WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Menswetenschappen, ondermaats: Universiteit Leiden

Vroeger.

Vroeger, toen waren universiteiten plaatsen van en voor Verlichting.

Tegenwoordig.

Tegenwoordig zijn universiteiten plaatsen van en voor de invoering van de islam.

Schrijf het zo op en je zou denken in één of ander dystopisch sciencefictionboek te lezen. Maar het is doodgewoon de werkelijkheid.

Op de lijst behandelde gevallen stond al de Katholieke Universiteit Tilburg uitleg of detail , waar de invoering van islam echt het allerhoogste doel is met vele leerstoelen ter bevordering.

De Erasmus Universeit Rotterdam nam er speciaal een moslim-propagandist voor in dienst, ene Tariq Ramadan, en nam hiervan slechts met grote tegenzin en onder druk van diens bewezen kwaadaardigheid afstand van.

De Universiteit Leiden is onder andere het hol van sharia-enthousiast uitleg of detail (mede-betaald door Oman uitleg of detail ) Maurits Berger, en van moslim-massa-import propagandist Leo Lucassen uitleg of detail .

Naast de invoering van de islam, is het tweede hoogste doel van deze instellingen het zorgen van rugdekking in de strijd voor dit hoogste GOED, en dat ligt in de strijd tegen het KWAAD, en het KWAAD in de strijd voor de islam is natuurlijk Geert Wilders.

Bij de KUT hebben ze er een speciale vakgroep voor. Bij de EUR neemt de afdeling sociologie die taak voor zijn rekening bijvoorbeeld in de persoon van Willem Schinkel. En de Universiteit Leiden is zojuist haar bestrijdingsoffensief gestart (de Volkskrant, 23-11-2016, door Bart van der Boom, is docent moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden, en Bas Kromhout, is historicus en publicist.):

  PVV wil islam vervolgen en iedereen zwijgt
 
Toen Wilders zei alle moskeeën te willen sluiten en de Koran te verbieden, bleef verontwaardiging uit.

De riposte in dezelfde soort taal: Dit is pure kwaadaardigheid, met het doel het invoeren vanm kalifaat en sharia.

Hetgeen meteen al blijkt uit die kop. Want je vervolgt mensen. Geen instituten, en al helemaal geen ideologieën. Die bestrijdt je. En alle idelogoeën zijn waard te bestrijden, met voor de levende versies vooraan in de rij: de islam.

Wie bestrijders van de islam bestrijdt, strijdt voor de islam.

Kwaadaardige retoriek, dus die kop.

En de rest is erger:

  Bijna 76 jaar geleden, op 26 november 1940, protesteerde de Leidse jurist R.P. Cleveringa met een beroemd geworden rede tegen het kort tevoren door de Duitsers bekendgemaakte ontslag van alle Joodse ambtenaren.

En de rest hoeft je niet te reproduceren want dat is wel duidelijk:
  "De moslims van nu zijn als de Joden van toen."

Dit is het betoog van de Universiteit Leiden.

Pure kwaadaardige smerigheid dat slechts één doel kan hebben: het invoeren van  kalifaat en sharia.

... wij betwijfelen of de boodschap van Cleveringa nog wordt gehoord in het Nederland van vandaag. Anno 2016 steunt immers een kwart van de Nederlanders een partij die de verkiezingen ingaat met de belofte alle moskeeën en islamitische scholen te sluiten en de Koran te verbieden.
    Toen PVV-leider Geert Wilders in augustus dat voornemen bekendmaakte, was er nauwelijks verontwaardiging. ...

Oftewel: uit naam van de Joden willen wij kalifaat en sharia:
  ... zonder twijfel zou het Cleveringa ten diepste schokken dat de natie die ooit een heilig ontzag koesterde voor vrijheid van religie, nu nauwelijks opkijkt van een zo kwaadaardig voorstel als de vervolging van een compleet geloof. ...

Wij willen kalifaat en sharia.

De Universiteit Leiden pleit voor de herinvoering van het nazisme, nu in een religieus jasje.

Eerste of in ieder geval tevens het slachtoffer: de Joden.

Cleveringa zal in zijn graf liggen te tollen.

En hij blijft draaien. Want dit kwam via NRC Handelsblad en GeenStijl tot hier (nrc.nl, 07-07-2017, door Kees Versteegh uitleg of detail):
  Experts: Nederland moet IS’ers helpen bij terugkeer

Nu de eindstrijd tegen terreurorganisatie IS nadert, moet Nederland meer doen om spijtoptanten terug te brengen, vinden experts.

Eigenlijk weet je bij 'experts', afomstig van de landverraderlijke media, al genoeg: dit zijn mede-landverraders. De namen in dit geval:
  Edwin Bakker, hoogleraar contra-terrorisme aan de Universiteit Leiden ...
   ....Veiligheidsexpert Peter Wijninga van het The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS)

De kwestie zelf: die jihadis', uit welk land ze ook vandaan komen, zijn geen terroristen, maar massa-moordenaars en genocideplegers, die puur vanwegne de uitreis richting dat gebied het Nederlandschap ontnomen moet worden. En iedereen die andere en mildere ideeën heeft, is een landverrader.
    De door het NRC aagezochte lieden zijn ook nog van een bijzonder extra kwaadaardigheid:
   Peter Wijninga ... denkt ook dat Nederland meer kan doen. ... „Nederland kan gerichte voorlichtingscampagnes via Facebook organiseren hoe men langs relatief veilige routes en grensovergangen het strijdgebied kan verlaten”, zegt hij.

Peter Wijninga heeft ook vast meegeholpen met de vlucht van Duitee oorlogsmisdadigers naar Argentinië. Maar het gaat hier om deze:
   Edwin Bakker, hoogleraar contra-terrorisme aan de Universiteit Leiden ... „Nederland geeft nu niet thuis”, zegt hij, „terwijl ons land zich altijd zo graag laat voorstaan op een inclusieve aanpak om met jongerenwerkers ... ”

Een gore leugen: landverraders als Erwin Bakker laten zich voorstaan op de gesmolten boterzachte aanpak van alle moslimwandaden. De grote meerderheid van Nederland kotst op dat soort lieden.
   „... om met jongerenwerkers en scholen radicaliserende jongeren op het rechte pad te houden. ...”

Een gore leugen: dit zijn geen 'radicaliserende jongeren' maar massamoordenaadenaars en genocideplegers.
   „ ... Waarom proberen we niet onze verloren zonen terug te krijgen? ...”

Een nieuw hoogtepunt in gotspes ... "De verloren zoon de SS-gaskamerbediener" ...
   „...  Zijn we niet gevoelig meer voor dit soort christelijke reflexen? ...”

Het zoveelste bewijs dat het christelijke geloof, als antwoord op het totaal gestoord-solipsistische Joodse  , een ven egstoorde reactie de andere kant op is.
    En dat aan een instelling voor wetenschappelijk onderwijs ...

Hier een voorbeld van de gevolgen van het "diversiteitsbeleid":

In Charlottesville, Amerika, hebben extreem-linkse demonstranten een groep extreem-rechts demonstranten aangevallen, omdat de rechtse demonstranten een beeld van een generaal uit de Amerikaanse burgeroorlog wilden behouden wat de extreem-linksen willen slopen.
    De reactie van de Leidse universiteitsdocent Nadia Bouras toont extreem-linkse en/of extreem-islamitische haatdragendheid jegens een persoon maar staande voor de blanke medemens. Constateren ook de reageerders:
 
 
 
 
 

En allemaal willen ze Nadia Bouras vooral weg van onze Nederlandse kinderen. En beseffen ze dus: Islam is Gif. In welke gedaant het ook verpakt is. Man of vrouw. Hoog- of laagopgeleid. "Extreem" als "bij IS" of "gematigd"  als "bij universiteit".


Naar Menswetenschappen  , Hetze Buikhuisen, nasleep  , Wetenschap lijst  , Wetenschap overzicht  , of site home  .

  26 nov.2016