WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Menswetenschappen, ondermaats: Universiteit Leiden

Vroeger.

Vroeger, toen waren universiteiten plaatsen van en voor Verlichting.

Tegenwoordig.

Tegenwoordig zijn universiteiten plaatsen van en voor de invoering van de islam.

Schrijf het zo op en je zou denken in één of ander dystopisch sciencefictionboek te lezen. Maar het is doodgewoon de werkelijkheid.

Op de lijst behandelde gevallen stond al de Katholieke Universiteit Tilburg uitleg of detail , waar de invoering van islam echt het allerhoogste doel is met vele leerstoelen ter bevordering.

De Erasmus Universiteit Rotterdam uitleg of detail nam er speciaal een moslim-propagandist voor in dienst, ene Tariq Ramadan, en nam hiervan slechts met grote tegenzin en onder druk van diens bewezen kwaadaardigheid afstand van.

De Universiteit Leiden is onder andere het hol van sharia-enthousiast uitleg of detail (mede-betaald door Oman uitleg of detail ) Maurits Berger, en van moslim-massa-import propagandist Leo Lucassen uitleg of detail .

Naast de invoering van de islam, is het tweede hoogste doel van deze instellingen het zorgen van rugdekking in de strijd voor dit hoogste GOED, en dat ligt in de strijd tegen het KWAAD, en het KWAAD in de strijd voor de islam is natuurlijk Geert Wilders.

Bij de KUT hebben ze er een speciale vakgroep voor. Bij de EUR neemt de afdeling sociologie die taak voor zijn rekening bijvoorbeeld in de persoon van Willem Schinkel. En de Universiteit Leiden is zojuist haar bestrijdingsoffensief gestart (de Volkskrant, 23-11-2016, door Bart van der Boom, is docent moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden, en Bas Kromhout, is historicus en publicist.):

  PVV wil islam vervolgen en iedereen zwijgt
 
Toen Wilders zei alle moskeeën te willen sluiten en de Koran te verbieden, bleef verontwaardiging uit.

De riposte in dezelfde soort taal: Dit is pure kwaadaardigheid, met het doel het invoeren vanm kalifaat en sharia.

Hetgeen meteen al blijkt uit die kop. Want je vervolgt mensen. Geen instituten, en al helemaal geen ideologieën. Die bestrijdt je. En alle ideologieën zijn waard te bestrijden, met voor de levende versies vooraan in de rij: de islam.

Wie bestrijders van de islam bestrijdt, strijdt voor de islam.

Kwaadaardige retoriek, dus die kop.

En de rest is erger:

  Bijna 76 jaar geleden, op 26 november 1940, protesteerde de Leidse jurist R.P. Cleveringa met een beroemd geworden rede tegen het kort tevoren door de Duitsers bekendgemaakte ontslag van alle Joodse ambtenaren.

En de rest hoeft je niet te reproduceren want dat is wel duidelijk:
  "De moslims van nu zijn als de Joden van toen."

Dit is het betoog van de Universiteit Leiden.

Pure kwaadaardige smerigheid dat slechts één doel kan hebben: het invoeren van  kalifaat en sharia.
... wij betwijfelen of de boodschap van Cleveringa nog wordt gehoord in het Nederland van vandaag. Anno 2016 steunt immers een kwart van de Nederlanders een partij die de verkiezingen ingaat met de belofte alle moskeeën en islamitische scholen te sluiten en de Koran te verbieden.
    Toen PVV-leider Geert Wilders in augustus dat voornemen bekendmaakte, was er nauwelijks verontwaardiging. ...

Oftewel: uit naam van de Joden willen wij kalifaat en sharia:
  ... zonder twijfel zou het Cleveringa ten diepste schokken dat de natie die ooit een heilig ontzag koesterde voor vrijheid van religie, nu nauwelijks opkijkt van een zo kwaadaardig voorstel als de vervolging van een compleet geloof. ...

Wij willen kalifaat en sharia.

De Universiteit Leiden pleit voor de herinvoering van het nazisme, nu in een religieus jasje.

Eerste of in ieder geval tevens het slachtoffer: de Joden.

Cleveringa zal in zijn graf liggen te tollen.

En hij blijft draaien. Want dit kwam via NRC Handelsblad en GeenStijl tot hier (nrc.nl, 07-07-2017, door Kees Versteegh uitleg of detail):
  Experts: Nederland moet IS’ers helpen bij terugkeer

Nu de eindstrijd tegen terreurorganisatie IS nadert, moet Nederland meer doen om spijtoptanten terug te brengen, vinden experts.

Eigenlijk weet je bij 'experts', afomstig van de landverraderlijke media, al genoeg: dit zijn mede-landverraders. De namen in dit geval:
  Edwin Bakker, hoogleraar contra-terrorisme aan de Universiteit Leiden ...
   ....Veiligheidsexpert Peter Wijninga van het The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS)

De kwestie zelf: die jihadis', uit welk land ze ook vandaan komen, zijn geen terroristen, maar massa-moordenaars en genocideplegers, die puur vanwegne de uitreis richting dat gebied het Nederlandschap ontnomen moet worden. En iedereen die andere en mildere ideeën heeft, is een landverrader.
    De door het NRC aagezochte lieden zijn ook nog van een bijzonder extra kwaadaardigheid:
   Peter Wijninga ... denkt ook dat Nederland meer kan doen. ... „Nederland kan gerichte voorlichtingscampagnes via Facebook organiseren hoe men langs relatief veilige routes en grensovergangen het strijdgebied kan verlaten”, zegt hij.

Peter Wijninga heeft ook vast meegeholpen met de vlucht van Duitee oorlogsmisdadigers naar Argentinië. Maar het gaat hier om deze:
   Edwin Bakker, hoogleraar contra-terrorisme aan de Universiteit Leiden ... „Nederland geeft nu niet thuis”, zegt hij, „terwijl ons land zich altijd zo graag laat voorstaan op een inclusieve aanpak om met jongerenwerkers ... ”

Een gore leugen: landverraders als Erwin Bakker laten zich voorstaan op de gesmolten boterzachte aanpak van alle moslimwandaden. De grote meerderheid van Nederland kotst op dat soort lieden.
   „... om met jongerenwerkers en scholen radicaliserende jongeren op het rechte pad te houden. ...”

Een gore leugen: dit zijn geen 'radicaliserende jongeren' maar massamoordenaadenaars en genocideplegers.
   „ ... Waarom proberen we niet onze verloren zonen terug te krijgen? ...”

Een nieuw hoogtepunt in gotspes ... "De verloren zoon de SS-gaskamerbediener" ...
   „...  Zijn we niet gevoelig meer voor dit soort christelijke reflexen? ...”

Het zoveelste bewijs dat het christelijke geloof, als antwoord op het totaal gestoord-solipsistische Joodse  , een ven egstoorde reactie de andere kant op is.
    En dat aan een instelling voor wetenschappelijk onderwijs ...

Hier een voorbeld van de gevolgen van het "diversiteitsbeleid":

In Charlottesville, Amerika, hebben extreem-linkse demonstranten een groep extreem-rechts demonstranten aangevallen, omdat de rechtse demonstranten een beeld van een generaal uit de Amerikaanse burgeroorlog wilden behouden wat de extreem-linksen willen slopen.
    De reactie van de Leidse universiteitsdocent Nadia Bouras toont extreem-linkse en/of extreem-islamitische haatdragendheid jegens een persoon maar staande voor de blanke medemens. Constateren ook de reageerders:
 
 
 
 
 

En allemaal willen ze Nadia Bouras vooral weg van onze Nederlandse kinderen. En beseffen ze dus: Islam is Gif. In welke gedaant het ook verpakt is. Man of vrouw. Hoog- of laagopgeleid. "Extreem" als "bij IS" of "gematigd"  als "bij universiteit".

Kijk er eens ... (de Volkskrant, 05-10-2017, door Zentgraaff uitleg of detail ):
  Terry onderbroken door linkse dramdocentjes Universiteit Leiden

Enorm verdrietig weer dit hoe dom en drammerig academisch links omgaat met andere meningen dan de "progressieve" orthodoxie. Studenten geschiedenis nodigen Terry uit om te komen praten over wat te doen met je universitaire bul. Leuk, want als iemand een grappige carrière heeft dan is het Terry wel. Van mislukt academicus naar vlammend kamerlid. ...Lachen toch? Nee, niet voor zuurlinkse debielen die iedereen ten rechterzijde van GroenLinks verklaart tot Hitler. De studenten luisterden allemaal netjes en stellen wat kritische vragen. ... MAAR DAN! Juist het lagere onderwijzende personeel - toch vaak aktivisten die uit ellende en onverkwikkelijk karakter nergens anders terecht kunnen dan in een stoffige boekenkast ergens achterin de letterenfaculteit - ging als een stel kleuters zitten joelen en bulderlachen achterin de zaal. Zo enorm sad. "Volgens Esther van Landeghem (ONS) was de docenten vooraf gevraagd om tijdens de bijeenkomst in debat te gaan met Baudet. ‘Dát hebben ze afgewezen, maar vervolgens zaten ze wel te gniffelen en onderbraken ze de lezing, waardoor studenten hún bijdragen niet durfden te geven. Ze kozen voor een laffe onderbreking.’ ‘Deze docenten hebben ook nog eens niet betaald’, weet assessor Olivier Fajgenblat. Toegang tot de carrièredag kostte drie euro. ‘Toen ze gewoon naar binnen liepen, durfden studenten hen niet te weigeren’, zegt Fajgenblat. ‘De machtsverhoudingen liggen complex." Helaas noemt de Mare (universiteitskrantparel van Leiden) geen namen en rugnummers, maar het is wel weer ontzettend jammer dat de zogenaamd intellectueel hoogstaande promovendi en postdokkertjes weer minder volwassen blijken dan hun negentienjarige postpuistenpuberale pupillen. Ook is het weer mooi om te zien dat englinks niet met de academische vrijheid van denken en spreken om kan gaan, maar dat wisten we na de 20e eeuw al. ...

Ordinair, onerdund linksfascoisme, van de soort waar groepen als de nazi's en de moslims ook patent op hebben. Universiteit Leiden: Reichsunvirsität Nueremburg. Präsident: Herr Dokter Hermann Göring.

Door werkzaamheden elders kwam het olgende oudere materiaal boen water (Leids universiteitsmagazine Leidraad, jan. 2007, door Bart Braun):
  Percentage allochtonen aan academie blijft laag

'Universiteit moet diversiteit uitstralen'

Universiteiten zijn bij uitstek een plek waar integratie plaats zou moeten vinden, maar het percentage allochtone medewerkers blijft laag. Daar wordt aan gewerkt, onder andere met behulp van speciale subsidies.

Van de ene ideologisch gemotiveerde onjuistheid naar de andere. De universiteiten zijn bij uitstek de plek waar de wetenschap onderwezen moet worden en ontwikkeld, en als dat zou inhouden dat er minder of geen integratie is of komt, dan zij dat zo. Het opgeven van het onderwijs of de ontwikkeling van de wetenschap voor welk doel dan ook, is verraad aan het doelen van een universiteit, de wetenschap en de beschaving.
    Het geven van wetenschappelijk onderwijs betekent bijvoorbeeld het onderrrichten in het bestaan van evolutie, dat gaat gaat in tegen vrijwel alle religieuze opvattingen, maar met name de Joodse, christelijke en mohammedaanse. Er is maar eén manier om (geloige) Joden, christenen of mohammedanene actief te faciliteren als universiteit, namelijk om te stoppen met het onderwijzen van de eolutie aan die mensnen.
    Dat is de meest grofstoffelijke schending van de wetenschappelijke principes denkbaar.
    Oftewel: het streven naar "diversiteit", datr wil zeggen: het streven naar meer mensen die weigeren kennis te nemen van de evolutie, is een grove schendig van alle wetenschappelijke principes.
    En wat geldt voor het onderwijs in de evolutie, geldt voor alles waarin wetenschap en religie strijdig zijn, en die lijst is zo lang dat er 500 jaar nodig was om die conflictenn wat betreft het christendom voor het grootste deel te beslechten.
    De verwachtingen voor de islam liggen aanzienlijk slechter.
    Met die koppen schendt de Universiteit Leiden op de meest greve wijze alle wetenschappelijke principes. En de doelstelligen van haar eigen instituut.
   Nog wat extra over die eerste regel: het percentage allochtonen blijft laag niet door beleid van de universiteit, maar om een wtenschappelijke reden: vanwege de eigenschappen van de twee hoofdgroepen die onder 'allochtonen' vallen: de moslims hebben oneidig grote fundamentle bezwaren tegen alle wetenschap, want wetenchap komt in de plaats van het gezag van Allah als bestuurder van de wereld.
    En de zwarten onderpreestren op iedere niveau van intellectueel onderwijs => , en dus het meest op de top van die priramide: het universitaire onderwijs.
    Nog even de tussentitel:
  Tussentitel: 'Allochtonen zijn aanwinst voor de universiteit'

Dit is dus aperte leugen, en een vorm van racisme: het beoordelen op etnie.
    De rest van het artikel bevat dezelfde rpotzooi maar dan uitgeschreven.

Het tweede artikel (Leids universiteitsblad Mare, 06-12-2007, door Vincent Bongers):
  ‘Marokkanen dit, Antillianen dat’

Francio Guadeloupe stelde de bundel samen over de multiculturele samenleving. ‘Het mag dan wel comfortabel zijn in de ivoren toren maar je moet hem wel regelmatig verlaten.’


‘We moeten een nieuw bewustzijn ontwikkelen en anders tegen cultuur aan gaan kijken’, zegt Francio Guadeloupe (1971), als postdoctoraal onderzoeker is verbonden aan het Koninklijk Instituut voor, Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). Met zijn collega Vincent de Rooij (UvA) schreef en redigeerde hij het boek Zo zijn onze manieren, visies op multiculturaliteit in Nederland.
    Guadeloupe: ‘We wilden een aantal essays samenbrengen waar de geschiedenis, heden en toekomst van de Nederlandse samenleving en cultuur van verschillende kanten worden belicht. Het kernbegrip hierbij is multiculturaliteit als een gegeven. Het is een realiteit waartoe we ons moeten verhouden.    ...
    ‘Zo is van veel meer dingen een vervormd beeld ontstaan. Een goed voorbeeld zijn de veertig wijken van Vogelaar. Die worden in de media vaak getoond als verloederde plekken waar alle culturen langs elkaar heen leven. Mijn ervaring is anders. Mensen van verschillende achtergronden werken juist samen om hun situatie te verbeteren. Ik ben zelf op zaterdag als vrijwilliger actief bij een speeltuin in Vreewijk in Rotterdam. Ik zie dat er in die wijk veel positiefs gebeurt. Verder leer ik op straat ook dingen over de uitwisseling van cultuur die je achter je bureau nooit zult ontdekken. Het mag dan wel comfortabel zijn in de ivoren toren maar je moet hem wel regelmatig verlaten.   ...
    ‘Vooral Wilders presenteert een soort ideaalbeeld van een Nederland. Met als boodschap: alles was goed voordat die allochtonen kwamen. Bij hem bestaat er geen wederzijdse beïnvloeding. Iedereen die hierheen komt moet zich aanpassen. Maar iedereen die enig verstand heeft van de geschiedenis van Nederland weet dat immigratie de ontwikkeling van het land sterk heeft bepaald.   ...

Samengevat: multiculturaliteit is een gegeven waaronder veel positiefs gebeurt, in multiculturele wijken als Vreewijk!
    Met de "wijsheid" van het schrijven in 2017 is dit onmiddellijk herkenbaar als totale rotzooi. Niets maar dan ook helemaal niets hiervan is waar gebleken. In de Schilderswijk zijn er redelijk massale plunderingen en brandstichtingen geweest, en het is algemeen bekend dat in deze e nsoortgelijke wijken ze de Nederlandse politie en dus ook de rest van Nederland haten.
    En dit is dus een bijdrage van zo'n multiculturele medewerker van de UL. Het bewijs dat "diversiteit" niets anders is dan het invoeren van rotzooi.
    En wtenschappelijk gezien logisch: de culturen waar de allochtone groepen vandaan komen zijn cultureel en sociaal-maatschappelijke rotzooi (de reden dat ze hierheen komen - zie Afrika en het Midden -Oosten), oftewel hun levensgewoontes en opvattingene zijn rotzooi, en als je mensen met die opvattingen vawege die opvattingen (als ze echt Nederlandse ipvattingen hebben is er geen sprake van diversiteit!) opnemen op de universiteit is het opnemen van rotzooi.

En teruggaande naar het begin van deze verzamrling: mensen als Geert Wilders moeten op die maniakale manier bestreden worden, omdat mensen als Geert Wilders niets anders doen als het jongetje dat riep dat de Naakte Keizer geen Kleren aanhad: ze roepen de waarheid. En tegen de waarheid is geen redeneren mogelijk, dus krijg je het maniakale persoonlijke bestrijden.

Alweer: de meest grove schendingen van de wetenschappelijke principes door een wetenschappelijk instituut denkbaar.

Opmerkelijk! Nog niet gevallen: de naam Maurits Berger. De "islamiseerder van de Universiteit Leiden". De man van "Islam is Lief!!!". De man van "Islam is Vrede!!!". De man van "Islam is christendom maar dan Naaster!!!". De man van "Islam is soefi maar dan Inclusiever!!!". De man van "Islam is boeddhisme maar dan Vredelievender!!!". De man die zijn studentes misbruikt (GeenStijl.nl, 06-11-2017, door Spartacus uitleg of detail ):
  Videos. Leidse universitaire kindbruidjes over de zegeningen der islam
 
Belangrijke disclaimer: onderstaand is in niets een aanval op de studentes zelf. Je bent 18, hebt het beste met de wereld voor, en bent ook nog eens een meisje. Natuurlijk loop je dan head first in professor Maurits Bergers honey trap (leerstoel betaald door het Sultanaat van Oman) ...

Natuurlijk is het je laten betalen door het bedrijfsleven al een doodszonde (in het Engels bestaat er de uitdrukking "There is no such thing as a free lunch ..."), maare je laten betalen door ideologische scherpslijpers is natuurlijk volkomen dodleijk voor hetr allerlaatse greintje wetenschappelijke integriteit tot ver in de omtrek. Collgea's die het accepteren zonder alle kontakten te verbreken, bestuurders die het weten en tolereren ... Allemaal hebben ze het bewijs afgegeven van totale corrupteerbaarheid en corruptie. Diederik Stapel is er een kleuter bij ...
    En moet er nog aan toegevoegd worden dat het niet alleen ideologische scherpslijpers zijn, maar ideologische scherpslijpers uit het ideolgisch en cultureel volledig tegengestelde en vijandelijke kamp.
    En dan is dit dus eigenlijk nog maar kinderspel:
  ... natuurlijk gaat dit project in zijn geheel over het wegnemen van """vooroordelen""" van de bekrompen inheemling.  ...

Wat hetgene is waarmee maurtist begrer de maatschappij lastig vlat. Maar dta is zijn eigen vernatwoordelijkheid. Veel ernstiger is dat hij mense die een aan zijn macht ondergeschiktepositie hebben, hieraan mee laat doen:
  ... Dames, nogmaals, it's not you, it's die kudt-faculteit van jullie waar ze zich nu in meerdere kantoortjes op het Lipsius afvragen of het eigenlijk wel een goed idee was krap meerderjarige meisjes in de ideologische voorlinie te plaatsen. Volledig openbaar. ...

En hoe dan? Door het plaatsen van filmpjes waarin de slachtoffers gevraagd is Berger's boodschap te verwoorden. Vol gorigheden:
 

Een wanhopige kreet die vloekt tegen alles wat er voorgevallen is in de tijden direct voorafgaand aan de seconde dat dit opgeschreven wordt. De islam heeft in haar ideologie het islamiseren van de hele wereld, waarvoor alle middelen zijn toegestaan, inclusief liegen, doodslag, moord, en genocide.
    Nummer twee:
 

Nog een ideologische leugen.
    GeenStijl maakt met één enkel zinnetje aan het einde van hun verslag gehakt van deze twee dames (en Maurits Berger):
  En dan nu de fotoserie: "Zwaar beveiligde / gepantserde JOODSE KINDEROPVANGCENTRA- EN SCHOLEN."

De derde:
 

Een persoonlijke leugen. Bij de laatste introductiedagen van de Universiteit Leiden was 99 procent van de populatie kinderen (en al in meerderheid meisjes) regelrecht uit de wijken waar gehockeyd en getennist wordt. Deze dame heeft het volkomen bijpassende gezicht. Meisjes uit gemengde wijken zijn volkse meisjes die er totaal anders uitzien. En als je er eentje treft die zich eruit ontworsteld heeft, is er weer 99 procent kans dat ze iets exacts doet. De enige manier om je aan de sociale dwangbuis te ontworstelen.
    Maurits Berger misbruikt zijn studentes, en brengt ze aan de morele en ideologische hoererij. Maurits Berger is een pooier, omdat hij werkt op de psychychologische zwakheden van vrouwen. Ze willen tot in het oneindige "de boel bij elkaar houden", zelfs met de piranha- en krokodillen-populaties. Of in de woorden van GeenStijl:
  ... de studentes zelf. Je bent 18, hebt het beste met de wereld voor, en bent ook nog eens een meisje.  .  ...

Met daaronder natuurlijk altijd de voor morele en ideologische hoererij meer kwetsbare figuren:
  ... Maurits Bergers honey trap... waar je vooral leert je in de meest onverholen koloniaal-exotistische wellust te verwonderen over die cultuur wiens archaïsche mannen je heimelijk bloedgeil vindt   ...

Tja ... Een wel meer voorkomende trek bij de vrouwtjes ... Waar je het, in tegenstelling tot de zwakheden van mannen, helemaal en totaal en absoluut NIET over mag hebben, want er zit een kleurtje aan vast, hè ... Dus GeenStijl heeft er alvast wat strepen doorheen gehaald ...
    Overigens voelde men na blootstelling aan de zuurstof van de werkelijke wereld wel enige nattigheid:
 

Heerlijk, die ironie ... 'dat de filmpjes kwijt waren'... Zomaar. Ineens. Plotseling. Onverklaarbaar.
    Wat een smerigheden, allemaal ... Dit.


Naar Menswetenschappen  , Hetze Buikhuisen, nasleep  , Wetenschap lijst  , Wetenschap overzicht  , of site home  .

  26 nov.2016