WERELD & DENKEN
 
 

PC-club: Heleen Mees

18 mei 2016

De redactie kan hde details niet meer herinneren, maar econome Heleen Mees heeft een behoorlijk aantal jaren terug veel voor de Volkskrant geschreven, mogelijk zelfs een column. Ze vertrok naar Amerika en het publiceren in de Volkskrant hield op. Maar nu is ze terug. De Volkskrant vindt kennelijk dat ze nog niet neoliberaal genoeg is, want dat is Heleen, in redelijk extreme mate. Haar grote hobby: zo veel mogelijk menselijke import die dan voor een schijntje aan het werk moeten voor de elite, in baantjes als nagellakker, pleeschoonmaker, tuinman en "Goedemorgenzegger bij de voordeur" voor de elite. Zelf noemt ze het zo:


Uit: De Volkskrant, 18-05-2016, column door Heleen Mees, econoom

Werk en volwaardig bestaan

Ik werd gekielhaald toen ik in november 2007 in de Pietje Bel-lezing ... pleitte voor een dienstenmaatschappij naar New Yorks model. ...


Red.:   Mooi, hè. Klinkt net menselijk, in plaats van Dickensiaans ploertig .
    Maar gewone Nederlanders zitten natuurlijk niet zo op Heleen's instroom te wachten. Want dit kan natuurlijk alleen als alle sociale bescherming wordt afgeschaft, zoals dat het geval is in het neoliberale paradijs van Heleen: Amerika.
    Maar als gewone Nederladers al een beetje begrip voor immigranten uit achterlijke landen hadden, dan is dat inmiddels groetndeels verdwenen, omdat de vorige instroom een regelrechte vijandige  vijfde colonne is gebleken. En voor die vijandige vijfde colonne gaat Heleen nu een lans breken:

  Als migranten zich buitengesloten voelen in het land van aankomst, is het niet zo vreemd dat ze gaan dwepen met symbolen uit het land van herkomst, zoals de Nederlanders van Turkse origine die nu dwepen met president Erdogan.

Oftewel: dat Turken eigen winkeltjes, eigen theehuizen, eigen shishalounges, eigen kerken en eigen klederdracht zijn gaan doen, is allemaal de schuld van Nederlanders. Want:
  Tussentitel: Nederland is een land dat wars is van diversiteit

En dus is het heel begrijpelijk dat:

   ... de rancune van Nederlanders van Turkse origine kan ook niet helemaal als een verrassing komen

... dat de Turken in Nederland rancuneus zijn.
    Dit soort taal wordt natuurlijk, net als haar soortgenoten dat doen, verhuld in alle mooipraterij. Heleen gaat in deze aflevering op de Joodse tour:
 
  Ik werd gekielhaald toen ik in november 2007 in de Pietje Bel-lezing met Vita Activa van Hannah Arendt in de hand pleitte voor een dienstenmaatschappij naar New Yorks model.

Brullen van de lach! Hannah Arendt en werken ... Hannah Arendt is (was) een Joodse mooiprater die mooipraten als beroep had . Die heeft geen dag gewerkt. Hannah Arendt is van de Joodse cultuur en de Joodse cultuur is niet van werken. De Joodse cultuur is van rondtrekken, handelen en mooie praatjes verkopen. Werken is voor de dommen. Joden doen wel het denken. Althans, zo noemen ze het "mooie praatjes verkopen":
 

Wie zien we daar pontificaal naast Hannah Arendt bij het Hannah Arendt Center: de Joodse filosofe Ayn Rand, de aartsmoeder van het Dickensiaanse neoliberalisme . De aartsvijand van de werkende mens. Met een spreuk van haar hand:
  Thinking men cannot be ruled

Te vertalen dus als:
  Met mooie praatjes verkopen heers je over de hele wereld

Heleen Mees is een gewaardeerd lid van deze club.
    Welkom terug, Heleen.
    Het is nu een lein jaat later. In d etussentijd heeft Heleen dus vel columns geproduceerd, die we allemaal hebben laten passeren. Omdat er af en toe ook correcte constateringen in stonden, bijvoorbeeld aangaande de scoiologisch-economische factoren achter het verschijnsel van de opkomst van Donald Trump.
    En dan wil je niet op iedere slak zout leggen.
    Maar de onderhavige bijdrage is te mooi, in alle opzichten, om te laten liggen. Het is een parel. Niet vanwege de boodschap, maar vanwege de vermeldde feiten in de aanloop naar de boodschap. Die volautomatisch leiden naar een heel andere conclusie. En dit verhaal is bijna letterlijk een vervolg op het voorgaande, wnat het gaat weer over immigratie (de Volkskrant, 22-03-2017, column door Heleen Mees, econoom):
  Een uitgelezen kans voor de PvdA

In NRC Handelsblad vergeleek Thijs Niemantsverdriet het lot van de PvdA treffend met dat van het warenhuis V&D: twee organisaties zonder duidelijk profiel die iedereen wilden bedienen. De PvdA werd vermorzeld tussen het populisme en kosmopolitisme. ...

Bingo. En de positie die de PvdA daarin inneemt: 200 procent kosmopolitisch. Dat wil zeggen: nomadistisch. Terwijl de kiezers van de PvdA zo'n beetje 200 procent residente belangen hebben. Datgene dat mensen als Heleen Mees "populistisch" noemen. Maar dat vermedlt Heleen natuurlijk niet.
    Na wat prietpraat over linksee politieke-partijen:
  Het politieke landschap op links is zo versplinterd dat het voor de PvdA vrijwel onmogelijk zal zijn haar bestaansrecht te bewijzen, tenzij ze bereid is radicale veranderingen door te voeren in haar partijprogramma. De PvdA zou dan moeten erkennen dat de verzorgingsstaat als een verstikkende deken is voor migranten die in Nederland een nieuw bestaan willen opbouwen.

De kern. Behoorlijk oud, wantt dit is precies de boodschap die wijlen journalist H.J. Schoo. Schoo had een carrière achter de rug bij Elsevier, toen hiuj overstapte naar de Volkskrant, daar goede relaies kreeg met diver wat hogeropgeleide Volkskrant journalisten, waardoor hij steeds meer begrip kreeg voor de lagere klassen in de maatschappij en de relatie tussen de twee lagen. Dit schreef hij over de gevolgen van ongelimiteerde en dus ongeselecteerde immigratie ():
  Geplande rampspoed

Te pas en te onpas worden de Verenigde Staten tegenwoordig als voorbeeldig immigratie- en integratieland in de lucht gestoken. Nederland kan ook zeker wat leren van Amerika, maar niet alles wat daar gebeurt, verdient navolging. Het verdringen van laaggeschoolde arbeid door immigranten bijvoorbeeld. Sinds 2000, meldde The International Herald Tribune onlangs, zijn er in de VS per saldo iets meer dan twee miljoen banen bijgekomen. Het zijn evenwel geen werkloze Amerikanen geweest die van die werkgelegenheidsgroei profiteerden, maar verse lichtingen immigranten, hoofdzakelijk Hispanics en Aziaten.
    Deze cijfers spreken boekdelen over de toegankelijkheid van de Amerikaanse arbeids-markt, maar er is wel een schaduwzijde. De nieuwkomers hebben de arbeidsmarktkansen van `gevestigden', vooral de minder gekwalificeerde, ernstig verslechterd.    ...

En, vermoedelijk ergens maar nig niet geoiden in het archief: "Vrije immigratie gaat niet samen met ene verzorongstaat. Dat wil zeggen: een scocilale staat. En wat schrijft Heleen nu, twaalf jaar later:
   De PvdA zou dan moeten erkennen dat de verzorgingsstaat als een verstikkende deken is voor migranten die in Nederland een nieuw bestaan willen opbouwen.

En met een geval dat natuurlijk zorgvuldig geslecteerd is om te passen in de boodschap ( de rest is nog meer "afval":
   In een uitzending van Pauw & Jinek verwoordde een migrant ...het treffend: 'De politici op links denken dat ik niets kan, terwijl de politici op rechts willen dat ik wegga.'

Een opmerking met makkelijk doorprikbare flauwekul als dan niet direct ingegeven door de poltieke-correcte immigratiemeute om hem heen: de politici op links hebben totaal geen invloed op zijn positie op de arbeidsmarkt, en die op rechts geen cent meer. Die man heeft een slechte positie op de arbeidsmarkt, omdat hij niets passend kan: ongeschoolde arbeid heeft een aanbod in overvloed en Polen werken hardes dan moslims en zwarten. Er is wel arbeidsaanbod in vele schoolde fincties, met name techische op alle niveaus. De conclusie: de man is arbeidsmindergeschikt tot arbeidsonegscikt. Voor een moderne maatschappij.
    En hij is precies zo representatief als de politiek-correcte meute het wil voorstellen.
    De conclusie van Mees gaat in een andere richting:
   Als de essentie van de sociaaldemocratie is dat de mensen onderop de mogelijkheid van sociale stijging krijgen, dan heeft de PvdA jammerlijk gefaald. De verzorgingsstaat heeft juist tot een maatschappelijke tweedeling geleid waarbij migranten oververtegenwoordigd zijn in de bijstand

En:
   Het New Yorkse model heeft ruimschoots bewezen dat het werkt. In New York zijn migranten juist minder vaak werkloos dan gewone Amerikanen. ...

Oftewel: "De verzorgingstaat oftewel de sociale zekerheid is fout", staat hier al impliciet. En dat niet alleen:
   Voorwaarde is wel dat er meer banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt bijkomen die niet vereisen dat je perfect Nederlands spreekt. Daartoe moeten de loonkosten drastisch omlaag. Dat kan door het belastingstelsel en de sociale zekerheid ingrijpend te herzien.

Nou ja, duidelijker kan het niet, hè: de lonen moeten omlaag en daarvoor moeten onder andere de sociale voorzieningen worden afgeschaft.
    Of je zou natuurlijk iest aan de immigratie kunnen doenm. Daarover:
   Het argument dat de VS een immigratieland zijn en de Europese landen niet, gaat niet langer op.

Oftewel: "We kunnen de immirgatie niet stoppen omdat we een immigratieland zijn". "Petitio principii" oftewel "cirkelredenering" heet zoets: de conclusie zit reeds in de aanname.
    En er volgt nog een reden:
   Zoals Partij voor de Dieren-leider Marianne Thieme tijdens het Carrédebat terecht opmerkte, worden de huidige migratiestromen vooral veroorzaakt door de opwarming van de aarde die mensen van huis en haard verdrijft.

Brullen van de lach!!! Een pure leugen. Wat ze verdrijft, is heel simpel: een mensenoverschot. Een overdaad aan kinderen. Door fokgedrag.
    De gegevens die Schoo aanvoerde zijn dezelfde als die van Mees leidende tot delzelfde: vrije immigratie gaat niet samen met een ontwikkelde westerse sociale staat. Omdat een westerse  staat een dusdanig hoog arbeidsniveau heeft dat  (niet-westerse) immigranten niet in het normale werk van die staat terecht kunnen, en er voor het ogeschoolde werk een overaanbod is en betere alternatieven zijn.
    De vraag is: wat doe je eraan, en dit is een echte tewgenmstelling. Een dichotomie. Poldenen, pamperen of schipperen helpt niet.
    De keuze van de PvdA gedurende de laatste drie decennia is duidelijk en bekend: die voor de vrije immigratie, samendgevat in haar aanduiding in niet-politike-correcte kringen: Partij van de Allochtonen. Een logische keuze, want de PvdA wordt al een decennia of drie gedomineerd door Joodse leiding. Voor dat beleid is de PvdA nu eindelijk gestraft. De aanleiding voor de column.
    Partijen die vanaf nu hetzelfde beleid voorstaan, zullen volgen. Wilders, Le Pen en Trump zijn slechts de tekens van het groeien van een tegenbeweiging. Weet de Joden en Joodsisten die te neutraliseren, komt er een volgende en drastischer alternatief. Daar zal vermoedelijk geweld aan te pas komen, en in ieder geval de huizen enj instituten van de politiek-correcte elite in de vuurlinie liggen, maar deels ook de levens van mensen die dit soort beleid uitdragen: "Voor gekleurde immigranten moeten we de sociale staat afbreken", is beslist onzeker.


Naar PC club , Politiek lijst , Media lijst , Politiek & Media overzicht , of site home .