WERELD & DENKEN
 
 

PC-club: Keulemans

4 okt.2010

Maarten Keulemans schrijft columns in de wetenschapsbijlage van de Volkskrant. Van opleiding is hij cultureel antropoloog, die deelstudie van de sociologie die zich kenmerkt door de dominantie van ideologie boven wetenschap . Zo'n beetje de grondlegger van de culturele antropologie is Claude Lévi-Strauss , bedenker van de gevleugelde uitdrukking "De rationaliteit van het wilde denken" - en bij "wild" moet men denken aan Papoea's en dergelijke. Die uitspraak van Lévi-Strauss is een archetypisch voorbeeld van een oxymoron (Wikipedia), een term die in zichzelf een contradictie bevat. Contradictie is de kern van de irrationaliteit, en een sterke aanwijzing voor allerlei andere vormen van intellectueel en ook moreel verval, waarvan er hieronder vele zullen langskomen
    Bij het zijn van cultureel antropoloog hoort vrijwel automatisch twee andere zaken: het zijn van cultuurrelativist en multiculturalist. Het cultuurrelativisme is dat al genoemde van Lévi-Straus, waarvan de onzin verder uitgelegd is hier . Multiculturalisme is hetzelfde als cultuurrelativisme maar dan in Nederland (of het westen in het algemeen): wij mengen de Nederlandse cultuur met die van de allochtonen, met namen de moslims: zij nemen van ons een beetje vrijheid en democratie over, en wij van hen een beetje uithuwelijken en eerwraak. Zoiets, dus. Het multiculturalisme stelt expliciet dat de cultuur van vrouwenonderdrukking, intolerantie, besnijdenis, eerwraak en het rijden op ezeltjes evenveel waard is als de cultuur van vrouwengelijkheid, meningsvrijheid, democratie en reizen naar de maan. En dientengevolge dat waar immigranten van de eerste cultuur aankomen in de tweede, die tweede cultuur eigenschappen van die ezeltjes-en-eerwraak cultuur moet overnemen.
    Maarten Keulemans is een fervent aanhanger van zowel cultuurrelativisme als multiculturalisme. Om te beginnen een demonstratie daarvan op het meer theoretische vlak, en samenspraak met topsociologen. Het gaat namelijk over een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Science, waaruit het onderzoek van het volgende bericht komt, geldt als één van de meest toonaangevende. Het is natuurlijk wel uit het Engelse taalgebied, en dat is nog politiek-correcter en multiculturalistischer als Nederland:


Uit: De Volkskrant, 19-05-2012, door Maarten Keulemans

Multicultuur, lukt dat nog?

Is het 'multiculturele experiment' tot mislukken gedoemd? Een groep vooraanstaande wetenschappers vat deze week in een bundel artikelen in Science samen wat onderzoekers over multicultureel samenleven denken te begrijpen. Vier wetenschappelijke lessen in het multiculturele denken.


Red.:   Meteen maar een voorafje: wat multiculturalisme is, wordt niet duidelijk uit het artikel, en dus vermoedelijk ook niet in de bron. Vermoedelijk wordt er in belangrijke gedoeld op de multi-etnische samenleving, wat natuurlijk iets heel anders is: je kan prima een Joodse wijk, een Chinese wijk, een zwarte wijk, enzovoort, naast elkaar hebben, en never the twain shall meet. Zoiets als in New York. Maar of dat nu een multiculturele samenleving is?

  Les 1: Ontkennen lukt niet
Over één ding zijn alle gedragswetenschappers het eens: mensen hebben de natuurlijke neiging, of noem het onhebbelijkheid, de wereld in groepen te verdelen. Een aanpassing uit de oertijd, vermoedt men, om in één oogopslag te kunnen zien wie groepsgenoot is en wie niet. Handig - totdat u in Rotterdam in de tram stapt.

Ook daar is het handig - je ziet meteen wie de Antilliaanse pistooldragers zijn.
  Sommigen zeggen: afschaffen, dat groepsdenken. Weg met het dubbele paspoort, en weg met de term allochtoon, zoals de Raad Maatschappelijke Ontwikkeling vorige week voorstelde. Maar dat werkt niet, zegt sociaal-psychologe Naomi Ellemers van de Universiteit Leiden, auteur van een van de hoofdartikelen in de Science-special.

Nee, je kan net zo goed voorstellen om te stoppen met ademen.
  'Buitenstaanders en politici negeren nogal eens dat mensen het denken in groepen nodig hebben om te kunnen functioneren. ...'

Net als het overgrote deel der sociologen.
  Les 2: U neigt tot vijanddenken
Uit de statistieken blijkt dat multiculturele samenlevingen de meest harmonieuze zijn.

Een leugen. Uit onderzoek blijkt dat samenlevingen minder harmonieus zijn naarmate ze multicultureler worden - het beroemde onderzoek van Robert Putnam uitleg of detail - wat eigenlijk overbodig is, want iedereen kan het zelf zien. Wat die statistiek, als ze klopt, laat zien is dat blanke samenlevingen succesvoller zijn en dat succes veroorzaakt gekleurde instroom.
  Intussen worden zelfs de best 'gelukte' multiculturele maatschappijen ontsierd door discriminatie en gedoe tussen rassen en religies.

Een zin die, met weglating van de term 'Intussen', alleen begrijpelijk in connectie met de correctie op de voorgaande zin.
  Dat komt deels doordat ons oerinstinct andere groepen al snel als vijand ziet.

En een andere deel is omdat door het oerinstinct andere groepen ons snel als de vijand zien. Kijk maar eens hoe vijandig negers ten opzichte van ons staan: ze branden, samen met de moslims, onze grote steden af: Parijs 2005, Londen 2011, Stockholm 2013.
  In apengroepen 'kun je verwachten dat groepsleden je aardiger behandelen dan buitenstaanders', merkte de Australische psycholoog Marilynn Brewer daarover op. En tegenwoordig is er altijd wel ergens een behulpzame Geert Wilders om ons te helpen de groepen te duiden en zo ons oergevoel aan te wakkeren.

En tegenwoordig is er altijd wel een behulpzame haat-imam of "Racisme!"-neger uitleg of detail om het oergevoel bij moslims of negers aan te wakkeren. En altijd is er wel ergens een behulpzame socioloog of stukjesschrijver in de krant om te wijzen op Geert Wilders, en voorbij te gaan aan de haatimam in zijn talloze gedaantes.
  Hoe makkelijk dat gaat, bewees lerares Jane Elliott in een klassiek geworden experiment. Ze zette leerlingen met blauwe ogen apart en vertelde dat mensen met blauwe ogen dommer, onbetrouwbaarder, viezer en crimineler zijn. Met heftige gevolgen: al snel wilden de donker-ogen niet eens meer uit hetzelfde kopje drinken als de blauw-ogen.

Inderdaad. Je hebt maar een beperkt aantal haatimams en een niet eens zo hoge overrepresentatie in overlast uitleg of detail en criminaliteit uitleg of detail nodig om dit proces te starten.
  Vervelend is dat het 'vijandsysteem' te scherp staat afgesteld, 'als een rookdetector die zo is gemaakt dat hij liever vals alarm geeft dan een dreiging te missen', aldus sociaal-psycholoog Steven Neuberg. Uit experimenten blijkt dat het sneller afgaat als we al alert zijn: een donkere man op een verlaten station! Proefpersonen die een eng stukje Silence of the Lambs te zien kregen, zagen daarna vaker de uitdrukking 'woede' op de gezichten van zwarte mannen.

En alweer wijzen de sociologen eenzijdig, naar blanke mensen. Het minstens net zo erge racisme van bijvoorbeeld de zwarte mens uitleg of detail wordt aan voorbijgegaan. Zo ziet u maar hoe makkelijk het is het vuurtje van de rassenhaat op te stoken!
  Les 3: Maak nieuwe groepen
'Integratie betekent aanpassing over en weer', zegt Ellemers. 'De politiek gebruikt het woord integratie te vaak in de betekenis: pas je maar aan ons aan. Dat is geen integratie, maar assimilatie.'

Een leugen van Ellemers, want het gaat niet over integratie, maar immigratie. En het gezonde verstand zegt, zoals verwoord in het Russische gezegde: "Je gaat niet met eigen gewoontes andermans klooster binnen".
  Zelf deed Ellemers onder meer onderzoek naar moslimvrouwen op de werkvloer. 'Daaruit bleek dat ze veel gemotiveerder zijn om te integreren als ze zich geaccepteerd voelen. Dat kan om kleine dingen gaan: halal-voedsel in de kantine, een hoofddoek mogen dragen.'

We stellen hier een ander onderzoek voor: de moslimvrouwen komen zonder hoofddoek en halal-vlees werken. De voorspelde uitslag: Dan zijn de autochtonen veel gemotiveerder om te integreren (integreren in de zin van "gezellig doen" - het is nu eenmaal lastig integreren met iemand die jou als onrein bestempelt en als ongelovige afficheert).
  'Het gevoel van: ik hoef niet meer te ontkennen wie ik ben, ook als Marrokkaanse vrouw kan ik een volwaardige Nederlander zijn.'

Men wil een contradictie: een volwaardige Nederlander is iemand die een Nederlandse opvoeding heeft gehad, en dat wordt steeds meer een blank iemand. Doordat groepen als Marokkanen blijven uitstralen en zijn wie ze zijn: Marokkanen.
   Les 4: Ontregel uw instinct
Allianties aangaan heeft de evolutie ook ingebakken, denkt onder anderen Crisp. De wonderlijm van de multiculturele samenleving is volgens hem: het stimuleren van gedrag buiten stereotypen. Om die reden heeft Harvardpsycholoog Mahzarin Banaji een screensaver gemaakt die minderheden in onverwachte situaties toont: vrouwelijke bouwvakkers, zwarte intellectuelen. Alles om ons groepsinstinct te ontregelen.

En nou heeft men het in punt 1 toch zo duidelijk gezegd: het groepsinstinct is niet te ontregelen. Ja, misschien even te bedriegen, maar niet systematisch. Dus gaan we het toch proberen, want voor de goede zaak ... Overigens zijn vrouwen geen minderheid, en worden minderheden in de media in alle mogelijke onverwachte situaties getoond, zoals Journaal-presentator uitleg of detail terwijl ze nog nooit iets aan de ontwikkeling van techniek en media hebben bijgedragen, en ze blijven stereotyp gedrag vertonen: hoofddoeken dragen, gangs vormen enzovoort
  Een opvallende boodschap: niet met ze theedrinken, niet het begrip allochtoon afschaffen en niet een meldpunt overlast instellen - de ander in je leefomgeving accepteren werkt het best.

Precies. Dus accepteer je Nederlandse leefomgeving, en ga niet in moskeeën zitten en blijf niet in je eigen groep hangen met je hoofddoek, en vorm geen hiphop-gangs.
    Nu dan voorbeelden van hoe Keulemans dit multiculturalisme op meer specifieke terrein uitleeft:


Uit: De Volkskrant, 15-03-2008, column door Maarten Keulemans

... inteelt ...


Red.:   Het gaat dus over inteelt. Zou het gaan over inteelt in Urk, Volendam of Staphorst, dan zouden er zeker reeksen sneren volgen met gebruik van termen als "fundamentalistische christenen", "achtergebleven cultuur", "zwarte kousenkerk", enzovoort, zie de verzameling hier uitleg of detail .
    Daar is hier helemaal geen sprake van. Nee, het omgekeerde is het geval:
  Tja, inteelt hè

Tussentitel: Pas op! Erfelijke ziekten! Dode kinderen!

En daar was inteelt, dat lelijke spook, opeens weer in het nieuws. Erfelijke ziekten! Misvormde en dode kinderen! ...
Daar mag best meer voorlichting over komen. Maar je moet ook weer niet overdrijven. Het zijn wel zeldzame aandoeningen. ...
    Met kindersterfte is het niet anders. ...
    Zwakzinnigheid, dan? Hetzelfde verhaal. ...
    Het probleem zit deels tussen onze oren. ...
    De werkelijkheid is dat ouders achter in de dertig ongeveer evenveel kans hebben op geboortedefecten als neef-nichtstellen die in de bloei van hun vruchtbaarheid met kinderen beginnen. ...


Wel sneren, maar in de richting dat inteelt ongevaarlijk is. Gaat het dan niet over Urk, Volendam, of Staphorst? Waar gaat het dan over?:
  Toen vorig jaar duidelijk werd dat er onder Marokkanen veel meer schizofrenie voorkomt dan onder Nederlanders, waren er mensen die zeiden: tja, inteelt hè?     ...
    ... Als je uit bent op gezond nageslacht, kun je misschien beter leven als een traditionele Turk dan als een moderne Europeaan.

Het gaat over immigranten. Allochtone immigranten. En dan is inteelt absoluut geen probleem meer.
    Dit dus ten bewijze van het multiculturalisme van Keulemans: is het Nederlands of westers, is het een probleem zoals al impliciet in de term, maar is het allochtoon en niet-westers, dan is het geen probleem.
    Van dit multiculturalisme en de bijbehorende contradicties volgen een reeks andere voorbeelden en bewijzen. Met als eerstvolgende weer een archetypisch geval: als een regeltje uit de ezeltjescultuur botst met een regeltje uit de maanreizencultuur, dient de maanreizencultuur te wijken, volgens Keulemans:


Uit: Volkskrant.nl, 31-07-2012, door Maarten Keulemans is wetenschapsredacteur van de Volkskrant. uitleg of detail

'Zo'n arme judoka haar hoofddoekje afpakken, dat is gewoon pesten'

Het historische, eerste optreden van een Saoedische vrouw op het olympische podium dreigde niet door te gaan om veiligheidsredenen. 'Een hoofddoek gevaarlijk, dat is echt het verkeerde argument op de verkeerde plaats', schrijft Maarten Keulemans.


Het was, natuurlijk, een flauw argument waarmee de internationale judofederatie IJF poogde de gehoofddoekte Saoedische judoka Wodjan Shaherkani van de olympische judomat te verdrijven.
    Die hoofddoek, het zou maar gevaarlijk zijn. Je neemt zo'n mevrouw in een fijne uki goshi, hup, zit die doek opeens driemaal rond haar nek gewikkeld. ...


Red.:   Met die laatste halve zin zie je ook meteen het wapen waarmee dit soort mensen hun ideeën naar naar voren brengen: retorica. Dit om de inhoud, en meestal de inherente tegenstelling, te verhullen - in dit geval: het is de ene regel tegenover de ander. De kledingregel van het ene systeem versus de kledingregel van het andere systeem. De kleding van het westerse systeem is gebaseerd op functionaliteit (lichaamsgevaar tijdens de uitoefening van de sport), en de kledingregel van het niet-westerse systeem is gebaseerd op orthodoxie - achterlijkheid. En op geen enkele wijze is wie dan ook ermee gediend dat aan achterlijkheid voorrang wordt gegeven boven voorlijkheid. Met het toegeven aan achterlijkheid, bestendig je die achterlijkheid. En lijden beide partijen de meeste schade.
    Maarten Keulemans kiest, zonder nadenken mogen we hopen, voor de achterlijkheid. Vermoedelijk de cultureel antropoloog in hem die gewend en verknocht is aan pijl-en-boog en peniskoker.
    Natuurlijk hoeft een opleiding niet een eeuwig stempel op ieder onderdeel van iemands denken te drukken, maar Keulemans is kennelijk een geval van het tegendeel. Het volgende artikel gaat over een andere discipline uit de wetenschap, maar de achterliggende ideologie die eruit spreekt, is precies dezelfde (de koptitels zijn hier van de versie op de website) - de aanleiding is de verkiezing van van de eerste zwarte president van Amerika:


Uit: De Volkskrant, 24-01-2009, column door Maarten Keulemans

'Ras' is écht geen biologisch feit

Met grote regelmaat waren er in die kwarteeuw mensen van ras veranderd

Hiep hoi, een zwarte president. Of nou ja. Het is een beetje vreemd, maar misschien zien we het verkeerd.
    Vorige maand leverde Amerikaans onderzoek daarvoor interessante aanwijzingen op. Twee sociologen hadden de gegevens doorgevlooid van zo’n 13 duizend burgers, die zich uit naam van de wetenschap 25 jaar lang hadden laten bevragen over hun werk en hun leven.
    Maar wat was dat? Met grote regelmaat waren er in die kwarteeuw mensen van ras veranderd. Zomaar, floep. Zowel de enquêteurs hadden het genoteerd als – en dat is toch sterk – de ondervraagden zelf. Er waren hier blanken zwart geworden en zwarten veranderd in blanken. ...
    ... het kleurtje wisselen hield verband met status. ‘Zwarten’ met wie het economisch goed ging, waren tot een op de vijf keer ‘blank’ geworden. En omgekeerd: wie zichzelf in 1979 nog omschreef als ‘blank’ maar in de bak was beland, was in 4 procent van de gevallen ‘zwart’ geworden.
    ... Sociologen roepen het al jaren, maar blijkbaar is ‘ras’ écht geen biologisch feit. Ras is eerder een kameleoneigenschap die alle kanten op glibbert als je de achterliggende sociale en economische knopjes op een andere zender draait.
    Verschillen zien tussen bevolkingsgroepen is aangeleerd. Van nature zien we ze niet automatisch, net zo min als je direct verschil ziet tussen mensen met groene of blauwe ogen. Eerst moet iemand de rassen aanwijzen, je uitleggen dat het hier een ander menssoort betreft. Een behulpzame Geert Wilders, of een alerte Rita Verdonk.   ...


Red.:   Grappig. Populair gezegd is wat Keulemans hier beweert dat een Chinees "scheve" ogen heeft, omdat haar/zijn ouders hem/haar als kind in de wieg "scheve" oogjes hebben aangepraat. En het bewijs ervoor is wat sociologen uit hun onderzoeken naar statistische gegevens over ras halen. Of dat als twee Chinezen naar Afrika verhuizen en een kind krijgen, dat dat kind zwart is en kroeshaar heeft.
    Het is te dom voor woorden. Natuurlijk zijn die statistische gegevens uit het onderzoek het gevolg van interviews of eigen opgave van mensen, en in zijn algemeenheid is allang bekend dat dit soort gegevens een hoge mate van onbetrouwbaarheid hebben - zo antwoorden mensen in hoge mate sociaal gewenst . Bij dit onderzoek is er bij de ondervraagden sprake van verwarring tussen twee begrippen: ras en status. Het verschil in ras tussen blank en zwart  valt samen met een gemiddeld verschil in maatschappelijke status, en de twee zijn door een deel van de ondervraagden op de verkeerde manier gekoppeld. Iets waarvoor dit onderzoek had moeten corrigeren door de juiste vragen te stellen. En achteraf de geconstateerde uitkomsten te corrigeren. Wat men niet gedaan heeft omdat de uitkomst ideologisch goed uitkwam. Iets dat sociologen systematisch doen. Wat reden is voor Maarten Keulemans om te roepen: "Sociologen roepen al jaren dat ras geen biologisch feit is".  Een self-fullfilling prophecy, dus. Sociologen, en Keulemans bedoelt waarschijnlijk zijn bevriende cultureel antropologen, zijn als groep in dit soort zaken volkomen onbetrouwbaar, zijnde een groep die universeel behept is met het onderhouden van ideologie , en voor het over-, overgrote deel van de politiek-correcte en multiculturalistische soort .
    En kijk eens hoe volkomen belachelijk Keulemans gemaakt wordt door het volgende bericht:


Uit: De Volkskrant, 11-06-2013, van correspondent Steven Adolf

Erkenning voor nazaten van families die Portugal in de 15de eeuw ontvluchten

Portugese nationaliteit voor Joden


Tussentitel: Sefardische Joden ontvluchtten eerst Spanje en daarna Portugal

Portugal geeft de nazaten van de Joodse families die eind vijftiende eeuw het land ontvluchtten om het vege lijf te redden, alsnog de mogelijkheid om de Portugese nationaliteit terug te krijgen. .
    Het besluit, dat vorige week unaniem werd goedgekeurd door het Portugese parlement, geldt in Portugal als het inlossen van een historische schuld aan zijn vroegere Joodse gemeenschap.
    'Ik ben er blij mee, dit is een erkenning van het belang dat de Joodse gemeenschap heeft gehad voor Portugal en de traditionele culturele banden die we nog steeds hebben', verklaart José Ribeiro e Castro vanuit zijn werkkamer in het parlement in Lissabon. Ribeiro e Castro, die voor de conservatieve christendemocratische CDS afgevaardigde is, nam drie jaar geleden het initiatief voor het wetsvoorstel . Dit deed hij nadat hij via zijn Facebookpagina was benaderd door afstammelingen van Portugees-Joodse vluchtelingen in Brazilië en de Verenigde Staten. De Sefardische Joden (Sefarad betekent Spanje in het Hebreeuws) - die volgens schattingen enkele miljoenen afstammelingen hebben voortgebracht - waren sinds de vijftiende eeuw voornamelijk op de vlucht.    ...
    De Sefardisch Joodse gemeenschap in Nederland - naar schatting nog zo'n duizend man sterk - blijkt vooral verrast door het nieuws van het Portugese staatsburgerschap. 'Nee, het was niet echt bekend', aldus voorzitter Jacques Coronel van de Portugees-Israëlitische gemeente in Amsterdam die de maatregel vooral ziet als een symbolisch gebaar. 'Mooi, maar ik denk niet dat ik morgen de Portugese nationaliteit aanvraag', meent ook politica en historica Judith Belinfante. 'In mijn geval zitten we al zo'n 325 jaar in Amsterdam.' Advocaat Gerard Spong, onder wiens Surinaamse voorvaderen zich ook een Portugees-Joodse tak bevindt ...


Red.:  Natuurlijk is er geen enkele band tussen de genoemde levende personen en die uit de 15de eeuw, dan die van ras. Of etnie als je het chique wilt zeggen. En er is een schier eindeloze stroom van dit soort gevallen - neem alleen al de Joodse hier uitleg of detail . Of het gezeur van de negers over wat hun voorvaderen van een generatie of tien terug is overkomen ... uitleg of detail
    Eén van de manieren waarop de minder goede sociologische kenmerken van allochtone groepen naar buiten komen, is die van de statistiek. Logisch, want vrijwel alle praktische sociologie begint met groepen en om over groepen te praten heb je statistiek nodig - je praat over gemiddelde eigenschappen en "gemiddelde" is een statistische term. Zo zijn niet alle Marokkanen crimineler dan alle Nederlanders, maar gemiddeld genomen, en afgemeten naar groepsomvang, is de groep "Marokkanen" wel crimineler dan de groep "alle Nederlanders". Heel vervelend, als je multiculturalist bent. Dus wat doe je als je als cultureel antropoloog de gelegenheid hebt om stukjes te schrijven in de krant, waar de propaganda voor het multiculturalisme belangrijk wordt geacht? Je geeft de schuld aan de statistiek:


Uit: De Volkskrant, 03-11-2007, column door Maarten Keulemans

Lucia-effect

Tussentitel: Er is altijd wel een verdacht statistisch verband

Ik heb de beste vrouw nooit ontmoet, maar afgaand op wat ik lees, zou ik Lucia de B. vast niet erg vertrouwen als ze aan mijn ziekbed verscheen.
    Dat rare mens, met die tarotkaarten. De ex-prostituee met de touwharen en het geheime dagboekje, waarin ze in kriebelig heksenschrift over haar stiekeme compulsies schreef.
    Maar dat betekent nog niet dat ze een engel des doods is, een ijzige moordenares die met bleke, dunne handen dodelijke doseringen toedient aan haar patiënten.
    Ook de Hoge Raad is daar nu achter. Het ‘statistische bewijs’ dat er wel erg veel patiënten stierven als zuster Lucia ten tonele verscheen, had in elk geval niet mogen meetellen in Lucia’s rechtszaak, betoogde de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken deze week. ...
    Het Lucia-effect treft soms zelfs hele bevolkingsgroepen. Ook Marokkaanse jongeren worden vanuit de wetenschap voortdurend bekogeld met allerlei duistere statistieken: ze zijn viermaal zo crimineel als Nederlandse jongeren, viermaal zo vaak werkloos en vierenhalf maal zo vaak schizofreen.
    Ook op die statistieken valt van alles af te dingen. Maar intussen zijn er steeds minder Nederlanders die bij het zien van een jonge Marokkaan denken: goh, 41 procent kans dat die een eigen bedrijf of een vaste baan heeft.
    De huiskamerstatisticus onthoudt maar één correlatie – die tussen criminaliteit en een olijfkleurig buitenkantje.
    Statistiek is wetenschap en ziet er reuze imponerend uit, met al die cijfers. Maar dat zeiden ze vroeger ook van het wegen van rare vrouwen op de heksenwaag.


Red.:   De kern van dit verhaal is deze redenatie: "Bij de veroordeling van Lucia de B., is statistisch bewijs gebruikt en dat bewijs is later fout gebleken - bij de beoordeling van criminaliteit van Marokkaanse jongeren wordt ook statistisch bewijs gebruikt - dus, ergo, q.e.d.: het bewijs van de criminaliteit van Marokkaanse jongeren is ook fout".
    De weerlegging. Feit 1: Er was een rapport over het "toeval" dat Lucia aanwezig was ten tijde van een aantal sterfgevallen. Dat rapport is geschreven op verzoek van het Openbaar Ministerie die de schuld van Lucia wilde bewijzen, en daartoe iemand heeft uitgezocht om dat voor hen te doen. Ten einde tot de gewenst uitkomst te komen, maakte de persoon een aantal elementaire fouten bij het verrekenen van coïncidenties. Dit rapport had niets met wetenschappelijke statistiek te maken, maar slechts met de schijn ervan. Het werd later door deskundigen volledig onderuit gehaald.
    Feit 2:  Bij de beoordeling van de criminaliteit van Marokkaanse jongeren wordt ook gebruik gemaakt van statistiek,. maar niet van coïncidenties. Het gaat in feite over niets meer dan het optellen van aantallen gepleegde misdaden, en het delen van die uitkomsten door de grootte van de betrokken groepen. Dat is eigenlijk geen statistiek, maar "rekenen". Hierna valt niets onderuit te halen, behalve de cijfers.
    Dus de basale redenatie van Keulemans is gebaseerd op "categorieverwarring" uitleg of detail , met als archetypisch voorbeeld: "Ik pas in mijn jas - mijn jas past in mijn tas - dus, ergo, q.e.d.: ik pas in mijn tas". Met als clou: het eerste "pas" is ongelijk aan het tweede "pas". In het geval van Keulemans: De "Lucia de B."-statistiek is ongelijk aan de "Marokkanen"-statistiek.
    Na de basale redenatie volgt nog een tweede:

  Statistiek is wetenschap en ziet er reuze imponerend uit, met al die cijfers. Maar dat zeiden ze vroeger ook van het wegen van rare vrouwen op de heksenwaag.

Ook deze redenatie bevat een denkfout. Deze fout staat bekend als de retorische truc van het "anekdotisch bewijs" uitleg of detail : "Omdat er een slechte statisticus heeft gewerkt aan de zaak Lucia de B., deugt statistiek niet". Een toepassing van het archetypische voorbeeld: "Nadat Marietje had gebeden tot God, is ze genezen - dus God bestaat".
    Beide redenaties van Keulemans zijn dus te karakteriseren als dom, belachelijk, enzovoort. Nu plegen mensen van het niveau "met academische opleiding" dat soort denkfouten niet spontaan of "zomaar" te maken. Iets moet ze van het rechte pad van 1 + 1  =  2 afbrengen. In grote meerderheid van de gevallen is dat ideologie (de tweede grote categorie is eigenbelang). In dit geval wordt de oorzaak door Keulemans zelf beschreven: zijn wens om de oververtegenwoordiging van Marokkanen in de criminaliteit te ontkennen en/of van haar betekenis te ontdoen. Omdat die oververtegenwoordigd in strijd is met het principe van de gelijkheid der culturen. En de gelijkheid der culturen is altijd en per definitie waar.
    Maar in feite gaat dit bezwaar nog een stap verder, namelijk de ontkenning van groepseigenschappen als begrip uit de werkelijkheid: als je groepen geen onderscheiden eigenschappen mag toekennen, bestaan ze niet  En dat zou beteken dat de hele sociologie niet bestaat, als wetenschap En dit is een column in de wetenschapsbijlage. Deze wetenschapsjournalist ontkent sociologische groepseigenschappen.
     De gelijkwaardigheid van de allochtone medemens, met name de moslim, betekent natuurlijk ook dat ze op alle lagen van de maatschappij evenredig vertegenwoordigd moeten zijn - uit een wat ouder artikel:
 

Van www.wetenschapsjournalisten.nl, 22-06-2007, door Maarten Keulemans

Zoek de moslim
 
Laten we het onder ogen zien, collega’s. Onze beroepsvereniging is zo wit als de blanke top der duinen.
    Zelfs George Bush en Jan-Peter Balkenende hebben nog meer gekleurde mensen in hun kabinet. Zet ons een rare muts op, en we zijn in niets meer te onderscheiden van de Ku Klux Klan.
    De 74 VWN-leden die deelnamen aan de mini-’hoe allochtoon ben u?’-enquete die ik vorige week rondstuurde, begonnen dan ook ongemakkelijk allerlei smoesjes te verzinnen. “Maar de oma van mijn vader was een halve Duitse”, mailde iemand. “Salem aleikum”, begon een ander. “Als Limburgse ben ik wel een officieuze allochtoon”, probeerde iemand anders.
    Een interessante tegenwerping kwam van een Amsterdamse collega: “Ik verwacht helemaal niet dat de VWN een afspiegeling is van de maatschappij. Van mij hoeft dat eigenlijk ook niet per se. Ik vind het belangrijker dat wetenschapsjournalisten goede wetenschapsjournalistiek bedrijven.”
    Natuurlijk. Maar is het ook voor die ‘goede wetenschapsjournalistiek’ niet beter om een afspiegeling te zijn van de maatschappij? Als kaaskop heb je toch minder oog voor allochtone dingetjes. Zoals ziektes die vooral bij minderheden voorkomen, of pak ‘m beet, wetenschappelijke ontwikkelingen in Allahuakhbarstan.
    Maar wacht. Geen paniek. Het valt allemaal mee. De VWN blijkt namelijk een verbijsterende 17 procent allochtonen in haar midden te hebben! Dat verschilt geeneens veel van het landelijke percentage, 19,4 procent allochtone medelanders. We zijn een keurige afspiegeling van de maatschappij.
 

Red.:   Natuurlijk is dit even grote onzin als de Chinezen die hun scheve ogen middels opvoeding krijgen. Moslims hebbeen een geloof - en dus geen behoefte aan wetenschap . En dus zijn ze ook weinig geïnteresseerd in wetenschapsjournalistiek. Zodat een klein aantal islamitische wetenschapsjournalisten de natuurlijke stand van zaken is - net zoals dat is bij school, wetenschap zelf, enzovoort: uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail . Als er sprake is van daadwerkelijke numerieke evenredigheid van moslims in de wetenschapsjournalistiek, dan kan dat alleen het gevolg zijn van een expliciet of impliciet voorkeursbeleid.
    Het achterblijven van moslims in de wetenschap is stand van zaken die onweerlegbaar - simpele cijfers omtrent aantallen publicaties, zowel boeken als in tijdschriften, laten factoren in de honderden zien, qua achterstand. Dus verzin je gewoon, à la duizend-en-één-nacht, sprookjes:


Uit: De Volkskrant, 31-05-2008, column door Maarten Keulemans

Zonder Islam geen moderne wetenschap

Tussentitel: Zelfs de geschiedschrijving zit klem tussen islamofoben en Allah-brullers

... deze week is de moslimwereld weer een klein beetje meer weggezet als achterlijke cultuur.
    De belangrijkste populair-wetenschappelijke boekenprijs, de Eurekaprijs, viel toe aan historicus Floris Cohen voor zijn boek De herschepping van de wereld, over het ontstaan van de natuurwetenschap.
    ... En toch kromden mijn tenen toen ik het las, zo erg dat mijn klomp brak. Glashard eist Cohen de wetenschap op als een exclusief Europese uitvinding. Wat de Chinezen en de moslims deden, was aardig, maar échte wetenschap, in de zin van cycli van theorievorming en experimentele toetsing, die is Europees. Een radicale breuk, stelt Cohen.
    Een belachelijk idee natuurlijk, waarvan ik verwacht dat andere historici er gehakt van maken. Er was net een voorzichtige consensus dat sommige wortels van de moderne wetenschap teruggaan op de islamitische wereld van ruim duizend jaar geleden. Terwijl Europese intellectuelen rondscharrelden in de kloosters, deden islamitische geleerden als Jabir ibn-Hayyan en Al-Rhazi wel degelijk al toetsende experimenten. Niet voor niets komen woorden als al-gebra, al-chemie en al-kali uit het Arabisch en schrijven we 1, 2, 3 in plaats van I, II, III.
    Maar Cohen heeft een andere kijk: middeleeuws gepruttel was het. Het echte werk komt uit het Westen. De wetenschap is een innovatie van een kennisbewust Europa; het werk van geniale, blanke mannen die de toffe ideeën als het ware uit de lucht plukten. Dat anderen erop wijzen dat die Europeanen voortborduurden op de vertaalde werken van Geber (Ibn-Hayyan), Avicenna (Ibn-Sina) en Rhazes (Al-Rhazi), doet er niet toe.
    Wat dat betreft is al die bijval voor Cohen een teken des tijds. Het boek verdeelt de wereld in vernieuwende, moderne Europeanen en ouderwetse, achtergebleven moslims. Past prima in ons denkraam. Terwijl de échte geleerden van destijds waarschijnlijk gewoon op elkaars schouders gingen staan als ze verder wilden, moslim of niet.
    Zelfs de geschiedschrijving zit klem tussen islamofoben en Allah-brullers, realiseer ik mij met een lichte schok. ...


Red.:   Keulemans schrijft over de clou, maar mist hem desondanks: de islamitische wetenschap was van dezelfde soort als de Chinese wetenschap. De Chinese wetenschap heeft niet geleid tot een moderne wetenschap. En islamitische wetenschap heeft op dezelfde wijze niet geleid tot een modern wetenschap. De redenen zijn dezelfde: moderne wetenschap is niet gebouwd op enkele genieën, enkele excellente wetenschappers, zoals de Chinese en islamitische wetenschap maar op talloze goede wetenschappers.
    Daarnaast: de islamitische wetenschap is in het geheel niet islamitisch. De zogenaamde "islamitische" wetenschap vond plaats in een door de islam overheerste maatschappij, maar is net zo min islamitisch, als de wetenschap in de huidige Verenigde Staten, een land dat voor 90 procent christelijk is, een christelijke wetenschap is.
   Maar hier gaat het eigenlijk niet om. Waar het om gaat is dat Maarten Keulemans, die deze verhalen ook maar weer van anderen heeft die het ook niet over alles eens zijn omdat het al 500 jaar geleden is gebeurd, daar een eigen volkomen zekerheid uit heeft gebouwd: de moderne wetenschap heeft een islamitische oorsprong. En Floris Cohen zegt iets dat niet helemaal overeenkomt met de absolute wetenschap van Maarten Keulemans. Dus is Maarten Keulemans heel erg boos. Zoals iedere bezitter van absolute kennis heel erg boos is als zijn absolute zekerheid wordt aangetast.
   En wat is de meest bekende vorm van absolute zekerheid? Juist: Maarten Keulemans is misschien geen islamiet, maar hij is wel een gelovige  - een gelovige in de multiculturele samenleving - een gelovige in de gelijkheid der culturen.
     Multiculturalist zijn betekent natuurlijk ook meedoen aan de strijd tegen de Grote Vijand:


Uit: De Volkskrant, 19-04-2008, column door Maarten Keulemans

Bange aapjes

Tussentitel: Leugens? Wilders' lichaam was niet zo zeker

Het laatste woord is er wel over gezegd, alleen het verlossende woord ontbreekt nog. Wie heeft er nou gelogen over de film Fitna, Geert Wilders of het kabinet?
    Misschien biedt de wetenschap uitkomst. Met The Human Animal van de Britse zoöloog Desmond Morris op schoot en pen en papier bij de hand heb ik het Fitna-debat eens teruggekeken. Er is er namelijk één die altijd de waarheid spreekt: de aapachtige lichaamstaal die we tijdens het praten voortdurend onbewust gebruiken.
    Een aantal dingen valt ook een amateur-primatoloog direct op. Eén: Mark Rutte was woest. De VVD-leider drukte zich keurig uit, maar zijn hand hakte wild op en neer. Tjak, tjak, tjak. Ziedaar de hakbijl, een bekend gebaar van woede.   ...
    En Wilders? Toen het ging om het heikele onderwerp - het liegen - en de bewijsstukken van het kabinet waren rondgedeeld, viel zijn gebarentaal opeens een tijdje nagenoeg stil. Zijn handen omklemden de microfoon en drukten tegen het spreekgestoelte,om daar alleen nog vandaan te komen om de kabinetsbrief ('dit vod!') op te tillen.
    Gesnapt, meneer Wilders. Dat is kenmerkende lichaamstaal van iemand die onzeker is. Zonder zich ervan bewust te zijn, onderdrukte hij zijn gebaren, uit instinctief besef dat die hem anders misschien zouden verraden. De politicus Wilders maakte het kabinet met grote stelligheid uit voor leugenaar, het aapje Wilders was minder zeker van zijn zaak. Ik zeg niet dat hij loog, maar hevig twijfelen deed hij wel.
    Wacht, wat is dat? Schoten daar heel even zijn wenkbrauwen omhoog? Het leek verdacht veel op de oer-emotie van een geschrokken aapje. Angst.
    Toch sterk dat Wilders zijn micro-moment van angst precies doormaakte terwijl zijn mond dat ene woord uitte: moslim.


Red.:   Ach jee, dat je je column in de wetenschapsbijlage gebruikt voor het uiten van je meest primitieve onderbuikgevoelens gepaard gaande met de meest primitieve retoriek ...
    Als gamma-wetenschapper, in de termen van deze website een alfa uitleg of detail , is Maarten Keulemans natuurlijk ook mordicus tegen alles dat riekt naar techniek (allemaal mensen daar die geloven in de werkelijkheid en daar niet over wensen te onderhandelen):


Uit: De Volkskrant, 08-05-2010, column door Maarten Keulemans

Loop naar Mars

Wat een ophef, daar bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Had men net een gloednieuwe ruimtecapsule in elkaar gezet om astronauten naar de sterren te brengen, treedt er een nieuwe president aan die de hele boel wegbezuinigt. Nou ja, totdat president Obama daar vorige maand toch weer een beetje van terugkwam, geschrokken van alle reacties. Vooruit, de fonkelnieuwe ruimtecapsule Orion hoeft niet bij het grofvuil, sprak hij sussend op een bijeenkomst in Florida. De capsule krijgt een nieuw leven, als ‘ontsnappingsvoertuig’ voor het internationale ruimtestation ISS.   ...
    Interessant is hoe het eerdere reddingscapsules is vergaan. In de jaren tachtig bezuinigde NASA eens een ruimtelaboratorium weg – zegt iemand, om de sfeer nog een beetje te redden: weet je wat, misschien kunnen we hem wel ombouwen tot ontsnappingsvoertuig voor het internationale ruimtestation. Nooit meer iets van gehoord natuurlijk.   ...
    Intussen kon je de afgelopen decennia het ene na het andere wonderlijk gevormde ruimtevaartuigje door het Amerikaanse luchtruim zien vliegen, met dossiernamen als HL20, X38, SCRAM en OSP. Allemaal bedoeld als noodcapsule voor aan het ruimtestation; allemaal op niets uitgedraaid. Als ze van je ruimteschip zeggen: misschien kunnen we er een ontsnappingsvoertuig van maken, nou, hoed je dan maar. De reddingscapsule is het postvak-uit van de ruimtevaart, een voorgeborchte waaruit geen ruimtevaartuig meer terugkeert.
   Ik geloof dat ik wel begrijp waar die Obama heen wil. Slim van zo’n man. Zeggen dat we naar Mars gaan. Terwijl hij bij zichzelf denkt: loop maar lekker naar de maan met je ruimtevaart.
 

Red.:    En terwijl Maarten Keulemans denkt: "Loop maar lekker naar de maan met je techniek en je wetenschap... geef mij maar de peniskoker en het houtvuurtje voor mijn grot" ...
    Nu is die Mars-reis uiteindelijk natuurlijk gewoon een voortvloeisel van de vooruitgang van de wetenschap. En wat wetenschap als enige kan, is enigszins redelijk voorspellen. Eens kijken wat Maarten daarvan vindt:


Uit: De Volkskrant, 06-03-2010, column door Maarten Keulemans

Voorspellen

Tussentitel: Winnen op de Spelen is eigenlijk een kwestie van ruis

En zo kwam het met de economie allemaal weer goed. De bankiers krijgen weer bonussen, de topmannen verzilveren hun opties, en in Groningen probeerden de economen Gerard Kuper en Elmer Sterk maar weer eens de uitslagen van de Olympische Winterspelen te voorspellen. Aan de hand van economische gegevens.
    Amusante gewoonte, dat medailles voorspellen. En waarom ook niet? Met zaken als het inkomen en het inwonertal van een land kun je best iets zeggen over de kans op olympisch eremetaal. Dat Noorwegen meer kans maakt bij het skiën dan Nigeria, lijkt me trouwens ook niet geheel onlogisch.
    Jammer alleen dat het niet lukte. Elf medailles hadden Kuper en Sterk ons beloofd (viermaal goud, viermaal zilver en driemaal brons), maar het werden er acht. Ja, misschien hadden Elmer en Gerard gelijk gekregen als je de Spelen honderd keer zou overdoen. Maar de pest is: van de Olympische Winterspelen 2010 is er maar één.
    Het echte probleem zit natuurlijk dieper. Een paar jaar terug toonden twee wiskundig economen, Paul Ormerod en Craig Mounfield, aan dat veel van de variatie die je ziet bij grootschalige menselijke activiteiten, zoals economieën of sportevenementen, helemaal geen zinvolle informatie is, maar gewoon betekenisloze ruis. Dan kun je nog zo slim zijn, het is domweg onmogelijk om op basis daarvan ook maar iets te voorspellen.   ...
    Opeens moet ik denken aan van die paranormale meneren en mevrouwen die elke januari mogen orakelen wat ze voor het komende jaar voorspellen. Iets met het koningshuis, en er zal een bekende Nederlander ernstig ziek worden, orakelde men dit jaar. Leuk. Klopt altijd. Het was alleen wel zo attent geweest als ze ook de aardbevingen in Haïti en Chili hadden voorspeld.


Red.:   Geweldig. Dat krijg je als een cultureel antropoloog columns laat schrijven in je wetenschapskatern. Die kent het verschil niet tussen absolute, zwart-witregels, en statische verbanden met een gemiddelde en een standaarddeviatie . Die heeft ergens gelezen dat deviatie het gevolg is van willekeurige processen, ruis, en concludeert dat dat dus ook moet gelden voor het gemiddelde. En dan haalt hij er waarzeggers bij om zijn punt te maken. En als uitsmijters dan ook nog over aardbevingen begint. Waarvoor uitstekend voorspeld kan worden wat de ergste risicogebieden zijn, waaronder, dus, ook Haïti was.
    Maar dat was Maarten Keulemans, cultureel antropoloog, natuurlijk even ontgaan, hekel als hij heeft aan regeltjes en voorspellen.


    En daarmee zijn we beland bij de oorspronkelijke aanleiding voor het samenstellen van deze verzameling, een dubbelslag - deel één:
 

Uit: De Volkskrant, 02-10-2010, column door Maarten Keulemans

Kut-Marokkanen

Daar gaan we weer. Marokkanen, schreef de Erasmus Universiteit in een lijvig rapport, zijn 'oververtegenwoordigd' als het gaat om werkloosheid, misdaad en andere nare dingen. Liefst 15,6 procent werd de afgelopen vijf jaar verdacht van een misdrijf; het landelijk gemiddelde ligt op 6,8.
    Malle vent die ik ben, ik lees zo'n rapport toch anders. Van alle Marokkaanse jongeren is een dikke meerderheid nooit met de politie in aanraking geweest, en van alle Marokkanen heeft 87 procent gewoon een baan. Als de politie iemand verdacht van een misdrijf, was dat zes van de zeven keer geen Marokkaan.  ...


Red.:   Een paar analoge versies van dit argument: "Edelachtbare, ik heb verleden week dan wel die bank beroofd, maar de week daarvoor heb ik dat niet gedaan". Of: "Edelachtbare, ik heb dan wel die man vermoord, maar de jaren daarvoor heb ik niemand vermoord". Overigens zijn die cijfers door latere informatie achterhaald en onjuist, dus.
     Waar het om gaat aangaande criminaliteit van groepen is het enige dat telt de relatieve frequentie - en de trend over alle cijfers genomen is dat Marokkanen vijf tot zes keer zo crimineel zijn als het gemiddelde. .
    Volgende zet: dit soort cijfers zijn niet van belang. Een keiharde leugen. Dit soort oververtegenwoordiging in de criminaliteit is een van de hoofdoorzaken van de tweedeling in de maatschappij tussen autochtonen en allochtonen. Alle reden voor beleid gericht op deze groep. Keulemans neemt zijn toevlucht tot een keiharde leugen:
  Want wat heb je eraan om te weten dat het misdaadpercentage onder Marokkanen wat hoger ligt?

Wat je eraan hebt om dit te weten, is de reden ter weten dat mensen een hekel hebben aan Marokkanen. Dat dat namelijk niet is omdat ze Marokkanen zijn, maar omdat ze overdadig crimineel  zijn.
    Slag twee van dit artikel:
  In een boeiend themanummer van het Tijdschrift voor Criminologie las ik onlangs dat Nederland vooroploopt als het gaat om het bestuderen van criminaliteit in relatie tot afkomst. ...
    Een curieus onderzoekstechnisch probleem. In de wetenschap geldt de vuistregel dat je in een berg cijfers niet achteraf naar allerlei patronen moet zoeken. Voor e het weet zit je dan met allerlei verbanden die het weliswaar goed doen op verjaardagen, maar die in de praktijk betekenisloos zijn.

Dit gaat over methodologie. En Keulemans spreekt zich uit tegen het zoeken van patronen in gegevens. Dat laatste heet data mining. Volgens de laatste resultaten de meest veelbelovende manier om sociologie te bedrijven . Maar het is het tegenovergestelde van wat de sociologie en met name de culturele antropologie vrijwel uitsluitend doet: met een aantal ideeën in je hoofd en een hele ideologie op de achtergrond op zoek gaan naar zaken die je ideeën en ideologie bevestigen. Zodat je ervan verzekerd bent dat je niet op onaangename werkelijkheden zal stuiten. Zoals de onaangename werkelijkheid dat er misschien wel een reden zit achter de armoede van talloze culturen
    Dus wat doe je als je stuit op een methodiek die die werkelijkheid eventueel zou kunnen blootleggen, door het onderzoeken van gegevens die onafhankelijk van dit soort vooroordelen zijn verzameld: dan noem je dat "onderzoek dat het goed doet op verjaardagen". Zoals dat onderzoek dat bewees dat diplomaten uit niet-westerse klanten veel vaker foutparkeren en hun bonnen niet betalen dan uit westerse. Dat doet het inderdaad goed op verjaardagen. Omdat iedereen zonder "intellectualistische" handicap dan ziet wat hij allang als vermoedde: de armoede van die landen heeft te maken met slechts één grondstof: de mensen die er wonen.
    Ander onderwerp. Horend bij het complex van de gelijkheid der culturen is natuurlijk dat alles dat met genen en erfelijkheid van doen heeft, volstrekt weerzinwekkend is. Een voortzetting van de arbeid van Lombroso. Etnie, dat bestaat niet: als je een Chinees echtpaar naar Afrika vervoert, en ze krijgen daar een kind, heeft het kind een donkere huid, volle lippen en kroeshaar. Geen geligheid of "spleetogen" te bespeuren:


Uit: De Volkskrant, 30-10-2010, column door Maarten Keulemans

Uitverkoren

...    Toen genetici een paar maanden geleden het dna doorvlooiden van 555 Joden en niet-Joden, ontdekten ze iets opmerkelijks. Joden blijken in hun genen patronen te dragen die duiden op een gemeenschappelijke herkomst. Een afkomst uit het Midden-Oosten, welteverstaan. Welke Jood je ook neemt, zijn genen zijn toch een beetje uitverkoren, en afkomstig uit het beloofde land.
    Jammer alleen dat de onderzoekers die dat ontdekten zelf overwegend Joods zijn. ...


Red.:   Dat is nu jammer, voor deze ideoloog van de politieke-correctheid en het multiculturalisme: als het Joods zijn van invloed is op onderzoeksresultaten, dan heeft politieke-correctheid en het multiculturalisme dat nog veel meer. En zou Maarten Keulemans dus onmiddellijk de laan uit gegooid moeten worden, bij zoiets als een krant die aan neutrale en objectieve voorlichting doet.

  Een groep Europese, Afrikaanse en Amerikaanse genetici kwam eerder tot een iets andere conclusie.

Een conclusie die past in het straatje van politieke-correcten en het multiculturalisten - dus van Maarten Keulemans.
  Inderdaad, Joden zijn aan elkaar verwant, maar ook nauw verwant aan Palestijnen, Syriërs en Libanezen, maakten de wetenschappers op uit het dna van 1.371 mensen uit 29 landen.

Wat we al zeiden: er is echt geen enkel genetisch onderscheid tussen welke groepen van mensen dan ook:
  Over één ding zijn genetici het gelukkig eens: namelijk, dat álle mensen werkelijk belachelijk nauw verwant zijn aan elkaar. Neem twee chimpansees uit hetzelfde bos, en ze verschillen genetisch meer van elkaar dan twee mensen uit verschillende uithoeken van de wereld.

Echt niet.
  Vroeger had je specialisten die de ingewanden van dieren lazen, tegenwoordig hebben we mensen die van alles uit ons dna aflezen.

En wie denkt wel wat uit het dna te kunnen lezen, is een nieuwe Lombroso. Overigens, weer wat informatie van een paar jaar later: het is inmiddels mogelijk om de etnische afkomst af te lezen, en er zijn al twee misdrijven mee opgelost (schrijvende 2013)
    Overigens nummer twee: de nieuwste ontwikkelingen in de farmacologie die uitgaan van het belang van genetische verschillen, mede die van ras, zijn volgens Keulemans dus allemaal astrologie. net als de moderne opsporingstechnieken die kunnen laten zien of een daders van Europese of Aziatische afkomst is.
    Niet tot het multiculturalisme maar wel tot de overkoepelende ideologie van de politieke-correctheid hoort als sinds decennia dat criminaliteit het gevolg is van maatschappelijke achterstand en armoede - en niets met het karakter van de dader van doen heeft. Waardoor straffen natuurlijk niet werkt - ze worden allen maar armer:


Uit: De Volkskrant, 08-01-2011, column door Maarten Keulemans

Jassenverbod

De supersnelrechter. Het blijft toch klinken als iets uit het Wilde Westen. Er is herrie in de saloon, plots zwaaien de deurtjes open. Paar schoten in de lucht, een klap met de rechtershamer en hup, weer een boef naar het gevang. Ook bij ons zette de supersnelrechter zo deze week een vuistvol nieuwjaarsbelhamels achter tralies.
    In de media vroegen experts zich af of snelrecht eigenlijk wel helpt tegen de misdaad, maar dat is niet nodig, het antwoord is namelijk nee. Toen hoogleraar criminologie Gerben Bruinsma vorig jaar voor een congres de vakliteratuur over rappe rechtspraak doorspitte, vond hij geen enkel onderzoek dat uitwees dat snel berechte boeven minder recidiveren. Een Amerikaanse studie vond zelfs een omgekeerd verband.    ...


Red.:   Zo is het dus: hoe harder je straft, hoe meer criminaliteit. Wat is dus de oplossing van criminaliteit: je geeft de toekomstige criminelen gewoon alles wat hun hartje begeert. Want criminaliteit wordt dus veroorzaakt doordat je niet hebben van wat hun haartje begeert. En criminaliteit voorkom je dus door ze wel te geven wat hun hartje begeert.
     Nog zo eentje:


Uit: De Volkskrant, 13-03-2010, column door Maarten Keulemans

Boevenfobie

Tussentitel: Repressie is vooral nodig tegen het idee van onveiligheid

Straatcamera’s tegen de vandalen, dna-douches tegen de winkeldieven, piepapparaten tegen de hangjongeren. Haast geen week gaat er voorbij zonder alweer een ingenieus nieuw wapen tegen de criminelen. Jammer alleen dat ze de misdaad niet aantoonbaar verminderen, zo constateerde het expertisecentrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid deze week.   ...
    Inmiddels is onze leefwereld vreedzamer dan ooit en neemt de misdaad jaar na jaar af. Toch verschansen we ons achter sloten, camera’s en dna-sliertjes, alsof het tuig ons ieder moment de schedel kan inslaan.
    Lastig wel. Je zult niet alleen zware jongens moeten bestrijden, maar ook voortdurend die bange mensjes moeten kalmeren: rustig nou maar, misdaad is erg, maar je moet ook weer niet overdrijven. ...
    Voor je het weet beeft de mensenkudde dan van angst, roept men om sterke leiders en stadscommando’s, ...
    Nee, repressie is er nodig. Keiharde repressie. Niet tegen boeven – maar tegen het waanidee dat het buiten onveiliger is dan ooit en we worden belaagd door horden overvallers, geweldplegers en ander schorriemorrie.


Red.:   Mensen, luister naar Maarten Keulemans: weest tevreden met de criminaliteit die u heeft. En niet zeuren dat u er minder wilt. Vergeet niet hoe mooi criminaliteit is - volgens Maarten.
    In het kader van de politieke-correctheid is het natuurlijk ook zo is alles dat riekt naar Nederlandsheid en "nationalisme" even verdacht als een zwart uniform en runen-tekens:


Uit: De Volkskrant, 19-02-2011, column door Maarten Keulemans

Leegloop

Lieve help, nou dat weer: het land loopt leeg! Wel 118 duizend mensen besloten vorig jaar het land te verlaten, zo onthulde het CBS vorige week. ...
    Alle reden dus om de landverlaters aan een exitpoll te onderwerpen, vindt de PVV: waarom gaan al die brave lieden weg? ...
    Goed, maar dan zit je nog altijd met zo'n 35 duizend volbloed Hollanders die het hier blijkbaar he-le-maal hebben gehad. Toch?


Red.:   Natuurlijk is de term 'volbloed Hollanders' van Keulemans. De bekend tactiek van de stroman: je dicht je tegenstander iets toe, en gaat daarna met veel omhaal van woorden en emoties (voornamelijk afkeer en haat) onderuit halen:

  Want als het zo doorgaat, houden we hier straks alleen maar Polen en moslims over, zoals PVV-kamerlid Sietse Fritsma het verwoordde. De slechten komen, de goeien gaan, zeg maar.
    Jammer alleen dat Fritsma nog goed zal moeten zoeken om de Henken en Ingrids voor zijn exitgesprek te vinden.

En natuurlijk is er nooit en te nimmer sprake geweest van massa-immigratie uitleg of detail :
  De meeste emigranten heten namelijk Mohammed en Fatima. Onderzoek na onderzoek wijst uit dat zo'n 55 procent van de emigranten bestaat uit allochtonen op leeftijd, die teruggaan naar hun land van geboorte. Nog eens een procent of 15 bestaat uit tweedegeneratie-allochtonen, op weg naar het land van hun ouders.

Nederland is in de jaren zestig begonnen met nul moslims, en sinds die tijd zijn er alleen maar meer vertrokken dan gekomen, volgens alle multiculturalisten die er er gedurende die decennia die daarop volgende erover hoorde. Dientengevolge heeft Nederland nu, volgens de multiculturalisten, een moslimbevolking van minus een (klein) miljoen, in plaats van plus een (klein) miljoen.
    Conclusie van Keulemans:
  Hoe cijfers en onderzoeksgegevens toch verloren kunnen gaan in het onheilsgehuil der politici.

Maar vlak multiculturalisten ook niet uit ...
  Ik zou haast in de verleiding komen om dit land van onruststokers te verruilen voor rustiger oorden.

Was dat maar waar ...
    Alle vormen van erfelijkheid zijn natuurlijk ernstig fout, maar geen is zo fout als die van het IQ. Dus als er er ook maar ergens iets verschijnt dat een twijfel op die erfelijkheid lijkt te werpen, springt de politiek-correcte met twee benen in de sociaal-psychologische Stapel-modderpoel (dit komende na het naar buiten komen van de affaire van de met cijfers geknoeid hebbende sociaal-psycholoog Diederik Stapel)
 

Uit: De Volkskrant, 20-10-2011, van verslaggever Maarten Keulemans

IQ van tieners niet stabiel maar volop in beweging
 

Red.:   Verrassing nummer één: het is een artikel over wetenschap, en toch staat het op de voorpagina, nota bene als hoofdartikel. De reden is duidelijk: het past in de politiek-correcte ideologie van de Volkskrant - en haar wetenschapsredacteur. Die hier een onderzoek aanhaalt waarvan iedere leraar met enig gevoel voor zijn vak al de waarheid wist: vooral in de pubertijd vertoont het IQ een wat grotere mate van variatie. Er zijn zelfs wisselingen binnen een schooljaar. Niet dat dat een reden is om je verwachtingspatroon van de betreffende leerling bij te stellen, in de meeste gevallen, maar er zijn vaak duidelijke periodes van vooral minder presteren - kennelijk is het hoofd bezig met andere zaken.
    Maar dat IQ is natuurlijk een bijzonder hinderlijke zaak. je kan het meten als geen andere psychologische eigenschap, is redelijk erfelijk, en, vooral bijzonder naargeestig: bèta's scoren er hoog op, en er zijn verdacht veel aanwijzingen dat niet-westerse culturen er lager op scoren uitleg of detail .
    Een uitermate verdacht begrip, dat IQ uitleg of detail . Dus ieder mogelijk bericht ter relativering van de waarde ervan krijgt absolute voorrang in het hoofd van de ideologen. Met de bijbehorende onwaarachtigheden en leugens:

  Het is een ontdekking die indruist tegen de tekstboeken ...

Een leugen - die tekstboeken zijn geschreven door de IQ-haters.
  ... die te denken geeft over de waarde van de Cito-toets:

De boodschap van de Volkskrant, dus. Die je dan op de bekende manier gaat onderbouwen:
  ... het IQ van tieners blijkt nog tientallen punten te kunnen veranderen, zo hebben Britse onderzoekers ontdekt. Tot dusver ging iedereen ervan uit dat de intelligentie tijdens een mensenleven min of meer constant blijft.

Met een herhaling van de leugens, dus - de fluctuaties tijdens de tienertijd zeggen weinig tot niets over de langere termijn stabiliteit.
    Hetgeen nog eens bevestigd wordt door onderzoekers zelf:
   'Het is niet zo dat een kind dat toch al leerproblemen heeft, later opeens juist heel goed gaat leren', zegt de Utrechtse hersenwetenschapper Hilleke Hulshoff Pol in een reactie op het Engelse onderzoek. 'Maar dit interessante resultaat geeft aan dat intelligentie ook een dynamische component heeft, die we kennelijk hebben onderschat.'

Die componenten zijnde de bij leraren al bekende fluctuaties -  die zich vooral op specifieke vlakken voordoen:
  Opvallend is dat de onderzoekers grote verschillen waarnamen in de ontwikkeling van verschillende soorten vaardigheden. Bij sommige kinderen veranderde de verbale intelligentie sterk, bij andere kinderen juist het probleemoplossende IQ.

Dingen die leraren inderdaad ook waarnemen - bij sommige kinderen. Dus bij uitzondering. In de buurt van hoogstens rond de tiental procenten. De grote groep heeft een redelijk continue ontwikkeling. Maar de ideoloog is weer dusdanig verslaafd, dat hij meteen terugvalt in zijn verslaving: "IQ heeft niets te betekenen".
    En hier, tussengevoegd later, is de wetenschappelijke weerlegging:


Uit: De Volkskrant, 22-10-2013, van verslaggever Marc Seijlhouwer

'Tellende' baby rekent later beter

Baby's die goed zijn in het herkennen van aantallen, zijn drie jaar later ook beter in simpele wiskunde, blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse Duke University in North Carolina.   ...
    Dumoulin ontdekte onlangs dat er een telknobbel bestaat in het brein, die 'oplicht' als mensen hoeveelheden zien. Of die knobbel ook iets met wiskundetalent te maken had, konden Dumoulin en collega's niet zeggen. 'Dit nieuwe onderzoek maakt dat verband tussen getalbegrip en wiskunde duidelijker en aannemelijker.'


Red.:   Keiharde wetenschappelijke gegevens. In plaats van het gezwam uit het eerdere artikel, wat vermoedelijk met betere methodieken ook direct weerlegd kan worden.
    Nog een bewijs, van latere leeftijden - het eigenlijke onderwerp van het artikel is wat anders:


Uit: De Volkskrant, 20-05-2014, van verslaggeefster Margreet Vermeulen

Nee, écht niet: ouderlijke afkeuring laat passie niet oplaaien

Kent u het romeo-en-julia-effect? Het verschijnsel dat liefde en passie tussen geliefden extra hoog oplaaien als hun ouders die relatie niet zien zitten? Nou, dat effect bestaat hoogstwaarschijnlijk niet. Het Amerikaanse vakblad Social Psychology zet deze week in een speciale uitgave grote vraagtekens bij een aantal zekerheden in de sociaal psychologie. Het blad heeft 27 bekende en minder bekende onderzoeken en experimenten herhaald. In een flink aantal gevallen leidden die replicaties tot andere uitkomsten.    ...


Red.:   Het andere onderwerp. Waardoor dit er doorheen kon slippen:
  In de speciale uitgave van het blad sneuvelen een aantal klassiekers in de sociaal psychologie. Zo vond de Amerikaan Solomon in 1946 dat onze eerste indruk van iemand vooral wordt gevormd door de vraag of hij/zij een warme persoonlijkheid is. Nederlandse psychologen kopieerden dit onderzoek met exact dezelfde vragenlijsten en concluderen dat intelligentie belangrijker is.

Niet alleen is intelligentie belangrijk, maar hyperbelangrijk. Meer bewijs hier uitleg of detail .
    Even terug in deze verzameling hebben we al een "Zonder islam geen moderne wetenschap"-verhaal gezien. Bij dat soort uitingen, en de rest van de politieke-correctheid, hoort natuurlijk het verdwijnen van iedere wijdere zicht op de realiteit. Eerst de aanleiding voor de ontboezemingen van Keulemans:
 

Uit: De Volkskrant, 06-11-2012, van verslaggeefster Janny Groen

Jonge moslim hecht sterk aan zijn geloof

Nederlandse moslims houden stevig vast aan hun geloof. De voorzichtige trend van secularisering, die het Sociaal en Cultureel Planbureau in 2004 ontwaarde, heeft niet doorgezet.

Het wekelijkse moskeebezoek van Turkse en Marokkaanse Nederlanders van de tweede generatie neemt de laatste tijd zelfs toe. Tussen 1998 en 2011 steeg dit bij Marokkaanse tweedegeneratiemoslims van 9 naar 33 procent. En bij Turkse van 23 naar 35 procent.    ...


Red.:    Die cijfers zijn natuurlijk slechts een trend van de bereidheid van moslims om hun identiteit in het algemeen en moskee-bezoek in het bijzonder toe te geven. Harde cijfers van het aantal Mekka-gangers laten een continue stijging zien uitleg of detail . Het hoofdredactioneel commentaar in de Volkskrant was zowaar realistisch van toon. Maar hardline multiculturalisten als Keulemans laten zich niet zo makkelijk uit het veld slaan:


Uit: Volkskrant.nl, 08-11-2012, door Maarten Keulemans, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant.

'Bedankt, meneer Wilders, voor uw bijdrage aan de islamisering van Nederland'

Dat hadden islamhaters als Geert Wilders vast niet verwacht: moslims in ons land worden steeds geloviger, blijkt uit een nieuw rapport. De schuld van Geert Wilders zelf, legt wetenschapsredacteur Maarten Keulemans van de Volkskrant uit.

Beste meneer Wilders,


Red.:
   Waarna je direct over kan gaan op de weerleggingen. Ter illustratie van de diepgang van de afwijking, een wat ruimere greep uit het aanbod:

  Reacties

diprovo  -  08/11/12 08:04
Goh, ik wist niet dat de arm van Geert helemaal reikt tot aan Indonesie. Wanneer je foto's van vroeger bekijkt zie je GEEN gesluierde vrouwen (uitgezonderd Atceh) Nu is dat wel even anders. Hoofdzoeken volop. Knap gedaan Geert!

ADerks  -  08/11/12 08:43
Wereldwijd is er al min. een decennium een opleving vd islam. In Marokko, Egypte worden meer sluiers/hoofddoeken gedragen dan twintig jaar geleden. Dat komt niet allemaal op conto vd h W. Ook de vooronderstelling dat een 'terugkeer naar religie'een achteruitgang is, obv onvermogen tot participatie, schiet tekort./ Het dédain van aanspreken vd opponent, is het d. ve middenklasse die obv oppervl info meent wereldwijs in de w. te staan, maar niets weet. Ve chef wet-red had ik anders verwacht.

FerryN  -  08/11/12 09:32
Ik denk dat de wereldwijde opmars van de fanatieke Islam weinig met GW te maken heeft. Het causale verband tussen hem en de segregatie rammelt daarom. Het blijft een theorie. Dat confrontatie mensen doet vastklampen aan hun tradities zal best kloppen, maar er zijn zoveel meer invloeden dan alleen Wilders. Vele confrontaties hebben ook niet geleid tot segregatie. Het omgekeerde,'segregatie leidt tot Wilders', kan net zo goed waar zijn. Kortom, weinig wetenschappelijk.

roelanddekok  -  08/11/12 10:18
De trend is mondiaal, Wilders invloed is zeer lokaal. Maar sinds 1989 worden er in nederland weer boeken verbrand. Ik zie niet graag dat Rubens op de brandstapel belandt omdat hij ongeklede vrouwen op doeken zet. Een verbod op Botticelli gaat tegen alles in waar Europa voor staat.

PierreLebon  -  08/11/12 10:53
Ja mijnheer Keulemans, met de secularisering van de moslims in de UK bijv. gaat het ook fantastisch. De lange arm van Wilders rijkt tot over het kanaal.

sympathyforthedevil  -  08/11/12 11:04
In het uber-politiek-correctere Duitsland heeft men de Islam decennialang werkelijk geen strobreed in de weg gelegd. Uit talloze rapporten is gebleken dat de 3e generatie veel radicaler was dan eerdere generaties. 20 jaar moslim-knuffelen door Labour heeft Londen tot terrorisme-hoofdstad van het Westen gemaakt. Dus het Vogelariaanse betoog van Keulemans om de Islam maar weer eens boven elke vorm van kritiek te gaan verheffen is aantoonbaar een doodlopende weg. Letterlijk en figuurlijk.

Dat is toch al redelijk overtuigend. Minimaal zes mensen die de clou er al onmiddellijk uit weten te halen. Maar er waren nog wat aardige opmerkingen van een andere soort:
  jan van amsterdam  -  08/11/12 08:37
Het zich niet willen aanpassen aan Nederland schuift velen Moslims in een voor Nederlanders niet accepteble hoek b.v. Het geen handen willen geven ,boerka,s , lange jurken dragen voor mannen waardoor als zij gaan solliciten niet aangenomen worden . . Het geen goed Nederlands beheersen voor zelfs de 2 e en 3e generatie . Al dat gedrag schuift ze in de armoede grens waardoor ze in het geloof vervallen. Dit alles is niet de schuld van Wilders of aan Links ( die knuffellen ze dood ) .

Bert Deepool  -  08/11/12 10:16
Na de aanvallen op de katholieke kerk, werd Nederland ook massaal katholieker. Wat een onzin en wel haast alles is de schuld van Wilders. Kunnen moslims in uw ogen werkelijk helemaal niks zelf?

Zocra  -  08/11/12 10:34
Ah, nu snap ik het eindelijk. . Omgangsregels bevorderen wangedrag. . Belastingwetgeving bevordert belastingfraude. . Ziekenhuishygiëne zorgt voor meer ziekenhuisinfecties.

Godeliefje  -  08/11/12 10:37
Indien Wilders schuld draagt, geldt dit voor alle kritiek op Islam - w.o. Pim Fortuyn, Salman Rushdie, Ayaan, Wafa Sultan, Ali Sina,... Dit rapport opnieuw t.b.v. 'zielige moslims', stelt dat die 'kritiek nodig hebben om méér devoot te worden'. Tegengesproken door kritiek op de Kerk waardoor katholieken die massaal verlieten. Dat Wilders gelijk heeft staat in Koran, in uitgesproken haat en geweld door moslims voor christenen en Joden - dus publiceer daar een rapport over s.v.p. - als u durft!

Ach jee ... Wat een afgang, reeds. En dan hebben we nog niets van de inhoud van het artikel gezien. Hier wat hoogtepunten:
  Heus, ik snap het wel hoor, die ijver waarmee u moslims bestrijdt. Ik bedoel: zijn we in het straatbeeld eindelijk af van de katholieke nonnen en de vrouwtjes met van die spiegeltjes op het hoofd, treedt er opeens weer een heel nieuwe generatie behoofddoekte nonnetjes aan. Je zou er toch knettergek van worden.

Heeft natuurlijk niets met elkaar te maken. Het gaat niet om de doeken, maar wat er achter zit: een agressieve en onbeschofte godsdienst, in het geval van die hoofddoeken.
  Het komt dus eigenlijk vanzelf wel goed: het aantal kerkgaande Nederlanders verdampte van 37 procent in 1971 tot 16 procent in 2009, allemaal vanwege die plezierige combinatie van scholing, welvaart, gezondheid, sociale mobiliteit, verstedelijking en vrijheid van ideeën. Die zit het geloof in de weg, en dat zorgt dat mensen de kerk de rug toekeren.

Waar. En daar is 500 jaar over gedaan. Dus blijven de moslims ook nog 500 jaar achterstand houden en Nederlanders terroriseren met hun overlast en criminaliteit.
  Het is jammer dat u nooit verder bent gekomen dan het deelcertificaat rechten aan de moedermavo van Oost-Venlo, anders had u begrepen dat u hiervan de oorzaak bent.

Ach jee, wat pijnlijk. Als dat argument zojuist volkomen onderuit is geschopt. Daar zit je nu met de universitaire opleiding in de culturele antropologie ... Nog minder gezond verstand dan een deelcertificaat moedermavo uit Oost-Venlo.
   Oh ja, het is ook nog een beetje een Ad hominum, maar het niveau van dat soort details zijn we allang gepasseerd.
  Allemaal omdat u zo lelijk tegen ze doet. Zo'n groep trekt zich dan terug, grijpt weer naar de oude culturele waarden. En ze hebben nog gelijk ook; als ik u zo nu en dan tekeer hoor gaan, zou ik soms ook haast wensen dat ik moslim was.
    'Reactieve etniciteit' en 'verwerpingsidentificatie', noemen sociologen dit verschijnsel, en op het eind van het SCP-rapport schrijft godsdienstsocioloog Joep de Hart het zó. 'Negatieve oordelen uit de maatschappelijke omgeving kunnen bij islamitische groepen een motivatie vormen voor verscherpte profilering van de eigen moslimidentiteit, zeker als men allerlei routes naar maatschappelijke integratie gestremd ziet.'

Een van de vele herformuleringen van de basisstelling van het stuk. Zonder dat het ook maar een enkele keer tot onderbouwing komt. Dus vandaar maar een grove leugen herhaalt:
  ... godsdienstsocioloog Joep de Hart het zó. '... zeker als men allerlei routes naar maatschappelijke integratie gestremd ziet.'

De reactie waarop die ook degene van deze redactie was:
  (...), 08/11/12 11:19
Joep 't Hart: '... zeker als men allerlei routes naar maatschappelijke integratie gestremd ziet.' Vraag: welke gestremde routes? Zorg, bouw, techniek, allemaal tekorten. Moslims [allochtonen]: vrijwel nul. Niemand houdt ze tegen in de bouw te gaan werken. Toch zitten daar Polen en zijn zij werkloos. Hoe komt dat? Zou dat misschien toch iets met de islam te maken hebben?

Maar van het laatste kwam Keulemans toch met een onderbouwing. Dit zijn nog wat woorden in de richting van Wilders:
  Maar sorry, dat zijn voor iemand zoals u natuurlijk wel heel veel moeilijke woorden achter elkaar.

En dat zou natuurlijk net zo goed op soortgelijk denkende mensen kunnen slaan: moslims: ze komen moeilijk aan een baan omdat je daarvoor te veel moeilijk woorden achter elkaar moet kennen.
     En om het af te ronden komt Keulemans met een belofte:
  Net zoals u trouwens een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de stijgende criminaliteit onder Marokkaanse mannen en... maar goed, dat is een ander verhaal, daarover vertel ik u volgende keer graag meer.

Dat verhaal zal er nooit komen, gezien de reacties ... (En een half jaar later, april 2013, is het inderdaad niet)
    Al eerder hebben we gezien dat Joden genetisch niet bestaan. Dat geldt natuurlijk ook voor Roma:


Uit: De Volkskrant, 07-12-2012, van verslaggever Maarten Keulemans

Roma apart? Vergeet het maar

De genen van de van oorsprong Noord-Indiase Roma zitten vol flarden Europees dna. Ook Europeanen zelf blijken helemaal niet zo'n stabiel volkje.


Tussentitel:  Er is wel degelijk vermenging geweest met niet-Roma - Manfred Kayser, moleculair bioloog

Op de kaartjes ziet het er zo simpel uit. In de Middeleeuwen, zo rond het jaar 500, trok vanuit Noord-India een bevolkingsgroep Europa in. Ze verspreidden zich over de Balkan, en enkele eeuwen later over West-Europa. Een beetje apart volk zou het altijd blijven, de Roma. Nomaden, met donker uiterlijk en een eigen cultuur.
    Apart? Vergeet het maar, zegt in Rotterdam moleculair-bioloog Manfred Kayser. 'Ons onderzoek laat duidelijk zien dat er wel degelijk vermenging is geweest met niet-Roma. ...


Red.:    Dat is dus het argument: "Je kunt alleen spreken van genetische verschillen tussen groepen, of; genetisch aparte groepen, als er geen enkel overeenkomstig stukje dna in de twee groepen te vinden is - bij Roma en niet-Roma zijn stukjes gemeenschappelijk dna - ergo, dus, q.e.d.: Rome en niet-Roma zijn geen genetisch verschillende groepen":

  hun van oorsprong Noord-Indiase genen zitten vol flarden Europees dna. In Spanje en Portugal vermengden de Roma wat meer dan in Midden-Europa, in Wales is zelfs een groep Roma die nagenoeg helemaal Europees is.

Omdat er dus West-Europese genen zitten tussen hun van oorsprong Noord-Indiase genen. kan je ze niet kenmerken als een genetisch aparte groep.
    Hoe iemand dat vanuit een wetenschappelijke discipline kan opschrijven is volstrekt duister. Of eigenlijk, dat is het niet. Het laat zien hoe ongelofelijk sterk de greep is die de publiciteit, de media, op dit soort zaken hebben. Want reken maar dat zonder die druk, ook deze wetenschapper nooit tot zo'n uitspraak zou komen. Dit is het proces dat geleid heeft tot het bekende geval van de fraude van Diederik Stapel en aanverwante onderzoekers in met name de sociale-psychologie. Kijk naar hun resultaten, en je zal zien dat dit vrijwel allemaal politiek-correcte resultaten zijn. Zou je met een uitkomst komen die zegt dat Roma wel degelijk genetisch verschillen, in een aantal opazichten, schrijven Maarten Keulemans en zijn soortgenoten in de media, waar ze volstrekt dominant zijn, dat jij als onderzoeker lijkt op Lombroso. En dat het maar goed is dat je naar de oorlog geboren bent ...
    En denk niet dat de werkelijkheid hier onbekend is. Want lees nog maar eens goed:
  hun van oorsprong Noord-Indiase genen

Dus geen Midden-Indiase genen, en ook geen Zuid-Indiase genen: nee: Noord-Indiase genen. Waarvan de dragers dus wel degelijk te kwalificeren zijn als een aparte groep. De groep met Noord-Indiase genen - die ongetwijfeld ook dna gemeenschappeijk heeft met de groep met Midden-Indiase genen, en die met met Zuid-Indiase genen. Anders zouden ze niet tezamen vallen onder de groep met Indiase genen.
    Welke groep met Noord-Indiase genen vervolgens verhuist is richting Europa, waarna de genetische verschillen tussen die groep en de overige mensengroepen  op slag verdwenen. Omdat Maarten Keulemans zijn zijn groep anti-ratio-terroristen, politieke-correcte mensenjagers en wetenschaps-holocaustbedrijvers aan de macht zijn.
    Overigens is dit ook een mooi voorbeeld van de als archetypisch beschreven fout van sociologen in hun denken omtrent groepen: "Riku Kobayashi is langer dan Jan Klaassen, dus de regel dat Nederlanders langer zijn dan Japanners is onjuist." . Dat dit komt uit de mond en pen van een moleculair bioloog, bewijst hoe ver het kanker van de politieke-correctheid van de sociologen is doorgedrongen in de maatschappij.
    En al vele malen op deze site opgemerkt: bij de ene soort van dwaasheid horen meestal meerdere andere. En geen terrein waarop dat zo waar is als dat van de politieke-correctheid. Dus De redenatie dat kooldioxide er tijdens honderden miljoenen jaren van broeikasklimaat in de grond is gestopt, en dat als het het weer eruit halt en terugstort in de atmosfeer dat je dan waarschijnlijk ook wel dat broeikasklimaat weer terugkrijgt, is aan dat soort mensen totaal niet besteed. Zelfs als je totaal overtuigend je punt hebt aangetoond, zullen ze vanaf dat punt gaan beweren "dat wetenschap tenslotte ook maar een mening is". Van dezelfde soort als hun eigen meningen:


Uit: De Volkskrant, 22-12-2012, door Maarten Keulemans

CO2 is misschien niet de grote boosdoener

De wereld warmt al dertig jaar op, maar toch valt er op het klimaat geen peil te trekken.


De zeespiegel bleek 60 procent sneller te stijgen dan verwacht, het noordpoolijs smolt onverwacht naar een record, een tropische storm rolde aan land bij New York, en in Nederland hing even een Elfstedentocht in de lucht.
    Het klimaat warmt op, dat is bekend, maar niettemin vielen wetenschappers afgelopen jaar van de ene verbazing in de andere. Neem Groenland. Vier dagen lang dooide het in de zomer op het grootste deel van ijskap. Metingen wezen uit dat het natuurlijke 'sponseffect' van smeltwater op Groenland groter is dan verwacht. Dat kan uitdraaien op een plotse uitstroom van smeltwater uit het continent. Ook bleek uit satellietmetingen dat de ijskappen wereldwijd sneller dooien dan er aan sneeuw weer bijkomt.
    Het is alleen de vraag wat daarvan allemaal door de aardopwarming komt. Zo zijn er aanwijzingen dat de smelt van de Noordpool in elk geval deels werd geholpen door een oprisping in de zeestromingen, en wees een studie in Science uit dat Groenland wel vaker periodes van versnelde smelt doormaakt.    ...


Red.:   Vast wel. Net als de wetenschap kennelijk geen volledig sluitend model van het hele klimaatsproces heeft:

  Echter: de opwarming van de dampkring verloopt al jarenlang opvallend traag, terwijl de CO2-uitstoot dit jaar juist versnelde. Dat kan betekenen dat iets de opwarming dempt of de extra energie absorbeert, want de atmosfeer maakt maar een klein deel uit van de warmtecapaciteit van het systeem aarde. Maar ook het ultieme taboe komt in de vakbladen steeds meer ter sprake: namelijk, dat de opwarmende werking van CO2 aan de lage kant is van de prognoses.
    Ook het nieuwe klimaatrapport van het IPCC, dat volgend jaar uitkomt maar al in ruwe versie is uitgelekt, slaagt er niet in om de onzekerheid op het temperatuureffect van CO2 te verminderen: ergens tussen de 2 en 4,5 graad warmer als je de hoeveelheid CO2 verdubbelt.
    Intussen zoeken klimaatwetenschappers nog altijd tevergeefs naar een nogal technische, maar cruciale 'vingerafdruk' van de opwarming van de aarde: namelijk, dat de opwarming in de tropen aan het oppervlak zou moeten achterblijven bij de opwarming zo'n 15 tot 20 kilometer hoger.
    In november nam een team onderzoekers in Amerikaanse overheidsdienst 20 klimaatmodellen door en concludeerde dat 'de meeste modellen de grootte van de waargenomen veranderingen' op dit punt niet waarmaken.

Errug hèèèèè ...
    Dit is eigenlijk ook een vorm van het Piggelmee-syndroom: Piggelmee uitleg of detail (Wikipedia) is de kabouter die armoedig woonde in een omgekeerde Keulse pot en van het tovervisje drie wensen mocht doen. En dusdanig veel meer wenste dan kon, dat hij weer terug in de pot belandde.
    Hier zit het Piggelmee-syndroom in het eisen van volkomen exactheid van het globale klimaatmodel. Dat is natuurlijk godsonmogelijk. Oftewel: alleen God kan een exact globaal klimaatmodel ontwerpen.
    Die tegenwerpingen hebben dan natuurlijk ook niets met wetenschap te maken. maar alles met wenselijkheid. Een heel grote groep mensen wíl doodgewoon niet dat er sprake is van klimaatopwarming door de mens. Aan de politieke rechter kant zit een groep die bang is voor zijn materialistische welvaart, en aan de linkerkant een groep die bang is voor nog meer invloed van de wetenschap en techniek. En overheidsinvloed. Want dat dit allen opgelost kan worden door meer wetenschap en techniek is volkomen duidelijk. En dat dit overheidsbemoeienis vergt ook, want als je het overlaat aan de vrije economische krachten, wint de smeerboel-economie het altijd, omdat olie-oppompen en steenkool-uithakken en de afvalproducten in de atmosfeer plempen nu eenmaal goedkoper is dan vernieuwbare energie.
   Maarten Keulemans zijn kornuiten in de media behoren bij de tweede groep. De pest hebben ze aan wetenschap en techniek ("Dat zijn geen meningen en dus maken wij geen kans") en misschien nog meer aan overheidsinvloed ("Daar gaat onze creatieve vrijheid"). Dus daar waar de feiten niet te weerspreken zijn, maak je ze gewoon mooier:


Uit: De Volkskrant, 05-03-2013, van verslaggever Bard van de Weijer

Dankzij opwarming van de aarde zijn ijsbrekers niet meer nodig

Over veertig jaar varen we ijsvrij langs de Noordpool


Vierenhalve eeuw na Willem Barentsz is hij er: de noordoostelijke doorvaart; met dank aan klimaatverandering. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Californië (UCLA) ontstaan halverwege deze eeuw ijsvrije routes in het noordpoolgebied. Daardoor kunnen gewone, onversterkte containerschepen vanuit Europa de doorsteek langs de Noordpool maken naar bijvoorbeeld Japan.
    Dat de Noordelijke IJszee in de late zomer begaanbaar wordt, is al langer bekend, maar onderzoekers van de UCLA hebben voor het eerst data over de verwachte klimaatverandering gekoppeld aan mogelijke scheepvaartroutes. Uitgangspunten voor hun berekeningen zijn twee scenario's voor klimaatverandering: één gebaseerd op gematigde klimaatverandering en een op sterkere verandering. In beide klimaatberekeningen wordt de doorvaart voor gewone containerschepen in de periode 2040 tot 2059 mogelijk, tenminste in de nazomer. Ook zal de route niet elk jaar bevaarbaar zijn: de zee zal gemiddeld om het jaar ijsvrij zijn. Nu is dat eens in de zeven jaar.    ...


Red.:   Niets dan voordelen, die aardopwarming. En, zal de cultureel-antropoloog redeneren, de mensheid heeft een eerdere zondvloed overleefd, dus zal het met deze ook zo'n vaart niet lopen. De Volkskrant had er dan ook nog een paar vrolijke illustraties voor over:

Leuk hè ...
    Vooral ook voor die mensen van wie binnen 10 jaar hun hebben en houden wordt weggespoeld uitleg of detail .
    Hoe groot de invloed van de politieke-correctheid is, blijkt uit het feit dat Maarten Keulemans, met als zijn wetenschappelijk-frauduleuze opvattingen en verhalen, inmiddels benoemd is tot chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. In ieder geval bij de Volkskrant is de politieke-correctheid dus absoluut de baas.
    Er volgt nog een wat uitgebreidere analyse van het beleid van Keulemans als chef-wetenschap, maar hier alvast wat losse dingen. Met om te beginnen weer een herhaling van het geen-genen-verhaal:


Uit: De Volkskrant, 24-04-2013, van verslaggever Maarten Keulemans

Europese oerboer bestaat niet

Europeanen komen niet voort uit een homogene groep landbouwers: we zijn een genetische ratjetoe.Red.:    Ja, meneer Keulemans, er is geen enkel verschil in genen tussen welke groep dan ook. Het is allemaal een en dezelfde grote ratjetoe aan genen, en he voorkomen van donkere huis en kroeshaar bij dat deel van het ratjetoe dat in Afrika woont, en een gelige huid en "spleetogen" bij het Aziatische deel, wordt veroorzaakt door wat de mensen elkaar daarover wijsmaken, de kleur sokjes die ze als kind in de wieg aangekregen hebben, en, bovenal. de discriminerende en racistische blanken die ze die verschillen hebben aangepraat in het koloniale tijdperk. Zonder die koloniale blanken zou iedereen op aarde er precies hetzelfde uitzien, en bovendien alle landen en culturen op aarde even welvarend en verlicht zijn.
    Kijk maar:

  Moderne Europeanen stammen niet af van een stabiele, homogene oerbevolking van boeren die altijd op dezelfde plaats bleven wonen. Eerder zijn we een bastaardras, een mengelmoes van genetische invloeden uit alle windstreken.

Amen.
    In verband met een artikel uit het wetenschapskatern dat dus onder zijn verantwoording is geschreven, herhalen we eerst een eerder artikel uit zijn tijd toen hij nog een ordinaire columnist was in datzelfde katern:


Uit: De Volkskrant, 15-03-2008, column door Maarten Keulemans

Tja, inteelt hè

Tussentitel: Pas op! Erfelijke ziekten! Dode kinderen!

En daar was inteelt, dat lelijke spook, opeens weer in het nieuws. Erfelijke ziekten! Misvormde en dode kinderen! ...
Daar mag best meer voorlichting over komen. Maar je moet ook weer niet overdrijven. Het zijn wel zeldzame aandoeningen. ...
    Met kindersterfte is het niet anders. ...
    Zwakzinnigheid, dan? Hetzelfde verhaal. ...
    Het probleem zit deels tussen onze oren. ...
    De werkelijkheid is dat ouders achter in de dertig ongeveer evenveel kans hebben op geboortedefecten als neef-nichtstellen die in de bloei van hun vruchtbaarheid met kinderen beginnen. ...


Red.:   Enzovoort. De gedachtegang die hieraan voorafgaat: "Schrijven over inteelt is fout want inteelt hoort bij achterlijke culturen, en inteelt in Nederland hoort bij allochtone culturen, dus schijven over inteelt is hetzelfde als laten zien dat allochtone culturen achterlijk zijn. Maar niet schrijven over inteelt is lastig, als het in het nieuws is. Dus dan maar doodgewoon beweren dat inteelt geen kwaad kan".
    Zo'n soort gedachtengang, dus.
    Nu dan het actuele artikel:


Uit: De Volkskrant, 04-05-2013, door Ellen de Visser

Reportage | Screening van partners op erfelijke ziekten

De kinderwens en de donkere wolk

Vaak blijkt pas nadat een kind is geboren dat de ouders drager zijn van een erfelijke ziekte. We kunnen dat nu zien aankomen, maar wat doen we met die wetenschap?


Red.:   Onderwerp dus: Erfelijke ziektes. En iedereen weet wat een belangrijke oorzaak is van erfelijke ziektes: inteelt. Dus. De term komt in het hele artikel niet voor. Geschrapt door meneer Keulemans - of door de ideeën van meneer Keulemans. Inteelt is namelijk onschuldig. Volgens meneer Keulemans en zijn ideologie.
    Maar op een of andere manier is dit erdoor geslipt:

  Tussenstuk:
Volendamse en Joodse ziekten

In groepen waar bepaalde ziekten veel voorkomen, wordt al onderzoek gedaan naar dragerschap. Zo houden artsen van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam sinds een half jaar in Volendam een spreekuur voor aanstaande ouders. Die kunnen laten onderzoeken of ze drager zijn van vier ernstige ziekten die in het dorp veel voorkomen. Van de Volendammers is 10 tot 20 procent drager van minstens een van die ziekten. Omdat ze vaak met een dorpsgenoot trouwen, hebben relatief veel baby's een ernstige handicap.
    In de Verenigde Staten wordt een bepaalde Joodse bevolkingsgroep (de Asjkenazische Joden) al sinds de jaren zeventig getest op mutaties in het gen voor tay-sachs, een dodelijke stofwisselingsziekte. Een op de 25 Asjkenazische Joden is drager; dat is ruim tien keer zo veel als in de gemiddelde bevolking.

Goh, waar zou dat nu over gaan ...? Kennelijk, citerend,  'vaak met een dorpsgenoot trouwen', met als gevolg, citerend: 'hebben relatief veel baby's een ernstige handicap'. Goh, wat veel woorden voor dit proces. Wat bij die Joden natuurlijk precies hetzelfde proces is als oorzaak van hun genetische problemen. De reden van die veelheid van woorden waar er één enkele volstaat? Hier is het uitgebeeld:

Oftewel: meneer Keulemans gedraagt zich als een chimpansee met bananen in zijn oren en een boord voor zijn kop. Bij uitstek de geschikte man om aan wetenschapsvoorlichting leiding te geven in het publiciteitsorgaan van de Ware Ideologie der Politieke Correctheid: de Volkskrant.
    P.S. Trouw, NRC Handelsblad, Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer, Pauw & Wittreman, De Wereld Draait Door, Nieuwsuur, het NOS Journaal en een groot deel van de intelligentsia zijn net zo erg.
    Onze cultureel-antropoloog heeft een sociologisch verschijnsel ontdekt:


Uit: De Volkskrant, 29-06-2013, door Maarten Keulemans

Gaat het goed, pas dan op
 
Wat heeft de wetenschap te zeggen over de actualiteit? Deze week: vanwaar toch al die volksopstanden?


Het Tahrirplein in Egypte, het Gezi-park in Turkije, en nu Brazilië: wat rommelt er toch, daar in de wereld? Als er één wetenschapstak is die zich daarover het hoofd breekt, is het wel de sociologie, het vak dat ooit ontstond vanuit de behoefte sociale veranderingen te duiden na de Franse en de Industriële Revolutie.    ...


Red.:   Verrek, wat is er dan daarna mee gebeurd ... Nu bestaat het bijna alleen nog maar uit het duiden van de islam als de verlossing van de mensheid. Maar kennelijk zijn er nog een paar diehards:

  Een oproer ontstaat niet zozeer uit armoede, stelde socioloog James C. Davies al in de jaren zestig; het gaat juist mis als er na een periode van voorspoed opeens een dip is. ...
    Maar vlak de demografie niet uit. De poppen zijn sneller aan het dansen als het aantal jonge nieuwkomers op de arbeidsmarkt scherp stijgt, stelde in de jaren negentig de Duitser Gunnar Heinsohn. ...
    Alleen zegt dat nog niets over het hóé van een opstand: hoe men elkaar vindt, de straat op gaat, de agenda stelt. In een deze week verschenen essay stellen de sociologen Gianpaolo Baiocchi en Michael D. Kennedy dat onlusten als die in Turkije en Brazilië 'een nieuw stadium in de geschiedenis van het protest' zijn. ...
    In een ander recent artikel wijst sociologe Jaquelien Stekelenburg (VU) erop dat de protesten weliswaar 'typisch een product van deze tijd' zijn, maar ook structuur hebben. ...
    En nu? In theorie dreigen er onlusten in onder meer China, de VS en Polynesië - maar dat is de theorie: kruitvaten hebben altijd nog een lont nodig. 'Bewegingen hebben cycli en ritmes', constateren Baiocchi en Kennedy, 'maar juist omdat het daden van creatieve wereldvorming zijn, kunnen ze elke verwachting tarten.' Dat geldt des te meer bij ongrijpbare, Occupy-achtige onrust. 'We hebben geen theorie waarop we voorspellingen kunnen baseren.'

Ja, theorie ... Dat is wat anders dan lullen. Zeker als het theorie gebaseerd is op verschijnselen in de werkelijkheid. Maar de ontwikkeling van zo'n theorie wordt tegengehouden door types als Maarten Keulemans, want voor je het weet komen er in de waarnemingen voorafgaande aan die theorie zaken voor als verschillen tussen mensen en culturen uitleg of detail .
     Weet u nog wat het het geheim is van een effectieve propagandacampagne? Herhaling! Dus hier is 'ie weer, met de theorie van "Er bestaan geen verschillen in genen en rassen". En hij er weer een wetenschappelijke fraudeur bij gevonden:


Uit: De Volkskrant, 12-10-2013, door Maarten Keulemans

Reportage | Nieuwkomers bepaalden niet alleen onze genen, maar ook onze cultuur

Europa: al in de Steentijd multiculti

Steeds vaker vinden archeologen aanwijzingen dat in het prehistorische Europa de volkeren over en door elkaar heen buitelden.


Tussentitel: Van alle autochtone Europeanen  is slechts 10 tot 20 procent nakomeling van de oorspronkelijke volksstammen
Duizenden jaren lang stammen hetzelfde gebied, en toch hielden ze vast aan een heel andere leefstijl


Het was, natuurlijk, altijd al een beetje gek. We mogen onszelf dan Europeaan noemen, een oud volk uit een oud continent - wie ons dna doorvlooit, ziet al snel dat het anders zit.
    Een vuilnisbakkenras, die Europeanen. Haast de helft draagt dna dat duidt op een afstamming uit het Midden-Oosten. Een op de tien heeft een prehistorische genetische mutatie die afkomstig is uit de Kaukasus. Weer anderen hebben dna dat duidt op voorvaderen in Mesopotamië, Iran of West-Azië. Een samengesteld allegaartje: van alle autochtone Europeanen is slechts 10 tot 20 procent nakomeling van de oorspronkelijke volksstammen die hier na de laatste ijstijd binnentrokken. ...
    Hoe dat zo is gekomen? ... zo schrijft deze week een onderzoeksteam rondom de flamboyante Duitse steentijdarcheoloog Harald Meller in Science. Sterker nog: de nieuwkomers hebben niet alleen onze genen, maar ook onze culturen vormgegeven.


Red.:    Enzovoort. Weer precies hetzelfde verhaal, nu bijna drie volle pagina's lang. Boodschap: er zijn geen binnen de Europese volken en bijna geen verschillen met Turken en Arabieren. De redenatie van Keulemans, zoals weergegeven in de kop: omdat geleidelijke vermenging over honderden en duizenden jaren tussen min-of-meer gelijkwaardige culturen goed is gegaan, zal de razendsnelle vermenging in enkele tientallen jaren tussen sterk in ontwikkeling verschillende culturen ook goed gaan.
    De werkelijkheid, alleen al op het fysieke vlak: zet er uit de te vermengen groepen er één-tegen-één, en je weet het al voor bijna driekwart zeker. Zet er twee-tegen-twee, en je bent al voor rond de 90 procent zeker. Zet er vijf-tegen-vijf, en de zekerheid nadert de 100 procent zo dicht, dat je er geen vloeitje tussen kan duwen uitleg of detail uitleg of detail .
    Het doet er niet toe hoe het theoretische verhaaltje van de Keulemansen luidt, de simpele waarheid is dat de werkelijkheid onmiddellijk aantoont dat het een leugen is. En als een wetenschapper aan die Keulemans-verhaaltjes meewerkt, is het fraude. Wat toch gepubliceerd kan worden in Science, omdat zowel Amerika als Engeland hogelijk multiculturalistisch en politiek-correct zijn, waar dit soort ideeën nog gretiger aftrek vindt dan de 70 maagden van Allah bij de meest fanatieke moslims.
    Zodat zelfs het volgende citaat er zonder knipogen in terecht komt:
  Sterker nog: de nieuwkomers hebben niet alleen onze genen, maar ook onze culturen vormgegeven.

Ja ja, laat de moslims onze cultuur bepalen, en we zullen instantaan nieuwe hoogtes van beschaving bereiken.
    Het wordt hoog tijd voor een Nobelprijs voor Diederik Stapel.
    En om die Nobelprijs te promoten, heeft Keulemans zichzelf twee hele pagina's in het door hemzelf bestierde "wetenschaps"-katern toebedeeld:

Op naar de volgende verlichting ...
    En weer heeft hij iemand van zijn redactie gecorrumpeerd:


Uit: De Volkskrant, 26-10-2013, door Marlies ter Voorde

Is het dan toch de klimaatverandering?

De inwoners van New South Wales in Australië zijn wel wat gewend als het om bosbranden gaat, maar deze keer gaat het er wel erg heftig aan toe. De branden die de Australische deelstaat nu al haast twee weken teisteren zijn de hevigste sinds ruim veertig jaar.


Red.:    Het lijkt even goed te gaan, maar het vraagteken zegt al weer genoeg. En hier is de uitslag:

  Tussentitel: Klimaatverandering zal nog even in het verdachtenbankje moeten blijven zitten

Bebloed mes in de handen, bloedspetters over het hele lichaam ...
    Hier is de slager zelf weer. Uit het begin van de discussie over de klimaatproblemen stamt de voorspelling dat aardopwarming tot zwaardere orkanen zal leiden. De Amerikanen hebben hun portie al gehad. Nu slaat het elders toe:


Uit: De Volkskrant, 13-11-2013, door Maarten Keulemans

Analyse | Opwarmende aarde

Was de supertyfoon Haiyan een door de mensheid gecreëerd monster?

Op de klimaattop die op dit moment gaande is in Warschau, barstte de Filipijnse delegatieleider in tranen uit. 'We kunnen deze waanzin stoppen, hier en nu', betoogde hij.


Tussentitel: Uitgerekend rond de Filippijnen lijkt er nauwelijks iets te veranderen

Terwijl de Filipijnen de schade opmaken van 'supertyfoon' Haiyan, borrelt de inmiddels vertrouwde vraag weer op: is het door mensenhand dat de ramp kon plaatsvinden? Werd het monster Haiyan ontketend door de opwarming van de aarde?    ...


Red.:   Gesteld door Maarten de IntegriteitsSlachter weten we het antwoord op deze vraag al:

  Extreme supercyclonen zoals Haiyan zijn zeldzaam, maar ze zijn er altijd geweest. Het is een menselijke neiging om na een grote ramp een schuldige te willen aanwijzen, maar de natuur heeft nu eenmaal zo haar eigen regels.

Gaat u rustig slapen. Maarten de IntegriteitsSlachter waakt over u.
    En dat CO2?  Dat stoppen we gewoon in de grond:


Uit: De Volkskrant, 14-11-2013, van verslaggeefster Marleis ter Voorde

Zeebodem zat voor CO2-opslag

De oceaankorst is een ideale opslagplaats voor broeikasgassen, zeggen Britse onderzoekers. De vraag is alleen: hoe krijg je die CO2 op de zeebodem?

Het broeikasgas koolstofdioxide (CO2) kan in vijf regio's op aarde veilig worden opgeslagen in de oceaanbodem. Zelfs de kleinste van deze vijf gebieden zou de menselijke CO2-uitstoot van enkele eeuwen kunnen herbergen.
    Dat schrijft een team aardwetenschappers van de Universiteit van Southampton binnenkort in het vakblad Geophysical Research Letters. ...


Red.:   Stel iets dergelijks voor wat betreft kernafval, en dan krijg van de Keulemansen bergen stront over je heen. Over te risico dat het weer vrijkomt bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk veel minder bij een gas ...
    In de categorie "voorzetten aan de tegenstander voor eigen open doel moet "het volgende toch wel één van allersterkste gevallen zijn:


Uit: De Volkskrant, 27-11-2013, door Maarten Keulemans

Vooringenomenheid is overal


Red.:
   Eén van de dingen uit de wetenschap, de echte wetenschap zijnde natuurwetenschap, die echt bijzonder onomstreden is, is de observatie dat er geen absolute waarheden bestaan. Of eigenlijk oorspronkelijk: geen absolute ruimte en geen absoluut tijd, tezamen hetende de relativiteitstheorie, maar als ruimte en tijd al relatief zijn, dan geldt dat ongetwijfeld ook voor de oordelen die in die ruimte-tijd geformuleerd worden.
    De meest directe les uit die observatie, is dat oordelen die niet refereren aan iets anders, onzin zijn. Neem nu bijvoorbeeld een uitspraak als 'Vooringenomenheid is overal'. Dat is dus hetzelfde zeggen als: "De aarde heeft overal een oppervlakte". Of "God is er voor iedereen". Dat is dus de kop van dit artikel. Dat gaat over wetenschap. Geschreven door Maarten Keulemans. Chef-wetenschapsredactie van de Volkskrant.
    Vermoedelijk is er wel een rationele reden achter deze excursie in de absolute onzin. Als je het over "vooringenomenheid" in een relatieve zin gaat hebben, dan duikt al snel de werkelijkheid op dat er in de wetenschap vast wel vooringenomenheid is, maar dat als je buiten de wetenschap kijkt, je een zeer kleine kans hebt om daar iets te treffen waar er evenveel of minder vooringenomenheid zit. Of om het andersom te zeggen: vrijwel overal is de vooringenomenheid ontzettend veel groter dan in de wetenschap.
    Neem nu bijvoorbeeld de groep van de journalistiek. Vergeleken bij de vooringenomenheid in de journalistiek, is die in de wetenschap een Klein Duimpje. En toch schrijft die vooringenomen journalistiek over de vooringenomenheid van de wetenschap. Grotesk.
    Een paar van de zaken die de journalistiek op holocaust-achtige schaal schendt:
  ... schreef Sutherland vorige week samen met de wiskundige David Spiegelhalter en de Australische botanicus Mark Burgman in Nature een soort bijsluiter bij de wetenschap, in de vorm van '20 tips voor het interpreteren van wetenschappelijke claims' voor leken en (vooral) politici.
    Tip 2: Geen meting is exact. 'Dus, als ze u vertellen dat de economie vorige maand 0,13 procent is gegroeid, dan is er altijd een redelijke kans dat de economie in werkelijkheid is gekrompen.'
    Tip 3: Vooringenomenheid is overal. En subjectiviteit zit in een klein hoekje. 'Omdat studies die statistisch significante resultaten geven een grotere waarschijnlijkheid hebben te worden opgeschreven en gepubliceerd, neigt de wetenschappelijke literatuur ernaar een overdreven beeld te geven van de ernst van de problemen of de effectiviteit van oplossingen.'
    Daar tip 12 nog eens bij: Wetenschappers zijn mensen. 'Ze hebben er belang bij om hun werk te promoten, voor status of financiering van vervolgonderzoek.' Ook dat geeft overdrijving en verdraaiing.
    Tip 20: Extreme metingen kunnen misleiden. In datasets kunnen altijd extreme waarnemingen voorkomen als alles toevallig één kant op wijst: de juiste proefpersonen, die net een goede dag hebben, een alles-zit-mee-situatie. 'Problematisch wordt het met uitspraken die de extreme uitkomst beschrijven (het slagingspercentage verdubbelde) of afzetten tegen het gemiddelde (het slagingspercentage op school X is drie keer het landelijk gemiddelde).'

Vertaald:
  Tip 1: Geen bericht is exact. 'Dus, als ze u vertellen dat de economie vorige maand 0,13 procent is gegroeid, dan is er altijd een redelijke kans dat de economie in werkelijkheid is gekrompen.'
    Tip 3: Vooringenomenheid is overal. En subjectiviteit zit in een klein hoekje. 'Omdat studies die statistisch significante resultaten geven een grotere waarschijnlijkheid hebben te worden opgeschreven en gepubliceerd, neigt de journalistiek ernaar een overdreven beeld te geven van de ernst van de problemen of de effectiviteit van oplossingen.'
    Daar tip 12 nog eens bij: Journalisten zijn mensen. 'Ze hebben er belang bij om hun werk te promoten, voor status of financiering van rijken en zichzelf.' Ook dat geeft overdrijving en verdraaiing.
    Tip 20: Extreme berichten kunnen misleiden. In berichten met met een boodschap die de journalist bevalt, zoals een Marokkaan die het eindexamen VWO haalt, wordt een enkel incident voorgesteld als een trend. In berichten met een boodschap die de journalistiek niet bevalt, zoals Marokkanen zijn extra crimineel, worden veelvuldig voorkomende verschijnselen afgedaan als incidenten.

Enzovoort. Dit alles te publiceren onder de kop:
  Ware journalistiek | 20 Tips

Vooringenomenheid is overal

En als een proeve van hoe vooringenomen de journalistiek is: zou je dit als reactie insturen op de website van de Volkskrant, onder dit artikel van Maarten Keulemans als dit artikel daar stond, dan zou die reactie geweigerd worden. Is de ervaring van deze redactie: in ongeveer 95 tot 99 van de 100 gevallen dat je iets kritisch over journalistiek of journalisten schrijft. Met name als het de journalistiek of de journalisten van de Volkskrant betreft.
    Over vooringenomenheid gesproken.
    Je zou ze volgaarne met het zelfvoldane vooringenomen hoofd ...
  Het is vooruitgang dat we inmiddels zoveel wetenschap hebben dat de wetenschapper de koning moet uitleggen dat je niet alle wetenschap klakkeloos moet geloven.

... tegen de muur bonken, als je evenveel beschaving had als ze zelf hebben ...
    Als achterafgedachte twee voorbeelden van precies dezelfde dagen als dit stuk van Keulemans: In Rusland zijn van terrorisme verdachte lieden opgepakt - net zoals dat soms in Amerika gebeurt. Hier het bericht van de Volkskrant erover:


De Volkskrant
, 28-11-2013

'Terroristen' opgepakt

Vijftien veronderstelde terroristen zijn in Moskou gearresteerd en daarmee is een onbekend aantal aanslagen verijdeld. Dat heeft het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag laten weten. Bij huiszoekingen zijn springstoffen in beslag genomen, meldt de BBC.


Red.:   Die aanhalingstekens rond "Terroristen" in de kop en dat "veronderstelde" in 'veronderstelde terroristen' in de tekst zijn voorbeelden van pure vooringenomenheid - in berichten over een soortgelijke zaak uit Amerika zouden beide ontbreken.
    Bericht twee, nog steeds van dezelfde dag, gaande over eilanden voor de Chinese kust, waar Amerika evenveel mee te maken heeft als China met eilanden voor de Amerikaanse kust:


Uit: De Volkskrant, 28-11-2013.

China gooit vlak voor reis Biden olie op vuur

Het Chinese besluit om een nieuwe, defensieve luchtverdedigingszone in te stellen in een groot deel van de Oost-Chinese Zee is een zeer provocerende stap, die de spanningen heeft verhoogd en de kans op een open conflict met Japan groter kan maken. ...


Red.:   Een artikel in de Volkskrant. Niet van auteurschap van de Volkskrant, maar zijnde een reproductie van een hoofdredactioneel commentaar in The New York Times. Vooringenomener kan het niet. Wat slechts twee voorbeelden zijn
   Over de vooringenomenheid van de media in het algemeen heeft deze redactie al diverse verzamelingen aangelegd, zie het menu rechts in deze link uitleg of detail , middels ergens in de buurt van de tien. Niet dus tien voorbeelden van vooringenomenheid, maar tien verzamelingen bestaande uit vele, soms zelfs tientallen, voorbeelden ervan vooringenomenheid. En een aantal zaken die daar op lijken, reikende tot in het bereik van de meest pure leugens uitleg of detail (zie weer de links rechts ervan). Met het expresse doel om te liegen. En niet als als uitzondering, maar als hoofdelement van een campagne. Een hetze. Waarvan er alleen al hier bijna tien zijn langsgekomen uitleg of detail . Los van de overige verzamelingen.
    En dat durft Maarten Keulemans zulk soort stukjes in zijn krantje te plaatsen:


Maarten Keulemans verdient stokslagen. En niet alleen hij, maar vrijwel de gehele beroepsgroep werkende in de media. Allemaal alfa's en gamma's die de pest hebben aan bèta's, en wetenschap, omdat de bèta's en de wetenschap voortdurend hun macht dreigen te ondermijnen. Door effectief te zijn en de beschaving te bevorderen - iets waar het alfa- en gamma-gajes sterk tegen is ... Het bevorderen van beschaving. In een beschaving kan je niet zo schaamteloos liegen als alfa's en gamma's gewoon zijn en wensen te doen . Maarten Keulemeans is hiervan slechts een individueel voorbeeld. Hoewel, gezien de ruimte die hij krijgt tot het uiten van zijn beschavingsvijandigheid, niet een onbelangrijk individu.

Een fantastisch geval. Wat begon met een artikel dat op meerdere plaatsen tegelijk verscheen, in ieder geval zichtbaar op het internet, omdat het hoogst opmerkelijk was - ook bij de Volkskrant verscheen het op de website, inclusief kleurrijke illustraties (Volkskrant.nl, 03-12-2013, door Sache Kester uitleg of detail ):
  'Hersenonderzoek bevestigt vooroordelen over mannen en vrouwen'

Het 'netwerk' van onze hersenen is bij mannen totaal anders opgebouwd dan bij vrouwen, zo blijkt uit hersenscans. Onderzoekers aan de Universiteit van Pennsylvania hebben het brein van bijna duizend jongeren onderzocht, en ontdekten grote verschillen in de 'bedrading'. Dit zou kunnen verklaren waarom mannen en vrouwen elk in andere taken uitblinken.


Illustratiebijschriften: Een 'plattegrond' van de verbindingen in het vrouwelijke brein - © National Academy of Science.
Een 'plattegrond' van de verbindingen in het mannelijke brein. © National Academy of Science.

Simpel gezegd wordt er bij mannen beter binnen de hersenhelften gecommuniceerd: de 'bedrading' loopt van voren naar achteren. Dat betekent dat de gebieden voor perceptie en voor actie goed met elkaar zijn verbonden.
 
    De 'bedrading' bij vrouwen is juist sterker van links naar rechts (en weer terug) ontwikkeld. Bij hen is de communicatie tussen de twee verschillende hersenhelften dus beter. Hierdoor is er een goede verbinding tussen intuïtieve en emotionele gebieden, en het deel van de hersens dat in verband wordt gebracht met ratio en planning.
    Het onderzoek is gepubliceerd door The Proceedings of the National Academy of Sciences. De proefpersonen waren tussen de 8 en de 22 jaar oud, en voordat ze gingen puberen, waren er slechts kleine verschillen zichtbaar. Die verschillen namen toe zodra ze 12 of 13 jaar oud werden.    ...

De ultieme nachtmerrie voor het feminisme en de hele politieke-correctheid: niet alleen een zichtbaar verschil, maar ook nog eens in de hersenen. Dat onderdeel dat het denken bepaalt. En het praten. En eigenlijk dus bijna alles. En het is precies volgens het gezonde verstand. En volkomen een spiegelbeeld van de vooroordelen van de feministen en politiek-correcten. Want die kop is natuurlijk een politiek-correcte leugen: het zijn de politiek-correcten die vooroordelen hebben - de gewone  burger en de mensen met gezond wisten en weten beter.

De redactie van deze website heeft enige tijd gewacht met het plaatsen van het artikel in afwachting van de eventuele reacties, en dat na circa twee weken gedaan bij de verzameling over rel-feministe Asha ten Broeke uitleg of detail , die er dus niet op reageerde - te pijnlijk voor het geloof. Overigens: wat ook uitbleef was publicatie in de printversie van de Volkskrant, met name opvallend wat betreft het wetenschapskatern van chef Maarten Keulemans. Waar het bij uitstek voor in aanmerking kwam. Waarop deze redactie voor zichzelf de mogelijkheid uitsprak, gezien de eerdere artikelen die zaken als genen en etnie in twijfel trokken, dat er ook wel eens een artikel kon komen dat twijfel ging zaaien over hersenonderzoek. Desondanks was de verbijstering groot toen dat artikel er inderdaad kwam (de Volkskrant, 25-01-2014, door Tonie Mudde):

  Reportage | Gedachten van een dode zalm

Valkuilen in het brein
 
Tegenwoordig kan de wetenschap heel gemakkelijk in de hersenen kijken. Te gemakkelijk, misschien. Is wat je op een hersenscan te zien krijgt, werkelijk wat er is?


Een pompoen, een diepvrieskip en een dode zalm. Het zijn niet de meest voor de hand liggende dingen om in een hersenscanner te schuiven, maar de Amerikaanse psycholoog Craig Bennett deed het. Groeiende twijfel over zijn vakgebied was wat hem dreef.
    Bij de pompoen en de kip gebeurde er niet zoveel, maar die vis, die bevestigde al zijn angsten.
    Bennett onderwierp de dode zalm aan een experiment dat als twee druppels water leek op dat van veel van zijn collega's.
    Liggend in de scanner kreeg de vis een reeks foto's te zien van mensen in sociale situaties. De onderzoekers vroegen de vis zich in te leven in de geportretteerden: voelden ze zich onderdeel van de groep of juist buitengesloten?
    Wat bleek na flink wat scannen en analyses? Op de monitor van Bennett verscheen het grijze brein van de zalm met daarin een paar felgekleurde rode vlekken. Die vlekken, dat was volgens de software een teken van hersenactiviteit. Oftewel: de morsdode hersenen van de zalm leken te reageren op de foto's.
    De studie leverde Bennett en zijn collega's in 2012 een IgNobel op. Deze alternatieve Nobelprijs is in het leven geroepen voor onderzoeken die eerst op de lachspieren werken, en daarna aanzetten tot nadenken.
    'Ik gebruik deze studie graag bij presentaties aan studenten', zegt Rainer Goebel, wetenschappelijk directeur van het onderzoekscentrum Brains Unlimited van de Universiteit Maastricht. 'Die dode zalm toont perfect aan hoe je jezelf voor de gek kunt houden met neuro-imagingonderzoek. Als je een studie niet netjes uitvoert, of niet goed snapt waar je nu eigenlijk mee bezig bent, is elke conclusie mogelijk.'
    Een misser à la dode zalm zal een professionele onderzoeker niet snel maken. Bennett corrigeerde bij zijn statistische analyse bewust slecht voor achtergrondruis. Maar de laatste jaren blijkt dat de interpretatie van hersenscans wel degelijk een glibberig gebeuren kan zijn.
    Statistici die de literatuur kritisch onder de loep nemen, komen regelmatig tot ontluisterende conclusies. Volgens statistisch zwaargewicht John Ioannidis, hoogleraar aan Stanford School of Medicine, trekken neurowetenschappers doorgaans veel te zware conclusies op basis van zwakke verbanden die ook nog eens zijn gevonden bij kleine groepen proefpersonen.
    En Ionnadis is niet de enige die aan de bel trekt. Zo verscheen in Nature Reviews een studie van de University of Bristol over de statistische betrouwbaarheid van onderzoeken naar relaties tussen de anatomie van het brein en geestelijke aandoeningen als autisme en depressie.
    Uitkomst: 92 procent van die studies was onbetrouwbaar. 92 procent! ...

Dus, als het al waar is want er lopen behoorlijk veel mensen rond, ook in de wetenschap, met een een religieuze of anderszins ideologische achtergrond, deugt ook de rest van het hersenonderzoek niet, want daar gaat de rest van het artikel over, de volgende zin zijnde:

  Hoogste tijd om de valkuilen van hersenonderzoek in kaart te brengen, plus strategieën om die valkuilen te ontwijken.

Het leidt bijzonder weinig twijfel dat die term 'Hoogste tijd' niet is naar aanleiding van die voorgaande verhalen, maar naar aanleiding van het niet te betwijfelen hersenonderzoek bij mannen en vrouwen. Alleen al het tijdsverschil van amper drie weken zegt genoeg. En ook veel zegt dat er woord in het artikel staat over de zaken die hersenonderzoek wél aan het licht gebracht heeft - hier zijn alle besproken items:
  Valkuil 1: op de verkeerde knop drukken
Sarah Durston, hoogleraar ontwikkelingsstoornissen van de hersenen bij het UMC Utrecht Hersencentrum, zag ooit bij een proefpersoon hersenactiviteit waarbij ze bijna van haar stoel viel. ...
    Als deze meetgegevens op een hoop waren gegooid met de rest van de proefpersonen, hadden de onderzoekers vast nieuwe, spectaculaire verbanden gevonden. Maar gelukkig vertrouwde Durston haar eigen data niet.
    'Het duurde dagen voordat we snapten wat er aan de hand was', zegt Durston. 'Iemand had per ongeluk een knop ingedrukt waardoor de hersenen niet van linksboven naar rechtsonder werden gescand, maar van rechtsboven naar linksonder. Alle meetgegevens kwamen zo achterstevoren in het systeem.'    ...

Valkuil 2: te veel vragen van een oude scanner
... Wetenschappers vragen het maximale van hun apparatuur, wat er zomaar toe kan leiden dat bevindingen niet standhouden wanneer ze herhaald worden met krachtiger hersenscanners.    ...

Valkuil 3: de data dubbel dippen
...onder hersenonderzoekers is douple dipping inmiddels een bekende term voor onfris gedrag. Alleen betekent het in dit geval dat de onderzoeker eerst het hele brein globaal scant op bijzonderheden, om vervolgens op diezelfde dataset in te zoomen of zijn eerste bevindingen kloppen. Daarmee controleer je jezelf dus niet, maar pas je een soort cirkelredenering toe, waarbij je eerste bevinding altijd blijkt te kloppen. ...

Valkuil 4: negatieve resultaten in een la stoppen
Stel: er bestaan vijf publicaties met als conclusie: hersengebied X speelt een belangrijke rol bij slapeloosheid. En stel: er zijn nul publicaties die het tegendeel beweren. Dan zal hersengebied X wel echt cruciaal zijn bij slapeloosheid, toch?
    Niet per se. Want studies die géén relatie vinden, halen doorgaans de wetenschappelijke tijdschriften niet. Redacties van die bladen beschouwen zo'n conclusie - geen verband - namelijk als oninteressant.    ...

Valkuil 5: door honderd brillen turen
Balen: jarenlang onderzoek gedaan naar de relaties tussen autisme en het emotiecentrum van de hersenen, blijkt de statistische analyse aan te wijzen dat er helemaal geen verband is. Maar wacht: de software heeft een menu met nog véél meer statistische brillen om naar de meetgegevens te turen. En warempel, er zit er altijd wel een bril bij die de grillige wolk aan data omtovert tot een reeks prachtige lijnen.    ...

En er is geen enkele manier besproken waarop het goed gaat. Is getekend (de naam van de auteur is zo langzamerhand volstrekt onbelangrijk): Maarten Keulemans.
   Wat een fraudeur en algeheel wetenschapsverkrachter is die man ...
    Oh ja, de beelden:
 

De  kracht van propaganda ligt in de herhaling ...

En hier een bewijs van die kracht (de Volkskrant, 01-02-2014, ingezonden brief van Huub Beijers, Utrecht):
  Magritte en het brein

In het artikel 'Valkuilen in het brein' (Wetenschap, 25 januari) wordt uitgelegd welke valkuilen hersenonderzoek met zich meebrengt. Een interessant artikel waarin vooral het scannen van het brein van een dode vis die verschillende foto's te zien krijgt, op de lachspieren werkt.
    We kunnen niet honderd procent vertrouwen wat de scanner ons laat zien, is de boodschap van het artikel, want menselijke en technische tekortkomingen strooien ons zand in de ogen.
    De grootste valkuil van het hersenonderzoek mis ik echter in het artikel, namelijk wat de Belgische kunstschilder René Magritte 'het verraad van de voorstelling' noemt.
    De meesten van ons kennen dit als de afbeelding van de pijp met daaronder 'Ceci n'est pas une pipe'. Met zijn serie surrealistische olieverfschilderijen 'La trahison des images' (het verraad van de voorstelling') maakte Magritte ons duidelijk dat afbeelding en realiteit twee verschillende werkelijkheden zijn en datje ze niet mag verwarren. Magritte was een voortreffelijk schilder die de pijp zeer natuurgetrouw en voor ons allen herkenbaar op het doek zette.
    Echter, denken dat het om een pijp gaat, hoe goed ook weergegeven, pleegt verraad aan het feit dat deze pijp niet meer is dan een afbeelding die voortkomt uit onze eigen verbeelding en de conventies die daarover bestaan. Onze valkuil is dat wij menen dat hetgeen wij verbeelden met een hersenscanner de hersenen zijn of- nog een stapje verder - de ziekte, en dat wij, door de afbeelding te bestuderen, de hersenen of de ziekte zelf zien. Het verraad van de voorstelling is de grootste valkuil van de hersenscanner: 'Ceci ne sont pas des cervelles', of 'Ceci n'est pas un Alzheimer' zou op ieder hersenplaatje moeten staan,als eerbetoon aan Magritte én waarschuwing aan de lezer die denkt dat hij naar een stukje van zichzelf kijkt.

Oftewel: het kan altijd nog gekker (milde excuses aan de heer Beijers - normaliter worden domme reacties niet overgenomen, maar hier lijkt sprake van iemand met ontwikkeling, die, oneindig veel beter zou moeten weten).

En hier, tot het oneindige genoegen van deze redactie, het glasheldere bewijs dat het "Vertrouw de MRI-niet"-artikel alles met de uitkomsten van het hersenonderzoek te maken heeft, en niets met de MRI (de Volkskrant, 19-02-2014, door John Wanders):

  Ware wetenschap | Knieklachten

Veel zoeken en proberen

Hoe komen ontdekkingen tot stand? In Ware Wetenschap volgt de Volkskrant twaalf onderzoeksteams van start tot finish. Vandaag: het uitproberen van splinternieuwe MRI-technieken.


Duidt een betere doorbloeding in het bot van het kniegewricht op minder pijn aan de knie? 'Goeie vraag', reageert Edwin Oei van het Erasmus MC. 'We weten dat niet.'
     Het team van arts-onderzoeker Rianne van der Heijden, universitair docent Marienke van Middelkoop en radioloog Edwin Oei hoopt de vraag op enig moment te kunnen beantwoorden in de onderzoekstoren van het Erasmus MC in Rotterdam. Via een infuus in de elleboog brengen ze bij kniepatiënten een contrastvloeistof in de bloedbaan en vervolgens kijken ze op de MRI waar die stof oplicht in de knie. Hoe sneller de contrastvloeistof zichtbaar wordt en hoe meer ervan te zien is in het bot, hoe beter de doorbloeding van de knie. ...

Je zal toch maar Maarten Keulemans heten (hij is niet de auteur, maar wel de redacteur van de rubriek Ware Wetenschap en heeft het artikel dus gelezen en goedgekeurd)) ... Hij is oneindig veel erger dan Diederik Stapel.

En hier is de meester in de wetenschap en de kennis van haar functioneren zelf weer - eerst naar het einde van het artikel (de Volkskrant, 26-02-2014, door Maarten Keulemans):

  Ware wetenschap | Permafrost

Wetenschap is ondernemen

Hoe komen ontdekkingen tot stand? In Ware Wetenschap kijkt de Volkskrant een jaarlang mee in de praktijk van 12 onderzoeksteams. Vandaag: Een tussendoortje in Lake 7.


...    Ziedaar de praktijk die haaks staat op het romantische beeld van wetenschappelijk onderzoek. ...

Het staat er al bijna, maar voor de duidelijkheid: het romantische beeld van wetenschappelijk onderzoek is natuurlijk een beeld zoals alfa's dat onderhouden. En dat beeld is vrijwel altijd totaal onjuist en neerkomende op: "Geleerd genie met baard die op zijn kamertje zit te denken". Of zoals hier:
  Wetenschappers zijn geen geleerden die maanden geconcentreerd aan één experiment werken; eerder zijn het ondernemers die slim onderzoeken combineren, talloze ballen in de lucht houden en targets en deadlines moeten halen.

Waarbij  het al meteen duidelijk is dat Keulemans hier doelt op natuurwetenschappers - hier de geologie. De overigen zitten, figuurlijk,  inderdaad op een kamertje te denken, over hun ideologietjes, en zijn dan ook geen wetenschappers. Een enkele uitzondering daargelaten.
    Voor een klein bewijsje van Keulemans' onbenul nog even terug naar het begin, waar het over de inhoud van de wetenschap gaat:
  Afgelopen tijd was permafrost-onderzoekster Jorien Vonk drie weken in Zürich om in het lab van het geologisch instituut van ETH-Zürich water- en sedimentmonsters te zuiveren die ze vorige zomer had meegenomen uit Siberië. Vonk wil weten hoe snel de 'yedoma' (oeroude permafrost vol koolstof) van Siberië ontdooit.

Permafrost bevat inderdaad koolstof net als boomstammen en steenkool, maar dat is ongetwijfeld niet waar het om gaat. Permafrost bevat ook kooldioxide en methaan, gassen die vrijkomen als de permafrost smelt. Die koolstof is neutraal en verder totaal onbelangrijk. Zoals deze redactie, geen geologie gestudeerd hebbende, wel weet. Maar ja, geen wetenschapper en er niets van af wetende, hè, die Keulemans ...

Dit allemaal tussen de hevige propaganda-aanvallen op de integriteit van de wetenschap door. Want op dezelfde dag al dit bewijs van onbenul en onkunde, van zijn redactie (de Volkskrant, 26-02-2014, van verslaggever Martijn van Calmthout):
  Wetenschapsfraude | Universiteit Utrecht

Celbioloog manipuleerde beeldmateriaal artikelen

Over werk van een Nederlands-Indiase celbioloog rezen twijfels. Er volgde onderzoek. De conclusie: schending van de wetenschappelijke integriteit.


De Universiteit Utrecht heeft een Nederlands-Indiase plantencelbioloog schuldig bevonden aan het manipuleren van gegevens in zeker vier wetenschappelijke artikelen, onder meer in Cell en Nature. Pankaj Dhonukshe (1975) knipte en plakte buiten medeweten van collega's fotomateriaal zonder dat te vermelden.
    De universiteit noemt Dhonukshes manier van werken dinsdag in een bekendmaking ontoelaatbaar en een schending van de wetenschappelijke integriteit. ...

Daarbij moet worden aangenomen dat uit pure angst voor de intimidatie-campagne van de Volkskrant, de wetenschappers zeer nerveus zijn geworden, want dit was de volle omvang van de overtreding:

Ja ja, u ziet het goed: de overtreding bestond uit het weglaten van de witte kadertjes om de figuren. Want,m zo stelt men: zonder de kadertjes zou men denken dat dit opnamen waren van één en hetzelfde experiment. Nou, deze redactie had die gedachte helemaal niet, want daarvoor zijn staan de verschillende opnamen van wat overduidelijk groeiprocessen in een of andere substraat zijn, veel te keurig uitgelijnd boven en naast elkaar - overduidelijk afkomstig uit verschillende proeven en en ten gerieve van de illustratie naast elkaar gezet.
   Maar verkeerde interpretatie in principe mogelijk. Dus er is enige gelegenheid voor correctie. Maar de toestand die men er van maakt lijkt volkomen ongepast. En nog veel ongepast is de toestand die de Volkskrant er van maakt. want dit is geen berichtje in het wetenschapskatern - weet u wel, dat katern waaruit het man-vrouw-fMRI-onderzoek uit geweerd is. Dit bericht stond in het nieuws-katern. En niet zomaar een berichtje:

Pontificaal midden in het nieuwskatern en een hele pagina in beslag nemend. aan de meeste gelezen rechterkant.
    Nu moeten de diverse redactie natuurlijk vechten om de mooiste plaatsen in de krant. Dus laten we eens kijken hoeveel de Volkskrant bereid is te steken in haar intimidatie-campagne tegen de wetenschap:

Kijk er eens ... Een qua ernst redelijk dubieus geval van fraude in de wetenschap krijgt voorrang boven een bericht over de mate waarin bedrijven en financiële wereld de maatschappij bestelen. Die bestelen de wereld volgens het veel kleinere bericht aan de linkerkant met een bedrag van 1.000.000.000.000. Oftewel: 1 biljard. Per jaar.
    Laten we nu eens aannemen dat het foutief zetten van een een kadertje in een illustratie bij een wetenschappelijk artikel een echte vorm van fraude is. Omdat het verkeerde nadrukken legt, in dit geval op de mogelijkheid dat het om een enkel experiment gaat. Hoe je dan het geven van verkeerde nadruk aan deze twee artikelen zou moeten benoemen, gaat de menselijke verbeelding te boven., Of althans: de verbeelding van deze redactie.
    Moeten we het nog hebben over de vele andere manieren waarop de media "verkeerde kadertjes zetten": de manier waarop allochtonen worden witgewassen uitleg of detail , de Europese Unie wordt gepropageerd uitleg of detail , hoe migranten en migratie uitleg of detail worden verheerlijkt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. De media zijn één grote levende fraude van "verkeerde kadertjes" .

Een eerste bericht dat het anderen is opgevallen naast deze redactie (Volkskrant.nl, Opinie, 07-03-2014, door Eva Teuling, opgeleid als moleculair bioloog/geneticus en verbonden aan SciencePalooza)
  'Hetze tegen wetenschapsfraudeurs gaat te ver'

De recente focus op wetenschappelijke integriteit is een goede ontwikkeling. Maar de hype die nu ontstaan is rondom iedereen die iets fout doet, is behoorlijk uit de hand gelopen, schrijft Eva Teuling van SciencePalooza.


Tussentitels: Openheid is goed, maar wanneer dit leidt tot een heksenjacht op iedereen die een fout durft te maken, schieten we er in de wetenschap niets mee op.
Kwaliteitskranten troeven elkaar af met wie 'als eerste' de nieuwe fraudegevallen ontdekte.

Die kop, ongetwijfeld gemaakt door de redactie van de Volkskrant, bevat natuurlijk alweer een vorm van fraude: er is geen hetze tegen wetenschapsfraudeurs, maar tegen de wetenschap.

Overigens, omdat het toevallig bij het werk aan dit bericht onder ogen kwam, een herhaling van een artikel van Keulemans uit een context waarin de prioriteiten toevallig wat anders lagen (de Volkskrant, 02-10-2010, column door Maarten Keulemans):

  Kut-Marokkanen

Daar gaan we weer. Marokkanen, schreef de Erasmus Universiteit in een lijvig rapport, zijn 'oververtegenwoordigd' als het gaat om werkloosheid, misdaad en andere nare dingen. Liefst 15,6 procent werd de afgelopen vijf jaar verdacht van een misdrijf; het landelijk gemiddelde ligt op 6,8.
    Malle vent die ik ben, ik lees zo'n rapport toch anders. Van alle Marokkaanse jongeren is een dikke meerderheid nooit met de politie in aanraking geweest, en van alle Marokkanen heeft 87 procent gewoon een baan. Als de politie iemand verdacht van een misdrijf, was dat zes van de zeven keer geen Marokkaan.

Waarna verder commentaar overbodig zou moeten zijn. Voor de helderheid: daar waar het Keulemans uitkomt, gooit hij ons dood met het argument dat "het slechts incidenten zijn"- en 'daar waar het uitkomt' is alles aangaande allochtonen, islam, enzovoort. Daar waar het Keulemans ook uitkomt, bij wetenschapsfraude, gooit hij zijn hele katern vol met enkele incidenten die percentsgewijs meerdere niveaus liggen onder dat van, bijvoorbeeld, Marokkaanse criminaliteit, en dan nog voornamelijk voorkomen in het vakgebied waar het toeschrijven van Marokkaanse criminaliteit aan "jochies", "de maatschappij', of "de Nederlanders" de standaardmanier van werken is.
     De term "fraude" voor dit gedrag van Keulemans en de Volkskrant als geheel is volkomen eufemistisch en misplaatst. Dit is misdaad, voor zover misdaad niet "het dichtknijpen van iemands luchtpijp tot de dood erop volgt" is. Dit zijn maatschappij-vandalen en maatschappij-criminelen.
    Of in volkomen misplaatst gematigde woorden van de auteur:
  De recente focus op wetenschappelijke integriteit is een goede ontwikkeling. Maar de hype die nu ontstaan is rondom iedereen die iets fout doet, is behoorlijk uit de hand gelopen. Kwaliteitskranten troeven elkaar af met wie 'als eerste' de nieuwe fraudegevallen ontdekte. Kranten en journalisten beschuldigen universiteiten ervan de fraudezaken onder de pet te houden. Wetenschappers beschuldigen universiteiten ervan dat aanklachten ongegrond zijn. Het LOWI beschuldigt universiteiten ervan onnodige onderzoeken in te stellen. Zo wijst iedereen de vinger naar elkaar en heeft het met het doen van goede wetenschap niets meer te doen. Openheid is goed, maar wanneer dit leidt tot een heksenjacht op iedereen die een fout durft te maken, schieten we er in de wetenschap niets mee op. 

Maar de auteur is geëxcuseerd, want heeft geen keus: de macht in de media, en ver daarbuiten, is in de handen van deze maatschappij-vandalen en maatschappij-misdadigers. Die Pol Pot uitleg of detail had wel degelijk een punt met zijn jacht op dit soort mensen.

Na deze interruptie werd de normale dienstverlening weer hervat in het wetenschapskatern, met de tweede reactie op het fMRI onderzoek naar de verschillen tussen man en vrouw (de Volkskrant, 08-03-2014, door Margreet Vermeulen):
  Psycho Killer

Hij is door zijn collega's uitverkozen tot 'toppsychiater' en hij is medeverantwoordelijk voor de bijbel van zijn vakgebied, de DSM-5. En hij, Jim van Os, zegt in zijn boek: 'We zitten op de verkeerde weg.'

Oftewel: we gaan ten rade bij de astrologen om een oordeel te krijgen over de astronomie. En de astrologie vindt er dit van:

  Feit is dat hersenen van patiënten met schizofrenie kleiner zijn dan die van gezonde mensen. Hun hersenschors is dunner. De grijze stof is anders.
'Dat zegt mij niks. Patiënten met schizofrenie leiden geen normaal leven. Ze raken vaak hun werk kwijt en hun contacten, leven in een heel klein wereldje. Misschien zijn hun hersenen dáárom anders dan van gezonde mensen. Bovendien zijn de verschillen heel subtiel. Als je een voorbijganger van straat plukt en hem onder een mri-scan legt, kun je echt niet aan zijn brein zien of hij misschien schizofrenie heeft of een depressie. Dit soort neuro-imagingonderzoek leidt nergens toe.'

U bent tegen de zoektocht naar fysieke oorzaken voor psychische ziekten?
'Nee. Helemaal niet zelfs. Alleen, het gebeurt niet op een wetenschappelijk verantwoorde manier. Men doet alsof patiënten met schizofrenie of depressie een homogene groep vormen. In de praktijk hebben ze allemaal andere symptomen, ze reageren anders op de behandeling en het ziekteverloop verschilt enorm. Het is, kortom, appels en peren vergelijken. Of liever gezegd: de appels en peren zitten door elkaar heen.'

Toch vinden onderzoekers op mri-scans verschillen tussen gezonde en zieke breinen.
'Er zijn ook studies waarin geen verschillen worden gevonden. Maar die vinden niet hun weg naar een tijdschrift, want als onderzoek geen verband toont, is het niet interessant. Los daarvan zullen we de oorzaken van psychische aandoeningen als depressie met dit soort neuro-imaging niet vinden. Ik vergelijk depressie weleens met koorts. Als je naar de genen voor koorts gaat zoeken, zal je niks vinden. Want koorts kan veroorzaakt worden door wel twintig verschillende ziekten. Ook depressies hebben totaal verschillende oorzaken. De ene patiënt krijgt het door overgevoeligheid voor dagelijkse stress, de ander doordat hij er niet in slaagt positieve ervaringen vast te houden en ga zo maar door. Dát soort zaken biedt waarschijnlijk veel meer zicht op de oorzaak van depressies.'
...
Heeft het breinonderzoek dan werkelijk niets opgeleverd?
'Het levert de patiënten niets op, nee. Integendeel. We hebben een tweedeling gecreëerd in mensen met een gezond brein en mensen met een ziek brein. Maar zo ligt het niet. We hebben allemaal depressieve gevoelens of psychotische ervaringen, net zoals we allemaal bloeddruk hebben. Alleen de variatie verschilt.'

Tja ...

De campagne "Maak de wetenschap zwart" gaat rustig door. met een herhaling van beschuldigingen die steeds ongefundeerde lijken (de Volkskrant, 24-03-2014, van verslaggever Martijn van Calmthout):
  Bijval voor frauderende plantbioloog

De bijval groeit voor de in Utrecht van wetenschappelijke fraude beschuldigde plantencelbioloog Pankaj Dhonukshe. Medeauteurs van een Weense onderzoeksgroep zeggen deze week in een brief aan de Utrechtse rector dat er niets mis lijkt met een gewraakt artikel in Nature in 2008, terwijl dit een centrale rol speelde in Dhonukshes veroordeling.    ...

 Dus ter verdediging van de eigen zaak de kreet die steeds meer een leugen lijkt, nog maar eens vol in de kop gepleurd. Lekker prominent op de pagina:


Heb je macht, dan moet je daar gebruik van maken ...

Volgende aanval (de Volkskrant, 16-04-2014, door Martijn van Calmthout):
  Ware wetenschap | Nepartikelen

Niemand leest die dingen

Hoe komen ontdekkingen tot stand? In Ware Wetenschap speurt de Volkskrant naar de ware aard van de wetenschap. Vandaag: de opmars van fake-artikelen.


Het klinkt als de nachtmerrie van iedere zichzelf respecterende wetenschappelijke uitgever: artikelen die na publicatie worden ontmaskerd als een verzinsel dat bij mekaar is geknipt en geplakt door een computerprogramma.
    Onlangs verwijderden de uitgevers Springer en IEEE ruim honderd gepubliceerde artikelen uit hun online-aanbod, nadat de Franse informaticus Cyril Labbé ze als fake had ontmaskerd. ...

Wat dus niets met wetenschap, maar met neoliberalisme en "ondernemerschap" te maken heeft: die uitgeverijen drukken gewoon van alles af om hun bladen te vullen omdat dat geld oplevert. Er is niet een probleem met de wetenschap, maar met het neoliberalisme dat stelt dat alles geprivatiseerd moet worden - ook het uitgeven van wetenschappelijke artikelen.
    En zelfs dit probleem van de nepartikelen heeft de wetenschap redelijk in de hand:
  Toch, zegt de Amerikaanse grondlegger Paul Ginsparg van de voorpublicatie-server ArXiv.org voor natuurkundigen, is het niets om moeilijk over te doen. Zelf krijgt hij dagelijks vijfhonderd artikelen aangeboden en die worden zonder tussenkomst van een mens op de openbare website geplaatst.
    Eventuele fake-stukken vist slimme stilistische software er zo uit. 'De woordwolken van een door mensen geschreven artikel verschillen van wat er uit een computer komt', zegt hij in Nature. Wat niet klopt, komt niet online.

Er is dus heel weinig aan de hand. En al totaal geen reden voor de ondertitel:
  Vandaag: de opmars van fake-artikelen.

Echt ernstig is een andere opmars: de opmars van de nepartikelen in de rest van de Volkskrant en de overige media. Nepartiklen die de werkelijkheid omdraaien ten gunste van de ideologieën van de politieke-correctheid: het multiculturalisme, het neoliberalisme, en de meest recente oprisping, schrijvende april 2014: het Koude Oorlog-denken in het kader van de westerse inval met steun van lokale fascisten en neonazi's in Oekraïne uitleg of detail .
    P.S. Nog even ten bewijze dat Keulemans hier voor de volle 100 procent in zit, het begin van het gewraakte artikel:

Conclusie: "Keulemans - de triomf van de nepjournalistiek".

Misschien zouden er nog zeer goedwillenden of zeer goedgelovigen kunnen zijn die de conclusies van deze redactie ontrent het denken van Maarten Kleulemans niet genoeg onderbouwd vinden. Misschien vond hij dat zelf ook wel. Want aangaande zijn houding ten opzichte van klimaatproblemen heeft hij nu alle kaarten op tafel gelegd. Eigenlijk is allen de kop van het artikel voldoende (de Volkskrant, 26-04-2014, door Maarten Keulemans):
  Culturele bril - Klimaatverandering als zondigheid

Ark-denken

De film Noah krijgt kritiek omdat die van het bijbelverhaal over de zondvloed een milieusprookje zou maken. Maar het is eerder omgekeerd: het zondvloedverhaal bepaalt onze kijk op milieuproblemen.

Oftewel; het is allemaal een  product van onze verbeelding.
    En dat thema werkt hij twee pagina's breed uit. Hier wat saillante stukken:
  We zijn stout geweest!

'De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht.' (Genesis 6:5)


Er is iets vreemds met de Britse klimaatwetenschapper Mike Hulme. In 2007 ontving hij samen met Al Gore en een handvol anderen de Nobelprijs voor de Vrede, wegens het op de kaart zetten van klimaatverandering. De jaren daarop lobbyde hij voor inperking van de uitstoot van CO2.
    Alleen: dat was voordat hij ophield in klimaatverandering te geloven.
    Want klimaatverandering, zegt de hoogleraar klimaat en cultuur van de universiteit van Oxford tegenwoordig, is een constructie. Iets dat tussen de oren zit. ...


De zeespiegel stijgt!

'Het water op aarde nam steeds maar toe, hoger en hoger steeg het, zelfs de hoogste bergen kwamen onder te staan' (Gn 7:18-21)


...    Zo'n 35 tot 85 centimeter zeespiegelstijging staat er voor deze eeuw in Nederland op het programma, een stijging die volgens waterbouwkundigen niet veel problemen zal geven. Een enkel tropisch eiland daar gelaten, is 'onder water leven' door de zeespiegelstijging er de komende generaties niet bij.


De wereld vergaat!

'Alles wat op aarde bestond werd weggevaagd: de mensen, het vee, de kruipende dieren en de vogels, ze werden van de aarde weggevaagd.' (Gn 7:23)


Er gaat weinig boven een goed apocalyptisch verhaal. Milieu en klimaat lenen zich er uitstekend voor. Daarop wees de Britse chemicus en Nature-hoofdredacteur Sir John Maddox al in de jaren zeventig toen hij in zijn boek The Doomsday Syndrome signaleerde dat de milieubeweging dreigde te vervallen tot pseudowetenschap en eindtijddenken.
    En eindtijddenken is het geworden. ...
    Maar achter een goede apocalyps gaat nog iets anders schuil - een diepgeworteld verlangen naar een andere wereld.
    Het is eventjes afzien, maar nadat de wereld is vergaan, begint het duizendjarig rijk van vrede, keert de messias terug of - in het geval van Noach - breekt de zon door en beginnen we gewoon opnieuw. Een reset van de wereld; terug naar de fabrieksinstellingen. Voordat het tijdperk van de duurzaamheid kan aanbreken, moet de fossiele wereld vergaan.
    Tenminste, zo voelen we dat. Diep van binnen.


Luister naar (het IPCC) God!

'God zei tegen Noach: maak jij nu een ark van pijnboomhout.' (Gn 6:14)


Meer dan een handleiding botenbouw is het Noachverhaal een parabel over vertrouwen: als je God je iets opdraagt, zelfs al is het zoiets idioots als een boot bouwen, heb je het maar te doen. Zou dat iets verklaren van de emoties rond het klimaat? Bruckner werd verketterd, en Nobelprijswinnaar Hulme kreeg de wind van voren toen hij het waagde klimaatverandering te deconstrueren. Heiligschennis! In een wereld waar wetenschap de plaats van de goden heeft ingenomen, is het negeren van de wetenschap een diepe en grove profaniteit.    ...


Tussenstukken:
Mythen

Goden doeken de mensheid op
De oerversies van het zondvloedverhaal uit het oude Mesopotamië ...


Zondvloed

Er zijn waarschuwingen voor onheil

Volgens milieuonderzoekers Michael Salvador en Todd Norton, beiden verbonden aan de Washington State University, moet een goed zondvloedverhaal ...

Overtuigd? Nog niet. Nou, dan kan messias Keulemans er ook niets meer aan doen. Naar de zoutmijnen met u!

Maarten is vast het weekeinde afwezig geweest op de redactie, want op maandag wist iemand van de reguliere verslaggeverij dit artikel erdoor te krijgen (de Volkskrant, 12-05-2014, door Ianthe Sahadat):
  5 vragen over gedachten lezen

De scanner ziet: u denkt aan een kat

Hersenwetenschapper Irina Simanova promoveert vandaag aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een opvallend onderwerp: gedachtenlezen. Ja, dat kan. Min of meer.

Kunnen we binnenkort echt gedachten lezen?

Zover is het nog niet. Wel wordt er veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om hersenactiviteit nauwkeurig te lezen, door er met een hersenscanner naar te kijken terwijl de persoon aan iets denkt. Het onderzoek van Simanova brengt dit wetenschapsveld weer een stap verder: via een hersenscan is te zien of we aan een hond denken of aan een hamer, stelt ze in haar proefschrift vast.

Wat kunnen we al wel?
Simanova ontdekte dat ze kan zien of iemand aan iets denkt dat leeft of niet. Ook ontdekte zij dat dezelfde hersengebieden actief worden bij gedachten aan het woord 'kat'. Dat gebeurt zowel als we een plaatje van een kat zien, als wanneer we gemiauw horen.
    Eerder onderzoek wees uit dat ook losse letters zijn te herkennen in hersenactiviteit, als mensen daar één voor één aan denken. Een Maastrichtse neurowetenschapper slaagde er op die manier in een gesprekje te voeren met een proefpersoon in de scanner. Ze vroeg bijvoorbeeld naar de hobby van de persoon en kreeg een kort antwoord. Nadeel: een gesprek van twee vragen kostte wel een uur en de 'patiënten' waren vooraf uitgebreid getraind.
    Dergelijk onderzoek wordt gedaan met hersenscans via elektrodes op de schedel (EEG, elektro-encefalografie) en magneetvelden in een scanner (fMRI, functionele magnetic resonance imaging). Met een MRI kun je vrij goed zien waar in het brein iets gebeurt, en met een EEG wanneer. Een techniek om tot de milliseconde nauwkeurig te meten welke neuronen precies actief zijn zonder in de hersenen te boren, bestaat nog niet.

Waarom willen wetenschappers überhaupt gedachten lezen?
Niet zozeer om te weten waar uw buurman of geliefde zoal aan denkt. ... de voornaamste toepassing is voor patiënten die om de een of andere reden niet meer kunnen spreken of die lichaamsdelen missen. Zij zouden via hun gedachten een computer in werking kunnen zetten die letters en woorden ontcijfert, of op gedachtenkracht een kunstarm of -been kunnen bewegen. Dergelijke computers worden BCI's genoemd, brain computer interfaces.

Even op de puntjes in dit citaat weggelaten is de reden waarom Maarten en kornuiten zo'n panische angst hebben voor fMRI:

  De hoop is dat de methode zo accuraat wordt dat hij kan worden ingezet als leugendetector.

Tja ... Alfa's en gamma's zijn nu eenmaal aartsleugenaars ...

Er zijn altijd mensen die denken dat je met pitbulls het beste om kan gaan door ze je blote been aan te bieden - een restant van het christelijke "andere wang"-denken. Hier een wetenschapper die zo denkt, zich overgeeft aan Keulemans en consorten, en zichzelf daarbij hopeloos in de voet schiet (de Volkskrant, 06-06-2014, door Heino Falcke, hoogleraar radioastronomie en astrodeeltjesfysica bij de rijksoverheid):
  Wij wetenschappers moeten pijnlijk eerlijk en nederig zijn

Letterlijk het christelijke programma: de journalisten schoppen de wetenschap, dus moeten je als wetenschapper nederig de andere wang toekeren.. Het recept voor de riposte is, zoals gewoonlijk weer uiterst simpel:
  Zij journalisten moeten pijnlijk eerlijk en nederig zijn

Waarop ieder verstandig mens onmiddellijk in een homerisch gelach uitbarst, wnat als er twee dingen zijn die journalisten niet zijn, dan is het eerlijk en nederig. Laat staan pijnlijk eerlijk. Ze liegen nog steeds de wereld bij elkaar dat moslims vredelievend zijn.
    En dit alles wordt vele malen herhaald -  de ondertitel:
  Het publiek moet er maar aan wennen dat wetenschappelijke resultaten fout kunnen blijken te zijn

Te belachelijk voor woorden, om dit met de gore leugens van de journalistiek te moeten vergelijken.
    En de tussentitel:
  Tussentitel: Wetenschappers zijn alwetende goddelijke wezens meer

Als je als journalist zo lang zulke gore leugens in je krantje zet, dat moet je toch wel denken dat je goddelijk bent.
    En dan moet de tekst nog beginnen. Hier is de eerste regel:
  De wetenschap heeft het meestal mis - dat is de bittere waarheid voor degenen onder ons die dagelijks wetenschap bedrijven in de voorhoede van onze kennisindustrie.

Pas hier wetenschap op toe, en stel de vraag: wat is de definitie van "mis". Begin dan op een wetenschappelijke manier en evaluatie, en kijk in de rest van de wereld wie en wat op welke mate voldoet aan het gegeven criterium van "mis". Dan weet je, zonder dit gedaan te hebben, wat d euitkomst zal zijn: de wtenschap heeft hegt veruit het minst mis van alle vergelijkbare menselijke activiteiten.
    Waarna er een artikel volgt vol met buigen en open deuren. Zoals deze:
  Het publiek moet gewoon maar wennen aan het feit dat wetenschappelijke resultaten fout kunnen blijken te zijn zonder dat alle wetenschappelijke kennis meteen de vuilnisbelt op hoeft.

Het publiek, de gewone mensen weten dat allang. Wat de wetenschapper hier verwart met 'het publiek', is de gore bende die de media domineert. Die hebben gewoon d pest aan de (natuur)wetenschap, omdat die hun ideologieën en vrijheid om er op los te liegen onderuit haalt.
    Het lijkt wel of dit artikel geschreven is op bestelling, door de de gore ideologische leugenaar Keulemans. Maar het kan natuurlijk ook best zo zijn, dat er allang veel meer mensen zinnige dingen hebben geschreven, maar dat de heer Keulemans die gecensureerd heeft. En deze rotzooi wel in zijn krantje zet.
    Welk laatste scenario bij ander overdenken veruit het meest waarschijnlijk lijkt.

En in het eigen katern gaat de Buikhuisen-campagne tegen de wetenschap ook gewoon door (de Volkskrant, 07-06-2014, door Martijn van Calmthout):
  Onderzoek | Boude beweringen

Ik heb altijd gelijk

Wetenschap bestaat bij de gratie van onderlinge correcties en weerleggingen. Althans volgens het boekje. Waarom worstelen geleerden in werkelijkheid dan zo met het toegeven van fouten of ongelijk?


Tussentitel: Kritiek zou voor wetenschappers een feest moeten zijn

Bij GeenStijl volgen dan uitdrukkingen als "koppentegenbureauswillenslaan" ... Een journalist is die in een krant schrijft dat andere niet tegen kritiek kunnen en kritiek eigenlijk een feestje zouden moeten vinden. Terwijl er geen gebied in sociologische of maatschappelijke context te vinden is waar men zo overgevoelig is voor kritiek, dat zo hardnekkig censureert en zo hardnekkig fouten weet te ontkennen als de media en journalistiek. Dien een reactie in bij de Volkskrant met kritiek op journalisten, de Volkskrant of media en het algemeen, en je bent gegarandeerd dat hij niet geplaatst wordt - alle eventuele ontkenningen dienaangaande van de Volkskrant zijn een voortzetting van dit beleid. GeenStijl levert een voortdurende stroom kritiek op met name de Volkskrant, de "Azijnbode", en de reactie van de media is steun aan de campagne voor een verbod van GeenStijl (Joop.nl, 30-04-2014, door Nourdine Tighadouini - Consultant en blogger. Dit artikel verscheen ook in het Parool. uitleg of detail ):
  Geenstijl, een quasi-intellectuele medehanger van de PVV

Geenstijl staat voor het morele verval van het afgelopen decennium


...    Naar mijn mening is het inmiddels tijd voor Justitie om de praktijken van Geenstijl onder de loep te nemen. Geen angstvallige stilte meer, maar handhaving van artikel 1 van onze Grondwet. Het artikel wordt beschouwd als een van de meest fundamentele beginselen van onze rechtsorde, maar begint zo langzamerhand een dode letter te worden.

Het Parool.
    Volgende (de Volkskrant, 08-05-2014, van verslaggeefster Janny Groen):

  'GeenStijl is spreekbuis van Wilders'

Na de aangiftegolf tegen Geert Wilders is er nu de aangifte tegen GeenStijl. Een publicist en een bestuurskundige hopen hiermee de trend van intolerantie en onfatsoen te doorbreken.


Ze hopen op een 'kantelpunt'. Ze willen 'het momentum' pakken van de aangiftebereidheid in Nederland tegen PVV-leider Geert Wilders na diens 'minder-Marokkanen'-uitspraak. Daarom zijn bestuurskundige Nourdine Tighadouini en publicist Frank van der Linde woensdagmiddag in Amsterdam naar de politie gestapt om aangifte te doen tegen de site GeenStijl.

De Volkskrant. De krant van het volk van Nederland.
    Volgende (Volkskrant.nl, 13-05-2014, door Frank van der Linde, activist en publicist. Hij deed aangifte tegen GeenStijl vanwege discriminatie):
  'Ik wil geen machtsstaat waar GeenStijl de dienst uitmaakt'

Ik ben goed gebekt geboren en durf de confrontatie met GeenStijl wel aan, schrijft Frank van der Linde, activist en publicist. 'Maar als ik nou als een timide jongen op deze aarde was gekomen?'


Dit jaar vieren we dat 200 jaar geleden onze Grondwet is opgesteld. Een belangrijk moment in het ontstaan van onze rechtsstaat. Met de invoering van de Grondwet waren we er nog lang niet, maar de grondrechten van Nederlandse burgers werden in een stevig basis-document verankerd. En alleen met een tweederde meerderheid in de Tweede Kamer is daar aan te tornen, zodat deze grondrechten ongevoeliger zijn voor linkse, rechtse of andere winden.
    De Grondwet is gelukkig geen geduldig stuk papier, maar een mooi document dat leidend is voor hoe we met elkaar om horen te gaan. En indien bepaalde mensen of groepen dat niet doen, dan kunnen ze daarop aangesproken worden. Desnoods roept de rechter bepaalde mensen of groepen tot de orde. ...

 De Volkskrant.
    Niets maar dan ook helemaal niets in deze stukken doet denken aan liefde voor kritiek. Ze rieken allemaal naar de meest intense afkeer van kritiek. Op de media. Zoals geleverd door het enige medium dat kritiek kan leveren de media omdat de media alle (substantiële) kritiek censureren: GeenStijl.
    Die Keulemans en zijn team (iedereen kan hem om de oren slaan en weglopen) zijn de meest gore huichelaars en leugenaars, en de rest van de Volkskrant en de rest van de media zijn geen cent beter.
    Oh ja: hier is de volle omvang van het stuk over de niet-zo-van-kritiek-houdende-wetenschappers:
 

Het is erger dan de hetze tegen Buikhuisen uitleg of detail door het gore Vrij Nederland en de rest van de toenmalige media. Het is het totale morele verval. Wie doet hier iets aan?

Even hier geparkeerd totdat de rubriek Alfa's, anti-wetenschap er is (de Volkskrant, 28-08-2014, van verslaggeefster Margreet Vermeulen):
  Interview | Hedwig te Molder, hoogleraar strategische communicatie

'Wetenschap roept achterdochtige reacties van publiek over zichzelf af'

Een gore leugen, natuurlijk: de wetenschap roept niets over zichzelf af. Dat doen de media. Dus eerst even nader voorstellen wie dit beweert:
  Tussenstuk:
CV

1967 geboren in Terheijden
1994-2001 universitair docent informatieve voorlichting aan de Wageningen Universiteit
2010-heden deeltijd hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Twente
2013-heden hoogleraar strategische communicatie aan de Wageningen Universiteit

Een "communicatiewetenschapper'. Ja, ook die bestaan. Erger dan astroloog, want met een air van betrouwbaarheid. Het ware beroep: misleider, leugenaar en hetzer. Kijk maar:
  Tussentitel:
De moderne burger neemt wetenschappelijke 'feiten' niet meer klakkeloos voor waar aan. En terecht, vindt Hedwig te Molder. ...
De moderne burger bepaalt zelf wel wat gezonde voeding is, of hij zijn kind laat vaccineren en of adhd wel of niet bestaat.

Gore misleiding. Wat al direct te zien is aan de terminologie vanaf de allereerste seconde: het 'de moderne burger' krijgt geen enkele nadere specificatie. Alle huidige burgers zijn moderne burgers als er geen specificatie bij staan . Hier staat dus in werkelijkheid:
  Tussentitel:
|Het volk neemt wetenschappelijke 'feiten' niet meer klakkeloos voor waar aan. En terecht, vindt Hedwig te Molder. ...
Het volk bepaalt zelf wel wat gezonde voeding is, of hij zijn kind laat vaccineren en of adhd wel of niet bestaat.

Waarna we de waarde hiervan onmiddellijk duidelijk kunnen maken:
  Tussentitel:
|Het volk neemt wetenschappelijke 'feiten' niet meer klakkeloos voor waar aan. En terecht, vindt Hedwig te Molder. ...
Het volk bepaalt zelf wel wat gezonde voeding is, of hij zijn kind laat aderlaten en of heksenrij wel of niet bestaat.

Waarna je mevrouw Te Molder onmiddellijk zou kunnen gaan aanklagen voor kwakzalverij van de ergste soort. Ze moet onmiddellijk ontslagen worden.
    Maar omdat de Volkskrant er een hele pagina aan wenst te wijden in de met de alfa gemeenschappelijke haat voor wetenschap, dus ook maar wat aandacht voor de rest. Eerst het bewijs van de haat:
  Tussentitel:
vindt Hedwig te Molder. 'De wetenschap heeft niet het alleenrecht op de feiten.'

Kijk, hier draait het natuurlijk allemaal om: haat jegens de wetenschap omdat die het zo goed met feiten. De alfa's willen geen feiten  Want de alfa's willen geen objectieve werkelijkheid. "Feiten" is "objectieve werkelijkheid" en "objectieve werkelijkheid" is "feiten". En over feiten kan je niet discussiëren en een mening hebben. Dus haten alfa's feiten.
    En de alfa's gebruiken fictieve 'burgers' om hun haat over te brengen:
  Wetenschappers staan erover versteld dat burgers zich niet laten overtuigen door de feiten en dat ze overtuigingen koesteren die aantoonbaar onjuist zijn.

Waaruit blijkt de ontsteltenis van wetenschappers? Bronnen graag. Artikelen. Deze redactie heeft niets gezien. Ja, een paar collaborerende ex-wetenschappers in bestuurlijke functies. Dit en wat verder volgt is allemaal je reinste Ad ponandum uitleg of detail - willekeurig gedane stellingen met slechts dat ene doel: de haat gemaskeerd uit te dragen.
    Deel twee: lieden die dingen geloven die aantoonbaar onjuist zijn, idioten, zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn. In ieder geval zolang er alfa's zijn.
  Op steeds meer fronten (klimaat, rauwe voeding, genetische manipulatie) voeren leken en professoren een fascinerende strijd die helaas meestal nergens toe leidt.

Rauwe voeding in de uitsluitende vorm: aderlaten. Klimaatsceptici: heksengeloof. Genetische manipulatie: dat is een intern wetenschappelijk debat.
  Het gehakketak tussen samenleving en wetenschap is niet wat het lijkt. Dat zegt Te Molder na het bestuderen van talloze tv-debatten, online-discussies en belprogramma's op de radio. 'Het lijkt alsof het om leken versus experts gaat, om persoonlijke ervaring en overtuiging versus de feiten. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken.

Op die discussies, meestal gaande over vaccinatie, komen af: aderlaters.
    Ze geeft het nota bene zelf toe:
  'Als je kijkt naar antivaccinatiesites ..''

Oftewel: het gaat voornamelijk over gelovigen en andere gestoorden - aderlaters.
  Bij adhd en gezonde voeding zie je hetzelfde. De burgers nemen niet klakkeloos aan wat de wetenschap of de overheid of de industrie zegt.

Nee, want de wetenschap zegt "Je moet geen Mars en chips vreten". En dat willen de aderlaters niet horen.
  ...dat burgers daar ongelooflijk veel feiten uitwisselen: cijfers, statistieken en bewijzen.  Ze presenteren zich als onderzoekende, kritische burgers met een haast wetenschappelijke houding.

Een gore leugen. het overgrote deel voert argumenten aan van de hekserij-soort: we geloven niet in vaccinatie, omdat er ook wel eens iemand aan dood is gegaan .Net als aan openhartoperaties, trouwens, maar dat weerhoudt geen enkele van de aderlaters om zich eraan te onderwerpen al ze een ernstige hartkwaal hebben.
  Hoe reageert de wetenschap daarop?
'Door de feiten te presenteren alsof de wetenschap het alleenrecht heeft op de feiten. ...

'Tja, dat is het enige wat je kan doen met feiten: ze presenteren. Maar daar wringt dus de schoen, hè:
  Ze gooien de wetenschappelijke inzichten over het hek en denken dat de discussie daarmee is beslecht..

Tja, als de wetenschap aantoont dat aderlaten niet deugt, dan heeft de wetenschap haar zegje gedaan. Je kan mensen wel feiten geven, maar geen geloof.
  Maar dat accepteert de moderne burger niet zomaar.

Inderdaad: er zijn meer dan genoeg gelovigen en aderlaters.
  Die zegt: wetenschap is ook maar een mening

Precies: de houding van gelovigen en aderlaters. En alfa's als ze pretenderen iets in de wetenschappen te doen.
  ... en wetenschappelijke inzichten zijn vaak ook maar tijdelijk.

Inderdaad. geheel in tegenstelling tot het geloof - het gewone geloof en dat in hekserij en aderlaten. Dat is altijd permanent, bij individuen. Op den duur sterft het langzaam uit, maar dat verloopt in een tergend tempo.
  Wat zou u die wetenschapper antwoorden?
... ook: als je vooral bezig bent met de vraag hoe je de andere partij krijgt waar je haar hebben wilt, dan bereik je natuurlijk geen dialoog.

Een dialoog met gelovigen ... Nog nooit bestaan uitleg of detail . Met gelovigen kan je alleen twee monologen houden.
  'In die vaccinatiecampagne ...'

Geloof, geloof, geloof ...
  Waarom worden mensen dan zo boos?
'Hun identiteit staat ter discussie. Ouders die zichzelf grondig informeren en daarna, in overleg met hun dochter, besluiten die prik niet te laten zetten ...'

Geloof, geloof, geloof ...
  De samenleving is ongelooflijk verwetenschappelijkt. Misschien hebben we de grens bereikt. Ik bedoel uitdrukkelijk niet dat we de feiten moeten laten vallen en irrationeel moeten worden, maar dat de wetenschap slechts één stem in het kapittel moet hebben, niet de enige.'

Haat, haat, haat. haat jegens tegen de wetenschap.
  Wat is de rol van de media in het verslaan van dit soort controverses tussen samenleving en wetenschap?
'Er is weinig aandacht voor de morele dimensie die onder deze discussies schuilgaat. Media berichten ook nauwelijks over de rol van de wetenschap in de samenleving. ...'

Nee, zal je de donder halen ... Dan wordt onmiddellijk duidelijk dat er geen moderne samenleving bestaat zonder wetenschap. De media zijn echt helemaal alfa. Haten de wetenschap minstens net zo hard als mevrouw Te Molder.
  '... Dominant is het standaardbeeld van de wetenschap: de wereld van de grote en de kleine wonderen. De blije wetenschap.'

Nee, dat beeld is niet dominant, want de media doen weinig aan beeldvorming van de wetenschap, zei u zojuist. Wat de media wel doen, omdat het berichtgeving is, is successen van de wetenschap melden. En omdat er totaal geen andere successen zijn op het vlak van verbetering van de wereld vanuit de niet-wetenschap, het de netto indruk die iedereen krijgt dat alleen de wetenschap bijdraagt aan de vooruitgang van de samenleving. en dat is gewoon werkelijkheid. Geen "beeld van de werkelijkheid", maar "werkelijkheid"
    Overigens: uit de hele houding van mevrouw Te Molder die uit dit interview spreekt, blijkt dat het vrijwel zeker is dat zij gelovig is ( "Er is toch wel iets..."). ze is vermoedelijk zelf een aderlaatster ...
    En deze onzin wordt natuurlijk breeduit uitgemeten:

Zum kotzen ...

Verraad komt overal voor. Het volgende geval was al eerder om die reden opgevallen. De reden wordt meteen duidelijk in de kop (de Volkskrant, 30-08-2014, van verslaggever Martijn van Calmthout):
  Interview | Louise Fresco, bestuursvoorzitter Wageningen Universiteit

'Universiteit, leer van bedrijfsleven'

Wat een absurditeit ... Er is nauwelijks iets te vinden waarop de processen binnen d universiteit lijken op die in het bedrijfsleven, en het aantal waarin die processen precies het tegenoverstelde zijn, zijn legio. ook hier reden om de auteur onmiddellijk af te schrijven
    Maar ook in dit geval toch nog maar even verder lezen:
  Universiteiten moeten veel meer het contact met de samenleving zoeken en ze kunnen daarbij nog wat leren van het bedrijfsleven. Dat zegt Louise Fresco (62), de nieuwe bestuursvoorzitter van Wageningen Universiteit,

Volstrekte onzin. Het bedrijfsleven zoekt helemaal geen contact met de samenleving. Wat het bedrijfsleven doet is de samenleving lastig vallen met troep, en bij reclamatie hierop zo veel mogelijk de burger de deur wijzen. het bedrijfsleven heeft namelijk maar één doel: winst maken. dat is: verdienen aan de burger.
  ... wel sprake van een vertrouwenscrisis tussen de wetenschap en de samenleving, waar echt wat aan moet gebeuren. ...

Ha, hetzelfde verhaal. Zouden ze het bij de Volkskrant coördineren?
  .Het maatschappelijke gevoel is vaak dat onderzoekers op de universiteit dingen ontwikkelen waar niemand om heeft gevraagd ....

Wiens maatschappelijke gevoel? Bewijzen. Artikelen. En niet de rotzooi van de Volkskrant, want dat is niet de maatschappij. De maatschappij denkt en wil iets totaal anders dan de Volkskant. de Volkskrant wil meer moslims en andere immigranten, de samenleving wil er minder.
    Maar fresco is één stap wetenschappelijker dan Te Molder: ze geeft meteen voorbeelden:
  ... onderzoekers op de universiteit dingen ontwikkelen waar niemand om heeft gevraagd, of die als het even tegenzit nog gevaarlijk zijn ook. Gentech. Robots. Intensieve landbouw.'

Nummer 1, gentech: het enige zinvolle voorbeeld genoemd door Te Molder - "de wetenschap" is er al volop over in discussie. Nummer 2, robots: tja ... Niemand had ook ooit gevraagd om elektriciteit. Minstens even gevaarlijk als robots. Destijds. Nummer 3, intensieve landbouw: dan gaan we toch weer allemaal op het platteland werken ...
  De nerd met een bril die in zijn lab een muis een oor aannaait.
'Dat is natuurlijk een karikatuur. Maar als dat zo wordt ervaren, moet daar iets aan gebeuren. Door die schrikbeelden serieus te nemen en ze tegemoet te treden.'

Met de feiten?
'Dat is wel de gangbare reflex vanuit de wetenschap: wij hebben de peer reviewed feiten. Natuurlijk tellen feiten. Maar ik denk dat het zinniger is om te willen begrijpen wat de sentimenten in de samenleving precies zijn. En welke opties er zijn als je die maatschappelijke context serieus neemt.'

Weer dezelfde boodschap: feiten bestaan niet en we moeten luisteren naar de aderlaters. Die Volkskrant coördineert inderdaad.
  'Wij hebben hier een groep die al jaren zegt: insecten zijn een prima bron van eiwitten, eet insecten. Dat is waar, behalve we dat in het westen niet zo gemakkelijk gaan doen. Maar misschien is het dan een idee om insecten te gebruiken als veevoer voor de dieren die we wel willen eten. In die zin bepaalt de samenleving dan ook mede de research-agenda. Rond de vraag of dat kan: insecten als diervoer.'

Toch u vraagt en wij draaien?
'Dat is de realiteit. De samenleving heeft altijd gelijk. ...

Onzin, natuurlijk. De alfa's zijn de baas in de samenleving , en de alfa's hebben bijna nooit gelijk.
  De samenleving heeft altijd gelijk. Alleen moeten we niet klakkeloos draaien, maar als wetenschap laten zien welke keuzes er liggen en wat de consequenties ervan dan zijn.'

Nog steeds onzin: De alfa's houden de samenleving met woorden smerige vleesloze worsten voor , en de samenleving loopt daar achteraan
  Hoe gaat u dat concreet doen, dialoog zoeken met de samenleving?

Hé ... Eindelijk een goede vraag. Het antwoord:.
  'Ik denk dat iedereen op de Wageningen UR zich om te beginnen moet realiseren hoe de maatschappelijke context eruitziet of dat inventariseren. Er is in Nederland geen stad meer waar niet iets rond voedsel gaande is. Van simplistische ideeën over appelbomen in alle straten en tuintjes op het dak, tot markten voor regionale producten of hergebruik van afval. Gebruik dat soort circuits dan ook.'

Volkomen nietszeggend. Hierin komt de samenleving niet actief voor. Waarmee meteen, voor de zoveelste keer, bewezen is: dit is allemaal theoretisch prietpraat. Zodra er naar beetje concrete invulling wordt gevraagd, blijkt dat niet te kunnen..
  Gaan uw wetenschappers dat doen, denkt u?
'Een punt is dat in de huidige universitaire evaluaties alleen publicaties en onderwijs tellen. Ik ga inzetten op een derde component: dialoog met de samenleving.'

Volkomen onmogelijk. Tenzij de aansturing van universiteiten weer afgaat van de huidige neoliberale aanpak van aansturing op aantallen studenten en diploma's, want dan draait alles om output-rendement met voortdurende achteruitgang van alle vormen van kwaliteit. Dus inclusief de kwaliteit van :"dialoog met de samenleving'. Oftewel: volkomen onmogelijk. Want dan moet dus eerst het neoliberalisme vallen.
    En ook hier wordt de onzin breeduit uitgemeten:

De Volkskrant is weer goed bezig in haar campagne tegen de wetenschap.
    Maarten Keulemans himself stort zichzelf ook op het nieuwe slagveld (de Volkskrant, 04-09-2014, door Maarten Keulemans):
  Fresco, kniel niet voor publiek

Het is weer eens mis tussen de wetenschapper en de wereld daarbuiten. Geen krant kun je deze dagen openslaan, of het gaat erover: de 'vertrouwenscrisis' tussen wetenschap en maatschappij. Want terwijl de wetenschap druk in de weer is met genetisch veranderde organismen, elektrodes in breinen en nanocapsules met medicijnen, lijkt de burger er de neus voor op te halen. Weigert vaccins, wantrouwt mobieltjes, slikt boosaardige geruchten over genetische manipulatie voor zoete koek.    ...

Zeg dit soort dingen over moslims en extremisme of welke andere willekeurige slechte eigenschap die ze hebben in aanzienlijke tot grote mate, en je krijgt drie weken lang ontkenningen in de media: "De meeste moslims ...", "Er zijn ook moslims die ...". De overgrote meerderheid laat zich wel vaccineren, bij de de moderne jeugd zitten de mobieltjes zo stevig aan hun oor gekleefd dat je denkt dat ze er chirurgisch op aan zijn gebracht, en echt letterlijk niemand heeft het over genetische manipulatie, tenzij dit gaat over voedsel. En die hadden we al gehad.

  Tja, wat doe je dan, als wetenschapper? Je krabt je eens op het achterhoofd - en besluit dat je blijkbaar dienstbaarder moet zijn aan de maatschappij.

Nog meer onzin: het over-, overgrote deel der wetenschappers trekt zich van die paar klagers niets aan. Het gaat slechts om een paar zeiksnorren en een paar lieden die in bestuurdersbaantjes collaboreren met de graaiende bestuurlijke elite. Maar deze lieden worden prominent door de media heen geparadeerd. Mevrouwen Te Molder waar geen wetenschapper zich ook maar iets van aantrekt.
    Brullen van de lach: de mevrouwen Te Molder voelen zich aangesproken (de Volkskrant, 06-09-2014, ingezonden brief van Hedwig te Molder, hoogleraar Communicatie, Wageningen Universiteit/Universiteit Twente)
  Kale feiten bestaan niet in de wetenschap

En gevende aanleiding tot nog stommere koppen. deze redactie had in een grijs verleden eens ene discussie met een jonge jurist die soortgelijke denkbeelden beargumenteerde. De redactie stelde toen voor om het hoofd van de betrokken een stevig tegen een belendende betonnen pilaar te bonken en daarna over relativiteit van die gebeurtenis te discussiëren. Dit argument bleek de start van een definitieve bekoeling van relaties ... Gelovigen laten zich slecht corrigeren op de onwaarheid van hun stellingen, zelfs als dat geloof zoiets als het relativiteitsgeloof is ( vermoedelijk toch ook meer "haat voor feiten").
    Nog wat tekst:
  Feiten bespreekbaar maken is iets heel anders dan ze 'afzweren'. Wanneer mensen elkaar serieus nemen, dan nemen ze de moeite om het ook - juist - met elkaar oneens te zijn. Maar dan wel zodanig dat 'de feiten' niet slechts gepresenteerd worden.

Oftewel: we moeten op gelijke voet praten over "De maan is van steen" en "De maan is van groene kaas". Waarover dus ...
  Overigens: het idee dat de wetenschap moet overwegen 'de lawaaimakers' met rust te laten getuigt van arrogantie. De wetenschap is al lang in gesprek, de samenleving praat al - of je dat nu wilt of niet. Maar of het tot een echte dialoog komt valt nog te bezien.

... een dialoog gehouden moet worden.

Keulemans heeft nu dus één keer niet-negatief over wetenschap geschreven. Tijd om dat weer in te halen. En hoe ... (de Volkskrant, 18-10-2014, door Maarten Keulemans):
  Waarom (bijna) alles wat u weet, niet klopt

Als wetenschappers echt zo slim zijn, hoe kan het dan dat wat ze ontdekken achteraf vaak niet blijkt te kloppen? Op bezoek bij de man die het antwoord - en de oplossing - denkt te weten.


Haast tien jaar geleden is het nu dat John Ioannidis, een toen nog tamelijk onbekende epidemioloog verbonden aan een onbekende Griekse universiteit, een bom tot ontploffing bracht in de wetenschap.
    De in Amerika geboren Griek had de 49 meest geciteerde wetenschappelijke ontdekkingen ... - en wat hij vond, was onthutsend.    ...

Kennelijk een belangrijk mens, maar deze redactie, hevig geïnteresseerd in vele soorten wetenschap, had er nooit van gehoord, dus even voorstellen:
  Tussenstuk:
Overal gedoe

John Ioannidis was in Nederland op uitnodiging van psychologen van de Universiteit van Tilburg en de Universiteit van Amsterdam om te praten op een symposium over ‘omgaan met de menselijke factor’ in de wetenschap.
    Zo reist Ioannidis de halve wereld af, legt hij uit, om te praten met wetenschappers van allerlei pluimage. ...

En even wat citaten uit het interview over de aard van zijn bevindingen:
  In de lobby van zijn Amsterdamse hotel hoort Ioannidis - hoogleraar aan de prestigieuze Amerikaanse Stanford-universiteit inmiddels - het beleefd glimlachend aan. De herrieschopper blijkt een intens beschaafde, zorgvuldig formulerende academicus, met zachte handen, donkere ogen en een fijnzinnig gevoel voor humor. Je snapt direct hoe hij ermee wegkomt, de wetenschap voor rotte vis uitmaken en nog worden uitgenodigd om erover te komen praten ook.

Dus de wetenschap heeft een ingebouwde neiging tot overdrijving?
'Je moet beseffen: het is wetenschappers niet toegestaan om níét iets te vinden. Het is hun werk om dingen te ontdekken. Anders krijgen ze geen financiering, maken ze geen promotie, krijgen ze te horen dat ze geen goede wetenschapper zijn. ...

Dus in sommige onderzoeksvelden is 99 procent gewoon niet waar?
'Dat klinkt inderdaad... eh, eng. ...
...
Stel dat u de wetenschap opnieuw mocht uitvinden: wat zou u anders doen?
'O, maar dat is helemaal niet nodig! De wetenschap is al lang geleden uitgevonden. Ik ben niet iemand die wil beweren: ik ga de wetenschap redden: doe dit en het gaat beter.'

Maar als de meeste onderzoeksresultaten niet kloppen, gaat er toch iets niet helemaal goed.
'Ik denk niet dat we een nieuwe wetenschappelijke methode nodig hebben; de vraag is hoe wetenschap efficiënter kan.
...
U speelt wel met vuur, brengen sommige critici in. Door zo te etaleren wat er allemaal mis is, ondermijnt u het vertrouwen in de wetenschap. Er is toch al zo'n neiging om te roepen: ach, wetenschap is ook maar een mening.
'Wetenschap is niet een mening! Wetenschap is het tegenovergestelde van een mening. Daarom is het ook zo belangrijk dat wetenschappers dat betrouwbaarheidslabel overbrengen. Meningen hebben geen geloofwaardigheidslabel. Mensen hebben verschillende meningen, en die zijn allemaal even respectabel.' ...
...
Het zou al schelen, schreef u ooit, als de wereld ophield te verwachten dat wetenschappers altijd gelijk hebben.
'Momenteel worden we bedolven onder de data, en de meeste dingen die we ontdekken zijn inderdaad niet zo groot als het inzicht dat roken longkanker veroorzaakt. Maar intussen ontdekken we wel heel veel. We hebben meer capaciteit, beter meetgereedschap, doen dingen die nog maar een paar jaar geleden volstrekt onmogelijk waren.

Kortom, de wetenschap is eigenlijk een grote puinzooi.
    Omdat deze citaten in de vermaling van Maarten Keulemans staan, weet u inmiddels dat het zeer waarschijnlijk dat hier weinig of niets van waar is. Afgekort of praktisch gesproken. En daarvoor is weer een enorme voorraad bewijs voor handen - middels citaten:
  Haast tien jaar geleden is het nu dat John Ioannidis, een toen nog tamelijk onbekende epidemioloog ...
    ...Kennelijk waren de ontdekkingen toevalstreffers, vergissingen of had men het te rooskleurig opgeschreven. Linksom of rechtsom: de mooiste medische ontdekkingen ...
    ...Ioannidis schreef zijn bevindingen op, eerst in het artsenblad JAMA ...

Een paar weken geleden schreven we in Sir Edmund over rode wijn. Onderzoek na onderzoek liet zien dat rode wijn goed is voor de gezondheid. Tot men het onderzocht bij grote groepen mensen: blijkt van het 'gezonde glas rode wijn' helemaal niets te kloppen.
...
Met als netto resultaat inzichten als - een greep uit deze week - mannen bekijken kunst anders dan vrouwen, liefde voor koffie is erfelijk bepaald, broccoli helpt tegen autisme. Hoe bepaal je als eenvoudige burger wat daarvan waar is en wat niet?

... 'Uiteindelijk is er het gezonde verstand. Sláát het ergens op? Er is alle reden om aan te nemen dat voeding belangrijk is voor de gezondheid. ...

Hoe weet ik dat uw onderzoek wel klopt?
'Omdat dit zo universeel is. In het laboratoriumonderzoek naar nieuwe medicijnen bijvoorbeeld ...

Want er zit meer achter, denkt u?
'Als iets echt werkt bij dieren, zou het in elk geval een fatsoenlijke kans moeten hebben om ook te werken bij mensen. Toen ik eens samen met Malcolm MacLeod en zijn team van de universiteit van Edinburgh een grote verzameling datasets van dierstudies bestudeerde ...

...Er zijn ook vakgebieden die voor 99 procent in orde zijn.'

Zoals?
'Een mooi voorbeeld is de genetische epidemiologie ...
...
Intussen zitten we opgescheept met al die rare inzichten: blauw licht maakt dik, vis eten beschermt het gehoor.
'Misschien is het niet eens zo erg om de literatuur te hebben zoals die nu is ...
...
Maar wat moet je met mensen die, laten we zeggen, weigeren te accepteren dat vaccins helpen ziekte te voorkomen?
'Ik denk:

Nog meer citaten nodig ...? Waarschijnlijk niet hè? Om duidelijk te zijn dat dit dus helemaal niet over "de wetenschap" gaat. Dit gaat allemaal over de subdivisie genaamd "medische wetenschap" en het aanverwante voedingsonderzoek. Van het eerste is allang bekend dat het het dichtst ligt op de grens van natuurwetschap en de rest. De niet-wetenschappen-maar-op-zijn-hoogst-studies. En dat dan bovendien nog op een terrein dat verziekt wordt door iets waar ook wetenschap moeilijk tegen bestand is: het geld en de macht van multinationals. Die instellingen die er hun werk van hebben gemaakt alles inde wereld te verzieken en te verkankeren.
    Desalniettemin oreren Ioannidis en zijn holmat Keulemans zo voortdurend over "de wetenschap" dat het een lieve lust is. Daar kunnen dus niets anders dan de meest kwaadaardige bedoelingen achter zitten. Wat nog eens dubbel geldt voor die Keulemans, want als het over andere categorieën of groepen met namen gaat, als "negers" of "moslims", put hij zich uit in en kan hij nooit vermoeid arken het benadrukken dat het niet over alle negers of alle moslims gat, en dat je nooit "de negers" of "de moslims" mag gebruiken.
    Ioannidis geeft trouwens nog een aardig stukje gereedschap om dit te testen:
  Doe zelf de Ioannidis-waarheidscheck

Is een bepaalde wetenschappelijke ontdekking een blijvertje? Of is het waarschijnlijker dat hier sprake is van een bevinding die naderhand niet blijkt te kloppen? U hoeft geen wetenschapper te zijn om daarvan een aardige indicatie te krijgen. Vul voor het onderzoek dat u wilt controleren onderstaande checklist in. De criteria afzonderlijk hoeven niet per se op onraad te duiden, maar hoe meer punten u aanvinkt, des te groter de kans dat de 'ontdekking' op drijfzand is gebaseerd.

Het onderzoek is gedaan door slechts een of enkele onderzoekers.
Het onderzoek staat niet in een erkend wetenschappelijk vakblad.
Er is maar een beperkt aantal proefpersonen of onderzoeksobjecten onderzocht.
De ontdekking is nieuw en geen herhaling van iets dat wetenschappers al eerder ontdekten.
De onderzoekers of hun instelling hebben een persoonlijk belang bij de uitkomst.
Het onderzoek is gefinancierd door een bedrijf of andere belanghebbende partij.
Het gaat om een spontane ontdekking in de data, niet om de systematische toetsing van een hypothese (een 'gerandomiseerde gecontroleerde trial').
Het onderwerp is modieus (voeding, kanker, overgewicht enzovoorts).
De ontdekking gaat in tegen het gezond verstand ('Chocolade maakt dun')
De ontdekking bevestigt een ingebakken vooroordeel ('Vrouwen kunnen niet inparkeren')

Wat een uitdaging... Hier zijn de antwoorden voor "het onderzoek" van Ioannidis:
  Het onderzoek is gedaan door slechts een of enkele onderzoekers ("Ioannidis zelf)"
Het onderzoek staat niet in een erkend wetenschappelijk vakblad.("Medische bladen zijn weinig tot niet wetenschappelijk")
Er is maar een beperkt aantal proefpersonen of onderzoeksobjecten onderzocht ("Het gaat alleen over medische wetenschap")
De ontdekking is nieuw en geen herhaling van iets dat wetenschappers al eerder ontdekten ("De ontdekking dat wetenschap net werkt is volledig nieuw)
De onderzoekers of hun instelling hebben een persoonlijk belang bij de uitkomst ("Ioannidis heeft veel belangstelling van de media en een prestigieuze baan gekregen")
Het onderzoek is gefinancierd door een bedrijf of andere belanghebbende partij.
Het gaat om een spontane ontdekking in de data, niet om de systematische toetsing van een hypothese (een 'gerandomiseerde gecontroleerde trial').
Het onderwerp is modieus ("Want anti-wetenschap en 'de mode' wordt bepaald door alfa's in de media en die zijn anti-wetenschap").
De ontdekking gaat in tegen het gezond verstand ("Iedereen weet dat wetenschap de moderne beschaving heeft gecreëerd en dus werkt")
De ontdekking bevestigt een ingebakken vooroordeel ("Wetenschap deugt niet want spreekt alfa's tegen")

Conclusie duidelijk.

En de wetenschap-hatende alfa's zijn maar wat blij met dit werk van collega Keulemans (de Volkskrant, 20-10-2014, tv-recensie door Jean-Pierre Geelen):
 

Lopen

Tussentitel: Nu is doodvallen bij de marathon al zo oud als de eerste deelnemr

Zestienduizend hardlopers bij de marathon in Amsterdam, het dubbele aantal in Peking, meldde het NOS Journaal zondag. ...
    Lopen is goed voor het hoofd, is het nieuwste mantra. 'Met lopen zet je de motor van het brein aan.' ...
    Wordt allemaal vast nog onderzocht. Maar ja. In een ontnuchterend interview legde epidemioloog John Ioannidis afgelopen zaterdag in deze krant uit dat de meeste wetenschappelijke onderzoeksresultaten fout zijn. Dat had hij onderzocht.
    De feiten zijn niet meer bij te houden.


Te verwachten van types als Geelen uitleg of detail , behept met de meest weerzinwekkende vormen van politieke-correctheid, en die onderbuikgevoelens spuiende zodra het uitkomt voor een tv-recensent.
   
En er was er nog een:geval (de Volkskrant, 20-10-2014, column door Arnon Grunberg):
  Onwaarheden

    ... De foto bij het uitstekende interview van Maarten Keulemans met John Ioannidis ...

Waarmee voor kenners als genoeg gezegd is: Grunberg is de meest walgelijke figuur in Nederland, op een paar kinderverkrachters en seriemoordenaars na, en die laatste alleen indien ze hun slachtoffers ook nog een meedogenloos gemarteld hebben. Grunberg martelt lezend Nederland meedogenloos, iedere dag op de voorpagina  van de Volkskrant, en in talloze andere publicaties. Met behulp van dingen van deze soort:
  Rode wijn helpt tegen een hartinfarct, moslims zijn een gevaar voor de democratie, Joden beheersen de media, Amerika bepaalt de olieprijs, Brussel maakt ons kapot: allemaal samenzweringstoerisme

De retorische truc - de manier om leugens, goorheid en weerzinwekkendheid te verkopen als waarheid, zuiverheid en aantrekkelijkheid - de onderhavige truc zijnde die van de "giftige sandwich" : in principe: je klemt een leugen in tussen twee ware uitspraken, en verkondigt het hele rijtje als "waar". In dit geval: je verpakt ware uitspraken temidden van een paar opzichtige leugens, en je verkondigt het hele rijtje als onwaar. Dat rode wijn helpt tegen een hartinfarct is onwaar, en dat Amerika de olieprijs bepaald is slechts voor een klein deel waar. Dat Brussel ons kapot maakt, is bijna volledig waar als je 'ons' ziet als de Europese culturen uitleg of detail , dat moslims een gevaar zijn voor de democratie uitleg of detail volgt globaal gezien (onder andere) uit het feit dat kalifaat en sharia de volstrekte vijanden zijn van vrijheid en democratie, en dat de Joden de media beheersen is zo ontzettend waar uitleg of detail dat het belachelijk is om ook maar het tegenovergestelde te suggereren, al was het maar omdat dit beweerd wordt door een Jood op de voorpagina van de Volkskrant die daar iedere dag staat, met op de keerzijde drie keer in de week een andere vertegenwoordiger van de Joodse cultuur (Bert Wagendorp uitleg of detail ), en nog vele anderen verspreid over de rest van de Volkskrant, en idem in de rest van de media -  en met globaal gezien allemaal bijna dezelfde opvattingen.
    En Grunberg beschrijft ook de waarde van die invloed:
  ... allemaal samenzweringstoerisme. Politiek gezien levensgevaarlijk en ook slecht voor het individu.

Dat het bestrijden van de ideeën van moslims, de invloed van Amerika, de invloed van Brussel, en de invloed van Joden politiek levensgevaarlijk zijn, is waar uit de mond van Arnon Grunberg, want dit zijn de politieke ideeën van Arnon Grunberg: moslims zijn zijn ideologisch en etnisch meest naaste stam , Amerika is het voornaamste vervoermiddel van de nieuwste Joodse ideologie: het neoliberalisme, Brussel is daarvan het filiaal in Europa uitleg of detail , en dat het bevorderen van de invloed van Joden voor de Jood Grunberg van onovertroffen belang is, spreekt voor zich.
    Natuurlijk is het  bestrijden van die ideeën ook slecht voor het individu, in de ogen van Arnon Grunberg, omdat Grunberg's idee van de rol van het individu is die van het neoliberalisme : "Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke", "Het recht van de sterkste", en "Winner takes all and loser loses all".
    Nu vallen deze ideeën niet één-op-één samen met die van het alfa-denken waarvan Keulemans een typische vertegenwoordiger is, maar er zijn wel sterke overeenkomsten. Met als een van de belangrijkste de vijandschap ten opzichte van alles dat streeft naar eerlijkheid, waarheid, samenwerking en sociale solidariteit. Zowel Grunberg's Joodse neoliberalisme als Keulemans' alfa-intellectualisme zijn vormen van weerzinwekkendheid uitleg of detail .

We dachten qua uitingsvorm alles al gehad te hebben. Maar zoals bij bijna alle aspecten van de politieke-correctheid: het kan altijd nog erger (de Volkskrant, 17-12-2014, door Maarten Keulemans):
  Ware wetenschap | Permafrost

Vraag het de (linkse) expert?

Hoe komen ontdekkingen tot stand? In Ware Wetenschap volgt de Volkskrant twaalf onderzoekteams van start tot finish. Vandaag: zijn poolwetenschappen wel neutraal?

Poolwetenschappers links? Vragen naar de neutraliteit van wetenschappers...? Door een gore keten-liegende neoliberale oplichter van de media? Op de website was het nog erger:
  Zijn aardwetenschappers te vertrouwen?

De aardwetenschap is immers flink gepolitiseerd, sinds bekend is dat de wereld opwarmt

Je zou er agressief van kunnen worden ...
    Trouwens: eigenlijk is het wel logisch dat het altijd weer erger wordt: de wereld drijft tenslotte altijd verder af van alle ideologieën. 

Er zijn diverse uitdrukkingen van de soort die gaan over een zurige geest, in het Engels: "To have a chip on your shoulder". Die van Maarten is heel groot. Er zijn ergens tekenen van een archeologische beschaving gevonden. Waar het Maarten om gaat is niet waar dat is, maar waar het niet is (de Volkskrant, 20-12-2014, door Maarten Keulemans):
  De beschaving begon niet in Europa

Zelfs de fijne kunsten vinden hun oorsprong buiten Europa.

Het toppunt van zieligheid, zoiets. Zeker als je dit er nog bij leest:
  Onderzoekers die de tekeningen dateerden door de ouderdom van kalkaanslag óp de tekeningen te bepalen, kwamen uit op 40 duizend jaar.

Juist ja ... 40 duizend jaar geleden. Alsof niet iedereen die ook maar een beetje geïnteresseerd is in dit soort zaken weet dat de moderne, beschaafde, mens, Homo Sapiens Sapiens, afkomstig is van ergens in Afrika. Dus niet Europa. En dat gedurende vele eeuwen China verder gevorderd was op de ladder der beschaving dan Europa.
    Dan moet je toch bijzonder gestoord zijn, met deze kennis in je hoofd, om zo'n ontdekking van 40 duizend jaar geleden, gedaan in Indonesië, te vertalen naar "niet in Europa".
    En dat is omdat iedereen weet dat datgene dat nu "beschaving" heet, datgene is dat ontstaan is in Europa, meer precies: Noordwest-Europa. Wat gewoonlijk heet "de Verlichting", maar wat draait om de ontdekking van de experimentele natuurwetenschappen -  de blik van de mens op de wereld onafhankelijk van één of andere godheid. God of Jahweh of Allah.
    En dat laatste is de "chip on the shoulder" van Maarten Keulemans. Dat zit hem toch zo ontzettend dwars ... Dat zelfs een gewone ontdekking ergens in Indonesië ...
  Sensationeel was de ontdekking, dit najaar, dat al bekende grottekeningen op Sulawesi ouder zijn dan de vermaarde prehistorische grottenkunst uit Europa.

... naar dit thema moet worden getrokken.
   Eigenlijk bijzonder zielig. Als de bijverschijnselen niet zo veel schade zou aanrichten. Zijnde bijvoorbeeld het idee dat die culturen die nog vast zitten aan God, Jahweh of Allah, op één of andere wijze ook tot die beschaving zouden behoren.

Einde van het jaar, en tijd voor een overzicht. Martijn van Calmthout mag het werk doen (de Volkskrant, 22-12-2014, hoofdredactioneel commentaar, door Martijn van Calmthout):
  Gezondere wetenschap

Na een paar heikele jaren lijkt de wetenschap opeens weer in staat tot gezonde vormen van zelfreflectie.

Waarna de redactie een gezicht trok dat een combinatie was van grijnzen en gruwen, en deze reactie opstuurde:
  Prachtig. Maar nu was het natuurlijk altijd al zo dat de wetenschap de enige plaats was, waar er überhaupt enig merkbaar zelfreinigend vermogen viel aan te treffen. Dus laten we het eens wetenschappelijk benaderen, en gaan kijken waar het met het zelfreinigend vermogen het slechtst is gesteld. De open deur is natuurlijk de politiek. Maar, minder bekend, zeer veel slechter is het bij de juristerij. Echter, naar de bescheiden mening van deze waarnemer: het allerslechts zit dat toch wel bij de media. Zelfs een lijst met punten past niet in deze ruimte. Slechts van vandaag en uit het hoofd: een stuk over zelfreinigend vermogen onder uitsluitend noemen van de wetenschap, en stuk over racisme dat alleen blank racisme behandelt, een bericht over een zwarte racistische dubbele moord waar niet bij staat dat het gaat om een zwarte racistische dubbele moord. Genoeg toch, zou je zeggen, voor één dag ...

En voor de zekerheid nog maar een keer, maar het was duidelijk: dit kwam er niet in. Waarna er, als voor van pesterij, ook nog dit werd opgestuurd:
  Leuk, zo'n artikel over het zelfreinigend vermogen van de wetenschap, als je eronder niet mag schrijven over het gebrek aan zelfreinigend vermogen van de media. Dan maar elders publiceren, hè. In die verzameling die gaat over censuur in de media.

Hoe is het mogelijk, hè. Parmantig schijven over zelfreinigend vermogen van de wetenschap, en dan zelf  op eigen disfunctioneren de meest ordinaire vorm van censuur toepassen ... Ter illustratie van hoe oneindig ver de media-lieden staan van oprechtheids, waarheidsgezindheid en eerlijkheid. Laat staan zoiets als zelfreinigend vermogen.
   En ter illustratie nog een paar citaatjes:
  De academische wereld heeft geleerd opener om te gaan met zijn eigen tekortkomingen. Met het idee dat ook wetenschap maar mensenwerk is. Er worden fantastische dingen gedaan, maar ook fouten gemaakt. Zaken worden opgeklopt. Er zijn vreemde verleidingen. IJdelheid. Geldingsdrang, mediageilheid. Mensen gebruiken de gestelde regels en mogelijkheden voor eigen voordeel. Er is ruzie over geld en beoordelingen.

Al deze dingen zijn in de media dus oneindig veel erger. IJdelheid ... Zie de optredens van Volkskrant-correspondent Olaf Koens op televisie. Zo veel ijdelheid dat hij regelrecht de psychiatrische inrichting in kan - zijn laatste voorstelling waarin valse foto's van MH17-Buk-rooksporen werden getoond ("De Oekraïense autoriteiten hebben ze vier maanden achter gehouden"...) leek hij dik onder de coke te zitten. De stroom aan leugens is een volkomen natuurlijk bijverschijnsel bij dit soort storingen (of werkt dat andersom?). De storingen van Keulemans zijn hier al ruimschoots toegelicht. De Volkskrant-columnisten (Grunberg, Wagendorp, Sitalsing, Middendorp, Hendriksen & Runderkamp, enzovoort) vullen een halve gang in de inrichting. En dat allemaal vanwege een totale afwezigheid van reinigend en zelfreinigend vermogen. Het begint met kleine gorigheden, en doordat men volkomen afgeschermd is wederspraak, van commentaar erop, eindigt men men een eindeloze stroom grote gorigheden.

En als je denkt dat je alles al gehad hebt (de Volkskrant, 07-03-2015, door Maarten Keulemans):
  De week in wetenschap

Macht pompt ego, normen en waarden op

Sjoemelen met onkosten, vriendjes en flessen wijn, waarom dóét een politicus het?
...

Keulemans voelt zich geroepen om over integriteit van anderen te praten. Zijnde zelf een gore fraudeur. Zelfs politici zijn misschien nog betrouwbaarder dan Maarten Keulemans.
    Oké, dat laatste is misschien overdreven als het lieden van de VVD, D66, CDA en PvdA betreft. In redelijk willekeurige volgorde, hoewel de VVD best wel voorop hoort. Vindt vrijwel iedereen na een reeks voorvallen gedurende de laatste jaren. Dus daar gaat onze eigen fraudeurtje het over hebben. Kijk maar - dit is de eerste zin van het artikel:
  De PVV-politica die met overheidsgeld het bedrijf van haar zoon inhuurde.

En meteen is hij weer "af". Die PVV-politica heeft het minst ernstige gedaan van de zaakjes van de laatste maanden (iets met een klus gunnen aan een bedrijf waar de zoon werkt) uitleg of detail . Fraudeurtje Maarten zet het vooraan. Zijnde een fraudeurtje van dit soort:
  Dat fenomeen - 'hypercrisie', zeggen psychologen - bleek ook uit vervolgexperimenten. Zet een mens op de troon (een Kamerzetel of provinciehuis is ook goed) en voor je het weet verandert zo iemand in een slinkse opportunist die te dure wijn drinkt, pekingeend declareert en met de dienstauto plus chauffeur uit joyriden gaat.

Geef een ideoloog de gelegenheid tot het bespelen van het publiek via de media, en voor je het weet verandert zo iemand in een gore bedrieger, leugenaar en werkelijkheidsfraudeur. Die aan het joyriden gaat met oprechtheid, eerlijkheid, democratie en rechtsstaat, en al die zaken in de puin rijdt.

Het schijnt dat Keulemans chef-af is, maar hij mag nog steeds columpjes schrijven. Het gaat van kwaad tot erger. Aanleiding is een televisieprogramma over "De Volmaakte Mens", wat natuurlijk eindeloos aan- en opgedi(r)kt is, want je moet de televisiekijkers spanning-en-sensatie bieden. Anders rennen ze naar het volgende kanaal. Maarten schrijft een recensie. En we pikken de kop van de webversie, want die zegt het al bijna helemaal (de printversie luidt, saai, "Volmaakte mens") (d Volkskrant, 13-06-2015, door Maarten Keulemans):
  De week in de wetenschap

Zijn we wel zo volmaakt, wetenschap?

Nog even en we zijn volmaakt, predikt de wetenschap. Maar wat is dat eigenlijk?

Bijna per term een denkfout. De vraag in de titel is absurd, want iedereen, zowel wetenschapper als niet-, weet dat mensen niet volmaakt zijn. De adressering is absurd, aangezien er geen "de wetenschap" is die dit soort specifieke uitspraken doet, alleen specifieke wetenschappers. En de wetenschap 'predikt' niet, en doet zelfs niets dat er op lijkt - de wetenschap presenteert resultaten. En die laatste vraag is ook al absurd, want dat is dezelfde als "Bestaat er een God?"
    De clou wijzende naar de oorzaak van al die onzin staat ook afgekort in de webversie, als tussentitel:
  We kregen Samsung, maar ook Hiroshima, we kregen flatscreens, maar ook Albert Verlinde

God o god ... Het aloude "Wetenschap is niet volmaakt verhaal". Het aloude "Maar de atoombom dan ..." verhaal. Het aloude "Ik haat wetenschap want het haalt mijn ideologie onderuit" verhaal. Het aloude "Ik haat bèta's verhaal". Kijk maar:
  De wetenschappers in De Volmaakte Mens zijn geen charlatans of mafketels, en ook in dit katern kunt u lezen hoe het walhalla zich ontvouwt, stamcel voor stamcel, en wonder voor wonder, iedere week weer wat meer.

De werkelijkheid: de wetenschappers in De Volmaakte Mens zijn charlatans of mafketels maar Keulemans is dol op charlatans en mafketels, en ook in dit katern kunt u lezen hoe de wetenschap zich ontvouwt, stamcel voor stamcel, en wonder voor wonder, iedere week weer wat meer. Waar Maarten Keulemans dus gruwelijk de pest over in heeft.
    Maarten mag voor Wagendorp invallen op pagina 2. Hij heeft er totaal geen moeite mee om precies dezelfde soort bagger te produceren (de Volkskrant, 18-07-2015, column door Maarten Keulemans)
  Ware Finnen

Behalve Griekenland was er nog een Europees land waar het kabinet even leek te wankelen onder de last van het Griekse schuldenakkoord. Dat was Finland, waar de eurosceptische 'Ware Finnen' écht geen cent meer aan de Grieken willen geven.
    De Ware Finnen. In gedachten zie je een horde wildemannen met vlechtjes en dubbele bijlen aan komen rennen uit de koude wouden van Finland, en dat is nog niet eens zo heel ver van de waarheid. De partij, naar goed populistisch gebruik gehuld in een mist van incidenten met Hitler-groetende leden en ranzige anti-islamuitspraken, won onlangs de verkiezingen en kwam in de regering. Dus mochten de Ware Finnen mee naar de onderhandelingstafel ... Pas nadat de verantwoordelijk minister Alexander Stubb (geen vlechten) in het Finse parlement 27 keer plechtig de woorden 'strenge voorwaarden voor de Grieken' had opgezegd, werden de Ware Finnen weer een beetje rustig.
    Het probleem van Europa, zo las ik in een analyse in The New York Times ... staan er opeens allemaal lieden in klederdracht voor je te zwaaien met hun landsvlag: donder op met je Brussel, luister liever naar de Ware Finnen, de Echte Britten, naar Henk en Ingrid, ons Nationaal Belang.    ...

Riposte: "The Jew York Times: voor je het weet staat een stel vlees-afsnijdende plunder-bankiers in derwisj-oufit te zwaaien met vleesmessen om van iedere werkende een pond vlees af te snijden ten einde hun geldzucht te voeden. Toegejuicht door de hielenlik-parasieten van de media over de hele wereld".

Hitsen de tweets van Geert Wilders het volk op? Een verboden vraag, want een keiharde waarheid. Weten we van Maarten Keulemans en zijn kornuiten. Hitsen de raps van de schietnegers de zwarte jeugd op? Onzin, natuurlijk, vinden Maarten Keulemans en zijn kornuiten (we gebruiken de web-titels) (de Volkskrant, 05-09-2015, De week in wetenschap. door Maarten Keulemans):
  tWordt de jeugd echt opgehitst door rapmuziek?

Tussentitel: Voor de jongeren waren de politieke raps gewoon muziek

Toen er in 1992 heftige rassenrellen uitbraken in Los Angeles, was er één rapper die, excusez le mot, de zwartepiet kreeg toegespeeld. Dat was Ice Cube, oud-frontman van Niggaz Wit Attitudes, de rapcrew waarvan eergisteren de biopic in première ging. Had Cube niet net op zijn soloalbum Death Certificate opgeroepen Aziatische winkeltjes af te branden 'down to a crisp'?    ...
    En die rellen? Een kwestie van oorzaak en gevolg. Als je rappers beginnen te schreeuwen, zou dat er ook op kunnen duiden dat er iets niet helemaal lekker zit in je maatschappij.

Het zou natuurlijk ook kunnen dat er iets niet lekker zit in de hoofden van de schietnegers (GeenStijl.nl, 03-04-2015, door Van Rossem uitleg of detail
  Muziekwetenschap. Waar gaan artiesten aan dood?...Een Australische onderzoekster heeft de doodsoorzaak van 12.665 muzikanten onderzocht, en daar is bovenstaande grafiek uitgerold. ...

In de kolom "Homocide" ("Moord") is te zien dat dat gemiddeld iets van circa 4 procent is  als doodsoorzaak. Behalve bij rappers en hiphoppers, vrijwel uitsluitend negers - daar is het de helft. En natuurlijk vermoord door mede-negers, want anders stond het na het tweede geval met grote letters in de krant en op de website van CNN.
    Kortom: er is iets grondig mis in de hoofden van de schietnegers uitleg of detail . En negers is het algemeen uitleg of detail . Maar op die constatering staat de maatschappelijke doodstraf. Dan gaan de Maarten Keulemanstypes door het lint en wild om zich heen schieten uitleg of detail .

Eén van de kenmerken van de politiek-correcten is hun volstrekt onmacht in het beheersen van hun reflexen. En saillant voorbeeld (de Volkskrant, 14-11-2015, door Maarten Keulemans):
  De week in wetenschap

De naakte Piet


Het heerlijk avondje is gekomen, en dus kwam de zwartepietendiscussie uit Spanje weer aan. ...

En de politieke-correcte reflex werkt hier als volgt: "De bezwaarden tegen Zwarte Piet zijn negers. Negers zijn niet-westerse immigranten dus negers zijn sneu, zielig, enzovoort, dus negers moeten in alles hun zin krijgen. Ik politiek-correcte moet hen steunen waar ik ook maar kan. Dus als ik een rubriek in de krant heb ook al gaat die over wetenschap, dan moet en zal ik de negers steunen in wat ze ook maar willen".
     "En daarbij schrijf ik dingen op die me kwetsbaar maken voor de meest voor de hand liggende satire":
  Uiteindelijk is er maar één groep die rotsvast in Zwarte Piet gelooft: de witte ouders die menen dat al dat geblackface een essentieel onderdeel uitmaakt van de Nederlandse culturele identiteit.

Riposte:
  Uiteindelijk is er maar één groep die rotsvast in Allah gelooft: de semitische ouders die menen dat al dat ge-Allah een essentieel onderdeel uitmaakt van de semitische culturele identiteit.

En vindt Keulemans:
  Een geestesdwaling, waarvoor trouwens ook een term bestaat: 'best sneu'.

Brullen van de lach!!!

En standaardtruc van de media-manipulatie is die van de "selectieve bronnen" uitleg of detail . Hier een fraai voorbeeld (de Volkskrant, 05-12-2015, rubriek Klopt dit wel?, door Maarten Keulemans):
  Klopt dit wel?

Berichten verspreiden zich vaak razendsnel, of ze nu kloppen of niet. Wij proberen de zin van de onzin te scheiden. Deze week: was er in oktober een recordaantal asielzoekers?

Een artikelenserie met deze strekking in de Volkskrant is sowieso een gotspe, maar zo'n serie gebruiken voor het verkondigen van massa-manipulerende onzin en leugens is natuurlijk voorbij iedere beschrijving. En dat het artikel massa-manipulerende onzin en leugens verkondigt blijkt al in de eerste zin:
  'Van A tot Z gelogen', bitste blogger Flip van Dyke toen onlangs op onder meer Teletekst het nieuws verscheen dat er in oktober een recordaantal asielzoekers ons land is binnengekomen.

Blogger Flip van Dyke is zijn activiteiten begonnen op het wegens te veel politieke-incorrectheid verwijderde Volkskrant-weblog, met het enkele thema: "Er bestaat geen massa-immigratie". Deze redactie plaatste onder één van zijn vroege artikelen de volgende reactie:
  800k |            x
     |          x
     |        x
     |      x
     |    x
     |  x
  0k |x____________

    1960         2005

Slaande op het aantal moslims in Nederland, waarvoor er natuurlijk, volgens Flip Van Dyke, ook absoluut nooit enigerlei vorm van massa-immigratie sprake was geweest. Waarvoor hij uitgebreid jaarlijkse CBS-statistieken en bijbehorende fraaie grafieken gebruikte.
     De grafiek van deze redactie gebruikt de denkmethode van "de zwarte doos" : kijk niet naar de tussenliggende details, maar naar het netto-effect over een periode met bekende uitkomsten. De boven gebruikte cijfers zijn onweerlegbaar.
    De reactie van Flip Van Dyke die een o zo betrouwbare fact-check-blogger is volgens M. Keulemans...:
  Van Dyke, een particuliere blogger die zich heeft vastgebeten in de asielcijfers ...

... was een reactieban voor deze redactie. Een reactie die geheel en al past binnen het denkkader van Maarten Keulemens: onwelgevallige feiten, die onderdruk je.
    En dit alles bij de kwaliteitskrant genaamd de Volkskrant.

Dat laatste, massa-immigratie, is slechts een enkel voorbeeld van de de lange lijst zaken die Maarten Keulemans,  als politiek-correct propagandist, wenst te ontkennen, zelfs terwijl hij op straat door zwarten onder de voet wordt gelopen. Drie keer raden waar Maarten de week erop over schrijft ... (de Volkskrant, 12-12-2015, rubriek De week in wetenschap, door Maarten Keulemans):
  Hoe ontkenning werkt

Brullen van de lach! Maar in ieder geval wordt dit artikel geschreven door een expert.
    Maar wat werd er dan ontkent? Dit:
  Gelooft u nu nóg niet in opwarming van de aarde? Dik kans dat u iets anders bedoelt.

Wat leuk dat ze nog bestaan! Politici van rechts, bij wie het er maar niet in wil dat er zoiets is als klimaatverandering.

Hahaha .... Die gekke rechtse mensen die nog steeds de klimaatopwarming door de CO2-uitstoot ontkennen. Zoiets zoals politiek-correcte linkse mensen nou nooit overkomen (d Volkskrant, 22-12-2012, door Maarten Keulemans):
  CO2 is misschien niet de grote boosdoener

De wereld warmt al dertig jaar op, maar toch valt er op het klimaat geen peil te trekken.


De zeespiegel bleek 60 procent sneller te stijgen dan verwacht, het noordpoolijs smolt onverwacht naar een record, een tropische storm rolde aan land bij New York, en in Nederland hing even een Elfstedentocht in de lucht.

Maar dat was natuurlijk een ongelukje ...(de Volkskrant, 26-04-2014, door Maarten Keulemans):
  Culturele bril - Klimaatverandering als zondigheid

Ark-denken

De film Noah krijgt kritiek omdat die van het bijbelverhaal over de zondvloed een milieusprookje zou maken. Maar het is eerder omgekeerd: het zondvloedverhaal bepaalt onze kijk op milieuproblemen.

Maar dat was natuurlijk ook ongelukje, van de koppenmaker, dus even nog een stukje van het artikel:
  We zijn stout geweest!

'De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht.' (Genesis 6:5)


Er is iets vreemds met de Britse klimaatwetenschapper Mike Hulme. In 2007 ontving hij samen met Al Gore en een handvol anderen de Nobelprijs voor de Vrede, wegens het op de kaart zetten van klimaatverandering. De jaren daarop lobbyde hij voor inperking van de uitstoot van CO2.
    Alleen: dat was voordat hij ophield in klimaatverandering te geloven.
    Want klimaatverandering, zegt de hoogleraar klimaat en cultuur van de universiteit van Oxford tegenwoordig, is een constructie. Iets dat tussen de oren zit. ...


De zeespiegel stijgt!

'Het water op aarde nam steeds maar toe, hoger en hoger steeg het, zelfs de hoogste bergen kwamen onder te staan' (Gn 7:18-21)


...    Zo'n 35 tot 85 centimeter zeespiegelstijging staat er voor deze eeuw in Nederland op het programma, een stijging die volgens waterbouwkundigen niet veel problemen zal geven. Een enkel tropisch eiland daar gelaten, is 'onder water leven' door de zeespiegelstijging er de komende generaties niet bij.


De wereld vergaat!

'Alles wat op aarde bestond werd weggevaagd: de mensen, het vee, de kruipende dieren en de vogels, ze werden van de aarde weggevaagd.' (Gn 7:23)


Er gaat weinig boven een goed apocalyptisch verhaal. Milieu en klimaat lenen zich er uitstekend voor. Daarop wees de Britse chemicus en Nature-hoofdredacteur Sir John Maddox al in de jaren zeventig toen hij in zijn boek The Doomsday Syndrome signaleerde dat de milieubeweging dreigde te vervallen tot pseudowetenschap en eindtijddenken.
    En eindtijddenken is het geworden. ...
    Maar achter een goede apocalyps gaat nog iets anders schuil - een diepgeworteld verlangen naar een andere wereld.
    Het is eventjes afzien, maar nadat de wereld is vergaan, begint het duizendjarig rijk van vrede, keert de messias terug of - in het geval van Noach - breekt de zon door en beginnen we gewoon opnieuw. Een reset van de wereld; terug naar de fabrieksinstellingen. Voordat het tijdperk van de duurzaamheid kan aanbreken, moet de fossiele wereld vergaan.
    Tenminste, zo voelen we dat. Diep van binnen.


Luister naar (het IPCC) God!

'God zei tegen Noach: maak jij nu een ark van pijnboomhout.' (Gn 6:14)


Meer dan een handleiding botenbouw is het Noachverhaal een parabel over vertrouwen: als je God je iets opdraagt, zelfs al is het zoiets idioots als een boot bouwen, heb je het maar te doen. Zou dat iets verklaren van de emoties rond het klimaat? Bruckner werd verketterd, en Nobelprijswinnaar Hulme kreeg de wind van voren toen hij het waagde klimaatverandering te deconstrueren. Heiligschennis! In een wereld waar wetenschap de plaats van de goden heeft ingenomen, is het negeren van de wetenschap een diepe en grove profaniteit.    ...


Tussenstukken:
Mythen

Goden doeken de mensheid op
De oerversies van het zondvloedverhaal uit het oude Mesopotamië ...


Zondvloed

Er zijn waarschuwingen voor onheil

Volgens milieuonderzoekers Michael Salvador en Todd Norton, beiden verbonden aan de Washington State University, moet een goed zondvloedverhaal ...

Nee, ontkennen is iets dat iets politiek-correcte linkse mensen nou echt nooit zal overkomen ...

De verzameling begint in 2012 met multiculti, en in 2016, ook na een langere reeks bewijzen van het mislukken ervan, is de obsessie nog steeds niet verminderd (de Volkskrant, 28-09-2016, van verslaggever Maarten Keulemans):
  Londen al in Romeinse tijd multiculti

En wat voor soort mensen die ideologie produceert (de oordelen zijn van gewone Nederlanders).  Aanleiding van dit alles: een hagiografie in de Volkskrant van een walgelijk stuk Algerijns gajes genaamd Rapper Boef" uitleg of detail , door de Joodse haat-ideoloog Robert Vuijsje uitleg of detail :


Dat was het begin. De walgelijke suggestie dat het Algerijnse gajes oneerlijk behandeld zou zijn.

Daardoor ontspon zich het volgende - met als eerste een even walgelijk figuur, de zwarte activiste Harriet Duurvoort uitleg of detail , die zich alleen op grond van gemeenschappelijke Nederlandhaat schaart aan de kant van het Algerijnse gajes:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Oh, oh, oh, wat is Maarten Keulemans toch vergevingsgezind ten opzichte de medemens ...Wat een gestoord en weerzinwekkend persoon is die Keulemans.

Daarna is er langere tijd niets van het Keulemanse vernomen. Maar kennelijk heeft iemand of iets hard op z'n pedaaltje getrapt, wnat hier is 'ie weer - met een ouwe getrouwe (de Volkskrant, 13-05-2017, door Maarten Keulemans):
  Uw brein op onzin

Uw brein op drugs, uw brein op schulden: een hersenscan komt al snel overtuigend over. Maar met de plaatjes wordt gerommeld en zelfs als ze correct zijn, wat zegt dat dan eigenlijk? Hoe de 'blobologie' ons voor de gek houdt - en u de zin van de onzin kunt scheiden.

Ja ja, de neurologie en hersenwetenschap boeken snelle vooruitgang met de fMRI, en dat is natuurlijk hartstikke link. Voor je het weet kunnen ze zien hoe mensen liegen. En zelfs de gedachte daaraan is een gruwel voor de politiek-correcteling, want dat is ze in middels wel duidelijk: politieke-correctheid onstaat, bestaat, en leeft voort dank zij ooral één ding: de keiharde en glasharde leugen.
    Dus alles dat ook maar een beetje vooruitgang betekent in de hersenwetenschap moet in de bodem gestampt worden - zie de titels en tussentitels van de website:
  Iedereen vindt hersenscans overtuigend, maar geen hond die snapt wat we zien

De zin en onzin van hersenplaatjes

Als je bol staat van de stressoren, krijg je een andere bedrading in je hersenen - Lector Nadja Jungmann
Ze gaan heel snel van mishandeling naar het hebben van schulden, en van misbruikte kinderen naar volwassenen - Hoogleraar Jeroen Geurts 
Ziedaar het probleem: iedereen vindt hersenscans enorm overtuigend, maar geen hond die snapt wat we nu eigenlijk zien
Hoe tastbaarder ons beeld van geestesaandoeningen, des te tastbaarder de maatregelen waarnaar men wil grijpen
Ik heb dit beeld destijds uitgezocht voor een lekenpubliek. Als ik begin over statistische groepsanalyses gaat men glazig kijken - Hoogleraar Susan Tapert

En de beginnen van twee van de drie tussenstukken:
  Puberbrein op drank
Hoe een eigenlijk misleidende hersenscan de wereld overging.


Wie schoolgaande kinderen heeft, krijgt vroeg of laat de hersenplaatjes te zien van ...

Wat zien we wel?
Hoe de hersenplaatjes tot stand komen - en welke aannamen daarbij een rol spelen.

De kleurige hersenplaatjes die u vaak ziet in de bladen en bij presentaties ...

En dan het derde tussenstuk als geheel:
  Herken de nep (01)
Er zitten zwarte gaten in de scans

Een aanwijzing dat het hersenplaatje is gephotoshopt om ze toonbaarder te maken voor leken. 'In minder actieve hersendelen is altijd wel iets van activiteit', zegt neurowetenschapper Jeroen Geurts. 'Ze zijn niet compleet zwart.'

Herken de nep (02)
De scans zijn van één persoon

Niet vertrouwen. Omdat de variatie tussen mensen nu eenmaal enorm is, worden bij studies in de regel de hersenen van meerdere proefpersonen 'gemiddeld'. Eén persoon zegt doorgaans te weinig om allerlei grootse uitspraken over te doen.

Herken de nep (03)
De scans zijn wel érg duidelijk

Op echte hersenscans moet je de effecten doorgaans met een lantaarntje zoeken. Zeker als het gaat om subtiele zaken zoals zorgen, blijdschap, verliefdheid of verdriet is het zeer de vraag of verschillen sowieso wel zijn te vinden.

Herken de nep (04)
De legenda ontbreekt

Kleuren worden pas naderhand toegekend aan hersenscans. Warmere kleuren betekent doorgaans meer, maar hoeveel? In de praktijk gaat het vaak maar om enkele procenten verschil. Dat wordt nogal eens verdoezeld.

Oftewel: "Hersenwetenschap is nep".
    Maarten Keulemans verhoudt zich tot de hersenwetenschaper als Hugo Brandt Corstius uitleg of detail tot de criminoloog Wouter Buikhuisen.
    Ook op jouw graf en nagedachtenis zullen de verstandige mensen trappen en pissen, Keulemans ...

Zo, dat was kennelijk de aftrap van een nieuwe campagne. Met oude onderwerpen, want dat is ook deze (de Volkskrant, 20-05-2017, door Maarten Keulemans):
  Onpuur bloed

De raszuiverheid van de Ariër horen we niet graag bezingen. Het blijkt bovendien nauwelijks ergens op te slaan.

Ha! Er is op het ras-pedaaltje getrapt bij Keulemans. En wie trapte erop:
  Daar staat hij. Blank en lang, de blonde lokken gedrapeerd langs de onverzettelijke kaaklijn. Een rechte neus, blauwe ogen, de lippen dun. Zo ziet de echte Ariër eruit: gemodelleerd naar Arminius, de Germaanse stammenleider ...
    Maar puur en oorspronkelijk: vergeet het. 'Ook Arminius' stam was al een samenraapsel', noteert het Amerikaanse wetenschapstijdschrift Science in een gisteren verschenen overzichtsartikel.

Brullen van de lach!!! Uit uit de Engelstalige wereld over ras ... Dat is net zoiets als iets uit de zwarte wereld over "Kolonialisme!" ... Neem het tegendeel aan vanm wat er geschreven staat, en je hebt 80 meer procent kans dat je dan de werkelijkheid te pakken hebt. Over dit soort onderwerpen.
    Dus hebben we in een fractie van de tijd die het Keulemans-verschijnsel nodig had voor zijn artikel laat staan die "Science" wetenschappers het hunne even de theorie getest. Hieronder de beelden. Eerst twee keer "Marokkanen", dan twee keer "Turken" en tenslotte twee keer "Nederlanders":

 
 
 
 
 

Bekijk de gezichten. Download de plaatjes want ze zijn lekker groot gehouden. Ziet u overeenkomsten? Ja, ze hebben allemaal een hoofd, twee armen en twee benen. Voor de rest lijken ze evenveel als geiten, schapen en koeien. ...
    Gevolgd door een brullende lach!!!
    En dan nu het artikel zoals het afgedrukt werd in de krant, met dat schandalig racistische hoofd van Arminius:

Oh nee, het is niet Arminius, maar Hanschen von der Hitlerjugend.
    En ga nu nog eens terug naar de zes eerdere plaatjes ... Op wie zou Hanschen on der Hitlerjugend nu lijken ...?
    Gevolgd door een nog brullender lach!!!!!

Volgende. Nu gaat hij helemaal over naar de voodoo en winti. Balletje, balletje met centen en procenten. Bekend van ploertige economen: een eigen bijdrage in de zorg in euro's, belastingverlaging in procenten. Keuleploert haalt de truc uit met moslims en christenen (de Volkskrant, 01-07-2017, door Maarten Keulemans):
  Berichten verspreiden zich vaak razendsnel, of ze nu kloppen of niet. Klopt dit wel? Wij proberen de zin van de onzin te scheiden. Deze week: Ons land telt meer intolerante christenen dan intolerante moslims.


Van wie komt die claim?
'In Nederland hebben we ongeveer anderhalf miljoen orthodoxe christenen, die er eigenlijk toch heel veel vragen bij hebben als het gaat om de positie van de vrouw of de positie van homo's.' Dat zei dominee Ad van Nieuwpoort uit Bloemendaal onlangs op radio NPO 1, in een reflectie op het nieuws dat de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk voortaan vrouwen toelaat als dominee. Een opmerkelijk groot aantal: het zou betekenen dat er tegenover iedere streng gelovige moslim in ons land drie streng gelovige christenen staan, met starre ideeën over homo's of vrouwengelijkheid.

Oftewel: de vraag in de kop komt niet van de dominee, maar van Keuleploert.
    Overigens had onze Joodse vriend Bessems uitleg of detail er op de website waar hij sinds kort baas van is nog iets mooiers van gemaakt:

Want moslims zijn de nieuwe Joden uitleg of detail en moet je dus verdedigen tegen de oneerlijke en gelogen aanvallen op hun tolerantie, verlichting en beschaafdheid, zoals bekend van hun thuislanden zoals Syrië, Irak, Iran, Saoedi-Arabië, Jemen, Afghanistan enzovoort ...

Nog even dollen met Maarten Keuleploert met wat recente nieuwsberrichten die de mediacensuur ontglipten (elsevier.nl, 29-06-2017, door Tom Reijmer uitleg of detail ):
  ‘Kankerhomo!’: jongen knock-out geslagen na vrolijk dansje

Bruut geweld in een Amsterdamse supermarkt. Een lichtgetinte man kon een vrolijk dansje van een van de klanten niet zo waarderen en sloeg hem knock-out. Even daarvoor had hij zijn slachtoffer uitgescholden voor ‘kankerhomo’.


De politie heeft woensdag heftige beelden vrijgegeven van een zware mishandeling in een filiaal van Albert Heijn aan de August Allebéplein in Amsterdam op 28 april dit jaar.

Hier de dader:

Met verderop nog deze:
  Eerder deze maand werd een Surinaamse homoseksuele toerist ’s nachts in elkaar geslagen op het Amsterdamse Damrak, niet ver van het Centraal Station.
    Een groepje jongens beukte zodanig op hem in, dat hij zich moest laten behandelen door een kaakchirurg in het ziekenhuis. Oktober vorig jaar werd een homostel zwaar mishandeld en in april werden twee homo’s in Arnhem afgetuigd met een betonschaar.

an de eerste zijn geen verdere details dus ook beelden bekenbd geworden. Van de tweede wel: Marokkanen.
    Oftewel: zelfs de moslims met hipsterbrilletjes die eruit zien alsof ze kunnen lezen en schrijven is agressief homohatend gajes. Ken je nagaan hoe het staat met de scooterrijdende bontkraagjes ...
    En geen orthodoxe christen te bekennen ... Zodra er beelden zijn ...
    Meer bontkraagjes hier uitleg of detail .

Inmiddels hebben we Maarten dus al lang en breed leren kennen als wereldkampioen zelfbedrog. En het gaat dus over ... (de Volkskrant, 14-09-2017, door Maarten Keulemans):
  Opmerkelijk | Tijdschrift voor belangwekkende bijzaken

Hoe mensen zichzelf om de tuin leiden


...    Mensen zijn kampioen zelfbedrog, dat weten psychologen allang. Vandaar dat we massaal staatsloten kopen terwijl de kans om te winnen verwaarloosbaar is; vandaar dat we dierenleed vreselijk vinden maar toch vlees eten; vandaar dat er aan talentenshows altijd weer mensen meedoen die helemaal niet kunnen zingen. Dat is geen domheid of naïviteit: enige zelfmisleiding is nodig om mentaal overeind te blijven.

Met als klassiek voorbeeld om menselijke tekortkomingen niet te zoeken bij jezelf of je eigen groep ...

  Van alle wonderlijke voorvallen rond het presidentschap van Donald Trump was dit misschien de wonderlijkste: die keer dat hij pochte dat ...

... maar bij die van anderen, liefst je ideologische tegenstanders ...
    Gevolgd door een brullende lach!!!
    En oh ja: dit constateer je dus nog eens een keertje, volkomen overbodig, om vervolgens met je enquête-formulier uitleg of detail in je handen op moslims af te stappen en te vragen naar hun steun voor jihadgangers en kalifaat en sharia en hoe radicaal ze zijn uitleg of detail ...

Dat zelfbedrog blijft fascineren. Neem nou eens het volgende bericht, vier dagen later (volkskrant.nl, 18-09-2017):

Pakkend, inderdaad. Maar, zult u zeggen: dat is toch een tegenvoorbeeld want in dit geval geeft de Volkskrant een kant van een zaak weer: de kracht van beeldtaal, die niet bij haar filter van ideologisch gedreven zelfbedrog past ...
    Ja, maar dat is dan ook een grapje van deze redactie - om even te benadrukken hoe ernstig die filterbubbel is. Want dit was dus wat er in werkelijkheid te zien was op de website van de Volkskrant:

Brullen van de lach!!!
    P.S.: In de krant was het plaatje kleiner maar wel hetzelfde.

En twee dagen later nog eentje (de Volkskrant, 20-09-2017):

Bijna pagina-vullend een artikel over de drugs-verslaafde-geweest-zijnde en kas-gelicht-hebbende PVV-woordoerder in Limburg genaamd Michiel Heemels. Zaakje voor de roddelrubriek van De Telegraaf. De Volkskrant heeft er ...

... liefst 76 keer woorden aan besteed, waarvan ergens rond een tiental artikelen in de gedrukte krant speciaal aan dit onderwerp.
    En dit alles in de hoop het stemmen op de PVV te onderdrukken ...
    Hoezo, filterbubbel ...
    Hoezo zelfbedrog ...

Het is inmiddels duidelijk dat er twee zaken waar Maarten het meest een hekel aan heeft: wetenschap, en het internet. Zijn nieuwste boodschap is gesproken (Volkskrant.nl, 06-11-2017):

En hier wat van zijn boodschap, over het internet:
 
 

Gelukkig kunt u er wat aandoen:
 

Een melding bij een onderzoeker van de Universteit Leiden uitleg of detail - de universteit van bijvoorbeeld Leo Lucassen en Maurits Berger. Dan begin je al achterdochtig te worden. Dat kan nooit gaan over de etnsiche burgeroorlog-stokende linksfascisten van Joop.nl of republiekallochtonie.nl waar Leo Lucassen zijn boodschap van "Moslims zijn de nieuwe hugenoten" verspreidt. Nee, hier is wat Maarten bedoelt met "het internet":

"Het internet" is waar de waarheid staat over truck-over-burgers-rijdende moslims en naar binnen willende parasieten.
    Overigens: wat een heerlijk typisch "social justice warriors"-hoofd ...
    En oh ja: wat is de overeenkomst tussen dese reden om het internet te haten en de reden om als wetenschapsredacteur de wetenschap te haten: beide zaken keren zich fundamenteeel tegen de islam. Maarten Keulemans is een actief islamiseerder en kalifatiseerder.
.

Naar PC club , Politiek lijst , Media lijst , Politiek & Media overzicht , of site home .