WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Menswetenschappen, ondermaats: Universiteit Leiden

Vroeger.

Vroeger, toen waren universiteiten plaatsen van en voor Verlichting.

Tegenwoordig.

Tegenwoordig zijn universiteiten plaatsen van en voor de invoering van de islam.

Schrijf het zo op en je zou denken in één of ander dystopisch sciencefictionboek te lezen. Maar het is doodgewoon de werkelijkheid.

Op de lijst behandelde gevallen stond al de Katholieke Universiteit Tilburg uitleg of detail , waar de invoering van islam echt het allerhoogste doel is met vele leerstoelen ter bevordering.

De Erasmus Universeit Rotterdam nam er speciaal een moslim-propagandist voor in dienst, ene Tariq Ramadan, en nam hiervan slechts met grote tegenzin en onder druk van diens bewezen kwaadaardigheid afstand van.

De Universiteit Leiden is onder andere het hol van sharia-enthousiast uitleg of detail (mede-betaald door Oman uitleg of detail ) Maurits Berger, en van moslim-massa-import propagandist Leo Lucassen uitleg of detail .

Naast de invoering van de islam, is het tweede hoogste doel van deze instellingen het zorgen van rugdekking in de strijd voor dit hoogste GOED, en dat ligt in de strijd tegen het KWAAD, en het KWAAD in de strijd voor de islam is natuurlijk Geert Wilders.

Bij de KUT hebben ze er een speciale vakgroep voor. Bij de EUR neemt de afdeling sociologie die taak voor zijn rekening bijvoorbeeld in de persoon van Willem Schinkel. En de Universiteit Leiden is zojuist haar bestrijdingsoffensief gestart (de Volkskrant, 23-11-2016, door Bart van der Boom, is docent moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden, en Bas Kromhout, is historicus en publicist.):

  PVV wil islam vervolgen en iedereen zwijgt
 
Toen Wilders zei alle moskeeën te willen sluiten en de Koran te verbieden, bleef verontwaardiging uit.

De riposte in dezelfde soort taal: Dit is pure kwaadaardigheid, met het doel het invoeren vanm kalifaat en sharia.

Hetgeen meteen al blijkt uit die kop. Want je vervolgt mensen. Geen instituten, en al helemaal geen ideologieën. Die bestrijdt je. En alle idelogoeën zijn waard te bestrijden, met voor de levende versies vooraan in de rij: de islam.

Wie bestrijders van de islam bestrijdt, strijdt voor de islam.

Kwaadaardige retoriek, dus die kop.

En de rest is erger:

  Bijna 76 jaar geleden, op 26 november 1940, protesteerde de Leidse jurist R.P. Cleveringa met een beroemd geworden rede tegen het kort tevoren door de Duitsers bekendgemaakte ontslag van alle Joodse ambtenaren.

En de rest hoeft je niet te reproduceren want dat is wel duidelijk:
  "De moslims van nu zijn als de Joden van toen."

Dit is het betoog van de Universiteit Leiden.

Pure kwaadaardige smerigheid dat slechts één doel kan hebben: het invoeren van  kalifaat en sharia.

... wij betwijfelen of de boodschap van Cleveringa nog wordt gehoord in het Nederland van vandaag. Anno 2016 steunt immers een kwart van de Nederlanders een partij die de verkiezingen ingaat met de belofte alle moskeeën en islamitische scholen te sluiten en de Koran te verbieden.
    Toen PVV-leider Geert Wilders in augustus dat voornemen bekendmaakte, was er nauwelijks verontwaardiging. ...

Oftewel: uit naam van de Joden willen wij kalifaat en sharia:
  ... zonder twijfel zou het Cleveringa ten diepste schokken dat de natie die ooit een heilig ontzag koesterde voor vrijheid van religie, nu nauwelijks opkijkt van een zo kwaadaardig voorstel als de vervolging van een compleet geloof. ...

Wij willen kalifaat en sharia.

De Universiteit Leiden pleit voor de herinvoering van het nazisme, nu in een religieus jasje.

Eerste of in ieder geval tevens het slachtoffer: de Joden.

Cleveringa zal in zijn graf liggen te tollen.


Naar Menswetenschappen  , Hetze Buikhuisen, nasleep  , Wetenschap lijst  , Wetenschap overzicht  , of site home  .

  26 nov.2016