WERELD & DENKEN
 
 

Joop.nl, absurditeiten, vanaf juli 2015

1 aug.2015

Er is in Nederland geen medium te vinden dat neigt naar het extreem rechtse, noch naar het extreem linkse. Er is in Nederland slechts één medium te vinden dat neigt naar extremistisch gedachtengoed, en wel de extremistische politieke-correctheid. En dat is de website Joop.nl .
    Joop.nl is eigendom van de VARA, de publieke omroep van de politieke-correctheid. De drijvende kracht erachter is ene Francisco van Jole, iemand met de bezetenheid en het absolute gelijk van een islamitisch ayatollah. De aanloop van wat hier besproken wordt, is deels al langsgekomen bij zijn doopceel uitleg of detail .
    Joop.nl maakt deel uit van het palet van de VARA, in dat in VARA-programma's alles wordt gedaan om te laten zien dat creolen en moslims zich in niets onderscheiden van Nederlanders, en wel erger en meer naarmate de werkelijkheid het tegendeel laat zien. Bij iedere moslim-terreurdaad zie je meer moslims bij de VARA, en meer artikelen bij Joop.nl die aantonen dat de aanslag "Niets maar dan ook helemaal niets te maken heeft met de islam".
    Wat betreft creolen wordt dit proces niet zozeer gedreven door terreur, maar door algemeen sociaal wanpresteren uitleg of detail . Dit is een constant maatschppelijk gegeven en die constantheid veroorzaakt een constante behoefte tot compensatie, zich uitende in een met een min-of-meer constant stijgend percentage creolen bij de VARA, de publieke omroep in het algemeen, en zelfs de reclame. Bij dat laatste werken dezelfde soort mensen: kosmopolieten uit de kunstzinnige en intellectuele elite - zeg maar: de grachtengordel. Men kan dit zelf nagaan door het aantal optredens van creolen te tellen en te stoppen als je een Azatische allochtoon ziet - de verhouding ligt voorbij de 10 op 1. Van Aziaten heeft niet aangetoond te worden "dat ze mee kunnen komen".
    Zo'n proces dat gedreven wordt door een constante groeifactor heet een exponentieel proces en gaat op een gegeven moment snel uit de hand lopen uitleg of detail . Dat stadium is nu bereikt bij Joop.nl. Er is al veel van deze site gebruikt in de verzamelingen Ideologie, denkwijkingen uitleg of detail en Denkfouten, absurdititeiten uitleg of detail , maar de huidge fase, schrijvende juli 2015, rechtvaardigt een extra aanpak.
    Het proces zelf is niet geheel onopgemerkt gebleven:


Wat dus een screenshot is van de voorpagina van Joop.nl zelf, tevens aangevende dat ze zelf totaal geen idee hebben van hun extremisme. Een proces dat ook heel goed merkbaar is in de al eerder genoemde verzamelingen.
    Goed, nu dus dan aanleiding voor deze oordelen. Dit was artikel één:

Uit: Joop.nl, 21-07-2015, door Hanneke Felten - Projectleider Participatie uitleg of detail

Het 'witte clubje' moet aan de bak

Hanneke Felten: Niemand klaagt meer over buitenlanders, tegenwoordig moppert men op 'allochtonen' of moslims


"Ze moeten gewoon allemaal oprotten." Geschokt lees ik het appje nog een keer. Een vriendin heeft net een aanrijding gehad met een "asociaal en opgefokt" figuur die niet goed "uit zijn doppen keek". Alle reden om boos op deze kerel te zijn. Maar ze is niet alleen boos op hem, maar op "de Marokkanen". Ik app meteen terug dat die ene kerel niet voor een hele groep staat maar dat werkt als een lap op een rode stier.    ...
    ... Juist 'autochtonen' kunnen wat doen aan racisme en hebben daarmee een verantwoordelijkheid.    ...


Red.:   Een overbekende vorm van contradictie, waarin "Nederlanders" wordt verweten te generaliseren. Maar het geleidelijke maar exponentiële groeiproces is dus inmiddels zo ver voortgeschreden dat deze mevrouw denkt de generalisatie-contradictie te kunnen gebruiken in combinatie met een etnische of raciale aanduiding. Dus totaal niet in de gaten hebbende dat de versie ...
  Het 'zwarte clubje' moet aan de bak

... je een instantane vloed aan haatreacties zou opleveren. Haat vanuit politiek-correcte en allochtone kringen.
    Het tweede artikel met deze boodschap - twee dagen later:


Uit: Joop.nl, 23-07-2015, door Britt Hendrix - Student uitleg of detail

Ode aan de blanke man

Britt Hendrix: Ze hebben het goed voor elkaar. Ik hoop dat ze trots zijn.


Blanke mannen. In strakke pakken, met perfect geknoopte stropdassen. Blanke mannen. Met Confederatievlaggen en hakenkruizen. Blanke mannen. Schietend in een kerk vol gekleurde gelovigen. Blanke mannen. Die banken besturen en de Europese economie lieten crashen. Blanke mannen. De heilig verklaarde, onaantastbare wezens op deze aarde. En onze maatschappij zegt gedwee Amen. Ik niet. Ik zeg: GODVERDOMME (Sorry mam).    ...


Red.:   En verderop wordt er vrijuit gelogen dat je alles mag zeggen over Marokkanen. In de gewone media., dus. De bekende omkering der werkelijkheden.
    Ondertussen had naar aanleiding van het eerste artikel iemand bij Joop.nl betoogd dat het contraproductief werkt om beschuldingen als "Blanken zijn racisten" te uiten, omdat dat het de rassentegenstellingbewijstzijn dus het racisme bevordert. Dat artikel was teveel voor de grootste aanjager van racisme in Nederland Quinsy Gario. Voorgaande artikelen zijn tot stand gekomen mede door de door hem gekweekte en door de medi (met nam de VARA en de NPS) sfeer. Terwijl hij zlef zijn acties is gestart onder invloed van en met intellectuele steun van de racisme-intellectueel van Nederland Philomena Essed: uiteindelijk school makende is met zijn campagne tegen Zwarte Piet, en allangs opgeschoven. Redelijk recent opschuivende naar het stadium van het Amerikaanse zwarte activisme. Dus als rectie op het warschuwende artikel verscheen dit:


Uit: Joop.nl, 22-07-2015, door Quinsy Gario - Dichter/kunstenaar uitleg of detail

Het privilege om weg te kijken

Juist dat wegkijken maakt het mogelijk dat de voorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda kan beweren dat we in Nederland geen omvangrijke geschiedenis hebben van geweld tegen een specifiek rasRed.:   Dat 'privilege' is een afkorting van "witte privilege", een begrip dat Quinsy dus heeft overgenomen van de zwarte verbale terroristen in Amerika. Wat volgens hen een afkorting is van "Zwarten doen het minder goed dan blanken dus zijn blanken racisten", maar wat in werkelijkheid een afkorting is van "Zwarten schrijven hun sociale disfunctioneren toe aan blanken en zijn dus racisten".
    Overigens: die onderkop maakt het racisme ook in één keer duidelijk, want die voorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda is "terrorisme-expert" Beatrice de Graaf, en die is alom bekend bij betere waarnemers als een kip zonder kop, en net zo zeer "Nederland" als Quinsy Gario dat zelf is. Met deze toevoeging dat ze in dit geval strikt genomen ook gelijk heeft, geheel toevallig, omdat "Nederland" het soort geweld dat Gario het natuurlijk wil toeschrijven: "het afbeulen van creolen", altijd in gelijke mate heeft uitgedeeld aan alle rassen: creolen, javanen, hindoestanen, blanken enzovoort: allemaal moesten ze afgebeuld voor het "Nederland" dat de creolen heeft afgebeuld: de rijken. Zeg maar: de grachtengordel (die letterlijk gebouwd is met het geld verdient met het afbeulen van genoemde groepen, inclusief de blanke Nederlanders).
    Maar mogelijkerwijs door het tegenvuur dat hij al heeft gekregen, zoekt Quinsy dus zijn toevlucht in Amerika:

  De witte, eenentwintigjarige, confederale vlag liefhebber, Dylan Roof had namelijk 9 zwarte kerkgangers, waaronder een staatssenator, van het leven beroofd. ...

En tot leugens met betrekking tot andere groepen:
  De Molukkers, die namens Nederland hadden gevochten in de onafhankelijkheidsstrijd, werden bij aankomst gehuisvest in voormalige concentratiekampen.

Molukkers werden gewone huizen aangeboden maar daar wilden ze niet in want dat zou betekenen dat ze bleven en ze wilden beslist teruggaan.
    Om vervolgens de eigen gratis van de Nederlanders gekregen huizen zonder ooit gewerkt te hebben in bek te kijken:
  Ook de huisvesting van Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders in de Bijlmer... liet veel te wensen over.

De Bijlmer werd net als alle andere wijken die eerder normaal bewoond werden door Nederlanders en fatsoenlijke wijken waren toen de Nederlanders er woonden, uitgewoond en tot getto gemaakt door de gekleurde immigraten. In de Bijlmer voornamelijk de creolen.
    Ook dit arttikel is dus een uitgebreide omkering van de werkelijkheid: Nederlanders hebben aan de allochtone immigranten grote hoeveelheden welvaart, huizen uitkeringen, opleidingen, geschonken, en als antwoord is men in schrijvende allochtone en de hen steunende politiek-correcte kringen geleidelijk maar steeds sneller opgeschoven naar het standpunt dat Nederlanders verantwordelijk zijn voor de nog steeds relatief zwakke sociale positie van allochtonen en dat die Nederlanders dus racisten zijn.
    Het is een gevaarlijke vorm van extremisme en racisme, omdat ze natuurlijk met graagte wordt overgenomen door alle andere allochtonen. Waaronder nog erger extremisten zoals bijvoorbeeld deze gevallen bekend van reacties bij Joop.nl:
  Bilal Kisri, vr 24 juli 2015 08:40
Toch geeft het stuk van Han te denken Quincy. Hij spreekt niet over het privilege om weg te kijken maar over de noodzaak ervan. Het aankijken van racisme werkt het racisme volgens hem alleen maar in de hand. Anders gezegd: we zijn gelijk zolang de ongelijkheid maar niet wordt benoemd. Als je dus vanuit zijn redenering over een wit privilege wil spreken dan lijkt het mij dat het een wit privilege is om als een soort soevereine norm te fungeren voor de maatschappelijke gelijkheid. De aantasting van die norm betekent onmiddellijk ook de ontwrichting van de maatschappij.
    Nou, als dat het geval is dan bevestigd hij m.i. ook jouw stelling: namelijk, dat het racisme institutioneel is. Ach, niet voor niets zei die Ma-Pima Fortuyn dat we juridisch wel gelijk zijn maar dat dit historisch-cultureel niet zo is. Leer daarvan broer, léér dáár-ván! En al wel helemaal gegeven het feit dat je, je juist tegen DAT heilige huisje hebt gekeerd waarin de sociaal-politieke verbeelding van de soevereine witte goedheilige norm die niet alleen de gelijkheid van de grappige zwarte mens moet vormgeven, maar zeker ook van die enge zandkleurige Mediterrane mens, in alle geuren en kleuren wordt uitgebeeld. Han heeft gelijk broer: je bent heel gevaarlijk bezig om zo aan de racistische wortels van de maatschappij te zagen. De goede man spreekt alleen vanuit de beste intenties. En de eerlijkheid dwingt me toe te geven dat ik voel wat hij wilt zeggen man. Het komt niet uit een slecht hart.
    "So what?!," zo durf ik nu te mogen anticiperen op een mogelijke gedachte bij jou. "Zijn wijsheid is fucked-up en gewoon niet bevredigend daar waar het om gelijkheid gaat. Het is niets anders dan de goedheilige bevestiging van witte suprematie". Ik weet het broer, ik weet het...

Randall Snijders, vr 24 juli 2015 17:45 in reactie op Bilal Kisri
Ben nog steeds niet uitgelachen. 'Ma-Pima Fortuyn', die heeft me bijna doen stikken, hahaha!
    Thnx voor deze briljante uiteenzetting, brada!

De taal van het verbale terrorisme, dat bij iedere kleine aanleiding kan uitbarsten in fysiek terrorisme, zoals in Londen en Engeland in 2011 uitleg of detail en in Nederland in de Schilderswijk in 2015.
    Oké, we beweerden dat dit een continu groeiend proces is. Als enigszins kunstmatige kunstgreep ten bewijze hiervan, twee artikelen van de kort eraan voorafgande periode. Eerst de meest nabije:


Uit: Joop.nl, 20-07-2015. uitleg of detail

Zo ziet privilege er uit

Een onderschat fenomeen prachtig gevisualiseerd


Wat betekent het precies om geprivilegieerd te zijn? Iedereen kan bedenken dat zolang er mensen zijn die elke dag 35 kilometer moeten lopen voor drinkwater, het een privilege is om een kraan met stromend water in je huis te hebben. Maar hoe zit het met privileges binnen rijke westerse landen? Wie zijn er hier bevoorrecht?    ...
    Om dat duidelijk te maken werd een groep van tien mensen aan een test onderworpen. Aan het begin van de test staan ze hand in hand op een rij. Vervolgens krijgen ze 35 vragen, zoals:


Red.:   Bevoorrecht zijn natuurlijk de blanken, want ...:

  Ben je benieuwd naar de hele lijst? Die staat hier.

... dat lijstje is bedoeld om je positie te bepalen en dat 'staat hier' is dit:


Uit: buzzfeed.com, 04-07-2015, Daysha Edewi

What Is Privilege?
...

Daysha Edewi
BuzzFeed Motion Pictures Staff


Red.:   Een creoolse bron over privilege is hetzelfde als een creoolse bron over racisme: de schuld ligt bij de blanke. Dus dan stel je lijstje criteria op om te laten zien dat blanken racisten zijn, want hebbende 'privilege' (uit de selectie van Joop.nl):
  -Ben je ooit in je klas of op je werk de enige geweest van jouw ras, geslacht, sociaal-economische status, seksuele oriëntatie, zet dan een stap terug.
-Als je ooit gepest bent om iets wat je niet kan veranderen, zet dan een stap terug.
-Als je fouten kan maken zonder dat mensen die toerekenen aan je ras of geslacht, zet dan een stap vooruit.
-Als je je ooit ongemakkelijk hebt gevoeld over een grap of een statement over je ras, etniciteit, geslacht, uiterlijk of seksuele oriëntatie, maar je je te onveilig voelde om de confrontatie aan te gaan, zet dan een stap terug.

Daartussen staan een aantal vragen waarop zwarten notoir zwak scoren:
  -Als je weet dat je ouders in staat zijn je financieel te ondersteunen als jij het financieel zwaar hebt, zet dan een stap vooruit.
-Als je ouders universitair geschoold zijn, zet dan een stap vooruit.
-Als je ooit een baan hebt aangeboden gekregen via een vriend of een familielid, zet dan een stap vooruit.

Niet omdat ze gediscrimineerd worden, maar omdat ze doodgewoon niet mee kunnen komen op school en nog veel minder in hoger onderwijs. Zodat ze ook geen banen te verdelen hebbben. Ze verdelen wel onderling gunsten - van de soort: "Wie mag er in mijn hiphop-groepje meedoen?" En: "Wie mag er lid worden van mijn streetgang?"
    De uitkomst van het "Naar voren, naar achteren"-testje als de blanken vooraan staan en de zwarten achteraan: "Zwarten worden gediscrimineerd".
    Een paar reageerder hadden het door:
  Piet Maneo, di 21 juli 2015 00:50
Ben je wel eens alleen door je huidskleur beschuldigd van racisme? Zet dan een stap achteruit.
    Wordt er wel eens geimpliceerd dat je door je huidskleur verantwoordelijk bent voor de slavernij? Zet dan een stap achteruit.
    Heb je wel eens niet gesolliciteerd op een vacature omdat werd aangegeven dat andere etniciteiten of sexen toch de voorkeur kregen? Zet dan een stap achteruit.

Johan Stavers, ma 20 juli 2015 21:57
Als je zo'n sucker bent dat je aan zo'n video mee doet, neem dan 20 stappen terug.

Paddy Power, ma 20 juli 2015 21:55
Als blanke man schiet ik toch aardig in de min.

Sander VanderWal, ma 20 juli 2015 19:34
yes, -7. Ga ik door voor de vaatwasser?

Erik Millar, ma 20 juli 2015 18:51
Ik heb het hele lijstje eens bekeken (ik kom als blanke Nederlander toch gewoon uit op -4 overigens), maar het is nu niet echt een wetenschappelijk samengesteld lijstje dat een behoorlijke bias heeft.
    Leuk, maar er kunnen geen enkele conclusies aan verbonden worden.

Zwaar racisme, dit artikel. Zeer handig verborgen.
    Nog beter verborgen was het racisme in het weer daarvoor staande artikel - inmiddels is dus volkomen duidelijk dat geen enkele zwarte op geen enkele uitspraak over blanken vertrouwd kan worden, en het lijkt eerder zo dat hoe gepriviligeerder de positie van de betrokken zwarte, de ernstiger de leugens en beschuldigingen:


Uit: Joop.nl, 18-07-2015. uitleg of detail

Volkskrant-journalist 'ontdekt' discriminatie

Journalist verbaasd dat zangeres Shirma Rouse zeker elke twee weken wordt gediscrimineerd en te horen krijgt: 'Ga dan opzij, kankernegerin'


In de Volkskrant van dit weekend staat een mooi interview met zangeres Shirma Rouse. ...
    Volkskrant-journalist Robert van Gijssel vraagt Rouse, die afkomstig is uit Curaçao en Sint Eustatius, of ze als Antilliaanse Nederlander geschrokken is van de dood van Mitch Henriquez, die onlangs door politiegeweld om het leven kwam. Ook wil hij van haar weten of ze zich dan weer meer Antilliaans dan Nederlander voelt.     ...


Red.:   Joop.nl geeft, om te onderstrepen hoe ernstig de zaak is, daarna een deel van het interview als illustratie weer. Met weglating van het cruciale eraan voorafgaande - hier is de uitgeschreven versie van de Volkskrant:

  Ben je als Antilliaanse Nederlander geschrokken van de onrust na de dood van Mitch Henriquez in Den Haag?
'Enorm, iedereen in de gemeenschap praat erover, de hele dag.'    ...

Voel je je dan ineens weer meer Antilliaans dan Nederlander?
'Absoluut niet. Ik ben Shirma, niet mijn afkomst of mijn kleur. Als het een Nederlander was overkomen, was ik net zo ongerust geweest. Maar ik weet wel dat je kleur in Nederland verschil maakt, en beïnvloedt hoe mensen met je omgaan.'

Contradicties. Twee. Ze praat als Antillaanse over wat de Antilliaan is overkomen. Een Nederlander praat heel anders over de zaak. Een Nederlander is niet ongerust over de zaak, want die verzet zich niet zoals de Antilliaan als een wildeman tegen zijn aanhouding. Omdat hij het blanke gezag haat.
    Tweede contradictie: "Ik ben een Nederlander maar Nederlanders maken onderscheid op kleur en zijn dus racisten".
    Twee contradicties, dus minstens twee leugens.
    Gevolgd door:
   ... Maar ik weet wel dat je kleur in Nederland verschil maakt, en beïnvloedt hoe mensen met je omgaan.'

Echt?
'Honderd procent. Ik maak het constant mee. Wil je voorbeelden? Ik rij met een vriendin mee, zij heeft een heel mooie auto. Ineens wordt ze van de weg gehaald. Hebben ze mij in die auto zien zitten. Nog één? Ik ga naar een groot popfestival in België. Met mijn accreditatie, ik ga parkeren. Word ik uit de rij gehaald. Wat ik precies kom doen? Volgende. Ik ga op de stoep aan de kant voor een fietser, die dus op de stoep fietst. Hoor ik hem achter me zeggen: 'Ga dan opzij, kankernegerin.'

Dat is echt schokkend.
'Of op het vliegveld. Ik loop met mijn band van zeven muzikanten langs de douane. Ik loop achteraan. Ik word apart genomen. Mij wordt gevraagd: 'Wie heeft uw reis betaald mevrouw, wat komt u doen?' Ik zeg: 'Luister, ik heb de reis van al deze zeven mensen betaald die net zonder controle langs u zijn gelopen. Dat is mijn band.'

'Weet je hoe vervelend dit is? Misschien moeilijk te begrijpen voor veel Nederlanders, die denken: stel je niet aan, doe eens even normaal joh. Maar ik word minstens elke twee weken een keer gediscrimineerd. En volgens mij wordt het steeds erger omdat het afgelopen jaar het debat over racisme in Nederland zo heftig wordt gevoerd. Maar dat debat is nodig, geloof me nou maar.'

Vergelijk dit met (uit het Joop-artikel):
   ... Shirma Rouse. De jazz-zangeres, die we kennen als kandidaat in The Voice of Holland, maar ook als graag geziene gast aan tafel bij De Wereld Draait Door, gaf afgelopen maand eindelijk die langverwachte show op North Sea Jazz.

Oftewel: ze krijgt een zeer gepriviligeerde behandeling van de blanken. En de klachten over de blanken zijn dus hoogstvermoedelijk leugens. Op het vliegveld: zwarten zijn notoire drugssmokelaars ten behoeve van hun criminele vriendjes ... Zwarten op de stoep: die doen aan "Betoon mij respect"-spelletjes uitleg of detail  en dreigen tegen je aan te botsen als je niet voor hen opzij gaat. Enzovoort.
    Oftewel: beschuldigingen van racisme zijn leugens tot bewijzen van het tegendeel geleverd kunnen worden.
    De beschuldigingen van racisme door gekleurden worden door de Volkskrant zonder enige kritische noot overgenomen, en door Joop.nl voorzien van opruiende teksten.
    En zo faciliteert en versterkt Joop.nl het racisme en de rancune bij de zwarten. En andere allochtonen. Joop.nl is niet alleen racistisch en extremistisch. Joop.nl is gevaarlijk. Burgergoorlog-gevaarlijk. Revolutie-gevaarlijk. "Geef ons jullie rijkdom of anders steken we jullie steden in brand". Versus: "Rot op anders gooien we jullie het land uit".
    En het voorgaande was nog maar net gecomponeerd, toen de hoofdredacteur zijn laatste sluier liet vallen:


Uit: Joop.nl, 28-07-2015, door Francisco van Jole - eindredacteur Joop uitleg of detail

Een reisverbod voor Wilders

Francisco van Jole over de olifant in huiskamer Nederland


... ondertussen is er een ander nijpend probleem. Wilders zaait voortdurend haat ... Maar een kritische houding van de Nederlandse media ten opzichte van Wilders is nu eenmaal zeldzaam.    ...


Red.:   Zoals gezegd: de man is volkomen gestoord. Zelfs het omgekeerde: "Een waarderende houding van de Nederlandse media ten opzichte van Wilders is nu eenmaal zeldzaam" is nog niet waar. De Nederlandse media hebben nog nooit iets waarderends gezegd over Geert Wilders.
    En dan volgt, na een artikel gevuld met nog veel meer Joliaans geschrijf:
  Wilders is kortom onze eigen haatprediker en hij exporteert zijn haat alsof het Hollandse tulpen zijn. Wordt het daarom niet tijd dat we hem een reisverbod opleggen? ...

Het is nauwelijks verhuld wat hij eigenlijk bedoelt en wilt. Een reisverbod als reactie op oproepen tot haat is natuurlijk absurd. De haatroproepen blijven dan komen. Nee, het is duidelijk: die haatoproepen moeten stoppen, en dat gaat de dader, die volgens de omgekeerde Joliaanse logica een psychopaat is, niet zelf mee ophouden.
    Nee, hier is volkomen helder wat Van Jole wil: die Wilders moet dood.
    En nadat deze redactie dat in gedachten al had opgeschreven maar nog niet uitgevoerd, kwam één van de extremistische allochtonen op zijn website met precies dezelfde redenatie:
  Ab Anders, wo 29 juli 2015 20:08
Van Jole: "... de haatimams. Zij zien de 'ongelovigen' als gevaar, Wilders ziet de moslims als gevaar ... Hij demoniseert er stevig op los."
    Dat demoniseren gaat ook op voor Van Jole. Immers, Wilders roept niet op tot geweld; dit i.t.t. haat-imam's, gelegitimeerd door de koran. ...

F Bidar, wo 29 juli 2015 22:06 in reactie op Ab Anders
“Wilders roept niet op tot geweld”
    Dat hoeft ook niet. De historische voorbeelden laten zien wat met de aangevallen doelgroep moet gebeuren. Het is enkel aanwijzen en de rest zal door het eigenvolk uitgevoerd worden, nu met uitsluiting, later met aanslagen en als de tijd rijp is door... .

Inderdaad: Francisco van Jole hoeft niet op te roepen tot geweld. Het historische voorbeeld laat zien dat Marcel van Dam en Thom de Graaf niet hoefden op te te roepen tot geweld uitleg of detail . Het "U bent een minderwaardig mens" en "U bent medeschuldig aan de moord op Anne Frank" lieten zien wat er met de aangevallen doelpersoon moest gebeuren.
    En wat ook inderdaad gebeurde.
    Net zoals de koran van Farid Bidar vol staat met wat er met de aangewezen doelgroepen moet gebeuren: Joden, andersgelovigen en ongelovigen worden aangewezen, en de rest zal door het eigen moslimvolk uitgevoerd worden, met uitsluiting, later met aanslagen en als de tijd rijp is door... .
    En de tijd is er kennelijk rijp voor, want de moslims van Farid Bidar zijn al volop bezig met de aanslagen tegen Joden, andersgelovigen en ongelovigen.
    En natuurlijk is Francisco van Jole volstrekt medeverantwoordelijk voor de aanslagen van de moslims tegen Joden, andersgelovigen en ongelovigen. Hij steunt hun zaak tot de laatste snik, via zijn website. Net als allen die voor hem en zijn website werken medeverantwoordelijk zijn aan zijn verbale daden.
    En nog op dezelfde dag verschijnt er een stuk van een woordvoerder van zijn uitvoerende geweldplegers, Frank van der Linde, hieronder aan het werk (GeenStijl.nl, 30-06-2015, door Pritt Stift uitleg of detail ):

In welk stuk verdere gewelddaden worden aangekondigd:


Uit: Joop.nl, 29-07-2015, door Frank van der Linde - Activist uitleg of detail

De creatie van de lone wolves

Het is een logisch gevolg van het perverse integrale beleid van onze overheid


...    Net als bij de berichtgeving over IS en Iran, wordt het perspectief versmald, en worden de events die de overheid goed uitkomen (het rellen en plunderen) er uitgelicht, om zodoende haar handelen te rechtvaardigen. Binnen het bredere perspectief is het verzet van activisten niet meer dan logisch en dat geldt eveneens voor de rellen.    ...


Red.:   Dat wil zeggen: terreuraanslagen als die op Charlie Hebdo (in Frankrijk) en tegen Joodse instellingen (bijvoorbeld in België) zijn het gevolg van beleid van de Nederlandse overheid. En wat die overheid moet doen om die terreurnslagen door moslims te voorkomen, is:

  Nu de overheid heeft besloten om de activisten keihard aan te pakken, snel te berechten en hoge straffen te eisen, terwijl de rechtszaak tegen Wilders maar duurt en duurt, en GeenStijl geen strobreed in de weg wordt gelegd ...

... degenen die als op bovenstaande foto een politiebureau bestormen ten einde dit in de fik te steken een vetlederen medaille geven, en de website GeenStijl sluiten, al was het maar voor het publiceren van deze tweet van Frank van de Linde met de suggestie dat het een oproep tot geweld is. Wat "geheel ten onrechte" is.
    Kijk maar naar de boodschap van bovenstaande stuk:
  De voorspelling van de komst van lone wolves is gewoon de uitkomst van een koude analyse van een reeks van handelingen en vooral ook niet-handelingen van de overheid, en het plaatsen van deze gebeurtenissen in een groter perspectief. Ik zal niet blij zijn als lone wolves aanslagen plegen in Nederland, maar het is een logisch gevolg van het perverse integrale beleid van onze overheid. Vanuit dat perspectief zijn aanslagen door lone wolves volledig te begrijpen.

Samengevat: "Moslims, als jullie het beleid van de overheid in jullie richting willen veranderen, pleeg dan meer terreuraanslagen".
    Frank van der Linde is een regelmatig bijdrager bij Joop.nl uitleg of detail .
    Moslim-terreur en Joop.nl ... Het is twee handen op ene buik. Ter bevstiging, dit twee maanden eerdere stuk:


Uit: Joop.nl, 23-05-2015, door Alfred Blokhuizen - Voormalig GroenLinks-statenlid ZH uitleg of detail

Wanneer breekt het elastiekje van moslims?

Hoelang accepteer je dat je burgerrechten worden vertrapt?Red
.:
   Oftewel: Het zijn niet de moslims die Theo van Gogh hebben afgeslacht, maar Nederlanders die Mohamed Rabbae hebben vermoord. Enzovoort.
    En wat geldt voor de steun aan de moslim-terreur, geldt ook voor de zwarte terreur, zo effectief al begonnen met de rassenoorlog tegen de blanken in Londen 2011 uitleg of detail . In 2015 heeft de BBC een zwarte nieuwspresentator en zijn ze in het algeheel zwaar oververtegenwoordigd - met name ten opzichte van hun maatschappelijke prestaties uitleg of detail . Net als in Nederland.
    En nog een bewijs dat de medewerkers van Joop.nl doen aan uitlokking tot geweld:


Uit: GeenStijl.nl, 12-08-2015, door Pritt Stift uitleg of detail

STRAFBAAR! Activist Frank roept op tot geweld IIKijk, daar hebben we activist Frank ook weer. ...


Red.:   En dat dit uitlokking is, erkennen ze zelf:


Uit: Joop.nl, 15-07-2015. uitleg of detail

'Wat GeenStijl doet kan je zien als uitlokking'

Een agent uit Veghel werd onlangs door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld voor zware mishandeling met voorbedachte rade. De agent schoot een vluchtende inbreker in zijn been en dat leidde tot een voorwaardelijke boete van 1500 euro en een schadevergoeding van 2.351,05 euro aan de neergeschoten man.
    Dat bracht ze bij GeenStijl op een idee. Onder het motto Geef gul voor de agent die een boef wist te vangen (en hij is niet eens dood) begonnen ze een crowdfunding campagne om het geld voor de boete bij elkaar brengen ...
    ... advocaat Sydney Smeets denkt dat daar juridische consequenties aan zouden kunnen zitten. Volgens hem zou er heel wel sprake kunnen zijn van uitlokking:


Red.:   Als dit uitlokking is, zijn de tweets van Frank van der Linde en de artikelen in Joop.nl dat zeker. Joop.nl lokt uit tot geweld.
    Het is even rustig geweest, maar dat maakt Joop.nl goed met een absurdistische dubbelklapper:


Uit: Joop.nl, 14-08-2015. uitleg of detail

Amerikanen verbijsterd over racistische kop NRC


Red.:   Eén kop, vijf woorden, twee leugens. Het 'Amerikanen' slaat op één Amerikaan, en de kop van het NRC is niet rcsoitsch mar datgene wara het NRC ovr schrijft en die eene merikan zijn racistisch:
 
  NRC Handelsblad ... de publicatie van een recensie over Ta-Nehisi Coates’ nieuwe boek.

Die Ta-Nehisi Coates uitleg of detail is een neger die een diepe haat koestert jegens zijn voorouders die hem als slaaf verkocht hebben aan de voorouders van de huidige blanken waarop hij nu zijn haat projecteert.
  Dat schrijft Karen Attiah in The Washington Post.

Die Karen Attiah uitleg of detail is een neger die een diepe haat koestert jegens haar voorouders die haar als slaaf verkocht hebben aan de voorouders van de huidige blanken waarop zij nu haar haat projecteert.
  De kop boven de gewraakte recensie is ‘Nigger, are you crazy?’

Hetgeen een citaat is uit het boek van haatneger 1.
  “Alsof de kop niet verschrikkelijk genoeg was, weet het artikel de mate van aanstootgevendheid te verergeren door het te begeleiden met Blackface figuren”, schrijft Attiah.

Met dit zijnde de 'Blackface figuren':

Wat een grafische weergave is van "Alle negers zijn zielige negers die doodgeschoten worden door weerzinwekkende en racistische blanken".
    Het opmerklijke aan dit verhaal is dat Amerika al zo ver gevorderd is op het pad van het racisme, dat een blad dat Amerikanen kennelijk serieus nemen er toe een overgegeaan is om mensen in dienst te nemen die zo racistisch zijn dat zelfs de Ku Klux Klan ze als "te extreem" zou afwijzen.
    Joop.nl omarmt dit soort racisten hartelijk, want ze zijn zwart.
    Is dit te overtreffen? Antwoord: Ja!:


Uit: Joop.nl, 14-08-2015. uitleg of detail

Nederland bij VN aangeklaagd wegens 'afrofobie'


Red
.:
   Uit het woord kan je al afleiden wat er komen gaat: creolen profileren zich of gaan zich profileren als "negers" en wie er tegen is dat creolen zich profileren als negers, is een "afrofoob". Hier is de uitvoering:
  In Genève vergadert de VN deze maand over de internationale conventie ter bestrijding van alle vormen van racisme. ... De klagers stellen dat er in Nederland sprake is van afrofobie en dat burgers met Afrikaanse roots niet als groep worden erkend.
    Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en het Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden (NMNS) hebben rapporten ingediend die racisme, discriminatie en afrofobie in Nederland blootleggen. Afrofobie is een begrip dat in Nederland nauwelijks bekend is maar dat is volgens de indieners nu juist het probleem. Het gebrek aan erkenning voor de Afrikaanse diaspora leidt juist tot racistische praktijken. In het rapport, ingezonden door het Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden, worden de VN gewezen op het gebrek aan kennis over afrofobie in Nederland, discriminatie en vooroordelen gericht op mensen van Afrikaanse oorsprong. Zo wordt gesteld dat de onwetendheid over afrofobie ervoor zorgt dat burgers met Afrikaanse wortels niet optimaal gebruik kunnen maken van wettelijke bescherming tegen discriminatie. Het NSM heeft bijvoorbeeld een aanvraag gedaan voor anti-discriminatiebeleid specifiek gericht op mensen van Afrikaanse herkomst. Daarop antwoordde premier Rutte dat het kabinet burgers niet 'als groep beoordeelt maar als individu'.

Ondanks het feit dat je wist dat dit zou komen, slaat het nog steeds in het gezicht als volkomen absurdistisch. Zelfs de meeste reageerders bij Joop.nl waren er snel mee klaar:
  Tinus Tongelre, vr 14 augustus 2015 15:54
Dus in het kort komt het erop neer dat Nederland verweten wordt dat mensen met een andere afkomst, religie en huidskleur dan de blanke Nederlanders NIET anders behandeld worden dan de blanke Nederlanders? Er is mij met ontelbare 'antdiiscriminatieprojectweken' en aanverwante onderwijsvehicels jarenlang ingeprent dat dat ook niet de bedoeling was. Dus zo gek is het niet dat 'wij blanke Nederlanders' dat niet begrijpen. En ik denk dat Artikel 1 van de Grondwet ook aangepast moet worden. Daarin staat immers een verbod op het erkennen van Afrofobie geformuleerd.

Maar Joop.nl was er weer bijzonder blij mee:

De tekst onder de foto luidt (laatste zin):
  The only what the activist did was standing in a crowd with a t-shirt with the inscription "Zwarte Piet is racisme" (Black Pete is racism).

Hierin is gelogen in de zin van weggelaten dat 'the activist' vergezeld ging van meerdere andere activisten, die dus tezamen een demonstratie vormden, tegen Zwarte Piet, op een plaats waar dit door het bevoegd gezag (de burgemeester) verboden was, dat de agenten de demonstranten sommeerden zich te verwijderen en te begeven naar de voor demonstraties aangewezen plek, dat de activisten daar geen gehoor aan gaven, dat de demonstranten vervolgens onder arrest werden geplaatst en gepoogd werd hen onder arrest af te voeren, dat de activsten zich daartegen met lijfelijk geweld verzetten, en dat de politie hen daarop heeft overmeesterd. Geheel en al volgens de regels van het wettelijk bevoegd gezag.
    Hetgeen laat zien wat deze negers in feite eisen: dat ze geplaatst worden boven het wettelijk bevoegd gezag, op basis van hun Afrikaanse afkomst. Omdat dat wettelijk bevoegd gezag in Nederland voornamlijk gedragen wordt door blanken.
    En ook daar is Joop.nl het dus allemaal volstrekt mee eens.
    Deze redactie kan zich niet voorstellen dat het nog absurder kan. Maar vertrouwt erop dat het Joop.nl toch zal lukken.
    Overigens: bij de haatstukken over GeenStijl in de media in het algemeen uitleg of detail gaat het meestal ook over de "reaguurders". Bij Joop.nl gebruiken ze geen "lelijke woorden", maar is de haat veel erger. Bij het "afrofobie-stuk:
  Olav Meijer, za 15 augustus 2015 17:53
Het is goed dat Nederland eens “aan de beurt” komt. Want o, wat denken velen toch dat wij zo’n net, niet discriminerend volkje zijn! En helemaal niet racistisch, hoor, o nee!
    Het tragische is, dat zo velen niet lijken te snappen wat racisme in de realiteit betekent. Het gaat helemaal niet uitsluitend om expliciete, bewust geuite meningen en bewuste handelingen. Het gaat voor een groot deel juist om niet zo bewuste, vaak impliciete meningen en handelwijzen, die in de sociale structuur en cultuur verankerd liggen. We willen als witte mensen niet zien dat de overheersende cultuur in Nederland barrières opwerpt voor zwarte mensen. Die moeten vaak tegen vooroordelen opboksen en extra stappen zetten. Het probleem van witte mensen is, dat zij dat zelf niet aan den lijve ervaren, en daardoor velen het bestaan ervan ontkennen. En zich ook gauw persoonlijk aangevallen voelen, en van racisme beschuldigd, door mensen die de barrières voor zwarte mensen wél onderkennen en daaraan uiting geven. Als je je als witte persoon openstelt voor de ervaringen van zwarte mensen, die tot je laat doordringen, gezamenlijk erover discussieert, informatie uitwisselt, enz., dan begrijp je het beter en dan blijkt het een goede zaak een soort “bondgenoot” te worden in de strijd, of misschien beter nog de strijd voor meer bewustwording onder witte mensen te bevorderen. Een lange, soms ongemakkelijke weg, waarbij ook veel weerstand ontstaat. Maar desondanks een weg die moet worden afgelegd. Want de strijd tegen racisme, in welke (dikwijls verhulde) vorm ook, is een primaire en heel essentiële.
    En premier Rutte’s “verdediging” dat het kabinet burgers niet als groep beoordeelt, maar als individuen, is gewoon te dom om er veel woorden aan vuil te maken ! Het beroep op het discriminatieverbod gaat er immers juist om, dat mensen in de maatschappelijke praktijk wél als categorie (wegens ras, enz.) worden gediscrimineerd!

Veel nette woorden voor "Alle Nederlanders zijn gloeiende racisten!" Het soort taal dat bekend is van (vroeger) de bommenleggers van RaRa en (nu) de brandstichters in de Schilderswijk:
Al-Jaberi oorlogsverklaring
 
'Nederland wordt een ruïne als we geen gerechtigheid krijgen'
Joop.nl-bijdrager Abdulkasim Al-Jaberi
Aanstichter Schilderswijk rassenrellen 2015
 
 
 
"I knew that one day we'd set fire to the streets of the Netherlands"
Ekrem Deniz
Aanstichter Schilderswijk rassenrellen 2015

Bij Joop.nl worden de toekomstige Nederland-wijde rassenrellen aangesticht.
    En daartoe wordt de frequentie opgeschroeft tot ongekende hoogtes:

Drie stuks met "Nederland is racistisch" onder elkaar, en er waren er meer - uit de middelste:


Uit: Joop.nl, 17-08-2015, door Dennis L'Ami - Schrijver uitleg of detail

Nederland is schizofreen

Hardnekkige ontkenning racisme ontneemt zicht op de werkelijkheid


Reacties:
...
W Jansen, ma 17 augustus 2015 21:57
Geachte heer L'Ami,

Samen met uw artikeltje zie ik op de hoofpagina van joop.nl op dit moment wel zo'n 6 artikeltjes over "racisme". Overdaad schaadt zou ik willen zeggen.


Red.:   "Volledig doorgedraaid" is nog zwak uitgedrukt ...
    Hadden we nog niet gehad in deze verzameling: Joop.nl-veelschrijver Han van der Horst, historicus. Hij komt binnen met stip:


Uit: Joop.nl, 23-08-2015, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail

Onderwijs in grote steden Nederlands als tweede taal, niet als moedertaal


Red.:   Laten we het even niet over culturele zaken hebben, maar puur praktische. En een veelgepleegde opmerking herhalen: "In Charlois wonen 127 culturen vreedzaam naast elkaar". En vul voor 'Charlois' en tiental en meer andere Rotterdamse wijken in.
    En daarna is het onmogelijk om niet in een homerische bulderlach uit te barsten. Hoe kan iemand zo van de pot gerukte dingen opschrijven ... (Antwoord later).
    Oké, als we uitgelachen zijn kan je natuurlijk tegenwerpen dat het voornamelijk om Turks en Marokkaans gaat. Maar dan kan je zoiets als dit als kop krijgen:
  Onderwijs in grote steden Turken  en Marokkanen Nederlands als tweede taal

Dat kan dus echt niet. Want "etnisch profileren". Of iets dergelijks. En dit, het Volkskrant-streepjesmodel, gaat niet helpen:
  Onderwijs in grote steden Turkse-Nederlanders  en Marokkaanse-Nederlanders Nederlands als tweede taal

Om precies te zijn: dit is nog erger.
   Oftewel: er staat zoiets raars in de kop omdat het verhaal niet goed te vertellen is. En volzit met volstrekt onjuiste presumpties:
  Het artikel spreekt over taal- en rekenachterstanden maar uit de context blijkt waar de schoen werkelijk wringt: de leerlingen verstaan de onderwijzer niet goed genoeg. ...
    De schuld ligt niet bij de ouders. ...

Tja ...
    En ls de schuld van het slechte Nederlandse taalbegrip niet bij de ouders ligt, ligt het dus bij:
  De schuld ligt bij het onderwijs en dan met name de bobo's van die sector en de beleidsmakers op alle niveaus. ...

Dat wil zeggen: het niet-opvoeden in het Nederlands moet tot gevolg hebben:
  Zij erkennen de realiteit niet dat Nederlands voor steeds meer mensen niet de moedertaal is.

En dan slaat Van der Horst wat over en vervolgt met:
  Je kunt alleen succes boeken als je Nederlands diepgaand en grondig onderwijst als tweede taal. Dat wil zeggen op de manier van Frans, Engels of Spaans.

En wat hij weglaat is dit:
  Je moet eerste die kinderen grondig onderwijzen in de eigen taal.

Om te vervolgen met:
  Daarna pas kun je succes boeken met Nederlands door dit diepgaand en grondig te onderwijzen ls tweede taal. Dat wil zeggen op de manier van Frans, Engels of Spaans.

En wat Van der Horst hier weglaat, is natuurlijk datgene wat zijn suggestie volstrekt onpraktisch maakt.
    En volkomen absurd.
    Hoe is Van der Horst nu tot deze absurditeit gekomen. Hier ligt het antwoord:
  Te duur? Bomen niet tot in de hemel? Bedenk in dat geval: een onderklasse met taal- en rekenafstanden kost de maatschappij nog veel en veel meer.

Hij erkent dat de allochtone immigranten sowieso gigantische acherstanden hebben. En ...:
  Het bestrijden van andere talen dan het Nederlands heeft alleen maar een averechts effect. Ook daar is veel ervaring mee opgedaan. Het Nederlands wordt dan een mechanisme voor onderdrukking en niet een taal die bevrijding en emancipatie brengt. Het wordt dan gehaat net als destijds het Frans in Vlaanderen.

... dat die grote etnisch bepaalde acherstanden zullen leiden tot allochtone haat, en bij implicatie (want anders kan je die haat rustig langs je koude kleren laten afglijden): maatschappelijke onrust en rassenoorlog-achtige toestanden.
    Dat zit dus in zijn hoofd. En daar zit dus nog één essentieel ding: die achterstand is niet, niet!, NIET!!!, de schuld of anderzins de verantwoordelijkheid van de allochtonen.
   En dus wel van de Nederlanders.
   En dus moeten Nederlanders de tientallen miljarden ophoesten om de opvoeding in het allochtoons te compenseren.
    En zo zij we beland in Absurdistan.
    De weg en de manier waarop talloze anderen die belopen hebben.
    Het absurditeiten worden amusant als men er zichzelf mee gaat tegenspreken. Eerst de aanleiding, zijnde een interview met absurdist en racist Gario in de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 28-08-2015, door Willem Feenstra

Interview | Quinsy Gario, initiatiefnemer van actie 'Zwarte Piet Is Racisme'

'Mensen schrijven dat ze mijn strot gaan doorsnijden'

... Vlak na de ramp met vlucht MH17, twitterde Gario: 'White lives matter more than brown ones.' Hij reageerde daarmee op premier Rutte, die had laten weten geschokt te zijn.

U heeft nooit uw excuses aangeboden voor die tweet.
'Ik heb mijn excuses aangeboden aan de nabestaanden.'

Veel mensen begrijpen uw gedachtengang niet. Op het moment dat u vlak na zo'n ramp een bericht plaatst waarmee u mensen verdriet bezorgt, helpt dat niet.
'Ik wist niet dat ik mensen verdriet bezorgde. Ik wist het niet.' ...


Red.:    Een zwakzinnig excuus, ntuurlijk. Vond men kennelijk ook bij Joop.nl, dus de zwarte moest verdedigd worden:


Uit: Joop.nl, 28-08-2015, door Roos van Rijswijk - Columnist en schrijver uitleg of detail

Mea culpa van Quinsy Gario

Vrijdag staat er in de Volkskrant een interview met Quinsy Gario, activist, denker, maker, fel tegen zwarte piet en daardoor bekend en bedreigd.
    Na de MH17-ramp plaatste Gario een spraakmakende en voor velen pijnlijke tweet: 'White lives matter more than brown ones.' In het interview wordt geschreven: 'u heeft nooit uw excuses aangeboden voor die tweet.' Gario antwoordt dat hij zijn excuses heeft aangeboden aan de nabestaanden van de slachtoffers. Dit is niet genoeg. Gario moet buigen en berouw tonen, de volgende vragen luiden:
 

  Veel mensen begrijpen uw gedachtegang niet. Op het moment dat u vlak na zo’n ramp een bericht plaatst waarmee u mensen verdriet bezorgt, helpt dat niet.’
‘U had het kunnen weten.’
‘U heeft veel kwaad bloed gezet
.’

... had Gario deze drietrapsraket aan mea-culpa-hints over zich heen moeten krijgen? Nee. Sterker: niemand zou verplicht gesteld moeten worden tot een spijtbetuiging.    ...


Red.:   De ene absurditeit verdedigd met een andere. Want het beroep vn Quinsy Gario, activist, denker, maker, en fel tegen zwarte piet, is uitsluitend en alleen het verplicht stellen aan anderen tot het maken van spijtbetuigingen. Een dusdanig openlijke absurditeit, dat het zelfs de reageerders bij Joop.nl niet ontgaat:
  marcel king, vr 28 augustus 2015 12:21
Het lijkt mij dat zijn hele act gebouwd is op het ter verantwoording roepen en sorry zeggen van het (blanke deel van het) Nederlandse volk. Voor zwarte piet, voor slavernij, voor onze privileges....    ...

Sunir Knilevets, vr 28 augustus 2015 13:14
Met excuses is het voor hem net als met racisme, 1 richting. Inmiddels zijn niet gekleurde mensen bij geboorte racist en moeten ze allemaal verontschuldiging daarvoor aanbieden aan de gekleurde medemens. Mocht er toch per ongeluk een gekleurd persoon iets fout doen is het toch weer de schuld van de niet gekleurde mensen want ........

edwin manders, za 29 augustus 2015 12:18
"Niemand zou verplicht gesteld moeten worden tot een spijtbetuiging"
    Werkelijk?
    Prima, dan kan de discussie over het slavernijverleden en de politionele acties in Indonesie ook gesloten worden, zonder spijtbetuiging (en de daarbij gek genoeg als vanzelfsprekend geachte schadevergoedingen).
    Next.

Marius Menkveld, zo 30 augustus 2015 09:10
Okay, dat zijn we dus ook af van die tot vervelens toe herhaalde oproepen aan ons/ de overheid om spijt te betuigen over de koloniale tijd. ?
Mooi !

willem vandelden, zo 30 augustus 2015 09:57
Niemand zou verplicht moeten worden verplicht tot een spijtbetuiging.
    Mooi.
    Dan kan de discussie rond discriminatie ZP en slavernij, of racisme, nu worden gesloten.

Waarna je alleen maar hard kan lachen ... Dat zo'n Joop.nl nog bestaat ...
    Joop.nl probeert, in navolging van haar inspiratiebron GeenStijl, goed bij te houden wat er (opvallend) goed en fout gedaan wordt in andere media. Dus toen twee Belgische kranten, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen, treffende cartoons publiceerden die gingen over de strijd tegen geweld, sprong Joop.nl natuurlijk meteen bij. Eerst de cartoons:

 
Het Belang van Limburg
 
 
Gazet van Antwerpen

Cartoons als zovele die strijden tegen geweld - het geweld van Poetin, het geweld van Geert Wilders, enzovoort. Ruimschoots voor handen, en ook bij Joop.nl genoeg cartoons tegen het geweld van Poetin en tegen het geweld van Geert Wilders. Dus is hier de steun van Joop.nl voor de cartoons tegen geweld in Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen:


Uit: Joop.nl, 02-09-2015. uitleg of detail

Begin het schooljaar goed met een islamofobische cartoon

Vlaamse kranten plaatsen extreemrechtse cartoons van kinderen


De Vlaamse kranten Het Belang van Limburg (HBvL) en De Gazet van Antwerpen luidden beiden de eerste schooldag in met cartoons waarop (basis)schoolkinderen als moslimterroristen in de dop afgebeeld worden. ...


Red.:   Hé, wat is dat nou ...? Hier keert Joop.nl zich ineens tegen het verzet tegen geweld. En wat een rare termen gebruiken ze daarbij: 'extreemrechtse cartoons'.  Verzet tegen geweld is 'exntreemrechts' ... ? En 'islamofoob' ... ?
    Dat dit geweld van islamitische oorsprong is, heeft er toch weinig mee te maken dat het geweld is ...? Het gaat toch om het feit dat het geweld is en niet om waar het vandaan komt?
    Nou, dus kennelijk niet bij Joop.nl. Geweld is fout, verzet tegen geweld is goed, behalve wanneer het gaat om verzet tegen islamitisch geweld.
   Nu zit in "De afkeuring van verzet tegen islamtisch geweld" een dubbele omkering. Die twee omkeringen kan je tegen elkaar wegstrepen. En dan luidt de simpele conclusie:
Joop.nl is voor islamitisch geweld

Oftewel:
Joop.nl is relifascistisch

Nu zou je kunnen denken dat Joop.nl dat doet vanwege de gelijkstelling die sommign plegen(en natuurlijk nooit gedaan door Joop.nl) tussen islamitisch geweld en de rest van de moslims. Dus als aanvulling op het voorgaande kwam er nog een artikel dat dit verband moest ontkrachten:


Uit: Joop.nl, 03-09-2015, door Rachida Aziz - Modedesigner uitleg of detail

Vlaamse kranten verpesten eerste schooldag met racistische cartoons


Red
.:
   En ook hierin meteen weer hoogst merkwaardige associaties. Want wat heeft verzet tegen geweld te maken met racisme? En zelfs een stap verder: wat heeft verzet tegen islamitisch geweld te maken met racisme? De islam is geen ras, maar een geloof - er zijn ook honderden miljoenen Aziatische islamieten naast Arabische en Turkse enzovoort.
    Maar misschien verschaft de rest van het artikel opheldering:

  De tekening werd naar aanleiding van de eerste schooldag gepubliceerd in Het Belang van Limburg, een mainstreamkrant uit België. Ik zag een rij huilende kindjes die om hun mama riepen. Eén kindje deed dat niet. Hij schreeuwde Allahu Akbaar en sneed zijn teddybeer de keel over. Mijn bloed begon te koken.

Maar waarom? Wat er getoond wordt gaat over islamitisch geweld, maar dat is toch iets waar gewone moslims, met name de uitsluitend vreedzame moslims die in Europa wonen, niets maar dus dan ook absoluut helemaal niets mee te maken hebben? Dat geweld is van ISIS, en ISIS is niet islamitisch, volgens de moslims die in Europa wonen en hun steuners. Islamitisch geweld is ISIS. Iets in Irak en Syrië. Niet in Europa.
    Dus waarom gaat van de Europese vreedzame moslims het bloed koken bij het zien van een cartoon die zich verzet tegen islamitisch ISIS-geweld? En koken is nog een eufemisme:
  Heel boos, maar ook heel lucide, gooide ik de cartoon op Facebook en contacteerde ik een advocaat. Maar toen merkte ik een tweede cartoon die die ochtend op de website van een zusterkrant gepubliceerd werd. Een andere krant, een andere cartoonist maar precies dezelfde stigmatiserende boodschap. Enkele blanke kinderen met een appel in de hand en één stereotyperend beeld van een kind met jellabah en donkere huidkleur die een bom vasthoudt. “We zijn deze zomer op vakantie geweest in Syrië.” De prent zorgde voor een kortsluiting in mijn hersenen.

Tja ...  En die kortsluiting kan echt alleen maar ontstaan door het leggen van een verbinding tussen ISIS en de eigen groep: de Europese moslims. Stroom kan alleen lopen als er een verbinding is, en deze mevrouw Aziz heeft last van een kortsluiting dus een sterke verbinding. Tussen ISIS en Europese moslims.
    Je zou bijna zeggen: die mevrouw Aziz ziet een systeem tussen ISIS en de Europese moslims. Dit soort systeem:
  Toen drong het door dat dit niet zomaar een uitschuiver was, maar dat er een systeem achter zit. Deze twee tekeningen verzinnebeelden alles waar deze kinderen vanaf hun eerste schooldag mee geconfronteerd zullen worden.

Dat klopt. Kinderen in Europa worden opgevoed met een afkeer tegen geweld. Welke opvoeding dus het systeem is waar mevrouw Aziz op doelt. Een systeem van opvoeding dat niet hetzelfde is als dat van mevrouw Aziz:
  Het is niet dat op zo'n moment de herinneringen aan die eigen traumatische ervaringen in de lagere school naar boven komen. Maar het is wel zo dat ik door die ervaringen precies weet hoe die kinderen zich voelen. Mijn jongste zus had net nog iets gepost op Facebook over dat gevoel. ‘Morgen terug naar school. Het is niet het werk of de inspanning waar ik tegen opkijk. Waar ik neerslachtig van word is de terugkeer naar een voorgekauwd systeem dat je probeert te uniformiseren en te onderwerpen. Van zodra ik het gebouw binnenstap, volgen de onrechtvaardigheden elkaar op. De allereerste handeling die ik moet doen, is het uitdoen van mijn “hoofddeksel”. Zo onderwerp ik me aan een niet gerechtvaardigd reglement uitgevonden door enkele gefrustreerden die met dit pathetische middel ons proberen te duwen in hun pasvorm van middelmatigheid.’

Juist ja. De mevrouwen Aziz zijn volledig geprogrammeerd in een voorgekauwd systeem, anders dan het Europese systeem, dat er in geslaagd is om kinderen te uniformiseren en onderwerpen in een dusdanige mate dat ze een daarop wijzend hoofddeksel gaan of moeten dragen. Een systeem gedragen door ruim een miljard mensen met als voorhoede vele gefrusteerden die genoeg gefrustreerd zijn om geweld te gebruiken. Reden waarom in de verstandige delen van Europa geprobeerd wordt dat systeem van frustatrie dat leidt tot geweld terug te dringen, als eerste door de openlijke uitingen ervan te verbieden omdat het bij andere mensen angsten oproept, veroorzaakt door het geweld van die gefrustreerden.
    En nu zegt mevrouw Aziz ook nog eens dat ze zelf, de Europese molsims, ook gefrustreerd zijn. Kennelijk niet niet in de mate als de gefrustreeden in Irak en Syrië dat zijn, maar genoeg gefrustreerd om voor nu nog een kleinere groep ook in Europa over te gaan tot geweld.
    En daar schaart mevrouw Aziz zich achter, en kennelijk staat zij ook voor haar familie, en het vermoeden luidt voor een groot deel van de Europese moslims, want zo bijzonder is mevrouw Aziz ook weer niet en er zijn genoeg soortgelijke uitingen al eerder langsgekomen uitleg of detail . Wat ze ook nog eens op papier bevestigt:
  In een West-Vlaams dorp stond een school in rep en roer omdat een pubermeisje een ongelukkig gebaar had gemaakt tijdens een hoogoplopende ruzie met haar vriendin. Ze had, stel je voor, met haar vinger langs haar keel gewreven. Mocht ze niet toevallig een Arabische familienaam gehad hebben, zou er geen haan naar gekraaid hebben. Dan zouden de twee kemphanen gewoon uit elkaar gehaald zijn en zouden ze een paar dagen later wellicht weer zitten giechelen. Maar nu werd de directie er bij gehaald en moest ze in een brief uitleggen waarom ze zoiets gedaan had. Deze tiener ... werd plots geassocieerd met IS, een terreurbeweging die in een ander deel van de wereld een oorlog uitvecht.

Volkomen logisch, dat laatste, aangezien geen Belgisch of Europeese kind op het idee zou komen een dergelijk gebaar te maken, terwijl dat gebaar volkomen normal is in de islamitische wereld. En gebruikt wordt door ISIS als symbool. Het bewijst dat het islamitische denken en de daarbij horende geweldsuitingen op zijn minst in de culturele genen zit.
    Samengevat: mevrouw Aziz en de haren verzetten zich sterk tegen het verzet tegen islamitisch geweld, dus, weer de dubbele ontkenning eruit halende :
De Europese moslim is voor islamitisch geweld

Oftewel:
De Europese moslim is relifascistisch

Logisch, want dat is de manier waarop ze invloed en macht verwerven. Met maatschappelijke prestaties lukt het nooit, want islamitisch denken is achterlijk denken.
    En de volkomen rechtuit conclusie luidt: de Europese moslim moet uit Europa verwijderd worden. Dus het "moslim" eruit te halen, of het "Europa". En dat laatste gaat oneindig veel sneller, en zal de hoogstwaarschijnlijk de definitieve oplossing blijken. Vrijwillig, georganiseerd, of door spontane volksbeweging.
    Hier schuilt dus het totaal absurde van Joop.nl: men denkt de positie van de islam te verdedigen, en bereikt door wat men publiceert volstrekt het tegenovergestelde. Alhier in enkele stappen aangetoond, maar bij Joop.nl zelf gaat het dezelfde kant op, alleen veel langzamer. Allengs ziet men de reageerders aldaar verschuiven deze kant op, gedreven door een onder ieder artikel van deze soort met kleine stapjes verder groeiend besef dat de argumenten van de moslims en hun apologeten niet deugen, en de ideeën erachter nog veel minder:
  Elja g, za 05 september 2015 13:03
Ik snap niet waarom mensen vinden dat IS-mensen hiermee gediscrimineerd worden. Deze cartoon is vanwege een IS video geweest Waarin een kind van IS-mensen een beer het hoofd afsnijdt.
En nu worden de IS mensen gediscrimineerd met deze cartoon?

Zingende Zaag, za 05 september 2015 11:30
Ahh zit het zo: achter de tekeningen zit een systeem, maar achter de georganiseerde misdaad - die schaamteloos misbruik maakt van vluchtelingen - niet. Evenmin zit er een politiek religieus systeem achter. Zo zit het dus.

Paul Pistooltje, vr 04 september 2015 08:55
Je zou die cartoons ook kunnen zien als een spiegel voor racisten en anti-racisten, waarin ze kunnen zien hoe absurd hun wereldbeeld is. De Charlie Hebdo zou hem zo (uit radicaal-linkse motieven) kunnen plaatsen. Maar toegegeven, erg fijngevoelig is het niet en ook niet mijn smaak.
    Overigens vind ik het weigeren door scholen van kinderen die doodsbedreigingen uiten, toelaatbaar. De school moet een veilig klimaat kennen voor alle kinderen, en een dergelijke rotte appel past er niet tussen. Daarbij moet geen onderscheid worden gemaakt tussen afkomst. Een 'halsdoorhaalgebaar' is echt niet minder erg dan een mondelinge bedreiging.

A.M. Heupscheuten, do 03 september 2015 20:45
''In een dergelijk klimaat volstaat het dan ook niet om haastig excuses aan te bieden voor een zoveelste islamofoob incident.''
    Wij zijn nog steeds in afwachting van excuses voor het zoveelste islamitische incident. Incidenten die wel slachtoffers kosten. Eerlijk gezegd begrijp ik niet waar u de ongekende brutaliteit vandaan haalt.

A.M. Heupscheuten, do 03 september 2015 20:38
''De burgemeester van Nice noemde de Franse moslims een vijfde kolonne in zijn land terwijl volgens hem de Derde Wereldoorlog al is losgebarsten. ''
    Me dunkt dat ook voor deze uitstpraak wel aanleiding is.
    Uw stuk zo lezende geeft te denken. U bent boos. Niet op moslims die uw geloof, z.g.n. van de vrede zo massaal en wreed bezoedelen, maar op mensen die dat signaleren, daar cartoons over tekenen en daar, toegegeven, ook boude uitspraken over doen. Dan vraagt men zich af waar u nu eigenlijk staat en komt het wentelen in de slachtofferrol een beetje gekunsteld en theatraal over. Bij mij raakt dit geen enkele snaar van ook maar een begin van empathie. Hoogstens irritatie.

Sjoerd Fennema, do 03 september 2015 18:28
"Dit gaat over de verantwoordelijkheid van mainstreamkranten in een maatschappij waarin een verstikkend islamofoob klimaat heerst".
    Vooral is het toch het Midden Oosten waar de meeste islamofoben wonen. Zo erg zelfs dat ze elkaar massaal afmaken.

Adriaan Camambert, do 03 september 2015 18:18
Zo kan je elke cartoon als ....foob betitelen; zitten we daar om te wachten? Lijkt me niet. Gelijke monniken, gelijke kappen lijkt me, dus doe niet zo slachtofferig.

Jonas DeRidder, do 03 september 2015 17:06
Islam en cartoons dat kan toch blijkbaar niet. Zelfs als Mohammed er niet op staat. De dagen van mijn kinderen worden regelmatig verpest met foto's van islamitische strijders die echte mensen willen onthoofden. Maar ja, dat zijn geen cartoons natuurlijk.
    Ieder zijn verontwaardiging.

Joop Kapitein, do 03 september 2015 16:11
Het lijkt mij meer dan overduidelijk dat de Islam als ideologie geen enkel respect verdient en dat het meer dan absurd is om dat te eisen.
    Daarnaast is het gebruik van de term 'Islamofoob' volledig ongepast voor hen die volslagen terecht de buik meer dan vol hebben van deze barbaarse praktijken en het politiek correcte bedrog er omheen.

Antonius Egberts, do 03 september 2015 17:06 in reactie op Joop Kapitein
Helemaal mee eens, ik word ook een beetje moe van die verongelijkte moslims die bij iedere cartoon moord en brand schreeuwen. Maar als er een aanslag wordt gepleegd dan hoor je diezelfde mensen nooit, erg ongepast.

Dit was bij Joop.nl slechts twee jaar terug volstrekt ondenkbaar.
    De moslims tezamen met hun apologeten die ze vrijuit hun ideeën laten spuien doen oneindig veel meer ter ondermijning van de positie van de islam dan een miljoen Geert Wildersen kunnen bereiken.
    Overigens: bij Joop.nl begint men ook iets door te krijgen, wnat het stuk verdween sneller dan gebruikelijk van de voorpagina, en werd vervangen door ouder een ietwat minder in-de-eigen-voet-schieterig haatstuk van collega-berber El Maroudi.
    En het kon weer erger - bij wijze van pastiche:


Uit: Joop.nl, 10-09-2015, door Vester Bergmans

Veel te weinig vluchtelingen

Het is tijd voor een revolutie tegen het vooroordeel en voor de mensheid. Aan welke kant staat u?Red.:   En dit zijn de vooroordelen waar tegen gestreden moet worden:

  "Ze komen hier om ons te verrijken! Ze bouwen onze huizen, verdienen onze uitkeringen en zijn instantaan volledige Nederlanders! Ik heb niets tegen de conservatisme, maar die Nederlanders moeten zich wel aanpassen, anders moeten ze maar vertrekken. Er blijft anders niets over van de rijke cultuur van de vluchtelingen temidden van zoveel autochtone Nederlanders!"    ...

Ja ja ...
    Natuurlijk schreef Joop.nl volledig het tegenovergestelde (wie de auteur is doet er steeds minder toe - bij Joop.nl weten ze steeds weer nog extremsitischer lieden te vinden om nog extrmsitisch standpunten te verkondigen - dit exemplaar komt van en of andere vluchtlingenactiegroep volgens reageerders die het uitgezocht hebben) - dit zijn volgens hen de vooroordelen:
  "Ze komen hier alleen maar om te profiteren! Ze pikken onze huizen in, teren op een uitkering en integreren totaal niet! Ik heb niets tegen de Islam, maar die moslims moeten zich wel aanpassen hier, anders moeten ze maar vertrekken. Er blijft niets van Nederland over met zoveel buitenlanders!"    ...

Wat iedereen herkent als keiharde waarheden, dus zaken zonder "oordeel" en al helemaal zonder "voor-". Nu proberen ze politiebureaus in de Schilderswijk af te branden, later hele wijken, zoals in Parijs 2005, Londen 2011, en Stockholm 2013.
   Waarna het demoniseren begint:
  Stiekem denkt zo iemand dat het allemaal ratten zijn, die verdelgd en zeker niet opgevangen moeten worden. Maar hij is absoluut geen racist, nee dat zeker niet. Hij baseert zich enkel op de welbekende 'feiten'.

Het begin van haat, geweld en oorlog

Oftewel: wat Joop.nl doet, bij omkering, is het begin van haat, geweld en oorlog. En de eerste stappen in die oorlog zijn oproepen als dit:
  Wat word ik toch moe van zulke lieden, niet omdat ze onwetend zijn, maar omdat ze zo serieus genomen worden en omdat ze denken dat ze het recht hebben om hun ondoordachte mening de wereld in te slingeren.

Oproepen tot geweld tegen personen, want het is duidelijk: als die mensen met die "onwetende meningen" niet vrijwillig de mond houden, en dat zullen velen niet doen, dan moeten ze ertoe gedwongen worden. en dat kan maar op één manier: geweld. "Op de brandstapel met die lieden", is de bekende oplossing. En dat dit bedoeld wordt, daarover laat men geen enkele twijfel bestaan:
  "Ik mag zeggen wat ik wil, want we leven in een vrij land!"
Fout, fout en nog eens fout. Je mag zeggen wat je wilt, maar niet omdat je in een vrij land leeft. Ik mag toch ook niet iemand neerschieten omdat er pistolen bestaan? ('Klopt die vergelijking wel', hoor ik onze 'kritische' gespreksgenoot denken).
    Waarom zijn we de vrijheid van meningsuiting ooit een recht gaan noemen?

Oftewel: de Joop.nl'ers gaan bepalen wat wel en niet gezegd mag worden.
    Een bevestiging.
    En dat het hier dus gaat om een oproep tot geweld:
  Tijd voor een revolutie
Ik verschuil mij in ieder geval niet achter welk muurtje dan ook en accepteer dat spreken, net als handelen, nu eenmaal een risico is dat niet licht opgevat moet worden. Spreken is een vorm van handelen en vereist moed, zeker in het openbaar ... Ik pik het niet langer dat klinkklare onzin een luidere stem heeft dan rechtvaardigheid en verstand. Ik moet schreeuwen, wij moeten schreeuwen, want de kracht der stilte begrijpen zij toch niet. Het is tijd voor een revolutie, tegen het vooroordeel, voor de mensheid!

Dat is: Een optoep tot geweld!!!
  Laten we de strijd met die duidelijk zichtbare opponent aangaan niet op de manier van Martin Luther King – want dat werkt hier en nu niet – maar in de stijl van zijn tegenhanger Malcolm X: 'by any means necessary!'
    Aan welke kant staat u?

Dat is:
  Een oproep tot geweld!!!

Aan welke kant staat u?

Joop.nl is van de VARA. Alwaar al zeer fanatiek bepaald wordt wat wel en niet gezegd mag worden, bijvoorbeeld bij Pauw en DWDD. Start uw revolutie daar!!!
     En hier de bijdrge aan die revolutie van veelschrijver Han van der Horst, tevens een aflevering van die o zo leerzame serie Zelfportetten uitleg of detail - onderwerp: de vluchtelingencrisis, waarin bovenste derde is voor het toelaten van alle vluchtelingen omdat ze er voordeel bij hebben (goedkopere arbeid), en de onderste tweederde er tegen omdat ze er nadeel bij hebben (lagere lonen) - en het feit dat die vluchtelingen gezet worden temidden van de onderste tweederde van de bevolking die er tegen is:


Uit: Joop.nl, 26-09-2015, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail

Schelders en schreeuwers zijn geen bezorgde burgers


Red.:   Bijna letterlijk de houding van Marie Antoinette tegenover de Franse hongerige burgers die ze uitbuitte: "Laat ze maar cake eten". Dit keer niet gaande over voedsel, maar over:
  Dit is een democratie.

"Democratie" in deze zijnde dat de onderste tweederde mensen kiezen als vertegenwoordiging die op dat moment instantaan lid worden van de bovenste derde, als ze dat al niet waren. Dit geldt voor alle vertegenwoordigers behalve die van de SP en PVV, welke daarom door de bovenste derde bestempeld worden als maoïsten/communisten, respectievelijk fascisten/neonazi's. "Democratie" in dit soort zaken dus zijnde van de soort "de dictatuur van de bovenste derde". Waartegen de onderte tweederde nu eindelijk eens een betje in verzet komt:
  De burgemeester van Purmerend ... toen hij de vergadering schorste vanwege het leuzen scanderen op de publieke opinie. Daarmee maakten de aanwezigen een geregelde uitwisseling van gedachten onmogelijk.

Met 'een geregelde uitwisseling van gedachten' in dit soort gevallen zijnde dat de voorstanders wat mogen zeggen, de tegstanders wat mogen zeggen, en de voorstanders altijd hun zin krijgen.
    Oftewel: democratie en  'een geregelde uitwisseling van gedachten' zijn in feite een dictatuur van een minderheid.
    En tegen dictatuur van een minderheid is opstand gerechtvaridgd.
    Waarin Han van der Horst, Joop.nl als geheel, en de elite als geheel staan aan de kant van de dictatuur. De dictatuur van de elite, de (im)migratiefundamentalisten en nomadisten en de moslims.
  Bezorgde burgers, god helpe mij de brug over!
    Er zijn mensen in dit land die geen begrip verdienen: kwaadaardig tuig, dat tekeer gaat op publieke tribunes en met geschreeuw probeert zijn mening op te leggen. Dit geteisem bleek niet alleen op de publieke tribune aanwezig maar ook in de raad zelf want een vertegenwoordiger van de partij, zich noemende Leefbaar Purmerend heeft het voor de brulapen opgenomen.

Het speelt zich allemaal af langs de lijnen van een keiharde en meedogeloze klassenstrijd, en het is slechts verbazingwekkend dat de bedrogen, bestolen en beplunderde burgers niet tegen het geteisem-met-stropdas in opstand zijn gekomen, ze naar buiten voor het stadhuis slepen, en ze in hetzelfde rijtje zetten als Lodewijk de Zestiende en Marie Antoinette.
    En hier is de waarheid:


Uit: De Volkskrant, 08-10-2015, ANP

Mars Pegida door Utrecht verboden


De anti-islamitische Pegida-beweging mag zondag geen mars houden door het centrum van Utrecht. Het gevaar voor confrontaties met tegendemonstranten is te groot. ... Het marsverbod is afgekondigd door burgemeester Jan van Zanen, in samenspraak met politie en Openbaar Ministerie.


Red.:   De gewelddadigheid komt van de linkse beweging -  de ophitsende schrijvers en aanhangers van Joop.nl. Net als ze vroeger het hotel van Hans Janmaat en het huis van Aad Kosto in de brand hebben gestoken.
    De hoeveelheid waanzin bij Joop.nl is absoluut niet bij te benen. Er moet dus een strenge selectie plaatsvinden, en de redactie doet dit door zich te laten leiden door eigen grillen. En hier is er zo eentje met vooral hoge amusementswaarde. Want zowel onderwerp als auteur staan allang bekend bij mensen met gezond verstand als zichzelf rationeel achtende kip-zonder-kop redenaars van de hoogste orde. Het onderwerp zijnde "historicus" Zihni Ozdil met de boodschap "Alle Nederlanders zijn racisten", en auteur is "historicus" Han van der Horst met de boodschap "Alle niet-PC Nederlanders zijn plebejers". Die Özdil als onderwerp nam omdat hij zich op spectaculaire wijze in het nieuws wist te wringen naar aanleiding van de strijd van de inwoners van het dorpje Oranje tegen 700 extra asieleisers in hun azc naast de 700 die er al waren. Hier is de meest neutrale reportage in de media - een stukje uit het begin, een stukje uit het midden en een stukje uit het einde van het artikel:


Uit: GeenStijl.nl, 07-10-2015, door Pritt Stift uitleg of detail

Hier verder met de oorlogsverslaggeving #OranjeGoedemorgen! Dik 1000 comments, dus hier gaan we fris verder met de crisis- annex oorlogsverslaggeving rond #Oranje, waar VVD-stas Dijkhoff
    ...Ondertussen zijn de bussen in Oranje gearriveerd en roeren de ranzige racisten zich op sociale media. Met een eervolle vermelding voor de Turkse onderzoeker Zietniks Oetlul, die geschiedenis schijnt te doceren op de Erasmus Universiteit.

Nee, dan Pieter Klein, chef emoties bij RTL Nieuws ...
    ...    Update: Ook CDA komt in verzet. Oskam: "Besluit Oranje TERUGDRAAIEN".
Mocht u zich afvragen. Waar is Onze Leider? Nou, die is een frisdrankje doen in het buitenland.

Red.:   Kortom: een stukje waarin vele figuren langskomen, waaronder "onderzoeker bij de Erasmus Universiteit" Zihni Özdil. Die zich dus een racist betoont van de ergste soort, benevens degenen die gewelddadig worden. Maar dat wist iedereen al, of kon het weten. Weinig reden voor opwinding, dus. Maar Han van der Horst voelt zich in zijn kuif gepikt aangaande en zeer gewaarderde medestander:


Uit: Joop.nl, 17-10-2015, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail

GeenStijl en het verraad van de Erasmus Universiteit

Zihni Özdil, bij bezoekers van Joop wél bekend om zijn glasheldere opinies ...


Red.:   Brullen van de lach ... Joseph Goebbels stond ook bekend om zijn glasheldere opinies ... Bedoeld wordt natuurlijk: "... zijn extremistische opinies waar ik het mee eens ben".
  is blijkens de NRC op vakantie naar de Canarische Eilanden. Dat doet hij om te ontkomen aan de jacht die de reaguurders van GeenStijl op hem maken. Zihni had de bewoners van het gehucht Oranje namelijk in een blog niet heilig verklaard, maar vastgesteld dat zij er 'gelijkvormig' uitzien.

Weer brullen van de lach ... Let op dat 'niet heilig verklaard' ... Retorische smerigheid uitleg of detail van de hoogste orde. Van "historicus" Han van der Horst. Om vervolgens de beschuldiging van inteelt te bagatelliseren. Op het verbale vlak kan je echt niet veel lager vallen.
    Han van der Horst besluit het toch maar te proberen:
  Toen moest hij het op GeenStijl ontgelden.

Zullen we dat 'ontgelden' nog maar eens herhalen:
  ... roeren de ranzige racisten zich op sociale media. Met een eervolle vermelding voor de Turkse onderzoeker Zietniks Oetlul, die geschiedenis schijnt te doceren op de Erasmus Universiteit.

Het 'ontgelden' blijkt te bestaan uit de naamgrap 'Zietniks Oetlul' die al een aantal malen eerder was gebruikt als terechte reactie op Özdil's "Nederlanders zijn allemaal racisten", en het 'ranzige racist', wat gewoon de 100 procent waarheid is.
  Wat daarna gebeurde is echter niet normaal. ... Zijn werkgever is de Erasmus Universiteit. Die werd overstroomd door woedende mailtjes van GeenStijl-reaguurders, aldus nog steeds de NRC. Je zou nu verwachten dat de universiteit zijn docent onmiddellijk in bescherming zou nemen. Het kenmerk van het westers hoger onderwijs is immers het vrije debat. Alleen zo kon wetenschap tot ontwikkeling komen, wisten ze al in de middeleeuwen aan de universiteiten van Bologna, Pavia of Parijs.    ...
    ... Zihni moest zelf op het matje komen. Hij mag op zijn blog niet meer melden dat hij aan de Erasmus Universiteit werkt. Men schaamt zich voor hem. ...
    Dit is een triest en gevaarlijk precedent. Zolang docenten en hoogleraren aan hun onderwijs- en onderzoeksverplichtingen voldoen, hebben universitaire bestuurders n i e t s met de inhoud van hun publieke uitingen te maken.

Mooi. Dit is dus een nil obstat van Han van der Horst, historicus, Joop.nl-scribent, voor beschuldigingen van inteelt gericht op ras, en alle gelijksoortige uitingen.
   Maar dit is tevens van een flagrant hypocrisie dat dit zelfs een flink deel van de reageerders bij Joop.nl niet kon ontgaan:

  Bezorgde burgers, god helpe mij de brug over!
    Er zijn mensen in dit land die geen begrip verdienen: kwaadaardig tuig, dat tekeer gaat op publieke tribunes en met geschreeuw probeert zijn mening op te leggen. Dit geteisem bleek niet alleen op de publieke tribune aanwezig maar ook in de raad zelf want een vertegenwoordiger van de partij, zich noemende Leefbaar Purmerend heeft het voor de brulapen opgenomen.

Tot zo ver Van der Horst en Özdil.
    Volgende: Van der Horst en Nederlandse burgers:


Uit: Joop.nl, 30-10-2015, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail

De schreeuwende horde

Neem de opstand van het woedende volk serieus


Dít, vertellen ze mij, is nu het resultaat. Dit is het woedende volk dat eindelijk opstaat. ...
    Daarom, vertellen ze mij, verdient zo'n scanderende horde alle begrip. Dat is de achtergrond van het 'Daar moet een piemel in' tegen een eenzame vrouw die zich bij de opvang van vluchtelingen wel iets kan voorstellen. Dat is geen vreemdelingenhaat, vertellen ze mij. Dat is de druppel die de emmer doet overlopen.    ...
    De bovenstaande redenering klinkt prettig. ... Het is echter de vraag of zij wel juist is ...
    Nu kleine uitlopers van een vluchtelingenstroom Nederland hebben bereikt, is het huis ... te klein. ...
    ... gaat de massa wel de straat op. ... is het stampvol op de inspraakavond in de sporthal. Nu dreunt het gebouw van de spreekkoren. En in de verte klinkt een echo van het verleden: Nun, Volk, steh auf und Sturm brich los!    ...
    Dan is de conclusie de volgende: in Nederland is een schreeuwende horde opgestaan, die lak heeft aan democratie en tegenstanders het spreken onmogelijk maakt. Die ene mevrouw uit Steenbergen moest niet voor niets onder politiebegeleiding naar huis worden gebracht. Constant Kusters is geen eenzame gek maar het topje van een ijsberg... De eis van die horde is: eigen volk eerst. Grenzen dicht. En voor de rest niks. Dat is hun doel. Dat is hun focus. ...
    Hun afkeer geldt de vreemdelingen, de lichtgetintiërs, de ontheemdiërs of hoe hun spreekbuizen mensen van elders ook noemen. Zij haten politici omdat die hun afkeer tegen bovengenoemde lichtgetintiërs niet of niet compleet genoeg delen. De kern van de zaak is wel vreemdelingenhaat. En wie daar kanttekeningen bij plaatst, daar moet een piemel in.
    ... geef toe dat zij afscheid hebben genomen van zo ongeveer de belangrijkste Nederlandse waarde: dat wij zaken uitspreken en niet uitvechten ...


Red.:   Taal die de gang naar de guillotine onvermijdelijk maakt. Hier staat bijna letterlijk: "Let them eat cake" uitleg of detail .
    Nog meer meningen over Nderlanders:


Uit: Joop.nl, 29-10-2015, door Jelmer Renema - Natuurkundige uitleg of detail

Waarom is Nederland zo'n bekrompen kutland geworden?

'Het land wordt steeds racistischer omdat politici die zelf niet racistisch zijn te bang zijn om voor hun mening uit te komen'Red.:   En ten bewijze dat dit echt enkel en alleen naar aanleiding van de weerstand tegen onbeperkte immigratie is:

  In de echte wereld zijn er dingen die de moeite waard zijn om tegen te vechten. De terugkeer van het fascisme in Nederland bijvoorbeeld. De hordes vuil die er over oorlogsslachtoffers gespuid worden. De feitenvrije bubbel waarin vluchtelingen verkrachters zijn, terwijl er geen enkel betrouwbaar bericht is dat vluchtelingen daadwerkelijk criminaliteit veroorzaken.

Het bewijs dat allochtonen criminaliteit en nog veel meer veroorzaken is er in overvloede uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail .
    Van hoogtepunt naar hoogtepunt:


Uit: Joop.nl, 03-11-2015, door Tineke Bennema - Schrijfster uitleg of detail

Hoogste tijd om de bezorgde burger de waarheid te vertellen

... Het is tijd om de burger de waarheid te zeggen :

1) Europa zal nog veel meer vluchtelingen op gaan nemen dan we nu kunnen bevroeden. Deze kwetsbare mensen bieden wij een plek ...

2) U zult gaan voelen dat er vluchtelingen komen. Sterker nog, wij vragen offers van u. We gaan er allen in het begin economisch op achteruit. De integratie van vluchtelingen en het opvangen in de regio gaat veel geld kosten. Opschuiven en indikken is het devies. ...

3) Wil Europa nog bestaan in de toekomst, dan zal het haar welvaart moeten delen. Immigranten uit Afrika en het Midden-Oosten komen naar ons omdat zij geen toekomst hebben in hun landen. Zij zullen pas in hun landen blijven als ze daar een menswaardig bestaan kunnen leiden. Daarvoor zullen wij investeringen moeten doen en onze (handels)barrières slechten.

4) Bezorgdheid mag geen eufemisme zijn voor racisme. Racisme is geen mening. Wij gaan daar hard tegen optreden ...


Red.:   Op welke onbeschaamd geuite rabiate roofzucht uit andermans portemonnee en bedreiging van de veiligheid van iedereen in Nederland, slechts één antwoord is:
  Hoogste tijd om de raaskallende elite de waarheid te vertellen

En ze op te pakken en op te sluiten, voor het revolutionire gerecht te slepen, en ernstige gevallen als deze mevrouw op te hangen.

En daarna vrolijk te juichen. 
   Televisiepresentator en christen-homo Arie Boomsma heeft een nieuwe en nog uit te zenden programma op de publieke omroep, om in het kader van het streven van de publieke omroep om de  islam in Nederland in te voeren, bekeerlingen naar de islam volgt op het roze pad van de  religieuze verlossing onder de titel Van Hagelslag tot Halal. Alles beter dan die honden van een atheïsten, tenslotte. En toen kwamen de aanslag in Parijs van 13 novmeber. Arie compleet afgezeken natuurlijk. Dus:


Uit: Joop.nl, 18-11-2015, door Arie Boomsma - Televisiepresentator uitleg of detail

Lieve Geert Wilders...

Lieve meneer Wilders, ik ben al enige tijd in gesprek met mensen die hun enthousiasme voor uw partij niet onder stoelen of banken steken. ... U bent tenslotte toch een beetje het opperhoofd van al die mensen. Dank voor uw tijd en het aandachtige lezen, alvast.    ...


Red.:   Het door Boomsma gehanteerde taalgebruik, samengevat in de titel. Ieder zinnig mens weet dat je dit om moet keren en dan nog wat verdr gaan. Wat ook Boomsma niet kan verhullen:
  Het is te makkelijk om u te vergelijken met een andere sterke leider die zich richtte op een zondebok in de samenleving. Dat weiger ik te doen. En toch is er wel iets dat u gemeen heeft met die alom verguisde Führer.

Een diepe, diepe haat.
    Schofterig én hypocriet.
    Boomsma gebruikt ook een argument. Het argument dat Boomsma gebruikt is: mensen schelden op mij vanwege mijn programma - die mensen zijn aanhangers van de PVV - dus u Geert Wildrs bent verantwoordelijk voor het schelden van die mensen:
  Lieve meneer Wilders, ik ben al enige tijd in gesprek met mensen die hun enthousiasme voor uw partij niet onder stoelen of banken steken. Mensen die reageerden op de aankondiging van mijn nieuwe programma, Van Hagelslag naar Halal, dat vanaf 24 november te zien is op tv. Nu het programma klaar is richt ik mij tot u, meneer Wilders. U bent tenslotte toch een beetje het opperhoofd van al die mensen.

Mooi. Zo kennen we er nog een:
  Lieve meneer Boomsma, lieve Joop.nl, ik lees al lange tijd de mensen die hun enthousiasme voor de barbaarse islam niet onder stoelen of banken steken. Mensen die reageren met haat en terreur op het aloude programma genaamd Verlichting, te zien vanaf circa 1500 in Europa. Lieve meneer Boomsma en lieve Joop.nl, jullie verklaren jezelf dus verantwoordelijk voor die haat en terreur. De terroristen van Daesh zijn uw belangrijkste bondgenoot. Ze vormen voor u een verzekering om nog jaren relevant te blijven.

Het laatste weer zijnde een citaat.
    Zelden heeft kwaadaardigheid zich zo weerzinwekkend gehuld in het omgekeerde.
    Er is elders op deze website gesteld dat de geconstateerde verschijnselen met allochtonen voortvloeien uit door culturele nederlaag ingegeven Nederlandhaat, en dus gelden voor alle allochtone immigranten. Het volgende exemplaar levert daarvan nog extra bewijs, door het feit hoe weinig allochtoon hij is. Uit een reactie onder het artikel (en zijn kleine portretfoto) blijkt dat hij Armeniër is. Bijna  op de grens van niet-allochtoon. En toch schrijft hij het onderstaande, naar aanleiding van de aanslsgen van moslims in Parijs, en de nauwelijks hoorbare oproep van sommigen aan moslims om te laten blijken dat ze het er niet mee eens zijn. Iets dat veel minder is dan de vorige keer, omdat na de aanslag op Charlie Hebdo de moslimgoegemeente o zo openlijk liet blijken ze dat absoluut niet wilde uitleg of detail , omdat de loyaliteit met de medemoslims is natuurlijk oneindig veel groter dan die met westerse maatschappij en waarden. De Armeniër George Arakel, volldig "geïntegreerd", staat volkomen achter ze:


Uit: Joop.nl, 25-11-2015, door George Arakel - Expert etnische diversiteit uitleg of detail

Hieraan herken je een gematigde 'Nederlander'

Een handige lijst om te checken wie wel of niet extreem-rechts en/of racistisch is


De Volkskrant publiceerde afgelopen vrijdag het stuk 'hieraan herken je een gematigde moslim' van Samira Bouchibti. Een handleiding om gematigde moslims te herkennen. ...
    Het is voor velen een blijkbaar handig lijstje om te hebben. Daarom besloot ik om, geïnspireerd door het stuk in de Volkskrant, ook een lijst te maken. Hiermee kan je het verschil zien tussen de gematigde (autochtone) Nederlander en de extreem-rechtse (autochtone) Nederlander. ...


Red.:   Natuurlijk is het betoog van de "goede mensen", die de media volkomen domineren, dat de "foute moslims" slechts een uiterst minieme groep vormen - 0,1 procent volgens de gevierde Marokkaanse schrijver Abdelkader Benali uitleg of detail en 0,045 procent volgens migratie-expert Leo Lucassen uitleg of detail . En gezien het verschil in de hoeveelheid aanslagen die ze plegen, kan het aantal "foute", extreme, Nederlanders dan dus niet anders dan nog eens 100 keer zo laag liggen. Je houdt bijna alleen Geert Wilders over.
    Absoluut niet de moeite waard om aandacht aan te besteden, zou je denken, maar de diversiteitsexpert denkt daar anders over, dus. Hier zijn lijstje van kenmerken behulpzaam bij het opsporen van die blanke bommenleggers en terroristen:
  De gematigde Nederlander redeneert op vrije wijze en vanuit een vrije geest. Hij durft een eeuwenoude traditie die wellicht racistisch zou kunnen zijn ter discussie te stellen en open te staan voor verandering om een traditioneel feest te hebben dat voor iedereen leuk is en voor niemand kwetsend.

Oftewel: alle voorstanders van Zwarte Piet zijn bommenleggers en terroristen.
  Zij of hij ontleent ook kennis en wijsheid aan niet-Nederlandse bronnen in wetenschap, cultuur en religie. Een gematigde Nederlander houdt er rekening mee dat sommige tradities eeuwen geleden tot stand zijn gekomen.

Oftewel: allen die beweren dat de Verlichting is ontstaan in Noodwest-Europa zijn  bommenleggers en terroristen.
  De gematigde Nederlander durft dogma’s, witte-privileges en racisme in de Nederlandse cultuur te bespreken en ter discussie te stellen.

Oftewel: allen die niet reageren op beschuldigingn van "white privilege" en dergelijke, zijn  bommenleggers en terroristen.
  Fundamentalisten zeggen ... "Je past je volledig aan mij aan en mag niet afwijken van mijn norm en anders moet je oprotten naar je eigen land. Je moet leven naar de letter van de Nederlander, anders mag je jezelf geen Nederlander noemen en maak ik allochtoon en islam zwart."

Oftewel: allen die van immigranten verwachten dat ze zich op minimale wijze aanpassen, zijn  bommenleggers en terroristen.
  Wanneer ben ik tevreden? ... Het is de plicht van Nederlanders de armen en minderbedeelden te voeden, gezien de rijkdom die vergaard is uit die landen.

Oftewel: het is zo dat Nederland rijk is omdat ze heft gestolen uit Turkije, Marokko, en Afrika, en daarom moet Nderland rijkdom geven aan Turken, Marokkanen en Afrikanen in Nederland. En allen die dat niet willen doen, zijn bommenleggers en terroristen.
  Wanneer ben ik tevreden? ... Denkbeelden van allochtonen moeten deel uitmaken van een debat over macht.

Oftewel: we moeten alle macht geven aan de allochtonen, en wie daar tegen is, is een bommenlegger en terrorist.
  Wanneer ben ik tevreden? ... Als allochtonen in heel Europa net zoveel waard zijn als witte mannen.

Oftewel: alle witte mannen zijn per definitie bommenleggers en terroristen.
     Een samenvatting:
  Wanneer ben ik tevreden? ...  Als allochtonen overal net zoveel kansen krijgen als hen. Als allochtonen zelf mogen beslissen of ze hun moedertaal mogen spreken of niet. Als allochtonen zelfbeschikkingsrecht hebben en niet lijdzaam hoeven te volgen en te gehoorzamen. Allochtonen worden niet geboren om ondergeschikt te worden gemaakt aan het Westen. Als ook allochtonen hoge functies mogen bekleden, minister-president mogen worden en niet meer de dupe worden van de etnische profilering door de politie.

Oftewel: het hele Nederland is een land van bommenleggers en terroristen.   
  Niemand zei in de Volkskrant: "Uiteindelijk kan de westerse wereld alleen overleven als wij onze witte-privileges erkennen, het loslaten, racisme erkennen en iedereen als mens zien."

Oftwel nog eens een volstrekt overbodig: Nederland is ook nog volkomen racistisch.
  Een land hervormen, democratisch en vrij maken kan alleen als het racisme ondergeschikt wordt gemaakt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

En nog eens.
    Waarna iedere fatsoenlijke Nederlander alleen maar kan reageren met: "Rot op naar je eigen land". Maar ...:
  En tot slot: een gematigde Nederlander zegt niet 'rot op naar je eigen land', bespuugt moslims of andere allochtonen niet, vraagt niet alle moslims om zich te excuseren voor IS, valt geen asielzoekerscentra aan en doet geen Hitlergroet.

... dat is hetzelfde als een Hitlergroet en is iets dat natuurlijk iedere seconde gebeurt in Nederland.
    Zelfs bij Joop.nl was de vreugde over deze bijdrage aan het voorspoedigen van de komende rassen-burgeroorlog niet universeel:

  Sander VanderWal, vr 27 november 2015 16:43
Dit is geen definitie van de gematigde Nederlander, maar een klachtenlijst van mensen die aan Nederlanders een hekel hebben.

Mw. Oeverloos, vr 27 november 2015 09:29
Na een lange, uitputtende zoektocht, die me van de krochten van Amsterdam tot de wijde vlakten van Dronten heeft gebracht, heb ik hem gevonden, de "gematigde" Nederlander.
Hij leidt een teruggetrokken bestaan onder een zwerfkei in het mooie Drenthe en wenst absoluut geen publiciteit.
Maar hij bestaat!

de VrolijkeCynicus, do 26 november 2015 16:21
Als witte man en autochtoon ben ik uiteraard een extremistische Nederlander. Helaas helpt mij de lange lijst van eisen niet waaraan ik volgens George moet voldoen. Ik vrees dat niemand aan al zijn eisen kan voldoen.

Haas Tig, do 26 november 2015 09:13
Dus als ik het goed begrijp ben je een dogmatische fundamentalistische zak als je mening en interesses afwijken van Arakel?

Je zou de kerel er met een grote boog uit willen trappen.
    Vooraan in de rij voor dezelfde behandeling staan natuurlijk ook de klagende zwarten. Ook op dit vlak gaat Joop.nl steeds verder met het opschroeven van de haat - de drager van de volgende naam is zwart, en al meteen blijkend een neger uitleg of detail :


Uit: Joop.nl, 28-11-2015, door Sandra Salome - Blogger. uitleg of detail

Nederland bekent kleur

Over de stortvloed aan racisme en bedreigingen die Sandra en andere tegenstanders van Zwarte Piet over zich heen krijgen


Red.:    En ntuurlijk gaat dit al meteen over zichzelf en de eigen groep zwarten. Kijk maar:
  Vier jaar geleden had ik in mijn eerste blog over het uiterlijk van Zwarte Piet ...

En het is volkomen duidelijk wat dat 'over' inhoudt: een lading bagger, haat en onverbloemd racisme. En hoe diep zit die bagger haat en racisme bij de negers:
  Deze hele discussie is illustratief voor hoe diep het – onbewuste? – racisme [bij de negers] is geworteld. Nooit eerder liet een compleet volk het masker van beschaving zo nadrukkelijk vallen ... Doodsbedreigingen, anonieme telefoontjes en bakken vol virtuele, racistische drek krijg je als [voor]stander van Zwarte Piet over je uitgestort.

Kijk maar naar de televisie en de rest van de media: allemaal zwarten die voorstanders van Zwarte Piet als racisten mogen bejegenen, en witte politiek-correcte vrienden met dezelfde boodschap.
     Natuurlijk betoogt de negeractivist  ... :
  Op de dag van de landelijke intocht was ik samen met 250 anderen in Meppel om te demonstreren tegen de aanwezigheid van Zwarte Piet.

...precies het omgekeerde. Zij willen graag hun cultuur invoeren: hutje, kookpot, koraal,winti. Oh nee ...:
  Martin Bosma - de duivel hebbe zijn ziel, want God wil hem vast niet hebben

Men is gevorderd tot het stadium van de christelijke middeleeuwen.
    Want daar draait het natuurlijk allemaal om: de achterstand en de culturele nederlaag.
    Dus dat wordt vechten. Net als in Londen 2011: de boel in de brand steken en plunderen. Hier één van degenen, naast die 250 in Meppel, die de fakkel al in de hand hebben, in reactie op iemand die de o zo voor de hand liggende opmerking maakt:

  Liever Anoniem, za 28 november 2015 21:37
Tja, wie wind zaait zal storm oogsten. De tegenstanders gingen er met gestrekt been in - op zich begrijpelijk omdat ze met de voorzichtige benadering geen reactie kregen. Maar dan is het schijnheilig om achteraf te gaan klagen als de voorstanders er met evenveel haat op antwoorden.

Dennis Mollis, za 28 november 2015 22:47 in reactie op Liever Anoniem
"Tja, wie wind zaait zal storm oogsten. De tegenstanders gingen er met gestrekt been in - op zich begrijpelijk omdat ze met de voorzichtige benadering geen reactie kregen."
    Ze gingen er met gestrekt been in volgens jou en dat mag maar het is daarmee nog geen feit want het is jouw opvatting en je gaat me toch niet vertellen dat mensen die bewaar maken het aan zichzelf te danken hebben dat de racistische strontkar over ze uitgekieperd wordt? Dat zie een verkapt en nogal kolonialistisch aandoend dreigement om mensen die bezwaar maken de mond te snoeren.
    "Maar dan is het schijnheilig om achteraf te gaan klagen als de voorstanders er met evenveel haat op antwoorden."
    Kan je me wijzen op de "haat" van mensen die bezwaar maken tegen zwarte piet, zo niet dan kan je beter je opruiende en leugenachtige praat achterwege laten want het vervuilt en voegt verder niets substantieels toe aan het debat, vind ik.

Deze figuur en de overige zwarte auteurs en reageerders bij Joop.nl staat vooraan op de barricaden. De negers zijn levensgevaarlijk voor de maatschappelijke vrede en Joop.nl stookt ze op.
    En om te bewijzan dat echt alle zwarten Nederlandhatende racistische negers zijn, de dag erna nog eentje:


Uit: Joop.nl, 29-11-2015, door Mitchell Esajas - Voorzitter van New Urban Collective uitleg of detail

10.000 racistische reacties op een selfie

De impasse in de Zwarte Piet discussie lijkt doorbroken. Waar pro- en anti-pieten nog lijnrecht tegenover elkaar leken te staan zonder dat er beweging was in de middengroep zijn er het afgelopen jaar een aantal doorbraken geweest.    ...


Red.:   Een keiharde leugen - net als moslims uitleg of detail liegen negers serieel (in dit soort zaken). Met direct bewijs daarvan:
  Scholen in Utrecht, Rotterdam en Den Haag die Zwarte Piet in de ban doen. Vicepremier Asscher ging overstag en sprak zich uit voor verandering. Bij diverse intochten werden alternatieve Pieten zoals de 'Schoorsteenpiet' ingevoerd en winkels als de Bijenkorf en de Hema hebben Zwarte Piet de zak gegeven.

Allemaal elite die dit doet: kosmopolieten, bestuurders, enzovoort. Niks geen middengroepen.
  bij een aanzienlijk deel van de Nederlanders wekt het emotionele, agressieve en vaak racistische reacties op.

Natuurlijk: virulent racisme en blanke-Nederlandershaat bij zwarten wekt bij Nederlanders zwartenhaat op.
    Gevolgd door de zoveelste langdurige herhaling van "kolonialisme", "slavernij", enzovoort.
  We leren nog altijd weinig tot niks over het koloniale verleden met betrekking tot de Nederlandse rol in de slavernij waardoor het voor vele Nederlanders moeilijk is de link te leggen tussen Zwarte Piet en een geschiedenis van racisme.

    Terwijl iedereen weet wat de werkelijke oorzaak is van de negerhaat: ze kunnen op school niet mee komen uitleg of detail , en dus in de maatschappij uitleg of detail . Met mogelijkerwijs dit soort gevolgen:
  Laten we hopen dat voorlopig het bij digitale dreigementen en reacties blijft en dat de meerderheid de boosheid kan omzetten in nieuwe inzichten voordat een persoon besluit de woorden om te zetten in daden.

Inderdaad: laten we hopen dat het bij de negers in de reacties op hun onoverkomelijke achterstand bij verbale dreigementen blijft en ze hun boosheid en haat kunnen omzetten in nieuwe inzichten voordat ze in grote groepen de binnenstad in de brand gaan steken, zoals ze kleinschalig al gedaan hebben in de Schilderswijk, Den Haag => , in 2015 en grootschalig in Londen en veel andere Britse binnensteden in 2011 uitleg of detail .
    Overigens is zelfs bij Joop.nl het geduld bij sommign wel een beetje op:
  tvr rrrrr, do 03 december 2015 14:00
Boer Mitchell heeft naast een mening een brede woordenschat. Boer Jan heeft ook een mening maar geen brede woordenschat. Boer Mitchell weet dat, hij heeft Boer Jan nodig om zijn argumentatie kracht bij te zetten. Daarom gebruikt hij Boer Jan, hij maakt Boer Jan doelbewust boos door eerst te demonstreren, het plezier van Boer Jan en zijn kleine gelovige kindertjes te vergallen, om als kers op de taart nog even een mooie foto in de trant van zo YEEEESSSS dat hebben we lekker voor elkaar gekregen op Facebook te knallen. Boer Jan, zoals gezegd niet zo breedsprakerig, voelt natuurlijk dondersgoed aan dat hij keer op keer in zijn kruis is getrapt op wat een mooie feestelijke dag zou moeten zijn. En dus doet Boer Jan iets wat hij altijd doet wanneer hem onrecht is aangedaan; schelden en tieren. Boer Mitchell lacht in zijn geniepige vuistje. Wat mag, maar Boer Mitchell is feitelijk geen haar beter dan Boer Jan.

Je zou dolgraag in hun kruis terugtrappen. Bij die zwarte plunderaars en brandstichters en hun verbale aanvoerders op Joop.nl.
    Dat dit allemaal gaat om pure Nederlandhaat, blijkt uit een bericht op dezelfde dag als het eerste artikel. Joop.nl haalt een artikel uit de Volkskrant aan zonder afkeuring, wat ze doen als ze als ze het er mee eens zijn:


Uit: Joop.nl, 28-11-2015. uitleg of detail

Somalische droneslachtoffers slepen Nederland voor de rechter

Twee Somalische slachtoffers van een drone-aanval klagen de Nederlandse staat aan. ...


Red.:   Meteen al een vuile leugen. Die slachtoffers zitten in Somalië. Op het platteland. De aanklagers zijn mensen die op zoek zijn gegaan naar die Somaliërs als middel om Nederland aan te klagen. Kijk maar:
  Beide slachtoffers worden bijgestaan door twee Nederlandse advocaten. Een van hen, Liesbeth Zegveld, wist de Nederlandse staat de afgelopen jaren meerdere malen te dwingen tot het compenseren van oorlogsslachtoffers. 

Liesbeth Zegveld is één van de meest fanatieke Nederlandhaters, die beweert dat Nederland in Srebrenica was, wat absoluut niet kan want Nederland kan absoluut niet met troepen naar een ander land. In Srebrenica waren de Verenigde Naties. En een soortgelijke leugen wordt nu hier gehanterd: Nederland wordt verantwoordelijk gesteld voor wat Amrikanen hebben gedaan.
    Maar het gaat voornamelijk om deze reactie:
  Dennis Mollis, za 28 november 2015 21:41
Liesbeth Zegveld is voor mij net als Beatrice de Graaf een dappere heldin die haar vak verstaat en dat keer op keer heeft laten blijken, daar ben ik nou trots op als Nederlander.

De neger Dennis Mollis (net zo Nederlands als neushoorn) kiest in deze zaak, waar hij als persoon volkomen buiten staat, ook onversneden voor het standpunt van de Nederlandhaat.
    Het gaat bij alle klagende immigranten absoluut niet om Zwarte Piet of andere specifieke zaken - het gaat puur en uitsluitend en alleen om Nederlandhaat.
    En Joop.nl faciliteert deze haat en vuurt het aan.
    En nu men zo lekker bezig was met de zwarten, moesten de moslims natuurlijk ook aandacht krijgen:


Uit: Joop.nl, 30-11-2015, Maya Aumaj - Student en Research Assistant aan de UvA uitleg of detail

Het aandeel van het Westen in de opkomst van het jihadisme


Red.:  
 Mede aanleiding gevend tot het volgend item bij In het kort uitleg of detail :
  Hoogopgeleide moslim: "Jullie westerlingen zijn fout want generaliseren ons moslims". Laagopgeleide moslim: "Ik neuk jullie allemaal de moeder".

Oftewel: net als de negers "Zo stom als het achterend van een varken" uitleg of detail . En net als bij de negers, eindeloos herhaald:
  In de media wordt niet of nauwelijks gesproken over het aandeel dat het Westen heeft in de oorlogen die deze mensen ontvluchtten. De vluchtelingen die nu onze richting opkomen zijn veelal slachtoffer van extremisme, dat onder andere een gevolg is van Westerse interventies in het land van herkomst.
    Het jihadisme vindt zijn oorsprong in Afghanistan. Toen de Sovjet-Unie het land in 1978 binnenviel ...
    Als reactie daarop financierde de Verenigde Staten islamitische groeperingen ...
    Door de interventie van de Verenigde Staten in Afghanistan ontstond Al-Qaeda en later de Taliban. ...
    Ook IS ontstond nadat de Verenigde Staten samen met bondgenoten, waaronder Nederland, tijdens de ‘War against Terror’ Irak binnenvielen in 2003. ...
    In het huidige debat over vluchtelingen lijken we ... Uit angst verliezen we het zicht op onze verantwoordelijkheid. Bovendien erkennen we ons aandeel in het ontstaan van jihadisme in zijn huidige vorm niet. Vluchtelingen die nu onze kant opkomen, zijn veelal slachtoffer van extremisme dat onder meer een gevolg is van Westerse interventies in het land van herkomst. ...

En let ook op die andere overeenkomst: het "Wij zijn Nederlanders" hier in de vorm van het eindeloze herhalen van het "we" en zijn verbuigingen. Niets maar dan ook helemaal niets hebben deze mensn met nedrland gemeen, want de islam heeft niets maar dan ook niets met Nederland gemeen uitleg of detail . Het enige dat ze gemeen hebben, is Nederlandhaat met de negers en de andere allochtone immigranten uitleg of detail .
    Het gaat niet zo goed met de anti-Zwarte Piet-campagne uitleg of detail . In het staatbeeld zijn er nauwelijks alternatieve Pieten, en slechts een beperkt aantal bestuurders (van scholen) in grote steden probeert wat - wat dan ook nog mislukt of weerstand ondervindt. De huidige zwarte baas van het antizooitje, Mitchel Esajas van het "New Getto Collective", zette een foto van een groep zwarten in een bus op weg naar een "Rot op Zwarte Piet"-demonstratie op Facebook, en kreeg vele duizenden reacties terug met de boodschap "Rot op negers". Dat vond de organisator van zwarte groepen en racist dan weer erg racistisch uitleg of detail .
    Mogelijkerwijs door deze blijken van blank verzet, en het zichtbaar oplopen van de afkeer van zwarten, zijn er her en der toch wat lichtjes gaan branden. Joop.nl constateert het met afschuw:


Uit: Joop.nl, 05-12-2015. uitleg of detail

Eindredacteur Sinterklaasjournaal dreigt met wegsturen Dieuwertje

In een interview met het AD dreigt de eindredacteur van het Sinterklaasjournaal Ajé Boschhuizen (53) dat de populaire presentatrice Dieuwertje Blok mogelijk moet vertrekken omdat ze zich heeft uitgesproken tegen het gebruik van blackface bij het vormgeven van Zwarte Piet.    ...
    In een interview met het AD haalt hij fel uit naar criticasters van de omstreden traditie, zoals bijvoorbeeld 'hoofdpiet' Erik van Muiswinkel die stelde dat het Sinterklaasjournaal in 2006 had moeten vasthouden aan regenboogpieten. Boschhuizen zet de kritische cabaretier weg als lid van "een klein, kringetje blanke intellectuelen" dat op 200 meter afstand van de Westergasfabriek woont, waar het studiocomplex van Pauw en De Wereld Draait Door is gevestigd. ....


Red.:   "De keizer heeft geen kleren aan", riep het jongetje ...
    Om te brullen van de lach ...
    Joop.nl spuwt gal:
  "Ik ben er voor het grote publiek," verklaart de eindredacteur over zichzelf en als verkalring waarom hij vast wil houden aan de kwetsende blackface-figuur. Het AD, dat een militante pro-blackface positie inneemt in het debat ...

En besluit heel democratisch en uiterst genuanceerd en dialoog-bereid met:
  Overigens is het niet aan Boschhuizen om te bepalen wie het toonaangevende Sinterklaasjournaal presenteert. Dat wordt beslist door de NTR-top. Zij beslissen ook wie de eindredacteur is. Nu Boschhuizen zo duidelijk aangeeft dat hij niet in staat is van mening te veranderen wordt het misschien tijd te zoeken naar iemand die de vooruitgang niet in de weg staat.

Grappig ook nog, dat 'vooruitgang' ... Op naar het lemen hutje, de ijzeren kookput en de winti-tovenarij van de zwarten.
    De aanstaande mislukking is ook rond de Westergasfabriek opgemerkt, en dus was het tijd om de racisme-activiste Sylvana Simons weer eens langs te laten komen (Pauw uitleg of detail , 04-12-2015). Wat zeggen we ... Langs? Ze mocht bijna de hele uitzending vullen met haar hete tranen gegoten over het onrecht dat de zwarten werd aangedaan middels de figuur van Zwarte Piet. Waar het dus helemaal niet om gaat, erkende ze in haar emoties aan het einde: "Als Zwarte Piet verdwenen is, gaat de strijd tegen het racisme in Nederland pas beginnen (vanaf 18:42 min.). Want de zwarte jongeren kunnen zo slecht meekomen" (vanaf 25:04 min.).
    Natuurlijk werd op deze significante uitspraken niet ingegaan. Want iedereen beseft: die jonge "urbans"  van Esajas' "Young Urban Collective" uitleg of detail oftewel zwarte gemeenschap zijn geboren losers die matig tot slecht meekomen op school uitleg of detail en die blijvende achterstanden hebben uitleg of detail , en waarvan het aantal groeit, zodat op een gegeven moment ze een echt getto gaan vormen, en dan hebben we op zijn minst weer een deel van Nederland verloren, maar er is een grote kans dat ze hetzelfde gaan doen als in Engeland in 2011: de binnensteden plunderen en in brand steken uitleg of detail .
   Joop.nl draagt gaarne vele stenen en brandbommen bij aan dit proces:

Bijzonder grappig ook die tekst in de onderkop: 'Jeroen Pauw komt verrassend uit de hoek en doet duit in zak tegen Zwarte Piet': Jeroen Pauw heeft altijd de zwarte-immigrantenzaak tegen Zwarte Piet gesteund tot op het bot -  daarom zit die haatnegerin ook weer daar voor de zoveelste keer. Net als dat Jeroen Pauw altijd de zaak van alle asieleisers en alle andere immigranten steunt tot op het bot, want mensen met ook maar de geringste Joodse associatie zijn rabiate (im)migratie-extremisten.
    Die tekst in die onderkop is van een zeldzame combinatie van domheid, naïviteit, hypocrisie, doortraptheid en kwaadaardigheid.
    Nadat een burgermeester van PvdA-huize een aanslag van bestuurlijke terreur heeft  gepleegd op de 12 duizend tellende bevolking van Geldermalsen door het een azc van 1500 man door de strot te duwen zonder inspraak, hebben een paar Geldermalsers stenen gegooid tegen de ruiten van het zaaltje waar de PvdA-NSB'er het allemaal kwam vertellen. Bij Joop.nl grijpt een neger (vwl.) de gelegenheid aan om nogmaals te laten zie hoezeer negers (en alle immigranten en alle politiek-correcten en Joop.nl) Nederlanders haten:


Uit: Joop.nl, 18-12-2015, door Sandra Salome - Blogger uitleg of detail

Waarom de 'relschoppers' van Geldermalsen terroristisch tuig zijn

Het wakker worden op 17 december 2015 is wakker worden in een vreemde wereld. Ik bevind me in een Nederland dat definitief niet meer voelt als een land waarin ik mij thuis voel. De beelden die op mijn netvlies stonden toen ik mijn bed indook, waren die van extreemrechts tuig dat met stenen en vuurwerk gooide. Écht lekker slapen deed ik dan ook niet.    ...
    ... het zwaar verziekte maatschappelijke klimaat in Nederland. ... De trieste waarheid is dat alle partijen in het Nederlands parlement een flinke ruk naar rechts hebben gemaakt om daarmee de onderbuik van een deel van het volk te kietelen.
    ... vanwege het met geweld ondermijnen van de rechtstaat zijn het eigenlijk ordinaire terroristen in Geldermalsen.
    Deze figuren vinden dat asielzoekers een bedreiging zijn voor hun normen en waarden en dat vluchtelingen onze Westerse beschaving aantasten. Na het zien van de beelden van de gewelddadige menigte is dat iets wat ik van harte mag hopen. ...
    Het Nederland dat veel dat de in verzet komende burgers graag willen, is een Nederland waar ik mij diep voor schaam. Het ideale Nederland is - zo valt op te maken uit de meeste reacties van deze luid schreeuwende meute - een land van egoïsten. Een volk dat niet eens wil proberen empathie op te brengen voor mensen die zijn gevlucht uit hun vaderland. ... roept de éne trotse Nederlander nog harder dan de andere variaties van de boodschap 'eigen volk eerst'.
    Het is dezelfde boodschap die met grote regelmaat uit de mond van Hitler kwam ...
    Zaken als fatsoen en moraal zijn daar natuurlijk ondergeschikt aan. Dat aan het onfatsoen nu een nieuwe, gewelddadige dimensie is toegevoegd, zegt veel over de stand van ons land.
    De lieden in Geldermalsen worden in nieuwsberichten relschoppers genoemd, terwijl het hier toch echt gaat om extreemrechts, terroristisch tuig. En geen enkele politicus durft er keihard afstand van te nemen. In Den Haag zegt niemand dat dit nu juist het soort Nederlanders is dat we kunnen missen als kiespijn. Van VVD-rechts tot SP-links is er niemand die de ballen heeft om te zeggen dat er voor deze extreemrechtse terroristen geen plaats is in onze democratie.
    We zouden de uiterst walgelijke gebeurtenissen van gisteren niet moeten toeschrijven aan een kleine minderheid, zodat we er verder niets mee hoeven te doen. De gebeurtenissen en het gebrek aan afwijzende reacties hierop zijn een teken aan de wand. Ze vormen het duidelijk signaal dat onze maatschappij steeds verder afglijdt.    ...
    De Westerse beschaving blijkt namelijk jammerlijk mislukt.


Red.:   Maar er is hoop voor de moreel totaal gedepriveerde Nederlander: de engelen uit het paradijs der vrede genaamd het Midden-Oosten komen te hulp:
  Ik denk dan ook dat we de grenzen wijd moeten openzetten voor nieuwe Nederlanders. Een deel van de oude Nederlanders blijkt als mens immers nogal mislukt. Om de mate van beschaving op een aanvaardbaar peil te krijgen, hebben de vluchtelingen misschien wel harder nodig dan zij ons.
    De vluchtelingen die bij ons aankloppen, hebben de moed gehad om alles achter te laten en met gevaar voor eigen leven op zoek te gaan naar een veilig nieuw thuis. ...
    Naast het feit dat we van vluchtelingen kunnen leren wat grenzeloze moed inhoudt, kunnen zij ons wellicht wat bouwstenen aanreiken voor een nieuwe beschaving.

Een beschaving zoals te vinden in Iran, Saoedi-Arsbië, Irak, Jemen, en natuurlijk Syrië.
    Maar dat is een ongewisse toekomst. Natuurlijk willen de huidige negers geen seconde langer in zo'n land als Nederland wonen zolang die moreel totaal gedepriveerde Nederlanders daar nog steeds de baas zijn. En morgen stappen ze dan ook met zijn allen op de tjoeki-tjoekieboot om naar het Takki-takkiland aan de andere kant van de oceaan te varen.
    Waarna je zou kunnen gaan lachen. Maar ondertussn is het wel zo dat deze negerlieden de Haagse Schilderswijk en half Engeland hebben geplunderd en in brand gestoken.
    Er is haatzaaien en haatzaaien. Deze mevrouw doet haar best om het te overtreffen:


Uit: Joop.nl, 30-12-2015, door Barbara Kathmann - PvdA-gemeenteraadslid Rotterdam uitleg of detail

'Als Wilders op tv verschijnt staan de tranen in mijn ogen'


Red.:   Het is o zo pijnlijk ... Die Wilders doet nauwelijks iets, en de stemmers lopen bij de talloze honderduizenden naar hem toe. Dus maar eens uitgebreid uithuilen bij Joop.nl, met inzet van het op één na zwaarste wapen (na de retorische atoombom: de holocaust): het huilende kind:
  Je kent ze wel, van die echte meiden. ...
    De ene is een tikkeltje hoogbegaafd en die andere heeft talent voor zang en dans. Ze wonen bij ons om de hoek en zijn de dochters van mijn collega. ...
    Doe nu even je ogen dicht. Geef jezelf een seconde of vijftien. Hoe zien die meiden eruit? En hun moeder, mijn collega die zo mooi kan zingen? Deze oerhollandse chicks hebben, zoals zij dagelijks in de krant moeten lezen, een Noord-Afrikaans uiterlijk en hun moeder die in Rotterdam geboren is, is volgens de media Marokkaanse, omdat haar ouders daar geboren zijn. ...

Ah juist: moeder haat Nederland nu, en kinderen haten Nederland later. Althans, daarop is meer dan 80 procent kans uitleg of detail :
  Tijdens het historische dieptepunt van Wilders. Het 'minder, minder, minder'-debacle. Zat de oudste twee van deze meiden huilend voor de buis. De verslaggever van Het Jeugdjournaal legde in kindertaal uit, wat die blonde meneer uit de Tweede Kamer had bedoeld. "Moeten wij weg mama? Maar waar moeten wij dan heen? Willen mensen ons weg hebben?" vroeg de oudste intens verdrietig.

Nou, wat is daar mis mee? We hebben net uitvoerig voorlichting gekregen over hoe een prima idee is om rond te trekken van het ene land naar het andere. Migratie, dat is het!  En wennen is voor kinderen geen enkel probleem! Wordt niet nagelaten te benadrukken. En waar ze heen gaan kennen ze de cultuur en gewoontes allang! En nog mooier: het is zelfs een betere cultuur, want islamitisch, dus superieur!
    Maar ja, er waren argumenten nodig voor het haatzaaien:
  Steeds als Wilders op TV verschijnt moet ik daaraan denken. Ik denk zij ook. Als ik daaraan denk staan de tranen in mijn ogen. Dat is dus vaak. Ik denk zij ook. Wie gaat het opnemen voor alle kinderen waar deze twee meiden symbool voor staan?

Nou, wij niet. We hebben echt helemaal genoeg van alle islamitische uitwassen. Van klein tot groot. En gaan zitten zeven op die één of twee die wel enigszins deugen wordt zo langzamerhand de moeite niet meer waard. Met bijvoorbeeld die overgrote meerderheid die de terreuraanslag op Charlie Hebdo begrijpt uitleg of detail .
  Toen ik op een foto wethouder Eerdmans van Leefbaar Rotterdam olijk zag proosten met Wilders in een Rotterdams etablissement, lekker knus tussen Kerst en Oud & Nieuw, draaide mijn maag zich om. De tranen stonden nu niet alleen in mijn ogen. Er bekroop me een acuut gevoel van onveiligheid.

Als wij lieden met van die baarden en hoofddoeken zien, moeten we denken aan die aanslagen op Charlie Hebdo en de Bataclan. En worden we doodsmisselijk. En willen we al dat soort lui het land uit trappen.
    Rot toch op!
    Ondertussen is er massa-aanranding in Keulen geweest. Natuurlijk gevolgd door een stroom excuseer- wegkijkartikelen die de twee dozijn moet naderen, met als hoogtepunten meerdere bijdrages van de maniak Van Jole. Het was allemaal vanwege tijdgebrek niet te volgen. Hier er eentje uitgelicht, omdat daar enig treffend commentaar onder stond. Eerst het artikel:


Uit: Joop.nl, 17-01-2016, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail

Seksuele intimidatie is een probleem onder moslims


Red.:   Komt die maar ...:
  Maar niet onder hen alleen, vluchtelingen en migranten hebben seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting niet naar Nederland gebracht

Het "Er zijn ook Nederlanders die ..." uitleg of detail is inmiddels zo oud en afgekloven, dat alleen zombies of randdebielen het nog durven gebruiken.
    En waarom stond die erkenning in de kop er:
  ... schrijfster Yasmine Allas zondagmiddag bij Buitenhof  ...

...die ronduit zei dat die aanrandingen wel degelijk met de islam of de bijbehorende cultuur van die stamnen te maken heeft. Maar dat is te moeilijk voor de haatzaaier om met zoveel woorden op te schrijven. Dit is hoe het er staat:
  De toeleg van de Buitenhofredactie was duidelijk. Sinds Keulen proberen xenofoben en Wilderianen aanranding en verkrachting als een exclusief islamitisch probleem te framen. Heel tribaal is dat: de mannen van onze stam moeten vrouwen, moeders en zusters beschermen tegen de vuile aanrakingen van buitenstaanders. Aan de andere kant is duidelijk dat de horde voor het Keulse Centraal Station zich nu niet bepaald onderscheidde door blond haar en blauwe ogen. Een aantal feministen heeft dan ook gesteld dat je de racisten in de kaart speelt door dat aanranden en verkrachten exclusief te wijten aan de Noord-Afrikaanse afkomst van de – nog steeds vermoedelijke – daders. Daardoor werden zij door de xenofoben en Wilderianen voornoemd meteen uitgekreten voor wegkijkers. Zij weigerden de feiten immers te benoemen.
    Yasmine Allas paart een grote onafhankelijkheid van geest aan een Somalische achtergrond. Zij was uitgenodigd voor het benoemen. Anniek de Ruiter oogt als een welopgevoede blanke vrouw van keurige komaf. Zij was gecast als wegkijkster.
Ik stelde mij voor hoe Annabel Nanninga en Marianne Zwagerman in het klein op hun bezemstelen boven mijn tv cirkelden.
    ... Allas en De Ruiter .. kwamen toch tot dezelfde conclusie: nieuwkomers moet duidelijk gemaakt worden dat niet alleen aanranding en verkrachting, maar ook ongewenste intimiteiten in dit land voor de daders tot ernstige consequenties leiden. Yasmine Allas legde daarbij de nadruk op dat je niet een hele etnische groep mag veroordelen op wat kwaadwillenden onder hen aanrichten. Volgens de islam moesten vrouwen juist als parels op handen gedragen worden, onderstreepte ze. Ze zal het nu ongetwijfeld moeten ontgelden bij de lui die altijd roepen dat vrouwenonderdrukking álles met de islam te maken heeft. Toch mag zij dat zeggen net zoals iemand het volste recht heeft om het misbruik van kinderen door priesters onkatholiek te noemen.
    De Ruiter stelde dat niet alleen Noord-Afrikaanse mannen, zoals het tegenwoordig heet, er te vaak moeite mee hebben hun handen thuis te houden, maar dat dit probleem veel breder leeft. Zij noemde de manier waarop de actie #zeghet is weggelachen. Kijkt zij daarmee weg? Nee; zij doet haar oogkleppen af. ...

Zoals al vele malen opgemerkt: op die manier was het verschijnsel in Europa ongekend. De anders-etnische landen hebben deze extreme vorm van discriminatie, naast de vorm die er ook in het westen is. Dus die gemeenschappelijk hoeveelheid schrap je weg. Het is dus wel degelijk een poging tot verzachting. Wegkijken.
  ...Als alle moslims in Nederland voortaan braaf hun handen thuishouden en tegen vrouwen hoogstens met de hand op het hart een groet durven prevelen, dan nóg hebben wij in ons land een groot probleem met seksuele intimidatie. Daarover laat wetenschappelijk onderzoek geen enkele twijfel bestaan.
    Yasmine Allas maakte terzijde een opmerking van grote betekenis: niemand had haar ooit iets over de Nederlandse normen en waarden verteld, toen zij hier arriveerde. Dat had zij allemaal zelf moeten ontdekken. ...

Pure gorigheid van die haatzaaier: onlangs zei die hypocriet van een Asscher nog iets over, en vervolgens viel de hele hypocriete politiek-correcte meute over hem heen.
  ... Rutte mocht dan wel op hoge toon beweren dat de Nederlandse normen en waarden aan nieuwkomers duidelijk gemaakt moesten worden, op daden kwam het aan. Inderdaad, toen bekend werd dat de NPO voor Syrische vluchtelingen een soort Beste Van Nederland-site begint met Arabische ondertiteling, zodat zij met de toon van het debat in ons land kennis konden maken, ging er een gehuil van verontwaardiging op in rechtse kring. Werd daar het belastinggeld aan vergooid? Het was schandalig.

Vuile gorigheid. Er is nog nooit iets anders op de rabiaat politiek-correcte televisie gedaan dan programma's om de Nederlanders te laten zien hoe gelijkwaardig en goed geïntegreerd die allochtonen wel niet zijn. Het is op schrift vastgelegd beleid.

  Het zou hypocriet zijn als onze samenleving in de ontkenningsfase gaat zodra het om daders gaat waarin de GeenStijlreaguurders zichzelf herkennen ...

Vuile gorigheid. Er is niemand die dit heeft gedaan. Het zijn gore Jopers die bij alles wat er smerigheid uit linkse en allochtone hoek komt wegkijken.
    En natuurlijk is er ook nog dit soort rotzooi die regelrecht uit de lagere hersenstam komt:
  Ondertussen laten wij Wilders toeteren en twitteren aan de zijlijn tot hij blauw ziet.

    Zelfs bij Joop.nl waren er treffende reacties:
  Van der Wal 17 januari 2016 om 16:25
De claim dat het alleen maar moslims, asielzoekers en/of vluchtelingen zijn die verkrachten en aanranden zal ik gemist hebben. Wat er geclaimd wordt is dat het bij hen nog erger is dan wat al gebruikelijk was, wat deels komt omdat de criminele avonturiers juist meeliften, deels zal komen omdat de vrouw-onvriendelijkheid in Moslimlanden aantoonbaar groter is dan in het Westen, en vooruit, er ook een paar sukkels meekomen die denken dat wat ze op de pornosites zien *documentaires* zijn. Ik zie hier overigens geen niet-verifieerbare claims tussen staan. Wat betreft de pareltjes, pareltjes worden normaliter achter slot en grendel gezet. In een maatschappij waar vrouwen en mannen dezelfde rechten en plichten, en dezelfde mogelijkheden hebben tot ontplooiing hebben heb je dat gedoe met pareltjes, voetstukken, beter gevonden willen worden (respect) en zo allemaal niet op maatschappelijk nivo.

jellevwal 17 januari 2016 om 16:32 Is Van der Horst nu echt nooit in een Islamitisch land geweest ? Weet Van der Horst niet dat een cultuur maar zeer langzaam verandert ? Nooit gehoord, b.v., van ‘importbruiden’ ? Geen vrouw van hier, die deugen niet. Ben ik een racist omdat ik er geen enkele behoefte aan heb als opvoedingsland te gaan fungeren ? En Ben ik een racist omdat ik niet zie waarom wij vermoedelijk een 80 % van de migranten tot in lengte van jaren, en vermoedelijk een deel van hun kroost, zouden moeten gaan onderhouden ? Nog nooit was ergens een land zo knettergek. - See more at: http://www.joop.nl/opinies/seksuele-intimidatie-is-een-probleem-onder-moslims#sthash.FIPfzbJW.dpuf


RationeleBurger 17 januari 2016 om 16:34
Beste Ha .

[Sinds Keulen proberen xenofoben en Wilderianen aanranding en verkrachting als een exclusief islamitisch probleem te framen. Heel tribaal is dat: de mannen van onze stam moeten vrouwen, moeders en zusters beschermen tegen de vuile aanrakingen van buitenstaanders] Dit is toch weer zo’n drogredenering van jewelste. Ik daag u uit om ook maar een iemand te vinden die aanranding en verkrachting als exclusief Islamitisch probeert weg te zetten. Met zo’n valse stelling probeert u meteen de discussie monddood te maken. Maar de geest is uit de fles, en de vraag of bepaalde vormen van criminaliteit, zoals seksuele delicten, gelinked kunnen worden aan Etnische aspecten zoals religie en cultuur mag nu hardop gesteld worden. Ook traditioneel “voorzichtige” media (om het maar zo uit te drukken) zoals Volkskrant en trouw buigen zich nu over deze stelling. .

Uw op de persoon spelen van Annabel Nanninga en Marianne Zwagerman vind ik ook onwaardig. Als u het met argumenten niet afkunt, dan maar drogredenering en demoniseren zult u gedacht hebben? .

[Dan nóg hebben wij in ons land een groot probleem met seksuele intimidatie. Daarover laat wetenschappelijk onderzoek geen enkele twijfel bestaan.]
Groot ten opzichte van wat? De term groot kun je toch alleen bezigen als je het vergelijkt met andere landen? En daarmee vergelijken valt het in Nederland wel mee. “Toevallig” spelen vooral de Arabische en Noord Afrikaanse landen hier een negatieve hoofdrol. (http://womanstats.org/newmapspage.html) Dat neemt niet weg dat elke aanranding of verkrachting er volgens mij een te veel is, maar uw relativering klopt niet. .

[Je kunt zulke racisten herkennen aan het feit dat zij geen aandacht of interesse hebben voor seksueel geweld uit andere hoeken dan die van de etnische minderheden. Ze zullen bovendien élk lid van de etnische minderheid verdacht proberen te maken. Dat is namelijk hun hoofddoel. ] Mag ik vragen welke wetenschappelijk methode u heeft ontwikkeld om bij deze mensen in het hoofd te kunnen kijken waardoor u weet dat zij geen aandacht en interesse hebben voor seksueel geweld uit andere hoeken? En hoe u ook meteen hun hoofdoel hebt weten vast te stellen? Erg knap! .

U weet weer de bal te kaatsen naar Wilders en een ieder die niet uw mening deelt. Maar ziet u nu echt niet in dat uw redeneringen, valse stellingen en retoriek eigenlijk geen haar verschilt van waar u Wilders zo vaak van beticht?


Ger Timmer 17 januari 2016 om 17:25
Er is niks aan de hand Han. Alles loopt op rolletjes de islam en de westerse cultuur gaan hand in hand. Waar maken wij ons eigenlijk zo druk over, ik begrijp het niet. Er moet af en toe wat openbare kunst verwijderd worden ach waar praten we over. Af en toe een boek verbranding, wat is daar mis mee?? Niks toch. Of een fatwa uitroepen over een schrijver, ach Han is zijn eigen schuld. Geen acceptatie van homo’s of lesbiennes, hadden ze maar niet zo geboren moeten worden, he Han. Over vertegenwoordigd in de criminaliteit, ja die mensen moeten toch ook geld op zak hebben, toch Han. Loverboys, Han, ja die moeten er ook zijn, wat moet je anders met die labiele meisjes. Cabaretiers Han die durven niks te zeggen over de islam anders beëindig je net als van Gogh met een mes in je borst, ja Han eigen schuld dikke bult, of niet soms. En zo kunnen we nog even doorgaan. Maar wat zijn die pvv adepten toch een naar slecht volk, wat hebben die wel niet op hun geweten. Kun jij er een paar noemen Han?? Vuurwerk afsteken bij een asielzoekers centrum, ernstig delict he Han. Dat varken vond ik inderdaad vergaan maar als het daar bij blijft mogen we onze handen dicht knijpen. De normale man pikt het niet meer en gelijk hebben ze.

Natuurlijk is er Joop.nl een ruime meerderheid van denkzombies en randdebielen die met de haatzaaier meeheulen.
    Overigens: één van de ergste haatzaai-artikelen heeft het gajes laten verwijderen. Het is te hopen dat die revolutionairen van later gevoel voor humor hebben. Dan is er misschien ruimte voor een leuk idee van sciencefictionschrijver Jack Vance als methode van bestraffing: opsluiten in een soort safaripark, waarna iedereen die daar behoefte aan heeft, vrij op die pc-haatzaaiers mag jagen.
   De cotinue en nooit-aflatende vraag te midden van dit alles is "Kan het nog erger?" Het antwoord is tot nu toe altijd geweest: "Ja". Hier is de volgende fase:


Uit: Joop.nl, 27-01-2016, door Tom Vasseur - Bestuurslid Jonge Europese Federalisten uitleg of detail

De boze burger kan wel een lesje democratie gebruiken

Jihadisten en verweerburgers vormen ... het pus van de mondialiseringRed.:   Je gelooft je ogen niet: gewone burgers die protesteren tegen het dictatoriale wangedrag van elitaire bestuurders die de democratie verkrachten, worden gelijkgesteld met jihadisten. Ongeloof nauwelijks getemperd door de aanduiding bij de naam van de auteur, want eurofanaten zijn zo langzamerhand wel bewezen als behorend tot het ergst gajes in een elite die toch al één grote beerput lijkt te zijn.
     Maar het wordt allemaal tot in detail uitgewerkt:
  Terwijl de (angst voor) misdragingen door vluchtelingen en asielzoekers het debat domineren, hoor je bijna niemand over die andere vorm van massaal publiek wangedrag. De opkomst van intimiderend, of zelfs gewelddadig, verweer onder Europese burgers tegen de komst van migranten. Ook in Nederland komt het steeds vaker voor. Heesch, Geldermalsen en Woerden zijn de bekendste, maar niet enige, Nederlandse voorbeelden, en waarschijnlijk ook niet de laatste.

Je reinste omkering van de werkelijkheid: waar hier sprake van is, is van ernstig misdragingen van bestuurders.
    Maar hij draait onverdroten door:
  Het is een verontrustende stilte. Kernelementen van de Europese democratie – de rechtsstaat en het geweldloze publieke debat – zijn meermaals openlijk en schaamteloos onteerd en aangevallen, en de algemene reactie is apathie met hier en daar een spottende opmerking of juist misplaatst begrip. De bestorming van een gemeentehuis en het bedreigen van een burgermeester vereisen een sterkere reactie.

En er volgt een gotspe:

  Hadden moslims soortgelijk gedrag vertoont, dan had men zeker kunnen zijn van een ongeremde stroom van verontwaardiging. Nu is er enkel een ongemakkelijk zwijgen.

Inderdaad: moslims hebben dit soort gedrag niet vertoond. Het gedrag dat moslims vertoond hebben, is continue cultuurbedreiging, buurtoverlast, criminalteit, terrorisme en massa-aanranding. Oh, en ze hebben de negers geholpen om  Schilderswijk in brand te steken en te plunderen.
  Het in toenemende mate agressieve verweer toont aan dat niet enkel criminele asielzoekers en eigen-kweek-jihadisten vervreemd zijn van onze democratische cultuur. Een grote groep van Europese burgers zonder migrantenafkomst en zonder banden met extremistische religieuze of politieke organisaties is niet bekend met de democratie of de Europese beschaving. Dit is ook het geval in Nederland, zoals de opkomst van wanordelijke verweerburgers aantoont.

Dram, dram, dram ... Gevolgd door:
  Er zijn meer overeenkomsten met eigen-kweek-jihadisten. Beiden worden gemotiveerd door een afgunst en frustratie die door ongelijkheid wordt veroorzaakt. Ze voelen zich niet erkend en dwingen nu, elk op hun eigen manier, af dat zij wel gezien worden. Jihadisten doen dit door de democratie te verwerpen en proberen te vernietigen. Verweerburgers door zich eigenaar te verklaren van het land. Er wordt gesproken van “mijn land”, “mijn geld” en “mijn rechten”. Zelfs mensen worden tot bezit verklaart zoals wanneer gesproken wordt van “onze vrouwen” of wanneer er geschreeuwd wordt “jij bent mijn burgermeester!”

Nog een gotspe: het ís ons land, het ís ons geld, en het zíjn onze burgemeesters. Want ze kunnen van niemand anders zijn.
    Wat moet er aan gedaan worden? Ten eerste:
  De huidige politieke intellectuele klasse toont zich slecht uitgerust om een tegengewicht te vormen. Spot en verontwaardiging nemen veelal de plaats in van de kritiek en bestrijding van rechtspopulisme. Het bevestigd enkel de overtuigingen van verweerburgers. Het is een vicieuze cirkel: de frustratie van de een wordt opgewekt en gevoed door die van de ander.

De huidige politiek doet niet genoeg. Dat moet verbeteren. Het eerste dat ze moeten zeggen is:
  Zij die de democratie en Europa een warm hart toedragen worden met een beangstigende situatie geconfronteerd. In plaats van zich te laten leiden door een gevoel van morele superioriteit zou men zich beter laten inspireren door het verheffingsideaal.

Brullen van de lach - hier staat: "In plaats van door een gevoel van morele superioriteit zou men zich beter laten inspireren door een gevoel van morele superioriteit". Want het idee dat jij geschikt bent om anderen te verheffen gaat er van uit dat jij moreel superieur bent.
    En omdat je moreel superieur bent, kan je dit soort voorstellen doen:
  Het is een ideaal dat tot moeilijke keuzes dwingt: moeten er burgerschapsklassen komen voor burgers, wellicht op onvrijwillige basis? Moet er een gelijkaardig programma komen voor vluchtelingen? Hoe komen zulke programma’s er inhoudelijk uit te zien? Moeten burgers gedwongen worden om deel te nemen aan het politiek proces door de kiesplicht in te voeren? Moet de publieke omroep zich explicieter in de strijd gaan werpen?

Dictatuur! Dictatuur van de elite! Op Big Brotherniveau met agitprop.
    En hij erkent het nog half ook:
  Dit is een aanpak die waarschijnlijk ongemakkelijk wordt gevonden door velen, en begrijpelijk. Het is namelijk maar al te gemakkelijk de grens te overschrijden. Echter, als men wil voorkomen dat het vluchtelingenvraagstuk de samenleving ontwricht en als men toe wil werken naar het creëren van draagvlak voor mogelijke oplossingen dan zal men er niet aan ontkomen. Culturele verheffing is, in combinatie met het terugdringen van structurele ongelijkheid, niet de gemakkelijkste, maar wel het meest duurzame pad weg van de groeiende wanorde.

Het enige zinnig antwoord is natuurlijk dat van de Bastille: opstand tegen deze elite die zo ver losgezongen is van de realiteit dat ze een direct gevaar vormt voor de democratie en de beschaving.
    Zelfs bij Joop.nl waren de reacties (sterk) overwegend negatief:

 

JohnSnow 27 januari 2016 om 16:00
Wat een koddige tekst. De jonge federalist wil voorkomen dat het vluchtelingenvraagstuk de samenleving ontwricht. Om toe te werken naar draagvlak wil hij burgers dwingen om deel te nemen aan het politieke proces. Hij oppert de publieke omroep in de strijd werpen. En natuurlijk moeten er burgerschapscursussen komen, wellicht op onvrijwillige basis. Het is een olijke opvatting van democratie die een beetje doet denken de Culturele Revolutie. Maar ja, in de strijd tegen het pus en voor de Groot-Federale Gedachte is alles natuurlijk geoorloofd.

PietManeo 27 januari 2016 om 14:31

“De boze burger kan wel een lesje democratie gebruiken” Me dunkt dat de gemeenteraden van deze kleine gemeentes wel een lesje democratie kunnen gebruiken. Ze hebben namelijk geen mandaat van de kiezer gekregen om deze zeer ingrijpende beslissingen te maken die de kleine gemeentes voorgoed zeer sterk zullen veranderen. Het zou anders zijn als er bij de gemeenteraadscampagnes al op was gewezen dat ze een reuze-AZC in een klein dorp zouden goedkeuren. Maar dat is nooit gebeurd. Deze gemeentes zouden er derhalve goed aan doen referenda’s uit te schrijven om zo hun beslissingen een democratische basis te geven.

peterschaafsma 27 januari 2016 om 14:12 Wat een grappig stukje. Als de stem van de meerderheid zou gelden was het hier voor moslims/allochtonen/gelukszoekers/asielzoekers lang zo’n walhalla niet. Log in om te reageren

Piet de Geus 27 januari 2016 om 14:10 “In plaats van zich te laten leiden door een gevoel van morele superioriteit zou men zich beter laten inspireren door het verheffingsideaal.” En vervolgens kom je met een verheffingsverhaal dat niet is gebaseerd is op zelfverheffing maar op verplichte klasjes burgerschap. Hoe anders dan moreel superieur zou je het onvrijwillig naar de schoolbanken sturen van volwassen burgers willen noemen?

Ravens 27 januari 2016 om 13:42 Moet dan iedereen pro-nog meer immigratie zijn. Wordt het niet eens tijd voor pas op de plaats? Altijd dezelfde smoes van de afgunst tegen mensen met een andere mening. Log in om te reageren

Bart van Oerle 27 januari 2016 om 13:41 Culturele verheffing, ja hoor, iedereen die het niet met je eens is, die moet cultureel verheft worden. Dan zijn we wel heel snel weer terug in de Middeleeuwen. Ik denk dat juist de politieke elite een lesje democratie kan gebruiken. Als een zogenaamde Rijkscoördinatieregeling gebruikt wordt om tegen de wil van burgers windmolens erdoorheen te drukken, dat heeft niks met democratie te maken. Het probleem is dat er veel te weinig naar de burgers geluisterd wordt, de overheid duwt maar al te vaak het beleid de burgers door de strot. Is er al eens een referendum gehouden over de komst van een AZC? En was dat bindend? Ik kon ’t zo snel niet vinden. Dat is namelijk de enige manier waarop de boosheid bij de burgers weggenomen kan worden. Wanneer de burger het gevoel heeft niet gehoord te worden en beleid door z’n strot krijgt geduwd, dan rest hem slechts nog boos worden. Ja, boos worden straalt machteloosheid uit, maar dat is ook precies wat er schort aan de situatie.

tinekea 27 januari 2016 om 13:31 de titel is niet goed, die moet zijn: de politiek kan wel een lesje democratie gebruiken.

thunderbird 27 januari 2016 om 13:16 De boze burger een lesje democratie ? Die burger is boos omdat ie door heeft dat er de facto geen democratie (meer) is.

Donostia 27 januari 2016 om 13:12 “Kernelementen van de Europese democratie – de rechtsstaat en het geweldloze publieke debat…” U lijkt mij wat jonger dan ik. Het geweldloze publieke debat is slechts een jaar of 20 oud. Voorheen werd nogal wat beleid afgedwongen met veel, veelal, niet altijd, links geweld.

Arashi 27 januari 2016 om 13:07 Ik kan er steeds minder goed tegen merk ik. Linksmenschen die de mond vol hebben van democratie maar tegen elke vorm van lokale inspraak zijn. Dus democratie is dan: 1x in de 4 jaar stemmen en als de gekozen volkvertegenwoordigers de asielzoekers in de kleine dorpen flikkeren, dan is dat democratisch, want de meeste mensen wonen toch in de stad. Socialisme en sociaal, het heeft echt zo weinig met elkaar te maken …


Maar reken maar dat federalist de gevoelens van de elite uitstekend heeft verwoord - zie de reacties elders op de protestdemontraties tegen azc's. Ze vinden die allemaal erger dan terroristische aanslagen en de massa-aanrandingen van de moslims. Het enige dat ze ervan weerhoudt deze gevoelens net zo expliciet uit te spreken, is de angst voor de kiezer en daarna de angst voor de opstand.
    Van de volgende is alleen de kop nodig:


Uit: Joop.nl, 07-02-2016, door Rachida Aziz - Modeontwerper uitleg of detail

Moslims zijn de nieuwe Joden

De drift waarmee steeds meer mensen willen bewijzen dat de islam Europa onder de voet zal lopen, is verontrustend


Red.:   De rest is van het niveau "Tante Betje zei laatst ..." - zelfs de "Protocollen van Sion" komen langs.  De reactie is zo voor de hand liggend, dat zelfs bij Joop.nl een paar mensen het opmerkten:
  Doppert 7 februari 2016 at 23:03
Moslims de nieuwe joden? Wat een gotspe. En je hoeft echt geen drift te ontwikkelen om aan te tonen dat de islam stapje voor stapje de openbare ruimte opeist, in beslag neemt en niet meer wil afstaan. á propos Joden: http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3827374/2015/01/11/Joodse-wijk-in-Parijs-onleefbaar-geworden.dhtml. Het zijn de joden die opnieuw vervolgd worden, niet de moslims. Verder: http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/omstreden-islamitische-gebedsruimte-geopend https://reinierdegraaf.nl/patienten/voorzieningen/islamitische-gebedsruimte/ http://www.welt.de/vermischtes/article151935578/Im-Raum-der-Stille-durften-Frauen-kein-Parfuem-tragen.html http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=236103&_ga=1.104513664.1801648997.1454882083 Stapje voor stapje, huis na huis, straat na straat. in 60 jaar tijd van 1 moskee naar 453 in Nederland and counting. Moslims wordt werkelijk nergens een strobreed in de weg gelegd. De enige die geobserdeerd zijn door moslims, zijn de moslims zelf. ‘Ik heb het gevoel dat mensen over een paar jaar zullen doen wat ze altijd doen als de economie sputtert. Ze zullen de schuld op de armen en de migranten afschuiven.’ Ik heb nog nooit gehoord dat er Nederland met de beschuldigende vinger naar moslims wordt gewezen omdat het economisch tegen zit.

Jan Pieter 8 februari 2016 at 00:09
Een walgelijke en historisch gezien volstrekt onjuiste vergelijking. Zou iemand het oprukkende moslim extremisme en moslim terreur willen vergelijken met wat in de jaren dertig in Duitsland plaatsvond zou dat een vergelijking zijn die meer op zijn plaats is. In moslim landen heerst geen vrijheid en democratie, worden mensen vervolgd en vrouwen onderdrukt. De Islam is in de kern geen geloof van hoop, liefde en verbroedering maar van geweld, onderdrukking en intolerantie. Dat is althans hoe dit geloof zich manifesteert. . Wellicht dat er moslims zijn die het hun geloof minder traditioneel interpreteren maar die zijn dan opvallend stil en lijken een minderheid te vormen.

Of (kort):
  NooT 7 februari 2016 at 22:36
Ga gewoon vierkant achter cartoonisten staan, en achter Theo van Gogh en andere satirische critici, en je zult zien: alle ‘islamofobie’ zal smelten als sneeuw voor de zon. Te veel gevraagd?

Of (sarcastisch):
  Hans Beek 7 februari 2016 at 22:25
Prima stuk. De islam wordt teveel onder een vergootglas gelegd. Al die overbodige aandacht voor charlie hebdo, bataclan, massa aanrandingen in steden door heel europa. Het valt allemaal best mee en de islam is een toppie religie die haar hele bestaan al bekendstaat om de grote voorspoed en wetenschappelijke vooruitgang die zij brengt. We moete de islam omarmen in Europa en blij zijn met deze verrijking die zoveel goeds brengt voor vrouwen, homosexuelen, joden en andere mensen. Als we nou gewoon wat minder gebruik maken van onze ” meningsuiting” en gewoon zorgen dat mannen alleen met vrouwen trouwen en die vrouwen lekker thuisblijven is er helemaal niets aan het handje, kijk maar naar molenbeek, praxhtige gemeenschap!

Amen.
    Ze zijn ook zo heerlijk consequent, die politiek-correcten ... Kort op elkaar kwam het volgende in beeld bij Joop.nl: tijdens een azc-voorlichtingsbijeenkomst werd een Gutmenscherig D66-bestuurder van middelbaar-vrouwelijke leeftijd die voor meer moslim-immigranten pleitte, toegezongen met "Daar moet een piemel in". De politieke-correctheid stikte van woede en heeft het imiddels verheven tot "kopvoddentaks"-status.
    En het tweede was een uithaal van PvdA-voorzitter Spekman die Geert Wilders "een gevaar voor de democratie" noemde. Waarna een lokale PvdA-voorzitter Wilders maar meteen dood wenste. Hier de kwalificaties van Joop.nl over de twee zaken - eerst het liedje:

Nee, natuurlijk niet, vindt Joop.nl die op de zaak terugkomt, op 13-02-2016. Ongeveer vier maanden na het gebeuren zelf. Vier maanden ... Zo fout vinden ze het ...
    Dan de kwalificatie van de doodswens, de dato 11-02-2016, dat wil zegggen: twee dagen eerder:

Wat een gajes, hè, dat Joop.nl volk ...
    Hier hun links-fascistische roodbruinhemdige kameraden die de straat afschuimen om tegenstanders aan te vallen of de Schilderwijk in brand te steken:


Uit: Joop.nl, 07-03-2016, door Ewout van den Berg - coördinator Internationale Socialisten uitleg of detail

Nee tegen nationalisme: boycot dit referendum

Begin april kunnen mensen in Nederland naar de stembus voor een referendum over het associatieakkoord tussen de EU en Oekraïne. ...
    ... Het referendum is het gevolg van een campagne van het mediabedrijf Geenstijl en zal haar giftige politiek verder normaliseren. ... Dit is waarom we op zes april beter thuis kunnen blijven.
    De eerste reden hiervoor is dat de drijvende kracht achter het referendum het nationalistisch rechtse weblog Geenstijl is. Doormiddel van het referendum probeert zij haar politiek van racisme, seksisme en het zaaien van haat gemeengoed te maken. Hoe hoger de opkomst in dit referendum over een akkoord dat door alle andere EU-lidstaten al geratificeerd is, hoe beter voor hen. Met de campagne rond het referendum zet het weblog dat onderdeel is van de Telegraaf Media Groep nieuwe en gevaarlijke stappen vooruit. ...
    Maar het rechtse nationalisme van GeenStijl ...


Red.:   Morgen gaan ze weer inslaan op gewone Nederlanders die tegen meer moslimimmigranten zijn.
    Twee beelden die volledig definitief de positie van Joop.nl neerzetten:

Een vermoede aanslag op een moskee totaal zonder schade moet leiden tot structurele maatregelen. En (auteur Brekelmans is redacteur):

De zoveelste aanslag door moslims met tientallen slachtoffers moet totaal niet leiden tot structurele maatregelen.
    En nog zo'n mooi duo. Van precies dezelfde dag (31-03-2016 uitleg of detail uitleg of detail ), ten bewijze waarvan ook nog een de browserbalk mee is genomen in de schermafbeeldingen - ze zijn in het groot te downloaden voor betere leesbaarheid:

Oftewel: "Op de terreur van de moslims is compassie het beste antwoord".
   En:

Oftewel: "Op voorstellen om de moslimterreur te bestrijden is haat het beste antwoord".
    Joop.nl is een club van cultuur- , land-, en beschavingverraders.
    Wie zich hierna nog met Joop.nl associeert, komt met zekerheid voor het revolutionaire tribunaal te staan, en recidivisten met hun leven als inzet.
      De start van een verzameling haatzaaien in beelden:
 
 
 

Daar moesten we al snel meer stoppen ... Er bleken dagelijks één of meerdere van dit soort haatzaai-artikelen te verschijnen. Dus ga naar Joop.nl voor meer live-haatzaaien ...
    Dus nog maar eens een keertje Han van der Horst. Ook daarvan is een bijna-dagelijkse voorraad, maar de volgende is een echt goudklompje. Hij behoeft alleen wel een inleiding. Hier is die inleiding, in één enkel beeld uitleg of detail :

Natuurlijk een uitermate gewenste ontwikkeling, die jongens maken zich nuttig - later mochten ze zelfs koning Willy op de foto (beeld wordt nog gezocht). En Han van der Horst was er ook vast heel verguld mee, hoewel we ons niet kunnen herinneren óf hij er überhaupt iets over geschreven heeft. Han, mail ons! Maar waar Han wél een mening over had, was dit - uh, ook maar even in beeld want voor je het weet heeft Joop.nl het "verbeterd" of gewist, en zelfs dit moest uit google-cache gehaald worden omdat er al aan was geknoeid:


Grappig al hè, dat 'als aanhangers van bepaalde politieke of sociale stromingen milities gaan vormen'. Dat geldt dus duidelijk niet voor religieuze milities - in ieder geval niet voor die van de islamtische persuasie. Zoals de religieuze milities in Den Haag Schilderswijk. Die trouwnes een treffende gelijkenis vertonen met de religieuze milities die op het eigenste moment huishouden in Syrië. Maar dat is natuurlijk allemaal voor het goede doel der democratie .... Die religeieuze milities in Syrië en die religieuze milities in de shariawijk ... uhhh Schilderswijk. Die overigens voordat ze hun hesjes aantrokken, zo gekleed gingen (een jaarje eerder):

En nadat we uitgelachen zijn, verder met Han:

Amerikanen hebben een uitdrukking "xxx is his middle name" waarbij "xxx" staat voor één of ander passend epitaat. Bij Hantje is dat "pedantje".
    Overigens staat hier ook al datgene dat Joop.nl moest corrigeren:
  Het volkomen in elkaar gehoekte slachtoffer van zo’n arrestatie is door de politie op straat gevonden

Waarin als eerste de leugen dat de buurtwachters het asielgajes in elkaar gehoekt zouden hebben. En als tweede de leugen dat het asielgajes door de politie op straat gevonden was.
    Nu was dat laatste ook verteld door de politie, kennelijk in opdracht, maar dit moesten ze razendsnel corrigeren - de buurtwacht had namelijk filmopnames gemaakt van de overdracht aan de politie. De politie kon het eerdere bericht "niet verklaren"...
    Maar nu is Han dan toch de sigaar. Want hij beschuldigt de buurtwacht van geweldpleding. Een strafbaar feit, geelddpleging. Terwijl feitelijk onjuist. Dus smadelijk.
    En daarop zijn nu echte wetsartikelen van toepassing!
    Maar die buurtwachtjongens zullen het wel weer laten rusten. Wat moet je met dit soort lui die kennelijk succesvol al zo lang uit de handen van de psychiater zijn weten te blijven ...
    Overigens, alles genoteerd hebbende herinnerd de redactie zich nu weer pineens waarom het de moeite waard leek dit allemaal te noteren - er is zo veel dat er sterk op lijkt. Maar dat was dit, uit de reactieruimte:
  rechtdoorzee – 21 juli 2016 at 14:19
Deze mensen zijn inderdaad een probleem, en hoe los je problemen op ?

Kopje thee, goed gesprek aangaan, scholingstrajecten, buurtvaders voor deze jongens. Misschien nog een weekend uitvlucht naar Scandinavie zodat de jongens hun roots kunnen ontdekken.
We moeten in ieder geval de boel bij elkaar houden, en niemand uitsluiten.

Brullen van de lach!!!
    En omdat we een tabelletje moesten copiëren, kwam ook dit weer onder ogen:

De kop van een artikeltje van reactuer Joyce Brekelmans naar aanleiding van een vermeende aanslag op een moskee totaal zonder schade. Die dus moet leiden tot structurele maatregelen.
    Hetgeen bij onder ogen komen onmiddellijk deed denken aan dit recente bericht:


Uit: GeenStijl.nl, 19-07-2016, door Pritt Stift uitleg of detail

Lichtgetinte man maakt amok bij kerk Leeuwarden

Zoek zoek habibi. Bromsnor Ljouwert is op zoek naar een lichtgetinte mijnheer die gisteravond zomaar een kerk begon te stenigen. Nu ja... zomaar. ...


Red.:   En de vraag naar hoeveel aandacht dit trok bij de media, is een vraag zo retorisch dat zelfs alle Oude Grieken moeite zouden hebben het allemaal in hun lange toespraken te verwerken:


GeenStijl.nl, 20-07-2016, door Pritt Stift uitleg of detail

Media slaan terreuraanval op kerk massaal overEen karbonaadje op een fietspad 200 meter achter een moskee, en de Persgroep/NPO/Joop en alle meldpunten/monitors gaan drie weken batshit BOEHOE met huilie-verhalen over racisme/populisme/xenofobie. Een lichtgetintiër die stenen door de ramen van een kerk gooit...
wuivend struikgewas. Trap er niet in!


Red.:   Tja ...
    Nog één van Hantje Pedantje:


Uit: Joop.nl, 23-07-2016, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail

Wat kwam eerst, de moordlust of het geloof?

Is Allah een excuus om los te gaan?


Vrijdagnacht was Ali David Sonboly nog een terrorist en een man. Nu is hij een dader en een scholier. De politie vond in zijn kamertje geen koran of onthoofdingsvideo’s maar een boek over massamoorden op Amerikaanse middelbare scholen. Zijn moordlust was niet politiek of religieus gemotiveerd. Hij was ergens anders kwaad over. München was geen Nice. München was een Alphen aan de Rijn. Toevallig trouwens dat de plaats van de misdaad in beide gevallen een winkelcentrum was.
    Moeten we daarover opgelucht zijn? Is het minder erg om de bezoekers van een feest, de inzittenden van een trein of winkelende consumenten neer te leggen omdat je alleen op die manier je wraak- of je almachtsfantasieën kunt concretiseren? Zo lang het er maar geen Allah Achbar bij geroepen wordt, hoeven wij onze rechtsstaat niet te ontmantelen en de geheime diensten vrij baan geven? En als de Koran wel bij Ali Somboly onder het hoofdkussen had gelegen, welke conclusies moeten wij dan trekken?    ...


Red.:    Tja ... De rest kunt van dezel in vele woorden ingeklede "balletje, balletje" met abstracte begrippen, om te eindigen met:
  Toch verdienen mensen die zeggen; “Dit is geen islam. Dit is waanzin”, serieuzer aandacht dan zij tot nog toe krijgen. De dingen zijn niet zo eenduidig als de doorgefourneerd ideologische meningsmakers het vaak brengen, moslimfundamentalisten of psalmisten van de joods christelijke beschaving, dat maakt weinig uit. Met hun oogkleppen op, wandelend op het pad van hún ideologische vanzelfsprekendheden zien wij misschien te vaak niet waar het gevaar echt dreigt.

Wat is bij de blanke buurtwacht, zoals we gezien hebben.
    Ook hier gaat het om de reacties:
  Okke – 23 juli 2016 at 20:55
Moordpartijen kwamen eerst Han.
religie formaliseert het doden.

Dat tonen christelijke zelfmoordcommandos en boedhistische onthoofdingsvideos wel aan me dunkt.

Brullen van de lach!!! Waarna je de rest zou kunnen wegleten, maar ter demonstratie van de waarde van gezond verstand boven het totaal dolgedraaide "intellectualisme" van Horstemans - al deze reacties wijzen op zaken in de werkelijke wereld:
  Links en tegen regressief links – 23 juli 2016 at 21:08
Vele IS strijders zijn serieus bezig met hun godsdienst, de schrijver chargeert op een onderwerp dat velen levens heeft gekost. Heeft de schrijver zich al afgevraagd waarom zoveel aanslagen gebeuren op vrijdag, tijdens ramadan en waarom dit vaak eindigt in zelfmoord? De onkunde en gebrek aan nuance druipt van dit stukje af.

Mike_DB – 23 juli 2016 at 21:35
Wat ’n raar tekstje. Zonder enige aanleiding of uitleg wordt de moordpartij / aanslag in München gezien als reden om te twijfelen aan ’t bestaan van islamitisch geïnspireerde moordlust. Althans in Europa. Want in Kabul bestaat het dan weer wel.

Juppé – 23 juli 2016 at 21:48
Ja weer zoiets. Alle zinnen kunnen waar zijn maar dat maakt het verhaal nog niet waar. De politie denkt na 20 uur onderzoek dat Isis geen rol speelt en dat hij op school is gepest. Hoe triest ook maar heel veel kinderen worden op school gepest maar heel weinig doen zoiets. Waarschijnlijk omdat het niet in hen opkomt of ze hun leven en dat van anderen toch te waardevol vinden. Of ze niet makkelijk aan zo’n wapen en zoveel munitie konden komen. Waanzin is het zeker maar dat sluit de waanzin van een religie of de wapenhandel niet uit. Amok duurt te kort.

M – 23 juli 2016 at 21:55
De berserker, de moordlust hoort bij de mens en komt als zodanig altijd het eerst. Het treurige is dat de islam, de koran en/of Mohammed deze moordlust legitimeert, er een religieus sausje over giet. Degenen die het meest onder deze moordlust geleden hebben, zijn zij, die qua religie het verst van de islam afstaan. De zogeheten afgodendienaren. Kijk naar het Indiase subcontinent, hoe de islam daar huisgehouden heeft. Tot in de 20e eeuw Pakistan/Bangladesh. Dit wil niet zeggen dat de islam daar uniek in is, maar wel het meest vasthoudend.

SvenHoek – 23 juli 2016 at 22:58
Waarom dan toch Allah Is Groot roepen als je kinderen dood schiet?

Nagus – 23 juli 2016 at 23:05
Ik heb begrepen dat deze jongeman als Sjiiet veel gepest werd door Soennieten. Onder de slachtoffers zijn veel mensen met een turks en Kosovaars uiterlijk. Hij heeft verder ook beweerd dat hij een hekel had aan Turken. Als deze beweringen in de Duitse kranten kloppen, dan kwam geloof dit maal wel eerst. Het plantte namelijk het zaadje voor de waanzin.

Sjors Spruitje – 24 juli 2016 at 08:59
Stel nu dat eerst de moordlust komt. En dan pas het geloof. Laten we daar nu eens van uit gaan. Een interessante vraag daarna is dan: Wat precies is het wat moordlustigen trekt in specifiek de Islam? Waarom vindt je zo weinig moordlustigen onder bijvoorbeeld de Johova’s?

En dan nog een paar relevante argumenten:

  Overdeweg – 23 juli 2016 at 21:24
Ik vrees dat een ‘gefaalde Moslim’ gemakkelijk de impuls of reflex kan ontwikkelen om het ‘in één klap’ goed te maken.

peterh – 23 juli 2016 at 21:32
Waanzin is te makkelijk, dat ontslaat de dader van eigen verantwoordelijkheid.
    De vraag is vooral: wat bracht deze jonge man tot zijn daad? Was het frustratie of ideologische overtuiging? Waarom had hij een wapen, was het legaal of op dubieuze wijze verkregen?

Donostia – 23 juli 2016 at 23:53
Een kip of ei vraag.
In essentie is de vraag beantwoord door de profeet Mohammed zelf:
Geloof en Moordlust zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden.
Dit in tegenstelling tot Katholieken, Hervormden, Gereformeerden en zelfs Zevende Dags Adventisten.
Mohammed was degene die zijn religie met het zwaard uitdroeg.
Dat is de bron van de Islam, ["." , red.]

Ewoud – 23 juli 2016 at 22:38
Je leest dit verhaal en je voelt ‘m aankomen. Aan het eind worden ook christenen over dezelfde kam geschoren.Goedkope retoriek meneer van der Horst. Maar het is duidelijk, als je christelijk bent, dan ben je niet welkom. Verder claimt u voor u zelf de absolute waarheid in pacht te hebben zonder oogkleppen, met uw atheïsme. Op basis van wat? Niet geloven is ook maar geloven. Iets meer bescheidenheid op dit punt zou u sieren en misschien wel nieuwe inzichten opleveren. Succes.

peterh – 24 juli 2016 at 08:48
Stel dat Tristan van der Vlis streng gereformeerd was geweest en tijdens zijn daad ‘God is groot!’ of ‘Voor Jezus’ geroepen had, hoe was de discussie dan gelopen?
    Stel dat Tristan van der Vlis een Wilders aanhanger was geweest die tijdens zijn daad ‘PVV hoezee!’ of ‘Wilders is de beste’ had geroepen, was dan dat niet relevant geweest ook al was het een geesteszieke ‘verwarde jonge man’?
    Denk dat we allemaal wel weten hoe er dan (zeker in dat laatste geval) over gesproken was…

Allemaal ontgaan aan de door ideologie volkomen gestoorde geest.
     Van de redactie:


Uit: Joop.nl, 24-07-2016, door Joyce Brekelmans - Redacteur en columnist uitleg of detail

Donald Trump, de grap waar niemand meer om durft te lachen

Donald Trump is een racist, een oplichter en een gevaarlijke egomaan. Dat zijn geen meningen meer, maar feiten. De man die op dit moment bijna evenveel kans maakt om president van de Verenigde Staten te worden als de meest gekwalificeerde kandidaat die het land ooit gehad heeft, weigerde appartementen te verhuren aan zwarte Amerikanen, retweette herhaaldelijk neonazi’s, verkocht mensen waardeloze diploma’s van zijn nepuniversiteit en liegt over zo’n beetje alles wat hij ooit gezegd of gedaan heeft. Hij mag dan memevriendelijk haar en een extreem ‘punchable’ voorkomen hebben, maar ondertussen is mij, de vele hilarische tweets ten spijt, het lachen wel vergaan.
    Het is dus niet raar dat mensen bang zijn. Hij heeft meermaals duidelijk gemaakt wat vrouwen, moslims, hispanic Amerikanen en Afro-Amerikanen van hem kunnen verwachten, namelijk hoon en discriminatie. Hij zou de ‘last stand’ van de ooit almachtige witte man vertegenwoordigen, maar veel van hen moeten ook niets van hem hebben. The Washington Post, toch niet bepaald bekend om haar softe linkse ideeën, heeft voor het eerst in de geschiedenis nog voor de generale verkiezingen goed en wel onderweg zijn stelling genomen tegen een kandidaat. Niet vóór Hillary Clinton, maar tegen een man die zij als staatsgevaarlijk beschouwen, Donald Trump.    ...
    De beschrijving hierboven gaat om één man, maar wat hem gevaarlijk maakt is waar hij voor staat: extreemrechts. Met het pessimisme en xenofobie als belangrijkste politieke wapens. En die beweging duwt momenteel de hele westerse wereld naar een plek waar we al eerder zijn geweest en zworen nooit naar terug te keren.


Red.:   Oftewel: een zeer volle onderbuik is zeer explosief leggelopen. Vonden ook de nodige reageerders:

  Andre vd Plas – 24 juli 2016 at 05:23
Bent u aan het zoeken naar een baantje in de campagne van Clinton of zo? Bijna alle dingen die u over Trump roept gelden namelijk ook voor Clinton. Bij Clinton komt er nog een keer bij dat zij echt gevaarlijk is voor de wereld vrede en er niet bang voor is om ons allemaal de verdoemenis in te sturen door in 1 klap ruzie te gaan zoeken met o.a. Rusland.
    Deze voorverkiezingen in de US waren eigenlijk een IQ test en de US is gezakt.
    De keuzes worden heel goed omschreven in de onderstaande afbeelding.
https://onsizzle.com/i/do-you-want-to-microwave-this-baby-or-blend-it-1574983
    En nu maakt zich alleen maar druk om Trump? Dan bent u al net zo erg.

shrew – 24 juli 2016 at 08:23
Dit artikel staat zo vol met rancuneuze overdrijvingen dat ik bijna ga denken dat hij wel meevalt, die Trump.

willemb – 24 juli 2016 at 08:25
Hopelijk voelt mevrouw Brekelmans zich nu opgelucht. Dan is het schrijven van haar bedrage tenminste nog ergens goed voor geweest. Als lezer voel ik me echter nogal in de steek gelaten, want er wordt nergens ook maar een poging gedaan om iets te verklaren, laat staan dat er oplossingen worden aangereikt.

Bertus – 24 juli 2016 at 09:01
De meeste van deze links zijn gewoon meningen die uiteindelijk als een feit weergeven worden in het artikel en voor andere gevallen is er een onnodig verband gelegd tussen bijvoorbeeld een willekeurige bezoeker van een evenement die niet representatief hoeft te zijn voor Trump. Aangezien Trump niet voor de multiculti-samenleving staat heeft de schrijver hem blijkbaar voor zichzelf als “extreemrechts” en slecht bestempeld. En voor haar zaak is het dan wel makkelijk om het allemaal ongenuanceerd samen te vatten met woorden zoals racist enz. enz. Voor Clinton kunnen we ook wel wat zeggen met nog hardere woorden: Clinton is een verkrachtingsmedeplichtige, een oorlogshavik en een leugenaar. Sommige oorlogen zijn met de verkeerde redenen zijn begonnen, en ze dat wist ze ook goed. En tijdens de oudere verkiezingen tussen Obama en haar, toen heeft Obama haar ook leugenaar genoemd.
    Ongeacht de persoonlijkheid van deze kandidaten, we hebben hier de keuze tussen een kandidaat die voor iedere oorlog voor stemt (Clinton) of iemand die telkens tegen is (Trump).
Dat zijn gewoon feiten die links graag negeert om het positieve beeld over de kandidaat in stand te houden. Je vraagt je weleens af waarom? Is die multi-culti samenleving nou zo geweldig dat we die toekomstige oorlog met Clinton aan het roer maar voor lief moeten nemen? Is de samenleving van haar hoofdsponsor Saoedi Arabie nu zo ver voor ons dat we daar naar moeten streven?


Bismarck – 24 juli 2016 at 09:30
Dit gaat even tijd kosten:
“Donald Trump is een racist” is een link naar een artikel waarin Trump wordt beschuldigd voor “Mexicanen zijn verkrachters” iets wat hij nooit heeft gezegd, maar wat de media van zijn woorden hebben gemaakt.

“weigerde appartementen te verhuren aan zwarte Amerikanen”
Aan de andere kant was hij wel de eerste die in Florida zwarten en joden toeliet tot zijn club.
https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/03/01/trump-claims-no-one-has-done-so-much-for-equality-as-he-has-citing-his-private-club/#comments

“retweette herhaaldelijk neonazi’s” Zoals Trump zegt: Het gaat er om wat er gezegd wordt, niet wie het zegt.
Volgens deze methode zou iedereen die voor Kinderbijslag is een Nazi zijn.

“Hij heeft meermaals duidelijk gemaakt wat vrouwen, moslims, hispanic Amerikanen en Afro-Amerikanen van hem kunnen verwachten”

Vrouwen: Een eerlijke kans op een goede baan, met een eerlijk salaris: https://www.yahoo.com/news/whats-up-with-donald-trump-and-the-women-not-090043983.html

Moslims: Een tijdelijke ban totdat er een manier is om zorgvuldig te achterhalen wat er binnenkomt. Net als Jimmy Carter destijds. http://www.frontpagemag.com/point/261076/yes-carters-ban-iranians-was-about-national-daniel-greenfield

hispanic Amerikanen: https://www.youtube.com/watch?v=Lm6LGITkiz4&user=rightsideradio
Hispanic Amerikanen die Trump steunen daarentegen kunnen maar beter voorbereid zijn om lastiggevallen te worden: http://www.mediaite.com/online/latina-trump-supporter-harassed-after-appearing-onstage-with-candidate/

Afro-Amerikanen. Misschien interessant om te horen, maar #Blacklivesmatter is niet hetzelfde als Afro-Amerikanen.

“Hij zou de ‘last stand’ van de ooit almachtige witte man vertegenwoordigen, maar veel van hen moeten ook niets van hem hebben”
Gut, racisme en sexisme, terwijl er wordt gelinkt naar eens stukje van Michael Moore zonder enige verder onderbouwing. De voornaamste reden om niet op de vrouwelijke kandidaat te stemmen is niet dat het een vrouw is, maar dat het Hillary Rodham Clinton is.

“The Washington Post, toch niet bepaald bekend om haar softe linkse ideeën, heeft voor het eerst in de geschiedenis nog voor de generale verkiezingen goed en wel onderweg zijn stelling genomen tegen een kandidaat. Niet vóór Hillary Clinton, maar tegen een man die zij als staatsgevaarlijk beschouwen, Donald Trump.”

The Washingtonpost? Het blad dat voor ‘onbekende’ redenen besloot rond de 20 onderzoekers op Trump te zetten en 0 op Hillary.
http://www.washingtontimes.com/news/2016/may/19/donald-lambro-jeff-bezos-washington-post-targeting/

De eigenaar van de Washington Post is Jeffrey Bezos, multimiljardair en uitbuiter van zijn personeel
http://www.nytimes.com/2015/08/16/technology/inside-amazon-wrestling-big-ideas-in-a-bruising-workplace.html
Waarom zou hij het er niet mee eens zijn als immigratie van goedkope werknemers bemoeilijkt wordt?

Zo ... die redacteur kan ook naar het asiel waar Grunberg en Van der Horst resideren.
    Addendum. Een nagekomen reactie:
  Oliver – 24 juli 2016 at 03:29
O zekers, niemand wil een figuur als Trump president zien worden. Niemand wil een figuur als Wilders premier zien worden. Althans, niet mensen die kunnen redeneren en die logica bezitten.
Laten we zeggen het hoog opgeleide deel van de bevolking.
De mensen die geen nadelen hebben gevoeld van globalisering en markt en nog meer markt.
Helaas bestaat de wereld niet alleen uit die mensen.
De wereld bestaat voor een groot gedeelte uit achterblijvers. Mensen die geen afgeronde studie hebben, gewoon mensen op MBO niveau of lager.
Die mensen voelen dag in dag uit de gesel van hun onvermogen om bij te kunnen blijven.
En het enige wat ze horen is: Het is je eigen schuld en zoek het maar uit.
Die mensen hebben geen enkel belang meer om nog op de oude politieke partijen te stemmen. Waarom zouden ze nog?
Wat kunnen ze daar nog van verwachten? Nog meer flexibilisering en nog meer onzekerheid?
Als het weldenkende deel van de bevolking wil dat er weer een maatschappelijke consensus ontstaat waardoor figuren zoals Trump en Wilders geen kans maken, dan zal dat weldenkende deel de achterblijvers van de globalisering een kans moeten bieden. Een alternatief.
De meritocratische arrogantie komt nu als een mokerslag terug.
Wordt wakker of verlies alles.
Er is een reden waarom het electoraat naar extremen neigt.
Neem die reden weg en ga niet hautain wijzen op het slechte wat in het verschiet kan liggen.
Vliegen vang je met stroop, niet met azijn. Dus kom uit die ivoren toren en doe water bij de wijn.
Ongetwijfeld,u heeft helemaal gelijk. Maar daar koop je niets voor als eenmaal de teerling is geworpen.
Wake up, want anders is Trump slechts een voorbode.

En hier de reactie hierop van historicus Hantje Pedantje van der Horst:
  HanvanderHorst – 24 juli 2016 at 10:02
Dan denk je: ik ben nou al jaren werkloos niet. Niemand helpt mij. Overal sta ik achteraan in de rij. Weet je wat, ik heb de oplossing. Ik ga mijn stem geven aan een vastgoedtycoon. Die zal me wel meteen helpen. Hoor maar, hij zegt het zelf.

Oliver – 24 juli 2016 at 13:11
@Han van der Horst.
Als voor het gevoel van die mensen al jaren lang bewezen is dat de oude politiek niets voor hen doet dan is het niet zo vreemd dat ze exoten kiezen. Waarom zouden ze niet? Volgens hun eigen gevoel kunnen ze er niet slechter op worden en ze laten die oude politiek toch maar mooi een poepje ruiken.

Hantje Pedantje Onbenulletje.
    En hij blijft maar doordrammen - één aanslag, drie artikelen van Hantje Pedantje ...:


Uit: Joop.nl, 26-07-2016, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail

Dit wordt een samenleving van ‘verharde harten’

Zo. Voortaan lopen er in Duitsland één miljoen verdachten, mannen, vrouwen en kinderen rond, die schuldig zijn tot ze het tegendeel hebben bewezen. Doe daar de 450.000 Nederturken nog bij alsmede iedereen die door haar- en huidskleur het vermoeden opwekt te behoren tot de tsunami die het westen overspoelt. Het gejoel op de sociale media neemt na Ansbach weer grote vormen aan.  ...


Red.:    Enzovoort. Het is niet de schuld van de moslims, maar van de westerlingen die boos reageren. Terwijl Hantje Pedantje zelf nooit boos reageert. Toch ...?:
  Yeahright – 26 juli 2016 at 15:28
“Woede en wraakzucht leiden zelden tot een effectieve strategie. Je holt als een kip zonder kop naar het slagveld toe dat de vijand je aanwijst. ”
    Och wat weet Han het weer goed. Vooral niet woedend worden hoor, hoeveel moordaanslagen moslims ook plegen. Rustig blijven, liefde en begrip tonen, dan ben je ten minste een Goed Mens.
    Ik vraag me zo af: stel dat een neonazi een brandbom bij een AZC naar binnen gooit, waardoor 30 asielzoekers op gruwelijke wijze om het leven komen. Zou Han dan ook verzoenende woorden spreken, ons manen rustig te blijven en vooral niet boos te worden?

Brullen van de lach!!! ... Een retoriche vraag, natuurlijk. Hier is 'ie nog een keertje:

En die hadden geen spijkerbom laten ontploffen of een priester gekeeld maar gewoon een buurtwacht gelopen in een rustige woonwijk ... En let even op de datum hè ... Dat artikel is slechts zes dagen oud ...
    Volgende aanslag, volgende artikel:


Uit: Joop.nl, 27-07-2016, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail

Wij worden een burgeroorlog ingelokt

We worden uitgenodigd om onze normen en waarden te vergooien in een orgie van bloedige wraak

Kapelaan Jacques Hamel was een brave man, die ondanks zijn hoge leeftijd nog graag een handje toestak. ...
    Op den duur moesten de terreuracties wel leiden tot bloedige repressailles vanuit de kufar. Dan werden de gewone moslims zelf slachtoffer van contraterreur. Zij konden al was het maar om het vege lijf te redden niet langer afzijdig blijven. Om te overleven moesten zij van zich afslaan. Dan was de burgeroorlog tussen de gelovigen en de kufar een feit terwijl de staten van de kruisvaarders in chaos verzonken. In die omstandigheden kunnen de jihadi’s wel zegevieren.    ...


Red.:    Kijk, Hantje Pedantje denkt dus ook dat de "gewone moslims" de kant van de "radicale moslims" zullen kiezen, want anders hoef je je niet zo op te winden. Zien ook reageerders:
  GeenTijdgenoot – 27 juli 2016 at 15:32
Dus als ik het goed begrijp moeten de ongelovigen maar niet teveel reageren op de barbaarse moslims omdat anders de gewone moslims partij moeten kiezen en ze kiezen schijnbaar voor de barbaarse moslims en niet voor de ongelovigen en dan hebben we een burgeroorlog die de ongelovigen gaan verliezen. Als dit feitelijk juist is kan ik niet anders concluderen dan dat Geert Wilders een punt heeft en dat het verstandig is om het aantal moslims in een land met ongelovigen binnen de perken te houden zodat je in ieder geval de burgeroorlog wint. 

En alweer is één enkele reactie voldoende om alle lucht uit de verhaaltjes van Hantje Pedantje te laten lopen ... Hoewel lucht ... Zwavelgas.
    Overigens ... Er is geen enkele behoefte aan bloedige wraak. Er is behoefte aan slechts één ding: remigratie. Afdwingbaar middels "Remigratie of sterilisatie".
    En, bij wijze van studiemateriaal voor toekomstige bestuurders van het psychopate ideologische denken, non een derde:


Uit: Joop.nl, 28-07-2016, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail

De grootste bedreiging van onze veiligheid is extreem vijanddenken


Red.:   Klopt. Maar dat natuurlijk niet het extreem-vijanddenken van de islam, maar van de vijanden van de islam - stap 1:
  Radicalisering blijkt niet afhankelijk van de islam. Het is een autonoom proces 

En:
  Het schijnt dat ik mij verleden week vergist heb over de schutter van München. Meteen al viel op dat hij zijn moorden pleegde precies vijf jaar na de aanslagen van Anders Breivik. Nader onderzoek leert dat hij er extreem-rechtse Duits-nationalistische opvattingen op na hield.

Van de vier aanlsagen gepleegd in twee weken door moslims, is dit degene met welke je het makkelijkst kan manipuleren.
    En daarna zet je de zaken in de juisyte volgorde:
  Tussen Breivik, de dader van München en de ISIS-terroristen bestaat een belangrijke geestesverwantschap: zij kennen allebei het absolute Kwaad én de dragers van dat Kwaad.

Dus was er de rechtse Breivik, en daarna de moslims. Die overigens geen ISIS-mensen zijn maar in Europa geboren vijfde colonne.
    En wat namen in de "juiste" volgorde:
  Denk aan Robespierre die duizenden mensen naar de guillotine stuurde uit naam van de vrijheid. Onthoud Stalins twintig miljoen slachtoffers van Stalin, gecrepeerd mwille van het socialisme. Besef wat Hitler aanrichtte met zijn verwrongen patriottisme. Zie wat de kalief doet met de islam en Breivik met het gedachtengoed van Geert Wilders.

Duidelijk: veel meer rechts mensen tegeover één enkele moslim die ook nog een welwillende kalief is.
    En alweer was één reactie voldoende, en het was ook nog eens de eerste:
  Blitskikker – 28 juli 2016 at 19:21
Interessant dat je de nazi’s erbij haalt. De mensen die in de jaren 30 waarschuwden voor de ontwikkelingen in Nazi-Duitsland – maakten die zich volgens jou ook schuldig aan ‘extreem vijanddenken’? En waren die waarschuwers toen dus ook de grootste bedreiging voor onze veiligheid?

En voor de lol nog een paar:
  the don – 28 juli 2016 at 19:43
Dus Breivik en deze schutter zijn het onkruid uit het zaad van het kwaad en bewijzen dat terrorisme en radicalisering niets te maken hebben met islam.
    Deze twee gevallen kunnen volgens de schrijver worden afgestreept tegen de talloze aanslagen en moorpartijen in de naam van islam die in de 5 jaar tijd tussen deze twee in zijn gebeurd?
    Sorry maar ik kan deze redenatie niet volgen.

PieterPan – 28 juli 2016 at 19:56
Han, behalve de jihadisten is niemand uit op een bloedbad.
Ook mensen die op de PVV stemmen niet.
Maar heel veel mensen hebben al heel lang en heel vaak gewaarschuwd dat de islam toelaten tot ellende leidt.
En nog willende politieke leiders het niet horen. Merkel blijft maar roepen: ” wir schaffen das.”
En nog blijft u roepen dat mensen die het er niet mee eens zijn kleingeestig zijn.
    Ik heb 13 jaar in islamitische landen doorgebracht en bijna de helft van mijn leven buiten Nederland en mijn overtuiging is dat het westen en de islam niet verenigbaar is.
U mag nog zoveel de geschiedenis erbij halen, maar de ene situatie is niet 1 op 1 te vertalen naar een andere.
Dat is geen wetenschap, maar dingen invullen en vertalen naar uw ideologische wensbeeld.

Windowjan – 28 juli 2016 at 21:35
”De grootste bedreiging van onze veiligheid is extreem vijanddenken”
     Precies, dat zie ik terug in veel artikels van U, het vijanddenken.    ...


hminkema – 28 juli 2016 at 22:00
Han van der Horst concludeert
– `In onze vrije samenleving wordt het gevaar van het vijanddenken steeds ontmaskerd.`
– `Onze samenleving wordt bedreigd door een mentaliteit. Dat is het probleem.`

Tja, we kennen de riedel inmiddels. Dat de vrije westerse samenleving al 15 jaar onophoudelijk bedreigd en beschadigd wordt, komt doordat WIJ aan ´vijanddenken´ doen en omdat WIJ de verkeerde mentaliteit hebben.

Het is, kortom, onze eigen schuld. Domme WIJ.

Ergo: houd altijd ´ons´ verantwoordelijk, wie ´wij´ dan ook zijn en wat ´ons´ dan ook samenbindt. Houd nooit anderen verantwoordelijk, en zeker niet ´de islam´, want er bestaan geen slechte ideologieen. Alleen maar slechte individuen.

Bevraag nooit ´de moslims´ kritisch, want er bestaat niet zoiets als ´de moslims´. Alleen maar heel diverse individuen die toevallig individueel in een individuele godsdienst geloven en daar individuele consequenties uit trekken die de rest van de groep niet aangaan. Daar kun je dus nooit iemand op aanspreken.

Houd nooit een paar ´extreme moslims´ verantwoordelijk, want dat zijn geen moslims en ze hebben met de islam niets te maken. Wat al die ´extreme moslims´ doen, ook al worden dat er steeds meer, dat kun je dus nooit ´de moslims´ aanwrijven want die bedoelen het goed en gaan hoe dan ook vrijuit. Wat ze hun kinderen dan ook leren.

Nee, het was, is, blijft, altijd ´onze´ schuld, met ´ons´ vijanddenken en ´onze´ mentaliteit… Héé, DAN is groepsdenken voor de Van der Horsters ineens wél legitiem. Als het maar om ´ons´ gaat. Van der Horst is een aanhanger van de ideologie van het verderfelijke ´onsisme´. En dat schijnt héél ernstig te wezen.


Donostia – 28 juli 2016 at 23:11
Beste hminkema.
U bent echt verontwaardigt, he? Terecht, maar het haalt niets uit.
Hoe netjes en onderbouwd ook U Uw bezwaar formuleert, U hoort nu bij de bezorgde burgers, want U heeft een iets andere mening.
Ik vind de term onsisme trouwens prachtig gemund, ik zou hem graag willen lenen.

Heel grappig, allemaal.
    Maar zelfs het niveau Hantje Pedantje kan erger. Naast Van Jole zelf is dat ook Afred Blokhuizen. Auteur van het artikel: "Er komt een dag dat de moslims het niet langer pikken". Waarnaar de moslims geluisterd hebben en vervolgens 80 man doodgereden met een vrachtwagen in Nice, en een priester gekeeld in Rouen, en nog wat van dat soort zaken. Maar daar mag je niet boos of bezorgd over worden:


Uit: Joop.nl, 28-07-2016, door Alfred Blokhuizen - Voormalig GroenLinks-statenlid ZH uitleg of detail

Stop het pamperen van de ‘bezorgde burger’

Overal bederven deze misbruikers van de vrijheid van meningsuiting de sfeer en frustreren ze de mogelijkheden tot overleg en het komen tot oplossingen

Sinds de moord op Pim Fortuyn is de de beer los. Sinds “ik zeg wat ik denk” in de mode is, is de onderbuik de opiniemaker. Onderbuik Nederland roeptoetert er lekker op los. Als het even kan ook nog los van de feiten, los van wat de wetenschap ons leert, los van wat het onderwijs ons heeft bijgebracht, los van wat ons geweten ons ingeeft. Fact free politics en verruwd taalgebruik is de nieuwe norm en de nieuwe politieke correctheid.    ...


Red.:   Het schetsen van zelfportretten is één van de verworvenheden van de politiek-correctheid. Die er in de media eindeloos op los roeptoetert dat er niets aan de hand is met de islam, het allemaal de schuld is Geert Wilders, en vluchtelingen allemaal hoogopgeleide apothekers uit Aleppo zijn. En waar niets van de bezorgde burger te horen is, behalve om hem te beschuldigen van nazisme als hij tegen een azc is.
    Waar is die bezorgde burger dan wél te vinden? Hier:
  Een flink deel van de “bezorgde burger” heeft zich ontwikkeld tot ongeleide anonieme projectielen op internet, in het publieke debat en tijdens familiefeestjes. Overal bederven deze misbruikers van de vrijheid van meningsuiting de sfeer en frustreren ze de mogelijkheden tot overleg en het komen tot oplossingen van ontstane misverstanden en mogelijke fouten in ons democratische systeem. Het liefst natuurlijk schuilgaand achter nepnamen en bivakmutsen.

Daar moet wat aan gedaan worden:
  Hoe heeft dat zover kunnen komen? Ik denk dat het totale gebrek aan tegenspraak van deskundigen en beleidsmakers ...

Oftewel: Afred B. vindt dat naast alle NOS Journaals, Nieuwsuur, EenVandaag, DWDD, Pauw, en alle losse programma's over hoe goed moslims zijn en fantastisch het is om vluchtelingen te helpen, de hele publieke omroep uitsluitend en alleen nog deze boodschap moet gaan uitdragen.
  Twee voorbeeldjes van zo’n oeverloze discussie zijn:
Voorbeeld 1:”Nederland wordt overspoeld door moslims. Ze grijpen straks de macht en dan zijn we alle rechten kwijt.” Hoe vaak moet nog worden aangetoond dat het aantal moslims iets meer dan 5% is van het aantal Nederlandse ingezetenen en dat maar niet wezenlijk groeit?

Hé ... Een concreet voorbeeld. En meteen "nat", want 10 procent moslims is bijna zekere burgeroorlog, leert de geopolitiek en geosociologie , en 5 procent is dus al levensgevaarlijk voor de maatschappelijke rust - zie Frankrijk.
  Voorbeeld 2: “Artikel 1 uit de grondwet moet onmiddellijk worden geschrapt.” Hoe vaak moet nog worden aangetoond dat er voor een grondwetswijziging van b.v. artikel 1 eerst een overwegingswet met 50,1% moet worden aangenomen en dat er daarna 2 keer 2/3 meerderheid (66,7 %) nodig is om het goed te keuren. Daar moet ook nog een verkiezing tussen zitten. Hoe vaak moet dat nog worden uitgelegd?

Niet nodig, hoor. Dat is geen weerlegging. Alleen een constatering dat het even duurt. Meteen aan beginnen, dus.
  Het wordt tijd dat de politieke kopstukken van zich af gaan slaan. Het wordt tijd dat wetenschappers zich niet meer laten ringeloren ... Zeg tegen de populisten dat ze mensen bedriegen. Zeg tegen de volgers van de populisten dat ze keihard bedrogen worden en lever ze het glasharde bewijs. Confronteer de “bezorgde burger” met de gevolgen van hun eigen denken.

Proberen ze al dertig jaar, en dertig jaar lang wordt bewezen dat ze liegen.
  Stop met de nieuwe politieke correctheid. U weet wel die politieke correctheid van het verzwijgen van het gevaar van de onderbuik.

Niet de moslims plegen de aanslagen, maar Geert Wilders en zijn aanhangers. En vertel dat de burgers:
  Ga staan voor uw zaak en vertel de “bezorgde burger” dat het na 12-15 jaar wel mooi is geweest met het vernielen van, ook jouw, samenleving. Vraag de “bezorgde burger” wat 12-15 jaar schreeuwen en roeptoeteren nu heeft opgeleverd, behalve versterking van haat en onrust? Na vele jaren van ontzien en pamperen is het mooi geweest. Luisteren naar de “bezorgde burger” heeft niet geholpen en gaat niet helpen, omdat die namelijk onvoorwaardelijk gehoorzamen bedoelen.

Oftewel: Grijp in! Sluit het internet. Haal Poolse troepen hierheen om de bezorgde burgers in elkaar te slaan! En ...:
  Het wordt tijd dat we de ingewikkelde zaken, zoals een samenleving, weer overlaten aan de serieuze politiek en de wetenschap. Die hebben er verstand van.

... stop met de democratie! En stoor u niet aan het verzet:
  Bereid u wel voor op een storm van gif en haat.

Blokhoofd Blokhuizen heeft gesproken.
    Ook hier is één reactie al volstrekt afdoende:
  Johannes Partikulier – 28 juli 2016 at 14:04
Vooral doen, meneer Blokhuizen. Vooral geen gehoor geven aan de honderdduizenden burgers die het helemaal gehad hebben met leugenachtige politici, overlast door AZC bewoners, aanrandingen, diefstal, bij ieder dingetje voor racist en xenofoob uitgemaakt worden, dochters die door onaangepast Marokkanen-tuig nagesist worden, die niet fatsoenlijk naar een zwembad kunnen zonder voor hoerrrrrrr uitgemaakt te worden, die op een zomerse dag uitgescholden worden omdat ze zich niet bedekken in de buurt van een moskee, op NEDERLANDSE bodem nota bene, en die inderdaad een flinke portie argwaan hebben tegen de giftige invloed van islam in Nederland. Of het nou in absolute getallen groeit of niet, het gif en de haat tegen de samenleving vanuit islamitische kringen groeit met de dag. De resultaten zijn inmiddels dagelijks zichtbaar met tientallen doden en gewonden tot gevolg. Het zijn géén ‘bezorgde burgers’ die zich opblazen, die vrachtwagens een onschuldige menigte injagen of die priesters onhoofden. Het zijn moslims. Fijn wegkijken en denken dat het uw tijd wel zal duren is onvoorstelbaar naïef. Die ‘bezorgde burger’ waar u het over heeft, die wordt direct gestigmatiseerd met labels als ‘racist’, ‘xenofoob’ en ‘islamofoob’ als ze zich daar tegen uitspreken. Neem van mij aan, die stickertjes blijven niet langer plakken, dat zijn inmiddels Geuzennamen. Dat heeft die 12-15 jaar geduurt waar u het over heeft. Maar niet langer.
    Dus steek vooral de vingers in de oren, roep heel hard ‘LALALALA’, en laat die ‘bezorgde burgers’ lekker in hun sop gaar koken. Één ding kan ik u alvast garanderen, dat is hét recept om de vlam in de pan te laten slaan, en die burgeroorlog waar meneer van der Horst pas nog over schreef, in volle omvang te laten losbarsten. Maar dat zal vast ook aan u voorbij gaan en wetenschappelijk weerlegd worden.

En nog wat andere:
  Overdeweg – 28 juli 2016 at 13:58
Heel lang en grotendeels nog steeds werden de problemen met de Islam weg gecamoufleerd door het dwangmatig opgelegde cognitieve ‘politiek correcte’ protocol en de sancties die er op stonden om dat protocol te doorbreken. Dat is wat ik ‘Fact free politics’ zou willen noemen.


Okke – 28 juli 2016 at 14:07
“Voorbeeld 1:”Nederland wordt overspoeld door moslims. Ze grijpen straks de macht en dan zijn we alle rechten kwijt.” Hoe vaak moet nog worden aangetoond dat het aantal moslims iets meer dan 5% is van het aantal Nederlandse ingezetenen en dat maar niet wezenlijk groeit?”

goh
in 1970 waren er 50.000 moslims. (op een totaal van 13 M)
dit jaar zitten we over een miljoen. (op een totaal van 17 M)

een vertwintigvoudiging (2000%) over een dikke 40 jaar.
de totale bevolking is in die tijd met 30% gestegen.

Toekomstvoorspelling in de trant van ‘het zal worden overspoelt’ dan wel ‘niet wezenlijk groeit’ zijn beide onnozel.Als resultaten uit het verleden enig licht werpen op de toekomst zou ik wel weten welk van de 2 meer raak is.


Zephyr – 28 juli 2016 at 14:14
“Het wordt tijd dat we de ingewikkelde zaken, zoals een samenleving, weer overlaten aan de serieuze politiek en de wetenschap. Die hebben er verstand van”
    Hoe lang is het geleden dat stemrecht was voorbehouden aan een elite? Is dit wat u voorstaat? Wat een dedain druipt er van dit stuk. Als er ergens gestopt moet worden met pamperen is het wel bij al die mislukte integratie programma’s. Het beleid van de door u hoog geachte politici en theorieën van wetenschappers heeft geresulteerd in de samenleving zoals die nu is. Ja er wordt veel ongenuanceerde onzin geuit op het net. Nou en? Vroeger hoorde je dat in de kroeg en de kantine. Nu op het net.

omaoeverloos – 28 juli 2016 at 14:19
Een artikel wat me uit het hart gegrepen is. De inspraak heeft nu wel lang genoeg geduurd, de regering weet wat het beste is voor een land, de directeur wat het beste is voor het bedrijf en de bioloog wat het beste is voor de natuur.
    Daar moeten bezorgde burgers zich niet mee bemoeien, als ze het er niet mee eens zijn richten ze maar een politieke partij op, beginnen ze zelf maar een bedrijf of volgen ze maar een universitaire studie.    ...

AemiliusLepidus – 28 juli 2016 at 14:23
Voor iemand die tegen feitenvrij gepraat loopt te kruisvaarderen, komt er wel een hoop feitenvrij gewouwel van uw hand. Lekker hé, even afgeven op al die domme racisten die Nederland rijk is. U heeft gelijk en iedereen die dat niet vindt is gewoon dom. Wat laat u zich weer kennen.

GeenTijdgenoot – 28 juli 2016 at 14:34
Ik vind het weer een denigrerend stuk maar dat ben ik van u wel gewend. Uw ‘ bezorgde burgers’ worden al tijden uitgemaakt voor alles wat achterlijk en slecht is, in ieder geval hier op Joop. Andere burgers worden alleen maar bezorgder omdat het steeds duidelijker is , dankzij het internet, dat de gemiddelde politicus niet zo slim is, zijn stukken niet leest, spelletjes doet tijdens de vergadering, intekent bij een vergadering en weer vertrekt en dat zijn volgens u dan de personen die er verstand van hebben en daarom ben ik een bezorgde burger.

WilhelmTell – 28 juli 2016 at 14:35
Het dedain spat er weer vanaf; kijk eens hoe stom het klootjesvolk is….

Dewik – 28 juli 2016 at 14:51
Nog iemand die het volk dom vindt en vindt dat het domme volk zich niet moet bemoeien met zaken zoals politiek, omdat dat zijn/haar beperkte inteligentie te boven gaat ?

Andre vd Plas – 28 juli 2016 at 16:00
Zo, de ware aap uit de mouw. Een ex-vertegenwoordiger van een partij die gespecialiseerd is in fact-free politics geeft nu aan de het volk zich gewoon nergens mee moet bemoeien, want we hebben er geen verstand van. Over elitair gedrag gesproken. Ook GL is ziekelijk net als de andere reguliere partijen lossen ze problemen pas achteraf op. Het water staat tot aan de enkels? Niets aan doen, is maar een laag percentage. Het water staat tot aan de heupen? Niets aan doen, het is nog lang niet zo erg. Water staat tot aan de lippen? Komt goed, je leeft toch nog? Water staat tot over je hoofd? Euh, misschien dat we nu wel wat moeten gaan doen, maar dat kost wel veel tijd hoor, we moeten veel overleggen en uitzoeken hoe dit zo plotseling komt.

Phoenix van Milete – 28 juli 2016 at 16:17
” Bereid u wel voor op een storm van gif en haat. ”
    Hoeft niet; krijgen mensen die niet staan te juichen over immigratie en Islam al decennia over zich heen.
Daar zijn ze al lang aan gewend.
Nu blijkt dat de voorspellingen van deze mensen uitkomen neemt de storm van gif en haat alleen maar verder toe.
    En een ding staat als een paal boven water; de reacties van gefrustreerde oud linksers zijn steevast hatelijker, gefrustreerder en slechter onderbouwd dan het gros van de zgn rechtse reacties.
Scroll maar naar beneden. [hier: naar boven, red.]

En voor de lol nog deze twee:
  HanvanderHorst – 28 juli 2016 at 14:49
Ik heb hier niets aan toe te voegen. Ja, toch één ding. Wat dat lid worden van een partij betreft, er is er helaas één waarvoor dat onmogelijk is. Die heeft maar één lid en dat moet kennelijk zo blijven.

Hantje Pedantje blijkt het helemaal eens met de haatzaaier Blokhuizen, met als coda:
  Molly Sweet – 28 juli 2016 at 14:50
‘Bereid u wel voor op een storm van gif en haat.’

Waarom denk ik nu aan Han van der Horst? Goh.

En waarna het hele verhaal ongetwijfeld weer van voren af aan begint ...
    En tussendoor was Joop.nl bereid om nogmaals het bewijs te leveren dat alles met een zichtbare hoeveelheid gekleurd bloed en de capaciteit om meer dan twee letters achter elkaar in volgorde te zetten, de blanke en westerse mens haat tot op het bot:


Uit: Joop.nl, 27-07-2016, door Tara Lewis - Journalist uitleg of detail

Stop met preken voor eigen parochie over racisme

Adopteer een andersdenkende 'autochtone Nederlander'

Van de week werd in de Rotterdamse Schouwburg een talkshow georganiseerd over de grenzeloze Rotterdamse identiteit. In de praktijk ging het vooral over de diverse culturen die de stad rijk is. Elke oelewapper kan verzinnen dat zo’n debat verdraaid lastig is. Na vijf minuten ontstond dan ook discussie over de definitie van ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’. Er waren scherp geformuleerde stellingen, om de discussie lekker open te breken. Allemaal leuk en aardig om de mensen aan het denken te zetten over hun eigen verborgen racisme. ...


Red.:   Alle niet-elite-blanken zijn racisten.
  De motiverende speech van maatschappijleraar Halil Karaaslan kan worden gereduceerd tot één (zeer legitiem) punt: “Als je in het onderwijs maar één paragraaf wijdt aan de migratiegeschiedenis van een land, hoe kun je dan verwachten dat deze kinderen deze geschiedenis ooit als de hunne gaan beschouwen?” 

Alle niet-elite-blanken zijn racisten.
  Maar helaas bleef het bij gekeuvel over of we wel of niet naast een allochtoon in de bus willen zitten.

Alle niet-elite-blanken zijn racisten.
  Met inmiddels dagelijkse aanslagen wordt de toon steeds grimmiger onder tegenstanders van onze multiculturele samenleving.

Alle niet-elite-blanken zijn lid van de Ku Klex Klan.
  Er waren geen racisten, geen Wilders-stemmers, geen nihilisten of cynici.

Alle niet-elite-blanken zijn lid van de Ku Klex Klan.
  Ik begin steeds beter te begrijpen waarom veel mensen zich afzetten tegen een zogenaamde politieke of culturele elite. Als je niet kunt spellen, laagopgeleid bent, de weg naar de Schouwburg niet weet te vinden en van André Hazes houdt,

Alle niet-elite-blanken zijn tokkies - pardon: white trash.
  Ik zou iedereen willen vragen om een andersdenkende ‘autochtone Nederlander’ te adopteren en dáár eens een debat aangaan.

Alle niet-elite-blanken zijn white trash.
  Blijkt die jeugdvriend op Facebook een vluchtelingenhater?

Alle niet-elite-blanken zijn white trash.
    Ook hier is weer één reageerder voldoende:
  Sjors Spruitje – 28 juli 2016 at 08:01
Wat een wereldvreemde constateringen allemaal weer. Vooral die automatische associatie van laagopgeleid en Wilders. Ik zelf ben zeer hoog opgeleid, heb een IQ van boven de 140 en stem vol overtuiging op Wilders. Zeker de helft van mijn zeer hoog opgeleide niet racistische vrienden doen hetzelfde. Juist om er voor te zorgen dat bovenstaand gedachtegoed niet gemeengoed wordt. Het is ronduit walgelijk hoe men, verbloemd of onverbloemd, over de oorspronkelijke bevolking van Nederland denkt. Het complete betoog hierboven is er van doortrokken.

En nog een paar aardige (tussen de bekende grote hoeveelheid Joop.nl-trash):
  panterarosso65 – 27 juli 2016 at 20:53
““Als je in het onderwijs maar één paragraaf wijdt aan de migratiegeschiedenis van een land, hoe kun je dan verwachten dat deze kinderen deze geschiedenis ooit als de hunne gaan beschouwen?””
    omdat het maar een minuscuul stukje van 20 eeuwen is? Vergeleken met de grote onderwerpen een niet irrelevant maar ook niet prominent deel

Tom Meijer – 27 juli 2016 at 20:55
“Als je niet kunt spellen, laagopgeleid bent, de weg naar de Schouwburg niet weet te vinden en van André Hazes houdt, is de kans vrij klein dat je ineens onverhoopt op zo’n debat terechtkomt”
    Wat een minachting. Hiermee zet u zichzelf al buiten spel. En ik gok dat als het andersom gebeurt, dus dat die ‘doelgroep’ waar u het over heeft zoiets zegt richting allochtonen, dat u dan op uw achterste benen staat. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. En het dan gek vinden dat er geen normale discussie gevoerd kan worden.

Rarar – 27 juli 2016 at 20:55
“Blijkt die jeugdvriend op Facebook een vluchtelingenhater?”
    Met zo’n vooroordeel begin je een debat slecht. Je moet niet iemand gelijk een stempel geven zonder in debat te zijn gegaan. Je kan beter beginnen met ‘ik heb het idee dat je vind dat immigratie beperkt moet worden en ik ben benieuwd naar je argumenten’ in plaats vanuemand bij voorbaat uit te maken voor vluchtelingenhater.

Molly Sweet – 28 juli 2016 at 07:27
Merkwaardig hoe men op deze site in de reacties laat merken het broodnodig te vinden dat we in gesprek gaan met terroristen om te begrijpen wat deze mensen beweegt, waarom ze zo kwaad zijn en waar onze verantwoordelijkheid ligt in dat verhaal – terwijl de boze mensen in eigen land worden uitgemaakt voor ‘nazi’s’ en dergelijke, er hier zelfs ‘fuck die lui’ geroepen wordt en er ineens helemaal geen sprake meer is van willen begrijpen waarom die lui zo boos zijn.
    Dus als zij ook gaan beginnen met dingen opblazen, mensen vermoorden en ferme intimidatie en dreiging, dan zou er wel een luisterend oor zijn? Vreemd, vreemd, vreemd, dit geblaat over begrip en inzicht. Echt heel vreemd dat dat wel geschonken wordt als het stadium van praten en luisteren allang voorbij is, terwijl tijdens dat stadium, met de boze mensen in eigen land, daar geen enkel animo voor is.
    Waarom moet de boel eerst uit de hand lopen voordat we snappen dat sommige mensen alleen maar gehoord willen worden? Nogmaals: vreemd. Om niet te zeggen onbegrijpelijk.

CJJelle – 28 juli 2016 at 10:37
Dit stuk is de polarisatie waar ze normaal zo tegen zijn. Onbegrijpelijk.

Okke – 28 juli 2016 at 10:55
... “Als je niet kunt spellen, laagopgeleid bent, de weg naar de Schouwburg niet weet te vinden en van André Hazes houdt,”
    Zozo gaat ie lekker meid?

Inderdaad ... die gaat lekker. Hier een foto:

Arrogant takkewijf, waar je liefst die minachtende glimlach af zou willen slaan ...
    En nog een soort die met enige regelmaat toegang krijgt tot het publiek middels Joop.nl: de "links"-extremisten. Nog zo'n groep lieden die aan de omkering hunner waarden lijdt:


Uit: Joop.nl, 30-07-2016, door Ewout van den Berg - coördinator Internationale Socialisten uitleg of detail

Racisme is drijvende kracht achter de hetze tegen Turkse Nederlanders


Red.:   Na welke kop je eigenlijk de zaak al kan sluiten, aangezien je weet wat er volgt: "Turken zijn gekleurden/-immigranten/-minderheid - dus, ergo, q.e.d.: alle kritiek op Turken is FOUT!!!" Waarna het allen nog interessant is hoe het wordt uitgewerk: eerst even de omstandigheden:
  De couppoging in Turkije door delen van het leger en de reactie hierop door Erdogan heeft ook in Nederland gevolgen. Veel Turkse Nederlanders volgen de ontwikkelingen op de voet ...
    Op zaterdag 16 juli kwamen in Rotterdam ongeveer duizend mensen samen om te protesteren tegen de coup. ...
    Erdogan gebruikt de coup om zijn macht te vergroten en wijst met zijn vinger naar de conservatieve geestelijke Gülen als brein achter de coup. De gevolgen hiervan zijn ook in Nederland te merken. Gülen-aanhangers worden geïntimideerd en op verschillende plekken werden stichtingen verbonden aan de in de VS levende leider aangevallen.

Oké: een opellijk bewijs van wat iedereen met enig gezond verstand al wist: Turken zijn een vijfde colonne voor een sterk nationalistische en religieuze cultuur die totaal onverenigbaar is met de westerse. Wat natuurlijk nooit gezegd mocht worden in de reguliere media en nog steeds niet mag. Maar wel wordt er nu gewezen op het even duidelijke feit dat deze mensen in eerste instantie Turken zijn, en geen Nederlander. Hetgeen overigens ook alleen geïmpliceerd mag worden, en niet gezegd. Maar voor die implicaties, verborgen in  bezwaren tegen deze demonstraties van Turks-zijn, zijn in de ogen van extrmeisten natuurlijk al net zo FOUT!!! als de deportatie naar de concnetratiekampen:
  Veel Turkse Nederlanders volgen de ontwikkelingen op de voet, maar worden hiervoor in Nederland met argusogen bekeken. Onterecht.    ...
    De steun voor Erdogan op zichzelf is dat niet. De trouwe steun in de Nederlandse bible belt voor het Israëlische apartheidsregime en de bijna jaarlijks terugkerende massabombardementen, resulteert toch ook niet in een oproep deze mensen maar uit te zetten?    ...
    Leefbaar Rotterdam stelde: ‘De demonstratie toont aan dat de integratie van Turken in de stad is mislukt.’ Kennelijk ben je alleen goed ingeburgerd als je je niet druk maakt om couppogingen vanuit het leger. De meeste Nederlandse partijen zijn zelf trouwens niet principieel tegen staatgrepen.    ...
    Ook columnist Zihni Özdil is de weg kwijt als hij stelt dat er ‘geen groep zo slecht geïntegreerd is als de Turken’,

Want:
      ... de hetze tegen Turkse Nederlanders ...
... het giftige racisme van blogs als TPO en GeenStijl.
.... ‘de extreem-rechtse xenofobie van Wilders’ ...
    Nederlanders met Turkse wortels ... groeien op in een maatschappij doordrenkt met racisme, moslimhaat en dubbele standaards. Al jaren worden zij geconfronteerd met uitspraken zoals ‘de islam is een achterlijke cultuur’ en verwijzingen naar ‘de lange arm van Turkije’

Dus:
  Voor socialisten in Nederland is het taak zij aan zij te staan met Turkse Nederlanders in een klimaat gedomineerd door racisme.

Dus strijdt met zijn allen voor de Turkse aanhangers van religieus-dictator Erdogan, en tegen alle onderdrukte Turken en alle westerse waarden en cultuur. De linksextremisten van Internationale Socialisten gaan voor. Net zoals ze deden in de Haagse Schilderswijk bij de brandstichtingen en plunderingen.
    Een kleintje Van der Horst, omdat het geen moeite kost:


Uit: Joop.nl, 31-07-2016, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail

De kans die Steenbergen en Geldermalsen missen door azc’s te weigeren

De burgerij is er geen zak, geen fuck, geen sodemieter mee opgeschoten

De afgelopen week zond Nieuwsuur een serie uit over de gemeentes waar heisa is geweest over de komst van een asielzoekerscentrum. ...
    In Steenbergen en Geldermalsen durfden de autoriteiten geen asielzoekerscentrum te plaatsen.
    Dat is voor beide plaatsen een gemiste kans want je kunt de komst van zo’n asielzoekerscentrum ook gebruiken om allerlei extra voorzieningen te krijgen juist voor de hele gemeenschap.    ...
     Wij eisen dat het weg bezuinigde buurtcentrum weer open gaat. Ook eisen wij dat de gemeente de woningbouwvereniging prest om meer betaalbare woningen te bouwen en wel onmiddellijk. Dit is ons pakket. Als dat niet wordt ingewilligd zien wij geen kans de asielzoekers in onze wijk te integreren. Kiezen of delen. Jongens, doe maar waar jullie voor gekozen zijn.    ...


Red.:   Met natuurlijk nog oneindig veel meer woorden. Maar de eerste drie reageerders maakten er meteen gehakt van:
  Haberdoebas – 31 juli 2016 at 22:09
Goh. Het is dus eigenlijk een soort chantage geworden. Wanneer jullie de 600 asielzoekers accepteren gaan we wat aan het achterstallig onderhoud doen en anders doen we er niets aan en blijft die lantaarnpaal gewoon defect en wordt het huisvuil nog maar één keer per maand opgehaald. De gemeente verzaakt gewoon zijn plicht.
Zo had ik het nog niet bekeken.

Bismarck – 31 juli 2016 at 22:06
M.a.w. Je krijgt als buurt alleen betere voorzieningen als je een AZC accepteert.
    Twee mogelijkheden: 1) AZC’s leveren een hoop narigheid op, maar dat wordt afgekocht door voorzieningen.
    2) De overheid interesseert zich alleen voor vluchtelingen, en knapt dus alleen een buurt op als er een AZC komt.
    Beide situaties spreken niet echt lovend over of de AZC’s of de prioriteiten van de overheid.

Van der Wal – 31 juli 2016 at 21:53
En maar klagen over de calculerende burger. Blijkt die niet te bestaan, het is alleen de elite die calculeert.

De reactie van Hantje op Haberdoedas:
  HanvanderHorst – 31 juli 2016 at 22:22
Je bekijkt het verkeerd.

"Lekker niet!"
    Twee weken. Vier aanslagen door moslims, meest Noord-Afrikanen, waaronder degene die met zijn vrachtwagen in Nice een hele menigte naar de dood bullzozerde. Commentaar bij Joop.nl: "Gut o gut ...". Meest emotionele woord: "terrorisme". Maar nu is men toch echt veel en veel te ver gegaan, volgens Joop.nl:


Uit: Joop.nl, 02-08-2016. uitleg of detail

Walgelijk: ... juichen om overlijden ...


Red.:   Mag u raden welke wandaad er hier begaan is. Duidelijk ontzettend veel meer dan die 80 doden van die Noord-Afrikaanse mensenbulldozer in Nice. Waarop dan ook nog eens  de kameraden van die moordenaar of moordenaars kennelijk hebben staan juichen ...
    Met dus als eerste vraag: Wat is die enorme euveldaad: 100 verkrachte vrouwen in een nonnenklooster? Duizend gekeelde bloedjes van kindertjes in een Afrikaanse wezenopvang? Hier is het antwoord op vraag één:
  ...overlijden 15-jarige Marokkaanse-Genkenaar

...
    Stilte.
    Maar hoe zit het dan met dat juichen? Nou, dat zit zo:
  De 15-jarige R. M. Kaddouri uit Genk is door een tragisch ongeval met de quad in Marokko overleden. Het Belang van Limburg maakte er een bericht van dat op de extreem-rechtse pagina Vlaamse Verdedigings Liga gedeeld werd en kreeg tientallen walgelijke, verblijde, racistische commentaar. Mensen uiten hun vreugde over het overlijden van een 15-jarige jongen.

Juist ja ...
    Dus al die Europeaanse burgers hebben net machteloos moeten toekijken hoe ten eerste een meute walgelijke Noord-Afrikanen massaal blanke vrouwen verkrachtten in Keulen, met de jaarwisseling, daarna een hele reeks aanslagen door walgelijke Noord-Afrikanen, en daarbij machteloos hebben moeten toezien hoe hun leiders het zonder één enkele effectieve tegenmaatregel (uitzetten van moslims, opblazen van moskeeën) over zich heen hebben laten gaan. Mchteloos moeten hebben toezien hoe de media de terreurdaden verontschuldigden en goedpraatten: "Het zijn verwarde mannen". "Het zijn amokmakers".
    En nu krijgen ze de gelegenheid om hun gemoed te luchten. Om te laten weten wat ze vinden van die walgelijke Noord-Afrikaanse verkrachters en terroristen.
    Maar ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, hè. Het bloed van de Noord-Afrikanen op de redactie van Joop.nl. En dat van de landverraders op de redactie bij Joop.nl ...
    Hier de rest van het gore kotsproduct van hun walgelijke racistische kankerzielen:
  Het bericht is inmiddels verwijderd, met de reacties maar niets op het internet blijft lang verloren. Een gebruiker deelde de verontrustende commentaren die hij op de pagina tegenkwam, die we niet zullen herhalen, maar die in onderstaande post te lezen zijn.Op sociale media is er met veel verontwaardiging en woede gereageerd op niet alleen het onverholen racisme maar de onmenselijkheid die je moet hebben om te juichen bij de dood van een tienerjongen, enkel vanwege zijn afkomst. De zogenaamde nationalisten tonen hiermee duidelijk aan wat hun agenda is. Politici en journalisten reageren met walging.
Je zou ze allamaal één voor één onder de wielen van de vrachtwagen van die walgelijke Noord-Afrikaan in Nice willen gooien.
    En daarna juichen aan de kant over het verdwijnen richting hel van zo veel walgelijke hypocrieten.
    De volgende Joop.nl-auteur is eerder al eens opgevallen maar dat is in ieder gevaal niet hier genoteerd. Het is qua etnie een wat afwijkend geval, want Molukker. Maar dat maakt dus niets uit - het onderwerp: Turks tuig dat de Zaanse wijk Poelenburg onveilig maakt:


Uit: Joop.nl, 13-09-2016, door Geronimo Matulessy - Documentairefotograaf

Zaandam: alles voor de kijkcijfers

“Henk! Kom eens hier”, klinkt het vanuit de woonkamer. “Moet je dit eens lezen” – en ze laat Henk het bericht zien op haar telefoon. Zijn ogen aanschouwen een schreeuwende kop boven het artikel: “Treitervloggers terroriseren buurt in Zaandam.” Ondertussen loopt Ingrid driftig naar de computer toe en logt in op Facebook en begint er flink op los te typen. ...
    ...Henk schudt zijn hoofd nogmaals en mompelt; “Waar gaat het heen met dit land? Zwarte Piet verdwijnt en nu dit weer!” U kent het wel, het schorriemorrie-publiek ...


Red.:   Blanke Nederlanders zijn schorriemorrie, volgens de Molukse treinkaper.
  De zogenaamde straatterroristen zijn typetjes die je in elke stad op de hoek van de straat kunt vinden. ... probeert Ismail zonder opleiding en werk zijn geld eerlijk te verdienen door het maken van vlogs, ongecensureerd laat hij het simplistische leven zien van hangjongeren in een multiculturele achterstandswijk.
    We zien zelfverklaarde voorbeeldige moslims ...

De gekleurde buurtterroristen zijn 'voorbeeldige moslims'.
  Het gaat nog jaren duren voordat de kloof wordt verkleind, de Molukkers zijn een goed voorbeeld van een langdurig traject met betrekking tot integratie. Waar er eerder radicale acties werden uitgevoerd vanuit onze collectieve frustraties ten opzichte van Nederland, is die dreiging inmiddels compleet verdwenen.

Omdat Nederland toen het enige heeft gedaan dat helpt tegen dit soort vijde-colonne: ze zonder pardon overhoop schieten. Het hield meteen op. En dat heeft niets met integratie te maken:
  Wanneer ik voor mezelf spreek is de afkeer jegens Nederland (politiek) nog reeds aanwezig - ik steek dit niet onder stoelen of banken – maar mijn ‘wapen’ is een pen, camera en kennis.

Glashelder. Zo goed werkt het dus: ze blijven haten, maar houden zich wel koest.
    Maar kennelijk heeft hij nieuwe hoop gekregen met de nieuwe instroom van vijfde-colonne:
  ... wen er maar flink aan dat onze samenleving een multiculturele samenleving is. Je kan altijd nog anoniem je frustraties op internet botvieren. Wellicht zullen ooit we met de Blonde Verlosser oude tijden herleven, opnieuw werkkampen worden ingevoerd en enkeltjes naar land herkomst worden uitgedeeld. Maar tot die tijd heb je gewoon met ons te dealen.

Ha, vergeet dat multiculturele samenleving maar. Wij blijven Nederlands. En wellicht zullen de moslims de oude Molukse tijden laten herleven, maar daarvoor heeft de Molukker al het recept gegeven:

Ze gewoon overhoop schieten, en dan is er niets aan de hand.
    De gekleurde haat en geweld beantwoorden met kogels. En nu na één waarschuwing direct in plaats van onderhandelen. Hadden ze in Londen 2011 ook moeten doen na de eerste dag.
    Het is lastig om nog woorden te vinden voor dat Joop.nl, vandaar het schaarse aantal berichten hier ten opzichte van het links-fascistische aanbod op die site. Hier toch eentje omdat hij snel kan worden afgedaan. Aanleiding: de uitverkiezing van Donald Trump tot Amerikaans president. Waarna alle aandacht was voor de reguliere media, omdat ook daar de ratten en kakkerlakken massal uit hun holen kropen uitleg of detail . Hier dus slechts ééntje van de Joop.nl-bijdragen:


Uit: Joop.nl, 16-11-2016, door Mark Lievisse Adriaanse - Student journalistiek (MA) UvA uitleg of detail

Witte woede en dovemansoren

Negeren de media echt de witte woede of is er sprake van iets heel anders?

Zaterdag was ik in Maassluis om voor m’n studie Journalistiek te schrijven over de Sinterklaasintocht. ...
    Na de verkiezing van Donald Trump, ...


Red.:   Het hoofdkantoor had de inhoud voorzien van een illustratie passend bij de inhoud en bij de geestelijke toestand op dat kantoor:

Oftewel: iedereen die niet op de Joden/zwarten/linksfascisten stemt, is een rechtsfascist.
    Er is geen fysiek Joop.nl-hoofdkantoor. Dat zetelt in het gebouw van de VARA. Naast het kantoor van de Joden en Joodsisten van Pauw en DWDD. Net als de hoofdkantoren van de papieren media, geen veilige plekken ten tijde van de revolutie of de etnische burgeroorlog uitleg of detail .
    Oh ja, bijna vergeten: het ging eigenlijk ook om een paar reacties:
  KeesV – 16 november 2016 at 09:36
Waarom starten met het plaatsen van boze witte mannen in de racistische hoek? Waarom direct beginnen met fotos van prinsenvlaggen en de NVU?

Als ik begin met het afdoen van antizwartepiet activisten als geweldadige terroristen en hen zielepieten met lange tenen noem. Dan moet ik het daarna toch ook niet meer hebben over ‘wederzijds begrip’? Dat heeft dan toch geen zin meer….


Robert Follon – 16 november 2016 at 15:42
“Ik koos voor de groep woedende witte mannen die door de straten van het stadje liep, op zoek naar tegenstanders van Zwarte Piet. Wie waren ze? Waarom waren ze er? Waarom waren ze boos, en op wie?”

Dat is hetzelfde als voor een groep vlaggenzwaaiende Turken kiezen op de Erasmusbrug en die bombarderen tot ‘de boze Turken’; dit is niet representatief voor het hele electoraat. Hiervan worden we niet veel wijzer.

Laten we die zwarten nemen: dat zijn dus "boze vlaggenzwaaiende nikkers met beschavingsjaloezie".
    En, een zoveelste bewijs dat de uitverkeizng van Donald trump heeft geleid tot verergering van de houding bij de "links"-fascistische coalitie van "Joods, gekleurd, en Joodsistische elite", een uitbartsing die onveranderd kan richting galerij van zelfportretten:


Uit: Joop.nl, 23-11-2016, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail

Dit grauw, dit geteisem, deze fascistoïde horde ondermijnt alles

We hebben te maken met een mentaliteit die diepe wortels heeft maar op de een of andere manier lijkt het wel of de voedingsbodem voor dit gedrag vruchtbaarder wordt.


Red.:   Welke woedeuitbarsting zoals zo vaak het gevolg is van het vernemen van een waarheid:
  ... de belagers van Sylvana Simons. Dan bedoel ik ... in het bijzonder de laffe lul met zijn carnavalslied. ... er in de tekst voorkomt: “Wat ben je toch een zielepiet”.

Wat natuurlijk een keiharde waarheid is omdat het Sylvana Simons ("Mag ik ook wat zeggen", "Wilt u me laten uitspreken") een carrière heeft gemaakt van het beschuldigen van alle Nederlanders van racisme, één van haar bewijzen zijnde "Het racisme van Zwarte Piet".
    En wat Han van der Horst hier in feite zegt is dus:
  Het grauw, dit geteisem, en fascistoïde horde bestaande uit Joden, zwarten, moslims, media, en Joodsistische elite ondermijnt alles.

En dat klopt allemaal als een bus. Want zowel Joden, zwarten als moslims haten Nederlanders omdat ze een veel beter functionerende cultuur hebben, reden om naar Nederland te komen voor Joden, zwarten en moslims, om op die cultuur te parasiteren. Waarbij de Joden en Joodsisten inmiddels ideologisch bezit hebben genomen van de media uitleg of detail , zodat dit soort grauw haar etnisch-fascistoïde gruwelijkheden kan spuien via DWDD, Pauw, Nieuwsuur, NOS Journaals, Joop.nl, Volkskrant, enzovoort.
    Waarna nnog delzefde dag dit stuk geteisem zijn status bevestigt met de volgende onderbuikuitbarsting:


Uit: Joop.nl, 23-11-2016, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail

Wilders sleurt prachtig proces door de modder

Wilders presenteerde zich als de martelaar van de vrijheid van meningsuiting maar hij bleek die gelijk te stellen met het primaat van het Volksempfinden


Red.:   Op de televisie uitte de advocaat Gerard Spong, Joods, bij Jeroen Pauw (Pauw, 23-11-2016) , Joods, zijn woede over het pleidooi van Geert Wilders voor de vrijheid van meningsuiting door het twee dozijn keer hanteren van de term "demagogie", wat eigenlijk best ook wel heel grappig was, want, net als dit geschrijf van Van der Horst: uiterst demagogisch.
    Want dit deed het geteisem Van der Horst:
  Geert Wilders vroeg zijn opgezweepte aanhangers: “Wilt U meer of minder Marokkanen?” “Minder, minder minder” scandeerden zij. “Dan gaan we dat regelen” concludeerde de leider. Er zijn drie manieren om dat te doen, zorgen voor minder Marokkanen: deportatie, sterilisatie en liquidatie.

Zelfs bij de links-fascistoïde beerput Joop.nl waren er mensen die op het fascistoïde karakter van deze uitspraak wezen, waarvan dit de meest puntige was:
  Simon Arzt – 24 november 2016 at 00:48
“Dan gaan we dat regelen” concludeerde de leider.

Als volgt:

1. beperking van immigratie
2. remigratie
3. denaturalisatie van criminele Marokkanen met twee paspoorten.

De heer van der Horst maakt daar van:
“deportatie, sterilisatie en liquidatie”.

Wie is hier nu de haatzaaier?

En er ook nog dezen waren:
  GeenTijdgenoot – 23 november 2016 at 19:35
De heer Wilders heeft het niet over deportatie, sterilisatie en liquidatie van Marokkanen gehad. Hij heeft duidelijk gezegd hoe hij tot minder Marokkanen wil komen en wel door de immigratie te minderen, de emigratie te bevorderen en criminele Marokkanen uit te zetten.

Paddy – 23 november 2016 at 19:36
Nou Han er zijn meer manieren: immigratie stoppen en emigratie bevorderen.


Bram Emanuel – 23 november 2016 at 22:34
“Er zijn drie manieren om dat te doen, zorgen voor minder Marokkanen: deportatie, sterilisatie en liquidatie.”

Nee hoor, dat kan veel makkelijker. De eenvoudigste is het stimuleren van remigratie via een financiele tegenmoetkoming. Dat gebeurt overigens al.

https://www.svb.nl/int/nl/remigratie/bedragen_inhoudingen/hoeveel/marokko.jsp


Haastig – 24 november 2016 at 01:08
“Er zijn drie manieren om dat te doen, zorgen voor minder Marokkanen: deportatie, sterilisatie en liquidatie.”

En vrijwillige remigratie. Dat is reeds overheids-beleid, een aantal jaar geleden versobert, maar een hernieuwde verruiming is natuurlijk een optie: https://www.svb.nl/int/nl/remigratie/hulp_remigratie/voor_wie_bedoeld/land_van_herkomst/index.jsp

En gelijktrekken nationaliteitswetgeving door geen uitzonderingen toe te staan, dus of Nederlander, of Marokkaan. Dat is het beleid voor het gros van de mensen in NL, dus bepaald niet “racistisch”, enkel het terugdraaien van een uitzonding. Mensen die dan kiezen voor enkel de NLse nationaliteit zijn dus geen Marokkaan meer.
Als daarbij ook de 2e, 3e – 97e enz generatie ook niet meer wordt aangegeven bij de Marokkaanse ambassade bij geboorte, worden het er vanzelf nog “minder”.

Met daarbij het beperken van de influx uit (o.a.) Marokko, kunnen deze maatregelen vrij makkelijk leiden tot “minder”, zonder “deportatie, sterilisatie en liquidatie”.


Nikolas – 24 november 2016 at 03:54
...    Wat wel jammer van deze schrijver is dat hij bewust woorden en beperkingen gebruikt die hetgeen Wilders aangeeft met de “minder minder” uitspraak heel erg maakt, zoals deportatie, sterilisate en liquidatie, want het leek in eerste instantie nog wel op een serieus stuk.


Drs. Clavan – 24 november 2016 at 07:13
“Er zijn drie manieren om dat te doen, zorgen voor minder Marokkanen: deportatie, sterilisatie en liquidatie.”

Nee, er is een 4e: integratie or assimilatie. Er voor zorgen dat Marokkanen hun Marokkaanse paspoort weggooien, hun geloof gedag zeggen, gemengde huwelijken aangaan, en zorgen voor Marokkaans-Nederlandse kinderen die gewoon namen als Jaap, Jan, of Han krijgen die Nederlands als eerste taal hebben en niet als tweede of derde.


Events, dear boy, events – 24 november 2016 at 11:56
”Er zijn drie manieren om dat te doen, zorgen voor minder Marokkanen: deportatie, sterilisatie en liquidatie.”

Tendentieus. Dit is wat Wilders er destijds zelf over heeft verduidelijkt:

”Minder Marokkanen bereiken we door beperking van de immigratie uit islamitische landen zoals Marokko, vrijwillige remigratie en het uitzetten van criminelen met een dubbele nationaliteit na denaturalisatie. Daar is niks mis mee.”

Eerlijk gezegd zie ik ook niet wat daar mis mee is. Er is nu eenmaal – maardatmaggieniesegge – al ca 30 jaar een levensgroot ”Marokkanenprobleem”, in de vorm van enorme criminaliteit, straatoverlast/terreur, onaangepastheid, en (vanaf de moord op Van Gogh, maar meer nog vanaf de opkomst van IS) godsdienstwaanzin/radicalisering.

Buitengewone problemen vragen om buitengewone oplossingen.

Dit geteisem dat schrijft bij Joop.nl is één van de partijen die aanstuurt op burgeroorlog uitleg of detail .
    Bij later lezen bleek er nog een aardige reactiedraad bijgekomen:

  P. Karbiet – 25 november 2016 at 10:45
Drie manieren? Je hebt ook nog overlijden en emigratie.

HanvanderHorst – 25 november 2016 at 14:59
Je bedoelt laten overlijden en laten emigeren.

Windowjan – 25 november 2016 at 19:05
@Han,
Gaslighting is jouw nieuwe hobby?

Dat was een term die deze redactie niet kende. Er volgde uitleg:
  Donkerwoud – 26 november 2016 at 03:33
Overigens ben ik benieuwd wat meneer van der Horst überhaupt van de term ‘gaslighting’ vindt. Ik heb nog niemand met een duidelijk omlijnde definitie horen komen, anders dat het rond gegooid wordt om links automatisch mee in diskrediet te brengen.


Windowjan – 26 november 2016 at 20:05
@Donkerwoud,

Nee, jij verdedigt ten onrechte links.

Gaslichting komt van extreme denkers, van alle kanten.

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/157592-gaslighting-een-vorm-van-destructief-misbruik.html

Helaas vergeten deze ”goedwillende” denkers dat ze door hun gedrag willens en wetens een gezonde discussie uit de weg gaan.

Persoonlijke noot, ik zie mijzelf niet als links of rechts, ik zoek altijd een middenverhaal.

Hier is de definitie van Mens en samenleving uitleg of detail :
  Gaslighting, een vorm van destructief misbruik

Gaslighting is een vorm van psychologisch misbruik waarbij de geest zodanig wordt gemanipuleerd dat het slachtoffer het zelfvertrouwen verliest en twijfelt aan zijn eigen geheugen, waarnemingen en gezond verstand. Bij gaslighting probeert de dader, heel vaak een persoon met een extreem narcistisch karakter, zijn slachtoffer van zijn gelijk te overtuigen door het verstrekken van onjuiste informatie. ...

Gunst, dat lijkt inderdaad wel op wat Han van der Horst doet ...
    U gelooft het niet ... Het kon nog erger (er is ondertussen eindeloos veel dwaasheid overgeslagen wegens gebrek aan tijd):


Uit: Joop.nl, 27-01-2017, door Henk Witte - Neerlandicus uitleg of detail

Hoe serieus zijn verkiezingen nog?

Democratie is te belangrijk om aan de burgers over te laten.

Er is nog al wat op te voeren om de (tegen)stelling ‘democratie is te belangrijk om aan de burgers over te laten’ te onderbouwen.    ...


Red.:   Laat de rest dus maar zitten. Of het linksfascisme is of elitefascisme doet er niet meer toe. Die lieden van Joop.nl moeten afgevoerd richting gesticht, of ergens anders veiligs, anders veroorzaken ze binnen vijf jaar een burgeroorlog.
    Ergens verdwaald op de site kwam dit boven water, uit juni 2015:

Een extraam absurde vorm van Nederlandhaat.


Naar Journalistieke regels , of site home .