleurden voor banen of posities waar ze niet voor in aanmerking komen op grond van prestaties". Racisme. En omdat dat in dit ook nog eens een representatieve functie is, protesteren de burgers die door deze raciste verteoordigd worden terecht tegen dit racisme:
  'Eet je banaan, aap!' Met die woorden gooide een 12-jarige meisje onlangs een banaan naar Christiane Taubira, de zwarte minister van Justitie van Frankrijk. De omstanders, demonstranten tegen het homohuwelijk, konden er smakelijk om lachen. Even daarvoor had een priester nog een liedje over Taubira en bananen gezongen. Anne-Sophie Leclere, een kandidaat-gemeenteraadslid voor het Front National in de Franse Ardennen, vergeleek de minister met een aap. Op haar Facebookpagina plaatste ze de tekst: 'Ik zie haar liever op een tak in een boom dan in de regering.'

Een passende vorm van protest, want deze persoon is gekozen omdat ze uit Afrika kwam, dus mag het protest zich richten tegen die Afrikaanse afkomst. En tegen het terechte vermoeden dat hier Frankrijk schade mee wordt gedaan. Want reken maar zelf: Afrika is het slechtst bestuurde continent ter wereld uitleg of detail . Dan zijn er twee mogelijkheden: De Afrikaan in Frankrijk kan even slecht besturen. Dan hoort hij/zij niet thuis in het Franse bestuur. Of hij/zij kan even goed besturen als Fransen  Dan hoort hij/zij in Afrika, om het slechte bestuur daar over te nemen.
    Hier de informatie om in te schatten wat hier van toepassing is:
  ze heeft ook veel vijanden. Ex-medewerkers beschrijven haar als autoritair, 'extreem egoïstisch', heetgebakerd, niet in staat om samen te werken.

Kortom: volkomen Afrikaans, en volkomen ongeschikt. En zonder enig zelfinzicht, natuurlijk:
  Een misverstand, vindt ze zelf: haar enorme passie wordt soms met agressie verward.

Dit geheel volgens het sterke werkwoord van Bertrand Russell uitleg of detail : "Ik ben een gepassioneerd - Jij bent heetgebakerd  - Hij/Zij is een agressieve tiran."
  Het taboe op racisme erodeert, zei Taubira woensdag in de Franse krant Libération.

Klopt dus. Door de positie die ze zelf heeft gekregen.
   Overigens werden ook cijfers verschaft door de racist van de krant:
  Tussenstuk:
1.539 racistische incidenten in Frankrijk

De aanvallen op Christiane Taubira hebben de aandacht getrokken, maar neemt het racisme ook echt toe in Frankrijk? Dat is moeilijk te zeggen, aldus deskundigen in de Franse krant Libération. In 2012 registreerde het ministerie van Binnenlandse Zaken 1.539 racistische incidenten, 23 procent meer dan in 2011. Het aantal antisemitische incidenten nam met 37 procent toe, het aantal incidenten tegen moslims met 28 procent.

Op de miljarden, tientallen miljarden en nog veel meer interacties tussen mensen in een jaar. Een volstrekt verwaarloosbare fractie.
    Een gedachte achteraf: eigenlijk is de situatie simpel: de linksen werpen de Fransen een neger toe, en de Fransen werpen de linksen bananen toe.
    De wereld gaat vooruit. Inmiddels staat volkomen vast dat Zwarte Piet racistisch is, en alle Nederlanders ook. dat wil zeggen: alle blanken, want niet-blanken oftewel niet-Nederlanders kunnen natuurlijk nooit racistisch zijn. En omdat ook u. lezer, dus racistisch bent (niet-Nederlanders zullen niet dit soort websites raadplegen), kunt u uzelf, tot een samenvatting van de discussie die aan de vaststelling van die feiten vooraf is gegaan klaar is, zich vermaken met een quiz opgesteld door GeenStijl uitleg of detail , om na te gaan hoe racistisch u bent. Op aanraden van een reaguurder moet u bij het invullen wel opletten dat die witte puntmuts niet over uw ogen zakt, en ten einde het goed te zien het vuur aan het kruis in uw tuin flink opstoken.
    Noem de wijk van een groep licht-getinten een shariawijk, of die van een groep zwarten een schietpartijenwijk, en je krijgt de racismepolitie achter je aan. Maar dit staat voluit in je kwaliteitskrant:


Uit: De Volkskrant, 03-01-2014, door Julien Althuisius

Reconstructie | Rellen in Veen

'Maffiadorp' overdonderde politie

Wat gebeurde er maandagnacht in het Brabantse Veen toen de politie besloot maar liefst 101 personen op te pakken?

In de Grotestraat in het Brabantse Veen wordt maandagavond, een dag voor Oud en Nieuw, een autowrak in brand gestoken. Dit 'stoken' is - tot grote ergernis van de autoriteiten - al een jaar of vijftien traditie in de Brabantse plaats ...


Red.:   Dan ben je met je kwaliteitskrant, die de voorgaande voorbeelden bestempelt als racisme, dus een antiblankenracistenkrant.
    Met het langdurige reeks uitspraken ten gunste van allochtonen is de rechterlijke macht al enkele decennia bezig te zagen in de wortels van de rechtsstaat uitleg of detail . Nu hebben ze de motorzaag gepakt:


Uit: De Volkskrant, 07-01-2014, van verslaggeefster Wil Thijssen

Rechter mag ook kwetsbaar zijn

Een nieuwe opleiding voor rechters maakt het mogelijk dat straks ook een gediplomeerde oud-politieman of een ex-vrijwilliger recht spreekt. Liefst met een kleurtje.

Tussentitels: We krijgen het verwijt dat we te wit en te weinig divers zijn - Rosa Jansen - Voorzitter Studiecentrum Rechtspleging


Red.:  
Het staat pontificaal, in grote zwarte letters op de pagina's van een kwaliteitskrant : de rechtspraak heeft haar blinddoek afgelegd en gaat letten op kleur. Want als je mensen binnenhaalt door de kijken naar kleur, is dat natuurlijk een volledige vrijbrief voor degenen die je op die manier binnenhaalt ook te kijken naar kleur. Dus daar sta je straks met je witte huid in een zaak tegen een gekleurde, voor een gekleurde rechter. En die rechter zit daar vanwege zijn kleur. Dan mag die rechter per definitie ook vonnissen vanuit zijn kleur - kleur is kleur.
    En men is er niet eens schuchter over:

  ... rechtbankpresident Henk Naves tegen elf rechters in opleiding. ...
    Henk Naves geeft maandagmiddag les aan de RIO in Utrecht, de nieuwe opleiding die rechters en raadsheren voortbrengt. Op 1 april begint ook de OIO, voor officieren van justitie. Samen vervangen zij de RAIO (voor rechters én officieren van justitie) die in 2017 na 56 jaar ophoudt te bestaan. Daarmee komt een eind aan de mogelijkheid dat een ervaren hoogleraar of advocaat zonder opleiding meteen rechter wordt: iedere rechter móet voortaan de RIO hebben doorlopen.    ...
    'We krijgen vaak het verwijt dat we te wit zijn en te weinig divers en dat is ook zo', zegt bestuursvoorzitter Rosa Jansen van het Studiecentrum Rechtspleging. 'Met de RIO willen we de rechterlijke macht een kleurtje geven, de kansen van nieuwe Nederlanders vergroten. ....'

De kans vergroten ... Maar ze hébben op dit moment al precies dezelfde kans. Niemand houdt ze tegen. De kans vergroten kan dus maar op twee manieren bereikt worden: verlaging van de standaarden, of een voorkeursbeleid op basis van kleur. Op basis van etnie. Op basis van ras. Of een combinatie van beide. Maar het eerst is ondermijning van de kwaliteit van de rechtspraak. En het tweede is ordinair racisme, plus ondermijning van de kwaliteit van de rechtsspraak. Je krijgt te maken met een rechter met een hoofddoek, die daarvoor advocaat was die moslims verdedigde tegen Nederlanders. Dus beide vormen van aanpak zijn een ernstige ondermijning van de rechtsstaat, en de combinatie minstens evenzeer.
    Kortom: het is precies zoals uitgebeeld door cartooniste Elke:

Zeg maar "Dag" tegen rechtsstaat Nederland.
    Misschien vraagt, voor zover nog niet duidelijk uit het bericht en voorgaande inhoud, nog een enkeling zich af wat de media hier van vinden. Hier is het antwoord:


Uit: De Volkskrant, 08-01-2014, rubriek Stekel, door Bert Lanting

Rijdende rechters

Er is een nieuwe opleiding voor Nederlandse rechters en raadsheren. Het goede nieuws is dat een van de eerste dingen die ze daar leren, is dat ze niet moeten denken dat ze de waarheid in pacht hebben. ... Vernieuwend is ook dat de opleiding 'moet passen in deze tijd, met behoud van het goede'. Hier zitten twee positieve kanten aan. ... Bovendien worden de opleiders aangemoedigd het goede van vroeger te behouden. Beter kan eigenlijk niet. Dat komt wel goed met die rechters!


Red.:   Hartstikke goed, man die rechters in boerka. Die letten tenminste goed op de kleur van de procesgangers. Een terecht correctie voor het ingekankerde racisme van de blanken. De Nederlanders.
    Je gelooft het niet...:


Uit: De Volkskrant, 24-04-2014.

Globetrotter Hamlet

Shakespeare's Globe Theatre. Op 29 en 30/4 in Stadsschouwburg Amsterdam.


Shakespeares Globe trapt het 450ste geboortejaar van Shakespeare (1564-1616) af met een twee jaar durende wereldtournee. Het doel van de Britse theatergroep is om Hamlet in elk land ter wereld te spelen, op stranden, dorpspleinen, in theaters en in de jungle. Het stuk speelt zich af aan het Deense hof van Elsinor....


Red.:   Het bijbehorende beeld, ook elders te zien geweest:


Oftewel: aan het Deense hof van Elsinor, Anno Domini1600, waren er negers en Arabieren. Of wat die andere kerel ook moge wezen qua afstamming. En maar zeiken over de koloniale tijd en slavernij ...
    En aan de andere kant:


Uit: Volkskrant.nl, 11-05-2014, bron: The Sunday Telegraph uitleg of detail

Radiomaker BBC raakt baan kwijt wegens racistische uitglijder

Een radiomaker van de BBC is zijn baan kwijtgeraakt omdat hij per ongeluk een 82 jaar oude opname van het nummer 'The Sun Has Got His Hat On' draaide, waar twee keer het zeer racistische N-woord werd gezegd.    ...


Red.:   Kortom: de presentator had helemaal het nigger-woord niet gebruikt - het woord werd gebruikt in een liedje. een historisch document in dit geval. Het plaatsen in de morden tijd is volstrekt waanzin. Een waanzin bestaande uit heksenjagers:
  Een luisteraar wees de BBC op de uitglijder van de doorgewinterde radiopresentator David Lowe (67) en vroeg de BBC stappen te ondernemen.

En verraders aan de heksenjagers:
  Lowe bood vervolgens zijn excuses aan, maar werd desondanks verzocht ontslag te nemen, zo schrijft The Sunday Telegraph.

Het is een regelrechte hetze:
  Het incident volgt op de recente controverse over het gebruik van precies hetzelfde woord door Jeremy Clarkson, de presentator van het zeer populaire autoprogramma Top Gear. Die kwam onder vuur te liggen toen een opname van hem publiek werd gemaakt waarin hij het rijmpje 'Eeny, Meeny, Miny, Moe citeert.

En ondertussen mogen negers zonder bezwaar de term "witten" gebruiken - het volkomen equivalent van "niggers".
    Weer een voorbeeldje "beeld:-racisme":


Uit: De Volkskrant, 12-06-2014, van verslaggeefster Nina Schuyffel

Reportage | Examens vmbo

School met zorgen, maar bijna allemaal geslaagd

Woensdag kregen 105 duizend vmbo-leerlingen te horen of ze waren geslaagd. Ook de leerlingen van het Veenoord LMC in Rotterdam-Zuid. 'Yes, dankjewel.'


Red.:   Rotterdam-Zuid. Vroeger een gebied waar mensen woorden die allemaal volop meededen in de maatschappij. Die Nederland hebben opgebouwd. Nu een gebied van sociale noodtoestand. Zo erg, dat er een special coördinator voor is aangesteld met speciale gelden - met gewone maatregelen gaat het niet meer goed komen. Dit soort mensen:

  Carola van Dam (32) toetst het nummer in op haar mobiel. 'Hallo? Met Djani?  ...De van oorsprong Surinaamse Juwi  ... 'Wil je Megane spreken? Ze zit hier naast me.'

Met dit soort karakteristieken:
  Veel kinderen komen uit gebroken gezinnen, groeien op in armoede of krijgen te maken met criminaliteit. ... 'Ze komen op school met een enorme taalachterstand en weten vaak niet hoe ze zich moeten gedragen. Wij moeten ze soms dingen bijbrengen die anderen gewoon vinden.' ... De afgelopen jaren kreeg Carola als docent/psycholoog/opvoeder/maatschappelijk werker schrijnende verhalen horen.

Oftewel: Waarover hebben we het, wat trouwens al af te lezen is aan het zo langzamerhand puur allochtone "Rotterdam-Zuid": een zwarte school. Dus wat krijgen we in de Volkskrant te zien:

De enige blondine in de buurt. En kijk er eens goed naar: dit ziet er helemaal niet uit als een probleemleerling. Dit zou heel wel de dochter van de onderwijzer of van de journalisten kunnen zijn. Ze zijn, voor het o zo goede doel, echt tot alles in staat, zoals we al gezien hebben.
    En kijk, precies een week later, wanneer het gaat om "positief" nieuws:

En daar staat prominent vooraan: de creools. Vertegenwoordiger van die groep die het sterkst onderpresteert op onderwijsniveau.
    En inmiddels is er ook vanuit allochtone kring, volkomen onbedoeld natuurlijk, een bevestiging van wat dit is:


Uit: Joop.nl, 25-06-2014, door Shervin Nekuee - Socioloog, publicist, programmamaker uitleg of detail

(Kleuren)blind beleid

... het is een farce om ongelijke situaties gelijkelijk te behandelen. ...


Red.:   En laat dit, het gelijke behandelen van ongelijke situaties, nu precies datgene zijn waarvan we hier eindeloos veel voorbeelden hebben gezien.
    De meets invloedrijke klachten over racisme komen van de zwarten, nwat tenslotte zijn zij de slaven en wij de kolonialen. Nu heeft er iemand in de Volkskrant mogen schrijven dat er in Suriname ook racisme is, en uit het verhaal kon je ondubbelzinnig opmaken dat dat racisme veel erger is. Hier is een reactie die laat zien waar het allemaal om draait:


De Volkskrant, 12-07-2014, ingezonden breif van Mr. dr. Ellen-Rose Kambel, oprichter/directeur van de Rutu Foundation tor Intercultural Multilingual Education, Amsterdam

Racisme .

Ja, er is óók racisme onder zwarte Surinamers. Maar om te weten waarom er onderscheid in huidskleur wordt gemaakt moet je je minstens afvragen hoe die kleurverschillen zijn ontstaan. In zijn opiniestuk 'Trouw toch liever met een donker meisjè' stelt Robbert van Lanschot racisme binnen 'zwarte' gemeenschappen aan de orde (O&D, 9 juli). Hij legt bijvoorbeeld uit dat de Surinaamse diaspora in Nederland probeert 'kleur te verbeteren' via een lichtere partner en zich zo sociaal omhoog tracht tè werken.    ...


Red.:   Verhulling. Het racisme zit veel dieper dan alleen maar wat witter willen tporuwen. het gaat om het onderlinge gekleurde racisme. Dat overal ter wereld veel erger is dan blank-gekleurd racisme uitleg of detail .

  Om te weten waarom er door zwarte mensen uit de voormalige Nederlandse koloniën hiërarchisch onderscheid wordt gemaakt in huidskleur, moet je op z'n minst de vraag stellen hoe deze kleurverschillen zijn ontstaan. Dat is onder meer omdat zwarte slavinnen op grote schaal werden verkracht door hun witte meester. De lichter gekleurde kinderen die uit deze verkrachtingen voortkwamen kregen vaak (niet altijd!) een bevoorrechte positie.

Ah, dus het racisme tussen hindoestanen en creolen is vanwege de verkrachtingen van negers door hindoestanen?  Klinkt absurd. verkrachtingen van hindoestanen door negers dan ...?
    Maar het gaat natuurlijk hier om:
  Er is uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de sociale positie van zwarten en mulatten tijdens de slavernijperiode en daarna. Dit maakt het zo verbazingwekkend dat u ruimte geeft aan een journalist die een belangrijk thema aandraagt maar verder geen enkele moeite doet om zijn observaties in een historische context te plaatsen.

Ze willen vasthouden aan hun eisen om geld aan de huidige Nederlanders.
  Gelardeerd met karikaturale voorbeelden wordt de discussie over hardnekkig 'wit' racisme in Nederland, met opluchting gereduceerd tot de triomfantelijke conclusie: Zij doen het zelf ook.

Gepaard gaande met ordinaire scheldpartijen over het huidige racisme, die ze niet ervan weerhoudt om gewoon in Nederland te blijven wonen, terwijl het paradijselijke Suriname ze met open armen wil ontvangen.
    De Volkskrant heeft een nieuw item gevonden naast de jaarlijkse lintjesregen om haar nomadische racisme bot te vieren:

'Drie bijzondere deelnemers'... Drie immigranten-deelnemers, zullen ze bedoelen, waarvan twee met kleur. Uitgekozen op hun kleur. Je reinste nazi-racisme van de soort "Minder, minder, minder Marokkanen".
    Racisme kan ook zitten in de weglating. Hier een excellent voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 19-07-2014, door Haro Kraak

Analyse | Twitter-verslaggeving

Ramp toont voor- en nadelen van sociale media

Rampnieuws verspreidt zich snel via nieuwe media en op indringende wijze. Maar geintjes worden wrang en piëteit jegens de doden ontbreekt.


Zomaar een vrolijk vakantiebericht: 'over uurtje in t vliegtuig naar Maleisië !' Dat is wat een 15-jarig meisje twitterde vlak voordat ze aan boord stapte van vlucht MH17. Enkele uren later overleed ze. Neergestort in de Oekraïense velden nabij Donetsk. Haar ouders, broer en twee zusjes overleefden de ramp evenmin.
    Haar bericht werd ruim 4.200 keer geretweet en vergaarde 1.800 favorites, wat min of meer gelijk staat aan een 'like' op Facebook. ...


Red.:   Het onderwerp is duidelijk: wat er zoal misgaat op het internet. Die o zo onfatsoenlijke concurrent van de krant, en die de politiek-correcte dominantie en censuur heeft doorbroken. een politieke-correctheid en censuur die mogelijkerwijs meest opmerkelijke en mogelijkerwijs ook meest weerzinwekkende reactie uit dit artikel heeft gehouden.


Uit: Telegraaf.nl, 18-07-2014.


Quinsy Gario heeft geen respect voor slachtoffers

Racisme-activist Quinsy Gario heeft donderdagavond de toorn van twitterend Nederland over zich afgeroepen. Gario impliceerde in een tweet dat premier Mark Rutte 'witte slachtoffers' van rampvlucht MH17 belangrijker zou vinden dan 'bruine'.
    Voor een tweet van de NOS over de reactie van de minister-president op de vliegramp schreef Gario: ,,White lives matter more than brown ones." ...


Red.:    Nou, hebben we te veel gezegd? Het kan nauwelijks weerzinwekkender. een combinatie van schokkend misbuik, onpassendheid, gebrek aan mededogen, en wat dies meer zij. De reacties waren bijpassend - omdat ze als twitter-berichten waren weergegeven, hier in de vorm van afbeeldingen:

 
   
 

Even terug naar het artikel van de Volkskrant:
  Nergens werd donderdag zo'n duidelijke grens overschreden als bij het publiceren van foto's van Nederlandse paspoorten. Op het Twitteraccount van protestbeweging Euromaidan verscheen een foto van het opengeklapte paspoort van een 60-jarige Nederlandse vrouw. Alle details waren zichtbaar, van BSN-nummer tot handtekening.

Niet half of een kwart zo schokkend als de lijkenpikkerij van de Quinsy "Ik ben een trotse neger en jij een blanke racist" Gario.
    Maar Quinsy Gario is dus een neger. En dus komen zijn gorigheden op het internet niet in de krant dier bericht over de onwelvalligheden op het internet.
    Het meest zwarte racisme.
    Nog zo'n soort voorbeeld - eerste het bericht zoals komende van het ANP:
 

Uit: Volkskrant.nl, 29-07-2014, redactie

Ombudsman: geen overmatig geweld politie Schilderswijk

De bewoners van de Haagse achterstandswijk de Schilderswijk hebben het gevoel dat de politie buitenproportioneel hard optreedt in de wijk, maar daar zijn geen concrete aanwijzingen voor gevonden. Dat concludeert de waarnemend Nationale ombudsman Frank van Dooren in een vandaag gepubliceerd onderzoek naar mogelijke misstanden in de wijk.

Tussentitel: Politie en burgers hebben allebei een rol om escalatie te voorkomen - Nationale ombudsman


Red.:   Nou, en dan weet je het wel. Want ook het instituut "Nationale Ombudsman" is tot nu van de zeer politiek-correcte gebleken, met de vorige persoon die het ambt vervulde uitspraken doen als "Nederland is racistisch". Nog wat details:

  Het onderzoek van de Nationale ombudsman heeft zich toegespitst op zes onderwerpen: bejegening, geweldgebruik, onderscheid naar etniciteit, ID-controles, het opnemen van aangiften en klacht-behandeling. Bij geen van de zes onderwerpen heeft de ombudsman in het onderzoek aanwijzingen gevonden voor structurele misstanden. 'Dat betekent niet dat er niets valt aan te merken op het politieoptreden in de Schilderswijk', aldus de ombudsman.
     De politie past in de Schilderswijk vaker geweld toe dan in andere Haagse wijken, concludeert de ombudsman. 'Dat zou kunnen worden verklaard door de hoge criminaliteit in de wijk. In individuele gevallen gaat het geweld wel eens te ver.'

'Dat zou kunnen worden verklaard ...' is een lachertje: de Schilderswijk is inmiddels wijd en zijn bekend als een wijk waar vanuit de allochtone criminele het hele land doortrekken ten einde roven en parasiteren op Nederland. En dat 'in individuele gevallen ...': allochtonen worden bijna standaard gewelddadig zodra de politie zo ook maar aanspreekt.
    Goed, het al redelijk gemanipuleerde bericht. Hier de manier waarop het in de krant komt - het citaat is het begin van het artikel, datgene dat de oppervlakkige lezer leest. Tezamen met die kop waar staat: "De politie is fout, maar niet altijd fout":


Uit: De Volkskrant, 30-07-2014, van verslaggeefster Janny Groen

De politie doet het niet altijd fout

Het gevoel van bewoners van de Haagse achterstandswijk de Schilderswijk dat de politie daar vaak haar boekje te buiten gaat, klopt niet volgens de Nationale Ombudsman.

Tussentitel: Het ontbreekt de politie aan multicultureel leiderschap - Yasmina Haifi - Actiecomité Herstel van Vertrouwen

Negentien is hij. Op 1 juli stond hij met zijn scooter op het verkeerde moment op de verkeerde plek in de Haagse Schilderswijk. Hij werd door de politie van zijn scooter gerukt en met een gebroken arm en been naar bureau Heemstraat afgevoerd.
    De jongen vroeg om doktersassistentie. Die kreeg hij niet. Om drie uur 's nachts werd hij, zonder aanklacht, weer op straat gezet met zijn kapotte been, arm en scooter.
    'Wekelijks zijn er dergelijke incidenten', zegt voorzitter Yasmina Haifi van het Actiecomité Herstel van Vertrouwen. Met zeven andere vrijwilligers van het comité zit ze dinsdag aan tafel in het hartje van de Schilderswijk. Ze lepelen het ene na het andere voorbeeld op van provocerend, discriminerend of gewelddadig politieoptreden.
    'Twee jongens staan op straat te praten. Komt een agent toegesneld. Agressief vraagt hij om identiteitsbewijzen. 'Waarom, ik woon hier', reageert er een. 'Je moet je bijdehante bek houden', snauwt de agent. De jongen wordt tegen de muur gezet, geboeid afgevoerd, zes uur in de cel gezet en met een boete weer op straat gesmeten.'    ...


Red.:   Puur een herhaling van de weerlegde beschuldigingen richting Nederlandse en dus voornamelijk blanke politie. Racisme van het zuiverste water van allochtonen en de Volkskrant.
    En, een paar dagen later, komt de definitieve bevestiging:
 

De Volkskrant, 04-08-2014, ingezonden brief van Anja Willemsen, Langerak

Schilderswijk

Ik moet een jaar of 23 zijn geweest, toen ik als agent begon te werken in de Schilderswijk. Ik koos zoals veel collega's met mij voor de Schilderswijk, omdat het multiculturele mij aansprak en omdat het me fantastisch leek het gevoel te hebben midden in de wereld te staan.
    Ook 25 jaar geleden was het grootste deel van de bevolking daar allochtoon. De keren dat ik voor racist ben uitgescholden zijn niet te tellen.
    Ik word boos als ik lees dat de agenten die daar werken worden afgekraakt alsof het misdadigers zijn. Ik ken niet één collega die er is gaan werken om eens lekker een potje allochtonen te gaan pesten. Het zijn allemaal lieden die hard willen werken en die van mensen houden, anders kies je niet voor zo'n bureau. Ik ben ander werk gaan doen.


Red.:   De oplossing voor de allochtone kant van de zaak is helder: voor deze vorm van systematische vijandigheid, geboren uit onoverkomelijke achterstanden in cultuur en beschaving, is er maar één enkele oplossing: remigratie. De oplossing voor het systematische racisme van de kant van de Volkskrant is lastiger. Kranten zijn essentieel voor de democratie dus je kan niet zonder. Dus moet het individuele personeel maar aangepakt worden. De mevrouw van dat 'Politie doet het niet altijd fout'-artikel die deze smerige beschuldigingen opschrijft, moet ontslagen worden en de verdere toegang tot de media ontzegt.
    Al eerder geconstateerd: in de Angelsaksische wereld is het racisme gierend:


Uit: De Volkskrant, 12-08-2014, door Patrick van IJzendoorn

Televsie - Presentator Top Gear

Clarkson overleeft N-gate nipt

Top Gear's Jeremy Clarkson stond na het fluisteren van 'nigger'weer eens op de nominatie om te worden ontslagen. De liefhebber van auto's, peuken en blondines mag toch blijven, zij het na een diepe knieval.


In de ochtend van 2 mei 2014 gebeurde er iets opmerkelijks in de moderne Britse geschiedenis: Jeremy Clarkson bood via een videoboodschap zijn excuses aan. The Daily Mirror hield zelfs een live-blog bij over deze unieke gebeurtenis.
    Een dag eerder had deze linkse schandaalkrant haar voorpagina ingeruimd voor de onthulling dat deze rechtse televisiepersoonlijkheid zestien maanden eerder het woord 'nigger' had gemompeld op de set van Top Gear. Dat was gebeurd bij het reciteren van een gedateerde versie van een oeroud aftelversje: Eeny, meena, mina, mo / Catch a nigger by the toe /If he hollers let him go /Eena, meena, mina, mo.
    'Nigger' is lange tijd geleden vervangen door 'tiger', maar de provocateur in Clarkson kon de verleiding niet weerstaan om het politiek-incorrecte woord te mompelen. Dat gebeurde zo zacht dat een goede hoorder het gewraakte filmpje tien keer moest afspelen om het woord te horen, als het al hoorbaar was. De commotie was er niet minder om. Het beledigen van Roemenen, fietsers, Birmezen, Peugeot-rijders, Indiërs en eigenaren van sleurhutten is een ding (gratis reclame vooral), het gebruiken van een term als 'nikker' is een ander: beledigend en buitengewoon schadelijk voor degene die het uitspreekt. ...


Red.:   En iedereen weet waarom dit zo is: al de anderen genoemden hoeven zich er niets van aan te trekken omdat hun cultuur misschien op punten minder scoort, maar meer ook niet. De achterstand van de creolen is echter onoverkomelijk en onoverbrugbaar (binnen afzienbare termijn).
    Na een eindeloze reeks moorden van zwarten op zwarte en zwarten op blanken, heeft het zeldzame geval zich weer eens voorgedaan dat een zwarte sneuvlet door de handen van een blanke. En waar de voorgaande reeks moorden zonder problemen passeerden, si dit laatste dus weer meteen racisme. Vanaf zo'n beetje de eerste letter ademt de reportage dit uit:


Uit: De Volkskrant, 12-08-2014, van verslaggever Stieven Ramdharie

VS: rassenrellen na politiekogel

Het doodschieten door de politie van een 18-jarige zwarte student in Missouri heeft de rassentegenstellingen in de Verenigde Staten opnieuw aangewakkerd. .


Na een weekend van plunderingen en protesten tegen de dood van de ongewapende Michael Brown, heerste maandag een gespannen rust in Ferguson, een voorstad van St. Louis.    ...


Red.:   Natuurlijk is het een student - alle zwarten die ooit doodgeschoten worden door blanken zijn studenten - net als het voorgaande geval dat furore maakte: Trayvon Martin. En dit:

  De woede over de volgens een getuige 'in executiestijl' gedode Brown

Die getuige zonder een enkele twijfel zijnde een blanken-hatende zwarte. Die net zo zeker weet dat dit een executie was, als hij zeker weet dat OJ Simpson uitleg of detail zijn vrouw niet heeft vermoord, want ook OJ Simpson is zwarte (we kunnen dit zo stellen omdat letterlijk alle zwarten OJ Simpson onschuldig vonden).
  'Alweer een zinloze dood van een jonge, zwarte man', noemt de krant St. Louis Post-Dispatch het overlijden van de student. Op Twitter en Instagram regent het al dagen steunbetuigingen aan de familie, van onder anderen zwarte beroemdheden.

En ook alweer dezelfde zwarte hetze, net als na de dood van martin, en net niet als na de moord op de Australische blanke student (een echte) Christopher Lane uitleg of detail door twee jonge negers die zich verveelden, of de moord door de zwarte 14-jarige scholier Philip Chism uitleg of detail op een blanke lerares van 24. Geen opwinding van zwarten toen. laat staan optochten. Of rassenrellen waarbij zwarten de winkels van zwarten plunderden. In plaats van nu de winkels van blanken.
    Nu we toch zo aan het schrijven zijn: met dat plunderen en brandstichten met zulk sterk raciale motieven, lijkt die zwarte gemeenschap als twee druppels water op de Ku Klux Klan.
    En ook dit keer, net als in het geval van Trayvon Martin, krijg je een baby-foto van de betrokkene:

Links de meest gebruikte foto van Martin, die ten tijde van zijn dood 17 jaar was in plaats de 12 op deze foto, en rechts de foto van Brown in de Volkskrant. Regelrechte beeldmanipulatie.
    Met deze begeleidende informatie:
  'Hij was nog een kind', aldus zijn 21-jarige neef Anthony Livingston tegenover de lokale krant Riverfront Times. 'Hij had grote dromen. Het enige wat hij wilde, was muziek maken.' De zwarte burgerrechtenorganisatie NAACP verwees direct naar Garners dood. 'Het doet pijn te horen dat opnieuw een tiener is afgeslacht door de politie', zei de lokale voorzitter Esther Haywood.

En richting de andere kant:
  In Ferguson, dat een blank stadsbestuur heeft, wil de zwarte bevolking nu vooral één ding weten: is de agent blank? Zo ja, dan zal het de beschuldigingen over racial profiling door de politie in de VS alleen maar aanwakkeren.
    In Ferguson hadden zwarte bewoners vorig jaar 37 procent meer kans om te worden aangehouden dan blanken. Zwarte automobilisten hadden een twee maal zo grote kans te worden gearresteerd of te worden onderzocht als blanken.

Met het ontbrekende gegeven dat zwarten zoiets als  zeven keer en meer maal misdadig zijn als blanken.
    En terwijl de compositie van dit stuk nog aan de gang was, komt er nieuwe informatie naar buiten. Te zien zijn beelden van een bewakingscamera waarin er door iemand  die als twee druppels water lijkt op Michael Brown een winkeldiefstal pleegt. Een goede kans dat de reden dat Michael Brown werd aangehouden door een "patrol car" - en als dat zo was, een meer dan goede kans dat Michael daar niet blij mee was ...
    Overigens, er heeft zich naar aanleiding van deze zaak ook een klein wonder voltrokken. Op het internet opgedoken is een neger die ze nog wel allemaal bij elkaar heeft, zie hier uitleg of detail . Petje af voor deze zwarte meneer! Die is oneindig veel verder dan bijna alle negers, en alle blanke negers die de Volkskrant vullen.
    En alweer weet de Volkskrant haar racisme tot nieuwe hoogtes op te voeren. Want dit zomaar in haar reactierubriek:


De Volkskrant, 02-09-2014, ingezonden brief van A.J. van der Burg, Haarlemmermeer

Naar huis

Nu Rusland aanstalten maakt om de bescherming van Russen via grenswijzigingen te realiseren, is het een idee dat Russen buiten Rusland, die zich in hun andere omgeving niet meer thuis voelen, gerepatrieerd worden. De EU zou dat kunnen subsidiëren. Dat is goedkoper dan economische sancties of oorlog voeren.


Red.:   Want stel nu eens voor om moslims die zich in hun andere omgeving niet mee thuis voelen, dat wil zeggen bijna allemaal want ze steunen voor minstens driekwart de ISIS-gangers en de rest klaagt onophoudelijk over discriminatie en islamofobie, te repatriëren. Je krijgt datgene over je heen dat Geert Wilders over zich heen kreeg toen hij "Minder, minder, minder (criminele) Marokkanen" voorstelde: stront. Dat voorstel zou je nooit in de Volkskrant krijgen. Of nog mooier: neem nu eens die mensen die zich hier niet thuis voelen vanwege de aanwezigheid van Zwarte Piet. Dat zijn de negers (als het maar een kleine groep was, was het totaal overbodig om er aandacht aan te besteden - de hoeveelheid aandacht bewijst dat het bijna allemaal is). Dus steel eens voor de negers te repatriëren. ... Verder commentaar overbodig.
    En wat is het enige relevante verschil tussen Russen en negers of moslims: Russen zijn blank, en negers en moslims niet.
    Het meest zwarte racisme in zijn volle puurheid.
    En het wordt steeds driester, en voluit op de voorpagina beleden:


Uit: De Volkskrant, 23-09-2014, van verslaggeefster Janita Naaijer

SCP waarschuwt: gebrekkige opvoeding migrantenjeugd

Pools kind dreigt hier te ontsporen

Tussentitel: 40 duizend kinderen van migranten uit Midden- en Oost-Europa hebben het zwaar, constateert het Sociaal- en Cultureel Planbureau

De circa veertigduizend kinderen van migranten uit Midden- en Oost-Europa leven in Nederland vaak in gebrekkige omstandigheden. Bovendien voelen ze zich hier, vanwege het frequente pendelgedrag van hun ouders, niet thuis. Medewerkers van politie en jeugdzorg constateren dat vooral tieners hierdoor risico lopen om te ontsporen.
    Dit blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat vandaag is verschenen. Het is het eerste landelijke onderzoek naar de leefsituatie van migrantenkinderen uit Polen, Bulgarije en Roemenië. ...


Red.:   Zaken, zoals 'gebrekkige opvoeding' die allemaal minstens 500 keer zo erg liggen bij kinderen van islamitische migranten, want die laatsten trekken in aanzienlijke getale als jihadi naar door ISIS geregeerde kalifaat-streken. En de kinderen van creolen worden helemaal niet opgevoed omdat hun moeders schoonmaakster zijn en de vaders niet aanwezig. De creoolse opvoeding leidt tot een leven waarin pistoolschieten en bling-bling de hoogste doelen zijn. Waarover echte helemaal niets gezegd mag worden, want "Dat is racisme!". Als je schrijft:

  Marokkaanse, Turkse en Antilliaanse kinderen dreigt hier te ontsporen

40 duizend kinderen van migranten uit Islamië en Afrika hebben het zwaar, constateert het Sociaal- en Cultureel Planbureau

Laat staan de echter werkelijkheid:
  Marokkaanse, Turkse en Antilliaanse kinderen zijn hier te ontspoord

Racisme!!!
    Een bericht uit Engeland:


Uit: De Volkskrant, 03-10-2014, van correspondent Patrick van IJzendoorn

Ironie van graffiti-artiest Banksy wordt niet begrepen: weg ermee

De bijdrage van Clacton-on-Sea aan het culturele leven in Engeland bestaat doorgaans uit scabreuze ansichtkaarten. ...


Red.:   Engeland is in vele opzichten een sterk gesegregeerd land. Een van die tweedelingen is die tussen stad en platteland. Het meest wat je hoort uit Engeland, en bijna alles van de wantoestanden, komt uit de stad. Het platteland heeft veel meer van het gezonde verstand behouden, en daar denkt de stad, dus ook de media, precies hetzelfde over als in Nederland: dat platteland is klootjesvolk. Dat, omdat het hier een kustplaats betreft, alleen scabreuze ansichtkaarten produceert.
    We gaan verder met het bericht van de stadse jongen:
  Des te groter was de blijdschap bij de plaatselijke bevolking, in elk geval het jongere deel, toen er vorige week opeens een muurschildering van de legendarische graffitikunstenaar Banksy te bewonderen viel.

Hm ... Dat zullen we maar voor kennisgeving aannemen. Vermoedelijk is de opwinding het beperkt tot het centrum van het dorp. Ook bij de "jongeren". In ieder geval geldt voor de rest dit:
  De vreugde in de vervallen badplaats was van korte duur. Na een klacht van een passant lieten gemeenteambtenaren de tekening overschilderen. De afbeelding was 'racistisch'.

Oké, de feiten. Oftewel: de afbeelding:

Voor zover niet leesbaar, hier zijn de teksten:
  Te zien zijn vijf straatduiven die naar een uitheemse vogel kijken en borden met de teksten 'Go back to Africa', 'Keep off our worms' en 'Migrants not welcome' omhoog houden.

Conclusie: die afbeelding is hartstikke racistisch. Want afwezig zijn de uitheemse vogels met de borden "Lid van pistoolschietende gangs", "Pakistaanse pooier", "Islamitische terrorist" en "Londense brandstichter en plunderaar".
    De stadse jongen van het artikel noemt het "ironie" ...
    Wat de redactie eraan herinnert: geen neger te bekennen, hè, op dat platteland. Reden... Op het platteland moet je werken ... uitleg of detail
    Maar weer eens wat onderzoek gedaan, dus:


Uit: De Volkskrant, 22-12-2014, van verslaggever Mark Mieras

Andermans huid doet wonderen tegen racisme

... Britse en Spaanse onderzoekers in het blad Trends in Cognitive Sciences.
    Racisme is lastig te bestrijden. De Britse en Spaanse psychologen willen het daarom over een andere boeg gooien, via een 'opwindend nieuw mechanisme'.
    Racisme ontstaat niet alleen door foute gedachten, maar ook door falende spiegelneuronen in onze hersenen. Daardoor zijn blanken en zwarten, ongeacht hun vooroordelen, minder goed in staat om elkaars gebaren, lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen te lezen, en om de pijn van de ander aan te voelen.
    Hoe meer je lichaam van dat van een ander verschilt hoe minder je de ander aanvoelt en hoe groter de xenofobie, schrijven de onderzoekers. Dat principe willen ze omkeren: wanneer je mensen de illusie geeft dat ze lichamelijk samenvloeien met iemand van een ander ras verandert dat iets in het zelfbeeld, is het idee. Dat stimuleert vervolgens de spiegelneuronen. Zo kunnen blanken en zwarten elkaar beter leren aanvoelen.    ...
    Een doorbraak? Psycholoog Daniël Wigboldus, hoogleraar aan de Radboud Universiteit, noemt het onderzoek heel interessant. 'Dit sluit aan bij het bestaande idee dat negatieve associaties verminderen als je mensen vraagt zich in de ander te verplaatsen. Dat dit ook op een puur lichamelijk niveau werkt, biedt een verklaring voor deze effecten. Het is wel de vraag hoe duurzaam het effect is.'


Red.:   Gunst, het lijkt wel echt onderzoek ... Hoewel: er staat een referentie in naar spiegelneuronen zonder verdere uitwerking, en de rest is samen te vatten als "Xenofobie hangt af van verschil in huidskleur", en is dus eigenlijk niets meer dan de constatering dat raciaal onderscheid heel veel met het uiterlijk te maken heeft. Bijna sociologisch onderzoek van de bekende "Meer terrasbezoek/-verdrinkingsgevallen/-ijsconsumptie in de zomer" soort.
    Maar goed, dat is allemaal retoriek van deze redactie, want het onderzoek is helemaal geen onderzoek. Hier zijn de stukken die er tussenuit zijn gehaald:
Geef een blanke de illusie samen te vloeien met een zwarte en hij ontwikkelt meer empathie voor de anders gekleurde medemens ...
    De publicatie lijkt perfect getimed, kort na de antiracisme-rellen in Amerika en de Zwarte-Pietendiscussie in Nederland.    ...
    De onderzoekers manipuleerde het zelfbeeld van blanke proefpersonen door ze op een computerscherm of met een VR-bril te confronteren met een alter-ego met een andere huidskleur. Daarna waren de impliciete vooroordelen over zwarten wat geluwd. Gaf men het alterego geen diepbruine maar een paarse huidskleur dan was er geen effect te meten.    ...
    Het samenvloeien kan ook simpel worden bereikt met een variant van de bekende rubberen-hand-illusie. De blanke proefpersoon legt zijn rechterhand achter een schermpje. Voor hem ligt een rubberen hand met donkere huidskleur. Worden de echte en de rubberen hand nu op hetzelfde moment en op dezelfde plaats aangeraakt, raken de hersenen in de war. Het stuk rubber lijkt onderdeel van het lichaam te worden. Ook dit experiment leidde tot een daling van vooroordelen en een toename van empathie voor zwarten.    ...
    En wat nu als blanken zich zwart schminken? Helpt dat ook? 'Een interessante gedachte... maar dat is wel een ander effect. Bij dit type onderzoek gaat het erom dat je samenvloeit met iemand anders.'

Het is gewoon weer propaganda van de blankenhaat-campage.
    Een ingezonden-briefschrijver constateert ook iets:


De Volkskrant, 28-03-2015, ingezonden brief van Wilbert van Rijen, Holthees

Dan ook geen hoofddoekjes

Het is onverteerbaar dat onze Nederlanders van Joodse afkomst dagelijks hun identiteit moeten verbergen
    Met een gevoel van moedeloosheid het artikel 'dan maar een pet over je keppeltje' gelezen. Het is onverteerbaar dat onze Nederlanders van Joodse afkomst dagelijks hun identiteit moeten verbergen uit angst voor scheldpartijen, geweldplegingen of zelfs meer.
    Bij de uitgang van de synagoge worden de bezoekers geattendeerd op het feit dat zij beter zonder keppeltje de straat op kunnen gaan. Hoe anders zou er in Nederland gereageerd worden wanneer het voor moslima's onmogelijk zou zijn met hoofddoek de straat op te gaan.


Red.:   En dit slaat helemaal op de media. Die dus hartstikke racistisch zijn.
    Uit alle voorgaande bronnen kan voor de wetenschappelijke sociologie een regel afgeleid worden. De betrokken factoren zijn: de mate van de mate van culturele achterstand, de mate van politieke-correctheid, en de mate van het pro-allochtone racisme - en geef deze grootheden de letters ΔC , P , en Ri,p. De voor de hand liggende regel is: Ri,p = P * ΔC , zeggende: de mate van pro-allochtoon racisme neemt toe met de mate van politieke-correctheid en met de mate van culturele achterstand. Hoe meer achterstand, hoe meer er namelijk gecompenseerd moet worden.
    Die regel zou betekenen dat bij gegeven waardes van politieke-correctheid en culturele achterstand, de hoeveel pro-allochtone propaganda dus racisme constant zou zijn. Dat is niet wat je waarneemt - uit het voorgaande is al duidelijk af te leiden dat het steeds erger is geworden. Om dat te bevestigen, vereist analyse. En er is een simpeler test. Als het idee van de stijging juist is, moet er op een gegeven moment een niveau bereikt worden dat valt onder termen als "absurd". Dat wil zeggen: een geval dat iedereen opvalt als volkomen buiten de normale orde.
    En dat laatste is nu gebeurd voor het geval van het pro-allochtone racisme. Hier is het bericht erover uit de politiek-correcte media:


Uit: De Volkskrant, 16-04-2015, door Mirjam van Zuidam

'10 redenen om een donkere man te daten'

Excuses VIVA  voor lijstjeRed.:   Je ziet de opstellers van dat lijstje al voor je: ze zien steeds sterkere uitingen van steun aan negers, en proberen hun nieuwe, zoveelste, bijdrage te leveren. En ook weer wat duidelijker dan de voorgaande keren - je moet tenslotte elke keer weer wat nieuws en beters brengen. En wie liggen er nu nog het meeste onder het vuur van de de nog bestaande kritische blikken: de zwarte man. De zwarte man moet dus een extra sterk "kontje" zoals de islam volgens Job Cohen een kontje moest krijgen. En geen gevoeliger dus effectiever terrein om dat te doen is om hem aan de vrouw proberen te brengen. De blanke vrouw, natuurlijk.
    Het resultaat was inderdaad treffend. Dusdanig treffend dat de Volkskrant het niet reproduceerde in dit artikel in de karnt. Misschien een gebrek aan ruimte. Maar het stond ook niet in het artikel op de website. Te pijnlijk, dus. Hier is het lijstje, in de vorm van een schermafdruk van derden, omdat het origineel schielijk verwijderd werd:
Asha VIVA

Kijk als eerste naar de presentatie: allemaal goede bedoelingen. Constateert ook de Volkskrant:
De schrijver van het vrolijk bedoelde stukje ...

En dan het lijstje zelf. Hier is het in wat beter leesbare vorm:
1  He's got the moves! De kans is groot dat hij op de dansvloer - al helemaal vergeleken met de gemiddelde Nederlandse man - sexy losse heupjes heelt. En dát komt weer prima van pas in bed...
2  Zijn zachte, volle lippen zoenen heerlijk!
3  Jullie krijgen de mooiste kindjes die er moor bestaan. Stiekem zijn we toch allemaal een beetje jaloers op de prachtige halfbloedjes van Sunnery en Doutzen?
4   Extra reden voor reisjes naar het buitenland. Dit jaar wéér kerst vieren bij zijn familie in een zonnig warm land? Hè, wat vervelend nou..
5  Jullie zijn het levende bewijs dot verschil in afkomst geen barrière is in de liefde. En dat kon iedereen zien!
6  Elke keer als jullie samen naakt in bed liggen, besef je hoe mooi jullie huidskleuren bij elkaar afsteken.
7  Donkere mannen hebben over het algemeen meer passie don onze nuchtere Hollandse knapen.
8  Het verbreedt je kennis over de wereld. want je krijgt er een gratis een lesje over zijn cultuur bij.
9  Je zat er vast al op te wachten: zijn piemel. Meer uitleg lijkt ons overbodig.
10  Donkere mannen zijn vaak echte gentlemen Deuren open houden, lieve complimentjes... Ons hoor je niet klagen!

Allemaal positieve zaken over de zwarte man.
Qua idee precies hetzelfde als al die politiek-correcte rotzooi die al eerder ruimschoots wordt verkondigd in de media. Zojuist, tijdens het schrijven van dit stukje, op de televisie een trailer van de NPS voor een programma over de Cito-toets: een Nederland kind, een neger, en een moslim. Volkomen disproportioneel. "Een neger omdat het moet" en "Een moslim omdat het moet". En steeds meer.
    En de VIVA heeft  alleen een volgend stapje gezet. Het commentaar van de hyper-politiek-correcte Asha ten Broeke (Twitter, 14-04-2015, door Asha ten Broeke):
Btw: wat een blamage van Viva, dat super stereotyperende stukje over zwarte mannen. Goed dat ze op hun donder kregen.

Maar het is natuurlijk niet specifiek dit lijstje dat zo grondig Bah! is: al die voorgaande politiek-correctheid, inclusief al die prijsnegers op televisie, is datgene dat Bah! is. Negermannen zijn slechte vaders. Negers zijn dol op het verbale geweld van hiphop en rap. Negers zijn dol op gangs. Vanuit welke hoedanigheid ze hiphoppers en rappers doodschieten uitleg of detail - net als trouwens nog veel meer van hun soortgenoten en de wijdere omgeving.
    Negermannen zijn dus waanzinnig slechte partners. Qua feiten enzo.
    En die werkelijkheid is inmiddels alom bekend. Wat leidt tot die pro-negeriaanse propaganda.
    Die dus voortdurende stijgt, tot die propaganda een dusdanige vorm krijgt dat de pogingen de slechte eigenschappen te verdoezelen, ze juist extra sterk in het daglicht plaatst. Op welk moment de ophef van de politiek-correcten uitbreekt - "een storm op twitter".
    Oftewel: hiermee is bewezen dat de combinatie van een gegeven culturele achterstand en een gegeven mate van politieke-correctheid niet alle leidt tot een vast hoeveelheid pro-allochtone propaganda, maar ook tot een bepaalde toename in de hoeveelheid pro-allochtone propaganda.
    Maar dat was slechts deel één van de affaire. Hier volgt deel twee:


Uit: RTLnieuws.nl, 15-04-2015. uitleg of detail

Sylvana Simons houdt column over aan ophef Viva

Het vrouwenblad Viva heeft gisteravond behoorlijk wat ophef veroorzaakt met een artikel op hun website... Sylvana Simons was not amused.


Het vrouwenblad plaatste gisteravond een opmerkelijk lijstje op de eigen website: tien redenen waarom Nederlandse vrouwen een donkere man zouden moeten daten. En daar kwamen nogal wat reacties op.
    ... Onder de lezers van het bericht was ook presentatrice Sylvana Simons en zij had ook zo haar eigen mening over het bericht.
    "Ik heb artikel met stijgende verbazing gelezen", zegt Sylvana in RTL Boulevard. "Terwijl ik lees ben ik aan het analyseren: staat dit er echt? Klopt het wat mijn ogen zien?"    ...


Red.:  Net als bij de rest van de critici je reinste hypocrisie: alle berichten over dat zwarten het zo goed zijn van precies dezelfde aard. Maar deze hypocrisie had ook een persoonlijk doel:
Sylvana klimt meteen in de mail naar de hoofdredactie van het blad. "Ik heb meteen aangeboden om samen te kijken hoe we dit soort kwesties kunnen oplossen, met als gevolg dat ik per direct als columnisten ben gevraagd voor Viva. Dat heb ik meteen aangenomen."

Oftewel: ze wist dat VIVA op dat moment hypergevoelig was op de kwestie en zag en de mogelijkheid van een baantje in dat ze anders wegens gebrek aan capaciteiten nooit zou krijgen. Hier is zonder meer sprake van morele chantage. Met de zwartst mogelijke bijbedoelingen:


Uit: viva.nl, 15-04-2015. uitleg of detail

Sylvana Simons per direct VIVA-columnist

RTL Boulevard had vanavond de scoop: Sylvana Simons wordt per direct VIVA’s nieuwe columnist. In de VIVA die volgende week naar de drukker gaat, zal haar eerste column al worden opgenomen.


Na alle ophef die gisteravond is ontstaan naar aanleiding van wat inmiddels te boek staat als de VIVAgate is de redactie van VIVA met de vele mensen die terecht kritiek hebben geuit de dialoog aangegaan. ...


Red.:   Iedereen weet "de dialoog aangaan"  in deze context betekent: allochtonen krijgen hun zin.
    Maar het gaat in dit stuk om de motieven van Simons:
Sylvana: “Ik ben erg blij dat Vivianne mijn aanbod om samen op zoek te gaan naar een duurzame oplossing voor een steeds terugkerend probleem in de media en op andere plekken in onze samenleving heeft aangenomen ....”

Oftewel: "Waar negers geen numeriek evenredig aantal plaatsen hebben, is er sprake van racisme en Nederland zit vol met dat soort plaatsen dus vol met racisme".
“... en kijk er naar uit vanaf nu wekelijks een column te schrijven voor VIVA die zal laten zien dat diversiteit geen nobel streven maar een vast gegeven is dat zich gereflecteerd mag zien in alle vormen van media en op alle plekken in de samenleving. ...”

Oftewel: "Waar negers geen numeriek evenredig aantal plaatsen hebben, is er sprake van racisme en Nederland zit vol met dat soort plaatsen dus vol met racisme".
“...Naast het schrijven van de column zal ik de ervaring die ik in de afgelopen 25 jaar in de media en 44 jaar als zwarte vrouw in Nederland heb opgedaan, inzetten om op lange termijn mee te denken en te adviseren in hoe diversiteit en alle gevoeligheden daaromheen een permanente plek te geven in het maken van het blad en adresseren van haar lezeressen. ...”

Oftewel: "Waar negers geen numeriek evenredig aantal plaatsen hebben, is er sprake van racisme en Nederland zit vol met dat soort plaatsen dus vol met racisme".
“...Ik ben blij dat een blad als VIVA hiermee de kans grijpt om vooraan te lopen in de mars naar een realistischer beeld van alle Nederlanders en hoe wij ons met elkaar verhouden.”

Oftewel: "Waar negers geen numeriek evenredig aantal plaatsen hebben, is er sprake van racisme en Nederland zit vol met dat soort plaatsen dus vol met racisme".
    Echter, met het per direct aanstellen van Simons werd een kleine misrekening gemaakt: het schrijver- en met name columnistenschap is bij de alfa-intellectuele elite één van de meest begeerde baantjes. Geen volkswijker wier belangen eindeloos beschadigd mogen worden die daar ook maar enige binding  mee heeft, maar in dit geval is het de eigen klasse die een lichte schade ondervindt. Dus nu was er ineens wel protest - in de Volkskrant, zelfs:


Uit: De Volkskrant, 18-04-2015, column door Sylvia Witteman

Gate

De Viva, toch al geen blad voor grote denkers, plaatste een oubollig tekstje op haar site waarin 'donkere mannen' werden aangeprezen om hun 'sexy losse heupjes', hun vermogen tot het galant openhouden van deuren en natuurlijk hun 'piemel', aldus de Viva. Tsja.
    De sociale media brulden het uit, niet van het lachen maar van woede, de hoofdredactrice ging diep door het stof ('er zijn momenten waarop je het liefst in foetushouding wilt wegkruipen') en ja, het artikel was 'goed bedoeld' maar tóch. Racisme. Mea maxima culpa.    ...
    Mijn generatie is opgevoed met de gedachte dat iedereen gelijk is. Racisme was iets walgelijks dat gelukkig ver achter ons lag. ...
    Inmiddels geldt het niet meer als ruimdenkend om op zwarte jongens te vallen, maar als racistisch. Zeg je dat het je niet uitmaakt wat voor kleur iemand heeft? Een leugen. Volhouden dat je écht geen racist bent: onzin, want onze maatschappij is nu eenmaal institutioneel racistisch. Je bent tegen Zwarte Piet? Dat had je al veel éérder moeten zijn. Je hebt de beste bedoelingen? Toch moet je je schamen want jij hebt het met je witte huid altijd makkelijk gehad.    ...


Red.:   Heel fout van je, Sylvia, om al die feiten aangaande de blanke foutheid zo sarcastisch in twijfel te willen trekken ...
Naar aanleiding van alle commotie heeft Viva de donkere tv-presentatrice Sylvana Simons onmiddellijk aangenomen als columniste. Ongetwijfeld ook weer met 'de beste bedoelingen'. Maar Simons is geen schrijfster van haar vak. Viva is bang voor haar eigen hachje. Angst is, zoals we weten, een slechte raadgever. En iemand een baan geven op grond van haar huidskleur is, hoe je het ook wendt of keert, racistisch.

Tjonge ... De waarheid... Hoe zeldzaam. Iets soortgelijks geldt natuurlijk ook voor die pedofielen, criminelen, moskeeën enzovoort, maar als je dát schrijft als lid van de elite wordt je natuurlijk onmiddelijk geëxcommuniceerd.
    Maar van de waarheid zijn in ieder geval ook de zwarten niet gecharmeerd:


Uit: Joop.nl, 18-04-2015, door Quinsy Gario - Dichter/kunstenaar

De aanval op Sylvana Simons

Sylvia Witteman en Marcel van Roosmalen zijn boos dat VIVA Simons aanstelde als columnist na racistische blunder


Sylvana Simons wordt nu as we speak door het slijk gehaald omdat ze het lef heeft om voor de VIVA te schrijven naar aanleiding van hun 'zwarte mannen lijst'-incident. ...


Red.:   Welke steun voor Simons natuurlijk alles niets te maken heeft met het feit dat Simons net als Gario zwart is (om een GeenStijl-figuur over te nemen) ...
... werd een 14 jaar oud interview gecirculeerd op Twitter om te vragen of Simons wel de juiste is voor een column over diversiteitsvraagstukken. In het interview had Simons gezegd dat zwarte mannen onbetrouwbaar zijn en zij nooit met een zwarte man zou uitgaan. ...

Mag niet, dat circuleren ... Simons is zwart. Zo'n tegenspraak mag je allen op wijzen bij witte mensen.
... Een incident waarover Simons sindsdien al verschillende keren over heeft gezegd dat ze dat meisje niet meer is.

Een leugen van Simons en Gario:
Jenny Foxworth, zo 19 april 2015 09:06
"Dat ze dat meisje niet meer is..."
Toen ze die uitspraak deed was ze een volwassen vrouw van 30.   ...

Maar wat natuurlijk vooral schrijnt is de waarheid:
Een van de mensen die het oude interview van Simons circuleerde was Sylvia Witteman. Je weet wel, de vrouw die het woord neger niet uit haar columns kon houden. De witte vrouw die een uitgesproken fetisj heeft voor zwarte mannen, zegt nu dat ze door de film Hair heeft geleerd dat dat juist anti-racisme is. Dat ik dat een van de meest belachelijke statements ooit vind heeft waarschijnlijk niet alleen te maken met het generationeel verschil tussen ons beide, maar ook omdat ik een zwarte man ben. Ik stel het niet zo op prijs dat ik gezien wordt als een speeltje waarmee een witte vrouw haar VVAR, Verklaring Van Anti-Racisme, mee kan behalen. Maar goed, dat ben ik.

Tjonge, wat een haat ... Je reinste racisme.  
Wie ook met gestrekt been tegen de aanstelling van Simons als columnist inging was Marcel van Roosmalen. In een buitengewoon zuur stuk stak hij de draak met haar danskwaliteiten om daarna de rest van zijn column te wijden aan haar zogenaamde gebrek aan intelligentie. De helft van zijn column is een bericht van Simons op Facebook waarin ze meedeelt dat ze een nieuwe columnist voor de VIVA is geworden. Als een werkelijke taalnazi maakt hij een punt over interpunctie in een Facebook-bericht en vergeet terloops zijn redacteur bij de NRC te bedanken voor het opschonen van zijn eigen teksten. Hij zet taal in om Simons niet alleen voor dom wicht uit te maken, maar ook als inherent niet-Nederlands. Een uitsluitingstactiek die al jaren wordt gebruikt op journalistieke opleidingen en door redacteuren om de Nederlandse schrijverswereld opvallend wit te houden.

Nog veel meer van de racistische haat. Overigens is Sylvana Simons niet Nederlands. Want anders zou ze geen klachten hebben van deze soort:
“...Naast het schrijven van de column zal ik de ervaring die ik in de afgelopen 25 jaar in de media en 44 jaar als zwarte vrouw in Nederland heb opgedaan, ..."

Een "Nederlandse vrouw" is niet een "zwarte vrouw in Nederland" is dus wit en heeft deze klachten niet. Simons is geen "Nederlandse vrouw".
“...Naast het schrijven van de column zal ik de ervaring die ik in de afgelopen 25 jaar in de media en 44 jaar als zwarte vrouw in Nederland heb opgedaan, ..."

En al die haat wordt veroorzaakt door:
... een onuitgesproken angst ... voor gelijkwaardigheid

Doelende op dat Nederlanders bang zouden zijn voor zwarte gelijkwaardigheid, maar natuurlijk die zijnde van de zwarte angst voor de waarheid dat ze volkomen gelijkwaardig behandeld worden, maar doodgewoon niet mee kunnen komen.
    Met de uitentreure herhaalde beschuldiging van "Racisme!!!" als logisch vervolg.
    Wat dus in feite één lange tirade van racisme is.
    Uniek! Een erkenning van binnen de rangen van de politieke-correctheid. Maar dus niet door een blanke, want die mogen het volgende beslist niet beweren:


Uit: De Volkskrant, 02-05-2015, column door Paul Brill

Zwarten blijven te veel in rol van slachtoffer


Red.:   Beweer dit als blanke, en excommunictie en mogelijkerwijs pek-en-veren zijn je lot. Maar is Paul Bril dan geen blanke? Nee! Paul Brill is Joods, en die hebben een nil obstat voor alle vormen van kritiek. Hij kan het dus wel doen.
Aan paradoxen heeft Amerika nooit gebrek. Baltimore en Washington zijn bijna even groot en liggen nog geen 70 kilometer van elkaar verwijderd. In beide steden zijn zes van de tien inwoners zwart. Maar afgelopen maandag kon het contrast niet groter zijn. Washington beleefde een bijzonder moment van hoop en optimisme, Baltimore raakte in de greep van wanhoop en verbittering.

Dat laatste is waar, het eerste niet. Kijk maar:
In Washington werd Loretta Lynch geïnstalleerd als minister van Justitie.

Brill verondersteld bekend dat Loretta Lynch zwart is. Maar de benoeming van nog een zwarte minister is absoluut geen teken van hoop. Brill draagt het bewijs zelf aan:
Alle successen van de bovenlaag ten spijt, worden de zwarten als groep gepasseerd door die andere grote minderheid, de Latino's. Die zijn inmiddels talrijker en kunnen bogen op een gemiddeld jaarinkomen dat ruim 6.000 dollar (5.331 euro) hoger ligt. Wat dat laatste betreft presteren de Aziatisch-Amerikanen nog een stuk beter: hun gemiddelde inkomen is zelfs hoger dan dat van blank Amerika.

En er is geen Aziatisch-Amerikaanse minister, nog iets anders op dat niveau. En bij Latino's is de vertegenwoordiging ook minder. Maar dus wel:
Anno 2015 hebben Afrikaans-Amerikanen een royaal aandeel in de politieke en institutionele macht. De president en de minister van Justitie zijn zwart, net zoals de nationale veiligheidsadviseur, de burgemeester van Baltimore en de hoofdcommissaris van politie van de stad.

Conclusie: zwarten worden zwaar bevoordeeld, met name in vergelijking tot hun prestaties. Racisme. Met eindeloos veel uitroeptekens.
    Er was even tijd om dit aan te vullen met de hoogst opene van alle open deuren, namelijk dat het bij de NPO één groot racisme-nest is. Natuurlijk mag dit dus slechts geconstateerd worden daar waar de racisten niet regeren: GeenStijl:


Uit: GeenStijl.nl, 01-06-2015, door Pritt Stift uitleg of detail

WERK! NPO zoekt zwartjes voor VPRO Tegenlicht


Economisme! We hebben wéér een baan voor u. Via onze goede vriendin Subsidy Bergman. Vorige week spamden we al deze toffe mediajob bij de VARA, vandaag pluggen we de wereldvreemde mafkezen der VPRO. Bij fin-eco hipsterprogramma Tegenlicht zijn ze op zoek naar een 'ervaren researcher' - die gezien de portieklucht (spruitjes) van de huidige Westerse redactie - ontzettend stinkt naar dode geit met komijn en knoflook, en die liefst zwart is. ...


Red.:   Dat staat dus al uitgelegd in het vorige artikel van GeenStijl waarvoor deze redactie dus even niet de tijd had (het bijhouden van het racisme in Nederland is een voltijds betrekking) - het volgt zo meteen.
    Het racisme veroorlooft het volgende commentaar:
Kunt u niks, weet u geen zak van researchen, maar bent u niet-westerse hottentot met optionele kopvod dan ligt er een gouden toekomst voor u klaar op het MediaPark.

Want dat racisme is van een ongekende gorigheid - in combinatie met wat er allemaal richting Nederlanders wordt geroepen door het gekleurde gajes waar het om gaat.
    Hier dat vorige artikel:


Uit: GeenStijl.nl, 20-05-2015, door Pritt Stift uitleg of detail

Vacature! DWDD zoekt blonde rechtse hetero (m)


Alweer een baan! Het economisme kan niet op. Ditmaal bij onze collega's van de VARA, die naarstig op zoek zijn naar een 'samensteller' voor het fatsoensvehikel DWDD. Een samensteller is iemand die filmpjes van niesende panda's signaleert ... Dus een kind kan de was doen. Maar nu komt de crux in de DWDD-vacature. Laatste alinea: De VARA streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling vormt van de maatschappij. Reacties van mensen met verschillende culturele achtergronden ziet de VARA graag tegemoet. ... Laat u niet afschrikken, O NL Werkeloze! Aangezien DWDD met Sylvana Simons (Zeuriname), Giovanca (Curacao), Fidan Ekiz (Turkije), Martin Šimek (Tsjechië), Sheila Sinaspril (Zuuriname), Valerio (Italië), Ali B. (Marokko), Peter Vandermeersch (België), Prem Radhakishun (Schreeuwiname), Halina Reijn (Dildonië), Marc-Marie (Homosuëlie), Claudia de Breij (idem), Felix Rottenberg (PvdA), Frunk van der Linde (PvdA) en Maarten van Rossem (PvdA) uitstekend afgespiegeld is qua multiculti afspiegelingsmix lijkt ons een rechtsblonde Hollandsche kandidaat met een werkende heteropiemel nog het meeste kans maken op deze baan. ...


Red.:   Allemaal demense uit hardwerkende slimme landen waar de gebraden fazanten je in de mond vliegen en die ons komen leren hoe wij luie domme blonde Nederlanders dat net zo goed voor elkaar kunnen krijgen als zij!
    Plus wat linkshufterige etnie-NSB's.
    Bericht van de Volkskrant uit het racistische Amerika:


Uit: Volkskrant.nl, 21-06-2015, ANP, redactie

Amerikaanse agent gedood door man die hij naar gevangenis bracht

Een agent in de Amerikaanse stad New Orleans is zaterdag doodgeschoten toen hij in een politiewagen een verdachte naar een gevangenis bracht. De verdachte, die geboeid in de auto zat, is op de vlucht geslagen. De politie is een klopjacht gestart.

...


Red.:   Weggelaten door de Volkskrant: het is een zwarte uitleg of detail . Zoals tegenwoordig de Volkskrant bijna altijd de etnie weglaat. Als het een zwarte (of moslim) betreft. Doet een blanke een zwarte iets aan, staat het meteen als "Racisme!" op de voorpagina. De Volkskrant is racistisch. En wordt  nog steeds racistischer.
    En dat "erger worden" geldt natuurlijk ook voor de rest van media waarvan hier nog eens een opsomming, naar aanleiding van de zoveelste sterke uiting van racisme door negers (zij mogen ons wel bakra's of makamba's of kolonialen of racisten noemen maar wij hen geen zwartjes - althans één persoon deed dat dus doet iedere Nederlanders dat - volgens de negers):


Uit: GeenStijl.nl, 19-05-2015, door Van Rossem

De Sylvana Simons Lijst voor Maatschappelijke Afspraken inzake Gewenste Sociale Omgangsnormen in de Inclusieve Nederlandse Samenleving

A. Lijst van mensen die onbestraft mogen worden bespot, beschimpt en nagewezen in Nederland op televisie, in veilig VARA-cabaret, op VARA-websites, in kranten & bladen:
Limburgers. Hooligans. Blanke mensen. Mannen. Facebooktokkies (mits blank). Toppersfans. Provincialen. Studenten. Grachtengordelbewoners. Bakfietsouders. Boeren. Volkszangers. Gehandicapten. Domme pubers. Slimme pubers. Vmbo'ers. Gymnasiasten. Corpsballen. Hockeymeisjes. Songfestifans. Telegraafjournalisten. Helpdeskmedewerkers. Voetballers. VIVA Forum-wijven. BN'ers. CN'ers. Homofiele BN'ers. Acterende BN'ers. Zangers. Bandjes. Rechtse mediamakers. Stewardessen. Rappers. GeenStijl-redacteuren. Nanninga's (allebei). PVV'ers. Socialisten. Krakers. Basisinkomenpleiters. Correspondenten. Linkse mediamakers. Eurofielen. Eurofoben. Baudets. Sywertoïden. Priesters. Dominees. Koorknapen. Katholieken. Protestanten. Gereformeerden. Vinexers. Babyboomers. Jolo's. Toerfietseigenaren. ANWB-leden. Victoria's Secret-modellen. Hobbywielrenners. V'tjes. BOA's. Parkeerwachters. Melkertbanen. Koningen. Koninginnen. Marokkaanse VVD'ers. Prinsesjes. Talentkeukenaars. Turkse PvdA'ers. Ambtenaren. Politici. Kamerleden. Ministers. Staatssecretarissen. Kakkers. Arbeiders. Houseliefhebbers. Boybandbakvissen. Hipsters. Homo's. Potten. Feministen. Goed Volk. Slecht Volk. Stedelingen. Dorpelingen. Bankiers. Domrechtsen. Domlinksen. Kaalkopjes. Bonusgraaiers. Uitkeringstrekkers. Volkswijkers. Villawijkers. Unieke NPO-talenten. Wachtgelders. Hippies. Urkers. Volendammers. Windjacks. Zeiljacks. Tennistsjechen.
B. Lijst van mensen die NIET onbestraft mogen worden bespot, beschimpt en nagewezen in Nederland, op straffe van geseling op televisie, in veilig VARA-cabaret, op VARA-websites, in kranten & bladen en door Sylvana Simons:
Zwartjes "Mensen van kleur". Moslims. Voormalig kolonialen. Niet-westerse allochtonen.    ...


Red.:   Tevens een haarscherpe maatschappelijke analyse. Onovertroffen door welk onderzoek of welke analyse vanuit de hoek van sociologen en andere schijnwetenschap dan ook. Oh ja, vervang dat 'VARA' dan wel nog even door "De hele Nederlandse media, tenzij anders vermeld en bewezen". En vergeet ook politiek, bestuur, intellectuelen, kunstwereld, juristen, en andere elite, niet.
    Het NOS Journaal is zwaar politiek-correct: de helft van de op straat geïnterviewde burgers is allochtoon en er is een zwaar oververtegenwoordigde neger-presentator uitleg of detail . En alle bijpassende verschijnselen bekend van het complex van de politieke-correctheid  - Geen Stijl heeft er een eigen reeks over, natuurlijk toegespitst op de hoofddader dat wil zeggen hoofdredacteur, voorheen Hans Laroes en nu Marcel Gelauf. Deze notitie ervan is naar aanleiding van de uitzending van 29-06-2015 (20h00) uitleg of detail . In het weekend is namelijk iemand overleden bij een arrestatie. Gebeurt wel meer. Iets voor de rubriek "Gemengde berichten". Dit geval niet. Het is een openingsitem - in de uitzending zelf het eerste item na de Grexit. En dan weet u het al, zie de vorige bron: het slachtoffer is een neger (van Aruba). Tot het politiek-correcte complex behoort een keihard racisme (ter vergelijking: het bepaald niet niet-politiek-correcte RTL Nieuws had het bericht waar het hoort: bij Gemengde berichten aan het einde). Het racisme wordt bevestigd door een interview met iemand van hetzelfde ras. Zijn enige relatie met het slachtoffer: hetzelfde ras.
    En het racisme werd meteen nogmaals bevestigd. doordat Joop.nl, de racistische Nederlandhaatzaai-site, het bericht onmiddellijk op haar voorpagina zetten, wat ze alleen doen met berichten die in hun ideologie passen. En anti-Nederlands racisme is één van hun ideologische hoofdpilaren. Meteen gevolgd door een "Nederland is racistisch en de politie zijn nazi's"-haatzaai artikel van een extreem-linkse "activist":


En de volgende dag een hele hausse aan racisme:

En natuurlijk kon de "Wij vermelden absoluut geen etnie" Volkskrant niet achterblijven:

En kijk eens goed: dit is pagina 3. prominent. Nog voor de berichtgeving over de Grexit. Met in de kop: 'Een Arubaanse man ...' Vermoordt een Arubaan een juwelier of anderszinse blanke winkelier, staat er in de Volkskrant: "Juwelier vermoord - Amsterdammer aangehouden".
    Wat een goor racisme.
    Overigens publiceert Joop.nl ook wel eens iets over wat moslims doen - hier een exemplarisch voorbeeld:

Jaahaa, als er ooit maar ergens sprake is van racistische haat, dan treedt het islamitische ras daar onmiddellijk tegen op ...
    En dar was nog maar het begin. Het racisme van de linkshufters brult met de rechterarm omhoog van alle pagina: zwarten en elite tegen de Nederlanders:
01-07-2015, aankondiging linksboven
 
01-07-2015, hetze - bot racisme rechts
 
02-07-2015, anti-Nederlandse hetze
 
02-07-2015, links: anti-Nederlandse hetze -
rechts anti-Nederlandse haat.
 
02-07-2015, hoofdredactioneel commentaar:
anti-Nederlandse hetze

Allemaal: anti-Nederlandse hetze en -racisme door de elite en Nederland-haat en racisme van de zwarten.
    Oké, dat was even snel genoteerd. Inmiddels, schrijvende 5 juli, is zelfs in de Volkskrant volmondig, nou ja: bijna, toegegeven dat de arrestatie en het geweld terecht was (het AD en GeenStijl natuurlijk gingen een paar dagen vooraf), en voor deze verzameling essentieel: niets maar dan ook absoluut niets met racisme te maken heeft:
 

Uit: De Volkskrant.nl, 04-07-2015, door Susanne Geuze

Schilderswijk | Zaak-Mitch Henriquez

Zijn dood was de aanleiding van nachten vol onlusten en arrestaties in de Haagse Schilderswijk. Maar wat gebeurde er met Mitch Henriquez?

Dubbelzinnige opmerking met gevolgen

Dat Mitch Henriquez tegen de politie zei dat hij een wapen had, lijdt geen twijfel. Maar hij bedoelde iets anders.Red.:   Wat een toestand ... Om een opmerking over een wapen te vergoelijken met "Hij bedoelde iets anders ...". Volkomen van de pot gerukt.
    Maar ondertussen weten we dat we alles wat er staat zo slecht mogelijk moeten uitleggen:

  Mitch Henriquez ...
    Als hij het terrein afloopt, vangt hij de aandacht van een groepje politieagenten dat bij de toegangspoortjes staat. Ze blijven hem nakijken en Henriquez voelt zich genoodzaakt te reageren, blijkt uit getuigenissen van omstanders in de diverse media en uit beschikbare filmpjes. ...

Ze betonen disrespect.
  Hij zou hebben geroepen dat hij een wapen bij zich heeft. 'Ik ben niet bang voor jullie, ik heb ook een gun.' Daarbij bracht Henriquez zijn hand naar het kruis van zijn broek, een greep naar zijn geslachtsdeel. ...

Dus ongetwijfeld een leugen, gezien het voorgaande: hij deed een greep naar zijn broekzak, alsof daar dat wapen zat.
  Over wapens moet je geen grappen maken, reageren de agenten. Ze laten Henriquez doorlopen. ...

De agenten proberen de zak te sussen.
  Ze laten Henriquez doorlopen. Maar die maakt nog een opmerking: wie denken die agenten wel niet dat ze zijn?

Ongetwijfeld een leugen, gezien het voorgaande: vermoedelijk heeft Henriquez geroepen dat dat van dat wapen serieus bedoeld was. Volkomen voldoende reden om met hem aan de slag te gaan net zo lang tot die volkomen onbewegelijk in de boeien lag. En de boom van een kerel verzette zich zo heftig (stel je voor: disrespect tot in het oneindige), dat hij al zijn zuurstof opgebruikte en overleed.
     Conclusie: Henriquez werd aangepakt vanwege zijn gedrag. En niets anders.
     En dan hier de hysterische kreten van "Racisme!!!" - eerst Janny Groen die door GeenStijl aangeduid wordt met Jihadi Janny vanwege haar rabiate moslimpropaganda:


Uit: De Volkskrant, 01-07-2015, door Janny Groen

Analyse | Etnisch profileren

De arrestaties, de huidskleur en de conclusie


Red.:   Goor racisme, dus. Twee maal. Er was absoluut geen sprake van etnisch profileren, en het had absoluut helemaal niets met de huidskleur te maken. En dat over de huidskleur in de kop is nog enigszins verdekt geformuleerd, maar op de website was men volkomen helder met wat men bedoelt:
Is Mitch Henriquez slachtoffer van institutioneel racisme?

Het antwoord luidt:
Het Nederlandse volk is slachtoffer van institutioneel racisme door media/elite en allochtonen

In het artikel gevolgd door een stroom soortgelijk leugens:
... het Actiecomité Herstel van Vertrouwen ... Volgens het comité is racistisch politiegeweld 'een dagelijkse realiteit' in Haagse achterstandswijken.

Gekleurde criminliteit is een degelijkse realiteit in de Schilderswijk. En ze exporteren het ook.
... is Henriquez slachtoffer van institutioneel racisme?

Een bewezen gore leugen.
... is Henriquez slachtoffer van institutioneel racisme?
    Het Haagse Actiecomité vindt van wel. Een jaar geleden presenteerde het een alarmerend rapport over de Schilderwijk en Transvaal. Uit eigen onderzoek bleek dat de Haagse politie stelselmatig haar boekje te buiten gaat, provoceert, discrimineert en geregeld excessief geweld gebruikt.

De Schilderwijkse en Transvaalse allochtone criminelen provoceren en gebruiken geregeld agressief geweld.
Op de persconferentie werd het ene na het ander voorbeeld opgelepeld: een 19-jarige Marokkaanse Nederlander stond 'op het verkeerde moment op de verkeerde plek' in de Schilderswijk. Hij werd door de politie van zijn scooter gerukt en met een gebroken arm naar het politiebureau afgevoerd. Allochtone jongens worden agressief benaderd, om de haverklap om identiteitsbewijzen gevraagd. Als ze brutaal reageren, worden ze tegen de muur gezet en geboeid afgevoerd.

Criminele verdachten worden aangesproken en reageren op agressieve wijze op de aanhouding door de politie.
    Kortom: deze hele zogenaamde analyse is één grote omgekeerde wereld: daar waar het racisme schuilt bij de allochtonen, worden de Nederlanders en het Nederlandse gezag ervan beschuldigt.
    Uit het hoofdredactionele commentaar van de volgende dag:


Uit: De Volkskrant, 02-07-2015, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré

Niet wegwuiven

De dood van Mitch Henriquez roept vragen op die het optreden van de vijf verdachte agenten overstijgen.Red.:   In welk opzicht dan?
Want of de hoogst verantwoordelijken, burgemeester Van Aartsen van Den Haag en minister Van der Steur van Justitie, het nu leuk vinden of niet: de suggestie ligt opnieuw op tafel dat latent racisme het optreden van agenten soms bepaalt, bewust of onbewust.

Een gore beschuldiging van racisme.
    En in de rangen van de bestuurlijke elite:
de analyse van korpschef Gerard Bouman, die onlangs zijn eigen mensen nog waarschuwde dat het 'gif van de uitsluiting' zijn korps binnendringt: 'Kunt u zich voorstellen hoe het voelt als uw medesurveillant besluit een burger van de straat te plukken, omdat die moslim vast wel een bomgordel zal dragen? Een burger die alleen een koran en een gebedskleed bij zich blijkt te hebben en toch geboekt wordt als potentieel terrorist. Wat er dan door iemand heengaat die toegewijd politieman en moslim is?'

Goor racisme: die Bouman wil potentiële verdachten niet onderzoeken omdat ze moslim of neger zijn. Want als hij het wel doet, krijgt hij de "Racisme!!!"-roepers achter zich aan:
Van Aartsen kan wijzen op onderzoeken die geen bewijzen vonden van racisme. Daar staan verwijten van Amnesty International tegenover.

Die internationale clubs worden geleid door kosmopolieten en nomadisten, waaronder veel van Joodse komaf zoals bij Human Right Watch (Kenneth Roth, George Schwartz-Soros), die achter iedere nomade staan, welke naam ze ook hebben "vluchteling", "asielzoeker, "immigrant" (vooral met met een kleurtje!) .
    Nog een weerzinwekkendheid van die Bouman:
... hij durft vragen te stellen: 'Waarom is het zo lastig om minderheden te werven voor de politie? Wat heeft dat te maken met de dominante cultuur?'

Daarop is een heel simpel antwoord: dat het overgrote deel der allochtonen zoiets dat als "Verraad!" zien, en als er dus eentje wel de neiging heeft, zal de rest hem heel duidelijk maken wat hij dan is: een "Verrader!". Net zoals Aboutaleb meteen "huismoslim" werd genoemd toen hij iets echt kritisch zei (als volkomen enige)
    Die elite is één grote elkaar opjagende racistische kliek ter bescherming van de "zielige zwartjes".
    Eén van de eindeloos vele binnenlandse exemplaren:


Uit: De Volkskrant, 03-07-2015, door Femke Kaulingfreks, politiek filosoof en antropoloog

We zien ons eigen racisme niet

Wie zich in Nederland beklaagt over uitsluiting wordt te snel als zeurpiet weggezet.Red.:   De dagelijkse boodschap bij Nederland-haatzaai-site Joop.nl: Nederlanders zijn racisten, en degenen die tegensputteren zijn daarnaast ook neonazi's. Hier "fatsoenlijk" gemaakt bij de Volkskrant, de linkshufterkrant  van Nederland.
Er zijn de afgelopen jaren voldoende signalen afgegeven dat met name donkere jongens zich gediscrimineerd voelen door de politie.

Keihard racisme: benoemen van huidskleur. Riposte: "Er zijn de afgelopen jaren voldoende signalen afgegeven dat met name donkere jongens zich schuldig maken aan overlast, criminaliteit, en pure moord op blanke Nederlanders". Mary Run en Henk Opentij, basisscholier Jesse, een half dozijn juweliers, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
    Maar de antropoloog heeft twee incidenten opgespoord en verklaart trots:
Toch blijven we in Nederland ontkennen dat er zoiets bestaat als institutioneel racisme. Activisten die racisme in Nederland aankaarten, worden weggezet als zeurpieten.

En logisch ook want over de hele wereld je zien: overal is het racisme veel minder dan in Nederland: Antillen, Suriname, Zuid-Afrika .... In heel Oost-Europa ontvangen ze zigeuners en negers met open armen. Om over de Joden maar niet te spreken ... Die hebben al sinds hun komst een paar eeuwen terug daar een warme band met elkaar, culminerend in een gezamenlijk feestje ergens tussen 1941 en 1945 ...
    Dat mens is ronduit gestoord.


Een storing die voortvloeit uit het maken van een eindeloze reeks omkeringen:
Helaas is het juist de overheid die haar legitimiteit grotendeels heeft verloren bij de jongeren die nu met stenen gooien in de Haagse straten.

Natuurlijk andersom: de jongeren hebben hun laatste stukje legitimiteit verloren met het gooien van stenen naar de politie.
De jongeren die nu het recht in eigen hand nemen, voelen zich niet gehoord, laat staan gerepresenteerd door de overheid.

Ook weer andersom: de overheid verschaft de gelegenheid tot onderwijs en geeft ze uitkeringen en dat wordt door die jongeren niet gehoord.
Ze hebben niet het gevoel dat de politie er is om hen te beschermen, maar vooral om hen te controleren.

Ook weer andersom: de politie is er om gewone burgers te beschermen tegen deze jongeren, en hun overlast en criminaliteit.
Er zijn de afgelopen jaren voldoende signalen afgegeven dat met name donkere jongens zich gediscrimineerd voelen door de politie.

En weer andersom: de politie heeft de afgelopen jaren voldoende signalen afgegeven dat criminaliteit, wapengebruik en discriminatie van de politie niet wordt getolereerd werden.
Er hebben verschillende incidenten plaatsgevonden van buitensporig politiegeweld, waarbij de betrokken agenten niet werden veroordeeld.

Andersom: er is een continue trend van buitensporig geweld door allochtone jongeren waarbij de betrokken jongeren niet zijn veroordeeld, bijvoorbeeld de mocro wars.
Ook is vaak genoeg benadrukt dat de spanningen tussen jongeren en de politie niet op zichzelf staan, maar gerelateerd zijn aan bredere, meer structurele vormen van ongelijkheid.

Dat op de volstrekt omgekeerde manier gebeurt: er is niet benadrukt dat die structurele vorm van ongelijkheid bestaat uit structurele sociale en intellectuele achterlijkheid van de allochtone jongeren.
De effecten van de crisis zijn het duidelijkst te merken in wijken zoals de Schilderswijk, waar de armoede en werkloosheid een groot probleem zijn, vooral onder jongeren met een migrantenachtergrond.

Klopt.
Kortom, deze jongeren voelen zich behandeld als tweederangsburgers.

Andersom: deze jongens zijn tweederangsburgers - door wat ze niet kunnen.
De jongeren die nu betrokken zijn bij de rellen weigeren nog langer te luisteren naar autoriteiten.

Andersom: die jongeren hebben nooit geluisterd naar de Nederlandse autoriteiten uitleg of detail uitleg of detail .
De noodlottige dood van Mitch wordt gezien als het zoveelste bewijs dat de politie de vijand is. De daaropvolgende officiële reacties hebben het bestaande wantrouwen alleen maar verder aangewakkerd en het geloof gevoed dat de politie toch altijd de hand boven het hoofd wordt gehouden.

Een kleiharde leugen: de dood is de dag erop toegegeven als komende door verstikking dos door de agenten de vijf betrokken agenten zijn geschorst hangend het onderzoek. Overigens staat hun onschuld inmiddels vast.
Precies hetzelfde gebeurde in Parijs in 2005 ...

Mooi voorbeeld: de rellen startten met de dood van twee criminele jongeren die vluchten voor de politie in een elektriciteitshuisje en daar geëlektrocuteerd werden. Bewijzende: de rellen hebben niets met het incident dat ze afvuurt te maken, maar alleen met de groeiende haat van allochtonen voor westerlingen.
Het vertrouwen tussen jongeren en de overheid in Den Haag is ernstig verstoord ...

Er is nooit vertrouwen geweest. Want zij zijn gekleurd en blanken zijn de vijand.
... en er zal veel moeten gebeuren om dit vertrouwen te herstellen.

En daar helpt niets tegen. de enige remedie is uitzetten.
Ten tweede moet worden erkend dat het handelen van de politie vaak wordt beïnvloed door stereotypen en vooroordelen over donkere jongeren en jongeren met een migrantenachtergrond.

Een omkering: het handelen van de politie wordt beïnvloed door de overdadige hoeveelheid overlast en criminaliteit van donkere jongeren en jongeren met een migrantenachtergrond.
In de eerste plaats moet er voor worden gezorgd dat er niet nog meer slachtoffers vallen door toedoen van de politie.

Onmogelijk: dan zouden donkere jongeren en jongeren met een migrantenachtergrond moeten stoppen met hun overlast en criminaliteit en gewoon op school blijven zitten of gewoon gaan werken in het Westland.
Bovendien moet worden erkend dat deze stereotypen en vooroordelen niet door de politie zijn bedacht, maar een structurele plek innemen in onze samenleving.

Dat klopt. En die structurele plek kan alleen maar worden verwijderd door de donkere jongeren en jongeren met een migrantenachtergrond te verwijderen. Of hun radicale gedragsverandering maar dat is dus nog onwaarschijnlijker.
Met de kennis van nu kunnen toekomstige dodelijke tragedies en de daarop volgende rellen hopelijk worden voorkomen.

Klopt. Maar dan wat betreft uitvoering weer precies het omgekeerde van wat de antropoloog ("Iemand die denkt dat de cultuur van de Papoea's met hun wilde frisheid hoger staat dan die van ons" uitleg of detail ).
    Kortom: een eindeloze reeks omkeringen van de werkelijkheid. Allemaal gebaseerd op het racistische idee dat alle culturen gelijk zijn. Dus ook de achterlijke culturen van allochtonen, met name moslims die in sprookjes geloven waardoor ze intellectueel achterlopen elkaar het eigen land uitvechten en zwarten die overdadig gewelddadig uitleg of detail  zijn in winti geloven en nog veel meer problemen hebben dan moslims uitleg of detail .
    Kortom 2: die titel is wel correct. Alleen is het racisme het antiblanke racisme van de elite.
    En daar waar gestoordheid valt te beleven, doet Arnon Grunberg, Volkskrant-topcolumnist, natuurlijk ook mee:


Uit: De Volkskrant, 03-07-2015, column door Arnon Grunberg

Preventie en straf

De Arubaan Mitch Henriquez is overleden door een zogeheten nekklem ...
       ... is het de vraag of ze over zijn gegaan tot de nekklem omdat de verdachte niet blank was. In dat geval is er sprake van rassendiscriminatie. ...


Red.:   Want Grunberg is een Joodse-ras racist uitleg of detail .
    De Volkskrant doet op een bijzonder uitgebreide manier aan landverraad, want dat hier nog ernstigere onlusten van komen, is glashelder.
    Verder met het gewone racisme. Het huis-tuin-en-keuken racisme in plaats van het brandsticht-en-plunder racisme.
    Iets zeggen van negers is absoluut verboden uitleg of detail . Hoe absoluut? Zo absoluut:


Uit: Telegraaf.nl, 12-07-2015, door Hans Kuitert

Al eerder aangifte tegen ’homohaters’

De Nederlandse ambassadeur in Suriname is gewaarschuwd voor de komst van de Hakuna Matata Gang, een hiphopband waartegen in december vorig jaar in Suriname aangifte werd gedaan wegens het aanzetten tot geweld tegen homo’s.


Tineke Sumter, de voorzitter van het platform voor lesbiennes, homoseksuelen en transgenders vroeg de Nederlandse diplomaat in een persoonlijk gesprek om de komst van de band, die momenteel door Nederland toert, te verhinderen. Volgens homo-activist Mikel Haman heeft Nederland vervolgens niets gedaan. ...
    Letterlijk zingt de band in Bullet: „Toch vertel je op school dat je zo bent geboren, laat me die sprookjes niet horen, ik ga je fokking hoofd boren.”


Red.:    Je mag wat van zeggen van gore homohaters, behalve als de gore homohaters negers zijn. Je mag niets zeggen van gore homohatende negers omdat de gore homohatende negers negers zijn. Net zoals de gore homohatende negers mogen brullen over niggabitches, zijnde de toekomstige alleenstaande tienermoeders die ze zwanger schoppen en alleen laten uitleg of detail , maar een blanke mag het woord niggabitch niet gebruiken, want dan zeggen ze iets over negers. En over negers mag je niets zeggen. Dat "zeggen over" geldt alleen andersom: negers mogen alles over blanken zeggen: "Blanken zijn kolonialen, slavenhouders, racisten en willen negers laten werken". Institutioneel. Allemaal.
    Alle rangen doen mee aan de nieuwe ronde op het hogere van racisme. Hier die van de onbenullen in bestuur annex politiek, bij monde van voormalig directie, D66-politicus, voormalig burgemeester, geparachuteerd politie-korpschef, mislukt politie-korpschef, en nu weer D66-politicus Magda Berndsen - waarschuwing vooraf: het volgende is van het VIVA-niveau:


Uit: De Volkskrant, 17-07-2015, door Magda Berndsen, Tweede Kamerlid voor D66 en voormalig korpschef

Eenvormigheid is funest voor politie


Red.:   Vertaal maar meteen:
Racisme is nodig voor politie

Onderkop:
Sinds het eerste kabinet Rutte zijn pogingen om de diversiteit van de politie te vergroten ...

Vertaald:
Sinds het afschaffen door het eerste kabinet Rutte van de pogingen om meer rassen bij de politie te krijgen ...

Dat wat betreft de koppen. Let dus op de inzet van het eufenisme: "diversiteit" is hier een oproep tot meer gekleurden, dat wil zeggen: meer mensen van een bepaald ras. Dat wil zeggen: een oproep tot bevoordeling van mensen met een bepaald ras. Dat wil zeggen: een oproep tot racisme.
    De tekst:
Na de incidenten in de Haagse Schilderswijk ...

Eufemisme voor "Sinds de gekleurde rassenrellen jegens de blanke ordehandhavers".
... het gebrek aan bepaalde expertise om de liquidaties in Amsterdam op te sporen ...

Eufemisme voor "De wildwest-schietpartijen tussen negers en mocro's kunnen alleen gestopt worden door andere negers en mocro's".
... en de klachten over discriminatie bij verschillende eenheden ...

Vertaald: "Bij de gekleurden die nu alvoor de politie werken is ook al sprake van racisme" (bijna alle klachten van gekleurden blijken achteraf veroorzaakt door eigen racisme).
Al vele jaren is de politie bezig met diversiteit.

Maar de gekleurden, met name de mannen (moslima's mogen natuurlijk helemaal  in een mannenwereld werken en creoolse vrouwen willen hun gelakte nageltjes niet beschadigen) willen maar niet komen, omdat ze Nederland haten, en dus zeker het Nederlandse gezag (wie het wel doet, is een verrader).
... zodra de politie begint over diversiteit, steken politici de laatste jaren hun vinger op om bepaalde maatregelen te blokkeren. Dit voorjaar nog reageerden coalitie- en oppositiepartijen zoals VVD, PvdA, CDA en PVV afwijzend op het voorstel van korpschef Gerard Bouman om meer allochtone politiemensen te werven en om de taaltoets bij de politie effectiever in te richten.

Eufemisme voor: "Bouman pleit voor het verlagen van de taaleisen voor politiemensen".
We kunnen niet langer wachten om er met forse inspanningen voor te zorgen dat ook allochtone jongeren, vrouwen en hoogopgeleiden bij de politie willen werken.

Oftwel: de eisen aan het vak van politie-agent moeten onmiddellijk verlaagd worden.
Politiek Den Haag moet daarom niet direct in een kramp schieten wanneer de korpschef zegt dat meer diversiteit een absolute voorwaarde is voor de legitimiteit van de politie in Nederland.

Want de gekleurden gaan Nederland en Nederlanders steeds meer haten.
    Waarvan akte.
     Een zeer illustratief geval - eerst de standaardversie:


Uit: De Volkskrant, 21-07-2015, door Robert Vuijsje

Hier klopt iets niet

Welke rol speelt afkomst in Nederland? Robert Vuijsje onderzoekt het in een reeks interviews. Oud-hockeyster Fatima Moreira de Melo: 'Ze dachten dat er een meisje met een hoofddoekje zou komen.'

...
Je heet Fatima.
'...In Amerika word ik de laatste jaren elke keer zogenaamd toevallig geselecteerd voor een extra controle bij de douane, dan vragen ze naar mijn afkomst. Als ik zeg dat ik Nederlands en Portugees ben, zie je een zucht van verlichting en mag ik doorlopen.
    '... Op hockey dachten ze dat er een meisje met een hoofddoekje zou komen. De eerste keer dat ik in de Zuid-Hollandse selectie speelde, vroegen ze of ik wel een Nederlands paspoort had. Anders kon ik niet voor het Nederlands elftal spelen.'    ...


Red.:   Nederlanders en alle andere blanken zijn gore racisten, is hier de standaardconclusie.
    Hier deel twee van dit verhaal:
  Je heet Fatima.
'Ik ben een paar keer op vakantie geweest in Turkije. Daar zeggen ze: nee nee, zo heet jij niet. In Marokko kijken ze me ook aan: hier klopt iets niet. ...
    'Bij Nederlandse Turken of Marokkanen merk ik dat ze openbreken zodra ze horen dat ik Fatima heet. ...'

Turken en Marokkanen zijn gore racisten. Maar dat zal dus nooit gezegd worden. Het wordt zelfs heftig ontkend:


Uit: Joop.nl, 18-07-2015. uitleg of detail

Volkskrant-journalist 'ontdekt' discriminatie

In de Volkskrant van dit weekend staat een mooi interview met zangeres Shirma Rouse ...

Reacties:
F Bidar, za 18 juli 2015 18:38 in reactie op edwin manders
...    Historisch, economisch, maatschappelijk en politiek gezien is racisme voorbehouden tot blanke westerse maatschappij en niet tot andere culturen en gemeenschappen.


Red.:   Glaszuiver racisme, natuurlijk. Uit de pen van een Iraniër. Als volk ook bekend als glasharde racisten, die Perzen.
    En het lijkt steeds sneller erger te worden. Geheel volgens de groeiwetten, want de groei van het racisme kent een autonome groeifactor, bepaald door het verschil tussen de verspreide ideologie van "De Gelijkheid der Culturen" en de werkelijkheid van een ernstige culturele achterstand. Bij bijvoorbeeld de creolen. Waarvan er weer eentje geweigerd heeft bevelen van het gezag op te volgen omdat dat gezag blank was, en vervolgens gearresteerd werd en in de gevangenis verdween. Waar de racist drie dagen later zelfmoord pleegde. Waarop alle andere creolen, te beginnen met de verwanten natuurlijk, riepen dat het "Moord!"was. Omdat de gevangenis "blank" was. En de Volkskrant doet natuurlijk mee in dat koor. Want ook de Volkskrant is racistisch tot op het bot. Als eerste bewijs, een overzicht van het eerste bericht over deze gebeurtenis tezamen met eentje dat slechts in etnie verschilt:
 

Eerste bericht: de negerin die de dood vond "onder blanke bezetting" in Amerika. Tweede bericht: Paelsijn die de dood vond onder bezetting in Israël (Ja ja, kijkt u maar goed ... Het staat er echt, ergens ...).
    Beide uit een stroom soortgelijke berichten. Dit allemaal dezelfde behandeling krijgen: er wordt fanatiek partij gekozen voor de negers, en onder omstandigheden waarin alleen de etnie verschilt en als er verschillen zijn, is het geval van de Palestijnen veel schrijnender dat dat van de negers. Oftewel: de Volkskrant is even racistisch als de nazi's.
    Dan de inhoud van het bericht:


Uit: De Volkskrant, 23-07-2015, van correspondent Arie Elshout

Kleine aanleiding, dodelijke afloop


Red.:   Eén kop, vier woorden, twee leugens: de aanleiding is niet klein want verzet tegen het wettelijke gezag, en ten tweede heeft de dood niets te maken met die aanleiding, want drie dagen later op een heel andere plaats.
  Er is een nieuw geval van omstreden politiegeweld tegen een ongewapende zwarte Amerikaan.

Eerste zin, leugen drie: er is geen sprake geweest van politiegeweld: de neger heeft zich verzet tegen het gezag en zich daarna verzet tegen arrestatie. Het is de plicht van de politie passend op te treden en de overtreder in de boeien te slaan en af te voeren. Precies wat er gebeurd: passend politie-optreden.
  De rassenkwestie heeft Amerika al een jaar lang in de houdgreep. Het lukt de Amerikanen niet zich eruit los te wringen sinds vorig jaar augustus de dood van een zwarte tiener leidde tot rellen in Ferguson.

Ook een geval van een neger die zich verzette tegen aanhouding en arrestatie, dit keer na het plegen van winkeldiefstal.
  Er zijn verontrustende overeenkomsten met soortgelijke incidenten. Ten eerste is er de snelheid waarmee de politie overgaat tot een vorm van geweld. Ten tweede is er het feit dat dit geweld vaak zwarten treft.

Klopt als een bus. Net als het feit dat zwarten onevenredig vaak betrokken zijn bij criminaliteit, en wel ongeveer zeven keer zo veel (ze plegen ongeveer eveveel moorden als blanken, terwijl er zeven keer zo weinig zwrten zijn). Het een ene keer weglaten van die feiten is een gore leugen. Het systenatisch weglaten vanb die feiten is moorddadige kwaadaardigheid - het veroorzaakt gewelddadigen en rellen moorden in de toekomst. Wat nog eens expliciet wordt opgestookt door een neger-geweldopstoker te presenteren als een redelijk geluid:
  Het heeft Ta-Nehisi Coates doen radicaliseren, zegt hij zelf. Hij is snel de meest toonaangevende zwarte intellectueel geworden. De meest stekelige ook. 'Blank Amerika is een syndicaat gericht op de bescherming van de exclusieve macht om onze lichamen te domineren en te beheersen.' Wat dat betreft is er niets veranderd sinds de slavernij. 'In Amerika is het traditie om het zwarte lichaam te vernietigen. Het is de erfenis', schrijft hij aan zijn 14-jarige zoon in zijn veelbesproken recente boek Between the World and Me.
    Voor Coates is het racisme in Amerika structureel.

Riposte: "Negers zijn structurele racisten, die een traditie hebben om blanken vermoorden en verkrachten uitleg of detail  uit pure rassenhaat".
    De volgende dag ging het racisme door. De Volkskrant wijdde er een hoofdredactioneel commentaar aan:


Uit: De Volkskrant, 24-07-2015, hoofdredactioneel commentaar, door Sander van Walsum

Taaie ongelijkheid

In de VS kan de aanhouding na een lichte verkeersovertreding de dood tot gevolg hebben.Red.:   De onderkop: een gore leugen. De kop: een gore leugen, wat men bedoelt natuurlijk dat die ongelijkheid de schuld van de blanken is. Die achterstand is de schuld van de negers, met hun één-oudergezinnen. Om te beginnen.
    Waarna het bekende aanroepen van het verleden kan beginnen. Het verschil met Nederland: hier moet men 150 jaar terug, in Amerika is het vijftig jaar:
  Vijftig jaar geleden maakte de Amerikaanse president Lyndon B. Johnson met de Voting Rights Act een einde ...
    Johnson zag echter ook ...
    Hij begreep dan ook niet ...
    Dat 1965 niet het einde ...

En dan pas zijn we in het heden. En de stroom leugens herhaald wordt:
  Het meest recente slachtoffer - voor zover bekend - is Sandra Bland, die op 13 juli stierf in een Texaanse gevangenis, drie (!) dagen nadat ze in verband met een lichte verkeersovertreding staande was gehouden. ...

Haar dood is zelfmoord - logisch dat het drie dagen later was - een suggestieve en leugenachtige beschuldiging van "iets fouts" hier.
  De precieze toedracht van haar dood is onbekend ...

Een leugen: het is zelfmoord. Blijkt uit gevangenisbeelden.
  ... uit beelden van haar aanhouding kan worden opgemaakt dat Bland nodeloos werd getergd door de verantwoordelijke state trooper.

Het is precies andersom: de state trooper werd nodeloos getergd door de negerin, door te blijven roken, niet uit de auto te willen stappen en verbale brutaliteiten.
  Het gebruik van geweld werd noch door de overtreding noch door de irritatie van Bland over het optreden van de agent gerechtvaardigd.

Een gore leugen: het optreden van de politie was volstrekt passend bij verzet door een burger.
  Het voorval zelf - het zoveelste in een lange reeks - en de reacties erop van zwarte Amerikanen laten ten overvloede zien dat de belangrijkste burgerrechtenwet nog niet tot een mentale gelijkberechtiging heeft geleid.

Dicht bij de kern: er is geen mentale gelijkheid. De negers houden nog steeds vast aan hun destructieve cultuurgewoontes. Ze ongelijkberechtigen zichzelf.
    In Nederland wordt het racisme steeds erger:


Uit: De Volkskrant, 09-07-2015, van verslaggever Jeroen Visser

Gebruik nekklem door politie wordt onderzocht

...    De Haagse burgemeester Van Aartsen kondigde woensdagavond tijdens een raadsdebat over de dood van Henriquez en de daaropvolgende rellen dat de nekklem ter discussie stond.
    In het debat pleitte Van Aartsen voor een meer diverse samenstelling van het politiekorps. ...


Red.:   Goor racisme. Degenen die letten op de kleur van poltie zijn gore racisten, en degenen die gekleurde politie willen, hebben maar één ding te doen: oprotten naar waar de poltie gekleurd en nar hun zin is. De wens naar een niet-blanke politie is dezelfde als die naar een niet-Joodse (Van Aartsen)of niet-islamische (Aboutaleb) burgemeester.
  De Haagse politie kreeg de afgelopen week veel kritiek. Er zou een cultuurprobleem zijn en agenten zouden discrimineren. Eerdere onderzoeken naar de Haagse politie vonden daarvoor echter geen aanwijzingen.

Die klagers zijn gekleurden en die gekleurden zijn racisten.
  Een aangeslagen politiechef Paul van Musscher ... vertelde hoe hard de dood van Henriquez bij de politie was aangekomen. Hij erkende dat in de eenheid Den Haag discriminatie en etnisch profileren voorkomt.

Van Musscher is iemand die zich onder druk van racisten laat verleiden tot racisme: de Haagse politie houdt in de Schilderswijk meer allochtone cirminelen omdat de Schilderswijk voor 90 procent vol met allochtonen van wie een groot deel criminelen. Die willen doodgewoon niet gearresteerd worden. Gekleurden zijn zowel sterk crimineel en (bijna) allemaal racisten. Blanke bestuurders doen mee met dit racisme.
   Er was wat weinig tijd voor de stromen racisme, maar hier weer een bijzonder stug staaltje. Want er zijn weer eindeloos onrepresentatief veel moslims voorbij gekomen. Een enkel voorbeeld: de Volkskrant ging op pad om een foto van of in de supermarkt te maken. Ze moeten dagen in de aanslag hebben gelegen of een acteur hebben ingezet, want er zijn op 17 miljoen Nederlanders slechts enkele honderden boerkadragers (hun eigen cijfers!):

En nu gaat het over school. Diploma-uitreikingen? Het ziet zwart van de allochtonen. Hoe hoger de opleiding, hoe meer allochtonen. Maar het gaat nu niet over diploma's. Het ging nu over pesten. Hier is de Volkskrant over pesten op school:

Blank, blank, blank, blank ... Oh nee, in de tussentitel komt een allochtoon voor:
  Toen ik de bal niet kreeg, werd ik helemaal gek - Sulenur Kiliç derdklasser n een vurtueel balspel met klasgenoten

De allochtoon is degene die gepest zou worden door de blanke leerlingen. De werkelijkheid: aan het virtuele balspel deden per team tien personen mee (zeg) - dat wil zeggen: één op de tien keer heb je de bal (als jouw team de bal heeft). De allochtoon (moslim óf neger) wil respect. Dus de bal. Meteen. Nu!!!
    Maar wat een goor en smerig racisme weer van de Volkskrant.
    En weer eens twee afleveringen in dezelfde krant. Eerste:


Uit: De Volkskrant, 07-10-2015, van verslaggeefster Wil Thijssen

Economie speelt geen rol bij racistisch geweld

Racisme jegens immigranten komt niet voort uit angst voor bedreiging van de economie ('ze pikken onze banen in'), maar gewoon uit vreemdelingenhaat. Economische factoren hebben daar vrijwel niets mee te maken.    ...
    Promovendus John van Kesteren onderzocht slachtoffers van racistisch geweld in veertien West-Europese landen. ...


Red.:   De eerste en huidige hoofdvorm van racisme: de gelijkstelling van "racisme door blanken" met "racisme".
  Dat blijkt uit een promotieonderzoek naar onder meer 'hate crimes' - de mishandeling, bedreiging of intimidatie van iemand vanwege diens afkomst of geloof.

Het staat er niet bij maar van bedreiging en intimidatie kan zo de gehanteerde definities afgeleid worden, want dat zijn, tenzij anders vermeld, dezelfde als overal elders gehanteerd worden, en dat is: "vuile neger" of "vieze moslim" vallen onder bedreiging en intimidatie, en "kk kaas" en "ongelovigen zijn haram dus vies" niet.
    Wat er wel bij staat en de voorgaande conclusie ondersteunt, is dit:
  Van Kesteren baseert zijn conclusie op resultaten van de Internationale Slachtofferenquête, die sinds 25 jaar elke vier of vijf jaar wordt gehouden onder de bevolking van ruim tachtig landen. Daarin worden gemiddeld tweeduizend personen per land bevraagd over hun ervaringen met diverse soorten criminaliteit.

Brullen van de lach. Die Van Kesteren heeft helemaal niets over "racisme" onderzocht, maar over "de mate waarin mensen klagen over racisme". Zoals neger-advocaat-met-dure-auto Roethof natuurlijk pagina's lang klaagt over racisme omdat hij vaker aangehouden wordt dan een blanke in zo'n zelfde soort auto, terwijl de werkelijkheid is dat van negers-in-dure-auto's 90 procent en meer al dan niet zware criminelen zijn uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail , zodat het precentage eigenlijk veel hoger zou moeten liggen.
     En hij voelt zelf nattigheid:
  'Je zou verwachten dat in regio's met een hoge werkloosheid en lage inkomens meer racistisch geweld voorkomt, maar dat is niet zo', zegt Van Kesteren.

Want dat is wat politiek-correcten bij hoog en bij laag beweren als het over racisme bij moslims gaat, hetgeen ze dan geen racisme noemen maar "incidenten", of op zijn hoogst "overlast" maar in werkelijkheid is racistische criminaliteit en racistisch terrorisme. De verklaring van het ontbreken van een relatie met economische factoren is natuurlijk dat er geen economische factoren spelen. Omdat het niet gaat over "racisme", maar "klagen over racisme". En dat heeft weinig tot niets te maken met de algehele economie, maar alles met ...: de culturele nederlaag. En die culturele nederlaag is een constante factor.
    Van Kesteren bevestigt dit onbewust:
  'Hate crimes nemen alleen toe naarmate het aantal immigranten stijgt, ongeacht sociaal-economische factoren in het gebied waar die toename zich afspeelt.'

Klopt: hoe meer allochtone immigranten, hoe meer klachten want die klachten komen van de allochtone immigranten naar aanleiding van hun culturele nederlaag.
En dan volgt er nog even een bevestiging van de totale eenzijdigheid van zijn methodiek:
  Onder vreemdelingenhaat verstaat de promovendus angst voor verlies van de eigen identiteit door bijvoorbeeld vreemde geloofsrituelen - 'denk aan de kreet dat heel Europa islamiseert' - vreemde eetgewoonten of het verdwijnen van Zwarte Piet.'

Waarop er nog slechts één groot raadsel overblijft: hoe durft men dit zo op te schrijven? Want hier staat met grote dikke letters en onderstreept:
  Dit onderzoek deugt wetenschappelijk niet

En:
  Dit onderzoek is racisme

Waarna er een soort van een verklaring volgt:
  Van Kesteren promoveerde vrijdag 2 oktober aan de universiteit van Tilburg

De "universiteit" van Diederik "fraudeur" Stapel en Jan Jaap "Wilders fascist" de Ruiter.
    En in het tweede bericht wordt het racisme weer volkomen officieel gemaakt:


Uit: De Volkskrant, 07-10-2015, column door Margriet Oostveen

Tokenzwart kindje

Hebben kinderboeken meer gekleurde rolmodellen nodig?

Mylo Freeman ontdekte dat haar kinderboeken goed verkopen op haarbeurzen. Daar staat ze soms tussen de stands voor 'natural hair', want kroeshaar is weer in opkomst.    ...


Red.:    De rest is alweer overbodig: zwarten hebben weer zitten discrimineren op kleur, en eisen meer racisme. Want selecteren op kleur.
     Met dit soort frases:

  Treeman is zelf enig kind van een witte Nederlandse en een zwarte Amerikaanse jazzmusicus. Toen ze vier was, scheidden haar ouders en keerde haar vader terug naar Amerika. Freeman, geboren in 1957, groeide op in een witte wereld waar alles 'nu eenmaal zo' was ('Een beetje zoals in de Pietendiscussie')

Oftwel: als er één enkele zwarte in Nederland komt wonen, moet de helft van alle illustraties in kinderboeken van zwarten zijn en de helft van alle mooie banen naar zwarten.
    Daar waar de Volkskrant haar racisme tot nu toe bedreef door het publiceren van artikelen met racistische houding en/of inhoud, is het nu tot officieel beleid gemaakt. Asha ten Broeke, gcertificeerd politiek-correct idioot uitleg of detail , mocht het proclameren:


Uit: De Volkskrant, Vonk, 17-10-2015, door Asha ten Broeke, wetenschapsjournalist en columnist van de Volkskrant.

Nu pas zie ik dat ik privileges heb als wit mens


Is uw huidskleur wit? Dan heeft u de loterij gewonnen, vermoedelijk zonder het te beseffen. Omdat racisme bestaat, hebben witte mensen een voordeel.Red.:   Mooi, kunt u zeggen. Zaak gesloten. Waarom zou je daar nog verder aandacht an besteden? Eigenlijk wisten we het al. En vanaf nu mag iedereen racistisch zijn zo veel hij wil.
    Was ook oorspronkelijk de gedachte van deze redactie, tot deze later bedacht dat dit ook meteen een mooie beschrijving is van waar het om gaat: de enorme achterstand in sociaal-maatschappelijk functioneren van zwarten. Want wat in dit soort context benoemd wordt, is een verschil. Alleen neemt men het zwarte standpunt als norm en ziet dan een witte voorsprong. Terwijl in een normaal, beschaafd, dus tot nu toe vrijwel uitsluitend witte landen, de witte toestanden normaal zijn. Dat wil zeggen: het uitgangpunt zijn. En dan is de zwarte positie dus die van achterstand. En zelfs Asha weet dat het zo zit:

  De eerste keer dat iemand me wees op mijn white privilege dacht ik: 'Huh? Waar heb je het over? Bevoorrecht? Ik? Echt niet, hoor.' Ik dacht aan hoe ik was opgegroeid op het Groningse platteland, bij ouders die niet rijk en niet hoogopgeleid waren, ver weg van carrière/status-technisch handige zaken als kruiwagens en grachtengordels.

Precies. En dat geldt nog steeds allemaal. De witte toestand is de norm in door witten gebouwd land.
    Maar zwarten, of gekleurden in het algemeen, hebben natuurlijk een andere positie en zichtveld - de slotzin van Asha's proclamatie:
  Met dank aan Nadia Ezzeroili, Ebissé Rouw, Zihni Özdil en de vele anderen die me attendeerden op mijn white privilege en me de goede kant op wezen.

Waarna je ook weer zou kunnen stoppen met verdere analsye: natuurlijk zien zij, gekleurden, witte priviliges, omdat ze zelf vol zitten met gekleurde sneuheid: islam of winti-tovernarij in hun hoofd.
   En ook het volgende is zo'n punt:
  In 1988 schreef Peggy McIntosh, onderzoeker aan Wellesley College, in een inmiddels klassiek essay: 'Ik ben white privilege gaan zien als een onzichtbaar pakketje van onverdiende bezittingen ...'

Waarvan dit er één is:
  Tussentitel: Ik kan te laat komen zonder dat dit afstraalt op mijn ras - Peggy McIntosh, onderzoeker aan Wellesley College

Wat klopt, maar zo is, omdat ze niet lid zijn van een ras dat te laat komt - dat doen vooral heel erg de zwarten. Dit witte privilege is dus hartstikke verdiend.
    Net als alle andere.
    Maar dit "te laat komen" kan dus niet volgens dit soort mensen, want "te laat komen" is iets dat in Europa in negatief wordt beoordeeld. En iets negatiefs over gekleurden constateren is niet mogelijk want dat is racisme. Dus is het feit dat witten vele meer op tijd komen een gevolg van "het witte privilege".
    En deze van McIntosh is ook mooi:
  Ik kan de televisie aanzetten of de krant openslaan en mensen van mijn ras ruimschoots vertegenwoordigd zien.

Tja ... Je vraagt je af hoe mensen die zo ernstig gestoord dat ze op eigen commando kunnen vergeten dat zwarten slechts 5 procent van de Nederlande bevolking uitmaken (wat in Engeland niet heel veel meer is), vrij kunnen rondlopen.
   Asha heeft zelf ook een mooie:
  Als ik een column schrijf die bepaalde mensen minder aangenaam vinden, dan ben ik weliswaar een trut die nodig eens onvrijwillig genomen moet worden in diverse gaten, maar niemand denkt ooit dat mijn huidskleur me deze onwelgevallige opinie heeft ingefluisterd. NRC-columnist Zihni Özdil, echter, is zodra hij tegen een zeer been schopt altijd meteen een Turk.

Tja ... Dat is omdat zij zich onderscheid door een trut te zijn met idiote PC-opvattingen, en Zihni Özdil door een racistische Turk te zijn (bijna een pleonasme, zie hun houding jegens Armeniërs en Koerden uitleg of detail ). Al geruimere tijd door Nederlanders "institutionele racisten" te noemen uitleg of detail , maar recent nog eens bevestigd door dit:

Oftewel: Zihni Özdil, die in dienst is van de Erasmus Universteit, wijst hier op inteelt bij de Nederlandse bewoners van het dorpje Oranje. Natuurlijk is het volgens de politiek-correctheid ten strengste verboden te wijzen op inteelt bij gekleurden, want dat is racisme. GeenStijl, dat de tegenwoordigheid van geest had om deze ontboezeming van Zihni Özdil vast te leggen uitleg of detail . (waarvoor dank), had een een speciale bestandsnaam voor dit plaatje:
  turkseonderzoekerookmaargewoonracist.png

Precies hetzelfde geldt dus voor iedereen die hetzelfde perspectief heeft. De door Asha, naast Zihni Özdil, aangehaalden: Nadia Ezzeroili, Ebissé Rouw, Quinsy Gario, Sunny Bergman, Peggy McIntosh, Tofik Dibi, Philomena Essed, en Dienke Hondius. En natuurlijk degenen die werken voor de publicatie de Volkskrant (wie daar geen racist is, moet expliciet afstand nemen van het racisme van hun werkgever - er is een punt waarop verschuilen achter persoonlijke inbreng niet meer geldt, en dat punt is hier overschreden).
    En nog een andere publicatie:


Uit: DeCorrespondent.nl, 21-10-2015, door Karel Smouter - Correspondent Migratie, Religie & Mensenrechten

We willen De Correspondent diverser maken. Helpen jullie mee?

Wij werken op een 100 procent witte redactie in een stad waar 35 procent van de mensen dat niet is. Dat laatste geldt ook voor 12 procent van de gehele Nederlandse bevolking. En dat kan natuurlijk niet. Daarom zijn we begonnen met het scouten van talent. Zoeken jullie mee?Red.:   De Correspondent is een webpublicatie. Opgericht door Rob Wijnberg toen deze bij nrc.next ontslgen werd als hoofdredacteur. Rob Wijnberg is van Joodse huize en overeenkomstig uiterst tot rabiaat politiek-correct - zijn eerste team medewerkers en/of sympathisanten bevatte Femke Halsema en Arnon Grunbrg - de linksige politiek-correcte SS dus.
    Het idee dat die op enigerlei wijze gekleurden zouden discrimineren is totaal absurd. Zoals al uit de kop van dit artikel blijkt: er is sprake van het tegenovergestelde. Verderop bevestigd:
  We zeiden dingen als: juist het feit dat wij geen verschil tussen mensen zien, bewijst dat uitsluiting op basis van afkomst bij ons tot het verleden behoort.
    Inmiddels vinden we dat niet meer. We kunnen daarover natuurlijk onze spijt betuigen en het daarbij laten.

Oftewel: we wilden graag gekleurden in dienst nemen, maar er was niemand die geschikt was. Ook weer bevestigd door het volgende:
  Nu is een veelgehoord argument tegen diversiteitsbeleid dat je mensen niet zou moeten kiezen op grond van hun achtergrond of afkomst, maar op grond van hun kwaliteiten.
   ... maar voor ons geldt: iemands achtergrond, afkomst en wereldbeeld is een kwaliteit.

Het kan nauwelijks directer gezegd worden: het hebben van kleur telt mee in de geschiktheid voor het vervullen van een functie.
    Discriminatie.
    Racisme.
    Met dezelfde drijfveer als het meeste tot misschien wel alles van het voorgaande racisme: het gekleurde onderpresteren uitleg of detail .
    "Barbaars", "superieur" ... Het zijn woorden die ten strengste verboden zijn om in je mond te nemen.  Als blanke. Als het gaat om culturele relaties. Het mag wel als je niet-blank bent:


Uit: De Volkskrant, 14-01-2016, door Darya Safai, Iraans-Belgische en tandarts. Zij is auteur van `Lopen tegen de wind'

Seksueel geweld wortelt in islamitische cultuur

Of de daders van de aanrandingen in Duitsland nu vluchtelingen waren of migranten van Arabische en Noord-Afrikaanse afkomst, hun barbaarse gedrag ...
    ... de moslims in onze samenleving ... moeten evenzeer tonen dat ze walgen van dit soort vrouwvijandige praktijken, en dat de Europese rechtsregels superieur zijn aan verderfelijke religieuze dogma's ...Red
.:
    Iemand met een kleurtje mag iets dat absolsuut verboden is aan blanken. Keihard racisme.
    Nog zo'n geval - we citeren uit het artikel alles dat Nederlanders niet mogen zeggen zonder voor fascist en PVV-aanhanger (erger!) te worden uitgemaakt:


Uit: De Volkskrant, 18-01-2016, van verslaggeefster Carlijne Vos

Interview | Nima Gholam Ali Pour, Zweeds raadslid

'Die jongens raken gefrustreerd als ze geen baan en huis vinden'

Hij kwam zelf als vluchteling uit Iran, maar zit nu bij de anti-migratiepartij. 'Toen ik kwam, kon Zweden het nog aan.'

Twee jaar geleden verliet Nima Gholam Ali Pour de Sociaaldemocraten uit onvrede met de partijkoers. Bij de anti-migratiepartij Zweden Democraten vond hij een luisterend oor. 'Het is de enige partij die inziet dat het Zweedse sociale zekerheidsstelsel op springen staat. Nu er paspoortcontroles zijn ingevoerd en gevestigde partijen onze toon overnemen, zien we ons gelijk bevestigd.'

Uw partij wordt steeds feller van toon. Sinds enkele maanden pleit u voor een volledige migratiestop. Waarom?
'Sinds enkele maanden is duidelijk dat het absorptievermogen van de Zweedse samenleving zijn grens heeft bereikt; sommige gemeenten bezwijken al onder de druk. Ambtenaren en zorgverleners maken overuren om de opvang te regelen, ten koste van de zorg voor ouderen en zwakkeren. Onze budgetten worden uitgehold, terwijl Malmö al bepaald geen florerende economie heeft.'

U wilt helemaal geen migranten meer binnenlaten?
'... Zweden is wat ons betreft geen land waar je naar toe kan komen als je geen geld hebt en gratis wil studeren.'

U zegt dat vluchtelingen niet kunnen integreren. U ziet uw gelijk bewezen door de aanrandingen in de nieuwjaarsnacht en in Stockholm?
'Je had dit kunnen zien aankomen, maar iedereen keek weg. De cultuur in het Midden-Oosten is gewoon vrouwonvriendelijk. Als je in Iran, mijn geboorteland, in een kort rokje rondloopt kun je het wel vergeten. Die jongens die hier binnenkomen raken straks gefrustreerd als ze geen baan en huis vinden en gaan zich terugtrekken in hun eigen tribale cultuur. Heel Europa krijgt hier mee te maken; daar kun je de klok op gelijk zetten.'

U komt zelf uit Iran. Het is u toch ook gelukt om te integreren?
'Ik kwam hier op 5-jarige leeftijd toen Zweden het nog aankon. Met deze aantallen is het onmogelijk iedereen kansen op werk en een beter leven te geven.'

Uw partij wordt geassocieerd met racisme en islamofobie. Zit u daar niet mee?
'Wij zijn net zo kritisch op de Islam als op andere religies. Maar wat wij zeggen wordt op sociale media altijd uit zijn verband gerukt. We hebben juist een punt willen maken door ongure types die zich schuldig maakten aan racistische opmerkingen uit de partij te zetten. Maar dat wordt niet opgepikt door de linkse media. Die kiezen ervoor om dingen verkeerd te interpreteren zodat ze onze reputatie verder kunnen bezoedelen.'


Red.:   Weggehaald: een paar zinnetjes over beperking van de instroom - dat heeft Halbe Zijlstra ook een keer gezegd. "Men" was weer heel boos en vindt hem een onmens.
    In Amerika gaat het nieuwe racisme van hoogtepunt naar nieuw hoogtepunt:


Uit: De Volkskrant, 13-02-2016, door Michael Persson

Books


.. In Amerika is onlangs het boek A Birthday Cake for George Washington uit de handel genomen, wegens 'wit revisionistisch denken'. Wat bijzonder is, want de makers hebben zelf zwarte wortels.
    De uitgever beschreef het boek zo: 'Iedereen heeft het maar wat druk met de verjaardag van de president! Hercules, de chef-kok en een slaaf, is er heel trots op dat hij de taart mag bakken. Maar dit jaar is er een probleem - de suiker is op.'    ...
     In recensies op Amazon werd schrijfster Ramin Ganeshram, een culinair journaliste voor The New York Times, afgemaakt. 'Wat is haar volgende boek? Anne Frank bakt koekjes voor Adolf Hitler?'
    Ganeshram verdedigde zich door te wijzen op eigen historisch onderzoek. 'Hoe konden ze glimlachen? Hoe konden ze anders zijn dan door en door ongelukkig? Het is bizar en ja, verontrustend, maar er waren slaven die het beter hadden.'    ...
    ...  Op zoek naar A Birthday Cake for George Washington haalde de boekhandelaar hier op de hoek een andere aanstootgevende uitgave uit de kast. In A Fine Dessert, maken een slavenmoeder en haar dochter gezellig een bosbessentoetje. De schrijfster van dit boek heeft zich inmiddels verontschuldigd voor haar 'raciale ongevoeligheid'.    ...


Red.:   Het is duidelijk: die almachtige onzichtbare Big Brother in Orwell's 1984 is een zwarte moslim ...
    Het racisme is dusdanig toegenomen dat alleen de allerernstigste gevallen hier terecht kunnen komen. Het onderhavige is dat van een jonge zwarte crimineel en drugsdealer die aan de kant gezet werd met zijn veel te dure patserautomobiel, vanwege zijn jonge leeftijd, kleur en een patserautomobiel betaald uit criminaliteit en drugsdeals. Want een jong iemand kan alleen aan het geld voor een patsermobiel komen uit criminaliteit en drugsdeals. Zeker iemand uit "kwestbare" gekleurde groepen, die bovendien ook nog eens vijf keer zo crimineel zijn als blanken.
    Alleen bleek de jonge zwarte crimineel en drugsdealer een jonge zwarte rapper met te veel geld te zijn. Die ene uitzondering. hè ...
    En dus is die aanhouding "Racisme!!!":

 

EN DAT IS RACISME!!!


Uit: De Volkskrant, 01-06-2016, door Just Fontein

Voor de zoveelste keer de pineut

De politie heeft het toegegeven: rapper Typhoon is aangehouden vanwege zijn zwarte huidskleur. Zulke dingen gebeuren vaker, is ook de ervaring van schrijver Robert Vuijsje.


Red.:
   Al een "eeuwenlange" klacht van de zwarte racisten ("zwart" staat hier voor alles dat niet wit is): dat ze extra aangehouden worden - vanwege de zwarte criminaliteit. Dat dat racisme is. Een gore leugen, natuurlijk: Een criminele groep extra aanhouden vanwege de extra criminaliteit van die groep heet "politiewerk". Of: "veiligheidsbeleid". Crimineel profileren. Of beter: crimineel-profileren. En omdat die criminelen in overdaad zwart zijn, komt dat in de praktijk neer op "etnisch profileren". Iets dat zelfs de Volkskant een beetje toegeeft - zie het laatste zinnetje van de onderkop:
  Toch doen agenten het niet zomaar.

Uit welk zinnetje (en dat wordt voldoende uitgewerkt) volgt dat de rest van deze ophef racisme is: anti-blank racisme.
    Naar aanleiding hiervan bedacht deze redactie de juiste reactie en de eropvolgende aanpak van het problem: zeg tegen die zwarte: "zolang jullie ons lastig vallen met je overdadige criminaliteit, zullen wij jullie lastigvallen met een corresponderende hoeveelheid "aanhouden". Of "Stoppen jullie zwarte-etnici met witten crimineel profileren, dan stoppen wij witten met criminelen zwart-etnisch profileren". Tit-for-tat  .
    En de Volkskrant  blijft de racisten steunen:


Uit: De Volkskrant, 02-06-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Sander van Walsum

De schijn tegen


Red.:    En het is natuurlijk geen vraag wie de schijn tegen heeft ... Niet de overdadig crig criminelen, maar
  Voor een agent is het incident gesloten als de aanhouding op een vergissing blijkt te berusten. Maar de aangehouden burger voelt zich gestigmatiseerd op grond van zijn huidskleur. Dat moet de staat uit alle macht proberen te voorkomen.

... de politie.  En waarom voelt de overdadig crimineel groep zich gedsicrimneerd door de politie op grond van hun huidskleur:
  Zeker als zoiets vaak gebeurt en zeker als de betrokken agent blank is.

Oftewel: de groep "overdadig criminelen" is ook nog eens overdadig racistisch Ze kijken niet naar de fucntie van de agent, criminelen oppakken, maar aan de kleur van de agent: "Het is een blanke". En de oplossing van de Volkskrant:
  Programma's om agenten verstandig om te laten gaan met profilering en etniciteit moeten worden uitgebreid.

Niet de overdadig racisten moeten een cursus krijen, maar de politie. En een tweede oplossing:
  ... het is gewenst dat de politie ... qua personele samenstelling een afspiegeling vormt van de multiculturele samenleving.

Ook de politie moet racistisch worden: "Blanken hoven niet te solliciteren" ...
    Oh ja, kijk nog eens een keer naar deze:
  ... de aangehouden burger voelt zich gestigmatiseerd op grond van zijn huidskleur.

En let hier op dat 'zijn' ... Worden zwarte in patserauto rijdende vrouwen dan niet gediscrinimeerd ...?
    Sarcasme, natuurlijk, deze vraag. Ging het om etnische discriminatie, hadden de zwarte vrouwen evenveel klachten. De zwarte vrouwen hebben die klachten niet. Omdat datgene wat gediscrimineerd wordt, niet kleur is, maar criminaliteit.
    En de Volkskrant, die anderzins suggereert, is een goor racistisch kutkrantje.
    Met gore racistische kutcolumnisten:


Uit: De Volkskrant, 01-06-2016, column door Sheila Sitalsing

Dikke Mitsubishi


Nadat er de afgelopen dagen enige commotie was ontstaan over de aanhouding van Glenn de Ramdanie, één van de beste hedendaagse Nederlandse artiesten, wegens AMDH (autorijden met donkere huidskleur) ...


Red.:    Een vuile gore leugen. Gepleegd door een zwarte (Hindoestaanse variant), omdat alle zwarten solidair zijn met alle andere zwarten in hun haat voor Nederlanders. Kijk maar (het einde van de column):

  Binnenkort in dit theater: predictive policing, het voorkómen van misdaden op basis van big data. Benieuwd wie de data gaat invoeren.

Wat een Nederlanderhaat ...   
    Grappig ... Het eerste teken van besef van dit proces in de reguliere media:


Uit: De Volkskrant, 29-06-2016, door Zouhair Saddiki, filosoof en actief voor D66, en Ewout Klei, politiek historicus.

Stop eens met blanke man te stereotyperen

Het extreem benadrukken van de door activisten beleefde tegenstelling tussen 'zwart' en 'wit' slaat de discussie dood en versterkt de spanningen. Dat schrijven Zouhair Saddiki (filosoof en actief voor D66) en Ewout Klei (politiek historicus), in onderstaand opiniestuk.

Tussentitel: Racistische hetze tegen 'witte mannen' heeft een racistische reactie tegen 'zwarten' tot gevolg

Als gevolg van de controverse over Zwarte Piet wordt er tegenwoordig extra fel gediscussieerd over racisme, discriminatie en de multiculturele samenleving. Net als in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië bestaat ook in Nederland de tendens om de problematiek rond deze vraagstukken in de schoenen te schuiven van de 'witte man'.    ...
    Het stereotyperen van de witte man, dat hij wit is, is nogal heilloos en wiedes. Dit stereotyperen zit de echte discussies over racisme, discriminatie en andere kleurrijke vraagstukken in de weg. Die vraagstukken vragen namelijk om constructieve oplossing.
    Anderen beschuldigen van 'wit privilege', 'witte onschuld' of het 'witte probleem' in onze samenleving leiden daarom ook helemaal nergens toe. Ten onrechte wordt hierdoor namelijk de suggestie gewekt dat de witte man de oorzaak is van alle ellende op deze wereld. Deze illusie is ook een racistische vorm van denken, een vorm van 'racial profiling'.    ...
    Het voortzetten van de discussie in deze vorm, dus met het extreem benadrukken van de door activisten beleefde tegenstelling tussen 'zwart' en 'wit', zet geen zoden aan de dijk. Het slaat de discussie dood, mensen worden verdacht gemaakt op grond van hun huidskleur en met nuances wordt geen rekening gehouden.
    Sterker nog, we zijn ervan overtuigd dat de racistische hetze tegen 'witte mannen' een racistische reactie tegen 'zwarten' tot gevolg heeft. Idioten die denken dat je trots moet zijn op je witte huidskleur, die oproepen tot verzet, varkenskoppen naar moskeeën gooien, een pietitie beginnen om Zwarte Piet te behouden en oproepen om Sylvana Simons op 6 december Nederland uit te zwaaien.    ...


Red.:   We zijn benieuwd naar de reacties uit het racistische kamp.
    De eerste vlieg is op het licht van het vuur afgekomen:


Uit: Volkskrant.nl, 01-07-2016, door Justine van de Beek, studente sociologie en oprichter van Stellingdames.nl

Klei en Saddiki laten knap staaltje omgekeerd racisme zien


Red.:   Student sociologie (tweedejaars!), bij de UvA, vrouw, en "fanatiek feminist" (volgens eigen website) ... Dat zijn wel heel veel horden op de testbaan van het logisch argumenteren.
    Wat al blijkt uit die kop, want als witte mannen racist zijn (we nemen die Saddiki met zijn witte baan ook maar even in het witte kamp), dan benadelen ze zwarten omdat ze zwart zijn, en bij "omgekeerd racisme" bevoordelen ze dan zwarten, wat vast niet de boodschap is van de lieftallige Justine.
  Het stuk begint al 'goed': volgens de auteurs schuiven antiracisme-activisten de schuld van racisme en discriminatie in de schoenen van de witte man. Dat is een standaard drogargument. Het idee van maatschappelijk voordeel erkennen op basis van 'ras', seksuele voorkeur, klasse en geslacht en dat typeren als 'de schuld geven van'. Het bekritiseren van een maatschappij waarin ontkenning van racisme, seksisme en het koloniaal verleden de standaard is, wordt door deze heren zo gereduceerd tot een individuele schuldbelasting.

Een bekende drogredenering van dit soort ideologen, van de aloude soort met een latijnse naam: petitio principii of cirkelredenering: in 'een maatschappij waarin ontkenning van racisme, seksisme en het koloniaal verleden de standaard is' zit de te bediscussiëren positie al inbesloten.
  Niets is echter minder waar. Vrijwel geen enkele activist stelt dat de witte man individueel de schuld voor seksisme of racisme draagt. Wel profiteren witte mannen van een systeem waarin een witte huidskleur en een mannelijk geslacht de voorkeur krijgt in vrijwel alle maatschappelijke sectoren. Werp bijvoorbeeld een blik op enerzijds de bestuursraden in grote bedrijven, hoogleraren, de fractievoorzitters in de Tweede Kamer, en het huidige kabinet

De weerlegging van de redenatie: "Werp bijvoorbeeld een blik op de 100 meter hardlopen finale bij de Olympische Spelen, de teams in de NFL en NBA, en de populatie op de bühne van de jazz-clubs, en je ziet dat zwarte mannen profiteren van een systeem waarin de zwarte huidskleur de voorkeur krijgt in vele maatschappelijke sectoren".
  Vervolgens de tweede klassieker: tone policing. Racisme en discriminatie behoeven een 'constructieve oplossing', schrijven Klei en Sadikki. Tone policing is het wijzen op de toon van een debat om het inhoudelijke aspect te omzeilen.

Klopt, dat laatste. Het gebruik van de reactie "Ga terug naar je eigen land" als antwoord op de beschuldiging door zwarten van institutioneel racisme wordt ge-"tone policed" door zwarten en hun witte steuners. Terwijl de reactie volkomen logisch is: institutioneel racisme is onverdraagbaar.
  Ten derde presenteren de heren een mooi staaltje reversed racism. De witte man zou van alle ellende worden beticht, en dit zou wijzen op het bestaan van omgekeerd racisme. Dit is echter een misvatting: racisme en seksisme draaien om machtsverhoudingen. Er kunnen zeker stereotypen over witte mannen bestaan, maar niet ieder stereotype drukt een machtsverhouding tussen een dominante en onderdrukte groep uit, en alleen de stereotypen die dat wel doen zijn seksistisch of racistisch. Racisme tegen witte mannen in Nederland kan niet bestaan zoals racisme tegen zwarte mensen: het ontbreekt aan decennialange scheve machtsverhoudingen ten koste van witte mannen

Na drie keer lezen snappen we hem: zwarten kunnen geen racisten zijn, want witten zijn de baas.
    Die kennen we: als een witte jongeman een zwarte jongeman neersteekt, is dat per definitie racisme en zingt een Nijmegenaar er een indringend beschuldigend liedje over, en als twee zwarten een wit bejaard echtpaar doodmartelen, is er sprake van jeugdige verwardheid. Of zoek op Trayvon Martin en Philip Chism. Ook aardig: Christopher Lane.
    Hier moeten we even pauzeren ...
    Goed, verder met lezen:
  Dan tot slot de vierde klassieker: kleurenblindheid. ... Kleurenblindheid diskwalificeert identiteiten en racistische ervaringen. Ook brengt het de associatie met zich mee dat 'kleur' an sich iets negatiefs is: blijkbaar moet het genegeerd worden. Kleurenblindheid is dus niet de oplossing voor racisme en discriminatie, in tegendeel.

Ook hier is meerdere keren lezen nodig. Maar er staat dus dit: "Wie trots is op zijn witte kleur is een nationalist, xenofoob, racist, heeft een witte puntmuts op en een brandend kruis in zijn tuin, en wie trots is op zijn zwarte kleur is trots op zijn identiteit en rijke culturele achtergrond". Het doet ook denken aan een uitspraak tijdens éen van de vele vurige discussies op het voormalige Volkskrant-weblog: "Cultuur, dat is iets dat Nederlanders niet hebben en allochtonen mogen behouden".
    En tot slot en ten bewijze van hoeveel studenten sociologie weten van logisch redeneren:
  Klei en Saddiki ... Met het soort drogargumenten waar zij zich van bedienen, komt het racismedebat namelijk nooit fatsoenlijk van de grond. .

Maar misschien zitten het vrouw-zijn, het feminisme, of het activisme meer in de weg ...
    En de Volkskrant vindt nieuwe diepten om tot te zakken in haar anti-witte racisme:


Uit: De Volkskrant, 08-07-2016, door Michael Persson

Analyse | Amerikaans politiegeweld tegen zwarte burgers

Fuck, roep de agent, en het T-shirt kleurt rood

Opnieuw twee gevallen van blanke agenten die in de VS een zwarte man doodschieten. Schiet de politie te snel op zwarte mannen? Hoe komt dat? En wat wordt er tegen gedaan?


Opnieuw zijn in twee zwarte Amerikanen tijdens een aanhouding doodgeschoten door witte politiemannen. ...
   Woensdagavond werd in St. Paul, Minnesota, de 32-jarige Philando Castile in een auto neergeschoten door een politieman.

Red.:   En waarom haat de Volkskrant (en de rest van de media) het internet zo erg? Omdat je er vrijwle direct dit kan vinden:

De reactie van iemand met internettoegang op de zwarte haatzaaierij bestaande uit een soortgelijke foto met beschuldigingen richting "whites".
    De Volkskrant draagte niet een steentje maar hele muren daaraan bij. Met dit soort gegoochel (helemaal aan het einde van het artikel, en een eerste maal dat er vergelijkbare cijfers komen:
  Dat zwarte mannen relatief vaak worden gedood is een feit: ze worden, gezien hun aandeel in de bevolking, drie keer zo vaak slachtoffer van politiekogels als blanke mannen. Andere onderzoekers vergelijken het aandeel van door de politie gedode zwarte mannen (30 procent van het totale aantal slachtoffers) met het aandeel door zwarte mannen gedode politieagenten (44 procent van het totaal aantal daders). 'Die cijfers kijkt is liggen die meer in elkaars lijn', aldus onderzoeker Fritz Umbach van het John Jay College of Criminal Justice in New York. 'Maar elke politiedode is een tragedie. Statistiek en Black Lives Matter hebben allebei gelijk: het zijn in zekere zin twee verschillende waarheden die naast elkaar bestaan.'

Wat dus vertaald dient te worden in:
  Onderzoekers hebben het aandeel vergeleken van door de politie gedode zwarte mannen (30 procent van het totale aantal slachtoffers) met het aandeel door zwarte mannen gedode politieagenten (44 procent van het totaal aantal daders).
    Oftwel: zwarte mannen worden relatief vaak worden gedood door politieagenten: ze worden, gezien hun aandeel in de bevolking (15 procent), twee keer zo vaak slachtoffer van politiekogels als niet-zwarte mannen. Maar zelf doden ze driekeer hun aandeel in de bevolking aan poltieiganeten.
    Die cijfers late zien dat de reactie van de politie op het zwarte geweld gematigd is -  is sprake van underkill in plaats van overkill door de politie, ten opzichte van hoe vaak ze het doelwit zijn van zwarten.

Zelfs met de cijfers in de hand liegt de Volkskrant als Joseph Goebbels.
    Het vervolg: een zwarte vernoordt vijf "blanke" politie-agenten.
    Lieden als die van de Volkskrant dragen niet een steentje maar hele muren daaraan bij.

Het racisme bij de Volkskrant is zo diep ingekankerd, dat natuurlijk ook een uithoek als de sportredactie er mee vergeven is (de Volkskrant, 04-08-2016, door John Volkers):
  Laat met vlagdrager diversiteit TeamNL zien

Er was een tijd dat een waterpolobonk als Ton Buunk de Nederlandse vlag het stadion mocht binnendragen. De sterke hovenier kon in 1984 in Los Angeles de stok met dundoek recht voor de borst vasthouden, teken van kracht en macht. ...
    Tegenwoordig tellen andere aspecten bij de aanwijzing van de vlagdrager voor de olympische openingsceremonie. ...
    Het is daarom interessant donderdag te horen wie Maurits Hendriks, de chef de mission van TeamNL, deze Spelen naar voren schuift. ...
    Voor de ceremonie van vrijdagavond zal Hendriks iemand anders aanwijzen. Wordt het niet eens tijd het belang van immigranten op de nationale sportprestaties te benadrukken?    ...
    Het is misschien hoogdravend te veronderstellen dat Churandy Martina, Sifan Hassan, Jamile Samuel of Anicka van Emden zulke gevoelens losmaken als ze het olympisch stadion binnenlopen met de driekleur in hun handen. Het zou wel een symbolische erkenning zijn van de etnische diversiteit in de Nederlandse topsport. ...

Een bekende zwarte klacht parafraserend: "Seker omdat ik soewart ben ..."
   En die racistische rotzooi wordt dan ook nog in een "fatsoen"-sausje gegoten:
  Misschien heeft Hendriks in zijn wijsheid nu wel gekozen voor een vrouw als vlagdrager. Dat zou een erkenning zijn van veranderde tijden, omdat de vrouwen in de nationale ploeg van 242 voor het eerst groter in aantal zijn dan de mannen. Maar een vrouw op die ereplek is verder niet bijzonder. Hockeyster Carina Benninga (1992) en amazone Anky van Grunsven (2000) kregen al eens die vendelzwaaiende rol.
    Van Hendriks, de wereldverbeteraar, mag iets beters worden verwacht.

Walgelijk.
    Oh ja: dit was de kop op de website:
  Laat met vlagdrager diversiteit Nederland zien

Oftewel: ze weten wel dat ze smerig bezig zijn ... Deze versie was toch kennelijk te veel van het VIVA-lijstje "10 redenen om een zwarte man te daten"  .

Het witte politiek-correcte en zwarte gajes wordt hoe langer hoe driester (Volkskrant.nl, 20-09-2016, Cultuurblog uitleg of detail ):
  Kritiek om witte modellen met dreadlocks

Modeontwerper Marc Jacobs ... afgelopen week  ...
    Tijdens Jacobs’ show op de laatste dag van de New York Fasion Week liet hij witte modellen als Gigi en Bella Hadid en Karlie Kloss over de catwalk lopen met een regenboogvariant op de traditionele Jamaicaanse haarstijl. ...

Hier twee foto's bij het artikel:

Niets aan de hand, dus. Hier het gajes aan het werk:
  Modeontwerper Marc Jacobs haalde zich afgelopen week een storm van kritiek op de hals ...
    Critici vroegen zich hardop af waarom Jacobs ervoor koos een ‘zwarte’ haarstijl tentoon te stellen ...
    ‘Ik zie mensen, geen ras’, was Jacobs’ reactie. ‘Aan iedereen die jammert over ‘cultural appropriation’ of wat voor onzin dan ook over hoe bepaalde kapsels bij verschillende rassen of huidskleuren horen: grappig dat jullie nooit kritiek leveren op zwarte vrouwen die hun haar steil maken’. ...
    Ook wezen critici Jacobs erop dat juist het feit dat zwarte vrouwen zich gedwongen voelen hun haar te ontkroezen het gevolg is van institutioneel racisme.
    Zondag zwichtte Jacobs en bood zijn excuses aan voor zijn ‘gebrek aan gevoeligheid’ in zijn reacties.

De Ku Klux Klan rijdt weer - alleen hebben ze nu zwarte ogen achter volledig zwarte gewaden. Een aantal is al aan het lynchen geslagen uitleg of detail . Plunderen deden ze al regelmatig uitleg of detail . De witte politieke-correctheid heeft zich als een apart chapter er bij aangesloten ...
     Ter illustratie, hier nog wat voorbeelden van "cultural appropriation":
Cultural appropriation - Bienvenu Cultural appropriation - Magendane

En natuurlijk deze:
Cultural appropriation - Tan

Brullen van de lach!!!

Weer wat minder om te lachen is het volgende. Stel u schrijft of zegt ergens in het openbaar "Negers zijn dom". U hebt kennelijk een soort openbare functie want anders had u geen toegang tot de media, en in die media wordt u verbaal gelyncht. Of u zegt ergens in de openbaarheid "Moslims zijn inteeltig en daardoor dom". U wordt voor de rechter gesleept en veroordeeld (Volkskrant.nl, 12-10-2016, ANP, redactie):
  Boete voor Pegidaspreekster na oproep tot moslimhaat

Raffie Chohan uit Den Haag moet een boete van 800 euro betalen omdat ze op bijeenkomsten van de anti-islambeweging Pegida opriep tot moslimhaat. ...
    Chohan sprak vorig jaar tijdens de eerste bijeenkomst van de uit Duitsland afkomstige extreemrechtse organisatie Pegida Nederland. ...
    Tijdens een bijeenkomst in Utrecht wees Raffie Chohan onder meer op 'de inteelt onder allochtonen'. 'De massieve inteelt in de islamitische cultuur brengt vrijwel onomkeerbare schade aan bij de moslims, met inbegrip van grote schade aan de intelligentie en geestelijke gezondheid van moslims.'    ...

En de uitspraak is niets meer dan een weergave van de werkelijkheid uitleg of detail uitleg of detail .
    En neem nu ter vergelijking de volgende uitspraken (de Volkskrant, Sir Edmund, 15-10-2016, rubriek Doorlezen of afhaken?, door Maxim Hartman
  Hartman leest: Gert-Jan Segers, Johan Goossens en Paulo Coelho

Gert-Jan Segers: Hoop voor een verdeeld land

Op de cover poseert Segers in het najaarszonnetje. Met opgestroopte mouwen, leunend op een houten hek midden in een Hollandse polder. Hij kijkt de wereld in met een blik die geloofsgekkies hebben. ...
    ... Ook mensen die uit yogales komen kijken vaak zo. Een flinke knal op hun derde oog zou je ze willen geven. ...
    ... Gert-Jan was alvorens lijsttrekker te worden, nog directeur van het Wetenschappelijk Instituut van deze christenhondenpartij. ...

Juist ja ... Het is misschien een kwestie van smaak, maar in de ogen van deze redactie aanzienlijk erger.
    Nou staat hierin niets over het "dom" waar Raffie Choha het over had aangaande moslims. Misschien vinden anderen dat erger. Voor hen nog een stukje uit het Volkskrant-artikel, gaande over een ander boek:
  Paulo Coelho: De Spion - Fryske Edysje

Deze speciale Friese editie over Mata Hari ... leest als een ernstig spraakgebrek. Waarom zou je in godsnaam een boek in het Fries lezen? ... Geinig is wel dat er af en toe ineens Nederlandse woorden tussen staan. Zoals 'draaiende motor' of 'auto'. Daar hebben die achterlijke Friezen blijkbaar nooit woorden voor kunnen verzinnen. Deze inlandse uitgave geeft je het gevoel dat je dement bent. Hardop lezen wil nog wel helpen.

Juist ja ... Dit is overduidelijk aanzienlijk erger dan de uitspraken van Raffie Choha, die, in tegenstelling tot het geuite in de Volkskrant, ook gewoon een meetbare werkelijkheid weergeven.

Oké, nu maak je bezwaar tegen deze laatste uitingen, in plaats van de eerste zoals "Moslims zijn dom". Volgens de koninklijke weg moet je dan eerst bij de Volkskrant zijn. Hier is de eerste stap (de Volkskrant, 22-10-2016, rubriek Ombudsvrouw, door Annieke Kranenberg
  Friezen en christenen in een artikel beschimpt

... 'Hartman maakt hoogstpersoonlijke besprekingen, die je kunt beschouwen als columns', reageerde de plaatsvervangend hoofdredacteur op vragen van het Reformatorisch Dagblad ('Passen woorden als geloofsgekkies, christenhonden en knal op derde oog binnen jullie beleid?'). 'De vraag of die termen binnen ons beleid passen, is dus niet relevant. Columnisten hebben bij ons bijna absolute vrijheid.' ...

Gevolgd door een opzichtige drogreden:
  Hartman is volgens hem op de eerste plaats een humorist, 'wat betekent dat je zijn teksten niet al te letterlijk moet nemen'.

Iedereen kan iedereen een 'humorist' noemen op het moment dat het hem uitkomt. Voor de wet is ieder individu gelijk qua rechten, waarmee impliciet het ook zo is dat een "humorist" niet minder of meer rechten heeft. 
    En de Volkskrant voegt er nog iets aan toe
  Zo werd Parool-columnist Theodor Holman vervolgd nadat hij in 1994 in een column christenen zou hebben beledigd met de - in deze context interessante - zinsnede: 'Nog steeds vind ik iedere christenhond een misdadiger'. Hij werd vrijgesproken, ook al noemde het gerechtshof deze woorden in 1996 wel grievend.

En aangezien ook de rechter geen onderscheid mag maken wegens 'ras, geslacht of religie', is het ook toegestaan om wat Holman doet met christenen ook te doen met moslims. Of zwarten. Of negers, dus.
    Kortom: dit is een contradictoire situatie. En wlek van de twee je ook kiest als uitgangspunt: het bestaan van de tweede leidt altijd tot een ernstig geval van racisme. Gebruik je termen als "moslimhaat" en veroordeel je dat, dan is het bovenstaande "christenhaat" of "Friezenhaat", en als je dat niet veroordeelt, ben je een racist. Of andersom: sta je "christenhaat" of "Friezenhaat" toe, mag je niet "Moslims lijden aan inteelt en zijn dus achterlijk" veroordelen. Tenzij je racisme formeel toestaat.
    Nog verder gecondenseerd en gepopulariseerd: wie "christenhonden" toestaat kan absoluut geen bezwaar maken tegen "geitenneuker" of "kopvoddentaks".
    Of richting formeel juridische zaken: Waar "christenhonden en "achterlijke Friezen" niet eens tot vervolging leidt, is een proces vanwege "Minder, minder, minder Marokkanen" niets minder dan een verkrachting van alle fundamentele rechtsprincipes: het behandelt individuen ongelijk, het behandelt etnieën en/of ongelijk, en het gebruikt bij de beoordeling een instituut, de Nederlandse rechterlijke macht, dat bewezen heeft partijdig te zijn in dit soort zaken uitleg of detail .
   Bij de publieke omroep, op NPO 2 zoals we dat tegenwoordg moeten zeggen, was op 4 november 2016 een toneelstuk. Over een vrouw die wil scheiden. En er lopen wel zo'n tien of meer mensen rond in dit stuk, en geen van hen is "divers" zoals dat officieel heet ("allochtoon" mag niet meer). Dit bleek een volkomen monocultureel stuk. Allemaal mensen van Joodse origine. En geen mens die er iets van zegt. Waren het allemaal blanke mensen, zou de hele zwarte gemeente en alle politiek-correcten in navolging op zijn kop staan. Allemaal racisme.

In Amerika is de gekkigheid weer een stap verder (Volkskrant.nl, 03-12-2016, door Joris Henquet):
  Van den Ende werkt aan Nederlandse versie van hiphopmusical Hamilton

Het musicalbedrijf Stage Entertainment werkt aan een Nederlandse versie van de immens succesvolle Amerikaanse hiphopmusical Hamilton. Dat heeft theaterproducent Joop van den Ende vrijdagavond verteld in De Wereld Draait Door.
...
In Hamilton wordt het verhaal van Founding Father Alexander Hamilton, die eind achttiende eeuw een prominente rol speelde bij het ontstaan van de Verenigde Staten, verteld met flitsende hiphop- en popmuziek. De hoofdrollen worden gespeeld door enkel zwarte en latino acteurs. ...


Bij het ontstaan van de Verenigde Staten waren er nul zwarten en nul latino's in de Verenigde Staten. En wat is de nieuwe term voor geschiedvervals-racisme:
  De vernieuwende musical van schrijver/componist/acteur Lin-Manuel Miranda ...

We hadden al voorspeld wat de eindfase zou zijn: een zwarte Jezus. Zoals het er nu naar uitziet was dat een onderschatting. Volgende musical: "The Ten Commandments" uitleg of detail , in een Mel Brooks-versie uitleg of detail met uitsluitend hottentotten.

Kijk er eens ... Zet een allochtoon in het bestuur, en racisme wordt officieel beleid (Elsevier.nl, 12-12-2016, door Emile Kossen uitleg of detail ):
  Allochtonen aan een baan helpen: twijfels over nut ‘anoniem solliciteren’

De gemeente Den Haag wil het aantal allochtone Nederlanders dat werkt als ambtenaar verhogen door anoniem solliciteren in te voeren en voorrang te geven aan minderheden. ...
    Er is nog altijd veel werk te verzetten in Den Haag, geeft wethouder Rabin Baldeswingh (PvdA) toe. Meer dan de helft van de inwoners in de stad is allochtoon, maar dat geldt voor 12 procent van de ambtenaren. Door ook een voorkeursbeleid in te voeren, wil de gemeente Den Haag dat in de toekomst nog veel meer allochtone Nederlanders worden aangenomen.
    Vanaf komend jaar krijgen Hagenaars met een migrantenafkomst voorrang, als autochtone kandidaten even geschikt blijken. Zo moet binnen afzienbare tijd zeker een op de drie ambtenaren allochtoon zijn.

De gevangenis in met die kerel - racisme is bij wet verboden.

Racisme is zo gewoon geworden dat het noteren ervan er wel eens bij inschiet. Het volgende is pas ingevoerd na een nieuwe herinnering die dus zometeen komt. Eerst het opgespaarde materiaal. Dat ook allen maar opviel omddat het meerdere zaken binnen kort tijdsbestek betrof. Hier is nummer 1 (de Volkskrant, 02-03-2017, door Frénk van der Linden, publicist en medewerker van de Volkskrant.)
  Nederland is toe aan een kleurrijk kabinet

Als het gaat om het aanboren van kleurrijk talent, kan de politiek veel leren van de voetballerij.


Tussentitel: We hebben de kans een ploeg samen te stellen waarvan een verbindende, een winnende kracht uitgaat

Lilian Thuram was een fenomenale rechtsback. ...

Wat ook nog maar eens illustreert wat een fantáááááástische denkers en logici die alfa's zijn: "Zwarten zijn goed in voetballen - dus, ergo, q.e.d.: zwarten zijn ook goed in besturen". Zelf toegevoegd: "Kijk tenslotte maar naar Afrika".

Nou zal daar niet zo snel iets van komen, maar het volgende, van dezelfde dag, is veel reëler en dus gevaarlijker (rtlnieuws.nl, 02-03-2017. uitleg of detail ):
  'Politie A'dam actief op zoek naar collega's, helft moet migratieachtergrond hebben'

De Amsterdamse politie gaat actief op zoek naar nieuwe agenten. "We gaan niet zitten wachten tot mensen zich melden", zegt korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg.


Van die nieuwe agenten moet de helft een migratieachtergrond hebben, zegt Aalbersberg, waarmee hij een stap verder gaat dan korpschef Erik Akerboom van de nationale politie. Die zei kort geleden nog dat één op de vijf dienders die instromen een niet-Nederlandse afkomst moet hebben. ...

En dat was nog niet koud, gaf Akerboom, alsof op afroep, daar, samen met de Volkskrant, prominent verder invulling aan (de Volkskrant, 03-03-2017):

Let als eerste op dat 'divers talent' - dat is meteen afgevoerd richting de verzameling oxymorons  , naast "onderhoudsvrije tuin" enzovoort (voor de volledigheid: als dat "diverse" talent had, was het allang doorgestroomd gezien de graagte waarmee men het heeft).
    Nu is dat los van die oxymoron natuurlijk al dieventaaal: het gaat helemaal niet over 'diversiteit' want Duitsers, Fransen en Chinezen zijn daarvan uitgesloten. Zowel dat 'diverse' als dat 'diversiteit' slaat maar op één ding; moslims en zwarten (oké, twee). De fervente onderpresteerders in bijna alles in deze maatschappij, dus natuurlijk ook hier.
    Nou heeft de politie natuurlijk wél een goed lijkend argument dat toch niet geldig is: haar klantenbestand. Daar presteren de zwarten en olijfkleurigen namelijk wel. Top zelfs. Maar dat geldt niet als argument omdat de politie echt niet hoeft te weten of de kerel die een bejaarde vrouw heeft overvallen nu een Mohammed of een Stanley is. Ze mogen dat toch niet zeggen, want "stigmatiserend".
    Nog wat verdere onzin:
  De top van alle 11 politie-eenheden, de korpsleiding en het Politiedienstencentrum krijgt nog dit jaar een extra plek voor 'divers' talent. Ook krijgen honderden leidinggevenden de komende maanden training om 'de ongemakkelijke dialoog' aan te gaan. ...

De 'ongemakkelijke dialoog': mensen die de kwaliteit willen handhaven moet de mond gesnoerd worden.
  Dat moet problemen met diversiteit ...

Er is wat betreft de politie maar één probleem met "diversiteit": de "diversiteit" is overdadig crimineel.
  ... problemen met ... geweld ...

Sorry, nog eentje: ze zijn daarbij ook extreem geweldddadig.
  ... problemen met ... etnisch profileren ...

De politie heeft geen probleem met etnisch profielren wnat dat doen ze niet. wat ze doen is statistisch profielren op een daderprofiel, en dat daderprofiel heeft een kleurtje. So what? Tant pis. Niet meer. De de politiek-correcte en gekleurde racisten hebben een probleem: dat hun doelgroep crimineel is. Wat ze dus afschuiven op de politie.
  ... problemen met ... integriteit ...

Kijk, DAT is een probleem. Bleek in de weken op deze ontboezeming, toen de beveiliging van Geert Wilders lek bleek door allochtone politie-agenten uitleg of detail , en nog één nog twee soortgelijke gevalletjes. De familie, hè ... En die familie heeft weer vrienden ... En die banden gaan echt altijd, ALTIJD, voor. Want anders wordt je uit de clan gezet ...

Oké, dat was de racisme-hausse van begin maart. Naturlijk opvallend door één en slechts één ding: het viel op opeenvolgende dagen. Want de trend, de campagne, gaat gestaag door. Dus nu het gevalletje dat aan het voorgaande karwei deed herinneren (er was best nog wel het een en ander in de tussentijd hoor, maar  niet grafisch als deze (de Volkskrant, 15-04-2017):
 
 
 

Even het spelletje meespelen: Hoe verdient deze man zijn geld?". Nou, dat kan iedereen zien: als drugscirmineel. Raak in 99 van de 100 gevallen.
    De Volkskrant
en die OM-elite presenteert het ene  uitzonderingsgeval als de regel. Want: balie wit, cliënten zwart. So what? Tant pis. Niemand heeft ze verplicht om crimineel te worden ... Ja, hun culturele en etnische genen, misshcien ... Bovendien ... Kijk even naar de naam voor- en achter): (Surinaamse) hindoestaan. Niet eens een moslim of neger ...
    Met de bijbehorende zwakzinnige praatjes over "expertise" van de OM-chef, en de bijbehorende zwakzinnige praatjes van de gekleurde over racisme (de Volkskrant, 15-04-2017, door Elsbeth Stoker):
  Zwart? Dat moet dan de boef zijn

Het moet een jaar of drie geleden zijn. Roy Nanhkoesingh, net een paar jaar aan het werk als officier van justitie, stapt de rechtszaal in Middelburg binnen.    ...
Opeens klinkt er een formele, onbekende stem. Het is de nieuwe politierechter. 'Zeg, wilt u de zaal verlaten', zegt ze tegen hem. 'Verdachten mogen nog niet binnenkomen, we beginnen straks pas met uw zaak.'    ...

Dus oneindig veel lof voor die vele honderden gevallen vooraf en erna dat de man met het uiterlijk van een gekleurde drugscrimineel NIET is aangesproken op zijn uiterlijk van een gekleurde drugscrimineel.
    En zeg Roy, ga jij maar eens trouwen met een negerin ... Zullen we zien waar het racisme zit ... Bij het thuis in Paramarapipido ben je dan in ieder geval niet meer welkom.

De politieke-correctheid is een progressieve ziekte. Overal ter wereld. In Amerika mag je als blanke al geen zwarte meer schilderen (zelfs als de schilderes, en Schutz of zo heet, in feite Joods is uitleg of detail ). En in Nederland zie je inmiddels meer negers in de reclame dan er wonen in Afrika. En in de Volkskrant heb je bijvoorbeeld in het tweede katern wekelijks een klaagneger in de racistische Nederlandhaat-rubriek uitleg of detail van de Jood Robert Vuijsje uitleg of detail , afgewisseld met een klaagmoslim. In datzelfde katern staan ook de filmrecensies, die tegenwoordig verlopen volgens een zeer simpel schema: nul sterren voor een film zonder negers, en vijf sterren voor een complete negercast ("Hamilton"). Met nog een factor: als er blanken in voorkomen, is de film beter naarmate de blanken racistischer zijn - vijf sterren voor een film met de Ku Klux Klan en veel brandende houten kruizen ongeacht iedere verdere inhoud.
    Zo, met deze kennis in de hand kunnen we de volgende recensie gaan lezen (de Volkskrant, 12-04-2017, door Chris Buur):
  De weg naar de hel

Vaak is het onbeholpenheid. De mensen hebben heus het hart op de juiste plaats. Maar het effect van opmerkingen ... is verschrikkelijk. Pure horror, eigenlijk. Zoals in de geestige openingsfilm van het Imagine Film Festival, Get Out.

Ha, de film is goed. Dus raadt de aard van de opmerkingen die zo "horror" zijn.
  ... opmerkingen over huidskleur ...

En waar zou nu over gaan: Aziaten,  hindoestanen, eskimo's ... ?
  Ik kan een ongemakkelijke situatie best waarderen. Ik vermaakte me dus prima op het feestje in - om privacyredenen veranderden we de naam - Bloemendaal, waar ik was met mijn allerbeste vriend, diplomatenzoon, opgegroeid in de aanstellerig nette Parijse wijk Neuilly, dandyesk gekleed, en, als Senegalees van geboorte, betrekkelijk donkerbruin, met zoals de Fransen zeggen een boule à zero, een glanzend kale schedel. Babbelend met de welwillende internisten stak een van hen hartelijk tegen mijn vriend van wal: 'Jij lijkt op die jongen van televisie.'
    Ik wist meteen waar dit heen ging.
    'Je weet wel, die komiek. Hoe heet-ie nou ook weer.'
   ... De man probeerde, hulpeloos kijkend van mij naar mijn vriend en weer terug, op de naam te komen, waarbij hij zich vastklampte aan fragmentarische voorbeelden van sketches en quotes die hij zich ook maar half herinnerde. Mijn hemel, wat duurde dit lang. Bij gebrek aan uithoudingsvermogen in gevallen van plaatsvervangende schaamte bood ik zelf maar verlossing. 'Jandino Asporaat!', riep ik net wat te blij. Aan mij heb je ook niks als het oorlog wordt.
    Behalve een donkere huid en een gladde schedel hebben mijn vriend en Jandino Asporaat nul overeenkomsten.

Brullen van de lach!!! Neger en kaal hoofd ... Dat is inderdaad precies Jandino Asporaat! "Zay allll look alike" is een gevleugelde uitdrukking in "It ain't half hot, mum" (Tweede Wereldoorlog, India, soldaten) als de Indiase werkbaas het over blanken heeft. En andere Indiërs, trouwens.
    Maar het gaat over negers, dus is het fout. En het komt van een blanke, dus is het dubbel fout. En zo gaat het nog heel, heel lang door in het artikel. En in de film:
  Dit soort interraciaal ongemak en de consequenties daarvan vormen het hart en de zenuwbanen van de bijzonder smakelijke, geestige Amerikaanse horrorfilm Get Out.

Hopeloos, dus, die film. Maar ja, met een zwarte, dus ...:
  Intussen is er nauwelijks een criticus te vinden die in zijn bespreking níét opgewonden vrolijk is over de film.

Enzovoort. De hele politieke-correctheid komt er helemaal op klaar. En de film is dus ook... :
  Eerst het vernuft van de film. Voor een groot gedeelte zit die in de originaliteit van het uitgangspunt.

Weer een puzzelmomentje. Raad eens ... Denk richting het VIVA-lijstje ... "10 redenen om een donkere man te daten". (U weet wel: hij is zo rustig, zo betrouwbaar, trouw, is er altijd voor de kinderen, enzovoort). Kijk maar:
  Een meisje uit de hogere middenklasse neemt haar nieuwe, donkere vriend voor het eerst mee naar haar ouders, die op het gegoede platteland een villa bewonen.

O, o, o wat oririgneel. Nog nooit iemand aan gedacht, dat thema. Hartstikke origineel Als je nooit een film hebt gezien en dus nog nooit gehoord hebt van de toch behoorlijk klassieke rolprent "Guess who's coming to dinner" uitleg of detail . Een fotootje:

Links pa en ma - gespeeld door Katharine Hepburn en Spencer Tracy. De neger: Sidney Poitiers. Alledrie filmiconen. We hoeven toch niet uit te leggen waar de film over gaat, hè ...
    De Volkskrant over Get out:
  Eerst het vernuft van de film. Voor een groot gedeelte zit die in de originaliteit van het uitgangspunt. Een meisje uit de hogere middenklasse neemt haar nieuwe, donkere vriend voor het eerst mee naar haar ouders, die op het gegoede platteland een villa bewonen.

De mensen die dat opschrijven en afdrukken zijn bijzonder ernstig gestoord. Ze staan volkomen los van de werkelijkheid, en volkomen losstaan van de werkelijkheid is een bijzonder ernstige vorm van gestoordheid.
    Kijk nog eens naar de foto: zichtbaar is een scène die uitschreeuwt: "Een meisje uit de hogere middenklasse neemt haar nieuwe, donkere vriend voor het eerst mee naar haar ouders, die op het gegoede platteland een villa bewonen."
    Twee pagina's lang ... (de Volkskrant, 12-04-2017):
 

... wordt je doodgegooid met dit soort weerzinwekkendheden. De boodschap: niet alleen alle blanken zijn racisten, ook de "goedwillende" blanken zijn racisten.
    Veel gelezen in Gloria Wekker en Ta-Nehisi Coates, dus (zoek die rotzooi zelf maar op).
    Overigens: probeer eens zo'n film te maken met een neger en een Aziatisch gezinnetje ... Of een neger en een hindoestaans gezinnetje ... Het is simpel: niet alleen zo'n film maar ook zo'n relatie bestaat niet. De betreffende dochters weten maar al te goed dat de neger de volgende ochtend niet zou halen. Als slachtoffer van de lokale variant van de brandende houten kruizen.
    Lichtje-gaat-branden: zoek ook eens op Wan Pipel, van Pim de la Parra.

En als echte Panorama ("paperazzi-blad") van de politieke-correctheid, krijgen we nog een paar afleveringen van deze hype (de Volkskrant, 20-04-2017):

Met rechts nog eens een recensie. Eén recensie is beslist niet voldoende voor dit meesterwerk van de eeuw. Overigens de horror-clou die niemand van tevoren mag weten: de negers worden verkocht als seksslaven. Volstrekt ongeloofwaardig voor op zijn minst de helft van de soort: zwarte mannen staan op dating-sites stijf onderaan de gewenstheidsladder. En zwarte vrouwen is alleen iets voor Robert Vuijsje, die op dikke konten valt uitleg of detail .
    En zoals voorspeld (de Volkskrant, 22-04-2017):

De beerput is niet snel vol ...
    Niet snel vol -  (de Volkskrant, 24-04-2017, door Nadia Ezzeroili):

De olijfkleurige gemeente heulend met de zwarte.

Het natuurlijke vervolg op het politie-verhaal (ad.nl, 09-05-2017, door Koen Voskuil uitleg of detail ):
  ‘Politie slaat door met positieve discriminatie’

De Amsterdamse politie heeft de vacaturetekst waarin ze zoekt naar een teamchef in het Wallengebied .... De .. passage sluit autochtone politiemensen op voorhand uit: ,,Om te zorgen dat de samenstelling van de teamchefs daadwerkelijk diverser wordt, wordt een kandidaat geselecteerd met een andere culturele achtergrond.”    ...

Met het even natuurlijke en voorspelbare gevolg:
  De vacature, die op het intranet van de politie verscheen, zorgde de afgelopen dagen voor een stroom van boze reacties bij de ondernemingsraad van de Amsterdamse politie en politiebond NPB.

Het hek is nu helemaal van de dam ...  (ad.nl, 19-05-2017, door Koen Voskuil uitleg of detail ):
  Politieagenten woedend door voorkeursbeleid in Rotterdam

De Rotterdamse politie heeft in een sollicitatieprocedure allochtonen en vrouwen extra punten gegeven, waardoor zij meer kans maakten op een baan. De korpsleiding erkent dat er fouten zijn gemaakt. Agenten zijn woedend.

Het diversiteitsbeleid van de politie blijft voor verhitte gemoederen zorgen. Nieuwste reden tot onvrede onder agenten is een recente sollicitatieprocedure waarin de politie-eenheid Rotterdam op zoek was naar een senior brigadier.
    De Rotterdamse politie beoordeelde brieven van kandidaten op zeven criteria, zoals kennis, ervaring en motivatie. De zevende categorie was afkomst. Autochtone mannen kregen 1 punt toegekend, terwijl allochtone vrouwen 4 punten verdienden.
    Agenten zijn woedend over die voorkeursbehandeling. ,,Op deze manier wordt er gediscrimineerd en worden allochtone medewerkers niet enkel op hun kwaliteiten geselecteerd”, zegt een politiemedewerker op anonieme basis.

Hier staat voortdurend "De Rotterdamse politie".  Dat is incorrect. Het moet als zijn: "De Rotterdamse politie-leiding" -want hier is wat het werkende personeel ervan vindt:
  Agenten zijn woedend over die voorkeursbehandeling.

Ten tweede hebben ze in Amsterdam net geroepen om agenten-met-hoofddoek. En dan heeft zelfs de hoogste baas overal in de media lopen krijsen om "meer diversiteit", en dat betekent natuurlijk dit:
   ,,Op deze manier wordt er gediscrimineerd en worden allochtone medewerkers niet enkel op hun kwaliteiten geselecteerd”, zegt een politiemedewerker op anonieme basis.
    Eerder bleek dat allochtone aspirant-agenten die de toelatingstest niet haalden, een extra trainingsprogramma kregen aangeboden.

Oftewel "Meer gekleurden ondanks kwaliteitsgebreken". En alles tezamen is het dus gewoon zo: "De politieleiding is racistisch". Dat wil zeggen: antiblank racistisch.

Allemaal volledig passend op het pad richting etnische burgeroorlog uitleg of detail .

Moe van het lezen maar wel bereid om nog wat aan te horen ... : Hier uitleg of detail spreekt een zwart iemand over het racisme dat eruit bestaat dat de blanke volken het minst racistisch zijn, blijkende uit cijfers van over de hele wereld, terwijl de media en een groot deel van de elite in het westen het tegenovergestelde beweert.

En er zijn in de media weer nieuwe grenzen overschreden. Als eerste de Volkskrant. De aanleiding: een incident waarbij een verwarde man is ingereden op een aantal mensen net zoals voorheen bij een aantal incidenten een verwarde mann is ingereden op mensen, waarbij motief en etnie van die verwarde mannen zorgvuldig geheim werd gehouden, maar tegelijkertijd ons op het hart gedrukt werd dat moslims mensen zijn zoals u en en ik en dat die verwarde mannen niets met de islam te maken hebben. Laat staan dat hun etnie er iets mee te maken heeft.
    Hier is het bericht van de Volkskrant over deze laatste verwarde man:

Kijk, ineens is er geen "incident", maar meteen een 'aanslag'.  En ineens is er geen "verwarde man", maar meteen een 'dader'. Ook is ineens de verwarde man geen 'Fransman', 'Belg', Duitser', 'Engelsman' of zoiets dergelijks, maar is die verwarde man, pardon: dader, iemand met een etnie. Een blanke etnie.
    Met als allereerste en belangrijkste les dit: de Volkskrant erkent dat de indeling in Europa niet langer is die tussen Fransen, Belgen, Duitsers enzovoort, maar tussen gekleurden en blanken.
    Wat slechts een bevestiging van een al minstens een decennium gevoerde praktijk. Die men alleen nog niet openlijk wenst te erkennen, maar nu toch impliciet gedaan heeft.

Maar, verbazingwekkenderwijs, dat is nog maar de aanloop. Want een ander medium ging nog een grote stap verder. Dat andere medium zijn het hoogst officiële NOS Journaal. Dat NOS Journaal dat van ons allen is. Dat hoogst officiële NOS Journaal gebruikte het "n"-woord in een reportage En niet het gewone "n"-woord, maar de Ku Klux Klan-versie van het "n"-woord - voor de niet in de Engelse taal ingewijden: de "n" in het Engelstalige "n-word" staat voor "nigger" oftewel "nikker". Hier een beeld (NOS Journaal, 19-06-2017, 18h00 uitleg of detail ):

"Hé,", hoor ik u zeggen: "dat is een zwarte mevrouw... Die heeft dat vast niet gezegd". Klopt. Wat de zwarte mevrouw zegt, is dit: "Goeienavond. En weer was er een terreursaanslag in Londen. Een 48-jarige witte man (0:26 min.) reed met een kleine vrachtwagen in op bezoekers van een moskee ...".
    Oftewel: de zwarte mevrouw gebruikt het zwarte equivalent van de Ku Klux Klan-term "nikker". Oftewel: die zwarte mevrouw is zelf een "nikkerin".
    Maar laten we onze toon ietwat matigen ... Laten we er "gore racistische negerin" van maken ...
    Overigens werd in het NOS Journaal van 20h00, met een niet-zwarte presentator, de Ku Klux Klan-term niet gebezigd. Misschien kan de grote schoonmaak van deze dag dus beperkt worden tot deze zwarte mevrouw, de redactie van dienst, en de eindverantwoordelijke: de seriële informatie-vervalser, nepnieuwsverspreider en leugenaar in het algemeen: Marcel Gelauff uitleg of detail .

De Volkskrant heeft weer een nieuw en extra schandalig geval van racisme ontdekt (de Volkskrant, 27-06-2017):

Drie-, vier-, vijfwerf schande!!! Een zwarte met dikke lippen!!!. Zwarten hebben geen dikke lippen!!! Dat weet toch iedereen!!!
    Bijna net zo erg als dit:

En als u uitgelachen bent: ook hier zit de "nul humor en laag iq"-brigade weer achter (de Volkskrant, 27-06-2017, door Joost Pollmann):
  Zwart, nog steeds een halve aap

Tussentitel: Dat zijn geen lippen, dat is hoe je de mond van een dier tekent - we moeten dit echt niet meer pikken - Dalilla Hermans

'Ik zie een halve aap, geen Afrikaanse man', zegt schrijfster Dalilla Hermans, die de kwestie heeft aangekaart op Facebook. Hermans is in Rwanda geboren maar groeide op in Vlaanderen als adoptiekind.

Hier is ze, in een karateristieke poze:

Met een typische "laag iq en hoge wrok"-uitspraak. Maar wat voor hoofd zien we daar...?

Dit soort hoofd:

Het soort hoofd dat door de patroonherkenner van het fotoprogramma werd herkend als:

Gevologd door de brullende lach van een gorilla!!!
    Overigens is die suggestie voor verbetering, zie de eeste illustratie rechtsboven, natuurlijk nog steeds hartstikke discriminerend en racistisch... Die figuur heetf nog steeds een donkerkleurige huid en kroeshaar ...
    Gevolgd door nog meer gelach.
    Overigens nummer twee: dit is dus ook weer een typisch geval van "nul enpathie".

De revolutie is volkomen voltooid: wat zich "antiracisten" noemt, is geworden tot de ergste racisten. Bijna de hele media hebben ze bezet, inclusief de publieke omroep die is verworden tot de joods-islamitische omroep uitleg of detail uitleg of detail . Met een gloeiende haat voor Nederland waar dagelijks racistische moorden gepleegd worden, moslims worden gegenocideerd, en negers het land rondgedreven met ijzeren slavenbanden rond hun nek. Dit alles gepleegd door "de witten" (Joop.nl, 10-07-2017, door Pascal Vanenburg - Schrijver, journalist, redacteur Joop uitleg of detail ):
  Witte Nederlander, het ligt echt aan jou

In Nederland zijn we groot voorstander van benoemen, wegkijken is een doodzonde. Of, nou ja, behalve dan als het gaat om het eigen racisme


Toen in 2015 Mitch Henriquez ...
Toen Sylvana Simons ...
Toen in 2016 een tweetal brandbommen naar een moskee in Enschede werd gegooid ...
    Afgelopen weekend werd in Amsterdam een zwarte vrouw door haar AirBnB-verhuurder van de trap gesmeten. ...
    ...De jaarlijkse parade met clowns in blackface compleet met kroespruik en dikke rode lippen ...
    ... dat het geen incidenten zijn, slechts de krenten uit een dikke, dikke pap. ...
    Het werkelijke gevaar ligt niet eens bij de volslagen idioten die met molotovcocktails smijten of die gephotoshopte filmpjes verspreiden waarin een zwarte vrouw gelyncht wordt. ...
    ... dat er in Nederland een joekel van een racismeprobeem heerst ...
    De racistische beerput is een paar jaar geleden al wijd opengetrokken ...
    Witte Nederlander, het ligt echt aan jou.

Ofterwel: volgens deze Joop.nl-redacteur was het Amerikaanse zuiden in de jaren 1830 was een paradijs voor zwarten vergeleken met het Nederland van nu. Dit alles gepleegd door "de witte Nederlanders".
    In de echte werkelijkheid, een spiegelbeeld van de wereld van Joop.nl-, Volkskrant-  enzovoort -redacteuren, zijn de Nederlanders de normale mensen, en zijn de Ku Klux Klan-racisten.
    Net als die van de Volkskrant, dus (de Volkskrant, 10-07-2017, door Ariejan Korteweg)
  Reportage | Baudet en Hiddema op tournee

Milder dan de PVV en vrolijk bovendien

Waar de twee kopstukken van het Forum voor Democratie zich laten zien

 
Zo'n driehonderd mensen kwamen zaterdagmiddag af op een bijeenkomst van Forum voor Democratie ...
    ... Het zijn overwegend witte, jonge mensen

Keihard racisme. Vul maar in: "Het zijn overwegend zwarte, kroesharige mensen ..." en "Het waren overwegend haakneuzige Joodse mensen ...".

Weer een gevalletje virulent racisme. En weer in de kunstwereld. En omdat virulent racimse de norm is, is maar eens een opzichtig bewijs dat het virulent raciem is, met behulp van een citaat vooraf:
  ... dat het tot 2017 moest duren eer een zwarte actrice hem won (de Theo d'Or bestaat sinds 1955) duidt op een aanhoudende misstand in de overwegend witte theatersector. ...

Welke bewijs bestaat uit een (op deze website veelgebruikte) foto:

En een klein stukje tekst:
  Dat het tot St. Juttemis moet duren eer een blanke hem wint (deze beelden van de Olympische finale sprint stammen van 2008) duidt op een aanhoudende misstand in de overwegend zwarte atletieksector.

En nadat we uitgeleachen zijn, kunnen we over naar het seriële liegen hierover (De Volkskrant, 18-09-2017, door Hein Janssen en Herien Wensink):
  Simpelweg de beste

Een keiharde leugen, natuurlijk. Want anders hoef je dat niet de kop te maken. Als een  blanke een prijs wint, zal dat er nooit staan. Zoals bewezen door de ieindloze herhaling van "De sneue zwratjes winnen een prijs":
  In de Amsterdamse Stadsschouwburg werden zondag de belangrijkste toneelprijzen van Nederland uitgereikt. Romana Vrede won de Theo d'Or: een mijlpaal.

Hét nieuws van deze editie van de VSCD-toneelpripen, de Oscars van het Nederlands Toneel? Dat is de bekroning van actrice Romana Vrede (44) voor haar rol in Race, bij Het Nationale Theater. ... Toch is haar bekroning bijzonder, omdat ze de eerste zwarte actrice is die de prijs ontvangt.
    Haar huidskleur heeft niets te maken met haar prestatie. Maar dat het tot 2017 moest duren eer een zwarte actrice hem won (de Theo d'Or bestaat sinds 1955) duidt op een aanhoudende misstand in de overwegend witte theatersector. Het maakt dit moment tot een belangrijke mijlpaal in de Nederlandse theatergeschiedenis. ...

"Van je ras, ras, ras, rijdt de Koning door de plas ..."
    En de Volkskrant vierde het uitbundig:
 
 

En wat krijg je als dank voor de prijs en de bloemen:
  Vrede krijgt de prijs bovendien voor haar rol in Race, een voorstelling waarin racistisch ongemak en zwart-witvooroordelen vergaand worden ontleed. De jury schrijft: 'Race is een voorstelling die niet ophoudt bij het applaus, maar een confronterende werkelijkheid toont en een opdracht meegeeft aan ons allemaal (...) We kunnen onze ogen niet blijven sluiten voor alledaags racisme.'

Nog meer haatzaaiend racisme ...

Er is, 2 oktober 2017, weer eens een schietpartij gepleegd in Amerika - in Las Vegas dit keer. Mariëlle Tweebeeke kondigt om 22h00 een reportage aan in Nieuwsuur: "De aanslag gepleegd door een witte man ...". De racistische taal van de racistische zwarten.
    En aanvulling, deze redactie ontgaan ... (GeenStijl.nl, 03-10-2017, door Van Rossem uitleg of detail ):
  NOSJW Journaal op wittemannenjacht na Vegas

64-jarige bejaarde Amerikaan schiet 58 mensen dood en veroorzaakt ruim 500 gewonden. De NOS steekt het op zijn huidskleur: "een witte man".Het viel veel mensen op. De Staatsomroep maakte in het Achtuurjournaal een specifiek punt van de huidskleur van de massamoordenaar in Las Vegas. Niet van zijn ideeën, niet van zijn motieven, niet van zijn overtuigingen en niet van zijn religie. Maar van zijn huidskleur. Het was geen toeval of foutje, want in de aankondiging voor de reclame zeiden ze het ook al. Maar hoezeer de NOSJW Staatsomroep zich ook in racisme dompelt om huidskleur aan het motief van de man te koppelen, zijn afkomst, RAL-code of leeftijd zeggen niets over zijn ideologie of overtuigingen. Die zijn op dit moment, terwijl de eerste namen van dodelijke slachtoffers worden vrijgegeven, nog steeds onduidelijk. Supremacist? Racist? Trumphater? Jihadi? Kruisvaarder? Wanhopige gokverslaafde? Geen idee. ...

In de url van de pagina stelt GeenStijl het nog een keer duidelijk:
  www.geenstijl.nl/.../-huidskleur-als-motief-opvoeren-is-racisme/

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Dat een met publiek gelden betaalde omroep zich bezondigt aan racisme?
    GeenStijl refereert met het 'NOSJW' zijnde een combinatie van NOS en SJW oftewel "social justice warrior" aan meer algemene maatschappelijke opvattingen. Dat kan verder uitgewerkt worden: dat "social justice warrior" komt uit Amerika. Dat "social justice warrior" slaat op het bestrijden van maatschappelijke ongelijkheden. Oftewel: dat "social justice warrior" slaat op het bestrijden van maatschappelijke ongelijkheden oorspronkelijk in Amerika. Nu is er in Amerika, het land van de grote maatschappelijke ongelijkheden, maar één maatschappelijke ongelijkheid de bestrijding waarvan meer dan één supporter heeft: de maatschappelijke ongelijkheid van de zwarten. Oftewel: dat "social justice warrior" slaat op het bestrijden van de maatschappelijke ongelijkheid van zwarten. De "social justice warrior"-beweiging wordt in Amerika dan ook in hoge mate gedomineerd door zwarten, rabiate activisten type Ta-Nehisi Coates uitleg of detail .
     Dit heeft inmiddels Nederland bereikt, op "intellectueel" niveau met Gloria Wekker uitleg of detail en Philomena Essed, en op het actievoerdersfront lieden als Mitchell Esajas uitleg of detail , Quinsy Gario uitleg of detail en Sylvana Simons uitleg of detail . Maar die in de praktijk staan voor alle zwarten die tot dus ver hun mond hebben opgegedaan uitleg of detail . Onder hen is deze mevrouw:

Wat al snel door biologisch overervende processen verwerd tot dit:

Wat natuurlijk de nodige ressentimenten met zich meebrengt jegens mensen die dit soort biologisch overervende processen veel minder of niet hebben. Welke andere soort mensen je dan ook dit soort gedachten over gaat koesteren (de Volkskrant, 14-08-2017, door Antoinnette Scheulderman):
  De kleur van de liefde

Zelf valt ze op witte mannen. De keren dat ze racistisch werd bejegend, zijn op de vingers van één hand te tellen. Programmamaker en columnist Iris van Lunenburg onderzocht gemengde relaties voor haar tv-programma.

...
In jouw programma heb je het consequent over 'blank', terwijl ik dacht dat we tegenwoordig 'wit' en 'zwart' zeggen.
'Seriously, dat is dus iets waar ik zelf nooit over nadenk. Ik zeg altijd 'blank' en 'donker'. ...

Ik sprak journaallezer Simone Weimans over dit onderwerp, die zei: 'Het woord 'blank' heeft voor mij te veel de bijklank van schoon en rein.'
'Ik begrijp de bezwaren tegen het woord 'neger' goed, maar ik zie niet hoe 'blank' aanstootgevend kan zijn.

Journaallezeres Simone Weimans uitleg of detail is dus geen zwarte, maar een dikke foeilijke haatnegerin. Die dan ook de term "witte man" als eerste gebruikte, in bovenstaande fragment gaande over een aanslag in Londen (NOS Journaal, 19-06-2017, 18h00 uitleg of detail ):
  "Goeienavond. En weer was er een terreursaanslag in Londen. Een 48-jarige witte man (0:26 min.) reed met een kleine vrachtwagen in op bezoekers van een moskee ...".

Dat is destijds "niemand" opgevallen. Waardoor niemand heeft ingegrepen. Door die mevrouw te ontslaan vanwege het zijn van racist.
    En nu is het te laat.
    En is de hele NOS openlijk racistisch.
    Of in de commentaren bij GeenStijl (een selectie):
  Prima ontwikkeling van de NOS, vanaf nu alles en iedereen benoemen qua huidskleur, afkomst, religie, of idelogie bij elk incident of drama.
Maya de Blij | 03-10-17 | 09:05

>>> Nee, alleen als het blanke boze mannen zijn melden we afkomst, in alle andere gevallen is het niet relevant
jack and friends | 03-10-17 | 09:07

Het zou lachwekkend zijn als het niet zo triest was. Absurde politieke correctheid.
spanarchist | 03-10-17 | 09:05

Merkwaardig is dat toch. Als de dader een Mohammedaan is probeert de NOS krampachtig het woord 'lichtgetint' te vermijden. Nu is het een blanke en dan vindt de NOS zijn kleur ineens razend belangwekkend. Maar goed, omdat ik dit soort newspeak ook verwacht van ons policor staatshoernaal kijk ik er ook nooit naar. Ze zullen in rap tempo hun kijkertjes kwijt raken als ze zo door gaan.
Bobbbe | 03-10-17 | 09:06

Elk nadeel hep ze voordeel: nu weten we zeker dat als er niets vermeld wordt, het om een ploflim gaat.
Guido | 03-10-17 | 09:07

Dus witte man schiet mensen dood mag wel...
Moslim rijdt mensen dood mag dus niet...
MeneerGuggenheimer | 03-10-17 | 09:11

Waar zijn de voorgedrukte aangifteformulieren tegen de NOS/S?
Xirdalan | 03-10-17 | 09:17

Journaal is weer eens het volk aan het manipuleren. Over dat woordje 'witte' is vast stevig nagedacht op de redactie. Het is een politiek statement ipv objectieve verslaggeving. Voor de zoveelste keer.
Road to serfdom | 03-10-17 | 09:19

Nee, prima dat de NOS dit doet. De man moet kennelijk nog opgespoord worden dus signalement is belangrijk. Tevens is witheid een verschrikkelijke ideologie. Zijn witheid kan ons dus iets kan leren over zijn motieven. Tel daarbij op dat het een man is. Een man. En wit. Nee laat dat NOS journaal maar schuiven.
atheïstisch stemvee | 03-10-17 | 09:27

Wie waren dat ook alweer dat je afkomst niet moet vermelden? Verder: succes met je racisme. Ik slaap er geen seconde minder om.
TheseDays00 | 03-10-17 | 09:29

Ook mij viel het metten op dat er geproken werd over een witte man!!!
Voor mij het zoveelste bewijs dat de NPO in handen van de regering is gevallen. Deze staatsomroep wordt trouwens door mij al jaren niet meer serieus genomen en nog nauwelijk bekenen.
hanneke53 | 03-10-17

In welke vergadering is besloten dat het WIT moet worden. Haha, het zijn zulke losers daar bij de NOS prachtig..
Mark_D_NL | 03-10-17 | 09:43

>>> Toen ze zeiden:”hoe kunnen we de onvermijdelijke associatie met moslimterrorisme downplayen?”
Accident_Prone | 03-10-17 | 09:47

Wit zoals in ‘Arisch’? Aha foei NOS! Willen jullie echt die weg inslaan??
Accident_Prone | 03-10-17 | 09:45

Wat zijn het toch een stelletje klotzakken bij de NOS.
Kondor | 03-10-17 | 09:50

Het woordje "wit" had hier wel degelijk een betekenis. Aanslagen worden in het algemeen door meer gepigmenteerden of veelkleurige reli-gekkies gepleegd, dus de aanduiding "de zwarte man" of "de Mo-aanhanger" is nu min of meer vergelijkbaar met "het natte water" of "het koude ijs". Als er strakt door de NOS-journaal een aanlag wordt gemeld die door "een man" werd gepleegd, is dat in de regel dus geen blanke, en omdat het hier om een uitzonderingsgeval ging, had de nadere kleuraanduiding dus wel extra nieuwswaarde.
Alco-de-Holist | 03-10-17 | 10:02

Dit viel mij ook op.
Overigens hadden ze het bij Nieuwsuur ook over een 'witte man'.
Afgesproken werk?
Toeval bestaat niet.
Dit is propaganda/indoctrinatie.
MaxiCosi24 | 03-10-17 | 10:11

Waarom zetten ze er bij de NOS niet ook gelijk "boze" voor, het was (mede gezien zijn daad) immers een boze witte man! Bovendien als je tegenwoordig zo pc wil zijn, dat mag dat sowieso in één adem gezegd worden, het geldt toch immers voor alle witte mannen, toch?!
TuuT | 03-10-17 | 10:12

De een nog schrijnender dan de ander. Met als toppunt aangaande het effect dat dit soort haatzaaierij door de media heeft:
  Was het vandaag die kroeskop, die dit verkondigde?
topsporter | 03-10-17 | 09:26

De media en de rest van de elite stuurt regelrecht aan op een etnische burgeroorlog  .

Maar de kwestie lijkt niet helemaal goed te gaan. Door ophef "op het internet". En een stuk an "niet makkelijuk te negeren" Leon de Winter in De Telegraaf. Tijd voor een eerste reparatiepoging, in een combine tussen de Volkskrant en NOS (volkskrnat.nl, 04-10-2017, door Haro Kraak):
  De Las Vegas-schutter een 'witte man' noemen - zoals de NOS deed - is dat relevant?

Zo langzamerhand kan je dat vraagteken best wel "het Volkskrant-vraagteken" noemen. Iets van de soort "Is de maan van steen?" als de realiteit moet worden aangevallen. Of, als de absurditeit moet worden verdedigd: "Is de maan van groene kaas?".
    In het onderhavige geval gaat het misschien wel om beide, zoals we meteen zullen zien.
  Het NOS Journaal begon maandag de uitzending met de woorden: 'een witte man opende in Las Vegas het vuur op muziekfans, waarbij 59 mensen overleden'. Direct ontstond op sociale media discussie over het noemen van de huidskleur van de schutter. Waarom was dat relevant?

'Wij probeerden alle feiten die op dat moment bekend waren te melden', zegt hoofdredacteur Marcel Gelauff. 'We hebben daar verder geen bedoelingen bij. ...

De eerste van een onbeperkte reeks contradicties dus leugens. Hier is een citaat van verderop:
Op de redactie overleggen wij ook continu over welke woorden we gebruiken.'

Duidelijker kan een contradictie niet zijn. De tweede ging over een andere specifieke vraag, maar beide antwoorden zijn generiek. Dat is het grote probleem van liegen: je moet altijd bijhouden wat je eerder gezegd hebt, en dat wordt steeds moeilijker, zeker als er sprake is van paniek. En het geven van dit interview is blinde paniek.
Marcel Gelauff. 'We hebben daar verder geen bedoelingen bij. We noemden hoe oud is hij is, uit welke staat hij komt en ook hoe hij eruitziet.'

Tweede leugen, van de rabiate soort: bij de lange reeks moslim-aanblsagen wordt 'hoe hij eruitziet' zorgvuldig gemeden.
Wat is het beleid bij de NOS over het vermelden van ras, etniciteit of religieuze achtergrond? 'Het gaat altijd om relevantie. In dit geval wilden we alles wat we wisten vertellen. Als een nieuwsgebeurtenis dusdanig schokkend is, dan weegt het belang van informeren het hoogst.'

Herhaling van de tweede rabiate leugen.
Achteraf is het makkelijk om te zeggen dat de huidskleur niet relevant is, volgens Gelauff. ...

Een herhaling van de eerste leugen: er wordt op de redactie overleg gepleegd over te gebruiken woorden en de zaken die daar achter staan.
    We zijn vier uitspraken van Gelauff ver, en tevens vier leugens.
... 'Wij moeten op dat moment onder grote tijdsdruk beslissen: wat weten we en wat melden we?'  ...

Vijf uit vijf.
... Het is mogelijk, erkent Gelauff, dat de redactie zich heeft laten beïnvloeden door de omschrijving 'white male' in de Amerikaanse media. ...

Categorie: zwakzinnige smoezen. Zes uit zes. Tussen twee haakjes: we volgen het stuk nog zonder onderbrekingen.
...    Volgens de leidraad van de Raad voor Journalistiek 'worden de etnische afkomst, nationaliteit, ras, religie en seksuele geaardheid van groepen en personen alleen dan vermeld wanneer dit nodig wordt geacht voor een goed begrip van de feiten en omstandigheden waarover wordt bericht'. Dit beleid is gangbaar bij de meeste journalistieke organisaties.    ...

Een alinea duidelijk tusengevoegd door de Volkskrant. Het is duidelijk dat deze regel grovelijk is overtreden. Die conclusie laat de Volkskrant gevoegelijk weg, natuurlijk. De NOS is van de eigen partij.
...    De reacties verliepen volgens Gelauff volgens de bekende politieke breuklijnen. 'Iedereen duwt ons in het frame van zijn eigen politieke voorkeur.'

Dat klopt. Net als het bericht in het frame van de eigen politike voorkeur was gegoten: "Etnische afkomt van moslim-daders wordt niet vermeld, van blanke daders wel".
    We laten nu een stukje weg, want dat staat al in de inleiding.
... Gelauff heeft zich verbaasd over de reacties op de beschrijving. 'Mensen proberen ons allemaal kwaadaardige intenties in de schoenen te schuiven. Het zou racistisch zijn. En bij een moslim zouden we de achtergrond juist verzwegen hebben, zeggen critici. Quatsch. Als we zeggen dat een schutter een zwarte man is, komt er veel minder ophef, denk ik.'    ...

"As is verbrande turf". Als de NOS dat zou doen, en de dader is inderdaad zwart (iets anders is absurd in het kwadraat), dan komt er inderdaad weinig ophef. Niet 'geen ophef'.  Op zijn minst bij Joop.nl zouden er klaagnererige stukken verschijnen, en mogelijk ook van Clarice Gargard uitleg of detail in NRC Handelsblad en Seada Nourhussen uitleg of detail in Trouw.
...    In de eerste berichten van de NOS over de aanslagen in Parijs of Nice werd de huidskleur van de daders niet direct genoemd. Gelauff: 'Dat geeft aan hoe ingewikkeld deze kwestie is. ...'

Waarna je weer met deze emotie te maken krijgt:

Ze durven het nog op te schrijven ook ...
    Maar ja, die waarheid is dan ook zo evident ...
    Overigens: dat is dus één van de retorische trucs van de Joodse en Joodsistische meute: simpele werlijkheden die ze niet bevallen zijn ineens 'ingewikkeld'.
...  Gelauff: 'Dat geeft aan hoe ingewikkeld deze kwestie is. De discussie is enorm in beweging ....'

Klopt: er komt steeds meer tegenspel, onder andere via het internet, en mede in reactie daarop worden politiek-correcten steeds rabiater. Er is ookm een autonome oprakeling gedreven door de werkelijkheid van de ongelijkheid der culturen. En de bewijzen van die ongelijkheid is hetgeen dat bestreden moet worden, en aan die tekenen van ongelijkheid der culturen geef je dan weer de bekende retorisch getructe namen, zoals bijvoorbeeld...
...  Gelauff: '...De discussie is enorm in beweging. In de samenleving worden de tegenstellingen steeds zichtbaarder ...'

... 'de tegenstellingen', oftewel: het steeds zichtbaarder worden van de sociaal-culturele acherstanden van de gekleurde immigranten , die je niet mag benoemn naar wat het is: "achterlijkheid'. Mensen als Gloria Wekker die roepen "Het is zo omdat ik het zo voel". En over de barbaarsheid van de moslims hoeven we het oiet te hebben. Die rotzooi stamt uit de woestijnen van 1200 jaar terug.
     Waarop de opmerking volgt die al zijn eerdere rotzooi onderuit haalt:
...  Gelauff: '... Op de redactie overleggen wij ook continu over welke woorden we gebruiken.'

Met bijgeleverd dit detail:
Als voorbeeld noemt hij de keuze voor 'wit' in plaats van 'blank'. 'Ons bereikten de afgelopen jaren geluiden dat blank de associatie oproept met rein, waardoor zwart direct onrein zou zijn.

Hier is dat geluid, tezamen met de bron - de geïnterviewde is een andere zwarte (de Volkskrant, 14-08-2017, door Antoinnette Scheulderman):
  De kleur van de liefde

Zelf valt ze op witte mannen. De keren dat ze racistisch werd bejegend, zijn op de vingers van één hand te tellen. Programmamaker en columnist Iris van Lunenburg onderzocht gemengde relaties voor haar tv-programma.

...
In jouw programma heb je het consequent over 'blank', terwijl ik dacht dat we tegenwoordig 'wit' en 'zwart' zeggen.
'Seriously, dat is dus iets waar ik zelf nooit over nadenk. Ik zeg altijd 'blank' en 'donker'. ...

Ik sprak journaallezer Simone Weimans over dit onderwerp, die zei: 'Het woord 'blank' heeft voor mij te veel de bijklank van schoon en rein.'

En hier is Journaallezer Simone Weimans uitleg of detail bij het eerste (opgevallen) gebruik van die term (NOS Journaal, 19-06-2017, 18h00 uitleg of detail ):

Wat Simone Weimans hier zegt, is dit: "Goeienavond. En weer was er een terreursaanslag in Londen. Een 48-jarige witte man (0:26 min.) reed met een kleine vrachtwagen in op bezoekers van een moskee ...".
    Voor de volledigheid: de Arabische of Noord-Afrikaanse mannen die met vraohtwagens inreden burgers in Europese steden waren in de berichtgeving van de NOS geen van allen van Arabische, Noord-Afrikaanse, of welke afkomst dan ook. Ja, soms een week of vier dagen later, toen de zaak al uit de aandacht was en op het internet die afkomst al in geuren en kleuren uit de doeken was gedaan, meestal niet langer dan een half etmaal na het gebeuren en ruim voor de uitzendingen van de NOS ...
    Er bestaan geen fatsoenlijke woorden voor deze gang van zaken. De enige manier om hiermee af te rekenen, is iets dat alleen kan na een revolutie: processen en/of executies.
    Maar even terug naar de actuele kwestie. Hier is wat Gelauff zei:
Als voorbeeld noemt hij de keuze voor 'wit' in plaats van 'blank'. 'Ons bereikten de afgelopen jaren geluiden dat blank de associatie oproept met rein, waardoor zwart direct onrein zou zijn.

Die 'geluiden' komen dus van de zwarte(n) op de redactie. Oftewel de leugenachtige rotzooi die de NOS verspreidt wordt mede veroorzaakt door de aanwezigheid van zwarten - gekleurden.
    Waarvan akte.
    De les: de aanwezigheid van gekleurden waar dan ook is een ondermijning van onze cultuur en beschaving.
    En zo wordt het racisme dus veroorzaakt en aangevuurd: door de politiek-correcte meute die niet wil erkennen dat gekleurden, als groep, niet mee kunnen komen in een zich ontwikkelende rationele maatschappij en beschaving. Net als Afrika en het Midden-Oosten niet mee kunnen komen met het westen
  .

Het is al vele malen greschreen: politieke-correctheid is een progresieve kwaal. Het wordt almaar erger. Kan dit ook hier npg? Ja, het kan ook hier nog. Iedereen in het werkelijkje universum weet: de ergste racisten zijn de gekleurden. In de wereld, en in Nederland. Voor moslims vanzlefsprkend, en voor zwarten gewoon door naar hun taal te luisteren. Dus wwie neemt de Volkakrantt op de korrel als "de racisten"? Maar natuurlijk: de blanken (Volkskrant.nl, 29-12-2017, door Kaya Bouma uitleg of detail):
Hoe een reis naar Auschwitz de racistische ideeën van deze leerlingen veranderde

'Hoe heb ik me zo kunnen vergissen'

Dat hun leerlingen racistische ideeën hebben, houden de meeste scholen liever stil. Slecht voor het imago. Het Helicon VMBO uit Nijmegen, waar veel rechts-radicalisme heerste, is er juist heel open over en reist onder meer met leerlingen naar Auschwitz.
 ...

Denny (15) ...
    ...Morgen gaan ze naar concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. Vandaag staan er oefeningen en groepsdiscussies over thema's als 'identiteit' en 'discriminatie' op het programma.
    Er zijn drie leraren mee en twee in diversiteit gespecialiseerde trainers ...
    Denny trapt tegen een graspol. 'Het klinkt misschien racistisch', zegt hij. 'Maar ik vind het echt heel kut als mensen geen Nederlands praten. Dat heb je vooral met Turken en Marokkanen, die willen gewoon niet.'
    Hoe ga je om met leerlingen met racistische denkbeelden? Het Helicon in Nijmegen werd ruim tien jaar geleden met die vraag geconfronteerd toen een groeiende groep leerlingen er extreemrechtse sympathieën op na bleek te houden.
    De school haalde er het landelijke nieuws mee. In het programma Premtime vertelden Lonsdale-jongeren in de schoolkantine over hun 'nationaal-socialistische droom': Nederland vrij van buitenlanders. Sommige scholieren hadden de eed van trouw aan de Führer afgelegd. Eén jongen liet trots het portret van Hitler zien dat hij op zijn slaapkamer had hangen. 'Toch een groot man in onze wereld.'
    Sindsdien stuurt de school elk jaar een groep leerlingen met de trein naar de Poolse plaats Auschwitz. Daar krijgen de jongeren een week lang diversiteitstraining.
    En dan is er de groep waarvan leraren hopen dat ze tot hen door weten te dringen deze week. Jongens en meisjes die harde taal uitslaan over wat anders en in de minderheid is: vluchtelingen, Nederlands met een migratieachtergrond, homo's. ...
    ...De trainers waren een groepsdiscussie over vooroordelen begonnen. 'Als ik door het park loop en ik zie allemaal Turken en Marokkanen met van die nektasjes en badslippers, dan loop ik toch liever om', had Freek (14) gezegd. Naast hem knikte Denny begripvol. 'Ik let altijd goed op m'n spullen als ik zo'n groep zie. Die lui zoeken vaak ruzie.'
    Net als meer leerlingen heeft de scholier het niet zo op buitenlanders. Het zijn toch vaak onbetrouwbare types, vindt Denny. Kijk maar naar Opsporing verzocht: negen van de tien keer is het een buitenlander.    ...
    De trainingen die de jongeren krijgen, draaien deels om het overbrengen van kennis: wat betekent xenofobie, wat is genocide? Maar vaker gaat het over de leerlingen zelf. Hoe zien ze zichzelf? Hoe kijken ze naar elkaar?    ...
    Denny zet zijn ellebogen op zijn bovenbenen en leunt met zijn kin op zijn handpalmen. Het is acht uur 's avonds, de avond voor Auschwitz. De leerlingen zitten in een grote kring rondom de Joodse Hadassa Hirschfeld (66). ...
    Dan komt het gesprek op buitenlanders. Daar denken de twee jongens zo ongeveer hetzelfde over. Denny baseert zich vooral op de jaren dat hij in een achterstandbuurt in Enschede woonde. Hij was een jaar of 6 en elke keer als hij het met iemand aan de stok kreeg, op straat of op school, was dat met 'iemand met een kleurtje'.
    Een paar jaar later verhuisde de scholier naar Heumen, niet ver van het tijdelijke asielzoekerscentrum Heumensoord. Zijn tante en oom woonden vlak bij het tentenkamp en de fietsen van hun buren werden gejat. Voor Denny bevestigde het wat hij vermoedde. Buitenlanders zijn toch vaak 'onzuivere types'.
    Ian belandde op de basisschool vaak in vechtpartijen met buitenlanders. Zijn broer heeft weleens een Marokkaan in elkaar geslagen. Hij vertelt aan Denny over die keer dat een vriend van z'n broer met de tractor naar school kwam en een buitenlander een steen door het raam had gegooid. 'Gelukkig had hij een hooivork bij zich, die heeft-ie toen gegooid.' Ian maakt een gebaar alsof hij een speer werpt. 'Recht in z'n kuit. Mooi man.'
    Hoe het kan dat juist op het Helicon tien jaar geleden het rechts-radicalisme opkwam, blijft gissen. Wat in elk geval meespeelt, is dat de leerlingenpopulatie grotendeels wit is. De Nijmeegse school is een zogenoemde groen-vmbo, waarbij de nadruk ligt op plant, dier en voeding. Leerlingen met een migratieachtergrond kiezen over het algemeen minder snel voor zo'n groenopleiding. ...
    Een deel van de leerlingen groeit hier bovendien op met argwaan tegen iedereen die van over de grens komt. Ouders stemmen relatief veel op partijen die kritisch zijn op immigratie, vermoeden de docenten. Sommige ouders kiezen speciaal voor het Helicon omdat het een witte school is. Wat ook niet helpt, zegt Lonneke Knegtel: 'Onze leerlingen zijn vmbo'ers. Ze komen niet altijd even genuanceerd uit de hoek.'
    ... Denny en Sander hebben de moeilijkste klas gekregen, met veel drukke leerlingen. Een klas waarover leraren zich zorgen maken, omdat hier voor het eerst in jaren weer veel racistische opmerkingen gemaakt worden. Leerlingen hebben het over 'die schijtbuitenlanders.' Als het over Syrische vluchtelingen gaat: 'Waarom zijn ze hier? Laat ze lekker in die zandbak blijven. Gewoon een pistool kopen en terroristen afknallen.'
    De klas is een uitzondering, zeggen de leraren. Het gaat goed met het Helicon. De sfeer is gemoedelijk. Sinds de reizen naar Polen is het rechts-extremisme uitgebannen. ...
    Volgens zijn klasgenoten is hij rustiger geworden. Hij vloekt minder, wordt minder snel boos.     ... Thuis is Denny een halve geschiedenisleraar geworden. Zijn vier broers, zijn vrienden, zijn vader, de vrienden van zijn vader: aan iedereen die het maar horen wil, vertelt hij over Auschwitz. Over de gaskamer waarin wel tweeduizend mensen tegelijk konden worden vermoord. Over de gruwelijke experimenten van dokter Josef Mengele.
    De tiener is zelfs een beetje anders naar buitenlanders gaan kijken. Op school zijn er onlangs twee vluchtelingen uit Syrië langs geweest. Dat waren goede mensen, vond Denny. En die vriendelijke kantinejuffrouw op school, schijnt ook een vluchteling te zijn. ...
    Denny: 'Dat is een vooroordeel. Vind jij dat hij een homo is, of is dat echt zo?' ....
    De jongens kijken stuurs naar de grond en mompelen nog wat over echte mannen met ballen. Als Denny even later vraagt wie volgend jaar mee naar Polen wil, steken ze allebei hun vinger op.

Zum kotzen.
    Op de voorpagina van de Volkskrant van vandaag, dezelfde dag: de oproep van een moslim om alle koppensnellende en genocide-plegende jihadi's terug te gaan uit Syrië.
    Na zoiets ga je vurig hopen naar de komst vam een Pol Pot om een deel van het gespuis dat dit soort dingen publiceert de kop af te hakken, en de rest een paar decennia op werkkamp te sturen.

Twee voorbeelden van "Wat gekleurden wel mogen, mogen blanken niet" (de Volkskrant, 09-01-2018, door Ariejan Korteweg)
  De duvelstoejager van Forum voor Democratie

Voor Thierry Baudets partij staat Yernaz Ramautarsing nummer twee voor de Amsterdamse raad. Een libertarische adept van Ayn Rand.


Tussentitel: Ik had het ook graag anders gezien. Dat zwarte mensen hyperintelligent waren. Maar het is niet zo - Yernaz Ramautarsing tegen Brandpunt

...    Zijn geloof in ongebreideld kapitalisme brengt hem tot verrassende standpunten. Zo vindt Ramautarsing dat er een verschil in IQ is tussen volkeren, wat hun kansen op de vrije markt beïnvloedt. 'Ik had het ook graag anders gezien', zegt hij tegen Brandpunt: 'Dat zwarte mensen hyperintelligent waren en Surinamers het hoogste gemiddelde IQ van de wereld hadden. Maar het is niet zo.'    ...

Nu is Ramautarsing een Surinaamse hindoestaan, en creolen duiden hindoestanen aldaar aan als "koelies", dus de creolen kunnen niet klagen.
    Nu was Thierry Baudet zelf eerder bij een bijeenkomst met ene Jared Taylor, die iemand is die hetzelfde zegt als hier Ramautarsing. Die Taylor werd onverkort wordt aangeduid als "RACIST!!!", en Baudet zich moet verantwoorden vanwege die bijeenkomst uitleg of detail .
    Maar die Ramautarsing is gekleurd, en Taylor en Baudet zijn blanken. En blanken mogen niet zeggen wat gekleurden wel mogen.

Het tweede geval (de Volkskrant, 09-01-2018, column door Erdal Balci):
  De droge grond is mooi, de kuise moeder is heilig

... nu komen we aan bij onze eigen Boef. Net als Jozef heeft hij ook een gevangenisverleden. De rapper heeft een half jaar in jeugddetentie gezeten en vanwege herhaling van de strafdelict en door de weigering van medewerking met de reclassering nog eens een straf van anderhalf jaar moeten doorstaan.  
    De gelijkenis tussen Jozef en Boef is interessant omdat ze elkaar niet alleen in hun narcisme vinden, maar ook vanwege de manier waarop ze zich als migrant afzetten tegen hun nieuwe land. Allebei werden ze op jonge leeftijd gescheiden van hun familie en land (Boef leefde vanaf zijn vierde met zijn oom in Nederland) en allebei hebben ze een dikke rekening te vereffenen met het land waar ze eigenlijk alles aan te danken hebben. ...
    Allebei de jongemannen grijpen de seksualiteit van de vrouw aan om af te rekenen met de superioriteit van hun nieuwe land.  ...

Dat laatste zeggen, is natuurlijk absoluut verboden voor absoluut iedere blanke. Wie het zou wagen, wordt met pek en veren op de strontkar door heel het publicitaire dorp gereden, in alle "kwaliteitsmedia" en de publieke omroep.

En (op sociologiesche tijdsbasis) onmiddelijk de derde. Aanleiding: een stuk Frans-Algerijns gajes wonend in Nederland genaamd Rapper Boef heeft zich vrouwenhatend uitgelaten (noemde een aantal "kechs" oftewel "hoeren"), leidende tot de bekende tweedelingen. En één enkel zeer uitzonderlijk geval - het is een lang artikel, maar alleen de koppen zijn voldoende (de Volkskrant, 13-01-2018, door Nadia Ezzeroili):
  Wanneer kunnen wij onze pijn delen?

Liefde voor vrouwen is voorwaardelijk in islamitische en hindoestaanse migranten-kringen, constateert Nadia Ezzeroili. Maar meedoen met #MeToo is lastig, want de daders staan zo dichtbij.


Tussentitel: Je kunt als vrouw nog zo hard geknokt hebben om de vernedering en onderdrukking thuis te ontvluchten om een zelfstandig leven te leiden, maar het woord kech/kehba/hoer treft je altijd als een mokerslag

En op de website:
  Waarom het woord kech ons altijd treft als een mokerslag (en aanhaken bij #MeToo lastig is)

Nadia Ezzeroili over de pijn bij vrouwen van islamitische of hindoestaanse achtergrond


Tussentitels:
Zodra een jonge vrouw ongehuwd zwanger raakt, kiest voor een niet-islamitische man of een naaktfilmpje van haar op straat komt te liggen, ligt ze er in veel gevallen uit
De hiphopminnende mansplainers zijn hooguit lachwekkend
De schrik die je als vrouw om het hart slaat wanneer je een onbekende man uit je etnische groep tegenkomt terwijl je stiekem in een club bent of ergens hebt afgesproken met je geheime liefde
De onderdrukte positie van de vrouw in islamitische en hindoestaanse migrantenkringen bestaat echt - en ze is structureel en verwoestend

Het is hier al zo vaak gezegd: moslims zijn barbaren uitleg of detail . Maar blanke Nederlanders mogen dat absoluut niet zeggen. Alleen gekleurde immigranten mogen dat.
    Na het volgende item maken we nog een opmerking over deze situatie.

Dat volgende item - de kop is die van de website want die in de krant bevat weer ordinaire propaganda voor de politieke-correctheid (de Volkskrant, 26-01-2018, door Gijs Beukers):
  NOS verruilt de aanduiding 'blank' voor 'wit' en dat leidt dan tot Kamervragen en een greep in de moppentrommel

... sinds bekend is dat de NOS over 'witte' in plaats van 'blanke' mensen bericht. ...
    Het besluit van de NOS komt niet plotseling: de discussie loopt volgens Gelauff al zo'n anderhalf jaar binnen het mediabedrijf. De hoofdredactie vroeg de Taalcommissie, een intern groepje journalisten dat de eenheid van taal bewaakt bij de NOS, wat de beste optie was. Wit, concludeerde de commissie.
    De hoofdredactie nam het advies maanden geleden over. ...

Nu weet iedereen dat "wit" het scheldwoord is van Nederlanders- en blankenhatende zwarten voor "blanken" - er is mee begonnen door rabiate Nederlandhaters als Gloria Wekker uitleg of detail , Anousha Nzume uitleg of detail , enzovoort.
    Oftewel: het NOS Journaal sanctioneert officieel het schelden op etieën of rassen.
    Mooi, dat mogen wij het ook, en wij kunnen wij ook. Zelfs beter.
    Dus voortaan zijn "zwarten" nu "negers" of "nikkers", en moslims zijn "geitenneukers" of "dwergmongolen".
    En al diegenen die er iets van zeggen, zijn gore racisten. Dat "wit" wordt namelijk in feite al een jaar of twee gesanctioneerd.
    En oh ja: die opmerking die nog toegevoegd zou worden aan het vorige item: dat cultuurtje van de moslims is dat van baardige geitenneukende dwergmongolen:

... en behoofddoekte inteeltkoppen uitleg of detail (Parool.nl, 26-05-2010 uitleg of detail , schoolplein Islamitisch College Amsterdam) :

RACISME, RACISME, RACISME!!! (... als u er iets van zegt)

Weer een geval "Alleen kritiek van uit eigen kring mag" (de Volkskrant, 05-02-2018, door Hassan Bahara):
  Wanhoop over 'opgefokte jeugd'

Ruim een week na alweer een moord op een jonge Marokkaanse Amsterdammer maken vrouwen uit de Marokkaanse gemeenschap zich grote zorgen. Want wat bezielt hun jongeren? En wat is eraan te doen?


'Wie is het volgende slachtoffer?', vraagt mevrouw Fatima Mouyah een groepje verzamelde Marokkaanse vrouwen, politici en waarnemend burgemeester van Amsterdam Jozias van Aartsen. 'Een jongen, vermoord tijdens zijn stage - hoe ver zijn we dan afgedwaald? ...'
    Mouyah spreekt deze vrijdagavond tijdens een besloten bijeenkomst in buurtcentrum Huis van de Wijk in Amsterdam-Slotervaart over de verbijstering en angst in de Marokkaans gemeenschap na de zoveelste liquidatie van een jonge Marokkaanse Amsterdammer. ...
    Tijdens de emotionele en chaotische brainstormsessies is de kritiek op de gebrekkige opvoeding in de Marokkaanse gemeenschap niet van de lucht. 'Ik weet hoe het is als je thuis genegenheid en liefde mist, als je nooit eens een knuffel krijgt', zegt een Marokkaanse man. 'Dan voel je je niks waard. Dat is wat er mis is met deze jongens.'
    Een jongerenwerker brengt ertegenin dat Marokkaanse ouders te veel de schuld krijgen. De leefwereld van jongeren, die zich grotendeels online afspeelt, ligt vaak buiten de greep van hun ongeschoolde vaders en moeders. 'Dit is internetjeugd. We hebben het over jongens die AK-47's als wallpaper op hun telefoon hebben.'    ...

Dit mag alleen door Marokkanen, moslims of eventueel andere allochtonen dat wil zeggen: andere gekleurde geïmporteerde barbaren gezegd worden.
    Dit is voor blanken verboden. STRIKT VERBODEN. Want anders RACISME, RACISME, RACISME!!!

Oh ja, dat doet denken aan nog een paar andere van even terug (de Volkskrant, 24-01-2018, door Shielta Ramautarsing):
  Het vergt moed om het zwijgen te doorbreken

Loyaliteit aan de gemeenschap belemmert Hindostaanse vrouwen misbruik te openbaren.

... Vorige week hebben meerdere Hindostaanse vrouwen de moed gehad om over hun ervaringen met misbruik in de openbaarheid te treden.

Auteur: Shielta Ramautarsing.