WERELD & DENKEN
 
 

Haatzaaiers, allochtoon: diversen

En alweer een nieuwe rubriek, want het veld is bijna onoverzienbaar: van Javaan via Molukker, hindoestaan, het Midden-Oosten naar Afrika en Latijns-Amerika: alles wat uit deze gebieden stammend naar Nederland is gekomen kan het niet nalaten zijn diepe afkeer van Nederland uit te spreken. Met meteen maar weer eens het antwoord: "Rot allemaal op!!!"

Nu zijn de deelgroepen van moslims en zwarten eruit het grootst, dus de verzameling: Andere etnieën, diverse gevallen zal niet zo groot worden, vandaar meteen maar van wal. De aanleiding: Sinterklaas oftewel Zwarte Piet. Eerst even voorstellen:
  De Volkskrant, 07-12-2017, door Chan Choenni, is emeritus bijzonder hoogleraar en woont ruim 45 jaar in Nederland.

Oftewel: we kirjgen scheldpartijen met de pink omhoog - zie bijvoorbeeld Gloria Wekker uitleg of detail of Glen Helberg uitleg of detail . Of als je kleurvast wilt blijven: Sheila Sitalsing uitleg of detail , want dit is natuurlijk een hindoestaans-Surinamer.
    De kop:
  Hoe nu verder met Zwarte Piet?

Retorische vraag. Ooit een gekleurde iets anders horen beweren dan "Ik haat Nederland en Zwarte Piet moet weg"? (Ja, retorische vragen stellen kunnen wij ook).
    De onderkop:
  Kinderfeest Sinterklaas is weer weg. Opnieuw werden sommige kinderen van kleur gekwetst. Tijd voor bezinning op het debat, betoogt Chan Choenni.

Maar natuurlijk: "Alle Nederlanders zijn raciten". Want een doodenkel gevalletje, indien al gebeurd, is natuurlijk absoluut geen reden om een wijd verspreide en leuke traditie te veranderen. Als dat wel zo zou zijn, is het veel-meer-dan-een-enkel-gevaltje van allochtone criminaliteit en islamitisch terrorisme oneidnig ruim meer dan voldoende reden om hun aanwezigheid alhier af te schaffen.
    Maar natuurlijk komt een Nederlandhater wél met zo'n enkel gevalletje:
  Op dinsdagochtend 5 december bracht ik mijn 4-jarige kleinzoon, nadat hij zijn cadeautjes had uitgepakt, naar zijn basisschool in Haarlem. Ik verheugde mij om 's middags even de cadeautjes samen te bekijken. Helaas barstte hij bij mij thuis in tranen uit.
    Hij had op school gehoord van kinderen dat zijn grootouders en ook hij bruin zijn en bruin is geen mooie kleur. ...

Een gore leugen, natuurijk: kinderen van die leeftijd gebruiken dat soort taal niet omdat ze op die leeftijd dat soort begrippen nog niet kennen. Dit is overduidelijk een gevalletje "Moslima gaat stamppot met boter eten in volkscafé" => of "Zwarte juriste wordt gemolesteerd door Haagse politie" =>
    Gore leugens ten einde Nederland zwart te maken.
    En deze doet dat met de pink omhoog door te roepen dat hij redelijk is ...:
  Toch moeten wij een redelijke oplossing vinden voor het probleem ...

... en die redelijke oplossing zijnde ...
  Het gaat erom de voorstanders van Zwarte Piet te overtuigen van de geleidelijke aanpassing van de figuur van Zwarte Piet. ...
    Voor de meeste kinderen maakt de zwarte kleur van Piet niet veel uit. Waarom dan zo principieel de zwarte (geschminkte) kleur willen behouden? ...

... wat zijn Nederlandhatende mening is.
    En oh ja:
  Het is zaak dat basisscholen en zeker de 'witte' basisscholen voorafgaand aan de intocht van Sinterklaas aandacht besteden aan de achtergronden van huidskleur, bijvoorbeeld tijdens kringgesprekken. Schoolbesturen en kinderboekenschrijvers, illustratoren en andere betrokkenen hebben ook een bijzondere verantwoordelijkheid.

De blanke Nederlandse kinderen moeten geïndoctrineerd worden met de ideologie dat gekleurden maatschappelijk minder presteren omdat alle blanke Nederlanders racisten zijn.
    Behalve de politiek-correcten, landverraderlijke elite en de linksfascistische media dan, natuurlijk.

Een bijzonder geval. Ten eerste omdat het geen moslim of zwarte is, maar een hindoestaan. Ten tweede omdat hij geen haat beleidt, maar liefde. Desalniettemin zaiit hij haat. Op een heel andere manier ... Die van "Allen tegen allen". Ook dat is een totaal Nederlandvreemd en -vijandig  idee, en het artikel legt zelf uit waar het wel vandaan vandaan komt (de Volkskrant, 09-01-2018, door Ariejan Korteweg):
  De duvelstoejager van Forum voor Democratie

Voor Thierry Baudets partij staat Yernaz Ramautarsing nummer twee voor de Amsterdamse raad. Een libertarische adept van Ayn Rand.

Yernaz Ramautarsing (30) is, na Annabel Nanninga, de nummer twee op de Amsterdamse lijst van Forum voor Democratie. ...
    Medestudenten herinneren zich Ramautarsing als een opvallende verschijning aan de faculteit der gedragswetenschappen. Voor een Amsterdamse politicoloog in wording koestert hij opmerkelijke standpunten. Altijd weer houdt hij docenten en medestudenten de boeken van Ayn Rand onder de neus, en dan vooral De Eeuwige bron (The Fountainhead) en Atlas in staking (Atlas Shrugged).

En voor wie niet weet wie Ayn Rand is: die mevrouw is een Russische immigrant in Amerika, die de religieuze gestoordheid van het Oude Testament heeft vertaald in een seculiere gestoordheid:
  Blijvende invloed kreeg ze met haar Objectivistische Beweging, een groep gelijkgestemden die ... weinig ophadden met altruïstische neigingen en maximale zelfbeschikking van het individu voorstonden, ook op moreel gebied: de mens is de mens een wolf. ...

Ze wordt algemeen gezien als de basis-ideoloog van het neoliberalisme. Iets als "De Ideoloog van de Hel". Die aanbeden wordt door de duivels van Wall Street:
  ...Voor politici rond de Tea Party maar ook voor Alan Greenspan van de Federale Bank was ze een bron van inspiratie.

Het is de Joodse ideologie van het mede het Joodse parasitisme van Wall Street in optima forma.
    Die Joodse ideologie zit vastgenageld aan hun culturele basis: hun nomadisme. Oftewel: alle migranten, die op zijn minst deels nomaden zijn, zijn vatbaar voor deze nomadistische ideologie. Vandaar dat die ideologie zo'n vaste voet aan de grond heeft in Amerika - een migrantenland.
    En deze vorm van haatzaaierij wordt geïmporteerd, tezamen met immigranten. Met name degenen die wat dichter bij het Joodse denken staan. En dat geldt in sterke mate voor "intellectuele" geïmmigreerde hindoestanen. Zie ook Sheila Sitalsing uitleg of detail .

De volgende was een beetje een probleem ... Moslim, neger, hindoe ...? Dat neger in plaats van het wat nettere "zwarte" of "Afrikaan" vanwege de taal die het uitslaat. De verwarring vavwege de naam (overigens: in de kop komt racisme voor en en dat in de Volkskrant en dan weet je het eignelijk wel al en dan hoef je alleen nog maar naar de ondertekeing te kijken en zie iets allochtoons, dan weet je het absoluut zeker "Alle Nederlanders zijn racisten".
    Maar goed, die ondertekening luidde dus "Tahrim Ramdjan" en dan sta je dus in dubio. Of in dit geval: triplo.
   Maar in ieder geval wel allochtoon, dus "Alle Nederlanders zijn racisten". Want ... (de Volkskrant, 01-02-2018, door Tahrim Ramdjan, student Rechten):
  Verdiep je in de ander en bestrijd zo racisme

In het racismedebat ...
    ... Als we een autochtoon en allochtoon onderscheiden ...

...gebruikende of gebruikt hebbende het woord "allochtoon". En iedereen weet dat iedereen die de grens overstapt, van de paus himself tot aan de pigmee ... Op dat eigenste moment wordt hij of zij volbloed Nederlander, op geen enkele manier te onderscheiden an de reeds aanwezige ook allemaal zijnde "wij", volbloed Nederlanders.
    En dus ...
  De eerste fout is het verkeerd herkennen van het pijnpunt als opzichtig, formeel racisme. 'Volgens onze Grondwet is iedereen toch gelijk?' 'Racisme is toch overwonnen in onze prachtige, moderne rechtsstaat?' Begrijpelijk, maar we zijn er nog niet. Want het gaat om institutioneel racisme: een onbewust racisme dat zich heeft vastgeroest in ons doen en laten, van zowel witte als donkere mensen. ...
     Als we een autochtoon en allochtoon onderscheiden, en maar blijven benoemen dat de laatstgenoemde moet 'inburgeren' of zich moet 'aanpassen', dan gaan we dat verschil onbewust in onszelf en ons gedrag inprogrammeren.

...  zijn alle Nederlanders die de term "allochtoon" hanteren volbloed racisten. En geen gewone volbloed racisten, maar ...
  Institutioneel racisme omvat ook 'vanzelfsprekendheden' en beelden die weerspiegeld worden in opvoeding, media en gewoonten.

... institutionele volbloed racisten. Of volbloed institutionele racisten. Kiest u maar.
    Het standaardverhaal, zult u zeggen. Dat heeft al duizend keer gestaan in de Volkskrant, laat staan die tienduizend keer als je alles tezamen neemt. Waarom nu weer dit? Mogelijk vanwege dit soort taal:
  En bam, daar wordt een discussie geboren - zie Zwarte Piet - waar niemand blij van wordt ...

Klinkt toch mooi, hè ...
    Maar direct gevolgd door :
   wie heeft de schuld? Nou, wij allemaal. ...

Nou, de autotochtonen, dus, de blanken.
   Moddergooien of met de beschuldigende vinger wijzen is daarom volslagen zinloos. ...

In dit stuk: er wordt uitsluitend met modder gegooid en de beschuldigende vinger gewezen.
   ... om institutioneel racisme te bestrijden. Dat kan echter alleen door naar elkaar te luisteren in plaats van te blijven schreeuwen.

In dit stuk: er wordt uitslsuitend "INSTITUTIONEEL RACISME!!!" geschreeuwd.
   Waarom proberen we het niet eens, bijvoorbeeld als dit jaar de Zwarte Pietendiscussie losbarst? Laten we eens elkaars opiniestukken lezen, ons verdiepen in elkaar, oprechte interesse en empathie tonen naar elkaar.

In dit stuk: er is: niet de andere opinie gelezen, zich niet verdiept in de andere opinie, volkomen desinteresse voor de andere opinie, en samenvattende en kenmerkend: een totaal gebrek aan empathie.
   Daarom is zo'n beschaafd discours ...

In dit stuk: volstrekt afwezig. het is één grote "INSTITUTIONEEL RACISME!!!" scheldpartij.
  ... Als we blijven verzaken dat in te zien ...

... zoals dit stuk dat doet ...
  ...  saboteren we onszelf weer een jaar ...

... saboteren de gekleurden of allochtonen weer een jaar ...
  ... om institutioneel racisme op te lossen.

Om het "INSTITUTIONEEL RACISME!!!" van de gekleurden of allochtonen op te lossen.

Hééé ... Daar is de eerste uit deze verzameling weer ... (de Volkskrant, 02-02-2018, door Chan Choenni, emeritus bijzonder hoogleraar en woont ruim 45 jaar in Nederland):
  Beboet discriminatie op de werkvloer zwaar

Volgens het recente onderzoek van het consumentenprogramma Radar blijken in bijna de helft van de gevallen (47 procent) intercedenten van uitzendbureaus te [onderscheid te maken, red.] op etnische afkomst. Bij een onderzoek in 2011 van het Sociaal Cultureel Planbureau gaf 83 procent van de intercedenten aan weleens te maken hebben gehad met opdrachtgevers die mensen van een bepaalde etnische achtergrond niet wilden aannemen.    ...

Wat, dat "onderscheid maken op etnische achtergrond, dan en slechts dan discriminatie is bij gelijke omstandigheden, dat wil hier zeggen: bij gelijke arbeidscapaciteiten. Inmiddels is uitvoerig aangetoond dat dat apert niet waar is: gekleurden onderpresteren op alle relevante aspecten van arbeid in een organisatie: nijver, samenwerkingsbereidheid en intellectueel- en leervermogen. Zie (onder andere) deze links uitleg of detail , uitleg of detail , uitleg of detail , uitleg of detail , uitleg of detail . En zie de toestanden daar waar er veel van deze mensen zijn: het Midden-Oosten en Afrika (en ze hebben hun cultuur volledig mogen behouden).
    Maar wat een goed idee in die kop:
  Bestraf onterechte klachten over discriminatie zwaar

Nou houden we op deze website ontzettend van "passende straffen", en een boete is een passende straf - voor een bedrijf. Maar absoluut niet voor een klagend lid van de gekleurde etnie dat klaagt over een andere etnie. En wat is er passender als straf voor een gekleurde etnie dat klaagt over een andere etnie als een leven te midden van de eigen etnie - daar waar je de echte discriminatie vindt in overvloed: die van de rokende maatschappelijke puinhopen en barbarij van het Midden-Oosten en Afrika.
    En voor speciale gevallen als Chan Choenni een enkeltje richting de o zo levendige slums van Mumbai ...


Naar Haatzaaien, allochtoon , Allochtonen, vijfde colonne , of site home

 

20 sep.2016